Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 44201000: CON CÓC BẰNG GỖ (xk)
- Mã HS 44201000: Con cóc bằng gỗ tràm 40*35*30 cm không nhãn hiệu mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: CON HEO BẰNG GỖ (xk)
- Mã HS 44201000: Con thuyền bằng gỗ tràm hồng (xk)
- Mã HS 44201000: DCF-363- Bảng mẫu màu (bằng MDF) (80x140x3)mm,dùng cho đồ trang trí nội thất, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Đế án gió SR32 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Đế án gió SR35 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Đế án gió SR36 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Đế dùng đựng xà bông bằng gỗ tràm-ACACIA SOAP DISH-1004- 02-DACACIA1004- Size 4.8" * 3.54" * 1.14"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Đế dùng đựng xà bông bằng gỗ tràm-ACACIA SOAP DISH-2004- 02-DACACIA2004- Size 4.68" * 4.68" * 1.10"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Đế KD KI20 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Đế sen A 75 bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 80 * 70 * 42cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Đế sen A 90 bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 90 * 83 * 42cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Đế sen B 90 bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 90 * 55 *20cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Đế SND KY18 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Đế thùng YT55 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Đế tròn 15 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Đến sen A 60 bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 67 * 57 * 42cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Đồ gỗ mỹ nghệ: Tượng con giống bằng gỗ hương (Pterocarpus macrocarpus), hàng mới 100%) KT (20x25x15)cm, (30x40x50)cm, (35x50x90)cm (xk)
- Mã HS 44201000: Đồ gỗ mỹ nghệ: Tượng khắc gỗ các loại bằng gỗ hương (Quan công, tam đa, quan âm, thích ca, di lặc) (Pterocarpus macrocarpus), hàng mới 100%, KT (25x35x50)cm,(20x90x20)cm,(25x20x60)cm,(15x20x60)cm (xk)
- Mã HS 44201000: Đồ gỗ mỹ nghệ: Tượng khắc gỗ các loại bằng gỗ hương (Quan công, tam đa, quan âm, thích ca, di lặc) (Pterocarpus macrocarpus),hàng mới 100%,KT(25x35x50)cm,(20x90x20)cm,(25x20x60)cm,(15x20x60)cm (xk)
- Mã HS 44201000: Đồ gỗ mỹ nghệ: Tượng khắc gỗ các loại bằng gỗ hương(Quan công,tam đa,quan âm,thích ca,di lặc)(Pterocarpus macrocarpus),hàng mới 100%,KT(25x35x50)cm,(20x90x20)cm,(25x20x60)cm,(15x20x60)cm (xk)
- Mã HS 44201000: Đồ gỗ thủ công mỹ nghệ:Đồ mini (Ông bút, lọ hoa, hộp tăm, hộp trang sức, đũa, hộp chè, hộp giấy, đĩa cảnh) gỗ hương(pterocarpus macrocarp: Kích thước (35x45x4,40x50x6,20x10x5, phi 35)cm; mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Đồ gỗ thủ công mỹ nghệ:Khoác ghế ô tô gỗ hương(pterocarpus macrocarpus), Kích thước: (80x60x2), mới100% (xk)
- Mã HS 44201000: Đồ gỗ thủ công mỹ nghệ:Tranh cảnh các loại gỗ hương(pterocarpus macrocarpus) (tranh tứ quý "120x35x2"cm, tranh tứ linh"80x60x3" cm; tranh cảnh "120x80x2"cm) (1 Bộ4 Cái),mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Đồ gỗ thủ công mỹ nghệ:Tượng cảnh các loại gỗ hương(pterocarpus macrocarpus) (Quan công, Tam đa, di lặc, đạt ma, quan âm, thích ca, tế công)(75x40x10,60x35x8,40x15x4,50x25x8)cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Đồ trang trí mỹ nghệ hình bút bằng gỗ Pơmu vụn, kích thước 12x12x60cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Đồ trang trí mỹ nghệ hình bút bằng gỗ Pơmu vụn, kích thước 9x9x40cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Đôn trang trí mỹ nghệ bằng gỗ Pơmu,kích thước 35x27x20, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Đũa trang trí bằng gỗ chiu liu rừng trồng, dài 38 cm, làm thủ công, xuất xứ việt nam, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 44201000: EQ11010Bộ phận bàn gỗ 44 x 44 x 1-1/4 inch (xk)
- Mã HS 44201000: giá treo 24 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Giá treo 34 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Giỏ gỗ làm bằng gỗ xoài dùng để trang trí trong nhà (kích cỡ:36cm x 48cm) mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Hàng thủ công mỹ nghệ: Bình hoa làm từ gỗ pơ mu nhập khẩu hợp pháp từ tờ khai 101703980121 ngày 10/11/2017,KT: 20 * 20 * 15 cm, hàng sản xuất hàng loạt, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Hàng thủ công mỹ nghệ: Bình hoa làm từ gỗ pơ mu nhập khẩu hợp pháp từ tờ khai 101703980121 ngày 10/11/2017,KT: 40 * 40 * 20 cm, hàng sản xuất hàng loạt, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Hàng thủ công mỹ nghệ: Khay trà làm từ gỗ pơ mu nhập khẩu hợp pháp từ tờ khai 101703980121 ngày 10/11/2017,KT: (8- 30)*(8- 30)*(20- 30) cm, hàng sản xuất hàng loạt, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Hàng thủ công mỹ nghệ: Ông di lặc làm từ gỗ pơ mu nhập khẩu hợp pháp từ tờ khai 101703980121 ngày 10/11/2017,KT: (7- 60)*(12- 60)*(11- 50)cm, hàng sản xuất hàng loạt, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Hàng thủ công mỹ nghệ: Quả táo làm từ gỗ pơ mu nhập khẩu hợp pháp từ tờ khai 101703980121 ngày 10/11/2017,KT: 17 * 17 * 15 cm, hàng sản xuất hàng loạt, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Hình chữ nhật gỗ tràm tạp tận dụng kết hợp lá dừa 53x37x4 cm để trang trí gỗ mua tại Việt Nam hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44201000: Hình vuông gỗ tràm tạp tận dụng kết hợp lục bình 32/27x6/6 cm bộ 2 để trang trí gỗ mua tại Việt Nam hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44201000: Hình vuông gỗ tràm tạp tận dụng kết hợp lục bình 35x35x4 cm để trang trí gỗ mua tại Việt Nam hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44201000: HỘP BA NGĂN SY-015 (333x178x180, Gỗ thông (red wood)+MDF) (xk)
- Mã HS 44201000: Hộp chốt trang trí bằng gỗ: 95% gỗ xoan đào vườn trồng, 5% các loại gỗ vườn trồng khác (muồng, lồng mức, tràm, me tây, mít, sấu), hàng thủ công mỹ nghệ không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: HỘP CÓ HỘC KÉO SY-014 (350x270x240, Gỗ thông (red wood)+MDF) (xk)
- Mã HS 44201000: HỘP ĐỂ VIẾT SY-016 (230x230x215, Gỗ thông (red wood)+MDF) (xk)
- Mã HS 44201000: Hộp dùng đựng bàn chải bằng gỗ tràm-ACACIA TOOTHBRUSH HOLDER-1003- 02-DACACIA1003- Size 3.94" * 2.72" * 3.82"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Hộp dùng đựng bàn chải bằng gỗ tràm-ACACIA TOOTHBRUSH HOLDER-2002- 02-DACACIA2002- Size 2.83" * 2.83" * 4.33"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Hộp dùng đựng khăn giấy bằng gỗ tràm-ACACIA TISSUE BOX-1006- 02-DACACIA1006- Size 5.91" * 5.91" * 6.24"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: HỘP ĐƯNG NHANG BẰNG GỖ CAO SU- HÀNG MỚI 100%XUẤT XỨ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 44201000: HỘP GỖ (xk)
- Mã HS 44201000: Hộp hoa làm bằng ván ép MDF 130x110x240 cm (không thương hiệu, Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 44201000: HỘP SƠN MÀI DÙNG ĐỂ TRANG TRÍ (xk)
- Mã HS 44201000: Hộp trang điểm loại nhỏ bằng gỗ cao su ghép, không nhãn hiệu, kích thước: 11x7x5cm, nguồn gốc: cao su vườn, Hàng mới 100%, VNSX (xk)
- Mã HS 44201000: Hộp trang điểm loại trung bằng gỗ cao su ghép, không nhãn hiệu, kích thước: 15x9x5cm, nguồn gốc: cao su vườn, Hàng mới 100%, VNSX (xk)
- Mã HS 44201000: HỘP TRANG SỨC SY-155 (378x250x195, Gỗ thông (red wood)+MDF) (xk)
- Mã HS 44201000: HỘP TRANG SỨC SY-156 (378x250x195, Gỗ thông (red wood)+MDF) (xk)
- Mã HS 44201000: Hộp trang trí nội thất Lớn bằng ván gỗ MDF, không nhãn hiệu (26 x 26 x 8)cm, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Hộp trang trí nội thất Lớn bằng ván gỗ MDF, không nhãn hiệu (29 x 11 x 21)cm, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Hộp trang trí nội thất Nhỏ bằng ván gỗ MDF, không nhãn hiệu (15 x 15 x 5)cm, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Hộp trang trí nội thất Nhỏ bằng ván gỗ MDF, không nhãn hiệu (16 x 16 x 34)cm, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Kệ cắm hoa bằng gỗ tràm 40*30*40 cm không nhãn hiệu mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Khay đựng đồ dùng Spa bằng gỗ tràm-ACACIA GUEST TRAY-1005- 02-DACACIA1005- Size 9.13" * 5.12" * 1.15"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Khay EMERY, xL Rectangular French Gray Shagreen Faux Shagreen Trays, Set of 2 (30"x24"x2"H & 24"x18"x2"H), kích thước:30"x24"x2"H & 24"x18"x2"H, sản phẩm bằng MDF, gỗ mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Khay EMERY, xL Square Trays S/2, French Gray, 28"x28"x2"H & 22"x22"x2"H, Faux Shagreen, kích thước:28"x28"x2"H & 22"x22"x2"H, sản phẩm bằng MDF, gỗ mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Khay EMERY, XL Square Trays S/2, Off-White, 28"x28"x2.25"H & 22"x22"x2.25"H, Faux Shagreen, kích thước:28"x28"x2.25"H & 22"x22"x2.25"H, sản phẩm bằng MDF, gỗ mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Khay trà mỹ nghệ gỗ Pơmu, kích thước 52x28x5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Khay trà mỹ nghệ gỗ Pơmu, kích thước 70x37x5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Khay trang trí JRA-11168, Kích thước: 535x470x155 (mm), Sản phẩm bằng: Resin, wood, metal, quartz, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Khung hình gỗ mít mới 100% (15cm X 18cm X 2cm không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44201000: Lọ hoa trang trí bằng gỗ Pơmu, kích thước 20x20x18cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Lọ hoa trang trí bằng gỗ Pơmu, kích thước 40x40x26cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Lọ hoa trang trí bằng gỗ Pơmu, kích thước 50x50x30cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: LỒNG CHIM (xk)
- Mã HS 44201000: Lũa trang trí mỹ nghệ bằng gỗ Pơmu vụn ghép, kích thước 100x40x60cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Lũa trang trí mỹ nghệ bằng gỗ Pơmu vụn ghép, kích thước 160x90x60cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Lũa trang trí mỹ nghệ bằng gỗ Pơmu vụn ghép, kích thước 70x50x30cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: MCPK-246/ Tấm trang trí đèn trần bằng gỗ hình cánh quạt 22-7/8*15-7/8*7-3/4 (77410).Mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: MCPK-362/ Bộ tấm trang trí đèn trần bằng gỗ hình cánh quạt 24-1/4*15-3/4*8-1/8 77416.Mới 100%(5cai/bộ) (xk)
- Mã HS 44201000: Mô hình Hoa sen lớn bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 35 * 25 * 1cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Mô hình Hoa sen nhỏ bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 30 * 7 * 1cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Mô hình Hoa sen trung bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 26 * 28 * 1cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Móc khóa bằng gỗ: 50% gỗ tràm vườn trồng và 50% các loại gỗ vườn trồng khác (xoan đào, muồng, lồng mức, me tây, mít, sấu),hàng thủ công mỹ nghệ không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Móc khóa làm bằng gỗ xoài dùng để trang trí trong nhà (kích cỡ: 5cm x 6cm) mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Nam châm bằng gỗ: 50% gỗ xoan đào vườn trồng và 50% các loại gỗ vường trồng khác (muồng, lồng mức, tràm, me tây, mít, sấu), hàng thủ công mỹ nghệ không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Nắp thùng KY60 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:25cm x H:20cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:30cm x H:25cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:35cm x H:25cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:40cm x H:30cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:40cm x H:50cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:45cm x H:30cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:50cm x H:40cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:60cm x H:30cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:60cm x H:40cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:70cm x H:50cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:80cm x H:45cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:90cm x H:40cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá No.1 (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:40cm x H:30cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá No.1 (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:50cm x H:40cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá No.1 (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:60cm x H:30cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá No.1 (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:70cm x H:50cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá No.1(rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:80cm x H:45cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá No.1S (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:40cm x H:30cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá No.2 (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:40cm x H:30cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá No.2 (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:50cm x H:40cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá No.3 (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:40cm x H:30cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Rễ cây bonsai khô dùng trang trí hồ cá No.4 (rễ cây cao su, linh sam, trà, mùn cưa)(AQUARIUM BONSAI), L:40cm x H:30cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: RE17005-FML/ Vật trang trí gỗ 18-1/2 x 16-1/2 x 44 inch (xk)
- Mã HS 44201000: Sản phẩm bằng gỗ cao su trang trí 38*47 (Nút gỗ màu đỏ) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Sản phẩm bằng gỗ cao su trang trí 38*47 (Nút gỗ màu trắng) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Sản phẩm làm bằng gỗ lông mức: cây gãi lưng (10*5*50)cm hàng mới 100% sx tại việt nam (xk)
- Mã HS 44201000: Sản phẩm làm bằng gỗ lông mức: khung hình(40*5*40)cm hàng mới 100% sx tại việt nam (xk)
- Mã HS 44201000: Sản phẩm làm bằng gỗ lông mức: tượng cáo(12*5*40)cm hàng mới 100% sx tại việt nam (xk)
- Mã HS 44201000: Sản phẩm làm bằng gỗ lông mức: tượng cú (12*5*20)cm hàng mới 100% sx tại việt nam (xk)
- Mã HS 44201000: Sản phẩm làm bằng gỗ lông mức: tượng gấu (12*5*40)cm hàng mới 100% sx tại việt nam (xk)
- Mã HS 44201000: Sản phẩm làm bằng gỗ lông mức: tượng ông già noel (12*5*45)cm hàng mới 100% sx tại việt nam (xk)
- Mã HS 44201000: Sản phẩm làm bằng gỗ lông mức: tượng thỏ (12*5*40)cm hàng mới 100% sx tại việt nam (xk)
- Mã HS 44201000: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng gỗ muồng (gỗ vườn trồng): con dấu (đóng mộc) 7,5-9*7,5-9*10-12 cm, hàng mới 100% (hàng không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44201000: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng gỗ muồng (gỗ vườn trồng): hộp (200 cái) hủ (416 cái) khay (50 cái) 9-48*5-27*3-30 cm, hàng mới 100% (hàng không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44201000: Sản phẫm trang trí Noel bằng các loại gỗ vườn trồng: xoan đào, tràm, muồng, lồng mức, me tây, mít, sấu, hàng thủ công mỹ nghệ không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Tấm án gió B36 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Tấm MDF (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Tấm panel dùng để trang trí trong nhà tắm, kích thước: 917x670x60mm. Chất liệu: Ván dăm ép công nghiệp hiệu Vecoboard, không mã hiệu. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44201000: Tay cầm cửa bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 9 * 4 * 3cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Tay cầm cửa lớn bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 11 * 5 * 4cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Thùng án gió BKI46 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Thùng án gió KY60 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Thùng búp bê G37 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Thùng búp bê G39 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Thùng búp bê G43 (Ván MDF, làm bằng gỗ tạp) (xk)
- Mã HS 44201000: Thùng dùng đựng rác bằng gỗ tràm-ACACIA WASTE BASKET-1001- 02-DACACIA1001- Size 8.48" * 8.48" * 11.53"- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: TRÁI BÓNG BẰNG GỖ CAO SU (xk)
- Mã HS 44201000: Trang thờ bằng gỗ mít mới 100% (60cm X40cmX30cm, không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44201000: Tranh ghép gỗ chưng bàn: 40% gỗ công nghiệp (MDF), 30% gỗ tràm vườn trồng và 30% các loại gỗ vườn trồng khác (xoan đào, tràm, muồng, lồng mức), hàng thủ công mỹ nghệ không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Tranh ghép gỗ treo tường: 50% gỗ công nghiệp (MDF) và 50% các loại gỗ vườn trồng khác (xoan đào, tràm, muồng, lồng mức, me tây, mít, sấu), hàng thủ công mỹ nghệ không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Tranh treo tường 3D bằng gỗ cao su ghép, nội dung: hình ảnh các loại động vật, giỏ hoa, nàng tiên cá, hải đăng; không nhãn hiệu, kích thước: 20x20x6cm, nguồn gốc: cao su vườn, Hàng mới 100%, VNSX (xk)
- Mã HS 44201000: Treo trang trí hình cây thông bằng quế W12.6H17cm (Hàng mới 100%, Sản xuất từ nguyên liệu quế vườn trồng), không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44201000: Treo trang trí hình hoa tuyết bằng quế (Hàng mới 100%, Sản xuất từ nguyên liệu quế vườn trồng), không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44201000: Treo trang trí hình sao nổi có vỏ bằng quế D10cm (Hàng mới 100%, Sản xuất từ nguyên liệu quế vườn trồng), không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44201000: Treo trang trí hình thánh giá bằng quế W4.5H7.8cm (Hàng mới 100%, Sản xuất từ nguyên liệu quế vườn trồng), không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44201000: Treo trang trí hình Thánh gia thất trong hang đá hình trái tim bằng quế 82cm(Hàng mới 100%, Sản xuất từ nguyên liệu quế vườn trồng), không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44201000: Treo trang trí hình trái tim bằng quế 10x10cm (Hàng mới 100%, Sản xuất từ nguyên liệu quế vườn trồng), không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44201000: Treo trang trí hình trái tim bằng quế 5x5cm (Hàng mới 100%, Sản xuất từ nguyên liệu quế vườn trồng), không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44201000: Tượg người nhỏ PEZS dùng trang trí để bàn- được sx từ ván mdf, kích thước (17x15x45)cm (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng cá chép bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (85x22x22)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng cá ngựa nhỏ PEYH dùng trang trí để bàn- được sx từ gỗ thông, kích thước (14x12x47)cm (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng cá nhỏ PGCF dùng trang trí để bàn- được sx từ MDF, kích thước (29x17x38)cm (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng cây tùng bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (195x50x42)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng chim nhỏ PGAQ dùng trang trí để bàn- được sx từ gỗ thông, kích thước (8.5x8.5x51.5)cm (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng chim nhỏ PGBZ dùng trang trí để bàn- được sx từ gỗ thông, kích thước (13x13x51)cm (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng chúa bằng gỗ mít-The wooden statue of Jesus, kích thước: 215cm x 90cm x 48cm, tên khoa học gỗ mít(Artocarpus heterophyllus), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng chúa bằng gỗ tràm 105*84*22 không nhãn hiệu mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng chúa bằng gỗ tràm 168*68*50 không nhãn hiệu mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng cô gái nhỏ 6415 dùng trang trí để bàn- được sx từ gỗ thông, kích thước (26.5x24x31)cm (xk)
- Mã HS 44201000: TƯỢNG CON CÓC GỖ ÉP (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng con lợn bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (20x20x12)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng con lợn bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (50x28x35)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng con voi bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (100x80x60)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng con voi bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (30x30x28)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng con voi bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (40x40x28)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng con voi bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (55x50x30)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng con voi bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (70x65x35)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng con voi đứng trên cầu bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (70x35x20)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng di lặc bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (120x60x60)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng kỳ lân bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (60x50x45)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng La hán 30 bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 30 *20 * 14cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng mẫu/ (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng nhỏ 6419 hình con ngựa dùng trang trí để bàn- được sx từ gỗ thông, kích thước (25x18x38)cm (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng nhỏ người nửa thân trên PEZL dùng trang trí để bàn- được sx từ MDF, kích thước (26x16x36)cm (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng nhỏ PGBZ hình con chim dùng trang trí để bàn- được sx từ gỗ thông, kích thước (13x13x51)cm (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng Ông già cưỡi con hổ 45 bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 45 * 40 * 30cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng Ông già cưỡi con hổ 60 bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 60 * 50 * 40cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: TƯỢNG PHẬT BẰNG GỖ (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng phật di lạc bằng gỗ tràm 50*30*35 cm không nhãn hiệu mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: TƯỢNG PHẬT DI LẶC GỖ ÉP (xk)
- Mã HS 44201000: TƯỢNG PHẬT GỖ (xk)
- Mã HS 44201000: TƯỢNG PHẬT GỖ LOẠI LỚN (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng phật quan âm bằng gỗ tràm 90*30*40 cm không nhãn hiệu mới 100% (xk)
- Mã HS 44201000: TƯỢNG PHƯỚC LỘC THỌ BẰNG GỖ ÉP (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng quan công bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (100x45x25)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng quan công bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (120x60x30)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44201000: Tượng quan công bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (150x80x35)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44201000: TƯỢNG THIÊN CHÚA (CHẤT LIỆU GỖ MÍT) (xk)
- Mã HS 44201000: VT10108/ Tấm trang trí gỗ 6 x 6 x 0-1/2 inch (xk)
- Mã HS 44201000: Xương cho thú chơi làm bằng cành cây xoan đào 3x2.2cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44209010: 6281(4)e/ Bậc gỗ 348 x 220 x 230 mm (xk)
- Mã HS 44209010: 6804-5M(1)/ Bậc gỗ 380 x (325-485) x (250-530) mm (xk)
- Mã HS 44209010: 6812-12-120(GB)b/ Bâc gô 1200 x 350 x 135 mm (xk)
- Mã HS 44209010: 6812-12-60d/ Bậc gỗ 600 x 350 x 130 mm (xk)
- Mã HS 44209010: 6812-12-90c/ Bậc gỗ 900 x 350 x 130 mm (xk)
- Mã HS 44209010: 6812-31ARS-60-T28a/ Bậc gỗ 600 x 345 x 130 mm (xk)
- Mã HS 44209010: 6812-32-60/ Bậc gỗ 600 x 250 x 385 mm (xk)
- Mã HS 44209010: 6812-33-W64/ Bậc gỗ 640 x 350 x 230 mm (xk)
- Mã HS 44209010: 6812-33-W66/ Bậc gỗ 660 x 350 x 230 mm (xk)
- Mã HS 44209010: 6812-5RS-120-T28(GB)d/ Bậc gỗ 1200 x 350 x 132 mm (xk)
- Mã HS 44209010: 6812-5RS-45-T28(GB)e/ Bậc gỗ 450 x 350 x 130 mm (xk)
- Mã HS 44209010: 6812-5RS-60-T28N(GB)c/ Bậc gỗ 600 x 350 x 130 mm (xk)
- Mã HS 44209010: 6812-5RS-60-T28N(GB)d/ Bậc gỗ 600 x 350 x 130 mm (xk)
- Mã HS 44209010: 6812-5RS-90-T28(GB)e/ Bậc gỗ 900 x 350 x 130 mm (xk)
- Mã HS 44209010: 6812-5S-60f/ Bậc gỗ 600 x 350 x 130 mm (xk)
- Mã HS 44209010: 6812-5S-90(1)/ Bậc gỗ 900 x 350 x 130 mm (xk)
- Mã HS 44209010: Bảng sơn mài bằng gỗ MDF có hình con chim, dùng để trang trí, kích thước 100x60x3cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209010: Bình gỗ tràm tạp tận dụng 31x91 cm gỗ mua tại Việt Nam hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44209010: Bình gỗ tràm tạp tận dụng 33x93 cm gỗ mua tại Việt Nam hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44209010: Bộ 3 khối vuông hình mèo HK6 (Sản phẩm bằng gỗ beech NK (dẻ gai)). Hàng mới 100%, Việt Nam Sản xuất. (xk)
- Mã HS 44209010: Bộ bậc thang bằng ván ép và gỗ Birch (tên khoa học: BETULA) đã dán cạnh, sơn phủ và tạo hình hoàn chỉnh. Wooden stair. QC:(900x70-240x9-36) mm. 1 bộ gồm: 14 bậc. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209010: Đáy Lót Ly KT (12.7x 12.7x 4) cm. (Đáy Lót Ly thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý nhiệt, làm bằng gỗ cao su rừng trồng thanh lý), Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209010: Đồ cắt băng keo HK3 (Sản phẩm bằng gỗ beech NK (dẻ gai)). Hàng mới 100%, Việt Nam Sản xuất. (xk)
- Mã HS 44209010: Đồ chặn sách HK5 (Sản phẩm bằng gỗ beech NK (dẻ gai)). Hàng mới 100%, Việt Nam Sản xuất. (xk)
- Mã HS 44209010: Đồ đỡ vật dụng hình thỏ MZ2 (Sản phẩm bằng gỗ beech (dẻ gai) NK). Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44209010: Đồ đựng vật dụng 2 pcs HK7 (Sản phẩm bằng gỗ beech NK (dẻ gai)). Hàng mới 100%, Việt Nam Sản xuất. (xk)
- Mã HS 44209010: Đồ đựng vật dụng 2 pcs MZ11-1 (Sản phẩm bằng gỗ oak NK (sồi)). Hàng mới 100%, Việt Nam Sản xuất. (xk)
- Mã HS 44209010: Đồ đựng vật dụng HK1 (Sản phẩm bằng gỗ beech NK (dẻ gai)). Hàng mới 100%, Việt Nam Sản xuất. (xk)
- Mã HS 44209010: Đồ đựng viết HK4 (Sản phẩm bằng gỗ beech NK (dẻ gai)). Hàng mới 100%, Việt Nam Sản xuất. (xk)
- Mã HS 44209010: Đồ gắn gương HK2 (Sản phẩm bằng gỗ beech NK (dẻ gai)). Hàng mới 100%, Việt Nam Sản xuất. (xk)
- Mã HS 44209010: Đồ gỗ mỹ nghệ: Đôn cảnh hình gốc cây bằng gỗ hương (Pterocarpus macrocarpus), hàng mới 100 %, KT (25x30x50)cm, (60x35x35)cm (xk)
- Mã HS 44209010: Giá để mũ KT (65x 44x 9) cm. (Giá để mũ thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý nhiệt, làm bằng gỗ cao su rừng trồng thanh lý), Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209010: Giá đỡ vật dụng bằng gỗ oak (sồi) NK, quy cách: (14x185x306)mm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44209010: HKDT/ Hộp khay gỗ dán vải lưới đã thêu (15x 24) cm, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209010: Hộp gỗ cao su tạp tận dụng 36x18x10 cm gỗ mua tại Việt Nam hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44209010: Hộp gỗ cao su tạp tận dụng 53x29/45x24/37x18x24x21/10 cm bộ 3 gỗ mua tại Việt Nam hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44209010: Hộp gỗ cao su tạp tận dụng 54x26/43x20H21/18 cm bộ 2 gỗ mua tại Việt Nam hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44209010: Hộp gỗ cao su tạp tận dụng 54x26/43x20x21/18 cm bộ 2 gỗ mua tại Việt Nam hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44209010: Hộp gỗ cao su tạp tận dụng 55x27/46x22H21/17 cm bộ 2 gỗ mua tại Việt Nam hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44209010: Hộp gỗ tràm tạp tận dụng 43x20x19 cm gỗ mua tại Việt Nam hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44209010: Hộp gỗ tràm tạp tận dụng 54x26x22 cm gỗ mua tại Việt Nam hàng made in Việt Nam mới 100% (không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44209010: KỆ LÀM BẰNG GÕ TEAK (EXPANDABLE TEAK TUB TRAY 50.8X16X4CM) (xk)
- Mã HS 44209090: 003998M.01/ Hộp trang sức sơn mài, cốt gỗ công nghiệp MDF, kt 259X104X88 mm, có dán da, màu cam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: 038574/ 038574- Hộp cáp- Làm bằng ván dăm- (390*190*350) MM (xk)
- Mã HS 44209090: 063751/ 063751- Hộp cáp- Làm bằng ván dăm- (390*190*350) MM (xk)
- Mã HS 44209090: 1100-842BD/ Khay gỗ 31-1/2 x 20-1/2 x 5 inch (xk)
- Mã HS 44209090: 1102-062/ Hộp gỗ 16-3/4 x 12-3/4 x 24 inch (xk)
- Mã HS 44209090: 1102-157/ Hộp gỗ 16-3/4 x 12-3/4 x 24 inch (xk)
- Mã HS 44209090: 13KA0652/ Hộp kinh HK 5.2N 230 x 170 x 55mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe..., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: 13KA0664/ Hộp kinh HK 5.2N 230 x 170 x 55mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe..., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: 13KA0665/ Hộp kinhHK 5.2H 230 x 170 x 55mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe..., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: 13KA0666/ Hộp kinhHK 5.5N 305 x 255 x 55mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe..., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: 13KA0683/ Hộp kinh HK 5.2N 230 x 170 x 55mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe..., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: 13KA0684/ Hộp kinh HKWO.09N 175 x 140 x 80mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe..., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: 13KA0685/ Hộp kinh HKWO.10N 230 x 183 x 90mm bằng gỗ Thông, Ash, Căm xe..., MDF, ván ép có nguồn gốc nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: 17-00422-035 Hộp đựng tiền bằng ván MDF dán Verneer SIZE: 230 X 306 X 121 MM (xk)
- Mã HS 44209090: 17-00422-039 Hộp đựng tiền xu 8 lỗ bằng ván MDF dán Verneer SIZE: 120 X 297 X 53 MM (xk)
- Mã HS 44209090: 1920-2948500000-JUN/ Hộp đựng nệm bằng gỗ bạch đàn TROEJBORG CUSHION BOX (1276x420x434) mm (xk)
- Mã HS 44209090: 20COB3060101/ Kệ zik zak(W590 x D234 x H295)mm (xk)
- Mã HS 44209090: 20COB3535101/ KỆ ZIC ZAC NHỎ(W360 x D234 x H360)mm (xk)
- Mã HS 44209090: 20COB3555101/ KỆ CHỮ L(W540 x D234 x H360)mm (xk)
- Mã HS 44209090: 20PSR3075101/ Tủ thuốc gia đình(W752 x D271 x H291)mm (xk)
- Mã HS 44209090: 313015M.01/ Khay chữ nhật sơn mài vẽ tay, cốt gỗ công nghiệp MDF, kt 323X363x33, có dán da, màu xanh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: 313015M.02/ Khay chữ nhật sơn mài vẽ tay, cốt gỗ công nghiệp MDF, kt 323X363x33,có dán da, màu xanh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: 313015M.03/ Khay chữ nhật sơn mài vẽ tay, cốt gỗ công nghiệp MDF, kt 323X363x33, có dán da, màu vàng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: 313016M.01/ Khay chữ nhật sơn mài vẽ tay, cốt gỗ công nghiệp MDF, kt 323X363x33, có dán da, màu cam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: 313016M.02/ Khay chữ nhật sơn mài vẽ tay, cốt gỗ công nghiệp MDF, kt 323X363x33, có dán da, màu xanh thẫm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: 313016M.03/ Khay chữ nhật sơn mài vẽ tay, cốt gỗ công nghiệp MDF, kt 323X363x33, có dán da, màu vàng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: 313017M.01/ Đầu ngựa sơn mài, cốt gỗ công nghiệp MDF, kt D 100x164 mm, có dán đáy da, màu đỏ đất, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: 313017M.02/ Đầu ngựa sơn mài, cốt gỗ công nghiệp MDF, kt D 100x164 mm, có dán đáy da, màu tím ửng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: 313017M.03/ Đầu ngựa sơn mài, cốt gỗ công nghiệp MDF, kt D 100x164 mm, có dán đáy da, màu xanh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: 313020M.01/ Hộp trà tròn sơn mài, cốt gỗ công nghiệp MDF, kt D 100x143 mm, có dán da/ Màu đỏ trắng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: 313020M.02/ Hộp trà tròn sơn mài, cốt gỗ công nghiệp MDF, kt D 100x143 mm, có dán da/ Màu đỏ trắng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: 313020M.03/ Hộp trà tròn sơn mài, cốt gỗ công nghiệp MDF, kt D 100x143 mm, có dán da/ Màu đỏ trắng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: 313054M.01/ Hộp để nhẫn sơn mài, cốt gỗ công nghiệp MDF, kt 149X104X70 mm, có dán da, màu cam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: 313055M.01/ Hộp để vòng sơn mài, cốt gỗ công nghiệp MDF, kt 259X104X88 mm, có dán da, màu cam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: AL11011/ Khay gỗ 11-1/2 x 11-1/2 x 30 inch (xk)
- Mã HS 44209090: AL11011-FML/ Khay gỗ 11-1/2 x 11-1/2 x 30 inch (xk)
- Mã HS 44209090: AL11033/ Hộp gỗ 17 x 15-3/4 x 28 inch (xk)
- Mã HS 44209090: AL11088-FML/ Hộp gỗ 17 x 15-3/4 x 28 inch (xk)
- Mã HS 44209090: AL11089/ Hộp gỗ 12-3/4 x 12-3/4 x 25-1/2 inch (xk)
- Mã HS 44209090: AL11089-FML/ Hộp gỗ 12-3/4 x 12-3/4 x 25-1/2 inch (xk)
- Mã HS 44209090: Bậc đỡ lên xuống, hiệu FUKUDA SG-S4530 BR H(300x490x150) mm-SP mới 100% bằng gỗ cao su vườn trồng (xk)
- Mã HS 44209090: Bậc đỡ lên xuống, hiệu FUKUDA SG-S6030 BR H(600x300x130) mm-SP mới 100% bằng gỗ cao su vườn trồng (xk)
- Mã HS 44209090: Bậc đỡ lên xuống, hiệu FUKUDA SG-S9030 BRH(900x300x130) mm-SP mới 100% bằng gỗ cao su vườn trồng (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị 0701(11.5*7.5*17.5)cm Gỗ Tràm(Melaleuca leucdendron) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị 0712(12*8*17)cm Gỗ Sồi(WHITE OAK) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị 0755(11*8*18)cm Gỗ Chiêu Liêu(Terminalia alata) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị 0912(13*8*21)cm Gỗ Sồi(WHITE OAK) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị 1005(17*9.5*23)cm Gỗ Hương Umbila(pterocarpus angolensis) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị 1011(17*8*22.5)cm Gỗ Tràm(Melaleuca leucdendron) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị 1035(17*9.5*23)cm Gỗ Tràm(Melaleuca leucdendron) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị 1205(20.5*10*28)cm Gỗ Hương Umbila(pterocarpus angolensis) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị 1235(20.5*10*28)cm Gỗ Tràm(Melaleuca leucdendron) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị A bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 51 * 37 * 23cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị B bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 50 * 34 * 23cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị B002(11*6*19)cm Gỗ Tràm(Melaleuca leucdendron) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị bàn thờ 10 bộ/thùng bằng ván ép kích thước 30cm x 40cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 43 * 20 * 33cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị mùn đen lớn bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 25*10*4cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị và khung kính 0701(16.5*11.5*23.5)cm Gỗ Tràm(Melaleuca leucdendron) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị và khung kính 0712(16.5*13.5*23)cm Gỗ Sồi(WHITE OAK) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị và khung kính 0715(16.5*13.5*23)cm Gỗ Sồi(WHITE OAK) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị và khung kính 0755(16.5*13.5*23)cm Gỗ Chiêu Liêu(Terminalia alata) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị và khung kính 0909(19*17*28)cm Gỗ Hương Umbila(pterocarpus angolensis) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị và khung kính 0915(19*17*28)cm Gỗ Sồi(WHITE OAK) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị và khung kính 0932(19*17*28)cm Gỗ Tràm(Melaleuca leucdendron) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị và khung kính 1001(23*18*30)cm Gỗ Hương Umbila(pterocarpus angolensis) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị và khung kính 1005(23*18*30)cm Gỗ Hương Umbila(pterocarpus angolensis) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị và khung kính 1009(23*18*30)cm Gỗ Hương Umbila(pterocarpus angolensis) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị và khung kính 1035(23*18*30)cm Gỗ Tràm(Melaleuca leucdendron) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị và khung kính 1055(23*18*30)cm Gỗ Chiêu Liêu(Terminalia alata) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị và khung kính 1205(28.5*19*36.5)cm Gỗ Hương Umbila(pterocarpus angolensis) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị và khung kính 1215(28.5*19*36.5)cm Gỗ Sồi(WHITE OAK) (xk)
- Mã HS 44209090: Bài vị và khung kính 1235(28.5*19*36.5)cm Gỗ Tràm(Melaleuca leucdendron) (xk)
- Mã HS 44209090: Bàn thờ không bảng điện 2 cái/thùng bằng ván ép kích thước 30cm x 40cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44209090: Bàn thờ không bảng điện 4 cái/thùng bằng ván ép kích thước 30cm x 40cm. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44209090: BẢNG GHÉP GỔ (xk)
- Mã HS 44209090: Bảng hiệu bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 210 * 30 * 10cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Bảng mẫu màu trang trí bằng ván MDF (Hàng mẫu)- size (8x8x0.5cm), nhãn hiệu WOAC, Hàng mới 100%, SX Việt Nam (xk)
- Mã HS 44209090: BÁT BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: BÁT GỐ LÀM BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: BÁT GỖ LÀM BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Bát gỗ tần bì, tên KH:Fraxinus spp. Hàng không thuộc danh mục CITES (kích thước D30xH10 cm). (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý). Mã ST C5429. Màu tự nhiên. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: BÁT LÀM BẰNG DỪA MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: BÁT LÀM BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: BÁT LÀM GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: BÁT LÀM TỪ DỪA MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Bát sơn mài cốt dừa, code VI1-20-446, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Bát sơn mài cốt dừa, code VI1-20-447, size: 13 x 5 cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: bát sơn mài cốt dừa, code: 31566, size: 13xH5cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: bát sơn mài cốt dừa, code: 35342, size: 29,5xH4cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Bát sơn mài cốt dừa, code: VI1-80-136, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Bát sơn mài cốt dừa, code: VI1-80-143, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Bát sơn mài cốt dừa, code: VI1-80-147, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Bộ 4 dụng cụ treo khăn nhà tắm, Size: 465x165x78mm., bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44209090: Bộ chén thờ cúng bộ 5 bằng gỗ tràm (6x5x4)cm (không nhãn hiệu). Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44209090: Bộ chén thờ cúng bộ 7 bằng gỗ tràm (6x5x4)cm (không nhãn hiệu). Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44209090: Bộ chén thờ cúng bộ 8 bằng gỗ tràm ((6x5x4)cm (không nhãn hiệu). Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 44209090: Bộ chung và đũa (7 cái/bộ) làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Bộ hộp cờ Mdf kết hợp nhựa, đồng (brass) (Có logo "AERIN" trên sản phẩm), Shipping mark: Backgammon Set, (kt: 0.544x0.336x0.08) m, nhãn hiệu "AERIN", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Bộ khung quây sau lưng tài xế bằng ván MMR (ván MDF), kích thước quây tài xế: 990x1185x650mm và kích thước ốp tủ lạnh: 680x760x505mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Bộ ốp gỗ khung cửa bằng ván MMR (ván MDF), kích thước: 980x300mm/ 1090x300mm/ 860x180mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: BỘ XẾP HÌNH BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: BQ-131B/ BQ-131B- Hộp vuông- Làm bằng ván dăm và ván mdf- (310*300*400) MM (xk)
- Mã HS 44209090: BQ-131DB/ BQ-131DB- Hộp vuông- Làm bằng ván dăm và ván mdf- (310*300*400) MM (xk)
- Mã HS 44209090: BQ-131DG/ BQ-131DG- Hộp vuông- Làm bằng ván dăm và ván mdf- (310*300*400) MM (xk)
- Mã HS 44209090: BQ-131G/ BQ-131G- Hộp vuông- Làm bằng ván dăm và ván mdf- (310*300*400) MM (xk)
- Mã HS 44209090: Cái massage (gỗ nhãn trong nước, tên khoa học: Euphoria longana lamk) (xk)
- Mã HS 44209090: Cây gõ chuông 10 x 100mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Cây thông hình chóp- D11 H45.5cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Cây thông hình chóp- D12.3 H60.5cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Cây thông hình chóp- D9.5 H30.5cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Cây thông trang trí- 10.3x9 H31.3cm- Màu xanh, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Cây thông trang trí 2 tầng- 17.2x15 H25 cm- Màu xanh, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Chân đèn 105 x 120mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Chân đèn 60 x 100mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Chân đèn 75 x 110mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Chén- D11.8 H7cm- Màu tự nhiên, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng gỗ cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đế cây gõ chuông 45 x 75 x 45mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đế chuông 90 x 90 x 40mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đế chuông 90 x 90 x 75mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đế chuông lục giác 135 x 50mm làm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44209090: Đế chuông lục giác 60 x 60 x 20mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đế chuông lục giác 75 x 75 x 20mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đế chuông lục giác 90 x 40mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đế chuông lục giác 90 x 40mm làm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44209090: Đế để dĩa làm bằng gỗ cao su, MR-065-11" (280 x 200 x 22 mm), không hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đế để dĩa làm bằng gỗ cao su, MR-065-12" (305 x 215 x 22 mm), không hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đế để dĩa làm bằng gỗ cao su, MR-065-13" (330 x 230 x 22 mm), không hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đế để dĩa làm bằng gỗ cao su, MR-065-14" (357 x 240 x 22 mm), không hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đế để dĩa làm bằng gỗ cao su, MR-065-15" (382 x 250 x 22 mm), không hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đế để dĩa làm bằng gỗ cao su, MR-065-4" (100 x 95 x 22 mm), không hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đế để dĩa làm bằng gỗ cao su, MR-065-5" (130 x 105 x 22 mm), không hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đế để dĩa làm bằng gỗ cao su, MR-065-6" (155 x 120 x 22 mm), không hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đế để dĩa làm bằng gỗ cao su, MR-065-8" (210 x 150 x 22 mm), không hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đế để khăn giấy nhà bếp (C674)- 16x11.5x3.5cm- Làm bằng gỗ thông nhập khẩu (Mua lại trong nước)- Hàng mới 100% (Không nhãn hiệu)- Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44209090: Đế đèn cầy 45 x 40mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đế đèn cầy 48 x 48 x 32mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đế đèn cầy 54 x 40mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đế đèn cầy 63 x 63 x 40mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đế đèn cầy 65 x 60mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đế đồng hồ để bàn Mdf kết hợp nhựa (có logo "AERIN" trên sản phẩm), Shipping mark: Desk Clock, Cream, (kt: 0.089x0.089x0.035) m, nhãn hiệu "AERIN", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đế nến Mdf kết hợp nhựa, bộ 2 cái (Shipping mark: Tumbler Base), (kt: 0.085x0.085x) m, nhãn hiệu "MADE GOODS", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đế Tượng Phật 140 x 140 x 85mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đế Tượng Phật 140 x 140 x 85mm làm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44209090: Đế Tượng Phật 150 x 120 x 50mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đế Tượng Phật 200 x 400 x 20mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đế Tượng Phật 400 x 300 x 30mm làm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44209090: Đế Tượng Phật 520 x 440 x 20mm làm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44209090: Đế Tượng Phật 77 x 80 x 30mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đế Tượng Phật 90 x 95mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đĩa chân hạc 105 x 110mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đĩa chân hạc 135 x 140mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đĩa chân hạc 75 x 80mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đĩa chân hạc 90 x 95mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình cá hồi (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình cá hồi móc tai (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình cá ito (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình cá ito móc tai (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình cá oyorokoma móc tai (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình cá yamame móc tai (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình cáo (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình cạp cạp bò (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình cạp cạp chim (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình chuộc 15 (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình cú 1 mặt (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình cú hoa văn (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình cú trắng (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình gãi lưng gấu (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình gấu 40 (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình gấu 45 (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình gấu 80 (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình gấu cặp M (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình gấu cặp S (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình khung hình kotan 2 con (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình kiếm gỗ (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình Kotan 1 con (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình kotan 10 (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình kotan 15 (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình kotan gốc cây (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình kotan lá (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình kotan m (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình kotan s (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình lá sen cập s (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình móc câu (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình nai (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình okojo (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình tam tam cập m (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình tam tam cập s (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình tam tam gắn nam chăm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình tung hứng (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình tượng 40 (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình tượng cú (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình vòng cú đảo nho (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình vòng cú đảo nho 2 con (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình vòng Kotan hoa đỏ (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình vòng kotan lá quả (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình vòng kotan nana (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình vòng kotan nana m (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình vòng kotan nana s (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình vòng Kotan nho (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình vòng mago 3 con (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình vòng moc trên dưới (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình xõa giày beech (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hình xõa giày kotan (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hìnhcá hồi (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hìnhgấu 35 (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ chơi bằng gỗ hìnhkhung hình cú trắng (xk)
- Mã HS 44209090: ĐỒ CHƠI TRẺ EM BẰNG GỔ (xk)
- Mã HS 44209090: ĐỒ GỖ HÌNH CÂY LÁ DÙNG ĐỂ TRANG TRÍ BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ DÙNG ĐỂ TRANG TRÍ, KÍCH THƯỚC 10cm x 22cm x 37cm. làm bằng gỗ gõ đỏ. nguồn gốc nhập khẩu, không nhãn hiệu. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: ĐÒ GỖ MỸ NGHỆ DÙNG ĐỂ TRANG TRÍ, KÍCH THƯỚC 12cm x 24cm x 54cm. làm bằng gỗ gõ đỏ nguồn gốc nhập khẩu, không nhãn hiệu. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ DÙNG ĐỂ TRANG TRÍ, KÍCH THƯỚC 35cm x 55cm x 90cm. làm bằng gỗ gõ đỏ nguồn gốc nhập khẩu, không nhãn hiệu. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ DÙNG ĐỂ TRANG TRÍ, KÍCH THƯỚC 9cm x 55cm x 90cm. làm bằng ghỗ gõ đỏ, nguồn gốc nhập khẩu, không nhãn hiệu. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ gỗ mỹ nghệ: Chiếu hạt bằng gỗ hương (Pterocarpus macrocarpus), hàng mới 100% KT (180x200)cm, (70x120)cm, (45x45)cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ gỗ mỹ nghệ: Đồ gỗ mỹ nghệ mi ni (gồm đón gót giày, đũa, bí) bằng gỗ hương (Pterocarpus macrocarpus), hàng mới 100%, KT (50x2x1)cm, phi (16x19)cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ gỗ mỹ nghệ: Đồ gỗ mỹ nghệ mi ni (gồm hộp tăm, hộp chè, đĩa cảnh, hộp trang sức, hũ, mát xoa) bằng gỗ hương (Pterocarpus macrocarpus), hàng mới 100% KT(35x45x4)cm, (20x10x5)cm, phi(35)cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ gỗ mỹ nghệ: Đồ gỗ mỹ nghệ mi ni (gồm ống bút,hộp giấy,tay lữ) bằng gỗ hương (Pterocarpus macrocarpus), hàng mới 100%, KT phi(18x12)cm, phi(25x2x12)cm, (45x2x3)cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ gỗ mỹ nghệ: Đồ gỗ mỹ nghệ mi ni (gồm ống bút,hộp giấy,tay lữ) bằng gỗ hương (Pterocarpus macrocarpus), hàng mới 100%,KTphi(18x12)cm,phi(25x2x12)cm,(45x2x3)cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ gỗ mỹ nghệ: Đôn cảnh hình gốc cây bằng gỗ hương (Pterocarpus macrocarpus), hàng mới 100 %, KT (25x30x50)cm, (60x35x35)cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ gỗ mỹ nghệ: Khay trà bằng gỗ hương (Pterocarpus macrocarpus), hàng mới 100%, KT(80x50x8)cm, (60x90x7)cm, (60x40x5)cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ gỗ mỹ nghệ: Tranh khắc gỗ bằng gỗ hương, tranh tứ quý, tranh tứ linh (Pterocarpus macrocarpus), hàng mới 100 % KT (120x15x2,5)cm, (80x60x3)cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ gỗ thủ công mỹ nghệ:Cọ lưng, mát xa chân gỗ hương(pterocarpus macrocarpus): Kích thước (40x20x3)cm; mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ gỗ thủ công mỹ nghệ:Khay trà gỗ hương(pterocarpus macrocarpus): Kích thước (60x40x3)cm;mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ mỹ nghệ bằng gỗ MDF Pvc Bando Kg.mpvc3 không nhãn hiệu hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng dừa COCONUT HANDICRAFT, hàng mới 100%/ VN,muỗng,vá,đũa,tô hoaVN,đóng thùng carton 20kg/thùng. (xk)
- Mã HS 44209090: ĐỒ TRANG TRÍ HÌNH CÂY LÁ BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: ĐỒ TRANG TRÍ HÌNH CÂY LÀ BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ trang trí hình chó con DK nằm mới 100% bằng gỗ sồi trắng, gỗ thích (White oak/ Quercus alba, maple/ Acer rubrum) sản xuất tại Việt Nam, gỗ nhập khẩu- Kích thước: 7.4*5.2*6 cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ trang trí hình chó nhỏ GF mới 100% bằng gỗ sồi trắng, gỗ thích (White oak/ Quercus alba, maple/ Acer rubrum), sản xuất tại việt nam,gỗ nhập khẩu- Kích thước: 6,4*6,4*11,4 cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ trang trí hình chó trung GF mới 100% bằng gỗ sồi trắng, gỗ thích (White oak/ Quercus alba, maple/ Acer rubrum), sản xuất tại việt nam,gỗ nhập khẩu- Kích thước: 7,9*7,9*17,9 cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ trang trí hình con mèo DK mới 100% bằng gỗ sồi trắng (White oak/ Quercus alba) sản xuất tại Việt Nam, gỗ nhập khẩu- Kích thước: 9.6*6*16.3cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ trang trí hình cú lớn GF mới 100% bằng gỗ sồi trắng, gỗ thích (White oak/ Quercus alba, maple/ Acer rubrum), sản xuất tại việt nam,gỗ nhập khẩu- Kích thước: 9,4*9,4*12,4 cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ trang trí hình cú nhỏ GF mới 100% bằng gỗ sồi trắng, gỗ thích (White oak/ Quercus alba, maple/ Acer rubrum), sản xuất tại việt nam,gỗ nhập khẩu- Kích thước: 6,4*6,4*8 cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ trang trí hình đĩa con ếch mới 100% bằng bằng gỗ dẻ gai, gỗ óc chó (Beech/ Fagus sylvatica, walnut/ Juglans Nigra) sản xuất tại Việt Nam, gỗ nhập khẩu- Kích thước: 14*14*8.5 cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ trang trí hình mèo con DK đứng mới 100% bằng gỗ sồi trắng (White oak/ Quercus alba) sản xuất tại Việt Nam, gỗ nhập khẩu- Kích thước: 6*6*10 cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ trang trí hình mèo con DK nằm mới 100% bằng gỗ sồi trắng (White oak/ Quercus alba) sản xuất tại Việt Nam, gỗ nhập khẩu- Kích thước: 9.5*4.5*5.5 cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ trang trí hình mèo con DK nằm mới 100% bằng gỗ sồi trắng, gỗ thích (White oak/ Quercus alba, maple/ Acer rubrum) sản xuất tại Việt Nam, gỗ nhập khẩu- Kích thước: 9.5*4.5*5.5 cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ trang trí hình mèo trung GF mới 100% bằng gỗ dẻ gai (Beech/ Fagus sylvatica), sản xuất tại việt nam,gỗ nhập khẩu- Kích thước: 6,4*6,4*16,5 cm (xk)
- Mã HS 44209090: Đồ trang trí hình nhím GF mới 100% bằng gỗ sồi trắng, gỗ thích (White oak/ Quercus alba), sản xuất tại việt nam,gỗ nhập khẩu- Kích thước: 8*8*8 cm (xk)
- Mã HS 44209090: ĐỒNG HỒ TRANG TRÍ BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Đót giầy bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (78x3x2,5)cm+-1cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44209090: DRAWER 3D/ tủ 3 ngăn mdf nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: DRAWER 4D/ tủ 4 ngăn mdf nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: DRAWER-2D/ tủ mini 2 ngăn mdf nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: F0039/ 2020[00-MI00043KK-A] CHÂN ĐÈN GỖ OAK (xk)
- Mã HS 44209090: F0141/ 2020[00-MI00038KK-A] CHÂN ĐÈN GỖ OAK (xk)
- Mã HS 44209090: F0410/ 2020[00-MI01703KK-A] CHÂN ĐÈN GỖ OAK (xk)
- Mã HS 44209090: F0471/ 2020[00-MI00033CH-A] CHÂN ĐÈN GỖ CHERRY (xk)
- Mã HS 44209090: F0495/ 2020[00-MI00058KK-A] CHÂN ĐÈN GỖ OAK (xk)
- Mã HS 44209090: FLISAT00/ Móc treo (xk)
- Mã HS 44209090: FR0087/ Hộp vuông ARC-QBSH (WH, NA, BR)- Làm bằng ván dăm và ván mdf- (340*290*340) MM (xk)
- Mã HS 44209090: FR0603/ ST-101NA- Hộp Vuông- Làm bằng ván dăm và mdf- (415*300*300) MM (xk)
- Mã HS 44209090: FR0604/ ST-101D- Hộp Vuông 1 Cửa- Làm bằng ván dăm và mdf- (415*300*300) MM (xk)
- Mã HS 44209090: FR19-005/ F18CB (WH, NA, DB)- Hộp vuông- Làm bằng ván dăm và mdf- (350*290*354) MM (xk)
- Mã HS 44209090: FR19-006/ F18CD (WH, NA, DB)- Hộp vuông có cửa- Làm bằng ván dăm và mdf- (350*290*354) MM (xk)
- Mã HS 44209090: Ghế trang trí (CG-816)- (11.5x11.5x17cm)- Làm bằng gỗ thông nhập khẩu (Mua lại trong nước)- Hàng mới 100% (Không nhãn hiệu)- Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44209090: Ghế trang trí (CG-817)- (22x13x85cm)- Làm bằng gỗ thông nhập khẩu (Mua lại trong nước)- Hàng mới 100% (Không nhãn hiệu)- Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44209090: Giá để dĩa bằng gỗ cao su (WOODEN RACK (350 x 140 x 100 mm)) (Hàng mới sx, mới 100%) (xk)
- Mã HS 44209090: Giá đỡ trang trí (C192)- 21.5x16x21.5cm- Làm bằng gỗ thông nhập khẩu (Mua lại trong nước)- Hàng mới 100% (Không nhãn hiệu)- Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44209090: Giá đỡ trang trí (C193)- 9x8x18.5cm- Làm bằng gỗ thông nhập khẩu (Mua lại trong nước)- Hàng mới 100% (Không nhãn hiệu)- Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44209090: Giá đỡ trang trí (C195)- 21.5x15x21.5cm- Làm bằng gỗ thông nhập khẩu (Mua lại trong nước)- Hàng mới 100% (Không nhãn hiệu)- Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44209090: Giá kinh 105 x 105 x 110mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Giá kinh 120 x 120 x 125mmlàm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Giá kinh 150 x 150 x 155mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Giá kinh 80 x 70 x 105mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Giá kinh 90 x 90 x 100mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Giá treo tường (672x242x19 (mm) làm từ gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44209090: Giá treo tường (682x270x19 (mm) AP CN làm từ gỗ keo rừng trồng/ VN (xk)
- Mã HS 44209090: Giá treo tường (682x270x19 (mm) làm từ gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44209090: Giá treo tường (682x270x19 (mm) làm từ gỗ keo rừng trồng/ VN (xk)
- Mã HS 44209090: Giá treo tường AP CN (682x270x19 (mm) làm từ gỗ keo rừng trồng/ VN (xk)
- Mã HS 44209090: Giá treo tường RU (682x270x19 (mm) làm từ gỗ keo rừng trồng/ VN (xk)
- Mã HS 44209090: Giá treo xâu chuổi 60 x 40 x 180mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Giá treo xâu chuổi 73 x 40 x 220mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Giá vẽ làm bằng gỗ cao su (Rubber Tree Easel Stand) kt: 4.5inx5.5inx7.3in, có nguồn gốc rừng trồng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Giá vẽ làm bằng gỗ cao su (Rubber Tree Easel Stand) kt: 5.1inx8.3inx9.6in, có nguồn gốc rừng trồng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Gỗ thanh đã qua xử lý 800*75*65mm (xk)
- Mã HS 44209090: GỖ THÀNH PHẨM &HỘP NHANG GỖ THÀNH PHẨM. RỖNG (KHÔNG NHANG) (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng rào trang trí trong nhà bếp (CG-140)- Làm bằng gỗ thông nhập khẩu (Mua lại trong nước)- Hàng mới 100% (Không nhãn hiệu)- Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ lằm bằng gỗ tạp (Gồm: gỗ cao su,gổ thông, gỗ bạch đàn). Tên hàng: Hộp đựng nữ trang. Hàng không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ lằm bằng gỗ tạp (Gồm: gỗ cao su,gổ thông, gỗ bạch đàn). Tên hàng: Tranh ghép gỗ. Hàng không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ lằm bằng gỗ tạp (Gồm: gỗ cao su,gổ thông, gỗ bạch đàn). Tên hàng: Xe oto. Hàng không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ. Hộp trang sức sơn mài bằng gỗ tràm vườn trồng. Hàng mới 100% sản xuất tại VN (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ. máy bay bằng gỗ tràm vườn trồng. Hàng mới 100% sản xuất tại VN (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ. Mô hình bằng gỗ tràm vườn trồng (xe container,máy cày,xe lửa,xe hơi,moto). Hàng mới 100% sản xuất tại VN (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ. Tranh ghép gỗ bằng gỗ tràm vườn trồng. Hàng mới 100% sản xuất tại VN (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ. xe tăng bằng gỗ tràm vườn trồng. Hàng mới 100% sản xuất tại VN (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền 12 APOSTLES bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 50L x 18W x 48Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền 12 APOSTOLOV bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 78L x 26W x 73Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền ADMIRAL KUZNETSOV bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 103L x 36W x 33Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền APL 70cm bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 70L x 9W x 20Hcm,hiệu:Wooden Model Boat. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền BELEM bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 70L x 13W x 65Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền BLACK PEARL (RED WOOD DECK) bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 40L x 11W x 45Hcm,hiệu:Wooden Model Boat. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền BLACK PEARL (RED WOOD DECK) bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 76L x 17W x 72Hcm,hiệu:Wooden Model Boat. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền BLACK PEARL bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 40L x 11W x 45Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền BLACK PEARL bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 67L x 17W x 66Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền BLACK PEARL bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 76L x 17W x 72Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền BLACKBEARD'S PIRATE SHIP bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 220L x 47W x 187Hcm,hiệu:Wooden Model Boat. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền CHINESE JUNK DARK WOOD bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 70L x 18W x 62Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền CHRIS CRAFT DELUXE RUNABOUT 1942 bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 85L x 25W x 29Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền CHRIS CRAFT SEA SKIFF bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 67L x 23W x 23Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền CHRIS CRAFT TRIPLE COCKPIT bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 81L x 23W x 23Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền CHRISTIAN RADICH bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 80L x 17W x 68Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền DISPLAY CASE FOR SHIPS WITH PLEXIGLASS bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 110L x 40W x 90Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền DISPLAY CASE FOR SPEEDBOATS WITH PLEXIGLASS bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 95L x 35W x 38Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền DISPLAY CASE FOR SUNSEEKER WITH PLEXIGLASS bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 95L x 35W x 45Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền DISPLAY CASE FOR WAR SHIPS bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 115L x 24W x 45Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền DIXIE 11 bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 98L x 15W x 19Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền EMMA MAERSK WITH LIGHT bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 105L x 15W x 26Hcm,hiệu:Wooden Model Boat. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền ENDEAVOUR PAINTED 60CM bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 60L x 11W x 78Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền EVITA OIL TANKER bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 113L x 20W x 29Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền FERRARI F430 bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 71L x 21W x 18Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền FERRARI HYDROPLANE STAIN FINISHED bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 50L x 26W x 14Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền GOTO PREDESTINATSIA bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 94L x 30W x 74Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền HM BARK ENDEAVOUR bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 76L x 18W x 78Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền HM ROYAL YACHT BRITANNIA bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 73L x 11W x 32Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền HMAS BRISBANE D41 DESTROYER bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 90L x 12W x 39Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền HMAS SYDNEY II CRUISER bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 100L x 12W x 31Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền INGERMANLAND bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 50L x 19W x 48Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền INGERMANLAND bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 78L x 26W x 73Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền KRUSENSTERN bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 92L x 21W x 51Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền MANHATTAN SUNSEEKER 60 bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 88L x 23W x 36Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền OYSTER 72 bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 110L x 33W x 165Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền POLTAVA bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 78L x 26W x 73Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền PRINCESS 56 FLYBRIDGE bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 89L x 24W x 41Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền PRINCESS 60 bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 89L x 23W x 40Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền PS WAVERLEY bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 80L x 17W x 28Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền PYOTR VELIKIY bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 100L x 14W x 33Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RIVA AQUARAMA 50 bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 50L x 14W x 14Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RIVA AQUARAMA 67 bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 67L x 22W x 18Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RIVA AQUARAMA PAINTED bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 87L x 26W x 24Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RIVA AQUARAMA READY FOR RC bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 67L x 22W x 18Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RIVA AQUARIVA GUCCI 2011 bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 88L x 27W x 23Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RIVA AQUARIVA GUCCI bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 88L x 27W x 23Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RIVA ARISTON 50 bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 50L x 14W x 14Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RIVA ARISTON 67 bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 67L x 23W x 20Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RIVA ISEO bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 82L x 25W x 23Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RIVA RAMA 44- PLATINUM PAINTED bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 65L x 19W x 20Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RMS TITANIC (SPECIAL EDITION) bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 100L x 11W x 34Hcm,hiệu:Wooden Model Boat. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RMS TITANIC (SPECIAL EDITION) bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 200L x 22W x 68Hcm,hiệu:Wooden Model Boat. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RMS TITANIC 80CM bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 80L x 10W x 30Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RMS TITANIC PAINTED bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 100L x 11W x 34Hcm,hiệu:Wooden Model Boat. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RMS TITANIC PAINTED bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 140L x 15W x 46Hcm,hiệu:Wooden Model Boat. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RMS TITANIC PAINTED bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 60L x 8W x 26Hcm,hiệu:Wooden Model Boat. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RMS TITANIC PAINTED bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 80L x 10W x 30Hcm,hiệu:Wooden Model Boat. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RMS TITANIC PAINTED bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 80L x 10W x 30Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RMS TITANIC WITH LIGHTS- 100 CM bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 100L x 11W x 34Hcm,hiệu:Wooden Model Boat. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RMS TITANIC WITH LIGHTS- 60 CM bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 60L x 8W x 26Hcm,hiệu:Wooden Model Boat. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền RMS TITANIC WITH LIGHTS- 80 CM bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 80L x 10W x 30Hcm,hiệu:Wooden Model Boat. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền SEDOV bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 80L x 11W x 52Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền SHAMROCK NATURAL 60CM bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 60L x 11W x 76Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền SOLEIL ROYAL bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 80L x 26W x 72Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền SOVEREIGN OF THE SEAS 80 bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 80L x 19W x 78Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền SOVEREIGN OF THE SEAS bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 80L x 19W x 78Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền ST. PAVEL bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 52L x 18W x 48Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền ST. PAVEL bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 78L x 26W x 73Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền STORM 2 bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 80L x 20W x 135Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền SUN ODYSSEY 45DS bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 77L x 22W x 122Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền SUNSEEKER PREDATOR 80 bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 83L x 20W x 40Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền SUPER RIVA AQUARAMA PAINTED(white/blue upholstery) bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 87L x 27W x 23Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền SUPER RIVA LAMBORGHINI bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 87L x 27W x 23Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền SUPER RIVA ZOOM bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 87L x 27W x 23Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền TEXACO BOGOTA bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 80L x 10W x 21Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền TITANIC SPECIAL EDITION bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 100L x 11W x 34H cm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền TITANIC'S LIFEBOAT- CLINKER HULL bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 60L x 20W x 14Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền TYPHOON bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 72L x 17W x 17Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền USS GERALD R. FORD CVN 78 AIRCRAFT CARRIER bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 96L x 30W x 18Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hàng thủ công mỹ nghệ: Thuyền USS OLYMPIA bằng gỗ tràm vườn trồng-Acacia auriculiformis. Kích thước 104L x 19W x 47Hcm. Hàng mới 100%. Hiệu: Wooden model boat (xk)
- Mã HS 44209090: Hồ lô bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (60x28x28)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02501-R0036C1 (25.4x25.4x914.4)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02501-R0048C1 (25.4x25.4x1219.2)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02512-R0036C1 (12.7x12.7x914.4)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02512-R0048C1 (12.7x12.7x1219.2)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02514-R0048C1 (6.35x6.35x1219.2)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02518-R0048C1 (3.302x3.302x1219.2)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02521-R0036C1 (38.1x38.1x914.4)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02521-R0048C1 (38.1x38.1x1219.2)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02534-R0048C1 (19.05x19.05x1219.2)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02538-R0048C1 (9.652x9.652x1219.2)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02541-R0036C1 (31.75x31.75x914.4)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02541-R0048C1 (31.75x31.75x1219.2)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02556-R0048C1 (7.874x7.874x1219.2)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02558-R0048C1 (16.002x15.748x1219.2)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02576-R0048C1 (11.176x11.176x1219.2)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02578-R0048C1 (22.352x22.352x1219.2)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02581-R0036C1 (28.702x28.702x914.4)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02581-R0048C1 (28.702x28.702x1219.2)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02801-R0036C1 (25.4x25.4x914.4)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02812-R0036C1 (12.7x12.7x914.4)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02834-R0036C1 (19.05x19.05x914.4)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02838-R0036C1 (9.652x9.652x914.4)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 02858-R0036C1 (16.002x16.002x914.4)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 04123-71038C (19.05x95.25x949.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 04123-71096C (19.05x95.25x2438.4)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 11" x 9" Two Way Bracket (279x229x57)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 1331RW (102x102x457)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 2787RW (127x127x902)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 40400RW (94x94x127)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 40402RW (109x109x142)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 50032C (535x535x590)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 50032HM (535x535x590)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 50032O (535x535x590)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 50032RW (535x535x590)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 620 (23x15x4.5)cm làm bằng gỗ cao su, mới 100%- Đóng trong Pallet mã: JV106.8-Pallet 2 (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 630 (23x23x7.5)cm làm bằng gỗ cao su, mới 100%- Đóng trong Pallet mã: JV106.8-Pallet 2 (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí 6353033006 (89x89x876)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí 6353033034 (229x154x146)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí 6353033280 (876x76x76)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí 6353033302 (152x70x67)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí 6353033308 (229x146x98)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 7" x 5" Oak Bracket (127x76.2x177.8)mm làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 7" x 5" Two Way Bracket (177.8x127x57.15)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 8.5" x 6" Scroll Bracket (Pair) (152.4x38.1x215.9)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 8721RW (304x229x45)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 8782HM (89x89x152)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 8782RW (89x89x152)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 9" x 7" Bracket (177.8x88.9x228.6)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 9.5" x 5.5" Classic Corbel (241.3x114.3x139.7)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 9.5" x 9.5" Arch Corbel (244.602x244.602x44.45)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ 9.5" x 9.5" Arch Corbel (244.6x244.6x44.45)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ BF965-C-MA (86.4x88.9x101.6)mm sản phẩm được hoàn chỉnh, làm bằng gỗ birch, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT01X06X08BUAL (1x6x8)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT01X06X08BURO (1x6x8)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT01X07X07ADAL (1x7x7)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT01X07X07ADRO (1x7x7)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT01X07X07ADRW (1x7x7)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT01X09X11HAAL (1x9x11)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT01X09X11HARO (1x9x11)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT01X12X12CRAL (1x12x12)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT01X12X12CRMA (1x12x12)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT01X12X12CRRO (1x12x12)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT02X05X07HAMA (2x5x7)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT02X05X07HARO (2x5x7)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT02X05X07HARW (2x5x7)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT02X09X11HARO (2x9x11)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT02X09X11HARW (2x9x11)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT02X10X10REAL (2x10x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT02X10X10TRRO (2x10x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT03X05X07HARW (3x5x7)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT03X07X09HARO (3x7x9)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKT03X07X09HARW (3x7x9)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW01X06X06OLAL (1x6x6)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW01X06X06OLRW (1x6x6)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW01X06X09THRW (1x6x9)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW01X06X09THWA (1x6x9)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW01X07X10AVAL (1x7x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW01X07X10THRW (1x7x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW01X08X08OLAL (1x8x8)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW01X08X08OLMA (1x8x8)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW01X08X08OLRW (1x8x8)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW02X04X06GORO (2x4x6)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW02X04X06GORW (2x4x6)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW02X06X08GORW (2x6x8)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW02X07X10GOCH (2x7x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW02X07X10GORW (2x7x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW02X07X10GOWA (2x7x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW05X04X06CVGM (5x4x6)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW05X07X10BEAL (5x7x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW05X07X10BEMA (5x7x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí BKTW05X07X10BERW (5x7x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ BLKP 0275 MDF 13/16 X 2-3/4 X 7-3/4 PRM (19.05x69.85x196.85)mm làm bằng ván ép mua tại việt nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ BLKP 0475 MDF 13/16 X 4-3/4 X 7-3/4 PRM (19.05x120.65x196.85)mm làm bằng ván ép mua tại việt nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ BLKR 0375 MDF 7/8X3-3/4X3-3/4 BT PRM LWS (22.225x95.25x95.25)mm làm bằng ván ép mua tại việt nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ BLKR 2751 MDF 7/8X2-3/4X2-3/4 BT PRM LWS (22.225x69.85x69.85)mm làm bằng ván ép mua tại việt nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ BR4X6PINE-L (127x22.098x158.75)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ BR9X11-L (222.25x22.098x273.05)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ BRSCROLLPINE-L (177.8x38.1x177.8)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CAP11X03X09FLAL (11x3x9)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ CBL-PT4-RW (85.85x197x330.2)mm sản phẩm được hoàn chỉnh, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ CBL-WC12-MA (165.1x76.2x304.8)mm sản phẩm được hoàn chỉnh, làm bằng gỗ birch, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ CBL-WC12-RW (165.1x76.2x304.8)mm sản phẩm được hoàn chỉnh, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ CBL-WC13-RW (143x114.3x248)mm sản phẩm được hoàn chỉnh, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ CBL-WC16-MA (191x50.8x266.7)mm sản phẩm được hoàn chỉnh, làm bằng gỗ birch, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ CBL-WC16-RW (191x50.8x267)mm sản phẩm được hoàn chỉnh, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CMW16BEMA (16x16x1)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CMW16TRRO (16x16x4)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CMW20BERO (20x20x0)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CMW20TRRO (20x20x0)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COL03X03X35KERW (3x3x35)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COL03X03X35LEAL (3x3x35)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COL03X03X35RIRW (3x3x35)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COL03X03X35TRAL (3x3x35)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COL05X05X35HAMA (5x5x35)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COL05X05X35KEAL (5x5x35)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COL05X05X35KECH (5x5x35)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COL05X05X35LEAL (5x5x35)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COL05X05X35LECH (5x5x35)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR02X02X04CPAL (2x2x4)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR02X02X04CPMA (2x2x4)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR02X02X04CPRW (2x2x4)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR03X04X06CPAL (3x4x7)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR03X04X06CPMA (3x4x6)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR03X04X06CPRW (3x4x6)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR03X05X09SCAL (3x5x9)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR03X06X10TSGM (3x6x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR03X06X10TSRO (3x6x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR03X06X10TSRW (3x6x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR03X08X13TSCH (3x8x13)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR03X08X13TSRW (3x8x13)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR04X04X07FLRO (4x4x7)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR04X05X10CPMA (4x5x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR04X05X10TRAL (4x5x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR04X05X10TRMA (4x5x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR04X08X13FIAL (4x8x13)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR05X02X09ACAL (5x2x9)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR05X03X07SFAL (5x3x7)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR05X07X14CPMA (5x7x14)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR06X04X11APRW (6x4x11)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR07X07X13FLRO (7x7x13)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR07X08X17TRAL (7x8x17)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí COR07X08X17TRRW (7x8x17)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW02X03X06FERW (2x3x6)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW02X06X03DRRW (2x6x3)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW02X08X09ELRO (2x8x9)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW02X08X09ELRW (2x8x9)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW02X09X11ELMA (2x9x11)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW02X09X11ELRW (2x9x11)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW02X10X12ELCH (2x10x12)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW02X10X12ELMA (2x10x12)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW02X10X12ELRO (2x10x12)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW02X10X12ELRW (2x10x12)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X03X05BARO (2x6x3)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X03X06JECH (3x3x6)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X03X06JERO (3x3x6)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X03X06JERW (3x3x6)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X03X06LWRO (3x3x6)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X03X06LWRW (3x3x6)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X03X06LWWA (3x3x6)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X03X06WFRW (3x3x6)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X04X07ACRO (3x4x7)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X05X08LWAL (3x5x8)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X05X08LWWA (3x5x8)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X06X08LURW (3x6x8)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X06X10LWCH (3x6x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X07X12LWWA (3x7x12)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X10X18RKMA (3x10x18)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X10X18RKRO (3x10x18)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW03X10X18RKRW (3x10x18)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW04X04X08JERW (4x4x8)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW04X04X08NECH (4x4x8)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW04X04X08NERW (4x4x8)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW04X05X10DIRO (4x5x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW04X08X12LURW (4x8x12)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW04X11X14HDRW (4x11x14)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW05X05X10ACAL (5x5x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW05X05X10JERW (5x5x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW05X05X10NECH (5x5x10)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW05X06X12FERW (5x6x12)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW05X07X14ACAL (5x7x14)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW05X07X14ACCH (5x7x14)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW05X10X18LUMA (5x10x18)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW05X10X18LURW (5x10x18)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW06X06X12JEAL (6x6x12)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW07X04X27PAAL (7x4x27)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW07X04X27PTAL (7x4x27)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW07X07X14JERW (7x7x14)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW07X09X26TRMA (7x9x26)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí CORW08X09X30ACRW (8x9x30)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ CTS113-L (63.5x234.95x285.75)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DP006-40CB (11.938x11.938x7.112)mm làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DP008-40CB (12.7x12.7x6.35)mm làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DP009-40CB (9.652x9.652x7.874)mm làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-20037CBME (806.45x107.95x915.99)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-20039CBME (806.45x107.95x966.79)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-20041CBME (806.45x107.95x1017.59)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-20045CBME (806.45x107.95x1119.19)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-27033CBME (806.45x107.95x814.39)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-27037CBME (806.45x107.95x915.99)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-27039CBME (806.45x107.95x966.76)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-27041CBME (806.45x107.95x1017.59)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-27045CBME (806.45x107.95x1119.19)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-40033CBME (806.45x107.95x814.39)mm làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-40037CBME (806.45x107.95x915.99)mm làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-40039CBME (806.45x107.95x966.79)mm làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-40041CBME (806.45x107.95x1017.59)mm làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-40045CBME (806.45x107.95x1119.19)mm làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-96033CBME (806.45x107.95x814.39)mm làm bằng ván mdf mua tại việt nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-96037CBME (806.45x107.95x915.99)mm làm bằng ván mdf mua tại việt nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-96039CBME (806.45x107.95x966.79)mm làm bằng ván mdf mua tại việt nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-96041CBME (806.45x107.95x1017.59)mm làm bằng ván mdf mua tại việt nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-96045CBME (806.45x107.95x1119.19)mm làm bằng ván mdf mua tại việt nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-F2033CBME (806.45x107.95x814.39)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-F2037CBME (806.45x107.95x915.99)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-F2039CBME (806.45x107.95x966.79)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-F2041CBME (806.45x107.95x1017.59)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-F2045CBME (806.45x107.95x1119.19)mm làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-S7033CBM0ME (806.45x107.95x814.39)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-S7037CBGSME (806.45x107.95x915.99)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-S7037CBM0ME (806.45x107.95x915.99)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ DT001-S7039CBM0ME (806.45x107.95x966.79)mm làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV 1888I/SPINE (69.85x69.85x142.748)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV 1888I/SPINE (69.85x69.85x142.75)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV 1889I/SPINE (91.948x91.948x190.5)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV 1889I/SPINE (91.95x91.95x190.5)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1400CPRIMED (69.85x69.85x22.098)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1401PBPRIMED (69.85x114.3x22.098)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1402CPRIMED (95.25x95.25x22.098)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1402CPRIMED (95.25x95.25x22.1)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1403PBPRIMED (95.25x152.4x22.1)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1888I/SPRIMED (69.85x69.85x142.75)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1888MIDPRIMED (69.85x139.7x142.748)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1888O/SPINE (139.7x139.7x143.002)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1888O/SPRIMED (139.7x139.7x142.75)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1889O/SPINE (184.15x184.15x190.5)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1892OBCPRIMED (28.448x28.448x165.1)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1895IBCPRIMED (28.448x28.448x165.1)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV-CA110A-MAPLE (76.2x203.2x304.8)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ birch nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ EV-CA110A-MAPLE (76.2x203.2x304.8)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0244-71096C (7.94x17.46x2438.4)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0689-71096C-IP (15.88x25.4x2438.4)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0691-71096C-IP (8.73x19.05x2438.4)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0705-71096C-IP (8.73x44.45x2438.4)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0707-71096C-IP (6.35x25.4x2438.4)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0719-71096C (8.73x31.75x2438.4)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0793-71096C-IP (8.33x15.88x2438.4)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0800-R0048C (9.53x12.7x1219.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0801-R0048C (6.35x15.86x1219.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0802-R0048C (6.35x19.05x1219.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0803-R0048C (4.76x12.7x1219.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0804-R0048C (9.53x12.7x1219.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0805-R0048C (6.35x25.4x1219.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0806-71048C (9.53x9.53x1219.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0807-71048C (9.53x9.53x1219.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0809-71048C (9.53x9.53x1219.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0811-71048C (6.35x12.7x1219.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0813-R0048C (7.94x17.46x1219.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0814-71048C (8.33x15.86x1219.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0816-R0048C (8.73x19.05x1219.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ F0817-71048C (6.35x10.32x1219.2)mm làm bằng gỗ đoạn nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ GR811-48MAP DIS (1219.2x12.7x66.802)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thích nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ OMLCA-6 (304.8x228.6x88.9)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ birch nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí ONL10X10X01CAAL (10x10x1)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí ONL12X03X01LFAL (12x3x1)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí ONL24X05X01FRMA (24x5x1)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí ONL24X05X01LFAL (24x5x1)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí ONL36X06X01LFCH (36x6x1)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí ROS02X02RAAL (2x2x1)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí ROS03X03DGMA (3x3x1)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí ROS03X03SPRW (3x3x1)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí ROS03X04HICH (3x4x0)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí ROS04X04ACCH (4x4x0)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí ROS04X04AURW (4x4x1)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hoa văn trang trí ROS04X04RERW (4x4x1)in, làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ RPWHC (41x9.5x1.5)cm làm bằng gỗ cao su, mới 100%- Đóng trong Pallet mã: JV106.8-Pallet 1 (xk)
- Mã HS 44209090: HOA VĂN TRANG TRÍ SC12PINE-L (304.8x38.1x266.7)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ thông nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp 3 tầng-25.5x24 H17 cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp Bai Sơn Mài Vuong Bằng Gỗ Mdf Td.352,không nhãn hiệu, Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp bằng MDF hiệu PIGEON & POODLE kích thước 4''x4''x4.5'', hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp bằng ván MDF bọc veneer Walnut 5800115 (368x268x360 mm, nguyên liệu ván MDF mua trong nước) (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp bằng ván MDF bọc veneer Walnut 5800117 (368x268x180 mm, nguyên liệu ván MDF mua trong nước) (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp chìa khóa gỗ cao-su (19.5 x 6.2 x 26.2) cm (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp chữ nhật- 10x10 H14.7 cm- Màu tự nhiên, hàng sơn mài làm bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp chữ nhật- 10x30 H6.7 cm- Màu tự nhiên, hàng sơn mài làm bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp chữ nhật- 20x30 H14.7 cm- Màu tự nhiên- Màu tự nhiên, hàng sơn mài làm bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp chữ nhật- 20x45 H6.7 cm- Màu tự nhiên, hàng sơn mài làm bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp chữ nhật- 24x16 H13.8cm- Màu hồng/xám/xanh/ nâu, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu JLW, hàng sơn mài làm bằng ván MDF dán veneer, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp chữ nhật- 25.5x19.1 H12.7 cm- màu trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp chữ nhật- 30.5x20.3 H8 cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp chữ nhật- 32x20 H18cm- Màu hồng/ xám/ xanh/ nâu, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu JLW, hàng sơn mài làm bằng ván MDF dán veneer, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp chữ nhật- 36.2x21 H18.5cm- Màu tự nhiên, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng gỗ cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp chữ nhật- 40x25 H25cm- Màu xám/ nâu, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu JLW, hàng sơn mài làm bằng ván MDF dán veneer, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đồ chơi trẻ em TC08-922(560*302*297)mm, SP làm bằng gỗ cao su mua trong nước Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đồ chơi trẻ em TC08-937(965*485*585)mm, SP làm bằng gỗ cao su mua trong nước Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng bàn chải bằng MDF hiệu PIGEON & POODLE kích thước 3''x3''x4.5'', hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp Đựng Card Bằng Gỗ Mdf Vl.294B không nhãn hiệu hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng chìa khóa, 195x85x263mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng đồ đa năng 210x140x152mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng đồ đa năng, 140x140x78mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng đồ đa năng, 140x70x78mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng đồ đa năng, 210x140x78mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng đồ đa năng, 280x140x152mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng đồ đa năng, 280x140x78mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng đồ đa năng, 280x70x152mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng đồ đa năng, 350x280x78mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng dụng cụ dùng cho nhà bếp làm bằng gỗ tẫn bì, có kích thước 3x3x2 inch (76*76*51mm), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng dụng cụ dùng cho nhà bếp làm bằng gỗ tẫn bì, có kích thước 6x6x2 inch (152*152*51mm), xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng giấy bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (22x17x9)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng khăn giấy bằng gỗ thông- MADELEINE KITCHEN Acc A size (140*170*380)mm (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng khăn giấy bằng MDF hiệu PIGEON & POODLE kích thước 5.5''x5.5''x6'', hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng khăn giấy bằng MDF hiệu PIGEON & POODLE kích thước 9.65" x5.4" x4"H, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng nhang bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (20x16x9)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng trang sức (UN FINI SHED JEWELRY BOX) được làm từ ván MDF kích thước 17.8*17.8*17 cm(16X16). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng trang sức (UN FINI SHED JEWELRY BOX) được làm từ ván MDF kích thước 9*4.5*0.5 cm (500G). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng trang sức UN FINISHED JEWELRY BOX được làm từ ván MDF kích thước 10*4.7*0.6 cm (30GU). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng trang sức UN FINISHED JEWELRY BOX được làm từ ván MDF kích thước 14*4.8*0.9 cm (20GU). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng trang sức UN FINISHED JEWELRY BOX được làm từ ván MDF kích thước 15*5*1 cm (10GU). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng trang sức UN FINISHED JEWELRY BOX được làm từ ván MDF kích thước 9*4.5*0.5 cm (50GU). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng xà phòng bằng MDF hiệu PIGEON & POODLE kích thước 2.5''x2.5''x7.5'', hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp đựng xà phòng bằng MDF hiệu PIGEON & POODLE kích thước 3''x3''x5.91'', hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: HỘP GỖ BẰNG GỖ CAO SU (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ có bên gương một mặt ngắn,gỗ Tần Bì, thuộc gỗ nhập khẩu. Nhóm IV. Size: (560x395x340)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ có gương hai mặt, gỗ Tần Bì, thuộc gỗ nhập khẩu. Nhóm IV. Size: (615x572x355)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ dùng đựng khăn giấy (sản phẩm bằng gỗ beech (dẻ gai) NK). Quy cách: 240*130*79mm. Không nhãn hiệu. Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ đựng gia vị trong nhà bếp (CG750)- 17x8.5x6cm- Làm bằng gỗ thông nhập khẩu (Mua lại trong nước)- Hàng mới 100% (Không nhãn hiệu)- Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ đựng gia vị trong nhà bếp (CG751)- 19x6.5x6cm- Làm bằng gỗ thông nhập khẩu (Mua lại trong nước)- Hàng mới 100% (Không nhãn hiệu)- Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ đựng gia vị trong nhà bếp (CG877)- Làm bằng gỗ thông nhập khẩu (Mua lại trong nước)- Hàng mới 100% (Không nhãn hiệu)- Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp Gỗ KT (10.5x10.5x 6.5) cm. (Hộp Gỗ thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý nhiệt, làm bằng gỗ xoan, mít tận dụng), Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ lớn làm bằng gỗ thích maple OE-100,kích thước (129x89x62) mm-BIG WOODEN BOX BY MAPLE OE-100(129x89x62) mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ nhỏ làm bằng gỗ thích maple OE-001,kích thước (112x82x59) mm- SMALL WOODEN BOX BY MAPLE OE-001(112x82x59)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ tràm vườn trồng 50x30xH18cm. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ, kích thước 150mmx200mmx240mm, Làm từ gỗ Ash mua trong nước, mới 100%, hàng không nhãn mác (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ, kích thước 203mmx203mmx62mm, Làm từ gỗ Ash mua trong nước, mới 100%, hàng không nhãn mác (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ, kích thước 243mmx192mmx155mm, Làm từ gỗ Ash mua trong nước, mới 100%, hàng không nhãn mác (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ, kích thước 250mmx200mmx142mm, Làm từ gỗ Ash mua trong nước, mới 100%, hàng không nhãn mác (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ, kích thước 252mmx202mmx151mm, Làm từ gỗ Ash mua trong nước, mới 100%, hàng không nhãn mác (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ, kích thước 260mmx210mmx165mm, Làm từ gỗ Ash mua trong nước, mới 100%, hàng không nhãn mác (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ, kích thước 295mmx190mmx185mm, Làm từ gỗ Ash mua trong nước, mới 100%, hàng không nhãn mác (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp gỗ, kích thước 308mmx198mmx185mm, Làm từ gỗ Ash mua trong nước, mới 100%, hàng không nhãn mác (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp hình vuông- 10x10 H14.7 cm- Màu tự nhiên, hàng sơn mài làm bằng gỗ tràm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp khăn giấy Mdf kết hợp nhựa (Shipping mark: Tissue Box), (kt: 0.14x0.14x) m, nhãn hiệu "MADE GOODS", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp khăn giấy Mdf kết hợp nhựa (Shipping mark: Tissue Box), nhãn hiệu MADE GOODS, (kt: 0.14x0.14x0.146) m, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp khăn giấy Mdf kết hợp nhựa, đồng (brass) (có logo "AERIN" trên sản phẩm), Shipping mark: Tissue Box, (kt: 0.146x0.146x0.146) m, nhãn hiệu "AERIN", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp làm bằng ván MDF phủ nhựa polyresin-CORA BOX- CREAM-0.29x0.17x0.09m. Hàng do công ty sx mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp làm bằng ván MDF phủ nhựa polyresin-CORA BOX- GREY-0.29x0.17x0.09m. Hàng do công ty sx mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp làm bằng ván MDF phủ nhựa polyresin-LIZA BOX- CREAM-0.15x0.15x0.13m. Hàng do công ty sx mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp làm bằng ván MDF phủ nhựa polyresin-LIZA BOX- GREY-0.15x0.15x0.13m. Hàng do công ty sx mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp làm bằng ván MDF, 150 x 150 x 139 mm (12 cái/ thùng), không hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp làm bằng ván MDF, 170 x 170 x 149 mm (12 cái/ thùng), không hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp làm bằng ván MDF, 175 x 175 x 156 mm (12 cái/ thùng), không hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp làm bằng ván MDF, 195 x 195 x 177 mm (8cái/ thùng), không hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp may vá 187x364x223mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp may vá 187x364x238mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp may vá 187x364x283mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp may vá 187x364x298mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp may vá 232x454x283mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp Mdf kết hợp nhựa (Shipping mark: JESTON, Box), nhãn hiệu MADE GOODS, (kt: 0.32x0.25x0.11) m, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp Mdf kết hợp nhựa (Shipping mark: VALDA, Box), (kt: 0.406x0.203x) m, nhãn hiệu "MADE GOODS", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp Mdf kết hợp nhựa, đồng (brass) (có logo "AERIN" trên sản phẩm), Shipping mark: Large Jewelry Box, (kt: 0.317x0.216x0.115) m, nhãn hiệu "AERIN", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp Mdf kết hợp nhựa, đồng (brass) (có logo "AERIN" trên sản phẩm), Shipping mark: Small Jewelry Box, (kt: 0.23x0.185x0.1) m, nhãn hiệu "AERIN", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp Mdf kết hợp ván lạng (Shipping mark: FABRON, Box), nhãn hiệu MADE GOODS, (kt: 0.318x0.152x0.064) m, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp nhang 100 x 100 x 100mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp nhang 180 x 115 x 95mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp sơn mài bằng ván MDF- size (23x18x10cm), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp Thỏi Son Bằng Gỗ Mdf Psv.Thoison không nhãn hiệu hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Hộp trang sức- 40.6x27.3 H15.6 cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Kệ cắt giấy bằng gỗ cao su (WRAP HOLDER (350 x 110 x 440 mm), (Hàng mới sx, mới 100%) (xk)
- Mã HS 44209090: Kệ để giấy bằng gỗ cao su (KITCHEN HOLDER (120 x 300 mm)), (Hàng mới sx, mới 100%) (xk)
- Mã HS 44209090: Kệ hình ngôi nhà treo tường- 38.6 x 15.2 x H61cm- Màu trắng/ nâu, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF dán veneer, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Kệ treo tường bằng gỗ cao su (NEW HANGING SHELF (150 x 400 x15mm) Hàng mới sx, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Kệ treo tường bằng gỗ cao su (NEW HANGING SHELF(150 x 500 x 15mm), Hàng mới sx, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Kệ treo tường bằng gỗ cao su (NEW HANGING SHELF(170 x 600 x 15mm) (Hàng mới sx, mới 100%) (xk)
- Mã HS 44209090: Kệ treo tường bằng gỗ cao su NEW HANGING SHELF(170 x 700 x 15mm) (Hàng mới sx, mới 100%) (xk)
- Mã HS 44209090: KHAY BẰNG GỖ ĐỂ ĐỒ THỦ CÔNG BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: KHAY BẰNG GỖ LÀM BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay bằng gỗ thông- SEOIMAL LACE TRAY (BE) size (440*350*90)mm (xk)
- Mã HS 44209090: Khay bằng MDF (1 bộ gồm 2 cái) hiệu PIGEON & POODLE kích thước 10.5''x6''x1.5'',12.5''x9.5''x1.5'', hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay bằng MDF hiệu PIGEON & POODLE kích thước 4.5''Lx4.5''W, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay bằng MDF hiệu PIGEON & POODLE kích thước 6''x4''x1'', hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 44.5x37 H5.1cm- Màu đen/ nâu, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF dán veneer, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 44.5x37 H5.1cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 44.5x37 H5.1cm- Màu xám, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 45.7 x 35.6 x H5.7cm- Màu xám/ trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 45.7x35.6 H5.7 cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Freedom, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 45.7x35.6 H5.7cm- Màu bạc, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 45.7x35.6 H5.7cm- Màu xám, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Freedom, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 45x35 H2,5cm- Màu tự nhiên, hàng sơn mài làm bằng ván MDF dán veneer, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 50x22 H1.5cm- Màu Ash tự nhiên, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng gỗ Ash, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 50x22 H1.5cm- Màu Walnut tự nhiên, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng gỗ Walnut, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 55.8x45.7 H5.7cm- Màu đen, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Freedom, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 55.8x45.7 H5.7cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Freedom, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 62.2x35.6 H5.7cm- Màu đen, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 71.1x45.7 H7.6cm- Màu bạc, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật 71.1x45.7 H7.6cm- Màu bạc/ vàng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 71.1x45.7 H7.6cm- Màu trắng, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật 71.1x45.7 H7.6cm- Màu vàng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 71.1x45.7 H7.6cm- Màu vàng/ bạc, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 81.3x25.4 H5.7 cm- Màu trắng, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật- 81.3x25.4 H5.7 cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật sơn mài, kt 231X191X39, cốt gỗ công nghiệp MDF, màu cam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật sơn mài, kt 231X191X39, cốt gỗ công nghiệp MDF, màu đỏ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật-45.7x35.6 H5.7cm, Màu trắng, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 44209090: Khay chữ nhật-45.7x35.6 H5.7cm, Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật-45.7x35.6 H5.7cm, Màu vàng/ bạc, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay chữ nhật-45.7x35.6 H5.7cm, Màu vàng/ bạc, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: KHAY ĐỂ ĐỒ BẰNG GỖ MDF HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: KHAY ĐỂ ĐỒ BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: KHAY ĐỂ ĐỒ GỖ THỦ CÔNG BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: KHAY ĐỂ ĐỒ GỖ THỦ CÔNG LÀM BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: KHAY ĐỂ ĐỒ LÀM BẰNG GỖ MDF HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: KHAY ĐỂ ĐỒ LÀM BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: KHAY ĐỂ ĐỒ THỦ CÔNG BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: KHAY ĐỂ ĐỒ THỦ CÔNG LÀM BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: KHAY ĐỰNG ĐỒ BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay đựng và đốt nhang được khảm và dát trang trí bằng gỗ (không phải trầm hương),kích thước: 24x3.7x2 cm, xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: KHAY GỖ ĐỂ ĐỒ THỦ CÔNG BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: KHAY GỖ ĐỂ ĐỒ THỦ CÔNG LÀM BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay gỗ tần bì, tên KH:Fraxinus spp. Hàng không thuộc danh mục CITES (kích thước 20x50 cm). (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý). Mã ST C5419. Màu tự nhiên. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay gỗ tần bì, tên KH:Fraxinus spp. Hàng không thuộc danh mục CITES (kích thước 65x17xH2.5 cm). (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý). Mã ST C5423. Màu tự nhiên. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay gỗ tần bì, tên KH:Fraxinus spp. Hàng không thuộc danh mục CITES (kích thước 72x17xH2.5 cm). (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý). Mã ST C5424. Màu tự nhiên. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay gỗ tần bì, tên KH:Fraxinus spp. Hàng không thuộc danh mục CITES (kích thước D45xH2 cm). (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý). Mã ST C5412. Màu tự nhiên. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay gỗ tần bì, tên KH:Fraxinus spp. Hàng không thuộc danh mục CITES (kích thước D49xH2 cm). (Hàng thủ công mỹ nghệ đã qua xử lý). Mã ST C5414. Màu tự nhiên. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay gỗ tràm vườn trồng 11x41xH3cm. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 44209090: Khay gỗ tràm vườn trồng 27x27x3(H)cm. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 44209090: Khay gỗ tràm vườn trồng 27x27xH3cm, sơn đen. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 44209090: Khay gỗ tràm vườn trồng 30x15xH1.8cm. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 44209090: Khay gỗ tràm vườn trồng 38.5x13.5x4.2cm. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 44209090: Khay gỗ tràm vườn trồng 40x40cm. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 44209090: Khay gỗ tràm vườn trồng D45H4cm. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 44209090: Khay hình bát giác- 45.7 x 35.6 H5.7 cm- Màu bạc, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay hương 210 x 150 x 20mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Khay hương 210 x 150 x 20mm làm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44209090: Khay làm bằng ván MDF phủ nhựa polyresin-COSIMA DECORATIVE TRAY- CREAM-0.48x0.48x0.07m. Hàng do công ty sx mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay làm bằng ván MDF phủ nhựa polyresin-COSIMA DECORATIVE TRAY- GREY-0.48x0.48x0.07m. Hàng do công ty sx mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay làm bằng ván MDF phủ nhựa polyresin-PORTO DECORATIVE TRAY- CREAM-0.57x0.35x0.05m. Hàng do công ty sx mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay làm bằng ván MDF phủ nhựa polyresin-PORTO DECORATIVE TRAY- GREY-0.57x0.35x0.05m. Hàng do công ty sx mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay Mdf kết hợp nhựa (Shipping mark: AMINA Tray), nhãn hiệu MADE GOODS, (kt: 0.61x0.61x0.075) m, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay Mdf kết hợp nhựa (Shipping mark: Tray), (kt: 0.317x0.241x) m, nhãn hiệu "MADE GOODS", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay Mdf kết hợp nhựa (Shipping mark: Tray), nhãn hiệu MADE GOODS, (kt: 0.266x0.152x0.03) m, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay Mdf kết hợp nhựa và mica (Shipping mark: SAVRA Tray), (kt: 0.51x0.355x) m, nhãn hiệu "MADE GOODS", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay Mdf kết hợp nhựa, bộ 2 cái (Shipping mark: BELTON Tray), nhãn hiệu MADE GOODS, (kt: 0.15x0.15x0.12) m, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay Mdf kết hợp nhựa, bộ 2 cái (Shipping mark: JAYLA, Tray S/2), nhãn hiệu MADE GOODS, (kt: 0.61x0.46x0.065) m, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay Mdf kết hợp nhựa, đồng (brass) (có logo "AERIN" trên sản phẩm), Shipping mark: Butler Tray, (kt: 0.779x0.47x0.076) m, nhãn hiệu "AERIN", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay Mdf kết hợp nhựa, đồng (brass) (có logo "AERIN" trên sản phẩm), Shipping mark: Cocktail Tray, (kt: 0.51x0.37x0.06) m, nhãn hiệu "AERIN", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay Mdf kết hợp nhựa, đồng (brass) (có logo "AERIN" trên sản phẩm), Shipping mark: Desk Tray, (kt: 0.375x0.245x0.045) m, nhãn hiệu "AERIN", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay Mdf kết hợp nhựa, đồng (brass) (có logo "AERIN" trên sản phẩm), Shipping mark: Renata Tray, (kt: 0.457x0.457x0.049) m, nhãn hiệu "AERIN", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay Mdf kết hợp nhựa, đồng (brass) (có logo "AERIN" trên sản phẩm), Shipping mark: Renata Tray, (kt: 0.61x0.61x0.049) m, nhãn hiệu "AERIN", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay Mdf kết hợp nhựa, đồng (brass) (có logo "AERIN" trên sản phẩm), Shipping mark: Serving Tray, (kt: 0.577x0.37x0.065) m, nhãn hiệu "AERIN", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay Mdf kết hợp nhựa, đồng (brass) (có logo "AERIN" trên sản phẩm), Shipping mark: Vanity Tray, (kt: 0.286x0.184x0.02) m, nhãn hiệu "AERIN", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: B004-TS, kích thước: 450*200*45 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: B005-TL, kích thước: 530*410*70 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: B005-TS, kích thước: 450*200*45 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: B005-TSS, kích thước: 280*280*45(mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: B006-TL, kích thước: 530*410*70(mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: B006-TS, kích thước: 450*200*45 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: B006-TSS, kích thước: 530*410*70(mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: B007-TL, kích thước: 530*410*70(mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: B007-TS, kích thước: 450*200*45 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: B007-TSS, kích thước: 280*280*45(mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: B008-TL, kích thước: 530*410*70(mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: B008-TS, kích thước: 450*200*45 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: B008-TSS, kích thước: 280*280*45(mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: ETRO VA01 461, kích thước: 460*300*40(mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: ETRO VA01 46300, kích thước: 460*300*40(mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: ETRO VA01 521, kích thước: 520*410*40(mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: ETRO VA01 52300, kích thước: 520*410*40(mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: W005-TS, kích thước: 450*200*45 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: W023-TL, kích thước: 530*410*70(mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: W023-TS, kích thước: 450*200*45 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: W023-TSS, kích thước: 280*280*45(mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: W024-TL, kích thước: 530*410*70(mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: W024-TS, kích thước: 450*200*45 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng MDF, code: W024-TSS, kích thước: 280*280*45(mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài bằng ván MDF- size (50x50x6cm), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay sơn mài tròn làm bằng ván MDF, mã L.720. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: KHAY THỦ CÔNG BẰNG GỖ MDF HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay Trà 150 x 50 x 25mm làm bằng MDF (xk)
- Mã HS 44209090: Khay Trà 150 x 60 x 15mm làm bằng gỗ Poplar nhập khẩu (xk)
- Mã HS 44209090: Khay tràm vườn trồng 40x60xH8cm, màu đen. Hàng không nhãn hiệu. (xk)
- Mã HS 44209090: Khay tròn- D45.7 H5.7 cm- Màu bạc, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay tròn- D45.7 H5.7 cm- Màu bạc/ vàng, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay tròn- D45.7 H5.7 cm- Màu trắng, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay tròn- D45.7 H5.7 cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay tròn- D45.7 H5.7 cm- Màu vàng, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay tròn- D45.7 H5.7 cm- Màu vàng/ bạc, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay tròn- D50 H5.7 cm- Màu vàng, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Freedom, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay tròn- D50 H5.7 cm- Màu xám, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Freedom, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay tròn- D70 H5.7 cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Freedom, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay tròn- D70 H5.7 cm- Màu xám, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Freedom, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay vuông- 25x25 H4cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay vuông- 30.5 x 30.5 x H5.7cm- Màu xám/ trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay vuông 30.5x30.5 H5.7cm- Màu bạc, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay vuông 30.5x30.5 H5.7cm- Màu bạc/ màu vàng, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay vuông 30.5x30.5 H5.7cm- Màu trắng, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay vuông- 30.5x30.5 H5.7cm, Màu bạc/ vàng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay vuông- 30.5x30.5 H5.7cm, Màu trắng, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay vuông- 30.5x30.5 H5.7cm, Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay vuông- 40.5x40.5 H5.7cm- Màu đen, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay vuông- 40.5x40.5 H5.7cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay vuông- 40.5x40.5 H5cm- Màu nâu, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF dán veneer, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay vuông- 61x61 H6.5cm- Màu trắng, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Khay vuông-25x25 H4cm- Màu nâu, xuất xứ Việt Nam, hàng sơn mài làm bằng ván MDF dán veneer, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: khung kính 1005(23*18*30)cm Gỗ Hương Umbila(pterocarpus angolensis) (xk)
- Mã HS 44209090: khung kính 5003(61*23*40)cm Gỗ Hương Umbila(pterocarpus angolensis) (xk)
- Mã HS 44209090: khung kính 5051(32.5*32.5*47)cm Gỗ Chiêu Liêu(Terminalia alata) (xk)
- Mã HS 44209090: KHUNG TRANH LÀM BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Lọ hoa bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (50x25x25)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44209090: Lót đĩa bằng gỗ thông, đường kính 20 cm, hàng handmade, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Lót ly Mdf kết hợp nhựa, bộ 4 cái (Shipping mark: Coasters S/4), (kt: 0.118x0.04x) m, nhãn hiệu "MADE GOODS", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Lót ly Mdf kết hợp nhựa, đồng (brass), bộ 4 cái (có logo "AERIN" trên sản phẩm), Shipping mark: Coasters, (S/4), (kt: 0.127x0.127x0.086) m, nhãn hiệu "AERIN", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Mặt bàn gỗ keo Acacia table top, kích thước 40x950x1600mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Mặt bàn gỗ keo Acacia table top, kích thước 40x950x1800mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: MIẾNG GỖ TRANG TRÍ BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: MIẾNG GỖ TRANG TRÍ LÀM BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Mô hình Lr Ti Hon Hutieumi bằng gỗ MDF Gmn.Ad08 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Mô hình Lr Ti Hon Quan Nhau bằng gỗ MDF Gmn.Ad04 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Mô hình Lr Ti Hon Tiem Gao bằng gỗ MDF Gmn.Ad06 hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: MÔ HÌNH THUYỀN BẰNG GỖ (xk)
- Mã HS 44209090: MÔ HÌNH THUYỀN BẰNG GỖ- RIVA 170 CM (xk)
- Mã HS 44209090: Mô hình thuyền buồm bằng gỗ tràm(gỗ do vườn trồng), kích thước: 53L x 17W x 16H,67L x 25W x 17H,95L x 14W x 80H,100L x 16W x 120H/cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Móc trang trí, 450x67x50mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Móc trang trí, 850x67x50mm,bằng gỗ cao su vườn trồng mua tại việt nam, sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Móc treo bộ 2 cái- D10 H5.5 cm- Màu tự nhiên, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu La Redoute, hàng sơn mài làm bằng gỗ tần bì, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Móc treo bộ 2 cái- D8 H5 cm- Màu tự nhiên, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu La Redoute, hàng sơn mài làm bằng gỗ tần bì, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Móc treo tường- 101.6 x 39.16 H10 cm, màu vàng, Hàng sơn mài làm bằng gỗ oak, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Móc treo tường- 60.95 x 39.16 H10 cm, màu vàng, Hàng sơn mài làm bằng gỗ oak, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Móc treo tường bộ 2 cái- D10 H5.5 cm- Màu tự nhiên, hàng sơn mài làm bằng gỗ tần bì, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Móc treo tường bộ 2 cái- D8 H5 cm- Màu tự nhiên, hàng sơn mài làm bằng gỗ tần bì, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: NC-CB1/ NC-CB1- Hộp vuông- Làm bằng ván dăm và ván mdf- (340*290*340) MM (xk)
- Mã HS 44209090: NC-CB2/ NC-CB2- Hộp vuông- Làm bằng ván dăm và ván mdf- (340*290*340) MM (xk)
- Mã HS 44209090: NC-CBD/ NC-CBD- Hộp vuông- Làm bằng ván dăm và ván mdf- (340*290*340) MM (xk)
- Mã HS 44209090: Nút treo tường- D10 H4.5cm- Màu tự nhiên, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Freedom, Hàng sơn mài làm bằng gỗ tần bì, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Nút treo tường- D6.5 H3.2cm- Màu tự nhiên, xuất xứ Việt Nam, nhãn hiệu Freedom, Hàng sơn mài làm bằng gỗ tần bì, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Ống gỗ 16.5 x 10.3 x 18.9 x 50.7 mm làm bằng gỗ poplar (xk)
- Mã HS 44209090: Ống gỗ 9 x 160 x 30mm làm bằng gỗ poplar (xk)
- Mã HS 44209090: ỐNG NHANG GỖ THÀNH PHẨM & HỘP NHANG- GỖ THÀNH PHẨM. RỖNG (KHÔNG NHANG) (xk)
- Mã HS 44209090: ỐP ĐIỆN THOẠI BẰNG GỖ MDF MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Phụ kiện trang trí nội thất bằng gỗ thông, (đế đèn trang trí bằng gỗ thông hình trụ) kích thước: 22 x 17 x 14 (cm), trọng lượng 1,2kgm/cái, hàng handmade, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: PR.CW.AZUMINO-17.TC1/ Sản phẩm hàng gỗ chạm trổ (28 pcs/bộ) (xk)
- Mã HS 44209090: PR.CW.IRODORI HM-16/ Sản phẩm hàng gỗ chạm trổ (xk)
- Mã HS 44209090: PR.CW.SHIREI-16/ Sản phẩm hàng gỗ chạm trổ (42pcs/set) (xk)
- Mã HS 44209090: PR.CW.SHIREI-18/ Sản phẩm hàng gỗ chạm trổ (42pcs/set) (xk)
- Mã HS 44209090: PR.CW.TENSHO DX- 20.RW/ Sản phẩm hàng gỗ chạm trổ (44 pcs/bộ) (xk)
- Mã HS 44209090: PR.CW.TENSHO DX-18.RW1/ Sản phẩm hàng gỗ chạm trổ (29 pcs/bộ) (xk)
- Mã HS 44209090: PR.CW.TENSHO DX-18.TC1/ Sản phẩm hàng gỗ chạm trổ (29 pcs/bộ) (xk)
- Mã HS 44209090: PR.CW.TENSHO DX-18.WH/ Sản phẩm hàng gỗ chạm trổ (29pcs/set) (xk)
- Mã HS 44209090: Sản phẩm lưu niệm điêu khắc hình con vật bằng gỗ lồng mứt (xk)
- Mã HS 44209090: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng gỗ muồng (gỗ vườn trồng): ống nhang 11*11*32 cm, hàng mới 100% (hàng không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44209090: SP35-20/ Hộp đồ chơi trẻ em TC08-922 (560*302*297)mm, SP làm từ gỗ cao su mua trong nước và ván ép (xk)
- Mã HS 44209090: SP6123/ Hộp vuông YCB- N02 (NA, DBR, WH)- làm bằng ván dăm và mdf- (340*290*340) MM (xk)
- Mã HS 44209090: SP6124/ Hộp vuông 1 cửa YCB- T01 (NA, DBR, WH)- làm bằng ván dăm và mdf- (340*290*340) MM (xk)
- Mã HS 44209090: Tấm treo tường 2 lớp- 48.6x 48.6x 4.3 cm- Các màu, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Tấm treo tường 3 lớp- 48.6x 48.6x 4.3 cm- Các màu, Hàng sơn mài làm bằng ván MDF, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Thớt bằng gỗ xà cừ hình tròn và hình vuông, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Thùng gỗ. Part #: CAVW20121011-2. Công dụng: Dùng để đựng và bảo vệ thiết bị. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 44209090: Thùng rác Mdf kết hợp nhựa (Shipping mark: Waste Basket), (kt: 0.254x0.203x) m, nhãn hiệu "MADE GOODS", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Thùng rác Mdf kết hợp nhựa (Shipping mark: Waste Basket), nhãn hiệu MADE GOODS, (kt: 0.23x0.23x0.27) m, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Thùng rác Mdf kết hợp nhựa, đồng (brass) (có logo "AERIN" trên sản phẩm), Shipping mark: Waste Basket, (kt: 0.19x0.19x0.245) m, nhãn hiệu "AERIN", mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Thùng vuông A 75 bằng gỗ thông nhập khẩu, kích thước 75 * 60 * 45cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Thuyền bườm mô hình bằng gỗ cao su kích thước dài 80 cm không nhãn hiệu mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Thuyền buồm trưng bày làm bằng gỗ thông NK, ván ép, KT: (40x8.6x15)cm, không hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Thuyền buồm trưng bày làm bằng gỗ thông NK, ván ép, KT: (80x14.5x27)cm,không hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Thuyền trang trí bằng gỗ tràm AURORA, item code FB0043P70x22x14cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Thuyền trang trí bằng gỗ tràm KARABOUDJAN, item code FB0062P84x26x38cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Thuyền trang trí bằng gỗ tràm LA LICORNE, item code TS0083P-70, kích thước 80x33x75cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Thuyền trang trí bằng gỗ tràm SIRIUS, item code FB0064P-6070x22x37cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Trang trí tủ lạnh hình thú làm bằng gỗ xoài dùng trong nội thất gia đình (kích cỡ: 3cm x 4cm) mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: TRANH LÀM BẰNG GỖ TRÀM CÓ NỘI DUNG HÌNH ẢNH BẠCH MÃ- white horse painting- (3.5cm x 70cm x 158cm). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: TRANH LÀM BẰNG GỖ TRÀM CÓ NỘI DUNG HÌNH ẢNH BỮA TIỆC LY- Painting The Last Supper- (3.5cm x 70cm x 158cm). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: TRANH LÀM BẰNG GỖ TRÀM CÓ NỘI DUNG HÌNH CHỮ LỘC- wealth painting- (5cm x 52cm x 158cm). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: TRANH LÀM BẰNG GỖ TRÀM CÓ NỘI DUNG HÌNH CHỮ PHÚC- happiness painting- (5cm x 52cm x 158cm). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: TRANH LÀM BẰNG GỖ TRÀM CÓ NỘI DUNG HÌNH CHÙA MỘT CỘT- One Pillar pagoda painting- (3.5cm x 65cm x 160cm). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: TRANH LÀM BẰNG GỖ TRÀM CÓ NỘI DUNG HÌNH CHỮA THỌ- longevity painting- (5cm x 52cm x 158cm). HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44209090: TRANH LÀM BẰNG GỖ TRÀM CÓ NỘI DUNG HÌNH CỬU HẠC DU XUÂN- multiply flamingos spring painting- (3.5cm x 70cm x 158cm). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: TRANH LÀM BẰNG GỖ TRÀM CÓ NỘI DUNG HÌNH LÝ NGƯ VỌNG NGUYỆT- Controversial theory Dimension: 3.5cm x 38cm x 117cm, KHÔNG NHÃN HIỆU.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: TRANH LÀM BẰNG GỖ TRÀM CÓ NỘI DUNG TÔN GIÁO HÌNH CHÚA JESU, ĐỨC MẸ, GIA ĐÌNH CHÚA- Religious portrait- Dimension: 3.5cm x 40cm x 83cm, KHÔNG NHÃN HIỆU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: TRANH LÀM BẰNG GỖ TRÀM, CÓ NỘI DUNG HÌNH CON CÔNG- Peacock picture-(3.5cm x 80cm x 160cm). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: TRANH LÀM BẰNG GỖ TRÀM, CÓ NỘI DUNG TỨ QUÝ HÌNH CÂY TRÚC- Quartet paintings: Bamboo Dimension: 3.5cm x 40cm x 120cm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: TRANH LỊCH LÀM BẰNG GỖ TRÀM CÓ NỘI DUNG HÌNH ĐỒNG QUÊ- Director of the country calendar- Dimension:3.5cm x 40cm x 80cm, KHÔNG NHÃN HIỆU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: TRANH LỊCH LÀM BẰNG GỖ TRÀM CÓ NỘI DUNG TÔN GIÁO HÌNH CHÚA JESU, ĐỨC MẸ, GIA ĐÌNH CHÚA- Religious calendar Dimension: 3.5cm x 40cm x 80cm, KHÔNG NHÃN HIỆU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: TRANH LỊCH LÀM BẰNG GỖ TRÀM CÓ NỘI DUNG TÔN GIÁO, HÌNH CHÚA JESU, ĐỨC MẸ, GIA ĐÌNH CHÚA- Religious calendar Dimension: 3.5cm x 40cm x 80 cm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Tượng bò tót bằng gỗ hương(hàng không thuộc danh mục Cites)KT: (50x28x22)cm+-5cm,hàng mới 100% do Việt Nam Sản xuất. Tên khoa học pterocarpus (xk)
- Mã HS 44209090: Tượng Miss bằng gỗ MDF,không nhãn hiệu,hàng mới 100% 30p Td.281 (xk)
- Mã HS 44209090: Vá sạn bằng gỗ cao su, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44209090: Van đê chân: FOOT BOARD630X430XT25Hàng làm từ gỗ cao su, có xuất xứ tại việt nam (xk)
- Mã HS 44209090: Van đê chân: FOOT BOARD850X500XT25Hàng làm từ gỗ cao su, có xuất xứ tại việt nam (xk)
- Mã HS 44209090: VT11037/ Hộp gỗ 14 x 10 x 7 inch (xk)
- Mã HS 44209090: VT11038/ Hộp gỗ 14 x 10 x 7 inch (xk)
- Mã HS 44209090: VT11040/ Hộp gỗ 18 x 13 x 6 inch (xk)
- Mã HS 44209090: VT11042/ Hộp gỗ 22 x 16 x 5 inch (xk)
- Mã HS 44209090: VT11054/ Khay gỗ 26 x 16 x 1-1/2 inch (xk)
- Mã HS 44209090: VT11056/ Khay gỗ 30 x 19 x 1-1/2 inch (xk)
- Mã HS 44209090: VT11058/ Khay gỗ 34 x 21 x 1-1/2 inch (xk)
- Mã HS 44209090: VT11092/ Hộp gỗ 18 x 13 x 6 inch (xk)
- Mã HS 44209090: VT11093/ Hộp gỗ 22 x 16 x 5 inch (xk)
- Mã HS 44209090: VT11103/ Khay gỗ 26-1/4 x 16-1/4 x 2-3/4 inch (xk)
- Mã HS 44209090: Wooden crates,16cm x16cm x18cm (rỗ gỗ làm từ gổ tràm),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44209090: Wooden planters,46cmx46cmx28cm (chậu gổ làm từ gổ tràm),không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44209090: WP020A-1-57 / Chân nến gỗ, sản xuất bằng ghép thanh gỗ keo rừng trồng Sq. Wooden candle holder with frame S/1- Size 26.5x26.5x100H(cm) (xk)
- Mã HS 44209090: WP205-L-58 / Chậu gỗ, sản xuất bằng ghép thanh gỗ keo rừng trồng Rect. Wooden pot (fit with AE insert pot)- Antique white color- Size 90.0x32.0x75.0H(cm) (xk)
- Mã HS 44209090: WP207-1-58 / Chậu gỗ, sản xuất bằng ghép thanh gỗ keo rừng trồng Rect. Wooden pot (fit with AE insert pot) S/1- Antique white color-Size 81.0x41.5x40.0H(cm) (xk)
- Mã HS 44209090: WPA001-1-57 / Chân nến gỗ, sản xuất bằng ghép thanh gỗ keo rừng trồng Sq. Recycle wood candle holder with frame S/1- Size 26.5x26.5x120H(cm), Antique brown color (xk)
- Mã HS 44209090: WPA002-1-57 / Chân nến gỗ, sản xuất bằng ghép thanh gỗ keo rừng trồng Sq. Recycle wood candle holder with frame S/1- Size 21.5x21.5x80H(cm), Antique brown color (xk)
- Mã HS 44211000: 10sj/ Móc treo quần áo bằng gỗ (xk)
- Mã HS 44211000: 1101201151/ Mắc treo quần áo bằng gỗ dẻ gai, mã màu M211-PC-QC(26x3.375x3.75)inch-7000003765 (xk)
- Mã HS 44211000: Bộ giá treo áo bằng gỗ sồi và MDF; kích thước: (80x105x175)mm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Cây treo đồ (gỗ cao su và MDF)(62x15.5x12cm) (xk)
- Mã HS 44211000: Cây treo đồ (gỗ cao su, gỗ thông nhóm 4, MDF và sắt)(178.5x22x42.5cm) (xk)
- Mã HS 44211000: Cục móc áo làm bằng gỗ xoài (kích cỡ: 3cm x 3cm) mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Đồ dùng gia đình và hành lý cá nhân đang sử dụng: Mắc quần áo (xk)
- Mã HS 44211000: Giá treo áo dài bằng gỗ sồi và MDF; kích thước: (80x105x175)mm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Giá treo áo ngắn bằng gỗ sồi và MDF; kích thước: (80x105x155)mm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Giá treo đồ bằng gỗ cao su- Stand hanger-Ntural, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Giá treo đồ bằng gỗ tràm- Stand hanger-Brown, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Giá treo đồ kiểu vuông A bẳng gỗ cao su, hàng không có nhãn hiệu, xuất xứ: Việt Nam, quy cách: (370x370x1750)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Giá treo đồ kiểu vuông B bẳng gỗ cao su, hàng không có nhãn hiệu, xuất xứ: Việt Nam, quy cách: (370x370x1750)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Giá treo đồ kiểu vuông B bẳng gỗ cao su, hàng không có nhãn hiệu, xuất xứ: Việt Nam, quy cách: (390x390x1750)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: H001P-1-4540N(GB)a/ Giá treo tường 450 x 77 x 40 mm (xk)
- Mã HS 44211000: H002P-1-8540(GB)d/ Giá treo tường 850 x 77 x 40 mm (xk)
- Mã HS 44211000: H003P-1-630(N)(GB)/ Giá treo tường 630 x 72 x 40 mm (xk)
- Mã HS 44211000: H003P-1-850(N)(GB)/ Giá treo tường 850 x 82 x 40 mm (xk)
- Mã HS 44211000: H004P-1-600f/ Giá treo tường 600 x 265 x 96 mm (xk)
- Mã HS 44211000: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: mắc treo quần áo (xk)
- Mã HS 44211000: HKR17001/ Giá gỗ 12 x 12 x 22-3/4 inch (xk)
- Mã HS 44211000: Mắc khăn gỗ cao-su (63 x 30 x 78) cm (xk)
- Mã HS 44211000: Mắc treo quần áo bằng gỗ thông- SEOIMAL HANGER size (656*380*1450)mm (xk)
- Mã HS 44211000: Mắc treo quần áo bằng gỗ thông- SOMDARI HANGER size (800*423*1655)mm (xk)
- Mã HS 44211000: Móc áo bằng gỗ cao su (CLOTHES HANGER (480 mm)) (Hàng mới sx, mới 100%) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc áo bằng gỗ cao su (CLOTHES HANGER S (450mm) (Hàng mới sx, mới 100%) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc áo bằng gỗ cao su (CLOTHES HANGER W (480mm) (Hàng mới sx, mới 100%) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc áo bằng gỗ cao su (CLOTHES HANGER WL (480mm) (Hàng mới sx, mới 100%) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc áo COMBINATION HANGER làm từ gỗ tần bì (40cm x 40cm x 182cm) (hàng mới 100%, hàng không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44211000: móc áo gỗ (sản phẩm hoàn chỉnh, đã chà nhám, sơn màu đen, làm bằng gỗ thông, kích thước 340*340*1750MM,hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44211000: móc áo gỗ (sản phẩm hoàn chỉnh, đã chà nhám, sơn màu tự nhiên, làm bằng gỗ thông, kích thước 340*340*1750MM,hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc áo- Gỗ thông NK 1110 x 220 x 100mm;không nhãn hiệu,hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44211000: móc áo gỗ(sản phẩm hoàn chỉnh, đã chà nhám, sơn màu trắng, làm bằng gỗ thông, kích thước 340*340*1750MM,hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc áo làm bằng gỗ thông NK 1350(H)x60(D)x380(W)mm không nhãn hiệu.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Móc áo làm bằng gỗ thông NK và MDF 1350(H)x60(D)x380(W)mm không nhãn hiệu.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Móc áo làm bằng gỗ xoài (kích cỡ: 20cm x 30cm) mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Móc áo M01 HANGER làm từ gỗ tần bì (50cm x 50cm x 180cm) (hàng mới 100%, hàng không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc Áo Mẫu, NADB, (W440 x D535 x H1505)mm, làm bằng gỗ thông mua trong nước (xk)
- Mã HS 44211000: Móc Áo, KDH-3002, GY, (W600 x D300 x H1200)mm, làm bằng gỗ cao su + MDF mua trong nước (xk)
- Mã HS 44211000: Móc đồ 3 ngăn- Gỗ thông NK 1030 x 440 x 320mm;không nhãn hiệu,hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc đồ- Gỗ tràm 1100 x 380 x 370mm;không nhãn hiệu,hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc đồ- Gỗ tràm 1610 x 460 x 230mm;không nhãn hiệu,hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo áo 4 móc 50cm (HR02AB) Màu đen; (Sản phẩm mới 100%; có nguồn gố làm bằng gỗ vườn trồng- Gỗ Cao Su) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo áo 4 móc 50cm (HR02AW) Màu trắng; (Sản phẩm mới 100%; có nguồn gố làm bằng gỗ vườn trồng- Gỗ Cao Su) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo áo 8 móc 100cm (HR02BB) Màu đen; (Sản phẩm mới 100%; có nguồn gố làm bằng gỗ vườn trồng- Gỗ Cao Su) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo áo 8 móc 100cm (HR02BW) Màu trắng; (Sản phẩm mới 100%; có nguồn gố làm bằng gỗ vườn trồng- Gỗ Cao Su) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo đồ (quần áo) được làm bằng gỗ thông, SKU: 5463471, quy cách (1260*460*35)mm, dùng trang trí nội thất. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo đồ kiểu vòng tròn A bẳng gỗ cao su, hàng không có nhãn hiệu, xuất xứ: Việt Nam, quy cách: (390x390x1750)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo đồ kiểu vòng tròn B bẳng gỗ cao su, hàng không có nhãn hiệu, xuất xứ: Việt Nam, quy cách: (390x390x1750)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo đồ, kích thước: 1100 x 160 x 180mm. Chất liệu: Ván dăm ép công nghiệp hiệu Vecoboard, mã hàng: F-06-1. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo đồ, kích thước: 800 x 140 x 180mm. Chất liệu: Ván dăm ép công nghiệp hiệu Vecoboard, mã hàng: F-06-2. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo- Gỗ sồi 1155 x 340 x 185mm;không nhãn hiệu,hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo- Gỗ thông NK 1020 x 325 x 175mm;không nhãn hiệu,hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo- Gỗ thông NK 1300 x 430 x 300mm;không nhãn hiệu,hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo- Gỗ thông NK 1950 x 450 x 255mm;không nhãn hiệu,hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước (1185mmx350mmx1430mm) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước (1FM 840mmx340mmx1250mm) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước (1FS 640mmx340mmx1250mm) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước (2FM 840mmx340mmx1480mm) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước (2FS 640mmx340mmx1480mm) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước (600mmx340mmx1500mm) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước (640mmx340mmx1500mm) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước (640mmx350mmx1430mm) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước (965mmx350mmx1430mm) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước (L 840mmx1200mm) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước (S 640mmx1200mm) (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước(1185mmx350mmx1430mm). Hàng mới 100%, hàng không nhãn mác. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước(1FM 840mmx340mmx1250mm). Hàng mới 100%, hàng không nhãn mác. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước(1FS 640mmx340mmx1250mm). Hàng mới 100%, hàng không nhãn mác. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước(2FM 840mmx340mmx1480mm). Hàng mới 100%, hàng không nhãn mác. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước(2FS 640mmx340mmx1480mm). Hàng mới 100%, hàng không nhãn mác. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước(600mmx340mmx1500mm). Hàng mới 100%, hàng không nhãn mác. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước(640mmx350mmx1430mm). Hàng mới 100%, hàng không nhãn mác. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước(L 840mmx1200mm). Hàng mới 100%, hàng không nhãn mác. (xk)
- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo làm từ gỗ thông mua trong nươc có nguồn gốc nhập khẩu, đồng bộ tháo rời, kích thước(S 640mmx1200mm). Hàng mới 100%, hàng không nhãn mác. (xk)
- Mã HS 44211000: PANT HANGER (Rubber Wood)- Mắc quần bằng gỗ có kẹp bằng sắt, kích thước: KT: 400x400x260mm, Đóng gói: 5 cái/màng co, 12 màng co/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: PL55/ Móc treo bằng gỗ (xk)
- Mã HS 44211000: Sản phẩm gỗ: Kệ bằng gỗ thông size (600x350xH1450) mm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Sản phẩm gỗ: Kệ bằng gỗ thông size (800x350xH1450) mm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Sản phẩm gỗ: Móc quần áo bằng gỗ cao su & sắt size (235 X 150 X H44) mm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Sản phẩm gỗ: Móc quần áo bằng gỗ cao su & sắt size (260 X 200 X H160) mm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Sản phẩm gỗ: Móc quần áo bằng gỗ cao su & sắt size (410 X 150 X H44) mm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Sản phẩm gỗ: Móc quần áo bằng gỗ cao su & sắt size (460 X 200 X H160) mm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Sản phẩm hoàn chỉnh làm từ gỗ sồi có nguồn gốc nhập khẩu:Giá treo rượu 515x95x60530x210x360mm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Sản phẩm hoàn chỉnh làm từ gỗ sồi có nguồn gốc nhập khẩu:Móc áo 680x145x250mm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Sản phẩm hoàn chỉnh làm từ gỗ sồi có nguồn gốc nhập khẩu:Móc áo 700x200x200mm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: Sản phẩm hoàn chỉnh làm từ gỗ sồi có nguồn gốc nhập khẩu:Móc áo 900x200x200mm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: WOOD HANGER- MAN (Rubber Wood)- Mắc treo áo nam bằng gỗ, màu nâu, kích thước: KT: 470 x 470 x 260 mm, Đóng gói: 10 cái/màng co, 4 màng co/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44211000: WOOD HANGER- WOMAN (Rubber Wood)- Mắc treo áo nữ bằng gỗ, màu nâu, kích thước: KT: 360 x 360 x 260 mm, Đóng gói: 10 cái/màng co, 4 màng co/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219140: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: quạt nan (xk)
- Mã HS 44219140: Khung trang trí bằng gỗ tạp, CS-101, kích thước 43x53.5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 44219140: Khung trang trí bằng gỗ tạp, CS-201, kích thước 43x58.5(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 44219140: Khung trang trí bằng gỗ tạp, CS-302, kích thước 26x53(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 44219140: Khung trang trí bằng gỗ tạp, MTW2051, kích thước 50x40 (cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 44219140: Khung trang trí bằng gỗ tạp, MTW2055, kích thước 64x17 (cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 44219140: Khung trang trí bằng gỗ tạp, MTW2056, kích thước 48x60(cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 44219140: Khung trang trí bằng gỗ tạp, MTW2059, kích thước 43x60 (cm), hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 44219140: QUẠT CẦM TAY (xk)
- Mã HS 44219160: Sản phẩm bằng tre: Tăm tre- Bamboo Toothpick (1.6mmx65mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 44219160: Sản phẩm bằng tre: Tăm tre- Bamboo Toothpick (2.2mmx50mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 44219160: Sản phẩm bằng tre: Xiên tre- Bamboo Skewer (2.5mmx150mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 44219160: Sản phẩm bằng tre: Xiên tre- Bamboo Skewer (2.5mmx200mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219160: Sản phẩm bằng tre: Xiên tre- Bamboo Skewer (3.0mmx200mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm 9 INCH dùng làm nhang (150 pk x 40kg). (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm bông hai đầu Huby CA-002 (25 Cái/Túi), dùng để làm sạch bề mặt sản phẩm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm bông một đầu nhọn HM-750, dùng để làm sạch bề mặt sản phẩm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm gỗ (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm tre (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm tre (BAMBOO STICKS), loại dài 10 inch. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm tre (BAMBOO STICKS), loại dài 12 inch. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm tre (BAMBOO STICKS), loại dài 8 inch. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm tre (BAMBOO STICKS), loại dài 8inch (AAA). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm tre (BAMBOO STICKS), loại dài 8inch. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm tre (BAMBOO STICKS), loại dài 9inch (AAA). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm tre (Tre,luồng) (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm tre 8 inches, đường kính 1.3 mm, số đếm 3400- 3600 que/kg, đóng 40kg/ túi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm tre 9 inches, đường kính 1.3 mm, số đếm 3000- 3200 que/kg, đóng 40kg/ túi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm tre,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm xỉa răng/ (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm xiên Minh Thiên (xk)
- Mã HS 44219160: Tăm/ (xk)
- Mã HS 44219190: 005W02032/ Sạn gỗ bech dài 32cm (xk)
- Mã HS 44219190: 007B020022/ Thớt bằng tre(25cm*30cm*2cm) (xk)
- Mã HS 44219190: 010B020012/ Kệ úp ly bằng tre(10cm*20cm) (xk)
- Mã HS 44219190: 014B010012/ Miếng lót giặt đồ bằng tre(56cm*21cm*1.5cm) (xk)
- Mã HS 44219190: 014B010022/ Miếng lót giặt đồ bằng tre(54cm*21cm*1.5cm) (xk)
- Mã HS 44219190: 07-B0003/ Thớt bằng tre (39cm*20.5cm*15cm) (xk)
- Mã HS 44219190: B- 022/ Que xiên tre nhọn đầu 15cm (1 thùng/12 hôp giấy, 1 hộp giấy/240 hộp nhựa,1 hộp nhựa/80que xiên) (xk)
- Mã HS 44219190: B- 023/ Que xiên tre nhọn đầu 18cm (1 thùng/10 hôp giấy, 1 hộp giấy/200 hộp nhựa,1 hộp nhựa/84que xiên) (xk)
- Mã HS 44219190: B- 051/ Que xiên tre nhọn đầu 18cm (1 thùng/10 hộp giấy, 1 hộp giấy/200 hộp nhựa,1 hộp nhựa/80que xiên) (xk)
- Mã HS 44219190: B- 245/ Que xiên tre nhọn đầu 15cm (1 thùng/12 hộp giấy, 1 hộp giấy/240 hộp nhựa,1 hộp nhựa/65que xiên) (xk)
- Mã HS 44219190: B- 246/ Que xiên tre nhọn đầu 18cm (1 thùng/10 hộp giấy, 1 hộp giấy/200 hộp nhựa,1 hộp nhựa/65que xiên) (xk)
- Mã HS 44219190: B- 746/ Que xiên tre nhọn đầu 18cm (1 thùng/20 hộp giấy, 1 hộp giấy/200 hộp nhựa,1 hộp nhựa/75que xiên) (xk)
- Mã HS 44219190: B- 768/ Que xiên tre nhọn đầu 15cm (1 thùng/24 hộp giấy, 1 hộp giấy/240 hộp nhựa,1 hộp nhựa/65que xiên) (xk)
- Mã HS 44219190: B- 769/ Que xiên tre nhọn đầu 18cm (1 thùng/20 hộp giấy, 1 hộp giấy/200 hộp nhựa,1 hộp nhựa/65que xiên) (xk)
- Mã HS 44219190: BAM10/ Tấm tre ép (Bamboo Panels,KT3048x635x44mm), hàng mới 100%, làm từ nguyên liệu tre, ép nghiêng 3 lớp (xk)
- Mã HS 44219190: BAM2/ Tấm tre ép (Bamboo Panels,KT:1219x635x44mm), hàng mới 100%, làm từ nguyên liệu tre. (xk)
- Mã HS 44219190: BAM3/ Tấm tre ép (Bamboo Panels,KT: 1829x635x44mm), hàng mới 100%, làm từ nguyên liệu tre. (xk)
- Mã HS 44219190: BAM5/ Tấm tre ép (Bamboo Panels, KT:2438x635x44 mm) Hàng mới 100%, làm từ nguyên liệu tre ép. (xk)
- Mã HS 44219190: BAM6/ Tấm tre ép (Bamboo Panels, KT:3048x635x44 mm) Hàng mới 100%, làm từ nguyên liệu tre ép. (xk)
- Mã HS 44219190: BAM7/ Tấm tre ép (Bamboo Panels,KT:1219x635x44mm), hàng mới 100%, làm từ nguyên liệu tre, ép nghiêng 3 lớp (xk)
- Mã HS 44219190: BAM8/ Tấm tre ép (Bamboo Panels,KT:1829x635x44mm), hàng mới 100%, làm từ nguyên liệu tre, ép nghiêng 3 lớp (xk)
- Mã HS 44219190: BAM9/ Tấm tre ép (Bamboo Panels,KT:2438x635x44mm), hàng mới 100%, làm từ nguyên liệu tre, ép nghiêng 3 lớp (xk)
- Mã HS 44219190: BBDT/ Bật bia bằng gỗ dán vải lưới đã thêu (11x4.5) cm, Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219190: Bộ ống hút OKUVLIG bằng tre/ 00460619 (12 chiếc ống hút + 1 chiếc cọ vệ sinh/ 1 bộ), kích thước: dài 200 mm, mới 100%, (xk)
- Mã HS 44219190: DMCH90-626201DDM02/ Thành phẩm cat house- DNA (620*450*912mm); Hàng nội thất dùng trong văn phòng (xk)
- Mã HS 44219190: DN12-1206201DDM02/ Tấm ván MDF+PB dán PVC 2 mặt 1200*120*17.5mm; Hàng nội thất dùng trong văn phòng (xk)
- Mã HS 44219190: Đòn gánh bằng tre, hàng mới 100%, hàng tặng (xk)
- Mã HS 44219190: Đũa dùng 1 lần, bằng tre (xk)
- Mã HS 44219190: FAN/ FAN OF GARMENTS (Vai det thoi-100% Polyester) (xk)
- Mã HS 44219190: Ghế gỗ tạp, kích thước 40x99(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 44219190: Khay gỗ tạp, kích thước 20x14x2.5(cm). hàng mới 100% do VNSX (xk)
- Mã HS 44219190: Mẹt đan từ tre, đường kính 50cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219190: Nhíp tre (xk)
- Mã HS 44219190: Nhíp tre ST-10A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219190: Que kim đan len chất liệu bằng gỗ, hàng handmade, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 44219190: Que nhọn bằng tre (xk)
- Mã HS 44219190: Tấm lót đường làm từ tre, kích thước: 3900MM X 2200MM X 60MM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219190: Thanh tre dùng để kẹp hàng.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219190: Thanh tre, dùng để kẹp hàng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219190: TLĐ01/ Tấm lót đường làm từ tre ép (Laminated Bbamboo Veneer Mats), kt 3900x2200x60mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219190: TRANH GỖ MỸ NGHỆ CÓ NỘI DUNG HÌNH CÂY THÔNG, làm bằng gỗ gõ đỏ nguồn gốc nhập khẩu, KT 3,5cm x 40cm x 40cm, không nhãn hiệu. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219940: SP462/ Que kem 114C bằng gỗ 114*9.8*2.0MM (xk)
- Mã HS 44219940: SP472/ Thìa kem bằng gỗ 94*17(11)*2.0MM (xk)
- Mã HS 44219940: SP502/ Que kem bằng gô 114*13*2.0MM (xk)
- Mã HS 44219940: SP503/ Que kem 11413RAL bằng gỗ 114*13*2.0MM (xk)
- Mã HS 44219940: SP504/ Que kem bằng gỗ 114*9.8*2.0MM (xk)
- Mã HS 44219940: SP512/ Thìa kem 94AL bằng gỗ 94*17(11)*2.0MM (xk)
- Mã HS 44219940: SP513/ Que kem bằng gỗ 114*13*2.0MM (xk)
- Mã HS 44219940: SP519/ Que kem 11413RC bằng gỗ 114*13*2.0MM (xk)
- Mã HS 44219940: SP521/ Que kem 114C bằng gỗ 114*10*2.0MM (xk)
- Mã HS 44219970: 48MM SL/ Gỗ bồ đề 48mm (0.048x0.003x0.914-3.648)m (xk)
- Mã HS 44219980: TAG/ Tăm gỗ (xk)
- Mã HS 44219980: Tăm gỗ- TOOTHPICK. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 44219994: Hạt gỗ dó bầu trồng nhân tạo, không phải trầm hương, hàng mới 100% (Aquilaria crassna- agarwood- wood beads) (xk)
- Mã HS 44219999: 01-9805-315WRDLEX315-003/ Ván mẫu(01-9805-315W)bằng gỗ:Ván sợi(MDF),ép,lạng (127*76.2*12.7mm) (xk)
- Mã HS 44219999: 01-9805-926WRDLEX926-014/ Ván mẫu(01-9805-926W)bằng gỗ:Ván ép (127*89*18mm) (xk)
- Mã HS 44219999: 100-31B/ Lan can vuông làm từ Gỗ dẻ gai, item: 100-31B, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 100-36 ALD/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ trăn, item: 100-36 ALD, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: 100-41 ALD/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ trăn, item: 100-41 ALD, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: 100PRIME-43PR/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ dương, Item:100PRIME-43PR, kích thước:1.25"*1.25"*43" (xk)
- Mã HS 44219999: 118382LNCP/ Đầu trụ lan can làm từ gỗ thông, item: 118382LNCP, kích thước: 125mm*125mm*42mm (xk)
- Mã HS 44219999: 118395LNCH/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ độc cần, item: 118395LNCH, kích thước: 110mm*110mm*29mm (xk)
- Mã HS 44219999: 118408LNCW/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 118408LNCW, kích thước: 110mm*110mm*29mm (xk)
- Mã HS 44219999: 161-2636 Bảng màu làm bằng gỗ cao su (101.6*101.6*6)mm (xk)
- Mã HS 44219999: 17/ Đồ trang trí (gỗ) (xk)
- Mã HS 44219999: 19-927M/ Tấm gỗ chà chân chữ nhật 88 x 57 x 3cm (xk)
- Mã HS 44219999: 19-929M/ Tấm gỗ chà chân bán nguyệt 100 x 64 x 3cm (xk)
- Mã HS 44219999: 200-41B/ Lan can vuông làm từ Gỗ dẻ gai, item: 200-41B, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 2014PL-41B/ Lan can vuông làm từ Gỗ dẻ gai, item: 2014PL-41B, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 2015-34/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 2015-34, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: 2091PL ALD PT&ST/ Trụ lan can làm từ Gỗ trăn,item: 2091PL ALD PT&ST, kích thước: 4.5"*4.5"*53" (xk)
- Mã HS 44219999: 2091PL HEM PT-ST/ Trụ lan can làm từ gỗ độc cần,item: 2091PL HEM PT-ST, kích thước: 4.5"*4.5"*53" (xk)
- Mã HS 44219999: 20MKT1160101/ Kệ zik zak(W596 x D354 x H1072)mm (xk)
- Mã HS 44219999: 218-2727 Bảng màu làm bằng gỗ cao su (101.6*101.6*6)mm (xk)
- Mã HS 44219999: 22X269X1000/ Bậc cầu thang làm từ gỗ sồi trắng, item: 22X269X1000, kích thước: 32x240x1000mm (xk)
- Mã HS 44219999: 287-2302 Bảng màu làm bằng gỗ cao su (101.6*101.6*6)mm (xk)
- Mã HS 44219999: 287-2304 Bảng màu làm bằng gỗ cao su (101.6*101.6*6)mm (xk)
- Mã HS 44219999: 3.5 Base/ Trụ lan can làm từ Gỗ bạch dương, item: 3.5 Base, kích thước: 3.25''x3.25''x48'' (xk)
- Mã HS 44219999: 300-48/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: 300-48, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 300-48ALD/ Trụ lan can làm từ gỗ trăn, item: 300-48ALD, kích thước: 3.5"*3.5"*60" (xk)
- Mã HS 44219999: 300-48B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 300-48B, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 300-54B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 300-54B, kích thước: 3"* 3"*54" (xk)
- Mã HS 44219999: 300-59ALD/ Trụ lan can làm từ gỗ trăn, item: 300-59ALD, kích thước: 3.5"*3.5"*60" (xk)
- Mã HS 44219999: 3009ETPOP/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 3009ETPOP, kích thước: 3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: 300EN-48EB/ Trụ lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: 300EN-48EB, kích thước: 3"*3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 300EN-59EB/ Trụ lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: 300EN-59EB, kích thước: 3"*3"*59" (xk)
- Mã HS 44219999: 3010PL-48B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 3010PL-48B, kích thước: 3.5"*3.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 3013PL-44B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 3013PL-44B, kích thước: 3.5"*3.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 3013PL-44MA/ trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: 3013PL-44MA, kích thước: 3.5"*3.5"*60" (xk)
- Mã HS 44219999: 3015PL-56B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 3015PL-56B, kích thước: 3.5"*3.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 3019MD MAPLE/ Đế trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: 3019MD MAPLE, kích thước: 163.6mm*163.6mm*41.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: 313PT-44B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 313PT-44B, kích thước: 3.5"*3.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 32X240X1000/ Bậc cầu thang làm từ gỗ sồi trắng, item: 32X240X1000, kích thước: 32x240x1000mm (xk)
- Mã HS 44219999: 32X240X1300/ Bậc cầu thang làm từ gỗ sồi trắng, item: 32X240X1300, kích thước: 32x240x1300mm (xk)
- Mã HS 44219999: 32X240X4200/ Bậc cầu thang làm từ gỗ sồi trắng, item: 32X240X4200, kích thước: 32x240x4200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 32X240X4200.2F/ Bậc cầu thang làm từ gỗ sồi trắng, item: 32X240X4200.2F, kích thước: 32x240x4200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 32X240X4800/ Bậc cầu thang làm từ gỗ sồi trắng, item: 32X240X4800, kích thước: 32x240x4800mm (xk)
- Mã HS 44219999: 32X280X1000/ Bậc cầu thang làm từ gỗ sồi trắng, item: 32X280X1000, kích thước: 32x240x1000mm (xk)
- Mã HS 44219999: 33/ Bánh xe (gỗ) (xk)
- Mã HS 44219999: 350-48B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 350-48B, kích thước: 3.5"* 3.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 350-56B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 350-56B, kích thước: 3.5"* 3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: 353PT-48B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 353PT-48B, kích thước: 3.5"*3.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 354O/ Đầu trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: 354O, kích thước: 119x phi 68mm (xk)
- Mã HS 44219999: 4005-56/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: 4005-56, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 4005-56SM/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: 4005-56SM, kích thước: 3.5"*3.5"*60" (xk)
- Mã HS 44219999: 4010BT-48PO/ trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 4010BT-48PO, kích thước: 3"*3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 4012BT-54MA/ trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: 4012BT-54MA, kích thước: 3.5"*3.5"*60" (xk)
- Mã HS 44219999: 4013PT-44MA/ trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: 4013PT-44MA, kích thước: 3.5"*3.5"*60" (xk)
- Mã HS 44219999: 4042-54SM/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: 4042-54SM, kích thước: 3.5"*3.5"*60" (xk)
- Mã HS 44219999: 4075 FT OAK/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: 4075 FT OAK, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 4075 PLAIN/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: 4075 PLAIN, kích thước: 4.5"*4.5"*53" (xk)
- Mã HS 44219999: 4075-63.75SM/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: 4075-63.75SM, kích thước: 3.5x3.5x56 inch (xk)
- Mã HS 44219999: 4091 FT OAK/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: 4091 FT OAK, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 4091-55.75/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: 4091-55.75, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 4091-55.75SM/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: 4091-55.75SM, kích thước: 3.5x3.5x56 inch (xk)
- Mã HS 44219999: 4091-FPS/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: 4091-FPS, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: 4091-FPS-P/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 4091-FPS-P, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: 4091PL ALD PT-ST/ Trụ lan can làm từ gỗ trăn, item: 4091PL ALD PT-ST, kích thước: 6.25"*6.25"*53" (xk)
- Mã HS 44219999: 4091PL HEM PT-ST/ Trụ lan can làm từ gỗ độc cần, item: 4091PL HEM PT-ST, kích thước: 3.25''x3.25''x48'' (xk)
- Mã HS 44219999: 4091-PLAIN/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: 4091-PLAIN, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: 4091-PLAIN-P/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 4091-PLAIN-P, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: 4091-RPS/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: 4091-RPS, kích thước: 4.5"*4.5"*53" (xk)
- Mã HS 44219999: 4116010SC08(GS)/ Tay vịn cầu thang gỗ sồi (0.055x0.06x1.749)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4116010SC10(GS)/ Tay vịn cầu thang gỗ sồi (0.058x0.07x1.776)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4116010SC12(GS)/ Tay vịn cầu thang gỗ sồi (0.057x0.06x3.66)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4116010SC14(GS)/ Tay vịn cầu thang gỗ sồi (0.057x0.06x2.953)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4116010SC16(GS)/ Tay vịn cầu thang gỗ sồi (0.057x0.06x3.375)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4116010SC20(GS)/ Tay vịn cầu thang gỗ sồi (0.057x0.06x4.218)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4116O/ Đầu trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: 4116O, kích thước: 119x phi 68mm (xk)
- Mã HS 44219999: 4146010SC06(GS)/ Tay vịn cầu thang gỗ sồi (0.057*0.06*1.830)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4146010SC08(GS)/ Tay vịn cầu thang gỗ sồi (0.057*0.06*5.195)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4146010SC16(GS)/ Tay vịn cầu thang gỗ sồi (0.104*0.06*5.505)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4275 SL/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 4275 SL, kích thước: 4.5"*4.5"*23" (xk)
- Mã HS 44219999: 4275 SL-P/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 4275 SL-P, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: 4291 FT OAK/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: 4291 FT OAK, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 4391 FT OAK/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: 4391 FT OAK, kích thước: 4.5"*4.5"*53" (xk)
- Mã HS 44219999: 4405PT/ Bảng màu làm bằng gỗ Dương, MDF, Veneer Du... Quy cách: 26*19*15". Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: 4414040BC(GS)/ Tay vịn cầu thang gỗ sồi (0.0762*0.0762*1.2192)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4414047BC(GS)/ Tay vịn cầu thang gỗ sồi (0.058*0.07*1.879)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4414083(OAK)/ Chân cầu thang gỗ sồi(0.0823*0.161*1.4)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4424040BC(GS)/ Tay vịn cầu thang gỗ sồi (0.0762*0.0762*1.2192)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4494076(OAK)/ Chân cầu thang gỗ sồi (0.11*0.125*0.991)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4494082(OAK)/ Chân cầu thang gỗ sồi(0.025*0.146*1.41)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4494083(OAK)/ Chân cầu thang gỗ sồi (0.118*0.129*1.05)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4494091(OAK)/ Chân cầu thang gỗ sồi(0.0823*0.161*1.4)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4494093(OAK)/ Chân cầu thang gỗ sồi (0.071*0.256*1.4)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4494094(OAK)/ Chân cầu thang gỗ sồi (0.063*0.145*1.4)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4494094NCT(OAK)/ Chân cầu thang gỗ sồi (0.09*0.115*1.11)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4494094NS(OAK)/ Chân cầu thang gỗ sồi (0.11*0.113*1.04)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4914076 B(OAK)/ Chân cầu thang gỗ sồi (0.046*0.16*0.571)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4917027(OAK)/ Chân cầu thang gỗ sồi(0.019*0.114*0.165)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4918071 R(OAK)/ Chân cầu thang gỗ sồi (0.02*0.15*0.571)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4918172/4918076(OAK)/ Chân cầu thang gỗ sồi(0.026*0.152*0.280)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4934076 B(OAK)/ Chân cầu thang gỗ sồi(0.019*0.127*0.571)m (xk)
- Mã HS 44219999: 4994094B(OAK)/ Chân cầu thang gỗ sồi (0.046*0.16*0.548)m (xk)
- Mã HS 44219999: 5015-31OA/ lan can cầu thang làm từ gỗ sồi, item: 5015-31OA, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: 5015-34/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5015-34, kích thước: 1.25"*1.25"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: 5015-34PO/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5015-34PO, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 5015-36/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5015-36, kích thước: 1.25"*1.25"*36" (xk)
- Mã HS 44219999: 5015-36OA/ lan can cầu thang làm từ gỗ sồi, item: 5015-36OA, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: 5015-36PO/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5015-36PO, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 5015-39PO/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5015-39PO, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 5015-41B/ Lan can vuông làm từ Gỗ dẻ gai, item: 5015-41B, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 5015-41OA/ lan can cầu thang làm từ gỗ sồi, item: 5015-41OA, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: 5015-45/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5015-45, kích thước: 1.25"*1.25"*45" (xk)
- Mã HS 44219999: 5015PRIME-31PR/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, Item:5015PRIME-31PR, kích thước:1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 5015PRIME-34PR/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, Item:5015PRIME-34PR, kích thước:1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 5015PRIME-36PR/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5015PRIME-36PR, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 5015PRIME-41PR/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ dương, Item:5015PRIME-41PR, kích thước:1.25"*1.25"*41" (xk)
- Mã HS 44219999: 5015PRIME-43PR/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ dương, Item:5015PRIME-43PR, kích thước:1.25"*1.25"*43" (xk)
- Mã HS 44219999: 5040-41PO/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5040-41PO, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 5061-36/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5061-36, kích thước: 1.25"*1.25"*36" (xk)
- Mã HS 44219999: 510O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 510O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 5141PRIME-34PR/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ dương, item: 5141PRIME-34PR, kích thước: 1.25"*1.25"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: 5141PRIME-34PR/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ dương, Item:5141PRIME-34PR, kích thước:1.25"*1.25"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: 5141PRIME-39PR/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ dương, Item:5141PRIME-39PR, kích thước:1.25"*1.25"*39" (xk)
- Mã HS 44219999: 5141PRIME-41PR/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, Item:5141PRIME-41PR, kích thước:1.25"*1.25"*41" (xk)
- Mã HS 44219999: 518O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 518O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 5200-39/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5200-39, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 5200PRIME-36PR/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5200PRIME-36PR, kích thước: 1.25"*1.25"*36" (xk)
- Mã HS 44219999: 5200PRIME-36PR/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, Item:5200PRIME-36PR, kích thước:1.25"*1.25"*36" (xk)
- Mã HS 44219999: 5205-41PO/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5205-41PO, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 521O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 521O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 5300-34/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5300-34, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: 5300-36/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5300-36, kích thước: 1.75"*1.75"*36" (xk)
- Mã HS 44219999: 5300-39/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5300-39, kích thước: 1.75"*1.75"*39" (xk)
- Mã HS 44219999: 5300PRIME-31PR/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5300PRIME-31PR, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 5315PRIME-34PR/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ dương, item: 5315PRIME-34PR, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: 5340-36PO/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 5340-36PO, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 5340-39PO/ Lan can cầu thang làm từ Gỗ dương, item: 5340-39PO, kích thước: 1.75"*1.75"*39" (xk)
- Mã HS 44219999: 5340-41PO/ lan can cầu thang làm từ gỗ dương, item: 5340-41PO, kích thước: 1.75"*1.75"*41" (xk)
- Mã HS 44219999: 546O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 546O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 6210-20ALD/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: 6210-20ALD, kích thước: 5.7cm*6.05cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: 628O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 628O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 637O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 637O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7009-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7009-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7010-L/CAP-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7010-L/CAP-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7010-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7010-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7011-135/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7011-135, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7011-LONG-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7011-LONG-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7011-WO/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: 7011-WO, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7012/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7012, kích thước: 4.875"x57.15mm x 60.33mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7014-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7014-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7019-MA/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ thích cứng, item: 7019-MA, kích thước: 60.5mm*57mm*13" (xk)
- Mã HS 44219999: 7021-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7021-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7022-L-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7022-L-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7022-R-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7022-R-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7030-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7030-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7031/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7031, kích thước: 19.5mm*114.3mm*165.1mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7033ALD/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ Gỗ trăn, item: 7033ALD, kích thước: 60.5mm*57mm*285.75mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7036/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7036, kích thước: 19.5mm*114.3mm*165.1mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7037B/ Bậc cầu thang làm từ Gỗ dẻ gai, item: 7037B, kích thước: 1250mm*680mm*28mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7046/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7046, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7071-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7071-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7076-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7076-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7086/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7086, kích thước: 19.5mm*114.3mm*165.1mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7099-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7099-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7111-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7111-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7112-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7112-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7114-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7114-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7130-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7130-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7131-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7131-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7199-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7199-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7210/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7210, kích thước: 19.5mm*114.3mm*165.1mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7212/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7212, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7213/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7213, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7214/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7214, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7222R/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7222R, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7241/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7241, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7271/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7271, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7276/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7276, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7288-2/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7288-2, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7299/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7299, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7710/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7710, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7711/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7711, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7711-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7711-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7712/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7712, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7712-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7712-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7714/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7714, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7719/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7719, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7721/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7721, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7721-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7721-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7730/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7730, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7730-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7730-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7731-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7731-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7735/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7735, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7799/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7799, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 784LST-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 784LST-O, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 784PLST-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 784PLST-O, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 784PRST-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 784PRST-O, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 784RST-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 784RST-O, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7910/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7910, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7911/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7911, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7911-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7911-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7912/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7912, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7912-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7912-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7912-WO/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: 7912-WO, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7913-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7913-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7914-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7914-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7919-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7919-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7920-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7920-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7922L/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7922L, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7922R/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7922R, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7930-90-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7930-90-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7930-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7930-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7935-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7935-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7940/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7940, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7971/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7971, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7971-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7971-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7986/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7986, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7999/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7999, kích thước: 60.5mm*67mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 7999-O/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 7999-O, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 7999-WO/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: 7999-WO, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 8014-90-UEMA/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ thích cứng, item: 8014-90-UEMA, kích thước: 60.5mm*57mm*13" (xk)
- Mã HS 44219999: 8040-LHOA/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 8040-LHOA, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 807012X60-PN/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ thông, item: 807012X60-PN, kích thước: 317.5mm*26.19mm*152.4mm (xk)
- Mã HS 44219999: 8070-48B/ Bậc cầu thang làm từ Gỗ dẻ gai, item: 8070-48B, kích thước: 1250mm*680mm*28mm (xk)
- Mã HS 44219999: 8070-60B/ Bậc cầu thang làm từ Gỗ dẻ gai, item: 8070-60B, kích thước: 1250mm*680mm*28mm (xk)
- Mã HS 44219999: 8171LH-B/ Khủyu tay vin lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: 8171LH-B, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 8171-LHMA/ bậc cầu thang làm từ Gỗ thích cứng, item: 8171-LHMA, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: 8171-LHOA/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: 8171-LHOA, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: 8171RH-ALD/ Bậc cầu thang làm từ Gỗ trăn, item: 8171RH-ALD, kích thước: 1250mm*680mm*28mm (xk)
- Mã HS 44219999: 8171RH-B/ Khủyu tay vin lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: 8171RH-B, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 8171-RHOA/ Bậc cầu thang gỗ làm từ gỗ sồi, item: 8171-RHOA, kích thước: 900mmx285mmx28mm (xk)
- Mã HS 44219999: 8172ALD/ Bậc cầu thang làm từ Gỗ trăn, item: 8172ALD, kích thước: 64.05mm*165.1mm*377.83mm (xk)
- Mã HS 44219999: 8176ALD/ Bậc cầu thang làm từ Gỗ trăn, item: 8176ALD, kích thước: 64.05mm*165.1mm*377.83mm (xk)
- Mã HS 44219999: 908-41PO/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 908-41PO, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: 909PRIME-43PR/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: 909PRIME-43PR, kích thước: 1.75"*1.75"*43" (xk)
- Mã HS 44219999: 90X90X1350/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: 90X90X1350, kích thước: 90x90x1350mm (xk)
- Mã HS 44219999: 90X90X1550/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: 90X90X1550, kích thước: 90x90x1550mm (xk)
- Mã HS 44219999: 90X90X2350/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: 90X90X2350, kích thước: 90x90x2350mm (xk)
- Mã HS 44219999: 90X90X3000/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: 90X90X3000, kích thước: 90x90x3000mm (xk)
- Mã HS 44219999: 90X90X4000/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: 90X90X4000, kích thước: 90x90x4000mm (xk)
- Mã HS 44219999: 9100-16B/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dẻ gai, item: 9100-16B, kích thước: 28mm*302mm*1000mm (xk)
- Mã HS 44219999: 9109-REMA/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ thích cứng, item: 9109-REMA, kích thước: 60.5mm*57mm*13" (xk)
- Mã HS 44219999: 9109-REOA/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 9109-REOA, kích thước: 76.5mm*70.7mm*153.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: 9111ALD/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ Gỗ trăn, item: 9111ALD, kích thước: 60.5mm*57mm*285.75mm (xk)
- Mã HS 44219999: 9111-LQOA/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 9111-LQOA, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 9112-UEOA/ khủyu tay vin lan can làm từ gỗ sồi, item: 9112-UEOA, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 9113-OEOA/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 9113-OEOA, kích thước: 76.5mm*70.7mm*153.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: 9114-UEEB/ khủyu tay vin lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: 9114-UEEB, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 9114-UEMA/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ thích cứng, item: 9114-UEMA, kích thước: 60.5mm*57mm*13" (xk)
- Mã HS 44219999: 9114-UEOA/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 9114-UEOA, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 9120-TCOA/ khủyu tay vin lan can làm từ gỗ sồi, item: 9120-TCOA, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: 9121-QCEB/ khủyu tay vin lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: 9121-QCEB, kích thước: 60.5mm*57mm*13" (xk)
- Mã HS 44219999: 9135-RHOA/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: 9135-RHOA, kích thước: 28x5.5x6.2cm (xk)
- Mã HS 44219999: 9135-RHPO/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ dương, item: 9135-RHPO, kích thước: 60.5mm*57mm*13" (xk)
- Mã HS 44219999: 91BLK1500O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: 91BLK1500O, kích thước: 90mm*90mm*1500mm (xk)
- Mã HS 44219999: 9200-10P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: 9200-10P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: 9200-12P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: 9200-12P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: 9200-14P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: 9200-14P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: 9200-16B/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ dẻ gai, item: 9200-16B, kích thước: 57mm*60.5mm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: 9200-16P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: 9200-16P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: 9200-20ALD/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: 9200-20ALD, kích thước: 5.7cm*6.05cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: 9200-20B/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ dẻ gai, item: 9200-20B, kích thước: 5.7cm*6.05cm*20' (xk)
- Mã HS 44219999: 9200B-20/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: 9200B-20, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: 9200B-20ALD/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: 9200B-20ALD, kích thước: 5.7cm*6.05cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: 9200B-20B/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dẻ gai, item: 9200B-20B, kích thước: 28mm*302mm*1000mm (xk)
- Mã HS 44219999: 9200B-20M/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ thích cứng, item: 9200B-20M, kích thước: 5.7cm*6.05cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: 9200B-20P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: 9200B-20P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: 9200B-20WO/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi trắng, item: 9200B-20WO, kích thước: 58x60x4200 (xk)
- Mã HS 44219999: 9200VP-16B/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dẻ gai, item: 9200VP-16B, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: 9200VP2-16B/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dẻ gai, item: 9200VP2-16B, kích thước: 28mm*302mm*1000mm (xk)
- Mã HS 44219999: 9200VP2-16P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: 9200VP2-16P, kích thước: 57mm*60.5mm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: 930/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ sồi, item: 930, kích thước: 125.5mm*125.5mm*41.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: 930/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: 930, kích thước: 13.5x13.5x2.3cm (xk)
- Mã HS 44219999: 9300-16B/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dẻ gai, item: 9300-16B, kích thước: 28mm*302mm*1000mm (xk)
- Mã HS 44219999: 9300-16P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: 9300-16P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: 930B/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: 930B, kích thước: 125.5mm*125.5mm*41.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: 930M/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: 930M, kích thước: 125.5mm*125.5mm*41.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: 930P BOX/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 930P BOX, kích thước: 110mm*110mm*29mm (xk)
- Mã HS 44219999: 930P/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 930P, kích thước: 125.5mm*125.5mm*41.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: 930WO BOX/ Đầu trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: 930WO BOX, kích thước: 110mm*110mm*29mm (xk)
- Mã HS 44219999: 935B/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: 935B, kích thước: 125.5mm*125.5mm*41.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: 935P/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 935P, kích thước: 138.2mm*138.2mm*41.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: 9500-16P/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: 9500-16P, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: 955-4BT-56PO/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 955-4BT-56PO, kích thước: 2.875"*2.875"*41.5" (xk)
- Mã HS 44219999: 959-NSMA/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, Item:959-NSMA, kích thước:3.5x3.5x56 inch (xk)
- Mã HS 44219999: 959-NSPO/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, Item:959-NSPO, kích thước:4.5"*4.5"*22.1875" (xk)
- Mã HS 44219999: 960-48OA/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, Item:960-48OA, kích thước:4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 960-48PO/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 960-48PO, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 960M-ADJ ST/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng,item: 960M-ADJ ST, kích thước: 4.5" *4.5" *48" (xk)
- Mã HS 44219999: 960WO-ADJ ST/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng,item: 960WO-ADJ ST, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 961-56EB/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, Item:961-56EB, kích thước:3.5"*3.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 961-56MA/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, Item:961-56MA, kích thước:6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: 961-56OA/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, Item:961-56OA, kích thước:4.5"*4.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: 961-56PO/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, Item:961-56PO, kích thước:4.5"*4.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: 961-ADJ ST/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi,item: 961-ADJ ST, kích thước: 4.5" *4.5" *56" (xk)
- Mã HS 44219999: 961ALD-ADJ ST/ Trụ lan can làm từ Gỗ trăn,item: 961ALD-ADJ ST, kích thước: 4.5"*4.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: 961P-ADJ ST/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 961P-ADJ ST, kích thước: 4.5" *4.5" *56" (xk)
- Mã HS 44219999: 961WO-ADJ ST/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng,item: 961WO-ADJ ST, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 962-48EB/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, Item:962-48EB, kích thước:3.5"*3.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 962B ST/ Trụ lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: 962B ST, kích thước: 3.5"*3.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 962P ST/ Trụ lan can làm từ Gỗ gỗ dương, item: 962P ST, kích thước: 3.5"*3.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 963-56EB/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, Item:963-56EB, kích thước:3.5"*3.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 963-56MA/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: 963-56MA, kích thước: 3.5x3.5x56 inch (xk)
- Mã HS 44219999: 963-56OA/ trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: 963-56OA, kích thước: 3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: 963-56PO/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: 963-56PO, kích thước: 3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: 963-56PO/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, Item:963-56PO, kích thước:3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: 963M ST/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng,item: 963M ST, kích thước: 3.5x3.5x56 inch (xk)
- Mã HS 44219999: 963P ST/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 963P ST, kích thước: 3.5"*3.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: 963WO-ST/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng,item: 963WO-ST, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 991FP M ST/ Trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng,item: 991FP M ST, kích thước: 6.25"*6.25"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: 991PL ALD ST/ Trụ lan can làm từ Gỗ trăn,item: 991PL ALD ST, kích thước: 6.25"*6.25"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: 991PL B ST/ Trụ lan can làm từ Gỗ dẻ gai,item: 991PL B ST, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: 991PL ST/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi,item: 991PL ST, kích thước: 6.25" *6.25" *56" (xk)
- Mã HS 44219999: 993PL B ST/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: 993PL B ST, kích thước: 3.5"*3.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: 99-8-100SOSALEPNLRDLEX100-004/ Ván mẫu(99-8-100SOSALEPNL)bằng gỗ:Ván sợi(MDF),lạng (376*223*40mm) (xk)
- Mã HS 44219999: 999ALD/ Hộp trụ lan can làm từ Gỗ trăn, item: 999ALD, kích thước: 6.5x6.5x21.75mm (xk)
- Mã HS 44219999: A350ALD/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ trăn, item: A350ALD, kích thước: 125mm*125mm*42mm (xk)
- Mã HS 44219999: A350P/ Đầu trụ lan can làm từ gỗ dương, item: A350P, kích thước: 143.9mm*143.9mm*82.6mm (xk)
- Mã HS 44219999: A475ALD/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ trăn, item: A475ALD, kích thước: 125mm*125mm*42mm (xk)
- Mã HS 44219999: A960-06MA/ Chỉ ngang của trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: A960-06MA, kích thước: 46mm*27mm*6' (xk)
- Mã HS 44219999: AD012/ Bảng màu làm bằng MDF, Veneer Sồi. Quy cách: 25*18.5*4".Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: AESOP HANDLE/20/ Tay nắm làm bằng ván MDF (18*20*30)mm (01 cái tay nắm) (xk)
- Mã HS 44219999: AT093F01-SWAT/ Bảng màu mẫu bằng ván lạng, MDF (11x203x203mm) (xk)
- Mã HS 44219999: B0L-42/ Lan can cầu thang làm từ gỗ thông, item: B0L-42, kích thước: 32mmx32mmx959mm (xk)
- Mã HS 44219999: B960-06MA/ Chỉ ngang của trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: B960-06MA, kích thước: 26mm*21mm*6' (xk)
- Mã HS 44219999: Bậc Gỗ. Kích Thước (13x7x15)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Dương, Hộp Màu, Túi Hút Ẩm. Đóng Gói 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bậc Thang Gỗ. Kích Thước (25.5x60x43.5)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Thông. Nhãn Màu, Bao Nhựa, Túi Chống Ẩm. Đóng Gói 12 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bài vị bằng gỗ xoan đào, tên khoa học: Betula Alnoides, hàng mới 100%, hàng tặng (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn ăn bằng gỗ cao su (mã hàng HPT12, mới 100%, quy cách 38 X 64 X 5.5 CM, dùng đựng thức ăn cho con chó) (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn ăn bằng gỗ cao su (mã hàng HPT2, mới 100%, quy cách 32 X 32 X 40 CM, dùng đựng thức ăn cho con chó (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn ăn tiện lợi cho chó cưng size S- Chất liệu chính bằng gỗ MDF (W380 x H190 x D230 mm) nhà sản xuất: Công ty TNHH chế biến gỗ Lê Giang, hiệu Doggyman, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn ăn tiện lợi cho chó cưng size S, chất liệu chính bằng gỗ MDF (W380 x H190 x D230)mm (93377), nhà sản xuất: Công ty TNHH chế biến gỗ Lê Giang, hiệu Doggyman, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn ăn tiện lợi cho mèo cưng- Chất liệu chính bằng gỗ MDF (W380 x H180 x D250)mm (93379), nhà sản xuất: Công ty TNHH chế biến gỗ Lê Giang, hiệu Doggyman, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn ăn tiện lợi cho mèo cưng- Chất liệu chính bằng gỗ MDF (W380 x H180 x D250)mm, nhà sản xuất: Công ty TNHH chế biến gỗ Lê Giang, hiệu Doggyman, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn chân xếp TK-016 (BR) (230x640x350, Gỗ Cao su) (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn chân xếp TK-016 (NA) (230x640x350, Gỗ Cao su) (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn chân xếp TK-016 (WH) (230x640x350, Gỗ Cao su) (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn chân xếp TK-017 (BR) (230x660x350, Gỗ Cao su) (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn chân xếp TK-017 (NA) (230x660x350, Gỗ Cao su) (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn chân xếp TK-017 (WH) (230x660x350, Gỗ Cao su) (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn cho thú cưng size S (BR) (22*22*16)cm, bằng gỗ cao su ghép(57691 Pet table S (BR)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn cho thú cưng size Size S (W) (22*22*16cm), bằng gỗ cao su ghép (57694 Pet Table S (W)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn Dây Rolling table (UP 1008) size: 700*700*310, làm bằng Gỗ Tràm mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn Dây Small Rolling Table (UP 1029) size: 310*250*50, làm bằng Gỗ Tràm mua trong nước, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn để chân bằng gỗ cao su size L (135 x 350 x 900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn để chân bằng gỗ cao su size M (135 x 350 x 600 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn để chân bằng gỗ cao su size S (135 x 350 x 450 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn để chân bằng gỗ tràm size L (135 x 350 x 820 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn để chân bằng gỗ tràm size LL (135 x 350 x 1180 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn để chân bằng gỗ tràm size M (135 x 350 x 550 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn để chân bằng gỗ tràm size S (135 x 350 x 430 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn gấp dùng ở ngoài trời (mặt bàn đã được sơn màu trắng làm bằng gỗ MDF, chân bàn làm bằng gỗ tần bì), kích thước: rộng: 380mm, dài: 470mm, cao: 597mm, xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bàn uống nước cho thú cưng bằng gỗ cao su, Kích thước (W450 x H70 x D170)mm (93332), nhà sản xuất: Công ty TNHH MTV SD, xuất xứ: Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng đen 3.5"x2.5" đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng đen có đế đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng đen đính kẹp gỗ đã qua xử lý, mới 100%, (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng ghi nhớ có ngăn để thư 340x50x635 mm, Không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng gim (ITEM 7683BK), làm bằng ván ép từ bột gỗ, có khung. kích thước (0.93*0.625) m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng gim (ITEM 85366), làm bằng ván ép từ bột gỗ, có khung. kích thước (0.932*0.629) m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu (150*220)mm Làm bằng Ván MDF (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu (900*660*60)mm 090-1035/1036 làm từ gỗ thông (mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu bằng gỗ MDF, ván lạng (102x6x102mm).MH454F01-FPN (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu bằng gỗ MDF, ván lạng (102x7x102mm).MH314F01-FPN (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu bằng ván MDF, ván lạng (153x102x7mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu bo cạnh (305x305x30)mm làm từ MDF mua trong nước (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu gỗ MDF, ván lạng (153x102x 6)mm (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu làm bằng gỗ MDF. Mã hàng: HF-6025-RAVEN-WS. Quy cách: 4*2*0.4". Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu làm bằng gỗ MDF. Mã hàng: HF-6025-WEATHSHAL-WS. Quy cách: 4*2*0.4". Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu làm bằng ván MDF. Mã hàng: 23080902NAVY. Quy cách: 25*13*17". Dùng trong trang trí nội thất. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu bằng gỗ MDF, ván lạng (3-4)inch.CE275F01-WDSW (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu bằng MDF, ván lạng (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu bằng MDF, ván lạng (4x102x102mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu gỗ MDF, ván lạng (153x102x7mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Bellamy Antique espresso distressed (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Bellamy Unfinished Distressed Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Bellamy Vintage grey distressed Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Bellamy Vintage white distressed Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Breckenridge Cherry Rustic Distressed Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Breckenridge Chestnut Rustic Distressed Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Breckenridge Espresso Rustic Distressed Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Breckenridge Grey Rustic Distressed Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Colton Chocolate Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ dương mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Colton Unfinished Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Colton Vintage White Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Colton White Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Mantel Strappings (218x164x6)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Salem Aged Cherry Distressed Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Salem Aged Espresso Distressed Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Salem Aged Unfinished Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Salem Vintage White Distressed Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Salem White Distressed Wood Color Chip (76.2x101.6x12.7)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu mẫu kệ Unfinished Rustic Distressed Wood Sample (51x76x5)mm làm bằng gỗ thông mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng màu PU (305x305x9)mm làm từ MDF mua trong nước (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng Pano 6419 họa tiết nổi- được sx từ gỗ thông, kích thước (74x30.5x4)cm (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng trang trí BNE1- được sx từ ván mdf, kích thước (60x60x5)cm (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng trang trí BNI1- được sx từ ván mdf, kích thước (120x60x4)cm (xk)
- Mã HS 44219999: Bảng viết bằng gỗ MDF, kích thước 120x180 cm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bát gáo dừa hình hoa, đường kính 12-13cm, cao 5-7cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bát gáo dừa hình hoa, đường kính 14-15cm, cao 5-7cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bát gáo dừa hình hoa, đường kính 9-11cm, cao 5-7cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bát gáo dừa hình tim, đường kính 13-15cm, cao 5-7cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bát gáo dừa, đường kính 13-15cm, cao 5-7cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44219999: Bát trang trí bằng gỗ cây dừa, 60 cái 7kg (8.5 cái/ kg), để rời ko đóng gói, ko nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BẪY CHUỘT BẰNG GỖ, HIỆU LEBOIS CO LTD, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bẫy chuột, bằng: gỗ sồi, kích thước: 19.8x3.8x6.4(cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB100/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 5*76*334, ĐG thực tế:0.2337 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB101/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 7*86*382, ĐG thực tế: 0.4236 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB102/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP"),quy cách (mm): 6*18*220, ĐG thực tế: 0.0558USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB103/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 9*104*153, ĐG thực tế: 0.056USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB104/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm):6*50*180, ĐG thực tế: 0.16USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB105/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 9*57*160, ĐG thực tế: 0.15 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB106/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 9*56*160, ĐG thực tế: 0.15USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB107/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 6*48*64, ĐG thực tế: 0.046 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB108/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm):5*38*105, ĐG thực tế: 0.04USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB109/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm):7*70*95, ĐG thực tế: 0.1116USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB110/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm):7*88*138, ĐG thực tế: 0.1953USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB111/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 4*38*49, ĐG thực tế: 0.0186USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB112/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm):4*50*55, ĐG thực tế: 0.023USD.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB113/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm):5*42*55, ĐG thực tế: 0.023USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB114/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm):4*25*67, ĐG thực tế: 0.025USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB115/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm):7*64*215, ĐG thực tế: 0.19USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB116/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm):8*78*360, ĐG thực tế: 0.5281 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB117/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm):8*70*303, ĐG thực tế: 0.3823 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB118/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm):8*48*210, ĐG thực tế: 0.1886USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB119/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 9*24*242, ĐG thực tế: 0.1188 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB120/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 7*98*150, ĐG thực tế: 0.2406USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB121/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 6*95*150, ĐG thực tế: 0.17 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB122/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 11*75*350, ĐG thực tế:0.673 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB123/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 8*18*240, ĐG thực tế:0.0744 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB124/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 7.5*75*300, ĐG thực tế:0.3933 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB125/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm):6*67*240, ĐG thực tế:0.19USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB126/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 9*73*980, ĐG thực tế: 0.82 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB127/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 9*74*1530, ĐG thực tế: 2.5046 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB128/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 9*58*1200, ĐG thực tế:0.9USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB129/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 9.5*73*1503, ĐG thực tế: 2.2526 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB130/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 4*40*105, ĐG thực tế: 0.06 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB131/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: PiceaSPP."),quy cách (mm):9*73*1195, ĐG thực tế: 0.9 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB50/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 9*74*1495, ĐG thực tế: 2.2526 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB50/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 9*74*1495, ĐG thực tế: 2.2526 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB51/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 9*74*1795, ĐG thực tế: 2.7351USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB51/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 9*74*1795, ĐG thực tế: 2.7351USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB52/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 9*74*1195, ĐG thực tế: 0.9USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB53/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 8*18*240, ĐG thực tế: 0.043USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB54/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 7*80*305, ĐG thực tế: 0.3921 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB55/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 7*55*180, ĐG thực tế: 0.16 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB56/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 7*64*215, ĐG thực tế: 0.19 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB57/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 7.5*77*352, ĐG thực tế: 0.4736USD8. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB58/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 11*75*350, ĐG thực tế: 0.673 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB59/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm):10*113*455, ĐG thực tế: 1.02USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB60/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm):9*75*330, ĐG thực tế: 0.38USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB61/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 5*24*242, ĐG thực tế: 0.03USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB62/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 8*40*80, ĐG thực tế:0.046 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB63/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 6*95*150, ĐG thực tế:0.17 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB64/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 13*85*320, ĐG thực tế: 0.6525 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB65/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 7.5*75*300, ĐG thực tế: 0.3933USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB66/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 6*67*240, ĐG thực tế: 0.19USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB67/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm):6*48*64, ĐG thực tế: 0.046USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB68/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 7*74*220, ĐG thực tế: 0.21 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB69/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 6*40*123, ĐG thực tế: 0.06USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB70/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 11*85*270, ĐG thực tế: 0.25 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB71/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 7*60*243, ĐG thực tế: 0.2945USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB72/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm):6*73*252, ĐG thực tế: 0.23USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB73/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 12*103*506, ĐG thực tế: 1.25USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB74/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 4*30*55, ĐG thực tế: 0.0102USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB75/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm):6*79*333, ĐG thực tế: 0.32USD.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB76/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm):9*91*364, ĐG thực tế: 0.6USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB77/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm):7*65*240, ĐG thực tế: 0.2545USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB78/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm):5*38*125, ĐG thực tế: 0.06USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB79/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm):5*40*138, ĐG thực tế: 0.06 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB80/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm):13*135*520, ĐG thực tế: 1.43 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB81/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm):20*112*575, ĐG thực tế: 2.31USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB82/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 8.5*114*426, ĐG thực tế: 0.825 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB83/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 8*79*364, ĐG thực tế: 0.531 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB83/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 8*79*364, ĐG thực tế: 0.531 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB84/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 24*134*530, ĐG thực tế: 3.4442 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB85/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 8*75*360, ĐG thực tế: 0.5034 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB86/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea L. Abies L."),quy cách (mm): 8*75*300, ĐG thực tế:0.4195 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB90/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 1*23*195, ĐG thực tế: 0.012USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB91/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 7*85*145, ĐG thực tế: 0.17 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB92/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 7*95*145, ĐG thực tế: 0.2213USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB93/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 20*180*540, ĐG thực tế: 3.9414USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB94/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 20*180*600, ĐG thực tế: 4.0419USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB95/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm):24*134*530, ĐG thực tế: 3.4442 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB96/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm):4*29*118, ĐG thực tế: 0.0369USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB97/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 6*79*333, ĐG thực tế: 0.32USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB98/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm):9*91*364, ĐG thực tế: 0.6USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BB99/ Thẻ bài cầu nguyện (Blessing board) được làm từ gỗ cây Vân Sam (tên khoa học: Picea SPP."),quy cách (mm): 5*71*262, ĐG thực tế:0.2141 USD. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BC 4414191L/ Chân cầu thang gỗ sồi (0.11*0.11*1.238)m (xk)
- Mã HS 44219999: BC 4494191L/ Chân cầu thang gỗ sồi (0.11*0.11*1.04)m (xk)
- Mã HS 44219999: BCMC2W HALF/ Đầu trụ lan can được làm từ gỗ dương, item: BCMC2W HALF, kích thước: 40.4mm*86mm*127.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: Bệ bước chân có tay vịn bằng MDF + gỗ Cao su, kích thước 1000*350*756 mm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bệ bước chân có tay vịn bằng MDF + gỗ Cao su, kích thước 700*350*756 mm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bệ bước chân không tay vịn bằng MDF, kích thước 350*140*1200 mm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BFNCO/ Đầu trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: BFNCO, kích thước: 125mm*125mm*42mm (xk)
- Mã HS 44219999: BFNCOHALF/ Đầu trụ lan can được làm từ gỗ sồi trắng, item: BFNCOHALF, kích thước: 43mm*58mm*125mm (xk)
- Mã HS 44219999: BFNCP/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ thông, item: BFNCP, kích thước: 125mm*125mm*42mm (xk)
- Mã HS 44219999: BFNCPHALF/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ thông, item: BFNCPHALF, kích thước: 125mm*58mm*43mm (xk)
- Mã HS 44219999: BFNCW/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: BFNCW, kích thước: 125mm*125mm*42mm (xk)
- Mã HS 44219999: BFNCWHALF/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: BFNCWHALF, kích thước: 125mm*58mm*43mm (xk)
- Mã HS 44219999: Bình dạng ống được sản xuất từ MDF. Kích thước (16.5x6x29.5) cm. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: BJJP-108/ Tấm ván ghép bằng gỗ Thông- RADIATA PINE GLUED BOARDS (BUTT JOINT)- 15 x 150~450 x 600~1820 (mm) (xk)
- Mã HS 44219999: BJJP-136/ Tấm ván ghép bằng gỗ Thông- RADIATA PINE GLUED BOARDS (BUTT JOINT)- 25 x 910 x 1820(mm) (xk)
- Mã HS 44219999: BJJP-137/ Tấm ván ghép bằng gỗ Thông- RADIATA PINE GLUED BOARDS (BUTT JOINT)- 25~30 x 500 x 2100~4200(mm) (xk)
- Mã HS 44219999: BJJP-150/ Tấm ván ghép bằng gỗ Thông- RADIATA PINE GLUED BOARDS (BUTT JOINT)- 15 x 150~450 x 910 (mm) (xk)
- Mã HS 44219999: BJJP-161/ Tấm ván ghép bằng gỗ Thông- RADIATA PINE GLUED BOARDS (BUTT JOINT)- 18 x 250~450 x 910 (mm) (xk)
- Mã HS 44219999: BJJP-26/ Tấm ván ghép bằng gỗ Thông- RADIATA PINE GLUED BOARDS (BUTT JOINT)- 18 x 250~450 x 600~1820(mm) (xk)
- Mã HS 44219999: BJJP-58/ Tấm ván ghép bằng gỗ Thông- RADIATA PINE GLUED BOARDS (BUTT JOINT)- 18 x 910 x 1820 (mm) (xk)
- Mã HS 44219999: BJJP-96/ Tấm ván ghép bằng gỗ Thông- RADIATA PINE GLUED BOARDS (BUTT JOINT)- 25 x 500 x 2100~4200(mm) (xk)
- Mã HS 44219999: BMLD ALD/ Trụ lan can làm từ Gỗ trăn, item: BMLD ALD, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: BMLD B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: BMLD B, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: BNAO-3 42/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: BNAO-3 42, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: BNAO-3 52/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: BNAO-3 52, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: Bộ 3 Miếng Táo Nhỏ. Kích Thước (3x2x7)Cm. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su, Đóng Vỉ Nhựa, 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bộ hộp máng điện (bằng gỗ, kích thước: 400 x 120 x 100mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bộ hộp máng điện (gồm: Hộp máng điện và nắp hộp điện, bằng gỗ, kích thước: 400 x 120 x 100mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bộ khuôn dập bằng gỗ ép (1 khuôn trên, 1 khuôn dưới),dùng cho máy dập cắt b.mạch in đã g.công tẩm sấy hoàn thiện,LMV600N RELAY FPC(EAX69184601),KT: 32x48x2.7cm. t.xuất mục 10 tk 103156246320 (xk)
- Mã HS 44219999: Bộ khuôn dập bằng gỗ ép (1 khuôn trên,1 khuôn dưới), dùng cho máy dập cắt b.mạch in đã g.công tẩm sấy hoàn thiện, model LMV600N RELAY FPC(EAX69184601),KT: 35x48x2.7cm,t.xuất mục 1 tk103172627130 (xk)
- Mã HS 44219999: Bộ tấm vỉ lót sàn 9 cái gỗ tràm mua trong nước (30x30x1.9)cm,gắn lên đế nhựa sp đã bào sơn hoàn chỉnh, hàng mới 100%,Không nhãn hiệu,(FSC 100% ACACIA MANGIUM WOOD,CERTIFICATE NO.:CU-COC-812370) (xk)
- Mã HS 44219999: Bộ tấm vỉ lót sàn 9 cái gỗ tràm mua trong nước (30x30x1.9)cm,gắn lên đế nhựa, đã bào sơn hoàn chỉnh, mới 100%,không nhãn hiệu (FSC 100% ACACIA MANGIUM WOOD,CERTIFICATE NO.:CU-COC-812370) (xk)
- Mã HS 44219999: Bồn hoa 751010011035.Hàng mới 100%, làm từ gỗ keo lá tràm (Acacia auriculiformis) rừng trồng, xuất xứ Việt nam.Mua của XNCBKD Lâm sản XK Thanh Lộc,HĐ số 0000803 (xk)
- Mã HS 44219999: Bồn hoa 751010014040.Hàng mới 100%, làm từ gỗ keo lá tràm (Acacia auriculiformis) rừng trồng, xuất xứ Việt nam.Mua của XNCBKD Lâm sản XK Thanh Lộc,HĐ số 0000803 (xk)
- Mã HS 44219999: Bồn hoa 751010015050.Hàng mới 100%, làm từ gỗ keo lá tràm (Acacia auriculiformis) rừng trồng, xuất xứ Việt nam.Mua của XNCBKD Lâm sản XK Thanh Lộc,HĐ số 0000803 (xk)
- Mã HS 44219999: BPDT 20-01/ Vỉ lót sàn gỗ có gắn đế nhựa gồm 12 thanh liên kết với nhau (297 x 297 x 24H)mm (xk)
- Mã HS 44219999: BPDT 20-01/ Vỉ lót sàn gỗ có gắn đế nhựa(297 x 297 x 24H)mm (xk)
- Mã HS 44219999: Bục bước dùng để đứng lấy đồ trên cao 320x220x170mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bục bước dùng để đứng lấy đồ trên cao 440x220x220mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bục bước dùng để đứng lấy đồ trên cao 440x280x120mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bục bước dùng để lấy đồ trên cao, 320x220x170mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bục bước dùng để lấy đồ trên cao, 440x280x120mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bục bước dùng để lấy đồ trên cao,320x220x170mm, không nhãn hiệu, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Bục gỗ- (5 rãnh)- Nhỏ- Natural color, (W320 x D220 x H210) mm, được làm bằng gỗ cao su (Không nhãn hiệu).Hàng mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44219999: Bục gỗ- GD900-01-1305, (W900 x D400 x H160) mm, được làm bằng gỗ cao su (Không nhãn hiệu).Hàng mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44219999: Bục gỗ- Natural color, (W600 x D400 x H160) mm, được làm bằng gỗ cao su (Không nhãn hiệu).Hàng mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44219999: Bục gỗ- Natural color, (W900 x D400 x H160) mm, được làm bằng gỗ cao su (Không nhãn hiệu).Hàng mới 100 %. (xk)
- Mã HS 44219999: BULK 6010U-08-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: BULK 6010U-08-O, kích thước: 57.2mm*60.3mm*8' (xk)
- Mã HS 44219999: BULK 6010U-10-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: BULK 6010U-10-O, kích thước: 57mm*60.5mm*10' (xk)
- Mã HS 44219999: BULK 6010U-12-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: BULK 6010U-12-O, kích thước: 57mm*60.5mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: BULK 6010U-14-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: BULK 6010U-14-O, kích thước: 57mm*60.5mm*14' (xk)
- Mã HS 44219999: BULK 6010U-16-O/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: BULK 6010U-16-O, kích thước: 57mm*60.5mm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: C350ALD/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ trăn, item: C350ALD, kích thước: 125mm*125mm*42mm (xk)
- Mã HS 44219999: C350B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: C350B, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: C-6010-10/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: C-6010-10, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: C-6010-12/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: C-6010-12, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: C-6010-14/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: C-6010-14, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: C-6010-16/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: C-6010-16, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: C-6010-8/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: C-6010-8, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: Cái xủi, kích thước: 41x13x3 cm, bằng: gỗ sồi, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CÁN DAO 27*289mm làm bằng gỗ cao su,mua tại việt nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CÁN DAO 27*360mm làm bằng gỗ cao su,mua tại việt nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CÁN DAO 28*112mm làm bằng gỗ cao su,mua tại việt nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CÁN DAO 28*137mm làm bằng gỗ cao su,mua tại việt nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CÁN DAO 28*138mm làm bằng gỗ cao su,mua tại việt nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CÁN DAO 28*193mm làm bằng gỗ cao su,mua tại việt nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CÁN DAO 28*289mm làm bằng gỗ cao su,mua tại việt nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CÁN DAO 30*112mm làm bằng gỗ cao su,mua tại việt nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CÁN DAO 31*142mm làm bằng gỗ cao su,mua tại việt nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CÁN DAO 38*116mm làm bằng gỗ cao su,mua tại việt nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CÁN DAO 41*175mm làm bằng gỗ cao su,mua tại việt nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CÁN DAO 43*405mm làm bằng gỗ cao su,mua tại việt nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CÁN DAO 43*605mm làm bằng gỗ cao su,mua tại việt nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CÂN TAY (xk)
- Mã HS 44219999: Cánh chớp cho tường, bằng gỗ ép công nghiệp, kích thước: 910x450x30cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CẶP XÁCH (xk)
- Mã HS 44219999: CAP1/ Đầu trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: CAP1, kích thước: 125mm*125mm*42mm (xk)
- Mã HS 44219999: CAP2/ Đầu trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: CAP2, kích thước: 125mm*125mm*42mm (xk)
- Mã HS 44219999: Cây Chim Đậu Chữ T Có Đế. Kích Thước (10x10x6.5)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su, Thẻ Màu. Túi Chống Ẩm. Đóng Gói 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100%/ Vn (xk)
- Mã HS 44219999: Cây massage 155x87x45mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Cây massage 290x45x93mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Cây treo mỳ, bằng: gỗ xà cừ, kích thước: 18.5x7x43 cm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cây xỏ giày 540x35x12,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Cây xỏ giầy bằng gỗ (SHOE HORN). Kích cỡ: dài 40cm, lưỡi rộng 4cm, dày 1cm, tay cầm 2cm, làm từ gỗ keo tự trồng tại địa phương, hàng không có nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cây xỏ giày làm bằng gỗ dẻ gai, M-5-B (600 x 15 x 30mm), không hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cây xỏ giày-54CM. 540x35x12,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: CBS5/XXS/LSK-BOX/ Bảng màu gỗ thông 20mm x 80mm x 150mm (xk)
- Mã HS 44219999: CF4405/ Bảng màu làm bằng gỗ dương, MDF, Veneer du... Quy cách: 28*33*7". Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CHÂN BÀN BẰNG GỖ GHÉP CAO SU- HIỆU: DECOROOM (LxWxH: 360 x 110 x 90mm)- HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CHÂN BÀN BẰNG GỖ GHÉP CAO SU- HIỆU: DECOROOM (LxWxH: 720 x 150 x 100mm)- HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CHÂN BÀN GHẾ DÀI GỖ GHÉP CAO SU- HIỆU: DECOROOM (LxWxH: 470 x 110 x 100mm)- HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chân bàn xếp hoàn chỉnh, thành phẩm. Quy cách:(600 x 400 x 750) mm, (không sơn),được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu).Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân chậu hoa có bánh xe, bằng: gỗ tràm, kích thước: 31x31x10(cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chân gỗ 220x120x60 mm (khoan bắt bulon),nguyên liệu từ gỗ keo rừng trồng, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chân gỗ Sofa vuông, bằng: gỗ thông, kích thước:58x38x34(cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chân gỗ sofa, bằng: gỗ thông, kích thước:62x31x12(cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kê chậu bộ 2 Gỗ(gỗ tràm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kê chậu bộ 2 Gỗ(gỗ tràm), QC:(D37/28H47/39), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kê chậu bộ 3 Gỗ(gỗ tràm), QC:(S24/21/19H7.5), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kê chậu Gỗ (gỗ tràm) (Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kê chậu Gỗ(gỗ tràm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kê chậu Gỗ(gỗ tràm), QC:(4x2.5H12), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật đã đục lỗ,tạo rãnh hoàn chỉnh thành phẩm. Qui cách: (27 x 60 x 1200) mm, (không sơn),được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu)Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật đã đục lỗ,tạo rãnh hoàn chỉnh thành phẩm. Qui cách: (27 x 60 x 1200) mm, (sơn),được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu.(không nhãn hiệu) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật đã đục lỗ,tạo rãnh hoàn chỉnh thành phẩm. Qui cách: (27 x 60 x 1500) mm, (không sơn),được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu)Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật đã đục lỗ,tạo rãnh hoàn chỉnh thành phẩm. Qui cách: (27 x 60 x 1500) mm, (sơn),được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu.(không nhãn hiệu) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật đã đục lỗ,tạo rãnh hoàn chỉnh thành phẩm. Qui cách: (27 x 60 x 1800) mm, (không sơn),được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu)Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật đã đục lỗ,tạo rãnh hoàn chỉnh thành phẩm. Qui cách: (27 x 60 x 1800) mm, (sơn),được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu.(không nhãn hiệu) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật đã đục lỗ,tạo rãnh hoàn chỉnh thành phẩm. Qui cách: (27 x 60 x 2100) mm, (không sơn),được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu.(không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật đã đục lỗ,tạo rãnh hoàn chỉnh thành phẩm. Qui cách: (27 x 60 x 2400) mm, (sơn),được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật đã đục lỗ,tạo rãnh hoàn chỉnh thành phẩm. Qui cách: (27 x 60 x 900) mm, (không sơn),được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu.(không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật đã đục lỗ,tạo rãnh hoàn chỉnh thành phẩm. Qui cách: (27 x 60 x 900) mm, (sơn),được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu.(không nhãn hiệu) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật đã đục lỗ,tạo rãnh hoàn chỉnh thành phẩm. Qui cách: (89 x D38 x 2481) mm,được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W 60 x D 27 x H 1800) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu (không nhãn hiệu), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W 60 x D 27 x H 900) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu (không nhãn hiệu), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W45 x D27 x H600) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W45 x D27 x H900) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W60 x D27 x 1200) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W60 x D27 x 1800) mm,được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W60 x D27 x 900) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W60 x D27 x H1200) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W60 x D27 x H1200) mm,được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W60 x D27 x H1500) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W60 x D27 x H1500) mm,được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W60 x D27 x H1800) mm,được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W60 x D27 x H2100) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W60 x D27 x H900) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W60 x D27 x H900) mm,được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W89 x D38 x H1881) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chân kệ hình chữ nhật, thành phẩm đã đục lỗ, tạo rãnh hoàn chỉnh. (W89 x D38 x H2481) mm, được làm bằng gỗ thông xẻ nhập khẩu. (không nhãn hiệu) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: CHÂN TRỤ CẤU TRANG 41020P (736.6x76.2x76.2)mm làm bằng gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chậu gỗ Garbage 240L Basic(oiled) 86x85x127cm (xk)
- Mã HS 44219999: Chậu gỗ Garbage 240L Extension(oiled) 86x85x127cm (xk)
- Mã HS 44219999: Chậu gỗ thông từ pallet được ghép lại với nhau từ nhiều mảnh nhỏ bằng vít KT 43.5x43.5x44cm mới 100% không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Chậu gỗ thông từ pallet được ghép lại với nhau từ nhiều mảnh nhỏ bằng vít KT 51x51x51cm mới 100% không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Chậu gỗ thông từ pallet được ghép lại với nhau từ nhiều mảnh nhỏ bằng vít KT 93.5x33.5x45cm mới 100% không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Chậu gỗ thông-từ pallet được ghép lại với nhau từ nhiều mảnh nhỏ bằng vít KT 60x60x60cm mới 100% không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Chậu gỗ tràm Bộ 4 (ST/WT/18/032)--(D55/47/40/33- H38/28/24/20)cm. Hàng không có nhãn hiệu. Hàng mới 100%. (xk)
- - Mã HS 44219999: CHẬU HOA GỖ 45917 (50x30x25cm) (xk)
- Mã HS 44219999: CHẬU HOA GỖ 45918 (100x30x25cm) (xk)
- Mã HS 44219999: CHẬU HOA GỖ 45919 (150x30x25cm) (xk)
- Mã HS 44219999: CHẬU HOA GỖ 45920 (200x30x25cm) (xk)
- Mã HS 44219999: CHẬU HOA GỖ 45923 (50x30x50cm) (xk)
- Mã HS 44219999: CHẬU HOA GỖ 45924 (100x30x50cm) (xk)
- Mã HS 44219999: CHẬU HOA GỖ 45925 (150x30x50cm) (xk)
- Mã HS 44219999: CHẬU HOA GỖ 45926 (200x30x50cm) (xk)
- Mã HS 44219999: Chậu hoa gỗ lớn 460x460x600mm (xk)
- Mã HS 44219999: Chậu hoa gỗ nhỏ 460x460x460mm (xk)
- Mã HS 44219999: Chậu hoa-3 chân màu cherry, bằng: gỗ tràm, kích thước: 41x31x7 cm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chậu hoa-3 chân màu đen, bằng: gỗ tràm, kích thước: 41x31x7 cm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chậu hoa-4 chân, bằng: gỗ tràm, kích thước: 42x34x7 cm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ 6 x 20 (5 kg/14500 pcs) (xk)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ 6 x 26 (200 kg/400000 pcs) (xk)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ 6 x 50(100 kg/130000 pcs) (xk)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ 8 x 30(100 kg/132000 pcs) (xk)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ phi09 (09x15mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ phi11 (11x15mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ phi15 (15x15mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Chốt gỗ phi23 (23x15mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Chữ được làm bằng gỗ thông, có nguồn gốc nhập khẩu. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng chim cửa vuông cao loại nhỏ làm bằng gỗ thông xẻ có nguồn gốc nhập khẩu. kích thước: 32cm x 37cm x 30cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng chim cửa vuông cao loại to làm bằng gỗ thông xẻ có nguồn gốc nhập khẩu. kích thước: 39cm x 45cm x 38cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng chim cửa vuông thấp loại nhỏ làm bằng gỗ thông xẻ có nguồn gốc nhập khẩu. kích thước: 32cm x 37cm x 27cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng chim cửa vuông thấp loại to làm bằng gỗ thông xẻ có nguồn gốc nhập khẩu. kích thước: 39cm x 45cm x 35cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng chó bằng gỗ MDF màu BLACK, mua trong nước, size: 518*778*590(mm)/ TRIPLE DOOR DOG CRATE BLACK (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng cho thú cưng 90-60, size (87.5*56.5*60)cm- bằng gỗ cao su ghép, lưới sắt (89511 Wooden Pet Circle SZ 90-60), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng cho thú cưng bằng gỗ cao su ghép (112*56*61)cm, (95535 Bambino Dog Circle), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng cho thú cưng bằng gỗ cao su ghép và lưới sắt (91*60*60cm), (59252 Pet Circle 90-60 DB), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng cho thú cưng bằng gỗ cao su ghép, lưới sắt, khay nhựa (155*75*70cm), (59353 Expandable Wooden Pet Pen Wide w/Tray R N), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng cho thú cưng bằng gỗ cao su ghép, lưới sắt, khay nhựa, size (155*57*60cm)- (59342 Expandable Wooden Pet Pen Regular w/Tray DB), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng cho thú cưng bằng gỗ cao su ghép, lưới sắt, size (155*57*60cm); (59343 Expandable Wooden Pet Pen Regular w/Tray N), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng cho thú cưng bằng gỗ cao su ghép, lưới sắt, size (155*75*70cm)- (59352 Expandable Wooden Pet Pen Wide w/Tray R DB), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng cho thú cưng bằng gỗ cao su, lưới sắt, khay nhựa (58*2*53)cm; (59362 Expandable Wooden Pet Pen Divider Regular DB), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng cho thú cưng bằng gỗ tái sinh, kích thước (120*60*60)cm, 156168 N Pet Circle 120-60 R), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng cho thú cưng bằng gỗ tái sinh, kích thước (120*60*60)cm, 156169 N Pet Circle 120-60 DB), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng cho thú cưng bằng gỗ tái sinh, kích thước (90*60*60)cm, 156166 N Pet Circle 90-60 R), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng cho thú cưng bằng gỗ tái sinh, kích thước (90*60*60)cm, 156167 N Pet Circle 90-60 DB), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng cho thú cưng M (90*90*120)cm, bằng gỗ cao su ghép, (156635: Wooden Cat Circle XL), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng cho thú cưng size 90-60 N bằng gỗ cao su ghép và lưới sắt (91*60*60cm), (59253 Pet Circle 90-60 N), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng mèo bằng gỗ MDF màu BLACK, mua trong nước, size: 495*483*510(mm)/ KITTY LITTER LOO, BLACK (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng mèo bằng gỗ MDF màu BLACK, mua trong nước, size: 540*950*575(mm) CAT WASHROOM BENCH, BLACK (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng mèo bằng gỗ MDF màu GREY, mua trong nước, size: 540*950*575(mm) CAT WASHROOM BENCH, GREY (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng mèo bằng gỗ MDF màu WALNUT, mua trong nước, size: 540*950*575(mm) CAT WASHROOM BENCH, WALNUT (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng mèo bằng gỗ MDF màu WHITE, mua trong nước, size: 1100*728*760(mm)/ LARGE CAGE W/ WHITE COVER (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng mèo bằng gỗ MDF màu WHITE, mua trong nước, size: 495*483*510(mm)/ KITTY LITTER LOO, WHITE (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng mèo bằng gỗ MDF màu WHITE, mua trong nước, size: 690*530*558(mm)/ SMALL CAGE W/ WHITE COVER (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng mèo bằng gỗ MDF màu WHITE, mua trong nước, size: 832*550*590(mm)/ MEDIUM CAGE W/ WHITE COVER (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt, sản phẩm không nhãn hiệu hàng hóa 94135/52521 Freestanding Pet Gate Small, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt, sản phẩm không nhãn hiệu hàng hóa 94136/52531 Freestanding Pet Gete Large, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt, sản phẩm không nhãn hiệu hàng hóa 94156/52522 Freestanding Pet Gate Small OW, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt, sản phẩm không nhãn hiệu hàng hóa 94157/52532 Freestanding Pet Gete Large OW, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt, sản phẩm không nhãn hiệu hàng hóa 94158/52192 Freestanding Pet Gate HS OW, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt, sp không có nhãn hiệu hàng hóa 80000/50631 Wooden Pet Crate Small, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt, sp không có nhãn hiệu hàng hóa 94135/52521 Freestanding Pet Gate Small, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt, sp không có nhãn hiệu hàng hóa 94171/50071 Convertible Elite Pet Gate (6 Panels), mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt, sp không có nhãn hiệu hàng hóa 94198/98755 Convertible Elite Pet Gate H4, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt,sp k nhãn hiệu hàng hóa 94135/52521 Freestanding Pet Gate Small, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt,sp k nhãn hiệu hàng hóa 94136/52531 Freestanding Pet Gete Large, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt,sp k nhãn hiệu hàng hóa 94156/52522 Freestanding Pet Gate Small OW, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt,sp k nhãn hiệu hàng hóa 94157/52532 Freestanding Pet Gete Large OW, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng thú làm bằng gỗ cao su, khay nhựa, sp không có nhãn hiệu hàng hóa 94916/50381 Wooden End Table Crate M, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng thú làm bằng gỗ cao su, và khay nhựa, sp không có nhãn hiệu hàng hóa 80001/50641 Wooden Pet Crate Medium, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Chuồng thú làm bằng gỗ cao su, và khay nhựa, sp không có nhãn hiệu hàng hóa 94917/50391 Wooden End Table Crate L, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CLBR24OU/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: CLBR24OU, kích thước: 63mm*48.13mm*2400mm (xk)
- Mã HS 44219999: CMB1500O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: CMB1500O, kích thước: 90mm*90mm*1500mm (xk)
- Mã HS 44219999: CMB2000O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: CMB2000O, kích thước: 90mm*90mm*2000mm (xk)
- Mã HS 44219999: CMB700O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: CMB700O, kích thước: 90mm*90mm*710mm (xk)
- Mã HS 44219999: CMB915O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: CMB915O, kích thước: 90mm*90mm*915mm (xk)
- Mã HS 44219999: CMC2W/ Đầu trụ lan can được làm từ gỗ dương, item: CMC2W, kích thước: 86mm*86mm*127.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: CMN196O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: CMN196O, kích thước: 90mm*90mm*850mm (xk)
- Mã HS 44219999: CMN202O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: CMN202O, kích thước: 90mm*90mm*601mm (xk)
- Mã HS 44219999: CMN430W/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: CMN430W, kích thước: 90mm*90mm*838mm (xk)
- Mã HS 44219999: cọc gỗ để cột mùng (28x28x1000mm) được xẻ từ tấm ván ghép làm thành sản phẩm hoàn chỉnh,đã bào bo tròn 4 cạnh,vót nhọn 1đầu và phun màu.được làm từ gỗ keo FSC100% rừng trồng trong nước (xk)
- Mã HS 44219999: cọc gỗ để cột mùng (28x28x1500mm) được xẻ từ tấm ván ghép làm thành sản phẩm hoàn chỉnh,đã bào bo tròn 4 cạnh,vót nhọn 1đầu và phun màu.được làm từ gỗ keo FSC100% rừng trồng trong nước (xk)
- Mã HS 44219999: cọc gỗ để cột mùng (28x28x2000mm) được xẻ từ tấm ván ghép làm thành sản phẩm hoàn chỉnh,đã bào bo tròn 4 cạnh,vót nhọn1 đầu và phun màu. được làm từ gỗ keo FSC100% rừng trồng trong nước (xk)
- Mã HS 44219999: Cốc Trái Dừa, Kích Thước (14x12x12)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng. Túi Giấy. Đóng Gói 12 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cối xay gió 2 tầng loại nhỏ- đen làm bằng gỗ thông xẻ có nguồn gốc nhập khẩu. kích thước: 35cm x 40cm x 100cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cối xay gió 2 tầng loại nhỏ- đỏ làm bằng gỗ thông xẻ có nguồn gốc nhập khẩu. kích thước: 35cm x 40cm x 100cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cối xay gió 2 tầng loại to- đen làm bằng gỗ thông xẻ có nguồn gốc nhập khẩu. kích thước:52cm x 60cm x 130cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cối xay gió 2 tầng loại to- đỏ làm bằng gỗ thông xẻ có nguồn gốc nhập khẩu. kích thước: 52cm x 60cm x 130cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cối xay gió 3 tầng loại nhỏ-đen làm bằng gỗ thông xẻ có nguồn gốc nhập khẩu. kích thước: 45cm x 51cm x 150cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cối xay gió vòng cung loại to- đỏ làm bằng gỗ thông xẻ có nguồn gốc nhập khẩu. kích thước: 52cm x 60cm x 130cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cổng rào cao nới rộng chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt, sp không có nhãn hiệu hàng hóa 94935/50563 Tall One-Touch Gate II Wide W, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cổng rào nới rộng chuồng thú làm bằng gỗ cao su và lưới sắt, sp không có nhãn hiệu hàng hóa 94929/50533 One-Touch Gate II W, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CP/M/CRACKED OAK.VN: Bảng màu (đã sơn) làm bằng gỗ sồi nứt quy cách 35mm x 305mm x 305mm, mua tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CP/M/PINE.VN: Bảng màu (đã sơn) làm bằng gỗ thông quy cách 35mm x 305mm x 305mm, mua tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CP/M/PS (BUTT-JOINT).VN: Bảng màu (nối ván) (đã sơn) làm bằng gỗ thông, quy cách 35mm x 305mm x 305mm, mua tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CP/M/PS (NO BUTT-JOINT).VN: Bảng màu (không nối ván) (đã sơn) làm bằng gỗ thông quy cách 35mm x 305mm x 305mm, mua tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CP/XS/PINE.VN: Bảng màu nhỏ (đã sơn) làm bằng gỗ thông quy cách 150mm x 150mm, mua tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CP/XS/PS (NO BUTT-JOINT).VN: Bảng màu nhỏ (không nối ván) (đã sơn) làm bằng gỗ thông quy cách 150mm x 150mm, mua tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CP090-665/ Bảng màu làm bằng gỗ dương,Veneer óc chó,Veneer cherry,MDF... Quy cách: 20*12*1". Dùng trong trang trí nội thất.Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CP4405ADV/ Bảng màu làm bằng MDF, Veneer Du... Quy cách: 22*5*9". Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: CRAFT35050P/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: CRAFT35050P, kích thước: 3.5"*3.5"*50" (xk)
- Mã HS 44219999: Cửa Chặn thú cưng bằng gỗ cao su ghép (165*79*60)cm, (59031 Convertible Elite Pet Gate S (6 Panels)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cửa Chặn thú cưng bằng gỗ cao su ghép (174*80*90cm) (59051 Convertible Elite Pet Gate L (6 Panels)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cửa chặn thú cưng BR bằng gỗ cao su ghép, size (67*2*93)cm; (59301 Hands-Free Pet Gate BR), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cửa Chặn thú cưng M (6 Panels) bằng gỗ cao su ghép (70*90*160)cm, (59041 Convertible Elite Pet Gate M (6 Panels)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cửa chặn thú cưng size L (195*21*59cm)- sản phẩm từ gỗ cao su ghép, lưới sắt (58491 Pet Gate FD L), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cửa chặn thú cưng size M (152*45*50)cm, bằng gỗ cao su ghép, lưới sắt, (56651 Freestanding Pet Gate M), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cửa chặn thú cưng size M bằng gỗ cao su ghép và lưới sắt (160*21*60)cm), (58481 Pet Gate FD M), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cửa chặn thú cưng size S (125*21*60cm) bằng gỗ cao su ghép (58471 Pet Gate FD S), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cửa chặn thú cưng size S (125*21*60cm) bằng gỗ cao su ghép(58471 Pet Gate FD S), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cửa chặn thú cưng size S bằng gỗ cao su ghép và lưới sắt, size (104*44*51)cm, (56641 Freestanding Pet Gate S), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cửa chặn thú cưng size thường bằng gỗ cao su ghép, lưới sắt (161*53*80)cm; (58990 Premium Plus Freestanding Pet Gate For JPN), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cửa chặn thú cưng size thường bằng gỗ cao su ghép, lưới sắt (210*56*80)cm, (58991 Wide Premium Plus Freestanding Pet Gate For JPN), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Cục chèn bánh xe container bằng gỗ, kích thước 33x13x13cm, nhà sản xuất Dương Minh, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: D1140120KSB/ Chốt niêm bằng gỗ cao su (11x40x120 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D12.5381800MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (12.5x38x1800 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D122405003MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (12x240x5003 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D1237282TN/ Thanh nẹp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (12x37x282 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D15100200MOG/ Mặt ốp cầu gốc thang bằng gỗ cao su ghép (15x100x200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D151202000MOT.MN/ Mặt ốp tường màu nâu bằng gỗ cao su ghép (15x120x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D151202000MOT.MTN/ Mặt ốp tường màu tự nhiên bằng gỗ cao su ghép (15x120x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D151202000MOT.OAK/ Mặt ốp tường màu gỗ Oak bằng gỗ cao su ghép (15x120x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D151204000MOT.MN/ Mặt ốp tường màu nâu bằng gỗ cao su ghép (15x120x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D151204000MOT.MTN/ Mặt ốp tường màu tự nhiên bằng gỗ cao su ghép (15x120x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D151441700MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (15x144x1700 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D152134010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (15x213x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D153002000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (15x300x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D153003000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (15x300x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D15303000TV/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (15x30x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D15303950MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (15x30x3950 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D15403000 LX06/ Mặt kệ quầy bằng gỗ cao su ghép (15x40x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D15404000 LX06/ Mặt kệ quầy bằng gỗ cao su ghép (15x40x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D155004000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (15x500x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D156103050MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (15x610x3050 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D156204200MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (15x620x4200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D15802000MOT.MN/ Mặt ốp tường màu nâu bằng gỗ cao su ghép (15x80x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D15804000MOT.MN/ Mặt ốp tường màu nâu bằng gỗ cao su ghép (15x80x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D15804000MOT.MT/ Mặt ốp tường màu trắng bằng gỗ cao su ghép (15x80x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D15804000MOT.OAK/ Mặt ốp tường màu gỗ Oak bằng gỗ cao su ghép (15x80x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D18140140KSB/ Chốt niêm bằng gỗ cao su (18x140x140 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D201002000MOT.MT/ Mặt ốp tường màu trắng bằng gỗ cao su ghép (20x100x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D201002000MOT.OAK/ Mặt ốp tường màu gỗ Oak bằng gỗ cao su ghép (20x100x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D201004000MOT.MTN/ Mặt ốp tường màu tự nhiên bằng gỗ cao su ghép (20x100x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2010203010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x1020x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2010204010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x1020x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2010204510MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x1020x4510 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D201724030MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x172x4030 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D20200730MOKQ/ Mặt ốp kệ quầy bằng gỗ cao su ghép (20x200x730 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D202132530MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x213x2530 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D202402000MKQ/ Mặt kệ quầy bằng gỗ cao su ghép (20x240x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D202403300MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x240x3300 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D202404000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x240x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D203002000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x300x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D203003000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x300x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D203004000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x300x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D203102200MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x310x2200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D203603010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x360x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D204502000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x450x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D204503000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x450x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D204504000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x450x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D206002000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x600x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D206004000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x600x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D206104500MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x610x4500 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D206204200MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x620x4200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D209902430MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (20x990x2430 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2122.5230 SEVEN06/ Thanh nẹp cầu thang bằng gỗ cao su (21x22.5x230 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2122.5230 SEVEN06-02/ Thanh nẹp cầu thang bằng gỗ cao su (21x22.5x230 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D212404200MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (21x240x4200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2136.6230 SEVEN06/ Thanh nẹp cầu thang bằng gỗ cao su (21x36.6x230 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2136.6230 SEVEN06-02/ Thanh nẹp cầu thang bằng gỗ cao su (21x36.6x230 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2145.2230KSB/ Chốt niêm bằng gỗ cao su ghép (21x45.2x230 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D216104210MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (21x610x4210 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D22.52401800MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (22.5x240x1800 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D22.52402000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (22.5x240x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D22.52403300MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (22.5x240x3300 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D22.52404200MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (22.5x240x4200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D22.52404500MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (22.5x240x4500 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D22.52405000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (22.5x240x5000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D22.53502400MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (22.5x350x2400 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D22.53602400MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (22.5x360x2400 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D22.53603000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (22.5x360x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2210303650MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (22x1030x3650 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2210304250MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (22x1030x4250 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D23781000TS/ Thanh song cầu thang bằng gỗ cao su ghép (23x78x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2410003010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x1000x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2410003010MO.TRAM/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tràm ghép (24x1000x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2410004010MO.TRAM/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tràm ghép (24x1000x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2410024010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x1002x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2412002010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x1200x2010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2412002010MO.TRAM/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tràm ghép (24x1200x2010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D241333365MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x133x3365 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D241403950 LX06/ Mặt kệ quầy bằng gỗ cao su ghép (24x140x3950 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D241423365MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x142x3365 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D241504220MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x150x4220 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D241534000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x153x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D241544220MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x154x4220 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D241553950 LX06/ Mặt kệ quầy bằng gỗ cao su ghép (24x155x3950 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D241641620MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x164x1620 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D241803950 LX06/ Mặt kệ quầy bằng gỗ cao su ghép (24x180x3950 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D242201800BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x220x1800 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D243002720MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x300x2720 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D243022005MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x302x2005 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D243022010MO.TRAM/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tràm ghép (24x302x2010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D243023010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x302x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D243024010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x302x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D244522005MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x452x2005 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D246023010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x602x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D246023010MO.TRAM/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tràm ghép (24x602x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D246024002MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x602x4002 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D246024010MO.TRAM/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tràm ghép (24x602x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D24693365MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x69x3365 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D247104020MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x710x4020 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2487.53400MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (24x87.5x3400 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D24904000 LX06/ Thanh nẹp kệ quầy bằng gỗ cao su ghép (24x90x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D25.51604030MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25.5x160x4030 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2510022010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x1002x2010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2510103010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x1010x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2510203010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x1020x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2510204010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x1020x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2510303650MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x1030x3650 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2510304250MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x1030x4250 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D251503100MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x150x3100 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D251634030MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x163x4030 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D251704000MKQ/ Mặt kệ quầy bằng gỗ cao su ghép (25x170x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D251752305MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x175x2305 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D251924030MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x192x4030 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D252180 SEVEN06/ Thanh nẹp cầu thang bằng gỗ cao su (25x21x80 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D252180 SEVEN06-02/ Thanh nẹp cầu thang bằng gỗ cao su (25x21x80 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D252402400MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x240x2400 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D253002000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x300x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D253003000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x300x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D253004000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x300x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D253202400MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x320x2400 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D253623010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x362x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D254502000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x450x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D254503000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x450x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D254504000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x450x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D25451670CT/ Chân trụ cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x45x1670 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D255003010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x500x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D255024010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x502x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D256002000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x600x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D256003000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x600x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D256004000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x600x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D256024200MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x602x4200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D256103010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x610x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D256104010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x610x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D256104510MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x610x4510 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D256204200MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x620x4200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D257604500MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x760x4500 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D25801000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x80x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D25802000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x80x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D25802350MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x80x2350 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D25803000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x80x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D25804000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x80x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D25805000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x80x5000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D25914030MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x91x4030 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D259153010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x915x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D259154010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (25x915x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D261631100MO TBNK/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tần bì ghép (26x163x1100 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D261631100MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (26x163x1100 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D261632205MO TBNK/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tần bì ghép (26x163x2205 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D261632205MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (26x163x2205 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D261632700MO TBNK/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tần bì ghép (26x163x2700 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D261632700MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (26x163x2700 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D261633100MO TBNK/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tần bì ghép (26x163x3100 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D261633100MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (26x163x3100 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D261634000MO TBNK/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tần bì ghép (26x163x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D261634000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (26x163x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D261634700MO TBNK/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tần bì ghép (26x163x4700 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D261934700MO TBNK/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tần bì ghép (26x193x4700 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D266352600MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (26x635x2600 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D271341365MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (27x134x1365 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D271342000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (27x134x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D271343000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (27x134x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D271343950MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (27x134x3950 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D27161161 LX06/ Mặt kệ quầy bằng gỗ cao su ghép (27x161x161 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D27186186 LX06/ Mặt kệ quầy bằng gỗ cao su ghép (27x186x186 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2810303650MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (28x1030x3650 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D2810304250MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (28x1030x4250 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D28665010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (28x66x5010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D291312450MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (29x131x2450 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30.3110900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30.3x110x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30.3240776BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30.3x240x776 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30.3247.5755BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30.3x247.5x755 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30.3247.5771BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30.3x247.5x771 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30.3247.5780BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30.3x247.5x780 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30.385900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30.3x85x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30.3862.18866.2BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30.3x862.18x866.2 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30.3880.49875.09BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30.3x880.49x875.09 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30.3892.99997.59BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30.3x892.99x887.59 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010001000BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1000x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010002510MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1000x2510 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010003010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1000x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010003010MO.TRAM/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tràm ghép (30x1000x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010024010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1002x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010024010MO.TRAM/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tràm ghép (30x1002x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30100900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x100x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010102500MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1010x2500 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010103010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1010x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010104210MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1010x4210 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010104500MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1010x4500 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010203010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1020x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010203700MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1020x3700 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010204010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1020x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010204200MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1020x4200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010204510MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1020x4510 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010303650MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1030x3650 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3010304250MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1030x4250 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301101200BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x110x1200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30110900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x110x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301114000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x111x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30115805BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x115x805 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301181295MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x118x1295 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301181600MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x118x1600 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301181750MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x118x1750 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3012001010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1200x1010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3012001200BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1200x1200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3012002010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1200x2010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3012002300MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1200x2300 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3012002500MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1200x2500 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3012002900MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x1200x2900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301201415MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x120x1415 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30120160MAU/ Thanh dố bằng gỗ cao su ghép (30x120x160 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30120900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x120x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301301355MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x130x1355 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30137382BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x137x382 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301402250MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x140x2250 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301404050MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x140x4050 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30147.5374.7BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x147.5x374.7 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301492545MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x149x2545 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30150150MAU/ Thanh đố bằng gỗ cao su ghép (30x150x150 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30150200 LX06/ Mặt kệ quầy bằng gỗ cao su ghép (30x150x200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301651850MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x165x1850 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301653000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x165x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301654000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x165x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301701000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x170x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301714700MO TBNK/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tần bì ghép (30x171x4700 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301753850MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x175x3850 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D301904030MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x190x4030 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302302035MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x230x2035 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30230780BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x230x780 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302351760MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x235x1760 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30235600BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x235x600 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30235900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x235x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302401000BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302401200BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x1200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302401700MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x1700 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302402000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302403300MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x3300 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302403950MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x3950 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302404050MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x4050 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302404500MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x4500 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302405000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x5000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30240756BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x756 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3024075MAU/ Thanh dố bằng gỗ cao su ghép (30x240x75 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3024075MAU/ Thanh dố bằng gỗ cao su ghép (36x240x75 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30240768BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x768 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30240778BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x778 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30240780BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x780 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30240800BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x800 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30240830BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x830 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30240846BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x846 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30240900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x240x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3024675MAU/ Thanh đố bằng gỗ cao su ghép (30x246x75 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30247.5768BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x247.5x768 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30247780BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x247x780 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30250300 LX06/ Mặt kệ quầy bằng gỗ cao su ghép (30x250x300 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302522005MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x252x2005 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30255800BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x255x800 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30257.5780BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x257.5x780 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30258900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x258x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302601200MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x260x1200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302701000BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x270x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302701200BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x270x1200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302703650MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x270x3650 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30270870BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x270x870 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30270900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x270x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30270990BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x270x990 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D302803650MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x280x3650 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303001800MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x300x1800 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303002000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x300x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303002400MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x300x2400 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303002700MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x300x2700 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303002760MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x300x2760 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303003000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x300x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303004000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x300x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30301000 LX06/ ay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x30x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303011802MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x301x1802 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303012702MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x301x2702 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303021802MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x302x1802 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303022005MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x302x2005 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303022702MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x302x2702 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303023010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x302x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3030600 LX06/ Thanh nẹp kệ quầy bằng gỗ cao su ghép (30x30x600 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3030878TS/ Thanh song cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x30x878 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303502000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x350x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303503000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x350x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303504000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x350x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303602400MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x360x2400 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303602800MKQ/ Mặt kệ quầy bằng gỗ cao su ghép (30x360x2800 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303603000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x360x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303623010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x362x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D303702700MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x370x2700 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30374.6834BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x374.6x834 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D304002000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x400x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D304003000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x400x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30432250MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x43x2250 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30434150MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x43x4150 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D304501800MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x450x1800 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D304502000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x450x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D304503000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x450x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D304504000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x450x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D304511802MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x451x1802 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D304512702MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x451x2702 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D304521802MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x452x1802 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D304522005MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x452x2005 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D304522702MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x452x2702 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D304523010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x452x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30501000 LX06/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x50x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30502000 LX06/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x50x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D305023010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x502x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D305024002MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x502x4002 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30503000 LX06/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x50x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30504000 LX06/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x50x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30529.3921BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x529.3x921 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D305304020MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x530x4020 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D305304520MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x530x4520 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306002000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x600x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306003000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x600x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306004000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x600x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306011802MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x601x1802 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306012702MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x601x2702 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306021802MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x602x1802 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306022005MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x602x2005 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306022702MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x602x2702 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306023010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x602x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306024010MO.TRAM/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ tràm ghép (30x602x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306024200MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x602x4200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306103010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x610x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306104010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x610x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306104510MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x610x4510 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306105010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x610x5010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D306204200MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x620x4200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30651850MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x65x1850 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30652250MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x65x2250 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30653150MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x65x3150 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30654050MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x65x4050 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30724050MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x65x1850 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30753950MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x75x3950 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3077.5900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x77.5x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D307901490MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x790x1490 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3083362TD/ Thanh đố cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x83x362 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3083392TD/ Thanh đố cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x83x392 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30857854BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x857x854 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30884.09864.09BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x884.09x864.09 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30887.09867.09BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x887.09x867.09 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30887.6952.2BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x2887.6x952.2 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3089187.3BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x89x187.3 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D309001800MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x900x1800 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D309104500MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x910x4500 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D309154510MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x915x4510 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30917.49929.9BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x917.49x929.9 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30920920BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x920x920 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30922.2917.6BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x922.2x917.6 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D309304230MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x930x4230 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30960960BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x960x960 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30982150MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x98x2150 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D30992.1952.1BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (30x992.1x952.1 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3232959TV.T-NEWZL/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ thông Newzealand ghép (32x32x959 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D32655400TV.T-NEWZL/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ thông Newzealand ghép (32x65x5400 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D32905400TV.T-NEWZL/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ thông Newzealand ghép (32x90x5400 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D350ALD/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ trăn, item: D350ALD, kích thước: 125mm*125mm*42mm (xk)
- Mã HS 44219999: D350B/ Trụ lan can làm từ Gỗ dẻ gai, item: D350B, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: D3610001000BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x1000x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3610001000BCT.TRAM/ Bậc cầu thang bằng gỗ tràm ghép (36x1000x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3610002000BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x1000x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3610002010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x1000x2010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3610003010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x1000x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3610053260MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x1005x3260 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3610203010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x1020x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3610204010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x1020x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3610204510MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x1020x4510 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3610303650MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x1030x3650 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3610601431MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x1060x1431 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D361101000BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x110x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36110900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x110x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36115900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x115x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3612001200BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x1200x1200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D361201200BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x120x1200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36120900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x120x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D3612102950MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x1210x2950 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36222.5830BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x222.5x830 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36230780BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x230x780 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D362401000BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x240x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D362401100BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x240x1100 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D362403650MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x240x3650 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D362404200MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x240x4200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36240750BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x240x750 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36240760BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x240x760 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36240773BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x240x773 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36240780BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x240x780 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36240830BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x240x830 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36240850BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x240x850 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36240870BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x240x870 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36240900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x240x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36240900BCT.TRAM/ Bậc cầu thang bằng gỗ tràm ghép (36x240x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36240950BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x240x950 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36240990BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x240x990 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36245773BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x245x773 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D362471000BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x247x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36247780BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x247x780 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36257.51050BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x257.5x1050 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36257.5780BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x257.5x780 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36257.5830BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x257.5x830 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36257.5870BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x257.5x870 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D362581000BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x258x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D362581200BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x258x1200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D362584050MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x258x4050 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36258900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x258x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36258990BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x258x990 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D362701000BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x270x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D362701100BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x270x1100 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D362701200BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x270x1200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D362701200BCT.TRAM/ Bậc cầu thang bằng gỗ tràm ghép (36x270x1200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D362703650MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x270x3650 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36270870BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x270x870 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36270900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x270x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D362801200BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x280x1200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D362804050MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x280x4050 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D363002400MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x300x2400 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D363602400MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x360x2400 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D363623005MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x362x3005 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36426808BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x426x808 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36440831BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x440x831 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D365304020MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x530x4020 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D365304520MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x530x4520 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36553.9973.3BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x553.9x973.3 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36556.611049.2BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x556.61x1049.2 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D365803680MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x580x3680 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D366002400MB/ Mặt bàn bằng gỗ cao su ghép (36x600x2400 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D366103010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x610x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D366104010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x610x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D366104200MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x610x4200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D366104510MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x610x4510 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D366105010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x610x5010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36900900BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x900x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36901894.6BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x901x894.6 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D369154010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x915x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D369155010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x915x5010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36920920BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x920x920 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36925.65929BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x925.65x929 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D36960960BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (36x960x960 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D388004000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (38x800x4000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D4010203010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (40x1020x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D4010204010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (40x1020x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D4012001200BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (40x1200x1200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D402331100BCT/ Bậc cầu thang bằng gỗ cao su ghép (40x233x1100 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D40401100CT/ Chân trụ cầu thang bằng gỗ cao su ghép (40x40x1100 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D406104210MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (40x610x4210 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D4157180UP/ Thanh đố bằng gỗ cao su (41x57x180up mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D421551797MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (42x155x1797 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D42655400TV.T-NEWZL/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ thông Newzealand ghép (42x65x5400 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D42904250MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (42x90x4250 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D47471160CT/ Chân trụ cầu thang bằng gỗ cao su ghép (47x47x1160 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D4747920CT/ Chân trụ cầu thang bằng gỗ cao su ghép (47x47x920 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D50485400TV.T-NEWZL/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ thông Newzealand ghép (50x48x5400 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D50703000TV/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ cao su ghép (50x70x3000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D521228 SEVEN06/ Thanh nẹp cầu thang bằng gỗ cao su (5x21x228 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D521228 SEVEN06-02/ Thanh nẹp cầu thang bằng gỗ cao su (5x21x228 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D521250KSB/ Chốt niêm bằng gỗ cao su ghép (5x21x250 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D521500 SEVEN06/ Thanh nẹp cầu thang bằng gỗ cao su (5x21x500 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D521500 SEVEN06-02/ Thanh nẹp cầu thang bằng gỗ cao su (5x21x500 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D521600KSB/ Chốt niêm bằng gỗ cao su ghép (5x21x600 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D606103010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (60x610x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D606203010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (60x620x3010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D606204010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (60x620x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D606204510MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (60x620x4510 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D640120KSB/ Chốt niêm bằng gỗ cao su (6x40x120 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D65.52303330MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (65.5x230x3330 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D65.52304050MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (65.5x230x4050 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D65.52304230MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (65.5x230x4230 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D65.52304530MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (65.5x230x4530 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D65.52305030MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (65.5x230x5030 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D65.52403330MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (65.5x240x3330 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D65.52404050MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (65.5x240x4050 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D65.52404530MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (65.5x240x4530 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D65.53003330MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (65.5x300x3330 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D65.53004050MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (65.5x300x4050 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D65.53004530MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (65.5x300x4530 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D702403300MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (70x240x3300 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D703804500MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (70x380x4500 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D705003310MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (70x500x3310 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D705004510MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (70x500x4510 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D72.52404530MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (72.5x240x4530 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D753103310MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (75x310x3310 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D753104010MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (75x310x4010 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D903504500MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (90x350x4500 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D903505000MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (90x350x5000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D906003020MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (90x600x3020 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D906004020MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (90x600x4020 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D90902030CT/ Chân trụ cầu thang bằng gỗ cao su ghép (90x90x2030 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D90902430CT/ Chân trụ cầu thang bằng gỗ cao su ghép (90x90x2430 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D90903030CT/ Chân trụ cầu thang bằng gỗ cao su ghép (90x90x3030 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D90903040CT/ Chân trụ cầu thang bằng gỗ cao su ghép (90x90x3040 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D90904060CT/ Chân trụ cầu thang bằng gỗ cao su ghép (90x90x4060 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D91231900MO/ Mặt ốp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (9x123x1900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D913.25400TV.T-NEWZL/ Tay vịn cầu thang bằng gỗ thông Newzealand ghép (9x13.2x5400 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D95953100CT/ Chân trụ cầu thang bằng gỗ cao su ghép (95x95x3100 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D9601000CN/ Chỉ nẹp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (9x60x1000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D9601200CN/ Chỉ nẹp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (9x60x1200 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D9601980CN/ Chỉ nẹp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (9x60x1980 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D9602000CN/ Chỉ nẹp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (9x60x2000 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: D960900CN/ Chỉ nẹp cầu thang bằng gỗ cao su ghép (9x60x900 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: Đấm lưng gỗ nhãn, 33x4,5cm, mã 71A, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Dao ăn gỗ dừa, chiều dài 16cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44219999: Đế cắm nến PEYR- được sx từ gỗ thông, kích thước (15x10x1.8)cm (xk)
- Mã HS 44219999: Đế cắm nhang bằng gỗ chò chỉ, hàng mới 100% (Parashorea chinensis) (xk)
- Mã HS 44219999: Đế chậu cây gỗ, bằng: gỗ thông, kích thước:58x38x26(cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đế chậu hoa 3 chân, kích thước: 41x31x7 cm, bằng: gỗ tràm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đế chậu hoa 4 chân, kích thước: 28x19x2 cm, bằng: gỗ tràm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đế để cuộn băng keo 110x40x65mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Đế để cuộn băng keo. 240x40x65mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Đế để điện thoại 70x94x49mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Đế để giày làm bằng gỗ dẻ gai, M-17 (90 x 120 x 170mm), không hiệu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đế đựng nhang làm bằng gỗ chò chỉ, hàng mới 100% (Parashorea chinensis) (xk)
- Mã HS 44219999: Đế pallet gỗ 03000218 (xk)
- Mã HS 44219999: DFR0910/ Nẹp cửa làm từ gỗ sồi trắng, item: DFR0910, kích thước: 1987mm*37mm*50mm (xk)
- Mã HS 44219999: DFR0930/ Nẹp cửa làm từ gỗ thông, item: DFR0930, kích thước: 1987mm*37mm*50mm (xk)
- Mã HS 44219999: Dĩa (nĩa) gỗ dừa, chiều dài 16cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 44219999: Đĩa được sản xuất từ MDF, gỗ veneer dừa và veneer tần bì. Kích thước (38x38x13)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đĩa sơn mài tròn, màu đen,phi 35cm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Đĩa sơn mài tròn, ngoài màu đen, trong màu đỏ Nhật,phi 35cm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ Chơi Cành Cây Táo Cho Thỏ, Kích Thước (1x1x10)Cm, Đồ Chơi Dành Cho Thú Cưng. Đóng Gói 72 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ chơi chải lông cho mèo bằng gỗ (84192), kích thước W320 x H360 x D110 mm, hiệu Doggyman, xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ chơi cho chó hình khúc xương, làm từ cành cây cà phê. Chiều dài: 12cm-30cm- chiều rộng: 1cm-6cm, Size: L- Tên khoa học: Coffea Canephora, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ chơi cho chó hình khúc xương, làm từ cành cây cà phê. Chiều dài: 12cm-30cm- chiều rộng: 1cm-6cm, Size: M- Tên khoa học: Coffea Canephora, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ chơi cho chó hình khúc xương, làm từ cành cây cà phê. Chiều dài: 12cm-30cm- chiều rộng: 1cm-6cm, Size: S- Tên khoa học: Coffea Canephora, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ chơi cho chó hình khúc xương, làm từ cành cây cà phê. Chiều dài: 12cm-30cm- chiều rộng: 1cm-6cm, Size: XS- Tên khoa học: Coffea Canephora, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ chơi cho chó hình khúc xương, làm từ cành cây cà phê. Chiều dài: 8cm-14cm- chiều rộng: 0.8cm- 2.5cm, Size: S- Tên khoa học: Coffea Canephora, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ chơi cho chó hình khúc xương, làm từ cành cây cà phê. Chiều dài: 8cm-14cm- chiều rộng: 0.8cm- 2.5cm, Size: XS- Tên khoa học: Coffea Canephora, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ chơi cho chó hình khúc xương, làm từ cành cây cà phê. Chiều dài: 8cm-14cm- chiều rộng: 0.8cm- 2.5cm, Size: XXS- Tên khoa học: Coffea Canephora, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ chơi cho mèo từ gỗ công nghiệp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ chơi cho thỏ hình khúc xương, làm từ cành cây cà phê. Chiều dài: 18cm-24cm- chiều rộng: 1.5cm- 2.5cm. Tên khoa học: Coffea Canephora, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ Chơi Gỗ Hình Trái Cà Rốt, Kích Thước (14x3x3)Cm, Đồ Chơi Dành Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su, Đóng Gói 72 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ Chơi Gỗ Màu Xâu Chuỗi Cho Thỏ, Kích Thước (3x5x18)Cm. Đồ Chơi Dành Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su, Đóng Gói 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ Chơi Gỗ Xâu Chuỗi Cho Bọ, Kích Thước (3x5x17)Cm, Đồ Chơi Dành Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su. Đóng Gói 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ Chơi Gỗ Xâu Chuỗi Cho Hamster, Kích Thước (3x5x17)Cm. Đồ Chơi Dành Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su, Đóng Gói 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ Chơi Xiên Que Gỗ Cho Bọ Size L, Kích Thước (3x8x27)Cm, Đồ Chơi Dành Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Cao Su, Đóng Gói 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Đồ để xà bông bằng gáo dừa 9.5x12cm (Hàng mới 100%, SX từ nguyên liệu gỗ dừa vườn trồng) (xk)
- Mã HS 44219999: DRPT1500O/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: DRPT1500O, kích thước: 91mm*91mm*1500mm (xk)
- Mã HS 44219999: Đũa khuấy hóa chất (chất liệu gỗ công nghiệp) (xk)
- Mã HS 44219999: Đũa tre kích thước 30x40x35cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: DỤNG CỤ MASSAGE BẰNG GỖ NHÃN, HÀNG MỚI 100% (KHÔNG NHÃN HIỆU) (xk)
- Mã HS 44219999: Dụng cụ xay tiêu cầm tay bằng gỗ tràm,Intressant spice mill 27 acacia (6x6x27)cm, đã bào sơn hoàn chỉnh, hàng mới 100%,Không nhãn hiệu,(FSC 100% ACACIA MANGIUM WOOD,CERTIFICATE NO.:CU-COC-812370) (xk)
- Mã HS 44219999: E8000-16AL/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: E8000-16AL, kích thước: 5.7cm*6.05cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: E8000-BR-16AL/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, Item:E8000-BR-16AL, kích thước:5.7cm*6.05cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-10MA/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ thích cứng, item: E9100-10MA, kích thước: 5.7cm*6.05cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-12AL/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: E9100-12AL, kích thước: 5.7cm*6.05cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-16AL/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ trăn, item: E9100-16AL, kích thước: 5.7cm*6.05cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-16EB/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ dẻ gai, item: E9100-16EB, kích thước: 51mm*60.5mm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-16EB/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ dẻ gai, Item:E9100-16EB, kích thước:51mm*60.5mm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-16MA/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ thích cứng, Item:E9100-16MA, kích thước:51mm*60.5mm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-16OA/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ thích cứng, item: E9100-16OA, kích thước: 5.7cm*6.05cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-16PG/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: E9100-16PG, kích thước: 51mm*60.5mm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-16PG/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, Item:E9100-16PG, kích thước:51mm*60.5mm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-18OA/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ sồi, item: E9100-18OA, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-18PG/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, Item:E9100-18PG, kích thước:51mm*60.5mm*18' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-BR-16OA/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: E9100-BR-16OA, kích thước: 66.7mm*60.3mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-BR-18MA/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ thích cứng, Item:E9100-BR-18MA, kích thước:5.7cm*6.05cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-BR-18OA/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, item: E9100-BR-18OA, kích thước: 66.7mm*60.3mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-BR-18OA/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ sồi, Item:E9100-BR-18OA, kích thước:66.7mm*60.3mm*12' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-BR-22PG/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ bạch dương, item: E9100-BR-22PG, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: E9100-BR-22PG/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ bạch dương, Item:E9100-BR-22PG, kích thước:5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: EGB-04/ Tấm ván ghép bằng gỗ Thông- RADIATA PINE GLUED BOARDS (BUTT JOINT)- 18 x 910 x 1820 (mm) (xk)
- Mã HS 44219999: EIDAI-1-20/ Mặt gỗ Eidai EIDAI-1-20 (xk)
- Mã HS 44219999: EIDAI-2-20/ Mặt gỗ Eidai EIDAI-2-20 (xk)
- Mã HS 44219999: EIDAI-3-20/ Mặt gỗ Eidai EIDAI-3-20 (xk)
- Mã HS 44219999: EIDAI-4-20/ Mặt gỗ Eidai EIDAI-4-20 (xk)
- Mã HS 44219999: EIDAI-5-20/ Mặt gỗ Eidai EIDAI-5-20 (xk)
- Mã HS 44219999: ETOAK4191 56-5 1/2/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: ETOAK4191 56-5 1/2, kích thước: 5.5"*5.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: ETPMD4191 56-5 1/2/ Trụ lan can làm từ gỗ dương, item: ETPMD4191 56-5 1/2, kích thước: 5.5"*5.5"*56" (xk)
- Mã HS 44219999: F4001/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: F4001, kích thước: 3.5"*3.5"*60" (xk)
- Mã HS 44219999: F4001-CH/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: F4001-CH, kích thước: 3.5"*3.5"*60" (xk)
- Mã HS 44219999: F4090/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: F4090, kích thước: 4.5"*4.5"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: F4090-PR/ trụ lan can làm từ gỗ dương, item: F4090-PR, kích thước: 4.5"*4.5"*53" (xk)
- Mã HS 44219999: F4091-PR/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: F4091-PR, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: F7011/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ gỗ sồi, item: F7011, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: FA8071-PLY-RH/ Bậc cầu thang làm từ Gỗ trăn, item: FA8071-PLY-RH, kích thước: 64.05mm*165.1mm*377.83mm (xk)
- Mã HS 44219999: FC2-Fillet:13X19/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ dương, item: FC2-Fillet:13X19, kích thước: 32mm*88mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: FC2-Fillet:8X32/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: FC2-Fillet:8X32, kích thước: 32mm*88mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: FC2-Fillet:8X42/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ Gỗ dương, item: FC2-Fillet:8X42, kích thước: 32mm*88mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: FH4076/ Trụ lan can làm từ gỗ độc cần, item: FH4076, kích thước: 3.25''x3.25''x48'' (xk)
- Mã HS 44219999: FH4091/ Trụ lan can làm từ gỗ độc cần, item: FH4091, kích thước: 3.25''x3.25''x48'' (xk)
- Mã HS 44219999: FH7011/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: FH7011, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: FH7030/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: FH7030, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: FH7037/ Miếng đệm đầu tay vịn lan can Gỗ cây độc cần, item: FH7037, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: FH7086/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: FH7086, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: FH7913/ Khuỷu tay vịn lan can làm từ Gỗ cây độc cần xẻ, item: FH7913, kích thước: 57mm*60.5mm*200mm (xk)
- Mã HS 44219999: FNCO/ Đầu trụ lan can làm từ gỗ sồi trắng, item: FNCO, kích thước: 125mm*125mm*42mm (xk)
- Mã HS 44219999: FNCW/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: FNCW, kích thước: 125mm*125mm*41.5mm (xk)
- Mã HS 44219999: FP4090/ Trụ lan can làm từ Gỗ dương, item: FP4090, kích thước: 6.25"*6.25"*55" (xk)
- Mã HS 44219999: FP6003-16/ Tay vịn lan can làm từ gỗ dương, item: FP6003-16, kích thước: 50.8mm*32mm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: FT004442: Mặt gỗ (xk)
- Mã HS 44219999: Gáo dừa kích thước 30x40x35cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Giá đẩy Price push 30*8 (VGS-7384) size; 30*8 làm bằng Gỗ Tràm mua trong nước hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Giá đỡ dụng cụ cho thú cưng uống nước bằng gỗ cao su ghép 260*230*440 mm (59973 N Water Stand), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Giá đọc sách 180x46x250mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Giá đọc sách 210x46x280mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Giá đọc sách. 180x46x250mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Giá đọc sách. 290x240x70mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Giá sách bằng gỗ (cao su tẩm sấy), code: G7-1167, kích thước 288x210mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Giá treo 4515- được sx từ gỗ thông, kích thước (48x45.5x123)cm (xk)
- Mã HS 44219999: Giá treo cây màu trắng giả cổ, kích thước: 45x13x6 cm, bằng: gỗ thông, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Giá treo cốc làm bằng gỗ mỡ (Wooden Cup Holder) kt: 24.5cm x 16cm x 2cm, gỗ có nguồn gốc rừng trồng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Giá treo decor màu trắng giả cổ, kích thước: 45x15x8 cm, bằng: gỗ thông, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Giá treo màu gỗ óc chó, làm bằng gỗ thông, là gỗ rừng trồng, hàng không thuộc danh mục CITES, tên khoa học: Pinaceae, kích thước: 45x15x6(cm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Gỗ ép MDF chưng trong tủ; Size: (30 *58*3)cm; Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Gỗ ghép thanh (ghép nối đầu finger và ghép ngang) làm bằng gỗ keo lá tràm QC: chiều dày 15mm; chiều rộng 910mm; chiều dài 1820mm (NL nhập khẩu, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Gỗ ghép thanh (ghép nối đầu finger và ghép ngang) làm bằng gỗ keo lá tràm QC: chiều dày 18mm; chiều rộng 910mm; chiều dài 1820mm (NL nhập khẩu, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Gỗ ghép thanh (ghép nối đầu finger và ghép ngang) làm bằng gỗ thông QC: chiều dày 18mm; chiều rộng 1220mm; chiều dài 2440mm (A) (NL nhập khẩu, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Gỗ ghép thanh (ghép nối đầu finger và ghép ngang) làm bằng gỗ thông QC: chiều dày 18mm; chiều rộng 1220mm; chiều dài 2440mm (AB) (NL nhập khẩu, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Gỗ ghép thanh (ghép nối đầu finger và ghép ngang) làm bằng gỗ thông QC: chiều dày 18mm; chiều rộng 145mm; chiều dài 938mm (AB) (NL nhập khẩu, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 44219999: Gỗ ghép thanh loại CC, kt (1952x41.5x50) mm, làm từ các thanh gỗ keo rừng trồng ghép ngang và dọc (D:20-60mm, R:30-60mm, Dày:50mm), 2000 tấm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Gỗ ghép thanh loại CC, kt (2361x41.5x69) mm, làm từ các thanh gỗ keo rừng trồng ghép ngang và dọc (D:20-60mm, R:30-60mm, Dày:69mm), 950 tấm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Gỗ ghép thanh loại CC, kt (560x41.5x60) mm, làm từ các thanh gỗ keo rừng trồng ghép ngang và dọc (D:20-60mm, R:30-60mm, Dày:60mm), 4821 tấm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Gỗ ghép thanh loại CC, kt (730x41.5x60) mm, làm từ các thanh gỗ keo rừng trồng ghép ngang và dọc (D:20-60mm, R:30-60mm, Dày:60mm), 11540 tấm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: GỖ MẪU (xk)
- Mã HS 44219999: Gỗ thanh kích thước 1500x30x50mm dùng để cố định pallet trong đóng gói., hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Gỗ thanh kích thước 2500x50x70mm dùng để cố định pallet trong đóng gói., hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hàng rào cao bằng gỗ (Sấy gỗ, sơ chế, tinh chế (khoan, đục, mộng..), lắp ráp, nguội, phun sơn, kiểm, ráp thành phẩm, đóng gói), gồm 44 thanh ngang, 5 thanh dọc, kt: 1805/1015 X 328/305 X 758 mm (xk)
- Mã HS 44219999: Hàng Rào Kín. Kích thước (20x1x24)cm, Hiệu Sanko. Đồ Chơi Cho Thú Cưng Bằng Gỗ Dương. Đóng Gói Nhãn, Túi Hút Ẩm, 48 Cái/Thùng. Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: dụng cụ mát xa chân bằng gỗ (xk)
- Mã HS 44219999: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: miếng lót cốc (xk)
- Mã HS 44219999: HHO 15361/ Chậu hoa bằng gỗ, 405x405x450mm (xk)
- Mã HS 44219999: HM 995/ Bảng màu làm bằng MDF, Veneer Sồi. Quy cách: 25*14*5".Mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HO-0136/ Lan can cầu thang làm từ gỗ sồi, item: HO-0136, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: HO-0140/ Lan can cầu thang làm từ gỗ sồi, item: HO-0140, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: HO-0143/ Lan can cầu thang làm từ gỗ sồi, item: HO-0143, kích thước: 1.75"*1.75"*34" (xk)
- Mã HS 44219999: HO-0242/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: HO-0242, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: HO-0252/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: HO-0252, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ APL-11-R-CH (270.002x6.35x101.6mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CAP2ALD (120.65x120.65x31.75mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CAP3ALD (152.4x152.4x31.75mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ COR16-AMP (50.8x152.4x203.2mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ COR16-ARW (50.8x152.4x203.2mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ COR2-2ALD (76.2x168.402x254mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ COR28-1RW (177.8x177.8x31.75mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ COR28-2MP (254x254x38.1mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ COR32-3RW (127x457.2x457.2mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ COR33-1RW (127x152.4x203.2mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ COR8-1WB (63.5x203.2x203.2mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORAA-1WB (127x114.3x254mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORBB-2MP (127x177.8x355.6mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORBB-3RW (203.2x171.45x558.8mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORC-1MP (114.3x127x254mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORC-24WB (241.3x406.4x609.6mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORC-2RW (127x171.45x355.6mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORG-RW (76.2x165.1x304.8mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORK-1RW (69.85x35.052x152.4mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORM-3RW (76.2x190.5x266.7mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORM-RW (50.8x190.5x266.7mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORN-2ALD (76.2x47.752x203.2mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORQ-5RW (127x79.502x355.6mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORSM-1RW (44.45x190.5x241.3mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORSQ-2RW (44.45x190.5x241.3mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORS-RW (63.5x228.6x330.2mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORT-PALD (85.598x203.2x298.45mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORX-1MP (110.998x127x254mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORZ-1ALD (76.2x254x355.6mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CORZ-4-WB (76.2x63.5x101.6mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1403PBPRIMED (95.25x152.4x22.098)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1888I/SPRIMED (69.85x69.85x142.748)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1888MIDPRIMED (69.85x139.7x142.748)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1888O/SPRIMED (139.7x139.7x142.748)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1892OBCPRIMED (28.448x28.448x165.1)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1892OBCPRIMED (28.45x28.45x165.1)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ sồi nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1895IBCPRIMED (28.448x28.448x165.1)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ EV1895IBCPRIMED (28.45x28.45x165.1)mm sản phẩm được hoàn chỉnh làm bằng gỗ bạch dương nhập khẩu, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ ONL-02-24MP (609.6x19.05x127mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ ONL-02-24RW (609.6x19.05x127mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ P1-3RW (76.2x76.2x901.7mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ P14-3.5-RW (88.9x88.9x901.7mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ P1-5-36RW (127x127x901.7mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ P29-3.5-RW (88.9x88.9x901.7mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ P33RW (88.9x88.9x901.7mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ P36MP (127x127x901.7mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ P38-3.5-CH (88.9x88.9x901.7mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ P42ALD (88.9x88.9x901.7mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ P42MP (88.9x88.9x901.7mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ P42RW (88.9x88.9x901.7mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ P42WB (88.9x88.9x901.7mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ ROS1MP (76.2x76.2x22.352mm) làm bằng Gỗ cao su, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộc để trưng bày đũa, QC: (55-90 x 270-303 x 300-1180)mm làm bằng gỗ Song mã nhập kinh doanh. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm bằng gỗ cây Hông PAULOWNIA 190, kích thước: 1900x 650 x 420 (mm), không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm bằng gỗ sồi OAK 195, kích thước: 1950x 650 x 420 (mm), không có nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm bằng gỗ thông PIN 185, kích thước: 1850x 650 x 420 (mm), không có nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm bằng gỗ thông PIN Baby 100, kích thước: 1000 x 250 x 290 (mm), không có nhãn hiệu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Casket Grecian Urn/William Full Lid, Rosewood gloss, 320 x 485 x 1901mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Casket Grecian Urn/William Full Lid, Walnut gloss, 320 x 485 x 1901mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Casket Grecian Urn/William Ver2 Full Lid, RAW, 320 x 485 x 1901mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Coffin Cedar Panel, RAW, 320 x 525 x 1870mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Coffin Rounded Edge Flat Lid, RAW, 317 x 540 x 1855mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Coffin Rounded Edge SRL, RAW, 317 x 540 x 1855mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Colonial#2, Stained & Sealed, bằng gỗ thông, Kích thước: 300 x 530 x 1850mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Contract#2 with Richmond Mould Flat Packed, Raw, bằng gỗ thông, Kích thước: 300 x 510 x 1835mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Contract#2 with Richmond Mould, Raw, bằng gỗ thông, Kích thước: 300 x 510 x 1835mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Cromwell Cedar, Cedar satin, bằng gỗ xoan, Kích thước: 312 x 476 x 1852mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Denman 18, Clear gloss, bằng gỗ xoan, Kích thước: 360 x 490 x 1835mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Denman 21, Clear gloss, bằng gỗ xoan, Kích thước: 360 x 535 x 1835mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Denman 31, Clear gloss, bằng gỗ xoan, Kích thước: 360 x 565 x 1946mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Denman Cedar, Cedar satin, bằng gỗ xoan, Kích thước: 324 x 530 x 1861mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Grecian Urn O/S, Stained & Sealed, bằng gỗ xoan, Kích thước: 380 x 655 x 2060mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Grecian Urn, PAV gloss, bằng gỗ xoan, Kích thước: 320 x 480 x 1840mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Grecian Urn, Rosewood gloss, bằng gỗ xoan, Kích thước: 320 x 480 x 1840mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Minter#2, Stained & Sealed, bằng gỗ thông, Kích thước: 300 x 530 x 1850mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Regal 1/2 Couch, Walnut gloss, bằng gỗ xoan, Kích thước: 310 x 510 x 1910mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Richmond#2 Slope Head No Lid, Stained & Sealed, bằng gỗ xoan, Kích thước: 300 x 520 x 1890mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Richmond#2 Ver2 with L10 Lid, Rosewood gloss, bằng gỗ thông, Kích thước: 300 x 520 x 1890mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Richmond#2 Ver2 with L10 Lid, Stained & Sealed, bằng gỗ thông, Kích thước: 300 x 520 x 1890mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm Richmond#3 Slope Head with Rim No Lid, Stained & Sealed, bằng gỗ xoan, Kích thước: 330 x 560 x 1935mm. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hòm, Casket Grecian Urn/William Ver2 Full Lid, Rosewood gloss320 x 485 x 1901mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp bằng MDF, code: BA-CWB-03M, kích thước: 100*100*140 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp bằng MDF, code: BA-CWB-12, kích thước: 100*100*140 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp bằng MDF, code: BA-CWB-21, kích thước: 100*100*140 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp bằng MDF, code: BA-CWB-23M, kích thước: 100*100*140 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp bút sơm mài hình má xoài, màu đỏ Nhật, 21x9x3hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp bút sơn mài hình chữ nhật, màu đỏ Nhật, 20x8x5hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp chụp ổ điện Wiring box, kt:597x394x76mm, bằng ván ép đã phủ,sx tại Vn, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp để đồ đa năng 220x116x93mm, bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm hoàn chỉnh mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp đựng khăn giấy chữ nhật, bằng MDF, cẩn trứng trắng sơn trắng phủ bóng, kích thước: 9.75 x 5.375 x 3.875 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp đựng khăn giấy vuông, bằng MDF, cẩn trứng sơn màu bạc phủ bóng, kích thước: 5.5 x 5.5 x 5.75 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp đựng khăn giấy vuông, bằng MDF, cẩn trứng trắng sơn trắng phủ bóng, kích thước: 5.5 x 5.5 x 5.75 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp đựng khăn giấy vuông, bằng MDF, dán lá bạc antic phủ bóng, kích thước: 5.5 x 5.5 x 5.75 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp đựng khăn giấy vuông, bằng MDF, dán lá bạc màu khói phủ bóng, kích thước: 5.5 x 5.5 x 5.75 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp đựng khăn giấy vuông, bằng MDF, dán lá chuối phủ bóng, kích thước: 5.5 x 5.5 x 5.75 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp đựng muỗng đũa bằng ván MDF & gỗ cao su vườn trồng (màu NATURAL) size (372*314*144) mm, (nhãn hiệu AF), Hàng mới 100%, VN sản xuất (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp đựng viết 180x78x113mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp đựng viết. 78x78x97mm,bằng gỗ cao su vườn trồng, sản phẩm mới 100%. Không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp gỗ cho thú nuôi, kích thước 181x180x180mm, mã UW-001 (RABBIT Mark), làm bằng gỗ mỡ rừng trồng, tên khoa học: Manglietia glauca, không nằm trong danh mục CITES, mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp khăn giấy bằng MDF, code: BA-STB-03M, kích thước: 140*140*145 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp khăn giấy bằng MDF, code: BA-STB-12, kích thước: 140*140*145 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp khăn giấy bằng MDF, code: BA-STB-21, kích thước: 140*140*145 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp khăn giấy bằng MDF, code: BA-STB-23M, kích thước: 140*140*145 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp khăn giấy Gold SL bằng MDF, kích thước: 260*140*100 (mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp sơn mài chữ nhật, ngoài màu đỏ Nhật, trong màu đen, 25x16x6.5hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp sơn mài chữ nhật, ngoài màu đỏ Nhật, trong màu đen, 26x16x15hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp sơn mài hình chữ nhật 8x28x8hcm, màu đỏ nhật cả trong và ngoài. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp sơn mài hình chữ nhật, màu đen 8x28x8hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp sơn mài hình chữ nhật, màu đen, 25x16x6.5hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp sơn mài hình chữ nhật, màu đỏ Nhật, 16x11x6hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp sơn mài hình chữ nhật, màu đỏ Nhật, 22x11x6hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp trồng hoa AP (617x391x380 (mm) làm từ gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp trồng hoa RU (617x391x380 (mm) làm từ gỗ keo rừng trồng (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp vuông đựng bông gòn vuông, bằng MDF, cẩn trứng sơn màu bạc phủ bóng, kích thước: 4 x 4 x 4.5 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp vuông đựng bông gòn vuông, bằng MDF, cẩn trứng trắng sơn trắng phủ bóng, kích thước: 4 x 4 x 4.5 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp vuông đựng bông gòn, bằng MDF, dán lá bạc antic phủ bóng, kích thước: 4 x 4 x 4.5 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp vuông đựng bông gòn, bằng MDF, dán lá chuối phủ bóng, kích thước: 4 x 4 x 4.75 (inch), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp vuông sơn mài màu đỏ Nhật, 15x15x8hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp vuông sơn mài màu đỏ Nhật, 20x20x8hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hộp vuông sơn mài, trong màu đen, ngoài màu đỏ Nhật, 12x12x8hcm. Hàng do Việt nam sản xuất mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: HP-0136/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: HP-0136, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: HP-0140/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: HP-0140, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: HP-0143/ Lan can vuông làm từ gỗ dương, item: HP-0143, kích thước: 1.75'' x 1.75'' x 42'' (xk)
- Mã HS 44219999: HR1-Fillet:13X19/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: HR1-Fillet:13X19, kích thước: 42mm*65mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: HR1-Fillet:8X32/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: HR1-Fillet:8X32, kích thước: 42mm*65mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: HR1-Fillet:8X42/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: HR1-Fillet:8X42, kích thước: 42mm*65mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: HR1-No Groove/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: HR1-No Groove, kích thước: 42mm*65mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: HR39-Fillet:13X19/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: HR39-Fillet:13X19, kích thước: 40mm*65mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: HR39-Fillet:8X32/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: HR39-Fillet:8X32, kích thước: 40mm*65mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: HR39-Fillet:8X42/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: HR39-Fillet:8X42, kích thước: 40mm*65mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: HR39-No Groove/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: HR39-No Groove, kích thước: 40mm*65mm*5800mm (xk)
- Mã HS 44219999: HR3-Fillet:13X19/ Tay vịn lan can dạng ray làm từ gỗ dương, item: HR3-Fillet:13X19, kích thước: 5.72cm*6.03cm*16' (xk)
- Mã HS 44219999: HSSM 42/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: HSSM 42, kích thước: 13.5x13.5x2.3cm (xk)
- Mã HS 44219999: HSSM 52/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: HSSM 52, kích thước: 13.5x13.5x2.3cm (xk)
- Mã HS 44219999: HSSM HP 42/ Đầu trụ lan can làm từ Gỗ thích cứng, item: HSSM HP 42, kích thước: 13.5x13.5x2.3cm (xk)
- Mã HS 44219999: HSSO 42/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: HSSO 42, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: HSSO 52/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: HSSO 52, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: HSSO HP 42/ Trụ lan can làm từ gỗ sồi, item: HSSO HP 42, kích thước: 3"* 3"*48" (xk)
- Mã HS 44219999: Hủ đựng tro Carved Ash Box, Clear gloss bằng gỗ thông, Kich thước:175 x 280 x 130mm, Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%. (xk)
- Mã HS 44219999: Hũ đựng tro Cremation Urn Reflection, Clear satin120 x 120 x 205mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hũ đựng tro Cremation Urn Reflection, Rosewood gloss120 x 120 x 205mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hũ đựng tro Cremation Urn Reflection, White gloss120 x 120 x 205mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hũ đựng tro Cremation Urn, Maple gloss124 x 162 x 262mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hũ đựng tro Cremation Urn, Rosewood gloss, 124 x 162 x 262mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: Hũ đựng tro Cremation Urn, Walnut gloss124 x 162 x 262mm, gỗ thông- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 44219999: IK-70375712/ HÀNG RÀO- ASKHOLMEN trellis light brown stained RU (quy cách: 26*742*1802 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: IK-90258670/ HÀNG RÀO- ASKHOLMEN trellis light brown stained APJP (quy cách: 26*742*1802 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: IK-90258670/ HÀNG RÀO- ASKHOLMEN trellis light brown stained APJP(quy cách: 26*742*1802 mm) (xk)
- Mã HS 44219999: JF001/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*2440) mm ghép ngang ghép dọc (20 tấm) số lượng thực tế: 0.264m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF001/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*2440) mm ghép ngang ghép dọc (9 tấm) số lượng thực tế: 0.119m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF002/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*2440) mm ghép ngang ghép dọc (17 tấm) số lượng thực tế: 0.299m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF002/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*2440) mm ghép ngang ghép dọc (30 tấm) số lượng thực tế: 0.527m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF003/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*2440) mm ghép ngang ghép dọc (19 tấm) số lượng thực tế: 0.501m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF004/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*500*2440) mm ghép ngang ghép dọc (10 tấm) số lượng thực tế: 0.22m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF004/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*500*2440) mm ghép ngang ghép dọc (15 tấm) số lượng thực tế: 0.329m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF005/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*500*1200) mm ghép ngang ghép dọc (10 tấm) số lượng thực tế: 0.108m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF005/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*500*1200) mm ghép ngang ghép dọc (11 tấm) số lượng thực tế: 0.119m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF006/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*1200) mm ghép ngang ghép dọc (22 tấm) số lượng thực tế: 0.119m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF006/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*1200) mm ghép ngang ghép dọc (40 tấm) số lượng thực tế: 0.216m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF006/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*1200) mm ghép ngang ghép dọc (50 tấm) số lượng thực tế: 0.27m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF007/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*1200) mm ghép ngang ghép dọc (20 tấm) số lượng thực tế: 0.086m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF007/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*1200) mm ghép ngang ghép dọc (30 tấm) số lượng thực tế: 0.13m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF008/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*1200) mm ghép ngang ghép dọc (29 tấm) số lượng thực tế: 0.251m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF008/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*1200) mm ghép ngang ghép dọc (50 tấm) số lượng thực tế: 0.432m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF008/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*1200) mm ghép ngang ghép dọc (60 tấm) số lượng thực tế: 0.518m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF009/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*1200) mm ghép ngang ghép dọc (50 tấm) số lượng thực tế: 0.324m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF009/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*1200) mm ghép ngang ghép dọc (60 tấm) số lượng thực tế: 0.389m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF009/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*1200) mm ghép ngang ghép dọc (90 tấm) số lượng thực tế: 0.583m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF010/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*1200) mm ghép ngang ghép dọc (19 tấm) số lượng thực tế: 0.246m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF010/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*1200) mm ghép ngang ghép dọc (20 tấm) số lượng thực tế: 0.259m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF010/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*1200) mm ghép ngang ghép dọc (25 tấm) số lượng thực tế: 0.324m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF011/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*1200) mm ghép ngang ghép dọc (27 tấm) số lượng thực tế: 0.262m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF011/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*1200) mm ghép ngang ghép dọc (32 tấm) số lượng thực tế: 0.311m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF011/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*1200) mm ghép ngang ghép dọc (50 tấm) số lượng thực tế: 0.486m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF012/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*150*1200) mm ghép ngang ghép dọc (15 tấm) số lượng thực tế: 0.049m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF012/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*150*1200) mm ghép ngang ghép dọc (20 tấm) số lượng thực tế: 0.065m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF013/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*1200) mm ghép ngang ghép dọc (30 tấm) số lượng thực tế: 0.227m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF013/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*1200) mm ghép ngang ghép dọc (40 tấm) số lượng thực tế: 0.302m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF013/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*1200) mm ghép ngang ghép dọc (50 tấm) số lượng thực tế: 0.378m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF014/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*910) mm ghép ngang ghép dọc (20 tấm) số lượng thực tế: 0.197m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF014/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*910) mm ghép ngang ghép dọc (48 tấm) số lượng thực tế: 0.472m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF014/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*910) mm ghép ngang ghép dọc (60 tấm) số lượng thực tế: 0.59m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF016/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*1820) mm ghép ngang ghép dọc (60 tấm) số lượng thực tế: 0.688m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF016/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*1820) mm ghép ngang ghép dọc (88 tấm) số lượng thực tế: 1.009m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF016/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*1820) mm ghép ngang ghép dọc (99 tấm) số lượng thực tế: 1.135m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF017/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*600) mm ghép ngang ghép dọc (58 tấm) số lượng thực tế: 0.219m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF017/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*600) mm ghép ngang ghép dọc (60 tấm) số lượng thực tế: 0.227m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF018/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*910) mm ghép ngang ghép dọc (141 tấm) số lượng thực tế: 0.808m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF018/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*350*910) mm ghép ngang ghép dọc (150 tấm) số lượng thực tế: 0.86m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF019/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*1820) mm ghép ngang ghép dọc (105 tấm) số lượng thực tế: 0.86m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF019/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*1820) mm ghép ngang ghép dọc (58 tấm) số lượng thực tế: 0.475m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF019/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*1820) mm ghép ngang ghép dọc (90 tấm) số lượng thực tế: 0.737m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF020/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*500*1820) mm ghép ngang ghép dọc (20 tấm) số lượng thực tế: 0.328m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF020/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*500*1820) mm ghép ngang ghép dọc (30 tấm) số lượng thực tế: 0.491m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF021/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*500*600) mm ghép ngang ghép dọc (20 tấm) số lượng thực tế: 0.108m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF021/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*500*600) mm ghép ngang ghép dọc (30 tấm) số lượng thực tế: 0.162m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF021/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*500*600) mm ghép ngang ghép dọc (42 tấm) số lượng thực tế: 0.227m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF022/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*500*910) mm ghép ngang ghép dọc (52 tấm) số lượng thực tế: 0.426m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF022/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*500*910) mm ghép ngang ghép dọc (70 tấm) số lượng thực tế: 0.573m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF023/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*910) mm ghép ngang ghép dọc (102 tấm) số lượng thực tế: 0.334m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF023/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*910) mm ghép ngang ghép dọc (120 tấm) số lượng thực tế: 0.393m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF024/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*150*1820) mm ghép ngang ghép dọc (40 tấm) số lượng thực tế: 0.197m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF024/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*150*1820) mm ghép ngang ghép dọc (55 tấm) số lượng thực tế: 0.27m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF024/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*150*1820) mm ghép ngang ghép dọc (72 tấm) số lượng thực tế: 0.354m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF025/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*150*910) mm ghép ngang ghép dọc (100 tấm) số lượng thực tế: 0.246m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF025/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*150*910) mm ghép ngang ghép dọc (125 tấm) số lượng thực tế: 0.307m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF025/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*150*910) mm ghép ngang ghép dọc (60 tấm) số lượng thực tế: 0.147m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF026/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*600) mm ghép ngang ghép dọc (22 tấm) số lượng thực tế: 0.143m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF027/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (30*600*1820) mm ghép ngang ghép dọc (10 tấm) số lượng thực tế: 0.328m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF027/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (30*600*1820) mm ghép ngang ghép dọc (5 tấm) số lượng thực tế: 0.164m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF028/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*1820) mm ghép ngang ghép dọc (21 tấm) số lượng thực tế: 0.413m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF028/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*600*1820) mm ghép ngang ghép dọc (28 tấm) số lượng thực tế: 0.55m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF029/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*600) mm ghép ngang ghép dọc (50 tấm) số lượng thực tế: 0.108m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF029/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*600) mm ghép ngang ghép dọc (64 tấm) số lượng thực tế: 0.138m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF029/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*600) mm ghép ngang ghép dọc (72 tấm) số lượng thực tế: 0.156m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF030/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*600) mm ghép ngang ghép dọc (50 tấm) số lượng thực tế: 0.162m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF030/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*600) mm ghép ngang ghép dọc (95 tấm) số lượng thực tế: 0.308m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF030/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*600) mm ghép ngang ghép dọc (99 tấm) số lượng thực tế: 0.321m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF031/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*1820) mm ghép ngang ghép dọc (170 tấm) số lượng thực tế: 1.671m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF032/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*1820) mm ghép ngang ghép dọc (48 tấm) số lượng thực tế: 0.708m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF032/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*1820) mm ghép ngang ghép dọc (50 tấm) số lượng thực tế: 0.737m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF032/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*1820) mm ghép ngang ghép dọc (70 tấm) số lượng thực tế: 1.032m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF032/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*1820) mm ghép ngang ghép dọc (90 tấm) số lượng thực tế: 1.327m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF033/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*910) mm ghép ngang ghép dọc (108 tấm) số lượng thực tế: 0.796m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF033/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*910) mm ghép ngang ghép dọc (116 tấm) số lượng thực tế: 0.855m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF033/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*910) mm ghép ngang ghép dọc (140 tấm) số lượng thực tế: 1.032m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF034/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*180*1820) mm ghép ngang ghép dọc (30 tấm) số lượng thực tế: 0.177m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF034/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*180*1820) mm ghép ngang ghép dọc (35 tấm) số lượng thực tế: 0.206m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF034/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*180*1820) mm ghép ngang ghép dọc (50 tấm) số lượng thực tế: 0.295m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF035/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*180*910) mm ghép ngang ghép dọc (60 tấm) số lượng thực tế: 0.177m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF035/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*180*910) mm ghép ngang ghép dọc (70 tấm) số lượng thực tế: 0.206m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF036/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*600) mm ghép ngang ghép dọc (40 tấm) số lượng thực tế: 0.194m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF036/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*600) mm ghép ngang ghép dọc (45 tấm) số lượng thực tế: 0.219m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF036/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*600) mm ghép ngang ghép dọc (75 tấm) số lượng thực tế: 0.365m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF037/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*910) mm ghép ngang ghép dọc (150 tấm) số lượng thực tế: 0.737m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF037/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*910) mm ghép ngang ghép dọc (168 tấm) số lượng thực tế: 0.826m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF037/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*910) mm ghép ngang ghép dọc (200 tấm) số lượng thực tế: 0.983m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF037/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*910) mm ghép ngang ghép dọc (216 tấm) số lượng thực tế: 1.061m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF038/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*910) mm ghép ngang ghép dọc (100 tấm) số lượng thực tế: 0.41m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF038/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*910) mm ghép ngang ghép dọc (144 tấm) số lượng thực tế: 0.59m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF038/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*910) mm ghép ngang ghép dọc (160 tấm) số lượng thực tế: 0.655m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF039/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*600) mm ghép ngang ghép dọc (45 tấm) số lượng thực tế: 0.122m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF039/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*600) mm ghép ngang ghép dọc (63 tấm) số lượng thực tế: 0.17m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF039/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*250*600) mm ghép ngang ghép dọc (72 tấm) số lượng thực tế: 0.194m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF040/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*1820) mm ghép ngang ghép dọc (15 tấm) số lượng thực tế: 0.197m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF040/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*1820) mm ghép ngang ghép dọc (50 tấm) số lượng thực tế: 0.655m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF041/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*910) mm ghép ngang ghép dọc (100 tấm) số lượng thực tế: 0.655m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF041/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*910) mm ghép ngang ghép dọc (50 tấm) số lượng thực tế: 0.328m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF041/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*910) mm ghép ngang ghép dọc (70 tấm) số lượng thực tế: 0.459m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF042/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*1820) mm ghép ngang ghép dọc (50 tấm) số lượng thực tế: 0.655m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF043/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*1820) mm ghép ngang ghép dọc (48 tấm) số lượng thực tế: 0.314m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF043/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*1820) mm ghép ngang ghép dọc (65 tấm) số lượng thực tế: 0.426m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF043/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*200*1820) mm ghép ngang ghép dọc (95 tấm) số lượng thực tế: 0.622m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF044/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*600) mm ghép ngang ghép dọc (104 tấm) số lượng thực tế: 0.449m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF044/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*600) mm ghép ngang ghép dọc (42 tấm) số lượng thực tế: 0.181m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF044/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*400*600) mm ghép ngang ghép dọc (70 tấm) số lượng thực tế: 0.302m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF045/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*1820) mm ghép ngang ghép dọc (50 tấm) số lượng thực tế: 0.737m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF046/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*910) mm ghép ngang ghép dọc (150 tấm) số lượng thực tế: 0.737m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF047/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*1820) mm ghép ngang ghép dọc (105 tấm) số lượng thực tế: 1.032m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF047/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*300*1820) mm ghép ngang ghép dọc (75 tấm) số lượng thực tế: 0.737m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF048/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*910) mm ghép ngang ghép dọc (100 tấm) số lượng thực tế: 0.737m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF048/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*450*910) mm ghép ngang ghép dọc (98 tấm) số lượng thực tế: 0.722m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF049/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*180*1200) mm ghép ngang ghép dọc (10 tấm) số lượng thực tế: 0.039m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF050/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (18*150*600) mm ghép ngang ghép dọc (10 tấm) số lượng thực tế: 0.016m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF052/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (30*450*1820) mm ghép ngang ghép dọc (10 tấm) số lượng thực tế: 0.246m3 (xk)
- Mã HS 44219999: JF052/ Tấm Gỗ Ghép Từ Các Thanh Gỗ Thông (30*450*1820) mm ghép ngang ghép dọc (3 tấm) số lượng thực tế: 0.074m3 (xk)
- - Mã HS 44219999: Jig gỗ máy mài VAT-65-96/wooden Jig 1427.48 X 802.52 làm bằng gỗ ép công nghiệp dùng để giữ cố định sản phẩm trong quá trình gia công, HSX: Kairos Vina, hàng mới 100% (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p