Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 39269099: SBH20-236/ Kẹp kích cỡ nhựa TG-O142U-34C-MT (xk)
- Mã HS 39269099: SBH20-237/ Kẹp kích cỡ nhựa TG-O142U-38C-MT (xk)
- Mã HS 39269099: SBH20-238/ Kẹp kích cỡ nhựa TG-P522U-34DD-MT (xk)
- Mã HS 39269099: SBH20-239/ Kẹp kích cỡ nhựa TG-P522U-36DD-MT (xk)
- Mã HS 39269099: SBK23mm-Nonlogo(SONGHAO)/ Khóa nẹp bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SBK28mm-Nonlogo(SONGHAO)/ Khóa nẹp bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SBMB0050GBKA/ Nút nhấn bằng nhựa của khóa cửa dùng mã số (xk)
- Mã HS 39269099: SBMB0050GBKC/ Nút nhấn bằng nhựa của khóa cửa dùng mã số (xk)
- Mã HS 39269099: SBP-099HMW/VEX/ Giá đỡ CAMERA (SBP-099HMW/VEX, BRACKET), bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SBP-120WM/VEX/ Giá đỡ CAMERA (SBP-120WM/VEX BRACKET), bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SBP-120WMW/VEX/ Giá đỡ CAMERA (SBP-120WMW/VEX, BRACKET), bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SBSB0071ONTA-1/ Nút nhấn bằng nhựa của khóa cửa dùng mã số (xk)
- Mã HS 39269099: SCHC-001/ Thanh trượt cho gáy file tài liệu slide cell hc101c(ue) b5 (272x20x3.75mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SCHC-002/ Thanh trượt cho gáy file tài liệu slide cell HC101C (SITA) B5(272X18X3.75mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SCHC-006/ Thanh trượt cho gáy File tài liệu SLIDE CELL HC111C(SITA)A4 312X18X3.75mm (xk)
- Mã HS 39269099: SCHC-007/ Thanh trượt cho gáy File tài liệu SLIDE CELL HC111C(UE)A4 312X20X3.75mm (xk)
- Mã HS 39269099: SCHC-008/ Thanh trượt cho gáy File tài liệu SLIDE CELL HC113C(SITA)A3 435X18X3.75mm (xk)
- Mã HS 39269099: SCHC-009/ Thanh trượt cho gáy File tài liệu SLIDE CELL HC113(UE)A3 435X20X3.75mm (xk)
- Mã HS 39269099: SD2A1711-AS-H/ Cụm bộ phận vỗ, sắp xêp và chỉnh giấy (xk)
- Mã HS 39269099: SD42/ Bạc nhựa dịch chuyển của máy in LA251002 (xk)
- Mã HS 39269099: SD43/ Bạc nhựa dịch chuyển của máy in LA251003 (xk)
- Mã HS 39269099: SD45/ Bạc trượt bằng nhựa của máy in LA252555 (xk)
- Mã HS 39269099: SD46/ Bạc trượt bằng nhựa của máy in LA252556 (xk)
- Mã HS 39269099: SD50/ Trục Cam bên trái bằng nhựa của máy in LA402564 (xk)
- Mã HS 39269099: SD51/ Trục Cam bên phải bằng nhựa của máy in LA402565 (xk)
- Mã HS 39269099: SD52/ Con lăn bằng nhựa của máy in LA404431 (xk)
- Mã HS 39269099: SD54/ Trục nhựa của máy in ST1A7360 (xk)
- Mã HS 39269099: SD55/ Khung nhựa chặn bên phải của máy in ST1A8346 (xk)
- Mã HS 39269099: se.2/ Vải nhựa tráng phủ PVC: 16x14x1.5m, 880g/m màu xanh (xk)
- Mã HS 39269099: se.20/ vai nhua trang phu PE,cau truc vai 8x8x1.83m, 160g/m (xk)
- Mã HS 39269099: Seal niêm phong nhựa- Màu vàng có số thứ tự, không có logo (chì niêm phong bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: SED2481801A-14/ SED2481801A/Lõi bằng nhựa của motor (xk)
- Mã HS 39269099: SED4466401A-14/ SED4466401A/Bánh răng nhựa của motor (xk)
- Mã HS 39269099: SET-022/ Bobbin bằng nhựa&SP4820SODK-PGV0-9119&M01-000676, xuất trả mục:41, thuộc tờ khai:103361701220 (xk)
- Mã HS 39269099: SET-107/ Túi đựng phụ kiện bằng nhựa&NC-2000,KIS-3400&X12-001008, xuất trả mục:2, thuộc tờ khai:101358321740 (xk)
- Mã HS 39269099: SET-107/ Túi đựng phụ kiện bằng nhựa&NC-2000,KIS-3400&X12-001008, xuất trả mục:49, thuộc tờ khai:101609560510 (xk)
- Mã HS 39269099: SET-131/ Khay nhựa&INNER TRAY_NC-2000,KIS-3400&P05-001141, xuất trả mục:44, thuộc tờ khai:101866004810 (xk)
- Mã HS 39269099: SET-131/ Khay nhựa&INNER TRAY_NF-1000&P05-001074, xuất trả mục:5, thuộc tờ khai:103200302550 (xk)
- Mã HS 39269099: SET-192/ Khay bút bằng nhựa&STYLUS PEN STAND_NS-100(BLACK)&X12-001014, xuất trả mục:27, thuộc tờ khai:103200296950 (xk)
- Mã HS 39269099: SEV1910-01/ RC00Q008-306893_Đồ gá bằng nhựa hỗ trợ trong công đoạn kiểm tra máy, KT: 198*106*10mm (xk)
- Mã HS 39269099: SEV2002-06/ Đồ gá bằng Nhựa hỗ trợ trong công đoạn kiểm tra máy KT: 28*193*245mm (xk)
- Mã HS 39269099: SEV2006-05/ Z0000000-540274_Đồ gá bằng nhựa hỗ trợ trong công đoạn kiểm tra máy, KT:170*102*15mm (xk)
- Mã HS 39269099: SEV2006-10/ Z0000000-539684_Đồ gá bằng nhựa hỗ trợ trong công đoạn kiểm tra máy, KT:170*102*15mm (xk)
- Mã HS 39269099: SEV2006-20/ Z0000000-540269_Đồ gá bằng nhựa hỗ trợ trong công đoạn kiểm tra máy, KT:169*103*15mm (xk)
- Mã HS 39269099: SEV2006-22/ Z0000000-539681_Đồ gá bằng nhựa hỗ trợ trong công đoạn kiểm tra máy, KT:169*103*15mm (xk)
- Mã HS 39269099: SEV2006-28/ Z0000000-621858_Đồ gá bằng nhựa hỗ trợ trong công đoạn kiểm tra máy, KT:152*60*8mm (xk)
- Mã HS 39269099: SEV4160.1/ Miếng bảo vệ bằng nhưa cho điện thoại GH63-13798A kích thước 53.25*99.80 (MM*MM) (xk)
- Mã HS 39269099: SEVT1911-03/ Z0000000-169283_Đồ gá bằng nhựa hỗ trợ trong công đoạn kiểm tra máy, KT:185*134*30mm (xk)
- Mã HS 39269099: SEVT1911-05/ Z0000000-169273_Đồ gá bằng nhựa hỗ trợ trong công đoạn kiểm tra máy, KT:172*145*25mm (xk)
- Mã HS 39269099: SEVT20031-21/ Z0000000-398947_Đồ gá bằng nhựa hỗ trợ trong công đoạn kiểm tra máy, KT:244*101*8mm (xk)
- Mã HS 39269099: SFM-AN/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SFM-BN/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SG1027HS-GSV-SD/ Lõi cuốn cuộn dây điện dùng cho camera điện thoại di động. Mã SG1027HS-GSV-SD Carrier. (xk)
- Mã HS 39269099: SG1139J CARRIER-01/ Lõi cuốn cuộn dây điện dùng cho camera điện thoại di động. Mã SG1139J CARRIER-01 (PARTS FOR A/F CAMERA MODULE/CARRIER) (xk)
- Mã HS 39269099: SG7538-3/ Vỏ bảo vệ tấm kính lọc hồng ngoại của camera module MMVM00013 (SG7538-3) (xk)
- Mã HS 39269099: SH18-0096-620/ Đế bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SHF-1500F/VEX/ Giá đỡ CAMERA (SHF-1500F/VEX), bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SHF-1500F/VEX/ Giá đỡ CAMERA (SHF-1500F/VEX, BRACKET), bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SHP-1520FW/VEX/ Giá đỡ CAMERA (SHP-1520FW/VEX, BRACKET), bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SHP-1680F/VEX/ Giá đỡ CAMERA (SHP-1680F/VEX, BRACKET), bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SHP-3701F/VEX/ Giá đỡ CAMERA (SHP-3701F/VEX, BRACKET), bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SHS1BM/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SHS3BM/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SHS6BM/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SHS6RM/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SHS8BM/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SHS8RM/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: Side Block-369 (Khối bên của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Bottom Plate-369 (tấm đáy bên cạnh của jig kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SIDE GUIDE BLOCK-141(khối dẫn bên của JIG của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa).Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SIDE GUIDE BLOCK-303(khối dẫn bên của JIG của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SIDE GUIDE BLOCK-502(khối dẫn bên của JIG của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SIDE GUIDE BLOCK-521(khối dẫn bên của JIG của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SIDE INTERFACE BLOCK-141(Khối giao diện cố định vị trí pin của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa).Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SIDE INTERFACE Block-502(Khối giao diện cố định vị trí pin của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SIDE INTERFACE Block-502-1(Khối giao diện cố định vị trí pin của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Interface Block-503 (Khối giao diện cố định vị trí pin của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Interface Block-56 (Khối giao diện cố định vị trí pin của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SIDE INTERFACE BOTTOM PLATE-141(Khối giao diện cố định vị trí pin của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa).Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Interface Bottom Plate-154(Khối giao diện cố định vị trí pin của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Interface Bottom Plate-501 (Khối giao diện cố định vị trí pin của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SIDE INTERFACE BOTTOM PLATE-502(Khối giao diện cố định vị trí pin của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Interface Bottom Plate-521(Khối giao diện cố định vị trí pin của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Interface Bottom Plate-555 (Khối giao diện cố định vị trí pin của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Interface Bottom Plate-56 (Khối giao diện cố định vị trí pin của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Interface Bottom Plate-56.L (Khối giao diện cố định vị trí pin của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SIDE INTERFACE SOCKET BODY-141(Giao diện bên dưới thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa).Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Interface Socket Body-154(Giao diện bên dưới thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Interface Socket Body-501 (Giao diện bên dưới thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SIDE INTERFACE SOCKET BODY-502(Giao diện bên dưới thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Interface Socket Body-555 (Giao diện bên dưới thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Interface Socket Body-56 (Giao diện bên dưới thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Interface Socket Body-56.R (Giao diện bên dưới thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Push Block-154(Khối đẩy bên cạnh của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SIDE PUSH-141(Chốt đẩy góc của Jig kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa).Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Push-303(Chốt đẩy góc của Jig kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SIDE PUSH-502(Chốt đẩy góc của Jig kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Side Socket Body-369 (Thân bên cạnh của jig kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Sin phớt KD-S6 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: S-ITO/ Tấm cảm ứng điện dung bằng nhựa của thiết bị đi động (MU02-C30119), TX từ TK số: 103275090700/E11 dòng hàng số 3 ngày 21/04/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: SJ61-00836A/ Linh kiện Pin bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SJ69-00309B/ Pallet nhựa 1100 x 1200 x 120(mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SK246-1/ Miếng đệm bằng nhựa hình chữ nhật (xk)
- Mã HS 39269099: SK246-1-2/ Miếng đệm bằng nhựa hình chữ nhật (xk)
- Mã HS 39269099: SK246-2/ Miếng đệm bằng nhựa hình chữ nhật (xk)
- Mã HS 39269099: SK246-2-3/ Miếng đệm bằng nhựa hình chữ nhật (xk)
- Mã HS 39269099: SK246-3-3/ Miếng đệm bằng nhựa hình chữ nhật (xk)
- Mã HS 39269099: SK246-3-4/ Miếng đệm bằng nhựa hình chữ nhật (xk)
- Mã HS 39269099: SKFL 185-L-HA/ Thanh nhựa B dùng trong hệ thống xử lý nước bằng vật liệu composite, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SKFL 185-R-HA/ Thanh nhựa B dùng trong hệ thống xử lý nước bằng vật liệu composite, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SKFL 186-1900L/ Thanh nhựa C dùng trong hệ thống xử lý nước bằng vật liệu composite, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SK-FL-263-HA/ Tấm phẳng E bằng vật liệu composite, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SKIN-3/ Thanh trượt trong máy bán hàng tự động Shukkin Hansou Assy YDU38X20016C01 (xk)
- Mã HS 39269099: SKIN-3/ Thanh trượt trong máy bán hàng tự động Shukkin Hansou Assy YDU38X20016C01(Hàng tái xuất theo tờ khai NK số: 103306028821 ngày 11/05/2020, số thứ tự: 01, số lượng còn lại: 0 pce) (xk)
- Mã HS 39269099: SKWSSBP0002/ Khung đỡ bảo vệ phím nguồn, bằng nhựa, model SM-A805F SUB PBA (PK)- Tái xuất từ mục hàng số 33 của TK số 102598065030/E21 (xk)
- Mã HS 39269099: SL LCF-01/ Cánh quạt (rotor) bằng nhựa của quạt làm mát động cơ motor, (đơn giá gc: 1,735VND/PCE), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SL LCF-02/ Vỏ ngoài bằng nhựa, phụ kiện bao thân sản phẩm làm mát động cơ motor, (đơn giá gc: 2,992VND/PCE), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SL-012-CEP/ MIẾNG LÓT GIÀY (xk)
- Mã HS 39269099: SL-037/ Nắp nhựa dưới của sạc pin điện thoại di động (bao gồm chân cắm có tiếp điểm) Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SL-045/ Nắp nhựa trên của sạc điện thoại di động.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SL-047/ Giá đỡ tụ điện bằng nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SL-148/ Miếng đệm bằng nhựa epoxy, phủ thiếc. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SL-485X/ Miếng bảo vệ vỏ sạc điện thoại, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SL-A661-24(SONGHAO)/ Khóa cặp dạng trượt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SLIDE GUIDE & BLOCK (Thanh trượt và con trượt MGN-LG13C-170), bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SLIDE GUIDE & BLOCK (Thanh trượt và con trượt MGN-LG15C-270), bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SLIDE GUIDE & BLOCK (Thanh trượt và con trượt MGN-LG9C-55), bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SLIDE GUIDE & BLOCK (Thanh trượt và con trượt MGN-LG9C-75), bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SLIDE GUIDE & BLOCK (Thanh trượt và con trượt) MGN-LG9C-55, bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SLIDE GUIDE (thanh trượt MGN-LG12C-70), bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SLIDE GUIDE (thanh trượt MGN-LG9C-115), bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SLIDE GUIDE (thanh trượt MGN-LG9C-155), bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SLIDE GUIDE (thanh trượt MGN-LG9C2-155), bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SLIDE GUIDE (thanh trượt MGN-LG9C-95), bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Slide Guide x2 block (thanh dẫn hướng và con trượt MGN-LG15C2-510), bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Slider for aluminium frame (Thanh trượt khung nhôm 30), bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.022/ Miếng nhựa mỏng (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.029/ Miếng bọt xốp (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.036/ Miếng nhựa mỏng (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.038/ Miếng nhựa mỏng (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.040/ Miếng bọt xốp (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1014/ Miếng bọt xốp LEH848001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1027/ Miếng bọt xốp D00KYH001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1032/ Miếng đệm xốp RC4-1693-000 (từ nhựa polyurethane) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1053/ Miếng bọt xốp D001UL001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1054/ Miếng nhựa mỏng LU8621001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1056/ Đệm cách âm bằng bọt khí (từ polyurethane) C0491004100-3 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1060/ Mút xốp Polyurethane (tự dính) V3-001726-00 (từ nhựa xốp, không cứng) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1066/ Miếng bọt xốp D0090C001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1067/ Miếng bọt xốp D0090G001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1068/ Miếng nhựa mỏng D00S25001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1070/ Miếng bọt xốp D00SD2001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1073/ Miếng đệm phía trên tấm cửa 67713-X1V52 (từ nhựa xốp) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1074/ Miếng đệm phía trên tấm cửa 67713-X1V53 (từ nhựa xốp) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1075/ Miếng đệm phía trên tấm cửa 67713-X1V54 (từ nhựa xốp) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1076/ Miếng đệm tấm cửa số 4 67718-X1V12 (từ nhựa xốp) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1087/ Miếng bọt xốp LEG644001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1088/ Miếng bọt xốp LEG643001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1089/ Miếng bọt xốp LY1345001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1090/ Miếng bọt xốp LY6653001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1091/ Miếng bọt xốp D00HSN001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1092/ Miếng bọt xốp LY6572001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1093/ Miếng bọt xốp D007LW001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1094/ Miếng bọt xốp LY6214001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1095/ Miếng bọt xốp LU5632001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1096/ Miếng bọt xốp LY6571001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1097/ Miếng nhựa mỏng D00PNR001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1108/ Miếng đệm cho loa bằng mút xốp (từ polyethylene) 620375 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1130/ Miếng đệm cho loa bằng mút xốp (từ polyethylene) 621928 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1137/ Miếng mút xốp từ nhựa Polyethylene không cứng kích thước 2x34x668mm, mã 4P400556-1, linh kiện dùng để sản xuất điều hòa Daikin (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1175/ Miếng bọt xốp D00Y5W001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1176/ Miếng bọt xốp D00Z8V001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1253/ Miếng đệm cho loa bằng mút xốp (từ polyethylene) 623383 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1254/ Miếng đệm cho loa bằng mút xốp (từ polyethylene) 623374 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1262/ Miếng bọt xốp D01376001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1314/ Miếng đệm cho loa bằng mút xốp (từ polyethylene) 628220 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.152/ Miếng bọt xốp (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1608/ Đệm cách âm bằng bọt khí (từ polyurethane) B3494300904 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1741/ Đệm cách âm bằng bọt khí (từ polyurethane) C0491009000-3 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.180/ Miếng bọt xốp (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.184/ Miếng bọt xốp LY8260-001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1870/ Miếng đệm dùng cho loa 580737 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1876/ Đệm cách âm bằng bọt khí (từ polyurethane) C1491010500 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1882/ Miếng đệm dùng cho loa 578534 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.1934/ Miếng đệm V3-003620-00 (tự dính, từ nhựa xốp, không cứng) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.206/ Miếng bọt xốp LY2353-001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.230/ Đệm chống rung bình đựng nước làm mát (19110-K12A-9000) (8x8x220mm) (từ Polyethylene, loại dính) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.231/ Miếng nhựa mỏng LEH071001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.234/ Miếng bọt xốp LU2022001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.241/ Miếng nhựa mỏng LY4069001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.242/ Miếng bọt xốp LY4079001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.243/ Miếng bọt xốp LY4308001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.245/ Miếng bọt xốp LY5803001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.251/ Phớt ốp trước bên trong (81291-GGZ-J000) (6x6x430mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.259/ Đệm A mặt nạ trước (64301-KYZ-9000) (từ nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.261/ Miếng bọt xốp LJ7403001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.263/ Miếng bọt xốp LY2372001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.265/ Miếng bọt xốp LY4821001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.292/ Miếng nhựa mỏng LEH115-001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.297/ Miếng bọt xốp LY9200001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.323/ Miếng đệm dùng cho loa 579109 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.339/ Miếng bọt xốp LEH869-001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.340/ Miếng bọt xốp LEH870-001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.341/ Miếng bọt xốp LEH871-001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.370/ Miếng bọt xốp LU9795-001 (1x6.7x10.5)mm (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.396/ Miếng bọt xốp LY8256001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.415/ Miếng đệm bằng nhựa xốp PGME1345ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.418/ Miếng đệm bằng nhựa xốp PGME1350ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.420/ Miếng đệm bằng nhựa xốp PGME1352ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.427/ Miếng bọt xốp LEM190001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.462/ Miếng nhựa mỏng D000P6001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.463/ Miếng nhựa mỏng D0015K001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.473/ Miếng bọt xốp D00028001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.474/ Miếng bọt xốp D0002A001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.475/ Miếng bọt xốp D0002B001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.476/ Miếng bọt xốp D00031001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.479/ Miếng nhựa mỏng D000DU001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.480/ Miếng nhựa mỏng D000WY001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.483/ Miếng bọt xốp D001D7001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.499/ Miếng nhựa mỏng LM2282001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.501/ Miếng nhựa mỏng D0021B001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.502/ Miếng nhựa mỏng D0021Y001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.503/ Miếng nhựa mỏng LY6481001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.504/ Miếng bọt xốp LY6485001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.505/ Miếng bọt xốp LY6489001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.506/ Miếng nhựa mỏng LY7860001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.507/ Miếng nhựa mỏng LY7870001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.512/ Gioăng đệm bằng Polyethylene 7135-0739 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.547/ Miếng đệm dùng cho loa 594714 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.599/ Miếng bọt xốp D001E4001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.665/ Miếng bọt xốp D002UE001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.705/ Miếng đệm cho loa bằng mút xốp (từ polyethylene) 606259 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.731/ Miếng bọt xốp D001XF001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.734/ Miếng bọt xốp LEN058001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.735/ Miếng bọt xốp LX4965001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.736/ Miếng bọt xốp D000DE001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.737/ Miếng bọt xốp D00026001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.857/ Gioăng đệm bằng Polyethylene 7135-0806 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.879/ Đệm cách âm bằng bọt khí (từ polyurethane) C0491010700D (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.887/ Đệm cách âm bằng bọt khí (từ polyurethane) B3491003010 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.888/ Đệm cách âm bằng bọt khí (từ polyurethane) B4491007900 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.889/ Đệm cách âm bằng bọt khí (từ polyurethane) C0491009600-2 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.891/ Đệm cách âm bằng bọt khí (từ polyurethane) B2491001200B (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.892/ Đệm cách âm bằng bọt khí (từ polyurethane) AQON0003019-3 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.894/ Đệm cách âm bằng bọt khí (từ polyurethane) W8395101010A (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.942/ Miếng nhựa mỏng LY9194001 (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.951/ Miếng bọt xốp D000CH001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.952/ Miếng bọt xốp D00174001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.953/ Miếng bọt xốp D001S5001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.954/ Miếng bọt xốp LEH864001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.955/ Miếng bọt xốp LES217001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.964/ Miếng nhựa mỏng D00021001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.965/ Miếng bọt xốp D0035R001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.983/ Miếng bọt xốp D00AD4001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.984/ Miếng bọt xốp D00ADV001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.985/ Miếng bọt xốp D00AE3001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.986/ Miếng bọt xốp D00AE4001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.988/ Miếng nhựa mỏng D00AUG001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.990/ Miếng bọt xốp D00K4G001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.993/ Miếng nhựa mỏng D0014F001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.994/ Miếng bọt xốp LEH868001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLP.996/ Miếng bọt xốp LES216001 (dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: SLR-AB/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SLR-AG/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SLR-BB/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SLR-BG/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SM01/ Nắp trên bằng nhựa của máy mát xa mặt EM-D400 AS00000583A (xk)
- Mã HS 39269099: SM02/ Nắp dưới bằng nhựa bên trái đã gắn linh kiện của máy mát xa mặt EM-D400 (MO-LP001) AS00000583A (xk)
- Mã HS 39269099: SM02/ Nắp dưới bằng nhựa của máy mát xa mặt đã gắn linh kiện EM-D400 MO-LP001 AS00000585A (xk)
- Mã HS 39269099: SM03/ Nắp dưới bằng nhựa bên phải đã gắn linh kiện của máy mát xa mặt EM-D400 (MO-LP001) AS00000585A (xk)
- Mã HS 39269099: SM-A217F ST SINGLE BL/ Khay sim điện thoại di động chất liệu bằng nhựa Code GH98-45393C (xk)
- Mã HS 39269099: SM-A217F ST SINGLE RD/ Khay sim điện thoại di động chất liệu bằng nhựa Code GH98-45393D (xk)
- Mã HS 39269099: SM-A217F ST SINGLE WT/ Khay sim điện thoại di động chất liệu bằng nhựa Code GH98-45393B (xk)
- Mã HS 39269099: SM-A405FB0100002819-MRB-01-STE0001-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-A405FB0100002819-MRB-01-STE0001-1X ĐGGC 372.9VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-A415D SIM TRAY DUAL BK/ Khay đựng sim bằng nhựa model SM-A415D code GH98-45436CS (xk)
- Mã HS 39269099: SM-A415FB0928200420-MDA-01-STE0001-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-A415FB0928200420-MDA-01-STE0001-1X ĐGGC 6362.83VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-A415FB0928200420-MDA-01-STE0002-2X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-A415FB0928200420-MDA-01-STE0002-2X ĐGGC 6302.59VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-A715B0100009419-MRA-01-STE0002-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-A715B0100009419-MRA-01-STE0002-1X ĐGGC 409.13VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-A715F B0100009419-MRA-A1-STE0002-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-A715F B0100009419-MRA-A1-STE0002-1X ĐGGC 409.13VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-A7160 B0100000320-MDA-01-STE0001-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-A7160 B0100000320-MDA-01-STE0001-1X ĐGGC 169.93VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-A716V B0100003220-MDA-01-STE0001-2X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-A716V B0100003220-MDA-01-STE0001-2X ĐGGC 149.46VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-A716VB0100003220-MDA-01-STE0001-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-A716VB0100003220-MDA-01-STE0001-1X ĐGGC 143.67VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-M307B0100008719-MRA-01-STE0001-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-M307B0100008719-MRA-01-STE0001-1X ĐGGC 208.94VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-M307FB0127301120-MRA-01-STE0001-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-M307FB0127301120-MRA-01-STE0001-1X ĐGGC 208.94VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-N971F TPU COVER_IJ NA/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa chưa hoàn chỉnh model SM-N971F code GH63-17609AS (xk)
- Mã HS 39269099: SM-N986B MAIN DUMMY/ Miếng nhựa bọc ngoài loa điện thoại di động SM-N986B MAIN.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SM-N986B SUB DUMMY/ Miếng nhựa bọc ngoài loa điện thoại di động SM-N986B SUB.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SM-N986UM1273D01800JX/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-N986UM1273D01800JX ĐGGC 3328VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-T395 SPEN CAP BK/ Nắp bằng nhựa của bút cảm ứng dùng cho máy tính bảng model SM-T395 code GH63-14939AS (xk)
- Mã HS 39269099: SM-T395 SPEN DECO BK/ Miếng bảo vệ bằng nhựa của bút cảm ứng dùng cho máy tính bảng model SM-T395 code GH63-14938A (xk)
- Mã HS 39269099: SM-T395 SPEN FRONT BK/ Vỏ bằng nhựa của bút cảm ứng dùng cho máy tính bảng model SM-T395 code GH61-12896AS (xk)
- Mã HS 39269099: SM-T515 B0127300419-MDA-B1-STE0002-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-T515 B0127300419-MDA-B1-STE0002-1X ĐGGC 272.5VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-T515 LCD FPCB(DR)B0111900819-MRA-A1-STE0001-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-T515 LCD FPCB(DR)B0111900819-MRA-A1-STE0001-1X ĐGGC 245.87VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-T515 LCD FPCBB0100002419-MRA-A1-STE0001-2X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-T515 LCD FPCBB0100002419-MRA-A1-STE0001-2X ĐGGC 245.87VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-T515B0100000419-MDA-D1-STE0002-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-T515B0100000419-MDA-D1-STE0002-1X ĐGGC 174.86VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-T515B0100002419-MRA-01-STE0001-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-T515B0100002419-MRA-01-STE0001-1X ĐGGC 245.87VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-T515B0111900819-MRA-01-STE0001-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-T515B0111900819-MRA-01-STE0001-1X ĐGGC 245.87VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-T725B0100003519-MSB-A1-STE0003-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-T725B0100003519-MSB-A1-STE0003-1X ĐGGC 314.87VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-T865 B0100005319-MRA-A1-STE0002-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-T865 B0100005319-MRA-A1-STE0002-1X ĐGGC 247.53VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-T976B BLM1273D01500JX/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-T976B BLM1273D01500JX ĐGGC 381.2VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-T976B BRM1273D01700JX/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-T976B BRM1273D01700JX ĐGGC 381.2VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SM-T976BB0100003620-MRA-01-STE0002-1X/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm đã GCSM-T976BB0100003620-MRA-01-STE0002-1X ĐGGC 380.76VND/PCE (xk)
- Mã HS 39269099: SMT-AB WITH BASE400B/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SMT-B WITH BASE500/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SN101013-AS1-H/ Miếng lót nhựa dẫn hướng di chuyển của bộ quét hình ảnh trên trục sắt (xk)
- Mã HS 39269099: SN102000-AS-H/ Bộ nắp ốp gia cố giấy khi scan của máy in đa năng (xk)
- Mã HS 39269099: SN2020-044/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 11.1 X 11.1 (M), màu Blue, 120gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: SN2020-045/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 10.5 X 14 (M), màu Natural, 92.9gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: SN302100-AS1-H/ Cụm bộ phận dẫn hướng giấy của máy in đa năng (xk)
- Mã HS 39269099: SN302201-AS1-H/ Cụm bộ phận dẫn hướng và hỗ trợ kéo giấy của máy in đa năng (xk)
- Mã HS 39269099: SN302508/ Miếng dính bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SN302509/ Miếng dính bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SN304511-AS1-H/ Cụm bộ phận dùng căn chỉnh khe hở đường đi giấy của máy in đa năng (xk)
- Mã HS 39269099: SNS-AB/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SNS-AG/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SNS-BB/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SNS-BG/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SNY-160/ Lưới nhựa HDPE 140GR/M2(20) (xk)
- Mã HS 39269099: SNY-161/ Lưới nhựa HDPE 40GR/M2(20) (xk)
- Mã HS 39269099: SNY96/ Bạt phủ kiện PE 150G/SQM, NATURAL (xk)
- Mã HS 39269099: SNY96Bạt phủ kiện PE 195G/SQM, TRANSPARENT (xk)
- Mã HS 39269099: SNY96.,/ Bạt phủ kiện PE 130G/SQM, TRANSPARENT (xk)
- Mã HS 39269099: Sơ đồ thoát hiểm- In decal dán nhựa, 1*1.2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Sơ mi lỗ trà my (xk)
- Mã HS 39269099: SO1C26 HOUSING SP/ Vỏ khung Camera điện thoại bằng nhựa- Housing SO1C26 (đã gia công). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SOCKET BASE-486(Đĩa của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SOCKET BODY-1394(Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SOCKET BODY-154(Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SOCKET BODY-251 (Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: SOCKET BODY-251 (Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SOCKET BODY-251(Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SOCKET BODY-251(Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa).Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SOCKET BODY-289 (Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Socket Body-377 (Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SOCKET BODY-398 (Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SOCKET BODY-449 (Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Socket Body-456(Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa).Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SOCKET BODY-458 (Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SOCKET BODY-487 (Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Socket Body-497 (Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: Socket Body-509(Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Socket Body-522(Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SOCKET BODY-536 (Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Socket Body-551 (Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Socket Body-78 (Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Socket Body-P1(Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Socket Body-P1(Thân của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa).Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Socket cover Mặt ổ điện bằng nhựa dùng cho 1 thiết bị) Panasonic WEVH68010,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Socket cover Mặt ổ điện bằng nhựa dùng cho 3 thiết bị) Panasonic WEVH68030,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SOCKET-R16/ Chân đệm silicon (Socket) (xk)
- Mã HS 39269099: sợi dây nhựa dùng để móc mác giày, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Sông gen D25 mm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Sọt GALIAMELON bằng nhựa, kích thước D292X165 mm/30475799, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Sọt rác nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP 1548/ MIẾNG NHỰA 38*48MM HS 26-3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP Chậu bằng Nhựa chế tạo, quy cách: D34H75. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP Chậu bằng Nhựa chế tạo, quy cách: D34H97. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP chậu bằng nhựa, quy cách D26H30. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP chậu bằng nhựa, quy cách D47H91. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP chậu bằng nhựa, quy cách S32H75. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP Chậu bằng Nhựa, quy cách: D23H24. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP Chậu bằng Nhựa, quy cách: D26H30. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP Chậu bằng Nhựa, quy cách: D30H29. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP Chậu bằng Nhựa, quy cách: D34H73. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP Chậu bằng Nhựa, quy cách: D34H75. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP Chậu bằng Nhựa, quy cách: D49/40/30H48. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP Chậu bằng Nhựa, quy cách: S23H40. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP Chậu bằng Nhựa, quy cách: S44H38. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP Sản phẩm trang trí bằng Nhựa chế tạo, quy cách: D20H15. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP trang trí bằng nhựa chế tạo, quy cách D20H15. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP trang trí bằng Nhựa chế tạo, quy cách: D20H15. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP.N14F01004/ Đồ gá bảo vệ ốp lưng điện thoại, bằng nhựa, model V530, kt(160.7*78*11.3)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP001/ Khung đỡ bằng nhựa của đồng hồ led, đã qua cắt gọt, phân loại/CLOCKWT1301/IF-S1301N BRACKET- FRONT/WT (xk)
- Mã HS 39269099: SP001/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 03592 HEEL-KID-S10-12K (xk)
- Mã HS 39269099: SP001/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0710-0204001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP001-01/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0710-0202021,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP001-01/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0710-0205051,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP001-01/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0710-0206061,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP001-01/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0710-0208011,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP0014/ Tấm đệm bằng nhựa dùng để chống rung cho tai nghe điện thoại, quy cách: 7*4*2.41mm (800-XGY603-A0-0) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0015/ Miếng dán bằng nhựa cách điện bên trong tai nghe điện thoại, quy cách: 4.72*4.59* 0.1mm (800-XGY611-A0-0) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0016/ Miếng dán bằng nhựa cho tấm dẫn sáng tai nghe, quy cách: 3.3*5.47*0.1mm (800-XGY605-A0-0) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0017/ Miếng dán bằng nhựa hai mặt cảm biến tai nghe điện thoại, quy cách: 9.4*2.11* 0.1mm (800-XGY608-A0-0) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0018/ Tấm đệm bằng nhựa dùng để chống rung cho nút ấn tai nghe, quy cách: 5.95*5.95*0.95mm (800-XGY604-A0-0) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0019/ Miếng dán bằng nhựa chắn đèn LED quy cách: 8.43*5.46*0.15mm (800-XGY613-A0-0) (xk)
- Mã HS 39269099: SP002/ Màng keo nhựa đã cắt định hình khổ 54"- HOT MELT (xk)
- Mã HS 39269099: SP002/ Miếng bảo vệ bằng nhựa của điện thoại di động, đã qua cắt gọt, phân loại/G970U/FRONT DECO/BK (xk)
- Mã HS 39269099: SP002/ Miếng nhựa PE (SP may ba lô, túi xách) (xk)
- Mã HS 39269099: SP002/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0710-0404103, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP0020/ Tấm đệm E75 bằng nhựa dùng chống rung tai nghe không dây, quy cách 11.23*5.08*0.89mm (800-XGY601-A0-0) (xk)
- Mã HS 39269099: SP002-01/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0710-0402123,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP002-01/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0710-0405153,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP002-01/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0710-0406163,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP002-01/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0710-0408113,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP0021/ miếng dán bằng nhựa cho pin của tai nghe không dây, quy cách: 36.04*19.32*0.15mm (800-XGY606-A0-0) (xk)
- Mã HS 39269099: SP002-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP1803 (9cm)- Nhựa TPU+Dây Poly Propylene String (xk)
- Mã HS 39269099: SP0022/ Miếng dán bằng nhựa bản mạch chủ của tai nghe không dây, quy cách: 30.00*18.3*0.05mm (800-XGY607-A0-0) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0023/ Miếng dán bằng nhựa hai mặt cho nút ấn tai nghe không dây, quy cách: 12.74*4.05*0.15mm (800-XGY612-A0-0) (xk)
- Mã HS 39269099: SP003/ Khăn lót ND003 (97x105) cm (xk)
- Mã HS 39269099: SP003/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0720-020303, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP003/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0720-020505, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP003/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0720-020606, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP003/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0720-020901, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP003/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0720-021001, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP003/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa của tai nghe, đã qua cắt gọt, phân loại/R175/REAR DUMMY BUD L/BK (xk)
- Mã HS 39269099: SP003/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa của tai nghe, đã qua cắt gọt, phân loại/R175/REAR DUMMY BUD L/BL (xk)
- Mã HS 39269099: SP003/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa của tai nghe, đã qua cắt gọt, phân loại/R175/REAR DUMMY BUD R/BK (xk)
- Mã HS 39269099: SP003/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa của tai nghe, đã qua cắt gọt, phân loại/R175/REAR DUMMY BUD R/BL (xk)
- Mã HS 39269099: SP004/ Miếng bảo vệ bằng nhựa của tai nghe, đã qua cắt gọt, phân loại/R175/FRONT DECO/BL (xk)
- Mã HS 39269099: SP004/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0720-0403133,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP004/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0720-0405153,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP004/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0720-0406163,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP004/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0720-0409113,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP004/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0720-0410113,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP005/ Nắp bằng nhựa của bút cảm ứng dùng cho máy tính bảng, đã qua cắt gọt, phân loại/SM T395/S PEN CAP/BK (xk)
- Mã HS 39269099: SP005/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0710-030200,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP005/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0710-030400,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP005/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0710-030500,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP005/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0710-030600,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP005/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0710-030800,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP005-18/ Trang trí đầu khoá kéo-ZP39 (11.5cm)- Nhựa TPU+Dây Poly Propylene String (xk)
- Mã HS 39269099: SP006/ Miếng bảo vệ bằng nhựa của bút cảm ứng dùng cho máy tính bảng, đã qua cắt gọt, phân loại/SM T395/S PEN DECO/BK (xk)
- Mã HS 39269099: SP006/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0720-030300,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP006/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0720-030500,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP006/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0720-030600,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP006/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0720-030900,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP006/ Ốp bảo vệ bằng nhựa HGU0720-031000,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP009/ Miếng nhựa bọc ngoài đèn led HGU0710-160010, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP01/ Khung nhựa đường viền điện thoại di động Model TV104WUM-LS0 (xk)
- Mã HS 39269099: SP01/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP có in, kích thước 30-60 * 25-34 * 10-12 CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng SHER ETHIOPIA PLC., hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP01/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP có in, kích thước 30x25x10CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: SHER ETHIOPIA PLC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP01/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP có in, kích thước 31-44*21-33*10-11CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: COPACKING OY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP01/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP có in, kích thước 35-50 * 28-40 * 10-12CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP01/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP có in, kích thước 35-55*25-35*10-11CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP01/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP có in, kích thước 40-70*30-45*12-15CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP01/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP có in, kích thước 40-70*30-55*10-17CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP01/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP có in, kích thước 45X40X12CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: Dillewijn Zwapak BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP01/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP có in, kích thước 50 * 38 *10CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP01/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP có in, kích thước 70*35*12CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: Dillewijn Zwapak BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP01/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP có in, kích thước: 35-50*30-55*10-15CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP01/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP có in, kích thước: 40-50*30-55*10-12CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP01/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP có in, kích thước: 40-70*30-35*10-12CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP01/ Vỏ tai nghe chụp tai 62.GU036.M001A bằng nhựa (Loại đã sơn) (đơn giá gia công: 3382 đồng/1sp) (xk)
- Mã HS 39269099: SP010/ Phím bấm bằng nhựa HGU0710-180010,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP011/ Miếng đệm (nhựa) DJ69-00385B. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP011/ Phím bấm bằng nhựa HGU0710-190010,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP012/ Phím bấm bằng nhựa HGU0720-050010,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP012/ Vòng đệm (nhựa) DJ63-01483A. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP013/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 03592 EYT-KID-S10-10TK (xk)
- Mã HS 39269099: SP0143/ Vỏ mặt trước của đầu thu, bằng nhựa. AM07-004306U (xk)
- Mã HS 39269099: SP015/ Logo Silicone 39*40mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP017/ Logo silicon 88*25MM/ VN (xk)
- Mã HS 39269099: SP017/ Vòng đệm (Nhựa) DJ63-01091E. MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP017-18/ Nút gài bằng nhựa ABS-RT (Ringta) (4*7.2mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0172-1/ Miếng trang trí mặt trước bằng nhựa của khóa cửa điện tử model RB101 DECO FRONT RB101(MDSF0880ZSGB) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0173-1/ Nắp phím bấm bằng nhựa màu bạc dùng sản xuất khóa cửa điện tử model WRB100 COVER 10KEY WELKOM WRB100 (MDSF0010ZSGP) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0192/ Vỏ mặt trước của đầu thu, bằng nhựa. AM07-006791F (xk)
- Mã HS 39269099: SP02/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP không in, kích thước 35-40 * 25 *10CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng SHER ETHIOPIA PLC., hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP02/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP không in, kích thước 35-60 * 35-45 * 10-15CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP02/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP không in, kích thước 40*30-40*12CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP02/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP không in, kích thước 40-60 * 30-45 * 10-15CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP02/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP không in, kích thước 50 * 35 *10CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP02/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP không in, kích thước 50*30*10CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP02/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP không in, kích thước: 40-76*25-50*10-19CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP02/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP không in, kích thước: 50*35-50*12CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP02/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP không in, kích thước: 50-76*24-35*12-16CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP02/ Ống bọc hoa bằng màng BOPP không in, kích thước: 50x30x10CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP02/ Vỏ tai nghe chụp tai 62.GU036.M002A bằng nhựa (Loại đã sơn) (đơn giá gia công: 3382 đồng/1sp) (xk)
- Mã HS 39269099: SP021-18/ Khoen trượt-NKLL (20mm)-Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP022-18/ Khoen trượt-NKLL (25mm)-Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP023-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP1603 (9.5cm)-Nhựa TPU+Dây Poly Propylene String (xk)
- Mã HS 39269099: SP024-18/ Khoen trượt-SL (25mm)- Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP025-18/ Khoen trượt-LL1 (25mm)- Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP0256-1/ Miếng trang trí bằng nhựa ABS dùng sản xuất khóa cửa điện tử model WRB300 DECO COVER 10KEY WRB300 (MDSF1290ZSGD) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0257-1/ Miếng nhựa trang trí mặt trước bên dưới ổ khóa bằng nhựa ABS (màu bạc) DECO FRONT LOWER WRB300 (MDSF1230ZSGD) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0263-1/ Vỏ trang trí bằng nhựa lắp vào mặt trước của khóa cửa điện tử DECO TOUCH KEY ID, MDSF0050ONTA (xk)
- Mã HS 39269099: SP0277-1/ Tấm nhựa giữ ăng ten CASE BACK CODE ANTENA HOLE(MDMB0230ONTA) (xk)
- Mã HS 39269099: SP-028-5/ Đế chân pin bằng nhựa, kích thước: 7.71*0.74*5.77mm, TX từ mục 36, TK số 103185805701/G13 (06/03/2020) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0291-1/ Vỏ trang trí bằng nhựa ABS màu bạc dùng sản xuất khóa cửa điện tử model SRB100 DECO COVER 10KEY SRB100 (MDSF1330ZSGA) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0298-1/ Miếng trang trí bằng nhựa ABS dùng sản xuất khóa cửa điện tử model SRB100 DECO COVER 10KEY (MDSF1330ZRDA) (xk)
- Mã HS 39269099: SP03/ Khung nhựa đường viền điện thoại di động, model LA103WF5-SL06 (xk)
- Mã HS 39269099: SP03/ Ống bọc hoa bằng màng CPP có in, kích thước 31-44*21-33*10-11CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: COPACKING OY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP03/ Ống bọc hoa bằng màng CPP có in, kích thước 50-70*30-40*10-15CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP03/ Ống bọc hoa bằng màng CPP có in, kích thước 70 * 50 * 15CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP03/ Ống bọc hoa bằng màng CPP có in, kích thước: 50-70*35-40*10-12CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP03/ Ống bọc hoa bằng màng CPP có in, kích thước: 65*40*12CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP03/ Ống bọc hoa bằng màng CPP có in, kích thước: 70*35-50*10CM,đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-03/ Ống dẫn hơi nước có van điều chỉnh trong bàn hút cuẩ máy hút bụi cụm nozzle mop-TUB0000001 (xk)
- Mã HS 39269099: SP03/ Vỏ tai nghe chụp tai 62.GU036.M006A bằng nhựa (Loại đã sơn) (đơn giá gia công: 2248 đồng/1sp) (xk)
- Mã HS 39269099: SP03/ Vòng đệm bằng nhựa(DJ63-01122A) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0306-1/ Vỏ hộp pin bằng nhựa dùng sản xuất khóa cửa điện tử COVER BATTERY WST(MDMP0040ZSLF) (xk)
- Mã HS 39269099: SP031-18/ Long đền nhựa (15mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0338/ Miếng trang trí bằng nhựa ABS dùng sản xuất khóa cửa điện tử DECO COVER 10KEY SRB100, (MDSF1330ZBZA) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0339/ Miếng nhựa trang trí mặt trước bên dưới ổ khóa bằng nhựa ABS DECO FRONT LOWER E1, MDSF1150ONTA (xk)
- Mã HS 39269099: SP034/ Nhãn silicone 27mmx15mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP0340/ Miếng nhựa trang trí mặt trước của khóa điện tử DECO FRONT ID502, MDSF0880ONTA (xk)
- Mã HS 39269099: SP0341/ Vỏ hộp pin bằng nhựa dùng sản xuất khóa cửa điện tử COVER BATTERY TANK ST300 (MDMP0040ZSLG) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0342/ Giá đỡ phím bấm của khóa cửa điện tử model welkom WG (bằng nhựa) BASE 10KEY WG-10N/20 TURNKEY (MDSF1400ZBKA) (xk)
- Mã HS 39269099: SP036-18/ Khoen trượt-TQ2025- Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP037/ miếng trang trí giày 03003-HEEL-I-S5.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP037/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 03003-HEEL-I-S5.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP04/ Ống bọc hoa bằng màng CPP không in, kích thước 40-50*30-35*10-15CM, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP04/ Vỏ tai nghe chụp tai 62.GU036.M005A bằng nhựa (Loại đã sơn) (đơn giá gia công: 2248 đồng/1sp) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-0898/ nhãn nhựa (nhãn hiệu LABELBROOKS) (30*32mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1086/ nhãn nhựa (nhãn hiệu ASICS AMX LABEL) (30*25mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1088/ nhãn nhựa (nhãn hiệu ASICS LABEL) (48*16.5mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1165/ nhãn nhựa (tem chuyển in) nhãn hiệu NB (15*31mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1166/ nhãn nhựa (tem chuyển in) nhãn hiệu NB (34.75*30mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1167/ nhãn nhựa (tem chuyển in) nhãn hiệu NB (66*15.4mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1168/ nhãn nhựa (tem chuyển in) nhãn hiệu NB (39*32.4mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1169/ nhãn nhựa (tem chuyển in) nhãn hiệu NB (75*13mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1170/ nhãn nhựa (tem chuyển in) nhãn hiệu NB (42.6*38.1mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP041-18/ Khóa móc-KH7- Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1378/ nhãn nhựa (nhãn hiệu HOVR HEAT SEAL LABEL) (44*18mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1381/ nhãn nhựa (nhãn hiệu UA CHILE) (50*25mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1382/ nhãn nhựa (nhãn hiệu UA MEXICO) (50*30mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1383/ nhãn nhựa (nhãn hiệu UA ARGENTINA) (50*30mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1428/ nhãn nhựa (nhãn hiệu ASICS ONITSUKA) (28*18mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1429/ nhãn nhựa (nhãn hiệu ASICS PHF) (35mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1479/ nhãn nhựa (nhãn hiệu UA COLOMBIA) (30*45mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1483/ nhãn nhựa (nhãn hiệu ASICS) (47*37mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1484/ nhãn nhựa (nhãn hiệu ASICS) (51*32mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP04-1503/ nhãn nhựa (nhãn hiệu ASICS PHF) (25mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP0416/ Vỏ bảo vệ ổ cắm usb, bằng nhựa. FC15-006087A (xk)
- Mã HS 39269099: SP0425/ Màn hình hiển thị đèn led cho đầu thu, bằng nhựa. Z6409002501A (xk)
- Mã HS 39269099: SP043/ Vòng đệm (Nhựa) DJ97-02317A. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP044/ Tấm nhựa xốp EVA 2 màu, dùng lót sàn (58 cm X 58 cm X 20 mm) 1 bộ 4 tấm (xk)
- Mã HS 39269099: SP0461/ Vỏ bảo vệ phía trước của đầu thu, bằng nhựa. FC15-007615A (xk)
- Mã HS 39269099: SP0462/ Khung bên ngoài của đầu thu, bằng nhựa. FC15-007618A (xk)
- Mã HS 39269099: SP0463/ Nút nguồn của đầu thu, bằng nhựa. EP07-001468A (xk)
- Mã HS 39269099: SP0464/ vỏ bảo vệ đèn của đầu thu, bằng nhựa. FC15-007616A (xk)
- Mã HS 39269099: SP0465/ Màn hình hiển thị đèn led cho đầu thu, bằng nhựa. PM01-001053A (xk)
- Mã HS 39269099: SP0469/ Tấm chắn bảo vệ đầu thu, bằng nhựa. FC28-003110B (xk)
- Mã HS 39269099: SP049/ miếng trang trí giày 03003-TSB-S3.5-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP049/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 03003-TSB-S3.5-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP05/ Bobbin bằng nhựa-M01-000556: SP996016P-FGV0 (xk)
- Mã HS 39269099: SP05/ Giấy gói quà bằng màng BOPP có in, kích thước: 40-50CM*800-1000M, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP05/ Giấy gói quà bằng màng BOPP có in, kích thước: 50CM*400-1000M, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DILLEWIJN ZWAPAK BV, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP05/ Vỏ tai nghe chụp tai 62.GU036.M003A bằng nhựa (Loại đã sơn) (đơn giá gia công: 5071 đồng/1sp) (xk)
- Mã HS 39269099: SP050/ miếng trang trí giày 03003-TSB-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP050/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 03003-TSB-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP050-20/ Nút nguồn bằng nhựa 7211-CAU (xk)
- Mã HS 39269099: SP051/ miếng trang trí giày 03003-TSB-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP051/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 03003-TSB-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP052/ miếng trang trí giày 03003-TSB-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP052/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 03003-TSB-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP0529/ Cụm vỏ bảo vệ đèn hồng ngoại của đầu thu, bằng nhựa. AM07-014422A (xk)
- Mã HS 39269099: SP053/ miếng trang trí giày 03003-TSB-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP053/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 03003-TSB-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP0530/ Cụm vỏ bảo vệ của đầu thu, bằng nhựa. AM07-014427A (xk)
- Mã HS 39269099: SP0531/ Cụm vỏ bảo vệ của đầu thu, bằng nhựa. AM07-014446A (xk)
- Mã HS 39269099: SP054/ miếng trang trí giày 03003-TSB-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP0555/ Cụm Vỏ bảo vệ mặt trước của đầu thu, bằng nhựa. AM07-012450I (xk)
- Mã HS 39269099: SP0557/ Linh kiện gắn mặt trước của đầu thu, bằng nhựa FC30-006989A (xk)
- Mã HS 39269099: SP06/ Vỏ tai nghe chụp tai 62.GU036.M004A bằng nhựa (Loại đã sơn) (đơn giá gia công: 5071 đồng/1sp) (xk)
- Mã HS 39269099: SP063-20/ Đế trượt bằng nhựa 7230 (xk)
- Mã HS 39269099: SP064-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP03 (9cm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP065-20/ Con trượt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP067-18/ Khoen trượt-SQ1 (25mm)- Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP068-18/ Khoen trượt-SL (20mm)- Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP070-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP1601 (12cm)- Nhựa PP + Dây đai Poly String (xk)
- Mã HS 39269099: SP071-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP1602 (13cm)- Nhựa PP + Dây đai Poly String (xk)
- Mã HS 39269099: SP072-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP05 (11.5cm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP072-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP05 (11.5cm)- Nhựa PP + Dây đai Poly String (xk)
- Mã HS 39269099: SP074/ Tấm nhựa xốp EVA 1 màu, dùng lót sàn (58 CM X 58 CM X 12 MM)1 bộ 6 tấm (xk)
- Mã HS 39269099: SP076/ Vòng đệm (nhựa) DJ63-00632Y. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP077/ Tấm nhựa xốp EVA 2 màu, dùng lót sàn (58 CM X 58 CM X 13 MM)1 bộ 6 tấm (xk)
- Mã HS 39269099: SP081/ Vòng đệm (nhựa) DJ63-00632U. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP083-18/ Tay cầm đầu khóa-ZP4117 (10.5cm)- Nhựa PP + Dây đai Poly String (xk)
- Mã HS 39269099: SP083-20/ Vỏ máy dưới máy xông mũi họng bằng nhựa C801S-E (xk)
- Mã HS 39269099: SP084-20/ Vỏ máy trên máy xông mũi họng bằng nhựa C801S-E (xk)
- Mã HS 39269099: SP090-20/ Vỏ máy dưới máy xông mũi họng bằng nhựa C801S-KDE (xk)
- Mã HS 39269099: SP091-20/ Vỏ máy trên máy xông mũi họng bằng nhựaC801S-KDE (xk)
- Mã HS 39269099: SP094-20/ Nắp pin máy đo huyết áp VG bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP098-20/ Nút nhấn bộ nhớ bằng nhựa 7320F (xk)
- Mã HS 39269099: SP099-20/ Nút nhấn thời gian 7320F bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP100-18/ Khoen trượt-SL (38mm)-Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP100-20/ Nút nhấn mũi tên bằng nhựa 7320F (xk)
- Mã HS 39269099: SP101-18/ Khoen trượt-SL (50mm)-Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP1012/ nút trang trí giày (khoen giày) APA160206024 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1012/ THE NHUA HS AG (xk)
- Mã HS 39269099: SP101-20/ Nắp đậy khí 7320F bằng nhựa PE (xk)
- Mã HS 39269099: SP1013/ bọc gót giày (miếng lót bằng nhựa) SC-02-S3.5-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1014/ bọc gót giày (miếng lót bằng nhựa) SC-02-S5.5-7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1015/ bọc gót giày (miếng lót bằng nhựa) SC-02-S7.5-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1016/ bọc gót giày (miếng lót bằng nhựa) SC-02-S9.5-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1017/ bọc gót giày (miếng lót bằng nhựa) SC-02-S11.5-13 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1022/ BANH XE 70MM HS 25A (xk)
- Mã HS 39269099: SP102-20/ Giá đỡ màn hình dùng cho máy đo huyết áp 7320F bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP1023/ MIENG NHUA 39*39MM HS 26-1 (xk)
- Mã HS 39269099: SP103-20/ Đầu nối khí bao cổ tay 7320F bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP1036/ MIENG NHUA 133*54MM HS33-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1036A/ Ống nối_FITTING TUBE FT-WPS(A) (xk)
- Mã HS 39269099: SP1037A/ Vỏ ống_CARTRIDGE TUBE FT-WPS(A) (xk)
- Mã HS 39269099: SP104-18/ Dây viền khay (xk)
- Mã HS 39269099: SP104-20/ Nút nhấn bộ nhớ bằng nhựa 7310 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1048/ CHAN DE 265MM HS 3421 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1059/ THANH NHUA 750MM HS 51-8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP106-20/ Vỏ máy trước dùng cho máy đo huyết áp máy đo huyết áp bằng nhựa 7120 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1068/ KHOA NHUA 20MM HS 7-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP107-20/ Vỏ máy sau dùng cho máy đo huyết áp máy đo huyết áp bằng nhựa 7120 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1080/ MIENG NHUA 26*103MM HS 32-7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1082/ KHOEN NHUA 20MM HS 8-8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP108-20/ Vỏ máy trước dùng cho máy đo huyết áp máy đo huyết áp bằng nhựa 7121 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1085/ KHOEN NHUA 20MM HS 9-3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP109-20/ Đầu nối ống khí bằng nhựa L5040 HEM-VG (xk)
- Mã HS 39269099: SP1095/ KHOEN NHUA 20MM HS 12-4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP11/ Chốt cửa an toàn (165X85X15MM) làm từ nhựa EVA, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DEXTER VIETNAM CO., LTD, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP11/ Dây viền đế giày DV5- Dây viền PVC (xk)
- Mã HS 39269099: SP11/ Dây viền đế giày DV5- Dây viền PVC (1564 kg 39,099.96 yard) (xk)
- Mã HS 39269099: SP1101/ Ống chặn cổ chai_WIPER KB-M14 (xk)
- Mã HS 39269099: SP110-20/ Đầu nối khí bằng nhựa VG (xk)
- Mã HS 39269099: SP111-20/ Giá đỡ màn hình dùng cho máy đo huyết áp 7120 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP1123/ MIENG NHUA 550MM HS 51-5A (xk)
- Mã HS 39269099: SP1143/ TAM LOT NHUA 3*90.4*35 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1146/ KHOEN NHUA 30MM HS 12-7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP118/ Logo Silicone 48*20mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP118-20/ Vỏ máy trước dùng cho máy đo huyết áp máy đo huyết áp bằng nhựa 7320F (xk)
- Mã HS 39269099: SP1193/ Miếng đệm bằng nhựa (Đã được định hình) GH67-04778A, KT (15.8*2.02)mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP12/ Dây viền đế giày DV6- Dây viền TPU (xk)
- Mã HS 39269099: SP12/ Dây viền đế giày DV6-Dây viền TPU (xk)
- Mã HS 39269099: SP12/ Dây viền đế giày DV6-Dây viền TPU (52.92 kg 1270.01 yard) (xk)
- Mã HS 39269099: SP120-20/ Vỏ máy trước dùng cho máy đo huyết áp máy đo huyết áp bằng nhựa 7320-AP (xk)
- Mã HS 39269099: SP1207/ KHOEN NHUA 38MM HS 904-38 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1214/ Trục xoay_SPINDLE SMK-R2 (xk)
- Mã HS 39269099: SP122-18/ Khoá móc-RDH6 (38mm)- Nhựa PA (xk)
- Mã HS 39269099: SP123/ Vòng đệm bằng nhựa (DJ63-00632P).Dùng làm vòng đệm motor của máy hút bụi (do công ty sản xuất bằng hạt nhựa TPV). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP123/ Vòng đệm bằng nhựa (DJ63-00632P).Dùng làm vòng đệm motor của máy hút bụi. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP1239/ Ống nối_FITTING TUBE FK-PL2(TEST KO-PB7) (xk)
- Mã HS 39269099: SP1241/ Vỏ ống_CARTRIDGE TUBE FK-PL2(TEST KO-MPB7) (xk)
- Mã HS 39269099: SP125/ Vòng đệm bằng nhựa (DJ63-00632G).Dùng làm vòng đệm motor của máy hút bụi (do công ty sản xuất bằng hạt nhựa TPV). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP125/ Vòng đệm bằng nhựa (DJ63-00632G).Dùng làm vòng đệm motor của máy hút bụi. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP1255/ Trục xoay_ PUSH SPINDLE IE-LL (xk)
- Mã HS 39269099: SP126-20/ Nút trượt bằng nhựa 7310 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1334/ Trục xoay_SPINDLE KB-R3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-13466: Trụ đỡ L130mm cho máy SR bằng nhựa POM (Kích thước:130x100x10mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP135-20/ Vỏ máy sau dùng cho máy đo huyết áp máy đo huyết áp bằng nhựa 7121-Z (xk)
- Mã HS 39269099: SP137-18/ Khoen trượt-01 (75*35)mm, Nhựa PP(40%) + nhựa Rubber (60%) (xk)
- Mã HS 39269099: SP-13747: Bao che cho đế giữ đĩa bằng nhựa POM (Kích thước: D60xL70mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP1389/ Nắp trong của cây son bóng môi_INNER CAP KB-R8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP139-18/ Miếng nhựa-01 (85*45)mm, OSPREY-Nhựa TPU (xk)
- Mã HS 39269099: SP1395/ Manh dệt(120x90)cm, 138g (xk)
- Mã HS 39269099: SP140-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP1811 (13cm)- Nhựa Rubber+dây đai Poly String (xk)
- Mã HS 39269099: SP1402/ Manh dệt(3x100)m, 70gsm (xk)
- Mã HS 39269099: SP1405/ Manh dệt khổ (4x10)m, 7737g (xk)
- Mã HS 39269099: SP141-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP52 (10cm)- Nhựa PP+dây đai Poly String (xk)
- Mã HS 39269099: SP1412/ Bạt nhựa kích thước (120x90) cm, 138g (xk)
- Mã HS 39269099: SP1413/ Bạt nhựa khổ (5x10)m, 2560g (xk)
- Mã HS 39269099: SP1414/ Bạt nhựa khổ (10x10)m, 5411g (xk)
- Mã HS 39269099: SP1415/ Bạt nhựa khổ (10x15)m, 7989g (xk)
- Mã HS 39269099: SP1416/ Bạt nhựa khổ (10x20)m, 10170g (xk)
- Mã HS 39269099: SP1417/ MIENG NHUA (140MM) HS 32-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP142-18/ Nắp nhựa-01 (25*13)mm, Nhựa PA (xk)
- Mã HS 39269099: SP1423/ Bạt nhựa khổ (5x10)m, 2650g (xk)
- Mã HS 39269099: SP1423/ DAY GAN NHUA PE PIPING 3.5MM (xk)
- Mã HS 39269099: SP1424/ Bạt nhựa khổ (2x90)m, 10940g (xk)
- Mã HS 39269099: SP1429/ Manh dệt(3x100)m, 70gsm (xk)
- Mã HS 39269099: SP143-18/ Khoen nhựa-03 (20mm)- Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP144-20/ Vỏ máy sau dùng cho máy đo huyết áp máy đo huyết áp bằng nhựa 7280T (xk)
- Mã HS 39269099: SP-14655: Chân đỡ đĩa bằng nhựa, dùng cố định đĩa khi xoay, kích thước (50x150x280)mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP147-18/ Thanh nhựa (42*372)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP149/ Vòng đệm (nhựa) DJ63-00632L. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP150-18/ Thanh nhựa (345*161)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP1503/ THANH NHỰA 5.5*8*20.7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP151-18/ Thanh nhựa (370*211)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP1520/ miếng trang trí giày RN-0093-S9.5-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP152-18/ Thanh nhựa (65*1950)mm-Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP-15395: Tấm đỡ đĩa bằng nhựa PEEK, kt 45x05x5mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP156-18/ Thanh nhựa (364*210)mm-Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP157-18/ Thanh nhựa (65*1947)mm-Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP158-18/ Thanh nhựa (65*2099)mm-Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP1603/ Lông đền nhựa 15 MM HS 19-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1604/ miếng ốp vai bằng nhựa SHOULDER RR-SizeM (xk)
- Mã HS 39269099: SP1605/ miếng ốp vai bằng nhựa SHOULDER RR-SizeL (xk)
- Mã HS 39269099: SP1607742+00-BT-DG-XNK2001/ Kẹp cố định bằng nhựa 37*34*18MM dùng cho xe đẩy dành cho người tàn tật Ocean Ergo, hàng mới 100%, KH: SP1607742, ERP: SP1607742+00-BT-DG (xk)
- Mã HS 39269099: SP1609/ Ống thân cây vẽ mắt_BODY CR-MPB4 (TEST KO-MPB) (xk)
- Mã HS 39269099: SP1615/ Vỏ ống của cây vẽ mắt_CARTRIDGE TUBE IE-PL (xk)
- Mã HS 39269099: SP1616/ Ống nối của cây vẽ mắt_FITTING TUBE IE-PL (xk)
- Mã HS 39269099: SP163-20/ Nút nguồn bằng nhựa 7122-AU (xk)
- Mã HS 39269099: SP166/ miếng trang trí giày YC-2B001-S4-11.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP167/ miếng trang trí giày YC-2B001-S12-7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP169/ miếng trang trí giày MW880V8-S5.5-7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP169-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP27 (10cm), Nhựa PP+ dây đai Poly string (xk)
- Mã HS 39269099: SP17/ Tay bọc cần gạt bằng nhựa dùng cho máy sản xuất nông nghiệp (xk)
- Mã HS 39269099: SP170/ miếng trang trí giày MW880V8-S7.5-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP171/ miếng trang trí giày MW880V8-S9.5-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP171-18/ Chân đế nhựa-01 OSPREY-Nhựa PA (xk)
- Mã HS 39269099: SP172/ miếng trang trí giày MW880V8-S11.5-13 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1720/ MIẾNG NHỰA-PLASTIC PATCH-350MM HS 51-2 (xk)
- Mã HS 39269099: SP173/ miếng trang trí giày MW880V8-S14-16 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1736/ DÂY GÂN 25MM-PIPING 25MM (xk)
- Mã HS 39269099: SP1756/ THANH NHƯA 5.5*3.5*44 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1766/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) DA-61-S8-8.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1767/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) DA-61-S9-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1768/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) DA-61-S10-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1769/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) DA-61-S11-11.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1770/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) DA-61-S12-12.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1771/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) DA-61-S13-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1772/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) DA-61-S14-14.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP178-20/ Nút nhấn khới động 6232T-E bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP179-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP1512 (12.5cm)- Nhựa PP+ dây đai Poly String (xk)
- Mã HS 39269099: SP18/ Dây viền đế giày DV8- Dây viền PVC (xk)
- Mã HS 39269099: SP18/ Dây viền đế giày DV8- Dây viền PVC (95,625 mét) (xk)
- Mã HS 39269099: SP1812/ Nắp trên của cây kẻ mắt_TAIL CAP EP-LS(TEST KH-CS)-0766/-0316 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1812/ Nắp trên của cây kẻ mắt-TAIL CAP EP-LS (TEST KH-CS) (xk)
- Mã HS 39269099: SP181-20/ Giá đỡ LCD 6232T-E bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP1814/ MIẾNG TRANG TRÍ NHƯA HS 15MM HS 117 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1816/ miếng (móc) giày (móc treo bằng nhựa) NBA-120310016-I-13inch (xk)
- Mã HS 39269099: SP1822/ TẤM NHỰA 5.5*24*24 (xk)
- Mã HS 39269099: SP182-20/ Nút nhấn bluetooth 6232T-E bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP1830/ TẤM NHỰA 5.5*4*28.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP183-20/ Vỏ máy trước dùng cho máy đo huyết áp máy đo huyết áp bằng nhựa HEM-6232T-E (xk)
- Mã HS 39269099: SP1836/ miếng trang trí giày 302008-S3.5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1837/ miếng trang trí giày 302008-S6.5-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1838/ miếng trang trí giày 302008-S9.5-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1839/ miếng trang trí giày 302008-S12.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1840/ Ống xoay cây tô mắt_SCREW PIECE IP-PS (xk)
- Mã HS 39269099: SP185-20/ Nắp pin máy đo huyết áp HEM-6232T-E bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP186-20/ Nắp pin máy đo huyết áp HEM-6181-E bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP1864/ Trục đẩy xoay cây vẽ mắt_PUSH SPINDLE EP-LS (xk)
- Mã HS 39269099: SP187-20/ Vỏ máy trước dùng cho máy đo huyết áp máy đo huyết áp bằng nhựa HEM-6181-E (xk)
- Mã HS 39269099: SP188-20/ Vỏ máy sau dùng cho máy đo huyết áp máy đo huyết áp bằng nhựa HEM-6181- E (xk)
- Mã HS 39269099: SP188B/ Thân son bóng môi _FAC-AM (LIP GLOSS CONTAINER)-B (xk)
- Mã HS 39269099: SP189-20/ Khung cố định LCD HEM-6181-E bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP19/ Dây viền đế giày DV9- dây viền PVC (xk)
- Mã HS 39269099: SP19/ Dây viền đế giày DV9-Dây viền PVC (xk)
- Mã HS 39269099: SP190-20/ Đầu nối khí bao cổ tay HEM 7121J-SH bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP1908/ MIẾNG NHỰA 8MM HS 59-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP191-20/ Gía đỡ HEM 7121J-IN LCD bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP192-20/ Vỏ máy sau dùng cho máy đo huyết áp HEM 7121J-IN bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP1924/ THANH NHỰA-PLASTIC FEET BAR(515MM)-HS 5110-515 (xk)
- Mã HS 39269099: SP193-20/ Vỏ máy trước dùng cho máy đo huyết áp HEM-7121J-IN bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP1938/ Vỏ ống của cây vẽ mắt-INNER CUP CR-MPB7 (TEST RM-MPB)-0433 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1938/ Vỏ ống của cây vẽ mắt-INNER CUP CR-MPB7(TEST RM-MPB)-0432 (xk)
- Mã HS 39269099: SP195-20/ Vỏ máy trước dùng cho máy đo huyết áp HEM-7342T-Z bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP196-20/ Vỏ máy sau dùng cho máy đo huyết áp HEM-7342T-Z bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP1968/ CHÂN ĐẾ NHỰA-PLASTIC FEET (40*85) HS 24-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP197-20/ Nắp màn hình máy đo huyết áp HEM-7150T-Z bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP198-20/ Nắp màn hình máy đo huyết áp HEM-7342T-Z bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP1985/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) DA-91-ML-S7-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1986/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) DA-91-ML-S8-8.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1987/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) DA-91-ML-S9-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1988/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) DA-91-ML-S10-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP1989/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) DA-91-ML-S11-11.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP199-20/ Giá đỡ module dùng cho máy đo huyết áp HEM-7342T-Z bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP-1A0CTUA0-00/ Nắp nhựa của nắp bình nước trong ghế nha khoa 1A0CTUA0 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-1A0CTVC0-00/ Miếng nhựa đế cốc của bộ ống nhổ ghế nha khoa 1A0CTVC0 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-1A0CTWC0-00/ Nắp nhựa trên bộ cấp nước của bộ ống nhổ ghế nha khoa 1A0CTWC0 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-1A0CTXB0-00/ Nắp nhựa dưới bộ cấp nước của bộ ống nhổ ghế nha khoa 1A0CTXB0 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-1A0CTZA0-00/ Nắp nhựa bọc đầu trục của cánh tay bàn bác sỹ trong ghế nha khoa 1A0CTZA0 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-1A0CU3B0-00/ Tấm nhựa đỡ bàn bác sỹ trong ghế nha khoa 1A0CU3B0 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-1A0CU4B0-00/ Nắp nhựa của khung đỡ bộ ống nhổ trong ghế nha khoa 1A0CU4B0 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2/ Dây viền đế giày DV2- Dây viền TPR (xk)
- Mã HS 39269099: SP20/ Dây viền đế giày DV10- Dây viền PVC (xk)
- Mã HS 39269099: SP20/ Màng liên kết (bonding film) 25um*550mm*1000m (xk)
- Mã HS 39269099: sp20060613/ Khay nhựa chứa sơn TWPT001 (xk)
- Mã HS 39269099: sp20060813/ Chổi cọ quét sơn 25MM (SYNTHETIC PREMIUM PAINT BRUSH 25MM) (xk)
- Mã HS 39269099: sp20062335/ Khay nhựa chứa sơn TWPT 001 (xk)
- Mã HS 39269099: SP201-20/ Nút nhấn blutooth HEM-7150T-Z bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP202-20/ Giá đỡ LCD HEM-7342T-Z bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP203-20/ Vỏ máy trước dùng cho máy đo huyết áp HEM-6232T-Z bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP2037/ THANH NHUA- ABS DRUM BAR 3.5*20*26 (xk)
- Mã HS 39269099: SP204/ miếng trang trí giày AD-21117-S3.5-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2040/ TẤM NHỰA 2*39.7*111.4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2043/ Ống chặn cổ chai cây chải lông mi_WIPER IM-M (xk)
- Mã HS 39269099: SP205/ miếng trang trí giày AD-21117-S5.5-7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2051/ Nắp cây kẻ mắt_DH-MPB2(EYEBROW CORE TYPE) (xk)
- Mã HS 39269099: SP206/ miếng trang trí giày AD-21117-S7.5-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP207/ miếng trang trí giày AD-21117-S10-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP208/ miếng trang trí giày AD-21117-S12.5-14.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP208-20/ Nút trượt HEM-6232T-Z bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP2088/ TẤM NHỰA PE SHEET 5.5*18*17 (xk)
- Mã HS 39269099: SP209-20/ Nút nhấn thẻ nhớ HEM-6231T-Z bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP2097/ miếng trang trí giày SP-1 KNUCKLE-SizeS (xk)
- Mã HS 39269099: SP2098/ miếng trang trí giày SP-1 KNUCKLE-SizeM (xk)
- Mã HS 39269099: SP2099/ miếng trang trí giày SP-1 KNUCKLE-SizeL (xk)
- Mã HS 39269099: SP2099/ TẤM NHỰA-PE SHEET 5.5*38*43 (xk)
- Mã HS 39269099: SP21/ Dây viền đế giày DV11- dây viền TPR (938 kg 37,516 yard) (xk)
- Mã HS 39269099: SP210-20/ Vỏ máy sau dùng cho máy đo huyết áp HEM-6231T-Z bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP211-20/ Nắp màn hình máy đo huyết áp HEM-7151T-Z bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP212-20/ Nắp màn hình máy đo huyết áp HEM-7341T-Z bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP213-20/ Vỏ máy trước dùng cho máy đo huyết ápHEM-7347T-AJC3 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP214-20/ Nút nhấn trung bình sáng- tối HEM-734 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP2148/ TẤM NHỰA-PE SHEET-5.5*4*32 (xk)
- Mã HS 39269099: SP215-20/ Nắp màn hình máy đo huyết áp HEM-7156-AAP bằng nhựa PMMA (xk)
- Mã HS 39269099: SP-216097-00/ Miếng nhựa dùng trong hệ thống báo cháy 216097 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-216099-01/ Miếng nhựa dùng trong hệ thống báo cháy 216099 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-216100-01/ Miếng nhựa dùng trong hệ thống báo cháy 216100 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-216102-00/ Miếng nhựa dùng trong hệ thống báo cháy 216102 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-216104-01/ Miếng nhựa dùng trong hệ thống báo cháy 216104 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-216105-00/ Miếng nhựa dùng trong hệ thống báo cháy 216105 (xk)
- Mã HS 39269099: SP216-18/ Chân đế nhựa-03 (4*5)cm- Nhựa PP (15%) + Nhựa Rubber (85%) (xk)
- Mã HS 39269099: SP216-20/ Vỏ máy sau máy đo huyết áp HEM-7346AJC3 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP217-18/ Khoen trượt-10 (20mm)- Nhựa PA (xk)
- Mã HS 39269099: SP217-20/ Nắp màn hình máy đo huyết áp HEM-7346-AJE3 bằng nhựa PMMA (xk)
- Mã HS 39269099: SP218-18/ Tấm nhựa (185*450)mm, uốn 2 góc- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP218-20/ Nút đồng hồ máy đo huyết áp HEM-7346-AJE3 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP2183/ PE SHEET-TẤM NHỰA 5.5*4.5*15.8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP219/ Miếng nhựa 30MM HS 3425 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2191/ Nắp trên của cây kẻ mắt _TAIL CAP ZA-MPB(TEST KO-MPB) (xk)
- Mã HS 39269099: SP219-20/ Nút nhấn trung bình máy đo huyết áp HEM-7347 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP220-18/ Khoen trượt-11 (25mm)- Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP220-20/ Nắp màn hình máy đo huyết áp HEM-7155-E bằng nhựa PMMA (xk)
- Mã HS 39269099: SP2211/ KHOEN NHỰA-LADDER LOCK-20MM HS 3002 (xk)
- Mã HS 39269099: SP221-18/ Khóa trượt-04 (20mm)- Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP222-18/ Khoen trượt-12 (20mm)- Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP2223/ ZIPPER PULLER- ĐẦU KHÓA KÉO-HS 2019 30MM (xk)
- Mã HS 39269099: SP2233/ miếng trang trí giày AD-40343-C-I-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2233/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) AD-40343-C-I-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2234/ miếng trang trí giày AD-40343-C-I-S4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2234/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) AD-40343-C-I-S4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2235/ miếng trang trí giày AD-40343-C-I-S6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2235/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) AD-40343-C-I-S6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2236/ miếng trang trí giày AD-40343-C-I-S7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2236/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) AD-40343-C-I-S7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2237/ miếng trang trí giày AD-40343-C-I-S9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2237/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) AD-40343-C-I-S9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2238/ miếng trang trí giày AD-40343-C-I-S10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2239/ miếng trang trí giày AD-40343-C-I-S12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2240/ miếng trang trí giày AD-40343-C-I-S13 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2259/ MIENG NHUA-CORNER COVER(170MM*133MM)HS 227 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2279/ nút trang trí giày D600N-S4-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2280/ nút trang trí giày D600N-S8-11.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP23/ Dây viền đế giày PVC Z814 (13.8mm x10mm) (264 kg 3610 mét) (xk)
- Mã HS 39269099: SP23/ Dây viền đế giày PVC Z814 (13.8mm x10mm) (4620 kg 63,278 mét) (xk)
- Mã HS 39269099: SP231-20/ Vỏ máy trên dùng cho máy đo huyết áp NE-C106-AP bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP232-20/ Vỏ máy dưới dùng cho máy đo huyết áp NE-C106-AP bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP233/ miếng trang trí giày BB-18067-SH-LG-HOVR-I-S8.5-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP233-20/ Vỏ máy sau bằng nhựa (dùng cho máy đo huyết áp) HEM-7121J-RU Ground Housing (xk)
- Mã HS 39269099: SP238-18/ Chân đế nhựa-04 (35mm)- Nhựa TPU (xk)
- Mã HS 39269099: SP239-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP1702 (12cm)- Nhựa TPU + Dây đai Poly String (xk)
- Mã HS 39269099: SP24/ Dây viền đế giày PVC 02762G (16.5mmx 11.3mm) (993 kg 7449 mét) (xk)
- Mã HS 39269099: SP240/ Miếng ốp đèn tủ lạnh DA63-07368A Cover- Lamp. Miếng ốp đèn sáng trong tủ lạnh.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP240/ Miếng ốp đèn tủ lạnh DA63-07368A. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP242/ miếng trang trí giày RN-17005-2 Sidewall-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP243/ Miếng dẫn hướng DC61-02646A (Nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP244/ Ống nhựa DJ67-00868A.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP244-18/ Trang trí đầu khoá kéo-ZP1708 (11.5cm), Nhựa TPU + Dây đai Poly String (xk)
- Mã HS 39269099: SP2445/ miếng trang trí giày 06819-S10K-11K (xk)
- Mã HS 39269099: SP2446/ miếng trang trí giày 06819-S11.5K-12.5K (xk)
- Mã HS 39269099: SP2447/ miếng trang trí giày 06819-S13K-1 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2448/ miếng trang trí giày 06819-S1.5-2.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2449/ miếng trang trí giày 06819-S3-4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2450/ miếng trang trí giày 06819-S4.5-5.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2451/ miếng trang trí giày 06819-S6-6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2494/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn định vị linh kiện khi tháo vít,KT 8t*160*120 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2495/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn định vị khi kiểm tra chức năng điện thoại,KT 280*240*20T (xk)
- Mã HS 39269099: SP2496/ Mặt dưới đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn tháo mặt kính điện thoại,KT 320*220*50T (xk)
- Mã HS 39269099: SP2497/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn định vị linh kiện khi bắt vít,KT 8t*230*157 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2497/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn bắt vít linh kiện điện thoại, KT 8t*230*157 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2498/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn định vị linh kiện khi bắt vít,KT 5t*80*100 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2499/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn bắt vít linh kiện điện thoại, KT 10t*230*155 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2501/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn kiểm tra chức năng đồng hồ,KT 12T*280*150 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2502/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn kiểm tra chức năng đồng hồ,KT 15T*280*150 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2503/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn lắp ráp linh kiện,KT 30t*280*140 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2504/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn bắt vít linh kiện điện thoại, KT 10t*230*155 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2505/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn kiểm tra chức năng đồng hồ,KT 10*280*220 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2506/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn kiểm tra chức năng đồng hồ,KT 8*280*220 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2507/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn bắt vít linh kiện vào bảng mạch,KT 20t*190*120 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2508/ Z0000000-571826/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn định vị linh kiện khi tháo vít,KT 8t*160*120 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2509/ Z0000000-398948/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn định vị linh kiện khi bắt vít,KT 8t*230*157 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2509/ Z0000000-539668/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn bắt vít linh kiện điện thoại, KT 8t*230*157 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2509/ Z0000000-542560/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn bắt vít linh kiện điện thoại, KT 8t*230*157 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2509/ Z0000000-572058/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn bắt vít linh kiện điện thoại, KT 8t*230*157 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2509/ Z0000000-588133/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn bắt vít linh kiện điện thoại, KT 8t*230*157 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2509/ Z0000000-647973/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn bắt vít linh kiện điện thoại, KT 8t*230*157 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2510/ Z0000000-649752/ Đồ gá bằng nhựa dùng trong công đoạn bắt vít,ấn Cáp,KT 15t*250*190 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2511/ Z0000000-542595/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn định vị linh kiện khi bắt vít,KT 20t*160*120 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2512/ Z0000000-592427/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn kiểm tra điện trở của vật liệu điện thoại,KT 310*250*30T (xk)
- Mã HS 39269099: SP2512/ Z0000000-592428/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn kiểm tra điện trở của vật liệu điện thoại,KT 310*250*30T (xk)
- Mã HS 39269099: SP2513/ Z0000000-515145/ Đồ gá làm bằng nhựa, dùng trong công đoạn bắt vít,KT 20t*340*280 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2514/ Z0000000-063311/ Đồ gá bằng nhựa dùng trong công đoạn kiểm tra chức năng điện thoại,KT 20t*280*220 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2514/ Z0000000-588108/ Đồ gá bằng nhựa dùng trong công đoạn kiểm tra chức năng điện thoại,KT 20t*280*220 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2515/ Z0000000-505576/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn định vị linh kiện khi tháo vít,KT 20t*160*120 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2516/ Z0000000-588140/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn định vị linh kiện khi bắt vít,KT 5t*80*100 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2517/ Z0000000-588064/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn định vị linh kiện khi tháo vít,KT 20t*160*150 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2518/ Z0000000-078473/ Đồ gá làm bằng nhựa, dùng trong công đoạn bắt vít,KT 11t*284*198 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2519/ Z0000000-503011/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn định vị khi kiểm tra chức năng điện thoại,KT 280*240*20T (xk)
- Mã HS 39269099: SP251-RM04-001039A/ Miếng dính dùng cho camera quan sát bằng nhựa. (xk)
- Mã HS 39269099: SP2520/ Z0000000-505577/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn định vị linh kiện khi bắt vít,KT 20t*340*280 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2521/ Z0000000-503013/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn bắt vít linh kiện điện thoại,KT 20t*220*180 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2522/ Z0000000-571904/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn tháo Camera Điện thoại,KT 20T*150*120 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2523/ Z0000000-406140/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn kiểm tra điện trở của vật liệu điện thoại,KT 30T*248*225 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2523/ Z0000000-406141/ Đồ gá bằng nhựa,dùng trong công đoạn kiểm tra điện trở của vật liệu điện thoại,KT 30T*248*225 (xk)
- Mã HS 39269099: SP257-18/ Vỏ hộp Pet (155*114)mm- Nhựa PET (xk)
- Mã HS 39269099: SP2573/ Ống nối của cây kẻ mắt-FITTING TUBE CR-MPB7 (TEST RM-MPB) (xk)
- Mã HS 39269099: SP2585/ miếng ốp vai bằng nhựa GP PRO ELBOW (xk)
- Mã HS 39269099: SP26/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm (VK4C-112FSM) (size 650) (xk)
- Mã HS 39269099: SP260/ Miếng dẫn hướng (Nhựa) DC61-00891A.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP2602/ Nắp trên của cây tô mắt_TAIL CAP CR-LS (xk)
- Mã HS 39269099: SP2622/ Ống thân cây vẽ mắt_BODY FK-PL2 (TEST KO-PB7) (xk)
- Mã HS 39269099: SP2622/ Ống thân cây vẽ mắt_BODY FK-PL2(TEST KO-PB7) (xk)
- Mã HS 39269099: SP2636/ Nắp trong cây son bóng môi-INNER CAP KO-S6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP264-18/ Chân đế nhựa-05 (35mm)- Nhựa TPU (xk)
- Mã HS 39269099: SP265/ Vòng chặn chống nước, chống ồn 057000ECS1 (xk)
- Mã HS 39269099: SP265-18/ Khay nhựa-01 (40*26.2*7.5)cm- Nhựa PC + PC Film (xk)
- Mã HS 39269099: SP2652/ Phần lõi cây kẻ mắt_AL-PL7(EYE LINER CORE TYPE)(BR20) (xk)
- Mã HS 39269099: SP267/ Vòng chặn chống nước, chống ồn 8820553ECS (xk)
- Mã HS 39269099: SP273-18/ Khoen-01 (3mm)-Nhựa PA (xk)
- Mã HS 39269099: SP278/ bọc gót giày VAR-1628M-3-I-S8.5-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP283/ Nắp đậy chân đế tủ lạnh(nhựa) DA63-06285A. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP283-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP1904 (10.5cm), Nhựa TPU + Dây đai Poly String (xk)
- Mã HS 39269099: SP2846/ Ống thân cây vẽ mắt_BODY CR-MPB7(TEST) (xk)
- Mã HS 39269099: SP2864/ miếng trang trí giày YC-2B001-I-S2-3.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2865/ miếng trang trí giày YC-2B001-I-S4-11.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2866/ miếng trang trí giày YC-2B001-I-S12-7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP287/ miếng trang trí giày NB-024200-S4-8.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP288/ miếng trang trí giày NB-024200-S9-11.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP289/ miếng trang trí giày NB-024200-S12-18 (xk)
- Mã HS 39269099: SP289/ Trục đẩy xoay của cây chải lông mi (CR-MPB7 SCREW PIECE) (2) (xk)
- Mã HS 39269099: SP291/ miếng trang trí giày NB-024200-C-I-S9-11.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP295/ Trục xoay của cây lông mi (KB-R34 SPINDLE) (xk)
- Mã HS 39269099: SP2951/ Ống xoay cây vẽ mắt _SCREW PIECE FK-PL (xk)
- Mã HS 39269099: SP2956/ Trục xoay của cây chải lông mi-SPINDLE KB-DR2 (xk)
- Mã HS 39269099: SP296/ miếng trang trí giày NBWX711V2-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP2967/ miếng ốp vai bằng nhựa KNEE RR 18-SizeM (xk)
- Mã HS 39269099: SP2968/ miếng ốp vai bằng nhựa KNEE RR 18-SizeL (xk)
- Mã HS 39269099: SP297-18/ Khóa móc-07 (10mm)- Nhựa PP (xk)
- Mã HS 39269099: SP3/ Tấm nhựa trong, Attractor-KV(Small) Acryl, là bộ phận của thiết bị trưng bày hàng điện tử, k/t (144*91*2T)mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP30/ Màng liên kết (Carrier film) 25um*550mm*1000m (xk)
- Mã HS 39269099: SP302-18/ Thanh nhựa (366*209)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP305-18/ Thanh nhựa (65*1648)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP308-PT03-000153P/ Băng dính dán nhãn bằng nhựa. (xk)
- Mã HS 39269099: SP310/ Miếng đệm 2S0598N00VB SPK Gasket with mesh silver (1002878) (xk)
- Mã HS 39269099: SP310-18/ Khoen trượt-19 (30mm), Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP312/ Miếng dính bằng nhựa(đã được định hình)GH02-12282A, KT (26.38*23.83)mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP313/ Miếng dính bằng nhựa(đã được định hình)GH02-12288A, KT (26*18.49)mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP313-18/ Khoen trượt-21 (30mm), Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP314/ Miếng dính bằng nhựa(đã được định hình)GH02-12289A, KT (5.45*2)mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP3179/ Trục xoay của cây son bóng môi-SPINDLE MQ-R5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP318/ Miếng dính bằng nhựa(đã được định hình)GH02-12329A, KT (18.15*7.36)mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP3184/ Ống nối của cây kè mắt _FITTING TUBE KO-PL6 (BK) (xk)
- Mã HS 39269099: SP3184/ Ống nối của cây kè mắt _FITTING TUBE KO-PL6(BK) (xk)
- Mã HS 39269099: SP3199/ miếng trang trí giày NBM1540V3-M030-055A(W050-075) (xk)
- Mã HS 39269099: SP3200/ miếng trang trí giày NBM1540V3-M060-080A(W080-100) (xk)
- Mã HS 39269099: SP3201/ miếng trang trí giày NBM1540V3-M085-105A(W105-125) (xk)
- Mã HS 39269099: SP3202/ miếng trang trí giày NBM1540V3-M110-130A(W130) (xk)
- Mã HS 39269099: SP3203/ miếng trang trí giày NBM1540V3-M140-160A (xk)
- Mã HS 39269099: SP3258/ Nắp trong cây son bóng môi _INNER CAP KB-R16 (xk)
- Mã HS 39269099: SP328-18/ Khoen trượt-25 (25*25)mm- Nhựa PP (xk)
- Mã HS 39269099: SP329-18/ Khóa trượt-06 (25mm)- Nhựa PP (xk)
- Mã HS 39269099: SP33/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm VK37-112FFM size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP338-18/ Khóa móc-09 (3.5cm)- Nhựa PP (xk)
- Mã HS 39269099: SP339-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZPVQ (9cm)- Nhựa PP + Dây đai Poly String (9.8cm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP3411/ Trục xoay của cây vẽ mắt _SPINDLE CR-MPB7(A)(TEST) (xk)
- Mã HS 39269099: SP3414/ miếng trang trí giày ZX-5000-S3.5-6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3415/ miếng trang trí giày ZX-5000-S7-10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3416/ miếng trang trí giày ZX-5000-S10.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3427/ Ống nối của cây vẽ mắt _FITTING TUBE IE-MPB4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3479/ Ống nối của cây vẽ mắt _FITTING TUBE KL-MPB (xk)
- Mã HS 39269099: SP3507/ Manh dệt(3x100)m, 64.7gsm (xk)
- Mã HS 39269099: SP3507/ Trục xoay của cây chải lông mi-SPINDLE IE-MPB (xk)
- Mã HS 39269099: SP3510/ Manh dệt bằng nhựa khổ (3x100)m, 64.2gsm (xk)
- Mã HS 39269099: SP3510/ Phần vỏ chứa chất lỏng _STM-E(CARTRIDGE PLACE LIQUID TYPE)-A (xk)
- Mã HS 39269099: SP3513/ Vỏ ống cây vẽ mắt _CARTRIDGE TUBE KI-PB6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3514/ Lõi di động cây tô mắt _CORE ZIP ZA-MPB (xk)
- Mã HS 39269099: SP3516/ Ống thân của cây vẽ mắt _BODY KO-PB7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3516/ Ống thân của cây vẽ mắt-BODY KO-PB7 (AHVN)-0506B (xk)
- Mã HS 39269099: SP3516/ Ống thân của cây vẽ mắt-BODY KO-PB7(AHVN)-0506A (xk)
- Mã HS 39269099: SP3517/ Manh dệt bằng nhựa khổ (3x100)m, 65gsm (xk)
- Mã HS 39269099: SP3517/ Trục xoay của cây son bóng môi-SPINDLE KB-R33 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3524/ Vỏ ống cây vẽ mắt _CARTRIDGE TUBE IE-MPB4(Test) (xk)
- Mã HS 39269099: SP3525/ Trục đẩy xoay cây kẻ mắt _PUSH SPINDLE IE-MPB4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3526/ Ống xoay cây vẽ mắt _SCREW PIECE IE-MPB4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3527/ Manh dệt bằng nhựa khổ (3x100)m, 63.5gsm (xk)
- Mã HS 39269099: SP3564/ nút trang trí giày 902014-S3.5-6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3565/ nút trang trí giày 902014-S7-10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3566/ nút trang trí giày 902014-S10.5-13 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3567/ miếng trang trí giày 305015-S3.5-6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3568/ miếng trang trí giày 305015-S7-10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3569/ miếng trang trí giày 305015-S10.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP359-18/ Thanh nhựa uốn 1 góc (320*365)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP3709/ nút trang trí giày ASA1901 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3732/ miếng trang trí giày ON52-HC4-3M-I-S3-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3733/ miếng trang trí giày ON52-HC4-3M-I-S5-7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3734/ miếng trang trí giày ON52-HC4-3M-I-S7.5-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3735/ miếng trang trí giày ON52-HC4-3M-I-S9.5-11.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3736/ miếng trang trí giày ON52-HC4-3M-I-S12-14 (xk)
- Mã HS 39269099: SP375-18/ Tấm nhựa ABS (2.5*700*700)mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP3768/ miếng trang trí giày 40343-T-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3769/ miếng trang trí giày 40343-T-S3.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3770/ miếng trang trí giày 40343-T-S4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3771/ miếng trang trí giày 40343-T-S4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3772/ miếng trang trí giày 40343-T-S5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3773/ miếng trang trí giày 40343-T-S5.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3774/ miếng trang trí giày 40343-T-S6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3775/ miếng trang trí giày 40343-T-S6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3776/ miếng trang trí giày 40343-T-S7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3777/ miếng trang trí giày 40343-T-S7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3778/ miếng trang trí giày 40343-T-S8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3779/ miếng trang trí giày 40343-T-S8.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3780/ miếng trang trí giày 40343-T-S9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3781/ miếng trang trí giày 40343-T-S9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3782/ miếng trang trí giày 40343-T-S10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3783/ miếng trang trí giày 40343-T-S10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3784/ miếng trang trí giày 40343-T-S11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3785/ miếng trang trí giày 40343-T-S11.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3786/ miếng trang trí giày 40343-T-S12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3787/ miếng trang trí giày 40343-T-S12.5 (xk)
- - Mã HS 39269099: SP381-18/ Khoen nhựa-06 (20mm)- Nhựa PP (xk)
- Mã HS 39269099: SP3996/ miếng trang trí giày AF 7302-LG-I-S3T-4T (xk)
- Mã HS 39269099: SP3997/ miếng trang trí giày AF 7302-LG-I-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP3998/ miếng trang trí giày AF 7302-LG-I-S6T-7T (xk)
- Mã HS 39269099: SP3999/ miếng trang trí giày AF 7302-LG-I-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4000/ miếng trang trí giày AF 7302-LG-I-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4001/ miếng trang trí giày AF 7302-LG-I-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4032/ nút trang trí giày YCV-AP001 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4033/ nút trang trí giày YCV-AP002 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4047/ miếng trang trí giày BB-18073-2-LG-I-M'S9-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4059/ miếng trang trí giày BB-18073-2-N-LG-I-M'S9-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP406-18/ Khoen trượt-35 SL (25mm)- Nhựa PP (xk)
- Mã HS 39269099: SP4084/ miếng trang trí giày ET0593-ZXF-S2-3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4085/ miếng trang trí giày ET0593-ZXF-S3.5-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4086/ miếng trang trí giày ET0593-ZXF-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4098/ nút trang trí giày ET-6008-S3.5-7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4099/ nút trang trí giày ET-6008-S7.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4100/ nút trang trí giày ET-6008-S11-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP412-18/ Khoen trượt-37 DR3 (25mm)-Nhựa PP (xk)
- Mã HS 39269099: SP4128/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4129/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S3.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4130/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4131/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4132/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4133/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S5.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4134/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4135/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4136/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4137/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4138/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4139/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S8.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4140/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4141/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4142/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4143/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4144/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4145/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S11.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4147/ miếng trang trí giày 40343-T-CARBON-2M-I-S12.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4179/ miếng trang trí giày 31767-S3.5-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4180/ miếng trang trí giày 31767-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4181/ miếng trang trí giày 31767-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4182/ miếng trang trí giày 31767-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4183/ miếng trang trí giày 31767-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4184/ miếng trang trí giày 31767-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-41946: Tay đỡ đĩa bằng nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP4198/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) 06757-TOE-S3T-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4198/ miếng trang trí giày 06757-TOE-S3T-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4199/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) 06757-TOE-S5T-6T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4199/ miếng trang trí giày 06757-TOE-S5T-6T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4200/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) 06757-TOE-S7-8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4200/ miếng trang trí giày 06757-TOE-S7-8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4201/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) 06757-TOE-S8T-9T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4201/ miếng trang trí giày 06757-TOE-S8T-9T (xk)
- Mã HS 39269099: SP420-18/ Thanh nhựa (90*519)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP4202/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) 06757-TOE-S10-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4202/ miếng trang trí giày 06757-TOE-S10-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4203/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) 06757-TOE-S11T-12T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4203/ miếng trang trí giày 06757-TOE-S11T-12T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4204/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) 06757-TOE-S13-13T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4204/ miếng trang trí giày 06757-TOE-S13-13T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4205/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) 06757-HEEL-S3T-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4205/ miếng trang trí giày 06757-HEEL-S3T-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4206/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) 06757-HEEL-S5T-6T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4206/ miếng trang trí giày 06757-HEEL-S5T-6T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4207/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) 06757-HEEL-S7-8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4207/ miếng trang trí giày 06757-HEEL-S7-8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4208/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) 06757-HEEL-S8T-9T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4208/ miếng trang trí giày 06757-HEEL-S8T-9T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4209/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) 06757-HEEL-S10-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4209/ miếng trang trí giày 06757-HEEL-S10-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP420A/ Lõi di động_CORE ZIP DH-MPL(A) (xk)
- Mã HS 39269099: SP421/ KHOEN NHựA 20MM HS 1013 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4210/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) 06757-HEEL-S11T-12T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4210/ miếng trang trí giày 06757-HEEL-S11T-12T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4211/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) 06757-HEEL-S13-13T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4211/ miếng trang trí giày 06757-HEEL-S13-13T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4255/ miếng trang trí giày 06337-S3-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4256/ miếng trang trí giày 06337-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4257/ miếng trang trí giày 06337-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4258/ miếng trang trí giày 06337-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4259/ miếng trang trí giày 06337-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4260/ miếng trang trí giày 06337-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4261/ miếng trang trí giày 06337-S12.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4262/ miếng trang trí giày 06337-S14-15 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4263/ miếng trang trí giày 06337-S16-17 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4264/ miếng trang trí giày 06337-S18-19 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4278/ bọc gót giày RN-17005-2 Heel-I-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP428-18/ Khóa trượt-14 (38mm)- Nhựa PC (xk)
- Mã HS 39269099: SP4307/ bọc gót giày RN-18086-3-I-S3.5-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4308/ bọc gót giày RN-18086-3-I-S5.5-6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4309/ bọc gót giày RN-18086-3-I-S7-8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4310/ bọc gót giày RN-18086-3-I-S8.5-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4311/ bọc gót giày RN-18086-3-I-S10-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4312/ bọc gót giày RN-18086-3-I-S11.5-12.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4313/ bọc gót giày RN-18086-3-I-S13-14 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4314/ bọc gót giày RN-18086-3-I-S15-16 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4316/ miếng trang trí giày 07378-S3-4T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4317/ miếng trang trí giày 07378-S5-6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4318/ miếng trang trí giày 07378-S7-8T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4319/ miếng trang trí giày 07378-S9-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4320/ miếng trang trí giày 07378-S11-12T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4321/ miếng trang trí giày 07378-S13-14.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4322/ miếng trang trí giày 07378-S15-16.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4323/ miếng trang trí giày 07378-S17-19 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4324/ miếng trang trí giày 21219-S10-10.5K (xk)
- Mã HS 39269099: SP4325/ miếng trang trí giày 21219-S11-11.5K (xk)
- Mã HS 39269099: SP4326/ miếng trang trí giày 21219-S12-12.5K (xk)
- Mã HS 39269099: SP4327/ miếng trang trí giày 21219-S13-13.5K (xk)
- Mã HS 39269099: SP4328/ miếng trang trí giày 21219-S1-1.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4329/ miếng trang trí giày 21219-S2-2.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4330/ miếng trang trí giày 21219-S3-3.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4331/ miếng trang trí giày 21219-S4-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4332/ miếng trang trí giày 21219-S5-5.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4333/ miếng trang trí giày 21219-S6-6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4345/ miếng trang trí giày A-507-S5-7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4346/ miếng trang trí giày A-507-S7T-9T (xk)
- Mã HS 39269099: SP4347/ miếng trang trí giày A-507-S10-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4361/ miếng trang trí giày BBOMN1 V1-K-SM7-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4374/ miếng trang trí giày 25537-S3.5-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4375/ miếng trang trí giày 25537-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4376/ miếng trang trí giày 25537-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4377/ miếng trang trí giày 25537-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4378/ miếng trang trí giày 25537-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4379/ miếng trang trí giày 25537-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4380/ miếng trang trí giày 25537-S12.5-14 (xk)
- Mã HS 39269099: SP439-18/ Khoen nhựa-09 (15mm)- Nhựa TPU (xk)
- Mã HS 39269099: SP440-18/ Khóa nhựa (70*30)mm-Nhựa PET (xk)
- Mã HS 39269099: SP4409/ miếng trang trí giày 31767-S12.5-14 (xk)
- Mã HS 39269099: SP441-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP55 (15cm)- Nhựa TPU + Dây đai Poly String (xk)
- Mã HS 39269099: SP443-18/ Thanh nhựa uốn 1 góc (250*405)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP4456/ miếng trang trí giày NBML850V2-S3-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4457/ miếng trang trí giày NBML850V2-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4458/ miếng trang trí giày NBML850V2-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4459/ miếng trang trí giày NBML850V2-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4460/ miếng trang trí giày NBML850V2-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4461/ miếng trang trí giày NBML850V2-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP450-18/ Khoen trượt-39 (20mm)- Nhựa PP (xk)
- Mã HS 39269099: SP453-EP14-000707B/ Miếng dán bảo vệ ống kính của camera quan sát,kích thước: 22.56*49, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP4555/ miếng trang trí giày MW880V10 WA-I-S3.5-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4556/ miếng trang trí giày MW880V10 WA-I-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4557/ miếng trang trí giày MW880V10 WA-I-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4558/ miếng trang trí giày MW880V10 WA-I-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4559/ miếng trang trí giày MW880V10 WA-I-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP455-FC29-012843A/ Đệm đỡ ống kính hồng ngoại camera quan sát, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP4560/ miếng trang trí giày MW880V10 WA-I-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4561/ miếng trang trí giày MW880V10 WA-I-S12.5-13 (xk)
- Mã HS 39269099: SP456-18/ Tấm nhựa (2.0*650*700)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP4562/ miếng trang trí giày MW880V10 WA-I-S14-15 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4563/ miếng trang trí giày MW880V10 WA-I-S16 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4592/ miếng trang trí giày GC 850-S3-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-45945: Tay lấy kago bằng nhựa PP (xk)
- Mã HS 39269099: SP4603/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-S3.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4604/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-S4-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4605/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-S5.5-6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4606/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-S7-8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4607/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-S8.5-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4608/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-S10-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4609/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-S11.5-12.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4610/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-S13-14 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4611/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-S15 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4621/ miếng trang trí giày MW880V10-I-S3.5-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4622/ miếng trang trí giày MW880V10-I-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4623/ miếng trang trí giày MW880V10-I-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4624/ miếng trang trí giày MW880V10-I-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4625/ miếng trang trí giày MW880V10-I-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4626/ miếng trang trí giày MW880V10-I-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4627/ miếng trang trí giày MW880V10-I-S12.5-13 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4628/ miếng trang trí giày MW880V10-I-S14-15 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4629/ miếng trang trí giày MW880V10-I-S16 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4653/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-PC-I-S4-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4654/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-PC-I-S5.5-6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4655/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-PC-I-S7-8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4656/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-PC-I-S8.5-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4657/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-PC-I-S10-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4658/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-PC-I-S11.5-12.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4659/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-PC-I-S13-14 (xk)
- Mã HS 39269099: SP47/ Màng liên kết (Dummy sheet) SM- 75NR; 75um*510mm*100m (xk)
- Mã HS 39269099: SP4708/ miếng trang trí giày 50542-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4708/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4709/ miếng trang trí giày 50542-S3.5-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4709/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542-S3.5-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4710/ miếng trang trí giày 50542-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4710/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4711/ miếng trang trí giày 50542-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4711/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4712/ miếng trang trí giày 50542-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4712/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4713/ miếng trang trí giày 50542-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4713/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4714/ miếng trang trí giày 50542-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4714/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4715/ miếng trang trí giày 50542-S12.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4715/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542-S12.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4716/ miếng trang trí giày 50542 PLUG-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4716/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542 PLUG-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4717/ miếng trang trí giày 50542 PLUG-S3.5-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4717/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542 PLUG-S3.5-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4718/ miếng trang trí giày 50542 PLUG-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4718/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542 PLUG-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4719/ miếng trang trí giày 50542 PLUG-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4719/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542 PLUG-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4720/ miếng trang trí giày 50542 PLUG-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4720/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542 PLUG-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4721/ miếng trang trí giày 50542 PLUG-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4721/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542 PLUG-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4722/ miếng trang trí giày 50542 PLUG-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4722/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542 PLUG-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4723/ miếng trang trí giày 50542 PLUG-S12.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4723/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 50542 PLUG-S12.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4771/ miếng trang trí giày AD-40343-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4772/ miếng trang trí giày AD-40343-S4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4773/ miếng trang trí giày AD-40343-S6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4774/ miếng trang trí giày AD-40343-S7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4775/ miếng trang trí giày AD-40343-S9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4776/ miếng trang trí giày AD-40343-S10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4777/ miếng trang trí giày AD-40343-S12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4778/ miếng trang trí giày AD-40343-S13 (xk)
- Mã HS 39269099: SP478/ KHOEN CàI 20MM HS 11-4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP479/ KHOEN CAI 20MM HS 10-4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-48085: Nở nhựa M6 (100 cái/túi), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-48086: Nở nhựa M8 (100 cái/túi), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP4895/ miếng trang trí giày KJ880V10-KH-C-I-P'S10.5-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4896/ miếng trang trí giày KJ880V10-KH-C-I-P'S12.5-1 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4897/ miếng trang trí giày KJ880V10-KH-C-I-P'S1.5-3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4898/ miếng trang trí giày KJ880V10-KH-C-I-G'S3.5-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4899/ miếng trang trí giày KJ880V10-KH-C-I-G'S5.5-7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP493-18/ Khoen trượt-45 SQRING-2 (38mm)- Nhựa PET (xk)
- Mã HS 39269099: SP494-18/ Khoen trượt-46 SLIDE (38mm)- Nhựa PET (xk)
- Mã HS 39269099: SP4942/ nút trang trí giày (khoen giày) 27163-S5.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4972/ miếng trang trí giày AD-40343-BT-1M-B-I-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4973/ miếng trang trí giày AD-40343-BT-1M-B-I-S4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4974/ miếng trang trí giày AD-40343-BT-1M-B-I-S6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4975/ miếng trang trí giày AD-40343-BT-1M-B-I-S7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4976/ miếng trang trí giày AD-40343-BT-1M-B-I-S9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4977/ miếng trang trí giày AD-40343-BT-1M-B-I-S10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4978/ miếng trang trí giày AD-40343-BT-1M-B-I-S12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4979/ miếng trang trí giày AD-40343-BT-1M-B-I-S13 (xk)
- Mã HS 39269099: SP498/ miếng trang trí giày MW880V6-S5.5-7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4984/ miếng trang trí giày 06757-COUNTER-TT-S3.5-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4985/ miếng trang trí giày 06757-COUNTER-TT-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4986/ miếng trang trí giày 06757-COUNTER-TT-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4987/ miếng trang trí giày 06757-COUNTER-TT-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4988/ miếng trang trí giày 06757-COUNTER-TT-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4989/ miếng trang trí giày 06757-COUNTER-TT-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP499/ miếng trang trí giày MW880V6-S7.5-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP4990/ miếng trang trí giày 06757-COUNTER-TT-S12.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP500/ miếng trang trí giày MW880V6-S9.5-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP501/ miếng trang trí giày MW880V6-S11.5-13 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5019/ miếng trang trí giày 07362/31019-S3-4T (xk)
- Mã HS 39269099: SP502/ miếng trang trí giày MW880V6-S14-16 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5020/ miếng trang trí giày 07362/31019-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5021/ miếng trang trí giày 07362/31019-S6T-7T (xk)
- Mã HS 39269099: SP5022/ miếng trang trí giày 07362/31019-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5023/ miếng trang trí giày 07362/31019-S9T-10T (xk)
- Mã HS 39269099: SP5024/ miếng trang trí giày 07362/31019-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5025/ miếng trang trí giày 07362/31019-S12T-13T (xk)
- Mã HS 39269099: SP5026/ miếng trang trí giày 07362/31019-S14-15 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5027/ miếng trang trí giày 07362/31019-S16-17 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5028/ miếng trang trí giày 07362/31019-S18-19 (xk)
- Mã HS 39269099: SP503/ DÂY GÂN 2.5MM (xk)
- Mã HS 39269099: SP503/ miếng trang trí giày 43568-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5031/ miếng trang trí giày AD-40343-C-7M-BN-X-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5032/ miếng trang trí giày AD-40343-C-7M-BN-X-S4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5033/ miếng trang trí giày AD-40343-C-7M-BN-X-S6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5034/ miếng trang trí giày AD-40343-C-7M-BN-X-S7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5035/ miếng trang trí giày AD-40343-C-7M-BN-X-S9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5036/ miếng trang trí giày AD-40343-C-7M-BN-X-S10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP504/ DÂY GÂN 3.0MM (xk)
- Mã HS 39269099: SP504/ miếng trang trí giày 43568-S3.5-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP504-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP4117-Nhựa TPU+Dây Poly Propylene String (10.5cm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP505/ miếng trang trí giày 43568-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP505-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP130117-Nhựa TPU+Dây Poly Propylene String (11.5cm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP506/ miếng trang trí giày 43568-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP506-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP4217-Nhựa TPU+Dây Poly Propylene String (12.5cm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP507/ miếng trang trí giày 43568-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP507-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP51-Nhựa TPU+Dây Poly Propylene String (9cm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP508/ miếng trang trí giày 43568-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP509/ miếng trang trí giày 43568-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP510/ KHóA CàI HS 13-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP510/ miếng trang trí giày 43568-S12.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP511/ miếng trang trí giày 43568-S14-15 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5121/ miếng trang trí giày ON49-HC4-TT-S3.5-4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5122/ miếng trang trí giày ON49-HC4-TT-S4.5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5123/ miếng trang trí giày ON49-HC4-TT-S6.5-8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5124/ miếng trang trí giày ON49-HC4-TT-S8.5-10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5125/ miếng trang trí giày ON49-HC4-TT-S10.5-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5126/ miếng trang trí giày ON49-HC4-TT-S12.5-14 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5143/ miếng trang trí giày KJ880V10 XW-C-I-P'S12.5-1 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5144/ miếng trang trí giày KJ880V10 XW-C-I-S1.5-3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5145/ miếng trang trí giày KJ880V10 XW-C-I-G'S3.5-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP52/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm VK65-112SFM size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP521-18/ Khóa chặn dây-05 (25mm)- Nhựa PC (xk)
- Mã HS 39269099: SP-52211-E0010-00/ Miếng nhựa cách âm cho xe hơi 52211-E0010-G1176 (xk)
- Mã HS 39269099: SP523-18/ Khoen trượt-51 (25mm)- Nhựa PC (xk)
- Mã HS 39269099: SP5257/ miếng trang trí giày 33693-1-S3T-4T (xk)
- Mã HS 39269099: SP5258/ miếng trang trí giày 33693-1-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5259/ miếng trang trí giày 33693-1-S6T-7T (xk)
- Mã HS 39269099: SP5260/ miếng trang trí giày 33693-1-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5261/ miếng trang trí giày 33693-1-S9T-10T (xk)
- Mã HS 39269099: SP5262/ miếng trang trí giày 33693-1-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5263/ miếng trang trí giày 33693-1-S12T-13T (xk)
- Mã HS 39269099: SP527-18/ Khoen trượt-54 SQ1 (25mm)- Nhựa PC (xk)
- Mã HS 39269099: SP53/ Đồ gá bằng nhựa dùng để che chắn phun sơn, SPRAY JIG DISMANTLING JIG, k/t(131.5*13.5*13.7)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP531-18/ Thanh nhựa (100*1280)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP5317/ miếng trang trí giày 33693-C-I-S3-4T (xk)
- Mã HS 39269099: SP5318/ miếng trang trí giày 33693-C-I-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5319/ miếng trang trí giày 33693-C-I-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5320/ miếng trang trí giày 33693-C-I-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5321/ miếng trang trí giày 33693-C-I-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5322/ miếng trang trí giày 33693-C-I-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5323/ miếng trang trí giày 33693-C-I-S12.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5325/ miếng trang trí giày 33693-S3-4T (xk)
- Mã HS 39269099: SP5326/ miếng trang trí giày 33693-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5327/ miếng trang trí giày 33693-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5328/ miếng trang trí giày 33693-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5329/ miếng trang trí giày 33693-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5330/ miếng trang trí giày 33693-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5331/ miếng trang trí giày 33693-S12.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP534-18/ Khoen trượt-55 DRING-2 (25mm)- Nhựa PC (xk)
- Mã HS 39269099: SP535-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP1711 (4.7cm)- Nhựa TPU (xk)
- Mã HS 39269099: SP5352/ miếng trang trí giày 33693-1-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5353/ nút trang trí giày JQC45-S3-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5354/ nút trang trí giày JQC45-S6.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5355/ nút trang trí giày JQC45-1-S3-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5356/ nút trang trí giày JQC45-1-S6.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP537/ Vòng chặn chống nước, chống ồn 8820552ECS2 (xk)
- Mã HS 39269099: SP538/ Vòng chặn chống nước, chống ồn 8820552LECS2 (xk)
- Mã HS 39269099: SP54/ Tấm màng (film) STL-50N size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP542/ BáNH XE (90MM) HS 301 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5427/ miếng trang trí giày 35837-S3-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5428/ miếng trang trí giày 35837-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5429/ miếng trang trí giày 35837-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5430/ miếng trang trí giày 35837-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5431/ miếng trang trí giày 35837-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5432/ miếng trang trí giày 35837-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5433/ miếng trang trí giày 35837-S12.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP547-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP-1709 REDHEAD U-Nhựa TPU+Dây Poly Propylene String (11.8cm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP548-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP-1714 (CABELA'S) (S)-Nhựa TPU+Dây Poly Propylene String (13cm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP549-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP-1715 (CABELA'S) (L)-Nhựa TPU+Dây Poly Propylene String (13cm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP550-18/ Miếng nhựa đều chỉnh khoảng cách (22.8*6)cm-Nhựa Pet (xk)
- Mã HS 39269099: SP5520/ miếng trang trí giày(bằng nhựa) 03003-1-I-S5.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5526/ miếng trang trí giày 06757-COUNTER-TT-MO-I-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5527/ miếng trang trí giày 06757-COUNTER-TT-MO-I-S12.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5547/ bọc gót giày RN-18086-3-S8.5-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-55474-KK130-B-02/ Tấm ốp đoạn cuối bảng táp lô, Part no:55474-KK130-B (55474KK130B), xe Fortuner Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP557-18/ Miếng chặn nhựa-ST (4.5*2.5)mm-Nhựa Pet (xk)
- Mã HS 39269099: SP5585/ miếng trang trí giày TK-18012-1 Shank-S7.5-10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP56/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm VK4C-112FSP size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP564-18/ Miếng nhựa (36.8*2.4)cm- Nhựa LLDPE + Nhựa HDPE (xk)
- Mã HS 39269099: SP-56536: Tấm che hộp khí bằng nhựa PVC, kích thước 930x665x5mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP566/ Phần vỏ chứa chất lỏng_PX-E (CARTRIDGE PLACE LIQUID TYPE)-T (xk)
- Mã HS 39269099: SP569-18/ Khoen trượt-Tie down (25mm)-Nhựa PET (xk)
- Mã HS 39269099: SP570-18/ Khóa móc-BC (85*40)mm-Nhựa PET (xk)
- Mã HS 39269099: SP571-18/ Tay cầm đầu khóa-ZP14 (9.5cm)- Nhựa TPU + Dây đai Poly String (xk)
- Mã HS 39269099: SP572-18/ Thanh nhựa (40*285)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP573-18/ Thanh nhựa (40*290)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP574-18/ Thanh nhựa (40*306)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP575-18/ Thanh nhựa (40*310)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP576-18/ Thanh nhựa (40*320)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP577-18/ Thanh nhựa (40*354)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP578-18/ Thanh nhựa (40*355)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP579-18/ Thanh nhựa (70*142)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP580-18/ Thanh nhựa (75*163)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP581-18/ Thanh nhựa (269*135)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP582-18/ Thanh nhựa uốn 1 góc (440*297)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP5830/ miếng trang trí giày EHC-1165-1-S3.5-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5831/ miếng trang trí giày EHC-1165-1-S5.5-6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP583-18/ Miếng nhựa (14*104)mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP5832/ miếng trang trí giày EHC-1165-1-S7-8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5833/ miếng trang trí giày EHC-1165-1-S8.5-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5834/ miếng trang trí giày EHC-1165-1-S10-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5835/ miếng trang trí giày EHC-1165-1-S11.5-12.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5836/ miếng trang trí giày EHC-1165-1-S13-15 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5837/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5838/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S3.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5839/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5840/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5841/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5842/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S5.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5843/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5844/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5845/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5846/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5847/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5848/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S8.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5849/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5850/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5851/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5852/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5853/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5855/ miếng trang trí giày 40343-T-X-1M-S12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5859/ nút trang trí giày YC-A262-I (xk)
- Mã HS 39269099: SP5860/ miếng trang trí giày 33693-3C-I-S3-4T (xk)
- Mã HS 39269099: SP5861/ miếng trang trí giày 33693-3C-I-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP586-18/ Khóa móc-23 RDH2 (20mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP5862/ miếng trang trí giày 33693-3C-I-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5863/ miếng trang trí giày 33693-3C-I-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5864/ miếng trang trí giày 33693-3C-I-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5865/ miếng trang trí giày 33693-3C-I-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP587-18/ Khóa trượt-21 TSR2 (25mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP588-18/ Khoen trượt-57 lader lock 1 (25mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP589-18/ Tay cầm dây-WH2 (50cm)- Nhựa Rubber + Dây đai Poly Webbing (xk)
- Mã HS 39269099: SP590-18/ Tay cầm dây-WH11 (40cm)- Nhựa Rubber + Dây đai Poly Webbing (xk)
- Mã HS 39269099: SP591-18/ Tấm nhựa ABS (2.0*800*900)mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP592-18/ Tấm nhựa ABS (2.5*800*700)mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP593-18/ Khoen nhựa-11 (13mm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP594-18/ Khóa nhựa- Bull Logo (5cm) (xk)
- Mã HS 39269099: SP595-18/ Khoen trượt-SL (15mm)- Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP596-18/ Khóa trượt-TSR2 (25mm)- Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP597-18/ Khóa chặn dây-ZC6- Nhựa PC (xk)
- Mã HS 39269099: SP598-18/ Khóa móc-RDH3 (20mm)- Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP5985/ bọc gót giày RN-18086-3-7M-I-S8.5-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP599-18/ Khóa trượt-TDSR (38mm)- Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP5993/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) OB-08-S8.5-10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5994/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) OB-08-S10.5-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5995/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) OB-08-S12.5-14 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5996/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) OB-10-S6-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5997/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) OB-10-S8-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP5998/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) OB-10-S10-11.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP600018/ Gioăng bằng nhựa Silicone, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP600031/ Gioăng bằng nhựa Silicone, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP600063/ Gioăng bằng nhựa Silicone, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP600082/ Gioăng bằng nhựa Silicone, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP600-18/ Thanh nhựa (310*485)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP600212/ Gioăng bằng nhựa Silicone, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP6011/ miếng trang trí giày 53542-C-I-S10-11K (xk)
- Mã HS 39269099: SP601-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP65 (13cm)- Nhựa TPU + Dây đai Poly String (xk)
- Mã HS 39269099: SP6012/ miếng trang trí giày 53542-C-I-S11.5-12.5K (xk)
- Mã HS 39269099: SP6013/ miếng trang trí giày 53542-C-I-S13K-1 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6014/ miếng trang trí giày 53542-C-I-S1.5-2.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP602-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP1710 (3.7cm)- Nhựa TPU (xk)
- Mã HS 39269099: SP602514/ Gioăng bằng nhựa Silicone, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP603-18/ Thanh nhựa (60*2150)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP-603N100097A-00/ Miếng nhựa lọc ánh sáng cho máy chụp phim 603N100097A (xk)
- Mã HS 39269099: SP-603Y100030A-00/ Miếng nhựa lọc ánh sáng cho máy chụp phim 603Y100030A (xk)
- Mã HS 39269099: SP-603Y100094A-00/ Miếng nhựa lọc ánh sáng cho máy chụp phim 603Y100094A (xk)
- Mã HS 39269099: SP604-18/ Thanh nhựa (135*611)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP605-18/ Thanh nhựa (47*197)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP606-18/ Thanh nhựa (395*210)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP607-18/ Thanh nhựa (345*202)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP608-18/ Thanh nhựa (28*1770)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP609-18/ Thanh nhựa (50*2078)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP61/ Tấm dính bụi (DCR-PAD) 250um*240mm*330mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP610-18/ Thanh nhựa (40*257)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP6104/ miếng trang trí giày GTS-18-S3.5-5.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6105/ miếng trang trí giày GTS-18-S6-8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6106/ miếng trang trí giày GTS-18-S8.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6107/ miếng trang trí giày GTS-18-S11-13 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6108/ miếng trang trí giày GTS-18-S14-15 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-610-BASE-121107-00/ Đế hộp nhựa dùng trong hệ thống báo cháy 610-BASE-121107 (xk)
- Mã HS 39269099: SP611-18/ Thanh nhựa (380*437)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP-61186-E0010-00/ Miếng nhựa cách âm cho xe hơi 61186-E0010-G1232 (xk)
- Mã HS 39269099: SP612-18/ Thanh nhựa (50*181)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP613-18/ Thanh nhựa (320*316)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP614-18/ Thanh nhựa (40*492)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP615-18/ Thanh nhựa (265*405)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP616-18/ Thanh nhựa (324*243)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP-61667-11010-A-2G1897-00/ Miếng nhựa khóa cài dùng trong cách âm cho xe hơi 61667-11010-A-2G1897 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-61668-11010-2G1898-00/ Miếng nhựa khóa cài dùng trong cách âm cho xe hơi 61668-11010-2G1898 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-61679-30150-A-G7248-00/ Miếng nhựa cách âm cho xe hơi 61679-30150-A-G7248 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6169/ nút trang trí giày (khoen giày) 33576-S3-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6170/ nút trang trí giày (khoen giày) 33576-S5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6171/ nút trang trí giày (khoen giày) 33576-S8-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP617-18/ Thanh nhựa (315*233)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP6172/ nút trang trí giày (khoen giày) 33576-S11-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6173/ miếng trang trí giày 30960-S3-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6174/ miếng trang trí giày 30960-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6175/ miếng trang trí giày 30960-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6176/ miếng trang trí giày 30960-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6177/ miếng trang trí giày 30960-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6178/ miếng trang trí giày 30960-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6179/ miếng trang trí giày 30960-S12.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6180/ miếng trang trí giày 30960-S14-14.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP618-18/ Thanh nhựa (270*199)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP-61819-58020-G1645-00/ Miếng nhựa cách âm cho xe hơi 61819-58020-G1645 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-61825-11010-2G1945-00/ Miếng nhựa khóa cài dùng trong cách âm cho xe hơi 61825-11010-2G1945 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-61826-11010-2G1946-00/ Miếng nhựa khóa cài dùng trong cách âm cho xe hơi 61826-11010-2G1946 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-61827-11010-3G1893-00/ Miếng nhựa khóa cài dùng trong cách âm cho xe hơi 61827-11010-3G1893 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-61827-58020-G1646-00/ Miếng nhựa cách âm cho xe hơi 61827-58020-G1646 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-61828-11010-3G1894-00/ Miếng nhựa khóa cài dùng trong cách âm cho xe hơi 61828-11010-3G1894 (xk)
- Mã HS 39269099: SP619-18/ Thanh nhựa (280*209)mm- Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP62.1/ Miếng bảo vệ Deco assy bằng nhựa cho tai nghe điện thoại (deco film)-1(AYNYXX00001A1).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP620-18/ Thanh nhựa uốn 1 góc (350*650)mm-Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP621-18/ Khoen trượt-SQ1 (38mm)-Nhựa POM (xk)
- Mã HS 39269099: SP-62153-50030-1-3G2188-00/ Miếng nhựa khóa cài dùng trong cách âm cho xe hơi 62153-50030-1-3G2188 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-62154-50010-1-3G2189-00/ Miếng nhựa khóa cài dùng trong cách âm cho xe hơi 62154-50010-1-3G2189 (xk)
- Mã HS 39269099: SP622-18/ Thanh nhựa uốn 1 góc (380*270)mm-Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP623-18/ Trang trí đầu khóa kéo-ZP1906-Nhựa TPU+Dây Poly Propylene String (9.8cm)) (xk)
- Mã HS 39269099: SP624-18/ Thanh nhựa uốn 2 góc (358*1192)mm-Nhựa ABS (xk)
- Mã HS 39269099: SP6245/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-UALG-CIRCLE-I-S7-8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6246/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-UALG-CIRCLE-I-S8.5-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6247/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-UALG-CIRCLE-I-S10-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6248/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-UALG-CIRCLE-I-S11.5-12.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6249/ miếng trang trí giày bằng nhựa T0001790-UALG-CIRCLE-I-S13-14 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-62556-06240-00/ Miếng nhựa cách âm cho xe hơi 62556-06240 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-62556-06250-00/ Miếng nhựa cách âm cho xe hơi 62556-06250 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-62556-11020-A-2G1895-00/ Miếng nhựa khóa cài dùng trong cách âm cho xe hơi 62556-11020-A-2G1895 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-62557-11010-A-2G1896-00/ Miếng nhựa khóa cài dùng trong cách âm cho xe hơi 62557-11010-A-2G1896 (xk)
- Mã HS 39269099: SP627-PM01-001057A/ Miếng dính bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP6285/ miếng trang trí giày 40343-T-NM-BT-I-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6286/ miếng trang trí giày 40343-T-NM-BT-I-S3.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6287/ miếng trang trí giày 40343-T-NM-BT-I-S4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6288/ miếng trang trí giày 40343-T-NM-BT-I-S4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6289/ miếng trang trí giày 40343-T-NM-BT-I-S5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP629/ Ống thân_BODY IE-LL (xk)
- Mã HS 39269099: SP6290/ miếng trang trí giày 40343-T-NM-BT-I-S5.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6291/ miếng trang trí giày 40343-T-NM-BT-I-S6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6292/ miếng trang trí giày 40343-T-NM-BT-I-S6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6293/ miếng trang trí giày 40343-T-NM-BT-I-S7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6294/ miếng trang trí giày 40343-T-NM-BT-I-S7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6295/ miếng trang trí giày 40343-T-NM-BT-I-S8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6296/ miếng trang trí giày 40343-T-NM-BT-I-S8.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6297/ miếng trang trí giày 40343-T-NM-BT-I-S9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP63/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm AVK88-111SSM size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6317/ miếng trang trí giày 06757-L-1-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6318/ miếng trang trí giày 06757-L-1-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6319/ miếng trang trí giày 06757-L-1-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6320/ miếng trang trí giày 06757-L-1-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6321/ miếng trang trí giày 06757-L-1-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-63229-T5A-0030-G1935-00/ Miếng nhựa cách âm cho xe hơi 63229-T5A-0030-G1935 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6323/ miếng trang trí giày 06757-L-2 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6324/ miếng trang trí giày 06757-L-3-S3.5-6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6325/ miếng trang trí giày 06757-L-3-S7-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6326/ miếng trang trí giày 06757-L-3-S11.5-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6327/ miếng trang trí giày AD-40343-GRAPHIC-NM-BT-I-S3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6328/ miếng trang trí giày AD-40343-GRAPHIC-NM-BT-I-S4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6329/ miếng trang trí giày AD-40343-GRAPHIC-NM-BT-I-S6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6330/ miếng trang trí giày AD-40343-GRAPHIC-NM-BT-I-S7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6331/ miếng trang trí giày AD-40343-GRAPHIC-NM-BT-I-S9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6332/ miếng trang trí giày AD-40343-GRAPHIC-NM-BT-I-S10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP635- FC10-001195A/ Tấm đệm bằng nhựa dùng cho camera quan sát. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP635/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) AD-34876-S4.5-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6351/ miếng trang trí giày ET0593-ZXF-X-S3.5-4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6351-3134-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6351-3134 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6351-3134-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6351-3134 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6351-3295-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6351-3295 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-63514422-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 63514422 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-63514422-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 63514422 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6351-4422-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6351-4422 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6351-4422-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6351-4422 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-63514820-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 63514820 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6351-4820-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6351-4820 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6351-4820-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6351-4820 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-63514822-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 63514822 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6351-4822-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6351-4822 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6351-4822-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6351-4822 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6351-4827-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6351-4827 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6351-4827-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6351-4827 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6351-5177-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6351-5177 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP6352/ miếng trang trí giày ET0593-ZXF-X-S5-6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6353/ miếng trang trí giày ET0593-ZXF-X-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6354/ miếng trang trí giày ET0593-ZXF-X-S8-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6355/ miếng trang trí giày ET0593-ZXF-X-S10-11.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6356/ miếng trang trí giày ET0593-ZXF-X-S12-13.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6356-5703-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6356-5703 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6356-5703-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6356-5703 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6356-5921-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6356-5921 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6358-9417-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6358-9417 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP6359/ miếng trang trí giày 45130-C-I-S6.5-7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6360/ miếng trang trí giày 45130-C-I-S8-9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6361/ miếng trang trí giày 45130-C-I-S9.5-10.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6362/ miếng trang trí giày 45130-C-I-S11-12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-63629-T5A-0030-G1936-00/ Miếng nhựa cách âm cho xe hơi 63629-T5A-0030-G1936 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6363/ bọc gót giày RN-18086-3-7M-PT-RN-I-S3.5-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6364/ bọc gót giày RN-18086-3-7M-PT-RN-I-S5.5-6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6365/ bọc gót giày RN-18086-3-7M-PT-RN-I-S7-8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6366/ bọc gót giày RN-18086-3-7M-PT-RN-I-S8.5-9.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6367/ bọc gót giày RN-18086-3-7M-PT-RN-I-S10-11 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6368/ bọc gót giày RN-18086-3-7M-PT-RN-I-S11.5-12.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6369/ bọc gót giày RN-18086-3-7M-PT-RN-I-S13-14 (xk)
- Mã HS 39269099: SP636-FC10-001203A/ Miếng đệm của camera quan sát bằng nhựa xốp EPS (xk)
- Mã HS 39269099: SP637/ miếng trang trí giày (bằng nhựa) AD-34876-S6-6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6370/ bọc gót giày RN-18086-3-7M-PT-RN-I-S15-16 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6372/ miếng trang trí giày WL574C-7M-X-K-S5-6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6376/ miếng trang trí giày WL574C-K-S5-6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6380/ miếng trang trí giày 305015-S14-16.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6381/ miếng trang trí giày 305015-S17-19 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6382/ miếng trang trí giày KZE04-S6T-10T (xk)
- Mã HS 39269099: SP6383/ miếng trang trí giày KZE04-S11-13T (xk)
- Mã HS 39269099: SP6384/ nút trang trí giày TRIMMSTAR (xk)
- Mã HS 39269099: SP6385/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) AL-43-S6.25 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6386/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) AL-43-S7.25 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6387/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) AL-43-S8.25 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6388/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) AL-43-S9.25 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6389/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) AL-43-S10.25 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6390/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) AL-43-S11.25 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6391/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) AL-43-S12.25 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6392/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) AL-43-S13.25 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6393/ miếng lót đế giày (miếng lót bằng nhựa) AL-43-S14.25 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-64001340-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 64001340 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6400-2018-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6400-2018 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6400-2018-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6400-2018 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-64002175-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 64002175 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6400-2175-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6400-2175 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6400-2175-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6400-2175 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-64002177-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 64002177 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6400-2177-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6400-2177 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-64002177-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 64002177 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6400-2177-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6400-2177 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-64002253-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 64002253 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-64002253-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 64002253 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP6425/ miếng trang trí giày 40343-T-2M-BM-BN-I-S3.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6426/ miếng trang trí giày 40343-T-2M-BM-BN-I-S4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6427/ miếng trang trí giày 40343-T-2M-BM-BN-I-S4.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6428/ miếng trang trí giày 40343-T-2M-BM-BN-I-S5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6429/ miếng trang trí giày 40343-T-2M-BM-BN-I-S5.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6430/ miếng trang trí giày 40343-T-2M-BM-BN-I-S6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6431/ miếng trang trí giày 40343-T-2M-BM-BN-I-S6.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6432/ miếng trang trí giày 40343-T-2M-BM-BN-I-S7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6433/ miếng trang trí giày 40343-T-2M-BM-BN-I-S7.5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6434/ miếng trang trí giày 40343-T-2M-BM-BN-I-S8 (xk)
- Mã HS 39269099: SP6436/ miếng trang trí giày 40343-T-2M-BM-BN-I-S9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP670/ miếng trang trí giày AD-40343-BT-I-S4 (xk)
- Mã HS 39269099: SP671/ miếng trang trí giày AD-40343-BT-I-S6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP672/ miếng trang trí giày AD-40343-BT-I-S7 (xk)
- Mã HS 39269099: SP673/ miếng trang trí giày AD-40343-BT-I-S9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP674/ miếng trang trí giày AD-40343-BT-I-S10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP675/ miếng trang trí giày AD-40343-BT-I-S12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6810-7625-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6810-7625 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP689/ KHOEN NHUA-PLASTIC RING HS 2-5 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69107551-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69107551 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6910-7551-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6910-7551 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69107551-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69107551 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6910-7551-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6910-7551 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69107886-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69107886 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6910-7886-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6910-7886 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6910-7886-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6910-7886 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6910-8276-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6910-8276 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6910-8276-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6910-8276 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69116150-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69116150 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6911-6674-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6911-6674 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6911-6674-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6911-6674 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69116697-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69116697 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69116697-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69116697 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6911-6697-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6911-6697 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6911-6697-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6911-6697 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2755-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2755 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2755-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2755 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2757-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2757 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2757-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2757 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202784-07/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202784 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202854-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202854 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202854-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202854 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202859-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202859 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202859-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202859 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202860-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202860 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202860-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202860 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202866-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202866 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202866-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202866 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202875-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202875 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202875-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202875 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202881-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202881 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202881-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202881 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2906-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2906 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2906-07/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2906 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2928-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2928 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2928-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2928 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2929-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2929 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2929-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2929 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2930-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2930 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2930-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2930 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202939-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202939 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202939-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202939 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202940-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202940 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69202940-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69202940 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2950-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2950 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2950-07/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2950 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2966-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2966 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2966-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2966 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2967-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2967 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2967-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2967 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2970-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2970 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2970-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2970 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2971-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2971 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-2971-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-2971 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3065-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3065 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203065-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203065 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3065-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3065 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203065-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203065 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203066-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203066 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3066-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3066 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203066-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203066 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3066-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3066 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3067-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3067 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3067-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3067 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3107-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3107 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3107-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3107 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3108-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3108 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3108-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3108 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3113-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3113 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3113-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3113 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3115-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3115 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3115-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3115 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3117-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3117 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3117-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3117 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3142-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3142 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3142-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3142 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3144-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3144 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3144-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3144 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3145-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3145 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3145-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3145 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203154-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203154 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3154-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3154 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203154-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203154 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3154-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3154 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203155-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203155 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3155-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3155 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203155-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203155 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3155-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3155 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203206-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203206 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3224-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3224 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3224-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3224 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3225-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3225 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3225-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3225 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3252-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3252 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3252-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3252 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203256-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203256 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3256-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3256 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3256-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3256 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203261-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203261 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203261-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203261 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3261-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3261 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3261-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3261 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203262-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203262 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3262-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3262 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3262-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3262 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203263-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203263 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3263-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3263 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203264-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203264 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3264-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3264 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3264-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3264 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3265-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3265 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3265-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3265 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3266-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3266 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3266-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3266 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3268-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3268 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3268-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3268 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3288-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3288 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3288-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3288 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3299-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3299 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3299-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3299 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3314-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3314 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3314-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3314 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203315-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203315 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203315-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203315 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3315-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3315 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3315-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3315 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3317-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3317 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3317-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3317 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3318-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3318 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3318-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3318 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3323-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3323 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3353-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3353 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3353-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3353 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3359-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3359 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3359-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3359 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3380-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3380 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3380-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3380 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3416-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3416 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3440-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3440 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3442-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3442 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3443-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3443 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3444-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3444 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3445-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3445 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3446-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3446 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3448-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3448 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3463-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3463 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3470-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3470 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69203480-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69203480 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6920-3480-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6920-3480 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-5894-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-5894 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-5894-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-5894 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69236008-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69236008 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69236008-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69236008 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-6009-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-6009 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69236009-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69236009 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69236009-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69236009 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-6082-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-6082 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-6082-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-6082 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69236213-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69236213 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69236213-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69236213 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69237130-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69237130 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7262-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7262 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7262-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7262 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7341-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7341 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7341-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7341 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7342-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7342 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7343-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7343 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7343-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7343 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7344-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7344 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7347-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7347 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7348-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7348 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7349-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7349 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7350-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7350 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7350-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7350 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7351-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7351 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7351-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7351 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7352-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7352 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7352-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7352 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7353-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7353 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7354-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7354 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7354-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7354 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7355-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7355 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7356-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7356 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7357-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7357 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7360-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7360 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7360-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7360 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69237521-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69237521 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69237609-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69237609 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69237609-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69237609 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7609-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7609 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69237610-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69237610 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7610-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7610 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7610-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7610 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69237623-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69237623 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69237623-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69237623 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7623-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7623 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7623-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7623 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69237624-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69237624 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7624-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7624 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7624-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7624 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69237752-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69237752 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7776-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7776 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7807-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7807 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7807-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7807 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7809-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7809 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7809-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7809 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7859-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7859 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7859-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7859 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7905-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7905 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-7905-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-7905 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8097-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8097 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8097-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8097 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8099-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8099 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8099-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8099 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69238102-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69238102 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8102-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8102 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69238102-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69238102 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69238103-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69238103 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69238103-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69238103 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69238104-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69238104 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69238104-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69238104 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69238138-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69238138 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69238138-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69238138 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69238139-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69238139 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69238139-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69238139 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69238141-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69238141 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69238141-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69238141 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8226-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8226 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8226-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8226 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8227-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8227 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8227-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8227 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8408-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8408 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8408-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8408 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8409-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8409 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8410-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8410 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8493-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8493 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8563-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8563 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8689-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8689 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8689-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8689 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8967-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8967 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8969-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8969 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-8969-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-8969 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9021-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9021 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9021-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9021 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9022-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9022 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9022-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9022 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9023-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9023 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9023-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9023 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9024-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9024 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9024-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9024 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239108-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239108 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9108-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9108 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239108-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239108 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9108-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9108 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239111-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239111 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9111-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9111 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239111-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239111 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9111-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9111 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239113-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239113 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239113-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239113 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9113-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9113 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9113-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9113 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9149-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9149 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9176-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9176 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9176-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9176 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9178-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9178 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9178-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9178 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9179-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9179 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9179-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9179 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9181-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9181 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9181-07/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9181 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9201-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9201 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9201-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9201 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9202-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9202 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9202-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9202 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9255-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9255 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9255-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9255 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9256-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9256 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9256-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9256 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9257-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9257 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9257-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9257 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9258-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9258 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9262-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9262 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9262-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9262 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9264-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9264 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9264-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9264 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9273-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9273 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9273-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9273 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239346-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239346 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239413-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239413 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239413-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239413 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9413-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9413 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9413-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9413 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239415-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239415 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239415-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239415 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9415-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9415 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9415-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9415 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239597-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239597 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239597-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239597 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9597-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9597 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9597-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9597 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239599-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239599 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239599-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239599 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9599-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9599 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9599-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9599 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9658-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9658 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9658-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9658 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9659-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9659 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9659-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9659 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9660-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9660 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9660-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9660 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9661-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9661 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9661-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9661 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9703-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9703 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9703-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9703 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239814-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239814 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239814-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239814 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9814-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9814 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9814-07/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9814 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239815-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239815 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69239815-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69239815 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9815-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9815 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9815-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9815 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9824-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9824 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9824-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9824 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9924-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9924 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6923-9924-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6923-9924 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0046-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0046 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0048-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0048 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0049-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0049 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0054-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0054 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0054-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0054 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240056-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240056 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240056-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240056 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0056-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0056 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0056-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0056 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0210-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0210 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0211-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0211 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0211-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0211 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0212-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0212 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0212-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0212 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0213-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0213 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0213-07/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0213 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0214-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0214 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0214-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0214 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0215-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0215 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0215-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0215 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0340-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0340 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240340-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240340 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240407-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240407 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240407-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240407 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0407-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0407 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0407-07/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0407 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240409-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240409 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240409-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240409 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0409-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0409 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0409-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0409 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240416-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240416 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0416-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0416 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240416-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240416 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0416-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0416 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240418-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240418 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0418-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0418 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240418-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240418 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0418-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0418 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240419-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240419 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0419-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0419 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240419-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240419 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0419-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0419 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240421-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240421 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0421-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0421 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240421-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240421 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0421-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0421 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240422-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240422 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240422-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240422 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0422-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0422 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0422-07/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0422 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240424-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240424 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240424-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240424 Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39269099: SP-6924-0424-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0424 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0424-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0424 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0507-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0507 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0507-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0507 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0534-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0534 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0534-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0534 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0540-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0540 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0540-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0540 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0563-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0563 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0563-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0563 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240563-07/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240563 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0564-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0564 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0564-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0564 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240564-07/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240564 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0574-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0574 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0574-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0574 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240616-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240616 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240620-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240620 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240623-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240623 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240632-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240632 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0632-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0632 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0632-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0632 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240639-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240639 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0639-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0639 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0639-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0639 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240649-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240649 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0649-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0649 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0649-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0649 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0666-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0666 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0666-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0666 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240736-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240736 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0736-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0736 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240736-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240736 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0736-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0736 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0815-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0815 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0815-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0815 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0816-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0816 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0816-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0816 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0817-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0817 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0817-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0817 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0818-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0818 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0818-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0818 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0825-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0825 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0825-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0825 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0826-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0826 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0826-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0826 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0827-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0827 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0827-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0827 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0828-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0828 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0828-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0828 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0844-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0844 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0844-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0844 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0846-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0846 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0846-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0846 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0851-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0851 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0851-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0851 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0852-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0852 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0852-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0852 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0854-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0854 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0854-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0854 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0933-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0933 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0933-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0933 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240966-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240966 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0966-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0966 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0966-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0966 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240968-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240968 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0968-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0968 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-0968-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-0968 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69240971-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69240971 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241024-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241024 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241024-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241024 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1024-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1024 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1024-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1024 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1026-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1026 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1026-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1026 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1046-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1046 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1046-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1046 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1048-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1048 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1048-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1048 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241051-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241051 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1051-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1051 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1051-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1051 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1055-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1055 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1055-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1055 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1057-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1057 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1057-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1057 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241061-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241061 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241061-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241061 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1061-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1061 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1061-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1061 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241072-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241072 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241072-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241072 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1072-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1072 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1072-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1072 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241075-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241075 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241075-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241075 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1075-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1075 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1075-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1075 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241137-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241137 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1137-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1137 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1137-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1137 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1150-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1150 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1150-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1150 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241243-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241243 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241243-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241243 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1277-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1277 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1277-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1277 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1291-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1291 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241291-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241291 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1291-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1291 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1298-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1298 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1298-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1298 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1305-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1305 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1305-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1305 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1317-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1317 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1317-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1317 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1318-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1318 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1361-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1361 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1361-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1361 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1363-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1363 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1363-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1363 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1372-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1372 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1372-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1372 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1493-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1493 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1493-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1493 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1495-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1495 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1495-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1495 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1511-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1511 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1511-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1511 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241722-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241722 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1722-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1722 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241722-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241722 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1722-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1722 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241723-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241723 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1723-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1723 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1723-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1723 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241731-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241731 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1731-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1731 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241731-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241731 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1731-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1731 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1763-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1763 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1763-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1763 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1781-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1781 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1781-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1781 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1787-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1787 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1788-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1788 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1847-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1847 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241847-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241847 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1847-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1847 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1848-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1848 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1848-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1848 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1871-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1871 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1871-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1871 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1889-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1889 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1891-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1891 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1902-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1902 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1917-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1917 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241917-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241917 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1917-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1917 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1927-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1927 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241927-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241927 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1927-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1927 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241929-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241929 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1929-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1929 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1929-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1929 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241945-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241945 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1945-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1945 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1945-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1945 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1957-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1957 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241957-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241957 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1957-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1957 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1958-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1958 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69241958-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69241958 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-1958-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-1958 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242004-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242004 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242004-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242004 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2004-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2004 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2004-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2004 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242005-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242005 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242005-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242005 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2005-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2005 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2005-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2005 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2006-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2006 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242006-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242006 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2006-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2006 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2008-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2008 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2008-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2008 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2014-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2014 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2014-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2014 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2045-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2045 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2045-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2045 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2048-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2048 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2048-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2048 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2073-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2073 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2073-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2073 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242162-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242162 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242162-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242162 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2162-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2162 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2162-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2162 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242216-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242216 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2216-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2216 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2216-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2216 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242221-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242221 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2221-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2221 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2221-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2221 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2257-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2257 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2257-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2257 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2291-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2291 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2291-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2291 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2293-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2293 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2293-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2293 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242303-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242303 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242303-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242303 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2303-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2303 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2303-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2303 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242305-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242305 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242305-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242305 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2305-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2305 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2305-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2305 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242307-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242307 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242307-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242307 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2307-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2307 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2307-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2307 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242309-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242309 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2309-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2309 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2309-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2309 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242311-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242311 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242311-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242311 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2311-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2311 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2311-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2311 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242316-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242316 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242316-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242316 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2316-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2316 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2316-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2316 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242318-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242318 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242318-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242318 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2318-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2318 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2318-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2318 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242319-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242319 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242319-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242319 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2319-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2319 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2319-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2319 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242320-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242320 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242320-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242320 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2320-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2320 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2320-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2320 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242322-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242322 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2322-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2322 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2322-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2322 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2325-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2325 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2325-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2325 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2327-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2327 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242340-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242340 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242340-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242340 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2340-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2340 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2340-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2340 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242341-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242341 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242341-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242341 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2341-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2341 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2341-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2341 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242350-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242350 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242350-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242350 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2350-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2350 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2350-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2350 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242351-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242351 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242351-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242351 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2351-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2351 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2351-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2351 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242352-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242352 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242352-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242352 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2352-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2352 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2352-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2352 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242353-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242353 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242353-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242353 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2353-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2353 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2353-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2353 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2357-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2357 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2357-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2357 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2360-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2360 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2360-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2360 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242362-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242362 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2362-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2362 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2362-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2362 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2363-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2363 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2363-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2363 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242376-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242376 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2376-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2376 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2376-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2376 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242377-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242377 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2377-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2377 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2377-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2377 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242379-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242379 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2379-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2379 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2379-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2379 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2380-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2380 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2380-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2380 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242381-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242381 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2381-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2381 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2381-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2381 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242383-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242383 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2383-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2383 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2383-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2383 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242384-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242384 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2384-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2384 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2384-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2384 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242387-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242387 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2387-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2387 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2387-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2387 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242388-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242388 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2388-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2388 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2388-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2388 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242390-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242390 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2390-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2390 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2390-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2390 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2398-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2398 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2398-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2398 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2402-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2402 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2402-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2402 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2474-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2474 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242507-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242507 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242513-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242513 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242523-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242523 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242523-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242523 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2523-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2523 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2523-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2523 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242533-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242533 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2533-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2533 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242533-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242533 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2533-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2533 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2582-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2582 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2582-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2582 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2583-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2583 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2583-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2583 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2585-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2585 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2585-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2585 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2586-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2586 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2586-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2586 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2588-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2588 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2588-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2588 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242599-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242599 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242601-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242601 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242601-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242601 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2601-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2601 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2601-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2601 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242615-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242615 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2615-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2615 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2615-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2615 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2623-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2623 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2623-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2623 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2624-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2624 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2625-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2625 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2635-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2635 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2635-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2635 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242683-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242683 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2807-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2807 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242807-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242807 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2807-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2807 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2823-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2823 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2823-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2823 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2824-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2824 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2824-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2824 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2826-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2826 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2826-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2826 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2827-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2827 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2827-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2827 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2916-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2916 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2918-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2918 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2919-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2919 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2921-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2921 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2930-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2930 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2930-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2930 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2931-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2931 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2931-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2931 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2932-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2932 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2932-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2932 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2933-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2933 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2933-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2933 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242999-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242999 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69242999-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69242999 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2999-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2999 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-2999-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-2999 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69243282-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69243282 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-3282-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-3282 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-69243282-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 69243282 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-6924-3282-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 6924-3282 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP71/ phụ kiện máy hút bụi(miếng giữ (nhựa)(DJ98-01133B) (xk)
- Mã HS 39269099: SP71/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm VK8B-21SMM size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7154-0540-30-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7154-0540-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7154054030-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7154054030 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7154-6713-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7154-6713 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71546713-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71546713 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71546812-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71546812 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7154-6812-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7154-6812 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71546812-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71546812 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71546862-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71546862 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71546869-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71546869 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71546912-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71546912 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7154-6922-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7154-6922 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71546922-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71546922 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7154-6965-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7154-6965 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7154-7645-30-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7154-7645-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7154764530-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7154764530 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7154-7694-30-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7154-7694-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7154-7695-30-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7154-7695-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP716/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (đã được định hình)GH63-15053A, KT (31.91*21.26)mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71629-0K290-01/ Nắp bản lề ghế sau, Part no: 71629-0K290 (716290K290), xe Fortuner Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71629-0K300-01/ Nắp bản lề ghế sau, Part no: 71629-0K300 (716290K300), xe Fortuner Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71629-0K310-01/ Nắp bản lề ghế sau, Part no: 71629-0K310 (716290K310), xe Fortuner Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71629-0K320-01/ Nắp bản lề ghế sau, Part no: 71629-0K320 (716290K320), xe Fortuner Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71693-0K250-01/ Nắp bản lề ghế sau, dưới phải, Part no: 71693-0K250 (716930K250), xe Fortuner Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71693-0K260-01/ Nắp bản lề ghế sau, dưới phải, Part no: 71693-0K260 (716930K260), xe Fortuner Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71694-0K250-01/ Nắp bản lề ghế sau, dưới phải, Part no: 71694-0K250 (716940K250), xe Fortuner Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71694-0K260-01/ Nắp bản lề ghế sau, dưới phải, Part no: 71694-0K260 (716940K260), xe Fortuner Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171-1485-30-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171-1485-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171-4109-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171-4109 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171-4109-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171-4109 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71714109-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71714109 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171497830-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171497830 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171516330-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171516330 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171534830-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171534830 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171-6078-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171-6078 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171-6107-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171-6107 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71716107-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71716107 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71716112-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71716112 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171-6112-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171-6112 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171-6115-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171-6115 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71716254-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71716254 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171-6254-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171-6254 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171-6307-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171-6307 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171-6403-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171-6403 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171-6425-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171-6425 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171-6426-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171-6426 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171702830-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171702830 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171-7100-30-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171-7100-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171750930-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171750930 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171810630-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171810630 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171-8109-30-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171-8109-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7171811030-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7171811030 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7173-1324-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7173-1324 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7173-1324-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7173-1324 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176085450-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176085450 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176085550-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176085550 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-0882-30-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-0882-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176088530-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176088530 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176153250-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176153250 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176153550-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176153550 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71761643-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71761643. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-1643-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-1643 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-1644-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-1644 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71761824-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71761824 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-2131-40-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-2131-40 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-2133-40-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-2133-40 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-2135-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-2135 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-2135-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-2135 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-2137-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-2137 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-2137-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-2137 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-2255-30-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-2255-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-2255-30-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-2255-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-2258-30-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-2258-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-2258-30-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-2258-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-2438-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-2438 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-4343-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-4343 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-4345-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-4345 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-4346-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-4346 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-4349-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-4349 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-4350-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-4350 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-4905-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-4905 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-4906-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-4906 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-5198-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-5198 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-5404-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-5404 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-5405-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-5405 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-5406-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-5406 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-5407-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-5407 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-5408-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-5408 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7176-5409-00/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7176-5409 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184-6527-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184-6527 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71846527-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71846527 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184-6528-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184-6528 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71846528-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71846528 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184-6529-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184-6529 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71846529-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71846529 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184-7042-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184-7042 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71847042-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71847042 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71848-0K070-01/ Nắp đậy tấm ốp điều chỉnh ghế, Part no: 71848-0K070 (718480K070), xe Fortuner Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71848-0K080-01/ Nắp đậy tấm ốp điều chỉnh ghế, Part no: 71848-0K080 (718480K080), xe Fortuner Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184-9018-30-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184-9018-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184901830-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184901830 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184-9019-30-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184-9019-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184901930-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184901930 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71849854-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71849854 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184-9854-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184-9854 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-71849855-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 71849855 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184-9855-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184-9855 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184-9856-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184-9856 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184-9857-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184-9857 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184-9858-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184-9858 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184-9859-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184-9859 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184-9860-30-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184-9860-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7184-9957-30-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7184-9957-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP723/ Phần nhựa trang trí trên đầu loa tai nghe điện thoại trái [BMKAD-01498] (xk)
- Mã HS 39269099: SP724/ Phần nhựa trang trí trên đầu loa tai nghe điện thoại phải [BMKAD-01499] (xk)
- Mã HS 39269099: SP725/ Vỏ loa tai nghe điện thoại trái (xk)
- Mã HS 39269099: SP725/ Vỏ loa tai nghe điện thoại trái [ BMLAD-00408] (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7254-6994-0W-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7254-6994-0W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7254-6994-0W-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7254-6994-0W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-725469940W-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 725469940W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7254-7693-3W-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7254-7693-3W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7254-7696-3W-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7254-7696-3W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP726/ Vỏ loa tai nghe điện thoại phải (xk)
- Mã HS 39269099: SP726/ Vỏ loa tai nghe điện thoại phải [BMLAD-00409] (xk)
- Mã HS 39269099: SP727/ Vỏ tai nghe điện thoại trái (xk)
- Mã HS 39269099: SP-727112653W-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 727112653W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7271-1660-30-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7271-1660-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-727162320W-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 727162320W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7271-6232-0W-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7271-6232-0W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7276-1545-3W-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7276-1545-3W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-727615465W-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 727615465W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7276-2130-3W-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7276-2130-3W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7276-2132-3W-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7276-2132-3W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7276-2134-3W-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7276-2134-3W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7276-2134-3W-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7276-2134-3W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7276-2136-3W-05/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7276-2136-3W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7276-2136-3W-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7276-2136-3W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7276-2253-3W-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7276-2253-3W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7276-2253-3W-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7276-2253-3W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7276-2254-30-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7276-2254-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7276-2254-30-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7276-2254-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7276-2256-3W-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7276-2256-3W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7276-2256-3W-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7276-2256-3W Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7276-2257-30-01/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7276-2257-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7276-2257-30-02/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7276-2257-30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP728/ Vỏ tai nghe điện thoại phải (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7284-6525-04/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7284-6525 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-72846525-06/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 72846525 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-72849852-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 72849852 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7284-9852-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7284-9852 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-72849853-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 72849853 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-7284-9853-03/ Miếng nhựa bảo vệ dây điện xe ô tô 7284-9853 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP73/ Tấm màng Film FTX-50N (TPX), kích thước 50um *540mm *450mm dùng cho công đoạn ép nhiệt. (xk)
- Mã HS 39269099: SP741/ Miếng đệm bằng nhựa (đã được định hình)GH63-15091A, KT (8.98*19.28)mm (xk)
- Mã HS 39269099: SP742/ Vỏ loa tai nghe điện thoại trái (xk)
- Mã HS 39269099: SP743/ Vỏ loa tai nghe điện thoại phải (xk)
- Mã HS 39269099: SP744/ Miếng nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động trái (xk)
- Mã HS 39269099: SP745/ Miếng nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động phải (xk)
- Mã HS 39269099: SP746/ Phần nhựa trang trí trên đầu loa tai nghe điện thoại trái (xk)
- Mã HS 39269099: SP752/ Miếng nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động trái (xk)
- Mã HS 39269099: SP752/ Miếng nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động trái [BMKAD-01507] (xk)
- Mã HS 39269099: SP753/ Miếng nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động phải (xk)
- Mã HS 39269099: SP753/ Miếng nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động phải [BMKAD-01508] (xk)
- Mã HS 39269099: SP754/ Phần nhựa trang trí trên đầu loa tai nghe điện thoại trái (xk)
- Mã HS 39269099: SP754/ Phần nhựa trang trí trên đầu loa tai nghe điện thoại trái [BMKAD-01534] (xk)
- Mã HS 39269099: SP755/ Phần nhựa trang trí trên đầu loa tai nghe điện thoại phải (xk)
- Mã HS 39269099: SP755/ Phần nhựa trang trí trên đầu loa tai nghe điện thoại phải [BMKAD-01535 (xk)
- Mã HS 39269099: SP756/ miếng trang trí giày ON50-36-3M-I-S3.75 (xk)
- Mã HS 39269099: SP757/ miếng trang trí giày ON50-36-3M-I-S4.75-5.75 (xk)
- Mã HS 39269099: SP758/ miếng trang trí giày ON50-36-3M-I-S6.75-7.75 (xk)
- Mã HS 39269099: SP758/ Vỏ tai nghe điện thoại trái (xk)
- Mã HS 39269099: SP758/ Vỏ tai nghe điện thoại trái bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP759/ miếng trang trí giày ON50-36-3M-I-S8.75-9.75 (xk)
- Mã HS 39269099: SP759/ Vỏ tai nghe điện thoại phải bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: SP760/ miếng trang trí giày ON50-36-3M-I-S10.75-11.75 (xk)
- Mã HS 39269099: SP760/ Vỏ tai nghe điện thoại trái (xk)
- Mã HS 39269099: SP761/ miếng trang trí giày ON50-36-3M-I-S12.75-13.75 (xk)
- Mã HS 39269099: SP761/ Vỏ tai nghe điện thoại phải (xk)
- Mã HS 39269099: SP-76884-4GA0A-2G1475-00/ Miếng nhựa khóa cài dùng trong cách âm cho xe hơi 76884-4GA0A-2G1475 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-76884-4GA3E-2G1922-00/ Miếng nhựa khóa cài dùng trong cách âm cho xe hơi 76884-4GA3E-2G1922 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-76885-4GA0A-2G1476-00/ Miếng nhựa khóa cài dùng trong cách âm cho xe hơi 76885-4GA0A-2G1476 (xk)
- Mã HS 39269099: SP773/ BANH XE (70MM)HS 72SW (xk)
- Mã HS 39269099: SP776/ Vỏ loa tai nghe điện thoại trái (xk)
- Mã HS 39269099: SP776/ Vỏ loa tai nghe điện thoại trái [ BMLAD-00400] (xk)
- Mã HS 39269099: SP777/ Vỏ loa tai nghe điện thoại phải (xk)
- Mã HS 39269099: SP777/ Vỏ loa tai nghe điện thoại phải [BMLAD-00401] (xk)
- Mã HS 39269099: SP778/ Miếng nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động trái [BMKAD-01500] (xk)
- Mã HS 39269099: SP779/ Miếng nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động phải [BMKAD-01501] (xk)
- Mã HS 39269099: SP78/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm V4A- 12DSM size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP782/ THANH NHUA 50MM HS 51-4A (xk)
- Mã HS 39269099: SP80/ Tấm màng Film FTX-50N(TPX), Kích thước 50um*540mm*530mm, dùng cho công đoạn ép nhiệt, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP808/ miếng ốp mũi giày bằng nhựa AD-30694-S4T (xk)
- Mã HS 39269099: SP809/ miếng ốp mũi giày bằng nhựa AD-30694-S6 (xk)
- Mã HS 39269099: SP809/ Phần nhựa trang trí trên đầu loa tai nghe điện thoại trái (xk)
- Mã HS 39269099: SP81/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm VK37-112FFM (G) size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP810/ miếng ốp mũi giày bằng nhựa AD-30694-S7T (xk)
- Mã HS 39269099: SP810/ Phần nhựa trang trí trên đầu loa tai nghe điện thoại phải (xk)
- Mã HS 39269099: SP811/ miếng ốp mũi giày bằng nhựa AD-30694-S9 (xk)
- Mã HS 39269099: SP811/ Vỏ tai nghe điện thoại trái (xk)
- Mã HS 39269099: SP811/ Vỏ tai nghe điện thoại trái Bushing L(BK) (xk)
- Mã HS 39269099: SP812/ miếng ốp mũi giày bằng nhựa AD-30694-S10T (xk)
- Mã HS 39269099: SP812/ Vỏ tai nghe điện thoại phải (xk)
- Mã HS 39269099: SP812/ Vỏ tai nghe điện thoại phải Bushing R(BK) (xk)
- Mã HS 39269099: SP812A/ Trục xoay-SPINDLE IE-R(A) (xk)
- Mã HS 39269099: SP813/ miếng ốp mũi giày bằng nhựa AD-30694-S12 (xk)
- Mã HS 39269099: SP813/ Nắp nhựa trên (bao gồm nút bấm bằng nhựa) Micro [ BMKAD-01203A] (xk)
- Mã HS 39269099: SP814/ miếng ốp mũi giày bằng nhựa AD-30694-S13T (xk)
- Mã HS 39269099: SP814/ Nắp nhựa dưới Micro [BMKAD-01204] (xk)
- Mã HS 39269099: SP814/ Vỏ ống_CARTRIDGE TUBE CR-PL5 (TEST KO-MPB) (xk)
- Mã HS 39269099: SP814/ Vỏ ống_CARTRIDGE TUBE CR-PL5(TEST KO-PB4) (xk)
- Mã HS 39269099: SP815/ Miếng nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động trái [BMKAD-01500] (xk)
- Mã HS 39269099: SP815/ miếng ốp mũi giày bằng nhựa AD-30694-S15 (xk)
- Mã HS 39269099: SP816/ Miếng nhựa đặt trong tai nghe điện thoại di động phải [BMKAD-01501] (xk)
- Mã HS 39269099: SP817/ Phần nhựa trang trí trên đầu loa tai nghe điện thoại trái [BMKAD-01536] (xk)
- Mã HS 39269099: SP818/ Phần nhựa trang trí trên đầu loa tai nghe điện thoại phải [BMKAD-01537] (xk)
- Mã HS 39269099: SP819/ Nắp nhựa trên (bao gồm nút bấm bằng nhựa) Micro [BMKAD-01123A] (xk)
- Mã HS 39269099: SP82/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm AVK3C-1112P (G) size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP820/ Nắp nhựa dưới Micro [BMKAD-01124] (xk)
- Mã HS 39269099: SP821/ Phần nhựa trang trí trên đầu loa tai nghe điện thoại trái [BMKAD-01505] (xk)
- Mã HS 39269099: SP822/ Phần nhựa trang trí trên đầu loa tai nghe điện thoại phải [BMKAD-01506] (xk)
- Mã HS 39269099: SP823/ Nắp nhựa trên (bao gồm nút bấm bằng nhựa) Micro [BMKAD-01126A] (xk)
- Mã HS 39269099: SP824/ Nắp nhựa dưới Micro [BMKAD-01127] (xk)
- Mã HS 39269099: SP83/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm AVK3C-1112M (G) size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP8368/ Móc treo của rèm cửa bằng nhựa- TESA(B) (TESA HOOK-BROWN) (xk)
- Mã HS 39269099: SP8369/ Móc treo của rèm cửa bằng nhựa- TESA(N) (TESA HOOK-NATURAL) (xk)
- Mã HS 39269099: SP8370/ Móc treo của rèm cửa bằng nhựa- TESA(W) (TESA HOOK-WHITE) (xk)
- Mã HS 39269099: SP84/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm VK8B-21FMM (G) size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP85/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm VK8B-21SMM (G) size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP86/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm AVK88-111SSM (G) size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP860/ THANH NHUA 500MM HS 51-4A (xk)
- Mã HS 39269099: SP87/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm VK4C-112FSP (G) size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP878/ Z0000000-596425 Đồ gá làm bằng urethan dùng trong công đoạn lắp ráp điện thoại, kích thước 20*20*10 mm, Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: SP87-Z7409041402C/ Miếng dán bảo vệ kính dùng cho camera quan sát, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP88/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm V4A-12DSP (G) size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP89/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm VK65-112SFM (G) size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP90/ Tấm lót (film) dùng trong sản xuất bản mạch in điện tử mềm CVK04-11FMM size 650 (xk)
- Mã HS 39269099: SP938/ Vòng chặn chống nước, chống ồn 8820531ECS (xk)
- Mã HS 39269099: SP947/ Đầu nối bằng nhựa ID40411 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-AM29/ Thanh cài tay cầm máy chơi game, bằng nhựa/HGU0740-0100802/. (Đơn giá gia công của sản phẩm:0.4661 USD) (xk)
- Mã HS 39269099: SP-AM30/ Giá đỡ tay cầm điều khiển của máy chơi game (bằng nhựa)/CFS8470-019010/. (Đơn giá gia công của sản phẩm:1.4988 USD) (xk)
- Mã HS 39269099: SP-AM30/ Giá đỡ tay cầm điều khiển của máy chơi game (bằng nhựa)/CFS8470-019010/.(Đơn giá gia công của sản phẩm: 1.4988 USD) (xk)
- Mã HS 39269099: SP-AM64/ Thanh cài tay cầm máy chơi game, bằng nhựa/HGU0740-0100802B/ (Đơn giá gia công của sản phẩm: 0.44 USD) (xk)
- Mã HS 39269099: SP-AM69/ Thanh cài tay cầm máy chơi game, bằng nhựa/HGU0740-0109822/ (xk)
- Mã HS 39269099: SP-AM69/ Thanh cài tay cầm máy chơi game, bằng nhựa/HGU0740-0109822/. (Đơn giá gia công của sản phẩm:0.4405 USD) (xk)
- Mã HS 39269099: SP-AM70/ Thanh cài tay cầm máy chơi game, bằng nhựa/HGU0740-0109842/ (Đơn giá gia công của sản phẩm: 0.4405 USD) (xk)
- Mã HS 39269099: SP-B0100000620-MAA-02-STP0001-1/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm, đã gia công, model TAB S6 Lite BRIDGE FPCB-(1L)STP-1 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-B0100000620-MAA-02-STP0001-2/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm, đã gia công, model TAB S6 Lite BRIDGE FPCB-(1L)STP-2 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-B0100000620-MAA-02-STP0001-3/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm, đã gia công, model TAB S6 Lite BRIDGE FPCB-(1L)STP-3 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-B0203700420-MAA-01-STP0001-1/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm, đã gia công, model DMO 32INCH RX-(1L)STP-1 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-B0203700520-MAA-01-STP0001-1/ Miếng nhựa làm cứng cho bản mạch in mềm, đã gia công, model DMO_32INCH_TX1-(1L)STP-1 (xk)
- Mã HS 39269099: SPB-IND72/VEX/ Giá đỡ CAMERA (SPB-IND72/VEX, BRACKET), bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SPB-IND81/VEX/ Giá đỡ CAMERA (SPB-IND81/VEX, BRACKET), bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SPB-PTZ6/VUS/ Giá đỡ CAMERA (SPB-PTZ6/VUS, BRACKET), bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SPB-PTZ7/VUS/ Giá đỡ CAMERA (SPB-PTZ7/VUS, BRACKET), bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SPB-PTZ73/VEX/ Giá đỡ CAMERA (SPB-PTZ73/VEX, BRACKET), bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-BRACKET/ Khung đỡ camera module đã làm sạch bằng nhựa 39189A MC1 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-BRACKET/ Khung đỡ camera module đã làm sạch bằng nhựa A21S 2M MACRO (xk)
- Mã HS 39269099: SP-BRACKET/ Khung đỡ camera module đã làm sạch bằng nhựa A21S TRIPLE (xk)
- Mã HS 39269099: SP-BRACKET/ Khung đỡ camera module đã làm sạch bằng nhựa A41 TRIPLE (xk)
- Mã HS 39269099: SP-BRACKET/ Khung đỡ camera module đã làm sạch bằng nhựa A41 TRIPLE 48M IR (xk)
- Mã HS 39269099: SP-BRACKET/ Khung đỡ camera module đã làm sạch bằng nhựa A50 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-BRACKET/ Khung đỡ camera module đã làm sạch bằng nhựa A51 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-BRACKET/ Khung đỡ camera module đã làm sạch bằng nhựa M30.A30 16M (xk)
- Mã HS 39269099: SP-BRACKET/ Khung đỡ camera module đã làm sạch bằng nhựa M31 MACRO SINGLE (xk)
- Mã HS 39269099: SP-BRACKET/ Khung đỡ camera module đã làm sạch bằng nhựa SG1131JS IR (xk)
- Mã HS 39269099: SP-BRACKET/ Khung đỡ camera module đã làm sạch bằng nhựa X-COVER PRO (xk)
- Mã HS 39269099: SP-CL003260H-00/ Kẹp nhựa CL003260H (xk)
- Mã HS 39269099: SP-CL108280N-00/ Kẹp nhựa CL108280N (xk)
- Mã HS 39269099: SP-CL108330N-00/ Kẹp nhựa CL108330N (xk)
- Mã HS 39269099: SP-CL108380N-00/ Kẹp nhựa CL108380N (xk)
- Mã HS 39269099: SPDN-2/ Dây nhựa treo tem giấy, Size 8cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SPDN-2/ Dây nhựa treo tem, Size: 8cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SPDN-3/ Dây nhựa trang trí treo tem, Size: 8cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SPDN-3/ Dây nhựa treo tem giấy, Size 8cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-FK-2/ Tem chuyển in bằng plastic,Size (2*2.5)CM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-FLANGE/ Miếng nhựa bảo vệ bộ dẫn động của camera module đã làm sạch A10 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-FLANGE/ Miếng nhựa bảo vệ bộ dẫn động của camera module đã làm sạch A20 DUAL (xk)
- Mã HS 39269099: SP-FLANGE/ Miếng nhựa bảo vệ bộ dẫn động của camera module đã làm sạch A20E (xk)
- Mã HS 39269099: SP-FLANGE/ Miếng nhựa bảo vệ bộ dẫn động của camera module đã làm sạch A30S (xk)
- Mã HS 39269099: SP-FLANGE/ Miếng nhựa bảo vệ bộ dẫn động của camera module đã làm sạch A50/A70 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-FLANGE/ Miếng nhựa bảo vệ bộ dẫn động của camera module đã làm sạch A71 5M MACRO (xk)
- Mã HS 39269099: SPI06/ Phím chức năng của điện thoại di động bằng nhựa/VFA0102-0109000/(GH59-15156A). (xk)
- Mã HS 39269099: SPJB0457/ Nút bít bằng nhựa- PLASTIC BUTTON (xk)
- Mã HS 39269099: SPJB0458/ Miếng nhựa cố định lưỡi kéo làm vườn- PLASTIC SWITCH (xk)
- Mã HS 39269099: SPJB0461/ Nút nhựa cố định của ròng rọc- PLASTIC BUTTON (xk)
- Mã HS 39269099: SPJB0463/ Nút nhựa hoạt động của ròng rọc- PLASTIC BUTTON (xk)
- Mã HS 39269099: SP-K131-70207-G2026-00/ Miếng nhựa cách âm cho xe hơi K131-70207-G2026 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-K131-70209-G2029-00/ Miếng nhựa cách âm cho xe hơi K131-70209-G2029 (xk)
- Mã HS 39269099: SP-MB703300B-00/ Vỏ bọc đầu nối bằng nhựa MB703300B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-MB703400B-00/ Vỏ bọc đầu nối bằng nhựa MB703400B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-MB901400B-00/ Vỏ bọc đầu nối bằng nhựa MB901400B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-ML62A090125A/ Lớp cách điện chất liệu bằng nhựa plastics, dạng tấm,code: ML62A090125A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-925/ Khối nhựa jigu 12x12.5x41 mm (PE). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-926/ Khối nhựa plate 30x65x150 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-927/ Khối nhựa jigu 28.5x52x101 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-928/ Khối nhựa holder 20x60x275 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-929/ Khối nhựa jigu 12x60x275 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-930/ Khối nhựa pin 17x21x27 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-931/ Khối nhựa pin 10x14x27 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-932/ Khối nhựa guide 16x110x86 mm (MC Nylon). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-933/ Khối nhựa bracket 16x110x86 mm (MC Nylon). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-934/ Khối nhựa housing 7x10.4x44 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-935/ Khối nhựa housing 6.4x7x28 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-936/ Khối nhựa plate 26.5x31x120 mm (MC Nylon). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-937/ Khối nhựa plate 30x65x150 mm (PE). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-938/ Khối nhựa jigu 4x27x30 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-939/ Khối nhựa jigu 9.5x27x30 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-940/ Khối nhựa jigu 6x20x134.5 mm (MC Nylon). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-941/ Khối nhựa jigu 10x40x140 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-942/ Khối nhựa jigu 12x162.6x395 mm (MC Nylon). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-943/ Khối nhựa jigu 12x137x373.9 mm (MC Nylon). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-944/ Khối nhựa jigu 30x70x90 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-945/ Khối nhựa jigu 10x19x86 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-946/ Khối nhựa holder 20x60x275 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-947/ Khối nhựa jigu 66x66x75 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-948/ Khối nhựa block 9.5x22x19.8 mm (PPS). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-949/ Khối nhựa holder 20x59.5x65 mm (MC Nylon). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-950/ Khối nhựa holder 20x59.5x65 mm (MC Nylon). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-951/ Khối nhựa plate 24x58x65 mm (MC Nylon). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-952/ Khối nhựa jigu 20x40x45 mm (MC Nylon). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPN-953/ Khối nhựa jigu 10x14x27 mm (POM). Linh kiện máy kiểm tra hàng hóa hoạt động bằng điện (dùng để cố định linh kiện). (xk)
- Mã HS 39269099: SPORT-1/ Tấm nhựa của dụng cụ thể thao-HURDLE/ VN. 1 set 1 pcs (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003571B-00/ Thanh nhựa PR003571B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003572B-00/ Thanh nhựa PR003572B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003581B-00/ Thanh nhựa PR003581B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003583B-00/ Thanh nhựa PR003583B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003711B-00/ Thanh nhựa PR003711B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003712B-00/ Thanh nhựa PR003712B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003721B-01/ Thanh nhựa PR003721B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003722B-00/ Thanh nhựa PR003722B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003800B-00/ Thanh nhựa PR003800B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003810B-00/ Thanh nhựa PR003810B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003860B-00/ Thanh nhựa PR003860B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003870B-00/ Thanh nhựa PR003870B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003880N-00/ Thanh nhựa PR003880N (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003890N-00/ Thanh nhựa PR003890N (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003900N-00/ Thanh nhựa PR003900N (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003910N-00/ Thanh nhựa PR003910N (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003920N-00/ Thanh nhựa PR003920N (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR003930N-00/ Thanh nhựa PR003930N (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR103280B-00/ Thanh nhựa PR103280B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR103830B-00/ Thanh nhựa PR103830B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR103840B-00/ Thanh nhựa PR103840B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR103880B-00/ Thanh nhựa PR103880B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR103890B-00/ Thanh nhựa PR103890B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR103960B-00/ Thanh nhựa PR103960B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR103970B-00/ Thanh nhựa PR103970B (xk)
- Mã HS 39269099: SP-PR104180B-01/ Thanh nhựa PR104180B (xk)
- Mã HS 39269099: SPRING BLOCK-1010(Khối để lò xo của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-STH0322002 B42(3)-00/ Đầu nối nhựa STH0322002 B42(3) (xk)
- Mã HS 39269099: SP-STH0322002 PV42(3)-00/ Đầu nối nhựa STH0322002 PV42(3) (xk)
- Mã HS 39269099: SP-STH0322002-00/ Đầu nối nhựa STH0322002 (xk)
- Mã HS 39269099: SPT840/ Bìa nhựa Pet 267mmx80mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SP-TV104WUM-LS0/ Khung nhựa đường viền màn hình điện thoại di động đã gắn băng dính. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1126/ Tấm màng bảo vệ bằng nylon loại GH63-16323A (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1241/ Miếng trang trí bằng nhựa loại GH94-21845A (BEYOND 2 BLACK GRADATION) (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1242/ Miếng trang trí bằng nhựa loại GH94-21846A (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1242/ Miếng trang trí bằng nhựa loại GH94-21846A (BEYOND 1 BLACK GRADATION) (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1248/ Miếng trang trí bằng nhựa loại GH94-21845C (BEYOND 2 BLUE GRADATION) (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1249/ Miếng trang trí bằng nhựa loại GH94-21845E (BEYOND 2 GREEN GRADATION) (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1250/ Miếng trang trí bằng nhựa loại GH94-21846C (BEYOND 1 BLUE GRADATION) (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1251/ Miếng trang trí bằng nhựa loại GH94-21846E (BEYOND 1 GREEN GRADATION) (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1389/ Tấm nhựa dùng để tạo màu cho ốp lưng điện thoại di động loại DECO FILM_Y1977_PET_SKC_ BLACK (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1490/ Miếng bảo vệ bằng nhựa loại GH63-17737A (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1491/ Miếng bảo vệ bằng nhựa loại GH63-17738A (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1542/ Tấm nhựa dùng để tạo màu cho ốp lưng điện thoại di động loại DECO FILM RA195-A1508 ICE BLUE (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1617/ Miếng trang trí bằng nhựa loại GH94-26062D (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1659/ Miếng trang trí bằng nhựa loại GH94-26062E (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1715/ Miếng trang trí bằng nhựa loại GH94-27060A (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1717/ Miếng trang trí bằng nhựa loại GH94-26774A (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1718/ Miếng trang trí bằng nhựa loại GH94-27060B (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1730/ Miếng trang trí bằng nhựa loại GH94-26774D (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1733/ Tấm nhựa dùng để tạo màu cho ốp lưng điện thoại di động loại DECO FILM BD331 BLACK (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1733/ Tấm nhựa dùng để tạo màu cho ốp lưng điện thoại di động loại DECO FILM SJ-BD331(BLACK) (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1739/ Tấm nhựa dùng để tạo màu cho ốp lưng điện thoại di động loại DECO FILM GW20162 BLACK (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1739/ Tấm nhựa dùng để tạo màu cho ốp lưng điện thoại di động loại DECO FILM GW20162 BLACK GRAY (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1740/ Tấm nhựa dùng để tạo màu cho ốp lưng điện thoại di động loại DECO FILM BD317-S1880 BLACK (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1745/ Tấm nhựa dùng để tạo màu cho ốp lưng điện thoại di động loại DECO FILM AE009 SILVER BLUE(BYD) (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1746/ Tấm nhựa dùng để tạo màu cho ốp lưng điện thoại di động loại DECO FILM AE009 SILVER RED(BYD) (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1815/ Miếng trang trí bằng nhựa loại GH94-27239A (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1817/ Tấm nhựa dùng để tạo màu cho ốp lưng điện thoại di động loại DECO FILM RA351 WHITE (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1818/ Tấm nhựa dùng để tạo màu cho ốp lưng điện thoại di động loại DECO FILM M590 (SILVER) (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1819/ Tấm nhựa dùng để tạo màu cho ốp lưng điện thoại di động loại DECO FILM M590 (DARK BLUE) (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1828/ Tấm nhựa dùng để tạo màu cho ốp lưng điện thoại di động loại DECO FILM M591 (WHITE) (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1859/ Tấm nhựa dùng để tạo màu cho ốp lưng điện thoại di động loại DECO FILM GW20162 WHITE (xk)
- Mã HS 39269099: SPXK-1865/ Tấm nhựa dùng để tạo màu cho ốp lưng điện thoại di động loại DECO FILM BD317 SILVER BLUE (xk)
- Mã HS 39269099: SQ-2022A/ Bệ đỡ bằng nhựa dùng cho biến áp và cuộn cảm (SQE2022) (xk)
- Mã HS 39269099: SQ-2318B/ Bệ đỡ bằng nhựa dùng cho biến áp và cuộn cảm (KB-6160) (xk)
- Mã HS 39269099: SQ-2318B/ Bệ đỡ bằng nhựa dùng cho biến áp và cuộn cảm (SQ2318) (xk)
- Mã HS 39269099: SQ-2521B/ Bệ đỡ bằng nhựa dùng cho biến áp và cuộn cảm (EED2010) (xk)
- Mã HS 39269099: SQ-2521B/ Bệ đỡ bằng nhựa dùng cho biến áp và cuộn cảm (SQ2521) (xk)
- Mã HS 39269099: SRI-BBM/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SRI-BGM/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SRI-BRM/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SRI-CBM/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SRO00399: Jig phun sơn dưới vigro A nhựa MC 901, làm bằng nhựa, dùng lắp đầu phun sơn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SRO00400: Jig phun sơn dưới vigro B nhựa MC 901, làm bằng nhựa, dùng lắp đầu phun sơn vigro B, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SRO00401: Jig phun sơn trên vigro A nhựa MC 901, làm bằng nhựa, dùng lắp đầu phun sơn vigro A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SRO00402: Jig phun sơn trên vigro B nhựa MC 901, làm bằng nhựa, dùng lắp đầu phun sơn vigro B, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SRO00403: Jig phun sơn vigro B POM trắng, làm bằng nhựa, dùng lắp đầu phun sơn vigro B, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS 9N(T)/ Chốt tạo khoảng cách SS 9N(T),bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS01/ Miếng đệm chống thấm (bằng plastic), mới 100% thuộc dòng hàng số 11 của tk 103129867631 (xk)
- Mã HS 39269099: SSD-BA-3F-SR-7/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSYSSD-BA-3F-SR-ASSY-7 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 INT110/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-10F-DummyPlug-38-INSERTION TYPE 110 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 INT3/ Miếng nhựa lắp ráp của bảng ASSYSSE-SB-10F-DummyPlug-38-INSERTION TYPE 3 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 INT31/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-10F-DummyPlug-38-INSERTION TYPE 31 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 INT37/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-10F-DummyPlug-38-INSERTION TYPE 37 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 INT37/ Miếng nhựa lắp ráp của bảng ASSYSSE-SB-10F-DummyPlug-38-INSERTION TYPE 37 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 INT38/ Miếng nhựa lắp ráp của bảng ASSYSSE-SB-10F-DummyPlug-38-INSERTION TYPE 38 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 INT40/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-10F-DummyPlug-38-INSERTION TYPE 40 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 INT62/ Miếng nhựa lắp ráp của bảng ASSYSSE-SB-10F-DummyPlug-38-INSERTION TYPE 62 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 INT98/ Miếng nhựa lắp ráp của bảng ASSYSSE-SB-10F-DummyPlug-38-INSERTION TYPE 98 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 PUT110/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-10F-DummyPlug-38-PUSH TYPE 110 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 PUT3/ Miếng nhựa lắp ráp của bảng ASSYSSE-SB-10F-DummyPlug-38-PUSH TYPE 3 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 PUT31/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-10F-DummyPlug-38-PUSH TYPE 31 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 PUT37/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-10F-DummyPlug-38-PUSH TYPE 37 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 PUT37/ Miếng nhựa lắp ráp của bảng ASSYSSE-SB-10F-DummyPlug-38-PUSH TYPE 37 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 PUT38/ Miếng nhựa lắp ráp của bảng ASSYSSE-SB-10F-DummyPlug-38-PUSH TYPE 38 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 PUT40/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-10F-DummyPlug-38-PUSH TYPE 40 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 PUT62/ Miếng nhựa lắp ráp của bảng ASSYSSE-SB-10F-DummyPlug-38-PUSH TYPE 62 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10F-38 PUT98/ Miếng nhựa lắp ráp của bảng ASSYSSE-SB-10F-DummyPlug-38-PUSH TYPE 98 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10M-34-INT89/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-10M-DummyPlug-34-INSERTION TYPE89 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-10M-34-PUT89/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-10M-DummyPlug-34-PUSH TYPE89 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FB- INT 1/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FB-DummyPlug-INSERTION TYPE 1 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FB- INT 2/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FB-DummyPlug-INSERTION TYPE 2 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FB-INT 3/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FB-DummyPlug-INSERTION TYPE 3 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FB-PUT 1/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FB-DummyPlug-PUSH TYPE 1 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FB-PUT 2/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FB-DummyPlug-PUSH TYPE 2 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FB-PUT 3/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FB-DummyPlug-PUSH TYPE 3 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-INT 34/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-INSERTION TYPE 34 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-INT 35/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-INSERTION TYPE 35 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-INT 36/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-INSERTION TYPE 36 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-INT 37/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-INSERTION TYPE 37 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-INT 38/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-INSERTION TYPE 38 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-INT 39/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-INSERTION TYPE 39 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-INT 40/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-INSERTION TYPE 40 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-INT 41/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-INSERTION TYPE 41 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-INT 42/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-INSERTION TYPE 42 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-INT 43/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-INSERTION TYPE43 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-INT 44/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-INSERTION TYPE 44 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-INT 45/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-INSERTION TYPE 45 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-PUT 34/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-PUSH TYPE 34 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-PUT 35/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-PUSH TYPE 35 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-PUT 36/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-PUSH TYPE 36 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-PUT 37/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-PUSH TYPE 37 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-PUT 38/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-PUSH TYPE 38 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-PUT 39/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-PUSH TYPE 39 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-PUT 40/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-PUSH TYPE 40 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-PUT 41/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-PUSH TYPE 41 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-PUT 42/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-PUSH TYPE 42 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-PUT 43/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-PUSH TYPE 43 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-PUT 44/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-PUSH TYPE 44 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12FC-PUT 45/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12FC-DummyPlug-PUSH TYPE 45 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-INT18/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-INSERTION TYPE18 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-INT19/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-INSERTION TYPE19 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-INT20/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-INSERTION TYPE20 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-INT21/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-INSERTION TYPE21 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-INT22/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-INSERTION TYPE22 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-INT23/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-INSERTION TYPE23 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-INT24/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-INSERTION TYPE24 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-INT25/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-INSERTION TYPE25 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-PUT18/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-PUSH TYPE18 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-PUT19/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-PUSH TYPE19 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-PUT20/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-PUSH TYPE20 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-PUT21/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-PUSH TYPE21 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-PUT22/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-PUSH TYPE22 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-PUT23/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-PUSH TYPE23 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-PUT24/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-PUSH TYPE24 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-12MC-PUT25/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-12MC-DummyPlug-PUSH TYPE25 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-13F(NR)/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-13M-16 INT47/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-13M-DummyPlug-16-INSERTION TYPE47 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-13M-16 PUT47/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-13M-DummyPlug-16-PUSH TYPE47 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-2FA(NR)-/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-2MCP(NR)+1/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-3M(H)-/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong tanshi SSE-SB-3M(Hand-as)(H) (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-4F(NR)-/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-5F-LR-5-CA/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSYSSE-SB-5F-LR-ASSY-5-CAP-RSSESB5F (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-6FB-6 INT11/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-6FB-DummyPlug-6-INSERTION TYPE 11 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-6FB-6 INT6/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-6FB-DummyPlug-6-INSERTION TYPE 6 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-6FB-6 PUT11/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-6FB-DummyPlug-6-PUSH TYPE 11 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-6FB-6 PUT6/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-6FB-DummyPlug-6-PUSH TYPE 6 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-6FE--INT1/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-6FE-DummyPlug-INSERTION TYPE 1 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-6FE-PUT1/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-6FE-DummyPlug-PUSH TYPE 1 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-6MB-1 INT1/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-6MB-DummyPlug-2-INSERTION TYPE 1 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-6MB-1 PUT1/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-6MB-DummyPlug-2-PUSH TYPE 1 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-8F-22 INT30/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-8F-DummyPlug-22-INSERTION TYPE 30 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-8F-22 PUT30/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSE-SB-8F-DummyPlug-22-PUSH TYPE 30 (xk)
- Mã HS 39269099: SSE-SB-F-RE-1/ Miếng nhựa lắp ráp của bảng ASSYSSE-SB- F-RETAINER-1 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG/DS9-17M(NR)/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: SSG/DS9-17MCP(H)/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong tanshi SSG/DS9-17MCP(CL-1E320)(Hand-as)(H) (xk)
- Mã HS 39269099: SSG/TSN10-18M(H)-/ Dụng cụ kiểm tra độ cong tanshi SSG/TSN10-18M(Hand-as)(H) (xk)
- Mã HS 39269099: SSG/TSN10-18M+1/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong tanshi SSG/TSN10-18M(Hand-as) (xk)
- Mã HS 39269099: SSG/TSN10-18MCP(H)/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong tanshi SSG/TSN10-18MCP(TCL-146)(Hand-as)(H) (xk)
- Mã HS 39269099: SSG/TSN4-12F(NR)-/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: SSG/TSN4-20M(H)/ Dụng cụ kiểm tra độ cong tanshi SSG/TSN4-20M (Hand-as)(H) (xk)
- Mã HS 39269099: SSG/TSN4-20MCP(CL)/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong tanshi SSG/TSN4-20MCPCL-1E320(Hand-as)(H) (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-INT 14/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-DummyPlug-INSERTION TYPE 14 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-INT 15/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-DummyPlug-INSERTION TYPE 15 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-INT 16/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-DummyPlug-INSERTION TYPE 16 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-INT 17/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-DummyPlug-INSERTION TYPE 17 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-INT 18/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-DummyPlug-INSERTION TYPE 18 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-INT 19/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-DummyPlug-INSERTION TYPE 19 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-INT 20/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-DummyPlug-INSERTION TYPE 20 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-INT 21/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-DummyPlug-INSERTION TYPE 21 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-INT 22/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-DummyPlug-INSERTION TYPE 22 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-INT 23/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-DummyPlug-INSERTION TYPE 23 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-INT 24/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-DummyPlug-INSERTION TYPE 24 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-INT 25/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-DummyPlug-INSERTION TYPE 25 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-INT 26/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-DummyPlug-INSERTION TYPE 26 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-INT 27/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-DummyPlug-INSERTION TYPE 27 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-SL/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-SL-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-BA-36F-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-BA-36F-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-JC-8FJT(NR)/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-LIF-54F(NR)/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-LIF-8FA(NR)/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-10F-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-TP-10F-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-10M(H)-/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong tanshi SSG-TP-10M(Hand-as)(H) (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-12F-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-TP-12F-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-14F-L-2/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-TP-14F-L-ASSY-2 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-22F-SL/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-TP-22F-SL-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-22M(CL-1E320)/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong tanshi SSG-TP-22M(CL-1E320)(Hand-as) (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-22M(H)+/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong tanshi SSG-TP-22M(Hand-as)(H) (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-22M+COH/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong tanshi SSG-TP-22M+COH-60220(Hand-as)(H) (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-22M-L-2/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-TP-22M-L-ASSY-2 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-22M-L-CL1E/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-TP-22M-L-ASSY-CL-1E320 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-22M-SD/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-TP-22M-SD-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-2F(NR)-/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-2M(H)/ Dụng cụ kiểm tra độ cong tanshi SSG-TP-2M(Hand-as)(H) (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-2M-SR-1/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-TP-2M-SR-ASSY-1 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-5FA-L/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-TP-5FA-L-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-5FA-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-TP-5FA-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-5M(H)-/ Dụng cụ kiểm tra độ cong tanshi SSG-TP-5M(Hand-as)(H)(d1) (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-5M(NR)+/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-5M+COH-520/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong tanshi SSG-TP-5M+COH-52RA0(Hand-as)(H) (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-5M+COH-5210/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong tanshi SSG-TP-5M+COH-52R10(Hand-as)(H) (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-5MCP(TCL-144)/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong tanshi SSG-TP-5MCP(TCL-144)(Hand-as)(H) (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-5M-SR-2-CL/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSG-TP-5M-SR-ASSY-2-CL-1E360 (xk)
- Mã HS 39269099: SSG-TP-TCL-221+1/ Miếng nhựa kiểm tra độ cong tanshi SSG-TP-5MCP(TCL-221)(Hand-as)(H) (xk)
- Mã HS 39269099: SSGTSN17LI45FGR-L/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSGTSN17LI45FGR-L-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: SSGTSN6-20F-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY SSGTSN6-20F-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: SSP-001-2: Vỏ mặt trên bằng nhựa màu trắng của máy SPD-S955S, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SSP-002: Vỏ mặt trên bằng nhựa màu hồng của máy SPD-S955PS, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SSP-003: Vỏ khung bao quanh màn hình bằng nhựa của máy SPD-S955S, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SSP-008: Đệm lót vỏ ở giữa TPU bằng nhựa của máy SPD-S955S, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SSP-016: Nắp nút nguồn màu trắng bằng nhựa của máy SPD-S955S, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SSP-017: Nắp nút nguồn màu hồng bằng nhựa của máy SPD-S955PS, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SSP-018: Vỏ phía trên của trục xoay của máy SPD-S955S, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SSP-019: Vỏ nắp trái của trục xoay của máy SPD-S955S, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SSP-020: Vỏ nắp phải của trục xoay của máy SPD-S955S, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SSP-021-2: Đế nhựa màu trắng của máy SPD-S955S, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SSP-022: Đế nhựa màu hồng của máy SPD-S955PS, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SSP-023-2: Bộ lắp ráp mặt giữa bằng nhựa của máy SPD-S955S, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: SSP79BM WITH PVC-X/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SSP7GM WITH PVC-X/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SSP810BM WITH PVC-Y/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SSP810GM WITH PVC-Y/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SSP8BM WITH PVC-Y/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SSP911GM WITH PVC-Z/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX00010/ Đồ gá bằng nhựa PIN, POM, 7.8*7.8*15. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX00011/ Đồ gá bằng nhựa LIFT PIN, POM, 8*8*14. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX00012/ Đồ gá bằng nhựa PIN, POM, 8*8*15. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX00013/ Đồ gá bằng nhựa PIN6, POM, 8*8*15. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX00017/ Đồ gá bằng nhựa BLOCK 1, PEEK, 11*23.5*7. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX00018/ Đồ gá bằng nhựa BLOCK 1, PEEK, 11*25.5*6. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX00023/ Đồ gá bằng nhựa BLOCK 2, PEEK, 14.5*14.9*15. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX00028/ Đồ gá bằng nhựa BLOCK 3, PEEK, 19.4*8.1*15.8. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX00348/ Đồ gá bằng nhựa HANDLE, POM, NMM5-17. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX00870/ Đồ gá bằng nhựa BLOCK 2, PEEK, 57.4*11.5*10.2. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01270/ Đồ gá bằng nhựa UC0101, URETHANE, 155.8*12*7. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01291/ Đồ gá bằng nhựa TOP POM, POM, 72.8*159.1*8.5. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01301/ Đồ gá bằng nhựa FLAT JIG LOWER ROTARY PIN, PB108, 9*9*19. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01336/ Đồ gá bằng nhựa FLAT JIG LOWER RUBBER, RUBBER, 15*15*10. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01356/ Đồ gá bằng nhựa PIN6, POM, 6*6*15. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01357/ Đồ gá bằng nhựa PIN6*20, POM, 8*8*20. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01360/ Đồ gá bằng nhựa PIN6, PEEK, 53*12.4*10. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01362/ Đồ gá bằng nhựa BLOCK 2, PEEK, 58.3*10*9.1. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01363/ Đồ gá bằng nhựa BLOCK 1, PEEK, 62*10*8.9. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01364/ Đồ gá bằng nhựa JIG BLASTING BC, PEEK, 68*15*27. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01366/ Đồ gá bằng nhựa BLOCK SIDE, PEEK, 134*13.763*9.386. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01367/ Đồ gá bằng nhựa SIDE CONTACT GONO JIG BODY, PVC, 144.7*40.7*20. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01368/ Đồ gá bằng nhựa JIG_BRACKET PITCH BAR_L, POM, 150*56*37. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01369/ Đồ gá bằng nhựa D MMS JIG TOP ASSY, POM, 157*69*13.9. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01371/ Đồ gá bằng nhựa BOTTOM, URETHANE, 300*188*15. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01372/ Đồ gá bằng nhựa Canvas 2 Align Guide F_V01, POM, 340*25*25.95. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01374/ Đồ gá bằng nhựa Upper Plate, PEEK, 360*20*9. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01375/ Đồ gá bằng nhựa MAT BICH, POM, 360*89*10. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01378/ Đồ gá bằng nhựa LIFT PIN, POM, 8*8*17.5. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01385/ Đồ gá bằng nhựa SCREW, PEEK, 54*10.6*10. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01387/ Đồ gá bằng nhựa FLAT JIG UPPER INSPECTION BLOCK, PB108, 80*186*11.901. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01388/ Đồ gá bằng nhựa SIDE CONTACT GONO JIG HANDLE, POM, 95*30*10. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01389/ Đồ gá bằng nhựa JIG_BRACKET PITCH BAR_R, POM, 150*56*37. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01390/ Đồ gá bằng nhựa BLOCK 1, URETHANE, 300*87*10. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01391/ Đồ gá bằng nhựa Canvas 2 Align Guide S_V01, POM, 320*60*18. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01393/ Đồ gá bằng nhựa Lower Plate_mat bich, PEEK, 360*80*9. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01394/ Đồ gá bằng nhựa MAT CANH DAI, POM, 430*89*9. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01396/ Đồ gá bằng nhựa BLOCK 1, PEEK, 11.4*11.1*8.9. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01400/ Đồ gá bằng nhựa JIG GUIDE, POM, 35*9*5. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01404/ Đồ gá bằng nhựa Lower Plate_COVER, PEEK, 164.3*49.3*3. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01407/ Đồ gá bằng nhựa JIG_AXIS PITCH BAR, POM, 250*5*5. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01408/ Đồ gá bằng nhựa BLOCK 2, URETHANE, 300*87*10. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01409/ Đồ gá bằng nhựa TAM DUOI, POM, 430*360*17. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01411/ Đồ gá bằng nhựa BLOCK 2, PEEK, 17*16.6*12. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01413/ Đồ gá bằng nhựa BLOCK 3, URETHANE, 75*87*9. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01415/ Đồ gá bằng nhựa TOP POM, POM, 156.4*70.6*8.6. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01416/ Đồ gá bằng nhựa Glass Guide Plate A, POM, 180*9*1. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01419/ Đồ gá bằng nhựa TAM TREN, POM, 450*359*10. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01421/ Đồ gá bằng nhựa BLOCK 4, URETHANE, 75*87*9. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01423/ Đồ gá bằng nhựa Glass Guide Plate B, POM, 180*10*1. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01424/ Đồ gá bằng nhựa FLAT JIG LOWER INSPECTION BLOCK, PB108, 275*226*16. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01425/ Đồ gá bằng nhựa THANH CHU T, POM, 430*15*16. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01426/ Đồ gá bằng nhựa Lower Plate_O-RING, URETHANE, CAO SU 2,370MM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01427/ Đồ gá bằng nhựa FLAT JIG LEG, POM, 16*217*94. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01428/ Đồ gá bằng nhựa Glass Guide Plate C, POM, 181*6*1. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: SS-SPSX01429/ Đồ gá bằng nhựa Upper Guide PIN_SHAFT, PEEK, 204.8*8*8. Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39269099: SS-SPSX01431/ Đồ gá bằng nhựa THANH DO CANH DAI, POM, 430*47.3*11.9. Hàng mới 100% (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p