Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 40159090: NPL6/ Dây chun các loại,Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt (nk)
- Mã HS 40159090: NPL60/ Nhãn, mác các loại bằng cao su (nk)
- Mã HS 40159090: NPL66/ Dây thun NK (nk)
- Mã HS 40159090: NPL67/ Dây chun tròn dạng dải (nk)
- Mã HS 40159090: NPL71/ Chun bản dạng dải (nk)
- Mã HS 40159090: NPL76/ Nhãn chất liệu cao su các loại (nk)
- Mã HS 40159090: NPL9/ Dây chun các loại (từ 1cm đến 7cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: NT50/ Chun cao su (nk)
- Mã HS 40159090: NUTCHANCS/ Nút chặn cao su (nk)
- Mã HS 40159090: NVL00030(YDS)/ Chun (nk)
- Mã HS 40159090: NVL00102/ Mác cao su (nk)
- Mã HS 40159090: OT55/ Dây chun (nk)
- Mã HS 40159090: P008/ Dây luồn các loại (nk)
- Mã HS 40159090: P018/ Dây chun (nk)
- Mã HS 40159090: P018/ Dây chun dẹt (nk)
- Mã HS 40159090: P018/ Dây chun dẹt (12069M) (nk)
- Mã HS 40159090: P018/ Dây chun tròn (nk)
- Mã HS 40159090: P018/ Dây chun tròn (782M) (nk)
- Mã HS 40159090: P019/ Dây chun (nk)
- Mã HS 40159090: P020/ P020# Chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: P07/ Chun các loại, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40159090: P07/ Chun dẹt, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40159090: P07/ Chun, dây luồn các loại (m), mới 100%. (nk)
- Mã HS 40159090: P07/ Dây chun các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: P08/ Dây chun bằng cao su lưu hóa (1911Gross, 144Yds/Gross, khổ 1.9cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40159090: P08/ Dây chun bằng cao su lưu hóa (24Gross, 144Yds/Gross, khổ 2.5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40159090: P08/ Dây chun bằng cao su lưu hóa (962PCS, 42-43.5CM/PCS, ĐƯỜNG KÍNH 4MM, MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40159090: P08/ Dây chun bằng cao su lưu hóa (Đường kính 2.5-3mm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40159090: P08/ Dây chun bằng cao su lưu hóa (Khổ 0.3-1cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40159090: P08/ Dây chun bằng cao su lưu hóa (Khổ 0.95-3.2cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40159090: P08/ Dây chun bằng cao su lưu hóa (Khổ 1.25-3.2cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40159090: P08/ Dây chun bằng cao su lưu hóa (Khổ 1-4cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40159090: P08/ Dây chun bằng cao su lưu hóa (Khổ 2.5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40159090: P11/ Chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: P18/ Thun đàn hồi (nk)
- Mã HS 40159090: P22/ Chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: P23/ Chun chất liệu bằng cao su 5mm (nk)
- Mã HS 40159090: P4/ Đề can cao su 5,7CM x 1,4CM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: P4/ Đề can cao su 50CM ~ 60CM x 14CM ~ 20CM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: P4/ Đề can Cao su 60CM x 20CM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: P4/ Đề can cao su 6CM x 2CM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: P4/ Đề can cao su. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL 10/ Chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: PL 10/ Chun các loại (Đồ phụ trợ may mặc bằng cao su lưu hóa) (nk)
- Mã HS 40159090: PL 10/ Chun các loại(Đồ phụ trợ may mặc bằng cao su lưu hóa) (nk)
- Mã HS 40159090: PL_23_WX/ Dây thun 1 5/8" (nk)
- Mã HS 40159090: PL002/ Chun (nk)
- Mã HS 40159090: PL00274/ Nhãn cao su (nk)
- Mã HS 40159090: PL009/ Dây chun 1560Yds. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL009/ Dây chun 1700Yds. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL009/ Dây chun 19210Yds. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL009/ Dây chun 200Yds. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL009/ Dây chun 2700Yds. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL009/ Dây chun 3000Yds. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL009/ Dây chun 3950Yds. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL009/ Dây chun 9300Yds. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL013/ Dây chun 25mm (nk)
- Mã HS 40159090: PL016/ Mút độn ngực (nk)
- Mã HS 40159090: PL016/ Mút độn ngực (1 set 2 cái) (nk)
- Mã HS 40159090: PL016/ Mút độn ngực (1 set2 cái) (nk)
- Mã HS 40159090: PL02/ CHUN CÁC LOẠI/ ELASTIC (nk)
- Mã HS 40159090: PL02/ CHUN, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL03/ Chun các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL039/ Chun (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 40159090: PL04/ Chun bằng cao su lưu hóa (nk)
- Mã HS 40159090: PL04/ Chun bằng cao su lưu hóa 10mm (nk)
- Mã HS 40159090: PL04/ Chun bằng cao su lưu hóa, khổ rộng 20mm (nk)
- Mã HS 40159090: PL049/ Nhãn cao su (nk)
- Mã HS 40159090: PL074/ Chun (m) khổ 1 5/8" (300 yds) dùng cho may mặc (nk)
- Mã HS 40159090: PL074/ Chun (m) khổ 1.5cm (nk)
- Mã HS 40159090: PL074/ Chun (m) khổ 32mm (nk)
- Mã HS 40159090: PL074/ Chun (m) khổ 4.5cm (nk)
- Mã HS 40159090: PL074/ Chun (m) khổ 7/8" dùng trong may mặc (1400 yds) (nk)
- Mã HS 40159090: PL074/ Chun khổ 1 1/2" (800 yds) (nk)
- Mã HS 40159090: PL074/ Chun khổ 1/4" dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 40159090: PL074/ Chun khổ 2" dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 40159090: PL074/ Chun khổ 2.5mm dùng trong may mặc (12096 yds) (nk)
- Mã HS 40159090: PL08/ Chun Bản (nk)
- Mã HS 40159090: PL09/ CHUN, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL09/ Dây chun (20,25MM) 16492Yds. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL09/ Dây chun 1140Yds. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL09/ Dây chun 6659Yds. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL09/ Dây chun(6,20,5MM) 4722Yds. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL09/ Dây chun. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL09/ Dây trang trí K.3cm, phụ liệu may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL09/ Mác logo bằng cao su (dùng trong may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40159090: PL10/ Dây chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: PL10/ DÂY CHUN CÁC LOẠI (YRD) (nk)
- Mã HS 40159090: PL10/ Dây chun các loại(Dây chun 5mm) (nk)
- Mã HS 40159090: PL10.08/ Dây chun các loại (đồ phụ trợ ngành may bằng cao su, dạng thanh, ncc:ECLAT TEXTILE CO., LTD,hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40159090: PL10.08/ Dây chun các loại (đồ phụ trợ ngành may mặc, bằng cao su, ncc: eclat textile co ltd, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40159090: PL11/ Chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: PL11/ Dây Chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: PL11/ Dây trang trí dạng dẻo (dây bún) (nk)
- Mã HS 40159090: PL11/ Dây treo thẻ bằng cao su (nk)
- Mã HS 40159090: PL12/ Dây chun bằng cao su lưu hóa dùng trong may mặc (mới 100%, dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 40159090: PL12/ Dây chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: PL13/ chun bản (bằng cao su, 10-42mm, dùng để gia công hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 40159090: PL13/ chun bản (bằng cao su, 20mm, dùng để gia công hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 40159090: PL13/ chun bản (bằng cao su, 22mm, dùng để gia công hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 40159090: PL13/ chun bản (bằng cao su, 32mm, dùng để gia công hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 40159090: PL13/ chun bản (bằng cao su, 35mm, dùng để gia công hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 40159090: PL13/ chun bản (bằng cao su, 35mm, nguyên liệu gia công hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 40159090: PL13/ Dây chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: PL14/ chun tròn (từ cao su, 3mm, dùng để gia công hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 40159090: PL15/ Chun (nk)
- Mã HS 40159090: PL15/ Chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: PL16/ Chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: PL16/ Chun các loại 6MM (nk)
- Mã HS 40159090: PL16/ Dây chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: PL17/ Dây thun (nk)
- Mã HS 40159090: PL18/ Chun bản (nk)
- Mã HS 40159090: PL18/ Chun bản 2.3cm (nk)
- Mã HS 40159090: PL18/ Chun làm bằng cao su lưu hóa (đồ phụ trợ may mặc, size 0.6cm, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40159090: PL18/ Chun tròn (nk)
- Mã HS 40159090: PL18/ Chun tròn 3mm (nk)
- Mã HS 40159090: PL19/ Nhãn cao su (chất liệu bằng cao su, thể hiện logo sản phẩm) (nk)
- Mã HS 40159090: PL19/ Nhãn cao su kích thước 1*4.5cm (nk)
- Mã HS 40159090: PL1A/ Nhãn bằng nhựa dùng trong may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL2061/ Nhãn trang trí bằng cao su (nk)
- Mã HS 40159090: PL21-NK/ Dây chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: PL22/ Chun các loại/Tommy-865Yds/78J1183 (nk)
- Mã HS 40159090: PL22/ Dây thun cổ (100 yard/cuộn) (nk)
- Mã HS 40159090: PL22/ Nhãn cao su (chất liệu bằng cao su) (nk)
- Mã HS 40159090: PL22/ Nhãn cao su (chất liệu bằng cao su, 32mm) (nk)
- Mã HS 40159090: PL27/ Chun (đồ phụ trợ may mặc bằng cao su) (nk)
- Mã HS 40159090: PL27/ Chun (đồ phụ trợ may mặc bằng cao su) bản rộng 5mm (nk)
- Mã HS 40159090: PL27/ Chun (đồ phụ trợ may mặc bằng cao su, bản rộng 5.0cm) (nk)
- Mã HS 40159090: PL27/ Chun (đồ phụ trợ may mặc bằng cao su, bản rộng 5mm, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40159090: PL27/ Chun (đồ phụ trợ may mặc bằng cao su, rộng 4cm) (nk)
- Mã HS 40159090: PL32/ Chun 1-4.5 cm (nk)
- Mã HS 40159090: PL32/ Chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: PL32/ Chun các loại (M) (nk)
- Mã HS 40159090: PL32/ Chun các loại Khổ 2.5cm (Dây chun bằng cao su lưu hóa dùng trong may mặc) nhà SX:SHAOXING WULI TRADE CO.,LTD Hàng mới 100%, Phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 40159090: PL32/ Logo cao su (nk)
- Mã HS 40159090: PL32/ Nhãn dùng để may vào quần áo làm từ cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PL37/ Nhãn cao su (chất liệu bằng cao su) (nk)
- Mã HS 40159090: PL37/ Nhãn cao su (chất liệu bằng cao su, thể hiên logo sản phẩm) (nk)
- Mã HS 40159090: PL37/ Nhãn cao su (chất liệu bằng cao su, thể hiện logo sản phẩm) (nk)
- Mã HS 40159090: PL38/ Chun (5mm đến 50mm) (1KG1300Y; 12KG) (nk)
- Mã HS 40159090: PL38/ Chun (5mm đến 50mm) (1KG1300Y; 2KG) (nk)
- Mã HS 40159090: PL43/ Cổ áo các loại (nk)
- Mã HS 40159090: PL44/ Dây chun bằng cao su (nk)
- Mã HS 40159090: PL44/ Dây chun bằng cao su, KT: 1" (nk)
- Mã HS 40159090: PL44/ Dây chun bằng cao su, KT: 3/2" (nk)
- Mã HS 40159090: PL44/ Dây chun bằng cao su, KT: 5/4", 3/2" (nk)
- Mã HS 40159090: PL44/ Dây chun bằng cao su, KT: 5/4", 3/8",1", 3/2" (nk)
- Mã HS 40159090: PL44/ Dây chun bằng cao su, KT: 7/4", 9/4", 5/4" (nk)
- Mã HS 40159090: PL44/ Dây chun bằng cao su, KT: 9/4" (nk)
- Mã HS 40159090: PL50/ Chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: PL50/ Chun các loại (4700yd) (nk)
- Mã HS 40159090: PL50/ Chun các loại (5889 yd) (nk)
- Mã HS 40159090: PL50/ PL50&#Chun (bằng cao su, 4-30mm, dùng để gia công hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 40159090: PL51/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 40159090: PL52/ Dây chun (nk)
- Mã HS 40159090: PL53/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 40159090: PL6/ Mác cao su/ logo (nk)
- Mã HS 40159090: PL8/ Chun (nk)
- Mã HS 40159090: PL8/ Dây chun E.L BAND (4WAVE BLACK) (nk)
- Mã HS 40159090: PL8/ Dây chun E/L BAND (4WAVE WHITE) (nk)
- Mã HS 40159090: PL8/ Dây chun E/L BAND (6WAVE WHITE) (nk)
- Mã HS 40159090: PL8/ Dây chun POLY STRING (ORANGE) (nk)
- Mã HS 40159090: PL8/ Dây chun POLY STRING (YELLOW) (nk)
- Mã HS 40159090: PLMN-CS-MTT20/ Phụ liệu mặt ngoài bằng cao su: Miếng trang trí (nk)
- Mã HS 40159090: PLMN-CS-MTT20/ Phụ liệu mặt ngoài bằng cao su: Miếng trang trí (1PR 12PCE) (nk)
- Mã HS 40159090: PLMN-CS-MTT4-V1/ Phụ liệu mặt ngoài bằng cao su: miếng trang trí (1đôi 4cái) (nk)
- Mã HS 40159090: PLMN-CS-MTT-V1/ Phụ liệu mặt ngoài bằng cao su: miếng trang trí (nk)
- Mã HS 40159090: PLNHASU/ Nhãn su các loại (nk)
- Mã HS 40159090: PS42/ Chun các loại- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PS42/ Chun- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PVIH/ Nhãn cao su size 70-90mm phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PVIR/ Nhãn cao su size 2mm phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PVIT/ Nhãn cao su size 50-60mm phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (1,016.00CAI1,016.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (1,302.00CAI1,302.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (1,680.00CAI1,680.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (100.00CAI100.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (11,032.00CAI11,032.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (112.00CAI112.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (12.00CAI12.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (184.00CAI184.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (2,046.00CAI2,046.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (3,622.00CAI3,622.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (30.00CAI30.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (4.00CAI4.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (42.00CAI42.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (5,094.00CAI5,094.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (50.00CAI50.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (52.00CAI52.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (6,924.00CAI6,924.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (6.00CAI6.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ 01F7 FTWR WHITE/BLACK V-R99258 EPM3 MICKEY HEAD 2PCS/PRS (8.00CAI8.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A629 VIVID RED S13/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (3,320.00CAI3,320.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A629 VIVID RED S13/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (328.00CAI328.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A629 VIVID RED S13/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (5,104.00CAI5,104.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A629 VIVID RED S13/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (52.00CAI52.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A629 VIVID RED S13/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (54.00CAI54.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A629 VIVID RED S13/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (7,712.00CAI7,712.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A629 VIVID RED S13/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (9,754.00CAI9,754.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (1,308.00CAI1,308.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (102.00CAI102.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (110.00CAI110.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (120.00CAI120.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (126.00CAI126.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (128.00CAI128.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (142.00CAI142.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (150.00CAI150.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (16.00CAI16.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (160.00CAI160.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (168.00CAI168.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (176.00CAI176.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (18.00CAI18.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (182.00CAI182.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (212.00CAI212.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (236.00CAI236.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (244.00CAI244.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (26.00CAI26.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (262.00CAI262.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (278.00CAI278.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (286.00CAI286.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (30.00CAI30.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (316.00CAI316.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (334.00CAI334.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (372.00CAI372.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (378.00CAI378.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (38.00CAI38.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (392.00CAI392.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (40.00CAI40.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (44.00CAI44.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (472.00CAI472.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (52.00CAI52.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (54.00CAI54.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (56.00CAI56.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (592.00CAI592.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (60.00CAI60.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (62.00CAI62.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (66.00CAI66.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (70.00CAI70.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (74.00CAI74.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (76.00CAI76.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (764.00CAI764.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (78.00CAI78.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (806.00CAI806.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (82.00CAI82.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (828.00CAI828.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (84.00CAI84.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (90.00CAI90.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: PW-MTTGS/ Phụ kiện trang trí giày (bằng cao su)/ A9MV HAZE COLAR S17/BLACK V-R99257 EPM3 MINNIE HEAD 2PCS/PRS (934.00CAI934.00PCS) (nk)
- Mã HS 40159090: QUẦN LẶN CHO NAM,chất liệu:Main fabric 80.0: 90.0% Rubber- Chloropren (CR)- Neopren 10.0% Polyamide,nhãn hiệu:OLAIAN,mới: 100%, model code:8403252 (nk)
- Mã HS 40159090: RMC16./ Bo cao su các loại, Hãng sản xuất PDM, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: RS-037/ Dây chun sử dụng làm viền giúp cho giầy 1039y kho 3mm, 361y kho 55mm, 206y kho 60mm. Chưa qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 40159090: RS-037/ Dây chun sử dụng làm viền giúp cho giầy 13346Y khổ 2.5mm, 19441Y khổ 3mm, 1657Y khổ 35mm, 5058Y khổ 40mm. Chưa qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 40159090: RS-037/ Dây chun sử dụng làm viền giúp cho giầy 2395y khổ 2.5mm, 463y khổ 35mm. Chưa qua sử dụng (nk)
- Mã HS 40159090: RS-037/ Dây chun sử dụng làm viền giúp cho giầy 2539Y khổ 2.5mm, 30210Y khổ 3mm, 1860Y khổ 35mm, 4192Y khổ 40mm. Chưa qua sử dụng (nk)
- Mã HS 40159090: RS-037/ Dây chun sử dụng làm viền giúp cho giầy 977y khổ 3mm, 728y khổ 35mm. Chưa qua sử dụng (nk)
- Mã HS 40159090: RS-037/ Dây chun sử dụng làm viền giúp cho giầy bó sát chân, 1226Y khổ 25mm, 7783Y khổ 3mm, 2528Y khổ 40mm, 2291Y khổ 60mm, dùng để sản xuất giầy. Chưa qua sử dụng (nk)
- Mã HS 40159090: RS-037/ Dây chun sử dụng làm viền giúp cho giầy bó sát chân, khổ 1mm. Chưa qua sử dụng (nk)
- Mã HS 40159090: RS-037/ Dây chun sử dụng làm viền giúp cho giầy, 93Y khổ 2.5mm, 25996Y khổ 3mm,3584Y khổ 40, 4207Y khổ 35mm. Chưa qua sử dụng (nk)
- Mã HS 40159090: RU01/ Dây thun bằng cao su (nk)
- Mã HS 40159090: RU01/ Dây thun bằng cao su (TKN số 103223747430, ngày 26/03/2020, Dòng hàng 39) (nk)
- Mã HS 40159090: RU01/ Dây thun bằng cao su (TKN số 103310406510, ngày 13/05/2020, Dòng hàng 46) (nk)
- Mã HS 40159090: RUBBER/ Chun các loại TARGET (nk)
- Mã HS 40159090: RUBBERLB/ Nhãn bằng cao su/BULK VN0A53L6 (nk)
- Mã HS 40159090: S196/ Chun (bằng cao su lưu hóa,hàng mới 100%, dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 40159090: S196/ Chun((bằng cao su lưu hóa,hàng mới 100%, dùng trong may mặc bản 8, 40 mm) (nk)
- Mã HS 40159090: S196/ Chun(Chun màu bằng cao su lưu hóa,hàng mới 100%, dùng trong may mặc bản 3/8 inch) (nk)
- Mã HS 40159090: S196/ Chun(Chun màu bằng cao su lưu hóa,hàng mới 100%, dùng trong may mặc bản 5/8 inch) (nk)
- Mã HS 40159090: S196/ Chun(Chun trắng bằng cao su lưu hóa,hàng mới 100%, dùng trong may mặc bản 5/8 inch) (nk)
- Mã HS 40159090: S196/ Chun(Chun trắng, bằng cao su lưu hóa,hàng mới 100%, dùng trong may mặc bản 3/8 inch) (nk)
- Mã HS 40159090: SEB005/ Chun tròn dạng dải (nk)
- Mã HS 40159090: SH28/ Chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: SH28/ Chun các loại (600yds) (nk)
- Mã HS 40159090: SK55/ Dây chun (nk)
- Mã HS 40159090: SL18/ Dây luồn(chiếc) (nk)
- Mã HS 40159090: SL18/ Dây luồn(chiếc) (118 cm- 133 cm) (nk)
- Mã HS 40159090: SL18/ Dây luồn(chiếc) (130 cm- 140 cm) (nk)
- Mã HS 40159090: SNC-NPL10/ Dây chun (nk)
- Mã HS 40159090: SP005/ Dây thun (nk)
- Mã HS 40159090: SP005/ Dây thun (1-1/4") (nk)
- Mã HS 40159090: SP005/ Dây thun (403MET440.73 Yard) (nk)
- Mã HS 40159090: SR0-5/16X0.80/ dây thun, chất liệu cao su lưu hóa, npl sản xuất hàng gia công, mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: SS014/ Dây thun K820 (nk)
- Mã HS 40159090: STR01/ Chun 3MM (29.75 Kg 26775M) (nk)
- Mã HS 40159090: STR01/ Chun 3MM (89 Kg 80100M) (nk)
- Mã HS 40159090: STR01/ Chun 3MM(113.45 Kg 102105M) (nk)
- Mã HS 40159090: STY014/ Dây thun 219S-30 (nk)
- Mã HS 40159090: STY014/ Dây thun 400-8 (nk)
- Mã HS 40159090: STY014/ Dây thun MYU30 (nk)
- Mã HS 40159090: SXLT50/ Túi khí lót giầy chất liệu cao su (nk)
- Mã HS 40159090: SXLT50/ Túi khí lót giầy chất liệu cao su hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: SXLT50/ Túi khí lót giầy chất liệu cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: SY30007/ Logo bằng cao su (nk)
- Mã HS 40159090: T00185N/ tem logo bằng cao su lưu hóa, npl sản xuất hàng gia công, mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: T3/ Dây thun (nk)
- Mã HS 40159090: T3/ Dây thun 3/3.5cm (nk)
- Mã HS 40159090: Tấm đệm cổ cho mũ thợ lăn, ngăn không cho nước vào, bằng cao su lưu hóa, P/N: 510-712, mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: Tấm lót cho bé bằng cao su thiên nhiên (kt:60x90cm), nhãn hiệu: KU.KU DUCKBILL KU2516A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: Thiết bị vật tư dùng trong ngành dầu khí- Găng tay bằng cao su chống dầu mỡ, chống cắt, R-267 Size L, Part: R-267-11. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40159090: Thiết bị vật tư dùng trong ngành dầu khí- Găng tay bằng cao su chống dầu mỡ, chống cắt, R-267 Size XL, Part: R-267-10. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40159090: THTD17/ Găng tay cao su (không cách điện)_Dunlop powder-free ultra thin natural rubber gloves size M(100pcs/box) (nk)
- Mã HS 40159090: THTD17/ Găng tay cao su (không cách điện)_Dunlop powder-free ultra thin natural rubber gloves size s(100pcs/box) (nk)
- Mã HS 40159090: THTD17/ Găng tay cao su (không cách điện)_Dunlop powder-free ultra thin natural rubber gloves size ss(100pcs/box) (nk)
- Mã HS 40159090: TKHT-05890/ Dây thun 5890, dùng để may thành bao nệm ghế xe hơi. (nk)
- Mã HS 40159090: TKHT-05890/ Dây thun 5890,May thành bao nệm ghế xe hơi. (nk)
- Mã HS 40159090: TKHT-05930/ Dây thun 5930_71393-X1B06, dùng để may thành bao nệm ghế xe hơi. (nk)
- Mã HS 40159090: TKHT-05930/ Dây thun 5930_71393-X1B06,May thành bao nệm ghế xe hơi. (nk)
- Mã HS 40159090: TNP45/ Dây chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: TR-CHUN01/ Chun các loại. rộng 25mm. Hàng mới 100%. Nguyên phụ liệu hàng may mặc. (nk)
- Mã HS 40159090: TR-CHUN01/ Chun các loại. Rộng 3cm. 30m/cuộn, 15 cuộn 450m. Hàng mới 100%. Nguyên liệu dùng trong may mặc. (nk)
- Mã HS 40159090: TS11/ Chun các loại- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: TS15/ Chun (nk)
- Mã HS 40159090: TSL-TRACE00001/ tem cỡ, chất liệu cao su lưu hóa, npl sản xuất hàng gia công, mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: TTY/ Dây chun trang trí giầy từ cao su lưu hóa (9.237m) (nk)
- Mã HS 40159090: TY43/ Dây chun các loại (nk)
- Mã HS 40159090: U-DT04/ DÂY CHUN CÁC LOẠI, KT: rộng 5mm. Hàng mới 100%. Nguyên phụ liệu dùng trong may mặc. (nk)
- Mã HS 40159090: UN133/ Nút chận (nk)
- Mã HS 40159090: UN44/ Thun (nk)
- Mã HS 40159090: UN44/ Thun (1 1/2"- 2".) (nk)
- Mã HS 40159090: UN44/ Thun (1 1/2".) (nk)
- Mã HS 40159090: UN44/ Thun (20MM.) (nk)
- Mã HS 40159090: UN44/ Thun (3/4".) (nk)
- Mã HS 40159090: UNV26/ Nhãn mác bằng cao su dùng để may lên túi, xuất xứ trung quốc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: Vai áo bảo hộ. Mã: D3RRB-ST, bằng cao su, Tiêu chuẩn chế tạo: ASTM D1051. Nhà sản xuất Salisbury by Honeywell. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: VC7130/ Bao ngón tay XLSC-102 0802020001 Size M 1440PCS/BAG (nk)
- Mã HS 40159090: Vòng tay chống tĩnh điện, chất liệu cao su, dùng trong nhà xưởng, kích thước:15mm x 250mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: Vòng tay chống tĩnh điện, chất liệu cao su, dùng trong nhà xưởng. Kích thước:15mm x 250mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: VPEV13/ Chun (khổ 2") Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: X20/SH2020_02_43/ chun tròn (nk)
- Mã HS 40159090: X20/SH2020_02_44/ Chun khổ 25mm (nk)
- Mã HS 40159090: X20/SH2020_02_45/ Chun khổ 35mm (nk)
- Mã HS 40159090: X20/SH2020_02_53/ Chun khổ 20mm (nk)
- Mã HS 40159090: yếm ăn bằng cao su lưu hóa, dùng cho trẻ em,Hiệu: MAGICAL HOLIDAY.KT(29x25)cm+-5%. TQSX mới 100%. (nk)
- Mã HS 40159090: Yếm ăn cho trẻ em bằng silicon PM-1578 Hsx: SHENZHENKAIXIANGTONG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40159090: Yếm cao su chì chống phóng xạ (11363067). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40159090: YG014/ Dây thun 3000-35B (nk)
- Mã HS 40159090: YJ3-19/ Logo bằng cao su (nk)
- Mã HS 40159090: YJ3-55/ Dây thun E-BAND (nk)
- Mã HS 40159090: YJ3-55/ Dây thun E-BAND bằng cao su (nk)
- Mã HS 40159090: YL87/ Hạt trang trí (nk)
- Mã HS 40159090: YT21/ Tấm vải cao su tổng hợp (dùng sản xuất túi nghỉ dưỡng, 48*63 Inch), mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: ./ Vòng đệm cao su ITON-B đường kính phi 44x 8.6,đùng làm kín giữa các bộ phân máy mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: 036/ Cặp mút áo lót bằng cao su (nk)
- Mã HS 40161010: 1033/ Đệm cao su (nk)
- Mã HS 40161010: 107/ Neoprene SBR 3T 2P-18: Mút cao su SBR dán vải hai mặt (Plastics foam stick front and back) (nk)
- Mã HS 40161010: 107/ Neoprene SBR: Mút cao su SBR dán vải hai mặt (Plastics foam stick front and back) (nk)
- Mã HS 40161010: 11/ Miếng đệm cao su (nk)
- Mã HS 40161010: 17/ Đệm mút xốp các loại (nk)
- Mã HS 40161010: 20P034/ Đệm cao su (nk)
- Mã HS 40161010: 212/ Chốt chặn bằng cao su (2 chiếc/bộ) (nk)
- Mã HS 40161010: 219/ Miếng trang trí bằng cao su (nk)
- Mã HS 40161010: 22/ Mút xốp từ cao su xốp 19.5 cm x 15.5cm (nk)
- Mã HS 40161010: 22/ Mút xốp từ cao su xốp 21 cm x 19.5cm (nk)
- Mã HS 40161010: 24/ Mút ATILON 10mm cắt sẵn (nk)
- Mã HS 40161010: 24/ Mút ATILON 3mm cắt sẵn (nk)
- Mã HS 40161010: 24/ Mút ATILON 6mm cắt sẵn (nk)
- Mã HS 40161010: 24/ Mút EVA ép khuôn cắt sẵn (nk)
- Mã HS 40161010: 24/ Mút PU 10mm cắt sẵn (nk)
- Mã HS 40161010: 24/ Mút PU 12mm cắt sẵn (nk)
- Mã HS 40161010: 27/ Rủ đầu tay các loại (1 bộ 2 chiếc), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: 275/ Miếng mousse cao su bọc vải POLY, 2T~7T, 1.3*2.1M (nk)
- Mã HS 40161010: 30/ Dây thun, kích thước 12cm (nk)
- Mã HS 40161010: 32/ Đệm bảo vệ bằng cao su xốp (nk)
- Mã HS 40161010: 4/ Đệm lót vai các loại (1 bộ 2 chiếc), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: 4/ Mút cao su SBR 2mm dán vải hai mặt (130cm x 330cm) (20 tam 72 yrd) (nk)
- Mã HS 40161010: 4/ Mút dán vải các loại neoprene 7mm roll 130cm*1yd (nk)
- Mã HS 40161010: 40/ Mút cao su dán vải 2 mặt (130*330)mm (nk)
- Mã HS 40161010: 42/ Tay kéo khóa bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: 43/ Cá cửa tay bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: 60/ Đệm mouse (nk)
- Mã HS 40161010: 64/ Mút bằng cao su xốp 2MM- 1.1M *19M, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: 705/8CORD/ Dây đai(chun) co dãn điều chỉnh cử động (nk)
- Mã HS 40161010: A020/ Nhãn cao su (nk)
- Mã HS 40161010: A044/ Miếng đệm (bằng cao su) (nk)
- Mã HS 40161010: AC045/ Tấm Silicon Gel (nk)
- Mã HS 40161010: A-Mút lót cúp ngực (01 bộ 2 cái) (nk)
- Mã HS 40161010: BK66/ Miếng trang trí bằng cao su (nk)
- Mã HS 40161010: BK66/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 40161010: BRACUP1/ Đệm ngực các loại, chất liệu mút- AEO (nk)
- Mã HS 40161010: Cao su dạng cuộn khổ 36 mới 100% dùng để bo cổ giầy (nk)
- Mã HS 40161010: ĐỆM LÓT15/ LÓT ĐỆM THÂN (nk)
- Mã HS 40161010: DEMCUC/ đệm cúc dập bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: DV/ Miếng đệm vai (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161010: DVAI.TM/ Đệm Vai áo-chi tiết phụ kiện may mặc (nk)
- Mã HS 40161010: DV-JUST/ Đệm Vai áo bằng cao su xốp dùng để đệm vai áo-chi tiết phụ kiện may mặc (hàng mới) (nk)
- Mã HS 40161010: DV-JUST/ Đệm Vai áo-chi tiết phụ kiện may mặc (nk)
- Mã HS 40161010: DV-JUST/ Đệm Vai áo-chi tiết phụ kiện may mặc (hàng mới) (nk)
- Mã HS 40161010: EVA part/ Đệm xốp EVA bọc vải POLYESTER, Kích thước 132*10*10mm, dùng trong sản xuất balo, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: F130/ Logo trang trí (nk)
- Mã HS 40161010: FOLK44/ ĐỆM VAI (1 BO 2 CHIEC) (nk)
- Mã HS 40161010: G/ Miếng gòn đệm vai, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: LTB033/ Miếng đệm bằng xốp khổ 100 cm X 200 cm (BANDLESS 3MM) (nk)
- Mã HS 40161010: LTP013/ MIẾNG SU ĐỆM GĂNG TAY 4mm.T 50cm.W (PORON) (nk)
- Mã HS 40161010: MAV914/ Đệm túi bằng nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161010: MD02/ MIẾNG TAB CAO SU (velcro tab rubber)-đồ phụ trợ của quần áo (nk)
- Mã HS 40161010: MDCS/ Miếng đệm đầu gối bằng cao su xốp (May ở đầu gối quần dùng để bảo vệ đầu gối) (nk)
- Mã HS 40161010: Miếng xốp dùng để lót cho máy thử độ bền vón gút và mài mòn Martindale của vải (250mm x 200mm x 3mm, 25 tấm/gói) (P/n 108179). Bằng cao su xốp. Dùng trong phòng thí nghiệm, mới 100%, hiệu SDL Atlas (nk)
- Mã HS 40161010: Miếng xốp dùng để lót cho máy thử độ bền vón gút và mài mòn Martindale của vải (250mm x 200mm x 3mm, 5 tấm/gói) P/n108179.Bằng cao su xốp.Dùng trong phòng thí nghiệm,mới 100%,hiệu SDL Atlas/ CN (nk)
- Mã HS 40161010: MM-G(c)/ Miếng mút (miếng mút lai quần) (nk)
- Mã HS 40161010: MS050/ Đệm bảo vệ các loại (nk)
- Mã HS 40161010: MUT/ MÚT LÓT THÊU- KHỔ 105CM (nk)
- Mã HS 40161010: N02/ Nhãn mác bằng cao su lưu hóa (nk)
- Mã HS 40161010: NCU51/ Miếng mút (K.130cm x 299cm) (153 tấm x 2.99m) (nk)
- Mã HS 40161010: NITREX/ Tấm xốp cao su (85cmx124cmx5mm) (nk)
- Mã HS 40161010: NL08/ Vải ép mousse (nk)
- Mã HS 40161010: NL136/ Miếng trang trí bằng cao su, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: NL90/ Mút cắt sẵn các loại bằng cao su (1 mặt vải- Mút EVA 3mm 140x280cm) (nk)
- Mã HS 40161010: NL90/ Mút cắt sẵn các loại bằng cao su (1 mặt vải- mút EVA 3mm) (nk)
- Mã HS 40161010: NL90/ Mút cắt sẵn các loại bằng cao su (1 mặt vải- mút SBR 3mm 130x340cm) (nk)
- Mã HS 40161010: NL90/ Mút cắt sẵn các loại bằng cao su (2 mặt vải- mút EVA 6mm) (nk)
- Mã HS 40161010: NL90/ Mút cắt sẵn các loại bằng cao su (2 mặt vải- Mút SBR 2mm 130x340cm) (nk)
- Mã HS 40161010: NL90/ Mút cắt sẵn các loại bằng cao su (2 mặt vải- mút SBR 3mm 130x340cm) (nk)
- Mã HS 40161010: NPL 16/ Nhãn lo go (nk)
- Mã HS 40161010: NPL50/ Miếng đệm,ken vai các loại (nk)
- Mã HS 40161010: NPL59/ Miếng đệm ken vai hoặc cổ các loại (nk)
- Mã HS 40161010: nplg24/ Eva (nk)
- Mã HS 40161010: nplg29/ Eva (nk)
- Mã HS 40161010: nplg43/ Lót đế giày (nk)
- Mã HS 40161010: nplg47/ Mốp các loại. (nk)
- Mã HS 40161010: nplg60/ Mốp các loại. (nk)
- Mã HS 40161010: NPLHNC54/ Miếng lót đệm (nhựa plastic) (nk)
- Mã HS 40161010: NVL00126/ Nhãn cao su (nk)
- Mã HS 40161010: P29/ Tape trang trí đầu dây kéo (nk)
- Mã HS 40161010: P30/ Miếng đệm cho các sản phẩm may mặc bằng cao su xốp (2x45cm),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: P34/ Nhãn cao su (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161010: Phụ tùng máy cắt vải: Cao su che bụi- DUSTPROOF RUBBER (TM-98N-1)- Part No.: EE2261 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161010: PL015/ Mút cao su 3mm dán vải hai mặt cắt sẵn (nk)
- Mã HS 40161010: PL09/ Miếng đệm mút lót áo xu chiêng (nk)
- Mã HS 40161010: PL111/ Đệm lót bằng mút (nk)
- Mã HS 40161010: PL111/ Đệm lót bằng mút dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 40161010: PL31/ Miếng đệm (nk)
- Mã HS 40161010: PL43/ Mút Eva (nk)
- Mã HS 40161010: PL43/ Mút Eva Kích thước 165*285*5mm (nk)
- Mã HS 40161010: PL43/ Mút Eva Kích thước 185*285*5mm (nk)
- Mã HS 40161010: PL44/ Miếng đệm bảo vệ bằng cao su xốp (Bảo vệ gối). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: PL44/ Miếng đệm bảo vệ bằng cao su xốp (Bảo vệ hông). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: PL44/ Miếng đệm bảo vệ bằng cao su xốp (Bảo vệ khuỷu tay). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: PL44/ Miếng đệm bảo vệ bằng cao su xốp (Bảo vệ vai) (nk)
- Mã HS 40161010: PL44/ Miếng đệm bảo vệ bằng cao su xốp (Bảo vệ vai). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: PL44/ Miếng đệm bảo vệ bằng cao su xốp(Bảo vệ khuỷu tay). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: PL44/ Miếng đệm bảo vệ bằng cao su xốp(Bảo vệ vai). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: PL70/ Miếng cao su xốp 1M x 2M. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: PL70/ Miếng cao su xốp, Size: (160 x 200)CM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: PNG 79/ Logo trang trí (Cao su) (nk)
- Mã HS 40161010: PR-86/ Tấm lót, size 1.2mX1.8m (nk)
- Mã HS 40161010: RTG/ Tấm lót thẻ bài bằng cao su hiệu MORITO (nk)
- Mã HS 40161010: RUBFILM/ Màng cao su phủ lớp keo dùng cho găng tay thể thao(rubber 0.4mm, hotmelt 0.2mm) (nk)
- Mã HS 40161010: SIC-IB006/25/ Dây đai(chun) co dãn điều chỉnh cử động (nk)
- Mã HS 40161010: SICIB006/60/ Dây đai(chun) co dãn điều chỉnh cử động (nk)
- Mã HS 40161010: TF01-NPL-03-DAYC/ Dây chun bằng cao su lưu hóa, dùng may eo, mũ, cửa tay, cửa chân, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: Xốp Eva 15 x 1100 x 2000 (Chất liệu chủ yếu là cao su xốp để lót vào dao chặt da giày), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161010: YJ14/ Đệm vai các loại (gồm 2 chiếc) (Miếng đệm vai (đệm vai) style BRENT WOOD, tp polyester 100%, 2 cái/set), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161010: YJ14/ Đệm vai các loại (gồm 2 chiếc), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161020: Cao su dạng tấm dùng để lót sàn- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161020: Nẹp cửa kính bằng cao su HAND PROTECT L:1200, chiều dài 1200 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161020: Nẹp cửa kính bằng cao su HAND PROTECT L:2150, chiều dài 2150 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161020: Nẹp cửa kính- HAND PROTECTOR, bằng cao su TYPE 2350. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161020: NL215/ Xốp hút nước bằng cao su.AU0111001Z (Sponge) (nk)
- Mã HS 40161020: TẤM LÓT SÀN BẰNG CAO SU (nk)
- Mã HS 40161090: Đệm mút xốp eva bằng cao su, kích thước 900mm*600mm*0.8mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Đệm mút xốp eva bằng cao su, kích thước 900mm*600mm*1.0mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Đệm mút xốp eva bằng cao su, kích thước 900mm*600mm*1.5mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Đệm mút xốp eva bằng cao su, kích thước 900mm*600mm*2.0mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Mút bảo ôn (tấm mút xốp bảo ôn bằng cao su), mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm nhựa 0.5mm Bakelite, dùng để làm khuôn gá trong quá trình sản xuất kích thước 510*620, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp mềm bảo vệ lưỡi dao (bằng cao xu xốp) kích thước 500*500*1mm màu trắng, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp mềm bảo vệ lưỡi dao (bằng cao xu xốp) kích thước 500*500*2mm màu trắng, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9653454780) Tấm dán che lỗ trên cửa bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9653454780) Tấm dán che lỗ trên cửa bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9653454780) Tấm dán che lỗ trên cửa bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9653454780) Tấm dán che lỗ trên cửa bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9674308680) Tấm cách nhiệt sau bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9674308680) Tấm cách nhiệt sau bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9674308680) Tấm cách nhiệt sau bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800107280) Tấm cách âm khoan vè bánh xe bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800107280) Tấm cách âm khoan vè bánh xe bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800107280) Tấm cách âm khoan vè bánh xe bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800107280) Tấm cách âm khoan vè bánh xe bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800107280) Tấm cách âm khoan vè bánh xe bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800107580) Tấm cách âm phía trên động cơ bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800108880) Tấm cách âm phía dưới động cơ bên phải bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800108880) Tấm cách âm phía dưới động cơ bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800108880) Tấm cách âm phía dưới động cơ bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800108880) Tấm cách âm phía dưới động cơ bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800108880) Tấm cách âm phía dưới động cơ bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800109380) Tấm cách âm phía dưới động cơ bên trái bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800109380) Tấm cách âm phía dưới động cơ bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800109380) Tấm cách âm phía dưới động cơ bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800109380) Tấm cách âm phía dưới động cơ bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9800109380) Tấm cách âm phía dưới động cơ bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9806608580) Tấm lót bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9806608580) Tấm lót bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9806608580) Tấm lót bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9806608580) Tấm lót bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9806608580) Tấm lót bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9806609080) Tấm lót bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9806609080) Tấm lót bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9806609080) Tấm lót bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9806609080) Tấm lót bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9806609080) Tấm lót bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9807573480) Tấm cách nhiệt máy nén bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9807573480) Tấm cách nhiệt máy nén bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9807573480) Tấm cách nhiệt máy nén bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9807573480) Tấm cách nhiệt máy nén bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9807573480) Tấm cách nhiệt máy nén bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9808929180) Tấm cách nhiệt ống xả bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9808929180) Tấm cách nhiệt ống xả bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9808929180) Tấm cách nhiệt ống xả bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9808929180) Tấm cách nhiệt ống xả bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9808929180) Tấm cách nhiệt ống xả bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810052880) Tấm cách nhiệt ống xả bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810052880) Tấm cách nhiệt ống xả bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810052880) Tấm cách nhiệt ống xả bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810052880) Tấm cách nhiệt ống xả bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810052880) Tấm cách nhiệt ống xả bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810239780) Tấm chống ồn táp lô trái bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810239780) Tấm chống ồn táp lô trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810239780) Tấm chống ồn táp lô trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810239780) Tấm chống ồn táp lô trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810239780) Tấm chống ồn táp lô trái bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810674080) Tấm hút ẩm bên phải bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810674080) Tấm hút ẩm bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810674080) Tấm hút ẩm bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810674080) Tấm hút ẩm bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810674080) Tấm hút ẩm bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810674180) Tấm hút ẩm bên trái bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810674180) Tấm hút ẩm bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810674180) Tấm hút ẩm bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810674180) Tấm hút ẩm bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810674180) Tấm hút ẩm bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810686980) Tấm cách âm bên trong xe bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810686980) Tấm cách âm bên trong xe bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810686980) Tấm cách âm bên trong xe bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810686980) Tấm cách âm bên trong xe bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810686980) Tấm cách âm bên trong xe bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810922280) Tấm cách âm két nước bên trái bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810922280) Tấm cách âm két nước bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810922280) Tấm cách âm két nước bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810922280) Tấm cách âm két nước bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9810922280) Tấm cách âm két nước bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9811360680) Tấm cách âm hông sau bên phải bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9811360680) Tấm cách âm hông sau bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9811360780) Tấm cách âm hông sau bên trái bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9811360780) Tấm cách âm hông sau bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9813328780) Tấm cách âm két nước bên phải bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9813328780) Tấm cách âm két nước bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9813328780) Tấm cách âm két nước bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9813328780) Tấm cách âm két nước bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9813328780) Tấm cách âm két nước bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9816877180) Tấm chống ồn phía dưới bên trái bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9816877180) Tấm chống ồn phía dưới bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9816879480) Tấm chống ồn phía dưới bên phải bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9816879480) Tấm chống ồn phía dưới bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9816900280) Tấm chông ồn khoang lốp bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9816900280) Tấm chông ồn khoang lốp bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9816900280) Tấm chông ồn khoang lốp bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9816900380) Tấm chông ồn khoang lốp bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9816900380) Tấm chông ồn khoang lốp bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9816900380) Tấm chông ồn khoang lốp bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9817559680) Tấm chống ồn phía trước bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9817559680) Tấm chống ồn phía trước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9817559680) Tấm chống ồn phía trước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9817559680) Tấm chống ồn phía trước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9817559680) Tấm chống ồn phía trước bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9818126080) Tấm chống ồn phía sau bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9818126080) Tấm chống ồn phía sau bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9818126080) Tấm chống ồn phía sau bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9818126080) Tấm chống ồn phía sau bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9818126080) Tấm chống ồn phía sau bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9818218980) Tấm cách nhiệt trước bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9818218980) Tấm cách nhiệt trước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9818218980) Tấm cách nhiệt trước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9818218980) Tấm cách nhiệt trước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9818218980) Tấm cách nhiệt trước bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 98199444ZD) Tấm cách âm sàn sau bên phải bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 98199444ZD) Tấm cách âm sàn sau bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 98199447ZD) Tấm cách âm sàn sau bên trái bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 98199447ZD) Tấm cách âm sàn sau bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9829086780) Tấm cách âm bộ truyền dẫn bằng cao su xốp dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9829086780) Tấm cách âm bộ truyền dẫn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9829086780) Tấm cách âm bộ truyền dẫn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9829086780) Tấm cách âm bộ truyền dẫn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9829086780) Tấm cách âm bộ truyền dẫn bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9831613980) Tấm cách âm phía trên động cơ bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9831613980) Tấm cách âm phía trên động cơ bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9831613980) Tấm cách âm phía trên động cơ bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: 9831613980) Tấm cách âm phía trên động cơ bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: K13150111) Đệm xốp lót cản trước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: K991000578) Đệm cửa bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: K991000578) Đệm cửa bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: K991000578) Đệm cửa bằng cao su xốp dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: KB7W50111) Đệm xốp lót cản trước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: KB7W50111) Đệm xốp lót cản trước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: KB7W50111) Đệm xốp lót cản trước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: (MS: KB7W50111) Đệm xốp lót cản trước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Bảo ôn superlon bằng cao su xốp dùng để cách nhiệt ống đồng, đường kính 15.9mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Bảo ôn superlon bằng cao su xốp dùng để cách nhiệt ống đồng, đường kính 19.1mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Bảo ôn superlon bằng cao su xốp dùng để cách nhiệt ống đồng, đường kính 25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Bảo ôn superlon bằng cao su xốp dùng để cách nhiệt ống đồng, đường kính 42mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Bảo ôn superlon bằng cao su xốp dùng để cách nhiệt ống đồng, đường kính 9.52mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Bọt biển lau mỏ hàn tròn/ CN (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Khớp nối bằng cao su có vỏ bao ngoài bằng sắt, DN100, dài 150mm, đường kính 200mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Miếng đệm bằng cao su, kích thước: 30 * 5mm, sử dụng cho ống thông gió trong hệ thống thoát khí thải trong nhà xưởng, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Miếng xốp đệm dùng đóng gói hàng hóa PAD-1 (MEA-KOREA 3.5G) (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Miếng xốp đệm dùng đóng gói hàng hóa PAD-2 (MEA-KOREA 3.5G) (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Miếng xốp đệm dùng đóng gói hàng hóa PAD-3 (MEA-KOREA 3.5G) (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Nút tai chống ồn 3M, chất liệu cao su, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Oring ống tim (vòng đệm) bằng cao su, đường kính ngoài 60mm,chiều dày 2mm (Hàng mới 100%)/ CN (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Tấm bọt biển kích thước: Dài 2m*rộng 22cm*dày 5.5cm 2000*220*55mm. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp, kt 25mm * 1.5m * 8m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp, model 2-5, kt 25mm*1.5m*8m hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Tấm đệm đai kẹp ống bằng cao su DN100, 172*172*25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Tấm đệm đai kẹp ống bằng cao su DN25, 74*74*25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Tấm đệm đai kẹp ống bằng cao su DN32, 90*90*25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Tấm đệm đai kẹp ống bằng cao su DN40, 98*98*25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Tấm đệm đai kẹp ống bằng cao su DN50, 110*110*25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Tấm đệm đai kẹp ống bằng cao su DN65, 135*135*25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Tấm đệm đai kẹp ống bằng cao su DN80, 148*148*25mmm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Tấm xốp 0.5ly 580x460, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Vòng đệm cao su, model: DN25, kích thước:28*28*10mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Vòng đệm cao su, model: DN32, kích thước:32*32*12mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Vòng đệm cao su, model: DN40, kích thước:45*45*13mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ./ Vòng đệm cao su, model: DN50, kích thước:50*50*15mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 00068/ Cao su xốp có keo dùng cho hệ thống dây dẫn điện ô tô (nk)
- Mã HS 40161090: 004-006/ Mút xốp Packing 3.5kg (1501012001) (nk)
- Mã HS 40161090: 004-006/ Mút xốp Polystyrene plate JSP 5X28X57 (1209025002) (nk)
- Mã HS 40161090: 007Y/ Miếng lót chuột (bằng cao su xốp, 216x216mm) (nk)
- Mã HS 40161090: 02006-VACHP-001/ Khay dùng để đựng bộ điện thoại, chất liệu: cao su xốp, KT: W670xL200xH30mm, 6 ngăn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 03RUBBER SEAL/ Nút cao su MX40A06NQ1 (nk)
- Mã HS 40161090: 056/ Mousse tấm (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại (10cm-19.5cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại (20cm-29.41cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại (25cm*11.5cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại (2cm-9.8 cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại (2mm-7mm) (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại (30.6cm-37.5cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại (34.8cm*24.9cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại (36.6cm*19.8cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại (40.2cm-74.2cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại, (10.1cm-17.5cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại, (10cm-19.6cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại, (10cm-19cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại, (20.58cm-28.8cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại, (20.58cm-29.8cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại, (20.9cm-29.8cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại, (2cm-9.4 cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại, (3.3cm-9.9 cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại, (30.2cm-36cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại, (32.6cm-60cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại, (34.5cm-36cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 076/ Mousse tấm cắt sẵn các loại, (3cm-9.8 cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 102/ Đệm vai (miếng mút xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: 11/ Mút để đệm lót giày (Sponge)(NK) (nk)
- Mã HS 40161090: 11/ Mút để lót đệm giày (Sponge) (NK) (nk)
- Mã HS 40161090: 113A2100-31/ Miếng nối bằng cao su lưu hóa xốp, để nối các thanh nẹp của cánh tà máy bay Boeing 737 loại 113A2100-31, kích thước 47x15x60mm (nk)
- Mã HS 40161090: 113A2100-33-801/ Miếng nối bằng cao su lưu hóa xốp của cánh tà máy bay Boeing 737 loại 113A2100-33-801, kích thước 25x15x60mm (nk)
- Mã HS 40161090: 11404010/ Băng dính dán bên trái, bằng cao su xốp C4305119.1*46.1mm mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 11404011/ Băng dính dán bên phải, bằng cao su xốp C4305119.1*46.1mm mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 1161717-S126663-16/ Cao su bọt xốp để cọ rửa tàu, Scotch Brite, 125mm, cuộn 10m (nk)
- Mã HS 40161090: 12012001/ Gioăng silicone cho khay nhựa (nk)
- Mã HS 40161090: 121223/ Miếng chống thấm nước, chất liệu cao su xốp, kích thước 30.5*8.5mm (nk)
- Mã HS 40161090: 12475000002647/ Mút xốp chèn lỗ thoát gió bằng cao su xốp-Air outlet filter, kích thước: 68x53cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 12475000003107/ Lọc gió bằng cao su xốp-Air inlet filter, kích thước:82x50mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 126/ Mút chèn hàng P-AA-043 (f37*10mm) (nk)
- Mã HS 40161090: 12IK01000001/ Vật lót đế (dày 1mm, rộng 5mm, dài 656mm; dùng để chống thấm; bằng cao su xốp; dùng sản xuất thiết bị diệt côn trùng bằng điện)mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 12SG01002001/ Vật lót đế 350*4*1.6mm (ron cao su)(linh kiện sx thiết bị điện, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: 12SG01004001/ Vật lót đế 27.5 phi*33 phi*4.5mm (ron cao su)(linh kiện sx thiết bị điện, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: 12SG01004002/ Vật lót đế 49 phi*52.4 phi*3.9mm (ron cao su)(linh kiện sx thiết bị điện, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: 13/ Dây thun (nk)
- Mã HS 40161090: 13/ Mút cán keo, ép mex (bằng cao su xốp, dùng trong sản xuất giầy da, CORDURA POLY 1200D + B/4MM+NT, khổ 44", trọng lượng 372 g/m2, độ dày: 4mm, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 40161090: 13202007001004/ Bánh xe cao su lưu hóa dạng xốp 350*50*25.4mm Dùng sx đầu golf Hàng hóa thuộc TKNK: 102560258360/E31 Ngày 29/03/2019 NVLCTSP Mục 3 (nk)
- Mã HS 40161090: 15/ Mút mền xốp ((SHL-1)10 MM SP-bằng cao su xốp, khổ 44", dùng trong sản xuất giầy da, trọng lượng 242 g/m2, độ dày: 10mm, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 40161090: 15/ Mút mền xốp ((SHL-1)10 MM SP-bằng cao su xốp, khổ 44", dùng trong sản xuất giầy da, trọng lượng 250 g/m2, độ dày: 10mm, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 40161090: 15/ Mút mền xốp ((SHL-1)10 MM SP-bằng cao su xốp, khổ 44", dùng trong sản xuất giầy da, trọng lượng 253 g/m2, độ dày: 10mm, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 40161090: 151552/ Miếng đệm tiếp xúc, chất liệu cao su xốp, dài 30mm (nk)
- Mã HS 40161090: 151A4894P3|DM/ Đệm kín bằng cao su xốp dạng cuộn KT 4.826 X 9.652mm (nk)
- Mã HS 40161090: 151X1230EL08PC11|DM/ Tấm đệm cao su bằng cao su xốp, KT 57x273x3mm (nk)
- Mã HS 40161090: 151X1230EL08PC21|DM/ Đệm kín bằng cao su xốp, KT 347x62mm (nk)
- Mã HS 40161090: 151X1230LN01PC41|DM/ Đệm kín bằng cao su xốp, ĐK ngoài 53mm (nk)
- Mã HS 40161090: 151X1237PH04PC01|DM/ Vòng đệm làm kín bằng cao su xốp, ĐK 48.7mm (nk)
- Mã HS 40161090: 151X1260EP01PC03|DM/ Gioăng làm kín bằng cao su xốp KT 200x44.5x38.1mm (nk)
- Mã HS 40161090: 155/ Đệm mút đóng gói P-AA-042 (330*245(mm)) (nk)
- Mã HS 40161090: 18/ Dây trang trí bằng cao su xốp (nk)
- Mã HS 40161090: 19/ Mút xốp các loại nhãn hiệu HELINOX 190 x 50 x 5cm (dùng để gia công các sản phẩm cắm trại, balo, túi xách). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 19/ Mút xốp các loại nhãn hiệu: NOVA- Neoprane 1.5 mm *40 m) (dùng để gia công các sản phẩm cắm trại, balo, túi xách). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 19/ Mút xốp các loại Nhãn Hiệu:GIN- NEOPRENE BOTH SIDE 1.7T 50X82CM M50140) (dùng để gia công các sản phẩm cắm trại, balo, túi xách). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 19DMF-39/ Miếng dán chống trơn trượt bằng cao su (nk)
- Mã HS 40161090: 1A007562/ Màng làm từ cao su xốp dùng để bảo vệ ống xả cho xe máy (có các kích thước khác nhau), nhà sản xuất HAMAMATSU GASKET hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40161090: 1A014995/ Màng làm từ cao su xốp dùng để bảo vệ ống xả cho xe máy (có các kích thước khác nhau), nhà sản xuất HAMAMATSU GASKET hàng mới 100% linh kiện lắp ráp xe máy Piaggio (nk)
- Mã HS 40161090: 1B15851200094: Tấm chống nóng phía sau bằng cao su xốp dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: 1B15857210010: La phông trần bằng cao su xốp dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: 21/ Mút mền xốp (bằng cao su xốp, (S-1) 8 MM SP, khổ 44", dùng trong sản xuất giầy da) (nk)
- Mã HS 40161090: 21/ Mút mền xốp (bằng cao su xốp, (S-4) 10mm SP, khổ 44", dùng trong sản xuất giầy da), (nk)
- Mã HS 40161090: 21/ Mút mền xốp (bằng cao su xốp, (SHL-1)10 MM SP, khổ 44", dùng trong sản xuất giầy da,) (nk)
- Mã HS 40161090: 21/ Mút mền xốp (bằng cao su xốp, (SHL-1)10 MM SP, khổ 44", dùng trong sản xuất giầy da,), (nk)
- Mã HS 40161090: 21830-4E000: Tấm chống nóng hộp số bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: 21830-A9001: Tấm chống nóng hộp số bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 21830-A9001: Tấm chống nóng hộp số bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 21830-A9101: Tấm chống nóng hộp số bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 220292/ Miếng cao su làm đệm chống rung, dày 1mm, kích thước 342*5mm, chất liệu cao su xốp (nk)
- Mã HS 40161090: 23/ Nhãn logo in (bằng cao su, 1COLOR HEAT SEAL PRINT, nhãn hiệu NEPA) (nk)
- Mã HS 40161090: 23/ Nhãn logo in (bằng cao su, kích thước 3*5 cm, nhãn hiệu NEPA) (nk)
- Mã HS 40161090: 23/ Nhãn logo in (Chất liệu cao su xốp, độ dày 0.7mm, nhãn hiệu NEPA) (nk)
- Mã HS 40161090: 230100746/ Mút EVA W150CM*240CM/T3MM (nk)
- Mã HS 40161090: 230502900/ Mút EVA_W150*360CM/T3MM (nk)
- Mã HS 40161090: 230607216/ Mút EVA W1.45M*2.9CM T10MM (nk)
- Mã HS 40161090: 230680044/ Mút EVA W150*280CM T3MM (nk)
- Mã HS 40161090: 230800098/ Mút EVA FOAM 1.5M*2.4M T5MM (nk)
- Mã HS 40161090: 230907179/ Mút EVA W140*320CM T6MM (nk)
- Mã HS 40161090: 25336-2F650: Tấm cách nhiệt két nước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 25336-2F650: Tấm cách nhiệt két nước bên dưới bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 25336-3V000: Tấm cách nhiệt két nước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: 25336-3V000: Tấm cách nhiệt két nước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 25336-3V000: Tấm cách nhiệt két nước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 25336-C1000: Tấm cách nhiệt két nước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 25336-C1000: Tấm cách nhiệt két nước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 25336-C5000: Tấm cách nhiệt két nước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 25336C8000: Tấm cách nhiệt két nước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 25336C8000: Tấm cách nhiệt két nước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 25336C8000: Tấm cách nhiệt két nước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 25336C8000: Tấm cách nhiệt két nước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 25336C8000: Tấm cách nhiệt két nước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 25336C8000: Tấm cách nhiệt két nước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 25336-F2000: Tấm cách nhiệt dưới két nước bằng sao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 25336-F2000: Tấm cách nhiệt dưới két nước bằng sao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 25336-F2000: Tấm cách nhiệt dưới két nước bằng sao su xốp,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 26/ Nhãn logo in (Chất liệu cao su xốp, kích thước 3*5 cm, nhãn hiệu NEPA) (nk)
- Mã HS 40161090: 27014001/ Gioăng silicone GL14 (nk)
- Mã HS 40161090: 271006/ Miếng đệm giữa các chi tiết máy của máy vật lý trị liệu, chất liệu cao su xốp, dài 100mm (nk)
- Mã HS 40161090: 28/ Mút cán keo, ép mex (bằng cao su xốp, dùng trong sản xuất giầy da, 0.7mm MERRYSKIN PU + B/4mm + NT, 54", trọng lượng 360.5 g/m, độ dày: 4mm, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 40161090: 28/ Mút cán keo, ép mex (bằng cao su xốp, dùng trong sản xuất giầy da,QUEENSPAN + B/4mm + NT, khổ 44", trọng lượng 421.4g/m) (nk)
- Mã HS 40161090: 28/ Mút cán keo, ép mex (bằng cao su xốp, dùng trong sản xuất giầy da,QUEENSPAN + B/4mm + NT, khổ 44", trọng lượng 470.1g/m) (nk)
- Mã HS 40161090: 2829166-8/ Chân cao su dùng để chống rung động motor dùng cho máy xông mũi NE-C101-AP (nk)
- Mã HS 40161090: 2829172-2/ Chân cao su dùng để chống rung động và di chuyển máy dùng cho máy xông mũi NE-C101-AP (nk)
- Mã HS 40161090: 2829179-0/ Vòng đệm bằng cao su dùng cho Piston NE-C101, kích thước 25.5 x 0.4mm, dùng để lắp vào bơm khí máy đo huyết áp (nk)
- Mã HS 40161090: 28791-1Y000: Tấm chống nóng giảm thanh trước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: 28791-1Y000: Tấm chống nóng giảm thanh trước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 28791-1Y000: Tấm chống nóng giảm thanh trước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 28791H7000: Tấm chống nóng giảm thanh trước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 28791H7000: Tấm chống nóng giảm thanh trước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 28791H7000: Tấm chống nóng giảm thanh trước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 28791H7000: Tấm chống nóng giảm thanh trước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 28791H7000: Tấm chống nóng giảm thanh trước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 28793-A9000: Tấm chống nóng ống xả ở giữa bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 28793-A9000: Tấm chống nóng ống xả ở giữa bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 28795-1Y000: Tấm chống nóng ống xả ở phía sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: 28795-1Y000: Tấm chống nóng ống xả ở phía sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 28795-1Y000: Tấm chống nóng ống xả ở phía sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 28795-A9000: Tấm chống nóng ống xả ở phía sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 28795-A9000: Tấm chống nóng ống xả ở phía sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 28795H7000: Tấm chống nóng ống xả ở phía sau bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 28795H7000: Tấm chống nóng ống xả ở phía sau bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 28795H7000: Tấm chống nóng ống xả ở phía sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 28795H7000: Tấm chống nóng ống xả ở phía sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 28795H7000: Tấm chống nóng ống xả ở phía sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 29/ Băng, dây, dây viền đã cắt sẵn (nk)
- Mã HS 40161090: 296202880/ Miếng đệm dán bằng cao su xốp có keo (40MM x 2.5MM) (nk)
- Mã HS 40161090: 2X_101/ Xốp cao su EPDM Sponge (4mmx 20m)/13520CUỘN/+-0.5 (nk)
- Mã HS 40161090: 2X_101/ Xốp cao su EPDM Sponge (4mmx 20m)/5460CUỘN/+-0.3 (nk)
- Mã HS 40161090: 2X_101/ Xốp cao su EPDM Sponge (4mmx 20m)/9000CUỘN/+-0.5 (nk)
- Mã HS 40161090: 3/ Băng dính cao su xốp 5cmx8m (nk)
- Mã HS 40161090: 3/ Đai thắt bằng cao su MB-150 03-397-01-03, kích thước 125 x 25 x 0.5 mm, 10 chiếc/ bộ (nk)
- Mã HS 40161090: 3/ Tấm đệm cao su bằng cao su xốp Sponge, Foam PL (nk)
- Mã HS 40161090: 30/ Chun (nk)
- Mã HS 40161090: 300000490/ Miếng chống trượt, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 300000491/ Miếng chống trượt bằng cao su, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 30201F0000/ Miếng keo cao su để dán chống trầy sướt. Hàng mới 100%- ABSORBER PIPE (nk)
- Mã HS 40161090: 303000087/ Miếng đệm bằng mút xốp cao suPoron,kt 69.7x49.8x0.6mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000196/ Miếng đệm bằng mút xốp cao su, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000350/ Miếng đệm bằng mút xốp cao su, PORON, KT:70x14x7mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000361/ Miếng đệm bằng mút xốp cao su,KT: 114x54x1.5mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000370/ Tấm xốp mút cao su chống bụi màn hình LCD 63.00x98.5x0.5mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000390/ Miếng đệm xốp màn hình LCD, bằng cao su PORON kt:66.8x52.9x0.5mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000429/ Miếng đệm bằng mút xốp cao su,KT: 38.1x9.1x1.15mm, bốn lỗ tròn, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000430/ Miếng đệm bằng mút xốp bằng cao su EVA,kT:45x10.1x2.2mm/V0, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000432/ Miếng đệm xốp dẫn điện cao su 11.50 x20.00 x3.0 mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000432/ Miếng đệm xốp dẫn điện cao su 11.50 x20.00 x3.0 mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000496/ Miếng đệm bằng mút xốp cao su PORON, KT: 70.8x52.3x0.7mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000497/ Miếng đệm EVA 8x8x2mm mút xốp bằng cao su,màu đen, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000522/ Miếng đệm bằng mút xốp cao su 130x8x1mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000523/ Miếng đệm bằng mút xốp cao su 20.5x11.6x0.8mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000560/ Miếng xốp đệm hình chữ U, 256.5x142x56.5mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000561/ Miếng xốp đệm hình thang, 256.5x30x56.5mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000562/ Miếng xốp đệm hình chữ L 256.5x56.5x70mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000562/ Miếng xốp đệm hình chữ L, 256.5x56.5x70 mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000651/ Miếng đệm bằng mút xốp cao su 26.75x10.8x1.0mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000670/ Miếng đệm bằng mút xốp cao su 11.0x6.3x3.0, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000702/ Đai cố định ADAS, cao su, màu đen, J-ECP21-S5M-100-320, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000841/ Miếng đệm bằng mút xốp cao su PORON25 degrees,KT:15x10x5mm,V1, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000870/ Miếng xốp đệm mút xốp cao su MaxiCheck MX808/23x17x5mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000893/ Miếng đệm pin bằng mút xốp cao su 24x24x3.5mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000907/ Miếng đệm bằng mút xốp cao su 16x10x10mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000907/ Miếng đệm bằng mút xốp cao su 16x10x10mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000908/ Miếng đệm bằng mút xốp cao su 60x10x0.5mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000908/ Miếng đệm bằng mút xốp cao su 60x10x0.5mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 303000921/ Miếng đệm bằng mút xốp cao su 3x3x0.8mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 31035001/ Gioăng silicone tròn 3.68x1.78 (nk)
- Mã HS 40161090: 31053001/ Gioăng viton 5.1 x 1.6 (nk)
- Mã HS 40161090: 31055001/ Gioăng silicone tròn 6.07x1.78 (nk)
- Mã HS 40161090: 31056001/ Gioăng màu xanh 5x1.5 viton (nk)
- Mã HS 40161090: 31071001/ Gioăng đen 7x2 viton (nk)
- Mã HS 40161090: 31078001/ Gioăng 9x1 viton (nk)
- Mã HS 40161090: 31079001/ Gioăng đen 8x2 viton (nk)
- Mã HS 40161090: 31100001/ Gioăng đỏ 10x3 (nk)
- Mã HS 40161090: 31110001/ Gioăng silicone tròn 11.90x1.98 (nk)
- Mã HS 40161090: 31111001/ Gioăng xanh 12.1x 1,6 viton (nk)
- Mã HS 40161090: 31120001/ Gioăng silicone tròn13.1x1.6 (nk)
- Mã HS 40161090: 31133001/ Gioăng silicone tròn 15,0 x 1,0 (nk)
- Mã HS 40161090: 31134001/ Gioăng xanh viton 15,0 x 2.0 (nk)
- Mã HS 40161090: 31136001/ Gioăng silicone tròn15.55x2.62 (nk)
- Mã HS 40161090: 31172001/ Gioăng 20x2.0 viton (nk)
- Mã HS 40161090: 31181001/ Gioăng silicone tròn 21.0 x 2.0 (nk)
- Mã HS 40161090: 31201001/ Gioăng đen 25.5x3 Viton (nk)
- Mã HS 40161090: 31268001/ Gioăng silicone tròn 39.2x3.0 (nk)
- Mã HS 40161090: 31362001/ Gioăng silicone tròn 54.0 x 2.5 (nk)
- Mã HS 40161090: 320001067/ Vòng ron đệm làm bằng cao su 1" (nk)
- Mã HS 40161090: 320001068/ Vòng ron đệm làm bằng cao su 21x17 (nk)
- Mã HS 40161090: 320001069/ Vòng ron đệm làm bằng cao su 3/8"x8 (nk)
- Mã HS 40161090: 320001070/ Vòng ron đệm làm bằng cao su 3/8" (nk)
- Mã HS 40161090: 320001071/ Vòng ron đệm làm bằng cao su 1/2" (nk)
- Mã HS 40161090: 320001072/ Vòng ron đệm làm bằng cao su 3/4" (nk)
- Mã HS 40161090: 320001073/ Vòng ron đệm làm bằng cao su 5/4" (nk)
- Mã HS 40161090: 320001074/ Vòng ron đệm làm bằng cao su 1 1/2" (nk)
- Mã HS 40161090: 320001075/ Vòng ron đệm làm bằng cao su 1/2" (nk)
- Mã HS 40161090: 32001102/ Gioăng viton 15x8x3 (nk)
- Mã HS 40161090: 32006001/ Gioăng 17x12x1 PG7 (nk)
- Mã HS 40161090: 32007001/ Gioăng 17x12x1 PG9 (nk)
- Mã HS 40161090: 32010001/ Gioăng silicone 30x18x5 (nk)
- Mã HS 40161090: 32012001/ Gioăng silicone 17x5.2x1 (nk)
- Mã HS 40161090: 32017102/ Gioăng đen 42x26x2 (nk)
- Mã HS 40161090: 32018001/ Gioăng đen Viton 39x29x3 (nk)
- Mã HS 40161090: 32026001/ Gioăng đen 28x19x2 viton (nk)
- Mã HS 40161090: 32028001/ Gioăng 17x8x1 silicone (nk)
- Mã HS 40161090: 32029001/ Gioăng đen 10x3,5x1 (nk)
- Mã HS 40161090: 32030001/ Gioăng trắng 11x5x2 (nk)
- Mã HS 40161090: 32033001/ Gioăng lắp cho điểm lấy mẫu (nk)
- Mã HS 40161090: 32036001/ Gioăng 24x 19x 1 (nk)
- Mã HS 40161090: 33020102/ Gioăng đen V2 (nk)
- Mã HS 40161090: 33026001/ Gioăng đóng mở lắp máy WD440 (nk)
- Mã HS 40161090: 33027001/ Gioăng đệm cho ống nước cấp (nk)
- Mã HS 40161090: 33028102/ Gioăng nhựa dẻo cho nắp máy V2 1790mm (nk)
- Mã HS 40161090: 33033001/ Gioăng đệm vòi phun- silicon 1mm (nk)
- Mã HS 40161090: 33034001/ Gioăng đệm cho Lid glass- silicon 1.5mm (nk)
- Mã HS 40161090: 33051001/ Gioăng màu xám 11x7mm RAL7001 (nk)
- Mã HS 40161090: 33074001/ Gioăng 3/8- 17,28x23,80 (nk)
- Mã HS 40161090: 349011635/ Đệm tay cầm kéo máy bằng cao su xốp, kích thước: (27 x 395)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 349021627/ Đệm tay cầm kéo máy bằng cao su xốp, kích thước: (25 x 160)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 349071991/ Băng dính bằng cao su xốp C4305 13*30*1mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 36/ Mút xốp các loại (nk)
- Mã HS 40161090: 3608971-1/ Đế cao su máy đo huyết áp HEM-6232 (nk)
- Mã HS 40161090: 3608974-6/ Nút nhấn cao su HEM-6232, dày 5.5 mm, dài 11.4 mm và rộng 8.4 mm (nk)
- Mã HS 40161090: 3649336400/ Miếng đệm bằng cao su xốp PNL1294B/CUSHION1. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 37/ Mút (K.100cm) (nk)
- Mã HS 40161090: 3787108-1/ Nút nhấn cao su HEM-6232T-Z, dày 5.5 mm, dài 11.4 mm và rộng 8.4 mm (nk)
- Mã HS 40161090: 38/ Cao su trang trí bằng cao su xốp 2200 PCS 1100 PRS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 38/ Cao su trang trí các loại 18360 PCS 9180 đôi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 42450419- Xốp để chân côn (bằng cao su xốp). Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 441216905705/ Nút bịt tai bằng cao su (200 đôi/hộp). Hàng mới 100%/ US (nk)
- Mã HS 40161090: 4505844100 Miếng đệm đèn xe máy bằng cao su xốp W5245M (9x10mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 4544694800 Miếng đệm đèn trước xe máy bằng cao su xốp W4430M (20x20mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 46/ Miếng xốp 38" (nk)
- Mã HS 40161090: 4875069900/ Miếng đệm bằng cao su xốp PNL1294B/CUSHION2. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 487748|DM/ Tấm đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40161090: 49548-A3000: Tấm chống nóng bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: 49548-A3000: Tấm chống nóng bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 49548-A3000: Tấm chống nóng bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 49548-C1100: Tấm cách nhiệt trục lắp bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 500146733/ Base Shuttle, IM (nk)
- Mã HS 40161090: 50400-3202706/ Miếng đệm giảm xóc Receiver suspension, lightblue Audifon E50D (50400-3202706) (nk)
- Mã HS 40161090: 5326651700/ Miếng đệm bằng cao su xốp PNL1294B/SPONGE H. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 563857001/ Miếng cao su hình răng cưa dùng để gắn máy vặn bulong (26*7.5*6 mm)- RUBBER, SPACING BLOCK, BLACK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 57260-2W000: Tấm chống nóng bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 57260-G3000: Tấm chống nóng bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 57260-G3000: Tấm chống nóng bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 57260-G3000: Tấm chống nóng bằng cao su xốp,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 572801R000: Tấm chống nóng trợ lực lái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 572801R000: Tấm chống nóng trợ lực lái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 572801R000: Tấm chống nóng trợ lực lái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 572801R000: Tấm chống nóng trợ lực lái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 572801R000: Tấm chống nóng trợ lực lái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 57280-1Y000: Tấm chống nóng trợ lực lái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: 57280-1Y000: Tấm chống nóng trợ lực lái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 57280-1Y000: Tấm chống nóng trợ lực lái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 57280-A9000: Tấm chống nóng trợ lực lái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 57280-A9000: Tấm chống nóng trợ lực lái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 57280-D4000: Tấm chống nóng bằng cao su xốp dưới khoan động cơ, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 5802058885- Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: 5802058885- Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: 5802058886- Tấm cách nhiệt bộ tiêu âm bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: 5802058886- Tấm cách nhiệt bộ tiêu âm bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: 5802070460- Vòng cách nhiệt bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: 5802070460- Vòng cách nhiệt bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: 5802119263- Tấm xốp đệm dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: 5802119263- Tấm xốp đệm dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: 5802129045- Cách âm bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: 5802129045- Cách âm bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: 595/ Nhãn cao su các loại (nk)
- Mã HS 40161090: 6202947100/ Miếng đệm bằng cao su xốp PNL1294B/GSKT. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 62512001/ Gioăng cút nối 20mm (nk)
- Mã HS 40161090: 62514001/ Gioăng đệm nối kênh màu xám (nk)
- Mã HS 40161090: 62515001/ Gioăng đệm nối kênh màu đỏ (nk)
- Mã HS 40161090: 62516001/ Gioăng đệm nối kênh màu cam (nk)
- Mã HS 40161090: 62517001/ Gioăng đệm nối kênh màu vàng (nk)
- Mã HS 40161090: 62518001/ Gioăng đệm nối kênh màu xanh (nk)
- Mã HS 40161090: 62519001/ Gioăng đệm nối kênh màu xanh lá cây (nk)
- Mã HS 40161090: 62520001/ Gioăng đệm nối kênh màu trắng (nk)
- Mã HS 40161090: 62521001/ Gioăng đệm nối kênh màu nâu (nk)
- Mã HS 40161090: 63/ Bao Nylon PE (nk)
- Mã HS 40161090: 63/ Bao Nylon PE (Túi Nylon) 25X40cm (không in). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 65981-4E000: Tấm chống nóng phía trước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: 66421H7010: Chống nóng ca pô bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 66421H7010: Chống nóng ca pô bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 66421H7010: Chống nóng ca pô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 66421H7010: Chống nóng ca pô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 66421H7010: Chống nóng ca pô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 66421-M6000: Chống nóng ca pô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 66421-M6000: Chống nóng ca pô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 66421-M6000: Chống nóng ca pô bằng cao su xốp,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 6871102001/ Lót bằng cao su xốp 13*23*3T (mm) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 6871173/ Xốp silicone 22.5 X 12.5mm,6t, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 70/ Bộ thẻ treo EVA (Gồm 1 thẻ EVA nhãn hiệu GOGA bằng cao su xốp kích thước (3.1*5.5)CM + 1 dây treo kim loại 8cm) (nk)
- Mã HS 40161090: 70/ Bộ thẻ treo EVA (Gồm 1 thẻ EVA nhãn hiệu GOGA bằng cao su xốp kích thước 5.8*2.8 cm + 1 dây treo kim loại 7cm) (nk)
- Mã HS 40161090: 709180110285/ Tấm xốp EVA, kích thước:400*400*1000(mm), hàng mới 100%; 709180110285 (nk)
- Mã HS 40161090: 76-50201-320./ Vòng ron cao su dùng cho chuông điện O-RING 18x20.6x1.3mm RUBBER 40 BLACK #D035-8 RoHS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 7I00207/ Tấm cao su xốp đệm túi xách-BONDING 55". Dùng sản xuất túi xách. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 7I00210/ Tấm cao su xốp đệm túi xách 55". Dùng sản xuất túi xách. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 8079789300/ Miếng đệm bằng cao su xốp PNL1235A/SPONGE V. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 8328793400/ Miếng đệm bằng cao su xốp PNL1235A/CUSHION2. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 8355177100/ Miếng đệm bằng cao su xốp PNL1235A/SPONGE H. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84114-A9000: Tấm chống ồn sàn sau bằng cao xu xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84114-A9000: Tấm chống ồn sàn sau bằng cao xu xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84114-A9000: Tấm chống ồn sàn sau bằng cao xu xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 84116-D4000: Tấm cách nhiệt gò má bên trái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84116-M6000: Tấm cách nhiệt gò má bên trái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84116-M6000: Tấm cách nhiệt gò má bên trái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84116-M6000: Tấm cách nhiệt gò má bên trái bằng cao su xốp,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84120-1Y000: Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: 84120-1Y000: Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84120-1Y010: Tấm chống nóng(84120-1Y010) bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84120-A9000: Tấm cách nhiệt táp lô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84120-A9000: Tấm cách nhiệt táp lô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84120-A9200: Tấm cách nhiệt mảng táp lô khoang hành khách bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 84120-D4000: Tấm cách nhiệt táp lô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84120H7000: Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84120H7000: Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84120H7000: Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84120H7000: Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84120H7000: Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84120-M6000: Tâm cách nhiệt mảng táp lô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84120-M6000: Tâm cách nhiệt mảng táp lô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84120-M6000: Tâm cách nhiệt mảng táp lô bằng cao su xốp,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84124-1Y000: Tấm cách nhiệt táp lô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: 84124-1Y000: Tấm cách nhiệt táp lô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84124-1Y000: Tấm cách nhiệt táp lô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84124-A9000: Tấm cách nhiệt mảng táp lô khoang động cơ bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84124-A9000: Tấm cách nhiệt mảng táp lô khoang động cơ bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84124-A9000: Tấm cách nhiệt mảng táp lô khoang động cơ bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 84124-D4000: Tấm cách nhiệt khoang động cơ bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84124-M6000: Tấm chống nóng mảng táp lô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84124-M6000: Tấm chống nóng mảng táp lô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84124-M6000: Tấm chống nóng mảng táp lô bằng cao su xốp,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84126-D4000: Tấm cách nhiệt gò má bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84126-M6000: Tấm cách nhiệt gò má bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84126-M6000: Tấm cách nhiệt gò má bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84126-M6000: Tấm cách nhiệt gò má bên phải bằng cao su xốp,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84127-A9000: Tấm cánh nhiệt gò má bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84127-A9000: Tấm cánh nhiệt gò má bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84127-A9000: Tấm cánh nhiệt gò má bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 84131-M6020: Đệm phía dưới trụ trước, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84131-M6020: Đệm phía dưới trụ trước, trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84131-M6020: Đệm phía dưới trụ trước, trái,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84134-2W000: Tấm cách nhiệt sàn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84134-A9000: Tấm cách nhiệt sàn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84134-A9000: Tấm cách nhiệt sàn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84134-A9000: Tấm cách nhiệt sàn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 84135-M6000: Tấm chống ồn sàn giữa phía trước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84135-M6000: Tấm chống ồn sàn giữa phía trước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84141-1Y000: Tấm cách nhiệt gò má bên trái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: 84141-1Y000: Tấm cách nhiệt gò má bên trái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84141-1Y000: Tấm cách nhiệt gò má bên trái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84141-A9000: Tấm cách nhiệt gò má bên trái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84141-A9000: Tấm cách nhiệt gò má bên trái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84141-A9000: Tấm cách nhiệt gò má bên trái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 84142-1Y000: Tấm cách nhiệt gò má bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: 84142-1Y000: Tấm cách nhiệt gò má bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84142-1Y000: Tấm cách nhiệt gò má bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84142-A9000: Tấm cách nhiệt gò má bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84142-A9000: Tấm cách nhiệt gò má bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84142-A9000: Tấm cách nhiệt gò má bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 84151-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn sau phía trước trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84151-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn sau phía trước trái, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84151-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn sau phía trước trái, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 84151-D4000: Tấm chống ồn sàn trước trái bằng cao xu xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84157-4D000: Tấm chống ồn bên ngoài lam cửa sau trái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84157-4D000: Tấm chống ồn bên ngoài lam cửa sau trái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84157-4D000: Tấm chống ồn bên ngoài lam cửa sau trái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84157-4D000: Tấm chống ồn bên ngoài lam cửa sau trái bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 84157-4D010: Tấm chống ồn bên ngoài lam cửa sau phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84157-4D010: Tấm chống ồn bên ngoài lam cửa sau phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84157-4D010: Tấm chống ồn bên ngoài lam cửa sau phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- - Mã HS 40161090: 84157-D4000: Tấm chống ồn sàn sau phía sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84159-A9000: Tấm chống ồn bên dưới mảng sàn giữa bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84159-A9000: Tấm chống ồn bên dưới mảng sàn giữa bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84159-A9000: Tấm chống ồn bên dưới mảng sàn giữa bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 84171-4E001: Tấm chống nóng sàn trước bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: 84172-4E000: Tấm chống nóng sàn trước bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: 84173-24000: Tấm chống ồn dưới sàn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84173-24000: Tấm chống ồn dưới sàn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: 84173-24000: Tấm chống ồn dưới sàn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84173-24000: Tấm chống ồn dưới sàn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84173-24000: Tấm chống ồn dưới sàn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84174-4E000: Tấm chống ồn bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: 84175-4E000: Tấm chống nóng sàn giữa sau bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: 84175H7000: Tấm chống ồn dưới sàn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84175H7000: Tấm chống ồn dưới sàn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84175H7000: Tấm chống ồn dưới sàn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84175H7000: Tấm chống ồn dưới sàn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84175H7000: Tấm chống ồn dưới sàn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84177-4E001: Tấm chống nóng sàn giữa bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: 841780U000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 841780U000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 841780U000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 841780U000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 841780U000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 841780U000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84178-4E000: Tấm chống nóng sàn giữa bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: 841810U000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 841810U000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 841810U000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 841810U000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 841810U000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 841810U000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84181D1000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84181D1000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84181D1000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84181D1000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84181D1000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84181D1000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 8418228000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 8418228000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84182-28000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 8418228000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 8418228000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 8418228000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 8418228000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84182-28000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp-28000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84182-28000: Tấm chống ồn trong trụ cửa bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84182-28000: Tấm chống ồn trong trụ cửa bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: 84182-28000: Tấm chống ồn trong trụ cửa bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84182-28000: Tấm chống ồn trong trụ cửa bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84183-28000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 84183-28000: Tấm chống ồn đà ngang khoang cốp sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84183-28000: Tấm chống ồn đà ngang khoang cốp sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84183-28000: Tấm chống ồn đà ngang khoang cốp sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84183-28000: Tấm chống ồn xương dọc sàn sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84183-28000: Tấm chống ồn xương dọc sàn sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84183-28000: Tấm chống ồn xương dọc sàn sau bằng cao su xốp,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 8418428000: Tấm chống ồn bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 8418428000: Tấm chống ồn bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-28000: Tấm chống ồn bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-28000: Tấm chống ồn bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-28000: Tấm chống ồn bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-28000: Tấm chống ồn bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-28000: Tấm chống ồn bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-28000: Tấm chống ồn bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 8418428000: Tấm chống ồn bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 8418428000: Tấm chống ồn bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 8418428000: Tấm chống ồn bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 8418428000: Tấm chống ồn bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-28000: Tấm chống ồn bên phải đà ngang khoang cốp sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-28000: Tấm chống ồn bên phải đà ngang khoang cốp sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-28000: Tấm chống ồn bên phải đà ngang khoang cốp sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-28000: Tấm chống ồn bên phải đà ngang khoang cốp sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-37010: Tấm chống ồn bằng cao su xốp-37010, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-37010: Tấm chống ồn bên hông bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-37010: Tấm chống ồn bên hông bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-37010: Tấm chống ồn bên hông bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-37010: Tấm chống ồn bên hông bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-37010: Tấm chống ồn bên hông bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-37010: Tấm chống ồn xương dọc sàn sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-3X010: Tấm chống ồn bên phải mảng giàn chuyền trước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-3X010: Tấm chống ồn bên phải mảng giàn chuyền trước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-3X010: Tấm chống ồn bên phải mảng giàn chuyền trước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-3X010: Tấm chống ồn bên phải mảng giàn chuyền trước bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn sau phía trước giữa bằng cao xu xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn sau phía trước giữa bằng cao xu xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84184-A9000: Tấm chống ồn mảng sàn sau phía trước giữa bằng cao xu xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 84185-37010: Tấm chống ồn bên ngoài mảng hông cốp sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84185-37010: Tấm chống ồn bên ngoài mảng hông cốp sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 84185-37010: Tấm chống ồn bên ngoài mảng hông cốp sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 84185-37010: Tấm chống ồn bên ngoài mảng hông cốp sau bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 84186-29010: Tấm chống ồn bằng cao su xốp-29010, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 8418637010: Tấm chống ồn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 8418637010: Tấm chống ồn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 8418637010: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 8418637010: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 8418637010: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 8418637010: Tấm chống ồn bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84189-4F000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: 84195-4F000: Tấm chống ồn trước phía dưới bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: 84251-M6000: Tâm cách nhiệt mảng táp lô bằng cao su xốp LH, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84251-M6000: Tâm cách nhiệt mảng táp lô bằng cao su xốp LH, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84251-M6000: Tâm cách nhiệt mảng táp lô bằng cao su xốp LH,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84252-M6000: Tâm cách nhiệt mảng táp lô bằng cao su xốp RH, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84252-M6000: Tâm cách nhiệt mảng táp lô bằng cao su xốp RH, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84252-M6000: Tâm cách nhiệt mảng táp lô bằng cao su xốp RH,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84255-2P505: Tấm chống nóng bên phải bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84255-M6000: Tâm cách nhiệt mảng táp lô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84255-M6000: Tâm cách nhiệt mảng táp lô bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84255-M6000: Tâm cách nhiệt mảng táp lô bằng cao su xốp,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84271-M6000: Xốp chem phía dưới chỗ gác chân, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 84271-M6000: Xốp chem phía dưới chỗ gác chân, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84271-M6000: Xốp chem phía dưới chỗ gác chân,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 84714-D4500: Tấm chống ồn bằng cao su xốp-D4500, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 85300-M6GU0BGA: La phông trần bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 85301-1Y0018O: La phông trần bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 85301-1Y0018O: La phông trần bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 85301-1Y0268O: La phông trần bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 85301-1Y0268O: La phông trần bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: 85301-1Y0268O: La phông trần bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 853050S100: Tấm ốp la phông bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 853050S100: Tấm ốp la phông bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 853050S100: Tấm ốp la phông bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 853050S100: Tấm ốp la phông bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 853050S100: Tấm ốp la phông bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 853050S100: Tấm ốp la phông bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 85305-4E712: Tấm ốp la phông bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: 85305-A7000: Tấm la phông bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 85305-D4000: Tấm ốp la phông bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 85307-D4760BGA: La phông trần bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 85322-A9HE0DAA: La phông trần bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 85400-2P115J7: La phông trần bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 85400-M6FY0BGA: La phông trần bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 85400-M6NN0WK: La phông trần bằng cao su xốp,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 85404-A9UN0DAA: La phông trần bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 85404-A9UN0DAA: La phông trần bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 85404-A9UN0DAA: La phông trần bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 86/ Mút xốp ((11x7) cm (nk)
- Mã HS 40161090: 86520-1Y010: Xốp cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 86520-1Y010: Xốp cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/T EX, 5 chỗ. Sx 2019. (nk)
- Mã HS 40161090: 86520-1Y010: Xốp cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1,248CC, A/TL, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 86520-1Y010: Xốp cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC A/T EX, 5 chỗ. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 86520-1Y010: Xốp cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW MORNING 1.248CC M/T EX, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 86520-2P510: Xốp đệm cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 86520-A9UA0: Xốp cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 86520-A9UA0: Xốp đệm cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 86520-A9UA0: Xốp đệm cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 86520-A9UA0: Xốp đệm cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 86520-D4500: Xốp cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 86520H7200: Xốp cản trước dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 86520H7200: Xốp cản trước dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 86520H7200: Xốp cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 86520H7200: Xốp cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 86520H7200: Xốp cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 86520-M6000: Xốp cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 86520-M6000: Xốp cản trước, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 86520-M6000: Xốp cản trước,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 86620-2P500: Xốp đệm cản sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SORENTO 2,359CC GSL 2WD AT, máy xăng, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 86620-A9700: Xốp cản sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 2.199CC, DSL, ATH, máy dầu, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX năm 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 86620-A9700: Xốp đệm cản sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 86620-A9700: Xốp đệm cản sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA GRAND SEDONA PE 3,342CC, GSL, AT/H, 7 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 86620-A9700: Xốp đệm cản sau, dùng cho xe ô tô du lịch KIA GRAND SEDONA PE 2,199CC, DSL, AT, máy dầu. (nk)
- Mã HS 40161090: 86620H7000: Xốp đệm cản sau dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 86620H7000: Xốp đệm cản sau dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 86620H7000: Xốp đệm cản sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, A/TH 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 86620H7000: Xốp đệm cản sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, M/T, 5 chỗ số sàn. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 86620H7000: Xốp đệm cản sau, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA SOLUTO 1,368CC, SM/T, 5 chỗ, số sàn. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 86941-3K000: Xốp dán biển số, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 86941-3K000: Xốp dán biển số, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1,591CC, A/TH, 5 chỗ, số tự động. SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 86941-3K000: Xốp dán biển số,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: 87372-22000: Xốp dán biển số, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 87373-D4000: Tấm chống ồn bằng cao su xốp-D4000, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 87374-D4010: Tấm chống ồn bằng cao su xốp-D4010, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 87379-D4000: Tấm chống ồn số 2 bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 87380-D4000: Tấm chống ồn số 4 bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 87381-D4000: Tấm chống ồn số 5 bằng cao su xốp, dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA OPTIMA FL 1,999CC, GAS, A/T, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2019 (nk)
- Mã HS 40161090: 8-80-004-65/ Hộp để gá hàng bằng mút- FOAM POLYSTYRENE f36x40 30t (nk)
- Mã HS 40161090: 8-80-004-66/ Hộp để gá hàng bằng mút- FOAM POLYSTYRENE f36x40 60t (nk)
- Mã HS 40161090: 8878105800/ Miếng đệm bằng cao su xốp PNL1294B/SPONGE V. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: 9061672- Bọc cách nhiệt bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 16 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: 9061672- Bọc cách nhiệt bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô khách nhãn hiệu IVECO, 19 chổ. Hàng mới 100%, SX 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: 920-399/ Tấm cao su, dạng xốp dùng để chống va đập, chống thấm, dày 1-25mm được sử dụng trên tàu Rubber pad neopren 65 SH A, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: 951104/ Gioăng bơm (nk)
- Mã HS 40161090: 952102/ Gioăng silicone 16.1x1.6 (nk)
- Mã HS 40161090: 953756/ Cao su 18mmx10mm L630 (nk)
- Mã HS 40161090: 954111/ Zoăng chống trầy loại tự dính 1.8-2.7mm (nk)
- Mã HS 40161090: 954585/ Vòng đệm G3/8'' 9x14x2 FPM màu xanh lá (nk)
- Mã HS 40161090: A9B00082058/ Dải bằng cao su xốp dùng để viền cửa tháp gió CR/EPDM 20x20mm,mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: A9B00082411/ Dải bằng cao su xốp dùng để viền cửa tháp gió,5x20 EPDM,mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: A9B00083088/ Dải bằng cao su xốp dùng để viền cửa tháp gió,1010-10,mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: A9B10054827/ Dải bằng cao su xốp dùng để viền cửa tháp gió 90mm EPDM 65/50 shore A, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: A9B10066091/ Dải bằng cao su xốp dùng để viền cửa tháp gió 1-2mm,100/cuộn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: A9B10251634/ Dải bằng cao su xốp dùng để viền cửa tháp gió 15-606 16x10mm 3-4mm EPDM, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: A9B10262006/ Dải bằng cao su xốp dùng để viền cửa tháp gió CR/EPDM 20x20mm,mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: AC043/ Mác cao su (nk)
- Mã HS 40161090: AMT-000104 O-Ring; 50079237; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: AMT-000109 O-ring 37 x 1.6 NBR; 50079199; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: AMT-000117 O-ring 52.00 x 2 NBR; 50079214; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: AMT-000120 O-ring 85 x 5 NBR; 50079197; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: AMT-000121 O-ring 85.32x03.53 NBR; 50079195; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: AMT-000122 O-ring 92 x 2 NBR; 50079196; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: AMT-000123 O-ring 149.5 x 3 NBR; 50079231; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: AMT-000124 O-ring 164.47 x 5.33 NBR; 50079207; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: AMT-000186 O-Ring NBR; 50079229; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: AS236737/ Nắp che bằng cao su lưu hóa của đầu nối MPO để ngăn keo trong đầu nối chảy ra ngoài, kích thước 1.65x3.42x4.5mm, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: AS239360/ Nắp bảo vệ sợi quang ở phần đuôi của đầu kết nối sản phẩm ULC bằng cao su lưu hóa (3MM RND), kích thước phi 8x30mm, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: AS23A190/ Chuôi bảo vệ sản phẩm ULC, bằng cao su lưu hóa, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: AS23A193/ Nắp bằng cao su lưu hóa để chống bụi cho sản phẩm ULC, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: ATM-00112 O-ring 42 x 2.5 NBR; 50079206; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: ATM-00115 O-ring 44 x 2 NBR; 50079200; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: ATM-002114 O-ring 16 x 2 NBR; 50079222; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: ATM-002115 O-ring 30 x 2 NBR; 50079204; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: ATM-002117 O-ring 56 x 2 NBR; 50079211; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: ATM-003905 O-ring 19 x 1.5 NBR; 50079205; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: ATM-003907 O-ring 26 x 2 NBR; 50079201; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: ATM-003909 O-ring 52 x 2.5 NBR; 50079212; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: ATM-003921 O-ring 12 x 1.5 NBR; 50079203; Vòng đệm bằng cao su xốp.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 40161090: AVT72-01/1/ Miếng đệm chuột bằng xốp kích thước 14*6mm 170107003970. Hàng mới 100%. ERP: 170107003970 (nk)
- Mã HS 40161090: AVTC20-01/ Tấm xốp (cao su dính) KT 25mm*15mm*3mm, hàng mới 100%. ERP: 194715014040 (nk)
- Mã HS 40161090: AVTC20-01/ Tấm xốp (cao su dính) KT 60mm*10mm*12mm, hàng mới 100%. ERP: 194715015980 (nk)
- Mã HS 40161090: AVTC20-01/ Tấm xốp KT 60.0L*10.0W*H12.0, hàng mới 100%. ERP: 194715015980 (nk)
- Mã HS 40161090: AVTC20-01/ Tấm xốp KT 85L*10W*2.5T, hàng mới 100%. ERP: 194715007950 (nk)
- Mã HS 40161090: AVTC20-01/ Tấm xốp KT 85L*10W*2.5T. Hàng mới 100%. ERP: 194715007950 (nk)
- Mã HS 40161090: AVTC20-01/ Tấm xốp KT 85mm*10mm*2.5mm, hàng mới 100%. ERP: 194715007950 (nk)
- Mã HS 40161090: AVTC20-01/ Tấm xốp KT L25.0*W15.0*H3.0, hàng mới 100%. ERP: 194715014040 (nk)
- Mã HS 40161090: AVTC20-01/ Tấm xốp KT L400*W2.5*H0.46. Mới 100%. ERP: 194715016050 (nk)
- Mã HS 40161090: AVTC20-01/ Tấm xốp KT L707*W2.5*H0.46. Mới 100%. ERP: 194715016040 (nk)
- Mã HS 40161090: AVTC20-01/ Tấm xốp, mới 100%, ERP: 194715015980 (nk)
- Mã HS 40161090: AVTC46-01/ Tấm xốp dẫn điện KT 12mm*10mm*2mm, hàng mới 100%. ERP: 194718004500 (nk)
- Mã HS 40161090: AVTC46-01/ Tấm xốp dẫn điện KT 12mm*10mm*2mm. Mới 100%. ERP: 194718004500 (nk)
- Mã HS 40161090: AVTC46-01/ Tấm xốp dẫn điện, hàng mới 100%. ERP: 194717001100 (nk)
- Mã HS 40161090: AVTC46-01/ Tấm xốp dẫn điện. Hàng mới 100%. ERP: 194717001100 (nk)
- Mã HS 40161090: AVTC46-01/ Tấm xốp dẫn điện. Hàng mới 100%. ERP: 194718004500 (nk)
- Mã HS 40161090: Bàn di chuột máy tính làm bằng cao su xốp hiệu AKKO, model:Dragon Ball Super-BATTLE OF GODS.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bàn di chuột máy tính làm bằng cao su xốp hiệu DAREU,model: ESP109/110115700141, kích thước (dài * rộng * dày: 900x350x3mm) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bàn di chuột máy tính làm bằng cao su xốp hiệu DAREU,model:ESP108/110115700161 QUEEN, kích thước (dài * rộng * dày: 450x400x5mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bàn di chuột máy tính làm bằng cao su xốp hiệu DAREU,model:ESP108/110115700171 CORAL, kích thước (dài * rộng * dày: 450x400x5mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bàn di chuột máy tính làm bằng cao su xốp hiệu DAREU,model:ESP108/110115700181 Black, kích thước (dài * rộng * dày: 450x400x5mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Băng keo xốp ACE màu trắng 4.8mm x 9.5mm x 5.2m; Mã hàng: 5668710-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Băng xốp Escotape bằng cao su lưu hóa chưa gia cố với vật liệu khác mới 100% không kèm phụ kiện ghép nối, hiệu Aeroflex, kích thước 5mm x 32mm x 10m. Mã TPECTS0503210 (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn 22x13mm (ống bảo ôn bằng cao su lưu hoá dạng xốp, cách nhiệt loại chưa gia cố hoặc kết hợp với vật liệu khác không kèm phụ kiện ghép nối dùng cho điều hòa) (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn cho ống 20Ax25mmt, chất liệu cao su lưu hóa (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn cho ống 25Ax25mmt, chất liệu cao su lưu hóa (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn cho ống D34x25mmt, chất liệu cao su lưu hóa (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn cho ống20Ax25t, làm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn cho ống25Ax25t, làm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn cho ống32Ax25t, làm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn cho ống50Ax38t, làm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn ống D114*19T, chất liệu cao su xốp, nhãn hiệu ATATA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn ống D60*19T, chất liệu cao su xốp, nhãn hiệu ATATA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn ống D76*19T, chất liệu cao su xốp, nhãn hiệu ATATA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn ống D89*19T, chất liệu cao su xốp, nhãn hiệu ATATA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn Superlon cho ống đồng 40Ax40t (cao xu xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn Superlon cho ống đồng 50Ax40t (cao xu xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn Superlon cho ống đồng 50t (2x25t) (cao xu xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn Superlon cho ống đồng D10x13t (cao xu xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn Superlon cho ống đồng D13x13t (cao xu xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn Superlon cho ống đồng D22x19t (cao xu xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn Superlon cho ống đồng D27x19t (cao xu xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn Superlon cho ống đồng D28x19t (cao xu xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn Superlon cho ống đồng D34x19t (cao xu xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn Superlon cho ống đồng D48x19t (cao xu xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn Superlon cho ống đồng D60x19t (cao xu xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn Superlon cho ống đồngD16x19t (cao xu xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn tấm bằng xốp 25mmt, 2 lớp (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn tấm có keo dán, dày 25mm rộng 122cm x dài 914cm, Superlon, chất liệu bằng cao su xốp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn tấm dày 10T, chất liêu cao su xốp, nhãn hiệu ATATA, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ôn tấm xốp 25Ax25t (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ông Superlon cho ống đồng 40Ax25t (cao xu xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ông Superlon cho ống đồng D48x19t (cao xu xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Bảo ông Superlon cho ống đồng D60x19t (cao xu xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: BB30588- Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp dùng cho xe TB120SL-W375IIIE4. Hàng mới 100%, SX2020 (nk)
- Mã HS 40161090: BB30588- Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp dùng cho xe TB120S-W336E4. Hàng mới 100%, SX2020 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp (cao su dính) kích thước 20mm*8mm*3mm, hàng mới 100%. ERP: 194715010320 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp (dẻo) kích thước 130*5mm. Hàng mới 100%. ERP: 194715020450 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp (dẻo) kích thước 490*4mm, hàng mới 100%. ERP:194715020620 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp (dẻo) kích thước 885*4mm, hàng mới 100%. ERP:194715020630 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp (dẻo) KT 23*13mm. Hàng mới 100%. ERP: 194715007050 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp (dẻo) KT 34*5mm, hàng mới 100% ERP:194715020370 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp (xốp cao su dính) kích thước 60mm*15mm*1mm,hàng mới 100%. ERP: 194715008280 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp (xốp cao su dính) kích thước 80mm*10mm*4mm,hàng mới 100%. ERP: 194715015810 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp (xốp cao su dính) kích thước 945mm*3mm*1.2mm, hàng mới 100%. ERP: 194715020730 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp (xốp cao su dính) KT 400mm*3mm*0.4mm, hàng mới 100%. ERP:194715020490 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp (xốp cao su dính) KT 704mm*3mm*0.04mm, hàng mới 100%. ERP:194715020480 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp kích thước 170mm*5mm*0.8mm, mới 100%, ERP: 194715011480 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp kích thước 25mm*10mm*3mm. Mới 100%. ERP: 194715006580 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp kích thước 40mm*13mm*5mm. Mới 100%. ERP: 194715020400 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp kích thước 490*4mm. Mới 100%. ERP: 194715020620 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp kích thước 60*25mm. Mới 100%. ERP: 194715014490 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp kích thước 60mm*15mm*1mm, mới 100%, ERP: 194715008280 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp kích thước 60mm*15mm*1mm. Mới 100%. ERP: 194715008280 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp kích thước 80mm*10mm*4mm. Mới 100%. ERP: 194715015810 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp kích thước 885*4mm. Mới 100%. ERP: 194715020630 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp KT 1130*5mm. Mới 100%. ERP: 194715020360 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp KT 128.0L*5.0W*3.0t. Mới 100%. ERP: 194715020380 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp KT 23*13mm. Mới 100%. ERP: 194715007050 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp KT 34.0L 5.0W 3.0t. Mới 100%. ERP: 194715020370 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp KT 34.0L 5.0W3.0t. Mới 100%. ERP: 194715020370 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp KT 400*3mm. Mới 100%. ERP: 194715020000 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp KT 704*3mm. Mới 100%. ERP: 194715019990 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp KT phi 15mm. Mới 100%. ERP: 194715015080 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp. Hàng mới 100%. ERP: 194715006580 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp. Hàng mới 100%. ERP: 194715020480 (nk)
- Mã HS 40161090: BBY01-21/ Miếng xốp. Hàng mới 100%. ERP: 194715020490 (nk)
- Mã HS 40161090: BC-054/ Mút xốp bảo vệ dây điện bằng cao su xốp. Hàng mới (nk)
- Mã HS 40161090: Bịt tai chống ồn 3M bằng cao su. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bịt tai chống ồn 3M. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: BK163/ Băng tan,12mm*0.075mm*10m, nhà sản xuất: TRƯỜNG CỬU. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: BLT137/ Xốp EVA một mặt dính keo 313-A8880111-000. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: BLT142/ Xốp vỏ trước phần củ loa (EM036) 0404000070. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bộ gioăng cao su (cao su xốp chịu nhiệt) bao gồm các vòng Phi (110*3.5 và 90*3.5)mm, dùng cho bộ vành chèn cơ khí LBJ-QZ-3125-00, nhiệt độ làm việc:To > 300 oC, hiệu: Lehe TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bộ gioăng cao su(cao su xốp chịu nhiệt)bao gồm các vòng Phi (184*3.5 và 107*3.5)mm, dùng cho bộ vành chèn cơ khí JABCA-S9002-135, nhiệt độ làm việc:To > 300 oC, hiệu: Lehe TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bóng làm từ cao su lưu xốp, không có lõi, dùng để làm sạch đường ống trong vệ sinh công nghiệp, đường kính 16mm. Mã hàng 16RS15H0. Nhà sản xuât SCHMITZ India Private Limited. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bóng làm từ cao su lưu xốp, không có lõi, dùng để làm sạch đường ống trong vệ sinh công nghiệp, đường kính 21mm. Mã hàng 21RS15H0. Nhà sản xuât SCHMITZ India Private Limited. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bông lọc bụi bằng cao su xốp, kích thước: 109mm Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Bọt biển để vệ sinh máy, Sponges(come in a pack of 24), P/N: ME-0247, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40161090: BR016/ Màng xốp dùng để bảo vệ sản phẩm, kích thước 380*370*0.5 mm, (408001000030) (nk)
- Mã HS 40161090: Búa Echo Metal-163752 (ECHO METAL, cao su, sắt, 4x24.5x7.3cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: C49-23-201|Cao su chịu tải có bố vải, đục lỗ D10 khoảng cách 300mm, rộng 150mm (nk)
- Mã HS 40161090: Cao su đệm gia công PU 50*22 (For cutting head of Atom 01003637, Yellow) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Cao su tấm (to)(EFT450*1000*30mm), là cao su lưu hóa, dùng cho máy kiểm tra rò khí. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Cao su xốp dạng tấm định hình dùng để đóng gói sản phẩm,KT: 795*235*10 mm PAD-3 (MEA-KOREA 3.5G) (nk)
- Mã HS 40161090: Cao su xốp dạng tấm định hình dùng để đóng gói sản phẩm. KT: 995x235x20mm PAD-2 (MEA-KOREA 3.5G) (nk)
- Mã HS 40161090: Cao su xốp dạng tấm định hình dùng để đóng gói sản phẩm.KT: 1090*350*25 mm. PAD-1 (MEA-KOREA 3.5G) (nk)
- Mã HS 40161090: Cao su xốp dùng làm đệm mâm hút của thiết bị hít tấm đá (1000x1000x10mm), ZK/EPDM-SUW, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Cao su xốp dùng làm đệm mâm hút của thiết bị hít tấm đá (1000x1000x15mm),ZK/EPDM-SUW, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Cao su xốp dùng làm đệm mâm hút của thiết bị hít tấm đá (1000x1000x20mm),ZK/EPDM-SUW, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Cao xu xốp bọc ống bảo ôn điều hòa, dùng để chống thoát nhiệt lạnh, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: CC-459/ Miếng bọt biển 40X90X140mm (chất liệu: xốp), hàng mới: 100%, mã QLNB-65200000034040 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000435231 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000435242 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000435244 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440077 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440078 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440081 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440083 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440085 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 308000435231 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 308000435241 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 308000435242 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 308000435243 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 308000435244 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 308000440077 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 308000440078 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 308000440081 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 308000440083 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 308000440085 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp; 308000435231 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp; 308000435242 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp; 308000435243 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp; 308000435244 (nk)
- Mã HS 40161090: CEP11/ Miếng đệm bằng cao su xốp; 308000440077 (nk)
- Mã HS 40161090: Chân cao su dùng để chống rung động motor dùng cho máy xông mũi NE-C101-AP (2829166-8) (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Chân cao su dùng để chống rung động và di chuyển máy dùng cho máy xông mũi NE-C101-AP (2829172-2) (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Chiếu tập yoga, chất liệu cao su đế nhựa xốp, hiệu Pido, kích thước(dài 180 cm, rộng 66cm, dày 0.5 cm)+/-10%, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: Chụp cao su bảo vệ đường ống vào/ra, bằng cao su xốp, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Refirgenout in/out pipe protection cover-code:12422500000388 (nk)
- Mã HS 40161090: CMSMT_TW074/ Thảm cao su chống tĩnh điện 1m x 10m x 2mm, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40161090: CO-5595026/ Phốt cao su A26x37x7 (M.5595026) (nk)
- Mã HS 40161090: Con lăn lau khô mặt gạch kích thước (phi 20 x phi 60 x 1150) mm bằng cao su xốp lõi thép, dùng trong dây chuyền sx gạch Granite. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Con lăn lau khô mặt gạch kích thước (phi 20 x phi 60 x 1500) mm bằng cao su xốp lõi thép, dùng trong dây chuyền sx gạch Granite. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Con lăn lau khô mặt gạch kích thước (phi 25 x phi 70 x 1250) mm bằng cao su xốp lõi thép, dùng trong dây chuyền sx gạch Granite. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Con lăn lau mặt gạch, bằng cao su xốp (lõi thép), kích thước (phi 50 x 1050x 950x phi 15) mm, dùng trong dây chuyền SX gạch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Con lăn lau mặt gạch, bằng cao su xốp (lõi thép), kích thước (phi 50 x 1050x950xphi 15) mm, dùng trong dây chuyền SX gạch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Con lăn lau mặt gạch, bằng cao su xốp (lõi thép), kích thước (phi 50 x 1250x1150xphi 15) mm, dùng trong dây chuyền SX gạch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Cục cao su xốp chống rung PZK-03 RoHS, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Cục đệm máy bắn đá W60.5 x L127x T34 mm (W60.5 x L127x T34 mm; của máy bắn đá) (nk)
- Mã HS 40161090: Cục đệm máy bắn đá W61 x L114 x T30 mm (W61 x L114 x T30 mm; của máy bắn đá) (nk)
- Mã HS 40161090: Cuộn băng bảo vệ cốt vợt bằng cao su tự dính một mặt, kích thước 10mmx50m, hiệu Xiom. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Cuộn xốp dán khe cửa ACE nâu 4.8mmx9.5mmx 5.2m; Mã hàng: 5608096-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Cuộn xốp dán khe cửa ACE xám 12.7mmx19.1 mmx3m; Mã hàng: 5608039-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: D0032/ Đế giữa (cao su) (nk)
- Mã HS 40161090: D0034/ Tấm lót trong EVA (1050*1650mm) (cao su) (nk)
- Mã HS 40161090: D07056/ Mút xốp (270*190*08)mm (nk)
- Mã HS 40161090: Đá bằng cao su xốp dùng đánh bóng mặt gạch D200x40mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Dây quấn bằng cao su xốp để quấn đầu cáp Phụ tùng bơm chìm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Dây xốp(hồng),dùng dán cữ khi may, chất liệu cao su xốp, mã C-1.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: Dây xốp(xanh),dùng dán cữ khi may, chất liệu cao su xốp, mã C-3.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: DCLY/ Dây chun bằng cao su xốp đã lưu hóa (nk)
- Mã HS 40161090: Đế cao su máy đo huyết áp HEM-6232 (3608971-1) (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: ĐẾ CHÀ NHÁM BẰNG CAO SU XỐP (nk)
- Mã HS 40161090: DE/ Đệm dùng đóng gói sản phẩm bằng cao su xốp (Packing sponge) (nk)
- Mã HS 40161090: Đệm cao su bơm nước, bằng cao su xốp, KFR-71Q/Y.5-6 RoHS, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Drain pump rubber washer-code:12622500000003 (nk)
- Mã HS 40161090: Đệm cao su xốp chống rung bằng cao su lưu hóa, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Antivibration rubber-code:12600101000099 (nk)
- Mã HS 40161090: Đệm cao su xốp chống rung bằng cao su lưu hóa, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Antivibration rubber-code:12600101000176 (nk)
- Mã HS 40161090: Đệm cao su xốp chống rung bằng cao su lưu hóa, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Antivibration rubber-code:12600101000506 (nk)
- Mã HS 40161090: Đệm cao su xốp của bơm nước KFR-71Q/Y.5-6 RoHS, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Đệm ghế cho trẻ 2646, chất liệu cao su,không hiệu,nsx: YIWU ZHIPING IMPORT&EXPORT CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Đệm mút bằng cao su xốp f180mm (phụ tùng giàn sợi)-hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: DH32/ Logo bằng cao su (nk)
- Mã HS 40161090: DK1111|DM/ Gioăng làm kín bằng cao su xốp 38*45mm L381mm (nk)
- Mã HS 40161090: DT455/ Tấm mút lót hàng (119 * 68)mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: DT455/ Tấm mút lót hàng (119 * 70 * 18)mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: DT455/ Tấm mút lót hàng (24cm * 28cm * 1mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ĐV(B)/ Đệm vai từ cao su xốp, dùng làm đệm vai áo jacket, nhà sản xuất SHAOXING KEQIAO TEXTILE CO.,LTD, nguyên mới. (nk)
- Mã HS 40161090: ĐV(B)/ Đệm vai từ cao su xốp, dùng làm đệm vai áo vest, nhà sản xuất WIVIS CO., LTD, còn nguyên mới. (nk)
- Mã HS 40161090: ĐV(B)/ Đệm vai từ cao su xốp, làm đệm vai áo jacket, nhà sản xuất SHAOXING KEQIAO WUTUOLI TEXTILE CO.,LTD., còn nguyên mới (nk)
- Mã HS 40161090: ĐV(B)/ Đệm vai từ cao su xốp, làm đệm vai áo vest, nhà sản xuất WIVIS CO., LTD, còn nguyên mới. (nk)
- Mã HS 40161090: E04/ EVA (nk)
- Mã HS 40161090: E04/ EVA. Hang moi 100% (nk)
- Mã HS 40161090: E25/ Mút xốp (nk)
- Mã HS 40161090: EE-1010-BLACK-3T/ Đệm lót cao su (1000MM X 2M X 40SHT) (nk)
- Mã HS 40161090: EPT686-5T/ Đệm lót cao su (1000MM X 2M X 1320SHT) (nk)
- Mã HS 40161090: ET0027/ Tấm cao su xốp/ Sponge pad QN0512/5x13x1250 (nk)
- Mã HS 40161090: EV-018/ Miếng đệm bằng xốp (tấm xốp)-,kích cỡ (155mm x 6mm)dùng gắn lên SP, hàng mới 100%, loại 194715015990, mã QLNB-45316303360111 (nk)
- Mã HS 40161090: F-5031-17X10|DM/ Gioăng làm kín bằng cao su xốp dạng cuộn T10mm W17mm (nk)
- Mã HS 40161090: FC10-001144A/ Miếng đệm bảo vệ cao su 13.4*11mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: FOAM SEAL, 1.75 INCH, ASTM SCE41- Miếng xốp bịt kín bằng cao su xốp dùng trong tủ điều khiển tua bin gió, dày 1.75 inch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: G0513020105A0: Tấm chống nóng giữa bằng cao su xốp dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: G5151171000/ Nút đậy cao su (nk)
- Mã HS 40161090: Gioăng cao su dùng cho máy ép gạch men, code: 05010150, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Gioăng cao su xốp dùng để đệm trong quá trình dập ván ép, kích thước: 1240 mm x 2460 mm x 18T, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Gioăng chắn dầu, dùng cho tàu biển Baltimore. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Gioăng chắn dầu, dùng cho tàu biển TRAMONTANA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Gioăng xốp dán ống gió rộng 20mm x dày 3~5mm 1 mặt có keo (bằng cao su lưu hóa xốp) B2007547 (nk)
- Mã HS 40161090: Gum ép gót giày bằng cao su-TOE PAD-KDS9 KD-S9-2143-2144 (Toe W100 X H58) (nk)
- Mã HS 40161090: Gum ép hong giày bằng cao su(1SET20PCS)-LOW DEEP SIDE PAD (20 PCS) (nk)
- Mã HS 40161090: Gum ép mũi giày bằng cao su-RUBBER HEEL PAD_Small Size KD-S9 (Kukdong) (nk)
- Mã HS 40161090: HF9A816/ Đệm bằng cao su lưu hóa, xốp mềm loại HF9A816, dạng dải, kt 4x6x2000mm, dùng cho sản phẩm sứ vệ sinh (nk)
- Mã HS 40161090: HNQ/ Nút cao su dập đầu nối tanshi C-090.6-G (nk)
- Mã HS 40161090: HNQ/ Nút cao su dập đầu nối Tanshi các loại (nk)
- Mã HS 40161090: HNQ/ Nút cao su dập đầu nối tanshi C-ACW-Y (nk)
- Mã HS 40161090: HNQ/ Nút cao su dập đầu nối tanshi C-FMTSBG(L) (nk)
- Mã HS 40161090: HNQ/ Nút cao su dập đầu nối tanshi C-MX28-G (nk)
- Mã HS 40161090: HNQ/ Nút cao su dập đầu nối tanshi C-NSSE-BR (nk)
- Mã HS 40161090: HNQ/ Nút cao su dập đầu nối tanshi C-NSSE-DGR (nk)
- Mã HS 40161090: HNQ/ Nút cao su dập đầu nối tanshi C-SSE-BR (nk)
- Mã HS 40161090: HNQ/ Nút cao su dập đầu nối tanshi C-STWSB(R) (nk)
- Mã HS 40161090: HNQ/ Nút cao su dập đầu nối tanshi C-WPC-V (nk)
- Mã HS 40161090: HNQ/ Nút cao su dập đầu nối tanshi C-YLE-BR (nk)
- Mã HS 40161090: HNQ/ Nút cao su dập đầu nối tanshi C-YPS-BR/01N5D (nk)
- Mã HS 40161090: HNQ/ Nút cao su dập đầu nối tanshi QQ007T7-800B (nk)
- Mã HS 40161090: HP07-001090A/ Miếng đệm dùng cho camera quan sát, bằng cao su xốp kích thước 10*10mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: HP07-001255A/ Miếng đệm thân của camera quan sát, bằng cao su xốp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: HQ24/ EVA cao su các loại (mét); trọng lượng 400mg/m2;Khổ rộng 44'; Hàng mới 100 (nk)
- Mã HS 40161090: I001/ Trang trí đế giữa (Insole) (nk)
- Mã HS 40161090: INNER158/ Vĩ mốp EP-202(320*210*50)mm, dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER160/ Vĩ mốp EP-260,(350*270*40)mm,dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER161/ Vĩ mốp EP-290(350*272*35)mm, dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER161/ Vĩ mốp EP-290,(350*272*35)mm,dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER162/ Vĩ mốp EP-302, (350*270*40)mm, dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER165/ Vĩ mốp EP-433B, 24x2mm;Dùng đóng gói sản phẩm (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: INNER170/ Vĩ mốp EP-717(340*265*40)mm, dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER170/ Vĩ mốp EP-717, (340*265*40)mm, dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER170/ Vĩ mốp EP-717,(340*265*40)mm,dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER171/ Vĩ mốp EP-718(340*265*45)mm, dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER171/ Vĩ mốp EP-718, (340*265*45)mm, dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER171/ Vĩ mốp EP-718,(340*265*45)mm,dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER175/ Vĩ mốp LM-409B,(267*188*29)mm,dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER292/ Vĩ mốp EP-719(340*265*48)mm, dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER292/ Vĩ mốp EP-719, (340*265*48)mm, dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER292/ Vĩ mốp EP-719,(340*265*48)mm,dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER317/ Vỉ mốp EP-443(350*270*40)mm, dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: INNER317/ Vỉ mốp EP-443,(350*270*40)mm,dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 40161090: IP/ mút cách nhiệt và chống trầy ống đồng dạng ống tròn (nk)
- Mã HS 40161090: IVE101218-0001/ Miếng đệm bằng mút xốp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: IVE170062-0001/ Miếng đệm bằng mút xốp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: IVE600001-0024/ Băng dính bảo vệ bề mặt sản phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: IVE600001-0024/ Miếng đệm bằng mút xốp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: js047/ Mousse xốp khổ 39" (82 yard) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: js047/ Mousse xốp khổ 54" (110 yard) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: JS047/ Mousse xốp khổ 54" (80yard) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: JS047/ Mousse xốp khổ 58" (120 yard) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: JS047/ Mousse xốp khổ 58" (177 yard) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: js047/ Mousse xốp khổ 58" (272 yard) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: js047/ Mousse xốp khổ 59" (1 yard) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: JS047/ Mousse xốp khổ 59" (35 yard) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: KD020747/ Vòng cao su C-30-RK-24-UL (nk)
- Mã HS 40161090: KẸP MŨI KHI BƠI,chất liệu:Packaging 50.0: 90.0% Polypropylene (PP) 10.0% Cellulose,nhãn hiệu:NABAIJI,mới: 100%, model code:8402701 (nk)
- Mã HS 40161090: KẸP MŨI KHI BƠI,chất liệu:Structure 70.0: 100.0% Rubber- Natural Rubber (NR)- Latex,nhãn hiệu:NABAIJI,mới: 100%, model code:1432411 (nk)
- Mã HS 40161090: Khớp nối giãn nở cao su dạng 2 đầu mặt bích,làm bằng cao su xốp,tác dụng là giảm co giãn,chấn động của motor với trục,mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Khung bằng cao su xốp, dùng để bảo vệ bộ lọc không khí, kích thước: DN300*300mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: KK076205/ Miếng đệm dán No.686x10x10 (nk)
- Mã HS 40161090: KM-61/ Miếng xốp đã định hình: X-14700 Pad I31165 (nk)
- Mã HS 40161090: KM-61/ Miếng xốp đã định hình: X-14701 Pad I31166 (nk)
- Mã HS 40161090: KP019/ Tấm lọc bằng cao su xốp (FILTER OUTLET, Code: DJ63-00651C).Linh kiện sản xuất máy hút bụi. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: L0531010061A0: Miếng đệm bằng cao su xốp dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: L0572010903A0: La phông trần bằng cao su xốp dùng cho xe tải tự đổ hiệu FORLAND, Động cơ diesel 4DW93-95E4, 2 cầu, dung tích 2.54L, tiêu chuẩn E4. TTL có tải tới 10 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: La phông trần (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND, FD950.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: La phông trần bằng cao su xốp (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND FD250.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: La phông trần bằng cao su xốp (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND FD850-4WD.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: La phông trần bằng cao su xốp (Phụ tùng) dùng cho xe tải FORLANDFD250.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: La phông trần bằng cao su xốp (Phụ tùng) dùng cho xe tải FORLANDFD500-4WD.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: La phông trần bằng cao su xốp (Phụ tùng) dùng cho xe tải FORLANDFD850-4WD.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 40161090: La phông trần bằng cao su xốp dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: La phông trần bằng cao su xốp, phụ tùng dùng cho xe ô tô tải hiệu OLLIN350.E4, giá DDP. Hàng mới 100%, sx năm 2020 (nk)
- Mã HS 40161090: LD EPS Foam/ Miếng xốp đệm hàng (nk)
- Mã HS 40161090: LD EPS Foam/ Miếng xốp đệm hàng kích thước 205*185*25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: LD EPS Foam/ Miếng xốp đệm hàng kích thước 260*205*25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: LD EPS Foam/ Miếng xốp đệm hàng màu trắng, 13kg, size: 205*185*25mm (nk)
- Mã HS 40161090: LD EPS Foam/ Miếng xốp đệm hàng màu trắng, 13kg, size: 205*185*25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: LL061/ Miếng dán trang trí BD1-4_0_0-03, bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: LL062/ Miếng dán trang trí BD1-5_0_0-03, bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: LL063/ Miếng dán trang trí BD1-7_0_0-03, bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: LL064/ Miếng dán trang trí BD2-14_0_0-03, bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: LL067/ Miếng dán trang trí SD2-1_0_0-03, bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Lọc gió bằng cao su xốp-Air inlet filter, kích thước:82x50mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Lọc gió bằng cao su xốp-INNER FILTER BLOCK, kích thước:82x50mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Lót chuột ROG SHEATH, hiệu: ASUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: LÓT CHUỘT VI TÍNH, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 40161090: LÓT CHUỘT, MỚI 100% HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 40161090: m.215/ Miếng lót cao su (SS-122 Diaphragm) (nk)
- Mã HS 40161090: M04-16-005|Vòng đệm kín chữ O bằng cao su 4.8x2000 (nk)
- Mã HS 40161090: M2139/ Vòng cao su C-30-SG-22A (nk)
- Mã HS 40161090: MA0000092097/ Vòng cao su J025-52209-RK (nk)
- Mã HS 40161090: MA0000099304/ Miếng cao su XWPYS-02N (nk)
- Mã HS 40161090: MA0000099306/ Vòng cao su XWPTS-03N (nk)
- Mã HS 40161090: MA011378/ Vòng cao su N/MS3420-10 (nk)
- Mã HS 40161090: MA011495/ Vòng cao su N/MS3420-8 (nk)
- Mã HS 40161090: MA014761/ Vòng cao su 1-170823-4 (nk)
- Mã HS 40161090: MA015366/ Vòng cao su TCV-12-03(Blue) (nk)
- Mã HS 40161090: MA028119/ Miếng cao su EB260N-30X1.5 (nk)
- Mã HS 40161090: MA053130/ Vỏ bọc cao su BP988768(NO.2855) (nk)
- Mã HS 40161090: MA056694/ Vòng cao su L11545E03 (nk)
- Mã HS 40161090: MA057541/ Vòng cao su L11545E01,E02 (nk)
- Mã HS 40161090: MA061840/ Miếng cao su 537-0071-000(UMMZ04-01E7-012R) (nk)
- Mã HS 40161090: Mặt bàn cao su (1000x500x18)mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Mặt vợt bóng bàn,kích cỡ 16cmx16cm,chất liệu cao su, nhãn hiệu Xiom. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: MCQ66954620/ Mút dán bằng EPDM cho máy giặt có chất dính gắn trên vỏ lồng giặt, kích thước 15*130*3mm (nk)
- Mã HS 40161090: MCQ66954620/ Mút dán bằng EPDM cho máy giặt có chất dính gắn trên vỏ lồng giặt, kích thước 15*130*3mm-WMDIV (nk)
- Mã HS 40161090: MD-miengxop/ Miếng xốp, dùng để đỡ sản phẩm 379*244*13MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: MD-miengxop/ Miếng xốp, dùng để đỡ sản phẩm, 372.5*282*10MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: MD-miengxop/ Miếng xốp, dùng để đỡ sản phẩm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: MDX01/ Miếng dán bằng xốp các loại (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng bảo vệ góc bàn hình chữ V bằng cao su S BR LFX01-5357 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng bọc cạnh bàn 4 cái-073048 (MARUKI, cao su, W5.5 x D5.5 x H3.2 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng bọt biển làm từ cao su xốp dạng tấm chưa được gia cố, tráng phủ dùng để lót máy điều hòa nhiệt độ, HM-5*20*600-PE RoHS, hàng mới 100%.-sponge-code:12400202000010 (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng bọt biển làm từ cao su xốp dạng tấm chưa được gia cố, tráng phủ dùng dể lót máy điều hòa nhiệt độ, HM-5*20*600-PE RoHS, hàng mới 100%.-sponge-code:12400202001082 (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng bọt biển làm từ cao su xốp dạng tấm chưa được gia cố, tráng phủ dùng để lót máy điều hòa nhiệt độ, HM-5*20*600-PE RoHS, hàng mới 100%.-sponge-code:12400202001082 (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng bọt biển làm từ cao su xốp dạng tấm chưa được gia cố, tráng phủ dùng để lót máy điều hòa nhiệt độ, HM-5*20*600-PE RoHS, hàng mới 100%.-sponge-code:12400202001898 (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp cách âm II KFR-50W/I.5-6 RoHS, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp đã lưu hóa kích thước 10x14x60mm, mã 4P392365-1, linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp đã lưu hóa kích thước 2x8x218mm, mã 4P390889-5B, linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp đã lưu hóa kích thước 3x15x590mm, mã 4PN16082-1C, linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp đã lưu hóa kích thước 3x16x195mm, mã 4P473086-1, linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp đã lưu hóa kích thước 3x3x93mm, mã 4P348331-2A, linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp đã lưu hóa, kích thước 10x335x5mm, mã 4PN16087-8J, linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp đã lưu hóa, kích thước 20x210x5mm, mã 4P390889-7D, linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp đã lưu hóa, kích thước 30x55x8mm, mã 4P390889-8E, linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp đã lưu hóa, kích thước 30x65x1mm, mã 4P065792-1D, linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp đã lưu hóa, kích thước 40x25x3mm, mã 4PN06242-1- Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin. (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp đã lưu hóa, kích thước 80x18x15mm, mã 4P502160-1, linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp đã lưu hóa, kích thước 80x236x8mm, mã 4PN16069-1C, linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp đã lưu hóa, mã 4P413086-1, kích thước 3x20x134mm, linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp đã lưu hóa, mã 4P473086-2, kích thước 3x16x155mm, linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp dùng để lót máy/ SPONGE (Model: 430*225MM) (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp hình tròn, Nhãn hiệu: Csung, mã D60 dùng để mài bóng kính điện thoại, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp, Part: SNDHRB50130-NR, dòng hàng số 1 của tờ khai 10300377851/E31 (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su xốp, Part: SNDHRB89792-NR, dòng hàng số 3 của tờ khai 10287492693/E31 (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng cao su, dùng để giảm chấn đóng mở cửa thang máy, hiệu HST, hãng sx Ningbo HST, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: miếng chèn bằng sao su xốp, dùng làm linh kiện của máy điều hòa nhiệt độ, hàng mới 100%.-Drainage plug-code:12622000000030 (nk)
- Mã HS 40161090: MIENG CO/ Miếng cọ rửa công nghiệp dùng trong đánh bóng kim loại, kích thước 6000mm*100mm, chất liệu: cao su xốp, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng dán (dán khuôn, bằng cao su xốp) của máy may túi quần (Linh kiện, phụ tùng phục vụ may gia công). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng dán bọc cạnh bàn-524991 (SERIA, cao su, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm bằng cao su (66414-KK010) (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm bằng cao su (66424-KK010) (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm bằng cao su có keo-PINSHIELD ADHESIVE HE X03 (900018988)-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm bằng cao su xốp (102x45x200mm) (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm bằng cao su xốp, dùng để làm khít các chi tiết trong máy điều hòa không khí, kt: dài 160 x rộng 15 x dầy 5mm, mã 4P390903-1- Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm bằng cao su xốp, dùng để làm khít các chi tiết trong máy điều hòa không khí, kt: dài 265 x rộng 40 x dầy 4mm, mã 4P392088-2- Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm bằng cao su xốp, dùng để làm khít các chi tiết trong máy điều hòa không khí, kt: dài 90 x rộng 10 x dầy 4mm, mã 4P392088-1- Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm bằng cao su xốp, dùng gắn vô phầnTay cầm của xe đẩy và kéo dụng cụ rửa xe, kích thước 15x10x20mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm bằng xốp 308000431290 (chuyển 1 phần lô hàng đã NK mục 09 theo tk 102931596460/E31 qua loại hình A42) (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm biển số sau (cao su xốp), Part No: 751292101000, xe GJ/ Corolla 1.8E MT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm biển số sau (cao su xốp), Part No: 751292101000, xe GL/ Corolla 1.8G CVT, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm biển số sau (cao su xốp), Part No: 751292101000, xe GM/ Corolla 2.0V Luxury, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm biển số sau (cao su xốp), Part No: 751292101000, xe GN/ Corolla 2.0V Sport, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm Camera loại LCD WINDOW-ACE chất liệu bằng cao su.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su dạng xốp RUBBER GASKET 3030, kích thước 6.4*6.4mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, đã lưu hoá, kt 10x8x476mm, mã 4P386671-1D- Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, đã lưu hoá, kt 5x30x95mm, mã 4P591491-1- Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, đã lưu hoá, kt 8x15x234mm, mã 4P392424-1- Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng để làm khít các chi tiết trong máy điều hòa không khí, kích thước dài 100mm x rộng 80mm x dầy 5mm, mã 4P410095-2- Linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 100mm X rộng 8mm X dầy2mm, mã hàng 4P378541-1- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin. (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 100mmX rộng25mmX dầy3mm, mã hàng 4P378560-1- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 20mmX rộng350mmX dầy5mm, mã hàng 4P213648-3B- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin. (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 250mmX dầy 5mm, mã hàng 4P214901-1- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin. (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 270 mm X rộng10mm X dầy3mm, mã hàng 4P390894-1- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin. (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 27mmX rộng11mmX dầy2mm, mã hàng 4P472517-2- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 280mmX rộng8mmX dầy3mm, mã hàng 4P348614-1- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 35mmX rộng10mmX dầy5mm, mã hàng 4P214638-3A- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin. (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 360 mm X rộng 8mm X dầy3mm, mã hàng 4P214638-5A- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin. (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 36mmX rộng30mmX dầy2mm, mã hàng 4P472517-1- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 45mm X rộng20mm X dầy 5mm, mã hàng 4P214638-2A- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin. (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 470mm X rộng10mmX dầy3mm, mã hàng 4P214638-1- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin. (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 60mmX rộng 30mm X dầy 3mm, mã hàng 4P360560-1- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin. (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 628 mm X rộng15mm X dầy5mm, mã hàng 4P266536-2- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin. (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, kích thước dài 80 mmX rộng50mmX dầy5mm, mã hàng 4PN06939-2A- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin. (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, KT dài 32mmX rộng20mmX dầy5mm, mã hàng 4PN16087-2B- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, KT dài 35mmX rộng5mmX dầy2mm, mã hàng 4P345035-5E- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, KT dài 50mmX rộng7mmX dầy2mm, mã hàng 4PB36219-1- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cao su xốp, dùng làm khít các chi tiết trong máy điều hoà không khí, KT dài380mmX rộng4mmX dầy3mm, mã hàng 4P260257-6A- Linh kiện dùng để sản xuất điều hoà Daikin (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm chèn cửa bằng cao su xốp, KT:(93x3)cm+-10%, NSX: Chengdu Miroo Bio-Technology Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm cho Tay cầm của xe đẩy và kéo dụng cụ rửa xe bằng cao su xốp, kích thước 15x10x20mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, bằng cao su xốp. Hàng mới 100%(FOC) (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm giữa tấm cửa xe Vios 67717-X1V22 (từ cao su xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm giữa tấm cửa xe Vios 67717-X1V25 (từ cao su mềm, xốp,lưu hóa) (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm hình tròn, đường kính 0.3cm bằng cao su xốp, lưu hóa. phụ kiện dùng cho bật lửa gas.Hàng mới 100%.Nhà SX SHAODONGXIAN SHUNFA INDUSTRY CO.,LTD (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm lót (bằng cao su xốp) dùng cho máy vẽ sơ đồ và cắt rập- P/N.JWT-RC-022 RC03 FLAT MAT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm tấm cửa xe Vios số 1 67715-X1V64 (từ cao su xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm tấm cửa xe Vios số 2 67716-X1V15 (từ cao su xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng đệm xốp cho màn hình- M709-BMM001-014(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng lau bọt biển làm sạch, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng lau mặt kính đồng hồ đo tốc độ xe máy chất liệu cao su xốp kích thước 745x285mm VNSA-00031-90-00-00 (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng lót chuột dùng cho máy vi tính bằng cao su xốp + sợi tổng hợp, cỡ (32x24)cm. hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng lót chuột máy tính bằng cao su + sợi tổng hợp, kích thước (32 x 24)cm, Hiệu chữ trung quốc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng lót chuột máy tính bằng cao su lưu hóa (không phải cao su cứng) + sợi tổng hợp, kích thước (20x24)cm, hiệu chữ Trung Quốc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng lót chuột máy tính RT6RT (nk)
- Mã HS 40161090: miếng lót chuột máy tính uk043 (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng lót chuột máy vi tính bằng cao su lưu hóa xốp + mặt trên phủ sợi tổng hợp, kích thước (22 x 18)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng lót chuột máy vi tính bằng cao su lưu hóa xốp+ sợi tổng hợp, kích thước (22 x 18)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng lót chuột RT6RT (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng mút bằng cao su xốp, ký mã hiệu G025 08962-0. Hàng mới 100%. Phụ tùng dây chuyền đóng gói bia (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng mút tre cảm biến linh kiện sử dụng cho máy lọc không khí SK magic. Hàng FOC mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng mút xốp bằng cao su lưu hóa (Dùng để đánh bóng kính gương (6mm x 120 x 20), mới 100%). (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng mút xốp, chất liệu bằng cao su, kích thước 70x100x25 mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng xốp đen, hàng mới 100% Sponges plate Black (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng xốp ngắn.KT:1.5cm x 100cm.Nhà sản xuất:DAISO.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng xốp ngắn.KT:1.5cm x 89cm.Nhà sản xuất:DAISO.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Miếng xốp phục vụ cho in thêu, hàng mẫu, 100% Polyester, kích thước 0.2 cm x 94cm x 60 cm, công ty sản xuất FOREVER GAIN AGENCIES LTD, không có mục đích nhượng bán trên thị trường, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: M-PAD-03/ Miếng xốp đệm bằng cao su (để tăng bề mặt tiếp xúc giữa trục nhiệt và trục áp lực). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 09308-10005) Vòng bảo vệ ống nước bằng cao su xốp phi 60mm dùng cho xe ô tô tải hiệu Changhe TT đến 1 tấn, TTL có tải dưới 5 tấn, động cơ xăng DA465QE-3F5 970cc (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 21830-4E000) Tấm chống nóng hộp số bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 21830-4E601) Tấm chống nóng hộp số bằng cao su xốp dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 65981-4E000) Tấm chống nóng phía trước bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 65981-4E000) Tấm chống nóng phía trước bằng cao su xốp dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 75210DC3000-000) Miếng đệm cách nhiệt tấm trước khoang động cơ dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 75220-C3000) Miếng đệm cách nhiệt ca pô bằng su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 75230-C3000) Tấm cách nhiệt dày 15 mm bằng su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 75260-C3000) Tấm cách nhiệt bình điện bằng su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 75260-C3000-000) Tấm cách nhiệt bình điện bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 75333-C3000) Đệm sàn cách âm dày 6 mm bằng su dùng cho xe ô tô tải TT đến 2.5 tấn,TTL có tải đến 5 tấn,động cơ xăng K14B-A 1372 cc (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84171-4E001) Tấm chống nóng sàn trước bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84171-4E001) Tấm chống nóng sàn trước bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84172-4E000) Tấm chống nóng sàn trước bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84172-4E000) Tấm chống nóng sàn trước bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84174-4E000) Tấm chống ồn bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84174-4E000) Tấm chống ồn bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84175-4E000) Tấm chống nóng sàn giữa sau bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84175-4E000) Tấm chống nóng sàn giữa sau bằng cao su xốp dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84177-4E001) Tấm chống nóng sàn giữa bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84177-4E001) Tấm chống nóng sàn giữa bên trái bằng cao su xốp dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84178-4E000) Tấm chống nóng sàn giữa bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84178-4E000) Tấm chống nóng sàn giữa bên phải bằng cao su xốp dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84189-4F000) Tấm chống ồn bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84189-4F000) Tấm chống ồn bằng cao su xốp dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84195-4F000) Tấm chống ồn trước phía dưới bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 84195-4F000) Tấm chống ồn trước phía dưới bằng cao su xốp dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 85305-4E712) Tấm ốp la phông bằng cao su xốp dùng cho xe ô tô tải hiệu Kia, TTL có tải đến 5 tấn, động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.615mm. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: 85305-4E712) Tấm ốp la phông bằng cao su xốp dùng cho xe Tải Kia. động cơ D4CB 2.497cc, chiều dài cơ sở xe 2.810 mm, TTL có tải đến 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: A4006950425) La phông trần bằng cao su xốp dùng cho xe tải fuso, động cơ Động cơ Diesel 4D37 125Kw, 3907cc, Euro 4,(khung xe dài 4800mm) TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: L0513020504A0) Tấm cách nhiệt động cơ bằng cao su xốp dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: L0513020505A0) Tấm cách nhiệt động cơ bằng cao su xốp dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: L0572010654A0) La phông trần bằng cao su xốp dùng cho xe tải hiệu OLLIN,động cơ diesel YZ4DB1-40 dung tích 4090cc,Euro 4, khung xe dài 4500mm. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: L0572010671A0) La phông trần bằng cao su xốp dùng cho xe tải hiệu OLLIN, Động cơ 4J28TC, dung tích 2771cc, TTL có tải tới 10 tấn (khung xe dài 3360mm) (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: M4513021000A0) Tấm cách nhiệt động cơ trên bằng cao su xốp dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: M4513021000A0) Tấm cách nhiệt động cơ trên bằng cao su xốp dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: M4513021100A0) Tấm cách nhiệt động cơ phía sau bằng cao su xốp dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: M4513021100A0) Tấm cách nhiệt động cơ phía sau bằng cao su xốp dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: M4572010100A0) La phông trần bằng cao su xốp phía trước dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: M4572010100A0) La phông trần bằng cao su xốp phía trước dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: M4572010300A0) La phông trần bằng cao su xốp phía sau dùng cho xe tải Auman, Động cơ ISDe270 40 dung tích 6,7L, E4, TTL có tải tới 25 tấn (nk)
- Mã HS 40161090: MS(: M4572010300A0) La phông trần bằng cao su xốp phía sau dùng cho xe tải hiệu Auman, Động cơ ISF3.8s4R168, dung tích 3760cc, E4, TTL có tải tới 18 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(:75210DC3000-000) Miếng đệm cách nhiệt tấm trước khoang động cơ dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(:75260-C3000-000) Tấm cách nhiệt bình điện bằng su dùng cho xe tải VAN, 2 chỗ, Động cơ xăng K14B-A dung tích 1372 cc. TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 40161090: MS(:A4006950425) La phông trần bằng cao su xốp dùng cho xe tải FUSO, động cơ Diesel 4D37 100Kw, 3907cc, Euro 4, cdcs: 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn (nk)
- Mã HS 40161090: M-SELM-01/ Miếng đệm từ tính bằng cao su xốp- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 40161090: MT-4/ Miếng xốp các loại (phụ kiện ăng ten, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: MTCSLH10/ Miếng thấm cao su lưu hóa EE-1010 (độ dày 10mm) (nk)
- Mã HS 40161090: Mút bọc mép bàn/tủ chiều dài 2m hiệu ACE màu trắng; Mã hàng: 5615323-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Mút cao su xốp cọ bếp kháng khuẩn, 05 miếng/gói, kích thước 9x6x3.5 cm; Nhà sản xuất Kokubo; 240 gói/thùng; Hàng mới100% (nk)
- Mã HS 40161090: Mút K30 3cm 75x115cm (dạng cao su xốp lưu hóa)(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Mút K30 3cm 75x187cm (dạng cao su xốp lưu hóa)(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Mút lọc gió của máy cắt cỏ nhãn hiệu Husqvarna, mới 100% (515 41 73-01) (nk)
- Mã HS 40161090: Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 60"3MM BLACK ER40 FOAM (nk)
- Mã HS 40161090: Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 60"5MM BEIGE ER15 FOAM(SKIN MIXED) (nk)
- Mã HS 40161090: Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 60"5MM BLACK ER40 FOAM (nk)
- Mã HS 40161090: Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 60"5MM WHITE ER25 FOAM(SKIN MEXIED) (nk)
- Mã HS 40161090: Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 60"X49"2MM BLACK ET-7509 SBR FOAM- 1SH 1 TẤM (nk)
- Mã HS 40161090: Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 6MM BLACK HPE-1301 FOAM(SKIN MIXED) (1SH 145CMX108CM) (nk)
- Mã HS 40161090: Mút rửa thấu kính bằng mút xốp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Mút rửa thấu kính Mút xốp.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Mút xốp cao su bảo vệ bảng mạch, kích thước 1 cái 25*40*3T (mm), loại FP-25-40-3T (nk)
- Mã HS 40161090: Mút xốp cao su bảo vệ dây điện, kích thước 1 cái 40*130*3T (mm), loại FP-40-130-3T (nk)
- Mã HS 40161090: Mút xốp cao su bảo vệ dây điện, kích thước 1 cái 50*100*8T (mm), loại FP-50-100-8T(G (nk)
- Mã HS 40161090: Mút xốp cao su bảo vệ dây điện, kích thước 1 cái 80*80*5T (mm), loại FP-80-80-5T(G (nk)
- Mã HS 40161090: Mút xốp cao su bảo vệ dây điện, kích thước 1 cái 80mm*40mm*3T (mm), loại FP-80-40-3T (nk)
- Mã HS 40161090: Mút xốp cao su bảo vệ dây điện, kích thước 1 cái 80mm*50mm*8T (mm), loại FP-50-80-8T (nk)
- Mã HS 40161090: Mút xốp chèn lỗ thoát gió bằng cao su xốp-Air outlet filter, kích thước: 68x53cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Mút xốp chèn lỗ thoát gió bằng cao su xốp-SPONGE, kích thước: 68x53cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Mút xốp, bằng cao su xốp, dùng để đóng gói bên phải máy điều hòa nhiệt độ, Mới 100%-Right packing foam-code:16322000A02238 (nk)
- Mã HS 40161090: Mút xốp, bằng cao su xốp, dùng để đóng gói bên phải máy điều hòa nhiệt độ, Mới 100%-Right packing foam-code:16322000A02244 (nk)
- Mã HS 40161090: Mút xốp, bằng cao su xốp, dùng để đóng gói bên trái máy điều hòa nhiệt độ, Mới 100%-Left packing foam-code:16322000A02240 (nk)
- Mã HS 40161090: Mút xốp, bằng cao su xốp, dùng để đóng gói bên trái máy điều hòa nhiệt độ, Mới 100%-Left packing foam-code:16322000A02248 (nk)
- Mã HS 40161090: Mút xốp, bằng cao su xốp, quy cách 650*335mm dùng để lót máy điều hòa nhiệt độ, hàng mới 100%.-Sound insulation cotton-code:12400301000053 (nk)
- Mã HS 40161090: Mút xốp, bằng cao su xốp, quy cách 650*335mm dùng để lót máy điều hòa nhiệt độ, hàng mới 100%.-Sound insulation cotton-code:12400301001752 (nk)
- Mã HS 40161090: Mút xốp, bằng cao su xốp, quy cách 650*335mm dùng để lót máy điều hòa nhiệt độ, hàng mới 100%.-Sound insulation cotton-code:12400301001812 (nk)
- Mã HS 40161090: MUT_CFA/ Mút pu đàn hồi (nk)
- Mã HS 40161090: MUT_CFB/ Mút eva (nk)
- Mã HS 40161090: MUT_CFE/ Mút xốp epe (nk)
- Mã HS 40161090: MUT_CFF/ Mút cao su dẻo (nk)
- Mã HS 40161090: MUT_CFG/ Mút hộ gối (nk)
- Mã HS 40161090: MUT2/ mút lao chùi ống đồng (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 100CM 3MM BLK S2503B FOAM W/PERF- 110YD 100.58M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 10MM 98X198CM BLACK BNH4358 FOAM- 54SH 104.78M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 116CMX230CM 12MM BLACK LD35 FOAM (1SH 116CMX230CM)- 85SH 226.78M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 11MM BLACK 3000 SOFT FOAM(EXPOSED) (1SH 200CMX100CM)- 20SH 40M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 12MM BLACK HPE0655 ONE SIDE SKIN FOAM (1SH 120CMX160CM)- 20SH 38.4M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 2.5MM BLACK HPE-1301 FOAM(EXPOSED) (1SH 108CMX145CM)- 20SH 31.32M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 2MM 0.15D TAWNYPORT IMPRESSIONS ORTHLITE (khổ 110CMX170CM)- 35SH 65.45M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 2MM 18C BLACK SOLAR MAX FOAM (khổ 110CMX200CM)- 150SH 330M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 2MM 18C BLACK SOLAR MAX FOAM (khổ 110CMX200CM)- 195SH 429M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 3MM BLACK AEPE T30 SINGLE DISSECT FOAM (KHỔ 40")- 110YD 102.19M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 44"2MM BLACK ET-7509 SBR FOAM- 17YD 17.37M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 44"4MM BLACK AEPET10 SINGLE DISSECT FM- 1100YD 1124.13M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 4MM BLACK NEOP3504B FOAM (KHỔ 40")- 330YD 306.58M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 4MM BLACK NEOP3504B FOAM- 110YD 102.19M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 54"2MM BLACK AEPET10 SINGLE DISSECT FM- 13YD 16.3M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 54"2MM BLACK AEPET10 SINGLE DISSECT FM- 42YD 52.68M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 60"10MM BLACK ER30 FOAM(SKIN MEXIED)- 100M 152.4M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 60"3MM BLACK ER40 FOAM (khổ 60")- 4M 6.1M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 60"3MM BLACK ER40 FOAM (khổ 60")- 5M 7.62M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 60"5MM BEIGE ER15 FOAM(SKIN MIXED)- 293M 446.53M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 60"5MM BLACK ER40 FOAM (khổ 60")- 3M 4.57M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 60"5MM BLACK ER40 FOAM (khổ 60")- 9M 13.72M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 60"5MM WHITE ER25 FOAM(SKIN MEXIED)- 83M 126.49M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 60"7MM WHITE ER30 FOAM(SKIN MEXIED) (mục 17 của tờ khai nhập khẩu số: 102553726000/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 60"X49"2MM BLACK ET-7509 SBR FOAM (1SH 60"X49")- 35SH 66.39M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 6MM BLACK HPE-1301 FOAM(SKIN MIXED) (1SH 108CMX145CM)- 89SH 139.37M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 6MM VIVID YELLOW 9PCF XRDMA 09236 FOAM- 2160SF 200.66M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 8MM BLACK M-5000 FOAM(EXPOSED) (1SH 200CMX100CM)- 20SH 40M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- 95CMX195CM 6MM D.GREY BHH3245 FOAM PERF- 5SH 9.26M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- STROBEL A1 INSOL/2 16 25C RYL B.X40ORTHO (khổ 110CMX170CM)- 25SH 46.75M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 100CM 3MM BLK S2503B FOAM (mục 33 của tờ khai nhập khẩu số: 103257817830/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 100X200CM 5MM WHITE 3000 SOFT FOAM (mục 16 của tờ khai nhập khẩu số: 102454002820/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 108CMX209CM 12MM DARK GREY IX-40535 FOAM (mục 9 của tờ khai nhập khẩu số: 102940413810/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 108CMX209CM 12MM OFF-WHITE IX-40535 FOAM (mục 10 của tờ khai nhập khẩu số: 102940413810/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 10MM 98X198CM BLACK BNH4358 FOAM (mục 49 của tờ khai nhập khẩu số: 103269168810/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 116CMX230CM 7MM WHITE LD35 FOAM (mục 15 của tờ khai nhập khẩu số: 102378586330/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 13MM WHITE HPE-1301 FOAM(SKIN MIXED) (mục 29 của tờ khai nhập khẩu số: 102662169740/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 14MM 0.04D WHITE H45 FOAM (mục 23 của tờ khai nhập khẩu số: 102536400740/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 19MM 0.04D BLACK H45 FOAM (1SH200CMX115CM) (mục 9 của tờ khai nhập khẩu số: 102118297150/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 2MM 0.15D TAWNYPORT IMPRESSIONS ORTHLITE (khổ 110CMX170CM) (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 103231696300/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 3 BLACK VR3003 HOLY IEPE FOAM (mục 6 của tờ khai nhập khẩu số: 102794934800/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 3MM 98CMX198CM BLACK BNH5872 FOAM (mục 6 của tờ khai nhập khẩu số: 102338737100/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 3MM WHITE C1206 FOAM (1SH 90CMX210CM) (mục 15 của tờ khai nhập khẩu số: 101895494300/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 3MM WHITE L1207 FOAM (mục 18 của tờ khai nhập khẩu số: 102676867420/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 3MM WHITE L1207 FOAM (mục 25 của tờ khai nhập khẩu số: 102676810610/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 3MM WHITE L1207 FOAM (mục 29 của tờ khai nhập khẩu số: 102676745950/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 3MM WHITE L1207 FOAM (mục 7 của tờ khai nhập khẩu số: 102691247040/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 40"3MM WHITE AEPET40 DOUBLE DISSECT FOAM (mục 40 của tờ khai nhập khẩu số: 102028639900/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 44"2MM BLACK ET-7509 SBR FOAM (mục 13 của tờ khai nhập khẩu số: 103313525010/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 44"2MM BLACK ET-7509 SBR FOAM (mục 40 của tờ khai nhập khẩu số: 103303794900/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 44"4MM BLACK AEPET10 SINGLE DISSECT FM (mục 3 của tờ khai nhập khẩu số: 103281957920/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 4MM 0.13D35C 13-0858TPX ORTHOLITE (khổ 110CMX170CM) (mục 4 của tờ khai nhập khẩu số: 102200009920/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 54"2MM BLACK AEPET10 SINGLE DISSECT FM (mục 5 của tờ khai nhập khẩu số: 103257817940/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 5MM 3965C YELLOW HPE-1301 TRIANGLE FOAM (mục 16 của tờ khai nhập khẩu số: 102238530920/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 5MM BLACK DIAMOND FOAM (mục 50 của tờ khai nhập khẩu số: 102336476100/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 5MM BLACK L1207 FOAM (mục 50 của tờ khai nhập khẩu số: 102512559550/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 5MM WHITE HPE-1301 FOAM(SKIN MIXED) (1SH 145CMX108CM) (mục 44 của tờ khai nhập khẩu số: 103281957920/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 5MM WHITE HPE-1301 FOAM(SKIN MIXED) (mục 11 của tờ khai nhập khẩu số: 103281955560/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 5MM WHITE L1207 FOAM (KHỔ 115CM) (mục 22 của tờ khai nhập khẩu số: 102676745950/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 5MM WHITE L1207 FOAM (mục 22 của tờ khai nhập khẩu số: 102676745950/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 60"10MM BEIGE ER15 FOAM(SKIN MIXED) (mục 28 của tờ khai nhập khẩu số: 103313719240/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 60"10MM WATER GRN W012105 SANITIZED FOAM (mục 11 của tờ khai nhập khẩu số: 102464851900/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 60"10MM WATER GRN W012105 SANITIZED FOAM (mục 4 của tờ khai nhập khẩu số: 102465338840/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 60"4 WHT B200 THINSULATE FIBERFILL FOAM (mục 18 của tờ khai nhập khẩu số: 102845931310/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 60"7MM WHITE ER25 FOAM(SKIN MEXIED) (mục 47 của tờ khai nhập khẩu số: 102389670830/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 6MM 3965C YELLOW H45 TRIANGLE FOAM (mục 23 của tờ khai nhập khẩu số: 101967621230/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 6MM VIVID YEL 15PCF15236-65 PORON XRD FM (mục 3 của tờ khai nhập khẩu số: 102598730950/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 7MM BLACK L1207 FOAM (mục 24 của tờ khai nhập khẩu số: 102676745950/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 7MM BLACK L1207 FOAM (mục 32 của tờ khai nhập khẩu số: 102535962540/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 7MM WHITE L1207 FOAM (khổ 115CM) (mục 4 của tờ khai nhập khẩu số: 102790333700/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 7MM WHITE L1207 FOAM (mục 23 của tờ khai nhập khẩu số: 102676745950/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 8MM WHITE HPE-1301 FOAM(SKIN MIXED) (mục 14 của tờ khai nhập khẩu số: 102885167230/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 9.5MM OFF-WHITE 9PCF PORON XRD FOAM (khổ 54") (mục 7 của tờ khai nhập khẩu số: 103175679830/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 9.5MM OFF-WHITE 9PCF PORON XRD FOAM (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 102821198210/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 95CMX195CM 6MM D.GREY BHH3245 FOAM PERF (khổ 95CMx195CM) (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 102853325040/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 95CMX205CM 3MM OFF-WHITE BHH3245 FOAM (mục 6 của tờ khai nhập khẩu số: 102940452420/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 95CMX205CM 4MM OFF-WHITE BHH3245 FOAM (mục 4 của tờ khai nhập khẩu số: 102940452420/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 95CMX205CM 5MM OFF-WHITE BHH3245 FOAM (mục 9 của tờ khai nhập khẩu số: 102833975860/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NDSEQ026/ Mút lót (bằng cao su)- 95CMX205CM 6MM OFF-WHITE BHH3245 FOAM (mục 5 của tờ khai nhập khẩu số: 102940452420/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NL000006/ Vòng xốp bằng cao su xốp 13.6*6mm, sử dụng để gia công sản xuât Camera. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: NL000007/ Vòng chống ẩm bằng cao su xốp, 60.3*3.0mm, sử dụng để gia công sản xuât Camera. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: NL022-3/ Xốp bọt biển, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: NL025-3/ Xốp xiên kim, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: NL039-3/ Xốp cài kim (A), mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: NL05/ Xốp cao su cắt sẵn khổ 3-5cm2 dùng để định hình túi vải (nk)
- Mã HS 40161090: NL16/ Đệm mousse (nk)
- Mã HS 40161090: NL17/ Đệm mousse (nk)
- Mã HS 40161090: NL18/ Cao su tấm(Xốp urethan) (10 x900x2000)mm (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp BALL GASKET (WH)VD2, nhà sx KWANGLIM (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp BAORD THERMAL PAD, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp BOTTOM PAD, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp CV74 THERMAL PAD, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp GASKET BUBLE RE_700-00126-HD4CH, nhà sx CHUNGIL RUBBER (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp GASKET MOUNT(BW02,BLACK), nhà sx GWANGLIN (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp NK Series THERMAL PAD, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp RING PAD, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp RUBBER PAD-MICRO DOME/CR DOME, nhà sx SAATI (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp SPONGE BALL SHAFT INSERT-C V74 (IP), nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp SPONGE BOTTOM PAD JUNCTION BOX-MINI DOME, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp SPONGE BOTTOM PAD- VD15, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp SPONGE BOTTOM PAD-CV65/C, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp SPONGE BOTTOM PAD-CVD9, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp SPONGE BOTTOM PAD-SEON, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp SPONGE FRONT GLASS SPONGE-IDIGO VISION BULLET, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp SPONGE GASKET BOTTOM-SEON, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp SPONGE GASKET TOP-SEON, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp SPONGE LENS HOOD-ST6, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp SPONGE TAPE, nhà sx THT (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp SPONGE WINDOW GLASS _ VD2, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp STONGE BALL SHAFT INSER-CV75T-ANPR, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp THERMAL PAD BOTTOM, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp THERMAL PAD, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp THERMAL PAD-BT5, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp THERMAL PAD-PANORAMIC DOME, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL29/ Miếng đệm giá đỡ bằng cao su xốp THERMAL PAD-VM4, nhà sx Atarih (nk)
- Mã HS 40161090: NL36/ Mousse (245.00 M/40") (nk)
- Mã HS 40161090: NL36/ Mousse (4,010.00 M/40") (nk)
- Mã HS 40161090: NL36/ Mousse (942.00 M/44") (nk)
- Mã HS 40161090: NL53/ Mouse (1.149,00 M/ 40") (nk)
- Mã HS 40161090: NLHB033/ Mút xốp lọc bụi bằng cao su xốp, nguyên liệu dùng sản xuất máy hút bụi (nk)
- Mã HS 40161090: NLHB033/ Mút xốp lọc bụi, nguyên liệu dùng sản xuất máy hút bụi (nk)
- Mã HS 40161090: Npl 18/ Mốp (nk)
- Mã HS 40161090: Npl 19/ Tấm xốp EVA (nk)
- Mã HS 40161090: NPL0107/ Vòng đệm thân đèn bằng cao su xốp, 123*100mm, nguyên liệu sản xuất đèn trang trí. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: NPL03/ Miếng dán bằng xốp chống va đập cho tai nghe và Micro tai nghe điện thoại (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 44" 4MM 29C 41H LIGHT BLUE SMART EVA- 1943YARD 1985.62M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 44"4MM 29C 41H LIGHT BLUE SMART EVA (khổ 44")- 10YD 10.22M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 44"4MM 29C 41H LIGHT BLUE SMART EVA (khổ 44")- 22YD 22.48M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 44"4MM 29C 41H LIGHT BLUE SMART EVA (khổ 44")- 2YD 2.04M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 44"4MM 29C 41H LIGHT BLUE SMART EVA (khổ 44")- 4YD 4.09M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 44"4MM 29C 41H LIGHT BLUE SMART EVA (khổ 44")- 567YD 579.44M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 44"4MM 29C 41H LIGHT BLUE SMART EVA (khổ 44")- 75YD 76.65M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 44"4MM 29C 41H LIGHT BLUE SMART EVA (khổ 44")- 8YD 8.18M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 54" 2MM BLACK NEO GREEN-VI- 2YD 2.51M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 54" 2MM BLACK NEO GREEN-VI- 390YD 489.13M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 54" 2MM BLACK NEO GREEN-VI- 39YD 48.91M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 54" 2MM BLACK NEO GREEN-VI- 528YD 662.21M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 54" 2MM BLACK NEO GREEN-VI- 552YD 692.31M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 54" 2MM BLACK NEO GREEN-VI- 589YD 738.72M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 54" 2MM BLACK NEO GREEN-VI- 604YD 757.53M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 54" 2MM BLACK NEO GREEN-VI- 658YD 825.26M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL107/ Miếng lót giày bằng mút (hàng mới 100%)- 5MM 0.16 25C 18-0201TPX ORTHOLITE (khổ 110CMX170CM)- 271SH 506.77M2 (nk)
- Mã HS 40161090: NPL14/ Cao su xốp (44") (nk)
- Mã HS 40161090: NPL14/ Cao su xốp (60") (nk)
- Mã HS 40161090: NPL15/ Tấm lót dây đai (Neon), khổ 51". Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: NPL158/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- L#RKT150 EXPANCEL LINER (nk)
- Mã HS 40161090: NPL158/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- M#RKT150 EXPANCEL LINER (nk)
- Mã HS 40161090: NPL158/ Mút lót (bằng cao su) (hàng mới 100%)- S#RKT150 EXPANCEL LINER (nk)
- Mã HS 40161090: NPL158/ Mút lót (bằng cao su)- FIT0.5 NMEIX EXPANCEL LINER (mục 13 của tờ khai nhập khẩu số: 103266800560/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NPL158/ Mút lót (bằng cao su)- FIT1 NMEIX EXPANCEL LINER (mục 3 của tờ khai nhập khẩu số: 103210978360/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NPL158/ Mút lót (bằng cao su)- FIT2 NMEVTX EXPANCEL LINER (mục 2 của tờ khai nhập khẩu số: 103210978360/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 40161090: NPL16/ Núm tai nghe silicon (nk)
- Mã HS 40161090: NPL17/ Đệm vải (miếng mút xốp). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe CDD-1051U-02HN (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe CDD-1250D-04HN (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe CDD-1250D-05MN (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe CDD-1250D-05ST (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe CDD-1250D-06VN (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe CDD-1250G-01HN (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe CDD-1464U-01HN (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe, CDD-1051U-02HN (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe, CDD-1250D-04HN (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe, CDD-1250D-05MN (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe, CDD-1250D-05ST (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe, CDD-1250D-06VN (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe, CDD-1250G-01HN (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe, CDD-1464U-01HN (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe, CDD-3070D-7LHN (nk)
- Mã HS 40161090: NPL21/ Tấm xốp chắn bụi của tai nghe, CDD-3070D-7RHN (nk)
- Mã HS 40161090: NPL3/ Mút xốp lót; kích thước 4x70cm (nk)
- Mã HS 40161090: NPL4/ Mút xốp lót bằng cao su (nk)
- Mã HS 40161090: NPL4/ Mút xốp lót bằng cao su (1 pce 1 prs) (nk)
- Mã HS 40161090: NPL4/ Mút xốp lót; kích thước 5x70cm (nk)
- Mã HS 40161090: nplg24/ Eva (đệm lót) (nk)
- Mã HS 40161090: nplg29/ Eva (nk)
- Mã HS 40161090: nplg60/ Mốp các loại. (nk)
- Mã HS 40161090: Nút bịch lỗ tai chống ồn bằng cao su lưu hóa, dùng cho công nhân trong nhà xưởng, Không model, không nhãn hiệu, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: Nút chống ồn bằng cao su- Công cụ dụng cụ-- Hàng mới 100%-EAR MUT (BOX) (nk)
- Mã HS 40161090: Nút đệm tai nghe bằng cao su xốp, hiệu Moldex, kích thước 0.3*1.5cm, 20đôi/ 4túi đóng trong 1 gói to, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Nút nhấn cao su HEM-6232, dày 5.5 mm, dài 11.4 mm và rộng 8.4 mm (3608974-6) (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Nút nhấn cao su HEM-6232T-Z, dày 5.5 mm, dài 11.4 mm và rộng 8.4 mm (3787108-1) (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Nút nhấn cao su, nhà sản xuất Asahi, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Nút tai chống ồn 3M 340-4004, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Ống bảo ôn bằng cao su xốp BWG-28*6*750/285-PE, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Heat insulation pipe-code:12400101000018 (nk)
- Mã HS 40161090: Ống bảo ôn bằng cao su xốp BWG-28*6*750/285-PE, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Heat insulation pipe-code:12400101000073 (nk)
- Mã HS 40161090: Ống bảo ôn phi 22mm chất liệu cao su xốp, không gia cố hoặc kết hợp với các vật liệu khác, không kèm phụ kiện ghép nối (nk)
- Mã HS 40161090: Ống cách nhiệt (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- Thermal insulation pipe, 0010211669, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Ống cách nhiệt cao su (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Indoor assy- insulating pipe, AQA-KCR9NQ-S, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Ống cách nhiệt cao su (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Indoor assy- insulating pipe, AQA-KCRV9WNM, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Ống cách nhiệt cao su (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- CKD for Indoor assy- insulating pipe, AQA-KCRV9WNZ, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Ống cách nhiệt cao su (Linh kiện sx Máy Điều Hòa)- insulating pipe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Ống cao su xốp bảo vệ dây cáp các loại- Pad- FC-33 (tờ khai 103031269720, dòng hàng 10) (nk)
- Mã HS 40161090: Ống cao su xốp bảo vệ dây cáp các loại- Pad- FC-33 (tờ khai 103031269720, dòng hàng 34) (nk)
- Mã HS 40161090: Ống cao su xốp bảo vệ dây cáp các loại- Pad- FC-33 (tờ khai 103031269720, dòng hàng 35) (nk)
- Mã HS 40161090: Ống cao su xốp bảo vệ dây cáp các loại- Pad- FC-33 (tờ khai 103031269720, dòng hàng 36) (nk)
- Mã HS 40161090: Ống cao su xốp bảo vệ dây cáp các loại- Pad- FC-33 (tờ khai 103031269720, dòng hàng 48) (nk)
- Mã HS 40161090: Ống cao su xốp bảo vệ dây cáp các loại- Pad- FC-33 (tờ khai 103031269720, dòng hàng 49) (nk)
- Mã HS 40161090: Ống cao su xốp bảo vệ dây cáp các loại- Pad- FC-33 (tờ khai 103044898020, dòng hàng 3) (nk)
- Mã HS 40161090: Ống cao su xốp bảo vệ dây cáp các loại- Pad- FC-33 (tờ khai 103044898020, dòng hàng 4) (nk)
- Mã HS 40161090: Ống cao su xốp bảo vệ dây cáp các loại- Pad- FC-33 (tờ khai 103044898020, dòng hàng 5) (nk)
- Mã HS 40161090: Ống thoát nước bằng cao su xốp, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ. Mới 100%-Rubber tube-code:12623000000003 (nk)
- Mã HS 40161090: OS717:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: OS717:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%,D10,10332236811 (nk)
- Mã HS 40161090: OS717:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%.C11-10328866355-D47 (nk)
- Mã HS 40161090: OS717:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%.C11-10329925433-D14 (nk)
- Mã HS 40161090: OS717:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%-C11:10327903951 D50 (nk)
- Mã HS 40161090: OS718:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: OS718:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%,D11,10332236811 (nk)
- Mã HS 40161090: OS718:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%.C11-10328866355-D48 (nk)
- Mã HS 40161090: OS718:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%.C11-10329925433-D15 (nk)
- Mã HS 40161090: OS718:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%-C11:10327904135 D1 (nk)
- Mã HS 40161090: OS719:Tấm dán cao su xốp 1, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: OS719:Tấm dán cao su xốp 1, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%,D12,10332236811 (nk)
- Mã HS 40161090: OS719:Tấm dán cao su xốp 1, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%.C11-10328866355-D49 (nk)
- Mã HS 40161090: OS719:Tấm dán cao su xốp 1, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%.C11-10329925433-D16 (nk)
- Mã HS 40161090: OS719:Tấm dán cao su xốp 1, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%-C11:10327904135 D2 (nk)
- Mã HS 40161090: OS720:Tấm dán cao su xốp 2, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: OS720:Tấm dán cao su xốp 2, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%,D13,10332236811 (nk)
- Mã HS 40161090: OS720:Tấm dán cao su xốp 2, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%.C11-10328866355-D50 (nk)
- Mã HS 40161090: OS720:Tấm dán cao su xốp 2, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%.C11-10329925433-D17 (nk)
- Mã HS 40161090: OS720:Tấm dán cao su xốp 2, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%-C11:10327904135 D3 (nk)
- Mã HS 40161090: OS721:Tấm dán cao su xốp 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: OS721:Tấm dán cao su xốp 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%,D14,10332236811 (nk)
- Mã HS 40161090: OS721:Tấm dán cao su xốp 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%.C11-10328866532-D1 (nk)
- Mã HS 40161090: OS721:Tấm dán cao su xốp 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%.C11-10329925433-D18 (nk)
- Mã HS 40161090: OS721:Tấm dán cao su xốp 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%-C11:10327904135 D4 (nk)
- Mã HS 40161090: OS722:Tấm dán cao su xốp 4, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: OS722:Tấm dán cao su xốp 4, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%-C11:10327904135 D5 (nk)
- Mã HS 40161090: OS723:Tấm dán cao su xốp 6, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: OS723:Tấm dán cao su xốp 6, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%,D15,10332236811 (nk)
- Mã HS 40161090: OS723:Tấm dán cao su xốp 6, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%.C11-10328866532-D2 (nk)
- Mã HS 40161090: OS723:Tấm dán cao su xốp 6, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%.C11-10329925433-D19 (nk)
- Mã HS 40161090: OS723:Tấm dán cao su xốp 6, dùng để lắp ráp xe ô tô du lich Hyundai Kona, hàng mới 100%-C11:10327904135 D6 (nk)
- Mã HS 40161090: P0701-12100/ Miếng đệm bằng cao su/ O-RING (S7). Xuất xứ: Hàn Quốc. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: P0701-12100/ Miếng đệm bằng cao su/ O-RING(S7). Xuất xứ: Hàn Quốc. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: P109/ Vòng lót 8,0 (Spacer 8.0) dùng để lắp ráp công tơ điện (nk)
- Mã HS 40161090: P115/ Vòng lót 2.85 (Spacer 2.85) dùng để lắp ráp công tơ điện (nk)
- Mã HS 40161090: P157/ Vòng đệm (Washer) dùng để lắp ráp công tơ điện (nk)
- Mã HS 40161090: P166/ Vòng lót (Brass Nut 8 MM Tapping) dùng để lắp ráp công tơ điện (nk)
- Mã HS 40161090: P175/ Miếng Pole (Pole Piece) dùng để lắp ráp công tơ điện (nk)
- Mã HS 40161090: P177/ Miếng lót (Sliding Plate Tapping) dùng để lắp ráp công tơ điện (nk)
- Mã HS 40161090: P178/ Miếng cách điện (Space Plate) dùng để lắp ráp công tơ điện (nk)
- Mã HS 40161090: P52/ Fastening Spacer- Vòng lót- dùng để lắp ráp công tơ điện (nk)
- Mã HS 40161090: P6945/ Cao su giữ đèn gia nhiệt (nk)
- Mã HS 40161090: P7137/ Cao su chống rung KA-10 (nk)
- Mã HS 40161090: P76/ Miếng cách nhiệt Pole (Pole Insulation D12.5X20) dùng để lắp ráp công tơ điện (nk)
- Mã HS 40161090: PACKING-H4LPP/ Vòng đệm xốp, kích thước 2.0x13.5x9.5 (PACKING H4LPP No.84251207). Dùng gắn vào sản phẩm xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: PAD_PSFF/ Mút đuôi cá chuyên dùng cho yên (nk)
- Mã HS 40161090: PGS-3939/ Bảo ôn 10*19mm (bằng cao su xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: PGS-4712/ Bảo ôn 6*19mm (bằng cao su xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Phớt chắn dầu, dùng cho tàu biển TRAMONTANA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Phớt chặn dầu, dùng cho tàu biển TRAMONTANA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Phụ kiện bảo hành SK-B68: Mút tay cầm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Phụ kiện cho máy tập chạy S1-8888: Mút tay cầm (mới 100%- F.O.C) (nk)
- Mã HS 40161090: Phụ tùng máy bơm bê tông: Banh rửa ống 125 làm bằng Cao su xốp- Cleaning ball DN125- không nhãn hiệu (mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Phụ tùng máy ép trái cây hiệu HUROM: Ron cao su của máy H100 Auger Packing Seal A01- hàng mới 100% (FOC) (nk)
- Mã HS 40161090: Phụ tùng thay thế của máy may công nghiệp: Vòng đệm chất liệu bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng loại xốp, dài 14MM, đường kính 3mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: PL18/ Mút đệm A-QI (nk)
- Mã HS 40161090: PL25/ Miếng trang trí cao su (nk)
- Mã HS 40161090: PL26/ Mút xốp thành phần từ cao su xốp, màu trắng, kích thước 100x180cm, độ dày 1.5mm, nhà cung cấp/vendor: Daeil (nk)
- Mã HS 40161090: PL26/ Mút xốp, thành phần từ cao su xốp, màu trắng, độ dày 3mm (kích thước 160 x 200 cm), nhà cung cấp: Công ty TNHH SX PL May Trung Thành (nk)
- Mã HS 40161090: PL61/ Nhãn thẻ mác bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: PM02-002109A/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để bảo vệ ống kính camera quan sát. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: PM02-003626A/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để bảo vệ ống kính camera quan sát. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: PM02-003840B/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để bảo vệ ống kính camera quan sát CUSHION-PROTECT LENS-XNV-8080R. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: PM02-003876B/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để bảo vệ ống kính camera quan sát. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: PM02-004999A/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để bảo vệ ống kính camera quan sát. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: PM02-005421A/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để bảo vệ ống kính camera quan sát. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: PS_CFFT/ Ống mút pu (nk)
- Mã HS 40161090: R000340/ Miếng xốp đệm (CR) C4305 (4.0 x 1000MM x 1000MM) (nk)
- Mã HS 40161090: R-253/ Nút cao su (SEAL 7165-0796) (nk)
- Mã HS 40161090: R-5/ Nút cao su (SEAL (7158-3006-90) (nk)
- Mã HS 40161090: RC01H00I-000409/ Thanh bo góc chống va đập (bằng cao su xốp)(KT:70X70X30mm; 1 chiếc/set) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: RH003004-005603/ Tấm xốp cao su dùng để dán cạnh bàn để chống va đập, W100xL100xH800mm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: RI00100A-001012/ Mút xốp Eva dùng để đánh bóng sản phẩm, chất liệu cao su xốp, đường kính 31.5mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: RUBBER/ Tấm cao su xốp, code: SISP3-250-100, linh kiện lắp máy và công cụ sản xuất(Công cụ dụng cụ) (nk)
- Mã HS 40161090: RUBBER/ Tấm cao su xốp, code: SISP5-250-100, linh kiện lắp máy và công cụ sản xuất(Công cụ dụng cụ) (nk)
- Mã HS 40161090: RUBBER/ Tấm đệm dạng bọt biển SILICONE SPONGE SISP3-250-100 dùng cho máy gia công vòng đệm (Công cụ dụng cụ) (nk)
- Mã HS 40161090: S0019/ Bọc tay cầm, bằng xốp, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: S0019/ Bọc tay cầm, bằng xốp,dùng cho máy rửa áp lực. mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SAC2-001/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng cho loa điện thoại di động 308000435497 (nk)
- Mã HS 40161090: SAC2-001/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng cho loa điện thoại di động 308000436211 (nk)
- Mã HS 40161090: SAC2-001/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng cho loa điện thoại di động 308000444937 (nk)
- Mã HS 40161090: SAC2-001/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng cho loa điện thoại di động 308000444938 (nk)
- Mã HS 40161090: SAC2-001/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng cho loa điện thoại di động 308000445358 (nk)
- Mã HS 40161090: SAC2-001/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng cho loa điện thoại di động 308000445808 (nk)
- Mã HS 40161090: SAC2-001/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng cho loa điện thoại di động 308000449407 (nk)
- Mã HS 40161090: SET-039/ Đệm chân đế&EVAT1X6X16X13-LF&P05-000197&hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SET-039/ Đệm chân đế&EVAT2X15X35-LF&P05-000221&hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SET-039/ Đệm chân đế&EVAT2X15X70-LF&P05-000207&hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SET-039/ Đệm chân đế&EVAT3X10X10-LF&P05-000206&hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000445807 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000445957 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000431345 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000431346 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000431347 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000431348 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000431666 (nk)
- - Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000431674 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000431895 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000431980 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000431981 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000431982 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000431983 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000431984 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000431985 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000431986 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000431987 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000432058 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000432342 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000432370 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000432371 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000432372 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000432762 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000433191 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000433342 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000433782 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000433783 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000434435 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000434436 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000434739 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000434740 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000434742 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000434959 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000435141 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000435142 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000435143 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000435491 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000435492 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000436213 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000436214 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000436216 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000436218 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000436496 (nk)
- Mã HS 40161090: SK035/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để dán vào loa điện thoại, chống va đập và bảo vệ loa 308000438037 (nk)
- Mã HS 40161090: SM027/ Mousse xốp khổ 40''. Hàng mới 100% phục vụ cho giao công túi xách (nk)
- Mã HS 40161090: SNC-NPL15/ Mác cao su (nk)
- Mã HS 40161090: Sợi dây cao su loại 1000*60mm, được dùng để lót máy sàng giúp cố định máy, hạn chế trục máy bị hao mòn trong quá trình rung chuyển. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SP-11024/ Gioăng cao su xốp (Kích thước: D340mm) (nk)
- Mã HS 40161090: SP24/ Tấm xốp bằng cao su lưu hoá, từ cao su xốp, Size (889*1180)MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 303000326812 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000432939 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000439298 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440775 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440776 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440777 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440778 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440779 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440780 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440781 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440782 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440783 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440920 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440921 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440922 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440923 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440926 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440927 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440928 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000440929 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000441124 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000441125 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000445912 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000445913 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000445914 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp 308000445915 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 17*5mm, 308000435545 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 308000435545 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 308000439298 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 308000440778 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 308000440780 (nk)
- Mã HS 40161090: SPK13/ Miếng đệm bằng cao su xốp, 308000440783 (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE BC/ Cao su xốp dạng ống BC (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(10*80)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(20*30)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(20*50)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(30*100)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(30*140)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(30*160)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(30*200)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(30*210)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(30*310)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(30*70)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(30*90)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(40*100)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(40*105)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(40*110)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(40*120)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(40*140)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(40*220)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(40*230)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(40*245)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(40*250)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(40*270)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(40*300)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(40*310)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(40*70)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(40*80)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập(40*90)Nhà sx: KUM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,10*50, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,10*80, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,20*100, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,20*30, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,20*50, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*100, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*105, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*110, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*115, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*120, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*130, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*140, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*150, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*155, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*160, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*190, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*200, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*210, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*220, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*230, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*250, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*260, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*300, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*310, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*320, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*40, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*50, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*70, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*80, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,30*90, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*100, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*105, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*110, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*120, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*130, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*140, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*150, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*160, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*180, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*200, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*215, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*220, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*230, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*245, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*250, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*270, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*300, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*310, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*320, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*40, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*50, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*60, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*70, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*80, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,40*90, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,50*240, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,50*280, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Miếng mút bằng cao su xốp, cuốn quanh dây cáp để tránh va đập,96260-H5000, nhà sản xuất:Ilseong.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Tấm đệm bằng xốp cao su, chiều rộng 30mm và chiều dài 160mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Tấm đệm bằng xốp cao su, chiều rộng 30mm và chiều dài 235mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Tấm đệm bằng xốp cao su, chiều rộng 30mm và chiều dài 405mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE PAD/ Tấm đệm bằng xốp cao su, chiều rộng 30mm và chiều dài 450mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: SPONGE STRIPE- Miếng đệm cao su xốp (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: SRUBTEPU/ Dải cao su lưu hóa bằng cao su xốp có phủ lớp dính một mặt dùng cho sản xuất_Foamed rubber tape_STP1SP10-00_t3x10mmxL10m (nk)
- Mã HS 40161090: SUB206601-Tấm cao su lưu hóa dạng xốp dày 10mm, dùng để chống nóng máy móc trong nhà máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: SUCTION PAD/ Núm hút NK1T9-15 (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm bảo ôn cách nhiệt 1 mặt bạc,1 mặt keo khổ 1mx100x5mm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cách âm nắp đậy trước xe.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30550 dòng 31) (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cách âm nắp đậy trước xe.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 21) (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp dùng trong nhà xưởng (kích thước: L1200*W600*H300MM, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp lưu hóa, dạng cuộn, kích thước rộng 1500mm, dày 20mm, dùng cho đường ống dẫn hơi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cách nhiệt bằng cao su xốp lưu hóa, dạng cuộn, kích thước rộng 1500mm, dày 30mm, dùng cho đường ống dẫn hơi, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cách nhiệt bình ắc quy, (Phụ tùng xe Kia dưới 8 chỗ, mới 100%) _37112F9620 (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cách nhiệt sau.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ.(C/O form E số E20MA5U5F1J30549 dòng 20) (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cao su lưu hóa JX350S,kt:270*240*15*5mm, dùng để làm sạch bụi bẩn trong buồng máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cao su lưu hóa mã M52283 cho xe chở sản phẩm (880x100x6)mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cao su lưu hóa WS7600S, kt:270*240*15*5mm, dùng để làm sạch bụi bẩn trong buồng máy, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cao su xốp (200x100x5mm), nhãn hiệu MISUMI, code: SGNAA-200-100-5 (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cao su xốp (210x80x20mm), nhãn hiệu MISUMI, code: EPA-210-80-20 (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cao su xốp lưu hóa kết hợp với sợi dệt (kích thước 1048*800*1.96mm) dùng để chuyển mực khi in, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cao su xốp lưu hóa kết hợp với sợi dệt (kích thước 1052*840*1.96mm) dùng để chuyển mực khi in, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cao su xốp, code: EPA-210-80-20 (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm cao su xốp, code: SGNCA-100-100-3 (phụ tùng của đồ gá) (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm chặn bánh xe ô tô bằng cao su xốp, nhà sx: Sanmen Shengshi Transportation Facilities Co., Ltd, ký hiệu: 01, k/thước:550*150*100mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm chặn bánh xe ô tô bằng cao su. Nhà sản xuất: Sanmen Shengshi Transportation Facilities Co., Ltd,mã hiệu: 01. KT: 550*150*100mm Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm đệm cao su 200 x 100 x 20 mm, khoan lỗ phi 30 mm (Loại cao su trơn có bố)(làm bằng cao su xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm đệm cao su 95 x 48 x16 mm (Loại cao su trơn có bố) (làm bằng cao su xốp) (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm đệm cao su, dùng cho máy mài vát mép thanh vật liệu NS82VKG 0/20QGD-175-175C, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tám lọc bụi bằng bọt biển (cao su xốp), dùng khi hàn, đường kính: 150mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm mài bằng cao su xốp để lắp đầu máy mài dùng cho đánh bóng bề mặt sơn 3 #70, hàng mới 100% (stt11) (nk)
- Mã HS 40161090: tấm thảm bằng cao su lưu hóa dạng xốp (dùng lót bàn cắt) quy cách 1.5 X 5m/rol mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm thảm dùng tập Yoga bằng cao su (TPE) loại xốp mềm, không tự dính. Kích thước: (1830*610*7-8)mm +/- 5%. Hiệu: Eco Friendly. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm thảm dùng tập yoga bằng cao su xốp, Kích thước (150-190 x 60-90)cm, dày từ (3-10)mm. do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm thảm dùng tập yoga bằng cao su xốp, Kích thước (150-190 x 60-90)cm, dày từ (3-10)mm. Hiệu: PIDO YOGA, do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm thảm dùng tập yoga bằng cao su xốp, Kích thước (150-190 x 60-90)cm, dày từ (3-10)mm. Hiệu: PIDO YOGA, kèm túi đựng, do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm thảm dùng tập yoga bằng cao su xốp, Kích thước (150-190 x 60-90)cm, dày từ (3-10)mm. Nhà sản xuất: Dongguan Guangdong PRC, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm thảm dùng tập yoga bằng cao su xốp, Kích thước (phi 150cm dày từ (3-10)mm)+-10%, Nhà sản xuất: Dongguan Guangdong PRC, Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm xốp bảng tiếp nước bằng cao su xốp CE-KFR71Q4/BP3N1Y-D.7 RoHS linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ.Mới 100%-Foam tray subassembly for condenser water-code:12822500000066 (nk)
- Mã HS 40161090: Tấm xốp đế máy,bằng cao su xốp, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ.Mới 100%-Base foam subassembly-code:12822500000014-Base foam subassembly-code:12822500000014 (nk)
- Mã HS 40161090: TB00484/ Núm hút SP-15, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TB00484/ Núm hút SP-20, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TB00484/ Núm hút SP-S10, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TB00484/ Núm hút SP-S8, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TD2006006/ Thảm cao su chống tỉnh điện (1m *10m *2mm), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TDCS/ Tấm đệm cao su Silicone Sponge SPO-35R1 (KT: 4Tx1000Wx2000L(mm). Nhà sx: TIGERS POLYMER) (nk)
- Mã HS 40161090: TDCS/ Tấm đệm cao su Silicone Sponge SPO-35R1 (KT: 6Tx1000Wx2000L(mm). Nhà sx: TIGERS POLYMER) (nk)
- Mã HS 40161090: TĐMĐSDSP/ M-PAD-03# Miếng xốp đệm bằng cao su (để tăng bề mặt tiếp xúc giữa trục nhiệt và trục áp lực). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TĐMĐSDSP/ M-SELM-01# Miếng đệm từ tính bằng cao su xốp- linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy (nk)
- Mã HS 40161090: TE.007/ Trang trí (cao su, nhựa, TPU, Kim loại), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TE.007/ Trang trí, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: THẢM FITNESS, chất liệu Foam 98.0: 100.0% Rubber- Natural Rubber (NR)- Latex, nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model code 8399479 (nk)
- Mã HS 40161090: THẢM TẬP FITNESS- Nhãn hiệu:DOMYOS- Chất liệu:Foam 100.0: 80.0% FOAMED Nitril Butadiene Rubber 20.0% Foamed PVC- Model code:8527051 (nk)
- Mã HS 40161090: THẢM TẬP FITNESS- Nhãn hiệu:DOMYOS- Chất liệu:Foam 88.0: 100.0% FOAMED Natural rubber- Model code:8500978 (nk)
- Mã HS 40161090: THẢM TẬP FITNESS- Nhãn hiệu:DOMYOS- Chất liệu:Foam 98.0: 100.0% Rubber- Natural Rubber (NR)- Latex- Model code:8399479 (nk)
- Mã HS 40161090: THẢM TẬP FITNESS, chất liệu Foam 100.0: 100.0% FOAMED Natural rubber, nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model code 8525498 (nk)
- Mã HS 40161090: THẢM TẬP FITNESS, chất liệu:Foam 100.0: 100.0% FOAMED Natural rubber,nhãn hiệu:DOMYOS, mới 100%, model code: 8525498 (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập yoga bằng cao su xốp, hiệu:TPE YOGAMAT,kt:(183cm x 61cm x 1cm)+_10%.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập yoga bằng cao su xốp, mặt bằng vải. Ký hiệu: SP1500/RHT5107A. KT: đường kính 135cm, dày 0.3cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập yoga bằng cao su xốp, mặt bằng vải. Ký hiệu: SP1500/RHT5107A. KT: đường kính 135cm, dày 0.3cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập Yoga cao su xốp, Kích thước (180 x 68)cm, dày 1.5cm. Nhà SX: Yoga Mat, Tianbang. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập YOGA gồm 1 lớp cao su đã lưu hóa, bề mặt phủ nhựa polyuthane,kèm túi đựng KT: (176x61)cm +- 5cm,dày 0.6cm +- 0,2cm(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập yoga gồm 1 lớp cao su tổng hợp đã lưu hóa xốp mềm (dày 3,5mm) bề mặt phủ lớp nhựa polyurethan (dày 0,5mm), dạng tấm hình chữ nhật (không: in hình, in chữ, in hoa), kích thước (180x60)cm, hiệu (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập yoga gồm 1 lớp cao su tổng hợp đã lưu hóa xốp mềm (dày 3,5mm) bề mặt phủ lớp nhựa polyurethan (dày 0,5mm),dạng tấm hình chữ nhật (không in hình,in chữ,in hoa), KT(180x60)cm hiệu VIVA,mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập yoga làm bằng cao su loại xốp và mềm (bo tròn bốn góc), lớp mặt phủ PU, kèm theo túi đựng thảm bằng vải. Hiệu: HATHA. KT: (180*67*0.5)cm, +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập yoga làm bằng cao su loại xốp và mềm kết hợp nhựa PU (bo tròn bốn góc). Hiệu: PIDO YOGA. KT: (184*68*0.5)cm, +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập yoga làm bằng cao su loại xốp, lớp mặt phủ nhựa PU. Hiệu: NICEGOOD YOGA. KT: (184*68*0.4)cm, +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập yoga làm bằng cao su lưu hóa tổng hợp loại xốp (bo tròn bốn góc). Hiệu: HATHA CLASSIC. KT: (180*65*0.6)cm, +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập yoga làm bằng cao su tổng hợp nitrile (NBR) loại xốp (bo tròn bốn góc), viền may bọc vải. Hiệu: QING NIAO. KT: (185*80*1)cm, +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập yoga làm bằng cao su tổng hợp nitrile (NBR) loại xốp (bo tròn bốn góc). Hiệu: QING NIAO. KT: (183*80*0.6)cm, +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập yoga làm bằng cao su tổng hợp nitrile (NBR) loại xốp (bo tròn bốn góc). Hiệu: QING NIAO. KT: (185*68*1.5)cm, +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: THẢM TẬP YOGA- Nhãn hiệu:DOMYOS- Chất liệu:Foam 88.0: 100.0% FOAMED Natural rubber- Model code:8500977 (nk)
- Mã HS 40161090: THẢM TẬP YOGA- Nhãn hiệu:DOMYOS- Chất liệu:Foam 88.0: 100.0% FOAMED Natural rubber- Model code:8500978 (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập yoga, chất liệu cao su xốp TPE, kích thước 183*61cm, dày 8mm, nsx: Dongguan Qijin Sports Goods Co.,ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập yoga, chất liệu cao su xốp TPE, kích thước 183*80cm, dày 10mm, nsx: Dongguan Qijin Sports Goods Co.,ltd, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: THẢM TẬP YOGA, chất liệu Foam 88.0: 100.0% FOAMED Natural rubber, nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model code 8500978 (nk)
- Mã HS 40161090: THẢM TẬP YOGA, chất liệu Main fabric: Bottom 83.0: 100.0% FOAMED Natural rubber, nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model code 8525501 (nk)
- Mã HS 40161090: THẢM TẬP YOGA, chất liệu Main fabric: Bottom 83.0: 100.0% FOAMED Natural rubber, nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model code 8576776 (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập Yoga, chất liệu TPE (Cao su xốp), bốn góc bo tròn, không có túi đựng kèo theo. Kích thước 183cm X 61cm (+-5cm), dày 0.6cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm tập YOGA, chất liệu: cao su xốp,KT:(185x65x1)cm+-10%.Hiệu: onetwofit.TQSX mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: THẢM TẬP YOGA, chất liệu:Main fabric: Bottom 83.0: 100.0% FOAMED Natural rubber,nhãn hiệu:DOMYOS, mới 100%, model code: 8576776 (nk)
- Mã HS 40161090: Thảm trải sàn bằng cao su xốp, dạng cuộn khổ 180cm+/-10%. Nhà SX: Tianbang. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Thanh chắn chân cửa tự dính ACE 91.44cm Nâu; Mã hàng: 50924-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Thanh xốp chắn dầu bằng cao su 63-1532-72 (PON-01), 5x30x300mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TL713: Tấm dán cao su xốp 1, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TL713:Tấm dán cao su xốp 1, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D14 (nk)
- Mã HS 40161090: TL713:Tấm dán cao su xốp 1, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D39 (nk)
- Mã HS 40161090: TL713:Tấm dán cao su xốp 1, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D10,103289122901 (nk)
- Mã HS 40161090: TL714: Tấm dán cao su xốp 2, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TL714:Tấm dán cao su xốp 2, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D15 (nk)
- Mã HS 40161090: TL714:Tấm dán cao su xốp 2, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D40 (nk)
- Mã HS 40161090: TL714:Tấm dán cao su xốp 2, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D11,103289122901 (nk)
- Mã HS 40161090: TL715: Tấm dán cao su xốp 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TL715:Tấm dán cao su xốp 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D16 (nk)
- Mã HS 40161090: TL715:Tấm dán cao su xốp 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D41 (nk)
- Mã HS 40161090: TL715:Tấm dán cao su xốp 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D12,103289122901 (nk)
- Mã HS 40161090: TL716: Tấm dán cao su xốp 4, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TL716:Tấm dán cao su xốp 4, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D17 (nk)
- Mã HS 40161090: TL716:Tấm dán cao su xốp 4, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D42 (nk)
- Mã HS 40161090: TL716:Tấm dán cao su xốp 4, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D13,103289122901 (nk)
- Mã HS 40161090: TL717: Tấm dán cao su xốp 5, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TL717:Tấm dán cao su xốp 5, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D18 (nk)
- Mã HS 40161090: TL717:Tấm dán cao su xốp 5, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D43 (nk)
- Mã HS 40161090: TL717:Tấm dán cao su xốp 5, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D14,103289122901 (nk)
- Mã HS 40161090: TL718: Tấm dán cao su xốp 6, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TL718:Tấm dán cao su xốp 6, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D19 (nk)
- Mã HS 40161090: TL718:Tấm dán cao su xốp 6, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D44 (nk)
- Mã HS 40161090: TL718:Tấm dán cao su xốp 6, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D15,103289122901 (nk)
- Mã HS 40161090: TL719: Tấm dán cao su xốp 7, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TL719:Tấm dán cao su xốp 7, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D20 (nk)
- Mã HS 40161090: TL719:Tấm dán cao su xốp 7, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D45 (nk)
- Mã HS 40161090: TL719:Tấm dán cao su xốp 7, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D16,103289122901 (nk)
- Mã HS 40161090: TL720: Tấm dán cao su xốp 8, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TL720:Tấm dán cao su xốp 8, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D21 (nk)
- Mã HS 40161090: TL720:Tấm dán cao su xốp 8, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D46 (nk)
- Mã HS 40161090: TL720:Tấm dán cao su xốp 8, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D17,103289122901 (nk)
- Mã HS 40161090: TL721: Tấm dán cao su xốp 9, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TL721:Tấm dán cao su xốp 9, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D22 (nk)
- Mã HS 40161090: TL721:Tấm dán cao su xốp 9, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D47 (nk)
- Mã HS 40161090: TL721:Tấm dán cao su xốp 9, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D18,103289122901 (nk)
- Mã HS 40161090: TM810:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TM810:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D20 (nk)
- Mã HS 40161090: TM810:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D39 (nk)
- Mã HS 40161090: TM810:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333685494-D8 (nk)
- Mã HS 40161090: TM810:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%-C11:10332445960 D6 (nk)
- Mã HS 40161090: TM811:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TM811:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D21 (nk)
- Mã HS 40161090: TM811:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D40 (nk)
- Mã HS 40161090: TM811:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333685494-D9 (nk)
- Mã HS 40161090: TM811:Tấm dán cao su xốp, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%-C11:10332445960 D7 (nk)
- Mã HS 40161090: TM812:Tấm dán cao su xốp 1, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TM812:Tấm dán cao su xốp 1, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D22 (nk)
- Mã HS 40161090: TM812:Tấm dán cao su xốp 1, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D41 (nk)
- Mã HS 40161090: TM812:Tấm dán cao su xốp 1, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333685494-D10 (nk)
- Mã HS 40161090: TM812:Tấm dán cao su xốp 1, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%-C11:10332445960 D8 (nk)
- Mã HS 40161090: TM813:Tấm dán cao su xốp 2, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TM813:Tấm dán cao su xốp 2, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D23 (nk)
- Mã HS 40161090: TM813:Tấm dán cao su xốp 2, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D42 (nk)
- Mã HS 40161090: TM813:Tấm dán cao su xốp 2, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333685494-D11 (nk)
- Mã HS 40161090: TM813:Tấm dán cao su xốp 2, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%-C11:10332445960 D9 (nk)
- Mã HS 40161090: TM814:Tấm dán cao su xốp 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TM814:Tấm dán cao su xốp 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D24 (nk)
- Mã HS 40161090: TM814:Tấm dán cao su xốp 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D43 (nk)
- Mã HS 40161090: TM814:Tấm dán cao su xốp 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333685494-D12 (nk)
- Mã HS 40161090: TM814:Tấm dán cao su xốp 3, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%-C11:10332445960 D10 (nk)
- Mã HS 40161090: TM815:Tấm dán cao su xốp 4, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TM815:Tấm dán cao su xốp 4, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D25 (nk)
- Mã HS 40161090: TM815:Tấm dán cao su xốp 4, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D44 (nk)
- Mã HS 40161090: TM815:Tấm dán cao su xốp 4, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333685494-D13 (nk)
- Mã HS 40161090: TM815:Tấm dán cao su xốp 4, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%-C11:10332445960 D11 (nk)
- Mã HS 40161090: TM816:Tấm dán cao su xốp 5, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TM816:Tấm dán cao su xốp 5, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D26 (nk)
- Mã HS 40161090: TM816:Tấm dán cao su xốp 5, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D45 (nk)
- Mã HS 40161090: TM816:Tấm dán cao su xốp 5, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333685494-D14 (nk)
- Mã HS 40161090: TM816:Tấm dán cao su xốp 5, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%-C11:10332445960 D12 (nk)
- Mã HS 40161090: TM817:Tấm dán cao su xốp 6, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TM817:Tấm dán cao su xốp 6, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D27 (nk)
- Mã HS 40161090: TM817:Tấm dán cao su xốp 6, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D46 (nk)
- Mã HS 40161090: TM817:Tấm dán cao su xốp 6, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333685494-D15 (nk)
- Mã HS 40161090: TM817:Tấm dán cao su xốp 6, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%-C11:10332445960 D13 (nk)
- Mã HS 40161090: TM818:Tấm dán cao su xốp 7, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: TM818:Tấm dán cao su xốp 7, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D28 (nk)
- Mã HS 40161090: TM818:Tấm dán cao su xốp 7, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D47 (nk)
- Mã HS 40161090: TM818:Tấm dán cao su xốp 7, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333685494-D16 (nk)
- Mã HS 40161090: TM818:Tấm dán cao su xốp 7, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%-C11:10332445960 D14 (nk)
- Mã HS 40161090: TMKH942/ Miếng đệm bằng cao su xốp(45x60mm) (nk)
- Mã HS 40161090: TMKH944/ Miếng đệm bằng cao su xốp(50x30mm) (nk)
- Mã HS 40161090: TMNL178/ Miếng đệm bằng mút dùng cho máy in (kích thước 49 x 37.3 x 40 (mm)) 3V2LV09290 (nk)
- Mã HS 40161090: TNCL/ Tem treo giầy (chất liệu: vải bồi mút xốp 7.5MM) (nk)
- Mã HS 40161090: TP12/ Xốp Eva 54" (cao su xôp) (nk)
- Mã HS 40161090: TP20/ Miếng lau mỏ hàn 6.5 x 6.5mm (nk)
- Mã HS 40161090: TTCQN07500200/ Lưới hút âm thanh (nk)
- Mã HS 40161090: TTCQN10000200/ Miếng hút âm thanh (nk)
- Mã HS 40161090: TTD02/ Miếng trang trí bằng Eva (nk)
- Mã HS 40161090: TV0802/ Băng dính xốp kích thước 20*20*6mm, mới 100%, ERP: 194715021130 (nk)
- Mã HS 40161090: UXB603000-0003/ Miếng đệm phía sau bằng cao su xốp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: UXB603000-0003/ Miếng đệm phía sau bằng cao su xốp, quy cách 39x Phi 35.6mmx 1.5T, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: UXB603000-0007/ Nắp đệm bằng cao su xốp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: UXB603000-0007/ Nắp đệm bằng cao su xốp, quy cách 3.6mmx2.7mm x 2.5mmx1.25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: UXB603087-0001/ Miếng đệm phía sau bằng cao su xốp, quy cách phi 166mm x143mmx1.5T, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: UXB603097-0001/ Miếng đệm phía sau bằng cao su xốp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: V178811101/ Dây cao su xốp, màu đen, dùng quấn quanh tay lái thiết bị tập đạp xe- thiết bị dùng trong phòng luyện tập thể chất (1 ROL1.2 M). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: V231/ Miếng đệm bằng cao su xốp sử dụng trong môtơ (nk)
- Mã HS 40161090: V2593887/ Khay cao su xốp RLG KONPOUBAKO 335*130 HONTAI (nk)
- Mã HS 40161090: V2593895/ Nắp đậy bằng cao su xốp RLG KONPOUBAKO 335*130 FUTA (nk)
- Mã HS 40161090: V3165826/ Khay cao su xốp RLG KONPOUBAKO 320*160 HONTAI (nk)
- Mã HS 40161090: V3165834/ Nắp đậy bằng cao su xốp RLG KONPOUBAKO 320*160 FUTA (nk)
- Mã HS 40161090: Van bướm bằng gang 150A, nối bích (nk)
- Mã HS 40161090: Viền cao su cửa sổ hiệu ACE màu nâu 5.18m x 0.95cm; Mã hàng: 5695432-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: VM23/ Mút bằng cao su xốp 2mm,44", dùng trong sản xuất giầy dép. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: VM23/ Mút bằng cao su xốp 36"*2mm, dùng trong sản xuất giầy dép. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: VM23/ Mút bằng cao su xốp 36"*3mm, dùng trong sản xuất giầy dép. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: VM23/ Mút bằng cao su xốp 36"*4mm, dùng trong sản xuất giầy dép. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: VM23/ Mút bằng cao su xốp 4mm,44", dùng trong sản xuất giầy dép. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: VM23/ Mút bằng cao su xốp 8mm,44", dùng trong sản xuất giầy dép. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Vòng đệm bằng cao su lưu hóa dạng xốp của máy bơm, phi190, dày 5.7mm- O RING, hàng mới (nk)
- Mã HS 40161090: Vòng đệm bằng cao su xốp; 50063414; O-ring D15.54 x 2.62 FPM, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: Vòng đệm bằng cao su xốp; 50078661; AMT- 000114 O-ring f44x1mm, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: Vòng đệm bẳng cao su, linh kiện thay thế của quạt điều khiển từ xa. Nhãn hiệu: YUAN FENG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 01/P001 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 02/P002 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 03/P003 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 04/P004 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 101/P101 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 102/P102 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 103/P103 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 104/P104 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 11/P011 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 111/P111 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 112/P122 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 113/P133 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 114/P144 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 22/P022 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 33/P033 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU MÁY ÉP,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6-T(4 CHIEU)/PAD # 44/P044 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU, chất liệu Structure 100.0: 100.0% Rubber- Synthetic, nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model code 8576808 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU, chất liệu:Structure 100.0: 100.0% Rubber- Synthetic,nhãn hiệu:DOMYOS, mới 100%, model code: 8576804 (nk)
- Mã HS 40161090: Vòng đệm cao su, dùng cho tàu biển TRAMONTANA. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC HEEL LASTING MACHINE_KD-H9-T/ORING SET/ ALL TYPE (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC HEEL LASTING MACHINE_KD-H9-T/O-RING SET/ ALL TYPE (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC HEEL LASTING MACHINE_KD-H9-T/UPACKING SET/ ALL T (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC HEEL LASTING MACHINE_KD-H9-T/UPACKING SET/ ALL TYPE (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC TOE LASTING MACHINE_KD-87A/HAMMER CYLINDER- U PACK (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC TOE LASTING MACHINE_KD-87A/HAMMER CYLINDER- U PACKING SET (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC TOE LASTING MACHINE_KD-87A/O-RING SET/ ALL TYPE (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC TOE LASTING MACHINE_KD-87A/UPACKING SET/ ALL TYP (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC TOE LASTING MACHINE_KD-87A/UPACKING SET/ ALL TYPE (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6- T(4 CHIEU)/PAD # 0 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6- T(4 CHIEU)/PAD # 1 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6- T(4 CHIEU)/PAD # 2 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6- T(4 CHIEU)/PAD # 3 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING M/C KD-S6- T(4 CHIEU)/PAD # 4 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-NEEDLE PLATE (PART NO.KANSAI 14-712)/(WX 8804D/ KANSAI) (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-O-RING P5/HOT MELT SPRAY M/C (DS-HST 1500)/VTCONSUMABLE (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-O-RING SET/ ALL TYP/KUKDONG/KD-S4- T/CHINA/WALLED SOLE ATTA (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-O-RING SET/ ALL TYP/KUKDONG/KD-S4- T/CHINA/WALLED SOLE ATTACHING MACHINE (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-RUBBER PAD/PASANQUI/HANSUNG/KOREA/PASANQUE MACHINE_MODEL: S-501 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-SIDE PAD/ S6/ 12EA1SET/ KUKDONG/ KOREA/ HYDRAULIC WALLED SOLE ATTACHING MACHINE_ KD-S6-N (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-TOE HEEL PAD/KDS4 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-TOE PROP URETHAN/KDH9-6178 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-U-PACKING SET/ ALL TYP/KUKDONG/KD-S4- T/CHINA/WALLED SOLE A (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-U-PACKING SET/ ALL TYP/KUKDONG/KD-S4- T/CHINA/WALLED SOLE ATTACHING MACHINE (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,BẰNG CAO SU XỐP, HÀNG MỚI 100%-URETHAN RUBER/KDS4*2177 (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG ĐỆM CAO SU,chất liệu:Structure 100.0: 100.0% Rubber- Synthetic,nhãn hiệu:DOMYOS,mới: 100%, model code:8576804 (nk)
- Mã HS 40161090: Vòng đệm lót bằng su của máy lắp ráp/ PACKING (Model: CQSB20-S-PS) (nk)
- Mã HS 40161090: Vòng đệm lót bằng su của máy lắp ráp/ PACKING (Model: PSD-16) (nk)
- Mã HS 40161090: Vòng đệm lót bằng su của máy lắp ráp/ PACKING (Model: PSD-20) (nk)
- Mã HS 40161090: Vòng đệm lót bằng su của máy lắp ráp/ PACKING (Model: PSD-40) (nk)
- Mã HS 40161090: Vòng đệm O bằng cao su, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: VÒNG TẬP CƠ TAY, chất liệu Structure 100.0: 100.0% Rubber- Synthetic, nhãn hiệu DOMYOS, mới 100%, model code 8576808 (nk)
- Mã HS 40161090: VT34/ Miếng đệm bằng cao su xốp(DJ63-01618A) (nk)
- Mã HS 40161090: W00016/ Nút đệm cao su kích thước D12*3, hàng mới 100%. ERP: 6121500007 (nk)
- Mã HS 40161090: W00080/ Tấm xốp (bằng cao su) 58.4*13*2.5mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500351 (nk)
- Mã HS 40161090: W00165/ Tấm xốp (bằng cao su), hàng mới 100%. ERP: 6104500051 (nk)
- Mã HS 40161090: W00171/ Nút chân cao su kích thước D12.5*4, hàng mới 100%. ERP: 6121500141 (nk)
- Mã HS 40161090: W00183/ Tấm xốp Eva (bằng cao su) KT 85*34*2.5mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500296 (nk)
- Mã HS 40161090: W00184/ Tấm xốp Eva (bằng cao su) KT 226.41*7.69*3.65mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500369 (nk)
- Mã HS 40161090: W00185/ Tấm xốp Eva (bằng cao su) KT 159.44*7.69*3.65mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500370 (nk)
- Mã HS 40161090: W00242/ Tấm xốp Eva (bằng cao su) KT 19*13*3.65mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500371 (nk)
- Mã HS 40161090: W00243/ Tấm xốp (bằng cao su) 63*6*1.6mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500043 (nk)
- Mã HS 40161090: W00243/ Tấm xốp 63*6*1.6mm,hàng mới 100%,ERP:6410500043 (nk)
- Mã HS 40161090: W00245/ Tấm xốp (bằng cao su) 22*22*7mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500219 (nk)
- Mã HS 40161090: W00246/ Tấm xốp (bằng cao su) 106*8.12*3.18mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500278 (nk)
- Mã HS 40161090: W00247/ Tấm xốp (bằng cao su) 84*7.8*3.23mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500304 (nk)
- Mã HS 40161090: W00360/ Nút chân cao su 38.15*12.33*2mm, hàng mới 100%. ERP: 6121500177 (nk)
- Mã HS 40161090: W00361/ Nút chân cao su 12.5*5.5*3mm, hàng mới 100%. ERP: 6121500204 (nk)
- Mã HS 40161090: W00361/ Nút chân cao su 12.5*5.5*3mm,hàng mới 100%,ERP:6121500204 (nk)
- Mã HS 40161090: W00453/ Tấm xốp (bằng cao su) 47.5*16.5*3.2mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500116 (nk)
- Mã HS 40161090: W00454/ Tấm xốp (bằng cao su) 69*28.5*2.5mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500451 (nk)
- Mã HS 40161090: W00604/ Tấm xốp (bằng cao su) 83.8*7*2.36mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500418 (nk)
- Mã HS 40161090: W00604/ Tấm xốp 83.8*7*2.36mm,hàng mới 100%,ERP:6410500418 (nk)
- Mã HS 40161090: W00686/ Tấm xốp (bằng cao su) 20*5*2.36mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500372 (nk)
- Mã HS 40161090: W00755/ Tấm xốp (bằng cao su) KT R2*0.6mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500333 (nk)
- Mã HS 40161090: W00756/ Tấm xốp (bằng cao su) 39.6*26*4.76mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500074 (nk)
- Mã HS 40161090: W00757/ Tấm xốp (bằng cao su) 60.5*8.6*5.6mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500310 (nk)
- Mã HS 40161090: W00944/ Nút chân cao su 5.6*5.3*8.2mm, hàng mới 100%. ERP: 6121500095 (nk)
- Mã HS 40161090: W00951/ Nút chân cao su kích thước D9.5*3, hàng mới 100%. ERP: 6121500213 (nk)
- Mã HS 40161090: W00956/ Tấm xốp (bằng cao su) KT 115.2*15.2*2.4mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500441 (nk)
- Mã HS 40161090: W01006/ Tấm xốp (bằng cao su) KT 65*30*3mm, hàng mới 100%. ERP: 6410500337 (nk)
- Mã HS 40161090: WJ0005/ Dây cao su để kết nối đồ chơi (nk)
- Mã HS 40161090: WP118/ Nút cao su 0.5cm hàng mới 100% dùng để sản xuất đồ chơi (nk)
- Mã HS 40161090: X/ Xốp SPONGE ORANGE 2T (CÓ LỚP DÍNH)/ VN (nk)
- Mã HS 40161090: X1026/ Lọt trục dây điện nguồn P(C), bằng cao su (nk)
- Mã HS 40161090: X2130-V-SP/ Cao su silicone P(C)-200, linh kiện máy đóng gói/ VN (nk)
- Mã HS 40161090: X3540/ Cao su xốp silicone 15x15x410 mm (nk)
- Mã HS 40161090: X3551-H/ Cao su xốp màu hồng 13x310xR10 (nk)
- Mã HS 40161090: X3551-H-SP/ Cao su xốp màu hồng V-300 (13x310xR10), Linh kiện máy đóng gói/ VN (nk)
- Mã HS 40161090: X3553/ Cao su xốp silicone 7.5X13 R10 210 mm (nk)
- Mã HS 40161090: XAAC03737/ Xốp bọc cạnh bàn, chất liệu cao su xốp, kích thước 35mmx12mm x 2m, nhãn hiệu 3M, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: XAAC03737/ Xốp bọc cạnh bàn, chất liệu cao su xốp, kích thước 35mmx12mm x2m, nhãn hiệu 3M, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: XAAC03737/ Xốp bọc cạnh bàn, chất liệu cao su xốp, kích thước 35mmx12mmx 2m, nhãn hiệu 3M, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: XAAC03737/ Xốp bọc cạnh bàn, chất liệu cao su xốp, kích thước 35mmx12mmx2m, nhãn hiệu 3M, mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: XAAC03810/ Xốp bịt góc bàn, 1 hộp gồm 4 cái, kích thước 60*60*35mm, làm từ cao su xốp, nhãn hiệu 3M, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp cao su (Phụ kiện sản xuất Adapter). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp cao su cách âm, cách nhiệt dạng tấm, kích thước 100T*1200*2000mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp cao su cách âm, cách nhiệt dạng tấm, kích thước 25T*1200*2000mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp cao su cách âm, cách nhiệt dạng tấm, kích thước 30T*1200*2000mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp cao su cách âm, cách nhiệt dạng tấm, kích thước 50T*1200*2000mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp chống tĩnh điện L124*W124*45mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp chống tĩnh điện L470*W340*H90mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp chống tĩnh điện L490*W370*H180mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp đóng gói, bằng cao su xốp dùng cho máy điều hòa nhiệt độ, Mới 100%-Packing foam-code:16322000A02518 (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp EVA 1250x2500x10mm (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp khí (1.2x100)m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp lau mỏ hàn bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp lau sản phẩm (hiệu SHINEX), kích thước 110x69x43mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Xốp lót bảo vệ dùng cho đầu ghi hình DSS7016, p/n 1.2.51.12.0334, model Packing foam-EPE (nk)
- Mã HS 40161090: XOP/ Xốp dùng làm đệm cho giày dép. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40161090: Z0000000-278532/ Bánh mài dùng để đánh bóng viền vỏ điện thoại, chất liệu: cao su xốp, thông số: OD95,ID12,T40,SPONGE PAPER,#600 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Z0000000-278542/ Bánh mài dùng để đánh bóng viền vỏ điện thoại, chất liệu: cao su xốp, thông số: OD95,ID12,T40,SPONGE PAPER,#2000 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Z0000000-568167/ Bánh mài dùng để đánh bóng viền vỏ điện thoại, chất liệu: cao su xốp, kích thước: D95x60mm (#2000) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Z0000000-568168/ Bánh mài dùng để đánh bóng viền vỏ điện thoại, chất liệu: cao su xốp, kích thước: D95x40mm (#600) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Z0000000-568168/ Bánh mài dùng để đánh bóng viền vỏ điện thoại, chất liệu: cao su xốp, kích thước: D95x40mm (#600)(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40161090: Z6119115901A/ Miếng đệm bằng cao su xốp dùng để bảo vệ màn hình của đầu thu. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: Z7409043401A/ Miếng đệm dùng cho camera quan sát, bằng cao su xốp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40161090: ZXUSMD0089/ Sand strip line- Dây đai bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: Tấm thảm trải sàn bằng xốp KT 2m * 2.2m. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: (Q300-007188) TẤM ĐỆM BẰNG CAO SU CÓ CHỨC NĂNG HỖ TRỢ TRONG QUÁ TRÌNH DÁN FPC LÊN TẤM PANEL (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 40169110: (Q300-007188) TẤM ĐỆM BẰNG CAO SU CÓ CHỨC NĂNG HỖ TRỢ TRONG QUÁ TRÌNH DÁN FPC LÊN TẤM PANEL. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169110: 3417524/ Tấm lót sàn bằng cao su,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: 42609446- Thảm lót sàn xe bằng cao su lưu hóa. Mới 100%. Linh kiện dùng cho xe Fadil 5 chỗ. (nk)
- Mã HS 40169110: 5109500-Y301-BA- Thảm sàn xe, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: 5110101-Y01- Tấm đệm cao su cách âm sàn trước bên trái, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: 5110102-Y01- Tấm đệm cao su cách âm sàn trước bên phải, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: 73119001/ Xốp hút ẩm 1500x10 cuộn30m (nk)
- Mã HS 40169110: 74001001/ Miếng đệm chống ẩm, chống xước (nk)
- Mã HS 40169110: 8069856/ Tấm thảm sàn để chân bằng cao su dùng cho xe nâng (nk)
- Mã HS 40169110: 8112933/ Tấm thảm sàn để chân bằng cao su dùng cho xe nâng (nk)
- Mã HS 40169110: 8135140/ Tấm thảm sàn để chân bằng cao su dùng cho xe nâng (nk)
- Mã HS 40169110: A3203/ Tấm trải sàn bằng cao su lưu hóa dùng để cách điện, quy cách 820mm*860mm*6mm, không nhãn hiệu. Mới 100% (INSULATED CARPET) (nk)
- Mã HS 40169110: Bộ 02 thảm trải sàn khoang cabin, phía trước, bằng cao su (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 51 47 2 458 551 (nk)
- Mã HS 40169110: Cao su chống tĩnh điện (1.2mx10mx2mm) (nk)
- Mã HS 40169110: Linh kiện Máy chạy bộ thể thao Kingsport dùng điện KS2039. Thảm chạy (không model). Hàng mới 100%. Hàng F.O.C (nk)
- Mã HS 40169110: Màng cao su xanh lá cây mờ chống tĩnh điện 2mmx1mx10m, dùng phủ bàn thao tác, bàn làm việc có tác dụng loại bỏ điện tích (nk)
- Mã HS 40169110: MSV19103011/ LPP RUBBER MAT (nk)
- Mã HS 40169110: Phụ tùng xe ô tô hiệu Suzuki- kiểu SUZUKI SWIFT- Số chỗ 05- DTXL 1372CC (hàng mới 100%)-thảm lót sàn-MAT SET FLOOR- LHD BLACK CONSOLE BOX ARM REST-75901-73R70-R3F (nk)
- Mã HS 40169110: Tấm lót 39 x25 cm cho thú cưng chất liệu cao su Pet mat, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: Tấm thảm cao su(Mat) làm từ cao su lưu hóa (màu trắng) kích thước 1000 x10000 x 30 mm. Dùng cho sân thi đấu thể thao. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: Tấm thảm cao su(Mat) làm từ cao su lưu hóa, (màu xanh, đỏ, xám) kích thước 1000 x10000 x 25 mm. Dùng cho sân thi đấu thể thao. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: Tấm trải bậc cấp (bằng cao su) 829318R500 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: Tấm trải bậc cấp (bằng cao su) 829328R500 là linh kiện,phụ tùng rời của xe khách 22 đến 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: Tấm trải sàn bằng cao su (RUBBER INTERLOCKING TILE (F202)), kích thước (1040 x 1040 x 9T mm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: Thảm cao su màu đen, kích thước 111 x 170 cm,hiệu Kleen Scrape,dùng để chùi chân trong phòng và nhà vệ sinh, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: Thảm cao su màu đen, kích thước 76 x86 cm,hiệu Kleen Scrape,dùng để chùi chân trong phòng và nhà vệ sinh,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: Thảm cao su(Mat) dạng cuộn làm từ cao su lưu hóa (màu trắng, vàng) kích thước 1 x10M dày 4 mm. Dùng cho sân thi đấu thể thao. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: Thảm cao su(Mat) dạng cuộn làm từ cao su lưu hóa (màu trắng, vàng) kích thước 1 x10M dày 6 mm. Dùng cho sân thi đấu thể thao. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: Thảm sàn cao su sau (phụ tùng xe BMW dưới 8 chỗ, mới 100%). MSPT: 51 47 2 458 552 (nk)
- Mã HS 40169110: Thảm tập yoga bằng cao su hiệu Lululemon, loại The Reversible, sku: 104451478, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169110: Thảm tập yoga bằng cao su hiệu Lululemon, loại The Reversible, sku: 114803627, mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169110: Thảm tập yoga bằng cao su, 60 x 120 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169110: Thảm tập Yoga bằng cao su, kích thước (183x68)cm, dày <1cm, hiệu AOYI, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: Thảm tập Yoga bằng cao su, kích thước (183x68)cm, dày <1cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: Thảm tập Yoga bằng cao su, kích thước (250x61)cm, dày <1cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: Thảm tập yoga, chất liệu: cao su NBR đặc, kt: 1800(L)x600(W)x12.5(T) mm, màu xám,mã: MD9004 hiệu: MD, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: Thảm trải sàn bằng cao su, khổ 1.2m, dạng cuộn, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169110: thamchongtruotsu/ Thảm su chống trượt ở bậc cầu thang (nk)
- Mã HS 40169110: XXESKIN02K1/ Thảm tĩnh điện mầu đen dày 2mm, dùng để trải bàn trong phòng sạch, chất liệu cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169120: Tấm trải sàn bằng cao su, Mã hàng: ERT-2504, Kích thước: 500MM x 500MM x 25MM, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169120: Tấm trải sàn, dạng tấm rời để ghép, chất liệu cao su, kích thước 50x50cm, dày 25mm. Dùng trong phòng tập thể chất. Hãng sx: CATY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm cao su lưu hóa 1.2m*10m*1.8mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm Cao Su Xanh Tĩnh Điện, kích thước 1.2m*10m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: ./ Thảm chống tĩnh điện- Mờ, xanh lá đậm (chất liệu bằng cao su), 1*10m*1.8mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: ./ Thảm chống tĩnh điện- Mờ, xanh lá đậm, 1*10m*1.8mm, chất liệu cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: ./ Tấm cao su lưu hóa 1,2m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: ./ Tấm cao su tĩnh điện, quy cách: 900*700*20mm, chất liệu cao su, làm mặt băng tải. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: ./ Thảm chống tĩnh điện trơn bóng 1.2mx10m,chất liệu cao su, hàng mới 100%/ CN (nk)
- Mã HS 40169190: 0078/ Mút xốp (khổ 137cm) (nk)
- Mã HS 40169190: 0078/ Mút xốp (khổ 160cm) (nk)
- Mã HS 40169190: 0120215115/ Mặt tên con dấu, bằng nhựa dẻo 1x2.5cm (nk)
- Mã HS 40169190: 0125200001/ Đế cao su 212.57*3mm STAND RUBBER UP ASU.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: 0125200002/ Đế cao su 175.87*3mm STAND RUBBER DOWN ASU.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: 0125200023/ Đế cao su 16.77*12.47mm.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: 0125200024/ Đế cao su 0.9*1.50mm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: 0125200024/ Đế cao su 0.9*1.50mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: 0125200031/ Đế cao su 8.8*3.2mm FOOT_RUBBER WE42024.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: 02001-TCTDI-001/ Thảm chỗng tĩnh điện, kích thước: 1.2x10M, chất liệu bằng cao su lưu hóa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: 02001-THCTD-001/ Thảm chống tĩnh điện (thảm cao su (lưu hóa) chống tĩnh điện màu xanh đậm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: 02020-STMAT-002/ Thảm dính bụi xanh 100x150mm (bằng cao su lưu hóa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: 044-20-S1-001/ Thảm cao su cách điện,4.0mm thick- SM570-02 BLACK IEC61111:2009 CLASS 2- 17.0KV,20 Rolls- 10m long x 1m wide- 200 M2- DC TOPSIDE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: 044-20-S1-002/ Thảm cao su cách điện,3.0mm thick- SM570-00 BLACK IEC61111:2009 CLASS 0- 1KV,16 Rolls- 10m long x 1m wide- 160 M2- FC TOPSIDE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: 044-20-S1-003/ Thảm cao su cách điện,3.0mm thick- SM570-00 BLACK IEC61111:2009 CLASS 0- 1KV,16 Rolls- 10m long x 1m wide- 160 M2- EG TOPSIDE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: 1007361-S707115-14/ Tấm cao su phủ bậc cầu thang, mặt chống trượt, 650x150mm (nk)
- Mã HS 40169190: 112-1429/ Tấm lót Silicon, dài: 100x0.5mm dùng để lót sản phẩm. (nk)
- Mã HS 40169190: 19-PKN34/ MÚT XỐP CÁC LOẠI (nk)
- Mã HS 40169190: 1G02TD/ Tay vịn bằng cao su- ARMREST GRAY (nk)
- Mã HS 40169190: 3/ Khối in cao su(hình trụ) Silicone Rubber Pad (75 Shore P17-000052W) (nk)
- Mã HS 40169190: 3/ Soft rubber carpet (Tấm thảm cao su xốp) ATH-2400-1200-10B màu xanh,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: 3/ Soft rubber carpet (Tấm thảm cao su xốp) ATH-2400-1200-10BL màu trắng,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: 3040910318/ Chụp bịt kín bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169190: 3040910366/ Chụp bịt kín bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169190: 3040910865/ Chụp bịt kín bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169190: 3040910942/ Chụp bịt kín bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169190: 3040910958/ Miếng cao su dùng để lắp ráp lõi máy hủy giấy (nk)
- Mã HS 40169190: 3040910980/ Miếng cao su dùng để lắp ráp lõi máy hủy giấy (nk)
- Mã HS 40169190: 570112001/ Tấm cao su (60x1.5x6.5mm)-RUBBER PLATE FOR HANDLE BRAKET \ 090916001.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: 9202625/ Tấm đệm mouse bằng cao su- URETHANE 5X80X240, kích thước 5X80X240 mm (dùng để đóng gói đèn halogen) (nk)
- Mã HS 40169190: 9203590/ Tấm đệm bằng cao su hình tròn, phi 12.5mm- L443110 (dùng để đóng gói đèn halogen) (nk)
- Mã HS 40169190: a01/ Tấm cao su chịu nhiệt Silicone dày 3ly, màu trắng, Mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 40169190: A23-0020/ Thảm cao su ESD 1.2mx10mx2mm, màu xanh lá cây, loại mới (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169190: APCEVA112x210/ EVA 112x210cm (Tấm Mousse) (nk)
- Mã HS 40169190: APCEVA44/ EVA 44" (TẤM MOUSSE) (nk)
- Mã HS 40169190: APCM44/ MOUSSE 44" (nk)
- Mã HS 40169190: APCM54/ MOUSSE 54" (nk)
- Mã HS 40169190: APCM54-M/ MOUSSE 54" (nk)
- Mã HS 40169190: APCM60/ MOUSSE 60" (nk)
- Mã HS 40169190: APCOSL110x200/ OSL 110x200cm (Tấm Mousse) (nk)
- Mã HS 40169190: APCOSL44/ OSL 44" (TẤM MOUSSE) (nk)
- Mã HS 40169190: APCPU-M44/ PU-M 44" (TẤM MOUSSE) (nk)
- Mã HS 40169190: APCPU-M54/ PU-M 54" (TẤM MOUSSE) (nk)
- Mã HS 40169190: APCPU-M55/ PU-M 55" (TẤM MOUSSE) (nk)
- Mã HS 40169190: APCPU-Y54/ PU-Y 54" (TẤM MOUSSE) (nk)
- Mã HS 40169190: APCTPU-Y44/ TPU-Y 44" (TẤM MOUSSE) (nk)
- Mã HS 40169190: APCTPU-Y54/ TPU-Y 54" (TẤM MOUSSE) (nk)
- Mã HS 40169190: Bóng cao su dùng giảm stress, hiệu: Image Source (nk)
- Mã HS 40169190: Cao su lưu hóa 1,2m x 10m (chống tĩnh điện), dạng tấm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Cao su lưu hóa 1.2m*10m, dùng để cách nhiệt, dạng cuộn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Cao su lưu hóa 1.2mx10m, 10m/cuộn (chống tĩnh điện,BZVC080034) (nk)
- Mã HS 40169190: Cuộn cao su tĩnh điện (1.2x10)mx2mm (nk)
- Mã HS 40169190: Đệm tròn tựa chân hỗ trợ máy tập cơ xiên, item 18CEQW181, bằng cao su mềm, dài 21cm, đường kính 11cm, không nhãn hiệu,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Dụng cụ vệ sinh kính bằng cao su, mã hàng GT056. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: FCH-TD-541/ Thảm dính bàn phòng cuộn bằng cao su. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169190: I2015/ Miếng đệm 712-030712-030(1pack10sheet) (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU G66 (250*290*2MM),MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU K-11 (200*250*1.5MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU K-15 (200*240*1.5MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU L-11 (210*250*1.5MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU L-18 (250*300*3MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU LOGITECH, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU PHILONG (250*300*4MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU PHILONG (300*800*3MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU Q8 (210*250*1.5), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU R5 (250*290*2MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU S1 (300*700*3MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU S2 (300*800*3MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU S4 (300*800*3MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU S5 (400*800*3MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU S6 (300*800*3MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU S8 (300*780*5MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU S9 (300*780*5MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU T1 (200*240MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU W3 (210*250*2MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU W3 (210*250MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU X1 (245*320*4MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU X3 (245*320*4MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU X7 (250*290*2MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: LINH KiỆN VI TÍNH: TẤM LÓT CAO SU Y-1 (245*320*3MM), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 40169190: MA0000101585/ Vật tư đóng gói L23491B04A (nk)
- Mã HS 40169190: MA0000101586/ Vật tư đóng gói L23491B05A (nk)
- Mã HS 40169190: MA018176/ Miếng đệm PEFU(dài) PEFU1Tx6Wx1000L (nk)
- Mã HS 40169190: MA018783/ Miếng đệm PEFU L21118B06A (nk)
- Mã HS 40169190: MA020639/ Miếng đệm PEFU PEFU 1Tx10Wx1000L(White) (nk)
- Mã HS 40169190: MA028350/ Miếng đệm (cao su) 075-50495 (nk)
- Mã HS 40169190: MA033122/ Miếng đệm (cao su) 60341-1237A (nk)
- Mã HS 40169190: MA036909/ Miếng đệm (cao su) 60341-0089A (nk)
- Mã HS 40169190: MA052322/ Miếng đệm (cao su) 60341-1235A (nk)
- Mã HS 40169190: MA055210/ Miếng đệm (cao su) 037-0748-002(UMMZ07-01E1-013Q) (nk)
- Mã HS 40169190: MA057973/ Miếng đệm bọc cáp UMSG160P-04E1-147(003-1096-001) (nk)
- Mã HS 40169190: MA081437/ Miếng đệm (cao su) L11756B01 (nk)
- Mã HS 40169190: Miếng dán chống trượt, bảo vệ sàn nhà khi kê nội thất bằng cao su 4 x 4cm l 2.5 x 2.5cm l 2.6cm Rd l 4mm Thick, bộ 28 miếng (HY0041), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 40169190: Miếng dán chống trượt, bảo vệ sàn nhà khi kê nội thất bằng cao su 4 x 4cm l 2.5 x 2.5cm l 2.6cm Rd l 4mm Thick, bộ 28 miếng (HY0117), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 40169190: Miếng đệm bằng cao su dạng cuộn-RUBBER(Giá thuê: 13USD)(Giá gốc: 50USD)(Hàng mới)phụ tùng đồng bộ của Rơmóoc dạng module thuộc tk 103146581753(13/2/20) (nk)
- Mã HS 40169190: Miếng đệm bằng cao su lưu hóa dùng để sản xuất ghế ngồi dành cho trẻ em; kích thước (28-33)x(17-21)x(3-4)cm +/-10%; NSX Tianbang Trung Quốc; Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169190: Miếng lót cao su trải sàn, hàng mới 100%(125x45)cm;(122x20)cm; dày: 15cm,không hiệu;sản xuất:GUANGZHOU TONGAN IMPORT&EXPORT TRADE CO.,LTD,dùng trải sàn trong cửa hàng thời trang (nk)
- Mã HS 40169190: MUT/ Mút xốp lót trong các loại (nk)
- Mã HS 40169190: N047/ Miếng lót thân cầu dao 1.5 cm x 4 cm (Bằngcao su) (nk)
- Mã HS 40169190: NL1137/ Tấm đệm dạng xốp (40192358) (nk)
- Mã HS 40169190: NL1199/ Tấm đệm dạng xốp (40191347) (nk)
- Mã HS 40169190: NL171/ Nút đệm bằng cao su,CAP NUT,87120120012 (nk)
- Mã HS 40169190: NL171/ Nút đệm cao su,M5 TAP HOLE CAP-KT19"(2600-00CWF4M0),KT19-000050 (nk)
- Mã HS 40169190: NL171/ Nút đệm cao su,RUBBER CAP-M6,SCOMMON-10-015 (nk)
- Mã HS 40169190: NL668/ Tấm đệm dạng xốp (40193323) (nk)
- Mã HS 40169190: NL952/ Tấm đệm dạng xốp (40192386) (nk)
- Mã HS 40169190: NL953/ Tấm đệm dạng xốp (40192558) (nk)
- Mã HS 40169190: OSL-M54/ OSL-M 54" (TẤM MOUSSE) (nk)
- Mã HS 40169190: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Miếng lót sàn bằng cao su màu đen bộ 2 cái, Part No: 981044800451E0, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Tấm lót sàn bằng cao su màu đen, bộ 4 miếng, Part No: 992044800 1E0, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Tấm lót sàn cao su bộ 4 miếng, Part No: 95B044800431E0, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169190: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Thảm lót sàn bằng cao su(bộ 4 miếng),Part no:971044800B 1E0, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: R000990/ Tấm xốp bằng nhựa ECS (6 x 1000MM x 2M) (nk)
- Mã HS 40169190: R100100F-000827/ Thảm cao su chống tĩnh điện dạng cuộn 10m, khổ rộng 1m, dày 2mm màu xanh nõn chuối, dùng đế trải mặt bàn thao tác, kê lót sản phẩm.(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169190: R100100F-000827/ Thảm cao su chống tĩnh điện màu xanh nõn chuối dạng cuộn 10m, khổ rộng 1m, dày 2mm, dùng đế trải mặt bàn thao tác, kê lót sản phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: SP cho thú nuôi: Bàn chải đánh răng cho thú nuôi bằng cao su (15315) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169190: SP cho thú nuôi: Bàn chải đánh răng cho thú nuôi dạng đeo ngón tay bằng cao su (11327) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm cách điện bằng cao su lưu hóa, 400X220X10mm, phụ tùng của hệ thống cáp kéo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm cao su chống tĩnh điện 6.2m-0.7m-3mm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm cao su chống tĩnh điện;H2mm*W1m*L10m; Sử dụng trong môi trường làm việc đòi hỏi độ chống tĩnh điện cao;Chất liệu cao su; Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm cao su chống tĩnh điện;H2mm*W1m*L10m;Sử dụng trong môi trường làm việc đòi hỏi độ chống tĩnh điện cao;Chất liệu cao su; Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm cao su chống tĩnh điện;L10m*W1.2m *2mm;Sử dụng trong môi trường làm việc đòi hỏi độ chống tĩnh điện cao;Chất liệu cao su; Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm cao su chống tĩnh điện;L10m*W1.5m * H3mm; Sử dụng trong môi trường làm việc đòi hỏi độ chống tĩnh điện cao;Chất liệu cao su; Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm cao su chống tĩnh điện;L10m*W1.5m *H3mm; Sử dụng trong môi trường làm việc đòi hỏi độ chống tĩnh điện cao;Chất liệu cao su; Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm cao su chống tĩnh điện;L10m*W1.5m *H3mm;Sử dụng trong môi trường làm việc đòi hỏi độ chống tĩnh điện cao;Chất liệu cao su; Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm cao su đen 10mm, 2.5m/cuộn, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm cao su lót bên trong máy rửa cát vòi nước: Z-83910053 FITTING FOR MACHINES, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm cao su lưu hóa trừ cao su cứng loại không xốp (132.5cm*122cm) dùng để ép các sản phẩm thùng carton hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: tấm cao su mềm hít kính (3*5.5)cm dùng lắp vào đồ nội thất,không nhãn hiệu, quy cách đóng gói (20000 cái/hộp), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm chắn keo bằng cao su sử dụng cho máy in, 50 cái/box,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm chống trượt bằng cao su kích thước 5000mmx250mmx4mm- Anti-slip mat domattblack 500- phục vụ bảo dưỡng cáp treo hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm đệm chân hỗ trợ máy tập cơ cẳng chân bằng cao su mềm dùng để đặt dưới sàn gỗ khi tập thể dục. kích thươc 35 x17 x 6cm, item A109, không nhãn hiệu, hàng FOC không có giá trị thanh toán,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm đệm chạy bằng cao su mềm dùng để đặt dưới sàn gỗ khi tập thể dục. kích thươc 75x75cm, item A106, không nhãn hiệu, hàng FOC không có giá trị thanh toán,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm đệm lưng tựa hỗ trợ máy tập cơ cẳng chân bằng cao su mềm dùng để đặt dưới sàn gỗ khi tập thể dục. kích thươc 35 x 28 x 6cm, item A100,không nhãn hiệu,hàng FOC không có giá trị thanh toán,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm lót bé bằng cao su (60x90cm)- C6090-D110. Hiệu GLUCK BABY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm lót bé bằng cao su (60x90cm)- C6090-D145. Hiệu GLUCK BABY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm lót bé bằng cao su (60x90cm)- C6090-D151. Hiệu GLUCK BABY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm lót bé bằng cao su (60x90cm)- C6090-D152. Hiệu GLUCK BABY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm lót bé bằng cao su (60x90cm)- C6090-D169. Hiệu GLUCK BABY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm lót sàn bang cao su, 5427683617: Lexus RX350 RX450H (2016-2019) OEM ALL WEATHER CARGO MAT (nk)
- Mã HS 40169190: TẤM LÓT SÀN XE Ô TÔ, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm thảm cao su kích thước600*600mm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm thảm cao su, chất liệu: cao su lưu hóa, kích thước: (4*1000*10000)mm, công dụng: dùng để cách nhiệt trong công nghiệp, nsx: SHIJIAZHUANG BILO IMPORT & EXPORT TRADE CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm thảm cao su, chất liệu: cao su lưu hóa, kích thước: (5*1000*10000)mm, công dụng: dùng để cách nhiệt trong công nghiệp, nsx: SHIJIAZHUANG BILO IMPORT & EXPORT TRADE CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm thảm cao su, chất liệu: cao su lưu hóa, kích thước: (7*1000*10000)mm, công dụng: dùng để cách nhiệt trong công nghiệp, nsx: SHIJIAZHUANG BILO IMPORT & EXPORT TRADE CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm thảm cao su, chất liệu: cao su lưu hóa, kích thước: (8*1000*10000)mm, công dụng: dùng để cách nhiệt trong công nghiệp, nsx: SHIJIAZHUANG BILO IMPORT & EXPORT TRADE CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm thảm cao su, chất liệu: cao su lưu hóa, kích thước: (9*1000*10000)mm, công dụng: dùng để cách nhiệt trong công nghiệp, nsx: SHIJIAZHUANG BILO IMPORT & EXPORT TRADE CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm trải sàn bằng cao su, Mã hàng: ER-402, Kích thước: 20M x 1M x 4MM, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm trải sàn bằng cao su, Mã hàng: ER-404, Kích thước: 16M x 1M x 4MM, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm trải sàn bằng cao su, Mã hàng: ER-404, Kích thước: 20M x 1M x 4MM, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm trải sàn bằng cao su, Mã hàng: ER-602, Kích thước: 10M x 1M x 6MM, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm trải sàn bằng cao su, Mã hàng: ER-604, Kích thước: 10M x 1M x 6MM, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm trải sàn bằng cao su, Mã hàng: ER-605, Kích thước: 10M x 1M x 6MM, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169190: Tấm trải sàn bằng cao su, Mã hàng: ER-605, Kích thước: 14M x 1M x 6MM, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm 1.6m*3.2m bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm bằng cao su (1000x1800x2mm), nhãn hiệu: HOZAN, code: F-703 (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cách điện 1Kv (400x1000mm/Tấm). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cách điện 30Kv (500x1000mm/Tấm). Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su 1,2*10 loại bóng, nhà sx: Leantec coperation, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su 1.2mx10mx1.8mm,hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su 1Mx10Mx1.8mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su chỉ dẫn ra vào dùng ở bể bơi, 6 x 4 inch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su chống mỏi ESD, size 600*900*20mm, NSX: ERISING, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su chống tĩnh điện dạng cuộn 10m, khổ rộng 1.2m, dày 1.8mm màu xanh, dùng đế trải mặt bàn thao tác, kê lót sản phẩm.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su chống tĩnh điện dạng cuộn 10m, khổ rộng 1.2m, dày 1.8mm, dùng đế trải mặt bàn thao tác, kê lót sản phẩm. Mới 100%/ CN (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su chống tĩnh điện dạng cuộn 10m, khổ rộng 1.2m, dày 2mm, dùng đế trải mặt bàn thao tác, kê lót sản phẩm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su chống tĩnh điện KT 1m*10m*1.8mm dùng trong nhà xưởng, nhà sản xuất MEIZHOU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su chống tĩnh điện KT 1mx10mx2mm màu xanh. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su chống tĩnh điện, dùng cho bàn thao tác của công nhân, 1200mm x 10m x 2mm/ASPURE 1212GR 1-4255-05/,(Hàng mới 100%)-MMTB (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su chống tĩnh điện, dùng cho bàn thao tác của công nhân, 1200mm x 10m x 2mm/ASPURE 1212GR 1-4255-05/Hàng mới 100%-MMTB (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su chống tĩnh điện, dùng cho bàn thao tác của công nhân, 600*900mm/600X900X9t JM LIGHT GRAY/,(Hàng mới 100%)-MMTB. (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su chống tĩnh điện, Kích thước: 1.2mx10mx2mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su chống trơn trượt Sanitop kích thước 0.9x1.5m, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su đen dùng để chà chân lót trước cửa khi ra vào nhà xưởng, quy cách (32 x 39 x 2-1/2 inches), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su dùng cho bể bơi, 4 x 6 inch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su dùng cho bể bơi, kích thước: 8 x 4 inch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su ESD 1mx10mx2mm, màu xanh, loại trơn, Mã hàng:TM203, NSX: WATER RUN, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su ESD, dùng cho nhà xưởng hàng mới 100%(FOC) (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su ESD, Kích thước 1.2mx10mx2mm, màu xanh lá cây, loại mới, dùng trong nhà xưởng, nhà sản xuất MEIZHOU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su ESD, màu xanh bóng 1.2mx10mx1.8mm, mã hàng: TM283, NSX: WATER RUN, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm cao su tĩnh điện 1m, 1 cuộn dài 10m, dùng làm thảm trải sàn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm chống tĩnh điện 10mx1.2mx2mm (Bằng cao su lưu hóa) (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm chống tĩnh điện bằng cao su, Code: TTDTB1210 TTDS1210, Kích thước: 1.2m*10m*1.8mm. NSX: MEIZHOU HAITONG STATIC TECHNOLOGY CO.,LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm chống tĩnh điện bằng cao su, Code: TTDTB2, Kích thước: 1m*10m*1.8mm. NSX: MEIZHOU HAITONG STATIC TECHNOLOGY CO.,LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm chống tĩnh điện trơn bóng 1.2mx10m, chất liệu caosu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm chống tĩnh điện trơn bóng 1.2mx10m,chất liệu cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm chống trượt với chân ghế S/ G, bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm dính bụi phòng sạch 60x90cm 30 mic (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm dính bụi phòng sạch 60x90cm 30 mic Chất liệu: Polyester. Màu sắc: Xanh, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm dính bụi phòng sạch 60x90cm,30 mic, chất liệu: Polyester. Màu sắc: Xanh, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm tập Yoga 2 mặt, chất liệu TPE (4 màu: xanh lá mạ, xanh navy, tím, tím than), kích thước 183cm x 61cm x 5mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm tập yoga bằng cao su thiên nhiên (3 màu: đỏ, tím, xanh nước biển), kích thước: 183cm x 61cm x 5mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm tập Yoga chất liệu TPE (4 màu: xanh navy, xanh lá cây thẫm, tím than, xanh lá mạ), kích thước 183cm x 61cm x 5mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm thư giãn toàn thân, chất liệu TPE, xốp (3 màu: tím, xanh nước biển, xanh lá cây), kích thước:, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: Thảm tĩnh điện bằng cao su để sửa máy điện thoại di động, 1.2 x 1.2 m (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169190: TLS40169/ Tấm lót sàn bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169190: TZF680/ Thảm cao su 1,2mx9m, dùng trong nhà xưởng (nk)
- Mã HS 40169190: UAC/ Cao su chịu dầu AD25356,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: UAC/ Tấm cao su,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169190: XPVN00005238/ Tấm cao su lưu hóa chống tĩnh điện, kt: 1,2mx2mmx10m (nk)
- Mã HS 40169190: Z0000000-406186/ Thảm cao su chống trơn trượt vân quả trám, màu đen, hình chữ nhật, KT: 4000x2000x2mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169210: 04/ Gôm (tẩy) (nk)
- Mã HS 40169210: Cục tẩy để vệ sinh con chips (Eraser Caps (144 pcs/box)), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169210: NC60/ Đầu tẩy (dùng trong công nghiệp sản xuất bút chì): ERASER 165C 6.85*13mm(GPT011). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169210: NC60/ Đầu tẩy (dùng trong công nghiệp sản xuất bút chì): ERASER 368C 6.85*13mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169210: NPL20/ Đầu tẩy (nk)
- Mã HS 40169210: Tẩy chì E05. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy Pentel 05 (tẩy bút chì). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: ./ Tẩy keo, tẩy bút chì / VN (nk)
- Mã HS 40169290: 2074742800/ Đầu cao su của hồ dán dạng nước/PT-MT SI-RUBBER/2074742800 (nk)
- Mã HS 40169290: 2078142800/ Đầu cao su của hồ dán dạng nước/PT-WT SI-RUBBER/2078142800 (nk)
- Mã HS 40169290: 27/ Kếp tẩy giầy dùng tẩy rửa giầy (miếng/ bánh) (nk)
- Mã HS 40169290: 3/ M-001221 Eraser (Tẩy ZH 05 Nhật), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: 3/ Tẩy loại nhỏ Pentel (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169290: 832842/ Cục tẩy Lea Era 5.7 (nk)
- Mã HS 40169290: Artline EER-12 Gôm tẩy (Hộp 30 cái) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Artline EER-22 Gôm tẩy (Hộp 20 cái)Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Artline EER-8 Gôm tẩy (Hộp 40 cái)Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Bi làm sạch bình ngưng bằng cao su dùng trong công nghiệp điện đường kính 29mm, 29-S160-3, EK-000004- Nhãn hiệu Taprogge- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: BÚT LÔNG MÀU CONNECTOR- 12 MÀU PASTEL & NEON. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Cục gôm, hiệu 301, (1 thùng 648 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Cục gôm, hiệu 313, (1 thùng 1800 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Cục gôm, hiệu 6116, (1 thùng 960 cái) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Cục gôm, hiệu 6135, (1 thùng 60 Hộp x 30 cái/hộp) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Cục gôm, hiệu 96578, (1 thùng 60 Vỉ x 30 cái/ Vỉ) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Cục gôm, hiệu XD, (1 thùng 288 Vỉ x 6 cái/ Vỉ) mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Cục tẩy (Dùng để tảy mực)/ KR (nk)
- Mã HS 40169290: Cục tẩy bút chì đồ dùng văn phòng phẩm, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Cục tẩy cao su (chà sát lên bề mặt sản phẩm nhựa, để kiểm tra độ mài mòn của lớp sơn trên sản phẩm nhựa) (nk)
- Mã HS 40169290: Cục tẩy học sinh, hiệu 6116, (1 thùng 1200 cái),NSX:YIWU HANDA TRADING CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Cục tẩy học sinh, hiệu 6135, (1 thùng 1800 cái),NSX:YIWU HANDA TRADING CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Cục tẩy học sinh, hiệu 6513, (1 thùng 1800 cái),NSX:YIWU HANDA TRADING CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Cục tẩy học sinh, hiệu 96313, (1 thùng 1800 cái),NSX:YIWU HANDA TRADING CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Cục tẩy mono (Sử dụng vệ sinh máy in) PE-04A (30pcs/box) (nk)
- Mã HS 40169290: Cục tẩy tinh linh hải dương, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169290: Cục Tẩy Trắng Hình Vui 12Cái (SG0035), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 40169290: EQ0226/ Con lăn bằng cao su/ Rotating rubber Urethane50 6*13*68L (nk)
- Mã HS 40169290: EQ0226/ Con lăn bằng cao su/ Rubber roll NBR70 68*50*17 (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm bấm SK-ER2001, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: GÔM COLOUR-SIZE 48-BU/PNK/GD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: GÔM ĐẤT SÉT MÀU XÁM/HỘP NHỰA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: GÔM DUST FREE-187120-WE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: GÔM DUST FREE-187230-WE-P.COVER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: GÔM DUST FREE-187299-BK-P.COVER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: GÔM DUST FREE-7171 MEDIUM BLACK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm E-108 30c/hộp hiệu G-STAR (mới 100%). (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm E-207 Đen 30c/hộp hiệu G-STAR (mới 100%). (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm E-207 Trắng 30c/hộp hiệu G-STAR (mới 100%). (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm E-300 30c/hộp hiệu G-STAR (mới 100%). (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm E-400 30c/hộp hiệu G-STAR (mới 100%). (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm E-666 30c/hộp hiệu G-STAR (mới 100%). (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm E-777 30c/hộp hiệu G-STAR (mới 100%). (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm E-888 30c/hộp hiệu G-STAR (mới 100%). (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm học sinh 511710ZC hiệu Maped. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm học sinh 511760 hiệu Maped. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy dùng cho học sinh (2,5x3 cm. không hiệu). hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-301S, hiệu Lantu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-5521, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-99119, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-99209, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-99228, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-99508, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-99509, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-99516, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-H1016, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-H1017, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-LT309-9, hiệu Lantu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-P9238, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-WX011, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-WX017, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-WX021, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-WX022, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-WX025,không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy E-WX026, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy hiệu Faber mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy hiệu Stabilo mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Gôm tẩy học sinh (4 x 1,5) cm, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: HTMCS/ Miếng cao su dùng để chống va đập 12*2 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: NC57/ Tẩy (dùng để đóng kèm bút thành phẩm XK): (30490 Colart International Holdings Limited) ERASER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: NL100/ Gôm tẩy,qc: 45*20*8mm (sp hoàn chỉnh đóng gói kèm theo sp sxxk) (nk)
- Mã HS 40169290: NPL15/ Tẩy (làm bút chì) (nk)
- Mã HS 40169290: NPL30/ Tẩy (Dạng Miếng) (nk)
- Mã HS 40169290: NV32/ Trang trí bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169290: R900I00K-000027/ Tẩy cao su, dùng để tẩy vết bẩn trên kính màn hình điện thoại, đóng gói: 144 chiếc/hộp (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy 3040.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy 3044.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: 'tẩy bằng cao su (sử dụng để tẩy gỉ sét của con hàng, qc: rộng 50mm x dài 80mm x dày 10mm, sử dụng trong sản xuất, mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy bút chì bằng cao su dùng cho học sinh,hiệu: Lany.kích thước (5-6x7)cm+/-10%Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy bút chì bằng cao su dùng cho học sinh,hiệu: Lany.Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy bút chì bằng cao su, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy bút chì dùng cho học sinh bằng cao su lưu hóa (không phải cao su cứng), cỡ (1.5-5)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy bút chì dùng cho học sinh bằng cao su lưu hóa không xốp (không phải cao su cứng), cỡ (1,5-5)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy CH349.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy chì 6B ERASER ME-04 (bằng cao su lưu hóa, 1 hộp 48 chiếc)/ 266691, nhãn hiệu: Master Art, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy chì FANCY ERASER ME-07 (bằng cao su lưu hóa, 1 hộp 24 chiếc)/ 275976, nhãn hiệu: Master Art, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy Deli 3045, dùng tẩy keo, TQ (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy dùng cho học sinh, cỡ <1cm (25 viên/hộp x 15 hộp/1kg). Hiệu chữ trung quốc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy dùng cho văn phòng và học sinh. Kích thước: (3-8)cm. Hàng mới 100%, do Trung Quốc SX. Hiệu M&G (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy E3042.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy E3043.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy E3045.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy EH03010.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy EH03110.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy Eraser (10pcs/set), Entrust, chất liệu bằng cao su, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy H00110.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy H00210.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy H00510.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy H01100.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy H01200.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy H01400.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy H01720.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy học sinh 2B, H06003 kích thước (42*18*10)mm. HSX: GuangBo Nhãn hiệu: GuangBo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy học sinh 4B, H06004 kích thước (32*22*12)mm. HSX: GuangBo. Nhãn hiệu: GuangBo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy trắng 1200PCS/box,dùng để tẩy con hàng,chất liệu cao su,mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy trắng PE01-A,dùng để tẩy con hàng,chất liệu cao su, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy-CH349.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy-EH03010.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: Tẩy-EH03110.Hiệu DeLi.Mới 100%. (nk)
- Mã HS 40169290: TB0031/ Cục tẩy bút chì/PE-01A (nk)
- Mã HS 40169290: TB0031/ Cục tẩy bút chì/PLASTIC ERASER 2558 (nk)
- Mã HS 40169290: TD-CHU-335/ Gôm cao su (SP-8-3-SILICONE 70 (SILICONE RUBBER WHITE)), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: TD-CHU-335/ Gôm trắng dùng để bịch lổ của hàng TAKAKO (1 bag 10 cái) (RUBBER MASKING), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169290: Văn phòng phẩm hiệu Staedter, mới 100%. Tẩy bút chì 526 35B 02TH (nk)
- Mã HS 40169290: Văn phòng phẩm hiệu Staedter, mới 100%. Tẩy bút chì 526 35F 02TH (nk)
- Mã HS 40169290: Văn phòng phẩm hiệu Staedter, mới 100%. Tẩy bút chì 526 E20 TH (nk)
- Mã HS 40169290: Văn phòng phẩm hiệu Staedter, mới 100%. Tẩy bút chì 526 E30 TH (nk)
- Mã HS 40169290: Văn phòng phẩm hiệu Staedter, mới 100%. Tẩy bút chì 526 S20 TH (nk)
- Mã HS 40169290: Văn phòng phẩm hiệu Staedter, mới 100%. Tẩy bút chì 526 S30 TH (nk)
- Mã HS 40169290: Văn phòng phẩm hiệu Staedter, mới 100%. Tẩy bút chì 526 S40 TH (nk)
- Mã HS 40169290: Văn phòng phẩm hiệu Staedter, mới 100%: Tẩy bút chì 526 35B 02TH, 50 viên/ hộp (nk)
- Mã HS 40169290: Văn phòng phẩm hiệu Staedter, mới 100%: Tẩy bút chì 526 35F 02TH, 50 viên/ hộp (nk)
- Mã HS 40169290: Văn phòng phẩm hiệu Staedter, mới 100%: Tẩy bút chì 526 E20 TH, 20 viên/ hộp (nk)
- Mã HS 40169290: Văn phòng phẩm hiệu Staedter, mới 100%: Tẩy bút chì 526 S40 TH, 40 viên/ hộp (nk)
- Mã HS 40169290: Văn phòng phẩm hiệu Staedter, mới 100%:: Tẩy bút chì 526 E30 TH, 30 viên/ hộp (nk)
- Mã HS 40169290: Văn phòng phẩm hiệu Staedter, mới 100%:: Tẩy bút chì 526 S20 TH, 20 viên/ hộp (nk)
- Mã HS 40169290: Văn phòng phẩm hiệu Staedter, mới 100%:: Tẩy bút chì 526 S30 TH, 30 viên/ hộp (nk)
- Mã HS 40169290: Viên tẩy bằng cao su lưu hóa ZEAH06 nhãn hiệu Pentel (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169290: Viên tẩy bằng cao su lưu hóa ZEATH03ATE nhãn hiệu Pentel (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169290: Viên tẩy bằng cao su lưu hóa ZEH-03N hiệu Pentel (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169290: Viên tẩy bằng cao su lưu hóa ZEH-05E nhãn hiệu Pentel (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169290: Viên tẩy bằng cao su lưu hóa ZEH-05PTPE nhãn hiệu Pentel (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169290: Viên tẩy bằng cao su lưu hóa ZEH-10Enhãn hiệu Pentel (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169290: Viên tẩy bằng cao su lưu hóa ZES-05E nhãn hiệu Pentel (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169290: Viên tẩy bằng cao su lưu hóa ZES-08E nhãn hiệu Pentel (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169290: Viên tẩy bằng cao su lưu hóa ZETH-07S nhãn hiệu Pentel (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169290: Viên tẩy bằng cao su lưu hóa ZETS07E nhãn hiệu Pentel (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169290: Viên tẩy, hàng mới 100% (MÃ NVL:43003653) (nk)
- Mã HS 40169310: 20.05/ Đệm cao su M792, quy cách 2 CTNS (nguyên phụ liệu dùng để sản xuất) (nk)
- Mã HS 40169310: 303000771/ Đệm ngắn, MaxiSys Ultra, silicon, màu đen, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: 303000772/ Đệm dài, MaxiSys Ultra, silicon, màu đen, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: 303000892/ Miếng đệm giá đỡ, DV1912 59x8.5x5.3mm, silicon, màu đen, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: 303000906/ Đệm ngắn, DV1911/L50mm/silicone, màu đen, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: 320001060RE/ Vòng ron đệm nhựa- O ring transparent silicon 3/8x8 (nk)
- Mã HS 40169310: 320001061RE/ Vòng ron đệm nhựa- O ring transparent silicon 3/8x10 (nk)
- Mã HS 40169310: 320001062RE/ Vòng ron đệm nhựa- O ring transparent silicon 1/2x10 (nk)
- Mã HS 40169310: 320001063RE/ Vòng ron đệm nhựa- O ring transparent silicon 1/2 (nk)
- Mã HS 40169310: 320001064RE/ Vòng ron đệm nhựa- O ring transparent silicon 1/2x16 (nk)
- Mã HS 40169310: 320001065RE/ Vòng ron đệm nhựa- O ring transparent silicon 1/2x17 (nk)
- Mã HS 40169310: 320001066RE/ Vòng ron đệm nhựa- O ring transparent silicon 3/4 (15x24x3mm) (nk)
- Mã HS 40169310: 320001149RE/ Vòng ron đệm nhựa 3/4 (12x24x2mm) (nk)
- Mã HS 40169310: 3400222-2/ Gioăng cao su/RUBBER RING-Dùng để sản xuất thiết bị đóng, ngắt điện (nk)
- Mã HS 40169310: 4/ Ống cao su (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169310: 4016931000/ vòng đệm cao su OD6.3MM ID3 T1.2MM, quy cách: 21 CTNS (nguyên phụ liệu dùng để sản xuất) (nk)
- Mã HS 40169310: 794276-1/ Đầu bịt cách điện (nk)
- Mã HS 40169310: Đầu bọc cao su màu (100 cái/túi).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: Gioăng cao su lọc dầu, chất liệu cao su lưu hóa, mã 1769800 dùng cho oto tải Scania 20 tấn, hãng Sx Tzerli, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: Gioăng cao su lưu hóa két sinh hàn hộp số,chất liệu cao su lưu hóa, mã 1445514 dùng cho oto tải Scania 20 tấn, hãng SX Tzerli hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: JT1U153-C/ Ron cao su đầu ra cao áp JT1U153-C 81.2*63.2*6.1mm (nk)
- Mã HS 40169310: KCD21/ Tấm đệm co giãn bằng cao su linh kiện sạc điện thoại (nk)
- Mã HS 40169310: M6304-001632/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc thiết bị cảm biến bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: M6304-001647/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc thiết bị cảm biến bằng cao su. Hàng mới (nk)
- Mã HS 40169310: M6304-001647/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc thiết bị cảm biến bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: M6304-001657/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc thiết bị cảm biến bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: M6304-001659/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc thiết bị cảm biến bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: M6304-001708/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc thiết bị cảm biến bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: MI043/ Miếng lót cách điện các loại- ACETAL BUSHING 4 m/m, TXVA-90061. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: Miếng đệm (chèn) dùng để cách điện cho các chân tụ điện- t20(Ct12),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: Miếng đệm (chèn) dùng để cách điện cho các chân tụ điện-THRBRG(89.5),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: Miếng đệm (chèn) dùng để cách điện cho các chân tụ điện-THRBRGJIG136,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: Miếng đệm (chèn) dùng để cách điện cho các chân tụ điện-THRNOZZLENOZZLE150,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: Miếng đệm bằng cao su, dùng để cách điện cho các chân tụ điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: Miếng đệm cao su GKT03601, nhà sx Trane,Phụ tùng máy lạnh công nghiệp, hàng mới 100%, nhà sx Trane,Phụ tùng máy lạnh công nghiệp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: miếng đệm đế dưới,chất liệu bằng cao su, dùng trong sản xuất khuôn đúc nhựa,kích thước 6mm x 3mm x 1mm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: miếng nệm dùng để cách điện cho các chân tụ điện cửa khép kin kích thước 22'' hàng mới 100%&UK (nk)
- Mã HS 40169310: Miếng nệm dùng để cách điện cho các chân tụ điện kích thước 18'' hàng mới 100%&Uk (nk)
- Mã HS 40169310: Miếng nệm dùng để cách điện cho các chân tụ điện kích thước 22'' hàng mới 100%&UK (nk)
- Mã HS 40169310: miếng nệm dùng để cách điện cho các chân tụ điện vật liệu HNBR (là loại vật liệu được dùng để sản xuất các cao su tấm chịu lực) hàng mới 100%&UK (nk)
- Mã HS 40169310: NL8/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc cảm biến bằng cao su, mã 1401-000117 (nk)
- Mã HS 40169310: NL8/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc cảm biến bằng cao su, mã 1401-000136 (nk)
- Mã HS 40169310: NL8/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc cảm biến bằng cao su, mã 1401-000140 (nk)
- Mã HS 40169310: NL8/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc cảm biến bằng cao su, mã 1401-000147 (nk)
- Mã HS 40169310: NL8/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc cảm biến bằng cao su, mã 1401-000154 (nk)
- Mã HS 40169310: NL8/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc cảm biến bằng cao su, mã 1401-000159 (nk)
- Mã HS 40169310: NL8/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc cảm biến bằng cao su, mã 1401-000160 (nk)
- Mã HS 40169310: NL8/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc cảm biến bằng cao su, mã 1401-000163 (nk)
- Mã HS 40169310: NL8/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc cảm biến bằng cao su, mã 1401-000165 (nk)
- Mã HS 40169310: NL8/ Đầu bịt cách điện cho chân tụ điện hoặc cảm biến bằng cao su, mã 1401-000166 (nk)
- Mã HS 40169310: NPL10-TT/ Miếng đệm bằng cao su dùng để cách điện cho các chân tụ điện kích thước 34*11*4.5MM. Hàng mới 10% (nk)
- Mã HS 40169310: NPL163/ Tấm lót cách điện bằng cao su kich thước 18*13*0.25mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: NPL4_500/ Miếng đệm bằng cao su dùng để cách điện cho các chân tụ điện kich thước 18*25*0.25mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: OLJP-0005/ Đầu bịt cách điện bằng cao su phi 9mm, L21mm (nk)
- Mã HS 40169310: OLJP-0005/ Đầu nối dây điện (dùng cho dây điện có đường kính lõi 0.3-1.65mm, điện áp không quá 300V) (nk)
- Mã HS 40169310: Phụ tùng máy nén lạnh công nghiệp: Roan bơm dầu- 3188.131, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: Phụ tùng máy nén lạnh công nghiệp: Vòng cao su xy lanh- 1331.577, mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: PR25/ Vòng đệm bằng cao su (nk)
- Mã HS 40169310: Ron cao su mềm dùng trong lò vi sóng, mã: B/F4426BN70XP, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: S14/ Nút chặn bằng cao su (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 40169310: S14/ Nút chặn bằng cao su. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: VÒNG CHẶN CAO SU MÁY NGHIỀN,SPRING ENERGIZED SEAL MATERIAL,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: Vòng đệm cao su cho sứ cách điện HV. SHB 90/125 x 6 GI75p. Hãng sx Deisenhammer Gesellschaft Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: Vòng đệm cao su PRV. 46x5 NBR66,Hãng sx Kubo Tech Gesellschaft Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: Vòng đệm cao su PT100 PA 6 Dichtung. Hãng sx Kelner und Kunz Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169310: Vòng đệm cao su teflon PA 6 Dichtung. Hãng sx Kelner und Kunz Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 2000049500) Đệm cao su trục lái dùng cho xe máy hiệu Peugeot Django 125cc ABS. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 2000542500) Đệm cao su dùng cho xe máy hiệu Peugeot Django 125cc ABS. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 2000545300) Đệm cao su dùng cho xe máy hiệu Peugeot Django 125cc ABS. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 2001241000) Đệm cao su dùng cho xe máy hiệu Peugeot Django 125cc ABS. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 2001631700) Đệm cao su phía trước dùng cho xe máy hiệu Peugeot Django 125cc ABS. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 2001631800) Đệm cao su phía sau dùng cho xe máy hiệu Peugeot Django 125cc ABS. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9643225580) Cục chêm đệm kính cửa sau bằng cao su dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9643225580) Cục chêm đệm kính cửa sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9643225580) Cục chêm đệm kính cửa sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9643225580) Cục chêm đệm kính cửa sau bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9643225580) Cục chêm đệm kính cửa sau bằng cao su dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9656503180) Đệm lót dây điện cửa bằng cao su dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9656503180) Đệm lót dây điện cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9656503180) Đệm lót dây điện cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9656503180) Đệm lót dây điện cửa bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9656503180) Đệm lót dây điện cửa bằng cao su dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9656869080) Miếng chèn bánh xe bằng cao su dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9656869080) Miếng chèn bánh xe bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9656869080) Miếng chèn bánh xe bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9656869080) Miếng chèn bánh xe bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9656869080) Miếng chèn bánh xe bằng cao su dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9658245980) Đệm lót bảo vệ ống nước mui trái bằng cao su dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9658245980) Đệm lót bảo vệ ống nước mui trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9658245980) Đệm lót bảo vệ ống nước mui trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9658245980) Đệm lót bảo vệ ống nước mui trái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9658245980) Đệm lót bảo vệ ống nước mui trái bằng cao su dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9686896980) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài trước phải dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9686896980) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài trước phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9686896980) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài trước phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9686896980) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài trước phải dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9686896980) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài trước phải dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9686897080) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài sau trái dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9686897080) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài sau trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9686897080) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài sau trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9686897080) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài sau trái dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9686897080) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài sau trái dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9800225180) Miếng đệm trục lái bằng cao su dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9800225180) Miếng đệm trục lái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9800225180) Miếng đệm trục lái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9800225180) Miếng đệm trục lái bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9800225180) Miếng đệm trục lái bằng cao su dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9801088280) Miếng đệm cảm biến bằng cao su dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9801088280) Miếng đệm cảm biến bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9804713380) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài sau phải dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9804713380) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài sau phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9804713380) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài sau phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9804713380) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài sau phải dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9804713380) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài sau phải dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9804713480) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài trước trái dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9804713480) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài trước trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9804713480) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài trước trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9804713480) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài trước trái dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9804713480) Miếng đệm su tay mở cửa ngoài trước trái dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9807468980) Đệm lót ống bằng cao su dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9807468980) Đệm lót ống bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9807468980) Đệm lót ống bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9807468980) Đệm lót ống bằng cao su dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9807468980) Đệm lót ống bằng cao su dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 40169320: (MS: 9809301080) Su đệm camera dùng cho động cơ dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008/5008, dung tích 1598cc, số tự động, 5/7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- - Mã HS 40169320: (MS: 9814370880) Su đệm cửa sau bên phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p