Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 40169911: 1B18051200071: Nắp đậy phi 15 bằng su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B18051200073: Nắp bịt bằng cao su phi 30 dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B18053100040: Đệm cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B18056100007: Ron kính cửa sau ca bin bằng su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B18061200140: Lông mi cửa I bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B18061200141: Lông mi cửa II bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B18061201041: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B18061201042: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B18061201053: Đệm kính cửa trước trái bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B18061201054: Đệm kính cửa trước phải bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B18061201343: Ron đệm ốp trụ trước trái bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B18061201344: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B18084300062: Nút nhận bằng cao su phi 8 dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B24954100018: Nút nhận bằng cao su phi 12 dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B24954100019: Nút nhận bằng cao su phi 22 dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B24957200005: Đế nút nhận la phông bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1B24981204150: Nẹp dây số bằng su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: 1C1Q2A454AC- Gioăng cao su của miệng bơm động cơ vào động cơ; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 1S7117673AA- Gioăng đệm cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 1S7H8125AC- Cao su đỡ két nước dưới; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 1S7H8125AD- Đỡ két nước dưới bằng cao su (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 202636K/ Lưỡi cao su lưu hóa phủ chì 20'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô,CMF CAP(CR) G/C RUBBER, kích thước (500x10.8x6)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 202691K/ Lưỡi cao su lưu hóa phủ chì 21'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô,CMF CAP(CR) G/C RUBBER, kích thước (525x10.8x6)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 210566C/ Lưỡi cao su lưu hóa có phủ chì rubber 18'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô, RUBBER GF/VF CR, kích thước (450x6x10.8)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 210567C/ Lưỡi cao su lưu hóa có phủ chì rubber 19'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô, RUBBER GF/VF CR, kích thước (475x6x10.8)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 210568C/ Lưỡi cao su lưu hóa có phủ chì rubber 20'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô, RUBBER GF/VF CR, kích thước (500x6x10.8)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 210569C/ Lưỡi cao su lưu hóa có phủ chì rubber 21'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô, RUBBER GF/VF CR, kích thước (525x6x10.8)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 210570C/ Lưỡi cao su lưu hóa có phủ chì rubber 22'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô, RUBBER GF/VF CR, kích thước (550x6x10.8)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 210572C/ Lưỡi cao su lưu hóa có phủ chì rubber 24'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô, RUBBER GF/VF CR, kích thước (600x6x10.8)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 210574C/ Lưỡi cao su lưu hóa có phủ chì rubber 26'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô, RUBBER GF/VF CR, kích thước (650x6x10.8)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 2141403010: Nắp đậy lỗ kiểm tra bánh đà bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 2141403010: Nắp đậy lỗ kiểm tra bánh đà bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 2141403010: Nắp đậy lỗ kiểm tra bánh đà bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 2141403010: Nắp đậy lỗ kiểm tra bánh đà bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 2141403010: Nắp đậy lỗ kiểm tra bánh đà bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 21414-2B010: Nắp đậy lỗ kiểm tra bánh đà bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 21414-2B010: Nắp đậy lỗ kiểm tra bánh đà bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 21414-2E021: Nắp đậy lỗ kiểm tra bánh đà bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 21414-2E021: Nắp đậy lỗ kiểm tra bánh đà bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 218104H150:Cao su chân máy phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1/Staa, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 218112B100:Cao su chân máy bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 218117C200: Cao su chân máy trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai HD250/260/270/700/1000, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 218124H100: Cao su chân máy bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H1/STA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 21852-4E000: Cao su chân máy bên phải dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 219102B200: Cao su chân máy trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 219102B200:Cao su chân máy trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 219302B000:Cao su chân máy sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 219302B600:Cao su chân máy sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN/VER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 219302P200:Cao su chân máy sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN10/SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 2244104050: Gioăng nắp máy (1.0) bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai i10_14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 2244127400: Gioăng nắp máy 2.2 bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 224414A700: Gioăng nắp giàn cò bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H1/H100/H1/PORII, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 24288437- Bộ gioăng trục dẫn động bánh trước, dùng cho xe ô tô CRUZE J300. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 24436714- Ốp cửa hậu bằng cao su lưu hóa dùng cho xe ô tô Fadil 5 chỗ, nhà sx: GM Korea, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 2512402500:Gioăng bơm nước (Cũ: 2512402550) bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai GEZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 25333-F2000: Su trên bộ tản nhiệt, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 25333-F2000: Su trên bộ tản nhiệt, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 25333-F2000: Su trên bộ tản nhiệt,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 25915587-Nút bịt sàn xe (cao su lưu hóa)- Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 2660484/ Gioăng cửa (bằng cao su), số 1; (02660484); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 28658-1C000-Su treo, bộ phận ống xả xe ô tô du lịch hiệu Kia Soluto. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 28751-1M000: Roan đệm bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 28751-1M000: Roan đệm bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 28751-1M000: Roan đệm bằng su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 28751-1M100: Roan đệm bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 28751-1M100: Roan đệm bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 28751-1M100: Roan đệm bằng su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 28760-F2000-Su treo, bộ phận ống xả xe ô tô du lịch hiệu Kia Soluto. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 28761-3K100: Pách treo giảm thanh sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 28761-3K100: Pách treo giảm thanh sau, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 28768-1G000-Su treo, bộ phận ống xả xe ô tô du lịch hiệu Kia Soluto. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 28780-H2000-CKD-Su treo, bộ phận ống xả xe ô tô du lịch hiệu Kia Soluto. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 2906012-G02- Cao su đệm, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 2906014-G01- Cau su thanh cân bằng, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 2912042-06H- Cao su nhíp, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 2N11N40452BB- Gioăng đệm cao su cốp sau; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 2S615A262BB- Cao su treo ống xả giữa, linh kiện lắp ráp cho xe Ecosport, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 32794-3M000: Nút nhận bàn đạp ga bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 3412090-T01- Chụp cao su trụ lái, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 39643471- Roan làm kín bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 3C115484CB- Gioăng đệm cao su treo thanh cân bằng; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 3M514A037GA- Cao su thanh cân bằng; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 3M515484CA- Gioăng đệm cao su thanh cân bằng; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 3M5Q6A646AA- Gioăng của bộ giải nhiệt động cơ; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 42339003- Nút bịt đèn soi biển số bằng cao su. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 42339003. (nk)
- Mã HS 40169911: 42347101- Xốp dán cánh cửa trước(đỡ chốt cửa trong) (cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 42347101 (nk)
- Mã HS 40169911: 42417194- Gioăng đệm tay mở ngoài cánh cửa trước bằng cao su lưu hóa. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 42453384- gioăng phía sau năp ca bô (cao su), dùng cho xe ô tô FADIL. Nhà cung cấp: GM KOREA COMPANY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 42703754- Cao su đệm tay mở ngoài cánh cửa trước (cao su lưu hóa). Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 42756025- Vòng đệm thanh chống mở giữ nắp ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô AVEO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 4526226000:Gioăng hộp số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18/PAL19/TUC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 452944G400:Gioăng hộp số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18/PAL19, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 452954G100:Gioăng hộp số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18/PAL19/TUC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 454224G400:Vòng gioăng "D" bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18/PAL19, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 456224G400:Vòng gioăng "D" bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18/PAL19, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 456234G400:Vòng gioăng "D" bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18/PAL19, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 456624G400:Vòng gioăng "D" bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18/PAL19, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 456634G400:Vòng gioăng "D" bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18/PAL19, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 457524G100:Gioăng bộ ly hợp hộp số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 458383B400:Gioăng O bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Santafe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 461583B000:Gioăng "O" biến mô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN/TUC, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 461943B010:Gioăng làm kín biến mô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 4735339000:Gioăng O hộp số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Santafe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 4735439300:Gioăng O hộp số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Santafe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 495062BA30: Cao su che bụi láp trong trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 495092BA20:Cao su che bụi láp ngoài phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 495092BA30: Cao su che bụi trục láp ngoài trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 495092BA30:Cao su che bụi trục láp ngoài trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 495092PA20: Cao su che bụi trục láp ngoài trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 49541D3030:Chụp bụi láp ngoài bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 49541D3030:Chụp bụi láp ngoài bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 49542D3050:Cao su che bụi láp trong trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 495431R001:Cao su che bụi láp trong trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 495432L001:Cao su che bụi láp trong trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i30/i30CW, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 49543J9200:Cao su che bụi láp trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 49583C5250: Cao su che bụi láp trong phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 49583C5250:Cao su che bụi láp trong phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 495952S210:Chụp bụi láp trong bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 495L5D3510:Cao su che bụi láp trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 496062BA40: Cao su che bụi láp trong phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 496092HA11: Cao su che bụi láp ngoài phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai AVT/ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 496092PA20:Cao su che bụi láp ngoài phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 4C1R7288AB- Miếng đệm bằng cao su trên vỏ hộp số; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 4W4P7D441AA- Gioăng đệm cao su trong bơm dầu; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 51755H8000:Che bụi đĩa phanh trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 517562W100:Che bụi đĩa phanh trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12/SAN15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 51756H8000:Che bụi đĩa phanh trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 5206211-Y01- Gioăng kính chắn gió, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 527512B100QQH: Nắp cảm biến ABS bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 530403B138:Gioăng trục bánh răng vi sai bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Santafe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 53436-MAA/ Linh kiện xe 4 bánh chạy địa hình ATV: Ống lót, bằng cao su: RUBBER SLEEVE-70/90/90X (nk)
- Mã HS 40169911: 5455138010:Cao su càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai XG, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 54551C5000:Cao su càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN13/SAN16/TUC16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 545841G000:Cao su càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai VNA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 545842T000:Cao su càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SON10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 545843X000:Cao su càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA11/ACC11/VEL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 54584B2000:Cao su càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1/STA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 546102B500:Bát bèo giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 546102S100: Bát bèo giảm xóc (H.P.D) bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 546102T000: Bát bèo giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SON10/i40, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 546102T000:Bát bèo giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SON10/i40, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 54610D3500:Bát bèo giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 54610S1000: Bát bèo giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 54610S1000:Bát bèo giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 5461107000:Bát bèo giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 546110U000:Bát bèo giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11/i10_14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 546111J000:Bát bèo giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i20/ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 54611H6000:Bát bèo giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 546251D000:Cao su che bụi giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai VEL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 546252E000:Cao su che bụi giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 5462707000:Che bụi bát bèo giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai EON, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 546272K000:Che bụi bát bèo giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i10_14/i10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 54627-C1000: Nắp đậy bụi bằng cao su, có tác dụng ngăn bụi, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 54627H8000: Che bụi bát bèo giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 54627H8000:Che bụi bát bèo giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 548132H000: Cao su thanh cân bằng bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA/i30/i30CW/AVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 548132H000:Cao su thanh cân bằng bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA/i30/i30CW/AVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 548132S000: Cao su thanh cân bằng trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 548132S000:Cao su thanh cân bằng trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 548132T000: Cao su thanh cân bằng trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SON10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 548132T000:Cao su thanh cân bằng trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SON10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 548133K000:Cao su cân bằng trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN-G, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 548133K100:Cao su thanh cân bằng trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN/VER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 548133K200:Cao su thanh cân bằng bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai STA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 548133S110:Cao su cân bằng trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SON10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 548133X000: Cao su thanh cân bằng trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ACC11/VEL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 548133X000:Cao su thanh cân bằng trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11/VEL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 548133X501: Cao su thanh cân bằng trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA11/ELA14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 548134A650:Cao su thanh cân bằng trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1-02,04, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 54816H1100:Cao su thanh cân bằng bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 551181D000: Cao su thanh giằng dọc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 551181D000:Cao su thanh giằng dọc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 551601E000:Cao su cầu sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC/VNA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 552152G000:Cao su càng I sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA/i30, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 552152S200:Cao su thanh giằng dọc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 552152W000:Cao su thanh giằng dọc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12/SAN16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 552153R000:Cao su thanh giằng dọc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SON, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 55270-4E001: Su đệm cản dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 55326-2W000: Su đệm phía trên giảm chấn sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 55348-A9000: Su đệm giảm chấn cản xe, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 55348-A9000: Su đệm giảm chấn cản xe, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 55348-A9000: Su đệm giảm chấn cản xe, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 55348-A9000: Su đệm giảm chấn cản xe, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 55353319- Gioăng đế bộ làm mát dầu máy (động cơ) (cao su), dùng cho xe ô tô AVEO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 55353321- Gioăng đế bộ làm mát dầu máy (gioăng tròn) (cao su), dùng cho xe ô tô AVEO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 55380-1C000: Chụp bảo vệ phuộc bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 55380-1C000: Chụp bảo vệ phuộc bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 55380-1C000: Chụp bảo vệ phuộc bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 55380-1C000: Chụp bảo vệ phuộc bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 55380-1C000: Chụp bảo vệ phuộc bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 554482B100:Cao su cầu sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 555132B000:Cao su thanh cân bằng bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai VER/SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 555133M600:Cao su thanh cân bằng trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12/GEN-C, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 555134H000:Cao su thanh cân bằng sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai STA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 5603101-Y301- Gioăng kính sau, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 56528H8000:Che bụi thước lái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 577402B000: Cao su che bụi thước lái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 577402K001:Cao su che bụi thước lái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SON, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 577404H000: Che bụi thước lái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 577404H000:Che bụi thước lái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 5801852273- Roan cao su cách nhiệt dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5801852273- Roan cao su cách nhiệt dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802055354- Đệm lót đàn hồi treo trước động cơ bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802055354- Đệm lót đàn hồi treo trước động cơ bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802055357- Đệm lót đàn hồi treo sau động cơ bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802055357- Đệm lót đàn hồi treo sau động cơ bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802058239- Nút cao su làm kín 1 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802058239- Nút cao su làm kín 1 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802067462- Roan cao su làm kín nắp capo dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802067462- Roan cao su làm kín nắp capo dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802068218- Roan làm kín khung cửa sau dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802068218- Roan làm kín khung cửa sau dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802068267- Roan làm kín kính cố định cửa trước trái dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802068267- Roan làm kín kính cố định cửa trước trái dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802068275- Điểm dừng cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802068275- Điểm dừng cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802068276- Roan làm kín trên khung cửa trước trái dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802068276- Roan làm kín trên khung cửa trước trái dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802068305- Roan làm kín khung cửa bên phải dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802068324- Đệm dừng cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802068324- Đệm dừng cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802069215- Roan cao su làm kín cửa trượt 1 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802069282- Roan kính chắn gió bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802069282- Roan kính chắn gió bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802078190- Roan cao su làm kín khung cửa điện dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802078191- Roan cao su làm kín cửa điện dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802078727- Nút cao su làm kín 2 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802078727- Nút cao su làm kín 2 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802078728- Roan cao su làm kín bắn vít dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802078728- Roan cao su làm kín bắn vít dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802093689- Roan cao su làm kín cửa trượt 2 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802129044- Nút cao su làm kín 3 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802129044- Nút cao su làm kín 3 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802325112- Roan cao su làm kín dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802325112- Roan cao su làm kín dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802325114- Roan cao su làm kín nắp thùng nhiên liệu dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802325114- Roan cao su làm kín nắp thùng nhiên liệu dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802325115- Roan cao su làm kín nắp thùng nhiên liệu 2 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802325115- Roan cao su làm kín nắp thùng nhiên liệu 2 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802352992- Đệm kín trước capo bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802352992- Đệm kín trước capo bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802387978- Roan làm kín cửa hông dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802387978- Roan làm kín cửa hông dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802445949- Roan làm kín trên cửa sau phải dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802445949- Roan làm kín trên cửa sau phải dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802446297- Đệm trên cửa bên bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802516020- Cao su giảm chấn dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802757530- Roan su cửa sau dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5802757530- Roan su cửa sau dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 5812359100:Phớt dầu pít tông phanh bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SOL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 58414-38000: Nút nhận sàn bằng cao su-12000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 58797-1R000: Roan đệm kết nối bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 58797-1R000: Roan đệm kết nối bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 58797-1R000: Roan đệm kết nối bằng su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 589800Q000: Nắp cảm biến ABS bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai CRE, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 58980C1100:Nắp cảm biến ABS bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 5C161175AA- Gioăng đệm bằng cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 5M51F43720BC- Gioăng đệm cao su cốp sau; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 5S7C3K661AA- Ống che bụi thước lái bằng cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 600068C/ Lưỡi cao su lưu hóa rubber 14'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô, kích thước (349x7x12.5)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 600070C/ Lưỡi cao su lưu hóa rubber 16'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô, kích thước (400x7x12)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 600071C/ Lưỡi cao su lưu hóa rubber 18'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô, kích thước (450x7x12)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 600073C/ Lưỡi cao su lưu hóa rubber 20'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô, kích thước (500x7x12)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 600075C/ Lưỡi cao su lưu hóa rubber 22'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô, kích thước (550x7x12)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 600076C/ Lưỡi cao su lưu hóa rubber 24'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô, kích thước (600x10x12)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 600077C/ Lưỡi cao su lưu hóa rubber 26'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô, kích thước (650x10x12)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 600078C/ Lưỡi cao su lưu hóa rubber 28'', dùng để sản xuất cần gạt nước ô tô, kích thước (696x10 x12.5)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 6104818-01- Gioăng cao su kính cửa, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 6105305-Y03- Nút bít lỗ cao su, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 6105405-Y03- Nút bít lỗ cao su, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 6107311-Y01- Gioăng dẫn hướng kính trái, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 6107312-Y01- Gioăng dẫn hướng kính phải, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 63110-4E430: Cao su chân cabin số 1 trên dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 65113-C1000: Pách treo bộ giảm âm bằng cao su, cố định bộ giảm âm, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 65559-1S200: Nút giữ cây chống ca pô bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 65559-1S200: Nút giữ cây chống ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 67115-A9100: Ron bắt cửa sổ trời bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 67115-A9100: Ron bắt cửa sổ trời bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 67115-A9100: Ron bắt cửa sổ trời bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 67115-M6010: Ron bắt cửa sổ trời bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 67115-M6010: Ron bắt cửa sổ trời bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 690124C/ Bộ phận cần gạt nước ô tô (Lưỡi cao su lưu hóa, thanh chính đã lắp ráp) 14", VF2 WIPER FRAME, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 690126C/ Bộ phận cần gạt nước ô tô (Lưỡi cao su lưu hóa, thanh chính đã lắp ráp) 17", VF2 WIPER FRAME, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 690129C/ Bộ phận cần gạt nước ô tô (Lưỡi cao su lưu hóa, thanh chính đã lắp ráp) 20", VF2 WIPER FRAME, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 690130C/ Bộ phận cần gạt nước ô tô (Lưỡi cao su lưu hóa, thanh chính đã lắp ráp) 21", VF2 WIPER FRAME, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 690131C/ Bộ phận cần gạt nước ô tô (Lưỡi cao su lưu hóa, thanh chính đã lắp ráp)22", VF2 WIPER FRAME, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 690134C/ Bộ phận cần gạt nước ô tô (Lưỡi cao su lưu hóa, thanh chính đã lắp ráp) 28", VF2 WIPER FRAME, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 6C1116C690AB- Gioăng đệm cao su ốp kính chắn gió (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 6C114002BB- Đệm cao su giảm chấn cầu sau (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 6C16214A66BA- Gioăng đệm cao su cửa trước (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 6C16214A67BA- Gioăng đệm cao su cửa trước (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 6G913334AA- Bộ gioăng ống dầu trợ lực lái (bằng cao su); Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 72825-T9A-T110-M1-Viền cao su cửa sau bên trái phía trên--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Tấm viền cửa xe bằng cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 74865-T9A-T013-M1-Viền cao su khoang hành lý--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-viền cao su giảm chấn quanh khoang hành lý-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 76115-1Y000: Tấm chống ồn bằng cao su tổng hợp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KiaMorning (nk)
- Mã HS 40169911: 7C1941692AA- Núm cao su thoát nước điều hòa (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 7C19B25356AA- Gioăng nẹp dưới cửa trượt bằng cao su (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 7C19V42264AA- Gioăng đệm cao su cửa sau bên phải (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 7C19V42265AD- Gioăng đệm cao su cửa sau trái (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 7G913L575AA- Bộ ống che bụi giảm xóc bằng cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 7M519K606DA- Đai cao su xiết trên ống gió; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 7S7116C618AE- Gioăng đệm cao su chống va đập nắp ca bô; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 81021-M6000: Ron cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81021-M6000: Ron cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 81021-M6000: Ron cốp sau bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 8113330-01- Nút cao su dưới sàn, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 81173-1G000: Đệm moay ơ bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 81173-1G000: Đệm moay ơ bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 81173-1G000: Đệm moay ơ bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 816133X000:Gioăng cửa sổ trời bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 81613F2000:Gioăng cửa sổ trời bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 81720-29112: Ron nẹp logo cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81720-29112: Ron nẹp logo cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 81720-29112: Ron nẹp logo cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 81720-29112: Ron nẹp logo cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81720-29112: Ron nẹp logo cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81737-1K000: Su canh cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81737-1K000: Su canh cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 81737-1K000: Su canh cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 81737-1K000: Su canh cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81737-1K000: Su canh cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81737-B4000: Su giảm chấn cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81737-B4000: Su giảm chấn cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 81737-B4000: Su giảm chấn cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 81737-B4000: Su giảm chấn cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 817381J000: Su canh ca pô dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 817381J000: Su canh ca pô dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-1J000: Su canh ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-1J000: Su canh ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-1J000: Su canh ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-1J000: Su canh ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-1J000: Su canh ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 817381J000: Su canh ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 817381J000: Su canh ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 817381J000: Su canh ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-2T500: Miếng chèn cửa bằng cao su-2T500, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-2V000: Su canh cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-2V000: Su canh cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-2V000: Su canh cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-2V000: Su canh cốp sau, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-3R500: Miếng chèn cửa bằng cao su-3R500, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-A9100: Su đệm giảm chấn cốp sau trên, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-A9100: Su đệm giảm chấn cốp sau trên, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-A9100: Su đệm giảm chấn cốp sau trên, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-A9100: Su đệm giảm chấn cốp sau trên, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 81738-D4000: Miếng chèn cửa bằng cao su-D4000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81739-A9100: Su đệm giảm chấn cốp sau dưới, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81739-A9100: Su đệm giảm chấn cốp sau dưới, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 81739-A9100: Su đệm giảm chấn cốp sau dưới, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 81739-A9100: Su đệm giảm chấn cốp sau dưới, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 81746-3N000: Su nhận lỗ cốp sau chống nước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81746-3N000: Su nhận lỗ cốp sau chống nước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 81746-3N000: Su nhận lỗ cốp sau chống nước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 81746-3N000: Su nhận lỗ cốp sau chống nước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81746-3N000: Su nhận lỗ cốp sau chống nước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81746-A9000: Nút nhận lỗ trên ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 81746-A9000: Nút nhận lỗ trên ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 81746-A9000: Nút nhận lỗ trên ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 81746-A9000: Nút nhận lỗ trên ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 8200115-01- Cao su giảm chấn cửa, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 821101R0004X:Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-1Y000: Ron viền khung body cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-1Y000: Ron viền khung body cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-1Y000: Ron viền khung body cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-1Y000: Ron viền khung body cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-1Y000: Ron viền khung body cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-2P000: Ron viền khung xương cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 821102W000RYN:Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12/SAN13/SAN15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-A9000: Ron viền khung xương cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-A9000: Ron viền khung xương cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-A9000: Ron viền khung xương cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-A9000: Ron viền khung xương cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-D4000: Ron viền khung xương cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110H6000:Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82110H7000: Ron viền khung body cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110H7000: Ron viền khung body cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110H7000: Ron viền khung body cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82110H7000: Ron viền khung body cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110H7000: Ron viền khung body cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-M6000: Ron viền khung xương cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-M6000: Ron viền khung xương cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82110-M6000: Ron viền khung xương cửa trước bên trái bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 821201R0004X:Gioăng cánh cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-1Y000: Ron cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-1Y000: Ron cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-1Y000: Ron cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-1Y000: Ron cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-1Y000: Ron cửa trước bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 821202B001:Gioăng cánh cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-2P000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 821202S000:Gioăng cánh cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-A9000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-A9000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-A9000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-A9000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-D4000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120H6000:Gioăng cánh cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82120H7000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120H7000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120H7000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82120H7000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120H7000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-M6000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-M6000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120-M6000: Ron viền khung xương cửa trước bên phải bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82120S1000:Gioăng cánh cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82120S1000:Gioăng cánh cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Santafe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 821301R000:Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-1Y000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-1Y000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-1Y000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-1Y000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-1Y000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 821302V000:Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai VEL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-A9000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-A9000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-A9000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-A9000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 82130D3000:Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15/TUC16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-D4000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130H7000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130H7000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130H7000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82130H7000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130H7000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-M6000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-M6000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130-M6000: Ron viền cửa trước bên trái bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82130S1000:Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82130S1000:Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Santafe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-1Y000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-1Y000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-1Y000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-1Y000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-1Y000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-A9000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-A9000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-A9000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-A9000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 82140D3000:Gioăng cánh cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-D4000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140H7000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140H7000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140H7000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82140H7000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140H7000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-M6000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-M6000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82140-M6000: Ron viền cửa trước bên phải bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 8219128010: Nút nhận đệm cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 8219128010: Nút nhận đệm cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-28010: Nút nhận đệm cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-28010: Nút nhận đệm cửa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-28010: Nút nhận đệm cửa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-28010: Nút nhận đệm cửa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-28010: Nút nhận đệm cửa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-28010: Nút nhận đệm cửa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 8219128010: Nút nhận đệm cửa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 8219128010: Nút nhận đệm cửa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 8219128010: Nút nhận đệm cửa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 8219128010: Nút nhận đệm cửa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-28010: Su nhận giới hạn giảm chấn cửa trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-28010: Su nhận giới hạn giảm chấn cửa trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-28010: Su nhận giới hạn giảm chấn cửa trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-28010: Su nhận giới hạn giảm chấn cửa trước, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-38010: Su nhận giới hạn giảm chấn ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-38010: Su nhận giới hạn giảm chấn ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-38010: Su nhận giới hạn giảm chấn ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-38010: Su nhận giới hạn giảm chấn ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-A9000: Su đệm khung trượt cửa sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-A9000: Su đệm khung trượt cửa sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-A9000: Su đệm khung trượt cửa sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-A9000: Su đệm khung trượt cửa sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 82191-D4000: Nút nhận đệm cửa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82192-A9000: Su đệm khung trượt cửa sau bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82192-A9000: Su đệm khung trượt cửa sau bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82192-A9000: Su đệm khung trượt cửa sau bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82192-A9000: Su đệm khung trượt cửa sau bên phải, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 82193-A9000: Su đệm giới hạn cửa sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82193-A9000: Su đệm giới hạn cửa sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82193-A9000: Su đệm giới hạn cửa sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82193-A9000: Su đệm giới hạn cửa sau bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 8220027-G01- Cao su chống va đập, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-1Y000: Ron cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-1Y000: Ron cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-1Y000: Ron cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-1Y000: Ron cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-1Y000: Ron cửa trước bên trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-4E000: Lông nheo cửa bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-A9000: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-A9000: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-A9000: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-A9000: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-D4000: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210H7000: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210H7000: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210H7000: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82210H7000: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210H7000: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-M6000: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-M6010: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82210-M6010: Lông mi ngoài cửa trước bên trái bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-1Y000: Lông mi ngoài cửa bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-1Y000: Lông mi ngoài cửa bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-1Y000: Lông mi ngoài cửa bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-1Y000: Lông mi ngoài cửa bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-1Y000: Lông mi ngoài cửa bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-4E000: Lông nheo cửa bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-A9000: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-A9000: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-A9000: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-A9000: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-D4000: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220H7000: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220H7000: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220H7000: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82220H7000: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220H7000: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-M6000: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-M6010: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82220-M6010: Lông mi ngoài cửa trước bên phải bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-1Y000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-1Y000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-1Y000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-1Y000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-1Y000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-2P000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-A9000: Lông mi trong bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-A9000: Lông mi trong bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-A9000: Lông mi trong bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-A9000: Lông mi trong bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-D4000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231H7000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231H7000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231H7000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82231H7000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231H7000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-M6000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-M6000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82231-M6000: Lông mi trong cửa trước bên trái bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-1Y000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-1Y000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-1Y000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-1Y000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-1Y000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-2P000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-A9000: Ron cửa bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-A9000: Ron cửa bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-A9000: Ron cửa bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-A9000: Ron cửa bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-D4000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241H7000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241H7000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241H7000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 82241H7000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241H7000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-M6000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-M6000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82241-M6000: Lông mi trong cửa trước bên phải bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82393-M6000: Tấm chống ồn bên trong cửa trước, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82393-M6000: Tấm chống ồn bên trong cửa trước, trái,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82394-M6000: Tấm chống ồn bên trong cửa trước, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82394-M6000: Tấm chống ồn bên trong cửa trước, phải,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82530-M6000: Roan chạy kính cửa trước, trái bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82530-M6000: Roan chạy kính cửa trước, trái bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82540-M6000: Roan chạy kính cửa trước, phải bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82540-M6000: Roan chạy kính cửa trước, phải bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 827745P000: Gioăng ốp cạnh đầu xe phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai Mighty QTc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 827755P000: Gioăng ốp cạnh đầu xe trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai Mighty QTc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82850-M6000: Roan viền cửa trước, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82850-M6010: Roan viền cửa trước, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82850-M6010: Roan viền cửa trước, trái,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82850S1000:Nẹp trên mi cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 82860-M6000: Roan viền cửa trước, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 82860-M6010: Roan viền cửa trước, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 82860-M6010: Roan viền cửa trước, phải,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-1Y000: Ron viền khung body cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-1Y000: Ron viền khung body cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-1Y000: Ron viền khung body cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-1Y000: Ron viền khung body cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-1Y000: Ron viền khung body cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 831102B001:Gioăng cánh cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN/SAN10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 831104H000:Gioăng cánh cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-A9000: Ron viền khung cửa xương sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-A9000: Ron viền khung cửa xương sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-A9000: Ron viền khung cửa xương sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-A9000: Ron viền khung cửa xương sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-D4000: Ron viền khung xương cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110F20004X: Gioăng cánh cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83110H7000: Ron viền khung body cửa sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110H7000: Ron viền khung body cửa sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110H7000: Ron viền khung body cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83110H7000: Ron viền khung body cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110H7000: Ron viền khung body cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-M6000: Ron viền khung xương cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-M6000: Ron viền khung xương cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110-M6000: Ron viền khung xương cửa sau bên trái bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83110S1000:Gioăng cánh cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83110S1000:Gioăng cánh cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Santafe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 831201R2004X: Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ACC11/ACC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-1Y000: Ron viền khung body cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-1Y000: Ron viền khung body cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-1Y000: Ron viền khung body cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-1Y000: Ron viền khung body cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-1Y000: Ron viền khung body cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 831202S000:Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 831202V000:Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai VEL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 831202W000RYN:Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12/SAN14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83120A0000:Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai CRE16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-A9000: Ron viền khung cửa xương sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-A9000: Ron viền khung cửa xương sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-A9000: Ron viền khung cửa xương sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-A9000: Ron viền khung cửa xương sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-D4000: Ron su cửa sau phía trên phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120H7000: Ron viền khung body cửa sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120H7000: Ron viền khung body cửa sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120H7000: Ron viền khung body cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83120H7000: Ron viền khung body cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120H7000: Ron viền khung body cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-M6000: Ron viền khung xương cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-M6000: Ron viền khung xương cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120-M6000: Ron viền khung xương cửa sau bên phải bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83120S1000:Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83120S1000:Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Santafe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 831214A100:Gioăng cửa hậu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai STA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-1Y000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-1Y000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-1Y000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-1Y000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-1Y000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-A9100: Ron cốp sau trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-A9100: Ron cốp sau trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-A9100: Ron cốp sau trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-D4000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130H7000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130H7000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130H7000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83130H7000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130H7000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-M6000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-M6000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83130-M6000: Ron viền cửa sau bên trái bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83135-D4000: Nẹp kính cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-1Y000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-1Y000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-1Y000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-1Y000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-1Y000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 831402V000: Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai VEL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-A9100: Ron cốp sau phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-A9100: Ron cốp sau phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-A9100: Ron cốp sau phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83140D3000:Gioăng cánh cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-D4000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140H7000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140H7000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140H7000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83140H7000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140H7000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-M6000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-M6000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83140-M6000: Ron viền cửa sau bên phải bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83145-D4000: Nẹp kính cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83150-A9000: Ron cửa sau phía trên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83150-A9000: Ron cửa sau phía trên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83150-A9000: Ron cửa sau phía trên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83150-A9000: Ron cửa sau phía trên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 83150-D4000: Ron cửa sau phía trên tráibằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83160-A9000: Ron cửa sau phía trên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83160-A9000: Ron cửa sau phía trên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83160-A9000: Ron cửa sau phía trên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83160-A9000: Ron cửa sau phía trên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 83160-D4000: Ron cửa sau phía trên phảibằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83175-A9100: Ron cửa lớn sau trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83175-A9100: Ron cửa lớn sau trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83175-A9100: Ron cửa lớn sau trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83175-A9100: Ron cửa lớn sau trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 83185-A9100: Ron cửa lớn sau phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83185-A9100: Ron cửa lớn sau phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83185-A9100: Ron cửa lớn sau phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83185-A9100: Ron cửa lớn sau phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-1Y000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-1Y000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-1Y000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-1Y000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-1Y000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-2P000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-A9000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-A9000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-A9000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-A9000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-D4000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210H7000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210H7000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210H7000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83210H7000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210H7000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-M6000: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-M6010: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83210-M6010: Lông mi ngoài cửa sau bên trái bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-1Y000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-1Y000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-1Y000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-1Y000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-1Y000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-2P000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-A9000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-A9000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-A9000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-A9000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-D4000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220H7000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220H7000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220H7000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83220H7000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220H7000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-M6000: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-M6010: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83220-M6010: Lông mi ngoài cửa sau bên phải bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-1Y000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-1Y000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-1Y000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-1Y000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-1Y000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-2P000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-A9000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-A9000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-A9000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-D4000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231H7000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231H7000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231H7000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83231H7000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231H7000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-M6000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-M6000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83231-M6000: Lông mi trong cửa sau bên trái bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83234-A9000: Miếng chặn phía trên khung cửa sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83234-A9000: Miếng chặn phía trên khung cửa sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83234-A9000: Miếng chặn phía trên khung cửa sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83234-A9000: Miếng chặn phía trên khung cửa sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-1Y000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-1Y000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-1Y000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-1Y000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-1Y000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-2P000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-A9000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-A9000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-A9000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-D4000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241H7000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241H7000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241H7000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83241H7000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241H7000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-M6000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-M6000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83241-M6000: Lông mi trong cửa sau bên phải bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83243-A9000: Miếng chặn phía dưới cửa sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83243-A9000: Miếng chặn phía dưới cửa sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83243-A9000: Miếng chặn phía dưới cửa sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83243-A9000: Miếng chặn phía dưới cửa sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 83244-A9000: Miếng chặn phía dưới khung cửa sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83244-A9000: Miếng chặn phía dưới khung cửa sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 83244-A9000: Miếng chặn phía dưới khung cửa sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 83244-A9000: Miếng chặn phía dưới khung cửa sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 83530-M6000: Roan chạy kính cửa sau, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83530-M6000: Roan chạy kính cửa sau, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 83540-M6000: Roan chạy kính cửa sau, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 83540-M6000: Roan chạy kính cửa sau, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 8410103-H01- Cao su chống va đập, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8410110-Y01- Gioăng cao su, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84114-A9000: Tấm chống ồn sàn sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84114-F2000: Tấm chống ồn sau mảng sàn giữa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84125-A9000: Tấm chống ồn mảng tôn dưới, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84125-A9000: Tấm chống ồn mảng tôn dưới, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84125-A9000: Tấm chống ồn mảng tôn dưới, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 84125-A9000: Tấm chống ồn mảng tôn dưới, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 84132-25000: Nút nhận sàn pi12 bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84132-25000: Nút nhận sàn pi12 bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84132-25000: Nút nhận sàn pi12 bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84132-A9000: Tấm chống ồn mảng 1/4 bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84132-D4000: Tấm chống ồn mảng 1/4 phía trên, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84135-M6000: Tấm chống ồn sàn giữa phía trước,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 841361: Nút nhận sàn trước bằng cao su trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 841361: Nút nhận sàn trước bằng cao su trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 841361: Nút nhận sàn trước bằng cao su trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 841361: Nút nhận sàn trước bằng cao su trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 841361: Nút nhận sàn trước bằng cao su trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 841361: Nút nhận sàn trước bằng cao su trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1D100: Nút nhận lỗ sàn giữa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1D100: Nút nhận lỗ sàn giữa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1D100: Nút nhận lỗ sàn giữa bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1E000: Nút nhận sàn trước bằng cao su trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1E000: Nút nhận sàn trước bằng cao su trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1E000: Nút nhận sàn trước bằng cao su trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1E000: Nút nhận sàn trước bằng cao su trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1E000: Nút nhận sàn trước bằng cao su trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1E000: Nút nhận tròn nhét sàn bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1E000: Nút nhận tròn nhét sàn bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1E000: Nút nhận tròn nhét sàn bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1R160: Nút nhận sàn trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-1R160: Su nhận giữa mảng sàn trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2B000: Nút nhận bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2B000: Nút nhận bằng cao su-2B000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2B000: Nút nhận dưới gầm xe bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2B000: Nút nhận dưới gầm xe bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2B000: Nút nhận dưới gầm xe bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2B000: Nút nhận dưới gầm xe bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2B000: Nút nhận dưới mảng sàn trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2B000: Nút nhận dưới mảng sàn trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2B000: Nút nhận dưới mảng sàn trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2B000: Nút nhận dưới mảng sàn trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2E000: Nút nhận sàn trước bằng cao su phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2E000: Nút nhận sàn trước bằng cao su phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2E000: Nút nhận sàn trước bằng cao su phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2E000: Nút nhận sàn trước bằng cao su phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2E000: Nút nhận sàn trước bằng cao su phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-2E000: Nút nhận sàn trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-A9000: Tấm chống ồn hông phía trong bên trên bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-A9500: Su đệm giới hạn ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-A9500: Su đệm giới hạn ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-A9500: Su đệm giới hạn ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 84136-A9500: Su đệm giới hạn ca pô, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 84137-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn trước phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84137-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn trước phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84137-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn trước phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 84137-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn trước phải, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 84140-2S000: Su nhận giữa mảng sàn trước, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 84140-3M000: Nút nhận sàn bằng cao su-3M000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84140-3R000: Su nhận chống nước mảng táp lô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84140-3R000: Su nhận chống nước mảng táp lô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84140-3R000: Su nhận chống nước mảng táp lô, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 84140-3R000: Su nhận chống nước mảng táp lô, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-3R000: Nút nhận bằng cao su-29000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-3R000: Nút nhận bằng cao su-3R000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-3R000: Nút nhận dầm dọc trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-3R000: Nút nhận dầm dọc trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-3R000: Nút nhận dầm dọc trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-3R000: Nút nhận dầm dọc trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-3R000: Nút nhận phía trên xương dọc trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-3R000: Nút nhận phía trên xương dọc trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-3R000: Nút nhận phía trên xương dọc trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-3R000: Nút nhận phía trên xương dọc trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-A5000: Nút nhận module cửa trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-A5000: Nút nhận module cửa trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-A5000: Nút nhận module cửa trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-A5000: Nút nhận module cửa trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-A5000: Nút nhận sàn pi12 bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-A5000: Nút nhận sàn pi12 bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84141-A5000: Nút nhận sàn pi12 bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 8414329000: Nút bịt (thân xe) bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ALL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8414329000:Nút bịt (thân xe) bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ALL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84143-3X000: Su nhận lườn dọc body, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84143-3X000: Su nhận lườn dọc body, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 84143-3X000: Su nhận lườn dọc body, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84143-3X000: Su nhận lườn dọc body, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 841433X000:Nút bịt thân xe bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Santafe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84143-A9000: Tấm dán chống ồn hông phía trong bên trên bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84146-3X000: Nút nhận sàn pi12 bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84146-3X000: Nút nhận sàn pi12 bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84146-3X000: Nút nhận sàn pi12 bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 8414734000: Nút bịt thân xe bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ALL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84151-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn sau phía trước trái bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84157-4D010: Tấm chống ồn bên ngoài lam cửa sau phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84158-G5000: Tấm chống rung sàn giữa bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84159-A9000: Tấm chống ồn bên dưới mảng sàn giữa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84175-M6000: Tấm chống ồn sàn sau trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 84184-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn sau phía trước giữa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84226-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn sau phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84226-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn sau phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84226-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn sau phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 84226-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn sau phải, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 84523B1000:Đệm chặn hộc để đồ bảng táp-lô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai GEN/TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 845261Y000TRY:Đệm chặn hộc để đồ bảng táp-lô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SON16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 84570-A9000: Nắp chụp ống nước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 84570-A9000: Nắp chụp ống nước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 84620-4EAA0: Chụp bụi cần thắng tay bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 84712-4E000: Ron su táp lô dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 8500012-01H- Cao su bảo vệ, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8501712-Y301- Cao su bửng thùng, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 85714-22000: Su nhận bắt vít sàn dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 85746-02000: Nút nhận sàn bằng cao su-02000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 85746-06000WK: Nút nhận sàn pi12 bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 85746-06000WK: Nút nhận sàn pi12 bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 85746-06000WK: Nút nhận sàn pi12 bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 86130-A9000: Ron kính gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86130-A9000: Ron kính gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 86130-A9000: Ron kính gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 86130-A9000: Ron kính gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 86130-D4000: Ron kính chắn gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86130-M6000: Ron kính chắn gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86130-M6000: Ron kính chắn gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 86130-M6000: Ron kính chắn gió bằng cao su,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 86131-1Y000: Ron kính gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86131-1Y000: Ron kính gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 86131-1Y000: Ron kính gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 86131-1Y000: Ron kính gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86131-1Y000: Ron kính gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86131-D4000: Nẹp dưới kiếng chắn gió bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86132-D4000: Nẹp viền bên phải kính chắn gió bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86135-4E010: Roan su kính chắn gió phía dưới dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 86140-4E010: Chụp ống nước sưởi bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 86357-A9000: Nút nhận cản trước phía trên bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86357-A9000: Nút nhận cản trước phía trên bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 86357-A9000: Nút nhận cản trước phía trên bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 86357-A9000: Nút nhận cản trước phía trên bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 86357-D4000: Nút nhận cản trước phía trên bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86430-1Y000: Ron ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86430-1Y000: Ron ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 86430-1Y000: Ron ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 86430-1Y000: Ron ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86430-1Y000: Ron ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 864302B000:Gioăng nắp ca-bô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN/SAN10/SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 86430H7000: Roan đệm capo bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86430H7000: Roan đệm capo bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 86430H7000: Roan đệm capo bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 86430H7000: Roan đệm capo bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 86430H7000: Roan đệm capo bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86435D3000:Gioăng nắp ca-bô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 86437D3000:Gioăng nắp ca-bô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15/TUC16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 86450-1P000: Su đệm ở ca pô trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86450-1P000: Su đệm ở ca pô trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 86450-1P000: Su đệm ở ca pô trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 86450-1P000: Su đệm ở ca pô trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86450-1P000: Su đệm ở ca pô trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 864554H500: Gioăng nắp ca pô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H-1/GRAND STA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 86590-3X000: Nút nhận ốp che dưới cầu sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 86848-22000: Nút nhận sàn sau bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86848-22000: Nút nhận sàn sau bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 86848-22000: Nút nhận sàn sau bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 86848-22000: Nút nhận sàn sau bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 86VB19L502CA- Gioăng đệm cao su (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 871252: Nút nhận bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 871252: Nút nhận bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 871252: Nút nhận bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 871252: Nút nhận bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 871252: Nút nhận bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 871252: Nút nhận bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87125-2E000: Nút nhận bằng cao su giữ vít lắp đèn kết hợp sau số 1, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87125-2E000: Nút nhận bằng cao su giữ vít lắp đèn kết hợp sau số 1, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87125-2E000: Nút nhận bằng cao su giữ vít lắp đèn kết hợp sau số 1, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 87125-2E000: Nút nhận bằng cao su giữ vít lắp đèn kết hợp sau số 1, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 87125-2E000: Nút nhận bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87125-2E000: Nút nhận bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 87125-2E000: Nút nhận bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 87125-2E000: Nút nhận bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87125-2E000: Nút nhận bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87126-2E000: Nút nhận bằng cao su giữ vít lắp đèn kết hợp sau số 2, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87126-2E000: Nút nhận bằng cao su giữ vít lắp đèn kết hợp sau số 2, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87126-2E000: Nút nhận bằng cao su giữ vít lắp đèn kết hợp sau số 2, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 87126-2E000: Nút nhận bằng cao su giữ vít lắp đèn kết hợp sau số 2, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 87130-D4000: Ron kính chắn gió phía sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87131-D4000: Ron kính chắn gió phía sau ở trên bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87210-1Y000: Nẹp mui bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87210-1Y000: Nẹp mui bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 87210-1Y000: Nẹp mui bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 87210-1Y000: Nẹp mui bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87210-1Y000: Nẹp mui bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87210-D4000: Nẹp mui bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87220-1Y000: Nẹp mui bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87220-1Y000: Nẹp mui bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 87220-1Y000: Nẹp mui bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 87220-1Y000: Nẹp mui bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87220-1Y000: Nẹp mui bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87220-D4000: Nẹp mui bên phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87230H7000: Nẹp mui bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87293-A9100PCC: Nắp chụp kệ mui ở giữa bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87293-A9100PCC: Nắp chụp kệ mui ở giữa bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87293-A9100PCC: Nắp chụp kệ mui ở giữa bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 87293-A9100PCC: Nắp chụp kệ mui ở giữa bên trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 873131R200: Nẹp đèn biển số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 873211C001:Gioăng cửa hậu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai GEZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 873211R000:Gioăng cốp xe bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87321-1Y000: Ron viền cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87321-1Y000: Ron viền cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 87321-1Y000: Ron viền cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 87321-1Y000: Ron viền cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87321-1Y000: Ron viền cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 873214H000: Gioăng cửa hậu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 873214H000:Gioăng cửa hậu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87321-A9000: Ron viền cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87321-A9000: Ron viền cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87321-A9000: Ron viền cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 87321-A9000: Ron viền cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 87321-D4000: Ron cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87321H6000:Gioăng cốp xe bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87321H7000: Ron cốp sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87321H7000: Ron cốp sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 87321H7000: Ron cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 87321H7000: Ron cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 87321H7000: Ron cốp sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 873712Q000:Nẹp trang trí trên biến số sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai AVT/ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 873722Q000:Nẹp cửa hậu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai AVT/ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87372D3010:Nẹp ốp biển số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87382-D4000: Nẹp mui phía sau bằng cao su số 1, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 87711D3000CA: Nẹp tai xe bên trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877122W000CA: Nẹp tai xe bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- - Mã HS 40169911: 877122W000CA:Nẹp tai xe bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87712D2000:Nẹp cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai G90, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87712D3000CA: Nẹp tai xe bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87712D3000CA:Nẹp tai xe bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877212S000:Nẹp cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87721D3000CA:Nẹp cửa trước trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87721S1300TRI: Nẹp cửa trước, trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87721S1300TRI:Nẹp cửa trước, trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87722D2000:Nẹp cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai G90, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87722D3000CA:Nẹp cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87722J9000:Nẹp cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87722S1000CA:Nẹp cửa trước phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877312S000:Nẹp cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877312W000CA:Nẹp cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87731D3000CA:Nẹp cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87731J9000:Nẹp cửa sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai KON, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877322S000:Nẹp cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877322W000CA:Nẹp cửa sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87742D3000CA: Nẹp vòm bánh xe sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87742D3000CA:Nẹp vòm bánh xe sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877512Q000: Nẹp ngưỡng cửa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai AVT/ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877512Q000:Nẹp ngưỡng cửa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai AVT/ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877512V500: Nẹp viền hông xe bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai VEL11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87751D3110SMS:Nẹp ngưỡng cửa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87751F2500: Nẹp ngưỡng cửa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87751J9550: Nẹp ngưỡng cửa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87751S1000CA: Nẹp ngưỡng cửa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877522W000CA: Nẹp ngưỡng cửa phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87752D3100RAG: Nẹp ngưỡng cửa phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87752D3110SMS:Nẹp ngưỡng cửa phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87752F2500: Nẹp ngưỡng cửa phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87752F2500:Nẹp ngưỡng cửa phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 87752J9050:Nẹp ngưỡng cửa phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 877663S000:Đệm cuối ốp bậc cửa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SON10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8C19B247A14AD- Gioăng khung cửa trượt bằng cao su (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8G9N5484BA- Gioăng đệm cao su thanh cân bằng; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8M5116C618AA- Gioăng đệm cao su chống va đập nắp ca bô; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8V4116C618AA- Gioăng đệm cao su chống va đập nắp ca bô; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8V4116C618BE- Đệm cao su dưới nắp cabô, linh kiện lắp ráp cho xe Ecosport, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8V4116C618BE- Đệm cao su dưới nắp cabô, linh kiện lắp ráp cho xe Ecosports, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8V4116C618BE- Gioăng đệm cao su chống va đập nắp ca bô; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8V4116C618CA- Gioăng đệm cao su chống va đập nắp ca bô; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8V513L575AB- Phớt cao su ngăn bụi thước lái; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8V518125AB- Cao su đỡ két nước dưới; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 8V518B204BB- Cao su đệm chân két nước; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 91421-4E000: Chụp cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169911: 92140D3100:Nắp đậy làm kín đèn pha bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15/SON14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 93742403- phớt pít tông phanh trước (dia:52) (cao su), dùng cho xe ô tô AVEO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 93802248- Bạc cao su thanh ổn định hệ thống treo trước dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 93803992- Su đệm nhíp lá phía sau dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 94535616-Cao su giảm chấn nắp nhiên liệu. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 40169911: 94535659- Nút ấn lỗ hở trên sàn xe (bằng cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94535659 (nk)
- Mã HS 40169911: 94535974- Nút bịt khoang động cơ bằng cao su. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94535974. (nk)
- Mã HS 40169911: 94541265- Nút bịt sàn xe (cao su lưu hóa). Mới 100%. Phụ tùng ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94541265 (nk)
- Mã HS 40169911: 94552525- Đệm gioăng trước xe (cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94552525. (nk)
- Mã HS 40169911: 94580457- Nút cao su đệm lắp trên xương đầu xe. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94580457 (nk)
- Mã HS 40169911: 94803526/ Gioăng cửa (bằng cao su), số 5; (94803526); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 94834819/ Gioăng cửa (bằng cao su), số 6; (94834819); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 94BB8125BB- Đỡ két nước dưới bằng cao su (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 95167237- Cao su đệm giảm xóc trước, dùng cho xe ô tô FADIL. Nhà cung cấp: GM KOREA COMPANY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 95229299- Nút giảm chấn cửa hậu (cao su). Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95229299 (nk)
- Mã HS 40169911: 95292470- Nút cao su bịt tai xe. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95292470. (Mã 98491521- 0%) (nk)
- Mã HS 40169911: 95441491- Giảm chấn hộp găng tay bằng cao su. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 40169911: 95441496-Miếng đệm viền xung quanh tấm táp lô xe (cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 40169911: 95975940- cao su đầu càng a (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 95BB9B929AA- Cao su đệm chân bầu lọc gió (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 95BB9B929AA- Gioăng đệm cao su đỡ bầu lọc gió; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest/ Transit/ Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 96087571/ Đệm cao su hạn chế hành trình nhíp sau; (96087571); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 96181318- Gioăng giàn cam (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 96240768- Cao su nhỏ giảm chấn cửa hậu. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 96240768 (nk)
- Mã HS 40169911: 96316633- Phớt chắn dầu bi moay ơ sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 96322618- Đệm cao su thanh cân bằng (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 96356048/ Đệm cao su ống xả sau; (96356048); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 96435599- Nở ấn ốp bậc cửa (bằng cao su).Mới 100%. Linh kiện dùng cho Fadil 5 chỗ (Mã 98491521- 0%) (nk)
- Mã HS 40169911: 96440309- Gioăng giàn cam (D) (cao su), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 96489856- Cao su láp trong, dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 96497159- Nút cao sụ đệm lắp trên capo. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 96497159 (nk)
- Mã HS 40169911: 96706139/ Gioăng cửa (bằng cao su), số 7; (96706139); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 96747854/ Chân máy sau bằng cao su; (96747854); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 96845649- Nút bịt thành xe dưới bằng cao su. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 96845649. (nk)
- Mã HS 40169911: 96WT7048A9A- Miếng đệm bằng cao su trên vỏ hộp số; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 97214083- Pát cao su treo cụm ống xả dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 97214083- Pát cao su treo cụm ống xả dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 97253358- Roan cao su làm kín bắn vít dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 97253358- Roan cao su làm kín bắn vít dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 97313-G4000: Su cố định ống sưởi, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 97313-G4000: Su cố định ống sưởi, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 97313-G4000: Su cố định ống sưởi,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 97342625- Roan cao su làm kín nắp dầu dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 97342625- Roan cao su làm kín nắp dầu dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 97342967- Su nhận dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: 97363-A9000: Nắp đậy ống sưởi phía sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 97363-A9000: Nắp đậy ống sưởi phía sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 97363-A9000: Nắp đậy ống sưởi phía sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: 97363-A9000: Nắp đậy ống sưởi phía sau, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169911: 9769034310:Gioăng O bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA11/H1/i10/GEZ/SAN/SAN10/SAN13/i10_14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 9769034310:Gioăng O bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Elantra, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 9769034330:Gioăng O bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA11/H1/i10/GEZ/SAN/SAN10/SAN13/i10_14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 9769034350:Gioăng O bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN/GEZ/TUC/SON/VER/H1/i10/EON, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 9769034350:Gioăng O bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Santafe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983511R000: Cao su gạt mưa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983511R000:Cao su gạt mưa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983512H000:Cao su gạt mưa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai AVT/ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983512L010:Cao su gạt mưa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i30, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 98351B1000: Lưỡi cao su gạt mưa bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA16/G80/G90, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 98351H6900:Cao su gạt mưa trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983611C000:Cao su gạt mưa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai GEZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983611J000:Cao su gạt mưa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i20, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983611R100:Cao su gạt mưa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983612H000:Cao su gạt mưa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai AVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983612S000: Cao su gạt mưa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983613K000:Cao su gạt mưa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SON, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 983613X000: Cao su gạt mưa bên phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA11/i30_12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 98361B1000: Lưỡi cao su gạt mưa bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA16/G80/G90, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 98361H6900:Cao su gạt mưa phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 988511J000:Cao su gạt mưa sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i20, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: 98893-24100: Nút nhận ống nước rửa kính bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 98893-24100: Nút nhận ống nước rửa kính bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169911: 98893-24100: Nút nhận ống nước rửa kính bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: 98893-24100: Nút nhận ống nước rửa kính bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: 98893-24100: Nút nhận ống nước rửa kính bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169911: AA5Z9E583A- Gioăng đệm cao su của máy bơm dầu vào động cơ; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AB312L548AA- Bộ chắn bụi bằng cao su; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AB315415AC- Gioăng đệm cao su giảm xóc; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AB393C434BA- Gioăng đệm cao su trên trục cầu xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AB3Z26253A10B- Gioăng đệm cao su viền cửa xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AB3Z9276A- Gioăng đệm cao su nắp đậy thùng nhiên liệu; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD712:Nút bịt định vị ống thoát nước mưa cửa nóc bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD712:Nút bịt định vị ống thoát nước mưa cửa nóc bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D27,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD712:Nút bịt định vị ống thoát nước mưa cửa nóc bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D20 (nk)
- Mã HS 40169911: AD713:Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD713:Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D28,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD713:Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D17 (nk)
- Mã HS 40169911: AD713:Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D21 (nk)
- Mã HS 40169911: AD714:Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD714:Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D29,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD714:Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D18 (nk)
- Mã HS 40169911: AD714:Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D22 (nk)
- Mã HS 40169911: AD715:Gioăng nẹp trên ba đờ xốc trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD715:Gioăng nẹp trên ba đờ xốc trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D30,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD715:Gioăng nẹp trên ba đờ xốc trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D19 (nk)
- Mã HS 40169911: AD715:Gioăng nẹp trên ba đờ xốc trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D23 (nk)
- Mã HS 40169911: AD716:Miếng dán vào các lỗ bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD716:Miếng dán vào các lỗ bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D31,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD716:Miếng dán vào các lỗ bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D20 (nk)
- Mã HS 40169911: AD716:Miếng dán vào các lỗ bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D24 (nk)
- Mã HS 40169911: AD717:Gioăng cửa bên ngoài trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD717:Gioăng cửa bên ngoài trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D32,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD717:Gioăng cửa bên ngoài trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D21 (nk)
- Mã HS 40169911: AD717:Gioăng cửa bên ngoài trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D25 (nk)
- Mã HS 40169911: AD718:Gioăng cửa bên ngoài trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD718:Gioăng cửa bên ngoài trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D33,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD718:Gioăng cửa bên ngoài trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D22 (nk)
- Mã HS 40169911: AD718:Gioăng cửa bên ngoài trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D26 (nk)
- Mã HS 40169911: AD719:Gioăng cạnh cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD719:Gioăng cạnh cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D34,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD719:Gioăng cạnh cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D23 (nk)
- Mã HS 40169911: AD719:Gioăng cạnh cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D27 (nk)
- Mã HS 40169911: AD720:Gioăng cạnh cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD720:Gioăng cạnh cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D35,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD720:Gioăng cạnh cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D24 (nk)
- Mã HS 40169911: AD720:Gioăng cạnh cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D28 (nk)
- Mã HS 40169911: AD721:Gioăng cửa bên ngoài sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD721:Gioăng cửa bên ngoài sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D36,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD721:Gioăng cửa bên ngoài sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D25 (nk)
- Mã HS 40169911: AD721:Gioăng cửa bên ngoài sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D29 (nk)
- Mã HS 40169911: AD722:Gioăng cửa bên ngoài sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD722:Gioăng cửa bên ngoài sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D37,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD722:Gioăng cửa bên ngoài sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D26 (nk)
- Mã HS 40169911: AD723:Gioăng cạnh cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD723:Gioăng cạnh cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D38,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD723:Gioăng cạnh cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D27 (nk)
- Mã HS 40169911: AD723:Gioăng cạnh cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D30 (nk)
- Mã HS 40169911: AD724:Gioăng cạnh cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD724:Gioăng cạnh cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D39,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD724:Gioăng cạnh cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D28 (nk)
- Mã HS 40169911: AD724:Gioăng cạnh cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D31 (nk)
- Mã HS 40169911: AD725:Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD725:Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D40,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD725:Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D29 (nk)
- Mã HS 40169911: AD725:Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D32 (nk)
- Mã HS 40169911: AD726:Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD726:Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D41,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD726:Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D30 (nk)
- Mã HS 40169911: AD726:Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D33 (nk)
- Mã HS 40169911: AD727:Gioăng thân xe cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD727:Gioăng thân xe cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D42,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD727:Gioăng thân xe cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D31 (nk)
- Mã HS 40169911: AD727:Gioăng thân xe cửa trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D34 (nk)
- Mã HS 40169911: AD728:Gioăng thân xe cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD728:Gioăng thân xe cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D43,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD728:Gioăng thân xe cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D32 (nk)
- Mã HS 40169911: AD728:Gioăng thân xe cửa trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D35 (nk)
- Mã HS 40169911: AD729:Gioăng cửa bên trong sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD729:Gioăng cửa bên trong sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D44,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD729:Gioăng cửa bên trong sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D33 (nk)
- Mã HS 40169911: AD729:Gioăng cửa bên trong sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D36 (nk)
- Mã HS 40169911: AD730:Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD730:Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D45,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD730:Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D34 (nk)
- Mã HS 40169911: AD730:Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D37 (nk)
- Mã HS 40169911: AD731:Gioăng thân xe cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD731:Gioăng thân xe cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D46,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD731:Gioăng thân xe cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D35 (nk)
- Mã HS 40169911: AD731:Gioăng thân xe cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D38 (nk)
- Mã HS 40169911: AD732:Gioăng thân xe cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD732:Gioăng thân xe cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D47,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD732:Gioăng thân xe cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D36 (nk)
- Mã HS 40169911: AD732:Gioăng thân xe cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D39 (nk)
- Mã HS 40169911: AD733:Gioăng cốp sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AD733:Gioăng cốp sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%,D48,10331677570 (nk)
- Mã HS 40169911: AD733:Gioăng cốp sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C1110327924450-D37 (nk)
- Mã HS 40169911: AD733:Gioăng cốp sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%.C11-10333094742-D40 (nk)
- Mã HS 40169911: AGS0500028 B42A/ Nút chặn cao su (ags0500028 b42a) (nk)
- Mã HS 40169911: AL3Z7F401A- Gioăng biến mô bằng cao su; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Expedition; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AV615A262BA- Cao su treo ống xả; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: AY1Z5A638A- Cao su giảm chấn; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Explorer; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BA728: Nắp chụp đầu trên giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA728: Nắp chụp đầu trên giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D3 (nk)
- Mã HS 40169911: BA728: Nắp chụp đầu trên giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D7 (nk)
- Mã HS 40169911: BA728: Nắp chụp đầu trên giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328916626-D26 (nk)
- Mã HS 40169911: BA728: Nắp chụp đầu trên giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328923755-D17 (nk)
- Mã HS 40169911: BA728: Nắp chụp đầu trên giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10329202263-D2 (nk)
- Mã HS 40169911: BA728: Nắp chụp đầu trên giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10C11:10330897501 D31 (nk)
- Mã HS 40169911: BA728: Nắp chụp đầu trên giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10-C11:10331357596 D50 (nk)
- Mã HS 40169911: BA729: Nút bịt ống rửa kính bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA729: Nút bịt ống rửa kính bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328916626-D27 (nk)
- Mã HS 40169911: BA729: Nút bịt ống rửa kính bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328923755-D18 (nk)
- Mã HS 40169911: BA730: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA730: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D4 (nk)
- Mã HS 40169911: BA730: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D8 (nk)
- Mã HS 40169911: BA730: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328916626-D28 (nk)
- Mã HS 40169911: BA730: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328923755-D19 (nk)
- Mã HS 40169911: BA730: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10329202263-D3 (nk)
- Mã HS 40169911: BA730: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i100 (nk)
- Mã HS 40169911: BA730: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10C11:10330897501 D32 (nk)
- Mã HS 40169911: BA730: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10-C11:10331065114 D9 (nk)
- Mã HS 40169911: BA730: Nút bịt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10-C11:10331358241 D1 (nk)
- Mã HS 40169911: BA731: Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D5 (nk)
- Mã HS 40169911: BA731: Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D9 (nk)
- Mã HS 40169911: BA731: Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10329202263-D4 (nk)
- Mã HS 40169911: BA731: Gioăng làm kín ống điều hoà bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10-C11:10331358241 D2 (nk)
- Mã HS 40169911: BA732: Gioăng nẹp ốp trang trí bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA732: Gioăng nẹp ốp trang trí bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328916626-D29 (nk)
- Mã HS 40169911: BA732: Gioăng nẹp ốp trang trí bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328923755-D20 (nk)
- Mã HS 40169911: BA733: Gioăng nẹp ốp trang trí bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA733: Gioăng nẹp ốp trang trí bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328916626-D30 (nk)
- Mã HS 40169911: BA733: Gioăng nẹp ốp trang trí bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328923755-D21 (nk)
- Mã HS 40169911: BA735: Gioăng nẹp ốp trang trí bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA735: Gioăng nẹp ốp trang trí bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328916626-D31 (nk)
- Mã HS 40169911: BA735: Gioăng nẹp ốp trang trí bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328923755-D22 (nk)
- Mã HS 40169911: BA737: Nút bịt lỗ cửa sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA737: Nút bịt lỗ cửa sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D6 (nk)
- Mã HS 40169911: BA738: Gioăng cửa bên ngoài trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D11 (nk)
- Mã HS 40169911: BA738: Gioăng cửa bên ngoài trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D7 (nk)
- Mã HS 40169911: BA738: Gioăng cửa bên ngoài trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10329202263-D5 (nk)
- Mã HS 40169911: BA738: Gioăng cửa bên ngoài trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10-C11:10331358241 D3 (nk)
- Mã HS 40169911: BA739: Gioăng cửa bên ngoài trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D12 (nk)
- Mã HS 40169911: BA739: Gioăng cửa bên ngoài trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D8 (nk)
- Mã HS 40169911: BA739: Gioăng cửa bên ngoài trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10329202263-D6 (nk)
- Mã HS 40169911: BA739: Gioăng cửa bên ngoài trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10-C11:10331358241 D4 (nk)
- Mã HS 40169911: BA740: Gioăng cửa bên ngoài sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D13 (nk)
- Mã HS 40169911: BA740: Gioăng cửa bên ngoài sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D9 (nk)
- Mã HS 40169911: BA740: Gioăng cửa bên ngoài sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10329202263-D7 (nk)
- Mã HS 40169911: BA740: Gioăng cửa bên ngoài sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10-C11:10331358241 D5 (nk)
- Mã HS 40169911: BA741: Gioăng cửa bên ngoài sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA741: Gioăng cửa bên ngoài sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10327976040-D14 (nk)
- Mã HS 40169911: BA741: Gioăng cửa bên ngoài sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10329202263-D8 (nk)
- Mã HS 40169911: BA741: Gioăng cửa bên ngoài sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10-C11:10331358241 D6 (nk)
- Mã HS 40169911: BA742: Gioăng cạnh cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA742: Gioăng cạnh cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328916626-D32 (nk)
- Mã HS 40169911: BA742: Gioăng cạnh cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328923755-D23 (nk)
- Mã HS 40169911: BA743: Gioăng cạnh cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA743: Gioăng cạnh cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328916626-D33 (nk)
- Mã HS 40169911: BA743: Gioăng cạnh cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328923755-D24 (nk)
- Mã HS 40169911: BA744: Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA744: Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328916626-D34 (nk)
- Mã HS 40169911: BA744: Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328923755-D25 (nk)
- Mã HS 40169911: BA744: Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i100 (nk)
- Mã HS 40169911: BA744: Gioăng cửa bên trong trước trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10-C11:10331065114 D10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA745: Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA745: Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328916626-D35 (nk)
- Mã HS 40169911: BA745: Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328923755-D26 (nk)
- Mã HS 40169911: BA745: Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i100 (nk)
- Mã HS 40169911: BA745: Gioăng cửa bên trong trước phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10-C11:10331065114 D11 (nk)
- Mã HS 40169911: BA746: Gioăng cửa bên trong sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA746: Gioăng cửa bên trong sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328916626-D36 (nk)
- Mã HS 40169911: BA746: Gioăng cửa bên trong sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10C11:10330897501 D33 (nk)
- Mã HS 40169911: BA747: Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA747: Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328916626-D37 (nk)
- Mã HS 40169911: BA747: Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328923755-D27 (nk)
- Mã HS 40169911: BA747: Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10C11:10330897501 D34 (nk)
- Mã HS 40169911: BA747: Gioăng cửa bên trong sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10-C11:10331065114 D12 (nk)
- Mã HS 40169911: BA748: Gioăng thân xe cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA748: Gioăng thân xe cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328916626-D38 (nk)
- Mã HS 40169911: BA748: Gioăng thân xe cửa sau trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328923755-D28 (nk)
- Mã HS 40169911: BA749: Gioăng thân xe cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA749: Gioăng thân xe cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328916626-D39 (nk)
- Mã HS 40169911: BA749: Gioăng thân xe cửa sau phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328923755-D29 (nk)
- Mã HS 40169911: BA750: Gioăng cốp sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169911: BA750: Gioăng cốp sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328916626-D40 (nk)
- Mã HS 40169911: BA750: Gioăng cốp sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10.C11-10328923755-D30 (nk)
- Mã HS 40169911: Bạc cabin bằng cao su lưu hóa không xốp, có tác dụng giảm chấn cho cabin (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Bạc cabin bằng cao su lưu hóa không xốp, có tác dụng giảm chấn cho cabin, KT(ĐK (20-80)mm dài dài (40-120)mm)+/-10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 7 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Bạc đỡ cần số (cao su lưu hóa), Part No: 335050K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bạc đỡ cần số (cao su lưu hóa), Part No: 3350535020, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bạc đỡ cần số (cao su lưu hóa), Part No: 3350535030, phụ tùng xe ô tô Toyota LANDCRUSER90, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bạc đỡ cần số (cao su lưu hóa), Part No: 3350560011, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bạc đỡ cần số bằng cao su, Part No: 3350535020, phụ tùng thay thế của xe ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bạc đỡ cần số, Part No: 335050K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bao đầu lõi cáp (cao su) AG20331RA dài 23mm, đường kính 24mm cho cáp điều khiển (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Bát bèo giảm sóc sau bằng cao su lưu hóa (55310S1150), phụ tùng xe Hyundai SAN18/PAL19, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bát bèo giảm sóc trước nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng E11234380D (nk)
- Mã HS 40169911: Bát bèo giảm xóc trước phải, làm bằng cao su, dùng cho xe HYUNDAI ELANTRA, part no: 5461107000DR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bát cao su(bộ phận phanh trống)bằng cao su lưu hóa, chức năng làm kín đường hơi trong phanh,kt(Phi ngoài (100-250)mm, dầy (6-32)mm)+/-10%(LKPTTT ô tô tải có tổng tải trọng 7 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Bát phanh (bộ phận của bầu lốc kê) bằng cao su lưu hoá đường kính (120-230) mm, (nhãn hiệu: Fengmao, Youte) dùng cho xe tải dưới 5 tấn (2 chi tiết/bộ), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BIW10001489- Nẹp ngoài chân kính cửa trước bên trái bằng cao su có bao phủ lớp nhựa ngoài dùng cho xe SUV 7 chỗ, nhà sx: Hung-A Forming Co.,Ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BIW10001731- Nẹp ngoài kính cửa sau bên trái(bằng cao su), dùng cho ô tô Sedan 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BIW10001732- Nẹp ngoài kính cửa sau bên phải(bằng cao su)- linh kiện lắp ráp cho xe ô tô SEDAN 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BIW10001733- Nẹp ngoài chân kính cửa sau bên trái bằng cao su có bao phủ lớp nhựa ngoài dùng cho xe ô tô SUV 7 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BIW10001734- Nẹp ngoài chân kính cửa sau bên phải bằng cao su có bao phủ lớp nhựa ngoài dùng cho xe ô tô SUV 7 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BK2Q9M577AA- Vòng đệm cao su của bộ kim phun nhiên liệu động cơ; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BM5140452AC- Gioăng đệm cao su cốp sau; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BM51A20530AF- Gioăng đệm cao su khung cửa trước; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BM51A20562BK- Nẹp ngoài cửa sau phải bằng cao su kết hợp nhựa mạ bóng; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BM51A25324AF- Gioăng đệm cao su viền cửa xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BM5Z5443720AB- Gioăng cao su cửa hậu; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ chụp bụi đầu láp cầu xe- bằng cao su (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 495934D301 (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 495934D301 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ chụp bụi đầu láp cầu xe, bên phải- bằng cao su chính (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 495932K000 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ chụp bụi đầu láp cầu xe, bên trái- bằng cao su chính (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 495761M600 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ chụp bụi đầu láp cầu xe, phía ngoài, bên phải- bằng cao su (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 495952V1A0 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ chụp bụi đầu láp cầu xe, phía ngoài, bên phải- bằng cao su (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 496062PA20 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ chụp bụi đầu láp cầu xe, phía ngoài, bên phải- bằng cao su (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 49542H7000 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ chụp bụi đầu láp cầu xe, phía ngoài, bên phải- bằng cao su chính (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 495062PA60 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ chụp bụi đầu láp cầu xe, phía ngoài, bên phải- bằng cao su chính (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 495421Y101 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ chụp bụi đầu láp cầu xe, phía ngoài, bên trái- bằng cao su chính (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 495062PA20 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ chụp bụi đầu láp cầu xe, phía ngoài, bên trái- bằng cao su chính (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 495952V1A5 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ chụp bụi đầu láp cầu xe, phía trong- bằng cao su chính (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 31 60 7 608 096 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ chụp bụi đầu láp cầu xe, phía trong- bằng cao su chính (Phụ tùng xe PEUGEOT dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: ZQ 923 388 80_Invoice: 1020928106 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ chụp bụi đầu láp cầu xe, phía trong, bên phải- bằng cao su chính (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 4959507300 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe (cao su lưu hóa), Part No: 044780E030, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe (cao su lưu hóa), Part No: 0447833100, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe (cao su lưu hóa), Part No: 0447847060, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe (cao su lưu hóa), Part No: 0447912260, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe (cao su lưu hóa), Part No: 0447952170, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe (cao su lưu hóa), Part No: 0447952250, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe (cao su lưu hóa), Part No: 0447960030, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER 90, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe (cao su lưu hóa), Part No: 0447960250, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe (cao su lưu hóa), Part No: 0447960270, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe bằng cao su, Part No: 0447806220, phụ tùng thay thế của xe CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe bằng cao su, Part No: 0447848150, phụ tùng thay thế của xe HIGHLANDER (NAP), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe bằng cao su, Part No: 0447848160, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe bằng cao su, Part No: 0447860050, phụ tùng thay thế của xe CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe bằng cao su, Part No: 0447860070, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe bằng cao su, Part No: 0447860080, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISE PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe bằng cao su, Part No: 0447912260, phụ tùng thay thế của xe COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe bằng cao su, Part No: 0447948150, phụ tùng thay thế của xe LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe bằng cao su, Part No: 0447952170, phụ tùng thay thế của xe VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe bằng cao su, Part No: 0447952250, phụ tùng thay thế của xe VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe bằng cao su, Part No: 0447958031, phụ tùng thay thế của xe ALPHARD, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe trước, Part No: 049060K050, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe trước, Part No: 0490616020, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447802270, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447802270, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447802330, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447802330, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447806220, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447806252, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447806252, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447806252, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447806270, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447806270, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447806300, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Nhiều vật liệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447806300, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447808100, phụ tùng xe ô tô Toyota SIENNA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780D130, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780D130, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780D140, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780D140, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780D180, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Nhiều vật liệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780D180, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780E010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780E050, phụ tùng xe ô tô Toyota SIENNA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780K130, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780K130, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780K150, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780K150, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780K170, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Nhiều vật liệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780K170, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780K190, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Nhiều vật liệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780K190, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044780T011, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447812060, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447812110, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447826030, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE RZH114, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447833100, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447847060, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447848150, phụ tùng xe ô tô Toyota HIGHLANDER (NAP), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447848190, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447850040, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447852070, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447858010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447860050, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447860070, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447860080, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISE PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447904030, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447904030, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447906280, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447906290, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447906290, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447906330, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447906330, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447906350, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044790E040, phụ tùng xe ô tô Toyota HIGHLANDER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 044790E060, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447912091, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447912230, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447912260, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447928050, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447933041, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447933240, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447933290, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447936020, phụ tùng xe ô tô Toyota COASTER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447948030, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447948040, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447948130, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447948140, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447948150, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447948171, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447952170, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447952250, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447960020, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447960030, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER 90, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447960050, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447960060, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447960081, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447960250, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe, Part No: 0447960270, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe. Part No: 044780D050, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe. Part No: 044790E040, phụ tùng xe ô tô Toyota HIGHLANDER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe. Part No: 0447912091, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe. Part No: 0447952250, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ cu-pen phanh bánh xe. Part No: 0447960081, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng A, kính chắn gió trước xe Brio. 73125-SYY-000. Phụ tùng xe ô tô Honda. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: bộ gioăng cao su a kính chắn gió, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 73225-TM8-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: bộ gioăng cao su a kính chắn gió, phụ tùng của xe ô tô Honda CR-V, mã hàng 73225-TM8-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: bộ gioăng cao su a, kính chắn gió trước, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 73125-SYY-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: bộ gioăng cao su a, kính chắn gió trước, phụ tùng của xe ô tô Honda CR-V, mã hàng 73125-SYY-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: bộ gioăng cao su b, kính chắn gió trước, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 73126-SYY-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: bộ gioăng cao su b, kính chắn gió trước, phụ tùng của xe ô tô Honda CR-V, mã hàng 73126-SYY-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: bộ gioăng cao su nắp đầu quy lát, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 12050-R70-A00, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: bộ gioăng cao su nắp máy, phụ tùng của xe ô tô Honda ACCORD, mã hàng 12030-RYE-A01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng cao su viền nắp đậy dàn cò động cơ (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 12 7 587 804 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng cao su viền nắp đậy dàn cò động cơ (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 12 7 588 418 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng cao su viền nắp đậy dàn cò động cơ (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 12 7 614 700 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng cao su viền nắp đậy dàn cò động cơ (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 12 7 614 701 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng cao su viền nắp đậy dàn cò động cơ (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 12 8 655 413 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng cao suphanh đỗ,dùng cho xe ô tô Komatsu HD 326-7R,mã:4253205011, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng đại tu dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng đại tu dùng cho xe tải Tata Super Ace E4, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng đại tu máy,Phụ kiện dùng cho xe ô tô honda, Acura 2010.,06111RGLA01,Gasket Kit, Cylinder Block Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng đệm bằng cao su, Part No: 0400980153, phụ tùng thay thế của xe VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng đệm bằng cao su, Part No: 0400980447, phụ tùng thay thế của xe VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng đệm bằng cao su, Part No: 0400980848, phụ tùng thay thế của xe VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng đệm bằng cao su, Part No: 0400981333, phụ tùng thay thế của xe VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng đệm. Part No: 0400980153, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng đệm. Part No: 0400980447, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng đệm. Part No: 0400980848, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng đệm. Part No: 0400981333, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng làm kín điều hoà kích thước 10x5x2cm, chất liệu Cao su, phụ tùng xe ô tô Jaguar, hiệu Jaguar, hàng mới 100%- mã hàng 02T2H8166 (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng phớt đại tu (toàn bộ) dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng phớt hộp số cơ (cao su lưu hóa), Part No: 0433160200, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng phớt hộp số cơ. Part No: 0433126201, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng truyền động vi sai (cao su lưu hóa), Part No: 044120K520, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng truyền động vi sai, Part No: 044120K520, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Tổng hợp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ gioăng truyền động vi sai. Part No: 0441260070, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ hạn chế của giảm chấn hệ thống treo sau (cao su), Part No: 487520D02000, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ hạn chế của giảm chấn hệ thống treo sau (cao su), Part No: 487520D02000, xe JR/ Vios 1.5G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ hạn chế của giảm chấn hệ thống treo sau (cao su), Part No: 487520D02000, xe JS/ Vios 1.5E CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ phớt đại tu dùng cho xe tải Tata Super Ace E4, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ phớt van điều khiển của thước lái (cao su lưu hóa), Part No: 0445560050, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ tấm cách âm sàn cabin, khoang chở hàng bằng cao su dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ vòng đệm phanh sau, Part No: 049490K130, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bộ vòng đệm phanh sau, Part No: 049490K130, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bọc vành tay lái xe ôtô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: bọc vô lăng bằng cao su(lưu hóa) đường kính từ 30cm đến 50cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bọc vô lăng ô tô bằng cao su lưu hóa, không xốp, dùng cho xe ô tô chở người < 9 chỗ ngồi, đường kính 35cm (nk)
- Mã HS 40169911: Bọc vô lăng ô tô bằng cao su lưu hóa, không xốp, dùng cho xe ô tô chở người < 9 chỗ ngồi, đường kính 35cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bọc vô lăng ô tô bằng cao su lưu hóa, không xốp, dùng cho xe ô tô chở người < 9 chỗ ngồi, đường kính 35cm, hiệu MICHELIN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bọc vô lăng ô tô bằng cao su, dùng cho xe ô tô chở người < 9 chỗ ngồi, đường kính 35cm, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bọc vô lăng ô tô bằng cao su, dùng cho xe ô tô chở người < 9 chỗ ngồi, đường kính 35cm, hiệu MICHELIN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bọc vô lăng xe ô tô từ (4-12) chỗ bằng cao su + giả da, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bọc vô lăng xe ô tô từ (4-12) chỗ bằng cao su lưu hóa, không xốp + giả da, phi 35 cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Bóng hơi cabin (bóng hơi giảm sóc bằng cao su),hiệu SDMANCA, NSX: Shandong Manda Mechanical Equipment Co.,ltd, phụ kiện cho xe tải 5 tấn trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: BÓNG HƠI CAO SU CẦU SAU (A1663200325). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: BÓNG HƠI CAO SU CẦU SAU (A2513200425). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: C1B18C362AA- Nút bịt cao su két làm mát; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: C1BT15D851CA- Bộ kẹp giữ bằng cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: C1BT15D851FB- Bộ kẹp giữ bằng cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Ca phớt bằng sắt, cao su lưu hóa không xốp, đường kính ngoài(3-28)cm+/-10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su A kính chắn gió trước xe JAZZ- 73214-T5A-013- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su ắc nhíp bằng cao su lưu hoá, đường kính (28-42) mm (nhãn hiệu: Junjun, Shunfu) dùng cho xe tải dưới 5 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su ắc nhíp sau(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 750kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 09305-13002 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su ắc nhíp sau, phía sau(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 950kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 41310-C4000-000-A (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su ắc nhíp sau, phía trước(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 950kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 41310-C4000-000-B (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su ắc nhíp,cao su cân bằng,cao su giảm sóc, cao su chụp số, cao su quang treo, cao su giằng cầu, dùng cho xe tải (8-15) tấn, KT:Phi 9cm * 15 cm. mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su ắc nhíp,cao su cân bằng,cao su giảm sóc,cao su chụp số,cao su quang treo, cao su giằng cầu,dùng cho xe tải có TTLCT(8-15)tấn. kích thước: Phi 4cm * 7,5 cm,mới100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su bánh bèo phuộc nhún (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 546111Y000 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU BẢO VỆ ỐNG NƯỚC- 1093370120- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: cao su bảo vệ ống nước-1093370120-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su bát bèo giảm sóc sau L nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ CX5 mới 100%, mã hàng B25D28390B (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su bịt lỗ/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su các đăng (cao su lưu hoá) có giá sắt bọc ở ngoài, đường kính lỗ bi (30-55)mm (nhãn hiệu: Samtin, Youte, Liusheng) dùng cho xe tải dưới 5 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su các đăng (cao su lưu hoá) có giá sắt bọc ở ngoài, đường kính lỗ bi (60-80)mm (nhãn hiệu: Samtin, Youte, Liusheng, Jnka) dùng cho xe tải trên 5 tấn nhưng không quá 20 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cài cầu xe tải > 5T (8cái/bộ) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cân bằng 199100680068 (bộ phận của hệ thống gầm máy) phụ kiện của xe ô tô tải hiệu Howo.hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cân bằng Inova, hiệu TOYOTA, mã hàng 90080-38070. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CÂN BẰNG PHỤ TÙNG GẦM XE,STABILIZER BAR BUSHING MOG K201396 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cân bằng trước (Cao su lưu hóa) nhãn hiệu Toyota,NSX: Toyota DAI ENG&MANUFACTURING Co., Ltd dùng cho xe Vios Limo mới 100%,mã hàng 48815-0D190 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cân bằng xe CITY- 52306-T0A-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cân bằng xe CIVIC- 51306-T2A-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cân bằng xe CR-V- 52306-SWA-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cân bằng ZACE, hiệu TOYOTA, mã hàng 48815-0B030. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cân bằng, Phụ kiện dùng cho xe ô tô honda Acura 2010, 51402-SHJ-A01, Rubber, FR. Spring Mount, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su Càng A/ 54542EB70D- phụ tùng xe ô tô Nissan Old Navara bán tải 5 chỗ, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su càng chữ A hiệu LEMFOERDER dùng cho xe ôtô du lịch 4-7 chỗ, mới 100%, mã 36000 01 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cầu sau, dùng cho xe HYUNDAI ACCENT, part no: 551601R000DR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chặn 4055A007 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Triton 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi cần sang số, Part No: 3355522050, phụ tùng thay thế của xe CRESSIDA MX73, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi cần sang số. Part No: 3355555011, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chặn bụi cột lái, bằng cao su lưu hóa; (96704323); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe G12 (47Chỗ) Daewoo, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm sóc, Part No: 4815708020, phụ tùng xe ô tô Toyota SIENNA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc trước, Part No: 4815806250, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815702020, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, part no: 4815702190, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815702190, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815702240, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815706030, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815706060, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815706060, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815706150, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815706210, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815706210, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 481570D060, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS FMC, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 481570K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815712080, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815733060, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815733062, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815742020, phụ tùng xe ô tô Toyota PREVIA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815748030, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX300, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815752030, phụ tùng xe ô tô Toyota IQ, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815802030, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815802030, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815802140, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815802140, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815806040, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815806190, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815808010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815833031, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc, Part No: 4815848030, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc. Part No: 4815733060, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chắn bụi giảm xóc. Part No: 4815848030, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân cabin xe tải 1,4T (mã hàng hóa 0K61A36111A) mới 100%. Nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân côn, chân phanh, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN HỘP SỐ (A1662400918). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN HỘP SỐ (A2222403318). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân hộp số(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 750kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 10018-05465 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân két nước, dưới, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân két nước, trên, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY (A2032401217). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY (A2042405617). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY (A211240311764)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY (A2122402118). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY (A2202401917). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY (A2202403317). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY (A2462402417). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô tải có tổng trọng lượng có tải tối đa < 5 tấn,dài (10-11)cm,rộng (6-7)cm, hiệu chữ Trung Quốc,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY (SAU)- 8970392770- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY (TRƯỚC)- 8982313220- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy 1093A146 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Mirage 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY- 1532151840- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY- 5749170012- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: cao su chân máy bên hông, phụ tùng của xe ô tô Honda ACCORD 2011, mã hàng 50820-SWE-T01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su chân máy bên hông, phụ tùng của xe ô tô Honda CR-V, mã hàng 50820-SWE-T01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy dùng cho xe ô tô tải có tổng trọng lượng có tải tối đa < 5 tấn, (không phải cao su cứng, xốp), cỡ (10-30)cm, hiệu Dongfeng, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy MB581845 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy MB581845 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy MR133663 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy MR403666 phụ tùng xe ôtô hiệu pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy sau dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy trước bên phải dùng cho xe tải TATA Ultra 814, TT 5,51 tấn, TTL có tải tối đa trên 10 tấn dưới 20 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC, PHẢI (A2212401817)- Phụ tùng xe ô tô Mercedes-Benz 5 chỗ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC, PHẢI (A2212401817). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC, PHẢI (A2222405017). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC, PHẢI (A2222408017). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC, TRÁI (A2222405117). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY TRƯỚC, TRÁI (A2222407917). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy xe tải từ 2,5T đến 3,5T (mã hàng hóa 218137D100) mới 100%. Nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai. (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY, PHẢI (A1662405917). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY, PHẢI (A2052400300). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân máy, phụ tùng xe ô tô 4 chỗ, dùng cho xe MORNING, mã hàng 2183007400, hàng mới 100%, hiệu AKVC (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY, SAU (A2052402500). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY, TRÁI (A1662405817). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: cao su chân máy-1532151840-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su chân máy-5749170012-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY-XE 1.9T-8971228931-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY-XE 1.9T-8971228951-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHÂN MÁY-XE 9.5T-8972286692-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chặn MB831096 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chặn MB831096 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chặn MR589133 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chặn MR594431 phụ tùng xe ôtô hiệu Grandis. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chân sau ca bin dùng cho xe tải 27 tấn. Bằng cao su lưu hóa Mã 30373. Nhãn hiệu: JERMANY, nhà sx: NINGBO JERMANY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi láp trong phải bằng cao su lưu hóa (495421R601), phụ tùng xe Hyundai ACC11/15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi láp trong phải bằng cao su lưu hóa (49542F2000), phụ tùng xe Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi láp trong trái bằng cao su lưu hóa (49542D3050), phụ tùng xe Hyundai TUC15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553502030MA, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553506040, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553508010, phụ tùng xe ô tô Toyota SIENNA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553509100, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS FMC, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, part no: 4553509100, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553509110, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553509210, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553509380, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553509380, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553509390, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553509390, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 455350K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 455350K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553512100, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553522080, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553526030, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553526060, phụ tùng xe ô tô Toyota NEW HIACE 2005, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553529015, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553533020, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553533050, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553548020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553549005, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553559055, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS LS460, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553560010, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553560021, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553569015, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 4553569025, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 455360K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, part no: 455360K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái, Part No: 455360K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái. Part No: 4553509210, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái. Part No: 4553512100, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái. Part No: 4553549005, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX350, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi thước lái. Part No: 4553569025, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trong cụm đĩa phanh, Part No: 4777522010, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trong cụm đĩa phanh, Part No: 4777530040, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trong cụm đĩa phanh, Part No: 4777541030, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trong cụm đĩa phanh, Part No: 4777548050, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trong cụm đĩa phanh, Part No: 4777548150, phụ tùng thay thế của xe LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trong cụm đĩa phanh, Part No: 4777548150, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trong cụm đĩa phanh, Part No: 4777550010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trong cụm đĩa phanh. Part No: 4777541030, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong bên phải, Part No: 0443706210, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong bên phải, Part No: 0443706210, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH, Part No: 0443701020, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH, Part No: 0443702350, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH, Part No: 0443706120, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH, Part No: 0443706150, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH, Part No: 0443706150, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH, Part No: 0443706280, phụ tùng thay thế của xe HIGHLANDER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH, Part No: 0443706370, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH, Part No: 0443707040, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH, Part No: 044370D250, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH, Part No: 044370K021, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH, Part No: 044370K021, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH, Part No: 044370T030, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH, Part No: 0443752191, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH, Part No: 0443760042, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH. Part No: 0443752191, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong RH. Part No: 0443760080, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong, Part No: 044370R020, phụ tùng thay thế của xe ASV50, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trong, Part No: 044380R010, phụ tùng xe ô tô Toyota RAV4, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước bên phải, Part No: 0442760092, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước bên trái, Part No: 04426BZ060, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, chất liệu Nhiều vật liệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước bên trái, Part No: 044280D331, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước bên trái, Part No: 044280D331, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước bên trái, Part No: 0442812341, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước LH, Part No: 0442806330, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước LH, Part No: 0442806350, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước LH, Part No: 0442806350, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước LH, Part No: 0442806380, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước LH, Part No: 0442806521, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước LH, Part No: 0442806521, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước LH, Part No: 044280D371, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước LH, Part No: 044280E060, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước LH, Part No: 044280W030, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước LH, Part No: 0442812690, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước LH, Part No: 0442812771, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước LH, Part No: 0442842070, phụ tùng thay thế của xe CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước LH, Part No: 0442842070, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước LH, Part No: 0442842101, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước LH. Part No: 0442812771, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước RH, Part No: 0442706310, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước RH, Part No: 0442706310, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước RH, Part No: 0442706340, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước RH, Part No: 0442706340, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước RH, Part No: 0442706441, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước RH, Part No: 0442706441, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước RH, Part No: 044270K062, phụ tùng xe ô tô Toyota KUN26, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước RH, Part No: 044270T030, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước RH, Part No: 0442750020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước RH, Part No: 0442752691, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước RH, Part No: 0442752891, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước RH, Part No: 0442760120, phụ tùng thay thế của xe LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước RH, Part No: 0442760120, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước RH. Part No: 0442708111, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước, Part No: 044270K023, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước, Part No: 044270K023, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp trước, Part No: 044270R020, phụ tùng thay thế của xe CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp, Part No: 0443802180, phụ tùng thay thế của xe COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp, Part No: 0443806400, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp, Part No: 0443806540, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp, Part No: 0443806540, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp, Part No: 0443806570, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp, Part No: 0443806570, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp, Part No: 0443806610, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp, Part No: 0443806610, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp, Part No: 0443808010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp, Part No: 0443812990, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp, Part No: 0443820420, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp, Part No: 0443842180, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp, Part No: 0443842201, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi trục láp. Part No: 0443820420, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che bụi/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su che rô-tuyn trụ dưới càng A, dùng cho xe HYUNDAI SANTAFE, part no: 5451707000DR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cho thanh cân bằng (Stabilizer rubber mounting Original Equipment). Phụ tùng xe BMW 5 chỗ chở người. Item 677932-A. Nhà sản xuất: BMW motor factory. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chống rung/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHỮ A PHỤ TÙNG GẦM XE CONTROL ARM BUSHING MOG K201920 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHỤP BỤI (A2034630396). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: cao su chụp bụi cần số, Part No: 5828060120, phụ tùng thay thế của xe FZJ100L-GNMNKV, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chụp bụi giảm xóc xe CR-V- 52688-TMJ-T02- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chụp bụi giảm xóc, Part No: 4850560100, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISE PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chụp bụi liền tăm bông giảm xóc sau Toyota Wigo, mã hàng 48341-BZ030, hiệu TOYOTA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHỤP BỤI THƯỚC LÁI (A2054630096). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHỤP BỤI THƯỚC LÁI (A246463009664). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chụp bụi trục láp (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 26 11 7 526 628 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHỤP BỤI TRỤC LÁP CẦU SAU (A0003571100). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU CHỤP BỤI TRỤC LÁP TRƯỚC (A1643300385). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chụp bụi ty phuộc nhún (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 546253Q000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su chụp cần đi số bằng cao su lưu hoá (nhãn hiệu: ZHTD) dùng cho xe tải (2.5-8) tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cổ hút (cao su lưu hoá không xốp) dùng cho xe tải ben từ 8 tấn-13.5 tấn Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cổ hút (cao su lưu hoá không xốp) dùng cho xe tải ben từ 8 tấn-13.5 tấn Mới 100% (nhãn hiệu: wei li) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cổ hút (cao su lưu hoá không xốp) dùng cho xe tải ben từ 8 tấn-13.5 tấn Mới 100%(nhãn hiệu BA, nsx: PINGXIANG ZHONGQI IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cổ hút bằng cao su lưu hoá đường kính <8cm có chiều dài <110cm (nhãn hiệu: Jinhua, Yinggang) dùng cho xe tải dưới 5 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cổ hút bằng cao su lưu hóa không xốp (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 6 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cổ hút bằng cao su lưu hóa không xốp, KT(ĐK ngoài (20-250)mm, Dài tổng (100-1700)mm)+/-10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 7 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cổ hút, (cao su lưu hoá không xốp) dùng cho xe tải ben từ 2.5 tấn- 5 tấn Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cổ hút, (cao su lưu hoá không xốp) dùng cho xe tải ben từ 2.5 tấn- 5 tấn Mới 100%(nhãn hiệu BA, nsx: PINGXIANG ZHONGQI IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su côn thanh giằng sau, dùng cho xe tải 27 tấn. Bằng cao su lưu hóa Mã 30374. Nhãn hiệu: JERMANY, nhà sx: NINGBO JERMANY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su cút nước dưới (cao su lưu hóa) nhãn hiệu Toyota,NSX: Toyota DAI ENG&MANUFACTURING Co., Ltd dùng cho xe Vios 1.5 mới 100%,mã hàng 16573-0M080 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su dầm sau bằng cao su lưu hóa (217722W000), phụ tùng xe Hyundai SAN12/15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su dầm sau bằng cao su lưu hóa (554562W200), phụ tùng xe Hyundai SAN12/15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su dầm sau bằng cao su lưu hóa (624853V100), phụ tùng xe Hyundai SAN/Azera, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su dầm trước bằng cao su lưu hóa (624852W000), phụ tùng xe Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đầu thanh cân bằng sau, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 1093370270- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 1221590940- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 1517790980- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 1533661600- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8941581561- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8943673670- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8943957660- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8970818860- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8970918900- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8971056896- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8971450380- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8973799270- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8974968572- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8978904840- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8979264890- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8979265710- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8980107592- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8980347670- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8980368251- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8980585021- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM- 8981232640- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM ẮC NHÍP- 8970815310- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM ẮC NHÍP- 8979252080- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM ẮC NHÍP- 8983140190- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm ắc nhíp-8970815310-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm ắc nhíp-8983140190-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm bát bắt phuộc nhún sau (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: GE4T28111_Invoice: LGF003 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm bu lông cụm phanh, Part No: 4787933211, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm các loại1001020G1P41-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm chân bầu lọc gió (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 13 71 7 571 356 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm chân bầu lọc gió (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 13 71 7 625 238 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm chân chụp bụi ty phuộc nhún trước (Phụ tùng xe ô tô tải (Pick up cabin kép), hiệu MAZDA BT-50, mới 100%)_Mã số phụ tùng: UH7434110 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM CỬA- 8943585810- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM CỬA- 8978520221- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM CỬA- 8979482660- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm cửa-8943585810-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm cửa-8978520221-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm cửa-8979482660-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM CỬA-XE 25T-8943585810-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM GIẢM CHẤN- 8980108671- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM GIẢM CHẤN- 8983999140- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM GIẢM CHẤN PHÍA SAU CABIN- 8980215611- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm giảm chấn phía sau cabin-8980215611-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm giảm chấn-8980108671-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm giảm chấn-8983999140-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM GIẢM XÓC SAU dùng cho xe CHEVROLET CAPTIVA nhà sản xuất GM DEAWOO hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM GIẢM XÓC TRƯỚC dùng cho xe CHEVROLET CAPTIVA nhà sản xuất GM DEAWOO hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm giữ cổ ống xăng (Phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu Mazda, mới 100%). MSPT: KB8M42297 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _BWLR-MH1- 41W-BY3- BCJH 56 915 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _BWLR-MH1- 41W-BY3- BCJH 56 915 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _BWLR-MH1- 41W-BY3- BCJH 56 916 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _BWLR-MH1- 41W-BY3- BCJH 56 916 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _BWLR-MH2- 41W-BY3- BCJH 56 915 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _BWLR-MH2- 41W-BY3- BCJH 56 915 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _BWLR-MH2- 41W-BY3- BCJH 56 915 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _BWLR-MH2- 41W-BY3- BCJH 56 916 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _BWLR-MH2- 41W-BY3- BCJH 56 916 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _BWLR-MH2- 41W-BY3- BCJH 56 916 (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _KV61-MH1- 41W-KE7- KB7W 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190202367348101909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _KV61-MH1- 41W-KE7- KB7W 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _KV61-MH1- 41W-KE7- KB7W 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _KV61-MH1- 41W-KE7- KB7W 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _KV61-MH1- 41W-KE7- KB7W 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190202367348101909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _KV61-MH1- 41W-KE7- KB7W 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _KV61-MH1- 41W-KE7- KB7W 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _KV61-MH1- 41W-KE7- KB7W 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _KV61-MH3- 41W-KE6- KB7W 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _KV61-MH3- 41W-KE6- KB7W 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _KV61-MH3- 41W-KE6- KB7W 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _KV61-MH3- 41W-KE6- KB7W 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _KV61-MH3- 41W-KE6- KB7W 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má bên phải _KV61-MH3- 41W-KE6- KB7W 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má, bên phải _KW78-MH3- 41W-KD6- KB7W 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má, bên phải _KW78-MH3- 41W-KD6- KB7W 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má, bên phải _KW78-MH3- 41W-KD6- KB7W 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má, bên phải _KW78-MH4- 41W-KD6- KB7W 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má, bên phải _KW78-MH4- 41W-KD6- KB7W 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má, bên phải _KW78-MH4- 41W-KD6- KB7W 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má, bên trái _KW78-MH3- 41W-KD6- KB7W 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má, bên trái _KW78-MH3- 41W-KD6- KB7W 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má, bên trái _KW78-MH3- 41W-KD6- KB7W 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má, bên trái _KW78-MH4- 41W-KD6- KB7W 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má, bên trái _KW78-MH4- 41W-KD6- KB7W 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm gò má, bên trái _KW78-MH4- 41W-KD6- KB7W 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÉT NƯỚC- 1214670111- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÉT NƯỚC LÀM MÁT- 1093321170- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÉT NƯỚC LÀM MÁT- 1214670040- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÉT NƯỚC LÀM MÁT- 1214670111- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÉT NƯỚC LÀM MÁT- 8942493460- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÉT NƯỚC LÀM MÁT- 8942493470- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÉT NƯỚC LÀM MÁT- 8979160150- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÉT NƯỚC LÀM MÁT- 8980253710- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÉT NƯỚC LÀM MÁT- 8982349950- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm két nước làm mát động cơ (phụ tùng xe mô tô hiệu BMW, mới 100%). MSPT: 46 63 8 534 532 (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm két nước làm mát-1093321170-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm két nước làm mát-1214670040-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm két nước làm mát-1214670111-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm két nước làm mát-8942493460-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm két nước làm mát-8942493470-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm két nước làm mát-8979160150-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÍN- 1096300830- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÍN- 8980293320- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÍN- 8982513450- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM KÍN- 8983360390- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm kín-8980293320-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm kính chắn gió xe CIVIC- 73225-TM0-000- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm kính sau, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 73226-SZW-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm kính sau, phụ tùng của xe ô tô Honda ODYSSEY 2015, mã hàng 73226-SZW-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm lò xo phuộc nhún sau, phía dưới (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 5533207100 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm lò xo phuộc nhún trước, phía dưới (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 546331D000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm lò xo phuộc nhún trước, phía dưới (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 546332M000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm lò xo phuộc nhún trước, phía dưới (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 546332M000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm MB926555 phụ tùng xe ôtô hiệu Proton. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm MD000523 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm mép ca-bin cửa kính sau-8978533883-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm MR573227 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Zinger 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm MR573227 phụ tùng xe ôtô hiệu Zinger. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM NẮP CA-PÔ- 8943245562- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm nắp ca-pô-8943245562-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm nhíp ngang trước, dưới, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm nhíp ngang trước, trên, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM ỐNG DẪN DẦU- 1093610180- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM ỐNG DẪN DẦU- 1093690061- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM ỐNG DẪN DẦU- 1093694111- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM ỐNG DẪN DẦU- 8941570541- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm ống dẫn dầu-1093610180-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm ống dẫn dầu-1093690061-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm ống dẫn dầu-1093694111-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm ống dẫn dầu-8941570541-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM ỐNG XẢ- 8944572771- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM ỐNG XẢ- 8944572781- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM ỐNG XẢ- 8979482260- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM ỐNG XẢ- 8979482270- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm ống xả xe CR-V- 18215-SNA-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm ống xả-8944572771-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm ống xả-8944572781-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm ống xả-8979482260-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm ống xả-8979482270-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm phuộc nhún sau (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: GA2A28003_Invoice: LGF001 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM TẤM BẢO VỆ KÉT NƯỚC-XE 1.9T-8975816640-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM THANH CÂN BẰNG SAU- 8944407930- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM THANH CÂN BẰNG SAU- 8970895560- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM THANH CÂN BẰNG SAU- 8970895570- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM THANH CÂN BẰNG TRƯỚC- 1517790810- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM THANH CÂN BẰNG TRƯỚC- 8943420830- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM THANH CÂN BẰNG TRƯỚC- 8944407900- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM THANH CÂN BẰNG TRƯỚC- 9516310500- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM THANH RAY KÍNH CỬA- 8982603100- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm thùng nhiên liệu (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 311022V000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm thùng nhiên liệu (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 31104A7000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm thùng nhiên liệu (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 311012D100 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm thùng nhiên liệu (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 311022V000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm thùng nhiên liệu (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 31102A7000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm thùng nhiên liệu (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 31104A7000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm trong nắp động cơ (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 17 11 1 712 911 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM TRƯỚC CABIN- 8980210021- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM TRƯỚC CABIN- 8980490070- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm vị trí khoang hành lý bên phải_INV 21587_A 253 693 04 00_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm vị trí khoang hành lý bên trái_INV 21587_A 253 693 03 00_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đệm/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-1093370270-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8941581561-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8971056896-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8971450380-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8973798820-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8973799270-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8974968572-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8978904840-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8979264890-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8979265710-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8980107592-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8980368251-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đệm-8981232640-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM-BRAND NEW DAM RUBBER-65245SJ000-dùng cho xe ô tô 5 chỗ hiệu Subaru- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM-XE 25T-8980293942-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỆM-XE HI-LANDER-8971706220-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đỡ giảm xóc trước phía trên4040A443, bằng cao su, dùng cho xe dưới 9 chỗ ngồi, hiệu Mitsubishi, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ HỘP SỐ- 8941118997- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ HỘP SỐ- 8980103132- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ HỘP SỐ- 8980130211- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ HỘP SỐ- 8981422280- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đỡ hộp số-8941118997-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đỡ hộp số-8980103132-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đỡ hộp số-8980130211-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su đỡ hộp số-8981422280-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ KÉT NƯỚC (A2045040514). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ KHUNG CẦU SAU (A2213511242). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ KHUNG CẦU SAU (A2213511342). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ KHUNG CẦU TRƯỚC (A1663310042). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ KHUNG CẦU TRƯỚC (A1663310142). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su đỡ nhíp trước (Cao su lưu hóa), dùng cho hệ thống giảm chấn của xe ô tô tải tự đổ loại tổng tải trọng 25 tấn, hàng mới 100%, sản xuất tại Trung Quốc (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ NHÍP-XE 9.5T-8983350390-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU ĐỠ ỐNG DẪN NƯỚC LÀM MÁT- 8981481090- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt mưa, Part No: 8521348021, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt mưa, Part No: 8521348021, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GẠT MƯA, Part No: 8522348021, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt mưa, Part No: 8522348021, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt mưa. Part No: 8521348021, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt mưa. Part No: 8522348021, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521402070, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA ALTIS, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521402070, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521402091, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA ALTIS, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521402091, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521402180, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521402180, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521405110, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 852140A010, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 852140C012, phụ tùng xe ô tô Toyota SEQUOIA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 852140D060, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 852140D070, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 852140D070, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 852140D121, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 852140D121, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: cao su gạt nước mưa, Part No: 852140D290, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, chất liệu CAO SU, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su gạt nước mưa, Part No: 852140D290, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 852140E120, phụ tùng xe ô tô Toyota HIGHLANDER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: cao su gạt nước mưa, Part No: 852140E151, phụ tùng xe ô tô Toyota HIGHLANDER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: cao su gạt nước mưa, Part No: 852140E170, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 852140K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 852140K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 852140K040, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 852140K040, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521410100, phụ tùng xe ô tô Toyota COASTER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521428090, phụ tùng xe ô tô Toyota PREVIA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521430380, phụ tùng thay thế của xe CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521430380, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521430390, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521431010, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521433180, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521442040, phụ tùng xe ô tô Toyota RAV4, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521446011, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521448031, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521450061, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA J, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521450100, phụ tùng thay thế của xe LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521450100, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521452110, phụ tùng thay thế của xe CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521452110, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521453080, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521453080, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- - Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521453090, phụ tùng thay thế của xe CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521453090, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: cao su gạt nước mưa, Part No: 8521460120, phụ tùng thay thế của xe LEXUS GX460, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: cao su gạt nước mưa, Part No: 8521460120, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS GX460, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521468011, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521468020, phụ tùng thay thế của xe COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521468020, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521468030, phụ tùng thay thế của xe COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa, Part No: 8521468030, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: cao su gạt nước mưa, Part No: 8521478010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: cao su gạt nước mưa, Part No: 8521478020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: cao su gạt nước mưa, Part No: 85214BZ260, phụ tùng xe ô tô Toyota B101LA, chất liệu CAO SU, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su gạt nước mưa, Part No: 85214BZ260, phụ tùng xe ô tô Toyota B101LA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su gạt nước mưa, Part No: 85214BZ260, phụ tùng xe ô tô Toyota B101LA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: cao su gạt nước mưa, Part No: 85214BZ270, phụ tùng xe ô tô Toyota B101LA, chất liệu CAO SU, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su gạt nước mưa, Part No: 85214BZ270, phụ tùng xe ô tô Toyota B101LA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su gạt nước mưa, Part No: 85214BZ270, phụ tùng xe ô tô Toyota B101LA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa. Part No: 8521420330, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa. Part No: 8521428090, phụ tùng xe ô tô Toyota PREVIA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa. Part No: 8521430380, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa. Part No: 8521433180, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa. Part No: 8521448010, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa. Part No: 8521450061, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA J, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa. Part No: 8521450100, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa. Part No: 8521452110, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa. Part No: 8521453080, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gạt nước mưa. Part No: 8521453090, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GẠT NƯỚC-XE 1.9T-8971420931-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GẠT NƯỚC-XE 25T-1833550150-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GẠT NƯỚC-XE 6T-8980537930-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GẠT NƯỚC-XE D-MAX BÁN TẢI-8981938190-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GiẢM CHẤN- 8983350390- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM CHẤN CA BIN-XE 1.9T-8970968931-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM CHẤN CABIN-XE HI-LANDER-8943683980-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM CHẤN CABIN-XE HI-LANDER-8943683990-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM CHẤN CABIN-XE HI-LANDER-8943684000-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM CHẤN CABIN-XE HI-LANDER-8979574710-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM CHẤN CABIN-XE HI-LANDER-8979574720-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn capô sau, Part No: 6445906020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS ES250, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn capô sau, Part No: 6445906020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS ES250, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn capô trước bên trái xe ACCORD- 74128-T9A-T00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn cầu sau (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 33 32 6 792 553 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn chân cabin (Cao su lưu hóa), dùng cho hệ thống giảm chấn của xe ô tô tải tự đổ loại tổng tải trọng 25 tấn, hàng mới 100%, sản xuất tại Trung Quốc (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn chân két nước(làm bằng cao su lưu hóa và thép), ĐK 180x45x25mm, dùng cho hệ thống giảm chấn của xe ô tô tải tự đổ loại tổng tải trọng 25 tấn, hàng mới 100%, SX tại TQ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn cửa trượt. Part No: 6839128040, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn cửa xe/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn ghế sau, part no: 713240B160, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn két làm mát_INV 21587_A 169 504 01 14_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn két làm mát_INV 21647_A 169 504 01 14_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5202560020, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 522010K010, phụ tùng xe ô tô Toyota TGN40L-GKPNKU, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 522010K100, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 522010K100, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 522010K100, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220160090, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISE PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 522020K060, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 522020K100, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 522020K100, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220260030, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220260080, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISE PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 522030K040, phụ tùng xe ô tô Toyota TGN40L-GKPDKU, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, part no: 522030K120, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 522030K130, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220335210, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220360090, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220460090, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220560020, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220560030, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220560030, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220660020, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220660030, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220660030, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220760080, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220760090, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220760090, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220860040, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220860050, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220860050, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe, Part No: 5220960071, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe. Part No: 5220360090, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe. Part No: 5220460090, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn khung xe. Part No: 5221128020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX300, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su giảm chấn MB115481 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM CHẤN PHÍA SAU ĐỘNG CƠ-XE 24T-8970392770-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn phuộc trước, Phụ kiện dùng cho xe ô tô honda, Acura 2010, 51722-Stx-A02, Rubber, FR. Bump Stop,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn sau (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 33 53 6 789 203 (nk)
- Mã HS 40169911: cao su giảm chấn sau 2911080LG010-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn tay giằng cầu chữ V(làm bằng cao su lưu hóa và thép), ĐK 90mm*dài 210mm, dùng cho hệ thống giảm chấn của xe ô tô tải tự đổ loại tổng tải trọng 25 tấn, hàng mới 100%, SX tại TQ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881502240, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881502240, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881506111, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881506111, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881506140, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY 3.5 2007, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881506200, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY 2006, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881506200, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY 2006, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 488150B010, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 488150D111, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 488150D250, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 488150D250, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 488150K010, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 488150K010, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 488150K020, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 488150K020, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 488150K050, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 488150T010, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881510090, phụ tùng xe ô tô Toyota 4RUNNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881512340, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881526370, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881526380, phụ tùng xe ô tô Toyota NEW HIACE 2005, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881528150, phụ tùng xe ô tô Toyota PREVIA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881533040, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881533050, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881533101, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881542090, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881548070, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881550122, phụ tùng thay thế của xe LEXUS UCF10, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881550122, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS UCF10, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881550220, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881560070, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881560150, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881560190, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881560200, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881560241, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881560250, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881560350, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 48815BZ290, phụ tùng xe ô tô Toyota RUSH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881806100, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, part no: 4881806180, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881833091, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng, Part No: 4881850020, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng. Part No: 488150T010, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng. Part No: 4881526020, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn thanh cân bằng. Part No: 4881850020, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM CHẤN THÙNG XE-XE 1.9T-8971133400-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM CHẤN THÙNG XE-XE 9.5T-8941119031-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: cao su giảm chấn trước2901070G1510-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, hiệu TOYOTA, mã hàng 90385-T0004. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4776906040, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS FMC, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4776928020, phụ tùng thay thế của xe PREVIA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4776933020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4776950010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS UCF10, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 483040D150, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 483040D240, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 483040K041, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 483040K041, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, part no: 483060K010, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 483060K010, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4830660201, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4833106040, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 483310B020, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 483310D040, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 483310D040, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 483310T010, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4833112150, phụ tùng thay thế của xe COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4833112210, phụ tùng thay thế của xe COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4833112210, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4833126140, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE 2005, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4833133021, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4833133032, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4833148050, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4833152080, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4833152100, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS FMC, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 48331AA010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4833227010, phụ tùng xe ô tô Toyota TUV1, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 483410K050, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4834112230, phụ tùng thay thế của xe COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4834112230, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4834148050, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX300, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 48341AA010, phụ tùng thay thế của xe CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 48341AA010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 488170D010, phụ tùng thay thế của xe YARIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 488170D010, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 4881730020, phụ tùng xe ô tô Toyota CROWN, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn, Part No: 5219006020, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY 3.5 2007, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn. Part No: 4776933020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn. Part No: 4830460080, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn. Part No: 4830460120, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn. Part No: 4830660062, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn. Part No: 4830660090, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER 80, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm chấn. Part No: 4834132052, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cao su giảm chấn-8983350390-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM CHẤN-XE 9.5T-8980215611-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GiẢM CHẤN-XE D-MAX BÁN TẢI-8980513280-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM CHẤN-XE HI-LANDER-8944336720-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm rung kim phun, Part No: 232910C010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm rung kim phun, Part No: 232910C010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm rung kim phun, Part No: 232910H020, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm rung kim phun, Part No: 232910H020, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm rung kim phun, Part No: 232910Y050, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm rung kim phun, Part No: 2329123010, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm rung kim phun, Part No: 2329123010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm rung kim phun, Part No: 2329128020, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm rung kim phun, Part No: 2329141010, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm rung kim phun, Part No: 2329175020, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm rung kim phun. Part No: 2329128020, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm sóc, mã: 55034-EE500, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẢM XÓC SAU dùng cho xe CHEVROLET NEW SPARK(M300) nhà sản xuất GM DEAWOO hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm xóc trước xe CR-V 2014- 51920-T1G-E01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giảm xóc trước/ 54050EE500- phụ tùng xe ô tô Nissan Livina 7 chỗ, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giằng cầu (bằng cao su lưu hóa) dùng cho xe ô tô tải có tổng trọng lượng có tải tối đa 70 tấn, hiệu Hub Bolt, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giằng cầu (bộ phận của cầu xe) bằng cao su lưu hóa kết hợp với hợp kim thép, đường kính (65-105) mm (nhãn hiệu: Xingtai, KCNLW, Jnka Yongqing) dùng cho xe tải (15-20) tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giằng cầu bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt kt (phi(28-150),dài (60-202))mm (LKPT thay thế ô tô đầu kéo có tổng tải trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giằng cầu bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt kt (phi(28-150),dài (60-202))mm (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 1.25 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giằng cầu bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt kt (phi(28-150),dài (60-202))mm (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 11 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giằng cầu bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt kt (phi(28-150),dài (60-202))mm (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 13 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giằng cầu bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt kt (phi(28-150),dài (60-202))mm (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giằng cầu bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt kt (phi(28-150),dài (60-202))mm (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giằng cầu bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt kt (phi(28-150),dài (60-202))mm (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 6 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giằng cầu bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt kt (phi(28-150),dài (60-202))mm (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 7 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giằng cầu bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt kt (phi(28-150),dài (60-202))mm (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 8 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giằng cầu bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt kt (phi(28-150),dài (60-202))mm (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 9 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su giằng cầu bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt kt (phi(28-150),dài (60-202))mm(LKPTTT ô tô tải có tổng tải trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: 'Cao su giằng cầu nằm dưới gầm đầu và đuôi xe, bằng nhựa, làm giảm dung cho xe,kích thước: 65*58mm, dùng cho xe tải có trọng tải 25 tấn. Nsx: Xingtai Bingtai Rubber Products Co., Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIẰNG- PHỤ TÙNG XE HƠI VOLKSWAGEN, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU GIỚI HẠN CỬA-XE 9.5T-8978520221-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gối nhíp các loại (nsx OUSIA) dùng cho xe tải <15 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su gối nhíp các loại dùng cho xe < 5 tấn mới 100% (Nhà sản xuất Guiyang Mangwang) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su hãm nấp cabô bên phải, Part No: 5573852050, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU HẠN CHẾ HÀNH TRÌNH NHÍP-XE 6T-8980335150-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su hạn chế hộp đựng găng tay (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 8453539000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su két nước số 5 (Q340B10); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su kính chắn gió, dài 2002mm, Mã:81.62910-0300, phụ tùng dùng cho xe tải MAN 33 tấn, Do Hãng MAN TRUCK & BUSSE Sản Xuất. Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su kính chắn gió, dài 2189mm, Mã:81.62910-0302, phụ tùng dùng cho xe tải MAN 33 tấn, Do Hãng MAN TRUCK & BUSSE Sản Xuất. Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su làm kín cổ vặn đầu bơm xăng (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 1209500440 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su làm kín khung kính cửa_INV 21572_A 204 727 11 87_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su làm kín khung kính cửa_INV 21586_A 204 727 11 87_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su làm kín khung kính cửa_INV 21646_A 204 727 11 87_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su làm kín khung kính cửa_INV 21648_A 204 727 11 87_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su láp trong sau. Part No: 0443942030, phụ tùng xe ô tô Toyota RAV4, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su lưỡi gạt mưa (450MM) bên lái phụ xe CIVIC- 76630-TBA-A02- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su lưỡi gạt mưa (650MM) bên lái xe CIVIC- 76620-TBA-A02- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su nhíp sau (2 đầu nhíp), hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su nhíp sau (bách treo), hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU NHÚN CHO NHÍP SAU (A4473240100). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 16 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su ốp nhựa chân kính chắn gió, Part No: 533830K060, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU PHUỘC NHÚN TRƯỚC (A2043230044). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su quang treo (không kèm bi) bằng cao su lưu hóa mềm, ký hiệu EQ140, EQ145, CA151 (nhãn hiệu: Shunfu, Junjun) dùng cho xe tải dưới 5 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su rằng cầu dùng cho xe ô tô tải có tổng trọng lượng có tải tối đa 7 tấn, (không phải cao su xốp), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su rô-tuyn cân bằng sau, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su tăm bông bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su tay chữ A, sau, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su tay chữ A, trước, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su thanh cân bằng kích thước 6x6x5cm, chất liệu Cao su, phụ tùng xe ô tô Jaguar, hiệu Jaguar, hàng mới 100%- mã hàng 02C2D5793 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su thanh cân bằng sau, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU THANH CÂN BẰNG SAU-XE 9.5T-8970895560-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su thanh cân bằng trước dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su thanh cân bằng trước, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU THANH CÂN BẰNG-XE MU-X-8972470830-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su thanh giằng của thanh ổn định ngang, phía trước(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 750kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 42432-85400 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su thanh giằng của thanh ổn định ngang, phía trước(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 950kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 6370-2906015 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU THANH NỐI-XE ĐẦU KÉO-1515191130-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su trên chắn bùn8403012E0(của xe tải tổng trọng lượng trên 6T- duoi 10T, động cơ diesel,dung tich xy lanh 2746cc,hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU TREO BÔ (A2314920044). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo ống xả bằng cao su lưu hóa (28760F2000), phụ tùng xe Hyundai ELA/ACC, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU TREO ỐNG XẢ-XE 9.5T-8944572771-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU TREO ỐNG XẢ-XE 9.5T-8944572781-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo sau dưới, bộ phận ống xả xe ô tô du lịch xe Kia New Cerato 1.6L. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo sau trên, bộ phận ống xả xe ô tô du lịch xe Kia New Cerato 1.6L. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo trước, bộ phận ống xả xe ô tô du lịch xe Kia New Cerato 1.6L. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo, bộ phận ống xả xe ô tô du lịch xe Kia New Cerato 1.6L. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo, bộ phận ống xả xe ô tô du lịch xe Kia New Cerato 2.0L. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo, kích thước 62x50x25mm, lắp trên cụm giá treo 1 K250. Hàng mới 100%, sx năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo, kích thước 62x50x30mm, lắp trên cụm móc treo 2 K200. Hàng mới 100%, sx năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo, kích thước 62x50x30mm, lắp trên cụm móc treo 2 K250. Hàng mới 100%, sx năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo, kích thước 67x56x26mm, lắp trên cụm móc treo 1 K200. Hàng mới 100%, sx năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su treo, kích thước 85x73x26mm, lắp trên cụm sau K200, K250. Hàng mới 100%, sx năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Cao su vòng cung kích thước 11x11x10cm, chất liệu Thép+cao su, phụ tùng xe ô tô Land Rover, hiệu Land Rover, hàng mới 100%- mã hàng LR100072 (nk)
- Mã HS 40169911: CAO SU-XE D-MAX BÁN TẢI-8941414840-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Chắn bụi giảm xóc (cao su lưu hóa), Part No: 4815847010, phụ tùng xe ô tô Toyota CELICA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chắn bùn bánh sau trái xe bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW dưới 5 chỗ, hàng mới 100%, hãng sx BMW code: 51717186729 (nk)
- Mã HS 40169911: Chân máy bằng cao su lưu hóa kết hợp với hợp kim thép, có tác dụng giảm chấn (nhãn hiệu: Guiyang, ZHTD, Mawang Chicheng, Yuchai (YC), Liusheng) dùng cho xe TTLCT từ (1-8) tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Che bụi cần số bằng cao su lưu hóa không xốp, (LKPT thay thế ô tô tải có tổng đầu kéo trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Che bụi cần số bằng cao su lưu hóa không xốp, KT(ĐK ngoài (100-220)mm, cao tổng (30-230)mm, Dầy (1.5-3.8)mm)+/-10%(LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 6 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Chống rung cửa sau (cao su), Part No: 672900K03000, xe HW/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 AT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CHS10002502- Đệm đỡ bằng cao su phía trước của cầu sau, linh kiện lắp ráp xe Sedan 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CHS10002503- Đệm đỡ bằng cao su phía sau của cầu sau, linh kiện lắp ráp xe Sedan 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CHS10006629- Cao su đệm (bằng cao su lưu hóa) của hệ thống lái- linh kiện lắp ráp cho xe ôtô SEDAN 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bảo vệ đầu nối cực điện ác quy (cao su lưu hóa), Part No: 8282112490, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bảo vệ đầu nối cực điện ác quy (cao su lưu hóa), Part No: 8282160041, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bảo vệ đầu nối cực điện ác quy (cao su lưu hóa), Part No: 8282160201, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS LX570, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bảo vệ đầu nối cực điện ác quy. Part No: 8282112490, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bảo vệ đầu nối cực điện ác quy. Part No: 8282160070, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cần số (cao su lưu hóa), Part No: 3112632010, phụ tùng xe ô tô Toyota CORONA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cần số (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND, FD9500-BM. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cần số (Phụ tùng) dùng cho xe tải FORLANDFD650-4WD.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cần số bằng cao su, Part No: 3112626020, phụ tùng thay thế của xe HIACE RZH114, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cần số bằng su (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND FD650-4WD.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cần số bằng su (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND, FD950.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cần số. Part No: 3112632010, phụ tùng xe ô tô Toyota CORONA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cần số. Part No: 3112660050, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cầu (cao su) 3817A100 phụ tùng xe ôtô hiệu Outlander. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cầu (cao su) 3817A210 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Mirage 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cầu (cao su) 3817A424 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cầu (cao su) 3817A426 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cầu (cao su) 3817A426 phụ tùng xe ôtô hiệu Xpander. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cầu (cao su) 3817A429 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cầu (cao su) 3817A429 phụ tùng xe ôtô hiệu Xpander. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi cầu (cao su) MB886676 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Lancer 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi đầu láp cầu xe- bằng cao su (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: FG4025722 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi đầu láp cầu xe, phía ngoài- bằng cao su (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 4959407300 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi giảm sóc (cao su lưu hóa), Part No: 4815728020, phụ tùng xe ô tô Toyota PREVIA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: CHỤP BỤI GIẢM XÓC SAU dùng cho xe CHEVROLET CRUZE nhà sản xuất GM DEAWOO hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi phía trên lò xo treo hệ thống giảm chấn- bằng cao su (PT xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 31 30 6 791 712 (nk)
- Mã HS 40169911: CHỤP BỤI PHUỘC NHÚN TRƯỚC (A2223270192). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi piston phanh đĩa- bằng cao su (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 581140Z000 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi piston phanh đĩa- bằng cao su (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 581141G000 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi piston phanh đĩa- bằng cao su (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 5811424000 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi piston phanh đĩa- bằng cao su (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 581144D000 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi piston phanh đĩa- bằng cao su (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 5811424000 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi piston phanh đĩa- bằng cao su (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 5823334100 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi thắng tay (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND FD140. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi thước lái- bằng cao su (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 577402W000 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi thước lái- bằng cao su (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 577282S100 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi ty phuộc nhún phía sau- bằng cao su (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 33 53 6 788 764 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi ty phuộc nhún sau- bằng cao su (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 33 52 6 776 132 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi ty phuộc nhún sau- bằng cao su (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 33 53 6 781 684 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi ty phuộc nhún sau- bằng cao su (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 553162G700 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi ty phuộc nhún trước- bằng cao su (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 31 33 6 778 780 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi ty phuộc nhún trước- bằng cao su (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 31 33 6 783 090 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi ty phuộc nhún trước- bằng cao su (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 31 33 6 787 104 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp bụi ty phuộc nhún trước- bằng cao su (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 31 33 6 855 440 (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp cao su chân trên giàn nóng xe CITY 2014- 80107-SZH-000- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp chân dưới giàn nóng bằng cao su xe CITY 2014- 80175-T2F-A00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp đầu bugi (cao su lưu hóa), Part No: 9091911009, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp đầu bugi bằng cao su, Part No: 9091911009, phụ tùng thay thế của xe VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Chụp đầu bugi. Part No: 9091911009, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CN1513W520BB- Đệm cao su chống lọt nước của đèn cửa hậu, linh kiện lắp ráp cho xe Ecosports, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CN15A502K67AA- Gioăng cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CN15B40452EA- Gioăng đệm giảm chấn cửa hậu bằng cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CN15N20563CB- Gioăng cao su cửa xe; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cổ hút lọc khí (cao su, dạng chạc 3). Part No: 1788146110, phụ tùng xe ô tô Toyota CROWN2, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su đệm chân két nước, phía dưới (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 25336H8400 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su đệm chân kính chắn gió (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 51 31 7 288 462 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su đệm nắp đậy mặt động cơ (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 13 71 7 588 501 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su đệm phía dưới bệ dẫn hướng ty phuộc nhún sau (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 33 52 6 776 557 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su đệm phía dưới chụp bụi ty phuộc nhún trước (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 546263S000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su đệm phía dưới chụp bụi ty phuộc nhún trước (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 553482K000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su đệm phía dưới chụp bụi ty phuộc nhún, phía trước (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 553261W000 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su đệm phía trên chụp bụi ty phuộc nhún trước (Phụ tùng xe PEUGEOT dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: YL 003 412 80_Invoice: 1020928106 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su giữ thanh cân bằng hệ thống giảm chấn phía sau (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 33 35 6 792 197 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su giữ thanh cân bằng hệ thống giảm chấn phía trước (phụ tùng xe du lịch, hiệu Mazda, mới 100%). MSPT: KD3534156E (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su giữ thanh cân bằng hệ thống giảm chấn phía trước (phụ tùng xe du lịch, hiệu Mazda, mới 100%). MSPT: KD6134156F (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su giữ thanh cân bằng hệ thống giảm chấn trước (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: GE4T34156_Invoice: LGF003 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su giữ thanh cân bằng hệ thống giảm chấn trước (Phụ tùng xe PEUGEOT dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: YL 003 181 80_Invoice: 1020928106 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su giữ thanh cân bằng trước của hệ thống giảm chấn phía trước (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 0K55A34156 (nk)
- Mã HS 40169911: Cục cao su treo bầu giảm thanh khí xả, vị trí đầu vào (Phụ tùng xe PEUGEOT dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: YL 003 346 80_Invoice: 1020928106 (nk)
- Mã HS 40169911: cụm cao su bi treo cát đăng có giá sắt bọc ở ngoài dùng cho xe tải ben từ 2.5 tấn- 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cụm cao su bi treo cát đăng có giá sắt bọc ở ngoài dùng cho xe tải ben từ 8 tấn-13.5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cụm cao su treo cát đăng có bi các loại dùng cho xe tải <10 tấn(nsx:samtin) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cụm cao su treo cát đăng có bi các loại dùng cho xe tải <15 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cụm cao su treo cát đăng có bi các loại(nsx:samtin) dùng cho xe tải <5 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cuộn cao su bậc cấp A017-1R dùng lắp ráp xe khách 29- 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cuộn cao su đệm 3M F115-25dùng lắp ráp xe khách 29- 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cúp pen phanh bánh xe. Part No: 0447426070, phụ tùng xe ô tô Toyota NEW HIACE 2005, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cút cao su lưu hóa có đường kính < 12 cm có chiều dài < 25 cm (NSX: CANGZHOU NEW JIU SHUN)dùng cho xe tải < 5 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Cút nước (bộ phận ống dẫn nước cho két nước làm mát) bằng cao su lưu hóa, đường kính d(35-55) mm (nhãn hiệu: Longda, Yinggang) dùng cho xe tải dưới 5 tấn (bộ gồm 2 chi tiết), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: cút nước (cao su lưu hoá) dùng cho xe tải ben từ 8 tấn-13.5 tấn (1bộ 2cái). Mới 100%(nhãn hiệu BA, nsx: PINGXIANG ZHONGQI IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD) (nk)
- Mã HS 40169911: Cút nước bằng cao su làm mát dùng cho xe < 5 tấn mới 100% (Nhà sản xuất Cangxian jianan) (nk)
- Mã HS 40169911: Cút nước bằng cao su lưu hóa,bộ phận ống dẫn nước két nước bằng cao su dùng cho xe tải có tổng trọng lượng có tải tối đa 3,5 tấn,hiệu chữ Trung Quốc,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: CY1311210F1-Dải kẹp ống bằng cao su, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: D00162873B- Gioăng đệm cao su giảm chấn; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: D0101020009A0: Cao su kê chân động cơ phía trước dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Da bóng hơi(vỏ ngoài bóng hơi,bộ phận hệ thống giảm chấn)bằng cao su lưu hóa không xốp,kt(phi(10-30)cm,cao(10-40)cm)+/-10% (LKPT thay thế ô tô đầu kéo có tổng tải trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Da bóng hơi(vỏ ngoài bóng hơi,bộ phận hệ thống giảm chấn)bằng cao su lưu hóa không xốp,kt(phi(10-30)cm,cao(10-40)cm)+/-10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng đầu kéo trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Da bóng hơi(vỏ ngoài bóng hơi,bộ phận hệ thống giảm chấn)bằng cao su lưu hóa không xốp,kt(phi(10-30)cm,cao(10-40)cm)+/-10%(LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: DA1P50YB9- Gioăng cao su nắp ca pô; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đai cao su luồn dây điện(lót lỗ luồn dây điện từ thân cabin ra cánh cửa hậu) dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2.SX tại TQ,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây buộc 130/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây buộc 160/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây buộc 200/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây buộc 250/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây buộc 300/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây buộc bằng cao su dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: Dây buộc d8/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe (cao su lưu hóa), Part No: 538510K060B0, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe (cao su lưu hóa), Part No: 538510K070, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe (cao su lưu hóa), Part No: 538510K080, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe (cao su lưu hóa), Part No: 5385133010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe (cao su lưu hóa), Part No: 5385160200, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISE PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe (cao su lưu hóa), Part No: 5385233010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe, Part No: 5385106050, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe, Part No: 538510K031C0, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe, Part No: 538510K031C0, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe, Part No: 538510K060B0, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe, Part No: 538510K060C0, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe, Part No: 538510K070, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe, Part No: 538510K080, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe, Part No: 538510K140, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: DÂY CAO SU NẸP TAI XE, Part No: 538520D050, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe, Part No: 538520K031B0, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe, Part No: 538520K031C0, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe, Part No: 538520K060C0, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Dây cao su nẹp tai xe. Part No: 5385160200, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DC1920728AB- Gioăng cao su cửa (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DC1920728AB- Gioăng đệm cao su cửa, linh kiện lắp ráp cho xe Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DC1941692BA- Núm cao su thoát nước điều hòa (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DC1941692CA- Núm cao su thoát nước điều hòa (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DC19A61349HAM- Tấm đệm cao su (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DC19V437N00BB- Gioăng đệm cao su dài khung thân xe cửa sau (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DC19V51400AB- Gioăng đệm cao su dán cửa trước phải (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DC19V51401AB- Gioăng đệm cao su dán cửa trước trái (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đế giảm rung trên khay giữ cốc trong hộp để đồ (cao su lưu hóa), Part No: 556160T010, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm bảng tablô (cao su), Part No: 553490D24000, xe 835W/ VIOS 2020, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm bắt tai xe, Part No: 537350K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm bắt tai xe, Part No: 53735KK030, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm bộ Giảm chấntrước (cao su), Part No: 483040D24000, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm bộ Giảm chấntrước (cao su), Part No: 483040D24000, xe JR/ Vios 1.5G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm bộ Giảm chấntrước (cao su), Part No: 483040D24000, xe JS/ Vios 1.5E CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm bộ Giảm chấntrước (cao su), Part No: 483040K11100, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm bộ Giảm chấntrước (cao su), Part No: 483040K11100, xe HW/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 AT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cách âm bằng cao su 6320A349 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Outlander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 100x73/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 105x70/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 40x780/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 50x32/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 50x50x10T/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 60x120/ LK & PTSX xe 29 chỗ ngồi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 65x5/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 70x70/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 7801A383 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 85x35/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 90x70/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su 90x80/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su bảo vệ lò xo phuộc nhún, phía dưới (phụ tùng xe MINI dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 31 33 1 094 749 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su bảo vệ lò xo phuộc nhún, phía dưới (Phụ tùng xe MINI dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 31 33 1 094 749 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su bình dầu (96127112); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su các loại dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su càng dưới phía trước, dùng cho xe ô tô Ford EXPLORER đời 2005, hãng MOOG, P/N: K200188- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su chân kính trước xe CIVIC- 04731-SNA-A00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su chân lò xo giảm xóc, Part No: 4825806050, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su chân lò xo giảm xóc, Part No: 4825806050, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su chân máy bên phải, dùng cho xe ô tô Ford EXPLORER đời 2005, hãng WESTAR, P/N: EM-3048- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su chân máy bên trái, dùng cho xe ô tô Ford EXPLORER đời 2005, hãng WESTAR, P/N: EM-3047- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cho bình ắc quy, bằng cao su lưu hóa mềm (HPL031005); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cho bình ắc quy, bằng cao su lưu hóa mềm (HPL031006); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cho bình ắc quy, bằng cao su lưu hóa mềm (VT002008); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su côn giằng ngang trước, mã 1429110 dùng cho oto tải Scania 20 tấn, hãng SX Jmany, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cửa hậu xe CR-V- 74827-T0A-A00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cửa thùng hàng, bằng cao su lưu hóa mềm; (96786338); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe G12 (47Chỗ) Daewoo, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cục chặn cửa sau (cao su), Part No: 672930K02000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cục chặn cửa sau (cao su), Part No: 672930K02000, xe CX/ INNOVA G-CX, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cục chặn cửa sau (cao su), Part No: 672930K02000, xe HK/ Innova 2.0G Venturer, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cục chặn cửa sau (cao su), Part No: 672930K02000, xe HL/ Innova 2.0E-Black, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cục chặn cửa sau (cao su), Part No: 672930K02000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su cục chặn cửa sau (cao su), Part No: 672930K02000, xe HW/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 AT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su D50/ LK & PTSX xe 29 chỗ ngồi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su gắn trên thân xe định vị hông cánh cửa hậu (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 817392E000 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su giảm chấn cửa (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 8219129000 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su giảm chấn cửa (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_mã số phụ tùng: 821911E000 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su giảm chấn cửa (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 8241424000 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su giảm chấn nắp ca pô trước (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 1737209520B (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su giảm chấn nắp ca pô trước (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 1737209520B (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su giảm chấn nắp cốp sau (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 1737516034B (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su giảm chấn thước lái, Part No: 455170B040, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: đệm cao su giảm xóc trước, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 51920-SHJ-A02, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: đệm cao su giảm xóc trước, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 51920-STX-A51, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su giảm xóc xe CITY 2014- 51688-TJ5-P01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su két nước số 10 (613101002I); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su két nước số 2 (94840079G); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su két nước số 6 (94841214G); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su két nước số 8 (483220002K); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su két nước số 9 (94840078G); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín giữa nắp capô và gò má, bên phải _GTA8-MH2- 25D-GT7- GHP9 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín giữa nắp capô và gò má, bên phải _GTA8-MH2- 25D-GT7- GHP9 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín giữa nắp capô và gò má, bên phải _GTA8-MH2- 25D-GT7- GHP9 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín giữa nắp capô và gò má, bên phải _GTA8-MH3- 25D-GT7- GHP9 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín giữa nắp capô và gò má, bên phải _GTA8-MH3- 25D-GT7- GHP9 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín giữa nắp capô và gò má, bên phải _GTA8-MH3- 25D-GT7- GHP9 56 915B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín giữa nắp capô và gò má, bên trái _GTA8-MH2- 25D-GT7- GHP9 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín giữa nắp capô và gò má, bên trái _GTA8-MH2- 25D-GT7- GHP9 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín giữa nắp capô và gò má, bên trái _GTA8-MH2- 25D-GT7- GHP9 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín giữa nắp capô và gò má, bên trái _GTA8-MH3- 25D-GT7- GHP9 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 190257367348601909, ngày 23/3/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín giữa nắp capô và gò má, bên trái _GTA8-MH3- 25D-GT7- GHP9 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200033057341101909, ngày 08/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín giữa nắp capô và gò má, bên trái _GTA8-MH3- 25D-GT7- GHP9 56 916B (Phụ tùng xe Mazda 9 chỗ trở xuống, mới 100%); C/O Mẫu JV số: 200053015347501809, ngày 03/4/2020 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín thân xe_INV 21587_A 000 501 00 00_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín thân xe_INV 21587_A 001 998 52 01_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín thân xe_INV 21647_A 000 501 00 00_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su làm kín thân xe_INV 21647_A 001 998 52 01_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lỗ cửa sau, trái xe CR-V- 72861-SWA-A00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lò xo MR272836 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Grandis 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lò xo MR272836 phụ tùng xe ôtô hiệu Grandis. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lò xo MR594351 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Lancer 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lò xo MR594351 phụ tùng xe ôtô hiệu Lancer. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lưu hóa ở dây cáp điều khiển hộp số, Part No: 3383508010, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lưu hóa thanh ổn định, Part No: 4881736011, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lưu hóa thanh ổn định, Part No: 4881752011, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lưu hóa thanh ổn định, Part No: 4881760020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lưu hóa, Part No: 9038519010, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lưu hóa, Part No: 9038523002, phụ tùng xe ô tô Toyota COASTER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lưu hóa, Part No: 90385T0004, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lưu hóa, Part No: 90385T0004, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lưu hóa, Part No: 90385T0005, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lưu hóa, Part No: 90385T0005, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lưu hóa, Part No: 90385T0009, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lưu hóa, Part No: 90385T0010, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su lưu hóa, Part No: 90385T0010, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su phuộc trước MR554120 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su tay đỡ phuộc nhún (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 554993N100 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su thân xe 5070A337 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su thanh cân bằng trước, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 51306-TA0-J01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su thanh ổn định (cao su lưu hóa), Part No: 4881726020, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE 2012, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su thanh ổn định, Part No: 4881752011, phụ tùng thay thế của xe VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su thanh ổn định, Part No: 488175201100, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su thanh ổn định, Part No: 488175201100, xe JR/ Vios 1.5G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su thanh ổn định, Part No: 488175201100, xe JS/ Vios 1.5E CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su thanh ổn định, Part No: 4881760020, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su thanh ổn định. Part No: 4881736011, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su trục lái (Phụ tùng xe PEUGEOT dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 98 002 251 YQ_Invoice: 1020928106 (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su trục lái (Phụ tùng xe PEUGEOT dưới 8 chỗ, mới 100&)_Mã số phụ tùng: 98 002 251 YQ (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su, dính một mặt M8 (VT003008); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cao su, Part No: 9004A54027, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: đệm cao su-8980704450-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: ĐỆM CAO SU-XE D-MAX BÁN TẢI-8979474190-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm capô, cao su MR473003 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Lancer 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm capô, cao su MR473003 phụ tùng xe ôtô hiệu Lancer. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cầu sau dùng cho xe tải 27 tấn. Bằng cao su lưu hóa. Mã 30383-1.Nhãn hiệu: JERMANY, nhà sx: NINGBO JERMANY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm chặn hộc để đồ bảng táp-lô bằng cao su lưu hóa (845261Y000TRY), phụ tùng xe Hyundai SON16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm chống ồn capô, Part No: 533930K010, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: ĐỆM CỬA BẰNG CAO SU-XE 25T-8979269510-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của giảm chấn hệ thống treo sau (cao su), Part No: 487250D12000, xe 835W/ VIOS 2020, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của giảm chấn hệ thống treo sau (cao su), Part No: 487250D12000, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của giảm chấn hệ thống treo sau (cao su), Part No: 487250D12000, xe JR/ Vios 1.5G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của giảm chấn hệ thống treo sau (cao su), Part No: 487250D12000, xe JS/ Vios 1.5E CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su lưu hóa), Part No: 4834108040, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su lưu hóa), Part No: 4834132054, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su lưu hóa), Part No: 48341AB010, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su), Part No: 483410K13000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su), Part No: 483410K13000, xe HW/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 AT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su), Part No: 483410K15000, xe CE/ INNOVA E-CE, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su), Part No: 483410K15000, xe CX/ INNOVA G-CX, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su), Part No: 483410K15000, xe HK/ Innova 2.0G Venturer, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su), Part No: 483410K15000, xe HL/ Innova 2.0E-Black, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su), Part No: 483411223000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su), Part No: 483411223000, xe GL/ Corolla 1.8G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su), Part No: 483411223000, xe GM/ Corolla 2.0V Luxury, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su), Part No: 483411223000, xe GN/ Corolla 2.0V Sport, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su), Part No: 4834132054, phụ tùng thay thế của xe CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su). Part No: 4834106050, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm của lò xo sau (cao su). Part No: 4834130140, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm cửa sau phía dưới bằng cao su- 72826-T00-T011-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY- Tấm đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đai antoàn ghế sau (cao su), Part No: 731435201200, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đai antoàn ghế sau (cao su), Part No: 731435201200, xe JR/ Vios 1.5G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đai antoàn ghế sau (cao su), Part No: 731435201200, xe JS/ Vios 1.5E CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đầu giảm xóc trước bằng cao su xe CIVIC- 51920-SVB-A03- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đế chân máy bằng cao su xe CIVIC- 50820-SNL-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đỡ ống xả số 4 (cao su), Part No: 175650L10000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đỡ ống xả số 4 (cao su), Part No: 175650M03000, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đỡ ống xả số 4 (cao su), Part No: 175650M03000, xe JR/ Vios 1.5G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đỡ ống xả số 4 (cao su), Part No: 175650M03000, xe JS/ Vios 1.5E CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đỡ ống xả số 4 (cao su), Part No: 175650P24000, xe 578W/ FORTUNER 2019, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm đỡ ống xả số Giá đỡ ống xả số 4, Part No: 175650L100, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: đệm dưới lưới tải nhiệt- 74172-TLA-A010-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- giữ cố định, giảm rung động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (cao su lưu hóa), Part No: 9094801003, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (cao su lưu hóa), Part No: 90948T1003, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (cao su lưu hóa), Part No: 90948T1004, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (cao su), Part No: 903032200200, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (cao su), Part No: 903032200200, xe GL/ Corolla 1.8G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (cao su), Part No: 903032200200, xe GM/ Corolla 2.0V Luxury, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (cao su), Part No: 903032200200, xe GN/ Corolla 2.0V Sport, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (chân cabin) bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 3.45 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (chân máy) bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt (LKPT thay thế ô tô đầu kéo có tổng tải trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (chân máy) bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt (LKPT thay thế ô tô tải có tổng đầu kéo trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (chân máy) bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 1.9 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (chân máy) bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (chân máy) bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 3.45 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (chân máy) bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 6 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (chân máy) bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 7 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (chân máy) bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 8 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn (chân máy) bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt KT: (Dài (30-250)mm, Rộng (20-150)mm, Dầy (20-90)mm) +/-10% (LKPTTT ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn cao su 4055A048 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn cao su 4060A417 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Outlander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn cao su 4060A644 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn cao su 4060A644 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn cao su MD095402 phụ tùng xe ôtô hiệu Lancer. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn cao su MN101372 phụ tùng xe ôtô hiệu Lancer. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn chân cabin bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt,kt(Dài x rộng tổng (30-200)mm, cao (20-230)mm)+/-10% (LKPTTT ô tô tải có tổng tải trọng 3.45 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn chân máy bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt, KT(Dài(30-250)mm,Rộng(20-150)mm,Dầy(20-90)mm)+/-10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn chân máy bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt, KT(Dài(30-250)mm,Rộng(20-150)mm,Dầy(20-90)mm)+/-10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 2.5 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn chân máy bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt, KT(Dài(30-250)mm,Rộng(20-150)mm,Dầy(20-90)mm)+/-10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 3.45 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn chân máy bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt, KT(Dài(30-250)mm,Rộng(20-150)mm,Dầy(20-90)mm)+/-10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn chân máy bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt, KT(Dài(30-250)mm,Rộng(20-150)mm,Dầy(20-90)mm)+/-10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 5 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn chân máy bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt, KT(Dài(30-250)mm,Rộng(20-150)mm,Dầy(20-90)mm)+/-10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 6 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn chân máy bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt, KT(Dài(30-250)mm,Rộng(20-150)mm,Dầy(20-90)mm)+/-10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 8 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn chân máy bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt, KT(Dài(30-250)mm,Rộng(20-150)mm,Dầy(20-90)mm)+/-10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 9 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn chân máy bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt, KT(Dài(30-250)mm,Rộng(20-150)mm,Dầy(20-90)mm)+/-10%(LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 1.9 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn chân máy bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp với sắt, KTDài (30-250)mm, Rộng (20-150)mm, Dầy (20-90)mm)+/-10%(LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn hệ thống treo sau (cao su), Part No: 487550D10000, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn hệ thống treo sau (cao su), Part No: 487550D10000, xe JR/ Vios 1.5G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn hệ thống treo sau (cao su), Part No: 487550D10000, xe JS/ Vios 1.5E CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn hệ thống treo trước (cao su), Part No: 486090231000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn hệ thống treo trước (cao su), Part No: 486090231000, xe GM/ Corolla 2.0V Luxury, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn hệ thống treo trước (cao su), Part No: 486090231000, xe GN/ Corolla 2.0V Sport, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn hệ thống treo trước (cao su), Part No: 486090D15000, xe JP/ Vios 1.5E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn hệ thống treo trước (cao su), Part No: 486090D15000, xe JR/ Vios 1.5G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn hệ thống treo trước (cao su), Part No: 486090D15000, xe JS/ Vios 1.5E CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn hệ thống treo trước (cao su), Part No: 486090K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn hệ thống treo trước (cao su), Part No: 486090K11000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn hệ thống treo trước (cao su), Part No: 486090K11000, xe HW/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 AT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm chấn, Part No: 90948T1014, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm xóc sau, cao su 4155A027 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Mirage 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm xóc sau, cao su MB584148 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm xóc, cao su MB663324 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Grandis 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm xóc, cao su MB663324 phụ tùng xe ôtô hiệu Grandis. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm giảm xóc, cao su MR491949 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: ĐỆM GỜ CA BIN CAO SU-XE 9.5T-8978523194-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm hãm cửa trượt (cao su lưu hóa), Part No: 6941533010, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm lót két nước với khung xe (cao su lưu hóa), Part No: 5329148020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm nắp ca bô, giữa (cao su lưu hóa), Part No: 5338471010, phụ tùng xe ô tô Toyota TGN40L-GKMDKU, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm nắp ca bô, giữa (cao su), Part No: 533840K040, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm nắp ca bô, giữa (cao su), Part No: 533845001000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm nắp ca bô, giữa (cao su), Part No: 533845001000, xe GL/ Corolla 1.8G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm nắp ca bô, giữa (cao su), Part No: 533845001000, xe GM/ Corolla 2.0V Luxury, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm nắp ca bô, giữa (cao su), Part No: 533845001000, xe GN/ Corolla 2.0V Sport, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: đệm nắp capo- 74175-TLA-A011-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- giảm rung động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm ở capô trước (cao su lưu hóa), Part No: 53037BZ030, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm táp lô trước (cao su lưu hóa), Part No: 5535648110, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: đệm trên lưới tải nhiệt- 74173-5PA-A011-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- giữ cố định, giảm rung động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: ĐỆM TRỤC CAO SU BỘ GIẢM CHẤN-XE 25T-9516310260-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: ĐỆM TRỤC CAO SU BỘ GIẢM CHẤN-XE 9.5T-8943821490-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: ĐỆM TRỤC CAO SU BỘ GIẢM CHẤN-XE D-MAX BÁN TẢI-8973028100-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: ĐỆM TRỤC CAO SU BỘ GIẢM CHẤN-XE HI-LANDER-8944594592-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: ĐỆM TRỤC CAO SU-XE 25T-8980107592-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: ĐỆM TRỤC CAO SU-XE D-MAX BÁN TẢI-8979470390-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm tựa lưng ghế (cao su lưu hóa), Part No: 715510K270, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm, hệ thống giảm chấn treo cầu sau (cao su), Part No: 421180208000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm, hệ thống giảm chấn treo cầu sau (cao su), Part No: 421180208000, xe GM/ Corolla 2.0V Luxury, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đệm, hệ thống giảm chấn treo cầu sau (cao su), Part No: 421180208000, xe GN/ Corolla 2.0V Sport, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DN1Z7420530E- Gioăng đệm cao su cửa xe; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DN1Z7420531E- Gioăng đệm cao su cửa xe; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DN1Z74253A10C- Gioăng đệm khung cao su cửa xe; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ecosport; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DN1Z74253A11C- Gioăng đệm cao su cửa xe; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DN3250YH4A95- Nẹp cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Đoạn cao su nối ống thông gió phía đầu xe (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 28116F2100 (nk)
- Mã HS 40169911: Đoạn cao su nối ống thông gió phía đầu xe (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 28116F2100 (nk)
- Mã HS 40169911: DS7G9E583AA- Gioăng đệm cao su của máy bơm dầu vào động cơ; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: DS7Z19B596A- Bộ vòng đệm điều hòa (bằng cao su); Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Explorer; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: E112281A0- Gioăng đệm cao su giảm xóc; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: E112281A0- Gioăng đệm cao su giảm xóc; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: E11234012- Đệm nhíp bằng cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Laser; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: E11234156TB0- Gioăng đệm cao su thanh cân bằng; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: E18139060- Cao su đỡ động cơ; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: E18239040- Cao su đỡ động cơ; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EB3B28124AE- Gioăng cao su cửa xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EB3B4120530AC- Gioăng cao su cửa xe; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EB3C3069BB- Cao su càng A; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EB3G8C362HA- Nút bịt cao su két làm mát; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EB3Z16A238A- Đệm cao su trên nắp ca bô; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EB3Z3069E- Cao su càng A; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EFP3020004 B42A/ Nút chặn cao su (efp3020004 b42a) (nk)
- Mã HS 40169911: EV5758761B- Gioăng đệm cao su cửa xe- Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: EV9039070A- Cao su đỡ động cơ- Escape; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: F5820173X0005: Tấm ép vòng đệm kín dây bằng cao su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: FB150850X0011: Ron nẹp dè sau bằng su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: FC192404AA- Ốp cao su cần phanh (bỏ ra khỏi nhóm hàng 9849 theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT), linh kiện lắp ráp cho xe ô tô Ford Transit 16 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: FN1Z16758B- Gioăng đệm cao su dưới nắp cabô; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: G0110080002A0: Chụp su 2 dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0110080002A0: Chụp su bảo vệ dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0119013063A0: Chụp su nối bô e kèm pách dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0173040004A0: Nẹp dây số 2 bằng su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0173270013A0: Chụp bụi cần số bằng cao su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0292040506A0: Su giảm chấn phía trước dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0340040500A0: Chụp bụi bình dầu trợ lực bằng su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G03653-02/ Vòng cao su dùng cho giắc kết nối thiết bị ngoại vi của ô tô (nk)
- Mã HS 40169911: G04402VN1/ Vỏ bọc bằng cao su dùng cho công tắc của ô tô (nk)
- Mã HS 40169911: G0543020304A0: Ron chụp bánh trái bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0543020404A0: Ron chụp bánh phải bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0821010068A0: Chụp bụi bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: G0821010069A0: Chụp bụi bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0039MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0047MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0049MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0056MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0079MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0091MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0095MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0098MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0100MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0119MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi(Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0141MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0151MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0152MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0167MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0186MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0200MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi(Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0303MC-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0351MC-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0363MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi(Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0409MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0417MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: GBO0486MA-1010-00/ Chụp bụi (Boot) bằng cao su CR, CR-HWG có bọc thép ở vành miệng, linh kiện lắp ráp xe ô tô 5 chỗ ngồi (Mục 23 DMMT) (nk)
- Mã HS 40169911: Giá bắt cửa hút gió capô trước (cao su lưu hóa), Part No: 761860K030, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Giá bắt cửa hút gió capô trước, Part No: 761860K030, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Thép, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giá bắt cửa sau, Part No: 648850K040, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn cao su 5805A315 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Outlander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn cao su 5805A315 phụ tùng xe ôtô hiệu Outlander. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn cao su 5805A316 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Outlander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn cao su 5805A316 phụ tùng xe ôtô hiệu Outlander. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn cửa hậu (cao su lưu hóa), Part No: 6727260040, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn cửa hậu (cao su lưu hóa), Part No: 694780K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn cửa hậu (cao su), Part No: 694780K01000, xe 578W/ FORTUNER 2019, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn cửa hậu (cao su), Part No: 694780K01000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn cửa hậu, Part No: 694780K010, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn đóng mở cửa trước bên trái (cao su lưu hóa), Part No: 6792452140, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn đường ống phun xăng (cao su lưu hóa), Part No: 2327028052, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn đường ống phun xăng (cao su lưu hóa), Part No: 2327036031, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn đường ống phun xăng. Part No: 2327028052, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn đường ống phun xăng. Part No: 2327075050, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn Lò xo trước (cao su), Part No: 483311221000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn Lò xo trước (cao su), Part No: 483311221000, xe GL/ Corolla 1.8G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn Lò xo trước (cao su), Part No: 483311221000, xe GM/ Corolla 2.0V Luxury, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn Lò xo trước (cao su), Part No: 483311221000, xe GN/ Corolla 2.0V Sport, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn lò xo trước (cao su). Part No: 4833112220, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS CT200H, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn lò xo trước (cao su). Part No: 4833128090, phụ tùng xe ô tô Toyota RAV4, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn lò xo trước (cao su). Part No: 4833133071, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn Lò xotrước (cao su lưu hóa), Part No: 4833133071, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn nắp ca pô cao su 5902A326 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ, mới 100% CO FORM D, MỤC 31 (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn ở gương chiếu hậu, Part No: 87828BZ060, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Giảm chấn tổng phanh bằng cao su, Part No: 4787548100, phụ tùng thay thế của xe LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng (cao su lưu hóa), Part No: 9671124018, phụ tùng xe ô tô Toyota CELICA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng (cao su lưu hóa), Part No: 9671124020, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng (cao su lưu hóa), Part No: 9671124030, phụ tùng xe ô tô Toyota CORONA AT171, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng (cao su lưu hóa), Part No: 9672119010, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng (cao su lưu hóa), Part No: 9672124015, phụ tùng xe ô tô Toyota TERCEL, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng (cao su lưu hóa), Part No: 9672124025, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng (cao su lưu hóa), Part No: 9672124031, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng (cao su lưu hóa), Part No: 9676124019, phụ tùng xe ô tô Toyota SIENNA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng (cao su lưu hóa), Part No: 9676124021, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng (cao su lưu hóa), Part No: 9676135035, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bắt đèn hậu bên trái (cao su lưu hóa), Part No: 815940K050, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bắt đèn hậu bên trái, Part No: 815940K050, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bắt đèn hậu bên trái, Part No: 815940K050, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioang bộ chế hòa khí, Part No: 261710L010, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioang bộ chế hòa khí, Part No: 261710L020, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE 2005, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioang bộ chế hòa khí, Part No: 261710L030, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm chân không kích thước 8x6x0.5cm, chất liệu Cao su, phụ tùng xe ô tô Land Rover, hiệu Land Rover, hàng mới 100%- mã hàng LR039593 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm nhiên liệu, Part No: 23232BZ010, phụ tùng xe ô tô Toyota WIGO, chất liệu cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm nước (cao su lưu hóa), Part No: 1627121021, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm nước (cao su lưu hóa), Part No: 1627131030, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm nước (cao su lưu hóa), Part No: 1627138010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm nước. Part No: 1627131030, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm trợ lực lái (cao su lưu hóa), Part No: 0444606060, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm trợ lực lái (cao su lưu hóa), Part No: 0444606110, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm trợ lực lái (cao su lưu hóa), Part No: 0444632050, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm trợ lực lái (cao su lưu hóa), Part No: 0444660070, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm trợ lực lái bằng cao su, Part No: 0444630173, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm trợ lực lái bằng cao su, Part No: 0444632050, phụ tùng thay thế của xe COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm trợ lực lái, Part No: 0444606060, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Nhiều vật liệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm trợ lực lái. Part No: 0444632011, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bơm xăng phụ kích thước 8x6x0.5cm, chất liệu Cao su, phụ tùng xe ô tô Land Rover, hiệu Land Rover, hàng mới 100%- mã hàng LR034323 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioang bóng đèn (cao su lưu hóa), Part No: G191732010, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng bóng đèn (cao su lưu hóa), Part No: G191732010, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa cabin bằng cao su dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2 gồm: gioăng phồng,gioăng nỉ,gioăng chắn nước.SX tại TQ,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa hậu khoang chở hàng bằng cao su dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa sau phải, làm bằng cao su, dùng cho xe HYUNDAI I30, part no: 831202H001DR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa sau phải, làm bằng cao su, dùng cho xe HYUNDAI SANTAFE, part no: 831202B001DR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa sau trái, làm bằng cao su, dùng cho ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi, part no: 831102H001DR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa sau trái, làm bằng cao su, dùng cho xe HYUNDAI ELANTRA, part no: 83110F20004XDR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa sau trái, làm bằng cao su, dùng cho xe HYUNDAI SANTAFE, part no: 831102B001DR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa trước bên lái bằng cao su xe ACCORD- 72350-TA0-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa trước phải xe CR-V- 72310-TME-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa trước trái bằng cao su xe CR-V- 72350-TME-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa trước trái, làm bằng cao su, dùng cho ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi, part no: 821102H001CHDR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cánh cửa trước trái, làm bằng cao su, dùng cho xe HYUNDAI SANTAFE, part no: 821102B001DR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU (A2781840280). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su 871558R111 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su 871558R122 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su 871558R141 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su bao khung nắp dầu/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU BỘ GIẢI NHIỆT NHỚT (A2721840280). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cánh cửa sau xe City2014- 72815-T9A-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU CÁNH CỬA TRƯỚC PHẢI-XE HI-LANDER-8979760611-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU CA-PÔ TRƯỚC (A2188870098). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cửa hậu phía dưới (cao su), Part No: 65758KK03000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cửa hậu phía dưới (cao su), Part No: 65758KK04000, xe 578W/ FORTUNER 2019, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cửa hậu phía dưới (cao su), Part No: 65758KK04000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cửa sau phải xe CIVIC- 72810-SNA-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU CỬA SAU PHẢI-XE HI-LANDER-8979760820-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cửa sau trái xe CIVIC- 72850-SNA-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cửa trái trước xe CIVIC- 72350-SNA-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU CỬA TRƯỚC-XE MU-X-8981883330-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cửa xe (1.5x20x410) (452510204B); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cửa xe (GWT2217-6000); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su cửa, phải(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 950kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 84641-C3000 (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU CỬA-XE D-MAX BÁN TẢI-8983408070-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU CỬA-XE D-MAX BÁN TẢI-8983408080-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su dẫn kính cửa sau trái xe CR-V- 72775-TR0-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su đệm trong nắp đậy dàn cò (phụ tùng xe Mô tô, hiệu BMW, mới 100%). MSPT: 11 12 7 713 811 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su dùng cho xe ô tô Komatsu HD 326-7R,mã:07000F2014, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su dùng cho xe ô tô Komatsu HD 326-7R,mã:5673271750, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su hơi cửa hậu xe CR-V- 74440-T0A-J01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su hơi cửa trước phải xe CIVIC- 72310-SNA-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su khung cửa sau phải xe CR-V- 72815-SWE-T01ZA- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su khung cửa trước phải xe CITY 2014- 72315-T9A-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU KÍNH CHẮN GIÓ (A2046710420). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su kính chắn gió sau xe CIVIC- 04733-SNA-A10- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su kính chắn gió sau xe CIVIC 2016- 73227-TEA-003- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su kính chắn gió tam giác, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 73525-SYY-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su kính chắn gió tam giác, phụ tùng của xe ô tô Honda ODYSSEY 2015, mã hàng 73525-SYY-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su kính chắn gió trước xe ACCORD- 73125-TG1-T00- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su kính chắn gió trước xe ACCORD- 73125-TR0-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su kính chắn gió trước xe CITY2014- 73150-T9A-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su kính chắn gió trước xe CIVIC- 73150-SNA-003- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su kính chắn gió trước xe CR-V- 73150-TLA-A01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su kính chắn gió trước, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 77466-TL0-G01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su kính chắn gió trước, phụ tùng của xe ô tô Honda CR-V, mã hàng 77466-TL0-G01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su kính chắn gió, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 73127-TY0-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su kính chắn gió, phụ tùng của xe ô tô Honda CR-V, mã hàng 73127-TY0-000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU KÍNH CỬA TRƯỚC-XE 9.5T-8978594951-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU KÍNH CỬA TRƯỚC-XE D-MAX BÁN TẢI-8980042260-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU KÍNH TRƯỚC-XE D-MAX BÁN TẢI-8980042260-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su làm kín 871558R130 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su làm kín bên hông bơm nước làm mát động cơ (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 11 51 7 549 445 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su làm kín bộ trao đổi nhiệt với thân lọc dầu bôi trơn động cơ (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 42 7 508 970 (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su làm kín bơm dầu, phụ tùng của xe ô tô Honda CR-VV7, mã hàng 15221-RYE-A01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su làm kín của hệ thống khí nạp (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 11 61 7 584 528 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su làm kín đèn pha cos phía trước, bên phải (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 63 11 7 241 144 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su làm kín đèn pha cos phía trước, bên trái (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 63 11 7 241 143 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su làm kín đèn trước, bên phải (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 92454A7610 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su làm kín đèn trước, bên trái (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 92453A7610 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su làm kín phía dưới lọc dầu bôi trơn động cơ (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 42 7 508 971 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su làm kín puli lốc lạnh (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 9774934550 (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU LÔNG MI KÍNH TRƯỚC-XE 11T-8980291931-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU LÔNG MI KÍNH TRƯỚC-XE 9.5T-8978521176-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU LÔNG MI KÍNH-XE 9.5T-8980291921-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU LÔNG MI KÍN-XE 25T-8979269570-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su lưu hóa mềm M14 (GWT1015); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su lưu hóa mềm số 5, cửa xe (GWT147); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su nắp ca bô/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su nắp giàn cò, phụ tùng của xe ô tô Honda ACCORD, mã hàng 12341-RYE-A00, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su nắp máy, phụ tùng của xe ô tô Honda ACCORD, mã hàng 12341-R70-A00, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su nắp máy, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 12341-R70-A00, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su nắp qui lát xe CR-V- 12341-RTA-000- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU NẮP XÚP BẮP, PHẢI (A1120160321). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU NẮP XÚP BẮP, TRÁI (A1120160221). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su ốp cửa sau bên trái xe CIVIC- 72864-T9A-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU TẤM TRẦN CABIN-XE 9.5T-8974052815-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU THÂN XE CỬA HẬU-XE HI-LANDER-8979760810-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU THÂN XE CỬA HẬU-XE HI-LANDER-8979760930-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su trên cánh cửa trước phải xe City 2014- 72325-T9A-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su trung tâm cửa trước trái xe CITY2014- 72367-T9A-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su vách ngăn sàn cabin trước dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN- 8978523275- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN- 8978526012- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN- 8978530104- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền cabin-8975822267-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền chân khung kính cửa, phía trong, bên trái (phụ tùng xe ô tô tải có tải trọng đến 2.49T, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 0K60A59821 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền đứng, mép sau khung kính cửa trước (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 51 33 7 222 311 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền đứng, mép trước cánh cửa sau, bên trái (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 51 76 7 196 405 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền đứng, mép trước cánh cửa trước, bên trái (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 51 76 7 196 345 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền đứng, mép trước, phía dưới cánh cửa sau, bên phải (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 51 35 7 298 892 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền hông nắp ca pô trước, bên trái (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 864702P000 (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KHUNG CỬA- 8978523194- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KHUNG CỬA- 8978523204- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KHUNG CỬA- 8978929023- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KHUNG CỬA- 8978929033- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KHUNG CỬA- 8984849200- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KHUNG CỬA- 8984849211- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền khung cửa-8978523194-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền khung cửa-8978523204-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền khung cửa-8978929023-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền khung cửa-8978929033-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền khung cửa-8984849200-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền khung cửa-8984849211-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung kính cửa sổ trời (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 81613A9100 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung kính cửa sổ trời (Phụ tùng xe PEUGEOT dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 98 107 528 80_Invoice: 1020928106 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung lắp cánh cửa sau, bên phải (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 831201W200 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung lắp cánh cửa sau, bên phải (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 831203W000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung lắp cánh cửa sau, bên phải (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 83120BY000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung lắp cánh cửa sau, bên phải (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 83120M6000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung lắp cánh cửa sau, bên trái (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 831101W000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung lắp cánh cửa sau, bên trái (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 83110BY000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung lắp cánh cửa trước (Phụ tùng xe PEUGEOT dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 96 788 613 80_Invoice: 1020928106 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung lắp cánh cửa trước, bên phải (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 8212017000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung lắp cánh cửa trước, bên phải (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 821201W000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung lắp cánh cửa trước, bên phải (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: TD1168911B_Invoice: LGF003 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung lắp cánh cửa trước, bên trái (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 821101W000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung lắp cánh cửa trước, bên trái (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 82110BY000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung lắp cánh cửa trước, bên trái (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 821102G000S8 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung lắp với cánh cửa trước, bên phải (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: BBM468911_Invoice: LGF001 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền khung lắp với cánh cửa trước, bên phải (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: BBM468911_Invoice: LGF003 (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KÍNH CHẮN GIÓ- 8975194550- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KÍNH CHẮN GIÓ- 8975816174- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KÍNH CHẮN GIÓ- 8975816183- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KÍNH CHẮN GIÓ- 8975816783- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KÍNH CHẮN GIÓ- 8979269610- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KÍNH CHẮN GIÓ- 8979270090- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KÍNH CHẮN GIÓ- 8980416503- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KÍNH CHẮN GIÓ- 8980416513- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền kính chắn gió trước(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 750kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 84611-85010 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền kính chắn gió trước(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 950kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 84611-C3000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền kính chắn gió trước, bên trái (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tung: 51 34 7 315 417 (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền kính chắn gió-8975194550-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền kính chắn gió-8975816174-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền kính chắn gió-8975816183-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền kính chắn gió-8975816783-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền kính chắn gió-8979269610-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền kính chắn gió-8980416503-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền kính chắn gió-8980416513-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KÍNH CHIẾU HẬU- 1767980410- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền kính cửa lên xuống, bên trái(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 750kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 84651-60C01 (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KÍNH SAU CABIN- 8978533883- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KÍNH SAU CABIN- 8979269630- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN KÍNH SAU CABIN- 8980962171- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền kính sau cabin-8979269630-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền kính sau cabin-8980962171-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền làm kín các te dầu bôi trơn động cơ (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 13 7 627 512 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền mép capo trước5902A290, bằng cao su, dùng cho xe dưới 9 chỗ ngồi, hiệu Mitsubishi, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền mép cửa sau bên trái, phía trước (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 51 76 7 336 043 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền mép khung cửa trước, bên phải (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: BBM458760D_Invoice: LGF003 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền mép nắp ca pô (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 51 76 7 239 146 (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN NẮP CA-PÔ- 8979264930- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN NẮP CA-PÔ- 8979270110- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CAO SU VIỀN NẮP CA-PÔ- 8980962880- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền nắp ca-pô-8979264930-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền nắp ca-pô-8980962880-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền nắp đậy dàn cò (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 2244102230 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền nắp đậy dàn cò (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 2244104050 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền nắp đậy dàn cò (Phụ tùng xe PEUGEOT dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 16 137 305 80_Invoice: 1020928106 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền nắp đậy giàn cò (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 2244103050 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền nắp đậy giàn cò (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 224412B000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền nắp đậy giàn cò (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 224432F600 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền nắp đậy giàn cò, bên phải (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 224413C710 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền nắp đậy giàn cò, bên trái (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 224533C710 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền nắp đậy giàn cò, bên trái (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 224533C710 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền nắp giàn cò(Phụ tùng xe ô tô tải, hiệu TOWNER, tải trọng 750kg, mới 100%)_Mã Số Phụ tùng: 462-1000071-A (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền phần trên cánh của trước, bên phải (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 51 34 7 315 418 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền phía đầu nắp ca pô, bên phải (Phụ tùng xe PEUGEOT dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: YL 004 413 80_Invoice: 1020928106 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền quanh khung kính chắn gió trước (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 8613004000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền quanh khung kính chắn gió trước (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 8613007000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền quanh khung kính chắn gió trước (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 8613107000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền quanh khung kính chắn gió trước (Phụ tùng xe KIA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 8613107000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền quanh khung kính chắn gió, phía trên (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tung: 51 31 7 331 505 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền quanh kính chắn gió (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 51 31 7 206 137 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền quanh kính chắn gió phía trước (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 86130D4000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền quanh mép cánh cửa sau, bên phải (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 831403W000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền quanh mép cánh cửa trước, bên phải (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 821403W000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền quanh mép cánh cửa trước, bên phải (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 821403W000 (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su viền quanh mép cánh cửa trước, bên trái (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 821302G000 (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền-8978504991-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền-8978523275-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền-8978526012-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền-8978530104-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền-8978927440-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền-8981774870-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: gioăng cao su viền-8981774880-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 82110B4000RA,FRT LH), kích thước 2800mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 82110H6000), kích thước 3367 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 82120B4000RA,FRT RH), kích thước 2800mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 82120H6000), kích thước 3367 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 82130B4000RA,FRT LH), kích thước 2800mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 82130H6000), kích thước 3327 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 82140B4000RA,FRT RH), kích thước 2800mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 82140H6000), kích thước 3327 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 82530B4000RA,G/RUN FRT LH), kích thước 2100mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 82530H6000), kích thước 2032 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 82540B4000RA,G/RUN FRT RH), kích thước 2100mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 82540H6000), kích thước 2032 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 83110B4000RA,REAR LH), kích thước 2800 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 83110H6000), kích thước 3011 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 83120B4000RA,REAR RH), kích thước 2800 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 83120H6000), kích thước 3011 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 83130B4000RA,REAR LH), kích thước 2800mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 83130H6000), kích thước 3219 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 83140B4000RA,REAR RH), kích thước 2800mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 83140H6000), kích thước 3219 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 83530B4010RA,G/RUN RR LH), kích thước 1700mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 83540B4010RA,G/RUN RR RH), kích thước 1700mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao su,sử dụng trong cánh cửa xe ô tô (mã 87321B4000RA,T/GATE), kích thước 2800 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cao sulàm kín hệ thống lái,dùng cho xe ô tô Komatsu HD 326-7R,mã:7075150650, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng capô cao su 5902A140 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Outlander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 3314435060, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031134039, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031192010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chắn dầu ngõng trục cầu trước dùng cho xe tải Tata Super Ace E2, TT 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chặn dầu ở cầu sau (cao su lưu hóa), Part No: 9031141014, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chắn nước bằng cao su lưu hóa mềm số 1 (GWT1022); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chắn nước bằng cao su lưu hóa mềm số 3 (GWT196); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chắn nước bằng cao su lưu hóa mềm số 3 (GWT2113F); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chắn nước mui xe bằng cao su dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chắn nước ngoài cánh cửa(bằng cao su,4 chiếc/bộ) (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chỉ bơm dầu (cao su lưu hóa), Part No: 1518874050, phụ tùng xe ô tô Toyota CORONA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chỉ bơm dầu. Part No: 1518874050, phụ tùng xe ô tô Toyota CORONA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng chỉ moay ơ của xe ô tô có TTT 25 tấn, làm bằng cao su lưu hóa, hàng mới 100%, sản xuất tại TQ (nk)
- Mã HS 40169911: GIOĂNG CHO ĐÈN PHA (A0008263500). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cơ cấu khóa cửa bằng cao su lưu hóa (82554S1000), phụ tùng xe Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cốp hậu xe khách từ 29 chỗ đến 35 chỗ (mã hàng hóa 769625A001) mới 100%.Nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai. (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 769618R100 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 769618R200 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 769628R100 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 769628R200 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 778518R000 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 778518R200 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 778518R400 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 778748R000 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 778748R010 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 778748R020 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 778748R030 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 778748R040 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 778748R050 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 778748R070 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- - Mã HS 40169911: Gioăng cửa (bằng cao su) 778748R080 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p