Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai mã_3183A609.401 chất liệu: Polyester 100%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai mã_3183A621.101 chất liệu: Cotton 100%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nam, chất liệu: nhựa tổng hợp_Microfiber_hiệu Pedro_mã: PM2-26320093_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nam, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PM2-26320092_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nam, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Pedro_mã: PM2-26320089_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nam, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Pedro_mã: PM2-26320090_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nam, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Pedro_mã: PM2-26320093_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-20150933-4_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-20270554_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-20671149_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-20680434_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-20680547_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-20781228_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-20840206_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-60150926_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-60150928_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-80270480_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-80270493_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-80270514_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-80270553_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-80671137_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-80671138_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-75060043_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-75060044_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-75060045_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-75210011-3_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-75210089_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-75210090_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-75940003_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-76390046_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-76390047_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-76390048_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-76610027_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-76610028_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-76610029_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-85210007_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-60150926_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-60150928_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Pedro_mã: PW2-75210088_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Pedro_mã: PW2-75210088-1_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai nữ, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Pedro_mã: PW2-76390046_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai, Belt bag,100%" POLYESTER, (Hiệu Kenzo), loại: FA55SF305VA1.99.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai, Belt bag,100%" POLYESTER, (Hiệu Kenzo), loại: FA55SF305VA3.39.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai, Belt bag,72%" POLYESTER 28% NYLON, (Hiệu Kenzo), loại: FA65SF305F20.62.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai, Belt bag,72%" POLYESTER 28% NYLON, (Hiệu Kenzo), loại: FA65SF305F20.99E.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai, Belt bag,72%" POLYESTER 28% NYLON, (Hiệu Kenzo), loại: FA65SF307F20.25.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai, Belt bag,72%" POLYESTER 28% NYLON, (Hiệu Kenzo), loại: FA65SF307F20.99E.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo vai, SLG Crossbody,100%" POLYESTER, (Hiệu Kenzo), loại: FA55PM306VA1.99.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đeo, model DSBB03RM,chất liệu vải dệt thoi, 100% polyester, kích thước 305*140*400mm, hiệu Mi (xiaomi), nsx XIAOMI, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi du lịch 20-30 cm, chất liệu vải/ similli, hàng mới 100%, hiệu Pacsafe (nk)
- Mã HS 42022200: Túi du lịch 40-55 cm, chất liệu vải/ similli, hàng mới 100%, hiệu Pacsafe (nk)
- Mã HS 42022200: Túi du lịch, kích thước 33cm, mới 100%, hiệu Pacsafe (nk)
- Mã HS 42022200: Túi du lịch, kích thước dài 24cm, mới 100%, hiệu Pacsafe (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI DU LỊCH-Chất liệu: MAIN (OUTER LAYER): 70% COTTON, 30% POLYESTER; BASE PANEL/HANDLE: 100% PU; LINING: 100% POLYESTER-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 145829. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng chăn bằng nhựa kết hợp vật liệu dệt, kích thước (60x50)cm+-10%,ký hiệu: CGG, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng chăn bằng nhựa kết hợp vật liệu dệt, kích thước (60x50)cm+-10%,NSX: HENGFENG SANJI LUGGAGE CO., LTD, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng chăn bằng nhựa kết hợp vật liệu dệt, kt(60x30x45)cm+-10%, NSX: Hangzhou Twofold Crafts Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng chăn bằng nhựa tổng hợp kết hợp vật liệu dệt, kt(50x40x33)cm+-10%, NSX: Hangzhou Twofold Crafts Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng chăn bằng vải bạt polyeste (dạng dây rút), Khổ: (40-50 x 80-90)cm +/-10%. NSX: Xiamen Youqu Trading Co., Ltd.. mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng điện thoại, máy tính bảng bằng vải simili đường chéo 35cm không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ (không dùng để đựng gậy golf) chất liệu PU,kích thước L50xW25xH30 cm, hiệu TaylorMade,mã:M7232801 2MSBB-KY841 BK, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ bằng nhựa + sợi tổng hợp có quai đeo đường chéo (20-<40)cm, (không phải túi giả da, không phải túi thổ cẩm, không phải túi du lịch), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ bằng nhựa + sợi tổng hợp có quai đeo đường chéo (20-<40)cm, (không phải túi giả da, không phải túi thổ cẩm, không phải túi du lịch), hiệu NADI LI, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ bằng nhựa + sợi tổng hợp có quai đeo, đường chéo (20-<40)cm (không phải túi giả da, không phải túi thổ cẩm, không phải túi du lịch), hiệu YONGQUAN, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ bằng nhựa + sợi tổng hợp có quai đeo, đường chéo (20-<40)cm, (không phải túi giả da, không phải túi thổ cẩm, không phải túi du lịch), hiệu YONGQUAN, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ bằng nhựa + sợi tổng hợp, có quai đeo, đường chéo (20- < 40)cm (không phải túi: giả da, thổ cẩm, du lịch) hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ bằng nhựa tổng hợp kết hợp vật liệu dệt. Đường chéo: 10- 30cm (Không phải túi giả da, không phải túi thổ cẩm, không phải túi du lịch). NSX: Ningbo Baige Bags Co., Ltd.. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ bằng nhựa tổng hợp kết hợp vật liệu dệt. Hiệu: LUNCH BAG BRIVILAS. Đường chéo: 10- 30cm (Không phải túi giả da, không phải túi thổ cẩm, không phải túi du lịch). Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ bằng vải bạt polyeste, Khổ: (Phi 40 x 50)cm +/-5cm. NSX: Xiamen Youqu Trading Co., Ltd.. mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ bằng vải bạt polyeste. KT (55x68x21)cm +-5%. NSX: HANGJIN, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ bơi bằng nhựa PVC, KT 26 x 33 x 8,5cm, mã hàng 4510085129726, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ cá nhân có mặt ngoài bằng simili kt:10*20cm hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ cầm tay (không dùng để đựng gậy golf),chất liệu PU, kích thước L31xW13xH20 cm, hiệu TaylorMade, mã M7235801 2MSPO-CCN01 WH/NV/RD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ cầm tay (không dùng để đựng gậy golf),chất liệu PU, kích thước L31xW13xH20 cm, hiệu TaylorMade, mã M7235901 2MSPO-CCN01 BK, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng đồ nghề bằng vải (87711C) (Hiệu King Tony) (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng giày (không dùng để đựng gậy golf),chất liệu PU, kích thước L23xW7xH16 cm, hiệu TaylorMade, mã M7237101 2MSSC-CCN06 WH/NV/RD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI ĐỰNG LAPTOP-Chất liệu: "Outside Main: 100% BCI CottonInternal lining: 100% Polyester"-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 145820. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI ĐỰNG LAPTOP-Chất liệu: 100% Polyester Outer, 100% Polyester Lining-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 141956. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI ĐỰNG LAPTOP-Chất liệu: 100% Polyester Outer, 100% Polyester Lining-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 141957. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI ĐỰNG LAPTOP-Chất liệu: Outside Main: 100% BCI CottonInternal lining: 100% Polyester-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 145820. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng máy (bằng plastic/ vật liệu dệt), hiệu Sony, LCS-CSJ/C SYH (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng máy quay chuyên dụng (bằng plastic/ vật liệu dệt), hiệu Sony, LCDS300SFT>2WW (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng máy tính xách tay Dell Kit- Dell Pro Briefcase 14 PO1420C Fits most laptops up to 14" SnP, (21339567) (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng máy tính xách tay Lenovo 15.6-inch Laptop Casual Toploader T210 Black_4X40T84061 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng máy trợ thính FOC chất liệu vải polyester 35%, cotton 65%. Kích thước: 16x12x7(cm)Hãng Oticon A/S. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng quà 37x41x12cm bằng vải 100% polyester có quai đeo BAG, không nhãn hiệu, in logo COW, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng quần áo bằng vật liệu dệt, khung bằng sắt mạ, kt(54x40x30)cm+-10%, NSX: Hangzhou Twofold Crafts Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI ĐỰNG SÁCH, HIỆU: GLEIM, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng sản phẩm Joico- J69057 BAG DEFY DAMAGE RETAIL GIFT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng thiết bị cầm tay (Pouch for Travis One) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi đựng thiết bị cầm tay (Pouch for Travis Touch) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi hiệu Charles and Keith, mã: CK2-70150587 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi hiệu Charles and Keith, mã: CK2-80781094 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi mặt ngoài bằng vải sợi tổng hợp MONTBLANC MyMB NFL Doc Case Med 2 FrontPock Black (nk)
- Mã HS 42022200: Túi mặt ngoài bằng vải sợi tổng hợp MONTBLANC MyMB NFL Tech Pouch Black (nk)
- Mã HS 42022200: Túi mặt ngoài bằng vải sợi tổng hợp SAMSONITE Travel Link Acc.Roll-Up Toiletry Kit L- Coral/Grey (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI MẪU BẰNG GIẢ DA, CÓ NHÃN HIỆU VÀ CÓ KÍ HIỆU, ĐỤC LỖ, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI MẪU BẰNG VẢI, CÓ NHÃN HIỆU VÀ CÓ KÍ HIỆU, ĐỤC LỖ, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI MẪU ĐÃ CẮT XÉN, NHÃN HIỆU JACK WOLFSKIN, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI MẪU, NHÃN HIỆU PUMA, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi máy tính xách tay_mới 100%, HP Essential Top Load Case (42887102/71042431)_H2W17AA (nk)
- Mã HS 42022200: Túi máy tính xách tay_mới 100%, HP Essential Top Load Case (42925393/71065364)_H2W17AA (nk)
- Mã HS 42022200: Túi máy tính xách tay_mới 100%, HP Essential Top Load Case (42987563/71105920)_H2W17AA (nk)
- Mã HS 42022200: Túi nam, 100%WOVEN, hiệu EXECUTIVE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ, Pouch,100%" POLYESTER, (Hiệu Kenzo), loại: FA55PM302VA2.21.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ, Pouch,72%" POLYESTER 28% NYLON, (Hiệu Kenzo), loại: FA65PM302F20.25.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ, Pouch,72%" POLYESTER 28% NYLON, (Hiệu Kenzo), loại: FA65PM302F20.62.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi nhỏ, Pouch,72%" POLYESTER 28% NYLON, (Hiệu Kenzo), loại: FA65PM302F20.99E.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi nữ, 100%RAMIE, hiệu ETCETERA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI NỮ-Chất liệu: 100% BCI cotton-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 145819. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI NỮ-Chất liệu: BODY:70%COTTON 30%POLYESTER-Hiệu: RUBI-Mã hàng: 425225. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI NỮ-Chất liệu: BODY:70%COTTON 30%POLYESTER-Hiệu: RUBI-Mã hàng: 425235. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi rỗng đựng công cụ 13 inch- Hiệu Total- Model: THT26131- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi rỗng đựng công cụ 16 inch- Hiệu Total- Model: THT26161- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi siêu thị chất liệu vải không dệt (hình ảnh đính kèm), KT 430*340mm, hãng sản xuất Solent Manufacturing, hàng mẫu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi thắt lưng nữ bằng vải mã_3183A572.002, chất liệu_Nylon 100%, hiệu Onitsuka Tiger hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI THỂ THAO,chất liệu:Main fabric 90.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:DOMYOS,mới: 100%, model code:8484775 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi thời trang mặt ngoài bằng plastic FURLA CANDY CUPIDO COOKIE S SATCHEL 961698 B CCU BQA8 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi thời trang mặt ngoài bằng plastic FURLA CANDY DOLCEZZA MERINGA MINI CR 941310 B CDO BNQ8 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi thời trang mặt ngoài bằng plastic FURLA CANDY DOLCEZZA MERINGA MINI CR 941313 B CDO BNQ8 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi trẻ em đeo vai nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK11-80781256_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi túm Compatto XL Sackpack siêu nhẹ, hiệu Tucano,màu:Đỏ,chất liệu bằng Nylon(COMPATTO EXTRA LIGHT XL SACKPACK, RED),Item No:BPCOSK-R,hàng mới 100%,kích thước::(35 x 46 x 2)cm (nk)
- Mã HS 42022200: Túi túm Compatto XL Sackpack siêu nhẹ, hiệu Tucano,màu:Xanh da trời,chất liệu bằng Nylon(COMPATTO EXTRA LIGHT XL SACKPACK, LIGHT BLUE),Item No:BPCOSK-Z,hàng mới 100%,kích thước::(35 x 46 x 2)cm (nk)
- Mã HS 42022200: Túi túm Compatto XL Sackpack siêu nhẹ, hiệu Tucano,màu:xanh ô liu,chất liệu bằng Nylon(COMPATTO EXTRA LIGHT XL SACKPACK, MILITARY GREEN),Item No:BPCOSK-VM,hàng mới 100%,kích thước::(35 x 46 x 2)cm (nk)
- Mã HS 42022200: Túi túm Compatto XL Sackpack siêu nhẹ, hiệu Tucano,màu:Xanh,chất liệu bằng Nylon(COMPATTO EXTRA LIGHT XL SACKPACK, BLUE),Item No:BPCOSK-B,hàng mới 100%,kích thước:(35 x 46 x 2)cm (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải (28.5 x 45.5 x 22) Cm PACO RABANNE 1M Parfum Weekend Bag GWP Level 4 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải BOLIDE 31, (hiệu Hermes)103196M _01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải BOLIDE 31, (hiệu Hermes)103196M _02. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI VẢI CANVAS MẪU, NHÃN HIỆU SHELL COMMENT, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải có quai đeo dùng làm hàng mẫu size(37 x 32 x 13) Cm (FABRIC BAG) thương hiệu TK.Taikeokikuchi, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải có quai đeo size(38 x 30 x 13) Cm (FABRIC BAG) thương hiệu TK.Taikeokikuchi, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải có quai đeo, dùng làm hàng mẫu Size (50 x 30 x 15) (BLIND BAG), không có thương hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải có quai đeo, dùng làm hàng mẫu Size (55 x 35 x 25) (DECOY BAG), không có thương hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải có quai đeo, dùng làm hàng mẫu Size (75 x 15 x 5) (CASE), không có thương hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải dây rút Qorvo. Mã hàng: Q556.Ncc: QORVO.Hàng quà tặng nhân viên công ty. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI VẢI ĐỂ ĐỰNG TRANG SỨC, HÀNG MẪU, MỚI (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải Duffle, (hiệu Hermes)103215M _01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải Duffle, (hiệu Hermes)103215M _02. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải đựng hộp cơm 2 ngăn Qorvo. Mã hàng: Q305.Ncc: QORVO.Hàng quà tặng nhân viên công ty. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi vải GROOMING, (hiệu Hermes)068312CK_AB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI VẢI MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI VẢI TRÁNG PVC, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 42022200: Túi Vải, KT: (36 x 36 x 10) cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách (6"h x 9"w x 2.1"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, 45% Polyester, 45% Cotton, 10% Acrylic Resin/ PXRUB303322. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách (6.25"h x 6.5"w x 2.4"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, 45% Polyester, 45% Cotton, 10% Acrylic Resin with Cow Leather/ PXRUB285322. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách (6.25"h x 6.5"w x 2.4"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, 45% Polyester, 45% Cotton, 10% Acrylic Resin with Cow Leather/ PXRUB286673. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách (6.5"h x 9"w x 3.15"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, 50% Cotton, 42% Polyeter, 8% Acrylic Resin with Cow Leather/ PXRUB268673. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách (Height 14 cm, width 16.6 cm, width 13 cm Bottom, gusset 8 cm, Handle length 22.6 cm, Handle width 2.2 cm, Length (strap maximum) 122 cm) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, Body 97% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách (Height 16.5cm, width 24cm, width 24cm Bottom, gusset 6cm, Length (strap maximum) 113cm) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Handbag of, 100% Polyethylene/ PXRUB363141. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mớ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách (Height 16.5cm, width 24cm, width 24cm Bottom, gusset 6cm, Length (strap maximum) 113cm) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Handbag of, 100% Polyethylene/ PXRUB363322. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mớ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bằng nhựa phủ PU, kích thước: 30*20cm, không nhãn hiệu, (4700 cái G.W: 2830kg), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bằng nhựa phủ PU, kích thước: 40*25.5cm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bằng nhựa phủ PU, kích thước: 40*25.5cm, không nhãn hiệu, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bằng vải nylon, mã 625858H9HBN1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bằng vải nylon, mã 630353H9HAN1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bằng vải nylon, mã 630353H9HAN7673, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bằng vải nylon, mã 630355H9HAN1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bàng vải simili, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bằng vải, nhãn hiệu Accessorize, mã hàng 9637789. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bằng vải, nhãn hiệu Accessorize, mã hàng 9664674. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,100%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1164/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,100%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1170/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,100%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1160/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,100%polyurethane thermoplastic,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1138/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,100%polyurethane thermoplastic,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1147/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,100%polyurethane thermoplastic,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1165/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,80%cotton 20%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1179/530-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,80%nylon 20%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1126/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,85%nylon 15%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1185/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,85%polyester 10%polyurethane thermoplastic 5%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1500/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,87%polyester 13%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1501/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,87%polyurethane 13%cow leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1145/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,90%nylon 10%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1106/630 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,90%nylon 10%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1127/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,90%nylon 10%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1186/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,90%polyester 10%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1101/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,90%polyester 10%glass,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1118/630 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách bé gái,95%paper 5%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1116/530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính bằng lụa-FLAPBAG FOULARD IMPRIME/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% SILK UPSIDE: 95% SILK 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1162B03183N7302NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính bằng lụa-FLAPBAG TWEED/MBLINING: 80% SHEEPSKIN 18% SILK 1% POLYAMIDE 1% POLYESTER UPSIDE: 91% SILK 8% POLYAMIDE 1% POLYESTER--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA69900B02946MH659NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính da cừu-FLAPBAG TWEED/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% WOOL UPSIDE: 95% WOOL 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1160B03455N7463NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính da cừu-LARGE SHOPPING TWEED/MJPVLINING: 90% VISCOSE 9% WOOL UPSIDE: 98% WOOL 2% POLYAMIDE--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1876B03422N7619NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính da dê-FLAPBAG CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 80% VISCOSE 20% GOATSKIN UPSIDE: 95% GOATSKIN 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1160B0338610601NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính polyamide-FLAPBAG TWEED/PERL/MRVLINING: 100% LAMBSKIN UPSIDE:30% POLYAMIDE 17% GLASS FIBRE 15% ALUMINUM 10% ACRYLIC 10% WOOL--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1740B02932N6538NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính polyamide-LARGE SHOPPING TOILES/MDCBLINING: 85% COTTON 9% ACRYLIC 4% POLYAMIDE 2% POLYESTER UPSIDE: 40% POLYAMIDE 32% COTTON--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA93786B0343494305NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính polyamide-LARGE SHOPPING TOILES/MDCBLINING: 85% COTTON 9% ACRYLIC 4% POLYAMIDE 2% POLYESTER UPSIDE: 40% POLYAMIDE 32% COTTON--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA93786B03434N7374NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính polyamide-LARGE SHOPPING TOILES/MDCBLINING: 85% COTTON 9% ACRYLIC 4% POLYAMIDE 2% POLYESTER UPSIDE: 40% POLYAMIDE 32% COTTON--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA93786B03434N7384NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính polyamide-LARGE SHOPPING TOILES/MDCBLINING: 85% COTTON 9% ACRYLIC UPSIDE: 40% POLYAMIDE 32% COTTON 18% POLYESTER--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA67001B03434N7375NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính polyester-FLAPBAG SEQUIN/MIXLINING: 80% POLYESTER 20% LAMBSKIN UPSIDE: 95% POLYESTER 5% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1160B0343694305NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính polyester-LARGE SHOPPING TOILES/SEQUINS/MBLINING: 81% COTTON 9% ACRYLIC 3% POLYAMIDE 3% POLYESTER 1% ELASTANE 1% VISCOSE--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA66941B03429N4150NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính vải lanh-FLAPBAG TWEED/PERL/MJPVLINING: 100% LAMBSKIN UPSIDE: 29% LINEN 18% COTTON 16% ACRYLIC 15% ALUMINUM 9% POLYESTER--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1740B02852N6550NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính vải voan-CLUTCH BAG AGNEAU/MBLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1732B0300494305NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách chất liệu chính vải voan-FLAPBAG TWEED/MIXLINING: 80% VISCOSE 8% LINEN 5% COTTON 2% ACRYLIC UPSIDE: 37% LINEN 22% COTTON--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAS1160B03193N6550NSZ (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách có mặt ngoài bằng sợi tổng hợp hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách Compatto XL Duffel siêu nhẹ, hiệu Tucano,màu:Đen,chất liệu bằng Nylon(COMPATTO XL DUFFEL BAG, BLACK),Item No:BPCOWE,hàng mới 100%,kích thước:(50 x 36 x 30)cm (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách Compatto XL Shopper siêu nhẹ, hiệu Tucano,màu:Xanh,chất liệu bằng Nylon(COMPATTO EXTRA LIGHT XL SHOPPER BAG, BLUE),Item No:BPCOSH-B,hàng mới 100%,kích thước:(42 x 44 x 20)cm (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách Compatto XL Sling có quai đeo siêu nhẹ, hiệu Tucano,màu:Đen,chất liệu bằng Nylon(COMPATTO EXTRA LIGHT XL SLING BAG, BLACK),Item No:BPCOSL,hàng mới 100%,kích thước:(44*30*16)cm (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách Compatto XL Sling có quai đeo siêu nhẹ, hiệu Tucano,màu:Đỏ,chất liệu bằng Nylon(COMPATTO EXTRA LIGHT XL SLING BAG, RED),Item No:BPCOSL-R,hàng mới 100%,kích thước:(44*30*16)cm (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách Compatto XL Sling có quai đeo siêu nhẹ, hiệu Tucano,màu:Xanh,chất liệu bằng Nylon(COMPATTO EXTRA LIGHT XL SLING BAG, BLUE),Item No:BPCOSL-B,hàng mới 100%,kích thước:(44*30*16)cm (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách cotton, hiệu Hunting World (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách của máy vi tính xách tay hiệu Asus đồng bộ kèm theo hàng (túi của mục số:1),mới 100%, (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách của máy vi tính xách tay hiệu Asus đồng bộ kèm theo hàng (túi của mục số:1,2),mới 100%, (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách của máy vi tính xách tay hiệu Asus đồng bộ kèm theo hàng (túi của mục số:1,2,3,4),mới 100%, (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách của máy vi tính xách tay hiệu Asus đồng bộ kèm theo hàng (túi của mục số:3),mới 100%, (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách của máy vi tính xách tay hiệu Asus đồng bộ kèm theo hàng (túi của nục số:7),mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách của máy vi tính xách tay hiệu MSI đồng bộ kèm theo hàng(túi của mục số:1),mới 100%.. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách du lịch bằng vải polyester tráng phủ nhựa, loại xách tay, không có dây đeo vai, kt(45x30x20)cm+-10%, NSX: Sozhou Changyue Imp & Exp. Co.,Ltd.. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách du lịch bằng vải polyester tráng phủ nhựa, loại xách tay, không có dây đeo vai, KT:(32x22x52)cm+-10%, NSX: Guangzhou Huiquan Bags Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH DU LỊCH, HÀNG MẪU, NHÀ SX CALLAWAY, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách dùng để vận chuyển thú cưng, mặt ngoài bằng vải sợi tổng hợp tráng phủ nhựa, kích thước (40x22x25)cm (có tay cầm, khóa kéo, lỗ thông gió), loại không có tay kéo, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách đựng máy vi tính xách tay hiệu MSI đồng bộ kèm theo hàng (của mục số:1).mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH GiẢ DA 14-15 IN, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách hãng ASPESI, code 028058619273409, chất liệu vải. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách hiệu SVNX mã 9263093 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách mã_3183A607.201 chất liệu: Polyester 100%, hiệu Onitsuka Tiger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH MẪU: 24 HOUR TIN BRIEFCASE, NHÃN HIỆU FILSON, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH MẪU: FISHING PACK, NHÃN HIỆU FILSON, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH NAM bằng 75%POLYURETHANE 25%COTTON hiệu Burberry hàng mới 100%- 8032898 (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH NAM bằng 75%POLYURETHANE 25%COTTON hiệu Burberry hàng mới 100%- 8032898(6.5x0.5x11.5)cm (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam bằng PU SPAKO ALL GANCINI+FOSTER(727473)(38x21)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam bằng(100%NYLON)90%FABRIC LINING(90%COTTON10%ACRYLIC)10%FABRIC LINING(100%POLYESTER)(716628)(41x8.5x2)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Men's knitted tote bag (100% COTTON)- 432579(03-06)/ 25360F081A- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYESTER- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06203 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYESTER- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06218 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYESTER- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06220 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYESTER- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06248 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYESTER- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06416 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYESTER- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06421 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06251 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06294 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% RECYCLED POLYESTER- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06393 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 80% POLYAMIDE 20% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06292 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 80% POLYAMIDE 20% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06295 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 90% RECYCLED POLYESTER 10% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06243 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 90% RECYCLED POLYESTER 10% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06245 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 90% RECYCLED POLYESTER 10% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06257 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 90% RECYCLED POLYESTER 10% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06434 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam, 100% POLYESTER, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5822/501 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,100%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3310/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,100%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3307/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,100%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3524/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,100%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3555/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3607/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3640/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3715/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3838/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,65%polyurethane 25%polyester 10%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3509/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,70%nylon 25%polyester 5%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3611/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,70%polyurethane 15%nylon 15%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6517/005 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,70%polyurethane 30%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6600/005 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,70%polyurethane 30%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3535/620 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,70%polyurethane 30%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3551/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,70%polyurethane 30%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3637/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,80%polyurethane 20%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3612/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,80%polyurethane 20%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3613/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,80%polyurethane 20%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3915/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,80%polyurethane 20%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6897/005 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,80%polyurethane 20%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6898/005 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,80%polyurethane 20%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3603/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,80%polyurethane 20%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6621/005 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,85%silicone 14%polyester 1%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3542/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,90%nylon 10%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3516/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,90%polyester 10%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3626/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,90%polymethyl methacrylate 10%polyamide,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3918/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,90%polyurethane 10%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3610/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,90%polyurethane 10%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6615/005 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam,91%polyurethane 9%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3502/520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 5% da bê, 95% chất liệu tổng hợp; Mã hàng: 1PEBA064YZT;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 60% cotton, 30% da bê, 10% chất liệu tổng hợp; Mã hàng: 2OBCA251YSE;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH NỮ bằng 75%THERMOPLASTIC POLYURETHANE 25%COTTON hiệu Burberry hàng mới 100%- 8026589 (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH NỮ bằng 75%THERMOPLASTIC POLYURETHANE 25%COTTON hiệu Burberry hàng mới 100%- 8026589(17x17)cm (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ bằng vải polyester, kích thước đường chéo từ (50-60)cm+-10%, NSX: Guangzhou Huiquan Bags Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ bằng vải polyester, kích thước đường chéo: 26cm+-10%, NSX: Guangzhou Huiquan Bags Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ bằng vải polyester, kích thước đường chéo: 36cm+-10%, NSX: Guangzhou Huiquan Bags Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ bằng vải polyester, kích thước đường chéo: 46cm+-10%, NSX: Guangzhou Huiquan Bags Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ bằng vải polyester, kích thước đường chéo: 60cm+-10%, NSX: Guangzhou Huiquan Bags Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ bằng vải polyester, kích thước đường chéo: 60cm+-10%. NSX: Guangzhou Huiquan Bags Co.,Ltd. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ bằng vật liệu dệt có tráng phủ nhựa, kích thước: (23x16x18)cm+-10%, NSX: Guangzhou Huiquan Bags Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ không dệt kim/móc- Nhãn hiệu: H&M- Chất liệu: 100%POLYESTER- Hàng mới: 100%- Mã hàng:222415 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách Nữ Nhãn hiệu MUTEMUSE, bằng da nhân tạo, size S, (hàng quà tặng cá nhân) mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- Nhãn hiệu: H&M- Chất liệu: 100% POLYURETHANE/SHELL:100%POLYESTER/COATING:POLYURETHANE/DETAILS:100%POLYESTER/LINING:100%POLYESTER- Hàng mới: 100%- Mã hàng:201143 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- Nhãn hiệu: H&M- Chất liệu: 100% POLYURETHANE/SHELL:100%POLYESTER/COATING:POLYURETHANE/DETAILS:100%POLYESTER/LINING:100%POLYESTER- Hàng mới: 100%- Mã hàng:201312 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- Nhãn hiệu: H&M- Chất liệu: 100% POLYURETHANE/SHELL:100%POLYESTER/COATING:POLYURETHANE/LINING:100%POLYESTER- Hàng mới: 100%- Mã hàng:201903 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- Nhãn hiệu: H&M- Chất liệu: 100%POLYESTER/SHELL:100%POLYESTER/DETAILS:100%POLYESTER/COATING:POLYURETHANE/LINING:100%POLYESTER- Hàng mới: 100%- Mã hàng:202544 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi Xách Nữ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYESTER- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77010047 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08520 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08530 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08533 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08608 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08624 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08633 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08689 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 98% POLYESTER 2% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08050 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi Xách Nữ- Nhãn hiệu:VASCARA- Chất liệu: Da hỗn hợp. Mã hàng: 1011TOT0067, kích thước: (45*40*10CM). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi Xách Nữ- Nhãn hiệu:VASCARA- Chất liệu: PU(Da hỗn hợp).Mã hàng: 1011SAT0262, kích thước: (26.5*18*5.5CM). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- WOMEN'S WOVEN BAG (BODY/ FACE/ 100% NYLON BACK/ 100% POLYESTER SHOULDER/ 100% POLYESTER)- 426237(03-08)/ 25260F049A- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ- WOMEN'S WOVEN TOTE BAG (BODY/ FACE/ 100% NYLON BACK/ 100% POLYESTER POCKET/ 100% NYLON HANDLE/ SHOULDER/ 100% POLYESTER)- 430157(03-13)/ 25260F060A- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% COTTON, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0515/001 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% PAPER, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 4127/540 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% PAPER, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 4148/540 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0497/001 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0561/001 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0568/001 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0711/001 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0711/011 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0716/099 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0726/001 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0728/011 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0751/011 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 3604/001 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 3909/001 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 3909/011 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 90% POLYURETHANE 10% IRON, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 4015/540 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, 90% POLYURETHANE 10% IRON, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 4034/640 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, chất liệu: Handbag: Bag 100 % COTTON; Lining in COTTON; With details in SHEEPSKIN., hiệu Max&Co mã hàng: 4514020703, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, chất liệu: Handbag: Bag SHEEPSKIN; Lining in POLYESTER., hiệu Max&Co mã hàng: 4514000703, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ, nhãn hiệu CHARLES&KEITH (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6039/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6808/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6812/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6816/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%paper,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5181/510-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6774/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6775/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6779/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6783/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 8132/004 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane thermoplastic,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6410/510-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane thermoplastic,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6784/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5142/510-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5400/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5610/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5632/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6001/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6003/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6009/510-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6009/510-2 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6018/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6051/510-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6052/510-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6072/004 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6098/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6160/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6161/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6202/510-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6307/004 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6332/004 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6340/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6354/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6380/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6396/510-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6450/512 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6602/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6630/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6678/510-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6694/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6798/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6800/510-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6825/004 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6840/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6871/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6872/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 7354/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,100%viscose,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6042/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,35%cotton 35%jute 30%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6575/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,36%cotton 24%polyethylene 20%polyester 20%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5310/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,36%cotton 24%polyethylene 20%polyester 20%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6865/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,43%jute 42%cotton 15%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6576/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,45%cotton 45%polyester 10%Bamboo fibre,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6440/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,48%polyurethane 40%polyurethane thermoplastic 12%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6698/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,52%polyester 15%wood 13%cotton 10%iron 10%Ionomer Resin,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6303/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,55%polyurethane 45%cotton,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6770/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,70%cotton 30%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6403/610-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,70%cotton 30%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6641/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,70%polyurethane 30%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6031/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,74%cotton 26%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6890/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,75%polyurethane 25%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 7604/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,75%polyurethane 25%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 7605/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,80%paper 10%Ionomer Resin 10%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6729/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,80%paper 10%iron 10%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5692/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,80%polyester 14%iron 6%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6724/004 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,80%polyurethane 20%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6678/510-2 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,80%polyurethane 20%polypropylene fibre,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6868/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,82%polyurethane 18%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6392/510-1 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,84%polypropylene fibre 10%polyurethane 6%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6017/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,85%nylon 15%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6309/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,85%paper 11%iron 4%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5691/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,85%polyester 15%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6788/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,85%polymethyl methacrylate 15%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6613/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,85%polymethyl methacrylate 15%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6634/004 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,85%polypropylene fibre 10%polyurethane 5%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6013/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,85%polyurethane 15%zamak,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 8085/204 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,86%polyurethane 14%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6657/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,89%polyurethane 11%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6605/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%acrylic 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6466/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%polyester 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6343/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%polyester 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6446/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%polyester 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6616/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%polyester 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 7801/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%polyester 10%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6777/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%polymethyl methacrylate 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5655/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%polyurethane 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5301/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%polyurethane 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6392/510-2 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%polyurethane 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6550/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%polyurethane 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6608/610 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%polyurethane 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6764/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%polyurethane 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6787/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%polyurethane 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6866/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,90%viscose 10%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 5444/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,92%polyurethane 8%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6869/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,93%polyurethane 7%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6639/004 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,93%polyurethane 7%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6862/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,94%cotton 6%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6409/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,94%polyurethane 6%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6325/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,94%polyurethane 6%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6342/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,94%polyurethane 6%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6395/004 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,94%polyurethane 6%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6610/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,96%polyurethane 4%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6744/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ,96%polyurethane 4%zamak,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6220/510 (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 10% chất liệu tổng hợp, 20% Da bê, 20% đồng, 50% Cotton; Mã hàng: M9204UTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 10% da cừu, 30% lụa, 60% vải xơ; Mã hàng: M0500PRTC;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 10% polyester, 20% đồng, 20% da bê, 50% Cotton; Mã hàng: M9204UTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 100% polyester; Mã hàng: M447SCUCS;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 15% chất liệu tổng hợp, 30% da bê, 55% Cotton; Mã hàng: M9208UTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 16% chất liệu tổng hợp, 20% Da bê, 64% Cotton; Mã hàng: M0446CTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 20% da bê, 80% Cotton; Mã hàng: M0446CRIW;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 32% lụa, 68% vải xơ; Mã hàng: M447SCSRA;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 5% vải xơ, 25% chất liệu tổng hợp, 20% da bê, 50% Cotton; Mã hàng: M9317UTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 5% vải xơ,25% chất liệu tổng hợp, 50% Cotton, 20% da bê; Mã hàng: M9319UTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 55% Cotton, 30% da bê, 15% chất liệu tổng hợp; Mã hàng: M9203UTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 64% Cotton, 20% da bê, 16% chất liệu tổng hợp; Mã hàng: M0447CTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Chất liệu tổng hợp; Mã hàng: M6100STZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M0446CATW;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M0446CTYE;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M0446CWAF;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M0565JREY;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M0565OREY;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1272ZTYM;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1286ZATW;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1286ZREY;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1286ZRIWP;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1286ZRPI;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1286ZTJO;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1286ZTYE;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1296ZREY;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1296ZRFS;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1296ZRIW;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1296ZRIWP;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1296ZRPI;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1296ZRRR;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1296ZTDT;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH NỮ-Chất liệu: "BODY:70%COTTON 30%POLYESTERLINING:100%POLYESTER"-Hiệu: RUBI-Mã hàng: 425828. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: TÚI XÁCH NỮ-Chất liệu: BODY:70%COTTON 30%POLYESTERLINING:100%POLYESTER"-Hiệu: RUBI-Mã hàng: 425828. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách PP dệt, mặt ngoài tráng nhựa, kích thước: 36*20*42cm, dùng để đựng đồ khi đi siêu thị, 90 chiếc/kiện, NCC: PLASBEL PLASTICOS SAU, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách Tactix cam đen xám 40.5x28x30.5cm; Mã hàng: 323143-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay bằng nhựa + sợi tổng hợp (không phải: túi du lịch, túi vải thổ cẩm, túi giả da), đường chéo (20- <40)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay bằng nhựa+ sợi tổng hợp (không phải: túi du lịch, túi giả da, ba lô) đường chéo (20- <40)cm, hiệu guangzhous, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay bằng nhựa+ sợi tổng hợp (không phải: túi du lịch, túi vải thổ cẩm, túi giả da) đường chéo (40- 60)cm, hiệu guangzhous, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay bằng nhựa+ sợi tổng hợp (không phải: túi du lịch, túi vải thổ cẩm, túi giả da) đường chéo (40- 60)cm, hiệu:Dootaofcat và hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay bằng sợi nhựa đường chéo (20-50)cm, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay bằng vải cotton,- Shopper Tote, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay bằng vải,nhãn hiệu:BIDBI,chất liệu:100% cotton,mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay chất liệu sợi tổng hợp, nhà sx YILEQUI, kích thước đường chéo (39-59)cm, và (65x37)cm +-10%. không hiệu, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu JELLY BUNNY, LADIES HANDBAGS PU, style DOLLY DAY MINI BUCKET, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu JELLY BUNNY, LADIES HANDBAGS PU, style DOLLY DAY S SHOULDER BAG, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu JELLY BUNNY, LADIES HANDBAGS PU, style DOLLY NIGHT MINI BUCKET, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu JELLY BUNNY, LADIES HANDBAGS PU, style DOLLY NIGHT S SHOULDER BAG, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, HANDBAG, PU, style LL18SBF015, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, HANDBAG, PU, style LL19CBF067, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, HANDBAG, PU, style LL19SBF007, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, HANDBAG, PU, style LL20CBF043, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, HANDBAG, PU, style LL20CBF049, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, HANDBAG, PU, style LL20CBF092, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, HANDBAG, PU, style LL20SBF002, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style CHAIN CROSSBODY S, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style CHAIN CROSSBODY XS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style CIRCLE L, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style CIRCLE S, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style ESTRELLA TOP HANDLE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style FINENESS NEW XS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style HEARTBEAT M, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style JENNA BELT BAG, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style JENNA TOP HANDLE M, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style LAZO CROSSBODY M, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style LAZO S, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style MARINE ROCK STAR, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style MONIKHA BUCKET, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style POETRY CROSSBODY S, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style POETRY HANDBAG L, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style PUZZLE L, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style PUZZLE M, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style ROCKSTAR ELITE CROSSBODY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style ROCKSTAR ELITE S, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style SANDRA S, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES HANDBAGS PU, style TRICIA CROSSBODY S, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ hiệu LYN, LADIES HANDBAGS FABRIC, style HEARTBEAT BUCKET BAG, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ hiệu LYN, LADIES HANDBAGS FABRIC, style PENNIE L, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ hiệu LYN, LADIES HANDBAGS FABRIC, style ROSELYN S, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay cho nữ, model Annie Blue, nhãn hiệu By Far, chất liệu da nhân tạo, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Cotton100%+Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E301, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: FABRIC, PU (Synthetic Leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E929, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E601, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E884, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Nylon+ Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0F030, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Nylon+ Natural Leather (Cow leather)+Synthetic Leather, hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E047, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Nylon+Synthetic Leather(PU), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E543, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Polyeste+ Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E122, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Polyeste+Synthetic Leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E171, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Synthetic Leather (PU), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E101, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Synthetic Leather (PU), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E172, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Synthetic Leather (PU), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E832 hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Synthetic Leather (PU), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E851, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Synthetic Leather (PU), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E852, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Synthetic Leather (PU), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E883, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Synthetic Leather (PVC)+ Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E082, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay dùng cho người lớn là nam, chất liệu: Synthetic Leather (PVC)+ Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJBA0E141, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay đựng tài liệu bằng vải dệt. Hiệu: KITE TRAVEL. KT: (34*27.5*1)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay hãng CHARLES & KEITH, mã hàng CK2-30270392-1, size L, chất liệu vải giả da. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER100%, mã: 32BGKD011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER100%, mã: 32BGP2011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER100%, mã: 32BGP6011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER80%LINING COTTON20%, mã: 32BGDA011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL NYLON100%, mã: 32BGD3011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL NYLON100%, mã: 32ET02011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL NYLON100%LINING NYLON100%, mã: 32BGD4011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL NYLON100%LINING POLYESTER100%, mã: 32BGD9011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL POLYESTER100%LINING NYLON100%, mã: 32BGD6011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL POLYESTER100%LINING POLYESTER100%, mã: 32BGD8011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL POLYURETHANE100%LINING POLYESTER100%, mã: 32BGP1941, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay mặt ngoài bằng nhựa + sợi tổng hợp có quai đeo đường chéo (20- <40)cm, (không phải túi giả da, thổ cẩm, du lịch), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay mặt ngoài bằng nhựa + sợi tổng hợp có quai đeo đường chéo (20- <40)cm, (không phải túi giả da, thổ cẩm, du lịch). Hiệu Hangbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay mặt ngoài bằng nhựa + sợi tổng hợp có quai đeo, đường chéo (20-<40)cm, không phải túi giả da, thổ cẩm, du lịch, hiệu HKYP, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay mặt ngoài bằng nhựa+ sợi tổng hợp (không phải: túi du lịch, túi giả da, ba lô) đường chéo (20- <40)cm, hiệu guangzhous, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay mặt ngoài bằng nhựa+ sợi tổng hợp tráng phủ nhựa, có quai đeo, đường chéo (20-<40)cm, (không phải túi giả da, túi thổ cẩm, túi du lịch), hiệu AIXIAO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay mặt ngoài bằng nhựa+ sợi tổng hợp tráng phủ nhựa, có quai đeo, đường chéo (20-<40)cm, (không phải túi giả da, túi thổ cẩm, túi du lịch), hiệu T-BAGS, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp FY-0944, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp HV-3093, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp HV-3095, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp JEW-3066, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp JPA-3004, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp JRI-1957, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp JSS-2310, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay mặt ngoài bằng vải tổng hợp YVW-1571, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-10781222_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-10781249_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-11190031_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-11190032_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-30671146_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-31190023_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-31190030_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-50150927_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-50160080-2_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-50270490_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-50270491_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-50270521_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-50671140_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-50680821_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-50770424-1_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-50781188_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-50781203_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-50781233_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-50781234_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-50781237_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-50781266_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-51190024_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-51190028_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-51190029_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-70160078_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-70270543_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-70680498_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-70701035_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-70701046_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-70781111_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-70781201_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-70781202-3_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-70840200-2_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-15060009-1_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-16390005_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-36610001_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-45060008_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-45060009_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-46610004_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-55060013_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-55210019_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-56390016_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Pedro_mã: PW2-56390017_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Charles & Keith_mã: CK2-10781227_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Charles & Keith_mã: SL2-50671150_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Pedro_mã: PW2-15060009_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Pedro_mã: PW2-16390005_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Pedro_mã: PW2-55210019_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyester, mã hàng: 243889/WXB-PAMLA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 229320/WXB-GABYCON, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 229321/WXB-GEEOCON, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 229953/WXB-GABYCON, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 229954/WXB-GEEOCON, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 241518/WXB-BRYCON, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 241519/WXB-JOCON, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 243891/WXB-PEPICON, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 243892/WXB-PERICON, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 61% Polyurethane, 28% Cotton, 6% Polyester, 5% Viscose, mã hàng: 229432/WXB-AYLAH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 70% Polypropylene, 30% Cotton, mã hàng: 241933/WXB-AGNETI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 94% Polyester, 6% Metallised Fibres, mã hàng: 242762/WXB-CELLIE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải phủ PVC. Hàng mới 100% (hàng mẫu) (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay, có quai đeo vai, bằng vải. Hàng mới 100% (hàng mẫu) (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay, mã chất liệu PJY, chất liệu: Polyamide, Da cá sấu, mã hàng 1BC204, mã màu F0002 NERO,hiệu Prada, mới 100%. Cites số: 200743N/CITES-VN. (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay,mã chất liệu 064, chất liệu: Polyamide, Da bê, mã hàng 1BH204, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay,mã chất liệu 064, chất liệu: Polyamide, Da bê, mã hàng 1BH204, mã màu F0589 INDACO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay,mã chất liệu 064, chất liệu: Polyamide, Da bê, mã hàng 2VD769, mã màu F0H16 ARDESIA+NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay,mã chất liệu 064, chất liệu: Polyamide, Da bê, mã hàng 2VG064, mã màu F0H16 ARDESIA+NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay,mã chất liệu 074, chất liệu: Polyamide, Da bê, mã hàng 2TT091, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách tay,mã chất liệu UHS, chất liệu: Polyamide, Da bê, mã hàng 2VD768, mã màu F0D3J MARMO+NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách vải không dệt Qorvo 36cm H X 33cm W X 25cm.Mã hàng: QOR-2150-41.Ncc: QORVO.Hàng quà tặng nhân viên công ty. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi xách; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: M1286ZWAH;Màu M928;Seri 50MA0189. Hàng đã qua sử dụng/ IT (nk)
- Mã HS 42022200: Túi yên xe đạp, hiệu: GIANT, Model: SL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Túi, hiệu EASTPAK (nk)
- Mã HS 42022200: Ví (1.7"h x 3.8"w x 0.5"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Handbag of, 100% PVC; backing 100% Polyester/ PWRU8063098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví (5"h x 8.7"w x 1.5"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, 45% Polyester, 45% Cotton, 10% Acrylic Resin/ PWRU8023322. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví (5.51"h x 3.93"w x 1.18"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, 45% Polyester, 45% Cotton, 10% Acrylic Resin/ PWRU8024322. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví (5.6"h x 9.8"w x 2.95") inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, 100% PVC/ PWRU8060098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví (5.6"h x 9.8"w x 2.95"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY HANDBAG of, 100% PVC/ PWRU7935098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví cầm tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES WALLETS PU, style SANDRA WOC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví cầm tay vải thêu hoa văn, làm từ vải sợi tổng hợp: có dây khóa kéo nylon, mỏ hợp kim,kích thước 20cm*23cm, mới 100%, (nk)
- Mã HS 42022200: Ví nam bằng 45%FABRIC LINING(100%RAYON) 55%CALF(685994), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví nam bằng 45%FABRIC LINING(100%RAYON) 55%CALF(685995), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví nữ bằng 60%CALF 40%FABRIC LINING(100%RAYON)(727290), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022200: Ví nữ bằng 80%FABRIC LINING(100%RAYON) 20%CALF(727130), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: 10S20DEBAG001/ Túi làm từ vải bò denim, có tỷ trọng 100% COTTON (nk)
- Mã HS 42022900: 240845/WXB-AMAYI Túi xách nữ 70% POLYPROPYLENE, 30% COTTON Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: 241933/WXB-AGNETI Túi xách nữ 70% POLYPROPYLENE, 30% COTTON Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: 24B03SNAT Túi xách nữ 100% Paper hiệu Topshop mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: 4514000703 Túi xách thời trang nữ Handbag: Bag SHEEPSKIN; Lining in POLYESTER. MAX&CO mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: 4514020703 Túi xách thời trang nữ Handbag: Bag 100 % COTTON; Lining in COTTON; With details in SHEEPSKIN. MAX&CO mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: 5511070406 Túi xách thời trang nữ Handbag: Handbag in 100 % POLYESTER; Lining in POLYESTER. MAX WEEKEND, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: 556258-HZT0E-5569: Túi xách, chất liệu POLYAMIDE, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: 61/ Miếng đáp trang trí 30mm (nk)
- Mã HS 42022900: 67/ Túi xách đựng giày- SHOE BAG: YL 210D RIP STOP SOCCER BOOTBAG (1618 PCE) (nk)
- Mã HS 42022900: 67/ Túi xách đựng giày- SHOE BAG: YL 210D RIP STOP SOCCER BOOTBAG (2359 PCE) (nk)
- Mã HS 42022900: 67/ Túi xách đựng giày- SHOE BAG: YL 210D RIP STOP SOCCER BOOTBAG (8 PCE) (nk)
- Mã HS 42022900: 67/ Túi xách đựng giày- SHOE BAG: YL 210D RIP STOP SOCCER BOOTBAG (800 PCE) (nk)
- Mã HS 42022900: 8-40-032-02/ Bìa A4- CARD CASE A4 (nk)
- Mã HS 42022900: B24-0007/ Túi xách vải KT 45*39cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ (B67996347). CÓ LOGO MERCEDES-BENZ (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ (KÈM 1 BƯU THIẾP) HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô bằng chất liệu giả da, mã M43186, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô bằng chất liệu giả da, mã M44870, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô bằng chất liệu giả da, mã M44871, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô bằng chất liệu giả da, mã M45142, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô bằng chất liệu giả da, mã M45419, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô bằng nhiều chất liệu (COTTON&POLYESTER&POLYURETHANE), mã 495563G02CX8675, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô bằng vải kết hợp nhựa tổng hợp; kích thước đường chéo (15-55)cm+/-10cm.Hiệu: TULEQI.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô bằng vải kết hợp nhựa tổng hợp; kích thước đường chéo (15-55)cm+/-10cm.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô bằng vải kết hợp nhựa tổng hợp; kích thước đường chéo (40-55)cm+/-10cm.Hiệu: TULEQI.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ CHO TRẺ EM, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ CLASSIC BACKPACK- CHARCOAL, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ DUFFLE BAG MAN MADE FABRIC PLAYERS 20 INCH SPINNER BLK/RD, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô dùng cho Laptop, Dell Pro Backpack 15- PO1520P, 100% Polyester, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ ĐỰNG MÁY ẢNH PRVKE- ORIGINAL CUBE PHOTOGRAPHY BUNDLE, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô đựng máy tính xách tay bằng simili Kit- Dell Pro Backpack 15''. Hiệu Dell, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô đựng máy tính xách tay bằng simili Kit- Dell Pro Backpack 17''. Hiệu Dell, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô đựng máy tính xách tay bằng simili Kit-Dell Essential Backpack 15. Hiệu Dell, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô đựng máy vi tính Lenovo mới 100% CASE_BO 15.6 Backpack B510-ROW, P.N: GX40Q75214, CO form E số: E207798860431541 (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô đựng máy vi tính xách tay hiệu MSI đồng bộ kèm theo hàng (của mục số:1).mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô đựng máy vi tính xách tay hiệu MSI đồng bộ kèm theo hàng (của mục số:2).mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô giả da COMP90%CANVASCOMP10%CALF LEATHER, mã M44870, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô giả da COMP90%CANVASCOMP10%CALF LEATHER, mã M44873, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô giả da COMP90%CANVASCOMP10%CALF LEATHER, mã M44874, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M43186, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô giả da, COMP CANVAS/ LEATHER TRIM, mã M41457, hiệu Louis Vuitton, đã qua sử dụng, sửa chữa theo đk bảo hành trên HĐNK Sin/Hanoi: 130553 ngày 28/11/2016, mục hàng số 41 của TKNK101153058160/ FR (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ HIỆU BLACK EMBER, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ HIỆU SOPHOS, DÒNG: TIMBUKD DIVISION, MỚI 100%, HÀNG QUẢ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô HP 17.3 Business Backpack (43017917) _2SC67AA (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ KHÔNG CÓ THƯƠNG HIỆU, CHẤT LIỆU: VẢI BỐ, KÍCH THƯỚC: 37X38X31 CM, HÀNG CÁ NHÂN MỚI 100 % (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ MẪU (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ MẪU (BOBBY ORIGINAL ANTI-THEFT BACKPACK) (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô máy tính HP Essential Backpack (SFHPI20-0568) _H1D24AA (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô máy tính HP Essential Backpack 15.6_H1D24AA (nk)
- Mã HS 42022900: BA LÔ SHOOPEN X PEANUTS- SNOOPY MESH BACKPACK, MỚI 100% SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô từ nhiều chất liệu (60%CALF LEATHER, 30%COW LEATHER, 10%NYLON), mã M44727, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô từ nhiều chất liệu (60%COWHIDE, 40%COATED CANVAS), mã M30419, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô từ nhiều chất liệu COMP60%COWHIDECOMP40%COATED CANVAS, mã M30419, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô vải da tổng hợp hiệu Victoria's Secret SP20, kích thước 22*30cm, có 1 ngăn chứa đồ, dây kéo khóa, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô vi tính Dell Kit- Dell Premier Slim Backpack 15 ? PE1520PS ? Fits most laptops up to 15", SnP, (21362715.2). Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô vi tính Dell Kit- Dell Premier Slim Backpack 15 ? PE1520PS ? Fits most laptops up to 15", SnP, (21362718.2). Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô vi tính Dell Kit- Dell Premier Slim Backpack 15 ? PE1520PS ? Fits most laptops up to 15", SnP, (21362722.2). Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô vi tính Dell Kit- Dell Premier Slim Backpack 15 ? PE1520PS ? Fits most laptops up to 15", SnP, (21362926.2). Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ba lô vi tính Dell Kit- Dell Premier Slim Backpack 15 PE1520PS Fits most laptops up to 15" SnP,(21362356.4). Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Balo bằng da, màu nâu.Nhãn hiệu: Pull&bear. Hàng mẫu,mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Balo bằng vải giả da, kích thước 45x30cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Balô đựng máy tính xách tay bằng simili Lenovo Legion 15-inch Armored Backpack. Hiệu Lenovo, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: BALO EM BE-ĐỒ DÙNG CHO BÉ (nk)
- Mã HS 42022900: Balo nam, hiệu Adidas, mã 9340831 (nk)
- Mã HS 42022900: Balo vải dùng trong quảng cáo điện thoại di động hiệu realme, 100% dacron, 6*19*30 cm (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42022900: Balo, chất liệu bằng vải polyester, NCC: TAR Ideal Concepts, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Bao da cho máy nghe nhạc SA700 Leather Case. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Bao đựng máy tính bảng Ipad 10.2"/10.5" GOLD Hiệu Tucano- IPD102MT-GL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Bao đựng máy tính bảng Ipad 10.2"/10.5" SILVER Hiệu Tucano- IPD102MT-SL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Bao đựng máy tính bảng Ipad 10.2"/10.5" SP. GREY Hiệu Tucano- IPD102MT-SG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Bao đựng máy tính bảng Ipad 10.2"/10.5" TRANSP Hiệu Tucano- IPD102-SP-TG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Bao đựng máy tính bảng Ipad PRO 11" 2020 BLACK Hiệu Tucano- IPD8TAS-US-BK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Bao đựng máy tính bảng Ipad PRO 11" 2020 STRANSP Hiệu Tucano- IPD11-SP-TG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Bao đựng máy tính bảng Ipad PRO 12.9" 2020 STRANSP Hiệu Tucano- IPD129-SP-TG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: BAO LÔ DÂY RÚT BẰNG VẢI (nk)
- Mã HS 42022900: BINH SUA EM BÉ-ĐỒ DÙNG CHO BÉ (nk)
- Mã HS 42022900: Cặp dùng đựng laptop, hiệu Mission Workshop, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Dép sandal nữ chất liệu da PU, hiệu: Aerosoles, model: B081BR698B. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: GW7J19A342BA- Túi đựng sách hướng dẫn sử dụng xe C346 MCA, linh kiện lắp ráp cho xe Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Hàng quà tặng cá nhân: Túi bằng da nhân tạo, hiệu North Face, không model, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: HỘP ĐỰNG LOA BẰNG NHỰA,HIỆU DEVIALET,MODEL:PP235 (COCOON REACTOR BLUE),HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: HỘP ĐỰNG LOA BẰNG NHỰA,HIỆU DEVIALET,MODEL:PP235 (COCOON REACTOR ORANGE),HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: HỘP ĐỰNG LOA BẰNG NHỰA,HIỆU DEVIALET,MODEL:PP280 (COCOON),HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: MAKE-UP HEROES EMPTY PURSE 20- Túi vải đựng mỹ phẩm 20x12cm02 dây ruy băng 20m hiệu Clarins mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022900: MATERNITY EMPTY CASE 2019- Túi vải đựng mỹ phẩm 25x20cm hiệu Clarins mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022900: Mẫu túi thể thao đeo bụng 100% Polyester. Mã 3193A075.403. Hàng mới 100% Hiệu ASICS. (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 25MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073650CC_AG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 25MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073650CC_AJ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 25MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073650CC_AL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 25MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073650CK_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 25MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073650CK_AB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 25MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073650CK_AD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 25MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073650CK_AE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 40MM, (hiệu Hermes)077725CC_AB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 50MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073651CC_AB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 50MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073651CC_AD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 50MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073651CC_AL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 50MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073651CC_AN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 50MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073651CC_AO. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 50MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073651CK_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 50MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073651CK_AB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 50MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073651CK_AE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 50MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073651CK_AG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 50MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)073651CK_AJ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi 50MM, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)080202CK_AB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi, bằng da bê (hiệu Hermes)047882CK_89. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi, bằng da bê (hiệu Hermes)047886CK_73. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi, bằng da bê (hiệu Hermes)075468CK_18. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi, bằng da bê (hiệu Hermes)076298CC_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi, bằng da dê (hiệu Hermes)055476CK_66. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Quai túi, bằng vải và da bê (hiệu Hermes)075481CK_89. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình chiếc Dép, để treo trang trí túi xách, bằng da bê và da bò (hiệu Hermes)080148CA_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình chiếc Dép, để treo trang trí túi xách, bằng da bê và da bò (hiệu Hermes)080148CA_AD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình chiếc Dép, để treo trang trí túi xách, bằng da kỳ đà và da bê, da bò, (hiệu Hermes)080149CA_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình chiếc mũ, để treo trang trí túi xách, bằng da bê (hiệu Hermes)069715CK_AN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình chiếc mũ, để treo trang trí túi xách, bằng da bê (hiệu Hermes)069715CK_AR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình con ngựa (cỡ nhỏ), để treo trang trí túi xách, bằng da cừu (hiệu Hermes)064929CA_AJ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình con ngựa (cỡ nhỏ), để treo trang trí túi xách, bằng da cừu (hiệu Hermes)064929CA_BF. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình con ngựa (cỡ nhỏ), để treo trang trí túi xách, bằng da cừu (hiệu Hermes)064929CA_BW. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình con ngựa (cỡ nhỏ), để treo trang trí túi xách, bằng da cừu (hiệu Hermes)064929CA_BX. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình con ngựa (cỡ nhỏ), để treo trang trí túi xách, bằng da cừu (hiệu Hermes)064929CA_BY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình con ngựa (cỡ nhỏ), để treo trang trí túi xách, bằng da cừu (hiệu Hermes)064929CA_CB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình con ngựa (cỡ vừa), để treo trang trí túi xách, bằng da cừu (hiệu Hermes)064930CA_AJ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình con ngựa (cỡ vừa), để treo trang trí túi xách, bằng da cừu (hiệu Hermes)064930CA_BZ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tua rua hình con ngựa, để treo trang trí túi xách, bằng da cừu (hiệu Hermes)079065CA_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI BA LÔ ADIDAS, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M30423, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M30432, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M42265, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M42906, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M43688, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M43689, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M44323, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M44495, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M47515, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M47542, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M61692, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M62034, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M69119, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M69136, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã M69269, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã N40127, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã N40273, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã N41664, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã N41696, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã N47516, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã N60307, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã N60309, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã N60360, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bằng chất liệu giả da, mã N64437, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi bảo vệ máy tính xách tay mới 100% hiệu Dell Kit-Dell Pro Sleeve 14-S&P (nk)
- Mã HS 42022900: Túi Charles & Keith màu hồng nắp gập, chất liệu da tổng hợp, mã hàng: CK2-90680630, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi Charles & Keith màu vàng hồng khoá đính đá,chất liệu da tổng hợp,mã hàng: CK2-70780765,MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi Charles & Keith màu xanh cốm gắn tua, chất liệu da tổng hợp, mã hàng: CK2-20780762, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI CHO ĐÁNH GOLF (B66450387). CÓ LOGO MERCEDES-BENZ (nk)
- Mã HS 42022900: Túi cho nam giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 495562K5RLN1095, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi Cross Body, hiệu Asos, 9263093 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi của máy vi tính xách tay (có quai đeo vai chất liệu simili) CASE BO ThinkPad 15.6” Basic Backpack (4X40K09936). Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi của máy vi tính xách tay (dạng balo, có quai đeo vai chất liệu simili) Kit- Dell Pro Backpack 15. Fits most laptops up to 15". Mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022900: Túi da bò mẫu (đã bị cắt). Nhãn hiệu: Coach (nk)
- Mã HS 42022900: Túi da bò mẫu. Nhãn hiệu: Coach (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI DA, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đan 1 quai, màu nâu, hiệu StyleNanda, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐỂ MẮT KÍNH, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 1310/TTR-ĐTTHCPN/22.JUN.2020,TK XUẤT 310455670710/CPNHANHHCM/13.APR.2020 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đeo chéo nữ, chất liệu Polyeste, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đeo chéo, hiệu: Modern Dayfarer, model: SlingBag. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đeo chéo, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐEO CHÉO, NHÃN HIỆU: BALENCIAGA, MỚI 100% (KÈM HỘP QUÀ) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đeo chéo.Nhà sản xuất: alpaka, Model: Bravo X Sling (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đeo ngang hông bằng vải không dệt. Kích thước: đường chéo: (30-40)cm. Hiệu: OWOJNYIONG. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đeo nữ bằng vải tổng hợp, nhãn hiệu Michael Kors, màu trắng, mã: 30S0SOXN6B, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đeo thắt lưng bằng nhiều chất liệu(60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 474293G02BN8992, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đeo thắt lưng bằng nhiều chất liệu(60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 474293K9RRN1095, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi du lịch bằng chất liệu giả da, mã M40569, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi du lịch bằng chất liệu giả da, mã M40605, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi du lịch bằng chất liệu giả da, mã M41416, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi du lịch bằng chất liệu giả da, mã M41418, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi du lịch bằng chất liệu giả da, mã M56711, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi du lịch bằng chất liệu giả da, mã N40360, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi du lịch bằng chất liệu giả da, mã N41414, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi du lịch giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M40605, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI DU LỊCH MALACHITE GREEN TRAVEL CASE, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI DU LỊCH MẪU QTY ALLPA 42L TRAVEL PACK (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng bút mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC Extreme pen pouch 111146 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng bút mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial 1 Pen Sleeve Black (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng bút mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial 1 Pen Sleeve Dark Grey (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng bút mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial 1 Pen Sleeve Indigo (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng bút mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial 1 Pen Sleeve Yellow (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng bút mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST 1 PEN POUCH CLASP NAVY (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng bút mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Sel LizPrt 1 pen pouch p.botton Bk (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng bút mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Sel LizPrt 1 pen pouch p.botton Grey (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng bút mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC Urban Racing Spirit 1 Pen Pouch ZipAr Bk (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng chăn có mặt ngoài bằng nhựa được gia cố bằng vật liệu dệt bên trong nhiều màu; kích thước đường chéo (38-96)cm+/-10cm.NSX Shandong Xin Jia Yi.không hiệu, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng chăn có mặt ngoài bằng nhựa được gia cố bằng vật liệu dệt bên trong; kích thước đường chéo (70-90)cm+/-10cm. NSX: Wuxi Everwin Vehicle Parts. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi dụng đèn chụp hình, Carry bag light studio 76x26x26cm, dùng trong chụp hình, quay phim, hiệu Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng đồ bằng vật liệu dệt, đường chéo 25cm+/-10%, hiệu: Travel. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐỰNG ĐỒ HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN DU HỌC VỀ NƯỚC, KÈM PASSPORT VNM B4843754/11.JAN.2011, VÉ MÁY BAY (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng đồng hồ bằng giấy.Hiệu JDM.Hàng mới 100%.Code JDM-PN014-01 (nk)
- Mã HS 42022900: Tui đựng dụng cụ-1 mã RC417-0146-kt 180mm x 250mm, Nhà sx: Terex Betim, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Tui đựng dụng cụ-2; mã RC417-0144- kt 305mm x 380mm, Nhà sx: Terex Betim, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng găng tay. Mã: GPB118. Dùng để đựng găng tay cao su cách điện và găng da. Nhà sản xuất Salisbury by Honeywell. Kích thước: 229x 508 mm, dùng cho găng tay 457 mm dài. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng gậy chơi gôn bằng PU- CADDIE BAG CB12006 9INCH MEN P.U 100%, hiệu Honma, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng gậy chơi gôn bằng PU- CADDIE BAG CB12015 9INCH MEN P.U 100%, hiệu Honma, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng gậy chơi gôn bằng PU- CADDIE BAG CB12016 99INCH MEN P.U 100%, hiệu honma, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng gậy chơi gôn bằng PU- Demo Golf Bag PU Polyester, hiệu GIII, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐỰNG LAPTOP TÊN SYSTEM WORK BAG- CHARCOAL, HÀNG MỚI SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng máy tính xách tay, hàng tặng kèm sản phẩm, mới 100% (F.O.C) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng Mỹ phẩm Chanel, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI ĐỰNG PHỤ KIỆN MÁY TÍNH TÊN TECH KIT- LIGH GREY, HÀNG MỚI SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng quần áo bằng PU- BOSTON BAG BB12020 UNISEX P.U 100%, hiệu Honma, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi đựng sào cho sào đo chiều cao mã SACOLA SLT-8/9, Nhà sx: Terex Betim, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 473956K9GOT8861, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 475316KHN4N9791, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 49962392TJN8660, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 547084914AN9789, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 57479496I3T8745, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 598103H20AN1058, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 60220492TCG9761, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 62122092TCG9761, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 63168596IWB8745, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da (60% POLYURETHANE 20% POLYESTER 20% COTTON), mã 62576492TCG8563, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da (60% POLYURETHANE 20% POLYESTER 20% COTTON), mã 62732392TCG8563, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da (65% POLYESTER 18% COTTON 17% POLYAMIDE), mã 621144GY5OG8563, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da (65% POLYESTER 18% COTTON 17% POLYAMIDE), mã 621144GY5OG9761, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da- 89728200000- thương hiệu: ISSEY MIYAKE- ISSEY MIYAKE L'EAU D'ISSEY INSTIT 2020 TRAVEL BAG ()- (GIFT WITH PURCHASE), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M62034, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M69119, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M69139, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP100%COATED CANVAS, mã N47625, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP100%COATED CANVAS, mã N60113, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP70%COATED CANVASCOMP30%COW LEATHER, mã M63913, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP80%COATED CANVASCOMP20%CALF LEATHER, mã M62048, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP80%COATED CANVASCOMP20%CALF LEATHER, mã M62942, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP80%COATED CANVASCOMP20%COWHIDE, mã N41664, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP80%COATED CANVASCOMP20%COWHIDE, mã N60309, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP85%COATED CANVASCOMP15%COWHIDE, mã M42906, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M30423, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M61692, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M42265, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã N40127, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã N40296, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã N41696, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da, 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER, mã 475316KHN4C1095, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da, 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER, mã 4963469F25N1073, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da, 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER, mã 523599K5RLN1095, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da, 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER, mã 602536HWUBM8559, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi giả da, chất liệu PU, mã 5479539C2ST8746, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI HỘP MẪU (nk)
- Mã HS 42022900: Túi JIMMY CHOO, mã: 14830711 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial Doc Case Small Camou Grey (nk)
- Mã HS 42022900: Túi mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC Sartorial Messenger bag Black (nk)
- Mã HS 42022900: Túi mặt ngoài bằng da tổng hợp VICTORIA'S SECRET 100% PU TOTE BAG 23745796F1ACC (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI MẪU (nk)
- Mã HS 42022900: Túi mẫu (đã có chữ ký trên túi), 80% da bò 20% vải cotton, hiệu: Coach (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI MẪU BẰNG VẢI NHÃN HIỆU LESPORTSAC (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI MẪU BOSTON PXG (nk)
- Mã HS 42022900: Túi mẫu hiệu Coach (nk)
- Mã HS 42022900: Túi mẫu, hiệu Asos, 9419672/ 9432289/ 9419671 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi mẫu, hiệu Vans, có đánh dấu sample trên túi (nk)
- Mã HS 42022900: Túi máy tính xách tay HP Essential Top Load Case (42960290/71089301) _H2W17AA (nk)
- Mã HS 42022900: Túi máy tính xách tay HP Essential Top Load Case (42960290/71089441) _H2W17AA (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nam,màu xám. Chất liệu 100% Nylon. Hàng mới 100%. Hiệu 11 by Boris Bidjan Saberi. Code VELOCITY2 11xO (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI NEW ERA SAMPLE (BOX PACK, WAIST BAG, SACOCHE) HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI NHỎ ĐỰNG ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nhỏ màu xanh, dùng để bỏ đồ trang điểm, hiệu 3CE X Disney, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nylon dệt đựng máy tính xách tay MB.AIR 11/12" BLK Hiệu Tucano BFM1112-BK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nylon dệt đựng máy tính xách tay MB.AIR 11/12" BLUE Hiệu Tucano BFM1112-B. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nylon dệt đựng máy tính xách tay MB.AIR 11/12" P.RED Hiệu Tucano BFM1112-RR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nylon dệt đựng máy tính xách tay MB.AIR 11/12" SKY BLUE Hiệu Tucano BFM1112-Z. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nylon dệt đựng máy tính xách tay MB.AIR 13" BLK Hiệu Tucano BF-E-MBA13. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nylon dệt đựng máy tính xách tay MB.AIR 13" BLUE Hiệu Tucano BF-E-MBA13-B. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nylon dệt đựng máy tính xách tay MB.AIR 13" RED Hiệu Tucano BF-E-MBA13-R. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nylon dệt đựng máy tính xách tay MBP 13" 2016 Space Grey Hiệu Tucano BF-E-MB 213-SG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nylon dệt đựng máy tính xách tay MBP 13" BLK Hiệu Tucano BFTMB13-BK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nylon dệt đựng máy tính xách tay MBP 13" P.BLUE Hiệu Tucano BFTMB13-B. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nylon dệt đựng máy tính xách tay MBP 16" BLK Hiệu Tucano BFTMB16-BK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi nylon dệt đựng máy tính xách tay MBP 16" BLUE Hiệu Tucano BFTMB16-B. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi sách du lịch (Hàng đã qua sử dụng) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi sách học sinh bằng vải, không nhãn hiệu, kích thước 38*29*14cm, 50 cái/thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi shopping bằng vải không dệt, NSX: Wenzhou Fly Craft Product, logo Sponde BOB, kích thước 25*35cm (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI SLING- CHARCOAL, MỚI 100%, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA5750-321 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA5750-500 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA5751-010 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA5751-681 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA6146-010 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA6395-010 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:CN6953-100 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:63% Nylon, 37% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA5904-010 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:63% Nylon, 37% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA5904-321 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi thể thao nam, nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:90% Nylon, 10% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA6444-010 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi thể thao nữ-Nhãn hiệu:NIKE-Chất liệu:100% Polyester-Hàng mới 100%-Mã hàng:BA5490-017 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi Tote quai xách-249918 (KARINPIA, polyester, W19xD17xH12cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi Tote quai xách-298787 (KARINPIA, polyester, W26 x D12 x H28 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi Tote quai xách-876805 (T&T, polyester, mới 100%) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi từ nhiều chất liệu (60%CALF LEATHER, 40%COATED CANVAS), mã M30245, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi từ nhiều chất liệu (60%COATED CANVAS, 40%CALF LEATHER), mã M68276, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi từ nhiều chất liệu (60%COATED CANVAS, 40%CALF LEATHER), mã M69086, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi từ nhiều chất liệu COMP60%COATED CANVASCOMP40%CALF LEATHER, mã M68276, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải (quà tặng) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải (rỗng) dùng để đựng bút viết (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải (Shopping bag,kích thước 30x25 cm,không in hình,in chữ,không thương hiệu) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI A4 MÀU ĐEN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI A4 MÀU ĐỎ (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải cói 100% Jute, kích thước: 6'*12", hãng: Safavieh, mã: NF447N-212- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI ĐỂ ĐỰNG MẪU, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN2020-3227/22.JUN.2020 (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI ĐEN CÓ IN CHỮ DESCE VÀ DẤU X MÀU VÀNG, SIZE NHỎ (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI ĐEN CÓ IN CHỮ DESCE VÀ DẤU X MÀU VÀNG, SIZE VỪA (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải đeo vai nữ, màu xanh, hiệu StyleNanda, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải đựng đồ vệ sinh được dùng trong khách sạn, kích thước: 60x38x60cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải hiệu Bumble Crafts (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vải hiệu Uniqlo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI MẪU (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI VẢI, MỚI 100%, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vuông, kéo khóa trên, chất liệu Polyeste, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi vuông, nắp đằng trước, chất liệu Polyeste, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách (giả da) dùng cho phụ nữ (24*16*5 cm), không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH AIGNER, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M40511, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M40817, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M40990, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M40995, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M41112, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M41177, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M41178, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M41346, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M42738, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M43514, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M43553, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M43596, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M43704, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M43773, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M43986, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44000, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44021, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44022, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44080, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44141, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44154, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44199, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44223, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44257, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44322, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44353, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44391, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44576, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44580, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44813, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44816, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44817, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44818, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44840, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44860, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44875, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44876, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44887, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44903, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M44936, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45119, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45120, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45121, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45123, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45124, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45127, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45128, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45149, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45165, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45194, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45195, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45216, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- - Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45270, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45271, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45272, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45280, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45311, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45320, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M45321, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M53152, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã M61252, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N40000, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N40050, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N40052, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N40108, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N40109, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N40113, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N40256, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N40280, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N40344, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N40357, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N41028, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N41073, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N41221, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N41358, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N41581, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N41719, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N53000, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N60293, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N60294, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N60296, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu giả da, mã N60297, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bắng chất liệu straw, mã 574429JCIHG8889, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng chất liệu tổng hợp, mã M56428, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng nhiều chất liệu (46% VISCOSE 30% POLYESTER 24% COTTON), mã 5753719JTST4173, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng nhiều chất liệu (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 495559G02AN8992, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng nhiều chất liệu (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 599521K5RLN1095, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng nhiều chất liệu (65% POLYESTER 18% COTTON 17% POLYAMIDE), mã 443497HVKEG9772, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng nhiều chất liệu (65% POLYESTER 18% COTTON 17% POLYAMIDE), mã 447632HVKEG9772, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng nhiều chất liệu (65% POLYESTER 18% COTTON 17% POLYAMIDE), mã 583571HVKEG8561, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách bằng vải giả da, kích thước 30x16cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH CHO EM BÉ, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách có quai đeo bằng simili tráng PU.Code: TXN393.Size: 21x8.5x15.5cm.Hiệu JUNO.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách có quai đeo bằng simili tráng PU.Code: TXN394.Size: 21x7x14.5cm.Hiệu JUNO.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách có quai đeo bằng simili tráng PU.Code: TXN395.Size: 24x6.5x14cm.Hiệu JUNO.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách có quai đeo bằng simili tráng PU.Code: TXN396.Size: 19x7x13cm.Hiệu JUNO.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách có quai đeo bằng simili tráng PU.Code: TXN397.Size: 26.5x6x15.5cm.Hiệu JUNO.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách có quai đeo mặt ngoài làm bằng giả da, lớp trong lót vải. Hiệu: SAVI. KT: (40*6*45)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH DA MẪU HIỆU TORY BURCH (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH DÙNG CHO HỌC SINH, KÍCH THƯỚC 45 X 40 X 10CM, KHÔNG MODEL, HIỆU CASEIT, CHẤT LIỆU VẢI, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách dùng cho Laptop, Dell Essential Briefcase 15-ES1520C, 100% Polyester, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH GẮN XE MÁY (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 421970KHNRN8642, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 476432KHNRN8642, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 55062096I3B8745, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da (chất liệu: 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 524533K05NB8745, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M44391, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M44576, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M44875, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP70%COATED CANVASCOMP30%CALF LEATHER, mã M43986, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP70%COATED CANVASCOMP30%COW LEATHER, mã M44080, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP70%COATED CANVASCOMP30%COW LEATHER, mã M44141, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP70%COATED CANVASCOMP30%COW LEATHER, mã M44322, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP70%COATED CANVASCOMP30%COW LEATHER, mã M44903, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP70%COATED CANVASCOMP30%COW LEATHER, mã N40108, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP70%COATED CANVASCOMP30%COW LEATHER, mã N40109, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP75%COATED CANVASCOMP25%CALF LEATHER, mã M44354, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP75%COATED CANVASCOMP25%CALF LEATHER, mã M44548, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP75%COATED CANVASCOMP25%COW LEATHER, mã N40146, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP80%COATED CANVASCOMP20%COWHIDE, mã M45149, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP80%COATED CANVASCOMP20%COWHIDE, mã N40087, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP80%COATED CANVASCOMP20%COWHIDE, mã N41221, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP80%COATED CANVASCOMP20%COWHIDE, mã N60293, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP85%COATED CANVASCOMP15%CALF LEATHER, mã M44580, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP85%COATED CANVASCOMP15%COWHIDE, mã N40357, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%CALF LEATHER, mã M45194, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%CALF LEATHER, mã M45195, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%CALF LEATHER, mã N40050, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M41112, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M44546, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M44815, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M44816, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M44869, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M44936, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M45120, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M45121, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M45311, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M52294, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã N41368, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã N41581, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã N41719, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã N53000, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP95%COATED CANVAS5%COWHIDE, mã M44813, hiệu LV, đã sử dụng, s/chữa theo đkbh trên HĐNK Sin/Hanoi: 131545 ngày 14/02/2020 thuộc mục hàng số 23 của TKNK103149736060 / FR (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M40995, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M41178, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M44020, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M44021, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M44022, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M44813, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M44840, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M44887, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M45126, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M45271, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M45320, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M45321, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã N41029, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH HIỆU CHARLES & KEITH, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN,MỚI 100% KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN2020-2838/01.JUN.2020 (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH HIỆU MICHAEL KOORS, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH HIỆU SOPHOS, DÒNG: PATAGONIA HALF MASS, MỚI 100%, HÀNG QUẢ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH LANDON CARRYALL MEDIUM L, MỚI 100%, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH LANDON CARRYALL SMALL PO, MỚI 100%, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH LEATHER DUFFLE BAG, MỚI 100%, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH MẪU (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách mẫu bằng polyester. Hàng mới 100% (Hàng mẫu không có giá trị thương mại) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách mẫu có đánh dấu sample, hiệu Vans (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách màu đen bằng da tổng hợp,Nhãn hiệu: Pull&bear. Hàng mẫu,mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách mẫu nhãn hiệu Kate Spade (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách mẫu, hiệu KATE SPADE (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách mẫu. Nhãn hiệu: Coach. Mã: 79609. Hàng mới 100%, đã có chữ ký trên túi (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách móc bằng sợi tổng hợp Mochila Market, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nam bằng(mvit float gum sp 2.0, fabric, lining:100% nylon)(685034)(24x7x2)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nam bằng(mvit float gum sp 2.0, T.14/16 fabric, lining:100% nylon)(685010)(25x2x1)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nam bằng(mvit float gum sp 2.5, fabric, lining:100% nylon)(687229)(28.5x21)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nam bằng(mvit float sp 2.0, T.14/16 fabric, lining:100% nylon)(670379)(20x4x1)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nam bằng(mvit float sp 2.0, T14/16,fabric, lining:100% nylon)(685428)(24x7x2)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nam BURBERRY MENS BLACK GRAINY CROSSBOD, hiệu: BURBERRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH NAM HIỆU PEDRO, KÝ MÃ HIỆU PM2-26320101-1, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH NAM HIỆU PEDRO, KÝ MÃ HIỆU PM2-26320102-1, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH NHÃN HIỆU YOKOHAMA, SẢN XUẤT THÁI LAN 100% POLYESTER (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ bằng(1/2 vit tenax leggero;lining:100% da cừu)(732485)(22x10)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ bằng(1/2 vit.rodos;lining: 100% da cừu)(718293)(29x14.5)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ bằng(1/2 vit.rodos;lining: 100% da cừu)(724009)(29x14.5)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ bằng(1/2 vit.rodos;lining: 100% da cừu)(732575)(27x130cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ bằng(1/2 vit.rodos;lining: 100% da cừu)(733581)(24x12)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ bằng(vit mufasa;lining:100% da cừu)(720154)(25x9.5x1), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ bằng(vit.eram bott.stampato;70% fabric)lining:60% nylon,40% polyurethane)(735604)(20x4x1)cm, hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ da PU, hiệu: MICHAEL KORS, model: 32S5GRLC1L-532. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH NỮ Hiệu OVS- Style no:883907 (PAPER)-Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH NỮ HIỆU PEDRO, KÝ MÃ HIỆU PW2-76390052, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH NỮ HIỆU PEDRO, KÝ MÃ HIỆU PW2-76610031-1, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ, hiệu Remonter (hàng mẫu) (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ,90%polymethyl methacrylate 10%iron,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6706/510 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nữ-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:68 % Viscose;32 % Silk-Màu:M414-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M447SCSRA (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách nylon, hiệu Hunting World (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay 100 % Nylon hiệu MLB, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay bằng nhiều chất liệu (60% POLYURETHANE 20% POLYESTER 20% COTTON), mã 6032219U8YG9861, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay cá nhân 100% nylon, có in logo Fedex, là hàng quà tặng của cá nhân. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay chất liệu cotton (80% Cotton, 20% Cow Leather), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: M44723, hàng dùng làm mẫu, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay giả da (70% Coated Canvas, 30% Cow Leather), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: M44731, hàng dùng làm mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay giả da (85% Coated Canvas, 15% Cow Leather), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: M44730, hàng dùng làm mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay giả da,Nhãn hiệu:Michael Kors,Mã sp:32F8TF9U2L-133.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay giả da,Nhãn hiệu:Reebok,mã sp:FN1564.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay giả da,Nhãn hiệu:TORY BURCH, Mã sp:60978-001.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay hiệu Charles & Keith mã 50270507 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (12 x 5 x 7.5)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002008BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (18 x 13 x 22)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002021BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (18 x 7 x 15.5)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002006BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (19 x 6.5 x 14.5)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002003BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (19.5 x 14 x 21)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002020BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (20 x 5.5 x 12)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002023BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (20 x 7 x 15)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm:FS2002026BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (20 x 9 x 19)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002027BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (20 x 9 x 19)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002028BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (22 x 14 x 23)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002018BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (22 x 7 x 15)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002016BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (23 x 9 x 14)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002005BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (25 x 12 x 21)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002019BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (25.5 x 10 x 19)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002009BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (25.5 x 7 x 18)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002024BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (25.5 x 7 x 18)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002025BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (26 x 8 x 18)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002007BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (26.5 x 2 x 14.5)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002001BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (28 x 11 x 22.5)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm:FS2002022BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (28 x 7 x 17)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002017BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (28 x 7 x 19)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002011BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (29.5 x 10 x 21.5)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002012BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (32 x 12 x 24.5)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002013BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (32.5 x 12 x 22)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002015BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mặt ngoài bằng chất liệu giả da có quai đeo, kích thước (8 x 7.5 x 12.5)cm (không phải túi thổ cẩm, túi du lịch). Mã sản phẩm: FS2002010BHPU. Hiệu ELISE. Xuất xứ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay mẫu, hiệu: KATE SPADE (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ có quai đeo vai, mặt ngoài giả da, kích thước (15x25)cm, hiệu AiXiao, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ có quai đeo vai, mặt ngoài giả da, kích thước (15x25)cm, hiệu chữ TIGERNU, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ có quai đeo vai, mặt ngoài giả da, kích thước (15x25)cm, hiệu Tigernu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ có quai đeo, mặt ngoài giả da, kích thước (15x25)cm, hiệu LOVE, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ, chất liệu da PU, hiệu: ALDO, model: 63693932. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ, chất liệu da PU, hiệu: TORY BURCH, model: 55228-457. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ, chất liệu giả da,hãng; CHARLES & KEITH, PN; CK2-80270441-1, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 70% Polypropylene, 30% Cotton, mã hàng: 240845/WXB-AMAYI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ, mặt ngoài giả da, kích thước (30x40)cm, hiệu LINXIABADU, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ, mặt ngoài giả da, kích thước (30x40)cm, hiệu TIGERNU, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay nữ,chất liệu P.U giả da,kích thước đường chéo (10-50)cm+/-10cm.NSX: Quangzhou Vectra Leather Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay thể thao loại có quai bằng vải tổng hợp VB2001A kích thước 70 x35 x33 cm (kèm theo hộp đựng), hiệu VS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay thể thao loại có quai bằng vải tổng hợp VB2001R kích thước 70 x35 x33 cm (kèm theo hộp đựng), hiệu VS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay thể thao loại có quai bằng vải tổng hợp VB2005B kích thước 70 x35 x33 cm (kèm theo hộp đựng), hiệu VS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay thể thao loại có quai bằng vải tổng hợp VB2005R kích thước 70 x35 x33 cm (kèm theo hộp đựng), hiệu VS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay thể thao loại có quai bằng vải tổng hợp VB2005Y kích thước 70 x35 x33 cm (kèm theo hộp đựng), hiệu VS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay thể thao loại có quai bằng vải tổng hợp VB2006R kích thước 70 x35 x33 cm (kèm theo hộp đựng), hiệu VS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay thể thao loại có quai bằng vải tổng hợp VB2006Y kích thước 70 x35 x33 cm (kèm theo hộp đựng), hiệu VS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách tay từ nhiều chất liệu (60% Coated Canvas, 40% Cow Leather), nhãn hiệu Louis Vuitton, mã: M30411, hàng dùng làm mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách thời trang mặt ngoài bằng da tổng hợp LACOSTE SSTRAP L SHOPPING BAG NF2587IR-B46 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách từ nhiều chất liệu (50%CALF LEATHER, 50%COATED CANVAS), mã M30233, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách từ nhiều chất liệu (50%CALF LEATHER, 50%COATED CANVAS), mã M30242, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách từ nhiều chất liệu (65%CALF LEATHER, 35%COW LEATHER), mã M44729, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách từ nhiều chất liệu COMP50%CALF LEATHERCOMP50%COATED CANVAS, mã M30242, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách từ nhiều chất liệu COMP60%COATED CANVASCOMP30%CALF LEATHERCOMP10%COWHIDE, mã M43976, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách từ nhiều chất liệu COMP60%COATED CANVASCOMP40%COW LEATHER, mã M30413, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách từ nhiều chất liệu COMP60%COATED CANVASCOMP40%COW LEATHER, mã M45155, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách từ nhiều chất liệu COMP65%COATED CANVASCOMP35%CALFSKIN, mã M41730, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách từ nhiều chất liệu COMP65%COATED CANVASCOMP35%CALFSKIN, mã M41731, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách vải chống nước, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH VẢI NYLON 100% MỚI HIỆU TUCANO (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách vải, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách vi tính Dell Kit- Dell Pro Briefcase 14 PO1420C Fits most laptops up to 14" SnP, (21339564). Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, CHẤT LIỆU 100% POLYESTER (B67871669). CÓ LOGO MERCEDES-BENZ (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, CHẤT LIỆU 100% POLYESTER (B67996380). CÓ LOGO MERCEDES-BENZ (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, HÀNG HÀNH LÝ CÁ NHÂN, KÈM VÉ MÁY BAY, PASSPORT (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 1185/TTR-ĐTTHCPN/04.JUN.2020, TK XUẤT 310457253630/CPNHANHHCM/17.APR.2020 (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 1310/TTR-ĐTTHCPN/22.JUN.2020,TK XUẤT 310455670710/CPNHANHHCM/13.APR.2020 (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách, hiệu: LOVE MOSCHINO, model: Heart stud cross body bag (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách, mã CK6-10770392 BEIGE XS.html, hiệu Charles keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI XÁCH, MỚI 100% HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách, size M, hiệu Pedro, Mã hàng: PW2-6521004 (WHITE), mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách, size S, hiệu Pedro, Mã hàng: PM2-26320100 (BLACK), mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách, size XXS, hiệu Pedro, Mã hàng: PW2-65210005, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách. Mã: CK2-50781168. Nhãn hiệu: CK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách. Nhãn hiệu: ASOS. Mã: 9419696, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Cotton-Màu:M326-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0565OREY (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Cotton-Màu:M808-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M1286ZTJO (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Cotton-Màu:M884-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0446CTYA (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Cotton-Màu:M885-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M1296ZRFS (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Cotton-Màu:M886-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0446CTYE (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Cotton-Màu:M886-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M1286ZTYE (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Cotton-Màu:M928-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M1286ZREY (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Cotton-Màu:M941-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M0446CATW (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Cotton-Màu:M941-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M1286ZATW (nk)
- Mã HS 42022900: Túi xách-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100% Cotton-Màu:M957-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:M1296ZREY (nk)
- Mã HS 42022900: TUI/ Túi xách từ polyme etylen (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI, NHÃN HIỆU: AER, MODEL: DAY SLING 2, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI, NHÃN HIỆU: MM6 MAISON MARGIELA, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI-Chất liệu: 100% PAPER WOVEN- Nhãn hiệu: MOTHERCARE- Hàng mới 100%- Mã hàng: VD906 (nk)
- Mã HS 42022900: TÚI-Chất liệu: 88% PAPER 12% POLYESTER WOVEN- Nhãn hiệu: MOTHERCARE- Hàng mới 100%- Mã hàng: VF905 (nk)
- Mã HS 42022900: VA LI, HÀNG HÀNH LÝ CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG, KÈM VÉ MÁY BAY, PASSPORT (nk)
- Mã HS 42022900: VALI, HÀNG MẪU, NHÃN HIỆU TRAVIS MATHEW, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví bằng nam vải giả da, đường chéo <20cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví bằng sợi tổng hợp (26 x 2x 18) Cm JEAN PAUL GAULTIER Vest Fem Clutch GWP Level 4 (nk)
- Mã HS 42022900: Ví cầm tay bằng chất liệu P.u giả da, đường chéo 15-35cm+/-10cm, NSX:Yiwu Sanhao Culture Products Co.,Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví cầm tay bằng chất liệu P.u giả da, đường chéo 15-45cm+/-10cm, NSX:Yiwu Sanhao Culture Products Co.,Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví cầm tay nữ bằng chất liệu P.u giả da, đường chéo 15-35cm+/-10cm, NSX:Yiwu Sanhao Culture Products Co.,Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví cầm tay, 2 tông đỏ đen, chất liệu Polyeste, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: VÍ HÀNG MỚI, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: Ví nam bằng 60%CALF 40%FABRIC LINIG(100%RAYON)(733978), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví nam bằng 60%CALF 40%FABRIC LINING (100%RAYON)(685950), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví nam bằng 60%CALF 40%FABRIC LINING(100%RAYON)(728873), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví nam bằng 60%CALF 40%FABRIC LINING(100%RAYON)(728875), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: VÍ NAM HIỆU LACOSTE 100% COW LEATHER (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 42022900: Ví nữ bằng 60%LAMB LINING 40%FABRIC LINING(100%RAYON)(733880), hiệu Ferragamo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví nữ cầm tay bằng chất liệu P.u giả da, đường chéo 15-45cm+/-10cm, NSX:Yiwu Sanhao Culture Products Co.,Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví nữ cầm tay bằng vải giả da không hiệu, đường chéo 25cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: Ví sọc cầm tay màu đen, chất liệu Polyeste, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42022900: VÍ, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42022900: VÍ, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42023100: 1154 B4OOH,Ví nữ,Shell: Cow Leather, Trim: 75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 230038/MXW-AYTEAM Ví nam 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 230410/WXL-CLAUS Ví đựng namecard nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 230736/MXW-KRASPA Ví nam 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 241501/WXL-VIVAAH Ví đựng namecard nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 242745/WXL-ALLEXAA Ví đựng namecard nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 242884/WXL-LIVII Ví nữ 100% BOVINE LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 242888/WXL-LLILIE Ví đựng namecard nữ 100% BOVINE COATED LEATHER Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 32610 B4NQ6,Ví nữ,Shell:Cow Leather,Trim:20% Polyester,75% PVC,5% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 469338-BTY7N-1000: Ví, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 485631-BTY0U-1000: Ví, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 529887-C9H0U-1000: Ví, chất liệu LAMBSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 529981-0SX0E-1000: Ví, chất liệu LAMBSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 529981-C9H0U-1000: Ví, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 607603-02G0W-1000: Ví, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 620280-BOW91-1000: Ví, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 620280-BOW91-9207: Ví, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: 919 L3Y,Ví nam, bằng da bò đã thuộc,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao da cứng cho máy bộ đàm cầm tay sử dụng tromg viễn thông, chất liệu da tổng hợp, PN: PMLN7195A, HSX/Nhãn hiệu: Motorola, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: BAO DANH THIẾP NỮ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77030036 (nk)
- Mã HS 42023100: BAO DANH THIẾP NỮ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77040035 (nk)
- Mã HS 42023100: Bao điện thoại Aster P màu hồng, chất liệu da bê, thương hiệu Vertu, mã 0720857, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao điện thoại Aster P màu nâu, chất liệu da bê, thương hiệu Vertu, mã 0722039, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao điện thoại bằng da thuộc/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Phone Wrap Case of, Cow Split Leather/ 8ARU6860098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao điện thoại bằng da thuộc/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Phone Wrap Case of, Cow Split Leather/ 8ARU6961098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao điện thoại từ nhiều chất liệu COMP60%CALF LEATHERCOMP40%COATED CANVAS, mã M69094, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao điện thoại từ nhiều chất liệu COMP60%CALF LEATHERCOMP40%COATED CANVAS, mã M69095, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao điện thoại từ nhiều chất liệu COMP60%CALF LEATHERCOMP40%COATED CANVAS, mã M69097, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao điện thoại từ nhiều chất liệu COMP60%CALF LEATHERCOMP40%COATED CANVAS, mã M69098, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao điện thoại/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Phone Wrap Case of, Cow Split Leather/ 8ARU6960098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao đựng điện thoại, bằng da dê (hiệu Hermes)077742CA_AG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao đựng điện thoại, bằng da dê (hiệu Hermes)077742CA_AI. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bao đựng điện thoại, bằng da dê (hiệu Hermes)077742CA_AM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: BÓP ĐỰNG VIẾT-Chất liệu: 80% Polyurethane, 10% Nylon, 10% Metal-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 132099. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Bóp, ví chất liệu da bò thuộc. kích thước (10cm x 8cm x 2cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Bóp, ví chất liệu da bò thuộc. kích thước (11cm x 11cm x 2cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Bóp, ví chất liệu da bò thuộc. kích thước (11cm x 8cm x 2cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Bóp, ví chất liệu da bò thuộc. kích thước (13cm x 10cm x 2cm). Hiệu: COACH. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: DC155/ Da bò thuộc đã cắt sẵn và phụ kiện dạng bộ(đinh tán, khóa gài,) (nk)
- Mã HS 42023100: DC155/ Da bò thuộc đã cắt sẵn và phụ kiện dạng bộ(móc khóa chữ D) (nk)
- Mã HS 42023100: Hánh lý cá nhân và đồ dùng gia đình đã qua sử dụng: Túi xách giả da (nk)
- Mã HS 42023100: Hộp đựng thẻ/ Card Case/ 100% Cow Leather/ 405526231005/ MAPOSLG02320002/ 001. Hiệu: POLO RALPH LAUREN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Mau3/ Ví da mẫu bằng da bò thuộc- Card case 100% Leather (nk)
- Mã HS 42023100: Mau3/ Ví da mẫu bằng da bò thuộc- Large zip around wallet 100% Leather (nk)
- Mã HS 42023100: Mau3/ Ví da mẫu bằng da bò thuộc- Small wallet 100% Leather (nk)
- Mã HS 42023100: Mau3/ Ví da mẫu bằng da bò thuộc- Small zip around wallet 100% Leather (nk)
- Mã HS 42023100: Mau3/ Ví da mẫu bằng da bò thuộc- Zip around wallet 100% Leather (nk)
- Mã HS 42023100: PM4-16500031 Ví cầm tay nam làm bằng da bò thuộc 9 X 2.5 X 11 CM Cow Leather Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: PM4-26500012 Ví đựng Card làm bằng da bò thuộc 7 X X 11 CM Cow Leather Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: PM4-36500006 Ví cầm tay nam làm bằng da bò thuộc 21 X 5 X 12 CM Cow Leather Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: PW4-16500013 Ví cầm tay nữ làm bằng da bò thuộc 10.5 X 2.5 X 19.5 (CM) Cow Leather Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: PW4-16500019 Ví cầm tay nữ làm bằng da bò thuộc 7.5 X 2 X 10 CM Cow Leather Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: PW4-16500020 Ví cầm tay nữ làm bằng da bò thuộc 9.5 X 3 X 19 CM Cow Leather Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Quà tặng cá nhân: Ốp bảo vệ dùng cho điện thoại di động Iphone 11, chất liệu: da tổng hợp. Hiệu: DREAM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Túi xách cầm tay bằng simili tráng PU.Code: VI137.Size: 20x3x10.5cm.Hiệu JUNO.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Túi xách cầm tay có quai đeo bằng simili tráng PU.Code: VI138.Size: 20x3x10.5cm.Hiệu JUNO.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 0.300) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET of, 100% COW LEATHER/ PWRU7160-314. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 0.400) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Wallet of, Comp. Cow Leather/ PWRU7854001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 0.400) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Wallet of, Comp. Cow Leather/ PWRU7854955. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 0.500) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL WALLET of, COMP. COW LEATHER/ PWRU7846-001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 0.500) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL WALLET of, COMP. COW LEATHER/ PWRU7846116. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 0.500) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL WALLET of, COMP. COW LEATHER/ PWRU7846707. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 0.500) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL WALLET of, COMP. COW LEATHER/ PWRU7846955. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 0.600) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, Cow Leather/ PWRU7771-106. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 0.600) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, Cow Leather/ PWRU7771-454. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 1.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, COMPOSITION LEATHER/ PWRU7848001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 1.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, COMPOSITION LEATHER/ PWRU7848195. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 1.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, COMPOSITION LEATHER/ PWRU7848692. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 1.000) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, COMPOSITION LEATHER/ PWRU7848955. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 1.600) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, Cow Leather/ PWRU7498437. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (10.000 X 10.000 X 1.600) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, Cow Leather/ PWRU7498668. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (19.685 X 12.992 X 14.173) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, Cow Leather/ PWRU7586437. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (19.685 X 12.992 X 14.173) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, Cow Leather/ PWRU7586668. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (3"h x 4"w) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, Cow Leather/ PWRU8036460. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (3.5"h x 6.7"w x 0.6"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Wallet of, Cow Split Leather/ PWRU8126001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (3.909 X 3.878 X 0.398) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL HANDBAG of, COMP. COW LEATHER/ PWRU7864001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (3.909 X 3.878 X 0.398) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL HANDBAG of, COMP. COW LEATHER/ PWRU7864116. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (3.909 X 3.878 X 0.398) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL HANDBAG of, COMP. COW LEATHER/ PWRU7864692. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (3.909 X 3.878 X 0.398) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL HANDBAG of, COMP. COW LEATHER/ PWRU7864707. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (3.909 X 3.878 X 0.398) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Wallet of, Comp. Cow Leather/ PWRU7853001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (3.909 X 3.878 X 0.398) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Wallet of, Comp. Cow Leather/ PWRU7853195. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (3.909 X 3.878 X 0.398) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Wallet of, Comp. Cow Leather/ PWRU7853692. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (4"h x 7.5"w x 0.8"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL WALLET of, Cow Split Leather/ PWRU8016563. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví (7.4"w x 3.5"h x 0.7"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, Cow Leather/ PWRU8035460. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví AU05307LC0003, 11x9.5x2.5 cm 100% da bò hiệu Maison kitsune mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bê, mã M61248, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bê, mã M62157, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bê, mã M62530, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bê, mã M62622, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bê, mã M63739, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bê, mã M63740, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bê, mã M69183, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M30285, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M30530, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M30531, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M30539, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M44275, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M60332, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M60582, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M60622, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M60662, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M60965, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M61178, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M61868, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M62039, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M62125, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M62643, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M62978, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M63416, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M63434, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M64064, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M67499, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M67510, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M68309, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã M69176, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã N60186, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã N60193, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã N60335, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã N63124, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã N63320, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng chất liệu da bò, mã N63548, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng da bê, kích thước 11x9 cm, hiệu Cartier (L3001356). Hàng mới 100%.(Kèm hộp và Certificate) (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng da bê, kích thước 190x120x35 MM, hiệu Cartier (L1002221). Serial No.:. Hàng mới 100%.(Kèm hộp và Certificate) (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng da bê, kích thước 91x119MM, hiệu Cartier (L3001357). Hàng mới 100%.(Kèm hộp và Certificate) (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng da bê, kích thước: 190X125X55 MM, hiệu Cartier (L1002221). Hàng mới 100%.(Kèm hộp và Certificate) (nk)
- Mã HS 42023100: Ví bằng da bê, kích thước: 98x192 MM, hiệu Cartier (L3001710). Hàng mới 100%.(Kèm hộp và Certificate) (nk)
- Mã HS 42023100: Ví BEARN CLASSIC, bằng da cá sấu (hiệu Hermes)018786CC_78. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví BEARN COMPACT, bằng da bê (hiệu Hermes)076220CK_AI. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví BEARN GUSSET, bằng da cá sấu (hiệu Hermes)047208CC_89. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví BEARN MINI, bằng da dê (hiệu Hermes)039796CC_18. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví BEARN MINI, bằng da dê (hiệu Hermes)075065CD_8F. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví Cầm Tay bằng da bê, kích thước 140x250x50 MM, hiệu Cartier (L1002235). Serial No.:. Hàng mới 100%.(Kèm hộp và Certificate) (nk)
- Mã HS 42023100: Ví Cầm Tay bằng da bê, kích thước: 245X140X45 MM, hiệu Cartier (L1002235). Hàng mới 100%.(Kèm hộp và Certificate) (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJWA0E101, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJWA0E251, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJWA0E267, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJWA0E287, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJWA0E333, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJWA0E334, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJWA0E871, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJWA0E872, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJWA0E906, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJWA0E911, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJWA0E918, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJWA0E921, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJWA0E956, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJWA0E961, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Nature Leather(Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIWA0E324, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Nature Leather(Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIWA0E722, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Nature Leather(Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIWA0E724, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Nature Leather(Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIWA0E961, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Nature Leather(Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIWA0E963, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Nature Leather(Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIWA0F661, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Nature Leather(Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIWA0F662, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Nature Leather(Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIWA0F667, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: PVC+ Natural Leather (Cow Leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIWA0E670, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Synthetic Leather (PU), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIWA0F400, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Synthetic Leather (PU), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIWA0F401, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Synthetic Leather (PU), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIWA0F403, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay dành cho người lớn, chất liệu: Synthetic Leather (PVC)+Natural Leather(Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIWA0E226, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay FLAT ZIPPED, bằng da bê (hiệu Hermes)080201CK_9R. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay IN-THE-LOOP, bằng da bê (hiệu Hermes)077744CJ_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay IN-THE-LOOP, bằng da bê (hiệu Hermes)077744CJ_AB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay IN-THE-LOOP, bằng da dê (hiệu Hermes)077743CJ_AC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay IN-THE-LOOP, bằng da dê (hiệu Hermes)077743CJ_AJ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay KELLY DEPECHES 25, bằng da bê (hiệu Hermes)078401CC_V0. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay KELLY DEPECHES 25, bằng da bê (hiệu Hermes)078401CK_47. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay KELLYMINI, bằng da bê (hiệu Hermes)049417CC_89. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay KELLYMINI, bằng da cá sấu (hiệu Hermes)053062CC_89. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay nam, chất liệu: da bê_Calf Leather_hiệu Pedro_mã: PM4-15940185_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay nam, chất liệu: da bê_Calf Leather_hiệu Pedro_mã: PM4-15940186_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay nam, chất liệu: da bò (Bos primigenius)_Cow Leather_hiệu Pedro_mã: PM4-16500031_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay nam, chất liệu: da bò (Bos primigenius)_Cow Leather_hiệu Pedro_mã: PM4-16500033_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay nam, chất liệu: da bò (Bos primigenius)_Cow Leather_hiệu Pedro_mã: PM4-16500034_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay nữ mặt ngoài bằng da tổng hợp, kích thước (13x7)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay nữ, chất liệu: da bò (Bos primigenius)_Cow Leather_hiệu Pedro_mã: PW4-15940070_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay nữ, chất liệu: da bò (Bos primigenius)_Cow Leather_hiệu Pedro_mã: PW4-16500019_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay nữ, chất liệu: da bò (Bos primigenius)_Cow Leather_hiệu Pedro_mã: PW4-16500020_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay nữ. Hiệu: Louis Vuitton Victorine. Mã: M62360. Chất liệu: da tổng hợp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví cầm tay, bằng da. Hàng mới 100% (hàng mẫu) (nk)
- Mã HS 42023100: Ví Charles & Keith màu đen đeo chéo, chất liệu da tổng hợp, mã hàng: CK2-50700831, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví Charles & Keith màu đen đeo chéo, chất liệu da tổng hợp, mã hàng: CK6-10840143-1, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví Charles & Keith màu xanh xám đeo chéo, chất liệu da tổng hợp, mã hàng: CK6-10840154-2, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bê COMP100%BULL CALF LEATHER, mã M61248, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bê COMP100%BULL CALF LEATHER, mã M63739, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bê COMP100%BULL CALF LEATHER, mã M63740, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bê COMP100%CALF LEATHER, mã M62530, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bê COMP100%CALF LEATHER, mã M63470, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bê COMP100%CALF LEATHER, mã M63471, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bê nuôi đã thuộc hiệu Burberry Grainy Leather Continental Wallet, mã hàng 14040368. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M30295, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M30531, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M30539, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M44275, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M60143, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M60582, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M60662, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M62038, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M62125, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M62643, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M62978, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M63310, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M63322, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M63416, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M67839, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã M68708, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã N60186, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò COMP100%COWHIDE, mã N63010, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò dùng làm hàng mẫu size(19 x 10 x 2.5) Cm (COW WALLET LEATHER) không có thương hiệu, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò hiệu Mary Quant ART DECO QUILTED MULTI CASE. hàng mẫu (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da bò hiệu Mary Quant ART DECO QUILTED. hàng mẫu (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da cầm tay màu đen. Kích thước 20cmx10cm. Chất liệu 100% da thuộc. Hàng mới 100%. Hiệu Medicom Toy (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da cầm tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Coated Leather, mã hàng: 159620/WXL-EMEEY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da cầm tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 240879/WXL-JENSINA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da cầm tay nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 242884/WXL-LIVII, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da đựng chìa khóa, tiền xu màu đen. Chất liệu 100% da thuộc. Hàng mới 100%. Hiệu Medicom Toy (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da đựng thẻ nam, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 230736/MXW-KRASPA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da đựng thẻ nam, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 241566/MXG-JEREN, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da đựng thẻ nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 241501/WXL-VIVAAH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da đựng thẻ nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 242886/WXL-LLEAHH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da gập ba nam, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Bovine Leather, mã hàng: 242303/MXW-BABIT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: ví da giữ thẻ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da hiệu Paul Smith (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da màu đen. Chất liệu 100% da thuộc. Hàng mới 100%. Hiệu A cold wall. Code UA001WHLBL (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da màu đen. Chất liệu 100% da thuộc. Hàng mới 100%. Hiệu A cold wall. Code UA022WHLBL (nk)
- Mã HS 42023100: Ví da màu đỏ. Chất liệu 100% da thuộc. Hàng mới 100%. Hiệu A cold wall. Code UA022WHLRC (nk)
- Mã HS 42023100: Vi da, nhãn hiệu: A-COLD-WALL, mã hàng: 13353530, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: VÍ DA, NHÃN HIỆU: DUNHILL, MODEL: CADOGAN BICOLOUR ZIP CARD CASE, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42023100: VÍ DA, NHÃN HIỆU: SIMON MILLER CARD HOLDER. MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card AU05305LC0003, 8x10.5cm 100% da bò hiệu Maison kitsune mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng chất liệu da bê, mã M68555, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng chất liệu da bò, mã M30535, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng chất liệu da bò, mã M30537, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng chất liệu da bò, mã M60642, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng chất liệu da bò, mã M62914, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng chất liệu da bò, mã M63329, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng chất liệu da bò, mã M63408, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng chất liệu da bò, mã M67210, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng chất liệu da bò, mã M68339, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng chất liệu da bò, mã N60183, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng chất liệu da bò, mã N63197, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng da bê, mã 443127DTD1P5815, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng da bê, mã 443127DTD1T1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng da bê, mã 443127DTD1T6433, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng da bê, mã 443127DTDXP3967, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng da bê, mã 456126CAO0G1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng da bê, mã 456126CAO0G5909, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng da bê, mã 466492DTD1T1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng da bê, mã 466492DTD1T6433, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng da bê, mã 5475970YA0G1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng da bê, mã 6255641W3AN1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng da bê, mã 625693DTD1P4928, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card bằng da bê, mã 625693DTD1P5815, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card da bò COMP100%COWHIDE, mã M30283, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card da bò COMP100%COWHIDE, mã M60642, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card da bò COMP100%COWHIDE, mã M63329, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card da bò COMP100%COWHIDE, mã M68681, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card da bò COMP100%COWHIDE, mã M69171, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card da bò COMP100%COWHIDE, mã M69174, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card da bò COMP100%COWHIDE, mã N63197, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card da cá sấu, COMP100%ALLIGATOR MISSISSIPPIENSISCOMP100%GOAT LEATHER LINING, mã N92979, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card EU05312LC0008, 8x10.5cm 100% da bò hiệu Maison kitsune mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card hiệu DOLCE & GABBANA code BI0330AU771 80999 màu đen size 10x7.5cm (rộng x cao) chất liệu da bê Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card ZIPPED CITY, bằng da bê (hiệu Hermes)074786CK_76. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng card ZIPPED CITY, bằng da bê (hiệu Hermes)074786CK_8F. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: VÍ ĐỰNG CHÌA KHÓA (B66958408). CÓ LOGO MERCEDES-BENZ (nk)
- Mã HS 42023100: VÍ ĐỰNG CHÌA KHÓA (B66958410). CÓ LOGO MERCEDES-BENZ (nk)
- Mã HS 42023100: VÍ ĐỰNG CHÌA KHÓA (B66958411). CÓ LOGO MERCEDES-BENZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng chìa khóa bằng da bò COMP100%COWHIDE, mã M60633, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng điện thoại chất liệu chính da dê-PHONE WALLET CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% GOATSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP1182B0321194305NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng đồ phụ kiện nữ, chất liệu: da bò (Bos primigenius)_Cow Leather_hiệu Pedro_mã: PW4-35940015_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví dựng hộ chiếu TARMAC PM, bằng da bê (hiệu Hermes)057946CK_O8. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ (10.000 X 10.000 X 0.200) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Card Case of, Comp. Cow Leather/ PWRU7760-001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ (10.000 X 10.000 X 0.200) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Card Case of, Comp. Cow Leather/ PWRU7760-195. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ (10.000 X 10.000 X 0.200) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Card Case of, Comp. Cow Leather/ PWRU7760-955. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ (10.000 X 10.000 X 0.200) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Card Case of, Comp. Cow Leather/ PWRU7761-001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ (10.000 X 10.000 X 0.200) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Card Case of, Comp. Cow Leather/ PWRU7761-195. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ (10.000 X 10.000 X 0.200) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CREDIT CARD HOLDER of, Cow Leather/ PWRU7159-001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ (10.000 X 10.000 X 0.200) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CREDIT CARD HOLDER of, Cow Leather/ PWRU7159-314. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ (10.000 X 10.000 X 0.200) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CREDIT CARD HOLDER of, Cow Leather/ PWRU7159-454. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ (3.3"h x 3.9"w x 0.2"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Lanyard with ID Case of, Lanyard and Card Case both composed of Cow Split leather/ PWRU8006001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ (3.3"h x 3.9"w x 0.2"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Lanyard with ID Case of, Lanyard and Card Case both composed of Cow Split leather/ PWRU8006896. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ (3.3"h x 3.9"w x 0.2"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Lanyard with ID Case of, Lanyard 63% Iron, 37% Zinc Alloy; Case Cow Split leather/ PWRU8061098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ (3.909 X 3.878 X 0.398) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Card Case of, Cow Split Leather/ PWRU7915001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ (3.909 X 3.878 X 0.398) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Card Case of, Cow Split Leather/ PWRU7915896. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ (3.909 X 3.878 X 0.398) cm/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Lanyard with ID Case of, Lanyard 63% Iron, 37% Zinc; Case Cow Split leather/ PWRU7919001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ (4.3"h x 3.1"w) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Card Case of, Cow Split Leather/ PWRU8015563. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví Đựng Thẻ bằng da bê, kích thước 112x78 MM, hiệu Cartier (L3001366). Serial No.:. Hàng mới 100%.(Kèm hộp và Certificate) (nk)
- Mã HS 42023100: Ví Đựng Thẻ bằng da bê, kích thước: 107x71, hiệu Cartier (L3001370). Hàng mới 100%.(Kèm hộp và Certificate) (nk)
- Mã HS 42023100: Ví Đựng Thẻ bằng da bê, kích thước: 107x71x11 MM, hiệu Cartier (L3001574). Hàng mới 100%.(Kèm hộp và Certificate) (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ bằng da bò, Card case,100% REFENTE DE CUIR DE BOVIN, (Hiệu Kenzo), loại: FA65PM310L48.99.TU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ nam, chất liệu: da bò (Bos primigenius)_Cow Leather_hiệu Pedro_mã: PM4-26500012_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ nhiều màu.Chất liệu 100% da thuộc. Hàng mới 100%. Hiệu Palm Angels. Code PMNC010S208090238891 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng thẻ Printed Leather Cardholder, hiệu Paul Smith, mã 0400541064521, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: VÍ ĐỰNG THẺ-Chất liệu: 100% Polyeurethane-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 140419. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền & giấy tờ tùy thân, dùng cho nam giới, mặt ngoài làm bằng da thuộc tổng hợp, màu đen, mới 100% (Phụ kiện Lifestyle thương hiệu "BMW M")_Mã số: 80 21 2 454 762 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu (3.8''h x 3.5''w) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Coin Purse of, Cow Leather/ PWRU8011707. Hiệu:KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu (3.8''h x 3.5''w) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY COIN PURSE of, Cow Leather/ PWRU8012993. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu (4.63"h x 2.63"w x 1"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Coin Purse of, Cow Leather/ PWRU8013673. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu (4.63"h x 2.63"w x 1"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Coin Purse of, Cow Leather/ PWRU8013772. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da bê (hiệu Hermes)043103CK_76. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da bê (hiệu Hermes)043103CK_7N. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da bê (hiệu Hermes)043103CK_P1. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da bê (hiệu Hermes)044183CK_7F. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da bê (hiệu Hermes)044183CK_P1. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da bê (hiệu Hermes)044183CK_T5. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da bê (hiệu Hermes)076271CK_AG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da dê (hiệu Hermes)032808CK_79. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da dê (hiệu Hermes)032808CK_7E. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da dê (hiệu Hermes)032808CK_7T. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da dê (hiệu Hermes)032808CK_U2. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da dê (hiệu Hermes)076270CK_AK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da dê (hiệu Hermes)076270CK_AQ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da dê (hiệu Hermes)078479CK_AC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da dê (hiệu Hermes)078479CK_AD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví đựng tiền xu, bằng da dê (hiệu Hermes)079230CK_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví giả da nam có kèm móc chìa khóa, Mã: GCLB-CARAMEL, hiệu: Bellroy, hàng sử dụng cá nhân, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví giả da nam da bò đã thuộc Micro Sleeve- Black, Mã: WMSB-BLACK, hiệu: Bellroy, hàng sử dụng cá nhân, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví KELLY CLASSIC, bằng da bê (hiệu Hermes)051300CC_18. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví KELLY POCKET, bằng da bê (hiệu Hermes)079001CC_2S. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví KELLY POCKET, bằng da bê (hiệu Hermes)079001CC_89. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví KELLY POCKET, bằng da bê (hiệu Hermes)079001CK_89. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví KELLY POCKET, bằng da bê (hiệu Hermes)079010CK_37. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví mặt ngoài bằng da bò (Tên KH: Bos Taurus) FURLA BABYLON XL ZIP AROUND 943955 P GOL PV28 (nk)
- Mã HS 42023100: VÍ MẪU BẰNG DA, CÓ NHÃN HIỆU VÀ CÓ KÍ HIỆU, ĐỤC LỖ, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví màu đen. Chất liệu 100% da bò. Hàng mới 100%. Hiệu OAMC. Code OAMQ840367 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví MC2 COPERNIC CPT, bằng da bê (hiệu Hermes)043013CA_18. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví MC2 COPERNIC CPT, bằng da bê (hiệu Hermes)064942CA_G8. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví MC2 COPERNIC CPT, bằng da bê (hiệu Hermes)071017CA_AI. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví MC2 COPERNIC CPT, bằng da bê (hiệu Hermes)078450CA_AA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví MC2 COPERNIC CPT, bằng da cá sấu (hiệu Hermes)047259CA_57. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví MC2 COPERNIC CPT, bằng da cá sấu (hiệu Hermes)047259CA_6O. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví MC2 FLEMING LONG, bằng da bê (hiệu Hermes)044095CA_76. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví MC2 FLEMING LONG, bằng da bê (hiệu Hermes)071018CA_AH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví mini nữ. E9WAL300F. Mầu:Red/ Black/ Navy/ Mixed, KT:9x11x2.5 CM,Chất liệu: PU (da tổng hợp)nhãn hiệu:IN THE NOW. mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví NAM bằng 100%CALF GRAIN LEATHER (BOS TAURUS) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8030165 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví NAM bằng 100%CALF GRAIN LEATHER (BOS TAURUS) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8030165(11x9.5)cm (nk)
- Mã HS 42023100: Ví NAM bằng 100%CALF GRAIN LEATHER (BOS TAURUS) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8030167 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví NAM bằng 100%CALF GRAIN LEATHER (BOS TAURUS) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8030167(9.5x19)cm (nk)
- Mã HS 42023100: Ví NAM bằng 100%CALF GRAIN LEATHER (BOS TAURUS) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8030794 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví NAM bằng 100%CALF GRAIN LEATHER (BOS TAURUS) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8030794(8.5x11)cm (nk)
- Mã HS 42023100: Ví NAM bằng 100%CALF GRAIN LEATHER (BOS TAURUS) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8030798 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví NAM bằng 100%CALF GRAIN LEATHER (BOS TAURUS) hiệu Burberry hàng mới 100%- 8030798(6.5x0.5x11.5)cm (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam bằng da bê, mã 307987CWC1R1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam bằng da bê, mã 365466CWC1R2140, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam bằng da bê, mã 408827CWCLN1060, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam bằng da bê, mã 428727DJ20T1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam bằng da bê, mã 428736DJ20T1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam bằng da bê, mã 473916A7M0N1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam bằng da bê, mã 523664DJ20T1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam bằng da bê, mã 5475850YA0G1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam bằng da bê, mã 5475860YA0G1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam bằng da bê, mã 6255621W3AN1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam đựng thẻ nhiều màu.Chất liệu 100% da thuộc. Hàng mới 100%. Hiệu Palm Angels. Code PMNF006S208090238891 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam hiệu DOLCE & GABBANA code BP1321AA062 HNI43 màu đen size 11.5 x9.5cm (rộng x cao) chất liệu da bê Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam màu đen, Chất liệu 100% da bò. Hàng mới 100%. Hiệu OAMC. Code OAMQ841067 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam màu đen. Chất liệu 100% da bò. Hàng mới 100%. Hiệu OAMC. Code OAMQ840667 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% LEATHER- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06308 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam,100%cow leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3827/520 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam,100%cow leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3828/520 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam,100%cow leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3830/520 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 20% đồng, 80% Da bê; Mã hàng: 2DTKH265YSF;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: 2DSBC032TAF;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: 2PLBH027YPY;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: 2PUCH001PAS;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: VÍ NHỎ-Chất liệu: 100%PU-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 144511. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ bằng da bê, mã 401231CAOGN1293, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ bằng da bê, mã 431408CWC1G1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ bằng da bê, mã 456116CAO0G6433, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ bằng da bê, mã 456126CAO0G6433, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ bằng da bê, mã 474575DTD1T1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ bằng da bê, mã 476081CWLSG8454, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ bằng da bê, mã 497985CAO0G1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ bằng da bê, mã 523154DJ2DG1060, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ bằng da bê, mã 524293CAOXT1163, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ bằng da bê, mã 5738070OLFX8277, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da bê-3 SLO CARD HOLD VEAU/MRLINING: 80% VISCOSE 20% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP1488B0325194305NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da bê-FLAP CARD HOLD VEAU GRAINE CHEVRON/MDCBLINING: 50% CALFSKIN 50% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA80603B0351694305NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da bê-FLAP CARD HOLD VEAU GRAINE/MBLINING: 50% VISCOSE 50% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP0214Y01588C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da bê-FLAP CARD HOLD VEAU GRAINE/MJPLINING: 50% VISCOSE 50% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP0214Y01864C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da bê-FLAP CARD HOLD VEAU VIEILLI/MJPVLINING: 50% VISCOSE 50% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA80831Y04634C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da bê-L-GUSSET FLAP W VEAU GRAINE/MDCBLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA80286B0351394305NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da bê-L-GUSSET FLAP W VEAU GRAINE/MJPLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAP0241Y01864C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da bê-O-COIN PURSE VEAU GRAINE CHEVRON/MDCBLINING: 50% VISCOSE 50% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA84311B0351694305NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da bê-O-COIN PURSE VEAU GRAINE/MBLINING: 90% VISCOSE 10% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAP0216Y01588C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da bê-O-COIN PURSE VEAU GRAINE/MDCBLINING: 50% CALFSKIN 50% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA84311B0351394305NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da bê-O-COIN PURSE VEAU GRAINE/MJPLINING: 90% VISCOSE 10% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAP0216Y01864C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da bê-SMALL TRIFOLD W VEAU GRAINE/MJPLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP0231Y01864C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da cừu-L-GUSSET FLAP W AG GRA MET/AG METALISE/MBLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA80971B0321394305NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da cừu-L-GUSSET FLAP W AGNEAU/MBLINING: 80% LAMBSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP0241Y01480C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da cừu-L-GUSSET ZIP WA AG GRA MET/AG METALISE/MBLINING: 80% CALFSKIN 20% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA80969B0321394305NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da cừu-O-CARD HOLDER AGNEAU/MJPLINING: 80% VISCOSE 20% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP0213Y01295C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da cừu-O-CARD HOLDER AGNEAU/MJPVLINING: 50% VISCOSE 50% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA80603Y0765994305NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da cừu-O-COIN PURSE AGNEAU/MJPLINING: 90% VISCOSE 10% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAP0216Y01295C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ chất liệu chính da dê-MED EXT FL FL W CHEVRE BRILLANTE/MIXLINING: 70% VISCOSE 30% CALFSKIN UPSIDE: 100% GOATSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP0953B0321194305NSZ (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ Hiệu Charles & Keitt, chất liệu da tổng hợp, mã hàng: CK6-10770392, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Vi Nữ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77040033 (nk)
- Mã HS 42023100: VÍ NỮ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77040033 (nk)
- Mã HS 42023100: Vi Nữ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77040034 (nk)
- Mã HS 42023100: VÍ NỮ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77040034 (nk)
- Mã HS 42023100: Vi Nữ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77040036 (nk)
- Mã HS 42023100: VÍ NỮ- Nhãn hiệu: MANGO- Chất liệu: 100%POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: 77040036 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví Nữ- Nhãn hiệu:VASCARA- Chất liệu: PU(Da hỗn hợp).Mã hàng: 1012WAL0200, kích thước: (20*2.5*12CM). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ, chất liệu: CASE: Lining in POLYESTER; Style in POLYESTER, With polyurethane coating., hiệu Max&Co mã hàng: 4714000703, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ, chất liệu: da PU, nhãn hiệu; Charles & Keith, Sku: CK6-10680730, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ,100%cow leather,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2749/002 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ,100%cow leather,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2749/004-2 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ,100%cow leather,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2749/004-3 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ,100%cow leather,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2749/005-2 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ,100%cow leather,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2749/005-3 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Cotton; Mã hàng: S5632CWAH;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S0011OVRB;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S0020OVRB;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S0074OVRB;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S0178OTYG;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S0178OVRB;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S0204ORER;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S0204OTYG;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S0204OVRB;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S0204PVRB;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S0204SLOI;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S0206PVRB;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S0311SLON;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S2057OBAE;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S2057OMMW;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S2057PSKC;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S2057UTYG;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S2086OBAE;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S2086OSKC;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S2086OWBH;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S2086PSKC;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S5620CWVG;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da bê; Mã hàng: S5620SLLO;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cừu; Mã hàng: S0011ONMJ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cừu; Mã hàng: S0181ONMJ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cừu; Mã hàng: S0204ONMJ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da cừu; Mã hàng: S0478ONMJ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da dê; Mã hàng: S5611CCEH;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da dê; Mã hàng: S5614CCEH;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da dê; Mã hàng: S5619CCEH;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da dê; Mã hàng: S5652CCEH;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Da dê; Mã hàng: S5654CCEH;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví SILK'IN CLASSIC, bằng da bê (hiệu Hermes)064958CK_AD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví SILK'IN CLASSIC, bằng da bê (hiệu Hermes)075188CK_AF. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví SILK'IN CLASSIC, bằng da bê (hiệu Hermes)075188CK_AH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví SILK'IN CLASSIC, bằng da bê (hiệu Hermes)080203CK_AC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví SILK'IN COMPACT, bằng da bê (hiệu Hermes)064959CK_AD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví SILK'IN COMPACT, bằng da bê (hiệu Hermes)075190CK_AF. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví SILK'IN COMPACT, bằng da bê (hiệu Hermes)077621CK_AH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví SILK'IN COMPACT, bằng da bê (hiệu Hermes)079113CK_AD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví SILK'IN COMPACT, bằng da bê (hiệu Hermes)079113CK_AE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023100: Ví VERSACE, mã: 12967911 (nk)
- Mã HS 42023100: Ví,mã chất liệu QME, chất liệu: Da bê, mã hàng 2MO513, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: 245640/WLT-HHELENN Vỏ điện thoại nữ 100% POLYURETHANE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: 248920/WLT-MARINAA Vỏ điện thoại nữ 100% POLYURETHANE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: 31546 B4NQ4,Ví nữ,Shell:20% Polyester,75% PVC,5% Cotton,Trim:Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: 79708 B4NQ4,Ví đựng danh thiếp,Shell: 20% Polyester 75% PVC 5% Cotton, trim: cow leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: 814 B4R7E,Ví nữ,75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: 821 B4R7C,Ví nữ,75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: 821 B4R7E,Ví nữ,75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: 916 KHA,Ví nam,75% PVC,20% Polyester,5% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: 916 MID,Ví nam,75% PVC,20% Polyester,5% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: 931 MI5,Ví nam,75% PVC, 20% Polyester, 5% Cotton,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bao cổ tay áo mã 8800 Tekou.Nhà cung cấp Toraichi co ltd. Hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bộ 2 túi mặt ngoài bằng vải sợi tổng hợp VICTORIA'S SECRET ONE 100% POLYESTER TOILETRY BAG, ONE 100% POLYESTER COSMETIC BAG, TWO BAGS PACKED TOGETHER (nk)
- Mã HS 42023200: Bộ túi du lịch dùng để đựng mỹ phẩm, được làm bằng 100% Cotton có mặt ngoài bằng Polyester, kích thước: 22x10x13cm. Nhãn hiệu The Body Shop. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: BÓP BÚT- Chất liệu: 100% ETHYLENE VINYL ACETATE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 225094- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: BÓP BÚT- Chất liệu: 100% POLYESTER; COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 225886- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã K01864, màu Wave Blue, kích cỡ 9.5x14.5x5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã K13093, màu White Metallic, kích cỡ 11x18.5x1.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã K13265, màu Wave Blue, kích cỡ 11x18.5x1.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã K15156, màu Wave Blue, kích cỡ 15x23x6 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã K15205, màu White Metallic, kích cỡ 9.5x14.5x5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã K15813, màu White Metallic, kích cỡ 15x23x6 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã KI2946, màu L Mom, kích cỡ 11x18.5x1.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã KI3668, màu Dark Carbon, kích cỡ 17x22.5x10 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã KI3668, màu Laser Blue, kích cỡ 17x22.5x10 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã KI4542, màu Wave Blue, kích cỡ 11x18.5x8 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã KI4734, màu Dye Blue, kích cỡ 15x23x6 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã KI6252, màu Brave Black, kích cỡ 12x17.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã KI6252, màu Cool Moss, kích cỡ 12x17.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã KI6252, màu Dark Carbon, kích cỡ 12x17.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã KI6262, màu Dye Blue, kích cỡ 11x18.5x8 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã KI7192, màu White Metallic, kích cỡ 11x18.5x8 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã KI7410, màu Dye Blue, kích cỡ 11x18.5x1.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyester, mã KI3032, màu Uran Palm, kích cỡ 11x18.5x1.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyester, mã KI4163, màu Uran Palm, kích cỡ 9.5x14.5x5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp cầm tay 100% polyurethane, mã KI6533, màu Translucent, kích cỡ 23x19 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: BÓP ĐỰNG BÚT- Chất liệu: 100% ETHYLENE VINYL ACETATE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 217471- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM16-308;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM16-308;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:67x66x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM16-308;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM17-161;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM17-320;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM17-320;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67061;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67062;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67070;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67085;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67086;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67091;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67098;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67099;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67111;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67112;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67127;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67155;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67217;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67224;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:67x66x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67230;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67235;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67245;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:52x52x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67249;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67250;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67266;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67291;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67315;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67356;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67370;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:52x52x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67372;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67373;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67374;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67375;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67380;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp đựng viết bằng vải(TM-G67382;PENCIL CASE). Hiệu Tome. Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp vải đựng viết học sinh chất liệu bằng vải và nhựa, kích thước 8*20cm, 108 cái/thùng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp vải đựng viết học sinh chất liệu bằng vải và nhựa, kích thước 8*20cm, 120 cái/thùng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết 1 ngăn ZY191203 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết 1 ngăn ZY191205 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết 1 ngăn ZY191206 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết 1 ngăn ZY191207 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết 1 ngăn ZY191208 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết 1 ngăn ZY191209 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết 1 ngăn ZY191210 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết 1 ngăn ZY191211 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết 2 ngăn ZY191006 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết 2 ngăn ZY191007 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết 2 ngăn ZY191008 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết 2 ngăn ZY191009 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết 2 ngăn ZY191010 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết 2 ngăn ZY191101 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết dạng ống ZY191102 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết dạng ống ZY191107 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết dạng ống ZY191108 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết dạng ống ZY191110 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết dạng ống ZY191111 hiệu Sami, chất liệu polyester, kích thước 22x9cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết hiệu Soundy FA252620-E chất liệu polyester kích thước 21 x12 cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết hiệu Soundy FA252620-F chất liệu polyester kích thước 21 x12 cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết hiệu Soundy FA252669-A chất liệu polyester kích thước 21 x12 cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết hiệu Soundy FA252669-B chất liệu polyester kích thước 21 x12 cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết hiệu Soundy FA252669-C chất liệu polyester kích thước 21 x12 cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết hiệu Soundy FA252748-A chất liệu polyester kích thước 21 x12 cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết hiệu Soundy FA252748-B chất liệu polyester kích thước 21 x12 cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết hiệu Soundy FA252748-C chất liệu polyester kích thước 21 x12 cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết hiệu Soundy FA252748-D chất liệu polyester kích thước 21 x12 cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết hiệu Soundy FA252748-E chất liệu polyester kích thước 21 x12 cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Bóp viết hiệu Soundy FA252748-F chất liệu polyester kích thước 21 x12 cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-10680753 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 265 X 253 X 185 MM PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-10680846 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 120 X 100 X 30(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-10680852-4 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 142 X 90 X 33(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-10680853 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 195 X 105 X 48(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-10680856 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 102 X 52 X 34(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-10701003 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 100 X 80 X 18(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-10701032 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 130 X 100 X 20(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-10701045 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 200 X 102 X 40(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-10770242 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 128 X 120 X 85(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-10770430 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 195 X 105 X 40(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-10770434 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 116 X 95 X 35(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-10770438 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 112 X 98 X 35(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-10770438 Ví nữ làm bằng vải 112 X 98 X 35(MM) Fabric Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-10840196 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 200 X 110 X 60(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-11200004 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 110 X 90 X 25(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-30701029-2 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 104 X 87 X 19(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-50700868-2 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 355 X 155 X 215 MM PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-50770356 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 20 X 100 X 85(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: CK6-51200005 Ví cầm tay nữ làm bằng nhựa 65 X 118 X 5(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: EARPHONE CASE- Hộp đựng tai nghe; Chất liệu: dacron + PU; Mã hàng SBA-20MAR-07. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: FOLDABLE GLASSES CASE- Hộp đựng mắt kính; Chất liệu: PU; Mã hàng SBA-20MAR-38. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hàng của văn phòng Kotra-Đại sứ quán Hàn Quốc: Túi du lịch, chất liệu bằng vải, nhãn hiệu: Skytrip, kích thước: 42*32*12cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but 3-ZIPPER PENCIL CASE CUDDLES 081135CD (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but 3-ZIPPER PENCIL CASE HIDE AND 081135HSD (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but 3-ZIPPER PENCIL CASE SHARK ATT 081135SRT (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but 5-POCKET PENCIL CASE CUDDLES 081133CD (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but 5-POCKET PENCIL CASE HIDE AND 081133HSD (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but 5-POCKET PENCIL CASE SHARK ATT 081133SRT (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp bút chì màu sáng Upixel WY-B002-A, kích thước 21 x 10 x 5 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp bút chì to Upixel WY-B012, kích thước 20 x 9 x 5 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but LARGE SCHOOL BACKPACK 25L SE 624604SF (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but MINI PENCIL CASE CUDDLES 081129CDF (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but MINI PENCIL CASE HIDE AND SEEK 081129HSD (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but MINI PENCIL CASE SHARK ATTACK 081129SRTR (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp bút nhựa, 21 x 4 x 8 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but PENCIL CASE BLACK CAMOUFLAGE 081145BM (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but PENCIL CASE TERRAZZO BLUE 081145TZB (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but PENCIL CASE TERRAZZO GREEN 081145TZG (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but PENCIL CASE TURQUOISE CAMOUFL 081145GM (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but SCHOOL BACKPACK 17l TURQUOISE 624601GM (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but SCHOOL BACKPACK HIDE AND SEEK 0841HSD (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but SMALL FLAT PEN. CASE SHARK ATT 081118SRT (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but SMALL FLAT PENCIL CASE CUDDLES 081118CD (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp bút tam giác khủng long bằng PU, 21 x 4 x 8 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42023200: Hop but VERTICAL PENCIL CASE SHARK ATT 08146SRT (nk)
- Mã HS 42023200: HỘP BÚT-Chất liệu: 70% Canvas, 25% Cotton, 5% Metal-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 135629. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: HỘP BÚT-Chất liệu: 80% Canvas, 10% Nylon, 10% Metal-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 134692. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: HỘP BÚT-Chất liệu: 80% Plastic, 10% Nylon, 10% Metal-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 140626. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: HỘP BÚT-Chất liệu: 80% Tpu Plastic, 10% Nylon 10% Metal-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 137676. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp đựng bộ chỉnh nha (Gồm hộp đựng và sách hướng dẫn)- Kit Patient Starter EN CN JP. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp đựng bộ chỉnh nha, chất liệu bằng plastic, 5 cái/ 1 Hộp- Kit, Case Aligner Storage Black 5-Pack, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp đựng bút học sinh bằng nhựa, cỡ (20x8x4)cm (không có bút), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp đựng bút học sinh bằng nhựa, kích thước (20 x 8 x 4)cm, (không có bút). Hiệu LPS. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp đựng bút học sinh bằng nhựa, kích thước (20x8x4)cm (không có bút), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp đựng bút học sinh bằng nhựa, kích thước (20x8x4)cm (không có bút), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp đựng bút học sinh bằng nhựa, kích thước (20x8x4)cm (không có bút), hiệu G-30, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp đựng bút học sinh bằng nhựa, kích thước (20x8x4)cm, (không có bút) hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp đựng bút học sinh bằng nhựa, kích thước (20x8x4)cm, (không có bút), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp đựng bút học sinh bằng nhựa, kích thước (20x8x4)cm, không có bút, hiệu G-30, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp đựng bút mặt ngoài bằng vật liệu dệt size 8x20x7cm, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: HỘP ĐỰNG BÚT-Chất liệu: 80% Cotton Canvas, 10% Polyester, 10% Metal-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 146085. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: HỘP ĐỰNG BÚT-Chất liệu: 80% Cotton Canvas, 10% Polyester, 10% Metal-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 146086. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp đựng dụng cụ học tập dùng cho học sinh bằng nhựa kết hợp sắt mạ, vải; kích thước đường chéo (20-25x7-12x3-5)cm+/-10%,(không có dụng cụ)Hiệu XIAOLINGJING/Benihama/BoBI/Ourbus.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp đựng dụng cụ học tập dùng cho học sinh bằng nhựa kết hợp sắt mạ, vải; kích thước đường chéo (20-25x7-12x3-5)cm+/-10%,Hiệu XIAOLINGJING/Benihama/BoBI/Ourbus.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Hộp đựng kính đeo mắt bằng nhựa+ vải sợi tổng hợp, cỡ (16x6x3)cm, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: HỘP ĐỰNG TAI NGHE- Chất liệu: 100% THERMOPLASTIC POLYURETHANE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 226441- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: HỘP ĐỰNG TAI NGHE- Chất liệu: 100% THERMOPLASTIC POLYURETHANE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 234092- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: HỘP KÍNH RÂM- Nhãn hiệu:QUECHUA- Chất liệu:Inner fabric 60.0: 100.0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA)- Model code:8327912 (nk)
- Mã HS 42023200: HỘP KÍNH RÂM, chất liệu Main fabric 100.0: 90.0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA) 5.0% Polyamide 5.0% Stainless steel, nhãn hiệu QUECHUA, mới 100%, model code 8214026 (nk)
- Mã HS 42023200: HỘP KÍNH RÂM, chất liệu:Inner fabric 60.0: 100.0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA),nhãn hiệu:QUECHUA, mới 100%, model code: 8327912 (nk)
- Mã HS 42023200: HỘP KÍNH RÂM,chất liệu:Structure 90.0: 85.0% (EVA) 5.0% Stainless steel 5.0% Polyamide 5.0% Rubber- (SBR),nhãn hiệu:QUECHUA,mới: 100%, model code:8394851 (nk)
- Mã HS 42023200: HỘP KÍNH RÂM,chất liệu:Structure 90.0: 85.0% (EVA) 5.0% Stainless steel 5.0% Polyamide 5.0% Rubber- (SBR),nhãn hiệu:QUECHUA,mới: 100%, model code:8394852 (nk)
- Mã HS 42023200: LADIES COIN PURSE- Ví đựng tiền xu; Chất liệu: dacron; Mã hàng SBA-20MAR-06. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ốp lưng điện thoại iphone XS Max, bằng da tổng hợp, hiệu Apple, PN: Authentic Original Apple, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: PW4-16500019-1 Ví nữ làm bằng vải 7.5 X 2 X 10 CM Fabric Hiệu PEDRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: TĐMĐSDSP/ 10010TNF144/ NN2PK04U: Ví có mặt ngoài làm bằng vải/ VN (Dòng 5 của tờ khai tái nhập 102529237200) (nk)
- Mã HS 42023200: TÚI ĐEO BỤNG DU LỊCH- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Main fabric 50.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8512008 (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-19101, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-19102, kích thước: 190*45*47mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-19105, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-19204, kích thước: 19.8*8*4.5cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-19702, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-20111, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-20112, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-20113, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-20203, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-20204, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-20205, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-20207, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-20601, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-20710, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-20713, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-20714, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-20715, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã CL-20716, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã PP07-FR, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã PP08-AN, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã PP08-FR, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã PP08-PE, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã SB14-DI, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã TB14-ME, 36 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút cho học sinh, bằng vải nhựa polyester, hiệu ERAS, mã E560. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút cho học sinh, bằng vải nhựa polyester, hiệu ERAS, mã E561. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút cho học sinh, bằng vải nhựa polyester, hiệu ERAS, mã E562. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút cho học sinh, bằng vải nhựa polyester, hiệu ERAS, mã E563. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút cho học sinh, bằng vải nhựa polyester, hiệu ERAS, mã E564. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút cho học sinh, bằng vải nhựa polyester, hiệu ERAS, mã E565. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút cho học sinh, bằng vải nhựa polyester, hiệu ERAS, mã E566. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút cho học sinh, bằng vải nhựa polyester, hiệu ERAS, mã E568. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút cho học sinh, bằng vải nhựa polyester, hiệu ERAS, mã E569. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút học sinh bằng nhựa + sợi tổng hợp tráng phủ nhựa, đường chéo (20-<25)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút học sinh bằng nhựa + sợi tổng hợp tráng phủ nhựa, đường chéo (20-25)cm, hiệu G-30, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút học sinh bằng nhựa kết hợp vải; khóa bằng sắt;kích thước đường chéo (10-30)cm+/-5cm.Hiệu XIAOLINGJING/Benihama/BoBI/Ourbus,NSX:Yiwu Sanhao Culture Products Co.,Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút học sinh bằng nhựa kết hợp vải; khóa bằng sắt;kích thước đường chéo (20-30)cm+/-5cm.Hiệu XIAOLINGJING/Benihama/BoBI/Ourbus,NSX:Yiwu Sanhao Culture Products Co.,Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 0003, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 0094, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 0105, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 0110, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 1133, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 1136, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 1139, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 1140, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 1150, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 1151, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 1152, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 15320, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 15330, (1 thùng 432 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 15358, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 15359, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 15361, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 15368, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 15372, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 15375, (1 thùng 192 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 15377, (1 thùng 192 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 177, (1 thùng 180 cái),NSX:YIWU HANDA TRADING CO.,LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 1828, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 19-00, (1 thùng 288 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 19-03, (1 thùng 288 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 193, (1 thùng 180 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 193, (1 thùng 180 cái),NSX:YIWU HANDA TRADING CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 194, (1 thùng 180 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 194, (1 thùng 180 cái),NSX:YIWU HANDA TRADING CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 1976, (1 thùng 162 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 1978, (1 thùng 162 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 330, (1 thùng 180 cái),NSX:YIWU HANDA TRADING CO.,LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3302, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3303, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3304, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3305, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3306, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3309, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3311, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3312, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3313, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3314, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3315, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3319, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3324, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3326, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3328, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3334, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3337, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3345, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3351, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3354, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3356, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3358, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3361, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 3556, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 360, (1 thùng 180 cái),NSX:YIWU HANDA TRADING CO.,LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 409, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 410, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5030, (1 thùng 288 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5044, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5052, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5056, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5056, (1 thùng 288 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5058, (1 thùng 432 cái),NSX:YIWU HANDA TRADING CO.,LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5065, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5067, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5070, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- - Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5082, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5091, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5093, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5096, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5098, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 556, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5601, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 5602, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6056, (1 thùng 288 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6612, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6866, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6868, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6869, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6870, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6871, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6873, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6874, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6875, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6877, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6878, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6880, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6881, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6882, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 6883, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 787, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 791, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 792, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 792, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 8013, (1 thùng 216 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 8014, (1 thùng 216 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 8018, (1 thùng 216 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 818, (1 thùng 360 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 8810, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 8813, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 8814, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 8815, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 8818, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 8819, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 8822, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 8828, (1 thùng 168 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9784, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9787, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9788, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9790, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9793, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9794, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9795, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9796, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9799, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9800, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9801, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9807, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9812, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9813, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9815, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9923, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9925, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9994, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đưng Bút học sinh bằng vật liệu dệt, hiệu 9995, (1 thùng 144 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút PB1011, hiệu Stacom, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút PB1012, hiệu Stacom, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút PB1013, hiệu Stacom, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút PB1014, hiệu Stacom, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút PB2011, hiệu Stacom, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng bút rừng xanh bằng PU, 21 x 4 x 8 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng điện thoại mặt ngoài bằng nhựa + sợi tổng hợp các loại, đường chéo (7- 15)cm. hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng điện thoại mặt ngoài bằng nhựa + sợi tổng hợp các loại, đường chéo (7- 15)cm. Hiệu LEISURE, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi dùng đựng passport, nhãn hiệu: DB EQUIDMENT (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng mỹ phẩm dạng T trend kim cương (trắng) bằng PU, 21 x 8 x 15 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng mỹ phẩm, màu đen, nhãn hiệu 3CE, KT 17*14*10cm, bằng vải. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng mỹ phẩm, màu hồng, nhãn hiệu 3CE, KT 19.5*15*5.5cm, bằng vải. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng tiền chuột Cartoon (đen) bằng PU, 10.5 x 8 cm. hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng tiền trái tim tinh tế (xanh lá), chất liệu PU, 8 x 11 cm, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42023200: Túi đựng ví bằng vải- 100% Terylene, nhãn hiệu: An Phuoc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi vải size 4*5cm,để đựng vòng hổ phách đeo tay trẻ em,(kèm thẻ giấy giới thiệu về nguồn gốc vòng size 3*4cm), Nhãn hiệu: Amber Touch, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi xách bằng vải hãng 11 Boris Bịan Saberi, mới 10% (nk)
- Mã HS 42023200: Túi xách da, nhãn hiệu CHARLES & KEITH, mã: ck6-40781119 (nk)
- Mã HS 42023200: Túi xách nam, 55% POLYESTER 45% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5817/526 (nk)
- Mã HS 42023200: Túi xách nữ, nhãn hiệu CHARLES&KEITH (nk)
- Mã HS 42023200: Túi, hiệu: CHARLES KEITH, mã: CK6-10840169, size XXS (nk)
- Mã HS 42023200: Ví (2.6"h x 3.7"w x 1.5"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Wallet of, 100% PVC/ PWRU8054098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví (3.5"h x 6.7"w x 0.6"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Wallet of, 100% PVC/ PWRU8128098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví (3.6"h x 5.5"w x 1.25"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Wallet of, 100% PVC/ PWRU8052098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví (7.67"h x 4.33"w x 0.98"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET of, 100% PVC/ PWRU7932098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví (7.67"h x 4.33"w x 0.98"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, 100% PVC (Backing 100% Polyester)/ PWRU8059098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví (9"h x 11''w x 2.5''d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY WALLET, WOMENS of, 100% PVC (Backing 100% Polyester)/ PWRU8056098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví bằng nhựa + sợi tổng hợp tráng phủ nhựa, đường chéo (10- 20cm). hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví bằng nhựa+ sợi tổng hợp, đường chéo (10- 20)cm, hiệu guangzhous, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví bằng nhựa+ sợi tổng hợp, đường chéo (10- 20)cm, hiệu: TLSDENYvà hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví bé trai,100%polyurethane thermoplastic,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 1716/006-2 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví bỏ túi, kích thước 10-20 cm, chất liệu leather/ vải, hàng mới 100%, hiệu Pacsafe (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES WALLETS PU, style HEARTBEAT LONG WOC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES WALLETS PU, style JACKIE SHORT WALLET, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES WALLETS PU, style JENNA WOC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES WALLETS PU, style JESSIE SHORT WALLET, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES WALLETS PU, style LAZO LONG WOC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES WALLETS PU, style MACKENZIE LONG WALLET, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES WALLETS PU, style MONIKHA WOC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES WALLETS PU, style POETRY SHORT WALLET, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES WALLETS PU, style PUZZLE SEMI SHORT WALLET, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay cho nữ chất liệu PU hiệu LYN, LADIES WALLETS PU, style TRINITY SHORT WALLET, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, 100%RAMIE, hiệu ETCETERA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10680691_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10680753_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10680846_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10680852-4_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10680853_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10680856_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10701003_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10701032_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10701045_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10701058_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10770242_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10770420-6_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10770427_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10770430_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10770434_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10770438_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10840196_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-11200004_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-10770438_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay nữ, chất liệu: vải_Fabric_hiệu Pedro_mã: PW4-16500019-1_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay, bằng vải phủ PVC. Hàng mới 100% (hàng mẫu) (nk)
- Mã HS 42023200: Ví cầm tay, bằng vải. Hàng mới 100% (hàng mẫu) (nk)
- Mã HS 42023200: VÍ- Chất liệu: 100% Polyester- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 225617- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví dài tiếng anh đàn ông (kaki) bằng PU, 10 x 20 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng bút học sinh mặt ngoài bằng nhựa + sợi tổng hợp tráng phủ nhựa các loại, đường chéo (15- 26)cm. Hiệu THONGCVSQ. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng bút học sinh mặt ngoài bằng nhựa + sợi tổng hợp tráng phủ nhựa các loại, đường chéo (15-20)cm, hiệu HaoXin, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng bút học sinh, mặt ngoài bằng nhựa + sợi tổng hợp tráng phủ nhựa các loại, đường chéo (10-26)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: VÍ ĐỰNG BÚT TRẺ EM Hiệu Old Navy- Style no:58347700 (100% POLYESTER)-Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023200: VÍ ĐỰNG BÚT TRẺ EM Hiệu Old Navy- Style no:58347702 (100% POLYESTER)-Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng thẻ (3.3"h x 3.9"w) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CARD CASE of, 100% PVC (Backing 100% Polyester)/ PWRU7927141. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng thẻ (3.3"h x 3.9"w) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CARD CASE of, 100% PVC (Backing 100% Polyester)/ PWRU8051098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng thẻ (3.3"h x 3.9"w) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY Card Case of, 100% PVC/ PWRU8050098. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng thẻ (3.6"h x 4.25"w) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CARD CASE of, 100% PVC (Backing 100% Polyester)/ PWRU7930141. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng thẻ bằng 100% Polyester, hiệu VICTORIA'S SECRET, để làm quà tặng cho nhân viên nhân kỷ niệm 50 năm thành lập công ty (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng thẻ card bằng nhựa,nhãn hiệu Typo, mã hàng 9615515. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng thẻ nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-50700868-2_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng thẻ nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-50770356_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng thẻ nữ, chất liệu: nhựa tổng hợp_PU_hiệu Charles & Keith_mã: CK6-51200005_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng thẻ passport hiệu thời trang MLB, chất liệu: SHELL POLYURETHANE100%, mã: 32ET01011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng tiền khủng long hoạt hình (xanh) bằng PU, 10.5 x 8 cm. hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng tiền lẻ cô gái Cartoon- màu đen bằng PU, 10.5 x 8 cm. hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng tiền lẻ thư tình- màu đen bằng PU, 10.5 x 8 x 2 cm, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42023200: Ví đựng tiền xu,mã chất liệu 074, chất liệu: Polyamide, Da bê, mã hàng 2TT116, mã màu F0D9A NERO+FUOCO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: VÍ MẪU BẰNG GIẢ DA, CÓ NHÃN HIỆU, CÓ KÍ HIỆU, ĐỤC LỖ, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam bằng vải nylon, mã 625573H9HAN1000, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam dài (đen) bằng PU, 10 x 20 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam- M SLIPPED WALLET. Style: VN000C32BA5. Material: 100% Polyester. Mới 100%, hiệu VANS (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYESTER- Hàng mới 100%- Mã hàng: AM0AM06233 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam, 100% POLYESTER, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9817/503 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9816/522 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3801/520 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3802/520 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3803/520 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3805/520 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3807/520 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3817/520 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3821/520 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3822/520 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3823/520 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3825/520 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3835/520 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3836/520 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3850/520 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3851/520 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3852/520 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 15% chất liệu tổng hợp, 35% Da bê, 50% Cotton; Mã hàng: 1ADPO171YKY;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nam; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 78% Cotton, 22% chất liệu tổng hợp; Mã hàng: 2OBCH130YSE;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ dài dây kéo (hồng),PU (polyurethane),20.5*2*10 cm,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ dài dây kéo (xanh lá),PU (polyurethane),20.5*2*10 cm,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08495 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08496 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08507 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08596 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ- Nhãn hiệu: TOMMY HILFIGER- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Hàng mới 100%- Mã hàng: AW0AW08925 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ, 100% POLYURETHANE 100% POLYESTER, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 4116/540 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 4031/540 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 4032/540 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 4033/540 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 4035/540 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0562/001 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0563/001 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0571/001 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0572/001 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0575/001 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0576/001 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 3719/001 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 3793/001 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 3798/099 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 3799/001 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6051/510-2 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6052/510-2 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6202/510-2 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6392/510-3 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6396/510-2 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6410/510-2 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 6800/510-2 (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 10% da bê, 90% chất liệu tổng hợp; Mã hàng: B0040CNRB;Size S. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 15% chất liệu tổng hợp, 10% da bê, 75% Cotton; Mã hàng: S5611CTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 15% chất liệu tổng hợp, 10% da bê, 75% Cotton; Mã hàng: S5614CTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 15% chất liệu tổng hợp, 25% da bê, 60% Cotton; Mã hàng: S5654CTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 15% chất liệu tổng hợp, 30% Da bê, 55% Cotton; Mã hàng: S5619CTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 15% chất liệu tổng hợp, 5% Da bê, 80% Cotton; Mã hàng: S2057UTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 15% chất liệu tổng hợp, 5% Da bê, 80% Cotton; Mã hàng: S5644CTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 15% chất liệu tổng hợp, 5% da bê, 80% Cotton; Mã hàng: S5652CTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 30% chất liệu tổng hợp, 10% da bê, 60% Cotton; Mã hàng: S2086UTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 32% lụa, 68% vải xơ; Mã hàng: S0204OSMJ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 55% Cotton, 30% da bê, 15% chất liệu tổng hợp; Mã hàng: S5619CTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví nữ; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: 75% Cotton, 10% da bê, 15% chất liệu tổng hợp; Mã hàng: S5611CTZQ;Size TU. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví simily giả da dùng làm hàng mẫu size(10.9 x 7.5 x 1.5) Cm (WALLET PU) thương hiệu TK.Taikeokikuchi, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023200: Ví tiền lẻ khủng long bằng PU, 10.5 x 8 cm. hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42023200: Ví vải đựng mỹ phẩm họa tiết mùa hè dưa hấu kèm lá- Pouch 2pcs set, 24x15x8 cm, mã hàng 4526112406920 (nk)
- Mã HS 42023900: 40000929 Hộp đựng kính (F.O.C) Tyvek Hiệu Mujosh, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: 40000930 Hộp đựng kính (F.O.C) Tyvek Hiệu Mujosh, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: 40000931 Hộp đựng kính (F.O.C) Tyvek Hiệu Mujosh, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: 40000932 Hộp đựng kính (F.O.C) Tyvek Hiệu Mujosh, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Bao điện thoại giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M68687, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Bao điện thoại giả da COMP70%COATED CANVASCOMP30%COW LEATHER, mã M69577, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Bao điện thoại giả da COMP70%COATED CANVASCOMP30%COW LEATHER, mã M69678, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Bao điện thoại giả da COMP80%COATED CANVASCOMP15%BRASSCOMP5%SILICON, mã M69268, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Bóp da nữ LV Compact Wallet, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: BV448300/ Túi đựng máy ghi âm _ BV4483000009 TA-CS150-E0 (nk)
- Mã HS 42023900: HỘP ĐỰNG BÚT-Chất liệu: Varies per colourway-Hiệu: TYPO-Mã hàng: 145866. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Hộp đựng nước hoa giả da, kích thước: 7.5x13.5x7.5cm COMP100%COATED CANVAS, mã LS0385, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Móc khóa cài, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJHO0E625, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023900: Móc khóa cài, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJHO0E877, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023900: Móc khóa cài, chất liệu: Natural Leather (Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJHO0E923, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023900: Móc khóa cài, chất liệu: Nature Leather(Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIHO0E175, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023900: Móc khóa cài, chất liệu: Nature Leather(Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIHO0E733, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023900: Móc khóa cài, chất liệu: Synthetic Leather (PU), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJHO0E175, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023900: Móc khóa cài, chất liệu: Synthetic Leather (PU), hiệu HAZZYS, mã hàng: HJHO0F748, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023900: Móc khóa cài, chất liệu: Synthetic Leather (PVC)+Natural Leather(Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIHO0E324, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023900: Móc khóa cài, chất liệu: Synthetic Leather (PVC)+Natural Leather(Cow leather), hiệu HAZZYS, mã hàng: HIHO0E734, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023900: Ốp iPad10.2" SFold Black ACS00373, ốp 2 mặt,hiệu Spigen, bằng da,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ốp iPadP11"(2020) SFold Black ACS00894, ốp 2 mặt,hiệu Spigen, bằng da,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ốp lưng da điện thoại Iphone 11,bằng Da/Nhựa,14.40 x 7.14 x 0.82,mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ốp lưng điện thoại bằng da tổng hợp dùng cho iphone 6, nhãn hiệu Swarovski HEROISM, mới 100% (giá đã bao gồm cước) (nk)
- Mã HS 42023900: Ốp lưng điện thoại được bọc giả da, mã M68692, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ốp lưng điện thoại được bọc giả da, mã M69577, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ốp lưng điện thoại được bọc giả da, mã M69726, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ốp lưng điện thoại được bọc từ nhiều chất liệu (60%CALF LEATHER, 40%COATED CANVAS), mã N60370, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Túi cầm tay màu vàng, nhãn hiệu Charles & Keith, mã hàng CK6-10840175-1, chất liệu giả da, size XS. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Túi cầm tay nữ, hiệu MCM (nk)
- Mã HS 42023900: Túi đựng bút học sinh, bằng nhựa kết hợp vải có khóa kéo, kt(20x4x6)cm, ko hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Túi đựng bút học sinh, bằng nhựa kết hợp vải có khóa kéo, kt(20x7.5x2)cm,ko hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M30447, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M41894, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M41938, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M41939, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M58414, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M60067, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M60531, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M60697, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M60895, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M61276, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M61289, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M61695, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M61697, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M61698, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M62234, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M62235, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M62236, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M62294, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M62295, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M62360, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M64501, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M68725, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M68746, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M68841, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M69110, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M69203, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã M69253, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N41503, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N41659, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N60046, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N60111, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N60114, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N60166, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N60214, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N60222, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N60354, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N60355, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N60895, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N62663, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N62665, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N63032, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N63095, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N63211, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N63257, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N64423, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N64434, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng chất liệu giả da, mã N64436, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng nhiều chất liệu (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 59760696IWT8745, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví bằng nhiều chất liệu (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 59761096IWT8745, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví cầm tay đựng đồng hồ mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Soft Grain 2 Watch Pouch Black (nk)
- Mã HS 42023900: Ví cầm tay, model: epi organizer k42h4216, hiệu: Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví Charles & Keith màu xanh xám đeo chéo, chất liệu da tổng hợp, mã hàng: CK6-10840143-1, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví chất liệu giả da, nhãn hiệu; RNAIRNI, MODEL: XQB-FB-BL, Asin: B083W7HW1Y, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví chất liệu giả da, nhãn hiệu; RNAIRNI, MODEL: XQB-FB-BL, Asin: B087F5H31L, Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví da MOCHA nữ, màu đen, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card bằng chất liệu giả da, mã M60502, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card bằng chất liệu giả da, mã M61696, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card bằng chất liệu giả da, mã M62170, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card bằng chất liệu giả da, mã M63801, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card bằng chất liệu giả da, mã M68751, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card bằng chất liệu giả da, mã M69115, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card bằng chất liệu giả da, mã M69250, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card bằng chất liệu giả da, mã N60256, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card bằng chất liệu giả da, mã N60286, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card bằng chất liệu giả da, mã N63143, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card bằng chất liệu giả da, mã N63260, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M61696, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card giả da COMP100%COATED CANVAS, mã N63260, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card giả da COMP100%COATED CANVAS, mã N64029, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card giả da COMP70%COATED CANVASCOMP30%COW LEATHER, mã N60286, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card giả da COMP80%COATED CANVASCOMP20%CALF LEATHER, mã M68751, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M62170, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã M69250, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card giả da, 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER, mã 597557K9GOT8861, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card giả da, 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER, mã 62188792TCG8563, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card giả da, 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER, mã 62188792TCG9761, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng card từ nhiều chất liệu (50%COATED CANVAS, 50%COWHIDE), mã N60388, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng chìa khóa bằng chất liệu giả da, mã N62662, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng tai nghe từ nhiều chất liệu (50%COATED CANVAS, 50%COWHIDE), mã GI0447, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví đựng tai nghe từ nhiều chất liệu (50%COATED CANVAS, 50%COWHIDE), mã GI0448, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M41939, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M60531, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M60895, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M61276, hiệu Louis Vuitton, đã qua sử dụng, sửa chữa theo đk bảo hành trên HĐNK Sin/Hanoi: 131475 ngày 10/12/2019 thuộc mục hàng số 9 của TKNK103041362430/ FR (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M61276, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M61695, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M61697, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M62235, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M62236, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M62294, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M62360, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M62361, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M62472, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M64501, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M68841, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M68842, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M69110, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã M69354, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã N60053, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã N60111, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã N60393, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã N60396, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã N60895, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã N63095, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã N63209, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã N63211, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã N64002, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã N64022, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP100%COATED CANVAS, mã N64033, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP70%COATED CANVASCOMP30%COW LEATHER, mã M62932, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP80%COATED CANVASCOMP20%CALF LEATHER, mã M68746, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP90%CANVASCOMP10%COWHIDE, mã N41503, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M60697, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M61289, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M69124, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da COMP95%COATED CANVASCOMP5%COWHIDE, mã M69203, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da, kích thước (12 x 9.5 x 2)cm, chất liệu giả da (PU), model VD001, hiệu BAELLERRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví giả da, nhãn hiệu: Charles&Keith, mã hàng: CK6-10160071. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví làm từ da ngựa, nhãn hiệu: BOBO BIRD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp LACOSTE L ZIP WALLET NF2285PO-A25/L (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp LACOSTE L ZIP WALLET NF2696XM-B77 (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC 4810 WST Passport Holder Blue (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC LEATHER-MEISTERSTUCK PASSPORT HOLDER BURGUNDY (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC LEATHER-MONTBLANC SARTORIAL MONEY CLIP (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial BCH Camou Blue (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial BCH Camou Grey (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial Jet BCH Black (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial Jet BCH Blue (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial Jet BCH Trifold Black (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial Jet BCH Trifold Blue (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial Jet Wallet 6cc Blue (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial Jet Wallet 8cc Black (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial Jet Wallet 8cc Blue (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial Travel Wall 16cc Camou Grey (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial Wall 4cc MoneyC Camou Blue (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial Wall 4cc MoneyC Camou Grey (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MB Sartorial Wallet 6cc Camou Blue (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Sel Lizard Prt Wallet 4cc c.case Bk (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Sel LizardPrt BCH with gusset Bk (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Sel LizardPrt BCH with gusset Grey (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Sfumato Wallet 12cc ZipAr Petr Blue (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Sfumato Wallet 4cc w MonCl S Brown (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Sfumato Wallet 4cc w MonCl S Grey (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Sfumato Wallet 4cc with CoinC Grey (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Sfumato Wallet 6cc Grey (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Sfumato Wallet 6cc Petrol Blue (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Sfumato Wallet 8cc Grey (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Soft Grain Wall 8cc Zip Coin Case Bk (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Soft Grain Wallet 4cc CoinC Combi Bk (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Soft Grain Wallet 6ccMClipS Combi Bk (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MST Soft Grain Wallet 8cc Combi Black (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC MyMB NFL Pocket Holder 3cc CoinC Black (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC Urban Racing Spirit BCH 4cc w view Black (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC Urban Racing Spirit Vert Wallet 6cc Blk (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC Urban Racing Spirit Wall6ccMini CoinC Bk (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC Urban Racing Spirit Wallet 6cc Black (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC Vertical Wallet 14cc zip around Small Balck (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp MONTBLANC Wallet 4cc w CoinC Brown-Tan (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp VICTORIA'S SECRET 100% PU PASSPORT COVER 23743977F1ACC (nk)
- Mã HS 42023900: Vi mặt ngoài bằng da tổng hơp VICTORIA'S SECRET 100% PU PASSPORT COVER 23745804_NSO (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mặt ngoài bằng da tổng hợp VICTORIA'S SECRET 100% PU PASSPORT COVER 23824112F1ACC (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mẫu (đã được kí tên và cắt), hiệu Coach (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mẫu bằng da bò thuộc, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví mẫu, hiệu: KATE SPADE (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nam bằng nhiều chất liệu (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 408831KLQCN8461, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nam giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 45126891MAN9789, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nam giả da (60% POLYURETHANE 20% POLYESTER 20% COTTON), mã 45127291ZAN9789, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nam giả da (chất liệu: 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 451277K541N1058, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nam giả da (chất liệu: 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 473905K9GQT8899, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nam giả da (chất liệu: 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 575134G2BAN1087, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nam giả da, 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER, mã 408836KHN4N9791, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nam giả da, 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER, mã 4963339F25N1073, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nam giả da, kích thước (13 x 7)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nam giả da, kích thước (13 x 7)cm, hiệu FOREVER, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nam giả da, kích thước (13 x 7)cm, hiệu HAOXING, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nam màu đen. Chất liệu 42%NY 58%CO +MEM + 100% PES. Hàng mới 100%. Hiệu 11 by Boris Bidjan Saberi. Code WALLET2B (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nhỏ, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nữ 100% PAPER, kích thước (14.5x12)cm +-10%, NSX: JANGHUA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nữ chất liệu da PU, hiệu: MICHAEL KORS, model: B07GYPXLWK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nữ da PU, hiệu: Love Moschino, model: JC5553PP16LQ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nữ đan và may bằng sợi giấy, kích thước (14.5x12)cm +-5%, NSX: JINHU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nữ đựng card giả da (60% POLYURETHANE 20% POLYESTER 20% COTTON), mã 52315996IWG8745, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nữ giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 401231KHNSN8642, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nữ giả da, 60% POLYURETHANE 20% POLYESTER 20% COTTON, mã 52315496IWG8745, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nữ-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:100 % Calf (Leather)-Màu:M323-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:S0178OVRB (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nữ-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:-100 % Cotton-Màu:M928-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:S5417VRIW (nk)
- Mã HS 42023900: 'Ví nữ-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:-100 % Cotton-Màu:M928-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:S5417VRIW (nk)
- Mã HS 42023900: Ví nữ-Nhãn hiệu:DIOR-Chất liệu:-100 % Cotton-Màu:M932-Size:TU-Hàng mới 100%-Mã hàng:S5417VRIW (nk)
- Mã HS 42023900: Ví từ nhiều chất liệu (50%COATED CANVAS, 50%COWHIDE), mã M67404, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví từ nhiều chất liệu (50%COATED CANVAS, 50%COWHIDE), mã M67405, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví từ nhiều chất liệu (60%COATED CANVAS, 40%CALF LEATHER), mã M67478, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví từ nhiều chất liệu (60%COATED CANVAS, 40%CALF LEATHER), mã M67479, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví từ nhiều chất liệu COMP50%COATED CANVASCOMP50%COWHIDE, mã M67404, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví từ nhiều chất liệu COMP60%COATED CANVASCOMP40%CALF LEATHER, mã M67478, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví từ nhiều chất liệu COMP60%COATED CANVASCOMP40%CALF LEATHER, mã M67479, nhãn hiệu Louis Vuitton, mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: Ví từ nhiều chất liệu COMP60%COATEDCANVAS40%CALF LEATHER, mã M67479,hiệu Louis Vuitton,đã qua sử dụng,s/chữa theo đkbh của HĐNK Sin/Hanoi: 131375 ngày 13/09/2019,mục 14 của TKNK102872640730/ FR (nk)
- Mã HS 42023900: WA112001 Hộp đựng kính (F.O.C) Tyvek Hiệu Aojo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: WA112002 Hộp đựng kính (F.O.C) Tyvek Hiệu Aojo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42023900: WM112001 Hộp đựng kính (F.O.C) Tyvek Hiệu Mujosh, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029111: Túi boston nhãn hiệu Cleveland CG BOX, chất liệu da tổng hợp, da PU, sản xuất năm 2018, kích thước: (46x30x22) cm, nặng 800g, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029111: Túi boston nhãn hiệu Cleveland Golf Bloom, chất liệu 80% Nylon, 20% Polyester,kích thước: (46x30x22) cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029111: Túi đựng gậy golf nhãn hiệu Cleveland CG BOX, sản xuất năm 2018, chất liệu da tổng hợp, da PU, kích thước: chiều cao túi 22,86 cm, nặng 3,4 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029111: Túi đựng gậy golf nhãn hiệu GOLF DEAL, chất liệu da PU, kích thước chiều cao túi 22,86 cm, nặng 1,0 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029111: Túi đựng gậy golf nhãn hiệu HONMA CB-1928, sản xuất năm 2019, chất liệu da tổng hợp, da PU, kích thước: chiều cao túi 22,86 cm, nặng 3,7 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029119: Bao vợt cầu lông bằng vải dệt (loại đơn) hiệu Victor hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029119: Túi đựng đồ phụ kiện nam, chất liệu: da bê_Calf Leather_hiệu Pedro_mã: PM4-96500003_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029119: Túi đựng gậy gôn HONMA GOLF BAG, Mặt ngoài bằng da tổng hợp, không có gậy ở bên trong, kích thước cm 29x40x89, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029119: Túi đựng máy tính bảng, chất liệu: da bò (Bos primigenius)_Cow Leather_hiệu Pedro_mã: PW4-65940021_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029119: Túi đựng phụ kiện A-MOR nhãn hiệu Albartross. Kích thước: 25x12x12cm. Chất liệu: da tổng hợp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029119: Túi đựng vợt. Nhãn hiệu: Butterfly. Mã: B0008G2VAS (nk)
- Mã HS 42029119: Túi golf bằng da nhân tạo và da bò, nhãn hiệu: ECO LEATHER (nk)
- Mã HS 42029190: Hộp công cụ lưu trữ (GREEN TVD-105) bằng nhựa.Model: TVD-105.Size:840*400*1030. Hàng đã qua sử dụng/ KR (nk)
- Mã HS 42029190: 31-PB-060/ PU LEATHER BAG- Túi bằng da, dùng để đựng sản phẩm dây sạc điện thoại, quy cách: L115*W80*H35mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: 32BG04011, Ba lô bằng vải, SHELL COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER80%LINING COTTON20%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: 32BGDB011, Túi xách, SHELL COMPOSITION LEATHER, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: 32BGKC011, Túi đeo ngang, SHELL COMPOSITION LEATHER LINING COTTON100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: 32BGKD011, Túi xách, SHELL COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: 32BGP2011, Túi xách, SHELL COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: 32BGP6011, Túi xách, SHELL COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: 32ET01011, Túi đựng passport, SHELL POLYURETHANE100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: 453249-0SX0E-1000: TÚI IPAD, chất liệu CALFSKIN, hiệu YVES SAINT LAURENT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: 93849 JIBLK,Ba lô nữ,Shell: Cow Leather, Back: 100% Polyester,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: 93849 JIMA0,Ba lô nữ,Shell: Cow Leather, Back: 100% Polyester,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Ba lô bằng da, mã hàng 7044, thương hiệu COACH, dùng để làm mẫu, kích thước 30x15x25cm (nk)
- Mã HS 42029190: Ba lô du lịch Montblanc,chất liệu: da tổng hợp,Model: 115629, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Bao da cho máy ảnh Lomo LC-A+ (nk)
- Mã HS 42029190: Bao da để đựng bơm hút khí tự động X-am, P/N:8327103, hiệu Drager, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Bao da đeo hông bằng da trâu đã thuộc, mã hàng: 75004066, nhà cung cấp: TAURUS ARMAS S.A, sử dụng làm mẫu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Bao da điện thoại chất liệu chính da cừu-PHONE CA 11 PRO AGNEAULINING: 100% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN INSIDE: 100% POLYCARBONATE--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAP1452B03190C0204NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Bao da điện thoại chất liệu chính da cừu-XSMAX HOLD CHAI AGN/CHAINE/MDCBVLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 80% LAMBSKIN 20% BRASS--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAP1161B0200394305NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Bao da điện thoại di động Alpha One TL99G, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Bao da đừng cigar Siglo da rắn- màu trắng (nk)
- Mã HS 42029190: Bao da dùng đựng hộ chiếu bằng da bò, nhãn hiệu Coach. (nk)
- Mã HS 42029190: Bao đeo hông bên phải bằng da trâu đã thuộc, mã hàng: 75004499, nhà cung cấp: TAURUS ARMAS S.A, sử dụng làm mẫu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Bao đeo hông bên trái bằng da trâu đã thuộc, mã hàng: 75004500, nhà cung cấp: TAURUS ARMAS S.A, sử dụng làm mẫu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Bao gậy bi-a hiệu Voltury (không bao gồm gậy), chất liệu: da tổng hợp, hàng quà tặng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Bao gối bằng da tổng hợp, quy cách 30*20 cm, hàng mới 100% (Hàng FOC) (nk)
- Mã HS 42029190: Bao hộ chiếu (4.25"h x 5.9"w x 0.4"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Passport Case of, Cow Split Leather/ PWRU8007001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Bao hộ chiếu bằng da thuộc (5.3"h x 3.9"w) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Passport Case of, Cow Split Leather/ PWRU8017563. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Hộp đựng mỹ phẩm trang điểm ba tầng, mặt ngoài bằng vải da PU, kích thước 28x18x16cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Hộp đựng sản phẩm có mặt ngoài bằng da tổng hợp-WHITE BOX N2 (MEDIUM VERSION) WITH BLACK ON BOX AND CUSHION FOR JEWELRY PIECEBOX: WINTAN-INSIDE REDEL-Mới 100%-MH: J2244 (nk)
- Mã HS 42029190: LS-C-081/ Miếng da bọc sản phẩm, 46TX725ED001 (nk)
- Mã HS 42029190: LS-C-081/ Miếng da bọc sản phẩm, 46TX725H0401 (nk)
- Mã HS 42029190: LS-C-081/ Miếng da bọc sản phẩm,46TX725ED001 (nk)
- Mã HS 42029190: LS-C-081/ Miếng da bọc sản phẩm,46TX725H0401 (nk)
- Mã HS 42029190: Ốp da chính hãng cho máy chụp hình Fujifilm X100V, mã: LC-X100V, mới 100%, giá đã bao gồm cước (nk)
- Mã HS 42029190: Ốp lưng điện thoại bằng da tổng hợp PVC, hiệu: HADORO (nk)
- Mã HS 42029190: ốp lưng điện thoại the kiss arrow hiệu off-white mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: ỐP LƯNG MÁY TÍNH BẢNG BẰNG CAO SU/SILICONE, MỚI 100%, HÀNG MẪU, KÈM CÔNG VĂN ĐIỀU CHỈNH OPI-CDN20-2820 (nk)
- Mã HS 42029190: Ốp lưng UAG no. SFPROHSS-L-IC, dùng cho Ipad, chất liệu nhựa kết hợp mặt ngoài bằng da tổng hợp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: P1-01/ Ôp lưng điện thoại chất liệu Silicon (hàng nhập gia công bao da) (nk)
- Mã HS 42029190: Phụ tùng xe môtô hai bánh Harley Davidson: Túi bằng da bò, size XL, thể tích: 2400 cubic inches, mới 100%, Part No.:90201321 (nk)
- Mã HS 42029190: Phụ tùng xe môtô hai bánh Harley Davidson:Túi da bò bên hông 10-1/2" x 11-1/2" x 4-1/2", mới 100%, Part no.:106332 (nk)
- Mã HS 42029190: Phụ tùng xe môtô hai bánh Harley Davidson:Túi hành lý bằng da bò 16.75" W x 9" D x 9" T, hiệu Harley Davidson, mới 100%, Part no.:93300104 (nk)
- Mã HS 42029190: Phụ tùng xe môtô hai bánh Harley Davidson:Túi hông màu đen bằng da bò 11.50"Wx13.25"Hx4.0"D, hiệu Harley Davidson, mới 100%, Part no.:90201567 (nk)
- Mã HS 42029190: Phụ tùng xe môtô hai bánh Triumph: Túi hành lý bằng da bò, thể tích chứa 2-3 lít hành lý, hiệu Triumph, mới 100%, Part no.:A9510375 (nk)
- Mã HS 42029190: Túi da bò thuộc, hiệu Serapian, mã hàng 0400549107633, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Túi da đựng thẻ Qorvo, kích thước 6cm x 12cm. Mã hàng: QOR-934.Ncc: QORVO.Hàng quà tặng nhân viên công ty. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Túi da, hiệu Coach (nk)
- Mã HS 42029190: TÚi da, nhãn hiệu: Coach (nk)
- Mã HS 42029190: Túi đeo ở thắt lưng giả da (60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 51707696I3B8745, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Túi đeo ở thắt lưng giả da (chất liệu: 60% POLYURETHANE 20% COTTON 20% POLYESTER), mã 450946KHNYX9772, nhãn hiệu Gucci, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Túi đồ bằng da thuộc tổng hợp loại Kenwood TK 3201,hàng đã qua sử dụng (nk)
- Mã HS 42029190: Túi du lịch,mã chất liệu 2FAD, 100%da bê, mã hàng 2VE366, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, hàng đã qua xử dụng, TKNK: 101590071660 mục 04/ IT (nk)
- Mã HS 42029190: Túi du lịch,mã chất liệu 2FAD, chất liệu: Da bê, mã hàng 2VE368, mã màu F0002 NERO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Túi du lịch,mã chất liệu 2FAD, chất liệu: Da bê, mã hàng 2VE368, mã màu F0216 BALTICO, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Túi du lịch,mã chất liệu 9Z2, chất liệu: Da bê, mã hàng 2VE011, mã màu F0401 CANNELLA, hiệu Prada, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Túi đựng cần câu simili bằng da thuộc tổng hợp(CASE). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Túi đựng điện thoại, bằng da dê (hiệu Hermes)079186CA_7N. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Túi đựng điện thoại, bằng da dê (hiệu Hermes)079186CA_9O. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Túi đựng điện thoại, bằng da dê (hiệu Hermes)079186CA_X9. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Túi đựng gậy gôn chuyên dụng (Chất liệu: Da tổng hợp PU), hiệu Ryoma Golf, Model: RYOMA CADDY BAG, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Túi đựng gậy gôn chuyên dụng (Chất liệu: Da tổng hợp PU), Màu xanh + trắng, hiệu Ryoma Golf, Model: RYOMA CADDIE BAG, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Túi đựng máy bằng vải, Model: C25, Nhãn hiệu: Fluke, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Túi treo ghế ô tô ACE 59cmX38.5cm đen da thuộc; Mã hàng: 8207763-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách chất liệu chính da bê-CLUTCH W. CHAIN VE GRA BRI/MDCBLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAP1466Y33352C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách chất liệu chính da bê-O-CASE VE GRA BRI/MDCBLINING: 95% CALFSKIN 5% VISCOSE UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA82552Y33352N0902NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách chất liệu chính da bê-O-CASE VEA VIE CHE/MNLINING: 95% VISCOSE 5% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA82725Y8234094305NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách chất liệu chính da bê-O-CASE VEAU GRAINE BRILLANT/MBLINING: 95% VISCOSE 5% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA82552B01480C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách chất liệu chính da bê-O-CASE VEAU GRAINE BRILLANT/MBLINING: 95% VISCOSE 5% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA82552B01480C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách chất liệu chính da bê-O-CASE VEAU GRAINE BRILLANT/MBLINING: 95% VISCOSE 5% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SA84406B01243N6513NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách chất liệu chính da bê-O-CASE VEAU GRAINE BRILLANT/MDCBLINING: 95% VISCOSE 5% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA82552B01481C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách chất liệu chính da bê-O-CASE VEAU GRAINE/MDCBLINING: 95% VISCOSE 5% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA84406B0351394305NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách chất liệu chính da bê-O-CASE VEAU GRAINE/MDCBLINING: 95% VISCOSE 5% CALFSKIN UPSIDE: 100% CALFSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA84407B0351394305NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách chất liệu chính da cừu-CLUTCH W. CHAIN AGNEAU/MDCBLINING: 100% VISCOSE UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20SAP1466Y04059N6513NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách chất liệu chính da cừu-MISC BAG COFFRET AGN/MINISACS/MIXLINING:53% LAMBSKIN, 30%CALFSKIN, 10% POLYESTER, 7%WOOLUPSIDE:100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1949B0343894305NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách chất liệu chính da cừu-O-CASE AG GRA MET/AG METALISE/MBLINING: 95% VISCOSE 5% CALFSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA80992B0321394305NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách chất liệu chính da cừu-O-CASE AGNEAU/MBLINING: 95% VISCOSE 5% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA82545Y01480C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách chất liệu chính da cừu-O-CASE AGNEAU/MDCBLINING: 95% VISCOSE 5% LAMBSKIN UPSIDE: 100% LAMBSKIN--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AA82545Y04059C3906NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách da hiệu Charles & Keith mã CK6-4078119 (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách da, nhãn hiệu Saint Laurent (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách dạng lồng chim, chất liệu bằng da cừu-BAG BOX&EVENING CAGE LAITON/STRASS/MJPVLINING: 80% LAMBSKIN 20% BRASS UPSIDE: 80% BRASS 10% ENAMEL--Hiệu CHANEL-Mới 100%-MH: 20AAS1941B03709N4738NSZ (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách hiệu CHARLES & KEITH CK2-20160030 (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách hiệu CHARLES & KEITH CK2-80270234-1 (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách hiệu CHARLES & KEITH CK2-80670829 (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách hiệu CHARLES & KEITH CK6-30780914 (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách nam,100%cow leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3283/520 (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách nam,100%cow leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3317/520 (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách nam,100%cow leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3330/520 (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách nam,100%cow leather,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3711/520 (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách nam,73%cow leather 21%cotton 6%nylon,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3285/520 (nk)
- Mã HS 42029190: Túi xách nam,86%cow leather 14%polyester,nhãn hiệu Zara, mới 100%, model 3101/520 (nk)
- Mã HS 42029190: Ví da bò thuộc, hiệu Comme Des Garcons, mã hàng SA0641 (nk)
- Mã HS 42029190: Ví đựng điện thoại (3.9"h x 7.8"w x 0.7"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Electronic Device Case of, Cow Split Leather/ PWRU8008001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Ví đựng điện thoại (3.9"h x 7.8"w x 0.7"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Electronic Device Case of, Cow Split Leather/ PWRU8008707. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Ví đựng điện thoại (7"h x 4"w x 0.6"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Electronic Device Case, Travel of, Cow Split Leat/ PWR00003-001. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Ví đựng điện thoại (7"h x 4"w x 0.6"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY CL Electronic Device Case, Travel of, Cow Split Leat/ PWR00003-402. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Vỏ bao đựng kính bằng giả da hiệu EMPIRE mã #331,nhà sản xuất Guangzhou Lijia Trading Co. Ltd- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Vỏ bao đựng kính bằng giả da hiệu GOLDSUN mã #329,nhà sản xuất Guangzhou Lijia Trading Co. Ltd- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Vỏ bao đựng kính bằng giả da hiệu GOLDSUN mã #520,nhà sản xuất Guangzhou Lijia Trading Co. Ltd- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Vỏ bao đựng kính bằng giả da,mã #336,nhà sản xuất Guangzhou Lijia Trading Co. Ltd- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Vỏ bao đựng kính bằng giả da,mã #339,nhà sản xuất Guangzhou Lijia Trading Co. Ltd- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029190: Vỏ bọc (Phụ tùng thay thế đi kèm của Ghế Massage) F.O.C, (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029210: Túi đựng bàn chải đánh răng, 18.5x3.5x3.5CM- TOOTHBRUSH POUCH/S- MESH:NYLON100%,SOLE:EVA RESIN- 4550182202953, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029210: Túi đựng bàn chải đánh răng, 21.5x4.5x7CM- TOOTHBRUSH POUCH/L- MESH:NYLON100%,SOLE:EVA RESIN- 4550182202977, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029210: TÚI ĐỰNG ĐỒ CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 42029210: Túi đựng đồ cá nhân, chất liệu 100% nylon, kích thước: 24 x 17 cm, có in logo Google Open Source, là hàng quà tặng của cá nhân. Ncc: ROBERTSON MARKETING GROUP, INC. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029210: Túi đựng đồ cá nhân, chất liệu 100% polypropylene, kích thước: 22 x 11 cm, có in logo Google Open Source, là hàng quà tặng của cá nhân. Ncc: ROBERTSON MARKETING GROUP, INC. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029210: Túi đựng đồ trang điểm nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 228977/WXG-EULALI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029210: Túi đựng đồ trang điểm nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 229949/WXG-FIBEE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029210: Túi đựng đồ trang điểm nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 241524/WXG-TASHINA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029210: Túi đựng đồ trang điểm nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 242796/WXG-IISLLA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029210: Túi đựng đồ trang điểm nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 243911/WXG-CHEREYL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029210: Túi đựng đồ trang điểm nữ, hiệu thời trang TED BAKER, chất liệu: 100% Polyvinyl Chloride, mã hàng: 243913/WXG-COLLETA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029210: Túi đựng đồ, nhãn hiệu Ted Baker, mã hàng 9755778, chất liệu nhựa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029210: TÚI-Chất liệu: TEXTILE- Nhãn hiệu: MOTHERCARE- Hàng mới 100%- Mã hàng: RA084 (nk)
- Mã HS 42029220: TÚI BOWLING (ĐỰNG BÓNG) HIỆU: VISE MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: : HỘP ĐỰNG KHĂN GIẤY, CHẤT LIỆU NHỰA BỌC GIẢ DA BẰNG PU, KHÔNG NHÃN HIỆU, KHÔNG IN NỘI DUNG, SIZE: 14X14X14 CM. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 060Filter Bag/ Túi lưới bằng vải Polyester, chi tiết dùng trong máy dọn rác bể bơi, 560x450 mm. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 089/ Túi vải không dệt dùng đựng túi golf (nk)
- Mã HS 42029290: 09508300820001/ Túi bọc đầu golf bằng vải nylon CLV 2018BLOOM DrvNvy/MGrn/30180863 (nk)
- Mã HS 42029290: 09508300820002/ Túi bọc đầu golf bằng vải nylon CLV 2018BLOOM FwyNvy/MGrn/30180864 (nk)
- Mã HS 42029290: 09508300820003/ Túi bọc đầu golf bằng vải nylon CLV 2018 BLOOM Hyb5Nvy/MGr/30180865 (nk)
- Mã HS 42029290: 09508300820004/ Túi bọc đầu golf bằng vải nylon CLV 2018 BLOOM Hyb6Nvy/MGrn/30180866 (nk)
- Mã HS 42029290: 09508300820005/ Túi bọc đầu golf bằng vải nylon CLV 2018 BLOOM PutNvy/MGrn/30180867 (nk)
- Mã HS 42029290: 09508300820006/ Túi bọc đầu golf bằng vải nylon CLV 2018 BLOOM DrvNvy/Lvndr/30180868 (nk)
- Mã HS 42029290: 09508300820007/ Túi bọc đầu golf bằng vải nylon CLV 2018 BLOOM FwyNvy/Lvndr/30180869 (nk)
- Mã HS 42029290: 09508300820008/ Túi bọc đầu golf bằng vải nylon CLV 2018 BLOOM Hyb5Nvy/Lvndr/30180870 (nk)
- Mã HS 42029290: 09508300820009/ Túi bọc đầu golf bằng vải nylon CLV 2018BLOOM Hyb6Nvy/Lvndr/30180871 (nk)
- Mã HS 42029290: 09508300820010/ Túi bọc đầu golf bằng vải nylon CLV 2018BLOOM PutNvy/Lvndr/30180872 (nk)
- Mã HS 42029290: 10230861/Túi xách nữ, Chất liệu:100% POLYURETHANE.Hiệu:Aldo.Mới 100%/Inv:100066502-CO E20MA5CR2MN88697(15.06.20) (nk)
- Mã HS 42029290: 108/ Túi mẫu (100% Polyester) (nk)
- Mã HS 42029290: 108/ Túi mẫu 100% Nylon (nk)
- Mã HS 42029290: 108/ Túi mẫu 100% Polyester (nk)
- Mã HS 42029290: 1647555-0/ Bao đựng máy 7051-E bằng nhựa PP (nk)
- Mã HS 42029290: 1680884-3/ Bao đựng máy L-7320 bằng nhựa PP (nk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1122714.FIELD HAMMOCK/ Túi võng- Sporting Goods FIELD HAMMOCK (thuoc dong hang thu 04 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1124820.POCKETABLE BABY CARRIER RAIN COVER/ Túi trùm balo- Sporting Goods POCKETABLE BABY CARRIER RAIN COVER (thuoc dong hang thu 05 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1130449.MESSENGER BAG S/ Túi xách- Sporting Goods MESSENGER BAG S (thuoc dong hang thu 01 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1133182.CROSS RUNNER POUCH S/ Túi đeo ngang bụng- Sporting Goods CROSS RUNNER POUCH S (thuoc dong hang thu 02 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1133183.CROSS RUNNER POUCH M/ Túi đeo ngang bụng- Sporting Goods CROSS RUNNER POUCH M (thuoc dong hang thu 03 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1133242.RERA PACK 30/ Balo- Sporting Goods RERA PACK 30 (thuoc dong hang thu 06 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1133243.RERA PACK 25 W'S/ Balo- Sporting Goods RERA PACK 25 W'S (thuoc dong hang thu 07 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 19-35-MB.1223376.BOULDER MAT/ Túi đệm lót- Sporting Goods BOULDER MAT (thuoc dong hang thu 08 cua TKXK so 303187272530) (nk)
- Mã HS 42029290: 227333/MXB-NOPROB Ba lô nam 90% POLYVINYL CHLORIDE, 10% OTHER FIBRES Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 229948/WXG-EULALI Túi đựng đồ trang điểm nữ 100% POLYVINYL CHLORIDE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 23-050-646/ FLANNELETTE BAG- Túi bằng vải, kích thước: L152*W117mm, dùng để đựng sản phẩm dây sạc điện thoại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 23-050-647/ FLANNELETTE BAG- Túi bằng vải, kích thước: L185*W145mm, dùng để đựng sản phẩm dây sạc điện thoại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 241523/WXG-ERLEND Túi đựng đồ trang điểm nữ 100% POLYVINYL CHLORIDE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 241757/WXG-KADERA Túi đựng đồ trang điểm nữ 85% POLYESTER, 15% ELASTANE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 242155/WXG-INDAHH Túi xách nữ 85% POLYESTER, 15% ELASTANE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 243911/WXG-CHEREYL Túi xách nữ 100% POLYVINYL CHLORIDE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 243913/WXG-COLLETA Túi đựng đồ trang điểm nữ 100% POLYVINYL CHLORIDE Hiệu Ted Baker, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 2866095-7/ Bao đựng máy dùng cho máy đo huyết áp bằng nhựa PP (nk)
- Mã HS 42029290: 299/ Túi bằng vải không dệt- Non woven (50cm x 50cm) (Đính kèm SPGC) (nk)
- Mã HS 42029290: 31-CQD-068/ SUPER-FIBRE BAG- Túi bằng vải, dùng để đựng sản phẩm dây sạc điện thoại, quy cách: L132*W60mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 31-CQD-069/ SUPER-FIBRE BAG- Túi bằng vải, dùng để đựng sản phẩm dây sạc điện thoại, quy cách: L162*W75mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 31-PB-059/ PU LEATHER BAG- Túi bằng vải, kích thước: L152*W117mm, dùng để đựng sản phẩm dây sạc điện thoại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BG05011, Ba lô bằng vải, SHELL POLYESTER100%TRIM POLYESTER100%LINING POLYESTER100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BG06011, Ba lô bằng vải, SHELL POLYESTER100%LINING NYLON100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGC1011, Túi đeo ngang, SHELL NYLON100%LINING POLYESTER100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGC7011, Túi đeo ngang, MATERIAL IDENTIFICATION SHELL POLYESTER100%TRIM1 POLYESTER100%TRIM2 COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGD3011, Túi xách, SHELL NYLON100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGD4011, Túi xách, SHELL NYLON100%LINING NYLON100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGD6011, Túi xách, SHELL POLYESTER100%LINING NYLON100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGD8011, Túi xách, SHELL POLYESTER100%LINING POLYESTER100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGD9011, Túi xách, SHELL NYLON100%LINING POLYESTER100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGDA011, Túi xách, SHELL COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER80%LINING COTTON20%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGP1941, Túi xách, SHELL POLYURETHANE100%LINING POLYESTER100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32BGP5941, Túi đeo ngang, SHELL COMPOSITION LEATHER LINING POLYESTER80%LINING COTTON20%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 32ET02011, Túi nữ, SHELL NYLON100%, Hiệu MLB mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 349011555/ Túi đựng cỏ bằng vải,kt:510*600*500mm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 3735990-9/ Bao đựng máy dùng cho máy xông mũi họng C803-E bằng nhựa PU (nk)
- Mã HS 42029290: 37901142-2A/ Túi vải đựng bụi,kt: 850*650*3mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 500000698/ Túi đựng sản phẩm168x237x62mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 500000698/ Túi đựng sản phẩm168x237x62mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 500000934/ Túi đựng sản phẩm kích thước 150x150x25mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 500002245/ Túi đựng sản phẩm mặt ngoài bằng vật liệu dệt kích thước 168x237x62mm, màu đen, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 500003511/ Túi dụng cụ MaxiSys Ultra/ PP/ 177x102.5x23.5mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 5333255-7/ Bao đựng máy dùng cho máy xông mũi họng C801S-KDE bằng nhựa PU (nk)
- Mã HS 42029290: 8- F-BAG/ Túi đeo: 41120-0601 SWAT POD SM/ SPL / 100% Nylon(Túi dùng đựng sản phẩm kèm theo xe đạp NO BRAND, MODEL: 41120-0601 (138926), SIZE: SWAT POD SM) (BAG-SWATPOP-S-V), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 903209086/ Túi đựng dụng cụ bằng vải kích thước 425X85X120MM/ TOOL BAG \ 425X85X120MM \ RIDGID ORANGE/ BLACK, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 903209092/ Túi đựng phụ kiện bằng vải polyeste kích thước 300X160X219MM- TOOL BAG \ 300X160X219MM \ RIDGID ORANGE/ BLACK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 903209113/ Túi đựng phụ kiện bằng nhựa cho máy khoan kích thước 260X195X210MM- TOOL BAG \ 260X195X210MM \ RYOBI GREEN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 903209117/ Túi đựng phụ kiện bằng nhựa cho máy vặn vít kích thước 265X160X219MM- TOOL BAG \ 265X160X219MM \RYOBI GREEN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 903209118/ Túi đựng sản phẩm bằng vải tổng hợp size 410x195x210mm-TOOL BAG \ 410X195X210MM \ HART BLACK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 903437001/ Túi đựng sản phẩm bằng vải dù,Kích thước: L1270 x W102 mm- MILWAUKEE 48"" LEVEL BAG \ 052006001. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 9069238-5/ Bao đựng máy S-7130 bằng nhựa PP (nk)
- Mã HS 42029290: 93848 JIBLM,Ba lô nữ,Shell: 100% Polyester, Trim: Cow Leather,hiệu Coach, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 9485145-3/ Bao đựng máy dùng cho máy xông mũi họng C801S-AP bằng nhựa PU (nk)
- Mã HS 42029290: 9487398-8/ Bao đựng máy dùng cho máy xông mũi họng C801S-E bằng nhựa PU (nk)
- Mã HS 42029290: 9ST-23 Túi đựng dụng cụ bằng vải 400x300D Polyester (size 340x222.5x60mm), dùng trong ngành linh kiện điện tử-hiệu Prokit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: 9ST-33 Túi đựng dụng cụ bằng vải 400x300D Polyester (size 255x180x50mm), dùng trong ngành linh kiện điện tử-hiệu Pro'sKit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: AirCover M/ TÚI(Vải chính Nylon)/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: ÁO TÚI MẪU (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ (KÈM BÌNH ĐỰNG NƯỚC 1L), chất liệu Bag bike 50.0: 100.0% Polyester (PES), nhãn hiệu ROCKRIDER, mới 100%, model code 8500052 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ (KÈM TÚI ĐỰNG NƯỚC 2L), chất liệu:Lining 50.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:ROCKRIDER, mới 100%, model code: 8300158 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ (KÈM TÚI ĐỰNG NƯỚC 3L),chất liệu:Main fabric 50.0: 50.0% Polyamide,nhãn hiệu:ROCKRIDER,mới: 100%, model code:8300156 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ (KÈM TÚI ĐỰNG NƯỚC), chất liệu Bag bike 50.0: 100.0% Polyester (PES), nhãn hiệu ROCKRIDER, mới 100%, model code 8500052 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ (KÈM TÚI ĐỰNG NƯỚC),chất liệu:Main fabric 30.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:KALENJI,mới: 100%, model code:8555361 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ (KÈM TÚI ĐỰNG NƯỚC),chất liệu:Main fabric 30.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:KALENJI,mới: 100%, model code:8555362 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ (KÈM TÚI ĐỰNG NƯỚC),chất liệu:Main fabric 30.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:KALENJI,mới: 100%, model code:8555365 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô 30l bằng vải 100% polyester, hiệu DB EQUIDMENT, mã: 136E17AW19 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô bằng vải hiệu OSPREY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô BC Fuse Box (45 x 33 x 16) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô BC Fuse Box (46 x 33 x 16) cm (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ- Chất liệu: 100% Polyester- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 221818- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ- Chất liệu: 100% Polyester- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 221848- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ- Chất liệu: 100% Polyester- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 221915- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ- Chất liệu: 100% Polyester- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 222096- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 221912- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 222234- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ- Chất liệu: 100% RECYCLED POLYESTER- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 216461- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ DẠNG ÁO,chất liệu:Main fabric 90.0: 74.0% Polyester (PES) 26.0% Elasthane,nhãn hiệu:EVADICT,mới: 100%, model code:8553361 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste, kích thước (35-40x22-24x16-18)cm+-10%, NSX: Shenzhen Yuchen Handbag Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste, kích thước (35-40x22-24x16-18)cm+-10%,hiệu: CHENGCAI, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste, kích thước (40x30x15)cm+-10%, NSX: Shenzhen Yuchen Handbag Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste. Hiệu: ANELLO. Kích thước: (20 x 22 x 16)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste. Hiệu: ANELLO. Kích thước: (26 x 16 x 35)cm +/-5CM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste. Kích thước: (45 x 30 x 18)cm +/-10%, 0.5kg/1 cái NSX: LIVING TRAVELING SHARE. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste. Kích thước: (45 x 30 x 18)cm +/-10%, 0.5kg/1 cái, ký hiệu: yongjia. NSX: LIVING TRAVELING SHARE. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste. Kích thước: (45 x 30 x 18)cm +/-10%, ký hiệu: yongjia, SM BaBy, HL. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste. Kích thước: (45 x 30 x 18)cm +/-10%, ký hiệu: yongjia. NSX: LIVING TRAVELING SHARE. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste. Kích thước: (45 x 30 x 18)cm +/-10%,ký hiệu: YongJia, HuaCheng,Yome.XSX Juncheng Luggage Facetory Shetian qiao Town ShaoDong County. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste. KT(30-45x20-30x10-18)cm+/- 10%,hiệu: YongJia, HuaCheng,Yome, ZhiHuiWangZi, SM BaBy.XSX Juncheng Luggage Facetory Shetian qiao Town ShaoDong County. (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste.KT(30-45x20-30x10-18) cm+/- 10%, hiệu:YongJia,HuaCheng,Yome,ZhiHuiWangZi,SMBaBy.XSX Juncheng Luggage Facetory Shetian qiao Town ShaoDong County.Mới100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo chất liệu bằng vải sợi nilon polyeste.KT(30-45x20-30x10-18)cm+/- 10%,hiệu:YongJia,HuaCheng,Yome,ZhiHuiWangZi,SMBaBy.XSX Juncheng Luggage Facetory Shetian qiao Town ShaoDong County.Mới100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đeo vai, kích thước: 43x30x12 cm, mặt ngoài làm bằng vật liệu dệt, màu xanh dương, mới 100%. MS: 80 22 2 454 685 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đi học, chất liệu: vật liệu dệt, nhãn hiệu; Kipling, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ ĐỰNG VÁN TRƯỢT,chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:OXELO,mới: 100%, model code:8382976 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đựng vợt, chất liệu: polyeste- Elite Backpack, mã: 283570. Hãng sx: HEAD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đựng vợt, chất liệu: polyeste- Rebel Backpack, mã: 283110. Hãng sx: HEAD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô đựng vợt, chất liệu: polyeste- Tour Team Extreme Backpack, mã: 283500. Hãng sx: HEAD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô EXPLORE HAULABACK L (60 x 41 x 29) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô EXPLORE HAULABACK S (52 x 30 x 25) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô ICEBOX (76 x 48 x 33) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô K BC FUSE BOX (35 x 29 x 14) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô K BC Fuse Box II (39 x 28 x 13) cm (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ MẪU, KHÔNG NHÃN HIỆU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ MẪU, NHÃN HIỆU TRAVIS MATHEW, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ MẪU. HIỆU: ALTUS. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ MẪU. HIỆU: DERDIEDAS. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô nam- MEN'S WOVEN BACKPACK (SHELL/ 100% NYLON LINING/ BODY/ 100% POLYESTER MESH/ 100% POLYESTER)- 428897(03-13)/ 25360F010B- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô nhỏ bằng vải 100% polyester, hiệu DB EQUIDMENT, mã: 164E17AW19 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô nhỏ bằng vải 100% polyester, hiệu DB EQUIDMENT, mã: 187E17AW19 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô NOVELTY BC FUSE BOX (52 x 42 x 22) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô nữ không dệt kim/móc- Nhãn hiệu: H&M- Chất liệu: 100%POLYESTER- Hàng mới: 100%- Mã hàng:222228 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO (KÈM TÚI ĐỰNG NƯỚC BẰNG NHỰA, DUNG TÍCH 1L)- Nhãn hiệu:KALENJI- Chất liệu:Main fabric 30.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8555365 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO (KÈM TÚI ĐỰNG NƯỚC BẰNG NHỰA, DUNG TÍCH 1L)- Nhãn hiệu:KALENJI- Chất liệu:Main fabric 65.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8555358 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO (KÈM TÚI ĐỰNG NƯỚC BẰNG NHỰA, DUNG TÍCH 1L)- Nhãn hiệu:ROCKRIDER- Chất liệu:Bag bike 50.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8500052 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO (KÈM TÚI ĐỰNG NƯỚC BẰNG NHỰA, DUNG TÍCH 2L)- Nhãn hiệu:KALENJI- Chất liệu:Main fabric 65.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8488290 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO (KÈM TÚI ĐỰNG NƯỚC BẰNG NHỰA, DUNG TÍCH 3L)- Nhãn hiệu:ROCKRIDER- Chất liệu:Lining 50.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8300156 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Lining 15.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8492336 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8560403 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8560406 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8560407 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8576219 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Main fabric 63.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8559690 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Main fabric 63.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8559694 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Main fabric 75.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8560418 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Main fabric 75.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8560419 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO- Nhãn hiệu:ITIWIT- Chất liệu:Main fabric 100.0: 60.0% Polyester (PES) 40.0% Thermoplastic polyurethane (TPU)- Model code:8387664 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO- Nhãn hiệu:ITIWIT- Chất liệu:Main fabric 100.0: 60.0% Polyester (PES) 40.0% Thermoplastic polyurethane (TPU)- Model code:8387665 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO- Nhãn hiệu:QUECHUA- Chất liệu:Lining 20.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8493729 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO- Nhãn hiệu:QUECHUA- Chất liệu:Main fabric 63.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8492955 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO, chất liệu Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES), nhãn hiệu FORCLAZ, mới 100%, model code 8560406 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO, chất liệu Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES), nhãn hiệu FORCLAZ, mới 100%, model code 8576219 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO, chất liệu Main fabric 100.0: 60.0% Polyester (PES) 40.0% Thermoplastic polyurethane (TPU), nhãn hiệu ITIWIT, mới 100%, model code 8387665 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO, chất liệu Main fabric 46.04: 88.0% Polyester (PES) 12.0% Polyurethane (PU), nhãn hiệu QUECHUA, mới 100%, model code 963034 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO, chất liệu Main fabric 70.0: 100.0% Polyester (PES) 58.0% Polyester (PES) 42.0% Polyethylene (PE), nhãn hiệu QUECHUA, mới 100%, model code 8551426 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO, chất liệu:Main fabric 100.0: 60.0% Polyester (PES) 40.0% Thermoplastic polyurethane (TPU),nhãn hiệu:ITIWIT, mới 100%, model code: 8387665 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO,chất liệu:Lining 50.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:KIPSTA,mới: 100%, model code:8517224 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO,chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:FORCLAZ,mới: 100%, model code:8560403 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO,chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:FORCLAZ,mới: 100%, model code:8560406 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO,chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:FORCLAZ,mới: 100%, model code:8560407 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO,chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:FORCLAZ,mới: 100%, model code:8576219 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO,chất liệu:Main fabric 70.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:QUECHUA,mới: 100%, model code:8492955 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO,chất liệu:Main fabric 70.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:QUECHUA,mới: 100%, model code:8493729 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO,chất liệu:Main fabric 75.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:FORCLAZ,mới: 100%, model code:8560419 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ THỂ THAO,chất liệu:Outer fabric 60.0: 100.0% Polyamide,nhãn hiệu:SIMOND,mới: 100%, model code:8302352 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô Tzowla Business Laptop Backpack Water Resistant Anti-Theft College Backpack, hiệu Tzowwla, bằng vải, mã B07L8SRWPD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô vải K BC FUSE BOX (39 x 28 x 13) cm (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ VẢI MẪU, KHÔNG NHÃN HIỆU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ VỢT TENNIS- Nhãn hiệu:ARTENGO- Chất liệu:Main fabric 65.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8556951 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ VỢT TENNIS- Nhãn hiệu:ARTENGO- Chất liệu:Main fabric 65.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8556952 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ VỢT TENNIS, chất liệu Main fabric 65.0: 100.0% Polyester (PES), nhãn hiệu ARTENGO, mới 100%, model code 8556951 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ VỢT TENNIS, chất liệu:Main fabric 65.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:ARTENGO, mới 100%, model code: 8556951 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ VỢT TENNIS, chất liệu:Main fabric 65.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:ARTENGO, mới 100%, model code: 8556952 (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô W VAULT (46 x 30 x 22) cm (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô xếp 22L NH15A119-B Naturehike, bằng vải polyester, kích thước 30x40x18cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô, bằng vải 100% polyester, hiệu DB EQUIDMENT, mã: 238E17AW19 (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ, HÀNG MẪU, NHÃN HIỆU HAGLOFS, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ, HÀNG MẪU, NHÃN HIỆU JACK WOLFSKIN, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BA LÔ, NHÃN HIỆU: MCQ ALEXANDER, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Arcane Duffel Pack / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Arcane Laptop Sleeve 13 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Arcane Laptop Sleeve 15 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Arcane Large Day / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Arcane Roll Top / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Arcane Roll Top Hemp / Nhãn hiệu OSPREY / 55% Hemp/ 45% Poly Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Hikelite 18 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Hikelite 26 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Jet 12 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Jet 18 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Moki 1.5 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Poly Recycle/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Radial / Nhãn hiệu OSPREY / 100 % nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Raptor 10 w/Res / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Raptor 14 w/Res / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Sirrus 24 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Sirrus 26 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Sirrus 36 (WS/M) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Sirrus 36 (WX/S) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Sirrus 50 (WS/M) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Sirrus 50 (WXS/S) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Stratos 24 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Stratos 26 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Stratos 34(M/L) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Stratos 36(M/L) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Stratos 36(S/M) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Stratos 50 (M/L) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Stratos 50 (S/M) / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Syncro 12 w/Res / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Syncro 20 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Syncro 20 w/Res / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter 130 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter 40 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Polyester/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter 65 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Polyester/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter 95 / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Polyester/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter CO Bag / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Polyester/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter Flap Pack / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter GCO Bag / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Polyester/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter Panel Loader Pack / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Polyester/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter Roll Top Pack / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: Ba lô:Transporter Zip Top Pack / Nhãn hiệu OSPREY / 100% Nylon/ VN (nk)
- Mã HS 42029290: BA98-01075B/ TÚI BẢO VỆ MÁY TÍNH (MẶT NGOÀI BẰNG PLASTICS) (nk)
- Mã HS 42029290: BA98-02195A/ TÚI BẢO VỆ MÁY TÍNH (MẶT NGOÀI BẰNG PLASTICS) (nk)
- Mã HS 42029290: BA98-02196A/ TÚI BẢO VỆ MÁY TÍNH (MẶT NGOÀI BẰNG PLASTICS) (nk)
- Mã HS 42029290: Balo (15"h x 11.25"w x 5"d) inch/WOMENS ACCESSORIES/JEWELRY BACKPACK of, 100% NYLON/ PXRUB415974. Hiệu: KATE SPADE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã K12147, màu Wave Blue, kích cỡ 37x32x18.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã K15635, màu Wave Blue, kích cỡ 33.5x27x19 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã K15641, màu White Metallic, kích cỡ 33.5x27x19 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI2519, màu Dark Carbon, kích cỡ 42x31x16.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI2519, màu Frozen Mint, kích cỡ 42x31x16.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI2636, màu Dark Carbon, kích cỡ 43x29x18 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI2636, màu Laser Blue, kích cỡ 43x29x18 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI3323, màu Brave Black, kích cỡ 45.5x29x16.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI3323, màu Cool Moss, kích cỡ 45.5x29x16.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI3323, màu Dark Carbon, kích cỡ 45.5x29x16.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI3335, màu Dark Carbon, kích cỡ 44x35x20.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI3335, màu Frozen Mint, kích cỡ 44x35x20.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI3777, màu Brave Black, kích cỡ 45x30x15.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI3777, màu Cool Moss, kích cỡ 45x30x15.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI3777, màu Ice Ivory, kích cỡ 45x30x15.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI4034, màu White Metallic, kích cỡ 44x35x20.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI4082, màu Wave Blue, kích cỡ 35x25.5x16 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI4581, màu Dye Blue, kích cỡ 33.5x27x19 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI4912, màu Cool Moss, kích cỡ 45x42.5x13 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI4912, màu Dark Carbon, kích cỡ 45x42.5x13 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI4912, màu Ice Ivory, kích cỡ 45x42.5x13 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI5210, màu Wave Blue, kích cỡ 44x35x20.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI5543, màu Brave Black, kích cỡ 44x35x20.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI5543, màu Cool Moss, kích cỡ 44x35x20.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI5543, màu Dark Carbon, kích cỡ 44x35x20.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI5611, màu Dye Blue, kích cỡ 35x25.5x16 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI5695, màu White Metallic, kích cỡ 37x33x22 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI5729, màu Dye Blue, kích cỡ 37x32x18.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI6269, màu Dye Blue, kích cỡ 44x35x20.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI6356, màu Dye Blue, kích cỡ 46x40x25.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI6470, màu Cool Moss, kích cỡ 34.5x26.5x14 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI6470, màu Dark Carbon, kích cỡ 34.5x26.5x14 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyamide, mã KI6470, màu Ice Ivory, kích cỡ 34.5x26.5x14 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyester, mã KI3702, màu Uran Palm, kích cỡ 39x30.5x15 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyester, mã KI4351, màu Uran Palm, kích cỡ 44x35x20.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyester, mã KI5166, màu Uran Palm, kích cỡ 35X27X8 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo 100% polyester, mã KI5644, màu Uran Palm, kích cỡ 37x32x18.5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo cá nhân 100% nylon, có in logo Fedex, là hàng quà tặng của cá nhân. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BALO ĐỰNG NƯỚC CHO NGƯỜI ĐI XE ĐẠP HIỆU CAMELBAK, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo đựng vợt- Core Backpack, mã: 283539, chất liệu: polyeste, kích thước: 32x19x50 cm, nhãn hiệu HEAD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo Elite hiệu SOLO, bằng vải Nylon, kích thước 17.3"- Backpack- VAR702-4U4. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Balo hiệu: Douchebags, model: 133-2A02 (nk)
- Mã HS 42029290: Balo hiệu: Douchebags, model: 136U02 (nk)
- Mã HS 42029290: Balo hiệu: Douchebags, model: 140E01 (nk)
- Mã HS 42029290: Balo hiệu: Douchebags, model: 140E13, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 42029290: Balo hiệu: Douchebags, model: 161U02, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 42029290: Balo hiệu: Douchebags, model: 195U02 (nk)
- Mã HS 42029290: Balo hiệu: Douchebags, model: 225U02, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 42029290: Balo hiệu: Douchebags, model: 233U02, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 42029290: Balo hiệu: Douchebags, model: 237U02 (nk)
- Mã HS 42029290: Balo hiệu: Douchebags, model: 238E02, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 42029290: Balo hiệu: Douchebags, model: 241U02, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 42029290: Balo poly mẫu, nsx Công ty TNHH thương mại may Vạn An, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo rút bằng vải, hiệu CLASSMATE, mã: DB15-PE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo tennis, 100% Polyester, Style: 753064, Color 105, hiệu BABOLAT, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Balo tennis, 100% Polyester, Style: 753070, Color 136, hiệu BABOLAT, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Balo tennis, 95% Polyester 5% Polyamide Nylon, Style: 753084, Color 105, hiệu BABOLAT, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Balo tennis, 95% Polyester 5% Polyamide Nylon, Style: 753084, Color 144, hiệu BABOLAT, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Balo tennis,100% polyester, Style: 753074, Color 191, hiệu BABOLAT, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Balo thể thao- Gravity Backpack, chất liệu: polyeste, mã:283030. Nhãn hiệu: Head, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo thể thao, chất liệu: polyeste- Djokovic Backpack, mã: 283070. Hãng sx: HEAD, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Balo thể thao, chất liệu: polyeste- Tour Team Backpack, mã: 283170. Hãng sx: HEAD, mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: BALO TRẺ EM Hiệu Old Navy- Style no:58346303 (100% POLYESTER)-Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: BALO TRẺ EM Hiệu Old Navy- Style no:58346700 (SHELL 100% POLYESTER)-Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Balo, nhãn hiệu: DB EQUIDMENT (nk)
- Mã HS 42029290: BALOVAINYLON/ Balo vải nylon- Backpack 100% Nylon (nk)
- Mã HS 42029290: Băng bảo vệ đầu vợt style 757501 color 147, thích thước 24 x 29 x 1 cm, hiệu BABOLAT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Băng bảo vệ đầu vợt style 757502 color 328, thích thước 24 x 29 x 1 cm, hiệu BABOLAT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Băng bảo vệ đầu vợt style 757503 color 330, thích thước 24 x 29 x 1 cm, hiệu BABOLAT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Băng bảo vệ đầu vợt style 757504 color 131, thích thước 24 x 29 x 1 cm, hiệu BABOLAT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Băng bảo vệ đầu vợt style 757505 color 125, thích thước 24 x 29 x 1 cm, hiệu BABOLAT, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BĂNG ĐẦU, chất liệu Main fabric 75.0: 100.0% Polyester (PES), nhãn hiệu FORCLAZ, mới 100%, model code 8560418 (nk)
- Mã HS 42029290: Bao denim đựng card, kích cỡ 7x10cm- DENIM CARD CASE- OUTER SHELL:COTTON100%- 4549738308232, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BAO ĐIỆN THOẠI ĐEO TAY CHẠY BỘ- Nhãn hiệu:KIPSTA- Chất liệu:Main fabric 90.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8542737 (nk)
- Mã HS 42029290: BAO ĐIỆN THOẠI ĐEO TAY CHẠY BỘ- Nhãn hiệu:OXELO- Chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8396747 (nk)
- Mã HS 42029290: BAO ĐIỆN THOẠI ĐEO TAY CHẠY BỘ- Nhãn hiệu:TRIBAN- Chất liệu:Main fabric 100.0: 54.0% (TPU) 24.0% Polyamide 6 (PA6) 15.0% Rubber- Synthetic 7.0% Steel- Model code:8555369 (nk)
- Mã HS 42029290: BAO ĐIỆN THOẠI ĐEO TAY CHẠY BỘ,chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Polyamide,nhãn hiệu:ELOPS,mới: 100%, model code:8365213 (nk)
- Mã HS 42029290: BAO ĐIỆN THOẠI ĐEO TAY CHẠY BỘ,chất liệu:Main fabric 90.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:KIPSTA,mới: 100%, model code:8542737 (nk)
- Mã HS 42029290: BAO ĐIỆN THOẠI ĐEO TAY CHẠY BỘ,chất liệu:Octocrylene,nhãn hiệu:KIPSTA,mới: 100%, model code:8496251 (nk)
- Mã HS 42029290: Bao đựng cây cơ bi-da-Carom cue cases, chất liệu bằng vinyl, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Bao đựng cây cơ bi-da-Pool cue cases, chất liệu bằng vinyl, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Bao đựng máy theo dõi điện tim (989803153451- DigiTrak XT Pouch). Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BAO ĐỰNG VỢT CẦU LÔNG- Nhãn hiệu:ARTENGO- Chất liệu:Main fabric 95.0: 100.0% Polyester (PES)- Model code:8552210 (nk)
- Mã HS 42029290: BAO ĐỰNG VỢT CẦU LÔNG, chất liệu Main fabric 95.0: 100.0% Polyester (PES), nhãn hiệu ARTENGO, mới 100%, model code 8552210 (nk)
- Mã HS 42029290: BAO ĐỰNG VỢT CẦU LÔNG, chất liệu:Coating 5.0: 100.0% Polyurethane (PU),nhãn hiệu:ARTENGO, mới 100%, model code: 8552210 (nk)
- Mã HS 42029290: Bao Ipad Mini bằng nhựa PU hiệu LISHEN,(dài 21, rộng 14)cm +-5cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: BEBL1314-BG polyester computer bag (túi chống sốc laptop, kích thước:65*43*34 cm, hiệu TUCANO, 100% ECO polyester (chất liệu thân thiện môi trường).Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: Bộ sản phẩm: Bao đựng hộ chiếu và thẻ tên hành lý được làm bằng 100% Cotton có mặt ngoài bằng Polyester, kích thước: 10x14cm và 6.5x10cm. Nhãn hiệu The Body Shop. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Bộ túi đựng đồ bằng nhựa tổng hợp, không có quai đeo, có khóa kéo, kt(20-30x12-20x8-13)cm+-10%, 3 cái/bộ, hiệu: Light Travel. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Bộ túi đựng quần áo hút chân không. Gồm: 8 túi hút chân không bằng nhựa PE + PET (4 túi: 70x100cm; 4 túi: 60x80cm) và 1 bơm chân không bằng tay (không dùng điện). Hiệu: WENBO. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Bóp cầm tay 100% polyamide, mã KI5159, màu Dye Blue, kích cỡ 9.5x14.5x5 cm, hiệu KIPLING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Bóp đựng viết bằng vải(BD-799;Pencil Pouch). Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM.Hiệu Xiaolingjing. (nk)
- Mã HS 42029290: Bóp đựng viết bằng vải(BD-806;Pencil Pouch). Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM.Hiệu Xiaolingjing. (nk)
- Mã HS 42029290: Bóp đựng viết bằng vải(BD-807;Pencil Pouch). Hàng mới 100%. Size:67x66x225MM.Hiệu Xiaolingjing. (nk)
- Mã HS 42029290: Bóp đựng viết bằng vải(BD-808;Pencil Pouch). Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM.Hiệu Xiaolingjing. (nk)
- Mã HS 42029290: Bóp đựng viết bằng vải(BD-811;Pencil Pouch). Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM.Hiệu Xiaolingjing. (nk)
- Mã HS 42029290: Bóp đựng viết bằng vải(BD-820;Pencil Pouch). Hàng mới 100%. Size:52x52x225MM.Hiệu Xiaolingjing. (nk)
- Mã HS 42029290: Bóp đựng viết bằng vải(BD-822;Pencil Pouch). Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM.Hiệu Xiaolingjing. (nk)
- Mã HS 42029290: Bóp đựng viết bằng vải(BD-824;Pencil Pouch). Hàng mới 100%. Size:45x90x240MM.Hiệu Xiaolingjing. (nk)
- Mã HS 42029290: Bóp đựng viết bằng vải(BD-847;Pencil Pouch). Hàng mới 100%. Size:88x48x225MM.Hiệu Xiaolingjing. (nk)
- Mã HS 42029290: BV245300/ Túi đựng máy ghi âm có mặt ngoài bằng vật liệu dệt từ polyester phủ PU _ BV2453000009 TA-CS131-E0 (nk)
- Mã HS 42029290: Cặp đựng hồ sơ, kích cỡ B6- POLYESTER TUSSER PLANNER COVER WITH PEN CASE- OUTER SHELL:POLYESTER100%,LINING:POLYESTER100%- 4550002856281, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: CK11-80781256 Túi trẻ em làm bằng nhựa 50 X 140 X 215(MM) PU Hiệu Charles&Keith, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Cosmetic bag:Túi đựng mỹ phẩm rỗng,được làm bằng vật liệu dệt, nhãn hiệu ENFUNG, kích thước 24x9.5x20cm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: DÂY ĐAI THẮT LƯNG CHO BỘ CÔNG CỤ, KHÔNG CÓ HIỆU,MODEL BEST0623,CHẤT LIỆU:600D OXFORD (nk)
- Mã HS 42029290: DZ9239- TÚI NHỎ NAM- 100% POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: E32002671-Túi đựng hộp nhựa có mặt ngoài bằng vật liệu dệt-BAG-HAF100G3-GREEN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: E80000134 Túi đựng hộp thủy tinh có mặt ngoài bằng vật liệu dệt.LLG472Q1B- BAG- Emerald- QVC GERMANY.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: E80000137 Túi đựng hộp thủy tinh có mặt ngoài bằng vật liệu dệt.LLG472Q1B- BAG- Lime green- QVC GERMANY.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: E80000138 Túi đựng hộp thủy tinh có mặt ngoài bằng vật liệu dệt.LLG472Q1B- BAG- Berry- QVC GERMANY.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: E80000231 Túi đựng hộp thủy tinh có mặt ngoài bằng vật liệu dệt.LLG890Q1B- BAG- Hot Pink- QVC GERMANY.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: E80000232 Túi đựng hộp thủy tinh có mặt ngoài bằng vật liệu dệt.LLG890Q1B- BAG- Capri Blue- QVC GERMANY.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: EF-BT870/ Vỏ giả da (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: FI3033- TÚI ĐỰNG GIÀY NAM- 100% POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: FJ4441- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: FJ4458- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: FL3716- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: FM4215- TÚI NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: FM4221- TÚI NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: FR9723- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: FS0155- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GD1854- BA LÔ NỮ- 100% POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GD4575- BA LÔ- 100%RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GD8481- TÚI NAM- 100% POLYAMIDE. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GD8482- TÚI GẬY- 100% POLYAMIDE. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GD8483- TÚI GẬY- 100% POLYAMIDE. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GD8485- TÚI NHỎ NAM- 100% POLYAMIDE. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GD8488- TÚI NAM- 85% POLYAMIDE/15% POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GD8514- TÚI NỮ- 100% POLYAMIDE. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GE4625- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GE4626- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GE4630- TÚI NHỎ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GE5568- BA LÔ- 100%RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GE5784- BA LÔ- 100%RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GE5785- BA LÔ- 100%RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GE6158- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GG1034- BA LÔ- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GG1035- BA LÔ- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GG1061- BA LÔ NAM- 100%RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GG1062- BA LÔ NAM- 100%RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GG1063- BA LÔ NAM- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GG1076- BA LÔ- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GG1078- BA LÔ- 100%POLYESTER. MỚI 100%. HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: GG6715- Túi xách nam- 100% Polyester. Hàng mới 100%. Hiệu Reebok (nk)
- Mã HS 42029290: GH0438- Túi nhỏ- Size NSZ- 100% Polyester. Hàng mới 100%. Hiệu Reebok (nk)
- Mã HS 42029290: GH98-45480A/ Vỏ giả da của máy tính bảng Samsung, kích thước: 245.65*185.85mm (mặt ngoài bằng tấm plastic) (nk)
- Mã HS 42029290: GH98-45480B/ Vỏ giả da của máy tính bảng Samsung, kích thước: 245.65*185.85mm (mặt ngoài bằng tấm plastic) (nk)
- Mã HS 42029290: GH98-45480C/ Vỏ giả da của máy tính bảng Samsung, kích thước: 245.65*185.85mm (mặt ngoài bằng tấm plastic) (nk)
- Mã HS 42029290: Giỏ (túi) Reverse xám/ đen- Team Bag Reverse Grey/ Black (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Giỏ (túi) xách Edge, Grey- Bag Edge, Grey (Hàng FOC) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Giỏ Đựng 30x25x20cm 4 Màu bằng sợi không dệt PP (US2569), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 42029290: Giỏ Đựng 38x33x12cm 4 Màu bằng sợi không dệt PP (US2570), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 42029290: Giỏ Đựng 38x33x25cm 4 Màu bằng sợi không dệt PP (US2571), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 42029290: Giỏ đựng 40x30x20cm bằng vải không dệt (US2572), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 42029290: GIỎ ĐỰNG ĐỒ GIẶC, CHẤT LIỆU NHỰA BỌC GIẢ DA BẰNG PU, KHÔNG NHÃN HIỆU, KHÔNG IN NỘI DUNG, SIZE: 40X70 CM. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: GM3577- BA LÔ NỮ- 100% RECYCLE POLYESTER. MỚI 100%, HIỆU ADIDAS (nk)
- Mã HS 42029290: Hành lý cá nhân và Tài sản di chuyển đang sử dụng: Túi đựng đồ (5 chiếc/ bộ) (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp bút canvas, kích cỡ 10x19cm- CANVAS/ PEN CASE/ FLAT- COTTON100%- 4549738728863, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp bút denim, kích cỡ 10x19cm- DENIM PEN CASE FLAT TYPE- OUTER SHELL:COTTON100%,LINING:POLYESTER100%- 4550002072230, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đồng hồ bằng gỗ thông lào bọc nỉ, nhãn hiệu: Rolex, kích thước: 18*13*8 cm, hàng sử dụng cá nhân, mã hàng: 39139.01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng bút hiệu Bebé bằng vải Polyester, Mã hàng: BB06MIC-004DB, kích thước: 13.5cm x 19.5cm x 3cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng bút hiệu Bebé bằng vải Polyester, Mã hàng: BB06MIC-005DB, kích thước: 13.5cm x 19.5cm x 3cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồ 6 ngăn bằng vải, 25 x35 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồ bằng vải không dệt được gia cố lớp bìa giấy, kt(30x20x27)cm +- 10%, NSX: Guigang Tianjian Household Products Co., Ltd.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồ tai gấu 4 ngăn bằng vải, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồ thời trang nhỏ bằng vải, 22 x 16 x 3.5 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồ tiếng Anh 4 ngăn bằng vải, 25 x35 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồng hồ bằng nhựa kết hợp giả da, vật liệu dệt, sắt, kt(30x20x15)cm +- 10%, KH: 6+3 BOX, NSX: Zhuji Wuputou Packaging And Printing Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồng hồ bằng nhựa kết hợp giả da, vật liệu dệt, sắt, kt(30x20x8-13)cm +- 10%, NSX: Zhuji Wuputou Packaging And Printing Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồng hồ rỗng bằng gỗ thông lào bọc nỉ, mã hàng: H997 EM123, nhãn hiệu: PATEK PHILIPPE, kích thước: 17*24.5*13 cm, sử dụng cá nhân, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng đồng hồ rỗng bằng gỗ thông lào bọc nỉ, nhãn hiệu: RICHARD MILLE, kích thước: 20*18.5*18 cm, sử dụng cá nhân, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: HỘP ĐỰNG ĐỒNG HỒ THƯƠNG HIỆU HUBLOT, CHẤT LIỆU KÍNH ACRYLIC,MÃ HÀNG SM KWBOX.006 0005, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp dùng đựng đồ trang sức, đồng hồ, mặt ngoài bằng vật liệu dệt bên trong bằng nhựa, sắt, gỗ, giấy, kích thước (26 x 20 x 8))cm+/-10%. Nhà sx: Guang xi, Mới 10% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp dùng đựng đồ trang sức, đồng hồ, mặt ngoài bằng vật liệu dệt bên trong bằng nhựa, sắt, gỗ, giấy, kích thước (31 x 11 x 8))cm+/-10%. Nhà sx: Guang xi, Mới 10% (nk)
- Mã HS 42029290: HỘP ĐỰNG GIÀY, CHẤT LIỆU NHỰA BỌC GIẢ DA BẰNG PU, KHÔNG NHÃN HIỆU, KHÔNG IN NỘI DUNG, SIZE: 50X30X4CM. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: HỘP ĐỰNG KHĂN GIẤY GẤP, CHẤT LIỆU NHỰA BỌC GIẢ DA BẰNG PU, KHÔNG NHÃN HIỆU, KHÔNG IN NỘI DUNG, SIZE: 27.5X16.5X9 CM. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng khăng giấy hình chữ nhật (tissue box), chất liệu nhựa bọc giả da bằng PU, không nhãn hiệu, không in nội dung, size: 25x13x8cm. Hàng mới 100% (FOC) (nk)
- Mã HS 42029290: HỘP ĐỰNG RÁC, CHẤT LIỆU NHỰA BỌC GIẢ DA BẰNG PU, KHÔNG NHÃN HIỆU, KHÔNG IN NỘI DUNG, SIZE: 20X30CM. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng tai nghe J2D 24X8X2CM bằng vải oxford (ET0319), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp đựng trang sức; Nhãn hiệu Dior; Chất liệu: Nhựa, bên trong bọc vải polyester; Mã hàng: JBOX89029;Size 0. Mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp nhựa đựng Kính thời trang hiệu MUJOSH (Hàng miễn phí), chất liệu: Plastics, mã: 40000929, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp nhựa đựng Kính thời trang hiệu MUJOSH (Hàng miễn phí), chất liệu: Plastics, mã: 40000930, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp nhựa đựng Kính thời trang hiệu MUJOSH (Hàng miễn phí), chất liệu: Plastics, mã: 40000931, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: Hộp nhựa đựng Kính thời trang hiệu MUJOSH (Hàng miễn phí), chất liệu: Plastics, mã: 40000932, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: KR071/ Túi vải, Q/c: 45 x 40 x 40cm (dùng trong trang trí đồ nội thất), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 42029290: LHC003BAG- Túi đựng hộp cơm trưa Lock & Lock bằng Polyester, kích thước 20.5x16x9.5 cm- Màu đen, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: LS-P-001-3/ Túi đóng gói sản phẩm bằng vải da, 207-150A10-001R (nk)
- Mã HS 42029290: LS-P-001-3/ Túi đóng gói sản phẩm bằng vải da,207-150A10-001R (nk)
- Mã HS 42029290: M01/ Túi xách mẫu bằng vải (nk)
- Mã HS 42029290: M01/ Túi xách mẫu bằng vải (Originall bag,F/CE, nylon) (nk)
- Mã HS 42029290: M01/ Túi xách mẫu bằng vải (túi sửa F/CE) (nk)
- Mã HS 42029290: M01/ Túi xách mẫu bằng vải (Túi sửa, BROSKI & SUPPLY, Nylon) (nk)
- Mã HS 42029290: M01/ Túi xách mẫu bằng vải (túi sửa, WDL, Nylon) (nk)
- Mã HS 42029290: MẪU/ Túi xách, ba lô mẫu bằng vải 100% Nylon (nk)
- Mã HS 42029290: MJ19CTINNYBE, Túi Canvas, Canvas 100%, 220x150mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: MJ20ACZYBSBK, Túi Canvas, Polyester, 355x385mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: MJ20ACZYBSIV, Túi Canvas, Cotton Canvas, 355x385mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: MJ20ACZYOGBK, Túi Canvas, Polyester, 355x385mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: MJ20ACZYOGIV, Túi Canvas, Cotton Canvas, 355x385mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: MJ20ALLYGWBU, Ví thời trang, Synthetic Leather(Lining: Polyester), 110x190mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: MJ20ALLYGWPK, Ví thời trang, Synthetic Leather(Lining: Polyester), 110x190mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: MJ20DLOLLYBK, Ví thời trang, Synthetic Leather(Lining: Polyester), 110x190mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: MJ20DLOLLYBP, Ví thời trang, Synthetic Leather(Lining: Polyester), 110x190mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: MJ20DLOLLYMT, Ví thời trang, Synthetic Leather(Lining: Polyester), 110x190mm Hiệu Marhen.J, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 42029290: N12-001-379/ Túi lót- vải cotton đã dệt 15*11 INCH (nk)
- Mã HS 42029290: N12-001-394/ Túi lót- vải cotton đã dệt 12.5*10.5 INCH (trọng lượng trên 200g/m2) (nk)
- - Mã HS 42029290: N12-001-501/ Túi lót- vải cotton đã dệt 15.5*10.5 INCH (nk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p