Chuyển đến nội dung chính

- Mã HS 44152000: RO-ND-4/ Giá kê hàng (pallet gỗ dán) 940x750x130mm (nk)

- Mã HS 44152000: RO-ND-4/ Giá kê hàng (pallet gỗ dán) 940x750x140mm (nk)

- Mã HS 44152000: RO-ND-4/ Giá kê hàng (pallet gỗ dán) 940x750x153mm (nk)

- Mã HS 44152000: RO-ND-4/ Giá kê hàng (pallet gỗ dán) 940x750x159mm (nk)

- Mã HS 44152000: ROTOR_2X_PALLET|DM1/ Pallet gỗ ván ép để vận chuyển hàng hóa, KT 2840x1000x480 mm (nk)

- Mã HS 44152000: RX1-1858-000/ Pallet gỗ (nk)

- Mã HS 44152000: RX1-5200-000/ Pallet gỗ (nk)

- Mã HS 44152000: RX1-5431-000/ Pallét gỗ (nk)

- Mã HS 44152000: RX9-0083-000/ Pallet gỗ (nk)

- Mã HS 44152000: RX9-0200-000/ Pallét gỗ (nk)

- Mã HS 44152000: RX9-0234-000/ Pallét gỗ (nk)

- Mã HS 44152000: RX9-0235-000/ Pallét gỗ (nk)

- Mã HS 44152000: S0967-Pallet gỗ(20*750*1100cm)(V340040003) (nk)

- Mã HS 44152000: SD-CASE-001/ Thùng gỗ đã qua hun trùng (bằng gỗ tràm)- wooden case (1000mm x 1000mm x 1000 mm) (nk)

- Mã HS 44152000: SD-CASE-002/ Thùng gỗ đã qua hun trùng (bằng gỗ tràm)- wooden case (700 x 700 x 600 mm) (nk)

- Mã HS 44152000: SD-PAL-004/ Pallet gỗ đã qua hun trùng (bằng gỗ tràm)- wooden pallet (110 x 110 x13 cm) (nk)

- Mã HS 44152000: SD-PAL-211/ Pallet gỗ đã qua hun trùng (bằng gỗ tràm)- wooden pallet (110 x 85 x13 cm) (nk)

- Mã HS 44152000: SD-WBB-001/ Thùng gỗ đã qua hun trùng (bằng gỗ tràm)- wooden case (1000 x 1000 x 1000 mm) (nk)

- Mã HS 44152000: SF3A1951/ Pallet gỗ (gỗ ép đã qua xử lí công nghiệp) (nk)

- Mã HS 44152000: SFV04/ Pallet gỗ dán dùng để đựng hàng, kích thước 110*80 cm. (Nguyên liệu mua trong nước,Hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44152000: SHB009-009/ Pallet gỗ + nắp (bằng gỗ keo rừng trồng) KT: 1080 x 1080 mm, hàng mới 100%, 312000162 (nk)

- Mã HS 44152000: SHB009-009/ Pallet gỗ + nắp (bằng gỗ keo rừng trồng) KT: 1100 x 1100 mm, hàng mới 100%, 312000132 (nk)

- Mã HS 44152000: SHB009-009/ Pallet gỗ + nắp (bằng gỗ keo rừng trồng) KT: 1280 x 1100 mm, hàng mới 100%, 312000603 (nk)

- Mã HS 44152000: SHB009-009/ Pallet gỗ + nắp (bằng gỗ keo rừng trồng) KT: 950 x 950 mm, hàng mới 100% 312000160 (nk)

- Mã HS 44152000: SHB009-009/ Pallet gỗ + nắp KT: 1100*1100mm (gỗ keo rừng trồng), hàng mới 100%, 312000132 (nk)

- Mã HS 44152000: SHB009-009/ Pallet gỗ + nắp KT: 1100*1100mm (gỗ keo rừng trồng), hàng mới 100%,312000132 (nk)

- Mã HS 44152000: SHB009-009/ Pallet gỗ + nắp KT: 1280*1100mm (gỗ keo rừng trồng), hàng mới 100%, 312000603 (nk)

- Mã HS 44152000: SHB009-009/ Pallet gỗ + nắp KT: 950*950mm (gỗ keo rừng trồng), hàng mới 100%, 312000160 (nk)

- Mã HS 44152000: SHB009-009/ Pallet gỗ + nắp KT: 990*990mm (gỗ keo rừng trồng), hàng mới 100%, 312000126 (nk)

- Mã HS 44152000: SKUS20103_PLT_CB_BASE|DM/ Đế thùng gỗ để đóng gói tủ điện Topbox KT 1750 x 1500 x 350mm (nk)

- Mã HS 44152000: SKUS20103_PLT_CB_BASE|DM/ Đế thùng gỗ ván ép để đóng gói tủ điện Topbox KT 1750 x 1500 x 350mm (nk)

- Mã HS 44152000: SQ-10-P-00001/ Pallet gỗ được sản xuất từ gỗ ván ép, kích thước (1000 x 1200 x 138) mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: SQ-10-P-00003/ Pallet gỗ được sản xuất từ gỗ ván ép, kích thước (1100 x 1100 x 138) mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: STATOR_2X_PALLET|DM1/ Pallet gỗ ván ép để vận chuyển hàng hóa, KT 1450x1200x360 mm (nk)

- Mã HS 44152000: SVO-00352-11/ Tấm Pallet gỗ công nghiệp dùng để đỡ hàng, kích thước (1100*1100*129)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: SVO-00352-4/ Tấm Pallet gỗ công nghiệp dùng để đỡ hàng, kích thước (1100*1100*129)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: SVO-00352-9/ Tấm Pallet bằng gỗ dán công nghiệp dùng để đỡ hàng, kích thước (700*700*129)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm gỗ bằng ván ép dùng để kê hàng hóa: kích thước 15x100x1100 mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm gỗ bằng ván ép dùng để kê hàng hóa: kích thước 15X40X1100 mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm gỗ bằng ván ép dùng để kê hàng hóa: kích thước 15X40X1550 mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm gỗ bằng ván ép dùng để kê hàng hóa: kích thước 15x50x1100 mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm gỗ bằng ván ép dùng để kê hàng hóa: kích thước 40x40x1100 mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm gỗ bằng ván ép dùng để kê hàng hóa: kích thước 70x100x1100 mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm gỗ dán (gỗ công nghiệp) (kt:1200*1200*5mm), sử dụng trong nhà xưởng, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm kê kệ trưng bày sản phẩm, chất liệu: gỗ MDF, màu bạc, kích thước W 700 x D 530 x H 33 mm. Nhà sx:Axiss Corporation. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm kê kệ trưng bày sản phẩm, chất liệu: gỗ MDF, màu đen, kích thước W 470 x D 400 x H 41 mm. Nhà sx:Axiss Corporation. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm kê kệ trưng bày sản phẩm, chất liệu: gỗ MDF, màu đen, kích thước W 495 x D 445 x H 22 mm. Nhà sx:Axiss Corporation. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm kê kệ trưng bày sản phẩm, chất liệu: gỗ MDF, màu đen, kích thước W 670 x D 640 x H 41 mm. Nhà sx:Axiss Corporation. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm kê kệ trưng bày sản phẩm, chất liệu: gỗ MDF, màu đen, kích thước W 700 x D 530 x H 33 mm. Nhà sx:Axiss Corporation. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm kê kệ trưng bày sản phẩm, chất liệu: gỗ MDF, màu nâu, kích thước W 470 x D 400 x H 40 mm. Nhà sx:Axiss Corporation. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm kê kệ trưng bày sản phẩm, chất liệu: gỗ MDF, màu nâu, kích thước W 495 x D 445 x H 22 mm. Nhà sx:Axiss Corporation. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm kê kệ trưng bày sản phẩm, chất liệu: gỗ MDF, màu nâu, kích thước W 670 x D 640 x H 40 mm. Nhà sx:Axiss Corporation. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm kê kệ trưng bày sản phẩm, chất liệu: gỗ MDF, màu xám, kích thước W 450 x D 350 x H 52 mm. Nhà sx:Axiss Corporation. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm kê kệ trưng bày sản phẩm, chất liệu: gỗ MDF, màu xám, kích thước W 650 x D 600 x H 52 mm. Nhà sx:Axiss Corporation. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm kê kệ trưng bày sản phẩm, chất liệu: gỗ MDF, màu xanh biển, kích thước W 450 x D 350 x H 52 mm. Nhà sx:Axiss Corporation. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm kê kệ trưng bày sản phẩm, chất liệu: gỗ MDF, màu xanh biển, kích thước W 650 x D 600 x H 52 mm. Nhà sx:Axiss Corporation. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm lót bằng gỗ (Wooden Plate) Đã xử lý hoá chất (nk)

- Mã HS 44152000: Tấm pallet chuyên dụng bằng gỗ dán (Plywood) đã được xử lý và đóng dấu theo tiêu chuẩn quốc tế số 15 (ISPM 15), Kích thước 80x75x12(cm)(Pallet),mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: TB26/ Pallet gỗ (1700x1140)mm/ PL0005, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: TB26/ Pallet gỗ (2000x1160)mm/ PL0007. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: TCV0105/ Pallet gỗ (1200x800x140)mm (Gỗ Thông) (nk)

- Mã HS 44152000: TCV0105/ Pallet gỗ (1220x1020x150)mm (Gỗ Thông) (nk)

- Mã HS 44152000: T-DS-Pallet/ Tấm pallet chuyên dụng bằng gỗ đã được xử lý và đóng dấu theo tiêu chuẩn quốc tế số 15 (ISPM 15), Kích thước 1016x1219x123mm/ VN (nk)

- Mã HS 44152000: T-DS-Pallet/ Tấm pallet đóng hàng thành phẩm của màn hình phụ (bằng gỗ) kích thước: 1200*800*120mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: T-DS-Pallet/ Tấm pallet đóng hàng thành phẩm của màn hình phụ (bằng gỗ) kích thước:1219*1016*120mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: TH-0006/ Pallet gỗ keo kích thước 600x1200x130mm (thiết kế cũ) (nk)

- Mã HS 44152000: TH-0007/ Pallet gỗ keo kích thước 1100x1100x136mm (nk)

- Mã HS 44152000: TH-0007/ Pallet gỗ keo kích thước 1100x1100x136mm (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44152000: TH-0008/ Pallet gỗ keo kích thước 1000x1000x136mm (nk)

- Mã HS 44152000: TH-0008/ Pallet gỗ keo kích thước 1000x1000x136mm (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44152000: TH-0009/ Pallet gỗ keo hun trùng kích thước 1100x1100x136mm (nk)

- Mã HS 44152000: TH-0010/ Pallet gỗ keo hun trùng kích thước 1000x1000x136mm (nk)

- Mã HS 44152000: TH-0051/ Pallet gỗ keo kích thước 600x1200x130mm (thiết kế mới) (nk)

- Mã HS 44152000: Thanh đà chèn, giữ Pallet (thanh đà bằng gỗ ép) (nk)

- Mã HS 44152000: Thanh lót bằng gỗ (Wooden Bar) độ dày 1,5 cm Đã xử lý hoá chất (nk)

- Mã HS 44152000: TH-PK01/ Thùng gỗ 565 x 400 x 60 mm, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: Thùng gỗ tràm rừng trồng:(bao gồm: 1 đế, 4 vách, 2 thanh gỗ)(L 1050mm x W 1020mm x H 780mm) (nk)

- Mã HS 44152000: Thùng gỗ, kích thước 2090*1090*110mm(L200), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: THVE000036/ Pallet gỗ keo (gỗ rừng trồng), kt: 1100 x 1100 x 125 mm (nk)

- Mã HS 44152000: THVE000073/ Pallet gỗ keo (gỗ rừng trồng), Kt: 1220 x 1050 x 125 mm (nk)

- Mã HS 44152000: THVE000080/ Pallet gỗ keo (gỗ rừng trồng), Kt: 1322 x 930 x 125 mm (nk)

- Mã HS 44152000: THVE000090/ Pallet gỗ keo (gỗ rừng trồng), Kt: 1300 x 860 x 125 mm (nk)

- Mã HS 44152000: THVE000102/ Pallet gỗ keo (gỗ rừng trồng), Kt: 1100 x 900 x 125 mm (nk)

- Mã HS 44152000: TITASF00030/ Pallet gỗ, KT: 1100x800x130mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: TITASF00031/ Pallet gỗ, KT: 1100x1100x130mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: TNTX01/ Pallet bằng gỗ ván ép MDF/PB dùng để kê hàng, size 1420mm x 1020mm x 130mm, nặng 40.1kg (Là bao bì luân chuyển dùng để đóng hàng). (nk)

- Mã HS 44152000: TNTX07/ Pallet gỗ kích thước 130 x 90 x 15 cm (là bao bì luân chuyển dùng để đóng hàng) (nk)

- Mã HS 44152000: TOOL-532/ Pallet gỗ ép kích thước 1000x1100x122 mm (chất liệu: gỗ ép công nghiệp) (nk)

- Mã HS 44152000: TOOL-532/ Pallet gỗ ép kích thước 1000x1200x122 mm (chất liệu: gỗ ép công nghiệp) (nk)

- Mã HS 44152000: TOOL-532/ Pallet gỗ ép kích thước 1100x1100x122 mm (chất liệu: gỗ ép công nghiệp) (nk)

- Mã HS 44152000: TOOL-532/ Pallet gỗ ép kích thước 1100x1100x130 mm (chất liệu: gỗ ép công nghiệp) (nk)

- Mã HS 44152000: TP001/ Pallet gỗ tràm dùng đóng hàng xuất khẩu, kích thước 1100*1100*141cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: TP101/ Pallet, dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: TRINA-PALLET/ Pallet bằng gỗ ván ép, kích thước (2055 x 1120 x 146)mm (nk)

- Mã HS 44152000: TRINA-PALLET/ Pallet bằnggỗ ván ép, kích thước (2062 x 1027 x 158)mm (nk)

- Mã HS 44152000: TRINA-PALLET/ Pallet bằnggỗ ván ép, kích thước (2062 x 1120 x 143)mm (nk)

- Mã HS 44152000: TRINA-PALLET/ Pallet gỗ dán công nghiệp, kt:1691*1120*138mm, hàng mới 100%, mã liệu:HA000744 (nk)

- Mã HS 44152000: TRINA-PALLET/ Pallet gỗ dán công nghiệp,kt:1700*1130*141mm,hàng mới 100%, mã liệu:HA000750 (nk)

- Mã HS 44152000: TRINA-PALLET/ Pallet gỗ dán công nghiệp,kt:2055*1120*146mm,hàng mới 100%, mã liệu:HA000742 (nk)

- Mã HS 44152000: TRINA-PALLET/ Pallet gỗ dán công nghiệp,kt:2062*1027*158mm,hàng mới 100%, mã liệu:HA000542 (nk)

- Mã HS 44152000: UMC65/ Pallet gỗ (nk)

- Mã HS 44152000: V0001035/ pallet gỗ/Wood Pallet_1100 x 1000mm (nk)

- Mã HS 44152000: Ván gỗ nẹp 2 mặt 1170*960*5mm (gỗ Keo rừng trồng). hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44152000: VNSL-PALLET/ Pallet gỗ dán công nghiệp, kt:2030*1125*123mm Lerri, hàng mới 100%, mã liệu:9130010280 (nk)

- Mã HS 44152000: VNSL-PALLET/ Pallet gỗ dán công nghiệp, kt:2050*1115*138mm Lerri, hàng mới 100%, mã liệu:9130011340 (nk)

- Mã HS 44152000: VNSL-PALLET/ Pallet gỗ dán công nghiệp, kt:2050*1120*113mm GCL, hàng mới 100%, mã liệu:0105090860 (nk)

- Mã HS 44152000: VNSL-PALLET/ Pallet gỗ dán công nghiệp, kt:2070*1145*130mm Huyndai, hàng mới 100%, mã liệu:HH1801017 (nk)

- Mã HS 44152000: VNSL-PALLET/ Pallet gỗ dán công nghiệp, kt:2070*1145*140mm Lerri, hàng mới 100%, mã liệu:9130011380 (nk)

- Mã HS 44152000: VNSL-PALLET/ Pallet gỗ dán công nghiệp, kt:2140*1130*135mm Leri, hàng mới 100%, mã liệu:9130011700 (nk)

- Mã HS 44152000: VNSL-PALLET/ Pallet gỗ dán công nghiệp, kt:2140*1130*135mm Lerri, hàng mới 100%, mã liệu:9130011700 (nk)

- Mã HS 44152000: VNSL-PALLET/ Pallet gỗ dán công nghiệp, kt:2140*1130*138mm Lerri, hàng mới 100%, mã liệu:9130011720 (nk)

- Mã HS 44152000: VNSL-PALLET/ Pallet gỗ dán công nghiệp, kt:2173*1130*128mm Lerri, hàng mới 100%, mã liệu:9130011080 (nk)

- Mã HS 44152000: VNSL-PALLET/ Pallet gỗ được sản xuất từ gỗ ván ép, kt (2040 x 1140 x 136)mm, Mã liệu: VS1902011 (nk)

- Mã HS 44152000: VNSL-PALLET/ Pallet gỗ được sản xuất từ gỗ ván ép, kt (2050 x 1120 x 113)mm, Mã liệu: 0105090860 (nk)

- Mã HS 44152000: VNSL-PALLET/ Pallet gỗ được sản xuất từ gỗ ván ép, kt (2070 x 1145 x 130)mm, Mã liệu: HH1801017 (nk)

- Mã HS 44152000: VNSL-PALLET/ Pallet gỗ được sản xuất từ gỗ ván ép, kt (2070 x 1145 x 140)mm, Mã liệu: 9130011380 (nk)

- Mã HS 44152000: VNSL-PALLET/ Pallet gỗ được sản xuất từ gỗ ván ép, kt (2173 x 1130 x 128)mm, Mã liệu: 9130011080 (nk)

- Mã HS 44152000: VP08/ Pallet gỗ thông (1140 x 1140 x 130)mm, dùng đóng gói sản phẩm, không nhãn hiệu, mới 100%, trị giá thực tế: 125,600,000 vnđ/ VN (nk)

- Mã HS 44152000: VR10/ Pallet gỗ dùng để đóng hàng, kích thước 1200*1000*120 mm, 307001600032 (nk)

- Mã HS 44152000: VR10/ Pallet gỗ dùng để đóng hàng, kích thước 1219*1016*120 mm, 307000316724 (nk)

- Mã HS 44152000: VT06/ Pallet gỗ ép 1150x870 x110mm, không phải gỗ rừng tự nhiên. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: VT06/ Pallet gỗ ép 1150x870x115 mm, không phải gỗ rừng tự nhiên. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: VT07/ Pallet gỗ thông 810x930x111 mm, không phải gỗ rừng tự nhiên. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: VT08/ Pallet gỗ thông 900x900x111 mm, không phải gỗ rừng tự nhiên. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: VT09/ Pallet gỗ Tràm rừng trồng 1150x580x110 mm, không phải gỗ rừng tự nhiên. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: VT242/ Pallet gỗ(hai mặt kín, gỗ rừng trồng). Hàng Mới 100%. Kích thước KT 1160*950*150mm (nk)

- Mã HS 44152000: VT250/ Thùng gỗ(gỗ mới 100% hun trung HT, gỗ rừng trồng), hàng mới 100%. Kích thước 1470*1000*950mm (nk)

- Mã HS 44152000: VT250/ Thùng gỗ(gỗ mới 100% hun trung HT, gỗ rừng trồng), Hàng mới 100%. Kích thước KT 1665*1000*950mm (nk)

- Mã HS 44152000: VTH01/ Pallet gỗ 800*1200*120 mm, dùng kê hàng hóa. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: VTTH/ PALLET GỖ 1140*760*138 (SẢN XUẤT TỪ GỖ TRÀM TRONG NƯỚC) (nk)

- Mã HS 44152000: VTTH0042/ Pallet gỗ làm bằng gỗ keo dùng để kê hàng hóa. Kích thước: 1150mm*1150mm*123mm/ VN (nk)

- Mã HS 44152000: VTTH0043/ Pallet gỗ làm bằng gỗ keo dùng để kê hàng hóa. Kích thước: 1100mm*1100mm*123mm/ VN (nk)

- Mã HS 44152000: VTTH0050/ Pallet gỗ thông dùng để kê hàng hóa. Kích thước: 1150mm*1150mm*123mm/ VN (nk)

- Mã HS 44152000: VTTH-18/ Pallet gỗ tạp vườn:1000*1200*120(mm) (nk)

- Mã HS 44152000: VTTH-18/ Pallet gỗ tạp vuờn:760x13100*120(mm) (nk)

- Mã HS 44152000: VTTH-18/ Pallet gỗ tạp vườn:800*1200*120(mm) (nk)

- Mã HS 44152000: VTTH-18/ Pallet gỗ van ep:1000*1200*120(mm) (nk)

- Mã HS 44152000: VTTH-18/ Pallet gỗ van ep:900*1100*120(mm) (nk)

- Mã HS 44152000: VTTH20-5/ Thùng gỗ pallet kích thước 2200x1150x1200 mm, Được sản xuất từ gỗ công nghiệp (nk)

- Mã HS 44152000: VTTH20-5/ Thùng gỗ pallet kích thước 2200x1150x1200 mm, Được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng (nk)

- Mã HS 44152000: VTTH20-7/ Thùng gỗ pallet kích thước 1810x1130x500 mm, Được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng (nk)

- Mã HS 44152000: VTTH20-7/ Thùng gỗ pallet kích thước 2000x1200x700 mm, Được sản xuất từ gỗ công nghiệp (nk)

- Mã HS 44152000: VTTH20-9/ Thùng gỗ pallet kích thước 1810x1130x500 mm, Được sản xuất từ gỗ công nghiệp (nk)

- Mã HS 44152000: VTTH20-9/ Thùng gỗ pallet kích thước 1900x1300x700 mm, Được sản xuất từ gỗ keo rừng trồng (nk)

- Mã HS 44152000: VZ0-0001-001/ Pallet gỗ 1000*900*135 mm (nk)

- Mã HS 44152000: VZ0-0002-001/ Pallet gỗ 1000*1200*135 mm (nk)

- Mã HS 44152000: VZ0-0004-001/ Pallet gỗ (1120x1190x120mm) (nk)

- Mã HS 44152000: Wood Pallet 1150*1050*140mm/ Pallet gỗ Body Main (Gỗ xoài, gỗ mít). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: WOODENPALLET/ Pallet bằng gỗ tạp đã qua xử lý nhiệt (nk)

- Mã HS 44152000: WOODENPALLET/ Pallet bằng gỗ tạp vườn 1080*1580*120mm (nk)

- Mã HS 44152000: WOODENPALLET/ Pallet bằng gỗ tạp vườn 700*120*120mm (nk)

- Mã HS 44152000: WOODENPALLET/ Pallet bằng gỗ tạp vườn 700*1200*120mm (nk)

- Mã HS 44152000: WOODENPALLET/ Pallet bằng gỗ tạp vườn 775*1100*120mm (nk)

- Mã HS 44152000: WOODENPALLET/ Pallet bằng gỗ tạp vườn 800*1380*100mm (nk)

- Mã HS 44152000: WOODENPALLET/ Pallet bằng gỗ tạp vườn 900*1200*120mm (nk)

- Mã HS 44152000: WOODENPALLET_TM_N|DM/ Pallet gỗ ván ép để đựng hàng hóa, KT LXW 1445x1165mm (nk)

- Mã HS 44152000: WP00/ Pallet gỗ (nk)

- Mã HS 44152000: W-PL/ Pallet gỗ công nghiệp đã qua xử lý, hàng mới 100%, Wooden pallet_1000*1200 (nk)

- Mã HS 44152000: W-PL/ Pallet gỗ công nghiệp đã qua xử lý/Wooden pallet_1000*1200, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: WPM-PLT-000009/ Pallet gỗ (KT: 91 x 74 x 12)cm bằng gỗ ép công nghiệp dùng để hàng hóa. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: WTVN0002/ Pallet gỗ dán KT: 1220*1100*120mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: X711030000/ Pallet bằng gỗ thông, kích thước 1150mm X 1150 mm, được xử lý khử trùng bằng nhiệt theo tiêu chuẩn ISPM-15 (bao bì đóng gói), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: X711030000/ Pallet bằng gỗ thông. Kích thước Pallet 115x115cm, được xử lý khử trùng bằng nhiệt theo tiêu chuẩn ISM-15, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: XA2-00019/ Pallet (1200 x 800 x 144) bằng gỗ, dùng để hàng hóa. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: XXPAA000001/ Pallet gỗ, kt: 1200 * 1000 * 132 mm,được làm từ gỗ công nghiệp đã qua tẩm sấy hun trùng, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: XXPAA000002/ Pallet gỗ, kt: 1200 * 800 * 135 mm,được làm từ gỗ công nghiệp đã qua tẩm sấy hun trùng, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: XXPAA000003/ Pallet gỗ, kt: 1100 * 1100 * 135 mm,được làm từ gỗ công nghiệp đã qua tẩm sấy hun trùng, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: XXPKS000003/ Pallet gỗ XXP1211A9G1 được sản xuất và gia công bằng gỗ thông với kích thước 1219*1016*132 mm (nk)

- Mã HS 44152000: YND-07/ Cao bản nâng hàng (Pallet gỗ) (gỗ keo rừng trồng) 1150*1200*126mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: YND-07/ Pallet gỗ: 1070*900*127mm(Gỗ keo rừng trồng- hàng nhập khẩu mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: YND-07/ Pallet gỗ: 1150*1200*126mm(Gỗ keo rừng trồng- hàng nhập khẩu mới 100% (nk)

- Mã HS 44152000: ZDY-ZFA67G/ Pallet gỗ tạp vườn (Pallet Ván Ép Lớn) (nk)

- Mã HS 44152000: ZDY-ZFA69G/ Pallet gỗ tạp vườn (nk)

- Mã HS 44152000: ZDY-ZFA70G/ Pallet gỗ tạp vườn (nk)

- Mã HS 44160090: Chậu bằng gỗ, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44160090: Thùng bằng gỗ thông hình vuông, có đai bằng thép để đựng lá nho(1200x1200x1300)mm (thùng bên ngoài), không tiếp xúc trực tiếp với lá nho; Thời hạn tái xuất:21/06/2021 (nk)

- Mã HS 44160090: Thùng bằng gỗ thông hình vuông, có đai bằng thép để đựng lá nho(1200x1200x1300)mm (thùng bên ngoài), không tiếp xúc trực tiếp với lá nho; Thời hạn tái xuất:22/06/2021 (nk)

- Mã HS 44160090: Thùng bằng gỗ thông hình vuông, có đai bằng thép để đựng lá nho(1200x1200x1300)mm (thùng bên ngoài), không tiếp xúc trực tiếp với lá nho; Thời hạn tái xuất:24/06/2021 (nk)

- Mã HS 44160090: Thùng bằng gỗ thông hình vuông, có đai bằng thép để đựng lá nho(1200x1200x1300)mm (thùng bên ngoài), không tiếp xúc trực tiếp với lá nho; Thời hạn tái xuất:25/06/2021 (nk)

- Mã HS 44160090: Thùng bằng gỗ, kích thước Dia 55cm x 100cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44160090: Thùng gỗ sồi, có đai sắt, dung tích 200l. Nhà sản xuất Kentucky Bourbon Barrel. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44160090: Thùng gỗ, kích thước Dia 16 x 28cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44160090: Thùng silo, hiệu Kongskilde, kiểu KCT 27/48-77, đường kính 2.7m x cao 6m, mới 100% (thùng được ghép từ các thanh gỗ có đai nhôm) (bộ phận của máy sấy hạt giống) (nk)

- Mã HS 44170010: KD1002/ Khuôn sản xuất đế- MS250636-1 $OS397844-1-AG0232 (Khuôn gỗ) (nk)

- Mã HS 44170010: KD1003/ Khuôn sản xuất đế- MS250636-1 $OS397844-1-AG0224 (Khuôn gỗ) (nk)

- Mã HS 44170010: KHUÔN (PHOM) GIÀY BẰNG GỖ, HÀNG MẪU, MỚI 100% (2 CÁI/SET) (nk)

- Mã HS 44170010: KHUÔN(PHOM) GIÀY BẰNG GỖ,HÀNG MỚI 100%-QTR AUTO STITCH JIG BTM (nk)

- Mã HS 44170010: KHUÔN(PHOM) GIÀY BẰNG GỖ,HÀNG MỚI 100%-QTR AUTO STITCH JIG TOP (nk)

- Mã HS 44170010: KHUÔN(PHOM) GIÀY BẰNG GỖ,HÀNG MỚI 100%-VAMP AUTO STITCH JIG BTM (nk)

- Mã HS 44170010: KHUÔN(PHOM) GIÀY BẰNG GỖ,HÀNG MỚI 100%-VAMP AUTO STITCH JIG TOP 2 (nk)

- Mã HS 44170010: KHUÔN(PHOM) GIÀY BẰNG GỖ,HÀNG MỚI 100%-VAMP AUTO STITCH JIG TOP1 (nk)

- Mã HS 44170010: Mô hình gỗ làm khuôn giày, model AIR JORDAN 4 RETRO, hiệu Nike (nk)

- Mã HS 44170010: PHOM GIÀY- 65% GỖ, 35 % SẮT (nk)

- Mã HS 44170010: Phom trưng bày giày; Chất liệu: Gỗ sồi (Oak) đã xử lý; Mã hàng: ZPLV65798;Size TU. Mới 100%. Đơn giá 1,284,423.43 vnd (nk)

- Mã HS 44170010: YP-SMX 05/ Phom đế giày bằng gỗ (nk)

- Mã HS 44170090: 210112700910013/ TAY CẦM BẰNG GỖ SỒI KÍCH THƯỚC 13*35*140 MM, DÙNG ĐỂ LÀM CÁN DỤNG CỤ LÀM VƯỜN,HÀNG MỚI 100% (nk)

- Mã HS 44170090: 210112700930006/ TAY CẦM BẰNG GỖ SỒI KÍCH THƯỚC 8*25*128MM,DÙNG ĐỂ LÀM CÁN DỤNG CỤ LÀM VƯỜN, HÀNG MỚI 100% (nk)

- Mã HS 44170090: 52450248003208/ TAY CẦM BẰNG GỖ SỒI KÍCH THƯỚC 1/4"*9"*16.2*80 MM, DÙNG ĐỂ LÀM CÁN DỤNG CỤ LÀM VƯỜN, HÀNG MỚI 100% (nk)

- Mã HS 44170090: Bàn bả (bằng gỗ) (nk)

- Mã HS 44170090: Búa bằng gỗ (dài 330mm), nhãn hiệu: Morimitsu, code: MKHN-0048 (nk)

- Mã HS 44170090: Búa gỗ để kiểm tra độ rạn nứt của sứ vệ sinh, mã M52G83, f36mm,mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: C00401014/ Cán dao nhà bếp cỡ to"IMAYO"(sản phẩm bằng gỗ công nghiệp) (nk)

- Mã HS 44170090: Cán búa bằng gỗ (dài 900mm), nhãn hiệu: Oh, code: CO-90W (nk)

- Mã HS 44170090: cán búa bằng gỗ, model: YGL-108/HANSHIN, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: Cán cầm bằng gỗ PPN-plastics >250mm, hàng đã qua sử dụng (nk)

- Mã HS 44170090: Cán cây gỗ 60" thằng không đầu gài. Màu Gỗ tự nhiên. Mã hàng: FG636400LAC. KT: 152.4 cm. Hiệu Rubbermaid, mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: Cán chổi chuyên dụng 1,6m phi 28mm bằng gỗ, hàng đã qua sử dụng (nk)

- Mã HS 44170090: Cán dũa (gỗ)/ Wood Handle of Industrial File GME900M (nk)

- Mã HS 44170090: Cán dũa (gỗ)/ Wood Handle of Industrial File GME900S (nk)

- Mã HS 44170090: Cán gỗ đa năng FSC dài 180cm, đường kính 2,5cm của dụng cụ lau dọn và làm vườn nhãn hiệu Gardena, mới 100% (03728-20) (nk)

- Mã HS 44170090: Cán gỗ in lụa 1M (VCA02-00602) (nk)

- Mã HS 44170090: CANTUAVIT-001/ Cán tua vít bằng gỗ (size M, phi 28x104) (nk)

- Mã HS 44170090: CANTUAVIT-003/ Cán tua vit bằng gỗ (size L, phi 33x117) (nk)

- Mã HS 44170090: Đôi độn giày Saphir cedar size 39, mã 2811391. Hãng sx: Avel, Pháp. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44170090: Đôi độn giày Saphir cedar size 42, mã 2811421. Hãng sx: Avel, Pháp. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44170090: Gôm chà bóng chuyên dùng Sand rubber Mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: JS3367/ Tay nắm bằng gỗ. Quy cách: 130*16*28mm (nk)

- Mã HS 44170090: Khuôn gỗ (làm từ gỗ ván ép công nghiệp) kich thuoc 736*787mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: Khuôn gỗ (làm từ gỗ ván ép công nghiệp), kich thuoc 787*736mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: Khuôn gỗ dùng định hình nhựa dẻo (dùng trong sản xuất băng keo), WOODEN PATTEM-1, 1 set 2 cái, KT: 300*250mm (bằng ván ép), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: Khuôn gỗ dùng định hình nhựa dẻo (dùng trong sản xuất băng keo), WOODEN PATTEM-2, 1 set 2 cái, KT: 300*250mm (bằng ván ép), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: Khuôn gỗ dùng định hình nhựa dẻo, WOODEN PATTEM (BN63-16568), 1 set 2 cái, KT: 616*350mm, (bằng ván ép), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: Khuôn gỗ dùng định hình nhựa dẻo, WOODEN PATTEM (BN63-16568A), 1 set 2 cái, KT: 616*350mm,(bằng ván ép), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: Khuôn gỗ dùng định hình nhựa dẻo, WOODEN PATTEM (BN63-18138A), 1 set 2 cái, KT: 334*402mm (bằng ván ép), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: Khuôn gỗ dùng định hình nhựa dẻo, WOODEN PATTEM (BN63-18163A), 1 set 2 cái, KT: 550*480mm, (bằng ván ép), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: Khuôn gỗ dùng định hình nhựa dẻo, WOODEN PATTEM (BN63-18345A), 1 set 2 cái, KT: 550*480mm, (bằng ván ép), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: Khuôn gỗ dùng định hình nhựa dẻo, WOODEN PATTEM (BN63-18354A), 1 set 2 cái, KT: 550*480mm, (bằng ván ép), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: Khuôn gỗ ép công nghiệp dùng cho máy dập khuôn định hình sản phẩm in bao bì đóng gói- Mold for Printting (before), mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: NPL109/ Cán chổi trang điểm bằng gỗ phong đã qua xử lý sấy và sơn, kích thước phi 16*100mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: PAC366/ Búa gỗ 48x120x300, vật liệu bằng gỗ công nghiệp, dùng trong gia công cơ khí. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: Que khuấy hóa chất (F250007), bằng gỗ thông. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: TB13/ Dưỡng làm giày dép bằng gỗ (1bộ 160 chiếc), kích cỡ 10CM * 8CM ~ 40CM * 20CM, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: TOL20-00044/ Khuôn bằng gỗ dùng cho máy dập vải để tạo ra hình dạng cho sản phẩm, KT: 810mmx700mm*25mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44170090: TOL20-00104/ Khung kẹp bằng gỗ-Dụng cụ dán băng keo,KT: 1090mm*555mm*25mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44181000: Cửa chớp bằng gỗ veneer sồi (tên khoa học: Quercus alba), kt: 725*998*50 (mm), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44181000: Cửa chớp mở quay, kích thước: 1107x1490-Shutter, chất liệu: Gỗ ép MDF. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44181000: Cửa chớp mở quay, kích thước: 1188x1490-Shutter, chất liệu: Gỗ ép MDF. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44181000: Cửa chớp mở quay, kích thước: 1232x1490-Shutter, chất liệu: Gỗ ép MDF. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44181000: Cửa chớp mở quay, kích thước: 1336x1812-Shutter, chất liệu: Gỗ Teak/Giá Tỵ (Tên KH: Tectona Grandis). Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44181000: Cửa chớp mở quay, kích thước: 2268x1879-Shutter, chất liệu: Gỗ ép MDF. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44181000: Cửa chớp mở quay, kích thước: 585x1402-Shutter, chất liệu: Gỗ Teak/Giá Tỵ (Tên KH: Tectona Grandis). Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44181000: Cửa chớp mở quay, kích thước: 929x2028-Shutter, chất liệu: Gỗ ép MDF. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44181000: Cửa chớp trượt lùa, kích thước: 1867x2028-Shutter, chất liệu: Gỗ Teak/Giá Tỵ (Tên KH: Tectona Grandis). Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44181000: Cửa chớp xếp trượt, kích thước: 4007x2395-Shutter, chất liệu: Gỗ Hông (Tên KH: Paulownia). Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44181000: CỬA GỖ (nk)

- Mã HS 44181000: Khung cửa sổ bằng gỗ hông (hàng mẫu) (Wood Sample Case), nhà cung cấp: HEZE HUASHENG WOODEN CO.,LTD., mới 100%. (1PCE1BOX) (nk)

- Mã HS 44181000: Khung cửa sổ OT-M069-002 bằng ván lạng gỗ Walnut, kích thước (1300x130x430mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng lắp đặt ở phòng kế toán (nk)

- Mã HS 44182000: 1668138PRI8402--/ 1-6 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR- Cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH. Tạm nhập sửa chữa theo TK số 302986054620/ E52 ngày 09/01/2020 (nk)

- Mã HS 44182000: 2068138PRI8444--/ 2-0 x 6-8 x 1-3/8 8444 PRIMED SHAKER DOOR- Cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH. Tạm nhập sửa chữa theo TK số 302986054620/ E52 ngày 09/01/2020 (nk)

- Mã HS 44182000: 2168138PRI8402--/ 2-10 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR- Cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH. Tạm nhập sửa chữa theo TK số 302986054620/ E52 ngày 09/01/2020 (nk)

- Mã HS 44182000: 2168138PRI8433--/ 2-10 x 6-8 x 1-3/8 8433 PRIMED SHAKER DOOR- Cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH. Tạm nhập sửa chữa theo TK số 302986054620/ E52 ngày 09/01/2020 (nk)

- Mã HS 44182000: 2480138PRI8402--/ 2-4 x 8-0 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR- Cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH. Tạm nhập sửa chữa theo TK số 302986054620/ E52 ngày 09/01/2020 (nk)

- Mã HS 44182000: 2480138PRI8433--/ 2-4 x 8-0 x 1-3/8 8433 PRIMED SHAKER DOOR- Cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH. Tạm nhập sửa chữa theo TK số 302986054620/ E52 ngày 09/01/2020 (nk)

- Mã HS 44182000: 2668138PRI8401--/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8401 PRIMED SHAKER DOOR- Cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH. Tạm nhập sửa chữa theo TK số 302986054620/ E52 ngày 09/01/2020 (nk)

- Mã HS 44182000: 2668138PRI8402--/ 2-6 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR- Cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH. Tạm nhập sửa chữa theo TK số 302986054620/ E52 ngày 09/01/2020 (nk)

- Mã HS 44182000: 272/ Thanh nẹp cửa bằng ván MDF. Kích thước:24.0MMx031MMx1202MM (nk)

- Mã HS 44182000: 272/ Thanh nẹp cửa bằng ván MDF. Kích thước:24.0MMx031MMx1919MM (nk)

- Mã HS 44182000: 2868138PRI8405--/ 2-8 x 6-8 x 1-3/8 8405 PRIMED SHAKER DOOR- Cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH. Tạm nhập sửa chữa theo TK số 302986054620/ E52 ngày 09/01/2020 (nk)

- Mã HS 44182000: 3068138PRI8402--/ 3-0 x 6-8 x 1-3/8 8402 PRIMED SHAKER DOOR- Cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH. Tạm nhập sửa chữa theo TK số 302986054620/ E52 ngày 09/01/2020 (nk)

- Mã HS 44182000: 3068138PRI8403--/ 3-0 x 6-8 x 1-3/8 8403 PRIMED SHAKER DOOR- Cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH. Tạm nhập sửa chữa theo TK số 302986054620/ E52 ngày 09/01/2020 (nk)

- Mã HS 44182000: 3080138PRI8403--/ 3-0 x 8-0 x 1-3/8 8403 PRIMED SHAKER DOOR- Cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông nhập khẩu. ĐVT Quy Cách: INCH. Tạm nhập sửa chữa theo TK số 302986054620/ E52 ngày 09/01/2020 (nk)

- Mã HS 44182000: Bộ cửa kéo bằng gỗ công nghiệp_ Sling door pocket, kích thước 1005*324*2847, hàng mới 100% gồm (khung cửa, cánh cửa, ổ khóa) (nk)

- Mã HS 44182000: Bộ cửa kéo bằng gỗ công nghiệp_ Sling door pocket, kích thước 1200*350*2847, hàng mới 100% gồm (khung cửa, cánh cửa, ổ khóa) (nk)

- Mã HS 44182000: Bộ cửa kéo bằng gỗ công nghiệp_ Sling door pocket, kích thước 910*320*2597, hàng mới 100% gồm (khung cửa, cánh cửa, ổ khóa) (nk)

- Mã HS 44182000: Bộ cửa kéo đôi bằng gỗ công nghiệp_Double sling door pocket + Wood panel, kích thước 4558*407*2850, hàng mới 100% gồm (khung cửa, cánh cửa) (nk)

- Mã HS 44182000: Bộ cửa ra vào bằng gỗ công nghiệp _ Door pocket, kích thước 1000*180*2170, hàng mới 100% gồm(khung cửa, cánh cửa, ổ khóa) (nk)

- Mã HS 44182000: Bộ cửa ra vào bằng gỗ công nghiệp _ Door pocket, kích thước 1326*358*2797, hàng mới 100% gồm(khung cửa, cánh cửa, ổ khóa) (nk)

- Mã HS 44182000: Bộ cửa ra vào bằng gỗ công nghiệp _ Door pocket, kích thước 1339*275*2797, hàng mới 100% gồm(khung cửa, cánh cửa, ổ khóa) (nk)

- Mã HS 44182000: Bộ cửa ra vào bằng gỗ công nghiệp _ Door pocket, kích thước 1544*305*2797, hàng mới 100% gồm(khung cửa, cánh cửa, ổ khóa) (nk)

- Mã HS 44182000: Bộ cửa ra vào bằng gỗ công nghiệp _ Door pocket, kích thước 2397*260*2847, hàng mới 100% gồm(khung cửa, cánh cửa, ổ khóa) (nk)

- Mã HS 44182000: Bộ cửa ra vào bằng gỗ công nghiệp _ Door pocket, kích thước 892*222*2597, hàng mới 100% gồm(khung cửa, cánh cửa, ổ khóa) (nk)

- Mã HS 44182000: Bộ cửa trượt ra vào bằng ván MDF, bộ gồm: thanh nẹp, thanh trượt, cục trượt, cửa, tay cầm, kích thước: 36x84x(1 3/8) inches, item no.: BD133B10PN1PNE36084, nhãn hiệu: Renin, mới 100%. (nk)

- Mã HS 44182000: Cánh cửa bằng gỗ công nghiệp _ Door, 800*45*2544, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cánh cửa bằng gỗ công nghiệp _ Door, 878*54*2102, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa cách âm bằng gỗ; kích thước 2200 x900 x240mm, 1 set 2 cái, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa chính chống cháy, Model:Marquetry 1, mở phải,KT:1100x2200mm,dày tường:200-220mm(Gồm:Cánh,Khuôn,Khung kim loại,Mắt thần,Ngưỡng cửa). Gỗ ép CN-HDF đã qua xử lý,SX:PORTA,MỚI100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa chính chống cháy, Model:Marquetry 1, mở trái,KT:1100x2200mm,dày tường:200-220mm(Gồm:Cánh,Khuôn,Khung kim loại,Mắt thần,Ngưỡng cửa). Gỗ ép CN-HDF đã qua xử lý,SX:PORTA,MỚI100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa chính chống cháy,Model:Marquetry1, khoét lỗ cho khóa HAFELE,mở phải,KT:1100x2200mm,dày tường:200-220mm(Gồm:Cánh,Khuôn,Khung kim loại,Mắt thần,Ngưỡng cửa).Gỗ ép CN-HDF đã qua xử lý,SX:PORTA,MỚI100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa chính chống cháy,Model:Marquetry1, khoét lỗ cho khóa HAFELE,mở trái,KT:1100x2200mm,dày tường:200-220mm(Gồm:Cánh,Khuôn,Khung kim loại,Mắt thần,Ngưỡng cửa).Gỗ ép CN-HDF đã qua xử lý,SX:PORTA,MỚI100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa chống cháy làm bằng gỗ flaxwood, kích thước 2100*800 mm, nhãn hiệu Dierr, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa kéo bằng gỗ công nghiệp_ Sling door, kích thước 1000*45*2792, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa kéo bằng gỗ công nghiệp_ Sling door, kích thước 1110*45*2792, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa kéo bằng gỗ công nghiệp_ Sling door, kích thước 1180*48*2792, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa kéo bằng gỗ công nghiệp_ Sling door, kích thước 820*45*2542, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa kéo bằng gỗ công nghiệp_ Sling door, kích thước 920*45*2789, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa kéo hình L bằng gỗ công nghiệp_ Sling door, kích thước 1180*104*2792, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa ra vào an toàn đôi làm bằng gỗ flaxwood, kích thước 2100*1300 mm, nhãn hiệu Dierre, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa ra vào an toàn đơn làm bằng gỗ flaxwood, kích thước 2100*900 mm, nhãn hiệu Dierre, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa ra vào bằng gỗ công nghiệp _ Entry door, kích thước 1024*54*2390, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa ra vào bằng gỗ veneer sồi (tên khoa học: Quercus alba) chống cháy, kt: 750-2230*915-2097*45 (mm), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa ra vào,kích thước:2014mm x 1064mm, Chất liệu: gỗ công nghiệp, Nhà sản xuất: THAI TRADE HOLDING GROUP CO LTD, không thương hiệu, Mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa thông phòng Porta LINE, gold marquetry, model: B1, mở trái, KT:880x2200mm,Khuôn cửa B (100-120mm),(Gồm:Cánh,Khuôn,Khóa,Tay nắm),Gỗ ép CN-HDF đã qua xử lý,SX:PORTA,MỚI100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa thông phòng Porta LINE, gold marquetry, model: B1,mở phải, KT:880x2200mm,Khuôn cửa B (100-120mm),(Gồm:Cánh,Khuôn,Khóa,Tay nắm),Gỗ ép CN-HDF đã qua xử lý,SX:PORTA,MỚI100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa vệ sinh Porta LINE, gold marquetry, model: B1,mở phải, KT:780x2200mm,Khuôn cửa C (120-140mm),(Gồm:Cánh,Khuôn,Khóa,Tay nắm),Gỗ ép CN-HDF đã qua xử lý,SX:PORTA,MỚI100% (nk)

- Mã HS 44182000: Cửa vệ sinh Porta LINE, gold marquetry, model: B1,mở trái, KT:780x2200mm,Khuôn cửa C (120-140mm),(Gồm:Cánh,Khuôn,Khóa,Tay nắm),Gỗ ép CN-HDF đã qua xử lý,SX:PORTA,MỚI100% (nk)

- Mã HS 44182000: Khung cửa gỗ (bán thành phẩm cửa gỗ)- WOOD PANELS. Hàng mẫu, mới 100 %. Kích thước: 559x(611-1342)x18mm (nk)

- Mã HS 44182000: Khung cửa ra vào bằng gỗ công nghiệp. KT: (910,5x2271)mm. Mã số: 893. Hiệu Carpenter. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Khung cửa ra vào bằng gỗ veneer sồi (tên khoa học: Quercus alba) chống cháy, kt: 2160*1070*438/2160*1600*120 (mm), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Mẫu khung cửa ra vào bằng gỗ thông (Door Jamb). Kích thước: (2080 X 350 200) MM. Số lượng: 1 Kiện. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: N046/ KA FJ- Thanh ghép KA. Dùng trong sản xuất cửa gỗ. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng INTOCOL33-FD (44*838*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng INTOPES30 (35*762*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng INTOVIC24-FD (44*610*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng INTOVIC27 (35*686*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng INTOVIC30 (35*762*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng INTOVIC33 (35*838*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng INTOVIC826-FD (44*826*2040)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng OEASIF (135*184*3000)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng OOPAL30-FD (44*762*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng OOPAL32-FD (44*813*2032)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng OOPAL33-FD (44*838*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng OOSUF826-FD (44*826*2040)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng OPFOPAL30-FD (44*762*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng OPFOPAL33-FD (44*838*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng OPFOPAL726 (40*726*2040)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng OPFOPAL826 (40*826*2040)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng OPFOSUF926 (40*926*2040)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng PFINTOSHA4P27 (35*686*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng PFINTOSHA4P32 (35*813*2032)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng PFINTOVAR27 (35*686*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng PFINTOVER30 (35*762*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng PFINTOVIC28 (35*711*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng PFINTOVIC30 (35*762*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng PFINTOWOR27 (35*686*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1097 (40*626*1205)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1098 (35*1190*2040)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1099 (35*758*2040)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1108 (35*615*1990)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1109 (35*693*1990)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1110 (40*805*1910)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1111 (35*670*2040)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1112 (35*634*1973)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1113 (35*650*1960)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1117 (40*800*2261)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1118 (40*626*2040)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1119 (40*626*2040)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1120 (40*526*2040)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1121 (44*761*2010)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1122 (44*812*2008)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1123 (44*813*2035)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1124 (44*815*2032)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1125 (44*816*2033)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1126 (44*816*2043)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1127 (44*925*2007)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1128 (44*925*2020)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1129 (44*925*2034)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1130 (44*925*2036)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1131 (44*926*2007)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1132 (44*926*2037)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1133 (44*926*2044)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1134 (44*926*2046)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1135 (44*926*2051)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1136 (44*927*1974)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1137 (44*927*1983)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1138 (44*927*2009)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1141 (35*747*1933)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1142 (35*626*2040)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1143 (35*725*1815)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1144 (35*685*1440)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1145 (35*680*1910)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1146 (35*680*1960)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1147 (35*747*1960)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1148 (35*753*1965)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1149 (35*754*1960)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1150 (35*755*1950)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1151 (35*755*1964)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1152 (35*756*1966)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1153 (35*756*1945)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1154 (35*760*1985)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1156 (44*901*2000)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1158 (44*804*2015)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1159 (44*762*2300)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng SPECIAL1160 (44*762*2400)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng WHITEPM (36*54*1997)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính GOMAL30-FD (44*762*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính GOMAL33 (35*838*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính GOMAL726 (40*726*2040)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính GONOV30 (35*762*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính GOPES30 (35*762*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính GOPMAL60 (40*1524*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính GOPP1054 (40*1372*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính GOPP1060 (40*1524*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính GOPPAL54 (40*1372*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính GOPWOR46 (40*1168*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính GOSHA4L12C (35*306*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính GOSHA4L30C-FD (44*762*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính GOWOR33 (35*838*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính GOWOR33-FD (44*838*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính OGOPAL1L726 (40*726*2040)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính OGOPAL1L826 (40*826*2040)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính OGOPALXG826 (40*826*2040)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính OGOSUF6L33-FD (44*838*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính OPFGOPAL1L30 (35*762*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính OPFGOPAL1L826 (40*826*2040)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính PFGOPES30 (35*762*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính PFGOSHA4L30C (35*762*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính PFGOSHA4L33C (35*838*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính PFGOSHAP1027C (35*686*1981)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính PFGWFRIV30 (35*762*1981)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1092 (40*1264*2130)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1093 (35*760*2050)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1094 (35*813*2400)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1095 (35*782*2000)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1096 (40*762*2220)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1100 (40*598*2227)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1101 (35*589*1990)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1102 (35*766*1990)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1103 (35*753*1990)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1104 (35*585*1970)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1105 (40*762*2400)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1106 (35*920*2400)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1107 (35*708*1920)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1114 (35*679*1963)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1115 (35*704*1950)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1116 (35*762*1981)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1139 (44*1839*2014)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1140 (35*838*2032)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1155 (35*584*1981)mm làm bằng gỗ dương (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: N058/ Cửa gỗ chưa hoàn chỉnh: chưa phun sơn, chưa được chà nhám, chưa được đánh bóng, chưa lắp kính SPECIAL1157 (44*686*1930)mm làm bằng gỗ sồi (hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44182000: Nẹp cửa ra vào bằng gỗ dẻ gai (tên khoa học: Fagus Sylvatica). Hàng hóa không thuộc danh mục CITES/MOULDING.Size:25x40x2400(mm). Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44182000: Nẹp cửa ra vào bằng PLYWOOD/MOULDING.Size:150~300x105~300x50(mm). Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44182000: Tấm cửa tủ, bằng ván ép chống cháy nhiều lớp 18mm, dùng để lắp ráp tủ trữ đồ trong văn phòng khách sạn, kích thước: (800*594*18)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Tấm cửa tủ, bằng ván ép chống cháy nhiều lớp 18mm, dùng để lắp ráp tủ trữ đồ trong văn phòng khách sạn, kích thước: (810*435*18)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Thanh gỗ dán veneer, bằng ván ép chống cháy nhiều lớp 18mm, dùng để lắp ráp tủ trữ đồ trong văn phòng khách sạn, kích thước: (2500*50*9)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Thanh gỗ dán veneer, bằng ván ép chống cháy nhiều lớp 18mm, dùng để lắp ráp tủ trữ đồ trong văn phòng khách sạn, kích thước: (3000*50*9)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Thanh gỗ dán veneer, bằng ván ép chống cháy nhiều lớp 18mm, dùng để lắp ráp tủ trữ đồ trong văn phòng khách sạn, kích thước:(2800*50*18)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Thanh gỗ dán veneer, bằng ván ép chống cháy nhiều lớp 9mm, dùng để lắp ráp tủ trữ đồ trong văn phòng khách sạn, kích thước:(2000*50*9)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Thanh gỗ dán veneer, bằng ván ép chống cháy nhiều lớp 9mm, dùng để lắp ráp tủ trữ đồ trong văn phòng khách sạn, kích thước:(2400*50*9)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Thanh gỗ dán veneer, bằng ván ép chống cháy nhiều lớp 9mm, dùng để lắp ráp tủ trữ đồ trong văn phòng khách sạn, kích thước:(2485*150*9)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44182000: Thanh trần, bằng ván ép nhiều lớp 15mm, dùng để trang trí trần, kích thước: (2500*40*100)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44184000: Ván cốp pha dùng trong xây dựng đã được làm tăng độ rắn- SHUTTERING FOR CONCRETE CONSTRUCTIONAL WORK (AMPHIPLY 2- SIDE BLACK FILM PLYWOOD 1220X2440X15MM). Mới 100% (nk)

- Mã HS 44184000: Ván cốp pha phủ phim đã qua xử lý nhiệt dùng trong xây dựng (ruột gỗ thông và bạch dương) 18mmX1220mmx2440mm (Film faced plywood, with logo POWER FORM. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44184000: Ván cốp pha phủ phim đã qua xử lý nhiệt dùng trong xây dựng (ruột gỗ thông và bạch dương) 18mmX1220mmx2440mm (Film faced plywood, with logo STONEPLEX. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44184000: Ván cốp pha xây dựng (làm từ gỗ bạch đàn), 2 mặt phủ phim chống thấm nước, đã qua xử lý nhiệt, kích thước: (1830x915x15)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44184000: Ván cốp pha xây dựng cột tròn từ gỗ ép bạch dương phủ phim hai mặt đường kính từ 600 đến 800mm, cao từ 0.5m đến 3m dày 18mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44184000: Ván gỗ dán không có phủ phim làm cốp pha xây dựng, đã qua xử lý công nghiệp ép, kích thước1830*915*14mm/ chiếc. Xuất sứ Trung Quốc, nhà sản xuất: Shuyang Jinsenyuan wood industry co., hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44186000: Cột bằng gỗ MDF 388 chiều dày 17mm, quy cách 500x500x300 mm.Mới 100% (nk)

- Mã HS 44186000: Dầm gỗ, bằng ván ép chống cháy nhiều lớp 18mm, dùng để trang trí tường, kích thước: (2800*100*100)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44186000: Dầm gỗ, bằng ván ép chống cháy nhiều lớp 18mm, dùng để trang trí tường, kích thước: (5150*100*100)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44186000: Dầm gỗ, bằng ván ép chống cháy nhiều lớp 18mm, dùng để trang trí tường, kích thước: (5200*100*100)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44186000: Dầm gỗ, bằng ván ép chống cháy nhiều lớp 9mm, dùng để trang trí tường, kích thước: (5180*50*9)mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44186000: Dầm treo trần, bằng gỗ ván ép nhiều lớp 12mm+15mm, màu vàng nâu, dùng trang trí trần của nhà hàng, kích thước: 150* 850*150mm (nk)

- Mã HS 44186000: Dầm treo trần, bằng gỗ ván ép nhiều lớp 12mm+15mm, màu vàng nâu, dùng trang trí trần của nhà hàng, kích thước: 2210*150*150mm (nk)

- Mã HS 44186000: Dầm treo trần, bằng gỗ ván ép nhiều lớp 12mm+15mm, màu vàng nâu, dùng trang trí trần của nhà hàng, kích thước: 2220*600*38mm (nk)

- Mã HS 44186000: Dầm treo trần, bằng gỗ ván ép nhiều lớp 12mm+15mm, màu vàng nâu, dùng trang trí trần của nhà hàng, kích thước: 2270*150*150mm (nk)

- Mã HS 44186000: Dầm treo trần, bằng gỗ ván ép nhiều lớp 12mm+15mm, màu vàng nâu, dùng trang trí trần của nhà hàng, kích thước: 2270*600*38mm (nk)

- Mã HS 44186000: Dầm treo trần, bằng gỗ ván ép nhiều lớp 12mm+15mm, màu vàng nâu, dùng trang trí trần của nhà hàng, kích thước: 2460*150*150mm (nk)

- Mã HS 44187390: Phào tre ép ngang màu cafe(KT:1900x80x15mm). Sản phẩm được đánh bóng soi hèm, được làm từ các thanh tre ghép thành nhiều lớp ép dán. Hàng mới 100%, đã qua xử lý nhiệt. (nk)

- Mã HS 44187390: Ván sàn gỗ MDF, kt(808*404*12mm,2.7kg/tấm), đã in hoa văn,dùng lát sàn các cạnh đc soi rãnh và tạo gân, 6 tấm/hộp(1500 tấm), model FS8107/280m2-FS8198/42m2-FS8208/70m2-FS8716/95m2,Youlidi sx, mới 100% (nk)

- Mã HS 44187390: Ván sàn tre ép ngang màu cafe(KT 960x96x15mm). Sản phẩm được đánh bóng soi hèm, được làm từ các thanh tre ghép thành nhiều lớp ép dán. Hàng mới 100%, đã qua xử lý nhiệt. (nk)

- Mã HS 44187390: Ván sàn tre ngoài trời (KT 1850x140x18mm). Sản phẩm được đánh bóng soi hèm, được làm từ các thanh tre ghép thành nhiều lớp ép dán. Hàng mới 100%, đã qua xử lý nhiệt. (nk)

- Mã HS 44187390: Ván sàn tre ngoài trời, chưa lắp ghép, mã sản phẩm: HQ-DH13718, kích thước: (1860x137x18)mm, 177chiếc45.1031m2, nsx: Zhejiang Jiahe Bamboo Technology Co.,Ltd, xx:China.Mới 100% (nk)

- Mã HS 44187390: Ván sàn tre ngoài trời, chưa lắp ghép, mã sản phẩm: HQ-DV13718, kích thước: (1860x137x18)mm,177chiếc45.1031m2, nsx: Zhejiang Jiahe Bamboo Technology Co.,Ltd, xx:China.Mới 100% (nk)

- Mã HS 44187390: Ván sàn tre ngoài trời, chưa lắp ghép, mã sản phẩm: HQ-QH10012, kích thước: (1860x100x12)mm, 108chiếc20.0880m2, nsx: Zhejiang Jiahe Bamboo Technology Co.,Ltd, xx:China.Mới 100% (nk)

- Mã HS 44187500: Sàn gỗ kích thước 12 x 303 x1818 mm (model: MRSH-WAL-K, 6 chiếc/hộp) Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44187500: Sàn gỗ kích thước 12x303x1818 mm (model: MRSH-CHE-K, 6 chiếc/hộp); Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44187500: Sàn gỗ kích thước 12x303x1818 mm (model: MRSH-ROA-K, 6 chiếc/hộp); Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44187500: Sàn gỗ kích thước 12x303x1818 mm (model: MRSH-WAL-K, 6 chiếc/hộp); Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44187500: Tấm lát sàn bằng gỗ đã lắp ghép nhiều lớp (gỗ Sồi; tên khoa học: Quercus Sp), Thickness: 19 mm, hàng mẫu. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44187500: Ván gỗ sồi kỹ thuật, nhiều lớp. Đã thành phẩm, dùng trong lót sàn nhà- EWF-EUROAK-20.1000.1000-GO4-VERS-CDR, Kích thước: 1000x1000 mm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44187500: Ván sàn gỗ đa lớp FL005. Kích thước (1202 x 192 x 8)mm, 9 pcs/hộp, sản phẩm đã qua xử lý. Hàng mới 100 % (nk)

- Mã HS 44187500: Ván sàn gỗ đa lớp FL018. Kích thước (1202 x 192 x 8)mm, 9 pcs/hộp, sản phẩm đã qua xử lý. Hàng mới 100 % (nk)

- Mã HS 44187500: Ván sàn gỗ đa lớp FL022. Kích thước (1202 x 192 x 8)mm, 9 pcs/hộp, sản phẩm đã qua xử lý. Hàng mới 100 % (nk)

- Mã HS 44187500: Ván sàn gỗ đa lớp FLP506. Kích thước (1202 x 192 x 8)mm, 9 pcs/hộp, sản phẩm đã qua xử lý. Hàng mới 100 % (nk)

- Mã HS 44187500: Ván sàn gỗ đa lớp FLP513. Kích thước (1202 x 192 x 8)mm, 9 pcs/hộp, sản phẩm đã qua xử lý. Hàng mới 100 % (nk)

- Mã HS 44187900: (984.80.118)-Ván lót sàn 1291x193x12 mm bề mặt phủ laminate, màu Natural Pore H2970 Honey Brook Oak, bằng gỗ, hiệu Egger(1276784), hàng mới 100% (4 PAL 208 PKT 1248 PCE 310.96 MTK) (nk)

- Mã HS 44187900: (984.80.118)-Ván lót sàn 1291x193x12 mm bề mặt phủ laminate, màu Natural Pore H2970 Honey Brook Oak, bằng gỗ, hiệu Egger(1276784),hàng mới 100% (2 PAL 104 PKT 624 PCE 155.48 MTK) (nk)

- Mã HS 44187900: 0105_0249/ Ván gỗ cao su ghép ngang và dọc đã qua tẩm sấy (20 X 1220 X 2440) mm AA.Hàng mới 100%. NPL gỗ dùng để sx được mua trong nước theo hoá đơn số 0000163 (Cty Phúc Thịnh)/ VN (nk)

- Mã HS 44187900: Mẫu ván sàn, bằng gỗ sồi, không model nhãn hiệu, mới 100% (nk)

- Mã HS 44187900: Mẫu ván sàn, kích thước A4, hiệu ALFA WOOD (nk)

- Mã HS 44187900: Panel lát sàn bằng gỗ mã 100226701, kt 15.9x138.3x0.85cm, hãng sx L'antic, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44187900: Panel lát sàn bằng gỗ mã 100238599, kt 120x14.5x1.4cm, hãng sx L'antic, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44187900: Sàn gỗ kích thước 12x120x1820 mm (model: CAWF-C4-V7-K, 7 chiếc/hộp); Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44187900: Sàn gỗ kích thước 12x120x1820 mm (model: MAWF-C4-V7-K, 7 chiếc/hộp); Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44187900: Sàn gỗ kích thước 12x120x1820 mm (model: OAWF-C4-V7-K, 7 chiếc/hộp); Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44187900: Sàn gỗ kích thước 12x120x1820 mm (model: OAWF-D4-V7-K, 7 chiếc/hộp); Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44187900: Tấm gỗ ván lát sàn. Đã xử lý nhiệt,làm mộng, soi rãnh, tạo dáng hoàn chỉnh. KT: (120.5x15.5x1.5)cm+-5%. TQSX mới 100% (nk)

- Mã HS 44189100: NPL23/ Ván tre, kích thước: 2000*600*5-12mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44189100: Ván bằng tre dạng thanh XF30-65-6FT-PSS L1860xW65xT30 mm(được đánh bóng, soi hèm, được làm từ các sợi tre ghép thành nhiều lớp ép trọng lực),dùng để làm hàng rào và vách ngăn trang trí, Mới 100% (nk)

- Mã HS 44189910: Vách ốp tường có rãnh bằng gỗ MDF (1200*50*3000mm) (1 bộ 18 cái) dùng để trưng bày sản phẩm quần áo trong cửa hàng. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44189910: Vách ốp tường có rãnh bằng gỗ MDF (604*50*3000mm) (1 bộ 3 cái) dùng để trưng bày sản phẩm quần áo trong cửa hàng. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44189990: (984.80.119)-Len tường gỗ 2400 x 17 x 60 mm màu L422, hiệu Egger(1046230),hàng mới 100% (90 PCE 0.090 MTK) (nk)

- Mã HS 44189990: 2005/ Ván gỗ ghép thanh làm từ các thanh gỗ nhỏ của gỗ keo đã được gia công hoàn chỉnh (Tẩm sấy, có độ dầy trên 6mm) (KT:25mmx600mmx1200mm)(theo KQ phân tích PL số 2592/TB-TCHQ ngày 04/5/19)/ VN (nk)

- Mã HS 44189990: 2005/ Ván gỗ ghép thanh làm từ các thanh gỗ nhỏ của gỗ keo đã được gia công hoàn chỉnh (Tẩm sấy,có độ dầy trên 6mm...)(KT:15mmx600mmx1200mm)(theo KQ phân tích PL số 2592/TB-TCHQ ngày 4/5/19)/ VN (nk)

- Mã HS 44189990: FJ32/ Component Finger Joint 32mm- Bán thành phẩm cửa gỗ, sản phẩm làm từ gỗ thông (nk)

- Mã HS 44189990: Gỗ ván sàn công nghiệp HDF đã tráng phủ soi rãnh và xử lý hóa chất ở nhiệt độ cao, kt (191*1205*8)mm, thương hiệu Fortune, màu các loại (8 tấm/ 1 hộp). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Gỗ ván sàn công nghiệp HDF đã tráng phủ soi rãnh và xử lý ở nhiệt độ cao, KT (1205x192x8)mm. Thương hiệu Thaistar, mã màu 10673-Chamboard oak, (8 tấm/hộp, 300 hộp). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Gỗ ván sàn công nghiệp HDF đã tráng phủ soi rãnh và xử lý ở nhiệt độ cao, KT (1205x192x8)mm. Thương hiệu Thaistar, mã màu 10711-Allure light teak, (8 tấm/hộp, 300 hộp). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Gỗ ván sàn công nghiệp HDF đã tráng phủ soi rãnh và xử lý ở nhiệt độ cao, KT (1205x192x8)mm. Thương hiệu Thaistar, mã màu 10723-Semarang Teak, (8 tấm/hộp, 300 hộp). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Gỗ ván sàn công nghiệp HDF đã tráng phủ soi rãnh và xử lý ở nhiệt độ cao, KT (1205x192x8)mm. Thương hiệu Thaistar, mã màu 10739-Classic teak plank, (8 tấm/hộp, 300 hộp). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Gỗ ván sàn công nghiệp HDF đã tráng phủ soi rãnh và xử lý ở nhiệt độ cao, KT (1205x192x8)mm. Thương hiệu Thaistar, mã màu 2083-Classic walnut viva, (8 tấm/hộp, 300 hộp). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Gỗ ván sàn công nghiệp từ sợi gỗ ép đã tráng phủ soi rãnh HDF.Hiệu Robina,KT(1283x115x12)mm đã qua xử lý hóa chất ở nhiệt độ cao, loại màu T12 RC (8 tấm/hộp, 240 hộp). Mới100%. (nk)

- Mã HS 44189990: Gỗ ván sàn công nghiệp từ sợi gỗ ép đã tráng phủ soi rãnh HDF.Hiệu Robina,KT(1283x115x12)mm đã qua xử lý hóa chất ở nhiệt độ cao, loại màu W11 RC (8 tấm/hộp, 360 hộp). Mới100%. (nk)

- Mã HS 44189990: Gỗ ván sàn công nghiệp từ sợi gỗ ép đã tráng phủ soi rãnh HDF.Hiệu Robina,KT(1283x115x12)mm đã qua xử lý hóa chất ở nhiệt độ cao, loại màu W15 RC (8 tấm/hộp, 540 hộp). Mới100%. (nk)

- Mã HS 44189990: Gỗ ván sàn công nghiệp từ sợi gỗ ép đã tráng phủ soi rãnh HDF.Hiệu Robina,KT(1283x193x12)mm đã qua xử lý hóa chất ở nhiệt độ cao, loại màu T22 RC (5 tấm/hộp, 180 hộp). Mới100%. (nk)

- Mã HS 44189990: Gỗ ván sàn công nghiệp từ sợi gỗ ép đã tráng phủ soi rãnh HDF.Hiệu Robina,KT(1283x193x8)mm đã qua xử lý hóa chất ở nhiệt độ cao, loại màu CE21 RC (8 tấm/hộp, 540 hộp). Mới100%. (nk)

- Mã HS 44189990: Gỗ ván sàn công nghiệp từ sợi gỗ ép đã tráng phủ soi rãnh HDF.Hiệu Robina,KT(1283x193x8)mm đã qua xử lý hóa chất ở nhiệt độ cao, loại màu O111 RC (8 tấm/hộp, 120 hộp). Mới100%. (nk)

- Mã HS 44189990: Gỗ ván sàn công nghiệp từ sợi gỗ ép đã tráng phủ soi rãnh HDF.Hiệu Robina,KT(1283x193x8)mm đã qua xử lý hóa chất ở nhiệt độ cao, loại màu O120 RC (8 tấm/hộp, 420 hộp). Mới100%. (nk)

- Mã HS 44189990: Gỗ ván sàn công nghiệp từ sợi gỗ ép đã tráng phủ soi rãnh HDF.Hiệu Robina,KT(1283x193x8)mm đã qua xử lý hóa chất ở nhiệt độ cao, loại màu O28 RC (8 tấm/hộp, 240 hộp). Mới100%. (nk)

- Mã HS 44189990: Hàng rào bằng gỗ muồng (rừng trồng) ở dạng thanh tháo rời (13x13x1050mm/ 1 thanh) đã gia công bào lán và vuốt nhọn, hàng mới 100% (SL thực tế là 0.5678m3, đơn giá là 525 AUD) #$VN (nk)

- Mã HS 44189990: Hàng rào bằng gỗ muồng (rừng trồng) ở dạng thanh tháo rời (13x13x1500mm/ 1 thanh) đã gia công bào lán và vuốt nhọn, hàng mới 100% (SL thực tế là 0.1268 m3, đơn giá là 525 AUD) #$VN (nk)

- Mã HS 44189990: Hàng rào bằng gỗ muồng (rừng trồng) ở dạng thanh tháo rời (13x13x1500mm/ 1 thanh) đã gia công bào lán và vuốt nhọn, hàng mới 100% (SL thực tế là 0.6084 m3, đơn giá là 525 AUD) #$VN (nk)

- Mã HS 44189990: Hàng rào bằng gỗ muồng (rừng trồng) ở dạng thanh tháo rời (13x13x600mm/ 1 thanh) đã gia công bào lán và vuốt nhọn, hàng mới 100% (SL thực tế là 1.1560m3, đơn giá là 525 AUD) #$VN (nk)

- Mã HS 44189990: Hàng rào bằng gỗ muồng (rừng trồng) ở dạng thanh tháo rời (13x13x750mm/ 1 thanh) đã gia công bào lán và vuốt nhọn, hàng mới 100% (SL thực tế là 2.1357 m3, đơn giá là 525 AUD) #$VN (nk)

- Mã HS 44189990: Hàng rào bằng gỗ muồng (rừng trồng) ở dạng thanh tháo rời (13x13x900mm/ 1 thanh) đã gia công bào lán và vuốt nhọn, hàng mới 100% (SL thực tế là 5.7494 m3, đơn giá là 525 AUD) #$VN (nk)

- Mã HS 44189990: Hàng rào bằng gỗ muồng (rừng trồng) ở dạng thanh tháo rời (18x18x1200mm/ 1 thanh) đã gia công bào lán và vuốt nhọn, hàng mới 100% (SL thực tế là 3.4992 m3, đơn giá là 525 AUD) #$VN (nk)

- Mã HS 44189990: Hàng rào bằng gỗ muồng (rừng trồng) ở dạng thanh tháo rời (18x18x1500mm/ 1 thanh) đã gia công bào lán và vuốt nhọn, hàng mới 100% (SL thực tế là 1.7059 m3, đơn giá là 525 AUD) #$VN (nk)

- Mã HS 44189990: Hàng rào bằng gỗ muồng (rừng trồng) ở dạng thanh tháo rời (18x18x750mm/ 1 thanh) đã gia công bào lán và vuốt nhọn, hàng mới 100% (SL thực tế là 1.7253 m3, đơn giá là 525 AUD) #$VN (nk)

- Mã HS 44189990: Hàng rào bằng gỗ muồng (rừng trồng) ở dạng thanh tháo rời (18x18x900mm/ 1 thanh) đã gia công bào lán và vuốt nhọn, hàng mới 100% (SL thực tế là 5.7737 m3, đơn giá là 525 AUD) #$VN (nk)

- Mã HS 44189990: MẪU GỖ (nk)

- Mã HS 44189990: Mẫu ván lát sàn gỗ nhựa tổng hợp có vân kích thước 50 x 14.5 x 3cm (nk)

- Mã HS 44189990: MP-APV0008/ Ván ép 1220x2440x15mm/ VN (nk)

- Mã HS 44189990: N022/ Component FINGER JOINT BLANKS LUMBER- Thành phần cửa gỗ- gỗ ghép răng lược dùng để ghép lên các đố dọc, đố ngang của cửa. Sản phẩm làm từ gỗ thông, đã qua xử lí ở nhiệt độ cao (nk)

- Mã HS 44189990: PANELGO/ Panel gỗ ép (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ dùng để trang trí trần nhà, code: WD-700, Type: 1100*12*1100mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ dùng để trang trí trần nhà, code: WD-700, Type: 900*12*1050mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ dùng để trang trí trần nhà, code: WD-700, Type: 950*12*950mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ dùng để trang trí tường hình vòng cung, code: PT-700, Type: 2950*344*3500mm, mới 100% (Số lượng thực tế: 1.423m2; đơn giá: 157.14USD) (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ kích thước 870Wx1460Lx12T (mm) dùng làm tấm lót khay trong nhà xưởng Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường màn hình TV, code: WD-400, Type: 1500*5*1200mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường màn hình TV, code: WD-400, Type: 1500*5*1400mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường màn hình TV, code: WD-400, Type: 1500*5*600mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường màn hình TV, code: WD-400, Type: 3300*5*3600mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường màn hình TV, code: WD-400, Type: 400*5*3600mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường màn hình TV, code: WD-400, Type: 600*5*2400mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường màn hình TV, code: WD-400, Type: 600*5*2600mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường màn hình TV, code: WD-400, Type: 600*5*3400mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường màn hình TV, code: WD-400, Type: 900*5*2600mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường, code: SF-401, Type: 1050*24*200mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường, code: SF-401, Type: 1050*24*300mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường, code: SF-401, Type: 1455*3*1205mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường, code: SF-401, Type: 2411*771*2451mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường, code: SF-401, Type: 2652*614*2451mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường, code: SF-401, Type: 2739*593*2451mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm gỗ trang trí tường, code: SF-401, Type: 730*24*200mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn gỗ CN HDF dạng tấm được làm từ sợi gỗ ép đã tráng phủ soi rãnh và xử lý hóa chất ở nhiệt độ cao. KT (1285*123*12)mm. Thương hiệu Binyl, màu các loại (8 tấm/ hộp, 3420 hộp). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn gỗ CN HDF dạng tấm được làm từ sợi gỗ ép đã tráng phủ soi rãnh và xử lý hóa chất ở nhiệt độ cao. KT (1285*192*12)mm. Thương hiệu BinylPRO, màu các loại (6 tấm/ hộp, 3371 hộp). Hàng mới 100 (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn gỗ CN HDF dạng tấm được làm từ sợi gỗ ép đã tráng phủ soi rãnh và xử lý hóa chất ở nhiệt độ cao. KT (1285*192*8)mm. Thương hiệu Binyl, màu các loại (9 tấm/ hộp, 1051 hộp). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm lát sàn gỗ CN HDF dạng tấm được làm từ sợi gỗ ép đã tráng phủ soi rãnh và xử lý hóa chất ở nhiệt độ cao. KT (1285*192*8)mm. Thương hiệu Binyl, màu các loại (9 tấm/ hộp, 1104 hộp). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm trang trí trần nhà bằng gỗ, code: PT-401, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Tấm trang trí tường bằng gỗ công nghiệp (hinhg vòng cung), code: PT-700, type: 3680*330*3297mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: TẤM VÁN GỖ TẾCH. KÍCH THƯỚC: 26.3x62.8x2.9CM. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Thanh gỗ dùng làm rèm cửa,làm từ gỗ thôg,B021, tên KH Tilia tuan szyszyl(ko thuộc DM Cites) đã được bào, sơn phủ, xử lý nhiệt, rộng 2 inch, dày 2.7+-0.1mm, dài 1.2-2.48m,(Basswood slats- gỗ Đoạn) (nk)

- Mã HS 44189990: THANHGO/ Gỗ thanh (gỗ keo), kích thước 200x100x40mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Thanhgỗdùng làm rèm cửa,làm từ gỗ thôg B027 B028,tênKH Tilia tuan szyszyl(ko thuộc DM Cites) đã được bào, sơn phủ, xử lý nhiệt, rộng 2 inch, dày 2.7+-0.1mm, dài 1.2-2.48m,(Basswood slats- gỗ Đoạn) (nk)

- Mã HS 44189990: Thanhgỗdùng làm rèm cửa,làm từ gỗ thông, B052 B053,tênKH:Pinus (ko thuộc DM Cites) đã được bào, sơn phủ, xử lý nhiệt, rộng 2 inch, dày 2.7+-0.1mm, dài 1.2-2.48m,(Pine slats- gỗ Đoạn) (nk)

- Mã HS 44189990: UV-31/ Khung thông gió bằng gỗ sồi, kích thước 4x12" (nk)

- Mã HS 44189990: VAN GHEP TAM/ ván ghép tấm gỗ cao su được ghép ngang và ghép dọc qua nhám 2 mặt 18.2 (nk)

- Mã HS 44189990: VAN GHEP TAM/ ván ghép tấm gỗ cao su được ghép ngang và ghép dọc qua nhám 2 mặt 18.2-18.5 (nk)

- Mã HS 44189990: Ván laminate dùng để lót sàn, gồm 12 tấm có kích thước 12x196x1212mm, dùng để làm mẫu. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44189990: Ván laminate dùng để lót sàn, gồm 9 tấm có kích thước 12x144x1213mm, dùng để làm mẫu. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44189990: Ván laminate dùng để lót sàn. Dùng để làm mẫu (Gồm 14 tấm có kích thước 490-1250 x 10-340 x 13mm). Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44189990: Ván laminate dùng để lót sàn. Dùng để làm mẫu (Gồm 21 tấm có kích thước 12x167x1213mm). Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44189990: Ván lót sàn bằng gỗ Sồi (loại A) OAK012 đã chạy mộng rãnh, bào mặt, đã lắp ghép, kích thước 15x90x1820mm/ VN dùng lát sàn nền nhà, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Viền gỗ dùng để trang trí hình vòng cung, code: PT-700, Type: 1950*150*3500mm, mới 100% (Số lượng thực tế: 1.335m2; đơn giá: 150USD) (nk)

- Mã HS 44189990: Viền gỗ dùng để trang trí trần nhà, code: PT700, Type: 1000*50*2400mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Viền gỗ dùng để trang trí trần nhà, code: PT700, Type: 35*18*2400mm,mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: Viền gỗ dùng để trang trí, code: PT700, Type: 35*30*2400mm,mới 100% (nk)

- Mã HS 44189990: WOODCOMPO/ 5/4" & 6/4" X RW X RL KD PINE FINGER JOINT BLANK LUMBER- (thành phần cửa gỗ đã qua xử lý) (nk)

- Mã HS 44191100: Thớt tre hiệu LaFonte-180565, chất liệu: bằng tre, dùng để sơ chế thực phẩm, size: 32X21X1.4cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44191100: Thớt tre hiệu LaFonte-180589, chất liệu: bằng tre, dùng để sơ chế thực phẩm, size: 26.5x18.5x1.3cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44191100: Thớt tre hiệu LaFonte-180602 chất liệu: bằng tre, dùng để sơ chế thực phẩm, size: 45.5x30x1.3cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44191100: Thớt tre hiệu LaFonte-180633, chất liệu: bằng tre, dùng để sơ chế thực phẩm, size: 32x19x2cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44191100: Thớt tre hiệu LaFonte-180640, chất liệu: bằng tre, dùng để sơ chế thực phẩm, size: 30x20x1.7cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44191100: Thớt tre hiệu LaFonte-180657, chất liệu: bằng tre, dùng để sơ chế thực phẩm, size: D23X2cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44191100: Thớt tre Joseph Joseph, bằng nhựa,1 cái/hộp, kích thước 40 x 31 x 3.5cm, mã 5028420601428. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44191200: Bộ 3 đôi đũa bằng gỗ, chiều dài 22,5cm, mã hàng 4974835070100, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa 24cm bằng gỗ nhãn. Hàng mới 100%/ VN. Thuộc mục số 11 của tk 302625911400 (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa 33cm bằng gỗ nhãn. Hàng mới 100%/ VN. Thuộc mục số 4 của tk 302625911400 (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa bằng tre đã qua xử lý nhiệt sơn phủ, kích thước (20-30)cm, hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa bằng tre đã qua xử lý nhiệt sơn phủ, kích thước (20-30)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa bằng tre, kích thước 24cm, (10 đôi/vỉ), hiệu Yayizhumu, mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa dùng 1 lần 20 đôi-071884 (MARUKI, tre, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa dùng một lần bằng gỗ, dài 21 cm, 30 đôi/ gói; Nhà sản xuất Maruki (Russia); 120 gói/ thùng; hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa dùng một lần bằng gỗ, dài 21 cm, 40 đôi/ gói; Nhà sản xuất Maruki (Russia); 100 gói/ thùng; hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa gỗ 240mm (3000set/CTN), mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre (31.5kg/bao) size: 5.5mm*18cm, loại dùng một lần, mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre (BAMBOO CHOPSTICKS), quy cách 4.7 x 20cm- 1 bao 7,500 đôi. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre (BAMBOO CHOPSTICKS), quy cách 4.7 x 22.5cm- 1 bao 6,000 đôi. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre (BAMBOO CHOPSTICKS), quy cách 5.5 x 18cm- 1 bao 6,000 đôi. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre 20.5cm 5 đôi-141132 (FUJI BOEKI, tre, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre 22.5cm (5 đôi)-007326 (MARUKI, gỗ tre, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre 22.5cm 5 đôi-070780 (TANAKA HASHI, tre, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre 22.5cm 5 đôi-509196 (AOBA, tre, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre 22.5cm 5 đôi-800783 (LIVING, tre, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre 22.5cm-512929 (HAYASHI IMANITY, gỗ tre, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre 33cm 2 đôi-071181 (MARUKI, tre, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre 4 đôi-007395 (MARUKI, tre, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre- Bamboo Chopstick, size 4.5mm*19.5cm. (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre- Bamboo Chopstick, size 5.5mm*17.5cm. (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre- BAMBOO STICK. Dạng thô, chưa thành phẩm, không chạm trổ, đã sấy khô. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre bán thành phẩm, tiết diện tròn, dài 25cm, chưa đánh bóng, chạm trỗ, dùng làm nguyên liệu sản xuất đũa tre. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre Nhật Bản (sản phẩm của Nhật Bản gia công tại Trung Quốc) vỉ 5 đôi Kokusai, mã hàng: NDCK-04, kích thước: 22.5cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre Nhật Bản (sản phẩm của Nhật Bản gia công tại Trung Quốc) vỉ 5 đôi Kokusai, mã hàng: NDCK-05A, kích thước: 22.5cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre Nhật Bản (sản phẩm của Nhật Bản gia công tại Trung Quốc) vỉ 5 đôi Kokusai, mã hàng: NDCK-05B, kích thước: 22.5cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre Nhật Bản (sản phẩm của Nhật Bản gia công tại Trung Quốc) vỉ 5 đôi Kokusai, mã hàng: NDCK-06, kích thước: 22.5cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre Nhật Bản (sản phẩm của Nhật Bản gia công tại Trung Quốc) vỉ 5 đôi Kokusai, mã hàng: NDCK-10, kích thước: 22.5cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre, Bamboo chopsticks, size: 4.5x 200 (MM), 1480pair/woven bag. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre, Bamboo chopsticks, size: 4.5x 200, 1480pair/woven bag. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre, Four set Bamboo chopsticks, size: 4.8x 210, 500set/ctn. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Đũa tre, kích thước 27cm nhà sản xuất YAMASHIA. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191200: Sản phẩm làm từ tre- đũa tre tròn- đường kính 4.5-5.0MMX200-240MM(7500đôi/túi). Mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Bát trộn rau củ để trang trí kích thước: 25.5X25.5X10CM. Mã hiệu: VASSO 170109690 VASSO SALAD BOWL 25.5X25.5X10 CM. NT. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall (nk)

- Mã HS 44191900: Bộ chén và muỗng nĩa sợi tre hình khủng long (DS50529BF-FS, 7921)-1 bộ gồm: 1 chén,1 muỗng, 1 nĩa- 24 bộ/thùng- Bamboo fibre Bowl + Spoon + Folk sets-.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Bộ đồ dùng ăn uống sợi tre hình cá voi (DS50227BF(S/5), 7605)-1 bộ gồm: 1 chén,1 muỗng, 1 nĩa, 1 ly và 1 dĩa- 12 bộ/thùng- Bamboo fibre 5packs kids set-.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Bộ đồ dùng ăn uống sợi tre hình nàng tiên cá (DS50443BF(S/5), 7994)-1 bộ gồm: 1 chén,1 muỗng, 1 nĩa, 1 ly và 1 dĩa- 12 bộ/thùng- Bamboo fibre 5packs kids set-.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Chén sợi tre có tay cầm bé gái (DS20021BF, 7700)- 108 cái/thùng- Bamboo fibre 7"Bowl DS20021BF-.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Chén sợi tre có tay cầm bé trai (DS20021BF, 7824)- 108 cái/thùng- Bamboo fibre 7"Bowl DS20021BF-.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Chén vuông sợi tre cá sấu (DS21847BF, 7961)- 72 cái/thùng- 5-1/4"Bamboo fibre bowl DS21847BF-.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Chổi tre vệ sinh chảo có cán quấn bằng dây đồng, kích thước đường kính 20x180 nhà sản xuất MANYO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Cốc bằng tre, kích thước 6xH4.5(2.5)cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Dụng cụ cuộn sushi bằng tre, kích thước 270x270mm nhà sản xuất MANYO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Dụng cụ cuộn sushi bằng tre, kích thước 300x300mm nhà sản xuất MANYO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Dụng cụ pha trà matcha- Pro Tea Matcha Bowl Set (Black) nhãn hiệu LOVERAMICS; Chất liệu: bằng tre. hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Hộp đựng dụng cụ ăn (đựng dao, thìa, dĩa) bằng gỗ cao su kích thước 26.4x8.1xH4.6cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Hộp đựng giấy bằng tre, kích thước (8 x 12 x 12-23)cm +- 2cm. Nhãn hiệu Kangmi, mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Khay bằng tre, kích thước Dia 85x70cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Ly uống nước sợi tre có tay cầm 350ml bé gái (DS21417BF, 7700)- 48 cái/thùng- Bamboo fibre Cup 350ml/12oz DS21417BF-.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Ly uống nước sợi tre có tay cầm 350ml bé trai (DS21417BF, 7699)- 48 cái/thùng- Bamboo fibre Cup 350ml/12oz DS21417BF-.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Ly uống nước sợi tre nắp đậy, ống hút hình con nai (DS21389BF, 7915)- 24 cái/thùng- Bamboo fibre Cup 500ml/16oz without slicone ring DS21389BF-.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Ly uống nước sợi tre nắp đậy, ống hút hình con nhím (DS21389BF, 7913)- 24 cái/thùng- Bamboo fibre Cup 500ml/16oz without slicone ring DS21389BF-.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Mành tre cuốn Sushi Maruki-005612 (MARUKI, gỗ tre, 24x21cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44191900: Mành tre cuốn Sushi Maruki-005629 (MARUKI, gỗ tre, 24x21cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44191900: Rổ bằng tre, kích thước 30xH7cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Rổ bằng tre, kích thước 33xH7cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Rổ bằng tre, kích thước 7.5x6.5cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Rổ bằng tre, kích thước đường kính 12.5xH15cm nhà sản xuất YAMASHIA. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Thảm đựng thực phẩm bằng tre, kích thước 165mm nhà sản xuất SHOWA SEITO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Thìa tre kích thước 75x17mm nhà sản xuất SHOWA SEITO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Thớt gỗ, kích thước 35x22cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Thớt gỗ, kích thước 40x20cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Thớt gỗ, kích thước 40x24cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Thớt gỗ, kích thước 43x30cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Thớt gỗ, kích thước 47x35cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Xiên nướng bằng tre, kích thước 180mm nhà sản xuất MATSUO BUSSAN. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Xửng hấp làm bằng tre- Round Bamboo Dim Sum Basket 13cm- Body, item code: YC-BAMB-RD13-B, kích thước: 13cm, dùng để chứa đựng thực phẩm, hiệu Hanson. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Xửng hấp làm bằng tre- Round Bamboo Dim Sum Basket 16.5cm- Body, item code: YC-BAMB-RD16.5-B, dùng để chứa đựng thực phẩm, hiệu Hanson. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Xửng hấp làm bằng tre- Round Bamboo Dim Sum Basket 35.5cm- Body, item code: YC-BAMB-RD35.5-B, kích thước: 35.5cm, dùng để chứa đựng thực phẩm, hiệu Hanson. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44191900: Xửng hấp làm bằng tre- Round Bamboo Dim Sum Basket 53cm- Body, item code: YC-BAMB-RD53-B, kích thước: 53cm, dùng để chứa đựng thực phẩm, hiệu Hanson. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: 03/ Đũa gỗ tách (Đũa gỗ tách được chế biến từ gỗ bồ đề rừng trồng loại ABC, KT: 203mmx4.5mm, (5.000 đôi/bao), mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: 3/ Thớt gỗ (KT:D40cm, H5cm) (nk)

- Mã HS 44199000: 3/ Thớt gỗ (KT:D50cm, H8cm) (nk)

- Mã HS 44199000: Bát gỗ sơn mài, kích thước 11.3x4.2cm nhà sản xuất SHOWA SEITO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Bộ 3 bát bằng gỗ,đường kinh 7cm, cao 4cm,dùng để trang trí, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Bộ 3 muỗng bằng gỗ dài 8cm,dùng để trang trí, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Bộ đồ ăn bằng gỗ- Set Wood Tableware (Thau gỗ (sawaradaihangiri60cm)) (size 60cm). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Bộ đồ ăn bằng gỗ- Set Wood Tableware (Vá gỗ (mokuseisyamoji39cm)) (size 39cm). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Bộ gồm cối xay muối & tiêu bằng gỗ, Kích thước: 5*5*7 cm, dùng để trang trí,Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Bộ kê gỗ kèm bình thủy tinh 330x180MM (SCC-JUICE DISPLAY STAND SET)/ Code: SCC-1019S1063/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Bộ kệ gỗ kèm tô sứ và thìa inox (SCC-WOODEN STAND+CERAMIC+SPOONS)/ Code: SCC-1014S1023/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Bộ khay gỗ kèm chảo gang (SCC-WOODEN STAND+CASTING IRON PAN)/ Code: SCC-1023S1048/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Bộ khay gỗ kèm dĩa đá 300x210x20MM (SCC-WOODEN SERVING BOARD+SLATE)/ Code: SCC-1023S1041/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Bộ khay gỗ kèm dĩa đá 400x280x20MM (SCC-WOODEN SERVING BOARD+SLATE)/ Code: SCC-1023S1042/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Bộ khay gỗ kèm dĩa sứ 305x305x32MM (SCC-WOOD STAND+CERAMIC PLATE)/ Code: SCC-1023S1013/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Bộ khay gỗ kèm dĩa sứ 355x270x32MM (SCC-WOOD STAND+CERAMIC PLATE)/ Code: SCC-1023S1016/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Búa gỗ- Wooden Hammer, item code: 091-MGC, hiệu Hanson. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44199000: Cây cán gỗ 45cm (KA0411), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)

- Mã HS 44199000: Cây lăn bột-000098 (ECHO METAL, gỗ, dài 28cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Chày bằng gỗ, kích thước đường kính 40x42cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Chày cán bột- BEECHWOOD ROLLING PIN 40 CMS, item code: 68154, kích thước: 60x40 CM, hiệu: LACOR dùng để làm bánh. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Chày gỗ-017653 (MARUKI, gỗ, dài 18cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Chày nghiền bằng gỗ, kích thước 9cm nhà sản xuất SHOWA SEITO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Cốc bằng tre 300ml, hiệu Jigger, hàng mới 100% (J0334) (nk)

- Mã HS 44199000: DBTP/ Đũa gỗ tách các loại 4.2-4.5mm x 203mm(5.000 đôi/ thùng) được chế biến từ gỗ mỡ rừng trồng (nk)

- Mã HS 44199000: ĐBTP/ Đũa gỗ tách được chế biến từ gỗ Bồ Đề rừng trồng loại ABC, KT: 203mmx4.5mm, (5.000 đôi/bao),mới100% (nk)

- Mã HS 44199000: ĐBTP/ Đũa gỗ tách được chế biến từ gỗ Bồ Đề rừng trồng loại D, KT: 203mmx4.5mm, (5.000 đôi/bao),mới100% (nk)

- Mã HS 44199000: ĐBTP/ Đũa gỗ tách được chế biến từ gỗ mỡ rừng trồng loại ABC, KT: 203mmx4.5mm, (5.000 đôi/bao), mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: DBTP/ Đũa tách ABC làm từ gỗ mỡ rừng trồng, sử dụng một lần, KT: 4,3 x 203 mm, 5000 đôi/ bao, hàng mới 100%, / VN (nk)

- Mã HS 44199000: DG/ Đũa gỗ (Đũa gỗ bồ đề rừng rồng- Đũa chưa gia công-KT:4.3x203mm,5000 đôi/bao) (nk)

- Mã HS 44199000: DG/ Đũa gỗ (Đũa gỗ bồ đề rừng rồng- Đũa chưa gia công-KT:4.5x203mm,5000 đôi/bao) (nk)

- Mã HS 44199000: DG/ Đũa gỗ (Đũa gỗ Bồ đề rừng trồng- Đũa chưa gia công-KT:4.3+-1x203mm) (nk)

- Mã HS 44199000: DG/ Đũa gỗ (Đũa gỗ mỡ rừng trồng- chưa gia công-KT:4.3+-1mmx203mm) (nk)

- Mã HS 44199000: DG/ Đũa gỗ (Đũa gỗ mỡ rừng trồng- Đũa chưa gia công-KT:4.3x203mm,5000 đôi/bao) (nk)

- Mã HS 44199000: DG/ Đũa gỗ (Đũa gỗ mỡ rừng trồng- Đũa chưa gia công-KT:4.5x203mm,5000 đôi/bao) (nk)

- Mã HS 44199000: DG/ Đũa gỗ (Đũa gỗ rừng trồng-Đũa chưa gia công-KT:4.3+-1mmx203mm) (nk)

- Mã HS 44199000: Đĩa đựng thực phẩm bằng gỗ cây bách kích thước 548x353x68mm nhà sản xuất WAKAIZUMI. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Đĩa đựng thực phẩm bằng gỗ cây bách, kích thước 548x353x68 nhà sản xuất WAKAIZUMI. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 12 x 70 cm 550485, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 12 x 70 cm 550768, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 19 x 21cm 550188, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 19 x 21cm 550263, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 19 x 38cm 550201, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 19 x 38cm 550225, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 19 x 38cm 550287, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 19 x 70 cm 550645, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 19 x 70 cm 550782, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 20 X 11 cm 551123, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 20 X 7 cm 551048, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 20 X 7 cm 551109, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 25 X 11 cm 551062 hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 26 x 32cm 550300, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 28cm 550249, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dia gỗ 28cm 550324, hiệu Brabantia, hàng mơi 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 32 X 9 cm 551086, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 32 X 9 cm 551147, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 34 x 70 cm 550683, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 34 x 70 cm 550829, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dĩa gỗ 60 cm 550720, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Đũa + giá đỡ đũa bằng gỗ,dùng để trang trí,Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Đũa gỗ 22.5cm 5 đôi-072104 (TANAKA HASHI, gỗ, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Đũa gỗ 22.5cm 5 đôi-072203 (TANAKA HASHI, gỗ, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Đũa gỗ 22.5cm Pearl Metal 5 đôi-000794 (PEARL METAL, gỗ, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Đũa gỗ dùng 1 lần-002840 (MARUKI, gỗ, 30 đôi, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: đũa gỗ dùng cho món tempura, kích thước 365mm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dụng cụ cán bột bằng gỗ, dài 300mm/ Wooden Rolling Pin; Mã sp: SN8034; hàng mới 100%; Nhãn hiệu San Neng; (nk)

- Mã HS 44199000: Dụng cụ cuốn sushi bằng gỗ, kích thước 440x90mm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dụng cụ đựng tiêu bằng gỗ, màu đen, 95mm, dùng trưng bày trên bàn tiệc, hiệu PSP SAS. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dụng cụ gắp bằng gỗ cao su, kích thước: 280mm, hiệu T&G. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dụng cụ gắp bằng gỗ keo, kích thước: 280mm, hiệu T&G. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dụng cụ lót chén bằng gỗ, kích thước 8.5x8.5cm nhà sản xuất SHOWA SEITO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dụng cụ mài thực phẩm hình tròn, bằng gỗ nhà sản xuất SHIMOMURA KIHAN. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Dụng cụ xay tiêu có nắp và thân bằng gỗ, trục gắn dao và dao xay bằng inox, 15.5cm, hiệu Athena, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Giá để khay bằng gỗ 585x360x865MM (SCC-TRAY STAND, SOLID WOOD)/ Code: SCC-1005S1020/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Hộp để dao muỗng nĩa bằng gỗ 80x80x140mm, hàng mới 100%, hiệu Athena (TOP-49) (nk)

- Mã HS 44199000: Hộp để đũa bằng gỗ nhãn. Hàng mới 100%/ VN. Thuộc mục số 3 của tk 302625911400 (nk)

- Mã HS 44199000: Hộp đựng dao kéo bằng gỗ,Kích thước 12x12cm,dùng để trang trí, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Hộp đựng thực phẩm bằng gỗ vân sam, kích thước 31x42xH5.5cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Hộp gỗ (không tiếp xúc thực phẩm)- Art de Gourmet III Cold Display Set, kích thước: 200x200x78(H)MM, item code: TR-19.200200.78, hiệu: Athena. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Hộp gỗ đựng dao nĩa 265x160x80MM (SCC-KNIFE & FORK BOx)/ Code: SCC-1012S1082/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Kệ gỗ 210x210x100MM (SCC-DISPLAY STAND, SOLID WOOD)/ Code: SCC-1023S1188/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Kệ gỗ 210x210x140MM (SCC-DISPLAY STAND, SOLID WOOD)/ Code: SCC-1023S1189/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Kệ gỗ 210x210x170MM (SCC-DISPLAY STAND, SOLID WOOD)/ Code: SCC-1023S1190/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Kệ gỗ 215x215x150MM (SCC-WOODEN DISPLAY STAND)/ Code: SCC-1023S1107/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Kệ gỗ 300x300x135MM (SCC-WOODEN DISPLAY STAND)/ Code: SCC-1023S1186/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Kệ gỗ 309x323x441MM (SCC-WOODEN DISPLAY STAND)/ Code: SCC-1023S1153/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Kệ gỗ 329x395x90MM (SCC-WOODEN DISPLAY STAND)/ Code: SCC-1023S1182/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Kệ gỗ 336x450x600MM (SCC-WOODED DISPLAY STAND)/ Code: SCC-1023S1152/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Kệ gỗ 362x395x210MM (SCC-WOODEN DISPLAY STAND)/ Code: SCC-1023S1183/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Kệ gỗ 395x395x330MM (SCC-WOODEN DISPLAY STAND)/ Code: SCC-1023S1184/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Kệ gỗ 400x210x80MM (SCC-DISPLAY STAND, SOLID WOOD)/ Code: SCC-1023S1191/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Kệ gỗ 530x510x590MM (SCC-BREAD WOODEN DISPLAY STAND)/ Code: SCC-1023S1101/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Kệ gỗ- REECE MINI TUREEN STAND, kích thước: 486x180x145(H)MM, item code: RI-13.486180.145, hiệu: Athena, dùng để chứa đựng thực phẩm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Kệ gỗ trưng bày D220x505MM (SCC-DONUT DISPLAY STAND)/ Code: SCC-1015S1034/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Kẹp gắp bằng gỗ sồi, kích thước 200mm, hiệu T&G. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Kẹp gắp bằng gỗ sồi, kích thước 250mm, hiệu T&G. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Kẹp gỗ, kích thước 3.7xL24.5cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ, kích thước 40x60x5cm,dùng để trang trí, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ, Kích thước 8*22cm,dùng để trang trí,Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Khay bằng gỗ, kích thước: L 13.75cm, W 6.5cm- Creations Wood Wood Serv Pl Olive- mã sp 6525TW304- hiệu Steelite- hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Khay đựng bộ ấm chén bằng gỗ đã qua sử lý nhiệt (không có ấm chén), KT (90x45)cm +-10%. NSX: LIHUA. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Khay đựng bộ ấm chén bằng gỗ đã qua xử lý nhiệt không có ấm chén. KT (81x43x6.5)cm +-10%. Hiệu: KAMJOVE, mode: K-180. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Khay đựng dao muỗng nĩa bằng gỗ, 255x362mm, hiệu Athena, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Khay đựng thực phẩm bằng gỗ kích thước 240x110x28mm nhà sản xuất SHOWA SEITO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ 345x105xH12MM (SCC-WOODEN SERVING BOARD)/ Code: SCC-1023S1026/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ 350x190xH15MM (SCC-PIZZA BOARD, SOLID WOOD)/ Code: SCC-1023S1024/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ 355x255xH18MM (SCC-PIZZA BOARD, SOLID WOOD)/ Code: SCC-1023S1025/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ 445x345xH14MM (SCC-PIZZA BOARD, SOLID WOOD)/ Code: SCC-1023S1029/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ 500x200xH24MM (SCC-WOODEN SERVING BOARD)/ Code: SCC-1023S1021/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ 510x200xH18MM (SCC-PIZZA BOARD, SOLID WOOD)/ Code: SCC-1023S1023/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ 540x248xH14MM (SCC-WOODEN SERVING BOARD)/ Code: SCC-1023S1028/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ 600x110x20MM (SCC-WOODEN SERVING BOARD)/ Code: SCC-1023S1038/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ 600x400x55MM (SCC-SERVING TRAY, SOLID WOOD)/ Code: SCC-1005S1019/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ 600x460x55MM (SCC-WOODEN SERVICE TRAY)/ Code: SCC-1005S1018/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ 700x200xH24MM (SCC-WOODEN SERVING BOARD)/ Code: SCC-1023S1022/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ 800x110x20MM (SCC-WOODEN SERVING BOARD)/ Code: SCC-1023S1039/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ D350xH22MM (SCC-WOODEN SERVING BOARD)/ Code: SCC-1023S1037/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng bình gia vị, kích thước 20*25 cm, dùng để trang trí,Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ dùng để đựng bia. Hàng mới 100%.Hàng FOC. (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng đồ ăn 24 X 24 X 0.8cm (KA0361), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)

- Mã HS 44199000: Khay gỗ đựng đồ ăn 28 X 11 X 0.8cm (KA0360), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)

- Mã HS 44199000: Khay phục vụ bằng gỗ, 325x120x22mm, hiệu Athena, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Khay phục vụ bằng gỗ, mã hàng: 007-1, kích thước: 600x400xH60mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Khay trà bằng gỗ tạp đã qua xử lý nhiệt, dùng trong phòng khách, kích thước (80x50x5)cm, hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Khuôn đựng bánh Takoyaki Pearl Metal 20 cái-304238 (PEARL METAL, gỗ, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Khuôn gỗ- Casper Merchant Box, Extension for rectangular tray TR-1604-AS, item code: TR-1604RI-AS, hiệu: Athena. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Lọ đựng gia vị bằng gỗ, kích thước 5.7xH10cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Lọ đựng tiêu bằng gỗ, 100mm, màu đen, dùng trang trí trên bàn tiệc, hiệu PSP SAS. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Lót nồi bằng gỗ tạp đã qua sử lý nhiệt, kt(14x14x0.5)cm+-10%, nhà sản xuất Guangzhou. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Lót nồi bằng gỗ tạp đã qua sử lý nhiệt, kt(14x14x0.5)cm+-10%, NSX: Wenwu Xianfeng Hardware Products Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Lưới cuộn shushi bằng tre, dùng để cuộn cơm thành thanh tròn, kích thước 27x27 cm; Nhà sản xuất Imanity (China); 240 chiếc/ thùng; Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Ly uống nước, chất liệu gỗ sồi, không hiệu, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: miếng lót nồi bằng gỗ ép công nghiệp, kích thước (23-26 x 23-26)cm +-10%, TQSX mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Miếng lót nồi-020902 (HAYASHI IMANITY, gỗ, đường kính 19cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Muôi bằng gỗ, kích thước 95x510mm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Muôi Gỗ 35Cm (KA0114), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng bằng gỗ nhãn. Hàng mới 100%/ VN. Thuộc mục số 1 của tk 302625911400 (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng bằng gỗ nhãn. Hàng mới 100%/ VN. Thuộc mục số 13 của tk 302625911400 (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng bằng gỗ nhãn. Hàng mới 100%/ VN. Thuộc mục số 7 của tk 302625911400 (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng bằng gỗ sồi, kích thước 300mm, hiệu T&G. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng bằng gỗ sồi, loại có đột lỗ, kích thước 300mm, hiệu T&G. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng dài bằng gỗ nhãn. Hàng mới 100%/ VN. Thuộc mục số 6 của tk 302625911400 (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng gỗ 5 cái-859364 (MARUKI, gỗ thiên nhiên, D2.7 x H13.5 cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng gỗ 5 cái-859388 (MARUKI, gỗ thiên nhiên, D3.3 x H14.7 cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng gỗ dài 17 cm,dùng để trang trí, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng gỗ Maruki-022763 (MARUKI, gỗ, dài 12.5cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng gỗ Maruki-022800 (MARUKI, gỗ thiên nhiên, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng gỗ Maruki-022831 (MARUKI, gỗ, dài 16cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng gỗ Maruki-022879 (MARUKI, gỗ thiên nhiên, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng Gỗ Tiện Lợi Bộ 24 Cái (OB0259), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng gỗ-007712 (MARUKI, gỗ, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng gỗ-859357 (MARUKI, gỗ thiên nhiên, D2.7 x H13.5 cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng gỗ-859371 (MARUKI, gỗ thiên nhiên, D3.3 x H14.7 cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Muỗng khuấy có đột lỗ tròn giữa muỗng, bằng gỗ sồi, kích thước 300mm, hiệu T&G. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Nĩa (Dĩa) gỗ, kt(16cm,2.3g) dùng 1 lần, 100PCE/230g/túi, hiệu Queen Pack, nsx Dalian Evermore International Trade Co.,Ltd, mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Ống hút bằng tre 20cm (25 cái/túi), hiệu Jigger, hàng mới 100% (J0484) (nk)

- Mã HS 44199000: PL84/ Thớt gỗ, Dài 415 MM * Rộng 260 MM * dầy 20 MM, Mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Sạn bằng gỗ, kích thước 70x325mm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Sạn chiên xào nhà bếp bằng gỗ, kích thước 120x200mm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Sạn gỗ Maruki-006077 (MARUKI, gỗ, dài 25cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Set 5 đôi đũa gỗ, dài 22.5cm. NSX: Tanaka, hiệu Kawaii Tanaka. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Tấm gỗ beech dùng để đốt xông khói khi sơ chế xúc xích (78x78x950mm): TIMBER (Fagus sylvatica) (Beechwood pieces for smoking) (Hàng dùng để sản xuất nội bộ và không tiêu thụ trong nước) hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Tấm lót bếp lò bằng gỗ tuyết tùng kích thước 280x150x9mm nhà sản xuất FUKUI CRAFT. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Tấm lót thực phẩm bằng gỗ MDF, kích thước 27.5xt0.5cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Tấm lót thực phẩm bằng gỗ, kích thước 18.8x7xH2.5cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Tấm lót thực phẩm bằng gỗ, kích thước 190x190x20mm nhà sản xuất SHOWA SEITO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Thìa gỗ, kích thước 13.5x2.5cm nhà sản xuất SHOWA SEITO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Thìa gỗ, kích thước 220x73mm nhà sản xuất SHOWA SEITO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Thìa gỗ, kích thước đường kính 70x240mm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Thìa gỗ, kt(16cm,2.4g) dùng 1 lần, 100PCE/240g/túi, hiệu Queen Pack, nsx Dalian Evermore International Trade Co.,Ltd, mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Thìa khuấy trộn bột bằng gỗ, kích thước 30cm, dùng trong nhà bếp, hiệu Coopexim. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Thớt bằng gỗ trúc ép đã qua xử lý nhiệt, kích thước(20x30)cm, dày <5cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Thớt gỗ 40 x 25cm 260704, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Thớt gỗ 40 x 25cm 260742, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Thớt gỗ 530x370x40MM (SCC-BREAD WOODEN CUTTING BOARD)/ Code: SCC-1023S1117/ mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Thớt gỗ có tay cầm-173256 (PEARL METAL, gỗ, 11x20cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Thớt gỗ nhỏ-711421 (PEARL METAL, gỗ, W21xD14xH0.8cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Thớt gỗ Pearl Metal có tay cầm dài 39cm-252804 (PEARL METAL, gỗ, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Thớt gỗ, đường kính 40 cm, dày 5 cm (nk)

- Mã HS 44199000: Thớt gỗ-066163 (PEARL METAL, gỗ, W30 x D15 x H2 cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Thớt gỗ-167972 (PEARL METAL, gỗ, dài 30cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Thớt gỗ-173263 (PEARL METAL, gỗ, 11x18cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: Vá gỗ Maruki-067085 (MARUKI, gỗ thiên nhiên, dài 20cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44199000: xe đẩy phục vụ thức ăn cho nhà hàng, 4 tầng, bằng gỗ kích thước 900x450xH870mm nhà sản xuất kanazawa-corporation. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Xẻng bằng gỗ, kích thước: 320x60x45cm, dùng trong nhà bếp, hiệu Coopexim. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Xẻng gỗ 21.5 cm- TIM SUM SPATULA, item code: FCH-08B, dùng để chứa đựng thực phẩm, hiệu Hanson. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: Xẻng nấu ăn bằng gỗ, kích thước 51cmx 130mm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44199000: ZFOO0057/ Que khuấy cafe bằng gỗ (khoảng 100 cái hoặc hơn) (nk)

- Mã HS 44201000: BIỂU TƯỢNG TRANG TRÍ HÌNH MA NƠ CANH-Chất liệu: 95% Wood (Chinese Cherry), 5% Metal-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 145947. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Chữ gỗ trang trí, hiệu Asland (nk)

- Mã HS 44201000: Cúp bằng gỗ, kích thước: 134mm x 249mm x 50mm (nk)

- Mã HS 44201000: Dạng hộp làm bằng gỗ, size: 11X14, mã: 10206291, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Dạng hộp làm bằng gỗ, size: 12X12, mã: 10202509, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Dạng hộp làm bằng MDF, size: 12x16, mã: 10035074, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Dạng hộp làm bằng MDF, size: 17.9 X 16.5", mã: 10147365, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Đồ dùng gia đình và hành lý cá nhân đang sử dụng:Đồ dùng trang trí (thú nhồi bông, bóng, lọ hoa. xếp mô hình) (nk)

- Mã HS 44201000: ĐỒ TRANG TRÍ HÌNH TRÒN, 941, bằng gỗ công nghiệp dát kiểu vân gỗ óc chó, trang trí chi tiết màu nâu đồng. Kích thước: đường kính 58 cm. Hiệu Rolf Benz, mới 100%. Code TAB 941-16-700 (nk)

- Mã HS 44201000: ĐỒ TRANG TRÍ HÌNH TRÒN, 941, bằng gỗ sồi màu đen, trang trí chi tiết màu vàng oliu. Kích thước: đường kính 58 cm. Hiệu Rolf Benz, mới 100%. Code TAB 941-16-600 (nk)

- Mã HS 44201000: Đồ trang trí thức ăn bằng tre, kích thước 11xH16.5cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Dụng cụ thờ cúng. Lọ hoa bằng sứ có tráng men bóng và vẽ hoa văn. Kích thước 13-25cm. Không hiệu. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Dụng cụ trang trí thờ cúng. Đèn treo cúng phật bằng nhôm mỏng có xi màu vàng. Không hiệu. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Dùng để trang trí có hình dạng bóng chày làm bằng gỗ, size: 39.25" x 5.7" x 2.7", mã: 10174362, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: FL179/ Phụ kiện trang trí nến bằng gỗ-Designated by the customer hang tag WOODEN CHARM 1.5*2.25inch(FM-CN), mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Hộp đồ bằng gỗ, size: 8" x 14.8", mã: 10224309, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Hộp gỗ trang trí, size: 30X40", mã: 10174578, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khay trang trí trưng bày trong cửa hàng Dior; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 95% gỗ,5% sơn mài; Mã hàng: HYG01PLA2U;Size TU. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Khay trưng bày bằng gỗ MDF bọc vải 3 cái/bộ, kích thước: 20*20*2,5cm, mã: DISPLAY106BC2, hiệu: APM MONACO, hàng mẫu, không thanh toán, mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Khay trưng bày bằng gỗ MDF, kích thước: 25*20*2cm, mã: DISPLAY106-1, hiệu: APM MONACO, hàng mẫu, không thanh toán, mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Khung dạng hình ngôi nhà bằng MDF, size: 15X19, mã: 10403377, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hình tam giác làm bằng gỗ, size: 26.2X11.5, mã: 10032856, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hình tam giác, size: 14.75X8.5X2.5, mã: 10456515, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hình tam giác, size: 22.5X11, mã: 10403386, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hình tam giác, size: 23.5X16.1, mã: 10396279, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hình tam giác, size: 26.3x11.5", mã: 10177033, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hình tam giác, size: 8.25X26 ", mã: 10177031, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng gỗ, size: 12X12, mã: 10396283, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng gỗ, size: 14X18, mã: 10383119, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng gỗ, size: 8X10, mã: 10383116, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng MDF, size: 11X14, mã: 10322043, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng MDF, size: 11X14, mã: 10546448, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng MDF, size: 16X20, mã: 10274477, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng MDF, size: 16X20, mã: 10332818, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dang hộp bằng MDF, size: 18X24, mã: 10360333, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng MDF, size: 20X20, mã: 10329108, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng MDF, size: 24X30, mã: 10332820, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng MDF, size: 24X30, mã: 10481004, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng MDF, size: 26.3x11.5", mã: 10046097, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng MDF, size: 5X7, mã: 10322045, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng MDF, size: 5X7, mã: 10322046, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng MDF, size: 8X10, mã: 10322044, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng MDF, size: 8X10, mã: 10546447, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp bằng MDF, size: 9X12, mã: 10276120, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp làm bằng gỗ, size: 10X10, mã: 10229048, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp làm bằng gỗ, size: 11.8X14.8", mã: 10227067, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp làm bằng gỗ, size: 7.5"x 12.6", mã: 10030449, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp làm bằng gỗ, size: 7.5"x 12.6", mã: 10030450, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dạng hộp làm bằng MDF, size: 16.5X12X8.5, mã: 10271935, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình dùng trang trí làm bằng MDF, size: 12.5X12.5 ", mã: 10112462, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình làm bằng gỗ dạng hộp chữ nhật, size: 11.5x15.6, mã: 10238108, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình làm bằng gỗ, size: 14X22, mã: 10223337, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: Khung hình làm bằng MDF có nhiều ô dùng để trang trí và bỏ đồ, size: 10x13", mã: 10117521, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)

- Mã HS 44201000: MẪU GỖ NHỎ ĐỂ TRANG TRÍ TRÊN BÀN-Chất liệu: wood, rubber-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 111665. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Miếng gỗ trang trí, hiệu Asland (nk)

- Mã HS 44201000: Quạt trang trí bằng gỗ, kích thước 59x88cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: TẤM BẢNG PHÔNG NỀN TRANG TRÍ CHỤP ẢNH 60x90CM BẰNG GỖ, NHÃN HIỆU: WOODVILE, MỚI 100% (nk)

- Mã HS 44201000: TẤM TRANG TRÍ BẰNG GỖ FENG SHUI IMPORT 3 CELESTIAL GUARDIAN PLAQUE, HÀNG CÁ NHÂN (nk)

- Mã HS 44201000: Tấm Ván ép dày 6mm, bề mặt dán tấm giả mây mã SF.RT-W207D5F12, Qui cách 1500x710x6mm. hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Tấm Ván ép dày 6mm, bề mặt dán tấm giả mây mã SF.RT-W207D5F12, Qui cách 1500x750x6mm. hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Tấm Ván ép dày 6mm, bề mặt dán tấm giả mây mã SF.RT-W207D5F12, Qui cách 1500x850x6mm. hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Tấm Ván ép dày 6mm, bề mặt dán tấm giả mây mã SF.RT-W207D5F12, Qui cách 1820x750x6mm. hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Tấm Ván ép dày 6mm, bề mặt dán tấm giả mây mã SF.RT-W207D5F12, Qui cách 1820x850x6mm. hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Tấm Ván ép dày 6mm, bề mặt dán tấm giả mây mã SF.RT-W207D5F14, Qui cách 1366x800x6mm. hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Tấm Ván ép dày 6mm, bề mặt dán tấm giả mây mã SF.RT-W207D5F14, Qui cách 675x800x6mm. hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Tấm Ván ép dày 6mm, bề mặt dán tấm giả mây mã SF.RT-W207D5F14, Qui cách 800x800x6mm. hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Trang trí để bàn bằng gỗ tạp đã qua xử lý nhiệt sơn phủ (không dùng điện, pin, cắm bút, đồng hồ), kích thước (20x20)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Tranh trang trí MDF, kích thước 60x40cm không nhãn hiệu, mới 100% # 6080 (nk)

- Mã HS 44201000: Tượng Đức Tôn Sư Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Phước bằng gỗ, kích thước 68x39x36cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Tượng hộ pháp bằng gỗ thông kích thước: 1,2mx 50cmx 60cm- Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Tượng hộ pháp bằng gỗ thông kích thước: 60cmx25cmx20cm- Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Tượng Phật A Di Đà bằng gỗ bao gồm đế, kích thước tượng: 285x143x121.5 cm, kích thước đế: 137x56x140 cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44201000: Tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng gỗ, kích thước 100x60x40cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Bậc thang lớn cho em bé bằng ván ép. Mã: 41103C,Nhà sx: ZHANGZHOU WESTLINE INDUSTRY&TRADE LIMITED. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Bậc thang nhỏ cho em bé bằng ván ép. Mã: 41203D,Nhà sx: ZHANGZHOU WESTLINE INDUSTRY&TRADE LIMITED. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Bảng hiệu bằng gỗ; Wooden board.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Bao dao bằng gỗ ván ép (nk)

- Mã HS 44209090: Bộ Lư hương, bằng gỗ (gồm: lư hương (23x17x27)cm; 3 hộp gỗ (9x6)cm); (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44209090: CỔNG LÀM BẰNG GỖ- SẢN PHẨM DÙNG CHO THÚ CƯNG, HÀNG MẪU (nk)

- Mã HS 44209090: ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ DÙNG ĐỂ TRANG TRÍ, KÍCH THƯỚC 10cm x 22cm x 37cm. làm bằng gỗ gõ đỏ. nguồn gốc nhập khẩu, không nhãn hiệu. HÀNG MỚI 100% (nk)

- Mã HS 44209090: ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ DÙNG ĐỂ TRANG TRÍ, KÍCH THƯỚC 12cm x 24cm x 54cm. làm bằng gỗ gõ đỏ nguồn gốc nhập khẩu, không nhãn hiệu. hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ DÙNG ĐỂ TRANG TRÍ, KÍCH THƯỚC 35cm x 55cm x 90cm. làm bằng gỗ gõ đỏ nguồn gốc nhập khẩu, không nhãn hiệu. hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ DÙNG ĐỂ TRANG TRÍ, KÍCH THƯỚC 9cm x 55cm x 90cm. làm bằng ghỗ gõ đỏ, nguồn gốc nhập khẩu, không nhãn hiệu. hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: đồ trang trí bằng gỗ đã qua xử lý nhiệt (tượng người). kt:(cao 90cm)+_10cm. Hiệu:GUANGXI.Mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Dụng cụ cuốn sushi bằng gỗ, kích thước 280x70mm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: FL168/ Nắp gỗ- 14.5oz Lidded 3-wicks- Dia10x10cm- wooden lid, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: FL168/ Nắp gỗ- Wood Lid + metal handle with brass finish, mới 100%, đã qua công đoạn ngâm tẩm, xử lý hóa chất ở nhiệt độ cao (nk)

- Mã HS 44209090: FL168/ Nắp gỗ-Broyhill wood lid for Big Lots glass--, mới 100%, đã qua công đoạn ngâm tẩm hóa chất, và xử lý ở nhiệt độ cao (nk)

- Mã HS 44209090: FL168/ Nắp gỗ-D7.6 cm Wood lid, mới 100%, bang go ep da qua cong doan ngam tam xu ly hoa chat o nhiet do cao (nk)

- Mã HS 44209090: FL168/ Nắp gỗ-D7.6 cmWood lid, mới 100%, bang go ep da qua cong doan ngam tam xu ly hoa chat o nhiet do cao (nk)

- Mã HS 44209090: FL168/ Nắp gỗ-Diffuser wood finished lid D4* H3 cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: FL168/ Nắp gỗ-Lid Corked D5.5 x H1.5 CM, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Giá trưng bày bằng gỗ MDF bọc vài 2 cái/bộ (24*7*6cm & 14*5*5cm), mã: DISPLAY106BC3, hiệu: APM MONACO, hàng mẫu, không thanh toán, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Giá trưng bày bằng gỗ MDF bọc vài 2 cái/bộ (37*50*2,5cm & 50*30*3,5cm), mã: DISPLAY109CS, hiệu: APM MONACO, hàng mẫu, không thanh toán, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Giá trưng bày bằng gỗ MDF bọc vài 2 cái/bộ (37*50*2,5cm & 64*30*3,5cm), mã: DISPLAY109C, hiệu: APM MONACO, hàng mẫu, không thanh toán, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Giá trưng bày vòng cổ bằng gỗ MDF, kích thước: 14*40cm, mã: DISPLAY142F1, hiệu: APM MONACO, hàng mẫu, không thanh toán, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Gõ mỏ thờ cũng phi 10-40cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Gõ mỏ thờ cũng phi 45cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Gõ mỏ thờ cũng phi 65cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp cắm dao bằng gỗ ICHIGO-ICHIGO WOODEN BLOCK, model: IG2405, kích thước: 14*6.2*19.5cm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp chữ nhật bằng gỗ sơn mài, dùng đựng trà, kích thước 60x245x140mm, nhà cung cấp ATELIER PANTIN/CDM, hàng mẫu, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp đựng bút bằng MDF, hiệu Bitong, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp đựng đồ trang sức bằng gỗ, Hiệu NorthMost (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp đựng đồng hồ để trưng bày thân vỏ bằng gỗ, lót giả da, lẫy mở sắt mạ, có đèn trang trí dùng pin (sạc 110/240V-1.5A). Model: Y0200A. KT: (18*12*20)cm +/-10%. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp đựng đồng hồ để trưng bày thân vỏ bằng gỗ, lót giả da, lẫy mở sắt mạ, có đèn trang trí dùng pin (sạc 110/240V-1.5A). Model: Y0203B. KT: (26*19*22)cm +/-10%. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp đựng đồng hồ để trưng bày thân vỏ bằng gỗ, lót giả da, lẫy mở sắt mạ, có đèn trang trí dùng pin (sạc 110/240V-1.5A). Model: Y0406B. KT: (34*26*22)cm +/-10%. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp đựng đồng hồ để trưng bày thân vỏ bằng gỗ, lót giả da, lẫy mở sắt mạ, có đèn trang trí dùng pin (sạc 110/240V-1.5A). Model: Y0805C. KT: (39*22*29.5)cm +/-10%. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp đựng giấy ăn bằng gỗ công nghiệp sơn mài (hiệu Hermes)311385M _06. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp đựng giấy ăn, bằng gỗ MAHOGANY Indonesia và da bê (hiệu Hermes)311374M _03. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp đựng khăn giấy-711223 (SERIA, gỗ, W13xD26xH7cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp gỗ dùng để đựng sáp đèn cầy Wood Box (Nguyên liệu sản xuất đèn cầy dạng hộp), quy cách: 19.5x7x8.5cm. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp gỗ đựng giấy vệ sinh, kt(240*125*70mm,0.391kg), chất liệu gỗ MDF bọc da PU, model ES7279, nsx EASTON Hotel Supplies Co.,Ltd, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp gỗ- wooden brown sugar barrel.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp gỗ, kích thước 55x45x59cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp gỗ, kt(100*100*80mm,0.327kg), chất liệu gỗ ép bọc da PU, dùng để đựng đồ dùng cá nhân trong khách sạn, model ES7276, nsx EASTON Hotel Supplies Co.,Ltd, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp gỗ, kt(220*100*50mm,0.6kg), chất liệu gỗ ép bọc da PU, dùng để đựng bút trong khách sạn, model ES7275, nsx EASTON Hotel Supplies Co.,Ltd, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp gỗ, kt(225*225*150mm,1.133kg), chất liệu gỗ bọc da PU, dùng để đựng đồ dùng trong khách sạn, model ES7277, nsx EASTON Hotel Supplies Co.,Ltd, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp gỗ, kt(85*70*65mm,0.309kg), có 5 ngăn, chất liệu gỗ ép bọc da PU, dùng để đựng điều khiển trong khách sạn, model ES7281, nsx EASTON Hotel Supplies Co.,Ltd, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp quà tặng bằng gỗ công nghiệp, kích thước: 40x16x14 cm, mã hàng: 206994, hàng cá nhân, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp tròn bằng gỗ sơn mài, dùng đựng trà, kích thước D120*55mm, nhà cung cấp ATELIER PANTIN/CDM, hàng mẫu, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp tròn bằng gỗ sơn mài, dùng đựng trà, kích thước D120*75mm, nhà cung cấp ATELIER PANTIN/CDM, hàng mẫu, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp tròn bằng gỗ sơn mài, dùng đựng trà, kích thước D120*90mm, nhà cung cấp ATELIER PANTIN/CDM, hàng mẫu, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp tròn bằng gỗ sơn mài, dùng đựng trà, kích thước D120*98mm, nhà cung cấp ATELIER PANTIN/CDM, hàng mẫu, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Hộp vuông bằng gỗ sơn mài, dùng đựng trà, kích thước 140x140x129mm, nhà cung cấp ATELIER PANTIN/CDM, hàng mẫu, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày đồng hồ bằng gỗ MDF.Code 4030000413.Hiệu Kenneth Code.Kích cỡ 2.84 x 6.7 x 8.4-10.8 cm.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày đồng hồ bằng gỗ MDF.Code 4030000414.Hiệu Kenneth Code.Kích cỡ 4.5 x 4.5 x 6 cm.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày đồng hồ bằng gỗ MDF.Code 4030000415.Hiệu Kenneth Code.Kích cỡ 4.5 x 4.5 x 8.1 cm.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày đồng hồ bằng gỗ MDF.Code 4030000417.Hiệu Kenneth Code.Kích cỡ 20.3 x 7.6 x 10.4 cm.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày đồng hồ bằng gỗ MDF.Code 4030000421.Hiệu Kenneth Code.Kích cỡ 36 x 34.6 x 1.5 cm.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày đồng hồ bằng gỗ MDF.Code 4030000424.Hiệu Kenneth Code.Kích cỡ 12.7 x 6.8 x 11.6 cm.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày đồng hồ bằng gỗ MDF.Code 4030000431.Hiệu Kenneth Code.Kích cỡ 2.84 x 6.7 x 8.4-10.8 cm.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày thực phẩm bằng gỗ, kích thước 18~20xH10cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày thực phẩm bằng gỗ, kích thước 18~20xH5cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày thực phẩm bằng gỗ, kích thước 24x15xH3 cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày thực phẩm bằng gỗ, kích thước 36x24xH11.5cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày thực phẩm bằng gỗ, kích thước 48x15xH11.5cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày thực phẩm bằng gỗ, kích thước 550xH125 nhà sản xuất FUKUI CRAFT. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày thực phẩm bằng gỗ, kích thước 600xH170 nhà sản xuất FUKUI CRAFT. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày thực phẩm bằng gỗ, kích thước 650xH215 nhà sản xuất FUKUI CRAFT. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày thực phẩm bằng gỗ, kích thước 72x40xH12cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kệ trưng bày thực phẩm bằng gỗ, kích thước 76x33xH9.1cm nhà sản xuất YAMACO. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Khay bằng gỗ công nghiệp MDF dùng để trang trí nội thất nhà bếp, kích thước: 50 x 19 x 7 cm, nhà cung cấp: FUNAN GUANGSHUO WOOD CRAFTS CO.LTD; hàng sử dụng cá nhân, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Khay để lọ cồn/KT: 110*110*40 mm; chất liệu gỗ phíp; hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Khay gỗ chia ngăn-066132 (MARUKI, gỗ, W25 x D25 x H2.5cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44209090: Khay gỗ trang trí-000587 (SERIA, gỗ, W20 x D16 x H9 cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44209090: Khay gỗ trang trí-000600 (SERIA, gỗ, W23xD12xH9.5cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44209090: Khay nhung đựng trang sức, kích cỡ 16,7x3,7x2cm- VELOUR CASE- CORE:POLYSTYRENE- 4550002119560, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Khay nhung đựng trang sức, kích cỡ 23,5x15,5x2,5cm- VELOUR PARTATION- RING/ AC CASE- CORE:POLYSTYRENE- 4549738373551, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Kỷ niệm chương bằng gỗ sồi, kích thước 30x23x2 cm, có Logo hình giếng khoan dầu Giàn khoan PV Drilling 11 của PVD, hàng mới 100% (SI24850; PO# DD19-15185) (nk)

- Mã HS 44209090: Kỷ niệm chương bằng gỗ sồi, kích thước 30x23x2 cm, có Logo hình giếng khoan dầu Giàn khoan PV Drilling I của PVD, hàng mới 100% (SI24996; PO# DD20-11780) (nk)

- Mã HS 44209090: Kỷ niệm chương bằng gỗ sồi, kích thước 30x23x2 cm, có Logo hình giếng khoan dầu Giàn khoan PV Drilling III của PVD, hàng mới 100% (SSI22478; PO# DD19-16551) (nk)

- Mã HS 44209090: Mã hàng 8070789. Đế cây xỏ giầy bằng gỗ muồng, kích thước 10x10x13 cm. Hàng do Việt Nam sản xuất. (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng gỗ dán tường gồm nhiều thanh nhỏ gắn trên lớp lót để dán tường trang trí mã 100086257, kt 30x30x1cm, hãng sx L'antic, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng gỗ để cố định góc tủ (CORNER BLOCK), kích thước 113X35X19MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng kê đồ trang trí bằng gỗ công nghiệp hình tròn, kích thước(phi15-30)cm+-10%, NSX: Guangzhou MyWow Décor. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 1067X1067X12MM (Decoration Panel UV Painting). Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 1535X290X55MM (Decoration Panel UV Painting). Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 2438X1067X5.2MM (Decoration Panel UV Painting). Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 2438X1067X5MM (Decoration Panel UV Painting). Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 2438X114X5MM (Decoration Panel UV Painting). Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 2440X1220X12MM (Decoration Panel UV Painting). Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 2450X800X30MM (Decoration Panel UV Painting). Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 650MMX650MMX18MM (Decoration Panel UV Painting). Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 707X271X19MM (Decoration Panel UV Painting). Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 721X428X18MM (Decoration Panel UV Painting). Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 762X291X18MM (Decoration Panel UV Painting). Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 876X591X5MM (Decoration Panel UV Painting). Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 876X596X12MM (Decoration Panel UV Painting). Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 914X914X12MM (Decoration Panel UV Painting). Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Miếng trang trí bằng gỗ, phủ UV, kích thước 925X290X55MM (Decoration Panel UV Painting). Made in China, Hàng mới 100% (nk)
- - Mã HS 44209090: Mõ dùng trong đền chùa bằng gỗ đã qua xử lý công nghiệp (có đệm + dùi kèm theo) kt: (phi 8cm~12cm x 10cm~13cm)+_3cm. NSX:GUANGXI.Mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Nắp đậy hủ thủy tinh bằng gỗ dùng trong đồ nội thất, WOODEN COVER (110*15)mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm panel bằng gỗ của cửa gara ô tô,kích thước (240x400)mm.NCC:KONGO INDUSTRIES CO.,LTD.Hàng mẫu mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm trang trí bằng cửa sổ bằng gỗ MDF, kích thước: 60*40 cm, mã: DISPLAY19, hiệu: APM MONACO, hàng mẫu, không thanh toán, mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 183.5X85X15MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 198X208X15MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 199X208X15MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 203MM*105MM*15MM. Made in China.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 203MM*180MM*15MM.Made in China. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 238X82X15MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 275X208X15MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 296X85X15MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 320X230X9MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 351X85X15MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 437X255X9MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 437X276X9MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 437X331X9MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 445X208X15MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 488MM*105MM*15MM.Made in China. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 513X788X9MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 808X208X15MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)), kích thước 812MM*180MM*15MM.Made in China. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)),kích thước 199MMX85MMX15MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)),kích thước 521MMX208MMX15MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Tấm vách ngăn kéo tủ bằng gỗ (Wood Drawer Panel (Side)),kích thước 808MMX85MMX15MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 1067X152X19MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 1067X76X19MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 1219X152X19MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 2438MMX439MMX16MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 2438X152X19MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 2438X19X6MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 2438X40X30MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 2438X51X38MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 305X114X19MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 378X19X19MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 561X16X16MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 682X574X16MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 683X19X19MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 762X152X19MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 876X76X76MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thanh trang trí bằng gỗ (DECORATION WOOD LINE), kích thước 95X76X76MM. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44209090: Thùng ngâm chân, bằng gỗ (39x40)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44209090: Tượng phật bằng gỗ tạp đã qua xử lý nhiệt, kích thước(100*40*140)cm+/-10%,TQSX mới 100%,NSX Foshan Quanzhou Wansheng Craft Products Co., Ltd.Mới 100%. (nk)

- Mã HS 44211000: 10sj/ Móc treo quần áo bằng gỗ (nk)

- Mã HS 44211000: 174/ Mắc áo gỗ (mắc treo quần áo), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Bộ 3 móc treo quần áo Lock&Lock Ettom bằng gỗ, có kẹp, kích thước 330*12*120(mm), model: ETM381, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Bộ 5 móc treo quần áo Lock&Lock Ettom bằng gỗ, kích thước 445*12*230(mm), model ETM382, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Gía treo áo quần bằng gỗ, Kích thước hình tam giác 30x30x71cm. Hàng mới 100%, dùng trong khách sạn (nk)

- Mã HS 44211000: Kẹp quần bằng gỗ, loại tháo rời, chưa lắp ráp hoàn chỉnh, phụ kiện gồm: thanh gỗ dẹt d20cm (+/-2cm), rộng 3cm, đầu móc sắt cao 10cm, 2 bộ lò xo sắt, 2 đầu kẹp bằng sắt kt 2cm*7cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Mắc treo áo bằng gỗ công nghiệp LYG350TT, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Mắc treo áo bằng gỗ công nghiệp LYG400TT, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Mắc treo áo bằng gỗ công nghiệp LYG450TT, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Mắc treo áo bằng gỗ công nghiệp LYG550TT, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Mắc treo áo bằng gỗ công nghiệp WHH400TS, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Mắc treo quần áo bằng gổ dùng trong khách sạn kích thước: 44.5*2cm, mã AL3505, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Mắc treo quần áo bằng gỗ dùng trong khách sạn kích thước: 44.5*2cm, mã AL3506, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc áo bằng gỗ tạp, kích thước: 28- 50cm, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc áo bằng gỗ tạp, kích thước: 28- 50cm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: MÓC KẸP GIÀY BẰNG THÂN GỖ- MÓC TREO KIM LOẠI Style no:920868-00- Kích thước:150x120x12- Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44211000: MÓC KẸP QUẦN LỚN BẰNG THÂN GỖ- MÓC TREO KIM LOẠI Style no:920866-00- Kích thước:235x380x12- Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo áo bằng gỗ, dùng trong khách sạn.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: MÓC TREO ÁO BẰNG THÂN GỖ- MÓC TREO KIM LOẠI Style no:920865-00- Kích thước:235x380x12- Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo áo nam, bằng gỗ công nghiệp, 20 chiếc/ kiện, hàng mới 100%. Nhà cung cấp: ASI SOLUTIONS LIMITED (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo áo nữ, bằng gỗ công nghiệp, 20 chiếc/ kiện, hàng mới 100%. Nhà cung cấp: ASI SOLUTIONS LIMITED (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo bằng gỗ, mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo đồ bằng gỗ & kim loại (10 cái/box), mã hàng 465107JBU509824, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo đồ bằng gỗ & kim loại (10 cái/box), mã hàng 563987JBU509824, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo bằng gỗ (44.5x22.5x1.2 cm) hiệu Spriing, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo bằng gỗ ép công nghiệp đã qua xử lý nhiệt kết hợp sắt, dài 25-30cm +/-5cm.NSX: Guangxi Guilin Winsun Hanger Co., Ltd.Mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo bằng gỗ tạp (phần móc treo bằng sắt mạ). KT: (44.5*1.2*23)cm +/-10%. Ký hiệu: 103. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo bằng gỗ tạp (phần móc treo bằng sắt). KT: (45*1.2*22)cm +/-10%. Ký hiệu: 168. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo bằng gỗ tạp (phần thanh ngang có gắn kẹp bằng sắt mạ). KT: (44*2.6*27)cm +/-10%. Ký hiệu: 105. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo bằng gỗ tạp + sắt (đã qua xử lý nhiệt) kích thước (30-50)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo bằng gỗ tạp + sắt (đã qua xử lý nhiệt), kích thước (30-50)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo bằng gỗ, loại không đóng lên tường, dài 32cm, +/-3cm, hiệu chữ TQ, mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo bằng gỗ, loại không đóng lên tường, dài 40cm, +/-4cm, hiệu chữ TQ, mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo bằng gỗ, loại không đóng lên tường, dài 45cm, +/-4cm, hiệu chữ TQ, mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo bằng gỗ.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo kích thước: 44.5X23.5X1.2CM. Mã hiệu: HOLE 170111340 HOLE CLOTH HANGER 8PCS./SET NT. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo loại nhỏ bằng gỗ Thích (maple) tên khoa học: Acer Saccharum KH001-3 32x1.2x20.5cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo nữ bằng gỗ, 40cm- RED CEDAR HANGER FOR WOMEN- BODY:NATURAL WOOD (RED CEDAR)HOOK:ALUMINIUM- 4547315820849, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần áo-009877 (HAYASHI IMANITY, gỗ, rộng 34.5cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần nam, bằng gỗ công nghiệp, 20 chiếc/kiện, hàng mới 100%. Nhà cung cấp: ASI SOLUTIONS LIMITED (nk)

- Mã HS 44211000: Móc treo quần nữ, bằng gỗ công nghiệp, 20 chiếc/kiện, hàng mới 100%. Nhà cung cấp: ASI SOLUTIONS LIMITED (nk)

- Mã HS 44211000: Mocgo/ Móc treo bằng gỗ (nk)

- Mã HS 44211000: mt/ móc treo (nk)

- Mã HS 44211000: mt/ móc treo(HANG KHONG NHAN MAC) (nk)

- Mã HS 44211000: NPL176/ Móc treo các loại chất liệu gỗ (nk)

- Mã HS 44211000: PL55/ Móc treo bằng gỗ (nk)

- Mã HS 44211000: Thanh móc treo Echo Metal 4 móc-162342 (ECHO METAL, gỗ, sắt, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219160: Que tăm nhọn, bằng tre, dài 15mm, 1 set 1 bó,xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ VN (nk)

- Mã HS 44219160: Tăm tre (1100 thùng carton * 24 kg/thùng) mới 100% (nk)

- Mã HS 44219160: Tăm tre (35.5kg/thùng), size:1.4*65mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219160: Tăm tre (36kg/thùng), size: 1.3*65mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219160: Tăm tre (36kg/thùng), size:1.4*65mm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219160: Tăm tre (8kg/thùng) size: 1.3*65mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219160: Tăm tre có gắn cờ giấy in lô gô hãng U.S MEAT. Kích thước: 10cm x 6.5cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219160: Tăm tre kích thước 1.2mm * 65mm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219160: Tăm tre, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219160: TĂM XỈA RĂNG, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 1151/TTR-ĐTTHCPN/01.JUN.2020, TK XUẤT 303163434030/H21/CPNHANHHCM/16.APR.2020 (nk)

- Mã HS 44219160: Tăm xiên hàng mới 100%/ VN (nk)

- Mã HS 44219160: Tăm xiên Minh Thiên, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: 030/ Chốt Gỗ dùng trong sx đồ nội thất (kích thước 6-12x20-40mm) (nk)

- Mã HS 44219190: 2020/ Chốt gỗ, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: 3/ ST-00189: Que nhọn bằng tre (nk)

- Mã HS 44219190: 3/ ST-00639: Đũa dùng 1 lần, bằng tre (nk)

- Mã HS 44219190: A3241/ thanh bằng tre dùng quét xơ bông trong nhà xưởng, dài 350mm, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: A3241/ thanh bằng tre dùng quét xơ bông trong nhà xưởng, dài 640mm, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: A3241/ thanh bằng tre dùng quét xơ bông trong nhà xưởng, dài: 280mm, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: AU67/ Nắp cốc nến bằng gỗ các loại đã được làm tăng độ rắn (nk)

- Mã HS 44219190: Bàn để laptop bằng tre, mã: BEDTRYHL-BLK, kích thước: 53.5 x 33.5 x 21 cm, đã qua xử lý làm sạch. Ncc: MITZI HK LTD. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Bàn để màn hình bằng tre, mã: BTOEFOLD-BRN, kích thước: 30 x 23.5 x 6 cm, đã qua xử lý làm sạch. Ncc: MITZI HK LTD. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: BẢNG MÀU MẪU BẰNG GỖ MDF (nk)

- Mã HS 44219190: BẢNG MÀU MẪU,(BẰNG GỖ MDF) (nk)

- Mã HS 44219190: Đồ gãi massage lưng 45cm-009563 (HAYASHI IMANITY, tre, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219190: Dụng cụ ngoáy tai 2 cây-007739 (MARUKI, tre, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219190: GCK00020006/ Đũa chống giày bằng tre GCK00020006 (nk)

- Mã HS 44219190: GCK00020008/ Đũa chống giày bằng tre GCK00020008 (nk)

- Mã HS 44219190: Giá treo khăn bằng tre, kích thước: 82 x 42 x 6 cm, đã qua xử lý làm sạch. Ncc: MITZI HK LTD. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Giá treo khăn bằng tre, mã: 12STIBMAT-BRN, kích thước: 85 x 30 x 6 cm, đã qua xử lý làm sạch. Ncc: MITZI HK LTD. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Giá treo quần áo bằng tre, mã: 3BTOWORG-BRN, kích thước: 111 x 36 x 3.5 cm, đã qua xử lý làm sạch. Ncc: MITZI HK LTD. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Hộp đựng cốc bằng tre, kích thước: 20.4 x 20.4 x 27.8 cm, đã qua xử lý làm sạch. Ncc: MITZI HK LTD. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Hộp tre xoay hình trụ, kích thước: 20.4 x 20.4 x 27.8 cm, đã qua xử lý làm sạch. Ncc: MITZI HK LTD. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Khung thêu bằng gỗ MK0026, đường kính7 inch, mới 100% Sản xuất bởi DMC (nk)

- Mã HS 44219190: Khung thêu bằng gỗ MK0028, đường kính10 inch, mới 100% Sản xuất bởi DMC (nk)

- Mã HS 44219190: Lồng chim cảnh bằng tre, hàng thủ công, mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219190: Mắt chiếu tre, đã qua xử lý nhiệt, kích thước 28*18 MM, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: MLC-033/ Phụ kiện của vỏ loa, chốt gỗ ván ép phi 6*25mm. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219190: Nẹp bằng gỗ ép (COVER-STRIP AP16/13C2 50X0,13), P/N: 0951699014, MFR: KRONES, Phụ tùng của máy chiết, đóng gói nước ngọt, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Nhíp tre ST-10A. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Nhíp tre/ VN (nk)

- Mã HS 44219190: Que tre đã sấy khô là nguyên liệu dùng để sản xuất (Bamboo sticks) đường kính 200*4.5.mm. Cơ sở sản xuất: HUNAN JINGDONG BAMBOO INDUSTRYCO. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219190: Que tre dùng làm que hương trong sản xuất hương, đã qua xử lý nhiệt, đường kính 1.4 mm và 1.6mm, dài 39.5-48.5cm, hàng đại trà, đóng gói: 1434 bao (14.1 kg/bao), xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Tăm bằng tre, Bamboo toothpicks, size: 1.3x 65 (MM), 42pag/ctn. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Tăm tre- dùng trong sản xuất Nhang. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Thảm chùi chân bằng tre, mã: MDFMOND-BLK, kích thước: 55 x 35 x 2.5 cm, đã qua xử lý làm sạch. Ncc: MITZI HK LTD. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Thảm chùi chân bằng tre, mã: OBEMAT-BRN, kích thước: 60 x 42 x 2.5 cm, đã qua xử lý làm sạch. Ncc: MITZI HK LTD. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Thanh tre dùng để kẹp hàng.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Thanh tre, dùng để kẹp hàng, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: TRANH GỖ MỸ NGHỆ CÓ NỘI DUNG HÌNH CÂY THÔNG, làm bằng gỗ gõ đỏ nguồn gốc nhập khẩu, KT 3,5cm x 40cm x 40cm, không nhãn hiệu. hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Vỏ gối tre, mặt trên có chiếu tre dạng mắt + vải sợi tổng hợp, kích thước (55 x 30)cm, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Xiên que bằng tre, Bamboo SKEWERS, size: 2.5x 150(MM), 20kg/ctn. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Xiên tre (30kg/thùng), size: 2.5*15cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Xiên tre (31kg/thùng), size: 2.5*15cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Xiên tre (32.17kg/thùng), size: 2.4*15cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Xiên tre (33kg/thùng), size: 2.5*18cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219190: Xiên tre (35kg/thùng), size: 2.5*18cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219910: APA/ Suốt bằng gỗ ván ép dùng để cuốn dây cáp điện, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219910: APA/ Suốt bằng gỗ ván ép dùng để cuốn dây cáp điện, mới 100%, KT (69*69)cm (nk)

- Mã HS 44219910: APA046046320/ Suốt bằng gỗ ván ép dùng để cuốn dây cáp điện, Kt (45.5x45.5x31.5cm) (nk)

- Mã HS 44219910: CHM20/ Chỉ may (nk)

- Mã HS 44219910: F0236/ Suốt bằng gỗ ván ép dùng để cuốn dây cáp điện, KT (68x68)cm (nk)

- Mã HS 44219910: Lõi gỗ dùng cuộn sợi nhựa (WOODEN REEL), Model:W350, nặng 2,4kg/cái. sản phẩm phục vụ sản xuất sợi nhựa, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219910: Ống cuộn bằng gỗ ván ép dùng để cuốn dây thép. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219970: Thanh gỗ (1085 thanh) nguyên liệu dùng làm rèm loại bản rộng 64mm dầy 8mm, dài (1200-2400)mm, đã sơn phủ đánh bóng chưa in hoa văn, hàng mới 100% do TQ sản xuất (nk)

- Mã HS 44219970: Thanh gỗ (27000 thanh) nguyên liệu dùng làm rèm loại bản rộng 50mm dầy 2.8mm, dài (1200-2400)mm, đã sơn phủ đánh bóng chưa in hoa văn, hàng mới 100% do TQ sản xuất (nk)

- Mã HS 44219970: Thanh gỗ (2982 thanh) nguyên liệu dùng làm rèm loại bản rộng 50mm dầy 15mm, dài (1200-2400)mm, đã sơn phủ đánh bóng chưa in hoa văn, hàng mới 100% do TQ sản xuất (nk)

- Mã HS 44219970: Thanh gỗ ép mỏng đã qua xử lý công nghiệp, đã gia công sơn phủ bề mặt dùng làm mành che cửa dài 100cm đến 300cm rộng 4cm đến 8cm dầy 2mm ~3mm(hàng mới 100% do Trung Quốc sx) (nk)

- Mã HS 44219980: TAG/ Tăm gỗ (nk)

- Mã HS 44219980: Tăm xỉa răng 500 cây x 2 bó-506164 (DAIWA BUSSAN, gỗ, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219980: Tăm xỉa răng 650 cây-492009 (SERIA, gỗ, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219995: 8/ Chân hương (bằng tre, đã qua xử lý hấp sấy) (nk)

- Mã HS 44219995: Que tre làm nén hương (1,400 bó x15 kg) (nk)

- Mã HS 44219995: Que tre làm nén hương (2,718 bó x12 kg) (nk)

- Mã HS 44219999: (0-7438103)- Linh kiện của tủ rượu Electrolux:Khay đựng rượu của tủ rượu, bằng gỗ sồi (nk)

- Mã HS 44219999: (sample board)-Bo mẫu bằng gỗ, có khung kim loại, hiệu Giesse, hàng mới 100% (Hàng FOC) (nk)

- Mã HS 44219999: ./ Bộ hộp máng điện (bằng gỗ, kích thước: 400 x 120 x 100mm) (1 chiếc/ bộ). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: ./ Bộ hộp máng điện (gồm: Hộp máng điện và nắp hộp điện, bằng gỗ, kích thước: 400 x 120 x 100mm). Hàng mới 100%/ VN (nk)

- Mã HS 44219999: ./ Mặt gỗ (nk)

- Mã HS 44219999: 0/ Tấm gỗ dùng để làm khuôn dao cắt tạo hình sản phẩm, kích thước: 1mm*600mm*1M.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: 0106_0114/ Chốt gỗ 6 x 26 (200 kg/400000 pcs) (nk)

- Mã HS 44219999: 0106_0115/ Chốt gỗ 6 x 50(100 kg/130000 pcs) (nk)

- Mã HS 44219999: 0106_0116/ Chốt gỗ 8 x 30(100 kg/132000 pcs) (nk)

- Mã HS 44219999: 0106_0122/ Chốt gỗ 6 x 20 (5 kg/14500 pcs) (nk)

- Mã HS 44219999: 067/ Ván ép đã cưa định hình, làm từ gỗ dương (5-18 x 210-950 x 95-890)mm,hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: 06WOODBOARD/ Ván bọc nhựa mềm (nk)

- Mã HS 44219999: 07/ Thẻ bài làm bẳng gỗ đã được cắt hình chữ nhật (3cmx10cm) đã in hình sẵn dùng để trong túi vải/ ITAFUDA. Hàng Mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: 074/ Chân ghế sofa bằng gỗ, dùng để sản xuất ghế sofa, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: 079/ Gỗ ghép (Gỗ cao su ghép), độ dày 21~50mm, hàng mới 100%/ 7.9836 (nk)

- Mã HS 44219999: 079/ Gỗ ghép (Gỗ cao su ghép), độ dày 21~69mm, hàng mới 100%/ 22.4225 (nk)

- Mã HS 44219999: 079/ Gỗ ghép (Gỗ cao su ghép), độ dày 21mm, hàng mới 100%/ 0.916 (nk)

- Mã HS 44219999: 079/ Gỗ ghép (Gỗ cao su ghép), độ dày 36~50mm, hàng mới 100%/ 7.7152 (nk)

- Mã HS 44219999: 101350/ Chốt gỗ fi 8x30, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: 101375/ Chốt gỗ 5x30, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: 11/ Hạt gỗ (hàng phụ trợ may mặc)/ WOODEN BEADS. Hàng Mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: 11.6/ Chốt gỗ Wood Dowel (6*30)MM (hàng mới 100%, sản phẩm làm bằng gỗ, phụ kiện dùng liên kết các chi tiết với nhau, dùng cho đồ nội thất gỗ) (nk)

- Mã HS 44219999: 11.6/ Chốt gỗ Wood Dowel (8*30)MM (hàng mới 100%, sản phẩm làm bằng gỗ, phụ kiện dùng liên kết các chi tiết với nhau, dùng cho đồ nội thất gỗ) (nk)

- Mã HS 44219999: 1228956-S710326-177/ Nêm cài bằng gỗ, số 20, 56x23x4mm (nk)

- Mã HS 44219999: 1453532-S708521-120/ Giá để tạp chí bằng gỗ, kèm 6 nam châm (nk)

- Mã HS 44219999: 17/ Đồ trang trí (gỗ) (nk)

- Mã HS 44219999: 177-CUA/ Que xoay bằng gỗ của cửa- Wood wand (kích thước: 2*2cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219999: 177-CUA/ Que xoay bằng gỗ của cửa- Wood wand (kích thước: 3*2cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219999: 1A0CDJ/ Tấm khung đỡ mút xốp 1 (gỗ) (nk)

- Mã HS 44219999: 1A0CDK/ Tấm khung đỡ mút xốp 2 (gỗ) (nk)

- Mã HS 44219999: 21-0004939-0/ Vỏ tai nghe bằng gỗ. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: 21-0004945-0/ Vỏ tai nghe bằng gỗ. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: 21-0004949-0/ Vỏ tai nghe bằng gỗ. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: 210112204680002/ TAY CẦM BẰNG GỖ KÍCH THƯỚC 29.5*108 MM, HÀNG MỚI 100% (nk)

- Mã HS 44219999: 3/ Khung gỗ (để giữ bằng khen) (nk)

- Mã HS 44219999: 3000218/ Đế Pallet- Bottom of pallet bằng gỗ (nk)

- Mã HS 44219999: 324462/ Thanh ray trượt được ghép từ gỗ cao su, gỗ tràm (mixed hardwood), phụ kiện dùng cho sản xuất sản phẩm gỗ, quy cách: 763x87x64 mm. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: 33/ Bánh xe (gỗ) (nk)

- Mã HS 44219999: 347761/ Thanh ray trượt được ghép từ gỗ cao su, gỗ tràm (mixed hardwood), phụ kiện dùng cho sản xuất sản phẩm gỗ, quy cách: 660x87x64 mm. Hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: 370/ Gỗ ghép (gỗ thông ghép) (40 tấm) QC:(15*1220*2440)mm, nguyên liệu sản xuất sản phẩm gỗ. (nk)

- Mã HS 44219999: 370/ Gỗ ghép (gỗ thông ghép)(1354 tấm) QC:(12*1220*2440)mm, nguyên liệu sản xuất sản phẩm gỗ. (nk)

- Mã HS 44219999: 44CG/ Chốt gỗ- WOODEN PLUG- Dùng để đóng vào sản phẩm, liên kết chi tiết sản phẩm gổ (nk)

- Mã HS 44219999: 5/ Đai (nk)

- Mã HS 44219999: A3242/ thanh bằng gỗ dùng để nối linh kiện trong máy kéo sợi, đường kính 4 x dài 200mm, không nhãn hiệu, mới 100%, (nk)

- Mã HS 44219999: ARTICLESEALINGSIDE/ Cuộn dây bọc viền tủ bếp, chất liệu bằng gỗ bạch dương. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: B45/ Nắp đậy ly đựng nến bằng gỗ, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bấc gỗ (dùng cho nến), Kích thước: 10cm (dài)*1.27 cm (rộng)*0.05cm (độ dày).hsx:The Wooden Wick Co.mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bấc gỗ (dùng cho nến),Kích thước: 5.1cm (dài)*1.27 cm (rộng)*0.05 cm (độ dày).hsx:The Wooden Wick Co.mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bấc gỗ (dùng cho nến),Kích thước: 8.1 cm (dài)*0.95 cm (rộng)*0.05 cm (độ dày).hsx:The Wooden Wick Co.mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bấc gỗ (dùng cho nến),Kích thước: 8.1 cm (dài)*0.95 cm (rộng)*0.077 cm (độ dày).hsx:The Wooden Wick Co.mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: bậc thang,chất liệu: gỗ ép công nghiệp,kích thước: 20*55*312mm, mã hàng: 067945.dùng cho nôi trẻ em,hãng sản xuất ROS 1 SA. mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: BAG-96/ Bảng gỗ (T3X32.4X24.0CM) dùng để viết (nk)

- Mã HS 44219999: Bàn tính bằng gỗ, kích thước 31x17cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bảng chữ cái, chất liệu gỗ ép, khổ A4, không nhãn hiệu, 50cái/thùng, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bảng chữ cái, khổ A4, không nhãn hiệu, 50cái/thùng, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bảng màu bằng gỗ, kích thước 70 cm * 12 cm (nk)

- Mã HS 44219999: Bảng màu bằng gỗ, kích thước 90 cm * 19 cm (nk)

- Mã HS 44219999: BẢNG MÀU GỖ (nk)

- Mã HS 44219999: BẢNG MÀU GỖ MẪU (nk)

- Mã HS 44219999: BẢNG MÀU GỖ MẪU, KÍCH THƯỚC 30X30CM, MỚI 100% (104 CÁI) (nk)

- Mã HS 44219999: BẢNG MÀU GỖ MẪU, MỚI 100% (nk)

- Mã HS 44219999: BẢNG MÀU GỖ, HÀNG MẪU (nk)

- Mã HS 44219999: Bảng mẫu vật liệu bằng gỗ ốc chó(gỗ tự nhiên) để giới thiệu màu của sản phẩm nội thất, kích thước 20*15cm, nhà sản xuất Merlino Furniture, 3 miếng/ bộ, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bảng tên gắn ở cầu thang hướng lên văn phòng ở tầng 2 OT-M069-041 bằng ván ép gỗ walnut, có viền thép không gỉ, kích thước (1466x157x1266mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xư (nk)

- Mã HS 44219999: Bảng tên gắn ở tầng trệt OT-M069-011 bằng ván ép gỗ Walnut, có viền thép không gỉ, kích thước (4670x3110x420mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)

- Mã HS 44219999: Bệ đỡ bằng gỗ cao su loại 1 bậc (S), KH01-2915 (Hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219999: Bình hoa bằng gỗ, kích thước 60 x 30cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bình hoa bằng gỗ, kích thước 67 x 38cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bộ 2 móc dán gỗ hình thú (7.5x6.5 cm), hiệu Spriing, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bộ 2 móc dán gỗ tròn (5x7.5 cm), hiệu Spriing, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bộ 3 móc dán gỗ trái tim (4.7x6.5 cm), hiệu Spriing, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bộ 3 móc dán gỗ tròn (5x7.5 cm), hiệu Spriing, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bộ đồ gá giữ cố định đầu hàn trong quá trình vận chuyển (chất liệu bằng Gỗ) (Part No: WB720-0906-000-00)- Hàng mới 100%. 703133010002 (nk)

- Mã HS 44219999: Bộ dụng cụ nấu ăn bằng tre bộ 5 cái (KA0412), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)

- Mã HS 44219999: Bộ ráp hình bằng gỗ (không hiệu). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bộ tấm gỗ công nghiệp mẫu, đã đóng thành quyển, kích thước: 5x5cm, 10 tấm/bộ, dùng làm mẫu trưng bày sản phẩm, NCC: FLLI ORSENIGO SRL- Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bộ trang trí các loại bằng gỗ (10-15 cm, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Bộ vách ngăn bằng MDF dùng để trang trí Window (1 bộ 10 tấm)-Apartment window decor set VN SW1-Mới 100%-MH: RG001630 (nk)

- Mã HS 44219999: Bộ xô gỗ và gáo gỗ, dùng trong phòng xông hơi, mã hàng: TX-01, hiệu: TAFUMA, hàng mới: 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Buồng tắm đứng xông khô bằng ván dăm gỗ ép đã qua xử lý nhiệt+ kính+ sắt, hoạt động bằng điện 220V, không kèm thiết bị xông hơi, cỡ (1,8x1,0x2,2)m, hiệu TDO, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Cán cậy mắt dây đai truyền động D150x940 (mm) bằng gỗ ép đã qua công đoạn ngâm tẩm hóa chất và xử lý ở nhiệt độ cao mã F03P.500.251- hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Cán chổi bằng gỗ, dài 3m, hiệu NBA Brosserie. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Cây gãi, đấm lưng bằng gỗ tạp đã qua xử lý nhiệt + nhựa, dài (25- 45)cm, Hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Cây gãi, đấm lưng bằng gỗ tạp đã qua xử lý nhiệt + nhựa, dài (25- 45)cm, Hiệu chữ Trung Quốc. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: CCDC/ Chốt gỗ phi09 (09x15mm) (nk)

- Mã HS 44219999: CCDC/ Chốt gỗ phi11 (11x15mm) (nk)

- Mã HS 44219999: CCDC/ Chốt gỗ phi15 (15x15mm) (nk)

- Mã HS 44219999: CCDC/ Chốt gỗ phi23 (23x15mm) (nk)

- Mã HS 44219999: CCDC/ Ván bảng Assy 1M 900x1000x16mm bằng MDF (nk)

- Mã HS 44219999: CCDC/ Ván bảng Assy 2M 900x2000x16mm bằng MDF (nk)

- Mã HS 44219999: CCDC/ Ván bảng Assy 2M 900x4000x16mm bằng MDF (nk)

- Mã HS 44219999: CCDC/ Ván bảng Assy 3M 900x3000x16mm bằng MDF (nk)

- Mã HS 44219999: CCDC/ Ván bảng Assy 4M 900x4000x16mm bằng MDF (nk)

- Mã HS 44219999: CCDC/ Ván bảng bàn thông điện 1200x4000x120x18mm bằng MDF (nk)

- Mã HS 44219999: CCDC/ Ván lưng bàn thông điện 300x1130mm bằng MDF (nk)

- Mã HS 44219999: CCDC/ Ván lưng bàn thông điện 300x1190mm bằng MDF (nk)

- Mã HS 44219999: CCDC/ Ván lưng bàn thông điện 300x990mm bằng MDF (nk)

- Mã HS 44219999: CG/ Chốt gỗ, dùng để nối các bộ phận với nhau, dùng trong gia công tủ cabinet (Wood nutz) (nk)

- Mã HS 44219999: CG/ Chốt gỗ, dùng để nối các bộ phận với nhau, dùng trong gia công tủ cabinet (Wooden Dowel) (nk)

- Mã HS 44219999: Chân đỡ kệ treo tường bằng gỗ thông màu trắng, kích thước 150X138MM LFX01-1711 (Hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219999: Chân gia cố thùng bằng gỗ dùng đóng gói hàng nội thất. Model: 716-23-BZ50. Kích thước: 330*260*134mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Chân gia cố thùng bằng gỗ dùng đóng gói hàng nội thất. Model: 716-23-BZ60. Kích thước: 330*380*134mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Chân kệ gỗ Hồng thành phẩm có rãnh, kích thước 600x60x27mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Chậu hoa bằng gỗ, kích thước 21x40cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Chậu trồng cây bằng gỗ tuyết tùng hình tròn, tên khoa học Cedrus, KH09-1319 BR DIA29XH17.5CM (Hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219999: Chốt định vị YPDM_SM_20018_02, Bakelite: 345*245*30/340*240*30mm, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Chốt định vị YPDM_SM-02 (20023), Bakelite: 350*234*70/240*125*35mm, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Chốt đỡ giá treo quần áo bằng gỗ, sử dụng trong đồ nội thất- POLE HOLDER (đường kính 4.5*dày 1.5)CM- Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Chốt đỡ giá treo quần áo bằng gỗ, sử dụng trong đồ nội thất- POLE HOLDER (đường kính 4.7*dày 1.7)CM- Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Chốt gỗ tròn ghép mộng, dùng trong ngành gỗ, kích thước đường kính 6mm, chiều dài 30mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Chốt gỗ tròn ghép mộng, dùng trong ngành gỗ, kích thước đường kính 8mm, chiều dài 30mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Chốt gỗ tròn ghép mộng, dùng trong ngành gỗ, kích thước đường kính 8mm, chiều dài 40mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Chuôi gỗ hình T, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Cọc gỗ thông ép thành phẩm, khía rãnh (WH), cỡ 60x20x1200mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Cọc gỗ thông ép thành phẩm, khía rãnh (WH), cỡ 60x20x1500mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Cọc khía thông ép thành phẩm có rãnh 900, cỡ 60x20x900mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Con lăn bằng gỗ công nghiệp dùng để cán bột, kích thước(phi2-4x28)cm+-10%, NSX: Jiangmen Yuesheng Metal Product Co., Ltd. Mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Công cụ dệt vải bằng gỗ, kích thước 20x5cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: COVER 04-SPCC T1.2#Tấm che 04 bằng gỗ (rừng trồng). Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Cuốc gỗ, kích thước Dia 8 x 20cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: dát giường,chất liệu: gỗ ép công nghiệp,kích thước: 14*53*580mm, mã hàng: 080210.dùng cho nôi trẻ em,hãng sản xuất ROS 1 SA. mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: dát giường,chất liệu: gỗ ép công nghiệp,kích thước: 15*53*580mm, mã hàng: 080200.dùng cho nôi trẻ em,hãng sản xuất ROS 1 SA. mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Đế đèn bằng gỗ, kích thước 40x27x27cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Đế khuôn gỗ 64332-KOJ-N000-H1 84CAV BASE được làm bằng gỗ ép, được gia công hoàn chỉnh tạo các rãnh để lắp các lưỡi dao cắt, dùng cho máy cắt, dập. (nk)

- Mã HS 44219999: Đế khuôn gỗ 64334-KOJ-N000-H1 58CAV BASE được làm bằng gỗ ép, được gia công hoàn chỉnh tạo các rãnh để lắp các lưỡi dao cắt, dùng cho máy cắt, dập. (nk)

- Mã HS 44219999: Đế khuôn gỗ 64335-KOJ-N000-H1 100CAV BASE được làm bằng gỗ ép, được gia công hoàn chỉnh tạo các rãnh để lắp các lưỡi dao cắt, dùng cho máy cắt, dập. (nk)

- Mã HS 44219999: Đế khuôn gỗ 90520-05028 25CAV (BASE) được làm bằng gỗ ép, được gia công hoàn chỉnh tạo các rãnh để lắp các lưỡi dao cắt, dùng cho máy cắt, dập. (nk)

- Mã HS 44219999: Đế khuôn gỗ 90520-08007 100 PCS (BASE) được làm bằng gỗ ép, được gia công hoàn chỉnh tạo các rãnh để lắp các lưỡi dao cắt, dùng cho máy cắt, dập. (nk)

- Mã HS 44219999: Đế khuôn gỗ 90520-15012 100 CAV (BASE) được làm bằng gỗ ép, được gia công hoàn chỉnh tạo các rãnh để lắp các lưỡi dao cắt, dùng cho máy cắt, dập. (nk)

- Mã HS 44219999: Đế khuôn gỗ ASK03072-04 1CAV (BASE) được làm bằng gỗ ép, được gia công hoàn chỉnh tạo các rãnh để lắp các lưỡi dao cắt, dùng cho máy cắt, dập. (nk)

- Mã HS 44219999: Đế khuôn gỗ ASK03112_03 1CAV (BASE) được làm bằng gỗ ép, được gia công hoàn chỉnh tạo các rãnh để lắp các lưỡi dao cắt, dùng cho máy cắt, dập. (nk)

- Mã HS 44219999: Đế khuôn gỗ ASK03112_05 2CAV (BASE) được làm bằng gỗ ép, được gia công hoàn chỉnh tạo các rãnh để lắp các lưỡi dao cắt, dùng cho máy cắt, dập. (nk)

- Mã HS 44219999: Đế khuôn gỗ ASK03112-06 1CAV (BASE) được làm bằng gỗ ép, được gia công hoàn chỉnh tạo các rãnh để lắp các lưỡi dao cắt, dùng cho máy cắt, dập. (nk)

- Mã HS 44219999: Đế khuôn gỗ B5V-F8344-00 50 CAV (BASE) được làm bằng gỗ ép, được gia công hoàn chỉnh tạo các rãnh để lắp các lưỡi dao cắt, dùng cho máy cắt, dập. (nk)

- Mã HS 44219999: Đế khuôn gỗ KHUON 1 DAO (BASE) được làm bằng gỗ ép, được gia công hoàn chỉnh tạo các rãnh để lắp các lưỡi dao cắt, dùng cho máy cắt, dập. (nk)

- Mã HS 44219999: Đế khuôn gỗ MFA0100C-VF00011_004 1CAV (BASE) được làm bằng gỗ ép, được gia công hoàn chỉnh tạo các rãnh để lắp các lưỡi dao cắt, dùng cho máy cắt, dập. (nk)

- Mã HS 44219999: Đĩa (miếng) gỗ hình tròn bằng ván ép (phụ kiện của rulo gỗ dùng để quấn dây cáp), (4000 cái), kích thước: 43*33*16cm hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Đĩa Rulo gỗ (Phụ kiện dùng để đóng dây cáp), bằng ván ép, kích thước: 36.8*1cm. Mới 100% (4320 kgs 7200 pcs 10 pkgs) (nk)

- Mã HS 44219999: Đồ chặn sách Echo Metal-179180 (ECHO METAL, gỗ, W10.4 x D9.8 x H15 cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219999: Dụng cụ cắt băng dính để bàn, bằng gỗ, kích thước: 26*12*13(cm), dùng trong xưởng sản xuất đồ chơi, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Dụng cụ đựng muối bằng gỗ, 150mm (màu gỗ tự nhiên), dùng trang trí trên bàn tiệc, hiệu T&G. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Dụng cụ đựng tiêu bằng gỗ, 150mm (màu nâu đậm), dùng trang trí trên bàn tiệc, hiệu T&G. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Dụng cụ giữ dáng giày bằng gỗ, kích cỡ 25-28 CM- RED CEDAR SHOE KEEPER- BODY:NATURAL WOOD (RED CEDAR)METAL PART:STEEL- 4549738935957, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Dụng cụ kẹp bằng gỗ dùng trong spa, dài 20 cm,dùng để trang trí, Hàng mới 100% (hàng không thanh toán) (nk)

- Mã HS 44219999: Dụng cụ mang giày chất liệu bằng gỗ dùng trong khách sạn, kích thước 38 cm, mã AL3545, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: FAB-0069-0017|Thang gỗ, KT 1800x1425x600mm (nk)

- Mã HS 44219999: FL197/ Tim nến bằng gỗ- Tim gỗ Single 0.04 Original crackle 5/8, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: GC92AN1156A0/ Pallet gỗ (đã hun trùng), 9 nan, chất liệu bằng gỗ keo, kích thước: 2195X1300X170 mm nguồn gốc gỗ trồng rừng.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: GC92LM0144A0/ Pallet gỗ kích thước 1360x700x112.5mm.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: GC92LM0255A0/ Pallet gỗ (đã hun trùng), 5 nan, chất liệu bằng gỗ keo, kích thước: 1160X880X112.5 mm nguồn gốc gỗ trồng rừng.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: GC92LM0255A0/ Pallet gỗ kích thước 1160x880x112.5mm.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: GC95LM0219A0/ Pallet gỗ kích thước 1300x1080x112.5mm.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Gỗ cao su ghép(RUBBERWOOD LAMINATION BOARD) (tên KH: Hevea brasiliensis) (40*230*440) mm, (Hàng không nằm trong DM CITES của TT 04/2017-TT-BNNPTNT, ngày 24/02/2017).Số lượng thực: 40.3302M3,mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Gỗ chêm ốc Pin bushing Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Gỗ chèn dùng để đóng hàng kích thước 50x90x200-WEDGE BOX MOT.50x90x200 EVMS (nk)

- Mã HS 44219999: Gỗ chèn lót hình chữ nhật, kích thước 50mmx30mmx760mm- Squared timber ispm- 50X30 L76 phục vụ bảo dưỡng cáp treo hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Gỗ chèn lót hình vuông, kích thước 80mmx80mmx1180mm- Squared timber ispm- 80x80 L11 phục vụ bảo dưỡng cáp treo hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Gỗ ép phủ melanin.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Gờ ốp chân tường bằng gỗ công nghiệp _ Skirting, kích thước 2440*12*55, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Gờ ốp chân tường bằng gỗ công nghiệp _ Skirting, kích thước 2440*15*55, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Gờ ốp chân tường cầu thang bằng gỗ công nghiệp _ Stair skirting, kích thước 426*15*633, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Gờ ốp chân tường cầu thang bằng gỗ công nghiệp _ Stair skirting, kích thước 428*15*820, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Gờ ốp chân tường cầu thang bằng gỗ công nghiệp _ Stair skirting, kích thước 548*15*253, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Gờ ốp chân tường cầu thang bằng gỗ công nghiệp _ Stair skirting, kích thước 878*15*426, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Gờ ốp chân tường cầu thang bằng gỗ công nghiệp _ Stair skirting, kích thước 920*15*599, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Gỗ tuyết tùng khử mùi kèm giấy, 20PCS(10x1x1CM)- RED CEDAR BLOCK W/SAND PAPER- BODY:NATURAL WOOD (RED CEDAR)- 4550002070694, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Guồng (trục) cuốn dây bằng gỗ MDF (đã qua xử lý nhiệt), WOODEN REEL,Model: 900, 1050, 1150, 1350) Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Hạt gỗ đàn hương dùng để làm vòng đeo tay, không hiệu (nk)

- Mã HS 44219999: HF9A208/ Tấm gỗ cố định sản phẩm loại HF9A208, làm bằng gỗ dán 5 lớp đã sấy và đánh bóng bề mặt, kt 37*27*1.2cm (nk)

- Mã HS 44219999: HF9A210/ Tấm gỗ cố định sản phẩm loại HF9A210, làm bằng gỗ dán 5 lớp đã sấy và đánh bóng bề mặt, kt 4.5*4.0*1.2cm (nk)

- Mã HS 44219999: HF9A212/ Tấm gỗ cố định sản phẩm loại HF9A212, làm bằng gỗ dán 5 lớp đã sấy và đánh bóng bề mặt, kt 14*4.5*1.2cm (nk)

- Mã HS 44219999: HKL63/ Hộp lưu trữ bằng gỗ (nk)

- Mã HS 44219999: HKL64/ Đế hộp lưu trữ bằng gỗ (nk)

- Mã HS 44219999: HKL65/ Vỏ tròn của hộp lưu trữ bằng gỗ (nk)

- Mã HS 44219999: HNVBANG/ Ván làm bảng Assy 3M(1200x3000x16mm) (bằng gỗ) (nk)

- Mã HS 44219999: HOA VĂN TRANG TRÍ CẦU THANG (1219*13*76)MM, MỚI 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Hộp đựng giấy vệ sinh bằng gỗ, bọc giả da. Hiệu: CANVAS. KT: (24*12.5*6.5)cm, +/-10%. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Hộp mẫu gỗ kích thước: 10x10cm, dùng để làm mẫu cho khách lựa chọn,nhà sản xuất: Minotti, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: HR-VPP-0087/ Rèm gỗ (Gỗ công nghiệp, 3300*3000 mm). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: HR-VPP-0088/ Rèm gỗ (Gỗ công nghiệp, 5050*3000 mm). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: HT-018/ Chốt gỗ đường kính 5*30mm, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: HW-WD-17-008-IKEA/ Chốt gỗ_128832_Wooden Dowel (phi)8x30 Beech/Oak/AC, IKEA (nk)

- Mã HS 44219999: HW-WD-17-094-IKEA/ Chốt gỗ_10038707_WOOD DOWEL (phi)6x30 BEE/OAK/AC (nk)

- Mã HS 44219999: Jig gỗ 6308L- 9737A 1846.28 X 1050.81 làm bằng gỗ ép công nghiệp dùng để giữ cố định sản phẩm trong quá trình gia công,HSX: Kairos Vina (nk)

- Mã HS 44219999: JQ0042/ Chốt gỗ. Quy cách: 40*6mm (nk)

- Mã HS 44219999: JQ0045/ Chốt gỗ. Quy cách: 40*10mm (nk)

- Mã HS 44219999: JQ0047/ Chốt gỗ. Quy cách: 40*15mm (nk)

- Mã HS 44219999: JQ2072/ Chốt gỗ. Quy cách: 8*30mm (nk)

- Mã HS 44219999: JQ2073/ Chốt gỗ. Quy cách: 8*40 MM (nk)

- Mã HS 44219999: JQ3588/ Chốt gỗ. Quy cách: 8*20 MM (nk)

- Mã HS 44219999: JQ5466/ Chốt gỗ. Quy cách: 6*14mm (nk)

- Mã HS 44219999: Kệ gỗ thông thành phẩm dùng làm kệ treo tường, kích cỡ 450X15X250mm (Hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219999: KỆ GỖ TRƯNG BÀY--- KÈM CV ĐIỀU CHỈNH 3153 (nk)

- Mã HS 44219999: Kẹp đồ bằng gỗ 3.5 cm (không hiệu). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Kẹp giấy bằng gỗ (không hiệu). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Kẹp Gỗ Chất Lượng Cao 36 Cái/Bao (BL0198), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)

- Mã HS 44219999: KEP GO/ Kẹp gỗ (nk)

- Mã HS 44219999: Kẹp thí nghiệm bằng gỗ, mã 40123.01 cho bài học thí nghiệm hóa học (dùng cho PTN trường học). Mới 100%. Hãng sx: Kelsun Labs/China (nk)

- Mã HS 44219999: Khay đựng đồ (bàn chải đánh răng, khăn, lược) dùng trong nhà tắm khách sạn làm bằng gỗ, bọc vải giả da. Hiệu: NEWDAY HOTEL. KT: (40*30*3)cm +/-10%. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khay đựng vật dụng-706168 (SERIA, gỗ, W8.5 x D15 x H13.5 cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219999: Khay gỗ, kt(130*190mm,0.361kg), chất liệu gỗ ép bọc da PU, dùng để đựng giấy và bút, dùng trong nhà hàng, khách sạn, model ES7273, nsx EASTON Hotel Supplies Co.,Ltd, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khay gỗ, kt(150*80*30/50mm,0.2kg), chất liệu gỗ ép bọc da PU, dùng để đựng túi trà/túi cà phê trong khách sạn, model ES7282, nsx EASTON Hotel Supplies Co.,Ltd, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khay gỗ, kt(360*280*30mm,1.5kg), dùng để đựng đồ dùng trong khách sạn (tuýp kem đánh răng, bàn chải, cốc), model ES6351, nsx EASTON Hotel Supplies Co.,Ltd, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khay gỗ, kt(410*305*80mm,0.427kg), chất liệu gỗ ép bọc da PU, dùng để đựng giầy/dép trong khách sạn, model ES7274, nsx EASTON Hotel Supplies Co.,Ltd, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khay sơn bằng gỗ, model: ORKLA HOUSE (nk)

- Mã HS 44219999: Khay trưng bày bằng mdf(110x110x20)mm (nk)

- Mã HS 44219999: Khay trưng bày dây chuyền PLJ02660, Bằng: 47% MDF, 15% ACRYLIC, 27% vải,3% METAL BRASS, 8% SPONGEKích thước: 140x140x28.42MM, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khay trưng bày sản phẩm hình tròn PLD02111, Bằng: 75% MDF, 22% vải da lộn, 3% nhômKích thước: 140x140x15MM, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khay trưng bày sản phẩm PLD02107, Bằng: 38% Thép không gỉ, 46% MDF, 13% vải da lộn, 3% nhômKích thước: 370x230x30MM, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khay trưng bày sản phẩm PLD02108, Bằng: 36% Thép không gỉ, 46% MDF, 12.5% vải da lộn, 5.5% nhômKích thước: 170x100x20MM, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khay trưng bày sản phẩm PLD02109, Bằng: 39% Thép không gỉ, 44% MDF, 13% vải da lộn, 4% nhômKích thước: 90x90x14MM, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khay trưng bày sản phẩm PLD02110, Bằng:100% MDFKích thước: 194x188x12MM, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khối gỗ nhỏ (linh kiện của thiết bị kiểm tra nôi trẻ em)- Item no SL-WB- Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khớp nối bằng gỗ Dovetail joints are, dày 15.8mm, dùng nối các chi tiết gỗ trong sản xuất đồ nội thất, hàng mẫu dùng kiểm tra chất lượng, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khớp nối bằng gỗ Dovetail joints are, dày 19mm, dùng nối các chi tiết gỗ trong sản xuất đồ nội thất, hàng mẫu dùng kiểm tra chất lượng, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khuân bế kt: 250x90x250 mm (bằng gỗ) (1600200008), hàng mới 100% (dùng để sản xuất mút xốp chèn lót sản phẩm khi xuất khẩu) (nk)

- Mã HS 44219999: Khung an toàn bằng gỗ LP4 MK1, hàng đã qua sử dụng (nk)

- Mã HS 44219999: Khung in lụa (nk)

- Mã HS 44219999: Khuôn bằng gỗ dùng để tạo hình sản phẩm CF TIM#1,hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khuôn bằng gỗ dùng để tạo hình sản phẩm CF TIM#2,hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khuôn bế bằng gỗ công nghiệp Plywood AMF670UH01_M_PLATE_Ver.2-Rev.2 mã SUG0162, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khuôn bế bằng gỗ công nghiệp Plywood C2_Tele With Flange Colar-ARRAY mã SUG0163 THỚT, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khuôn bế bằng gỗ công nghiệp Plywood CROWN_POWER_KEY mã SUG0161, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khuôn bế bằng gỗ công nghiệp Plywood INTRAY(PL) mã SUG0022, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khuôn bế bằng gỗ công nghiệp Plywood mã SUG0167, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khuôn bế bằng gỗ công nghiệp Plywood SGI-285 (TRAY) mã SUG0164, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khuôn bế bằng gỗ công nghiệp Plywood SGI-288(6850L-2377A) mã SUG0163 DAO, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khuôn bế bằng gỗ công nghiệp Plywood SGI-294(NANO TS 49INCH RX_TX) mã SUG0166, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khuôn gạch bằng gỗ, kích thước 20x20x15cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Khuôn gỗ thông, kt: 1290x400x160mm (Hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219999: Khuôn mẫu dùng để cố định sản phẩm bồn rửa tay bằng MDF quy cách (788-1575)*559*9MM. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: KT140-1/ Phom giày bằng gỗ (Wooden last/seat) (nk)

- Mã HS 44219999: KTX01580.0/ Miếng đệm bằng gỗ ép KTX01580.0/KTX01580-00/dùng cho khung treo DPS của thiết bị nâng hạ bệnh nhân, hàng mới 100% (stt1), ERP: KTX01580-00-BT (nk)

- Mã HS 44219999: KTX01580.0/ Miếng đệm bằng gỗ ép KTX01580.0/KTX01580-00/dùng cho khung treo DPS của thiết bị nâng hạ bệnh nhân, hàng mới 100% (stt2), ERP: KTX01580-00-BT (nk)

- Mã HS 44219999: Kỷ niệm chương Trophy bằng gỗ (nk)

- Mã HS 44219999: Lõi bằng gỗ ván ép dùng để cuộn tấm chống trượt dao cạo râu, hàng quay vòng đã qua sử dụng (nk)

- Mã HS 44219999: Lõi cố định cuộn dây điện bằng gỗ 200531W, kích thước:bán kính tính từ lõi 15.5 cm, chiều dài lõi 46.5 cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Lõi cố định cuộn dây điện bằng gỗ 200621W, kích thước:bán kính tính từ lõi 15.5 cm, chiều dài lõi 46.5 cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Lõi cuốn dây đồng chất liệu bằng gỗ công nghiệp, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: LV-307/ Dưỡng kiểm tra độ cong vênh khung ghế Sofa bằng gỗ dán, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: M1020134344, Que gỗ khuấy keo loại, 10x113, 100PC1set, chất liệu: gỗ, NSX: IJ-Tech, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: M1020134344, Que khuấy keo, Khuấy keo, 10x113, chất liệu: gỗ, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: MA-002/ Tay nắm cửa bằng gỗ (nk)

- Mã HS 44219999: Mặt bàn bằng ván Okal. Kích thước 117*55cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Mẫu ván 20x16cm (15 miếng) và thanh nẹp dài 20cm (10 thanh) bằng MDF, kèm bảng màu (2 cái), hiệu: AGT. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Mẫu ván gỗ (ash + venner) có khoét cạnh tay nắm kích thước 73 x 15.5 x 1.8cm dùng làm tủ- hàng mẫu (nk)

- Mã HS 44219999: Mẫu ván gỗ (ash + venner) trên nền ván MDF kích thước 40 x 20 x 0.5 cm dùng làm tủ- hàng mẫu (nk)

- Mã HS 44219999: Mẫu ván gỗ ash có khoét cạnh tay nắm kích thước 48 x 30 x 1.8cm dùng làm tủ- hàng mẫu (nk)

- Mã HS 44219999: Mẫu ván gỗ ash kích thước 15 x 33 x 33 cm dùng làm tủ- hàng mẫu (nk)

- Mã HS 44219999: Mẫu ván gỗ ash kích thước 20 x 30 x 1.2 cm dùng làm tủ- hàng mẫu (nk)

- Mã HS 44219999: Miếng Đế Trưng Bày Phụ Kiện bằng MDF-RISER MERCH. TOOLSELEMENT 1:90% MED. DENSITYFIBERBOARDELEMENT 2:6% METALELEMENT 3:4% COTTON-Mới 100%-MH: 20VM03053TA0000NSZ (nk)

- Mã HS 44219999: Miếng ghép gỗ cao su, kích thước 10x25x72mm(Wood Repair) (nk)

- Mã HS 44219999: Miếng gỗ mẫu dùng trong nội thất, kích thước 100 x 100mm (nk)

- Mã HS 44219999: Miếng gỗ mẫu, chất liệu gỗ Lim Cumaru, Kích thước 21x145x200MM (nk)

- Mã HS 44219999: MIẾNG MẪU MÀU GỖ (2 MIẾNG). (nk)

- Mã HS 44219999: Miếng trang trí cửa hàng bằng 100% mdf(630x561x19)mm(không có hình ảnh) (nk)

- Mã HS 44219999: Miếng trưng bày 1 nhẫn (màu san hô) PLJ02665, Bằng: 71.5% MDF, 13.5 % vải da lộn, 11.5% EVA, 3.5% IronKích thước: 100x100x16MM, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Miếng trưng bày 1 nhẫn (màu trắng) PLJ02664, Bằng: 73% MDF, 23% vải da lộn, 4% IRON, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Miếng trưng bày 1 sản phẩm (màu san hô) PLD02127, Bằng: 71.5% MDF, 13.5% vải da lộn, 11.5% EVA, 3.5% NhômKích thước: 100x100x16MM, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Miếng trưng bày 1 sản phẩm nữ trang (màu trắng) PLD02116, Bằng: 73% MDF, 23% vải da lộn, 4% nhôm, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Miếng trưng bày nữ trang (màu trắng) PLD02115, Bằng: 76% MDF, 24% vải da lộn, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Miếng trưng bày sản phẩm (màu san hô) PLD02126, Bằng: 74% MDF, 14% vải da lộn, 12% EVAKích thước: 100x100x16MM, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Mõ bằng gỗ tạp đã qua xử lý nhiệt, sơn phủ, có dùi, cỡ (10-25)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Mõ gõ bằng gỗ tạp đã sơn phủ, có dùi, cỡ (10- 25)cm, hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Mô hình gổ làm khuôn giày hiệu Nike Air Jordan 4 Retro (nk)

- Mã HS 44219999: Móc áo bằng gỗ (1pack5pcs) (BL0380), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)

- Mã HS 44219999: Móc treo bằng gỗ, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Mộng gỗ hình trụ (WOOD DOWEL), kích thước: phi 8*40. Made in China, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Muỗng gỗ, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: N101/ Vòng kéo, bằng gỗ (đk16*31)mm, cột trên dây kéo để dễ kéo Wooden pull ring (nk)

- Mã HS 44219999: Nắp đậy bằng gỗ 1340L x 1340W x 60H NHC 16-15-9, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Nắp đậy bằng gỗ cho ốc vít, đường kính: 14 ~21 mm. Dùng trong sản xuất đồ nội thất. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Nắp gỗ, quy cách: 12x3cm, nguyên liệu dùng trong ngành sản xuất nến. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: NẮP TRỤ CẦU THANG LÀM BẰNG GỖ THÔNG (130*130*70)MM, MỚI 100% (nk)

- Mã HS 44219999: NẮP TRỤ CẦU THANG LÀM BẰNG GỖ THÔNG (180*180*60)MM, MỚI 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Nêm gỗ cùn 9812001-0, hàng đã qua sử dụng (nk)

- Mã HS 44219999: Nẹp cố định sản phẩm bằng gỗ, được làm từ gỗ ép công nghiệp (hàng là phương tiện đóng gói quay vòng, tạm nhập trong vòng 6 tháng) PLYWOOD- SIDEPLATE (nk)

- Mã HS 44219999: Nẹp góc bằng gỗ đã xử lý Hàng thuộc dòng hàng số 23 tờ khai: 102948700150(25/10/2019) (nk)

- Mã HS 44219999: NEPKHUONTB/ Nẹp khuôn cửa, dùng trong sản xuất tủ bếp, làm từ gỗ bạch dương, không thuộc danh mục CITES hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: NG30/ Nắp gỗ phi (5- 30) cm (đã qua xử lý, sấy khô). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Nhà cây leo trèo làm đồ chơi cho mèo, chất liệu gỗ ép bọc vải lông, hàng tháo rời. Model: 506. KT: (100*50*115)cm +/-10%. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Nhà cây leo trèo làm đồ chơi cho mèo, chất liệu gỗ ép bọc vải lông, hàng tháo rời. Model: 507. KT: (50*33.5*55)cm +/-10%. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Nhà cây leo trèo làm đồ chơi cho mèo, chất liệu gỗ ép bọc vải lông, hàng tháo rời. Model: D2018. KT: (50*48*100)cm +/-10%. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Nhà cho mèo, chất liệu gỗ ép bọc vải lông, hàng tháo rời. Model: 510713345. KT: (34.5*34.5*35)cm +/-10%. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: NK095/ Chốt gỗ (L30mm), hàng mới 100%, dùng gắn vào sản phẩm đồ gỗ gia dụng. (nk)

- Mã HS 44219999: NL62/ Que gỗ WOOD LID (nk)

- Mã HS 44219999: npl-08/ Thùng gỗ 1.02 x 1.02m, dùng để đóng gói vận chuyển, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: NÚT BẦN CHIẾT BÉO BẰNG BỘT GỖ (nk)

- Mã HS 44219999: Nút bịt bằng gỗ kích thước 30/35 x 28 mm có lỗ đục giữa 6mm, P/N:0941400154. Mới 100%. Hãng SX: NORMALAB. (nk)

- Mã HS 44219999: Nút gỗ phi 16 (nk)

- Mã HS 44219999: Nút gỗ phi 8 (nk)

- Mã HS 44219999: NUTG/ Nút bằng gỗ (nk)

- Mã HS 44219999: Ống đựng viết bằng gỗ (5X12 cm, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: PALLET/ Pallet để hàng, KT: L600xW600xT20mm (PO 41019752-1) (bằng ván ép và tấm nhựa tĩnh điện), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Phụ Tùng lò nấu đồng: Phụ kiện đỡ cáp điện bằng gỗ phíp. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: PORGH001/ Gỗ bạch dương ghép thành tấm, ghép ngang (Poplar Jointed Board),(đã sấy, bào, chưa chà nhám,sơn,mài,chưa làm tăng độ rắn)quy cách (1220mm x 2440mm x18mm) dùng trong sản xuất đồ gỗ nội thất (nk)

- Mã HS 44219999: P-SHOEEXPANDER-PW Cây nong giày, Wooden, hiệu PEDRO mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: PX35WDP002A0V/ Pallet gỗ kích thước 1130x1010x123mm.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Que gỗ dẹt hộp (48 cái), làm bằng gỗ, dạng dẹt, dùng để khuấy hóa chất trong phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%/ VN (nk)

- Mã HS 44219999: Que gỗ nhỏ (nẹp gỗ) kích thước 2198*20*5MM Hàng thuộc dòng hàng số 47 tờ khai: 102948700150(25/10/2019) (nk)

- Mã HS 44219999: QUE GỖ, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)

- Mã HS 44219999: Que miết gỗ 50 PCS/Túi (nk)

- Mã HS 44219999: Quyển file trình ký (dùng để kẹp hóa đơn, menu), kt(240*320mm,0.706kg),chấtliệuvángỗMDFbọcdaPU,dùngtrongkháchsạn,nhàhàng,modelES7271/90cáivàES7272/90cái,nsx EASTON Hotel Supplies Co.,Ltd, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: R.BUDDHIST ALTAR PART/ Bán thành phẩm/ Ván hộc kéo tủ (hàng mới) (nk)

- Mã HS 44219999: RÀO CHẮN AN TOÀN CHO TRẺ EM BẰNG GỖ: CLASSIC DESIGNER GATE 27'', HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)

- Mã HS 44219999: RÀO CHẮN AN TOÀN CHO TRẺ EM BẰNG GỖ: CLASSIC DESIGNER GATE 35'', HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Rập bằng gỗ dùng để định hình cắt nguyên phụ liệu làm túi thành phẩm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Rulo gỗ bằng ván ép (lõi giấy PAPER) dùng để quấn dây cáp, kích thước:44.5*30*16cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Rulo gỗ bằng ván ép (lõi nhựa pvc) dùng để quấn cáp, kích thước: 43*33*16 cm.Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Rulo gỗ bằng ván ép (lõi nhựa pvc) dùng để quấn cáp, kích thước: 50.5*32.5*16cm.Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Rulo gỗ bằng ván ép (lõi nhựa pvc) dùng để quấn cáp, kích thước:43*33*16cm.Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Rulo gỗ bằng ván ép (lõi nhựa pvc) dùng để quấn cáp, kích thước:43*33*16cm.Mới 100%(332 kgs 144 pkgs) (nk)

- Mã HS 44219999: Rulo gỗ bằng ván ép (lõi nhựa pvc) dùng để quấn cáp, kích thước:44.5*30*16cm.Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Sản phẩm tạo dáng bằng gỗ cao su, không hiệu.Hàng mẫu, kích thước 30 x 150 x 150mm (nk)

- Mã HS 44219999: Sản phẩm tạo dáng bằng gỗ cao su, không hiệu.Hàng mẫu, kich thước 30 x 150 x 200mm (nk)

- Mã HS 44219999: Sản phẩm tạo dáng bằng gỗ cao su, không hiệu.Hàng mẫu, kích thước 30 x 250 x 300mm (nk)

- Mã HS 44219999: SXTB192/ Thớt chặt (Thớt làm từ gỗ ép đã qua xư lý là phụ kiện dùng trong máy chặt thủy lực vật liệu), mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm bảng trắng 1 mặt, chống cháy, kích thước 2400x1200mm x 18mm Hàng thuộc dòng hàng số 34 tờ khai: 102948678010(25/10/2019) (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm bảng trắng 1 mặt, chống cháy, kích thước 2400x1200mm x 18mm Hàng thuộc dòng hàng số 35 tờ khai: 102948678010(25/10/2019) (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm bảng trắng 1 mặt, chống cháy, kích thước 2400x1200mm x 18mm Hàng thuộc dòng hàng số 36 tờ khai: 102948678010(25/10/2019) (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm bảng trắng 1 mặt, chống cháy, kích thước 2400x1200mm x 18mm Hàng thuộc dòng hàng số 37 tờ khai: 102948678010(25/10/2019) (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm bảng trắng 1 mặt, chống cháy, kích thước 2400x1200mm x 18mm Hàng thuộc dòng hàng số 38 tờ khai: 102948678010(25/10/2019) (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ công nghiệp trang trí lót bậc thang 1~31~3 _ 1~31~3 Wood stair panel, kích thước 2231*2905*506, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ công nghiệp trang trí lót bậc thang 19 _ 19 Wood stair panel, kích thước 1590*1453*173, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ công nghiệp trang trí lót bậc thang 20~21 _ 20~21 Wood stair panel, kích thước 2080*5050*346, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ công nghiệp trang trí lót bậc thang 4~18 _ 4~18 Wood stair panel, kích thước 4265*1210*2458, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: tấm gỗ đã được chà nhám và ghép ngang làm từ gỗ bạch dương (bentula pendula), quy cách 209.5~823.9*85.7~161.9*17.5MM. dùng để làm tủ bếp. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ đã được chà nhám và ghép ngang làm từ gỗ bạch dương (bentula pendula), quy cách 85.7~161.9 * 214.3~823 *17.5 MM. dùng để làm tủ bếp. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ đã được chà nhám và ghép ngang làm từ gỗ bạch dương (bentula pendula), quy cách 85.7~161.9 * 214.3~823.9*17.5 MM. dùng để làm tủ bếp. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ đã được chà nhám và ghép ngang làm từ gỗ bạch dương (bentula pendula), quy cách 85.7~161.9 * 368.3~806.5 *15.9 MM. dùng để làm tủ bếp. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ đã được chà nhám và ghép ngang làm từ gỗ bạch dương (bentula pendula). Dùng làm hàng nội thất. Kích thước 219.1~863.6*85.7~254*15.9~17.5mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ đã được chà nhám và ghép ngang làm từ gỗ bạch dương (bentula pendula). Dùng làm hàng nội thất.kích thước 219.1~863.6*85.7~161.9*15.9~19.1mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ đã được chà nhám, sơn bóng và cắt theo quy cách làm từ gỗ bạch dương (bentula pendula). Dùng làm hàng nội thất.kích thước 15~16.1*85.7~254*219~2438.4mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ dán veneer, bằng gỗ ván ép chống cháy nhiều lớp 18mm, để trang trí tường ở sảnh và khu vực hành lang của khách sạn, size:2680*920*12mm (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ dương đã đã được ghép theo chiều ngang thành tấm bản lớn, bào phẳng, chà nhám, POPLAR DRAWER BOARD (203.2 x1143~2438.4 x 15.9)mm, NPL sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép ráp đáy thùng dùng đóng gói hàng nội thất. Model: 716-21-BZ10. Kích thước: 1290*740*33mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép ráp đáy thùng dùng đóng gói hàng nội thất. Model: 716-23-BZ20. Kích thước: 1290*740*33mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép từ các thanh gỗ cây dương theo chiều dọc, ngang, đã bào láng bề mặt (Q/c: 18mm x 18mm x 430mm), dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép từ các thanh gỗ cây dương theo chiều dọc, ngang, đã bào láng bề mặt (Q/c: 200mm x 200mm x 520mm), dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép từ các thanh gỗ cây dương theo chiều dọc, ngang, đã bào láng bề mặt (Q/c: 2440mm x 1220mm x 12mm), dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép từ các thanh gỗ cây dương theo chiều dọc, ngang, đã bào láng bề mặt (Q/c: 2440mm x 1220mm x 16mm), dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép từ các thanh gỗ cây dương theo chiều dọc, ngang, đã bào láng bề mặt (Q/c: 2440mm x 1220mm x 18mm), dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép từ các thanh gỗ cây dương theo chiều dọc, ngang, đã bào láng bề mặt (Q/c: 2440mm x 1220mm x 20mm), dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép từ các thanh gỗ cây dương theo chiều dọc, ngang, đã bào láng bề mặt (Q/c: 2440mm x 1220mm x 22mm), dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép từ các thanh gỗ cây dương theo chiều dọc, ngang, đã bào láng bề mặt (Q/c: 2440mm x 1220mm x 25mm), dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép từ các thanh gỗ cây dương theo chiều dọc, ngang, đã bào láng bề mặt (Q/c: 520-620mm x 18mm x 18mm), dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép từ các thanh gỗ cây dương theo chiều dọc, ngang, đã bào láng bề mặt (Q/c: 520-620mm x 20mm x 20mm), dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép từ các thanh gỗ cây dương theo chiều dọc, ngang, đã bào láng bề mặt (Q/c: 520-630mm x 200mm x 200mm), dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ ghép từ các thanh gỗ cây dương theo chiều dọc, ngang, đã bào láng bề mặt (Q/c: 620-950mm x 18mm x 18mm), dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ Hồng thành phẩm lắp kệ, kích thước 600x200x18mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ Hồng thành phẩm lắp kệ, kích thước 600x300x18mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ Hồng thành phẩm lắp kệ, kích thước 600x400x18mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ Hồng thành phẩm lắp kệ, kích thước 900x200x18mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ Hồng thành phẩm lắp kệ, kích thước 900x300x18mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: TẤM GỖ MẪU SIZE 40 X 7.8 X 2.0CM (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ thông ép thành phẩm dùng để trang trí nội thất, kích thước W450xD18H910mm (Hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ trang trí _ Wood panel, kích thước 1220*15*2850, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ trang trí _ Wood panel, kích thước 2630*25*6420, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ trang trí làm phông nền sau TV bằng gỗ công nghiệp_ TV Background panel, kích thước 1741*145*2980, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ trang trí Wood panel, kích thước 2440*12*40, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ tựa lưng đã qua sử lý nhiệt kích thước 50cm * 50cm, dùng cho ghế cắt tóc, nhà sản xuất: SHENZHEN XINJINLIAN TRADE CO.,LTD,mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ, kích thước: 45*46*24cm, (280 tấm gỗ G.W: 1039kg), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm gỗ, kích thước: 45*46*24cm, hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm lót nồi bằng gỗ (25 cm, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm lót nồi Pearl Metal-534498 (PEARL METAL, gỗ, đường kính 14.5cm, mới 100%) (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm trang trí cửa hàng PLD02124, Bằng: 100%MDF Kích thước: 630x561x19MM, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm trưng bày cửa hàng RMA-MF-EXT-CIT-01, bằng MDF, kích thước 48x41x1cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm trưng bày cửa hàng RMA-MF-EXT-CIT-02, bằng MDF, kích thước 39x24x1cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm trưng bày cửa hàng RMA-MF-EXT-ORA-02, bằng MDF, kích thước 39x24x1cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm trưng bày đồng hồ PLW03248, Bằng: 100% MDFKích thước: 110x110x20MM, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm trưng bày(trang trí cửa hàng) bằng mdf(RMA-MF-EXT-CIT-02)(39x24x1)cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm trưng bày(trang trí cửa hàng) bằng mdf(RMA-MF-EXT-CIT-04)(39x39x1)cm,hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm trưng bày(trang trí cửa hàng) bằng mdf(RMA-MF-EXT-CIT-05)(39x35x1)cm,hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm trưng bày(trang trí cửa hàng) bằng mdf(RMA-MF-EXT-CIT-06)(39x24x1)cm,hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm trưng bày(trang trí cửa hàng) bằng mdf(RMA-MF-EXT-ORA-04)(39x39x1)cm,hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm trưng bày(trang trí cửa hàng) bằng mdf(RMA-MF-EXT-ORA-05)(39x35x1)cm,hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm trưng bày(trang trí cửa hàng) bằng mdf(RMA-MF-EXT-ORA-06)(39x24x1)cm,hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tấm ván gỗ, đã bào láng, dùng để làm ngăn kéo tủ-DRAWER BOARD, gỗ bạch dương, kích thước ((17.5)x(85.7-161.9)x(290.5-823.9)) mm. Mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Tay nắm bằng gỗ- wood handle phi 34mm*H25mm, nxs:DONGGUAN TONGDA STORAGE SERVE CO., LTD, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Tay vịn bằng gỗ công nghiệp_Wooden handrail, kích thước 1484*120*105, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: TGE1140X935X10/ Tấm gỗ ép KT: 1140 x 935 x 10 mm (nk)

- Mã HS 44219999: Thang gấp dùng để cất,lấy đồ trong cửa hàng Dior. Chất liệu gỗ dẻ gai(tên khoa học: fagus sylvatica). Kt 150x 60 x 13 cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: thanh chắn cạnh nôi,chất liệu: gỗ ép công nghiệp,kích thước: 10*30*580mm, mã hàng: 068010.dùng cho nôi trẻ em,hãng sản xuất ROS 1 SA. mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: thanh chắn cạnh nôi,chất liệu: gỗ ép công nghiệp,kích thước: 10*30*580mm, mã hàng: 068013.dùng cho nôi trẻ em,hãng sản xuất ROS 1 SA. mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: thanh chắn cạnh nôi,chất liệu: gỗ ép công nghiệp,kích thước: 10*30*580mm, mã hàng: 068074.dùng cho nôi trẻ em,hãng sản xuất ROS 1 SA. mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: thanh chắn cạnh nôi,chất liệu: gỗ ép công nghiệp,kích thước: 10*30*580mm, mã hàng: 068075.dùng cho nôi trẻ em,hãng sản xuất ROS 1 SA. mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: thanh chắn cạnh nôi,chất liệu: gỗ ép công nghiệp,kích thước: 18*18*580mm, mã hàng: 068022.dùng cho nôi trẻ em,hãng sản xuất ROS 1 SA. mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: thanh chắn cạnh nôi,chất liệu: gỗ ép công nghiệp,kích thước: 18*18*580mm, mã hàng: 068033.dùng cho nôi trẻ em,hãng sản xuất ROS 1 SA. mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: thanh chắn cạnh nôi,chất liệu: gỗ ép công nghiệp,kích thước: 18*18*580mm, mã hàng: 068034.dùng cho nôi trẻ em,hãng sản xuất ROS 1 SA. mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Thanh gia cố viền trên thùng bằng gỗ dùng đóng gói hàng nội thất. Model: 716-21-BZ40. Kích thước: 64*80*70mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Thanh gia cố viền trên thùng bằng gỗ dùng đóng gói hàng nội thất. Model: 716-23-BZ70. Kích thước: 640*80*70mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Thanh gỗ 6x5x1200mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Thanh gỗ dùng để đẩy con thoi- Phụ tùng thay thế cho máy dệt thoi hoạt động bằng điện, mới 100% (Wood Stick) (nk)

- Mã HS 44219999: Thanh gỗ khuấy cho hộp sơn 300x28x04mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Thanh gỗ nguyên liệu dùng làm rèm cửa loại bản rộng 35mm dầy 15mm dài (1200- 2400) mm đã sơn phủ, đánh bóng, chưa in hoa văn, hàng mới 100% do trung quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 44219999: Thanh gỗ nguyên liệu dùng làm rèm cửa loại bản rộng 35mm dầy 2.8mm dài (1200- 2400) mm đã sơn phủ, đánh bóng, chưa in hoa văn, hàng mới 100% do trung quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 44219999: Thanh gỗ nguyên liệu dùng làm rèm cửa loại bản rộng 48mm dầy 8mm dài (1200- 2400) mm đã sơn phủ, đánh bóng, chưa in hoa văn, hàng mới 100% do trung quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 44219999: Thanh gỗ nguyên liệu dùng làm rèm cửa loại bản rộng 50mm dầy 15mm dài (1200- 2400) mm đã sơn phủ, đánh bóng, chưa in hoa văn, hàng mới 100% do trung quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 44219999: Thanh gỗ nguyên liệu dùng làm rèm cửa loại bản rộng 50mm dầy 2.8mm dài (1200- 2400) mm đã sơn phủ, đánh bóng, chưa in hoa văn, hàng mới 100% do trung quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 44219999: Thanh gỗ nguyên liệu dùng làm rèm cửa loại bản rộng 64mm dầy 8mm dài (1200- 2400) mm đã sơn phủ, đánh bóng, chưa in hoa văn, hàng mới 100% do trung quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 44219999: Thanh gỗ thông dùng để định vị bộ gia nhiệt chảo mạ thuộc dây chuyền mạ công nghệ NOF (Insulating Strip), hàng mới 100%. (nk)

- Mã HS 44219999: Thiết bị nội thất hiệu Poliform, hàng mới 100% Mẫu cánh cửa gỗ cho kệ tủ bếp Poliform, mã hàng VALPAVNAB. Hàng F.O.C (nk)

- Mã HS 44219999: THÙNG GỖ TẬP THỂ THAO- Nhãn hiệu:DOMYOS- Chất liệu:Main part 100.0: 100.0% Wood- Model code:8484144 (nk)

- Mã HS 44219999: THÙNG GỖ TẬP THỂ THAO, chất liệu Main part 100.0: 100.0% Wood, nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model code 8484144 (nk)

- Mã HS 44219999: TIM ĐÈN (SỬ DỤNG CHO SẢN XUẤT NẾN) BẰNG GỖ, CV ĐIỀU CHỈNH 3174 (nk)

- Mã HS 44219999: TOOL/ Khuôn bế mẫu ARM 1730 KT 650*180 bằng gỗ (nk)

- Mã HS 44219999: TOOL/ Khuôn bế mẫu ARM 1951B-01 KT 650*180 bằng gỗ (nk)

- Mã HS 44219999: TOOL/ Khuôn bế mẫu ARM 2046 KT 1250*180 bằng gỗ (nk)

- Mã HS 44219999: TTG/ Đồ trang trí bằng gỗ (đã qua xử lý, sấy khô). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: TTG/ Đồ trang trí bằng gỗ. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Vách gỗ trang trí dầy 1,2cm (nk)

- Mã HS 44219999: Ván ghép OT-M069-021 bằng gỗ Walnut, kích thước (2700x840x105mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để ngăn chia phòng họp (nk)

- Mã HS 44219999: Ván ghép thanh từ gỗ bạch dương (tên khoa học betula)-BIRCH F/J LAMINATED BOARD, quy cách: 2440 x1220x16 mm hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Ván ghép thanh từ gỗ bạch dương (tên khoa học betula)-BIRCH F/J LAMINATED BOARD, quy cách: 2450 x1230x16 mm hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Ván gỗ ép, chất liệu gỗ Plywood, 158*158*7cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Ván gỗ ghép (Q/c: 1220 x 2440 x 12mm) đã bào láng bề mặt, làm bằng gỗ thông, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Ván gỗ ghép (Q/c: 1220 x 2440 x 17mm) đã bào láng bề mặt, làm bằng gỗ thông, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Ván gỗ ghép (Q/c: 1220 x 2440 x 18mm) đã bào láng bề mặt, làm bằng gỗ thông, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Ván gỗ ghép- PAULOWNIA EDGE GLUED BOARDS, được ghép ngang bằng keo từ thanh gỗ thô, dạng tấm, đã được bào nhẵn chưa sơn phủ, Kích thước: 2.440x1.220x25mm/Tấm (nk)

- Mã HS 44219999: Ván gỗ ghép- PAULOWNIA EDGE GLUED BOARDS, được ghép ngang bằng keo từ thanh gỗ thô, dạng tấm, đã được bào nhẵn chưa sơn phủ, Kích thước: 2.440x1.220x9mm/Tấm (nk)

- Mã HS 44219999: Ván gỗ ghép- POPLAR EDGE GLUED BOARDS, được ghép ngang bằng keo từ thanh gỗ thô, dạng tấm, đã được bào nhẵn chưa sơn phủ, Kích thước: 2.440x1.220x31mm/Tấm (nk)

- Mã HS 44219999: Vòng bánh răng bằng gỗ giảm chấn giữ động cơ và biến mô, mã sp: PN 402806 (phụ kiện xe đào vàng), Nhãn hiệu: ARAMINE, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: VÒNG GỖ, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 1246/TTR-ĐTTHCPN/17.JUN.2020, TK XUẤT 303206358030/H21/CPNHANHHCM/04.MAY.2020 (nk)

- Mã HS 44219999: VTLRCHOTGO08.00001/ Chốt gỗ wood dowel 8x20mm (nk)

- Mã HS 44219999: VTLRCHOTGO08.00002/ Chốt gỗ wood dowel 8x30mm (nk)

- Mã HS 44219999: VTLRCHOTGO10.00002/ Chốt gỗ wood dowel 10x40mm (nk)

- Mã HS 44219999: VT-PALLET-01/ Pallet gỗ 1.1m*1.175m. Chứa hàng hóa trong nhà máy (nk)

- Mã HS 44219999: VT-PALLET-02/ Pallet gỗ 1.1m*1.175m Chứa hàng hóa trong nhà máy (nk)

- Mã HS 44219999: WDBD/ Trang trí nến bằng gỗ, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WDP COVER CX-1683/ WOODEN PATTERN (APOSA SOLENOIDO COVER CX-1683)-Khuôn gỗ dùng tạo khuôn cát (gồm đế và nắp) (đã qua xử lý hóa chất) (2PCS/SET)-Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WDP R97207000R/ WOODEN PATTERN (CASE R97207000R) 2PCS/SET-Khuôn gỗ dùng để tạo khuôn cát (bao gồm cả đế và nắp) (Đã qua xử lý hóa chất)- Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ (gỗ ép) đậy cốc đựng nến 80*80*15mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến 100*64*27; 100X65X25; 81*69*12; 81X69X15; 90*80*15; 95*65*20mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến 100X65X25; 101X89X10MM, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến 101X85X15; 62X53X12MM, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến 101X85X18; 110X94X15; 71X46X15MM, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến 101X88X15; 110X97X15; 120X103X18; 70*56*15; 86X70X18MM, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến 101X88X15MM, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến 110X97X12; 130X117X15MM, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến 110X97X15; 110X97X15; 80X63X25MM, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến 130X117X15MM, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến 60X40X60; 79X72X20; 90X80X15MM, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến 62X56X20MM, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến 68*62*18mm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến 68X62X18MM, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến 71X46X15MM, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến 98X90X20MM, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WLID/ Nắp gỗ đậy cốc đựng nến, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WOOD STICK/ Que gỗ bằng gỗ công nghiệp dùng để gắn móng tay giả (OE011+OE017).Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WOOD STICK/ Que gỗ bằng gỗ công nghiệp dùng để gắn móng tay giả (SDM).Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Wood tenon mộng gỗ (bằng gỗ tạp sơn PU) kích thước 10*30mm, dùng để ghép tủ sử dụng trong tủ nội thất, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Wood tenon mộng gỗ (bằng gỗ tạp sơn PU) kích thước 8*30mm, dùng để ghép tủ sử dụng trong tủ nội thất, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Wooden mold 20Y GRAM/ Khuôn gỗ làm trong công đoạn dập,cắt bản mạch FPCB, đã được gia công sẩy tẩm hoàn thiện.Wooden mold(20Y GRAM) NSX: CTY Phos tech KT: (300x310x20)mm (nk)

- Mã HS 44219999: Wooden mold SM-T307U CTC/ Khuôn gỗ làm trong công đoạn dập, cắt bản mạch FPCB, đã được gia công sẩy tẩm hoàn thiện.Wooden mold(SM-T307U CTC)NSX: CTY Phos techKT: (580x400x20)mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Wooden mold SM-T875 WIFI1 SUB PBA R/ Khuôn gỗ làm trong công đoạn dập, cắt bản mạch FPCB, đã được gia công sẩy tẩm hoàn thiện.Wooden mold(SM-T875 WIFI1 SUB PBA R)NSX: CTY Phos tech KT: (300x310x20)mm (nk)

- Mã HS 44219999: wooden mold SM-T875 WIFI2 SUB PBA L/ Khuôn gỗ làm trong công đoạn dập, cắt bản mạch FPCB, đã được gia công sẩy tẩm hoàn thiện.wooden mold(SM-T875 WIFI2 SUB PBA L)NSX: CTY Phos tech KT: (430x310x20)mm. (nk)

- Mã HS 44219999: Wooden mold SM-T976B TL CONTACT PBA/ Khuôn gỗ làm trong công đoạn dập,cắt bản mạch FPCB,đã được gia công sẩy tẩm hoàn thiện.Wooden mold(SM-T976B TL CONTACT PBA)NSX: CTY Phos tech KT: (430x310x20)mm. (nk)

- Mã HS 44219999: wooden mold SM-T976B TR CONTACT PBA/ Khuôn gỗ làm trong công đoạn dập, cắt bản mạch FPCB, đã được gia công sẩy tẩm hoàn thiện.wooden mold(SM-T976B TR CONTACT PBA)NSX: CTY Phos tech KT: (430x310x20)mm (nk)

- Mã HS 44219999: Wooden mold VMT0976-0201002/ Khuôn gỗ làm trong công đoạn dập, cắt bản mạch FPCB, đã được gia công sẩy tẩm hoàn thiện. Wooden mold(VMT0976-0201002) NSX: CTY Phos tech KT: (580x400x20)mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WOODENARTICLE INSTALLATION/ Ke góc bằng gỗ, dùng để cố định góc tủ bếp, dùng trong sản xuất tủ bếp. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: WTUB/ Ống gỗ đựng hương khuếch tán 90X45X15MM, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: XAAC06676/ Cục chèn bánh xe container bằng gỗ, kích thước 33x13x13cm, nhà sản xuất Dương Minh, mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: Xô đựng đồ bằng gỗ (45 cm, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 44219999: YKCT0159/ Que khấy sơn bằng gỗ dùng trong bộ đồ chơi trẻ em (Quy cách: 114mm*10mm*2mm) hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 45019000: 02900088:Bột Li-e(CORK POWDER,5KG/BAO,dạng bột,màu nâu vàng,nhà SX:Shandong Jinke,dùng trong sản xuất bình ắc quy).Hàng mới 100%.JKL0129 (19/05/20). (nk)

- Mã HS 45019000: Bột Lie sơ chế A1H-63644- Cork Powder (A1H-63644) dùng để trộn với chì thành cao trát chì của tấm điện cực bình ắc quy, Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 45019000: Bột Lie sơ chế MF8- Cork Powder (MF8), dùng để trộn với chì thành cao trát chì của tấm điện cực bình ắc quy, 75 Kg/Pallet. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 45019000: Hỗn hợp bột Lie bentonite, silica...trong đó hàm lượng bột Lie chiếm tỷ lệ lớn(200 gói 112.49 kg) Mã CAS:61789-98-8 (GD:2283/TB-PTPL (Hàng đã kiểm hóa tại tk:102553942412)- X 500 CORK BAGS W/O SS (nk)

- Mã HS 45020000: Tấm Lie 3 x 615 x 915mm x100pcs. Dùng làm ron đệm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 45020000: Tấm Lie 5 x 615 x 915mm x 60pcs. Dùng làm ron đệm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 45031000: S0431/ Nút ấn nhựa [V53004133E]/ Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ/ CAP (nk)

- Mã HS 45039000: 28/ Cái chốt Li-ve #7201 (4 cái/bộ) (nk)

- Mã HS 45039000: 52/ Cái chốt Li-ve #7060 (gắn đầu) (nk)

- Mã HS 45039000: 8/ Cái chốt Li-ve #7050 (4 cái/bộ) (nk)

- Mã HS 45039000: 9/ Li-ve kim loại (nk)

- Mã HS 45039000: S0503/ Đầu nối hơi [V53004317C]/ Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ/ THROTTLE VALVE (nk)

- Mã HS 45039000: S0503/ Đầu nối hơi [V53004322C]/ Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ/ JOINT (nk)

- Mã HS 45039000: S0503/ Đầu nối hơi [V53004357E]/ Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ/ SPEED CONTROLLER (nk)

- Mã HS 45039000: S0503/ Đầu nối hơi [V53004358E]/ Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ/ JOINT (nk)

- Mã HS 45039000: S0503/ Đầu nối hơi [V530050918]/ CONNECTOR/ Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ/ < Dùng cho điện áp không quá 1000V > (nk)

- Mã HS 45039000: S0503/ Đầu nối hơi [V530050928]/ CONNECTOR/ Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ/ < Dùng cho điện áp không quá 1000V > (nk)

- Mã HS 45039000: S0503/ Đầu nối hơi [V530050930]/ CONNECTOR/ Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ/ < Dùng cho điện áp không quá 1000V > (nk)

- Mã HS 45039000: S0503/ Đầu nối hơi [V530050931]/ CONNECTOR/ Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ/ < Dùng cho điện áp không quá 1000V > (nk)

- Mã HS 45039000: S0503/ Đầu nối hơi [V53005818D]/ Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ/ JOINT (nk)

- Mã HS 45039000: S0503/ Đầu nối hơi [V53005856D]/ Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ/ JOINT (nk)

- Mã HS 45039000: S0510/ Van thoát dầu mỡ bằng thép GPAS1(Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V613050007] (nk)

- Mã HS 45041000: 152/ Tấm lie làm đế lót (nk)

- Mã HS 45041000: BIVN099/ Miếng Li-e (nk)

- Mã HS 45041000: CORK 8747/ LIE đã ép dạng tấm làm từ mụn gỗ bần COMPOSITION CORK 8747 (920x620x10.2)mm (nk)

- Mã HS 45041000: EMA00001U092AEV/ Tấm bột bần (lie cork rebel)52" (nk)

- Mã HS 45041000: Lie-01/ Lie kết dính dạng cuộn, dùng trong sản xuất ván sàn nhựa. Kích thước 178*1mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 45041000: Lie-01/ Lie kết dính dạng cuộn, dùng trong sản xuất ván sàn nhựa. Kích thước 225*1mmHàng mới 100% (nk)

- Mã HS 45041000: NL013/ Tấm kết dính CORK UNDERLAY, kích thước: 1245*965*1.5mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 45041000: NL013/ Tấm kết dính CORK UNDERLAY, kích thước: 1255*965*1.5mm. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 45041000: PL165/ 77-31000-00: Tấm lie kích thước (900*900*1.5)mm/1P, mới 100% (nk)

- Mã HS 45041000: Tấm bần gỗ dùng làm bảng ghim. Kích thước (dài 18.3m x rộng 610mm x dày 5mm). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 45041000: Tấm bần gỗ dùng làm bảng ghim. Kích thước (dài 30.5m x rộng 610mm x dày 3mm). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 45041000: Tấm trải sàn cách âm cork, đã thành phẩm-CORK-FR-2.500.1000, kích thước: 500x1000mm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 45049000: Đế quả cầu lông bằng lie kết hợp với cao su bọc vải dùng sản xuất quả cầu lông Mới 100%, nsx: Anhui Anfeng sports goods Co., Ltd (nk)

- Mã HS 45049000: Đế quả cầu lông bằng lie kết hợp với cao su bọc vải dùng sản xuất quả cầu lông Mới 100%, nsx: Wuwei bomington commerce co., ltd (nk)

- Mã HS 45049000: Miếng lie kết dính dạng vòng, mới 100%/ Cork ring support (nk)

- Mã HS 45049000: Phụ tùng ôtô 4 chỗ, hiệu: Volkswagen, Ron bộ tách nhớt thông hơi nắp dàn cò(06H103484A;GASKET). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu mắt tre dạng cuộn, chưa may viền, khổ (50-80)cm+/-5cm, dài 13-15m/1 cuộn. Nhà SX: Xin Feng Bamboo Products Factory. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre (dạng mành) đã qua xử lý nhiệt, kích thước [(1,4-1,6) x (1,9-2,0)]m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre (dạng mắt), có may viền, kích thước (60x180)cm+/-10%. Nhà SX: Xin Feng Bamboo Products Factory. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre (dạng mắt), kích thước (150x190)cm+/-10%. Nhà SX: Xin Feng Bamboo Products Factory. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre (dạng mắt), kích thước (160x200)cm+/-10%. Hiệu: viet nam chieu tre. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre (dạng mắt), kích thước (160x200)cm+/-10%. Nhà SX: Xin Feng Bamboo Products Factory. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre (dạng mắt), kích thước (180x200)cm+/-10%. Hiệu: viet nam chieu tre. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre (dạng mắt), kích thước (180x200)cm+/-10%. Nhà SX: Xin Feng Bamboo Products Factory. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre (dạng mắt), kích thước (200x220)cm+/-10%. Nhà SX: Xin Feng Bamboo Products Factory. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt (loại mắt chiếu từ tre non, nhẹ), viền bằng nhựa. Kích thước: 150cmx190cm (+/-10cm). Ký hiệu KQI. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt (loại mắt chiếu từ tre non, nhẹ), viền bằng nhựa. Kích thước: 160cmx200cm (+/-10cm). Ký hiệu KQI. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt (loại mắt chiếu từ tre non, nhẹ), viền bằng nhựa. Kích thước: 200cmx220cm (+/-10cm). Ký hiệu KQI. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt (loại mắt chiếu từ tre non, nhẹ), viền nhựa, viền vải. Kích thước: 120cmx190cm (+/-10cm). Ký hiệu KQI. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt (loại mắt chiếu từ tre non, nhẹ), viền nhựa, viền vải.Kích thước: 180cmx200cm (+/-10cm). Ký hiệu KQI. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt (loại mắt chiếu từ tre non, nhẹ), viền vải. Kích thước: (80-100)cmx(140-190cm (+/-10cm). Ký hiệu KQI. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt, kích thước ((1.5- 1.6) x (1.9- 2.0))m, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt, kích thước (1.0 x 1.9)m, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt, kích thước (1.2 x 1.9)m, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt, kích thước (1.4 x (1.9- 2.0))m, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt, kích thước (1.8 x 2.0)m, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt, kích thước (2.0 x (2.0- 2.2))m, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt, kích thước 180cm X (190-200)cm +-10cm, do Trung Quốc sản xuất. Hiệu chữ Trung Quốc dịch phiên âm:GUANGXI QIANGLIN HEGEZHENG, FU YOU.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt, kích thước 200cm X (200-220)cm +-10cm, do Trung Quốc sản xuất.Hiệu chữ Trung Quốc dịch phiên âm: GUANGXI QIANGLIN HEGEZHENG, FU YOU.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt, kích thước(1.2 x 1.9)m+-0.1m, hiệu: Hình ảnh cây tre, do TQSX, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt, kích thước(1.5-1.6 x 1.9-2.0)m+-0.1m, hiệu: Hình ảnh cây tre, do TQSX, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt, kích thước(1.8 x 2.0)m+-0.1m, hiệu: Hình ảnh cây tre, do TQSX, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt, viền bằng vải. Kích thước: 60cmx180cm(+/-10cm). Ký hiệu: Jingpin zuo dian, Chenzhu. Mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt, viền bằng vải. Kích thước: 60cmx180cm(+/-10cm). Ký hiệu: Jingpin zuo dian. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt, viền bằng vải. Kích thước: 80cmx180cm(+/-10cm). Ký hiệu: Jingpin zuo dian. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng mắt, viền nhựa, chưa cắt thành từng cái. Kích thước (0.6-0.8)m x 15m/cuộn. NSX: GUANGXI PINGXIANG YINKAI IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng tấm (100*190)cm. 1 bao/6 cái Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng tấm (120*190)cm. 1 bao/6 cái Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng tấm (140*190)cm.1 bao/4 cái Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng tấm (160*190)cm. 1 bao/4 cái. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng tấm (180*200)cm.1 bao/4 cái. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng, kích thước (100 x 190)cm+/-10%. Nhà SX: Anji Henglong Bamboo Arts & Crafts Co., Ltd. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng, kích thước (150 x 190)cm+/-10%. Nhà SX: Anji Henglong Bamboo Arts & Crafts Co., Ltd. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng, kích thước(120 x 190)cm+/-10%. Hiệu: Chiếu Trúc Tây Bắc. Hàng mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng, kích thước(160 x 200)cm+/-10%. Hiệu: Chiếu Trúc Tây Bắc. Hàng mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng, kích thước(180 x 200)cm+/-10%. Hiệu: Chiếu Trúc Tây Bắc. Hàng mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong anh, COCO, YIRUI, kích thước(100 x 190)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong anh, COCO, YIRUI, kích thước(120 x 190)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong anh, COCO, YIRUI, kích thước(140 x 190)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong anh, COCO, YIRUI, kích thước(160 x 200)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, COCO, Yuan sen zhu yi, kích thước(100 x 190)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, COCO, Yuan sen zhu yi, kích thước(120 x 190)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, COCO, Yuan sen zhu yi, kích thước(140 x 190)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, COCO, Yuan sen zhu yi, kích thước(150 x 190)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, COCO, Yuan sen zhu yi, kích thước(160 x 200)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, COCO, Yuan sen zhu yi, kích thước(180 x 200)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, COCO, Yuan sen zhu yi, kích thước(200 x 220)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, COCO, Yuan sen zhu yi, kích thước(80-90 x 190)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, JU FENG ZHUYI, JUFENG, kích thước(120 x 190)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, JU FENG ZHUYI, JUFENG, kích thước(140 x 190)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, JU FENG ZHUYI, JUFENG, kích thước(150 x 190)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, JU FENG ZHUYI, JUFENG, kích thước(160 x 200)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, JU FENG ZHUYI, JUFENG, kích thước(180 x 200)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: PHONG ANH, TAYGETE, YUAN SEN ZHU YI, kích thước(120 x 190)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: PHONG ANH, TAYGETE, YUAN SEN ZHU YI, kích thước(150 x 190)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: PHONG ANH, TAYGETE, YUAN SEN ZHU YI, kích thước(160 x 200)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: PHONG ANH, TAYGETE, YUAN SEN ZHU YI, kích thước(180 x 200)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: PHONG ANH, TAYGETE, YUAN SEN ZHU YI, kích thước(200 x 220)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, YI RUI, Yuan sen zhu yi, kích thước(120 x 190)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, YI RUI, Yuan sen zhu yi, kích thước(150 x 190)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, YI RUI, Yuan sen zhu yi, kích thước(160 x 200)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, đứng. Hiệu: Phong Anh, YI RUI, Yuan sen zhu yi, kích thước(180 x 200)cm+-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, gấp đôi. Hiệu: Cao Lâm, Hoàng Gia, kích thước: (120*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, gấp đôi. Hiệu: Cao Lâm, Hoàng Gia, kích thước: (150*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, gấp đôi. Hiệu: Cao Lâm, Hoàng Gia, kích thước: (160*220)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, kích thước (1.2x1.9)m+-0.1m, hiệu: Henghua, YR,Lương,Hoàng Gia. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, kích thước (1.4x1.9)m+-0.1m, hiệu: Henghua, YR,Lương,Hoàng Gia. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, kích thước (1.5x1.9)m+-0.1m, hiệu: Henghua, YR,Lương,Hoàng Gia. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, kích thước (1.6x2.0)m+-0.1m, hiệu: Henghua, YR,Lương,Hoàng Gia. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, kích thước (1.8x2.0)m+-0.1m, hiệu: Henghua, YR,Lương,Hoàng Gia. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, kích thước 120 cm x (190-200) cm +-10cm. Hiệu chữ TQ dịch phiên âm XIALIANG JINGPIN QUAN XIN SHANGSHI Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, kích thước 160 cm x 200 cm +-10cm.Hiệu chữ TQ dịch phiên âm XIALIANG JINGPIN QUAN XIN SHANGSHI, ZIRAN JINGPIN. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, kích thước 180 cm x 200 cm +-10cm.Hiệu chữ TQ dịch phiên âm XIALIANG JINGPIN QUAN XIN SHANGSHI, ZIRAN JINGPIN. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: (80-100)cm x (140-190)cm (+/-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Chim cánh cụt Nam Cực,FengQiang. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 120cmx190cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Chim cánh cụt Nam Cực, Yingliang. Mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 120cmx190cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Chim cánh cụt Nam Cực,FengQiang. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 120cmx190cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Mengyao, Fengqiang, Chim cánh cụt Nam Cực. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 120cmx190cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco,FengQiang.Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 140cmx190cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Chim cánh cụt Nam Cực,FengQiang. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 150cmx190cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Chim cánh cụt Nam Cực, Yingliang. Mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 150cmx190cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Mengyao, Fengqiang, Chim cánh cụt Nam Cực. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 150cmx190cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco,FengQiang.Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 160cmx200cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Chim cánh cụt Nam Cực, Yingliang. Mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 160cmx200cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Chim cánh cụt Nam Cực,FengQiang. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 160cmx200cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Mengyao, Fengqiang, Chim cánh cụt Nam Cực. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 160cmx200cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco,FengQiang.Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 180cmx200cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Chim cánh cụt Nam Cực,FengQiang. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 180cmx200cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Mengyao, Fengqiang, Chim cánh cụt Nam Cực. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 180cmx200cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco,FengQiang.Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 180cmx200cm (+-10cm).Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Chim cánh cụt Nam Cực, Yingliang. Mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 200cmx220cm (+/-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Chim cánh cụt Nam Cực, Yingliang. Mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 200cmx220cm (+/-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco,FengQiang.Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải dệt thoi. Kích thước: 200cmx220cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Mengyao, Fengqiang, Chim cánh cụt Nam Cực. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải không dệt. Kích thước: 150cmx190cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Mengyao, Fengqiang. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải không dệt. Kích thước: 160cmx200cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Mengyao, Fengqiang. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải không dệt. Kích thước: 180cmx200cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Mengyao, Fengqiang. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh, viền bằng vải không dệt. Kích thước: 200cmx220cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Mengyao, Fengqiang. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh,kích thước150 cm x (190-200) cm+-10cm.Hiệu chữ TQ dịch phiên âm XIALIANG JINGPIN QUAN XIN SHANGSHI, ZIRAN JINGPIN. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: Cao Lâm, Hoàng Gia, kích thước: (100*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: Cao Lâm, Hoàng Gia, kích thước: (120*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: Cao Lâm, Hoàng Gia, kích thước: (150*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: Cao Lâm, Hoàng Gia, kích thước: (160*200)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: Cao Lâm, Hoàng Gia, kích thước: (180*200)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: Cao Lâm, Hoàng Gia, kích thước: (200*220)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: Cao Lâm, Hoàng Gia, kích thước: (80*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: Cao Lâm, Hoàng Gia, kích thước: (90*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: Lương, Ying Liang, kích thước: (120*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: Lương, Ying Liang, kích thước: (150*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: Lương, Ying Liang, kích thước: (160*200)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: Lương, Ying Liang, kích thước: (180*200)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: Yic, LanPo JiaJu, kích thước: (150*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: YR Lâm, Heng Tong Bam Boo, YiRui, kích thước: (120*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: YR Lâm, Heng Tong Bam Boo, YiRui, kích thước: (140*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: YR Lâm, Heng Tong Bam Boo, YiRui, kích thước: (150*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: YR Lâm, Heng Tong Bam Boo, YiRui, kích thước: (160*200)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Hiệu: YR Lâm, Heng Tong Bam Boo, YiRui, kích thước: (180*200)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Kích thước (80-100)cm x (140-190)cm (+/-10cm).Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Chim cánh cụt Nam Cực. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Kích thước: 120cmx190cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Chim cánh cụt Nam Cực. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Kích thước: 140cmx190cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Chim cánh cụt Nam Cực. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Kích thước: 150cmx190cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Chim cánh cụt Nam Cực. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Kích thước: 160cmx200cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Chim cánh cụt Nam Cực. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Kích thước: 180cmx200cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Chim cánh cụt Nam Cực. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre dạng thanh. Kích thước: 200cmx220cm (+-10cm). Hiệu Hoàng Gia, Phong Anh, Lương, Coco, Chim cánh cụt Nam Cực. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre, kích thước: 0.8M x 1.9M, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre, kích thước: 1.0M x 1.9M, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre, kích thước: 1.2M x 1.9M, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre, kích thước: 1.4M x 1.9M, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre, kích thước: 1.6M x 1.9M, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Chiếu tre, kích thước: 1.8M x 2.0M, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Mành che bằng tre, kích thước 194x89cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Mắt chiếu làm từ tre dùng để làm chiếu loại 100*190 cm (34 bao), nhà sản xuất: CHANGSHA THREE BAMBOOS IMPORT AND EXPORT CO.,LTD, không hiệu, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Mắt chiếu làm từ tre dùng để làm chiếu loại 120*190 cm (33 bao), nhà sản xuất: CHANGSHA THREE BAMBOOS IMPORT AND EXPORT CO.,LTD, không hiệu, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Mắt chiếu làm từ tre dùng để làm chiếu loại 140*190 cm (50 bao), nhà sản xuất: CHANGSHA THREE BAMBOOS IMPORT AND EXPORT CO.,LTD, không hiệu,mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Mắt chiếu làm từ tre dùng để làm chiếu loại 160*190cm (550 bao), nhà sản xuất: CHANGSHA THREE BAMBOOS IMPORT AND EXPORT CO.,LTD, không hiệu, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Mắt chiếu làm từ tre dùng để làm chiếu loại 160*200cm (50 bao), nhà sản xuất: CHANGSHA THREE BAMBOOS IMPORT AND EXPORT CO.,LTD, không hiệu, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Mắt chiếu làm từ tre dùng để làm chiếu loại 180*200cm (50 bao), nhà sản xuất: CHANGSHA THREE BAMBOOS IMPORT AND EXPORT CO.,LTD, không hiệu, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Mắt tre đã định hình, tiện đầu, xỏ lỗ, đã sơn phủ bề mặt, dùng làm chiếu, kích thước (1,0-2,5)cm x (2,0-3,0)cm, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Miếng lót ghế bằng tre. Kích thước(60x60)cm +-5cm. SX: GUANGXI PINGXIANG YINKAI IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: Nguyên liệu sản xuất chiếu tre dạng thanh: Được đan bằng những thanh tre nhỏ, chưa có viền ở dạng cuộn, khổ (0.6- 1.8 x 2.0- 55)m +-0.1m, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Nguyên liệu sản xuất chiếu tre dạng thanh: Được đan bằng những thanh tre nhỏ, chưa có viền ở dạng cuộn, khổ (0.6- 1.8 x 2.0- 58)m +-0.1m, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Nguyên liệu sản xuất chiếu tre dạng thanh: Được đan bằng những thanh tre nhỏ, chưa có viền ở dạng cuộn, khổ (1.0- 1.8 x 2.0- 55)m +-0.1m, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Nguyên liệu sản xuất chiếu tre dạng thanh: Được đan bằng những thanh tre nhỏ, chưa có viền ở dạng cuộn, khổ (1.2- 1.8 x 2.0- 55)m +-0.1m, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Nguyên liệu sản xuất chiếu tre dạng thanh: Được làm bằng những thanh tre nhỏ (0.2-0.8)cm kết hợp với những sợi chỉ,phía dưới độn lớp vải mỏng, ở dạng mành, Cuộn lại thành cuộn khổ (0.8-2.2 x 15-35)cm (nk)

- Mã HS 46012100: Nguyên liệu sản xuất chiếu tre dạng thanh: Được làm bằng những thanh tre nhỏ (0.2-0.8)cm kết hợp với những sợi chỉ,phía dưới độn lớp vải mỏng, ở dạng mành, Cuộn lại thành cuộn khổ (0.8-2.2 x 15-35)m (nk)

- Mã HS 46012100: NL sản xuất các loại chiếu tre dạng thanh,được làm bằng những thanh tre nhỏ(0,2-0,8)cm,kết hợp với những sợi chỉ,phía dưới độn lớp vải mỏng,kết thành dải,cuộn lại thành cuộn,khổ rộng(1,2-2,0)m+-0.1m (nk)

- Mã HS 46012100: NL sản xuất chiếu tre dạng thanh, khổ rộng (0.8-2.2)m +-0.2m. dài (10-35)m (Được làm bằng những thanh tre nhỏ (0.2-0.8)cm kết hợp với những sợi chỉ, phía dưới độn lớp vải mỏng, kết thành dải).Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: NL sản xuất chiếu tre dạng thanh, khổ rộng (0.8-2.2)m +-0.2m. dài 15-35m (Được làm bằng những thanh tre nhỏ (0.2-0.8)cm kết hợp với những sợi chỉ, phía dưới độn lớp vải mỏng, kết thành dải).Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: NL sản xuất chiếu tre dạng thanh, khổ rộng (1.2-2.0)m +-0.1m. dài 10-35m (Được làm bằng những thanh tre nhỏ (0.2-0.8)cm kết hợp với những sợi chỉ, phía dưới độn lớp vải mỏng, kết thành dải).Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: NL sản xuất chiếu tre dạng thanh, khổ rộng (1.2-2.0)m +-0.1m. dài 10-35m. Mới 100% được làm bằng những thanh tre nhỏ (0.2-0.8)cm kết hợp với những sợi chỉ, phía dưới độn lớp vải mỏng, kết thành dải (nk)

- Mã HS 46012100: NL sản xuất chiếu tre dạng thanh, khổ rộng (1.2-2.0)m +-0.1m. dài 10-35m. Mới 100%. Được làm bằng những thanh tre nhỏ (0.2-0.8)cm kết hợp với những sợi chỉ, phía dưới độn lớp vải mỏng, kết thành dải (nk)

- Mã HS 46012100: NL sản xuất chiếu tre dạng thanh, khổ rộng (1.2-2.0)m +-1cm. dài 10-35m. Mới 100% được làm bằng những thanh tre nhỏ (0.2-0.8)cm kết hợp với những sợi chỉ, phía dưới độn lớp vải mỏng, kết thành dải (nk)

- Mã HS 46012100: NLSX chiếu tre,trúc: Tấm khổ từ (1,2-2,0)m, dạng cuộn dài từ (20-30)m,TL:(30-70)kg/cuộn. Được làm từ thân cây tre trúc, dạng thanh,KR:(0,3-0,8)cm (may kết lại với nhau bằng sợi chỉ may), chưa có viền. (nk)

- Mã HS 46012100: PGS-4708/ Mành tre che nắng (KT: Cao 2,5m x rộng 2m) (nk)

- Mã HS 46012100: Phụ liệu để may viền chiếu tre dạng thanh được làm từ song mây, khổ (2- 4)cm+-0.2cm, dài (200-300)m+-0.1m, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012100: Thảm chất liệu bằng tre dùng trang trí cho đồ nội thất. Khổ 1.5m (1 roll10m). LH-05-030. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012100: U041-SEMI/ Tấm mành bằng tre (dùng để làm rèm tre)/Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: 2406TMC/ Tấm mành bằng cỏ sử dụng cho đồ gỗ nội thất (1.68M x 0.58m x 0.5mm) (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu chất liệu bằng cói, hiệu: hình bông hoa, hình con chó con, kt:(100-120x190)cm +-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu chất liệu bằng cói, hiệu: hình bông hoa, hình con chó con, kt:(150-160x190)cm +-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu chất liệu bằng cói, hiệu: hình bông hoa, hình con chó con, kt:(180x200)cm +-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu chất liệu bằng cói, hiệu: hình bông hoa, hình con chó con, kt:(40- 60 x 95-115)cm +-5cm, do Trung Quốc sản xuất, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu cói (dùng nằm nôi, võng), kích thước (120x190)cm+/-10%. Hiệu: Lương. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu cói (dùng nằm nôi, võng), kích thước (140x190)cm+/-10%. Hiệu: Lương. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu cói (dùng nằm nôi, võng), kích thước (150x190)cm+/-10%. Hiệu: Lương. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu cói (dùng nằm nôi, võng), kích thước (160x200)cm+/-10%. Hiệu: Lương. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu cói (không phải chiếu điều hòa), kích thước (1,2x1,9)m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu cói (không phải chiếu điều hòa), kích thước (60 x 45)cm, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu cói, kích thước 176X176cm KAT06-2957 Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu cói, kích thước 87X174cm KAT06-5990.Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu điều hòa bằng sợi cói, kích thước ((1.5- 1.6) x (1.9- 2.0))m, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu điều hòa bằng sợi cói, kích thước (1.2 x 1.9)m, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu điều hòa bằng sợi cói, kích thước (1.8 x 2.0)m, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu điều hòa bằng sợi cói, kích thước (2.0 x (2.0- 2.2))m, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu đơn bằng cói, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu làm từ thanh trúc và sợi tổng hợp, kích thước ((1.5- 1.6) x (1.9- 2.0))m, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu làm từ thanh trúc và sợi tổng hợp, kích thước (1.0-1,2) x 1,9m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu làm từ thanh trúc và sợi tổng hợp, kích thước (1.2 x 1.9)m, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu làm từ thanh trúc và sợi tổng hợp, kích thước (1.4- 1.6 x (1.9- 2.0))m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu làm từ thanh trúc và sợi tổng hợp, kích thước (1.4 x (1.9- 2.0))m, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu làm từ thanh trúc và sợi tổng hợp, kích thước (1.8 x 2.0)m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu làm từ thanh trúc và sợi tổng hợp, kích thước (1.8 x 2.0)m, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu làm từ thanh trúc và sợi tổng hợp, kích thước (2,0 x 2.2)m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Chiếu làm từ thanh trúc và sợi tổng hợp, kích thước (2.0 x (2.0- 2.2))m, hiệu MeiGui, XingFu ShengHua, ZhuLong, FengQiang, mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Nguyên liệu sản xuất chiếu điều hòa: Tấm khổ từ (1,2-2,0)m+-0,1m, dạng cuộn dài (30-100)m,Trọng lượng: (30-70)kg/cuộn. Gồm 2 lớp: Lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt. Mới 100% do TQSX (nk)

- Mã HS 46012900: Thảm làm từ lá ngô, kích thước Dia 40cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Thảm làm từ lá ngô, kích thước Dia 47 and 53cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46012900: Thảm làm từ lá ngô, kích thước Dia 58cm, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019210: Dây buộc hàng xanh (dây dứa đóng theo cuộn dùng để buộc hàng, hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 46019290: Hạt tre kích thướt (3 * 2 * 0.2)cm, dùng làm chiều chưa được kết lại với nhau. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019290: Rá tre, đường kính 50 cm (nk)

- Mã HS 46019310: Phụ liệu để may viền chiếu tre dạng thanh được làm từ song mây, khổ (2- 4)cm+-0.2cm, dài (200-300)m+-0.1m, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46019390: RATTAN4/ LƯỚI MÂY-NATURAL RAFFIA- 1650*550, dùng cho đồ nội thất (nk)

- Mã HS 46019390: Tấm đan được làm từ mây, khổ mây dài 55 YARDS rộng 62.99 yards RAFFIA NATURAL, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019410: 18/ Dây trang trí bằng sợi gai (nk)

- Mã HS 46019410: Dây tết bện bằng sợi đay dùng để sản xuất mũ đội đầu, dạng cuộn, bản rộng (0,5-1,5)cm, hiệu chữ Trung quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019410: Dây tết bện bằng sợi đay, dùng để sản xuất mũ đội đầu, dạng cuộn, bản rộng (1-1.5)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019410: Quai túi giấy bằng giấy bện; (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)

- Mã HS 46019410: UTX20/ Dây dệt 1.7mm PP dùng để sản xuất khoen khóa móc nhựa (nk)

- Mã HS 46019410: UTX22/ Dây dệt 2.0mm PP dùng để sản xuất khoen khóa móc nhựa (nk)

- Mã HS 46019410: UTX25/ Dây dệt 1.3mm poly dùng để sản xuất khoen khóa móc nhựa (nk)

- Mã HS 46019910: Bộ chiếu 2 lớp: (sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt, 1chiếu kt:(120 x 190)cm+-10%,và 2 vỏ gối kt(40-45x60-65)cm+-5%, hiệu: PHONG ANH, YU TENG XI, BA FEI YA, do TQSX, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46019910: Bộ chiếu 2 lớp: (sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt, 1chiếu kt:(150-160 x 190-200)cm+-10%,và 2 vỏ gối kt(40-45x60-65)cm+-5%, hiệu: PHONG ANH, YU TENG XI, BA FEI YA, do TQSX, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46019910: Bộ chiếu 2 lớp:(sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt, 1chiếu kt:(180-200 x200-220)cm+-10%,và 2 vỏ gối kt(40-45x60-65)cm+-5%, hiệu: PHONG ANH, YU TENG XI, BA FEI YA, do TQSX,mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Bộ chiếu điều hòa 2 lớp: lớp trên là sợi giấy có lõi tăng cường sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, kích thước (120 x 190)cm+/-10%, 2 vỏ gối cỡ (45x70)cm+/-10%. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Bộ chiếu điều hòa 2 lớp:lớp trên là sợi giấy có lõi tăng cường sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, kích thước (180-200x200-220)cm+/-10%,2 vỏ gối cỡ (45x70)cm+/-10%. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Bộ chiếu điều hòa gồm 2 lớp (gồm 1 chiếu, 2 vỏ gối): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng vật liệu dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, KT: chiếu (150*200)cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Bộ chiếu điều hòa gồm 2 lớp (gồm 1 chiếu, 2 vỏ gối): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng vật liệu dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, KT: chiếu (180*200)cm, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp (sợi giấy có lõi sợi dệt và vải không dệt từ xơ nhân tạo). Kích thước 150cm x 190cm(+/-10cm). Hiệu Lương. Hàng mới do Trung Quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp (sợi giấy có lõi sợi dệt và vải không dệt từ xơ nhân tạo). Kích thước 160cm x 200cm(+/-10cm). Hiệu Lương. Hàng mới do Trung Quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp (sợi giấy có lõi sợi dệt và vải không dệt từ xơ nhân tạo). Kích thước 180cm x 200cm(+/-10cm). Hiệu Lương. Hàng mới do Trung Quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp (sợi giấy có lõi sợi dệt và vải không dệt từ xơ nhân tạo). Kích thước 200cm x 220cm(+/-10cm).Hiệu Lương. Hàng mới do Trung Quốc sản xuất. (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước (100-120)cm x 190cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo.Hiệu Lương. Mới 100% do Trung Quốc sản xuấ (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 120cm x 190cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lỗi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu Lương. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 120cm x 190cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo.Hiệu Lương,Yutengxi. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 140cm x 190cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo.Hiệu Lương. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 140cm x 190cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lỗi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo.Hiệu Lương. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 150cm x 190cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu Lương, Yuteng Xi. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 150cm x 190cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu Lương,Yutengxi. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 150cm x 190cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu Lương. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 150cm x 190cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lỗi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu Lương. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 160cm x 200cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu Lương, Yuteng Xi. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 160cm x 200cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu Lương. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 160cm x 200cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lỗi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu Lương. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 160cm x 200cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo.Hiệu Lương,Yutengxi. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 180cm x 200cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu Lương. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 180cm x 200cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lỗi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu Lương. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 180cm x 200cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo.Hiệu Lương, Yuteng Xi. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 180cm x 200cm(+/-10cm): lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo.Hiệu Lương,Yutengxi. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 200cm x 220cm(+/-10cm):lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu Lương. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 200cm x 220cm(+/-10cm):lớp trên được dệt từ sợi giấy có lỗi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu Lương. Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 200cm x 220cm(+/-10cm):lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo.Hiệu Lương, Yuteng Xi. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp kích thước 200cm x 220cm(+/-10cm):lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo.Hiệu Lương,Yutengxi. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu 2 lớp(sợi giấy có lõi sợi dệt và vải không dệt từ xơ nhân tạo). KT 120cmx190cm(+/-10cm).Hiệu Lương, Menglongjiafu, Bingshixi, Amei liangxijiagongchang, ChenlinyouLiangxiJiagongchang. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu cấu tạo gồm 2 lớp. Lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ sơ nhân tạo,Kích thước (2.0 x 2.2)m +-0,1m. hiệu: Lương,Hoàng gia, mới100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu cấu tạo gồm 2 lớp.Lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ sơ nhân tạo.Kích thước (1.8x 2.0)m +-0,1m,hiệu:Lương,Hoàng gia, mới100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu cấu tạo gồm 2 lớp.Lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ sơ nhân tạo.Kích thước (1.8x 2.0)m +-0,1m,hiệu:Lương;Hoàng gia, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu cấu tạo gồm 2 lớp.Lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ sơ nhân tạo.Kích thước (1.8x 2.0)m +-0,1m. hiệu: Menglongjiaju, mới100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu cấu tạo gồm 2 lớp.Lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ sơ nhân tạo.Kích thước (1.8x 2.0)m +-0,1m. hiệu:Lương,Hoàng Gia. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu cấu tạo gồm 2 lớp.Lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt,lớp dưới bằng vải không dệt từ sơ nhân tạo.Kích thước(1.2x 1.9)m +-0,1m,hiệu:Lương;Hoàng gia, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu cấu tạo gồm 2 lớp.Lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt,lớp dưới bằng vải không dệt từ sơ nhân tạo.Kích thước(1.4x1.9)m+-0,1m,hiệu:Lương;Hoàng gia, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu cấu tạo gồm 2 lớp.Lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt,lớp dưới bằng vải không dệt từ sơ nhân tạo.Kích thước(1.5x1.9)m+-0,1m,hiệu:Lương,Hoàng gia, mới100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu cấu tạo gồm 2 lớp.Lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt,lớp dưới bằng vải không dệt từ sơ nhân tạo.Kích thước(1.5x1.9)m+-0,1m,hiệu:Lương;Hoàng gia, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu cấu tạo gồm 2 lớp.Lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt,lớp dưới bằng vải không dệt từ sơ nhân tạo.Kích thước(1.5x1.9)m+-0,1m. hiệu: Menglongjiaju, mới100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu cấu tạo gồm 2 lớp.Lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt,lớp dưới bằng vải không dệt từ sơ nhân tạo.Kích thước(1.6x2.0)m+-0,1m,hiệu:Lương,Hoàng gia, mới100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu cấu tạo gồm 2 lớp.Lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt,lớp dưới bằng vải không dệt từ sơ nhân tạo.Kích thước(1.6x2.0)m+-0,1m,hiệu:Lương;Hoàng gia, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu cấu tạo gồm 2 lớp.Lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt,lớp dưới bằng vải không dệt từ sơ nhân tạo.Kích thước(1.6x2.0)m+-0,1m. hiệu:Lương,Hoàng Gia. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp, lớp trên là sợi giấy có lõi tăng cường bằng vật liệu dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo kt(120x60)cm+-10%, kèm 1 gối kt(30x10)cm+-10%, hiệu: Huangmao, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp: (sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt, hiệu: Phong anh, YU TENG XI, BA FEI YA, kt:(180 x200)cm+-10%, do TQSX, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp: (sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt, hiệu: Phong anh, YU TENG XI, BA FEI YA, kt:(200 x220)cm+-10%, do TQSX, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp: (Sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt, Kích thước (1.2x 1.9)m +-0,1m. Hiệu: Kam Phoenix, do Trung Quốc sản xuất, Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp: (Sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt, Kích thước (1.2x 1.9)m +-0,1m.Hiệu: Lương, do Trung Quốc sản xuất, Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp: (Sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt. Kích thước (1.4-1.6 x 1.9-2.0)m +-0,1m.Hiệu: Lương, do Trung Quốc sản xuất, Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp: (Sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt. Kích thước (1.5-1.6 x 1.9-2.0)m +-0,1m. Hiệu: Kam Phoenix, do Trung Quốc sản xuất, Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp: (Sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt. Kích thước (1.8x 2.0)m +-0,1m.Hiệu: Kam Phoenix, do Trung Quốc sản xuất, Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp: (Sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt. Kích thước (1.8x 2.0)m +-0,1m.Hiệu: Lương, do Trung Quốc sản xuất, Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp: (Sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt. Kích thước (2.0 x 2.2)m +-0,1m. Hiệu: Kam Phoenix, do Trung Quốc sản xuất, Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp: (Sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt. Kích thước (2.0 x 3.0)m +-0,1m.Hiệu: Lương, do Trung Quốc sản xuất, Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp: lớp trên là sợi giấy có lõi tăng cường sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, kích thước (120x 190)cm+/-10%. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp: lớp trên là sợi giấy có lõi tăng cường sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, kích thước (150 x 190)cm+/-10%. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp: lớp trên là sợi giấy có lõi tăng cường sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, kích thước (160 x 200)cm+/-10%. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp: lớp trên là sợi giấy có lõi tăng cường sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, kích thước (180-200 x 200-220)cm+/-10%. Mới 100% TQSX (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp:(sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt, hiệu: Phong anh, YU TENG XI, BA FEI YA, kt:(120 x 190)cm+-10%, do TQSX, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp:(sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt, hiệu: Phong anh, YU TENG XI, BA FEI YA, kt:(150-160 x 190-200)cm+-10%, do TQSX, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp; lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: là sợi nhân tạo. Hiệu: Chong Teng Xi, CY, kích thước: (150*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp; lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: là sợi nhân tạo. Hiệu: Chong Teng Xi, CY, kích thước: (160*200)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp; lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: là sợi nhân tạo. Hiệu: Chong Teng Xi, CY, kích thước: (180*200)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp; lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: sợi nhân tạo. Hiệu: TY Teng Yuan, Home Trendy, Elegant Combort, CY, Good Wishs,kích thước:(150*190)cm+/- 2cm.Mới100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp; lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: sợi nhân tạo. Hiệu: TY Teng Yuan, Home Trendy, Elegant Combort, CY, Good Wishs,kích thước:(160*200)cm+/- 2cm.Mới100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp; lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: sợi nhân tạo. Hiệu: TY Teng Yuan, Home Trendy, Elegant Combort, CY, Good Wishs,kích thước:(180*200)cm+/- 2cm.Mới100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp; lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: sợi nhân tạo. Hiệu: TY Teng Yuan, Home Trendy, Elegant Combort, CY, Good Wishs,kích thước:(200*220)cm+/- 2cm.Mới100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp; lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu: Chenlin You Liang XiGia Gong Chang, kích thước: (120*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp; lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu: Chenlin You Liang XiGia Gong Chang, kích thước: (150*190)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp; lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu: Chenlin You Liang XiGia Gong Chang, kích thước: (160*200)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa 2 lớp; lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: vải không dệt từ xơ nhân tạo. Hiệu: Chenlin You Liang XiGia Gong Chang, kích thước: (180*200)cm +/- 2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa cấu tạo gồm 2 lớp:lớp trên từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, KT(120 x190)cm +/-10cm, hiệu: LƯƠNG,MENGLONGJIAJU, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa cấu tạo gồm 2 lớp:lớp trên từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, KT(140 X 195)cm +/-10cm, hiệu: LƯƠNG, MENGLONGJIAJU, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa cấu tạo gồm 2 lớp:lớp trên từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, KT(150 x 195)cm +/-10cm, hiệu: LƯƠNG, MENGLONGJIAJU, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa cấu tạo gồm 2 lớp:lớp trên từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, KT(160 x 200)cm +/-10cm, hiệu: LƯƠNG,MENGLONGJIAJU, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa cấu tạo gồm 2 lớp:lớp trên từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, KT(180 x 200)cm +/-10cm, hiệu: LƯƠNG,MENGLONGJIAJU, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa cấu tạo gồm 2 lớp:lớp trên từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, KT(200 x 215)cm +/-10cm, hiệu: LƯƠNG, MENGLONGJIAJU, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa cấu tạo gồm 2 lớp:lớp trên từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải từ sợi tổng hợp (120x 190)cm +-10cm, hiệu: LƯƠNG, MENGLONGJIAJU, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa cấu tạo gồm 2 lớp:lớp trên từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải từ sợi tổng hợp (150x 195)cm +-10cm, hiệu: LƯƠNG, MENGLONGJIAJU, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa cấu tạo gồm 2 lớp:lớp trên từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải từ sợi tổng hợp (160x 200)cm +-10cm, hiệu: LƯƠNG, MENGLONGJIAJU, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa cấu tạo gồm 2 lớp:lớp trên từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải từ sợi tổng hợp (180x 200)cm +-10cm, hiệu: LƯƠNG, MENGLONGJIAJU, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa cấu tạo gồm 2 lớp:lớp trên từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới bằng vải từ sợi tổng hợp (200 x 215)cm +-10cm, hiệu: LƯƠNG, MENGLONGJIAJU, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa gồm 2 lớp: lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng vật liệu dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, KT:(120*190)cm +-10%, hiệu: LƯƠNG, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa gồm 2 lớp: lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng vật liệu dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, KT:(150*195)cm +-10%, hiệu: LƯƠNG, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa gồm 2 lớp: lớp trên được dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng vật liệu dệt, lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo, KT:(180*200)cm +-10%, hiệu: LƯƠNG, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa từ sợi tổng hợp, kích thước 160 cm x 200 cm, nhãn hiệu: SHANGWEI, mới 100%, do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu điều hòa từ sợi tổng hợp, kích thước 180 cm x 200 cm, nhãn hiệu: SHANGWEI, mới 100%, do Trung Quốc sản xuất (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu được làm từ 100% PP Cellulose, có in hoa văn kích thước 1.8m x 1.95m. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu được làm từ 100% PP Cellulose, có in hoa văn, kích thước 1.6m x 1.95m. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu được làm từ 100% PP Cellulose, có in hoa văn, kích thước 1.8m x 1.95m. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu được làm từ 100% PP Cellulose, kích thước 1.0m x 1.95m. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu được làm từ 100% PP Cellulose, kích thước 1.2m x 1.95m. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu được làm từ 100% PP Cellulose, kích thước 1.4m x 1.95m. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu được làm từ 100% PP Cellulose, kích thước 1.6m x 1.95m. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu được làm từ 100% PP Cellulose, kích thước 1.8m x 1.95m. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu được làm từ 100% PP Cellulose, kích thước 2.0m x 1.95m. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Chiếu được làm từ 100% PP Cellulose,có in hoa văn, kích thước 2.0m x 1.95m. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Nguyên liệu để sản xuất chiếu 2 lớp (sợi giấy có lõi sợi dệt và vải không dệt từ xơ nhân tạo). Dạng cuộn. Chiều dài 190cm-250cm (+-10cm)/cuộn. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Nguyên liệu sản xuất chiếu điều hòa 2 lớp dạng cuộn, lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: là vải không dệt từ sơ nhân tạo. Kích thước: (120-200*4000-8000)cm +/-2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Nguyên liệu sản xuất chiếu điều hòa 2 lớp dạng cuộn, lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: là vải không dệt từ sợi nhân tạo. Kích thước: (120-190*4000-8000)cm +/-2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Nguyên liệu sản xuất chiếu điều hòa 2 lớp dạng cuộn, lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: là vải không dệt từ xơ nhân tạo. Kích thước: (120-200*4000-8000)cm +/-2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Nguyên liệu sản xuất chiếu điều hòa 2 lớp dạng cuộn, lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: là vải không dệt. Kích thước: (120-200*4000-8000)cm +/-2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Nguyên liệu sản xuất chiếu điều hòa 2 lớp dạng cuộn, lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: sợi nhân tạo. Kích thước: (120-200*4000-8000)cm +/-2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Nguyên liệu sản xuất chiếu điều hòa 2 lớp dạng cuộn, lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: sợi tổng hợp. Kích thước: (120-200*4000-8000)cm +/-2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Nguyên liệu sản xuất chiếu điều hòa 2 lớp dạng cuộn, lớp trên: sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt, lớp dưới: vải không dệt từ sơ nhân tạo. Kích thước: (120-200*4000-8000)cm +/-2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019910: Nguyên liệu sản xuất chiếu điều hòa 2 lớp(sợi giấy kết hợp sợi nhựa) và lớp vải không dệt, chưa có viền ở dạng cuộn, khổ:(1.6- 2.0 x 50- 80)m+- 0.1m, do TQSX, mới 100%. (nk)

- Mã HS 46019920: CS09-0057/ Tấm cói đan dùng cho hàng trang trí nội thất, RAFFIA Fine WEAVE(30M) (W950mm x 30m/roll), hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019920: CS09-0193/ Tấm cói đan Natural fine weave raffia (W950mm x 30m/roll) for RH, dùng sản xuất sản phẩm trang trí nội thất, hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019920: ROPE SAMPLES (DÂY ĐAN) (nk)

- Mã HS 46019990: Bộ chiếu 2 lớp (sợi giấy có lõi sợi dệt và vải không dệt từ xơ nhân tạo) gồm 1 chiếu kích thước (150-160)cm x (190-200)cm(+/-10cm) và 2 vỏ gối kích thước 40cmx60cm (+-10cm).Hiệu Lương. Hàng mới do Tru (nk)

- Mã HS 46019990: Bộ chiếu 2 lớp (sợi giấy có lõi sợi dệt và vải không dệt từ xơ nhân tạo) gồm 1 chiếu kích thước (180-200)cm x (200-220)cm(+/-10cm) và 2 vỏ gối kích thước 45cmx65cm (+-10cm). Hiệu Lương. Hàng mới do Tr (nk)

- Mã HS 46019990: CO01/ Miếng đan bằng dây đai Raffa dùng làm túi xách (1 cuộn 10 cái 600 cái). (nk)

- Mã HS 46019990: Cuộn giấy dệt tết bện- Paper loom, Item: ZX0000000010001, code: ZQ0100000000001. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019990: Cuộn giấy dệt tết bện, đã được đan thành tấm- Paper loom, Item: BF0000011230500, code: BF0112305000001. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019990: Cuộn giấy dệt tết bện, đã được đan thành tấm- Paper loom, Item: BF0000013510035, code: BF0135100350001. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019990: DGA/ Đồ trang trí (dây gai). Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019990: Đồ chơi cho mèo bằng cói, hiệu Cat Craft, mới 100% (nk)

- Mã HS 46019990: K14/ Dây buộc trang trí (nk)

- Mã HS 46019990: Nguyên liệu may viền chiếu điều hòa dạng cuộn, bằng vải sợi không dệt từ sơ nhân tạo. Kích thước: (4-5,5)cm +/-2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019990: Nguyên liệu may viền chiếu điều hòa dạng cuộn, bằng vải sợi không dệt từ sơ nhân tạo. Kích thước: (4-5,6)cm +/-2cm. Mới 100% (nk)

- Mã HS 46019990: NL044/ Dây đai_VN1001039 (nk)

- Mã HS 46019990: NL14/ Vải không dệt (dựng) (nk)

- Mã HS 46019990: NPL31/ Dây dệt (nk)

- Mã HS 46019990: Tấm lót điều hòa chống thắm cho bé-CLIMBING MAT, nhà sản xuất: KUB,háng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019990: Tool-20-001/ Thảm dính bụi, kt: 600mmx900mmx35micron(mc) chất liệu bằng polyethylen (nk)

- Mã HS 46019990: Trần bằng dây cối dày 3mm- Plaited raffia bleached, qui cách 36"W x 7m. Hàng mới 100% (nk)

- Mã HS 46019990: TSTG/ Dây bện trang trí nến, hàng mới 100% (nk)
- - Mã HS 46019990: Vỏ gối đầu (lớp trên dệt từ sợi giấy có lõi tăng cường bằng sợi dệt và lớp dưới bằng vải không dệt từ xơ nhân tạo). Kích thước(50x40)cm +-5cm.Mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p