Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 40169320: (MS: 9814370880) Su đệm cửa sau bên phải dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9814370880) Su đệm cửa sau bên phải dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9814370980) Su đệm cửa sau bên trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9814370980) Su đệm cửa sau bên trái dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9814370980) Su đệm cửa sau bên trái dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9815630980) Miếng đệm su lò xo giảm chấn sau dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9815630980) Miếng đệm su lò xo giảm chấn sau dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9815630980) Miếng đệm su lò xo giảm chấn sau dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9815630980) Miếng đệm su lò xo giảm chấn sau dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9815630980) Miếng đệm su lò xo giảm chấn sau dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9816300680) Đệm cốp sau bằng cao su dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9816300680) Đệm cốp sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9816644780) Đệm lót kính trần bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9816886080) Su đệm làm kín cửa trước bên phải dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9816886180) Su đệm làm kín cửa trước bên trái dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9816886280) Su đệm cửa bên phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9816886280) Su đệm cửa bên phải dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9816886280) Su đệm cửa trước bên phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9816886380) Su đệm cửa bên trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9816886380) Su đệm cửa bên trái dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9816886380) Su đệm cửa trước bên trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9816968480) Su đệm cửa bên phải dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9816968580) Su đệm cửa bên trái dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 98176840ZD) Đệm lót phía sau phía dưới bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 98176840ZD) Đệm lót phía sau phía dưới bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 98176840ZD) Đệm lót phía sau phía dưới bằng cao su dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9819258680) Đệm lót kính trần bằng cao su dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 98195387ZD) Đệm lót phía sau phía dưới bằng cao su dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 98195387ZD) Đệm lót phía sau phía dưới bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9819585580) Su đệm làm kín cửa sau bên phải dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9819585780) Su đệm làm kín cửa sau bên trái dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9819612280) Su đệm cửa sau bên phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9819612680) Su đệm cửa sau bên trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9822792280) Su đệm ca bô dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9822792280) Su đệm ca bô dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9822792280) Su đệm ca bô dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9822792280) Su đệm ca bô dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9822792280) Su đệm ca bô dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9825103580) Đệm lót bên hông cốp sau, trái bằng cao su dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9825103580) Đệm lót bên hông cốp sau, trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9825103580) Đệm lót bên hông cốp sau, trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9825103580) Đệm lót bên hông cốp sau, trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9825103580) Đệm lót bên hông cốp sau, trái bằng cao su dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9825103680) Đệm lót bên hông cốp sau, phải bằng cao su dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9825103680) Đệm lót bên hông cốp sau, phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9825103680) Đệm lót bên hông cốp sau, phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9825103680) Đệm lót bên hông cốp sau, phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9825103680) Đệm lót bên hông cốp sau, phải bằng cao su dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 995621000) Vòng đệm loại 995621000 loại cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 995621000) Vòng đệm loại 995621000 loại cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 995621000) Vòng đệm loại 995621000 loại cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 995621000) Vòng đệm loại 995621000 loại cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 995621000) Vòng đệm loại 995621000 loại cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 995621000) Vòng đệm loại 995621000 loại cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 995621000) Vòng đệm loại 995621000 loại cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 995621000) Vòng đệm loại 995621000 loại cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 995641800) Vòng đệm làm kín châm nhớt hộp số bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 995641800) Vòng đệm làm kín châm nhớt hộp số bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 995641800) Vòng đệm làm kín châm nhớt hộp số bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 995641800) Vòng đệm làm kín châm nhớt hộp số bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 995641800) Vòng đệm làm kín châm nhớt hộp số bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 995641800) Vòng đệm làm kín châm nhớt hộp số bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 995641800) Vòng đệm làm kín châm nhớt hộp số bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: B25S62877A) Su đệm cốp sau lắp phía đầu cốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: B25S62877A) Su đệm cốp sau lắp phía đầu cốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: B45A28156) Miếng đệm thanh giằng ngang sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: B45A28156) Miếng đệm thanh giằng ngang sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: B45A28156) Miếng đệm thanh giằng ngang sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: B45A28156) Miếng đệm thanh giằng ngang sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCJH56802) Miếng đệm bằng cao su gắn trên thanh chống cốp sau dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCJH56802) Miếng đệm bằng cao su gắn trên thanh chống cốp sau dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCJH56802) Miếng đệm bằng cao su gắn trên thanh chống cốp sau dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCJH56802) Miếng đệm bằng cao su gắn trên thanh chống cốp sau dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCJH56802) Miếng đệm bằng cao su gắn trên thanh chống cốp sau dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCJH56J12) Cục chêm đệm gò má chữ B bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCJH56J12) Cục chêm đệm gò má chữ B bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCJH56J12) Cục chêm đệm gò má chữ B bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCJH56J12) Cục chêm đệm gò má chữ B bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCJH56J12) Cục chêm đệm gò má chữ B bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCJH56J13) Cục chêm đệm gò má chữ B bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCJH56J13) Cục chêm đệm gò má chữ B bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCJH56J13) Cục chêm đệm gò má chữ B bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCJH56J13) Cục chêm đệm gò má chữ B bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCJH56J13) Cục chêm đệm gò má chữ B bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKA502G1A) Su đệm cản trước, bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKA502G1A) Su đệm cản trước, bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKA502G1A) Su đệm cản trước, bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKA502G1A) Su đệm cản trước, bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKA502G1A) Su đệm cản trước, bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKA502G1A) Su đệm cản trước, bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKA502G1A) Su đệm cản trước, bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKA50897) Miếng đệm kính chắn gió bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKA50897) Miếng đệm kính chắn gió bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKA50897) Miếng đệm kính chắn gió bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKA50897) Miếng đệm kính chắn gió bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKA50897) Miếng đệm kính chắn gió bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE28012) Miếng đệm giữa lò xo giảm sóc và dầm sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE28012) Miếng đệm giữa lò xo giảm sóc và dầm sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE28012) Miếng đệm giữa lò xo giảm sóc và dầm sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE28012) Miếng đệm giữa lò xo giảm sóc và dầm sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE28012) Miếng đệm giữa lò xo giảm sóc và dầm sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE28012) Miếng đệm giữa lò xo giảm sóc và dầm sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE28012) Miếng đệm giữa lò xo giảm sóc và dầm sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE280A3B) Miếng đệm giữa lò xo và dầm treo sau phía trên bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE280A3B) Miếng đệm giữa lò xo và dầm treo sau phía trên bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE280A3B) Miếng đệm giữa lò xo và dầm treo sau phía trên bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE280A3B) Miếng đệm giữa lò xo và dầm treo sau phía trên bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE280A3B) Miếng đệm giữa lò xo và dầm treo sau phía trên bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE280A3B) Miếng đệm giữa lò xo và dầm treo sau phía trên bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE280A3B) Miếng đệm giữa lò xo và dầm treo sau phía trên bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE34012) Miếng đệm giữa lò xo giảm xóc trước và chụp bụi bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE34012) Miếng đệm giữa lò xo giảm xóc trước và chụp bụi bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE34012) Miếng đệm giữa lò xo giảm xóc trước và chụp bụi bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE34012) Miếng đệm giữa lò xo giảm xóc trước và chụp bụi bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE34012) Miếng đệm giữa lò xo giảm xóc trước và chụp bụi bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE34012) Miếng đệm giữa lò xo giảm xóc trước và chụp bụi bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE34012) Miếng đệm giữa lò xo giảm xóc trước và chụp bụi bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE340A3A) Miếng đệm giữa lò xo giảm xóc trước và phuộc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE340A3A) Miếng đệm giữa lò xo giảm xóc trước và phuộc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE340A3A) Miếng đệm giữa lò xo giảm xóc trước và phuộc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE340A3A) Miếng đệm giữa lò xo giảm xóc trước và phuộc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE340A3A) Miếng đệm giữa lò xo giảm xóc trước và phuộc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE340A3A) Miếng đệm giữa lò xo giảm xóc trước và phuộc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BCKE340A3A) Miếng đệm giữa lò xo giảm xóc trước và phuộc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BDGF502G2) Su đệm cản sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BDGF502G2) Su đệm cản sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BDGF502G2) Su đệm cản sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BDGF502G2) Su đệm cản sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BDGF502G2) Su đệm cản sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BDMT56J12A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BDMT56J13A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BDWH502G1) Su đệm cản trước, bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BDWH502G1) Su đệm cản trước, bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BDWH502G1) Su đệm cản trước, bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BDWH502G1) Su đệm cản trước, bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BDWH502G1) Su đệm cản trước, bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BDWH502G1) Su đệm cản trước, bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BHN956786A) Miếng chèn cốp sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BHN956786A) Miếng chèn cốp sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BHN956786A) Miếng chèn cốp sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BHN956786A) Miếng chèn cốp sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BHN956786A) Miếng chèn cốp sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BHN956786A) Miếng chèn cốp sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BHN956786A) Miếng chèn cốp sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BHN956786A) Miếng chèn cốp sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BHN956786A) Miếng đệm ca pô trên mảng khung xương trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BHN956786A) Miếng đệm ca pô trên mảng khung xương trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BHN956786A) Miếng đệm ca pô trên mảng khung xương trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BHN956786A) Miếng đệm ca pô trên mảng khung xương trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BHN956786A) Miếng đệm ca pô trên mảng khung xương trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: BHN956786A) Miếng đệm ca pô trên mảng khung xương trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: C10062877) Su đệm cốp sau lắp phía sau cốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: C10062877) Su đệm cốp sau lắp phía sau cốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: C10062877) Su đệm cốp sau lắp phía sau cốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: C10062877) Su đệm cốp sau lắp phía sau cốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: C10062877) Su đệm cốp sau lắp phía sau cốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: D10G437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: D10G437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: D10G437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: D10G437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: D10G437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: D10G437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: D10G437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: D10G437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GJ2269928) Su đệm ống nước kính trời dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GJ2269928) Su đệm ống nước kính trời dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GMD934156) Miếng đệm thanh giằng ngang trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GMD934156) Miếng đệm thanh giằng ngang trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GMD934156) Miếng đệm thanh giằng ngang trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GMD934156) Miếng đệm thanh giằng ngang trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GMD934156) Miếng đệm thanh giằng ngang trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GS1D437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương ngang bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GS1D437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương ngang bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GS1D437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương ngang bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GS1D437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương ngang bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GS1D437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương ngang bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GS1D437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương ngang bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GS1D437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương ngang bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GS1D437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương ngang bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GS1D437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương ngang bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GS1D437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương ngang bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GS1D437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương ngang bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GS1D437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương ngang bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GS1D437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương ngang bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: GS1D437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương ngang bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KA0G340A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KA0G340A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KA0G340A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KA0G340A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KA0G340A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KA0G340A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KA0G340A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KA0G340A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W28660) Đệm giảm chấn cầu sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W28660) Đệm giảm chấn cầu sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W28660) Đệm giảm chấn cầu sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W28660) Đệm giảm chấn cầu sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W28660) Đệm giảm chấn cầu sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W28660) Đệm giảm chấn cầu sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W56J12A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W56J12A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W56J12A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W56J12A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W56J12A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W56J12A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W56J12A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W56J13A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W56J13A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W56J13A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W56J13A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W56J13A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W56J13A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W56J13A) Cục chêm đệm gò má chữ B bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W62877C) Miếng chèn bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W62877C) Miếng chèn bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W62877C) Miếng chèn bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W62877C) Miếng chèn bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W62877C) Miếng chèn bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W62877C) Miếng chèn bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W62877C) Miếng chèn bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB7W62877C) Miếng chèn bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB8A502G2) Miếng đệm cản sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB8A502G2) Miếng đệm cản sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB8A502G2) Miếng đệm cản sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB8A502G2) Miếng đệm cản sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KB8A502G2) Miếng đệm cản sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD3128156D) Miếng đệm thanh giằng ngang sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD3528012) Miếng đệm trên lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD3528012) Miếng đệm trên lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD3528012) Miếng đệm trên lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD3528012) Miếng đệm trên lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD3528012) Miếng đệm trên lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD3528012) Miếng đệm trên lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD3528012) Miếng đệm trên lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD3528012) Miếng đệm trên lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD35280A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD35280A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD35280A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD35280A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD35280A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD35280A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD35280A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD35280A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD476998175) Vòng đệm kính trời bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD476998175) Vòng đệm kính trời bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD476998175) Vòng đệm kính trời bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD476998175) Vòng đệm kính trời bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD476998175) Vòng đệm kính trời bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5358414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5358414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5358414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5358414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5358414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5358414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5358414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5358414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5359414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5359414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5359414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5359414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5359414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5359414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5359414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KD5359414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KR1162877) Su đệm cốp sau lắp ở giữa cốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: KR1162877) Su đệm cốp sau lắp ở giữa cốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: L20662877) Miếng chèn cốp sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: L20662877) Miếng chèn cốp sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: L20662877) Miếng chèn cốp sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: L20662877) Miếng chèn cốp sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: L20662877) Miếng chèn cốp sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: L20662877) Miếng chèn cốp sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: L20662877) Miếng chèn cốp sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: L20662877) Miếng chèn cốp sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PAF115202) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PAF115202) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PAF115202) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PAF115202) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PAF115202) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PAF115202) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PAF115202) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PAF115411) Miếng đệm trên khung tản nhiệt bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PAF115411) Miếng đệm trên khung tản nhiệt bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PAF115411) Miếng đệm trên khung tản nhiệt bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PAF115411) Miếng đệm trên khung tản nhiệt bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PAF115411) Miếng đệm trên khung tản nhiệt bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PAF115411) Miếng đệm trên khung tản nhiệt bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PAF115411) Miếng đệm trên khung tản nhiệt bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PE0115242) Miếng đệm pách đỡ két nước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PE0115242) Miếng đệm pách đỡ két nước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PE0115242) Miếng đệm pách đỡ két nước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PE0115242) Miếng đệm pách đỡ két nước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PE0115242) Miếng đệm pách đỡ két nước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PE0115242) Miếng đệm pách đỡ két nước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PE0115242) Miếng đệm pách đỡ két nước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: PE0115242) Miếng đệm pách đỡ két nước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: SH0115202B) Miếng đệm két nước làm mát bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: SH0115202B) Miếng đệm két nước làm mát bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: SH0115202B) Miếng đệm két nước làm mát bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: SH0115202B) Miếng đệm két nước làm mát bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: SH0115202B) Miếng đệm két nước làm mát bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: SH0115202B) Miếng đệm két nước làm mát bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: SH0115202B) Miếng đệm két nước làm mát bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: SH0115202B) Miếng đệm két nước làm mát bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: TF0425332) Cục chêm đệm các đăng bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: TF0425332) Cục chêm đệm các đăng bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: TK4856135A) Đệm lót bánh xe dự phòng bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: TK4856135A) Đệm lót bánh xe dự phòng bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: TK4856135A) Đệm lót bánh xe dự phòng bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: TK4856135A) Đệm lót bánh xe dự phòng bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: TK4856135A) Đệm lót bánh xe dự phòng bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: TK4856135A) Đệm lót lốp dự phòng bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: TK4856135A) Đệm lót lốp dự phòng bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: TK4856135A) Đệm lót lốp dự phòng bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:995621000) Vòng đệm loại 995621000 loại cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:995641800) Vòng đệm làm kín châm nhớt hộp số bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:B45A28156) Miếng đệm thanh giằng ngang sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:BC1M56786) Miếng chèn khóa ca pô bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:BHN956786A) Miếng chèn cốp sau bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:D10G437A6) Miếng đệm bộ ABS và Pách đỡ bộ ABS phương dọc bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:GMD934156) Miếng đệm thanh giằng ngang trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:KA0G340A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc trước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:KB7W28660) Đệm giảm chấn cầu sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:KB7W62877C) Miếng chèn bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:KB8A502G2) Miếng đệm cản sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:KD3528012) Miếng đệm trên lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:KD35280A3) Miếng đệm dưới lò xo giảm xóc sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:KD476998175) Vòng đệm kính trời bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:KD5358414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:KD5359414) Đệm lót tay mở cửa ngoài bên trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:L20662877) Miếng chèn cốp sau bên phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:PE0115242) Miếng đệm pách đỡ két nước bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:SH0115202B) Miếng đệm két nước làm mát bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS:TK4856135A) Đệm lót bánh xe dự phòng bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: .Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30543 dòng 89) (nk)
- Mã HS 40169320: 09115-4H000: Tấm đệm con đội bằng su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 09115-4H000: Tấm đệm con đội, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169320: 1030205010:Miếng đệm bắt bu lông bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai HD1000, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 10328154- Miếng cao su đệm cánh cửa trước trái (cao su lưu hóa)- Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 10328154- Miếng cao su đệm cánh cửa trước trái (cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 10328154. (nk)
- Mã HS 40169320: 1102811900011: Miếng đệm giảm chấn bằng cao su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: 1103911100024: Miếng đệm thùng nhiên liệu bằng cao su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: 1104613200008: Miếng đệm két nước bằng cao su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: 1104613200008: Miếng đệm két nước bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: 1107329500002: Miếng đệm giảm chấn sau bằng cao su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: 11203RE2 E010M2-Vòng đệm chấn dầu 17.8X2.4 bằng cao su-Bằng Cao su- LK Model Honda CITY-Chống dò rỉ dầu-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 11203RE2E010M2- Vòng đệm chấn dầu 17.8X2.4- Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY- Chống dò rỉ dầu- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 1201000-Y06-F03- Vòng đệm, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 13042101M0006: Miếng đệm chân máy trước bằng cao su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: 1318613200011: Miếng đệm két nước bằng cao su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: 13306606- Cao su đệm két nước trên (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô FADIL. Nhà cung cấp: GM KOREA COMPANY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 1336590170/ Vòng đệm cao su, số 2; (1336590170); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: 1910-ALW354/ Vòng đệm cao su chống thấm nước xe đạp (nk)
- Mã HS 40169320: 1910-ALW489/ Miếng chêm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169320: 1A001054/ Gioăng cao su lưu hoá, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: 1A001055/ Gioăng cao su lưu hoá, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: 1A001056/ Gioăng cao su lưu hoá, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: 1A001276/ Gioăng cao su lưu hoá, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: 1A001880/ Gioăng cao su lưu hoá, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: 1A002792/ Gioăng bằng cao su lưu hóa, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: 1A005745/ Gioăng bằng cao su lưu hóa, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: 1A005746/ Gioăng bằng cao su lưu hóa, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: 1B16982600030: Miếng lót hông bằng cao su dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: 1B18061200116: Miếng đệm giảm chấn bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: 1S6G6K260AA- Gioăng đệm nắp đậy giàn cò mổ (bằng cao su); Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 1S7G6K260AA- Gioăng đệm nắp đậy giàn cò mổ (bằng cao su); Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Mondeo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 20/ Roang làm kín PTFE 185OD x 90ID x 3mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 218134A021: Cao su chân hộp số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H-1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 21830B4320:Cao su đệm chân hộp số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i10_14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 21830S1400:Cao su đệm chân hộp số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 25194223- PHỚT ỐNG LÀM MÁT DẦU MÁY, dùng cho xe ô tô MAT, SPA. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 25195802- Gioăng lọc dầu bôi trơn (khoang- bầu làm mát) (cao su), dùng cho xe ô tô CRUZE. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 25195814- Gioăng lọc dầu bôi trơn (khoang- thân) (cao su), dùng cho xe ô tô CRUZE. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 25198771- Đệm làm kín bộ lọc dầu hộp số tự động (dành cho bộ lọc,nắp đạy hộp số tự động) (bằng cao su), dùng cho xe ô tô FADIL. Nhà cung cấp: GM KOREA COMPANY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 25199750- Gioăng bộ làm mát dầu máy (D) (bằng cao su), dùng cho xe ô tô CRUZE. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 253351P000: Cao su đệm trên giá bắt két nước làm mát bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ACC11/VEL, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 253361J000: Cao su đệm dưới giá bắt két nước làm mát bằng cao su lưu hóa, dùng cho xe ô tô du lịch Hyundai i20, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 253361J000:Cao su đệm dưới giá bắt két nước làm mát bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i20, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 25336C8000:Cao su đệm dưới két nước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 2660438/ Nẹp sàn xe (bằng cao su lưu hóa mềm) (02660438); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: 3/ Gioăng đệm silicon phi70mm (nk)
- Mã HS 40169320: 3/ Vòng đệm cho máy sấy nhựa phi 233x213x16mm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169320: 3/ Vòng đệm cho máy sấy nhựa phi 266mm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169320: 3030.240203800/ Vòng đệm cao su RUBBER BH2402038A (nk)
- Mã HS 40169320: 3215300750/ Vòng đệm cao su cho ống hồi dầu; (3215300750); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: 328764B000:Cao su đệm chân ga bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC/ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 42564724- Gioăng làm kín cột lái (cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 42564724. (nk)
- Mã HS 40169320: 434947- Phớt cao su, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio VESPA GTS, nhà sản xuất GAPI SPA (nk)
- Mã HS 40169320: 434947/ Phớt cao su hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio nhà sản xuất GAPI SPA (nk)
- Mã HS 40169320: 453684G400:Đệm chịu lực hộp số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18/PAL19/TUC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 458094G100:Đệm chịu lực hộp số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18/PAL19/TUC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 458534G120:Miếng đệm bánh răng hộp số bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18/PAL19/TUC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 527733R000:Cao su đệm khung moay-ơ sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SON10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 545511J000: Cao su càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai i20, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 545512B000:Cao su đệm càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 545512H000: Cao su càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 545512S000: Cao su càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 545513R000: Cao su càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SON10/SAN12/AZE11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 54551C5000: Cao su càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN13/SAN16/TUC16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 545841J000: Cao su càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai i20, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 545842K000: Cao su đệm càng chữ a bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 545842S100: Cao su càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 545842T000: Cao su càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SON10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 54584C5000: Cao su càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12/SAN15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 546201P000: Đệm trên giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai i10_14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 546222H100:Đệm lò xo giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Elantra, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 546232H100:Đệm lò xo giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai Avante, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 546233S000:Đệm trên lò xo giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SON10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 546251W000: Cao su che bụi giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 546252E000: Cao su che bụi giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 5462629100: Đệm cao su giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 546262E000: Đệm cao su giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 546262E000:Đệm cao su giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 546262W000: Đệm cao su giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 546263S000:Đệm cao su giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SON10/TUC10/i40, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 546264H000: Đệm cao su dưới giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 54626A9000:Đệm tăm bông giảm sóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18/PAL19, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 54627-A9000: Nắp chụp bụi phuộc trước bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 54627-A9000: Nắp chụp bụi phuộc trước, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169320: 54627-C1000: Nắp đậy cách nhiệt, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 54627-C1000: Nắp đậy cách nhiệt, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 54627-C1000: Nắp đậy cách nhiệt,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 546332M000:Đệm cao su dưới giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai GEN-C, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 546332W000: Đệm dưới lò xo giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12/SAN13/SAN14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 546332W000:Đệm dưới lò xo giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12/SAN13/SAN14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 551182B000:Cao su đệm càng chữ A bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 551182S100:Cao su đệm thanh giằng cầu sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC10/TUC14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 551304D000: Cao su đệm khung moay-ơ sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN/ELA/i30/SON/VER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 551304D000:Cao su đệm khung moay-ơ sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN/ELA/i30/SON/VER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 552164H100: Cao su đệm thanh giằng trên, sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 552532S100:Đệm cao su rô-tuyn cầu sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 552532W100:Đệm cao su rô-tuyn cầu sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12/SAN13, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 5525644000:Đệm cao su rô-tuyn cầu sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai STA/PORII, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 552572P000:Đệm cao su rô-tuyn cầu sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 5525744000:Đệm cao su rô-tuyn cầu sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai STA/POR, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 552582P000:Đệm cao su rô-tuyn cầu sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN10/SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 552704H100: Cao su đệm rô-tyun giằng cầu sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai H1/STA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 552742W000: Cao su đệm thanh giằng dọc sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 552742W100:Cao su đệm thanh giằng dọc sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 552743W000:Cao su đệm thanh giằng dọc sau trái bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 552752W100:Cao su đệm thanh giằng dọc sau phải bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 553201J000:Đệm cao su giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai I10/I20, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 5532307000:Đệm cao su trên giảm xóc sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai GEZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 553232P000:Đệm giảm xóc sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 5532407000:Đệm cao su dưới giảm xóc trước (Cũ: 553241C000) bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai GEZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 553262W000: Đệm cao su giảm xóc bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12/SAN15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 553262W000: Đệm cao su giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN12/SAN15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 55326D8000:Đệm cao su giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai CRE16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 55326F2000:Đệm cao su giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA16, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 55326H5000:Đệm giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 55331-A9000: Miếng đệm lót lò xo phía trên cầu sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 55331-A9000: Miếng đệm lót lò xo phía trên cầu sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 55331-A9000: Miếng đệm lót lò xo phía trên cầu sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: 55331-A9000: Miếng đệm lót lò xo phía trên cầu sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169320: 5533207100:Đệm lò xo giảm xóc sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i10_14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 553321J000:Đệm giảm xóc sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai AVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 553482H000:Cao su đệm giảm xóc sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 553483M000: Đệm lò xo giảm xóc sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SON10/TUC10/i40, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 55353328- Đệm làm kín gioăng chữ O, dùng cho xe ô tô AVEO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 55360-D4100: Miếng đệm lót lò xo phía dưới cầu sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 55370-C1100: Miếng đệm lót lò xo phía trên cầu sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 555132E100: Đệm cao su thanh cân bằng sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai TUC, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 555132E100:Đệm cao su thanh cân bằng sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai TUC, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 555432H000:Cao su đệm giằng cầu sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ELA/i30, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 5801578638- Vòng đệm dàn hồi bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5801578638- Vòng đệm dàn hồi bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5801777334- Vòng đệm chống rung bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5801777334- Vòng đệm chống rung bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5801846790- Lồng đền su lót bên trong dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5801846790- Lồng đền su lót bên trong dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802058897- Vòng cao su làm kín dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802058897- Vòng cao su làm kín dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802063135- Vòng đệm cao su làm kín 1 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802063135- Vòng đệm cao su làm kín 1 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802063136- Vòng đệm cao su làm kín 2 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802063136- Vòng đệm cao su làm kín 2 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802119265- Roan sao su chữ O dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802119265- Roan sao su chữ O dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802119266- Vòng đệm cao su 1 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802119266- Vòng đệm cao su 1 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802119267- Vòng đệm cao su 2 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802119267- Vòng đệm cao su 2 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802279539- Vòng đệm cao su 3 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802279539- Vòng đệm cao su 3 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802279540- Vòng đệm cao su 4 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802279540- Vòng đệm cao su 4 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802279541- Vòng đệm cao su 5 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802279541- Vòng đệm cao su 5 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802388047- Vòng đệm kín phi 30 bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802388047- Vòng đệm kín phi 30 bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 5802446039- Vòng đệm cao su 6 dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 59145-02000: Miếng đệm làm kín bầu trợ lực phanh bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 59145-02000: Miếng đệm làm kín bầu trợ lực phanh bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: 59145-02000: Miếng đệm làm kín bầu trợ lực phanh bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 59145-02000: Miếng đệm làm kín bầu trợ lực phanh bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 59145-02000: Miếng đệm làm kín bầu trợ lực phanh bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 5914537010: Miếng đệm làm kín bầu trợ lực phanh bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 5914537010: Miếng đệm làm kín bầu trợ lực phanh bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 5914537010: Miếng đệm làm kín bầu trợ lực phanh bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: 5914537010: Miếng đệm làm kín bầu trợ lực phanh bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 5914537010: Miếng đệm làm kín bầu trợ lực phanh bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 5914537010: Miếng đệm làm kín bầu trợ lực phanh bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 5M8G6K260AB- Gioăng đệm nắp đậy giàn cò mổ (bằng cao su); Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Fiesta, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 62499-2W001: Su giảm chấn cầu trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 628521W000: Đệm lốp dự phòng bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 628521W000: Đệm lốp dự phòng bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 628521W000: Đệm lốp dự phòng bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: 628521W000: Đệm lốp dự phòng bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 628521W000: Đệm lốp dự phòng bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 628521W000: Đệm lốp dự phòng bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 62852-1Y000: Đệm cao su, có tác dụng chống trầy xước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 62852-1Y000: Đệm lốp dự phòng bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: 62852-1Y000: Đệm lốp dự phòng bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 62852-1Y000: Đệm lốp dự phòng, có tác dụng chống trầy xước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 62852-1Y000: Đệm lốp dự phòng, có tác dụng chống trầy xước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 631104F001:Cao su đệm bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1/H100, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 648062- Gioăng bằng cao su lưu hóa, NSX: O.M.G. SRL, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (xe GTV) (nk)
- Mã HS 40169320: 648062/ Gioăng bằng cao su lưu hóa, NSX: O.M.G. SRL, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: 74172SWA0000- đệm cao su đỡ két tản nhiệt phía dưới- Chất liệu cao su- Linh kiện Model Honda CITY- giảm rung động tới két tản nhiệt- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 74827S5AA001- Miếng đệm biển số xe bằng cao su- Chất liệu cao su- Linh kiện Model Honda CITY- Cố định biển số, bảo vệ biển số- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 817381E000:Đệm giảm chấn cửa hậu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai ACC/VNA/i10/i20/i10_14/i20_12, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 8173824210:Đệm giảm chấn cửa hậu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1/i10/i20/ACC11/i30/CEN/ELA11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 81738-4E000: Miếng đệm làm kín cốp sau bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169320: 8173922200:Đệm giảm chấn cạnh cửa hậu bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai GEZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 8219128010:Đệm giảm chấn cửa trước+sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai i10/i20/SAN/SAN10/TUC10/EON/ACC11, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 821914H000:Đệm giảm chấn cửa trước+sau bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 82313-2D000: Miếng đệm lót bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169320: 82318-38000: Đệm táp pi cửa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169320: 82391-4E010: Đệm táp pi cửa bên trái dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169320: 82391H7000: Đệm táp pi cửa trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 82391H7000: Đệm táp pi cửa trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 82391H7000: Đệm táp pi cửa trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: 82391H7000: Đệm táp pi cửa trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 82391H7000: Đệm táp pi cửa trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 82391H7000: Đệm táp pi cửa trái bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 82392-4E010: Đệm táp pi cửa bên phải dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169320: 82392H7000: Đệm táp pi cửa phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 82392H7000: Đệm táp pi cửa phải bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 82392H7000: Đệm táp pi cửa phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: 82392H7000: Đệm táp pi cửa phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 82392H7000: Đệm táp pi cửa phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 82392H7000: Đệm táp pi cửa phải bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 82510R/ Vòng đệm bằng cao su lưu hoá, NSX: FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES S., hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: 82510R/ Vòng đệm bằng cao su, NSX: FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES S., hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: 825577/ Gioăng bằng cao su lưu hóa, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: 82651H7001X: Đệm lót bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 82653-M6000: Đệm bản lề tay mở ngoài cửa trước, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 82653-M6000: Đệm bản lề tay mở ngoài cửa trước, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 82653-M6000: Đệm bản lề tay mở ngoài cửa trước, trái,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 82654-M6000: Đệm ốp che tay mở ngoài cửa trước, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 82654-M6000: Đệm ốp che tay mở ngoài cửa trước, trái,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 82663-M6000: Đệm bản lề tay mở ngoài cửa trước, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 82663-M6000: Đệm bản lề tay mở ngoài cửa trước, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 82663-M6000: Đệm bản lề tay mở ngoài cửa trước, phải,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 82664-M6000: Đệm ốp che tay mở ngoài cửa trước, phải, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 82664-M6000: Đệm ốp che tay mở ngoài cửa trước, phải,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 832344H001:Cao su đệm cánh cửa bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1/STA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 832444H001:Đệm cánh cửa bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai H1/STA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 84185-27000: Miếng đệm cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 84191-2G000: Miếng dán lỗ dưới sàn bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 84191-2G000: Miếng dán lỗ dưới sàn bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: 84191-2G000: Miếng dán lỗ dưới sàn bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 84191-2G000: Miếng dán lỗ dưới sàn bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 84191-2G000: Miếng dán lỗ dưới sàn bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 84191-2G000: Miếng đệm làm kín bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169320: 84191-2G000: Miếng đệm làm kín bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 84191-2G000: Miếng đệm làm kín bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 84191-2G000: Miếng đệm làm kín bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: 84191-2G000: Miếng đệm làm kín bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169320: 84713J9000:Miếng đệm khung táp lô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai KON18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 84714S1000:Miếng đệm khung táp lô bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 84727-D4000: Miếng đệm lót dẫn hướng táp lô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 84728-D4000: Miếng đệm lót dẫn hướng táp lô ở giữa bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 856707- Vòng đệm kín (60x80) bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 856707- Vòng đệm kín (60x80) bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 86435-1Y000: Miếng đệm ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 86435-1Y000: Miếng đệm ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: 86435-1Y000: Miếng đệm ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 86435-1Y000: Miếng đệm ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 86435-1Y000: Miếng đệm ca pô bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 865202Q000: Đệm ba-đờ-xốc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai AVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 865202Q000:Đệm ba-đờ-xốc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai AVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 86521S1010: Đệm ba-đờ-xốc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 86521S1010:Đệm ba-đờ-xốc trước bằng cao su lưu hóa, phụ tùng xe ô tô Hyundai SAN18, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 86619-A9000: Miếng đệm cản sau phía trên bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 86619-A9000: Miếng đệm cản sau phía trên bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 86619-A9000: Miếng đệm cản sau phía trên bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: 86619-A9000: Miếng đệm cản sau phía trên bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169320: 87375-A9000: Miếng lót viền trên mảng ốp cốp sau số 1 bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 87375-A9000: Miếng lót viền trên mảng ốp cốp sau số 1, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169320: 87375-D4000: Đệm lót bằng cao su số 1, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 87376-D4000: Đệm lót bằng cao su số 2, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 87378-2T000: Đệm lót bằng cao su-2T000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 87378-D4000: Đệm lót bằng cao su-D4000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 89785-C3000: Miếng đệm lót ghế sau bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 900032C6001/ Vòng đệm bằng cao su- RUBBER CAP YP, M1/DKA900032C6001 (nk)
- Mã HS 40169320: 913015R7A010M2- Vòng đệm 22.4X2.4- Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY- Làm kín- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 913035R7A010M2- Vòng đệm 16X2.4- Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY- Làm kín- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 913085R7A010M2- Vòng đệm 35.2X2.4- Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY- Làm kín- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 913115YV0050 B42/ Vòng đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169320: 913315Z30051 B42/ Vòng đệm cao su (913315z30051 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: 93778 B42/ Vòng đệm cao su (93778 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: 94530642- Nở sàn xe (vít nở bằng cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 94530642. (nk)
- Mã HS 40169320: 94551785- Đệm đỡ két nước làm mát động cơ phía trên (bằng nhựa), dùng cho xe ô tô ORLANDO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 94567653- Miếng cao su đệm nắp ca bô bên phải (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô ORLANDO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 94580509- Gioăng bơm nước (bằng cao su), dùng cho xe ô tô ORLANDO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 95143179- Miếng đệm cao su chống nước cho cốp (cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95143179. (nk)
- Mã HS 40169320: 95247589- Miếng đệm két nước làm mát (bằng nhựa), dùng cho xe ô tô ORLANDO. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 95388832- Gioăng đệm ốp trang trí cửa hậu bằng cao su. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95388832 (nk)
- Mã HS 40169320: 95388832- Gioăng đệm ốp trang trí cửa hậu bằng cao su. Mới 100%. Phụ tùng ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95388832 (nk)
- Mã HS 40169320: 95388833- Gioăng đệm ốp trang trí cửa hậu bằng cao su. Mới 100%. Linh kiện ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95388833 (nk)
- Mã HS 40169320: 95388833- Gioăng đệm ốp trang trí cửa hậu bằng cao su. Mới 100%. Phụ tùng ô tô dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 95388833 (nk)
- Mã HS 40169320: 95392439- Ống bơm nước rửa kính sau (bằng cao su), dùng cho xe ô tô FADIL. Nhà cung cấp: GM KOREA COMPANY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 96177281-Gioăng ba đờ xốc (cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 40169320: 96252105- Gioăng làm kín bản lề cửa đổ xăng (cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 96252105. (Mã 98491510- 0%) (nk)
- Mã HS 40169320: 96353007- Đệm bu lông bắt giàn cam (bằng cao su) 1.5x1.5x0.1 cm, dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 96416399- Phớt đầu trục cơ bằng cao su, dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 96535013- Nút bịt đầu giảm xóc (cao su lưu hóa), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 96747683/ Vòng đệm cao su lưu hóa mềm, số 2; (96747683); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe BS090; BS106, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: 96843627- Miếng bảo vệ hộp cầu chì dây điện động cơ (cao su xốp), dùng cho xe ô tô TRAILBLAZER. Nhà cung cấp: CHEVROLET SALES (THAILAND) LIMITED. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 96951459- Gioăng đệm xy lanh tổng phanh xe (cao su lưu hóa). Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. 96951459. (nk)
- Mã HS 40169320: 97211744- Đệm làm kín chữ O dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 97211744- Đệm làm kín chữ O dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 97228510- Vòng đệm kín bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 97228510- Vòng đệm kín bằng cao su dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: 9731317000: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 9731317000: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 97313-17000: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 97313-17000: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: 97313-17000: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 97313-17000: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 97313-17000: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 9731317000: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: 9731317000: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 9731317000: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: 9731317000: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 97313-17100: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 97313-17100: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: 97313-17100: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: 97313-17100: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: 97313-17100: Miếng đệm lót ống sưởi bằng cao su, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40169320: 97690-4D800-ORING/ Vòng đệm bằng cao su lưu hóa, dùng cho ống cao su dẫn nhiên liệu của ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: AD024:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: AD024:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: AD024:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D21,10331674011 (nk)
- Mã HS 40169320: AD024:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C1110327921882-D11 (nk)
- Mã HS 40169320: AD024:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10333082396-D16 (nk)
- Mã HS 40169320: AD025:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: AD025:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: AD025:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D22,10331674011 (nk)
- Mã HS 40169320: AD025:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C1110327921882-D12 (nk)
- Mã HS 40169320: AD025:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10333082396-D17 (nk)
- Mã HS 40169320: AD026:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: AD026:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: AD026:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D23,10331674011 (nk)
- Mã HS 40169320: AD026:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C1110327921882-D13 (nk)
- Mã HS 40169320: AD026:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10333082396-D18 (nk)
- Mã HS 40169320: AD027:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: AD027:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: AD027:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D24,10331674011 (nk)
- Mã HS 40169320: AD027:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C1110327921882-D14 (nk)
- Mã HS 40169320: AD027:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10333082396-D19 (nk)
- Mã HS 40169320: AD028:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: AD028:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: AD028:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D25,10331674011 (nk)
- Mã HS 40169320: AD028:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C1110327921882-D15 (nk)
- Mã HS 40169320: AD028:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10333082396-D20 (nk)
- Mã HS 40169320: AD029:Đệm phía dưới của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: AD029:Đệm phía dưới của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: AD029:Đệm phía dưới của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D26,10331674011 (nk)
- Mã HS 40169320: AD029:Đệm phía dưới của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C1110327921882-D16 (nk)
- Mã HS 40169320: AD029:Đệm phía dưới của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10333082396-D21 (nk)
- Mã HS 40169320: AD030:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: AD030:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: AD030:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D27,10331674011 (nk)
- Mã HS 40169320: AD030:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C1110327921882-D17 (nk)
- Mã HS 40169320: AD030:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10333082396-D22 (nk)
- Mã HS 40169320: AD031:Miếng đệm B bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: AD031:Miếng đệm B bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Elantra, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D28,10331674011 (nk)
- Mã HS 40169320: B015440/ Gioăng cao su lưu hóa, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: B015451/ Gioăng cao su lưu hoá, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: B015623/ Gioăng cao su lưu hoá, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: B016477/ Gioăng cao su lưu hoá, hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40169320: BA017: Đệm nắp bình nhiên liệu bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10327975690-D1 (nk)
- Mã HS 40169320: BA017: Đệm nắp bình nhiên liệu bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329201434-D1 (nk)
- Mã HS 40169320: BA017: Đệm nắp bình nhiên liệu bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10331357596 D1 (nk)
- Mã HS 40169320: BA018: Đệm giảm chấn nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169320: BA018: Đệm giảm chấn nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: BA018: Đệm giảm chấn nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328914386-D13 (nk)
- Mã HS 40169320: BA018: Đệm giảm chấn nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328922296-D11 (nk)
- Mã HS 40169320: BA018: Đệm giảm chấn nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)C11:10330896381 D9 (nk)
- Mã HS 40169320: BA018: Đệm giảm chấn nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10331064602 D1 (nk)
- Mã HS 40169320: BA019: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169320: BA019: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: BA019: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328914386-D14 (nk)
- Mã HS 40169320: BA019: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328922296-D12 (nk)
- Mã HS 40169320: BA019: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10331064602 D2 (nk)
- Mã HS 40169320: BA020: Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10327975690-D2 (nk)
- Mã HS 40169320: BA020: Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329201434-D2 (nk)
- Mã HS 40169320: BA020: Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10331357596 D2 (nk)
- Mã HS 40169320: BA021: Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10327975690-D3 (nk)
- Mã HS 40169320: BA021: Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329201434-D3 (nk)
- Mã HS 40169320: BA021: Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10331357596 D3 (nk)
- Mã HS 40169320: BA022: Miếng đệm thanh chống nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10327975690-D4 (nk)
- Mã HS 40169320: BA022: Miếng đệm thanh chống nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329201434-D4 (nk)
- Mã HS 40169320: BA022: Miếng đệm thanh chống nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10331357596 D4 (nk)
- Mã HS 40169320: BA023: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169320: BA023: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328914386-D15 (nk)
- Mã HS 40169320: BA023: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328922296-D13 (nk)
- Mã HS 40169320: BA024: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169320: BA024: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: BA024: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328914386-D16 (nk)
- Mã HS 40169320: BA024: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328922296-D14 (nk)
- Mã HS 40169320: BA024: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)C11:10330896381 D10 (nk)
- Mã HS 40169320: BA025: Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169320: BA025: Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328914386-D17 (nk)
- Mã HS 40169320: BA025: Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328922296-D15 (nk)
- Mã HS 40169320: BA026: Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169320: BA026: Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: BA026: Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328914386-D18 (nk)
- Mã HS 40169320: BA026: Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328922296-D16 (nk)
- Mã HS 40169320: BA026: Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)C11:10330896381 D11 (nk)
- Mã HS 40169320: BA027: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10 (nk)
- Mã HS 40169320: BA027: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328914386-D19 (nk)
- Mã HS 40169320: BA027: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Grand i10(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328922296-D17 (nk)
- Mã HS 40169320: Bạc đệm cao su bánh xe trước bên phải xe MSX125-44311-K26-900- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bạc đệm cao su ống xả xe MSX125-18422-K26-900- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: BK2Q6K260AB- Gioăng đệm nắp đậy giàn cò mổ (bằng cao su); Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ 02 vòng cao su làm kín bơm chân không lắp với nắp quy lát (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 66 8 626 471 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ 02 vòng cao su làm kín van điện từ với nắp quy lát (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 36 7 548 459 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ bóng hơi bằng cao su luu hóa dung cho xe oto 5-7 chỗ mới 100%- A253320043880 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ cao su bắt ốp trên đèn xe Future-64113-KPP-900- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ cao su càng A bằng cao su lưu hóa dùng cho xe oto 5-7 chỗ mới 100%- A2053305501 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ cao su cầng bằng cao su luu hóa dung cho xe otto 5-7 chỗ mới !00%- A2053305601 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ cao su thanh giằng ổn định gầm xe trên trước bên phải bằng cao su lưu hóa dùng cho xe ô tô Mercedes mới 100% A217330400089 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ cao su thanh giằng ổn định gầm xe trên trước bên trái bằng cao su lưu hóa dùng cho xe ô tô Mercedes mới 100% A217330390089 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ cao su thanh nối cân bằng ổn định gầm xe sau phải bằng cao su lưu hóa dùng cho xe ô tô Mercedes 5-7 chổ ngồi mới 100% A222320048980 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ cao su thanh nối cân bằng ổn định gầm xe sau trái bằng cao su lưu hóa dùng cho xe ô tô Mercedes 5-7 chổ ngồi mới 100% A222320038980 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ cao su thanh nối cân bằng ổn định gầm xe trươc phải bằng cao su lưu hóa dùng cho xe ô tô Mercedes 5-7 chổ ngồi mới 100% A222320168980 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ cao su thanh nối cân bằng ổn định gầm xe trươc trai bằng cao su lưu hóa dùng cho xe ô tô Mercedes 5-7 chổ ngồi mới 100% A222320178980 (nk)
- Mã HS 40169320: bộ đệm cao su cổ ống xả, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 18302-SP0-003, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bô gioăng cam biên vanh khung tron băng cao su lưu hoa dung cho xe ô tô 5-7 chô mơi 100% B11367548459 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ gioăng đại tu máy/ A0AMA1LA0A- phụ tùng xe ô tô Nissan QX80 5 chỗ, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ gioăng đại tu/ A0A01JK20A- phụ tùng xe ô tô Nissan Teana 5 chỗ, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bô gioăng lam kin năp supăp va gioăng lam kin môt tơ chinh cam băng cao su lưu hoa dung cho xe ô tô BMW 5-7 chô ngôi mơi 100% B11127582245 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ gioăng phớt cho bơm nước làm mát bằng cao su lưu hóa (gồm 12 chiếc/ bộ), ký hiệu: FP-3777037, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ gioăng phớt đệm đủ bộ bằng cao su- LK rời rạc không đủ bộ dùng để LR động cơ xe máy 2 bánh 50cc. Hàng không có nhãn hiệu. Nhà sản xuất Chongqing Ronben International Co., Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ gioăng phớt đệm đủ bộ bằng cao su- LK rời rạc không đủ bộ dùng để LR động cơ xe mô tô, xe gắn máy 2 bánh 50cc. Hàng không có nhãn hiệu. Nhà sản xuất Chongqing Ronben International Co., Ltd. Hàng m (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa (gồm 04 chiếc/ bộ), ký hiệu: VOE 17496978, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40D hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa (gồm 06 chiếc/ bộ), ký hiệu: VOE 15089728, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40D hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa (gồm 06 chiếc/ bộ), ký hiệu: VOE 15089737, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40E hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa (gồm 25 chiếc/ bộ), ký hiệu: FP-3777037, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bô gioăng tron đương ông dâu băng cao su lưu hoa dung cho xe ô tô mơi 100% LARVW500060 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ gioăng vòng đệm máy gồm 4 cái bằng cao su lưu hóa dùng cho xe ô tô BMW 4 chỗ, hàng mới 100%, hãng sx BMW, code: 11428643747 (nk)
- Mã HS 40169320: Bô lươi cao su gat mưa băng cao su lưu hoa dung cho xe ô tô Roll Royce 5-7 chô ngôi mơi 100% RO61617199891 (nk)
- Mã HS 40169320: Bô lươi cao su gat mưa phai băng cao su lưu hoa dung cho xe ô tô Roll Royce 5-7 chô ngôi mơi 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ phận van hơi khí nén (tự động)- Bộ sin gồm:10 vòng đệm bằng cao su, dùng cho van hơi khí nén. Model: 4729050042.Hiệu: Wabco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ phận van hơi khí nén (tự động)- Bộ sin gồm:2 vòng đệm bằng cao su, dùng cho van hơi khí nén. Model: 9650019002.Hiệu: Wabco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ phận van hơi khí nén (tự động)- Bộ sin gồm:4 vòng đệm bằng cao su, dùng cho van hơi khí nén. Model: 4324159222.Hiệu: Wabco. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ phớt giảm xóc H2-51490-GN5-1200 dùng cho xe máy Honda dung tích xylanh 125CC, chất liệu cao su lưu hóa không xốp,1 bộ bằng 2 chiếc.hiệu Aspira. Hàng mới 100%, HSX: PT Astra Otoparts TBK. (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ phớt giảm xóc YH-F314A-JPZ-1700, dùng cho xe Yamaha.chất liệu cao su lưu hóa không xốp, 1 bộ gồm 2 chiếc. Hàng mới 100%,hiệu Aspira. HSX: PT Astra Otoparts TBK. (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ phớt git gồm 6 chiếc bằng cao su lưu hóa của hộp số dùng cho xe ô tô BMW hàng mới 100%, hãng SX BMW, code: 11349064457 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ phớt thước lái (cao su) MN103373 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ phớt thước lái (cao su) MR418172 phụ tùng xe ôtô hiệu Proton. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ seal bơm bằng cao su, mã sp: PN 77724310 (phụ kiện xe đào vàng), Nhãn hiệu: ARAMINE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ seal đại tu hộp số bằng cao su, mã sp: PN 405152 (phụ kiện xe đào vàng), Nhãn hiệu: ARAMINE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ seal làm kín dầu bánh xe bằng cao su, mã sp: PN 404052 (phụ kiện xe đào vàng), Nhãn hiệu: ARAMINE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ vòng cao su đệm đầu ống ty phuộc nhún trước (phụ tùng xe Mô tô, hiệu BMW, mới 100%). MSPT: 31 42 8 532 723 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ vòng đệm máy gồm 2 chiếc bằng cao su lưu hóa dùng cho xe ô tô BMW 4 chỗ, hàng mới 100%, hãng sx BMW, code: 11428643758 (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ vòng đệm phanh (cao su) 4605B628 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ vòng đệm phanh (cao su) 4605B866 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ vòng đệm phanh (cao su) 4605B867 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ vòng đệm phanh (cao su) 4605B869 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ vòng đệm phanh (cao su) 4605B870 phụ tùng xe ôtô hiệu Outlander. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ vòng đệm phanh (cao su) 4605B952 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ vòng đệm phanh (cao su) 4605B975 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ vòng đệm phanh (cao su) 4605B977 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ vòng đệm phanh (cao su) 4605B981 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Grandis 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Bộ vòng đệm phanh (cao su) 4605B982 phụ tùng xe ôtô hiệu Outlander. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: C2C35589 INSULATOR 8708803590- CAO SU ĐỆM PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: C2C36866 BUSH-DAMPER 8708999790- CAO SU ĐỆM PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: C2D5793 INSULATOR 8708803590- CAO SU ĐỆM PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: C2P7942 BUSH-WISHBON 8708999790- CAO SU ĐỆM PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: C2Z5119 BUSH-WISHBON 8708999790- CAO SU ĐỆM PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su bánh bèo (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su bánh bèo khôngsắt (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su bánh bò (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su bịt tiếp giáp cửa trước trái xe CIVIC- 72376-TEA-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su bợ cánh gà dưới (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su càng A sau nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng E11228460 (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su chân hộp số nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ CX5 mới 100%, mã hàng B25E39070D (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su chân máy nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ Mazda 3 mới 100%, mã hàng BJ0N3906YE (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su chân máy nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng E18239040 (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su chân máy nhãn hiệu Mazda, NSX: Mazda China Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ Escape mới 100%, mã hàng D65239060H (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su chân máy nhãn hiệu Mazda, NSX: Mazda Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ Escape mới 100%, mã hàng BBM239060A (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su chân máy sau nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng E18139050A (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su chân máy trước nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ Escape mới 100%, mã hàng BJ0N39040C (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su chân số nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng E18139070 (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su chân số nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Usa Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng EC0239070B (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su chân sô vanh khung tron băng cao su lưu hoa dung cho xe ô tô 5-7 chô ngôi mơi 100% B22326775916 (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su che bụi đầu láp (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su chẻ miệng cân bằng dưới 5T (phụ tùng xe tải mới 100%) (hiệu gy-geun young) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su chống rung quạt két nước, Part No: 163660Y240, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su chống rung quạt két nước, Part No: 163660Y240, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su chống rung quạt két nước, Part No: 1636636170, phụ tùng thay thế của xe LEXUS NX300, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su chống rung quạt két nước, Part No: 1636636170, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS NX300, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su cổ hút nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng L33613221D (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su cổ hút nhãn hiệu Mazda, NSX: Mazda Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng FSJ213220C (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su cổ hút nhãn hiệu Mazda, NSX: Mazda Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng P50113100 (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su cổ hút nhãn hiệu Mazda, NSX: Mazda Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ mới 100%, mã hàng PY0113100A (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su da thắng xe tải dưới 5 tấn hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: CAO SU ĐỆM 15.2*1.5MM BẰNG CAO SU LƯU HÓA TRỪ CAO SU CỨNG LOẠI KHÔNG XỐP-91301-GLR0-W10-O-RING. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169320: CAO SU ĐỆM 18*3MM BẰNG CAO SU LƯU HÓA TRỪ CAO SU CỨNG LOẠI KHÔNG XỐP-91307-0E35-W10-O-RING. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm AA9A152483 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: CAO SU ĐỆM BẰNG CAO SU LƯU HÓA TRỪ CAO SU CỨNG LOẠI KHÔNG XỐP-91302-0A01-C00-O-RING. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm chân máy 5T (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm chân máy dưới 5T (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm chân máy dưới 5T Có bass (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm chân máy dưới 5T dầu (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm chân máy dưới 5T nhỏ (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm chân máy dưới 5T nhôm (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm chân máy trên 20T gang (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm chân máy trên 20T nhôm (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm chân máy trên 20T nhôm lớn (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm chân máy trên 20T sắt (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm chân máy trên 5T trung (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm giảm chấn xe gắn máy Dinamik RG100-RCRB-00-RGS (xe số) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm giò gà (hiệu HS) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm gối nhíp dưới 5T (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm gối nhíp phụ (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm nhíp (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao Su đệm Sin Lóc Cầu Trước 18686_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Cao Su đệm Thanh Giằng Ngang Cầu Trước 40392_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Cao Su đệm Thanh Giằng Ngang Cầu Trước Trong 34176_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Cao Su đệm Thanh Giằng Xéo Cầu Trước 38393_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Cao Su đệm Thanh Giằng Xéo Cầu Trước 40389_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Cao Su đệm Thanh Giằng Xéo Cầu Trước 40496_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su đệm thùng xăng xe gắn máy Tosedo LC100-5XK-F4198-00 (xe số) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: CAO SU ĐỆM, KÍ MÃ HIỆU K200801, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 40169320: CAO SU ĐỆM, KÍ MÃ HIỆU K8836, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su giảm chấn chân máy ô tô, PN: 112701AA0E, hiệu: Nissan, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su ốp chữ I (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su sên lốc cabin (hiệu hye sung kit) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su Sên lốc cân bằng dưới 5T (phụ tùng xe tải mới 100%) (hiệu gy-geun young) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su Sên lốc cân bằng dưới 5T không vỏ sắt (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su sên lốc cầu sau (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su sên lốc cầu sau không vỏ sắt (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su sên lốc chữ A (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su sên lốc chữ A không vỏ sắt (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su Sên lốc đệm chân máy (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su sên lốc nhíp (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su sên lốc nhíp không vỏ sắt (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su sên lốc tay lái (hiệu gy-geun young) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su vanh khung tron bơm nươc rưa kinh băng cao su lưu hoa dung cho xe ô tô 5-7 chô ngôi mơi 100% A1239973681 (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su vanh khung tron căc đăng dung cho xe ô tô 5-7 chô ngôi mơi 100% B26117610061 (nk)
- Mã HS 40169320: Cao su vanh khung tron lam kin bơm nươc rưa kinh băng cao su lưu hoa dung cho xe ô tô 5-7 chô ngôi mơi 100% A0109971181 (nk)
- Mã HS 40169320: Chèn cao su ca bin A7, mã SX/AZ1664430095/00152, dùng cho xe tải, HSX: Jinan Janbang Trading Co., mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Chèn cao su cabin, mã AZ9925522104, dùng cho xe tải, HSX: Jinan Alton, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: CHS10006293- Gioăng đệm bằng cao su, linh kiện dùng cho xe ô tô SEDAN 5 chỗ và SUV 7 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: CHS10007523- Đệm cao su bằng cao su, linh kiện dùng cho xe ô tô SUV 5 chỗ và SUV 7 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Chụp bụi thước lái bằng cao su xe HR-V- 53429-T7S-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Chụp cao su, rôtuyn lái xe CR-V- 52362-S30-003- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Cúp ben piston (Đệm cao su) của cụm phanh dầu xe máy (51-T2510-57151-V)- linh kiện sx cụm phanh xe máy Yamaha, DT xilanh 90-250cc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Cupen phanh, mã: D1120-JR70A, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Cuppen heo con phanh trước, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Cút bắt bình dầu phanh (cao su lưu hóa), Part No: 47255BZ110, phụ tùng xe ô tô Toyota AVANZA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Dải cao su bảo vệ dây điện dầm dọc, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Dải cao su bảo vệ dây điện dầm dọc.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30540 dòng 40) (nk)
- Mã HS 40169320: Dải cao su bảo vệ dây điện dầm dọc.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30549 dòng 40) (nk)
- Mã HS 40169320: Dải cao su bảo vệ dây điện dầm dọc.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30543 dòng 43) (nk)
- Mã HS 40169320: Dải dây cao su tấm đậy cạnh, bằng cao su, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Dải dây cao su tấm đậy cạnh, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Dải dây cao su tấm đậy cạnh.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 43) (nk)
- Mã HS 40169320: Dải dây cao su.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 90) (nk)
- Mã HS 40169320: Dải dây cao su.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 69) (nk)
- Mã HS 40169320: Dải đệm cao su, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Dải đệm cao su.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 31) (nk)
- Mã HS 40169320: Dải đệm cao su.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 39) (nk)
- Mã HS 40169320: Dải đệm cao su.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 29) (nk)
- Mã HS 40169320: đầu nối bình hành bằng cao su.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30542 dòng 6) (nk)
- Mã HS 40169320: Dây cao su ba đờ sốc trước phải, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Dây cao su ba đờ sốc trước phải.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30540 dòng 49) (nk)
- Mã HS 40169320: Dây cao su ba đờ sốc trước trái, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Dây cao su ba đờ sốc trước trái.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30540 dòng 48) (nk)
- Mã HS 40169320: dây cao su dán sàn nhôm.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 26) (nk)
- Mã HS 40169320: Dây cao su kính cửa sau, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Dây cao su kính cửa sau.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: Dây cao su kính cửa sau.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 24) (nk)
- Mã HS 40169320: Dây cao su thùng xe, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Dây đệm bằng cao su- SEAL,LID AC CORD- 64411-K0H-J000- linh kiện xe máy Honda, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm (cao su lưu hóa), Part No: 8930547010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX450H, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm bằng cao su lưu hóa, Part No: 9008094064, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm bảng tablô số 5 (cao su lưu hóa), Part No: 55359KK04000, xe HV/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm bảng tablô số 5 (cao su lưu hóa), Part No: 55359KK04000, xe HW/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 AT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm canh su pát treo ống xả dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su 16mm, phụ tùng của xe máy Honda DREAM, mã hàng 91303-GF6-003, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su chân lò xo giảm xóc (cao su lưu hóa), Part No: 482580D060, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS FMC, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su chân lò xo giảm xóc, Part No: 4825702010, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su chân lò xo giảm xóc, Part No: 4825702010, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su chân lò xo giảm xóc, Part No: 4825806151, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su chân lò xo giảm xóc, Part No: 4825806171, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su chân lò xo giảm xóc. Part No: 4825832020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su chân máy Part No.18-64025-000 (dùng cho động cơ xe tải trên 20 tấn) Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su cho mobil đánh lửa dùng cho xe ô tô BMW 4 chỗ, hàng mới 100%,hãng sx BMW, code: 11127570219 (nk)
- Mã HS 40169320: Đêm cao su đỡ trục bằng cao su lưu hóa, hàng mới 100% dùng cho xe BMW code: 31106778015, hãng sản xuất BMW (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su dùng cho xe tải hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su dùng để chứa mỡ dự trữ của trục dẫn hướng má phanh xe máy (51-23311-55710-V)- linh kiện sx cụm phanh xe máy Yamaha, DT xilanh 90- 250 cc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su ghế trước bên trái (cao su lưu hóa), Part No: 715520K200, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su giảm chấn thước lái, Part No: 4551726060, phụ tùng xe ô tô Toyota NEW HIACE 2005, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su giảm chấn thước lái. Part No: 4551712111, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su giảm xóc trước, dùng cho ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi, part no: 553262P000DR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: ĐỆM CAO SU LÓT ẮC QUI-77205-AGH3-E60-RUBBER, BATTERY CUSHION. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su lưu hóa chân lò xo giảm xóc, Part No: 482580T030, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su lưu hóa chân lò xo giảm xóc, Part No: 4825832020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su lưu hóa giảm chấn thước lái, Part No: 4551726060, phụ tùng xe ô tô Toyota NEW HIACE 2005, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su lưu hóa, Part No: 9008094064, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su lưu hóa, Part No: 90385T001200, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su nắp bình xăng, Part No: 9054106069, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su pách lắp bình urê- phía trên dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su pách lắp bình urê- phía trước dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su thùng nhiên liệu dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su tròn D(27-10)/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su trục trợ lực lái. Part No: 4551612060, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: đệm cao su, Part No: 9008094064, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su, Part No: 9053010007, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su, Part No: 9054017006, phụ tùng thay thế của xe LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su, phụ tùng của lò ủ nhôm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su. Part No: 9052250001, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su. Part No: 9054106070, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cao su. Part No: 9054106071, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE 2005, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm cầu sau vi sai (473863B160), phụ tùng xe Hyundai SAN/TUC, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm chân máy trái, bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW, hàng mới 100%, hãng sx BMW, code: 22116770790 (nk)
- Mã HS 40169320: Đêm chân máy, bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW, hãng sản xuất BMW, hàng mới 100% code: 22116779972 (nk)
- Mã HS 40169320: Đêm chân máy, bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW, hãng sản xuất BMW, hàng mới 100% code: 22116785583 (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm dây điện (ráp với dây rút) dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm đế nóc giá trần xe bên phải bằng cao su, Part No: 6348460070, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm đế nóc giá trần xe bên trái bằng cao su, Part No: 6348560080, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm dưới lò xo giảm xóc trước bằng cao su lưu hóa (546332W000), phụ tùng xe Hyundai SAN12/SAN13/SAN14, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm hãm cửa trượt. Part No: 6941558020, phụ tùng xe ô tô Toyota PREVIA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm joăng cao su chắn dầu của cụm xilanh phanh chính (60-41106-52080-V)- linh kiện sx cụm phanh xe máy Yamaha, DT xilanh 90- 250 cc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm joăng cao su chắn dầu của cụm xilanh phanh chính (60-41109-52080-V)- linh kiện sx cụm phanh xe máy Yamaha, DT xilanh 90- 250 cc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm kính cửa hậu phía trên (cao su lưu hóa), Part No: 682940K060, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm kính cửa hậu phía trên, bằng cao su, part no: 682940K170, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm mô tơ gạt mưa (cao su lưu hóa), Part No: 851430K03000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm mô tơ gạt mưa (cao su lưu hóa), Part No: 851430K08000, xe 578W/ FORTUNER 2019, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm nẹp thoát nước kính cửa sau (cao su lưu hóa), Part No: 6997533010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm nẹp thoát nước kính cửa sau (cao su lưu hóa), Part No: 6997552010, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm nẹp thoát nước kính cửa sau bằng cao su, Part No: 6997552010, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm xy lanh hộp dầu phanh bằng cao su xe Wave- 53215-KFL-860- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Đệm xy lanh hộp dầu phanh bằng cao su xe Wave-53215-KFL-860- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: DK2J00053C2207/ Vòng đệm bằng cao su- TL- O RING TL (nk)
- Mã HS 40169320: DK3T00021C6007/ Vòng đệm cao su- Rubber Grommet-IG-2P (nk)
- Mã HS 40169320: DKA900031C3002/ Vòng đệm cao su- Rubber Grommet-KA4 (nk)
- Mã HS 40169320: DKD400021C3001/ Vòng đệm cao su- Rubber Grommet JF-2P (nk)
- Mã HS 40169320: DKD400021C3002/ Vòng đệm cao su- Rubber Grommet JF-1P (nk)
- Mã HS 40169320: Doăng ao su sơ mi số 3 dùng cho máy nén- O-RING FOR 3RD CYLINDER COVER, Model: 3S20A, NSX: INTRA COMMERCIAL CORPORATION Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Doăng cao su sơ mi số 1-O-RING FOR 1ST CYLINDER, Model: 3S20A, NSX: INTRA COMMERCIAL CORPORATION. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: E300311/ Miếng đệm lót bằng cao su sử dụng cho chốt nhiên liệu trong ô tô. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: EAZ0110005 B42/ Vòng đệm cao su CZ10732-V1A00AB (EAZ0110005 B42) (nk)
- Mã HS 40169320: EAZ0110006 B42A/ Vòng đệm cao su CZ10809-V0A00AB (EAZ0110006 B42A) (nk)
- Mã HS 40169320: EAZ0120006 B42/ Vòng đệm cao su (nk)
- Mã HS 40169320: EN-96500-33394-01/ Linh kiện xe 4 bánh chạy địa hình ATV: Vòng đệm chặn dầu-phốt dầu, bằng cao su: OIL SEAL-ABB-1B20-A0-00 (nk)
- Mã HS 40169320: G01205/ Vòng đệm cao su dùng cho công tắc của xe máy (nk)
- Mã HS 40169320: G0130160006A0: Miếng đệm két nước bằng cao su dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: G01486/ Vòng đệm bằng cao su dùng cho cụm đánh lửa của xe máy (nk)
- Mã HS 40169320: G04360VN/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho cụm công tắc kiểm soát tốc độ của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G04694VN/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc đóng mở cửa của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G04859/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc của xe máy (nk)
- Mã HS 40169320: G04969VN/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho cụm công tắc đèn báo nguy hiểm, dừng tạm thời và bộ phận đèn báo túi khí của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05063VN/ Miếng đệm bằng cao su có gắn tiếp điểm kim loại dùng cho công tắc mở cốp sau của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05068VN/ Miếng đệm bằng cao su có gắn tiếp điểm kim loại dùng cho cụm công tắc phanh điện tử và giữ phanh của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05069VN/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho cụm công tắc phanh điện tử và giữ phanh của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05092VN/ Miếng đệm bằng cao su có gắn tiếp điểm kim loại dùng cho cụm công tắc kiểm soát tốc độ của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05094VN/ Miếng đệm bằng cao su có gắn tiếp điểm kim loại dùng cho công tắc đèn báo nguy hiểm của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05096VN/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc dừng tạm thời của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05109VN/ Miếng đệm bằng cao su có gắn tiếp điểm kim loại dùng cho cụm công tắc điều chỉnh âm thanh và kết nối điện thoại của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05110VN/ Miếng đệm bằng cao su có gắn tiếp điểm kim loại dùng cho cụm công tắc kiểm soát tốc độ của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05123VN/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho cụm công tắc điều chỉnh âm thanh và kết nối điện thoại của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05124VN/ Miếng đệm bằng cao su có gắn tiếp điểm kim loại dùng cho cụm công tắc điều chỉnh âm thanh và kết nối điện thoại của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05126VN/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho cụm công tắc chuyển chế độ lái và dừng tạm thời của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05161VN/ Miếng đệm bằng cao su có gắn tiếp điểm kim loại dùng cho công tắc chuyển chế độ lái của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05174VN/ Miếng đệm bằng cao su có gắn tiếp điểm kim loại dùng cho cụm công tắc gọi khẩn cấp, lỗi xe và kiểm tra thông tin của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05175VN/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho cụm công tắc điều chỉnh âm thanh và kết nối điện thoại của ô tô (nk)
- - Mã HS 40169320: G05182/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho cụm công tắc của xe máy (nk)
- Mã HS 40169320: G05192VN/ Miếng đệm bằng cao su có gắn tiếp điểm kim loại dùng cho công tắc điều khiển ghế ngồi của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05252VN/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho cụm công tắc phanh điện tử và giữ phanh của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05273VN/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc đèn báo nguy hiểm của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05362VN/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc đóng mở cửa của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05363VN/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc khởi động và dừng động cơ của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05369/ Miếng đệm bằng cao su có gắn tiếp điểm kim loại dùng cho công tắc chuyển chế độ lái của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05387/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc giữ phanh của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05416/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc điều khiển ghế ngồi của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05417/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc điều khiển ghế ngồi của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05465VN/ Miếng đệm bằng cao su có gắn tiếp điểm kim loại dùng cho công tắc giảm số tự động của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05467/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: G05479VN/ Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc kiểm soát tốc độ của ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: GB93-87- Miếng đệm cao su, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: GB97.1-86- Miếng đệm cao su, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng bugi bằng cao su xe HR-V 2018- 12342-RYE-004- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng bugi xe HR-V2018- 12342-RYE-004- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng các te/ 313971XJ0A- phụ tùng xe ô tô Nissan Navara, Terra 5 chỗ, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su 11.5x16x2.5 (cao su lưu hóa không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy C50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su 11.5x16x2.5 (cao su lưu hóa không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy Z50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su 14x18.2x2.5 (cao su lưu hoá không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy C50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su 14x18.2x2.5 (cao su lưu hoá không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy Z50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su 8x10.8x1.5 (cao su lưu hóa không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy C50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su 8x10.8x1.5 (cao su lưu hóa không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy Z50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su bằng cao su: 109-7411; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su bằng cao su: 4S-5898; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su bằng cao su: 5D-5957; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su bằng cao su: 5F-9657; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su bằng cao su: 5P-8210; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su bằng cao su: 6V-3917; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su bằng cao su: 6V-5101; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su bằng cao su: 8T-1919; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su bằng cao su: 8T-2929; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su chắn bùn bánh sau, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su chắn bùn bánh sau.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 61) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su chắn bùn bánh sau.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 88) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su chắn bùn bánh sau.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 62) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su chống thấm, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su chống thấm.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 47) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su cửa giữa.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30551 dòng 10) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su của xe cửa trước phải, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su của xe cửa trước phải.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 41) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su của xe cửa trước phải.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 46) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su của xe cửa trước phải.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 36) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su của xe cửa trước trái, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su của xe cửa trước trái.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 40) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su của xe cửa trước trái.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 45) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su của xe cửa trước trái.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 35) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su dán kính trước, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su dán kính trước.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 19) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su dán kính trước.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 27) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su dán kính trước.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 15) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su dán kính, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su dán kính.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 32) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su dán kính.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 40) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su dán kính.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 30) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su đỏ phi18mm, hàng mới 100%, SAP: 42003463. (HÀNG MIỄN PHÍ, KHÔNG THANH TOÁN) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su dưới của xe cửa trước phải.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 48) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su dưới của xe cửa trước phải.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 38) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su dưới của xe cửa trước trái.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 47) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su dưới của xe cửa trước trái.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 37) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su giàn cò xe tải Hyundai 1T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su khung cửa hậu.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 64) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su khung cửa sau.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 59) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su khung cửa sổ phải, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su khung cửa sổ phải.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 42) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su khung cửa sổ phải.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 51) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su khung cửa sổ phải.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 41) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su khung cửa sổ trái, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su khung cửa sổ trái.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 39) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su khung cửa sổ trái.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 50) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su khung cửa sổ trái.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 40) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su khung cửa trước.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 49) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su khung cửa trước.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 39) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su loại 27.00R49, dùng cho xe tải nặng có kích thước vành >610mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su lưu hóa dùng cho xe ô tô BMW bốn chỗ, hàng mới 100%, hãng sản xuát BMW, code: 11147566411 (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su nắp ca pô trước (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 51 76 7 255 802 (nk)
- Mã HS 40169320: gioăng cao su nắp máy trước, phụ tùng của xe ô tô Honda CR-VV1V7, mã hàng 12351-R70-A00, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su ngoài cửa trước phải, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su ngoài cửa trước phải.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 35) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su ngoài cửa trước trái, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su ngoài cửa trước trái.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 34) (nk)
- Mã HS 40169320: gioăng cao su phải nắp capo- 74146-TLA-A000- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- làm kín khít. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su phía trên cửa sau.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 60) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su sàn sau.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su tấm chắn nước trước, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su tấm chắn nước trước.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 18) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su tấm đậy thông gió.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 28) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su tấm đậy thông gió.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 16) (nk)
- Mã HS 40169320: gioăng cao su trái nắp capo- 74196-TLA-A000- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- làm kín khít. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su trang trí đệm động cơ.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 33) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su trang trí đệm động cơ.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 23) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su trên tấm chắn nước trước, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su trên tấm chắn nước trước.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 17) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su viền cửa hậu phải.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 66) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su viền cửa hậu(trái).lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 65) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cao su. Part No: 9030110018, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX200T, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng chắn nước SP100607: bằng cao su dùng cho máy xúc lật.Hàng mới 100% do TQ sản xuất (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng chắn nước SP101303: bằng cao su dùng cho máy xúc lật.Hàng mới 100% do TQ sản xuất (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng chống sánh dầu bằng cao su/ 2ND-F5854-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cổ hút bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW,hãng sản xuất BMW, hàng mới 100% code 13718655216 (nk)
- Mã HS 40169320: gioăng cổ hút, gioăng cổ xả, gioăng nắp giàn cò bằng cao su lưu hóa dùng cho xe có tải > 15 tấn.(kích thước: phi 21-34)cm, Mới 100% (phụ tùng thay thế) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cò, mã VG1246040005, chất liệu cao su, dùng cho xe tải, HSX: Jinan Alton, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cưa sau băng cao su lưu hoa dung cho xe ô tô BMW 5-7 chô ngôi mơi 100% B51767179104 (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cưa trươc băng cao su lưu hoa dung cho xe ô tô BMW 5-7 chô ngôi mơi 100% B51337177998 (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng cửa vào két nước (cao su lưu hóa), Part No: 1632528010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY 2006, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đai ốc lắp cửa sổ sau bằng cao su.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 26) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đai ốc lắp cửa sổ sau, bằng cao su, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đai ốc lắp cửa sổ sau.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 22) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng dàn cò động cơ kí hiệu (480, 485, 4102, 4100, 4108, 4110, YC4D, YC4E, 615) bằng cao su lưu hóa (nhãn hiệu: Taierkangni, Cheyou, ZHTD) dùng cho xe tải dưới 5 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng dàn cò, mã: 13270-VM00A, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đầu nối bình hành bằng cao su.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30540 dòng 72) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đầu nối bình hành, bằng cao su, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đáy tắc te, gioăng kính (dùng lắp viền kính chắn gió) bằng cao su lưu hóa dùng cho xe tải (8-15) tấn. Hình tròn, chu vi 11cm, Mới 100% (phụ tùng thay thế) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm bình rửa kính (cao su lưu hóa), Part No: 853730K01000, xe 578W/ FORTUNER 2019, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm bình rửa kính (cao su lưu hóa), Part No: 853730K01000, xe 579W/ INNOVA 2017, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm cao su 13.2x2.65 (cao su lưu hóa không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy C50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm cao su 13.2x2.65 (cao su lưu hóa không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy Z50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm cao su 29.6x3.2 (cao su lưu hóa không xốp)(1 bộ- 2 chiếc)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy C50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm cao su 29.6x3.2 (cao su lưu hóa không xốp)(1 bộ- 2 chiếc)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy Z50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm cao su 6.5x1.8 (cao su lưu hóa không xốp)(1 bộ- 2 chiếc)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy C50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm cao su 6.5x1.8 (cao su lưu hóa không xốp)(1 bộ- 2 chiếc)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy Z50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm cao su 8x1.8 (cao su lưu hóa không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy C50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm cao su 8x1.8 (cao su lưu hóa không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy Z50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm cổ út, mã VG1500110024, chất liệu cao su, dùng cho xe tải, HSX: Jinan Janbang Trading Co., mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm cổ xả, mã VG1560110111, chất liệu cao su, dùng cho xe tải, HSX: Jinan Janbang Trading Co., mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm cò, mã VG1246040023, chất liệu cao su, dùng cho xe tải, HSX: Jinan Janbang Trading Co., mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm cò, mã VG14040021A,chất liệu cao su, dùng cho xe tải, HSX: Jinan Janbang Trading Co., mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm két sinh hàn P360, dùng cho xe tải 25 tấn,Bằng cao su và sắt (chất liệu cao su là chính) hàng mới 100%.Nhãn hiệu TZER LI. Nhà SX: TZER LI ENTERPRISE CO.,LTD (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1326260, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1V6341, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2407032, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-4200653, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-4B8407, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5B3265, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8H2778, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-9H3360, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-9H6454, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-9X7380, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm nắp giàn cò bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW dưới 5 chỗ hàng mới 100%, hãng sx BMW, code: 11128636401 (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm phao xăng (cao su lưu hóa), Part No: 7716933020, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm/ 5P0-E1196-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm/ 5P0-E2428-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm/ 5YP-E1193-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng đệm/ 5YP-E1196-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: gioăng giá đỡ két nước bằng cao su.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30540 dòng 26) (nk)
- Mã HS 40169320: gioăng giá đỡ két nước bằng cao su.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30549 dòng 24) (nk)
- Mã HS 40169320: gioăng giá đỡ két nước, bằng cao su, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: gioăng giá đỡ két nước.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30543 dòng 24) (nk)
- Mã HS 40169320: GIOĂNG GIÀN CAM (1.8) dùng cho xe CHEVROLET CRUZE nhà sản xuất GM DEAWOO hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: GIOĂNG GIÀN CAM dùng cho xe DEAWOO MARTIZ nhà sản xuất GM DEAWOO hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hạn vị thanh bảo vệ bằng cao su.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 60) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hạn vị thanh bảo vệ, bằng cao su, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hạn vị thanh bảo vệ, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hạn vị thanh bảo vệ.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 61) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hộp bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp giấy và sắt, dùng lắp vào động cơ làm kín (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 1.25 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hộp bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp giấy và sắt, dùng lắp vào động cơ làm kín (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 1.8 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hộp bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp giấy và sắt, dùng lắp vào động cơ làm kín (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 1.9 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hộp bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp giấy và sắt, dùng lắp vào động cơ làm kín (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hộp bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp giấy và sắt, dùng lắp vào động cơ làm kín (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 2.5 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hộp bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp giấy và sắt, dùng lắp vào động cơ làm kín (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 38-40 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hộp bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp giấy và sắt, dùng lắp vào động cơ làm kín (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 6 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hộp bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp giấy và sắt, dùng lắp vào động cơ làm kín (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 7tạ mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hộp bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp giấy và sắt, dùng lắp vào động cơ làm kín (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 8 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hộp bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp giấy và sắt, dùng lắp vào động cơ làm kín KT: ((150-1200)*(150-600)*(0.8-5))mm+/-10% (LKPTTT ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hộp bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp giấy và sắt, dùng lắp vào động cơ làm kín KT: ((150-1200)*(150-600)*(0.8-5))mm+/-10% (LKPTTT ô tô tải có tổng tải trọng 6 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hộp bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp giấy và sắt, dùng lắp vào động cơ làm kín KT: ((150-1200)*(150-600)*(0.8-5))mm+/-10% (LKPTTT ô tô tải có tổng tải trọng 7 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng hộp bằng cao su lưu hóa không xốp kết hợp giấy và sắt, dùng lắp vào động cơ làm kín KT: ((150-1200)*(150-600)*(0.8-5))mm+/-10% (LKPTTT ô tô tải có tổng tải trọng 8 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng két mát bằng cao su: 6V-9027; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng khóa thùng xe bằng cao su.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 66) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng khóa thùng xe bằng cao su.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 67) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng khóa thùng xe, bằng cao su, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng khớp nối ống nước bằng cao su: 288-5476; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ Caterpillar 773E, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng khớp nối ống nước bằng cao su: 6V-5066; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kím nắp máy bằng cao su luu hóa dùng cho xe oto 5-7 chỗ mới 100%- FO1W1Z19E889GB (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín (2279230), bằng cao su lưu hoá, dùng cho xe tải Scania loại có trọng tải từ 15-20 tấn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: 14882685, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40D hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-0617540, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1085803, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1085806, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1090072, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1090073, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1090074, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1090075, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1090078, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1092332, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1093206, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1097411, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1099685, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1121574, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1121580, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1125282, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1135304, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1142687, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1144427, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1178801, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1185068, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1187214, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1198784, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1210145, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1314164, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1495462, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1522938, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1714358, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1H8278, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1H9696, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1J2176, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1J2859, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1J9671, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1P3704, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1T0136, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2109246, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2147567, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2147568, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2153198, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2284947, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2287091, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2287097, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2353546, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2385080, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2385082, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2454908, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2722583, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2A3398, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2H3931, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2H3932, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2H4145, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2H5001, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2J8163, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2M0340, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2M9780, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2N0475, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2N5243, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2S2182, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2S4078, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-335853, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-336027, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-336028, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-336039, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-336042, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-3B8453, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-3E6747, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-3H3385, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-3K0360, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-3P0654, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-3P1155, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-4F5607, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-4F7390, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-4G4972, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-4J0520, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-4J0522, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-4J0524, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-4J0525, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-4J0527, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-4J2506, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-4J5267, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-4M0189, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-4S5898, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5F1678, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5F3999, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5F7054, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5F8000, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5F9144, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5H4909, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5H6005, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5H6734, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5H7704, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5M2057, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5P3456, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5P4892, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5P5846, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5P7530, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5P7701, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5P7815, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5P7817, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5P8068, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5P8210, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5P8211, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5P8356, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5P8429, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5P9890, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5S9134, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6F6672, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6J2680, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6L1648, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6L9405, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V0973, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V1197, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V3250, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V3251, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V3319, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V3348, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V3683, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V3831, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V3834, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V3908, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V3917, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V4365, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V4367, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V4368, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V4589, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V5048, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V5066, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V5266, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V6353, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V6609, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V6809, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V6923, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V7350, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V8260, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V9769, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-7N6806, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8C5230, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8F4994, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8F7219, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8F8733, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8F9206, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8H7521, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8J4351, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8L2746, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8L2779, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8L2786, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8M4433, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8M4435, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8M4443, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8T2929, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-8T9527, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-9M2092, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-9M5892, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-9X7381, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-9X7681, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-9X7734, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 13947629, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 14882685, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40D hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 20536487, phụ tùng thay thế dùng cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 4804167, phụ tùng thay thế dùng cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 943177, phụ tùng thay thế xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 944364, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 944708, phụ tùng thay thế xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 976010, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 976112, phụ tùng thay thế xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 977025, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 982193, phụ tùng thay thế xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 993450, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40f hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa/ H74SII-O-RING/ Phụ tùng thay thế dùng cho xe tự đổ CAT 773E, hiệu Caterpillar, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín nắp trục cam bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2720758, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín nắp trục cam bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2720759, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng làm kín van trục cam bằng cao su luu hóa dùng cho xe oto 5-7 chỗ mới 100%- FO7L1Z6C535AA (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng lọc dầu bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW hàng mới 100%, háng sx BMW, code: 11428637820 (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng moay ơ sau, cao su dùng cho xe tải 27 tấn,mã hàng 31118 Nhãn hiệu: JERMANY, nhà sx: NINGBO JERMANY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng nắp ca pô nhãn hiệu Mazda, NSX: Mazda Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ Escape mới 100%, mã hàng BHN956750 (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng nắp dàn cò (cao su) 1035A714 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng nắp dàn cò (cao su) 1035A714 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng nắp dàn cò (cao su) MD188435 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng nắp dàn cò (cao su) MD303148 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng nắp dàn cò (cao su) MD330989 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng nắp dàn cò (cao su) MN149705 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng nắp dàn cò, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng nắp két giải nhiệt nhớt, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng nắp máy bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1873307, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng nắp máy trái 11395-GGZ-J001 (từ cao su đã lưu hóa, không cứng, không xốp) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng nắp nhớt MD311638 phụ tùng xe ôtô hiệu L300. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng nắp ống thoát khí động bằng cao su: 033-6031; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ Caterpillar 773E, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng ngăn dầu đáy các te (cao su lưu hóa), Part No: 1215113030, phụ tùng xe ô tô Toyota TUV1, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng ngăn dầu đáy các te (cao su lưu hóa), Part No: 1215121010, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng ống dầu bằng cao su: 5K-9090; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng Phớt bơm bằng cao su_Kit, Chamber stack CRN 120-2-1. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng Phớt bơm bằng cao su_Kit, Chamber stack CRN 150-2-1. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng Phớt bơm bằng cao su_Kit, Chamber stack CRN 45-1, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng Phớt bơm bằng cao su_Kit, Chamber stack CRN 64-3-2, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng Phớt bơm bằng cao su_Kit, Chamber stack CRN 90-2-2. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng Phớt bơm bằng cao su_Kit, Gaskets CR/N 120 1-7/150 1-6 E. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng phớt đại tu nhãn hiệu Ford, NSX: Ford Japan Dùng cho xe du lịch 4-7 chỗ CX5 mới 100%, mã hàng 8DSX10271 (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1880210, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 20734156, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 20736230, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40D hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 20815558, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 21415427, phụ tùng thay thế dùng cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 471708, phụ tùng thay thế dùng cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 8192190, phụ tùng thay thế dùng cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng phớt làm kín bằng cao su, ký hiệu: 14882689, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40D hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng phớt làm kín bằng cao su, ký hiệu: VOE 21695684, phụ tùng thay thế xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng số 8, bằng cao su lưu hóa, dùng cho xe tải 27 tấn, mã 30925. Hàng mới 100% Nhãn hiệu: JERMANY, nhà sx: NINGBO JERMANY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng sơ mi bằng cao su lưu hóa, PN: 50006667, phụ tùng xe tải. Mới 100% do MS MOTORSERVICE sản xuất (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng sơ my bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1102220, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng sơ my bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1426217, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng sơ my bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-9L5854, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tắc te bằng cao su lưu hóa không xốp (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 1.25 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tắc te bằng cao su lưu hóa không xốp (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tắc te bằng cao su lưu hóa không xốp (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 7 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tắc te bằng cao su lưu hóa không xốp KT: (Dài tổng (150-1200)mm, rộng bản (15-80)mm, dầy (0.5-2)mm) +/-10% (LKPTTT ô tô tải có tổng tải trọng 7 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tắc te bằng cao su lưu hóa không xốp KT: (Dài tổng (150-1200)mm, rộng bản (15-80)mm, dầy (0.5-2)mm) +/-10% (LKPTTT ô tô tải có tổng tải trọng 8 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tắc te bằng cao su lưu hóa không xốp, KT(Dài tổng (160-750)mm, rộng tổng (80-400)mm, Dầy (1.5-8)mm)+/-10% (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 7 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 061-9456; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 109-2332; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 259-4598; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773F 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 269-7885/ 3P-0655; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 270-1820/ 5P-8940; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ Caterpillar 773E, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 298-6387; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 2H-2665; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 2J-6274; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 3B-8453; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773F 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 3D-2824; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773F 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 3J-7354; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 3P-0657/ 237-7623; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 4J-5477; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 5P-0840; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 5P-4892; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 5P-5846; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 5P-7530; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 5P-7817; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 5P-8068; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 5P-9890; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 6J-2245; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 6V-0973; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 6V-3348; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 6V-3908; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 6V-5048; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 6V-6609; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 6V-8398; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773F 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 7X-4810; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 8L-2786; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn bằng cao su: 8T-2928; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tron đương ông nươc băng cao su lưu hoa dung cho xe ô tô 5-7 chô ngôi mơi 100% LALR030593 (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tron đương ông nươc băng cao su lưu hoa dung cho xe ô tô 5-7 chô ngôi mơi 100% LALR048472 (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tròn mặt quy lát bằng cao su: 6V-5049/ 214-7568; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ Caterpillar 773E, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng tu bô/ 151965KA0A- phụ tùng xe ô tô Nissan Navara, Terra 5 chỗ, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 1149721010, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030107024, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030107033, phụ tùng xe ô tô Toyota SIENNA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030107037, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030108019, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX300, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030111030, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030116012, phụ tùng xe ô tô Toyota NEW HIACE 2005, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030118018, phụ tùng xe ô tô Toyota DYNA 200, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030119016, phụ tùng xe ô tô Toyota SIENNA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030119020, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030122013, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030126011, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS UCF10, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030127010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030127015, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030128008, phụ tùng xe ô tô Toyota SIENNA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030131003, phụ tùng xe ô tô Toyota COASTER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030132010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030134011, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030140008, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS GX460, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030156008, phụ tùng xe ô tô Toyota SIENNA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030162007, phụ tùng xe ô tô Toyota SIENNA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030168005, phụ tùng xe ô tô Toyota CROWN1, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030169006, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030173004, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER 80, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030183002, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030188077, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE RZH114, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030192002, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE 2005, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030199086, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS LS400, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030199093, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030199096, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030199099, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030199148, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030199151, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS GX460, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 9030199182, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 90301T0013, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE 2005, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 90301T0019, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 90301T0024, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O (cao su lưu hóa), Part No: 90301T0065, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O bằng cao su, Part No: 9030107037, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O bằng cao su, Part No: 9030107042, phụ tùng thay thế của xe VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O bằng cao su, Part No: 9030108020, phụ tùng thay thế của xe VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chư O bằng cao su, Part No: 9030118004, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O bằng cao su, Part No: 9030140008, phụ tùng thay thế của xe LEXUS GX460, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O bằng cao su, Part No: 9030179003, phụ tùng thay thế của xe LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O bằng cao su, Part No: 9030199151, phụ tùng thay thế của xe LEXUS GX460, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O bằng cao su, Part No: 9030199202, phụ tùng thay thế của xe COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O ở bán trục sau (cao su lưu hóa), Part No: 90301T0016, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O, Part No: 90301T0017, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O, Part No: 90301T0023, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O, Part No: 90301T0024, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O, Part No: 90301T0064, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O, Part No: 90301T0065, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O. Part No: 9030108020, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O. Part No: 9030128011, phụ tùng xe ô tô Toyota SIENNA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O. Part No: 9030140008, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS GX460, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vành khung tròn chữ O. Part No: 9030177002, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RC200T, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vòng đệm bằng cao su lưu hóa dùng cho xe ô tô BMW hàng mới 100%, hãng sx BMW, code 11317801703 (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vòng đệm bằng cao su lưu hóa, dùng cho nắp dầu máy xe BMW 5 chỗ, hàng mới 100%, hãng sx BMW, code: 11127565165 (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vòng đệm mặt máy bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW dưới 5 chỗ, hàng mới 100%, hãng sx BMW, code: 11137627512 (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vòng đệm máy bơm bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW, hàng mới 100%, hãng sx BMW, code: 11517549445 (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vòng đệm nắp cacte bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW dưới 5 chỗ, hàng mới 100%, hãng sx BMW, code: 11127581215 (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng vuông làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1P3709, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng xi lanh, ký hiệu: A3000-1002063B#, bằng cao su lưu hóa, dùng để bịt ở đầu xi lanh cho động cơ của xe tải, hiệu Yuchai, hàng mới 100% sản xuất tại TQ (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng xy lanh bằng cao su lưu hóa không xốp (LKPT thay thế ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng xy lanh bằng cao su lưu hóa không xốp KT: (Đường kính doăng(85-150)mm, Đường kính sợi (0.2-6)mm) +/-10% (LKPTTT ô tô tải có tổng tải trọng 15 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng xy lanh bằng cao su lưu hóa không xốp KT: (Đường kính doăng(85-150)mm, Đường kính sợi (0.2-6)mm) +/-10% (LKPTTT ô tô tải có tổng tải trọng 6 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng xy lanh bằng cao su lưu hóa không xốp KT: (Đường kính doăng(85-150)mm, Đường kính sợi (0.2-6)mm) +/-10% (LKPTTT ô tô tải có tổng tải trọng 7 tấn mới 100% TQSX) (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng xy lanh bằng cao su, kí hiệu: L3000-1002063, KT: 140*125*1(mm), dùng cho động cơ xe ô tô tải có tổng trọng tải không quá 18T, xuất xứ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng xy lanh động cơ bằng cao su: 7N-2046; Phụ tùng dùng cho xe tải mỏ CAT 773E 60 tấn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng, bằng cao su dùng cho xe máy Yamaha/ 5TP-H182L-00-00-80/ Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Gioăng, GASKET,CYLINDER HEAD COVER, mã 11061-0282, Phụ tùng xe mô tô Kawasaki, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: GK2Z8K540A- Miếng đệm và vành khung tròn bằng cao su của bơm nước, linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe Ranger/Everest, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: GK2Z8K540A- Miếng đệm và vành khung tròn bằng cao su của bơm nước; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger/Everest, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Goăng nắp máy phải bằng cao su lưu hóa dùng cho xe ô tô 5-7 chô ngôi mới 100% A1130160221 (nk)
- Mã HS 40169320: Goăng nắp máy trai bằng cao su lưu hóa dùng cho xe ô tô 5-7 chô ngôi mới 100% A1130160321 (nk)
- Mã HS 40169320: H0130160000A0- Miếng đệm cao su treo két nước dùng cho xe AUMAN ETX-D300.E4. Hàng mới 100%, SX2020 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.001: Miếng đệm cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.001: Miếng đệm cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 1 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.002: Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.002: Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 2 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.003: Đệm cao su dẫn hướng, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.003: Đệm cao su dẫn hướng, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 3 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.004: Đệm cao su dẫn hướng, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.004: Đệm cao su dẫn hướng, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 4 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.005: Đệm góc bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.005: Đệm góc bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 5 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.006: Đệm góc phải bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.006: Đệm góc phải bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 6 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.007: Đệm lót bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.007: Đệm lót bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 7 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.008: Đệm cách âm trụ trước bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.008: Đệm cách âm trụ trước bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 8 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.009: Miếng đệm bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.009: Miếng đệm bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 9 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.010: Miếng đệm bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.010: Miếng đệm bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 10 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.012: Tấm đệm cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.012: Tấm đệm cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 11 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.013: Đệm cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.013: Đệm cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 12 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.014: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.014: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 13 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.015: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.015: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 14 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.016: Đệm cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.016: Đệm cao su, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 15 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.017: Đệm cao su giảm chấn sau, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.017: Đệm cao su giảm chấn sau, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 16 (nk)
- Mã HS 40169320: H350.018: Đệm cao su giảm chấn trái, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: H350.018: Đệm cao su giảm chấn trái, dùng để lắp xe mini buýt Hyundai Solati, mới 100% (HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10328802600- D 17 (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CITY-002-Vòng đệm chấn dầu 17.8X2.4 bằng cao su-11203-PWA-0030--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Chống dò rỉ dầu-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CITY-072-Vòng đệm cảm biến lọc khí bằng cao su-37881-P2A-0000--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Làm kín-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CITY-120-Miếng đệm giảm sóc phía trước bằng cao su-51920-TG0-T000-M1--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Miếng đệm cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CITY-123-Miếng đệm cao su giảm sóc phía sau-52633-T5A-J000-M1--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Đệm cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CITY-124-Miếng đệm cao su lò xo giảm sóc phía sau-52691-TG1-T000--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Đệm cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CITY-286-Miếng đệm cao su gắn trên nắp ca bô bên phải-74142-T9A-T000--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Đệm cao su giảm chấn nắp ca pô-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CITY-287-Đệm cao su gắn trên nắp ca bô bên trái-74149-T9A-T000--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Đệm cao su giảm chấn nắp ca pô-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CITY-407-Vòng đệm 46.8x2.2 bằng cao su-91302-PX4-0040--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Làm kín-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CITY-408-Vòng đệm 8.8x1.9 bằng cao su-91308-PH9-0000--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Làm kín-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CR-V-188- Miếng đệm cao su lò xo giảm sóc phía sau- 52402-TEA-T000-M1- Chất liệu Cao su- LK Model Honda CR-V- Đệm cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CR-V-428- Miếng đệm cao su gắn trên nắp ca pô- 74121-TLA-A000-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- làm kín, tránh rò nước, trang trí. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CR-V-435- gioăng cao su phải nắp capo- 74146-TLA-A000- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- làm kín khít. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CR-V-442- Miếng đệm cao su giữ dàn nước làm mát dưới- 74172-SWA-0000- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Đệm cao su dàn nước làm mát. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CR-V-445- Miếng đệm cao su giữ dàn nước làm mát trên- 74173-SJ4-0000- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Đệm cao su dàn nước làm mát. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CR-V-447- gioăng cao su trái nắp capo- 74196-TLA-A000- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- làm kín khít. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CR-V-486- Miếng đệm biển số xe bằng cao su- 74827-S2G-0000- Chất liệu xốp- LK Model Honda CR-V- Cố định biển số, bảo vệ biển số. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CR-V-491- Miếng đệm chống rung B ốp dưới cửa đuôi xe bằng cao su- 74890-TME-T000-AC- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- chống rung. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CR-V-492- Miếng đệm chống rung A ốp dưới cửa đuôi xe bằng cao su- 74890-TME-T000-AD- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- chống rung. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CR-V-498- Miếng đệm chống rung A ốp dưới cửa đuôi xe bằng cao su- 74906-TLA-0000- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- chống rung. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CR-V-499- Miếng đệm chống rung B ốp dưới cửa đuôi xe bằng cao su- 74907-TLA-0000- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- chống rung. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HATC-CR-V-781- Miếng đệm thanh chống nắp ca pô bằng cao su- 91604-SNA-0030- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Đệm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HCI017: Đệm giảm chấn nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: HCI017: Đệm giảm chấn nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328066734-D10 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI017: Đệm giảm chấn nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C1110328072360-D11 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI017: Đệm giảm chấn nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328080045-D10 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI017: Đệm giảm chấn nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328086975-D11 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI017: Đệm giảm chấn nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330289525-D10 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI017:Đệm giảm chấn nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HCI017:Đệm giảm chấn nắp ca bô bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330276111-D10 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI018: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HCI018: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: HCI018: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328066734-D11 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI018: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C1110328072360-D12 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI018: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328080045-D11 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI018: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328086975-D12 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI018: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328680682-D1 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI018: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330173513-D1 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI018: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330191503-D1 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI018: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330289525-D11 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI018:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HCI018:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330276111-D11 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI019: Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328680682-D2 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI019: Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330173513-D2 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI019: Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330191503-D2 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI020: Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328680682-D3 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI020: Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330173513-D3 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI020: Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330191503-D3 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI021: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: HCI021: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328066734-D12 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI021: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C1110328072360-D13 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI021: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328080045-D12 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI021: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328086975-D13 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI021: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330289525-D12 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI021:Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HCI021:Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330276111-D12 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI022: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HCI022: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: HCI022: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328066734-D13 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI022: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C1110328072360-D14 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI022: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328080045-D13 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI022: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328086975-D14 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI022: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330289525-D13 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI022:Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HCI022:Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330276111-D13 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI023: Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: HCI023: Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328066734-D14 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI023: Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C1110328072360-D15 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI023: Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328080045-D14 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI023: Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328086975-D15 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI023: Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330289525-D14 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI023:Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HCI023:Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330276111-D14 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI024: Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HCI024: Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: HCI024: Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328066734-D15 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI024: Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C1110328072360-D16 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI024: Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328080045-D15 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI024: Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328086975-D16 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI024: Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330289525-D15 (nk)
- Mã HS 40169320: HCI024:Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HCI024:Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Accent, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330276111-D15 (nk)
- Mã HS 40169320: HCIL-CITY-028- 74172-SWA-0000-Miếng đệm cao su giữ dàn nước làm mát-Bằng cao su- LK Model Honda CITY-giảm giao động, cố định-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HM-CITY-044- 19305-5R0-0000-Vòng đệm van ổn nhiệt bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Đệm và làm kín-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HM-CITY-143- 74829-TA0-A000-Miếng đệm cao su giảm chấn cốp xe phía dưới--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Giảm chấn khi mở cốp-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HM-CITY-320- 91314-PH7-0030-Vòng đệm 31.2x4.1 bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Làm kín-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HM-CITY-335- 91604-SNA-0030-Miếng đệm thanh chống nắp ca pô bằng cao su--Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY-Đệm-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: HỘP ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN (ECM) dùng cho xe CHEVROLET CAPTIVA nhà sản xuất GM DEAWOO hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Hộp vòng đệm parker PN PLSTC-STD KIT V0747; mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Hướng gió két nước, mã: 21496-4JA0A, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Hướng gió két nước, mã: 21497-5KA0A, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: IN02/ Miếng cao su chống nước (nk)
- Mã HS 40169320: Joăng bằng cao su chắn dầu của cụm xilanh phanh chính (60-41109-52020-V)- linh kiện sx cụm phanh xe máy Yamaha, DT xilanh 90- 250 cc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: KKB500630LR- CAO SU ĐỆM-PHỤ TÙNG Ô TÔ (nk)
- Mã HS 40169320: KKR0610004 B42/ Vòng đệm cao su (kkr0610004 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: KRZ7030034 B42/ Vòng đệm cao su (krz7030034 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: KRZ7030035 B42/ Vòng đệm cao su (krz7030035 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: KZY7010034 B42/ Vòng đệm cao su (kzy7010034 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: KZY7030003 B42/ Vòng đệm cao su (kzy7030003 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: KZY7030004 B42/ Vòng đệm cao su (kzy7030004 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện của máy vắt cam: Vòng đệm cao su, hàng mới 100%. (Hàng FOC) (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- CRETA: Gioăng Nắp Máy A/GASKET-HEAD COVER "A"- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- ELANTRA: Đệm Kín Nắp Dàn Cò Xú Páp/GASKET-ROCKER COVER- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- ELANTRA: Gioăng Bên Hông Kính Cửa Hậu/MOULDING-L/PLATE REAR BUMPER- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- ELANTRA: Gioăng Cửa Sau, Phải/W/STRIP ASSY-RR DR SIDE RH- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- ELANTRA: Gioăng Cửa Sau, Trái/W/STRIP ASSY-RR DR SIDE LH- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- ELANTRA: Gioăng Đầu Ra Bộ Tăng Áp/GASKET-TURBOCHARGER OUTLET- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- E-MIGHTY NARROW: Gioăng Bơm Nước/GASKET-WATER PUMP- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- H-1: Đệm Kín Nắp Dàn Cò Xú Páp/GASKET-ROCKER COVER- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- i20: Vòng Đệm Bộ Đồng Tốc/RING-SYNCHRONIZER- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- I30: Gioăng Đại Tu Động Cơ Trên/GASKET KIT-ENGINE OVERHAUL UPR- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- i30: Gioăng Nắp Quy Lát/GASKET-CYLINDER HEAD- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- I30: Vòng Đệm Bộ Đồng Tốc Thứ 3/RING-SYNCHRONIZER(3RD)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- Ix25: Càng & Nắp Chụp Đầu Càng Cửa Sổ Sau/ARM & HEAD CAP ASSY-RR WIPER- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- MATRIX: Vòng Chặn O Cao Su/O-RING- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- NEW ACCENT: Gioăng Bơm Nước/GASKET-WATER PUMP- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- NEW i20: Đai Đệm Số 10/GASKET(10)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- NEW SANTAFE: Đai Đệm Dầu Cho Bugi/GASKET-OIL PLUG- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- NEW SANTAFE: Gioăng Nắp Quy Lát Trái/GASKET-CYLINDER HEAD LH- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- NEW VERNA: Gioăng Cửa Trước, Trái/W/STRIP ASSY-FR DR SIDE LH- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- NEW VERNA: Gioăng Thân Cửa Trước, Trái/W/STRIP-FR DR BODY SIDE LH- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- NF SONATA: Đệm Kín Nắp Dàn Cò Xú Páp/GASKET-ROCKER COVER- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- SANTAFE: Gioăng Đại Tu Động Cơ/GASKET KIT-ENGINE OVERHAUL- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- SANTAFE: Gioăng Đầu Vào Bộ Tăng Áp/GASKET-TURBOCHARGER INLET- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- SANTAFE: Gioăng Nắp Quy Lát/GASKET-CYLINDER HEAD- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- SANTAFE: Gioăng Thân Cửa Sau, Trái/W/STRIP-RR DR BODY SIDE LH- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- SANTAFE: Gioăng/GASKET- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- SANTAFE: Vòng Chặn O Cao Su/O-RING- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- SANTAFE: Vòng Đệm Hình O/RING "O"- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- SONATA NF: Gioăng Bướm Ga/GASKET-THROTTLE BODY- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- TUCSON IX35: Vòng Chặn Cao Su/O-RING- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- TUCSON: Gioăng Đại Tu Động Cơ/GASKET KIT-ENGINE OVERHAUL- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- TUSCANI: Gioăng Ống Xả/GASKET-EXHAUST PIPE- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- VERACRUZ: Cản Nhựa Tổng Hợp/BUMPER-URETHANE- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/HYUNDAI- VERNA: Vòng Đệm Bộ Đồng Tốc Thứ 3/RING-SYNCHRONIZER(3RD)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/KIA- SORENTO: Gioăng Đại Tu Động Cơ/GASKET KIT-ENGINE OVERHAUL- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Linh kiện ô tô/KIA- SPORTAGE: Vòng Chặn O Cao Su/O-RING- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: LR010789 GASKET- CAMSHAFT CO 8409910090- RON LÀM KÍN PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: LR010882 GASKET- CAMSHAFT CO 8409910090- RON LÀM KÍN PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: LR011220 INSULATOR 8708803590- RON LÀM KÍN PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: LR011585 GASKET- INTAKE MANI 8409910090- RON LÀM KÍN PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: LR011586 GASKET- INTAKE MANI 8409910090- RON LÀM KÍN PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: LR012685 GASKET- INTAKE MANI 8409910090- RON LÀM KÍN PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: LR014345 GASKET- INTAKE MANI 8409910090- RON LÀM KÍN PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: LR018345 GASKET- INTAKE MANI 8409910090- CAO SU ĐỆM PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: LR024730 GASKET- INTAKE MANI 8409910090- CAO SU ĐỆM PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: LR028847LR-NÚT LÀM KÍN-PHỤ TÙNG Ô TÔ (nk)
- Mã HS 40169320: LR041869 GASKET- INTAKE MANI 8409910090- RON LÀM KÍN PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: LR048451 GASKET- INTAKE MANI 8409910090- CAO SU ĐỆM PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: LR070359 GASKET- INTAKE MANI 8409910090- RON LÀM KÍN PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: LR077451LR-ĐỆM CÁCH NHIỆT-PHỤ TÙNG Ô TÔ (nk)
- Mã HS 40169320: LR089050 COVER- CAMSHAFT 8409910000- RON LÀM KÍN PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: LS-100/ Vòng đệm làm bằng cao su dùng trong công nghiệp ô tô, kt 14.4*1.2mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: LS-122/ Vòng đệm làm bằng cao su dùng trong công nghiệp ô tô, phi 64*56.5*7.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: LS-124/ Vòng đệm bằng cao su dùng trong công nghiệp ô tô kích thước 2*1.9mm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: LS-125/ Miếng đệm bằng cao su dùng trong công nghiệp ô tô, kt 117*50.15mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: LS-30/ Miếng đệm bằng cao su dùng trong công nghiệp ô tô kích thước 77.1*34.6*7.3 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: LS-47/ Vòng đệm bằng cao su dùng trong công nghiệp ô tô, kt 58*4.1mm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 1.10251. Đệm làm kín. làm bằng cao su. Phụ tùng xe tải Scania. Hiệu DT. Hãng sản xuất DT. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 1.10971. Đệm làm kín, làm bằng cao su. Phụ tùng xe tải Scania. Hiệu DT. Hãng sản xuất DT. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 1.10971. Đệm làm kín. làm bằng cao su. Phụ tùng xe tải Scania. Hiệu DT. Hãng sản xuất DT. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 1.24047. Đệm làm kín, làm bằng cao su. Phụ tùng xe tải Scania. Hiệu DT. Hãng sản xuất DT. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 1.24116. Gioăng cao su. Phụ tùng xe tải Scania.Hiệu DT. Hãng sản xuất DT. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 1.24117. Gioăng cao su. Phụ tùng xe tải Scania. Hiệu DT. Hãng sản xuất DT. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 1.24213. Đệm làm kín. làm bằng cao su. Phụ tùng xe tải Scania. Hiệu DT. Hãng sản xuất DT. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 1.24327. Gioăng cao su. Phụ tùng xe tải Scania. Hiệu DT. Hãng sản xuất DT. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 1.24902. Đệm làm kín. làm bằng cao su. Phụ tùng xe tải Scania.Hiệu DT. Hãng sản xuất DT. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 1P3707. Gioăng cao su, bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng xe tải CAT 773E dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 2K4473. Xéc măng. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 2K6830. Xéc măng. Phụ tùng máy ủi D7R dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 3371943. Gioăng cao su bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng xe tải CAT 777D dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 3966708/5272959. Gioăng cao su.(Phụ tùng xe tải HYUNDAI dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất OTTO. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 6M5218. Gioăng cao su bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng xe tải CAT 773E dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Mã hàng 7D7519. Gioăng cao su bằng cao su lưu hóa. Phụ tùng xe tải CAT 773E dùng trong khai thác mỏ. Hãng sản xuất CTP. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Màng cao su van lọc khí nén (hiệu hye sung kit) (phụ tùng xe tải mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: miếng cao su đệm bầu cảm biến (Phụ tùng xe bus 29 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng:E43224-0010 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng cao su đệm capô (phụ tùng xe Peugeot 9 chỗ trở xuống, mới 100%), part No.: 9682438280; C/O Mẫu E số: E206164129350210, ngày 15/5/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng cao su đệm capô (phụ tùng xe Peugeot 9 chỗ trở xuống, mới 100%), part No.: 9682438280; C/O Mẫu E số: E206164129350258, ngày 17/6/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: miếng cao su đệm dàn lạnh (Phụ tùng xe bus 29 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng:D47044-1590 (nk)
- Mã HS 40169320: miếng cao su đệm dàn lạnh (Phụ tùng xe bus 29 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng:E47044-0900 (nk)
- Mã HS 40169320: miếng cao su đệm đế dàn lạnh (Phụ tùng xe bus 29 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng:E43222-0410 (nk)
- Mã HS 40169320: miếng cao su đệm đế dàn lạnh (Phụ tùng xe bus 29 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng:T47044-1291 (nk)
- Mã HS 40169320: miếng cao su đệm đế dàn lạnh (Phụ tùng xe bus 45 chỗ, mới 100%)_ Mã Số Phụ Tùng:T47044-1291 (nk)
- Mã HS 40169320: miếng cao su đệm đế dàn nóng(Phụ tùng xe bus 29 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng:T47044-0533 (nk)
- Mã HS 40169320: miếng cao su đệm đế dàn nóng(Phụ tùng xe bus 45 chỗ, mới 100%)_ Mã Số Phụ Tùng:T47044-0533 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng cao su đệm nắp capô (Phụ tùng ô tô Peugeot 5008-part No: 9682438280, mới 100%); C/O Mẫu E số: E206164129350208, ngày 15/5/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng cao su đệm nắp capô (Phụ tùng ô tô Peugeot 5008-part No: 9682438280, mới 100%); C/O Mẫu E số: E206164129350209, ngày 15/5/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: miếng cao su đệm vỏ dàn nóng(Phụ tùng xe bus 45 chỗ, mới 100%)_ Mã Số Phụ Tùng:D47044-0400 (nk)
- Mã HS 40169320: miếng cao su đệm vỏ giàn nóng(Phụ tùng xe bus 45 chỗ, mới 100%)_ Mã Số Phụ Tùng:D47044-0960 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm (ráp với dây rút) bằng su dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm (ráp với dây rút) dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm A ống dẫn nhiên liệu bằng cao su- 91594-TA0-G000- Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY- giảm rung động, cố định đường ống dẫn nhiên liệu. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm ba đờ xốc trước (cao su lưu hóa), Part No: 524216019100, xe CX/ INNOVA G-CX, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm ba đờ xốc trước (cao su lưu hóa), Part No: 524216019100, xe HK/ Innova 2.0G Venturer, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm ba đờ xốc trước (cao su lưu hóa), Part No: 524216019100, xe HW/ Fortuner 2.4L Diesel4x2 AT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc của ô tô(Theo dòng hàng số 1 tờ khai số103123242350 ngày30/01/2020)/G05508 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc của ô tô(Theo dòng hàng số 1 tờ khai số103291151611 ngày04/05/2020)/G05502 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc của ô tô(Theo dòng hàng số 3 tờ khai số103124005612 ngày'30/01/2020)/G05503 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc của ô tô(Theo dòng hàng số 4 tờ khai số102948724911 ngày25/10/2019)/G05503 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc của ô tô/G05502-03TM (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc của ô tô/G05508-03TM (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc của xe máy (CO FORM JV)/XG04515-05 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm bằng cao su dùng cho công tắc khởi động và dừng động cơ của ô tô/XG05363-03 (nk)
- Mã HS 40169320: MIẾNG ĐỆM BẰNG CAO SU LƯU HÓA TRỪ CAO SU CỨNG LOẠI KHÔNG XỐP-43434-AGE5-C00-COLLAR. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169320: MIẾNG ĐỆM BẰNG CAO SU LƯU HÓA TRỪ CAO SU CỨNG LOẠI KHÔNG XỐP-43434-AGE5-C00-COLLAR. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa xe tải tự đổ, 561-01-62410, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: MiẾNG ĐỆM BẰNG CAO SU, ĐƯỜNG KÍNH 67MM, DÙNG CHO XE TẢI DƯỚI 5 TẤN, KHÔNG NHÃN HiỆU, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm bằng nhựa, kích thước 12mm x 3.5mm- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm biển số xe bằng cao su- 74827-S2G-0101- Chất liệu xốp- LK Model Honda CR-V- Cố định biển số, bảo vệ biển số. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su điều hòa (814106010T); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su dùng cho ổ khóa xe máy (53K-8B002-000), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su gắn trên nắp ca pô- 74121-TLA-A012-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- làm kín, tránh rò nước, trang trí. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su gắn trên nắp ca pô- 74142-T00-T001- Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY- làm kín, tránh rò nước, trang trí (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su giảm sóc phía sau-52633-T5A-J000-M1--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Đệm cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su giữ dàn nước làm mát dưới- 74172-SWA-0000- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Đệm cao su dàn nước làm mát. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su giữ dàn nước làm mát trên- 74173-SJ4-0002- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Đệm cao su dàn nước làm mát. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su làm kín chân cần gạt nước sau (Phụ tùng ô tô Peugeot 5008-part No: 9685740580, mới 100%); C/O Mẫu E số: E206164129350208, ngày 15/5/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su làm kín chân cần gạt nước sau (Phụ tùng ô tô Peugeot 5008-part No: 9685740580, mới 100%); C/O Mẫu E số: E206164129350209, ngày 15/5/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su làm kín vách ngăn khoang động cơ_INV 21572_A 222 628 01 98_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su lò xo giảm sóc phía sau- 52402-TEA-T020-M1- Chất liệu Cao su- LK Model Honda CR-V- Đệm cao su. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su lò xo giảm sóc phía sau-52691-TG1-T000--Chất liệu Cao su- LK Model Honda CITY-Đệm cao su-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho xe máy Rubber Cushion 50382-KYZ-9000-H1 (Làm từ cao su lưu hóa) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho xe máy Rubber Protector 81257-KWC-9000 (Làm từ cao su lưu hóa) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho xe máy Rubber Seal 80109-K12-9000 (Làm từ cao su lưu hóa) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho xe máy Seal Duct 19748-K44-V000 (Làm từ cao su lưu hóa) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho xe máy Seal Fender RR Inner 80108-KZR-6000 (Làm từ cao su lưu hóa) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho xe máy Seal L Cover Duct 19649-K01-9000 (Làm từ cao su lưu hóa) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng cho xe máy Seal L Cover Duct 19649-KWN-7100 (Làm từ cao su lưu hóa) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su lưu hóa dùng để giảm chấn bình ắc quy xe máy Rubber Tape Double Face 11387-MKG-A000-H1 (Làm từ cao su lưu hóa) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: MIẾNG ĐỆM CAO SU ỐP CỬA-XE 25T-8980292011-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su trang trí lưới tản nhiệt bên phải (Phụ tùng ô tô Peugeot 5008-part No: 9821716380, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su trang trí lưới tản nhiệt bên phải (phụ tùng xe Peugeot 9 chỗ trở xuống, mới 100%), part No.: 9821716380; C/O Mẫu E số: E206164129350210, ngày 15/5/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su trang trí lưới tản nhiệt bên phải (phụ tùng xe Peugeot 9 chỗ trở xuống, mới 100%), part No.: 9821716380; C/O Mẫu E số: E206164129350258, ngày 17/6/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su trang trí lưới tản nhiệt bên trái (Phụ tùng ô tô Peugeot 5008-part No: 9821716480, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su trang trí lưới tản nhiệt bên trái (phụ tùng xe Peugeot 9 chỗ trở xuống, mới 100%), part No.: 9821716480; C/O Mẫu E số: E206164129350210, ngày 15/5/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su trang trí lưới tản nhiệt bên trái (phụ tùng xe Peugeot 9 chỗ trở xuống, mới 100%), part No.: 9821716480; C/O Mẫu E số: E206164129350258, ngày 17/6/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su trên nắp capo (Phụ tùng ô tô Peugeot 5008-part No: 9823736380, mới 100%); C/O Mẫu E số: E206164129350208, ngày 15/5/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su trên nắp capo (Phụ tùng ô tô Peugeot 5008-part No: 9823736380, mới 100%); C/O Mẫu E số: E206164129350209, ngày 15/5/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su trên nắp capo (phụ tùng xe Peugeot 9 chỗ trở xuống, mới 100%), part No.: 9823736380; C/O Mẫu E số: E206164129350210, ngày 15/5/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cao su trên nắp capo (phụ tùng xe Peugeot 9 chỗ trở xuống, mới 100%), part No.: 9823736380; C/O Mẫu E số: E206164129350258, ngày 17/6/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm cho xe tải 23 tấn, bằng cao su, hiệu DAEWOO, part number: 65049020020, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm chống nước bằng cao su cho đầu nối dây điện 281934-4/4760675002., Linh kiện sản xuất dây điện xe máy. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm chống nước bằng cao su cho đầu nối dây điện 4750074011/284583-1., Linh kiện sản xuất dây điện xe máy. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm chống nước bằng cao su cho đầu nối dây điện 4750972005/282081-1 (Linh kiện sản xuất phụ tùng xe máy). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm chống nước bằng cao su cho đầu nối dây điện 4760075001/967067-1.Linh kiện sản xuất phụ tùng xe máy. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm chống nước bằng cao su cho đầu nối dây điện 4760676014/71651565., Linh kiện sản xuất dây điện xe máy. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm chống nước bằng cao su cho đầu nối dây điện 828904-2/4760076001, Linh kiện sản xuất dây điện xe máy. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm chống rung A ốp dưới cửa đuôi xe bằng cao su- 74890-TME-T000-AD- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- chống rung. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm chống rung A ốp dưới cửa đuôi xe bằng cao su- 74906-TLA-0000- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- chống rung. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm chống rung B ốp dưới cửa đuôi xe bằng cao su- 74890-TME-T000-AC- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- chống rung. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm chống rung B ốp dưới cửa đuôi xe bằng cao su- 74907-TLA-0000- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- chống rung. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm còi bằng cao su, Part No: 8652460160, phụ tùng thay thế của xe LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm dưới nắp ca pô, Part No: 7577706060, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm dưới nắp ca pô, Part No: 757770K060, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm dưới nắp ca pô, Part No: 757780K040, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm giảm sóc phía trước bằng cao su- 51920-T00-T010-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY- đệm bằng cao su' (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm làm kín chống rò rỉ xăng bằng cao su 4804FZ-081, Linh kiện để sản xuất phụ tùng cho xe máy, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm lắp ở cửa xe (cao su lưu hóa), Part No: 9054109117, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm lắp ở cửa xe (cao su lưu hóa), Part No: 9054109128, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm lắp ở cửa xe (cao su lưu hóa), Part No: 9054109143, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm lắp ở cửa xe (cao su lưu hóa), Part No: 9054115004, phụ tùng xe ô tô Toyota CRESSIDA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm lắp ở cửa xe (cao su lưu hóa), Part No: 9054115037, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm lắp ở cửa xe (cao su lưu hóa), Part No: 90541T0002, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm lắp ở cửa xe (cao su lưu hóa), Part No: 90541T0003, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm lắp ở cửa xe, Part No: 90541T0003, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm lắp ở cửa xe, Part No: 90541T0005, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm lắp ở cửa xe, Part No: 90541T0006, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm lưới tản nhiệt (cao su lưu hóa), Part No: 533970K050, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm lưới tản nhiệt, Part No: 533970K050, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm máng dầu cho xe tải 23 tấn, bằng cao su, hiệu DAEWOO, part number: không có, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm mối nối cho xe tải 23 tấn, bằng cao su, hiệu DAEWOO, p/n: 40060300115, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm su dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm thanh chống nắp ca pô bằng cao su- 91604-SNA-0031- Chất liệu cao su- LK Model Honda CR-V- Đệm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm thanh chống nắp ca pô bằng cao su- 91604-T00-T010-M1- Chất liệu cao su- LK Model Honda CITY- Đệm (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm trong bơm xăng (cao su lưu hóa), Part No: 2322521020, phụ tùng xe ô tô Toyota YARIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm, vòng đệm, chèn chụp bằng cao su lưu hóa dùng để sản xuất thiết bị điện (rơle, phao xăng, cao áp) của xe gắn máy 2 bánh C100, kích cỡ độ dày từ 0.1mm-3.5mm, 1Kg1500pcs. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Miếng đệm, vòng đệm, chèn chụp bằng cao su lưu hóa dùng để sản xuất thiết bị điện (rơle, phao xăng, cao áp) của xe gắn máy 2 bánh C100, kích cỡ độ dày từ 0.1mm-3.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Móng lót bánh xe cao su CLAMP RIM REPL'S R005885G_R005885_Hàng mới 100% nhà sản xuất Meritor (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 09169-10013) Miếng đệm chân máy bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1011A-6105101) Miếng đệm thanh kéo tay nắm trong cửa sau bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1012LEi-1101000-01) Miếng đệm thùng nhiên liệu bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1104313200026) Miếng đệm cây chống ca pô bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1104313200026) Miếng đệm cây chống ca pô bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1104329200006) Miếng đệm giảm chấn trước bằng su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1104613200008) Miếng đệm két nước bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1104613200008) Miếng đệm két nước bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1104635600029) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 14 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1104635600056) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 18 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1104635900010) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 20 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1104635900011) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 16 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1105136800007) Miếng đệm phuộc bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1105136800007) Miếng đệm phuộc bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1106610100003) Miếng đệm chân máy sau bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1118236290001) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 30 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1124111900021) Vòng đệm cao su phi 10 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 11684-85501) Miếng đệm chân máy phía trên bằng cao su dày 20mm dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 11686-85501) Miếng đệm chân máy phía dưới bằng cao su dày 15mm dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1324035600052) Miếng đệm giảm chấn bằng cao su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1324035600052) Miếng đệm giảm chấn bằng cao su dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1417035600120) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 24 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1417035600121) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 32 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1417035600212) Vòng đệm cao su phi 14 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1417035600212) Vòng đệm cao su phi 16 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1417035600213) Vòng đệm chữ O phi 18 bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1417035600221) Vòng đệm cao su phi 12 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1417035600221) Vòng đệm cao su phi 12 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1417035600222) Vòng đệm chữ O phi 22 bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1418135608017) Miếng đệm giảm chấn bằng cao su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1418135608017) Miếng đệm giảm chấn bằng cao su dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1420836290001) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 18 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1420836290001) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 18 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1420836290003) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 10 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1420836290003) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 10 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1420836290005) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 28 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1420836290005) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 28 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 15111-CX000-000) Seal chữ o cảm biến nhiên liệu dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1B18054100091) Vòng đệm làm kín bằng cao su I dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1B18054100091) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 12 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 1B18054100091) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 12 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 6328EI-1101150A) Vòng làm kín cảm biến nhiên liệu & bơm bằng cao su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 75311-70D00) Miếng đệm cách âm sàn trước dày 10mm bằng su dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 81738-4E000) Miếng đệm làm kín cốp sau bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 81738-4E000) Miếng đệm làm kín cốp sau bằng cao su dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 82313-2D000) Miếng đệm lót bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 82313-2D000) Miếng đệm lót bằng cao su dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 82318-38000) Đệm táp pi cửa bằng su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 82318-38000) Đệm táp pi cửa bằng su dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 82318-38000) Đệm táp pi cửa dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 82391-4E010) Đệm táp pi cửa bên trái bằng su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 82391-4E010) Đệm táp pi cửa bên trái dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 82391-4E010) Đệm táp pi cửa bên trái dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 82392-4E010) Đệm táp pi cửa bên phải bằng su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 82392-4E010) Đệm táp pi cửa bên phải dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 82392-4E010) Đệm táp pi cửa bên phải dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 82681-C3000) Miếng đệm vòng khóa ngậm bằng cao su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 82681-C3000-000) Miếng đệm vòng khóa ngậm bằng cao su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 84191-2G000) Miếng đệm làm kín bằng cao su dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: 84191-2G000) Miếng đệm làm kín bằng cao su dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: A0005450051) Miếng đệm su dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: A4004750083) Đệm cao su thùng nhiên liệu dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: A4004750818) Đệm cao su pách lắp bình urê- phía trên dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: A4004751218) Đệm cao su pách lắp bình urê- phía trước dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: A4004920180) Vòng su làm kính ống khí xả dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: A4004920518) Đệm canh su pát treo ống xả dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: A4005010062) Vòng đệm su chân két nước dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: A4005040025) Vòng đệm su chân két nước dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: A9419900040) Đệm dây điện (ráp với dây rút) dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: A9419900340) Miếng đệm (ráp với dây rút) dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: A9419900740) Đệm dây điện (ráp với dây rút) dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: H1356011004A0) Vòng đệm M10 bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: H1356011004A0) Vòng đệm M10 bằng su dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: H1356011005A0) Vòng đệm M16 bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: H1356011005A0) Vòng đệm M16 bằng su dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: H1356011006A0) Vòng đệm M22 bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: H1356011006A0) Vòng đệm M22 bằng su dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: H4356022001A0) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 16 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: H4356022001A0) Vòng su làm kín chữ O phi 16 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: H4356022002A0) Vòng su làm kín chữ O phi 22 dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: H4356022002A0) Vòng su làm kín chữ O phi 22 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: L0101021000A0) Miếng đệm chân máy trước bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: L0119017011A0) Miếng đệm giảm chấn bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: L0119017011A0) Miếng đệm giảm chấn bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: L0120100007A0) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 22 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: L0120100007A0) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 22 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: L0120100016A0) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 26 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: L0173030010A0) Vòng đệm kín dây bằng cao su phi 12 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: L0359050014A0) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 28 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: L0359050015A0) Vòng đệm bằng cao su phi 30 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: L0871020069A0) Miếng đệm giảm chấn bằng cao su dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: M4125225010A0) Đường ống phun u rê bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: M413000000033) Miếng đệm két nước bằng cao su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: M4130160003A0) Miếng đệm canh két nước bằng cao su dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: M453100000001) Đệm giảm chấn bằng su dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: NMO142.65G) Vòng đệm kín chữ O bằng cao su phi 8 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: NMO202.65G) Vòng đệm kín chữ O bằng cao su phi 10 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: Q41206) Vòng đệm hãm bằng cao su pji 6 dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: Q72314) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 14 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(: Q72316) Vòng đệm làm kín bằng cao su phi 16 dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(:15111-CX000-000) Seal chữ o cảm biến nhiên liệu dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(:82681-C3000-000) Miếng đệm vòng khóa ngậm bằng cao su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40169320: MS(:A0005450051) Miếng đệm su dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(:A4004750083) Đệm cao su thùng nhiên liệu dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(:A4004750818) Đệm cao su pách lắp bình urê- phía trên dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(:A4004751218) Đệm cao su pách lắp bình urê- phía trước dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(:A4004920180) Vòng su làm kính ống khí xả dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(:A4004920518) Đệm canh su pát treo ống xả dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(:A4005010062) Vòng đệm su chân két nước dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(:A4005040025) Vòng đệm su chân két nước dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(:A9419900040) Đệm dây điện (ráp với dây rút) dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(:A9419900340) Miếng đệm (ráp với dây rút) dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: MS(:A9419900740) Đệm dây điện (ráp với dây rút) dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40169320: N100189/ vòng đệm hình chữ o, part no N100189-001, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: N100189/ vòng đệm hình chữ o, part no N100189-001/A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Nẹp kính bên phụ xe tải Hyundai 15T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Nẹp kính bên tài xe tải Hyundai 15T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Nẹp kính chắn gió bên phụ xe tải Hyundai 19T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Nẹp kính chắn gió bên tài xe tải Hyundai 19T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Nẹp viền khung cánh cửa xe tải Hyundai 15T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Nẹp viền trên khung cánh cửa bên phụ xe tải Hyundai 15T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Nẹp viền trên khung cánh cửa bên tài xe tải Hyundai 15T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: NSF184-06/ SF-184-06 Vòng đệm cao su (35mm x 39mm) (nk)
- Mã HS 40169320: NSF-216-06/ SF-216-06 vong dem cao su (34mm x 29mm) (nk)
- Mã HS 40169320: NSF232-05/ SF-232-05 Vòng đệm cao su (32mm x 64mm) (nk)
- Mã HS 40169320: NSF332CF-05/ SF-332-CF-05 vòng đệm cao su (đk 34mmx18mm) (nk)
- Mã HS 40169320: Núm cao su hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Nút cao su của khớp dẫn động (dùng cho máy đục lỗ làm thoáng bề mặt cỏ sân golf Redexim 7215), Part No: 446.280.200, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Ổ cao su thanh giằng nhôm vành khung tròn ổn định gầm xe bằng cao su lưu hóa dùng cho xe ô tô 5-7 chô ngôi mơi 100% A2223333780 (nk)
- Mã HS 40169320: Ổ cao su thanh giằng vành khung tròn ổn định gầm xe bằng cao su lưu hóa dùng cho xe ô tô Mercedes mới 100% A222333380080 (nk)
- Mã HS 40169320: Ống lót cao su MB303650 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: ống lót cao su MB303651 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Grandis 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: O-RING/ Vòng gioăng làm kín, bằng cao su, dùng cho động cơ xe nâng D6 (công suất 272 kW). P/N: 925096, hiệu VOLVO. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: OS027:Đệm cụm cần gạt mưa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: OS027:Đệm cụm cần gạt mưa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: OS027:Đệm cụm cần gạt mưa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D22,10332234103 (nk)
- Mã HS 40169320: OS027:Đệm cụm cần gạt mưa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328863194-D18 (nk)
- Mã HS 40169320: OS027:Đệm cụm cần gạt mưa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329924066-D18 (nk)
- Mã HS 40169320: OS027:Đệm cụm cần gạt mưa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10327901932 D18 (nk)
- Mã HS 40169320: OS028:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: OS028:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: OS028:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D23,10332234103 (nk)
- Mã HS 40169320: OS028:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328863194-D19 (nk)
- Mã HS 40169320: OS028:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329924066-D19 (nk)
- Mã HS 40169320: OS028:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10327901932 D19 (nk)
- Mã HS 40169320: OS029:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: OS029:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: OS029:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D24,10332234103 (nk)
- Mã HS 40169320: OS029:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328863194-D20 (nk)
- Mã HS 40169320: OS029:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329924066-D20 (nk)
- Mã HS 40169320: OS029:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10327901932 D20 (nk)
- Mã HS 40169320: OS030:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: OS030:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: OS030:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D25,10332234103 (nk)
- Mã HS 40169320: OS030:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328863194-D21 (nk)
- Mã HS 40169320: OS030:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329924066-D21 (nk)
- Mã HS 40169320: OS030:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10327901932 D21 (nk)
- Mã HS 40169320: OS031:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: OS031:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: OS031:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D26,10332234103 (nk)
- Mã HS 40169320: OS031:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328863194-D22 (nk)
- Mã HS 40169320: OS031:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329924066-D22 (nk)
- Mã HS 40169320: OS031:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10327901932 D22 (nk)
- Mã HS 40169320: OS032:Đệm phía dưới của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: OS032:Đệm phía dưới của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: OS032:Đệm phía dưới của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D27,10332234103 (nk)
- Mã HS 40169320: OS032:Đệm phía dưới của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328863194-D23 (nk)
- Mã HS 40169320: OS032:Đệm phía dưới của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329924066-D23 (nk)
- Mã HS 40169320: OS032:Đệm phía dưới của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10327901932 D23 (nk)
- Mã HS 40169320: OS033:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: OS033:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: OS033:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D28,10332234103 (nk)
- Mã HS 40169320: OS033:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328863194-D24 (nk)
- Mã HS 40169320: OS033:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329924066-D24 (nk)
- Mã HS 40169320: OS033:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10327901932 D24 (nk)
- Mã HS 40169320: OS034:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: OS034:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: OS034:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D29,10332234103 (nk)
- Mã HS 40169320: OS034:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328863194-D25 (nk)
- Mã HS 40169320: OS034:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329924066-D25 (nk)
- Mã HS 40169320: OS034:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10327901932 D25 (nk)
- Mã HS 40169320: OS035:Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: OS035:Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: OS035:Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D30,10332234103 (nk)
- Mã HS 40169320: OS035:Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328863194-D26 (nk)
- Mã HS 40169320: OS035:Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329924066-D26 (nk)
- - Mã HS 40169320: OS035:Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10327901932 D26 (nk)
- Mã HS 40169320: OS036:Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: OS036:Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: OS036:Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D31,10332234103 (nk)
- Mã HS 40169320: OS036:Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328863194-D27 (nk)
- Mã HS 40169320: OS036:Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329924066-D27 (nk)
- Mã HS 40169320: OS036:Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10327901932 D27 (nk)
- Mã HS 40169320: OS037:Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: OS037:Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: OS037:Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D32,10332234103 (nk)
- Mã HS 40169320: OS037:Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328863194-D28 (nk)
- Mã HS 40169320: OS037:Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329924066-D28 (nk)
- Mã HS 40169320: OS037:Đệm làm kín trong cửa sau bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10327901932 D28 (nk)
- Mã HS 40169320: OS038:Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: OS038:Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: OS038:Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D33,10332234103 (nk)
- Mã HS 40169320: OS038:Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10328863194-D29 (nk)
- Mã HS 40169320: OS038:Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329924066-D29 (nk)
- Mã HS 40169320: OS038:Đệm làm kín trong cửa sau bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10327901932 D29 (nk)
- Mã HS 40169320: P/N: 0360126- Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, kích thước 10x10mm, dùng trong sản xuất đèn xe máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: P/N: 24230740-Gioăng pittong ly hợp số 3- 5 lùi, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CRUZE, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: P/N: 24288437-BỘ GIOĂNG TRỤC DẦN ĐỘNG BÁNH TRƯỚC, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet TRAX, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: P/N: 24445723-phớt ống làm mát dầu máy (kim loại), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CRUZE, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: P/N: 25195802-Gioăng lọc dầu bôi trơn (khoang- bầu làm mát) (cao su), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CRUZE, TRAX, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: P/N: 26064029-Phớt bằng cao su, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet COLORADO, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: P/N: 55702167-Cao su đệm két nước trên (cao su lưu hóa), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CRU, SPA, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: P/N: 96380586-cao su càng i, giữa, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet MATIZ, 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: P/N: 96416399-phớt đầu trục cơ bằng cao su, phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet NEW SPARK(M300), 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: P/N: 96626412-cao su đệm giảm xóc sau (cao su lưu hóa), phụ tùng bảo hành cho xe Chevrolet CAPTIVA, 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt A bằng cao su xe CR-V- 12210-PZ1-004- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt B bằng cao su xe CR-V- 12211-PZ1-004- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt bơm dầu Avanza, bằng cao su, hiệu TOYOTA, mã hàng 9004A-31057. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt cao su _ MER555S_Hàng mới 100% nhà sản xuất Meritor (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt cao su 1465A188 phụ tùng xe ôtô hiệu Grandis. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt cao su 1465A308 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt cao su 3231A038 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Triton 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt cao su 3231A038 phụ tùng xe ôtô hiệu Triton. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt cao su 3231A047 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt cao su 4610A078 phụ tùng xe ôtô hiệu Mirage. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt cao su bugi xe CIVIC- 12342-P08-004- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: phớt cao su chắn bụi 20x32x5 mm, phụ tùng của xe máy Honda SPACY, mã hàng 90754-GW3-980, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: phớt cao su chắn bụi hộp bánh răng, phụ tùng của xe máy Honda WAVE A, mã hàng 91258-KZL-701, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: phớt cao su chắn bụi vành trước, phụ tùng của xe máy Honda LEAD, mã hàng 91257-GFM-900, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt cao su MD168059 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt cao su MD307342 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt cao su MD343565 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt cao su MD372536 phụ tùng xe ôtô hiệu L300. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt cao su MD741818 phụ tùng xe ôtô hiệu L300. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt cao su trục khuỷu 1213A027 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt cao su trục khuỷu MD372250 phụ tùng xe ôtô hiệu Lancer. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt cầu (miếng đệm) dùng cho xe tải 27 tấn.Bằng cao su và sắt (chất liệu cao su là chính) mã 31138 Nhãn hiệu: JERMANY, nhà sx: NINGBO JERMANY INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt cầu giữa ra cầu sau dùng cho xe tải 25tấn.Bằng cao su và sắt (chất liệu cao su là chính) Hàng mới 100%.Nhãn hiệu TZER LI. Nhà SX: TZER LI ENTERPRISE CO.,LTD (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn áp 50*60*6mm(miếng đệm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn áp 70*80*6mm(miếng đệm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chắn bụi 50*58*5/6.5 mm(miếng đệm), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031118013, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031125028, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031125032, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031130014, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE RZH114, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031134016, phụ tùng xe ô tô Toyota CORONA AT171, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031134021, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX300, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031135023, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031135056, phụ tùng xe ô tô Toyota RAV4, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031135064, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031135065, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031135068, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031136006, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031138034, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031138036, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031138059, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031138064, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031138065, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031138066, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER 100, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031138067, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER 90, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031138086, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031138087, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031138089, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031138090, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031140020, phụ tùng xe ô tô Toyota CROWN, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031140022, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031142035, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS LS400, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031142062, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031143006, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031143010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY/HYBRID (ASIA), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031146001, phụ tùng xe ô tô Toyota CROWN, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031148016, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031148025, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031150014, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031150029, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031150045, phụ tùng xe ô tô Toyota PREVIA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031150047, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031150048, phụ tùng xe ô tô Toyota RAV4, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031150052, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031152022, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031158009, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX300, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031158011, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031170011, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031170012, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031171002, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031192008, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031199009, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0013, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0014, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0015, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0016, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0021, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0035, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0037, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0040, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY 2006, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0046, phụ tùng xe ô tô Toyota NEW HIACE 2005, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0050, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0102, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0103, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chắn dầu bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1138432, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chắn dầu bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1138433, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chắn dầu bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1425867, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chắn dầu bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1425868, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chắn dầu bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1446142, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chắn dầu bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1531256, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chắn dầu bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2F6678, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chắn dầu bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-3S9643, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chắn dầu bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5M9735, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chắn dầu bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5S2106, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT 90 tấn, model 777D, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chắn dầu bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-6V3549, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu bằng cao su, Part No: 9031111003, phụ tùng thay thế của xe PREVIA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu bằng cao su, Part No: 9031138036, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu bằng cao su, Part No: 9031138086, phụ tùng thay thế của xe ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu bằng cao su, Part No: 9031142035, phụ tùng thay thế của xe LEXUS LS400, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu bằng cao su, Part No: 9031143006, phụ tùng thay thế của xe LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu bằng cao su, Part No: 9031148016, phụ tùng thay thế của xe LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu bằng cao su, Part No: 9031150045, phụ tùng thay thế của xe PREVIA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chắn dầu dùng cho xe tải, chất liệu cao su. Kí hiệu: AS568-283 HNBR-70. KT: (430.66x3.53) mm +/-10%. Mới 100%. (dùng cho xe tải trên 45 tấn) (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu, Part No: 90311T0011, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu, Part No: 90311T0014, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu, Part No: 90311T0016, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu, Part No: 90311T0021, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu, Part No: 90311T0025, phụ tùng xe ô tô Toyota NEW HIACE 2005, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu, Part No: 90311T0035, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu, Part No: 90311T0036, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu, Part No: 90311T0037, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu, Part No: 90311T0040, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY 2006, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu, Part No: 90311T0046, phụ tùng xe ô tô Toyota NEW HIACE 2005, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu, Part No: 90311T0050, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu, Part No: 90311T0102, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu, Part No: 90311T0103, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt chặn dầu, SEAL-OIL,43X55.5X8.6, mã 92049-0742, Phụ tùng xe mô tô Kawasaki, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt chặn dầu, SEAL-OIL,DS35X55X4, mã 92049-0022, Phụ tùng xe mô tô Kawasaki, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu. Part No: 9031138065, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu. Part No: 9031138067, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER 90, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu. Part No: 9031142026, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chặn dầu. Part No: 9031158011, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chắn nhiên liệu bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-2303728, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chũ U 27*35*T5 mm(miếng đệm), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt chữ U 27*35*T5 mm(miếng đệm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt cụm phanh dầu/ 3GD-W0047-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt cụm phanh dầu/ 5TL-W0047-50/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt cụm phanh dầu/ 5YP-F5803-50/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031135069, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031138096, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031138098, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031138101, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031140038, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031140041, phụ tùng xe ô tô Toyota PREVIA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031140045, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031140048, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031142039, phụ tùng xe ô tô Toyota VERSO-S, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031142061, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031143013, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031145027, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031145032, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031145036, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031147026, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031147027, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031148026, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031150050, phụ tùng xe ô tô Toyota RAV4, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031150055, phụ tùng xe ô tô Toyota RAV4, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031188006, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031189010, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031189014, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031189015, phụ tùng xe ô tô Toyota RAV4, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031192011, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9031195013, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311C0046, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0088, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0090, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0098, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu (cao su lưu hóa), Part No: 90311T0100, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu 12 x 18 x 4 bằng cao su xe SH (125,150)-91202-KSP-911- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu 12x20x5 bằng cao su xe Winner-91205-KF0-003- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu 12x20x5 xe Winner-91205-KF0-003- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu 17x30x5 bằng cao su xe Super Cub 125-91204-KPH-902- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu 17x30x5 xe Super Cub 125-91204-KPH-902- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu 19.8x30x7 (arai) bằng cao su xe Click-91201-KCW-851- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu 19.8x30x7 bằng cao su xe Air Blade, Click- 91201-KCW-851- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu 26x37X6 xe MSX-90753-051-005- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu 34x52x5 bằng cao su xe SH300G- 91204-K53-D01- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu 35X57X8 bằng cao su xe CITY2014- 91205-5T0-004- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu bằng cao su lưu hóa các loại (nsx: NINGBO HAM-YUM)có đường kính < phi 20 cm dùng cho xe tải < 5 tấn mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu bằng cao su xe CIVIC 2016- 91214-5AA-Y01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu bằng cao su xe CIVIC2016- 91214-5AA-Y01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu bằng cao su, Part No: 9031138092, phụ tùng thay thế của xe AYGO, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu bằng cao su, Part No: 9031189010, phụ tùng thay thế của xe CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu bằng cao su, Part No: 9031189015, phụ tùng thay thế của xe RAV4, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu càng số 11.6x24x10 (cao su lưu hóa không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy C50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu càng số 11.6x24x10 (cao su lưu hóa không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy Z50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: phớt dầu cao su (35x54x8) mm, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 91206-P0Z-005, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: phớt dầu cao su (35x54x8) mm, phụ tùng của xe ô tô Honda CR-VV7, mã hàng 91206-P0Z-005, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: phớt dầu cao su 41x56x7 mm, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 91212-R70-A02, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: phớt dầu cao su 46x70x8 mm, phụ tùng của xe ô tô Honda ODYSSEY, mã hàng 91207-PY4-004, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: phớt dầu cao su 50x76x6.5mm, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 91207-5LJ-003, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: phớt dầu cao su lưu hóa 14x22x5 mm, phụ tùng của xe máy Honda SH125, mã hàng 91203-KK3-830, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: phớt dầu cao su lưu hóa 20.8x53x9 mm, phụ tùng của xe máy Honda SH125, mã hàng 91202-GCC-771, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE 1.4T-5096250920-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE 1.4T-9097240221-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE 1.9T-8981894430-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE 11T-1096255690-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE 25T-8973779480-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE 5T-5872201550-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE 6T-8943363141-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE 6T-8982029110-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE 7.5T-8943363161-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE 9.5T-8972535521-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE 9.5T-8982029120-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE ĐẦU KÉO-1096254441-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE D-MAX BÁN TẢI-8970467053-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE D-MAX BÁN TẢI-8973232970-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE HI-LANDER-8943189090-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE HI-LANDER-8943189100-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC SAU-XE TROOPER-8941782770-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC TRƯỚC-XE 1.4T-8942481161-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC TRƯỚC-XE 1.9T-8943264410-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC TRƯỚC-XE 5T-5872200950-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC TRƯỚC-XE 9.5T-8942481171-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC TRƯỚC-XE 9.5T-8970173500-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU TRỤC TRƯỚC-XE D-MAX BÁN TẢI-8980365940-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: phớt dầu cao su,35x58x8 mm, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 91206-RCT-003, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU-XE 25T-8975532310-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: PHỚT DẦU CAO SU-XE D-MAX BÁN TẢI-8972389990-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt đầu cốt máy (phớt đầu trục cơ), hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt đầu cốt máy dùng cho xe tải 2 tấn (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu hộp số (cao su lưu hóa), Part No: 9031135080, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu hộp số. Part No: 9031135076, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu nắp máy bằng cao su/ 132761LA0A- phụ tùng xe ô tô Nissan QX80 5 chỗ, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu nổi dùng cho ô tô tải, chất liệu bằng cao su lưu hóa. Ký hiệu: HN60. KT: (394.4x394.4x38) mm. Mới 100% do TQSX. (dùng cho xe tải trên 45 tấn) (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt đầu trục cơ bằng cao su, kí hiệu: MS100-1600440, dùng cho động cơ xe ô tô tải, nhãn hiệu Yuchai, xuất xứ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt đầu trục cơ bằng cao su, kí hiệu: YC209-C070090PR, dùng cho động cơ xe ô tô tải, nhãn hiệu Yuchai, xuất xứ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu trục khởi động 13.8x24x5 (cao su lưu hóa không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy C50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu trục khởi động 13.8x24x5 (cao su lưu hóa không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy Z50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu trục khủy, mã: 12279-EB70A, dành cho xe Nissan navara bán tải, NSX: Nissan Motor Thailand. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu trục phụ 17x29x5 (cao su lưu hóa không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy C50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu trục phụ 17x29x5 (cao su lưu hóa không xốp)_Linh kiện lắp ráp động cơ xe máy Z50 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0034, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0048, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA CROSS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0066, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0066, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0068, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0069, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0069, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0071, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0073, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0074, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0076, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0088, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA/ALTIS, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0090, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0096, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0098, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu, Part No: 90311T0100, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu. Part No: 9031140038, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt dầu. Part No: 9031143013, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER PRADO, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PHỐT DẦU-C373087, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PHỐT DẦU-C373168, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PHỐT DẦU-C373283-V, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PHỐT DẦU-C373455, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1167221, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-3591439, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 1675066, phụ tùng thay thế xe tự đổ A40D hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 17438684, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40D hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 17438689, phụ tùng thay thế xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 20551483, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40D hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 20799996, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt đệm làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 8131154, phụ tùng thay thế cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt đuôi cốt máy (phớt đuôi trục cơ), hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt đuôi hộp số dùng cho xe tải 25 tấn,Bằng cao su và sắt (chất liệu cao su là chính) hàng mới 100%.Nhãn hiệu TZER LI.Nhà SX: TZER LI ENTERPRISE CO.,LTD (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt đuôi trục cơ bằng cao su, kí hiệu: L3000-1600019B, KT: 66*66*13(mm), dùng cho động cơ xe ô tô tải hiệu ChengLong có tổng trọng tải không quá 18T, xuất xứ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt ghít bằng cao su lưu hóa, kí hiệu: LND00-1003105, KT: 16.5*16.5*12.9(mm) dùng cho động cơ xe ô tô tải hiệu Chenglong có tổng trọng tải không quá 18T, xuất xứ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt ghít bằng cao su, kí hiệu: 430-1007016A, KT: 17 * 17 * 16 (mm) dùng cho động cơ xe ô tô tải hiệu Chenglong có tổng trọng tải không quá 18T, xuất xứ Trung quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt git suppáp, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1606386, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-1606387, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt làm kín bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-5P5678, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt làm kín đầu trục cơ bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 21347087, phụ tùng thay thế dùng cho xe tự đổ A40D hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt Láp Ngang Cầu Trước Ngoài 103348_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt moay ơ bánh trước xe tải Hyundai 2,5T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt moay ơ ngoài xe tải Hyundai 15T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt moay ơ ngoài xe tải Hyundai 2,5T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt moay ơ ngoài xe tải Hyundai 3,5T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt moay ơ trong xe khách Hyundai 29 chỗ mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt moay ơ trong xe tải Hyundai 15T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt nắp máy bằng cao su/ 304171LA0A- phụ tùng xe ô tô Nissan QX80 5 chỗ, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt O 25x2.4 bằng cao su xe Future-91307-PE0-010- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt O 38.8x1.9 bằng cao su-91384-KRJ-901- PT XE MAY HONDA SH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt O 48x2 bằng cao su xe Spacy-91351-K64-N00- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt O 7.3x2.2 bằng cao su xe Future-91301-KPH-701- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt O bằng cao su xe SH (125,150)-31207-HP5-601- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt sau may ơ bằng cao su, nằm trong may ơ, để không cho bụi bám vào may ơ, dùng cho xe tải có trọng tải dưới 25 tấn. Mã: AZ99012340114. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt thủy lực bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: FP-3795053, Phụ tùng thay thế cho xe tự đổ hiệu CAT, model 773E, trọng tải 60 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt trục càng đi số, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt trục sơ cấp hộp số, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt trục thứ cấp hộp số, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt vỏ cầu trước 2502A050 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Mirage 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phốt vỏ cầu trước MD755526 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phớt xupap H2-12209-GB4-1100 dùng cho xe máy Honda. Hàng mới 100%, HSX: PT Astra Otoparts TBK. (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ kiện của ô tô TOYOTA VIOS 5 chỗ ngồi, Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa cho xilanh, mã hàng: 11213-0C011, xuất xứ Thái Lan, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ kiện của ô tô TOYOTA VIOS 5 chỗ ngồi, Gioăng làm kín bằng cao su lưu hóa cho xilanh, mã hàng: 11214-0C011, xuất xứ Thái Lan, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng cho Gemu. Đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Màng bơm 600 10M17. Size: 10. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng cho Gemu. Đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Màng bơm 600 25M17. Size: 25. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng cho Gemu. Đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Màng bơm 600 40M17. Size: 40. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng cho Gemu. Đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Màng bơm 600 40M36. Size: 40. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng cho Gemu. Đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Màng bơm 600 40M5E. Size: 40. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng cho Gemu. Đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Màng bơm 600 8M3AD P749. Size: 8. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng cho xe ô tô: Gioăng cao su gắn cánh cửa dùng thay thế cho xe Camry 2003, không hiệu, hàng mới 100%. Mã 62312-06060-A0 (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng cho xe ô tô: Gioăng cao su gắn cánh cửa dùng thay thế cho xe Fortuner 2009, không hiệu, hàng mới 100%. Mã 62311-0K010 (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng cho xe ô tô: Gioăng kính chắn gió trước bằng cao su, không hiệu, dùng thay thế cho xe Wigo 2017, mới 100%, mã 56111-BZ350 (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng cho xe tải: Ron cao su. P/n: GEOR2. 62X107.62P6 A mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng cho xe tải: Ron cao su. P/n:VRK-3245, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Cao su bầu lọc gió 100*110.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Cao su cân bằng 80*52*110.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Cao su cân bằng 85*54*152.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Cao su cân bằng 85*77*152.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Cao su cân bằng 90*150*62.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Cao su cân bằng 90*57*130.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Cao su cân bằng 95*68*150.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ống nối tu bô bằng cao su các loại.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ốp bi quang treo bằng cao su KH1041, 1046.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ốp bi quang treo bằng cao su KH1041.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ốp bi quang treo bằng cao su KH1046.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ốp bi quang treo bằng cao su KH1047.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ốp bi quang treo bằng cao su KH1060.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ốp bi quang treo bằng cao su KH140, 6700.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ốp bi quang treo bằng cao su KH140.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ốp bi quang treo bằng cao su KH6700.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ốp bi quang treo bằng cao su phi 50, 60, 65.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ốp bi quang treo bằng cao su phi 50.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ốp bi quang treo bằng cao su phi 60.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ốp bi quang treo bằng cao su phi 61.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ốp bi quang treo bằng cao su phi 65.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ốp bi quang treo bằng cao su phi 80.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Ốp bi treo bằng cao su KH140.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô cho xe tải 550 kg.Phớt dầu bằng cao su các loại.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe AVEO 1.4, Nu, Lacetti; Nhãn hiệu GM: Phớt pittong phanh trước, bằng cao su, mã hàng 93742403. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe CAPTIVA; Nhãn hiệu GM: Phớt đầu trục cam, bằng cao su, mã hàng 96440161. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe CAPTIVA; Nhãn hiệu GM: Phớt đuôi trục cơ, bằng cao su, mã hàng 25183982. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe CAPTIVA; Nhãn hiệu GM: Phớt đuôi trục cơ, bằng cao su, mã hàng 96440222. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe CRUZE 1.8, lac 10, Orlando; Nhãn hiệu GM: Phớt bơm dầu hộp số tự động, bằng cao su, mã hàng 24266675. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Cruze 1.8, Lac 10, Orlando; Nhãn hiệu GM: Phớt đuôi trục cơ, bằng cao su, mã hàng 25194224. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe CRUZE, Lac 10, Orlando; không hiệu: Phớt đầu trục cam, bằng cao su, mã hàng 55563374. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe CRUZE, Lac 10, Orlando; Nhãn hiệu GM: Phớt đầu trục cam, bằng cao su, mã hàng 55563374. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe ESP, NUB, LEG, LAC, CAP, VIV; Nhãn hiệu GM: Phớt đuôi trục cơ, bằng cao su, mã hàng 90354378. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe MAGNUS; Nhãn hiệu GM: Phớt cổ hút, bằng cao su, mã hàng 96307801. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe MAGNUS; Nhãn hiệu GM: Phớt đuôi trục cơ, bằng cao su, mã hàng 96307764. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Matiz, Spark, M200; Nhãn hiệu GM: Phớt đầu trục cơ, cam, bằng cao su, mã hàng 94535472. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Matiz, Spark, M200; Nhãn hiệu GM: Phớt đuôi trục cơ, bằng cao su, mã hàng 94535475. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Matiz, Spark, M200; Nhãn hiệu POS: Phớt đầu trục cơ, cam, bằng cao su, mã hàng 94535472. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Matiz, Spark, M200; Nhãn hiệu POS: Phớt đuôi trục cơ, bằng cao su, mã hàng 94535475. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe NUB, LAC, Cruze 1.6; Nhãn hiệu GM: Phớt đầu trục cam, bằng cao su, mã hàng 94580413. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe NUB, LAC, Cruze 1.6; Nhãn hiệu POS: Phớt đầu trục cam, bằng cao su, mã hàng 94580413. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe NUB, LAN, LAC, GEN,Cruze LS; Nhãn hiệu GM: Phớt đuôi trục cơ, bằng cao su, mã hàng 96350161. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe NUB, LAN, LAC, GEN,Cruze LS; Nhãn hiệu POS: Phớt đầu trục cơ, bằng cao su, mã hàng 96350161. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Spark 2016, Fadil; Nhãn hiệu GM: Phớt đầu trục cam, bằng cao su, mã hàng 12668429. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Spark 2016, Fadil; Nhãn hiệu GM: Phớt đuôi trục cơ, bằng cao su, mã hàng 12653685. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô du lịch 5-7 chỗ, Gioăng giàn cò, hiệu huyndai,NSX: Huyndai, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô du lịch 5-7 chỗ, Gioăng hộp, hiệu huyndai,NSX: Huyndai, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Bát phanh giun bằng cao su KH140, 6800.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Bát phanh giun bằng cao su KH145.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Bát phanh giun bằng cao su KH153.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Cao su kê thùng KH130.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Cao su kê thùng KH140,153.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Cao su kê thùng KH151.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Chân máy bằng cao su của xe.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Chân máy bằng cao su KH1061, 4100.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Chân máy bằng cao su KH130.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Chân máy bằng cao su KH131.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Chân máy bằng cao su KH145, 498.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Chân máy bằng cao su KH1605, 153.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Chân máy bằng cao su KH4113.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Chân máy bằng cao su KH490.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Chân máy bằng cao su KH6110.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Chân máy bằng cao su.Không modem,không hiệu,Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Ốp bi quang treo bằng cao su KH1060, 6700 (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Ốp bi quang treo bằng cao su phi 50, 65 (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải có tổng trọng tải < 5 tấn.Ốp bi quang treo bằng cao su phi 80 (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải dưới 3.5 tấn, nhà sản xuất: Polytech, mới 100%: Phớt cao su xy đĩa phanh trước (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải dưới 5 T, HD 1,25TON-PORTER II- KIA 1,4TON mới 100%: Gioăng dàn cò bằng cao su, hiệu VALEO (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Miếng đệm cao su máy nén khí 1 tons, hiệu Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Phớt cầu cao su 2.5 tons, bằng cao su, hiệu Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Zoong kính bằng cao su 1 tons, hiệu Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Zoong nắp dàn cò bằng cao su 24 tons, hiệu Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô tải trên 5 T, HD 5TON- 8TON-15TON mới 100%: Gioăng bơm dầu bằng cao su, hiệu MB (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô: Cao su chân cabin sử dụng cho xe tải 5 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ô tô: Phụ tùng ô tô: Cao su cổ hút bầu le sử dụng cho xe tải 2,5 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ôtô Nissan xe 4-7 chỗ, mới 100%: Cao su đầu thanh cân bằng sau X-Trail (Miếng đệm bằng cao su lưu hóa) 54613JG19C (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ôtô Toyota cho xe 4-7 chỗ, mới 100%: Cao su đầu thanh cân bằng trước Lexus LS460 (Miếng đệm bằng cao su lưu hóa) 48815-50200 (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ôtô Toyota-Lexus cho xe 4-7 chỗ, mới 100%: Cao su cân bằng sau Camry (Miếng đệm) 48818-12170 (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ôtô Toyota-Lexus cho xe 4-7 chỗ, mới 100%: Cao su cân bằng trước Altis (Miếng đệm) 48815-02240 (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ôtô Toyota-Lexus cho xe 4-7 chỗ, mới 100%: Cao su cân bằng trước Camry (Miếng đệm) 48815-33101 (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ôtô, mới 100%:Gioăng cao su nắp máy-Daewoo Lacetti.Nhãn hiệu là: PMC (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng ôtô, mới 100%:Gioăng cao su nắp máy-Kia Morning.Nhãn hiệu là: PMC (nk)
- Mã HS 40169320: PHỤ TÙNG XE HONDA: RON CHÂN WINNER- PAKING BLOK 12191-K56-N01, (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe HYUNDAI-Kia,loại 4-7 chỗ ngồi,mới 100%:GIOĂNG QUY LÁTGASKET-CYLINDER HEAD2231102760;2221104000;2221204000 (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Gioăng cao su tròn, part no: WHT004973, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Gioăng cao su tròn, part no: WHT007212B, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Gioăng cao su, part no: 1K0919133D, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Gioăng đệm (bằng cao su), part no: 06E103181L, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Gioăng tròn (bằng cao su), part no: WHT005379, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Gioăng tròn cao su, part no: 4E0260749A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Gioăng tròn cao su, part no: 7H0820749, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Gioăng tròn cao su, part no: 8E0260749, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Gioăng tròn cao su, part no: 8E0260749C, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Gioăng tròn cao su, part no: WHT002666, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Gioăng tròn, part no: 4B0422149A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Gioăng tròn, part no: 4B0422150A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Phốt (Bằng cao su), part no: WHT005156. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Phốt (Bằng cao su), part no: WHT005158. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Phốt đuôi cốt máy (gioăng tròn bằng cao su), part no: 079103051F, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Phốt đuôi cốt máy (gioăng tròn bằng cao su), part no: 079103051F. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Audi: Roang cảm biến đậu xe (bằng cao su), part no: 1T0919133C9B9, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoAll part:9444459 Miếng đệm cao su,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoXC90(03-) part:30622698Vòng đệm cao su 144.5x3,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoXC90(16-) part:30677740Roong nắp châm nhớt động cơ,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Hyundai Elantra, Đệm cao su bắt két nước, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 253353X000, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Morning, Cao su treo ống xả, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 286583W000, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Ferrari: Gioăng cao sau (gioăng tăng đưa trục cam bên phải), part no: 000322518,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Ferrari: Gioăng cao sau (gioăng tăng đưa trục cam bên trái), part no: 000306440,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Ferrari: Gioăng cao su (cổ hút), part no: 000317709,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô Ferrari: Gioăng cao su ống dầu, part no: 000287632, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô: vòng đệm cao su thanh giằng trước, model: RU1262013, size: 53 x 25 x 10mm, hàng mới 100%, (1 cái/gói) (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô: vòng đệm cao su thanh giằng trước, model: RU1262013, size: 53 x 25 x 10mm, hàng mới 100%, (1 cái/thùng) (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe ô tô: vòng đệm cao su thanh giằng trước, model: RU1262013, size: 53 x 25 x 10mm, hàng mới 100%, (2 cái/gói) (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe SUZUKI: RON CAO SU ĐẦU RAIDER FI, GASKET,CYL HEAD COVER NO.1- 11173-12K00-000 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe tải trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn-Hàng mới 100%:ROANG CỬA Hiệu DAEWOO (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe tải trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn-Hàng mới 100%:ROANG Hiệu HYUNDAI (nk)
- Mã HS 40169320: Phụ tùng xe tải trên 5 tấn nhưng không quá 10 tấn-Hàng mới 100%:ROONG Hiệu HYUNDAI (nk)
- Mã HS 40169320: PLANE GASKET/Gioăng làm kín bằng cao su, dùng cho động cơ xe nâng D13 (công suất 256KW). Hàng mới 100%.,hiệu VOLVO.P/N: 22206133 (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Cao su làm kín bên trong nắp máy 1-3, part no: 94610593765, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Gioăng cao su của van hằng nhiệt, part no: 9A712168800, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Gioăng cao su ống nước làm mát, part no:9A700792000, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Gioăng cao su, Part No: N0138326, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Gioăng đệm các te nhớt bằng cao su, Part no: 9A731707000, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Gioăng họng gió hút bằng cao su, Part No: 95511014700, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Gioăng ống nước làm mát bằng cao su, Part No: 9A712117100, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Miếng lót cao su trong nắp ca pô, part no: 95B823739, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng cao su đệm đầu giảm chấn cho xe Cayenne, part no: 95533350400, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm bằng cao su cho xe 911/ Boxster, part no: 99610680101, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm bằng cao su cho xe 911/ Boxster, part no: 99610680107, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm bằng cao su cho xe Cayenne s 08, part no: 94811061500, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm bằng cao su cho xe Cayenne, part no: 95520113301, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm bằng cao su cho xe Cayenne, part no: 95557374903, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm bằng cao su, part no: 99970744640, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm bằng cao su, part no: 99970755641, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm bằng cao su, part no: 99970755741, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm bằng cao su, part no: 99970755841, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm bằng cao su, part no: 99970760340, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm bằng cao su, part no: N 90765301, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm bằng cao su, part no: WHT005156, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm bằng cao su, part no: WHT005158, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm bằng cao su, part no: WHT005184, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm cao su cho xe Cayenne, part no: 95510711100, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vong đêm cao su cho xe Cayenne, part no: 95534754200, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm cao su cho xe Cayenne, part no: 95535544800, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm cao su làm kín, part no: 9A791913340, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm cao su làm kín,Part no:9A711549900, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm cao su làm kín,Part no:9A713302601, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm cao su ống nước làm mát, part no:9A700565200, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm cao su, part no: 5Q0919133 9B9, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đêm cao su, part no: 99970768540, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm cao su, part no: 9A700819800, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm cao su, part no: N 0282222, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm cao su, Part no: N 90405402, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm cao su, Part no: PAF005499, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm cao su, part no: PAF013815, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm cao su, Part No: WHT005157, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đêm cao su, part no:9A7004858, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm cao su, part no:9A700792300, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm cao su,Part No: PAB129669B, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đêm làm kín bằng cao su, Part No: 9A712143713, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm làm kín bằng cao su,Part no: 9A700768900, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm làm kín bằng cao su,Part no:9A700489400, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vòng đệm làm kín bằng cao su,Part no:9A700690100, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PT xe ô tô Porsche 2,4.5 chỗ: Gioăng cao su làm kín, Part No: 95811014700, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: PWT10003134- Đệm cao su giảm chấn, kích thước 70x65x40mm (chất liệu cao su, giảm chấn cho giàn nóng), dùng cho xe ô tô V8, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: QT016: Đệm lót bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11:10289349594- D 19 (nk)
- Mã HS 40169320: QT016: Đệm lót bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10267959823- D22 (nk)
- Mã HS 40169320: QT016: Đệm lót bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298737121- D19 (nk)
- Mã HS 40169320: QT017: Đệm giá treo hành lí phía trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298256442- D6 (nk)
- Mã HS 40169320: QT017: Đệm giá treo hành lí phía trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10306033571- D 4 (nk)
- Mã HS 40169320: QT017: Đệm giá treo hành lí phía trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308102211- D 6 (nk)
- Mã HS 40169320: QT017: Đệm giá treo hành lí phía trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308742733- D 5 (nk)
- Mã HS 40169320: QT017: Đệm giá treo hành lí phía trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308764750- D 4 (nk)
- Mã HS 40169320: QT017: Đệm giá treo hành lí phía trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312548994- D 5 (nk)
- Mã HS 40169320: QT017: Đệm giá treo hành lí phía trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10313589721- D 1 (nk)
- Mã HS 40169320: QT017: Đệm giá treo hành lí phía trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314714724- D 5 (nk)
- Mã HS 40169320: QT017: Đệm giá treo hành lí phía trước bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314906502- D 2 (nk)
- Mã HS 40169320: QT018: Vòng đệm giảm thanh bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298256442- D7 (nk)
- Mã HS 40169320: QT018: Vòng đệm giảm thanh bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10306033571- D 5 (nk)
- Mã HS 40169320: QT018: Vòng đệm giảm thanh bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308102211- D 7 (nk)
- Mã HS 40169320: QT018: Vòng đệm giảm thanh bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308742733- D 6 (nk)
- Mã HS 40169320: QT018: Vòng đệm giảm thanh bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308764750- D 5 (nk)
- Mã HS 40169320: QT018: Vòng đệm giảm thanh bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312936422- D 6 (nk)
- Mã HS 40169320: QT018: Vòng đệm giảm thanh bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10313589721- D 2 (nk)
- Mã HS 40169320: QT018: Vòng đệm giảm thanh bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314714724- D 6 (nk)
- Mã HS 40169320: QT018: Vòng đệm giảm thanh bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314906502- D 3 (nk)
- Mã HS 40169320: QT019: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11:10289348673- D 11 (nk)
- Mã HS 40169320: QT019: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10267958655- D11 (nk)
- Mã HS 40169320: QT019: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298735780- D14 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298256442- D5 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10299665170- D 3 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11:10289348673- D 12 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10267958655- D12 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298735780- D12 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10306033571- D 3 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308102211- D 5 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308742733- D 7 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308764750- D 6 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10309102754- D 3 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312548994- D 6 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312904082- D 3 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312936422- D 7 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314714724- D 7 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314721341- D1 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314894834- D 3 (nk)
- Mã HS 40169320: QT020: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314906502- D 4 (nk)
- Mã HS 40169320: QT021: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298256442- D8 (nk)
- Mã HS 40169320: QT021: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11:10289348673- D 13 (nk)
- Mã HS 40169320: QT021: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308764750- D 7 (nk)
- Mã HS 40169320: QT021: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314057660- D 3 (nk)
- Mã HS 40169320: QT022: Đệm lót bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11:10289349266- D 30 (nk)
- Mã HS 40169320: QT022: Đệm lót bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10267959495- D34 (nk)
- Mã HS 40169320: QT022: Đệm lót bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298736760- D30 (nk)
- Mã HS 40169320: QT023: Đệm cao su ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298256442- D9 (nk)
- Mã HS 40169320: QT023: Đệm cao su ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10306033571- D 6 (nk)
- Mã HS 40169320: QT023: Đệm cao su ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308102211- D 8 (nk)
- Mã HS 40169320: QT023: Đệm cao su ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308742733- D 8 (nk)
- Mã HS 40169320: QT023: Đệm cao su ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308764750- D 8 (nk)
- Mã HS 40169320: QT023: Đệm cao su ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312936422- D 8 (nk)
- Mã HS 40169320: QT023: Đệm cao su ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314714724- D 8 (nk)
- Mã HS 40169320: QT023: Đệm cao su ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314906502- D 5 (nk)
- Mã HS 40169320: QT024: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10290807296- D1 (nk)
- Mã HS 40169320: QT024: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11:10289348673- D 14 (nk)
- Mã HS 40169320: QT024: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10267958655- D14 (nk)
- Mã HS 40169320: QT025: Đệm cao su cần gạt mưa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298256442- D10 (nk)
- Mã HS 40169320: QT025: Đệm cao su cần gạt mưa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10306033571- D 7 (nk)
- Mã HS 40169320: QT025: Đệm cao su cần gạt mưa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308742733- D 9 (nk)
- Mã HS 40169320: QT025: Đệm cao su cần gạt mưa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308764750- D 9 (nk)
- Mã HS 40169320: QT025: Đệm cao su cần gạt mưa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312548994- D 7 (nk)
- Mã HS 40169320: QT025: Đệm cao su cần gạt mưa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312936422- D 9 (nk)
- Mã HS 40169320: QT025: Đệm cao su cần gạt mưa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314714724- D 9 (nk)
- Mã HS 40169320: QT025: Đệm cao su cần gạt mưa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314906502- D 6 (nk)
- Mã HS 40169320: QT026: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10306033571- D 8 (nk)
- Mã HS 40169320: QT026: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308102211- D 9 (nk)
- Mã HS 40169320: QT026: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308742733- D 10 (nk)
- Mã HS 40169320: QT026: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308764750- D 10 (nk)
- Mã HS 40169320: QT026: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312936422- D 10 (nk)
- Mã HS 40169320: QT026: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314714724- D 10 (nk)
- Mã HS 40169320: QT026: Đệm làm kín trong cửa trước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314906502- D 7 (nk)
- Mã HS 40169320: QT026: Đệm làmkín trong cửatrước bên trái bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298256442- D11 (nk)
- Mã HS 40169320: QT027: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10306033571- D 9 (nk)
- Mã HS 40169320: QT027: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308102211- D 10 (nk)
- Mã HS 40169320: QT027: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308742733- D 11 (nk)
- Mã HS 40169320: QT027: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308764750- D 11 (nk)
- Mã HS 40169320: QT027: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312936422- D 11 (nk)
- Mã HS 40169320: QT027: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314714724- D 11 (nk)
- Mã HS 40169320: QT027: Đệm làm kín trong cửa trước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314886040- D1 (nk)
- Mã HS 40169320: QT027: Đệm làmkín trong cửatrước bên phải bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298256442- D12 (nk)
- Mã HS 40169320: QT028: Đệm cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298256442- D13 (nk)
- Mã HS 40169320: QT028: Đệm cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: QT028: Đệm cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308102211- D 11 (nk)
- Mã HS 40169320: QT028: Đệm cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308742733- D 12 (nk)
- Mã HS 40169320: QT028: Đệm cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308764750- D 12 (nk)
- Mã HS 40169320: QT028: Đệm cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312548994- D 8 (nk)
- Mã HS 40169320: QT028: Đệm cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312550000- D 27 (nk)
- Mã HS 40169320: QT028: Đệm cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312936422- D 12 (nk)
- Mã HS 40169320: QT028: Đệm cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314714724- D 12 (nk)
- Mã HS 40169320: QT028: Đệm cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314906502- D 8 (nk)
- Mã HS 40169320: QT029: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298256442- D14 (nk)
- Mã HS 40169320: QT029: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10306033571- D 10 (nk)
- Mã HS 40169320: QT029: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308742733- D 13 (nk)
- Mã HS 40169320: QT029: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312936422- D 13 (nk)
- Mã HS 40169320: QT029: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314714724- D 13 (nk)
- Mã HS 40169320: QT030: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298256442- D15 (nk)
- Mã HS 40169320: QT030: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10306033571- D 11 (nk)
- Mã HS 40169320: QT030: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308102211- D 12 (nk)
- Mã HS 40169320: QT030: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308742733- D 14 (nk)
- Mã HS 40169320: QT030: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308764750- D 13 (nk)
- Mã HS 40169320: QT030: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312936422- D 14 (nk)
- Mã HS 40169320: QT030: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314906502- D 9 (nk)
- Mã HS 40169320: QT031: Đệm cao su giảm chấn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11:10289348673- D 16 (nk)
- Mã HS 40169320: QT031: Đệm cao su giảm chấn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10267958655- D16 (nk)
- Mã HS 40169320: QT031: Đệm cao su giảm chấn, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298735780- D16 (nk)
- Mã HS 40169320: QT032: Đệm cao su chống va đập, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11:10289349594- D 25 (nk)
- Mã HS 40169320: QT032: Đệm cao su chống va đập, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10267959823- D28 (nk)
- Mã HS 40169320: QT032: Đệm cao su chống va đập, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298737121- D25 (nk)
- Mã HS 40169320: QT033: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10298256442- D16 (nk)
- Mã HS 40169320: QT033: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10306033571- D 12 (nk)
- Mã HS 40169320: QT033: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308102211- D 13 (nk)
- Mã HS 40169320: QT033: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308742733- D 15 (nk)
- Mã HS 40169320: QT033: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10308764750- D 14 (nk)
- Mã HS 40169320: QT033: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10312548994- D 9 (nk)
- Mã HS 40169320: QT033: Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 tấn, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)- C11: 10314906502- D 10 (nk)
- Mã HS 40169320: QT380D36-3104040- Phốt láp ngang bằng cao su dùng cho xe AUMAN-C160. Hàng mới 100%, SX2020. (nk)
- Mã HS 40169320: Ray dân hương xich bơm dâu băng cao su lưu hoa dung cho xe ô tô BMW 5-7 chô ngôi mơi 100% B11317523891 (nk)
- Mã HS 40169320: RBX000070 RESERVOIR- FUEL VAP 8708309190- CAO SU ĐỆM PHỤ TÙNG XE LAND ROVER (nk)
- Mã HS 40169320: Roang cao su làm kín, mã sp: PN 4414444 (phụ kiện xe đào vàng), Nhãn hiệu: ARAMINE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su các loại (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Ngoài AY100-HN022(PG4459) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Ngoài S2XL-1 (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Ngoài S6607XL (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Ngoài V1A(PG4670) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Ngoài V4610(PG4612) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Ngoài V4631 (S5) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Ngoài V4651 (PG4651) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Ngoài Z37-1(PG111) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Trong A010060(PG2222) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Trong A04610-1(S6607XL) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Trong A061C(PG4476) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Trong A071-1(PG4612) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Trong OC523(PG4459) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Trong PO10060(PG5288) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Trong S11060XL (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Trong V195(PG195) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Trong V1A-3(PG4670) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Trong V4631-2(S5) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Trong V4651-2 (PG451) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Roan Su Trong Z516 (S2XL) (nk)
- Mã HS 40169320: ROANSU/ Rubber seal AO10060/PG2222/ Roan Su (nk)
- Mã HS 40169320: Ron cánh cửa dùng cho xe toyota du lịch 4 chỗ- 8 chỗ (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Ron cao su O-RING for PREFAB-JOINT (nk)
- Mã HS 40169320: Ron cốp sau dùng cho xe toyota du lịch 4 chỗ- 8 chỗ (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Ron đệm làm kín Pierburg 3.32038.03.0, làm kín chất lỏng nhiên liệu, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Seal biến mô bằng cao su, mã sp: PN 403133 (phụ kiện xe đào vàng), Nhãn hiệu: ARAMINE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Seal chân phanh LHD làm kín bằng cao su, mã sp: PN 04699811 (phụ kiện xe đào vàng), Nhãn hiệu: ARAMINE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Seal làm kín ID14/ LK & PTSX xe 29 chỗ ngồi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Seal làm kín ID18/ LK & PTSX xe 29 chỗ ngồi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: seal làm kín ID19/ LK & PTSX xe 29 chỗ ngồi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Seal phanh thắng bằng cao su, mã sp: PN 444668 (phụ kiện xe đào vàng), Nhãn hiệu: ARAMINE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Seal phanh thắng bằng cao su, mã sp: PN 444669 (phụ kiện xe đào vàng), Nhãn hiệu: ARAMINE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: SEALRUB ETC-GC/ Gioăng cao su của bộ phận tiết lưu điện tử ô tô (nk)
- Mã HS 40169320: Sin bơm xăng dùng cho xe oto hiệu Toyota (Innova- Vios- Forturner)(90301-T0035), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: SLJ0112900 B42/ Vòng đệm cao su (slj0112900 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SLJ0132600 B42/ Vòng đệm cao su (slj0132600 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SLJ0132700 B42/ Vòng đệm cao su (slj0132700 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SLJ0132800 B42/ Vòng đệm cao su (slj0132800 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SLJ1910600 B42/ Vòng đệm cao su (slj1910600 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SLJ9712060 B42A/ Vòng đệm cao su COT214-M00B0 (slj9712060 b42a) (nk)
- Mã HS 40169320: SLJ9712900 B42/ Vòng đệm cao su (slj9712900 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SLJ9811600 B42/ Vòng đệm cao su (slj9811600 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SLJ9812900 B42/ Vòng đệm cao su (slj9812900 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SLK7010700 B42/ Vòng đệm cao su (slk7010700 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SLQ0811233 B42/ Vòng đệm cao su (slq0811233 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SLQ7812900 B42/ Vòng đệm cao su (slq7812900 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SLQ8912004 B42/ Vòng đệm cao su (slq8912004 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SLQ8912005 B42/ Vòng đệm cao su (slq8912005 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SPACER WASHER/Miếng Đệm cao su làm kín, dùng cho động cơ máy thủy D-6 (công suất 272 kW). P/N: 22484526. Hàng mới 100%.Hiệu Volvo (nk)
- Mã HS 40169320: SPACER WASHER/Miếng Đệm cao su làm kín, dùng cho động cơ máy thủy D-6 (công suất 272 kW). P/N: 22484527. Hàng mới 100%.Hiệu Volvo (nk)
- Mã HS 40169320: SQA0111233 B42/ Vòng đệm cao su (sqa0111233 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SQA0112004 B42/ Vòng đệm cao su (sqa0112004 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SQA0112005 B42/ Vòng đệm cao su (sqa0112005 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: SQA0112900 B42/ Vòng đệm cao su (sqa0112900 b42) (nk)
- Mã HS 40169320: Su hộp số (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND, FD9500-BM. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40169320: tấm đệm bằng cao su- RUBBER,MOBILE BATTERY BOX- 81253-K0H-J000- linh kiện xe máy Honda, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Tấm đệm cao su Bộ ốp nhựa xe SUPER CUB 125 2018-64415-KPH-900- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Tấm đệm cao su bộ ốp nhựa xe SUPER CUB 125- 64415-KPH-900- PT XE MÁY HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Tâm ôp gâm san xe phai băng cao su lưu hoa dung cho xe ô tô Mercedes- Benz 5-7 chô ngôi mơi 100% A222680770789 (nk)
- Mã HS 40169320: Tâm ôp gâm san xe trai băng cao su lưu hoa dung cho xe ô tô Mercedes- Benz 5-7 chô ngôi mơi 100% A222680760789 (nk)
- Mã HS 40169320: TAM-DAED172660-Vòng đệm, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: TAM-DAED175604- Vòng đệm, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: TH/5MET0290780/ Gioăng O-ring 30.00*2.00mm, bằng cao su, dùng trong công nghiệp sản xuất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Thùng xăng dùng cho xe toyota bán tải (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: TL026: Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: TL026:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D22,103289113541 (nk)
- Mã HS 40169320: TL026:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330235205-D18 (nk)
- Mã HS 40169320: TL026:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10331301250-D21 (nk)
- Mã HS 40169320: TL027: Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: TL027:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D23,103289113541 (nk)
- Mã HS 40169320: TL027:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330235205-D19 (nk)
- Mã HS 40169320: TL027:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10331301250-D22 (nk)
- Mã HS 40169320: TL028: Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: TL028:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D24,103289113541 (nk)
- Mã HS 40169320: TL028:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330235205-D20 (nk)
- Mã HS 40169320: TL028:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10331301250-D23 (nk)
- Mã HS 40169320: TL029: Đệm cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: TL029:Đệm cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D25,103289113541 (nk)
- Mã HS 40169320: TL029:Đệm cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330235205-D21 (nk)
- Mã HS 40169320: TL029:Đệm cao su chống ồn, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10331301250-D24 (nk)
- Mã HS 40169320: TL030: Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: TL030:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D26,103289113541 (nk)
- Mã HS 40169320: TL030:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330235205-D22 (nk)
- Mã HS 40169320: TL030:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10331301250-D25 (nk)
- Mã HS 40169320: TL031: Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: TL031:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D27,103289113541 (nk)
- Mã HS 40169320: TL031:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330235205-D23 (nk)
- Mã HS 40169320: TL031:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10331301250-D26 (nk)
- Mã HS 40169320: TL032: Miếng đệm B bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: TL032:Miếng đệm B bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510),D28,103289113541 (nk)
- Mã HS 40169320: TL032:Miếng đệm B bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10330235205-D24 (nk)
- Mã HS 40169320: TL032:Miếng đệm B bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10331301250-D27 (nk)
- Mã HS 40169320: TM020:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: TM020:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329836990-D18 (nk)
- Mã HS 40169320: TM020:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10332756222-D13 (nk)
- Mã HS 40169320: TM020:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10333681574-D18 (nk)
- Mã HS 40169320: TM020:Miếng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10332443856 D18 (nk)
- Mã HS 40169320: TM021:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: TM021:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329836990-D19 (nk)
- Mã HS 40169320: TM021:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10332756222-D14 (nk)
- Mã HS 40169320: TM021:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10333681574-D19 (nk)
- Mã HS 40169320: TM021:Vòng đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10332443856 D19 (nk)
- Mã HS 40169320: TM022:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: TM022:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329836990-D20 (nk)
- Mã HS 40169320: TM022:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10332756222-D15 (nk)
- Mã HS 40169320: TM022:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10333681574-D20 (nk)
- Mã HS 40169320: TM022:Vòng đệm ống điều hòa bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10332443856 D20 (nk)
- Mã HS 40169320: TM023:Đệm cao su cách điện dưới bộ tản nhiệt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: TM023:Đệm cao su cách điện dưới bộ tản nhiệt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329836990-D21 (nk)
- Mã HS 40169320: TM023:Đệm cao su cách điện dưới bộ tản nhiệt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10333681574-D21 (nk)
- Mã HS 40169320: TM023:Đệm cao su cách điện dưới bộ tản nhiệt bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10332443856 D21 (nk)
- Mã HS 40169320: TM024:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: TM024:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329836990-D22 (nk)
- Mã HS 40169320: TM024:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10332756222-D16 (nk)
- Mã HS 40169320: TM024:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10333681574-D22 (nk)
- Mã HS 40169320: TM024:Đệm giảm chấn bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10332443856 D22 (nk)
- Mã HS 40169320: TM025:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: TM025:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329836990-D23 (nk)
- Mã HS 40169320: TM025:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10332756222-D17 (nk)
- Mã HS 40169320: TM025:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10333681574-D23 (nk)
- Mã HS 40169320: TM025:Đệm phía trên của lò xo giảm xóc sau bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10332443856 D23 (nk)
- Mã HS 40169320: TM026:Miếng đệm B bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: TM026:Miếng đệm B bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329836990-D24 (nk)
- Mã HS 40169320: TM026:Miếng đệm B bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10332756222-D18 (nk)
- Mã HS 40169320: TM026:Miếng đệm B bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10333681574-D24 (nk)
- Mã HS 40169320: TM026:Miếng đệm B bằng cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10332443856 D24 (nk)
- Mã HS 40169320: TM027:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510) (nk)
- Mã HS 40169320: TM027:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10329836990-D25 (nk)
- Mã HS 40169320: TM027:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10332756222-D19 (nk)
- Mã HS 40169320: TM027:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510).C11-10333681574-D25 (nk)
- Mã HS 40169320: TM027:Đệm cao su, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%(HS tương ứng theo NĐ số: 125/2017/NĐ-CP là: 98491510)-C11:10332443856 D25 (nk)
- Mã HS 40169320: TOZEN spring Vibration ISOLATOR model PTM-A-50 S- dùng giảm rung cho máy phát điện.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: TOZEN spring Vibration ISOLATOR model PTM-AM-1652 M- dùng giảm rung cho máy phát điện.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: V3-002761-00V/ Tấm đệm dính 2 mặt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vành cao su thân xe vị trí cửa xe phía sau bên phải_INV 21572_A 222 697 03 51_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169320: Vành cao su thân xe vị trí cửa xe trước_INV 21572_A 222 697 01 51_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169320: Vành khung cao su làm kín khoang động cơ_INV 21586_A 253 831 59 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169320: Vành khung cao su làm kín khoang động cơ_INV 21648_A 253 831 59 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169320: Vành khung cao su làm kín khoang hành lý (A 222 750 03 00)- Linh kiện phục vụ sản xuất, lắp ráp xe ô tô 5 chỗ Mercedes-Benz model S450L Luxury (nk)
- Mã HS 40169320: Vành khung cao su làm kín khoang hành lý_INV 21572_A 222 750 03 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 40169320: Vành khung tròn bằng cao su lưu hóa, dùng cho máy cẩu cảng, mã số 007/60K40420, hãng sản xuất: TVH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vành khung tròn bằng cao su lưu hóa, dùng cho máy cẩu cảng, mã số 007/60K40520, hãng sản xuất: TVH, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Viền khung cánh cửa bên phụ xe tải Hyundai 15T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Viền khung cánh cửa bên phụ xe tải Hyundai 2,5T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Viền khung cánh cửa bên tài xe tải Hyundai 15T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: Viền khung cánh cửa bên tài xe tải Hyundai 2,5T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 40169320: VN012079-0160/ Miếng đệm bằng cao su dài 29mm, rộng 9mm, dùng để cố định vị trí mô tơ trong van tạo xoáy lốc dùng cho xe ô tô (0160) (nk)
- Mã HS 40169320: VN150166-0020/ Vòng kín khí 0020 (nk)
- Mã HS 40169320: VN234008-0200/ Miếng đệm bằng cao su lưu hóa, dùng để làm kín khe hở giữa vỏ bảo vệ và dây điện trong cảm biến lưu lượng oxy trong khí thải thải ra từ ống xả xe máy. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng bảo vệ ống (bằng cao su) 589838R090 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng bít kín đầu xylanh bằng cao su (Head Gasket), 1NZ-FE/2NZ-FE/1NZ-FXE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng bít kín đầu xylanh bằng cao su (Head Gasket), 1TR-FE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng bít kín đầu xylanh bằng cao su (Head Gasket), 2AZ-FE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng bít kín đầu xylanh bằng cao su (HEAD GASKET), 2RZ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng bít kín đầu xylanh bằng cao su (HEAD GASKET), 3S-FE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng bít kín đầu xylanh bằng cao su (HEAD GASKET), 4BC2/4BD1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng bít kín đầu xylanh bằng cao su (HEAD GASKET), 4D55/4D56/H1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng bít kín đầu xylanh bằng cao su (Head Gasket), 4JJ1/4JK1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng bít kín đầu xylanh bằng cao su (HEAD GASKET), 4LE1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng bít kín đầu xylanh bằng cao su (HEAD GASKET), 6BT, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng bít kín đầu xylanh bằng cao su (Head Gasket), 7K/7K-E, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng bít kín đầu xylanh bằng cao su (HEAD GASKET), A16DMS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng bít kín đầu xylanh bằng cao su (HEAD GASKET), G15MF/LANOS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su bánh răng cong-tơ-met (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 31123A4000 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su bánh răng cong-tơ-met (phụ tùng xe du lịch dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 3131933400 (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG CAO SU ĐỆM- 1141192670- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG CAO SU ĐỆM- 8943957660- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG CAO SU ĐỆM- 8981081330- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su đệm bơm dầu động cơ (Phụ tùng xe ô tô tải (Pick up cabin kép), hiệu MAZDA BT-50, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 9XG90308ZA (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su đệm bơm xăng (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 311233X000 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su đệm bu lông (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 221332F000 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su đệm cần gạt mưa kính chắn gió (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tung: 51 71 8 204 864 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su đệm ống ga lạnh (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: BBM461J17_Invoice: LGF003 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su đệm ống hồi dầu về bộ trao đổi nhiệt (phụ tùng xe mô tô hiệu BMW, mới 100%). MSPT: 11 11 7 694 729 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su đệm piston phanh đĩa (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 5811324000 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su đệm piston phanh đĩa (phụ tùng xe DL dưới 8 chỗ, hiệu KIA, mới 100%). MSPT: 582321H300 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su đệm trong máy phát điện động cơ (Phụ tùng xe ô tô tải (Pick up cabin kép), hiệu MAZDA BT-50, mới 100%)_Mã số phụ tùng: U20118YA4 (nk)
- Mã HS 40169320: vòng cao su đệm-1141192670-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: vòng cao su đệm-8943957660-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su làm kín bơm cao áp nhiên liệu (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 12 7 588 416 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su làm kín cảm biến mực dầu bôi trơn (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 12 61 7 604 790 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su làm kín cổ bơm xăng thùng xăng (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 16 11 7 216 523 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su làm kín cổ lắp bơm xăng với thùng xăng (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: B4YA42A60_Invoice: LGF001 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su làm kín cổ lắp bơm xăng với thùng xăng (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: B4YA42A60_Invoice: LGF005 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su làm kín cổ ống khí nạp (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 11 61 7 633 521 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su làm kín đầu ống ga lạnh (Phụ tùng xe MINI dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 64 50 8 375 741 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su làm kín đầu ống gió (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 13 71 7 568 030 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su làm kín đầu ống gió vào cụm góp hút khí nạp động cơ (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tung: 11 61 8 506 782 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su làm kín lỗ trên nắp đậy dàn cò động cơ (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 12 7 559 699 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su làm kín ống ga lạnh, số 01 (Phụ tùng xe MAZDA dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: GJ6A61J19_Invoice: LGF003 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su làm kín trong cụm góp khí nạp động cơ- vòng nhỏ (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 11 61 7 547 242 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng cao su làm kín van tiết lưu với ống ga lạnh (Phụ tùng xe MINI dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 64 53 8 375 742 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng chặn dầu (cao su lưu hóa), Part No: 9030198004, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS GX470, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng chắn dầu bằng cao su 21x37x7 (90755-KCS-9200). Linh kiện lắp ráp phụ tùng xe gắn máy Honda, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng chặn dầu bằng cao su, Part No: 9030198004, phụ tùng thay thế của xe LEXUS GX470, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (bằng cao su) AA82102002 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 9009914122, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 9020108028, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 9020110100, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 9020110112, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER 70, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 9020114099, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 9020849001, phụ tùng xe ô tô Toyota LAND CRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 9020874003, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX350, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 90208T0001, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 9021304001, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 9021307018, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 90301T0021, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 90301T0029, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 90301T0035, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 90301T0043, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm (cao su lưu hóa), Part No: 9672335028, phụ tùng xe ô tô Toyota HIACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm A bằng cao su của thiết bị tản nhiệt xe máy (3G81-186-8510 B) (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm B bằng cao su của thiết bị tản nhiệt xe máy (3G81-186-8520 B) (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su (phụ tùng cho tàu MV EITA MARU quốc tịch Panama) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su (SPRING CLAMP Original Equipment). Phụ tùng xe oto Bentley 5 chỗ chở người. Item N1071001-A. Nhà sản xuất Bentley Motors Limited. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su- GASKET GYLON 3504 D16 D11.5, mã: 869118035, phụ tùng cho hệ thống chiết rót sữa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa 011-1 (12*23*10) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa 02 (67*100*11) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa 03 (100*132*10) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa 104*96*3 (F-02) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa 110*83*2 dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa 1A (15*27*3.4) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa 2282 (O-630 O-ring Pack) (159*5x2.2) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa 3.5 T (Bottom) (119*160*12) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa 3.5T (Top) (119*166*29) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa 5A (19.6*36*3.3) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa 6.5 T (Top) (93*140*26) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa DO-01 (142.8*130*6.4) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa Fin 01 L.C.G (602-1) (14.5*31*8) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa H-929 (Plug) (24*36*6) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa PF-34 (602-1) (14.5*31*8) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa PO-16 (O-ring Pack) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa PO-17A dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa PO-202A (16*27*10) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa PO-202A (Gasket) (59.5*79*5.4/3.3) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa PO-221A (155*5.8*3, 149*3.3, 17.8*2.3, 11.8*2.3) dùng cho sản xuất lọc gió, lọc nhớt, lọc dầu ôtô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa, ký hiệu: VOE 20536487, phụ tùng thay thế dùng cho xe tự đổ A40F hiệu Volvo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su nhỏ 4804Z-023S; Linh kiện để lắp ráp ổ khóa cho xe máy, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su- O-RING 15 X 2.5, mã: 877749037, phụ tùng cho hệ thống chiết rót sữa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su- O-RING 23X2.5, mã: 877749036, phụ tùng cho hệ thống chiết rót sữa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su- O-RING 6 X 2.5, mã: 877780038, phụ tùng cho hệ thống chiết rót sữa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su O-RING GB4F706 Phụ tùng xe máy Honda, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su- RUBBER,PROTECT- 64265-K0H-J000- linh kiện xe máy Honda, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su- SAFETY RING 20X1,2, mã: 888316200, phụ tùng cho hệ thống chiết rót sữa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su- SAFETY RING 45X1,75, mã: 888316211, phụ tùng cho hệ thống chiết rót sữa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su- SHAFT SEALING RING AS-20X42X7-NB, mã: 870135247, phụ tùng cho hệ thống chiết rót sữa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su- SHAFT SEALING RING, mã: 860135044, phụ tùng cho hệ thống chiết rót sữa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su- WASHER,H/L BRKTMOUNT- 77302-KW7-9001- linh kiện xe máy Honda, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su, Part No: 9020116028, phụ tùng thay thế của xe LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su/ 3C1-F4486-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su/ 52B-14147-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su/ 5CA-E4147-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su/ 5HK-14147-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su/ 5YP-14959-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su/ 93210-15862, dùng cho xe máy Yamaha mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su/ 93210-21800/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su/ 93210-32816/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su/ 93210-418G7/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su/ 93210-448G4/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bằng cao su/93210-15862, dùng cho xe máy Yamaha, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bơm chân không, Part No: 293440E010, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu Cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm bơm chân không, Part No: 293450E010, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bơm trợ lực lái (cao su) 4450A304 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Triton 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm bơm trợ lực lái (cao su) MR244546 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm bơm trợ lực lái MR374193 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm C bằng cao su của thiết bị tản nhiệt xe máy (3G81-186-8530 A) (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cảm biến trục lái bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW dưới 5 chỗ hàng mới 100%, hãng SX BMW, code: 11127559699 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cam cao su MD152603 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su (NVL SX dây dẫn điện xe gắn máy, hàng mẫu, mới 100%)-GROMMET,- part no: A0673-473-00 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su (phụ tùng xe đầu kéo) Kit Seal Repl's A1205N2588_R945009_Hàng mới 100% nhà sản xuất Meritor (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su (Phụ tùng xe mô tô 2 bánh, hiệu BMW, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 17 22 7 680 667 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su (Phụ tùng xe mô tô 2 bánh, hiệu BMW, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 34 52 7 708 523 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su (Phụ tùng xe mô tô 2 bánh, hiệu BMW,mới 100%)_Mã số phụ tùng: 34 52 7 708 523 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su (phụ tùng xe Mô tô, hiệu BMW, mới 100%). MSPT: 34 52 7 708 523 (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU- 1093320760- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU- 1093331400- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU- 1096250020- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU- 1098910030- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su 1240A028 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su 1240A035 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su 1748A002 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU- 1797387941- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU- 1797388320- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su 1865A179 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su 3503A231 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Xpander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su 3503A232 phụ tùng xe ôtô hiệu Xpander. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su 778728R000 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU- 8944301470- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU- 8980196490- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU- 9095751160- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU- 9095755200- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU- 9095756320- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU- 9099560921- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU- 9099562260- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU- 9099562562- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU- 9611660070- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su chữ O van hằng nhiệt, phụ tùng của xe máy Honda CLICK, mã hàng 19381-KVB-900, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm cao su chữ o, 51.0x2.4 mm, phụ tùng của xe ô tô Honda CR-VV7, mã hàng 91348-P2A-003, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su chữ O, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 15832-RAA-A01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su đèn pha (Phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%)_Mã số phụ tùng: 63 11 7 268 653 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su dùng cho ổ khóa xe máy (G61-43303-200) (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su dùng cho ổ khóa xe máy (MKR- 8B002-0000), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su hình tròn dùng lắp ráp cho xi lanh phanh xe máy (60-41001-51310)- linh kiện sx cụm phanh xe máy Yamaha, DT xilanh 90- 250 cc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm cao su kín bơm xăng, phụ tùng của xe máy Honda LEAD, mã hàng 17516-GFM-970, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su làm kín cò mổ xu páp động cơ(Phụ tùng xe ô tô tải ben, hiệu FOTON, tải trọng 9.1 tấn, mới 100%)_Mã Số Phụ Tùng:4940584(5317268) (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su làm kín cốt chân cần gạt nước sau (phụ tùng xe Peugeot 9 chỗ trở xuống, mới 100%), part No.: 9685740580; C/O Mẫu E số: E206164129350210, ngày 15/5/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su làm kín cốt chân cần gạt nước sau (phụ tùng xe Peugeot 9 chỗ trở xuống, mới 100%), part No.: 9685740580; C/O Mẫu E số: E206164129350258, ngày 17/6/2020 (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm cao su lỗ cắm bu gi, phụ tùng của xe ô tô Honda CIVIC, mã hàng 30522-PFB-007, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MB664612 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MD075834 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MD179175 phụ tùng xe ôtô hiệu Mirage. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MD198128 phụ tùng xe ôtô hiệu L300. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MD359158 phụ tùng xe ôtô hiệu Lancer. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MD707184 phụ tùng xe ôtô hiệu Proton. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MD731708 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MF520405 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MN176208 phụ tùng xe ôtô hiệu Triton. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MR117053 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MR117053 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MR117054 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MR117055 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MR216047 phụ tùng xe ôtô hiệu Outlander. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MR360898 phụ tùng xe ôtô hiệu Outlander. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MR446308 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MR460318 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MR513496 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Outlander 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su MR580530 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: VÒNG ĐỆM CAO SU, O-RING, P.N: 8973862950, PHỤ TÙNG DÙNG CHO XE Ô TÔ TẢI HIỆU ISUZU- MODEL: FRR90NE4. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su/ 44D-E2843-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su/ 4GL-14239-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su/ 52S-12439-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su/ 5CA-14147-00/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm cao su/ 93210-198F0/ Dùng cho xe máy Yamaha. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm cao su-1096250020-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm cao su-1098910030-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm cao su-1797387941-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm cao su-1797388320-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm cao su-8980196490-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm cao su-9099560921-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm cao su-9099562260-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm cao su-9099562562-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm cao su-9611660070-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm cao su--phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 40169320: vòng đệm chụp bụi MB160946 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Pajero 7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm của giảm chấn (cao su lưu hóa), Part No: 9094801064, phụ tùng xe ô tô Toyota LANCRUISER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm dầu cao su MR967673 phụ tùng xe ôtô hiệu Grandis. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm dây điện bằng cao su lưu hóa mềm (GWT106); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm dây điện bằng cao su lưu hóa mềm M7 (26501400); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm dây điện bằng cao su lưu hóa mềm M8 (26501900); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm dây điện bằng cao su lưu hóa mềm M9 (GWT179); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm đèn pha, bằng cao su (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 63 11 7 349 288 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm đuôi cốt máy cao su 1052A118 phụ tùng xe ôtô hiệu Lancer. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm đuôi cốt máy cao su 1052B188 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm đuôi cốt máy cao su MD168055 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm đuôi cốt máy cao su MD343563 phụ tùng xe ôtô hiệu Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm đuôi cốt máy cao su MD343563 phụ tùng xe ôtô hiệu. C/O form JV. Mục số 2 Pajero. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm đuôi cốt máy cao su MD377999 phụ tùng xe ôtô hiệu Lancer. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm đuôi cốt máy cao su MN128731 phụ tùng xe ô tô hiệu Mitsubishi Triton 5 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm đuôi cốt máy cao su MN195668 phụ tùng xe ôtô hiệu Mirage. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm dưới giảm sóc bằng cao su lưu hóa dùng cho xe BMW hàng mới 100%, hãng sx BMW, code: 33526778111 (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm hộp vi sai bằng cao su lưu hóa (458263B000), phụ tùng xe Hyundai SAN13/TUC, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm kim phun, hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm kín két giải nhiệt nhớt (ngoài, sau), hiệu Mobis, dùng cho xe 16 chỗ Hyundai Solati (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 10.8*2.4. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 105.2*3. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 11*2.5. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 11.8*2.4. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 115*3. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 13.8*2.4. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 14*3. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 15*2. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 15.8*2.4. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 17.8*2.4. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 172*4. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 175*3. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 180*7. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 180*8.6. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 19*3. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 19.8*2.4. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 20*3. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 210*240*15. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 24.4*3.1. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 24.7*3.5. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 240*5. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 260*5. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 28*1. Mới 100% (nk)
- - Mã HS 40169320: Vòng đệm làm kín bằng cao su lưu hóa. Oring Size: 29.7*3.5. Mới 100% (nk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p