Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 39269099: LY6630001/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa của máy in LY6630001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY6693001(V22A012006-0101)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY6694001(V22A012007-0101)/ Bộ phận chỉnh dẫn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY6695001(V22A012008-0101)/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY6697001(V22A012009-0101)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY6700001/ Miếng nhựa mỏng (xk)
- Mã HS 39269099: LY6764001/ Miếng bọt xốp (xk)
- Mã HS 39269099: LY7064-001(2)/ Miếng bọt xốp (xk)
- Mã HS 39269099: LY7065001-3/ Miếng nhựa mỏng dùng trong máy in (xk)
- Mã HS 39269099: LY7974001/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8013001/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8015001(1)/ Lõi nhựa LY8015001,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8017001(V22A007017-0101)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8017005(V22A007017-0501)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8017006(V22A007017-0601)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8021001(1)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8021001(1)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8024001/ Con lăn nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8028001/ BIVN094/ Vỏ ngoài bằng nhựa; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8028001(V22A007019-0101)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8028002/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8029001/ Vỏ ngoài bằng nhựa (Linh kiện dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: LY8029002/ Vỏ ngoài bằng nhựa (Linh kiện dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: LY8034001/ Vỏ ngoài bằng nhựa (Linh kiện dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: LY8034002/ Vỏ ngoài bằng nhựa (Linh kiện dùng cho máy in) (xk)
- Mã HS 39269099: LY8046001/ Bộ phận chỉnh dẫn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8046001-051/ Bộ phận chỉnh dẫn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8046001-052/ Bộ phận chỉnh dẫn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8048001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8048001/ 'Bánh răng nhựa (Linh kiện sản xuất máy in,copy,fax đa chức năng) (xk)
- Mã HS 39269099: LY8051001(1)/ Khớp nối nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8051001(1)/ Khớp nối nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8053001/ Khớp nối nhựa cua máy in (xk)
- Mã HS 39269099: LY8055001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8055001/ Bánh răng nhựa LY8055001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY8057001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8057001/ Bánh răng nhựa LY8057001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY8061001-051/ Bộ phận đòn bẩy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8061001-052/ Bộ phận đòn bẩy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8067001Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8072001-051/ Tay đỡ nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8072001-052/ Tay đỡ nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8074001.Bộ phận chỉnh dẫn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8076001/ Miếng nhựa mỏng (xk)
- Mã HS 39269099: LY8087001(V22A006015-0101)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8089001(1)/ Khung nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8089001(1)/ Khung nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8090001/ 'Bộ phận giữ bằng nhựa LY8090001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY8090001Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8097001-051/ Trục nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8097001-052/ Trục nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8099001/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8101001(V22A006009-0101)/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8112-001/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa mã LY8112001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY8112001(V22A007018-0101)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8112002(V22A007018-0201)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8113001/ Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8114001/ Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8117001(V22A006004-0101)/ Bản lề bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8120001/ Bộ phận chỉnh dẫn giấy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8121001(1)/ Khung nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8121001(1)/ Khung nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8133001(1)/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8133001(1)/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8142001(1)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8142001(1)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8143001(1)/ Truyền động bằng nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8143001(1)/ Truyền động bằng nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8147001Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8151001(V22A006001-0101)/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8153001(V22A006008-0101)/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8155001-051/ Con lăn nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8155001-052/ Con lăn nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8156001-051/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8156001-052/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8159001Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8162001Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8164001(2)/ Vỏ ngoài bằng nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8164001(2)/ Vỏ ngoài bằng nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8172001(1)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8172001(1)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8174001(1)/ Tấm xếp đỡ giấy bằng nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8174001(1)/ Tấm xếp đỡ giấy bằng nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8174003(1)/ Tấm xếp đỡ giấy bằng nhựa,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8174004(1)/ Tấm xếp đỡ giấy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8174004(1)/ Tấm xếp đỡ giấy bằng nhựa,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY8176001R01-1/ Miếng nhựa mỏng(55mm x 42.6mm) (xk)
- Mã HS 39269099: LY8188001R01-3/ Miếng bọt xốp (6mm x 6mm) (xk)
- Mã HS 39269099: LY8188001R01-3/ Miếng bọt xốp (6mm x 6mm)(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: LY8202001/ Bộ phận giữ bằng nhựa của máy in (xk)
- Mã HS 39269099: LY8207001/ Miếng nhựa mỏng (xk)
- Mã HS 39269099: LY8208001(V22A006007-0101)/ Tay đỡ nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8219001/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8220001/ Bộ phận (đòn) bẩy bằng nhựa của máy in (xk)
- Mã HS 39269099: LY8231001/ Khung nhựa LY8231001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY8253001/ Miếng nhựa mỏng (xk)
- Mã HS 39269099: LY8257001R02-1/ Miếng bọt xốp(đường kính 10mm) (xk)
- Mã HS 39269099: LY8258001A/ Miếng bọt xốp (xk)
- Mã HS 39269099: LY8259001A/ Miếng bọt xốp (xk)
- Mã HS 39269099: LY8261001R04/ Miếng nhựa mỏng(222.5mm x 10mm) (xk)
- Mã HS 39269099: LY8268001/ Đầu kẹp bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8268001Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8269001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8270001Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8271001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8272001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8272001/ 'Bánh răng nhựa LY8272001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY8273001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8274001Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8275001(V22A006006-0101)/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8276001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8277001/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8277001Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8281001-051/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8281001-052/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8282001/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8301001R02-1/ Miếng bọt xốp(9mm x 9mm) (xk)
- Mã HS 39269099: LY8302001/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8305001/ 'Bộ phận giữ bằng nhựa LY8305001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY8305001Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8365001/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8438001(V26A006003-0101)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8438005(V26A006003-0501)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8698001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY8776001/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa LY8776001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9006001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9006001/ 'Bánh răng nhựa (Linh kiện sản xuất máy in,copy,fax đa chức năng) (xk)
- Mã HS 39269099: LY9013001(V22A009012-0101)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9016001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9017001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9017001/ 'Bánh răng nhựa (Linh kiện sản xuất máy in,copy,fax đa chức năng) (xk)
- Mã HS 39269099: LY9020001(1)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9020001(1)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa,mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9021001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9025001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9026.001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9029001/ Bánh răng nhựa LY9029001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9031001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9032001-051/ Bộ phận chỉnh dẫn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9032001-052/ Bộ phận chỉnh dẫn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9042001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9043001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9043001Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9044001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9045001(V22A009016-0101)/ Truyền động bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9058001/ Khung nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9061001-051/ Truyền động bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9061001-052/ Truyền động bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9072001/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9072001/ Bộ phận giữ bằng nhựa LY9072001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9074001(V22A009018-0101)/ Truyền động bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9080001-051/ Bộ phận (đòn) bẩy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9080001-052/ Bộ phận (đòn) bẩy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9083001/ Miếng nhựa mỏng (xk)
- Mã HS 39269099: LY9086001/ Khe dẫn khí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9086001(1)/ Khe dẫn khí bằng nhựa-Linh kiện của máy in (xk)
- Mã HS 39269099: LY9086001(1)/ Khe dẫn khí bằng nhựa-Linh kiện của máy in,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9088001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9089001-051/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9089001-052/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9090011-01/ Khay đựng giấy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9090012/ Khay đựng giấy bằng nhựa LY9090012 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9090012-AS/ Khay đựng giấy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9099001(1)/ Khung nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9099001(1)/ Khung nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9107001-051/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9107001-052/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9110001/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9110001/ Vỏ ngoài bằng nhựa cho máy in. Kích thước: 340 x 360mm (xk)
- Mã HS 39269099: LY9112001/ Phím bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9113010/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9114001-051/ Bộ phận chỉnh dẫn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9114001-052/ Bộ phận chỉnh dẫn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9120-001/ Tấm xếp đỡ giấy bằng nhựa mã LY9120001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY912-0002/ Tấm xếp đỡ giấy bằng nhựa mã LY912002 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9120-003/ Tấm xếp đỡ giấy bằng nhựa mã LY9120003 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9120-006/ Tấm xếp đỡ giấy bằng nhựa mã LY9120006 (xk)
- Mã HS 39269099: LY912-0010/ Tấm xếp đỡ giấy bằng nhựa mã LY9120010 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9122001/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9122002/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9128001/ Bánh răng bằng nhựa LY9128001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9129001-051/ Tấm xếp đỡ giấy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9129001-052/ Tấm xếp đỡ giấy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9130001/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa của máy in LY9130001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9130002/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa LY9130002 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9130003/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa của máy in LY9130003 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9131001/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9131002/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9131009/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9132001(V22A009033-0101)/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9133001/ Con lăn nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9134001(V22A009020-0101)/ Con lăn nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9138001/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9139001/ Bánh răng bằng nhựa LY9139001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9141001(1)/ Trục nhựa LY9141001,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9143001(1)/ Truyền động bằng nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9143001(1)/ Truyền động bằng nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9144001(V22A009025-0101)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9144002(V22A009025-0201)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9144003(V22A009025-0301)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9144004(V22A009025-0401)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9144019(V22A009025-1901)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9145001/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9145001(V22A009026-0101)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9145002(V22A009026-0201)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9147001(1)/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9147001(1)/ Bộ phận truyền giấy bằng nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9148001(V22A006019-0101)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9148002(V22A006019-0201)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9150001(1)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9150001(1)/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9154001-051/ Bộ phận đòn bẩy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9154001-052/ Bộ phận đòn bẩy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9162001-051/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9162001-052/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9167001/ Miếng nhựa mỏng (xk)
- Mã HS 39269099: LY9168001(V22A009021-0101)/ Bộ phận (đòn) bẩy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9168002(V22A009021-0201)/ Bộ phận (đòn) bẩy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9169001(V22A009022-0101)/ Tay đỡ nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9177001(V22A009011-0101)/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9179001-051/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9179001-052/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9180001-051/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9180001-052/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9203001R05/ Miếng nhựa mỏng (11.1mm x 230.4mm) (xk)
- Mã HS 39269099: LY9210001.Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9210001.Nút đỡ bằng nhựa (linh kiện cho máy in máy fax đa chức năng) (xk)
- Mã HS 39269099: LY9211001/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9211001.Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9215001/ Nút đỡ bằng nhựa cho máy in LY9215001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9217001R01-1/ Miếng nhựa mỏng (11.4mm x 226mm) (xk)
- Mã HS 39269099: LY9222001(V22A009024-0101)/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9226001/ BIVN094/ Vỏ ngoài bằng nhựa; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9240001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9241001/ Miếng bọt xốp (xk)
- Mã HS 39269099: LY9242001(1)/ Bộ phận giữ bằng nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9242001(1)/ Bộ phận giữ bằng nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9245001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9246001(V22A009028-0101)/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9247001(V22A009029-0101)/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9250001/ Khung nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9272001/ Phím bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9272002/ Phím bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9272003/ Phím bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9272013/ Phím bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9273013/ Phím nguồn bằng nhựa dùng cho máy in (xk)
- Mã HS 39269099: LY9278001-051/ Trục nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9278001-052/ Trục nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9284001(V22A009014-0101)/ Khớp nối nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9285001(V22A009015-0101)/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9287002(V22A009023-0201)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9288001(V22A009027-0101)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9288002(V22A009027-0201)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9289001-051/ Bộ phận đòn bẩy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9289001-052/ Bộ phận đòn bẩy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9298001-051/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9298001-052/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9302001/ Miếng nhựa PC mỏng dùng cho máy in, kích cỡ 198.4 x 10mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9321001(V22A009034-0101)/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9323001-051/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9323001-052/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9324001/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9325001/ Bánh răng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9363001/ Khớp nối nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9363001.Khớp nối nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9368001/ Vỏ ngoài bằng nhựa cho máy in. Kích thước 340 x 360 mm. (xk)
- Mã HS 39269099: LY9371.001/ Khớp nối nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9379011-01/ Khay đựng giấy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9379012-AS/ Khay đựng giấy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9385001/ Nút đỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9386001R02-1/ Miếng bọt xốp (160mm x 2.7mm) (xk)
- Mã HS 39269099: LY9440001(V22A009030-0101)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9451001(1)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9451001(1)/ Vỏ ngoài bằng nhựa,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9451002(1)/ Vỏ ngoài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9451002(1)/ Vỏ ngoài bằng nhựa,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9483001/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LY9483001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9483002/ Vỏ ngoài bằng nhựa của máy in LY9483002 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9500001(1)/ Bộ phận giữ bằng nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9500001(1)/ Bộ phận giữ bằng nhựa,Hàng mới 100%,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: LY9534001/ Phím bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9534002/ Phím bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: LY9559001/ Nhãn bằng nhựa của máy in LY9559001 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9583001/ Vỏ ngoài của máy in bằng nhựa. Kích thước: 340 x 360mm. (xk)
- Mã HS 39269099: LY9593002/ Bộ phận che ngoài bằng nhựa của máy in LY9593002 (xk)
- Mã HS 39269099: LY9721001R02-2/ Miếng bọt xốp(14mm x 70mm) (xk)
- Mã HS 39269099: LY9963001R02/ Miếng nhựa mỏng(16.8mm x 19.5mm) (xk)
- Mã HS 39269099: LY9998001(V22A009031-0101)/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/B L(W)/ Miếng kẹp cố định sản phẩm M/B L(W) bằng nhựa, có băng dính, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M/B M(W)/ Miếng kẹp cố định sản phẩm bằng nhựa, có băng dính, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M/B S(W)/ Miếng kẹp cố định sản phẩm bằng nhựa, có băng dính, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH61-12045A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH61-12046A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH61-12427A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH61-12896A/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH61-14471A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH61-14981A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH61-15272A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH63-14664A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH63-14939A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH63-15098A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH63-15342A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH63-15667A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH63-16664A/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH63-16690A/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH63-17453A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH63-17489A/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH63-17586A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH63-17587A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH63-17777A/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH63-18002A/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH63-18356A/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH64-06763A/ Miếng trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH64-06920A/ Miếng trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH64-06920B/ Miếng trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH64-06927A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH64-06979A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-39125A/ Miếng trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-39981A/ Chốt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-42028A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-43268A/ Chốt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-43270A/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-43270B/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44024A/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44024B/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44024C/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44024D/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44025A/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44025B/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44025C/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44025D/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44026A/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44026B/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44026C/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44026D/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44027A/ Khung đỡ bằng nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44520A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44965A/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44965G/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44965H/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44966A/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44966G/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44967A/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44967G/ Vỏ nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-44968A/ Khung đỡ bằng nhựa của hộp đựng tai nghe (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-45384A/ Miếng trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M/GH98-45548A/ Chốt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M00024/ Mặt đồng hồ nước bằng nhựa (đã in số & chữ)/139463 Printed Upper Plate PD30,40 (xk)
- Mã HS 39269099: M-001136 Clip board (kẹp trình ký A4 nhưa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M-001136 Clip board (kẹp trình ký A4 nhựa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M-001347 Clip(Kẹp thẻ nhựa Uhoo 6702-1), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M0050/ Vỏ bọc đầu nối dẫn điện (TERMINAL HOUSING(YAZAKI) 7123-5125),chất liệu bằng nhựa(tái xuất 1 phần mục hàng 48 theo TK:103248182330/E11(07/04/2020)) (xk)
- Mã HS 39269099: M0053/ Vỏ bọc đầu nối dẫn điện (TERMINAL HOUSING(SUMITOMO) 6098-6964), chất liệu bằng nhựa(tái xuất 1 phần mục hàng 37 theo TK:103189246310/E11(09/03/2020)) (xk)
- Mã HS 39269099: M0056/ Vỏ bọc đầu nối dẫn điện (TERMINAL HOUSING(YAZAKI) 7047-3622-40) chất liệu bằng nhựa. Hàng thuộc mục hàng số 32 của tờ khai: 101877053350 ngày 27/02/2018, (xk)
- Mã HS 39269099: M0056/ Vỏ bọc đầu nối dẫn điện (TERMINAL HOUSING(YAZAKI) 7047-3622-40), chất liệu bằng nhựa, hàng là 1 phần của mục hàng số 01 thuộc tờ khai 101782728610/E11 ngày 25/12/2017 (xk)
- Mã HS 39269099: M0060/ Vỏ bọc đầu nối (YAZAKI) bằng nhựa, dùng bảo vệ khớp nối. Tái xuất mục 15 của tờ khai 103233381530/E11 (31/03/20) (xk)
- Mã HS 39269099: M0069/ Vỏ bọc đầu nối dẫn điện (TERMINAL HOUSING(JST) YLP-01V), chất liệu bằng nhựa(tái xuất 1 phần mục hàng 43 theo TK:103283859560/E11(27/04/2020)) (xk)
- Mã HS 39269099: M0070/ Vỏ bọc đầu nối bằng nhựa, dùng bảo vệ khớp nối. Tái xuất mục 12 của tờ khai 103233401240/E11 (31/03/20) (xk)
- Mã HS 39269099: M0070/ Vỏ bọc đầu nối bằng nhựa, dùng bảo vệ khớp nối. Tái xuất mục 20 của tờ khai 103233401240/E11 (31/03/20) (xk)
- Mã HS 39269099: M0070/ Vỏ bọc đầu nối bằng nhựa, dùng bảo vệ khớp nối. Tái xuất mục 22 của tờ khai 103265913550/E11 (16/04/20) (xk)
- Mã HS 39269099: M0070/ Vỏ bọc đầu nối bằng nhựa, dùng bảo vệ khớp nối. Tái xuất mục 9 của tờ khai 103233401240/E11 (31/03/20) (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000513/ Bobbin bằng nhựa SP928004K-PBV0,mã Code: M01-000513 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000542/ BOBBIN bằng nhựa SP976002P-PGV0,Mã Code:M01-000542 (Dùng để cuốn dây đồng),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000546/ BOBBIN bằng nhựa SP985.8006P-FGV0,mã Code:M01-000186 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000547/ BOBBIN bằng nhựa SP985.8006S-FGV0,mã Code:M01-000547 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000548/ BOBBIN bằng nhựa SP985.8006P-PGV0,mã Code:M01-000548 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000549/ BOBBIN bằng nhựa SP985.8006S-PGV0,mã Code:M01-000549 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000550/ BOBBIN bằng nhựa SP985.8008P-PGV0,mã Code:M01-000550 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000551/ BOBBIN bằng nhựa SP985.8008S-PGV0,mã Code:M01-000551 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000552/ BOBBIN bằng nhựa SP985.8009P-PGV0,(Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000553/ BOBBIN bằng nhựa SP985.8009S-PGV0,mã Code:M01-000553 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000554/ BOBBIN bằng nhựa SP996010P-PGV0,Mã Code: M01-000554 (Dùng để cuốn dây đồng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000554/ BOBBIN bằng nhựa SP996010P-PGV0,Mã Code: M01-000554 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000555/ BOBBIN bằng nhựa SP996010S-PGV0,Mã Code: M01-000555 (Dùng để cuốn dây đồng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000556/ BOBBIN bằng nhựa SP996016P-FGV0,mã Code:M01-000556 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000557/ BOBBIN bằng nhựa SP996016S-FGV0,mã Code:M01-000557 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000558/ BOBBIN bằng nhựa SP985.8006P-FGV0M,mã Code:M01-000558 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000559/ BOBBIN bằng nhựa SP996010S-FGV0,mã Code:M01-000559 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000562/ Bobbin bằng nhựa SP9111005P-FGV0,Mã Code: M01-000562 (Dùng để cuốn dây đồng),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000563/ Bobbin bằng nhựa SP9111005S-FGV0,Mã Code:M01-000563 (Dùng để cuốn dây đồng),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000587/ BOBBIN bằng nhựa SP960004TF-PGV0,Mã Code: M01-000587 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000587/ BOBBIN bằng nhựa SP960004TF-PGV0,Mã Code: M01-000587 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100%hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000588/ BOBBIN bằng nhựa SP960004K-NYV2,Mã Code: M01-000588 (Dùng để cuốn dây đồng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000588/ BOBBIN bằng nhựa SP960004K-NYV2,Mã Code: M01-000588 (Dùng để cuốn dây đồng), hàng mới 100%hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000596/ Bobbin bằng nhựa SP928004TF-PGV0-9018,Mã Code:M01-000596 (Dùng để cuốn dây đồng),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000604/ Bobbin bằng nhựa SP935006TF-PGV0-9101,mã Code: M01-000604 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000624/ Bobbin bằng nhựa SP5425POJK-FGV0-9071,mã Code: M01-000624 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000627/ Bobbin bằng nhựa-SP5425SOJK-FGV0-9079,mã Code: M01-000627 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000628/ Bobbin bằng nhựa SP5425POJK-PGV0-9086,mã Code: M01-000628 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000629/ Bobbin bằng nhựa-SP5425POJK-PGV0-9087,mã Code:M01-000629 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000630/ Bobbin bằng nhựa-SP5425SOJK-PGV0-9086,mã Code:M01-000630 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000649/ BOBBIN bằng nhựa SP985.8008P-FGV0,mã Code:M01-000649 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M01-000650/ BOBBIN bằng nhựa SP985.8008S-FGV0,mã Code:M01-000650 (Dùng để cuốn dây đồng),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M0119/ Chi tiết định vị vỏ bọc đầu nối dẫn điện (Housing cover)-chất liệu bằng nhựa. Hàng là 1 phần của mục hàng số 47 thuộc tờ khai:101566874030 ngày 21/08/2017 (xk)
- Mã HS 39269099: M0122631B/ Miếng chống tràn mực (xk)
- Mã HS 39269099: M0123280-AS-H/ Cụm bộ phận hỗ trợ quét/scan hình ảnh của máy in (xk)
- Mã HS 39269099: M-018002 Card case (Thẻ (bảng tên) Sakura dày) bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M-018002 Card case (Thẻ (bảng tên) Sakura dày)bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M03-004194/ Tấm ốp bằng nhựa dùng cho máy quẹt thẻ thanh toán tiền M03-004194 (xk)
- Mã HS 39269099: M03-004194-1/ Tấm ốp bằng nhựa dùng cho máy quẹt thẻ thanh toán tiền M03-004194 (xk)
- Mã HS 39269099: M03-004196/ Tấm ốp bằng nhựa dùng cho máy quẹt thẻ thanh toán tiền M03-004196 (xk)
- Mã HS 39269099: M0369/ Chi tiết định vị đầu nối 82711- 34490,Hàng là 1 phần của mục hàng số 06 thuộc tờ khai:103307498820/E11 ngày 12/05/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: M03A433A01/ Vỏ bọc roto nhựa model: M03A433A01, kích thước 62 x 50 x 23 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M041/ Lót trong đế giày (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 11 tờ khai: 103349132830) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 12 tờ khai: 103349132830) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 17 tờ khai: 103349124320) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 22 tờ khai: 103260433030) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 27 tờ khai: 103349147640) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 28 tờ khai: 103300383540) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 29 tờ khai: 103203371130) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 30 tờ khai: 103203371130) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 33 tờ khai: 103260436640) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 36 tờ khai: 103349132830) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 37 tờ khai: 103300376800) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 40 tờ khai: 103260445740) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 42 tờ khai: 103300387630) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 43 tờ khai: 103349147640) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 46 tờ khai: 103349124320) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 47 tờ khai: 103260433030) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Tái xuất một phần mục hàng số 5 tờ khai: 103349147640) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 15 của tờ khai: 103349110430) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 16 của tờ khai: 103349110430) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 16 của tờ khai: 103349115220) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 3 của tờ khai: 103349076240) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 33 của tờ khai: 103349067950) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 34 của tờ khai: 103349067950) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 34 của tờ khai: 103349118830) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 35 của tờ khai: 103349118830) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 36 của tờ khai: 103349089800) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 39 của tờ khai: 103094669860) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 39 của tờ khai: 103349089800) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 4 của tờ khai: 103349076240) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 40 của tờ khai: 103260222330) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 41 của tờ khai: 103260222330) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 41 của tờ khai: 103349089800) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 42 của tờ khai: 103260222330) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 46 của tờ khai: 103349110430) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 48 của tờ khai: 103297339500) (xk)
- Mã HS 39269099: M059/ MÀNG BẢO VỆ BẰNG NYLON(Xuất trả một phần mục hàng số 7 của tờ khai: 103349076240) (xk)
- Mã HS 39269099: M061/ MIẾNG BẢO VỆ BẰNG NHỰA(Tái xuất một phần mục hàng số 46 tờ khai: 103260433030) (xk)
- Mã HS 39269099: M062/ MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA(Tái xuất một phần mục hàng số 3 tờ khai: 102869860440) (xk)
- Mã HS 39269099: M062/ MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA(Tái xuất một phần mục hàng số 48 tờ khai: 103260433030) (xk)
- Mã HS 39269099: M062/ MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA(Tái xuất một phần mục hàng số 49 tờ khai: 103349124320) (xk)
- Mã HS 39269099: M062/ MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA(Xuất trả một phần mục hàng số 18 của tờ khai: 103349110430) (xk)
- Mã HS 39269099: M062/ MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA(Xuất trả một phần mục hàng số 19 của tờ khai: 103349110430) (xk)
- Mã HS 39269099: M062/ MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA(Xuất trả một phần mục hàng số 47 của tờ khai: 103349089800) (xk)
- Mã HS 39269099: M06A820A01/ khung nhựa model: M06A820A01, kích thước 77.5 x 47.5 x 111 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M071/ Móc khóa (xk)
- Mã HS 39269099: M08-001022/ Tấm ốp bằng nhựa dùng cho máy quẹt thẻ thanh toán tiền M08-001022 (xk)
- Mã HS 39269099: M08-001027/ Tấm ốp bằng nhựa dùng cho máy quẹt thẻ thanh toán tiền M08-001027 (xk)
- Mã HS 39269099: M084/ NHÃN POLYESTER(Xuất trả một phần mục hàng số 31 của tờ khai: 103149966360) (xk)
- Mã HS 39269099: M084/ NHÃN POLYESTER(Xuất trả một phần mục hàng số 43 của tờ khai: 103349118830) (xk)
- Mã HS 39269099: M084/ NHÃN POLYESTER(Xuất trả một phần mục hàng số 50 của tờ khai: 103349089800) (xk)
- Mã HS 39269099: M1/ Móc treo thẻ nhựa M1 (xk)
- Mã HS 39269099: M1012252/ Miếng bọt xốp (xk)
- Mã HS 39269099: M1013-DBR-S (289x380)/ Khung hình bằng nhựa (NK), kính (NK), ván MDF (VN)-M1013-DBR-S(289mm*380mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M1092260/ Miếng bọt xốp (xk)
- Mã HS 39269099: M11346-A5/ Chốt bấm bằng nhựa dùng cho công tắc đèn phanh của xe máy (xk)
- Mã HS 39269099: M11347-A6/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho xe máy (xk)
- Mã HS 39269099: M12S-ASM/ Bộ túi Riraku ASM 91 PU (xk)
- Mã HS 39269099: M155-0099-A-01/ Bộ phận của bộ phun sương bằng nhựa 137x100x30mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M155-0099-A-02/ Bộ phận của bộ phun sương bằng nhựa 137x100x30mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M15A857A01/ khung nhựa model: M15A857A01, kích thước 77.5 x 56 x 93.5 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M15A858A01/ khung nhựa model: M15A858A01, kích thước 67.5 x 49.5 X 9.0 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M1602256C/ Miếng nhựa mỏng (xk)
- Mã HS 39269099: M163/ CHỐT BẰNG NHỰA(Tái xuất một phần mục hàng số 20 tờ khai: 102636554640) (xk)
- Mã HS 39269099: M163/ CHỐT BẰNG NHỰA(Tái xuất một phần mục hàng số 35 tờ khai: 103203371130) (xk)
- Mã HS 39269099: M163/ CHỐT BẰNG NHỰA(Xuất trả một phần mục hàng số 17 của tờ khai: 103349115220) (xk)
- Mã HS 39269099: M163/ CHỐT BẰNG NHỰA(Xuất trả một phần mục hàng số 6 của tờ khai: 103349093260) (xk)
- Mã HS 39269099: M163/ CHỐT BẰNG NHỰA(Xuất trả một phần mục hàng số 7 của tờ khai: 103349118830) (xk)
- Mã HS 39269099: M163-1111-6/ Vỏ hộp sau/ Case rear M163-1111-6, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M163-1112-8/ Vỏ hộp trước/ Case front M163-1112-8, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M163-1113-2/ Vỏ hộp Pin/ Coer battery case M163-1113-2, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M163-1123-2/ Đầu nối cảm biến/ Joint sensor M163-1123-2, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M163-1174-1/ Khối che sáng Shako block M163-1174-1, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M163-1178-2/ Núm vặt trượt/ Slide knob M163-1178-2, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M1963/ Dưỡng chuẩn bằng nhựa dùng để cố định bản mạch điện tử dùng cho máy cắt bản mạch điện tử (khuôn hình mẫu bản mạch), hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39269099: M1-GH98-45384A/ Miếng trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M2009-L (91x129) NK/ Khung hình bằng nhựa, kính (NK), ván MDF (NK)- M2009- L (91mm*129mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M2010-2L (129x180) NK/ Khung hình bằng nhựa, kính (NK), ván MDF (NK)- M2010- 2L (129mm*180mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M2010-L (91x129) NK/ Khung hình bằng nhựa, kính (NK), ván MDF (NK)- M2010- L (91mm*129mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M2019 (381x294)/ Khung hình bằng nhựa, ván MDF (VN)-M2019 (381mm*294mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M202-BHT130-000/ U202AA 5.45 inch TP/Black/2D/HLT (xk)
- Mã HS 39269099: M25A196A01/ khung nhựa model: M25A196A01, kích thước 140.7 X 50 X 77.5 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M25A317A01/ khung nhựa model: M25A317A01, kích thước 114.5 x 43.5 x 9 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M27A861A01/ Khung nhựa M27A861A01. kích thước 77.02 x 68.45 x 45.02 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M29A281A01/ Khung nhựa model: M29A281A01 kích thước 72 x 55.8 x 77.4 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M-343-A-2/ Miếng lót bằng nhựa (Đế giày) M-343 (xk)
- Mã HS 39269099: M38003-04V/ Bộ phận giữ trong công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M38004-05V/ Bộ phận giữ trong công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M38030-05V/ Bộ phận giữ trong công tắc, bằng nhựa (Bộ phận giữ trong công tắc điều khiển ghế ngồi của ô tô bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: M39A519A01/ Khung nhựa model: M39A519A01 kích thước 140.7 x77.5 x 56 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M41505-A5/ Vỏ công tắc tăng giảm số tự động của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M41506-A5/ Vỏ công tắc tăng giảm số tự động của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M41552-A5/ Vỏ công tắc tăng giảm số tự động của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M41553-A5/ Vỏ công tắc tăng giảm số tự động của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M44A584A01/ Khung nhựa model: M44A584A01 kích thước 62.1 x 61 x 121.5 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M46638-04/ Vỏ công tắc các loại (bằng nhựa) (Vỏ cuộn đánh lửa của xe máy bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: M46A801A01/ Bánh răng nhựa model:M46A801A01, kích thước 21 x 21 x 6.9 mm (xk)
- Mã HS 39269099: M46A805A01/ Bánh răng nhựa model:M46A805A01, kích thước 25.76 X 25.76 X 11.50 mm (xk)
- Mã HS 39269099: M47A312A01/ khung nhựa model: M47A312A01, kích thước 77 x 56 x 39 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M49A810A01/ khung nhựa model: M49A810A01, kích thước 77.5 x 50.2 x 52.10 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M49A810A01/ khung nhựa model: M49A810A01, kích thước77.5 x 50.0 x 53.5 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M49A811A01/ Khung nhựa model: M49A811A01,kích thước 47.5 x 43.5 x 9 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M50153-A5/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M50154-A5/ Đế công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M50156-A5/ Chốt bấm bằng nhựa trong công tắc điều khiển ghế ngồi của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M51421-01-052/ Nút ấn công tắc đèn xe máy bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M52156-A5/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M53677-A5/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M55048-07/ Nút ấn công tắc bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M55048-07/ Nút ấn công tắc bằng nhựa (Nút ấn công tắc điều chỉnh hướng đèn chiếu sáng của ô tô bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: M55747-A5/ Vỏ của giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M55748-A5/ Vỏ của giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M55750-A5/ Vỏ của giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M55799-04/ Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M55808-A5/ Vỏ của giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M55809-A5/ Vỏ của giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M55824-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa (Vỏ công tắc tăng giảm số tự động có gắn dây nối của ô tô bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: M55830-A5/ Vỏ công tắc tăng giảm số tự động của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M55831-A5/ Vỏ công tắc tăng giảm số tự động của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M55832-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M55833-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M56564-01/ Nút ấn công tắc dừng tạm thời của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M57313-A5/ Vỏ của giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M57658-A5/ Bộ phận dẫn sáng của đèn báo túi khí của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M57659-01.Bộ phận dẫn ánh sáng dùng cho ô tô, bằng nhựa (Bộ phận dấn sáng của đèn báo túi khí của ô tô bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: M57878-01/ Thân đỡ trong công tắc dùng tạm thời của ô tô, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M59208-01/ Vỏ bộ phận cảm biến góc nghiêng của xe máy, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M59399-05/ Đế công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M59399A05/ Đế công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M59399B05/ Đế công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M59465-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa cho xe máy (xk)
- Mã HS 39269099: M59A850A01/ khung nhựa model: M59A850A01, kích thước 77 x 60 x 71 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M60137-01/ Vỏ bộ phận cảm biến góc nghiêng của xe máy, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M62607-03/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M62609-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M62609-03Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M62610-03Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M62611-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M62611-02Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M62611G02/ Vỏ công tắc bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M62611G02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M62641-02Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M62643-04/ Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M63A667A01/ Nhãn dán bằng nhựa đã in M63A667A01, 16.6x17 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M64155-A5/ Vỏ công tắc đèn báo nguy hiểm của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M64729-01#/ Vỏ giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M64729-02#/ Vỏ giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M64747-05Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M64747-05TM/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M64754-04Nút ấn công tắc bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M64775-04Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M64834-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M66500-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M66500-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M66675-01/ Vỏ công tắc lọc khí thải của ô tô, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M67315-04/ Đế công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M67366-02/ Đế công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M67366-03/ Đế công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M67495-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M67495-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa (Vỏ công tắc kiểm soát tốc độ của ô tô bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: M68836-A5/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M69237-02EX2/ Nắp công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M69238-02EX2/ Nắp công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M70423-01/ Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M70629/ Vỏ công tắc bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M70629Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M709-BFR000-019/ U304AA LCD Side foam/SYMMAX (xk)
- Mã HS 39269099: M709-BFR001-012/ U304AA Battery cover foam/KY (xk)
- Mã HS 39269099: M7110/ Thân tấm đỡ cố định sản phẩm bằng nhựa LJ69-05992B (480028), tái xuất mục 1 tk 103269117560 E11 (xk)
- Mã HS 39269099: M7111/ Vỏ tấm đỡ cố định sản phẩm bằng nhựa LJ69-05992B (480029) tái xuất mục 2 tk 103269117560 E11. (xk)
- Mã HS 39269099: M71699-A5/ Vỏ của giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M71701-A5/ Vỏ của giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M71932-01-052/ Bộ phận dẫn sáng trong công tắc kiểm soát tốc độ của ô tô, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M71932-01TM-052/ Bộ phận dẫn sáng trong công tắc kiểm soát tốc độ của ô tô, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M71A187B01/ Nhãn mác bằng nhựa đã in M71A187B01, ĐK67.5 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M71A935A01/ Nắp chặn đầu roto nhựa(TK:103300031330, DONG 28) (xk)
- Mã HS 39269099: M72041-07-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M72041-07-052/ Vỏ công tắc kiểm soát tốc độ của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M72042-07EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M72103-03-052/ Vỏ công tắc kiểm soát tốc độ của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M72104-03-052/ Vỏ công tắc kiểm soát tốc độ của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M721-BFR130-001/ U304AA Battery cover graphite/YH (xk)
- Mã HS 39269099: M72450-05/ Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M72460-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M72460-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ôtô (xk)
- Mã HS 39269099: M72461-01/ Chốt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M72461-01/ Chốt bằng nhựa (Chốt bằng nhựa của cụm công tắc phanh điện tử và giữ phanh của ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M72465-03/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M72465-03/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ôtô (xk)
- Mã HS 39269099: M72467-03/ Ghim cài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M72470-02/ Bộ phận gá trong công tắc bằng nhựa của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M72470-02/ Bộ phận gá trong công tắc bằng nhựa của ôtô (xk)
- Mã HS 39269099: M72479-05/ Nút ấn công tắc bằng nhựa của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M72547-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M72547-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M72736-03-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M72776-07EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M72777-07-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M73629-01.Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M73637-02Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M73638-03Chốt bằng nhựa (Bộ phận dẫn sáng bằng nhựa của công tắc phanh điện tử của ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M73639-05/ Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M73704-03-052/ Nút ấn công tắc đèn báo nguy hiểm của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M73709-02-052/ Vỏ công tắc đèn báo nguy hiểm của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M73779-04-052/ Vỏ giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M73780-03-052/ Vỏ giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M73781-01-052/ Vỏ giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M73A132A01/ Nhãn mác bằng nhựa đã in M73A132A01, 19x28 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M74173-02EX2/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M74184-02EX2/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M74186-02EX2/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M74208-06EX1/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M74211-06-052/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M74215-06EX1/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M74216-06-052/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M74383-03-052/ Vỏ công tắc kiểm soát tốc độ của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M74728-01..Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M74804-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M74808-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M74810-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M74813-01-052/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M74817-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M75062#Nút ấn bằng nhựa dùng cho ô tô (tái xuất từ mục 31 tk số 103300113120 ngày 09/05/20) (xk)
- Mã HS 39269099: M75116-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M75677-02Nút ấn công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) ( (xk)
- Mã HS 39269099: M75678-03/ Đế công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M75A784A01/ Trục bánh răng nối bằng nhựa(TK: 103357365860, DONG 34) (xk)
- Mã HS 39269099: M75A784A01/ Trục bánh răng nối bằng nhựa(TK:103357365860, DONG 34) (xk)
- Mã HS 39269099: M75A805A01-14/ M75A805A01/Cần gạt bằng nhựa của bộ làm đá tự động trong tủ lạnh (xk)
- Mã HS 39269099: M75A808A01-14/ M75A808A01/Vỏ Bọc Cảm Biến Nhựa Của Bộ Làm Đá Tự Động Trong Tủ Lạnh (xk)
- Mã HS 39269099: M76732-01-052/ Vỏ giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M76786-01/ Đế công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M76787-01/ Vỏ công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M76A956A11/ Nhãn mác bằng nhựa đã in M76A956A11, 10.5x35 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M76A973A01-12/ M76A973A01/Vỏ Bọc Cảm Biến Nhựa Của Bộ Làm Đá Tự Động Trong Tủ Lạnh(TKN: 102814091221/A31, DÒNG 4: 13009 PCE) (xk)
- Mã HS 39269099: M76A973A01-12/ M76A973A01/Vỏ Bọc Cảm Biến Nhựa Của Bộ Làm Đá Tự Động Trong Tủ Lạnh(TKN: 102814091221/A31, DONG 4:13,009 PCE) (xk)
- Mã HS 39269099: M76A973A01-13/ M76A973A01/Vỏ Bọc Cảm Biến Nhựa Của Bộ Làm Đá Tự Động Trong Tủ Lạnh(TKN: 103219510551/A31, DONG 1: 20,000 PCE) (xk)
- Mã HS 39269099: M77182-A5/ Vỏ của giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M77519-01-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M77664-04....Vỏ công tắc các loại (bằng nhựa) (Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho xe máy) (xk)
- Mã HS 39269099: M77665-05.Vỏ công tắc các loại (bằng nhựa) (Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho xe máy) (xk)
- Mã HS 39269099: M77666-04Vỏ công tắc các loại (bằng nhựa) (Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho xe máy) (xk)
- Mã HS 39269099: M77667-04...Vỏ công tắc các loại (bằng nhựa) (Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho xe máy) (xk)
- Mã HS 39269099: M77668-03...Vỏ công tắc các loại (bằng nhựa) (Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho xe máy) (xk)
- Mã HS 39269099: M77669-03..Vỏ công tắc các loại (bằng nhựa) (Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho xe máy) (xk)
- Mã HS 39269099: M77670-01...Vỏ công tắc các loại (bằng nhựa) (Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho xe máy) (xk)
- Mã HS 39269099: M77A020A02/ Bánh răng nhựa(TK: 103321356130, DONG 25) (xk)
- Mã HS 39269099: M77A032A11/ Nhãn mác bằng nhựa đã in M77A032A11, 10.5x35 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M77A105A01/ Nhãn mác bằng nhựa đã in M77A105A01, 10x10 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M77A137A01/ Nhãn mác bằng nhựa đã in M77A137A01, 65x30 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M77A148A01/ Nhãn mác bằng nhựa đã in M77A148A01, 65x30 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M77A512B01/ Nhãn mác bằng nhựa đã in M77A512B01, 15x25 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M77A552A01/ Nhãn mác bằng nhựa đã in M77A552A01, 15x40 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M77A648A01/ Nhãn mác bằng nhựa chưa in M77A648A01, 15x45 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M78576-01.Đế công tắc bằng nhựa (Vỏ công tắc điều khiển ghế ngồi của ô tô bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: M78577#Nắp công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (tái xuất từ mục 24 tk số 103285130210 ngày 04/05/20) (xk)
- Mã HS 39269099: M78578-01.Nút ấn công tắc bằng nhựa (dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M78641-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M78A926A01/ Nhãn mác bằng giấy đã in M78A926A01, ĐK10.5 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M79A344A11/ Nhãn mác bằng nhựa đã in M79A344A11, 7.5x25.5 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M79A548A01/ Nhãn mác bằng nhựa đã in M79A548A01, ĐK 21 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M79A549A01/ Nhãn mác bằng nhựa đã in M79A549A01, ĐK 21 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M80628#Nắp công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (tái xuất từ mục 33 tk số 103300113120 ngày 09/05/20) (xk)
- Mã HS 39269099: M80678-01...Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M80679-01....Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M80864-01-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M80944-01...Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M81210-03-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M81211-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M81520-03-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M81527-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M81529-01....Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M81602-01....Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M81609-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M81745-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M81750-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M81774-01....Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M81785-01-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M81786-A5/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M81801-A5/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M81831-05-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M81A134B01/ Nhãn mác bằng nhựa đã in M81A134B01, 10.5x35 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M82136A03TM-052/ Chi tiết dẫn sáng bằng nhựa trong công tắc kiểm soát tốc độ của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82576-02EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82578-03EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82580-03..Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82581-02..Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82582-02..Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82593-04/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82614-04/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82615-03..Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82716/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82720..Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82724/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82728-01/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82728-01X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82729-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82730-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82731-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82732-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82733-01/ Bộ phận dẫn sáng trong công tắc điều chỉnh ghế ngồi của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M82734-01/ Bộ phận dẫn sáng trong công tắc điều khiển ghế ngồi của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M82735-01/ Bộ phận dẫn sáng trong công tắc điều chỉnh ghế ngồi của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M82736-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82737-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82738-01-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82746/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82754-01/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82754-01X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82755-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82756-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82757-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82758-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82759-01/ Bộ phận dẫn sáng trong công tắc điều chỉnh ghế ngồi của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M82760-01/ Bộ phận dẫn sáng trong công tắc điều chỉnh ghế ngồi của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M82761-01/ Bộ phận dẫn sáng trong công tắc điều chỉnh ghế ngồi của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M82762-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82763-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82764-01-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82764-01X-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82870-02..Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82871-02..Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (Bộ phận dẫn sáng trong công tắc đèn báo nguy hiểm của ô tô bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: M82876-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82876-03X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82880-02..Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82931-01-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82936-02....Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82943-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82949-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82951-02EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M82A510A01/ Nhãn mác bằng nhựa đã in M82A510A01, 16.6x17 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: M83024-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83027-03-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83029-04-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83031-01-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83034-04-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83035-01-052/ Bộ phận dẫn sáng trong công tắc chuyển chế độ lái của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M83036-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83037-01-052/ Chốt bằng nhựa trong công tắc chuyển chế độ lái của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83038-01-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83327-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83384/ Vỏ công tắc đèn báo nguy hiểm của ô tô, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M83501-01/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83911-02EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83918-01EX2/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83919-01/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83919-01X/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83921/ Chốt bằng nhựa dùng trong công tắc của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83925-02/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83925-02X/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83926-01X/ Bộ phận dẫn sáng trong công tắc của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M83927-01/ Chốt bằng nhựa dùng trong công tắc của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83928-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M83928-03X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84118-03EX/ Bộ phận giữ trong công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84132-02EX/ Chốt bằng nhựa dùng trong công tắc của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84134-02EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84136-01EX/ Chốt bằng nhựa dùng trong công tắc của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84139-01EX/ Chốt bằng nhựa dùng trong công tắc của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84140-01EX/ Trục nối trong công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84143-01EX/ Bộ phận giữ trong công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84170-01-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84170-01TM-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84181-01EX/ Chốt bằng nhựa dùng trong công tắc của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84254-02EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84422-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84425-03..Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84426-04..Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84427....Chốt bằng nhựa dùng trong công tắc kiểm soát tốc độ của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84428-01/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84495-01/ Vỏ công tắc bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M84496....Bộ phận giữ trong công tắc bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M84497....Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84913-02EX1/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84914-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M84916-A5/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85060..Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85061..Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85136-01EX/ Bộ phận giữ trong công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85173-02..Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85216-A1/ Vỏ giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85217-A1/ Vỏ giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85229-02EX1/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85232-02/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85232-02X/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85235-02EX1/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85238-02/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85238-02X/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85245-02TM/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85246-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85287-01EX1/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85291-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85291-02X-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85299-01EX1/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85309-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85312-02EX/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85313-01-052/ Vỏ công tắc đèn báo nguy hiểm của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M85381-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85382-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85383-02EX1/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85384-02EX1/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85423-03EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85426-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85426-03X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85427-02EX2/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85428-02/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85428-02X/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85429-03TM/ Bộ phận dẫn sáng trong công tắc của ô tô bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M85430-02TM/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85431-02EX1/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85432-02TM/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85434-01TM/ Chốt bằng nhựa dùng trong công tắc của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85435-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85435-02X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85508-01/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85515-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85515-02X-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85568-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85568-02X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85787-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M85787-02X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86042-01-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86042-01EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86043-01EX1/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86132EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86331-01-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86331-01X-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86333-01-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86333-01X-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86571-02/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86580-01X/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86588-02X/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86592-02X/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86598-03-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86598-03X-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86724-03-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86795-03-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86795-03X-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86797-03-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M86797-03X-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M87001-052/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M87742-01EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M87746-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M87910-03EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M87966-01EX/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M87969-01/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M87969-01X/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M87970-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M87971-02/ Bộ phận giữ bằng nhựa dùng trong công tắc của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88107-02X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88108-01X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88109-02X/ Bộ phận giữ trong công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88117-01EX1/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88119/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88119X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô) (xk)
- Mã HS 39269099: M88120/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88122-03/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88505-03-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88505-03TM-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88505-03X-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88508-04-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88508-04X-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88511-02/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88517-02EX/ Bộ phận giữ bằng nhựa dùng trong công tắc của ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88523-02/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88526-02X/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88529-02/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88529-02X/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88530-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88766-04/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88766-04TM/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88766-04X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88776-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88776-02TM/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88776-02X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88780-04/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88780-04TM/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88780-04X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88783-02/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88783-02TM/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88783-02X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88879-01/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88879-01X/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M88883-01EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M89330/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho xe máy (xk)
- Mã HS 39269099: M89333/ Chốt bằng nhựa dùng cho công tắc của xe máy (xk)
- Mã HS 39269099: M89336/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho xe máy (xk)
- Mã HS 39269099: M89539-01/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M89546-01/ Vỏ của giắc kết nối thiết bị ngoại vi bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M89681-02-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M89681-02X-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M89683-02-052/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M89683-02X-052/ Nút ấn công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M89853X-052/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M90071MS/ Bộ phận giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M90072MS/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M90073MS/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M90077MS/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M90868EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M90869EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M90870EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M90871EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M90872EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M90873EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M90874EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M90875EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M90876EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M90891EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M90892EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M90893EX/ Vỏ công tắc bằng nhựa dùng cho ô tô (xk)
- Mã HS 39269099: M97S-ASM/ Bộ túi Riraku ASM 83 PU (xk)
- Mã HS 39269099: Má kẹp bên phải (bằng nhựa) 5-DWS-0018 (xk)
- Mã HS 39269099: Má kẹp bên trái (bằng nhựa) 5-DWS-0019 (xk)
- Mã HS 39269099: Má kẹp trong H2, bằng nhựa, kích thước 3x5cm, (H2 Inner parts), dùng cho xe máy, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M-A485KB-10-C2/ Vỏ sạc trên của sạc điện thoại bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M-A485KBB-C1/ Vỏ sạc dưới của sạc điện thoại bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mắc khấu bằng nhựa dùng 17mm để xỏ dây giày (xk)
- Mã HS 39269099: Mắc khấu bằng nhựa dùng 19mm để xỏ dây giày (xk)
- Mã HS 39269099: Mắc khấu nhựa T870 dùng để xỏ dây giày (xk)
- Mã HS 39269099: MAC20141216-101-02-4/ Miếng đệm bằng nhựa hình tròn (xk)
- Mã HS 39269099: Magnetizer Socket Magnetizer M/C(OMT) PPSDA50L/PPSDA50S/Gá nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mái che bảng mạch máy TRD301C bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mái che bằng nhựa (101020012700) (xk)
- Mã HS 39269099: Main PCB-369 (Đế để PCB của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MAIN PCB-377 (Đế để PCB của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MAIN PCB-492(Đế để PCB của JIG kiểm tra tính năng sản phẩm bằng nhựa). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mâm trải dây điện (dùng cho máy xoắn WT11), bằng nhựa + gỗ; kích thước: phi 420*80mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Mâm vuông bằng nhựa 40x60cm, không hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MAM63106901/ Đế giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: MAM63114801/ Đế giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: MAM64504701/ Base Nozzle Single&Thân bàn hút bằng nhựa của máy hút bụi gia dụng dòng máy NZ91, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Màn hình dẫn hướng ESD PVC, KT: 1266x843mm, chất liệu nhựa Bakelite. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Màn PE khổ 50cm,thương hiệu:,năm sản xuất:2019-2020.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Màng bảo vệ 20mm*200m, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Màng bảo vệ 35mm*200m, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Màng bảo vệ bằng nylon GH69- 24844A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng bảo vệ bằng nylon GH69- 25047A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng bảo vệ bằng nylon GH69- 25047C (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng bảo vệ CHE 40815 40cm*300m (xk)
- Mã HS 39269099: Màng bảo vệ loa bằng nhựa dùng sản xuất điện thoại di động (GH64-07427A) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Màng bảo vệ loa bằng nhựa dùng sản xuất điện thoại di động (GH64-07995A), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Màng bảo vệ loa bằng nhựa dùng sản xuất điện thoại di động(GH64-07427A) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Màng bảo vệ, kt (60*110)mm(bằng plastic, có 1 lớp dính, loại đã in, dùng để dán lên sản phẩm) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng bọc chất liệu bằng nhựa, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 39269099: Máng cáp 25x60/ Cable Trunking(25X60X1700Mm), bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng che chén (Dụng cụ dùng trong vườn cây cao su-Bằng nhựa PE, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng che mặt dùng cho nhuộm tóc bằng plastic, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Màng chíp (xk)
- Mã HS 39269099: Màng chít (J) [2,7kg] (xk)
- Mã HS 39269099: Màng chít [14,5kg] (xk)
- Mã HS 39269099: Màng chít [2.5kg s (1.9kg màng)] (xk)
- Mã HS 39269099: Màng chít [25cm/1,3kg màng] (xk)
- Mã HS 39269099: Màng cuốn pallet loại 2.3kg, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Màng cuốn pallet, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng đi dây điện (bằng nhựa) Kich thuoc:39x18mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng đi dây điện nhựa + nắp máng 150x100mm Máng 150x100x1mm+ nắp+ nối, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng điện bằng nhựa, cable tray, KT 2*0.035*0.035m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng điện bằng nhựa, cable tray, KT 2*0.04*0.04m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng điện bằng nhựa, cable tray, kt 2m, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng điện răng lược 30x80x2000mm, bằng nhựa, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng điện răng lược 40x80x2000mm, bằng nhựa, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng điện răng lược 60x80x2000mm, bằng nhựa, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng đựng dây 80x40mm (bằng nhựa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng đựng dây 80x50mm (bằng nhựa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Màng film bằng nhựa dùng cho nắp bình xăng xe máy 80ZHT002-204, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng ghen điện 25*25 mm (xk)
- Mã HS 39269099: Máng ghen điện 35*35 mm (xk)
- Mã HS 39269099: Máng ghen điện 45*45 mm (xk)
- Mã HS 39269099: Máng ghen tiền phong 40*60*2000mm (xk)
- Mã HS 39269099: Máng ghen(máng ốp) đi dây điện MD-0.5L-1.7-R, chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Máng ghen(máng ốp) đi dây điện MD-0L-1.7-R, chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Màng giảm chấn dạng ống KT 51.0*50.0 cm Mã số: 1100004404 (xk)
- Mã HS 39269099: Màng hít PE D150m*R50cm (xk)
- Mã HS 39269099: Máng hộp điện bằng nhựa- Electric box by plastic (xk)
- Mã HS 39269099: Máng hộp điện nhựa PVC màu Trắng 100x100x2000(mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng Khí Pe (Bóp Nổ) Khổ 1.5M (xk)
- Mã HS 39269099: Màng lọc khí P-M1445 (KT: 8 x 20 x 50 mm) (chất liệu bằng nhựa Polyester)/ARAHFA205040, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng nhựa 25X60X1700/Trungking(25X60X1700). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng nhựa camso 45x45x(1,7m). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng nhựa đi dây 25x25mm (xk)
- Mã HS 39269099: Máng nhựa đi dây 65x65mm (xk)
- Mã HS 39269099: Máng nhựa đựng dây cáp (40*30- 2M) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Máng nhựa hứng nước 10mm kèm giá đỡ, thanh treo và chỉ báo cho ống, kích thước: 3200x2700x100mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng nhựa hứng nước 10mm kèm giá đỡ, thanh treo và chỉ báo cho ống, kích thước: 6200x2700x100mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng nhựa hứng nước 10mm kèm giá đỡ, thanh treo và chỉ báo cho ống, kích thước: 8400x2700x100mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng nhựa luồn dây điện 1700mm x65mm x65mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng nhựa luồn dây điện 33x33mm (1 cây 1 chiếc), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Màng nhựa OSR-SH25(50), kích thước: 1080mmx200m(1Roll). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Màng nhựa PET màu trắng đục dày 23 micron x990mm, dạng cuộn film, tráng 1 lớp silicon trên bề mặt (xk)
- Mã HS 39269099: Màng nhựa PU/ (xk)
- Mã HS 39269099: Máng nhựa trắng KT2300x10x55mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Màng nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: Máng ốp dây điện bằng nhựa KT:W40xH60xL2000mm, nan liền (dùng để luồn dẫn dây điện). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Máng ốp dây điện bằng nhựa qui cách (45x45x1700)mm. Mới 100%/ VN.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Màng PE (kích thước 500mm 2.5 kg, lõi 0.5 kg) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng PE (Pallet Stretch Film) (xk)
- - Mã HS 39269099: Màng PE Hatty 15um x 210mm x 1000m(C/F)-131P (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng PE Hatty 15um x 210mm x 1000m(C/F)-157P (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng PE Hatty 20um x 210mm x 750m(C/F)-105P (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng PE Hatty 20um x 210mm x 750m(C/F)-105P(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng PE Hatty 20um x 210mm x 750m(C/F)-131P (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng PE Hatty 20um x 420mm x 375m(C/F)-78P (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng PE Hatty 20um x 420mm x 375m(C/F)-HEXA(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng PE Hatty 25um x 210mm x 500m(C/F)-105P (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng PE Hatty 25um x 210mm x500m(C/F)-105P (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng PE Hatty 25um x 210mm x500m(C/F)-157P (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng PE Hatty 25um x 420mm x 250m(C/F)-78P (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng PE Hatty 25um x 420mm x250m(C/F)-78P (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng phim quấn hàng (xk)
- Mã HS 39269099: Màng PP (Màng chít) (xk)
- Mã HS 39269099: Màng PVC (Lưới mắt cáo 1.37m*30m*0.5mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Măng sông gen cứng bằng nhựa D25 Panasonic (xk)
- Mã HS 39269099: Măng sông gen cứng bằng nhựa D30 Panasonic (xk)
- Mã HS 39269099: Măng xông 21/ (xk)
- Mã HS 39269099: Máng xốp (Dụng cụ dùng trong vườn cây cao su-Bằng xốp- Hàng mới 100%-) (xk)
- Mã HS 39269099: Manh dệt (60x97)cm, 114g (xk)
- Mã HS 39269099: Manh dệt PP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mảnh nhựa mặt bên của điện thoại ACW76639201, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mảnh nhựa mặt bên của điện thoại ACW76639301, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mảnh nhựa mặt bên của điện thoại ACW76639401, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mảnh nhựa mặt bên của điện thoại ACW76641901, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mảnh nhựa mặt bên của điện thoại ACW76641902, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mảnh nhựa mặt bên của điện thoại ACW76642601, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mảnh nhựa mặt bên của điện thoại ACW76642602, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mảnh nilon bằng nhựa kt: (2350*1400*0.05mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mảnh nilon bằng nhựa màu trắng (220*330mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mảnh nilong KT 240*340*0.04mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mảnh silicon 60 độ, màu đen TA3SI (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: MAQ68BU WITH COM MAQ-AB/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: MAQ68RD WITH COM MAQ-AR/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: MAQ79GD WITH COM MAQ-BG/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: MAQ79RD WITH COM MAQ-BR/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: MARK TIE 100/ Dây lạt buộc MARK TIE 100, bằng nhựa, có đầu bắt vít, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MARK TIE 100/ Dây lạt buộc MARK TIE 100, bằng nhựa, có miếng nhựa dùng để ghi chú, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MARK TIE 200/ Dây lạt buộc MARK TIE 200, bằng nhựa, dài 200mm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Masterlock- 406RED- Khóa móc 38 mm 406 RED, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Masterlock- S2392- Kẹp nhựa dùng kẹp CB điện S2392, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Masterlock- The tag- thẻ cảnh báo, out 4049, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt 3 thiết bị có lắp che mưa panasonic WEG 7903 (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt băng tải bằng nhựa PVC được gia công, kích thước: 3*480*3400 mm (LONG BELT), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt băng tải/ Conveyor face Model: M3, KT: 280x1563x1, bằng nhựa PTFE (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bảo vệ ZS-27-D bằng nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bích 4 lỗ 50MM DN40, bằng nhựa PP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bích bằng nhựa cho bơm DWA30-PVCF(0,2kw), hãng Dongil, xuất xứ Hàn Quốc (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bích bằng nhựa cho bơm DWB40-PVCF(0,4kw), hãng Dongil, xuất xứ Hàn Quốc (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bích bằng nhựa cho bơm KDH14M-PTS(0,75kw), hãng Cheonsei, xuất xứ Hàn Quốc (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bích bằng nhựa cho bơm KDV-A-53L-PTC(0,25kw), hãng Cheonsei, xuất xứ Hàn Quốc (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bích bằng nhựa của mâm cặp, kích thước: 114x105x24 (mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bích bằng nhựa PPR, DN40 đường kính 40 mm dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bích bằng nhựa PVC DN50 dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bích bằng nhựa UPVC DN40 dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bích bằng nhựa,S/N:403G793,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bích PPR PN10 D110 (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bích PVC DN50- phi 60. Mới 100 % (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bích PVC-U 1-1/2-inch DN40, chuẩn SCH80, mã S854-015, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bích PVC-U 2-1/2-inch DN65, chuẩn SCH80 mã S854-025, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt bích PVC-U 2-inch DN50, chuẩn SCH80, mã S854-020, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt công tắc 1 hạt WZ7841W, bằng nhựa, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt công tắc 2 hạt WZ7842W, bằng nhựa, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt công tắc 3 hạt WZ7843W, bằng nhựa, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%ư (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt công tắc bằng nhựa, model: WEV68030SW. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt công tắc điện hai chiều bằng nhựa, dùng cho hệ thống điện nhà xưởng,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt công tắc điện một chiều bằng nhựa, dùng cho hệ thống điện nhà xưởng, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt công tắc WZV7842W, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt công tắc WZV7843W, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt đế bằng nhựa cho ổ cắm điện (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt điều khiển của nồi cơm điện, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt đơn S18SC, Chất liệu: nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt dùng cho 2 thiết bị WEV68020SW, chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt dưới của Jig ép Heatsink Model L55/65S7SNC_TSM, kích thước: 300X275X10mm, hàng mới 100& (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt ghế tròn chống tĩnh điện, chất liệu: nhựa, đường kính 32cm dày 3mm, màu đen (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt kính camera hình cầu bằng nhựa DOME COVER (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt kính camera hình cầu bằng nhựa DOME COVER. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: mặt loa nhựa màu đen TFR1281-D/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: mặt loa nhựa màu đen TFR1288-A/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: mặt loa nhựa màu đen TFR1458-B/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: mặt loa nhựa màu đen TFR1491-A/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: mặt loa nhựa màu đen TFR1503-A/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt loa nhựa màu đen TFR1542-A/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt loa nhựa màu đen TFR1543-A/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt loa nhựa màu đen TFR1544-A/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt loa nhựa màu đen TFR1545-A/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt loa nhựa màu đen TFR1546-C/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt loa nhựa màu đen TFR1547-C/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt loa nhựa màu đen TFR1548-B/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt loa nhựa màu đen TFR1552-C/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt loa nhựa màu đen TFR1555-B/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt loa nhựa màu đen TFR1556-A/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt loa nhựa màu đen TFR1563-B/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt loa nhựa màu đen TFR1564-B/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt loa nhựa màu đen TFR1567-A/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: mặt loa nhựa màu đen TFR1568-B/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: mặt loa nhựa màu đen TFR1569-C/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: mặt loa nhựa màu đen TFR1570-D/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: mặt loa nhựa màu đen TFR1571-B/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: mặt loa nhựa màu đen TFR1574-C/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: mặt loa nhựa màu đen TFR1575-C/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: mặt loa nhựa màu đen TFR1576-B/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt loa nhựa màu đen TFR1584-A/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: mặt loa nhựa màu đen TFR1588-A/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt nạ 2 port gồm đế, bằng nhựa, mới 100% (Dòng hàng số 27 tờ khai 103004447230) (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt nạ bảo hộ (FACE SHIELD) (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt nạ cho ổ điện,(Dùng trong nhà xưởng) (xk)
- Mã HS 39269099: MẶT NẠ COLAGEN (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt nạ hàn điện tử WH4000/4001 bằng nhựa cao cấp dùng để sửa chữa máy móc,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt nạ ngoài cho công tắc đôi WEVH68030 (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt nạ nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt nạ WEB7813W, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt ổ cắm bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt ổ cắm chữ nhật, 2 cổng màu hạt nhân nắp sập (FACEPLATE KIT SHUTTER, 2PORTS) bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt ổ cắm đôi 3 chấu MEV68030, bằng nhựa, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt ổ cắm đôi 3 chấu WEV68030, bằng nhựa, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt ổ cắm mạng, 2 cổng, bẳng nhựa, kích thước: 69.9x114.3(mm), NSX: AMP. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt ổ cắm mạng, 2 cổng, bằng nhựa, kích thước: 69.9x114.3(mm), NSX: COMMSCOPE. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt ổ cắm WZV7843W (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt Panasonic WEV68030 bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt sàn thuyền bằng nhựa FRP 2200*932*6334 (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt sàn thuyền bằng nhựa FRP 2200mm*932mm*6334mm (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt sau cửa đuôi tàu bằng nhựa FRP 534*35*984 (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt sau cửa đuôi tàu bằng nhựa FRP 534mm*35mm*984mm (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt thẻ (bảng tên) miết ngang TL108 (xk)
- Mã HS 39269099: MẶT TRĂNG TRANG TRÍ BÁNH KEM (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt tựa lưng của ghế ngồi cho trẻ em bằng plastic, kích thước: (38x45)cm. Model: Starter set, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt tựa lưng của ghế ngồi cho trẻ em bằng plastic. Model: Starter cushion. Màu Botanical, kích thước: (38x45)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt tựa lưng của ghế ngồi cho trẻ em bằng plastic. Model: Starter cushion. Màu Flower, kích thước: (38x45)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt tựa lưng của ghế ngồi cho trẻ em bằng plastic. Model: Starter cushion. Màu Geo, kích thước: (38x45)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt tựa lưng của ghế ngồi cho trẻ em bằng plastic. Model: Starter cushion. Màu Multi shape, kích thước: (38x45)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mặt tựa lưng của ghế ngồi cho trẻ em bằng plastic. Model: Starter cushion. Màu Plant, kích thước: (38x45)cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mắt xích cách điện SM (R40) (Dùng để cố định vỏ bọc cách điện),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mấu đỡ lắp ráp dùng cho máy ảnh, chất liệu bằng nhựa- HOUSING MODULE- BK (xk)
- Mã HS 39269099: Mẫu kỷ niệm chương, chất liệu: nhựa MyCA/ (xk)
- Mã HS 39269099: Mẫu nhựa màu đen (xk)
- Mã HS 39269099: Mẫu nhựa màu tro xám (xk)
- Mã HS 39269099: Mẫu nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: MAW62182301/ Đế giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: MBBAC00007000/ Vách nhựa(dạng miếng) (xk)
- Mã HS 39269099: MBBAC00007010/ Vách nhựa(dạng miếng) (xk)
- Mã HS 39269099: MBBAC00007030/ Vách nhựa(dạng miếng) (xk)
- Mã HS 39269099: M-BC-1600-S-13/ Nửa dưới của hộp đựng dây nịt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39269099: M-BC-1600-U-13/ Nửa trên của hộp đựng dây nịt bằng nhựa composite (xk)
- Mã HS 39269099: MBG64123003C/ Nút bấm trên tay cầm máy hút bụi (xk)
- Mã HS 39269099: MBG67142702/ Button Control printing&(MBG67142701)Nút ấn điều khiển của cụm Nozzle Mop,linh kiện máy hút bụi hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MBL66417408/ Nắp đậy lỗ bắt vít trên máy giặt lồng đứng, bằng nhựa, đường kính 19.8mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MBL66417408/ Nắp đậy lỗ bắt vít trên máy giặt lồng đứng, bằng nhựa, đường kính 19.8mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MBL66417409/ Nắp đậy lỗ bắt vít trên máy giặt lồng đứng, bằng nhựa, đường kính 19.8mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MBL66417409/ Nắp đậy lỗ bắt vít trên máy giặt lồng đứng, bằng nhựa, đường kính 19.8mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MBL66417413/ Nắp đậy lỗ bắt vít trên máy giặt lồng đứng, bằng nhựa, đường kính 19.8mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MBL66417413/ Nắp đậy lỗ bắt vít trên máy giặt lồng đứng, bằng nhựa, đường kính 19.8mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MBS359/ Chốt bằng nhựa SM-P555 (xk)
- Mã HS 39269099: MBSG325/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA SM-G965F (xk)
- Mã HS 39269099: MBSG418/ MIẾNG BẢO VỆ BẰNG NHỰA EJ-FT830 (xk)
- Mã HS 39269099: MBSG446/ CHỐT BẰNG NHỰA SM-P585 (xk)
- Mã HS 39269099: MBSG502/ MIẾNG BẢO VỆ BẰNG NHỰA SM-T927A (xk)
- Mã HS 39269099: MBSG516/ MIẾNG BẢO VỆ BẰNG NHỰA SM-F900 (xk)
- Mã HS 39269099: MBSG517/ MIẾNG BẢO VỆ BẰNG NHỰA EJ-FT720 (xk)
- Mã HS 39269099: MBSG522/ MIẾNG BẢO VỆ BẰNG NHỰA SM-A105 (xk)
- Mã HS 39269099: MBSG529/ MIẾNG BẢO VỆ BẰNG NHỰA SM-A102U (xk)
- Mã HS 39269099: MBSG538/ MIẾNG BẢO VỆ BẰNG NHỰA EF-DT860 (xk)
- Mã HS 39269099: MBSG559/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA SM-A715 (xk)
- Mã HS 39269099: MBSG561/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA SM-A7160 (xk)
- Mã HS 39269099: MBSG566/ VỎ BẢO VỆ BẰNG NHỰA SM-A716S (xk)
- Mã HS 39269099: MBSG569/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA SM-A415F (xk)
- Mã HS 39269099: MBSG573/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA SM-A217F (xk)
- Mã HS 39269099: MBSG574/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA SM-A7160 (xk)
- Mã HS 39269099: MC-0005/ TÚI ĐỰNG HỒ SƠ BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39269099: MC-0006/ TÚI ĐỰNG HỒ SƠ BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39269099: MC1-6500-051/ Nắp T (xk)
- Mã HS 39269099: MC1-6500-052/ Nắp T (xk)
- Mã HS 39269099: MC1-6501-051/ O nắp 1 (xk)
- Mã HS 39269099: MC1-6501-052/ O nắp 1 (xk)
- Mã HS 39269099: MC1-6502-051/ O nắp 2 (xk)
- Mã HS 39269099: MC1-6502-052/ O nắp 2 (xk)
- Mã HS 39269099: MC1-6504-051/ P nắp 2 (xk)
- Mã HS 39269099: MC1-6505-051/ Nắp D (xk)
- Mã HS 39269099: MC1-6505-052/ Nắp D (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1655-051/ DT Khuấy mực Rod (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1655-052/ DT Khuấy mực Rod (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1662-051/ Trục T khuấy mực (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1662-052/ Trục T khuấy mực (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1670-051/ C vòng tách(Bên không có Bánh Răng) (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1670-052/ C vòng tách(Bên không có Bánh Răng) (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1671-051/ C vòng tách (Bên bánh răng) (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1671-052/ C vòng tách (Bên bánh răng) (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1672-052/ D vòng tách(Bên không có Bánh Răng) (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1673-051/ D vòng tách(Bên bánh răng) (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1673-052/ D vòng tách(Bên bánh răng) (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1674-051/ O Tay cầm (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1674-052/ O Tay cầm (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1676-051/ O nắp bên cạnh (Bên không có Bánh Răng) 1 (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1676-052/ O nắp bên cạnh (Bên không có Bánh Răng) 1 (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1677-051/ O nắp bên cạnh (Bên không có Bánh Răng) 2 (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1677-052/ O nắp bên cạnh (Bên không có Bánh Răng) 2 (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1678-051/ O nắp bên cạnh (Bên bánh răng) 1 (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1678-052/ O nắp bên cạnh (Bên bánh răng) 1 (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1679-051/ O nắp bên cạnh (Bên bánh răng) 2 (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1679-052/ O nắp bên cạnh (Bên bánh răng) 2 (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1680-051/ P nắp bên cạnh (Bên bánh răng) (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1680-052/ P nắp bên cạnh (Bên bánh răng) (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1681-051/ P nắp bên cạnh (Bên không có Bánh Răng) (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1681-052/ P nắp bên cạnh (Bên không có Bánh Răng) (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1683-051/ Đòn TFB (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1683-052/ Đòn TFB (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1686-051/ D nắp cạnh P (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1686-052/ D nắp cạnh P (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1689-051/ D khuấy mực trục P (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1689-052/ D khuấy mực trục P (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1756-051/ Tấm bạc (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1756-052/ Tấm bạc (xk)
- Mã HS 39269099: MC2-1878-000R11/ Tấm truyền(bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: mc593/ ống thân sau của bút cảm ứng (rear assy). Tái xuất theo TKNK số: 103225061700/E31(26/03/20)/mục: 1 (xk)
- Mã HS 39269099: mc87/ nhãn nhựa-CAUTION LABEL. Tái xuất theo TKNK số:103001388820/E31(21/11/19)/mục: 25 (xk)
- Mã HS 39269099: mc87/ nhãn nhựa-CAUTION LABEL. Tái xuất theo TKNK số:103057983230/E31(19/12/19)/mục: 24 (xk)
- Mã HS 39269099: mc87/ nhãn nhựa-CAUTION LABEL. Tái xuất theo TKNK số:103090526010/E31(06/01/20)/mục: 23 (xk)
- Mã HS 39269099: mc99/ nút nhựa-BUTTON. Tái xuất theo TKNK số:103216197560/E31(23/03/20)/mục: 1 (xk)
- Mã HS 39269099: MCC- 160A/ Vỏ của lõi cuộn dây, chất liệu bằng nhựa, mã: MCC- 160A (ĐGGC: 0.00146 USD), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCC- 160A/ Vỏ của lõi cuộn dây, chất liệu bằng nhựa, mã: MCC- 160A (ĐGGC; 0.00146USD/sp), hàng mớ 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCC- 250A/ Vỏ của lõi cuộn dây, chất liệu bằng nhựa, mã: MCC- 250A (ĐGGC; 0.00238USD/sp), hàng mớ 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCC-162NB/ Vỏ của lõi cuộn dây, chất liệu bằng nhựa, mã: MCC-162NB (ĐGGC: 0.00171 USD), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCC-162NB/ Vỏ của lõi cuộn dây, chất liệu bằng nhựa, mã: MCC-162NB (ĐGGC: 0.00271 USD), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCC-162NB/ Vỏ của lõi cuộn dây, chất liệu bằng nhựa, mã: MCC-162NB (ĐGGC; 0.00271USD/sp), hàng mớ 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCC-1816LB/ Vỏ của lõi cuộn dây, chất liệu bằng nhựa, mã: MCC-1816LB (ĐGGC: 0.00282 USD), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCC-2820LB/ Vỏ của lõi cuộn dây, chất liệu bằng nhựa, mã: MCC-2820LB (ĐGGC:0.00341 USD), hàng mơi 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCE-99 B2(CO)-GSV/ Gioăng bằng nhựa plastic dùng cho camera của điện thoại. Mã MCE-99 B2(CO)-GSV- Vỏ của bộ dẫn động của camera Module (xk)
- Mã HS 39269099: MCE-99 B2(HO)-GSV/ Gioăng bằng nhựa plastic dùng cho camera của điện thoại. Mã MCE-99 B2(HO)-GSV- Khung của bộ dẫn động trong camera module (xk)
- Mã HS 39269099: MCE-99 BO(CA)-GSV/ Gioăng bằng nhựa plastic dùng cho camera của điện thoại. Mã MCE-99 BO(CA)-GSV- Khung đỡ thấu kính của camera module (xk)
- Mã HS 39269099: MCE99-HZ3(HO)-GSV/ Gioăng bằng nhựa plastic dùng cho camera của điện thoại. Mã MCE99-HZ3(HO)-GSV- Khung của bộ dẫn động trong camera module (xk)
- Mã HS 39269099: MC-HON-1F-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSYMC-HON-1F-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: MCIP-2001/ Linh kiện nhựa tạo vòng tròn trong máy in mã IP0PO406406, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCIP-2002/ Linh kiện nhựa tạo vòng tròn trong máy in mã IP0PO406407, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCIP-2008/ Linh kiện nhựa tạo vòng tròn trong máy in mã IP0PO406403, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCK66548903C/ Miếng ốp phủ ngoài của phích cắm (xk)
- Mã HS 39269099: MCK68476201C/ Miếng ốp bên ngoài ống nối (xk)
- Mã HS 39269099: MCK69127601/ Vỏ bàn hút phụ của máy hút bụi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCK69146601/ Vỏ bàn hút phụ của máy hút bụi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCK69408801/ Nắp đậy trên khớp nối bằng nhựa cắm vào ống hút bụi, linh kiện máy hút bụi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCK69426102/ Cover decor printing & (MCK69426101) Miếng ốp trang trí hai bên đầu bàn hút bằng nhựa của máy hút bụi dòng máy A9, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCK69459002/ Cover decor printing NZ91 & (MCK69459001) Miếng ốp trang trí hai bên đầu bàn hút bằng nhựa của máy hút bụi dòng máy A9, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCK69459102/ Cover Nozzle& (MCK69459101) Miếng ốp phía trên của thân bàn hút máy hút bụi, dòng NZ91,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCK71151401/ Cover Top (Đế dưới của màn hình điều khiển ti vi), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCK71153501/ Đế dưới của màn hình điều khiển ô tô(Cover Top), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCK71153601/ Đế dưới của màn hình điều khiển ô tô(Cover Top), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCK71153701/ Cover Top (Đế dưới của màn hình điều khiển ti vi), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCK71168601-NPL/ Đế dưới của màn hình điều khiển ô tô bằng nhựa chưa gia công phun sơn, loại: MCK71168601. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCK71395501-NPL/ Đế dưới của màn hình điều khiển ô tô bằng nhựa chưa gia công phun sơn, loại: MCK71395501. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCO-B115058(HO)-GSV/ Gioăng bằng nhựa plastic dùng cho camera của điện thoại. Mã MCO-B115058(HO)-GSV- Khung của bộ dẫn động trong camera module (xk)
- Mã HS 39269099: MCO-D114660(HO)-GSV/ Gioăng bằng nhựa plastic dùng cho camera của điện thoại. Mã MCO-D114660(HO)-GSV- Khung của bộ dẫn động trong camera module (xk)
- Mã HS 39269099: MCO-D114660(MI)-GSV/ Ray bằng nhựa plastic dùng cho camera của điện thoại. Mã MCO-D114660(MI)-GSV- Ray nhựa dẫn bi sứ chuyển động (xk)
- Mã HS 39269099: MCO-D114660(OIS)-GSV/ Gioăng bằng nhựa plastic dùng cho camera của điện thoại. Mã MCO-D114660(OIS)-GSV- Khung đỡ của bộ dẫn động trong camera module (xk)
- Mã HS 39269099: MCO-HT/HW(HO)-GSV/ Gioăng bằng nhựa plastic dùng cho camera của điện thoại. Mã MCO-HT/HW(HO)-GSV- Khung của bộ dẫn động trong camera module (xk)
- Mã HS 39269099: MCO-HT/HW(MI)-GSV/ Ray bằng nhựa plastic dùng cho camera của điện thoại. Mã MCO-HT/HW(MI)-GSV- Ray nhựa dẫn bi sứ chuyển động (xk)
- Mã HS 39269099: MCO-HT/HW(OIS)-GSV/ Gioăng bằng nhựa plastic dùng cho camera của điện thoại. Mã MCO-HT/HW(OIS)-GSV- Khung đỡ của bộ dẫn động trong camera module (xk)
- Mã HS 39269099: MCO-S105058(MI)-GSV/ Ray bằng nhựa plastic dùng cho camera của điện thoại. Mã MCO-S105058(MI)-GSV- Ray nhựa dẫn bi sứ chuyển động (xk)
- Mã HS 39269099: MCO-S105058(OIS)-GSV/ Gioăng bằng nhựa plastic dùng cho camera của điện thoại. Mã MCO-S105058(OIS)-GSV- Khung đỡ của bộ dẫn động trong camera module (xk)
- Mã HS 39269099: MCPK-042/ Nút trang trí thân đèn hình vương niệm bằng nhựa 60102.Mới 100%. Kích thước: 9*8-5/8*6-3/4 (xk)
- Mã HS 39269099: MCPK-043/ Nút trang trí thân đèn hình vương niệm bằng nhựa 60103.Mới 100%. Kích thước: 9*8-5/8*6-3/4 (xk)
- Mã HS 39269099: MCPK-069/ Nút trang trí thân đèn bằng nhựa hình hoa cúc 60231.Mới 100%. Kích thước: 7*6-1/4*6-1/2 (xk)
- Mã HS 39269099: MCPK-079/ Bộ bát đệm thăng bằng quạt trần bằng nhựa 60301.Mới 100%(3cai/bộ). Kích thước: 8-5/8*6-1/4*5-3/8 (xk)
- Mã HS 39269099: MCR66434301/ Miếng ốp pin trên tay cầm của máy hút bụi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCR66706402/ Decor,Side R-NZ90& (MCR66706401) Miếng ốp nhựa phía phải bàn hút dùng cho dòng máy T9, nhãn hiệu LG (Linh kiện của máy hút bụi), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCS-190HF/ Vỏ của lõi cuộn dây, chất liệu bằng nhựa, mã: MCS-190HF (ĐGGC: 0.0009USD/sp), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2005211/ Đồ gá vật liệu Unilate (1*240*240mm) (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2005212/ Đồ gá vật liệu Unilate (1*250*200mm) (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2005213/ Đồ gá vật liệu Unilate (1*250*170mm) (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2005214/ Đồ gá vật liệu Unilate (1*260*185mm) (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2005215/ Đồ gá vật liệu Unilate (1*220*170mm) (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2005219/ Đồ gá vật liệu GE mã NYC143-S2A (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2005227/ Đồ gá vật liệu GE mã NU0957-Y1A (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2005228/ Đồ gá vật liệu GE mã NU0979-Y1A (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2005229/ Đồ gá vật liệu GE mã NU0956-Y1A (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2006202/ Đồ gá vật liệu GE mã NYC144-GAA (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2006206/ Đồ gá vật liệu GE mã T53604-S1A (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2006207/ Đồ gá vật liệu Beku mã NR1426-Y1A (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2006209/ Đồ gá vật liệu Unilate (1*250*170mm) (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2006210/ Đồ gá vật liệu Unilate (1*260*185mm) (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2006211/ Đồ gá vật liệu Unilate (1*220*170mm) (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2006212/ Đồ gá vật liệu Unilate (1*240*240mm) (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2006213/ Đồ gá vật liệu Unilate (1*250*200mm) (xk)
- Mã HS 39269099: MCV2006214/ Đồ gá vật liệu Beku mã NZDER4-Y1A (xk)
- Mã HS 39269099: MD/ Miếng đệm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: MD-002/ Miếng đệm Flooring spacer Black (60x30x0.3mm) (10 tấm/gói) (xk)
- Mã HS 39269099: MD-EN-M1/ Miếng đệm bằng nhựa của động cơ máy bơm dầu Collar 3NT-63207-000 (xk)
- Mã HS 39269099: MDF 326 + WS (380x290)+(325x120)/ Khung hình bằng ván MDF (VN)-MDF 326 + wired stand (380mm*290mm) + (325mm*120mm) (xk)
- Mã HS 39269099: MDMB0050ONTA/ Nút khóa đôi bằng nhựa dùng sản xuất khóa cửa điện tử, tái xuất mục hàng số 2 thuộc TK số 102776461800 ngày 25/07/2019 (xk)
- Mã HS 39269099: MDMB0180ZSGA-1/ VỎ NGOÀI BẰNG NHỰA DÙNG CHO Ổ KHÓA TỰ ĐỘNG (xk)
- Mã HS 39269099: MDMB0180ZSGB-1/ VỎ NGOÀI BẰNG NHỰA DÙNG CHO Ổ KHÓA TỰ ĐỘNG (xk)
- Mã HS 39269099: MDMB0180ZSGC-1/ VỎ NGOÀI BẰNG NHỰA DÙNG CHO Ổ KHÓA TỰ ĐỘNG (xk)
- Mã HS 39269099: MDMB0190ZSGA-1/ NẮP ĐẬY MÃ SỐ BẰNG NHỰA DÙNG SẢN XUẤT KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDMB0200ZSGA-2/ NÚT KHÓA ĐÔI BẰNG NHỰA DÙNG SẢN XUẤT KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDMB0210ONTA-2/ NÚT KHÓA ĐÔI BẰNG NHỰA DÙNG SẢN XUẤT KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDMB0541OBKA-1/ NẮP HỘP PIN BẰNG NHỰA MODEL SHP-DP608 (xk)
- Mã HS 39269099: MDMB0551ZBKA-1/ VỎ MẶT SAU BẰNG NHỰA CỦA HỘP KHÓA ĐIỆN TỬ MODEL SHP-DP608 (xk)
- Mã HS 39269099: MDMB0551ZBKB-1/ VỎ MẶT SAU BẰNG NHỰA CỦA HỘP KHÓA ĐIỆN TỬ MODEL SHP-DP608 (xk)
- Mã HS 39269099: MDMB0560OBKA-1/ VỎ BẢO VỆ BẢN MẠCH BẰNG NHỰA CỦA KHÓA ĐIỆN TỬ MODEL SHP-DP608 (xk)
- Mã HS 39269099: MDMB0570OWHA-1/ PHÍM BẰNG NHỰA DÙNG ĐỂ MỞ KHÓA ĐIỆN TỬ MODEL SHP-DP608 (xk)
- Mã HS 39269099: MDMB0580ONTA-1/ MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA DÙNG ĐỂ ĐỠ PHÍM MỞ KHÓA ĐIỆN TỬ MODEL SHP-DP608 (xk)
- Mã HS 39269099: MDMB0580ZCGA/Viền trang trí bằng nhựa trong của ổ khóa điện tử Model SHP-DP608, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MDMC0220ZCRA-1/ VIỀN TRANG TRÍ TAY KHÓA BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39269099: MDMC0490OBKB-1/ MIẾNG SILICON BỌC TAY CẦM CỦA KHÓA CỬA ĐIỆN TỪ (xk)
- Mã HS 39269099: MDMC0500ZDSA/ Miếng trang trí bằng nhựa ABS màu bạc dùng sản xuất khóa cửa điện tử model SHP-DP608, tái xuất mục hàng số 18 của tờ khai số 103294999840 ngày 05/05/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF0260OSGA/ Tấm nhựa giữ bản mạch của khóa cửa điện tử, tái xuất mục hàng số 33 của tờ khai số 103259689630 ngày 13/04/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF0380ZCRA-1/ MIẾNG NHỰA TRANG TRÍ BÀN PHÍM BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF0410OBKA-1/ VỎ BẢO VỆ BÀN PHÍM BẰNG NHỰA DÙNG SẢN XUẤT KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF0420OBKA-2/ MIẾNG TRANG TRÍ MẶT TRƯỚC BẰNG NHỰA CỦA KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF0420OBKD-1/ MIẾNG TRANG TRÍ MẶT TRƯỚC BẰNG NHỰA CỦA KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF0430OBKA-2/ MIẾNG TRANG TRÍ MẶT TRƯỚC BẰNG NHỰA CỦA KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF0440ZCRA/ Lẫy bằng nhựa dùng cho ổ khóa tự động model SHS-718/910, tái xuất theo TK 103290066020 ngày 04/05/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF0440ZCRA-1/ LẪY BẰNG NHỰA DÙNG CHO Ổ KHÓA TỰ ĐỘNG (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF0460OBKA-1/ VỎ TRONG BẰNG NHỰA DÙNG CHO Ổ KHÓA TỰ ĐỘNG (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF0480OBKA-1/ CHỐT BẰNG NHỰA DÙNG CHO Ổ KHÓA TỰ ĐỘNG (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF0510ZCRA-1/ MIẾNG NHỰA TRANG TRÍ BÊN TRÁI Ổ KHÓA (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF0520ZCRA-1/ MIẾNG NHỰA TRANG TRÍ BÊN PHẢI Ổ KHÓA (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF0730ZBKA/ Vỏ bảo vệ bàn phím bằng nhựa dùng sản xuất khóa cửa điện tử model SHP-DP720, tái xuất theo TK 103242615120 ngày 04/04/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF0810ZCRA-1/ LẪY BẰNG NHỰA DÙNG CHO Ổ KHÓA TỰ ĐỘNG (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF0860ZCRA-1/ MIẾNG TRANG TRÍ MẶT TRƯỚC BẰNG NHỰA CỦA KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF1421OBKA-1/ VỎ TRANG TRÍ BẰNG NHỰA CỦA Ổ KHÓA ĐIỆN TỬ MODEL SHP-DP608 (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF1432OBKA/ NẮP ĐẬY KHÓA BẰNG NHỰA CỦA HỘP KHÓA ĐIỆN TỬ MODEL SHP-DP608 (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF1440OBKA-1/ NẮP ĐẬY KHÓA BẰNG CAO SU CỦA HỘP KHÓA ĐIỆN TỬ MODEL SHP-DP608 (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF1451OBKA-1/ GIÁ ĐỠ PHÍM BẤM BẰNG NHỰA CỦA KHÓA ĐIỆN TỬ MODEL SHP-DP608 (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF1460ZCGA/Viền trang trí bằng nhựa ngoài của khóa điện tử Model SHP-DP608, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF1630ZBKB/ VỎ BẢO VỆ BÀN PHÍM BẰNG NHỰA DÙNG SẢN XUẤT KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDMF1640ZBKA-1/ MIẾNG TRANG TRÍ MẶT TRƯỚC BẰNG NHỰA CỦA KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDMP0030OBKA-1/ MIẾNG HƯỚNG DẪN ĐI DÂY BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39269099: MDMP0070ONTA-1/ VỎ HỘP PIN BẰNG NHỰA DÙNG SẢN XUẤT KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDMP0080ONTA-1/ NÚT ẤN BẰNG NHỰA DÙNG CHO Ổ KHÓA TỰ ĐỘNG (xk)
- Mã HS 39269099: MDMP0290ONTA-1/ VỎ HỘP PIN BẰNG NHỰA DÙNG SẢN XUẤT KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDP20-030/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 5 X 5 M, màu Blue, 40gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: MDP20-031/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 5 X 10 M, màu Blue, 40gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: MDP20-032/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 10 X 15 M, màu Blue, 40gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: MDP20-033/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 5 X 5 M, màu Blue, 125gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: MDP20-034/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 5 X 10 M, màu Blue, 125gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: MDP20-035/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 10 X 10 M, màu Blue, 125gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: MDP20-036/ Vải bạt tráng phủ P.E, dạng chiếc, kích thước 10 X 15 M, màu Blue, 125gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: MDS64791601/ Miếng đệm dùng cho máy hút bụi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MDS64791602/ Lower Gasket &(MDS64791601) Miếng nhựa dưới đáy chân đế bàn hút để chống trượt, linh kiện máy hút bụi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MDSB0110ZCRA-1/ NÚT BẤM MỞ KHÓA BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39269099: MDSB0140ZCRB-1/ PHÍM ĐẨY MẬT MÃ BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39269099: MDSB0170ZSGA-1/ NẮP LƯNG HỘP KHÓA THÔNG MINH BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39269099: MDSB0180OBKA-1/ CHỐT PHỤ THÔNG MINH BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39269099: MDSB0190ONTA-1/ NÚT ẤN THÔNG MINH BẰNG NHỰA DÙNG LẮP VÀO HỘP KHÓA MẶT SAU (xk)
- Mã HS 39269099: MDSF0011ZBKA/ Vỏ trang trí bằng nhựa ABS dùng sản xuất khóa cửa điện tử, tái xuất theo TK 103341612360 ngày 01/06/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: MDSF0011ZRDL/ Vỏ trang trí bằng nhựa ABS dùng sản xuất khóa cửa điện tử, tái xuất theo TK 103341612360 ngày 01/06/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: MDSF0050ONTA/ Vỏ trang trí bằng nhựa màu đỏ lắp vào mặt trước của khóa cửa điện tử, tái xuất mục hàng số 2 thuộc TK số 103343963110 ngày 02/06/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: MDSF0390ONTA/ Bộ phận dẫn hướng đèn led bằng nhựa, tái xuất mục hàng số 6 của tờ khai số 103341612360 ngày 43836 (xk)
- Mã HS 39269099: MDSF0880ONTA/ Miếng nhựa trang trí mặt trước của khóa điện tử, tái xuất mục hàng số 3 thuộc TK số 103343963110 ngày 02/06/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: MDSF0880ZBKA/ Miếng nhựa trang trí mặt trước bên trên ổ khóa bằng nhựa ABS, tái xuất theo TK 103341612360 ngày 01/06/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: MDSF0880ZRDA/ Miếng trang trí mặt trước bằng nhựa của khóa cửa điện tử model RB101, tái xuất theo TK 103285074800 ngày 27/04/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: MDSF1150ONTA/ Miếng nhựa trang trí mặt trước bên dưới ổ khóa bằng nhựa ABS, tái xuất mục hàng số 1 thuộc TK số 103343963110 ngày 02/06/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: MDSF1170ZCRA-1/ MIẾNG TRANG TRÍ MẶT TRƯỚC BẰNG NHỰA CỦA KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDSF1330OBKA-1/ GIÁ ĐỠ BẰNG NHỰA PHÍM BẤM CỦA KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDSF1330OBKB-1/ VỎ BẢO VỆ BÀN PHÍM BẰNG NHỰA DÙNG SẢN XUẤT KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDSF1410ZCRA/ MIẾNG NHỰA TRANG TRÍ CỦA KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDSP0025ZSGC-1/ VỎ HỘP PIN BẰNG NHỰA DÙNG SẢN XUẤT KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDSP0025ZSGF/ VỎ HỘP PIN BẰNG NHỰA DÙNG SẢN XUẤT KHÓA CỬA ĐIỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39269099: MDT35353701C/ Bánh răng máy hút bụi (xk)
- Mã HS 39269099: MDT61845001C/ Bánh răng của hộp đựng rác (xk)
- Mã HS 39269099: MEA64751201/ Guide Air Single& Miếng nhựa đỡ đáy bàn hút bằng nhựa của máy hút bụi gia dụng, dòng máy NZ91, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC004600/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) U10- EBE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC010960/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) S30- EBE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC020660/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) U60JBE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC021130/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) U61JBE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC021670/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) TA10-EWE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022060/ MEAAC022060 / Nắp vỏ sạc bằng nhựa dùng sản xuất sạc pin điện thoại di động CASE UPPER;ETA0U83KWK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022060/ Nắp vỏ sạc bằng nhựa dùng sản xuất sạc pin điện thoại di động (CASE UPPER;ETA0U83KWK), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022060/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) U83- KWK, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022070/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) TA11-UWE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022170/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) U83-UWE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022220/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) TA50-EWE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022230/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) TA50-EBE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022260/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) TA50- UWE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022340/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) TA20- EWE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022350/ Nắp vỏ sạc bằng nhựa dùng sản xuất sạc pin điện thoại di động CASE UPPER;EP-TA20EBE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022350/ Nắp vỏ sạc bằng nhựa dùng sản xuất sạc pin điện thoại di động CASE UPPER;EP-TA20EBE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022350/ Nắp vỏ sạc bằng nhựa dùng sản xuất sạc pin điện thoại di động CASE UPPER;ETA20 EBE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022440/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) TA60- EBE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022460/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) A4819, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022810/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)-A4819_FDY(CKD), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022820/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) TA20 UBE S9, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022840/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên) TA20-JBJ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC022910/ Vỏ nhựa bộ chuyển nguồn Tivi UPPER A18024_NDYW, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023020/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)- 1A6019N15, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023030/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)- 1A10019N15, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023090/ Vỏ nhựa CASE UPPER;EP-TA200UWE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023090/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)- TA200UWE, (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023100/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)- TA200CWC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023110/ Nắp Vỏ sạc bằng nhựa dùng để sản xuất sạc pin điện thoại CASE UPPER;EP-TA200EWE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023110/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)- TA200EWE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023120/ Nắp vỏ sạc bằng nhựa dùng sản xuất sạc pin điện thoại di động CASE UPPER;EP-TA800IBE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023130/ Vỏ nhựa CASE UPPER;EP-TA800UBE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023130/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)-TA800UBE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023140/ Vỏ nhựa CASE UPPER;EP-TA800_US, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023140/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)-TA800_US, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023190/ Vỏ nhựa TOP(UPPER);CASE UPPER_EP-TA800IWE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023190/ Vỏ nhựa TOP(UPPER);CASE UPPER_EP-TA800IWE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023200/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)-TA800UWE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023200/ Vỏ nhựa TOP(UPPER);CASE UPPER_EP-TA800UWE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023210/ Nắp vỏ sạc bằng nhựa dùng sản xuất sạc pin điện thoại di động, CASE UPPER_EP-TA800JWE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023210/ Nắp vỏ sạc bằng nhựa dùng sản xuất sạc pin điện thoại di động, TOP(UPPER);CASE UPPER_EP-TA800JWE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023210/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)-TA800JWE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023240/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)-TA200JWJ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023280/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)-TA200JBJ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023290/ Nắp vỏ sạc bằng nhựa dùng để sản xuất sạc pin điện thoại di động CASE UPPER, EP-TA200UBE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023290/ Nắp vỏ sạc bằng nhựa dùng để sản xuất sạc pin điện thoại di động CASE UPPER, EP-TA200UBE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023290/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)- TA200UBE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023300/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)- TA200CBC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023310/ Vỏ nhựa CASE UPPER, EP-TA200EBE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023310/ Vỏ nhựa CASE UPPER, EP-TA200EBE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023310/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)- TA200EBE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023330/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)-A4819-RDY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023380/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)-TA845CBC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAC023400/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp trên)-A4819_RDYW, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD071810/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp dưới) A4819, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD072920/ Vỏ nhựa BOTTOM(LOWER);CASE LOWER ASSY;ETA0U83RWS, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD073360/ Vỏ nhựa CASE LOWER;EP-TA20JWE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD073360/ Vỏ nhựa CASE LOWER;EP-TA20JWE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD074450/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp dưới)-A4819_FDY(CKD), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD074870/ Vỏ nhựa bộ chuyển nguồn Ti vi BOTTOM(LOWER);CASE BOTTOM;A18024_NDYW, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD074870/ Vỏ nhựa bộ chuyển nguồn Ti vi LOWER A18024_NDYW, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075160/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp dưới)- 1A6019N15, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075170/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp dưới)- 1A10019N15, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075260/ Vỏ nhựa ASS'Y CASE LOWER;EP-TA200UWE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075280/ Vỏ nhựa ASS'Y CASE LOWER;EP-TA200RWS, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075280/ Vỏ nhựa ASS'Y CASE LOWER;EP-TA200RWS. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075350/ Vỏ nhựa ASSY CASE LOWER;EP-TA800JBE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075350/ Vỏ nhựa ASSY CASE LOWER;EP-TA800JBE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075380/ Vỏ nhựa BOTTOM(LOWER);ASSY CASE LOWER_EP-TA800IW. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075410/ Vỏ nhựa ASS'Y CASE LOWER;EP-TA200RBS, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075430/ Vỏ nhựa ASS'Y CASE LOWER;EP-TA200KBK, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075430/ Vỏ nhựa ASS'Y CASE LOWER;EP-TA200KBK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075450/ Vỏ sạc dưới bằng nhựa dùng để sản xuất sạc pin điện thoại di động ASS'Y CASE LOWER;EP-TA200JBE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075450/ Vỏ sạc dưới bằng nhựa dùng để sản xuất sạc pin điện thoại di động ASS'Y CASE LOWER;EP-TA200JBE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075470/ Vỏ nhựa ASS'Y CASE LOWER;EP-TA200EBE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075470/ Vỏ nhựa ASS'Y CASE LOWER;EP-TA200EBE, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075470/ Vỏ nhựa ASS'Y CASE LOWER;EP-TA200EBE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075600/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp dưới)-A4819-RDY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075680/ Vỏ nhựa BOTTOM(LOWER);ASSY CASE LOWER;EP-TA800KW, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075680/ Vỏ nhựa BOTTOM(LOWER);ASSY CASE LOWER;EP-TA800KW. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAD075970/ Vỏ nhựa sạc pin ĐTDĐ (vỏ nắp dưới)-A4819_RDYW, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAH003350/ Vách ngăn nhựa sạc pin ĐTDĐ TA800_UK, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAH003360/ Miếng nhựa bảo vệ linh kiện trên bản mạch điện thoại PROTECTOR;EP-TA800_US_IN, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAH003360/ Miếng nhựa bảo vệ linh kiện trên bản mạch điện thoại PROTECTOR;EP-TA800_US_IN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAH003360/ Vách ngăn nhựa sạc pin ĐTDĐ TA800_US_IN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAH003370/ Vách ngăn nhựa sạc pin ĐTDĐ U83E_VE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAH003390/ Vách ngăn nhựa sạc pin ĐTDĐ TA845CWC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEAAH003400/ Vách ngăn nhựa sạc pin ĐTDĐ A4819_RDY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MEF80041/ tấm chắn sóng bằng cao su silicone (xk)
- Mã HS 39269099: MEF80054/ tấm chắn sóng bằng cao su silicone (xk)
- Mã HS 39269099: MEF80165/ tấm chắn sóng bằng silicon (xk)
- Mã HS 39269099: MEF80169/ tấm chắn sóng bằng cao su silicone (xk)
- Mã HS 39269099: MEF80171/ tấm chắn sóng bằng cao su silicone (xk)
- Mã HS 39269099: MEG61882030C/ Miếng cố định tay cầm (xk)
- Mã HS 39269099: MEG62201105C/ Tay cầm khớp nối kỹ thuật bằng nhựa dùng trong bàn hút bụi (xk)
- Mã HS 39269099: MEG63440301C/ Tay cầm khớp nối kỹ thuật dùng trong bàn hút bụi (xk)
- Mã HS 39269099: MEG63486301/ Đế giữ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: mega076/ Dây rút nhựa chống tĩnh điện 20-25 cm 15G141300100AK Tái xuất theo mục 01 tờ khai nhập khẩu số 103292350820/E11 ngày 04/05/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: mega076/ Dây rút nhựa chống tĩnh điện 20-25 cm/ 15G141300100AK/ tái xuất theo mục 23 tờ khai nhập khẩu số 103239692620/E11 Ngày 03/04/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: MENBOU-004/ Que nhựa PP kích thước phi 1.5x74mm (70.000 chiếc/thùng) (xk)
- Mã HS 39269099: MEPIS33008A/ Miếng đệm MEPIS33008A Kích thước: 14.9*10.9mm (xk)
- Mã HS 39269099: MEV41018-004/ Thiết bị của máy kiểm tra rò rỉ ga MEV41018-004 (xk)
- Mã HS 39269099: MF PEAL V (110x148)/ Khung hình bằng nhựa, kính (NK), ván MDF (VN)-MF PEARL V (110mm*148mm) (xk)
- Mã HS 39269099: MF PEAL V (122x169)/ Khung hình bằng nhựa, kính (NK), ván MDF (VN)-MF PEARL V(122mm*169mm) (xk)
- Mã HS 39269099: MF-3520-12x100/ Lưới dệt màu đen từ nhựa Polypropylene. Kích thước: Rộng 366 cm, Dài 30.5m. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MF-3520-6x100/ Lưới dệt màu đen từ nhựa Polypropylene. Kích thước: Rộng 183 cm, Dài 30.5m. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MF-4030/12x300-2018/ Lưới dệt màu đen từ nhựa Polypropylene. Kích thước: Rộng 366cmx91.5m. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MFC47374808C/ Miếng ốp bên trong tay cầm khoang chứa bụi (xk)
- Mã HS 39269099: MFG62439105C/ Chốt khóa của bàn hút (xk)
- Mã HS 39269099: MG038COV/ Vỏ nhựa (Sản phẩm bằng nhựa cho dụng cụ bán dẫn) MG038 COVER (xk)
- Mã HS 39269099: MGE62250503C/ Khớp nối của bàn hút bụi. (xk)
- Mã HS 39269099: MGE62851503D/ Khớp nối của bàn hút bụi. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MGE64492902/ Pipe suction NZ90& (MGE64492901) Miếng nhựa ốp phía ngoài tại vị trí chuyển động của cổ bàn hút dòng máy A9, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MGE64493002/ Pipe, Fitting&(MGE64493001) Đầu nối cắm vào ống hút bụi của máy hút bụi dòng máy A9 nhãn hiệu LG, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MGE64493102/ Pipe, Inner& (MGE64493101) Ống nối bên trong cổ bàn hút máy hút bụi bằng nhựa dùng cho dòng máy A9, nhãn hiệu LG, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MGE64493202/ Ống nối bằng nhựa dùng để nối ống hút bụi dùng cho máy hút bụi dòng A9, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-06176B/ miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-13392C/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-13557A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-13557C/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-13632A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-13730A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-14025A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-14664A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-15374A/ Nắp che bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-15635A/ Nắp che bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-15635B/ Nắp che bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-15635C/ Nắp che bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-15638B/ Nắp che bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-15638C/ Nắp che bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-15667A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-16682A/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-17157A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-17466A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-17609A/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-17715A/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-17981A/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-18085A/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-18152A/ Miếng đệm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-18153A/ Miếng đệm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-18356A/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH63-18524A/ Vỏ bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH64-06979A/ Miếng trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH64-07032A/ Miếng trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH98-39981A/ Chốt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH98-41397A/ Miếng trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH98-42275A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH98-43268A/ Chốt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH98-44520A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH98-45090A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH98-45091A/ Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH98-45435A/ Miếng trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: M-GH98-45587A/ Miếng trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: MGJ62329205F/ Tấm lót ở dưới để ngăn bàn hút với mặt sàn của máy hút bụi (xk)
- Mã HS 39269099: MGJ62329301C/ Bộ phận đập bụi gắn ở đế bàn hút của máy hút bụi, dòng máy NZ72 (xk)
- Mã HS 39269099: MGJ63663601C/ Bộ phận đế bàn hút của mát hút bụi, dòng máy NZ86 (xk)
- Mã HS 39269099: MGJ65247001C/ Tấm lót ở dưới để ngăn bàn hút với mặt sàn của máy hút bụi (xk)
- Mã HS 39269099: MH01000202/ Vòng kiểm soát độ nóng bằng nhựa, AY91102PB0 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01000302/ Trục kiểm soát độ nóng bằng nhựa, AY91103PA1 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01000402/ Vòng dẫn kiểm soát độ nóng bằng nhựa, AY91104PA0 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01000501/ Vòng kiểm soát độ nóng bằng nhựa, của dây cáp điều hòa trong ô tô, AY91105PA1 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01000601/ Vòng kiểm soát độ nóng bằng nhựa, AY91106P02 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01000713/ Trục kiểm soát độ nóng bằng nhựa, AY91107PA2 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01000812/ Vòng kiểm soát độ nóng bằng nhựa, của dây cáp điều hòa trong ô tô, AY91108P02 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01001411/ Vòng kiểm soát độ nóng bằng nhựa, AY9E004PA0 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01001512/ Trục kiểm soát độ nóng bằng nhựa, AY9E005PA0 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01001622/ Vòng kiểm soát độ nóng bằng nhựa, của dây cáp điều hòa trong ô tô, AY9E006PB0 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01001712/ Vòng dẫn kiểm soát độ nóng bằng nhựa, AY9E007PA0 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01001811/ Vòng kiểm soát độ nóng bằng nhựa, AY9E008PA0 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01001902/ Trục kiểm soát độ nóng bằng nhựa, AY9E009P00 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01002011/ Vòng kiểm soát độ nóng bằng nhựa, của dây cáp điều hòa trong ô tô, AY9E010PA0 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01002102/ Vòng dẫn kiểm soát độ nóng bằng nhựa, AY9E011P00 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01002211/ Vòng kiểm soát độ nóng bằng nhựa của dây cáp điều hòa trong ô tô, AY9E012P01 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01002312/ Vòng điều tiết khí vào dây cáp điều hoà bằng nhựa, AY9E013PA0 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01002411/ Vòng kiểm soát độ nóng bằng nhựa, của dây cáp điều hòa trong ô tô, AY9E014PA0 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01002512/ Vòng dẫn kiểm soát độ nóng bằng nhựa, AY9E015PA0 (xk)
- Mã HS 39269099: MH01002612/ Vòng dẫn kiểm soát độ nóng bằng nhựa, AY9E016PA0 (xk)
- Mã HS 39269099: MHOOKPL/ Móc cài bằng nhựa các loại, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MI026/ Mạc của amplifier các loại- TK xuất theo mục số: 24 của TK 103164059131 ngày 24/02/2020. Hàng TX chưa qua quy trình sử dụng, chưa sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Mica 1200*2400*3mm, trong (xk)
- Mã HS 39269099: Mica 1200x2400x3mm bằng nhựa dùng để sửa chữa cửa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mica 1200x2400x5 mm, Trong (xk)
- Mã HS 39269099: Mica 800x0.6mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mica dày 5mm (1200x2400mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Mica sheet 1200*2400*5mm/ Tấm nhựa mica trong suốt bằng nhựa dùng để sửa chữa máy móc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa (GH63-13218B) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa (GH63-17776A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa (GH98-43931D) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa (GH98-44567A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa (GH98-44581A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa (GH98-44861A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa (GH98-44888A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa (GH98-44902A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa (GH98-45385A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa cho máy tính bảng (Tab S7 Plus), kích thước: 279.66 x 148.90mm. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa cho máy tính bảng (Tab S7), kích thước: 247.79 x 127.60mm. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa dùng cho điện thoại di động (GH61-14109A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa dùng cho điện thoại di động (GH61-14563A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa dùng cho điện thoại di động (GH61-14563B) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa dùng cho điện thoại di động (GH61-14992A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa dùng cho điện thoại di động (GH98-43931A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa dùng cho điện thoại di động (GH98-43931D) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa dùng cho điện thoại di động (GH98-44567A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa dùng cho điện thoại di động (GH98-44711A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa dùng cho điện thoại di động (GH98-44711B) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa dùng cho điện thoại di động (GH98-44717A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa dùng cho điện thoại di động (GH98-45316A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa dùng cho điện thoại di động (GH98-45427A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa GH69- 37704A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa GH69-37704A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa GH81-16480A, kích thước 70.52mmx47.7mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa GH98-44519A, model: SM-N971, nhà sx: Sungwoo Vina (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa mã code GH61-14423A (Model SM-A105F), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa mã code GH63-16898A (Model SM-A405F), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa mã code GH63-17129A (Model SM-A260F), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa mã code GH98-44130A (Model SM-R375), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa PET, hình tròn kích thước phi 55mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa Sheet/Plastic/Spacer (đường kính 10mm)(PNHX2263ZA/V1), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ bằng nhựa SHEET/PLASTIC/SPACER 13.5*75mm(PNHX2220ZA/V1), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG BẢO VỆ BẰNG NHỰA, GH98-41569B, kt: 31.1*0.85mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ đầu gối, cùi trỏ dùng trong tập luyện thể thao/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ đèn led chỉ dẫn, bằng nhựa/PNR-6410, PM01-001053A, INDICATOR LED, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ phuộc FAA406, quy cách L:129.4mm, chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ phuộc FAA406, quy cách L:129.4mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bảo vệ tai bằng nhựa, không hiệu/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bịt đầu bằng nhựa SFA-155 (dùng cho thanh nhôm), phi12x6.5mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bịt đế van JSY31M-26-1A bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bọc bảo vệ màn hình điện thoại di động PET [GH72- Y00837A] (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng bọt biển tròn 50mm chất liệu nền bằng nhựa (dùng để vệ sinh mũi hàn) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng CEEH911_Jig kiểm tra NQ OQC (Jig ngõ ra) SEQ-PE-CEEH911-007(2/2) làm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng CEEH911_Jig kiểm tra NQ OQC (Jig ngõ vào) SEQ-PE-CEEH911-007(1/2) làm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng CEEH911_Jig ngõ ra của máy đóng gói SEQ-PE-CEEH911-007(1/2) làm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng CEEH911_Jig ngõ ra của máy hàn SEQ-PE-CEEH911-002 làm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng CEEH911_Jig ngõ vào (Máy kiểm tra) SEQ-PE-CEEH911-007(2/2) làm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng CEEH911_Jig ngõ vào của máy kiểm tra SEQ-PE-CEEH911-007(2/2) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chắn chất liệu nhựa bộ phận của phuộc xe đạp FEE891-30, quy cách phi27.8*phi1.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chặn đánh suốt chỉ, bằng nhựa, dùng cho máy may công nghiệp, mới 100%, mã 76440 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chắn nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng che bằng nhựa- End Cover, D-RT 3/5 #3049097,(bộ phận của tủ điện điều khiển), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng che công tắc bằng nhựa của Máy siết bu lông cầm tay hoạt động bằng pin 18V, no: 143417-5. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng che- Cover, ST (775) Black (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng che- Cover, ST (775) Black (4-530-648-01) (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG CHE MẮT NGỦ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng che miệng bằng nhựa PET, trong suốt, không độ, kích thước 14cm x 6.5cm, dùng để ngăn giọt chất lỏng (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng che N204G1777, chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng che ngực bằng nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: miếng che núm vú/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chêm cửa bằng nhựa (PLASTIC LEVEL LINER-TZL002-010 <W>). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chêm cửa bằng nhựa (PLASTIC LEVEL LINER-TZL002-020 <K>). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chêm cửa bằng nhựa (PLASTIC LEVEL LINER-TZL002-030 <W>). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chêm cửa bằng nhựa (PLASTIC LEVEL LINER-TZL002-050 <K>). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chêm cửa bằng nhựa (PLASTIC LEVEL LINER-TZL014-015 <NA>). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chêm cửa bằng nhựa (PLASTIC LEVEL LINER-TZL016-025D <G>). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chêm cửa kéo bằng nhựa (PLASTIC CAP- 20N01000 <W>). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chêm cửa kéo bằng nhựa (PLASTIC CAP- 32N08000 <K>). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chêm hộp tín hiệu điện trên sàn nhà (EDGE COVER B4U-912-L <N>). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chêm hộp tín hiệu điện trên sàn nhà (EDGE COVER B4U-912-R <N>). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chêm hộp tín hiệu điện trên sàn nhà (STEP PRESS COVER B4U-913 <N>). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa (145*210*3)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa (150*225*3)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa (184*125*3)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa (196*264*3)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa (220*180*3)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa (222*297*3)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa (297*210*3)mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa (300*225*3)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa (300*415*3)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa (330*230*3)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa (390*240*3)mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa (450*230*3)mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa (450*300*3)mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa (450*310*3)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa dùng để làm vật bảo vệ Ăngten xe hơi- INSERT (RH) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn bằng nhựa dùng ngoài trời PO#0153883. Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn INSERT 2W110085A00 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn INSERT 3W110050B00 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn INSERT 3W110099A00 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn INSERT 3W110125A00 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn INSERT bằng nhựa được sử dụng làm linh kiện dây anten xe hơi (3W110114A00) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn INSERT MOLD 3M110364A00 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chèn INSERT MOLD 3M110632A00 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chống tuột xích ESPRE001, quy cách L:65*H:45mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chốt bằng nhựa, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 11 TK nhập 102676435740/E21 phân luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chốt bằng nhựa, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 34,TK 102932948050/E21 phân luồng vàng (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chụp bảo vệ bằng nhựa của khối đầu nối cáp điện, code: BNC23 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chụp bảo vệ bằng nhựa của khối đầu nối cáp điện, code: KT15N-D (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chụp bảo vệ bằng nhựa của khối đầu nối cáp điện, code: KT25-D (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chụp ngoài xe đạp (bằng nhựa)- CO-Z-P1806-2-L COVER. MODEL NO.1910-780-14, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chụp ngoài xe đạp (bằng nhựa)- CO-Z-P1806-2-R COVER. MODEL NO.1910-780-15, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chụp ngoài xe đạp (bằng nhựa)- CO-Z-P1811-1 COVER. MODEL NO.1910-783-1C, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chụp ngoài xe đạp (bằng nhựa)- CO-Z-P1902-1 COVER. MODEL NO.1910-803-11, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chụp ngoài xe đạp (bằng nhựa)- CO-Z-P2001-1 COVER, MODEL NO.1910-821-21. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng chụp ngoài xe đạp (bằng nhựa)- CO-Z-P2001-2 COVER. MODEL NO.1910-821-22A, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng cố định dây cáp bằng nhựa 116-8953 (50 cái/gói) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng cố định dây cáp bằng nhựa 116-8981 (50 cái/gói) (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG CỐ ĐỊNH TẤM ĐIỀU CHỈNH CAM SENSER-87810 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng cước nhựa 10m/xấp, không hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: miếng da bằng silicon dùng để học trang điểm/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán bàn phím tiếng hàn, bằng nhựa, sử dụng trong văn phòng.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán bảo vệ (Không chống thấm) CV7A/CV7AS- FILTER MESH REAR Mã:MDJ65764801 Kích thước 9x6(mm) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán bảo vệ kính dùng cho camera quan sát, bằng nhựa(Z7409041402C),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán chữ KẾT NỐI THÔNG MINH, mặt chữ bằng Mica Xanh 2mm Đài Loan, đế bằng mica trong 10mm.kích thước 336*71cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán chữ: TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG, mặt chữ bằng Mica Xanh 2mm Đài Loan, đế bằng mica trong 10mm, kích thước 336*71cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG DÁN CƯỜNG LỰC (xk)
- Mã HS 39269099: Miệng dẫn dây dùng cho máy cắt dây W-B640S bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG DẪN HƯỚNG CẦN DẪN CHỈ-74734 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng Dẫn hướng chính SEQ-PE-CDRH-093 làm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG DẪN HƯỚNG MÓC CHỈ-80296 (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG DẪN HƯỚNG MÓC CHỈ-88576 (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG DẪN HƯỚNG TẤM DẪN VẢI-74726 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán làm bằng nhựa PTFE (K0R-8B005-0000-D) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán lông mi/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán lưng dùng kèm máy Thermage FLX công dụng làm săn chắc da, chất liệu là nhựa và keo/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán màn hình bảng điều khiển làm bằng nhựa cứng không tự dính dùng để bảo vệ màn hình bảng điều khiển dùng trong Robot Yushin #02356430. Hàng mới 100%, nhà sản xuất Yushin (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán màn hình cảm ứng TOUCH PANEL SHEET PC0.2 244X182.5- linh kiện dùng cho máy phun ép nhựa, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán màn hình cho máy MC93,Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán màn hình của bảng điều khiển làm bằng nhựa cứng không tự dính dùng để bảo vệ màn hình bảng điều khiển # 11010830. Hàng mới 100%, nhà sản xuất Yushin (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán màn hình của bảng điều khiển làm bằng nhựa cứng không tự dính dùng để bảo vệ màn hình bảng điều khiển #11797280. Hàng mới 100%, nhà sản xuất Yushin (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán mặt khóa bằng nhựa (K1Z-2A00E-0101-D) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán mặt khóa xe máy, làm bằng nhựa (K1Z-2332E-4000-D) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán MD-10 bằng nhựa (100 cái/gói) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán mi bằng nhựa, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán mụn(AC-036 Nexcare),36 miếng/hộp,30 hộp/thùng.hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán ngực bằng nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: miếng dán ngực hiệu VINGO/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán ngực/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán plastic dùng để giữ cố định hộp đựng sản phẩm [CBAAD- 00705] (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán plastic dùng để giữ cố định hộp đựng sản phẩm [CBAAD- 00706] (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán Sponge DC64-03303C, Kích thước: đường kính 24mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán tên A370-8008-0062 (linh kiện của máy ép), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán tên A370-8034-0011 (linh kiện của máy ép), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán Trang trí khu vực hành lang VIP, KT 1885.04*7771.54mm, chất liệu:mặt mica màu 2mm ĐL +in UV,Lót đế gỗ nhựa trắng dày 10mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán Trang trí khu vực hành lang VIP, KT 7310.66*1992.69mm, chất liệu:mặt mica màu 2mm ĐL +in UV,Lót đế gỗ nhựa trắng dày 10mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán Trang trí khu vực hành lang VIP, KT 885.04mm*7771.54mm, chất liệu mặt mica màu 2mm ĐL +in UV,Lót đế gỗ nhựa trắng dày 10mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán trang trí, chất liệu mặt mica TQ 3mm, chân đế Fomec 10mm, kích thước 203cm*611cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán trang trí, chất liệu mặt mica TQ 3mm, chân đế Fomec 10mm, kích thước 203cm*611cm.. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán trang trí, chất liệu mặt mica TQ 3mm, chân đế Fomec 10mm, kích thước 599*204cm.. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng dán/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đánh sàn (bằng nhựa): 3M 7200, kích thước: 17" (dùng cho máy đánh sàn HC-154) (5 miếng/thùng), màu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đậy chất liệu nhựa DSC027-R, quy cách phi8*L:20mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đậy chất liệu nhựa FEE926-00, quy cách phi30*H:15mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đậy chất liệu nhựa FEE939, quy cách phi8*L:20mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm (bằng nhựa) 133L01 SPACER3, MW60-00074G, SPACER-3;CLU905F03A,ID3.5,OD5.4,BLACK,T1. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm (bằng nhựa) 133L01 SPACER7, MW60-00074M, SPACER-7;CLU905F03A,ID2.9,OD4.1,Black,T0. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm (lót) giày bằng nhựa (201301) (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG ĐỆM (NHỰA) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm (nhựa)- DJ63-01692A, HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm 55113111520 bằng nhựa của bộ lọc, hãng Orion. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bàn phím điện thoại di động bằng silicon, MM00003282 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bàn phím điện thoại di động bằng silicone, MM00003283 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa (16x6x2mm, nhãn hiệu: MISUMI) WSRJJ6-16-8 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa (44.19mm x 7.3mm) PNHR1684ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa (9mm x 11.5mm x 42.6mm) (SHEET/Plastic/DFP Cover Sheet) (PNHX2237ZB/V1), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa (Đường kính 113mm) SHEET/Plastic(PNHX2218ZA/V1), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa (phi 44.3mm, dày 14mm, nhãn hiệu: MISUMI) MFJS44 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa (Sheet/Cover Lenz) (11.6*10.1mm)(PNHX2173ZA/V1), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa bên phải ND0504R (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa bên trái ND0504L (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa của máy hút bụi (code: DJ63-01320A). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa dùng cho chuôi dây điện của ô khóa xe máy (35K-20503-4000) (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA DÙNG CHO DÂY THẮT LƯNG AN TOÀN TRONG XE HƠI (PLASTIC PIECE SLIDE BROWN MIY 1903) (7J6620-0060) (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA DÙNG CHO DÂY THẮT LƯNG AN TOÀN TRONG XE HƠI (PLASTIC PIECE SLIDE GUIDE MIY 1701) (55044A) (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA DÙNG CHO DÂY THẮT LƯNG AN TOÀN TRONG XE HƠI (PLASTIC PIECE SLIDE MIY 1704)(55039A1) (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA DÙNG CHO DÂY THẮT LƯNG AN TOÀN TRONG XE HƠI (PLASTIC SHEET BROWN MIY 1904) (7J6620-0080) (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA DÙNG CHO DÂY THẮT LƯNG AN TOÀN TRONG XE HƠI (PLASTIC SHEET MIY 1703) (55653A1) (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA DÙNG CHO DÂY THẮT LƯNG AN TOÀN TRONG XE HƠI (PLASTIC SHOE MIY 1702) (55652A1) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa dùng cho điện thoại di động,KT:6.07mm*3.56mm*2.17mm (GH98-45388A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa dùng cho điện thoại di động,KT:6.28mm*3.63mm*1.81mm (GH98-45389A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa dùng để gắn tay cầm nồi, chảo loại dài (nhỏ), kích thước 1.5*5.5cm. Mới 100%. L521 SILICONE FOR HANDLE (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EC69- 00091A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EC69- 00114A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 00742A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 00753A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 00779A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 00815A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 00903A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 01006A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 01022A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 01073A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 01114A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 01127A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 01144A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 01166A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 01181A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 01184A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 01187A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 01198A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 01222A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa EP69- 01259A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GB69- 00099A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH63- 05718A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 21615A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 26540A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 26541A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 28824A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 29916A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 30898A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 32326A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 32894A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 33837A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 33849A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 35256A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 35256B (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 35257A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 36220A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 36520A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 36520B (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 36521A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH69- 36723A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa GH81- 18940A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa LCD CON PAD dùng trong sản xuất điện thoại đi động kích thước 20.35*6.4mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa loại HN065 dùng để cố định nắp đậy và bệ ngồi với thân cần (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa MQ-10 phụ tùng của máy gia công khuôn mẫu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa MQ-15 phụ tùng của máy gia công khuôn mẫu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa- OUTER MASK_118.1MM, hàng xin không tái nhập TK302050875840/G61(15/08/18) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa PN: 261746-001 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng Đệm bằng nhựa PN: 31180 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa PVC- ngón giữa- PVC Parts Middle finger. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa PVC- ngón út- PVC Parts Small finger. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: miếng đệm bằng nhựa SEAL,LUBE PKG,WQ,4-1/2",HT400. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa SEPARATOR 125-627A_0. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng Đệm Bằng Nhựa SHEET/DUST PROOF SHEET (120*50MM)(PNHX2153ZA/V1), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa soft 5T-10W-1000L phụ tùng của máy gia công khuôn mẫu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa soft W14XL1000XT2 phụ tùng của máy gia công khuôn mẫu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa SPONGE/CIS/DUST PROOF/SHEET (34*16mm)(PNHS1848ZA/V1), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa SPONGE/CIS/DUST PROOF/SPONGE (27.3*4.3mm)(PNHS1847ZA/V1), mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA, GH67-04041A, kt: 19*12mm (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG ĐỆM BẰNG NHỰA, GH67-04065A, kt: 40*10mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa. Code: M0TM5810A00. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy-835E 42100. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng nhựa-linh kiện sản xuất máy in, máy photocopy-835E 44430. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng silicon,KT: 10.41mm*14.64mm*5.31mm (GH83-05028A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng silicon,KT: 10.41mm*14.64mm*5.31mm (GH83-05029A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng silicon,KT: 13.44mm*11.65mm (GH83-05029A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng silicon,KT: 4.01mm*3.9mm*1.6mm (GH98-45757A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng silicon,KT: 5.07mm*3.5mm*1.17mm (GH83-05027A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng silicon,KT: 5.07mm*3.5mm*1.17mm (GH83-05029A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng silicone- CODE BN67-00538A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bằng silicone- Code: BN67-00538A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bảo vệ bằng nhựa PVC- Mu bàn tay phải- PVC Parts Right knuckle. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bảo vệ bằng nhựa PVC- Mu bàn tay trái- PVC Parts Left knuckle. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm bảo vệ, dùng để bọc bảo vệ máy móc và thiết bị trong quá trình lắp ráp,giúp tránh các tổn thương cho máy móc, kt (t)0.2*695mm, 10m/cuộn, chất liệu nhựa PE, nhãn hiệu Nitto, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm Bumpon 3M- SJ5306 đường kính 9.5 mm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm chân ghế bằng nhựa- CONNECTION (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm chân ghế bằng nhựa- FOOT #1 (W/SCREWS) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm chân ghế bằng nhựa- FOOT #2 (W/SCREWS) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm chân ghế bằng nhựa- FOOT #3 (W/SCREWS) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm chân ghế bằng nhựa- FOOT #4 (W/SCREWS) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm chân ghế bằng nhựa- FOOT(W/SCREWS)#3 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm chân ghế bằng nhựa- FOOT(W/SCREWS)#4 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm chân ghế bằng nhựa- PLASTIC SPACERS (CONNECTION PART) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm chất liệu nhựa KAE143, quy cách 14*22.5mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm chất liệu nhựa KAE143, quy cách phi14*H:22.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm cho công tắc bấm bằng nhựa-THROTTLE ACTIVATOR, CRUISE CONTROL/090159001.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm cho đai ốc bằng nhựa SFA-9A1, kích thước 6.5x21 (1 gói gồm 50 chiếc) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm cho giường tầng bằng nhựa PO#0153883. Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm của camera quan sát bằng nhựa xốp EPS(FC10-001203A),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm của chân bàn bằng nhựa M12 phi 35mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm của van SY3000-26-9A bằng nhựa, hãng sản xuất SMC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm dạng miếng bằng nhựa dùng cho điện thoại di động GH67-04212A, kích thước (0.55*8.25*10.2)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm dạng miếng dùng cho điện thoại di động GH67-04433A, kích thước (0.2*10*6)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm đầu hút linh kiện KRYR5 VITTON, chất liệu plastics (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm đế giày bằng nhựa #FB1083/FB1084 size #6-13, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm di chuột silicone, MOUSEPAD-CARE1 GSVN-0008-041, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG ĐỆM ĐỒNG HỒ ÁP SUẤT 2.0mm (GAUGE PACKING 2.0mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm dùng để điều chỉnh phuộc xe FEG259, quy cách phi16*phi26.8mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm dùng để điều chỉnh phuộc xe FKE213-03, quy cách phi20*H:26mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm FEE716, quy cách phi2*L:37.2mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm FEG139, quy cách phi16*L:26.8mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm FEG258, quy cách phi27*L:43mm, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm GH67-04857A bằng nhựa dùng cho điện thoại di động, kích thước 0.25*8.9*9.4mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm GH67-04857A bằng nhựa dùng cho điện thoại di động,kích thước 0.25*8.9*9.4mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm giảm sốc bằng silicon đã qua gia cố, dùng giảm sốc bo mạch điện tử, code: 6302-001376. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: miếng đệm lớn cho kẹp vuông góc (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm lót bằng cao su/ GROMMET(DA63-09038A). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm lót bằng cao su/ GROMMET(DA63-09038B). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm lót bằng cao su/ GROMMET(DA63-09038C). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm luồn dây điện bằng polycacbonet, KT M32x1.5mm- 45036.Hàng mới 100%.Hãng sản xuất Icotek (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm máy đánh nền 17inch (Tấm chà sàn, dùng lắp vào máy chà sàn công nghiệp, chất liệu nhựa, hình tròn, kích thước: 17 inch, độ dầy 4cm, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm máy hút bụi (Holder ETC)- DJ61-02565A (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm máy hút bụi (Holder ETC)- DJ61-02565B (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa, item: 01-13345, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa, item: 01-13346, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa, item: 01-14847-2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa, item: 01-19298-000, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa,item: 01-14845-01, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa,item: 01-14845-02, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa,item: 01-14846-01, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa,item: 01-14846-02, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa,item: 01-14847-2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa,item: 01-18660, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa,item: 01-18848-4, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa,item: 01-18948, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa,item: 01-18952-A, PO#: 84030, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa,item: 01-18952-A, PO#: 84158, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa,item: 01-18952-A, PO#: 85060, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mũ bảo hiểm bằng nhựa,item: 01-19336-1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mút xốp trắng, KT 10x16x60mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm mút xốp trắng, KT 10x20x50mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm ngoài cỡ 5.000 bằng nhựa-101748764 ADPTR,FEM,5.000,UTEX XLH. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: miếng đệm nhựa BALL SCREW KOMA/ BVDG0802-J02-330 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm nhựa xốp cách điện bên phải dùng cho đầu thu mã PM02-005344A (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm nhựa xốp cách điện bên trái dùng cho đầu thu mã PM02-005343A (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm nhựa xốp cách điện dùng cho đầu thu mã PM02-005325A (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm nhựa xốp cách điện dùng cho đầu thu mã PM02-005326A (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm plastic dùng để cố định thanh băng chuyền của máy cắt vải- P/N: 128529. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm tạo lực nén, chất liệu nhựa, kích thước: 7x3mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG ĐỆM TAY ĐÒN NÂNG HẠ RĂNG LƯỢC-82619 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm thân đầu hút bằng plastics Model: CM602 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm-T5380856V00, chất liệu: nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đệm-T5380857V00, chất liệu: nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: miếng dẻo dính bụi (1 chiếc/túi). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đỡ bằng nhựa (ELASTOMER BASE), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đỡ bằng nhựa dùng cho máy giặt (329.7x279.8mm) AWS2426D5MC0-0C5. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đỡ bằng nhựa dùng cho máy giặt (338.3x119mm) AWW2428C01C0-0C6 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đỡ bằng nhựa dùng cho máy giặt (428.2x126.4mm) AWW24289EUC0-0C6 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đỡ bằng nhựa dùng cho máy giặt mã AWW24689EUC0-0C5 (85.5x42mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đỡ bằng nhựa dùng cho máy giặt W2428-9EU00 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đỡ bằng nhựa dùng cho máy giặt(373mmx279.8mm) AWS2426C41C0-0C6. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đỡ bằng nhựa dùng cho máy giặt/CONTROLLER HOLDER AWW24288DVC0-0C6 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đỡ lông mi 10 cái/bộ/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đỡ Lông mi giả 10 cái/bộ/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đỡ màn hình led bằng nhựa dùng cho máy giặt AWW2475C0100 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng đỡ màn hình led dùng cho máy giặt W2475-9EU00 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ép 724020477738, 20*30*8mm(chất liệu bằng nhựa bakelite) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá bộ phận bằng nhựa Model Test Socket- R03-C4.0-VCM Set up Jig(V3), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá buộc cáp bằng nhựa (100 chiếc/gói), code: HC-101S (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá buộc cáp bằng nhựa (100 chiếc/gói), code: HC-102 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá buộc cáp bằng nhựa (100 chiếc/gói), code: HC-103 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá buộc cáp bằng nhựa (100 chiếc/gói), code: THC-1 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá buộc cáp bằng nhựa (12.5x12.5x3.2mm, 100 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) HC-100 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá buộc cáp bằng nhựa (13x13x4.1mm, 100 chiếc/gói, nhãn hiệu: HELLERMANNTYTON) MB2A (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá buộc cáp bằng nhựa (15x10x7mm, 100 chiếc/gói, nhãn hiệu: TRUSCO) THC-1 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá buộc cáp bằng nhựa (19.5x19.5x3.9mm, 100 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) HC-101S (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá buộc cáp bằng nhựa (19x19mm, 100 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) MB3-100P (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá buộc cáp bằng nhựa (19x19mm, 100 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) MB3A-100P (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá buộc cáp bằng nhựa (19x19x3.8mm, 100 chiếc/gói, nhãn hiệu: HELLERMANNTYTON) MB3A (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá buộc cáp bằng nhựa (21.8x21.8x4mm, 100 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) HC-101 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá buộc cáp bằng nhựa (21x12.5mm, 100 chiếc/gói, nhãn hiệu: HELLERMANNTYTON) MB2 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá buộc cáp bằng nhựa (28.6x28.6x5.3mm, 100 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) HC-102 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá buộc cáp bằng nhựa (8x12.8mm, 100 chiếc/gói, nhãn hiệu: HELLERMANNTYTON) MB1 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá đỡ bằng nhựa dùng cho máy in 302Y8J1250, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gá, model JOMB-25-W, dùng để cố định dây thít, 1000chiếc/ gói, chất liệu nhựa tổng hợp, kích thước 4.8mm, Nsx Jeono, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gai nhựa (2c/bộ) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gắn linh kiện của máy đọc thẻ ngân hàng bằng nhựa Việt Nam sản xuất mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng gạt bằng nhựa dùng để chuyển động cơ máy thổi sang chế độ sẵn sàng hoạt động-PLASTIC, BLOWER GEN2 LOCK-ON BUTTOM \018223001\BLACK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng giảm chấn làm bằng nhựa PU dẻo, kích thước: Phi 45mm*40mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miệng gió 250x250 (bằng nhựa, dùng để hút gió) (xk)
- Mã HS 39269099: Miệng gió 350x350 (bằng nhựa, dùng để hút gió) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng Giữ băng dính phun keo SEQ-PE-CDRH-443 làm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng giữ bằng nhựa- JOINT, mã 696E 32251, kích thước 110 x 72 x 25mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng giữ bằng nhựa- JOINT, mã 697E 66130, kích thước 121 x 62.2 x 20mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng Giữ Hoop 4D, 5D CF-110153-37 làm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG GIỮ LÒ XO (NHỰA) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng giữ lò xo bằng nhựa DC61-02432A- GUIDE SPRING, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG GIỮ LÒ XO DT-87223 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng hút nhựa/SRP6, dùng để hút linh kiện, chất liệu bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng Jig đựng hàng PI-151104-01B làm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng Jig nhúng thiếc SL-100018-2 làm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng kẹp bằng nhựa-130x80mm RETURNABLE PLASTIC CLIP (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng kẹp dây điện-58741 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng Kẹp dây đồng SEQ-PE-CDRH-401 (2/2) làm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng kẹp nhựa 2.1x0.6x0.3cm, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lọc bằng nhựa (5 chiếc/gói), code: FLM12 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lọc bằng nhựa (5 chiếc/gói), code: FLM14 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng logo hông bằng nhựa SHB-65Z-POWER CUSHION (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót bằng nhựa dùng để lắp ráp linh kiện ô tô- RD Samples (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót bằng nhựa loại HN064 dùng để đóng êm dùng cho nắp đậy và bệ ngồi (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót bằng nhựa, CUSHION MODULE,KT:7mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót cầu thang bằng nhựa (2c/bộ) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót cuộn tỏa nhiệt HRD-DN2, chất liệu: plastic, dùng cho máy gia nhiệt. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót giày bằng nhựa 12.5-3# (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót giày bằng nhựa 4.5-8# (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót giày bằng nhựa 9.5-13# (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót giày bằng nhựa L 8.5-12# (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót giày bằng nhựa N 8.5-12# (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót máy bằng nhựa, CUSHION SHIELD,KT: 17*17mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót nền nhà 1.5mmx2m, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót ngực bằng Silicon/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót PCB bằng nhựa, CUSHION PCB,KT: 18*14mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót pin bằng nhựa, CUSHION BATTERY,KT: 63*36mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót pin bằng nhựa, CUSHION BATTERY,KT: 9*15mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót thùng Makpac bằng mút xốp của bộ sạc pin, no: 198975-6. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng lót thùng Makpac bằng mút xốp của máy mài góc cầm tay hoạt động bằng động cơ điện, công suất 720W, no: 198978-0. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nẹp nhựa loại nhỏ.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ngăn cách phải của bộ thu hồng ngoại camera quan sát, bằng nhựa. EP10-001253A ISOLATOR IR R, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ngăn cách trái của bộ thu hồng ngoại camera quan sát, bằng nhựa. EP10-001252A ISOLATOR IR L, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhám dính dầy 1cm(loại 32x23 cm) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa (chi tiết lắp ráp) ASSY DECO LEFT/353040001, kt: 2x5cm,dùng trong sx các mặt hàng điện tử thông minh, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa [Decap Pick Dunlop 0.5mm]. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa ABS dùng để bảo vệ thân máy- PLASTIC,GUARD\090392. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bao quanh nút âm lượng của điện thoại ABA30009501, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bao quanh nút nguồn của điện thoại ABA30009601, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bảo vệ bảng mạchdùng để lắp ráp tủ lạnh. Không nhãn hiệu. Mã: V0114A0080. Hàng mới 100%- DISPLAY PCB HOUSING (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bảo vệ cuộn giấy in (85.87x75.3 mm) PGKK1001YA/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bảo vệ đèn Led PSGP1164ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bảo vệ màn hình (33.62mm x 34mm) PNHR1950ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bảo vệ màn hình (33.62mm x 34mm) PNHR1950ZA/V1 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bảo vệ màn hình (35.2mm x 40.1mm) PNGP1349ZA1C100/V1 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bảo vệ màn hình (44.25mm x 40.25mm) PNGP1331ZAAC100/V2 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bảo vệ màn hình (45.2mm x 65.1mm) PGGP1088YA3/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bảo vệ màn hình (45.2mm x 65.1mm) PGGP1088ZA1/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bảo vệ màn hình (45.2mm x 65.1mm) PGGP1088ZA5/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bảo vệ màn hình tinh thể lỏng (34.6 x 25.43mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bảo vệ màn hình tinh thể lỏng (34.6 x 25.43mm) PNHR1247ZA/V2 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bảo vệ màn hình tinh thể lỏng PNGP1364ZA1C100/V1 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bảo vệ SFA-KH6, 15x20x15.5mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bảo vệ thanh nhôm SFA-104G, 8x9x1mm, L2000mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bịt đầu thanh nhôm SFA-009G, màu xám, kích thước 20x20mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bịt đầu thanh nhôm SFA-010G, màu xám, kích thước 20x40mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bít đầu thanh nhôm SFA-035G, 45x45x3mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bít đầu thanh nhôm, SFA-005G, kt 30x60mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bít đầu thanh nhôm, SFA-033G (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bọc đầu thanh nhôm GFA-430 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa bọc đầu thanh nhôm GFA-431 (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA CÁCH ĐIỆN-72649 (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA CÁCH ĐIỆN-88701 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa cân chỉnh thắng đĩa, Caliper Shim Tool, dùng cho BP truyền động TT gắn bánh đà,pulley,ổ líp, chân đỡ của TB luyện tập thể chất,KICKR2018 TRAINER (US).Hàng mới 100%/ V179020113 (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA CÁNH CỬA TỦ LOCKER, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa chặn cuộn chỉ (chất liệu bằng nhựa, là phụ kiện của máy khâu,xuất xứ Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA CHẶN CUỘN CHỈ-87287 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa chắn loa của bộ điều khiển nhà tắm KKP0009, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa chặn: PLATE-A-M68A201A01. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa che cánh quạt máy thổi-PLASTIC, BLOWER GEN2 FAN DOME \018223\RED. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa che màn hình hiển thị (66.5x75.1 mm) PGGE1006ZA/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa che màn hình hiển thị của máy bán hàng POS (121.4mm x 72mm) PGGE1048ZA1/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: miếng nhựa che mặt/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa che mặt, NSX: Phu Khang Co.,Ltd/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa che thiết bị cảm ứng của đèn-LENZ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa chèn phần phím nguồn của điện thoại di động (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA CHỈNH SIZE NHẪN, HIỆU TOOPAIR, HÀNG MẪU (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa cố định bản mạch (83.8mm x 56.4mm) SENSOR PCB HOLDER (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa cố định cuộn giấy P19431031 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa cố định cuộn giấy P19955032 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa cố định cuộn giấy P37292001 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa cố định màn hình tinh thể lỏng cho điện thoại (44.8mm x 43.8mm) PNHR2265ZA/V2 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa cố định trục cuốn giấy trong máy scan (78.6mm x 24.5mm) DFP ROLLER HOLDER PNUF1067ZC/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa cố định, dùng trong gia dụng, kích thước 20*20*10MM (ITEM: MNCĐ), hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39269099: Miếng nhựa dẫn giấy PM0317600 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa đậy nắp chụp bảo vệ chân ghế, bàn- PLASTIC COVER, code: SJ0728600200001, kích thước: Phi 86*6.5MM (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa để bảng giá, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa để cố định tấm kim loại trong máy thổi- CONTACT PLATE HOLDER ASSY \ 010245001 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa định hướng dây dẫn điện (89mm x 87mm) GUIDE_WIRE_BASE (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa đỡ bản mạch CPT (52.28x32.33 mm) PGUW1006ZB/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa đỡ bản mạch CPT (56.3x36.35 mm) PGUW1005YA/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa đỡ dài 96.53 mm PGUF1018ZA/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa đỡ đầu đọc thẻ nhớ dài 93.65 mm PGUF1019ZA1/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa đỡ dây cáp bằng nhựa (49.1x39.93 mm) PGUF1024ZA/V2 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa đỡ dây điện (22mm x 11.93mm) DHUF1007ZA/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa đỡ loa trong điện thoại tổng dài, bán thành phẩm (36.4mm x 16.4mm), mã: PNHR1757ZA/Z1. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa độn giầy dép PET 0.6 MM 1/2 Giầy (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa độn giầy dép PET 0.6 MM Cả Giầy (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa độn giầy dép PET 0.8 MM Cả Giầy (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa dùng để bọc cảm biến DC69-00824A, Kích thước: 12x50 cm, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa dùng để cố định sản phẩm (Sheet Holding Plate). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa dùng để lắp ráp tủ lạnh. Không nhãn hiệu. Mã: V0124A0060. Hàng mới 100%- TOP SIDE PANEL COVER (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa dùng để lắp ráp tủ lạnh. Không nhãn hiệu. Mã: V0124A0070. Hàng mới 100%- TOP SIDE PANEL COVER (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa dùng để lắp ráp tủ lạnh. Không nhãn hiệu. Mã: V0125A0010. Hàng mới 100%- AIR DUCT COVER (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa dùng để lắp ráp tủ lạnh. Không nhãn hiệu. Mã: V0125A0020. Hàng mới 100%- AIR DUCT COVER (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa dùng để lắp ráp tủ lạnh. Không nhãn hiệu. Mã: V0125A0030. Hàng mới 100%- AIR DUCT COVER (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA DÙNG ĐỂ TRANG TRÍ BÁNH KEM (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhưa dùng trong việc lắp ráp kệ, màu trắng (Cubix 16 mm), không nhãn hiệu, code: reference 9763. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhưa dùng trong việc lắp ráp kệ, màu trắng (Cubix 18 mm), không nhãn hiệu, code: reference 9760. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa gá bản mạch điện tử P57920001 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa gắn vào bên phải động cơ máy thổi-PLASTIC, MOTOR CAGE, RIGHT \018191001. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa gắn vào bên phải máy thổi-PLASTIC,W/SS FOR P/N 533557001,BLOWER GEN2 RIGHT HOUSING 018223001\ RED. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa gắn vào bên trái động cơ máy thổi-PLASTIC, MOTOR CAGE, LEFT \018191001,BLACK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa gắn vào bên trái máy thổi-PLASTIC,W/SS FOR P/N 533556001,BLOWER GEN2 LEFT HOUSING 018223001\ RED. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa gắn vào đuôi máy thổi-PLASTIC, BLOWER GEN2 BELL TUBE\018223\ BLACK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa giữ bản mạch dùng trong máy scan PJHRC0386ZB/V1 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa giữ màn hình tinh thể lỏng (49.19mm x 40.7mm) PNHR2042ZA/V2 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa giữ màn hình tinh thể lỏng (50.35mm x 40.45mm), mã: PNHR1755ZA/Z1. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa giữ tấm đàn hồi cần dẫn chỉ, bằng nhựa, dùng cho máy may công nghiệp, mới 100%, mã 22522 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa hãm bánh răng P32829011 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa kiểm tra thông điện:ABSSG-ECU36FR(X-Fixture)(R)(025)(PC) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa kiểm tra thông điện:ABSSG-ECU36FRP-IN)(R-SW)(025)(C)(PC) (xk)
- Mã HS 39269099: miếng nhựa làm đế giày/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa lọc dùng cho máy làm sạch không khí mã ZN9-AHP hiệu Omron, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100%/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa lót (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa lót tay gạt bàn kim, bằng nhựa, dùng cho máy may công nghiệp, mới 100%, mã 22390 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa mẫu hình chữ N bằng simitic/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa màu xám hình vuông để bịt 2 đầu thép chữ U, kích thước dài*rộng: 41*41mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA MÓC J BẰNG NHỰA PET 21X16X0,4MM HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA MÓC J BẰNG NHỰA PET 26X12X0,3MM HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA MÓC J BẰNG NHỰA PET 34X26X0.35MM (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA MÓC J BẰNG NHỰA PET 34X34X0,3MM HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA MÓC J BẰNG NHỰA PET 35X20X0,4MM HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA MÓC J BẰNG NHỰA PET 49,5X28X0,4MM HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA MÓC J BẰNG NHỰA PET 50X35X0,4MM HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA NỐI PULLEY ĐAI MOTOR CHÍNH-77614 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa ốp- bộ phận gậy chống (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa ốp tay cầm bằng nhựa PP- PLASITC,LEFT HANDLE HOUSING \ PP \ HYPER GEEEN 544 \ 090264001. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa ốp tay cầm bằng nhựa PP- PLASTIC, LEFT HANDLE HOUSING05\090392. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa ốp tay cầm bằng nhựa PP- PLASTIC,RIGHT HANDLE HOUSING \ PP \ HYPER GEEEN 544 \ 090264001. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa ốp tay cầm bằng nhựa PP- PLASTIC,RIGHT HANDLE HOUSING\090392. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA ỐP VÁCH H1090-0018-40-2.A (43 X 43 X 2 CM), dùng cho máy cơ khí, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa PET 10,25'' dùng bảo vệ màn hình ô tô. Kích thước: 245.65*93.8*0.106mm. (POL Protect Film 10.25"). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa phía sau máy thổi \090392- PLASTIC,TAIL CONE\090392. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa phía sau máy thổi\090392- PLASTIC,TAIL CONE\090392. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa PP dùng làm chân đế pin- PLASTIC,BATTERY FOOT \090392. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa PP- PLASTIC, TAIL CONE \ PP \ GREEN \ 090264XXX. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa PVC xanh lá- ngón cái- PVC Parts Thumb Green. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa TAPE FPCB SIDE KEY CON MJN71839601,dùng trong sản xuất điện thoại đi động kích thước 7.3*6.8 mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa TAPE FPCB SIDE KEY DOM MJN71839501,dùng trong sản xuất điện thoại đi động kích thước 3.8*46.97 mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí (T-1254) 1bộ/ 2 cái. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày- 1CFC1 10A WHITE INJECTION OUTSOLE 868S (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày- 2CFC1 10A WHITE INJECTION OUTSOLE 868S (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày- 3CFC1 10A WHITE INJECTION OUTSOLE 868S (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày- 4AMIP 91B CLEAR HEEL CLIP INJECT 861C (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày- 4CFC1 10A WHITE INJECTION OUTSOLE 868S (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-1AMIP2 04Z HEEL CLIP INJECTION 86HK (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-1CFC1 10A WHITE INJECTION OUTSOLE 868S (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-1KAJ4R 00A BAKTAB 8652 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-1KAJ4T 00A/64D SUPPORT WINGS 8652/8DFD (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-2AMIP 00A BLK HEEL CLIP INJECTION 864T (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-2AMIP 45B HEEL CLIP INJECTION 874H (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-2AMIP 91B CLEAR HEEL CLIP INJECT 861C (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-2AMIP2 01V HEEL CLIP INJECTION 86HG (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-2AMIP2 04Z HEEL CLIP INJECTION 86HK (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-2CFC1 10A WHITE INJECTION OUTSOLE 868S (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-2CPBB 00A BLACK MIDSOLE STRAP 87Y0 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-2KAJ4R 00A BAKTAB 8652 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-2KAJ4T 00A/64D SUPPORT WINGS 8652/8DFD (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-3AMIP 45B HEEL CLIP INJECTION 874H (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-3AMIP 91B CLEAR HEEL CLIP INJECT 861C (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-3AMIP2 01V HEEL CLIP INJECTION 86HG (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-3AMIP2 04Z HEEL CLIP INJECTION 86HK (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-3CPBB 00A BLACK MIDSOLE STRAP 87Y0 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-3KAJ4R 00A BAKTAB 8652 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-3KAJ4T 00A/64D SUPPORT WINGS 8652/8DFD (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-4AMIP 45B HEEL CLIP INJECTION 874H (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-4AMIP2 01V HEEL CLIP INJECTION 86HG (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-4AMIP2 04Z HEEL CLIP INJECTION 86HK (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-4CFC1 10A WHITE INJECTION OUTSOLE 868S (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-4CPBB 00A BLACK MIDSOLE STRAP 87Y0 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-5AMIP 00A BLK HEEL CLIP INJECTION 864T (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-5AMIP 45B HEEL CLIP INJECTION 874H (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-5AMIP 91B CLEAR HEEL CLIP INJECT 861C (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-5AMIP2 01V HEEL CLIP INJECTION 86HG (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-5AMIP2 04Z HEEL CLIP INJECTION 86HK (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-5CPBB 00A BLACK MIDSOLE STRAP 87Y0 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-6AMIP 45B HEEL CLIP INJECTION 874H (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-6AMIP 91B CLEAR HEEL CLIP INJECT 861C (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-6AMIP2 01V HEEL CLIP INJECTION 86HG (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-6AMIP2 04Z HEEL CLIP INJECTION 86HK (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-7AMIP 91B CLEAR HEEL CLIP INJECT 861C (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-7AMIP2 01V HEEL CLIP INJECTION 86HG (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-7AMIP2 04Z HEEL CLIP INJECTION 86HK (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-8AMIP2 01V HEEL CLIP INJECTION 86HG (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-8AMIP2 04Z HEEL CLIP INJECTION 86HK (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-ABOB 00A BLACK TPU BELT STRAP 870E (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-ABOB 10A WHITE TPU BELT STRAP 87L3 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-ABOB-1 10A WHITE TPU BELT STRAP 87L3 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-ABOB-1 74F WHEAT TPU BELT STRAP 87PV (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-APIP 64D SHINY LACE LOCK 87K5 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-KAFC1 74F WHEAT D-RING 86JW (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-KAFC1 WHITE D-RING 87H8 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-KAJ4R 64D INJECT BTM EYELET 8DFD (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-KAMORE FOXING SWOOSH INJECTION 86JT (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-KFC1 BLACK D-RING 8614 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-KFC1 WHITE D-RING 87H8 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-PABOB 00A BLACK TPU BELT STRAP 870E (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-PABOB 10A WHITE TPU BELT STRAP 87L3 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-PFC1 BLACK D-RING 8614 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa trang trí giày-PFC1 WHITE D-RING 87H8 (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA TRANG TRI MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG NHỰA TRANG TRÍ MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39269099: miếng nhựa trang trí/ (xk)
- Mã HS 39269099: miếng nhựa trong dùng che mặt/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa, dùng để che mặt, kích thước 36-20cm/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa, dùng để lắp ráp máy điều nhiệt điện tử treo tường, kích thước: (37.1x34.6x3) mm- Thinc Lens (510-000045), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa, Part: 296212790,TK: 103334682951/A42-Dòng: 37 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa, Part: 296216920, TK: 103356798312/A42- DÒNG:46 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa, Part: 296216920,TK:103356798312/A42-Dong:46 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa, Part: 296220320,TK: 103334682951/A42-Dòng: 41 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa/HARD TRAY ASSY PT EOL (100mm x100mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa_296202877_Tk 10334196973/A42_dong hang 12, 13, 14 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng nhựa_296228243_Tk 10327119144/A42_dong hang 38 (xk)
- Mã HS 39269099: Miệng ống, chất liệu nhựa, kích thước 105 x 75 x 250mm, dùng để đựng dây điện lắp ráp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ốp bằng nhựa 2-INJ-1086-115, dùng ốp Bóng đèn xe, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ốp bằng nhựa 2-INJ-1086-215,dùng ốp Bóng đèn xe, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ốp bộ gia nhiệt máy giặt bằng nhựa DC63-00820D- COVER HEATER, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ốp chi tiết giữ chổi máy hút bụi (Cover Holder)- DJ63-01662A (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ốp chi tiết giữ chổi máy hút bụi (Cover Holder)- DJ63-01662B (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ốp cửa xe bằng nhựa 1-INJ-1301-101,dùng ốp cửa xe, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ốp cửa xe nhựa 1-INJ-1301-101,dùng ốp cửa xe, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ốp đầu nối ống nhựa (Lever Release)- DJ66-00823A (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ốp dầu nối ống nhựa máy hút bụi (Cover Terminal)- DJ63-01651A (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ốp đèn xe bên phải nhựa 2-INJ-1085-115, dùng ốp Bóng đèn bên phải xe, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ốp đèn xe bên phải nhựa 2-INJ-1085-215, dùng ốp Bóng đèn bên trái xe, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ốp lưng điện thoại di động, xuất xứ Việt Nam, hàng mẫu, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ốp mặt sau điện thoại di động bằng nhựa, linh kiện điện thoại di động 55-PM922-20 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng ốp máy tính bằng nhựa,khổ 10cm x 15cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng PU DC62-00521A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng rơ lưỡi em bé/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng rửa chén lưới. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG TẨY TRANG (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng tem dán phân khu vực, chất liệu decal thường PVC kích thước 7*4cm.. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng tem dán phân khu vực, Chất liệu decal thường PVC, KT 30*15cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng tem dán phân khu vực, decal thường PVC, K/ thước:7*4cm; chất liệu decal nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng tem dán phân khu vực, fomec in decal thường dán 2 mặt, kích thước 40*50cm, chất liệu decal thường. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng tem in chỉ đường phản quang phải, kích thước 15cm*30cm, dầy 0.08mm, chất liệu decal nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng tem in chỉ đường phản quang thẳng, kích thước 15cm*30cm, dầy 0.08mm, chất liệu decal nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng tem in chỉ đường phản quang trái, kích thước 15cm*30cm, dầy 0.08mm, chất liệu decal nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng Tem nhãn, chất liệu decal thường PVC, K/Thước: 5*5mm dạng cuộn lõi phi 7.6mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí (nhựa plastic/TPU)/ECLIPSION/YY YONEX Y67219. Nguyên phụ liệu trong ngành giày (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa (GH64-07718A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa (GH98-44565A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa (GH98-44567A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa (GH98-44580A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa (GH98-44581A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa (SM-A415D/GH64-08054A). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa (SM-A516N/GH64-07951A). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa (SM-N976V/GH64-07644A). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa ABS dùng sản xuất khóa cửa điện tử model SHP-DP728, MDMF0821ZBZB, tái xuất từ mục 5, tk: 103295557151/A31, ngày 6/5/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa ABS dùng sản xuất khóa cửa điện tử model SHP-DP728, MDMF0821ZGNB, tái xuất từ mục 6, tk: 103295557151/A31, ngày 6/5/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa dùng cho tai nghe bluetooth model IF-S1301N, nhà cung cấp UIL, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% gồm 3400 chiếc/ kiện/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa dùng cho tai nghe bluetooth,F002873A (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa dùng cho tai nghe bluetooth,F002874A (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa GH98-44567A (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa GH98-44580A (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa GH98-44581A (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa mã code GH98-45276A (Model SM-A415), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa mã code GH98-45587A (Model SM-A515F), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa(GH98-44581A) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa(SM-A908N/GH64-07757A). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa(SM-G770F/GH64-07750A). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa(SM-N770F/GH64-07887A). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa(SM-N976V/GH64-07644A). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa,item: 01-12395-006, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bằng nhựa,item: 01-17140-006, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bên phải bằng nhựa ABS dùng sản xuất khóa cửa điện tử model SHS-P710/718, MDMC0050ZBZA, tái xuất từ mục 3, tk: 103295557151/A31, ngày 6/5/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí bên trái bằng nhựa ABS dùng sản xuất khóa cửa điện tử model SHS-P710/718, MDMC0040ZBZA, tái xuất từ mục 2, tk: 103295557151/A31, ngày 6/5/2020 (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí có gắn logo trên giày bằng nhựa dẻo-TPR;PLASTIC FOOTWEAR LOGO ON SHOES;Logo hình chữ: Brilliant,nhãn hiệu:INLAY.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí có gắn logo trên giày bằng nhựa dẻo-TPR;PLASTIC FOOTWEAR LOGO ON SHOES;Logo hình chữ: Hawkins Confort,nhãn hiệu:INLAY.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: mieng trang tri dinh kem tren giay (Logo 3M Reflective (U21182A)) (xk)
- Mã HS 39269099: mieng trang tri dinh kem tren giay (Logo 3M Reflective (U21182B)) (xk)
- Mã HS 39269099: mieng trang tri dinh kem tren giay (Logo UA W HOVR SONIC 4 (U21894A)) (xk)
- Mã HS 39269099: mieng trang tri dinh kem tren giay (Logo UA W HOVR SONIC 4 (U21894B)) (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí dùng cho các sản phẩm giày dép- ASL-01- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí dùng cho các sản phẩm giày dép- ASL-02- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí dùng cho các sản phẩm giày dép- EDR-03- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí dùng trong sản xuất giày dép BB-18066 (HOVR + PROPULSION PLATE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa #DM-1017/DM-1010 size #1-13, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa #FB-1029 size #3-7, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa #FB-1029 size #4-5.5, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa #HE-1111 size #3-8, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa #HE-1111 size #3-8.5, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa #HE-1111-TPCT01 size #3-7, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa (vật trang trí giày bằng nhựa) (27x38x4)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa 10.5-11.5# (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa 11.5-13# (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa 12-13# (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa 3.5-5# (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa 5.5-7# (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa 6-7# (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa 7.5-8.5# (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa 7.5-9# (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa 9.5-11# (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa 9-10# (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa SR-HF070-RS-ER035 dày 0.7mm, kích thước 36*137cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa SR-HF100-PS 877C dày 1.0mm, kích thước 36*52", mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa SR-NS030-RT 19-3906TCX dày 0.3mm, kích thước 36*52", mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa SR-NS030-RT dày 0.3mm, kích thước 36*52", mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí giày bằng nhựa4.5-5.5# (xk)
- Mã HS 39269099: miếng trang trí giày/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí mũ bảo hiểm bằng nhựa, item: 01-17140-006, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí mũ bảo hiểm bằng nhựa, item: 01-18635-002, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trang trí mũ bảo hiểm bằng nhựa, item: 01-18636-002, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trùm đầu bằng vải polyeste, da tổng hợp dùng trong thể thao không có hiệu/ (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng trượt bằng nhựa SLIDE 125-625A_0. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng vách ngăn, bằng nhựa, dùng cho máy may công nghiệp, mới 100%, mã 22410 (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG XỐP (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng xốp bằng Xenlulô A1519 đường kính 6cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MIẾNG XỐP DC63-10003H. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng xốp giữ khoảng cách giữa hai tấm ốp, kt (11T*60*168) mm (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng xốp lau kính chất liệu bằng nhựa dùng để lau keo trên bề mặt kính, dạng thanh, kích thước: 140mm*90mm*5mm. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng xốp lau kính chất liệu bằng nhựa dùng để lau keo trên bề mặt kính, dạng thanh, kích thước: 6mm*18mm*178mm. (xk)
- Mã HS 39269099: Miếng xốp lau kính chất liệu bằng nhựa dùng để lau keo trên bề mặt kính, dạng thanh, kích thước: dày 6mm, rộng 18mm, dài 178mm, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: Mika sheet 1200*2400*5mm/tấm nhựa mica trong suốt chất liệu nhựa dùng làm vách ngăn,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: miP-003-000/ Partition (Vách ngăn sản phẩm nhựa), (Linh kiện nhựa dùng cho thiết bị điện, điện tử) (kích thước 263.56 mm, nguyên liệu plastic) (xk)
- Mã HS 39269099: MIR-CG WITH EASEL BACK/ Thân và Đế của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: MIZUKIRI-001L/ Thanh nhựa HDD006 MP MIZUKIRI JOINER 1040L L CUT kích thước 34x19x1040mm (xk)
- Mã HS 39269099: MIZUKIRI-001R/ Thanh nhựa HDD005 MP MIZUKIRI JOINER 1040L R CUT kích thước 34x19x1040mm (xk)
- Mã HS 39269099: MIZUKIRI-004L/ Thanh nhựa HDD045 MP MIZUKIRI JOINER 840L L CUT kích thước 34x19x840mm (xk)
- Mã HS 39269099: MIZUKIRI-004R/ Thanh nhựa HDD045 MP MIZUKIRI JOINER 840L R CUT kích thước 34x19x840mm (xk)
- Mã HS 39269099: MIZUKIRI-005L/ Thanh nhựa HDD045 MP MIZUKIRI JOINER 1268L L CUT kích thước 34x19x1268mm (xk)
- Mã HS 39269099: MIZUKIRI-005R/ Thanh nhựa HDD045 MP MIZUKIRI JOINER 1268L R CUT kích thước 34x19x1268mm (xk)
- Mã HS 39269099: MIZUKIRI-006L/ Thanh nhựa HDD045 MP MIZUKIRI JOINER 868L L CUT kích thước 34x19x868mm (xk)
- Mã HS 39269099: MIZUKIRI-006R/ Thanh nhựa HDD045 MP MIZUKIRI JOINER 868L R CUT kích thước 34x19x868mm (xk)
- Mã HS 39269099: MIZUKIRI-007/ Thanh nhựa HDD003 MP MIZUKIRI JOINER 1550L kích thước 34x19x1550mm (xk)
- Mã HS 39269099: MIZUKIRI-008/ Thanh nhựa HDD003 MP MIZUKIRI JOINER 1250L kích thước 34x19x1250mm (xk)
- Mã HS 39269099: MIZUKIRI-009/ Thanh nhựa HDD003 MP MIZUKIRI JOINER 1350L kích thước 34x19x1350mm (xk)
- Mã HS 39269099: MIZUKIRI-010/ Thanh nhựa HDD003 MP MIZUKIRI JOINER 1150L kích thước 34x19x1150mm (xk)
- Mã HS 39269099: MIZUKIRI-011/ Thanh nhựa HDD003 MP MIZUKIRI JOINER 1600L kích thước 34x19x1600mm (xk)
- Mã HS 39269099: MIZUKIRI-012/ Thanh nhựa HDD004 MP MIZUKIRI JOINER 1750L kích thước 34x19x1750mm (xk)
- Mã HS 39269099: MJ-016G/ Miếng đệm giày các loại (miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MJ106- A4 (212x299)/ Khung hình bằng nhựa, kính (NK), ván MDF (VN)- MJ106- A4 (212mm*299mm) (xk)
- Mã HS 39269099: MJ20-CLB68368/ Cây lau bụi quần áo gia công cán nhựa gắn giấy dính cuộn, cỡ 6*6*21cm (mới 100%)(nhan hieu: Muji) (xk)
- Mã HS 39269099: MJ20-CLB68368T3/ Cây lau bụi quần áo gia công cán nhựa gắn giấy dính cuộn, cỡ 6*6*21cm (mới 100%)(nhan hieu: Muji) (xk)
- Mã HS 39269099: MJ20-CLB68368T3/ Cây lau bụi quần áo gia công cán nhựa gắn giấy dính cuộn, cỡ 6*6*21cm (mới 100%)(nhan hiệu: Muji) (xk)
- Mã HS 39269099: MJ20-CLB68368T3/ Cây lau bụi quần áo gia công cán nhựa gắn giấy dính cuộn, cỡ 6*6*21cm (mới 100%)(nhãn hiệu: Muji) (xk)
- Mã HS 39269099: MJ20-CLB68368T3/ Cây lau bụi quần áo gia công cán nhựa gắn giấy dính cuộn, cỡ 6*6*21cm (mới 100%)(nhanhieu:muji) (xk)
- Mã HS 39269099: MJ20-CLS21091/ Cán cây lau sàn nhà bằng nhựa, cỡ 2*58cm (mới 100%)(nhan hieu: Muji) (xk)
- Mã HS 39269099: MJ20-CLS21091/ Cán cây lau sàn nhà bằng nhựa, cỡ 2*58cm (mới 100%)(nhãn hiệu: Muji) (xk)
- Mã HS 39269099: MJ20-CLVSQA26283/ Cây lăn vệ sinh quần áo bằng nhựa, cỡ 2.6*11.5cm (mới 100%)(nhan hieu: Muji) (xk)
- Mã HS 39269099: MJ20-CLVSQA26283/ Cây lăn vệ sinh quần áo bằng nhựa, cỡ 2.6*11.5cm (mới 100%)(nhãn hiệu: Muji) (xk)
- Mã HS 39269099: MJ20-HDCLS55678/ Hộp đựng cây lau sàn nhà bằng nhựa, cỡ 27*9*15cm (mới 100%)(nhan hieu: Muji) (xk)
- Mã HS 39269099: MJ20-HDCLS55678/ Hộp đựng cây lau sàn nhà bằng nhựa, cỡ 27*9*15cm (mới 100%)(nhan hiệu: Muji) (xk)
- Mã HS 39269099: MJ20-HDCLS55678/ Hộp đựng cây lau sàn nhà bằng nhựa, cỡ 27*9*15cm (mới 100%)(nhãn hiệu: Muji) (xk)
- Mã HS 39269099: MJ20-HDCLS55678/ Hộp đựng cây lau sàn nhà bằng nhựa, cỡ 27*9*15cm (mới 100%)(nhanhieu:muji) (xk)
- Mã HS 39269099: MJC47358301E/ Lồng chắn rác bên trong bình chứa rác. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MJC62081801F/ Lồng chắn rác bên trong bình chứa rác (xk)
- Mã HS 39269099: MJH64615502/ Supporter Nozzle & (MJH64615501) Vòng tròn chốt đầu trục bàn chải của bàn hút máy hút bụi gia dụng, dòng máy NZ91, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MJH65099201/ Bộ ốp nhựa motor rung của bàn hút máy hút bụi,Phi: 3 +- 0,3mm; L1132 mm, L233 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK-1203A016-PY-2006/ Mắt khấu (Khoen giày bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2225/ Vải bạt đã tráng phủ 6x8'(1.8x2.4m)Blue/98gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2226/ Vải bạt đã tráng phủ 8x10'(2.4x3m)Blue/98gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2227/ Vải bạt đã tráng phủ 12x16'(3.7x4.9m)Blue/98gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2228/ Vải bạt đã tráng phủ 12x20'(3.7x6.1m)Blue/98gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2229/ Vải bạt đã tráng phủ 16x20'(4.9x6.1m)Blue/98gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2230/ Vải bạt đã tráng phủ 20x30'(6.1x9.1m)Blue/98gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2231/ Vải bạt đã tráng phủ 9x9'(2.74x2.74m)Green/Black/145gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2232/ Vải bạt đã tráng phủ 6x8'(1.8x2.4m)Royal Blue/230gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2233/ Vải bạt đã tráng phủ 8x10'(2.4x3m)Royal Blue/230gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2234/ Vải bạt đã tráng phủ 10x12'(3x3.7m)Royal Blue/230gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2235/ Vải bạt đã tráng phủ 12x18'(3.7x5.5m)Royal Blue/230gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2236/ Vải bạt đã tráng phủ 16x20'(4.9x6.1m)Royal Blue/230gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2237/ Vải bạt đã tráng phủ (3.65x3.65m)Silver/Brown/151gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2365/ Vải bạt đã tráng phủ (1.8x1.8m)Blue/45gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2366/ Vải bạt đã tráng phủ (1.8x2.7m)Blue/45gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2367/ Vải bạt đã tráng phủ (3.6x5.4m)Blue/45gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2368/ Vải bạt đã tráng phủ (5.4x7.2m)Blue/45gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2369/ Vải bạt đã tráng phủ (7.2x7.2m)Blue/45gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2370/ Vải bạt đã tráng phủ (10x10m)Blue/45gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2378/ Vải bạt đã tráng phủ (5x10m)Blue/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2379/ Vải bạt đã tráng phủ (10x10m)Blue/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2380/ Vải bạt đã tráng phủ (20x20m)Blue/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2381/ Vải bạt đã tráng phủ (3.65x3.65m)Silver/Brown/151gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2382/ Vải bạt đã tráng phủ 8x10'(2.44x3.05m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2383/ Vải bạt đã tráng phủ 10x10'(3.05x3.05m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2384/ Vải bạt đã tráng phủ 10x12'(3.05x3.66m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2385/ Vải bạt đã tráng phủ 12x12'(3.66x3.66m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2386/ Vải bạt đã tráng phủ 12x16'(3.66x4.88m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2387/ Vải bạt đã tráng phủ 12x20'(3.66x6.1m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2388/ Vải bạt đã tráng phủ 12x25'(3.66x7.62m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2389/ Vải bạt đã tráng phủ 14x16'(4.27x4.88m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2390/ Vải bạt đã tráng phủ 16x20'(4.88x6.1m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2391/ Vải bạt đã tráng phủ 18x24'(5.49x7.32m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2392/ Vải bạt đã tráng phủ 20x20'(6.1x6.1m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2393/ Vải bạt đã tráng phủ 20x30'(6.1x9.14m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2394/ Vải bạt đã tráng phủ 20x40'(6.1x12.19m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2395/ Vải bạt đã tráng phủ 30x30'(9.14x9.14m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2396/ Vải bạt đã tráng phủ 30x40'(9.14x12.19m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2397/ Vải bạt đã tráng phủ 30x50'(9.14x15.24m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2398/ Vải bạt đã tráng phủ 40x60'(12.19x18.29m)Dark Brown/270gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2399/ Vải bạt đã tráng phủ 10x12'(3.05x3.66m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2400/ Vải bạt đã tráng phủ 10x20'(3.05x6.1m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2401/ Vải bạt đã tráng phủ 12x16'(3.66x4.88m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2402/ Vải bạt đã tráng phủ 18x24'(5.49x7.32m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2403/ Vải bạt đã tráng phủ 20x20'(6.1x6.1m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2404/ Vải bạt đã tráng phủ 50x100'(15.24x30.48m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2405/ Vải bạt đã tráng phủ 6x8'(1.83x2.44M)Silver/Brown/155gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2406/ Vải bạt đã tráng phủ 8x10'(2.44x3.05m)Silver/Brown/155gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2407/ Vải bạt đã tráng phủ 10x10'(3.05x3.05m)Silver/Brown/155gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2408/ Vải bạt đã tráng phủ 10x12'(3.05x3.66m)Silver/Brown/155gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2409/ Vải bạt đã tráng phủ 20x20'(6.1x6.1m)Silver/Brown/155gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2410/ Vải bạt đã tráng phủ 30x40'(9.14x12.19m)Silver/Brown/155gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2411/ Vải bạt đã tráng phủ (4.7X9.5m)D.Blue/160gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2412/ Vải bạt đã tráng phủ (9.7X9.5m)D.Blue/160gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2413/ Vải bạt đã tráng phủ (9.7X14.5m)D.Blue/160gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2414/ Vải bạt đã tráng phủ (4.7X9.5m)D.Blue/210gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2415/ Vải bạt đã tráng phủ (9.7X9.5m)D.Blue/210gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2416/ Vải bạt đã tráng phủ (9.7X14.5m)D.Blue/210gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2417/ Vải bạt đã tráng phủ (4.7X9.5m)D.Blue/220gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2418/ Vải bạt đã tráng phủ (9.7X9.5m)D.Blue/220gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2419/ Vải bạt đã tráng phủ (9.7X14.5m)D.Blue/220gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2420/ Vải bạt đã tráng phủ(3x3.5m)Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2421/ Vải bạt đã tráng phủ(10x10m)Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2422/ Vải bạt đã tráng phủ(5x5m)Green/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2423/ Vải bạt đã tráng phủ(10x10m)Green/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2424/ Vải bạt đã tráng phủ(10x30m)Green/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2425/ Vải bạt đã tráng phủ(8x9m)Light Green/260gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2426/ Vải bạt đã tráng phủ(8x11m)Light Green/260gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2427/ Vải bạt đã tráng phủ(8x13m)Light Green/260gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2428/ Vải bạt đã tráng phủ(8x15m)Light Green/260gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2429/ Vải bạt đã tráng phủ(11x18m)Light Green/260gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2430/ Vải bạt đã tráng phủ(6x20m)Light Green/260gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2431/ Vải bạt đã tráng phủ(11x22m)Light Green/260gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2432/ Vải bạt đã tráng phủ(11x25m)Light Green/260gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2433/ Vải bạt đã tráng phủ(6x27m)Light Green/260gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2434/ Vải bạt đã tráng phủ(11x27m)Light Green/260gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2435/ Vải bạt đã tráng phủ (3x4m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2436/ Vải bạt đã tráng phủ (3x5m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2437/ Vải bạt đã tráng phủ (4x5m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2438/ Vải bạt đã tráng phủ (4x6m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2439/ Vải bạt đã tráng phủ (4x8m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2440/ Vải bạt đã tráng phủ (5x6m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2441/ Vải bạt đã tráng phủ (5x8m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2442/ Vải bạt đã tráng phủ (6x8m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2443/ Vải bạt đã tráng phủ (6x10m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2444/ Vải bạt đã tráng phủ (8x10m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2445/ Vải bạt đã tráng phủ (10x12m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2446/ Vải bạt đã tráng phủ (10x15m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2447/ Vải bạt đã tráng phủ (12x18m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2448/ Vải bạt đã tráng phủ (9.7x9.8m)White/275gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2449/ Vải bạt đã tráng phủ (9.7x14.5m)White/275gr/2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2450/ Vải bạt đã tráng phủ (5x9.7m)D.Blue/340gr/2.03m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2451/ Vải bạt đã tráng phủ (10x9.7m)D.Blue/340gr/2.03m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2452/ Vải bạt đã tráng phủ (10x14.7m)D.Blue/340gr/2.03m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2453/ Vải bạt đã tráng phủ (15x14.7m)D.Blue/340gr/2.03m (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2453/ Vải bạt đã tráng phủ (15x14.7m)D.Blue/340gr/2.03m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2454/ Vải bạt đã tráng phủ (15x19.7m)D.Blue/340gr/2.03m (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2455/ Vải bạt đã tráng phủ (4x45m)Clear/152gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2456/ Vải bạt đã tráng phủ (2x45m)Clear/152gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2457/ Vải bạt đã tráng phủ (3.3x50m)Clear/152gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2458/ Vải bạt đã tráng phủ (1.5x50m)Silver/68gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2459/ Vải bạt đã tráng phủ (1.5x25m)Silver/68gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2460/ Vải bạt đã tráng phủ (1.5x50m)Clear/68gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2461/ Vải bạt đã tráng phủ (10x12m)Blue/Grey/171gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2462/ Vải bạt đã tráng phủ (5x9.5m)D.Blue/275gr/2m (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2463/ Vải bạt đã tráng phủ (10x9.5m)D.Blue/275gr/2m (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2464/ Vải bạt đã tráng phủ (10x14.5m)D.Blue/275gr/2m (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2465/ Vải bạt đã tráng phủ (15x14.5m)D.Blue/275gr/2m (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2466/ Vải bạt đã tráng phủ (15x19.5m)D.Blue/275gr/2m (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2467/ Vải bạt đã tráng phủ (20x19.5m)D.Blue/275gr/2m (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2468/ Vải bạt đã tráng phủ 8x10'(2.44x3.05m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2469/ Vải bạt đã tráng phủ 10x12'(3.05x3.66m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2470/ Vải bạt đã tráng phủ 10x20'(3.05x6.1m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2471/ Vải bạt đã tráng phủ 12x16'(3.66x4.88m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2472/ Vải bạt đã tráng phủ 12x24'(3.66x7.32m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2473/ Vải bạt đã tráng phủ 16x20'(4.88x6.1m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2474/ Vải bạt đã tráng phủ 18x24'(5.49x7.32m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2475/ Vải bạt đã tráng phủ 20x30'(6.1x9.14m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2476/ Vải bạt đã tráng phủ 10x20'(3.05x6.1m)Silver/Brown/155gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2477/ Vải bạt đã tráng phủ 12x16'(3.66x4.88m)Silver/Brown/155gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2478/ Vải bạt đã tráng phủ 12x20'(3.66x6.1m)Silver/Brown/155gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2479/ Vải bạt đã tráng phủ 12x24'(3.66x7.32m)Silver/Brown/155gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2480/ Vải bạt đã tráng phủ 16x20'(4.88x6.1m)Silver/Brown/155gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2481/ Vải bạt đã tráng phủ 10x12'(3.05x3.66m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2482/ Vải bạt đã tráng phủ (10x10m)Blue/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2484/ Vải bạt đã tráng phủ (1.8x3.6m)Blue/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2485/ Vải bạt đã tráng phủ (3.6x5.4m)Blue/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2486/ Vải bạt đã tráng phủ (5.4x5.4m)Blue/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2487/ Vải bạt đã tráng phủ (5.4x7.2m)Blue/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2488/ Vải bạt đã tráng phủ (10x10m)Blue/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2489/ Vải bạt đã tráng phủ (3.6x5.4m)White/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2490/ Vải bạt đã tráng phủ (5.4x7.2m)White/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2491/ Vải bạt đã tráng phủ (10x10m)White/42gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2496/ Vải bạt đã tráng phủ (2.7x20m)Transparent/147gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2497/ Vải bạt đã tráng phủ (3.2x20m)Transparent/147gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2499/ Vải bạt đã tráng phủ 5x7'(1.52x2.13m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2500/ Vải bạt đã tráng phủ 6x8'(1.83x2.44m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2501/ Vải bạt đã tráng phủ 8x10'(2.44x3.05m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2502/ Vải bạt đã tráng phủ 10x12'(3.05x3.66m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2503/ Vải bạt đã tráng phủ 10x20'(3.05x6.1m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2504/ Vải bạt đã tráng phủ 12x16'(3.66x4.88m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2505/ Vải bạt đã tráng phủ 12x20'(3.66x6.1m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2506/ Vải bạt đã tráng phủ 16x20'(4.88x6.1m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2507/ Vải bạt đã tráng phủ 16x24'(4.88x7.32m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2508/ Vải bạt đã tráng phủ 20x20'(6.1x6.1m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2509/ Vải bạt đã tráng phủ 20x30'(6.1x9.14m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2510/ Vải bạt đã tráng phủ 20x40'(6.1x12.19m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2511/ Vải bạt đã tráng phủ 30x50'(9.14X15.24m)Blue/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2512/ Vải bạt đã tráng phủ 6x8'(1.83x2.44m)Brown/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2513/ Vải bạt đã tráng phủ 10x12'(3.05x3.66m)Brown/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2514/ Vải bạt đã tráng phủ 12x16'(3.66x4.88m)Brown/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2515/ Vải bạt đã tráng phủ 12x20'(3.66x6.1m)Brown/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2516/ Vải bạt đã tráng phủ 20x20'(6.1x6.1m)Brown/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2517/ Vải bạt đã tráng phủ 8x10'(2.44x3.05m)Camo/92gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2518/ Vải bạt đã tráng phủ 12x20'(3.66x6.1m)Camo/92gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2519/ Vải bạt đã tráng phủ 8x10'(2.44x3.05m)HD.Green/194gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2520/ Vải bạt đã tráng phủ 8x10'(2.44x3.05m)Silver/Black/194gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2521/ Vải bạt đã tráng phủ 10x12'(3.05x3.66m)Silver/Black/194gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2522/ Vải bạt đã tráng phủ 12x16'(3.66x4.88m)Silver/Black/194gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2523/ Vải bạt đã tráng phủ 12x20'(3.66x6.1m)Silver/Black/194gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2524/ Vải bạt đã tráng phủ 16x24'(4.88x7.32m)Silver/Black/194gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2525/ Vải bạt đã tráng phủ 20x20'(6.1x6.1m)Silver/Black/194gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2526/ Vải bạt đã tráng phủ 20x40'(6.1x12.19m)Silver/Black/194gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2527/ Vải bạt đã tráng phủ (2x3m)Olive Green/67gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2528/ Vải bạt đã tráng phủ (1,5x6m)Olive Green/67gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2529/ Vải bạt đã tráng phủ (3x4m)Olive Green/67gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2530/ Vải bạt đã tráng phủ (3x5m)Olive Green/67gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2531/ Vải bạt đã tráng phủ (4x5m)Olive Green/67gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2532/ Vải bạt đã tráng phủ (4x6m)Olive Green/67gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2533/ Vải bạt đã tráng phủ (5x6m)Olive Green/67gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2534/ Vải bạt đã tráng phủ (6x8m)Olive Green/67gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2535/ Vải bạt đã tráng phủ (2x3m)Olive Green/86gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2536/ Vải bạt đã tráng phủ (1,5x6m)Olive Green/86gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2537/ Vải bạt đã tráng phủ (3x4m)Olive Green/86gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2538/ Vải bạt đã tráng phủ (6x8m)Olive Green/86gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2539/ Vải bạt đã tráng phủ (1.5x6m)Blue/Grey/171gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2540/ Vải bạt đã tráng phủ (4x5m)Blue/Grey/171gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2541/ Vải bạt đã tráng phủ (6x8m)Blue/Grey/171gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2542/ Vải bạt đã tráng phủ (6x10m)Blue/Grey/171gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2543/ Vải bạt đã tráng phủ (8x10m)Blue/Grey/171gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2544/ Vải bạt đã tráng phủ (10x10m)Blue/225gr/1.83m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2545/ Vải bạt đã tráng phủ (2.57x30m)White/370gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2546/ Vải bạt đã tráng phủ (3.07x30m)White/370gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2547/ Vải bạt đã tráng phủ (2x2m)Blue/48gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2548/ Vải bạt đã tráng phủ (3x3m)Blue/48gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2549/ Vải bạt đã tráng phủ (3x5m)Blue/48gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2550/ Vải bạt đã tráng phủ (4x4m)Blue/48gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2551/ Vải bạt đã tráng phủ (5x5m)Blue/48gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2552/ Vải bạt đã tráng phủ (5x8m)Blue/48gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2553/ Vải bạt đã tráng phủ (6x10m)Blue/48gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2554/ Vải bạt đã tráng phủ (6x12m)Blue/48gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2555/ Vải bạt đã tráng phủ (8x10m)Blue/48gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2556/ Vải bạt đã tráng phủ (10x10m)Blue/48gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2557/ Vải bạt đã tráng phủ (10x15m)Blue/48gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2558/ Vải bạt đã tráng phủ (10x20m)Blue/48gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2559/ Vải bạt đã tráng phủ (12x15m)Blue/48gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2560/ Vải bạt đã tráng phủ (12x18m)Blue/48gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2561/ Vải bạt đã tráng phủ (15x20m)Blue/48gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2565/ Vải bạt đã tráng phủ 6x8'(1.83x2.44)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2566/ Vải bạt đã tráng phủ 8x10'(2.44x3.05m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2567/ Vải bạt đã tráng phủ 10x12'(3.05x3.66m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2568/ Vải bạt đã tráng phủ 12x20'(3.66x6.1m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2569/ Vải bạt đã tráng phủ 12x24'(3.66x7.32m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2570/ Vải bạt đã tráng phủ 12x30'(3.66x9.14m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2571/ Vải bạt đã tráng phủ 16x20'(4.88x6.1m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2572/ Vải bạt đã tráng phủ 20x20'(6.1x6.1m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2573/ Vải bạt đã tráng phủ 20x30'(6.1x9.14m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2574/ Vải bạt đã tráng phủ 24x36'(7.32x10.97m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2575/ Vải bạt đã tráng phủ 26x40'(7.92x12.19m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2576/ Vải bạt đã tráng phủ 30x60'(9.14x18.29m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2577/ Vải bạt đã tráng phủ 40x60'(12.19x18.29m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2578/ Vải bạt đã tráng phủ 50x100'(15.24x30.48m)Brown/Green/82gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2579/ Vải bạt đã tráng phủ 12x20'(3.66x6.1m)Silver/Brown/155gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2580/ Vải bạt đã tráng phủ 16x20'(4.88x6.1m)Silver/Brown/155gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2581/ Vải bạt đã tráng phủ (3.6x5.4m)Blue/76gr/1.83m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2582/ Vải bạt đã tráng phủ (5.4x5.4m)Blue/76gr/1.83m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2583/ Vải bạt đã tráng phủ (5.4x7.2m)Blue/76gr/1.83m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2584/ Vải bạt đã tráng phủ (7.2x9m)Blue/76gr/1.83m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2585/ Vải bạt đã tráng phủ (9x9m)Blue/76gr/1.83m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2586/ Vải bạt đã tráng phủ (10x10m)Blue/76gr/1.83m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2587/ Vải bạt đã tráng phủ (3.6x5.4m)White/76gr/1.83m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2590/ Vải bạt đã tráng phủ (10x15m)Blue/130gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2591/ Vải bạt đã tráng phủ (15x15m)Blue/130gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2592/ Vải bạt đã tráng phủ (20x20m)Blue/130gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2593/ Vải bạt đã tráng phủ (2x3m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2594/ Vải bạt đã tráng phủ (3x4m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2595/ Vải bạt đã tráng phủ (3x5m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2596/ Vải bạt đã tráng phủ (4x5m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2597/ Vải bạt đã tráng phủ (4x6m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2598/ Vải bạt đã tráng phủ (4x8m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2599/ Vải bạt đã tráng phủ (5x6m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2600/ Vải bạt đã tráng phủ (5x8m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2601/ Vải bạt đã tráng phủ (6x8m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2602/ Vải bạt đã tráng phủ (6x10m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2603/ Vải bạt đã tráng phủ (6x12m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2604/ Vải bạt đã tráng phủ (8x10m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2605/ Vải bạt đã tráng phủ (8x12m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2606/ Vải bạt đã tráng phủ (10x12m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2607/ Vải bạt đã tráng phủ (10x15m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2608/ Vải bạt đã tráng phủ (12x18m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2609/ Vải bạt đã tráng phủ (15x16m)Royal Blue/50gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2610/ Vải bạt đã tráng phủ 6x8'(1.8x2.4m)Silver/Green/152gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2611/ Vải bạt đã tráng phủ 8x10'(2.4x3m)Silver/Green/152gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2613/ Vải bạt đã tráng phủ (3.65x3.65m)Silver/Brown/151gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2614/ Vải bạt đã tráng phủ (3.5x5.4m)Silver/Brown/151gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2615/ Vải bạt đã tráng phủ (3.2x10m)Transparent/180gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2616/ Vải bạt đã tráng phủ (3.2x20m)Transparent/180gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2617/ Vải bạt đã tráng phủ (2x3m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2618/ Vải bạt đã tráng phủ (3x4m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2619/ Vải bạt đã tráng phủ (3x5m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2620/ Vải bạt đã tráng phủ (4x5m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2621/ Vải bạt đã tráng phủ (4x6m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2622/ Vải bạt đã tráng phủ (4x8m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2623/ Vải bạt đã tráng phủ (5x8m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2624/ Vải bạt đã tráng phủ (6x8m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2625/ Vải bạt đã tráng phủ (6x10m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2626/ Vải bạt đã tráng phủ (6x12m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2627/ Vải bạt đã tráng phủ (8x10m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2628/ Vải bạt đã tráng phủ (8x12m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2629/ Vải bạt đã tráng phủ (10x12m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2630/ Vải bạt đã tráng phủ (10x15m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2631/ Vải bạt đã tráng phủ (10x18m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2632/ Vải bạt đã tráng phủ (15x16m)Royal Blue/46gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2633/ Vải bạt đã tráng phủ (2x3m)Olive Green/75gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2634/ Vải bạt đã tráng phủ (3x4m)Olive Green/75gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2635/ Vải bạt đã tráng phủ (3x5m)Olive Green/75gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2636/ Vải bạt đã tráng phủ (4x5m)Olive Green/75gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2637/ Vải bạt đã tráng phủ (4x6m)Olive Green/75gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2638/ Vải bạt đã tráng phủ (4x8m)Olive Green/75gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2639/ Vải bạt đã tráng phủ (5x8m)Olive Green/75gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2640/ Vải bạt đã tráng phủ (6x8m)Olive Green/75gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2641/ Vải bạt đã tráng phủ (6x10m)Olive Green/75gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2642/ Vải bạt đã tráng phủ (6x12m)Olive Green/75gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2643/ Vải bạt đã tráng phủ (8x10m)Olive Green/75gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2644/ Vải bạt đã tráng phủ (8x12m)Olive Green/75gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2645/ Vải bạt đã tráng phủ (10x12m)Olive Green/75gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2646/ Vải bạt đã tráng phủ (10x15m)Olive Green/75gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2647/ Vải bạt đã tráng phủ (2x3m)Silver/105gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2648/ Vải bạt đã tráng phủ (3x4m)Silver/105gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2649/ Vải bạt đã tráng phủ (3x5m)Silver/105gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2650/ Vải bạt đã tráng phủ (4x5m)Silver/105gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2651/ Vải bạt đã tráng phủ (4x6m)Silver/105gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2652/ Vải bạt đã tráng phủ (4x8m)Silver/105gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2653/ Vải bạt đã tráng phủ (5x8m)Silver/105gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2654/ Vải bạt đã tráng phủ (6x8m)Silver/105gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2655/ Vải bạt đã tráng phủ (6x10m)Silver/105gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2656/ Vải bạt đã tráng phủ (6x12m)Silver/105gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2657/ Vải bạt đã tráng phủ (8x10m)Silver/105gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2658/ Vải bạt đã tráng phủ (8x12m)Silver/105gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2659/ Vải bạt đã tráng phủ (10x12m)Silver/105gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2660/ Vải bạt đã tráng phủ (10x15m)Silver/105gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2661/ Vải bạt đã tráng phủ (3x5m)Brown/175gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2662/ Vải bạt đã tráng phủ (4x6m)Brown/175gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2663/ Vải bạt đã tráng phủ (6x8m)Brown/175gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2664/ Vải bạt đã tráng phủ (6x10m)Brown/175gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2665/ Vải bạt đã tráng phủ (8x10m)Brown/175gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2666/ Vải bạt đã tráng phủ (10x12m)Brown/175gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2667/ Vải bạt đã tráng phủ (10x15m)Brown/175gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2668/ Vải bạt đã tráng phủ (1.5x2m)Blue/47gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2669/ Vải bạt đã tráng phủ (2x2m)Blue/47gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2670/ Vải bạt đã tráng phủ (3x3m)Blue/47gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2671/ Vải bạt đã tráng phủ (10x15m)Blue/47gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2672/ Vải bạt đã tráng phủ (2x3m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2673/ Vải bạt đã tráng phủ (3x3m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2674/ Vải bạt đã tráng phủ (3x4m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2675/ Vải bạt đã tráng phủ (3x5m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2676/ Vải bạt đã tráng phủ (4x5m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2677/ Vải bạt đã tráng phủ (4x6m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2678/ Vải bạt đã tráng phủ (4x8m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2679/ Vải bạt đã tráng phủ (5x8m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2680/ Vải bạt đã tráng phủ (6x8m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2681/ Vải bạt đã tráng phủ (6x10m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2682/ Vải bạt đã tráng phủ (6x12m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2683/ Vải bạt đã tráng phủ (8x10m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2684/ Vải bạt đã tráng phủ (8x12m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2685/ Vải bạt đã tráng phủ (10x12m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2686/ Vải bạt đã tráng phủ (10x15m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2687/ Vải bạt đã tráng phủ (15x16m)Blue/57gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2688/ Vải bạt đã tráng phủ (2x3m)Green/86gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2689/ Vải bạt đã tráng phủ (3x4m)Green/86gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2690/ Vải bạt đã tráng phủ (3x5m)Green/86gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2691/ Vải bạt đã tráng phủ (4x5m)Green/86gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2692/ Vải bạt đã tráng phủ (4x6m)Green/86gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2693/ Vải bạt đã tráng phủ (5x8m)Green/86gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2694/ Vải bạt đã tráng phủ (6x8m)Green/86gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2695/ Vải bạt đã tráng phủ (6x10m)Green/86gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2696/ Vải bạt đã tráng phủ (8x10m)Green/86gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2697/ Vải bạt đã tráng phủ (3x4m)Silver/114gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2698/ Vải bạt đã tráng phủ (3x5m)Silver/114gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2699/ Vải bạt đã tráng phủ (4x5m)Silver/114gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2700/ Vải bạt đã tráng phủ (4x6m)Silver/114gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2701/ Vải bạt đã tráng phủ (5x8m)Silver/114gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2702/ Vải bạt đã tráng phủ (6x8m)Silver/114gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2703/ Vải bạt đã tráng phủ (6x10m)Silver/114gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2704/ Vải bạt đã tráng phủ (8x10m)Silver/114gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2705/ Vải bạt đã tráng phủ (2x3m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2706/ Vải bạt đã tráng phủ (3x3m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2707/ Vải bạt đã tráng phủ (3x4m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2708/ Vải bạt đã tráng phủ (3x5m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2709/ Vải bạt đã tráng phủ (3x6m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2710/ Vải bạt đã tráng phủ (4x4m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2711/ Vải bạt đã tráng phủ (4x5m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2712/ Vải bạt đã tráng phủ (4x6m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2713/ Vải bạt đã tráng phủ (4x7m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2714/ Vải bạt đã tráng phủ (4x8m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2715/ Vải bạt đã tráng phủ (4x10m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2716/ Vải bạt đã tráng phủ (5x5m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2717/ Vải bạt đã tráng phủ (5x6m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2718/ Vải bạt đã tráng phủ (5x7m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2719/ Vải bạt đã tráng phủ (5x8m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2720/ Vải bạt đã tráng phủ (5x10m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2721/ Vải bạt đã tráng phủ (6x6m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2722/ Vải bạt đã tráng phủ (6x7m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2723/ Vải bạt đã tráng phủ (6x8m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2724/ Vải bạt đã tráng phủ (6x10m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2725/ Vải bạt đã tráng phủ (6x12m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2726/ Vải bạt đã tráng phủ (8x7m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2727/ Vải bạt đã tráng phủ (8x8m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2728/ Vải bạt đã tráng phủ (8x10m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2729/ Vải bạt đã tráng phủ (8x12m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2730/ Vải bạt đã tráng phủ (10x12m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2731/ Vải bạt đã tráng phủ (12x15m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2732/ Vải bạt đã tráng phủ (12x17m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2733/ Vải bạt đã tráng phủ (7x7m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2734/ Vải bạt đã tráng phủ (9x9m)D.Green/240gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2735/ Vải bạt đã tráng phủ 5x7'(1.52x2.13m)Blue/68gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2736/ Vải bạt đã tráng phủ 6x8'(1.83x2.44m)Blue/68gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2737/ Vải bạt đã tráng phủ 8x10'(2.44x3.05m)Blue/68gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2738/ Vải bạt đã tráng phủ 10x12'(3.05x3.66m)Blue/68gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2739/ Vải bạt đã tráng phủ 10x20'(3.05x6.1m)Blue/68gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2740/ Vải bạt đã tráng phủ 20x30'(6.1x9.14m)Blue/68gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2741/ Vải bạt đã tráng phủ 30x60'(9.14x18.29m)Blue/68gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2742/ Vải bạt đã tráng phủ 12x16'(3.66x4.88m)Blue/68gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2743/ Vải bạt đã tráng phủ 16x20'(4.88x6.1m)Blue/68gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2744/ Vải bạt đã tráng phủ 8x10'(2.44x3.05m)Silver/Brown/155gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2745/ Vải bạt đã tráng phủ 10x12'(3.05x3.66m)Silver/Brown/155gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2746/ Vải bạt đã tráng phủ 12x16'(3.66x4.88m)Silver/Brown/155gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2747/ Vải bạt đã tráng phủ 12x20'(3.66x6.1m)Milky White/155gr/m2 (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2747/ Vải bạt đã tráng phủ 12x20'(3.66x6.1m)Milky White/155gr/m2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK20-2749/ Vải bạt đã tráng phủ (9.2x13m)L.Green/D.Blue/380gr/1.8m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MK-3F-SR/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSY MK-3F-SR-ASSY (xk)
- Mã HS 39269099: MK-4FA(NR)-/ Miếng nhựa kiểm tra máy hướng dẫn xỏ tanshi (xk)
- Mã HS 39269099: MK-A1167-2006/ Mắt khấu (xk)
- Mã HS 39269099: MK-AD-206-JH-2006/ Mắt khấu (Khoen nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MKC0003/ Thân ổ khóa SH1-HO (xk)
- Mã HS 39269099: MK-CY-1760-2A-DM-2006/ Mắt khấu (xk)
- Mã HS 39269099: MK-ML2002-PY-2006/ Mắt khấu (Khoen giày bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MK-PVN-1311-1-PY-2006/ Mắt khấu (Khoen giày bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MK-PVN-677-1-PY-2006/ Mắt khấu (Khoen giày bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MK-PVN-677-PY-2006/ Mắt khấu (Khoen giày bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MKY-6F-SU-1/ Miếng nhựa lắp ráp bảng ASSYMKY-6F-SU-ASSY-1 (xk)
- Mã HS 39269099: ML2272-B0275/ Rèm cửa nhựa ML2272 (54.61 x 182.88) cm (36) (xk)
- Mã HS 39269099: ML2336-B0275/ Rèm cửa nhựa ML2336 (57.15 x 91.44) cm (36) (xk)
- Mã HS 39269099: ML2348-B0275/ Rèm cửa nhựa ML2348 (57.15 x 121.92) cm (36) (xk)
- Mã HS 39269099: ML2360-B0275/ Rèm cửa nhựa ML2360 (57.15 x 152.4) cm (36) (xk)
- Mã HS 39269099: ML2384-B0275/ Rèm cửa nhựa ML2384 (57.15 x 213.36) cm (60) (xk)
- Mã HS 39269099: ML2472-B0275/ Rèm cửa nhựa ML2472 (59.69 x 182.88) cm (36) (xk)
- Mã HS 39269099: ML2572-B0275/ Rèm cửa nhựa ML2572 (62.23 x 182.88) cm (90) (xk)
- Mã HS 39269099: ML2760-B0275/ Rèm cửa nhựa ML2760 (67.31 x 152.4) cm (36) (xk)
- Mã HS 39269099: ML2772-B0275/ Rèm cửa nhựa ML2772 (67.31 x 182.88) cm (36) (xk)
- Mã HS 39269099: ML3148-B0275/ Rèm cửa nhựa ML3148 (77.47 x 121.92) cm (36) (xk)
- Mã HS 39269099: ML3172-B0275/ Rèm cửa nhựa ML3172 (77.47 x 182.88) cm (90) (xk)
- Mã HS 39269099: ML34572-B0275/ Rèm cửa nhựa ML34572 (86.36 x 182.88) cm (36) (xk)
- Mã HS 39269099: ML3472-B0275/ Rèm cửa nhựa ML3472 (85.09 x 182.88) cm (36) (xk)
- Mã HS 39269099: ML3536-B0275/ Rèm cửa nhựa ML3536 (87.63 x 91.44) cm (36) (xk)
- Mã HS 39269099: ML3548-B0275/ Rèm cửa nhựa ML3548 (87.63 x 121.92) cm (48) (xk)
- Mã HS 39269099: ML3560-B0275/ Rèm cửa nhựa ML3560 (87.63 x 152.4) cm (60) (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070038A/ Vỏ nắp dưới của đèn LED, model SLB450N801N1A, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070039A/ Vỏ nắp trên của đèn LED model SLB450N801N1A, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070040A/ Vỏ nắp trên của sạc pin điện thoại di động A700, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070041A/ Vỏ nắp dưới của sạc pin điện thoại di động A700, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070042A/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động A700 US, bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070097A/ Vỏ nắp dưới của thiết bị sạc điện, model AD-18019A, bằng nhựa, có tấm tản nhiệt bằng nhôm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070098A/ Vỏ nắp trên của thiết bị sạc điện, model AD-18019A, bằng nhựa, có tấm tản nhiệt bằng nhôm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070101A/ Vỏ nắp trên của đèn LED model LED NIGHT (CONTROL MODULE), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070102A/ Vỏ nắp dưới của đèn LED, model LED NIGHT (CONTROL MODULE), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070154A/ Nắp đậy pin của bảng giá điện tử model 4.2 M2 LED BLINKING, bằng nhựa, có tiếp điểm,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070207A/ Vỏ nắp trên của đèn LED model LED ULB520S901N1A, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070208A/ Vỏ nắp dưới của đèn LED model LED ULB520S901N1A, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070225C/ Nắp đậy pin của bảng giá điện tử model 11.6 INCH STD (BLACK) bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070228A/ Vỏ nắp dưới của đèn LED model ULB520N901N1A, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070229A/ Vỏ nắp trên của đèn LED model ULB520N901N1A, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070235A/ Nắp đậy pin của bảng giá điện tử model ESL-4.2 M2 LED BLINKING, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070235B/ Nắp đậy pin của bảng giá điện tử model 2.9 M2 STD (BLACK S/F COATING) bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070281A/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động KEYCO 15W KR (BLACK-HIGH GLOSSY), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070282A/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động KEYCO 15W KR (WHITE-HIGH GLOSSY), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070283A/ Vỏ nắp trên của sạc pin điện thoại di động KEYCO 15W KR (BLACK-HIGH GLOSSY), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070284A/ Vỏ nắp trên của sạc pin điện thoại di động KEYCO 15W KR (WHITE-HIGH GLOSSY), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070368A/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động A200(BEYOND) EU (BLACK), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070368F/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động A200(BEYOND) EU (WHITE), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070368L/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động A200(BEYOND) US (BLACK), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070379A/ Vỏ nắp trên của sạc pin điện thoại di động A200 WW (BLACK), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070380A/ Vỏ nắp trên của sạc pin điện thoại di động A200 WW (WHITE), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070381A/ Nắp nhựa trên (vỏ sạc pin điện thoại) A800 WW (BLACK), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070381D/ Vỏ nắp trên của sạc pin điện thoại di động A800 WW (WHITE), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070382A/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động A800 EU (BLACK), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070382B/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động A800 KR (BLACK), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070382D/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động A800 US (BLACK), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070382K/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động A800 EU (WHITE), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070382L/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động A800 KR (WHITE), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070446B/ Nắp đậy pin của bảng giá điện tử, model 2.9 M3 STD, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070472A/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động A845 EU (BLACK), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070474A/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động A845 KR (BLACK), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070482A/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động A845 UK (WHITE), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070483A/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động A845 UK (BLACK), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070484A/ Vỏ nắp trên của sạc pin điện thoại di động A845 WW (WHITE), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070485A/ Vỏ nắp trên của sạc pin điện thoại di động A845 WW (BLACK)), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070494A/ Nắp đậy pin của bảng giá điện tử model 2.2 M3 STD bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070494B/ Nắp đậy pin của bảng giá điện tử, model 2.2 M3 STD, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070496B/ Nắp đậy pin của bảng giá điện tử, model 1.6 M3 STD (SEPHORA), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070517A/ Nắp đậy pin của bảng giá điện tử model 4.3 M3 IKEA bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070517B/ Nắp đậy pin của bảng giá điện tử model 7.5 M3 STD bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070557A/ Vỏ nắp trên của thiết bị phát wifi cho bảng giá điện tử, model GATE WAY 5G, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070558A/ Vỏ nắp dưới của thiết bị phát wifi cho bảng giá điện tử, model GATE WAY 5G, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070561A/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động A845US (WHITE), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070562A/ Vỏ nắp dưới có chân cắm pin của sạc điện thoại di động A845US (BLACK), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070579A/ Nắp đậy pin của bảng giá điện tử model 2.9 B3 BATTERY(IKEA) bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070580A/ Nắp đậy pin của bảng giá điện tử model 4.2 M3 REWE bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070582A/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử model 1.6 NEWTON LITE, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070583A/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử model 2.9 NEWTON LITE, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070584A/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 1.6 NEWTON LITE bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A070585A/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 2.9 NEWTON LITE bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A190073A/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử model 2.6 M2 STD GREEN bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A190096C/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử model 11.6 INCH STD (BLACK) bằng nhựa,có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A190097C/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử model 11.6 INCH STD (BLACK), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A190208A/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử, model 4.2 M2 STD. REAL (WHITE), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A190219A/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 2.2 M3 STD bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A190231/ Vỏ nhựa bộ điều khiển bảng giá điện tử(nắp trên) (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A190249A/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử model 2.9 M2 STD PANEL, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A190250/ Vỏ nhựa bộ điều khiển bảng giá điện tử(nắp trên) (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A190292/ Vỏ nhựa bộ điều khiển bảng giá điện tử(nắp trên) (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A190301/ Vỏ nhựa bộ điều khiển bảng giá điện tử (nắp trên) (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A190303/ Vỏ nhựa bộ điều khiển bảng giá điện tử (nắp trên) (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A190304/ Vỏ nhựa bộ điều khiển bảng giá điện tử (nắp trên) (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A190311/ Vỏ nhựa bộ điều khiển bảng giá điện tử(nắp trên) (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A190312/ Vỏ nhựa bộ điều khiển bảng giá điện tử(nắp trên) (xk)
- Mã HS 39269099: ML61A190313/ Vỏ nhựa bộ điều khiển bảng giá điện tử (nắp trên) (xk)
- Mã HS 39269099: ML62A00004H/ Nắp cách điện bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: ML62A070005A/ Tấm cách điện, cách nhiệt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: ML62A090008A/ Nắp cách điện, chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: ML62A090025A-1/ Nắp cách điện, chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: ML62A090066A/ Nắp cách điện bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: ML62A090105A/ Vách ngăn bản mạch của bảng giá điện tử A845 WW bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML62A090106A/ Vách ngăn bản mạch của bảng giá điện tử A845 WW bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML62A090120A/ Nắp cách điện bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: ML62A090122A/ Nắp cách điện bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: ML62A090124A/ Nắp cách điện bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: ML62A090135A/ Vách ngăn bản mạch của vỏ sạc điện thoại A845 bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML63-00016M/ Vỏ nắp trên của đèn LED model LED ILU600N102U1, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML63-00016N/ Vỏ nắp dưới của đèn LED model LED ILU600N102U1 (xk)
- Mã HS 39269099: ML63-00030S/ Vỏ nắp trên của đèn LED model LED ILW250N, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML63-00030T/ Vỏ nắp dưới của đèn LED, model LED ILW250N, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML63A010001A/ Nút chân đứng của thiết bị sạc điện, model AD-18019A, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML63A020022A/ Giá đỡ tụ điện của đèn Led Model LED LIGHT SMPS bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML63A020030A/ Giá đỡ tụ điện của đèn Led Model CAPACITOR HOLDER (LEDLIGHT) bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010266A/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử model 4.2 M2 LED BLINKING, bằng nhựa, có tiếp điểm,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010323A/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử model 2.9 M2 STD BLINKING, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010324A/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử model 1.6 INCH M2 STD BLINKING, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010486A/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử model 2.9 M2 FREEZING BLINKING, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010487A/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử model 2.2 M2 STD BLINKING, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010489A/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử model 2.6 M2 STD BLINKING bằng nhựa,có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010490A/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử model 2.6 M2 STD BLINKING, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010494A/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử model 4.2 INCH M2 LED BLINKING, bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010494B/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử, model 4.2 M2 LED BLINKING (BLACK), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010495A/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử model 4.2 INCH M2 STD BLINKING, bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010495B/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 4.2 INCH M2 STD BLINKING (BLACK S/F COATING) bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010550A/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử model 7.5M2 STD BLINKING (WHITE), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010562B/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 2.7 M2 BLINKING (BLACK) bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010563B/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử, model 2.7 M2 BLINKING (BLACK), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010566A/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử model 2.9 M2 STD FREZING BLINKING, bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010567A/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử model 2.2 M2 STD BLINKING (WHITE), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010628A/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 4.2 M2 B2 REAL (WHITE) bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010637B/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử model 2.9 M3 STD, bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010651B/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử model 1.6 M3 STD (SEPHORA), bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010652B/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 2.2 M3 STD bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010654A/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử, model 2.2 M2 STD BLINKING (ALIBABA), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010655A/ Vỏ nắp trên của bảng giá điện tử, model 2.9 M2 STD BLINKING (ALIBABA), bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010663A/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 2.2 M2 STD BLINKING (ALIBABA) bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010664A/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 2.9 M2 STD BLINKING (ALIBABA) bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010665A/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 4.2 M2 STD BLINKING (ALIBABA) bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010674B/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 7.5 M3 STD bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010695B/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 6.0 M3 STD bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010711B/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 4.3 M3 STD bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010731A/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 2.9 B3 BATTERY(IKEA) bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010732A/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 4.2 M3 REWE bằng nhựa, có tiếp điểm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML84A010739A/ Vỏ nắp dưới của bảng giá điện tử, model 4.3 M3 IKEA bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML-A485KEM-BOT/ Vỏ sạc dưới của sạc điện thoại, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML-A485KEM-BOT/ Vỏ sạc dưới của sạc điện thoại. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: ML-A485KEM-TOP/ Vỏ sạc trên của sạc điện thoại, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-1011A541-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-1021A113-DD-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-1021A113-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-1041A003-DD-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-1041A083-DD-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-1063A015-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-1072A014-DD-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-DJS-1772-DD-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-DJS-1855-DD-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-E200N-DD-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-E200N-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-JO1083-TPSK01-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-NBHANZORV3-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-NBKHANZYV3-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-NBM940V3-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-NBMWWW928V2-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-NBMWWW928V2WD-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-PVN-1311-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-PVN-937-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-RBK-6099-DD-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-RP-085-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-T5J1N-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLDG-TBF402-PY-2006/ Miếng lót đế giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-1041A083-DD-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-CYV-NB-A234-PY-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-DCY-1893-DD-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-EOR-13-CF-22-2006/ Miếng lót gót giày (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-EOR-61-CF-18-DD-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-EOR-61-CF-18H5-DD-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-EOR-61-CF-18-PY-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-EOR-61-CF-22-DD-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-EOR-61-CF-22H5-DD-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-EOR-61-CF-22H5-PY-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-EOR-61-CF-22-PY-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-EOR-81-CF-22-PY-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-GET1-CF-18-PY-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-GMX81-CF-22-PY-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-GR161-CF-22H5-DD-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-GR161-CF-22H5-PY-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-GR161-CF-22-PY-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-HIK LADY-DD-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-LAC-NOVAK-1-PY-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-MCT-020-PY-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-MCT-029-PY-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-MCT048PV-PY-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLGG-OXY M0162 HIGH-DD-2006/ Miếng lót gót giày (Miếng lót bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39269099: MLNC22D/ Miếng lót giày bằng nhựa 50D# 8N-061UN, size(22-23.5) (xk)
- Mã HS 39269099: MLNC24D/ Miếng lót giày bằng nhựa 50D# 8N-061UN, size(24-25.5) (xk)
- Mã HS 39269099: MLNC26D/ Miếng lót giày bằng nhựa 50D# 8N-061UN, size(26-27.5) (xk)
- Mã HS 39269099: MLNC28D/ Miếng lót giày bằng nhựa 50D# 8N-061UN, size(28-29.5) (xk)
- Mã HS 39269099: MLNC30D/ Miếng lót giày bằng nhựa 50D# 8N-061UN, size(30-31.5) (xk)
- Mã HS 39269099: MLNC991_1/ Miếng lót giày bằng nhựa 50D# 8N-991UN, Size (22-23.5) (xk)
- Mã HS 39269099: MLNC991_2/ Miếng lót giày bằng nhựa 50D# 8N-991UN, Size (24-25.5) (xk)
- Mã HS 39269099: MLNC991_3/ Miếng lót giày bằng nhựa 50D# 8N-991UN, Size (26-27.5) (xk)
- Mã HS 39269099: MMR-BB/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: MMR-CB/ Thân của kỷ niệm chương bằng nhựa Acrylic (xk)
- Mã HS 39269099: MN 10/ Móc nhựa số 10(40*37mm)(1gói50cái) nhãn hiệu JYE (xk)
- Mã HS 39269099: MN3/ Móc nhựa số 3(17*12mm)(1gói100cái) nhãn hiệu JYE (xk)
- Mã HS 39269099: MN4/ Móc nhựa số 4(20*16mm)(1gói100cái) nhãn hiệu JYE (xk)
- Mã HS 39269099: Mô bản xếp lớp- độ dày 1,5mm, chất liệu: nhựa, hàng mới: 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mô hình động mạch cấy ghép mỏng, bằng silicone, dùng cho đào tạo phẩu thuật ngành y, đường kính trong 2.0mm chiều dài 100mm- code:B005-GA-20-EXF, mới 100%(1set10pcs) (xk)
- Mã HS 39269099: Mô hình động mạch có nhánh, bằng silicone, dùng đào tạo phẫu thuật ngành y, đường kính ngoài 4.0mm x chiều dài 390mm, code:B013-CUT1,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mô hình động mạch vành dày và động mạch cấy ghép dày, bằng silicone,dùng đào tạo phẩu thuật ngành y, kích thước 225mm x 180mm x 25mm,Code:B003-YOUCAN SD-EXF,mới 100%(1set10pcs) (xk)
- Mã HS 39269099: Mô hình động mạch vành mỏng và động mạch cấy ghép mỏng, bằngsilicone, dùng cho đào tạo phẩu thuật ngành y, kích thước 225mm x 180mm x 25mm,Code:B004-YOUCAN-PR-EXF,mới 100%(1set10pcs) (xk)
- Mã HS 39269099: Mô hình loa trước của mô hình điện thoại MP73-Y00152 chất liệu bằng nhựa,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mô hình loa trước của mô hình điện thoại MP73-Y00153 chất liệu bằng nhựa,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mô hình loa trước của mô hình điện thoại MP73-Y00155 chất liệu bằng nhựa,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mô hình loa trước của mô hình điện thoại MP73-Y00156 chất liệu bằng nhựa,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mô hình loa trước của mô hình điện thoại MP73-Y00157 chất liệu bằng nhựa,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mô hình loa trước của mô hình điện thoại MP74-Y00310 chất liệu bằng nhựa,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mô hình ổ bụng người,dùng đào tạo phẫu thuật nội soi ngành y(thủ thuật cắt đại tràng sigma).gồm:động mạch silicon,sợi polyester,khoang bụng bằng nhựa PET,hydro-sol(nước),code:B015-SGM1,mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mô hình Thuyền rồng bằng nhựa kích thước 135 * 96 * 51cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Mô hình Thuyền rồng bằng nhựa kích thước 90 * 30 * 35cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MO-1008 TPU/ Miếng trang trí giày (1prs4pcs) (xk)
- Mã HS 39269099: MO-1032-1/ Miếng trang trí giày (shanks- MO-1032), (1 prs2 pcs) (xk)
- Mã HS 39269099: Móc áo mẫu (xk)
- Mã HS 39269099: Móc bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Móc bằng nhựa- 102BK TSURU (Dùng để làm mắt kính). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc bằng nhựa 25mm dùng cài khoá, hiệu Master lock code 428, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc cài bằng nhựa dùng cho bút cảm ứng (MFG64678601) (xk)
- Mã HS 39269099: Móc cài bằng nhựa- Handle (xk)
- Mã HS 39269099: Móc cài bằng nhựa-Handle plate (xk)
- Mã HS 39269099: Móc cài bằng nhựa-INNER ROTARY HOOK P-XG4228001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc cài bằng nhựa-OUTER ROTARY HOOK-XG4231001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc Cảm Biến Mat- D00NVM001- Mat Sensor Dog. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc dán quả táo, bằng nhựa, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc dính siêu dính. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc dính tường 844 (2chiếc/Vỉ)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc dính tường Hòa Hợp (2c/vỉ) (xk)
- Mã HS 39269099: Móc dù bằng nhựa dài 2.5cm, không hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc hỏi mỏng màu đen(72,000 Chiếc),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc- HOOK (HOOK CLIP). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39269099: móc khóa bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Móc khóa bằng nhựa (phụ liệu túi xách) (xk)
- Mã HS 39269099: Móc khóa nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: Móc khóa/ (xk)
- Mã HS 39269099: Móc lò xo treo chìa khóa, lò xo nhựa, móc sắt, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa (10c/bộ) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa bằng nhựa (12c/bộ) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa C-1 màu đen,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa- Cord clip (nhựa)(màu đen) 00-ZZ-C7038-XXX-BKT (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa dùng treo hộp giấy, kích thước (67.8*36.6mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa dùng treo hộp giấy, kích thước (69*35*0.4mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa dùng treo hộp giấy/15080001729RS (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa F 20*49 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa- G-jig (Dùng để làm mắt kính). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa hỏi Adidas màu đen(405,000 Chiếc),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa hỏi màu trắng PM(525,400 Chiếc),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa kép V01 màu trắng(201,500 Chiếc),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa kép V02 màu trắng(68,100 Chiếc),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa MH-1 màu đen,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa MH-1 màu vàng,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa PET dùng treo hộp giấy, kích thước (67.8*36.6mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa PET dùng treo hộp giấy, kích thước (70x24x0.8mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa Size 5*8cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa tem Adidas màu trắng(124,000 Chiếc),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa treo hộp đựng sản phẩm, BOX HANGER_WHITE, TPABHSFN6-01. mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa treo hộp đựng sản phẩm, HANG TAP (HANGER), TPABHS2000-01. mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa treo hộp giấy, kích thước(36.51*69.85mm)/Walmart (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa treo, kích thước (L60*W28mm) (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa tròn Adidas màu đen(437,000 Chiếc),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa tròn Adidas màu trắng(299,000 Chiếc),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa vuông màu đen(58,500 Chiếc),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa vuông màu đỏ(741,000 Chiếc),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa W-GF3 màu đen,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc nhựa/ (xk)
- Mã HS 39269099: Móc quần áo, hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo 1 dùng cho làm sạch, kích thước: 8.5 x 68 x 25 (mm), chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo 2 dùng cho làm sạch, kích thước: 8.5 x 68.7 x 25 (mm), chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo 3 dùng cho làm sạch, kích thước: 8.5 x 69.4 x 25 (mm), chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo 4 dùng cho làm sạch, kích thước: 8.5 x 70 x 25 (mm), chất liệu bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa (không có nhãn hiệu XIAOMI) (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa ATATWQV001 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa- Hanger GS19; code: #GS19. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MÓC TREO BẰNG NHỰA- HK00036NX-AL (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa kích thước 400mm,nhãn hiệu và nhà sản xuất PROTOP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa PP, dùng để treo phụ kiện của thú cưng,CO828-2-BLK, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng nhựa PP, dùng để treo phụ kiện của thú cưng,CO828-3-BLK, mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: MÓC TREO BẰNG NHỰA, GH72-49712A, kt: 4.3*3mm (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger BIK Std 63 short PP 1000011263 Size M10/W12 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger BIK Std 63 short PP 1000011263 Size M11 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger BIK Std 63 short PP 1000011263 Size M12 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger BIK Std 63 short PP 1000011263 Size M13 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger BIK Std 63 short PP 1000011263 Size M4/W6 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger BIK Std 63 short PP 1000011263 Size M5/W7 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger BIK Std 63 short PP 1000011263 Size M6/W8 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger BIK Std 63 short PP 1000011263 Size M7/W9 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger BIK Std 63 short PP 1000011263 Size M8/W10 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger BIK Std 63 short PP 1000011263 Size M9/W11 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger CB Black/White Print Size M10/W12 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger CB Black/White Print Size M11 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger CB Black/White Print Size M12 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger CB Black/White Print Size M13 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger CB Black/White Print Size M4/W6 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger CB Black/White Print Size M5/W7 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger CB Black/White Print Size M6/W8 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger CB Black/White Print Size M7/W9 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger CB Black/White Print Size M8/W10 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger CB Black/White Print Size M9/W11 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Large Black/White Print J1 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Large Black/White Print J2 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Large Black/White Print J3 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Large Black/White Print M10W12 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Large Black/White Print M13 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Large Black/White Print M4W6 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Large Black/White Print M5W7 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Large Black/White Print M6W8 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Large Black/White Print M7W9 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Large Black/White Print M8W10 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Large Black/White Print M9W11 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Small Black/white Print C4 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Standard Black/White Print M10W12 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Standard Black/White Print M11 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Standard Black/White Print M12 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Standard Black/White Print M13 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Standard Black/White Print M4W6 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Standard Black/White Print M5W7 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Standard Black/White Print M6W8 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Standard Black/White Print M7W9 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Standard Black/White Print M8W10 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic Hanger Standard Black/White Print M9W11 (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic HGR-C-1000011264-C10 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic HGR-C-1000011264-C11 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic HGR-C-1000011264-C12 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic HGR-C-1000011264-C13 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic HGR-C-1000011266-J1 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic HGR-C-1000011266-J2 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic HGR-C-1000011266-J3 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic HGR-C-1000011277-C4 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic HGR-C-1000011277-C5 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic HGR-C-1000011277-C6 Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39269099: Móc treo bằng plastic HGR-C-1000011277-C7 Hàng mới 100% (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p