Chuyển đến nội dung chính
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất lắng cặn (PAC, NaOH, Na2CO3)- dùng để xử lý nước thải (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất phosphate (KD-821R)- dùng để xử lý bề mặt sản phẩm trước khi sơn (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất Phosphate kẽm bề mặt kim loại AT-2166, mã CAS: 7779-88-6; 7664-38-2. (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất phosphate sắt bổ sung bề mặt kim loại GL-PK779 (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất rửa bề mặt kim loại-PANDO 29D (420ml/lon) (Hàng mới 100%) (HSD: 24 tháng) (dùng trong công nghiệp ô tô) (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất rửa bề mặt-TB.2720C (15l/thùng) (hàng mới 100%) (HSD: 12 tháng) (dùng trong công nghiệp ô tô) (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tách sỉ-Dicast Additive (1 bag 25 kg) (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tách xỉ kẽm (DURSALIT ZN 4/2), nhãn hiệu Hoesch, hàng mới 100% (Magnesium chloride- CAS 7786-30-3; Sodium carbonate- CAS 497-19-8). (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tăng cường (NaOH, Na3PO4)-dùng để xử lý nước thải (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy dầu (KD-101) NA2CO3+NAOH+NAF- dùng để xử lý bề mặt sản phẩm trước khi sơn (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy dầu bề mặt kim loại GE-D100, mã CAS: 497-19-8; 1310-73-2. (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy dầu KD-202, dạng bột, quy cách: 25kg/bao, dùng vệ sinh máy móc trong nhà xưởng, không nhãn hiệu. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy gỉ sét (KD-902) H3PO4+H2O- dùng để xử lý bề mặt sản phẩm trước khi sơn (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy gỉ sét bề mặt kim loại GL-003 (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy mối hàn TSF-6592LV (chế phẩm phụ trợ cho hàn thiếc), 30 gram/ tuýp, Nhãn hiệu: Kester (Dùng trong ngành hàn bo mạch). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy rửa bề mặt kim loại của mặt nạ quét kem chì/Cleaner/1091844900 (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy rửa bề mặt/Surface Finishing Chemical_Ebonol S-34(20kg/can)/Meltex/New/Made in Japan (nk)
    - Mã HS 38109000: CHẤT TẨY RỬA BO MẠCH (20L/pail)/Cleaner/1187018000 (nk)
    - Mã HS 38109000: CHẤT TẨY RỬA BO MẠCH/Cleaner/1236823400 (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy rửa- BRAKE and PARTS CLEANER (620ml/chai) (Hàng mới 100%) (HSD: 36 tháng) (dùng trong công nghiệp ô tô) (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy rửa keo 860F 903-0003-974 1000ML/BT;dùng để tẩy rửa keo trên bề mặt sản phẩm;gồm:Ethylene glycol butyl ether 70-80%,Diethylene glycol butyl ether 20-30%;mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy rửa khuôn HY-16 (Dùng để tẩy rửa khuôn đầu Golf).Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy rửa làm sạch keo trên bề mặt kim loại- Eco-dFluxer SMT200 Flux Remover, mã 1520-G, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy rửa môi trường HY-18 (Chất xử lý trên bề mặt kim loại)- Dùng để tẩy rửa đầu Golf.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy rửa trong công nghiệp super 3000, dùng để vệ sinh máy, thành phần(Alkanes, C8-10-iso-: 65%, C9-11 Isoparaffin:35%), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy rửa trục vít (ECO CLEAN) cho máy ép nhựa, hàng mới 100% (10 lọ trong 01 hộp carton) (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy rữa: KD-915 (H3PO4 + H20)- dùng xử lý bề mặt kim loại trước khi sơn (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy rửa-TB.6605 (420ml/lon) (Hàng mới 100%) (HSD: 12 tháng) (dùng trong công nghiệp ô tô) (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn (thành phần: Carboxylic acid, hỗn hợp dung môi hữu cơ) ALPHA SLS65C NO CLEAN FLUX, Part No.: AD-8ZS000110BGEN-1, Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn dùng cho việc hàn sản phẩm, không nhãn hiệu, 1 can 500g (Lithium chloride- số CAS 7447-41-8, Potassium chloride- số CAS 7447-40-7, Sodium chloride- số CAS 7647-14-5), Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn dùng để tạo độ nhẵn mối hàn và không bị oxy hóa, CAS:85392-66-1, mới 100% (1 PC 1 thùng/500 gram)- Finex special Blac Flux 500gm (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn ECOFREC 320,(là chất phụ trợ cho hàn thiếc) Can: 20Lit, CAS: 110-15-6, 124-04-9,NSX: INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS SOUTH EAST ASIA SDN BHD,Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: CHẤT TRỢ HÀN- FLUX ESR-250, (Mã HS theo kết quả PTPL số. 11791/TB-TCHQ, ngày 14/12/2015),nhập để sx bán sản phẩm nội địa,thành phần hóa học gồm Cồn (số CAS: 67-63-0,tỷ lệ 80-90%), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn màu trắng, nhãn hiệu Alpha, 322000500180 (chuyển 1 phần lô hàng đã NK mục 13 theo tk 102937238240/E31 qua loại hình A42) (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn RF800(Alpha), 16kg/can, mã ERP 19920000008V.Mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn S-100 (có thành phần nhựa thông, Isopropyl alcohol (67-63-0; 54.2%) và phụ gia hữu cơ) dùng trong công đoạn hàn bảng mạch điện tử. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn S-36 (có thành phần nhựa thông, Isopropyl alcohol (67-63-0; 70.1%) và phụ gia hữu cơ) dùng trong công đoạn hàn bảng mạch điện tử. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn TAMURA LEAD FREERITE EC-19S-8. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn thiếc 9901, thành phần chính Isopropanol 81% CAS:67-63-0. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn VAPOUR FLUX BL-5 (4L/CAN) có chứa C3H9O3B và CH3OH (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn, 25grm/tuyp, Tackflux 089HF-INDIUM, PART NO: ME-0250, HÀNG MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ kết tủa kim loại-RHM-670 Substance (xử lý nickel) (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất vệ sinh bo mạch điện tử (Alpha AutoClean40) (20 lit/can), số CAS: 141-43-5 (2-aminoethanol), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất vệ sinh nhựa thông/ 420ml, Aerosol/ 1500954000 (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất xử lý bề trên mặt kim loại- 501 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất xúc tiến (KD-131) (NANO2 + NACLO3 + H2O)- dùng để xử lý bề mặt sản phẩm trước khi sơn (nk)
    - Mã HS 38109000: Chất xúc tiến bề mặt kim loại GL-520, mã CAS: 7632-00-0. (nk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm (chất để hoàn tất)-Tamura additive #210A, dùng để xi mạ trong công nghiệp hàn linh kiện bản mạch. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm chống văng, bám xỉ hàn Spazero SP-400, Dạng chai xịt 450ml/chai, mới 100%, SX tại Hàn Quốc, Cas: 1717-00-6, 108-88-3, 115-10-6 (nk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm dầu kéo 294 (TECTYL CLEAN 294)Thành phần: Nước 48%- 53%;ETHYLENEDIAMINETETR AACETIC ACID 17%-24%,POTASSIUM HYDROXIDE 1%-4.9%,SODIUM BICARBONATE 1%-7%, (dùng để làm sạch KL), (nk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm dung môi hữu cơ (dùng pha mực phủ bản kẽm-có chức năng tẩy sạch bề mặt kim loại) NV-FMR-40 FMR-40 Coating (2L/CAN) CAS NO: 1330-20-7, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm gây chảy dùng trong hàn hồ quang điện kt: 12*60mm (20kg/can) EF-100S G7A(P2), thành phần gồm: C, Si, Mn, P, S, Cu; hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm hàn dạng kem-SOLDER PASTE FNS-5SG001-207B HO (NVL phụ sản xuất cổ góp của bơm xăng điện tử xe gắn máy, hàng mẫu,mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm hóa học surtec 104, chế phẩm hóa học làm sạch bề mặt kim loại dùng trong xi mạ (Hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38109000: chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại COVERAL 79A, 20kg/bag (nk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm làm sạch kim loại. P/N: MOULDCLEANER (01 Chai 400 ML) (PO: A7P-4500941216). Hàng mới 100%/ GB (nk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm làm sạch và mềm kim loại dùng cho hàn điện (chai125ml).SOLDERRING FLUX # COMWELD 965-125ML.Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm mạ Zn 1508. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm phụ trợ dùng cho hàn hơi, nhãn hiệu Beiduo BD-A102 (200gram/hộp). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm tẩy sạch bề mặt kim loại để kiểm tra vết nứt của sản phẩm, thành phần chính là nước,Amines,Organic acid (18lit/can)/L-100A 18Kg Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm tẩy sạch cho bề mặt kim loại- ARGOASTRA BRIGHTNER, phụ gia ma bạc, không mã CAS (thành phần hữu cơ) dùng trong công nghiệp xi mạ (1kg/thùng). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm trợ hàn(FLUX: LF-715K), Dạng lỏng, thành phần chính rosin-propanolFlux, Mã CAS: 67-63-0, 8050-09-7, 65997-06-0, Dùng trong công nghệ hàn kẽm. mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm trợ hàn, thành phần chính gồm rosin và 2-propanol, dạng lỏng-SOLDER FLUX S-36 (15kg/can)hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38109000: CHEMICAL125/ Chất gíup chảy dùng trong nghành hàn FLUX HMS-701 Số CAS: 85997-05-9 kết quả giám định số 2144/N3.13/TĐ ngày 23/12/2013 14 KG/CAN,dùng làm chất xúc tác kết dính khi hàn,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: CHEMICAL128/ Chất gíup chảy dùng trong nghành hàn FLUX ES-1040S Số CAS: 67-63-0 14 KG/CAN,dùng làm chất xúc tác kết dính khi hàn,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: CHEMICAL196/ Chất gíup chảy dùng trong nghành hàn FLUX NS-F901 14 KG/CAN,dùng làm chất xúc tác kết dính khi hàn leadfree,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: CHEMICAL261/ Chế phẩm phụ làm trong nghành hàn FLUX A88 (20LT/CAN), Dùng làm chất xúc tác, chống oxy hóa cho SP cuộn cảm (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38109000: CS-PHOSNIN259ERK/ Hóa chất phosnin 259 ep-k (dùng tẩy dầu trên bề mặt kim loại) Phosnin 259 ER-K (17Kg/can) (Không tham gia trực tiếp vào quá trình sx SP) (nk)
    - Mã HS 38109000: CTH/ Chất trợ Hàn (Chế phẩm phụ trợ dùng cho hàn thiếc Flux SF56). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: CTH/ CHẤT TRỢ HÀN (Mã HS theo kết quả PTPL số. 11791/TB-TCHQ, ngày 14/12/2015), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Cục nhựa thông hàn (nk)
    - Mã HS 38109000: D56162-002/ CA-FLUX,1264 CA,KESTER,TSF-6852 (nk)
    - Mã HS 38109000: DEGUSSA S/ Chế phẩm phụ trợ dùng cho hàn S PASTE, (1 hộp 1 kg), dùng trong đường chuyền sản xuất mũi khoan. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Dẻo Niken G113 (nk)
    - Mã HS 38109000: Dẻo Niken G113/ VN (nk)
    - Mã HS 38109000: Dung dịch chống sét AQUA UNRUSTER C-9,18L/can (nk)
    - Mã HS 38109000: Dung dịch chống xỉ hàn (500ML/bình)- dùng trong hàn kim loại (nk)
    - Mã HS 38109000: Dung dịch hàn (nhựa thông) SP-004 (nk)
    - Mã HS 38109000: Dung dịch làm sạch bề mặt cảm biến ảnh trong quá trình cắt, (HYPER PRO 001 (có t.phần: Polyethylene glycol (25-35%), CTHH: C8H18O5),Dihydrogen Oxide(D.I water) (65-75%),(3.785lit/gallon) (nk)
    - Mã HS 38109000: Dung dịch làm sạch để lau chùi, làm sạch bề mặt (5L/thùng), Hiệu Diversey, Model Taski Sprint 200 E1b, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: dung dịch tẩy rửa AQUA CLEAN S-200EW.20kg/ctn (nk)
    - Mã HS 38109000: Dung môi hàn thiếc DELTALUX901K5-13; 30G (Thành phần:Solid solvent 50-60%, Organic acid 10-20%,2-Ethyl-1,3-hexanediol 5-15%),30g/tuýp, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Dung môi hàn thiếc WF-6317 150G (Thành phần:Polyoxyalkylene ether 50-60%,Organic amine 15-25%,Polyoxyethylen glycol 10-20%),150g/tuýp, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Dung môi hữu cơ 979VT SOLDERING FLUX (20 lít/ can) (Chế phẩm phụ trợ cho ngành hàn), mã CAS: 110-15-6, 143-24-8, 7732-18-5. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Dung môi- Water type anti-finger oil (Thành phần: Acrylic amino addition, Isopropyl alcohol, wather) dùng để chống dấu vân tay trên kim loại. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: DY016/ Chất trợ hàn (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38109000: DY026/ Thiếc hàn dạng lỏng có chứa nhựa thông (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38109000: DY-39-110A/ Chất phủ bề mặt. Thành phần hóa chất:Heptane 30-40%,Ethyl acetate 30%,Toluene 15%. (nk)
    - Mã HS 38109000: DY-39-110B/ Chất phủ bề mặt. Thành phần hóa chất:Heptane 50-60%,Ethyl acetate 35%,Toluene 2%. (nk)
    - Mã HS 38109000: E000185/ Chất gây chảy dùng trong công nghiệp hàn (16.4kg/ can) (nk)
    - Mã HS 38109000: E83540-001/ BA-FLUX,BGA,SENJU,DELTALUX NCPI, (nk)
    - Mã HS 38109000: EF8000/ Chất trợ hàn EF8000 (1 CAN20 Lít),Hỗ trợ trong quá trình hàn, làm cho thiếc hàn nóng chảy nhanh hơn, mối hàn chắc, đẹp Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: EXP-000356-01/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại (Chất tẩy nhờn) (1 thùng208 lít) LENIUM ES (CTHH: N-Propyl Bromide) (nk)
    - Mã HS 38109000: F- 100/ Chế phẩm phụ trợ dùng cho hàn F- 100, (1 hộp 1 kg), dùng trong đường chuyền sản xuất mũi khoan. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: F- 500/ Chế phẩm phụ trợ dùng cho hàn F- 500, (1 hộp 1 kg), dùng trong đường chuyền sản xuất mũi khoan. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: F0006/ Chất gây chảy dùng trong công nghiệp hàn TAMURA LEAD FREERITE EC-19S-8 (nk)
    - Mã HS 38109000: FLUX 009- Chất tẩy rửa tạp chất nhôm trong ngành công nghiệp sản xuất Nhôm, dạng bột. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: FLUX/ Chất trợ hàn dạng lỏng dùng cho hàn thuốc Flux CV823 (Thành phần chính IPA+Axit glutaric+Rosin Resin R600+Rosin Resin KR610+fluorinated surfactant FC4430, 20L/thùng) hàng mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38109000: FN023/ Chất hàn không có thành phần chì (nk)
    - Mã HS 38109000: FUH026/ Chất hàn không có thành phần chì(Chất trợ hàn)TF-9000-1,Natural resin 2.75%;Stearic acid resin 2.03%;Synthetic resin 1.22%;Activator 0.71%;Carbolic acid 1.84%;Isopropyl alcohol 88.85%... (nk)
    - Mã HS 38109000: FUH026/ Kem thiếc, không có thành phần chì, S3X58-M500,Tin:82-88%;Silver 2-3%; Copper 0.1-1%;Denatured acid hydrogenation rosin 3-5%; 2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol 3-5%;Dimer acid 1-3% (nk)
    - Mã HS 38109000: FUH185/ Nước trợ hàn (F3805 Halogen-free flux,Gồm: Rosin 1.5-2.5%; Isopropanol 80-90%; Confidentiality component 7.5-1 8.5%) (nk)
    - Mã HS 38109000: FZ053/ Bột hàn- 10009258 (nk)
    - Mã HS 38109000: FZ053-CHAI/ Bột hàn- 10001201 (nk)
    - Mã HS 38109000: G26000-002/ CA-FLUX,OLGA,SENJU,SPK-400I, (nk)
    - Mã HS 38109000: G27-JBT6660/ Chất tẩy mối hàn 6660, Thành phần chứa Isopropanol 60%, Methanol 25%, Rosin 10% (nk)
    - Mã HS 38109000: GE-8ZS000120BGEN/ Chế phẩm làm sạch bề mặt vật liệu trước khi hàn flux hx-20 (nk)
    - Mã HS 38109000: GL-051/ Chất tái sinh GL-051 (Zn3(PO4)2+H2O)/ VN (nk)
    - Mã HS 38109000: GL-112/ Chất tẩy dầu bề mặt kim loại GL-3590 (NACO3+NA3PO4)/ VN (nk)
    - Mã HS 38109000: GL-185R/ Chất phosphate kẽm bổ sung bề mặt kim loại GL-185R (ZnO+PO4+H2O+HF)/ VN (nk)
    - Mã HS 38109000: GLS-200RB/ Primer(chất phủ bề mặt) GL-200RB.Thành phần:Modified diamine: 10%Silicone coupling comp 25-35%,Ethanol 25-35%,Water 30-40%.12kg/Can (nk)
    - Mã HS 38109000: HANDA/ Bột nhão kim loại dùng cho bo mạch (1 cái 40 gramme) (nk)
    - Mã HS 38109000: HBM-CHEM-00001/ Chất gây chảy dùng trong công nghiệp hàn TAMURA LEAD FREERITE EC-19S-8 (nk)
    - Mã HS 38109000: hc/ chất tẩy rửa-HSBS-002-CM02-00022A-mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: HHC 09/ Chế phẩm hóa học làm sạch sản phẩm (thành phần chính: chormic anhydride, nitric acid water)- METASU CY-51(V). Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Hóa chất MDF-4H,dùng tẩy đồ gá. thành phần 1-methoxy-2-propanol acetate (61.5%); Isoparaffin compounds (17.5%); Paraffin compounds 18%; Ethanol(3%). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Hóa chất NaHSO3/ VN (nk)
    - Mã HS 38109000: Hóa chất tẩy rửa Quicksolv DEF 90 (Thành phần: 25% Trans-dichloroethylene: C2H2Cl2 và 75% nước), dùng để tẩy sạch bề mặt kim loại, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Hóa khử kim loại BP-301/ VN (nk)
    - Mã HS 38109000: Hỗn hợp chất tẩy sạch bề mặt kim loại (tẩy gỉ bề mặt mạch tích hợp trước khi mạ Ni)- TOPRIP BT-200 [HNO3 23%, CAS 7697-37-2 & CH3CH(OH)CH3 1.4%, CAS 67-63-0)- hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: HỢP CHẤT CHẾ PHẨM LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI, HÓA CHẤT TẨY DẦU NGÂM, DẠNG BỘT ASCLEAN 22 EC, DÙNG TRONG XI MẠ CÔNG NGHIỆP, HÀNG MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Hợp chất đánh bóng/Polishing Compound/LC-419(18Kg1CAN) (nk)
    - Mã HS 38109000: Hợp kim dễ chảy dùng cho hàn thiếc 98GRD TYPE 3 RUNDLOCH (nk)
    - Mã HS 38109000: HYF048/ Kem thiếc(Kem hàn Alpha OM-340(96.55n/3Ag/0.5Cu 88.3-4 M18)) (nk)
    - Mã HS 38109000: IC-1/ Dung dịch làm sạch Mold,thành phần:Liquefied petroleum gas,Polydimethylsiloxane,Isoalkanes,Silicone Agent, dung tích 420ml/can.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: IN-FLUX-OM338/ Chế phẩm làm sạch bề mặt vật liệu trước khi hàn Alpha OM-338-FC BGA Flux (nk)
    - Mã HS 38109000: J01-057/ Kem hàn, thành phần: Rosin 55%, Glycol ether Solvent 40%, 322000500019 (nk)
    - Mã HS 38109000: J91021/ Chế phẩm nhựa thông no. 48M (nk)
    - Mã HS 38109000: JA-FLUX/ Chất trợ hàn (HASACONI FLUX ANX-3012) dùng trong sx tấm pin năng lượng mặt trời.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: JAN CODE:4952703181219/ Chất xử lý gỉ sắt,chế phẩm tẩy sạch cho bề mặt kim loại,dạng lỏng,dung tích 500ml/pcs 24 pcs,Item code ST-500.Hàng mới 100%(TP:organic acid ammonium salt,nonionic surfactant), (nk)
    - Mã HS 38109000: JK-FLUX/ Chất trợ hàn SF56 (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem hàn (vật liệu phụ trợ để hàn các linh kiện điện tử lên tấm mạch in, tấm mạch dây in), loại SS0000019AA-E (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem hàn Alpha OM-338 (Dạng rắn, 100g/lọ)gồm:Glycol Ether 30-40%; Nhựa thông độc quyền 10-20%; Nhựa thông 10-20%; Ester 1-10%; Amide 1-10%; Axit Carbocylic 1-10%... mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem hàn AOKI METAL FLUX PASTE FP-100 (500G/lọ) (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem hàn dạng hộp dùng cho máy in kem hàn lên bản mạch SSSB CLEAN S/CREAM PW231-ST355-GQ-CC-3 IN 500GRM CONT (10 kg/hộp) (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem hàn dạng tuýp dùng cho máy in kem hàn lên bản mạch SSSB CLEAN S/CREAM PW231-ST355-GQ-CC-3 IN 700GRM TUBE (0.7 kg/ tuýp, 112 kg 160 tuýp (đơn giá: 29.05 USD/ tuýp)) (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem hàn dùng để gắn linh kiện lên bản mạch ECO SOLDER PASTE M705-GRN360-K2-VZHL 500G (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem hàn ECO SOLDER PASTE M705-GLV TYPE 4 500G/BOX. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem hàn JZ505, 500g/lọ, dùng để dán linh kiện điện tử lên bản mạch. Thành phần: Tin 80-85%, Sliver 1-5%, Tripropylene glycol butyl ether 1-10%...Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem hàn QFN350, 500g/lọ, dùng để dán linh kiện điện tử lên bản mạch. Thành phần: Tin 80-85%, Sliver 1-5%, Copper 0.2-1%...Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem hàn SH-6209RMA-T4, đóng gói 500g/hộp, dùng để lắp ráp linh kiện trên bo mạch, nhà sản xuất: SHENMAO TECHNOLOGY INC., hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem hàn TF-L351-C-900, dùng để dán linh kiện điện tử lên bản mạch, 500g/lọ. Thành phần: Polymerized Rosin 20-53%, polyalkylene glycol monobutyl ether 35-40%...Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem hàn thiếc Alpha CVP-390 (500g/lọ),TP: thiêc 80%, Glycol ether 1-10%, bạc 1-10%, dùng để hàn trong sản xuất điện tử. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem Hàn-Weld Glue-(Hàng mới 100%).HÀNG KIỂM HÓA TK: 100898332624, (10/06/2016). (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem thiếc hàn (Hee LFM 48W NH(M)), F11.5%, trọng lượng 500g/1 lọ, sử dụng để kết nối các thành phần gắn trên bề mặt với miếng đệm trên bảng mạch in, nhà sản xuất: LT Materials, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem thiếc hàn (RMA-010-FP3K), Sn 63% Pb 37%, trọng lượng 500g/1 lọ, sử dụng để kết nối các thành phần gắn trên bề mặt với miếng đệm trên bảng mạch in, nhà sản xuất: Tamura, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Kem thiếc ở dạng sệt (thành phần kim loại: thiếc, bạc, chì....: 90%, các phụ gia khác (10%) mã VJ-3 dùng bôi lên tấm module LED để dán chip LED trên máy hàn chip LED tự động (SMT), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: KEMHAN/ Kem hàn dạng bột nhão dùng cho mạch in, linh kiện điện thoại SOLDER-CREAM;M705-SMH2 TYPE5.5,D5~20um,9/ 0202-002253 (nk)
    - Mã HS 38109000: KP62/ Chất trợ hàn không chì (HF-715K),hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: KROEM-FLUX/ Chất trợ hàn (FLUX) FD-309 (nk)
    - Mã HS 38109000: KR-VE/15/ Chất trợ hàn (FLUX) FD-309,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: KX3147/ Chất gây chảy trong công nghiệp hàn TAMURA DILUENT #313 dùng cho bản mạch điện tử. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: KXDDM-30021N/ Chất gây chảy dùng trong công nghiệp hàn DF-234U(Nhựa thông dạng lỏng), hàng mới 100%./ VN (nk)
    - Mã HS 38109000: L20-LT141ZH-PXT4/ Thiếc hàn dạng kem (nk)
    - Mã HS 38109000: LEAD FREERITE (EC-19S-8)/ Chế phẩm phụ trợ dùng trong ngành hàn (Chất gây chảy)-Tamura lead freerite. Công dụng vệ sinh mối hàn. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: LS-H-006/ Chất trợ hàn, hỗ trợ hàn thiếc (Chất trợ hàn không chứa halogen) YL-001, 095-0011-0055H (nk)
    - Mã HS 38109000: LXVTP20/ Chất trợ hàn, 30 gram/ ống, 095-0011-0142H (nk)
    - Mã HS 38109000: M0320027-4/ Thuốc hàn F7A6. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38109000: M2799658/ Chất tẩy rửa TOP ALCLEAN 161 (nk)
    - Mã HS 38109000: MECBRITE CA-5344/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại-mecbrite ca-5344, kết quả giám định số; 2606/N3.12/TĐ (22/10/2012) (nk)
    - Mã HS 38109000: mega003/ Dung dịch trợ hàn IPA (CH3)2CHOH, cafinol (C19H29COOH) (nk)
    - Mã HS 38109000: MFG3-COVER-001/ Chất tách xỉ cho hợp kim nhôm COVER-106, hàng mới 100%_PO IP013786 (nk)
    - Mã HS 38109000: Miếng chất phụ gia có chứa PU, làm tăng nhiệt hỗ trợ quá trình hàn, chuyển đổi từ TK: 10299193451/E31/03NK ngày: 16/11/2019 (nk)
    - Mã HS 38109000: MNCASF00004/ Chế phẩm dùng để làm sạch bề mặt mối hàn trong hàn thiếc trên tấm mạch in điện thoại di động. (FLUX C-170) (nk)
    - Mã HS 38109000: N01/ Dung môi dùng để tẩy rửa hàng 2354011-Aqua Solvent GF, 200L/DM, CAS No:90622-57-4. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: NC0039/ Chế phẩm phụ trợ hàn chì SK-1000 (làm sạch, giúp chảy kim loại) (nk)
    - Mã HS 38109000: NC0040/ Chế phẩm phụ trợ hàn chì SK-015 (làm sạch, giúp chảy kim loại) (nk)
    - Mã HS 38109000: Nhựa thông- dạng cục dùng cho máy hàn, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Nhựa thông dùng để hàn thiết, 450-01, 30cc/tuýp (MR00-0018-Rework Solder Flux). Hàng mới 100%, 2FSN-J90113,HMR00-0018 (nk)
    - Mã HS 38109000: Nhựa thông hàn mạch điện tử (200g/hộp). Mới 100%/ CN (nk)
    - Mã HS 38109000: NK67-1/ Kem Hàn SOLDER PASTE 305 GF000121 (nk)
    - Mã HS 38109000: NL006/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại INDICATOR 2 (D#2):dạng lỏng BROMOCRESOL GREEN (C21H14Br4O5S) (nk)
    - Mã HS 38109000: NL009/ Nước trợ hàn 903-0011-243 (nk)
    - Mã HS 38109000: NL0173/ Chất trợ hàn màu trắng (thành phần: Dibutylether 20-30%, nhựa thông 10-20%, chế phẩm nhựa thông 20-30%, axit hữu cơ 1-10%), nhãn hiệu Alpha 322000500180 (nk)
    - Mã HS 38109000: NL1/ Chế phẩm dùng cho hàn thiếc (Thành phần chính Tin: 82-88%; Silve: 2-3%; Copper: 0.1-1%). Hàng mới 100%, Code 38.02MA3.031 (nk)
    - Mã HS 38109000: NL156/ Dung dịch làm tăng khả năng kết dính mối hàn dùng trong sản xuất linh kiện điện tử HF882 (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38109000: NLVS0017/ Chất trợ hàn (nk)
    - Mã HS 38109000: NNTASFH0002/ Dung môi tẩy rửa vệ sinh bề mặt kim loại Cleaner NTC-379. Thành phần: 93-97% Ethyl alcohol, 1 thùng 15kg tương đương 18,75l. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: NP11/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại: FERITOL (20 kg/ thùng) (nk)
    - Mã HS 38109000: NPL 015/ Chất làm sạch mối hàn, thành phần chính là ISOPROPANOL, 9X1G400002, (nk)
    - Mã HS 38109000: NPL 58/ Kem hàn (chất gắn kim loại với thành phần chính là thiếc kim loại và nhựa dầu)/M705-SHF-T6K/ (nk)
    - Mã HS 38109000: NPL134/ Chất xúc tác hàn (nk)
    - Mã HS 38109000: NS-F901/ Dung dịch làm chặt mối hàn linh kiện vào bản mạch (thành phần gồm nhựa thông, cồn và chất xúc tác, 20kg/thùng) (nk)
    - Mã HS 38109000: NSX186/ Chất khử xỉ nhôm dùng để loại bỏ tạp chất trong quá trình nấu nhôm,AF-201 (nk)
    - Mã HS 38109000: NTH/ Nhựa thông.Chất gây chảy dùng trong công nghiệp hàn TAMURA LEAD FREERITE EC-19S-8 VIET (20KGX15JC); Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Nước FLUX (Hợp chất chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại)(Daishin VAPOUR FLUX BL-T, 4L/can; mới 100%)(CAS NO: Trimethyl borate:121-43-7; Methanol:67-56-1; Water:7732-18-5) (nk)
    - Mã HS 38109000: Nước FLUX Daishin VAPOUR FLUX BL-T, 4Lx6cans/ctn (nk)
    - Mã HS 38109000: Nước thông sinh hàn 5L/BT, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Nước trợ hàn flux CV812 (20L/Thùng), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: NVLC2/ Kem hàn GMF-M305-D-885(H12) dùng để dán bo mạch điện tử,thành phần:Sn96.5% CAS:7440-31-5/ Ag3.0% CAS:7440-22-4/ Cu0.5% CAS:7440-50-8,mới 100%-Solder Paste(1thùng 10kg) (nk)
    - Mã HS 38109000: NW033/ Nước trợ hàn (F3806 Halogen-free flux, Gồm: Acid Acetic 3%,Flux Activator 2%,Ethanol 95%) (nk)
    - Mã HS 38109000: NW033/ Nước trợ hàn không chì F3806 (Gồm: Acid Acetic 3%,Flux Activator 2%,Ethanol 95%) (nk)
    - Mã HS 38109000: NW-NL028/ Nước trợ hàn (không chì F3860),(HF 12871/1.0), thành phần: acid 3%, flux activator: 2%, Ethanol: 95%.,mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: PA-CTD/ Dung dịch làm chặt mối hàn linh kiện vào bản mạch (thành phần gồm nhựa thông, cồn và chất xúc tác, 20kg/thùng) (nk)
    - Mã HS 38109000: PR60/ Chất trợ hàn không chì (HF-715K),hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: PSCB225/405-OPC 1200VC/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại-desmear solution 1200VC, kết quả giám định số; 3738/N3.11/TĐ (12/10/2011) (nk)
    - Mã HS 38109000: PSCB225/406-OPC 1400VCC/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại- desmear solution- 1400VC, kết quả giám định số; 3738/N3.11/TĐ (12/10/2011) (nk)
    - Mã HS 38109000: PSCB225/CIRCUPOSIT 4224 C/ Chế phẩm dùng trong xi mạ-circuposit 4224 conditioner (1660/PTPLHCM-NV- 24/5/2013). Chế phẩm dùng trong xi mạ (chất hoàn tất) (nk)
    - Mã HS 38109000: PTV05142/ Chế phẩm K-50 dùng làm sạch bề mặt lớp mạ Đồng (Cu). Sử dụng cho máy đo bề dày lớp phủ kim loại CT-4. 1 chai 500ml. Model: K-50, NSX: DENSOKU, (hàng mới 100%)/ JP (nk)
    - Mã HS 38109000: Que Goujng (carbon) để tẩy đường hàn trên bề mặt kim loại, phi 8mm, dài 355mm, mã sản phẩm: SX355 hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: R200C007-003440/ Hóa chất (THINNER IN-CLEAR Y410) dùng để làm sạch máy trước quá trình sơn vỏ đtdđ 15kg/can (Thành phần: Acetone 35 %, Methyl acetate 35%, Methyl Ethyl Ketone 30%) (Hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38109000: RAC34277501/ Miếng chất phụ gia có chứa PU, làm tăng nhiệt hỗ trợ quá trình hàn(RAC34277501), mới 100%, dùng cho sản xuất thiết bị nghe nhìn và giải trí trên xe hơi (nk)
    - Mã HS 38109000: RAC34277601/ Miếng chất phụ gia có chứa PU, làm tăng nhiệt hỗ trợ quá trình hàn (nk)
    - Mã HS 38109000: RAC34277701/ Miếng chất phụ gia có chứa PU, làm tăng nhiệt hỗ trợ quá trình hàn-IVIDIV (nk)
    - Mã HS 38109000: RAC34277801/ Miếng chất phụ gia có chứa PU, làm tăng nhiệt hỗ trợ quá trình hàn (nk)
    - Mã HS 38109000: RAC34278101/ Miếng chất phụ gia có chứa PU, làm tăng nhiệt hỗ trợ quá trình hàn (nk)
    - Mã HS 38109000: RAC34278201/ Miếng chất phụ gia có chứa PU, làm tăng nhiệt hỗ trợ quá trình hàn (nk)
    - Mã HS 38109000: RAC34278301/ Miếng chất phụ gia có chứa PU, làm tăng nhiệt hỗ trợ quá trình hàn (nk)
    - Mã HS 38109000: REMOVAL OF FAT CLEANER/ Chất tẩy hàng (hàng mới 100%) FT 588ml (Isohexane 60-70%,Propellant:Propane 10-20%,Propellant:Butane 5-15%) Nước rửa FT 588 (nk)
    - Mã HS 38109000: S030-003887/ Chất thẩm thấu Mega-check Developer 450ml, dùng để kiểm tra vết nứt, rỗ của mối hàn và đo độ cong 3D của kính. hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: SBX005/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại: FERITOL (20 kg/ thùng) (nk)
    - Mã HS 38109000: SET-023/ Chất trợ hàn từ nhựa thông đã qua chế biến&IPA&X10-001010&hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: SET-023/ Chất trợ hàn&#990&X07-000019&hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: SET-023-1/ Chất trợ hàn từ nhựa thông đã qua chế biến&IPA&X10-001010&hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: SL-006/ Chế phẩm làm sạch mối hàn. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: SOLDER FLUX/ Chất gây chảy dùng trong công nghiệp hàn TAMURA LEAD FREERITE EC-19S-8, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: SOLDER MASK/ Chất lỏng dùng phủ bóng bề mặt bảng điện tử, giúp chống tĩnh điện và chống tràn mối hàn,TP 80-95 Water-based latex,5-20Calcium carbonate. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: SOLDER/ Kem hàn-SOLDER-CREAM (nk)
    - Mã HS 38109000: SOLDER001/ Kem hàn LFM-70W INP, dùng trong sản xuất đèn LED. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: SPK24/ Chất trợ hàn dạng keo lỏng (thành phần:Tripropyleneglycol, Dibutylether: 20-30%; Nhựa thông: 1-10%; axit hữu cơ: 1-10%) 322000500180 (nk)
    - Mã HS 38109000: S-Powder/ Chế phẩm dùng làm lõi hoặc vỏ cho điện cực hàn hoặc que hàn/ S POWDER A01 (nk)
    - Mã HS 38109000: SSC-Y950-000845/ Kem thiếc hàn dạng bột nhão SOLDER PASTE LFM-70W INP.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: ST00001/ Dung dịch dưỡng đầu máy in ALT200 Cycjet (hàng sử dụng bảo trì bảo dưỡng). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: ST00001/ Dung dịch vệ sinh cho máy in ALT200 Cycjet (hàng sử dụng bảo trì bảo dưỡng). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: ST000100-Chất trợ hàn TAMURA FLUX EC-19S-8 (15KG/can) (nk)
    - Mã HS 38109000: SU-KC/ Thiếc hàn dạng kem Solder Paste SN97C P506 D4. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: S-ZJH639860009/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại (19 lít/ can) (CTHH: Isoparaffinic hydrocarbonl) _ Cleaner BIOACT SC-10 [ZJH639860009] (nk)
    - Mã HS 38109000: TACKY FLUX (TF-MP2)/ Chế phẩm phụ trợ dùng trong ngành hàn (rosin-dung môi)-TF-MP2(100G/JAR)(MOQ:20) GĐ số: 3592/N3.9/TĐ,Phục vụ cho các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất,mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: TAMURA GLF-01/ &Chất gây chảy dùng trong công nghiệp hàn TAMURA LEAD FREERITE GLF-01 (20KG X 3JC). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: TAMURA4520/ Chất gây chảy dùng trong công nghiệp hàn TAMURA DILUENT #4520 (20KG X 3JC); Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Tẩy dầu BP-20 (nk)
    - Mã HS 38109000: Tẩy dầu BP-20/ VN (nk)
    - Mã HS 38109000: Tẩy dầu điện giải BP-601 (nk)
    - Mã HS 38109000: Tẩy trắng nhôm AL-25 (nk)
    - Mã HS 38109000: TD2006170/ Kem hàn (Solder paste) M705-NXC400ZH-T6K (500g/pcs) (dùng để kiểm tra máy gắn linh kiện camera, không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm). (nk)
    - Mã HS 38109000: TD4520/ Chất gây chảy/pha loãng dùng trong công nghiệp hàn-Tamura Diluent #4520 (Flux) (nk)
    - Mã HS 38109000: TDS-TH-WH-376/ Dung môi TAMURA SOLDERITE S-36 làm sạch chi tiết hàn trong quá trình hàn thiếc (20KG X 2JC) (nk)
    - Mã HS 38109000: TH/8ALS0108590/ Dung dịch làm sạch chi tiết máy 9262 (18L/can). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc (bột) hàn SJ 501T- BEST METAL(dùng trong ngành CN hàn cơ khí, không dùng trong GTVT và phương tiện thăm dò khai thác trên biển). Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn (WELDING FLUX) PRO-DRAGON F7A2-EM12K dùng trong nghành cơ khí, nhà sản xuất: JINAN JINCAI WELDING MATERIALS CO., LTD, 25kg/bao, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn- chất giúp chảy dùng để hàn cùng với dây hàn, loại SJ301, dạng hạt (net weight 25kg/bao, gross weight 25,2kg/bao) mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn CHF501, đóng gói 25 Kg/bao, thành phần chính gồm S và P, dùng để sản xuất que hàn. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn CM143, thành phần chính gồm hỗn hợp muối nhôm silicat và oxit kim loại (Al2O3, SiO2, CaO, Fe2O3...), dạng hạt, 25kg/ bao, dùng để hàn điện. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn CM185, thành phần chính gồm hỗn hợp oxit kim loại (MnO2, TiO2, CaO, Fe2O3...), dạng hạt, 25kg/ bao, dùng để hàn điện. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn dạng bột (SAW FLUX S-777MX (AWS A5.17 F7A(P)Z)/ Hỗn hợp chất giúp tan chảy dùng cho hàn bằng phương pháp hồ quang chìm/ mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn dùng để hàn điện loại CM143, dạng hạt, 25kgs/bao. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc Hàn Hồ Quang Chìm (HA-495) bằng bột kim loại, dùng để hàn hồ quang điện, 25 kg/bao. Nsx:TIEN TAI ELECTRODE CO LTD. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn hoá nhiệt #150 gram. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn hoá nhiệt #200 gram. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn hóa nhiệt, loại LW115, 115g/ lọ, thành phần Đồng oxit (CAS#1317-39-1),hợp kim nhôm đồng (CAS#7429-90-5,7440-5-08),Calcium Silicon (CAS#12775-68-7),nhà sản xuất LEEWELDS, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn mã SJ301. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn mã SJ501. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn mã VSF-38. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn NB-F7A0, 10 to 40 Mesh, QC: 25kg/bao, dùng để hàn sắt thép lại với nhau. Xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn NB-F7A2, 12 to 40 Mesh, QC: 25kg/bao, dùng để hàn sắt thép lại với nhau. Xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38109000: TOOL-2313/ Dung dịch làm sạch chi tiết máy và phanh ô tô 00062 NX62 (500ml/chai) (nk)
    - Mã HS 38109000: TOOL3/ chất cản hàn dạng lỏng (dùng trong sản xuất mạch điện tử)/700-1603-000-V/41019830 (nk)
    - Mã HS 38109000: TOOL4/ Dung môi (chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại- 959,CTHH: Isopropyl Alcohol) (19 lit/ can). Hàng mới 100%)/959/41020109 (nk)
    - Mã HS 38109000: TRINA-FLUX/ Chất trợ hàn (nk)
    - Mã HS 38109000: T-SOLDER PASTE(TLF-204F-NHS)/ 'Kem hàn SOLDER PASTE(TLF-204F-NHS) dùng để hàn linh kiện điện tử, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: TVNCXN143/ Chất trợ hàn (dung môi hàn thiếc bản mạch điện tử)- Flux SP-007- TVN4-0002-02-1H (nk)
    - Mã HS 38109000: U1/ Chất trợ hàn dạng keo lỏng 322000500671 (nk)
    - Mã HS 38109000: U3-055/ Chất trợ hàn D322000500431 (nk)
    - Mã HS 38109000: UMC12/ Kem hàn (nk)
    - Mã HS 38109000: UMC12/ Kem hàn (Chất gây chảy dùng trong công nghiệp hàn TAMURA LEAD FREERITE EC-19S-8) (nk)
    - Mã HS 38109000: V.4/ Chất trợ hàn (Flux 239 BECTRON) mã số Cas: 64742-49-0, tên hóa học: Naphtha, dùng làm sạch và loại bỏ lớp gỉ sét trên bề mặt kim loại. hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38109000: V5GC003/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại (Chất Phosphate kẽm) (nk)
    - Mã HS 38109000: V5GC009/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại (Chất xúc tiến) (nk)
    - Mã HS 38109000: V5GC013/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại (Chất tẩy dầu) (nk)
    - Mã HS 38109000: V5GC038/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại (Chất điều chỉnh) (nk)
    - Mã HS 38109000: V5GC045/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại (Chất chống rỉ) (nk)
    - Mã HS 38109000: VCH80RA/ Bột kim loại dùng cho que hàn VCH80RA (Hỗn hợp chứa sắt, titan, mangan, kim loại khác) (nk)
    - Mã HS 38109000: VCL101C/ Bột kim loại dùng cho que hàn VCL101C (Hỗn hợp chứa sắt, titan, mangan, kim loại khác). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: VCL101D/ Bột kim loại dùng cho que hàn VCL101D (Hỗn hợp chứa sắt, titan, mangan, kim loại khác) (nk)
    - Mã HS 38109000: VCR13A/ Bột kim loại dùng cho que hàn VCR13A (Hỗn hợp chứa sắt, titan, mangan, kim loại khác) (nk)
    - Mã HS 38109000: VF71LFA/ Bột kim loại dùng cho dây hàn VF71LFA (Hỗn hợp chứa sắt, titan, mangan, kim loại khác), (nk)
    - Mã HS 38109000: VF71TA/ Bột kim loại dùng cho dây hàn VF71TA (Hỗn hợp chứa sắt, titan, mangan, kim loại khác) (nk)
    - Mã HS 38109000: VF71TA, Bột kim loại dùng để sản xuất dây hàn (Hỗn hợp chứa sắt, titan, mangan, kim loại khác), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: VLC101C/ Bột kim loại dùng cho sản xuất que hàn VLC101C (Hỗn hợp chứa sắt, titan, mangan, kim loại khác) (nk)
    - Mã HS 38109000: VLC300B/ Bột kim lọai dùng cho que hàn VLC300B (Hỗn hợp chứa sắt, titan, mangan, kim loại khác) (nk)
    - Mã HS 38109000: VLC318A/ Bột kim loại dùng cho que hàn VLC318A (Hỗn hợp chứa sắt, titan, mangan, kim loại khác) (nk)
    - Mã HS 38109000: VNPAR-01/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại INDICATOR 3 (D#3): dạng lỏng Phenolphthalein (C2H14O4, C2H5OH) (nk)
    - Mã HS 38109000: VNSL-FLUX/ Chất trợ hàn model: SM-686, 25L/thùng,mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: VT20/ Kem hàn S3X58-M650D-3K 2340005 (nk)
    - Mã HS 38109000: VTTH/ Chất phosphate sắt bổ sung bề mặt kim loại GL-P200(Na3PO4+C8H9NaO3S) (nk)
    - Mã HS 38109000: VTTH/ Chất tẩy dầu bề mặt kim loại GE-D100 (NaOH+Na2CO3) (nk)
    - Mã HS 38109000: VTTH/ Dung dịch rửa bề mặt kim loại Ketrul D80HN (1 thùng 165kg) (nk)
    - Mã HS 38109000: VTTHCH3SO3H/ Phu gia mạ: để cung cấp acid tư do cho mạ thiếc PF-AFree acid20kg/can CTHH:CH3SO3H-CAS:75-75-2, H2O-CAS:7732-18-5 (nk)
    - Mã HS 38109000: VTTHN[CH2PO(OH)2]3/ Phu gia mạ: để bao vê lơp ma thiêc 505SN 18kg/can, CTHH:N(CH2PO(OH)2)3-CAS:6419-19-8, H2O-CAS:7732-18-5 (nk)
    - Mã HS 38109000: VTTHSn-CH3SO3H/ Phu gia mạ: để cung câp ion thiêc 2 cho ma thiêc PF-SN20 (Sn salt) 20kg/can, CTHH:CH3SO3H-CAS:75-75-2, Sn-CAS:7440-31-5, H2O-CAS:7732-18-5 (nk)
    - Mã HS 38109000: VTTH-SOLDFLUX/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại (SOLDERING FLUX NS-F851). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: W-3001-0538/ Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại 985M (20 lít/ can, thành phần chính isopropanol 85-100%, nhà sản xuất Kester)- Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: XSD209603-0007/ Kem hàn(dùng để hàn các linh kiện cho bảng mạch), loại WTO-LF4000A-6/305-4B, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: YKCT0071/ Cao hàn thiếc.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: Z0030/ Chất hàn dạng kem (nk)
    - Mã HS 38109000: ZERUSTLS25/ Viên chống gỉ sét Zerust ActivTab LS-25 (7L), (600 viên/ lọ). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38109000: ZH400060/ Kem hàn trong ngành điện tử (500g/tuyp) ZH400060 (nk)
    - Mã HS 38109000: 71270004/ Chế phẩm phụ trợ dùng cho hàn thiếc Flux SF56 (xk)
    - Mã HS 38109000: Amoni Citrate- C6H17N3O7, 25kg/bao, dùng để xử lý bề mặt kim loại, mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Bóng Niken G110 (xk)
    - Mã HS 38109000: Bột đánh Bóng nhôm oxit 40-10077, mã Sản Phẩm: 2ZZZZZ268, Hàng Mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: BỘT HÀN HA 495, HÀNG MỚI 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Bột tẩy dầu- 102A (NaOH + Na2SiO3)- CAS No: 1310-73-2, 13517-24-3, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Bột tẩy dầu- 137A (Na2SiO3)- CAS No: 13517-24-3, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Bột tẩy dầu Ugel (287-4997) (6 Kg/ thùng) (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất hậu xử lý- B22 (C6H15NO3)- CAS No: 102-71-6, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất hoàn tất (chất khử và muối kim loại) chế phẩm dùng trong xi mạ TAMURA ADDITIVE #210A. Hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất hoàn tất (chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại, trong sản xuất bo mạch điện tử), TAMURA REPLENISHER #106. Hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: CHẤT PHOSPHATE KẼM AT-2166 ZnO+PO4+H2O (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất phosphate kẽm bổ sung bề mặt kim loại (xk)
    - Mã HS 38109000: CHẤT PHOSPHATE NHÔM YH-G NASO4+H2O+MnO+ZN (xk)
    - Mã HS 38109000: CHẤT PHOSPHATE NHÔM YL-305 H3PO4+NaC12H25SO4+H2O (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất phụ gia tạo màng- 1107A (C6H17NO3Si)- CAS No: 13822-56-5, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất tách xỉ cho hợp kim nhôm Alulux 111 (quy cách đóng gói 25kg/ bao). Nhà sản xuất Daiho, Korea. Hàng mới 100%. (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất tái sinh GL-051 (Zn3(PO4)2+H2O) (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất tạo màng- 956A (H2ZrF6 + Zn(NO3)2+ H20)- CAS No: 12021-95-3, 7779-88-6, 7732-18-5, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy dầu (KD-102) NA2CO3+NAOH+NAF- dùng để xử lý bề mặt sản phẩm trước khi sơn (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy dầu (NA2CO3) bề mặt kim loại, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: CHẤT TẨY DẦU GL-3590NACO3+NA3PO4 (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy dầu KD-202. Mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: CHẤT TẨY DẦU NHÔM YL-205W ZnO+PO4+(CH3)3SiOK+H2O (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất tẩy muội than- 110 (C4H2O3)- CAS No: 108-31-6, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất thẩm thấu Mega-check Developer 450ml, dùng để kiểm tra mối hàn. Mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn 812VF (Thành phần chính IPA+Axit glutaric+Rosin Resin KR610+fluorinated surfactant FC4430, 20L/thùng) hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn CV813VF 20L/thùng (Thành phần chính IPA+Methanol+Axit glutaric+Rosin Resin KR610+fluorinated surfactant FC4430), hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn hỗ trợ hàn thiếc hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn không chì-Flux (HF-715K)-LCF. Hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn không chứa halogen YL-001 (095-0011-0055H (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn không trì TLF-800M-1(5). Hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất trợ hàn, Welding Flux JF-58 (301) 25KG/BAG (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất trung hòa- B31 (NaOH)- CAS No: 1310-73-2, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất trung hòa bề mặt kim loại (xk)
    - Mã HS 38109000: Chất xử lý bề mặt kim loại- 103A (Na2SiO3 + Na2CO3 + C14H30O),Cas No.:13517-24-3, 497-19-8, 68439-50-9, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: CHẤT XÚC TiẾN GL-520NaNO2+Na2CO3+H2O (xk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm dùng trong hàn thiếc (FLUX) FD-308. Item code: 38.02308.001 (xk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm hóa học làm sạch sản phẩm (thành phần chính: Chromic anhydride và Nitric acid)- METASU CY-51 (V), mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm K-50 dùng làm sạch bề mặt lớp mạ Đồng (Cu). Sử dụng cho máy đo bề dày lớp phủ kim loại CT-4. 1 chai 500ml. Model: K-50, NSX: DENSOKU, (hàng mới 100%) (xk)
    - Mã HS 38109000: Chế phẩm K-54 dùng làm sạch bề mặt lớp mạ Niken (Ni). Sử dụng cho máy đo bề dày lớp phủ kim loại CT-4. 1 chai 500mm. Model: K-54, NSX: DENSOKU, (hàng mới 100%) (xk)
    - Mã HS 38109000: Dầu vệ sinh phần mềm linh kiện nhựa CA-503S. Hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Dẻo Niken G113 (xk)
    - Mã HS 38109000: Dung dịch bảo trì lò hàn Alpha Autoclean40 (20 Lít/ Can) (xk)
    - Mã HS 38109000: Dung dịch dưỡng đầu máy in ALT200 Cycjet. Hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Dung dịch làm sạch chi tiết máy và phanh ôtô 00062 NX62 (500ml/chai) (xk)
    - Mã HS 38109000: Dung dịch rửa bề mặt kim loại Ketrul D80HN (1 thùng 165kg) (xk)
    - Mã HS 38109000: Dung dịch vệ sinh cho máy in ALT200 Cycjet. Hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Dung môi TAMURA SOLDERITE S-36 làm sạch chi tiết hàn trong quá trình hàn thiếc. (Mã HH:TDS-TH-WH-376-01).Hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: HFA3012SA/ Chế phẩm phụ trợ dùng cho hàn thiếc Flux ANX3012 (xk)
    - Mã HS 38109000: Hóa chất NaHSO3 (xk)
    - Mã HS 38109000: Hóa chất ORC-124 SL,dùng làm sạch bề mặt kim loại trong quá trình mạ bản mạch PCB. Hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Hóa chất SD-360SP dùng làm sạch bề mặt kim loại trong quá trình mạ bản mạch PCB, Hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Kem hàn JZ505, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Khử bọt nước thải 101 (xk)
    - Mã HS 38109000: Nước tẩy rửa dầu mỡ(cho bề mặt kim loại) 3M-7500 (18.1 kgs/thùng) (xk)
    - Mã HS 38109000: Que hàn, Welding Electrode KT-260 32350 (xk)
    - Mã HS 38109000: RAC34277601:Miếng chất phụ gia có chứa PU, làm tăng nhiệt hỗ trợ quá trình hàn (xk)
    - Mã HS 38109000: SCV2 BTLF220 S30/580/M11.2/ Kem hàn BTLF220 S30/580/M11.2 (xk)
    - Mã HS 38109000: SCV2 MTLF 219 S30/MT67/M11.0/ Kem hàn MTLF 219 S30/MT67/M11.0 (xk)
    - Mã HS 38109000: SCV5-SP-004/ Dung dịch hàn (nhựa thông) sp-004 (xk)
    - Mã HS 38109000: Sữa lau bản kẽm, dùng để tẩy rửa lau chùi mực trên bề mặt bản in, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Tẩy dầu BP-20 (xk)
    - Mã HS 38109000: TB-0116, Chất gây chảy dùng trong công nghiệp hàn DF-234U(Nhựa thông dạng lỏng), hàng mới 100%. (xk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn Kim Tín CM 185, dạng bột, dùng để hàn, đóng gói 25kg/bao, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38109000: Thuốc hàn, Welding Flux JF-58 (301) 25KG/BAG (xk)
    - Mã HS 38111900: 43000235/ Chất phụ gia arantoine (dùng để sản xuất dầu gội xả) (nk)
    - Mã HS 38111900: 43000443/ Chất phụ gia hyaluronic acid ha-lq1 (nk)
    - Mã HS 38111900: 43000646/ Chất phụ gia Hyaluronic Acid ha_lqh1p (nk)
    - Mã HS 38111900: CPS/ Chất pha sơn, thành phần (telepin) (nk)
    - Mã HS 38111900: NPL05/ Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô: Phụ gia cao su (model 2246). CAS: 119-47-1; 471-34-1. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112110: Dung dịch dưỡng hệ thống bôi trơn để bảo vệ động cơ (200ml); Oil System Care- 33048E.Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112110: DUNG DỊCH XÚC MÁY KÝ MÃ HIỆU: LM2037, DÙNG CHO XE Ô TÔ, HÀNG CÁ NHÂN, MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38112110: Phụ gia chống cặn Carbon 80ml 7916 hiệu Liqui Moly hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112110: Phụ gia đã điều chế cho dầu bôi trơn động cơ đã đóng gói bán lẻ loại 200ml/lon MZ106001EX phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38112110: Phụ gia đã điều chế dùng cho nhiên liệu dùng làm sạch động cơ,chứa dầu khoáng gốc dầu mỏ,đã đóng gọi cho bán lẻ(250ml/lon); Oil system cleaner- 33018E.Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112110: PHỤ GIA DẦU NHỜN KÝ MÃ HIỆU: LM20002, DÙNG CHO XE Ô TÔ, HÀNG CÁ NHÂN, MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38112110: Phụ gia MOS2 chống mài mòn động cơ 20ml 20575 hiệu Liqui Moly hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112110: Phụ gia nhớt Ceratec 300ml 3721 hiệu Liqui Moly hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112110: Phụ gia tăng khả năng bảo vệ nhớt dùng cho động cơ (đã pha chế, đóng gói) Prem Gold Oil Nhãn hiệu Cyclo, NSX: Niteo Products, 12 chai/ thùng 14 oz (413.8 ml)/ chai Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: 0C88686- PHỤ GIA DẦU NHỜN (nk)
    - Mã HS 38112190: 0L30606- PHỤ GIA DẦU NHỜN (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600059/ Phụ gia dầu nhờn 9600059 (Chi tiết hàng theo HYS đính kèm) (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600077/ Phụ gia dầu nhờn 9600077 (Chi tiết hàng theo HYS đính kèm) (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600079/ Phụ gia dầu nhờn 9600079 (tên hàng chi tiết theo HYS đính kèm) (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600087/ Phụ gia dầu nhờn 9600087 (Chi tiết tên hàng theo HYS đính kèm) (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600091/ Phụ gia dầu nhờn 9600091 (Chi tiết hàng theo HYS đính kèm) (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600094/ Phụ gia dầu nhờn 9600094 (Chi tiết hàng theo HYS đính kèm) (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600095/ Phụ gia dầu nhờn 9600095 (Chi tiết hàng theo HYS đính kèm) (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600098/ Phụ gia dầu nhờn 9600098. Tên chi tiết theo HYS đính kèm. (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600104/ Phụ gia dầu nhờn 9600104 (tên hàng chi tiết theo HYS đính kèm) (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600105/ Phụ gia dầu nhờn 9600105 (tên hàng chi tiết theo HYS đính kèm) (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600111/ Phụ gia dầu nhờn 9600111 (tên hàng chi tiết theo HYS đính kèm) (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600112/ Phụ gia dầu nhờn 9600112 (Chi tiết hàng theo HYS đính kèm) (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600113/ Phụ gia dầu nhờn 9600113. Tên chi tiết theo HYS đính kèm. (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600121/ Phụ gia dầu nhờn 9600121. Hàng CDMDSD từ TKHQ: 102977465360/E31 (08/11/2019) (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600124/ Phụ gia dầu nhờn 9600124. Tên chi tiết theo HYS đính kèm. (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600132/ Phụ gia dầu nhờn 9600132, Phụ gia điều chỉnh điểm đông. Mã Cas: acrylic copolymer, interchangeable neutral oils, 64742-(55-8, 54-7, 65-0, 56-9), 2157-01-9 (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600146/ Phu gia dâu nhờn LZ 7418A (Mineral oil- CAS no.: 64742-54-7, Di-t-butyl-p-cresol- CAS no.: 128-37-0). Phụ gia tăng chỉ số độ nhớt (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600154/ Phụ gia dầu nhờn 9600154, Phụ gia điều chỉnh điểm đông. Mã Cas: acrylic copolymer, interchangeable neutral oils, 64742-65-0, 64742-54-7, 72623-87-1 (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600233/ Phụ gia dầu nhờn 9600233 (Chi tiết hàng theo HYS đính kèm). Số KBHC: 2020-0029930 (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600272/ Phụ gia dầu nhờn 9600272 (tên hàng chi tiết theo HYS đính kèm) (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600284/ Phu gia dâu nhơn LUBRIZOL 600 (Mineral oil, Calcium alkylphenol sulfide, Alkylated phenol (CAS Number 121158-58-5))Phụ gia tẩy rửa phân tán, chống oxy hóa, mài mòn, ăn mòn, gỉ, cực áp. (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600304/ Phụ gia dầu nhờn 9600304 (Highly refined mineral oil (C15- C50); CAS: 68649-42-3; 74499-35-7&132752-19-3). Phụ gia giảm ma sát, ức chế ăn mòn, ức chế gỉ, phân tán, tẩy rửa, chống oxy hóa (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600326/ Phu gia dâu nhờn 9600326 (Chi tiết hàng theo HYS đính kèm) (nk)
    - Mã HS 38112190: 9600341/ Phụ gia dầu nhờn 9600341 (Chi tiết hàng theo HYS đính kèm) (nk)
    - Mã HS 38112190: A119898- PHỤ GIA DẦU NHỜN. (1 UNK (PHY) 207 KG) (nk)
    - Mã HS 38112190: A129090- PHỤ GIA DẦU NHỜN. (1 UNK (PHY) 215 KG) (nk)
    - Mã HS 38112190: A129191- PHỤ GIA DẦU NHỜN. (1 UNK (PHY) 204 KG) (nk)
    - Mã HS 38112190: AB133- Phụ gia loại AB133, dùng để sản xuất dầu nhờn (190kg/thùng) (nk)
    - Mã HS 38112190: AO-22 phụ gia tăng chỉ số Octane dùng trong ngành xăng dầu 0,1kg/chai. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: B032525- PHỤ GIA DẦU NHỜN- 1 UNK 210 KG. (nk)
    - Mã HS 38112190: B035454- PHỤ GIA DẦU NHỜN- 1 UNK (PHY) 217.5 KG, 33 UNK 7118.1 KG. (nk)
    - Mã HS 38112190: B128787- PHỤ GIA DẦU NHỜN- 1 UNK (PHY) 215 KG,15 UNK 3225 KG. (nk)
    - Mã HS 38112190: B129292- PHỤ GIA DẦU NHỜN- 1 UNK (PHY) 194 KG. (nk)
    - Mã HS 38112190: B151313- PHỤ GIA DẦU NHỜN- 1 UNK (PHY) 216 KG, 30 UNK 6480 KG (nk)
    - Mã HS 38112190: B305- Phụ gia loại B305, dùng để sản xuất dầu nhờn (200kg/thùng) (nk)
    - Mã HS 38112190: C038989- PHỤ GIA DẦU NHỜN (nk)
    - Mã HS 38112190: C106060- PHỤ GIA DẦU NHỜN (nk)
    - Mã HS 38112190: C124040- PHỤ GIA DẦU NHỜN (nk)
    - Mã HS 38112190: C125252- PHỤ GIA DẦU NHỜN (nk)
    - Mã HS 38112190: C126767- PHỤ GIA DẦU NHỜN (nk)
    - Mã HS 38112190: Chế phẩm hóa học ức chế quá trình oxi hóa của hạt nhựa-POLYETHYLENE ADDITIVES SONGNOX 1010. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Chế phẩm I-527 DRUM 175K, đóng gói 175kg/thùng, có thành phần Poly(octadecyl methacrylate) và dầu khoáng, dạng lỏng dùng làm phụ gia cho dầu bôi trơn, mới 100% #39589720-37500E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Chế phẩm phụ gia cho dầu bôi trơn TZ-1183, có chứa dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, chưa đóng gói bán lẻ. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Chế phẩm phụ gia đã điều chế dùng cho dầu bôi trơn có chứa dầu khoáng nguồn gốc từ dầu mỏ,(Lubricant additive),dạng lỏng. Hàng mới 100%.MA-2566R, 01 Thùng. (nk)
    - Mã HS 38112190: CONCENTRE TURB.PRESLIA 208L TOT C- PHỤ GIA DẦU NHỜN- 208 LÍT/ PHY. (1 UNK (PHY) 223 KG), 10 UNK 2231.7 KG. (nk)
    - Mã HS 38112190: DF9031- Phụ gia loại DF9031, dùng để sản xuất dầu nhờn (200kg/thùng) (nk)
    - Mã HS 38112190: GM9005- Phụ gia loại GM9005, dùng để sản xuất dầu nhờn (200kg/thùng) (nk)
    - Mã HS 38112190: GT9020- Phụ gia loại GT9020, dùng để sản xuất dầu nhờn (180kg/thùng) (nk)
    - Mã HS 38112190: IOB 3000 phụ gia tăng chỉ số Octane dùng trong ngành xăng dầu 1kg/chai. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: IRGANOX L 57 PACKED- PHỤ GIA DẦU NHỜN- (1 UNK (PHY) 205.6 KG) (nk)
    - Mã HS 38112190: L033838 PACKED- PHỤ GIA DẦU NHỜN- (1 UNK (PHY) 192 KG) (nk)
    - Mã HS 38112190: L107777 PACKED- PHỤ GIA DẦU NHỜN- (1 UNK (PHY) 192 KG) (nk)
    - Mã HS 38112190: MKH 6905- Chất đã điều chế dùng làm phụ gia để sản xuất dầu bôi trơn chứa dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ, chưa đóng gói bán lẻ, dạng lỏng, 200 lít/ drum, CAS: 61790-49-6, 112-80-1, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Nguyên liệu để sản xuất Dầu Nhờn. Phụ gia Dầu Nhờn A126666. (163 Kg/Drum). (nk)
    - Mã HS 38112190: Nguyên liệu dùng để sản xuất dầu nhờn: Phụ gia dầu nhờn FRUAJIP 300306. (200 Kg/Drum). (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia bôi trơn động cơ, dùng để bôi trơn động cơ. Quy cách đóng gói: 3 chai 1.8l/1 carton, Mã CAS: 64742-54-7, 13023-13-7, 68649-42-3.NSX: DING OIL INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. Mới 100%. Hàng FOC (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia bôi trơn-ADDITIVE K-OIL ADD 1-SIF, dùng để sx các sp dầu nhớt công nghiệp và dân dụng, không sử dụng trong động cơ đốt trong-Mã Cas:7732-18-5-Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia cắt gọt-ADDITIVE K-OIL ADD 32G, dùng để sx các sp dầu nhớt công nghiệp và dân dụng, không sử dụng trong động cơ đốt trong-Mã Cas:64742-54-7-Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia cho dầu bôi trơn dạng lỏng có chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ- Lubrizol 5060 (212kgs/thùng). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia cho dầu động cơ tăng độ nhớt SV2612 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia chống ăn mòn đã điều chế dùng sản xuất dầu bôi trơn chứa dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ, chưa đóng gói bán lẻ,dạng lỏng(200lit/thùng)- ANTIWEAR AGENT YN901A-KQPTTL:638/TB-KD3 ngày 16/04/2018, (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia chống gỉ-ADDITIVE CH 320 SUPER (N), dùng để sx các sp dầu nhớt công nghiệp và dân dụng, không sử dụng trong động cơ đốt trong-Mã Cas:68424-31-7-Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia chống mài mòn-ADDITIVE K-OIL ADD 53L, dùng để sx các sp dầu nhớt công nghiệp và dân dụng, không sử dụng trong động cơ đốt trong-Mã Cas:84605-29-8-Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia chống tạo bọt cho dầu nhờn:FOAMBAN HP758, dạng lỏng, hãng sx Munzing-Ultra Additives LLC, làm mẫu, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia D-352 ISO TANK 20T dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39585891-05100E010 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia D-359 DRUM 195K chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, đóng gói 195 kg/thùng, mới 100% #39580202-39500E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia D-362 DRUM 191K chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, đóng gói 191 kg/thùng, mới 100% #39580741-39100E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia D-375 DRUM 196K, đóng gói 196 kg/thùng, đã điều chế dùng sx dầu bôi trơn chứa dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ, dạng lỏng, mới 100% #39333756-39600E02S (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia D-379 DRUM 182K chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, đóng gói 182 kg/thùng, mới 100% #39333795-38200E02J (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia D-381 DRUM 189K, đóng gói 189 kg/thùng, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39333817-38900E02D (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia D-383 DRUM 218K dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, đóng gói 218 kg/thùng, mới 100% #39333833-41800E02J (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia D-456 DRUM 210K, đóng gói 210 Kg/thùng, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39581227-41000E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia D-541 DRUM 190K chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, đóng gói 190 kg/thùng, mới 100% #39581179-39000E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia D-556 DRUM 192K chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, đóng gói 192 kg/thùng, mới 100% #39580950-39200E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia D-572 DRUM 210K, đóng gói 210 kg/ thùng, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39581748-41000E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia đã điều chế cho dầu bôi trơn TZ-1210, chứa dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, chưa đóng gói bán lẻ. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia đã điều chế dùng cho dầu bôi trơn chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, chưa đóng gói bán lẻ INFINEUM C9340, 190KG/DRUM, CAS: 110-17-8 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia đã điều chế I-343S DRUM 189K, đóng gói 189kg/thùng,có chứa dầu khoáng, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39589330-38900E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia đã điều chế IA-291S DRUM 175K, đóng gói 175kg/thùng, chứa dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ, dùng sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39582914-37500E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu bôi trơn chống mài mòn động cơ (216kg/thùng), cho vào nhớt của động cơ xe máy hoặc ô tô,nsx: Ding oil international trading company, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu bôi trơn GREENTECH ENGINE COATING TREATMENT (Cas: 64741-96-4; 64742-55-8) (1 chai 50ml). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu bôi trơn làm sạch động cơ (200 lít/thùng), cho vào nhớt của động cơ xe máy hoặc ô tô,nsx: Ding oil international trading company, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu bôi trơn PROTECH EXPERT FORMULA ENGINE COATING TREATMENT (Cas: 64741-96-4; 64742-55-8) (1 chai 500ml). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu cầu (RD4201A) dùng làm nguyên liệu sản xuất dầu thủy lực.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu động cơ (RD3161L) dùng làm nguyên liệu sản xuất dầu động cơ ô tô.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu động cơ Sử dụng cho dầu ô tô P59052 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu động cơ xe máy (RD3304) dùng làm nguyên liệu sản xuất dầu động cơ xe máy.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu nhờn 9600102, Số TKHQ: 103272321500/E31. hàng áp dụng C/O form E số: 20205035005 (16/04/2020) (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu nhờn 9650036 (Calcium long chain alkaryl sulfonate, Highly refined mineral oil (C15- C50)). Phụ gia điều chỉnh trị số kiềm tổng (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu nhờn 9650144. Phụ gia chống mài mòn, chống oxy hóa, chống gỉ, ức chế kim loại (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu nhờn 9650256 (Chi tiết hàng theo HYS đính kèm) (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu nhờn HITEC 12050 (1L/chai). Hàng mẫu, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu nhờn KTE-090A. Phụ gia tẩy rửa phân tán, chống oxy hóa, chống mài mòn, chống ăn mòn, chống gỉ, chống cực áp (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu nhờn LZ CV7103, Phụ gia tẩy rửa phân tán, chống oxy hóa, chống mài mòn, chống ăn mòn, chống gỉ, chống cực áp. Mã Cas: 84605-29-8, 121158-58-5, Mineral oil, Alkaryl amine. (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu nhớt 9650096. Phụ gia điều chỉnh điểm đông, Mã Cas: acrylic copolymer, interchangeable neutral oils, 64742-65-0, 64742-54-7, 72623-87-1 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu tách khuôn-ADDITIVE K-OIL ADD SNO-600MS, dùng để sx các sp dầu nhớt công nghiệp và dân dụng, không sử dụng trong động cơ đốt trong-Mã Cas:9004-99-3-Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu tẩy rửa-ADDITIVE K-OIL SOL-1000, dùng để sx các sp dầu nhớt công nghiệp và dân dụng, không sử dụng trong động cơ đốt trong-Mã Cas:64742-48-9-Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dầu thủy lực-ADDITIVE K-OIL ADD 35M, dùng để sx các sp dầu nhớt công nghiệp và dân dụng, không sử dụng trong động cơ đốt trong-Mã Cas:84605-29-9-Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia để pha chế dầu bôi trơn TZ-502G, dùng để tăng chỉ số độ nhớt, chứa dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dùng cho dầu bôi trơn dạng lỏng: Qualimol 81, nhà sản xuất: Quality Speciality Chemicals LLP, quy cách 1kg/lọ. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dùng pha chế dầu nhờn HITEC 388 (204kg/ thùng x 2 thùng), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia dùng trong sản xuất dầu nhờn- PLC 26V 170KG/DRUM. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia E-111 DRUM 188K, đóng gói 188kg/thùng, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mớii 100% #39583707-38800E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia E-132 DRUM 247K dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, đóng gói 247 kg/thùng, mới 100%#39583997-44700E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia E-610 DRUM 220K chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, đóng gói 220 kg/thùng, mới 100% #39582419-42000E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia Graphene để đổ vào dầu nhớt. Có tác dụng bôi trơn, giảm ma sát cho động cơ. Mã CAS: 64742-54-7, 13023-13-7, 68649-42-3. NSX: DING OIL INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. Mới 100%(01 thùng200 lít) (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia I-208 DRUM 163K, đóng gói 163 kg/thùng, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39587760-36300E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia I-409 DRUM 175K, đóng gói 175kg/thùng, có thành phần Poly(octadecyl methacrylate) và dầu khoáng, dạng lỏng dùng làm phụ gia cho dầu bôi trơn, mới 100% #39584280-37500E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia I-455 ISO Tank 20T dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39589550-05100E010 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia IA-202S DRUM 184K, đóng gói 184kg/thùng, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39582027-38400E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia K-291 DRUM 175K, đóng gói 175kg/thùng, đã điều chế dùng sx dầu bôi trơn chứa dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ, dạng lỏng, mới 100% #39582914-37500E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia K-766 DRUM 190K, đóng gói 190 kg/thùng, dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất dầu bôi trơn, mới 100% #39587660-39000E020 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia làm sạch-ADDITIVE K-OIL ADD 44G, dùng để sx các sp dầu nhớt công nghiệp và dân dụng, không sử dụng trong động cơ đốt trong-Mã Cas:64742-54-7-Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia ổn định nhũ cho dầu gốc, có khả năng chống ăn mòn, chứa dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ, AD-1221. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia pha chế dầu bôi trơn Lubrizol MC9508S- Raw Drum (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia pha chế dầu nhờn (OLOA 22025): 195Kg Drum x 12 thùng,mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia sản xuất dầu bôi trơn- HPACK (TP: hợp chất cơ kim hoặc muối của kẽm trong dầu khoáng), mã CAS: 8042-47-5 (185.6 kg/thùng), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia sản xuất dầu nhờn chứa dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ PLC 24B, 235kg/phuy- 10phuy. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia sx dầu bôi trơn- A2028 (TP: Barium sulfonate & dầu khoáng), Mã Cas: 7727-43-7 (190.51kg/thùng), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia tăng chỉ số kiềm tổng KOH trong dầu nhớt, chứa dầu khoáng nguồn gốc dầu mỏ: DETERGENT KT C-400; 200 Kg/thùng), hàng mới 100%. Số CAS: 91696-73-0 (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia tạo nhũ-ADDITIVE K-OIL ADD 8-NK, dùng để sx các sp dầu nhớt công nghiệp và dân dụng, không sử dụng trong động cơ đốt trong-Mã Cas:64742-55-8-Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112190: Phụ gia xăng, dùng để làm sạch kim phun buồng đốt động cơ. Mã CAS: 64741-88-4, 64742-94-5, 123-42-2. NSX: DING OIL INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. Mới 100%(01 thùng200 lít) (nk)
    - Mã HS 38112190: R01065A- Phụ gia sx dầu nhờn, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R01452A- Phụ gia sx dầu nhờn,chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R01593I- Phụ gia sx dầu nhờn, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R04841B- Phụ gia sx dầu nhờn, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R05748A- Phụ gia sx dầu nhờn, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R06006A- Phụ gia sx dầu nhờn, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R06244A-Phụ gia sản xuất dầu nhờn, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R07048A- Phụ gia sx dầu nhờn, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R07237A- Phụ gia sx dầu nhờn, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R10152A- Phụ gia sx dầu nhờ,chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R11467A- Phụ gia sx dầu nhờn, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R11478A- Phụ gia sx dầu nhờn, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R11581A- Phụ gia sx dầu nhờn,chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R12029A- Phụ gia sx dầu nhờn, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R12701A- Phụ gia sx dầu nhờn,chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R13009A- Phụ gia sx dầu nhờn, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R14330A- Phụ gia sx dầu nhờn, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R15476A- Phụ gia sx dầu nhờn, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: R15484A- Phụ gia sx dầu nhờn,chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112190: Chất phụ gia dùng để bôi trơn sản phẩm (AC316A). Mới 100% (Mã CAS:68441-17-8) (xk)
    - Mã HS 38112190: R11613A- Phụ gia sx dầu mỡ nhờn, chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ(TK NHAP 102830238340) (xk)
    - Mã HS 38112900: 5594- Chế phẩm đã điều chế dùng làm phụ gia cho dầu bôi trơn, không chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, 200 lít/ drum, PTPL: 195/TB-KĐ 3 NGÀY 25/01/2018 (nk)
    - Mã HS 38112900: 56390982-IRGANOX L 57 190KG 1A1-Phụ Gia cải thiện tính năng cho dầu khoáng.Hàng mới 100%(Cas#68411-46-1,122-39-4) (nk)
    - Mã HS 38112900: 9600025/ Phụ gia dầu nhớt KET JENLUBE 2700 (không chưa dâu khoang, chưa este cua axit carboxylic va polyolefin, dang long) (nk)
    - Mã HS 38112900: 9600027/ Phụ gia dầu nhờn KET JENLUBE 135. Phụ gia bôi trơn (nk)
    - Mã HS 38112900: ADDITIN M 10.492 150KG/DRUM Phụ gia đã điều chế dùng cho dầu bôi trơn, không chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, chưa đóng gói bán lẻ. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112900: AV412- Phụ gia loại AV412, dùng để sản xuất dầu nhờn (170kg/thùng) (nk)
    - Mã HS 38112900: Bột phụ gia cho dầu bôi trơn- Power Additive For Lubricant (nk)
    - Mã HS 38112900: Chế phẩm phụ gia đã điều chế dùng cho dầu bôi trơn,không chứa dầu khoáng, TP chính là dẫn xuất của của hợp chất amine- Oxirane Surfactant, Water. Mã SA-7151F, 05 Thùng., mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112900: Chế phẩm ức chế ăn mòn bề mặt kim loại có thành phần chính là hexamethylene teramine và phụ gia,dạng lỏng hàng mới 100%.Corrosion inhibitor,PEM-1000, 02 Can. (nk)
    - Mã HS 38112900: OE4510021202/ Chất chống dính 1202/ MFG sply: Mold release 225 (nk)
    - Mã HS 38112900: PG035/ Phụ gia Irganox L135 đã điều chế dùng sản xuất dầu bôi trơn không chứa dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112900: Phụ gia cho dầu bôi trơn (không chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ, ức chế ngăn oxy hóa)- Additive Oil 1135 (nk)
    - Mã HS 38112900: Phụ gia đã điều chế dùng cho dầu bôi trơn TZ-354, không chứa dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ. có tác dụng phân tán và làm sạch bụi bẩn trong dầu. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112900: Phụ gia dầu động cơ diesel HiTEC 12200 (194kg/drum), thành phần Calcium, Nitrogen, Phosphorus, Visc, Zinc... hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112900: Phụ gia dầu động cơ xăng HiTEC 9325G (195 kg/drum), thành phần: Calcium, Phosphorus, TBN, Visc, Nitrogen,..., hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112900: Phụ gia dầu nhớt KET JENLUBE 135. Phụ gia bôi trơn (nk)
    - Mã HS 38112900: PHỤ GIA DÙNG SẢN XUẤT DẦU NHỜN- OLOA 8888, 40 THÙNG/10 PALLETS, 197KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38112900: Phụ gia dùng tăng độ nhớt cho dầu bôi trơn. Nhãn hiệu BW SPG-97AG. NSX: Buhmwoo Institude of technology Research, 18kg/thùng (nk)
    - Mã HS 38112900: Phụ gia gói dùng để sản xuất dầu cắt gọt pha nước Polartech 7600, batch: 0520DM1502, thành phần: Appearance, Alkanlinity, Specific Gravity, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112900: Phụ gia sản xuất dầu bôi trơn- 2X GEAR 80W90 (GL-5) (TP: hỗn hợp của 20% gluconate +80% nước), Mã CAS: 527-07-1 (17.6 kg/pail), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112900: Phụ gia sx dầu bôi trơn- BRP-16 (TP: muối cơ kim của barium và chất hoạt động bề mặt), Mã Cas: 807636-25-5 (184kg/thùng), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112900: Phụ gia tăng chỉ số độ nhớt HiTEC 5748 (173kg/drum), thành phần Visc, Viscosity, Sp. Gr.... hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112900: Phụ gia tăng chỉ số OCTANE BOOSTER (Phụ gia cho dầu bôi trơn) 1x 100ml, AO- 80, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38112900: Phụ gia tăng độ nhớt dùng trong dầu nhờn (mã sản phẩm P8010 ETHYLENE-PROPYLENE COPOLYMER)- (Bao 25 kg). Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38112900: Phụ gia tẩy rửa dầu nhớt (không chứa thành phần từ dầu mỏ)- M66 POWER CLEAN, 20 LTR, Quy cách: 1 Can: 20L. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38112900: Phụ gia vệ sinh hệ thống xăng (không chứa thành phần từ dầu mỏ)- G20 VALVE & INJECTOR CLEANER, 60L DRUM, Quy cách: 1 Drum: 60L. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38112900: Phụ gia xúc rửa động cơ (không chứa thành phần từ dầu mỏ)- E20 ENGINE FLUSH, 60L DRUM, Quy cách: 1 Drum: 60L. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38112900: R11146A- Phụ gia sx dầu nhờn, không chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112900: R13804A- Phụ gia sx dầu nhờn,không chứa dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ (nk)
    - Mã HS 38112900: Dầu Bôi Trơn: NW-862(1 Drum 200 Lít) (xk)
    - Mã HS 38112900: Dầu Bôi Trơn: VBC FL- 50MK(1 Drum 200 Lít) (xk)
    - Mã HS 38112900: Dầu Bôi Trơn: VBC-RM-OA20(1 Drum 200 Lít) (xk)
    - Mã HS 38112900: Dầu Bôi Trơn:BW FINEPUNCH 33/WV (1 Drum 200 Lít) (xk)
    - Mã HS 38112900: Dầu Bôi Trơn:BW RUSTOP P-200ACL(1 Drum 200 Lít) (xk)
    - Mã HS 38112900: Dầu Bôi Trơn:VBC-RM-EPS40(1 Drum 200 Lít) (xk)
    - Mã HS 38112900: Dầu SA-852CW,Chế phẩm phụ gia đã điều chế dùng cho dầu bôi trơn,bôi trơn các SP gia công kim loại,không chứa dầu khoáng,TP chính là dẫn xuất của hợp chất amine-OxiraneSurfactant,Water200KG/1thùng (xk)
    - Mã HS 38112900: Irganox L135 phụ gia dùng để sản xuất dầu bôi trơn. Công dụng: chống oxy hóa. Không dùng trong y tế và thực phẩm. CAS: 6386-38-5. Bao bì phuy 180 Kg. Hàng mới 100%. (xk)
    - Mã HS 38119010: Chai xịt chống rỉ WD-40 (412ml),NSX:WD,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống gỉ Nabakem K-1, 360ml/ VN (nk)
    - Mã HS 38119010: ./ Lọ xịt chống han rỉ, quy cách: RP7, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: 002-001/ Chế phẩm chống rỉ sét (Chất tẩy rửa dạng bình xịt cho máy móc) Cleaner Part No.5-56 (320ml/can) (3201003012) (nk)
    - Mã HS 38119010: 117247/ Chế phẩm chống gỉ kim loại(1pc480 ml,hàng mới 100%) RST-DRY480 (nk)
    - Mã HS 38119010: 200604-THK-06/ Dầu chống gỉ SAMIC RUSTACE MG-815 (20L/can), hãng sản xuất: SANWA KASEI (nk)
    - Mã HS 38119010: 200604-THK-07/ Dầu chống gỉ SAMIC RUSTACE MG-815 (20L/can), hãng sản xuất: SANWA KASEI (nk)
    - Mã HS 38119010: 47/ Chế phẩm trét kin, chống ăn mòn bề mặt nhôm (nk)
    - Mã HS 38119010: A0201218/ Chất chống rỉ HYP-AD3 (6 lít/can) (nk)
    - Mã HS 38119010: AATM-0067/ Chai xịt chống gỉ sét RP7(Chế phẩm chống gỉ sét) (dầu chống gỉ) (nk)
    - Mã HS 38119010: AX-7214/ Hợp chất KURITA AX-7214 dạng lỏng, có tác dụng chống lằng cạn và ăn mòn. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Axit Sulfamic (99% NH3SO3) UN2967, CAS: 5329-14-6, dạng tinh thể bột trắng, đóng gói 25kg/bao, dùng để chống ăn mòn, loại bỏ oxit bề mặt cho lò hơi, Nhà sản xuất: JINGAO. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: B88/ Dầu RP7 420mml/Chế phẩm chống rỉ sét (dầu chống sét) (nk)
    - Mã HS 38119010: Bình xịt chống rỉ RP7. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Bình xịt dầu MOULD LR-11(450ML).Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Bột chống gỉ sét Anti Rust P-922 (nk)
    - Mã HS 38119010: Bột tăng độ cứng chống ăn mòn/ Flake Lining Material (NGA001) Ceilcote S-1 Powder. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chai xịt chống rỉ sét bôi trơn WD-40 412ml, thành phần chính là dầu, phụ gia, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống ăn mòn (của máy gia công kim loại) For steel M (3,000 gói/hộp),hãng sản xuất LAN RAM, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống ăn mòn (Dùng cho sản phẩm bằng thép) For steel M (3000gói/hộp), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống ăn mòn chai: 500ml, (Trọng lượng: 0.5 Kg), 0378588, dùng cho máy cắt/đột Laser, Nhãn hiệu: Profi-Star, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống ăn mòn đồng trong hệ thống tuần hoàn tháp làm lạnh,thành phần:Sodium hydroxide30% CAS 1310-73-2,Tolytriazole sodium salt50% CAS 29385-43-1,nước: 20% CAS 7732-18-5. hiệu: shengFe,mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống ăn mòn P502649 (1 Bình 1 lít) (Mới 100%); Nhãn hiệu: DONALDSON; Nhà sản xuất: DONALDSON FILTRATION (ASIA PACIFIC) PTE LTD (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống tuần hoàn tháp làm lạnh, gồm CAS 25549-84-2: 50%,CAS 55719-33-0: 25%,CAS 27813-02-1: 10%, CAS 7646-85-7: 10%,CAS 7647-01-0: 5%.nhãn hiệu:shengFei, Mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống ăn mòn và oxy hóa dùng trong đường ống dẫn khí- HYDRO 3X, dạng lỏng, nhà sản xuất: ROEMEX LIMITED, 1000Lit/ IBC, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống ăn mòn, CRO85277 (1 IBCS 1 UNIT 1 TANK ~ 1000 lít). P/N: CRO-85277. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống ăn mòn/ Flake Lining Material (NCA031) Ceilcote 282 BC Flakeline Grey, White Part A. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống ăn mòn/Flake Lining Material (NCA027)Ceilcote 242HT Flakeline Grey Part A. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống gỉ kim loại- DIMETALLIC 75U00 (Thành phần có chứa: Antimony pentoxide, Antimony trioxide, Triethylammonium). Hàng mới 100%, hàng nhập cho dự án NSRP. (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống gỉ sét: COR-BAN 27L COMPOUND, Hiệu Corban Vật tư máy bay, hộp 5OZ/hộp. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống gỉ WD-40 (dùng chống gỉ cho đai ốc), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống gỉ WD-40 412ml (dùng chống gỉ cho đai ốc), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống rỉ 840241CP/84024CP-WD-40 mup 412ml AErosol bns E/V 24CT (412ml, TRANSPARENT,2.79,64742-47-8,45-50, WD-40, ROCKET) (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống rỉ- TB.SUPER CHAIN LUBE (120ml/lon) (Hàng mới 100%) (HSD: 24 tháng) (dùng trong công nghiệp ô tô) (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống rỉ-TB.1901 (1kg/lon) (hàng mới 100%) (HSD: 24 tháng) (dùng trong công nghiệp ô tô) (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống rỉ-TB.1920 (16kg/can) (hàng mới 100%) (HSD: 12 tháng) (dùng trong công nghiệp ô tô) (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống rỉ-TB.2921D (350ml/lon) (Hàng mới 100%) (HSD: 24 tháng) (dùng trong công nghiệp ô tô) (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống rỉ-TB.G-746 (1kg/lon) (Hàng mới 100%) (HSD: 24 tháng) (dùng trong công nghiệp ô tô) (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất ức chế chống ăn mòn CRW24340 (thành phần: ammonium hydrogensulphite, CAS:10192-30-0, 10-30%; ethoxylated, CAS:61790-85-0, 5-10%; benzyl,chlorides,CAS:68424-85-1, 5-10%;ethanol,CAS:112-34-5,5-10%) (nk)
    - Mã HS 38119010: Chất xử lý nước nồi hơi Optisperse HP54707 hóa chất chống cáu cặn. Nhà sản xuất SUEZ. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm bôi trơn thành phần từ dầu tổng hợp chứa molypden sử dụng chống ăn mòn bề mặt kim loại (xích xe, bánh răng). Hiệu: KOBY. Ký hiệu: M-234. Dung tích 450ml/lọ. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm chống ăn mòn dùng trong dầu khoáng Nalco EC1010A, 193kg/thùng. Kết quả PTPL số 6569/TB-TCHQ, ngày 20/07/2015, hãng sản xuất Nalco. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm chống ăn mòn/Grinding oil AFG-M(thung 200L)(PM000022) (nk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm chống gỉ ăn mòn trong động cơ 25L/can, p/n; ARDROX 3966, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm chống gỉ bề mặt kim loại. PN: LPS3 (11oz/bình, 12 bình/hộp). hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm chống gỉ hoặc chống ăn mòn dùng để vệ sinh buồng đốt xe Mazda. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (200ml/1 chai). (nk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm chống gỉ và chống ăn mòn kim loại CL-454, 250ML/bình, MAKER: KOREA, (nk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm chống gỉ- WD-40 USA, 412ml, hàng mới 100%/ CN (nk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm chống gỉ, ăn mòn cho kim loại- CORROSION INHIBITOR AGENT (KB-PKR), Cas No: 68188-77-2, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm tráng phủ chống rỉ Nabakem SS-Coat 909 có tác dụng chống gỉ, cách nhiệt và chịu nhiệt tốt, bảo vệ bề mặt kim loại. dạng chai 420ml/chai, Mã Cas: S1, 108-88-3, S2, 115-10-6 (nk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm ức chế ăn mòn dùng trong dầu khoáng Nalco EC1005A, 210kg/thùng, mã CAS: 141-43-5, hãng sản xuất Nalco. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: CP chống gỉ và bảo vệ sản phẩm sau khi mạ (GL-6000-BOOSTER)(TP:2-Propene-1-sulfonic acid sodium salt,1-(2-Hydroxy-3-sulfopropyl))(20 KG/CAN) mới 100%(đang PTPL theo TK: 102828544602) (nk)
    - Mã HS 38119010: CPCG-JX/ Chế phẩm chống gỉ dạng lỏng (450 ml/ Bình), (ĐVT: BìnhLon/can) hàng mới: 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: DA02-00235A CHẤT CHỐNG GỈ TK 103250752510/E31 (nk)
    - Mã HS 38119010: Dầu chống gỉ 3M- 5-W. hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Dầu chống gỉ dùng cho đa kim loại Axxacoat 90, 350-M-. (F.O.C) 00046PL.. Hàng mới 100%.235ml/chai (nk)
    - Mã HS 38119010: Dầu chống gỉ kim loại Axxanol 33CD-49, đóng gói 20L/ thùng.hãng sx NORTHERN TECHNOLOGIES INTL CORP.Mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38119010: Dầu chống gỉ RP7 (nk)
    - Mã HS 38119010: Dầu chống gỉ RP7/ CN (nk)
    - Mã HS 38119010: Dầu chống gỉ SAMIC RUSTACE MG-815 (20L/can), hãng sản xuất: SANWA KASEI, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Dầu chống gỉ- WD-40 (nk)
    - Mã HS 38119010: Dầu chống rỉ RP7, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Dầu chống rỉ sét RP7 (300 gram, RP7, Selleys) (nk)
    - Mã HS 38119010: Dầu CR7 (nk)
    - Mã HS 38119010: DT444/ Dầu chống rỉ (1 thùng 200 lít), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Dung dịch chống ăn mòn dùng cho dây xích xe máy Lubricating Oil code RP715W98- RP MOTO CHAIN 400 ML. Packing 12 x 0.4L, 200 bundles. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: DUNG DỊCH CHỐNG GỈ, DÙNG CHO SẮT, THÉP,TÊN HÀNG: MIROTONE THAILAND, MÃ: Mirosol 120, DUNG TÍCH: 1CAN 4 LÍT, DUNG TÍCH THỰC: 8 LÍT, MỚI 100%. (nk)
    - Mã HS 38119010: Dung dịch chống rỉ sét, Hiệu là Muc-Off- MUC-OFF BIKE PROTECT SPRAY, 500ML 909, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Dung dịch làm mát & chống ăn mòn DCA65L (1b 1/2Gal) mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Dung dịch làm mát và chống ăn mòn CC2869 (1B 20L) mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Dung dịch làm sạch bề mặt, chống ăn mòn oxy hóa trog hệ thống đường ống khoan. CHEMICAL, SODIUM BISULPHITE, 38-40 PERCENT, 25L. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Dung dịch tẩy gỉ sét Zerust Axxaclean 208 (Immersion), 250ml/ chai, nhà sản xuất: ZERUST SINGAPORE PTE LTD; hàng mẫu, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Dung dịch tẩy rửa dùng cho đa kim loại Axxavis PX-05AN. (F.O.C). Hàng mới 100%.500gr/chai (nk)
    - Mã HS 38119010: FV2040/ Hóa chất xử lý nước-Hợp chất Kurita AX-7214 dạng lỏng, có tác dụng chống lắng cặn và ăn mòn cho nồi hơi (20 kg/ can), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: HA-4/ Chất ức chế ăn mòn trong hệ thống lò hơi (Sodium sunfit-Na2SO3) LTV 110-BAAM, hợp chất dạng lỏng, 30kg/thùng. Hàng mới 100% (vật tư tiêu hao)/ VN (nk)
    - Mã HS 38119010: HA-5/ Chất ức chế cáu cặn trong hệ thống lò hơi (Sodium tripolyphophate-Na5P3O10) LTV 110-BACC, hợp chất dạng lỏng,30kg/thùng. Hàng mới 100% (vật tư tiêu hao)/ VN (nk)
    - Mã HS 38119010: Hóa chất cho nước giải nhiệt NCEV-CS-1230 (Chất ức chế rong rêu, TP: C4H5NOS.C4H4ClNOS 3%, Cu(NO3)2 3H2O 0.3%, MgSO4 7H2O 3%, H2O 93.7%) (nk)
    - Mã HS 38119010: Hóa chất chống ăn mòn (20kg/can)/ OXYNON H1091(Thành phần: Hydrazine hydrate),Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Hóa chất Kurilex L-109- chất chống ăn mòn dùng trong xử lý nước thải, 20kg/can. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Hóa chất LTV C44, dùng để ức chế ăn mòn và cáu cặn trong hệ thống tháp giải nhiệt hở; 30kg/can. (Tp chính: Sodium polyacrylate-CAS 9003-04-7; Sodium Hydroxide-CAS 1310-73-2) (nk)
    - Mã HS 38119010: Hóa chất LTV C615, dùng để ức chế cáu cặn và ăn mòn trong hệ thống chiller; 30kg/can. (Thành phần chính: Sodium Nitrite- CAS 7632-00-0) (nk)
    - Mã HS 38119010: Hóa chất trung hòa (SP-N200) có thành phần: nước, Sodium Hydrroxit, các chất ức chế chống ăm mòn bề mặt kim loại.Dùng trung hòa sau khi sử dụng SP-A200 để bảo vệ bề mặt không bị ăn mòn. Mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38119010: Hóa chất xử lý lắng cặn dùng trong khai thác dầu khí- Scale Inhibitor SCAL 16157A.15 SCAL 16157A (1EA/ 264KGS/ 212 lit/Drum). Số CAS: 2809-21-4. Xuất sứ: USA (nk)
    - Mã HS 38119010: Hóa chất xử lý nước NCEV-F-4500: Chất chống rong rêu cho tháp giải nhiệt nước(TP: C4H4ClNOS 2.5%;C4H5NOS 0.5%; H2O 97%) (nk)
    - Mã HS 38119010: Hợp chất KURITA AX-7214 dạng lỏng có tác dụng chống cáu cặn và ăn mòn cho nồi hơi, TPHH: Potassium hydroxide 10-20% 1310-58-3, Organic acid, Phosphate 0.5-5% 7664-38-2, Organic Polymer compound (nk)
    - Mã HS 38119010: KDTC-5047/ Chế phẩm dầu chống rỉ sét PN alpha (420 ml/chai), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: KK00A9/ Hóa chất MELDIP CU-5600; 20 lít/can, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Lọc gió cho máy phát điện P535115 (Mới 100%); Nhãn hiệu: DONALDSON; Nhà sản xuất: DONALDSON FILTRATION (ASIA PACIFIC) PTE LTD (nk)
    - Mã HS 38119010: M2611234/ Chất phụ gia dùng cho dung dịch mạ điện SOLDERON RD (J) (nk)
    - Mã HS 38119010: M2799666/ Dung dịch mạ TOP SEAL H-298 (nk)
    - Mã HS 38119010: MG-815/ Dầu chống gỉ SAMIC RUSTACE MG-815 (20L/can), hãng sản xuất: SANWA KASEI, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Mỡ chống gỉ dùng cho đa kim loại Spray-G, 350-M-00023PL. (F.O.C). Hàng mới 100%.235ml/chai (nk)
    - Mã HS 38119010: N20714D001/ Chất chống oxi hóa/ 2540AO Anti-Oxidant. (nk)
    - Mã HS 38119010: Never-seez-1/ Chất chống rỉ bảo vệ ống kim loại- Preventive Oil (Neos PN105A- 20l/pc) (nk)
    - Mã HS 38119010: NL43/ Dầu chống rỉ (nk)
    - Mã HS 38119010: NPL025/ Chất chống mài mòn đế (ANTIWEAR AGENT) (nk)
    - Mã HS 38119010: NPL87/ Chế phẩm chống gỉ và ăn mòn kim loại ACRETAN THINNER (STD-KH) (Thành phần:4-Methyl-2-pentanone, Propylene glycol methyl ether acetate, n-Butyl acetate, ETC)(18 Lít/1 Thùng) (nk)
    - Mã HS 38119010: NPL90/ Chế phẩm chống gỉ và ăn mòn kim loại Sơn- Acretan Clear (KH)(16.4 Lít/Thùng) (nk)
    - Mã HS 38119010: NPL91/ Chế phẩm chống gỉ và ăn mòn kim loại (ACRETAN HARDENER)(Thành phần: n-Butyl acetate,Acetic acid ethyl ester,1,6-Diisocyanatohexane homopolymer,)(1.64 Lít/Thùng) (nk)
    - Mã HS 38119010: NTD-002/ Chế phẩm chống gỉ (Efflux C-Y) 540ml/chai, Thành phần gồm: C6H14 (Iso Hexane)- 25%, C3H8 (Propan)- 30% và C4H10 (Butane)- 45%. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38119010: OIL-RC-600/ Chế phẩm chống gỉ Rust coat 600 120g. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: QC/ Chế phẩm chống ăn mòn C-601 (thành phần chính là nước 85~95% và Na2MnO4.H2O 10%), 10 kg/can, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: QT0039/ Chế phẩm chống ăn mòn khuôn kim loại, thành phần chính: Siloxanes và silicones 95-100%, Cas: 63148-62-9 (nk)
    - Mã HS 38119010: RP01/ Dung dịch chống gỉ (300g/chai) RP7, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: RUSKANCL1FP/ Chất chống gỉ Ruskan CL-1 FP (Chứa trên 70% nguồn gốc dầu mỏ; 17kg/thùng) hàng mới 100%, quy đổi đơn vị tính: 1kg 1.3lít (nk)
    - Mã HS 38119010: S010-00000309/ Chế phẩm dầu nhờn: Dầu chống gỉ Ruskan CL1 FP (TP gồm chất hoạt động bề mặt và dung môi dầu mỏ, chứa trên 70% nguồn gốc dầu mỏ) (170 kg/thùng) (nk)
    - Mã HS 38119010: SELENITE SOLUTION/ Chất chống sét BLACKEY 5L (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38119010: SI03/ Chế phẩm chống ăn mòn nhôm (thành phần sodium chloride 25-35%- CAS 7647-14-5), sodium sulfate 10-20%- CAS 7757-82-6, potassium chloride 15-25% CAS 7447-40-7) (nk)
    - Mã HS 38119010: SP/ Sơn phủ(Chế phẩm chống gỉ và ăn mòn kim loại ACRETAN THINNER (STD-KH)(Thành phần:4-Methyl-2-pentanone, Propylene glycol methyl ether acetate, n-Butyl acetate, ETC) (nk)
    - Mã HS 38119010: ST/ Sơn tẩy(Sơn trọn bộ gồm 2 loại: Acretan Clear(KH) + Acretan Hardener) (nk)
    - Mã HS 38119010: SUMICO0001/ Dung dịch chống rỉ dạng xịt Sumiplex MP Spray (1 chai 420ml) (nk)
    - Mã HS 38119010: TB 1805/ Chất chống rỉ- TB 1805 (340ml/chai-Vật tư tiêu hao phục vụ trong quá trình sản xuất) (nk)
    - Mã HS 38119010: TH/8ALS0108790/ Hóa chất xử lý nước NCEV-L1110 (Chống ăn mòn và cáu cặn cho nước máy làm lạnh) (NNaO2 15%;C2H5O6P8%;(C7H12NNaO4S)n.(C3H4O2)n.(NaHSO3)n 8%;C6H5N3 5%; NaOH 10.Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: TH/8ALS0108800/ Hóa chất cho hệ thống xử lý nước SC-45 (Hóa chất diệt khuẩn) (Tên hóa chất: Hợp chất hữu cơ nitrogen-Sulfur). Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: TKV0016/ Phụ gia chống gỉ TD-III, thành phần gồm Surface active agent, Deionized water. (nk)
    - Mã HS 38119010: TO36/ Chế phẩm dầu nhờn: Dầu chống gỉ Ruskan CL1 FP (TP gồm chất hoạt động bề mặt và dung môi dầu mỏ, chứa trên 70% nguồn gốc dầu mỏ) (17 kg/can) (nk)
    - Mã HS 38119010: Túi chống gỉ, hút ẩm- Antirust Desiccant (dùng đóng gói sản phẩm). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: UAC/ Dung dịch chống sét (ALTEC #2000),mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: VT-Hopchat Kurita AX-7214/ Hợp chất giữ sạch nồi hơi Kurita AX-7214 dạng lỏng, có tác dụng chống lắng cặn và ăn mòn cho nồi hơi (20kg/ can). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: V-T-I TABLETS (1,000 viên x 12 lon/carton)- Chế phẩm chống gỉ dùng trong công nghiệp, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Z0048/ Chất chống gỉ dạng bột (Dicyclohexylammonium nitrite (DICHAN): CAS 3129-91-7 50%, Diisopropylammonium nitrite (DIPAN) CAS: 34915-40-7 50%) (nk)
    - Mã HS 38119010: Z50ZZ005950-Dầu chống gỉ(#30 RUST PREVENTIVE 500CC)(1 PCE 0.5 L), dùng cho máy cắt bằng tia laze, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119010: Z50ZZ006740-Dầu chống gỉ(K-6000 RUST PREVENTIVE (1KG))(1 PCE 1 L), dùng cho máy cắt bằng tia laze, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: 0/ (M32100489) Chất chống thẩm thấu, (chất ức chế thẩm thấu ngược 1%-2%),(thành phần: nước khử ion 55% mã cas: 7732-18-5, ATMP 12% mã cas: 6419-19-8, PAAS 13% mã cas: 9003-04-7, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: 080/ miếng chống mốc (nk)
    - Mã HS 38119090: 32/ Chất chống ăn mòn, bảo vệ bề mặt (nk)
    - Mã HS 38119090: 3812252/ Chất chống bám dính MAK FREE DK-350 (nk)
    - Mã HS 38119090: 4000037/ Dung dịch chống tạo bọt Antimouse 800 (1 PCE 5.2 KGM) (nk)
    - Mã HS 38119090: 50493185-KEROPUR G 0,1L IP31-Phụ Gia đã điều chế dùng để bảo vệ và làm sạch buồng đốt động cơ-(Cas# 64771-72-8;64742-48-9337367-30-3;64771-72-8) hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: 50581116-Keropur D 0,1L IP31C-Phụ gia đã điều chế dùng để bảo vệ làm sạch buồng đốt động cơ- (Cas#104-76-7; 112-69-6; 27247-96-7;94270-86-7)hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: 552/ miếng chống mốc (nk)
    - Mã HS 38119090: 61413/ Dung dịch phụ gia cho dầu diesel 400ml, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: 710/ Chất chống mốc (nk)
    - Mã HS 38119090: 8538650093/ Chất chống gỉ/ GRAISSE MOBIL GREASE 28 (1un 2kg 2000g) (nk)
    - Mã HS 38119090: 853900PHHALDT/ Chất chống gỉ/ Huile Ecocool PHH AL (kg/lít) (nk)
    - Mã HS 38119090: 867-0209-001/ Nước phụ gia dùng cho máy mài (1 PAILS 50 LBS) (nk)
    - Mã HS 38119090: ASEB00681/ Chất chống dính khuôn đúc nhôm Separater SX55A (14 Kg/UNL) (nk)
    - Mã HS 38119090: B10-1 / Chất chống cháy (ULTRACARB-1251) (nk)
    - Mã HS 38119090: Bình sịt QQ71, 500ml/lọ.Dùng để vệ sinh khuôn ép nhựa, hàng mới 100%./ VN (nk)
    - Mã HS 38119090: Bình xịt Qq17, 500ml/lọ.Dùng để vệ sinh khuôn ép nhựa, hàng mới 100%./ VN (nk)
    - Mã HS 38119090: Bình xịt QQ38, 500ml/lọ.Dùng để vệ sinh khuôn ép nhựa, hàng mới 100%./ VN (nk)
    - Mã HS 38119090: Bình Xịt QQ71, 500ml/lọ.Dùng để vệ sinh khuôn ép nhựa, hàng mới 100%./ VN (nk)
    - Mã HS 38119090: Bình xịt Wd 40, 300ml/lọ, hàng mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38119090: Bình xịt Wd40, 300ml/lọ, hàng mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38119090: C00033-00/ Dung dịch chống dính khuôn Apolease 18 Kg/Can (xylene 5%, silicone emulsion 15%, water 80%), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất chống dính (thành phần hóa học: Amines 1%, Alcohols 3%, Silicones 1%, Fluorines compounds 1%, Wax 3%, Hydrocarbons 1%, Surfactant 1%, Antiseptic 1%) FRELEASE 1020, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất chống dính khuôn đúc kim loại BN-420 (420ml/tuýp), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất chống dính LUSHCOAT SEM08H,dùng để chống dính khuôn trong công đoạn ép.NSX:Chukyo Kasei Kogyo Co Ltd.Hàng mẫu mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất chống dính Rikeizai U-555 (thành phần hóa học: Waxes 1-5%, Silicone 1-5%, Surfactan 1-5%, Water 85-97%), 1 thùng 180 Kg (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất chống dính, 1 lọ/1 lb 453.6 gram, P/N: 4KM52, hiệu: Grainger/LOCTITE, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất chống đổi màu của bạc AC-80 (1 thùng18 lít), thành phần gồm chất ngăn sự đổi màu 0.5- 2%, chất tẩy 2- 5%, nước 95- 98%, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất chống đông đặc kết dính cặn dùng trong dầu thô (mẫu thử nghiệm) loại 100ml PARA10288A, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất chống oxi hóa- 500g/ lọ, hàng mới: 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất chống oxi hóa ANTI-OXIDANT SPEC-AID 8Q202 (chứa 7.15% Naphthalene) dùng làm phụ gia pha xăng dầu (CAS: 91-20-3), mới 100%, NSX: SUEZ Water Technologies & Solutions. (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất chống thấm Miroglow Oil Clear 120001-J0766, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: CHẤT KHỮ BỌT MỰC IN. HIỆU:HH-625. HÀNG MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất khử nhũ dùng để xử lý dầu thô EMBR17938A,(Thành phần:Heavy Aromatic Nphtha,Cas no:64742-94-5P:60-100%,Naphthalene,Cas no:91-20-3:5-10%,1,2,4-Trimethylbenzene,Cas no:95-63-6:5-10%), Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất làm sạch hệ thống nhiên liệu ô tô SONAX 05151000-544 (250ML/ Chai), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất phụ gia nhiên liệu cho động cơ diesel (PROSHOT PLUS FOR DIESEL) (Cas:64742-55-8; 112-34-5; 104-76-7) (1 chai 500ml). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất phục hồi bề mặt kim loại dùng cho điều hòa công nghiệp: Metarizer Fedo PRO (for PO DOHD2005115), 700ml 28 bottles. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất tách khuôn H285, quy cách 25kg/thùng, hàng mới 100%/ CN (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất tách khuôn XT-500, quy cách 500ml/ bình, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất thụ động Spectra mate 25. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chất trợ tháo khuôn MOTUL STAG 10 (chế phẩm dầu bôi trơn thành phần chính dầu,silicone chống đính) 20kg/thùng (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38119090: CHẤT XÓA BỌT SW072. HÀNG MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chế phẩm chống cáu cặn, ăn mòn (hệ hở) cho hệ thống nóng lạnh tuần hoàn (20Kg/thùng) _ Orgabeat SP-11V [LCD0000842] (nk)
    - Mã HS 38119090: Chế phẩm chống oxy hoá, ăn mòn bề mặt CRC 5.56- 400g (5005), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Chế phẩm làm tăng độ nhớt cho dầu khoáng, có thành phần chính từ hỗn hợp Diethylene glycol; Polyalkylene glycol; phụ gia và nước: UCON (TM) Hydrolube DG-746, Dyed (213.64 Kg/thùng), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: D-10/ Bột pha dầu bình GANXIN OTAZO-15 (0.05kg/Bao) (không tham gia sản xuất sản phẩm) (nk)
    - Mã HS 38119090: Dung dịch chống dính khuôn Apolease (Xylene 5%, Silicone emulsion 15%, Water 80%), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Dung dịch nước rửa kim phun nhiên liệu, Part No: 0881380014, phụ tùng xe ô tô Toyota DẦU, chất liệu Dung dịch, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Dung dịch rửa kim phun nhiên liệu (200ml/280g/chai/120chai,S.N 75%, 2Ethy.Nit15%,124Tri7.5%,Naph0.5%,Kes4%,123Tri4.5%,135Tri1%), Part No: 0881300860, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER (DIESEL), mới 100 (nk)
    - Mã HS 38119090: Dung môi pha sơn, dùng để pha trộn sơn hệ nước ngoài trời- WA-GL-T1 (nk)
    - Mã HS 38119090: FRP-032/ Chất chống dính các loại (CHEMLEASE71-90) (nk)
    - Mã HS 38119090: Ga máy lạnh R22 (dung môi làm mát máy lạnh), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: GPY50/ Chống ẩm (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38119090: GS-24/ Chất chống dính (Amines 1%, Alcohols 3%, Silicones 1%, Fluorines compounds 1%, Wax 3%, Hydrocarbons 1%, Surfactant 1%, Antiseptic 1%). Hàng mới 100%. FRELEASE 1020 (nk)
    - Mã HS 38119090: Hóa chất chống cặn và ăn mòn cho tháp giải nhiệt (Caltreat 233) (20kg/can). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Hóa chất chống cáu bẩn,hóa chất chống ăn mòn và giảm quá trình ăn mòn (Jurby Soft 83) (thành phần:Potassium hydroxide 1-10%, công thức hóa học:KOH) dùng cho tháp giải nhiệt,mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Hóa phẩm khoan Dầu khí DMO86476 Demulsifier, chất phá nhũ dùng trong ngành công nghiệp Dầu khí. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38119090: Hóa phẩm ức chế chống ăn mòn dùng cho khai thác dầu thô CORROSION INHIBITOR EC1304A (Thành phần chủ yếu gồm: Imidazoline acetate, Benzyl-Dimethyl-Dodecyl- ammoni clorua, Axit thioglycolic) (nk)
    - Mã HS 38119090: Hoạt chất làm sạch hệ thống nhiên liệu diesel- Maxx 44DX Diesel TFS, Nhãn hiệu Cyclo, NSX: Niteo Products, 6 chai/ thùng 16 oz (480 ml)/ chai Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Hỗn hợp pentamethylaniline, di(dimethylaminomethyl) phenol, tris(dimethylaminomethyl) phenol,CAS 82919-37-7, C21H39NO4,nguyên liệu sản xuất sơn (nk)
    - Mã HS 38119090: Hợp chất chống gỉ và giảm nhiệt cho đá mài 5 lít/thùng- WEINIG ORIGINAL COOLANT CONCENTRAGE 5 LITRES, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Hợp chất KURITA AX-7234 có tác dụng chống cáu cạn và ăn mòn nước lò hơi, TPHH:Potassium hydroxide 20-30% 1310-58-3, Organic acid, Phosphate0.5-5% 7664-38-2, Organic Polymer compound (nk)
    - Mã HS 38119090: J0240082A00/ Gói hút ẩm (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38119090: M2195097/ Chất ức chế quá trình oxy hóa RD-201 (nk)
    - Mã HS 38119090: M2611226/ Chất phụ gia dùng cho dung dịch mạ điện SOLDERON MHS-W ADDITIV (J) (Methanol 67-56-1: 13%) (nk)
    - Mã HS 38119090: M3542883/ Dung dịch mạ SOLDERON ACID CONC (J) (nk)
    - Mã HS 38119090: M3542891/ Dung dịch mạ SOLDERON TIN CONC 300 (J) (nk)
    - Mã HS 38119090: M893/ Chất phụ gia sản xuất dây điện KE-P-10 (15KG) (nk)
    - Mã HS 38119090: M984A/ Chất phụ gia sản xuất dây điện KE-P-14 (nk)
    - Mã HS 38119090: M992/ Chất phụ gia trộn silicone KE-P-19 (nk)
    - Mã HS 38119090: N43/ Gói chống ẩm (nk)
    - Mã HS 38119090: Nguyên liệu sản xuất mực in: Chất phụ gia, công dụng làm tăng độ nhớt của mực in. ZIRCONIUM PROPIONATE hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38119090: NPL175/ Chế phẩm chống ăn mòn- DIN-150A ANTI-ABRASION AGENT (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 103269173340/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
    - Mã HS 38119090: Nước rửa khuôn XT-300W, 25kg/thùng, hàng mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38119090: NZ142700010/ Chất chống dính khuôn dùng trong sản xuất mũ bảo hiểm, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Phụ gia cho dầu bôi trơn dạng rắn có tác dụng làm tăng độ nhớt- Lubrizol 7308 (420 kgs/pallet). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Phụ gia chống cặn cho ắc quy, dạng viên nhộng,thành phần chính:canxi clorua(30-35%), mã CAS:10043-52-4,nsx BSI,mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Phụ gia chống thấm nước cho sơn bóng, dùng để pha trộn sơn hệ nước- WA-334, CAS: 7732-18-5 (nk)
    - Mã HS 38119090: Phụ gia đã điều chế dùng cho nhiên liệu dùng làm sạch buồng đốt,chứa dầu khoáng gốc dầu mỏ,đã đóng gọi cho bán lẻ(250ml/lon); Fuel system cleaner- 33028E.Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Phụ gia động cơ xăng dùng để pha lẫn vào xăng làm sạch hệ thống nhiên liệu, 1 lọ chứa 90ml (G001770A2). Hãng sản xuất: VOLKSWAGEN GROUP. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Phụ gia dùng sản xuất dầu gia công kim loại: Emulsifier EM 16185 (Amide, chất hoạt động bề mặt, sulfonate, fatty alcohol ethoxylate và dầu khoáng; 200 Kg/thùng), hàng mới 100%. Số CAS: 68920-66-1 (nk)
    - Mã HS 38119090: Phụ gia làm mềm dùng để pha trộn sơn hệ nước- WA-331- CAS: 7732-18-5 (nk)
    - Mã HS 38119090: Phụ gia làm sạch hệ thống phun xăng 3M 08813, 16 Fl oz/chai, 3M ID số 60455064877 (nk)
    - Mã HS 38119090: PHỤ GIA NHỚT HỘP SỐ, TRANSMISSION LEAK SEALANT ATP AT205 (nk)
    - Mã HS 38119090: Phụ gia sản xuất dầu bôi trơn- BIT20 (TP: 1,2-benzothiazolin-3-one, hợp chất kiềm & nước), Mã CAS: 2634-33-5, (200kg/thùng), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Phụ gia xăng PN8815L, 250ml/ chai, (gồm NAPHTHA (PETROLEUM),HYDRODESULFURIZED HEAVY 50-60%, HEAVY AROMATIC SOLVENTNAPHTHA 15-30%), cas:64742-82-1; 64742-94-5, 3M ID số XS002004660 (nk)
    - Mã HS 38119090: PV032/ Túi hạt chống ẩm (nk)
    - Mã HS 38119090: S030-004318/ Bình xịt bảo dưỡng dây curoa 4085 (Dùng để bôi trơn cho dây curoa) (nk)
    - Mã HS 38119090: SH002/ Chế phẩm chống oxy hóa Xlub S-125 Thành phần chính: Components proprieltary <100%,mã cas 61791-28-4,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: UAC/ Bột chống dính DNT 64,mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: V3940939/ Chất chống dính DAIFREE GW-4500, thành phần: Nước (85-95%, Fluoropolymer (<5%), other (1-10%) (nk)
    - Mã HS 38119090: Vật tư tiêu hao cho xe Porsche: Chất phụ gia cho động cơ xăng(100 ML), part no: 00004320902, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: Vật tư tiêu hao: Chất phụ gia cho động cơ xăng(100 ML), part no: 00004320902, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38119090: X011/ Phụ gia dầu tách nước/ WATER DISPLACEMENT IL-42 (15KG/PAIL) (nk)
    - Mã HS 38119010: Bình xịt chống gỉ RP7 350ml, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38119010: Bình xịt chống rỉ RP7 (xk)
    - Mã HS 38119010: Chai xịt chống gỉ sét RP7(Chế phẩm chống gỉ sét) (dầu chống gỉ) (xk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống ăn mòn, 500ml, dùng cho máy đột/ cắt TruMatic. Hàng mới 100%. (xk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống gỉ Ruskan CL-1 FP (Chứa trên 70% nguồn gốc dầu mỏ; 17kg/thùng) hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống rỉ HYP-AD3 (6 lít/can) (xk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống rỉ-TB.1805 (340ml/chai) (xk)
    - Mã HS 38119010: Chất chống rỉ-TBG-746 (1kg/lon) (xk)
    - Mã HS 38119010: Chất ức chế ăn mòn trong hệ thống lò hơi (Sodium sunfit-Na2SO3) LTV 110-BAAM, hợp chất dạng lỏng, 30kg/thùng. Hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38119010: Chất ức chế cáu cặn trong hệ thống lò hơi (Sodium tripolyphophate-Na5P3O10) LTV 110-BACC, hợp chất dạng lỏng,30kg/thùng. Hàng mới (xk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm chất chống gỉ Ruskan CL-1 FP (thành phần gồm chất hoạt động bề mặt và dung môi công nghiệp), đóng trong 4 can (17 kg/can), mã TO36, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm chống ăn mòn, CI-DG05 dùng trong công nghiệp dầu khí, kích thước: 300x150mm.Mới 100% (xk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm chống gỉ (Chế phẩm chống rỉ sét) V-T-I Tablet (1000 Viên/Can) (xk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm chống gỉ dạng lỏng (450 ml/ Bình) (Bình chai), hàng mới: 100% (xk)
    - Mã HS 38119010: Chế phẩm chống gỉ và ăn mòn kim loại (ACRETAN HARDENER)(Thành phần: n-Butyl acetate,Acetic acid ethyl ester,1,6-Diisocyanatohexane homopolymer,)(1.64 L/CAN)(Mới 100%) (xk)
    - Mã HS 38119010: Dầu chống gỉ RP7 (xk)
    - Mã HS 38119010: Dầu chống gỉ RP7- 300g, 422ml (xk)
    - Mã HS 38119010: Dầu chống gỉ- WD-40 (xk)
    - Mã HS 38119010: Dầu chống gỉ- WD-40 USA, 412ml (xk)
    - Mã HS 38119010: Dầu chống rỉ RP7 (xk)
    - Mã HS 38119010: Dầu RP7 420mml/Chế phẩm chống rỉ sét (dầu chống sét) (xk)
    - Mã HS 38119010: Hóa chất MELDIP CU-5600; 20 lít/can, hàng mới 100%. (xk)
    - Mã HS 38119010: Lọ xịt chống han rỉ, quy cách: RP7, mới 100% (xk)
    - Mã HS 38119010: Mỡ khô nhanh Moly Dry 5510 Spray, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38119010: RP7 (Dung dịch chống gỉ, 300g/chai) (xk)
    - Mã HS 38119090: 710/ Chất chống mốc (xk)
    - Mã HS 38119090: ANYONE-NLC106411/AN10/ Chất phụ gia NBK-02 (thành phần: Xylene 16~26%, Propylene glycol methyl ether acetate 10~20 %,Toluene 6~16 %). Hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38119090: Chất chống thẩm thấu, (chất ức chế thẩm thấu ngược 1%-2%),(thành phần: nước khử ion 55% mã cas: 7732-18-5, ATMP 12% mã cas: 6419-19-8, PAAS 13% mã cas: 9003-04-7, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38119090: Dầu chống gỉ QQ71, 500ml/lọ.Dùng để vệ sinh khuôn ép nhựa. (xk)
    - Mã HS 38119090: Dầu wd 40, 300ml/lọ (xk)
    - Mã HS 38119090: Dầu Wd40, 300ml/lọ (xk)
    - Mã HS 38119090: LibbCide 5702 (Chất kiểm soát vi sinh Nitrolopropion (O2N(CH2)2CO2H) & phụ gia) (xk)
    - Mã HS 38119090: LibbGuard 8901 (Chất kiểm soát ăn mòn và đóng cáu Potasium Hydroit (KOH) & phụ gia) (xk)
    - Mã HS 38119090: LibbGuard 9711 (Chất ngăn chặn oxy, Sodium Sulfite (Na2SO3) & phụ gia) (xk)
    - Mã HS 38119090: LibbGuard 9712 (Chất ức chế ăn mòn bay hơi Isopropanol (CH3CHOHCH3) & phụ gia) (xk)
    - Mã HS 38119090: LibbGuard 9810 (Chất xử lý độ cứng và cáu cặn lò hơi Phosphate (NaPO3) & phụ gia) (xk)
    - Mã HS 38121000: 0021/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (BTO-31LF, hóa chất dùng để sản xuất đế giày) (nk)
    - Mã HS 38121000: 0061/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (nk)
    - Mã HS 38121000: 010/ 3M- Chất xúc tác, xúc tiến lưu hoá cao su đã điều chế (nk)
    - Mã HS 38121000: 010/ MIX-4- Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế. (nk)
    - Mã HS 38121000: 010/ MIX-4 Chất xúc tiến lưu hoá cao su đã điều chế (nk)
    - Mã HS 38121000: 010/ PL-60 Chất xúc tiến lưu hoá cao su đã điều chế (nk)
    - Mã HS 38121000: 010/ S-80 Chất xúc tiến lưu hoá cao su đã điều chế (nk)
    - Mã HS 38121000: 01-CH-00061/ RASPERSE CU A110- Chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế có thành phần chính là Zinc, dạng lỏng (nk)
    - Mã HS 38121000: 102/ Chất xúc tiến lưu hoá đã điều chế- B75 DM (nk)
    - Mã HS 38121000: 10515/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su- CURING AGENT; TP: dibenzothiazyl disulfide, dạng rắn (TB 2442/TB-KĐ3, ngày 09/11/2017) (nk)
    - Mã HS 38121000: 10520/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su- ACCELERATOR; TP: tetrabenzylthiuram disulfide trong chất mang Copolyme etylen (TB 2684/TB-KĐ3, ngày 28/11/2017) (nk)
    - Mã HS 38121000: 10612/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su- Atnen SAT-150 (chứa hỗn hợp lưu huỳnh hòa tan và lưu huỳnh không hòa tan 80%, cao su Ethylene Propylene 20%; mã CAS: 9035-99-8) dùng liên kết ngang cao su (nk)
    - Mã HS 38121000: 11A/ Chất xúc tiến newmix các loại (kết quả PTPL số: 1762/TB-PTPL ngày 14/07/2016) (nk)
    - Mã HS 38121000: 14/ Hợp chất xúc tiến cao su,thành phần disulfua 10-20%, trisulfua20-50%,tetrasulfide20-40%,polysulfide 10-30%,chloropropyltriet<3%, tạp chất <1%. (nk)
    - Mã HS 38121000: 15/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su TS-80,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: 19M/ Chất phụ gia tổng hợp (HYDROCARBON RESIN S-261) (nk)
    - Mã HS 38121000: 23-02 Phụ gia lưu hóa-Chất xúc tiến lưu hoá cao su đã điều chế-CBS Accelerator, thành phần: N-Cyclohexylbenzothiazole-2sulfenamide (cas:95-33-0). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: 29/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su NS-80,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: 3/ IONOL LC. Chế phẩm chống oxy hóa cho plastic có thành phần chính là butylated hóa của cresol và dicyclopentadiene, dạng bột. Kq PTPL số: 448/TB-PTPL. Dùng trong sản xuất đế giày. (nk)
    - Mã HS 38121000: 3000349/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su có thành phần chính là Diphenylguanidine/KUMAC-D, hàng mới 100%, mã CAS 102-06-7, CTHH C13H13 (nk)
    - Mã HS 38121000: 3000618 Chế phẩm lưu hóa cao su, thành phần chính gồm lưu huỳnh, lưu huỳnh được polyme hóa, dầu parafin..., dạng viên, hình trụ/IS-70, mã CAS 9035-99-8 (nk)
    - Mã HS 38121000: 3000618/ Chế phẩm lưu hóa cao su, thành phần chính gồm lưu huỳnh, lưu huỳnh được polyme hóa, dầu parafin..., dạng viên, hình trụ/IS-70, mới 100%, Mã CAS 9035-99-8 (nk)
    - Mã HS 38121000: 3002206 Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế/ACCELERATOR NS, hàng mới 100%, mã CAS 95-31-8, CTHH: C11H14N2S2 (nk)
    - Mã HS 38121000: 3002647 Chất xúc tiến lưu húa cao su đã điều chế/ACCELERATOR DZ(CH), hàng mới 100%, mã CAS 4979-32-2, CTHH C19H26N2S2 (nk)
    - Mã HS 38121000: 3002647/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế/ACCELERATOR DZ(CH), hàng mới 100%, mã CAS 4979-32-2, CTHH C19H26N2S2 (nk)
    - Mã HS 38121000: 3004969/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế/ PDM-75M/B (EPDM), hàng mới 100%, mã CAS 3006-93-7 (nk)
    - Mã HS 38121000: 32/ Chất xúc tiến, lưu hóa cao su đã điều chế (6PPD) (nk)
    - Mã HS 38121000: 57/ Chất lưu hóa cao su (50% A118-R1) Mã hàng GLOVE_PT-10 TKNK NPL 101986646530/E31 03/05/2018 (nk)
    - Mã HS 38121000: 58/ Chất lưu hóa cao su (50% A387) Mã hàng GLOVE_PT-10 TKNK NPL 102040335020/E31 02/06/2018 (nk)
    - Mã HS 38121000: 580/ Chất phụ gia cao su (ANTIOXIDANT) chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su) (nk)
    - Mã HS 38121000: 71/ Chất phụ gia tổng hợp- Additive- RUBBER AGING INHIBITOR (SP) nhập theo dòng hàng số 04 của TKNQ (Hàng mới, dùng trong ngành giày) (nk)
    - Mã HS 38121000: 83M/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (Chất phụ gia tổng hợp) (Silane Coupling Agent A-172) (nk)
    - Mã HS 38121000: 9/ Chất xúc tác (VULCAPELLET DM-75), CAS NO: 120-78-5 (75%), 9003-55-8 (25%) (nk)
    - Mã HS 38121000: 9/ Chất xúc tác-EASY FLOW-R10 (nk)
    - Mã HS 38121000: 96M/ Chất phụ gia tổng hợp (POLYRTHYLENE WAX HQ-2222) (nk)
    - Mã HS 38121000: A/16.4/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế- SI 264-50GR agent(GD 4260/N3.10/TD ngày 27/01/2011)(nguyên liệu sx giày) (nk)
    - Mã HS 38121000: A/16-1/ Chất xúc tác các loại- 60NS/R60 DIETHYLENE GLYCOL (GD số 2396/N3.12/TĐ ngày 19/09/2012) (NPL sản xuất giày) (nk)
    - Mã HS 38121000: A/16-1/ NPL sx Giày: Chất xúc tác các loại- FA 19800 ADDITIVES(đã được kiểm hóa tại TK 102513830201/E31 ngày 05/03/2019, hàng không thuộc tiền chất, hóa chất nguy hiểm) (nk)
    - Mã HS 38121000: A-014/ Dispersing agents (OBSH-50E): (chất xúc tiến lưu hóa cao su- Hóa chất dùng trong ngảnh cao su) (nk)
    - Mã HS 38121000: A-016/ Accelerator (MBTS-75) (bột tăng tốc- Hóa chất dùng trong ngảnh cao su)-Chuyển nội địa tờ khai: 103270186500/E31 ngày 18/04/2020. Dòng số 3 của tờ khai nhập. (nk)
    - Mã HS 38121000: a10/ Chất xúc tiến lưu hoá cao su đã điều chế DIPHENYL GUANIDINE MBTS-80GE/F120A (KQGD: 1387/N3.13/TĐ ngày05/09/2013) (nk)
    - Mã HS 38121000: A2226934A/ Chất lưu hóa silicone TC-12K (nk)
    - Mã HS 38121000: A387/ Chất lưu hóa cao su (50% A387 COMPOSITE DISPERSION) (nk)
    - Mã HS 38121000: ACCEL TET-R/ Chất phụ gia- ACCEL TET-R (nk)
    - Mã HS 38121000: ACCELERATOR/ Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế 14S-FL (nk)
    - Mã HS 38121000: ADA013./ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế (RUBBER ACCELERATOR SI-50), thành phần chính là Silane và Ethylene Propylene Diene Monomer, dạng rắn, nhà sản xuất LONGHI (nk)
    - Mã HS 38121000: AJLH01/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38121000: B/16-2/ Chất xúc tác điều chế cao su- ROBAC AS100PM40SBR (theo thông báo kết quả giám định số: 1749/N3.12/TĐ ngày 28/06/2012) (nguyên liệu phục vụ cho sx giày xuất khẩu) (nk)
    - Mã HS 38121000: B/20-5 Oxit kẽm- Zinc oxide- 80 master batch- TIO2-60 MASTER BATCH (CLH của TK số 103344609320/E31 ngày 03/06/2020 mục 4) (nk)
    - Mã HS 38121000: B/20-5/ Oxit kẽm- Zinc oxide- 80 master batch (có KQGĐ 0314/TB-KD4 của tk: 101581769921/A12) (NPL SX giày) (nk)
    - Mã HS 38121000: BC-40B-PD/ Chất phụ gia PERKADOX BC-40B-PD (nk)
    - Mã HS 38121000: C08AA01/ Phụ gia cao su (nk)
    - Mã HS 38121000: CCD1/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su S-170 agent (chất xúc tác) tp:ZinC strearat, Nước, Chất nhũ hóa. CAS:557-05-1 sử dụng làm nguyên liệu sản xuất đế giày. (nk)
    - Mã HS 38121000: CD/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su,đã điều chế (MBTT-70),thánh phần hóa học chính: Tetramethyl Thiuram Disulfide, Cas no: 137-26-8,không nhãn hiệu,hàng mới 100%-ACCELERATOR M/B TT-70 (nk)
    - Mã HS 38121000: CD/ Chế phẩm hóa học có thành phần chính là lưu huỳnh và dầu khoáng (hàm lượng 20%) dùng lưu hóa cao su (Chất xúc tiến lưu hóa cao su,đã điều chế),thành phần hóa học: Insolubule Sulfur và Naphthenic (nk)
    - Mã HS 38121000: Chấc xúc tác cao su đã điều chế: EG-3 (Cas no: 120-78-5, 204-424-9,613-135-00-0) (đã kiểm hàng TK: 102723401801) (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất chống oxy hóa cho cao su 29-RA07K,thành phần chính là Poly(2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline) (thông báo1289).Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất gia tốc xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế Benzothiazyldisulfide (C14H8N2S4)-NOCCELER DM-P, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất lưu hóa cao su đã điều chế (Supervuler WY9188), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất lưu hóa cao su(50% FE737)(Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế dùng trong sản xuất găng tay cao su, thành phần chính là Kẽm oxit) số cas:1314-13-2,số giám định:1113/N3.18/ĐG,ngày27/06/2018 (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất lưu hóa caosu LZNO(zin oxide dùng sản xuất đế giày caosu) (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất lưu hóa dùng cho con lăn tích điện METALOC N-36 (Methyl ethyl ketone 25-30%, Methyl isobutyl ketone 25-30%, Methoxy propanol 10-15%), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất phụ gia làm ổn định cao su (48E650P) dùng để sản xuất ống cao su dẫn nhiên liệu làm mát máy ô tô, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất WH-1, giúp lớp phủ bóng sản phẩm cao su nhanh khô (gồm: Silane coupling agent/ Methanol) (nk)
    - Mã HS 38121000: Chat xu ly Primer NA-015BR hỗn hợp các hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh, kẽm, chất nhũ hóa, phân tán trong môi trường nước Tp: Water 85%, Surfactant 1%, Vulcanizing agent 5%, Synthetic Resin 1%. (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất xúc tác ACCELERATOR DPTT lưu hóa cao su đã điều chế,dạng bột,dùng để sx bảo ôn cao su xốp cách âm cách nhiệt,25kg/ bao.Hiệu:UHOO.Dipentamethylen ethiuram tetrasulfide Số CAS: 120-54-7.Mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất xúc tác dạng tấm TVN-1 lưu hóa cao su đã điều chế, thành phần chính là dipentamethylene thiuram tetrasulfide,copolyme vinyl axetat, kích thước 106cmx56cm, dùng để sản xuất bảo ôn cao su. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất xúc tác làm lưu hóa cao su ME41-B-1K có chứa ZINC STEARATE (1kg/1set). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: Chat xuc tac luu hoa cao su- ACU-COM KVN200A. (đã PTPL số 85/TB-KĐ3 ngày 20/01/2017) (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất xúc tác lưu hóa cao su SI69-50 dùng trong sản xuất đế giày mới 100%,Xuất xứ China, CAS:40372-72-3 công thưc hóa học (C2H503SICH2CH2CH2)2S4 (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất xúc tác trong quá trình lưu hóa cao su TFANa (thành phần chứa Sodium trifluoroacetate 98%, tác dụng làm tăng tính dẫn điện của cao su sau khi lưu hóa), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất xúc tác xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế- ANTIOXIDANT#168, dạng hạt (25KG/CTN), hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất xúc tiến cao su: Rubber Accelerator KB-440L (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất xúc tiến cho cao su đã điều chế, thành phần chính là hỗn hợp dẫn xuất của benzothiazol trong chất màng polyme, RUBBER ACELERATOR (TMQ). THEO KQPTPL 1066/TB-KĐ3 7/7/2017, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: CHẤT XÚC TIẾN DÙNG TRONG BĂNG TẢI LỎI THÉP NOBS GRANULE MÃ CAS 120-77-2. HÀNG MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất xúc tiến lưu hóa cao su (gia công đế) R-1987A,R009 dòng hàng thứ 1 TKN 102555688210 sd cho 4729 đôi đế, 1 đôi sd 0.0014 kg, đơn giá 4.095 usd (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất xúc tiến lưu hoá cao su AC-3000, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất xúc tiến lưu hóa- Hóa chất dùng trong ngành cao su (KEZADOL GR). Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38121000: Chất xúc tiến quá trình lưu hóa cao su DMTD, phục vụ nghiên cứu, 0.16kg/pack, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38121000: CHAT XUC TIEN/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su/ UV ABSORBER UV-904, CAS NO: 57834-33-0, 115035-49-9 (nk)
    - Mã HS 38121000: Chế phẩm xúc tiến cao su đã điều chế CZ1-019 KETTLITZ-KEZADOL GR (14 KGS/ BAG), HSX: Kettlitz-Chemie GmbH & Co. KG- Dùng trong sản xuất sản phẩm cao su, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: Chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế có thành phần chính là Dipentamethylene thiuram tetrasulphide và phụ gia, dạng hạt: DPTT 75G (18Kgs/Carton). PTPL số: 11808/TB-TCHQ (14.12.2015) (nk)
    - Mã HS 38121000: CLH/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su/ ROBAC AS100 PM40 SBR (500.00KG500.00KGM) (nk)
    - Mã HS 38121000: CM-07-05/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su Revitalmaster ZnO (Zinc oxide, Polymer Binder and Dusting Agent) (nk)
    - Mã HS 38121000: CM-07-06/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su Revitalmaster DM (Dibenzothiazyl disulfide, Polymer Binder and Dusting Agent) (nk)
    - Mã HS 38121000: CPG/ chất phụ gia ACCELERATOR-NS-80 (Là chế phẩm dùng làm chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế có thành phần chính là N-tert-butyl-2-benzothiazolesulfenamide(95-31-8) và phụ gia dạng hạt) (nk)
    - Mã HS 38121000: CPG/ Chất phụ gia ANTIOXIDANT CH-33 (Alcohols (fatty alcohols) propionate: 693-36-7; Methylphenol/Butyphenol: 85-60-9; phosphate and other ingredients: 3050-88-2; là chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su) (nk)
    - Mã HS 38121000: CPG/ Chất phụ gia FOAMING AGENT,chế phẩm dùng trong lưu hóa cao su có thành phần gồm Styrene phenol,25KG/BAG (nk)
    - Mã HS 38121000: CPG/ Chất phụ gia K1201 có thành phần từ Poly(ethylene Vinyl Acetate): 88-90%, CarbonateSalt:2-4%, Inorganic silicon salt:2-4%,Organic Silane Component:4-6% (25kg/bag),dùng để s/xuất gia công đế giầy (nk)
    - Mã HS 38121000: CPG/ Chất phụ gia R1987/A dạng hỗn hợp có thành phần: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), (Z)-9-octadecenoyl--hydroxy-(Z)-:85%, Octadecanoic acid, calcium salt:15% (25kg/ctns),dùng để s/xuất gia công đế giầy (nk)
    - Mã HS 38121000: CPG/ Chất phụ gia S683 SASOLWAX có thành phần từ: Paraffin waxes hydrocarbon waxes < 40 %,Paraffin waxes and hydrocarbon waxes, microcrystalline > 60 %,và chất khác, PALLET (nk)
    - Mã HS 38121000: CPG/ Chất phụ gia VULCAMIX #6-GR (thành phần: N,N-Dicyclohexyl-2-Benzothiazole(4979-32-2), Zinc dimethyl dithiocarbamate (137-30-4), Polymer(9010-79-1), Plasticizer (8013-07-8) (nk)
    - Mã HS 38121000: CPG/ Chất phụ gia ZNO3(TP: ZNO (1314-13-2), other) (NL mới 100%) là hỗn hợp xúc tiến cao su đã điều chế có tác dụng tạo độ bền, chắc cho đế giầy (nk)
    - Mã HS 38121000: CPG/ Chế phẩm xúc tiến lưu hoá cao su đã điều chế có thành phần chính là 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE: 80% và Ethylene Propylene Rubber: 20%.Phụ gia cao su NS-80.20KG/Carton (nk)
    - Mã HS 38121000: CPG/ Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế B75 DM (Có thành phần chính là hợp chất dibenzo-thiazyl disulfide, polyme, dạng hạt, Dùng trong sản xuất giầy dép) (nk)
    - Mã HS 38121000: CPG/ Phụ gia cao su ACCELERATOR MAC-2, chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su có thành phần Composite accelerator 75%,Elastomeric binder 25%,25KGS/CTN (nk)
    - Mã HS 38121000: CPG/ Phụ gia cao su KE-7699 (T.phần: Zinc O,O,O',O'-tetrabutyl bis (phosphorodithioate)):55%,DibutylCarbamodithioic acid sodium salt:20%,EPDM: 25% (nk)
    - Mã HS 38121000: CPG/ Phụ gia cao su NS-80 (2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE: 95-31-8/ Ethylene Propylene Rubber: 9010-79-1), dùng trong gia công sản xuất đế giầy) (nk)
    - Mã HS 38121000: CPG/ Phụ gia cao su VULCANIZING AGENT-S-80 (là chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su để điều chế có thành phần chính là Sulfur (cas no:7704-34-9)) (nk)
    - Mã HS 38121000: CPG/ Phụ gia cao su ZT-0630,chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su có T/phầnN-tert-butyl-2-benzothiazole 25%,Bis[dibutoxyphosphinothioyl thio]zinc 40%,Ethylene propylene rubber 20%,WHITE CARBON BLACK 15% (nk)
    - Mã HS 38121000: CR24/ Chất xúc tác- PEARL POWDER (nk)
    - Mã HS 38121000: CS-FLUELAS/ Chất lưu hóa cao su CROSSLINKING AGENT ITEM NO. LUPEROX DC40P-SP2, không tham gia sản xuất sản phẩm (nk)
    - Mã HS 38121000: CXL/ Primers (299B)- Chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su có thành phần từ zinc dibutyl dithiocarbamate, dung môi và phụ gia, dạng lỏng.Theo TB 631/TB-KĐ 3 ngày 04/05/2017 (nk)
    - Mã HS 38121000: CXT/ Chất xúc tác(Chất xúc tiến cao su) (nk)
    - Mã HS 38121000: CXT2/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế dạng bột thành phần chính là lưu huỳnh và dầu hydrocarbon có nguồn gốc từ dầu mỏ(CRYSTEX(TM) HD OT 20) CAS:9035-99-8,64742-52-5,mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38121000: CZ-70/ Chất phụ gia cao su, Newmix CZ-70, dùng để tăng độ dẻo của cao su (nk)
    - Mã HS 38121000: CZ-80R/ Chất phụ gia cao su, Newmix CZ-80R, dùng để tăng độ dẻo của cao su (nk)
    - Mã HS 38121000: DISPERMAC CBS-80b/ Chất phụ gia CBS-80b (nk)
    - Mã HS 38121000: DISPERMAC MBT 80/ Chất phụ gia MBT 80 (nk)
    - Mã HS 38121000: DISPERMAC S-80s/ Chất phụ gia S-80s (nk)
    - Mã HS 38121000: DISPERMAC TRA 75/ Chất phụ gia TRA 75 (nk)
    - Mã HS 38121000: DM-70/ Chất phụ gia cao su, Newmix DM-70E, dùng để tăng độ dẻo của cao su (nk)
    - Mã HS 38121000: DPL08 Oxit kẽm- zinc oxide-60 master batch (có KQGĐ 314/TB-KD9 của tk:101581769921/A12) (NPL SX giày) (nk)
    - Mã HS 38121000: DY39-067/ Phụ gia cao su (nk)
    - Mã HS 38121000: EA2310/ Chất xúc tác các loại (chất xúc tiến lưu hóa cao su)- RUBBER ACCELERATOR ZH-1910G hàng kiểm hóa tại tk số 103171614231 (ngày 28/02/2020) hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: EA2310/ Chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su có thành phần từ kẽm oxit và phụ gia, dạng hạt-ZNCO3 Giám định số:0665/TB-KĐ4(22/06/2018) (nk)
    - Mã HS 38121000: FE288/ Chất lưu hóa cao su (50% FE288 COMPOSITE DISPERSION) (nk)
    - Mã HS 38121000: FE387/ Chất lưu hóa cao su (50% FE387 COMPOSITE DISPERSION) (nk)
    - Mã HS 38121000: FJ-316/ Chất xúc tác làm lưu hoá cao su NOCCELER M-P (2-Mercaptobenzothiazole 98%). Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38121000: FLOW-H-103/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su/ H103 (Cas no.: 64742-16-1; 9005-90-7; 14464-46-1) (nk)
    - Mã HS 38121000: GLNL019/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (nk)
    - Mã HS 38121000: GS002/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế 5-GR/6-GR dùng để sản xuất đế giày (nk)
    - Mã HS 38121000: HA32/ Hợp chất xúc tiến lưu hóa cao su, thành phần chính là hợp chất Alkylphenol Disulfide CAS No: 68555-98-6 và silicat CAS no: 1344-95-2,ACCELRATOR(GUS-34),không nhãn hiệu,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: HC000078/ Chất xúc tiến lưu hóa làm mềm găng (Polykote LN) (nk)
    - Mã HS 38121000: HC000169(HC000120)(60)/ Chất lưu hóa cao su (50% FE 737) Zinc Diethyldithio Carbamate, Zinc Oxide (nk)
    - Mã HS 38121000: HC14/ Chất xúc tiến làm lưu hóa cao su đã điều chế (loại TAIC dạng bột dùng làm giày) (nk)
    - Mã HS 38121000: HC14/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế (Loại S-80GE dùng làm giày) (nk)
    - Mã HS 38121000: HC36/ Chất lưu hóa cao su đã điều chế, thành phần chính là hợp chất lưu huỳnh dùng để sản xuất đế giày- YMK-S80 (nk)
    - Mã HS 38121000: HC40/ Chất phụ gia tổng hợp (Chất xúc tiến lưu hoá cao su tổng hợp)dùng để sản xuất đế giày- YMK-NS80 (nk)
    - Mã HS 38121000: HCLH/ Hóa chất lưu hóa (Chất xúc tiến lưu hoá cao su đã điều chế) (KQGĐ: 3093/N3.11/TĐ, Ngày 24/10/2011)- ROBAC AS100PM40SBR (nk)
    - Mã HS 38121000: HCLH/ Hoá chất lưu hoá (Rhenofit 1987) (nk)
    - Mã HS 38121000: HK3/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (nk)
    - Mã HS 38121000: HK9/ Chất phụ trợ tạo xốp (bột hoạt tính) FZNO (nk)
    - Mã HS 38121000: Hóa chất- chất xúc tiến MBT-80_ C7H5NS2_ CAS 149-30-4 (nk)
    - Mã HS 38121000: HÓA CHẤT CHỐNG LÃO HÓA DÙNG TRONG BĂNG TẢI LỎI THÉP BLE-W. MÃ CAS 6267-02-3. HÀNG MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: Hóa chất dùng trong ngành cao su (AKTIOL) (nk)
    - Mã HS 38121000: Hỗn hợp xúc tiến cao su lưu hóa đã điều chế Deurheo 25X, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế DTDM-80GE, TP gồm: 4,4'-Dithiodimorpholine 79-81% Cas no:103-34-4, EPDM binder 19-21% Cas no:25038-36-2, dạng hạt, 25kg/bao, mới 100%- 556/TB-KDD1 24.12.19 (nk)
    - Mã HS 38121000: Hợp chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế có thành phần chính gồm kẽm oxit,canxi carbonat trong chất mang polymer- CZ1-007 ACTIVITY ZINC OXIDE C-75 (KQGĐ số: 265/TB-KĐ) (25/11/16) (nk)
    - Mã HS 38121000: HQ-222-Chất phụ gia(FOAMING AGENT HQ-222,25 Kg/Kiện) (nk)
    - Mã HS 38121000: IM-04/ Chất xúc tác làm lưu hoá cao su NOCCELER TT-P có chứa (Tetraethylthiuram disulfide 98% min) (C6H12N2S4). Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38121000: IM-70/ Chất xúc tác làm lưu hóa cao su Kayacumyl D-40C có chứa Calcium carbonate 60%,Dicumyl peroxide 40%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: IS-80: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (80 % là Insoluble sulfur, 20 % là EPDM) (nk)
    - Mã HS 38121000: IV.5/ Chất phụ trợ chế biến: SI-50 (IS60-75E); SỐ CAS: 9035-99-8; TÊN KHOA HỌC: SOVMER IS60-75GE; CTHH: O (nk)
    - Mã HS 38121000: JS06/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (Sanceler M (2-Mercaptobenzothiazole, C7H5NS2, Cas No. 149-30-4)) (Hàng mới 100%)(không dùng trong y tế) (nk)
    - Mã HS 38121000: KS55/ Chất xúc tác xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế, YC-881A. Hàng mới 100%, (nk)
    - Mã HS 38121000: KS65/ Chất lưu hóa cao su đã điều chế AL-450 (nk)
    - Mã HS 38121000: LH-101 Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR LH-101, 20 Kg/Kiện) (nk)
    - Mã HS 38121000: LH2/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế, loại CBS-80 (80% là N-Cyclohexyl-2-benzothi azole sulfenamide, 20% là Elastomeric binder), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: LH-BHT Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR LH-BHT,25 Kg/ Kiện) (nk)
    - Mã HS 38121000: LHCS/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su/ AFRASION AGENT SI 264-50GR(Gđ số549-07/03/2011) (nk)
    - Mã HS 38121000: LH-GA-Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR-LH-GA, 20Kg/Kiện) (nk)
    - Mã HS 38121000: LHZN-ST-1/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (ZINC Stearate LHZN-ST),(Nhà sản xuất: EASE SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED, 20 Kg/ Bao) (nk)
    - Mã HS 38121000: M0026/ Chất xúc tác cao su Silicone (1hộp 1kg), dùng phối trộn với cao su. (nk)
    - Mã HS 38121000: M0262/ Chất xúc tác cao su Silicone (1hộp 1kg), dùng phối trộn với cao su. (nk)
    - Mã HS 38121000: M1099/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su TC-20B (nk)
    - Mã HS 38121000: M1460104/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su C-19A (nk)
    - Mã HS 38121000: M1606177/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su RD-7 (nk)
    - Mã HS 38121000: M2195105/ Chất phụ gia lưu hóa cao su MR-91 (nk)
    - Mã HS 38121000: M2196343/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su RD-4 (Isopropyl alcohol 67-63-0 < 1%) (nk)
    - Mã HS 38121000: M2226934/ Chất lưu hóa silicone TC-12K (nk)
    - Mã HS 38121000: M2226934B/ Chất lưu hóa silicone TC-12K (18KG) (nk)
    - Mã HS 38121000: M2271856/ Chất phụ gia lưu hóa cao su TC 25C (400GM) (nk)
    - Mã HS 38121000: M2285187/ Chất phụ gia sản xuất dây điện KE-P-12 (nk)
    - Mã HS 38121000: MBT-80 Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(ACCELERATOR AGENTS MBT-80, 25 Kg/ Kiện) (nk)
    - Mã HS 38121000: MBT-80: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (80% là Mercaptobenzothiazole, 20 % là chất khác) (nk)
    - Mã HS 38121000: MBTS-75 Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR MBTS-75, 25 Kg/ Kiện) (nk)
    - Mã HS 38121000: MBTS-75/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(loại MBTS-75 thành phần chính là hợp chất dibenzothiazyl disulphide trong chất mang polymer dùng làm giày) (nk)
    - Mã HS 38121000: MBTS-75: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (75 % là Dibenzothiazole disulfide, 25% là Ethylene Propylene Diene Monomer r) (nk)
    - Mã HS 38121000: MJAP00003/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su FS-508 (nk)
    - Mã HS 38121000: MJAQ00001/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su FS703 (nk)
    - Mã HS 38121000: MP00011/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế dùng trong sản xuất đế giày, RUBBER ACCLERATOR YC-881, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: MT00005/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su dùng trong sản xuất đế giày PERKADOX 14S-FL (nk)
    - Mã HS 38121000: N4178/ Chất xúc tiến- N4178 Sanceler DM-PO (Mã CAS: 120-78-5)- NLSX LỐP XE CAO SU (nk)
    - Mã HS 38121000: N4178/ Nguyên liệu sx lốp xe cao su: Chất xúc tiến- N4178 Sanceler DM-PO (Mã CAS: 120-78-5) (nk)
    - Mã HS 38121000: N4311/ Nguyên liệu sx lốp xe cao su: chất xúc tiến thành phần chính là Bột lưu huỳnh- N4311 Mucron OT-20 (Mã CAS: 64742-52-5; 64741-96-4; 98-83-9) (nk)
    - Mã HS 38121000: ND13/ Chất phụ gia cao su (chất lưu hóa cao su) S-80 (nk)
    - Mã HS 38121000: Nguyên liệu sx lốp xe cao su: Chất xúc tiến- N4235 Nocceler DZ-G (Mã CAS: 4979-32-2) (nk)
-     - Mã HS 38121000: NK22/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế LUPEROX 231 A gồm 90% (1,1-Di-(tert-butylperoxy)-3,3,5-trimethylcyclohexane và 10% Isododecane (nk)
    - Mã HS 38121000: NL0057/ Chất xúc tiến lưu hoá cao su (S-80) (nk)
    - Mã HS 38121000: NL14/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (RUBBER ACCELERATOR(FS-205) (nk)
    - Mã HS 38121000: NL16/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (S-80 (là hợp chất của Soluble sulfur và ethylene propylene diene monomer)). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: NL2002/ Chất phụ gia cao su (nk)
    - Mã HS 38121000: NL33/ Chất xúc tác cao su và EVA (CATALYSTS RUBBER, EVA ATNEN ZNO-80) (80% Zinc Oxide- CAS: 1314-13-2, 20% Polymer Dispersing Agent) (Dạng rắn- 25KG/Thùng carton) (nk)
    - Mã HS 38121000: NLHC005/ ACCELERATOR M2 (chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế)(CAT:14808-60-7) (nk)
    - Mã HS 38121000: NoccelerBZ/ Chất phụ gia (dùng để xúc tiến lưu hóa cao su: Thành phần: zincdichloride, dibutylcarbamodithioic)) (nk)
    - Mã HS 38121000: NP50/ Chất xúc tác-ACCELERATOR (TS-80) (nk)
    - Mã HS 38121000: NPL046/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (hàng mới 100%)- IS-75GE SULFUR (Mặt hàng đã được kiểm hóa viên xác định mã số thuế của tờ khai: 101597467531/E31 ngày 08/09/2017) (nk)
    - Mã HS 38121000: NPL084/ Chất phụ gia Sanceler (Thành phần chính Sodium diethyldithiocarbamate, NaEDC), CAS: 148-18-5 (nk)
    - Mã HS 38121000: NPL11/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế (ZDEC), để trộn với mủ cao su, dùng cho SX găng tay (nk)
    - Mã HS 38121000: NPL138/ Rubber Agent HP-91-10 (nk)
    - Mã HS 38121000: NPLVN053/ Chất phụ gia làm lưu hóa cao su- (Rhenocure ZDEC, Cas: 14324-55-1, CTHH: C10H20N2S4Zn, 20kg/bao) (nk)
    - Mã HS 38121000: NX-14/ VulkMix #2-GR chất xúc tiến lưu hóa cao su dùng trong gia công đế giày, dạng bột, 25 kg/bao (nk)
    - Mã HS 38121000: NX-15/ VulkMix #6-GR chất xúc tiến lưu hóa cao su dùng trong gia công đế giày, dạng bột, 25 kg/bao (nk)
    - Mã HS 38121000: NXKT-16/ Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế (Nhãn hàng hóa: LH-BHT, 25 kg/ Bao) (nk)
    - Mã HS 38121000: P00022/ Chất xúc tác (ZINC STEARATE) dùng trong sản xuất đế giày (nk)
    - Mã HS 38121000: PC16-2: Chất xúc tác điều chế cao su- MBTS-75(KE7363) CURING AGENT(GĐ: 3576/N3.7/TĐ, ngày 12/07/2007, hàng không thuộc tiền chất, hóa chất nguy hiểm) (nk)
    - Mã HS 38121000: PercmylD40/ Chất phụ gia (dùng để xúc tiến lưu hóa cao su- Thành phần: Dicumyl peroxide, Polyisobutylene, Colloidal silicone dioxide) (nk)
    - Mã HS 38121000: Perkdocs14-40/ Chất phụ gia (dùng để xúc tiến lưu hóa cao su: Thành phần: peroximol, luperox) (nk)
    - Mã HS 38121000: PG 14-40/ Chất phụ gia 14-40 (nk)
    - Mã HS 38121000: PG CBS 50/ Chất phụ gia M/B E- CBS 50 (nk)
    - Mã HS 38121000: PG CBS-80/ Chất phụ gia DISPERMAC CBS- 80 (nk)
    - Mã HS 38121000: PG DM-G/ Chất phụ gia DM-G (nk)
    - Mã HS 38121000: PG ETU80/ Chất phụ gia Rhenogran ETU80 (nk)
    - Mã HS 38121000: PG MBTS80S/ Chat phụ gia DISMERMAC MBTS80S (nk)
    - Mã HS 38121000: PG TBBS-75s/ Chất phụ gia DISPERMAC TBBS-75s (nk)
    - Mã HS 38121000: PG TMTD 80/ Chất phụ gia DISPERMAC TMTD 80 (nk)
    - Mã HS 38121000: PG TMTD80S/ Chất phụ gia (nk)
    - Mã HS 38121000: PG TRA/ Chất phụ gia TRA (nk)
    - Mã HS 38121000: PG VULNOC R/ Chất phụ gia VULNOC R (nk)
    - Mã HS 38121000: PG ZDBC 75/ Chất phụ gia M/B E- ZDBC 75 (nk)
    - Mã HS 38121000: PG12/ Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su (REINJORCING AGENT) (nk)
    - Mã HS 38121000: PG14/ Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su LH-Y (nk)
    - Mã HS 38121000: PG34/ Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su KS-3650 (nk)
    - Mã HS 38121000: PGCS/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế, có chứa Total sulfur content (Insoluble sulfur) 74-76% (>45%), EPDM binder 24-26% (Phụ gia cao su VULBOND IS-75GE/F150). Mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38121000: PGCZ-70/ Chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế có thành phần chính là N-cyclohexyl-2-benzothiazola sunlfenamide và phụ gia, dạng hạt (nk)
    - Mã HS 38121000: PGDL02/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (ATNEN TBBS-80, HNS SI69-50, IS-80PH, Sản xuất đế giày) (nk)
    - Mã HS 38121000: PGDT06/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (RUBBER ACCELERATOR FS-703, sản xuất đế giày) (nk)
    - Mã HS 38121000: Phụ gia lưu hóa nhanh BZ, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: Phụ gia lưu hóa nhanhX-93-1115, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: PL74/ Dầu Process (nk)
    - Mã HS 38121000: PREPARED RUBBER ACCELERATOR HMT(II) (Chất xúc tiến được điều chế dùng trong sx lốp xe) (nk)
    - Mã HS 38121000: Prepared Rubber Accellerators E (Black) Compound (Chất xúc tiến lưu hóa cao su, đã điều chế, dùng trong ngành công nghiệp, hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38121000: PXPD50S/ Chất lưu hóa DCBP-50% (Perkadox PD-50S-PS), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: QY-713/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế QY-713. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: R009/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (GC đế) ROBAC AS100PM40SBR (KQ: 7121/TB-TCHQ,chất xúc tiến lưu hóa c/su đã điều chế, t/p chứa h/h các dẫn xuất của thioformate xanthogen polysulphide,d/hạt,mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38121000: RBS.005/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (tên thương mại Nocceler CZ-G, thành phần chứa Cyclohexyl-benzothiazyl-sulfenamide- số CAS: 95-33-0- công thức: C13H16N2S2) (nk)
    - Mã HS 38121000: RBS.006/ Chất lưu hoá cao su (tên thương mại Vulnoc R, tên hóa học: 4,4'-Dithiodimorpholine, số CAS: 103-34-4) (nk)
    - Mã HS 38121000: RBS.006/ Chất lưu hóa cao su (tên thương mại: RC-4 50PFD, thành phần chứa silica và 2,5-Dimethyl-2,5-di(t-butylperoxy)hexane- công thức: (CH3)3COOC(CH3)2CH2CH2C(CH3)2OOC(CH3)3) (nk)
    - Mã HS 38121000: RBS.007/ Chất hãm lưu cao su (tên thương mại: retarder CTP, số CAS: 17796-82-6) (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002082/ Chất lưu hóa cao su SUMIFINE BM (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002102/ Chất lưu hóa cao su Diak # 1 (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002129/ Chất lưu hóa cao su PERBUTYL P (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002184/ Chất lưu hóa cao su RHENOGRAN XLA-60 (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002215/ Chất lưu hóa cao su SULFUR POWDER 500MESH (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002229/ Chất lưu hóa cao su HMDC(TI AN LONG) (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002230/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER D (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002234/ Chất lưu hóa cao su PERHEXA 25B-40 (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002274/ Chất lưu hóa cao su HI-CROSS M (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002302/ Chất lưu hóa cao su KE-COLOR-BL (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002306/ Chất lưu hóa cao su ZEONET A (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002311/ Chất lưu hóa cao su ZISNET F (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002312/ Chất lưu hóa cao su ACCEL EUR (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002313/ Chất lưu hóa cao su SANCELER BZ-C (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002352/ Chất lưu hóa cao su KYOWAMAG 150 (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002376/ Chất lưu hóa cao su DIAMOND WAX (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002388/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER BZ-P (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002483/ Chất lưu hóa cao su KE-COLOR-MB (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002485/ Chất lưu hóa cao su BARIUM SULFATE (100 MESH) (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002489/ Chất lưu hóa cao su TAIC (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002490/ Chất lưu hóa cao su DAI-EL G-962 (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002509/ Chất lưu hóa cao su DAIFREE FB-962 (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002510/ Chất lưu hóa cao su SEAST G116 (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002517/ Chất lưu hóa cao su Thermax N990 (nk)
    - Mã HS 38121000: RO002536/ Chất lưu hóa cao su NUBIPERF FG-75 (nk)
    - Mã HS 38121000: S02/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (CZ-80), dùng sản xuất ruột banh, làm cho ruột banh dẻo và chắc, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: S-80/ Chất phụ gia cao su, Newmix S-80, dùng để tăng độ dẻo của cao su (nk)
    - Mã HS 38121000: S-80: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (80% là Soluble sulfur, 20% là Ethylene-Propylene-Diene Monomer) (nk)
    - Mã HS 38121000: S-80-Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã được điều chế(RUBBER ACCLERATOR S-80, 25 kg/ Carton) (nk)
    - Mã HS 38121000: S-80GE/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế loại S-80GE, thành phần 80% lưu huỳnh hòa tan, 20% Cao su EPDM, dùng làm giày (nk)
    - Mã HS 38121000: Sanceler EM-2/ Chất phụ gia (dùng để xúc tiến lưu hóa cao su. Thành phần: Mixture, Tetramethyl thiuram disulfide) (nk)
    - Mã HS 38121000: SancelerCM-G/ Chất phụ gia (dùng để xúc tiến lưu hóa cao su: Thành phần: 2-butoxyethanol, 2-Mercaptobenzothiazole) (nk)
    - Mã HS 38121000: SancelerTRA/ Chất phụ gia (dùng để xúc tiến lưu hóa cao su- Thành phần: Tetrasulfanediylbis) (nk)
    - Mã HS 38121000: SanfelR/ Chất phụ gia (dùng để xúc tiến lưu hóa cao su: Thành phần: dimorpholinodisulfide, deovulcm) (nk)
    - Mã HS 38121000: SD091/ Chất xúc tiến cao su lưu hóa đã điều chế(Azodicarbonamide 55-75%, Urea: 0-10%, Zinc oxide: 0-10%, Magnesium carbonate: 0-10%) (nk)
    - Mã HS 38121000: SD092/ Chế phẩm chống oxy hóa cao su(Dicumyl peroxide 99-100%), nguyên liệu dùng trong ngành sản xuất đế giày, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: SM-ACCEL EM-33/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (ACCEL EM-33) (nk)
    - Mã HS 38121000: SM-ACTOR BSH/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su ACTOR BSH (nk)
    - Mã HS 38121000: SM-CZ-G/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su CZ-G (nk)
    - Mã HS 38121000: SP-134- Chất xúc tác lưu hóa cao su, đã điều chế, dùng trong ngành công nghiệp, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: SULPHUR/ Chất lưu hóa cao su (60% SULPHUR DISPERSION) (nk)
    - Mã HS 38121000: SVN25/ Chất lưu hóa dùng cho con lăn tích điện METALOC N36 (Methyl ethyl ketone 25-30%, Methyl isobutyl ketone 25-30%, Methoxy propanol 10-15%), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: SVN66/ Chất xúc tác trong quá trình lưu hóa cao su TFANa thành phần chứa Sodium trifluoroacetate 98%, tác dụng làm tăng tính dẫn điện của cao su sau khi lưu hóa, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: T00004/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (S-80) dùng trong sản xuất đế giày, mới 100%, 1 bag25kg. mã hồ sơ HC2020015670 (nk)
    - Mã HS 38121000: T00008/ Sáp nhân tạo- ACCELERATOR (DM-80), thành phần chính là hỗn hợp dẫn xuất của benzothiazol trong chất màng polime, theo PTPL 1066/TB-KĐ3 (nk)
    - Mã HS 38121000: T00012/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su DM-75 (nk)
    - Mã HS 38121000: T003/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (dùng sản xuất đế giày) (Activator (AP) (25 kg/bag)) (nk)
    - Mã HS 38121000: Tackirol 130 (Chất xúc tác lưu hóa cao su, đã điều chế, dùng trong ngành công nghiệp, hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38121000: TBBS-80/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế (loại TBBS-80 dựa trên nền dẫn xuất của benzothiazole sulfeamide, dạng hạt dùng làm giày) (nk)
    - Mã HS 38121000: TBZ TD/ Chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế có thành phần chính là tetrabenzylthiuram disulfide (GD 1219/TB-KD4 (19/10/2018) (nk)
    - Mã HS 38121000: TBZTD-75: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (75% là TBzTD, 25% là EPDM) (nk)
    - Mã HS 38121000: TC-203/ TC-203-Chất xúc tiến lưu hóa cao su(Accelerator TC-203,Nhà sản xuất: EASE SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED, 25 Kg/ Bao) (nk)
    - Mã HS 38121000: TH-101/ TH-101-Chất xúc tiến lưu hóa cao su(Accelerator TH-101,Nhà sản xuất: EASE SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED, 25 Kg/ Bao) (nk)
    - Mã HS 38121000: TMTD-80: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (80 % là Tetramethyl thiuram disulfide, 20% là Elastomeric binder) (nk)
    - Mã HS 38121000: TT-75/ Chất phụ gia cao su, Newmix TT-75R, dùng để tăng độ dẻo của cao su (nk)
    - Mã HS 38121000: UAC/ Chất pha cao su RTV7500,mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: VULKACITI/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su Vulkacit (Dimethyl diphenyl thiuram disulfide) dùng trong sản xuất sản phẩm cao su (nk)
    - Mã HS 38121000: WIN-2020/ WINGSTAY L: Hóa chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế. (nk)
    - Mã HS 38121000: Xúc tiến lưu hóa cao su (Rubber Vulcanized Additive): Silane JH-S69 (Hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38121000: YC-002/ Chất xúc tiến (YC-002) dùng trong công nghiệp giày dép. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: YC-100/ Chất xúc tiến (YC-100) dùng trong công nghiệp giày dép. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: YC-101A/ Chất xúc tiến (YC-101A) dùng trong công nghiệp giày dép. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: YC-102/ Chất xúc tiến (YC-102) dùng trong công nghiệp giày dép. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: YC-103/ Chất xúc tiến (YC-103), Mã CAS: 149-30-4, Thành Phần chính: Rubber Carbon dioxide, dùng trong ngành công nghiệp giày dép. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38121000: ZDBC/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su (50% ZDBC DISPERSION) (nk)
    - Mã HS 38121000: ZDBC-80: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (80% là Zinc(II)dibutyldithiocarbamate, 20 % là Rubber binder andsurfactant) (nk)
    - Mã HS 38121000: ZDEC/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế 50% ZDEC (HF) DISPERSION (nk)
    - Mã HS 38121000: ZNSTE/ Chất xúc tác (ZINC STEARATE) dùng trong sản xuất đế giày (nk)
    - Mã HS 38121000: 3M-2019/ 3M-Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR 3M, 15 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: 3M-2-2020/ 3M-2-Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR 3M-2, 15 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: CBS-80/ CBS-80: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (80% là N-Cyclohexyl-2-benzothi azole sulfenamide, 20% là Elastomeric binder) (xk)
    - Mã HS 38121000: Chất lưu hóa cao su (Rhenofit 1987); hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38121000: Chất lưu hóa DCBP-50% (Perkadox PD-50S-PS), hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38121000: Chất phụ gia làm lưu hóa cao su- (Chất xúc tiến lưu hóa cao su Rhenocure ZDEC, Cas: 14324-55-1, CTHH: C10H20N2S4Zn, 20kg/bao) Hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38121000: Chất xúc tác (ZINC STEARATE) dùng trong sản xuất đế giày, VN mới 100% (xk)
    - Mã HS 38121000: Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế (ACCELERATOR 14S-FL)20kg/bao (xk)
    - Mã HS 38121000: CHATLAMTRONG-20/ Chất xúc tiến làm trong cao su (chất xúc tác) (xk)
    - Mã HS 38121000: FMRU060-0004-4/ Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế B75 DM (Có thành phần chính là hợp chất dibenzo-thiazyl disulfide, polyme, dạng hạt) (xk)
    - Mã HS 38121000: FMRU060-0007-4/ Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế B75 M (Có thành phần chính là hợp chất mercapto benzothiazole, polyme, dạng hạt) (xk)
    - Mã HS 38121000: HQ-222-2019/ HQ-222-Chất phụ gia(FOAMING AGENT HQ-222,25 Kg/Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: IS-80/ IS-80: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (80 % là Insoluble sulfur, 20 % là EPDM) (xk)
    - Mã HS 38121000: LH-101-2019/ LH-101 Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR LH-101, 20 Kg/Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: LH-4070-2019/ LH-4070 Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR LH-4070, 20 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: LH-9-2019/ LH-9 Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR LH-9, 20 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: LH-BHT-2019/ LH-BHT Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR LH-BHT,25 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: LH-GA-2019/ LH-GA-Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR-LH-GA, 20Kg/Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: LH-Y-2019/ LH-Y Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR LH-Y, 20Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: MBT-80/ MBT-80: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (80% là Mercaptobenzothiazole, 20 % là chất khác) (xk)
    - Mã HS 38121000: MBT-80-2019/ MBT-80 Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(ACCELERATOR AGENTS MBT-80, 25 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: MBTS-75/ MBTS-75: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (75 % là Dibenzothiazole disulfide, 25% là Ethylene Propylene Diene Monomer r) (xk)
    - Mã HS 38121000: MBTS-75-2019/ MBTS-75 Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR MBTS-75, 25 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: MBTS-75GE-2019/ MBTS-75GE- Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR MBTS-75GE, 25 Kg/Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: MIX-2/ MIX-2: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (35 % là dibenzothiazol-2-yl disulfide, 40% là Longhi composite accelerator Mix-2, 25 % là Ethylene-Propylene-Die ne Monomer) (xk)
    - Mã HS 38121000: MIX-4-2019/ MIX-4 Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR MIX-4, 25 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: NM-95-2019/ NM-95 Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(ACCELERATOR NM-95, 20 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: PEG-20/ Chất xúc tiến cao su PEG agent (chất xúc tác) (xk)
    - Mã HS 38121000: PL-60-2019/ PL-60- Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR- PL-60, 25 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: S-170-20/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su S-170 agent (chất xúc tác) (xk)
    - Mã HS 38121000: S-80/ S-80: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (80% là Soluble sulfur, 20% là Ethylene-Propylene-Diene Monomer) (xk)
    - Mã HS 38121000: S-80CX-2019/ S-80-Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR S-80,25 Kg/ Kiện (xk)
    - Mã HS 38121000: S-80GE-TX-2019/ S-80GE-Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã được điều chế(RUBBER ACCELERATOR S-80GE, 25 Kg/ Carton) (xk)
    - Mã HS 38121000: S-80-TT-2019/ S-80-Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã được điều chế(RUBBER ACCELERATOR S-80, 25 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: SI-50-2019/ SI-50 Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(REINJORCING AGENT SI-50, 20 KG/Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: SP0790/ Chat xu ly (hon hop dung moi huu co xu ly be mat da, giay) NA-015BR (xk)
    - Mã HS 38121000: SP132-22/ Chất xử lý(dùng xử lý bề mặt dán keo) 299B (1kg/lon) (xk)
    - Mã HS 38121000: TBBS-80-2019/ TBBS-80 Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR TBBS-80) (xk)
    - Mã HS 38121000: TBZTD-20/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su TBZTD (chất xúc tác) (xk)
    - Mã HS 38121000: TBZTD-75/ TBZTD-75: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (75% là TBzTD, 25% là EPDM) (xk)
    - Mã HS 38121000: TBzTD-75-2019/ TBzTD-75 Chất xúc tác, xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế(RUBBER ACCELERATOR TBZTD-75, 20 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: TBzTD-75-CL-2019/ TBzTD-75 Chất xúc tác Cao su và EVA(ACCELERATOR RUBBER, EVA-TBZTD-75, 20 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: TMTD-80/ TMTD-80: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (80 % là Tetramethyl thiuram disulfide, 20% là Elastomeric binder) (xk)
    - Mã HS 38121000: ZDBC-80/ ZDBC-80: Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su (80% là Zinc(II)dibutyldithiocarbamate, 20 % là Rubber binder andsurfactant) (xk)
    - Mã HS 38121000: ZNO-80-2019/ ZNO-80-Chất xúc tiến lưu hoá cao su đã được điều chế(Zinc Oxide ZNO-80, 25 kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38121000: ZnST-50-CL/ ZnST-50-Chất xúc tác Cao su và EVA(ZINC STEARATE- ZnST-50, 25 Kg/ Kiện,Hàng mới 100%) (xk)
    - Mã HS 38122000: 01-CH-00064/ RASPERSE CU A109- Chất hóa dẻo dùng cho cao su trong sản xuất găng tay cao su. (nk)
    - Mã HS 38122000: 01-CH-00064-01/ Hóa chất TRANSCURE B32- Chất hóa dẻo dùng trong cao su, Chất hóa dẻo dùng cho cao su trong sản xuất găng tay cao su, khai theo KQ: 562/TB-PTPL, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: 02/ Hợp chất hoá dẻo- BET (nk)
    - Mã HS 38122000: 039/ Chất phụ gia làm tăng độ dẻo của sợi nhựa (CALPET): B-1000. hang moi 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: 11126/ Hợp chất hoá dẻo dùng cho cao su Peptizer,(Nhãn hiệu:Performance Additives; 25kg/bao- Dùng để sản xuất săm lốp xe). (nk)
    - Mã HS 38122000: 16/ Chất phụ gia các loại (nk)
    - Mã HS 38122000: 1T141/ Chế phẩm hóa dẻo dùng trong cao su, thành phần chính gồm hỗn hợp muối kẽm của các axit béo, dạng vảy(PEPTIZER P-40) CAS:135-57-9, 57-11-4, 98-54-4,hiệu WUHAN JINGHE, Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: 381220000021/ Chất hóa dẻo este phenol (Mesamoll 220; hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38122000: 5204/ Chất làm dẻo ADK CIZER O-180A (nk)
    - Mã HS 38122000: 5205/ Chất làm dẻo adk cizer c-8nb (nk)
    - Mã HS 38122000: 5208/ Chất làm dẻo sanso cizer dinp (nk)
    - Mã HS 38122000: 5218/ Chất làm dẻo hexamoll dinch (Hexamoll Dinch, Cas 166412-78-8) (nk)
    - Mã HS 38122000: 5225/ Chất làm dẻo W-760 (nk)
    - Mã HS 38122000: 6/ Chất xúc tác (D-458 PLASTICIZER (SAMPLE)) (nk)
    - Mã HS 38122000: 657383/ chất tạo dẻo HPS(RUGAO) Palmitic Acid, thành phần C16H32O2 dùng để tạo độ bền sản phẩm, cas: 57-10-3 (nk)
    - Mã HS 38122000: 659906/ Chất phụ gia TITAN OXIDE A-100.VF (COATCIDE PH2). C3H5O3. cas: 113-21-3 tác dụng chống nấm mốc (nk)
    - Mã HS 38122000: 665236/ Chất tạo hồ tạo độ kết dính NCW GLUE, thành phần CH3OH, mã cas: 9004-32-4 (nk)
    - Mã HS 38122000: 7/ Chất hóa dẻo-PROCESS OIL PW32 (nk)
    - Mã HS 38122000: 71/ Chất phụ gia tổng hợp- Additive- SCATTERED DEFOAMING AGENT CY-60 (thành phần: hydrocarbons và Inorganic dispersants, Hàng mới, dùng trong ngành giày) (nk)
    - Mã HS 38122000: 9/ Chất tạo bọt (nk)
    - Mã HS 38122000: 93-12 Dầu phụ gia cao su-Compound plasticisers-PN-170 (dùng để pha trộn để sản xuất dây dẫn xăng bằng cao su), thành phần: polymeric adipate. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: ACI014/ Hợp chất hóa dẻo dùng cho cao su FACTICE WHITE LIV, thành phần chính là Rapeseed oil, chlorosulfurized, magnesium salt, Limestone và Sulfur, dạng bột, nhà sx LEFRANT-RUBCO S.A. (nk)
    - Mã HS 38122000: ADT0001/ Chất tạo độ dẻo cho màng nhựa (BTA-707) (nk)
    - Mã HS 38122000: AJHD00/ Hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic (chất phụ gia, hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38122000: B3-1/ Chất ổn định (STABILILER GS602) (nk)
    - Mã HS 38122000: B3-1/ Chất ổn định (VISCOSITY BEPUCER MAX-588) (nk)
    - Mã HS 38122000: B4-1/ Chất tạo bột chất dẻo (CELLCOM AC-3000F) (nk)
    - Mã HS 38122000: C8NB/ Hợp chất hoá dẻo dùng cho cao su hay plastic C-8NB,gồm benzentricacbocylic và este C33H54O6 số CAS là: 3319-31-1 làm nguyên liệu để sản xuất tẩy (nk)
    - Mã HS 38122000: Cacbon trắng dùng làm chất độn trong chế biến cao su (SiO2) (nk)
    - Mã HS 38122000: CELPURGE/ Hợp chất hóa dẻo dùng tẩy sạch bề mặt khuôn đúc nhựa NX-VN2 (25KG/BAO) (nk)
    - Mã HS 38122000: Chất dẻo ADK CIZER PN-170 dùng để làm tăng độ bền dẻo của cao su, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Chất dùng để tránh sự kết dính cao su, sử dụng trong quá trình xúc tiến lưu hóa cao su(17kg/case), MSDS (GY-160). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Chất hóa dẻo cao su ATNEN SBO-50-R012 dòng hàng thứ 3 TKN 102566398320 sd cho 4729 đôi đế, 1 đôi sd 0.0028 Kg, đơn giá 2.363 Usd (nk)
    - Mã HS 38122000: Chất hóa dẻo cao su Plasticizers DOA, CAS no: 103-23-1, dùng cho ngành nhựa, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Chất hóa dẻo cao su strukto A50P-FE, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Chất hóa dẻo cao su, dạng lỏng, hàng mới 100%(polyvinyl chloride) kèm biên bản chứng nhận số 74/BB-HC12 ngay 24 thang 2 nam 2020 (nk)
    - Mã HS 38122000: Chất hóa dẻo dùng trong cao su, tp chính gồm hỗn hợp muối kẽm của các axit béo, hydrocacbon mạch dài và phụ gia, dạng hạt, mới 100% RUBBER COMPOUND PLASTICIZE AC12 (1640/TB-KD3 ngay 26/09/19) (nk)
    - Mã HS 38122000: Chất hóa dẻo Plasticizer LGflex GL500 (disubstitutedcarbomonocycle), dùng để sản xuất dụng cụ học sinh, văn phòng phẩm. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Chất hóa dẻo, SWS-Toner-BLUE400, dùng trong sản xuất sản phẩm nhựa, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Chất làm mềm nhựa Polyurethane- MESAMOLL OIL, (Chế phẩm hóa dẻo cho plastic), kết quả giám định số 487/TB-PTPL (29/09/2015) (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38122000: Chất ngăn bọt khí, sử dụng trong quá trình xúc tiến lưu hóa cao su (21kg/case), MSDS (CML #21).Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38122000: Chất ổn định OPA2 (phụ gia dùng trong sản xuất nhựa) (nk)
    - Mã HS 38122000: Chất phụ gia nhựa 31S- Chất hóa dẻo dùng cho nhựa PVC- Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Chế phẩm dầu hoá dẻo cao su Mesamoll- (thành phần là alkylsulphonic phenyl ester (ASE)), dùng cho sản xuất, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Chế phẩm hóa dẻo cho Plactic đi từ hợp chất hữu cơ đã clo hóa ESP-1040 (Chlorinated Paraffin), mã CAS: 26638-28-8. NSX: HANDY CHEMICAL CORPORATION, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: CM-01-04/ Chất hóa dẻo cao su PERHEXA25B-40 (2,5-Dimethyl-2,5-di(t-butylperoxy)hexane, Silica) (nk)
    - Mã HS 38122000: CM-01-05/ Chất hóa dẻo cao su HICROSS M-P (Trimethylol propane trimethacrylate and Silica) (nk)
    - Mã HS 38122000: CPG/ Chế phẩm chất ổn định cao su hay plastic (STRUKTOL WB215) có thành phần từ: Hydrophilic fatty acid esters:67%, SiO2:22% và water: 11%(20kg/bag) (nk)
    - Mã HS 38122000: CR110/ Chất phụ gia MD-3 (nk)
    - Mã HS 38122000: CS-207/ Chất ổn định cao su: zinc ethyl phenyl dithiocarbamate, dùng để sản xuất găng tay cao su. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: GT079/ Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Chất phụ gia tăng độ dẻo của nhựa DINCH, thành phần: 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, diisononyl ester, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: HẠT NHỰA DẺO (FLEXIBILIZER TPEE55DNC) (nk)
    - Mã HS 38122000: HCHD/ Hợp chất hóa dẻo dùng cho plastic/ SBO-50 (1,800.00KG1,800.00KGM) (nk)
    - Mã HS 38122000: Hóa chất dùng trong ngành cao su- FACTICE WHITE LIV (Hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất FR-11-2 (dùng để hóa dẻo cho hạt nhựa nguyên sinh). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: HỢP CHẤT HÓA DẺO (DẦU MEDIAPLAST PX-2), HÀNG MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất hóa dẻo A1059 dùng cho ngành nhựa. Cas No: 108-31-6. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất hóa dẻo A5383 dùng cho ngành nhựa. Cas No: 1025-15-6 Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất hóa dẻo B408 dùng cho ngành nhựa. Cas No: 26299-47-8. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất hóa dẻo cao su (MEDIAPLAST PM/P) (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất hóa dẻo- Chlorinated Paraffin CP-152. dùng để sản xuất nhựa. 250Kgs/Drum. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất hóa dẻo cho nhựa có thành phần chính Sulfonic acids, C10-21-alkane, Ph esters; dạng lỏng: MESAMOLL (240 Kg/thùng), hàng mới 100%. Số CAS: 91082-17-6 (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất hóa dẻo CPE135A dạng bột, dùng cho sản xuất nhựa plastic (CHLORINATED POLYETHYLENE). Hàng đóng gói 25 kg/bao,Tổng cộng: 640 bao. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất hóa dẻo dùng cho cao su hay plastic (PLASTICIZER GL 500), số CAS: 1571954-81-8, quy cách đóng gói: 200kg/thùng, nhà sản xuất: LG CHEM LTD. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất hoá dẻo dùng cho cao su Peptizer,(Nhãn hiệu: Performanceadditives; 25kg/bao- Dùng để sản xuất săm lốp xe).Chuyển TTND NPL theo mặt hàng số 05 TK 103266362510/E31 ngày 16/04/2020 (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất hóa dẽo dùng cho nhựa và cao su (Compounded plasticisers for rubber and plastics (Super- B 3345). MB1-J05 (BLACK). (Hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất hóa dẻo J606 dùng cho ngành nhựa. Cas No: 7631-86-9. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất hóa dẻo nhựa ABS chống tia UV dùng để sản xuất đèn mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất hóa dẻo PTFE(ATD2020) dùng cho ngành nhựa. Cas No: 9002-84-0. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất hóa dẻo S2000 dùng cho ngành nhựa. Cas No: 119345-04-9. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất hóa dẻo/ Hợp chất hóa dẻo (103096325250, 08/01/2020, mục 3) (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất làm mềm dẻo cao su: TMPTMA (CAS Number: 3290-92-4) (nk)
    - Mã HS 38122000: Hợp chất phụ gia dùng hóa dẻo và ổn định Plastic. HDPE ADDITIVE (PEM 49841 ABSLIP). Dạng hạt. Đóng gói đồng nhất 25kg/bao. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38122000: ITM-006/ Chất hóa dẻo dùng cho plastic (Calpet) (nk)
    - Mã HS 38122000: JB132/ Chất làm hóa dẽo nhựa dạng lỏng- PLASTICIZER (UN488, CTHH: C24H38O4, Cas No: 6422-86-2, hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38122000: KBS10/ Các hợp chất hóa dẻo dùng cho plastic, thành phần chính là 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate (EASTMAN TXIB (TM) FORMULATION ADDITIVE, BULK) sử dụng kq gđ số: 839/TB-TCHQ (nk)
    - Mã HS 38122000: KBS10/ Chất hóa dẻo cho plastic có thành phần chính gồm Methyl pentachlorostearate và methyl octadecadienoate (PLASTICIZER 801), Kqgđ: 753/TB-PTPL (nk)
    - Mã HS 38122000: KBS10/ Hợp chất hóa dẻo dùng cho plastic, tp chính là hỗn hợp dioctylphthalat & dinonyl phthalat (PLASTICIZER DINP); Kqgđ: 10451/TB-TCHQ (nk)
    - Mã HS 38122000: LMFLEXLM40/ Chất hoá dẻo, làm mềm cao su (LMFLEXLM40) có thành phần là: Acetyl tributyl citrate (nk)
    - Mã HS 38122000: M13003/ Chất hóa dẻo dùng cho plastic (TL-551A) dạng bột.CAS: 25232-37-3. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: M2414241/ Chất làm dẻo silicone C-25A (nk)
    - Mã HS 38122000: MA-B40-Hợp chất hóa dẻo dùng cho cao su,có tác dụng làm mềm hỗn hợp cao su(25kgs/bag).CAS: 8052-42-4.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: MA-B50 Light Color-Hợp chất hóa dẻo dùng cho cao su, có tác dụng làm mềm hỗn hợp cao su (25 kgs/bag).CAS:64742-16-1.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: MA-F70S- Hợp chất hóa dẻo dùng cho cao su, có tác dụng làm mềm hỗn hợp cao su, (25kg/bag). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: MA-FX100: Phụ gia hóa dẻo chống tĩnh điện dùng trong ngành sản xuất cao su kỹ thuật(30kgs/drum).CAS:9004-81-3.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: METHYL TIN MERCAPTIDE TM-181S- Hợp chất vô cơ-hữu cơ (Methyl Tin Mercaptide) dùng làm chất ổn định cho nhựa PVC. CAS no.: 57583-35-4 (nk)
    - Mã HS 38122000: MJAN00001/ Chất chống mài mòn dạng hạt EA 875 (nk)
    - Mã HS 38122000: MJAQ00002/ Chất xúc tác chống co rút AS-73 (nk)
    - Mã HS 38122000: MJAQ00003/ Chất xúc tác chống co rút FAKTIS WPF-NT (nk)
    - Mã HS 38122000: MP00010/ Hỗn hợp Silicon và Copolyme etylen-vinyl axetate, ở dạng rắn,Trong đó hàm lượng Silicon vượt trội hơn và chiếm nhỏ hơn 95% tính theo tổng trọng lượng Copolyme EA 875 (nk)
    - Mã HS 38122000: N3332/ Nguyên liệu sx lốp xe cao su: Chất hoá dẻo cao su- N3332 Para Tert Octylphenol Formaldehyde Resin SL-1801 LFP (Mã CAS: 26678-93-3; 50-00-0; 140-66-9) (nk)
    - Mã HS 38122000: Nguyên liệu sản xuất hạt nhựa PVC- Chất hóa dẻo Chlorinated Paraffin D52 (Chế phẩm hóa dẻo dùng cho plastic đi từ este của axit béo đã clo hóa, dạng lỏng) (nk)
    - Mã HS 38122000: Nguyên liệu sản xuất. Hợp chất hóa dẻo dùng cho cao su (Rubber Processing Aids MA-F50), (nk)
    - Mã HS 38122000: Nguyên liệu sx lốp xe cao su: Chất hoá dẻo cao su- N3332 Para Tert Octylphenol Formaldehyde Resin SL-1801 LFP (Mã CAS: 26678-93-3; 50-00-0; 140-66-9) (nk)
    - Mã HS 38122000: NK30/ Chế phẩm ổn định cho cao su hay plastic dùng trong sản xuất đế giầy VULNOX UV-605 có thành phần dựa trên 79-81% Benzotriazole và 19-21% Silica (nk)
    - Mã HS 38122000: NL19/ Phụ gia các loại (Chất làm mịn liệu) (MEDIAPLAST PM/P) (Polyalkylbenzene) (Dạng rắn- 25KG/PKG) (nk)
    - Mã HS 38122000: NL3/ Chất phụ gia DAIWAX để hóa dẻo cho sản phẩm. Thành phần chủ yếu là: Oleic acid amide. (công thức hóa học: C18H35NO). CAS no:301-02-0. 20Kg/hộp (nk)
    - Mã HS 38122000: NLSX KEO: Eastman TXIB Plasticizer (Các hợp chất hóa dẻo dùng cho plastic) (Căn cứ công văn số 212/KĐ4-10/03/2020) (360973) (CAS 6846-50-0) (nk)
    - Mã HS 38122000: NPL011/ Cacbon trắng (SILICA DIOXIDE) (nk)
    - Mã HS 38122000: NPL032/ Dầu xử lý (PROCESS OIL) (nk)
    - Mã HS 38122000: NPL076/ Chất phụ gia Mesamoll (thành phần chính Alkyl sulphonic acid ester of phenol, Mã CAS: 91082-17-6) (nk)
    - Mã HS 38122000: NPL10/ Hợp chất hóa dẻo- BF-250. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: npl48/ chất hoá dẻo cho vải tráng PVC TOTM (plasticizer). Hàng đã kiểm tại TK: 102939062812/A12 (nk)
    - Mã HS 38122000: OIL 150N/ Chất hóa dẻo dùng cho cao su (BASE OIL 150N)nhà sản xuất BEYOND JUSTICE (1CTR- 1FLEXIBAG) (nk)
    - Mã HS 38122000: P00003/ Chất phụ trợ chế biến dùng cho cao su- Base oil 150N (nk)
    - Mã HS 38122000: P9N/ Hợp chất hóa dẻo dùng sản xuất hạt nhựa-plasticizer bs-code: 040070000000 (nk)
    - Mã HS 38122000: PG12/ Chất xúc tác C-8A (nk)
    - Mã HS 38122000: PG31/ Chất phụ gia ESP-1001(CTHH: Mg6(Si2O5)4(OH)4; ZnO) (nk)
    - Mã HS 38122000: PG64/ Chất phụ gia TACKIROL 250-III (Brominated alkylphenol-formaldehyde resin; Toluene) (nk)
    - Mã HS 38122000: Phụ gia dùng cho cao su- dùng làm dẻo cao su, loại DTDM-PD. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: Phụ gia dùng trong ngành công nghiệp sơn GLOBINEX W-820-90; CAS No:108-10-1; nhà SX: DIC, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38122000: Phụ gia làm ổn định độ nhớt PVC- Viscosity Reducer. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: PL-DOTP/ Chất hóa dẻo DOTP (200kg/drum*80) (nk)
    - Mã HS 38122000: PLNE10/ Hợp chất hóa dẻo dùng cho plastic có thành phần là hỗn hợp este đi từ các axit béo dùng sản xuất màng nhựa PVC/ PLASTICIZER NEO-C(N) (Hóa chất dạng lỏng, không phải và không chứa TP tiền chất) (nk)
    - Mã HS 38122000: PSI162/ Hỗn hợp để hóa dẻo dùng cho cao su và nhựa D-80 (nk)
    - Mã HS 38122000: RM20PEP1500PE/ Hạt chất tạo bọt, phụ liệu sx ngành nhựa (1500PE). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38122000: RMG020013/ REOFOS 65- Chất hóa dẻo dùng trong sản xuất nhựa CTHH: C18H15O4P CAS NO:68937-41-7 (nk)
    - Mã HS 38122000: V.1/ Chất chóng oxy hóa: TMQ-RD; SỐ CAS:26780-96-1; TÊN KHOA HỌC: 1,2-Dihydro-2,2,4-trimethylquino (nk)
    - Mã HS 38122000: V219-00/ Chất ổn định (STABILIZER (V219-00)) (nk)
    - Mã HS 38122000: VS-CO5/ Chất ổn định (Stabilizer). CAS NO: 142-17-6 dùng trong sản xuất găng tay PVC. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38122000: 5226/ Chất làm dẻo ATBC (Acetyl Tributyl Citrate) (tái xuất hết số lượng 198 kg của TK nhập 100035691010/E11, 12/06/2014, mục số 2) (xk)
    - Mã HS 38122000: 9/ Chất tạo bọt (xk)
    - Mã HS 38123100: 1000000033/ Chất phụ gia có tính năng hút tia cực tím UV, hỗn hợp oligome của 2,2,4-trimethyl-1,2- dihydroquinoline, dùng làm thảm cỏ hoặc cỏ nhân tạo. Không nhãn hiệu. CAS: 70624-18-9. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123100: Chất chống lão hóa cao su- POLYPHENOLS AND SALTS VULKANOX BKF (da duoc kiem hoa xac dinh tai tk 101586411731, muc 16) (nk)
    - Mã HS 38123100: Chất chống ô xy hóa cao su Antioxidant Wingstay-L (hàng mới 100%), CAS: 68610-51-5 (nk)
    - Mã HS 38123100: Chất chống ô xy hoá và ổn định cao su dựa trên Poly (2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline- RD (TMQ) dạng hạt (số PTPL 1209/PTPL-NV ngày 30/10/2013), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123100: Chất chống oxy hóa cao su (Antioxidant 6ppd), nguyên liệu sản xuất sản phẩm cao su. (nk)
    - Mã HS 38123100: Chất chống oxy hóa TMQ làm ổn định cao su,dạng bột,dùng sx bảo ôn cao su xốp cách âm cách nhiệt.25kg/bao.Hiệu: SIDIER.TPchính:Polymerized-2,2,4-trimetyl-1,2-dihydroquinoline,Số CAS:26780-96-1.Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123100: Chất phòng lão Vulkanox HS/LG dùng trong sản xuất sản phẩm cao su, hàng mới 100%, CAS: 26780-96-1, 25kg/bao (nk)
    - Mã HS 38123100: N3713/ Chất chống oxi hoá PILFLEX 13 (NLSX LỐP XE CAO SU) (N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-Phenyl-P-Phenylene Diamine) (MÃ CAS: 793-24-8) (nk)
    - Mã HS 38123100: N3737/ Chất chống oxi hoá PILNOX TDQ(NLSX LỐP XE CAO SU) (MÃ CAS: 26780-96-1) (nk)
    - Mã HS 38123100: O2/ Chế phẩm chống oxy hóa dùng trong công nghiệp cao su (Hỗn hợp oligome của 2,2,4-trimethyl-1,2- dihydroquinoline (TMQ)) (ANTIOXIDANT TMQ(RD).không nhãn hiệu,Công thức HH: (C12H15N)n. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123100: SVN39/ Chất tạo độ cứng cao su (Millionate MT) (nk)
    - Mã HS 38123100: Chất ổn định nhiệt cho ngành nhựa OW-3141Y (xk)
    - Mã HS 38123900: (AEM00086) Chế phẩm chống oxy hóa cho sản xuất sơn dựa trên thành phần là dẫn xuất của hydrpphenyl triazine TINUVIN 400 (1-Methoxy-2-propanol:10-20%) KQPTPL: 1058/TB-PTPL ngày 16/06/2016 (nk)
    - Mã HS 38123900: (AEM00086)Chế phẩm chống oxy hóa cho sản xuất sơn dựa trên thành phần là dẫn xuất của hydrpphenyl triazine TINUVIN 400 (1-Methoxy-2-propanol:10-20%) KQPTPL: 1058/TB-PTPL ngày 16/06/2016 (nk)
    - Mã HS 38123900: (AEM00105) Chế phẩm hóa học làm chất ổn định cho nhựa TINUVIN 5151 (bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate: 20-50%) (nk)
    - Mã HS 38123900: 002/ Chất ổn định nhựa (POWDER STABILIZER- ACRYLATE COPOLYMER P-905) (Methyltin mercaptide 90%, Alkyl Hydrocarbon 10%)CAS 25852-37-3, C36H60O12X2, NSX: NANTONG ADVANCE CHEMICALS CO., LTD, mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38123900: 005/ CPL-75-Chât chông oxi hóa cho Cao su (nk)
    - Mã HS 38123900: 0127/ Chất phụ gia cho cao su (SASOLWAX S683, hóa chất dùng để sản xuất đế giày) (nk)
    - Mã HS 38123900: 0128/ Chất phụ gia cho Plastic (C-40N, hóa chất dùng trong sản xuất đế giày) (nk)
    - Mã HS 38123900: 021/ SI-50CH Chất chịu mài mòn (nk)
    - Mã HS 38123900: 03/ Chất chống lão hoá A08, thành phần Polyme N-tetradecyl-1,3-propanediamine 60%, Silicon dioxide 40%, dùng trong SXGC đế giầy, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: 04/ Hợp chất làm ổn định cao su NS 80, thành phần N-tert.-butyl-2-benzothiazyl sulphenamide 80%, công thức hóa học C11H14N2S2. (nk)
    - Mã HS 38123900: 11007/ Chất chống oxi hóa cao su DPG,(Nhãn hiệu:Rubber Accererator; 25kg/bao- Dùng để sản xuất săm lốp xe). (nk)
    - Mã HS 38123900: 11008/ Chất chống Oxi hóa cao su TBBS.,(Nhãn hiệu:Unibond; 25kg/bao- Dùng để sản xuất săm lốp xe). (nk)
    - Mã HS 38123900: 11010/ Chất chống oxi hóa cao su HMMM,(Nhãn hiệu:YG; 25kg/bao- Dùng để sản xuất săm lốp xe). (nk)
    - Mã HS 38123900: 115/ Hóa chất làm cứng keo (TRANSPARENT HARDENDER) (RC) (nk)
    - Mã HS 38123900: 116/ Hóa chất làm cứng keo (TRANSPARENT HARDENDER) (RFE) (nk)
    - Mã HS 38123900: 12/ Chất chống oxi hóa SPP (thành phần chất chống oxi hóa SPP 85%-90%, silic dioxit SiO2 chiếm 10%-15%)Made in china, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: 124047-Các hợp chất khác làm ổn định cao su- CALDIC #1000 (Không thuộc PLV NĐ 113/2017/NĐ-CP-09-10-2017) (nk)
    - Mã HS 38123900: 126009-Chế phẩm chống ô xi hóa cho cao su- Nocrac 224 (1214/N3.8TĐ 08-05-2008)(Không thuộc PLV NĐ 113/2017/NĐ-CP-09-10-2017) (nk)
    - Mã HS 38123900: 13/ Chất ổn định cao su hoặc plastics (Stabilizer for PU) (nk)
    - Mã HS 38123900: 142CP/ THINNER 990C0009MU- Chế phẩm chống oxy hóa ((KQGD:1441/N3.13/TĐ (24/09/2013) tại TK: 12207/NSX01 (06/08/13)) (nk)
    - Mã HS 38123900: 16303/ Chất chống ôxi hóa cao su đã điều chế Antiadhesive (AT44).(Nhãn hiệu: BM Behn meyer; 25kg/bao- Dùng để sản xuất săm lốp xe) (nk)
    - Mã HS 38123900: 1MBZ5/ Chất ổn định BZ-195, dùng cho vải tráng nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: 2/ Hợp chất Master Batch dạng hạt (Loại: AN7040N BK), dùng ổn định hạt nhựa sản xuất dây rút nhựa. (nk)
    - Mã HS 38123900: 22/ Chất chống oxi hóa cao su BHT,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: 2219/ Thamol TLR-1400 hóa chất tạo độ đàn hồi của mút hoạt tính (mút nhớ) (thành phần: Polyol (99.6%),Additives (0.4%)),200 kg/Drum, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: 2220/ DPG (Di Propylence glycol)- chất xúc tác của quá trình sản xuất mút hoạt tính (mút nhớ),215 kg/drum, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: 24/ Hợp chất làm ổn định cao su và nhựa loại DM(MBTS)-75 (Chứa C14H8N2S4 75%, C36H42X2 25%), 25 kg/bao (nk)
    - Mã HS 38123900: 2500096 (ZZ12-S16), B-900- Chất chống oxy hóa, dạng bột, dùng trong sản xuất hạt nhựa các loại,đã kiểm theo tk: 102572369101/A12 (nk)
    - Mã HS 38123900: 2500107 (ZZ12-S22), PEP-8 (ZZ12-S22); ANTI OXIDANT(S); POWDER-Chế phẩm chống oxi hóa, thành phần chính Distearyl pentaerythritol diphosphite và hợp chất hữu cơ khác, kq PTPL: 0828/TB-KĐ4 (31/07/2018) (nk)
    - Mã HS 38123900: 3002095/ Chế phẩm chống oxi hóa dùng sản xuất cao su/ANTIOXIDANT BLE-N, hàng mới 100%, mã CAS 9003-79-6, CTHH: C15H15N (nk)
    - Mã HS 38123900: 3005010 Chế phẩm chống oxi hóa dùng sản xuất cao su/ANTIOXIDANT RD, hàng mới 100%, mã CAS 26780-96-1 (nk)
    - Mã HS 38123900: 3005010/ Chế phẩm chống oxi hóa dùng sản xuất cao su/ANTIOXIDANT RD, hàng mới 100%, mã CAS 26780-96-1 (nk)
    - Mã HS 38123900: 50111272-Chế phẩm hoá học dùng làm chất ổn định Tinuvin 400 nguyên liệu dùng trong ngành sơn- TINUVIN 400 20KG 3H2 (CAS# 107-98-2).Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: 50111272-TINUVIN 400 20KG 3H2-Chế phẩm hoá học dùng làm chất ổn định Tinuvin 400 nguyên liệu dùng trong ngành sơn, CAS# 107-98-2. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: 50111760,TINUVIN 5060 20KG 3H1,Chế phẩm hoá học dùng làm chất ổn định Tinuvin 5060 nguyên liệu dùng trong ngành sơn,hàng mới 100%,Cas:127519-17-9,KQPTPL: 1471/TB-TCHQ (15.03.19) &172/TB-TCHQ(08.01.20) (nk)
    - Mã HS 38123900: 5301/ Chất ổn định ADK STAB 41 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5303/ Chất ổn định ADK STAB 1178 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5305/ Chất ổn định ADK STAB SP-82 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5306/ Chất ổn định ADK STAB LS-8 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5308/ Chất ổn định ADK STAB NPS-309 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5309/ Chất ổn định ADK STAB AC-255 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5310/ Chất ổn định ADK STAB RUP-11 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5311/ Chất ổn định ADK STAB AC-186 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5323/ Chất ổn định ADK STAB 1500 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5324/ Chất ổn định PATOX KF (nk)
    - Mã HS 38123900: 5325/ Chất ổn định SATITONE SP-33 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5329/ Chất ổn định lead stearate Pb (nk)
    - Mã HS 38123900: 5330/ Chất ổn định calcium stearate Ca (nk)
    - Mã HS 38123900: 5355/ Chất ổn định FL-641 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5356/ Chất ổn định SYZ-2C (nk)
    - Mã HS 38123900: 5357/ Chất ổn định g60 loxiol (nk)
    - Mã HS 38123900: 5358/ Chất ổn định RIKESTER EW-100 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5372/ Chất ổn định ADK STAB RUP-110V EX (nk)
    - Mã HS 38123900: 5376/ Chất ổn định RZ-161 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5385/ Chất ổn định HOKSTAR HP (nk)
    - Mã HS 38123900: 5388/ Chất ổn định Composite Stabilizers T.S (nk)
    - Mã HS 38123900: 5389/ Chất ổn định ADK STAB LS-16 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5401/ Chất độn SMOIL P-70 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5402/ Chất độn LICOWAX OP P (nk)
    - Mã HS 38123900: 5403/ Chất độn LICOWAX PE 190P (nk)
    - Mã HS 38123900: 5404/ Chất độn KANE ACE B-521 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5408/ Chất độn KF-53 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5409/ Chất độn MITSUI HI-WAX 220MP (nk)
    - Mã HS 38123900: 5410/ Chất độn kane ace pa-40 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5411/ Chất độn KANE ACE B-561 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5423/ Chất độn tla-142 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5429/ Chất độn CC-R (nk)
    - Mã HS 38123900: 5431/ Chất độn METABLEN P-551A (nk)
    - Mã HS 38123900: 5438/ Chất độn kane ace b-564 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5464/ Chất độn KANE ACE M-511 (nk)
    - Mã HS 38123900: 56/ Gói chống ẩm (nk)
    - Mã HS 38123900: 56385947-TINUVIN 783 FDL 30X20KG 5H4-Hợp chất làm ổn định nhựa.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: 56424372-Chế phẩm ổn định và chống oxi hóa cho plastic,tp chính là hỗn hợp các dẫn xuất của benzotriazole,dạng lỏng-TINUVIN 1130 20KG.Mới 100% (KQPTPL: 1471/TB-TCHQ (15.03.19) &172/TB-TCHQ(08.01.20)) (nk)
    - Mã HS 38123900: 580/ Chất phụ gia cao su MGCO3 (nk)
    - Mã HS 38123900: 6/ Chất phụ gia (chất xử lý) A1289-50G (MÃ CAS: 40372-72-3; CTHH: C18H42O6S4Si2) (nk)
    - Mã HS 38123900: 8/ Chất chống oxy hóa-RUBBER ACCELETATORS DOTG 1,3-Di-o-tolylguanidine, CAS.97-39-2 (nk)
    - Mã HS 38123900: 83M/ Chất chịu mài mòn (REINJORCING AGENT SI-50, dùng trong sản xuất đế giày- DB052 (nk)
    - Mã HS 38123900: A/16-1/ NPL sx Giày: Chất xúc tác các loại- SI 264-50GR AGENT(GĐ: 0570/N3.12/TĐ ngày 16/03/2012, hàng không thuộc TC,HCNH)(CLH của TK 103293741500/E31, ngày 04/05/2020, mục 1) (nk)
    - Mã HS 38123900: A/21-7/ Chế phẩm chống oxy hóa dùng cho cao su (chất chống vàng)-AYA-160 ANTI-YELLOWING AGENT (kiểm hóa tại TK số: 102366468851/E31, 03/12/2018)(CLH của TK 103184114610/E31, ngày 05/03/2020, mục 6) (nk)
    - Mã HS 38123900: A/21-7/ NPL sx Giày: Chế phẩm chống oxy hóa dùng cho cao su (chất chống vàng)- VULNOX UV-605 ARM ULTRAVIOLET AGENT(GĐ: 6586/TB-TCHQ, ngày 05/06/2014, hàng không thuộc tiền chất, hóa chất nguy hiểm) (nk)
    - Mã HS 38123900: A-019/ Antioxidant BHT (YM-10 SK): (Chất chống lão, oxy hóa làm ổn định cao su- hóa chất dùng trong ngành cao su)-Chuyển nội địa tờ khai: 103270186500/E31 ngày 18/04/2020. Dòng số 1 của tờ khai nhậ (nk)
    - Mã HS 38123900: a10/ Hợp chất làm ổn định cao su,plastic- Diphenyl Guanidine A08 (da nhap khau va kiem hoa tai 102193166831 ngay 29/08/2018) (nk)
    - Mã HS 38123900: ACH010./ Chất phụ gia dùng cho sản xuất cao su (ADDITIVES 60NS), thành phần chính là Aliphatic hydrocarbon resin, dạng rắn, nhà sản xuất LONGHI (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000006/ chất phụ gia dạng hạt nhỏ, LOXIOL VPG861,(Fatty acid-Polyol esters,Chất chống dính khuôn),25kg/Bao, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000013/ Chất phụ gia dạng bột, SHADE, (Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacate (C28H52N2O4). Chất bảo vệ màu sắc của sản phẩm,CAS 52829-07-9),20Kgs/ Bao, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000020/ Chất phụ gia dạng mảnh, ADK STAB AX-71 (Phosphoric acid, octadecyl ester,C18H39O4P. Chất bôi trơn, CAS NO: 39471-52-8), 15kg/bag/carton, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000030/ Chất phụ gia dạng bột, GIESTAR, (2-[1-(2-Hydroxy-3,5-di-tert-pentylphenyl)ethyl]-4,6-di-tert-pentylphenyl acrylate, Chất chống Oxy hóa, CAS 123968-25-2), 20Kgs/ Bao,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000035/ Chất phụ gia dạng bột, PARK (Oligomeric aromatic phosphate, chất làm chậm quá trình cháy),CAS NO: 139189-30-3/ 121-06-2),25Kgs/ Bao, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000036/ Chất phụ gia dạng bột, PEPTON(C41H82O6P2, Cyclic neopentanetetrayl bis(octadecy phosphite), chất chống oxy hóa, CAS 3806-34-6, 15Kgs/ Bao,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000144/ chất phụ gia dạng hạt nhỏ, LOXIOL G32, (Fatty acid-Polyol esters, Chất chống dính khuôn), 25kg/Bao,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000146/ chất phụ gia dạng bột, ADK STAB AO-50,(Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate; chất chống oxy hóa, C35H62O3, CAS NO 2082-79-3),20Kgs/ Bao, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000198/ Chất phụ gia dạng lỏng, POLYFLON PTFE D-210C,(Poly(tetrafluoroethylene), (C2F4)n, chất chống dính),(100DRUM/10PLT; 20kg/drum), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000276/ Chất phụ gia dạng bột, ZEOSPAN ZSN8100 (Ethylene oxide/Propylene oxide Copolymer, C5H10O2, chất kháng khuẩn, CAS no '9003-11-6), 15Kgs/ bag, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000281/ Chất phụ gia dạng hạt nhỏ, 9A (Ethene, homopolymer/ [C2H4]n, chất bôi trơn, CAS No 9002-88-4), 25kg/bag, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000285/ chất phụ gia dạng bột, RIKEMAL AZ-01T, (chất trợ phân tán, Polyglycerol esters of fatty acids, CAS no 168075-67-0), 10kg/carton, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000290/ Chất phụ gia dạng bột, HT1 (STABIACE HT1),HYDROTALCITE, CO3.2HMgO.4H2MgO2.4H2O.2AlH3O3, chất ổn định, CAS no 11097-59-9, 20kg/bag, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000295/ Chất phụ gia dạng Bột, H-50S, ((N,N'-Ethylenebis(stearamide), C38H76N2O2, Chất trợ phân tán, CAS no 110-30-5), 20kg/bag, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000298/ Chất phụ gia dạng Bột, 302NAC, (Chlorinated polyethylene (CPE) Chlorine content,[CH2CH2]m-[CH2CHCl]n, chất ổn định, CAS no 64754-90-1), 20kg/bag, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000304/ Chất phụ gia dạng bột, SUC, (Octadecanoic acid, calcium salt, 2,4,8,10-Tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane, 3,9-bis(octadecyloxy), chất chống oxy hóa), 10Kgs/ bag, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000305/ Chất phụ gia dạng Bột, A0-60,(chất chống oxy hóa, Benzenepropanoic acid, C73H108O12, CAS no 6683-19-8), 20Kgs/ bag, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000307/ Chất phụ gia dạng Bột, LASUMIT SG,(Propanoic acid, 3,3'-thiobis-,1,1'-dioctadecyl ester, (ROOCCH2CH2)2S, chất chống oxy hóa, CAS no 693-36-7), 20kg/bag, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000318/ Chất phụ gia dạng bột, ALIS (Zeolite/Magnesium distearate/ Magnesium oxide) AlCaNaO9Si3, chất xúc tác, CAS NO: 1344-01-0/ 557-04-0/ 1309-48-4),20Kgs/ Bao, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000341/ Chất phụ gia dạng bột, TAPTF2, Poly(tetrafluoroethylene)/ Talc, Chất chống dính, cas no 9002-84-0, 10kg/carton, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000361/ Chất phụ gia dạng bột, AZ-01 (RIKEMAL AZ-01T), (chất trợ phân tán, Polyglycerol esters of fatty acids, CAS no 168075-67-0), 10kg/carton, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: AD000364/ Chất phụ gia dạng Bột, TAPTF, (Poly(tetrafluoroethylene)/ Talc, Chất chống dính, cas no 9002-84-0), 10Kgs/ carton, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: AD-164(TINUVIN 292) Chất phụ gia làm chất ổn định cho nhựa, thể lỏng, màu vàng nhẹ, mùi đặc trưng (nk)
    - Mã HS 38123900: AD-468(TINUVIN 1130) Chế phẩm hóa học làm chất ổn định cho nhựa,đã lấy mẫu ở TK 102571548221 ngày 04/04/2019 (nk)
    - Mã HS 38123900: ADDITIVE/ Phụ gia chống Oxy hóa dùng trong ngành nhựa (IONOL CP) (nk)
    - Mã HS 38123900: AJXT01/ Chất xúc tác LOCTITE AQUACE ARF-40 (nk)
    - Mã HS 38123900: ALKON 7010/200 (Chất làm ổn định và chống dính cho cao su), loại thùng 200kg.Thành phần chính: Fatty acids, Vegestable oils, potassium salts- Cas no. 61788-65-6. Mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: ALKON9520(Chất làm ổn định&chống dính cho cao su).Thành phần:Metal stearates(Cas.1592-23-0);silicates(Cas.1302-78-9);Calcium carbonate(Cas.1317-65-3); Sodium carbonate(Cas no.497-19-8),Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Anchor WL-Chất chống Oxi hóa trong công nghiệp sản xuất cao su tổng hợp và polyme. (nk)
    - Mã HS 38123900: ANTAGE SP-P/ Chất chống oxy hóa dùng trong cao su và plastic có thành phần chính là hợp chất phenol đã được styren hóa, silic dioxit, dạng bột (nk)
    - Mã HS 38123900: AQUAMIX 759 (Hợp chất làm ổn định plastic trong ngành sản xuất Polyme), hàng mới 100%; Không có mã Cas. (nk)
    - Mã HS 38123900: A-X-040/ Chất phụ gia (ADEKA STAB AO-60;Tên HH viết rút gọn: Benzenepropanoic acid; CTHH:C73H108O12; CAS:6683-19-8) (nk)
    - Mã HS 38123900: B/16-3 Chất xúc tác chống oxi hóa chông vàng cao su- AYA-160 ANTI-YELLOWING AGENT (CLH của TK số 103340118340/E31 ngày 01/06/2020 mục 3) (nk)
    - Mã HS 38123900: B/16-3/ Chất xúc tác chống oxi hóa chông vàng cao su- AYA-160 ANTI-YELLOWING AGENT (hàng chưa có giám định, công ty cam kết hàng không thuộc TC, HCNH) (NPL sx giày) (nk)
    - Mã HS 38123900: BM/ BỘT THỦY TINH BIẾN TÍNH DÙNG SX NHỰA- BACTEKILLER BM-103CK (CAS NO.: 65997-17-3) (HÀNG MỚI 100%) (nk)
    - Mã HS 38123900: Bột ổn định #TF- 500k-1 dùng cho nhựa PVC.hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Bột Tigic làm chất ổn định cho bề mặt nhựa lớp sơn phủ được sử dụng trong sản xuất sơn bột tĩnh địên.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: C.VLC0041/ Chất xúc tiến làm lưu hóa cao su (Toluene). Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: C.VLC00450/ Chất xúc tiến làm lưu hóa cao su ACCEL EUR (N,N'-Diethylthiourea 99%), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: C2/ Chất ổn định bột nhựa ALFLOW H-50S (Ethylene stearamide 100%) Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hay plastic/ZIKA-622 (nk)
    - Mã HS 38123900: CALCIUM-ZINC STABILIZER 180/ Chất ổn định kẽm canxi, nguyên liệu dùng trong sản xuất ván sàn nhựa. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Calz/ Chất ổn định kẽm canxi, Ca (C17H35COO) 2. mã cas No.1592-23-0 nguyên liệu dùng trong sản xuất ván sàn nhựa. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: CCSV019/ Chất xúc tác tạo cứng mặt băng dính CH-2729 dùng để sản xuất băng dính công nghiệp (TP: xylenediamine 1-5%, ETHYL ACETATE 25-28%, TOLUENE 65-70%...).Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: CHẤT CHỐNG BIẾN VÀNG ANTI YELLOWING AGENT-C376A (C720), DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất chống cháy, loại PFLETC0013 (HES-FR) dùng để làm phụ gia chống cháy sản xuất hạt nhựa tổng hợp, nhà sản xuất ARICHEM LLC, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất chống lão hóa (Decanedioic acid,(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) methyl ester 20-30%, Decanedioic acid,bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) ester 70-80%) EVERSORB 93, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: chất chống lão hóa dùng sản xuất cao su- PILNOX TDQ-HP (dg:19/bb-hc12) npl sx vỏ xe (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất chống ô xi hóa dùng trong sản xuất cao su ANTIOXIDANT TMQ, 25kg/bao, CAS: 26780-96-1. hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất chống oxi hóa cao su ANTIOXIDAN SP-P. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất chống ôxi hóa cao su PVI,(Nhãn hiệu:Huatai; 20kg/bao- Dùng để sản xuất săm lốp xe).Chuyển TTND NPL theo mặt hàng số 10 TK 103175635950/E31 ngày 02/03/2020 (nk)
    - Mã HS 38123900: chất chống oxi hóa SPP (dùng trong cao su) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất chống oxi hóa trên bề mặt găng tay (JAO-50),dạng lỏng, 1 thùng 18kg(3 thùng).Nhà sx: JUNGWOO TRADING CO.,LTD.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: CHẤT CHỐNG OXY HOÁ (DÙNG CHO NGÀNH NHỰA), HIỆU: BASF/ B900, HÀNG MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: CHẤT CHỐNG OXY HÓA CAO SU UV-41. HÀNG MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất chống oxy hóa dùng trong công nghiệp cao su- ANTIOZONANT AO721 (GSS25- 750). (Hàng mới 100%). Mã Cas 8002-74-2 không phải khai báo hóa chất theo nghị định 113 (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất chống ôxy hóa nhựa dùng trong ngành nhựa ANTIOXIDANT 1010. 25 Kgs/Bao (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất chống oxy hóa và ổn định độ bóng(hàng mới 100%)- 672S LIGHT STABILIZER (theo KQGD: 75/TB-KĐ4 ngày 18/01/2019) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất điều chế VULBOND IS-75 dùng để kết hợp với các hóa chất khác tạo thành đế giày. Mã CAS: 9035-99-8, 25038-36-2, 607-505-0(Dòng số 3-TKN 103090672200-Ngày 06/01/2020 (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất hoãn lưu cao su CTP (PVI), 20kg/bao dạng bột, hàng mới 100%, CAS: 17796-82-6 (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất làm đông cứng cho nhựa lỏng dùng trong sản xuất chân tay giả- Hardening Powder, Mã hàng: 617P370.150 (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất làm khô đã điều chế-ANTIOXIDANT-TB (SAP: 129999947923). (CAS: 1948-33-0;112-59-4). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất làm ổn định nhựa PVC- COMPLEX STABILIZER T1011P (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất lưu hóa cao su (dạng bột) RUBBER ACCLLERATOR (VULKALENT E/C), dùng sản xuất cao su, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ngừa biến mầu VULNOX UV-605- Phụ gia trong ngành cao su- Hàng mới: 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định 2-Hydroxy-4-Octyloxy Benzophenone UV-770 dùng trong ngành nhựa,25kg/thùng,mã CAS: 52829-07-9, nsx: XIANGYANG KING SUCCESS FINE CHEMICAL CO.,LTD, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định BZ-195, dùng cho vải tráng nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định Canxi kẽm phụ gia hỗ trợ sản xuất ngành nhựa PVC- ONE PACK STABILIZER, mã CZO-017, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định cao su FR-5032 (Thành phần: Silicon dioxide (CAS: 7631-86-9), Magnesium oxide (CAS: 1309-42-8), Antimony Trioxide (1309-64-4)) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định cao su SW-AS-T (Thành phần: Magnesium Aluminum Hydroxy Carbonate (CAS:11097-59-9), Talc (CAS: 14807-96-6), Zinc Stearate (CAS:557-05-1), Calcium Stearate (CAS: 1592-23-0), Anti oxidant.) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định cao su Zn-St (Thành phần: Zinc Stearate (CAS: 557-05-1)) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định cao su, nhựa (I-PPP- Triayl isopropylated phosphate)(thành phần: Isopropylated triphenyl phosphate (CAS:8937417)+ Triphenyl phosphate (CAS:115866)) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định cao su,nhựa BP 50NE(SONGSTAB BP 50NE) (Thành phần:Calcium distearate(CAS:1592-23-0),Zinc distearate (CAS:557-05-1), Hydrotalcite (CAS:11097-59-9)). (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định CAST dùng trong ngành sản xuất nhựa (20 kg/bao, 100 bao, hàng mới 100%). Mã Cas: 1592-23-0 (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định cho ngành nhựa POWDER STABILIZER GP-2166 (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định cho vải tráng PVC BL-056 (chế phẩm chất ổn định plastic, dạng bột); theo CV trả mẫu: 106/KĐ4-TH ngày 14/02/2020 (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định chống oxy hóa (COLD STABILIZER AF-9100) có tác dụng làm tăng độ bền và khả năng chịu lạnh của các sản phẩm bao bì, cas 71878-19-8,26221-73-8.Hàng không kbhc.Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: chất ổn định DS-700 dùng trong ngành sản xuất nhựa (25kg/bao, 120 bao, hàng mới 100%) mã CAS:106-14-9 (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định dùng cho nhựa pvc (pvc heat stabilizer).hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định dùng trong công nghiệp, không dùng trong công nghiệp thực phẩm, hàng mới 100% (Stabilizer for PVC ADK Stab AC-210TV EX; 190kg/thùng) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định FC-1127, dùng cho vải tráng nhựa PVC, hàng mới 100%, PTPL số: 6691/TB-TCHQ ngày 22/07/2015 (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định KN900V dùng trong ngành sản xuất nhựa (25 kg/bao. 240 bao,hàng mới 100%) mã CAS:106-14-9, 1072-35-1 (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định màu cho sản xuất nhựa UV292. mã Cas: 41556-26-7, 82919-37-7. thành phần: Bis sebacate, Methyl sebacate. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định MTX-38RP dùng để ổn định bề mặt trong sản xuất tấm simili giả da- hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định nhiệt 181, dùng trong ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa- Methyl Tin Mercaptide 181, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định nhiệt cho nhựa PVC Methyl Tin Mercaptide SW-977, HSX: HUBEI BENXING NEW, TPC: Dimethyl tin, CAS: 57583-35-4, hàng mới 100% dùng làm mẫu (được đóng chai nhựa, 1.5kg/1 chai, tổng 2 chai) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định nhiệt tổng hợp cho nhựa PVC MSTAB 500S, 25kg/bao, hàng mới 100%(SX: ZIBO OKAYNVO CHEMICAL CO.,LTD), MSDS; CAS-NO: 271-722-3 (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định nhiệt trong sx nhựa STABILIZER (MS-101), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định nhiệt XY-728, dùng trong ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm nhựa- Methyl Tin Mercaptide XY-728, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định nhựa (PVC stabilizer) LF-S8003YN dùng trong sản xuất tấm fomex, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định nhựa (Stabilizer): BAEROPAN MC 91685 P (Hàng mới 100%) (CAS: 1592-23-0) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định nhưa (Stabilizer): SMS 117 (Hàng mới 100%), 20kg/bao, nhà sản xuất BAERLOCHER (M)- MALAYSIA (CAS: 57-11-4) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định nhựa 33% (PVC stabilizer 33%), dùng trong sản xuất thanh nhựa PVC profile (Hàng mới 100%). 25kg/bao. (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định nhựa cho nhựa PVC, Mã SMS 318 R/5, dạng vảy, 1 túi 25kg, nhà sản xuất: Mega Teamway Sdn.Bhd, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định nhựa P.V.C Stabilizer DS-700 (dạng hạt, dùng trong ngành sản xuất nhựa), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định nhựa PVC KN-500H (P.V.C Stabillizer KN-500H) Nguyên liệu sản xuất ống nhựa. (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định nhựa PVC: Methyl Tin Mercaptide SW977-HLP. (Hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định nhựa STABILIZER DS-700, mã CAS:1072-35-1, đóng gói 25kg/bao. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định plastic,thành phần chính là dẫn xuất của hydroxyphenyl triazin-ADDITIVE TINUVIN 400 (20kg/hộp)CAS NO:107-98-2 (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định PVC Stabilizer KLS 3F2, dùng cho ngành công nghiệp nhựa. Đóng gói 25kg/bao. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định tổng hợp PVC Stabilizer CP-101, CAS no: 64742-47-8, 3076-63-9, 1592-23-0, 557-05-1, dùng cho ngành nhựa, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định trong công nghiệp nhựa STABILIZER KN-500H, mới 100%. đóng bao:25kg/bao. Nhà SX: DANSUK IND., LTD; CAS No 1317-36-8, 12202-17-4, 57-11-4, 106-14-9, Sx tại:Korea (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định trong sx nhựa STABILIZER (MS-101), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định UV cho Polyme UV 3853S, dạng hạt, sử dụng trong sản xuất các sản phẩm cao su, nhựa, HSX: RDC S.R.L- Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định YT181 (METHYLTIN MERCAPTIDE YT181) số CAS: 57583-35-4, dạng lỏng, dùng cho sản xuất nhựa: nsx:YUNTINIC, 250kg/thùng, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định: BZ-549, dùng cho vải tráng nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia 783(HALS783)- chất chống Oxy hóa làm ôn định cao su và Plastic, dùng trong nghành nhựa, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia AO 1010- chất chống Oxy hóa làm ôn định cao su và Plastic, dùng trong nghành nhựa, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia AO 168- chất chống Oxy hóa làm ôn định cao su và Plastic, dùng trong nghành nhựa, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia AO B215- chất chống Oxy hóa làm ôn định cao su và Plastic, dùng trong nghành nhựa, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia cải tính nhựa PVC, mã: MB872, NCC: LG Chemical, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia chống biến vàng dùng trong sản xuất đế giày (WEAR AGENT SR-7699),mới 100%,Xuất xứ China công thức hóa học C24H52N2O4P2Zn (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia dùng để pha chạy hạt nhựa, tên thương mại UV STABILIZER 944, CAS 70624-18-9, đóng gói 25kg/carton.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia làm ổn định cao su đi kèm mã DHBP 45 IC2 dùng để sản xuất ống cao su dẫn nhiên liệu làm mát máy ô tô, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia ngăn sự thủy phân cao su Nitrogen oxides Stabilizer 7000 (Bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimide), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia SBO-50 (SOYBEAN OIL) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia tăng bám dính dùng trong sx băng dính, dạng lỏng KK-7735.Thành phần: Triethyl borate 43-58%, Xylene 12-18%, Ethylbenzene 4-5%, Octamethyl Cyclotetrasiloxane 0.9-1.2%, Toluene 0.09-0.12% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia trợ gia công PPA DA 910. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia UV 326- chất chống Oxy hóa làm ôn định cao su và Plastic, dùng trong nghành nhựa, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia UV770- chất chống Oxy hóa làm ôn định cao su và Plastic, dùng trong nghành nhựa, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất tạo độ cứng cao su Trimethylole Ethane (Trimethylolethane 100%), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất xúc tiến cao su CZ-CBS-G, Mã CAS: 95-33-0. Dùng trong quá trình sản xuất trục phủ silicone. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chất xúc tiến làm lưu hóa cao su ACCEL EUR (N,N'-Diethylthiourea 99%), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm chất ổn định cho plastic (LOX-386L). Hàng đã kiểm hóa và xác định mã h.s tại tk số:102820262751/E31 ngày 19/08/2019 (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm chống lão hoá dùng cho nhựa UNISORB-UBS (30kgs/thùng), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm chống nhiễm từ màng nhựa ELECNON CW. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm chống ô xi hóa cho cao su- Nocrac 224 (20kg/bao) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm chống oxi hóa cao su (ANTIOXIDANT SP), dùng trong sản xuất đế giầy. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm chống oxy hoá (dạng lỏng), chất ổn định cao su và nhựa, dựa trên dẫn xuất của benzotriazole và methoxy propyl acetate(ADDITIVE (TINUVIN 384-2) (MADE IN U.S.A.))(20Kg/1can) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm chống oxy hóa (loại khác)- 990C0009MU-19KG- UV ABSORBER (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm chứa chất chống oxi hóa Butylated Hydroxytoluene (BHT) trong dầu mỏ, ức chế quá trình tự polyme hóa trong sx bột nhựa PVC: Inovol MS8 (16drum,160kg/drum), mới 100% (Mã CAS:128-37-0,204-881-4) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm hóa chất ổn định cho plastic (Stabilizers RT-800B2) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm hóa học dùng làm chất ổn định cho nhựa, dạng lỏng/ TINUVIN-123 (TP: Decanedioic acid,bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-(octyloxy)-4-piperidinyl)ester).Theo TBKQPL số 3577/TB-TCHQ ngày 03/06/2020. Mới (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm làm ổn định cao su CD1-003 MAXIFLOW T (25 KGS/ BAG), HSX: AICO CHEMICALS CORP- Dùng trong sản xuất sản phẩm cao su, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm làm ổn định nhựa Stabilizer B-668, dùng sản xuất ống nhựa, 25KG/Bags, hàng mới 100% (60% Lead sulfate tribasic, mã cas: 12202-17-4; 34% Octadecanoic acid lead salt- mã cas:1072-35-1) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm làm ổn định plastic, dạng bột (Processing aid HK- 302) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm làm ổn định, chống oxy hóa có thành phần chính là hỗn hợp dẫn xuất của benzotriazol và phụ gia, dạng lỏng (RIASORB UV-1130) Số PTPL: 492 Ngày 19/11/2019, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm ổn định cho nhựa, dạng bột (CZ-3033P) (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm ổn định nhựa có thành phần chính là hỗn hợp muối chì, canxi của axit béo (stearic và palmitic) và phụ gia-SAK-5649-NF đóng gói 25 kg/bag,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm ổn định Plastic có thành phần chính là hỗn hợp muối axit béo của chì và phụ gia, dạng hạt. Grade:PVC Compound stabilizer, SA-100. Mã CAS #: 1072-35-1. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm ổn định và chống oxy hóa cho plastic (GD: 492/TB-KD4 ngày 14/04/17 & TK kiểm: 103257745251/A12 ngày 13/04/20)- MARK CZ 2051- STABILIZER FOR PVC (nk)
    - Mã HS 38123900: Chế phẩm ổn định, chống oxy hóa cho plastic có thàn phần chinh là hợp chất chứa nito và phụ gia, dạng lỏng (SDKQ: 550/TB-KD4, ngay 22/04/2019)/ CINASORB-172 (nk)
    - Mã HS 38123900: CODA/ Hợp chất làm ổn định cao su hay plastic (NS-A), gồm muối canxi và axit stearic Ca(OCOC17H35)2 (nk)
    - Mã HS 38123900: CODZ/ Hợp chất làm ổn định cao su hay plastic (NS-Z) gồm muối kẽm và axit stearic Zn(OCOC17H35)2 Số cas 557-05-1 làm nguyên liệu để sản xuất tẩy (nk)
    - Mã HS 38123900: COMPOSITE STABILIZER TS- Chất ổn định nhiệt dùng trong ngành CN nhựa. Hàng mới 100%. Mã Cas: 1072-35-1; 6865-35-4 (nk)
    - Mã HS 38123900: COMPOSITE STABILIZERS PA- Chất ổn định nhiệt dùng trong ngành CN nhựa. Hàng mới 100%. Mã Cas: 1072-35-1 (nk)
    - Mã HS 38123900: CPCO/ Chế phẩm chống oxy hóa/ CATA-2 (18.00KG18.00KGM) (nk)
    - Mã HS 38123900: CPG/ Chất phụ gia (chế phẩm xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế có thành phần là lưu huỳnh) (nk)
    - Mã HS 38123900: CPG/ chất phụ gia ANTI OZONE CREAM OH-GR (thành phần là Butyl acrylate resin(9003-49-0), elastomeric(9010-79-1), dùng trong gia công sản xuất giầy) (nk)
    - Mã HS 38123900: CPG/ Chất phụ gia làm ổn định cao su (chất lưu động) (>98% là Stearic acid) (nk)
    - Mã HS 38123900: CPG/ Chất phụ gia RUBBER ANTISTATIC AGENT ZX3390 (thành phần gồm: Ethylene glycol (107-21-1), Quaternary ammonium salt (4292-25-5), dùng trong gia công sản xuất giầy), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: CPG/ Chất phụ gia WEAR-RESISTING AGENT SI69-50HE/F(thành phần là Bis[3-(triethoxysilyl)propyl] tetrasulfide, polymer binder (40372-72-3), dùng trong gia công sản xuất giầy), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: CPG/ Chế phẩm chống oxi hóa dùng trong cao su (CH-33 ANTIOXIDANT). Số 27/TB-KĐ2,20kg/bao (nk)
    - Mã HS 38123900: CPG2/ Chất phụ gia CALCIUM STEARATE (nk)
    - Mã HS 38123900: CR20/ Chất phụ gia- UP-55 POLYMER (nk)
    - Mã HS 38123900: CXT/ Chất xúc tác (Hợp chất ổn định cao su) (nk)
    - Mã HS 38123900: CXT/ Chất xúc tác(Chất chống oxi hóa cao su) (nk)
    - Mã HS 38123900: CXT/ Chất xúc tác/ 402 HARD (18.00KG18.00KGM) (nk)
    - Mã HS 38123900: CXT/ Chất xúc tác/ DESMODUR RFE (3.75KG3.75KGM) (nk)
    - Mã HS 38123900: CXT/ Chất xúc tác/ USC-1 (20.00KG20.00KGM) (nk)
    - Mã HS 38123900: CXT/ Chất xúc tác/ XP SI466 EXT (15.00KG15.00KGM) (nk)
    - Mã HS 38123900: CZ-G/ Hóa chất nhào trộn cao su CZ-G. TPHH:N-Cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide. (nk)
    - Mã HS 38123900: DA-500/ Chất phụ gia làm ổn định cao su, mã DA-500 dùng để sản xuất ống cao su dẫn nhiên liệu cho động cơ ô tô. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Đế cao su dùng cho cáp tín hiệu CD-7506, Model P/N: B00081A1289, Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: DIBASIC LEAD STEARATE- Chế phẩm hóa học dùng trong ngành công nghiệp nhựa (Muối của axit béo). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Dibasic lead stearate(DBL) dùng trong sản xuất nhựa(10kg/bao,100 bao).Hàng mới 100%.Tên hàng khai báo có thành phần hóa chất không phải khai báo theo nghị định 113 của chính phủ. mã CAS:56189-09-4 (nk)
    - Mã HS 38123900: DR(LH): Chất phụ gia làm ổn định cao su (chất lưu động) (>99% là Glycerol Monostearate) (nk)
    - Mã HS 38123900: E0022/ Chất làm tăng độ kết dính (EMB67-F(T3)) (nk)
    - Mã HS 38123900: EA2313/ Chất xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế- NSA- 50 (nk)
    - Mã HS 38123900: ET-50: Chất phụ gia làm ổn định cao su (chất tăng tốc độ) (40% là EVA, 8% là Resin, 52% là Filler and others) (nk)
    - Mã HS 38123900: ET-50-Chất phụ gia(FOAMING AGENT ET-50, 25 Kg/ Bao) (nk)
    - Mã HS 38123900: Eversorb 74 (20kg/thùng): chế phẩm chống oxy hóa, chất ổn định cho cao su và nhựa, dựa trên dẫn xuất của benzotriazole và polythylene glycol, phụ gia dùng trong công nghệ sản xuất sơn. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Eversorb 80 (BT) (20kg/thùng): chế phẩm chống oxy hóa, chất ổn định cho cao su và nhựa, dựa trên dẫn xuất của benzotriazole và polythylene glycol, phụ gia dùng trong công nghệ sản xuất sơn. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Eversorb 80 (PPG) (20kg/thùng): chế phẩm chống oxy hóa, chất ổn định cho cao su và nhựa, dựa trên dẫn xuất của benzotriazole và polythylene glycol, phụ gia dùng trong công nghệ sản xuất sơn. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Filler TIPO:115 Chất tạo màu dùng để nhuộm màu Silicon. Hãng sản xuất IMERYS MINERALES CHILE LTDA. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: FRP-048/ Bột WACKER HDK N20 (nk)
    - Mã HS 38123900: GLNL020/ Chất chống oxi hóa(Chất chịu mòn chống oxy hóa cao su (Sulfur Siliane Coupling) HP-264), dạng lỏng, 25kg/thùng, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Gói Bột hút ẩm (504 OXYGEN ABSORBER A100cc),1 thùng 50 bags 5000sachets, 1sachet 3.5g- dùng trong công nghiệp,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: GS-22/ Chất chống lão hóa (Decanedioic acid,(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) methyl ester 20-30%...). Hàng mới 100%. EVERSORB 93 (nk)
    - Mã HS 38123900: H27/ Hạt màu (nk)
    - Mã HS 38123900: H53/ Hạt chống tia cực tím (U/V) (nk)
    - Mã HS 38123900: HCLD/ HỢP CHẤT LÀM ĐẾ ANTILUX654; (MÃ CAS: 8002-74-2) (nk)
    - Mã HS 38123900: HCLD/ HỢP CHẤT LÀM ĐẾ- GREEN-200; (MÃ CAS: 70131-67-8) (nk)
    - Mã HS 38123900: HCV024-M/ Chất làm ổn định hạt nhựa (Thành phần: Magnesium Aluminum Hydroxide Carbonate Hydrate) (nk)
    - Mã HS 38123900: HK8/ ASK chất chống nổi bọt (dùng trong chế tạo cao su công nghiệp) (nk)
    - Mã HS 38123900: Hóa chất- chất phòng lão_ C10H12.C7H8O.C4H8_ CAS 68610-51-5 (nk)
    - Mã HS 38123900: Hóa chất dùng để nhào trộn cao su ME41-B (nk)
    - Mã HS 38123900: Hóa chất dùng để sản xuất găng tay cao su 50% Aquanox L disphersion. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Hóa chất được sử dụng làm chất ổn định cho ngành nhựa: PVC STABILIZER BC 300 (Không sử dụng trong lãnh vực vận tải, thuỷ nội địa) (nk)
    - Mã HS 38123900: Hóa chất Process Aid HK-302 (chế phẩm hóa chất ổn định cho Plastic), phụ gia trong sx nhựa công nghiệp, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Hóa chất Stabilizers RT-800B2 (chế phẩm ổn định và chống oxy hóa cho plastic, có tp chính là hỗn hợp muối axit béo của canxi, kẽm và phụ gia, dạng bột), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Hỗn hợp các hợp chất thiếc hữu cơ làm ổn định plastic DS 4203A DIBUTYL TIN DI-LAURATE (1 PAIL X 20 KG). Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Hỗn hợp chất PVC Stabilizer CP-10N (Mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38123900: Hợp chất dùng làm ổn định cho plastic(LOX-3) NLSX mực in (nk)
    - Mã HS 38123900: Hợp chất làm ổn định cao su TIXOSIL #38A. Mã CAS 112926-00-8. Dùng trong quá trình sản xuất trục phủ silicone. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Hợp chất làm ổn định nhiệt trong quá trình xử lý các sản phẩm bằng nhựa PVC, Rare earth stabilizer, số CAS: 1592-23-0;123-94-4; 9002-88-4; 115-77-5; 1312-81-8, dạng bột, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Hợp chất làm ổn đinh plastic KBC-295 (LBC-330). Hàng mới 100%. KQGD 2137/TB-PTPLHCM (nk)
    - Mã HS 38123900: Hợp chất làm ổn định plastic, thành phần chính là Phenyl diisodecyl phosphit-DOVERPHOS-7- PDDP (DOVERPHOS-7), CV trả mẫu số: 457/KĐ4-TH,23/04/2019.KQPT SỐ: 992/TB-KĐ4, 24/7/2017. MÃ CAS: 25550-98-5 (nk)
    - Mã HS 38123900: Hợp chất Master Batch dạng hạt, dùng ổn định hạt nhựa (Loai: MB7040N), Cash no: 8005-02-5 (Solvent black 7), 25038-54-4 (polyamide 6). dùng sản xuất dây rút nhựa, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Hợp chất ổn định cao su LOWINOX CPL (nk)
    - Mã HS 38123900: Hợp chất ổn định dùng cho sản xuất plastic, dạng bột (PVC compound stabilizer HKW-102G). đóng gói 25 kg/bao, Tổng cộng 720 bao. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: Hợp chất ổn định plastic CS-37 dùng sản xuất vải tráng PVC (stabilizer); theo GĐ: 0120 của KĐ4 ngày 29/01/2018. (nk)
    - Mã HS 38123900: HOSTANOXP-EPQ P (Phụ gia dùng trong ngành nhựa) hàng mới 100%, CAS: 119345-01-6 (nk)
    - Mã HS 38123900: Hostavin 3130 liq- Chế phẩm chống oxy hóa,có thành phần chính là hỗn hợp dẫn xuất của benzotriazol và phụ gia,dạng lỏng(1 chai 0.25kgs/1 carton).Hàng mới 100%.BBCN số 102/BB-HC12(14/04/2020) (nk)
    - Mã HS 38123900: Hostavin 3292 liq-Chế phẩm ổn định cho plastic,có thành phần chính là hỗn hợp dẫn xuất của sebacate,dạng lỏng (1 chai 0.25kgs/1 carton).Hàng mới 100%.BBCN số 102/BB-HC12(14/04/2020) (nk)
    - Mã HS 38123900: IONO/ Chế phẩm chống oxy hóa dành cho nhựa (hàng mới 100%)-SYNSORB-783FD (CAS-NO:70624-18-9) (nk)
    - Mã HS 38123900: JMVNK2/ HạT Màu (o/green (me 5056)) (nk)
    - Mã HS 38123900: JS04/ Chất chống lão hóa cao su Antioxidant NOCRAC MB (2-Mercaptobenzimidazole, C7H5NS2, Cas No. 583-39-1) (Hàng mới 100%) (không dùng trong y tế) (nk)
    - Mã HS 38123900: JS22/ Chất chống lão hóa cao su Antioxidant NOCRAC 224S (Polymerized 2,2,4-Trimethyl 1-2-dihydroquinoline, (C12H15N)no, n2~4, Cas No. 26780-96-1) (Hàng mới 100%)(không dùng trong y tế) (nk)
    - Mã HS 38123900: K180/ Chế phẩm chống oxy hóa cao su, thành phần chứa 2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline đã được polyme hóa, dạng hạt: ANTIOXIDANT RD, CAS: 26780-96-1, CTHH: C12H15N. (nk)
    - Mã HS 38123900: K26/ Hạt màu MBK40 (nk)
    - Mã HS 38123900: K26/ Hạt màu MF-U300 (nk)
    - Mã HS 38123900: K26/ Hạt màu MF-U300. (nk)
    - Mã HS 38123900: K26/ Hạt màu MT9900 (nk)
    - Mã HS 38123900: K26/ Hạt màu MWH 75T (nk)
    - Mã HS 38123900: K26/ Hạt màu NOR 10 MB. (nk)
    - Mã HS 38123900: K26/ Hạt màu PET FRL (nk)
    - Mã HS 38123900: K26/ Hạt màu TBC-20 (nk)
    - Mã HS 38123900: KBC-295/ Hợp chất làm ổn đinh plastic KBC-295 (LBC-330). Hàng mới 100%. KQGD 2137/TB-PTPLHCM (nk)
    - Mã HS 38123900: KBS05/ Hợp chất làm ổn định plastic (STABILIZER LCX-42K)- Sử dụng kqgđ số: 11315/TB-TCHQ (nk)
    - Mã HS 38123900: KH101/ Chất phụ gia, nguyên phụ liệu làm thảm cỏ, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: KY-HC-CXL/ Hóa chất(chất xử lý) SAT-150 RUBBER CROSS-LINKING AGENT (nhanh chín cao su) (Cas no. 9035-99-8, 25038-36-2) (nk)
    - Mã HS 38123900: L1/ Hạt màu (COLOR MASTER BATCH), dùng sản xuất bao bì PP, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: LCZ-230, Chất ổn định trong sản xuất nhựa PVC STABILIZER, NSX Woochang Co.,Ltd, Korea (20kg/túi) (nk)
    - Mã HS 38123900: LH-4070: Chất phụ gia chống lão hóa cao su (>99% là Long chain alkane hydrocarbon) (nk)
    - Mã HS 38123900: LH-9: Chất phụ gia làm ổn định cao su (chất chống sương) (60% là Antiozonant, 30% là Hydrocarbon resin, 10% là Chất Kết Dính Cao Su) (nk)
    - Mã HS 38123900: LHCSB/ Chế phẩm chống oxy hóa/ ATNEN AYA-160 (giám định số: 843/TB-KĐ4, ngày 04/06/2019) (nk)
    - Mã HS 38123900: LHS/ Hợp chất làm ổn định cao su, loại LS-YA (Chất chống nấm mốc cho cao su), (>98% là Thiourea derivatives Antiozonant), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Light Stabilizer 292- (CAS: 41556-26-7; 82919-37-7) Chế phẩm ổn định cho Plastic, thành phần chính là hỗn hợp dẫn xuất của sebacate, dạng lỏng. Dùng làm NL SX sơn. Hàng mới 100% (80 thùng x25 kg) (nk)
    - Mã HS 38123900: Light Stabilizer 783 (Chế phẩm chất ổn định,chống oxy hóa,dùng trong công nghiệp sản xuất plastic,cao su,dạng bột)Kết quả GĐ số:705/TB-KĐ2 & theo công văn số: 1308/KĐ3-TH (ngày 20/06/2019) (nk)
    - Mã HS 38123900: Light Stabilizer 944 (Chế phẩm chất ổn định,chống oxy hóa,dùng trong công nghiệp sản xuất plastic,cao su,dạng bột)Kết quả GĐ số:705/TB-KĐ2 & theo công văn số: 1308/KĐ3-TH (ngày 20/06/2019) (nk)
    - Mã HS 38123900: LIQUID STABILIZER CB-120B- Chất ổn định nhiệt dùng trong ngành CN nhựa. Hàng mới 100%. Mã Cas: 557-07-3,6865-35-6 (nk)
    - Mã HS 38123900: LSV-02/ Bột phụ gia dùng làm tăng độ cứng của cao su sử dụng trong công nghiệp chế tạo cao su MT,t/p: 99.5%carbon black (nk)
    - Mã HS 38123900: LSV-07/ Chất xúc tác hỗ trợ trộn để sản xuất cao su tổng tổng hợp, DBS (75%), tp: 65% Decanedioic acid, Dibutyl Ester, 35% Hydrated Amorphous Silica. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: LSV-07/ Chất xúc tác làm phân tán đồng đều khi trộn hỗn hợp dùng để sản xuất cao su tổng hợp WB-222. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: LS-YA: Chất phụ gia làm ổn định cao su (Chất chống sương) (>98% là Thiourea derivatives Antiozonant) (nk)
    - Mã HS 38123900: M/B/ Hạt màu (nk)
    - Mã HS 38123900: M/B/ Hạt màu (UV) (nk)
    - Mã HS 38123900: M0478/ Chất làm ổn định H-7648 dùng trong sản xuất hạt nhựa PVC (nk)
    - Mã HS 38123900: M05006/ Chất ổn định nhựa dạng lỏng \ METHYLTIN MERCAPTIDE WINSTAB TM-1990. Hàng mới 100% (Thành phần:Methyltin tris (CAS:57583-34-3)/ Dimethyltin bis (CAS:57583-35-4) (nk)
    - Mã HS 38123900: M0578/ Chất làm ổn định H-7487K3 dùng trong sản xuất hạt nhựa PVC (nk)
    - Mã HS 38123900: M0579/ Chất làm ổn định H-7579 dùng trong sản xuất hạt nhựa PVC (nk)
    - Mã HS 38123900: M08004/ Chất làm ổn định plastic CZ-368PN dạng bột (CAS No. 557-05-1), Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: M08008/ Chất ổn định plastic ZN-ST (Zinc Stearate) dạng bột. CAS No. 557-05-1.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: M08009/ Chất ổn định plastic CA-ST (Calcium Stearate) dạng bột.CAS No. 1592-23-0. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: M2414258/ Chất ổn định silicone C-25B (nk)
    - Mã HS 38123900: M3296597A/ Chất làm ổn định cao su lưu hóa PAHEKISA 25B-40 (nk)
    - Mã HS 38123900: M50/ Chế phẩm chống Oxy hóa và các hợp chất khác làm ổn định cao su hay Plastic, ADT-3-1:Chất ổn định tia UV:45~55%,N,N-Dimethyl Foramide(DMF):68-12-2.45~55%. (nk)
    - Mã HS 38123900: MA-L16-Chế phẩm ổn định nhựa có thành phần chính là hỗn hợp muối canxi của axit béo (stearic và palmitic) và phụ gia,(25kg/bag). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: MA-L25-Chế phẩm ổn định nhựa có thành phần chính là hỗn hợp muối canxi của axit béo (stearic và palmitic) và phụ gia (25kgs/bag).Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: MẪU PHỤ GIA NGÀNH NHỰA, PEROXIDE CURING AGENT C-16; C-15E (nk)
    - Mã HS 38123900: MB Black-Hạt màu (Dùng chống oxy hóa và ổn định hạt nhựa),Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: MB/ Hạt Màu (FR-2070), mới 100%, dùng sản xuất vải bạt. (nk)
    - Mã HS 38123900: MB/ Hạt Màu (MG-90143), hàng mới 100%, dùng sản xuất vải bạt. (nk)
    - Mã HS 38123900: MB/ Hạt màu MFR-7007/2TP- Nguyên liệu sản xuất vải bạt, Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: MB/ Hạt màu ORANGE 7246-3 (nk)
    - Mã HS 38123900: MB/ Hạt màu PET 51873 GRN (nk)
    - Mã HS 38123900: MB/ Hạt màu PET 9379 SVR (nk)
    - Mã HS 38123900: MB/ Hạt nhựa màu Masterbatch (nguyên liệu sx vải bạt nhựa) (nk)
    - Mã HS 38123900: MB-TAR/ Hạt Màu MB-30005/2 (nk)
    - Mã HS 38123900: MB-TAR/ Hạt Màu MB-3779/2 (nk)
    - Mã HS 38123900: MB-TAR/ Hạt Màu MS-742/2 (nk)
    - Mã HS 38123900: MB-TAR/ Hạt Màu MS-763/3 (nk)
    - Mã HS 38123900: MT Thermax/ Hoá chất dùng để nhào trộn cao su Carbon Black MT Thermax (nk)
    - Mã HS 38123900: MVN18/ Chất đóng rắn 923000002090(GXH67723).Thành phần: Hexamethylene diisocyanate, oligomers 40%, xylene isomers mixture: 10%, Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: N00701010/ Chất phụ gia (dạng bột màu trắng) (Ethylenebis stearamide- C38H76N2O2), chất hỗ trợ phân tán bột màu, công dụng giúp ổn định nhựa, chống loang màu. (nk)
    - Mã HS 38123900: N7/ chất chống ôxy hóa (UV ABSORBER- UNISORB V6530) (nk)
    - Mã HS 38123900: Nguyên liệu sản xuất hạt nhựa màu:Chế phẩm chống oxy hóa, làm ổn định plastic, HYPERFORM HPN-20E, mã CAS: 557-05-1 (nk)
    - Mã HS 38123900: Nguyên liệu sx lốp xe cao su: Các chế phẩm chống oxi hoá (Chất phòng lão)- N3313 Noctizer SD (Mã CAS: 67701-03-5; 135-57-9) (nk)
    - Mã HS 38123900: Nhóm chế phẩm chống oxy hóa làm ổn định cao su- ANTIOXIDANT ANCHOR W-L.(KQGD:60/TB-KĐ4 ngày 16/01/2019)Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: NK30/ Chế phẩm chống oxy hóa Antioxidants (VULKANOX BHT) gồm 2,6-di-tert.-butyl-p-cresol (nk)
    - Mã HS 38123900: NL003/ Chất ổn định,chống oxy hóa làm ổn định cao su và plastic CALCIUM ZINC STABILIZER, TP: Zinc stearate 20%,Calcium stearate 30%,Oxidized polethylene wax 10%,Aluminosilicates 10%, Hydrotalcite 30% (nk)
    - Mã HS 38123900: NL-24-09-01/ Chất phụ gia (JTR-D(TAC) C3H8N6O4ZN) (nk)
    - Mã HS 38123900: NL-24-09-02/ Chất phụ gia (PL-300 (C12H15N3O3)) (nk)
    - Mã HS 38123900: NL31/ Chất trợ (AYA-160) (50% Anti-yellowing agent- Cas: 70321-86-7, 15% Fumed silica- Cas: 10279-57-9, 35% Butadiene Rubber- Cas: 9003-17-2) (Dạng rắn- 10Kg/CTN) (nk)
    - Mã HS 38123900: NL31/ Chất trợ (Chất chống oxi hóa) (PROCCESSING ADDITIVES ATNEN AYA-160) (50% Anti-Yellowing Agent- CAS: 70321-86-7, 15% Fumed Silica- CAS: 10279-57-9, 35% Butadiene Rubber- CAS: 9003-17-2) (nk)
    - Mã HS 38123900: NL31/ Chất trợ (PROCCESSING ADDITIVES MK UV-605) (50% Butadiene Rubber- CAS: 9003-17-2, 10% Silica- CAS: 7631-86-9, 40% AntiOxidant- CAS: 95-14-7) (Dạng rắn- 15Kg/Box) (nk)
    - Mã HS 38123900: NLSX Sơn: phụ gia pha sơn (chế phẩm chống oxy hóa) Tinuvin 123, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: NM-95: Chất phụ gia làm ổn định cao su (chất chống mài mòn) (60% là polymerized organosilicone mixture, 40% là elastomeric/surfactant binder) (nk)
    - Mã HS 38123900: NON TOXIC STABILIZER Z500HQ: CHẤT STABILIZER ỔN ĐỊNH NHỰA/CÔNG THỨC HÓA HỌC Ca(O2C18H35)2/ MÃ CAS 1592-23-0. (nk)
    - Mã HS 38123900: NP72/ Chất chống oxi hóa cao su- ANTIOXIDANT (BHT 264-A) (nk)
    - Mã HS 38123900: NPL0002/ Chất chống oxy hóa, giữ màu dùng trong nghành sản xuất giày (SN-1135) (nk)
    - Mã HS 38123900: NPL002/ Chât phu gia Ultrasol SGX-8 dùng độn thêm vào cao su (thành phần chính Alkyl acrylate copolymer,C7H12O2, CAS:7732-18-5, 141-32-2)-Ultrasol SGX-8(Ganz) (nk)
    - Mã HS 38123900: NPL-004/ Chất phụ gia (PE WAX PEL 2) (nk)
    - Mã HS 38123900: NPL016/ Chất xúc tác (hàng mới 100%)- DYNASYLAN 6498 AGENT (tham khảo theo 1071/KD4-TH ngày 26/07/2019) (nk)
    - Mã HS 38123900: NPL016/ Chất xúc tác- DYNASYLAN 6498 AGENT (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 103187783530/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
    - Mã HS 38123900: NPL026/ Chất chống oxi hóa (ANTIOXIDANT) (nk)
    - Mã HS 38123900: NPL082/ Chế phẩm chống ôxy hóa, chất ổn định- VULNOX UV-605 ARM ULTRAVIOLET AGENT (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 103294254010/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
    - Mã HS 38123900: NPL10/ Chất ổn định để sản xuất tấm nhựa lót sàn- PVC stabilizer LBZ-100E, theo KQGĐ số: 0565/TB-KĐ4 ngày 25/05/2018 của TK: 101785669051/E31, đã kiểm tra lại tại TK: 102332778441/E31 ngày 15/11/2018 (nk)
    - Mã HS 38123900: NPL134/ Hóa chất arcol polyol 5613, (dùng để sản xuất mút xốp) (nk)
    - Mã HS 38123900: NPL94/ Chất ổn định Stabilizer HT-649A/Stabilizer HT-649A. Hàng kiểm hóa thực tế theo TK 102147326851/E31 ngày 02/08/2018 (nk)
    - Mã HS 38123900: NPLVN053/ Chất phụ gia làm lưu hóa cao su- (Vulkanox BKF, Cas:119-47-1, CTHH: C23H32O2, 15kg/bao) (nk)
    - Mã HS 38123900: NX-11/ VulcaPellet OH3-MG- chế phẩm chống oxy hóa cao su dùng để gia công đế giày, dạng, dạng bột, 25 kg/bao. (nk)
    - Mã HS 38123900: NX-12/ VulcaPellet IS-80- chế phẩm chống oxy hóa cao su dùng để gia công đế giày, dạng, dạng bột, 25 kg/bao. (nk)
    - Mã HS 38123900: NX-13/ VulcaPellet S-80- chế phẩm chống oxy hóa cao su dùng để gia công đế giày, dạng, dạng bột, 25 kg/bao. (nk)
    - Mã HS 38123900: NX-16/ VulcaPellet DM-75- chế phẩm chống oxy hóa cao su dùng để gia công đế giày, dạng, dạng bột, 25 kg/bao. (nk)
    - Mã HS 38123900: NX-17/ VulcaPellet TS-80- chế phẩm chống oxy hóa cao su dùng để gia công đế giày, dạng, dạng bột, 25 kg/bao. (nk)
    - Mã HS 38123900: NX-18/ VulcaPellet NS-80- chế phẩm chống oxy hóa cao su dùng để gia công đế giày, dạng, dạng bột, 25 kg/bao. (nk)
    - Mã HS 38123900: NX-19/ Chất hoạt tính Aktivator XO-MG, dạng bột,25 kg/bao- chất xúc tác để gia công đế giày cao su (nk)
    - Mã HS 38123900: NXKT-36/ VulcaPellet S-80- chế phẩm chống oxy hóa cao su dùng để gia công đế giày, dạng hạt, 25 kg/bao. (nk)
    - Mã HS 38123900: NXKT-37/ VulcaPellet OH5-MG- chế phẩm chống oxy hóa cao su dùng để gia công đế giày, dạng bột, 25 kg/bao. (nk)
    - Mã HS 38123900: NXKT-38/ VulcaPellet OH3-MG- chế phẩm chống oxy hóa cao su dùng để gia công đế giày, dạng bột, 25 kg/bao. (nk)
    - Mã HS 38123900: NXKT-41/ VulcaPellet DM-75- chế phẩm chống oxy hóa cao su dùng để gia công đế giày, dạng, dạng bột, 25 kg/bao (nk)
    - Mã HS 38123900: O2/ Chế Phẩm Chống Oxy Hóa dùng trong công nghiệp cao su(1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs) (Antioxidant DTPD 3100),CAS: 68953-84-4,122-39-4, hiệu Yichang Xingchun,mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: on dinh/ Chất chống ôxy hóa, ổn định cao su- Antioxidantanthermal (chế phẩm ổn định, chống oxi hóa trong công nghiệp sản xuất plastic, cao su, dạng bột.) (nk)
    - Mã HS 38123900: Outside Lube 926L- Chất làm ổn định và chống dính cho cao su. Loại 10kg/can. Hàng mới 100%. Hàng mẫu không có trị giá thanh toán. (nk)
    - Mã HS 38123900: P00010/ Chất chống oxi hóa dùng trong cao su- ANTIOXIDANT (SP-P) (nk)
    - Mã HS 38123900: P00012/ Chất chống oxy hóa dùng trong cao su- ANTIOXIDANT (BHT 264-A) (nk)
    - Mã HS 38123900: P00027/ Chất chống oxi hóa dùng trong cao su- ANTIOXIDANT (TPM) (nk)
    - Mã HS 38123900: P00036/ Chất chống oxi hóa dạng hạt, màu trắng xám- VulcaPellet OH5-MG (nk)
    - Mã HS 38123900: PAOIRF0001/ Chất hữu cơ là tác nhân chống oxi hóa, ở dạng bột tinh thể(IR-168) TPC: Tris-(2,4-di-tert-butyl-phenyl)-phosphite, CAS: 31570-04-4, NSX: Global Planning Co., Ltd. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: PG10/ Chất tạo màu KE-COLOR-BL (Carbon Black; Octamethylcyclotetrasiloxane (Impurity)) (nk)
    - Mã HS 38123900: PG22/ Chất tạo màu CP-1 BWN (Iron Oxide; Octamethylcyclotetrasiloxane, CTHH: Fe2O3; Cycl-(Si(CH3)2O)4)) (nk)
    - Mã HS 38123900: PGDL01/ Chất phụ gia (hợp chất làm ổn định cao su PEG-4000, AC-75, Sản xuất đế giày) (nk)
    - Mã HS 38123900: PGDT01/ Chất phụ gia (hợp chất làm ổn định cao su ATMAN ATFLOW L-24, sản xuất đế giày) (nk)
    - Mã HS 38123900: Phụ gia chống ngã màu vàng dạng lỏng EVERSORB 80 (20KG/DRUM) dùng trong ngành nhựa và sơn, mã CAS: 41556-26-7, 82919-37-7. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: Phụ gia chống oxy hóa cho quá trình sản xuất hạt nhựa, dạng rắn (bột hạt), màu sắc: tím nhạt đến xám nhẹ, có mùi đặc biệt, NSX: DOOBON INC, 20Kgs/Bag_POLYNOX-N1 (Mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38123900: Phụ gia chống oxy hoá dùng trong ngành nhựa. Plastic Additive (Antioxidant Preparation for Plastic)- Nucleating Agent BT-20. CAS: 13170-05-3 (nk)
    - Mã HS 38123900: Phụ gia dùng cho ngành nhựa: Chất ổn định UV-531 (UV Absorber 531), dạng bột, đóng gói 25kg/thùng. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Phụ gia hóa chất Absorber UV-80, dùng trong ngành sơn công nghiệp, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: PHỤ GIA KHÁNG KHUẨN CHO NHỰA MCX 128104 (nk)
    - Mã HS 38123900: Phụ gia kháng tia UV,SUNOVIN 770,sử dụng sản xuất sản phẩm nhựa, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Phụ gia làm tăng độ bền màng nhựa (W-Proof-MB) (nk)
    - Mã HS 38123900: PHỤ GIA ỔN ĐỊNH CHẤT CHỐNG TĨNH ĐIỆN CHO NHỰA PP- EINAR 601. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Phụ gia ổn định chất tăng trong cho nhựa PP: TOWREX NU700 (10 Kg/bao), hàng mới 100%. Số CAS: 135861-56-2 (nk)
    - Mã HS 38123900: Phụ gia ổn định nhiệt, dạng hạt granule (Model: EuroStab 506C2G)- dùng trong sản xuất ống nhựa PVC. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Phụ gia tạo độ chống va đập trong sản xuất ống nhựa: Kane ACE FM-50, dạng bột, NSX: KANEKA. 25kg/bao, hàng mẫu, mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: Phụ gia tạo độ xốp KE-P-26, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Phụ gia tạo độ xốp SERUMIKU AN cao su silicone; hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: Phụ gia TYTAN CP-219 dùng làm chất kết dính trong sản xuất nhựa, nsx: Borica, 28kg/can, mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: PLASTISOL PHỤ GIA DÙNG TRONG NGÀNH NHỰA, PH820-020/PH831-002,CAS 1317-65-3, NSX POLYSOL LLC, MỚI 100 % (nk)
    - Mã HS 38123900: PLSK-A/ Chất phòng lão- (loại SK-A,Chế phẩm chống oxi hóa cho cao su, thành phần gồm hexamethylenebis và silic dioxit, dạng hạt dùng làm giày) (nk)
    - Mã HS 38123900: RBS.022/ Chất độn dùng trong sản xuất cao su (tên thương mại: Vesta-20, thành phần chứa: Calcium oxide & Paraffinichydrocarbon) (nk)
    - Mã HS 38123900: RE-1813(PL-500) Chất phụ gia chống oxy hóa cho sơn, thành phần chính styrennated phenol. TP: Phenol, styrenated 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: RMG030002/ ADK STAB SP-111 Zinc Stearate- Chất ổn định dùng trong sản xuất nhựa C36H70O4Zn CAS 557-05-1 (nk)
    - Mã HS 38123900: RMG030006/ ADK STAB 2013- Phosphorous acid ester- Chất ổn định dùng trong sản xuất nhựa 2013 Phosphorous acid ester (CTHH: C24H43O4P CAS: 67874-37-7) (nk)
    - Mã HS 38123900: RMG050004/ PLASTIC MODIFIER METABLEN C-223A- Chất ổn định dùng trong sản xuất nhựa (Thành phần chính: methacrylate C4H5O2, butadiene C4H6) CAS 1759-53-1 (nk)
    - Mã HS 38123900: RMM030001/ ADK STAB M-37RT- Chất ổn định dùng trong sản xuất nhựa (Organic compounds) [CH3(CH2)16COO]2Zn CAS:557-05-1 (nk)
    - Mã HS 38123900: RMM030005/ LX-13- Chất ổn định dùng trong sản xuất nhựa CTHH: C18H36O2 CAS 57-11-4 (nk)
    - Mã HS 38123900: RMM030008/ LW-OP (LICOWAXX OP P)-Chất ổn định dùng trong sản xuất nhựa CAS: 73138-44-0 CTHH: C15H10Cl2O (nk)
    - Mã HS 38123900: RMM030009/ AD-157- chất ổn định trong sản xuất hạt nhựa (CTHH:C12H15N; CAS: 26780-96-1) (nk)
    - Mã HS 38123900: RMM030018/ ADK STAB RT-1310- Chất ổn định dùng trong sản xuất nhựa (Organic compounds) [CH3(CH2)16COO]2Zn CAS:557-05-1 (nk)
    - Mã HS 38123900: RO002350/ Chất lưu hóa cao su NOCRAC 810-NA (nk)
    - Mã HS 38123900: SJNK6/ HẠT NHỰA TẠO MÀU XANH DA TRỜI- MASTER BATCH BLUE 503 (nk)
    - Mã HS 38123900: SLAS.001/ Hóa chất chống ôxy hóa SP-34FN (tên thương mại: Chisorb SP34FN, thành phần: Blends of UV absorber and anti-oxidant) (nk)
    - Mã HS 38123900: SPC-RH730-1/ Chất ổn định Canxi và Kẽm thân Thiên Với Môi Trường"Enviromentally friendly calcium and zinc stabilizer RH-730", sử dụng trong sản xuất sàn nhựa spc (nk)
    - Mã HS 38123900: SP-P Chất chống lão hóa cao su, plastic(MAXINOX SP-P, 25Kg/Kiện) (nk)
    - Mã HS 38123900: SPVC10/ Chất ổn định PVC (Polyvinyl clorua) dạng lỏng, loại khác dùng sản xuất màng nhựa PVC (Hóa chất dạng lỏng, không phải và không chứa TP tiền chất)/ PVC STABILIZER PCZ-6030T (nk)
    - Mã HS 38123900: STABILIZER LS-1876H- Chất ổn định nhiệt dùng trong ngành CN nhựa. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: SVN39/ Chất tạo độ cứng cao su Trimethylol propane (propylidynetrimethanol 90-100%), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: SVN41/ Chất phụ gia ngăn sự thủy phân cao su Nitrogen oxides STABILIZER 7000 (Bis(2,6-diisopropylphenyl)carbodiimide), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: SVN61/ Chất làm chậm quá trình lưu hóa cao su Vulkalent E/C (nk)
    - Mã HS 38123900: T00006A/ Chất phụ gia chống biến vàng dùng trong sản xuất đế giày (WEAR AGENT SR-7699), mới 100%, 1 bag 25kg (nk)
    - Mã HS 38123900: T022/ Chất chịu mòn chống oxi hóa và làm ổn định cao su (Sulfur-siliane coupling HP-669B) (nk)
    - Mã HS 38123900: T022/ Chất chống oxi hóa và làm ổn định cao su (dùng trong ngành giày) (A-172 SILANE COUPLING AGENT) (nk)
    - Mã HS 38123900: TAIC/ Hoá chất dùng để nhào trộn cao su TAIC. TPHH: Triallylisocyanurate (C12H15N3O3). (nk)
    - Mã HS 38123900: TETD/ Chất xúc tiến TETD-75 (tetraethyl thiuram disulphide) dùng sản xuất sản phẩm cao su (nk)
    - Mã HS 38123900: Thuốc màu tổng hợp TINUVIN 400-Là chế phẩm ổn định và chống oxi hóa cho nhựa. Hàng mới 100% (mục 55 PTPL 659). (nk)
    - Mã HS 38123900: TINUVIN 5060 là chế phẩm ổn định cho plastic, có thành phần chính là hỗn hợp dẫn xuất của sebacate, dạng lỏng. CAS: 127519-17-9 (nk)
    - Mã HS 38123900: TINUVIN 5100 20KG 3H1 là phụ gia kháng UV dùng cho sản xuất sơn. CAS: 129757-67-1 (nk)
    - Mã HS 38123900: TINUVIN 99-2 20KG 3H1 là phụ gia kháng UV dùng cho sản xuất sơn. CAS: 127519-17-9 (nk)
    - Mã HS 38123900: T-REZ RB100/ Chất phụ gia hóa dẻo cao su T-REZ RB100 (nk)
    - Mã HS 38123900: UV/ UV-Chất chống lão hóa cao su(RUBBER ANTIOXIDANT UV-605,Nhà sản xuất: EASE SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED, 10 Kg/ Carton) (nk)
    - Mã HS 38123900: UV186/ Chất chống cháy, chịu nhiệt UV01271/ UV186 (là hỗn hợp gồm 2 chất: 20% Hindered Amine Light Stabilizer (CAS 65447-77-0) và Polyethylene CAS: 9002-88-4)) dùng trong công nghiệp (nk)
    - Mã HS 38123900: V-3008 A/ Chất kết dính cao su với kim loại MONICAS V-3008 A. TPHH: N,N-Dimethylformamide (C3H7NO/HCON(CH3)2) (nk)
    - Mã HS 38123900: V-3008 B1/ Chất kết dính cao su với kim loại MONICAS V-3008 B1. TPHH: N,N-Dimethylformamide (C3H7NO/HCON(CH3)2), toluen (methyl benzene) C6H5CH3/C7H8 (nk)
    - Mã HS 38123900: V9280/ Chất ổn định nhiệt STABILIZER V9280, dạng bột dùng để sản xuất tấm nhựa PVC (hàng đóng 25kg/bao). Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38123900: Vulkanox BHT (Chất chống ô xi hóa dùng trong sản xuất sản phẩm cao su) 25 kg/bao, hàng mới 100%, CAS: 128-37-0 (nk)
    - Mã HS 38123900: Vulkanox BKF (Chất chống ô xi hóa dùng trong sản xuất sản phẩm cao su) 15 kg/bao, hàng mới 100% CAS: 119-47-1 (nk)
    - Mã HS 38123900: WEC0045/ Chất phủ bề mặt bản mạch điện tử để chống Oxy hóa và thấm nước, PN: 82502577R2F, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38123900: ZIKA-UVS30/ C.pham ổn địh nhựa,lỏg,thphan:ethyl4-(methylphenylamino)methylene)amino]-benzoic acid,bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate ZIKA-UVS30,CAS 57834-33-0.CT:C17H18N2O2mới100%PTPL1132 (nk)
    - Mã HS 38123900: 5346/ Chất ổn định adk stab ls-5 (tái xuất hết số lượng 17kg của TK nhập 100044938340/E11, 23/06/2014, mục số 7) (xk)
    - Mã HS 38123900: 60NS (XS--66)/ 60NS (XS--66): Chất phụ gia làm ổn định cao su (chất tăng độ dính) (>98% là Aliphatic hydrocarbon resin) (xk)
    - Mã HS 38123900: 60NS-TRO-2019/ 60NS-Chất phụ gia (ADDITIVES-60NS, 25 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38123900: 71-ET-50-2019/ ET-50-Chất phụ gia(FOAMING AGENT ET-50, 25 Kg/ Bao) (xk)
    - Mã HS 38123900: 71-SI-50-2019/ SI-50 Chất chịu mài mòn(REINJORCING AGENT SI-50, 20 Kg/Kiện) (xk)
    - Mã HS 38123900: Additives-20/ Hợp chất ổn định cao su Additives (chất xúc tác) (xk)
    - Mã HS 38123900: ALIS/ Hỗn hợp chất ABS Stabilizer ALIS (xk)
    - Mã HS 38123900: Chất chịu mòn chống oxy hóa cao su (Sulfur Siliane Coupling) HP-264 (xk)
    - Mã HS 38123900: Chất chống oxy hóa BHT dùng trong nghành giày, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38123900: Chất chống oxy hoá cao su DNS82P, hàng mới 100% (xk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định cao su hoặc plastic SBO-50 (Dạng Hạt) (xk)
    - Mã HS 38123900: Chất ổn định- Composite Stabilizers T.S (xk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia (PE Wax PEL 2) (xk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia làm cứng cao su Hardener Irgacure 500 (25kg/can), CTHH: C13H16O2 số CAS: 947-19-3, (C6H5)2CO có số CAS 119-61-9 (xk)
    - Mã HS 38123900: Chất phụ gia làm lưu hóa cao su- (Chất chống ôxi hóa Vulkanox BKF, Cas:119-47-1, CTHH: C23H32O2, 15kg/bao) Hàng mới 100 (xk)
    - Mã HS 38123900: CP-10N/ Hỗn hợp chất PVC Stabilizer CP-10N (xk)
    - Mã HS 38123900: CP-20/ Hỗn hợp chất PVC Stabilizer CP-20 (xk)
    - Mã HS 38123900: CPL-75-2019/ CPL-75-Chất chống oxi hóa cho Cao su hay Plastic(ANTIOXYDANT CPL-75, 20 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38123900: CS-100K/ Chất Zeolite- CS-100K (xk)
    - Mã HS 38123900: DR(LH)/ DR(LH): Chất phụ gia làm ổn định cao su (chất lưu động) (>99% là Glycerol Monostearate) (xk)
    - Mã HS 38123900: E-82J/ Hỗn hợp chất PVC Stabilizer E-82J (xk)
    - Mã HS 38123900: EM-700A/ Hỗn hợp chất Plastic Additive EM-700A (xk)
    - Mã HS 38123900: ET-50/ ET-50: Chất phụ gia làm ổn định cao su (chất tăng tốc độ) (40% là EVA, 8% là Resin, 52% là Filler and others) (xk)
    - Mã HS 38123900: FMRU060-0042-1/ Chất ổn định cao su hoặc plastic SBO-50 (Dạng Hạt) (xk)
    - Mã HS 38123900: Hạt nhựa màu Silver- SL 1202 (xk)
    - Mã HS 38123900: KS-3650-2019/ KS-3650- Chất phụ gia(ANTI SHRINKING AGENT KS-3650, 25 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38123900: LH-4070/ LH-4070: Chất phụ gia chống lão hóa cao su (>99% là Long chain alkane hydrocarbon) (xk)
    - Mã HS 38123900: LH-9/ LH-9: Chất phụ gia làm ổn định cao su (chất chống sương) (60% là Antiozonant, 30% là Hydrocarbon resin, 10% là Chất Kết Dính Cao Su) (xk)
    - Mã HS 38123900: LH-9-20/ Chất chống oxi hóa cao su LH-9 antioxidant (chất xúc tác) (xk)
    - Mã HS 38123900: LS-YA/ LS-YA: Chất phụ gia làm ổn định cao su (Chất chống sương) (>98% là Thiourea derivatives Antiozonant) (xk)
    - Mã HS 38123900: M01 CP-10/ Hỗn hợp chất PVC Stabilizer CP-10 (xk)
    - Mã HS 38123900: M01 KP-300/ Hỗn hợp chất PVC Stabilizer M01 KP-300 (xk)
    - Mã HS 38123900: M03 BZ-229C/ Hỗn hợp chất PVC Stabilizer M03 BZ-229C (xk)
    - Mã HS 38123900: NA-100K/ Chất Zeolite- NA-100K (xk)
    - Mã HS 38123900: NL31/ Chất trợ(Chất chống oxi hóa) (PROCCESSING ADDITIVES VULKANOX BHT)-Xuất theo TKNK số:103236356750/E21(01/04/2020)Mục 1 (xk)
    - Mã HS 38123900: NM-95/ NM-95: Chất phụ gia làm ổn định cao su (chất chống mài mòn) (60% là polymerized organosilicone mixture, 40% là elastomeric/surfactant binder) (xk)
    - Mã HS 38123900: PGDL01-2/ Chất phụ gia lam ôn đinh cao su (PEG-4000, AC-75, Sản xuất đế giày) (xk)
    - Mã HS 38123900: PGDT01-1/ Chất phụ gia lam ôn đinh cao su (ATMAN ATFLOW L-24, Sản xuất đế giày) (xk)
    - Mã HS 38123900: S-099-20-AB1SCA000099/ S099-20-ADT-3-1-Chế phẩm chống oxy hóa, ổn định cao su và plastic-Loại khác (xk)
    - Mã HS 38123900: S-140-20-AB1SCA000140/ S140-20-ADT-305-1-Chế phẩm chống oxy hóa, ổn định cao su và plastic-Loại khác. (xk)
    - Mã HS 38123900: SI-50CH-2019/ Si-50CH Chất chịu mài mòn(REINJORCING AGENT SI-50 (SI-50CH), 20 Kg/ Kiện) (xk)
    - Mã HS 38123900: SP 029/ Chất tạo rắn (RC) (xk)
    - Mã HS 38123900: SP 030/ Chất tạo rắn (RFE) (xk)
    - Mã HS 38123900: SPP/ Chất chống oxi hóa SPP (chất xúc tác) (xk)
    - Mã HS 38123900: SP-P-2019/ SP-P Chất chống lão hóa cao su, plastic(MAXINOX SP-P, 25Kg/Kiện) (xk)
    - Mã HS 38123900: ST-1801/ ST-1801: Chất phụ gia làm ổn định cao su (chất lưu động) (>98% là Stearic acid) (xk)
    - Mã HS 38123900: TPE-80/ Hỗn hợp chất PVC Stabilizer TPE-80 (xk)
    - Mã HS 38123900: UI-UV-9040N/ Chế phẩm chống oxy hóa và ổn định cho cao su, thành phần chính là hợp chất phosphit hữu cơ dạng lỏng UV-9040N (xk)
    - Mã HS 38123900: ZN-G-1/ Hỗn hợp chất PVC Stabilizer ZN-G-1 (xk)
    - Mã HS 38123900: ZN-G-E/ Hỗn hợp chất PVC Stabilizer ZN-G-E (xk)
    - Mã HS 38130000: 1/ Bột nạp bình chữa cháy (thành phần chính: ammonium dihydrogenphosphate, (NH4)3PO4, mã CAS: 7722-76-1) (nk)
    - Mã HS 38130000: 1527881-S126638-37/ Can bọt AFFF, 20 lít, dùng cho bình cứu hỏa (nk)
    - Mã HS 38130000: 916-1672/ Bọt nở chống cháy dùng để nạp vào bình cứu hỏa, Loại: SEALFIRE FOAM, 2%, 1.25L, 50L ABS EXT., Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38130000: 916-1676/ Bọt dùng để nạp bình chữa cháy, loại: AFFF FOAM, 6%, 20L, NON SOLAS,ABS, được trang bị trên tàu, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38130000: Bột BC chữa cháy, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38130000: Bột chữa cháy (BC Dry powder), Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38130000: Bột chữa cháy (BC powder), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38130000: Bột chữa cháy (Dry powder BC), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38130000: Bột chữa cháy 90% ABC.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38130000: Bột chữa cháy ABC 40%, dùng cho bình chữa cháy, công ty sản xuất: Bengbu Longtai Fire Fighting Co., Ltd, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38130000: Bột chữa cháy BC POWDER (25kg/bao) (nk)
    - Mã HS 38130000: Bột chữa cháy dạng khô BC(NaHCO3- Hydrocacbonnatri) thành phần chính là muối Natri. Nhà sản xuất Shangdong Longcheng Fire Science And Technology Co; Ltd., Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38130000: Chất chữa cháy HFC227EA (FM200) đã nạp trong bình, model: HFC227EA. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38130000: Hóa chất Cobratec TT-50 dùng để sản xuất bọt chữa cháy, hóa chất do hãng VSFOCUM sản xuất, chưa qua sử dụng (nk)
    - Mã HS 38130000: Hóa chất Mackam CBS-50SB, dùng để sản xuất bọt chữa cháy, hóa chất do hãng VSFOCUM sản xuất, chưa qua sử dụng (nk)
    - Mã HS 38130000: Hóa chất Mackam DAB-ULS dùng để sản xuất bọt chữa cháy, hóa chất do hãng VSFOCUM sản xuất, chưa qua sử dụng (nk)
    - Mã HS 38130000: Hóa chất PEG35000 dùng để sản xuất bọt chữa cháy, hóa chất do hãng VSFOCUM sản xuất, chưa qua sử dụng (nk)
    - Mã HS 38130000: Khí chữa cháy HFC227EA, Hàng được đóng trong bồn 20,000Kg/Bồn, hãng sản xuất INNER MONGOLIA YONGHE FLUOROCHEMICAL, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Hóa chất dùng trong công nghiệp sản xuất sơn (dung môi trong sơn): BUTYL ACETATE (RE-COND DRUM), (C6H12O2), CAS: 123-86-4, (160 DRUMS x 180 KGS). Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi dùng để hoà tan mực SOLVENT (1039.6927), 1 chai 1000ml, hãng sx: KBA-Metronic GmbH. Hàng mới 100%/ DE (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hỗn hợp hữu cơ WL-210 (1000ml)/ GB (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Isopropyl Acohol (IPA) dùng để tẩy rửa các thiết bị điện tử, đóng gói 30 lít. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi V705-D dùng pha loãng mực in cho máy in phun,0.75 lit/chai, thành phần: butanone: 90-<98%, ethanol: 2-<5%, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi V720-D dùng pha loãng mực in cho máy in phun, 0.75 lit/chai, thành phần: butanone: 92-<99%, acetone: 1-<3%, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi V722-D dùng pha loãng mực in cho máy in phun công nghiệp, dung tích 0.75 lit/chai, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: (AAD13279)Dung môi pha sơn ESTASOL DBE SANTOSOL (Dimethyl Glutarate 1119-40-0/55-65%; Dimethyl Succinate 106-65-0/15-25%; Dimethyl Adipate 627-93-0/10-25%) (nk)
    - Mã HS 38140000: (AEA65625) Chất phụ gia TXIB (2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyl acid:100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: (AEN01184) Chất phụ gia X-8178 thành phần: Polyethylene Wax 9002-88-4 (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ B-CELL(T.C) (15Kg/Thùng)._ Hỗn hợp dung môi (Mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Bột đúc mẫu nguội, Acryl clear powder, 2,3kg/ thùng, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Chất phụ gia bồ trợ tấm silicon đơn tinh T6361 (TP: Fatty acid salts of Polyamine/CAS64754-99-0: 90-100%; nước: 1-10%); sử dụng trong sx tấm tế bào quang điện, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Chất phụ gia D11435556 9450 (Thành phần: Isobutyric acid, monoester with 2,2,4-trimetrhylpentane-1, 3-diol- CAS: 25265-77-4: 90-100%; nước: 0-10%) dùng trong sx tấm pin năng lượng mặt trời (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Chất phụ gia K01(T21) dùng để nhúng làm sạch bề mặt tấm silicon,10L/thùng(TP: CAS26099-09-2: 3.4%;CAS9004-32-4: 2%;CAS10213-79-3: 0.3%;CAS7647-14-5: 0.2%;CAS7757-83-7: 0.2%;nước:93.1%) (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Chất phụ gia RV-903, sử dụng trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời (TP: Bis(2-butoxyethyl)ether/CAS112-73-2: <100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Chất phụ gia Thinner dùng trong sx tấm pin năng lượng mặt trời(TP:CAS124-17-4: 40-50%; CAS25265-77-4: 20-40%; monoisobutyrate dalpadc: 10-20%; CAS102-76-1:1-5%;CAS77-90-7:1-5%) (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Dung dịch để làm sạch keo, tp: Methyl siloxane 100%, hãng Darbon, model QCL02, 500ml/bình, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Dung dịch đúc mẫu nguội, Acryl clear liquid, 1 liít/chai, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Dung môi 783, (thành phần: purin- cyclohexanone), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Dung môi Cleaning thinner D,là hỗn hợp chất tẩy sơn thành phần gồm acetone, xylene, Loại 15kg/ Can (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Dung môi DS-00BK dùng để tảy rửa trong nhà máy. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Dung môi DS-860-1(108K) dùng để tảy rửa trong nhà máy. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Dung môi DS-870 dùng để tảy rửa trong nhà máy. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Dung môi HIGH CLEAN #2000A, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Dung môi hỗn hợp hữu cơ WL-210 (1000ml/bình). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Dung môi P-Clean, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Dung môi pha keo (thành phần là hỗn hợp Ethyl acetate, Isophorone và các chất phụ gia khác) (16000g/can), 48B10000001Q, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Dung môi thinner 512 (15kg/1 thùng)) dùng để vệ sinh sản phẩm, hàng mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Dung môi V705-D dùng pha loãng mực in cho máy in phun công nghiệp, dung tích 750ml/chai; butanone methyl ethyl ketone: 90- <98%. hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Dung môi V708-D dùng pha loãng mực in cho máy in phun công nghiệp, dung tích 750ml/chai, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Dung môi V821-D dùng cho máy in phun công nghiệp, dung tích 750ml/chai, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Hỗ hợp dung dịch hữu cơ Organic 25 (dung môi hững cơ làm sạch bề mặt kim loại 20 lit/ thùng), dùng trong sản xuất, mới 100%/ CN (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Hóa chất MS clean 200 VA,dùng làm chất tẩy dầu mở, đi từ 1,2- Dichloropropane 60%, Loại 240Kg/Phuy.Hàng mới KR mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Hỗn hợp dung môi hữu cơ dùng trong việc mạ linh kiện ĐTDĐ BELT STRIP (BS)-180(Nitric Acid-HNO3-23%,Methane sulfonic acid-CH4O-15%,Ferric nitrate-2.4%,Distilled wat-59.6%). (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ HỖN HỢP DUNG MÔI. HÀNG MỚI 100%, 926D (15KG/THÙNG) (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ Nước tẩy chữ, hàng mới: 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ SV 000/2/ Dung môi làm sạch SV 000/2 (hỗn hợp dung môi hữu cơ, dùng trong ngành công nghiệp in ấn), hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ TECHSEAL THINNER SL: chế phẩm hóa học dùng trong công nghiệp mạ, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ THINNER DEP-100 (15.61KG/THÙNG)._ HỖN HỢP DUNG MÔI, HÀNG MỚI 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ THINNER DEP-100 (18Lt/15.61Kg/THÙNG)._ HỖN HỢP DUNG MÔI. HÀNG MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ./ ZINTEK THINNER 50: hỗn hợp dung môi hữu cơ, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: _830/ Dung môi thinner 830 (16L/can). Dùng để pha sơn. TP Dung môi thiner 830:Heavy aromatic solvent naphtha: 32%; Light naphtha: 4%;Xylene: 38%;Ethylbenzene:17.1%; Butanol: 8%;Methylethyketone:14% (nk)
    - Mã HS 38140000: 0/ (M32100456) Dung môi V705-D dùng pha loãng mực in cho máy in phun, dung tích 750ml/chai, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 0/ Chất ức chế tăng độ nhớt của mực PSR sử dụng trong sản xuất bản mạch in, (REDUCER-J (KT lọ: (Phi 90*240)mm/1LT) [CG089900137]), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 0/ Dung môi Linx 3501 cho máy in phun Linx (500ml/bình, 10 bình/ thùng). Thành phần ACETONE 80-99.9%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 0/ Dung môi pha sơn, sử dụng để sơn phủ bảng mạch điện tử, loại: FE-600R, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 0002/ Dung môi NTX-100 THINNER (nk)
    - Mã HS 38140000: 0002/ Dung môi NTX-80 THINNER (nk)
    - Mã HS 38140000: 0010/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ, thành phần chính là Butyl Acetate, Propyleneglycol Monomethyl Ether Acetate và hỗn hợp Hydrocarbon thơm (SOLVENT) NTX-80 THINNER (nk)
    - Mã HS 38140000: 001-007/ Dung môi hữu cơ (Dung môi CN, dùng sử lý dầu nhớt, kim may, vệ sinh máy) D- Sol 3040 (162 kg/drum) (3202001006) (nk)
    - Mã HS 38140000: 0015/ DIBASIC ESTER DGES (Chế phẩm có thành phần chính là Dimethyl Glutarate 54.70%) (nk)
    - Mã HS 38140000: 003/ Dung môi dùng pha sơn (là chất xăng thơm), công thức là C6H12O2, thành phần gồm: ethyl acetate(60%, cas: 141-78-6), butyl acetate(25%, cas:123-86-4), butoxyethanol(15%, cas:111-76-2) (nk)
    - Mã HS 38140000: 008000078D/ Hỗn hợp dung môi có thành phần chính là Ethyl Acetate, Isobutyl Alcohol.- FLUX4912 10G(1 cái10g). (nk)
    - Mã HS 38140000: 008000161W/ Hóa chất White Solvent S-97 (Dung môi Solvent S-97)-Hàng Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 0085/ COMPOSITE SOLVENTS BD-87 (hỗn hợp dung môi hữu cơ và các chất pha loãng) (nk)
    - Mã HS 38140000: 0100CSM0013617/ Sơn/ Aerodur primer S15/90 yellow/Résine (nk)
    - Mã HS 38140000: 0107/ Chất xử lý bề mặt (mũ, đế) (hóa chất dùng trong sản xuất đế giày) (nk)
    - Mã HS 38140000: 011900000072/ Dung môi Shinto Lacquer #100 Thinner. Thành phần: toluene:65~70%;methanol:10~15%;2-methylpropan-1-ol:1~5%;ethyl acetate:1~5%;isobutyl acetate:1~5%;2-butoxyethanol:1~5%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 011900000160/ Dung môi Epoxy Thinner A-Thành phần gồm: Toluen 10-30%; Xylene 40-70%; Butyl Acetate 10-30%; PGMO 5-10%; Iso Propyl Alcohol OH 5-10%.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 012/ Dung môi (nk)
    - Mã HS 38140000: 012/ Dung môi 001AB, PU45, 740F6VN (nk)
    - Mã HS 38140000: 020353/ Dung môi dùng pha loãng mực in CHM THNR ZUSATZMITTEL A GG (nk)
    - Mã HS 38140000: 021-0875/ Thinners/ Cleaning agent/ Liquor CA262, kent (1liter/can) (nk)
    - Mã HS 38140000: 0297291300 Dung môi pha sơn BRIGHT PET-K160U-Thinner 2 (Ethyl acetate 42%, Propylene glycol monomethyl ether acetate 58%)(14kg/thùng). Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: 038/ Phụ gia pha keo (nk)
    - Mã HS 38140000: 03-LTNGC-018-20/ Dung môi pha sơn (E13-T11-001) loại T-11. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 041/ Dung môi hữu cơ (dùng để pha sơn) (nk)
    - Mã HS 38140000: 05110405/ Dung dịch tẩy dị vật MSP Cleanser chứa Ethylene Glycol 3%, Alkylbenzene sulfonate 2%, Polyoxyethylene alkyl ether 1 %, nước và phụ gia (4.5Kg/Chai) (nk)
    - Mã HS 38140000: 054/ Dung môi hữu cơ IT-3000C Thinner (15 Kg/can 17.24 Lít/can) Đơn giá: 80.214 đ/Lít, 30 Kg (nk)
    - Mã HS 38140000: 054/ Dung môi hữu cơ MTC b-c Thinner (15 Kg/can 17.24 Lít/can) Đơn giá: 40.529 đ/Lít; 60 Kg (nk)
    - Mã HS 38140000: 060/ Chất tẩy rửa (nk)
    - Mã HS 38140000: 062/ Chất hoàn tất dùng để xử lý da thuộc (nk)
    - Mã HS 38140000: 06230103/ S-10 THINNER Hóa chất tẩy sơn (Hỗn hợp dung môi dùng để tẩy sơn của bo mạch điện tử) (nk)
    - Mã HS 38140000: 07020225/ Chất tẩy rửa bề mặt Pine Alpha ST-180 chứa Organic Compound 95% và nước 5% (17 Kgs/can) (nk)
    - Mã HS 38140000: 080789/ Dung môi SOLVENT TR 68A CHM SOLV TR 68A GG (nk)
    - Mã HS 38140000: 09-00-CHE-00019/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ dùng để tẩy rửa bản mạch điện tử Zestron FA+ [0630-0025-#] 25 lít/can 09-00-CHE-00019(TP: Alkoxylated ethanol, Modified propanol, Aminoalcohol). Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 1.HG.060198.00/ Dung môi CN55-Y (dùng để vệ sinh máy móc) (nk)
    - Mã HS 38140000: 10000 CLEAR/ Dung môi để pha chế sơn, dạng lỏng 10000 CLEAR (gồm: Vinyl Reisne 9002-86-2, Ketone Solvent 108-10-1, Acetate Solvent 141-78-6,108-88-3,.), NSX: POS Chemical Co.Ltd, hàng mới 100%/ KR (nk)
    - Mã HS 38140000: 10013/ Dung môi dùng để vệ sinh thiết bị ES standard (thinner).- hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 1003000000100005/ Chất phụ gia dung môi để pha loãng sơn (dùng trong quá trình sản xuất) WECO-SPECIAL THINNER, Item:10000000083, (SL: 1 thùng30 lít28.2kgs), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 1003000000200006/ Chất phụ gia dung môi để pha loãng sơn (dùng trong sản xuất phụ tùng xe hơi) WECO-SPECIAL THINNER, (SL: 1 thùng 30 lít29kgs), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 104/ Dung môi W00-0039 (ISOPHORONE 17.5%, CYCLOHEXANONE 23.5%, XYLENE 59%), dùng làm pha loãng sơn, mực in, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 1059/ Dầu chuối (dùng pha sơn)- dung môi hữu cơ (ALL THINNER) (nk)
    - Mã HS 38140000: 10934/ Nước bảo quản đầu in (dung môi hữu cơ)/C-FL007-Z-BA-1-KA 1 lít/ bình, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 1156/ dung môi pha sơn (Solvent-Polyurex Eco N-3 Thinner 15 kg/thùng) (nk)
    - Mã HS 38140000: 116/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ có thành phần chủ yếu là ethyl acetate, xylene và naphtha thơm, mã hàng: Y08, dùng để pha màu trong công nghiệp sản xuất mosaic kính, 50kg/thùng. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 117/ Chất xử lý các loại (TREATING AGENT) (CP-M) (EV-78) (LA-106F) (NH-10) (PU-16) (RB-2AB) (UV-88) (nk)
    - Mã HS 38140000: 117/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ có thành phần chủ yếu là ethyl acetate, xylene và naphtha thơm, mã hàng: Y02, dùng để pha màu trong công nghiệp sản xuất mosaic kính, 50kg/thùng. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 118/ Dung môi thinner 200(20kg/thùng). Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 119/ Dung môi thinner 201(24kg/thùng) (nk)
    - Mã HS 38140000: 12/ Dung môi hữu cơ- Solven- C-20 hàng mới (dùng trong ngành giày) (nk)
    - Mã HS 38140000: 123600710 ARDROX AV 980- dung dịch tẩy rửa hỗn hợp chống rỉ, mã 50602978, 20 lít/thùng. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (1024) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (C-872 (HD)) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (C-872(HD)) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (HA-800) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (NO.29CN) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (P-108 (HD)) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (P-126FA) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (P-145F) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (PC-412) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (UV-81F) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (VNP-1026A) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (VNP-111YCN) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (VNP-139FN) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (VNP-JW-043(A)) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (VNP-RFE) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (VNP-RN(V)) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (VNP-UV-31N) (nk)
    - Mã HS 38140000: 13/ Chất xử lý (WP-630A/B) (nk)
    - Mã HS 38140000: 1315/ Dung dịch pha loãng làm cứng sản phẩm các loại, EC005/15K-C1,Ethyl acetate 50-100%, butylaxetat 5-10%, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 1316/ Dung dịch làm cứng sản phẩmECP512/17K-C1,IsoButyl Acetate 25-40%, ethy axetate 25-40%,polyurethane acrylate 10-25%,mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 14/ Dung môi # 3 (dùng để pha màu, dùng trong sx ốc vít) (nk)
    - Mã HS 38140000: 142/ Dầu chuối (dùng để pha loãng sơn) hợp chất từ: Toluene- C7H8- 45%, Ethylene Glycol Monobutyl Ether- C6H14O2- 10%, Ethyl- C4H8O2- 25%, Isobutanol- C4H10O- 20%- Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 15060812/ Dung môi cho keo LSS-520MH dùng để pha loãng keo (chứa Methylcyclohexane 65-75%, Petroleum aliphatichydrocarbon 25-35%, Xylenes <1%, 1,2,4-Trimethylbenzene<1%, 1,3,5-Trimethylbenzene<1%) (nk)
    - Mã HS 38140000: 16160278/ Dung môi pha mực in: 1505 (Thành phần gồm: Butanon: 60-100%, nước: 0-40%) (500mml/hộp), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 17/ Chất xử lý (nk)
    - Mã HS 38140000: 17/ Chất xử lý (1016AB) (nk)
    - Mã HS 38140000: 17/ Chất xử lý (1071) (nk)
    - Mã HS 38140000: 17/ Chất xử lý (111FT) (nk)
    - Mã HS 38140000: 17/ Chất xử lý (111GN) (nk)
    - Mã HS 38140000: 17/ Chất xử lý (2015K) (nk)
    - Mã HS 38140000: 17/ Chất xử lý (CL-16) (nk)
    - Mã HS 38140000: 17/ Chất xử lý (LOCTITE AQUACE W-102) (nk)
    - Mã HS 38140000: 17/ Chất xử lý (NO.29) (nk)
    - Mã HS 38140000: 17/ Chất xử lý (P807W V1) (nk)
    - Mã HS 38140000: 17/ Chất xử lý (UV-33(A)) (nk)
    - Mã HS 38140000: 177/ Chất xử lý (Làm sạch giày) (nk)
    - Mã HS 38140000: 189/ Chất xử lý (nk)
    - Mã HS 38140000: 19/ Chất xử lý 319 (140kg/pkg) isopropanol 4%, methylpentane 14.8%,methylpentane 9.9%, methylcyclopentane 18.6%, n-hexane 14.3%, n-heptane 4%, methyleyclohexane 4.4%, methylh 30% (nk)
    - Mã HS 38140000: 19/ Chất xử lý EX310AVN là dung dịch hữu cơ 50-55%,Acetone 27-32%,Methyl ethyl ketone 12-15%,Rubber 1.5-2.5%,Resin 1-2%) (đóng gói 15 kg/1pkg) (nk)
    - Mã HS 38140000: 19/ Chất xử lý PEG-4000 (HO(C2H40)nH), thành phần chính là Polyethylene glycol, dùng trong sản xuất đế giầy, đóng gói 25kg/ bao (nk)
    - Mã HS 38140000: 191/ Chất làm cứng (chất pha keo) (nk)
    - Mã HS 38140000: 19M/ Dung môi hữu cơ (chất xử lý bề mặt dán keo- 001AB)- Y00100000038 (nk)
    - Mã HS 38140000: 19M/ Dung môi hữu cơ [(gồm: Methyl Ethyl Ketone, Acetone, Dimethyl Sunfoxide, N,N-Dimethyl acetamid, PU Risin) (P101: xử lý làm sạch mặt giày)] (nk)
    - Mã HS 38140000: 19M/ Dung môi hữu cơ(HD-109) (chất kết dính giữa đế giày và mặt giày) (theo KQPLTL số 12238/TB-TCHQ ngày 09/10/14 gồm:aceton, ethyl acetat, methyl cyclohexan) (nk)
    - Mã HS 38140000: 1THIVPP004-18L/ Dung môi pha sơn VPP 301 DO PRIMER THINNER-18L (18 Lít/Can) (TP:Butyl Acetate C6H12O2, Ethyl Acetate C4H8O2,Ipa C3H8O, Methanol CH4O) (nk)
    - Mã HS 38140000: 1THIVPP005-18L/ Dung môi pha sơn VPP 301 DO TC THINNER-18L (18 Lít/Can)(TP:Toluene C6H4CH3 20-25%, Xylene C6H4(CH3)2) (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Chất xử lý cao su 6016AS/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Chất xử lý da dầu 6814S/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Dung môi- 1016AB (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Dung môi- 1024 (15 KG) (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Dung môi- 1071 (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Dung môi- 1071 (30 KG) (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Dung môi- 1071(Polyisocyanate,Ethyl Acetate) (75 KG) (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Dung môi- 111FT (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Dung môi- 111GN (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Dung môi- 122KN (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Dung môi- 122KN (960 KG) (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Dung môi- 2101-N66 (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Dung môi- CL-01 (30 KG) (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Dung môi- CL-01 (Hydrophilic aliphatic polyisocyanate,Ethyl Acetate) (75 KG) (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Dung môi- NO.29 (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Dung môi- UV-33(A) (nk)
    - Mã HS 38140000: 20/ Dung môi- UV-33(E) (nk)
    - Mã HS 38140000: 20.20/ Hỗn hợp chất gồm Acetone 97-98%, Trichloroisocyanuric acid 2-3%- Chất tẩy rửa (dung môi xử lý) 1016AB (nk)
    - Mã HS 38140000: 20.20/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ, thành phần gồm 20-24%, EAC 38-42%, Acetone 15-20%, Methyl ethyl Ketone 18-23%- Chất xử lý 6811S (Chất tẩy rửa) (nk)
    - Mã HS 38140000: 20.30/ Hỗn hợp chất thành phần gồm Poly isocyanate 9-13%, EAC 86-91%,- Chất pha keo 6060E (nk)
    - Mã HS 38140000: 20.30/ Hỗn hợp dung môi hừu cơ, thành phần gồm Polyisocyanate 28-32%, EAC 67-72%, BAC 1-4%- Chất pha keo 6050A (nk)
    - Mã HS 38140000: 201006/ Chất pha loãng sơn-HAIUREX P THINNER 27993/EXX-B14-10194, (13kg/can), Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 201038/ Hỗn hợp dung môi pha sơn- EXH-B14-10195 HARDENER EC-H-300-50, (4kg/can), Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 2068/ Dung môi pha sơn THINNER # 1(thành phần hóa học: Propyleneglycol Monomethyl EtherAcetate) mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 2069/ Dung môi Acetone_D202L/ SG (nk)
    - Mã HS 38140000: 2070/ Dung môi Toluene_D206L/ SG (nk)
    - Mã HS 38140000: 2072/ Dung môi butyl acetate mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 21/ Chất xử lý PU 6011D-2S (SP167) (nk)
    - Mã HS 38140000: 2179/ Dung môi pha mực T-980/1 (Hỗn hợp dung môi hữu cơ, dùng trong ngành công nghiệp in ấn. Thành phần gồm: C9H140/C6H100/C6H1402, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 2207/ Nước tẩy mối hàn, RF-770 or RF-771 (30g/Tuýp) (PO số 85012946, ngày 19.03.2020) (nk)
    - Mã HS 38140000: 2301003 Hỗn hợp dung môi hữu cơ (thành phần C2H2Cl2 68-72%, C6H5F9O 4-16%) (Vật tư phục vụ sản xuất dụng cụ y tế), made in USA, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 2301005 Hỗn hợp dung môi hữu cơ (thành phần chính Trans-dichloroethylene, Ethyl nonafluorobutyl ether) đóng gói 13.6kg/can. Made in USA, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 2316011 Dung môi để hòa tan sơn 160kg/drum, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 2320070 Chât tach khuôn Chukyo Kasei Pelicoat S 420ml/can(24can/ctn), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 2358000 Dung môi Ethylene Chemical Koala 200L/drum, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 2373174 DUNG MÔI DÙNG CHO SƠN TRÁNG PHỦ 2373174 (16LTR/1 CAN), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 2403089000/ Chất kết dính linh kiện điện tử dạng nhũ 777SB-3, thành phần chính: Ethanol (C2H6O, CAS:64-17-5), Pigment blue (C32H16CuN8,CAS:147-14-8) còn lại là nước, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 2411007 Dung môi pha sơn (16kg/can), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 2425502 Dung môi thinner 830 16L/can, hàng mới 100% (nk)
-     - Mã HS 38140000: 2480000111/ Chất làm loãng/ diluant c25/90 s (RFC2590) (nk)
    - Mã HS 38140000: 2480000114/ Chất làm loãng/ Diluant DCT (nk)
    - Mã HS 38140000: 2480000115/ Chất làm loãng/ Diluant DY026SP (nk)
    - Mã HS 38140000: 2480200122/ Chất làm loãng/ Diluant 352-91 (STB430) (nk)
    - Mã HS 38140000: 25/ Chất xử lý đông cứng 6050A (SP132) (nk)
    - Mã HS 38140000: 25/ Dầu chuối, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 2612038 Hóa chất tẩy sơn Asahi Glass Metylene Chloride Super MAL-2, 250kg, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 2670200116/ Chất làm khô cứng keo, vecni/ Durcisseur 715ZX(CELCOPOX 9003) (nk)
    - Mã HS 38140000: 2670C03100/ Chất làm khô cứng keo, vecni/ Durcisseur C301 (nk)
    - Mã HS 38140000: 27/ Chất xử lý đông cứng 6060E (SP19- 099) (nk)
    - Mã HS 38140000: 27/ Dung môi SV-300 (dùng để pha màu, dùng trong sx ốc vít) (nk)
    - Mã HS 38140000: 2780000 Chất tẩy rửa. SEIWA-STS- 40 20kg/Box., hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 28/ Chất xử lý da dầu 6811LS (SP121) (nk)
    - Mã HS 38140000: 29/ Chất xử lý (chất làm sạch) 205S (nk)
    - Mã HS 38140000: 2905903/ Dung môi TOLUENE THINNER-18L (18L/Can) (nk)
    - Mã HS 38140000: 2CDR01/ Chất đóng rắn 4.15kg/TINS dùng để dán linh kiện điện tử/ HARDENER ORIBAIN BHS 8515/10 TINS dạng lỏng-Nhãn hiệu TOYOCHEM (nk)
    - Mã HS 38140000: 2T-DM/ Dung môi 2T (TAK001) (thành phần chất MEK 30%) công thức hóa học (C5H10O2+C4H8O+C4H8O2+C3H8O) (nk)
    - Mã HS 38140000: 2WWWH7023/ Dung môi hữu cơ SGL-180182 SOLVENT. Thành phần: Ethylene glycol monobutyl ether acetate, Diethylene glycol monobutyl ether (nk)
    - Mã HS 38140000: 2X-101-01-083|DM/ Dung môi pha sơn Epoxy Thinner A (nk)
    - Mã HS 38140000: 3/ Dung môi để pha với mực in (dung môi hữu cơ), dùng cho máy in lên sản phẩm nhựa ES(slow solvent) (1000ml/ can; 1 Kg/ can) (nk)
    - Mã HS 38140000: 3/ Dung môi Kretop Thinner No.06 dùng để pha sơn (thành phần chứa Xylene,Butan-1-ol,Ethylbenzene, Solvent naptha) (4kg/thùng), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 3/ Dung môi làm sạch CVN 036 (hỗn hợp dung môi hữu cơ, dùng trong ngành công nghiệp in ấn) (nk)
    - Mã HS 38140000: 3/ Dung môi pha mực F-003 Solvent (1LT 1 CAN) (nk)
    - Mã HS 38140000: 3/ Dung môi pha mực T-8920/1 (hỗn hợp dung môi hữu cơ, dùng trong ngành công nghiệp in ấn) (nk)
    - Mã HS 38140000: 3/ Dung môi pha sơn BUCHISERO BETH0009-000 (16 Lít/ Can) (nk)
    - Mã HS 38140000: 3/ Dung môi V853-R, 750 ml/ chai. Hiệu Videojet. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 3/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ (GP cleaner C-Y2), 500ml/Chai. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 30/ Hóa chất pha keo (chất xử lý chiếu xạ UV-92S) (nk)
    - Mã HS 38140000: 30002733/ Hỗn hợp chất tăng cường độ kết dính, Sika Aktivator-205 (1 lon 1000 ml) (nk)
    - Mã HS 38140000: 3008745/ Dung môi rửa chất cảm quang CHEM Developer NMD-W_200L (Thành phần: Water. CAS: 7732-18-5, Tetramethylammonium hydroxide. CAS: 75-59-2, Surfactants). (1 UNL200L), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 3090000006-1/ Dung dịch pha mực TR-003 (nk)
    - Mã HS 38140000: 324(VTTH)/ Dung môi n-Hexane 085-00411 (UN1208 CLASS 3) dùng làm trơn bóng sản phẩm 3 lit/chai (VTTH) (nk)
    - Mã HS 38140000: 325315100018 Dung môi 16-8465Q dùng pha loãng mực in cho máy in phun công nghiệp, HSX: Videojet, dung tích 950ml/chai, hàng mới 100%/ CN (nk)
    - Mã HS 38140000: 33/ Chất xử lý tẩy rửa: Dùng để rửa đế eva và đế giày, nguyên phụ liệu dùng sản xuất giày xuất khẩu (nk)
    - Mã HS 38140000: 33/ Dung môi W00-0271: (hợp chất từ Isopropyl Alcohol 20%, Toluene (65%) và Acetate (15%) dùng làm pha loãng sơn, mực In) (nk)
    - Mã HS 38140000: 34/ Dung dịch polyurethan trong dung môi hữu cơ, có chứa 4%- 6% Polyurethane, 8%-13%DMF, 23%-27%Acetone,60%-63%Methyl Ethyl Ketone (Chất xử lý PU 6002S) (nk)
    - Mã HS 38140000: 34/ Dung môi W00-0310: (hợp chất từ Ethyl acetate (30%), Tuluene (60%) Methyl Ethyl ketone (10%)dùng làm pha loãng sơn, mực In) (nk)
    - Mã HS 38140000: 34/ Hỗn hợp dung dịch hóa chất có chứa 2%-4% Resin,31%-37% Acetone, 32%-38% Methyl Ethyl Ketone(MEK),13%-17% EAC,13%-17% Cyclohxanone,Chất xử lý TPR (S-167S) (nk)
    - Mã HS 38140000: 3495439/ Dung môi dùng để pha dầu (1KG/CAN) SOLVENT-MOLYKOTE-HP-SOLVENT-1KG (nk)
    - Mã HS 38140000: 36/ Chất xử lý H-2 (thành phần cấu tạo:Acetone 5-8%, Dimethyl carbonate26-28%, ethyl acetate 43-46%, Synthetic resin 20-24%), 15kg/thùng (nk)
    - Mã HS 38140000: 36/ Chất xử lý P-129FA/B (thành phần cấu tạo: Acetone 25-35%, Ethyl acetate 65-75%) (nk)
    - Mã HS 38140000: 36/ Chất xử lý P-134FR (thành phần cấu tạo: Methyl ethyl ketone 5-15%,Acetone 1-5%,Ethyl acetate 70-80%, Polyurethane Resin 5-15%) (nk)
    - Mã HS 38140000: 36/ Chất xử lý TPR S-167S (SP186) (nk)
    - Mã HS 38140000: 36/ Chất xử lý WP-621F(thành phần cấu tạo: Polyurethane Resin 75-82 %,Synthetic chloroprene Rubber 15-20%,Surface active agent 2-5%,Deionized Water 5-10%) (nk)
    - Mã HS 38140000: 36/ Chất xử lý(dùng làm sạch bề mặt) 319A (thành phần cấu tạo: Rubber solvent 50-80%, Aliphatic compound 20-50%), đóng gói 140kg/drum (nk)
    - Mã HS 38140000: 36/ Nước xử lý (chất xử lý) 2003TF(V)-20Kg (Acetone 60- 100 %, Ethyl acetate 10- 30 %) (nk)
    - Mã HS 38140000: 36/ Nước xử lý L-2AB (thành phần: Potassirm Hydroxide 0.1-1%,Grude Oil 10-20%,Ethyl Acetate 40-45%, Acetone 30-50%) (nk)
    - Mã HS 38140000: 36/ Nước xử lý MRW12 (Cyclohexanone,Ethyl Acetate) (nk)
    - Mã HS 38140000: 36/ Nước xử lý P-353F (thành phần chính: Methyl acetate 9-15%,Mek 60-70%,Vinyl chloride-vinyl acetate copolymer 10-20%) (nk)
    - Mã HS 38140000: 36/ Nước xử lý P-AF (thành phần chính: Ethyl Acetate 90-99%,Trichloroisocyanuric Acid 1-10%) (nk)
    - Mã HS 38140000: 36/ Nước xử lý P-HD (thành phần chính: MEK 25-35%,Ethyl Acetate 30-40%,Methyl acetate 20-35%) (nk)
    - Mã HS 38140000: 36/ Nước xử lý SK-3F (thành phần chính: Mek12-17%,Hexanedioic acid,polymer with 1,4-butanediol 10-14%,Ethyl acetate 25-30%,Acetone16-22%) (nk)
    - Mã HS 38140000: 36/ Nước xử lý U-3 (thành phần chính: Mek 20-30%,Ethyl Acetate 25-35%,Acetone 20-30%,N,N-Dimethylformamide 20-22%) (nk)
    - Mã HS 38140000: 369(VTTH)/ Dung môi pha mực G-003 (UN1210 CLASS 3) (VTTH) (nk)
    - Mã HS 38140000: 37/ Chất xử lý tẩy rửa (nk)
    - Mã HS 38140000: 39/ Dung môi VNW-6610: (hợp chất từ Ethyl Acetate (90%), N-Butyl acetate (10%) dùng làm pha loãng sơn, mực In) (nk)
    - Mã HS 38140000: 3CPT0255000/ Dung môi hữu cơ hỗn hợp dùng để pha mực ES. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 3-FNL008/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ 000-211 Thinner dùng để pha sơn (thành phần: 88-98% Propan-2-ol; 3-8% Isobutanol), dùng trong SX đồ chơi trẻ em, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 3-FNL039/ Chất tẩy Sơn (WZS-711) trên bề mặt sản phẩm đồ chơi (thành phần: 58% Dichloromethane, 15% Emulgator T, 27% Citric acid), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 3T-DM/ Dung môi 3T (TAK002) (Thành phần chất MEK 32%) Công thức hóa học (C5H10O2 + C4H8O + C2H6O + C3H8O + C4H10O2 + C6H12O2) (nk)
    - Mã HS 38140000: 4/ Dung môi dùng cho da thuộc- AQUABASE HP (nk)
    - Mã HS 38140000: 4/ Gói chống ẩm (1kg 1,000 gói)- DRY STICKER (nk)
    - Mã HS 38140000: 4/ 'Gói chống ẩm (1kgs 1000 gói) (nk)
    - Mã HS 38140000: 40/ Chất xử lý chiếu xạ UV-92S (SP19-113) (nk)
    - Mã HS 38140000: 43/ Chất xử lý FJ-197S (nk)
    - Mã HS 38140000: 43/ Chất xử lý FJ-202 (nk)
    - Mã HS 38140000: 43.13.0006/ Chất pha loãng UV dùng để sơn gỗ (CHUFA-UVH-12), định lượng 180kg/thùng, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 4503075498/ Chất làm sạch 00598 Parts & Brake Cleaner từ hỗn hợp dung môi hữu cơ dạng lỏng (840ml/chai). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 4503080885/ Chất làm sạch 00598 Parts & Brake Cleaner từ hỗn hợp dung môi hữu cơ dạng lỏng (840ml/chai). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 4503083760/ Chất làm sạch 00598 Parts & Brake Cleaner từ hỗn hợp dung môi hữu cơ dạng lỏng (840ml/chai). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 46/ Chất tẩy rửa (Dung môi hữu cơ) RSK-168 dùng để tẩy rửa đế giầy,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 46/ Chất xử lý 6011D-2S (nk)
    - Mã HS 38140000: 46/ Chất xử lý đông cứng 6048S (nk)
    - Mã HS 38140000: 46/ Chất xử lý TPR HP-67S-1 (nk)
    - Mã HS 38140000: 46/ Nước tẩy rửa bề mặt 145NT từ Methyl Ethyl Ketone+các thành phần khác, dạng lỏng không màu dùng làm sạch bề mặt giày (nk)
    - Mã HS 38140000: 47/ Dung môi xử lý VNP-29 có chứa Methyl Ethyl Ketone 99%, Ethyl Acetate 0,5%, Acetone 0,5%. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 49/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ (Nước xử lý PE-11F) (thành phần chính: Mek 1-10%,Methyl acetate 10-20%,Grude Oil 60-80%), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 4-SNL008/ Dung dịch pha sơn, mã hàng: A-004Q, nhà sản xuất: Công ty TNHH Sơn và mực in Giai Thăng Việt Nam. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 4-SNL008/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ 000-292 Thinner để pha sơn (60%-70% Aromatic 100- CAS: 64742-95-6; 20%-30% Aromatic 150- CAS: 64742-94-5; 5%-10% Diacetone alcohol- CAS:123-42-2), hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: 4-SNL081/ Chất pha loãng keo đã điều chế dùng để sản xuất đồ chơi. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 5/ Miếng chống ẩm (Tem chống ẩm, móc) (nk)
    - Mã HS 38140000: 511163/ chất hòa tan NONIPOL 40 CP dùng làm dung môi, chất cải thiện độ chảy và chất kết tụ, CAS: 9016-45-9, C15H20O.(C2H40)n (nk)
    - Mã HS 38140000: 511164/ chất hòa tan NONIPOL 100 CP dùng làm dung môi NONIPOL 40CP chất cải thiện độ chảy và chất kết tụ, CAS: 9016-45-9, C15H20O.(C2H40)n (nk)
    - Mã HS 38140000: 6/ Chất xử lý tẩy rửa 205S (SP174) (nk)
    - Mã HS 38140000: 6/ Hợp chất hữu cơ THINNER T0173-2420 (Dùng làm sạch trong sử dụng điện tử) Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 625/ Chất xử lý (nk)
    - Mã HS 38140000: 626/ Chất làm cứng (nk)
    - Mã HS 38140000: 63/ Dung môi L-2A (hỗn hợp dung môi hữu cơ dùng để tẩy màu bám trên đế giày) thành phần chính: Potassirm Hydroxide 0.1-1%,Grude Oil 30-45%,Ethyl Acetate 40-50%),mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 63/ Dung môi L-2B. (hỗn hợp dung môi hữu cơ dùng để tẩy màu bám trên đế giày) Oxalic Acid 0.1-1%,Grude Oil 30-40%,Ethyl Acetate 40-50%),mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 660791/ dung môi hòa tan sáp (stearone FK-65) thành phần CO(C17H35)2, dùng để bôi lên các sản phẩm chống trầy xước, cas: 504-53-0 (nk)
    - Mã HS 38140000: 7-100-00009/ Nước mài Green cut (Water 10%, additive 90%) (18 lít/can) (nk)
    - Mã HS 38140000: 7-100-00195/ Dung dịch bôi trơn SANKOL CFD-409Z0 (thành phần: chất lỏng không hoạt tính Fluorocarbon,mỡ bôi trơn rắn và dầu bôi trơn Fluorocarbon) (1kg/can) (nk)
    - Mã HS 38140000: 7-100-00208/ Dung môi pha sơn THINNER VD (1 kg/can) (Petroleum 50%,Cyclohexanone 30%,n-butyl acetate 10%,2-methoxy-1-methylethyl acetate 10%) (nk)
    - Mã HS 38140000: 7-100-00209/ Dung môi pha sơn AK-1300(16lít/can)(Methanol 11%;2-Propanol 4%l; Ethyl acetate 30%;Butanol 7%;Methyl isobutyl ketone 3%;n-Butyl acetate 1%; Ethylbenzene 4%,Ethylene glycol 3%,toluene 28%) (nk)
    - Mã HS 38140000: 7-100-00394/ Dung môi PRK-600 (Olefinic hydrocarbons + Fatty hydrocarbon) (20 lít/can) (nk)
    - Mã HS 38140000: 7-100-00617/ Dung môi pha sơn (15KG/can)(Butanol; n-Butyl acetate; Ethyl acetate; Methyl isobutyl ketone; Cyclohexanone) (nk)
    - Mã HS 38140000: 7-100-02876/ Nước mài N-cool No.56 (18kg/can) (nk)
    - Mã HS 38140000: 7-100-03050/ Dung môi pha sơn GT-7 II(1KG/CAN)(toluene 35%,propylene glycolmonomethyl ether 35%,propylene glycol-1-monomethuyl ether acetate 30%) (nk)
    - Mã HS 38140000: 72000513/ Dung môi pha sơn PONCOAT TH-001. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 72002919/ Dung môi pha sơn LACQUER DILUENT (KCC) (KBTC: CAS 108-88-3 C7H8; KBHC: CAS 108-10-1 C6H12O, CAS 67-63-0 C3H8O, CAS 67-56-1 CH4O, CAS 123-86-4 C6H12O2) (nk)
    - Mã HS 38140000: 7350100950/ Dung môi pha mực T-980/1 (Thành phần: 90% Isophorone; 10% Pegasol 100) (1 kg/hộp) (nk)
    - Mã HS 38140000: 7350113530/ Dung môi pha mực T-926/2 (nk)
    - Mã HS 38140000: 7999925150/ Dung môi pha mực T-1000/1 (nk)
    - Mã HS 38140000: 8/ Hóa chất (tẩy rửa)- Detergent- RSK-168-1 hàng mới (dùng trong ngành giày) (nk)
    - Mã HS 38140000: 8-100-02622/ Nước mài kính Moresco GR-30 (18L/can) (nk)
    - Mã HS 38140000: 8-NL004/ Dung dịch pha sơn, mã hàng: A-013Q. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: 8-NL004/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ (thành phần 60%-70% Aromatic 100, 20%-30% Aromatic 150, 5%-10% Diacetone alcohol) dùng để pha sơn.Made in China. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 9/ Chất xử lý(C3H6O + C4H8O) (Hỗn hơp dung môi hữu cơ dùng để xử lý bụi bẩn giày thể thao), Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 9/ Hóa chất (xử lý)- Primer- AL-514F- xử lý bề mặt da giày- hàng mới (dùng trong ngành giày) (nk)
    - Mã HS 38140000: 9/ Hóa chất (xử lý)-256 (Theo KQPTPL CV 6425/TB-TCHQ ngày 15/07/2015) (nk)
    - Mã HS 38140000: 9/ Hóa chất (xử lý)-2B (nk)
    - Mã HS 38140000: 9/ Hóa chất (xử lý)-B20 (nk)
    - Mã HS 38140000: 9/ Hóa chất (xử lý)-HD-121 (nk)
    - Mã HS 38140000: 9/ Hóa chất (xử lý)-LOCTITE BONDACE 232HF-2(A) (nk)
    - Mã HS 38140000: 9/ Hóa chất (xử lý)-N-M (nk)
    - Mã HS 38140000: 9/ Hóa chất (xử lý)-NO.29CN (Theo KQPT CV số 1247/TB-KĐ 3 ngày 02/07/2018) (nk)
    - Mã HS 38140000: 9/ Hóa chất (xử lý)-P-126FA (nk)
    - Mã HS 38140000: 9/ Hóa chất (xử lý)-P422 (nk)
    - Mã HS 38140000: 9/ Hóa chất (xử lý)-UV-66F (nk)
    - Mã HS 38140000: 9/ Hóa chất (xử lý)-VNP-111YCN (Theo KQPTPL CV 10118/TB-TCHQ ngày 02/11/2015) (nk)
    - Mã HS 38140000: 9011007007/ Chất tẩy rửa dạng lỏng 1621,FLUX REMOVER,TECHSPRAY (nk)
    - Mã HS 38140000: 9043002989/ Nước rửa lưới 718 (20l/thùng) (nk)
    - Mã HS 38140000: 910100111/ DUNG MÔI PHA SƠN (THÀNH PHẦN GỒM 64742-95-6, 7397-62-8, 107-98-2 VÀ ACRYLIC RESIN), KHÔNG THUỘC DANH MỤC KHAI BÁO HÓA CHẤT,HÀNG MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 910100230/ CHẤT PHA LOÃNG TS-266 (ETHYL ACETATE 141-78-6, BUTYL ACTATE 12386-4, TOLUENE 108-88-3), DÙNG ĐỂ PHA LOÃNG SƠN, DÙNG CHO DỤNG CỤ LÀM VƯỜN, HÀNG MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: 910X533/ Dung môi pha sơn loại 910X533 (Hỗn hợp 1-propanol (30-60%), Toluene (30-60%), N-beta-(Aminoethyl)-Gama-Aminopropyltrimethoxysil (<5%), Dimethyllaminomethyl (<5%)) (nk)
    - Mã HS 38140000: 93/ Chất xử lý FJ-187NT (Dùng cho nghành giày) (nk)
    - Mã HS 38140000: 93/ Chất xử lý PRIMER NX-172 "Dùng cho nghành giày" (tương ứng 120 UNL) (nk)
    - Mã HS 38140000: 9573(VTTH)/ Dung môi pha mực 13-911 (UN1210 CLASS 3) (VTTH) (nk)
    - Mã HS 38140000: 9F407-002-0004/ Dung môi cô đặc nhựa làm khuôn PU (nk)
    - Mã HS 38140000: 9F407-007-0008/ Dung môi pha sơn (nk)
    - Mã HS 38140000: 9F407-017-0002/ Dung môi pha sơn (nk)
    - Mã HS 38140000: 9F407-017-0004/ dung môi pha sơn (1 DRUM50GLN200L) (nk)
    - Mã HS 38140000: 9F407-017-0005/ dung môi pha sơn (1 DRUM50GLN200L) (nk)
    - Mã HS 38140000: 9F407-017-0008/ dung môi pha sơn (1 DRUM50GLN200L) (nk)
    - Mã HS 38140000: 9F407-017-0009/ Dung môi pha sơn (nk)
    - Mã HS 38140000: 9F407-017-0015/ Dung môi pha sơn (nk)
    - Mã HS 38140000: 9F407-017-0016/ Dung môi pha sơn (nk)
    - Mã HS 38140000: A/14/ Dung môi-H-AA119- tetrabutylammonium chloride (Cty cam kết hàng không thuộc tiêu chuẩn hoá chất nguy hại) đã kiểm mặt hàng này tại TK 102543689511/E31, ngay 21/03/2019 (nk)
    - Mã HS 38140000: A01/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ CPC-25 (200 lit/ thùng) dùng pha loãng tẩy rửa dầu mỡ, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: A0100639/ Hỗn hợp hoá chất SOLMIX AP-7, gồm C2H6O, C3H8O, dùng cho công đoạn gia công trước nung. (nk)
    - Mã HS 38140000: A068/ Chất Làm Sạch (840ml/chai) (VTTH) (nk)
    - Mã HS 38140000: A069/ Chất Chống Gỉ (420ml/chai) (VTTH) (nk)
    - Mã HS 38140000: A28/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ Chất làm cứng(chất xúc tác làm cứng keo)348, thành phần: Ethyl Acetate 70-80 %, AROMATIC POLYISOCYANATE 20-30 % (nk)
    - Mã HS 38140000: A31890918005: DILUENTE 90.918 LENTO/ Dung môi điều chế mực (2-Butoxyethyl acetate/ CAS no 112-07-20, đã kiểm hóa tại tk: 102363204901. Hàng mới 100% (Cty cam kết hàng không thuộc mặt hàng tiền chất) (nk)
    - Mã HS 38140000: A31890924005: DILUENTE 90.924/ Dung môi điều chế mực (2-ethoxy, 1-methylethyl acetate/ CAS: 54839-24-6), Công ty cam kết hàng không thuộc mặt hàng tiền chất. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: A320/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ- DR-700 THINNER (15Kg/THÙNG), dùng pha loãng sơn trong xây dựng nhà xưởng,hiệu:NOROO-NANPAO, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: A3489929/ Dung môi chứa heptane để pha sơn 400GM BIN SHANTOU XI (nk)
    - Mã HS 38140000: A41000295_Dung môi hữu cơ để pha loãng mực in dùng in túi poly (FLEXOPAK 40285 SOLVENT)(Mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: A44/ Dung môi pha keo (nk)
    - Mã HS 38140000: A46/ Chất xử lý J-821 có chứa 2-methyl pentane >99%, CAS No 107-83-5. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: A47/ Dung môi (chất xử lý) (nk)
    - Mã HS 38140000: A55/ Chất làm cứng (nk)
    - Mã HS 38140000: A62/ Chất xử lý 001AB3, thanh phan: Ethyl Acetate 98-99%,Cyclic Organic Acid 1.5-2% (nk)
    - Mã HS 38140000: A62/ Chất xử lý 258H1-1, thanh phan: Methyl Ethyl Ketone (MEK) 50%,Methyl Cyclohexane (MCH)38%,UV Curable Resin 4% (nk)
    - Mã HS 38140000: A62/ Chất xử lý 320NT5, thành phần: Methyl Cyclohexane 75-80%, Methyl Ethyl Ketone 15-20%, Resin 3-5% (nk)
    - Mã HS 38140000: A62/ Chất xử lý keo 319, thành phần: Rubber Solvent 99-100% (nk)
    - Mã HS 38140000: A73/ Dung môi menthybenzen, scouring preparation (nk)
    - Mã HS 38140000: A96/ Chất pha loãng TF-7608 (hỗn hợp dung môi hữu cơ) dùng để pha với sơn phun cho vỏ sản phẩm, hàng mới 100%.Hàng không phải xin khai báo hóa chất (nk)
    - Mã HS 38140000: A96/ Chất pha loãng(hỗn hợp dung môi hữu cơ), hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: AA-0006/ Chất trung gian AA-0006 (nk)
    - Mã HS 38140000: AA-0010/ Chấtt trung gian AA-0010 (nk)
    - Mã HS 38140000: AC-813 Thinner/ Dung môi pha loãng- AC-813 THINNER, hàng mới 100%, 18.93 lít/pail (nk)
    - Mã HS 38140000: AD-576 (HPA-405) là hỗn hợp dung môi hữu cơ dùng trong sản xuất sơn.TP:Xylene 92-93%,Methyl Alcohol 0.1-0.2%,Ethyl Alcohol 2-2.2%,complex polyolefin 4-6%.PTPL số 1154/PTPL-NV ngày 11/07/2011 (nk)
    - Mã HS 38140000: AD-893(TEGO WET 280) Chất phụ gia, thể lỏng, màu vàng nhạt.TP: Siloxanes and Silicones, di-Me, 3-hydroxypropyl Me,ethers with polyethylene glycol mono Me-ether 84%,lấy mẫu PTPL ở TK 102422430464 (nk)
    - Mã HS 38140000: ADDITIVE PR-100_Hỗn hợp dung môi hữu cơ,(200Kg/Drum). Mã CAS 123-86-4, 108-10-1, 107-98-2.TB: 572/TB-KĐ4 ngày 13/04/2020, KBHC. (nk)
    - Mã HS 38140000: AHDMP2621/ Dung môi 201-0001-262 dùng pha loãng mực in cho máy in phun công nghiệp, dung tích 1 lit/chai. (nk)
    - Mã HS 38140000: AHDMV7206-D/ Dung môi V7206-D dùng pha loãng mực in cho máy in phun công nghiệp, dung tích 1lit/chai (nk)
    - Mã HS 38140000: AHV705D01/ Dung môi V705-D dùng pha loãng mực in cho máy in phun công nghiệp, dung tích 0.75 lit/chai. (nk)
    - Mã HS 38140000: AJDM00/ Dung môi hỗn hợp hữu cơ (chất xử lý-LOCTITE AQUACE PR-505(N) 16KG), thành phần: troclosene sodium cas: 2893-78-9, symclosene cas: 87-90-1, hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: AJDM01/ Dung môi hỗn hợp hữu cơ-HAP-60 DILUENT (nk)
    - Mã HS 38140000: AJDM01/ Dung môi Linx 1505 cho máy in phun Linx (500ml/bình). Thành phần BUTANONE 80-99.9%. Hàng mới 100% (150 bình 75 kg) (nk)
    - Mã HS 38140000: AJDM01/ Dung môi xử lý 1016AB (nk)
    - Mã HS 38140000: AJXL00/ Chất xử lý LOCTITE AQUACE 005S (nk)
    - Mã HS 38140000: AKD-THINNER/ Dung môi AKD-THINNER (NPV)-18L (18L/Can)(Thành phần: TOLUENE C7H8,XYLENE C6H4(CH3)2), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: AK-TORYO-THN/ Dung môi dùng để pha sơn trước khi sơn mô tơ điện, 1 can 14000 gram, TC 16 can 224000 gram_ORDER_492355 (nk)
    - Mã HS 38140000: AP 17/ DUNG MÔI F SOLVENT 2AM (CH3CH2CH2OH 70%, CH3COOC2H5 30%) (dùng để hòa tan mực in) (nk)
    - Mã HS 38140000: AP 17/ Dung môi W00-0218 (C4H9OH: 70%, CH3COOC4H9: 20%, C6H14O2: 10%) Dùng để in bao bì (nk)
    - Mã HS 38140000: APF/ Dung môi APF 80/100 (nk)
    - Mã HS 38140000: AQ001/ Chất chống gỉ từ hỗn hợp dung môi hữu cơ dạng lỏng 00125 MOLD ANTI-CORROSION AGENT VOLATILE (420ML/CHAI) hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: AQ001/ Chất làm sạch từ hỗn hợp dung môi hữu cơ có thành phần chính là đồng phần hydrocarbon mạch hở từ C3-C6 và etanol 00598 Parts & Break Cleaner (840ml/chai (nk)
    - Mã HS 38140000: Artline SOL-1-31N- Dung môi pha mực (55ml/ lọ)- CAS-Ethoxypropan-2-ol:1569-02-4,mthoxymethylethoxy)Propanol: 34590-94-8 Hàng Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Artline SOL-1-32N- Dung môi pha mực (55ml/ lọ)-CAS-Ethoxypropan-2-ol:1569-02-4,methoxymethylethoxy)Propanol: 34590-94-8 Hàng Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Artline SOL-3-32N- Dung môi pha mực (330ml/ lọ) Dung môi pha mực (55ml/ lọ)-CAS-Ethoxypropan-2-ol:1569-02-4,methoxymethylethoxy)Propanol: 34590-94-8Hàng Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: ATR001002/ Dung môi pha mực RETARDER SOLVENT(T-926/2) (nk)
    - Mã HS 38140000: AWB035/ Dung môi Linx 1505 cho máy in phun Linx (500ml/bình, 10 bình/thùng). Butanone 80-99.9%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: B05-0019/ Dung môi sơn chịu nhiệt Nippon. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: B1900008_PJ01020036-V000366/ Dung môi pha loãng sơn/ GTA220/18LT/PE/THINNER (nk)
    - Mã HS 38140000: B1900008_PJ01020040-V000224/ Dung môi pha loãng sơn/GTA415/DE/THINNER (nk)
    - Mã HS 38140000: B1900008_PJ01020046-V000087/ Dung môi pha loãng sơn/GTA713/PE/THINNER (nk)
    - Mã HS 38140000: B2000001_PJ01020036-V000366/ Dung môi pha loãng sơn/GTA220/18LT/PE/THINNER (nk)
    - Mã HS 38140000: B2000001_PJ01020046-V000087/ Dung môi pha loãng sơn/GTA713/18LT/PE/THINNER (nk)
    - Mã HS 38140000: B3000943/ Dung môi CAPRON 205-YP THINNER-18L/can (TP:Xyleny C6H4(CH3)2,Isopropanol CH3CHOHCH3,METHYL ETHYL KETONE (MEK) CH3COC2H5,METHYL ISOBUTYL KETONE (MIBK) CH3COCH2CH(CH3)2 10-15%) (nk)
    - Mã HS 38140000: B61/ HFE(HFE-71IPA) Cleanthrough-chất tẩy rửa sản phẩm (nk)
    - Mã HS 38140000: B68/ Dung môi tẩy rửa sản phẩm (1 thùng 17 KG) (nk)
    - Mã HS 38140000: Bình xịt #789 (Hỗn hợp dung môi có thành phần chính là Aliphatic Petroleum Solvent, Difluoroethane, Isopropyl Alcohol. Sprayway #789 (12 chai/tá-383 g (N.W)/chai). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Bình xịt #841(HH dung môi dùng để đánh bóng,làm sạch có thành phần chính là Methyl acetate,Propane,Acetone 10-20%,.Sprayway #841(12chai/tá-425g(N.W/chai).Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: bio/ Chất tẩy rửa các loại LOCTITE BONDACE 233SM 160KG. (Hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: bio/ Dung môi (Chất tẩy rửa, Dùng pha sơn làm đế giày) 1071 (nk)
    - Mã HS 38140000: BIPD9117/ Chất làm loãng/ Diluant 9117 KG/LÍT (nk)
    - Mã HS 38140000: Bột nhão dùng để đánh bóng kính (Grinding paste FG-1) cas no 67472-96-4, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Bột phủ (Coating powder HKD07R) (nk)
    - Mã HS 38140000: BP01/ Dung môi pha sơn (S97) dùng để vệ sinh khuôn. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: BRAKE & PARTS CLEANER JUMBO A (dung tích: 820ml x 24chai/ctn)- Hỗn hợp dung môi hữu cơ làm sạch bề mặt kim loại, dạng bình xịt. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: BROWN/ Dung môi (Vật tư tiêu hao). Humiseal Thinner 903, 16L/Uncan (nk)
    - Mã HS 38140000: BROWN/ Dung môi để bảo vệ bề mặt PCB_Humiseal pcs coating 1B51NS, 1kg/can (Vật tư tiêu hao) (nk)
    - Mã HS 38140000: BROWN/ Dung môi- Hỗn hợp dung môi hữu cơ GP CLEANER C-Y1 (500ml/Chai)- Dùng để làm sạch bề mặt kim loại, khuôn, máy móc- VTTH (nk)
    - Mã HS 38140000: BROWN/ Dung môi Humiseal 1B51NSLU, 14.5kg/can (Vật tư tiêu hao) (nk)
    - Mã HS 38140000: BROWN/ Dung môi hữu cơ Isopropanol(I.P.A) (Vật Tư Tiêu Hao) (nk)
    - Mã HS 38140000: BROWN/ Dung môi Thinner 904, 4L/Uncan (Vật tư tiêu hao) (nk)
    - Mã HS 38140000: Butyl Acetate (C6H12O2). Mã CAS 123-86-4. Hỗn hợp dung môi hữu cơ dùng trong công nghiệp sơn dạng lỏng. Đóng gói net 180Kg/phuy. Mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: BUTYL ACETATE (hỗn hợp dung môi hữu cơ dùng để pha sơn, pha mực in) 180kg/thùng, 80 thùng/container. Hàng mới 100%. NSX Shiny Chemical Industrial Co.,Ltd. Số CAS: 123-86-4, 110-19-0, 628-63-7 (nk)
    - Mã HS 38140000: BYK45/ Chất phụ gia dùng để tạo kết dính mực in BYK-4512 (nk)
    - Mã HS 38140000: BYKETOL-SPECIAL Hỗn hợp dung môi hữu cơ và chất pha loãng dùng trong sơn,CAS:64742-95-6 (nk)
    - Mã HS 38140000: BYKP105/ Chất phụ gia dùng để tạo kết dính mực in BYK-P-105 (nk)
    - Mã HS 38140000: C0007/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ (Sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)- BRAKE & PARTS CLEANER JUMBO A (820ml/Chai) [V53004253A] (nk)
    - Mã HS 38140000: CA 8100B/ Dung môi pha sơn loại CA 8100B (Hỗn hợp Hexamethylene diisocyanate, oligomers (60-100%), hexamethylene-di-isocyanate (0.1-1.0%) (nk)
    - Mã HS 38140000: CA 8100C/ Dung môi pha sơn CA 8100C (Hỗn hợp 4-methylpentan-2-one (20-44%), n-butyl acetate (20-50%), pentane-2,4-dione (5-11%), ethyl 3-ethoxypropionate (10-18%) (nk)
    - Mã HS 38140000: CA02300006/ Dung môi Humiseal Thinner 904, thành phần gồm Methylcyclohexane C7H14 90-100% và Ethylcyclohexane C8H16 1-5% (nk)
    - Mã HS 38140000: CA8000B/ Dung môi pha sơn loại CA8000B (Hỗn hợp Homopolymer of Hexamethylene Diisocyanate (70-100%), n-Butyl Acetate (<5%)) (nk)
    - Mã HS 38140000: CA8000C1/ Dung môi pha sơn loại CA8000C1 (Hỗn hợp n-Butyl Acetate (20-50%), 4-methylpentan-2-one (20-31%), Ethyl 3-Ethoxypropionate (10-20%), 2,4-Pentanedione (10-12%)) (nk)
    - Mã HS 38140000: CB-029/ Phụ gia làm cứng sơn CB-029 (tp: Ethyl acetate, N-butyl acetate) (nk)
    - Mã HS 38140000: CB-170/ Phụ gia làm cứng sơn lót CB-170 (tp: Ethyl acetate) (nk)
    - Mã HS 38140000: CB-37/ 143924907/ Chất xử lý dùng cho ngành giày- CLEANER- LOCTITE BONDACE 2003TFE 20KG/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: CB-37/ 181885311/ Chất xử lý dùng cho ngành giày PRIMER LOCTITE BONDACE 207V--20KG/ VN 1- 10% Ethyl acetate (nk)
    - Mã HS 38140000: CB-37/ Chất xử lý tẩy rửa (Dung môi xử lý dùng trong sản xuất giày) VNP-111PD(A) (nk)
    - Mã HS 38140000: CB-37/ Dung môi xử lý 1302 (nk)
    - Mã HS 38140000: CCDC/ Dung môi V708-D, 750 ml/ chai. Hiệu Videojet. Hàng mới 100%./ CN (nk)
    - Mã HS 38140000: CCTH-003/ Chất tẩy rửa khuôn Parts Cleaner Jumbo, mã 567220. đóng gói 840ml/chai. Mới 100%, mã QLNB-66302000000834 (nk)
    - Mã HS 38140000: CF100-2/ Chất phụ gia cho sơn Primight CF-100 Base (3.2kg/thùng), Đơn vị PailBottle. hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: CH-007/ Dung môi TH-18- Solvent (nk)
    - Mã HS 38140000: CH-032(TB)/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ Organic 25 Clean Solvent (200 lit/thùng) (nk)
    - Mã HS 38140000: CH-033(TB)/ Dung dịch pha mực 783 (20L/can) (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0495/ DUNG DỊCH PHA MÀU LAU GLAZE (CH0495) (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0497/ DUNG MÔI PHA GLAZE VARSOL 18 (CH0497) (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0511/ DUNG MÔI PHA NGR NHANH KHÔ (CH0511) (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0513/ DUNG MÔI PHA MÀU PAD STAIN (CH0513) (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0565/ CHẤT CHỐNG TRẦY (CH0565) (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0603/ DUNG MÔI PHA NC/PU (RED. E003) (CH0603) (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0619/ DUNG DỊCH SÁP ĐÁNH BÓNG (CH0619) (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0644A/ Chất tẩy sơn Painting Bleach 1000CC-Chlorinated- Brand name Hudson (1Kg1BTL) (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0691/ DUNG MÔI PHA SƠN NC (CH0691) (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0703/ Dung môi PU(CH0703) 236:022-200.00L/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0762/ Dung môi PU (CH0762) R07KN0038-18.00K/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0823/ Dung môi (CH0823) NT89304-20.00L/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0825/ Dung môi(CH0825) R07KN0006-20.00L/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0879/ Dung môi CONC 1067W: NC Thinner (Thành phần chính là Butyl acetate) (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0909/ Dung môi NC(CH0909) NT019VN-180.00K/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0919/ DUNG MÔI PHA MÀU NGR- (CH0919) (nk)
    - Mã HS 38140000: CH0920/ DUNG MÔI PHA REL STAIN- (CH0920) (nk)
    - Mã HS 38140000: CHA50658/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ dùng sx bình xịt muỗi- KETRUL D80S (KQGĐ số 359/TB-KĐ4 ngày 16/12/2016)- đã kiểm hóa tại TK 101080575852/A12 (14/10/2016) (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất chất pha loãng dung dịch MS-002, thành phần: DBE, Isophorone (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất chống gỉ màu xanh từ hỗn hợp dung môi hữu cơ Half Shot Colored (420ml/chai- 24 chai/ thùng). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất chống gỉ từ hỗn hợp dung môi hữu cơ 00125 Mould Anti Corrosion Agent Volatile (420ml/chai). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất chống tạo bọt Hydro-x ga Antifoam 10HX384246, Vật tư dùng cho công nghiệp in bao bì không dùng để in tiền, hiệu Huber. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất chống tạo bọt mực in (Defoamer) mới 100% (1 phi 200kg).Nhãn hiệu: Jiua Yih Enterprise Co (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất đóng rắn EP-P1; H1, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất dùng để phát hiện vết nứt kim loại, ARDROX 9VF2, (CAS-No: 74-98-6, 106-97-8, 112-34-5, 8051-30-7, 509-34-2, 107-66-4, 95-38-5), 1 can 400ml), mới 100% do hãng Chemetall SX (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất dung môi pha loãng (công đoạn in) Seiko Advance T-900, 3kg/S.H (nk)
    - Mã HS 38140000: chất làm cứng sơn, 1lit/lon, p/n: 405-86-0000-0-230, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất làm sạch 00598 Parts & Brake Cleaner từ hỗn hợp dung môi hữu cơ dạng lỏng (840ml/chai). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất làm sạch 00598/ Chất làm sạch 00598 Parts & Brake Cleaner từ hỗn hợp dung môi hữu cơ dạng lỏng (840ml/chai). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất pha loãng 2253, 16kg/can, (gồm 1-Methoxy-2-propyl aceate 108-65-6, Diacetone alcohol 123-42-2, Isobutyl acetate 110-19-0,...), NSX: KOREA MUSHASHI PAINT CO., LTD, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất pha loãng 2855, 16kg/can, (gồm 1-Methoxy-2-propyl aceate 108-65-6, Diacetone alcohol 123-42-2, Isobutyl acetate 110-19-0, Ethylene glycol mono butyl ether 111-76-2,...).Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất pha loãng chậm khô SV1 Retarder SV1 (1 Litre), Mã Cas: 7397-62-8,64742-95-6.Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất pha loãng dung dịch MI-001, thành phần: DBE (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất pha loãng EC-K705, hỗn hợp dung môi hữu cơ gồm: Diisobutyl ketone (28~32%), Isobutyl acetate (33~37%), Ethyl acetate 30%, Ethyl lactate (3~7%), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất pha loãng L165, 16kg/can, (gồm: Methyl ethyl ketone 78-93-3, Isopropyl alcohol 67-63-0, Toluene 108-88-3, Cyclohexanone 108-94-1,...).NSX: KOREA MUSHASHI PAINT CO.,LTD. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất pha loãng mực in 82-AD-WA-5, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất pha loãng sơn, mới 100% (ICT Thinner GV5225) (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất pha loãng sơn: xylene 41~45%; n-butyl acetate 1~10%; propylene glycol methyl ether acetate 31~40%; ethyl benzene 10~10% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất pha loãng sơn-EXX-B14-10189/PLA-ACE THINNER 27625 (4KG/CAN) (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất pha loãng: EPODIL 748 (Mã hàng: 7S009) dùng để sản xuất sơn. (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất phụ gia cho mực in dùng cho máy in Offset. Chất làm chậm khô mực in số 308647. Đóng thùng 10kg/thùng. Hàng mới 100%; hãng SX Jaenecke+Schneemann Druckfarben (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất phụ gia dùng để sản xuất sơn- Dung môi hữu cơ hỗn hợp SOLVENTS (210kg/thùng) Ethy Acetate: 20%- Xylene: 35%- Mã cas: 95-47-6Isopropyl alcohol: 35%- mã cas; 67-63-0 Butyl acetate: 10% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất phụ gia LUBRIZOL LZ 2063 dùng để sản xuất sơn. Thành phần: Polymeric phosphate ester; Butyl cellosolve. NSX: LUBRIZOL KOREA, INC. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất phụ gia SM 709 ADDITIVE (1KG/CAN), dùng để làm cứng mực in màn hình điện thoại di động (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất rửa khuôn, (đơn vị tính bình chai, 450 ml/bình, 1 bình 363(g)), (thành phần: pigment + cyclohexanone), hàng mới: 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tách sơn, tp chính: 50% Dihydroxydiethylamine; 35% Triethanolamine; 5 lít/thùng, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: chất tăng độ bám dính cho mực CARE 39 (1kg/can) (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất Tẩy Cleaner Blend 300, 1 cái 1 pt 473 ml (1 thùng 6 cái), Mã số: 19510, dùng để làm sạch bề mặt kim loại, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy giàn lạnh A-400 Coil Kleen (5l/can). Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy rửa A pha loãng dùng để tẩy sơn. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy rửa C pha loãng dùng để tẩy sơn. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy rửa khuôn (GOC MOLD CLEANER (NON ETHAN) (480ml/btl)) (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy rửa khuôn (METAL CLEANER CARBO-R (420cc/bottle)) (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy rửa khuôn FD Cleaner. Mã 515448,đóng gói: 480ml/bottle. Hãng sx: Sumico. Hàng mới 100%CAS: 142-82-5; 74-98-6 (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy rửa khuôn Parts Cleaner Jumbo. Mã 567220,đóng gói: 840ml/bottle. Hãng sx: Sumico. Hàng mới 100%.CAS: 79-29-8; 110-54-3; 110-82-7; 74-98-6; 106-97-8 (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy rửa khuôn SUMIMOLD CLEANER. Mã: 562636. đóng gói: 420ml/ bottle (hỗn hợp dung môi hữu cơ). Hãng sx: sumico. Hàng mới 100%. CAS: 74-98-6; 106-97-8 (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy rửa kim loại NABAKEM PMC-3, 420ml/lọ. (chứa tiền chất Axeton 10-20%). Hàng mới 100% (KQPTPL: 4518/TB-TCHQ) (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy rửa mực, véc ni 66-AD-RB-5 (Cas No: 1119-40-0) (KQPTPL: 1990/TXNK-PL TCHQ) (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy rửa sơn (Clean Solvent) Có chứa hóa chất Hexamethylene 20-30%, n-Hexane 60-70%, Methylcyclohexane 10-20%, Heptane 1-5%, Octane 1-5% (25Lit/Can)- Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy rửa từ hỗn hợp dung môi hữu cơ dạng lỏng gồm các đồng phân hydrocacbon mạch hở và etanol 00119 Mold & Parts Cleaner (500ml/chai). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy Solvent #6200 (Thành phần: Propan-2-ol: 99 %) dùng cho linh kiện xe máy/XY25527 (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy sơn (KD-907) (MC + HF) (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy sơn (Paint Remover) CHEMICOAT No. WW-72, 0.5kg/lọ, hàng dùng làm mẫu kiểm nghiệm sản phẩm. Hsx: CHEMICOAT&CO.,LTD. TOGANE FACTORY. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy sơn ATM (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy sơn ATM 780ml (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy sơn ATM 800ml (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy sơn ATM 850ml/chai (nk)
    - Mã HS 38140000: Chât tẩy sơn hoặc tẩy vecni đã pha chế #5000- hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy sơn hoặc tẩy vecni đâ pha chế #5000- hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy sơn Solvent M600 5 lt (4lon/1ctn) (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy sơn tĩnh điện DT-05S (1kg/hộp) B2007571 (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy sơn trong buồng sơn Chemicoat WW-72M B2007308 (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy sơn-dùng trong xử lý kim loại- PURIT PSM 150PLUS. CAS: 75-09-2 thuộc phụ lục V-KBHC của 113/2017/NĐ-CP. (F.O.C) (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất tẩy xỉ hàn,sơn Nabakem WS-80. Dạng chai xịt 420ml/chai, mới 100%, SX tại Hàn Quốc, mã CAS: 64742-94-5, 123-42-2, 8001-79-4, S1 (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất trợ chảy thành phần chính là nhựa Polyester: Flexikote Aerosil Slurry Paste (Mã hàng: CVFA0507T) dùng để sản xuất sơn (nk)
    - Mã HS 38140000: CHẤT TRỢ HÀN (ABET WELD DOSAGE) (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất xử lý (chất tẩy sơn và vecni đã pha chế loại NA-025B dùng làm giày) (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất xử lý bề mặt kim loại SIKA AKTIVATOR- 205, cas: 67-63-0; 5593-70-4, 1 lít/PC, 52 PC. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: chất xử lý bề mặt nguyên liệu NM-60 thành phần Benzene,diethenyl,polymer with ethenylbenzene and ethenylethylbenzene,chloromethylated,trimethylamine-quaternized,hy droxide đóng gói 18.025kg/1 bao (nk)
    - Mã HS 38140000: Chất xử lý nylon 6014A-3S (dung môi tẩy sơn trên đế giày) (nk)
    - Mã HS 38140000: Chat xu ly Primer KP-102R hỗn hợp dung môi hữu cơ thành phần chính là methyl carbonate, acetone Tp: Alkanes 98%, Natural Rubber 2%, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Chat xu ly Primer P-108FR hỗn hợp dung môi hữu cơ Tp: Acetone 30%, Esters solvent 70%, hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Chat xu ly Primer P-129FRA/B hỗn hợp dung môi hữu cơ, thành phần chính là ethyl acetate, acetone Tp: Acetone 30%, Ethyl acetate 70%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Chế phẩm dung môi hữu cơ dạng xịt dò tìm vết thủng, rò rỉ khí trên đường ống sơn dẫn khí gas NABAKEM BC-100, đóng chai 420ML, hàng mới 100%, SX tại Hàn Quốc, Cas: 61789-40-0, S1, 7732-18-5, 115-10-6 (nk)
    - Mã HS 38140000: Chế phẩm tẩy rửa làm sạch khuôn đúc Sơn Vecni dạng chai xit, Nabakem PMC-3A, 420ml/chai, mới 100%. Sản xuất tại Hàn Quốc, Cas: 14807-96-6, 13463-67-7, (nk)
    - Mã HS 38140000: Chế phẩm tẩy rửa sơn dính máy móc thiết bị công nghiệp Nabakem MC-2; đóng dạng thùng 20kg/thùng, hàng mới 100%, sx tại Hàn Quốc (nk)
    - Mã HS 38140000: Chế phẩm tẩy sơn bảng mạch điện tử Nabakem,dạng thành phẩm, hỗn hợp dung môi cơ. DC- 3000 AAR, quy cách đóng gói,Dạng chai xịt 500g/chai, mới 100%. SX tại Hàn Quốc, Cas: 1717-00-6, 124-38-9 (nk)
    - Mã HS 38140000: Chế phẩm tẩy sơn vệ sinh bảng mạch Nabakem ECC-90, 250ml/chai, dạng chai xịt mới 100%. SX tại Hàn Quốc, Cas: 335-57-9, 335-36-4, 811-97-2 (nk)
    - Mã HS 38140000: Chế phẩm tẩy sơn,các chíp bảng mạch điện tử,dạng thành phẩm, hỗn hợp dung môi cơ, mã hiệu Nabakem UC-100. Quy cách đóng gói, Dạng chai xịt 420ml/chai, mới 100%, SX tại Hàn Quốc, Cas: 95178-63-5, 108 (nk)
    - Mã HS 38140000: chế phẩm tảy sơn,thiết bị điện tử Nabakem DR-747; dạng chai 223g; mới 100%, Cas: 74-98-6, 106-97-8 (nk)
    - Mã HS 38140000: Chế phẩm tẩy sơn,vecni vệ sinh bảng mạch điện tử,dạng thành phẩm, hỗn hợp dung môi cơ, Nabakem DC- 5000, đóng gói,Dạng chai xịt 500g/chai,mới 100%. SX tại Hàn Quốc, cas: 156-60-5, 811-97-2 (nk)
    - Mã HS 38140000: CHEMICAL01/ Chất tẩy sơn hoặc tẩy vecni đã pha chế #5000 kết quả giám định số 2144/N3.13/TĐ ngày 23/12/2013,làm bong lớp cách điện của dây đồng,hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: CHJXE-B206/ Dung môi pha loãng dùng để sơn gỗ(CHJXE-B206), định lượng 15kg/thùng, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: CH-PS9701WV/ Hỗn hơp dung môi hữu cơ THINNERCH-2 (nk)
    - Mã HS 38140000: CH-RG9202WV/ Hỗn hơp dung môi hữu cơ LACQUER THINNER-5 (nk)
    - Mã HS 38140000: CH-RH9001WV/ Dung môi THINNER CH-4 (nk)
    - Mã HS 38140000: CH-RN2002WV/ Hỗn hơp dung môi hữu cơ NC MINERAL SPIRIT CH (nk)
    - Mã HS 38140000: CHTB5257/ Dung dịch lau sản phẩm (20L/ thùng) (Thành phần chính: Ethanol 2-Butoxy 98%; C6H14O2; Mã CAS 111-76-2), dùng để lau sản phẩm/ Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: CHTB5259/ Dung dịch rửa lưới 718 (20L/Can) (Thành phần chính Ethanol 2-Butoxy 98%; C6H14O2; Mã CAS: 111-76-2)(20L/Can)Dùng để rửa lưới/ Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: CLEANER/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ BRAKE & PART CLEANER JUMBO A (820ML/chai). Dùng làm sạch khuôn (nk)
    - Mã HS 38140000: CLEANING AGENT AK-892-hỗn hợp dung môi hữu cơ, dùng trong phòng phun sơn đèn xe gắn máy (1thùng/140Kg) (KQGĐ số 2737/N3.11/TĐ ngày 26/09/11) (nk)
    - Mã HS 38140000: CM-00222/ Dung môi TH-18 có chứa 2-Butanone 90-95% và Acetone 5-10%,dùng cho máy in phun công nghiệp (nk)
    - Mã HS 38140000: COALA/ Dung dịch làm mát động cơ máy phát điện Ethylene Chemical Koala NA LLC (nk)
    - Mã HS 38140000: Commodity/ Dung môi pha sơn 2253 (TP:1-Methoxy-2-propyl aceate:8%-12%,1-Methoxy-2-propyl aceate:18%-22%,Isobutyl acetate:18%-22%,Xylene:40%).HSX:KOREA MUSASHI PAINT CO., LTD. (nk)
    - Mã HS 38140000: COMPOSITE SOLVENTS 8012 (hc dung môi hữu cơ và các chất pha loãng,thành phần Acetone: CAS 67-64-1 (25-35%),Methyl Ethyl Ketone:CAS 78-93-3(40-50%),water: CAS 7732-18-5 (15-25%), npl sx keo dán (nk)
    - Mã HS 38140000: CoV002/ Dung môi pha sơn (Solvent: WT Epoxy TZ-62, WT Epoxy Retarder TZ-63)-NL,VT sx sp gỗ (nk)
    - Mã HS 38140000: CP/ dung môi pha sơn me thinner(13kg/thùng) (nk)
    - Mã HS 38140000: CP/ dung môi pha sơn polyurex eco no.917 thinner (15kg/thung) (nk)
    - Mã HS 38140000: CP/ dung môi pha sơn rc thinner(15kg/thùng) (nk)
    - Mã HS 38140000: CP/ dung môi pha sơn-polyurex eco n-3 thinner(15kg/thung) (nk)
    - Mã HS 38140000: CPLSON/ Chất pha loãng sơn (nk)
    - Mã HS 38140000: CPS01/ Dung dịch pha sơn có chứa 53% Toluene (Hỗn hợp dung môi hữu cơ) (nk)
    - Mã HS 38140000: CR03/ Chất xử lý giày nhựa (nk)
    - Mã HS 38140000: CRK/ Chất rửa khuôn (ĐVT: BìnhLon/can) hàng mới: 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: CS-CHATLAMSACH-A/ Chất làm sạch từ hỗn hợp dung môi hữu cơ (840ml/chai) 00598 Parts & Brake Cleaner, không tham gia sản xuất sản phẩm (nk)
    - Mã HS 38140000: CS-UY525/ Hóa chất uy-525 (dùng tẩy dầu trên bề mặt kim loại) (Không tham gia trực tiếp vào quá trình sx SP) Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: CTR2/ Chất tẩy rửa (dùng trong sản xuất mắt kính) (nk)
    - Mã HS 38140000: CTR-JX/ Chất tẩy rửa, hàng mới: 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất định hình phim KC-3000F (Hỗn hợp dung môi hữu cơ:citric acid: 3.0-5.0%, sodium sulfite:10%-30%Ammonium thiosulfate50%-70% dùng trong in xoa hoa văn lên mũ giầy,mới 100%,5 lít/thùng) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất pha keo VNP-E-1001RN:(dạng hỗn hợp,có chứa polyisocyanate 25-33%, Ethyl acetate 66-76%.) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý (dung môi xử lý giày) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý 256, dùng để lao bóng trái banh, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý bề mặt/ 232F-2 (28.00KG28.00KGM) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xủ lý BJ-ZGS-02 (Chất pha loãng mực in), hàng mới 100% &VN (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý C-4020 (t.phần gồm nonionic high molecular weight thickner 29-31%, water 69-71%),20KG/CAN, 5PKG (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý C-4886 thành phần gồm Silicone oil 4.5%, Surfactant 0.5%, Water 94.7%, Kathon 0.3%,20KG/CAN,5PKG (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý cao su 6016C, chế phẩm hỗn hợp có thành phần gồm EAC 2-5%, ACETONE 93-98%, Polyurethane: 2-5%,1 CTN6CANS18KG,10 CTN) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý chiếu xạ UV-95S (thành phần chính là Resin, MEK, Methyl cyclohexane, EAC, dùng trong gia công sản xuất giầy) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý da dầu 6010HPLS (thành phần gồm Polyurethane. EAC, MEK, Acetone, Methylcyclohexane, dùng trong gia công sản xuất giầy) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý đông cứng CS6050A (dạng hỗn hợp, thành phần gồm: Polyisocyanate 28-32%, EAC 67-72%, BAC 1-4%) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý EVA CS33AS gồm Resin 3-5%, MEK 13-17%, Methyl Cyclohexane 58-64%, BAC 4-8%, Heptane 2-6%, EAC 5-9%,Methyl Acetate 2-6% (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý Loctite Aquace D-200 20Kg (Dạng hỗn hợp: acetone: 0.1-1%.Mixture, 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone:<0.01% và chất khác), 20Kg/thùng (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý NX-809N (Chế phẩm sơn lót) dùng trong sản xuất giày da (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý Nylon CS6816S gồm RESIN 16-20%,EAC 45-50%,ACETONE 21-25%,MEK 9-13% 15KG/DRUM,4DRUM (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý P555 (Dạng hỗn hợp, thành phần gồm: Methyl Ethyl Ketone: 30-34%, Methyl cyclohexane 43-47%,Methyl methacrylate: 5-10%,n-Butyl acetate:6-10%,modified Natural rubber:5-10%) 15KGS/DRUM (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý PU CS6011D-7S (thành phần gồm Polyurethane, MEK, Acetone, EAC, Cyclohxanone dùng trong gia công sản xuất giầy) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý tẩy rửa 246S thành phần gồm EAC 47-53%, CYCLOHXANONE 47-53%,15KG/DRUM,2 DRUM (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý UV-33(M) (Dạng hỗn hợp, thành phần gồm: Methyl cyclohexane 30-35%, methyl ethyl ketone 30-35%,ethyl alcohol 1-5%, ethyl acetate 30-35%, nhựa modified acrylate 1-8% (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý V-AA224, dùng để lao bóng trái banh, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý VNP-1021N, dùng để lao bóng trái banh, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý VNP-111T (dạng hỗn hợp, thành phần gồm: Methyl Ethyl Ketone 33-38%, Dimethyl Carbonate 35-45%, Ethyl Acetate 30-35%, PU Resin 2-4%) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý VNP-29 (dạng hỗn hợp, thành phần gồm: Methyl Ethyl Ketone 99%, Ethyl acetate 0.5%, Acetone 0.5%) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý VNP-RFE, dùng để lao bóng trái banh, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Chất xử lý VNP-UV-8N(dạng hỗn hợp, tp gồm: Methyl Ethyl Ketone 30-35%, Ethyl acetate 30-34%, Methyl Cyclohexane 30-34%, Nhựa Acrylate 1- 5%, tp khác 1- 3%) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Dung môi xử lý 111FT (Thành phần hỗn hợp gồm: Methyl ethyl ketone: 32-40%; Dibasic ester:10-15%; Ethyl acetate: 45-50%, Nhựa PU: 1-5%), 15Kg/thùng (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Dung môi xử lý VNP-29 (Dạng hỗn hợp, thành phần hóa chất gồm: Methyl Ethyl Ketone: 99%, Acetone: 0.5%, Ethyl acetate: 0.5%) 15Kg/thùng (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Dung môi, chất xử lý 205S (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ bao gồm: Butyl Acetate 80-90%, Dibasic Ester 10-20% (Chất xử lý VNP-32) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ LOCTITE AQUACE D-200 thành phần chính: acetone: 0.1-1%.Mixture, 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone:<0.01%.và chất khác, xử lý vết bẩn trên giầy (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Nước xử lý CS6018S-1 Chế phẩm hỗn hợp có thành phần METHYL CYCLOHEXAN 22-27%,Heptane 17-22%, EAC 32-37%,Methyl Acetate 17-22% (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Nước xử lý CSS-170S-3 PRIMER (RESIN, Heptane, Methyl Cyclohexane, EAC and N-Propyl Acetate) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Nước xử lý KR-10D (có thành phần POLY(HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE) 80%, Hexamethylene Diisocyanate 19.7%, Ethyl acetate 0.3%),(1KG/1CAN,10BOX,20CAN/5BOX) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Nước xử lý KR-33P (có thành phần 2-ethyl-2 (hydroxymethyl)-1.3-propandiol polyol,isophthalic acid 45%, Water 55%) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Nước xử lý PRIMERS P039 (Thành phần: Methyl Cyclohexane; 3-methylhexane; 2-methylhexane; 1,2-Dimethylcyclopentane; 1,3-dimethylcyclopentane; n-heptane, dùng trong gia công sản xuất giầy) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL/ Primers (311A5)- Hỗn hợp dung môi hữu cơ. Theo TB 431/TB-KĐ 3 ngày 24/03/2017 (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL-01/ Chất xử lý PU 6011A-1S (methyl ethyl kentone C4H8O,hàm lượng 56-62%) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL-02/ Chất xử lý EVA HP-33AS (methyl ethyl kentone C4H8O,hàm lượng 13-17%) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL-03/ Chất xử lý đông cứng 6060E (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL-05/ Chất xử lý tẩy rửa 205S (methyl ethyl kentone C4H8O,hàm lượng 58-62%) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL-06/ Chất xử lý chiếu xạ UV-92S (Ethylene-vinyl acetate copolymer C6H10O2) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL-07/ Chất xử lý TPR S-167s (Polyurethane NHCO2) (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL-08/ Chất xử lý chống mốc, kháng khuẩn (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL-15/ Chất xử lý cao su (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL-19/ Chất xử lý EVA HP-66S-1 (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL-297/ Chat xu ly- 297 (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL-299AVN/ CHAT XU LY-299AVN (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL-299B/ CHAT XU LY- 299B (nk)
    - Mã HS 38140000: CXL-311FT6V/ CHAT XU LY-311FT6V (nk)
    - Mã HS 38140000: CXLAE32F/ Chất xử lý (hỗn hợp dung môi hữu cơ xử lý bề mặt da, giày) AE-32F (nk)
    - Mã HS 38140000: CXLDM15/ Chất xử lý (dung môi xử lý) PRIMER 1016AB (nk)
    - Mã HS 38140000: CXLDM15/ Chất xử lý (hỗn hợp dung môi hữu cơ xư ly bê măt da, giay) PRIMER P-12F (nk)
    - Mã HS 38140000: CXLDM15/ Dung môi xư ly PRIMER 111GN (nk)
    - Mã HS 38140000: CXLK/ CHẤT XỬ LÝ KEO (nk)
    - Mã HS 38140000: CXLP129FAB/ Chất xử lý (hỗn hợp dung môi hữu cơ xử lý bề mặt da, giày) P-129FA/B (nk)
    - Mã HS 38140000: CXLP172CF/ Chất xử lý (hỗn hợp dung môi hữu cơ xử lý bề mặt da, giày) P-172CF (nk)
    - Mã HS 38140000: CXLPC412/ Chất xử lý (hỗn hợp dung môi hữu cơ xử lý bề mặt da, giày) PC-412 (nk)
    - Mã HS 38140000: CXLPC412/ Chất xử lý PC-412 (nk)
    - Mã HS 38140000: CXLTC/ Chất xử lý bề mặt (có tiền chất)/ 171-2 (75.00KG75.00KGM) (nk)
    - Mã HS 38140000: D-02/ Dung môi pha sơn (Topsol 3040A) (nk)
    - Mã HS 38140000: D0MDX4/ Dung môi dùng để kiểm tra các thiết bị y tế DOW CORNING MDX4-4159 50% MEDICAL GRADE DISPERSION (nk)
    - Mã HS 38140000: D10-CXL17/ Hóa chất (chất xử lý EE-6M) (nk)
    - Mã HS 38140000: D2/ Dung môi ACRYTHANE THINNER S-9700 (14kg/1A1UNCAN x 5 can) (1 Kg 1 Ltr) (nk)
    - Mã HS 38140000: D2/ Dung môi Cleaning Thinner LT 663D (nk)
    - Mã HS 38140000: D2/ DUNG MÔI CT-EP2 GR sơn chỉ (15kg/can x 2can) 1LTR 1KGM (nk)
    - Mã HS 38140000: D2/ Dung môi LE- thinner (15Kg/ can x 21 can) (Methanol, Cyclohexan, Ethyl acetate, N-Butyl Acetate, Butyl Celiossolve) (1Ltr1Kg) (nk)
    - Mã HS 38140000: D2/ Dung môi NT THINNER (15kg/1A1UNCAN x 5 can)(1Kg1L) (nk)
    - Mã HS 38140000: D2/ Dung môi T-926 THINNER 1Kg/can x 20 can (1Kg1Ltr) (nk)
    - Mã HS 38140000: D2/ Dung môi THINNER # 591 (nk)
    - Mã HS 38140000: D2/ Dung môi Z-29625 THINNER (3.6KG/CAN x 1 can)(1 Kg1L) (nk)
    - Mã HS 38140000: D3/ HỖN HỢP DUNG MÔI HỮU CƠ (nk)
    - Mã HS 38140000: Dầu bóng 9905 (5 Lít/Lon) (nk)
    - Mã HS 38140000: DBE (DIBASIC ESTER): Hỗn hợp dung môi hữu cơ của Dibasic Ester sử dụng trong ngành sơn, đóng gói: 220 Kgs/Drum, Mã Cas: 1119-40-0, 627-93-0, 106-65-0 (nk)
    - Mã HS 38140000: DDPK/ AB-1000/NONE-Dung dịch pha keo (nk)
    - Mã HS 38140000: DDPK/ Dung dịch pha keo DESMODUR RFE-15Kg/Thùng (Hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: DDPK/ VISCOSITY/NONE-Dung dịch pha keo (nk)
    - Mã HS 38140000: DDTMCL/ Dung dịch tẩy rửa màu (T235 chứa 100% Butyl Cellosolve; Hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: DEGREASE A/ Chất tẩy dầu kim loại AUDEC DEGREASE A (18L/18.63kgs/Can) có chứa Sodium silicate Na2SiO3 (nk)
    - Mã HS 38140000: dg 62- thinner- Hỗn hợp dùng pha chế trong sản xuất sơn (6drum1020kgs) hàng mới 100% cas: 67-64-1,108-88-3,141-78-6 (nk)
    - Mã HS 38140000: DG-175 SOLVENT-Chất hỗn hợp dùng pha chế trong sản xuất sơn(1drums 198kgs) hàng mới 100% CAS 68609-97-2 (nk)
    - Mã HS 38140000: DG-275 SOLVENT-Chất hỗn hợp dùng pha chế trong sản xuất sơn (2drums 396kgs) hàng mới 100%cas: 2426-08-06 (nk)
    - Mã HS 38140000: DG-432 THINNER/ Dung môi hỗn hợp hữu cơ, dùng trong sản xuất sơn; CAS: 763-69-9, 111-76-2; 190kg/thùng. NSX: DAIGIN CHEMICAL CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: DG-880 THINNER/ Dung môi hỗn hợp hữu cơ, dùng trong sản xuất sơn; CAS: 108-88-3, 141-78-6, 108-65-6, 67-64-1, 78-93-3; 160kg/thùng. NSX: DAIGIN CHEMICAL CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: DG-R101 THINNER/ Dung môi hỗn hợp hữu cơ, dùng trong sản xuất sơn; CAS: 108-88-3; 160kg/thùng. NSX: DAIGIN CHEMICAL CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: DIBASIC ESTER (MDBE): Hỗn hợp dung môi hữu cơ dạng lỏng dùng trong ngành sơn, đóng gói: 220 Kgs/Drum, Mã Cas: 1119-40-0, 627-93-0, 106-65-0 (nk)
    - Mã HS 38140000: DIBASIC ESTER DGES (Chế phẩm có thành phần chính là Dimethyl Glutarate 54.70%),KQGĐ:2022/TB-PTPL(11/09/2015) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dibasic ester- Hỗn hợp diester dễ bay hơi, thành phần chính là dimethyl succinate, dimethyl glutarate, dimethyl adipate.Nguyên liệu dùng trong sản xuất sơn.PTPL số: 894/KQ/TCHQ-PTPLMN ngày 23/07/2007 (nk)
    - Mã HS 38140000: DIBASIC ESTERS (MDBE): Hỗn hợp dung môi hữu cơ dạng lỏng dùng trong ngành sơn, đóng gói: 24000 Kgs/Iso Tank, Mã Cas: 1119-40-0, 627-93-0, 106-65-0 (nk)
    - Mã HS 38140000: DISBYK167/ Chất phụ gia dùng để tạo kết dính mực in DISPER BYK-167 (nk)
    - Mã HS 38140000: Disparlon 1931 (Hỗn hợp dung môi hữu cơ- hoá chất dùng trong ngành sơn) (CAS: 108-91-1, 108-10-1) (nk)
    - Mã HS 38140000: DL0201-2/ Nước giải nhiệt (dùng cho xe nâng hàng). Hàng mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: DM TACS/ Dung môi pha mực in TACS dùng để pha vào mực in (thành phần chính là Cyclehecxanone, công thức hóa học C6 H10 O),hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: DM/ Dung môi các loại (1015F chứa 9798% Acetone, 23% Trichloroisocyanuric Acid) (nk)
    - Mã HS 38140000: DM/ Dung môi pha mực in. AP-INK THINNER B (Toluence: 45-55%; Ethyl Acetate: 5-15%; Isopropyalcohol: 25-35%; Cyclohexane: 5-15%). 170kg/Drum (nk)
    - Mã HS 38140000: DM/ Dung môi xử lý 1016AB (nk)
    - Mã HS 38140000: DM/ Dung môi xử lý 111FT (nk)
    - Mã HS 38140000: DM/ Dung môi xử lý CL-01 (nk)
    - Mã HS 38140000: DM/ Dung môi xừ lý NO.29 (nk)
    - Mã HS 38140000: DM/ Dung môi xử lý NO.29CN (nk)
    - Mã HS 38140000: DM/ Dung môi xử lý RFE (nk)
    - Mã HS 38140000: DM/ Dung môi xừ lý VNP-502N (A) (nk)
    - Mã HS 38140000: DM/ Dung môi xử lý VNP-P339 (nk)
    - Mã HS 38140000: DM/ Dung môi: T-980 Solvent (18 lit/tin), (1 kg1.2lit). Là NLSX in tem nhãn công nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: DM-00001/ Dung môi, dùng trong nhà máy,(thành phần: Organic acid (7-13%), Inorganic acid(20-30%), Butyl cellosolve(55-65%)) HARDENER FOR CR-18W-KT1(CR-1) 1 chiếc/1 UNA (nk)
    - Mã HS 38140000: DM-00002/ Dung môi dùng trong nhà máy,(thành phần: Organic acid (7-13%), Inorganic acid(20-30%), Butyl cellosolve(55-65%)) HARDENER FOR CR-18WL-CK(CR-1)1chiếc/1 UNA (nk)
    - Mã HS 38140000: DM-00005/ Dung môi additive FCR-80W-30, dùng để pha mực in trong nhà máy (thành phần: Organic acid (7-13%), Inorganic acid(20-30%), Butyl cellosolve(55-65%)) (nk)
    - Mã HS 38140000: DMHC/ Dung môi hữu cơ/ 1016AB (nk)
    - Mã HS 38140000: DMHC/ DUNG MÔI XỬ LÝ 111FT(M) (Dùng để tẩy rửa keo, 15Kg/tin, hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: DMHL2/ Dung môi V701-D dùng pha mực (750ml/chai, hiệu Videojet). (nk)
    - Mã HS 38140000: DMHL3/ Dung môi pha mực V719-D (750ml/chai, hiệu Videojet). (nk)
    - Mã HS 38140000: DMO/ Dung môi pha mực T-926/2 (nk)
    - Mã HS 38140000: DMO/ Dung môi THINNER 56 (Thành phần:Butyl cellosolve 15-25%, Ethyl acetate 36-40%, Iso butanol 40-45%) (16.5Kg/17.5Lít/Thùng) (nk)
    - Mã HS 38140000: DMO/ Dung môi W00-0075- Hợp chất từ Isopropyl Alcohol (20%), Xylene (60%) và Ethyl Acetate (20%) dùng làm pha loãng mực in. (nk)
    - Mã HS 38140000: DMOI/ Hỗn hợp dung môi tiêu chuẩn các loại được pha loãng dùng pha vào mực tạo nhanh khô khi in trên sản phẩm nhưa, không ảnh hưởng đến môi trường(ES THINNER STANDARD),Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: DMPL/ Dung môi pha loãng sơn in, PART NO: T-12 (Acetone3%,Isopropyl alcohol15%,Cyclohexanone43%,Dearomatised Hydrocarbons1.5%,Isobutyl Alcohol(IBA)15%,...), mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: DMPS/ Dung môi pha sơn/ Paint thinner (nk)
    - Mã HS 38140000: DMTC/ Dung môi hữu cơ (có tiền chất)/ 111FT PU (120.00KG120.00KGM) (nk)
    - Mã HS 38140000: DT063/ Dung môi hữu cơ 7198 (làm sơn nhanh khô) (1.5L/bình), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dụng cụ hít kính (giữ kính), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch Axeton/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch cách điện_Nitto Shinko Nittol 120R, 16kg/can (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch đã pha chế dùng để tẩy rửa Surfcleaner 53 NF-20Kg (20Kg/Can) (thành phần:H10NA2O8SI, NA3PO4, NA2CO3), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch điện phân CLIPIKA AEC 107, 100L/Drum (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch dùng để pha sơn- Bottle red paint NO.112 (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch gỡ keo silicon dạng chai xịt 500ml, Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch hòa chất đông cứng dùng để mài phân tích lỗi sản phẩ(Fine-SO Sol.- 1L)gồm Deionized Water,Silica, amorphous (1LIT/1UNA)hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch làm ẩm khuôn in offset- ECOFOUNT FOUNTAIN SOLUTION (thành phần chính là nước và các chất hoạt động bề mặt: bộ đệm PH, axit hữu cơ, chất chống tạo bọt CAS: 7732-18-5) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch lau màn in 718(Thành phần chính: ethanol 2-Butoxy 98%; C6H14O2; Mã CAS: 111-76-2) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch lau sản phẩm S-3 (Thành phần chính: Isophorone; C9H14O; Mã CAS: 78-59-1) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch PERFLUORO COMPOUNDS, C5-18 dùng ngâm điện thoại để kiểm tra rò nước, ngấm nước của ĐTDĐ. 1 CAN 20L-MCDIV (Waterproof Testing liquip). Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch pha keo TR-003,dùng để pha loãng keo.Hàng mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch pha loãng chất bôi trơn COEXEL LU 730, dùng trong sản xuất (TP:PE-WAX 40%, Water 60%), (5 can 90kg), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch pha loãng HQ-6 (TP: Butyl acetate, Methyl isobutyl ketone(MIBK), Ethyl acetate), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch pha loãng UD- 1500, dùng trong sản xuất sơn (Polyurethane 30%, WATER 66%, Ethyl pyrrolidinone 3%, neodecanoic 1%), (3 can 60kg), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung Dịch Pha Mực 783 (15Kg/thùng).Hàng mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: DUNG DỊCH PHA MỰC IN 783 (Thành phần chính acetone,dùng để pha loãng mực, SD cho thiết bị trong nhà xưởng, 15KG/THÙNG) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch pha mực thành phần chính là Methyl Ethyl Keton và Aceton. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung Dịch Pha Mực TR004 (3.5kg/thùng).Hàng mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: DUNG DỊCH RỬA BẢNG 718 (Thành phần chính:Toluen; C6H10O; Mã CAS: 108-94-1,dạng lỏng, SD cho thiết bị trong nhà xưởng, 15KG/THÙNG) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch rửa lưới 718 (15Kg/thùng).Hàng mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch rửa lưới 719.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch tẩy rửa (CLEANING FLUID DR338 (18L)) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch tẩy rửa mực, bản in, rửa lô, con lăn C651. Hàng mới 100%.Hàng đóng 25 lít/can. Hãng sx: ECS Nottingham Ltd. Nhãn hiệu hàng hóa ECS. Mã CAS 64742-48-9 (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch tẩy sơn Sankyo Chemical NTX Eco Thinner 16L (hợp chất của Hydrocacbon (308067-53-0), Alcohol (cas 64-17-5), Ester (cas 95481-62-2)), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch thuốc thử Natri Sodium Reagent Dipa Di-isopropylamine dùng cho máy đo nồng độ Natri, dung tích 1l/chai, item code: ABB-AWRS5000102, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch vệ sinh tủ điện công nghiệp NWK-99: NWK-99 (Outside Power Pole), 15.7 kg/thùng, mã CAS 156-60-5, 138495-42-8, 86508-42-1, 163702-07-6, 26655-00-5, 68551-16-6, 406-78-0, 811-97-2, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung dịch xử lý bảo quản mực in-KK0030_MERGAL K31G (sap:329999830155),mới 100% (CAS: 2634-33-5;55965-84-9).t/p:Benzisothiazol-3(2h)-one;Polyethylene glycol ether;5-Chloro-2-methyl- 3(2h)-isothiazolone (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi (dạng lỏng) (scat-2l)(THINNER (SCAT-2L))(17Kg/1can) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi (hỗn hợp d.môi hữu cơ pha loãng mực in), sd trong ngành in may (1thùng 30kg)-PRINTOFIX BLACK T-M. Mới 100%.(không nằm trong DMHC khai báo theo NĐ:113/2017/NĐ-CP,ngày 9/10/2017) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi (MONOTHIOGLYCEROL), dung môi pha sơn, mã: M4080, NCC: Spectrum, dạng lỏng, 25ml/ lọ, hàng mẫu mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi (Solvents, PU60-3X,số CAS: 123-86-4, dạng lỏng, dung tích 10 lít/thùng, dùng để pha loãng sơn) hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi (T-640/2 TAMPO RETARDER SOLVENT) (Thành phần: 20% Cyclohexanone; 15% Isophorone; 65% Pegasol 100)/Y21114 (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi 024 (20l/thùng) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi 1040.5186, đóng gói 1 lít/bình, có chứa (Acetone (>90%) C3H6O). Dùng cho máy in phun công nghiệp KBA. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi 201-0001-262 dùng pha loãng mực in cho máy in phun công nghiệp. HSX: Videojet, dung tích 1000ml/chai, hàng mới 100%/ CN (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi 2K chậm khô, đi từ butyl axetat, dùng để sơn ô tô, mã CAS: 123-86-4, hãng Kansai, code: A810-0803L57, 4 lit/ lon, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi 2K nhanh khô, dùng để sơn ô tô, mã CAS: 123-86-4, hãng Kansai, code: A810-0802L57, 4 lit/ lon, mới 100%, (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi 2K tản mí (Hộp 5L)- Dùng cho ngành ô tô- P850-1401/5L- Hiệu Nexa Autocolor- 2K FADE OUT THINNER.Thành phần xylene (C8-H10) chiếm 10- <20% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi 3-32 (Dung môi pha mực) (330ml/hộp), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi 77001-00030, dùng cho máy in(950ml/chai). (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi 8188, dùng cho máy in số lô, PN: 8188-4,(1 bình 0.8 lít), nhà sản xuất: Markem- Imaje. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi ACTIV WB 1 lt (6lon/1ctn) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Ar Brown Humiseal Thinner 903, 16L/S.H (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi chậm khô 783 (Thành phần: Isophorone, dùng để pha mực) (1 thùng18 lít)/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi chậm khô D812 SLOW THINNER 5L, dùng để pha sơn xe ô tô, CAS: 112-07-2, hãng PPG, Code: 920-D0812/5L, 5 lit/lon, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi chậm khô, dùng để sơn xe ô tô, hãng PPG, Code: 920-D0812/5L, 5 lit/ lon, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi cho nhựa Vinyl Ester dạng nguyên sinh (Rigolac Promoter Ex), thành phần chính: Cobalt Naphthenate, N,N-dimethylaniline. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi chống ăn mòn bề mặt kim loại. PN: CORBAN27L (150ml/tuýp). hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Cleaning thinner, là hỗn hợp chất tẩy sơn thành phần gồm acetone, xylene, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi CN101-Y, dùng để pha mực in (Methyl ethyl ketone, tỷ lệ;dưới 90%,C4H8O) (3 lít/lọ), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi code 20947, 19.71 ml/chai, 12 chai/thùng. Hiệu Videojet, dùng trong máy in phun công nghiệp, in hạn sử dụng. Hàng mới 100%. Hàng không chứa tiền chất phải xin giấy phép nhập khẩu theo NĐ: (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi dạng lỏng trong suốt, dùng pha loãng mực in (thành phần: Dimethyl Glutarate 1119-40-0, Dimethyl Adipate 627-93-0, Dimethyl Succinate 106-65-0), mới 100%- Fabrifast Reducing Medium T 66- (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi để pha chế sơn, dạng lỏng H-100DA Clearner (gồm: Acetate solvents), hàng mới 100%.Nhà SX POS CHEMICAL CO.,LTD (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi để pha sơn máy bay, (Dùng cho máy bay), P/n: TR-19, (Thuộc phân nhóm 98200000), Số CC: 8478291035, ngày hết hạn 25/10/2020, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi để pha với mực in, 1.2l/lọ, MC-2BK124 MAKE up chứa 2- Butanone 84.9-90%). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi để trộn bột giấy SIT-3V (Polymaron360) (Styrene copolymer 20%, Isopropyl alcohol 3.3%, n-propyl alcohol 1.5%, Acetic acid 1.4%, Styrene 0.6%, 3-Chloro-1,2-propanediol 0.3%), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi DM 09 (Cleaning Solvent DM09) 200L/ thùng/ TW. Hàng mới 100%/ TW (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi dùng để kiểm tra các thiết bị y tế DOW CORNING MDX4-4159 50% MEDICAL GRADE DISPERSION (1Carton 1.56 Kg) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi dùng để làm lâu khô mực in giữ cho mực lâu phai màu-retrader for ink DYS-505 (C7H12O4) số CAS: 1119-04-0, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi dùng để pha loãng mực in (Model: MC-224BK; dung tích: 825ml/Hộp; hãng sản xuất: DOMINO)- Hàng mới 100%. 325232280003 (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi dùng để pha mực dùng để đánh dấu sản phẩm trong phân xưởng, hàng mới 100%, nhà sx: Shachihata, mã hàng SOL-1-24N(55ml) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi dùng để pha sơn (không dùng trong lĩnh vực giao thông vận tải) Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi dùng để pha với mực in, 0.825l/lọ,MC-291BK MAKE-UP (chứa: 2-Butanone 80-84.9%), hàng mới 100%/ GB (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi dùng pha loãng mực in 66-AD-RMT-25, mới 100%/ Fabrifast Reducing Medium T 66-AD-RMT-25 (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung Môi Dùng Trong ngành Sơn Sovent SV02BD thùng 16kgs Mã CAS 100-41-1 (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi dùng trong sản xuất sơn Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (PMA)- CH3CO2CH(CH3)CH2OCH3, CAS: 108-65-6 (190kgs/thùng),Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Edition 16L/thùng (Ethylbenzene 40- 45%, Xylene (Mixture of isomers) 40- 45%), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi ES86; USA, Solvent; USA/ US (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi FluoroSurf FG- 5083TH-0.1 1kg/btl.5pcs/ctn (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Flussmittel SM 351F (500ml), 021-0312 (51100-2001244) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hòa sơn, dùng bảo trì lò tôi. Hàng mới 100% ((UN 4L) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hòa tan cho mực đóng dấu sản phẩm SHACHIHATA TAT SOLBENT (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hỗn hợp dạng lỏng dùng để pha sơn trong sản xuất sơn (SOLVENT EBR), thành phần gồm có: Esters, Ether alcohols, mã cas: 108-65-6: 30-45%, 107-98-2: 25-40%, 108-94-1: 12%,123-86-4: 8% (nk)
    - Mã HS 38140000: dung môi Humiseal 1B51NSLU, 14.5kg/can (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Humiseal Thinner 901, 16L/S.H (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ (dạng nước), dùng để pha trộn mực in cho máy in phun quảng cáo (không dùng in tiền, đã đóng gói bán lẻ: 500ml/ hộp). Ký hiệu: EC1535. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ (dùng để pha loãng chất làm sạch) VS 005/1 (Thành phần: 98% Methanol; 2% Pegasol 100), 13kg/ thùng, gia công tại Seiko Việt nam (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ (SIIBA 500 SOLVENT) dùng trong công nghiệp sơn, dạng lỏng, 200 lít/ phuy. (mã CAS: 123-86-4, C6H12O2) Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hưu cơ chống ăn mòn bề mặt kim loại (bình xịt dung tích 400ml, 1 hộp gồm 10 bình).PN: ARDROX AV35D. VTMB thuộc nhóm 9820 có COC số C232075834 và tài liệu khai thác máy bay. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ chống ăn mòn bề mặt kim loại. PN: ARDROX AV8 (400ml/can). Vật tư máy bay thuộc chương 9820 có COC số C231958005 kèm theo. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ dùng chống gỉ 00125 MOLD ANTI-CORROSION AGENT VOLATILE (420ML/CHAI) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ dùng để pha sơn có tác dụng làm mỏng lớp sơn dùng trong sản xuất đồ nhựa (THINNER T-407A). Hàng đóng trong 80 phi, 135KG/phi.Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ dùng pha loãng mực in. Model: T606, 15kg/thùng, hiệu: Bauhinia variegata, mới 100%, xuất xứ Trung Quốc (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ hỗn hợp (thinner),dùng để tẩy rửa kim loại, pha sơn quét tường.Số 1263.Thành phần:Xylene(1330-20-7); BAC(123-86-4); Multi Purpose Mineral Spirit(08006-61-9); Butanol(00078-92-2). (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ làm sạch bề mặt kim loại. PN: ARDROX 6486 (25l/can). Vật tư máy bay thuộc chương 9820 có COC số C132042494 kèm theo. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ loại Slow Drying, dung môi pha mực VNSC-00041-90-00-00, TP: Cyclohexanone 45-55 %, Aromatic Hydrocarbon 45-55% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ loạiLV-200.Thành phần:nhựa thông(ROSIN),dầu đậu nành(SOYBEANOIL),chất phụ gia(HYDROCARBONSOLVENT)/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ- Solvent D-2023E, dùng trong pha chế sơn, Kết quả phân tích phân loại số 2679/TB-KĐ3 (22/10/2018), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ sử dụng trong công nghiệp in (Recyl Cobra). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ tẩy sơn, PN:Citra-safe (5GL/can). (thành phần: d-Limonene) Vật tư máy bay thuộc nhóm 9820 có COC số 041319 và tài liệu khai thác tàu bay, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ VT-05 THINNER (TP: butyl acetate, xylene, ethylbenzene, dùng để pha sơn)(Hàng mới 100%). Theo TBKQPL số: 19/TB-KĐHQ ngày 08/01/2018 (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ VT-07 THINNER (thành phần 4-methyl 2-pentanol, methyl isobutyl ketone, diisobutyl ketone) (Hàng mới 100%, dùng pha sơn). Theo TBKQPL số: 19/TB-KĐHQ ngày 08/01/2018 (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ, dạng lỏng dùng để pha mực in dùng trong quảng cáo (không dùng in tiền),đóng thùng 50kg/thùng. TQSX mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi hữu cơ/ Dung môi hữu cơ (103095597840, 08/01/2020, mục 6) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Kretop Thinner No.6 (set 4kg/ 1 box). Hàng mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi KURUMA ACRYLIC THINNER--size #3.5 LT.-(mã CAS: 108-88-3). Hàng mẫu- Hàng mới 100% (GW: 15 kg) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi làm mềm sơn V111 (4L/thùng) dùng pha chế sơn lót. Item: 111MT4. NSX: A & I Coatings.Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi làm mịn bề mặt HAKU 1025-920, dung tích 1L, hàng mới 100%, Hãng Kluthe (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi làm sạch JEN 011/2, dùng để làm sạch mực in (Thành phần gồm: Hexane 92~98% C6H14; Pegasol 100 2~8% C9H12), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi làm sạch SV 000/2 (Thành phần: 90-95% Toluene; còn lại là Isophorone) (Hỗn hợp dung môi hữu cơ, dùng trong ngành công nghiệp in ấn) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi làm sạch thắng/phanh PN08880, 14 oz (414 ml)/chai, 3M ID số 60455089460 (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi làm sạch VS 005/1, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi làm tăng độ bám dính (thành phần chính 1-methoxypropan-2-ol) (dung tích 5 lít/can). 74100-00000-00 (CAS: 107-98-2). 1 PCE 1 CAN. NSX: Tesa. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi làm tiêu bóng bọt của mực trong quá trình in hàng. Thành phần Slvent (717%). Hàng mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi lau bề mặt M600, 5L/hộp, mã 521410, hiệu SIKKENS (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi lau sơn ô tô, hãng PPG, code: P850-1402/2.5L, 2.5 lit/ lon, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi LE- thinner (15Kg/ can) (Methanol. Cyclohexan. Ethyl acetate. N-Butyl Acetate. Butyl Celiossolve) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Linx 1505 cho máy in phun Linx (500ml/bình, 10 bình/thùng). Butanone 80-99.9%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Linx 1555 thành phần chính Methyl ethyl ketone (80-99.9%) C4H8O, đóng gói 500ml/bình. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Linx 1575 cho máy in phun Linx (500ml/bình, 10 bình/thùng). Thành phần Butanone 80-99.9%. Hàng mới 100%/ GB (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Linx 3501 (500 ml/bình) (thành phần: acetone, ethanol) dùng làm chất tẩy rửa. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Linx 3501 cho máy in phun Linx (500ml/bình, 1 bình 1 chai). Thành phần ACETONE 80-99.9%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi LT-NT3 thinner (200L/phuy) (Ethyl acetate, Methanol, N-Butyl Acetate, Cellosolve acetate) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi mau khô 2K THINNER MEDIUM, dùng để pha sơn xe ô tô, CAS: 123-86-4, hãng PPG, code: P850-1492/5L, 5lit/ lon, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi mực in công nghiệp- OPS 5600 SERIES: T-RETARDER, 16kg/drum, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi mực in MC-226BK (gồm: Butanone 90-100%) 903-0231-555-V (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi NCI007/2. dạng lỏng, dùng cho máy in lưới, sử dụng sản xuất tem mác xe máy (Thành phần: 2% Cyclohexanone; 98% Isophorone) P loại Số 681/TB-PTPL 24/06/15) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Nitto Shinko Elep Coat LSS-520 Clear, 15kg/S.H (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi No.8636 Thinner, 16L/can UN (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi No.9 (Thinner No.9), dùng để pha chế sơn lót chống cháy M90/02, 5 lít/pail, (số cas: 68953-36-6, thành phần: Axit béo, dầu cao, sản phẩm phản ứng với tetraethylenepentamine)hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Noris 199 RM1L, (Dùng để pha mực dấu, 1 lít/chai), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha chất chống ăn mòn/ Flake Lining Material (NCA067) Ceilcote 370HT Primer Part A. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha loãng (1005) ([1005 (SP-12)] 4l/box, RAINBOW) 4 lít/thùng (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha loãng cho sơn (25-35 độ C) 960 (5 Lít/Lon) (nk)
    - Mã HS 38140000: dung môi pha loãng công đoạn in T-900 Thinner, 1kg/can/ctn (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha loãng keo- Thinner CA-820.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha loãng mực in chậm TPV3-TPV3 SLOW THINNER, Mã Cas: 90622-57-4.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môI pha loãng sơn- 3 kg/thùng- Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi phá mí SRA, 5L/hộp, mới 100%, mã 521466, hiệu SIKKENS (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực (77001-00080),hiệu LEIBINGER, dùng cho máy in phun công nghiệp. 950 ml/chai. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực 1563 cho máy in phun Linx (FAC1563/5L) 1000ml/ bình, 5 bình/ thùng 5 lít, thành phần butanone 80-99.9%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực 1575 cho máy in phun Linx (FA91575/5L) 500ml/ bình, 10 bình/ thùng 5 lít, thành phần butanone 80-99.9%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực 1590 cho máy in phun Linx (FA91590/5L) 500ml/ bình, 10 bình/ thùng 5 lít, thành phần butanone 80-99.9%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực 16-8465Q dùng cho máy in phun công nghiệp Videojet, không dùng in tiền, có chứa Methyl Ethyl Ketone, CAS: 78-93-3, 9 chai/hộp, dung tích 950ml/chai, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực ES THINNER STANDARD DRYING (15 LIT/CAN), dạng lỏng, CAS: 108-94-1+108-65-6+64742-95-6+25551-13-7+95-63-6+108-67-8+98-82-8+1330-20-7. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực Fluorine Solvent, thành phần: Perfluoroalkanes mixture (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực in 111.CL85.022 dùng trong máy in công nghiệp, (5L Make up Solution), hiệu: CMS, hàng mới 100%, (5L/chai) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực in dùng trong sản xuất bảng mạch in HD-3[Hardener], 1 hộp25g, tp chính:Diethylene glycol monobutyl ether,Epoxy Resin & Others, Amorphous Silica,Amorphous diatomaceousearth, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực in FCR-82, thành phần Inorgangic Acid, Organic Acid, Ether glycol, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực in HD-3, tp: Epoxy resin va others, Diethylene Glycol monobutyl ether, Amor phous Silica, Silica it Compounds, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực in lon (THINNER P-TH060598) (hỗn hợp dung môi hữu cơ, có thành phần chính là hỗn hợp các đồng phân Xylene, Ethylbenzen, 2-methyl-1-propanol) (NPL dùng để sx nắp lon), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực in TPV thành phần 2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE 95%, 2-METHOXY-1-PROPYL ACETATE 0.5%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực in-291BK MAKE UP (1 hộp 825ml), MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực LIN1505, dùng cho máy in công nghiệp, hiệu Inkjet, 500ml/chai Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực máy in công nghiệp, không độc hại, Hiệu: Kodak, CAS NO.:2682-20-4(P/N: 7105325-14, KODAK S-SERIES PACKAGING REPLEN FLD-20L, 20 lít/thùng), Mới100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực Seiko Advance T-980, 1kg/Can;3can/ctn (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực SGA (1kg/can). Thành phần: Trimethylbenzene 25-35%, Aromatic Hydrocacbon 35-45%, 1,2,4- Trimethylbenzene 24%; 1,3,5-Trimethylbenzene 2,8%, Cyclohexanone 55-65% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực Solvent MK-S04 (MK-20 800ml/lọ, 4 lọ/hộp) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực T-003/1 (hỗn hợp dung môi hữu cơ, dùng trong ngành công nghiệp in ấn),(CYCLOHEXANONE, cas no: 108-94-1, 95-98%) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực T-640 (Thành phần: 20% Cyclohexanone; 15% Isophorone; 65% Pegasol 100) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực T-900/1 (Hỗn hợp dung môi hữu cơ, dùng trong ngành công nghiệp in ấn).Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực T-926/2 (Hỗn hợp dung môi hữu cơ, dùng trong ngành công nghiệp in ấn), Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực T-980/1 (Hỗn hợp dung môi hữu cơ, dùng trong ngành công nghiệp in ấn) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực V705-D dùng cho máy in phun công nghiệp Videojet, không dùng in tiền, có chứa Methyl Ethyl Ketone, CAS: 78-93-3, 64-17-5, dung tích 750ml/chai, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực V706-D dùng cho máy in phun công nghiệp Videojet, không dùng in tiền, có chứa Methyl Ethyl Ketone, CAS: 78-93-3, 67-64-1 (1-3%), dung tích 750ml/chai, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực V708-D dùng cho máy in phun công nghiệp Videojet, không dùng in tiền, có chứa Methyl Ethyl Ketone, CAS: 78-93-3, dung tích 750ml/chai, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực V7206-D dùng cho máy in phun công nghiệp Videojet, không dùng in tiền, có chứa Methyl Ethyl Ketone, CAS: 78-93-3, 67-64-1(1-3%), dung tích 750ml/chai, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực V720-D dùng cho máy in phun công nghiệp Videojet, không dùng in tiền, có chứa Methyl Ethyl Ketone, CAS: 78-93-3, 67-64-1 (1-3%), dung tích 750ml/chai, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực V820-D dùng cho máy in phun công nghiệp Videojet, không dùng in tiền, có chứa Methyl Ethyl Ketone, CAS: 78-93-3, dung tích 750ml/chai, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực V821-D dùng cho máy in phun công nghiệp Videojet, không dùng in tiền, có chứa Methyl Ethyl Ketone, CAS: 78-93-3, 67-64-1 (1-3%), dung tích 750ml/chai, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực, giúp mực bám dính không bị bay màu,aromatic polyisocyanate CAS 53317-61-6,n-butyl acetate CAS 607-025-00-1 100gram/hộp.Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha mực_Dainichiseika VS OMD 751 Silver (NT) UN, 15kg/can (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn #630 Thinner (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn (BHSol) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn (DS-861), thành phần 100% C15H20O6(CAS 15625-89-5) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn (SOLVENT) (Thành phần: ISOPHORONE (CAS: 78-59-1). (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn 2 thành phần-CS6300 CORIUM 2K STANDARD THINNER 4.00LT, Code: CS6300-C4. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn 2-581-889 18% WED-889 (2kg/ can), nhà sản xuất:Kansai, hàng mói 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn 850-A9153-U/20L THINNER FOR PRIMER (20 LIT/DRUM); Nhãn hiệu PPG; Hàng mới 100%;CAS No.64742-95-6(25%)95-63-6(15%)111-15-9(10) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn 850-PJ-1366-U/20L WIPING SOLVENT 20 LITRE (20 lit/drum); Nhãn hiệu PPG; Hàng mới 100%;CAS No.64742-49-0(90%) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn 851-A9162/200L UNIVERSAL THINNER (200 LIT/DRUM); Nhãn hiệu PPG; Hàng mới 100%;CAS No.108-88-3(50%) 78-83-1(20%) 67-64-1(10%) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn 926D (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn CURE-H60. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn D111(4lít/can) (SCE02-03294, 4l/can, NANPAO) (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn Eu Paint Thinner, đóng gói 15kg/can Hàng mới 100%, CAS: 71-36-3, 111-76-2,112-34-5, 108-88-3, 78-93-3 (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn gốc nước (hộp 5L)- Dùng cho ngành ô tô- T494/5L-MY- Hiệu PPG- ENVIROBASE THINNER.Thành phần 2-butoxyethanol (C6-H14-O2) chiếm 1- <3% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn Hardener GLH Marabu (20350-3014878) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn ISO-BU.ACE (thành phần Isobutyl Acetate 99-100%) (Hàng mới 100%).Theo TBKQPL số: 19/TB-KĐHQ ngày 08/01/2018 (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn Kanpe Baking Thinner No.4. 17 lít/ can. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn Marabu GL/Hardener H1 of Marabu (100ml) (20350-3105295) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn Medium, 5L/hộp, mới 100%, mã 513831, hiệu SIKKENS (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn NH-106-MF2(NON-Cr) T, sử dụng để sơn phụ tùng xe máy, hàng mới 100%, phần hàng không thanh toán (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn PU (SCE50-00106) (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn Solvent BC, tp: Ethylene glycol monobutyl ether >99%, 15kg/thùng, mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn thành phần có chứa Methanol-CH3OH (5-10%), N-Butanol- C4H10O (10-20%), Ethyl Acetate- C4H8O2 (40-50%) KYOWA KAKOH FK POLY THINNER (16L/CAN) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn Thiner NO. 6820,Cyclohexane(C6H12) 20-30%, Diacetonealcohol(C6H12O2) 30-40%, butyl acetate(C6H12O2) 40-50%. 4 lít/can (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn Thinner (503), có chứa: Toluene(CAS:108-88-3): 65-70%; METHYL ETHYL KETONE(CAS:78-93-3): 30-35%).1 lít/ 1 lọ, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn XM-590 THINNER. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn XM-7030 THINNER. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn XM-7600. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn xylene,dùng pha chế sơn(Dạng hỗn hợp dung môi hữu cơ bao gồm các thành phần chính: Ethylbenzene 52.89%; p-xylene 9.9431%; m-xylene 25,7297%, o-xylene 10.7856%),hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn Yk Coat Thinner2 For Fastener, đóng gói 15kg/can, Hàng mới 100%. CAS: 64742-95-6, 98-82-8, 108-67-8, 95-63-6, 111-76-2, 78-59-1, 106-65-0 (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn, dạng hộp 1l/ hộp, 6 hộp/carton, Thin 850, dùng trong xưởng sửa chữa ô tô,(CAS:123-86-4;1330-20-7;108-65-6),nhà sx:NOVOL,Mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn, sử dụng để sơn phủ bảng mạch điện tử, loại: HS-100, chứa C6H13N 18%, H2SO4 3%, H2O 76%, đóng gói 20 L/can, NSX: KENSCO Co., Ltd. hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn/ HARDENER. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn/ Jotun Thinner. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn/ Thinner. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn/HARDER. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn/JOTUN Thiner.Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn/Thiner.Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn/THINNER (GTA 713). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơn: SHIN EZ THINNER 20 (STANDARD) (4 lít/can), hiệu KANSAI, số CAS 1330-20-7, 148462-57-1, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha sơnTokyo Paint EPOLAK#100R Thinner, 15kg/can (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi pha với mực in, dùng để in nhãn, Retarder, thùng 5kg (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi phủ chống ẩm LSS-520 MH, Thinner, 14kg/can (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi phủ chống ăn mòn bề mặt TECTYL 506 (trọng lượng 500g/1 hộp), hàng mới 100%, Hãng Ashland (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi PJ- K114 MU (PJ-K114-MU-Q 0.95L, PrintJet) 950ml (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi- PLASLAC NO.171 THINNER (TK kiểm 103125126201 ngày 03/02/2020). Hàng nhập về để sản xuất, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi- PMA THINNER. Dùng trong công nghiệp sản xuất sơn, hàng mới 100%. Số cas: 108-65-6 (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Poncoat Thinner DTE-2085 đi từ toluene 40%,xylene 51%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi rửa chất cảm quang CHEM Developer CPD-18 (Thành phần: Water. CAS: 7732-18-5, Tetramethylammonium hydroxide. CAS: 75-59-2, Surfactants), Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi S100A MAKEUP INK: 1 box/4.8kg, cho máy in phun HITACHI, hàng mới 100%.Thành phần:Methanol: 20-30%; 2-butanone:65-75%. nhà sx: Hitachi (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi S1018 MAKEUP INK: 1 box/4.8kg, cho máy in phun HITACHI, hàng mới 100%..thành phần: 2-butanone: 90-95%; Acetone:5-10%, nhà sx: Hitachi (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi S97 hữu cơ, dùng để rửa chi tiết,khuôn mực của máy in 04 màu, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi silicone dạng loãng CX-32-1503, (1kg/packing), dùng trong công nghiệp, hiệu Shinetsu, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Solvent EBR, dạng lỏng. Nguyên liệu dùng trong ngành sơn. Hàng mới 100% (190Kgs/thùng) (PTPL số 229/KĐ3-TH ngày 06/02/2020) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi- STRONE NO.2475 THINNER (GĐ: 1567/TB-KĐ4 ngày 07/11/2017) (TK kiểm 103125126201 ngày 03/02/2020). Hàng nhập về để sản xuất, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi T-15 (hỗn hợp dung môi hữu cơ, dùng để làm sạch sản phẩm trong ngành công nghiệp in ấn) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi T-640 (Hỗn hợp dung môi hữu cơ, dùng để pha mực trong ngành công nghiệp in ấn) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi T-640 (Thành phần: 22% Cyclohexanone; 14% Butyl Acetate; 64% Pegasol 100), dạng lỏng, dùng pha mực (T-640). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi T-920 dạng lỏng, dùng cho máy in lưới, sdung sxuat tem mác xe máy.(Thành phần: 80% D100, 10% Cyclohexanone, 10% Isophorone) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi T-980/1 (Hỗn hợp dung môi hữu cơ, dùng để pha mực trong ngành công nghiệp in ấn). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi tạo độ cứng/ Flake Lining Material (NCA003)Ceilcote #2 Hardener Part B. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi tạo độ cứng/Flake Lining Material (NCA003) Ceilcote #2 Hardener/Flake Lining Material (NCA003)Ceilcote #2 Harden. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi tẩy bề mặt khuôn kim loại 283AC. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi tẩy rửa White gas Zippo (51000-3015578) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi tẩy sơn-CS6700 CORIUM DEGREASER 4.00LT, Code: CS6700-C4. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: dung môi TH-300 dùng làm dung môi pha loãng nhũ vàng kim, đóng gói: 200g,.HSX: Brendle metal. mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi TH-73 MAKEUP INK: 1 box/5.4kg, cho máy in phun HITACHI, hàng mới 100%. TP:2-butanone:80-90%; Ethanol:1-10%; Methanol:1-3%;1-butanol:1-3%.nhà sx: Hitachi (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi THINNER HPT-2016S dùng pha sơn, tp: Diaceton Alcohol 4-8%, Ethyl Acetate 8-12%, Butyl Cellosolv 5-10%, IsoPropyl Alcohol 38-42%, Methyl acetate 38-42%, 15kg/thùng, mới 100%/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi Thinner Plus Reducer Medium 5 lt (4lon/1ctn) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môI Thinner SRA Agent Apac 5 lt (4lon/1ctn) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi tổng hợp hữu cơ MS CLEAN-200VA(C) dùng làm chất tẩy dầu mỡ, đi từ 1,2-Dichloropropane 60 %. 238Kg/ thùng, Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi TOPNIK MFR 301, 5 l, nr:310316 (20194-3011846) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi TPP 16L/thùng (Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate 50- 55%, Propyleneglycol monomethyl ether 30- 35%), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi TPV,1kg/hộp.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: DUNG MÔI TPV. Hàng mới 100%. 315232280002 (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi V712-D, 750 ml/chai. Hiệu Videojet. Dùng trong máy in phun công nghiệp, in hạn sử dụng Hàng mới 100%. Hàng không chứa tiền chất phải xin giấy phép nhập khẩu theo NĐ: 113/2017/NĐ-CP. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi V715-D, 750 ml/CTR. Hiệu Videojet. Dùng trong máy in phun công nghiệp, in hạn sử dụng. Hàng mới 100%. Hàng không chứa tiền chất phải xin giấy phép nhập khẩu theo NĐ: 113/2017/NĐ-CP. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi V719-D, 750 ml/chai. Hiệu Videojet. Dùng trong máy in phun công nghiệp, in hạn sử dụng Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi V723-D, 750 ml/CTR. Hiệu Videojet. Dùng trong máy in phun công nghiệp, in hạn sử dụng. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi V730-D, 750ml/chai. Hiệu Videojet. Dùng trong máy in phun công nghiệp, in hạn sử dụng.Hàng mới 100%. Hàng không chứa tiền chất phải xin giấy phép nhập khẩu theo NĐ: 113/2017/NĐ-CP. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi V821-D dùng pha loãng mực in cho máy in phun công nghiệp, chứa butanone (90%-98%), acetone (1%-3%), dung tích 750ml/chai, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi V824-D, 750 ml/CTR. Hiệu Videojet. Dùng trong máy in phun công nghiệp, in hạn sử dụng. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi VB2979C-N17 (Fujihard). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi xi mạ (CHEMICAL POLISHING AGENT) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi xi mạ (DEGREASE #103) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi xi mạ (PURIF-2 240-2) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi xi mạ (REPLENISHER 240 M) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi xi mạ (TRIVALENT CHROMIUM) (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi xi mạ CHEMICOAT No.28, 500g/pc,2pcs/ctn (nk)
    - Mã HS 38140000: dung môi xi mạ Dipsol F-0529 (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi xi mạ_Hull Cell Cathode Plate Copper(Cu),100sheet/ctn (nk)
    - Mã HS 38140000: DUNG MOI/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ B&P CLEANER C5 (500ml/Chai)- Dùng để làm sạch khuôn, bề mặt kim loại (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi: FCA3100, Solvent; USA (nk)
    - Mã HS 38140000: Dung môi_Thinner 904, 4L/UNcan (nk)
    - Mã HS 38140000: dungcu/ Dung môi V705-D dùng để pha chế trộn vào mực in cho máy in. Hàng mới 100%/ CN (nk)
    - Mã HS 38140000: DUNGMOI/ Dung môi làm mềm mút hộp đóng dấu (Model: MAX ST-55SV, dùng để làm mềm tấm mút của hộp mực đóng dấu khi bị khô mực, 55ml/lọ, hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: DUNGMOIRK/ Dung môi rửa khuôn/ ZQ-99 (100.00KG100.00KGM) (nk)
    - Mã HS 38140000: DV041/ Chất xử lý NX-RN.Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: DY004-SK/ Dung môi pha mực T-980/1 (DY004) (nk)
    - Mã HS 38140000: DY005_SK/ Dung môi SV-000/1 (15kg/can) (nk)
    - Mã HS 38140000: DY017/ Dung môi chất trợ hàn (đóng gói 0.95 kg/ chai) (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: E38/ Dung môi xử lý (dùng xử lý da, thành phần: dyestuff, water based acrylic resin) (nk)
    - Mã HS 38140000: E38/ Dung môi xử lý (Thành phần: ethyl acetate 25%, propylene glycol 10%, isophorone 25%, cyclohexanone 40%) (nk)
    - Mã HS 38140000: E38/ Dung môi xử lý- Hỗn hợp dung môi hữu cơ (Nước xử lý L-2A)(thành phần chính: Potassirm Hydroxide 0.1-1%,Grude Oil 30-45%,Ethyl Acetate 40-50%) (nk)
    - Mã HS 38140000: E83538-001/ BA-FLUX,BGA,SENJU,WF-6317I, (nk)
    - Mã HS 38140000: EA/ DUNG DỊCH HÒA TAN (ETHYNYL AXETAL) (nk)
    - Mã HS 38140000: EB2004/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ và các chất pha loãng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất tẩy sơn hoặc tẩy vecni đã pha chế-METRYL PU CLEANER S991 223KG/DRUM, Mã CAS: 906-170-0 (nk)
    - Mã HS 38140000: EB2203/ Chất tẩy rửa đế giày-HD-1020J (nk)
    - Mã HS 38140000: EC-110/ Dung môi pha sơn loại EC-110 (Hỗn hợp Toluene (30-60%), Isopropanol (30-60%), Tris-2,4,6-(Dimethylaminomethyl)Phenol (3-7%)) (nk)
    - Mã HS 38140000: EC-117/ Dung môi pha sơn loại EC-117 (Hỗn hợp Isopropanol (25-40%), Xylene (40-70%), Ethylbenzene (10-25%), 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol (1-5%) (nk)
    - Mã HS 38140000: EC-117S/ Dung môi pha sơn loại EC-117S (Hỗn hợp Isopropanol (30-60%), Xylene (15-40%), 2-Butoxyethanol (10-30%), Ethylbenzene (5-10%), Silane (1-5%), Tris-2,4,6-(Dimethylaminomethyl)Phenol (1-5%) (nk)
    - Mã HS 38140000: ECO THINNER/ Dung môi NTX Eco Thinner, HĐ KNQ:IKV/20192/KNQ,TK nhập KNQ:103324468920/22.05.2020, hàng mới 100% CTHH: C7H14,C3H6O3,C2H6O C3H8O1,(CH3)2CHOH (nk)
    - Mã HS 38140000: EP-03/ Dung môi 2S dùng cho sơn MELER (Meler Thinner 2S) (n-Butanol 1-10%, Butyl Acetate 1-10%, Xylene 40%, Ethylbenzene 40%) (16L/can), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: EP-03/ Dung môi 4S dùng cho sơn Uretaxe (Uretaxe Thinner 4S)(16L/can), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: EP-03/ Dung môi Epoxisait AT V-S (2S) (16L/can), (n-Butanol 10-20%, Methyl isobutyl ketone 20-30%, Xylene 14%, Ethylbenzene 14%), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: EP-03/ Dung môi Epoxy Thinner A- Thành phần gồm: Toluen 10-30%; Xylene 40-70%; Butyl Acetate 5-10%; Iso Propyl Alcohol OH 5-10%(60 thùng x 05 lít/ thùng). (nk)
    - Mã HS 38140000: EP-03/ Dung môi Urethan Thinner A- Thành phần gồm: Xylene 30-70%; Butyl Acetate 5-10%; Methoxy Propyl Acetate 30-70% (12 thùng x 05 lít/ thùng). (nk)
    - Mã HS 38140000: EP-70- (CAS: 108-65-6 40%; 763-69-9 45%). Hỗn hợp dung môi hữu cơ pha loãng sơn. Dùng làm nguyên liệu sản xuất sơn. Hàng mới 100% (44 phuy x 200kg/ phuy). (nk)
    - Mã HS 38140000: EPOLAK#100R-THN/ Dung môi dùng để pha sơn chống gỉ sét trước khi sơn mô tơ điện, 1 can 15000 gram, TC 1 can 15000 gram_ORDER_494331 (nk)
    - Mã HS 38140000: EPOXY.THINNER.A_FAB|DM/ Dung môi cho sơn lót EPOXY THINNER A (nk)
    - Mã HS 38140000: ethy/ Ethyl Acetate (C4H8O2) (hỗn hợp dung môi hưu cơ.) (nk)
    - Mã HS 38140000: ETHYL ALCOHOL (15 Kg/ 18Lt/THÙNG)._ HỖN HỢP DUNG MÔI, HÀNG MỚI 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: EVC-PT-010/ Dung môi các loại IST DILUENT AB (tp: Ethyl acetate, Butyl acetate) (nk)
    - Mã HS 38140000: EXX-B15-10211/ Chất pha loãng Sơn THINNER 2254 SLOW (13Kg/Can), công ty cam kết hàng không thuộc tiền chất, hóa chất nguy hiểm (nk)
    - Mã HS 38140000: EXX-B16-10201/ Chất pha loãng sơn PANUCO MG SOLVENT CLEANER 29954(13KG/CAN), công ty cam kết hàng không thuộc tiền chất, hóa chất nguy hiểm (nk)
    - Mã HS 38140000: EXX-B16-10272/ Chất pha loãng sơn/THINNER (13KG/CAN), công ty cam kết hàng không thuộc tiền chất, hóa chất nguy hiểm (nk)
    - Mã HS 38140000: EXX-B17-10123/ Chất pha loãng sơn/RYLCON B MIXED THINNER (13KG/CAN), công ty cam kết hàng không thuộc tiền chất, hóa chất nguy hiểm (nk)
    - Mã HS 38140000: F 025/ Dung môi pha sơn (950 LACQUER THINNER) (nk)
    - Mã HS 38140000: F0015/ Dung môi CN55-Y (500ml/1 bình) dùng để pha với mực in sử dụng cho máy in CCS3000S, 1 bình 500 ml (1 bình 1 lọ) (nk)
    - Mã HS 38140000: F301-THN/ Dung môi dùng để pha sơn trước khi sơn mô tơ điện, 1 can 16,000 gram.(1KG 1000 GRM, TC 640KG 640000GRM)_ORDER_486952 (nk)
    - Mã HS 38140000: F527/ Chất pha loãng sơn EXX-B14-10194 (13KG/Can). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: F527/ Dung môi DLS-540(KM). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: F527/ Dung môi pha sơn A/T 530 THINNER (TS). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: F527/ Dung môi THINNER TH0200(FG)-(HS). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: F527/ Nước Pha Mực S-1 (4L/can). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: FNS006/ Nước rửa CL-88 (Hợp chất hữu cơ chứa methyl ethyl ketone 90-95%. Hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: FNS007/ Dung môi TH-18 (Hợp chất hữu cơ chứa methyl ethyl ketone 90-95%. Hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: FNS007/ Dung môi TH-73 (Hợp chất hữu cơ chứa methyl ethyl ketone 90-95%. Hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: FOTL031/ Dung môi EB- 1 gallon- EB solvent- 1 gallon- (1 lon1 gallon 4 kg)mã hàng iss-EB-1g dùng để pha loãng mực in (nk)
    - Mã HS 38140000: FPSS120005/ Dung môi ORGA UCS 2 THINNER (NEW)-18L(mã cũ OU2T-18L) (nk)
    - Mã HS 38140000: FPSS120007/ Dung môi VPP EPOXY PRIMER THINNER-18L(mã cũ VVPEPT-18L) (nk)
    - Mã HS 38140000: FPSS120010/ Dung môi NAX SUPERIO 501 SLOW THINNER-18L(mã cũ NS501ST-18L) (nk)
    - Mã HS 38140000: FRP-026/ Dung môi pha sơn các loại (STRYRENE MONOMER-ENCHUAN) (nk)
    - Mã HS 38140000: FS-14695/ Phụ gia ACTOS S-TN4 của dung dịch làm mát ACTCUT, dùng để chống tạo bọt trong quá trình mài đĩa (1 kg/can) (nk)
    - Mã HS 38140000: G066/ Dung môi hỗn hợp hữu cơ dùng xừ lý giày (Chất xử lý) VNP-111T (nk)
    - Mã HS 38140000: G27-KA13881/ Dung môi pha sơn 1388F; Thành phần chứa Surfactant 0.3%, AssistantSolvent 21.5%, Main solvent 78.2% (nk)
    - Mã HS 38140000: GDP42/ Chất xử lý FJ-177S (dùng trong ngành giày) (nk)
    - Mã HS 38140000: GDP42/ Chất xử lý(dung môi FJ-177S) dùng trong ngành giày (nk)
    - Mã HS 38140000: GDP78/ Chất xử lý (nk)
    - Mã HS 38140000: GK-01/ Dung môi pha sơn EMS # 308 Thinner MF000001979 (15kg/can x 19 can) (nk)
    - Mã HS 38140000: GLT62/ Nước xử lý các loại (tên thương mại Chất xử lý P-129FA/B, thành phần có chứa Acetone, Esters solvent, Tricholoro isocyanuric acid), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: GP Cleaner C-Y1/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ GP Cleaner C-Y1, 18 lít/can. CTCT: Propane 30%(C3H8) và Iso Hexane 70% (C6H14), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: GP CLEANER/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ GP CLEANER C-Y1 (500ml/chai)- Dùng để làm sạch bề mặt kim loại, khuôn, máy móc/ JP (nk)
    - Mã HS 38140000: GP10-RMV01/ Chất tẩy sơn TF-150S (1 can/20 kg). Chất tạo thành gồm: Na2CO3, Na2PO4, nước (nk)
    - Mã HS 38140000: GPY40/ Dung dịch pha keo (hỗn hợp dung môi hữu cơ- nước xử lý L-2A có chứa Potassirm hydroxide 0.1-1% Ethyl Acetate 40-50%; Grude Oil 30-45%, hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: GT004/ Dung dịch pha sơn, mã hàng: A-004Q, nhà sản xuất: Công ty TNHH Sơn và mực in Giai Thăng Việt Nam. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: GT004/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ 000-292 Thinner dùng để pha sơn (thành phần 60%-70% Aromatic 100, 20%-30% Aromatic 150, 5%-10% Diacetone alcohol), dùng trong SX đồ chơi trẻ em, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: H002/ Dung môi pha sơn AC Thinner (160Kg/phuy) (nk)
    - Mã HS 38140000: H0040031/ Dung môi rửa mực in lưới NTS-2000 (nk)
    - Mã HS 38140000: H0060008/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ công dụng tẩy rửa Jet Cleaner (840ml/chai). Thành phần gồm: Iso Hexane C6H14- 35%, Cyclo Hexane C6H12- 35% và LPG (C3, C4)- 30%. (nk)
    - Mã HS 38140000: H41AGE-A(V)/ Chất trung gian SILICONE H41AGE-A(V) (nk)
    - Mã HS 38140000: H-700 Thiner/ Dung môi để pha chế sơn, dạng lỏng H-700 Thiner (gồm: MIBK 108-10-1, Toluene 108-88-3, Xylene 1330-20-7, Anon 108-94-1...),Mới 100%/ KR (nk)
    - Mã HS 38140000: HALF SHOT COLORLESS (420ML/PCS)/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ dùng để chống gỉ (loại không màu) có chứa C3H8, C4H10 (nk)
    - Mã HS 38140000: Hardener/ Chất làm cứng để pha mực in (100gr/hộp) (70%-80% Polyisocianate HDI Derivative; 25%-30% 2-methoxy-1-methylethyl acetate; 0.25%-0.5% hexamethylene-diisocyanate(CAS: 822-06-0)) (mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: HC009-1/ Hóa chất tẩy sơn ASAHI GLASS METHYLENE CHLORIDE SUPER MAL-2 (nk)
    - Mã HS 38140000: HC10/ Nước xử lý 319 (Hỗn hợp dung môi hữu cơ,dùng để tẩy rửa pha keo). (nk)
    - Mã HS 38140000: HC10/ Nước xử lý 6811S (Thành phần acetone 16-18%, methyl ethyl ketone 19-21%, Dùng trong sản xuất giầy). (nk)
    - Mã HS 38140000: HC16/ Chất xử lý (chất tẩy sơn và vecni đã pha chế loại KP-104S2 dùng làm giày) (nk)
    - Mã HS 38140000: HCK014/ Dung môi pha mực in SOLVENT (nk)
    - Mã HS 38140000: HCK035/ Dung môi T-980, dạng lỏng, dùng để pha mực in, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: HCLD/ HỢP CHẤT LÀM ĐẾ (CHẤT TẨY RỬA HD-1020J) (nk)
    - Mã HS 38140000: HCV094-M/ Dung môi pha mực (S-705 solvent VN, Thành phần: Cyclohexanone 95- 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: HHC00040001/ Chât tẩy rửa YW-113 dùng để vệ sinh bề mặt da giày HHC00040001 (nk)
    - Mã HS 38140000: HHC00150001/ Chất xử lý làm mềm da chống rạn nứt FP-186 (nonionic surfactant >30%, synthenic oil <40%) HHC00150001 (nk)
    - Mã HS 38140000: HHC00220001/ Chất làm sáng màu da giày YW-205 HHC00220001 (nk)
    - Mã HS 38140000: HHC00270001/ Chất làm sáng màu da dạng dầu YW-209 dùng cho da giày HHC00270001 (nk)
    - Mã HS 38140000: HHC00380001/ Chất làm sạch thân giày YW-350 HHC00380001 (nk)
    - Mã HS 38140000: HHC00590001/ Chất làm sạch da giày YW-013 HHC00590001 (nk)
    - Mã HS 38140000: HJY00090001/ Chất xử lý da-111GN (Methyl Acetate: 30-40%;Ethyl Acetate: 45-55%, Nhựa PU: 12-15%) HJY00090001 (nk)
    - Mã HS 38140000: Hóa chất (Solvent 00073). Thành phần: butanone (C4H8O) 60-83%, Ethanol (C2H6O)10-30% dùng để hòa cùng mực in barcode. Nhà sản xuất Leibinger. Đóng gói 950ml/chai (Hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: Hóa chất dùg trog CNSX sơn. Hỗn hợp dug môi hữu cơ chất tẩy sơn hoặc tẩy venci đã pha chế Solvent(PMA)- PROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER ACETACE(PMA) 1Dr195kgs. Hàng mới 100%. CAS: 108-65-6 (nk)
    - Mã HS 38140000: Hóa chất dùng trong CNSX sơn. Hỗn hợp dung môi hữu cơ chất tẩy sơn hoặc tẩy vecni đã pha chế Solvent Mo-Ebr- C4H10O2, 1 Drums 190kgs. Hàng mới 100%. CAS: 107-98-2. (nk)
    - Mã HS 38140000: Hóa chất dùng trong ngành công nghiệp in: Butyl Acetate (C6H12O2)- CAS: 123-86-4 (Hỗn hợp dung môi hữu cơ), 180 kg/Drum. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Hóa Chất Polymer (nk)
    - Mã HS 38140000: Hóa chất polymer Cation (nk)
    - Mã HS 38140000: Hóa chất polymer- Cation/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: Hóa chất polymer/ VN (nk)
    - Mã HS 38140000: Hóa chất tẩy rửa QUICKSOLV DEF 90 (hỗn hợp dung môi hữu cơ, dạng lỏng),CAS: 156-60-5,Thùng: 35Kg NSX: INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS SOUTH EAST ASIA SDN BHD/ Malaysia. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Hóa chất tẩy sơn (PR-300S) (nk)
    - Mã HS 38140000: Hóa chất TOPSOL T29 CAS: 64742-89-8- Hỗn hợp dung môi hữu cơ dùng trong công nghiệp keo, dung sai khối lượng 5% (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp bả sơn trên bề mặt sản phẩm vỏ thiết bị thu phát sóng (Talc,Phthalic anhydride polyester with ethylene glycol,Vinylbenzene...) 4.25 lít/can, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp chất tăng cường độ kết dính, Sika Aktivator-205- Hàng chuyển tiêu thụ nội địa thuộc dòng hàng số 1 của TK: 103264445650 (15/04/2020). (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp dung môi ACF remover dùng để tẩy sạch trên bề mặt kim loại, thành phần: methylene chloride, methanol, distillates, solvent-refined heavy paraffinic, paraffin wax, cellulose... (10kg/chai). (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp dung môi Butyl acetate 99.5 % (C6H12O2), hóa chất dùng trong CNSX sơn, quy cách đóng gói 180kgs/thùng. Mã cas 123-86-4 Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp dung môi chứa Benzene vệ sinh nhớt cũ của xe Motor- Motor Flush, Nhãn hiệu Cyclo, NSX: Niteo Products, 24 chai/ thùng 15 oz/ chai Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp dung môi dễ bay hơi có thành phần chính từ 1-methoxy-2propyl acetate, CAS 108-65-6,C6H12O3; ethyl lactate,CAS 97-64-3, C5H10O3; 2hydroxyisobutyr icacid methyl es- Solvent Thinner (L-100) (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp dung môi dùng để pha loãng keo (337.9 gam/1 lọ) Hardner/ HX439N-1 BK. TP: 2855-13-2 (50-70%), 140-31-8 (1-10%), 69-72-7 (1-10%) (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp dung môi gồm Ethanol 60% và Methanol 40% Mixiing solvent (20L/can), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp dung môi hữu cơ (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp dung môi hửu cơ (Solven #05) (Nguyên liệu sản xuât sơn: Thành phầm chính gồm:Cyclohexanone và Ethyl Acetate) (Kqgd số 483/TB-KĐ3 ngày 07/10/2016) (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hơp dung môi hữu cơ NC MINERAL SPIRIT CH. Hàng sxxk chuyển mục đích sử dụng của TK 103247224840/E31 ngày 07/04/2020, dòng hàng 50 (nk)
    - Mã HS 38140000: 'Hỗn hợp dung môi hữu cơ THINNER(BAE-1047) (KQ PTPL số 427/TB-KĐHQ ngày 12.12.2019) (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp dung môi NTX ECO THINNER (200lít/Thùng) (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp dung môi pha loãng 36-646 (dùng trong sản xuất chip), hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp dung môi pha sơn, 180 kg/thùng-Thinner for paint No.SV-32 (#SV-32) (có thành phần toluene 25-40% (C6H5CH3/C7H8), hàng mới: 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp dung môi và chất pha loảng làm sạch bề mặt kim loại đã dính sơn/NEO REVER S-911 (18kgs/drum). Mới100% (gồm: Dung môi ester 50-60%, acid formic 20-30%, chất hoạt động bề mặt 5-10%, cồn 1-5%) (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp dung môi vô cơ dùng sx sơn: Nhựa DBE dạng lỏng, mã CAS 627-93-0 (Solvent). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp dung môi, DAISHIN 001 THINNER, 16LIT/CAN. phân tích phân loại số 96/PTPL-HQLBT (nk)
    - Mã HS 38140000: Hỗn hợp gel sửa sơn trên bề mặt sản phẩm vỏ thiết bị thu phát sóng (Cyclohexanone, peroxide,Triethylphosphate,Methanol,Cyclohexanone) 0.115kg/tuýp, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Hợp chất làm kín mối nối- Dung môi DAREX NDF 20/27TDF (nk)
    - Mã HS 38140000: INK0008/ Dung dịch M DILUENT (nk)
    - Mã HS 38140000: INK1/ Dung môi pha mực T-926/2 RETARDER SOLVENT (thành phần: 35% Dibasic Ester, 17% Cyclohexanone, 18% SPI Series Ink, 30% Pegasol 100) (0.9kg/can) (nk)
    - Mã HS 38140000: ISOP/ Chất pha loãng dung dịch C0224 T-980 RETARDER SOLVENT (1LTR/KG/TIN) (nk)
    - Mã HS 38140000: IVK003/ Dung môi hỗn hợp (nk)
    - Mã HS 38140000: IW02NK089/ Dung môi pha loãng sơn, PART NO: TT-821 (Ethyl alcohol 200 Proof 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: IW02NK090/ Dung môi pha loãng sơn, PART NO: TT-391 (Ethyl acetate 10%, Acetone 90%) (nk)
    - Mã HS 38140000: IW02NK091/ Dung môi pha loãng sơn nhựa cứng, PART NO: T-1568 (Ethyl Acetate 25%, Acetone 25%, Cyclohexanone 25%, n-Butyl acetate 25%) (nk)
    - Mã HS 38140000: IW02NK098/ Dung môi pha loãng sơn nhựa mềm PART NO: T-2524 (Ethyl Acetate 25%, Ethylene glycol monobutyl ether 15%,Acetone 30%, Isobutyl Alcohol(IBA)20%,n-Butyl acetate10%) (nk)
    - Mã HS 38140000: IW02NK099/ Dung môi pha loãng sơn in, PART NO: T-11 (Acetone3%,IPA 15%,CYC 43%,Dearomatised Hydrocarbons 1.5%, IBA 15%,IPHO 3%, MIBK 3%, Dibasic Ester(MDBE)/High boiling point solvent3%,...) (nk)
    - Mã HS 38140000: IW02NK100/ Dung môi pha loãng son in, PART NO: T-12 (Acetone3%,IPA 15%,CYC 43%,Dearomatised Hydrocarbons 1.5%, IBA 15%,IPHO 3%, MIBK 3%, Dibasic Ester(MDBE)/High boiling point solvent3%...) (nk)
    - Mã HS 38140000: IW02NK102/ Dung môi pha loãng sơn, PART NO: T-08 (Butyl acetate 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: IW02NK104/ Dung môi pha loãng sơn, PART NO: ALD017(KFZ-1050 CAS:63148-62-9 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: IW02NK109/ Dung môi pha loãng sơn, nước lót PART NO: PP-145 (Methylcyclohexane67%,Cyclohexanone1%, Butyl axetat28%, Chlorinated polypropylene2%, Acrylic plastic2%) (nk)
    - Mã HS 38140000: IW02NK110/ Dung môi pha loãng sơn, PART NO: T-03 (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: IW02NK111/ Dung môi pha loãng sơn, PART NO: T-35 (Dimethyl succinate 18%, Dimethyl glutarate 59%, Dimethyl adipate 23%) (nk)
    - Mã HS 38140000: J39011/ Dung môi E-003 để pha loãng mực in: <30% cyclohexanone số cas 108-94-1, <50% aromatic petroleum distillate, <20% ester solvent (nk)
    - Mã HS 38140000: JBT600W/ JBT600W(VT00319)Dung môi dùng để pha sơn DUS- 280 (HM) (RE.3), hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: JCV51/ Dung môi pha sơn GUN THINNER(A)(thành phần: Toluene(50-55%),Acetone(40-45%)Cyclohexanone(10%)). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: K003/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ, nước xử lý FJ-201 (15kg/thùng), dùng để pha keo dán da bóng để điều chỉnh độ dính của keo. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: K005/ Chất xử lý bề mặt keo dán giày (LOCTITE AQUACE W-104) (nk)
    - Mã HS 38140000: K006/ Chât tẩy rửa giày (HD-1020J) (20 kg/thùng) (nk)
    - Mã HS 38140000: K031/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ CPC-60 (thành phần Aliphatic hydrocarbons 80%, nước 20%) dùng để làm sạch bộ phận của máy (nk)
    - Mã HS 38140000: K045/ CHẤT XỬ LÝ DÙNG ĐỂ LÀM SẠCH GIÀY, DÉP 1016AB (Acetone 97-98%,Trichloroisocyanuric Acid 2-3%), Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: K4/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ, nước xử lý FJ-127S, (12 kg/ thùng), dung dịch để loại bỏ keo và làm sạch bề mặt quả bóng (hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: K6/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ để pha cùng mực, làm giảm độ bóng của mực (dầu giảm bóng YX-1502) (Hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: KDTC-5600/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ BRAKE & PARTS CLEANER JUMBO A (TP:Isohexane:35-40%,Cyclohexane:30-35%,1,3-Dioxolane:1-5%,Butane:20-30%,Carbon dioxide gas:1-5%) 820ml/chai, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: KEY 004/ Dung môi T-15 (Thành phần: 13% Acetone (C.A.S: 67-64-1); 77% Toulene (C.A.S: 108-88-3); 10% Cyclohexanone (C.A.S: 108-94-1)) (nk)
    - Mã HS 38140000: KEY 005/ Dung môi T-640 (Thành phần: 20% Cyclohexanone (C.A.S:108-94-1); Isophorone 15% (C.A.S: 78-59-1); 65% Pegasol 100 (C.A.S 64742-96-6)) (nk)
    - Mã HS 38140000: KEY 006/ Dung môi T-947 (Thành phần: 35% Isophorone (C.A.S: 78-59-1), 35% Cyclohexanone (C.A.S:108-94-1), 30% SPI Series Ink) (nk)
    - Mã HS 38140000: KEY 007/ Dung môi T-980 (Thành phần: 90% Isophorone (C.A.S: 78-59-1); 10% Pegasol 100 (C.A.S: 95-63-6)) (nk)
    - Mã HS 38140000: KJR-902BASE(V)/ Chất trung gian SILICONE KJR-902BASE(V) (nk)
    - Mã HS 38140000: KOKA-H-300-50/ Chất làm cứng sơn-HARDENER (nk)
    - Mã HS 38140000: KT575/ Chất tẩy rửa (dung môi hữu cơ) RSK-168NT (dùng trong ngành giày) (nk)
    - Mã HS 38140000: KVTD-165/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ BRAKE & PARTS CLEANER JUMBO A (820ml/chai) Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: KY-DM/ Dung môi RSK-168 (nk)
    - Mã HS 38140000: kz0058/ Dung môi OF-105, hàng không phải tiền chất, hóa chất nguy hiểm. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: L0052/ Dung dịch làm sạch sản phẩm STS-40 (C8H9NaO3S;CH3OH) (mã cas:67-56-1 (Methanol),20KG/ctn (nk)
    - Mã HS 38140000: Lacquer trắng (Lacquer chịu nhiệt trên 100 độ C, làm từ nhựa Epoxy) (LACQUER SURFACE COATING PPG2212-817/B), mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Lc2/30 hỗn hợp dung môi hữu cơ phun xịt tẩy sơn/ vẹc ni (trên bề mặt ván gỗ dạng lỏng cho máy ép gỗ) CAS no. 64-17-5 và 34590-94-8, 5.00kg/thùng, hiệu LCM mới 100%, không chứa tiền chất ma túy (nk)
    - Mã HS 38140000: LEONGC-008B.2018/ Dung môi pha sơn (SOLVENT A-104564, E11-A104564-112). Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: LK05/ Dung môi pha sơn (hỗn hợp dung môi hữu cơ) CV606, 170kg/thùng, thành phần gồm methyl isobutyl ketone, Sec-butyl acetate, IPA, Ethyl acatate và các chất khác, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: LSS-520MH/ Chất pha loãng Thinner for LSS-520MH, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: LT11/ Dung môi (pha sơn, dùng để sơn SP gỗ) (nk)
    - Mã HS 38140000: M01478/ Dung môi 8000 (nk)
    - Mã HS 38140000: M022/ Dung môi IT-1000 thinner (15kg/can) (nk)
    - Mã HS 38140000: M031/ Dung dịch pha mực Canon Chem GT-7II Thinner (18kg/can) (toluene 35%) (nk)
    - Mã HS 38140000: M032/ Dung môi pha mực in F-003 Solvent (2kg/can) (thành phần: Aromatic petroleum distillate) (nk)
    - Mã HS 38140000: M0430/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ DL-130K (chứa xà phòng, dầu este có tính tan trong nước dùng bôi trơn và kéo dãn lõi dây điện),dạng lỏng,mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: M0437/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ (Sankyo Fine Solve E, 16L/S.H) (thành phần chứa 99% ethyl alcohol và 1% nước và dầu làm bóng, 1 pcs1 can),nhà sx:SANKYO CHEMICAL (nk)
    - Mã HS 38140000: M053/ Dung môi xử lí (nk)
    - Mã HS 38140000: M133/ Chất pha loãng sơn EXX-B14-10194 HAIUREX P THINNER 27993 (13kg/can) (chứa Isobutyl Acetate 65~70%. Diacetone Alcohol 25~30) đơn giá thực tế 168308 vnđ/1kg (nk)
    - Mã HS 38140000: M133/ Hỗn hợp dung môi pha sơn EXH-B14-10197 HARDENER H-430 (1.6KG/can) (chứa Ethyl Acetate 60~65%, Poly Isocyanate Prepolymer 30 ~ 35 %), (nk)
    - Mã HS 38140000: M186/ Dung môi pha sơn THINNER TH-150(Z) JTC000TH150Z (nk)
    - Mã HS 38140000: M199/ Dung môi pha mực in SV9 (nk)
    - Mã HS 38140000: M2020350331/ Dung môi pha mực Make-Up Ink, để pha mực in thông tin lên sản phẩm (1 lít/chai), chứa Methyl ethyl ketone <90%, số CAS: 78-93-3, nhà sản xuất KGK. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: M21/ Chất xử lý F-1301 (dung môi xử lý Ethyl Acetate-C4H8O2, Nomo Butyl Acetate-C6H12O2, Propylene Glycol-C3H8O2) (nk)
    - Mã HS 38140000: M45-20/ Hóa chất (Chất xử lý tẩy rửa) (Hàng mới 100%)- 205S (nk)
    - Mã HS 38140000: M8850/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ, phụ gia-Wash Agent. Công dụng làm sạch khung resin fill (nk)
    - Mã HS 38140000: MAI000002A/ Dung môi pha mực T-980/1 (Thành phần gồm: Isophorone 85-90%; D100 10-15%) (nk)
    - Mã HS 38140000: MAMOI-073/ Dung môi để tẩy hàng sơn nước DA2000 (16lit/hộp) Methanol 15%; Ethyl acetate 6%; Butyl acetate 6%, Toluene62%, Acetone 6% (nk)
    - Mã HS 38140000: MAR003/ Chất hỗn hợp dung môi pha Sơn-EC-H-800/HARDENER (4KG/CAN) (nk)
    - Mã HS 38140000: MC-1076/ Dung môi ZOTA Thinner 801 (MC-1076) (nk)
    - Mã HS 38140000: MC-1121/ Dung môi Seamaster Thinner S7712 (nk)
    - Mã HS 38140000: MC-127B/ Dung môi Seamaster Thinner S4003 (nk)
    - Mã HS 38140000: MC-127B/ Dung môi_Thinner S4003 (nk)
    - Mã HS 38140000: mc137/ dung môi pha sơn (THINNER T-912) (T-I0017) (nk)
    - Mã HS 38140000: MC-223BK/ Dung môi dùng cho máy in phun- Dung môi MC-223BK (nk)
    - Mã HS 38140000: MC-253CL/ Dung môi dùng cho máy in phun- Dung môi MC-253CL (nk)
    - Mã HS 38140000: MCZ009/ Hỗn hợp dung môi hữu cơ- 2K Topcoat Hardener 2013 (1 can 1 kg). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: MEK THINNER- Hỗn hợp dung môi HANG MOI 100% (KẾT QUẢ GIAM DINH SỐ:690/TB-PTPL ngày 02/06/2016) (nk)
    - Mã HS 38140000: MEK01/ Dung môi hữu cơ S100A(800ml) dùng để vệ sinh máy in, thành phần gồm: 2-butanone (65-75%), mã cas: 78-93-3; methanol (20-30%) mã cas: 67-56-1 hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: MF000000786/ MF000000786(MF000000335) Dung môi pha sơn, hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: MGD164/ Dung môi tổng hợp dùng xử lý tẩy rửa bề mặt phuộc xe (BW-LM) (nk)
    - Mã HS 38140000: MGD166/ Dung môi tổng hợp dùng xử lý tẩy rửa bề mặt phuộc xe (DM-SR#3) (nk)
    - Mã HS 38140000: MGD167/ Dung môi tổng hợp dùng xử lý tẩy rửa bề mặt phuộc xe (DM-SR#1) (nk)
    - Mã HS 38140000: MGD436/ Dung môi tĩnh điện dùng xử lý tẩy rửa bề mặt phuộc xe (G-52) (nk)
    - Mã HS 38140000: MHQ123-1/ Dung môi pha mực (REDUCER), dùng trong sản xuất in ấn tem nhãn- hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: MHQ123-2/ Dung môi pha mực 718 (Cyclohexanone; Ketohexamethylene), dùng để pha vào mực in trong quá trình in tem nhãn. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: MHQ123-3/ Dung môi pha mực 182 (Thiner for printing ink No 182), dùng trong sản xuất in ấn tem nhãn- hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: MHQ123-5/ Dung môi pha mực CS-15 (Thiner CS-15), dùng trong sản xuất in ấn tem nhãn- hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: MHQ129/ Chất gia tăng cứng (JA-950 Hardener), dùng trong sản xuất in ấn tem nhãn- hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: MIX SOLVENT EBR4: Hon hop dung moi dung trong nghanh son,gồm CAS;108-65-6:CAS:107-98-2:CAS:108-10-1:CAS:123-86-4:190KGS/DRUM.Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: Mixed Butyl acetate,thành phần gồm: N-butyl acetate 98.62%(C6H12O2) hỗn hợp dung môi hữu cơ, phụ gia dùng trong ngành sơn, CAS: 123-86-4; 180kg/thùng, mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Mixed solvent (Hỗn hợp dung môi pha sơn), mã CAS: 107-98-2, CAS: 108-65-6, (dùng để sx sơn), mới 100%,(GĐ: 1805/ PTPLHCM-NV) (nk)
    - Mã HS 38140000: MQ050000087/ Chất xử lý (dung môi hữu cơ) P-145F (nk)
    - Mã HS 38140000: MQ050000156/ CHẤT XỬ LÝ (HỔN HỢP DUNG MÔI HỮU CƠ)/ P103 (nk)
    - Mã HS 38140000: MQ050000162/ CHẤT XỬ LÝ (HỔN HỢP DUNG MÔI HỮU CƠ)/ P907 OIL AND WATER PROOF AGENT (nk)
    - Mã HS 38140000: MQ050000232/ Chất xử lý (hổn hợp dung môi hữu cơ)/ A062 NYLON MESH PRIMER (nk)
    - Mã HS 38140000: MQ050000233/ Chất xử lý (hổn hợp dung môi hữu cơ)/ PRIMER UV-87FN (nk)
    - Mã HS 38140000: MQ050000235/ Chất xử lý (hổn hợp dung môi hữu cơ)/ P-146F SB PRIMER (nk)
    - Mã HS 38140000: MQ140000051/ CHẤT XỬ LÝ (HỔN HỢP DUNG MÔI HỮU CƠ)/ PRIMER PU18N SB PU INJECTION ADHESIVE (nk)
    - Mã HS 38140000: MT423/ Dung môi pha mực Solvent MK-S04 (MK-20, 800ml/lọ, 4 lọ/hộp). (Dùng để pha mực in thông báo trong nhà máy) (nk)
    - Mã HS 38140000: MTR003009/ Dung môi pha sơn (chất pha loãng) HADENER H-330 EXH-B16-10023, thành phần: Poly Isocyanate Prepolymer, Toluene, 100Ethyl Acetate (nk)
    - Mã HS 38140000: MTR003011/ Hỗn hợp dung môi pha Sơn-HARDENER H-760/EXH-B16-10022 (1.6Kg/Can), thành phần: Poly Isocyanate Prepolymer 55-60%, Ethyl Acetate 40-45%, Hexamethylene diisocyanate 0.29% (nk)
    - Mã HS 38140000: MTR003012/ Hỗn hợp dung môi pha Sơn-HARDENER/H-610(1.6Kg/Can), thành phần: Hexamethylene diisocyanate, Poly Isocyanate Prepolymer, Toluene, Ethyl Acetate (nk)
    - Mã HS 38140000: MTR005015/ Chất pha loãng Sơn-RABASAN THINNER 29585/EXX-B19-10168(4Kg/Can), thành phần: Ethyl acetate, Diisobuthyl Ketone (nk)
    - Mã HS 38140000: mực bóng phủ lên bút chì ETB, 15kg/can (nk)
    - Mã HS 38140000: Mực in đen 70000-00030 dùng cho máy in phun công nghiệp. 950 ml/chai. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: MVCM-0004/ Dung môi để trộn bột giấy SIT-3V (Polymaron360) (Styrene copolymer 20%, Isopropyl alcohol 3.3%, n-propyl alcohol 1.5%,Acetic acid 1.4%,Styrene 0.6%, 3-Chloro-1,2-propanediol 0.3%),mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: MVCM-0004/ Dung môi trộn bột (Hydrogen peroxide (H2O2) 35% (30kg/can)) (nk)
    - Mã HS 38140000: MVN15/ Chất pha loãng Sơn-923000041012_K638/HAIUREX P THINNER (13Kg/Can) (nk)
    - Mã HS 38140000: MVN15/ Dung môi chất ph loãng sơn 923000002806 (GXS75890), Thành phần: 2-propanol 40%, ethyl acetate: 25, 2-butoxyethanol: 10, Gasoline, natural: 1%, Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: MVN15/ Dung môi pha mực T-926/2 (hỗn hợp dung môi hữu cơ, dùng trong ngành công nghiệp in ấn). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: MVN15/ Hỗn hợp dung môi pha Sơn-923000041013_EXH-225/HARDENER (4Kg/Can) (nk)
    - Mã HS 38140000: MVN15/ Nước pha mực 783 (dung môi pha mực) (Hàng mới 100%) (nk)
    - Mã HS 38140000: N-10D(V)/ Chất trung gian SILICONE N-10D(V) (nk)
    - Mã HS 38140000: N158/ Dung môi pha sơn dùng để phun sơn bề mặt khung xe đạp và phụ tùng xe đạp (Painting Static Coating liquid: xylene;#150solvent;CAC;BCS;DB) (nk)
    - Mã HS 38140000: N187/ Dung môi NCI 010/1 (GSV 072) (18 lit/14kg/ lon) (nk)
    - Mã HS 38140000: N189/ Dung môi làm sạch JEN 011/2 (GSV 008) (12kg/lon) (T-10 HEPTANE SOVENT) (nk)
    - Mã HS 38140000: N36/ dung môi pha sơn solvent, dạng lỏng 185 kg/drum, xuất xứ trung quốc,mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: N47/ Dầu chuối (chất hòa loãng sơn), hàng mới 100%, khai báo theo kết quả PT số: 575/TB-PTPL (8/4/2016) tại mục số 3 (nk)
    - Mã HS 38140000: N67/ Dung môi (Chất đóng rắn CURE-H50(3.0)) (nk)
    - Mã HS 38140000: N67/ Dung môi P.B.C#6000 THINNER(018L) (nk)
    - Mã HS 38140000: N67/ Dung môi P.B.C#9000(NB) THINNER(018L) (nk)
    - Mã HS 38140000: N67/ Dung môi pha loãng sơn (27917 HAIUREX P THINNER (13KG/CAN) (nk)
    - Mã HS 38140000: N67/ Dung môi pha sơn (H-300-50 HARDENER (4KG/CAN) (nk)
    - Mã HS 38140000: N67/ Dung môi SA-18 (cho sản xuất linh kiện nhựa) (nk)
    - Mã HS 38140000: N67/ Dung môi sản xuất linh kiện nhựa R-4020B có chứa n-Butyl acetate C6H12O2 (nk)
    - Mã HS 38140000: N67/ Dung môi T-295 có chứa Ethyl acetate C4H8O2; N-Heptane C7H16; n-Butyl acetateC6H12O2 (nk)
    - Mã HS 38140000: N67/ Dung môi T-295# có chứa Ethyl acetate C4H8O2; Isopropyl alcohol C3H8O (nk)
    - Mã HS 38140000: N67/ Dung môi T-702 (cho sản xuất linh kiện nhựa) (nk)
    - Mã HS 38140000: Nabakem EMC-100A Chế phẩm hổn hợp dung môi hữu cơ,dùng tẩy sơn động cơ điện, đóng dạng thùng 20l/thùng, mới 100%. SX tại Hàn Quốc, Cas: 1717-00-6, 64742-48-9, 71-55-6, S1 (nk)
    - Mã HS 38140000: NABAKEM NC-202TF- Chế phẩm chống dính sợi dệt dạng chai 460g/chai (NC-202TF), sx tại Hàn Quốc, Cas: 63148-62-9, (nk)
    - Mã HS 38140000: Nabakem PMC-3 (chế phẩm hổn hợp dung môi hữu cơ dạng chai xit, 420ml/chai, dùng trong công nghiệp tẩy Vecni,Sơn,Cas: 67-64-1, 75-09-2 (nk)
    - Mã HS 38140000: Nabakem S-830,Chế phẩm, tẩy bảng mạch, điên tử dính sơn,hổn hợp dung môi hữu cơ đóng dạng thùng chai 420ml, mới 100%. SX tại Hàn Quốc, Cas: Trade Secrets,108-88-3, 1330-20-7, 100-41-4, 67-64-1, 115-1 (nk)
    - Mã HS 38140000: ND39/ Chất xử lý kính- PRIMER 6014A-3S. Hàng mới 10% (nk)
    - Mã HS 38140000: N-DUNGMOI/ Dung môi W00-0176 (N-ButylAcetate 9%, Toluene 35%, Iso-propylAlcoho 12%, Ethy Acetate 18%, Xylene 26%, dùng làm pha loãng sơn, mực in). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Nguyên liệu của máy in phun, dùng in date: Dung môi pha mực V705-D, 750ml/ chai. CAS chính 78-93-3. Metyl etyl keton 90-< 98%. Hiệu Videojet. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: NGUYÊN LIỆU DƯỢC: GELOIL SC 200G/PCS (10PCS), KÈM GIẤY PHÉP SỐ 8898/QLD-KD (nk)
    - Mã HS 38140000: Nguyên liệu sản xuất keo RUBBER SOLVENT (Hỗn hợp dung môi hữu cơ C5H8).Số CAS: 8030-30-6. Đóng gói 137kg/thùng. Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Nguyên liệu sản xuất sơn: Hỗn hợp dung môi hữu cơ và các chất pha loãng 95% PMA SOLVENT (thành phần: 95% PMA SOLVENT).Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Nguyên liệu sx thuốc thú y: este của glycol với axit caprylic LABRAFAC PG. Lô số: 174558,178514,Hạn dùng: 04/2022, 01/2023, nhà sx: GATTEFOSSE (nk)
    - Mã HS 38140000: NITTO/ Chế phẩm làm sạch bề mặt mô tơ- Dung dịch cách điện (vật tư tiêu hao). NITTOL 120R, 16kg/can (nk)
    - Mã HS 38140000: NITTO/ Dung dịch cách điện (vật tư tiêu hao). NITTOL 120R, 16kg/can (nk)
    - Mã HS 38140000: NK11/ Dung môi (C-23) thành phần: Isophorone: 20%, N,N-diethyl-Formamide: 80%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: NK11/ Dung môi (chất xử lí) VNP-111GSN thành phần: Methyl Ehtyl ketone: 2-8%, Ethyl acetate: 58-68%, methyl acetate: 15-25%,PU resin: 10-14%. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: NK11/ Dung môi xử lí (nước rửa) 256 thành phần: Methyl Ehtyl ketone: 10-15%, Ethyl acetate: 10-15%, methyl cyclohexane: 78-80%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: NK11/ Dung môi xử lí VNP-111YNN thành phần: Methyl Ehtyl ketone: 28-38%, Ethyl acetate: 22-32%, methyl acetate: 30-40%,Tetrahydrofuran: 2-8%. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: NK11/ Chất tẩy rửa:TL-1020J, dạng lỏng, chứa Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate (577-11-7):15-20%, NaOH (1310-73-2):33-38%. Hàng mới 100%. (nk)
    - Mã HS 38140000: NK11/ Chất xử lý bề mặt giầy TC-2167 thành phần: Butyl acetate (123-86-4): 60-90%, Isopropyl alcohol (67-63-0): 10-15%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: NK11/ Dung môi (C-22) Thành phần:Isophorone: 30%, Cyclohexanonel: 70%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: NK11/ Dung môi xử lý (VNP-UV-11N) thành phần:Ethyl Alcohol:1-5%,Methyl Ethyl Kentone:30-35%,Ethyl acetate:30-35%,Methyl Cyclohexane:30-35%,Nhựa Modified Acrylate 1-8%. Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: NK20/ Dung môi xử lý (111GN) (Methyl Ethyl Ketone: 30-40%, Ethyl Acetate: 45-55%, Nhựa PU: 12-15%) (nk)
    - Mã HS 38140000: NK30/ Dung môi xử lý 1024 (gồm 45-55% Methyl Ethyl Ketone, 25-35% Acetone, 20-25% 1-Methoxy-2-propyl acetate, 9-11%Nhựa Modified Epoxy (nk)
    - Mã HS 38140000: NK30/ Dung môi xử lý NO.29CN gồm 35% Methyl Ethyl Ketone, 40%Ethyl acetate, 25%Methyl acetate (nk)
    - Mã HS 38140000: NK30/ Dung môi xử lý UV-33 gồm 5%Ethyl Alcohol, 30%Methyl Ethyl Ketone, 30%Ethyl Acetate,30% Cyclohexane, 5% Modified Acrylate Resin (nk)
    - Mã HS 38140000: NK44-02/ Nước xử lý Nước tẩy rửa bề mặt 156NU dùng trong sản xuất giày (thành phần gồm có axeton-67-64-1:35%, cyclohexanon-108-94-1:30%, methyl ethyl ketone-78-93-3:35%). (nk)
    - Mã HS 38140000: Nl/ Chất xử lý bề mặt da của giầy (SF-477),TP: Ethanol >10% (CAS 64-17-5), Butyl cellosolve >10% (CAS 111-76-2), Diluting agent >80% (CAS 7732-18-5), Pigment >5% (CAS 68186-91-4). Mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Nl/ Chất xử lý bề mặt, làm đầy da giầy (CLC-2326), TP: Water 60-70% (CAS 7732-18-5), Resin 30-40% (CAS 9003-01-4), Black pigment 5-10% (CAS 68186-91-4). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: Nl/ Chất xử lý làm sạch bề mặt giầy (CL-18-803), thành phần: Naphtha (petroleum) hydrotreated light 50-85% (CAS 64742-49-0), Dimethyl silicones and siloxanes 5-15% (CAS 63148-62-9). Hàng mới 100% (nk)
    - Mã HS 38140000: NL00002/ Hỗn hợp dung môi pha Sơn_EXH-225/HARDENER(4Kg/Can) (nk)
    - Mã HS 38140000: NL00003/ Chất pha loãng Sơn_B151/PLA-ACE THINNER(13Kg/Can) (nk)
    - Mã HS 38140000: NL0017/ Chất xử lý-E-28 (nk)
    - Mã HS 38140000: NL002/ Chất pha loãng Sơn-29954/PANUCO MG SOLVENT CLEANER THINNER(13Kg/Can) (nk)
-     - Mã HS 38140000: NL002/ Dung môi pha sơn CT-A1000 Thinner (Topcoat) (15KG/CAN) (nk)
Nguồn: Dữ liệu hải quan, data xuất nhập khẩu

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p