Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 40169390: Gioăng chất liệu bằng cao su lưu hóa, không xốp, mã hàng 6245-21-3111, nhãn hiệu NOK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chất liệu bằng cao su lưu hóa, không xốp, mã hàng 6245-21-6420, nhãn hiệu NOK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chất liệu bằng cao su lưu hóa, không xốp, mã hàng 6261-81-2720, nhãn hiệu NOK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chất liệu bằng cao su lưu hóa, không xốp, mã hàng 6261-81-7130, nhãn hiệu NOK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chất liệu bằng cao su lưu hóa, không xốp, mã hàng 6271-81-9220, nhãn hiệu NOK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chất liệu bằng cao su lưu hóa, không xốp, mã hàng 705-17-01430, nhãn hiệu KOMATSU, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chèn bằng cao su (801993) hãng sx: ABB (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ 120 mm I.D x5mm, bằng cao su hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ 177,2x6,99, bằng cao su hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ bằng cao su (Bộ phận dùng thay thế cho máy phun rửa áp lực JVT-HO-90P), mới 100%.. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ bằng cao su (Phụ kiện dùng để thay thế bảo hành cho máy đuc pha bê tông VT18173), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ bằng cao su 183,5 x6,99, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ bằng cao su 380,37(14,975")x 6,99(0,275"), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ bằng cao su 82x55 NBR, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ cổ bom bia bằng cao su đường kính 8cm,mã hàng 1051301-06. Hiệu Talos. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ, code 05008035, bằng cao su lưu hoá, kích thước F16x4mm, dùng để làm kín đường ống của máy ép gạch trong SX gạch. Hàng mới 100% Đơn giá:0.068 EUR (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ, code 5001513, bằng cao su lưu hoá, kích thước phi 20 x 2mm, dùng để làm kín đường ống của máy ép gạch trong SX gạch. Hàng mới 100%. Đơn giá: 2.227 EUR (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ, code 5008013, bằng cao su lưu hoá, kích thước phi 10 x 2mm, dùng để làm kín đường ống của máy ép gạch trong SX gạch. Hàng mới 100%. Đơn giá: 0.043 EUR (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ, code 5008023, bằng cao su lưu hoá, kích thước phi 6 x 2mm, dùng để làm kín đường ống của máy ép gạch trong SX gạch. Hàng mới 100%. Đơn giá: 0.043 EUR (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ, code 5008055, bằng cao su lưu hoá, kích thước phi 25 x 2mm, dùng để làm kín đường ống của máy ép gạch trong SX gạch. Hàng mới 100%. Đơn giá: 0.046 EUR (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ, code 5008064, bằng cao su lưu hoá, kích thước phi 22 x 2mm, dùng để làm kín đường ống của máy ép gạch trong SX gạch. Hàng mới 100%. Đơn giá: 0.06 EUR (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ, code 5043040, bằng cao su lưu hoá, kích thước phi 12 x 2mm, dùng để làm kín đường ống của máy ép gạch trong SX gạch. Hàng mới 100%. Đơn giá: 0.06 EUR (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ, code 5043041, bằng cao su lưu hoá, kích thước phi 8 x 2mm, dùng để làm kín đường ống của máy ép gạch trong SX gạch. Hàng mới 100%. Đơn giá: 0.485 EUR (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chỉ183,5 x6,99, bằng cao su hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chiết bằng Cao su, CENTERNING CUP 500227, PN: 80000GZG213,phụ tùng của dây chuyền chai nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chịu nhiệt phi 20 sử dụng cho lò sấy OVEN-05,06. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cho collet bằng cao su lưu hóa (Collet) 1361000-029426-0222/ 30326132/ SG3208-10/ ER32-10/ D10-9, dùng cho máy CNC, nhãn hiệu Mapal Hiteco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cho collet bằng cao su lưu hóa (Collet) 1361000-029429-0222/ 30326134/ SG3208-12/ ER32-12/ D12-11, dùng cho máy CNC, nhãn hiệu Mapal Hiteco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cho collet bằng cao su lưu hóa (Collet) 1361000-029432-0222/ 30326136/ ER32-14/ D14-13, dùng cho máy CNC, nhãn hiệu Mapal Hiteco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cho collet bằng cao su lưu hóa (Collet) 1361000-029436-0222/ 30326138/ ER32-16/ D16-15, dùng cho máy CNC, nhãn hiệu Mapal Hiteco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cho collet bằng cao su lưu hóa (Collet) 1361000-029438-0222/ 30326140/ ER32-18/ D18-17, dùng cho máy CNC, nhãn hiệu Mapal Hiteco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cho collet bằng cao su lưu hóa (Collet) 1361000-190070-0222/ 30326130/ ER32-8/ D8-7, dùng cho máy CNC, nhãn hiệu Mapal Hiteco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cho collet bằng cao su lưu hóa (Collet) 1361000-205754-0222/ 30326125/ ER32-3/ D3-2, dùng cho máy CNC, nhãn hiệu Mapal Hiteco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cho collet bằng cao su lưu hóa (Collet) 1361000-205755-0222/ 30326126/ ER32-4/ D4-3, dùng cho máy CNC, nhãn hiệu Mapal Hiteco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cho collet bằng cao su lưu hóa (Collet) 1361000-205756-0222/ 30326127/ ER32-5/ D5-4, dùng cho máy CNC, nhãn hiệu Mapal Hiteco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cho collet bằng cao su lưu hóa (Collet) 1361000-205757-0222/ 30326128/ ER32-6/ D6-5, dùng cho máy CNC, nhãn hiệu Mapal Hiteco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GIOĂNG CHO CUỘN DÂY ĐÁNH LỬA (A2710161321). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cho đầu nối ống đường kính 100mm, chất liệu cao su, MODEL: 100A), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cho đế su páp,bằng cao su, mã:1404, dùng cho động cơ máy chính tàu thủy, nsx:Yong Hee Engineering, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cho thiết bị bằng cao su CO00007U8 (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cho thiết bị bằng cao su CO00007-U8A 4DP-10N. Hãng sản xuất NOK, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cho van khí NXT-REPAIR KIT, VALVE SOFT SEAL, item no:NXT135, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chữ D tách mặt bích bằng cao su OD 1560 (H-16MM), Dùng cho van dùng trong nhà máy thủy điện, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chữ O cỡ 110, bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chữ O cỡ 40, bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chữ O cỡ 47, bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chữ O cỡ 48, bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chữ O cỡ 70, bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chữ V- V-160A bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chữ V- V-160A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chữ V, vật liệu: cao su, dùng cho bơm ly tâm trục đứng, model: 100VWSM36, hiệu Ebara, xuất xứ Nhật Bản, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng chuông X58899715 (Pressing rubber), Phụ tùng máy chiết chai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cổ hút bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126634-12131. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cổ hút bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126634-13212. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cổ xả (làm bằng cao su lưu hóa) dùng cho động cơ diesel máy thủy 6160, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cổ xả bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126634-13212. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cổ xi lanh bắn cốc, chất liệu: nhựa teflon, model: ME155912. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng CO2 bằng cao su lưu hóa No.026692.E, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cối xay hoa quả, bộ phận của máy xay sinh tố SHD5340B, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cửa bằng cao su của máy hấp mã phụ kiện 75009566 hãng sản xuất Belimed, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng của bộ tách nhãn làm bằng cao su lưu hóa, code 1126500241 phụ kiện trong dây chuyền SX Bia, Hàng mới 100%; Hãng SX: Krones (nk)
- Mã HS 40169390: GIOĂNG CỬA ĐỂ LÀM KÍN CỬA CỦA MÁY NHUỘM MCS (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cửa hậu, dùng cho xe Mazda tribute, hiệu Mazda, mã hàng MZE116-62-761C, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng của piston bằng cao su PISTON KIT ALIMENTATION 186MM- 807, P/N: 00000246524; phụ tùng của dây chuyền chai nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cửa sau, dùng cho xe Mazda tribute, hiệu Mazda, mã hàng MZE112-72-761A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cửa sau, dùng cho xe Mazda tribute, hiệu Mazda, mã hàng MZE112-73-761A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cửa trước, dùng cho xe Mazda tribute, hiệu Mazda, mã hàng MZE112-58-761B, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng của van an toàn cổ bình ga D-V91-206.1/H, phi 22mm, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng của van bằng cao su, SEAL KIT VALV.DN 32 EPDM;P/N: 99000561941,MFR: SIDEL, phụ tùng của dây chuyền chai nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cuối bằng cao su, kích thước 90x45mm, dùng cho tàu thủy, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng cuối pit-tông trong bua bằng cao su- phụ tùng của máy khoan. Code: 85275639. NSX: SANDVIK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dàn cò làm bằng cao su-3067459-Phụ tùng máy phát điện 450-650 KVA-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dàn cò làm bằng cao su-3077198-Phụ tùng động cơ máy phát điện 700-800 HP-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dàn cò làm bằng cao su-4920076-Phụ tùng máy phát điện 450-650 KVA-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dàn cò, mã: 13270-5X01A, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dầu (bằng cao su lưu hóa, dùng cho bơm FRE40-170 Serial No:11-131), hàng mới 100%., Nsx: Johnson Pump (Malaysia) Sdn, Bhd (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đầu bơm định lượng KDH-14M-PTS-FWX bằng cao su lưu hóa. Nhà sản xuất Cheonsei. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đầu bơm định lượng KDV-A-53L-PTC-FWS bằng cao su lưu hóa. Nhà sản xuất Cheonsei. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dầu chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm chính TAIKOKIKAIMST200T. P/N: 530. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dầu chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm nhiên liệu tuần hoàn TAIKOKIKAIHHB6MA. P/N: 530. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dầu chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: K1456S10A. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dầu chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy máy bơm nước chữa cháy TAIKOKIKAIESCE150D. P/N: 530. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dầu chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy nén khí HL2/120. P/N: 3529. Hãng sản xuất: ANGLOTECH. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dầu chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy nén khí HL2/120. P/N: 3537. Hãng sản xuất: ANGLOTECH. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dầu chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 25. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đầu pit-tông trong bua bằng cao su- phụ tùng của máy khoan. Code: 85275509. NSX: SANDVIK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đầu trục (chất liệu cao su lưu hóa), mã ZGAQ-00482, dùng cho máy xúc HL770-7A, hãng sx GETT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dầu(bằng cao su lưu hóa,số 25, dùng cho bơm HC50-125 Serial No:11-130), hàng mới 100%., Nsx: Johnson Pump (Malaysia) Sdn, Bhd (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dầu, chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 24421-355511. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đáy các te (làm bằng cao su lưu hóa) dùng cho động cơ diesel máy thủy WP12C/WP13C, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng để kiểm tra độ hở của mic, bằng cao su, kích thước 15*5 mm, maker KNK (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng để kiểm tra độ hở của mic, bằng cao su, kích thước 6.28*3.49 mm, maker KNK (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng để kiểm tra độ hở của mic, bằng cao su, kích thước 7.28*4.49 mm, maker KNK (nk)
- Mã HS 40169390: GIOĂNG ĐỆM (A2058690000). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su- BEARING CASE PACKING (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su- BEARING CASE PACKING (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su- CYL. HEAD PACKING (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su- CYL. PACKING (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su dùng cho tủ lạnh Liebherr SKBbs 4210, nhãn hiệu Liebherr, mã 7111188-00, KT: 185.2x60cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su dùng trong thi ông ống đồng, mã hàng: TB014GK10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su dùng trong thi ông ống đồng, mã hàng: TB516GK10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 105-1331, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 123-2941, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 123-7268, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 123-7271, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 123-7272, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 124-3520, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 1AP-70, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu KOKKO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 1AP-75, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu KOSTECH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 1T-0132, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 337-1943, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 4D-0449, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 4H-6730, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 4S-5924, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 5D-7523, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 5P-4076, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 5P-5010, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 6D-1355, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 6F-6672, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 6M-5218, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 7D-7519, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 8L-9241, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 9D-7986, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 9D-7987, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 9D-7988, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 9M-5892, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa 9X-7307, hãng sản xuất: CAT, dùng cho xe tải, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa AP1904F, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu KOSTECH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa DHS 100, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu KOKKO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa dùng cho máy xét nghiệm xác định HbA1c trong Y tế. Hàng mới 100%, hãng Trinity Biotech sản xuất. 03-10-0120 Piston seal 2 unit/bag (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa dùng cho máy xét nghiệm xác định HbA1c trong Y tế. Hàng mới 100%, hãng Trinity Biotech,USA sản xuất. 03-11-0017 215 Injection port seal (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa G125, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu KOKKO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa GNY-101, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu KOSTECH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa không xốp dùng để đệm chân máy, Hiệu:GUANGXI,kt: (phi 2cm~5cm)+_1cm.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa không xốp dùng để đệm chân máy, Hiệu:GUANGXI,kt: (phi 55cm x 25cm)+_5cm.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hoá mã hàng: YN01-TPE, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa OS30374, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu KOKKO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa P-100, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu KOSTECH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa P140, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu KOKKO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa P30, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu KOSTECH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa P70, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu KOSTECH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa TC18308, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu KOSTECH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa TC25408, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu KOSTECH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa, bộ phận của máy phun Foarm, PN: 25E989. Nhãn hiệu Graco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa, bộ phận của máy phun sơn, PN: 128466. Nhãn hiệu: Graco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa, bộ phận của máy phun sơn, PN: 15C851. Nhãn hiệu: Graco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa, bộ phận của máy phun sơn, PN: 167730. Nhãn hiệu: Graco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa, bộ phận của máy phun sơn, PN: 246348. Nhãn hiệu: Graco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa, bộ phận của máy phun sơn, PN: 246421. Nhãn hiệu: Graco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa, bộ phận của máy phun sơn, PN: 248128. Nhãn hiệu: Graco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa, bộ phận của máy phun sơn, PN: 248129. Nhãn hiệu: Graco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa, bộ phận của máy phun sơn, PN: 248130. Nhãn hiệu: Graco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa, bộ phận của máy phun sơn, PN: 249855. Nhãn hiệu: Graco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa, bộ phận của máy phun sơn, PN: 25D235. Nhãn hiệu: Graco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su lưu hóa, bộ phận của máy phun sơn, PN: NXT600. Nhãn hiệu: Graco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su- OIL PUMP PACKING (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su- SEAL RING (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su- SIDE PACKING (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm bằng cao su, mã WPG20-28, hiệu WEIJIA, làm mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GIOĂNG ĐỆM CAO SU (A6399980105). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ TẢI (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su 1J864-11820. Phụ tùng động cơ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su 1J864-12350. Phụ tùng động cơ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su Back Up Ring 5 x 457.2 x 488.95 (Phụ kiện thay thế của máy ép cao su. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su cho mô tơ KIT GUARNIZ. IAM 2200 H5R A30 D924, nhà cung cấp: Intermot S.r.l, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su của van bướm DN100mm, vật liệu bằng cao su EPDM HT, Model: LI.DE0100.FC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su Dust Seal PA06 (Phụ kiện thay thế của máy ép cao su. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: gioăng đệm cao su- GASKET SET PA 60, mã: 877723220, phụ tùng cho hệ thống chiết rót sữa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: gioăng đệm cao su- GASKET SET PA 60, mã: 877723220, phụ tùng cho hệ thống rót sữa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: gioăng đệm cao su- GASKET SET PA135-EA, mã: 860123227, phụ tùng cho hệ thống rót sữa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su lưu hóa 1J864-73430. Phụ tùng máy kéo. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su lưu hóa 1J871-04130. Phụ tùng máy kéo. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su lưu hóa cho bộ phận tiêm mẫu tự động máy sắc ký lỏng 228-36923 (gói 1 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su lưu hóa cho bơm dung môi máy sắc ký lỏng 228-35145 (gói 1 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su lưu hóa cho bơm dung môi máy sắc ký lỏng 228-41310-92 (gói 1 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su lưu hóa W9501-41011. Phụ tùng máy kéo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su lưu hóa W9501-41021. Phụ tùng máy kéo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su lưu hóa W9501-D1051. Phụ tùng máy kéo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su Main Cylinder Packing KY-18 (Phụ kiện thay thế của máy ép cao su. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su Main seal kit JD-H2-260T #940175 (Phụ kiện thay thế của máy ép cao su, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su ORING 114*2.5, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su ORING 115*2.5, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su ORING 116*2.5, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su phi200MM x 18MM (đường kính trong 200mm, dầy 18mm +-2mm, bằng cao su lưu hóa dùng đệm tiếp nối đường ống gang dẫn nước). Mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su phi250MM x 17MM (đường kính trong 250mm, dầy 17mm +-2mm, bằng cao su lưu hóa dùng đệm tiếp nối đường ống gang dẫn nước). Hàng mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su phi400MM x 21MM (đường kính trong 400mm, dầy 21mm +-2mm, bằng cao su lưu hóa dùng đệm tiếp nối đường ống gang dẫn nước). Hàng mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su phi400MM x 21MM (đường kính trong 400mm, dầy 21mm +-2mm, bằng cao su lưu hóa dùng đệm tiếp nối đường ống gang dẫn nước). Mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su phi500MM x 23MM (đường kính trong 500mm, dầy 23mm +-2mm, bằng cao su lưu hóa dùng đệm tiếp nối đường ống gang dẫn nước). Hàng mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su- RUBBER BLOCK (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cao su sử dụng cho bộ phận tách dầu máy nén khí GRH3-20/50 mã G-270, đường kính 27cm, chất liệu cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chắn dầu bằng cao su lưu hóa của bánh đà máy dập kim loại SLS2-400-024/ MQ02SP0413, hàng mới 100% (stt9) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm cho mặt bích, chất liệu: sợi cao su tổng hợp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0061); bằng cao su lưu hóa; (phi 20 x 2,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0075); bằng cao su lưu hóa; (phi 27 x 3,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0086); bằng cao su lưu hóa; (phi 33 x 3,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0095); bằng cao su lưu hóa; (phi 35 x 3,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0098); bằng cao su lưu hóa; (phi 35 x 2,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0559); bằng cao su lưu hóa; (phi 8 x 1,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0562); bằng cao su lưu hóa; (phi 12 x 1,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0566); bằng cao su lưu hóa; (phi 20 x 2,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0568); bằng cao su lưu hóa; (phi 20 x 1,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0569); bằng cao su lưu hóa; (phi 22 x 2,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0573); bằng cao su lưu hóa; (phi 55 x 3,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0577); bằng cao su lưu hóa; (phi 40 x 3)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0585); bằng cao su lưu hóa; (phi 65 x 3)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0638); bằng cao su lưu hóa; (phi 27 x 2,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0642); bằng cao su lưu hóa; (phi 37 x 3)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0691); bằng cao su lưu hóa; (phi 43 x 1,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.A.0721); bằng cao su lưu hóa; (phi 17 x 1,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.Z.000085); bằng cao su lưu hóa; (phi 15 x 1,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.Z.000145); bằng cao su lưu hóa; (phi 14 x 1,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.Z.000689); bằng cao su lưu hóa; (phi 12 x 2)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.Z.000693); bằng cao su lưu hóa; (phi 35 x 3)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.Z.000701); bằng cao su lưu hóa; (phi 10 x 1,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.26.Z.000765); bằng cao su lưu hóa; (phi 20 x 2)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm chữ O (W.57.Z.002599); bằng cao su lưu hóa; (phi 57 x 3,5)mm +-5%; dùng cho tua bin NM nhiệt điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm của màng rung, chất liệu cao su, kích thước: phi 60*1.9mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm hình chữ O bằng cao su lưu hóa của máy dập kim loại D01-3 (ORCAS568386R)/ SN1-45.60.80.110, hàng mới 100% (stt14) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm hình chữ O bằng cao su lưu hóa của máy dập kim loại D04-1 (ORG095)/ SN1-45.60.80.110, hàng mới 100% (stt15) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm hình chữ X bằng cao su lưu hóa của máy dập kim loại D08-1 (XRA2800)/ SN1-45.60.80.110, hàng mới 100% (stt16) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm kín D20/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm kín D30/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa máy xúc ủi, 566-50-11350, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 983505, phụ tùng thay thế cho máy xúc đào EW205D hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm làm kín từ cao su và sợi thủy tinh cùng hợp chất khoáng. TOMBO No. 1374 NA MANHOLE GASKET, ID2650 x OD2838 x PCD2768 x DIA19 x 80N x 4.8T x FF. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm mặt máy bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 144626-01812. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm nắp máy bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126616-44362. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm nắp máy bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126634-11413. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm nắp máy bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126650-01411. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm- OIL SEAL (hàng mới 100%) (phụ tùng thay thế máy ép thành hình sản phẩm) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm- SEAL (hàng mới 100%) (phụ tùng thay thế máy ép thành hình sản phẩm) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm tròn bằng cao su (45 KW),dùng cho máy nén khí. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm tròn bằng cao su (90 KW),dùng cho máy nén khí. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm tròn bằng cao su lõi thép (45 KW),dùng cho máy nén khí. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm tròn bằng cao su lõi thép (90 KW),dùng cho máy nén khí. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm van bướm, chất liệu: cao su cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đệm van đứng, chất liệu: cao su cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GIOĂNG ĐỊNH HÌNH LÀM KÍN TRÒN 420/444x7,6 BẰNG CAO SU, DÙNG LÀM KÍN TRỤC MÁY. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dự phòng làm bằng cao su lưu hóa, đường kính 1.5cm, dùng cho máy bơm áp lực. Mã hàng:80200452. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dự phòng làm bằng cao su lưu hóa, đường kính 2cm, dùng cho máy bơm áp lực. Mã hàng:80200604. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho máy tẩy dầu chân không, model LBH-45F, kích thước phi 45x53x5, chất liệu: cao su lưu hoá (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho máy tẩy dầu chân không, model USH-45F, kích thước phi 45x55x6, chất liệu: cao su lưu hoá (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho máy xay hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 424134001883 (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, chu vi trong 114.3mm, độ dày 5.7mm, Item: KO-1143057 Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, chu vi trong 120mm, độ dày 3mm, Item: KO-1200030 Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, chu vi trong 145mm, độ dày 3mm, Item: KO-1450030 Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, chu vi trong 20.35mm, độ dày 1.78mm, Item: KO-0203517 Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, chu vi trong 25mm, đô dày 2.5mm, Item: KO-0250025 Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, chu vi trong 31.47mm, độ dày 1.78mm, Item: KO-314717 Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, chu vi trong 56.87mm, độ dày 1.78mm, Item: KO-0568717 Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, chu vi trong 75.92mm, độ dày 1.78mm, Item: KO-0759217 Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, chu vi trong 79mm, độ dày 1.78mm, Item: KO-0790017 Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, chu vi trong 89.69mm, độ dày 5.33mm, Item: KO-0896953 Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, đường kính trong 109.5mm, đường kính ngoài 125mm, độ dày 6.3mm, Item: K17 125-109.5. Hàng mới 100%. Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, đường kính trong 27.5mm, đường kính ngoài 35mm, độ dày 3.2mm, Item: K17 035-027.5. Hàng mới 100%. Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, đường kính trong 28mm, đường kính ngoài 36.6mm, độ dày 5.3mm, Item: K06-028. Hàng mới 100%. Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, đường kính trong 34mm, đường kính ngoài 45mm, độ dày 4.2mm, Item: K17 045-034. Hàng mới 100%. Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, đường kính trong 55mm, đường kính ngoài 65.6mm, độ dày 5.3mm, Item: K06-055. Hàng mới 100%. Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, đường kính trong 74.5mm, đường kính ngoài 90mm, độ dày 6.3mm, Item: K17 090-074.5. Hàng mới 100%. Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, đường kính trong 84.5mm, đường kính ngoài 100mm, độ dày 6.3mm, Item: K17 100-084.5. Hàng mới 100%. Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng cho xi lanh thủy lực, chất liệu cao su, đường kính trong 90mm, đường kính ngoài 102.2mm, độ dày 7.2mm, Item: K06-090. Hàng mới 100%. Hãng SX: STS Sealing Technical Solutions Srl. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng để làm kín trục, chặn dầu, chất liệu cao su 3.1X150 SOGO-R2150 (115) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng để tạo độ kín, đường kính trong: 30.7 mm, chất liệu: cao su 4DP-24N (CO00022-U2A00XA) FKM-70,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng để tạo độ kín, đường kính trong: 30.7mm, chất liệu:cao su lưu hóa mềm, model: 4DP-24N (CO00022-U2A00XA) FKM-70, nsx:NOK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng để tạo độ kín, kích thước vòng: đường kính trong x dày: 12.3 x 2.4 mm, chất liệu: cao su lưu hóa. Model: NPA12. Hiệu: Misumi. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng dùng để tạo độ kín, kích thước vòng: đường kính trong x dày: 13.8 x 2.4 mm, chất liệu: cao su lưu hóa. Model: NPA14. Hiệu: Misumi. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng đường ống (chất liệu cao su lưu hóa), mã S621-021001, dùng cho máy xúc HL770-7A, hãng sx GETT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng EPDM (1 chiếc) cho mỗi mặt (M20*100mm-10 lỗ) cho ID 4.7.8.9.11, (3A-11-02c), bằng cao su,đường kính 20mm. Hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng EPDM (1 chiếc) cho mỗi mặt (M24*120mm-16 lỗ) cho ID 3~16, 19~24, 26~29 (3A-11-02g), bằng cao su,đường kính 24mm, nhà sản xuất SHIN NAN CASTING FACTORY CO., LTD, Hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng EPDM (1 chiếc) cho mỗi mặt (M24*120mm-16 lỗ) cho ID 3~16, 19~24, 26~29, (3A.11.02g), bằng cao su,đường kính 24mm. Hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng FGN1 58-32-527/93 DN 80 H77325, bằng cao su lưu hóa, Part No.0023700647, Phụ tùng dùng trong dây chuyền sản xuất bia và nước giải khát, hàng mới 100%, xuất xứ: ĐỨC. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng FGN1 58-32-527/93 DN 80 H77325, bằng cao su lưu hóa, Part No.0023700647, Phụ tùng dùng trong dây chuyền sản xuất bia và nước giải khát, hàng mới 100%, xuất xứ: ITALY. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng FU0180-K2 bằng cao su lưu hóa, phi 26mm (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng gạt dầu bằng cao su (45 KW),dùng cho máy nén khí. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng gạt dầu bằng cao su (90 KW),dùng cho máy nén khí. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng giảm chấn, bằng cao su lưu hóa (không phải cao su cứng,không xốp), dùng chèn cửa gỗ, size: 10*10mm. NSX: LINYI XINHEYUAN PLASTIC CO.,LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng giàn cò, bằng cao su, P/N: VHS112131880, phụ tùng máy xúc đào Kobelco, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng giàn cò, bằng cao su, P/N: VHS112132020, phụ tùng máy xúc đào Kobelco, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng giữ dây cáp bằng cao su (10 chiếc/gói), nhãn hiệu TAKACHI, code: SG-16A (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng giữ dây cáp bằng cao su (5 chiếc/gói), code: C-30-SG-22A-5P (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng giữ dây cáp bằng cao su (5 chiếc/gói), nhãn hiệu MISUMI, code: C30-BW-12-2-5P (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng giữ dây cáp bằng cao su (5 chiếc/gói), nhãn hiệu MISUMI, code: C30-BW-8-1-5P (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng giữ dây cáp bằng cao su (5 chiếc/gói), nhãn hiệu MISUMI, code: C-30-SG-22A-5P (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng giữ dây cáp bằng cao su (5 chiếc/gói), nhãn hiệu MISUMI, code: C-30-SG-60A-5P (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng giữ dây cáp bằng cao su (phi 23mm, dày 8.1mm, 10 chiếc/gói), nhãn hiệu: TAKACHI, code: SG-16A (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng giữ dây cáp bằng cao su (phi 25mm, dày 9mm, 5 chiếc/gói), nhãn hiệu: MISUMI, code: C-30-SG-18A-5P (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng giữ dây cáp bằng cao su (phi 34mm, 5 chiếc/gói), nhãn hiệu: MISUMI, code: C-30-SG-34A-5P (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng giữ dây cáp bằng cao su (phi 48mm, 5 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) C30-BW-28-2-5P (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng giữ dây cáp bằng cao su (phi 60mm, dày 10mm, 5 chiếc/gói), nhãn hiệu: MISUMI, code: C-30-SG-50A-5P (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng góc bằng cao su, kích thước 92x50mm, dùng cho tàu thủy, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hai lớp bằng cao su Stepseal (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng Hệ thống nước nóng trao đổi nhiệt, chất liệu: cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hình chữ O làm bằng cao su lưu hóa, đường kính 1.8cm, dùng cho máy bơm áp lực. Mã hàng:80200914. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hình chữ O làm bằng cao su lưu hóa, đường kính 1.9cm, dùng cho máy bơm áp lực. Mã hàng:80200915. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hình chữ O làm bằng cao su lưu hóa, đường kính 2.1cm, dùng cho máy bơm áp lực. Mã hàng:80200562. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hình chữ O làm bằng cao su lưu hóa, đường kính 2.2cm, dùng cho máy bơm áp lực. Mã hàng:80200925. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hình chữ O làm bằng cao su lưu hóa, đường kính 2.55cm, dùng cho máy bơm áp lực. Mã hàng:80200222. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hình chữ O làm bằng cao su lưu hóa, đường kính 2.55cm, dùng cho máy bơm áp lực. Mã hàng:80200599. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hình chữ O làm bằng cao su lưu hóa, đường kính 2.8cm, dùng cho máy bơm áp lực. Mã hàng:80200598. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hình chữ O làm bằng cao su lưu hóa, đường kính 2.9cm, dùng cho máy bơm áp lực. Mã hàng:80200828. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hình chữ O làm bằng cao su lưu hóa, đường kính 2cm, dùng cho máy bơm áp lực. Mã hàng:880200339. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hình chữ O làm bằng cao su lưu hóa, đường kính 3cm, dùng cho máy bơm áp lực. Mã hàng 80200597. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hình chữ O làm bằng cao su lưu hóa, đường kính 3cm, dùng cho máy bơm áp lực. Mã hàng:80200226. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hình chữ O làm bằng cao su lưu hóa, đường kính 3cm, dùng cho máy bơm áp lực. Mã hàng:80200878. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hình chữ V, chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy máy bơm nước chữa cháy TAIKOKIKAIESCE150D. P/N: 510. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hình tròn, bằng cao su lưu hóa, Part No.CA65090120, Phụ tùng dùng trong dây chuyền sản xuất bia và nước giải khát, hàng mới 100%, xuất xứ: DENMARK. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hộp mực 135*130*6MM(Bằng cao su,dùng để lắp vào máy in) (nk)
- Mã HS 40169390: GIOĂNG HỘP SỐ (A1409972345). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169390: GIOĂNG HỘP SỐ (A1409974245). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hộp số bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127610-01511. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng hộp số bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127675-01681. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng khí P-16 bằng cao su lưu hóa, không xốp dùng cho máy xiết đai, bóp bọ cuộn thép SW19 (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 146603-11810, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 146673-11810, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 231F-11, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 24316-000210, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 24316-000240, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 30, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 341A-10, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 341A-9, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 341C-3, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 343A-13, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 522, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 530, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90101-85-92, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90801-127H-086, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90801-127H-182, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90801-127H-194, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90801-127H-324, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90801-127H-420, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90801-127H-468, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90801-127H-660, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90801-127H-684, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90801-127H-696, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90801-127H-743, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90801-127H-838, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90801-127H-H01, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90801-127H-H03, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90901-136H-174, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90901-136H-186, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90901-136H-245, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90901-136H-257, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90901-136H-269, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90901-136H-389, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90901-136H-390, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90901-136H-436, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90901-136H-461, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90901-136H-497, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90901-136H-556, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90910-79-016, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90910-79-053, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90910-79-136, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90913-80-085, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90913-80-107, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín dầu bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm A43106B, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín nước 1A P40 bằng cao su lưu hóa lưu hóa, mã sản phẩm 24311-000400, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín nước bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127675-43110. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín nước bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 0062-315-000-0, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín nước bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 0063-319-0001-0, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín nước bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 152623-53360, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín nước bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90201-121-143, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín nước bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90201-121-155, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín nước bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90302-106-095, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín nước bằng cao su lưu hóa, mã sản phẩm 90302-106-117, nguyên vật liệu cung ứng cho tàu biển, nhà sản xuất: Intra Commercial Corporation, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín nước bằng cao su, kích thước 25x35mm, dùng cho tàu thủy, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kín nước dùng cho nắp xả của bồn chứa nước thải,dày 5mm, đường kính 300mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kính hậu, dùng cho xe Mazda tribute, hiệu Mazda, mã hàng MZE116-62-7F1F, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng kỹ thuật D1.5cmx0.5cm bằng cao su, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín (2155, bằng cao su lưu hóa, dùng cho bơm CCR50-200 Serial No 11-123), hàng mới 100%., Nsx: Johnson Pump (Malaysia) Sdn, Bhd (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín (bằng cao su lưu hóa, dùng cho bơm FRE H-4 Serial No:12-098), hàng mới 100%., Nsx: Johnson Pump (Malaysia) Sdn, Bhd (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín (bằng cao su lưu hóa, số 0315, dùng cho bơm CCR25-125 Serial No 11-122), hàng mới 100%., Nsx: Johnson Pump (Malaysia) Sdn, Bhd (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín (bằng cao su lưu hóa, số 2155, dùng cho bơm CCR150-315 Serial No:11-144), hàng mới 100%., Nsx: Johnson Pump (Malaysia) Sdn, Bhd (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín (bằng cao su lưu hóa, số 2155, dùng cho bơm CCR50-200 Serial No 11-119), hàng mới 100%., Nsx: Johnson Pump (Malaysia) Sdn, Bhd (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín (bằng cao su lưu hóa, số 2155, dùng cho bơm CCR65-125 Serial No 11-134), hàng mới 100%., Nsx: Johnson Pump (Malaysia) Sdn, Bhd (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín (bằng cao su lưu hóa,2 chiếc/bộ, số 2160 dùng cho bơm CCR40C-160 Serial No 11-125), hàng mới 100%., Nsx: Johnson Pump (Malaysia) Sdn, Bhd (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín (bằng cao su lưu hóa,2 chiếc/bộ, số 2160,dùng cho bơm CCR65C-160 Serial No 11-137), hàng mới 100%., Nsx: Johnson Pump (Malaysia) Sdn, Bhd (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín (bằng cao su lưu hóa,số 2155, dùng cho bơm CCR40C-160 Serial No 11-125), hàng mới 100%., Nsx: Johnson Pump (Malaysia) Sdn, Bhd (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín (bằng cao su lưu hóa,số 2155, dùng cho bơm CCR65-160 Serial No 11-136), hàng mới 100%., Nsx: Johnson Pump (Malaysia) Sdn, Bhd (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín (cao su lưu hóa), mã 11129, dùng cho oto Scania 20 tấn, hãng SX Jmany, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín (cao su lưu hóa), mã 11129-1, dùng cho oto Scania 20 tấn, hãng SX Jmany, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín 800G OD135*50*5T, linh kiện cho máy cấp liệu, chất liệu cao su, nhãn hiệu shini, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su 95843 dùng cho bơm nước hoạt động bằng khí nén mã PD15A,hãng Ingersoll rand sx, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su cho SAG623018. P/N: B348/5S Maker: Cortem Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su của nút nhấn (02203-8909) dùng cho máy đúc phun nhựa. Hàng mới 100%, Hiệu Engel. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su dùng cho máy đục mã số 1619P08785 (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su EPDM,chiều dài 50m, chiều dày 6,5 mm, code C 33017242, nắp trên bát hút dùng để giữ đá, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa (09902033), phụ kiện cho máy quang phổ, dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100%, HSX: Perkin Elmer. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa (09902155), phụ kiện cho máy quang phổ, dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100%, HSX: Perkin Elmer. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hoá (dài 19 feet), ký hiệu: 2658369409, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML, hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hoá (dài 73 feet), ký hiệu: 2657540981, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML, hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa của máy làm lõi, Part No C-301, hãng NANIWA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa của máy làm lõi, Part No C-302, hãng NANIWA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 1200KW, NSX: Yanmar, model: 6EY26W, Part No 153605-51242. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 1200KW, NSX: Yanmar, model: 6EY26W, Part No 24316-000650. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126650-13221. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126660-01580. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 23414-120000. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 24321-000400. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa dùng cho máy bơm ly tâm trục ngang model: 32UHB-ZK-6-15: (KT: DN45). NSX: Wuxin Flour Pump Manufacture Co.,Ltd Jiangsu. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa PR3100. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, xung quanh hộp nén kích thước 29 x 61,5 x 6500mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, đã được tích hợp lò xo tạo đàn hồi. P/N: No. 6 (#1). Hãng sản xuất: AEGIR-Marine. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, đã được tích hợp lò xo tạo đàn hồi. P/N: No. 6 (#4, #5). Hãng sản xuất: AEGIR-Marine. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, đã được tích hợp lò xo tạo đàn hồi. P/N: No. 8 (#1). Hãng sản xuất: AEGIR-Marine. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, đã được tích hợp lò xo tạo đàn hồi. P/N: No. 8(#2, #3). Hãng sản xuất: AEGIR-Marine. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, đã được tích hợp lò xo tạo đàn hồi. P/N: No.5 (#4,#5). Hãng sản xuất: AEGIR-Marine. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, đã được tích hợp lò xo tạo đàn hồi. P/N: No.6 (#2, #3). Hãng sản xuất: AEGIR-Marine. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hoá, ký hiệu: 0663210062, phụ tùng thay thế cho máy khoan L2D hiệu Epiroc, làm mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2635251511, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2650597434, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2650717743, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2650938109, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2651076164, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2651076172, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2652263555, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2656940273, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2657107906, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hoá, ký hiệu: 2657552754, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hoá, ký hiệu: 2657552887, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hoá, ký hiệu: 2657552937, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hoá, ký hiệu: 2657553133, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hoá, ký hiệu: 2657553232, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hoá, ký hiệu: 2657553349, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2657777013, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2659595629, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2695070603, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2695086518, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hoá, ký hiệu: 3115298800, phụ tùng thay thế cho máy khoan Boomer hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2D6392, Phụ tùng thay thế cho máy xúc ủi hiệu CAT, model D7R, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6J2419, Phụ tùng thay thế cho máy xúc ủi hiệu CAT, model D7R, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8M8515, Phụ tùng thay thế cho máy xúc ủi hiệu CAT, model D7R, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 13948981, phụ tùng thay thế máy xúc lật L150F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 13975675, phụ tùng thay thế máy xúc đào EC480 hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 947620, phụ tùng thay thế máy san gạt G740 hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 949659, phụ tùng thay thế máy xúc lật L180F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 977015, phụ tùng thay thế máy san gạt G740 hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 983502, phụ tùng thay thế cho máy xúc đào EW205D hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 990742, phụ tùng thay thế cho máy xúc lật L120 hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 993235, phụ tùng thay thế cho máy xúc lật L120 hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 993325, phụ tùng thay thế máy xúc đào EC700BLC hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 993327, phụ tùng thay thế dùng cho máy xúc lật L180 hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: 15. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: 22. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: 27-1. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: 34. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: 541691-01. Hãng sản xuất: MAEM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: 6. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: 72718. Phụ tùng máy nén khí. Mới 100%. Hãng sx; Anglotech (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: 72721. Phụ tùng máy nén khí. Mới 100%. Hãng sx; Anglotech (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: 73547. Hãng sản xuất: MAEM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: 73776. Phụ tùng máy nén khí. Mới 100%. Hãng sx; Anglotech (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: 73786. Phụ tùng máy nén khí. Mới 100%. Hãng sx; Anglotech (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: C. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: D. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: E. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: H1. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: P4. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. P/N: P5. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su silicone (150A). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su silicone (200A). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kin bằng cao su tiết diện tròn (O-ring), hãng Niigata. Item code:17000-2. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su, P/N: R413000900, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su, ROD ADAPTER 14X18,9X2, PN: 00000114673,phụ tùng của dây chuyền chai nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su, size DN32, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su, size DN40, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su,AVOX 803139-01-01 PRESSUR VAK II.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GIOĂNG LÀM KÍN BẰNG CAO SU/FREON PACKING/1137618700 (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su/Gasket.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín bằng cao su-4947667-Phụ tùng động cơ máy phát điện công suất 220 KVA-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm nước biển làm mát ly tâm TAI ESC-150D. P/N: 21. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm nước nồi hơi TAIKOKIKAIZMF51M. P/N: 20. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm nước nồi hơi TAIKOKIKAIZMF51M. P/N: 21. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: 456B79001. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: L04403215. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy máy bơm nước chữa cháy TAIKOKIKAIESCE150D. P/N: 20. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy máy bơm nước chữa cháy TAIKOKIKAIESCE150D. P/N: 21. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy máy bơm nước dầm tàu TAIKOKIKAIEMD300C. P/N: 20. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy máy bơm nước dầm tàu TAIKOKIKAIEMD300C. P/N: 21. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy máy bơm nước làm mát TAIKOKIKAITMV32. P/N: 20. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy máy bơm nước làm mát TAIKOKIKAITMV32. P/N: 21. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy nén khí HL2/120. P/N: 3861. Hãng sản xuất: ANGLOTECH. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy nén khí HL2/120. P/N: 3993. Hãng sản xuất: ANGLOTECH. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 0007-2129-760. Hãng sản xuất: MAEM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 0007-3541-750. Hãng sản xuất: MAEM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 037. Hãng sản xuất: WELLTEC DIESEL CO., LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 049. Hãng sản xuất: WELLTEC DIESEL CO., LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 146673-01411. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 146673-11602. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 146673-11870. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 408186001. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H143925. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H144007. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: XNP22133L20. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín cho cần đẩy,bằng cao su, mã:0673, dùng cho động cơ máy chính tàu thủy, nsx:YR Tech, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín cho đỉnh piston,bằng cao su, mã:1036, dùng cho động cơ máy chính tàu thủy, nsx:YR Tech, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín cho hệ thống chuyển động an toàn,bằng cao su, mã:4891, dùng cho động cơ máy chính tàu thủy, nsx:YR Tech, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín cho hệ thống chuyển động đầu piston,bằng cao su, mã:4820, dùng cho động cơ máy chính tàu thủy, nsx:YR Tech, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín cho hệ thống chuyển động đầu sơ mi,bằng cao su, mã:4807, dùng cho động cơ máy chính tàu thủy, nsx:YR Tech, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín cho nắp của van gió khởi động chính,bằng cao su, mã:1777, dùng cho động cơ máy chính tàu thủy, nsx:YR Tech, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín cho ống dẫn nhiên liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 26. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín cho phần nối vào và ra của bơm cao áp,bằng cao su, mã:0677, dùng cho động cơ máy chính tàu thủy, nsx:YR Tech, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín cho phần thân van cấp dầu của bơm nhiên liệu,bằng cao su, mã:6025, dùng cho động cơ máy chính tàu thủy, nsx:YR Tech, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín cho sơ mi,bằng cao su, mã:0005, dùng cho động cơ máy chính tàu thủy, nsx:YR Tech, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín cho su páp hút và xả,bằng cao su, mã:1404, dùng cho động cơ máy chính tàu thủy, nsx:YR Tech, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín cho su páp hút và xả,bằng cao su, mã:1504, dùng cho động cơ máy chính tàu thủy, nsx:YR Tech, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chống thấm (cao su lưu hóa), mã 11121, dùng cho oto Scania 20 tấn, hãng SX Jmany, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chống thấm (cao su lưu hóa), mã 11122, dùng cho oto Scania 20 tấn, hãng SX Jmany, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín chống thấm (cao su lưu hóa), mã 11125, dùng cho oto Scania 20 tấn, hãng SX Jmany, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín cổ trục mâm quay bằng cao su lưu hóa- O-RING (Lắp cho máy đào HITACHI). Hàng mới 100%. Mã PT: A811140. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín cửa lò hấp- Door sealing gasket L4280, chất liệu silicone. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 1200KW, NSX: Yanmar, model: 6EY26W, Part No 1151695-51851. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 1200KW, NSX: Yanmar, model: 6EY26W, Part No 148633-53600. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 1200KW, NSX: Yanmar, model: 6EY26W, Part No 151695-48070. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 1200KW, NSX: Yanmar, model: 6EY26W, Part No 153604-51401. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 1200KW, NSX: Yanmar, model: 6EY26W, Part No 23414-120000. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 1200KW, NSX: Yanmar, model: 6EY26W, Part No 24311-000160. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 1200KW, NSX: Yanmar, model: 6EY26W, Part No 24321-000450. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 1200KW, NSX: Yanmar, model: 6EY26W, Part No 24326-000700. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 1200KW, NSX: Yanmar, model: 6EY26W, Part No 40000-016110. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 120445-44640. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 123482-51030. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 126440-49180(12761-49180). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 126650-11760. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127610-01841. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127610-01851. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127610-49170. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127620-09360. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127620-51390(X0296320030). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127675-01730. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127675-35050. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 23414-140000. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 23414-220029. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 24311-000210. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 24316-000260. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 24321-000250. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 24321-000300. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 24321-000350. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 24321-000550. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 24321-001050. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 24321-001450. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 43400-501760. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No X0296331010. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No X0296350050. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No X1311151600. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-DTE, Part No 126677-11430(126634-11430). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No (126650-11311)126650-11320. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No (126660-13220)126660-13230. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No (128610-49171)128610-49172. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126625-18090. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126625-18111. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126625-33020. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126630-33082. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126630-35082. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126630-42611. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126634-13212. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126635-12131. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126650-01411. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126660-01580. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126660-44110. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126660-44360. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126660-49360. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126660-49420. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126660-49430. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126660-49440. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 126674-18211(126674-18210). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 148816-18404. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 23414-080000. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 23414-100000. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 23414-120000. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 24316-000140. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 24316-000260. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 24321-000350. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 24321-000450. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 24321-000550. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 24321-000700. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 24326-000300. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 24326-000400. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 24326-000500. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 24326-000550. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No X4917422700. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6LAH-STE3, Part No 24321-001550. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-ETE, Part No 126677-11430. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 119593-39690. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 122510-14130. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 123678-42370. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 123688-39721. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126613-01510. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126613-13130. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126613-13161(126613-13160). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126616-49441. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126630-01735(126630-01733). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126630-42700. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126630-43112. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126674-18211(126674-18210). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126677-11430. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126684-18911. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 144626-01322. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 148616-11860. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 23414-100000. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 23428-230000. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 24311-000200. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 24311-000320. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 24311-001250. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 24321-000300. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 24321-000450. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 24321-000600. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 24321-000650. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 24321-001900. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No XNH171881. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No XNH191305. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No XNH261605. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín đĩa van chính DN3, chất liệu bằng cao su, mới 100%, hsx: Hubei Hongcheng General machinery (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín đĩa van chính DN4, bằng cao su, mới 100%, hsx: Hubei Hongcheng General machinery (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín hình chữ nhật, chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 545800-03. Hãng sản xuất: MAEM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín hình chữ nhật, chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 545800-04. Hãng sản xuất: MAEM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín hình chữ nhật, chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 545800-08. Hãng sản xuất: MAEM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín ID174 X OD180 X 3.5MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín ID245 X OD250 X 3.5MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín KF-DN-10/16 chất liệu cao su và nhôm, kt: D32*d18*7mm, dùng cho máy tạo lớp màng lắng đọng CVD/N2000189, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su AC567044#AA.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su AC567044#AE.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su AC567044#AF.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su AC567044#AG.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su AC567044#AH.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su AC567044#AJ.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su AC567044#AK.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su AC567044#AM.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su AC567044#AN.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su-3092484-phụ tùng động cơ máy phát điện công suất 220 KVA-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su-3092538-Phụ tùng động cơ máy phát điện công suất 220KVA- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su-3092730-Phụ tùng máy phát điện công suất 220 KVA-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su-3093801-Phụ tùng động cơ máy phát điện công suất 220KVA- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su-3284623-Phụ tùng máy phát điện 250-300KVA-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su-3921961-Phụ tùng máy phát điện 200-300KVA-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su-3923331-Phụ tùng động cơ máy thủy, công suất 200-300 hp-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su-3938157-Phụ tùng động cơ máy phát điện công suất 220 KVA-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su-3939258-Phụ tùng máy phát điện 200-400hp-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su-3939352-Phụ tùng động cơ máy xúc KTA19, công suất 500-700hp-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su-3942915-Phụ tùng động cơ máy phát điện công suất 220 KVA- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su-4942278-Phụ tùng động cơ máy thủy, công suất 200-300 hp-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su-5255450-Phụ tùng động cơ máy thủy, công suất 200-300hp-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín làm bằng cao su-5447591-Phụ tùng động cơ máy thủy, công suất 200-300hp-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín nắp cho hệ thống chuyển động đầu sơ mi,bằng cao su, mã:4828, dùng cho động cơ máy chính tàu thủy, nsx:YR Tech, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín nước bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127675-43120. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín nước bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 148960-39510. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín nước bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 148816-49531. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín ống lồng thạch anh cho đèn tia cực tím model PQ0090 trong xử lý nước, Mã: 180029-0140-01 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín O-RING 100 X 5MM EPDM. Vật liệu: Cao Su. Nhãn hiệu: Kingseal- Thái Lan. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín O-RING 10X14. Vật liệu: Cao Su. Nhãn hiệu: Kingseal- Thái Lan. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín O-RING 130 X 5MM EPDM. Vật liệu: Cao Su. Nhãn hiệu: Kingseal- Thái Lan. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín O-RING 27 X 3.0MM EPDM. Vật liệu: Cao Su. Nhãn hiệu: Kingseal- Thái Lan. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín O-RING 40 X 3.5MM EPDM. Vật liệu: Cao Su. Nhãn hiệu: Kingseal- Thái Lan. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín O-RING 51 X 3.5MM EPDM. Vật liệu: Cao Su. Nhãn hiệu: Kingseal- Thái Lan. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín O-RING 70 X 3.5MM EPDM. Vật liệu: Cao Su. Nhãn hiệu: Kingseal- Thái Lan. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín O-RING 85 X 5MM EPDM. Vật liệu: Cao Su. Nhãn hiệu: Kingseal- Thái Lan. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín O-RING ID210 X 5MM S70 FDA BLACK. Vật liệu: Cao Su thực phẩm FDA. Nhãn hiệu: Kingseal- Thái Lan. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín Oring, kích thước 339.5*8.4mm, chất liệu cao su dùng cho ống thạch anh của máy phân cực điện cho tấm nền DIF/50100208, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín rộng 20mm, vật liệu bằng cao su, dùng để bịt kín khe giữa các tấm đột lỗ, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín Rubber O-ring ID9.5 x 2mm NBR70. Vật liệu: Cao su, Nhãn hiệu DH- China. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín seal sửa chữa 01-DN3, bằng cao su, mới 100%, hsx: Hubei Hongcheng General machinery (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín seal sửa chữa 01-DN4, bằng cao su, mới 100%, hsx: Hubei Hongcheng General machinery (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín seal sửa chữa 02-DN3, bằng cao su, mới 100%, hsx: Hubei Hongcheng General machinery (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín van bằng cao su lưu hóa- GASKET; RUBBER (Lắp cho máy đào HITACHI). Hàng mới 100%. Mã PT: KC3199022470. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín van chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy nén khí HL2/120. P/N: 3915. Hãng sản xuất: ANGLOTECH. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín van chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy nén khí HL2/120. P/N: 3916. Hãng sản xuất: ANGLOTECH. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín van chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy nén khí HL2/120. P/N: 3917. Hãng sản xuất: ANGLOTECH. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín van lái bằng cao su lưu hóa- O-RING (Lắp cho máy đào HITACHI). Hàng mới 100%. Mã PT: KC6521022040. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín van thủy lực bằng cao su lưu hóa- O-RING (Lắp cho máy đào HITACHI). Hàng mới 100%. Mã PT: KC6521012050. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín van thủy lực bằng cao su lưu hóa- O-RING (Lắp cho máy đào HITACHI). Hàng mới 100%. Mã PT: KC6521022055. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín van thủy lực bằng cao su lưu hóa- O-RING (Lắp cho máy đào HITACHI). Hàng mới 100%. Mã PT: KC6521022065. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín van, chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 146673-11650. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín(bằng cao su lưu hóa,2 chiếc/bộ, số 2160, dùng cho bơm CCR65C-160 Serial No:11-139), hàng mới 100%., Nsx: Johnson Pump (Malaysia) Sdn, Bhd (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín(bằng cao su lưu hóa,3 chiếc số 5, 9,13/1 bộ, dùng cho bơm HC50-125 Serial No:11-130), hàng mới 100%., Nsx: Johnson Pump (Malaysia) Sdn, Bhd (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín, bằng cao su lưu hóa, dùng cho nắp hầm hàng (dạng dây cuộn 200m). P/N: 1000003. Hãng sản xuất: HATCHTEC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín, bằng cao su lưu hóa, dùng cho nắp hầm hàng (dạng góc). P/N: 1000032. Hãng sản xuất: HATCHTEC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín, bằng cao su lưu hóa, dùng cho nắp hầm hàng (dạng góc). P/N: 102208. Hãng sản xuất: HATCHTEC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín, bằng cao su lưu hóa, dùng cho nắp hầm hàng (dạng góc). P/N: 1022413. Hãng sản xuất: HATCHTEC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín, bằng cao su lưu hóa, dùng cho nắp hầm hàng (dạng omega). P/N: 1019183. Hãng sản xuất: HATCHTEC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín, bằng cao su lưu hóa, dùng cho nắp hầm hàng (dạng omega). P/N: 1021756. Hãng sản xuất: HATCHTEC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín, bằng cao su lưu hóa, dùng cho nắp hầm hàng (dạng omega). P/N: 1021757. Hãng sản xuất: HATCHTEC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín, bằng cao su lưu hóa, dùng cho nắp hầm hàng (dạng omega). P/N: 31-25701. Hãng sản xuất: HATCHTEC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín, bằng cao su lưu hóa, dùng cho nắp hầm hàng (dạng omega). P/N: 31-25703. Hãng sản xuất: HATCHTEC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín, bằng cao su lưu hóa, dùng cho nắp hầm hàng (dạng omega). P/N: 31-25705. Hãng sản xuất: HATCHTEC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín, bằng cao su lưu hóa, dùng cho nắp hầm hàng. P/N: 22-06245. Hãng sản xuất: HATCHTEC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín, bằng cao su, dùng cho tàu biển, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín,bằng cao su, mã:1315, dùng cho động cơ máy chính tàu thủy, nsx:YR Tech, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng làm kín-0.239ID 0.070WD (2-010 Viton) (09902207), phụ kiện cho máy quang phổ, dùng trong phòng thí nghiệm, hàng mới 100%, HSX: Perkin Elmer (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng lắp ống keo, bằng cao su, đường kính 20mm, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng lọc dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127675-35120. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng lọc dầu biến mô, chất liệu cao su. Mã 81.33901-0101. phụ tùng dùng cho xe tải MAN 33 tấn. Do Hãng MAN TRUCK & BUS SE Sản Xuất. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng lông của cửa nhôm, bằng cao su lưu hóa, kt: 0.5*0.6*1450cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng lông nheo đáy cửa, mã 204003, phụ kiện cửa, kích thước 16mm, bằng cao su, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng lót nắp chụp động cơ bằng cao su (3GZF264730-207); Nhãn hiệu: ABB (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng mã 244182, phụ kiện cửa, chất liệu cao su EPDM, 1 kiện 200m, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng mã 244202, phụ kiện cửa, bằng cao su EPDM, 1 kiện 100m, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng mã 244210, phụ kiện cửa, chất liệu cao su EPDM, 1 kiện 200m, hàng mẫu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng mặt bích (chất liệu cao su lưu hóa), mã ZGAQ-00446, dùng cho máy xúc HL770-7A, hãng sx GETT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng mặt bích 100A chịu hóa chất, chất liệu: Cao su; Hàng mới 100% / VN (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng mặt bích nối biến mô (cao su lưu hóa), mã ZGAQ-01718, dùng cho máy xúc HL770-7A, hãng sx GETT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng mặt máy dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-DTE, Part No 126634-11413. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng mặt máy, bằng cao su, lắp đặt phụ kiện xe nâng CPCD30. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng mặt quy lát (làm bằng cao su lưu hóa) dùng cho động cơ diesel máy thủy Baudouin- CW, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng mặt quy lát (làm bằng cao su lưu hóa) dùng cho động cơ diesel máy thủy weichai 170, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng mặt quy lát (làm bằng cao su lưu hóa) dùng cho động cơ diesel máy thủy weichai WD, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng mặt quy lát (làm bằng cao su lưu hóa) dùng cho động cơ diesel máy thủy weichai WP, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng máy bơm keo Axxon V60020, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng miệng tủ làm bằng cao su, Code: 01-RB-00153-01, ncc welbilt, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng mỹ 1/4 (cao su), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp bình vắt sữa bằng cao su, nhà sản xuất SEZER TARIM.VE.SAGIM TEKNOLOJILERI.SAN.TIC.LTD.STI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp ca bô bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 128610-12382. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp ca bô bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126630-35082. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp capo, mã: 65810-4JA0A, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp cổ hút (cao su lưu hóa), mã 1516474, dùng cho oto tải Scania 20 tấn, hãng SX TzerLi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp giàn cò, bằng cao su P/N: VH11213E0090, phụ tùng máy xúc đào Kobelco, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp giàn cò, bằng cao su, P/N: VH11213E0050, phụ tùng máy xúc đào Kobelco, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp hầm bằng cao su, kích thước 92x50mm, dùng cho tàu thủy, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp mặt máy (cao su lưu hóa), mã 1449542, dùng cho oto tải Scania 20 tấn, hãng SX TzerLi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp mặt máy (cao su lưu hóa), mã 1505366, dùng cho oto tải Scania 20 tấn, hãng SX TzerLi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng Nắp máy 2.3, dùng cho xe Mazda tribute, hiệu Mazda, mã hàng MZL501-10-230, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp máy bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127610-01530. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp máy bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127675-01890. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp máy nén bằng cao su (phụ tùng thay thế cho Máy nén lạnh HASEGAWA) model VZ* Packing Cylinder Cover, Part No. 17010300, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp xa pô (làm bằng cao su lưu hóa) dùng cho động cơ diesel máy thủy weichai 170, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp xi lanh, chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 0020. Nhà sản xuất: Welltec Diesel Co., Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nắp xylanh, chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: C4. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng ngăn dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho máy dập, kích thước (169.4x175.6x3.1)mm (O-Ring B-013-3) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng ngăn dầu G-175 bằng cao su lưu hóa dùng cho máy dập (O-Ring B-009-2) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng ngăn dầu G-195 bằng cao su lưu hóa dùng cho máy dập (O-Ring B-009-2) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng ngăn dầu G-210 bằng cao su lưu hóa dùng cho máy dập (O-Ring B-013-1) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng ngăn dầu G-230 bằng cao su lưu hóa dùng cho máy dập (O-Ring B-013-1) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng ngăn dầu G-290 bằng cao su lưu hóa dùng cho máy dập (O-Ring B-009-1) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng ngăn dầu G-45 bằng cao su lưu hóa dùng cho máy dập (O-Ring B-015-2) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng ngăn dầu G-65 bằng cao su lưu hóa dùng cho máy dập (O-Ring B-018-1) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng ngăn dầu kích thước 35mmx55mmx08mm, chất liệu bằng cao su (Oil seal B-018-2) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng ngăn dầu P5 bằng cao su lưu hóa dùng cho máy dập (O-Ring B-015-1) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng ngăn kéo, bằng cao su lưu hóa, dùng cho máy xúc hyundai. P/N: 31Q6-19113P-K. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nhẫn bằng cao su lưu hóa, Part No.: 001109-037. NSX: Sandvik. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nhẫn bằng Cao su/ O-RING D12,3X2,4 70-037017000; P/N: 0902052167; MFR: KRONES, phụ tùng của Máy trộn (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nhựa, model: TR-6- Sleeve for Connector, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nhựa, model: TR-8- Sleeve for Connector, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nối chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm nhiên liệu tuần hoàn TAIKOKIKAIHHB6MA. P/N: 304. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng nước xy lanh động cơ Cummins KTA 19C trên Xe tải Belaz 7547,chất liệu:Cao su,part no: 3011076+ 3014668+3081489,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng O bằng cao su-Mới 100%- O-ring (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng O cord 19.5mm bằng cao su lưu hóa. P/N: #17. Hãng sản xuất: AEGIR-Marine. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng O cord 7.7mm bằng cao su lưu hóa. P/N: #16. Hãng sản xuất: AEGIR-Marine. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GIOĂNG ỐNG GIÓ NẠP ĐỘNG CƠ (A2600960400). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169390: GIOĂNG ỐP ĐÈN PHA, PHẢI (A1568260258). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169390: GIOĂNG ỐP ĐÈN PHA, TRÁI (A1568260158). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng- O-ring D 68x3 Perbunan- Phụ tùng thay thế cho máy nhồi thịt F160, Part No: 5101253; Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phía ngoài mặt máy bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127610-13222. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phin lọc (chất liệu cao su lưu hóa), mã ZGAQ-00648, dùng cho máy xúc HL770-7A, hãng sx GETT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phin lọc dầu bằng cao su P/N: 128810988-SP[A] _ COMPR OIL FLTR GSKT/O-RING KIT. Phụ tùng máy điều hòa không khí hiệu Daikin- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phơt bằng Cao su dùng để Làm kín bơm thủy lực mã R910941170 (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bằng cao su lưu hóa (10 chiếc/bộ), Article no: 2901-0997-00, Phụ kiện cho máy nén khí, Hãng SX: Atlas, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bằng cao su lưu hóa (6chiếc/bộ), Article no: 2901-1399-00, Phụ kiện cho máy nén khí, Hãng SX: Atlas, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bằng cao su lưu hóa (6chiếc/bộ), Article no: 2901-1411-00, Phụ kiện cho máy nén khí, Hãng SX: Atlas, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bằng cao su lưu hóa 4D P5 FKM, đường kính ngoài 8.6mm, dầy 1.9mm. Hsx: AMK. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bằng cao su lưu hóa dùng cho máy đồng hóa sữa, mã 020CH0314255I. Hãng sản xuất: Trelleborg (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bằng cao su lưu hóa OSV/CV, Article no: 2901-2012-00, Phụ kiện cho máy nén khí, Hãng SX: Atlas, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bằng cao su lưu hóa ZT55-90 HP ELMT (12 chiếc/bộ), Article no: 2906-0655-00, Phụ kiện cho máy nén khí, Hãng SX: Atlas, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bằng cao su lưu hóa, Article no: 0634-1000-99, Phụ kiện cho máy nén khí, Hãng SX: Atlas, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bằng cao su lưu hóa, Article no: 0663-2111-96, Phụ kiện cho máy nén khí, Hãng SX: Atlas, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bằng cao su lưu hóa, Part No.: 001003-064. NSX: Sandvik. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bằng cao su lưu hóa, Part No.: 001110-003. NSX: Sandvik. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bằng cao su lưu hóa, Part No.: 019109-051. NSX: Sandvik. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bằng cao su lưu hóa, sử dụng cho xe tra nạp nhiên liệu cho máy bay, dùng trong sân bay, P/N: SK1479. Hàng mới 100%. NSX: Fluid Transfer. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bằng cao su, Article no: 0663-3130-00, Phụ kiện cho máy nén khí, Hãng SX: Atlas, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phơt bằng Cao su, Làm kín bơm thủy lực mã R910941170 (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bằng cao su, Phụ tùng van thủy lực mã số R900028814 (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt bơm thủy lực làm từ cao su lưu hóa mã: K5V80-DTP1JHR dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt của van bằng cao su, 600 25M 13 (EPDM), sử dụng trong hệ thống lên men ướt thuộc dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt dự phòng cho xi lanh D.250/140x3100mm, chất liệu: cao su lưu hóa không xốp. Model: CKI0250140001. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt dự phòng cho xi lanh D.280/160x5600mm, chất liệu: cao su lưu hóa không xốp, Model: CKI0280160002. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt hộp số, loại SP103882, bằng cao su lưu hóa, (bộ gồm 14 cái), kt: (phi 250*5) mm, dùng cho máy xúc lật. Hàng mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 14501846, phụ tùng thay thế cho máy xúc ủi EC480 hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 14539963, phụ tùng thay thế cho máy xúc ủi EC290 hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 14577807, phụ tùng thay thế cho máy xúc ủi EC480 hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 14602313, phụ tùng thay thế cho máy xúc ủi EC480 hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 1547252, phụ tùng thay thế cho máy xúc đào EC480 hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 20852763, phụ tùng thay thế máy xúc lật L180F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt làm kín, bằng cao su, P/N: YN10V01009R998, phụ tùng máy xúc đào Kobelco, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt moay ơ bằng cao su lưu hoá dùng cho máy xúc ủi: DX140W, nsx ACROS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt moay ơ bằng cao su lưu hoá dùng cho máy xúc ủi: R1400W, nsx ACROS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt moay ơ bằng cao su lưu hoá dùng cho máy xúc ủi: S130W-3/5, nsx ACROS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt moay ơ bằng cao su lưu hoá dùng cho máy xúc ủi: S55W, nsx ACROS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt tay trang, bằng cao su lưu hóa, dùng cho máy xúc hyundai. P/N: XKAY-02259. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt vòng cao su giữ ống, bằng cao su lưu hóa, dùng cho bơm bê tông, loại A3. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt vòng cao su, bằng cao su lưu hóa, dùng cho bơm bê tông, loại A2. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt vòng cao su, bằng cao su lưu hóa, dùng cho bơm bê tông, loại A4. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớt vòng cao su, phớt đầu, bằng cao su lưu hóa, dùng cho bơm bê tông, loại A2. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng phớtchất liệu bằng cao su lưu hóa dùng đệm chi tiết xe CAT, mã hàng 4C4784, nhãn hiệu CTP, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng piston làm từ cao su lưu hóa mã: ZGAQ-00935 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng piston phanh, mã: 47148-60060, chất liệu cao su, phụ tùng dùng cho xe xúc lật công trình, made in Japan (Kawasaki genuine), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng piston phanh, mã: 47148-60070, chất liệu cao su, phụ tùng dùng cho xe xúc lật công trình, made in Japan (Kawasaki genuine), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng Piston XKCF-452 (Mã hàng Q72/XKCF452, Bằng Cao su, Mới 100%,Sản xuất bởi hãng Hyundai tại Hàn Quốc, bảo hành 1 năm, dùng trong hộp số xe nâng hàng Hyundai) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng piston XKCF-452 (Mã hàng Q72/XKCF452, bằng cao su,Mới 100%, Sản xuất bởi hãng Hyundai tại Hàn Quốc, bảo hành 1 năm, dùng trong hộp số xe nâng hàng Hyundai) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng Piston XKCF-453 (Mã hàng Q72/XKCF453, Bằng cao su, Mới 100%, Sản xuất bởi hãng Hyundai tại Hàn Quốc, bảo hành 1 năm, dùng trong hộp số xe nâng hàng Hyundai) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng qui lát bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-DTE, Part No 126650-11840. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng qui lát bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126613-01353. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng qui lát bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 148616-11930. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng qui lát bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 23414-160000. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng quy lát 2 vêu, dùng cho xe Mazda BT50, hiệu Mazda, mã hàng MZWLAA-10-272B, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng quy lát không vêu, dùng cho xe Mazda BT50, hiệu Mazda, mã hàng MZWLAA-10-271B, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng S42 bằng cao su lưu hóa, không xốp dùng cho máy bóp bọ cuộn thép HPR32S (nk)
- Mã HS 40169390: GIOĂNG SAO SU CẠC TE NHỚT MÁY (A642014090064). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng SHD-25/100, sử dụng làm kín trong máy sấy nhựa, chất liệu cao su, nhãn hiệu shini, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng sinh hàn bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127675-44120. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng sinh hàn bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126630-33082. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng sinh hàn dầu, làm từ chất liệu cao su lưu hóa, dùng cho động cơ máy phát điện. Mã số 8499970035. Hàng mới 100%. Nhà sản xuất MTU (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng sơ mi xi lanh bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 144626-01290. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng sơ mi xi lanh bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 144626-01310. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng SPJ-GF10-7K/AB. Hàng mới 100%(Mã 42012006) (nk)
- Mã HS 40169390: gioăng su 50-461-DAD (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng súng phun keo, bằng cao su, đường kính 10mm, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng TC-22-32-7 bằng cao su, hàng mới 100% (MÃ NVL: 42035924) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng TC-28-40-7 bằng cao su, hàng mới 100% (MÃ NVL: 42035923) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng Thủy Lực- Phi 19.7 bằng cao su/Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng Thủy Lực- Phi 20x2mm bằng cao su/Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng Thủy Lực- Phi 34x3mm bằng cao su/Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng thủy lực, part number: 000073x0018, bộ phận của van thuỷ lực, bằng cao su, hiệu Eaton, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng trao đổi nhiệt của máy tạo nước nóng 10T/HR, chất liệu: cao su cao su lưu hóa.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su 17.8 x 2.4, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su 23 x 1.5, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su 5 x 2, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su F11.2 x 2.65, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su F17,8 x 2,4, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su F30.8 x 3.6, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su F6 x 1,8, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2652154937, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2652155314, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2652155645, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2652203767, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2654408448, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2656940281, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2695018271, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2695086567, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2695086625, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2695086724, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2695097929, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 2695209888, phụ tùng thay thế cho máy khoan DML hiệu Epiroc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 11. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 12. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 124. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 13. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 14. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 148. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 21. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 22. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 23. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 25. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 27-2. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 27-3. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 3. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 33. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 52. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 7. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: 9. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: E3. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: E8. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: L16. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: L17. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: LA6. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: P11. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: P13. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su lưu hóa. P/N: P9. Hãng sản xuất: MAN. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su- phụ tùng của máy khoan. Code: 80011839. NSX: SANDVIK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su- phụ tùng của máy khoan. Code: 80011969. NSX: SANDVIK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su- phụ tùng của máy khoan. Code: 80065809. NSX: SANDVIK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn bằng cao su- phụ tùng của máy khoan. Code: 81953209. NSX: SANDVIK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn block biến mô (chất liệu cao su lưu hóa), mã ZGAQ-00237, dùng cho máy xúc HL770-7A, hãng sx GETT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cao su mã: 0634-303-289 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cao su mã: 0634-303-681 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cao su mã: 0634-303-920 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cao su mã: 0634-306-083 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cao su mã: 0634-306-328 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cao su mã: ZGAQ-00255 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cao su mã: ZGAQ-00928 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cao su mã: ZGAQ-00934 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cao su mã: ZGAQ-00937 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cao su mã: ZGAQ-00943 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cao su mã: ZGAQ-00952 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cao su mã: ZGAQ-01070 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cao su mã: ZGAQ-01084 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cao su mã: ZGAQ-01094 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cao su tiết diện tròn dùng cho máy ly tâm-O ring (9), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chắn dầu 300x350x25, vật liệu cao su (NBR) (bộ phận chuyên dụng dùng cho thiết bị trong nhà máy thủy điện) Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chắn dầu ĐK trong 65mm x ĐK ngoài 80,1 x dày 6,3, vật liệu cao su (NBR) (bộ phận chuyên dụng dùng cho thiết bị trong nhà máy thủy điện). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chắn dầu ĐK trong 65x ĐK ngoài 86 x dày 8,1, vật liệu: cao su (NBR) (bộ phận chuyên dụng dùng cho thiết bị trong nhà máy thủy điện). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chắn dầu ĐK trong 77mm x ĐK ngoài 92,5 x dày 6,3, vật liệu cao su (NBR) (bộ phận chuyên dụng dùng cho thiết bị trong nhà máy thủy điện). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chắn dầu kích thước: 300x350x25, vật liệu: cao su (NBR) (bộ phận chuyên dụng dùng cho thiết bị trong nhà máy thủy điện). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm cấp nước nồi hơi ly tâm TAI 2MF-51M0. P/N: 52. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm dầu TAIKOKIKAIMST200T. P/N: 30. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm dầu TAIKOKIKAIMST200T. P/N: 522. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm nhiên liệu tuần hoàn TAIKOKIKAIHHB6MA. P/N: 522. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm nước biển làm mát ly tâm HAN LH46LA-162. P/N: 0009-310-32. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm nước biển làm mát ly tâm HAN LH46LA-162. P/N: 1450-53. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm nước biển làm mát ly tâm HAN LH46LA-162. P/N: 1550-54. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm nước nồi hơi TAIKOKIKAIZMF51M. P/N: 50. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm nước nồi hơi TAIKOKIKAIZMF51M. P/N: 51. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy bơm nước nồi hơi TAIKOKIKAIZMF51M. P/N: 52. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: 455859001. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: 455859002. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: 4568B3001. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A10011F. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A10016A. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A10024A. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A10026A. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A1002BA. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A10031A. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A10032A. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A10034A. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A10034A. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A20035A. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A20155A. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A20495A. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A30070B. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A41013F. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A4201TF. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu HITSUBISHISJ30GH. P/N: A80243B. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu MIT SJ30. P/N: A20035A. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu MIT SJ30. P/N: A20140A. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu MIT SJ30. P/N: A20155A. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy lọc dầu MIT SJ30. P/N: A90080A. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy máy bơm nước chữa cháy TAIKOKIKAIESCE150D. P/N: 50. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy máy bơm nước dầm tàu TAIKOKIKAIEMD300C. P/N: 50. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy máy bơm nước dầm tàu TAIKOKIKAIEMD300C. P/N: 51. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy máy bơm nước làm mát TAIKOKIKAITMV32. P/N: 50. Nhà sản xuất: N-Gen Marine International.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng van nhiên liệu MDW-065S. P/N: 23. Hãng sản xuất: JMS. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng van nhiên liệu MDW-065S. P/N: 24. Hãng sản xuất: JMS. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng van nhiên liệu MDW-065S. P/N: 34. Hãng sản xuất: JMS. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 10. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 128633-11880. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 13. Hãng sản xuất: WELLTEC DIESEL CO., LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 146673-53900. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 151673-51380. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 180005210. Hãng sản xuất: MAEM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 180005211. Hãng sản xuất: MAEM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 180005216. Hãng sản xuất: MAEM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 180005219. Hãng sản xuất: MAEM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 180005240, Hãng sản xuất: MAEM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 180005241. Hãng sản xuất: MAEM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 22252-000800. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 27. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 354. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 360-019-007-2. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 360-024-014-2. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 360-024-015-1. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 360-024-016-1. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 360-024-020-2. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 360-035-024-1. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 360-119-010-2. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 361-031-030-2. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 361-031-035-2. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 361-031-040-2. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 361-031-140-1. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 361-057-260-6.362. Nhà sản xuất: OVERSEAS TURBO REPAIR LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 361-0S7-17S-6.354. Nhà sản xuất: OVERSEAS TURBO REPAIR LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 361-0S7-1S5-6.373. Nhà sản xuất: OVERSEAS TURBO REPAIR LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 362. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 363-204-021-1. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 363-204-037-1. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 363-204-043-1. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 373. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 39. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 40. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 407891001. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 408185001. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 409308001. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 41. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 42. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 421586001. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 43. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 472. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 5. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: 73632. Hãng sản xuất: MAEM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: A10018A. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: A10031A. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: A30085B. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: A80243B. Nhà sản xuất: Wiz Marine Service. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H143046. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H143047. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H143956. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H144010. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H144017. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H144018. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H245114. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H246111. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H310076. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H310082. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H541113. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H541114. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H541115. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H552038. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H552039. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H552040. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H552048. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: H552049. Nhà sản xuất: Marine International Co., Ltd. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn chất liệu bằng cao su lưu hóa. P/N: N36-361-0023-1.472. Nhà sản xuất: OVERSEAS TURBO REPAIR LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn cụm pông làm từ cao su lưu hóa 65212-34276 dùng cho máy công trình. HSX: Kawasaki- Nhật. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn dùng để bịt tạo độ kín cho cơ cấu cơ khí, kích thước: 17.8 x 2.4 mm, chất liệu: cao su NBR-70-1 P18-N(C000016-A0G00XA) Hàng mới 100% (dòng 28 TK 103324580920) (nk)
- - Mã HS 40169390: Gioăng tròn G280. Đường kính trong 280mm, độ dày 3.1mm. Chất liệu: Cao su lưu hóa mềm. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn G60. Đường kính trong 60mm, độ dày 3.1mm. Chất liệu: Cao su lưu hóa mềm. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn làm bằng cao su lưu hóa, mã 2H3935, dùng cho xe tải. Hiệu: Blumaq, S.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn làm bằng cao su lưu hóa, mã 2J8163, dùng cho xe tải. Hiệu: Blumaq, S.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn làm bằng cao su lưu hóa, mã 8F6230, dùng cho xe tải. Hiệu: Blumaq, S.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn làm bằng cao su lưu hóa, mã 8T5049, dùng cho xe tải. Hiệu: Blumaq, S.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn làm bằng cao su lưu hóa, mã 9M5024, dùng cho xe tải. Hiệu: Blumaq, S.A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn làm từ cao su lưu hóa 65210-12011 dùng cho máy công trình. HSX: Kawasaki- Nhật. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn làm từ cao su lưu hóa 65210-12018/4506418 dùng cho máy công trình. HSX: Kawasaki- Nhật. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn làm từ cao su lưu hóa 65210-12029/4506429 dùng cho máy công trình. HSX: Kawasaki- Nhật. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn làm từ cao su lưu hóa 65210-12030 dùng cho máy công trình. HSX: Kawasaki- Nhật. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn làm từ cao su lưu hóa 65210-12050 dùng cho máy công trình. HSX: Kawasaki- Nhật. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn làm từ cao su lưu hóa 65210-22055/A811055 dùng cho máy công trình. HSX: Kawasaki- Nhật. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn làm từ cao su lưu hóa 65210-22065 dùng cho máy công trình. HSX: Kawasaki- Nhật. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn tu bô (làm bằng cao su lưu hóa) dùng cho động cơ diesel máy thủy WD, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn XKCF-442 (Mã hàng Q72/XKCF442, bằng cao su, Mới 100%, Sản xuất bởi hãng Hyundai tạii Italia, bảo hành 1 năm, dùng trong hộp số xe nâng hàng Hyundai) (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn, bằng cao sư lưu hóa, phụ tùng của bơm nước biển, dùng cho máy tàu biển, part number: 050. mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn, bằng cao sư lưu hóa, phụ tùng của bơm nước biển, dùng cho máy tàu biển, part number: 522, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn, bằng cao sư lưu hóa, phụ tùng của bơm nước biển, dùng cho máy tàu biển, part number: 522. mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn, bằng cao su, msp:71417260, hsx: leybold, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn, bằng cao su, msp:971424570, hsx: leybold, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tròn, vật liệu: cao su tổng hợp, dùng cho bơm ly tâm trục ngang, rời trục, model: 200TLSM3948A, hiệu Ebara, xuất xứ Nhật Bản, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng trònbằng cao su F4 x 2, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tủ, dùng để làm khít các khe hở của tủ chất liệu silicon, 400*400*300mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng tuya roa điều khiển đi số, mã ZGAQ-00231, dùng cho máy xúc HL770-7A, hãng sx GETT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng van bằng Cao su, VALVE LINING KIT DN100 TTABEA100E1, PN: 00000148896, phụ tùng của dây chuyền chai nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng van bằng Cao su, VALVE LINING KIT DN25 TTABEA025E1, PN: 00000148398, phụ tùng của dây chuyền chai nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng van bằng Cao su, VALVE LINING KIT DN80 TTABEA080E1, PN: 00000148401, phụ tùng của dây chuyền chai nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng van cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL864860 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng van tăng áp thủy lực: 204420340000/69903017, gioăng bằng cao su lưu hóa không xốp, dùng cho van tăng áp thủy lực của máy ép gạch men, 2 cái/bộ. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng vật liệu bằng cao su, model: P-25, dùng cho hệ thống xử lý nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng vật liệu bằng cao su, model: P-9, dùng cho hệ thống xử lý nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng VB 1/2 (cao su), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng vòi phun bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127610-11860. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng vòng chữ O 23.52x1.78 EPDM, bằng cao su lưu hóa, Part No.0162201196, Phụ tùng dùng trong dây chuyển sản xuất bia và nước giải khát, hàng mới 100%, xuất xứ: ĐỨC. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng vòng chữ O 26x3 EPDM peroxide 70SH, bằng cao su lưu hóa, Part No.0162200113, Phụ tùng dùng trong dây chuyển sản xuất bia và nước giải khát, hàng mới 100%, xuất xứ: ĐỨC. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng vòng chữ O 28x4 EPDM peroxide 70SH, bằng cao su lưu hóa, Part No.0900027505, Phụ tùng dùng trong dây chuyển sản xuất bia và nước giải khát, hàng mới 100%, xuất xứ: ĐỨC. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng vòng chữ O 32x2 EPDM peroxide 70SH, bằng cao su lưu hóa, Part No.0162200125, Phụ tùng dùng trong dây chuyển sản xuất bia và nước giải khát, hàng mới 100%, xuất xứ: ĐỨC. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng vòng chữ O 32x3 EPDM peroxide 70SH, bằng cao su lưu hóa, Part No.0162200119, Phụ tùng dùng trong dây chuyển sản xuất bia và nước giải khát, hàng mới 100%, xuất xứ: ĐỨC. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng vòng chữ O 40x3 EPDM, bằng cao su lưu hóa, Part No.0900027507, Phụ tùng dùng trong dây chuyển sản xuất bia và nước giải khát, hàng mới 100%, xuất xứ: ĐỨC. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng vòng chữ O 45.69x2.62 EPDM, bằng cao su lưu hóa, Part No.0162202146, Phụ tùng dùng trong dây chuyển sản xuất bia và nước giải khát, hàng mới 100%, xuất xứ: ĐỨC. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng vòng chữ O 51x2.5 NBR, bằng cao su lưu hóa, Part No.0162202272, Phụ tùng dùng trong dây chuyền sản xuất bia và nước giải khát, hàng mới 100%, xuất xứ: ĐỨC. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng vòng chữ O 55x2.5 NBR, bằng cao su lưu hóa, Part No.0162202392, Phụ tùng dùng trong dây chuyển sản xuất bia và nước giải khát, hàng mới 100%, xuất xứ: ĐỨC. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng vòng chữ O 81.91x5.33 EPDM, bằng cao su lưu hóa, Part No.0162200886, Phụ tùng dùng trong dây chuyển sản xuất bia và nước giải khát, hàng mới 100%, xuất xứ: ĐỨC. (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng vòng đệm Mã 1/8" HB x 10-32 chất liệu bằng cao su lưu hóa. dùng cho khớp nối điều chỉnh chữ L của máy thở Impala. Do hãng ISM Sản Xuất. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng VXF-21AA (cho van điện từ VXF21ABG), bằng cao su. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng xi lanh làm từ cao su lưu hóa mã: 0750-112-028 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng xi lanh làm từ cao su lưu hóa mã: 4472-354-024 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng xi lanh làm từ cao su lưu hóa mã: 4472-354-025 dùng cho máy xúc. Hiệu: Huyndai. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng xi lanh phun nhựa của máy ép nhựa, Chất liệu: Cao su, mã VH120R,dùng để ngăn chặn rò rỉ xi lanh thủy lực và dòng chảy ngược của dầu thủy lực trong máy ép nhựa.NSX:SM TECH.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng xi lanh vòi phun của máy ép nhựa, Chất liệu: Cao su, mã NE130, dùng để ngăn ngừa rò rỉ xi lanh vòi phun và chảy ngược dầu thủy lực trong máy ép nhựa. NSX: SM TECH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng xu páp hút bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 126634-12131. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng xy lanh bằng cao su (phụ tùng thay thế cho Máy nén lạnh HASEGAWA) model VZ* O-Ring N Cylinder Liner, Part No. 17013000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng xy lanh dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127675-39040. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng xy lanh tròn (làm bằng cao su lưu hóa) dùng cho động cơ diesel máy thủy 170, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GIOANG/ Bộ gioăng phốt xi lanh thủy lực T1604048 bằng cao su hiệu TAN TU. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng, chất liệu cao su (cao su lưu hóa, loại không xốp), dùng cho máy rửa, KT: 10x10mm, dài 5m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng, vật liệu: cao su và sợi tổng hợp, dùng cho bơm ly tâm trục đứng, model: 100VWSM36, hiệu Ebara, xuất xứ Nhật Bản, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng: phi 643*580*5mm, gioăng bằng cao su lưu hóa không xốp, dùng cho máy ép gạch men. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Gioăng: R32 23401102002, gioăng bằng cao su lưu hóa không xốp, dùng cho xi lanh của máy ép gạch men. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GK NPKN-99 L3320/ Gioăng cho bồn, mã NPKN-99, bằng cao su NBR, L3320mm, dùng để chèn lót sản phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GK VG-100/ Gioăng chèn lót bằng sao su mã VG-100, kích thước t5xOD130xID120 mm. Hàng mới (nk)
- Mã HS 40169390: GK16x16x4700/ Gioăng đệm làm kín khít bằng sao su kích thước 16x16x4700 mm. Hàng mới (nk)
- Mã HS 40169390: GK1BXC150 RFXT1.5-214/ Gioăng 1B C150 RF 1.5T làm bằng cao su lưu hóa kết hợp với vật liệu sợi, dùng cho bơm nước. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GK2BXC150 RFXT1.5-214/ Gioăng 2B C150 RF 1.5T làm bằng cao su lưu hóa kết hợp với vật liệu sợi, dùng cho bơm nước. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GK3BXC150 RFXT1.5-214/ Gioăng 3B C150 RF 1.5T làm bằng cao su lưu hóa kết hợp với vật liệu sợi, dùng cho bơm nước. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GK3Z7048A- Phớt trong trục sơ cấp bằng cao su; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GKSG-200/ Gioăng làm bằng cao su butyl, mã IIR SG-200, dùng để chèn lót sản phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GMV-RB-F-31/ Miếng đệm các loại bằng cao su (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: GMV-RB-INS-31/ Miếng đệm cách điện bằng cao su (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: GMV-TUBE-31/ Đầu chụp của thanh nhựa dẫn sáng, chất liệu cao su (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Goăng 26x3mm Bằng cao su, dùng để lắp vào máy hoặc khuôn ép nhựa, hàng mới 100%/ IT (nk)
- Mã HS 40169390: Goăng cao su V seal dùng cho máy trộn cát. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Goăng chặn dầu bằng cao su lưu hóa, loại mềm, không xốp Standard packing (nk)
- Mã HS 40169390: Goăng chặn khí của van, bằng cao su lưu hóa, loại mềm, không xốp V1 Valve/ Cylinder packing (nk)
- Mã HS 40169390: Goăng chặn khí của van, bằng cao su lưu hóa, loại mềm, không xốp V1 Valve/ Packing for Assembly (nk)
- Mã HS 40169390: Goăng chặn khí của van, bằng cao su lưu hóa, loại mềm, không xốp V4 Valve/ Packing for Assembly (nk)
- Mã HS 40169390: Goăng chặn khí của van, bằng cao su lưu hóa, loại mềm, không xốp v4 Valve/Cylinder packing (nk)
- Mã HS 40169390: Goăng chắn mỡ ắc cần, part number S631-100001, dùng cho máy xúc, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Goăng chắn mỡ cần nâng, part number 61Q6-06540, dùng cho máy xúc, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Goăng chắn mỡ, part number 61Q6-06570/61Q6-06500, dùng cho máy xúc, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Goăng chắn mỡ, part number S631-100001, dùng cho máy xúc, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Goăng phớt xy lanh nâng, part number 31Y1-29930, dùng cho máy xúc, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Gói gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GRC1/ Gioăng cao su của kẹp cố định, nguyên liệu để sản xuất bao đèn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GROMMET/ Miếng chèn bằng cao su (dùng để luồn dây điện đi qua), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GS160Si/ Gioăng O ring GS160Si, bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GS195/ Gioăng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: GS-61/ Miếng đệm bằng cao su cứng dùng để phân tách, vận chuyển Vô lăng trên Pallet Sắt SPACER DS (nk)
- Mã HS 40169390: GS-61/ Miếng đệm bằng cao su cứng dùng để phân tách, vận chuyển vô lăng trên pallet sắt SPACER3 (nk)
- Mã HS 40169390: GS-61/ Miếng đệm bằng cao su cứng dùng để phân tách, vận chuyển vô lăng trên pallet sắt SPACER-R6001 (nk)
- Mã HS 40169390: GS-61/ Miếng đệm bằng cao su cứng dùng để phân tách, vận chuyển vô lăng trên pallet sắt SPACER-R7001 (nk)
- Mã HS 40169390: GT080/ Vòng đệm cao su chống nước, (dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em) hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: GT080/ Vòng đệm cao su dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GT081/ Van bằng cao su, dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GT13210a/ Ron cao su phi3.75 x 2.8mm/ GT13210-00. Tái nhập theo mục 04 của tờ khai xuất: 302579361620/E42 (13/06/2019) (nk)
- Mã HS 40169390: GT13210a/ Ron cao su phi3.75 x 2.8mm/ GT13210-00. Tái nhập theo mục 05 của tờ khai xuất: 302523947630/E42 (15/05/2019) (nk)
- Mã HS 40169390: GT13210a/ Ron cao su phi3.75 x 2.8mm/ GT13210-00. Tái nhập theo mục 14 của tờ khai xuất: 302469205310/E42 (16/04/2019) (nk)
- Mã HS 40169390: GT13210a/ Ron cao su phi3.75 x 2.8mm/ GT13210-00. Tái nhập theo mục 17 của tờ khai xuất: 302409419820/E42 (14/03/2019) (nk)
- Mã HS 40169390: GT13210a/ Ron cao su phi3.75 x 2.8mm/ GT13210-00. Tái nhập theo mục 23 của tờ khai xuất: 302370741210/E42 (21/02/2019) (nk)
- Mã HS 40169390: GT13210a/ Ron cao su phi3.75 x 2.8mm/ GT13210-00. Tái nhập theo mục 38 của tờ khai xuất: 302322455910/E42 (17/01/2019) (nk)
- Mã HS 40169390: GT13210a/ Ron cao su phi3.75 x 2.8mm/ GT13210-00. Tái nhập theo mục 39 của tờ khai xuất: 302263256100/E42 (14/12/2018) (nk)
- Mã HS 40169390: GT19866a/ Ron cao su phi 6/ GT19866-00. Tái nhập theo mục 03 của tờ khai xuất: 302699111060/E42 (15/08/2019) (nk)
- Mã HS 40169390: GT19866a/ Ron cao su phi 6/ GT19866-00. Tái nhập theo mục 05 của tờ khai xuất: 302579361620/E42 (13/06/2019) (nk)
- Mã HS 40169390: GT19866a/ Ron cao su phi 6/ GT19866-00. Tái nhập theo mục 09 của tờ khai xuất: 302523947630/E42 (15/05/2019) (nk)
- Mã HS 40169390: GT19866a/ Ron cao su phi 6/ GT19866-00. Tái nhập theo mục 15 của tờ khai xuất: 302633050920/E42 (11/07/2019) (nk)
- Mã HS 40169390: GT19866a/ Ron cao su phi 6/ GT19866-00. Tái nhập theo mục 21 của tờ khai xuất: 302469205310/E42 (16/04/2019) (nk)
- Mã HS 40169390: GT19866a/ Ron cao su phi 6/ GT19866-00. Tái nhập theo mục 21 của tờ khai xuất: 302759249500/E42 (17/09/2019) (nk)
- Mã HS 40169390: GTVN14110507/ Miếng roong lót chân đế (nk)
- Mã HS 40169390: GV/AS-GM/ Gioăng mặt bằng cao su dùng cho van cổng AS cỡ 65mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GV/AS-GM/ Goăng mặt bằng cao su dùng cho van cổng AS cỡ 125mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GV/DC-BLN-2/ Gioăng mặt bằng cao su đính kèm van cổng PS cỡ 40mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GV/DC-BLN-2/ Gioăng mặt bằng cao su đính kèm van một chiều PS Teral cỡ 40mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GV/DC-BLN-2/ Gioăng mặt bằng cao su đính kèm van một chiều PS Teral cỡ 50mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GV/DC-BLN-2/ Gioăng mặt bằng cao su đính kèm van một chiều PS Teral cỡ 65mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GV/DC-GM/ Gioăng mặt bằng cao su dùng cho van cổng cỡ 50mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GV/DC-GM/ Gioăng mặt bằng cao su dùng cho van cổng cỡ 65mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GV/DC-GT/ Goăng trục bằng cao su dùng cho Van cổng cỡ 100, 125,150mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GV/DC-GT/ Goăng trục bằng cao su dùng cho Van cổng cỡ 40, 50, 65, 80mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: GWWFC-005/ Miếng đệm bằng cao su dùng để lắp ráp máy đóng gói viên thuốc (nk)
- Mã HS 40169390: GWWPA-001/ Miếng dán đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: H1006049BE3R/ Hạt nhựa PP dạng nguyên sinh, 25Kg net/bao, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: H2001640/ Miếng đệm bằng nhựa H2001640 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500022/ Miếng đệm bằng cao su 6 x45mm H2500022 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500060/ Gía giữ micro bằng cao su18mm h2500060 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500090/ Vòng đệm cao su chèn microphone phi 13.5x10mm H2500090 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500100/ Vòng đệm cao su chèn microphone phi 14x10mm H2500100 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500120/ Vòng đệm cao su cố định ốc vít 81.6x28mm H2500120 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500161/ Nắp chụp bằng cao su 73*51*23.6mm H2500161 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500171/ Nút nhấn bằng cao su đường kính 45*10mm H2500171 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500180/ Nắp chụp bằng cao su 36.4*20.5mm H2500180 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500190/ Tấm đế bằng cao su 18.4*18.4mm H2500190 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500200/ Gía giữ bằng cao su phi 28mm H2500200 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500210/ Gía giữ bằng cao su phi 8.5mm H2500210 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500221/ Nút nhấn bằng cao su đường kính 37*20 mm H2500221 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500230/ Gía giữ bằng cao su phi 28mm H2500230 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500240/ Gía giữ bằng cao su phi 28mm H2500240 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500250/ Gía giữ micro bằng cao su phi 28mm H2500250 (nk)
- Mã HS 40169390: H2500250/ Gía giữ micro bằng cao su phi 28mm H2500250 (dòng hàng số 1 thuộc tk 103112192300/E11 ngày 17/1/2020) (nk)
- Mã HS 40169390: H2500279/ Nút nhấn bằng cao su phi 11mm Q.NLX-6S (nk)
- Mã HS 40169390: H2600271/ Miếng đệm bằng cao su TH-D RECEIVER H2600271 (nk)
- Mã HS 40169390: H2600281/ Miếng đệm bằng cao su phi 30*2mm H2600281 (nk)
- Mã HS 40169390: H2600291/ Miếng đệm bằng cao su T3*3*13mm H2600291 (nk)
- Mã HS 40169390: H2600471/ Miếng đệm bằng cao su 50*10mm H2600471 (nk)
- Mã HS 40169390: H2600481/ Miếng đệm bằng cao su T3*3*13mm H2600481 (nk)
- Mã HS 40169390: H2600501/ Miếng đệm bằng cao su T3*3*13mm H2600501 (nk)
- Mã HS 40169390: H2600551/ Miếng đệm bằng cao su 30*70 mm H2600551 (nk)
- Mã HS 40169390: H2600930/ Miếng đệm bằng cao su T1*6*14mm (nk)
- Mã HS 40169390: H2600940/ Miếng đệm bằng cao su 56x48mm H2600940 (nk)
- Mã HS 40169390: H2600950/ Miếng đệm bằng cao su 5x15mm H2600950 (nk)
- Mã HS 40169390: H2600980/ Miếng đệm bằng cao su 22x12x6mm H2600980 (nk)
- Mã HS 40169390: H2600990/ Miếng đệm bằng cao su 42x12x6mm H2600990 (nk)
- Mã HS 40169390: H2601000/ Miếng đệm bằng cao su phi 40mm H2601000 (nk)
- Mã HS 40169390: H2601020/ Miếng đệm bằng cao su T2*48*80mm (nk)
- Mã HS 40169390: H2601050/ Miếng đệm bằng cao su 50*10mm H2601050 (nk)
- Mã HS 40169390: H2601200/ Miếng đệm bằng cao su 240x12x3mm H2601200 (nk)
- Mã HS 40169390: H2601510/ Miếng đệm bằng cao su T3*3*13mm H2601510 (nk)
- Mã HS 40169390: H2601520/ Miếng đệm bằng cao su 50*10mm H2601520 (nk)
- Mã HS 40169390: H2601561/ Miếng đệm bằng cao su T3*3*13mm H2601561 (nk)
- Mã HS 40169390: H2601570/ Miếng đệm bằng cao su T3*3*13mm H2601570 (nk)
- Mã HS 40169390: H2601580/ Miếng đệm bằng cao su T3*3*13mm H2601580 (nk)
- Mã HS 40169390: H2601620/ Miếng đệm bằng cao su T3*3*13mm H2601620 (nk)
- Mã HS 40169390: H2601680/ Miếng đệm bằng cao su T3*3*13mm H2601680 (nk)
- Mã HS 40169390: H2601750/ Miếng đệm bằng cao su 5X34 mm H2601750 (nk)
- Mã HS 40169390: H2601760/ Miếng đệm bằng cao su 240x12x3mm H2601760 (nk)
- Mã HS 40169390: H2601770/ Miếng đệm bằng cao su 240x12x3mm H2601770 (nk)
- Mã HS 40169390: H2601810/ Miếng đệm bằng cao su T2*48*80 mm H2601810 (nk)
- Mã HS 40169390: HABK534A/ Miếng đệm cao su đường ray của cửa sổ- HABK534A (nk)
- Mã HS 40169390: HABT977/ Miếng dán cao su- HABT977 (nk)
- Mã HS 40169390: HACT196L/ Miếng dán cao su- HACT196L (116.5*72)mm (nk)
- Mã HS 40169390: HACT196R/ Miếng dán cao su- HACT196R (116.5*72)mm (nk)
- Mã HS 40169390: Hàng mẫu ron cao su làm kín, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HATC-CITY-217-Miếng chèn cao su nắp bình xăng-70495-692-0000--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Miếng chèn, không có chức năng đệm-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HATC-CITY-406-Nút bịt sàn xe bằng cao su-90810-SB2-6600--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Bịt sàn xe-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HATC-CR-V-289- Miếng chèn tấm chỉ dẫn bằng cao su- 66844-SA7-0000- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Đệm cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HCIL-CITY-016- 66844-SA7-0000-Miếng chèn tấm chỉ dẫn-Bằng cao su- LK Model Honda CITY-bịt ốc-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HEB/ Vòng đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169390: HF91017/ Vòng đệm tròn bằng cao su lưu hóa mềm, không xốp loại HF91017 của ống mềm van cấp (nk)
- Mã HS 40169390: HF91056/ Vòng đệm bằng cao su lưu hóa mềm không xốp loại HF91056, dùng cho bồn cầu (nk)
- Mã HS 40169390: HF91145-1/ Vòng đệm bằng cao su lưu hóa mềm, không xốp của phụ kiện cấp nước cho bồn cầu tiểu nam loại HF91145 (nk)
- Mã HS 40169390: HF9A112R/ Gioăng cao su lưu hóa, mềm, không xốp phụ kiện của van xả két nước loại HF9A112R (nk)
- Mã HS 40169390: HFJ25002004/ vòng gia cố cho bàn đạp của kích nâng bằng sắt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HFJ25033000/ đệm cao su của khay. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HG9Q6A632AA- Giăng làm kín dầu bộ thu hồi dầu từ thông hơi đáy các te; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest/ Ranger, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HHWHP-007/ Miếng dán đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: HJTBSTP0576/ Miếng đệm cao su dùng để bảo vệ phím chức năng trên điện thoại di động (nk)
- Mã HS 40169390: HJWMC-093/ Miếng đệm bằng cao su dùng để lắp ráp máy đóng gói viên thuốc (nk)
- Mã HS 40169390: HJWMC-105/ Miếng đệm bằng cao su dùng để lắp ráp máy đóng gói viên thuốc (nk)
- Mã HS 40169390: HJWMC-117/ Miếng đệm bằng cao su dùng để lắp ráp máy đóng gói viên thuốc (nk)
- Mã HS 40169390: HJWMC-138/ Miếng đệm bằng cao su dùng để lắp ráp máy đóng gói viên thuốc (nk)
- Mã HS 40169390: HJWMC-151/ Miếng đệm bằng cao su dùng để lắp ráp máy đóng gói viên thuốc (nk)
- Mã HS 40169390: HJWMC-184/ Miếng đệm bằng cao su dùng để lắp ráp máy đóng gói viên thuốc (nk)
- Mã HS 40169390: HJWMC-210/ Miếng đệm bằng cao su dùng để lắp ráp máy đóng gói viên thuốc (nk)
- Mã HS 40169390: HM-BUS00002/ Miếng đệm bằng cao su RUBBER BUSHING 10PIE (nk)
- Mã HS 40169390: HM-CITY-316- 90825-SNA-0030-Nút bịt sàn xe 25 bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-bịt sàn xe-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HM-CITY-337- 91611-S5A-0000-Nút bịt bu lông bắt cần gạt nước bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-bịt chặt bu lông-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HM-CR-V-179- 90825-T2A-0030- Nút bịt sàn xe 25 bằng cao su- LINH KIEN XE O TO HONDA CRV- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HM-CR-V-180- 90830-SNA-0030- Nút bịt sàn xe 30 bằng cao su- LINH KIEN XE O TO HONDA CRV- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HM-CR-V-195- 91611-S5A-0000- Nút bịt bu lông bắt cần gạt nước bằng cao su- LINH KIEN XE O TO HONDA CRV- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước ARC498B-1 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước các loại (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước DE003VK-3V0A (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GA1338 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB0638CN (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB0939 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB1260 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB1264 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB2540 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB2540/01CRY (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB2610 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB3006CN (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB3020 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB4017 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB42220 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB42270 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB4506 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB4646-1 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB50590 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB50600 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB50660 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB50680 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB7015F-1 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GB7321 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD110101 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD11090 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD11090C (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD11110-1 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD1430 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD1737 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD287401 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD3051-2 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD30C10 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD3333 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD3504 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD3845-3A (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD3941 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD4233 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD4584 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD4624L (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD4624R (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD4632 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD4860L (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD4860R (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD50570 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD50580 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD58151 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD62020 (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD6846L (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD6846R (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD9449L (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GD9449R (nk)
- Mã HS 40169390: HND/ Miếng cao su chặn nước GDB2550-1 (nk)
- Mã HS 40169390: HNKP/ Miếng lót sản phẩm (bằng cao su)-hàng mới 100%,thanh toán (nk)
- Mã HS 40169390: HNKP/ Miếng lót sản phẩm(bằng cao su)-hàng mới 100%,thanh toán (nk)
- Mã HS 40169390: HNKP/ Miếng lót sản phẩm-hàng mới 100%,thanh toán (nk)
- Mã HS 40169390: HNTMNEO/ Thun mỏ neo-16 x 4 (nk)
- Mã HS 40169390: HNWDM-005/ Miếng đệm bằng cao su dùng để lắp ráp máy đóng gói viên thuốc (nk)
- Mã HS 40169390: HNWDM-009/ Miếng đệm bằng cao su dùng để lắp ráp máy đóng gói viên thuốc (nk)
- Mã HS 40169390: HOACHANKHONG-0004/ Vòng đệm bằng cao su lưu hóa loại mềm không xốp dùng cho máy bơm chân không, model: 1025691001 (nk)
- Mã HS 40169390: HOL1-LGTV/ Vòng đệm giảm chấn bằng cao su cho loa LGTV, đường kính 11mm, cao 5mm,Hàng mới 100%, CF4-747690 (nk)
- Mã HS 40169390: HOL-LGTV/ Vòng đệm giảm chấn bằng cao su cho loa LGTV, đường kính 11mm, cao 5mm, Hàng mới 100%, CF4-744683 (nk)
- Mã HS 40169390: HP07-000128A/ Gioăng bằng cao su dùng cho camera quan sát. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HP07-001028B/ Gioăng bằng cao su dùng cho camera quan sát.(Chuyển đổi mục đích sử dụng NL từ DH số 49 tk 103337871820 ngày 29/05/2020) (nk)
- Mã HS 40169390: HP07-001123A/ Gioăng bằng cao su dùng cho camera quan sát. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HP07-001200A/ Gioăng bằng cao su dùng cho camera quan sát. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HP07-001249A/ Gioăng cao su dùng để bảo vệ camera quan sát. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HP07-001314A/ Gioăng bằng cao su dùng cho camera quan sát. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HP07-001317A/ Gioăng bằng cao su dùng cho camera quan sát. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HP07-001331A/ Gioăng bằng cao su dùng cho camera. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HP07-001332A/ Gioăng bằng cao su dùng cho camera. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HP07-001333A/ Gioăng bằng cao su dùng cho camera. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HP07-001471A/ Gioăng bằng cao su dùng cho camera quan sát.(Chuyển đổi mục đích sử dụng NL từ DH số 19 tk 103318311020 ngày 19/05/2020) (nk)
- Mã HS 40169390: HQ-275/ Long đền làm bằng cao su lưu hóa (nk)
- Mã HS 40169390: HT002/ Tấm sản phẩm cao su 5.28x1.78, KT: 29x29 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT005/ Tấm sản phẩm cao su IDIDG32381, KT: 29x29 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT006/ Tấm sản phẩm cao su 6.1x1.85, KT: 27x27 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT009/ Tấm sản phẩm cao su INFCFX6214, KT: 29x30 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT014/ Tấm sản phẩm cao su ITSCAW-11-, KT: 29x29 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT023/ Tấm sản phẩm cao su ITNID3203-, KT: 27x27 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT024/ Tấm sản phẩm cao su 12x1.8, KT: 27x27 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT025/ Tấm sản phẩm cao su OHKE080050, KT: 24x24 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT026/ Tấm sản phẩm cao su WQXEH2ORA2, KT: 24x24 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT035/ Tấm sản phẩm cao su 9.8x1.9, KT: 22x22 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT041/ Tấm sản phẩm cao su IBKOP0740S, KT: 24x24 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT042/ Tấm sản phẩm cao su 32.64x0.76, KT: 22x22 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT043/ Tấm sản phẩm cao su OTNI105139, KT: 24x24 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT058/ Tấm sản phẩm cao su 3x1, KT: 27x27 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT064/ Tấm sản phẩm cao su 8.5x1.5, KT: 27x27 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT069/ Tấm sản phẩm cao su 3.7x1.2, KT: 27x27 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT074/ Tấm sản phẩm cao su ICKD307942, KT: 22x22 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT077/ Tấm sản phẩm cao su 1.6x0.6, KT: 22x22 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT082/ Tấm sản phẩm cao su IDIDG50478, KT: 29x29 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT083/ Tấm sản phẩm cao su F40.2x38.8x0.5, KT: 23x23 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT-08-Shaft Seal/ Nút cao su Oil Seal-61 FR-2-11 (380120000003) (nk)
- Mã HS 40169390: HT093/ Tấm sản phẩm cao su F33.2x31.8x0.5, KT: 22x22 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT100/ Tấm sản phẩm cao su F35.2x33.8x0.5, KT: 24x24 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT107/ Tấm sản phẩm cao su 3.8x1.9, KT: 29x29 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT109/ Tấm sản phẩm cao su IHKEES5070, KT: 22x22 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT131/ Tấm sản phẩm cao su 5.3x0.6, KT: 19x19 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT133/ Tấm sản phẩm cao su 2.8x1.9, KT: 29x29 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT138/ Tấm sản phẩm cao su 2.5x1.5, KT: 27x27 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT144/ Tấm sản phẩm cao su IMBYM5, KT: 22x22 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT148/ Tấm sản phẩm cao su IORPN6411-, KT: 27x27 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT184/ Tấm sản phẩm cao su ICSO311130, KT: 19x19 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT202/ Tấm sản phẩm cao su FSII363405, KT: 24x24 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT218/ Tấm sản phẩm cao su IORPN6115-, KT: 27x27 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT221/ Tấm sản phẩm cao su 2.2x0.6, KT: 22x22 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT262/ Tấm sản phẩm cao su 2.9x1.78, KT: 22x22 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT271/ Tấm sản phẩm cao su 38.3x1, KT: 27x27 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT281/ Tấm sản phẩm cao su 2.2x0.65, KT: 22x22 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT297/ Tấm sản phẩm cao su ODBA550180, KT: 21x21 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT298/ Tấm sản phẩm cao su F9.5x2.5x1.2, KT: 27x27 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT301/ Tấm sản phẩm cao su PPSKK8XAD-, KT: 24x24 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT302/ Tấm sản phẩm cao su PPSKK6XAD-, KT: 24x24 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT303/ Tấm sản phẩm cao su IENCSR0411, KT: 27x27 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT304/ Tấm sản phẩm cao su OFSE110065, KT: 22x22 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT310/ Tấm sản phẩm cao su OCKD650080, KT: 24x24 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT313/ Tấm sản phẩm cao su 12x1.5, KT: 22x22 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT315/ Tấm sản phẩm cao su OETO380100, KT: 24x24 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT316/ Tấm sản phẩm cao su 4x1, KT: 22x22 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT330/ Tấm sản phẩm cao su RHKE220807, KT: 20x20 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT331/ Tấm sản phẩm cao su PPSKK6XAM-, KT: 20x20 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT332/ Tấm sản phẩm cao su DHKE150607, KT: 18x18 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT333/ Tấm sản phẩm cao su PPSKK12XAB, KT: 20x20 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT336/ Tấm sản phẩm cao su PPSKK10XA-, KT: 20x20 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT337/ Tấm sản phẩm cao su OENC680190, KT: 20x20 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT357/ Tấm sản phẩm cao su R5.6x4.8x0.43, KT: 20x20 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT374/ Tấm sản phẩm cao su IAIC545803, KT: 40x40 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT377/ Tấm sản phẩm cao su ITMG151330, KT: 22x22 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT384/ Tấm sản phẩm cao su 7x1, KT: 18x18 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT400/ Tấm sản phẩm cao su 3x1.1, KT: 20x20 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT401/ Tấm sản phẩm cao su 5.85x2.1, KT: 30x30 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT405/ Tấm sản phẩm cao su 6x1, KT: 25x25 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT406/ Tấm sản phẩm cao su IORPJD2011, KT: 23x23 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT407/ Tấm sản phẩm cao su IORPJD2911, KT: 23x23 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT436/ Tấm sản phẩm cao su IORP10633A, KT: 18x18 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT484/ Tấm sản phẩm cao su GCKD225903, KT: 19x19 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT487/ Tấm sản phẩm cao su GTZK9-E217, KT: 19x19 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT492/ Tấm sản phẩm cao su IAUB338801, KT: 25x25 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT496/ Tấm sản phẩm cao su IAUBC01510, KT: 15x15 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT499/ Tấm sản phẩm cao su IAUBC14810, KT: 10x10 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT527/ Tấm sản phẩm cao su ICKD405050, KT: 26x26 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT534/ Tấm sản phẩm cao su ICSO598769, KT: 27x27 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT551/ Tấm sản phẩm cao su IHKEERGC70, KT: 31x31 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT552/ Tấm sản phẩm cao su IHKEES504J, KT: 22x22 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT553/ Tấm sản phẩm cao su IHKEES5050, KT: 26x26 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT573/ Tấm sản phẩm cao su IORP2D1725, KT: 35x35 cm (nk)
- Mã HS 40169390: HT-LK-CAOSU/ Linh kiện vòng đệm cao su lắp ráp máy phân tích tự động L938005. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HT-LK-CAOSU/ Linh kiện vòng đệm cao su lắp ráp máy phân tích tự động L938011. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HT-LK-CAOSU/ Linh kiện vòng đệm cao su lắp ráp máy phân tích tự động L938042. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: HT-SDB-22502540/ Vòng đệm cao su O RING 2 KINDS S-40 182522040000 (nk)
- Mã HS 40169390: HV084645-7000/ Gioăng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: HV084653-0150/ Nút đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169390: HV084653-0160/ Nút đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169390: HV084669-0380/ Miếng đệm bằng cao su (1 pcs 0.75 g) (nk)
- Mã HS 40169390: HV136283-0150/ Miếng đệm bằng cao su, phụ kiện chống rung trong hệ thống máy ô tô (nk)
- Mã HS 40169390: HYF041/ miếng đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169390: ICKD405050VS70BL114P: Vòng đệm cao su ICKD405050 (Chuyển đổi từ mục hàng số 1 theo tờ khai số 103056423411A31 18.12.2019 để tiêu hủy (nk)
- Mã HS 40169390: IK150/ Gioăng đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169390: IK74/ Miếng bịt đầu sản phẩm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: IK74/ Miếng bịt đầu sản phẩm bằng cao su LWL 7 B. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: IK74/ Miếng bịt đầu sản phẩm bằng cao su LWL15BCS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: IK80/ Vòng chặn bằng cao su dùng cho vòng bi (nk)
- Mã HS 40169390: IK80/ Vòng chặn bằng cao su dùng cho vòng bi CRBH 6013AUU (nk)
- Mã HS 40169390: IK80/ Vòng chặn bằng cao su dùng cho vòng bi CRBH3010AUU (đk45.03mm) (nk)
- Mã HS 40169390: IK80/ Vòng chặn bằng cao su dùng cho vòng bi CRBH4510AUU (đk60.13mm) (nk)
- Mã HS 40169390: IK80/ Vòng chặn bằng cao su dùng cho vòng bi CRBH5013AUU (đk68.64mm) (nk)
- Mã HS 40169390: IK80/ Vòng chặn bằng cao su dùng cho vòng bi CRBH7013AUU (đk88.64mm) (nk)
- Mã HS 40169390: IK80/ Vòng chặn bằng cao su dùng cho vòng bi CRBH8016AUU (đk104.04mm) (nk)
- Mã HS 40169390: IK80/ Vòng chặn bằng cao su dùng cho vòng bi CRBS208AUUE03 (đk31mm) (nk)
- Mã HS 40169390: IK80/ Vòng chặn bằng cao su dùng cho vòng bi CRBS508AUUE17 (đk60.9mm) (nk)
- Mã HS 40169390: IK80/ Vòng chặn bằng cao su dùng cho vòng bi ZCRBH578VUUE01 (đk41.5mm) (nk)
- Mã HS 40169390: IMAPOTC708M00- Bộ vòng đệm làm kín bằng cao su. ACTUATOR SGK, SC/V 390, P/N: 59237. Mới 100% (Phụ tùng bảo trì, bảo dưỡng, thay thế cho: hệ thống van, van an toàn và kết cấu kim loại) (nk)
- Mã HS 40169390: IMH012/ Vòng đệm cao su GH Grommet MKC RG030-01000 (16.5x6.5x4mm) (nk)
- Mã HS 40169390: IN33/ Vòng đệm cao su dùng cho sản phẩm chuyên chống thấm nước. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: IPN500050-NÚT GÀI-PHỤ TÙNG Ô TÔ (nk)
- Mã HS 40169390: IQHHOTC1279M00- Bộ vòng đệm làm kín bằng cao su. ACTUATOR SGK, SC/ND 100, P/N: 7220. Mới 100% (Phụ tùng bảo trì, bảo dưỡng, thay thế cho: hệ thống van, van an toàn và kết cấu kim loại) (nk)
- Mã HS 40169390: IRB-1132-00/ Tấm đệm cường lực bằng xốp PAD RESET-T10 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: IRB-1152-00/ Miếng đệm trước bằng cao su của khóa điện tử GASKET FRONT (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: IRB-1158-00/ Miếng đệm trước bằng cao su của khóa điện tử GASKET FRONT (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: IRB-1212-00/ Miếng đệm chính của khóa điện tử Gasket Main (bằng cao su) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: IRB-1728-00/ Miếng đệm trước bằng cao su của khóa điện tử GASKET MAIN (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: IRB-1785-00/ Miếng đệm trước bằng cao su của khóa điện tử GASKET FRONT (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: ITS-00223A/ Miếng đệm bằng cao su dùng để sản xuất linh kiện vỏ điện thoại di động, kích thước 50*50mm (nk)
- Mã HS 40169390: ITS-00225A/ Miếng đệm bằng cao su, dạng cuộn, kích thước 450mm*15m (nk)
- Mã HS 40169390: ITS-00227A/ Miếng đệm bằng cao su dùng để sản xuất linh kiện vỏ điện thoại di động (nk)
- Mã HS 40169390: ITS-00228A-1/ Miếng đệm cao su dùng sản xuất điện thoại di động (nk)
- Mã HS 40169390: ITS-00232A-1/ Miếng đệm cao su dùng sản xuất điện thoại di động (nk)
- Mã HS 40169390: ITS-00240A-1/ Miếng đệm cao su dùng sản xuất điện thoại di động (nk)
- Mã HS 40169390: ITS-00246A/ Miếng đệm cao su dạng cuộn, kích thước 450mm*20m (nk)
- Mã HS 40169390: ITS-00247A/ Miếng đệm cao su dạng cuộn, kích thước 450mm*15m (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Đệm cao su giảm xóc bình xăng A, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Đệm cao su giảm xóc bình xăng B, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Đệm cao su giảm xóc bình xăng C, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Đệm cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Đệm chân, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Đệm giảm sóc của động cơ, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Đệm giảm sóc, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Đệm giảm sóc, bằng cao su, hàng mới 101% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Đệm giảm sóc, bằng cao su, hàng mới 102% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Đệm giảm sóc, bằng cao su, hàng mới 103% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Đệm giảm sóc, bằng cao su, hàng mới 104% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Đệm giảm sóc, bằng cao su, hàng mới 105% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Đệm giảm sóc, bằng cao su, phi 36x phi 13x 4, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Đệm giảm xóc của động cơ, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Đệm máy phát điện, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Gioăng dầu của van khí, bằng cao su, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ gioăng dầu hộp trục khuỷu phi 25mm, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ gioăng dầu hộp trục khuỷu phi 35mm, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Gioăng dầu hộp trục khuỷu, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Gioăng dầu hộp trục khuỷu, bằng cao su, phi 25x phi 40x7 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Gioăng dầu hộp trục khuỷu, bằng cao su, phi 30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Gioăng dầu hộp trục khuỷu, bằng cao su, phi 30x phi 46x8mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Gioăng dầu hộp trục khuỷu, bằng cao su, phi 35mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Gioăng dầu hộp trục khuỷu, bằng cao su, phi 35x phi 52x 8/7, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Gioăng dầu hộp trục khuỷu, bằng cao su, phi 35x phi 52x 8/7mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Gioăng dầu hộp trục khuỷu, phi 25mm, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Gioăng dầu hộp trục khuỷu, phi 35mm, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Gioăng tay hãm phi 6x phi 11x 4mm, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Gioăng tay hãm phi 8x phi 14x 5mm, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Gioăng tay hãm, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Gioăng, bằng cao su NBR, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Gioăng, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Miếng đệm cao su luồn dây 22x20x7mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Miếng đệm cao su luồn dây, kích thước 22x20x7 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Miếng đệm cao su luồn dây, phi 22x20x7mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Miếng đệm cao su, dài 220mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0006/ Vòng đệm bằng cao su kích thước phi 13.5xphi10 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J0091/ Thanh đệm bộ giảm thanh, chất liệu cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: J-07288 GASKET/ Miếng đệm bằng cao su (gasket) J-07288 GASKET (nk)
- Mã HS 40169390: J-07296 GASKET/ Miếng đệm bằng cao su (gasket) J-07296 GASKET (nk)
- Mã HS 40169390: J-08629 CM02-R-GS(D1)/ Miếng đệm bằng cao su (gasket) J-08629 CM02-R-GS(D1) (nk)
- Mã HS 40169390: J2YHBTL813A/ Miếng dán-J2YHBTL813A (nk)
- Mã HS 40169390: J2YHBTP189A/ Miếng dán-J2YHBTP189A (nk)
- Mã HS 40169390: J6FWPB128/ Dây đệm cao su- J6FWPB128 (nk)
- Mã HS 40169390: J6FWPB128Z/ Dây đệm cao su- J6FWPB128Z (nk)
- Mã HS 40169390: JB3Z7J227A- Gioăng tuy ô đế làm mát dầu hộp số bằng cao su; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger/ Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: JBBR/ Đệm cao su của hộp nối dây điện, nguyên liệu để sản xuất bao đèn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: JF2A6310/ Chốt cao su (nk)
- Mã HS 40169390: JFKD669CL/ Miếng đệm cao su đường ray của cửa sổ- JFKD669CL (nk)
- Mã HS 40169390: JFKK669CL/ Miếng đệm cao su đường ray cửa sổ- JFKK669CL (nk)
- Mã HS 40169390: JFKK669CR/ Miếng đệm cao su đường ray cửa sổ- JFKK669CR (nk)
- Mã HS 40169390: JFKT679BL1/ Miếng dán cao su- JFKT679BL1 (nk)
- Mã HS 40169390: JFKT679BL2/ Miếng dán cao su- JFKT679BL2 (nk)
- Mã HS 40169390: JFKU669CL/ Miếng đệm cao su đường ray cửa sổ- JFKU669CL (nk)
- Mã HS 40169390: JFKU669CR/ Miếng đệm cao su đường ray cửa sổ- JFKU669CR (nk)
- Mã HS 40169390: JHKTBM08 / Vật liệu chèn cách điện bằng cao su, sử dụng chống nước cho dây điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: JHKTBM08/ Vật liệu chèn cách điện bằng cao su, sử dụng chống nước cho dây điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: JIG3400-2-29/ Vòng đệm cao su; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: JIG3400-2-4/ Vòng đệm cao su; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: JIG3400-2-6/ Vòng đệm cao su; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: JKDV302/ Miếng đệm cao su cho nắp nồi- STEAM GASKET JKD1524 (nk)
- Mã HS 40169390: JKDV303/ Miếng đệm cao su cho nắp nồi S- POLY COVER GASKET JKD1431 (nk)
- Mã HS 40169390: JKDV304/ Miếng đệm cao su cho nắp nồi M- MAIN BODY CASE JKD1462 (nk)
- Mã HS 40169390: JNWFC-006/ Miếng đệm bằng cao su dùng để lắp ráp máy đóng gói viên thuốc (nk)
- Mã HS 40169390: JNZFC-005/ Miếng đệm bằng cao su lưu hóa dùng để lắp ráp máy đóng gói viên thuốc (nk)
- Mã HS 40169390: K05/ Đệm khít bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: K2836003/ Vòng đệm bằng cao su để bảo vệ dây dẫn, qc phi5/8"x1/4"x3/8"t (nk)
- Mã HS 40169390: K3-01-90- Vent/ Miếng dán cao su ETKA VENT-HOLE FILM 363010256600 (nk)
- Mã HS 40169390: K3-02-90-Cover/ Vòng đệm cao su ETKA Cover Packing- N3258701 (363010255410) (nk)
- Mã HS 40169390: K3-04-N4261400/ Vòng đệm cao su UM6 Return Switch Packing- N4261400 (262100658250) (nk)
- Mã HS 40169390: K70050-00000 Vòng đệm bằng cao su lưu hóa. PHụ tùng thay thế cho máy xác định chỉ số độ nhớt trong sản phẩm dầu khí. Model: KV300 Phòng thí nghiệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: K9459071P001-V-RNG/ Vòng đệm cao su của mô tơ điện đường kính trong: 22 mm, đường kính ngoài: 26 mm, bề dày: 6 mm, dùng để sản xuất động cơ điện xoay chiều ba pha_ORDER_488844 (nk)
- Mã HS 40169390: K9459071P002-V-RNG/ Vòng đệm cao su của mô tơ điện đường kính trong: 27 mm, đường kính ngoài: 31 mm, bề dày: 6 mm, dùng để sản xuất động cơ điện xoay chiều ba pha_ORDER_488845 (nk)
- Mã HS 40169390: K9459071P003-V-RNG/ Vòng đệm cao su của mô tơ điện đường kính trong: 36 mm, đường kính ngoài: 41 mm, bề dày: 5 mm, dùng để sản xuất động cơ điện xoay chiều ba pha_ORDER_488846 (nk)
- Mã HS 40169390: K9459071P004-V-RNG/ Vòng đệm cao su của mô tơ điện đường kính trong: 40 mm, đường kính ngoài: 45 mm, bề dày: 9 mm, dùng để sản xuất động cơ điện xoay chiều ba pha_ORDER_488847 (nk)
- Mã HS 40169390: K9459071P005-V-RNG/ Vòng đệm cao su của mô tơ điện đường kính trong: 45 mm, đường kính ngoài: 50 mm, bề dày: 7 mm, dùng để sản xuất động cơ điện xoay chiều ba pha_ORDER_488848 (nk)
- Mã HS 40169390: K9459071P006-V-RNG/ Vòng đệm cao su của mô tơ điện đường kính trong: 54 mm, đường kính ngoài: 59 mm, bề dày: 7 mm, dùng để sản xuất động cơ điện xoay chiều ba pha_ORDER_488849 (nk)
- Mã HS 40169390: K9459071P007-V-RNG/ Vòng đệm cao su của mô tơ điện đường kính trong: 63 mm, đường kính ngoài: 69 mm, bề dày: 9 mm, dùng để sản xuất động cơ điện xoay chiều ba pha_ORDER_488850 (nk)
- Mã HS 40169390: K9459071P009-V-RNG/ Vòng đệm cao su của mô tơ điện đường kính trong: 31 mm, đường kính ngoài: 35 mm, bề dày: 6 mm, dùng để sản xuất động cơ điện xoay chiều ba pha_ORDER_488851 (nk)
- Mã HS 40169390: K9459071P010-V-RNG/ Vòng đệm cao su của mô tơ điện đường kính trong: 58 mm, đường kính ngoài: 63 mm, bề dày: 7 mm, dùng để sản xuất động cơ điện xoay chiều ba pha_ORDER_488854 (nk)
- Mã HS 40169390: K9459072P001-BSH/ Nút đệm của mô tơ điện bằng cao su, dùng để sản xuất động cơ điện xoay chiều ba pha_ORDER_488108 (nk)
- Mã HS 40169390: K9459072P002-BSH/ Nút đệm của mô tơ điện bằng cao su, dùng để sản xuất động cơ điện xoay chiều ba pha_ORDER_484603 (nk)
- Mã HS 40169390: K9459072P002-BSH/ Nút đệm của mô tơ điện bằng cao su, dùng để sản xuất động cơ điện xoay chiều ba pha_ORDER_488109 (nk)
- Mã HS 40169390: KD54-14/ Chân đế cao su (foot rubber) (nk)
- Mã HS 40169390: KD54-54/ Miếng đệm bằng cao su (Cushion) 6*3*0.8 (MM) (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-009/ Chân đế máy in bằng cao su dùng cho máy in 302HN02611, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-009/ Chân đế máy in bằng cao su dùng cho máy in 302J002010, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302HN08230, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302HN14420, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302HN14750, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302HN19610, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302JD19140, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302LV14030, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302LV14420, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302NR14320, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302NR14330, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302NT14380, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302NT14390, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302P714180, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302R708310, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302R718910, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302Y806110, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 302Y806260, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 303MX02100, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 3V2F908250, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 3V2F908311, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in 5MMX668RB001, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067: Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in, 302RVJ1150 (nk)
- Mã HS 40169390: KDT-067: Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy in, 3V2NRJ1430 (nk)
- Mã HS 40169390: KDTC-2297/ Gioăng cao su dùng cho máy ép nhựa O-ring N7110254, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDTC-2297/ Gioăng cao su dùng cho máy ép nhựa O-ring N7110638, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KDTC-5044/ Gioăng giữ dây cáp bằng cao su (5 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) C-30-SG-38A-5P, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KF1265/ Miếng đệm bằng nhôm (nk)
- Mã HS 40169390: KFZT285L/ Miếng dán-KFZT285L (nk)
- Mã HS 40169390: KFZT285R/ Miếng dán-KFZT285R (nk)
- Mã HS 40169390: KFZT286L/ Miếng dán-KFZT286L (nk)
- Mã HS 40169390: KFZT286R/ Miếng dán-KFZT286R (nk)
- Mã HS 40169390: KFZT287L/ Miếng dán-KFZT287L (nk)
- Mã HS 40169390: KFZT287R/ Miếng dán-KFZT287R (nk)
- Mã HS 40169390: Khối chèn cáp, bằng cao su, RM 30, P/N: RM00100301000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Khối chèn cáp, bằng cao su, RM 60, P/N: RM00100601000, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Khối chèn cáp, bằng cao su, RS 100 AISI316, P/N: RS00101001023, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Khối chèn cáp, bằng cao su, RS 43 AISI316, P/N: RS00100431023, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Khối chèn cáp, bằng cao su, RS 75 AISI316, P/N: RS00100751023, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Khối đệm cao su gắn vào đồ gá hỗ trợ giảm lực ép điện thoại (SM-N981U) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp làm kín bằng Cao su/ WIPER NBR 70-0915321KU; P/N: 0900121279; MFR: Krones, phụ tùng của Máy trộn (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp nối bằng cao su- GROM SUCT PIPE (DA63-05354A). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp nối bằng cao su lưu hóa dùng cho máy xúc Caterpillar, số part: 3E4880 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp Nối Bằng Cao Su lưu hóa loại mềm không xốp OD5.6 IN, W2.5 IN,code 51003214. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp nối cao su chống rung mặt bích, đk trong: DN125mm, áp lực: 1.6mpa, kèm mặt bích vật liệu thép không gỉ 304, dùng để nối mặt phẳng van và đường ống nước, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp nối cao su mặt bích JIS 10K, size 100mm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp nối cao su mặt bích JIS 10K, size 125mm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp nối cao su mặt bích JIS 10K, size 150mm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp nối cao su mặt bích JIS 10K, size 50mm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp nối cao su mặt bích JIS 10K, size 80mm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp nối giãn nở dùng cho hệ thống nghiền vật liệu trong nhà máy xi măng, chất liệu cao su EPDM, DN400, length:150mm, hãng Stenflex, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp nối giãn nở dùng cho hệ thống nghiền vật liệu trong nhà máy xi măng, chất liệu cao su EPDM, DN400, length:200mm, hãng Stenflex, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp nối giãn nở dùng cho hệ thống nghiền vật liệu trong nhà máy xi măng, chất liệu cao su NBR, DN100, length:150mm, hãng Stenflex, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp nối giãn nở dùng cho hệ thống nghiền vật liệu trong nhà máy xi măng, chất liệu cao su NBR, DN150, length:150mm, hãng Stenflex, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp nối mềm: đường kính trong DN125mm, áp lực: PN16 Mpa, chất liệu cao su, kèm mặt bích vật liệu thép không gỉ, dùng để nối mặt phẳng van và đường ống, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Khớp nối ống bằng cao su dùng để nối ống xã khí, p/n: ANA0019089. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: KM-06/ Vỉ Mạch: KLM-55196A mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su để sản xuất bộ điều chỉnh âm thanh: SPW-C 3BC 3 (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: 11770RUBBER FOOTSMALL(RBF0002) SBR SMALL (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: 12710 FOOT F42017(13.6*157.6mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: 13742 RUBBER FOOT KOC-F41900-2 (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: 16700 CUSHION VU PCB F42139(4*22.5mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: 16706 CUSHION NUTUBE TOP F42185(12*35mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: 18100 MASK JIG F50123-1(Phi 24, t0.3mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: 18101 MASK SLIDER F50127-1 (41mmx71mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: 18500 FOOT F50033(58*8mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: 18500 PAD MAIN (58*29mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: 18500 SHEET BATT F50019-1(58*52mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: BL Plate KOC-E40481 (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: CORD BUSHING 5NR 16 (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: EVA-SPONGE-W10T1 KOC-F41969(10mm*300mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: FERRITECOREK1T16.0X10.0X10.0(D)FP-T0245C mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: GND PLATE SPTE t0.2 KOC-C41304 mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: INTER-CONNECTOR (L)60*(W)1.8*(H)5.8mm mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: Interconnector L48.0*W1.8*H5.0 mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: LED BUSHING f5 (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: LED Spacer LEDH-10 (D) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: LED SPACER LEDH-8 (D) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: LMK 37 KB Felt KOC-F41792 mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: LMK 37 Upper Limit Felt(S) KOC-F41793-2 mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: lnsulating BushingTW-17 Pathfinder13720 mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: LS-88 KB FELT KOC-F41975-3 mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: PVC LIGHT SAND PIPING (HS85) (10.000 mét 6667 chiếc) đơn giá 0.17 usd 1 mét (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: RUBBER BUSHING f10 (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: RUBBER FOOT f30XH15 VT120+ (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: RUBBRE SPACER(V)KCC-E40005 mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: Select-Spring t0.2mm KOC-C41300 mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: SPACER LEDS-24 mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: SPRING WASHER NI 3 SPRING WASHER f3 NI (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: WASHER PC 2.2-6-0.5 mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: Washer PCW-2605-05 (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: Washer TWU 3BC 4 (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: Washer VW 3BBC 12 mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: Washer WM N-3 12 (t0.5) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X12200 RUBBER LEG E40867(70*13.5mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X12690 URETHANE LEG KOC-F41859 PB-05(3*10mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X12800 LEG KHC-E40026 KR-MINI(24*128mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X12800 SPEAKER TAPE KHC-F40039 KR-MINI(2*22mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X12800 SPONGE TAPE KHC-F40038 KR-MINI(3*10mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X-13290 SHIELD FORM 6X6X6 mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X-13700 EARTH RING KOC-C41800 mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X-14610 DAMPER-PAD KOC-F42042 (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X-14640 LEG F42025 (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X-15610 LEG1 F42065(14.6*31.2mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X-15630 Poron Sheet KOC- F42114 (5.5*5.5mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X16620 INSULATING SEAL F42204(13*13mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X17203 SHEET SHADE F50035 (225.3*102.5mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X17203 SHEET SHIELD F50052 (17.8*44.4mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X17210 CUSHION OLED F50018(10*25mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X-17600 LEG F42208 (6.4*10.6mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X-17610 SHIELD SHEET F42277(20.9*31.7mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X17620 Piezo Sheet2 F42292 (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X18100 Thermal Conductive Sheet mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X18220 LEGx4 KOC-F50110-1(Phi 8, t2.16mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X-18500 PAD PWR F50161-1(29*10mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X-18500 SHEET OLED F50137-1(45*32mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X-18500 SHEET WIRE F50130-1(38*24mm) (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X-19600 INTER CONNECTOR F50005 mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KM-12/ Miếng đệm cao su: X-662L JACK SPACER (V) KOC-E40728 mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KMJ126/ Vòng đệm cao su WIRE SEAL 15324980 (Bộ phận đầu nối dùng lắp ráp máy bơm thủy lực) (nk)
- Mã HS 40169390: KN0000011/ Vòng đệm cao su dạng chữ nhật, màu xanh lá cây loại 4F I. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KN0000012/ Vòng đệm cao su dạng vuông, màu xanh lá cây loại 4P B. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KN0000015/ Vòng đệm cao su dạng chữ nhật, màu xanh lá cây loại 6F I. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KN0000016/ Vòng đệm cao su dạng chữ nhật, màu xanh lá cây loại 6P B. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KN06/ Vòng đệm bằng cao su đường kính 30mm (GASKET). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KN09/ Đệm khít bằng cao su (dùng để gắn dây điện với chân đầu kết nối) (SEAL). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP042/ Miếng đệm bằng cao su của ống nhựa máy hút bụi. DJ62-00054A, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP042/ Miếng đệm bằng cao su của ống nhựa máy hút bụi.DJ73-10120A Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP042/ Miếng đệm bằng cao su của ống nhựa máy hút bụi.DJ73-20100A Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP042/ Miếng điệm bằng cao su (GASKET DUCT, code: DJ63-01526A).Linh kiện sản xuất máy hút bụi. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP096A/ Vòng tròn bằng cao su DJ63-01100A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP138/ Miếng PU DC62-00521A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Đệm cao su 13.0*5.42*0.6MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Đệm cao su 29.58*5.31*0.6mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Đệm cao su 31.58*6.77*0.6MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Đệm cao su 34.9*5.1*0.6mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Đệm cao su 35.21*8.53*0.6MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Đệm cao su 37.1*11.5*0.6mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Đệm cao su 38.53*7.6*0.6MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Đệm cao su 39.37*8.6*0.6MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Đệm cao su 40.57*8.25*0.6MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Đệm cao su 42*12.1*0.6MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Đệm cao su Class I G6R(21067P), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Đệm cao su Class I G6R, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Đệm cao su phi 6*1.0mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Đệm cao su phi 6.0*H5.5mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Đệm cao su phi 6.3*0.60MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP28/ Tấm đệm bằng cao su dùng để dán lên sản phẩm chuột máy tính không dây, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP43/ Long đen bằng cao su Class I B1Z Rubber, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP43/ Long đen bằng cao su Class I G6S RUBBER (21067P), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP43/ Long đen bằng cao su Class I G6S RUBBER, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP43/ Long đen bằng cao su Class I G6SRUBBER (21067P), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KP43/ Long đen bằng cao su Class I G6U, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KT034/ Tấm sản phẩm cao su 34.5x2,KT: 24x24cm (nk)
- Mã HS 40169390: KT318/ Tấm sản phẩm cao su 1x0.6,KT: 22x22cm (nk)
- Mã HS 40169390: KT574/ Tấm sản phẩm cao su IORP76457B,KT: 35x35cm (nk)
- Mã HS 40169390: KT578/ Tấm sản phẩm cao su IORPU10428,KT: 28x28cm (nk)
- Mã HS 40169390: KVP0169/ Vòng đệm cao su (On-OFF), Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: KVP0233/ Gioăng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: KVP0321/ Gioăng cao su để làm kín ống nối khí với van tiết lưu (nk)
- Mã HS 40169390: KVPD0105/ Vòng gioăng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043005/ Vòng đệm chữ V (NYH8) bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043006/ Vòng đệm chữ V (NYH10)+ bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043007/ Vòng đệm chữ V (NYH12) bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043008/ Vòng đệm chữ V (NYH16) bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043056/ Vòng đệm piston (PPY-20)RAT bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043057/ Vòng đệm piston (PPY-25) bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043076/ Vòng đệm piston (PPY-32) bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043077/ Vòng đệm piston (PPY-40) bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043130/ Vòng đệm piston (PPY-50)- bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043132/ đệm cao su PCS-20 (nk)
- Mã HS 40169390: L043150/ Vòng đệm piston (PPY-16) bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043151/ Vòng đệm piston (NYH-6) bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043165/ đệm cao su GYH-9 bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043166/ đệm cao su GYH-11 (nk)
- Mã HS 40169390: L043167/ đệm cao su PCS-14 bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043172/ đệm cao su PCS-18 (nk)
- Mã HS 40169390: L043175/ Vòng đệm piston bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043176/ Vòng đệm piston bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L043323/ Vòng đệm chữ V bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L060026/ Vòng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L060027/ Vòng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L060103/ Vòng đệm A(DAC) bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L060104/ Vòng đệm B(DAC) bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L060105/ Vòng đệm A(DAC) bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L060106/ Vòng đệm B(DAC) bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L0610180005A0: Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 10 dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169390: L065004/ Cao su giảm chấn (nk)
- Mã HS 40169390: L065005/ Cao su giảm chấn (nk)
- Mã HS 40169390: L065007/ Cao su giảm chấn (nk)
- Mã HS 40169390: L065070/ Cao su giảm chấn (nk)
- Mã HS 40169390: L065162/ Cao su giảm chấn (nk)
- Mã HS 40169390: L065163/ Cao su giảm chấn (nk)
- Mã HS 40169390: L065213/ Cao su giảm chấn (nk)
- Mã HS 40169390: L065214/ Đệm giảm chấn bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L065280/ Cao su giảm chấn (nk)
- Mã HS 40169390: L071463/ Đế giữ cảm biến bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L090005/ Vòng chữ O P101AXDA bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L090084/ Đệm chữ OS281A bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L090134/ Đệm chữ O IN151ATBDA16 bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: L145005/ Vòng chặn bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: Lá cao su lưu hóa 805mm, Part: 900518, Phụ kiện dùng trong máy hút bụi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Lá cao su lưu hóa, Part: 903531, Phụ kiện dùng trong máy hút bụi model: TT/TTB.1840, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LÁ MÀNG CAO SU, SỬ DỤNG CHO BƠM PM500, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LA252541/ Vòng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: LA404044/ Con lăn bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: LB0016/ Vòng đệm bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng loại không xốp/ Oil seal AE2483-E01X6(TC42559). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LB0016/ Vòng đệm bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng loại không xốp/ Oil seal AE3040-A04X5(TC55729). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LF03F-610/ Vòng đệm LR03F-610 bằng cao su, đường kính ngoài 13.58-13.68mm,dùng gắn bên trong pin kẽm-mangan kiềm, chống rò rỉ Pin và cháy nổ (nguyên vật liệu sản xuất pin), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LF6F-610/ Vòng đệm LR6F-610 bằng cao su, đường kính ngoài 13.58-13.68mm,dùng gắn bên trong pin kẽm-mangan kiềm, chống rò rỉ Pin và cháy nổ (nguyên vật liệu sản xuất pin), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LG-CASE/ Miếng đệm cho loa máy chiếu bằng cao su EPDM, Hàng mới 100%, C61-760926 (nk)
- Mã HS 40169390: LGD_0197/ Tấm đệm bằng cao su silicone dùng để tản nhiệt cho Source PCB, kích thước (L37.0*W12.0*T2.0)mm (nk)
- Mã HS 40169390: LGD-6640L-0027C/ Đệm bằng cao su phủ nhôm mỏng, loại 6640L-0027C (nk)
- Mã HS 40169390: LGD-6640L-0053B/ Đệm bằng cao su phủ nhôm mỏng, loại 6640L-0053B (nk)
- Mã HS 40169390: LGD-6640L-0074A/ Đệm bằng cao su phủ nhôm mỏng, loại 6640L-0074A (nk)
- Mã HS 40169390: LGD-6640L-0075A/ Đệm bằng cao su phủ nhôm mỏng, loại 6640L-0075A (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Đệm cao su cố định khoảng cách dùng để cân chỉnh lưu ảnh,Model: GH81-19212A (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa máy giặt,Model: DC64-01602A (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa máy giặt,Model: DC64-01810F (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa máy giặt,Model: DC64-03198D (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa máy giặt,Model: DC91-12078D (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa máy giặt,Model: DC97-03576A (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa máy giặt,Model: DC97-14560W (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa tủ lạnh,Model: DA63-07739A (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa tủ lạnh,Model: DA63-07740A (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa tủ lạnh,Model: DA63-07741A (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa tủ lạnh,Model: DA97-04567D (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa tủ lạnh,Model: DA97-13186D (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa tủ lạnh,Model: DA97-13594K (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa tủ lạnh,Model: DA97-13594L (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa tủ lạnh,Model: DA97-13594N (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa tủ lạnh,Model: DA97-13921K (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa tủ lạnh,Model: DA97-13921N (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa tủ lạnh,Model: DA97-14073B (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa tủ lạnh,Model: DA97-16305A (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 301549500003 Miếng đệm bằng cao su Redmi Note 7. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 380100002K1F Đệm phím bằng cao su Redmi Note 9. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 480300000M4Y Miếng đệm bằng cao su Redmi Note 9S. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 4850899000L6 Miếng đệm bằng cao su Redmi Note 8 Pro. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 48600000044B Miếng đệm bằng cao su Redmi Note 8. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 48600000114B Miếng đệm bằng cao su Redmi Note 8. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 48600000134B Miếng đệm bằng cao su Redmi Note 8. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 486000001Z4U Miếng đệm bằng cao su Redmi Note 9S. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 48910000023C Miếng đệm bằng cao su Mi Note 10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 5600010F4L00 Đệm phím bằng cao su Mi Note 10 Lite. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 560001J6A100 Đệm phím bằng cao su Redmi Note 9S. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 560001J6B200 Đệm phím bằng cao su Redmi Note 9 Pro. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 5600060F4L00 Miếng đệm bằng cao su Mi Note 10 Lite. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 5600070C3I00 Đệm phím bằng cao su Redmi 8. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 5600070C3K00 Đệm phím bằng cao su Redmi 8A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 56000900G700 Đệm phím bằng cao su Redmi Note 8 Pro. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 56000B0C3J00 Đệm phím bằng cao su Redmi Note 8. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 560030008033 Đệm phím bằng cao su Redmi Note 4X. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 560030015033 Đệm phím bằng cao su Redmi 5 Plus. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 560030019033 Đệm phím bằng cao su Redmi Note 5. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 5600300330B6 Đệm phím bằng cao su Mi A2. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 5600300530C7 Đệm phím bằng cao su Redmi Note 7. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 560030056033 Đệm phím bằng cao su Redmi Go. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 560030058033 Đệm phím bằng cao su Mi 9. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 560030059033 Đệm phím bằng cao su Redmi 7. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 5600300660B6 Đệm phím bằng cao su Mi 9 SE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 560030072033 Đệm phím bằng cao su Mi 9T. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 560030075000 Đệm phím bằng cao su Redmi 7A. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 5600300770B6 Đệm phím bằng cao su Mi A3. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi: 560960006033 Miếng đệm bằng cao su Mi 9T. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ĐTDĐ Xiaomi:4850899000L6 Miếng đệm bằng cao su Redmi Note 8 Pro. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng cho bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa tủ lạnh,Model: DA97-12873H (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng cho bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Gioăng cao su cửa tủ lạnh,Model: DA97-13594T (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng cho bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Miếng đệm cao su của điện thoại di động, Model: GH62-00042A (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng cho bảo hành hiệu Samsung, Hàng mới 100%, Miếng đệm cao su của điện thoại di động, Model: GH67-04826A (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng cho máy ép nhựa: Gioăng tròn-O- O RING, mã linh kiện: 150174, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng cho máy ép nhựa: Vòng đệm- K SEAL RING (cao su), mã linh kiện: 156A033, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng cho máy ép nhựa: Vòng đệm- T RING (cao su), mã linh kiện: 155001, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng trong sản xuất cửa nhôm: Đệm cao su ngăn nước lòng trong khung bao GB, GB+, mã sản phẩm T3069, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng trong sản xuất cửa nhôm: Đệm đỡ kính bằng cao su, mã sản phẩm T3147, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng trong sản xuất cửa nhôm: Đệm khóa bằng cao su, mã sản phẩm TCV049, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng trong sản xuất cửa nhôm: Đệm kính hộp 24mm GB+ bằng cao su, mã sản phẩm TJE010, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng trong sản xuất cửa nhôm: Đệm làm kín cánh cửa lùa GB, GB+ bằng cao su, mã sản phẩm T1311, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng trong sản xuất cửa nhôm: Đệm thân khóa cửa sổ bằng cao su, mã sản phẩm TFB3800, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng trong sản xuất cửa nhôm: Màng đệm chắn côn trùng nắp chụp thoát nước bằng cao su, mã sản phẩm T3178, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng trong sản xuất của nhôm: Miệng gài cây chốt cánh phụ phía dưới sàn bằng cao su, mã sản phẩm TCP035, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng trong sản xuất của nhôm: Miệng gài cây chốt cánh phụ phía trên đầu bằng cao su, mã sản phẩm TCP005, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng trong sản xuất cửa nhôm: Vòng đệm cao su làm kín miệng khóa biên GB+, mã sản phẩm TCG012.1313, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện dùng trong sản xuất cửa nhôm: Vòng đệm cao su làm kín, mã sản phẩm T3329, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện gối đỡ: Phốt bằng cao su- DH515#K, dùng trong công nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện gối đỡ: Phốt bằng cao su- DH517#K, dùng trong công nghiệp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện kèm theo máy làm kem tươi ELIP PANAMA: Cao su lưu hóa- rings (FOC), hàng mới 100%, NSX SILIQUE SUREWIN, đường kính 2cm (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện kèm theo máy làm kem tươi ELIP PANAMA: cao su lưu hóa- Rubber (FOC), hàng mới 100%, NSX SILIQUE SUREWIN, đường kính 3cm, dài 5cm (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy cắt thịt (ron). Spare part- Derlin Washer for AF300GR (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy chế biến gỗ: Ron cao su trục lưỡi cưa. Code: 3123A0075, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy chế biến gỗ: Ron pít ton. Code: 310701500, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy đúc: Vòng chặn dầu, bằng cao su:O-RING MBB63H-X2006-PS (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy EDM hiệu Mitsubishi Electric:Ron chắn nước, chất liệu: cao su-Packing (B),DD07000/X058D685H04/X058D685H04.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy EDM hiệu Mitsubishi Electric:Ron chắn nước, chất liệu: cao su-Packing A,DB56700/X058D380H02/X058D380H02.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy EDM hiệu Mitsubishi Electric:Ron chắn nước, chất liệu: cao su-Packing,DJN7500/S642D897P65-10/10X20X5R-EX_10M.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy gặt đập liên hợp không đồng bộ: Vòng chữ O Làm bằng cao su lắp vào bộ phận hộp số của máy. KT:7*8*1cm, NSX:SHENZHEN XINGYISHENG TECHNOLOGY CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy gặt đập liên hợp không đồng bộ: Vòng chữ O Làm bằng cao su lắp vào bộ phận hộp số của máy. Mã hàng:DC434/439/430/431.KT:7*8*1cm, NSX:SHENZHEN XINGYISHENG TECHNOLOGY CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy làm giày- Phốt cogua-ni062 của máy gò mũi MODEL: CHALLENGER 833T TOP TECH (cao su lưu hóa, không xốp, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy may công nghiệp: Phót dầu bằng cao su OR2056, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy pha cà phê- Gioăng bằng cao su phi 58 x 46 x 8mm GASKET FOR FILTERHOLDER, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy pha cà phê- Gioăng bằng cao su phi 71 x 56 x 8.2mm FILTER HOLDER GASKET, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy pha cà phê- Gioăng bằng cao su phi 73 x 57 x 8mm FILTER HOLDER GASKET, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy photocopy- Miếng đệm- INSULATING SLEEVE/UPPER- A03U729500. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy photocopy- Vòng đệm- HEAT INSULATING SLEEVE/1- A5AW744900. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy photocopy- Vòng đệm- HEAT INSULATING SLEEVE/LW- A5AW721700. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy photocopy- Vòng đệm- INSULATING SLEEVE/LOWER (PP)- A50U756300. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy photocopy- Vòng đệm- Mouting ring- A5AW789800. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy photocopy- Vòng đệm- Toner Supply Seal- A1RF414700. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy photocopy- Vòng đệm- Toner Supply Seal- A1RF423401. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện máy xay (ron). Spare part- 4 Liter Cover Seal (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ô tô (dùng thay thế): PHỚT GÍT 4BT dùng cho xe ô tô tải dưới 10 tấn (VALVE OIL SEAL 4BT), hiệu: Pasou. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ô tô (dùng thay thế): PHỚT GÍT L375 CUMIN dùng cho xe ô tải dưới 10 tấn (VALVE OIL SEAL L375 CUMIN), hiệu: Pasou. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ô tô (dùng thay thế): PHỚT GÍT LL480QB dùng cho xe ô tải dưới 10 tấn (VALVE OIL SEAL LL480QB),hiệu: Pasou. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ô tô (dùng thay thế): PHỚT GÍT QC480 dùng cho xe ô tải dưới 10 tấn (VALVE OIL SEAL QC480), hiệu: Pasou. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ô tô (dùng thay thế): PHỚT GÍT YC4108Q dùng cho xe ô tô tải dưới 10 tấn, hiệu: Pasou,. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- CRETA: Cao Su Đệm Giảm Xóc/BUMPER-RUBBER- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- H-1: Cao Su Chân Máy MTG/INSULATOR-ENGINE MTG,LH- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- I30: Cao Su Càng Chữ A/BUSH-FR LWR ARM"A"- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- IX35: Cao Su Che Bụi Thước Lái/BELLOWS-STEERING GEAR BOX- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- PORTER 2: Cao Su Chốt Giò Gà/BUSH-RUBBER- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- SANTAFE: Cao Su Che Bụi Láp Sau/BOOT KIT-RR AXLE DIFF SIDE- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- SONATA EF: Cao Su Che Bụi Bên Hông Trục Bánh Trước/BOOT-FR AXLE WHEEL SIDE- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ô tô/KIA- CEED: Cao Su Che Bụ Láp Trái/BOOT KIT-FR AXLE DIFF SIDE,LH- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ô tô/KIA- NEW I30: Cao Su Chốt Giò Gà/BUSH-RUBBER- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện ô tô/KIA- SORENTO: Cao Su Chụp Pít Tông/PISTON BOOT- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện sản xuất cửa nhôm kính: Đệm lông quét sàn cửa đi bằng cao su, mã sản phẩm T1398, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện sản xuất cửa nhôm kính: Nắp chụp dẫn hướng đầu cây đố móc GB+ bằng cao su, mã sản phẩm TCG002, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện sản xuất cửa nhôm kính: Nắp chụp dẫn hướng đầu đố biên GB+ bằng cao su, mã sản phẩm TCG026, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện sản xuất cửa nhôm kính: Nắp chụp đầu thanh quét TFP017 bằng cao su, mã sản phẩm TCP033, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện sản xuất cửa nhôm kính: Nắp chụp đầu thanh trung gian cửa trượt FG011 bằng cao su, mã sản phẩm TGB3801, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện sản xuất cửa nhôm kính: Vòng đệm khung bao cửa đi, mã sản phẩm TJP004, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện sản xuất cửa nhôm kính: Vòng đệm kính bằng cao su, mã sản phẩm T2920, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện sản xuất cửa nhôm kính: Vòng đệm kính bằng cao su, mã sản phẩm TJE011, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện sản xuất nồi cơm điện loại (>1- <2)lít: Gioăng cao su mềm lưu hoá (3cái/bộ), phi (15- 25)cm, ký hiệu G700W-B8, ML500W-1, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện sán xuất tủ mát: Cao su đệm. (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện sx Máy Giặt: Vòng đệm cửa cao su ngăn chặn rò rỉ nước, DOOR SEAL MODULE-D1050E (0030301532A), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện sx,sửa chữa máy ATM,Nút đệm cao su của bộ phận xếp tiền máy ATM, bằng cao su lưu hóa (10 chiếc/túi), P/N: 19044711000A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện thay thế của máy nhuộm: Gioăng chữ O (vòng đệm) (VT730B) bằng cao su VITON, đường kính ngoài 7.5mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện tủ kết đông: Gioăng ron cao su của cửa, mới 100%. (F.O.C). (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện tủ lạnh- RON CỬA BẰNG CAO SU- MAGNET GASKET ASSY (R)- KIEV80110- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện tủ lạnh- RON CỬA BẰNG CAO SU- MAGNET GASKET ASSY (RL)- KIEBK6110- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện tủ lạnh: Ron cửa bằng cao su (MAGNET GASKET ASSY (RR))-KIEBK5110, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện tủ lạnh: Ron cửa bằng cao su (MAGNET GASKET ASSY (V)-KIEBK5112, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện tủ lạnh: Ron cửa bằng cao su(MAGNET GASKET ASSY (F)-KIEBK5111, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện tủ mát: Gioăng ron cao su, mới 100%. (F.O.C). (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện, phụ tùng thay thế máy thổi đùn chai nhựa: Bộ ron cho cylinder thủy lực, bằng cao su, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Linh kiện: miếng đệm bằng cao su của tai nghe nhạc dùng cho Model: WF-1000X, 469867101,SUPPORTER (L (M)), FITTING (nk)
- Mã HS 40169390: LJKT404A GASKET/ Gioăng cao su quanh miệng đèn LED 4", nguyên liệu sản xuất đèn LED, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LJKT564A GASKET/ Gioăng cao su quanh miệng đèn LED 5" 6", nguyên liệu sản xuất đèn LED, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LK lắp ráp máy bơm nước loại 1,5DK-20 (16 m3/h, công suất 750w, điện thế 220v, cổ hút 350mm) mác "BL-BAOLONG", hàng mới 100%: Vòng đệm cao su F 120 (2 cái/bộ) (nk)
- Mã HS 40169390: LK lắp ráp máy bơm nước loại 1DK-15 (12 m3/h, công suất 370w, điện thế 220v, cổ hút 200mm) mác "BL-BAOLONG", hàng mới 100%: Vòng đệm cao su F 95 (2 cái/bộ) (nk)
- Mã HS 40169390: LK lắp ráp máy bơm nước loại JET-100 (16 m3/h, công suất 750w, điện thế 220v, cổ hút 200mm) mác "BL-BAOLONG", hàng mới 100%: Vòng đệm cao su F 120 (2 cái/bộ) (nk)
- Mã HS 40169390: LK lắp ráp máy bơm nước loại SM1,5DK-22 (16 m3/h, công suất 750w, điện thế 220v, cổ hút 200mm) mác "BL-BAOLONG", hàng mới 100%: Vòng đệm cao su F 120 (2 cái/bộ) (nk)
- Mã HS 40169390: LK0165/ Đầu bịt ống hơi [UPLM040205]/ Linh kiện sản xuất thiết bị dùng cho động cơ loại nhỏ/ PLUG (nk)
- Mã HS 40169390: LK0165/ Đầu bịt ống hơi [UPLM040206]/ Linh kiện sản xuất thiết bị dùng cho động cơ loại nhỏ/ PLUG (nk)
- Mã HS 40169390: LK0233/ Miếng đệm bằng cao su FRN6H2-A140-B90-W108-V58-F62-G74-N6.5(Linh kiện sản xuất thiết bị dùng cho động cơ loại nhỏ)[UPLM050486] (nk)
- Mã HS 40169390: LK0233/ Miếng đệm, vòng đệm bằng cao su [UPLM040713]/ Linh kiện sản xuất thiết bị dùng cho động cơ loại nhỏ/ GROMMET (nk)
- Mã HS 40169390: LK0233/ Thanh chèn bằng cao su HSCP3H-S-12(Linh kiện sản xuất thiết bị dùng cho động cơ loại nhỏ)[UPLM032818] (nk)
- Mã HS 40169390: LK0233/ Vòng đệm bằng cao su FRN1A3-A224-V160(Linh kiện sản xuất thiết bị dùng cho động cơ loại nhỏ)[UPLM050471] (nk)
- Mã HS 40169390: LK0233/ Vòng đệm bằng cao su FRN4A1-A100-V70-Q84-N6(Linh kiện sản xuất thiết bị dùng cho động cơ loại nhỏ)[UPLM050474] (nk)
- Mã HS 40169390: LK0233/ Vòng đệm bằng cao su FRN4A1-A65-V39-Q50-N5.5(Linh kiện sản xuất thiết bị dùng cho động cơ loại nhỏ)[UPLM050497] (nk)
- Mã HS 40169390: LK0233/ Vòng đệm bằng cao su FRN8A3-A150-V110-Q130-N7(Linh kiện sản xuất thiết bị dùng cho động cơ loại nhỏ)[UPLM050469] (nk)
- Mã HS 40169390: LK0233/ Vòng đệm bằng cao su NGA40(Linh kiện sản xuất thiết bị dùng cho động cơ loại nhỏ)[UPLM050473] (nk)
- Mã HS 40169390: LK0233/ Vòng đệm bằng cao su NGA75(Linh kiện sản xuất thiết bị dùng cho động cơ loại nhỏ)[UPLM050475] (nk)
- Mã HS 40169390: LK0233/ Vòng đệm bằng cao su NPA21(Linh kiện sản xuất thiết bị dùng cho động cơ loại nhỏ)[UPLM050496] (nk)
- Mã HS 40169390: LK0233/ Vòng đệm bằng cao su NPA34(Linh kiện sản xuất thiết bị dùng cho động cơ loại nhỏ)[UPLM050489] (nk)
- Mã HS 40169390: LK06040/ vòng đệm,bằng: cao su silicone,size: 2.5*8(dùng sản xuất máy lọc nước)mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LK06041/ vòng đệm,bằng: cao su silicone,size: 2.2* 9(dùng sản xuất máy lọc nước)mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LK32/ Vòng đệm bằng cao su (f26.2x6.9mm) dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 20631-22137 (nk)
- Mã HS 40169390: LK32/ Vòng đệm bằng cao su (f30x5.8mm) dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 20631-22146 (nk)
- Mã HS 40169390: LK32/ Vòng đệm bằng cao su (f35.2x6.9mm) dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 20631-32115 (nk)
- Mã HS 40169390: LK32/ Vòng đệm bằng cao su (f35.5x8mm) dùng để lắp ráp máy bơm thuỷ lực B0141-21006 (nk)
- Mã HS 40169390: LK32/ Vòng đệm bằng cao su (f45.2x8mm) dùng để lắp ráp máy bơm thuỷ lực B0141-21031 (nk)
- Mã HS 40169390: LK32/ Vòng đệm bằng cao su (f45.2x9mm) dùng để lắp ráp máy bơm thuỷ lực B0141-21037 (nk)
- Mã HS 40169390: LK32/ Vòng đệm bằng cao su (f45.2x9mm) dùng để lắp ráp máy bơm thuỷ lực B0141-21048 (nk)
- Mã HS 40169390: LK32/ Vòng đệm bằng cao su là linh kiện dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực B0141-21042 (nk)
- Mã HS 40169390: LK32/ Vòng đệm bằng cao su, dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 20631-22139 (nk)
- Mã HS 40169390: LK32/ Vòng đệm bằng cao su, dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 20631-22145 (nk)
- Mã HS 40169390: LK32/ Vòng đệm bằng cao su, dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 20631-32118 (nk)
- Mã HS 40169390: LK32/ Vòng đệm bằng cao su, dùng để lắp ráp máy bơm thuỷ lực B0141-21003 (nk)
- Mã HS 40169390: LK32/ Vòng đệm bằng cao su, dùng để lắp ráp máy bơm thuỷ lực B0201-20003 (nk)
- Mã HS 40169390: LK32/ Vòng đệm bằng cao su, dùng lắp ráp bơm thủy lực 20631-22110 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (f111x3mm) dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 95121-10500 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (f71x3mm) dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 95121-06500 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (f75x2mm) dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 95151-07100 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (f76x3mm) dùng để lắp ráp máy bơm thuỷ lực 95121-07000 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (f96x3mm) dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 95121-09000 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 11.8x1.4mm) dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95151-00900 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 12.8x1.4mm),dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 95151-01000 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 35x3.5mm), dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95113-02800 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 45x3.5mm), dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95113-03800 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 47x3.5mm) dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95113-04000 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 49x3.5mm), dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95113-04200 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 51x3.5mm), dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95113-04400 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 51x3mm), dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95123-04500 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 55x3.5mm) dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95113-04800 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 56x3.5mm) dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95113-04900 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 56x3mm),dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95123-05000 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 61x3mm) dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95123-05500 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 63.6x1.8mm),dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95151-06000 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 66.6x1.8mm),dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95151-06300 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 7.6x1.8mm), dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95113-00400 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su (phi 8.4x1.4mm),dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95151-00600 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 95121-07500 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su là nguyên liệu lắp ráp bộ truyền động MMP E4221-17005 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su, dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95111-01000 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su, dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95113-02200 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su, dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP 95113-03400 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su, dùng để lắp ráp bộ truyền động MMP E4221-19003 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su, dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 95113-01100 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su, dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 95121-06000 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng cao su, dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 95151-05600 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm bằng thép dùng để lắp ráp máy bơm thủy lực 95151-05600 (nk)
- Mã HS 40169390: LK33/ Vòng đệm cao su (f16.8x1.4mm) dùng lắp ráp bơm thuỷ lực 95113-01400 (nk)
- Mã HS 40169390: LL019/ Vòng cao su bảo vệ QDQ-1_1_2-03, kt:11*6.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LL091/ Gioăng tấm cửa hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LL168/ Vòng kín, bằng cao su, kt:1.8*60mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LL346/ Nút bọc cao su BLP11-2_1_2_5-02. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LL350/ Vòng đệm trục trên BLP11-2_1_1_3_1-02, bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LL352/ Vòng đệm động cơ BLP11-1_1_1_3-02, bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LL353/ Vòng đệm thân bơm dưới BLP11-1_2_0-12, bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LL354/ Vòng đệm thân bơm trên BLP11-2_2_0-11, bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Long đền (vòng đệm) băng chuyển tải (nk)
- Mã HS 40169390: Long đền (vòng đệm) bẳng chuyển tải (nk)
- Mã HS 40169390: Long đền bằng cao su; clemco washer no. 91026; 50082066, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Long đen cao su kín khí, VITON 740mm x 766mm x 12mm, Độ cứng 65-GASKET,MATERIAL VITON740mm x 766mm x 12mm 65 (nk)
- Mã HS 40169390: Long đen cao su lưu hóa dùng đệm vít bắt vào bình dầu,chống tràn dầu từ bình dầu ra bên ngoài, kt: 1x1 cm,NSX;XIAMEN MAIHUA RUBBER PRODUCTS CO.,LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Long đen của vòi nước bằng cao su quy cách (7.4-40)*(1.78-2.6)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Long đen của vòi nước bằng cao su, quy cách phi 49*2 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LONGDEN/ Vòng đệm bằng nhựa POST029-CV. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Lót khóa bằng cao su, đường kính 58mm, P/N: H100320105, nhà sx: Huanding Energy Services, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LPXJ30BK/ Vòng đệm bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng dùng làm lót đệm các khớp nối.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LPXJ30BK/ Vòng đệm bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, dùng đê đệm các khớp nối.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: LR018367G-GẠT CAO SU-PHỤ TÙNG Ô TÔ (nk)
- Mã HS 40169390: LR018367T-GẠT CAO SU-PHỤ TÙNG Ô TÔ (nk)
- Mã HS 40169390: LR078921LR-ĐỆM CAO SU-PHỤ TÙNG Ô TÔ (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su, 060-2E0200-002R (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su, 060-2E6000-026N (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su, 060-2E6000-027N (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su, 060-2F0000-008R (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su, 060-2F0000-081N (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su, 060-340100-087N (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su, 085-E01H-0022 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su, 251-600000-176R (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su, 251-600000-177R (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su, 251-600000-179R (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su, 253-800000-067R (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su, 253-800000-069R (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su, 42TX62810101 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su, 42TX62830101 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su,060-2E0200-002R (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su,060-2E6000-026N (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su,060-2E6000-027N (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su,085-E01H-0022 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su,251-600000-176R (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su,251-600000-177R (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su,251-600000-179R (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su,42TX62810101 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-050/ Miếng đệm bằng cao su,42TX62830101 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-082/ Miếng đệm bằng bọt biển, 46TX628H0403 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-082/ Miếng đệm bằng bọt biển, 46TX628H0404 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-082/ Miếng đệm bằng bọt biển, 46TX725H0501 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-082/ Miếng đệm bằng bọt biển, 46TX725H0502 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-082/ Miếng đệm bằng bọt biển,46TX628H0403 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-082/ Miếng đệm bằng bọt biển,46TX628H0404 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-082/ Miếng đệm bằng bọt biển,46TX725B0401 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-082/ Miếng đệm bằng bọt biển,46TX725H0501 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-082/ Miếng đệm bằng bọt biển,46TX725H0502 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-082/ Miếng đệm bằng bọt biển,46TX769B0404 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-082/ Miếng đệm bằng bọt biển,46TX769B0406 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-082/ Miếng đệm bằng bọt biển,46TX787H0401 (nk)
- Mã HS 40169390: LS-C-082/ Miếng đệm bằng bọt biển,46TX787H0402 (nk)
- Mã HS 40169390: LV-61613297AA00/ Lồng đền SPACER BACKPLANE 61613297AA00 REV A (nk)
- Mã HS 40169390: LV-99123892/ Vòng đệm WASHER FLAT M2.5 NYLON B (nk)
- Mã HS 40169390: LV-T5204000D/ Lông đền WASHER M2.5 SST B (nk)
- Mã HS 40169390: LXVTC24/ Miếng đệm bằng cao su O-RING/ 060-2F6000-230H (nk)
- Mã HS 40169390: LXVTC24/ Miếng đệm bằng cao su, O-RING/ 060-2F6000-230H (nk)
- Mã HS 40169390: M/SEAL- Roong cao su dùng cho motor máy bơm nước, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M0000701/ Vòng đệm chữ O bằng cao su dùng để lắp ráp vào trục nối của trụ lái vô lăng dùng cho ô tô xe hơi, đường kính 22mm,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M002/ Miếng cao su (rubber sheet) (khổ 20"- 40") (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-029/ Chi tiết làm kín D205-11011-0 (SEAL A t3*4*53) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-030/ Chi tiết làm kín D205-11021-0 (SEAL B t3*11*533) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-031/ Chi tiết làm kín D205-11031-0 (SEAL C t3*11*533) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-032/ Chi tiết làm kín D205-11041-0 (SEAL D t5*25.3*113.3) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-033/ Chi tiết làm kín D205-11051-0 (SEAL E t5*25.3*113.3) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-034/ Chi tiết làm kín D205-11061-0 (SEAL F t5*10.7*74.3) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-035/ Chi tiết làm kín D205-11071-0 (SEAL G t10*37.3*49.5) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-036/ Chi tiết làm kín D205-11081-0 (SEAL H t5*10.7*74.3) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-037/ Chi tiết làm kín D205-11091-0 (SEAL I t10*37.3*49.5) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-038/ Chi tiết làm kín D205-11101-0 (SEAL J t5*10.7*73.4) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-039/ Chi tiết làm kín D205-11111-0 (SEAL K t10*36.4*53.7) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-040/ Chi tiết làm kín D205-11121-0 (SEAL L t5*10.3*73.4) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-041/ Chi tiết làm kín D205-11131-0 (SEAL M t10*36.4*53.7) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-042/ Chi tiết làm kín D205-11141-0 (SEAL N t5*37.7*91.7) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-043/ Chi tiết làm kín D205-11151-0 (SEAL O t5*37.7*91.7) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-044/ Chi tiết làm kín D205-11161-0 (SEAL P t3*9.3*48.5) (nk)
- Mã HS 40169390: M01409-045/ Chi tiết làm kín D205-11171-0 (SEAL Q t3*9.3*48.5) (nk)
- Mã HS 40169390: M01486/ Chi tiết làm kín EPT SEAL GG491-02790-RH (nk)
- Mã HS 40169390: M01487/ Chi tiết làm kín EPT SEAL GG491-02790-LH (nk)
- Mã HS 40169390: M01488/ Chi tiết làm kín EPT SEAL GK210-18970 (nk)
- Mã HS 40169390: M022015/ Vòng chữ O- P71A1 bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M026016/ Vòng chữ O- P121A1 bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M032024/ Vòng chữ O- P61A1 bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M03A991A01/ Vòng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M-050/ Ron (vòng đệm cao su), model TY-SLGT-17, quy cách 12*6.8*17mm, dùng trong sản xuất lò sưởi (nk)
- Mã HS 40169390: M-050/ Ron (vòng đệm cao su), quy cách 12*6.8*17mm, dùng trong sản xuất lò sưởi (nk)
- Mã HS 40169390: M-050/ Ron (vòng đệm cao su), quy cách 15*3mm, dùng trong sản xuất lò sưởi (nk)
- Mã HS 40169390: M-050/ Ron (vòng đệm cao su), quy cách 48*68*3mm, dùng trong sản xuất lò sưởi (nk)
- Mã HS 40169390: M-0573/ Vòng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M-0574/ Đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M-0576/ Đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M-0577/ Đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M05A06/ Đệm co nối làm bằng cao su 0.3mm (nk)
- Mã HS 40169390: M05A08/ Cao su tổng hợp SteriStrech 30-42, 30x30cm, lỗ tròn 4.2cm (nk)
- Mã HS 40169390: M05A09/ Cao su tổng hợp SteriStrech 30-65, 30x30cm, lỗ tròn 6.5cm (nk)
- Mã HS 40169390: M064/ MIẾNG ĐỆM CAO SU (nk)
- Mã HS 40169390: M-0695/ Vòng đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M-0788/ Đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M-0828/ Gioăng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M08A747A01/ Vòng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M1020212650/ Vòng đệm (Mechanical Seal Kit) dùng để Đệm cố định cho thiết bị, chất liệu cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M1029916772/ Vòng đệm, Công dụng Đệm vào ống dẫn hóa chất chống rò rỉ, Vật liệu chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M11/ Miếng bọc cần bằng su SHRINK RUBBER25 (nk)
- Mã HS 40169390: M11/ MIẾNG BỌC CẦN bằng su URETHANE FORM (nk)
- - Mã HS 40169390: M1110219713/ Vòng đệm, Công dụng Đệm vào ống dẫn hóa chất chống rò rỉ, Vật liệu chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M1120189341/ vòng đệm, Công dụng Chống xước bề mặt sản phẩm, Chất liệu, Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M1120423611/ Vòng đệm, Công dụng Đệm vào ống dẫn hóa chất chống rò rỉ, Vật liệu chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M115/ Đệm lót bằng cao su dùng cho loa CUSHION 10.45-2.6-1.56T, NSX: MS ELECTRONICS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M115/ Đệm lót bằng cao su dùng cho loa CUSHION 10.45-2.6-1.56T. NSX: MS ELECTRONICS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M115/ Đệm lót bằng cao su dùng cho loa CUSHION 8.02-7.53-0.96T. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M115/ Đệm lót bằng cao su dùng cho loa CUSHION 8.02-7.53-0.96T. NSX: MS ELECTRONICS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M115/ Đệm lót bằng cao su dùng cho loa CUSHION 9.6-8.26-1.56T. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M115/ Đệm lót bằng cao su dùng cho loa CUSHION 9.6-8.26-1.56T. NSX: MS ELECTRONICS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M12/ Miếng đệm bằng su SHEET (nk)
- Mã HS 40169390: M12/ Miếng đệm SHEET (nk)
- Mã HS 40169390: M128/ Bộ miếng đệm cao su dùng trong sản xuất linh kiện điện tử BSC043-B0. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M128/ Bộ miếng đệm cao su dùng trong sản xuất linh kiện điện tử BSC043-BK0. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M128/ Bộ miếng đệm cao su dùng trong sản xuất linh kiện điện tử BSC043-BK1. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M128/ Bộ miếng đệm cao su dùng trong sản xuất linh kiện điện tử BSC043-BK2. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M128/ Bộ miếng đệm cao su dùng trong sản xuất linh kiện điện tử BSC043-R0. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M128/ Bộ miếng đệm cao su dùng trong sản xuất linh kiện điện tử BSC043-W0. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M128/ Bộ miếng đệm cao su dùng trong sản xuất linh kiện điện tử BSC043-W1. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M128/ Bộ miếng đệm cao su dùng trong sản xuất linh kiện điện tử BSC047-BK0. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M128/ Bộ miếng đệm cao su dùng trong sản xuất linh kiện điện tử BSC047-R0. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M128-25/ miếng đệm chắn dầu bằng cao su oil seal, dùng để ngăn rò rỉ dầu nhớt, dùng cho sản xuất motor TT128, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M-1370/ Tấm đệm (nk)
- Mã HS 40169390: M1485600004A/ Miếng cách điện bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M-1605/ Vòng đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M20A808A01/ Vòng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M-2124/ Vòng đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M311/ Miếng đệm bằng cao su JF200A233V07 RUBBER FOOT (KT: 74.2mm* 3mm*1.5T Black) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: M311/ Miếng đệm bằng cao su JS013777556A KT:33.65*17.57*17.19mm-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M311/ Miếng đệm bằng cao su JS2419395BK4 RUBBER FOOT (KT: 31.43mm* 11.72mm* 25.53mm) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: M311/ Miếng đệm bằng cao su JS369800039N0 (KT:160*9*1.3MM) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M311/ Miếng đệm bằng cao su JS3FJS6W001R1, 3FJS6W001R1-111,(JS6W-DN_B/C_FOOT), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M311/ Miếng đệm bằng cao su mã hàng JS200640005A.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M311/ Miếng đệm bằng cao su mã hàng JS200640005B.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M311/ Miếng đệm bằng cao su mã hàng JS200640005C.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M311/ Miếng đệm bằng cao su mã hàng JS200640005D.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M357/ Miếng đệm bằng cao su của tay gắp linh kiện sử dụng cho máy cắm linh kiện điện tử (X01A4200102) (nk)
- Mã HS 40169390: M357/ Miếng đệm bằng cao su cứng dùng cho máy gắn linh kiện điện tử (GGPH2990) (nk)
- Mã HS 40169390: M401/ Vòng đệm bằng cao su lưu hóa (cho máy barrel)-FELT SEAL-B0320 (1set1pce) (nk)
- Mã HS 40169390: M-4084/ Gioăng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M578/ Gioăng đệm (cho Internal Gear) (nk)
- Mã HS 40169390: M57A697A01/ Miếng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M-6003/ Vòng đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M6050106562/ Vòng đệm, Đệm giữa phần hole và Die, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M6050106563/ Vòng đệm, Đệm giữa phần hole và Die, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M62/ Vòng đệm cao su của máy dập-ORING-G125 (nk)
- Mã HS 40169390: M62/ Vòng đệm cao su của máy dập-ORING-G75 (nk)
- Mã HS 40169390: M62/ Vòng đệm cao su của máy dập-VRING-V-100A (nk)
- Mã HS 40169390: M62/ Vòng đệm cao su của máy dập-VRING-V-120A-N+C (nk)
- Mã HS 40169390: M62/ Vòng đệm cao su của máy dập-VRING-V-80A (nk)
- Mã HS 40169390: M-6428/ Vòng đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M66A442A01/ Miếng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M66A765A01/ Vòng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M66A843A01/ Vòng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M67A469A01/ Miếng đệm bằng cao su (ĐK 8 mm) (nk)
- Mã HS 40169390: M716-BFR000-001/ Miếng đệm cho micro chính của điện thoại di động, bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M716-BFR000-002/ Miếng đệm cho micro phụ của điện thoại di động, bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M716-BHT000-001/ Miếng đệm cho micro chính của điện thoại di động, bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M716-BHT000-002/ Miếng đệm cho micro phụ của điện thoại di động, bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M72A067A01/ Nút đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M73A075A01/ Miếng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M73A393A01/ Vòng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M73A756A01/ Vòng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M76/ Vòng đệm bằng cao su RUBBER RING 2.25-0.6T. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: M80A161A01/ Vòng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M80A162A01/ Vòng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M82A739A01/ Vòng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: M9459875P007-BSH/ Nút đệm của mô tơ điện bằng cao su, dùng để sản xuất động cơ điện xoay chiều ba pha_ORDER_484608 (nk)
- Mã HS 40169390: M9459876P002-BSH/ Nút đệm của mô tơ điện bằng cao su, dùng để sản xuất động cơ điện xoay chiều ba pha_ORDER_488118 (nk)
- Mã HS 40169390: M9459879P001-BSH/ Nút đệm của mô tơ điện bằng cao su, dùng để sản xuất động cơ điện xoay chiều ba pha_ORDER_484605 (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 0903093. Gioăng cao su, bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 1076280. Gioăng cao su, bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 1232941. Gioăng làm kín, bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng xe tải CAT 773E dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 1853502. Gioăng cao su, bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 1853503. Gioăng cao su.,bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 2D1690. Gioăng cao su, bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 2J6274. Gioăng cao su, bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 2R0098. Gioăng cao su bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 3E4880. Cao su giảm chấn. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 4F7390. Gioăng cao su bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy gạt 14M dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 5J0964. Phớt làm kín, làm bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 5J4991. Phớt làm kín, làm bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 5J8300. Gioăng cao su, bằng cao su lưu hóa.Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 5P5010. Phớt làm kín bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng xe tải CAT 773E dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 6I2431. Đệm làm kín, làm bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 6I2435. Đệm cao su bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 6S3002. Gioăng cao su bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 6V7350. Gioăng cao su bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 7J9933. Gioăng cao su bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 8J1665. Gioăng cao su bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 8J8725. Gioăng cao su bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 8L2786. Gioăng cao su bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Mã hàng 8M4433. Gioăng cao su bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: MA000927/ Vòng cao su C-30-SG-34A (nk)
- Mã HS 40169390: MA010533/ Đầu giữ 58866-0003 (nk)
- Mã HS 40169390: MA053090/ Nút cao su AV557718A(NO.174) (nk)
- Mã HS 40169390: MA054551/ Cục cao su giữ cáp 001-2926-001(UMMC50-01E1-142) (nk)
- Mã HS 40169390: MA054552/ Cục cao su giữ cáp 001-2927-001(UMMC50-01E1-143) (nk)
- Mã HS 40169390: Màn ngăn keo 3mm, 1 bộ 5 cái bằng cao su dùng cho máy châm keo MY600 JD. P/N: 4001647 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: MAN1700001/ Vòng đêm LENS_AV1954A bằng cao su của camera module (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bằng cao su, MEMBRANE NBR P/N: 00000238415, phụ tùng của dây chuyền chai nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bảo vệ bằng cao su dùng cho cảm biến đo Ozone hiệu Prominent-790488, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm 286-098-365 của bơm màng hoạt động bằng khí nén, chất liệu bằng cao su lưu hóa, hình tròn đường kính 420mm, dùng trong sản xuất gạch ceramic. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm bằng cao su của bơm định lượng hóa chất hiệu EMEC-018-0033.0, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm bằng cao su của bơm định lượng hóa chất hiệu Sera (Working Diaphragm)-90006226, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm bằng cao su của bơm định lượng hóa chất hiệu Sera (Working Diaphragm)-90006227, Mơi 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm bằng cao su của bơm định lượng hóa chất hiệu Sera (Working Diaphragm)-90006228, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm bằng cao su lưu hóa dùng cho máy phân tích miễn dịch trong Y tế. Hàng mới 100%, hãng Beckman Coulter sản xuất. A44234 Diaphragm Repair Kit, Vac Pump, Harg (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm bằng cao su lưu hóa không xốp, bộ phận của bơm chất lỏng, PN: 108839. Nhãn hiệu: Graco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm bằng cao su lưu hóa không xốp, bộ phận của bơm chất lỏng, PN: 183542. Nhãn hiệu: Graco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm C409.2-18E- 90036228, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm C409.2-25E- 90036228, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm C409.2-50E- 90036227, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm C409.2-90E- 90036226, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm cao su. P/N: 6-200-15-3, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm cao su. P/N: 6-400-15-3, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm của bơm định lượng hóa chất hiệu Prominent-1034612, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng bơm máy nén khí mini- pump diaphragm (chất liệu bằng cao su, dùng cho máy đo ni tơ tổng, phốt pho tổng trong nước TPNA-500) (Hàng mới 100%). (nk)
- Mã HS 40169390: Màng cao su (Mới 100%,đường kính 8cm, 5 miếng/ túi) (nk)
- Mã HS 40169390: Màng cao su của bộ điều chỉnh lưu lượng và vòng đệm làm kín bằng cao su dùng cho van- Actuator repair kit ID 166388, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng cao su của bộ điều chỉnh lưu lượng và vòng đệm làm kín bằng cao su dùng cho van- Actuator repair kit ID 166395, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng cao su của bộ điều chỉnh lưu lượng và vòng đệm làm kín bằng cao su dùng cho van- Actuator repair kit ID 166398, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng cao su của van giảm áp P627 P/N: 618 070 000 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Màng cao su giảm chấn/ 1131572- phụ tùng máy thi công xây dựng. Hãng SX Caterpillar, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MÀNG CHẮN BẰNG CAO SU CỦA MÁY DỆT PICANOL (nk)
- Mã HS 40169390: Màng chắn bằng cao su- Diaphragm 100133904-02 (DK 70 mm- Phụ kiện van điều áp) (nk)
- Mã HS 40169390: Màng chắn bằng cao su KTW NBR 70Sh, dùng cho mô tơ máy bơm chìm T20, hàng đã quan sử dụng. (nk)
- Mã HS 40169390: Màng chắn bằng cao su PTFE, 3 Model P1500/PKPPP, dùng cho mô tơ máy bơm dung dịch, hàng đã qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 40169390: Màng chắn bằng cao su PTFE, 3" Model P1500/PKPPP, dùng cho mô tơ máy bơm dung dịch, hàng đã qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 40169390: Màng chặn bằng cao su-LX22110 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Màng chắn khí ni tơ, bằng cao su lưu hóa, mã: 09260298, dùng cho máy khoan tự hành, nsx: Sandvik, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng của van bằng cao su dùng trong công nghiệp: Hiệu: CARRARO: 50 0Y C120A, SM.120 FKM+NOMEX, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng của van bằng cao su dùng trong công nghiệp: Hiệu: CARRARO: 50 82 C012A, SM.120 UB FKM. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng của van bằng cao su dùng trong công nghiệp:Hiệu: CARRARO: 50 0Y C220A, SM.220 UB FKM. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng của van bằng cao su tổng hợp dùng trong công nghiệp: Hiệu: CARRARO: 50 73 45484, SM.120 ANSA SP.0,5, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng của van bằng caosu dùng trong công nghiệp: Hiệu: CARRARO: 50 76 C120A, SM.120 EPDM hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng đệm mã UH14691, làm bằng cao su, là linh kiện dùng cho nồi hơi dùng để giặt là, hãng sản xuất CLAYTON INDUSTRIES, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng ga bằng cao su (phụ tùng xe nâng hàng) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng lót bằng cao su cho trống thành hình lốp xe máy (loại có chống dính) 5" (5" BLADDER (THE SURFACE WITH AGAINST STICKY)) (nk)
- Mã HS 40169390: Màng lót bằng cao su cho trống thành hình lốp xe máy (loại có chống dính) 8" (8" BLADDER (THE SURFACE WITH AGAINST STICKY)) (nk)
- Mã HS 40169390: Màng lót cho van vật liệu bằng sao su lưu hóa dùng trong công nghiệp. Code: 81464. Hãng: LUTZ-JESCO. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Màng nén khí trong bộ truyền động từ khí sang cơ của van điều khiển bằng khí nén 2 inchs, cấu tạo bằng cao su, P/N: 035106040-716-0000,sử dụng trong ngành dầu khí. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Màng nén khí trong bộ truyền động từ khí sang cơ của van điều khiển bằng khí nén 2 inchs, chất liệu cao su, P/N: 035107040-716-0000, Tag Number: 29LBG20AA002,sử dụng trong ngành dầu khí. Hàng mới (nk)
- Mã HS 40169390: Màng ngăn bằng cao su, 2"/O/M/TNU, dùng cho máy bơm hút chân không của thiết bị khoan dầu khí, hàng đã qua sử dụng. (KIT 1 cái) (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van an toàn bằng cao su, diaphragm, dùng cho máy bơm phụt vữa áp lực cao SG200, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su (MEMBRANE 600 40M13 MG 40 EPDM 88028799), P/N: 0901109781, MFR: KRONES, Phụ tùng của máy chiết, đóng gói nước ngọt, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su (MEMBRANE 600 8M3A EPDM 88049543), P/N: 0900416247, MFR: KRONES, Phụ tùng của máy chiết, đóng gói nước ngọt, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su (MEMBRANE/DIAPHRAGM), P/N: 0901201571, MFR: KRONES, Phụ tùng của máy chiết, đóng gói nước ngọt, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su (MEMBRANE/DIAPHRAGM), P/N: 0902769843, MFR: Krones, Phụ tùng của máy chiết, đóng gói nước ngọt, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su công dụng để điều chỉnh dòng chảy cho van điều khiển nhãn hiệu ARI, model DP33. Part no: 0389020083. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su lưu hóa dùng cho van màng, mã 1074374. Nhãn hiệu: Aquamatic (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su lưu hóa dùng cho van màng, mã 1074475. Nhãn hiệu: Aquamatic (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su lưu hóa E0530004006, mới 100%, là bộ phận phụ tùng chuyên dùng của máy rót sữa. (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su lưu hóa E0530004007, mới 100%, là bộ phận phụ tùng chuyên dùng của máy rót sữa. (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su lưu hóa E0530004015, mới 100%, là bộ phận phụ tùng chuyên dùng của máy rót sữa. (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su lưu hóa E0530004025, mới 100%, là bộ phận phụ tùng chuyên dùng của máy rót sữa. (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su lưu hóa, mới 100%, là bộ phận phụ tùng của máy rót sữa chua ERCA (E0530004006) (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su lưu hóa, mới 100%, là bộ phận phụ tùng của máy rót sữa chua ERCA (E0530004007) (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su lưu hóa, mới 100%, là bộ phận phụ tùng của máy rót sữa chua ERCA (E0530004015) (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su lưu hóa, mới 100%, là bộ phận phụ tùng của máy rót sữa chua ERCA (E0530004025) (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su- MEMBRANE FOR ACTUATOR; P/N: 80000MTA925; MFR: SIDEL; Phụ tùng của máy Chiết rót. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su- MEMBRANE PERNO D.235614; P/N: 80000GEA152; MFR: GEBO CERMEX/SIDEL; Phụ tùng của máy Chiết rót. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su- MEMBRANE PERNO D.235614; P/N: 80000GEA152; Phụ tùng của máy chiết rót. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su- RUBBER; P/N: 04328142601; MFR: Sidel; Phụ tùng của máy Chiết rót. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng Cao su, MEMBRANE PERNO D.235614, PN: 80000GEA152,phụ tùng của dây chuyền chai nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng Cao su, MEMBRANE S.37 KAMME0370010CR, PN: 00000163129,phụ tùng của dây chuyền chai nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su: Code: 00688427 (688427), hãng Burkert, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su: Code: 00688429 (688427), hãng Burkert, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van bằng cao su-MEMBRANE SILICONE WHITE FOR SAMPLE VALVE WITH GREY BUSHING (1 BAG OF 20 PCS.) 9615102197, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van cao su 1-1/2" DIAPHRAGM PTFE/Butyl (214/300) Grade (Bộ phận của van màng công nghiệp, loại chuyên dùng cho nhà máy hóa chất) Item no: DA040P1-9632006463, SIZE:1-1/2"-DN40, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Máng van của máy nén khí bằng cao su, model: 89541119, hiệu Gardner Denver. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van dù bằng Cao su/ DIAPHRAGM; P/N: PN9200; MFR: TCP, phụ tùng của Hệ thống thanh trùng (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van Fisher 45 & 50 bằng cao su. Mã phụ tùng: 2E859502202, thiết bị dùng cho dây chuyền sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện; xuất xứ Hoa Kỳ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van Fisher 60 bằng cao su. Mã phụ tùng: 2E859702202, thiết bị dùng cho dây chuyền sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện; xuất xứ Hoa Kỳ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Màng van Fisher 70 & 87 bằng cao su. Mã phụ tùng: 2N126902202, thiết bị dùng cho dây chuyền sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện; xuất xứ Hoa Kỳ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MAR20029/ Vòng đệm làm kín bằng cao su A135 x 170 x 12mm NBR hàng mới 100% (SMS) (nk)
- Mã HS 40169390: Mẫu tấm lót vành bằng cao su, dùng cho lốp xe tải, 3 chiếc/kiện, NCC: QINGDAO GHX.,CO LTD- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MBL68420801/ Đệm cố định cảm biến của ĐTDĐ, bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: MBL68420801/ Đệm cố định cảm biến của ĐTDĐ, bằng cao su(MBL68420801). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MBL68420801/ Đệm cố định cảm biến của ĐTDĐ, bằng cao su-MCDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MBL68478301/ Đệm cố định cảm biến của ĐTDĐ, bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: MBL68478301/ Đệm cố định cảm biến của ĐTDĐ, bằng cao su(MBL68478301). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MBL68497001/ Đệm cố định cảm biến của ĐTDĐ, bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: MBL68497001/ Đệm cố định cảm biến của ĐTDĐ, bằng cao su(MBL68497001). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MBL68497001/ Đệm cố định cảm biến của ĐTDĐ, bằng cao su-MCDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MBL68661301/ Đệm cố định camera của ĐTDĐ, bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: MBL68661301/ Đệm cố định camera của ĐTDĐ, bằng cao su-MCDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MBL68661301/ Miếng đệm cố định cho camera của ĐTDĐ, bằng cao su(MBL68661301). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MBN008/ Miếng đệm cao su của điện thoại di động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MC06-000071A/ Gioăng cao su hình tròn MC06-000071A (nk)
- Mã HS 40169390: MC06-001017A/ Gioăng silicon hình tròn màu xám MC06-001017A (nk)
- Mã HS 40169390: MC06-001040A/ Gioăng cao su hình tròn MC06-001040A (nk)
- Mã HS 40169390: MC06-001057A/ Gioăng cao su MC06-001057A (nk)
- Mã HS 40169390: MC06-001082A/ Gioăng silicon hình tròn màu xám MC06-001082A (nk)
- Mã HS 40169390: MC06-001126A/ Ống gen bằng cao su, dùng làm giá đỡ cố định dây cáp cho camera quan sát. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MCM80147408/ Phớt bằng silicon, dùng làm kín lõi lọc máy sấy khí. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MCMA0147876/ Tấm hút bằng cao su dùng để hút sản phẩm, kích thước 5x9x3mm, hãng sản xuất MSW, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MCMASTER-90025K368/ Gioăng cao su- O-RING. Mã: MCMASTER-90025K368 (nk)
- Mã HS 40169390: MCP- Đệm kín bằng cao su lưu hóa của máy sản xuất dây khóa kéo- O-Ring- (KMC-202A)*NO.33A- A758083 (nk)
- Mã HS 40169390: MCP- Đệm kín bằng cao su lưu hóa của máy sản xuất dây khóa kéo- O-Ring- (KMC-252R)*NO.33B- A816311 (nk)
- Mã HS 40169390: MCP- Đệm kín bằng cao su lưu hóa của máy sản xuất dây khóa kéo- O-Ring- (KMC-402A)*NO.33A- A780102 (nk)
- Mã HS 40169390: MCP- Đệm kín bằng cao su lưu hóa của máy sản xuất dây khóa kéo- O-Ring- (KMC-402A)*NO.33C- A782745 (nk)
- Mã HS 40169390: MCP- Đệm kín bằng cao su lưu hóa của máy sản xuất dây khóa kéo- O-Ring- ORI-P3- A818428 (nk)
- Mã HS 40169390: MCP- Đệm kín bằng cao su lưu hóa của máy sản xuất dây khóa kéo- O-Ring- ORI-P7- A764180 (nk)
- Mã HS 40169390: MCP- Đệm kín bằng cao su lưu hóa của máy sản xuất dây khóa kéo- O-Ring- ORI-P9- A764181 (nk)
- Mã HS 40169390: MCP- Vòng chặn bằng cao su lưu hóa của máy hoàn thành dây kéo kim loại- Oil Seal- G12X19X3- A804257 (nk)
- Mã HS 40169390: MCP- Vòng đệm bằng cao su lưu hóa của máy nhuộm- Self Lock Packing- NO.3-%850- A676047 (nk)
- Mã HS 40169390: MCP- Vòng đệm bằng cao su- Packing Set- SGP-15*PACKING-SET- A546957 (nk)
- Mã HS 40169390: MCP- Vòng đệm nắp bảo vệ dây curoa bằng cao su lưu hóa- Cover Cushion- F10002-MD1041- A803932 (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ62766701/ Chi tiết đệm bằng cao su nằm ở tay cầm cửa máy giặt, dùng để tăng lực bám khi kéo ra kích thước 139*21.3*2mm (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ62766801/ Chi tiết đệm bằng cao su nằm ở tay cầm cửa máy giặt, kích thước 139*21.3*2mm (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ62766801/ Chi tiết đệm bằng cao su nằm ở tay cầm cửa máy giặt, kích thước 139*21.3*2mm- WMDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ67805901/ Chi tiết đệm bằng cao su nằm ở tay cầm cửa máy giặt, kích thước 236*19.6*2mm- WMDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ67805904/ Chi tiết đệm bằng cao su nằm ở tay cầm cửa máy giặt, kích thước 189*18.3mm-WMDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ68706001/ Tấm đệm bằng cao su-IVIDIV(MCQ68706001), mới 100%, dùng cho sản xuất thiết bị nghe nhìn và giải trí trên xe hơi (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ68910001/ Miếng cao su gắn ở mép trước sản phẩm nghe nhìn(MCQ68910001), mới 100%, dùng cho sản xuất thiết bị nghe nhìn và giải trí trên xe hơi (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ68910001/ Miếng cao su gắn ở mép trước sản phẩm nghe nhìn-IVIDIV (MCQ68910001), mới 100%, dùng cho sản xuất thiết bị nghe nhìn và giải trí trên xe hơi (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ68910001/ Miếng cao su gắn ở mép trước sản phẩm nghe nhìn-IVIDIV(MCQ68910001), mới 100%, dùng cho sản xuất thiết bị nghe nhìn và giải trí trên xe hơi (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70585301/ Tấm đệm cao su cho cáp kết nối của ĐTDĐ (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70585301/ Tấm đệm cao su cho cáp kết nối của ĐTDĐ(MCQ70585301). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70585401/ Tấm đệm cao su bảo vệ mic trên vỉ mạch (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70585401/ Tấm đệm cao su bảo vệ mic trên vỉ mạch(MCQ70585401). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70605401/ Tấm đệm cao su cho cáp kết nối của ĐTDĐ (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70605401/ Tấm đệm cao su cho cáp kết nối của ĐTDĐ(MCQ70605401). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70605501/ Tấm đệm cao su bảo vệ đèn flash trên vỉ mạch (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70605501/ Tấm đệm cao su bảo vệ đèn flash trên vỉ mạch(MCQ70605501). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70605501/ Tấm đệm cao su bảo vệ đèn flash trên vỉ mạch-MCDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70771401/ Tấm đệm cao su cho cáp kết nối của ĐTDĐ (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70771401/ Tấm đệm cao su cho cáp kết nối của ĐTDĐ(MCQ70771401). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70771401/ Tấm đệm cao su cho cáp kết nối của ĐTDĐ-MCDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70771501/ Tấm đệm cao su cho cáp kết nối của ĐTDĐ (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70771501/ Tấm đệm cao su cho cáp kết nối của ĐTDĐ(MCQ70771501). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70771501/ Tấm đệm cao su cho cáp kết nối của ĐTDĐ-MCDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70771601/ Tấm đệm cao su của vỉ mạch của ĐTDĐ (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70771601/ Tấm đệm cao su của vỉ mạch của ĐTDĐ(MCQ70771601). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MCQ70771601/ Tấm đệm cao su của vỉ mạch của ĐTDĐ-MCDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MCX1049/ Gioăng cao su phía trong của nắp- STOPPER GASKET MCX1049 (nk)
- Mã HS 40169390: MCX1050/ Miếng đệm cao su của nắp- LID GASKET MCX1050 (nk)
- Mã HS 40169390: MCX1051/ Gioăng cao su phía trên của nắp- UPPER STOPPER GASKET MCX1051 (nk)
- Mã HS 40169390: MD/ miếng đệm lắp ráp bo mạch tivi (nk)
- Mã HS 40169390: MD/ Miếng đệm lót các loại (3839 VENT SHEET),là miếng đệm làm viền chống bụi cho bộ đàm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MD/ Miếng đệm lót các loại (TERMINAL RUBBER-2),là miếng đệm làm viền chống bụi cho bộ đàm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDCS/ MĐCS/ Miếng đệm bằng cao su A161624101/CUSHION (nk)
- Mã HS 40169390: MDCS/ MĐCS/ Miếng đệm bằng cao su A5C1628500/CUSHION (nk)
- Mã HS 40169390: MDCS/ MĐCS/ Miếng đệm bằng cao su A79J566000/CUSHION (nk)
- Mã HS 40169390: MDCS/ MĐCS/ Miếng đệm bằng cao su CUSHION A795566000/MDCS (nk)
- Mã HS 40169390: MDHVD/ Vòng đệm bằng cao su (Đường kính lỗ: 4cm; đường kính ngoài: 6.3cm; dầy 1mm, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: MDJ63687906/ (MDJ63687906) (MDJ63687906) Miếng lọc bụi dẫn hơi nước chất liệu bằng xốp của cụm Nozzle Mop, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDJ63687906/ Filter Exhaust&Miếng lọc bụi dẫn hơi nước chất liệu bằng xốp của cụm Nozzle Mop, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDJ63687906/ MDJ63687906(MDJ49551603) Miếng đệm lọc bụi màu xanh, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDJ63687906/ MDJ63687906(MDJ63305401) Miếng đệm lọc bụi lưới màu trắng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDJ65664301/ Màng che của Micro ĐTDĐ, bằng cao su tự dính(MDJ65664301),mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDJ65724301/ Màng che của Micro ĐTDĐ, bằng cao su tự dính(MDJ65724301),mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDJ65724301/ Màng che của Micro ĐTDĐ, bằng cao su tự dính(MDJ65724301)-MCDIV,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDJ65944202/ Tấm lọc âm cho micro điện thoại, bằng cao su(MDJ65944202),mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDJ65944202/ Tấm lọc âm cho micro điện thoại, bằng cao su(MDJ65944202). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDJ65944202/ Tấm lọc âm cho micro điện thoại, bằng cao su(MDJ65944202)-MCDIV,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDJ65944202/ Tấm lọc âm cho micro điện thoại, bằng cao su-MCDIV(MDJ65944202). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDJ65984202/ Tấm lọc âm cho micro điện thoại, bằng cao su(MDJ65984202),mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDJ65984202/ Tấm lọc âm cho micro điện thoại, bằng cao su(MDJ65984202). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDJ65984202/ Tấm lọc âm cho micro điện thoại, bằng cao su(MDJ65984202)-MCDIV,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDJ65984202/ Tấm lọc âm cho micro điện thoại, bằng cao su-MCDIV(MDJ65984202). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS50028901/ MDS50028901 Đệm cao su hình sợi. Đơn giá: 1,700.202126 VNĐ (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62058301/ Gioăng cao su nắp giữa mép lồng giặt và cửa của máy giặt, đường kính 26.7, cao 13.8mm (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62058301/ Gioăng cao su nắp giữa mép lồng giặt và cửa của máy giặt, đường kính 26.7, cao 13.8mm- WMDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ (MDS62494201) (3940EN4006J) Vòng đệm cao su,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ (MDS62494201) (MCQ66954601) Vòng đệm cao su,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ (MDS62494201) (MDS49531901) Vòng đệm (gioăng) bằng cao su máy hút bụi,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ (MDS62494201) (MDS49553002) Vòng đệm (gioăng) bằng cao su máy hút bụi,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ (MDS62494201) (MDS50028901) Vòng đệm (gioăng) bằng cao su máy hút bụi,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ (MDS62494201) (MDS50028902) Vòng đệm (gioăng) bằng cao su máy hút bụi,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ (MDS62494201) (MDS63772117) Vòng đệm (gioăng) bằng cao su máy hút bụi,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ (MDS62494201) (MDS65677406) Vòng đệm (gioăng) bằng cao su máy hút bụi,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ (MDS62494201) (MDS66591801) Vòng đệm cao su,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ Gasket & (MDS67281201) Miếng đệm cao su chống rung, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ Gasket & (MDS67281401) Miếng đệm cao su chống rung, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ Gasket &(MDS62007508) Miếng đệm cao su chống rung, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ Gasket &(MDS65677406)Miếng dính cố định dây điện trong cụm sạc A9 bằng cao su xốp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ Gasket &(MDS65721312) Vòng đệm cao su chống rung, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ Gasket (MDS65591801) Vòng đệm cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ Gasket (MDS65930801) Miếng đệm cao su chống rung, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ Gasket (MDS65930901) Miếng đệm cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ Gasket (MDS66650201) Miếng đệm cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ Gasket& (MDS65721310) Vòng đệm cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ Packing seal&(3920FI3786A) Vòng đệm chống rung dùng cho máy hút bụi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ Packing seal&(7526FI4720A) Vòng đệm chống rung dùng cho máy hút bụi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ Packing seal&(7526FI4722A)Miếng đệm dùng cho máy hút bụi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ Packing seal&(MDS40842501) Vòng đệm cao su chống rung dùng cho máy hút bụi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS62494201/ Packing seal&(MDS62870401) Vòng đệm cao su dùng cho máy hút bụi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS63976706/ Tấm đệm tự dính bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: MDS63976706/ Tấm đệm tự dính bằng cao su(MDS63976706), mới 100%, dùng cho sản xuất thiết bị nghe nhìn và giải trí trên xe hơi (nk)
- Mã HS 40169390: MDS63976706/ Tấm đệm tự dính bằng cao su-IVIDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MDS65432601/ Tấm cao su chịu nhiệt (nk)
- Mã HS 40169390: MDS65432601/ Tấm cao su chịu nhiệt(MDS65432601), mới 100%, dùng cho sản xuất thiết bị nghe nhìn và giải trí trên xe hơi (nk)
- Mã HS 40169390: MDS65432601/ Tấm cao su chịu nhiệt-IVIDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MDS65491501/ Tấm đệm tự dính bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: MDS65491501/ Tấm đệm tự dính bằng cao su(MDS65491501), mới 100%, dùng cho sản xuất thiết bị nghe nhìn và giải trí trên xe hơi (nk)
- Mã HS 40169390: MDS65491501/ Tấm đệm tự dính bằng cao su-IVIDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MDS65721201/ Miếng đệm bằng cao su dùng để làm kín và cố định dây điện dùng cho máy hút bụi, kích thước chiều dài 33mm chiều rộng 14mm (nk)
- Mã HS 40169390: MDS65790201/ Miếng đệm bằng cao su dùng để làm kín và cố định dây điện dùng cho máy hút bụi gia dụng, chiều cao 5.1mm (nk)
- Mã HS 40169390: MDS66070601/ Tấm đệm tự dính bằng cao su-IVIDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MDS66070601/ Tấm đệm tự dính bằng cao su-IVIDIV(MDS66070601), mới 100%, dùng cho sản xuất thiết bị nghe nhìn và giải trí trên xe hơi (nk)
- Mã HS 40169390: MDS66130401/ Tấm đệm bằng cao su(MDS66130401), mới 100%, dùng cho sản xuất thiết bị nghe nhìn và giải trí trên xe hơi (nk)
- Mã HS 40169390: MDS66130401/ Tấm đệm bằng cao su-IVIDIV(MDS66130401), mới 100%, dùng cho sản xuất thiết bị nghe nhìn và giải trí trên xe hơi (nk)
- Mã HS 40169390: MDS67276601/ Đệm cao su của ĐTDĐ (nk)
- Mã HS 40169390: MDS67276601/ Đệm cao su của ĐTDĐ(MDS67276601). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS67537301/ Đệm cao su dính của camera ĐTDĐ(MDS67537301). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MDS67537301/ Đệm cao su tự dính của ĐTDĐ (nk)
- Mã HS 40169390: MDS67537301/ Đệm cao su tự dính của ĐTDĐ-MCDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MEARC0099210940001/ Miếng giữ bằng cao su dùng để sản xuất Mic của điện thoại di động(RHE-094-00 RUBBER) (nk)
- Mã HS 40169390: MEARC0099210940001: Miếng giữ bằng cao su dùng để sản xuất Mic của điện thoại di động(RHE-094-00 RUBBER) (nk)
- Mã HS 40169390: MEC227-BG50 Miếng đệm bằng sao su lưu hóa.Phụ tùng cho máy xác định lực uống của chai lọ Multitest 1-dV. Phòng thí nghiệm.Hàng mới 100% (Pack 2 miếng) (nk)
- Mã HS 40169390: MEC240K-BG50 Miếng đệm bằng sao su lưu hóa.Phụ tùng cho máy xác định lực uống của chai lọ Multitest 1-dV. Phòng thí nghiệm.Hàng mới 100% (Pack 2 miếng) (nk)
- Mã HS 40169390: M-FOOT-01/ Miếng đệm chân đế bằng cao su-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 40169390: MFT9380/ Tấm ron cao su (kích thước: (50- 234)*(45-182)*(2-5)MM, NPL dùng sản xuất tủ thông minh, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: MFT9380/ Tấm ron cao su (kích thước: 175*175*2MM, NPL dùng sản xuất tủ thông minh, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: MFT9380/ Tấm ron cao su (kích thước: 83*71.5*3MM- 19*3MM, NPL dùng sản xuất tủ thông minh, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: MFZ65375201/ Vòng đệm cao su của giắc tai nghe trong ĐTDĐ(MFZ65375201),mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MFZ65956901/ Vòng đệm cao su của cổng USB trong ĐTDĐ(MFZ65956901),mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MFZ65956901/ Vòng đệm cao su của cổng USB trong ĐTDĐ(MFZ65956901). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MFZ65956901/ Vòng đệm cao su của cổng USB trong ĐTDĐ-MCDIV(MFZ65956901). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MFZ66294701/ Vòng đệm cao su của giắc cắm USB trong ĐTDĐ(MFZ66294701),mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MFZ66294701/ Vòng đệm cao su của giắc cắm USB trong ĐTDĐ(MFZ66294701). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MGZ40691001/ Vòng đệm cao su đường kính ngoài 24.25 mm- WMDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MHK65629801/ Tấm đệm bằng cao su silicon có tác dụng tản nhiệt (nk)
- Mã HS 40169390: MHK65629801/ Tấm đệm bằng cao su silicon có tác dụng tản nhiệt-IVIDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MHK65629802/ Tấm đệm bằng cao su silicon có tác dụng tản nhiệt-IVIDIV(MHK65629802), mới 100%, dùng cho sản xuất thiết bị nghe nhìn và giải trí trên xe hơi (nk)
- Mã HS 40169390: MHK65629901/ Tấm đệm bằng cao su silicon có tác dụng tản nhiệt (nk)
- Mã HS 40169390: MHK65629902/ Tấm đệm bằng cao su silicon có tác dụng tản nhiệt-IVIDIV(MHK65629902), mới 100%, dùng cho sản xuất thiết bị nghe nhìn và giải trí trên xe hơi (nk)
- Mã HS 40169390: MHK65630001/ Tấm đệm bằng cao su silicon có tác dụng tản nhiệt (nk)
- Mã HS 40169390: MHK65630001/ Tấm đệm bằng cao su silicon có tác dụng tản nhiệt-IVIDIV (nk)
- Mã HS 40169390: MHK65630002/ Tấm đệm bằng cao su silicon có tác dụng tản nhiệt-IVIDIV(MHK65630002), mới 100%, dùng cho sản xuất thiết bị nghe nhìn và giải trí trên xe hơi (nk)
- Mã HS 40169390: MHSA120*150*14*BT/ Gioăng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng bảo vệ bằng cao su- RUBBER PROTECTER. Hàng mới 100% Thuộc dòng số 34 trên C/O. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng bảo vệ bằng cao su- RUBBER PROTECTER. Hàng mới 100%.Thuộc dòng hàng số 27 trên C/O. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng bảo vệ bằng cao su- RUBBER PROTECTER. Hàng mới 100%.Thuộc dòng hàng số 29 trên C/O. (nk)
- Mã HS 40169390: MIẾNG BỊT CAO SU, HÌNH TRÒNG, ĐƯỜNG KÍNH KHẢNG 120MM, CV ĐIỀU CHỈNH 3155 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng bịt đầu đố ngang bằng cao su, mã Z91263000.0001, hiệu HUECK, nhà sx Hueck System Gmbh & Co. Kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cách điện A290-8111-X620 (bằng cao su, phụ tùng máy CNC) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su bảo hiểm lò xo F25*63 _Phụ tùng cho dây chuyền sơn_ RUBBER CONVER (UP TOP NEEDLE SET) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su bảo vệ 20x4mm _ Antifriction rubber [LCD0006287] (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su bảo vệ, Part: 296176874, dòng hàng số 6 của tờ khai 10293224234/E31 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su chân máy dùng cho máy gặt đập lúa liên hợp, động cơ Diesel 4 xylanh-Turbo, 50.8 KW. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su chặn mực trong tráng mực màu xám/đen code AFC043500. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su chống rò rỉ trong quá trình sàng rửa (linh kiện máy rửa cát vòi nước): Z-83910000 FITTING FOR MACHINES, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su kẹp dây điện-30x30x15 mm (PTTT máy cắt dập)48PF400020 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su làm kín 15x30mm _ Latex sponge [LCD0006290] (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su làm kín 3x25mm _ Norseal [LCD0006291] (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su lót 115x140x7- mã 4-011-11-0077. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su lót 125x75x7- mã 4-011-11-0079. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su lưu hóa làm giảm áp lực và nhiệt độ của tấm màn hình TV OLED trong quá trình gắn bản mạch. Kích thước: (w)605mm*(t)0.35mm, nhà sản xuất: Sung Jin Global. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su TAG30 BG chặn cửa, kt: 30mm-phi 28mm/ rubber TAG30 BG, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su, Part: 296208978, dòng hàng số 6 của tờ khai 10303621592/E31 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng cao su, Part: 296240182, dòng hàng số 2 của tờ khai 10224649950/E31 (nk)
- Mã HS 40169390: miếng chặn bên phải bằng cao su- RUBBER R,HOLDER- 64256-K0H-J000- linh kiện xe máy Honda, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: miếng chặn bên trái bằng cao su- RUBBER L,HOLDER- 64257-K0H-J000- linh kiện xe máy Honda, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chắn bụi bằng cao sư lưu hóa (không xốp)-Block piece of dust, Kích thước:45mmx24mmx24mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chắn bụi bằng cao sư lưu hóa (không xốp)-Dust block plate, Kích thước:45mmx24mmx24mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chặn cao su (Stopper Rubber) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chặn dừng nâng hạ bằng cao su cứng- STOP POLY/BUMPER_124018, dùng cho xe nâng điện, hãng sản xuất Crown Equipment, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chặn gió bằng cao su- DIAPHRAGM (01 Bộ 01Cái) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chặn gió bằng cao su- DIAPHRAGM (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chặn- Phốt dẫn bằng cao su lưu hóa, không xốp phi 3,5 cm, SEAL, OIL phụ tùng máy phát điện, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn (bằng cao su lưu hóa) 1000 chiếc/túi EPT 18.5, hãng sản xuất OHATAHIRO, phụ tùng thay thế máy gia công kim loại, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn 78x86x8,5mm bằng cao su dùng cho máy phun cao áp, 87 x 87 x 8 mm,9.882-342.0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn 89x2,5mm bằng cao su dùng cho máy phun cao áp, 95 x 95 x 3 mm,9.882-277.0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn bằng cao su lưu hóa loại không xốp (trừ cao su cứng) MK303, phi 5.2mm, cao 33mm, linh kiện sản xuất bộ phận lọc nước, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn bằng cao su VPGZKF-10886-AA màu đen dùng để đệm trên bảng điều khiển,dày 1.2mm, rộng 2mm, dài 21mm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn bánh xe máy bay bằng cao su, 1 bộ/2 cái, P/N: # RC5515-P, hiệu: Grainger/MONSTER MOTION SAFETY BY CHECKERS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe 11mm_INV 21587_A 000 998 18 50_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe 11mm_INV 21647_A 000 998 18 50_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe 20 mm_INV 21587_A 000 998 09 90_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe 20 mm_INV 21647_A 000 998 09 90_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe 20 x 30 mm_INV 21587_A 000 998 06 90_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe 20 x 30 mm_INV 21647_A 000 998 06 90_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe 25 mm_INV 21587_A 000 998 10 90_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe 25 mm_INV 21647_A 000 998 10 90_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe 25 x 55 mm_INV 21587_A 000 998 25 90_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe 25 x 55 mm_INV 21647_A 000 998 25 90_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe 30 mm_INV 21587_A 003 997 67 86_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe 30 mm_INV 21647_A 003 997 67 86_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21587_A 000 998 18 55_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21587_A 000 998 34 90_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21587_A 001 998 51 50_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21587_A 001 998 58 50_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21587_A 001 998 81 50_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21587_A 003 997 68 86_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21587_A 110 987 05 44_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21587_A 110 987 09 44_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21647_A 000 998 18 55_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21647_A 000 998 34 90_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21647_A 001 998 14 50_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21647_A 001 998 51 50_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21647_A 001 998 58 50_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21647_A 001 998 81 50_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21647_A 110 987 05 44_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su bít lỗ sàn xe_INV 21647_A 110 987 09 44_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su hãm nắp khoang hành lý_INV 21647_A 212 750 00 26_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su mềm chụp đầu chai phi 35*19*17mm của bộ gắp chai dùng trong máy chiết NGK- Rubber Pad, P/N:YPGN80/20-15-09,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cao su RWV-5 bằng cao su lưu hóa loại không xốp (trừ cao su cứng), phi 27mm, cao 7mm, linh kiện sản xuất cuộn cảm ứng, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn cọc sợi bằng cao su-Spindle seal-EL54301067-(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: MIẾNG CHÈN CỦA MÁY PHUN THUỐC TRỪ SÂU. HÀNG MỚI 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn hàng bằng cao su (Kích thước: 10*110*15mm) RBAMFA10-110-15 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn làm kín bằng cao su lưu hóa dùng cho máy cắm cước đk: 15x2 MM-SEAL- PKK1-15/C/KM/001546- hàng mới 100%- SXP0129142 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn nhựa dạng ống bộ phận của máy đóng gói; Mã hàng: 04B-0001524; NSX: Bradman-Lake; Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn P30-30x41x8mm bằng cao su dùng cho máy phun cao áp, 41 x 41 x 8 mm,9.882-565.0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn tấm chỉ dẫn bằng cao su- 66844-SA7-0001- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Đệm cao su. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn trục khuỷu bằng cao su, item: 134B0798304T31100, hiệu: SPX CLYDEUNION, Phụ tùng cho máy bơm S/N: PE060303A-1 Model 2.75 X 4.25 TD120, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn trục khuỷu bằng cao su, item: 134B0798305T31100, hiệu: SPX CLYDEUNION, Phụ tùng cho máy bơm S/N: PE060303A-1 Model 2.75 X 4.25 TD120, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn trục khuỷu bằng cao su, item: 136A0588100T31100, hiệu: SPX CLYDEUNION, Phụ tùng cho máy bơm S/N:PS100376A-1,2, Model: 1-3/8 X 2-1/4 TD28, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng chèn trục khuỷu bằng cao su, item: 136A0588102T31100, hiệu: SPX CLYDEUNION, Phụ tùng cho máy bơm S/N:PS100376A-1,2, Model: 1-3/8 X 2-1/4 TD28, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng dán bằng cao su. Dụng cụ hỗ trợ của máy kiểm tra rò rỉ khí. Model: HDR2259-014170A01V00. KT: 10x5x0.5mm. Nhà sx: Komeshima. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng dán-KFZT285L (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng dán-KFZT285R (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng dán-KFZT286L (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng dán-KFZT286R (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng dán-KFZT287L (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng dán-KFZT287R (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm (801121001419SA1), bằng cao su (Packing KRS819/822-51/61 NBR), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm (801121128169SA2), bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, loại không xốp (Packing KRS-D3/C4/D4 NBR), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm (801121129179SA2), bằng cao su (Packing KRS-C6/D6/100/150 NBR), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm (801121131129SA1), bằng cao su (Packing KRS-8L NBR), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm (801121134159SA1), bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, loại không xốp (Packing KRJ-8/8B NBR), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm (801121141159SA2), bằng cao su, đường kính trong 98mm (Packing KRB-3inch/4inch 4 NBR), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm (801121151189SA1), bằng cao su CR, độ dày 2mm (Packing koban CR), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm (cao su)/151506191 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm (CPRT-0206777A Gasket 2 CHA-6BA/Q1SC59827); 2FSN-K60048;Nhãn hiệu Enics; Hàng mới 100%;HEGEG-1111 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm (Gioăng) bằng cao su (DOOR GASKET_254780G01/ mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm (WASHER 220*220*NBR1.0) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm (Zoăng) cao su của bộ gia nhiệt trong lò thanh trùng. Model: BR055M, chiều dài 1670mm, chiều rộng:630mm, chiều dày 5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm 25302760 bằng cao su lưu hóa, phụ tùng của máy nén khí hiệu Hitachi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm 25302760 bằng cao su lưu hóa, phụ tùng của máy nén khí hiệu Hitachi. Kích thước: Phi 25mm. Hàng mới 100%/ JP (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm 53728260 bằng cao su lưu hóa, dùng cho máy nén khí Hitachi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm 59007690, bằng cao su lưu hóa, phụ tùng máy nén khí hãng Hitachi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm 79x3mm bằng cao su dùng cho máy phun cao áp, 86 x 86 x 3 mm,9.881-775.0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm ALMARQ bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm áp suất bằng cao su,300sq, kích thước 20", dùng chèn ống chống cần khoan, hàng đã qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bàn phím bằng cao su [FP5-SDK22-BN-E(EDM)] phụ tùng của máy gia công khuôn mẫu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (DAMPER)- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (dạng dây) dùng để bọc trụ định vị nhằm tránh xước dây điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (dùng để chống rung lắc cho máy bung vòng đệm cao su, kích thước 13*8cm). Hàng mới 100%, ASEMBLY FIXTURE (1 SET 2 PCE) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (dùng để chống thấm nước trên bàn lắp ráp). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (dùng để giữ dây điện). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (Gasket Element)- Phụ tùng dây chuyền đóng chai- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (GASKET FGN1 58-32-277/93 DN 25), P/N: 0023700607, MFR: KRONES, Phụ tùng của máy chiết, đóng gói nước ngọt, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (GASKET FGN1 58-32-527/93 DN 80), P/N: 0023700647, MFR: KRONES, Phụ tùng của máy chiết, đóng gói nước ngọt, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (GASKET FGN1 58-32-627/93 DN100), P/N: 0023700657, MFR: KRONES, Phụ tùng của máy chiết, đóng gói nước ngọt,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (GASKET FGN1 DN40), P/N: 0023700617, MFR: KRONES, Phụ tùng của máy chiết, đóng gói nước ngọt, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (lưu hóa, mềm, không xốp) của nắp giảm áp sen tắm loại 93866E (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (lưu hóa, mềm, không xốp) giữa khớp nối và lõi của sen tắm loại 93A81E (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (lưu hóa, mềm, không xốp) giữa nút bấm và lõi của sen tắm loại 93A80E (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (lưu hóa, mềm, không xốp) hình tròn loại 91919E dùng cho cần van cấp (dày 2mm- phi 5mm) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (Sponge 5T + Neoprene 5T) x 1000Wx1000L hiệu NITTO DENKO. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (W3440-6GT00)- Nắp bộ phận giảm chấn, linh kiện sx máy giặt Panasonic, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Mỉếng đệm bằng cao su (W3440-6GT00)- Nắp bộ phận giảm chấn, linh kiện sx máy giặt Panasonic, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su (WASHING TANK PACKING/ mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su 030-B001-A217 đường kính 1.7mm (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su chỉ sử dụng cho máy đào Caterpillar (147-8218 INSERT-SEAT)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su cho cửa lò nướng. DOOR GASKET HANSDAMPF 10.1 & 10.2. model: 211095 Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su cho cửa lò nướng. PROFIL GASKET FOR FRONT PANEL HD10.X. model: 211088 Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: miếng đệm bằng cao su của máy cắt và bao ép tuýp nối (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su của máy chiết rót nước- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su của máy dán băng dính vào bản mạch, kích thước 500 * 1000*5 mm, maker CUBETECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su của máy dán nhãn- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su của máy nhỏ dung dịch (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su của máy phun sơn hoạt động không bằng điện (Code: 196358)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su của máy quấn băng silicol (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su của máy xoắn dây (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su của van điều khiển khí nén, Hàng mới 100%, Nhãn hiệu: Adca (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dạng thanh, size: L150mm, phục vụ công việc trong công xưởng- dùng để chèn trong quá trình dập khuôn, không sử dụng với mục đích mua bán, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dạng thanh, size: L200mm, phục vụ công việc trong công xưởng- dùng để chèn trong quá trình dập khuôn, không sử dụng với mục đích mua bán, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MIẾNG ĐỆM BẰNG CAO SU ĐỂ GIẢM CHẤN, GIẢM MA SÁT, DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP SX XE HƠI. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dùng cho cửa máy nhuộm, hiệu:Tiansheng, model: 59U-41-3, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy cắt và bao ép dây điện tự động 4H190028. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy đào Caterpillar (7Y-0465 INSERT)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy phun cao áp, 120 x 90 mm,4.100-767.0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dùng cho máy phun cao áp, 80 x 60 x 3 mm,4.363-693.0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dùng để bảo vệ linh kiện (45305810). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dùng để bảo vệ linh kiện (45505960). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dùng để bảo vệ linh kiện (45506830). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dùng để bảo vệ linh kiện (45507440). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dùng để chống rung máy, Model: VM-1080, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dùng để đệm giữa các ống nhựa khi nối với nhau- DOOR GASKET CSH-40. Code: 437103.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dùng để giảm áp lực và nhiệt độ của tấm màn hình TV OLED trong quá trình gắn linh kiện, kích thước: 1300x(t)0.22mm, 5m/cuộn; nsx: Sung Jin Global, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dùng để giảm áp lực và nhiệt độ của tấm màn hình TV OLED trong quá trình gắn linh kiện, kích thước: 1470x(t)0.15mm, 5m/cuộn; nsx: GM Global, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dùng để giảm áp lực và nhiệt độ của tấm màn hình TV OLED trong quá trình gắn linh kiện, model SPI-1280SP, kích thước: 1280x(t)0.15mm, 5m/cuộn; nsx: GM Global, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su dùng để giảm áp lực và nhiệt độ của tấm màn hình TV OLED trong quá trình gắn linh kiện, model SPI-300SP, kt: 10mmx(t)0.31mmx60M; nsx: GM GLOBAL. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: miếng đệm bằng cao su dùng trong Động cơ bước máy ảnh kĩ thuật số_M55A861A01 BUSH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su F#71-280 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su hóa- RABA BLOCK SHOE (50H) 100A, dày 50mm, dùng cho đường ống kích thước 100A, dùng để đỡ ống và cách nhiệt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su hóa- RABA BLOCK SHOE (50H) 125A, dày 50mm, dùng cho đường ống kích thước 125A, dùng để đỡ ống và cách nhiệt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su hóa- RABA BLOCK SHOE (50H) 50A, dày 50mm, dùng cho đường ống kích thước 50A, dùng để đỡ ống và cách nhiệt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su hóa- RABA BLOCK SHOE (50H) 65A, dày 50mm, dùng cho đường ống kích thước 65A, dùng để đỡ ống và cách nhiệt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bắng cao su không xôp, sử dụng trên máy trộn, Chiều dài 1200MM * chiều rộng 180MM * Độ dày 2MM.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su L 38mm*46m*5.5mm, hiệu CNL, bộ phận thay thế của máy nhuộm vải, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa 308000424825 (chuyển 1 phần lô hàng đã NK mục 05 theo tk 102931596460/E31 qua loại hình A42) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa 308000431125 (chuyển 1 phần lô hàng đã NK mục 08 theo tk 102931596460/E31 qua loại hình A42) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa 804 od PN:1095CS1101-001 Phụ tùng sửa chữa tàu vietsovpetro-01 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa chống rung động cơ, kích thước: 35x36 mm, mã 3PB39152-2. Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127610-42350. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa dùng cho Dụng cụ hút chân linh kiện VP4RS Nhà sản xuất: PISCO Nhật Bản, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa dùng cho máy trao đổi nhiệt, mã 4301281. Hãng sản xuất: Kelvion (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa dùng cho máy trao đổi nhiệt, mã 4334022. Hãng sản xuất: Kelvion (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa dùng cho máy trao đổi nhiệt, mã 4334122. Hãng sản xuất: Kelvion (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa dùng cho máy xúc Caterpillar, số part:2071382 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa dùng cho máy xúc Caterpillar, số part:7N3049 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa dùng cho máy xúc Caterpillar, số part:7N4320 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa dùng để đệm chân bàn sử dung trong đồ nội thất- Rubber pad (10*2) mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa dùng trong van, mã 000007024-658-0000, hãng Masoneilan, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa dùng trong van, mã 000007040-658-0000, hãng Masoneilan, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa dùng trong van, mã 010272015-660-0000, hãng Masoneilan, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa dùng trong van, mã 010867003-779-0000, hãng Masoneilan, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa HS/702516, dùng cho máy gia công kim loại, hiệu AOKE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa không xốp, dài 6mm, rộng 6mm, dày 5mm không nhãn hiệu, dùng cho máy móc trong nhà xương, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa không xốp, dùng cho máy in gạch Creadigit, quy cách: 27.5x201x2mm, Code 80057444, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa lót giữa các tấm đá mài dùng để đánh bóng bề mặt Wafer (5 chiếc/set), kt: 304x304x32mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa máy xúc ủi, 287-01-12180, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa máy xúc ủi, 569-01-72410, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa máy xúc ủi, 569-01-72420, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa mềm không xốp của máy tôi cao tần:2020040350 (HFT-INDX/5.5-1-34 (HEAT-TECHNICA)) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa mềm, không xốp để tránh rò nước No 269, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa mềm, không xốp để tránh rò nước No 271, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa mềm, không xốp để tránh rò nước No 272, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa mềm, không xốp hình tròn dùng cho cần van cấp loại HF9B183 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa phụ tùng của bình kích áp, dùng dể bịt kín các khoang khí trong bình kích áp (SX3000-146-2) Hãng sản xuất SMC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa phụ tùng của van, dùng để bịt kín các khoang khí trên đế van (BG-VFS6000) Hãng sản xuất SMC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hoá trừ cao su cứng, dùng để cố định vị trí (không có nhãn hiệu, 15 x 3 cm) dùng thay thế cho bộ phận tương tự của máy phóng nhãn- RUBBER SLEEVE POSITIONER.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, loại không xốp của máy cắt tạo rãnh cầm tay hoạt động bằng động cơ điện, no: 412347-4. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: miếng đệm bằng cao su lưu hóa, có lõi và đế thép, P/N: 4700372984, phụ tùng xe lu rung, hiệu: Dynapac. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, Code T47365, hàng mới 100%, Phụ tùng máy rót sữa BOSCH (90558116000185 Gasket) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, Code T47372, hàng mới 100%, Phụ tùng máy rót sữa BOSCH (90558116001856 Gasket) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, dạng không xốp dùng cho thiết bị trong nhà xưởng, đường kính trong 76mm, dày 2mm;,hiệu:Barmag. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, dạng không xốp dùng cho thiết bị trong nhà xưởng, kích thước: rộng 120mm; dài 152mm; dày 18mm,hiệu:Enrique. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, độ dày: 10mm, đường kính: 70mm,không nhãn hiệu, bộ phận của máy sợi con, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, dùng cho khớp nối ống mềm loại 1" (Dry-Mate Repair Kit Female/Seal), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, dùng cho khớp nối ống mềm loại 1" (Dry-Mate Repair Kit Male/Seal), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, đường kính 22mm(60 Cái/gói), Bộ phận của máy cuộn sợi(PACKING 60PCS/PACK), Nhãn hiệu: Murata, không model. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, hàng mới 100%, Part: 61J-00053 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, không xốp (trừ cao su cứng), gắn vào khuôn không cho không khí lọt vào. Quy cách: 522*262*25.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, không xốp QC: 210x3.5x18mm PRE-F.14, dùng cho máy phun men gạch, code 75.00.179. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, không xốp, dùng để giảm chấn cho máy Modula. Quy cách 2.3x23mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, kích thước: dài 150mm*rộng 10mm, bộ phận của máy dệt, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, kích thước: đường kính 0.5CM,hiệu EFD,hàng mới 100%,710030030434 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, kích thước: rộng 50mm*dày 45mm, bộ phận của máy dệt, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, mã 4PB30947-1E, kích thước 66x11x2mm, linh kiện máy điều hòa không khí Daikin. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hoá, P/N: 705685 (PTTT cho máy làm lon), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa: PN:D5347504520400;Phụ tùng máy bay thuộc chương 9820 có chứng chỉ EASA số; D185104400758 04;Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa: PN:D5347504521600;Phụ tùng máy bay thuộc chương 9820 có chứng chỉ EASA số; D185104400758 03;Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MIẾNG ĐỆM BẰNG CAO SU MÃ LRT/STN1508-0022 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su mềm 23500118 GASKET (Pos. 0703), DESMI. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su mềm không xốp dùng để lót in tên sản phẩm Rubber marking stamps BZ05-800/540, BZ07-500 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su mềm không xốp dùng để lót in tên sản phẩm Rubber marking stamps KB50 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su mềm không xốp dùng để lót in tên sản phẩm Rubber marking stamps-Radial X22, U22,U25,U2X,U2J, SJ, SKM, SKJR,SC2, L2J, X2X. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su mềm không xốp dùng để lót in tên sản phẩm Rubber marking stamps-resistor A5MC-0.33 ohm Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su mềm không xốp dùng để lót in tên sản phẩm Rubber marking stamps-resistor A5MC-10/22/33/10/15/68 ohm Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su mềm không xốp dùng để lót in tên sản phẩm Rubber marking stamps-resistor A5MC-5.1/5.6/4.7 ohm Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su mềm không xốp dùng để lót in tên sản phẩm Rubber marking stamps-resistor Y5JA-20/33 ohm Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su mềm không xốp dùng để lót in tên sản phẩm Rubber marking stamps-resistor Y5JA-4.4 ohm Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su- MEMBRANE PERNO D.235614; P/N: 80000GEA152; MFR: GEBO CERMEX/SIDEL; Phụ tùng của máy Chiết rót. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su Pad Receiver CV1001, từ cao su lưu hóa, KT:11.8mm*5.8 mm (2kg) dùng trong sx điện thoại di động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su Pad Receiver CV1001, từ cao su lưu hóa, KT:11.8mm*5.8 mm (3kg) dùng trong sx điện thoại di động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su- PCB ROUND SPACER, NYLON66, NATURAL, P/N: D01479. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su- Phụ tùng máy khâu CN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su- RUBBER PACKING W105 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su- RUBBER; P/N: 04328142601; MFR: Sidel; Phụ tùng của máy Chiết rót. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su- Seal, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su silicone, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su- STOP-RING; P/N: 04327861801; MFR: Sidel; Phụ tùng của máy Chiết rót. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su xốp dùng vệ sinh mỏ hàn chì Cleaning Sponge A1519 hiệu HAKKO. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, bộ phận của bơm chân không (P/N 0480 000 271) mới 100% hiệu Busch (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, có đường kính 25mm (dùng cho máy trong lĩnh vực sản xuất bao bì carton). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, dùng cho máy gắn keo (V-4222A, kích thước: Đường kính trong phi5, đường kính ngoài phi8, dày 1.8mm)- Hàng mới 100%. 324221120071 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, dùng cho máy gắn keo (V-4228A, kích thước: Đường kính trong phi11, dày 1.2mm)- Hàng mới 100%. 324237030019 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, dùng để làm kín các kẽ hở của khe cửa, kích thước: 24*17mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, dùng để làm kín khi cáp không di chuyển (L976295)- 10000251 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, GASKET, dùng cho tàu biển, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, hiệu Canalta, mã O245-80H, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, hiệu Canalta, mã O261-80H, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, hiệu Canalta, mã O280-80H, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, item:621C1030201U51100, hiệu: SPX CLYDEUNION, Phụ tùng cho máy bơm S/N: PE060303A-1 Model 2.75 X 4.25 TD120, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, kích thước 200mm * 225mm (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, kích thước 300mm*225mm (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, kích thước: 20cm*15cm*1cm- Rubber gasket. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, mã: AD-170, dùng làm linh kiện lắp ráp giá đỡ điện thoại, NCC: STARTECH TECH HOLDING LTD- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, model: 3t V6500, mã: 04-91-006. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, model: V6500 JIS10k x 65A 3t, mã: 05-91-001. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, model: V6500, mã: 04-91-008. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, nhãn hiệu MISUMI, code: FRN6H2-A140-B90-W108-V58-F62-G74-N6.5 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, P/N: 3188.121, NSX: Johnson Controls, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: MIẾNG ĐỆM BẰNG CAO SU, PHỤ TÙNG MÁY DỆT (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, sử dụng cho máy tách ly tâm/GASKET_0007-1941-750, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, sử dụng cho máy tách ly tâm/GASKET_0007-3202-750, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su, sử dụng cho máy tách ly tâm/GASKET_0007-3203-750, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su,18-15M NXT, dùng làm kín cho hệ thống cửa của thiết bị chống phun trào giếng khoan.Mfr Part #:168118, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su,18-15M NXT, dùng làm kín cho hệ thống cửa của thiết bị chống phun trào giếng khoan.Mfr Part #:168119, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su,Hàng mới 100%- RUBBER VACUUM SUCKER (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su,phụ tùng của CONTAINER dạng bồn chứa chuyên vận chuyển hóa chất trong đường biển, hãng sx:COATING,mã:SG5300-5560P0020,k/t:530*556*2mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MIẾNG ĐỆM BẰNG CAO SU. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su. Hàng mới 100%. Hiệu: Qingdao Hydraulics. Hàng tạm nhập tái xuất cho tàu M/V BALTIC BREEZE, quốc tịch: LIBERIA (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su. Model: HDR2275-014060-F04V00. KT: 10x5x0.5mm. Nhà sx: Yonejima felt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su. Model: HDR9287-014010-F02V00.Dùng cho máy kiểm tra âm thanh loa điện thoại đi động. kích thước: 120 x 50 x 0.5mm. Nhà sx: Yoneshimafelt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su. Model: HDR9287-014010-F03V00.Dùng cho máy kiểm tra âm thanh loa điện thoại đi động. kích thước: 13 x 9 x 0.4 mm. Nhà sx: Yoneshimafelt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su. Size: 10mm x 10mm x 0.45 mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su. Size: 20.0 x 30.0 x 7.0 mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su.Model: HDR9287-014010-F04V00. Kt: 14 x 9 x 0.5mm. Dùng cho máy kiểm tra rò rỉ khí. Nhà sx: Yoneshimafelt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su: Cylinder Seal Kits, bộ phận của van dùng trong truyền động dầu thủy lực, P/N: 9E-RRR0002933700, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su: Cylinder Seal Kits, bộ phận của van dùng trong truyền động dầu thủy lực, P/N: 9E-RRR0002959500, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su_M55A861A01 BUSH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su-301024190870 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng cao su-TI0820810050 (nk)
- Mã HS 40169390: MIẾNG ĐỆM BẰNG EPDM CÓ CHẤT DÍNH DÙNG CHO MÁY HÚT BỤI (MDS65677402) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng sao su (12*4*4)mm- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)- P/N: 610319600005- Voice Rubber (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng sao su (12*4*4)mm- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)- P/N: 610319600005-Voice Rubber (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng sao su (12*4*4)mm- Part No: 610319600005- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)-Voice Rubber (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bằng su dùng trong sản xuất chip (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bịt kín trục bằng cao su P/N: 1220210076. Phụ kiện cho thiết bị đo và kiểm tra áp suất. Hàng mới 100%. Hsx: Additel (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm bộ phận cảm ứng điện thoại bằng cao su lưu hóa G930 SENSOR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm C2646 (gioăng) bằng cao su, kích thước 20*1cm, phụ kiện ghế văn phòng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cách nhiệt bằng cao su- Interposer HC-20LS (12mmx25m) VP-30S, Hàng mơi 100%,; 2FSN-K60047; HMC00-0014 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169390: MIẾNG ĐỆM CAO SU (A1696710196). PHỤ TÙNG XE ÔTÔ MERCEDES-BENZ 5 CHỖ (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su (Coupler Cushion) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su (diaphragm) cho van điện từ 2", dk 4-3/8" chuyên dùng trong nông nghiệp và làm vườn (50-110DMSA) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su (EPDM) làm kín dùng cho bộ trao đổi nhiệt Kelvion, P/N: 4335122, hãng Kelvion, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su (EPDM) làm kín dùng cho bộ trao đổi nhiệt NL80M, P/N:4383125, hãng Kelvion, Hàng F.O.C, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su (EPDM) làm kín dùng cho bộ trao đổi nhiệt NL80M, P/N:4383125, hãng Kelvion, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su (KLINGERSIL C4430) làm kín dùng cho bộ trao đổi nhiệt Kelvion, P/N: 4301281, hãng Kelvion, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su (NBR) làm kín dùng cho bộ trao đổi nhiệt NT100, P/N:4301484, hãng Kelvion, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su (NBR) làm kín dùng cho bộ trao đổi nhiệt VT20P, P/N: 4334022, hãng Kelvion, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su 035 (Si) KWV-304 bằng cao su lưu hóa loại không xốp(trừ cao su cứng), phi 14mm, dày 2mm, linh kiện sản xuất van nước, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su 1#18 _Phụ tùng cho dây chuyền sơn_ CATERPILLAR RUBBER PAD (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su 2#19 _Phụ tùng cho dây chuyền sơn_ CATERPILLAR RUBBER PAD (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su bảo vệ Module wifi, dùng trong sx các mặt hàng điện tử thông minh, mới 100%, tương thích điện áp 100-220V, 3CS-MI0005 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su bảo vệ Module wifi, dùng trong sx các mặt hàng điện tử thông minh, mới 100%, tương thích điện áp 100-220V, 3SC-TK0017 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su ca pô trước_INV 21646_A 213 887 00 98_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169390: MIẾNG ĐỆM CAO SU CÁCH ĐIỆN SIZE 32.7X51.6X1.7MM- PLASTIC,TERMINAL SEALING GASKET 40V-DC BLACK RYOBI 10S3P (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su cho bồn rửa, dùng làm kín chống rò rỉ, bộ phận máy nhúng hóa chất,dài 80cm, rộng 40cm-Silicon Rubber Seal for Ultrasonic Tank (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su cho đầu nén và mô tơ của máy nén khí GRH3-75/100HP (16 miếng), đường kính 25cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su cho khung của bồn rửa,dùng làm kín chống rò rỉ,bộ phận Máy nhúng hóa chất Dài 80cm, rộng 40cm-Silicon Rubber Seal for Clamp of Ultrasonic Tank (nk)
- Mã HS 40169390: MIẾNG ĐỆM CAO SU CHO MÁY DỆT (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su cho thiết bị khí nén (Công cụ sử dụng trong nhà máy)-RUBBER PAD (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su chống rung động cơ, kt: 18x230x15mm, mã 3P344837-1B- Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su chống rung model SBGELM050 (nk)
- Mã HS 40169390: MIẾNG ĐỆM CAO SU CHỐNG TRƯỢT CHO MẮT KÍNH, KÈM HỘP KÍNH RỖNG HIỆU GUCCI, MỚI 100% (HÀNG QUÀ TẶNG) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su có lò so và carbon (MECHANICAL SEAL PUMP GRUNDFOS NBG125-80/161(OD 38 MM) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su của tai nghe có khung choàng đầu, tai nghe bluetooth, CTE-0294ZNX-KA (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su Cushion Rubber (P-HB01-635) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su đệm đầu nén và mô tơ của máy nén khí GRH3-75/100, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su Diaphragm (P-AF02-504) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động ET-WV530 KT:9.6*5.6MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động KT:7*3.8MM,SM-A515FM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động KT:7*4MM,SM-A715F NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động SM-T580, KT 30*10mm NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động, SM-A305J KT:3.64*5.7MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động, SM-A515F KT:4*2MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động, SM-A715F KT:2*2MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động, SM-P585 KT:24*7MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,EO-MN910, KT 5*3mm NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,EP-P5200, KT 74*5mm NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,EP-P5200, KT:44*44MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,ET-WV520 KT:12*10MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,ET-WV525 KT:92*92MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,SM-A705FN, KT 10*10mm NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,SM-A705FN, KT 20*5mm NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,SM-A920F KT:14*14MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,SM-G1600 KT:10*12MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,SM-G160N KT:10*5MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,SM-G160N KT:50*10MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,SM-G160N, KT:50*10MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,SM-G935F KT:14.9*2.2MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,SM-G977U KT:10*10MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,SM-G977U, KT 5*2MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,SM-T580 KT:30*10MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su điện thoại di động,SM-W2019 KT:20*15MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miệng đệm cao su dùng chèn chống rung cho máy phát điện (VM-2120). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su dùng cho đế van, hiệu Canalta, mã 0008-80H, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su dùng cho máy phun cao áp, 12 x 12 x 7 mm,5.364-095.0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: MIẾNG ĐỆM CAO SU DÙNG CHO MÁY TÀU BIỂN (MODEL: PHOENIX/ PN: 200863001-385078105). PHỤ TÙNG TÀU BIỂN TÀU DAREEN. HÀNG MỚI 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su dùng cho xe đạp 7x11cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su dùng để làm mẫu sản xuất nút bịt tai nghe, mã hàng: GH98-45266A, model: SM-R175, nhà cung cấp: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su dùng sản xuất điện thoại di động (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su dùng sản xuất sạc không dây (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su đường kính 110MM dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su elgie 123 gripper KT 9x10mm, dầy 3mm, râu giữ 3mm (đơn giá: 35067 VND) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su EPDM của lõi lọc nước EPDM Gasket, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su- FG-RUBBER BUMPER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su giảm ma sát, kích thước 60*5mm, dùng cho máy chải, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su H2S API 6A PSL-3, ELAS, PSL-3 trong van chặn Shaffer 3-1/16" 15M Type B, hàng đã qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su H6mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su HTGM DN40/30 A Marley, hàng đã qua sử dụng (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su JACK điện thoại di động, SM-G891A KT:5*5MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su K của tai nghe điện thoại di động CNU-0279ZNX-KB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su K của tai nghe điện thoại di động CNU-0280ZNX-KB. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su K của tai nghe điện thoại di động CNU-0336ZNX-KA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su không xốp dạng mềm GH98-43575A của sim điện thoại di động, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su không xốp dạng mềm GH98-43882A của mic điện thoại di động, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su không xốp dạng mềm GH98-44423A của mic điện thoại di động, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su kích thước 10x2.5mm (màu đen); tác dụng cách điện và là nút bấm trong sx đèn LED thông minh, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL11700382 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL12734667 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL13947627 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL1556907 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL420643 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL424693 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL424694 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL468463 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL469829 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL471956 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL479264 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL7011996 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL7011998 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL942703 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL947620 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho ô tô tải Volvo 40 tấn, số part: VOL976930 sản xuất TCM Motorlu Araclar Limited Sirketi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng để bảo vệ máy nén trong điều hòa, mã 3PD06362-1- Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su MF-414-2 phi vòng ngoài là 7,99mm, phi vòng trong là 1.98mm dùng trong máy kiểm tra chức năng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su nắp cò là linh kiện xe Toyota Camry, nsx: Denso, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su PEN điện thoại di động, SM-N910F KT:10*5MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su phẳng, tiêu chuẩn DIN 2690, loại RF, vật liệu NBR, DN150 PN16.NSX: ShaanXi Fenry Flanges and Fittings Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su phẳng, tiêu chuẩn DIN 2690, loại RF, vật liệu NBR, DN200 PN16.NSX: ShaanXi Fenry Flanges and Fittings Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su phẳng, tiêu chuẩn DIN 2690, loại RF, vật liệu NBR, DN300 PN16.NSX: ShaanXi Fenry Flanges and Fittings Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su phẳng, tiêu chuẩn DIN 2690, loại RF, vật liệu NBR, DN500 PN10.NSX: ShaanXi Fenry Flanges and Fittings Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su phẳng, tiêu chuẩn EN 1514-1, loại IBC TYPE, vật liệu NBR, DN150 PN16.NSX: ShaanXi Fenry Flanges and Fittings Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su phẳng, tiêu chuẩn EN 1514-1, loại IBC TYPE, vật liệu NBR, DN200 PN16.NSX: ShaanXi Fenry Flanges and Fittings Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su phẳng, tiêu chuẩn EN 1514-1, loại IBC TYPE, vật liệu NBR, DN300 PN16.NSX: ShaanXi Fenry Flanges and Fittings Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su phẳng, tiêu chuẩn EN 1514-1, loại IBC TYPE, vật liệu NBR, DN500 PN10.NSX: ShaanXi Fenry Flanges and Fittings Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su phụ kiện của thiết bị trao đổi nhiệt- Spare Gasket for Plate heat exchanger, model: M10-MFG, vật liệu: HEPDM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su PTZ, dùng để SX xe nâng hàng bằng tay, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su quy cách 1.2*1.2m, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su silicon ZS-1500 (3pce/set), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su silicon, dùng cho máy phun sơn, kích thước (10t*500w*500l)mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su SIL-RUBBER50 FOOT-A T1.5mm W/ONE 3M TAPE COOL GREY10C PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 101821857911, dòng 44 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su SIL-RUBBER50 FOOT-A T1.5mm W/ONE 3M TAPE COOL GREY10C PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240306933, dòng 17 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su SIL-RUBBER50 FOOT-B T1.5mm W/ONE 3M TAPE COOL GREY10C PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 101821857911, dòng 45 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su SIL-RUBBER50 FOOT-B T1.5mm W/ONE 3M TAPE COOL GREY10C PAH hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240306933, dòng 18 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su tay kẹp máy xoắn CAN, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su TIM AP điện thoại di động,SM-A530F KT:40*10MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su TIM điện thoại di động,SM-G950F KT:18*15MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su TIM điện thoại di động,SM-G955F, KT 20*10mm NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su TIM PAD điện thoại di động,SM-N950F, KT 20*15MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su TIM PMIC điện thoại di động,SM-G8850 KT:11*9MM NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su TIM RF điện thoại di động, SM-G960F, KT 23*18mm NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su TIM TAPE 1 điện thoại di động, SM-G935F,KT:30*17mm NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su TIM TAPE 2 điện thoại di động, SM-G935F, Kt 8*6mm NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su TIM VT điện thoại di động, SM-G960F, KT 20*5mm NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch 100 pcs/box, mã Tiny Round, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch 100 pcs/box, mã UR 0, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch 20 pcs/box, mã Medium Oval, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch 30 pcs/box, mã Medium Round, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch 30 pcs/box, mã UR 1, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch 32 pcs/box, mã Little Round, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch 40 pcs/box, mã Small Round, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch 50 pcs/box, mã Mini Round, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch 50 pcs/box, mã R 1, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã BX 3, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CBP3, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CBP4, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CBP5, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CBP6, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CBP7, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CNP1, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CNP2, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CNP3, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CRP10, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CRP14, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CRP33, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CRP35, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CRP37, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CRP40, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CRP42, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã CRP45A, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã Cycle Sheets, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã RX 40, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã RX 42, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã RX 45, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su vá săm xe ô tô- Tyre Repair Patch, mã TR 78, hiệu: Bestpatch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su van chặn áp suất 15000 PSI 3-1/16" 15M Type B/ VN., hàng đã qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su WIFI máy tính bảng,SM-T580, Kt 30*10mm NSX:SEOWONINTECH (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su Z964/ 6x16, mới 100%, phụ tùng khuôn ép nhựa (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su Z964/ 8x18, mới 100%, phụ tùng khuôn ép nhựa (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su, dùng để đệm cho pin đặt trong bộ phận điều khiển thang máy- Silicon Rubber DD4PS00259-01BGP2300, SNDPFX056238F-NR, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su, đường kính ngoài 3,5CM đường kính trong 0,8CM cao 2CM (411ZZ001906), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su, đường kính ngoài 3,8CM đường kính trong 13MM * 1.0MM (411ZZ001907), hàng mới 100 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su, đường kính: 70mm- rod hall cava 70(packer/rubber), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su, đường kính: 90mm- rod hall cava 90(packer/rubber), mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su, kích thước: R14mm x 33.5mm. Nhà sản xuất: SPENLE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su, kt: 100cm-Rubber. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su, model: PPB31301002, hiệu: SACMI (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su, Part: 296117320, dòng hàng số 1 của tờ khai 10295481793/E31 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su, Part: 296117320, dòng hàng số 1 của tờ khai 10300452935/E31 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su, Part: 296149728, dòng hàng số 1 của tờ khai 10289868224/E31 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su, Part: 296223780, dòng hàng số 1 của tờ khai 10288955752/E31 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su, PN: Z14566710 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su, Type: 850194386, (Linh kiện Tivi), Hàng mới 100%, hàng FOC (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su, type: JUG8.949.051, linh kiện tivi, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su,gioăng bằng cao su 3MM,hàng mới 100% (411ZZ001850),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su,gioăng bằng cao su chiều dài 1100MM chiều rộng 1460MM dày 2.1MM (411ZZ001784),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su,Type:850185138,(Linh kiện Tivi),Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su,Type:850185138,(Linh kiện Tivi),Hàng mới 100%, Hàng FOC (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su,Type:850188794,(Linh kiện Tivi),Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su,Type:850188794,(Linh kiện Tivi),Hàng mới 100%, Hàng FOC (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su,Type:850203760,(Linh kiện Tivi),Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su,Type:850203760,(Linh kiện Tivi),Hàng mới 100%, Hàng FOC (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su,Type:850230705,(Linh kiện Tivi),Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su,Type:850230705,(Linh kiện Tivi),Hàng mới 100%, Hàng FOC (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su,Type:850256084,(Linh kiện Tivi),Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su,Type:850256084,(Linh kiện Tivi),Hàng mới 100%, Hàng FOC (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su/ RUBBER PAD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su/Rubber whetstone SNDBR-120(PM000675) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cao su-G-13-159805001-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chân (bằng cao su)- FOOT PAD size: (13.8*5.8*3.3)mm Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chặn dầu bằng cao su, item: 9410A25300E, hiệu: SPX CLYDEUNION, Phụ tùng cho máy bơm S/N: PE060303A-1 Model 2.75 X 4.25 TD120, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chắn keo bằng cao su, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chân máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: MP1312201-09-02, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chân máy bằng cao su, phụ tùng của máy chính trên tàu biển,hãng sản xuất: MAN B &W, mã: 231F15, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chân máy bằng cao su, phụ tùng của máy chính trên tàu biển,hãng sản xuất: MAN B &W, mã: 231F6, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chèn áp suất bằng cao su,15000PSI, kích thước 7", dùng chèn ống chống cần khoan, hàng đã qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chèn bằng cao su,18-15M NXT, dùng làm kín cho hệ thống cửa của thiết bị chống phun trào giếng khoan.Mfr Part #:20011703, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chèn cửa, dùng trong kho lạnh, (Nhà sản xuất: Cas-Dofun. Model: QX-022-VSS), Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chịu nhiệt bằng cao su lưu hóa, không xốp, hình chữ nhật, dùng cho máy làm túi. Chiều dài 640mm, chiều rộng 400mm, dày 6mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cho bàn hút bằng silicone khổ 135CM (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cho chân đế của ống, bằng cao su lưu hóa/ AC-3828RB, màu đen. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cho van khí nén, bằng cao su, dùng trong công nghiệp quy cách DN40/50 PN 16/40. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chống rung bằng cao su dùng cho máy bôi keo EBGONA25180 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: MIẾNG ĐỆM CHỐNG RUNG BẰNG CAO SU DÙNG CHO MÁY GIẶT (AGF35562891) (nk)
- Mã HS 40169390: MIẾNG ĐỆM CHỐNG RUNG BẰNG CAO SU DÙNG CHO MÁY GIẶT (AGF35562892) (nk)
- Mã HS 40169390: miếng đệm chống rung, dùng cho chậu rửa nhà bếp,chất liệu bằng cao su lưu hóa, kích thước 28cm*28cm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chống sốc bằng cao su-Spindle shock reducer-EL23542-(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chống sốc bằng cao su-Spindle shock reducer-EL-7656002-49-(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chống sốc NM-97#, hiệu C-KING (bằng cao su, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chống thấm khe co giãn bằng cao su, 1m x 0.12m; mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chốt sợi ngang bằng cao su- Phụ tùng máy dệt, dùng dể thay thế- Hàng mới 100%-RUBBER-CUSHION SEAT (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (bảo vệ cảm biến) dùng trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N22F11002 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (bảo vệ cảm biến) dùng trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01008 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (bảo vệ cổng kết nối tai nghe) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01036 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (bảo vệ cổng kết nối USB) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01035 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (bảo vệ micro) trong điện thoại di động, bằng cao su, KT:4x7x0.08mm. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N35F01042 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (bảo vệ phím bấm) dùng trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01005 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho bảng mạch) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N16F01047 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho bảng mạch) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N77F01052 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho cảm biến ánh sáng) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31000012 (FOC) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho cảm biến ánh sáng) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01001 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho cảm biến ánh sáng) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01001 (FOC) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho cảm biến ánh sáng) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01015 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho cảm biến) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01003 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho camera trước) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01016 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho camera) dùng trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01006 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho camera) dùng trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01007 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho camera) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31000017 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho camera) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01019 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho đèn flash) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20DMMT,code:N16F01041 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho loa) trong điện thoại di động, bằng cao su, KT:39.84x15.15x0.8. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N16F01083 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho Mic) dùng trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01002 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho micro chính) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01009 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho micro chính) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01010 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho micro chính) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01010 (FOC) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho nắp pin) trong điện thoại di động, bằng cao su,KT:26.8x1.84x0.3mm. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N16F01066 (FOC) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho nắp pin) trong điện thoại di động, bằng cao su,KT:58.22x55.54x0.2. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N16F01066 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho tai nghe) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N16F01040 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho USB) dùng trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N31F01004 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho USB) trong điện thoại di động, bằng cao su, KT:2x6x0.8mm. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N16000017 (FOC) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (cho USB) trong điện thoại di động, bằng cao su,KT:2x6x0.8mm. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N16000017 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (chống bụi cho cổng sạc pin) trong điện thoại di động, bằng cao su, KT:11.28x6.04x2.0. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N16F01086 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (chống bụi cho cổng tai nghe) trong điện thoại di động, bằng cao su, KT:11.6x1.1x2.0. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N16F01087 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng (nối đất cho cảm biến vân tay) trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20DMMT,code:N16F01046 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng dùng trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%, thuộc mục 20 DMMT,code:N16F01081 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng dùng trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%,code:KD-57-G20A-001 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng dùng trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%,code:KD-57-G20A-002 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng dùng trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%,code:KD-57-G20A-003 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm chuyên dụng dùng trong điện thoại di động, bằng cao su. Hàng mới 100%,code:KD-57-G20A-004 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm của bộ phận bơm chất lỏng- KIT,REPAIR,TOF PUMP RTD- 24E413; Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm của nắp van khí, Liệu cao su lưu hóa không xốp, mới 100%, Công dụng làm cho khí không bị rò rỉ ra ngoài, Model: QBY3-32/100QFGDP, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm của ống gió màu đen, kích thước: phi310xphi250x3mm, bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm của van SY5000-38-1A.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm cục lắc đảo vòi- Phụ tùng máy dệt, dùng dể thay thế- Hàng mới 100%-PUT-STOP,ROTOR (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm CUSHION 29x22x1.1mm W/TWO 3M4941 TAPE EVA WHT #D035 RoHS hàng mới 100% thuộc tờ khai 101722540621, dòng 16 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm CUSHION 29x22x1.1mm W/TWO 3M4941 TAPE EVA WHT #D035 RoHS hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240306933, dòng 15 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm CUSHION-B 14x2mm W/ONE T4000 TAPE EVA BLK #Q064-0 RoHS hàng mới 100% thuộc tờ khai 101722540621, dòng 17 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm CUSHION-B 14x2mm W/ONE T4000 TAPE EVA BLK #Q064-0 RoHS hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240306933, dòng 16 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm CUSHION-B 70x9x1.0mm W/ONE ADH.SIDE EVA 38 BLK #D019 RoHS hàng mới 100% thuộc tờ khai 101722540621, dòng 14 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm CUSHION-B 70x9x1.0mm W/ONE ADH.SIDE EVA 38 BLK #D019 RoHS hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240306933, dòng 13 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm dán cao su lưu hóa dùng để làm khít các chi tiết trong máy điều hòa không khí, kt: 239*18 mm, mã 4P403566-1A- Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm dao gạt mực bằng cao su- 52250 Primaflex CM 8FW (dùng để chống tràn mực in 2 bên dao gạt mực) sử dụng cho máy in. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm đầu hút linh kiện KRYR5 VITTON, (Chất liệu bằng cao su), (1 PACK100PCE). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm đầu Xy Lanh bằng cao su, CYLINDER HEAD GASKET, Maker: Zhengjing Siyang D.E, Made in: China, dùng cho tàu biển, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm đế bằng cao su lưu hóa không xốp, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ.Mới 100%-Clump weight-code:12600102000003 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm đế bằng cao su lưu hóa không xốp, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ.Mới 100%-Clump weight-code:12600102000004 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm điện thoại bằng cao su lưu hóa NA66 NAVI. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm điện thoại bằng cao su lưu hóa NA66 RUBBER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm đỡ cần bằng cao su lưu hóa- RUBBER PLATE (Dùng cho bơm bê tông EVERDIGM). Hàng mới 100%. Mã PT: 21530103A (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm đỡ cần bằng cao su lưu hóa- RUBBER PLATE (Dùng cho bơm bê tông EVERDIGM). Hàng mới 100%. Mã PT: CP210-1647A (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm dùng cho xe đẩy và kéo dụng cụ rửa xe, bằng cao su không xốp, kích thước: 19x19x2mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm dùng cho xe đẩy và kéo dụng cụ rửa xe, bằng cao su không xốp, kích thước: 38x38x29mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm dưới để hàn miệng túi ni lông bằng cao su- Sponge rubber: Phụ tùng cho nhà máy chế biến thực phẩm (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm Gasket,hàng dùng cho tàu biển,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm gạt (bằng cao su) dùng cho hộp mực máy in vi tính Model: HP1025TAB, Hiệu Future Graphic (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm gạt (bằng cao su) dùng cho hộp mực máy in vi tính Model: HP1518DBSHIM, Hiệu Future Graphic (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm gạt (bằng cao su) dùng cho hộp mực máy in vi tính Model: HP3525DBSHIM, Hiệu Future Graphic (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm giảm chấn bằng cao su- MOTOR COUPLING (P/N: M870-U9), hàng mới 100% chưa qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm giảm chấn rung, bằng cao su dùng cho máy đóng gói Snack, kích thước 100x100x50 mm, ANTI-VIBARATION MOUNTS (SS MAX LOAD 280), REV A (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm góc bằng cao su, EPDM; Part No: P10000012; Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm gót giày, chất liệu: cao su_Rubber_mã: P-PWHEELCUSHION_hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm hãng MINDMAN, chất liệu: cao su dùng giảm thiểu lực tác động của máy kiểm tra khuyết điểm dây an toàn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm hình chữ nhật, chất liệu bằng cao su urethane UTSSN2H10-110-25-F70-G12.5-Z4; dài 25mm, rộng 110mm, dầy 10mm. Hsx: MISUMI. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm hộp máy bằng cao su, phụ tùng của máy lọc dầu tàu biển, hàng mới 100 %, hãng sản xuất: Nippon Diesel, Mã: 23414-100000 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm kê cao su làm bằng cao su lưu hóa mã H01000081#01, linh kiện máy nén khí, hàng mới 100%. Nhà sx Konishi store. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm kê cao su làm bằng cao su lưu hóa mã H01000081#02, linh kiện máy nén khí, hàng mới 100%.Nhà sx Konishi store. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm kê cao su làm bằng cao su lưu hóa mã H01000081#03, linh kiện máy nén khí, hàng mới 100%.Nhà sx Konishi store. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm kê cao su làm bằng cao su lưu hóa mã H01000081#04, linh kiện máy nén khí, hàng mới 100%.Nhà sx Konishi store. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm kẹp ống bằng cao su lưu hóa máy xúc ủi, 6215-71-5282, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm kẹp ống bằng cao su lưu hóa máy xúc ủi, 6215-71-5292, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm kích thước 100mm x 1200mm cho đai kẹp ống, vật liệu cao su lưu hóa, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm kích thước 63mm x 1200mm cho đai kẹp ống, vật liệu cao su lưu hóa, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín 21A-410-016, phụ kiện của máy kéo sợi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín 21A-410-036, phụ kiện của máy kéo sợi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa 2-01-842-02. Nhà sx: CPI. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa 2-01-843-02. Nhà sx: CPI. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa 2-72-688-06. Nhà sx: CPI. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa MB133-48. Nhà sx: CPI. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa MB133-49. Nhà sx: CPI. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa PSB008-001. Nhà sx: CPI. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa PSB008-005. Nhà sx: CPI. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa PSB008-016. Nhà sx: CPI. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa PSB028-003. Nhà sx: CPI. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Part No: 01069215602. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Part No: 01124042602. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Part No: 1-029402. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Part No: 41-100078. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Part No: 44-100078. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Part No: A20-21007. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Part No: A21-21007. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Part No: PSB008-001. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su, Grade T, dùng cho đầu nối Victaulic 2" Style 75, 77 and 78, hàng đã qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su; Material No. PG0033199600. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín bằng cao su-7805-2437 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín dùng cho mô tơ thủy lực dùng cho cẩu HKTC 7 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm làm kín- GASKET WATER OUTLET, bằng cao su, P/N: 305445A, dùng cho máy nén khí, NSX: WAUKESHA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm loại PACKING MLF 16x34, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót (cao su). Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót bằng cao su dùng để lót khung kẹp giữ vải máy khâu thêu, dài 30cm, rộng: 5mm, hàng mới 100%- RUBBER BUSING FABRIC GIUDE:SP300 (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 550KW, NSX: Yanmar, model: 6HA2M-WHT, Part No 124411-11320. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 124411-11320. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 27233-250000(27231-250000). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 27241-250000. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót cao su (Seikoh) dùng cho máy đánh bóng màu đen, đường kính 13 cm, độ dày 5mm. Hàng dùng trong viễn thông. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót cao su (Taiwan) dùng cho máy đánh bóng màu đen, đường kính 13 cm, độ dày 5mm. Hàng dùng trong viễn thông. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót chất liệu bằng cao su dùng cho máy khắc laser, kích thước 135x165x3mm, (9647593). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót chất liệu bằng cao su dùng cho máy khắc laser, kích thước 50x100x0.5mm, (9647590). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 650KW, NSX: Yanmar, model: 6HYM-WET, Part No 27241-400000. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót làm kín bằng cao su, 3 Model P1500/PKPPP dùng cho máy bơm hút chân không, hàng đã qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót làm kín bằng cao su, Buna-N, T20 4" dùng cho máy bơm hút chân không, hàng đã qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót làm kín bằng cao su, P1500/PKPPP 3 dùng cho máy bơm hút chân không, hàng đã qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót làm kín bằng cao su, Series T20 4 dùng cho máy bơm hút chân không, hàng đã qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót làm kín, Model P1500/PKPPP 3 dùng cho máy bơm hut chân không, hàng đã qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót loại 250A (phi 267.4mm) (Bằng vật liệu Silicon, dùng trong sản xuất bồn inox)- Silicon Gasket 250A.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót loại 5S (phi 133.8mm), bằng vật liệu cao su EPDM, dùng trong sản xuất bồn inox- EPDM Gasket 5S.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót loại G420 (phi 419.3mm), bằng vật liệu EPDM, dùng trong sản xuất bồn inox- EPDM Gasket G420.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót loại G470 (phi 469.3mm), bằng vật liệu cao su EPDM, dùng trong sản xuất bồn inox- EPDM Gasket G470.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót pu ly bằng cao su lưu hóa dùng cho động cơ diesel của máy tàu thủy công suất 350KW, NSX: Yanmar, model: 6CHL-N, Part No 127610-43330. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót tai nghe bằng sao su- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)- P/N: 610321900201-Ear gel (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót tai nghe bằng sao su- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)- P/N: 610321900202-Ear gel (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm lót tai nghe bằng sao su- Linh kiện lắp ráp, sản xuất tai nghe (Mới 100%)- P/N: 610321900203-Ear gel (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm mã UH05117, làm bằng cao su, là linh kiện dùng cho nồi hơi dùng để giặt là, hãng sản xuất CLAYTON INDUSTRIES, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm mã UH14689, làm bằng cao su, là linh kiện dùng cho nồi hơi dùng để giặt là, hãng sản xuất CLAYTON INDUSTRIES, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: GAC, mã: EUD 3 D, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: GAC, mã: V220009, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: A00000737, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: F00000150, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: F00000157, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: F00000160, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: F00000162, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: F00000163, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: F00000164, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: F00000168, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: F00000193, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: F00000200, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: F00000210, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: F00000575, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: F00000578, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: F00000599, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: F00000740, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: MP1312201-09-03, phụ tùng của máy bơm nước làm mát trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: LHE, mã: MP1312201-09-04, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm máy bằng cao su, hãng sản xuất: Naka kita, mã: V220009, phụ tùng của máy bơm dầu trên tàu biển, hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm model SY3000-GS-1 cao su lưu hóa dùng để bít khí trên đế van,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm nén bằng cao su không xốp, KT 5.8*4*0.95 mm, BN71-01015-0001, dùng để đệm linh kiện của điện thoại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm nén bằng cao su, dùng để đệm camera sau.KT.33*8.9mm,BN71-51006-0004 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm ngăn dầu bằng cao su lưu hóa, dùng cho máy nghiền, (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm P-AA13-522#04 bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm P-AA13-522#04 bằng cao su, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm phía sau (SP170117) cho đĩa mài trong máy mài,100mm/10mm, bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm- PLATE, mã: 821508017, phụ tùng cho hệ thống chiết rót sữa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm PSD-36 bằng cao su lưu hóa, kích thước:30 x 0.5 mm (nk)
- Mã HS 40169390: Miệng đệm SEAL WASHER (Model: P-AA13-522#04) (Phụ tùng thay thế cho máy nén khí), hàng mới 100%, xuất xứ Nhật Bản. (nk)
- Mã HS 40169390: Miếng đệm silicon dùng để lót giữa các chi tiết, dùng trong sản xuất camera giám sát, mới 100%,3CS-ET0065 (nk)
- - Mã HS 40169390: Miếng đệm silicon dùng để lót giữa các chi tiết, dùng trong sản xuất camera giám sát, mới 100%,3CS-ET0067 (nk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p