Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 46021290: 8809351611468 Giỏ mây chữ nhật 34.5x26xH15cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: 8809351611567 Hộp giấy ăn mây 26x14xH13cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Âu song có chân, mật ong (xk)
- Mã HS 46021290: Bàn bằng mây, kích thước: 12/18.5x14.5 cm, mã: GMVTC672, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: BÀN MÂY, KÍCH THƯỚC 60 X 35 X100 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: BÀN MÂY, KÍCH THƯỚC 60 X 40 X 65 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Bàn mây, kích thước Dia 40xH21(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Basket (giỏ mây) (xk)
- Mã HS 46021290: Basket (rỗ mây) (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình oval, màu sắc tự nhiên, kích thước 21x15x8cm, mã SBVTC416, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình oval, màu sắc tự nhiên, kích thước 23x13x8cm, mã SBVTC570, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình oval, màu sắc tự nhiên, kích thước 26x14x8cm, mã SBVTC571, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình oval, màu sắc tự nhiên, kích thước 26x15x7cm, mã SBVTC039, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình oval, màu sắc tự nhiên, kích thước 26x15x7cm, mã SBVTC417, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình oval, màu sắc tự nhiên, kích thước 28x14x8cm, mã SBVTC09, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình oval, màu sắc tự nhiên, kích thước 28x15x9cm, mã SBVTC572, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình oval, màu sắc tự nhiên, kích thước 32x16x8cm, mã SBVTC038, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình oval, màu sắc tự nhiên, kích thước 32x16x8cm, mã SBVTC418, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình oval, màu sắc tự nhiên, kích thước 42.5x10x8cm, mã SBVTC038, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình oval, màu sắc tự nhiên, kích thước 43x10.5x5.5cm, mã SBVTC419, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình tam giác, màu sắc tự nhiên, kích thước 23x23x8cm, mã SBVTC278, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình trái tim, màu sắc tự nhiên, kích thước 20/6x24x7cm, mã SBVTC038, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình tròn, có trụ ở giữa, màu sắc tự nhiên, kích thước 30x8cm, mã SBVTC420, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình tròn, màu sắc tự nhiên, kích thước 19x6cm, mã SBVTC658, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình tròn, màu sắc tự nhiên, kích thước 21x7cm, mã SBVTC009, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình tròn, màu sắc tự nhiên, kích thước 21x8cm, mã SBVTC566, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình tròn, màu sắc tự nhiên, kích thước 23x8cm, mã SBVTC010, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình tròn, màu sắc tự nhiên, kích thước 23x9cm, mã SBVTC567, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình tròn, màu sắc tự nhiên, kích thước 25x8cm, mã SBVTC007, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình tròn, màu sắc tự nhiên, kích thước 25x9cm, mã SBVTC568, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình tròn, màu sắc tự nhiên, kích thước 9x6cm, mã SBVTC514, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình tròn, màu sắc tự nhiên, kích thước phi19x6cm, mã SBVTC414, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát bằng mây hình tròn, màu sắc tự nhiên, kích thước phi23x8cm, mã SBVTC415, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: BÁT BẰNG MÂY, HÀNG THỦ CÔNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây có lót vải, kích thước: 20x20xH8cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây có lót vải, kích thước: 23x11xH6cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây có lót vải, kích thước: 23xH9.5cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây có lót vải, kích thước: 25x15xH8cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây có lót vải, kích thước: 25x25xH8cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây có lót vải, kích thước: 26x14xH7.5cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây có lót vải, kích thước: 30.5x14xH7cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây có lót vải, kích thước: 30x16xH8cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây có lót vải, kích thước: 32x15xH7.5cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây có lót vải, kích thước: 35x15xH7cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây có lót vải, kích thước: D20xH8cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây có lót vải, kích thước: D23xH8cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây có lót vải, kích thước: D25xH9cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây hình chữ nhật, kích thước 25x14.5x8 cm, mã: SBVTC427, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây hình chữ nhật, kích thước 40x16x8.5 cm, mã: SBVTC691, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây hình chữ nhật, kích thước 43x10x5 cm, mã: SBVTC599, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây hình ô van, nhà sản xuất: PHAM HANDICRAFTS, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây hình Oval, kích thước 28x14x8 cm, mã: SBVTC595, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây hình oval, kích thước 35x15.5x8.5 cm, mã: RMVTC203, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây hình Oval, kích thước 35x15x7 cm, mã: SBVTC596, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây hình tròn, kích thước 18x6 cm, mã: SBVTC597, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây hình tròn, kích thước 28x8 cm, mã: SBVTC598, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây hình tròn, kích thước D21.5xH8 cm, mã: SBVTC433, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây hình tròn, kích thước D25xH8.5 cm, mã: SBVTC431, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây hình tròn, kích thước D27.5xH9 cm, mã: SBVTC690, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, hàng TCMN đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, kích thước phi 23xH8(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, kích thước phi 25x15x9(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, kích thước: 20x20xH8cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, kích thước: 23x11xH6cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, kích thước: 23xH9.5cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, kích thước: 25x15xH8cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, kích thước: 25x25xH8cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, kích thước: 26x14xH7.5cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, kích thước: 30.5x14xH7cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, kích thước: 30x16xH8cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, kích thước: 32x15xH7.5cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, kích thước: 35x15xH7cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, kích thước: D20xH8cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, kích thước: D23xH8cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây, kích thước: D25xH9cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát mây: TT-S20806N (xk)
- Mã HS 46021290: Bát oval làm bằng mây, kích thước 29*13*H7.5, loại 70103, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Bát oval làm bằng mây, kích thước 40*16*H7.5, loại 70104, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Bát song bắn bằng mây hình tròn, mã BT005, kích thước: đường kính 23cm x cao 8cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát song bắn hình bầu dục, mã BT008, kích thước: dài 28cm x đường kính 14cm x cao 7cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát song cuốn, hình bầu dục, OVAL, kt: 25x14.5x8cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát song cuốn, hình tròn, ROUND, kt: 22x8.5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát song cuốn, hình tròn, ROUND, kt: 25x8cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát song cuốn, hình tròn, ROUND, kt: 26x8.5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bát song tròn vát đáy quai vồng (xk)
- Mã HS 46021290: Bát trang trí làm từ song mây, NSX: Pham Handicraft. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021290: Bát tròn có chân đan bằng mây; k/t: Dia32 x H20/26cm; mã A180701; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Bát tròn có chân đan băng mây; k/t: Dia37/35 x H23/31cm; mã A181015; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Bát tròn có chân đế đan bằng mây; k/t: Dia32 x H20/26cm; mã A180701; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Bát tròn có chân đế đan bằng mây; k/t: Dia37/35 x H23/31cm; mã A181015; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Bát tròn đan bằng mây; k/t: Dia27/15 x H11cm; mã A1495; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Bát tròn đan bằng mây; k/t: Dia27/22 x H6.5cm; mã A1494; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Bát tròn đan bằng mây; k/t: Dia28 x H3.5/7cm (to nhất của bộ 3 chiếc); mã A1483/3; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Bát tròn đan bằng mây; k/t: Dia30/22 x H7cm (to nhất của bộ 3 chiếc); mã A1494/3; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Bát tròn làm bằng mây, kích thước D25*H8.5, loại 70101, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Bát tròn làm bằng mây; kích thước D20*H8, loại 70100, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Bát tròn làm bằng mây; kích thước D26*H8, loại 70102, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Bình vuông làm bằng mây mã: R.005. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bộ 02 chiếc lót cốc bằng mây, kích thước D10cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: BỘ 10 ỐNG TRE, HIỆU DANG VAN LOI HANDICRAFT PRODUCTION FACILITY, HÀNG MẪU (xk)
- Mã HS 46021290: Bộ bát mây và dụng cụ (lót vải, cắt bột, vét bột), kích thước: 25x25xH10cm, hàng thủ công mỹ nghệ. Việt Nam sản xuất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bộ Bát mây, kích thước phi 25x15xH9(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Bộ Bát mây, kích thước phi 25xH8.5(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Bộ Giỏ mây, kích thước 24x20x8/9(cm), 32x27x9/12(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Bộ Giỏ mây, kích thước 27x10(cm), 23x7(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Bộ Giỏ mây, kích thước phi 22x5(cm), phi 30x5.5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: BỘ KHAY MÂY TRÒN, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Bộ Khay mây, kích thước 30x4(cm), 35x6(cm) hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Bộ Lót cốc bằng mây, kích thước phi 10cm. hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Bộ Lót đĩa bằng mây, kích thước phi 30cm. hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Bộ sọt trồng cây bằng mây (2 chiếc một bộ), kích thước sọt to: D40 x H32 cm, sọt nhỏ: D30 x H24 cm/ AHG3, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Bộ sọt trồng cây bằng mây (2 chiếc một bộ), kích thước sọt to: D50 x H55 cm, sọt nhỏ: D40 x H55 cm/ AHG1, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Bộ sọt trồng cây bằng mây (3 chiếc một bộ), kích thước sọt I: D42 x H50 cm, sọt II: D33 x H40 cm, sọt III: D25 x H30 cm/ AHG2, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Cầu vồng bằng mây, cỡ L. Mã sản phẩm: R 09 28 001 01 L. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Cầu vồng bằng mây, cỡ M. Mã sản phẩm: R 09 28 001 01 M. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây (MKR001) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây (MKR002) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây (MKR1925/M) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây (TKK045) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây bên trong có dây điện 1 mét màu trắng và chuôi đèn (MKR111002) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây bên trong có dây điện 1 mét màu trắng và chuôi đèn (MKR19804) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây bên trong có dây điện màu trắng và chuôi đèn (MKR19203) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây đan (MKR1884B) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây đan (MKR1884N) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây đan (MKR1884W) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây Dia.38xH19 (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây, kích thước 15x11(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây, kích thước phi 15x11(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây, kích thước phi 22x H34(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây, kích thước phi 40x60(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây, kích thước phi 60x50(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây, kích thước phi 60x67(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây, kích thước phi 60x80(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây, mã RLS003, kích thước dài 58cm x đường kính 58cm x cao 48cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây, mã RLS004, kích thước dài 48cm x đường kính 48cm x cao 40cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Chao đèn mây, mã RLS009, kích thước dài 35cm x đường kính 35cm x cao 40cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: CHAO ĐÈN MÂY+DÂY ĐIỆN (DT19365) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: CHAO ĐÈN MÂY+DÂY ĐIỆN (DT19374) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Chậu bằng mây bán nguyệt trắng 12 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021290: Chậu bằng mây bán nguyệt trắng 24 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021290: Chậu không khung bằng mây cây 54x39 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021290: Chậu không khung bằng mây chẽ màu nâu đậm 25x29x15: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021290: Chậu không khung bằng mây chẽ màu nâu đậm 29x38x25: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021290: Chậu không khung bằng mây chẽ tự nhiên (xk)
- Mã HS 46021290: Chậu không khung bằng mây chẽ tự nhiên 24 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021290: Chậu không khung bằng mây chẽ tự nhiên: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021290: Chậu không khung bằng mây tự nhiên/xám 24 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021290: Chậu không khung bằng mây tự nhiên/xám 32 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021290: Chụp đèn bằng mây, màu sắc tự nhiên, kích thước 20x35x45cm mã RMVTC291, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Chụp đèn bằng mây, màu sắc tự nhiên, kích thước 23x23cm mã RMVTC361, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Chụp đèn bằng mây, màu sắc tự nhiên, kích thước 30cm mã RMVTC282, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Chụp đèn bằng mây, màu sắc tự nhiên, kích thước 31x20cm mã RMVTC313, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Chụp đèn bằng mây, màu sắc tự nhiên, kích thước 40cm mã RMVTC283, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Chụp đèn bằng mây, màu sắc tự nhiên, kích thước 40x30cm mã RMVTC287, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Chụp đèn bằng mây, màu sắc tự nhiên, kích thước 52x70cm mã RMVTC295, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Chụp đèn bằng mây, màu sắc tự nhiên, kích thước 60x45cm mã RMVTC397, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Chụp đèn bằng mây, màu sắc tự nhiên, kích thước 60x60x48cm mã RMVTC311, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Chụp đèn bằng mây, màu sắc tự nhiên, kích thước 80x60cm mã RMVTC398, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Chụp đèn mây (MKR198025) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Chụp đèn mây (MKR19802L) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Chụp đèn mây (MKR19804) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Chụp đèn mây đan, bên trong có dây điện nhựa dài 2,5 m và đuôi đèn (MKR1809-L) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Chụp đèn mây đan, bên trong có dây điện nhựa dài 2,5 m và đuôi đèn (MKR1809-S) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Cốc tròn đan bằng mây; k/t: Dia15 x H18cm (to nhất của bộ 3 chiếc); mã A1043/3; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Cốc tròn đan bằng mây; k/t: Dia15 x H18cm (to nhất của bộ 3 chiếc); mã A1043/3; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Cốc tròn đan bằng mây; k/t: Dia6/7.5 x H12cm; mã A2051; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Cốc tròn đan bằng mây; k/t: Dia8 x H10cm; mã A2053; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Cốc tròn đan bằng mây; k/t: Dia8/9.5 x H10cm; mã A2052; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: CUỘN CĂNG MẶT MÂY, HÀNG MẪU (xk)
- Mã HS 46021290: Đập bụi đan bằng nguyên liệu mây, kích thước 25x25/70.5cm. (xk)
- Mã HS 46021290: DC002 Khung Mây D21/51cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: DC004 Khung Mây D21/66cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Đế hoa vuông kiểu mới mã 2-268KM, KT: 24 x 15x H60 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Đèn đan bằng mây; k/t: Dia23/12 x H28/40cm; mã A190410; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Đèn đan bằng mây; k/t: Dia23/12 x H28/40cm; mã A190410; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Đèn mây (MKR1881A) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Đèn mây (MKR1881A-L) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Đèn mây (MKR1881A-S) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Đèn mây đan (MKR19804) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Đĩa mây, kích thước phi 35x0.8(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Đĩa song tròn đáy cót (xk)
- Mã HS 46021290: Đĩa tròn đan bằng mây; k/t: Dia10cm; mã A1110; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Đĩa tròn đan bằng mây; k/t: Dia10cm; mã A1111; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Dĩa tròn làm bằng mây mã: 03.616. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Đồ dùng gia đình và hành lý cá nhân đang sử dụng: Ghế mây (xk)
- Mã HS 46021290: Đôn cây cảnh bằng mây, kích thước 30x30x56(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Đôn cây cảnh bằng mây, kích thước 30x30x84.5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Gập đập thảm bằng mây, kích thước 25x70(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Gậy mây #1.5x80 (xk)
- Mã HS 46021290: Ghế bằng mây, kích thước: 11/12.5x8.5/9.8x22 cm, mã: GMVTC671, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Ghế bằng mây, kích thước: 17/18x8.5/9.8x22 cm, mã: GMVTC670, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Ghế mây (khung ghế bằng tre), kích thước: 31x23xH53 cm, màu tự nhiên, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Ghế mây tự nhiên. Mã sản phẩm: 81 30 28 001 02. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Ghế mây, kích thước 180x80x74(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: GHẾ MÂY, KÍCH THƯỚC 40 X 40 X 60 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: GHẾ MÂY, KÍCH THƯỚC 45 X 25 X 40 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: GHẾ MÂY, KÍCH THƯỚC 46 X 46 X 40 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: GHẾ MÂY, KÍCH THƯỚC 50 X 35 X 30 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Ghế mây, kích thước 77x74x110(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Ghế mây, kích thước 88x80x68(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: GHẾ MÂY, KÍCH THƯỚC 95 X 72 X 110 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: GHẾ MÂY, KÍCH THƯỚC DIA 30 X H57 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: GIÁ ĐỒ CHƠI BẰNG MÂY, KÍCH THƯỚC 100 X 100 X 70 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: GIÁ ĐỒ CHƠI BẰNG MÂY, KÍCH THƯỚC 70 X 45 X 60 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: GIÁ TREO BẰNG MÂY, KÍCH THƯỚC 40 X15 X40 (CM), HÀNG MỚI 100%, DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ bằng mây, Rattan Baskets (35x35x35cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ chữ nhật đan bằng mây (38x55x68 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ làm bằng mây, mã 34.159. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ làm bằng mây, mã 34.165. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: GIỎ MÂY (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây (38 x 27 x H18/27); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây (49 x 33 x H22/36cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây (MKR1895-L) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây (MKR1895-S) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây (MKR1937/2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây 13-17501: d:34x32xH10, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây 13-17502: d:45x34xH11, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây 13-17503: d:51x34xH12, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây 20x14xH7cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây 28x13xH7cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây 32x16xh8cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây 35x25x20 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021290: giỏ mây code: 81191, kích thước: D26xH10,5 cm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: giỏ mây code: 81193, kích thước: D22xh9cm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: giỏ mây code: 81195, kích thước: D18xh8cm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: giỏ mây code: 81197, kích thước: 28x17xh9,5cm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: giỏ mây code: 81199, kích thước: 25x15xh9cm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: giỏ mây code: 81201, kích thước: 35x14xh7.5cm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây D20xh8cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây D25xh8cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ Mây Dia 14, mã 731161, kt: 14cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ Mây Dia 19, mã 731145, kt: 19cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ Mây Dia 21, mã 731146, kt: 21cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ Mây Dia 21, mã 731177, kt: 21cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ Mây Dia 25, mã 731147, kt: 25cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây đựng đèn (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây hình chữ nhật, mã S2,kích thước:(26x36x 24)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây hình chữ nhật, mã S4, kích thước:(26x36x12)cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây hình chữ nhật,mã S3, kích thước:(26x36x16)cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: giỏ mây hình chữ nhật: S7: Kích Thước: (26 x 18 x H12)cm, mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây mã RSL-6009, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây mã: BIN18-8078R,kích thước: 36*26*24H cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây mã: BIN18-8108Q,kích thước: 18*26*12H cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây mã: BIN18-8146Q,kích thước: 18*26*12H cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây màu hồng, cỡ L. Mã sản phẩm: R 12 23 003 08. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây màu hồng, cỡ S. Mã sản phẩm: R 09 05 179 01S. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây màu hồng, cỡ S. Mã sản phẩm: R 12 23 001 8. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây màu nâu, cỡ S. Mã sản phẩm: R 12 23 001 03. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây MXVTC879, kích thước 20x30x20(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây MXVTC879, kích thước 50x45x10(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây MXVTC880, kích thước 30x30x30(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây Oval 24x18, mã 731165, kt: 24x18.5x9cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây oval 251520000 (KT: 23 x 19 x H10/20 cm). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ Mây Oval 26, mã 731178, kt: 26x13x9cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ Mây Oval 26x13, mã 731150, kt: 26x13x9cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ Mây Oval 28x22, mã 731166, kt: 28x22x9cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ Mây Oval 32, mã 731179, kt: 32x15x9cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ Mây Oval 32x15, mã 731149, kt: 32x15x9cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ Mây Oval 43, mã 731180, kt: 43x16x7cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ Mây Oval có nắp, mã 152451, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây oval DF 575N (KT: 39x24xH21/32cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây trang trí, nhà sản xuất: VIETBAY, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây tre đan, làm thủ công, xuất xứ Việt Nam, hàng mẫu, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây tròn kích thước D15xH6cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây tròn kích thước D18xH5.5cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây tròn kích thước D20xH6cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây tự nhiên, cỡ L. Mã sản phẩm: R 09 05 176 01L. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây tự nhiên, cỡ M. Mã sản phẩm: R 09 05 163 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây tự nhiên, cỡ S. Mã sản phẩm: R 09 05 176 01S. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây tự nhiên, cỡ S. Mã sản phẩm: R 12 23 001 10S. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây xiên, kích thước 34x25x14/14cm, mã GXVTC325. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước 25.5 x 15 x H9(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước 25x23xH20(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước 26x18x16(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước 30x39x14(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước 31x23x21(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước 33 x 24 x H23(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước 35.5x15.5xH16.5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước 35x 28x 23(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước 36x26x25(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước 40x15(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước 40x35/37(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước 41x30x31(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước 42x47(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước 43x36x36(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước Dia 15xH15(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước phi 15xH12(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước phi 23xH8(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước phi 25.5 x H8.5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước phi 25.5xH9(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước phi 25x H30(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước phi 26x26(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước phi 27xH19(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước phi 30xH23(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước phi 33x20x5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, kích thước phi 41x28x30(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, KT: 18x6xH13 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, KT: Dia 30xH7 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, mã 7141N, kt: 20x20xH6cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, mã 7146N, kt: dia23xH7cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, mã 7146OV, kt: 31x22xH7.5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, mã EXO-0009A-WASH, kt: 45x34xH5/8cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ Mây, mã GCR052611, kt: Dia 44x H56cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, mã hàng: DCM-RB01, kt:18 x26 x H24cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, mã hàng: DCM-RB02, kt:36 x26 x H12cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, mã hàng: DCM-RB03, kt:36 x26 x H24cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, mã HL2946, kt: dia12 H5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ mây, mã T7, kích thước:(15x22x H9)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ ruột mây Oval 31, mã 731151, kt: 31x15.5x7cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ trưng bày bằng mây đan, KT 20x20x40cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giỏ, làm từ mây, mã 141011M, hàng TCNM đã qua sử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Giường bằng mây, kích thước: 44/47x22/25x18/24 cm, mã: GMVTC670, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: GIƯỜNG MÂY, KÍCH THƯỚC 32 X 25 X 20 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: GIƯỜNG MÂY, KÍCH THƯỚC 36 X 36 X 25 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: GIƯỜNG MÂY, KÍCH THƯỚC 40 X 28 X 25/20 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: GIƯỜNG MÂY, KÍCH THƯỚC 40 X 30 X 30 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Gối mây 37x23x11 (xk)
- Mã HS 46021290: Gối mây mã 2-132, KT: 30 x 20.5 x h12 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Gối mây mã R510 kích thước 38x24xH11 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Gối mây mã R511 kích thước 38x24xH11 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: GƯƠNG BẰNG SONG, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ, ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Gương mây hình tròn, màu sắc tự nhiên, kích thước đường kính 81cm mã GMVTC679, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Gương mây hình tròn, màu trắng, kích thước đường kính 81cm mã GMVTC679, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Gương mây. Kích thước: Dia.23/60 x H3cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: HL18005chậu trồng cây bằng mâyD30 x H61cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: HL18005Thùng mâyD30 x H61cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: HL9106 Khung Mây D35 X H45cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: HL9106A Khung mâyD35 x H45cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: HL9106B Khung mây D22 x H40cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: HL9379 Bàn Mây D48 x H53cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: HM04B Thùng Mây D30 x H61cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: HM05A Kệ mây 60x 23 x H90cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp bằng mây, Rattan Box (25.5x25.5x12.5cm),không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp chữ nhật đan bằng mây; k/t: 26 x 13.5 x H13.5cm; mã BI260; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp chữ nhật đan bằng mây; k/t: 26 x 13.5 x H13.5cm; mã BI260; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp chữ nhật đan bằng mây; k/t: 27 x 15 x H15/20cm; mã A0505; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp chữ nhật đan bằng mây; k/t: 27 x 17 x H12cm; mã A0013; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp chữ nhật đan bằng mây; k/t: 27 x 17 x H12cm; mã A0013; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp đan bằng mhàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam.ây; k/t: 26 x 13.5 x H13.5cm; mã BI260; (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp giấy ăn song vuông (xk)
- Mã HS 46021290: HỘP KHĂN GIẤY LÀM BẰNG MÂY, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021290: hộp mây chữ nhật, mã S8, kích thước: (26x18xH16), Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp mây đựng giấy ăn (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp mây mã R9806 kích thước 26x18xH16 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp mây, mã 2-243MS, kích thước 25x9xH6 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp tròn đan bằng mây (15x15x36 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp vuông đan băng mây; k/t: 15 x 15 x H15cm; mã A0946; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp vuông đan bằng mây; k/t: 15 x 15 x H15cm; mã A0946; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp vuông làm bằng mây mã: 45.408. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp xếp bằng mây trắng có khung bằng gỗ 32x34x32 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp xếp bằng mây vàng có khung bằng gỗ 32x34x32 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021290: Hộp xếp bằng mây xám có khung bằng gỗ 32x34x32 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021290: Hủ tròn có nắp làm bằng mây mã: 45.403. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Kệ bằng mây, kích thước: 90x60xH117 cm, màu tự nhiên, mới 100%, hàng xuất làm mẫu không thanh toán (xk)
- Mã HS 46021290: Kệ chất liệu bằng mây, kích thước: L30xW30xH20 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Kệ mây, kích thước 45x30xH75(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Khay bằng mây có khung sắt 22x25: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021290: Khay bằng mây có khung sắt 25x43: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ làm bằng mây mã: 45.422. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật (mây)(48.5x32x57cm) (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật (mây)(52.5x42x52cm) (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật đan bằng mây; k/t: 20 x 18 x H9/15cm; mã A2001-2; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật đan bằng mây; k/t: 20 x 18 x H9/15cm; mã A2001-2; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật đan bằng mây; k/t: 25 x 10 x H6.5cm; mã A8112/2-S; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật đan bằng mây; k/t: 28 x 13 x H7.5cm (to nhất của bộ 2 chiếc); mã A8112/2; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật đan bằng mây; k/t: 28 x 18 x H8/15cm; mã A2001; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật đan bằng mây; k/t: 28 x 18 x H8/15cm; mã A2001; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật đan bằng mây; k/t: 29 x 19 x H6cm; mã A8134; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật đan bằng mây; k/t: 31 x 21.5 x H15/10cm; mã A10830A; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật đan bằng mây; k/t: 32.5 x 22.5 x H10cm (to nhất của bộ 3 chiếc); mã A1495/3; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật đan bằng mây; k/t: 35 x 25 x H7cm; mã A8136; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật đan bằng mây; k/t: 39 x 29 x H11.5cm (to nhất của bộ 3 chiếc); mã A1102/3; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật đan bằng mây; k/t: 40 x 30 x H5cm; mã A1493L; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật đan bằng mây; k/t: 43 x 36 x H14.5cm (to nhất của bộ 3 chiếc); mã A9517/3; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật làm bằng mây mã: 45.411. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật làm bằng mây, mã 66.410. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay chữ nhật làm bằng mây: mã 34.204 (hàng mới 100%, quy cách 42x27x11cm) (xk)
- Mã HS 46021290: Khay đan bằng mây S-16 (xk)
- Mã HS 46021290: Khay đan bằng mây S-2 (xk)
- Mã HS 46021290: Khay đan bằng mây S-3 (xk)
- Mã HS 46021290: Khay đan bằng mây S-4 (xk)
- Mã HS 46021290: Khay đan bằng mây S-7 (xk)
- Mã HS 46021290: Khay đan bằng mây T-64 (xk)
- Mã HS 46021290: Khay đan bằng mây T-65 (xk)
- Mã HS 46021290: Khay đan bằng mây T-7 (xk)
- Mã HS 46021290: Khay làm bằng mây mã: C.474. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây #19/15x H17 (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây (1 bộ 3 chiếc), mã 168661 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây (453245), L: 29X22XH9/10- bottom 23x16, M: 25.5x19xH8/9- bottom 19x13, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây (50.5x35xH26.5) cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: KHAY MÂY (DT20295) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: KHAY MÂY (DT20298) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: KHAY MÂY (DT20299) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: KHAY MÂY (DT20311) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây (MKR1933) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây 11. 176 kiện. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây 12. 176 kiện. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây 13. 142 kiện. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây 14. 142 kiện. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây 20x16xH6 (xk)
- Mã HS 46021290: KHAY MÂY 23X20X7CM, HIỆU INDOCHINA CREATIVE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JSC, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021290: KHAY MÂY 25X22X7CM, HIỆU INDOCHINA CREATIVE INVESTMENT AND DEVELOPMENT JSC, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây hình oval kích thước 28*23*H3cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây hình oval kích thước 28cm x 13cm x 6.5cm. Mã hàng AV92005. Việt Nam sản xuất.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây hình oval kích thước 28cm x 14cm x 7cm. Mã hàng LP2814. Việt Nam sản xuất.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây hình oval kích thước 32*27*H3cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây hình oval, kích thước 30x20x5cm, mã GMVTC363. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây hình tròn đường kính 30cm, mã GMVTC640. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây hình tròn kích thước Dia16cm x 7cm. Mã hàng LP1607. Việt Nam sản xuất.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây hình tròn kích thước Dia25cm x 8.5cm. Mã hàng 92015. Việt Nam sản xuất.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây hình tròn kích thước Dia25cm x 8.5cm. Mã hàng AV92015. Việt Nam sản xuất.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây hình tròn kích thước Dia25cm x 8cm. Mã hàng LP2508. Việt Nam sản xuất.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây kích thước 28cm x 13cm x 6.5cm. Mã hàng 92005. Việt Nam sản xuất.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây kích thước 35cm x 15cm x 7cm. Mã hàng LP3515. Việt Nam sản xuất.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây mã 2-001H, KT: 26x11xH5.5 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây mã 2-001HB, KT: 26x11xH5.5 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây mã 2-015, KT: 19 x 30 x h11 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây mã 2-299/2 KT: 11 x 14 x H5.5 (biggest) cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây mã R231 kích thước 27x22xH14 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây mã RA1415/3 kích thước 32x26xH7 bộ 3 chiếc hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây mã RA1914/3 kích thước 31x20xH10 bộ 3 chiếc hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây mã RA1916/4 kích thước 39x29xH13 bộ 4 chiếc hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây mã RS351/3 kích thước 32x25xH10/11 bộ 3 chiếc hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây màu cam hình oval kích thước 26cm x 15cm x 8.5cm. Mã hàng OV26O. Việt Nam sản xuất.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây màu cam hình tròn kích thước Dia23cm x 8.5cm. Mã hàng RO23O. Việt Nam sản xuất.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây màu cam kích thước 26cm x 15cm x 8.5cm. Mã hàng OV26O. Việt Nam sản xuất.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây màu nâu, kích thước 20x10x3cm, mã MXVTC118. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây màu trắng hình tròn kích thước Dia23cm x 8.5cm. Mã hàng RO23W. Việt Nam sản xuất.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây màu trắng kích thước 26cm x 15cm x 8.5cm. Mã hàng OV26W. Việt Nam sản xuất.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây trắng hình oval kích thước 26cm x 15cm x 8.5cm. Mã hàng OV26W. Việt Nam sản xuất.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây trắng hình tròn kích thước Dia23cm x 8.5cm. Mã hàng RO23W. Việt Nam sản xuất.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây tự nhiên (KT 380x530x160 mm), hàng Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: khay mây(24*18*H7)cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: KHAY MÂY, HIỆU VINIMEX, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, kích thước 30x30x4/9(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, kích thước 34x24x5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, kích thước phi 22x H3(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, kích thước phi 28x H3(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, KT: 245x165xH80 mm (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, KT: 250x110xH65 mm (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, KT: 300x120xH65 mm (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, KT: 310x135xH70 mm (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, KT: 355x140xH70 mm (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, KT: 360x130xH60 mm (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, KT: Dia 180/120xH75 mm (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, KT: Dia 215/140xH75 mm (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, KT: Dia 265/170xH75 mm (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, KT: Dia 280/180xH85 mm (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, mã 90906819, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, mã HR3-0089/5 M, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, mã HR3-0089/5 S, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, mã HR3-0089/5 SS, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, mã HR3-0090/5 M, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, mã HR3-0090/5 S, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây, mã HR3-0090/5 SS, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây: TT-TS190202/2-L (xk)
- Mã HS 46021290: Khay mây: TT-TS190202/2-S (xk)
- Mã HS 46021290: Khay oval đan bằng mây; k/t: 23 x 18 x H3.5/7cm; mã A1483; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Khay oval đan bằng mây; k/t: 31 x 22 x H3.5cm; mã A1439; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Khung gương bằng mây, kích thước Dia30(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Khung gương mây hình gấu, kích thước phi 26cm, hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Khung gương mây hình mèo, kích thước phi 26cm, hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Khung gương mây hình thỏ, kích thước phi 26cm, hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Khung gương mây hình tròn, kích thước phi 30cm, hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: KHUNG GƯƠNG MÂY, KÍCH THƯỚC 15 X 15 X 27 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: KHUNG GƯƠNG MÂY, KÍCH THƯỚC 20 X 20 X 28 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: KHUNG GƯƠNG MÂY, KÍCH THƯỚC 20 X 20 X 35 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: KHUNG GƯƠNG MÂY, KÍCH THƯỚC 40 X 15 X 40 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Khung gương mây, kích thước 50x20x3(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Khung gương mây, kích thước 50x25x3(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Khung gương mây, kích thước phi 20x H28(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Khung gương mây, kích thước phi 20x H35(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Khung gương mây, kích thước phi 32x H33(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Khung gương mây, kích thước phi 55(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Làn oval đan bằng mây; k/t: 25x16xH21/38cm; mã A161102; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Làn oval đan bằng mây; k/t: 25x16xH21/38cm; mã A161105D; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Làn oval đan bằng mây; k/t: 25x16xH21/38cm; mã A161105D; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Làn oval đan bằng mây; k/t: 34x26xH21/41cm; mã A161101; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Làn oval đan bằng mây; k/t: 34x26xH21/41cm; mã A161101; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Lẵng chữ nhật đan bằng mây; k/t: 25 x 21 x H13/18cm; mã A8102; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Lẵng mây #41x29/32x18/24/39 (xk)
- Mã HS 46021290: Lẵng mây 35x20xH15/25 (xk)
- Mã HS 46021290: Lẵng mây mã R5161/3 kích thước 21x18xH8/24 bộ 3 chiếc hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Lẵng mây mã R524 kích thước phi 22xH8/25 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: lẵng mây(38*28*H14/36)cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Lẵng mây. Hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Lẵng tròn đan bằng mây; k/t: Dia10 x H6.5/18cm; mã A161103; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Lẵng tròn đan bằng mây; k/t: Dia22 x H7/15/18/30cm; mã A1487; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: LỒ SONG BIÊN VUÔNG BỘ 3, 1 BỘ 3 CHIẾC, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021290: LÕI MÂY, HÀNG MẪU (xk)
- Mã HS 46021290: Lồng đèn mây tre loại 1, không nhãn hiệu, kt: (130mm x 240mm x500mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Lồng đèn mây tre loại 2, không nhãn hiệu, kt: (145mm x 270mm x600mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Lồng đèn mây tre loại 3, không nhãn hiệu, kt: (160mm x 300mm x700mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Lót cốc bằng mây, kích thước phi 10(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Lót cốc bằng mây, kích thước phi 10cm, hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Lót cốc bằng mây, kích thước phi 16(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Lót cốc bằng mây, kích thước phi 30(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Lót cốc mây mã 2-028D, KT: 17.5x8.7xH3.5 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: LÓT CỐC MÂY, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021290: LÓT CỐC MÂY, NSX LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HẠ THÁI, HÀNG MẪU (xk)
- Mã HS 46021290: Lót đĩa bằng mây, kích thước phi 15cm, hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Lót đĩa bằng mây, kích thước phi 30cm, hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Lót đĩa bằng mây, kích thước phi 40x30(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Lót đĩa làm bằng mây, đường kính 25cm, hàng handmade, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: LÓT ĐĨA MÂY CỦA NSX MÂY TRE VINH TƯƠI, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021290: LÓT ĐĨA MÂY, NSX LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HẠ THÁI, HÀNG MẪU (xk)
- Mã HS 46021290: Lót mây, mã 7145N, kt: dia33 H1.5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: LS-1/ Khay mây 36x26xH3 (xk)
- Mã HS 46021290: LT-64/ Khay mây 36x35xH3 (xk)
- Mã HS 46021290: Lục lạc bằng mây, kích thước phi 10x 9/21(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Lúc lắc ruột mây, cỡ S. Mã sản phẩm: R 12 28 002 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Lưới mây, kích thước 15x0.6(m), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Mắc áo bắng mây, kích thước 16x26(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Mắc áo bằng mây, kích thước 16x26(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Mắc áo bằng mây, kích thước 29xH7/20(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Mắc áo bằng mây, kích thước M: 33x18(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Mâm bồng đan bằng mây; k/t: Dia30/10/15 x H4/11cm; mã BI363/3-S; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Mâm bồng đan bằng mây; k/t: Dia32 x H20/26cm; mã A180701; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Mâm bồng đan bằng mây; k/t: Dia37/35 x H23/31cn; mã A181015; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Mảnh lót đan bằng mây; k/t: 40 x 30cm; mã A1106; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Mành mây hình chữ thập tẩy trắng khổ 60cm, kích thước: 0.6 x 15.5 (m), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Mành mây khít khổ 50cm, kích thước: 0.5 x 15.5 (m), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Mành mây mắt cáo tẩy trắng khổ 60cm, kích thước: 0.6 x 15.5 (m), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Mành mây mắt cáo tẩy trắng khổ 90cm, kích thước: 0.9 x 15.5 (m), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Mành mây ô vuông sợi đơn tẩy trắng khổ 60cm, kích thước: 0.6 x 15.5 (m), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Mành mây quả trám khổ 60cm, kích thước: 0.6 x 15.5 (m), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Mành mây vườn đan mắt cáo khổ 90 cm, kích thước 0.9 x 15 (m), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Mảnh tròn đan bằng mây; k/t: Dia10cm; mã A1110; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Mặt trăng bằng mây (Một bộ 2 chiếc). Mã sản phẩm: R 09 15 002 01 SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Mặt trăng bằng mây, cỡ L. Mã sản phẩm: R 09 15 002 02 L. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Mặt trăng bằng mây, cỡ M. Mã sản phẩm: R 09 15 002 02 M. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: mây tre đan đồ mỹ nghệ (rổ, rá) Tổng 80000 cái (xk)
- Mã HS 46021290: Mê oval song xiên (xk)
- Mã HS 46021290: Mẹt mây, kích thước phi 1.5m, hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Mẹt mây, kích thước phi 1m, hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: MÓC ÁO BẰNG MÂY, KÍCH THƯỚC 30 18 X1 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Móc mây, kích thước 20x7(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: MÓC TREO BẰNG MÂY, KÍCH THƯỚC 30 X 1 X18 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Móc treo bằng mây, kích thước 30x30(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Móc treo mây hình chữ nhật, kích thước 52x12x30cm, mã GMVTC502. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Móc treo mây hình oval, kích thước 35x25x13cm, mã GMVTC336. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Móc treo mây hình tròn, kích thước 19.5x9x33cm, mã GMVTC322. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Móc treo quần áo bằng mây. Mã sản phẩm: R 09 55 001 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Nắp của khay đan bằng mây LS-1 (xk)
- Mã HS 46021290: Nắp mây dùng cho giỏ mây hình chữ nhật, mã: LS-1, kích thước:(36x26x3)cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Nôi búp bê bằng song mây tự nhiên. Mã sản phẩm: R 30 24 012 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Nôi búp bê bằng song mây tự nhiên. Mã sản phẩm: RI 30 24 003 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Nôi búp bê bằng song mây tự nhiên. Mã sản phẩm: RI 30 24 005 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Nôi chất liệu bằng mây, kích thước: L84xW45xH61 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Nôi chất liệu bằng mây, kích thước: L90xW60xH91 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Nôi chất liệu bằng mây, kích thước: W58xL84xH91 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Nôi chất liệu bằng mây, kích thước:W60xL85xH91 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: NÔI MÂY, KÍCH THƯỚC 40 X 28 X25 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Nôi mây, kích thước 40x30(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: NÔI MÂY, KÍCH THƯỚC 60 X 40 X 25 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Nôi trẻ em bằng mây, kích thước: 30x50xH40 cm, màu tự nhiên, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: ỐNG HÚT TRE, HIỆU HA THAI BAMBOO LACQUER CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Phên cói Y160113-01AGESQP, KT dài 38 X rộng 38 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021290: QUE MÂY, HIỆU PEFSO CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Rá tròn đan bằng nứa; k/t: Dia 60 x H25cm (to nhát của bộ 3 chiếc); mã B6089/6; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021290: Rổ bằng sợi mây, kích thước:46x46x46(cm), hàng thủ công mỹ nghệ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Rổ làm bằng mây: mã C.803 (hàng mới 100% quy cách 10x28cm) (xk)
- Mã HS 46021290: Rổ làm bằng mây: mã C.804 (hàng mới 100% quy cách 10x34cm) (xk)
- Mã HS 46021290: Rổ làm bằng mây: mã C.809 (hàng mới 100% quy cách 30x22x10cm) (xk)
- Mã HS 46021290: Rổ làm bằng mây: mã C.810 (hàng mới 100% quy cách 36x26x10cm) (xk)
- Mã HS 46021290: Rổ mây/ (xk)
- Mã HS 46021290: Rổ oval làm bằng mây có hai tay nắm: mã R.314 (hàng mới 100%, quy cách 28x19x12cm) (xk)
- Mã HS 46021290: Rổ tròn làm bằng mây, mã 61.263. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Rổ tròn làm bằng mây, mã 61.264. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Rổ tròn làm bằng mây, mã 61.289. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Rổ vuông làm bằng mây: mã R.139 (hàng mới 100%, quy cách 14x14x24cm) (xk)
- Mã HS 46021290: Rương xếp bằng mây nan vỏ có nắp: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021290: S2/ Khay mây 26x36xH24 (xk)
- Mã HS 46021290: S3/ Khay mây 26x36xH16 (xk)
- Mã HS 46021290: S4/ Khay mây 26x36xH12 (xk)
- Mã HS 46021290: S7/ Khay mây 26x18xH12 (xk)
- Mã HS 46021290: S8/ Khay mây 26x18xH16 (xk)
- Mã HS 46021290: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ: Chao đèn bằng mây đan màu tự nhiên, hình củ hành, mã hàng DUN-30276104 PR27388, kích thước: 50D 40H, xuất xứ Việt Nam. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Set 2 chụp đèn bằng mây, màu sắc tự nhiên, kích thước 45x65cm;30x40cm, mã RMVTC290, RMVTC291, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Set 2 thùng đựng đồ bằng mây hình chữ nhật, kích thước 50x33x32cm, mã GMVTC416. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Sọt mây (5957230) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Sọt mây (MKH121024) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Sọt mây (MKR05/2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Sọt mây KAKTUSFIKON 12 cao 148 mm, phi 166 mm/ 50454885, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Sọt mây KAKTUSFIKON 12 RU cao 148 mm, phi 166 mm/ 80454884, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Sọt mây KAKTUSFIKON 24 cao 345 mm, phi 306 mm/ 50454890, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Sọt mây KAKTUSFIKON 24 RU cao 345 mm, phi 306 mm/ 70454894, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: sọt mây phi 43cm,hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Sọt trồng cây bằng mây, đường kính 13cm, cao 10 cm/ AHG4, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Sọt trồng cây bằng mây, đường kính 15cm, cao 12 cm/ AHG5, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Sọt trồng cây bằng mây, đường kính 17cm, cao 14 cm/ AHG6, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Sọt trồng cây bằng mây, đường kính 20cm, cao 18 cm/ AHG7, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Sọt trồng cây bằng mây, đường kính 22cm, cao 20 cm/ AHG8, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: Sọt trồng cây bằng mây, đường kính 24cm, cao 21 cm/ AHG9, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021290: T-11/ Khay mây 26x9xH6 (xk)
- Mã HS 46021290: T476/ Khay mây 28x14xH9 (xk)
- Mã HS 46021290: T-64 / Khay mây 36x35xH24 (xk)
- Mã HS 46021290: T-65/ Khay mây 36x35xH16 (xk)
- Mã HS 46021290: T7/ Khay mây 22x15xH9 (xk)
- Mã HS 46021290: Tấm lót bộ 4 (mây)(23x23x24cm) (xk)
- Mã HS 46021290: Tấm lót bộ 4 (mây)(36.5x36.5x71cm) (xk)
- Mã HS 46021290: Tấm lót mây (HT009B/DBR) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46021290: Tấm lót tròn (xk)
- Mã HS 46021290: Tấm lưới đan bằng mây, kích thước 15m*40cm, làm thủ công, xuất xứ Việt Nam, hàng mẫu, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 46021290: TẤM MÂY ĐAN BẦU DỤC KÍCH THƯỚC 30X40 (CM), MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Thảm làm bằng mây, dài 75cm rộng 30cm, hàng handmade, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Thùng chữ nhật làm bằng mây mã: 45.412. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Thùng mây mã RS3666/5 kích thước phi 34xH28 bộ 5 chiếc hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Thùng song có nắp+vải lót (xk)
- Mã HS 46021290: Thùng tròn đan bằng mây (40x40x68 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Thùng vuông đan bằng mây (40x40x68 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Trang trí bàn bằng mây tre đan, bằng: sợi mây và sắt, kích thước: 18x14x15(cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Tủ mây, kích thước 35x20x50(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: TÚI MÂY KT 28 X 19 X 5 CM, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây màu hồng, cỡ L. Mã sản phẩm: R 09 11 009 02L. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây màu hồng, cỡ S. Mã sản phẩm: R 09 11 009 02S. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây màu hồng. Mã sản phẩm: R 12 11 014 02. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây màu nâu. Mã sản phẩm: R 12 11 014 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây oval/ vòng mây (xk)
- Mã HS 46021290: TÚI MÂY TRÒN, HIỆU HANH HUONG BAMBOO AND RATTAN FURNITURE CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây tròn/ vòng mây (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây, cỡ L. Mã sản phẩm: R 09 11 009 01L. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây, cỡ S. Mã sản phẩm: R 09 11 009 01S. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: TÚI MÂY, HANH HUONG BAMBOO AND RATTAN FURNITURE CO LTD, HÀNG MẪU (xk)
- Mã HS 46021290: TÚI MÂY, HIỆU HANH HUONG BAMBOO AND RATTAN FURNITURE CO LTD, HÀNG MẪU (xk)
- Mã HS 46021290: TÚI MÂY, HIỆU HANH HUONG BAMBOO AND RATTAN FURNITURE CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây, item code: RTB02, KT: dài20xđường kính20xcao7cm, size S, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây, item code: RTB049, KT: dài25xđường kính10xcao17cm, size S, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây, kích thước 15x15xH15(cm), hàng mới 100%, do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây, kích thước 23x15x15(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây, kích thước phi 20x6(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây, kích thước phi 22x25(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây, kích thước:46x46x46(cm), hàng thủ công mỹ nghệ, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Túi mây, kích thước:46x46x46(cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: TÚI MÂY, NSX LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HẠ THÁI, HÀNG MẪU (xk)
- Mã HS 46021290: Túi xách mây màu hồng, một bộ 2 chiếc Mã sản phẩm: R12 05 004 1SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Túi xách mây màu nâu, cỡ S. Mã sản phẩm: R 12 05 004 6. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Vali bằng mây. Mã sản phẩm: R 09 01 003 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Vali mây, kích thước 34x25x12(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021290: Vòng mây dài 170mm, một đầu đường kính 80mm, một đầu đường kính 100mm, dùng để lồng vào cổ tay áo kimono. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Xích đu song mây, đệm bông, kích thước 70x60x127cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-01H Giỏmây chữ nhật 33x25xH12cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-02H Túi mây chữ nhật 28x16xH22/38cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-03H Hộp vuông bộ 3: 10x10cm, khay mây 33x16xH14cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-04H Hộp mây chữ nhật 28x16xH9/10cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-05H Lồng bàn mây tròn D32xH19cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-06H Giỏ mây tròn D23xH18/23cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-08H Bàn mây tròn D57x40/41cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-13H Giỏ cói tròn D41xH33cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-14H Bình mây tròn D6/29xH38cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-15H Bình mây tròn D10/20xH24cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-16H Giỏ mây bộ 3 chiếc 40x28xH13cm, 35x23xH11cm, 19x15xH8cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-17H Thùng mây tròn D39xH52cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-19H Sọt rác mây tròn D26/17xH25cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-20H Đĩa mây tròn D22/23xH2cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-21H Đĩa mây tròn D27xH3.5cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-22H Giỏ mây tròn D40/30xH47cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-23H Thùng mây tròn D38xH45cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-24H Giỏ mây tròn D31/42xH37cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021290: Y200304-25H Hộp giấy ăn mây hình vuông 14x14x14cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021910: Giỏ cói (25 x 25 x h25cm, 27 x 27 x h28cm, 30 x 30 x h32cm, 35 x 35 x h36cm, 40 x 40 x h38cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021910: KGB-RMB- Giỏ cói tròn nâu đậm D17 x H16/21.5 cm (xk)
- Mã HS 46021910: KGB-RSB- Giỏ cói tròn nâu đậm D13.5 x H10/16.5 cm (xk)
- Mã HS 46021910: KGB-SQB- Giỏ cói chữ nhật nâu đậm 22x10xH13.5/23 cm (xk)
- Mã HS 46021910: KGC-GT2- Khay cói chữ nhật nâu nhạt 19x10xH7 cm (xk)
- Mã HS 46021910: KGP-GT2- Khay cói chữ nhật hồng 19x10xH7 cm (xk)
- Mã HS 46021910: khay mây hình ô van, mã HH-DA01, kích thước 30x14xH6.5 (mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021910: khay mây hình ô van, mã HH-DA02, kích thước 25x13x6.5 (mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021910: khay mây hình ô van, mã HH-DA11, kích thước 23x13xH6.5 (mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021910: khay mây hình ô van, mã HH-DA12, kích thước 28x13xH8 (mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021910: khay mây hình tròn, mã HH-DA06, kích thước D25xH7.5 (mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021910: khay mây hình tròn, mã HH-DA21, kích thước D20xH8 (mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021910: khay mây hình tròn, mã HH-DA22, kích thước D22xH7.5 (mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021910: Túi bèo (20 x 6 x h18cm); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021910: Túi cói loại 460 SP 05, kt:(460x300x360) (mm),hàng Việt Nam sản xuất,nhãn hiệu Goodsdeco. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021910: Túi cói, kích thước: (45 x24H25/40cm,40 x 22H24/39cm,35 x 20H22/36cm), mã hàng: K16458/3, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 05ARKO-DB-HPRD Thùng cói tròn D41/43xH60cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 05OLIN-BL-HPRD Thùng cói tròn D41/43xH60cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 05OLIN-BL-NBS2 Giỏ cói tròn bộ 2 chiếc: D38xH38cm, D33xH30cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 05OLIN-GN-HPRD Thùng cói tròn D41/43xH60cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 10077731 Giỏ cói vuông 30.5x30.5xH30.5cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 10077732 Giỏ cói tròn có quai D40xH40/50cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 10211564 Phên cói D37cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 10215861 Phên cói D37cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 1359171 Thùng cói tròn D38xH45.5/55cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 188649 Đĩa cói D60 x H6 cm,D50 x H5 cm,D40 x H4 cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 188650 Đĩa cói D60 x H6 cm,D50 x H5 cm,D40 x H4 cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 211252&211253 Thùng cói D41 x H71cm,D37 x H58cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 211270 &211271 Thùng cói D41 x H71cm,D37 x H58cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 212535&212536 Thùng cói D41 x H71cm,D37 x H58cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 212537 Bát Cói D20 X H9 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 213584 Bát Cói D20 X H9 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 213585 Bát Cói D20 X H9 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 213615&213616 Thùng cói D41 x H71cm,D37 x H58cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 213617&213618 Thùng cói D41 x H71cm,D37 x H58cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 213619&213623 Thùng cói D41 x H71cm,D37 x H58cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 213624&213625 Thùng cói D41 x H71cm,D37 x H58cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 213626 &213627 Thùng cói D41 x H71cm,D37 x H58cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 213628&213629 Thùng cói D41 x H71cm,D37 x H58cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 213650 Âu Cói D48 X H44 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 213651 Âu Cói D40 X H24 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 213652 Âu Cói D48 X H44 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 213653 Âu Cói D48 X H44 cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 2388024 Thùng bèo tròn D45/40xH56/64cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 2388024Thùng bèo tròn 45/40xH56/64cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 24122146 Thùng cói tròn D44/34xH45/60cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 24122153 Thùng cói tròn Dia43/39xH50/62cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 24207775 Giỏ cói tròn D35xH35cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 24207782 Giỏ cói tròn D40xH40cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 24207805 Giỏ cói tròn D30xH30cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 24207942 Giỏ cói tròn D30xH30cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 24207959 Giỏ cói tròn D40xH36cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 24207973 Giỏ cói tròn D32xH28cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 24208000 Giỏ cói tròn D40xH40cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 24208024 Thùng cói tròn D44/34xH45/62cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 24208031 Giỏ cói tròn D35xH35cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 24208055 Giỏ cói tròn Dia35xH20/25cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 3444315 Thùng bèo tròn 35/30xH32/39cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 3444315 Thùng bèo tròn D35/30xH32/39cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 4549509267638 Giỏ bèo ovan 45x34xH30cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 4549509271215 Giỏ bèo chữ nhật 40x26xH12cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 4549509271239 Giỏ bèo chữ nhật 20x26xH12cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 4549509577584 Giỏ bèo tròn D39xH37/43.5cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 566838 Thùng cói tròn D44xH44/60cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: 566838 Thùng cói tròn D44xH44/60cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 580187/ Vòng cói trang trí 2016 (sản phẩm thủ công bằng giấy,dây giấy và dây thép,cói..) (xk)
- Mã HS 46021990: 580317/ (Naga) Vòng cói 2211 (sản phẩm thủ công bằng giấy,dây giấy và dây thép,cói..) (xk)
- Mã HS 46021990: 580355/ (Naga) Vòng cói trang trí 2212 (sản phẩm thủ công bằng giấy,dây giấy và dây thép,cói..) (xk)
- Mã HS 46021990: 580368/ (Naga) Vòng cói trang trí 2514 Y (sản phẩm thủ công bằng giấy,dây giấy và dây thép,cói..) (xk)
- Mã HS 46021990: 580369/ (Naga) Vòng cói trang trí 2514 P (sản phẩm thủ công bằng giấy,dây giấy và dây thép,cói..) (xk)
- Mã HS 46021990: 580523Bh/ Vòng cói trang trí KR-01 (sản phẩm thủ công bằng giấy,dây giấy và dây thép,cói..) (xk)
- Mã HS 46021990: 580524Bh/ Vòng cói trang trí KR-02 (sản phẩm thủ công bằng giấy,dây giấy và dây thép,cói..) (xk)
- Mã HS 46021990: 580527-2h/ Vòng cói trang trí KR-05 (sản phẩm thủ công bằng giấy,dây giấy và dây thép,cói..) (xk)
- Mã HS 46021990: 580642/ (Naga) Vòng cói trang trí 2708 (sản phẩm thủ công bằng giấy,dây giấy và dây thép,cói..) (xk)
- Mã HS 46021990: 580654a/ Vòng cói trang trí YGM-02 a (sản phẩm thủ công bằng giấy,dây giấy và dây thép,cói..) (xk)
- Mã HS 46021990: 580756/ (Naga) Vòng cói trang trí 2606 (sản phẩm thủ công bằng giấy,dây giấy và dây thép,cói..) (xk)
- Mã HS 46021990: 580880a/ Vòng cói trang trí YGM-05 a (sản phẩm thủ công bằng giấy,dây giấy và dây thép,cói..) (xk)
- Mã HS 46021990: 581129/ (Naga) Vòng cói 2363 (sản phẩm thủ công bằng giấy,dây giấy và dây thép,cói..) (xk)
- Mã HS 46021990: 589569 Giỏ cói tròn bộ 3 chiếc: D43xH33cm, D38xH31cm, D35xH26cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 6037989 Thùng bèo tròn bộ 4 chiếc: D45/40xH56/64cm, D39/35xH35/42cm, D35/30xH32/39cm, D29/25xH28/35cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 707945 Thùng bèo tròn D39/35xH35/42cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 804525 Thùng bèo tròn 29/25 xH28/35cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 804525 Thùng bèo tròn D29/25xH28/35cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: 8809351611529 Đôn bèo tròn D40xH15cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: Ấm trà bằng cói, Chip and Dip, with Seagras (36x13x7cm),không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: AYO2780001 Thùng cói tròn D44xH54cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: AYO2781001 Thùng bèo tròn D42xH55cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: Bàn làm bằng bẹ chuối 10x10x10cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Bàn mây mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 60x60xH38cm-306 (xk)
- Mã HS 46021990: Banh chơi cho thú bằng cỏ tranh Dia12cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Banh chơi làm bằng cành đu đủ Dia7h12cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Banh tròn làm bằng lá buông và manh sơ dừa Dia14cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Bát bèo tây mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 33x33xH16cm-106 (xk)
- Mã HS 46021990: Bát bèo WH3157M, KT đường kính 35 X cao 10 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bát cói bộ 3 chiếc (D20xH14,D16xH13,D13xH12) cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BÁT CÓI TRÒN BỘ 3, 1 BỘ 3 CHIẾC, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bát dừa LCBN016MOD; KT:Dia 13 cm x 5 cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bát dừa sơn mài màu sáng,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bát dừa sơn mài,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bát mây mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D20xH8cm-MTR61 (xk)
- Mã HS 46021990: BÁT MÂY OVAL, HIỆU MANH VUNG HANDICRAFT IMPORT-EXPORT PRODUCTION CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BÁT MÂY SIZE 23, HIỆU MANH VUNG HANDICRAFT IMPORT-EXPORT PRODUCTION CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BÁT MÂY SIZE 25, HIỆU MANH VUNG HANDICRAFT IMPORT-EXPORT PRODUCTION CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BÁT MÂY TRÒN 23H8 CM, HIỆU MANH VUNG HANDICRAFT IMPORT-EXPORT PRODUCTION CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BÁT MÂY TRÒN 25H9 CM, HIỆU MANH VUNG HANDICRAFT IMPORT-EXPORT PRODUCTION CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BÁT MÂY TRÒN SIZE 23, HIỆU MANH VUNG HANDICRAFT IMPORT-EXPORT PRODUCTION CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BÁT MÂY TRÒN SIZE 25, HIỆU MANH VUNG HANDICRAFT IMPORT-EXPORT PRODUCTION CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BÁT MÂY TRÒN, HIỆU MANH VUNG HANDICRAFT IMPORT-EXPORT PRODUCTION CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bát sơn mài cốt tre mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D13xH6cm- 3017443 (xk)
- Mã HS 46021990: Bình bông decor bộ 2 (lục bình và cói)(26x26x112cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Bình lục bình 20x52 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Bình lục bình 23x56 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Bình trang trí bằng Lục bình xám 90 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 2 BÁT MÂY OVAL, HIỆU MANH VUNG HANDICRAFT IMPORT-EXPORT PRODUCTION CO LTD, HÀNG MẪU (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 2 BÁT MÂY OVAL, HIỆU MANH VUNG HANDICRAFT IMPORT-EXPORT PRODUCTION CO LTD. HÀNG MẪU (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 2 BÁT MÂY SIZE 25, HIỆU MANH VUNG HANDICRAFT IMPORT-EXPORT PRODUCTION CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 2 BÁT MÂY TRÒN, HIỆU MANH VUNG HANDICRAFT IMPORT-EXPORT PRODUCTION CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 2 giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, có họa tiết sọc đen đan xen, mã CBVTC139, kích thước 35x40x35cm; 30x35x30cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 2 GIỎ BÈO TRANG TRÍ MÃ BS-S01-CM, NSX VIETTRANG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 2 giỏ cói 14420519, KT đường kính 36 X cao 45 cm/ 41X47 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 2 GIỎ CÓI NGÔI SAO- MÃ SẢN PHẨM VH3502-CL/2 (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 2 giỏ lục bình màu tự nhiên (KT: Dia42xH60, Dia36xH52), hàng mới 100 %, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 2 rương tròn, đan lục bình kiểu hạt gạo, nắp rời, có tay cầm bán nguyệt trên nắp, lỗ tay cầm trên thân, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng 710036-00-000 (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 bát bèo WH3188/3L, KT đường kính 28 X cao 11 cm/ 33X13/ 38X15 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ bèo 14420515, KT đường kính 33 X cao 28-35 cm/ 38X32-39/ 43X35-42 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 3 GIỎ BÈO TRANG TRÍ MÃ TS-B11, NSX VIETTRANG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 3 GIỎ BÈO TRANG TRÍ MÃ TS-B22, NSX VIETTRANG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 3 GIỎ BÈO TRANG TRÍ MÃ TS-B31, NSX VIETTRANG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 3 GIỎ BÈO TRANG TRÍ MÃ TS-B33, NSX VIETTRANG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 3 GIỎ BÈO TRANG TRÍ MÃ TS-B47, NSX VIETTRANG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 3 GIỎ BÈO TRANG TRÍ MÃ WS-B04, NSX VIETTRANG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 3 GIỎ BÈO TRANG TRÍ MÃ WS-B07, NSX VIETTRANG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 3 GIỎ BÈO TRANG TRÍ MÃ WS-B08, NSX VIETTRANG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 3 GIỎ BÈO TRANG TRÍ MÃ WS-B09, NSX VIETTRANG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 3 GIỎ BÈO TRANG TRÍ MÃ WS-B10, NSX VIETTRANG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ bèo WH3160, KT dài 33 X rộng 23 X cao 18 cm/ 38 X28X21/ 43X33X23 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ bèo WH3161, Kt đường kính 23 X cao 20 cm/ 28X23/35X26 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ bèo WH3179, KT dài 33 X rộng 23 X cao 18 cm/ 38 X28X21/ 43X33X23 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ bèo, WH3180, KT đường kính 33 X cao 18 cm/ 38X22/ 43X25 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ cói 14400507, KT đường kính 30 X cao 27 cm/ 35X32/ 40X37 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ cói 14420504, KT đường kính 23 X cao 25 Cm/ 33X35/ 45X49 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ cói 14420523, KT đường kính 46 X cao 18 cm/ 50X21/ 55X24 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ cói 14420524, KT đường kính 46 X cao 18 cm/ 50X21/55X24 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 3 GIỎ CÓI MÀU XÁM- MÃ SẢN PHẨM VH3503-CR/3 (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ cói SS3165, Kt đường kính 25 X cao 24 cm/ 30X27/ 35X30 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ cói SS3169, Kt đường kính 25 X cao 24 cm/ 30X27/ 35X30 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ cói SS3170, KT vuông 15 X cao 12 cm/ 20X14/25X16 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ cói SS3181, KT đường kính 15 X cao 15 cm/ 20X20/ 25X25 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ cói SS3200, KT đường kính 20 X cao 20 cm/ 25X25/ 30X30 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ cói SS3201, KT đường kính 20 X cao 20 cm/ 25X23/30X27 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ cói SS3206-07-08, KT đường kính 30 X cao 28 cm/ 35X32/ 40X35 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 3 GIỎ CÓI TRẮNG- MÃ SẢN PHẨM VH3501-WS/3 (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ cói Y170922-11H, KT đường kính 40 X cao 40-48 cm/ 35 X 35-42/ 30X30-37 cm, Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ cói, kích thước D40 x H40/ D35 x H35/ D30 x H31 cm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ lục bình (KT: 40x30x22 cm, 35x25x22 cm, 30x20x22 cm) hàng mới 100 %, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ lục bình (KT: 52x52x41cm, 41x41x35 cm, 30x30x33 cm), khung sắt, hàng mới 100 %, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ lục bình màu đen (KT: Dia36xH35 cm, Dia 30xH29 cm, Dia 25xH23 cm) hàng mới 100 %, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 giỏ tre BB2154, KT đường kính 28 X cao 27 cm/ 33X30/ 38X33 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 rương mây, kích thước59x39x42cm 48x30x34cm 37x21x27cm cm.Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 sọi lục bình chữ nhật, quai cầm lỗ, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH0998/3 (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 sọt lục bình chữ nhật, khung sắt, quai cầm lỗ, đoan xoắn 3 sợi, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH0401/3NAT (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 sọt lục bình chữ nhật, quai cầm lỗ, khung sắt, đan xoắn 1 sợi, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH01408/3NAT (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 sọt lục bình mini chữ nhật rút khung, quai cầm tròn, đan mũi tên, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH0047/3NAT (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 sọt lục bình mini chữ nhật rút khung, quai cầm tròn, đan mũi tên, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH0048/3NAT (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 sọt lục bình mini chữ nhật rút khung, quai cầm tròn, đan mũi tên, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH0058/3NAT (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 sọt lục bình mini chữ nhật rút khung, quai cầm tròn, đan xương cá, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH0048/3NAT (xk)
- Mã HS 46021990: 'Bộ 3 sọt lục bình rút khung miệng võng, côn đáy, quai cầm tròn, đan mũi tên, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH0016/3NAT (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 sọt lục bình rút khung, đan mũi tên, quai cầm tròn,màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH00483NAT (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 sọt lục bình rút khung, quai cầm tròn, đan xương cá màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH0058/3NAT (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 sọt lục bình rút khung, quai cầm tròn, miệng tròn, đáy vuông, đan xương cá,màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH0017/3NAT (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 sọt lục bình tròn, quai cầm lỗ, đan bím phần miệng, đan hạt gạo phần thân, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng 710718-NA (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 3 sọt lục bình tròn, quai cầm tròn, đan xương cá, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng 710490-NA (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 4 giỏ bèo WH3189/4, KT đường kính 18 X cao 12 cm/ 23X16/ 28X21/ 33X26 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 4 giỏ cói SS3191/4L, KT Đường kính 15 X cao 9 cm/ 20X12/ 25X15/ 30X18 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 4 giỏ cói SS3192, KT Đường kính 15 X cao 15 cm/ 20X20/ 25X25/ 30X30 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 4 giỏ cói SS3194, KT đường kính 20 X cao 20-28 cm/ 25X23-31/ 30X27-35/ 35X30-38 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 4 giỏ cói SS3194, KT đường kính 20 X cao 20-28 cm/ 25X23-31/ 30X27-35/ 35X30-38 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 4 gồm 1 rương tròn có lỗ tay cầm trên thân, nắp rời có lỗ tay cầm trên nắp, 3 sọt tròn tay cầm tròn, đan lục bình kiểu hạt gạo,có viền, màu sắt tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng 710422-00-000 (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 4 rương lục bình, có nắp, quai cầm lỗ, đan xoắn 3 sợi, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH01004/NAT (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 4 sọt thuyền lục bình, quai cầm sắt, khung sắt, đan hình hoa,màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH0021/4NAT (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 5 giỏ lục bình màu tự nhiên (KT: 48x36x24 cm, 43x32x22 cm, 38x27x20 cm, 16x24x18 cm) hàng mới 100 %, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: BỘ 5 GIỎ VS TUA RUA- MÃ SẢN PHẨM VH3504-PP/5 (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 6 gồm:Bộ 3 rương lục bình chữ nhật, khung sắt, quai cầm lỗ, lót vải trắng, đan hạt gạo+Bộ 3 sọt chữ nhật, quai cầm lỗ, đan hạt gạo.Màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH0403/6NAT (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ 7 gồm:Bộ 3 rương lục bình chữ nhật, khung sắt, quai cầm lỗ, lót vải trắng, đan hình hoa +Bộ 3 sọt chữ nhật, quai cầm lỗ, đan hình hoa.Màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH0415/7NAT (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ ba cơi cói xiên Fryken AP CN/60328146 (3 chiếc một bộ) kích thước cao 10cm phi (20, 12, 8)cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ cơi xiên Fryken bằng cói (3 chiếc/1 bộ)/ 80328145 (3 chiếc một bộ) kích thước cao 10cm phi (20, 12, 8)cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ cơi xiên Fryken bằng cói RU (3 chiếc/1 bộ)/ 80368966 (3 chiếc một bộ) kích thước cao 10cm phi (20, 12, 8)cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Bồ đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: L40 W40 H61 (xk)
- Mã HS 46021990: Bồ đan bằng lục bình bộ 2 (Hàng mới 100%) Size: D43 H65; D38 H46 (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ đĩa cói treo tường, kích thước phi 50(cm), phi 25cm, hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ giỏ cói (D38 x H35/44 cm & D34 x H31/40 cm & D29 x H25/32 cm. Màu tự nhiên. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ giỏ cói, kích thước L: phi 15x12.7(cm), phi 11.7x9.2(cm), phi 9x7(cm) hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ giỏ cói, kích thước phi 38x42/52(cm), phi 32x32/42(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ giỏ cói, kích thước phi 40xH40(cm), phi 35xH35(cm), phi 30xH30(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ Giỏ mây hình chữ nhật, kích thước: 30 x 19 x H 9,5 cm/ 3, hàng mới 100%, 1 bộ 3 chiếc (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ giỏ natural Water hyacinth basket (bộ 3 cái), đan dây lục bình bằng khung sắt- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ giỏ natural Water hyacinth basket (bộ 4 cái), đan dây lục bình bằng khung sắt- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ giỏ white wash Water hyacinth basket (bộ 4 cái), đan dây lục bình bằng khung sắt- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ hộp cói LURPASSA RU/ 00481834 (2 chiếc một bộ), kích thước hộp to: 165x115x110mm, hộp nhỏ: 145x95x100mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ hộp cói LURPASSA/ 50480912 (2 chiếc một bộ), kích thước hộp to: 165x115x110mm, hộp nhỏ: 145x95x100mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ hộp cói, kích thước 15x15x13(cm), 12x12x9(cm) hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ hộp cói, kích thước 20x20x10(cm), 15x15x7.5(cm), 10x10x5(cm) hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ khay làm bằng lục bình (02 cái/bộ) mã: 45.618/45.625. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ khay làm bằng lục bình (02 cái/bộ) mã: 45.620/ 45.627. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bó rơm dùng trang trí nhà hàng.Kích thước (500x250x150)cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ sọt cói (2 chiếc một bộ), kích thước sọt to: D29.5 x H28 cm, sọt nhỏ: D25.5 x H24 cm/ AH17, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ sọt cói (3 chiếc một bộ), kích thước sọt I: D45 x H31 cm, sọt II: D40 x H29 cm, sọt III: D35 x H23 cm/ AH14, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ sọt cói (3 chiếc một bộ), kích thước sọt I: D48 x H36 cm, sọt II: D37 x H32 cm, sọt III: D34 x H28 cm/ AH13, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ sọt cói màu tự nhiên (2 chiếc một bộ) kích thước sọt to: D16 x H19 cm, sọt nhỏ: D15 x H18 cm/ OB2, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ sọt cói màu tự nhiên và màu đen(2 chiếc một bộ) kích thước sọt to: D16 x H19 cm, sọt nhỏ: D15 x H18 cm/ OB3, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ thùng giặt Water hyacinth basket white wash (bộ 6 cái), đan dây lục bình bằng khung sắt- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Bộ thùng giặt white wash Water hyacinth basket (bộ 4 cái), đan dây lục bình bằng khung sắt- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BXT-BD-02 Thùng cói 32 x 14 x H16cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BXT-L15 Thùng cói D54 x H76 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BXT-M15 Thùng cói D45 X H63cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BXT-M16 Thùng cói D45 X H63 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BXT-S15 Thùng cói D38 x H53cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: BXT-S16 Thùng cói D38 X H53 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Cái giỏ bằng lục bình, Water hyacinth laundry basket (42x42x46cm),không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chân đế cây thông bằng cói đơn chiếc, mã hàng: SD1985A/1MC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chân đế cây thông bằng cói đơn chiếc, mã hàng: SD1987A/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chân đèn đan bằng lục bình, không nhãn hiệu, style AV12704, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chân đèn đan bằng lục bình, không nhãn hiệu, style VTL330164 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chân đèn đan bằng lục bình, không nhãn hiệu, style VTL330164. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chân đèn đan bằng lục bình, không nhãn hiệu, style VTL330189, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chân đèn đan bằng lục bình, không nhãn hiệu, style VTL330191, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn bèo tây mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D36xH32 cm-106 (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn bèo, kích thước D35xH45cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn cói, kích thước phi 0.4x0.6(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn cói, kích thước phi 0.5x0.5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn khung mây bọc vải mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D20.3x25.5xH17cm VDCP01 (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn khung mây bọc vải mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D30xH26cm-HDF666701 (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn khung mây bọc vải mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D33x33xH25.5cm VDCP02 (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn khung mây bọc vải mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D45.6x45.6xH30.5cm VDCP03 (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-501,kích thước: D30X30cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-501,kích thước: D40X40cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-501,kích thước: D50X50cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-502,kích thước: D30X30cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-502,kích thước: D40X40cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-502,kích thước: D50X50cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-503,kích thước: D30X30cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-503,kích thước: D40X40cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-503,kích thước: D50X50cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-504,kích thước: D30X30cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-504,kích thước: D40X40cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-504,kích thước: D50X50cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-524,kích thước: D40X45cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-524,kích thước: D60X50cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-524,kích thước: D80X60cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-525,kích thước: D40X50cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-526,kích thước: D40X62cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-527,kích thước: D40X40cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-527,kích thước: D50X50cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-527,kích thước: D70X60cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-528,kích thước: D36X43cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-528,kích thước: D40X50cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: CT-F504,kích thước: D20xh30cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: TB-401,kích thước: D33X50cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: TB516,kích thước: D55xH36cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chao đèn mây mã: TB517,kích thước: D45xH35cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu bằng cói và sợi nhựa xám 30x36x25 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu bằng dừa nước tự nhiên 57x57x40 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu bằng dừa nước tự nhiên: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu bằng lục bình tự nhiên 12 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu bằng lục bình xám 12 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu bằng lục bình xám 24 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu đan bằng lục bình (28x28x51 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu đan bằng lục bình bộ 2 (38x38x79 cm; 28x28x51 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu đan bằng lục bình bộ 2 (39x39x36 cm; 50x50x45 cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu dây leo bìm bìm 25x25 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu Flower pot BLOMMOR 31x31x50 bằng khung kim loại đan dây nhựa- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu Flower pot BLOMMOR 36x36x70 bằng khung kim loại đan dây nhựa- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu không khung bằng cói bím tự nhiên: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu không khung bằng cói tự nhiên- xanh lá: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu không khung bằng cói tự nhiên-đen: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu khung sắt đang lục bình kt 31/31/85 cm hàng moi 100% không nhan hieu (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu lá dừa 37/31/25x29/23/19 cm bộ 3 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu lá dừa 45x15x13 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu lá dừa kết hợp chậu nhựa 44/34/24x44/32/24 cm bộ 3 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu lá dừa kết hợp chậu nhựa 46/36x74/55 cm bộ 2 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu lục bình 15x12 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu lục bình 18x15 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu lục bình 21x16 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu lục bình 25/20/15x18/15/11 cm bộ 3 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu lục bình D25H25 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu lục bình kết hợp chậu nhựa 21x19 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu lục bình kết hợp chậu nhựa 30x26 cm hàng made in Việt nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu lục bình kết hợp chậu nhựa 40x32 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu treo bằng lục bình xám 14 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu treo đan bằng lục bình bộ 2 cái màu tự nhiên size 60cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu trồng cây (lục bình) (21x21x56cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu trồng cây (lục bình) (27x27x34cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Chậu trồng cây (lục bình)(27x27x60cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Chiếu cói 80x150cm (xk)
- Mã HS 46021990: Chữ A, K, M, S lục bình 20x6x26 cm để trang trí hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: CHUM CÓI BỘ 3, 1 BỘ 3 CHIẾC, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Chuồng mèo lục bình, KT Dia 35 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Chuồng thỏ có tai làm bằng cỏ tranh 22x22h18cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Chuồng thỏ làm bằng bẹ chuối 10x10x10cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Chuồng thỏ làm bằng cỏ tranh (25x19h10)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Chuồng thỏ làm bằng cỏ tranh(10x10x10)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Chuồng thỏ làm bằng cỏ tranh(21x25h20)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Chuồng thỏ làm bằng cỏ tranh(29x28h22)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Chụp cây bằng cói mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 66.5x66.5xH25 cm-F1911-WM2 (xk)
- Mã HS 46021990: Chụp cây bằng cói mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 68.5x68.5xH25 cm-F1911-WM2 (xk)
- Mã HS 46021990: Chụp đèn đan bằng cói (Hàng mới 100%) Size: 37.5*37.5*36.5 (xk)
- Mã HS 46021990: Củ cà rốt làm bằng cỏ tranh(Dia 7x12.5/20/41)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Đầu giường bằng cói, kích thước 106x80(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Đầu giường bằng cói, kích thước 176x80(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Đầu thỏ bằng cỏ tranh Dia8cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Đệm ghế cói C1212CBS. 354 kiện. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đệm ghế cói C901 CS 37. 354 kiện. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đèn cói mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D29xH54cm-106 (xk)
- Mã HS 46021990: Đèn lồng mây BNCP 94-3L; KT: Dia 25cm x 40cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Đĩa cói màu đen, cỡ S. Mã sản phẩm: SG 06 12 016 03S. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đĩa cói trang trí, Item code: BG0010, kích thước 30x30x5cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đĩa cói tự nhiên, cỡ S. Mã sản phẩm: SG 06 12 016 02S. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đĩa cói tự nhiên. Mã sản phẩm: SG 06 12 019 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: dĩa cói VSS133L, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: dĩa cói VSS133M, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: dĩa cói VSS300, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: dĩa cói VSS301, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: dĩa cói VSS302, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: dĩa cói VSS303, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đĩa cói, KT: Đường kính 92 cm. Hàng dùng để trang trí. Nhà sản xuât: công ty An bình. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đĩa đan từ cây cói SGC-30C, kích thước đường kính 30 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đĩa đan từ cây cói SGC-30SQ, kích thước 30x30 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Dĩa mây(BL426 NAT)-D35.5 H1cm-(10bộ/thùng)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: ĐĨA MÂY, CTY MÂY TRE ĐAN HÒA BÌNH, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đồ thủ công mỹ nghệ bằng cói, hình vòng tròn, đường kính vòng tròn 13cm, mã JK 101, dùng để trang trí bàn thờ của người Nhật, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng niễng,dạng hình nhân thế mạng, kích thước 22*20cm, mã JK 030, dùng để trang trí bàn thờ của người Nhật, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng niễng,dạng hình nhân thế mạng, kích thước 58*25cm, mã JK 077, dùng để trang trí bàn thờ của người Nhật, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng niễng,dạng hình nhân thế mạng, kích thước 62*35cm, mã JK 021 A, dùng để trang trí bàn thờ của người Nhật, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng niễng,dạng hình nhân thế mạng, kích thước 62*35cm, mã JK 023-1, dùng để trang trí bàn thờ của người Nhật, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng niễng,dạng hình nhân thế mạng, kích thước 62*7cm, mã JK 021 (B), dùng để trang trí bàn thờ của người Nhật, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng niễng,dạng hình nhân thế mạng, kích thước 82*9.5cm, mã JK 1001 (B), dùng để trang trí bàn thờ của người Nhật, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng niễng,dạng hình nhân thế mạng, kích thước 98*11.5cm, mã JK 010 (B), dùng để trang trí bàn thờ của người Nhật, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đồ thủ công mỹ nghệ: Mành làm từ cây niễng, mã OBOM A, kích thước 40*60cm, dùng để trang trí bàn thờ người Nhật. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đồ thủ công mỹ nghệ: Mành làm từ cây niễng, mã OBOM B, kích thước 35*60cm, dùng để trang trí bàn thờ người Nhật. Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 46021990: Đồ thủ công mỹ nghệ: Mành làm từ cây niễng, mã OBOM E, kích thước 25*45cm, dùng để trang trí bàn thờ người Nhật. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đồ thủ công mỹ nghệ: Mành làm từ cây niễng, mã OBOM T, kích thước 45*90cm, dùng để trang trí bàn thờ người Nhật. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đồ trang trí (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Đôn bèo QC74 56;KT: Dia 38cm x 44cm Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Đôn cói, phi60xh40cm, mã:LF25, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Đôn đan bằng cói, mây (Hàng mới 100%) Size: D46 H49 (xk)
- Mã HS 46021990: Đôn đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: 47*47*41 (xk)
- Mã HS 46021990: Đôn lục bình bộ 2, mã hàng SD9753A/2NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Ghế đôn cói, kích thước phi 40x40(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Ghế mây mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 90x70xH110cm-306 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ AHG bằng cói có tay cầm, đường kính 30 cm, cao 35 cm/ 1-201707, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ AHG bằng cói có tay cầm, đường kính 30 cm, cao 35 cm/ 1-201707-PE, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ AHG bằng cói có tay cầm, đường kính 30 cm, cao 35 cm/ 1-201710, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ AHG bằng cói có tay cầm, đường kính 35 cm, cao 40 cm/ 1-201706, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ AHG bằng cói có tay cầm, đường kính 35 cm, cao 40 cm/ 1-201706-PE, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ AHG bằng cói có tay cầm, đường kính 40 cm, cao 47cm/ 1-201705, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, Basket, with Seagrass (17x13x19cm),không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, Basket, with Seagrass (22X22x24cm), không nhãn hiệu,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu bạc, size M, kích thước phi35x32cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu đen, size L, kích thước phi40x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu đen, size M, kích thước phi35x32cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, có dây cầm tay, kích thước phi35x32; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, có dây cầm tay, mã VTC4171, kích thước phi45x40; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, có đính các quả len màu đen, size L, kích thước phi40x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, có đính các quả len màu đen, size XL, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, có đính các quả len màu trắng, size L, kích thước phi40x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, có họa tiết đôi mắt màu đen, size M, kích thước phi35x32cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, có họa tiết màu đen vòng quanh, size XL, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, có họa tiết màu trắng vòng quanh, size M, kích thước phi35x32cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, đáy sơn đen, mã VTC02, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, đáy sơn trắng, mã VTC02, kích thước phi 35x32cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, đáy sơn trắng, mã VTC02, kích thước phi40x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, đáy sơn trắng, mã VTC02, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, đáy sơn trắng, mã VTC02, kích thước; phi40x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, đính quả len màu đen, mã VTC11, kích thước phi35x32cm; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, đính quả len màu đen, mã VTC11, kích thước phi40x36cm; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, đính quả len màu đen, mã VTC11, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, đính quả len màu trắng, mã VTC11, kích thước phi35x32cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, đính quả len màu trắng, mã VTC11, kích thước phi40x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, đính quả len màu trắng, mã VTC11, kích thước phi40x36cm; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, đính quả len màu trắng, mã VTC11, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, họa tiết đen mã VTC13, kích thước phi35x32cm; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, họa tiết đen, mã VTC03, kích thước phi35x32cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, họa tiết đen, mã VTC03, kích thước phi35x32cm; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, họa tiết đen, mã VTC03, kích thước phi40x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, họa tiết đen, mã VTC03, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, họa tiết đen,mã VTC13, kích thước phi35x32cm; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, họa tiết trắng, mã VTC13, kích thước phi40x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, họa tiết trắng, mã VTC13, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, mã KL106-1, kích thước phi29x40/50cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, mã KL106-2, kích thước phi31x39/50cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, mã VTC01, kích thước phi35x32cm; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, mã VTC01, kích thước phi40x36cm; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, mã VTC13, kích thước phi40x36; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, mã VTC13, kích thước phi45x36cm; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, mã, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, size L, kích thước phi40x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, size M, kích thước phi35x32cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, size XL, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn đáy đen đính quả len màu đen, mã VTC12, kích thước phi35x32cm; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn đáy đen đính quả len màu đen, mã VTC12, kích thước phi40x36cm; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn đáy màu đen, có buộc quả len màu đen, size XL, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn đáy màu Gray, size XL, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn đáy màu trắng, có buộc quả len màu trắng, size L, kích thước phi40x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn đáy màu trắng, có buộc quả len màu trắng, size M, kích thước phi35x32cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn đáy màu trắng, có buộc quả len màu trắng, size XL, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn đáy màu trắng, size M, kích thước phi35x32cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn đáy màu trắng, size XL, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn đáy trắng, mã VTC12, kích thước phi35x32cm; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn đáy trắng, mã VTC12, kích thước phi40x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn đáy trắng, mã VTC12, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn đen, mã VTC05, kích thước phi35x32cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn đen, mã VTC05, kích thước phi45x36cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn mạ bạc, mã VTC09, kích thước phi45x36 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn mạ vàng, mã VTC10, kích thước phi35x32cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn mạ vàng, mã VTC10, kích thước phi40x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn mạ vàng, mã VTC10, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn trắng, mã VTC05, kích thước phi35x32cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn trắng, mã VTC05, kích thước phi35x32cm; hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu sắc tự nhiên, sơn trắng, mã VTC05, kích thước phi45x36cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu trắng, size L, kích thước phi40x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu trắng, size M, kích thước phi35x32cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu vàng, size L, kích thước phi40x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu vàng, size M, kích thước phi35x32cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng cói, màu vàng, size XL, kích thước phi45x36cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng lục bình bím 3 tự nhiên có khung sắt: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng lục bình có tây cầm, Basket, with Water Hyacinth,handle (30x22x45cm),không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bằng lục bình, Basket, with Water Hyacinth (46x36x40cm, 40x32x36cm, 36x24x22cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bầu (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ bèo BNQC 9101; KT: Dia 45cm x 35/40cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ Bèo Bộ 2 chiếc, mã GCB052609, kt: L: Dia 45x H70, S: Dia 35x H60cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ bèo bộ 2: 37X25H12/18 31X20H10/16 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo bộ 3 chiếc, mã 3959/20/0 1-3, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo bộ 3 chiếc, mã 3961/20/0 1-3, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo bộ 3 chiếc, mã 3991/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo bộ 3 chiếc, mã 3992/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo bộ 3 chiếc, mã 3995/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo bộ 3 chiếc, mã 3996/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo bộ 3 chiếc, mã 3997/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo bộ 3 chiếc, mã 3998/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo bộ 3 chiếc, mã 3999/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ bèo bộ 3: D35/29H29/36 D40/33H32/39 D45/38H35/42 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo bộ 4 chiếc, mã 3974/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo cải lá buông (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo mã: 0506 S/3 WHITE WASHED (hàng thủ công mỹ nghệ). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo mã: 0508 S/2 WHITE WASHED (hàng thủ công mỹ nghệ). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo mã: 0517 S/3 NATURAL TWISTED (hàng thủ công mỹ nghệ). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo mã: 0619 S/3 HAVANA WATER (hàng thủ công mỹ nghệ). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo mã: 1120 GREY WASHED (hàng thủ công mỹ nghệ). Hàng mới 100%% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo mã: 1120 S/3 WHITE WASHED (hàng thủ công mỹ nghệ). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo mã: 1509 S/2 HORIZONTAL AND VERTICAL (hàng thủ công mỹ nghệ). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo mã: WHY-BIN02-FB, kt: 11,75 x 7,75 inch (hàng thủ công mỹ nghệ). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo quai dây thừng (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo tây (bộ 2) mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D32xH28/34cm; D28xH26/32cm- 106 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo tây (bộ 2) mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D38xH37/41cm; D34xH31/35cm- 2206 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo tây (bộ 2) mới 100% do VN sản xuất kích D40/49xH35/40 cm; D27/35xH25/29 cm- HC1910-PM205 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo tây mới 100% do VN sản xuất- 42x42xH65cm- 286 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo tây mới 100% do VN sản xuất- D40xH65cm- 286 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo tây mới 100% do VN sản xuất- D45xH65cm- 286 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo tây mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 28x28xH28cm- 2206 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo tây mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 39/18x39/18xH30/35cm-106 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo tây mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D34/30xH31/37cm (xk)
- Mã HS 46021990: GIỎ BÈO TRANG TRÍ MÃ BS-TS-B41-B01-CM, NSX VIETTRANG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: GIỎ BÈO TRANG TRÍ MÃ BS-WS-B12-B01-CM, NSX VIETTRANG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo tròn. Kích thước: Dia.40/30 x H6cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo tự nhiên (Một bộ 2 chiếc). Mã sản phẩm: W 06 05 293 01 SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo tự nhiên, một bộ 2 chiếc. Mã sản phẩm: W 06 05 237 01 SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo, mã 3947/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo, mã 3948/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo, mã 3950/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo, mã 3955/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo, mã 3971/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo, mã 3972/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo, mã 3980/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo, mã 5345/2, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo, mã 5348/1, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo, mã 5443/2, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo, mã 5446, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo, mã 751/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo, mã 753/20/0, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo,1 bộ 2 chiếc, mã 5348/1-2, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo,1 bộ 3 chiếc, mã 5349/1-3, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ bèo. Mã sản phẩm: W 06 05 217 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cầu thang lục bình, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ chiếu cói miệng tròn đáy vuông, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ chữ nhật (lục bình và cói)(42x32x36cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ chữ nhật (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ chữ nhật (lục bình)(41.5x31.5x43.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ chữ nhật (lục bình)(50x44x54cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ chữ nhật bộ 2 (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ chữ nhật bộ 2 (lục bình)(44x32x23.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ chữ nhật bộ 3 (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ chữ nhật lớn (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ chữ nhật lớn (lục bình) (71x26.5x30cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ chữ nhật M (lục bình và cói)(44x34x29cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ chữ nhật nhỏ (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ chữ nhật S (lục bình và cói)(38.5x28.5x25cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ chữ nhật trung (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ chữ nhật vát (lục bình) (41x41x42cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ có quai (cói) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói (bộ 2) mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D34xH32/40 cm; D29xH25/33cm- 2206 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói (Một bộ 2 chiếc). Mã sản phẩm: SG 06 06 013 01SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói (Một bộ 2 chiếc). Mã sản phẩm: SG 06 06 014 01SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói BN0823; KT: Dia 40 cm x 19/21cm; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói BNKC 1691; KT: Dia 40cm x 30/40cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói bộ 2 chiếc, mã 3911/20/2, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói bộ 2 chiếc, mã 3911/55/2, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói bộ 2 chiếc, mã 3913/20/2, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói bộ 2 chiếc, mã 3913/55/2, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ Cói bộ 2 chiếc, mã GC.280371, kt: Dia 35x H30, Dia 30x H27cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói bộ 2 chiếc, mã GCS052610, kt: L: Dia 43x H65, S: Dia 34x H52cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói bộ 4 chiếc, Phi 20xh12;Phi 30xh22, Phi 33xh30.5, Phi 40xh40, mã:LF28, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói cải bèo (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói cải buông D25cm (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói cải buông D35cm (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói cải giấy D25cm (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói cải giấy D35cm (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói cài lá buông (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói chữ nhật gập (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói có trang trí. Kích thước: Dia.30 x H25/34cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói có trang trí. Kích thước: Dia.34 x H30/40cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói D25, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói D25cm (xk)
- Mã HS 46021990: GIỎ CÓI D35, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói D35cm (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói D45, MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói D45, Moiws% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói hồng Phi40xh35cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói in sao hồng phi40xh35cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói in sao hồng và xanh phi40xh35cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói in sao xanh phi40xh35cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói in thỏ hồng phi40xh35cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói in thỏ trắng phi40xh35cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói KB202 174/2; KT: 37cm X 34cm X 17cm; hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói kẻ sọc hồng phi40xh35cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói kẻ sọc xám phi40xh35cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói kẻ sọc xanh phi 40xh35cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói loại (L),kt:340x430x330(mm), hàng Việt Nam sản xuất,nhãn hiệu Goodsdeco. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói loại (M),kt:250x370x290(mm), hàng Việt Nam sản xuất,nhãn hiệu Goodsdeco. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói loại (S), kt:190x280x240(mm), hàng Việt Nam sản xuất,nhãn hiệu Goodsdeco. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói loại (SS), kt:150x190x140(mm), hàng Việt Nam sản xuất,nhãn hiệu Goodsdeco. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói LUSTIGKURRE 30x20x35 cm/ 70457331, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói LUSTIGKURRE AP 30x20x35 cm/ 10457414, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mã 045096 kt: D17xH18 cm (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mã 045097 D24xH25 cm (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mã 046128 kt: D7xH7 cm (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mã 046130 kt: D10xH9,5 cm (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mã RSL-254/354/454 S/3, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mã: 810401, kích thướcDia.41xH55/70cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mã: HT-511,kích thước: D30XH30cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói màu 7604C. Kích thước: Dia. 25/35 x H30/40cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói màu tự nhiên. Kích thước: Dia. 16 x H28cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói màu tự nhiên. Kích thước: Dia. 20 x H33cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói màu tự nhiên. Kích thước: Dia. 25/35 x H30/40cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói màu tự nhiên. Kích thước: Dia. 30/40 x H25/45cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói miệng tròn đáy vuông, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói mini (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 23x8.5xH18.5/8.5 cm-F204-LHH04 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 36.5x25xH21cm-106 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 43.5x25.5xH9cm-106 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 49x28.5xH13cm- 106 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D29xH25cm- 2206 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D30 x H30 cm-FEH001S (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D32 x H30 cm-FEH001S (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D35xH25 cm-FEH001M (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D37xH25 cm-FEH001M (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D40xH40 cm-FEH001L (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D42xH40 cm-FEH001L (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói nhiều màu bộ 3 chiếc Y170922-15H, KT đường kính 41-46 X cao 45-78 cm/ 34-38X38-60/ 25-30 X 30-50 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói Phi 26/35/46xh38 cm, mã:LF12, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói phi20xh24 cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói phi24xh26 cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói phi30xh45 cm, mã:LF15, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói RAN8405; KT:Dia 27cmX 26cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói RAN8406; KT: Dia 35cmX 32cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: GIỎ CÓI SIZE 20, HIỆU TAY AN HANDICRAFT PRODUCTION AND EXPORT CO LTD, HÀNG MẪU (xk)
- Mã HS 46021990: GIỎ CÓI SIZE 20, HIỆU TAY AN HANDICRAFT PRODUCTION AND EXPORT CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: GIỎ CÓI SIZE 35, HIỆU TAY AN HANDICRAFT PRODUCTION AND EXPORT CO LTD, HÀNG MẪU (xk)
- Mã HS 46021990: GIỎ CÓI SIZE 35, HIỆU TAY AN HANDICRAFT PRODUCTION AND EXPORT CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói SS19049, KT đường kính 30 X cao 28 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói SS3204, KT đường kính 35 X cao 32 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói TP74 121/2;KT: Dia 30cm x 25/35cm Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói TP74 20/01;KT: Dia 30cm x 25/35cm Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói TP74 20/02;KT: Dia 38cm x 44cm Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói trắng Phi 40xh35cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tròn (xk)
- Mã HS 46021990: GIỎ CÓI TRÒN BỘ 2, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: GIỎ CÓI TRÒN CÓ QUAI VSS039-32 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tròn gập (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tròn kt 27x27x17cm S/3 cm hàng mới 100% không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tròn. Kích thước: Dia.35/25 x H5cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên (Một bộ 2 chiếc). Mã sản phẩm: SG 06 28 001 01 SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên D25cm (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói tự nhiên D27cm (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên D35cm (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên D40cm (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên đựng hoa quả. Mã sản phẩm: SG 06 05 095 2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, cỡ L. Mã sản phẩm: SG 06 24 002 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, cỡ L. Mã sản phẩm: SG 09 24 001 1. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, cỡ M. Mã sản phẩm: SG 06 01 003 01M. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, cỡ M. Mã sản phẩm: SG 06 05 450 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, cỡ M. Mã sản phẩm: SG 10 05 071 1 M. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, cỡ S. Mã sản phẩm: SG 06 01 003 01S. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, đen D30cm (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, đen D40cm (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, một bộ 2 chiếc. Mã sản phẩm: SG 06 03 009 01SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, một bộ 2 chiếc. Mã sản phẩm: SG 06 03 010 01SET Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, một bộ 2 chiếc. Mã sản phẩm: SG 06 05 474 01SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, một bộ 3 chiếc. Mã sản phẩm: SG 06 05 471 01SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, một bộ 3 chiếc. Mã sản phẩm: SG 06 05 472 01SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, một bộ 4 chiếc. Mã sản phẩm: SG 06 01 004 01SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, một bộ 4 chiếc. Mã sản phẩm: SG 06 05 424 01SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, một bộ 4 chiếc. Mã sản phẩm: SG 06 05 473 01SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, một bộ 5 chiếc. Mã sản phẩm: SG 06 05 317 01 SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, trắng D30cm (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên, trắng D40cm (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên. Mã sản phẩm: SG 06 05 354 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói tự nhiên. Mã sản phẩm: SG 06 05 468 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói VC81069; KT:Dia 39 cm x 30 cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói xám phi40xh35cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói xanh phi 40xh35cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói ziczac D25cm (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói ziczac D35cm (xk)
- Mã HS 46021990: GIỎ CÓI, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: GIỎ CÓI, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, kích thước 20x20x20(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, kích thước 20x4(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, kích thước 30x5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, kích thước 40x7(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, kích thước 50x9(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: GIỎ CÓI, KÍCH THƯỚC 80 X 45 X 10 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: GIỎ CÓI, KÍCH THƯỚC 80 X40 X 20 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, kích thước 80x40x10(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, kích thước L: 44x40(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, kích thước M: 36x36(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, kích thước phi 25x24(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, kích thước phi 30x28(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, kích thước phi 30x30(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, kích thước phi 35x30(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, kích thước phi 40x36(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, kích thước phi 45x36(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, kt phi42xh47.5cm, mã:LF11, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói, kt phi8xh14cm, mã:VH19624, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, mã 3576/VN, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, mã 5346, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói, mã HS-0569 M NA/WH, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ cói, Phi 40xH5/10cm, mã:LF21, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói,kích thước Dia 28 x H28, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói. Kích thước: 20 x 12 x H8cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói. Kích thước: 25 x 15 x H10cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói. Kích thước: 30 x 20 x H12cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói. Kích thước: Dia.25/30 x 13/30/40cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói. Kích thước: Dia.30/35 x H30/45cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói. Kích thước: Dia.35 x H16/32/39cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói. Kích thước: Dia.42 x H19/35/48cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ cói. Mã sản phẩm: SG 06 05 422 02. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ con cọp (lục bình) (40.5x40.5x53cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng cói bộ 2 (Hàng mới 100%) Size: 46.5*52/63.5; 41*45.5/57 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng cói bộ 2 (Hàng mới 100%) Size: L26 W15.5 H22.5/25/35; L21 W11 H18/20/30 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng cói D25cm (Hàng mới 100%- Sản xuất từ nguyên liệu cói) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng cói D25cm (Hàng mới 100%- Sản xuất từ nguyên liệu cói), không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng cói D35cm (Hàng mới 100%- Sản xuất từ nguyên liệu cói) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng cói D35cm (Hàng mới 100%- Sản xuất từ nguyên liệu cói), không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng cói D45cm (Hàng mới 100%- Sản xuất từ nguyên liệu cói) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: 31*22*19 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: 37.5*28*21.5 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: D33 H40.5 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: D39 H41 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: D40.5 H42.5 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: D45 H46 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: D47 H47 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng lục bình bộ 3 cái size 35x30x25cm, 30x25x22cm, 25x20x18cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan bằng lục bình bộ 3 cái size 35x30x25cm;30x25x22cm;25x20x18cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan cói mới 100% sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-200BL, kích thước đường kính 34/ 42xH32/42 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-200BS, kích thước đường kính 27/ 34xH30/38 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-200NL, kích thước đường kính 34/ 42xH32/42 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-200NS, kích thước đường kính 27/ 34xH30/38 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-201N, kích thước đường kính 45/ 38xH35/45 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-202NL, kích thước 28x46xH24/42 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-202NS, kích thước 24x42xH22/42 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-203BL, kích thước 28x46xH24/42 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-203BS, kích thước 24x42xH22/42 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-204NL, kích thước đường kính 39xH22/35 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-204NM, kích thước đường kính 34xH20/31 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-204NS, kích thước đường kính 28xH18/27 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-205N, kích thước 23x16xH10/14 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-206N, kích thước 27x20xH12/16 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-207N, kích thước 17x29xH15/27 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-208BM, kích thước đường kính 35xH28/38 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-208BS, kích thước đường kính 30xH25/35 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-209BL, kích thước đường kính 41/33xH33 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-209BM, kích thước đường kính 36/30xH31 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-209BS, kích thước đường kính 33/24xH27 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-214NL, kích thước đường kính 41xH33 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-214NM, kích thước đường kính 36xH31 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-214NS, kích thước đường kính 33xH27 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-217BL, kích thước đường kính 35xH32/41 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-217BM, kích thước đường kính 30xH28/37 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-217BS, kích thước đường kính 25xH24/30 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-223N, kích thước đường kính 20/ 24xH16 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-226N, kích thước 39x16xH30/38 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-227BL, kích thước đường kính 40xH34 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-227BM, kích thước đường kính 32xH26 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-228BL, kích thước đường kính 36xH30 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-228BM, kích thước đường kính 30xH28 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGA-228BS, kích thước đường kính 25xH21 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGE-500NL, kích thước đường kính 35xH31 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGE-500NM, kích thước đường kính 29xH22 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGE-500NS, kích thước đường kính 25xH17 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGE-501NM, kích thước đường kính 35xH30 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGE-501NS, kích thước đường kính 25xH29 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGE-503GL, kích thước đường kính 39xH35/45 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGE-503GM, kích thước đường kính 35xH33/43 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGF-601NL, kích thước 22x22xH9 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGF-601NM, kích thước 19x19xH8 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây cói SGF-601NS, kích thước 15x15xH7 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-100N, kích thước 40x29xH20/25 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1101N, kích thước 45x35xH30/32 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1102N, kích thước 40x31xH23/32 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1103N, kích thước 48x37xH27/40 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1104N, kích thước 50x37xH28/40 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-120NL, kích thước 60x18xH18/23 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-120NS, kích thước 45x16xH17/22 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-121BS, kích thước đường kính 26xH23 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-122BM, kích thước đường kính 31xH26 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-123BL, kích thước đường kính 35xH30 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-124NL, kích thước đường kính 35xH30 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-124NS, kích thước đường kính 30xH25 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-125NL, kích thước 43x31xH33/37, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-125NS, kích thước 38x26xH30/35, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-126NL, kích thước đường kính 40/ 43xH34/42 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-126NS, kích thước đường kính 32/ 35xH29/40 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-127NL, kích thước đường kính 40/ 44xH20 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-127NM, kích thước đường kính 35/ 39xH18 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-127NS, kích thước đường kính 30/ 34xH15 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-128NL, kích thước 25x25xH30 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-128NS, kích thước 18x18xH25 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-129N, kích thước đường kính 35xH27 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-130N, kích thước đường kính 30xH32 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-131BL, kích thước 40x25xH23 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-131BM, kích thước 36x21xH21 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-131BS, kích thước 32x17xH19 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-132NL, kích thước 42x22xH23/28 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-132NM, kích thước 37x18xH22/26 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-140NL, kích thước 46/43x35/32xH59 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-140NM, kích thước 40x30xH52 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-140NS, kích thước 31x21xH44 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1411N, kích thước 26x15xH14 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1412N, kích thước 31x20xH17 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1413N, kích thước 37x25xH23 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1414N, kích thước 43x31xH28 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1415N, kích thước 52x37xH35 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1416N, kích thước 65x45xH50 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1421B, kích thước 26x15xH14 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1422B, kích thước 31x20xH17 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1423B, kích thước 37x25xH23 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1424B, kích thước 43x31xH28 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1425B, kích thước 52x37xH35 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-1426B, kích thước 65x45xH50 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-143NL, kích thước 59x21xH40 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-143NM, kích thước 54x16xH29 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-144NL, kích thước 53x24xH34 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-144NM, kích thước 45x15xH30 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-145NL, kích thước 40x30xH20 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-145NM, kích thước 34x23xH18 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-145NS, kích thước 27x19xH16 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-150N, kích thước 56x40xH13/15 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-152NM, kích thước 40x30x12 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-152NS, kích thước 34x25x10 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-153B, kích thước 31x22xH13/18 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-154N, kích thước 45x32xH30/36 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-156NM, kích thước 39x26xH24 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHA-156NS, kích thước 25x19xH24 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHC-203N, kích thước 38x25xH11 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHC-204N, kích thước 19x25xH11 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHC-205N, kích thước 39x26xH25 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHC-206N, kích thước 35x24xH18 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đan từ cây lục bình WHC-207N, kích thước 31x20xH15 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: GIỎ ĐAY, CTY MÂY TRE ĐAN HÒA BÌNH, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói (1 bộ 2 chiếc), mã DMS 1034 LM, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói (1 bộ 2 chiếc), mã DMS 1044 LM, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói (1 bộ 2 chiếc), mã DMS 1078 LM, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói (1 bộ 2 chiếc), mã DMS 319/320, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói (1 bộ 3 chiếc), mã DMS 1054 LMS, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1020/10, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1020/12, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1020/15, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1036, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1063B, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1068, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1085, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1086, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1087, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1088, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1090, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1090pp, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1092, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1101, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1102, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1105L, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1105M, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1105S, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1105SS, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 1109, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 141C, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 196L, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 196S, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 303, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 39, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 44, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 45, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 587, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 588, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 71/72, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 850, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 851/12, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 851/15, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng hoa bằng cói, mã DMS 851/19, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ đựng tạp chí (lục bình và cói) (45x45x48cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ dưới gầm giường (lục bình và cói)(51.5x38.5x17.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ folding lớn (cói)(41x41x39cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ hình con cáo (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ hình con cua (lục bình)(48x30x34cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ hình con gấu (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ hình con kỳ lân (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ hình con mèo (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ hình con nhím (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ hình con nhím (lục bình)(41x29x21cm) (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ lá buông(1 bộ 2 chiếc), mã 168410 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: giỏ lá buông, mã 168409 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 2 chiếc), mã DM1801062, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 2 chiếc), mã DM180528, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 2 chiếc), mã DM180976, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 2 chiếc), mã DM1904022, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 2 chiếc), mã DM1904038, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 2 chiếc), mã DM1904115, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 2 chiếc), mã DM1904141, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 2 chiếc), mã DM1904251, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 2 chiếc), mã DM1904514, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 2 chiếc), mã DMS 608, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 3 chiếc), mã DM180516, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 3 chiếc), mã DM180519, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 3 chiếc), mã DM180520, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 3 chiếc), mã DM1904077, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 3 chiếc), mã DM1904365, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây (bộ 3 chiếc), mã DM1904758, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây, mã DM180513, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây, mã DM180582, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây, mã DM180583, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây, mã DM180971, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây, mã DM180972, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây, mã DM1904107, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây, mã DM1904521, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây, mã DMS 575, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây bèo tây, mã DMS 612, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây cói, mã DM1801011, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây cói, mã DM180607, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây cói, mã DM180697, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ làm từ cây cói, mã DM1904804, hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lớn hình trái sồi (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lớn hình trái sồi (lục bình)(26x26x27cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình 24x11 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình 32x45 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình 40/34/28x18x34/31/15 cm bộ 3 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình 40x40x30/35x35x27 cm bộ 2 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình 43/35x33/27 cm bộ 2 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình 44/36/30x39/36/30 cm bộ 3 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình 45x34x55 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình 46/35x50/42 cm bộ 2 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình 46/37/30x39/37/32 cm bộ 3 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình 46/40/32x37/33/27 cm bộ 3 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình 52/43/35x25/22/18 cm bộ 3 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình 55x33x30 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình bộ 2, KT: 43x24xH24/44 cm, 38x20xH22/40 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình bộ 3 mã BAT17122 (46 x 46 x 48 Cm) hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình bộ 3 mã BAT17122 (46 x 46 x 48 Cm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình bộ 5 chiếc, kích thước 24x16x7 inch, mã hàng 37520006 (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình D43H44cm mới sản xuất-không nhản mác (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình mã WEB167 (58 x 34 x 62 Cm) hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình mã WEB168 (33 x 0.08 x 66 Cm) hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình màu tự nhiên bộ 3 mới sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình xếp mã WEB601 (78 x 8 x 62 Cm) hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình, KT: 18x18xH20/40 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình, KT: 28x10xH20/35 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình, KT: 28x12xHH20/35 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình, KT: 30x12xH31/45 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình, KT: 36x14xH36 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình, KT: 41,5/40x14,5/13xH28/31,5 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình, mã BIN18-8153R, kích thước 36*26*24H cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình, mã BIN18-8252YH, kích thước 36*26*12H cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ lục bình, mã BIN18-8276Q, kích thước 18*26*12H cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây DD202 13; KT: 30cm X 20cm X 7cm; hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây hình chữ nhật, kích thước: 37 x 23 x H 5 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây hình chữ nhật, kích thước: 40 x 30 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây hình tròn, có quai sách, kích thước: Dia 11 x H 2,5 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây hình tròn, kích thước: Dia 22 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây hình tròn, kích thước: Dia 28 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây tre đan do VNSX đóng hộp carton (trọng lượng 20kg/ hộp) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây tròn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây xuất khẩu, ký hiệu NB 430, Kích thước (35 x 41) cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây xuất khẩu, ký hiệu NB 431, Kích thước (40 x 47) cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây xuất khẩu, ký hiệu NB 435, Kích thước (41 x 35) cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây xuất khẩu, ký hiệu NB 436, Kích thước (45 x 40) cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây xuất khẩu, ký hiệu NB 440, Kích thước (28 x 40) cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây xuất khẩu, ký hiệu NB 441, Kích thước (35 x 50) cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây xuất khẩu, ký hiệu NB 442, Kích thước (40 x 57) cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây xuất khẩu, ký hiệu NB 445, Kích thước (30 x 30) cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây xuất khẩu, ký hiệu NB 446, Kích thước (40 x 40) cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây xuất khẩu, ký hiệu NB 447, Kích thước (50 x 50) cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây(AB249 NAT LRG)-L53.5 W38 H22.5cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây(AB249 NAT SML)-L38 W26 H21.5cm-(1bộ/thùng)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây(AB255 NAT SHO)-D51 H35.5cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mây(AB260 NAT LRG)-D38 H35cm-(1cái/thùng)-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mềm bằng cói có 2 quai: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mềm bằng cói ép 16 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mềm bằng cói ép 25 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mềm bằng cói ép 38 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mềm bằng cói ép tự nhiên/đen 25 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mềm bằng cói ép tự nhiên/hồng 25 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mềm bằng cói ép tự nhiên/trắng 25 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ mềm bằng lục bình có 2 quai: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ oval (lục bình) (53.5x41.5x69cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ oval (lục bình)(50x37x53cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ oval trung (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tạp chí (lục bình và cói)(45x25x30.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tạp chí đan lục bình, không nhãn hiệu(D.19 x W.40 x H.30)cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tạp chí đan lục bình, khung sắt (19 x 40 x 30cm), không hiệu. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (cói) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (cói) (27x27x32cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (cói) (29x29x45cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (cói) (37x37x59cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (lục bình và cói) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (lục bình và cói)(44x44x65cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (lục bình và sắt) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (lục bình) (31x31x62cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (lục bình)(41x41x47cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (lục bình)(43x43x63.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (lục bình)(46x46x77cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (lục bình)(51x51x47cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (lục bình)(53x27x46cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (lục bình)(71x36x59cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn (lục bình)(72x36x66.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn bộ 2 (cói)(36x36x34cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn bộ 2 (cói)(37x37x32cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn bộ 2 (cói)(40x40x37cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn bộ 2 (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn bộ 2 (lục bình)(36x36x32cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn bộ 2 (lục bình)(51x51x48cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn bộ 3 (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn có nắp (cói)(39x39x27.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn lớn (cói) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn lớn (lục bình) (51x51x74cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn lớn (lục bình)(46x46x42cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn lớn (lục bình)(46x46x77cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn lớn (lục bình)(50.5x50.5x47.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn lớn màu trắng làm bằng cây lục bình đã qua chế biến, mã hàng SPL-507943-L-WHT, mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn lớn màu tự nhiên làm bằng cây lục bình đã qua chế biến, mã hàng SPL-519168L-NAT, mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn nhỏ (cói) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn nhỏ (lục bình và cói)(71x36x58.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn nhỏ (lục bình và nhựa giả mây) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn nhỏ (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn nhỏ (lục bình)(36.5x36.5x34.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn nhỏ (lục bình)(67x34x58cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn nhỏ (lục bình)(68.5x34.5x53.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn nhỏ (lục bình)(71x36x59cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn nhỏ màu trắng làm bằng cây lục bình đã qua chế biến, mã hàng SPL-507943-S-WHT, mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn nhỏ màu tự nhiên làm bằng cây lục bình đã qua chế biến, mã hàng SPL-519168S-NAT, mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn trung (cói) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn trung (lục bình và nhựa giả mây) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn trung (lục bình) (31x31x77cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn trung màu trắng làm bằng cây lục bình đã qua chế biến, mã hàng SPL-507943-M-WHT, mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ tròn trung màu tự nhiên làm bằng cây lục bình đã qua chế biến, mã hàng SPL-519168M-NAT, mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ trung (cói) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ vuông bộ 3 (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ vuông lớn (lục bình) (67x26.5x34cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ vuông lớn màu trắng làm bằng cây lục bình đã qua chế biến, mã hàng SPL-507967-L-WHT, mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ vuông nhỏ (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ vuông nhỏ màu trắng làm bằng cây lục bình đã qua chế biến, mã hàng SPL-507967-M-WHT, mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ xách lá bàng đơn chiếc, mã hàng: BH4649A/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ, làm từ cói, mã 18063CM, hàng TCNM đã qua sử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ, làm từ guột, mã 16205N, hàng TCNM đã qua sử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ, làm từ guột, mã 18063FM, hàng TCNM đã qua sử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ, làm từ guột, mã 18063FMB, hàng TCNM đã qua sử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ, làm từ guột, mã 7371, hàng TCNM đã qua sử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ, làm từ guột, mã 7372, hàng TCNM đã qua sử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Giỏ, làm từ lục bình, mã 7830, hàng TCNM đã qua sử lý, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hang thỏ làm bằng cỏ tranh (25x19h10)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ hoàn chỉnh mới 100%, Chậu nhỏ đan bèo màu nâu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ hoàn chỉnh mới 100%, Chậu nhỏ đan bèo màu tự nhiên. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ hoàn chỉnh mới 100%, Chậu to đan bèo màu nâu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ hoàn chỉnh mới 100%, Chậu to đan bèo màu tự nhiên. Mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Giỏ cói, DS-KC1978-N2. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Giỏ cói, DS-KC1978-N3. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Giỏ lục bình, DS-K2096W-C2-BK. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Giỏ lục bình, DS-K2096W-C2-WT. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Giỏ lục bình, DS-K2096W-C3-BK. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Giỏ lục bình, DS-K2096W-C3-WT. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Giỏ lục bình, DS-K2096W-N. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Giỏ lục bình, DS-K2096W-N2. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Giỏ lục bình, DS-K2096W-N3. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Rổ lục bình bộ 2, DS-K3741/2. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Rổ lục bình bộ 3, DS-B0805/3. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Rổ xếp cói, DS-K1689. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Rổ xếp lục bình, DS-K2096A. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Rổ xếp lục bình, DS-K3800. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Tấm lót lục bình, DS-478S. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng thủ công mỹ nghệ, Tấm lót lục bình, DS-B0478. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng trang trí hình dép sandal tết bằng dây cói, chiều dài 12cm,code L13D,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng trang trí hình dép sandal tết bằng dây cói, chiều dài 17cm,code L17D,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng trang trí hình dép sandal tết bằng dây cói, chiều dài 21cm,code L21,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hàng trang trí hình dép sandal tết bằng dây cói, chiều dài 21cm,code L21D,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL18004 chậu trồng cây bằng cói D20 x H16cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL18005 chậu trồng cây bằng cói D30 x H61cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL18007 Thùng cói D18 x H16cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL4224K Lọ cói D21 x H64cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL5104 Lọ cói D35 x H55cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL6316DA Thùng cói D47 X H61cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL6316DB Thùng cói D41 X H54cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL6316DC Thùng cói D36 X H44cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL6316DD Thùng cói D30 X H38cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL6599A Thùng Cói D41 x H41cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL6599B Thùng Cói D25 x H21cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL6599C Thùng Cói D25 x H21cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL8014 DL Khay cói D40 x H12cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL8014 DM Khay cói D35 x H11cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL8014 DS Khay cói D30 x H10cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL8021A Thùng Cói D43 x H41cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL8021B Thùng Cói D37 x H33cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL8021C Thùng Cói D30 x H31cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL9220LA Khay cói D66 x H11cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL9220MA Khay cói D54 x H10cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL9220SA Khay cói D44 x H9cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL9386-HL9380 Bàn Cói D40 x H45,D30 X H40cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL9604 chậu trồng cây bằng cói D25x H42cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL9607B chậu trồng cây bằng cói D30x H20cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL9940A Khay cói D58 x H8cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL9940B Khay cói D46 x H6.5cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL9940C Khay cói D36 x H6cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL9940L Khay cói D58 x H8cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL9940M Khay cói D46 x H6.5cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HL9940S Khay cói D36 x H6cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HLM1008A Bàn cói D40 x H53cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HLM1008B Thùng cói D26 x H20cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HLM1008C Đĩa cói D35 x H8cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp chữ nhật (cói) (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp chữ nhật đan lục bình bộ 2, một bộ 2 cái, kích thước,26 X 19 X H16CM, 22 X 16 X H13CMmới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp chữ nhật đan lục bình bộ 2, một bộ 2 cái,mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp chữ nhật làm bằng cây lục bình đã qua chế biến, mã hàng SPL-26667-S-NEW, mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp chữ nhật lớn (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp cói (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp cói bộ 2 chiếc (18x18xH18,16x16xH16) cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp cói bộ 3, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp cói mới 100% do VN sản xuất kích cỡ 14x14xH12 cm-F202-LHH10 (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp đan từ cây cói SGF-213N, kích thước 15x10xH10 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp đan từ cây cói SGF-213NM, kích thước 17x12xH11 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp lục bình bộ 2, mã hàng: SD10442A-2NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp lục bình có nắp bộ 3, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp lục bình đơn chiếc, mã hàng SD5261A-L/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp lục bình đơn chiếc, mã hàng SD5261A-S/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD10443A-1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD10445A-1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD10453A-1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD10454A-1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD10455A-1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: HỘP MÂY D10, CTY MÂY TRE ĐAN HÒA BÌNH, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp tròn bộ 2 (cói) (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp tròn đan bằng cói; k/t: Dia14 x H13/16cm (to nhất của bộ 2 chiếc); mã K15122/2; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp tròn đan bằng cói; k/t: Dia14 x H13/16cm (to nhất của bộ 2 chiếc); mã K15122/2; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp vuông bằng lục bình, SQ Box, with Water Hyacinth (23x23x10cm),không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp xếp bằng cói dệt sợi chỉ đen 32x35x32 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp xếp bằng cói se 32x33x32 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp xếp bằng cói và xơ dừa 30x30x30 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp xếp bằng dừa nâu 21x30x15 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp xếp bằng dừa nâu 33x38x33 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp xếp bằng khung sắt đan chuối tự nhiên: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp xếp bằng lục bình có khung sắt: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp xếp có nắp bằng dừa nâu 28x35x18 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp xếp có nắp bằng dừa nâu 35x55x27 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp xếp khay giấy bằng lục bình- tự nhiên 32x35x32: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Hộp xếp khay giấy bằng nan buông màu trắng/ Đen 32x35x32: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Kệ đan bằng lục bình 3 ngăn(Hàng mới 100%) 42*32.5*72 (xk)
- Mã HS 46021990: Kệ đan bằng lục bình 4 ngăn(Hàng mới 100%) 42*32*93 (xk)
- Mã HS 46021990: Kệ đan bằng lục bình 6 ngăn(Hàng mới 100%) 77*32.5*72 (xk)
- Mã HS 46021990: Khay bằng dừa nước có khung sắt: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Khay bằng lục bình 18x18 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Khay bằng lục bình 22x13 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Khay bằng lục bình 23x23 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Khay bèo 11x10x9 inch (xk)
- Mã HS 46021990: Khay bèo 14.15x10.75x5.5 inch (xk)
- Mã HS 46021990: Khay bèo 18x14.25x12 inch (xk)
- Mã HS 46021990: Khay bèo 21x17x11 inch (xk)
- Mã HS 46021990: Khay bèo tròn (xk)
- Mã HS 46021990: Khay bèo WH3175L, KT dài 35 X rộng 35 X cao 10 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay bộ 3 lục bình màu tự nhiên (40x30x20,35x27x17,31.5x21.5x14)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Khay bộ 3 lục bình màu tự nhiên (43x30.5h20,39x26h20,34x21.5h15)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Khay buông (015613), 27x18H7- 23x14, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Khay buông (015652), 21x16H6- 17x12, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Khay buông (015653), 21x16H6- 17x12, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Khay chữ nhật (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Khay chữ nhật (lục bình)(35.5x23.5x21.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Khay chữ nhật bộ 3 (lục bình) (61.5x36x33cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Khay chữ nhật lục bình đan hạt đậu mũi tên hai màu 40x30x20cm Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Khay chữ nhật màu tự nhiên làm bằng cây lục bình đã qua chế biến, mã hàng SPL-518437-NAT, mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Khay chữ nhật nhỏ (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Khay chữ nhật vát đáy (lục bình) (57x45x30cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói (1 bộ 2 chiếc), mã 82047370, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói (1 bộ 3 chiếc), mã 157046 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói (1 bộ 3 chiếc), mã 157047 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói (1 bộ 3 chiếc), mã 157048 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói (1 bộ 3 chiếc), mã 157051 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói (1 bộ 3 chiếc), mã 168408 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói (1 bộ 3 chiếc), mã 169401 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói (1 bộ 3 chiếc), mã 66975.00 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100&, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay Coi (Hàng thủ công mỹ nghệ) mã BB4-0200N3, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay Coi (Hàng thủ công mỹ nghệ) mã BB4-0464N3, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay coi (Hàng thủ công mỹ nghệ) mã BB4-0882N3, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói (Hàng thủ công mỹ nghệ), mã hàng 70062.000, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói (Hàng thủ công mỹ nghệ), mã hàng 70063.001, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói (Hàng thủ công mỹ nghệ), mã hàng 70063.002, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói bộ 2 chiếc, mã 47270008 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói bộ 2 mã: 822485, kích thước Dia 38 x H10; Dia 30 x H8cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói bộ 2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói bộ 3 chiếc, mã 47270006 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói bộ 3 chiếc, mã 47270010 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói bộ 4, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: khay cói C620 Fi 13.5xH6 cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói đan 3 sợi cặp lại 23x17x15.5cm Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói đan 3 sợi cặp lại 30x30x30cm Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: KHAY CÓI OVAL BỘ 3, 1 BỘ 3 CHIẾC, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói tự nhiên, một bộ 2 chiếc. Mã sản phẩm: SG 09 03 044 03 SET. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: khay cói(1 bộ 3 chiếc), mã 157046 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: khay cói(1 bộ 3 chiếc), mã 169401 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói, mã 045356 (Hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói, mã 045357 (Hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói, mã 046128 (Hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói, mã 046130 (Hàng TCMN đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: khay cói, mã 140070A (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: khay cói, mã 140070B (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: khay cói, mã 156822A (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: khay cói, mã 156822B (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói, mã 181536 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói, mã 66902.00 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100&, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói, mã 66910.00 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100&, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói, mã 66955.00 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100&, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói, mã 66956.00 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100&, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay cói, mã 90903669, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan bằng lục bình bộ 2 cái size: 30x35x25cm; 25x30x22cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan bằng lục bình bộ 2 cái, size: 35x30x25cm, 35x30x25cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan bằng lục bình size: 10x10x14 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan bằng lục bình size: 16x16x14 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan bằng lục bình size: 20x25x9 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan cói màu tự nhiên (40x31hx20)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan tre cói (bộ 2) mới 100% do VN sản xuất kích cỡ D50xH6.5cm; D41xH5.5cm- 106 (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan từ cây cói SGA-216N, kích thước 25/20x20/15xH10 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan từ cây cói SGD-300NL, kích thước 40x29xH18 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan từ cây cói SGD-300NM, kích thước 35x25xH16 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan từ cây cói SGD-300NS, kích thước 30x20xH14 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan từ cây cói SGF-604NL, kích thước 25/20x20/15xH10 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan từ cây cói SGF-604NM, kích thước 22/17x22/17xH12 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan từ cây cói SGF-604NS, kích thước 18/13x18/13xH10 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan từ cây lục bình WHC-200NM, kích thước 52x38xH16 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay đan từ cây lục bình WHC-200NS, kích thước 37x27xH13 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay Đựng VCD bằng lục bình, size: 25x20x95cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay guột 30x22xH11/30 (xk)
- Mã HS 46021990: Khay guột pha cói (460752 M), M: 25x18xH7- bottom 19x13,hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: Khay guột pha cói (460752), L: 27x20xH9- bottom 22x15, M: 25x18xH7- bottom 19x13, S: 23x16xH5- bottom 17x11, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46021990: khay lá bàng(1 bộ 3 chiếc), mã 168407 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: khay lá bàng, mã 140070A (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lá buông, mã 52965, kích thước 25 x 18 H7 cm, hàng việt nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lá buông, mã 52966, kích thước phi 23 H7 cm, hàng việt nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lá buông, mã 52967, kích thước 22 x 22 H7 cm, hàng việt nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lá buông, mã 52968, kích thước 25 x 18 H7 cm, hàng việt nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lá buông, mã 52969, kích thước 25 x 18 H7 cm, hàng việt nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lá buông, mã 52976, kích thước 25 x 18 H7 cm, hàng việt nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lá buông, mã 52977, kích thước 25 x 18 H7 cm, hàng việt nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lá buông, mã 52978, kích thước phi 23 H7 cm, hàng việt nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lá buông, mã 52979, kích thước 22 x 22 H7 cm, hàng việt nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lá buông, mã 62058, kích thước 25 x 18 H7 cm, hàng việt nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lá buông, mã 62059, kích thước 25 x 18 H7 cm, hàng việt nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lá buông, mã 62061, kích thước 22 x 22 H7 cm, hàng việt nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lá buông, mã 62062, kích thước 25 x 18 H7 cm, hàng việt nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lá buông, mã 62063, kích thước 25 x 18 H7 cm, hàng việt nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình (được làm từ bèo tây), kích thước: (2L: D55/H14cm, L: D50XH13cm,M: D45XH12cm,N: D40XH11cm, S: D35XH10cm), mã hàng: K17106/5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình (được làm từ bèo tây), kích thước: (30X30XH30/38cm, 26X26XH27/35cm), mã hàng: K1463/2R, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình (được làm từ bèo tây), kích thước: (35/31XH28/37cm, 31/28XH25/34cm), mã hàng: K1463/2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình (được làm từ bèo tây), kích thước: (D23XH10/15cm), mã hàng: K1023, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay luc binh (Hàng thủ công mỹ nghệ) mã BB5-0804N3, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay luc binh (Hàng thủ công mỹ nghệ) mã BB5-1060N3, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình (Hàng thủ công mỹ nghệ), mã hàng 21980.000, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình (Hàng thủ công mỹ nghệ), mã hàng 21982.000, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình (Hàng thủ công mỹ nghệ), mã hàng 21983.000, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 46021990: khay lục bình (Hàng thủ công mỹ nghệ), mã hàng 50174.001, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình (Hàng thủ công mỹ nghệ), mã hàng 70018.001, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%, không nhãn mác) Quy cách: 50cm x 40cm x 6.5cm (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%, không nhãn mác) Quy cách: 50cm x 40cm x 9cm (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%, không nhãn mác) Quy cách: 50cm x 50cm x 6.5cm (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%, không nhãn mác) Quy cách: 50cm x 50cm x 9cm (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình 40x30x6 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình bộ 2, KT: Dia 34/24xH10 cm, Dia 27,5/17xH8,5 cm. Hàng SX tại Vn, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình bộ 3, KT: 42x32xH23 cm, 38x28xH21 cm, 34x23,5xH19 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình bộ 3, KT: 46x37xH11/13,5 cm, 41x31xH10/12,5 cm, 36x27xH9/11,5 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình bộ 4, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình bộ 5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình CN bộ 3, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình đan xoắn 30x20x15cm Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình đan xoắn 30x30x30cm Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình màu tự nhiên. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: khay lục bình tròn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình xếp được đan hạt đậu 30x30x30cm Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình xếp được đan hạt đậu hai màu: tự nhiên và trắng xếp được 30x30x30cm Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình xếp được đan hạt đậu hai màu: tự nhiên và xám xếp được 30x30x30cm Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình xếp được đan rối 30x30x30cm Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình xếp được đan xoắn 30x30x30cm Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình(Hàng thủ công mỹ nghệ), mã hàng 21974.100, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình(Hàng thủ công mỹ nghệ), mã hàng 70018.002, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình, KT: 15,8/7,9x15,8/7,9xH3,9 inch (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình, KT: 28/24/18x19/14xH11/15/20 cm. Hàng SX tại Vn, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình, mã 82040701, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình, mã 82043332, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Khay lục bình, mã 82045885, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: KHAY MÂY, CTY MÂY TRE ĐAN HÒA BÌNH, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khay oval đan bằng bèo; k/t: 27 x 17 x H10/17cm (to nhất của bộ 2 chiếc); mã K1785/2; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021990: Khay oval đan bằng bèo; k/t: 27 x 17 x H10/17cm (to nhất của bộ 2 chiếc); mã K1785/2; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021990: Khay vuông nhỏ (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Khay vuông tháo ráp (lục bình)(67x52x34.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Khay vuông tháo ráp (lục bình)(67x55x34.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Khay vuông vát (lục bình)(38x38x40.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Khay xếp được đan cói 30x30x14cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Khay xếp được đan cói 30x30x30cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Khung gương chất liệu mây, hình tròn, kích thước: Dia 10 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khung gương chất liệu mây, hình tròn, kích thước: Dia 13 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khung gương chất liệu mây, hình tròn, kích thước: Dia 15 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khung gương chất liệu mây, hình tròn, kích thước: Dia 16 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khung gương chất liệu mây, hình tròn, kích thước: Dia 17 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khung gương chất liệu mây, hình tròn, kích thước: Dia 19 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khung gương chất liệu mây, hình tròn, kích thước: Dia 22 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khung gương chất liệu mây, hình tròn, kích thước: Dia 23 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khung gương chất liệu mây, hình tròn, kích thước: Dia 35 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: khung gương cói, 35x58/18x40 cm, mã:LF24, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: khung gương cói, kt 37x22/17 cm, mã:LF06, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: khung gương cói, kt phi38 cm, mã:LF07, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khung gương tre cái lớn, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khung gương tre cái nhỏ, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Khung gương treo tường (lục bình) (44x6x55.5cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Khung gương tròn (lục bình)(74x34x74cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Lá trang trí bằng cói, Doormat Leaf (74x40cm),không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Làn mây mã: TB518,kích thước: D30XH40cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Làn mây mã: TB519,kích thước: D30XH40cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Làn mây mã: TB520,kích thước: D30XH40cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Làn mây mã: TB530,kích thước: 44x32x18/21/35cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Làn oval đan bằng cói; k/t: 39 x 26 x H20cm (to nhất của bộ 2 chiếc); mã K170503/3; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021990: Làn oval đan bằng cói; k/t: 39 x 26 x H20cm (to nhất của bộ 3 chiếc); mã K170503/3; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021990: Làn oval đan bằng cói; k/t: 39 x 26 x H20cm (to nhất của bộ 3 chiếc); mã K170503/3; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021990: Làn oval đan bằng cói; k/t: 40 x 23 x H26/42cm; mã K180602N; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021990: Làn tròn đan bằng cói; k/t: Dia35 x H18/33cm (to nhất của bộ 2 chiếc); mã K160403/2; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021990: Lẵng cói 18x10xH21 (xk)
- Mã HS 46021990: Lẵng guột. Hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021990: Lẵng hoa gáo dừa #13 (xk)
- Mã HS 46021990: LỒ BÈO BỘ 2, 1 BỘ 2 CHIẾC, MÃ G13269, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Lọ bèo QM610 48/2; KT: 27 cm x 23cm x 14/22cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Lọ bèo QM610 48; KT: 27 cm x 23cm x 14/22cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: LỒ BÈO TRÒN BỘ 2, 1 BỘ 2 CHIẾC, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: lọ cói BNDB84 18-B; KT: Dia 25cm x 34cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: LỒ CÓI BỘ 2, 1 BỘ 2 CHIẾC, MÃ G13343, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: LỒ CÓI OVAL BỘ 3, 1 BỘ 3 CHIẾC, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: LỒ CÓI TRÒN BỘ 2, 1 BỘ 2 CHIẾC, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: LỒ CÓI TRÒN, MÃ G13346, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: LỒ CÓI, MÃ G13362, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: LỒ CÓI, MÃ G13363, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Lọ tre 15,621.8; KT: Dia 23 cm x 21 cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Lồng đèn cói đk18xH28cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Lồng đèn cói, mã 66950.00 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100&, (xk)
- Mã HS 46021990: Lồng đèn cói, mã 66951.00 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100&, (xk)
- Mã HS 46021990: Lồng đèn cói, mã 66960.00 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100&, (xk)
- Mã HS 46021990: Lồng đèn cói, mã 66965.00 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100&, (xk)
- Mã HS 46021990: Lồng đèn cói, mã 66970.00 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100&, (xk)
- Mã HS 46021990: LỒNG ĐÈN CÓI, MÃ G13340,HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Lồng đèn mây màu tự nhiên. Kích thước: Dia. 14/20 x H20cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Lồng đèn mây màu tự nhiên. Kích thước: Dia. 16/26 x H28cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: LÓT CÓI HÌNH LÁ, MÃ G13146, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: LÓT CÓI TRÒN, MÃ G13148, HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Lót đĩa bằng cói, kích thước phi 38(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Lót dĩa tròn 32cm (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Lu cói, KT: 50x40x50 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Lu cói, KT: Dia 32xH50 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Lu lục bình, KT: Dia 16xH18 inch. Hàng SX tại Vn, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Lu lục bình, KT: Dia 16xH18 inch. Hàng SX tại Vn, mới 100%. Hàng không có nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 46021990: Mã hàng 8161063. Giỏ bèo hình chữ nhật, kích thước 38x27x23.5 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46021990: Mã hàng 8161064. Giỏ bèo hình chữ nhật, kích thước 38x27x12 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46021990: Mã hàng 8161065. Giỏ bèo hình chữ nhật, kích thước 19x27x23.5 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46021990: Mã hàng 8161066. Giỏ bèo hình chữ nhật, kích thước 19x27x12 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46021990: Mã hàng 8161067. Giỏ bèo hình chữ nhật, kích thước 45x35x26 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46021990: Mã hàng 8161068. Giỏ bèo hình tròn, kích thước phi 20 H18 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46021990: Mã hàng 8161555. Giỏ cói hình tròn, kích thước DIA38 x H32/38 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46021990: Mã hàng 8161556. Giỏ cói hình tròn, kích thước 20 x H10 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46021990: Mã hàng 8161557. Giỏ cói hình Oval, kích thước 32 x 26 x H16/22 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46021990: Mã hàng 8161558. Giỏ cói hình tròn, kích thước DIA 30xH6/9cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46021990: Mã hàng 8161598. Giỏ bèo tự nhiên, kích thước 39x27/20x19 H22/32. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46021990: Mã hàng 8161599. Giỏ bèo kích thước 48x36/25x23 H24/34 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46021990: Mái rơm dùng để trang trí tường.Kích thước (14x 0.6)m.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Máng thỏ làm bằng cỏ tranh 25x19h10cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Máng thỏ làm bằng cỏ tranh 36x24h10cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Mành cói bộ 4 mã 822484, kích thước50 x 34cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Mành cói mã 822483, kích thước 40x150cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Mành Guột C610 30x50 cm..Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Mành Guột C611 20x50 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Manh lục bình, mã 82045885, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Manh lục bình, mã 92000877, hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Máy bay gỗ dừa mới 100% (5cm X 10cm X 20cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Mây tre đan (lồng đèn, giỏ trang trí) do Việt Nam sản xuất, được đóng thành 120 hộp từ 29kg- 31kg/ hộp. (xk)
- Mã HS 46021990: Miếng lót nồi bằng lục bình đan D20H1.5cm, đen. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 46021990: Miếng lót nồi bằng lục bình đan D26H1.5cm. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 46021990: Miếng lót nồi bằng lục bình đan D40H1.5cm. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 46021990: Móc cói treo, kt 30x15xh77.5cm, mã:LF04, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Mũ cói, kích thước phi 40x20(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: NẮP MÂY ĐƯỜNG KÍNH D10, CTY MÂY TRE ĐAN HÒA BÌNH, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Nhà cho thỏ làm bằng cỏ tranh (Tigaya grass) sấy khô, kích thước 205x235x155mm, V-190, không nằm trong danh mục CITES, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Nhà cho thỏ làm bằng cỏ tranh (Tigaya grass) sấy khô, kích thước 230x260x220mm, V-230M, không nằm trong danh mục CITES, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Nhà cho thỏ làm bằng cỏ tranh (Tigaya grass) sấy khô, kích thước 280x280x260mm, V-230, không nằm trong danh mục CITES, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: NKH3-01 Khay bèo 23 x 14 X H7cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: NKH3-02 Khay bèo 20 x 20 X H7cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Nôi cói trẻ em (xk)
- Mã HS 46021990: Nôi cói, màu sắc tự nhiên, size L, kích thước 80x40x10/20cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Nôi trẻ em bằng cói, màu sắc tự nhiên, kích thước 76x43x14cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Nón lá buông 02, nhãn hiệu Tân Trường Phát, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Ổ mèo đan bèo mới 100% sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: OACDES001BLU-UK Thùng cóiD30/35 x H 27,D20/25 x H 20cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: OACMEL001NAT-UK Thùng cóiD30/35 x H 27,D20/25 x H 20 cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Ông hút bằng cỏ dùng để uống nước(Dry grass straws)- kích thước: dài 200mm, đường kình:4-6mm.Hàng mới 100%VN (xk)
- Mã HS 46021990: ỐNG HÚT CỎ BÀNG KHÔ. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: ỐNG HÚT CỎ BÀNG KHÔ. KÍCH THƯỚC:12 CM. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: ỐNG HÚT CỎ BÀNG KHÔ. KÍCH THƯỚC:20 CM. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: ống làm bằng bẹ chuối 6h13cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: ống làm bằng cỏ tranh Dia6h10cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: PE Rattan Dressing Room Bench W60 Stocker- Kệ Đan Dây Đai W60 x D30 x H45 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt-hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 46021990: PE Rattan Dressing Room Bench W90 Drawer- Giỏ Đan Dây Đai W90 x D30 x H45 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Phên cói Y160113-01AGERDG, KT đường kính 38 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Phên cói Y160113-01AGERTP, KT dài 48 X rộng 36 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: PP Band Basket Brown S With Steel Frame On Top- Giỏ Đan Dây Đai W30 x D20 x H15 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Band Basket- Giỏ Đan Dây Đai W26 x D32 x H23 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Band Basket- Giỏ Đan Dây Đai W28 x D28 x H32 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Band Basket- Giỏ Đan Dây Đai W30 x D30 x H45 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Band Basket- Giỏ Đan Dây Đai W35 x D25 x H18 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Band Basket- Giỏ Đan Dây Đai W43 x D32 x H59 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Band Basket MIX L With Steel Frame On Top- Giỏ Đan Dây Đai W30 x D20 x H30 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Band Basket MIX S With Steel Frame On Top- Giỏ Đan Dây Đai W30 x D20 x H15 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Rattan Basket Handle- Giỏ Đan Dây Đai W30 x D24 x H18/31 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Rattan Basket Handle- Giỏ Đan Dây Đai W40 x D30 x H23/36 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Rattan Closet Chest W30cm- Giỏ Đan Dây Đai W30 x D40 x H60 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Rattan Closet Chest W60cm- Giỏ Đan Dây Đai W60 x D40 x H60 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP RATTAN DRESSING ROOM BENCH W90 STOCKER- WHITE- Giỏ Đan Dây Đai W90 x D30 x H45 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Rattan Fence Water Hyacinth- Giỏ Đan Dây Đai W60 x H180 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Rattan Sukima Chest W25-H120- Giỏ Đan Dây Đai W25 x D46 x H120 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Rattan Sukima High Chest W25-H180- Giỏ Đan Dây Đai W25 x D46 x H180 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Rattan Sukima Low Chest W17-H120- Giỏ Đan Dây Đai W17 x D46 x H120 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: PP Rattan Sukima Low Chest W17-H120- Giỏ Đan Dây Đai W17 x D46 x H120 (cm) đan dây nhựa giả mây bằng khung sắt-hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Quạt tay bằng cỏ biển, mã SG-FA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Quạt tre, mã 169400 (hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ ARU bộ S/5 đan lục bình, size: 40*35*20cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ CALCUTTA đan lục bình, dây cói, size: L, mã 48866. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ CALCUTTA đan lục bình, dây cói, size: M, mã 48865. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: RỖ CHỮ NHẬT ĐAN LỤC BÌNH BỘ 3, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ chữ nhật làm bằng lục bình, mã 66.401. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ chữ nhật làm bằng lục bình, mã 66.402. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ chữ nhật làm bằng lục bình, mã 66.403. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ chữ nhật làm bằng lục bình, mã 66.404. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ cói bộ 4, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ đan bằng cói (Hàng mới 100%) Size: 35*32*32 (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ đan bằng cói bộ 2 (Hàng mới 100%) Size: 32.5*18.5*11/13; 26*16*11.5 (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ đan bằng cói D29 H15cm (Hàng mới 100%- Sản xuất từ nguyên liệu cói), không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: 35*32*32 (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: 35*32*33 (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: 39*25.5*31 (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: 45*31*35 (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: 49*35*38 (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ DAVAO đan lục bình, size: L, mã 46491. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ DAVAO đan lục bình, size: M, mã 46492. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ DAVAO đan lục bình, size: S, mã 46493. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ Dây Nhựa Oval (mã BS3554, size cm: 32 x 24 x 31 hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ Dây Nhựa Oval (mã BS3555, size cm: 32 x 24 x 31 hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ Dây Nhựa Oval (mã BS3559, size cm: 32 x 24 x 31 hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ Dây Nhựa Tròn (mã BS3550, size cm: 28 x 18 x 28 hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ Dây Nhựa Tròn (mã BS3551, size cm: 28 x 18 x 28 hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ Dây Nhựa Tròn (mã BS3552, size cm: 28 x 18 x 28 hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ Dây Nhựa Vuông (mã BS3556, size cm: 26 x 26 x 28 hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ Dây Nhựa Vuông (mã BS3557, size cm: 26 x 26 x 28 hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ Dây Nhựa Vuông (mã BS3558, size cm: 26 x 26 x 28 hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ JAKARTA đan lục bình, size: L, mã 46499. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ JAKARTA đan lục bình, size: M, mã 46498. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ JAKARTA đan lục bình, size: S, mã 46497. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ KENDARI đan lục bình, size: L, mã 46494. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ KENDARI đan lục bình, size: M, mã 46495. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ KENDARI đan lục bình, size: S, mã 46496. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ khung sắt đan dây đay kt 45x45x57 cm hàng mới 100% không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 12.2cm x 12.2cm x 9.84cm không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 12.2cm x12.2cm x 9.84cm (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 12.6cm x 12.6cm x 12.6cm không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 12.6cm x12.6cm x 12.6cm, Không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 13.39cm x 12.99cm x 11.61cm không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 14.96cm x 5.51cm x 3.94cm không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 14.96cm x 8.66cm x 5.91cm, Không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 14.96cm x5.51cm x 3.94cm, Không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 16.14cm x 16.14cm x 15.94cm không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 16.14cm x16.14cm x 15.94cm, Không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 16.2cm x 16.2cm x 16.2cm không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 18.11cm x18.11cm x 31.1cm (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 19.69cm x 12.6cm x 26.77cm không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 21.5cm x 17.75cm x 19.49cm không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 21.65cm x 17.72cm x 19.49cm không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 21.65cm x 8.66cm x 5.91cm không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 38cm x 28cm x 19.5cm Không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 40.5cm x 31.5cm x 11.5cm Không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%) Quy cách: 62.5cm x 33cm x 54.5cm Không nhãn mác (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình bộ 3 (1 bộ 3 cái) (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%, không nhãn mác) Quy cách: 44cm x 44cm x 38cm, 35cmx35cmx34cm, 26cmx26cmx32cm (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình bộ 3 (1 bộ 3 cái) (sản phẩm được làm từ lục bình, hàng mới 100%, không nhãn mác) Quy cách: 51cm x 40cm x 37cm, 44cmx34cmx33cm, 37cmx28cmx30cm (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ Lục bình bộ 4, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ lục bình vuông, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ Lục bình, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ OKSANA bộ S/3 đan lục bình, size: 26x19x16cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ oval MONDALAY đan lục bình, size: L, mã 48863. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ oval MONDALAY đan lục bình, size: M, mã 48862. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ oval MONDALAY đan lục bình, size: S, mã 48861. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ oval MONDALAY đan lục bình, size: XL, mã 48864. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: RỖ TRE TRÒN BỘ 2, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ tre tròn kt 27x27x17cm S/3 cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rỗ tre tròn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: RỖ TRÒN ĐAN LỤC BÌNH BỘ 2, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rổ vuông làm bằng lục bình, mã 66.425. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rương Cói bộ 4, Mh SF0006-4, KT 45 x 35 x 65cm. NL: Cây cói. Hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 46021990: Rương đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: 48*43*38/42 (xk)
- Mã HS 46021990: Rương đan lục bình bộ 4, 84x43xH44 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rương đựng đồ đan bằng lục bình 82x42.5x52.5. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rương đựng đồ đan bằng lục bình size 82x42.5x52.5. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rương lục bình 84x40x55 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46021990: Rương lục bình bộ 13, mã hàng: SD5498F/13NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rương lục bình bộ 6, Mã LH40693, KT 50 x 40 x 70.5 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rương lục bình bộ 6, Mh WF0083-6N, KT 50 x 40 x 70cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 46021990: Rương lục bình đơn chiếc, mã hàng SD2612B-XL/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Rương lục bình đơn chiếc, mã hàng SD4383A/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sản phẩm mây tre đan: giỏ mây, nsx Bảo Minh Manufacturer, xuất xứ việt nam,mới 100%/ (xk)
- Mã HS 46021990: Sản phẩm trang trí hình con vật bằng gỗ đoạn (hàng mẫu, mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt bèo miệng khâu song xiên (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt cói bộ 2, KT: Dia 32xH21/28 cm, Dia 26xH19/26 cm. hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt Cói bộ 2, Mh SF0013-2N, KT31x31x31 cm. NL: Cây cói. Hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt cói bộ 3, KT: Dia 45xH62 cm, Dia 38xH55 cm, Dia 31xH50 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt cói bộ 3, KT: Dia 55xH55 cm, Dia 48xH48 cm, Dia 41xH41 cm. hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt cói bộ 3, mã hàng: SD1900A/3MC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt Cói bộ 3, Mh SF0014-3N, KT 46 x 27 x 25 cm. NL: Cây cói. Hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt Cói bộ 3, Mh SF0015-3N, KT 46 x 27 x 25 cm. NL: Cây cói. Hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt cói bộ 5, code 708910, kt: DIA 41 X H53/70,DIA 30 X H36/44,DIA 29 X H18,DIA 25 X H26, DIA 15/22 X H14 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt cói đk24xH18cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt cói đk31xH22cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt cói GOTTERN kích thước 32x23x23 cm/ 00445501, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt cói GOTTERN màu đen kích thước 32x23x23 cm/ 60445536, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt cói VALLMOFRON 19 AP cao 24 cm, phi 25,5 cm/ 50473704, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt cói VALLMOFRON 19 cao 24 cm, phi 25,5 cm/ 70473703, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt cói VALLMOFRON 19 RU cao 24 cm, phi 25,5 cm/ 20473705, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt cói VALLMOFRON 24 AP cao 28 cm, phi 29,5 cm/ 00473730, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt cói VALLMOFRON 24 cao 28 cm, phi 29,5 cm/ 80473731, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt cói VALLMOFRON 24 RU cao 28 cm, phi 29,5 cm/ 60473732, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: 31*23*18.4 (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: 37.5*28.5*21 (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: D36 H49 (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: D40.5 H33.5 (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: D42 H52 (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: D46 H56 (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: D47 H37 (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: D50 H44.5 (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt đan bằng lục bình (Hàng mới 100%) Size: D51 H39 (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt đan lục bình bộ 2 mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt đan lục bình bộ 5. dk 43xH47cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt đan lục bình mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt Dây Nhựa Bộ 7 (mã LA2678, size cm: 48 x 48 x 56 hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt Dây Nhựa Bộ 8 (mã LA2674, size cm: 56 x 38 x 61 hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt Dây Nhựa Bộ 9 (mã LA2675, size cm: 53 x 39 x 60 hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt Dây Nhựa Giả Mây (mã CV-950, size cm: 95 x 87 x 13, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt Dây Nhựa Giả Mây (mã DB-230, size cm: 23 x 28 x 35, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt Dây Nhựa Giả Mây (mã RB-380, size cm: 38 x 24 x 50, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt DJUNGELGURKA bằng cói, kích thước D180X165 mm/10484733, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt DJUNGELGURKA bằng cói, kích thước D270X265 mm/90484734, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt đơn lục bình khung sắt, quai cầm tai, đan chữ X caro, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH1335 (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lá bàng bộ 2, mã hàng: BH4554A/2WH, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lá bàng bộ 3, mã hàng: BH4531K/3MC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lá bàng bộ 3, mã hàng: BH4570A/3MC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lá bàng bộ 3, mã hàng: BH4592A/3MC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lá bàng bộ 3, mã hàng: SD8677K/3NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lá bàng bộ 4, mã hàng: BH4610A/4NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lá cói đơn chiếc, mã hàng: BH4733A-M-1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lá cói đơn chiếc, mã hàng: BH4733A-S-1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lá cói đơn chiếc, mã hàng: BH4733A-XL-1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt Lục Bình 1 Ngăn (size cm: 36 x 36 x 68, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt Lục Bình 2 Ngăn (size cm: 56 x 39 x 68, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 2, KT: 45x35xH50/52 cm, 39x30xH44/46 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 2, KT: Dia 35/45/30xH25/33 cm, Dia 24/31,5/18xH21/28 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 2, mã hàng: SD9055P/2NA & SD5856H/2NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 2, Mh 23660006, KT 51x51x44.5cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 2, Mh 28770006, KT 63x18x33cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 2, Mh 28810003, KT 63x18x33cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 2, Mh 36680000 KT 35x24x12cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 2, Mh 36680000, KT 51x45x49cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 2, Mh 38750003, KT 61x43x40cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, KT: 34x34xH25/33 cm, 28x28xH20/28 cm, 22x22xH16/24 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, KT: 45x36xH64 cm, 40x30xH60 cm, 35x25xH56 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, KT: Dia 30xH30 cm, Dia 24xH24 cm, Dia 19xH19 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mã GL0182-3N KT 70 x 44x 44cm NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mã GL-2003, KT 71x44x41cm NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mã GL4-7468/3NAT, KT 57 x 40 x 43cm NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, mã hàng: SD10448A/3NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, mã hàng: SD10449A/3NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, mã hàng: SD3472A/3NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, mã hàng: SD4123A/3NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, mã hàng: SD5217A/3NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, mã hàng: SD5497E/3NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, mã hàng: SD6860A/3NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, mã hàng: SD9981A/3BR02, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, mã hàng: SD9981A/3NA, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, mã hàng:SD9457A/3NA,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, mã hàng:SD9854A/3NA,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 00950004, KT 49x37x24cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 01060144, KT 53x30x23cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 01060164, KT 40.5x34x17cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 02760028, KT 45x34x24cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 04890062, KT 63x18x33cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 05470210, KT 48x35x23cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 06190304, KT 34x27x17cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 06190304, KT 62x42x39.5/44.5cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 07750004, KT 37x32x25cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 08400000, KT 435x25x18cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 08400000, KT 53x30x23cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 08960000, KT 62x42x44cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 08960008, KT 62x42x44cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 09380002, KT 35x24x12cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 09380081, KT 35x24x12cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 15100164, KT 42x34x20cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 20640000, KT 52x52x61/62cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 22460022, KT 63x18x33cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 26100016, KT 35x24x12cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 28810003, KT 63x18x33cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 30440000, KT 63x18x33cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 33550000, KT 51x41x43cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 38710000, KT 35x24x12cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh 38720000, KT 35x24x12cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh WF0100-3BR, KT31x31x31 cm. NL: Cây cói. Hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 3, Mh WF0100-3N, KT31x31x31 cm. NL: Cây cói. Hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 4, Mã GL4-0143/4NAT, KT 58 x 44 x 36cm NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 4, Mã GL4-963R, KT 54 x 40 x 31cm NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 4, mã hàng: SD8837B/4NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 4, Mh 01010140 KT 43x37x15cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 4, Mh 01010505 KT 43x37x15cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 4, Mh 01010505, KT 42x37x17cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 4, Mh 01510015, KT 41x34x17cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 4, Mh 01510156, KT 41x34x17cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 4, Mh 01510156, KT 56x40.5x33/48cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 5, mã hàng:SD7461A/5NA,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 5, mã hàng:SD9385F/5NA,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 5, Mh 01370192, KT 62x42x39.5/44.5cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 5, Mh 03510000, KT 57x57x43cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 5, Mh 38720000, KT 43x35x25cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 6, mã hàng:SD8354A/6NA,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 6, Mh 00940043, KT 52x52x43/51cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình bộ 7, Mh 37560000, KT 41x30.5x20cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đk27xH23cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đk32xH35cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng SD3096D-3NA-L, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng SD3096D-3NA-M, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng SD8224H/3NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD10446A/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD10447A/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD10449A/1NA-L, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD10449A/1NA-M, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD10449A/1NA-S, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD10450A/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD10451A/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD10452A/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD1096D-L/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD1096D-S/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD4010A/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD5496C/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD5497C/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD5497D/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc, mã hàng: SD9462A-S/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình đơn chiếc,mã hàng: SD6272A/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, KT: 13,8x7,9xH9,4 inch (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, KT: 16,5x10,2xH10,4 inch (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, KT: 18,5x11,8xH11 inch (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, Mh 11200018, KT 32x23x16cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, Mh 11200021, KT 32x23x17cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, Mh 11210018, KT 32x23x16cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, Mh 13070000, KT 38x18x35cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, Mh 13070011, KT 36x12x33cm. NL: Cây lục bình. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, 42 x 42 x H52 cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 26*15, 33*23*15, 39*26*18, 44*30*20cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 26*15, d22*13, d18*11cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 27*27*10, 23*23*9, 19*19*8cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 28*28*10, 24*24*9, 20*20*8cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 32*26*10, 28*22*9, 24*18*8cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 33*27*10, 29*23*9, 25*19*8cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 34.5*26.5*17.5, 30.5*23*15.5, 26.5*19*12.5cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 40*28*24, 35*24*22, 30*20*20cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 40*30*15, 36*26*13, 22*15*11 (2pcs) cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 41*20*6, 37*16*6, 33*12*5cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 41*31*10cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 42 x 42 x H52 cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 46*30*13cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 47*29*19/25, 39*26*16/22, 33*21*14/20cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 47*47*40, 43*43*36, 39*39*32, 35*35*28, 31*31*24cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 48*36*30/35, 43*30*228/33, 38*25*24/29cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở d28*10, d24*9, d20*8cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở d30*10, d 26*9, d22*8cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lúc lắc lục bình. Mã LH171513, KT 38 x 30 x 107cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt lúc lắc lục bình. Mã LH-1715FX, KT 38 x 30 x 107cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt Mây Chữ Nhật (size cm: 55 x 38 x 68, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt Mây Tròn (size cm: 43 x 43 x 58, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt ovan đan lục bình 60x45xH37 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt ovan đơn chiếc, đan lục bình kiểu mũi tên, tay cầm tròn, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng 721048-00-000 (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt tròn (lục bình)(29x29x52cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt tròn đơn lục bình, quai cầm bán nguyệt, đan mũi tên, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng 721734-NA (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt tròn đơn lục bình, tay cầm tròn, đan mũi tên, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng 721108-00-000 (xk)
- Mã HS 46021990: Sọt vuông chữ nhật gấp, khung sắt, quai cầm lỗ, đan xương cá, màu tự nhiên, hàng mới 100%, mã hàng IH3516 WITH BELLY BAND (xk)
- Mã HS 46021990: STOCAM001MUL-UK Thùng cóiD41 x H 62cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: STOCAM002MUL-UK Thùng cóiD48 x H 30 cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Súng gỗ dừa mới 100% (3cm X 5cm X 15cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Tấm lót bằng cói (Pot Stand-Sea Grass-),kt:18x1cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Tấm lót cói BA74 29; KT: Dia 35cm; Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Tấm lót cói hình lá mới 100% do VN sản xuất kích 50x34xH1.5cm- 106 (xk)
- Mã HS 46021990: Tấm lót làm từ cây lục bình, đường kính 38cm (Dia 15 inch). Hàng thủ công mỹ nghệ, mã 14339, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Tấm lót làm từ cây lục bình, đường kính 38cm (Dia 15 inch). Hàng thủ công mỹ nghệ, mã 36841, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: tấm lót lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 30cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Tấm lót thỏ nằm bằng cỏ tranh (17x15)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Tấm lót thỏ nằm bằng cỏ tranh (27x19.5)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Tấm lót thỏ nằm làm bằng cỏ tranh(27x19.5)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Tấm lót thỏ nằm làm bằng cỏ tranh(40x29)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46021990: Tấm trãi bàn bằng băng buông trắng 37 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Tấm trãi bàn bằng băng buông xanh 37 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Tấm trãi bàn bằng cói se 37 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Tấm trãi bàn bằng cói xiên sợi chỉ đen 37 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Tấm trãi bàn bằng lục bình 37 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Tàu gỗ dừa mới 100% (40cm X 15cm X 20cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Tàu gỗ dừa mới 100% (55cm X 20cm X 25cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Tàu gỗ dừa mới 100% (60cm X 20cm X 25cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm bằng cỏ tranh (Tigaya grass) sấy khô, size M, kích thước 400x290mm, V-200(HN), không nằm trong danh mục CITES, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm bằng cỏ tranh (Tigaya grass) sấy khô, size M, kích thước 400x290mm, V-200, không nằm trong danh mục CITES, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm bằng cỏ tranh (Tigaya grass) sấy khô, size S, kích thước 270x190mm, V-106(HN), không nằm trong danh mục CITES, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm bằng cỏ tranh (Tigaya grass) sấy khô, size S, kích thước 270x190mm, V-106, không nằm trong danh mục CITES, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm bằng cói viền sợi chỉ đen 74 cm: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm bằng cói, carpet seagrass, (120x60x3cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm bằng cói, màu sắc tự nhiên, mã CCVTC324, kích thước phi150cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm bằng cói, màu sắc tự nhiên, mã CCVTC327, kích thước phi25cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm bằng cói, màu sắc tự nhiên, mã CCVTC328, kích thước phi35cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm bằng cói, màu sắc tự nhiên, mã CCVTC329, kích thước phi45cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói 120x180cm (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói 150x240cm (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói 24054. KT: 35x60 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói 24055. KT: D75 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói 24056. KT: 100x150 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói 530023. KT: 60x35xH1.5 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói 60x120cm (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói 60x90cm (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói 80x150cm (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói 90x120cm (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói hoa D120cm (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói hoa D60cm (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói hoa D80cm (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói tròn D120cm (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói trơn D120cm (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói trơn D60cm (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói tròn D80cm (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói trơn D80cm (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói tự nhiên. Mã sản phẩm: SG 06 12 013 01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, dài 75cm rộng 30cm, hàng handmade, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, kích thước 2x4(m), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, kích thước 4.25x1.7(m), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64469 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64470 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64471 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64472 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64473 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64474 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64616 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64617 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64618 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64619 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64620 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64621 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64622 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64623 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64624 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64625 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64626 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64627 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64628 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64629 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm cói, mã 64630 (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 46021990: thảm cói, phi120cm, mã:VH19615, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm đan cói mới 100% sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm lá buông (4x4 feets; 4 cái/carton) (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm lá buông 4 feets (4x4); Code WFO390 (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm lá buông 8 feets (4x8); Code WFO398 (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm lục bình đơn chiếc,mã hàng SD6411P/1NA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thảm lục bình, nguyên liệu bằng cây lục bình, cở 35cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46021990: Thiệp gỗ dừa mới 100% (10cm X 5cm X 1cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng đựng đồ giặt bằng lục bình có ngăn kéo size 64x44x34cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng đựng đồ giặt đan bằng lục bình bộ 2 cái size 36x36x49cm, 31x31x41cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng đựng đồ giặt đan bằng lục bình bộ 2 cái size 36x36x49cm;31x31x41cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng đựng đồ giặt đan bằng lục bình có ngăn kéo size 64x44x34cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng giặt 2 ngăn (lục bình và gỗ tràm)(41x41x40cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng giặt 2 ngăn (lục bình và gỗ tràm)(63x60x17cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng giặt chữ nhật (lục bình và mây) (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng giặt chữ nhật màu tự nhiên làm bằng cây lục bình đã qua chế biến, mã hàng SPL-24409-NAT, mới 100%. (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng giặt cú mèo (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng giặt hình con cú (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng giặt lục bình tròn bộ 3, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng giặt Lục bình, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng giặt tròn (cói) (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng giặt tròn (lục bình và cói) (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng giặt tròn (lục bình) (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng giặt tròn không nắp (lục bình) (44x44x76cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng giặt tròn lớn (lục bình và cói) (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng giặt vuông (lục bình và mây) (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng giặt vuông (lục bình)(63.5x38x17cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng làm bằng lục bình mã: J.258. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng lục bình D33H61cm mới sản xuất- không nhản mác (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng lục bình, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng lục bình-Màu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng lục bình-Tự nhiên, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng tròn đan lục bình, có nắp đậy, size: L, mã 46490. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng tròn đan lục bình, có nắp đậy, size: M, mã 46489. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Thùng tròn đan lục bình, có nắp đậy, size: S, mã 46488. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: TRYBDFA2050 Khay cói D40 X H8cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: TÚI BÈO, HIỆU BAO MINH MANUFACTURER JSC, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi bèo, item code: BG009, KT: dài39 x đường kính11 x cao25cm, size S, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi bèo, item code: BG058 KT: dài45 x đường kính10 x cao45cm, size M, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi bèo, mã hàng: 560122, làm từ bèo tây, kích thước: 34x10xH25/35 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi bèo, mã hàng: 560124, làm từ bèo tây, kích thước: 33x13xH26/44 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi cói 50x20xH30 cm. Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: TÚI CÓI KT 38 X 23 X 12 CM, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: TÚI CÓI STRAW BAGS. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi cói tự nhiên, cỡ XL. Mã sản phẩm: SG 06 11 086 02XL. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: TÚI CÓI, HIỆU BAO MINH MANUFACTURER JSC, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: TÚI CÓI, HIỆU TOOPAIR, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi cói, item code: BG079, KT: dài20 x đường kính14 x cao1cm, size S, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi cói, item code: BG082, KT: dài40 x đường kính10 x cao35cm, size M, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi cói, kích thước 24x17(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Túi cói, kích thước 30x20(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Túi cói, kích thước 45x10x30/60(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Túi cói, kích thước 45x15x30(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Túi cói, kích thước phi 40x36/55(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46021990: Túi cói. Mã sản phẩm: SG 10 05 152 1. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi đan dây nhựa 36X23X33/48 (xk)
- Mã HS 46021990: Túi đan dây nhựa 37x15xH28 (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách bằng cói, kích thước: 35 x 11 x H 26 cm, màu tự nhiên, hàng mới 100%,/ VN (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây cói SGB-201N, kích thước đường kính 40x14/17xH40/51 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây cói SGB-202N, kích thước 36x13xH26/47 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây cói SGB-204N, kích thước 43x18xH28/50 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây cói SGB-206N, kích thước 42/22x15xH27/50 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây cói SGB-207N, kích thước 34/24x12xH20/37 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây cói SGB-208N, kích thước 32x13xH42/59 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây cói SGB-211C, kích thước 49/35x27/22xH26/46 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây cói SGB-212C, kích thước 50/35x23/21xH26/46 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-100N, kích thước 23x11xH14 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-101N, kích thước 21xH22 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-102N, kích thước đường kính 18xH21 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-103N, kích thước 18x8xH16 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-104N, kích thước 22x9xH17/70 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-105N, kích thước 22x10xH16 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-106N, kích thước đường kính 18xH21 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-107N, kích thước đường kính 25x14xH25/35 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-108NL, kích thước 37x12xH22/29 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-108NM, kích thước 35x10xH22/27 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-108NS, kích thước 30x7xH20/26 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-109BL, kích thước 37x12xH17/29 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-109BM, kích thước 35x10xH16/27 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-109BS, kích thước 30x7xH15/26 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-110N, kích thước 37x12xH20/32 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-111C, kích thước 37x12xH20/32 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-113N, kích thước 39x12xH19/26 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-113NL, kích thước 39x12xH28/33 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-114N, kích thước 20x7xH17/70 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Túi xách đan từ cây lục bình WHB-116N, kích thước 31/20x13xH23/34 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: UTYDAE001MUL-UK Thùng Bèo 60 x 40 x H 20,57 x 36 x H 17 cm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Ví lục bình, KT: 32x7xH13 cm. Hàng SX tại VN, mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Vòng cói (hori) No.55-17 (chiều dài 55cm, đường kính vòng cói 17cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Vòng cói (hori) No.60-17 (chiều dài 60cm, đường kính vòng cói 17cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Vòng cói No.37-12 henkei ri-su ML (chiều dài 37 cm, đường kính 12cm, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: Vòng cói No.41-14 (dài 41cm, đường kính 14cm, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: Vòng cói No.51-16 (dài 51cm, đường kính 16cm, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: Vòng cói No.8.5 Yokozuna (đường kính 85mm, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: Vòng cói XJ4600 (đường kính 23cm, đã sấy khô, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: Vòng cói XJ4610 (đường kính 20cm, đã sấy khô, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: Vòng cói XJ4620 (đường kính 15cm, đã sấy khô, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: Vòng cói XJ4630 (đường kính 9.5cm, đã sấy khô, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: Xe gỗ dừa mới 100% (5cm X 5cm X 15cm) (xk)
- Mã HS 46021990: Xơ dừa mã 12-071-1/2, KT: 15 x 25 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46021990: Xô tròn đan bằng bèo; k/t: Dia35/31 x H28/37cm (to nhất của bộ 2 chiếc); mã K1463/2; hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021990: Xô vuông đan bằng bèo; k/t: 30 x 30 x H30cm (to nhât của bộ 2 chiếc); mã K181204/2; hàng thu công mỹ nghệ đã qua xử lý; hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46021990: Y200304-26H Đôn bèo tròn D40xH30cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: Y200304-27H Giỏ cói tròn D40/50xH28cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: Y200304-28H Giỏ cói chữ nhật bộ 2 chiếc 44x33xH19cm, 40x28xH14cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46021990: Y200304-29H Giỏ cói tròn D33/41xH32cm (Hàng SX tại Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 46029010: Giỏ nhựa mã 921562, 39.5x36.5xH8 cm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 46029090: .Thừng làm bằng thân cây Niễng. Loại: B- 3392. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46029090: 39822338- SỌT ĐAN DÂY NHỰA (xk)
- Mã HS 46029090: 39822409- SỌT ĐAN DÂY NHỰA (xk)
- Mã HS 46029090: 39822410- SỌT ĐAN DÂY NHỰA (xk)
- Mã HS 46029090: 39822414- SỌT ĐAN DÂY NHỰA (xk)
- Mã HS 46029090: Bát dừa sơn mài (phi 12.5cm) hàng thủ công mỹ nghệ mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: BC-6200/ Đũa tre có bọc màng BOPP-Size: OD 6 mm x 200mmPackaging: Individually BOPP Wrapped50pairs/bag, 20 bags/ carton" (xk)
- Mã HS 46029090: Bình cói đan (MKV141001-2B) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Bình cói đan (MKV141003-2B) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Bình cói đan (MKV1931-2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Bình cói đan (MKV1934-2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: BÌNH CÓI ĐAN (PD01.2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: BÌNH CÓI ĐAN (PD18) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: BÌNH CÓI ĐAN (PD30.1) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Blocks tre 100pcs/ (xk)
- Mã HS 46029090: Blocks tre 35pcs/ (xk)
- Mã HS 46029090: Blocks tre 40pcs/ (xk)
- Mã HS 46029090: Blocks tre 50pcs/ (xk)
- Mã HS 46029090: Bộ 3 rổ cói chữ nhật, hàng Việt Nam mới 100% (42x23x22)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Bộ 3 rổ cói hình chữ nhật, hàng Việt Nam mới 100% (42x23x22)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Bộ 3 rổ lục bình chữ nhật, hàng Việt Nam mới 100% (42x23x22)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Bộ 3 rổ lục bình hình chữ nhật, hàng Việt Nam mới 100% (42x23x22)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Bộ 3 rổ lục bình hình tròn. Hàng Việt Nam không thương hiệu mới 100% (46 x46 x 64)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Bộ 3 rổ lục bình hình trònt, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (43 x 31)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Bộ 4 rổ lục bình hình chữ nhật. Hàng Việt Nam không thương hiệu mới 100% (53 x 43 x 44)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Bộ 4 rổ lục bình hình chữ nhật.Hàng Việt Nam không thương hiệu mới 100% (49 x 37 x 58)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Bộ 4 rổ lục bình hình oval có quai, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (60 x 42 x 30)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Bộ 4 rổ lục bình hình tròn. Hàng Việt Nam không thương hiệu mới 100% (54 x 54 x 70)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Bộ 4 rương lục bình hình chữ nhật. Hàng Việt Nam không thương hiệu mới 100% (71 x 49 x 48)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Bộ 6 gồm: Bộ 4 rổ hình chữ nhật và bộ 2 rổ hình vuông bằn lục bình. Hàng Việt Nam không thương hiệu mới 100% (62 x 42 x 84)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Bó niễng KH12 kích thước fi12 x H12 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Bó niễng KH9 kích thước fi9 x H9 cm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: chao đèn cói (KSC19949) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: chao đèn cói (MKTA192154) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: chao đèn cói (MKTA192155) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: chao đèn cói (MKTA192156) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chao đèn cói bên trong có dây điện 1 mét màu trắng và chuôi đèn (KSC19951) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chao đèn cói đan (MKBB0610A) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chao đèn cói đan (MKBB0610B) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chao đèn cói đan+vòng sắt+vòng nhựa (CKS19948) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chao đèn đay (MKR19217) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chao đèn đay (MKR19218) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chao đèn đay đan (MKR19235L) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chao đèn đay đan (MKR19235M) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chao đèn đay đan (Sample 7)v (xk)
- Mã HS 46029090: Chao đèn lục bình (MKDM0819) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chao đèn lục bình (MKDM0864) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chao đèn mây (Sample 9) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu bằng sợi nhựa nâu: nhãn hàng IKEA (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu bộ 3 Lục bình đan, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu bộ 3 Nhựa đan (Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu bộ 3 Nhựa đan lục bình, QC:(D44/36/26H38), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu bộ 4 Lục bình đan, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu bộ 4 Lục bình đan, QC:(D39/29/21/17H32), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu cói tráng xi măng hình tròn Cái- Trơn- Màu tự nhiên- KT 30.0x30.0x37.0H(cm) mới 100% không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu cói tráng xi măng hình tròn Cái- Trơn- Màu tự nhiên- KT 33.0x33.0x30.0H(cm) mới 100% không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu cói tráng xi măng hình tròn Cái- Trơn- Màu tự nhiên- KT 38.0x38.0x47.0H(cm) mới 100% không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu cói tráng xi măng hình tròn Cái- Trơn- Màu tự nhiên- KT 46.0x46.0x60.0H(cm) mới 100% không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan 4 hộc làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,4pcs/set, kích thước 81cmx24cmx81cm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (18x18x6) cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (20x20x14)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (20x20x45) cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (26x26x14)cm, không nhãn hiệu Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (26x26x20)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (28x28x40)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (30x22x20) cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (30x30x33)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (32x21x19)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (33x33x41)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (35x26x29) cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (36x36x28) cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (37x37x60)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (37x37x66,31x31x53,24x24x37)cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (38x38x38,27x27x27,20x20x20)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (38x38x42)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (38x38x42,28x28x30,21x21x24)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (40x25x23)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (40x40x40)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (40x40x7) cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (40x40x90,31x31x64)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (40x40x91,30x30x60)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (45x45x40) cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (45x45x45)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (48x32x58) cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (56x38x68) cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (57x16x15)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (62x40x55)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (87x22x60)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (Bộ 2), 30x30x24/68; 25x25x19/64 cm- 11015/2, hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (Bộ 3), 30.5x30.5x81; 26x26x61; 21x21x41 cm- 21862- 11962, Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa (Bộ 3), 30.5x30.5x81; 26x26x61; 21x21x41 cm- 21862- 11963, Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa với chậu nhựa bên trong, khung nhôm mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 600003 (1-700003-B) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa với chậu nhựa bên trong, khung nhôm mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 6000126 (1-700126) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa với chậu nhựa bên trong, khung sắt mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 600009L (1-700714-A) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa với chậu nhựa bên trong, khung sắt mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 600009M (1-700714-B) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa với chậu nhựa bên trong, khung sắt mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 600009S (1-700714-C) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa với chậu nhựa bên trong, khung sắt mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 600211L (1-700614-A) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa với chậu nhựa bên trong, khung sắt mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 600211M (1-700614-B) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa với chậu nhựa bên trong, khung sắt mới 100%, sản xuất tại Việt Nam-750101 (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa với chậu nhựa bên trong, mới 100%, sản xuất tại Việt Nam- 600063-L (1-700063-A) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa với chậu nhựa bên trong,khung nhôm mới 100%, sản xuất tại Việt Nam-600089 (1-70088-E) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa với thiết kế Châu Âu. Có chậu nhựa bên trong- 32x32x32cm- F0539, Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa với thiết kế Châu Âu. Có chậu nhựa bên trong- 35x35x70cm- F0540-L, Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa với thiết kế Châu Âu. Có chậu nhựa bên trong- 37x37x37cm- F0541-S, Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa với thiết kế Châu Âu. Có chậu nhựa bên trong- 46x46x45cm- F0541-L, Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa với thiết kế Châu Âu. Có chậu nhựa bên trong- 80x28x45cm- F0536, Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa, 42.5x42.5/46x34.5/41.5 cm- 20180-S- 2713, hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa, 48.5x48.5/52x40.5/48 cm- 20180-M- 2712, hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa, 54.5x54.5/60.5x46.5/52 cm- 20180-L- 2711, hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa, 84x30x60 cm- 19002- 11601, Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan dây nhựa, 84x30x60 cm- 19002- 11691, Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,2Pcs/set, kích thước 28cmx28cmx36cm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,2Pcs/set, kích thước 28mmx28mmx36mm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,3Pcs/set, kích thước 150cmx20cmx40cm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,3Pcs/set, kích thước 150mmx20mmx40mm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,3Pcs/set, kích thước 30cmx30cmx107cm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,3Pcs/set, kích thước 58cmx30cmx107cm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,3Pcs/set, kích thước 90cmx20cmx40cm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,3Pcs/set, kích thước 90mmx20mmx40mm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,4Pcs/set, kích thước 72cmx25cmx50cm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,4Pcs/set, kích thước 72mmx25mmx50mm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,4Pcs/set, kích thước 83cmx30cmx120cm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,5Pcs/set, kích thước 118cmx25cmx50cm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,5Pcs/set, kích thước 118mmx25mmx50mm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn mác, mới 100%,4Pcs/set, kích thước 100cmx30cmx30cm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn mác, mới 100%,4Pcs/set, kích thước 100mmx30mmx30mm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn mác, mới 100%,4Pcs/set, kích thước 60cmx30cmx30cm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn mác, mới 100%,4Pcs/set, kích thước 60mmx30mmx30mm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn mác, mới 100%,5Pcs/set, kích thước 79cmx22cmx76cm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn mác, mới 100%,5Pcs/set, kích thước 79mmx22mmx76mm (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan lục bình(32.5*28*28 cm)(hang moi 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan lục bình(40*28*28 cm)(hang moi 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU ĐAN SỢI NHỰA KHUNG NHÔM 1 BỘ 2 CÁI (Size: 43X43X76CM) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU ĐAN SỢI NHỰA KHUNG NHÔM, 1 BỘ 2 CÁI (Size: 43X43X76CM) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan sợi nhựa khung sắt có chậu nhựa lót bên trong (83x30.5x60)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan sợi nhựa khung sắt có chậu nhựa lót bên trong bộ 2 (60x19x19)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đan trên chân gỗ (nhựa giả mây, sắt và gỗ tràm) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đang dây nhựa (78373) size: 16*16*26 inc hang moi 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đang dây nhựa (78374) size: 16*16*40 inc hang moi 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đang dây nhựa (78375) size: 18*18*24 inc hang moi 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đang dây nhựa (78376) size: 18*18*40 inc hang moi 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đang dây nhựa (78377) size: 32*16.5*12.5 inc hang moi 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đang dây nhựa (78378) size: 14*14*14 inc hang moi 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đang dây nhựa (78379) size: 22*22*22 inc hang moi 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu đang dây nhựa (78383) size: 18*18*40 inc hang moi 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu dây nhựa (plastic), chân gỗ tràm (Acacia auriculiformis), kích thước: 31*31*48cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu dây nhựa (plastic), chân gỗ tràm (Acacia auriculiformis), kích thước: 40*40*43cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu dây nhựa (plastic), chân gỗ tràm (Acacia auriculiformis), kích thước: 40*40*73cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu dây nhựa 16x15 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu dây nhựa 27x27 cm hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu hoa 3 ngăn đan sợi nhựa khung sắt có chậu nhựa lót bên trong (83x30.5x146)cm.Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu hoa 3 ngăn đan sợi nhựa khung sắt có chậu nhựa lót bên trong (83x30.5x60)cm.Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu hoa 4 ngăn đan sợi nhựa khung sắt có chậu nhựa lót bên trong (95x27x60)cm.Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu hoa đan sợi nhựa (31.5x31.5x32)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu hoa đan sợi nhựa (37.5x37.5x38)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu hoa đan sợi nhựa (59.5x18x18.5)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu hoa đan sợi nhựa khung sắt (28x28x28)cm. Hàng FOC không có giá trị thanh toán. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu hoa đan sợi nhựa khung sắt (31x31x64)cm. Hàng FOC không có giá trị thanh toán. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu hoa đan sợi nhựa khung sắt (60x19x19)cm. Hàng FOC không có giá trị thanh toán. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu hoa đan sợi nhựa khung sắt có chậu nhựa lót bên trong (28x28x28)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu hoa đan sợi nhựa khung sắt có chậu nhựa lót bên trong (28x28x60)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu hoa đan sợi nhựa khung sắt có chậu nhựa lót bên trong (31x31x64)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu hoa đan sợi nhựa khung sắt có chậu nhựa lót bên trong (60x19x19)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu hoa đan sợi nhựa khung sắt có chậu nhựa lót bên trong (64x24.5x52)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu khung sắt đan dây nhựa (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu Lục bình đan, QC:(D20H14), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu Nhựa đan (Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu Nhựa đan lục bình, QC:(D26H22), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu Nhựa đan lục bình, QC:(D44H38), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU TÔN ĐAN DÂY NHỰA (xk)
- Mã HS 46029090: chậu trồng cây (KSC19920BK) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: chậu trồng cây (KSC19920NA) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu trồng cây (nhựa giả mây và gỗ tràm)(30.5x30.5x26.5cm) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu trồng cây cói (MKTAC17616-2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu vuông khung sắt đan dây nhựa (chậu trồng hoa), kích thước: 36xx36xH70cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA 0.75mX1m (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA 1KG (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA 30 CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA 30CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA 35 CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHAU XO DUA 35CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA 35CM (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu xơ dừa 35xD2, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA 40 CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHAU XO DUA 40CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA 40CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA 45 CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA 45CM (xk)
- Mã HS 46029090: Chậu xơ dừa 45xD2, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA 5 LÍT (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA 5L (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA 60 CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHAU XO DUA 60CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA 60CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA HÌNH CHỮ NHẬT BÁN KÍNH 60CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA HÌNH Ô VAN BÁN KÍNH 35CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA HÌNH Ô VAN BÁN KÍNH 40CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA HÌNH TRÒN BÁN KÍNH 30CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA HÌNH TRÒN BÁN KÍNH 35CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHẬU XƠ DỪA HÌNH TRÒN BÁN KÍNH 40CM (xk)
- Mã HS 46029090: CHÉN GÁO DỪA (xk)
- Mã HS 46029090: Chiếu cói. Hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 46029090: Chổi bông hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chổi chít mã 1-612BLK KT: 19 x 12 mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chổi đót (MKDV161205) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chổi đót mã 1-612R KT: 19 x 12 mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chổi đót mã 1-691, KT: 15 x L17/26 cm mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: chổi hiệu Quảng TRị (50 cây/ bao 16.5 kg), mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Chổi làm từ cây thạch nam, 8BROOM.24RAW; mới 100%;L61xw20cm (xk)
- Mã HS 46029090: Chổi làm từ cây thạch nam, 8BROOM.BAM36W; mới 100%;L91xw22cm (xk)
- Mã HS 46029090: chụp đèn cói (KSC19947) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: chụp đèn cói (KSC19951) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Chụp thùng rác đan sợi nhựa khung sắt (78x64x113)cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 46029090: Cói treo tường (MKD1812823L) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Cói treo tường (MKD1812823M) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Cói treo tường (MKD200214) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Cói treo tường (MKD200220) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Cói treo tường (MKD200224) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Cói treo tường (MKD202114M) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Cói treo tường (MKD231201) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Cói treo tường (MKD231204) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: cói treo tường (MKS161004) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: cói treo tường trang trí (KSC19952) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: cói treo tường trang trí (MKD181291) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: cói treo tường trang trí (MKD191051) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: cói treo tường trang trí (MKD191088) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: cói treo tường trang trí (MKD19408) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: cói treo tường trang trí (MKD19412) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: cói treo tường trang trí (MKD19423) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: cói treo tường trang trí (MKD200214) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: cói treo tường trang trí (MKD200224) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: cói treo tường trang trí (MKDM19208) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: cói treo tường trang trí (MKDM19209) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: cói treo tường trang trí (MKDM868 E) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: cói treo tường trang trí (MKL200128) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Dây tết bện làm từ cói 3.1mm (SX3.1). Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46029090: Dây tết bện làm từ cói 3.6mm (SG3.6). Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46029090: Đèn cói (KSC19948) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Đèn đay (MKR19203) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Đèn sàn đay đan bên trong có dây điện dài 2,5 mét và chuôi đèn (TKK088) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Dép lục bình (MKS164) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Dép lục bình (MKS165) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Dép lục bình (MKS167) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Dép lục bình (MKS168) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Đĩa cói (MKL19201AL) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Đĩa cói (MKL19201AM) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Đĩa cói treo tường (MKD181291) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Đĩa cói treo tường (MKD191081) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Đĩa cói treo tường (MKDM19210) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Đồ thủ công mỹ nghệ trang trí nhỏ bằng tre không hiêu hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: GIỎ BÈO, KÍCH THƯỚC 28 X 28 X 22 (CM), HÀNG MỚI 100% DO VNSX (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ bèo: TTW 956/102 (xk)
- Mã HS 46029090: GIỎ CÓI (AV94178/L GREEN) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: GIỎ CÓI (AV94178/S Natural) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (DIA 20 c H 26 cm) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (DIA 25 x H 30 cm) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (DIA 30 x H 33 cm) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (DIA 35 x H 40 cm) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (DIA 40 x H 43 cm) (xk)
- Mã HS 46029090: GIỎ CÓI (DTKL1903014 A/2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: GIỎ CÓI (DTKL1903014 B/2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (KSC19913/3) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (KSC20208/3) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: giỏ cói (MK16001) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: giỏ cói (MK16015) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (MKH19223/2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: giỏ cói (MKTA18251) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: giỏ cói (MKTA18267) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: giỏ cói (MKTA183208 D) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (MKTA1904) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: giỏ cói (MKTA192104 BK) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (MKTATBG308 (D45)) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (MKTATBG308) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (MKTATBG308BL (D45)) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (MKTATBG308BL) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (MKTATBG308W (D45)) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (MKTATBG308W) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (MKTT0001/A) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (MKV19806-2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (Sample 1) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: GIỎ CÓI (TATBG19028) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói (XH13136) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ Cói Các Loại (252 cái/ 12 thùng) Thương Hiệu Bảo Minh (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói cói (5957581) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói cói (5957582) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói cói (5957730) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (CKS1810004/4) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (DV03/4) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (DV08/4) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (DV108/3 DV128/3) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (DV113/4) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (DV97/3) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (MKKL17910/3) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (MLAT21/4) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (P0-33717502) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (TATBC19801 S) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (TATBC19801 XL) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (TATBC19923/3) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (XH15004-SMALLER SIZE) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (XH17076) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (XH17087) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (XH17247/2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (XH18021/2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (XH18028) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói đan (XH18029) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói mã 5-074/2, KT: dia 11xH9 (biggest) mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói: RO25TN (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói: RO35CG (xk)
- Mã HS 46029090: giỏ cói+giấy (MKTA17003) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: giỏ cói+giấy (MKTA18236) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: giỏ cói+giấy (MKTA19217) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: giỏ cói+giấy (MKTA19228 L) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: giỏ cói+giấy (MKTA19231) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: giỏ cói+giấy (MKTA19803) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: giỏ cói+giấy (MKTA19805) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói+sợi nhựa đan (LV71028 L) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ cói+sợi nhựa đan (LV71028 S) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan dây (38x38x23)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan dây (46x46x28)cm, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan dây nhựa bộ 3 mã BAT17033 (62 x 42 x 37 Cm) hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan dây nhựa bộ 3 mã BAT18009 (49 x 49 x 45 Cm) hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan dây nhựa bộ 7 mã BAT01 (54 x 54 x 59 Cm) hàng không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan dây nhựa bộ 7 mã BAT04 (68 x 38 x 62 Cm) hàng không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan dây nhựa bộ 8 mã BAT02 (53 x 53 x 59 Cm) hàng không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan dây nhựa bộ 9 mã BAT03 (54 x 44 x 68 Cm) hàng không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan dây nhựa cho mèo nằm, 50x42x40 cm- 21663- 1474, hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan dây nhựa mã 6006524 (38 x 34 x 48 Cm) hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan dây nhựa mã 6006525 (36 x 26 x 32 Cm) hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan dây nhựa mã 6006526 (30 x 22 x 32 Cm) hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan dây nhựa mã WEB547 (58 x 34 x 62 Cm) hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan nhựa 3D có chân size L các màu(mới 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Gio dan nhua co chan cac mau size S, M, L (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan nhựa có nắp tre size XS, S, M(mới 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan nhựa tròn các màu, các size (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ đan nhựa vuông các màu (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ dây nhựa 41/31x35/29 cm bộ 2 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ dây nhựa 43/38/38/33/33/28/28x54/17/17/14/14/11/11 cm bộ 7 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ dây nhựa 43x43x54/(38x32x17/33x27x14/28x21x11)*2 cm bộ 7 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ dây nhựa 45x37x35/38x32x29/31x25x24 cm bộ 3 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ dây nhựa 47x47x38/41x41x35/34x34x28/27x27x24 cm bộ 4 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ dây nhựa 50/40/29x30/28/25 cm bộ 3 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ dây nhựa 51x51x34/40x40x30/29x29x27 cm bộ 3 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ dây nhựa 52/46/40/43x38/31/28/20 cm bộ 4 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ dây nhựa 66x43/58x38x26/24 cm bộ 2 hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46029090: GIỎ LÁ BUÔNG (LBKG-2023/3) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ lá buông đan (DTTT 19528/S) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Gio luc binh (DM170611 W) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Gio luc binh (DM170611) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ lục bình (KSC20207/2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ lục bình (KSC20211/2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ lục bình (MKS001/2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ lục bình (MKS261W/2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ lục bình+ khung sắt (DM1802019) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ mây tre hàng handmade., xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ nhựa đan 3D có tay cầm bằng mây Size S, M,L (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ nhựa đan 3D size XS (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ oval đặt chậu cây (nhựa giả mây và gỗ tràm)(43.5x24x25cm) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ trang trí bằng mây tre, mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ tròn (nhựa giả mây)(30.5x30.5x28.5cm) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ tròn lớn (nhựa giả mây và sắt) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ tròn nhỏ (nhựa giả mây và sắt) (xk)
- Mã HS 46029090: Giỏ xách mây viền vải (MKDV19855) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: gương cói (KSC161203) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: gương cói (KSC161204) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: gương cói (MKS161004) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: gương cói (MKS161004BK) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Gương cói (MKS161004L) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Gương cói (MKS161004S) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: gương lá buông (MKS171001) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Hàng cói (Samples) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Hàng thủ công mỹ nghệ, Rương đan dây nhựa bộ 2, DS-KN2243/2. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Hộp cói (MKKL21988-3) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Hộp cói (MKKL21989-3) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: khay bèo tây: TT-S12085-S (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTS17.179 (xk)
- Mã HS 46029090: khay bèo tây: TT-S32022-2 (xk)
- Mã HS 46029090: khay bèo tây: TT-S956/102 (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TT-TS190202/2-S (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 10074103-Mocha (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 10074104 (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 14.035 (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 14.036/2-S (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 14.037 (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 14.039 (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 14.039 liner (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 17.060-L (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 17.060-S (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 17.179 (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 369-L (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 369-S (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 603/2-L (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 603/2-L Mocha (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 603/2-M (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 603/2-S Mocha (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 603/2-S With LiD (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW 603/2-S With lid Mocha (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW010331 (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW10074103-Mocha (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW10074104 (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW14.035 (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW14.036/2-M (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW14.036/2-S (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW14.036L Mocha (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW14.036L-Mocha (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW14.036-S Mocha (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW14.037 (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW1603/2-S With Lid (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW17.060-L (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW17.060-S (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW181101 (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW181102/3-L (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW181102/3-S (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW181102-M (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW181103-S (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW369L (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW369S (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW369-S (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW603/2- S Mocha (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW603/2-L (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW603/2-L Mocha (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW603/2-M (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW603/2-M Mocha (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW603/2-S (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW603/2-S mocha (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW603/2-S With Lid (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW603/2-S With Lid Mohca (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW603L Mocha (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tây: TTW956/101 (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bèo tự nhiên mã 162085, kích thước phi 35 H6.5 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Khay bộ 3 lồng nhau kèm nóc nhà búp bê/ (xk)
- Mã HS 46029090: Khay chử nhật làm bằng cói: 4.321.419 (hàng mới sản xuất 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Khay cói (MKTP_SE1510 38/2) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Khay cói xiên: TT-RU191126 (xk)
- Mã HS 46029090: Khay cói xiên: TT-S 956/101 (xk)
- Mã HS 46029090: Khay cói xiên: TT-S320721S (xk)
- Mã HS 46029090: khay cói: TT-RU190930-M (xk)
- Mã HS 46029090: Khay cói: TT-RU190930-S (xk)
- Mã HS 46029090: Khay đan cói bèo chữ nhật KT(26/21.5cm x 19/15cm x H8/12cm) ảm xuất mới 100% tại việt nam (xk)
- Mã HS 46029090: Khay đan cói bèo chữ nhật KT(30/26cm x 23/19cm x H10/14cm) ảm xuất mới 100% tại việt nam (xk)
- Mã HS 46029090: Khay đan cói bèo chữ nhật KT(34/30cm x 27/22cm x H14/16cm) ảm xuất mới 100% tại việt nam (xk)
- Mã HS 46029090: Khay đan dây nhựa màu ghi 16.9'x13'xH9' (xk)
- Mã HS 46029090: Khay đan dây nhựa màu nâu 16.9'x13'xH9' (xk)
- Mã HS 46029090: Khay đay đan (Sample 6) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Khay nhựa đen đơn chiếc, mã hàng CH3305C/1BL, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Khay nhựa đen đơn chiếc, mã hàng CH3305D/1BL, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Khay vuông đan cói, bèoKT(W27/13.5cm x 27/13.5cm x H4.5/6.5cm) Sảm xuất mới 100% tại việt nam (xk)
- Mã HS 46029090: Khay vuông đan cói, bèoKT(W30/16.5cm x 30/16.5cm x H5.5/9cm) Sảm xuất mới 100% tại việt nam (xk)
- Mã HS 46029090: Khay vuông đan cói, bèoKT(W33/20cm x 33/20cm x H7.5/11cm) Sảm xuất mới 100% tại việt nam (xk)
- Mã HS 46029090: Khung gương + gương, bằng cói, kích thước: Phi: 40 x H6 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Khung gương cói đan (Sample 3) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Khung mây chữ nhật KT(81 x 60 x H2cm) sản xuất mới 100% tại việt nam (xk)
- Mã HS 46029090: Khung mây tròn uốn hoa hình KT (D77xH2cm) sản xuất mới 100% tại việt nam (xk)
- Mã HS 46029090: lá buông treo tường (KSC22901) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: lá cói treo tường trang trí (MK836589A) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: lá cói treo tường trang trí (MK836589B) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Làn cói màu tự nhiên KT:13 x 37/10 x 29 x H25/43 mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Làn cói màu tự nhiên KT:16 x 40/13 x 32 x H27/45 mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Lẵng cói. Hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46029090: lọ cói (MK337979) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: LỒNG ĐÈN (D25XH10), CHẤT LIỆU TRE, HÀNG MỚI 100%, HÀNG ĐÃ QUA XỬ LÝ (xk)
- Mã HS 46029090: LỒNG ĐÈN (D30XH23), CHẤT LIỆU MÂY, HÀNG MỚI 100%, HÀNG MỚI 100%, HÀNG ĐÃ QUA XỬ LÝ (xk)
- Mã HS 46029090: LỒNG ĐÈN (D30XH30), CHẤT LIỆU CÓI, HÀNG MỚI 100%, HÀNG ĐÃ QUA XỬ LÝ (xk)
- Mã HS 46029090: LỒNG ĐÈN (D34XH20), CHẤT LIỆU TRE, HÀNG MỚI 100%, HÀNG ĐÃ QUA XỬ LÝ (xk)
- Mã HS 46029090: LỒNG ĐÈN (D35XH20), CHẤT LIỆU MÂY, HÀNG MỚI 100%, HÀNG ĐÃ QUA XỬ LÝ (xk)
- Mã HS 46029090: LỒNG ĐÈN (D38XH19), CHẤT LIỆU TRE, HÀNG ĐÃ QUA XỬ LÝ, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 46029090: LỒNG ĐÈN (D38XH22), CHẤT LIỆU TRE, HÀNG MỚI 100%, HÀNG ĐÃ QUA XỬ LÝ (xk)
- Mã HS 46029090: LỒNG ĐÈN (D38XH25), CHẤT LIỆU MÂY, HÀNG MỚI 100%, HÀNG ĐÃ QUA XỬ LÝ (xk)
- Mã HS 46029090: LỒNG ĐÈN (D40XH38), CHẤT LIỆU TRE, HÀNG MỚI 100%, HÀNG ĐÃ QUA XỬ LÝ (xk)
- Mã HS 46029090: LỒNG ĐÈN (D50XH53). CHẤT LIỆU TRE, HÀNG MỚI 100%, HÀNG ĐÃ QUA XỬ LÝ (xk)
- Mã HS 46029090: LỒNG ĐÈN (D58XH24), CHẤT LIỆU TRE, HÀNG MỚI 100%, HÀNG ĐÃ QUA XỬ LÝ (xk)
- Mã HS 46029090: Lót bèo mã 162087 có khung màu tự nhiên. Kích thước phi 35cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Lót cói tự nhiên mã 162083A, đan kết hợp màu trắng và đen. Kích thước phi 35 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Lót cói tự nhiên mã 162083B, màu trắng. Kích thước phi 35 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Lót cói tự nhiên mã 162083D, đan kết hợp màu trắng và vàng. Kích thước phi 35 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 46029090: Lót đĩa bằng bèo, kích thước phi 30(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46029090: Lót đĩa bằng bèo, kích thước phi 33(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46029090: Lót đĩa bằng bèo, kích thước phi 35(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 46029090: Mã 3650020, đĩa cói tròn màu tự nhiên, kích thước phi 20cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46029090: Mã 3650025, đĩa cói tròn màu tự nhiên, kích thước phi 25cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46029090: Mã 3650030-1, đĩa cói tròn màu tự nhiên, kích thước phi 30cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46029090: Mã 3650035-1, đĩa cói tròn màu tự nhiên, kích thước phi 35cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46029090: Mã 3650040-1, đĩa cói tròn màu tự nhiên, kích thước phi 40cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46029090: Mã hảng:MKH0013080, Tên hàng: Giỏ lục bình màu tự nhiên, Kích thước:30 x H31 Cm, Mới 100% SX Tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 46029090: Màn cửa bằng sợi đay, một cuộn 52kg/ (xk)
- Mã HS 46029090: Máng lớn làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,2pcs/set, kích thước 19cmx82cmx25cm (xk)
- Mã HS 46029090: Máng lớn làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,2pcs/set, kích thước 19mmx82mmx25mm (xk)
- Mã HS 46029090: Máng nhỏ làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,2pcs/set, kích thước 19cmx52cmx25cm (xk)
- Mã HS 46029090: Máng nhỏ làm từ dây nhựa + sắt, không nhãn hiệu, hàng mới 100%,2pcs/set, kích thước 19mmx52mmx25mm (xk)
- Mã HS 46029090: Mẹt tre/ (xk)
- Mã HS 46029090: Mũ chất liệu bằng cói, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Nón lá 100 cái/thùng- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Nón lá hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: nón lá/ (xk)
- Mã HS 46029090: ỐNG HÚT BẰNG CỎ (xk)
- Mã HS 46029090: Ống hút bằng cỏ (20 ống/hộp), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46029090: Ống hút bằng cỏ (50 ống/hộp), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46029090: Ống hút bằng cỏ (500 ống/bags), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46029090: Ống hút bằng cỏ bàng (50 ống/hộp), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46029090: Ống hút bằng cỏ bàng chiều dài 13cm (50 ống/hộp), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46029090: Ống hút bằng cỏ bàng chiều dài 20cm (50 ống/hộp), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46029090: Ống hút bằng cỏ sậy (30 ống/hộp), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 46029090: phên đan nhựa các màu (mới 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: PK056/ Túi bán thành phẩm được đan lát bằng vật liệu thực vật (Hàng mới) (xk)
- Mã HS 46029090: Quả đôn cầu đan nhựa các màu(mới 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Quả đôn dài đan nhựa các màu(mới 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Quạt lá (Sample 8) (Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ 30 x 45 cm bằng lục bình: WHBL30 (hàng mới sản xuất 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ bèo tự nhiên mã 162086, kích thước phi 26.5 H13 cm. Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ bộ 2 cái bằng cói: SBNS/2 (hàng mới sản xuất 100%) (xk)
- Mã HS 46029090: Rỗ bộ 2 Lục bình đan, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: RỔ CHỮ NHẬT ĐAN CÓI (xk)
- Mã HS 46029090: RỔ CHỮ NHẬT ĐAN LỤC BÌNH (xk)
- Mã HS 46029090: RỔ CHỮ NHẬT ĐAN LỤC BÌNH.(Hàng không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ cói bình hình chữ nhật, hàng Việt Nam mới 100% (38x15x14)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ cói hình chữ nhật, hàng Việt Nam mới 100% (30.5x23x15)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ cói hình chữ nhật, hàng Việt Nam mới 100% (38x15x14)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ cói hình vuông, hàng Việt Nam mới 100% (27x27x27)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ đan lục bình, mã AV14- L. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ đan lục bình, mã AV14- M. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ đan lục bình, mã AV14- S. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ đựng bằng mây tre. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ lục bình bình hình chữ nhật, hàng Việt Nam mới 100% (30x23x15)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Rỗ Lục bình đan, QC:(D29H25), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ lục bình hình chữ nhật, hàng Việt Nam mới 100% (23x30x15)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ lục bình hình chữ nhật, hàng Việt Nam mới 100% (33x18x31)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ lục bình hình chữ nhật, hàng Việt Nam mới 100% (33x30x15)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ lục bình hình chữ nhật, hàng Việt Nam mới 100% (38x15x14)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ lục bình hình chữ nhật, hàng Việt Nam mới 100% (40x30x15)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ lục bình hình oval có quai, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (44 x 44 x 40/45)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ lục bình hình tròn, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (44 x 35)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ lục bình hình tròn. Hàng Việt Nam không thương hiệu mới 100% (74 x 38 x 61)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ lục bình hình vuông, hàng Việt Nam mới 100% (27x27x27)cm (xk)
- Mã HS 46029090: Rổ MAURICIA đan lục bình, size: L, mã: 43160. Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 46029090: Rổ MAURICIA đan lục bình, size: M, mã: 43159. Hàng mới 100% (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p