Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Cruze, Lac 10; Nhãn hiệu GM: Núm phun nước rửa kính, bằng nhựa, mã hàng 94556605. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Lac 10; Nhãn hiệu GM: Nắp chụp moay ơ, bằng nhựa, mã hàng 96837063. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Lac10, Cruze 1.8, Orlando; Nhãn hiệu GM: Nắp hộp cam ngoài dưới, bằng nhựa, mã hàng 55354834. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Lac10, Cruze 1.8, Orlando; Nhãn hiệu GM: Nắp hộp cam ngoài trên, bằng nhựa, mã hàng 55354836. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Lac10,Cruze1.8; Nhãn hiệu GM: Nắp vặn cốc lọc dầu, bằng nhựa, mã hàng 55593189. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Lacetti 1.6; Cruze LS; Nhãn hiệu GM: Nắp giàn cam, bằng nhựa, mã hàng 25192208. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe LACETTI; Nhãn hiệu GM: Nắp chụp moay ơ, bằng nhựa, mã hàng 96452238. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe LACETTI; Nhãn hiệu GM: Nắp hộp cầu chì dưới, bằng nhựa, mã hàng 96551400. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe LACETTI; Nhãn hiệu GM: Nẹp cửa trước trái, bằng nhựa, mã hàng 96545651. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe LEG, MAG. Lacetti; Nhãn hiệu GM: Núm phun nước rửa kính, bằng nhựa, mã hàng 96414071. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe M200, Spark, Matiz; Nhãn hiệu GM: Nắp chụp moay ơ, bằng nhựa, mã hàng 96610720. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe M200, Spark; Nhãn hiệu GM: Nắp giàn cam, bằng nhựa, mã hàng 96413743. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe M200, Spark; Nhãn hiệu GM: Nẹp nóc phải, bằng nhựa, mã hàng 96590756. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe M300, Lac 10, Crue; Nhãn hiệu GM: Nắp bình nước phụ, bằng nhựa, mã hàng 13598760. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe M300; Nhãn hiệu GM: Nẹp nóc phải, mã hàng 96686920. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe M300; Nhãn hiệu GM: Nẹp nóc trái, bằng nhựa, mã hàng 96686919. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe MAGNUS; Nhãn hiệu GM: Nẹp kính cửa ngoài sau phải (2.5), bằng nhựa, mã hàng 96398744. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Matiz, Spark, M200; Nhãn hiệu GM: Nắp hộp cam ngoài dưới, bằng nhựa, mã hàng 96352530. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dùng cho xe Matiz, Spark, M200; Nhãn hiệu GM: Nắp hộp cam ngoài trên, bằng nhựa, mã hàng 96352529. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dưới 9 chỗ, bệ bước chân bằng nhựa hợp kim,dùng cho xe GRAND I10,KIA,ELANTRA,GETZ không hiệu, NSX:DONGGUAN YINGDE TRADING CO., LTD hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dưới 9 chỗ, Cài ba đờ xốc bằng nhựa,dùng cho xe GRAND I10,KIA,ELANTRA,GETZ không hiệu, NSX:DONGGUAN YUYI TRADING CO., LTD hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dưới 9 chỗ, nẹp nhựa trang trí ba đờ xốc,dùng cho xe GRAND I10,KIA,ELANTRA,GETZ không hiệu, NSX:DONGGUAN YINGDE TRADING CO., LTD hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dưới 9 chỗ, ốp đèn gầm bằng nhựa,dùng cho xe GRAND I10, KIA,ELANTRA,GETZ không hiệu, NSX:CHANGZHOU LIANGYU AUTO PARTS CO.,LTD hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dưới 9 chỗ, ốp gầm bằng nhựa, dùng cho xe GRAND I10 KIA,ELANTRA,GETZ không hiệu, NSX:CHANGZHOU LIANGYU AUTO PARTS CO.,LTD hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dưới 9 chỗ, ốp gương bằng nhựa, dùng cho xe GRAND I10 KIA,ELANTRA,GETZ không hiệu, NSX:CHANGZHOU LIANGYU AUTO PARTS CO.,LTD hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô con dưới 9 chỗ, ốp hông bằng nhựa,dùng cho xe GRAND I10,KIA,ELANTRA,GETZ không hiệu, NSX:DONGGUAN YINGDE TRADING CO., LTD hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5 chỗ các loại- gáo gương, NSX: GENNURE, nhãn hiệu: HUYNDAI, DEAWOO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-7 chỗ, Bảng táp lô, hiệu huyndai,NSX: Huyndai, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-7 chỗ, Biểu tượng xe huyndai, bằng nhựa, hiệu huyndai,NSX: Huyndai, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-7 chỗ, Nắp trang trí động cơ, hiệu huyndai,NSX: Huyndai, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-7 chỗ, Ốp đèn gầm, hiệu huyndai,NSX: Huyndai, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-7 chỗ, Ốp gương chiếu hậu, hiệu huyndai,NSX: Huyndai, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-7 chỗ, Ốp khung cửa, hiệu huyndai,NSX: Huyndai, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-7 chỗ, Ốp la răng, hiệu huyndai,NSX: Huyndai, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Ca lăng Cerato 2016 bằng nhựa, mã 86350A7810, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Ca lăng Forte 2009 bằng nhựa, mã 863501M010, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Ca lăng Forte 2010 bằng nhựa, mã 863501M600, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Ca lăng K3 2015-2016 bằng nhựa, mã 86350A7500, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lồng quạt két nước Accent 2012 bằng nhựa, mã 253501R050, nhãn hiệu Hyundai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lồng quạt két nước Carens 2008 bằng nhựa, mã 253501D100, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lồng quạt két nước Elantra 2016 bằng nhựa, mã 25350F2000, nhãn hiệu Hyundai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lồng quạt két nước Morning 2011-2015 bằng nhựa, mã 253501Y000, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe sau Kia K3 (LH) 2015 bằng nhựa, mã 86821A7000, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe sau Kia K3 (RH) 2015 bằng nhựa, mã 86822A7000, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe sau Santafe 2012-2015 (LH) bằng nhựa, mã 868212W000, nhãn hiệu Hyundai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe sau Santafe 2012-2015 (RH) bằng nhựa, mã 868222W000, nhãn hiệu Hyundai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe sau Santafe 2019 (LH) bằng nhựa, mã 86821S1000, nhãn hiệu Hyundai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe sau Santafe 2019 (RH) bằng nhựa, mã 86822S1000, nhãn hiệu Hyundai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe trước Cerato 2019 (LH) bằng nhựa, mã 86811M6100, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe trước Cerato 2019 (RH) bằng nhựa, mã 86812M6100, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe trước Kia Sorento 2009-2012 (LH) bằng nhựa, mã 868102P000, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe trước Kia Sorento 2012-2014 (LH) bằng nhựa, mã 868102P500, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe trước Rondo 2012(LH) bằng nhựa, mã 86810A4000, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe trước Rondo 2012(RH) bằng nhựa, mã 86820A4000, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe trước Sedona 2015(LH) bằng nhựa, mã 86811A9000, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe trước Sedona 2015(RH) bằng nhựa, mã 86812A9000, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe trước Sorento 2009-2012 (RH) bằng nhựa, mã 868202P000, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Lòng rè tai xe trước Sorento 2012-2014 (RH) bằng nhựa, mã 868202P500, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Ốp đèn cản Cerato 2019 (LH) bằng nhựa, mã 86563M6010, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Ốp đèn cản Cerato 2019 (RH) bằng nhựa, mã 86564M6010, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Ốp đèn xi nhan trước Cerato 2019 (RH) bằng nhựa, mã 86593M6020, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Ốp đèn xi nhan trước Cerato 2019 (RH) bằng nhựa, mã 86594M6020, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Ốp đèn xi nhan trước Cerato 2019 (RH) bằng nhựa, mã 86595M6000, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Ốp đèn xi nhan trước Cerato 2019 (RH) bằng nhựa, mã 86596M6000, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Ốp nhựa chân kính chắn gió Accent 2012, mã 861501R000, nhãn hiệu Hyundai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Ốp nhựa chân kính chắn gió Rio 2012-2015, mã 861501W000, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Ốp nhựa chân kính chắn gió trước Forte 2008, mã 861501M000, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Ốp nhựa chân kính chắn gió trước Tucson 2015-2019, mã 86150D3000, nhãn hiệu Hyundai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô du lịch 5-8 chỗ: Ốp trên két nước Kia Cerato 2019, mã 86370M6000, nhãn hiệu Kia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tải dưới 3.5 tấn, nhà sản xuất Kyoung Dong, mới 100%: Nẹp nhựa trang trí viền ngoài cánh cửa (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Cửa gió điều hòa bằng nhựa 18 tons, hiệu Hyundai (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Nẹp cửa xe bằng nhựa, 1 tons, hiệu Hyundai (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Ốp bậc lên xuống xe bằng nhựa 2.5 tons, hiệu Hyundai (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Ốp gió bằng nhựa 1,25 tons, hiệu Hyundai (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Ốp gương chiếu hậu 1 tons bằng nhựa, hiệu Hyundai (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Ốp tay mở 5 tons, hiệu Hyundai (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Ốp tay mở ngoài 15 tons bằng nhựa, hiệu Hyundai (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tải mới 100%: Ốp tay mở ngoài tải 1.4 tons, hiệu woohyun) (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tải từ 1 tấn 3.5 tấn, nhà sản xuất Minyoung Tech, mới 100%: Nắp hộp số (chất liệu bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tải từ 1 tấn 3.5 tấn, nhà sản xuất: Minyoung Tech, mới 100%: Lỗ gió điều hoà (chất liệu bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tải từ 1 tấn 3.5 tấn, nhà sản xuất: Minyoung Tech, mới 100%: Nắp côn (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tải từ 1 tấn đến 3.5 tấn, nhà sản xuất Kyoung Dong, mới 100%: Nẹp nhựa trang trí viền ngoài cánh cửa mạ (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tải từ 1 tấn đến 5 tấn, nhà sản xuất: Minyoung Tech, mới 100%: Chụp bụi cần số (nhựa) (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tải từ 3.5 tấn đến 15 tấn, nhà sản xuất Kyoung Dong, mới 100%: Nẹp nhựa trang trí viền ngoài cánh cửa (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô tấm trung tâm bằng nhựa ốp cản truớc hay còn gọi là Ca lăng dùng cho xe ô tô 5 chỗ mới 100%. NSX: TYC BROTHER INDUSTRIAL. mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô xe du lịch 5 chỗ, nhà sản xuất Kyoung Dong, mới 100%: Nẹp nhựa trang trí viền ngoài cánh cửa (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô xe du lịch 7 chỗ, nhà sản xuất Kyoung Dong, mới 100%: Nẹp nhựa trang trí viền ngoài cánh cửa (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô xe du lịch dưới 9 chỗ, nhà sản xuất Kyoung Dong, mới 100%: Nẹp nhựa trang trí viền ngoài cánh cửa mạ (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Bình đựng nước rửa kính bằng nhựa, dùng cho xe MITSUBISHI LANCER 2001-07, model (42-AB030)(MR570436), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Bình đựng nước rửa kính bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA CAMRY 2003, model (16-AB093)(85315-YC070), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Bình đựng nước rửa kính bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA CAMRY 98, model (16-AB092)(85315-8Y002), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Bình đựng nước rửa kính bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA COROLLA ALTIS 2008, model (17-AB055), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Bình đựng nước rửa kính bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 2016, model (1E-AB071)(85315-0K230), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Bình đựng nước rửa kính bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA YARIS 2014, model (19-AB061)(85315-0D220), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Bình đựng nước thừa bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA COROLLA 2008-10, model (17-AT119)(17893-22030), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Bộ ốp phồng tai xe bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA FORTUNER 2012, model 12-FM507, hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Cốp đồ nhựa trong cabin sử dụng cho xe tải 5 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Cột thông gió nhựa sử dụng cho xe tải 5 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Hộp đựng lọc gió bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA YARIS 2014, model (19-AT146)(17700-0M100), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Hộp lọc gió bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA CAMRY 2007, model (16-HE116)(17750-28020), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Nắp cốp đồ trần bên phụ sử dụng cho xe tải 1 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Nẹp mạ cốp sau bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 2007, model (1E-MA039-C)(76801-06410), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: nẹp mạ cốp xe bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA COROLLA 2008, model (17-MA030-C)(76801-12880), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: nẹp mạ cốp xe bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA COROLLA 2011, model (17-MA052)(76801-12B40), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: nẹp mạ nắp ca pô bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 2007, model (1E-MA024-C)(75771-0K080), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Nhựa bình dầu lái sử dụng cho xe tải 3,5 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Nhựa chụp đèn phản quang cản sau, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 2016, model (1F-RF093-L)(81920-0K050), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Nhựa chụp đèn phản quang cản sau, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 2016, model (1F-RF093-R)(81910-0K080), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Nhựa ga lăng trước sử dụng cho xe tải 3,5 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Nhựa ốp gió miêng ngoài bên phụ sử dụng cho xe tải 4,5 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Nhựa ốp hớt gió bên lái sử dụng cho xe tải 4,5 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Nhựa ốp la răng sau sử dụng cho xe tải 2,5 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Nhựa ốp la răng trước sử dụng cho xe tải 5 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Nhựa ốp trục cần số trong cabin sử dụng cho xe tải 5 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Nhựa ốp vô lăng sử dụng cho xe tải 5 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: ốp đèn gầm xe bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 2011, model (1E-FV062-L), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: ốp đèn gầm xe bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 2011, model (1E-FV062-R), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Ốp nhựa che khóa ca pô bằng nhựa, dùng cho xe TOYOTA YARIS 2014, model (19-RT041)(53141-0D070), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Ốp nhựa góc sau cabin nhựa sử dụng cho xe tải 3,5 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Óp phồng tai xe bằng nhựa, dùng cho xe MITSUBISHI L200 2007-10, model (43-FM508-FD-L), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Óp phồng tai xe bằng nhựa, dùng cho xe MITSUBISHI L200 2007-10, model (43-FM508-FD-R), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Phụ tùng ô tô: Nhựa ga lăng trước sử dụng cho xe tải 1,25 tấn, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Tấm nhựa che lưới tản nhiệt, dùng cho xe TOYOTA YARIS 2014, model (19-MA814-B)(53101-0D902), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: thanh nhựa cài cản sau, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 2016, model (1E-BS883-L)(52576-0K100), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: thanh nhựa cài cản sau, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 2016, model (1E-BS883-R)(52575-0K100), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: thanh nhựa cài cản trước, dùng cho xe TOYOTA FORTUNER 11, model (12-BS769-L), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: thanh nhựa cài cản trước, dùng cho xe TOYOTA FORTUNER 11, model (12-BS769-R), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: thanh nhựa cài cản trước, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 07, model (1E-BS715-L), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: thanh nhựa cài cản trước, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 07, model (1E-BS715-R), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: thanh nhựa cài cản trước, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 2011, model (1E-BS767-R)(52115-0K090), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: thanh nhựa cài cản trước, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 2011, model (IE-BS767-L)(52116-0K090), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: thanh nhựa cài cản trước, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 2016, model (1E-BS882-L)(52116-0K140), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: thanh nhựa cài cản trước, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 2016, model (1E-BS882-R)(52115-0K210), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ô tô: Thanh nhựa cài nắp ca pô, dùng cho xe TOYOTA INNOVA 2012, model (1E-MA050-C), hiệu CAPS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ôtô 4 chỗ, hiệu: Volkswagen, Viền chrome góc cản sau RH(5NN853842 2ZZ;MOLDING). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng ôtô 4 chỗ, hiệu: Volkswagen, Viền chrome trên ốp chống va cửa trước RH(5NA853332A 2ZZ;MOLDING). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng thay thế cho xe ô tô: Nắp nhựa đậy hộp cầu trì dùng thay thế cho xe Innova 2006, không hiệu, mới 100% mã 82662-0K071 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng thay thế cho xe ô tô: Nắp nhựa đậy yên ngựa dùng thay thế cho xe Innova 2006, không hiệu, mới 100% mã 58911-0K010-A0 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng thay thế không đồng bộ của Smart Tivi 43inch: Chân đế bằng nhựa, kích thước: 6.2x4.0x2.6cm. HSX: JIN PIN ELECTRICAL. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng thay thế không đồng bộ của Smart Tivi 65inch: Chân đế bằng nhựa, kích thước: 8.3x6.35x3.66cm. HSX: JIN PIN ELECTRICAL. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe đầu kéo HOWO: Bầu bô (Sound reduce box) NSX: JINAN YUANHAO AUTO PARTS CO.,LTD. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe đầu kéo HOWO: Vè nhựa (Bumper assembly (tractor)). NSX: JINAN YUANHAO AUTO PARTS CO.,LTD hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe đầu kéo HOWO:Chắn nắng bằng nhựa (Sunshades). NSX: JINAN YUANHAO AUTO PARTS CO.,LTD. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe đầu kéo HOWO:Lo go bằng nhựa(Logo), NSX: JINAN YUANHAO AUTO PARTS CO.,LTD. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe đầu kéo HOWO:Ống hút gió (Air tube in plastic) NSX: JINAN YUANHAO AUTO PARTS CO.,LTD. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe đầu kéo HOWO:Ốp gió bằng nhựa(Plastic brack coner cabin), NSX: JINAN YUANHAO AUTO PARTS CO.,LTD. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe gắn máy: khung để gắn biển số (BRACKET FRONT LICENSE), bằng nhựa cứng, Hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe gắn máy: Miếng dán pô xe (COVER MUFFLER), bằng nhựa,Hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe gắn máy: Nắp nhựa che mặt đồng hồ đo km (COVER PROTECTOR RADIATOR), bằng nhựa,Hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe gắn máy: Tấm chắn bùn trước/sau (FENDER REAR/ FRONT), bằng nhựa,Hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe gắn máy: Tấm ốp bộ làm mát (COWLING UNDER R/L), bằng nhựa, Hàng không có nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe hơi- đuôi gió bên trên cốp xe,bằng nhựa.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe HYUNDAI-KIA,loại 4-7 chỗ ngồi,mới 100%: ốp gương bằng nhựa GLASS-MIRROW LHP93741156,8762107503 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe HYUNDAI-Kia,loại 4-7 chỗ ngồi,mới 100%:BẦU NHỰA TIÊU ÂMCLEANER ASSY-AIR2811007600;2811007900;281101H050 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe HYUNDAI-Kia,loại 4-7 chỗ ngồi,mới 100%:MẶT CA LĂNG BẰNG NHỰAGRILLE ASSY-RADIATOR863501YBA0;86350A7500;86350A7810 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe HYUNDAI-KIA,loại 4-7 chỗ ngồi,mới 100%:Nắp bình nước CAP-RADIATOR SURGE TANKP13598760,2544126100 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe HYUNDAI-Kia,loại 4-7 chỗ ngồi,mới 100%:NHỰA CÀI CẢNBRACKET-FR BUMPER SIDE LH865131M000;865131Y000;865132H000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe HYUNDAI-Kia,loại 4-7 chỗ ngồi,mới 100%:ỐP NHỰA CHẮN BÙNPNL ASSY-UNDER COVER291101M201;291101Y100;291102B000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe HYUNDAI-Kia,loại 4-7 chỗ ngồi,mới 100%:ỐP NHỰA CHE CAMCOVER ASSY-TIMING BELT LWR2135002200;2135002201;213502B703 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe HYUNDAI-Kia,loại 4-7 chỗ ngồi,mới 100%:ỐP NHỰA LƯNGSCALP-O/S RR VIEW MIRROR,LH876161M0053D;876161R020AMZH; (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe nâng- Nắp đậy nhớt- 12180-76002-71, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô Audi: Miếng dán cảm biến báo mưa (bằng nhựa nhão tự dính), part no: 8U0955609, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô Audi: Nắp đậy bình nước rửa kính (bằng nhựa), part no: 80A955455, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô Audi: Nắp đậy ổ khóa cửa trước trái (bằng nhựa), part no: 8T0837879GRU, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô Audi: Ốp nhựa, part no: 4G0853446BGRU, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô Audi: Phe gài (bằng nhựa), part no: WHT008801, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoALL part:30622764Chốt nhựa,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoALL part:31400897Nắp chụp bu lông bánh xe màu đen (1 bộ 4 cái),hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoALL part:32224651Phốt đầu cốt máy bằng nhựa,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoALL part:32266343Nút công tắc nhựa trên vô lăng,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoALL part:32266343Nút nhựa công tắc trên vô lăng,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoXC40 part:32149848Cụm nút nhựa công tắc ngoài cốp sau,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoXC40 part:32226710Tấm ốp nhựa,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoXC60(18-) part:31425173Pát giữ cản trước phía trong, trái,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoXC60(18-) part:31425174Pát giữ cản trước phía trong, phải bằng nhựa,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoXC60INS18 part:39846406Nắp che lỗ cứu hộ cản trước bằng nhựa,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoXC90 (16-) part:32227043 Nắp ống nhiên liệu bằng nhựa,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi lắp cho xeVolvoXC90 Ins part:31353396Pát gài ốp bô bằng nhựa,hiệu Volvo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Hyundai Elantra, Mác xe, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 863102H000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Hyundai Getz, Ốp chân gương, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 876501C000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Hyundai Getz, Ốp chân gương, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 876601C020, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Hyundai Getz, Tấm ốp, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 817501C510WK, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Hyundai I30, Tấm nhựa ốp chân kính chắn gió, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 861502L000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Hyundai Kona, Mác xe, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 86354J9000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Hyundai Tucson, Mác xe, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 86310D3000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Hyundai Tucson, Ốp chân gương, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 87650D3000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Hyundai Tucson, Ốp chân gương, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 87660D3000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Hyundai Tucson, Tấm ốp, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 81750D3000TRY, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Cerato, Mác xe, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 86310A7050, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Cerato, Mác xe, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 863183R500, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Cerato, Ốp chân gương, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 87660A7000WK, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Cerato, Tấm nhựa ốp chân kính chắn gió, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 86150M6000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Forte, Mác xe, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 863101G100, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Forte, Mác xe, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 863101M000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Forte, Tấm ốp, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 857701M000VA, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia K3, Mác xe, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 86311A7000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Morning, Mác xe, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 8631007000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Morning, Mác xe, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 863101Y000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Morning, Mác xe, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 8631207000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Morning, Mác xe, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 8631307000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Morning, Mác xe, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 8631807000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Morning, Mác xe, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 863181Y000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Morning, Mác xe, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 863182G000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Morning, Ốp chân gương, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 8765007000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Morning, Tấm nhựa ốp chân kính chắn gió, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 8615007050, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Morning, Tấm nhựa ốp chân kính chắn gió, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 861501Y000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Morning, Tấm nhựa ốp chân kính chắn gió, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 861801Y000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Morning, Tấm nhựa ốp chân kính chắn gió, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 861901Y000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Soluto, Mác xe, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 863201W250, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 05 chỗ Kia Sportage, Tấm nhựa ốp chân kính chắn gió, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 861503W500, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 07 chỗ Hyundai Santa Fe, Ốp hông sau, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 877422W000CA, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 07 chỗ Hyundai Santa Fe, Ốp hông sau, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 87742S1000CA, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 07 chỗ Hyundai Santa Fe, Tấm ốp, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 873712W000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 07 chỗ Kia Carens, Nắp thanh giá nóc, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 872911D000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 07 chỗ Kia Carens, Nắp thanh giá nóc, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 872931D000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 07 chỗ Kia Carens, Nắp thanh giá nóc, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 872941D000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 07 chỗ Kia Sorento, Ốp hông sau, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 877412P000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 07 chỗ Kia Sorento, Ốp hông sau, Nhãn hiệu: Kia, KHSP: 877422P000, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 09 chỗ Hyundai Starex, Tấm nhựa ốp chân kính chắn gió, Nhãn hiệu: Hyundai, KHSP: 861504H004, bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô du lịch 5 chỗ các loại- gáo gương, NSX:GENNURE, nhãn hiệu: HYUNDAI, DEAWOO mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Nẹp trần bên lái-3541001550 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Nẹp trần bên phụ-3541001570 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp cầu chì trên táp lô bên phụ-3651010180DB (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp cầu chì trên táp lô bên phụ-3651010450MT (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp cầu chì trên táp lô bên phụ-3652300240DB (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp cầu chì trên táp lô-3652310270DB (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp dưới chân táp lô bên phụ-3651002880DB (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp dưới chân táp lô bên phụ-3652300250MT (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp dưới chân táp lô-3651010440DB (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp gió bên lái-3541001610 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp gió bên lái-3541001620 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp gió ngoài bên phụ-3541001620AW (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp mặt ga lang RH-3652310200DB (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp nhựa bậc lên xuống bên lái daewoo-3541100280BK (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp nhựa bậc lên xuống bên phụ daewoo-3541100270BK (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp nhựa mặt galang trong cabin-3654000170DB (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp nhựa mặt galang trong cabin-3654010070DB (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp nhựa mặt galang trong cabin-3654011180DB (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp nhựa mặt galang trong cabin-3897100060DB (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp nhựa sau bên lái-3651010410MT (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp nhựa sau bên phụ-3653100060DB (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp nhựa sau lưng cabin-3651003210MT (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp nhựa sau lưng cabin-3651003370MT (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp nhựa trong hông cabin bên lái-3423014290 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Ốp nhựa trong hông cabin bên phụ-3651003210MT (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Tem chữ DAEWOO-3712506520 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-DAEWOO-Tem chữ NOVUS-3712506540 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Bình nước rửa kính-25360-7D500 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Bình nước rửa kính-25360-7E000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Chống nóng sàn-65930-7C000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Chống nóng sàn-65930-7J100 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Chống nóng sàn-65930-7M000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Chống trượt trước ba đồ sốc trago-86561-7C000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Lót sàn cabin-831507A000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Lót sàn cabin-831507J000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Lót sàn cabin-831607A000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Lót sàn cabin-831607J000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Mặt galang chữ H trago-86310-7J000SU (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Mặt galang trên màu bạc-N.P.N (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Mặt galang trên-71535-7J000 SU (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Mí chắn nắng trước kính trago-86251-7J110 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Nắp nhựa chụp la zăng-52960 4F130 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Nắp nhựa chụp la zăng-52960 4F150 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Nắp nhựa chụp la zăng-52960 4F600 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Nắp nhựa chụp la zăng-52960 4F650 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Nắp ốp nhựa loa-876504F010 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Nắp ốp nhựa loa-876604F010 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Ốp cầu chì trên táp lô bên phụ 5Ton-84722-7A001 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Ốp cầu chì trên táp lô-84722-7C500 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Ốp gió bên lái-82710-7A001 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Ốp gió bên lái-82710-7C000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Ốp gió bên lái-82720-7C000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Ốp gió bên phụ-82720-7A003 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Ốp gió bên phụ-82720-7M000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Ốp gió trong 2007-82740-7M000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Ốp nhựa trong hông cabin bên phụ-3541001610 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Phản quang sau bên lái-61681-UA710 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Phản quang sau bên phụ-61682-UA710 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Tem chữ 16TON-863197A000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Tem chữ 3.5TON-86413 5K000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Tem chữ bên lái-864617P200RBG (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Tem chữ bên lái-864627J300SAH (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Tem chữ bên lái-864637P200RBG (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Tem chữ bên lái-864647M091 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Tem chữ bên lái-864647P200RBG (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Tem chữ bên lái-86472 7P100 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Tem chữ bên phụ-864617J300SAH (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Tem chữ bên phụ-864627P200RBG (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Tem chữ bên phụ-864637M091 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Tem chữ Bongo-86315CP000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-24TON-HYUNDAI-Tem chữ Bongo-86316CP000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-29CHAIR-KYUNG DONG-Lót sàn cabin-G-202 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-29CHAIR-KYUNG DONG-Lót sàn cabin-G-203 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-29CHAIR-KYUNG DONG-Lót sàn cabin-G-204 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-29CHAIR-KYUNG DONG-Lót sàn cabin-G-206 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-29CHAIR-KYUNG DONG-Lót sàn cabin-G-209 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-29CHAIR-KYUNG DONG-Mí đèn pha bên lái-K-976 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-29CHAIR-KYUNG DONG-Ốp mặt nạ-K-981 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-29CHAIR-KYUNG DONG-Ốp nhựa gạt mưa-G-047 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-5 CHAIR-HYUNDAI-Ốp cam dưới-213502F000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-5 CHAIR-HYUNDAI-Ốp cam trên-2136026002 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-5 CHAIR-HYUNDAI-Tấm ốp trang trí-292402B031 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ô tô-mới 100%-5 TON-HYUNDAI-Bàn thờ táp lô 5TON-84740-7C600LF (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi: TẤM CHẮN NƯỚC DƯỚI CHÂN KÍNH BẰNG NHỰA CHO XE GRAND I10 2014, HIỆU JIAHONG, NHÀ SẢN XUẤT JIAHONG, MỚI 100%, MODEL: 86150-B4000 (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe tải có trọng tải 15 tấn, hàng mới 100%: Chắn bùn. nhà sản xuất ZHUJI JINGLU IMPORT AND EXPORT CO., LTD (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe tải có trọng tải 500- 3000Kg, hàng mới 100%: Ốp sườn xe, nhà sản xuất: Xiongtai Auto Parts (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe vận chuyển đất đá Komatsu 50 tấn: Xéc măng, chất liệu nhựa tổng hợp; lắp trong cụm giảm sóc của xe giữ cho dầu k chảy ra ngoài; mã hàng: 566-50-6A410, hiệu NOK, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Phụ tùng xe vận chuyển đất đá Komatsu 96 tấn:Phíp dẫn hướng, chất liệu bằng nhựa tổng hợp, lắp cho cụm giảm sóc sau của xe HD785-7; mã hàng: 568-50-12180, hiệu NOK, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PIN-HOOK COAT 85348-D4000 ED/ Ghim định vị bằng nhựa 85348-D4000ED, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PIN-HOOK COAT 85348-D4000 WK/ Ghim định vị bằng nhựa 85348-D4000WK, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PL0152/ Miếng đệm dùng cho khớp ly hợp xe hơi 2T00740100 (nk)
- Mã HS 39263000: PL0153/ Miếng đệm dùng cho khớp ly hợp xe hơi 2T00740200 (nk)
- Mã HS 39263000: PL0380/ Miếng đệm dùng trong khớp ly hợp xe hơi: 2U00740500 (nk)
- Mã HS 39263000: PL0381/ Miếng đệm dùng trong khớp ly hợp xe hơi: 2U00750200 (nk)
- Mã HS 39263000: PLASTIC BUCKLE 135mm- khớp nhựa dùng để lắp vào sofa,kích thước135mm, GW:7KGS..Hàng mới 100%. MỤC 3 CO (nk)
- Mã HS 39263000: PLASTIC CAP2/ NẮP NHỰA 19*23MM, dùng cho đồ nội thất (nk)
- Mã HS 39263000: Plastic holder for cup on sofa.khay để ly bằng nhựa phụ kiện dùng trong sản xuất sofa(102x86x70mm). hàng mới 100%;GW:34KGS. Mục 14CO (nk)
- Mã HS 39263000: PLASTIC NAILS- Đinh bằng nhựa dùng để bảo vệ chân sofa kích thước 24mm.Hàng mới 100%,GW: 58 KGS Mục 5CO (nk)
- Mã HS 39263000: Plastic parts Miếng lót bằng plastic dùng cho nội thất kích thước 13*26mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Plastic parts Miếng lót bằng plastic dùng cho nội thất kích thước 17.5*18*9mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Plastic parts Miếng lót bằng plastic dùng cho nội thất kích thước 60*60mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PLASTIC SOFA LEG 6cm-Đế lót chân sofa bằng plastic,kích thước 6cm, hàng mới 100%;GW:138KGS. Mục 3 CO (nk)
- Mã HS 39263000: PLASTIC SOFA LEG 6cm-Đế lót chân sofa bằng plastic,kích thước 6cm, hàng mới 100%;GW:2KGS. Mục 19CO (nk)
- Mã HS 39263000: PP3251/ Tấm nhựa PP màu đen, kích thước 85x30x1mm dùng để cố định vỏ bọc ghế và khung ghế xe ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: PP3252/ Tấm nhựa PP màu đen, kích thước 58x30x1mm dùng để cố định vỏ bọc ghế và khung ghế xe ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: PP3253/ Tấm nhựa PP màu đen, kích thước 243x30x1mm dùng để cố định vỏ bọc ghế và khung ghế xe ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: PP3254/ Tấm nhựa PP màu đen, kích thước 240x30x1mm dùng để cố định vỏ bọc ghế và khung ghế xe ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Biển báo nguy hiểm điện áp cao trên xe bằng nhựa, part no: ASE48522500000, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Bộ ốp nội thất xe carbon (7 miếng), Part no: 9Y0044815, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Bộ vỏ ốp chìa khóa bằng nhựa màu đỏ (2 cái trái, phải), Part No:971044801 M3C, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Bu lông xả nhớt bằng nhựa cho xe Cayenne, part no: 95810380100, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Chốt gài bằng nhựa cho xe Cayenne, part no: 95852237301, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Chốt gài nhựa, Part no: PAB886373, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Chốt gài nhựa, part no: WHT004750, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Chốt gài nhựa,Part no: 95800854000, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Chốt gài nhựa,Part no:95880516300, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Chữ "GTS" bằng nhựa, Part No: 95B853675E, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Chữ "Macan" bằng nhựa, Part No: 95B853675D, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Chữ dán "Cayenne S" bằng nhựa màu đen, Part No: 9Y004487001041, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Chữ Macan bằng nhựa mạ crom, part no: 95B853675, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Chữ Porsche bằng nhựa mạ crom, part no: 95B853687, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Chữ Porsche bằng nhựa mạ crom, part no: 95B853687A, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Dây rút bằng nhựa, part no: 9A700837900, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Dây rút nhựa,Part no:N10741501, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Khây trong nắm xăng bằng nhựa cho xe Cayenne, part no: 95850485702, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Miếng đệm nhựa của thanh cân bằng cho xe Cayenne, part no: 95533379240, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Miếng đệm nhựa trên thanh cân bằng của cầu trước cho xe Cayenne, part no: 95534379261, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Miếng nhựa silicon mềm để dán đề can cảm biến nước mưa lên mặt kính, part no: 9A795560900, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Miếng nhựa silicon mềm để dán đề can cảm biến nước mưa lên mặt kính, part no: 9A795560920, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Nắp chụp phía sau đèn pha bằng nhựa, Part No: 95863124000, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Nắp hộc đựng đồ bằng nhựa bọc da có lô-gô Porsche, Part No: 9Y0044813, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Nắp nhựa đậy bình nước rửa kính, part no: PAB95526700, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Ốp chìa khóa bằng nhựa màu đỏ, bộ 2 cái, Part no: 99104480122M3C, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Ốp cột B trước trái bằng nhựa, part no: 9Y0837901C, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Pát gá khay chứa hành lý bằng nhựa, Part no: 991551801001E0, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Tấm che nắng kính trước bằng nhựa,Part no: PAB857552A AY1, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Tấm nhựa bắt biển số, Part No: 9Y3827211 OK1, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Tấm ốp sau lưng ghế bằng nhựa,Part No: 958521989011D0, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Tay nắm cần số bằng nhựa, Part no: 9Y0044700008YR, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vỏ chụp chìa khóa bằng nhựa màu xanh (bộ 2 cái), part no: 99104480122M5C, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4,5 chỗ: Vỏ ốp chìa khóa màu trắng(2 miếng trái phải),Part no: 99104480122C9A, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4.5 chỗ: Ốp nhựa dưới gương chiếu hậu, Part No: 971857185K 041, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PT xe ô tô Porsche 2,4.5 chỗ: Ốp nhựa trên gương chiếu hậu, Part No: 971857527 G2X, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PWT10002962- Gía đỡ ống nước bằng nhựa, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: PWT10010888- Cánh quạt gió dẫn hướng khí tươi vào bầu lọc gió bằng nhựa, linh kiện lắp ráp dùng cho xe ô tô V8, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Q67405200: Nẹp nhựa dây điện dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Q67407100: Nẹp nhựa dây điện dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Q67407200: Nẹp nhựa dây điện dùng cho xe tải Forland,Động cơ 4A1-68C40 dung tích 1809cc, TTL có tải tới 5 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: QDB620L1/ Chốt cửa- QDB620L1 (nk)
- Mã HS 39263000: QDL721/ Chốt cửa bằng nhựa- QDL721 (nk)
- Mã HS 39263000: QDLP716/ Giá đỡ tay cầm cửa bằng nhựa- QDLP716 (nk)
- Mã HS 39263000: QDLP717/ Giá đỡ tay cầm cửa bằng nhựa- QDLP717 (nk)
- Mã HS 39263000: QDLP718/ Giá đỡ tay cầm cửa bằng nhựa- QDLP718 (nk)
- Mã HS 39263000: QT704: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D10 (nk)
- Mã HS 39263000: QT704: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308765575- D 15 (nk)
- Mã HS 39263000: QT704: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10312937391- D 5 (nk)
- Mã HS 39263000: QT704: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10314721422- D36 (nk)
- Mã HS 39263000: QT705: Kẹp khóa đánh đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D11 (nk)
- Mã HS 39263000: QT705: Kẹp khóa đánh đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10306034433- D 10 (nk)
- Mã HS 39263000: QT705: Kẹp khóa đánh đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308103552- D 15 (nk)
- Mã HS 39263000: QT705: Kẹp khóa đánh đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308744015- D 36 (nk)
- Mã HS 39263000: QT705: Kẹp khóa đánh đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308765575- D 16 (nk)
- Mã HS 39263000: QT705: Kẹp khóa đánh đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10312549576- D 35 (nk)
- Mã HS 39263000: QT705: Kẹp khóa đánh đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10314715100- D 15 (nk)
- Mã HS 39263000: QT705: Kẹp khóa đánh đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 tấn, mới 100%- C11: 10314907025- D 31 (nk)
- Mã HS 39263000: QT706: Kẹp khóa đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11:10289348942- D 30 (nk)
- Mã HS 39263000: QT706: Kẹp khóa đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10267958946- D31 (nk)
- Mã HS 39263000: QT706: Kẹp khóa đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10298736340- D30 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10290807296- D18 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D9 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10299665354- D 6 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11:10289348850- D 12 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11:10289349594- D 16 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10267958832- D13 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10267959823- D19 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10298737121- D16 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10306034433- D 9 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308103552- D 14 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308744015- D 37 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308765575- D 17 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10309102920- D 7 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10312549576- D 36 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10312904351- D 6 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10314715100- D 16 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10314721422- D37 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10314895265- D 4 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 tấn, mới 100%- C11: 10314907025- D 32 (nk)
- Mã HS 39263000: QT707: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%, C11: 10315278541- D1 (nk)
- Mã HS 39263000: QT708: Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10299665354- D 8 (nk)
- Mã HS 39263000: QT708: Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: QT708: Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10309102920- D 8 (nk)
- Mã HS 39263000: QT708: Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10312904351- D 7 (nk)
- Mã HS 39263000: QT708: Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10314895265- D 5 (nk)
- Mã HS 39263000: QT709: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10299665354- D 9 (nk)
- Mã HS 39263000: QT709: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: QT709: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10267958655- D13 (nk)
- Mã HS 39263000: QT709: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10298735780- D13 (nk)
- Mã HS 39263000: QT709: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10309102920- D 9 (nk)
- Mã HS 39263000: QT709: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10312904351- D 8 (nk)
- Mã HS 39263000: QT709: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10314895265- D 6 (nk)
- Mã HS 39263000: QT710: Thít nhựa bắt ống tăng áp, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D12 (nk)
- Mã HS 39263000: QT710: Thít nhựa bắt ống tăng áp, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10306034433- D 11 (nk)
- Mã HS 39263000: QT710: Thít nhựa bắt ống tăng áp, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308103552- D 16 (nk)
- Mã HS 39263000: QT710: Thít nhựa bắt ống tăng áp, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308744015- D 38 (nk)
- Mã HS 39263000: QT710: Thít nhựa bắt ống tăng áp, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308765575- D 18 (nk)
- Mã HS 39263000: QT710: Thít nhựa bắt ống tăng áp, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10312937391- D 8 (nk)
- Mã HS 39263000: QT710: Thít nhựa bắt ống tăng áp, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 tấn, mới 100%- C11: 10314907025- D 33 (nk)
- Mã HS 39263000: QT711: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D13 (nk)
- Mã HS 39263000: QT711: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10302626214- D11 (nk)
- Mã HS 39263000: QT711: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10306034433- D 12 (nk)
- Mã HS 39263000: QT711: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308103552- D 17 (nk)
- Mã HS 39263000: QT711: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308744015- D 39 (nk)
- Mã HS 39263000: QT711: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308765575- D 19 (nk)
- Mã HS 39263000: QT712: Thít nhựa ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D14 (nk)
- Mã HS 39263000: QT712: Thít nhựa ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10306034433- D 13 (nk)
- Mã HS 39263000: QT712: Thít nhựa ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308103552- D 18 (nk)
- Mã HS 39263000: QT712: Thít nhựa ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308744015- D 40 (nk)
- Mã HS 39263000: QT712: Thít nhựa ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308765575- D 20 (nk)
- Mã HS 39263000: QT712: Thít nhựa ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10312937391- D 9 (nk)
- Mã HS 39263000: QT712: Thít nhựa ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10314715100- D 17 (nk)
- Mã HS 39263000: QT712: Thít nhựa ống dầu, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 tấn, mới 100%- C11: 10314907025- D 34 (nk)
- Mã HS 39263000: QT713: Kẹp quai nhê bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D15 (nk)
- Mã HS 39263000: QT713: Kẹp quai nhê bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308765575- D 21 (nk)
- Mã HS 39263000: QT713: Kẹp quai nhê bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10312937391- D 10 (nk)
- Mã HS 39263000: QT713: Kẹp quai nhê bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10314721422- D38 (nk)
- Mã HS 39263000: QT714: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10290807296- D17 (nk)
- Mã HS 39263000: QT714: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10299665354- D 10 (nk)
- Mã HS 39263000: QT714: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11:10289349476- D 19 (nk)
- Mã HS 39263000: QT714: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: QT714: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10267959602- D23 (nk)
- Mã HS 39263000: QT714: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10298736966- D19 (nk)
- Mã HS 39263000: QT714: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10309102920- D 10 (nk)
- Mã HS 39263000: QT714: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10312904351- D 9 (nk)
- Mã HS 39263000: QT714: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10314895265- D 7 (nk)
- Mã HS 39263000: QT715: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10299665354- D 7 (nk)
- Mã HS 39263000: QT715: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11:10289349594- D 26 (nk)
- Mã HS 39263000: QT715: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: QT715: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10267959823- D29 (nk)
- Mã HS 39263000: QT715: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10298737121- D26 (nk)
- Mã HS 39263000: QT715: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10309102920- D 11 (nk)
- Mã HS 39263000: QT715: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10312904351- D 10 (nk)
- Mã HS 39263000: QT715: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10314895265- D 8 (nk)
- Mã HS 39263000: QT715:Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10311016355- D2 (nk)
- Mã HS 39263000: QT716: Dây thit nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11:10289349594- D 17 (nk)
- Mã HS 39263000: QT716: Dây thit nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10267959823- D20 (nk)
- Mã HS 39263000: QT716: Dây thit nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10298737121- D17 (nk)
- Mã HS 39263000: QT717: Clip ống dầu bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai (Trên 5 dưới 20 Tấn), mới 100%- C11: 10298258715- D16 (nk)
- Mã HS 39263000: QT717: Clip ống dầu bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10306034433- D 14 (nk)
- Mã HS 39263000: QT717: Clip ống dầu bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308103552- D 19 (nk)
- Mã HS 39263000: QT717: Clip ống dầu bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308744015- D 41 (nk)
- Mã HS 39263000: QT717: Clip ống dầu bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10308765575- D 22 (nk)
- Mã HS 39263000: QT717: Clip ống dầu bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10312937391- D 11 (nk)
- Mã HS 39263000: QT717: Clip ống dầu bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 Tấn, mới 100%- C11: 10314715100- D 18 (nk)
- Mã HS 39263000: QT717: Clip ống dầu bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải Hyundai trên 5 tấn, mới 100%- C11: 10314907025- D 35 (nk)
- Mã HS 39263000: R09921278001/ Móc treo rèm bằng nhựa- phụ kiện đồ nội thất- Curtain hook DC-106, Length: 7.5cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: R-10/ Đầu nối bằng nhựa (CONNECTOR MOLEX (51269-0200) (nk)
- Mã HS 39263000: R-100/ Chấu nhựa (CONNECTOR NT K2020-9102) (nk)
- Mã HS 39263000: R-115/ Chấu nhựa (CONNECTOR 04CPT-B1-2A) (nk)
- Mã HS 39263000: R-119/ Chấu nhựa (CONNECTOR 6098-5267) (nk)
- Mã HS 39263000: R-120/ Chấu nhựa (CONNECTOR 96900-04917) (nk)
- Mã HS 39263000: R-121/ Chấu nhựa (CONNECTOR 96900-04919) (nk)
- Mã HS 39263000: R-122/ Chấu nhựa (CONNECTOR K2020-9702) (nk)
- Mã HS 39263000: R-123/ Chấu nhựa (CONNECTOR K7920-9205) (nk)
- Mã HS 39263000: R-126/ Chấu nhựa (CONNECTOR V0020-91008-212) (nk)
- Mã HS 39263000: R-127/ Chấu nhựa (CONNECTOR DS V0014-91003-221) (nk)
- Mã HS 39263000: R-130/ Chấu nhựa (RETAINER K7990-9505) (nk)
- Mã HS 39263000: R-132/ Chấu nhựa (RETAINER V0027-92008-211) (nk)
- Mã HS 39263000: R-149/ Chấu nhựa (CONNECTOR 2822344-1) (nk)
- Mã HS 39263000: R-245/ Chấu nhựa (CONNECTOR 02R-JWPK-VKLE-S) (nk)
- Mã HS 39263000: R-252/ Chấu nhựa (CONNECTOR 4A1308-0000) (nk)
- Mã HS 39263000: R-28/ Đầu nối bằng nhựa (CONNECTOR (51090-0400) (nk)
- Mã HS 39263000: R-30/ Đầu nối bằng nhựa (CONNECTOR (DMHP04V-K) (nk)
- Mã HS 39263000: R-31/ Đầu nối bằng nhựa (CONNECTOR (XMK0H0-001A) (nk)
- Mã HS 39263000: R-33/ Nút nhựa (SEAL PLATE (316390-7) (nk)
- Mã HS 39263000: R-4/ Đầu nối bằng nhựa (CONNECTOR (XDR-02V-S) (nk)
- Mã HS 39263000: R-51/ Đầu nối bằng nhựa (CONNECTOR MOLEX 52213-0211) (nk)
- Mã HS 39263000: R-54/ Đầu nối bằng nhựa (CONNECTOR 2822343-1) (nk)
- Mã HS 39263000: R-62/ Chấu nhựa (RETAINER NT K2095-9102) (nk)
- Mã HS 39263000: R-7/ Đầu nối bằng nhựa (CONNECTOR (7283-8226) (nk)
- Mã HS 39263000: R-97/ Chấu nhựa (CONNECTOR 6098-5269) (nk)
- Mã HS 39263000: Rivê nhựa giữ ốp_INV 21587_A 124 990 04 92_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Rivê nhựa giữ ốp_INV 21647_A 124 990 04 92_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Rivê nhựa_INV 21587_A 000 991 95 40_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Rivê nhựa_INV 21587_A 201 990 02 92_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Rivê nhựa_INV 21647_A 000 991 94 40_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Rivê nhựa_INV 21647_A 000 991 95 40_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Rivê nhựa_INV 21647_A 001 991 02 40_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Rivê nhựa_INV 21647_A 201 990 02 92_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: RK528/ Nút nhựa bảo vệ (nk)
- Mã HS 39263000: RK545/ Cục cản ngăn kéo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: Rổ đựng quần áo, 7902001, hiệu Imundex, bằng nhựa, 764*475*170mm, 2 chi tiết/bộ, dùng cho đồ nội thất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Rổ đựng quần áo, 7902101, hiệu Imundex, bằng nhựa, 764x475x170mm, 2 chi tiết/bộ, dùng cho đồ nội thất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Ron bằng nhựa dùng để dán khung cửa giảm ồn (Intumescent Fire and Smoke Seal), qui cách (20x4x2100)mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Ron bằng nhựa dùng để dán khung cửa giảm ồn (Intumescent Fire and Smoke Seal), qui cách (20x4x2100)mm.Mới 100%- Hàng FOC. (nk)
- Mã HS 39263000: Ron nhựa mẫu cho phòng tắm kính, chữ D, mã EBA-1406, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Ron nhựa mẫu cho phòng tắm kính, chữ H, mã EBA-1400, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Ron nhựa mẫu cho phòng tắm kính, chữ H, mã EBA-1403, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Ron nhựa nam châm cho phòng tắm kính, cho cửa mở vào trong, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Ron nhựa nam châm cho phòng tắm kính, dạng nghiêng, mã EBA-1405, không nhãn hiệu,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Ron nhựa nam châm cho phòng tắm kính, dạng phẳng, mã EBA-1403, không nhãn hiệu,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: RS- A817Z0/ Giấy lót Duplex (nk)
- Mã HS 39263000: Ruột yên xe máy bằng mút xốp 77100-GGZ-J000-21 (nk)
- Mã HS 39263000: Ruột yên xe máy bằng mút xốp 77100-GJA-J000-21 (nk)
- Mã HS 39263000: Ruột yên xe máy bằng mút xốp 77200-K29-9000-21 (nk)
- Mã HS 39263000: S0090/ Tay cầm bằng nhựa C-UPCN90(Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530040456] (nk)
- Mã HS 39263000: S0090/ Tay cầm bằng nhựa UPCN19-B-36 (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530040521] (nk)
- Mã HS 39263000: S0090/ Tay cầm bằng nhựa UPCN19-B-36 (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530040589] (nk)
- Mã HS 39263000: S0090/ Tay cầm bằng nhựa UPCN19-B-36 (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530040628] (nk)
- Mã HS 39263000: S0090/ Tay cầm bằng nhựa UPCN19-B-36 (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530040847] (nk)
- Mã HS 39263000: S0090/ Tay cầm bằng nhựa UPCN19-B-36 (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530050021] (nk)
- Mã HS 39263000: S0090/ Tay cầm bằng nhựa UPCN19-B-36 (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530050068] (nk)
- Mã HS 39263000: S0090/ Tay cầm bằng nhựa UPCN19-B-36 (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530050362] (nk)
- Mã HS 39263000: S0090/ Tay cầm bằng nhựa UPCN19-B-36 (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530050451] (nk)
- Mã HS 39263000: S0090/ Tay cầm bằng nhựa UPCN19-B-36 (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530050537] (nk)
- Mã HS 39263000: S0090/ Tay cầm bằng nhựa UPCN19-B-36(Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530040421] (nk)
- Mã HS 39263000: S143/ Miếng nhựa lót chân ghế 4311 (nk)
- Mã HS 39263000: S1708-23300-00/ Dây gân nhựa (L600mm)- dùng sản xuất vỏ ghế ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Sâu nở bằng nhựa PVC, dùng liên kết với vít, nhãn hiệu Cariny, loại: NO-3406, kích thước: 34*6mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Sheet IPS (tấm phản quang) 2MGKHA035100,công dụng: phản chiếu ánh sáng giúp camera chụp được linh kiện chất liệu bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: SHF-22/ Khay nhựa dùng để gắn lên ghế sofa, dùng trong sản xuất ghế sofa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: SHF-23/ Chân nhựa dùng để gắn lên ghế sofa, dùng trong sản xuất ghế sofa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: SHF-25/ Hộp đựng đồ bằng nhựa dùng để gắn lên ghế sofa, dùng trong sản xuất ghế sofa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: SLIDING PAD-Miếng đệm bằng nhựa (Vespa) (Mục 20 C.O) (nk)
- Mã HS 39263000: SLIDING PAD-Miếng đệm bằng nhựa linh kiện lắp ráp bộ ly hợp dùng cho xe máy tay ga (Vespa) (nk)
- Mã HS 39263000: Sợi dây khóa bằng nylon phụ kiện dùng giá đỡ tivi, length: 335mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Sợi quang học bằng nhựa trang trí trên cốc pít bên phải_INV 21572_A 222 825 03 10_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Sợi quang học bằng nhựa trang trí trên cốc pít ở giữa_INV 21587_A 205 825 41 10_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: SP33/ Vòng đệm bằng nhựa các loại sử dụng cho xe nâng tay (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: Spare-829/ Tay cầm bằng nhựa, code: AP-197-1-4-BLACK/ JP (nk)
- Mã HS 39263000: Spare-829/ Tay cầm bằng nhựa, code: AP-291-3/ JP (nk)
- Mã HS 39263000: SPRING WASHER-Vòng đệm lò xo bằng nhựa (Vespa) (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000117- Kẹp bảng đồng hồ (bằng nhựa), dùng cho ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000237- Kẹp dây điện bằng nhựa, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000324- kẹp nhựa giữ ống nước bằng nhựa, dùng cho ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000354- Nút bịt khoang vành bánh sau bên trái, bằng nhựa, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000358- Kẹp cài dây tay mở khóa ghế H2, (bằng nhựa), dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000420- Nút bịt sàn xe trước bên trái bằng nhựa, dùng cho ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000441- Kẹp nhựa giữ ốp trụ B, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000446- kẹp dây điện bằng nhựa, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000453- Tấm ốp nhựa trên thân xe (bằng nhựa), dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000466- Căn chỉnh đệm capo, (bộ phận thân xe), bằng nhựa, linh kiện lắp ráp xe Sedan 5 chỗ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000502-KẸP bằng nhựa, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000530- Kẹp đỡ nẹp nóc (bằng nhựa), dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000554- Chặn kính chắn gió trước, bằng nhựa, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000891- Nút ấn (bằng nhựa), dùng cho ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000892- Kẹp cài ống gió sàn xe (bằng nhựa), dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000896- Kẹp, bằng nhựa, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90000985- Kẹp giữ ống nước bằng nhựa, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90001235- Kẹp ống kép bằng nhựa, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90001262- Gía đỡ ống phanh dầu, bằng nhựa, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90001275- Khung đơn đỡ ống dẫn dầu phanh, dùng cho ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90001293-Dây chốt khóa, bằng nhựa, dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STD90001308- Kẹp nhựa, phụ tùng dùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STR/ Miếng chặn thanh trượt (nhựa)- QUADRO FRONT CLIP 30 LEFT/ RIGHT LUG BLACK H04 PLASTICS- Bộ 2 cái- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: STR/ Miếng chặn thanh trượt (nhựa)- QUADRO FRONT CLIP 30o LEFT/ RIGHT LUG BLACK H04 PLASTICS- Bộ 2 cái- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: SWBLN/ Bu lông bằng nhựa dùng trong sản xuất đồ nội thất kích thước 2.5*2mm (nk)
- Mã HS 39263000: tắc kê bằng nhựa, dùng để cố định các phụ kiện nhỏ trên đồ nội thất.size: 30 mm, 197 kgs 50000 cái. Mới 100 % (nk)
- Mã HS 39263000: Tắc Kê Nhựa _ Plastic Wall Plugs (5061900 E-Z TWIST N- LOCK)_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tắc kê/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tai bắt tay nắm trần xe (bằng nhựa), Part No: 7461402020, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm bắt đinh vít bằng nhựa M5 GROMMET SCREW M5 45 91627-SJC-A010-M1, phụ tùng cho xe ô tô, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm chắn bùn nhựa, (610*550mm) mã NG05021, dùng cho sơ mi rơ mooc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm chắn mặt bàn bằng nhựa/SD610 FRONT PANEL PL-5, L4000mm, L-Gray (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm chắn mặt bàn bằng nhựa/SD770 RESIN FRONT PANEL 3D PL-5, L1779mm, L-Gray (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm chắn nắng kính ô tô, kt(141,5*90cm,333g), chất liệu PE và PVC chống nắng, hiệu AO, nsx Baimao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm chắn nắng trong oto, kt(47*38cm,90g), chất liệu PE và PVC dùng chắn nắng trong oto, nsx Tiantai Qingya, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm che bên phụ giảm tiếng ồn bước chân lên xuống xe tải Hyundai 15T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm che bên tài giảm tiếng ồn bước chân lên xuống xe tải Hyundai 15T mới 100%, nhãn hiệu Hyundai, nhà sản xuất Hyundai (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm che khay để cốc bằng nhựa ABS bệ trung tâm xe ô tô- V8, mã: 2837085X, NSX: FAURECIA ANGELL-DEMMEL GMBH, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm che nắng cho xe hơi bằng nhựa PE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm che nắng cửa sổ xe ô tô từ (4-7) chỗ bằng nhựa PVC đã tráng phủ, kích thước [(10-14)x(30-34)x(0.2-0.6)]cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm che nắng cửa sổ xe ô tô từ (4-7) chỗ ngồi bằng nhựa PVC đã tráng phủ, kích thước [(10-14)x(30-34)x(0,2-0,6)]cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm che nắng kính sau xe ô tô từ (4-7) chỗ bằng nhựa PVC đã tráng phủ, kích thước (50x125) cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm đậy phụ táp lô.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ. (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm đậy phụ táp lô.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 19) (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm đậy táp lô, bằng nhựa, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm đậy táp lô, lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm đậy táp lô.lklr cho xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30541 dòng 23) (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm đậy táp lô.lklr ôtô tải VAN thùng kín(khoang chứa hàng liền khối với khoang người ngồi),2 chỗ. (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm đậy táp lô.Lktr dùng lắp ráp xe tải có tổng trọng tải cả hàng dưới 3.5 tấn.(C/O form E số E20MA5U5F1J30545 dòng 20) (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm đỡ bằng nhựa đã được gắn đầu cốt đồng dùng cho đồng hồ đo tốc độ xe máy 00480124690A100 (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm đỡ bằng nhựa đã được gắn đầu cốt đồng dùng cho đồng hồ đo tốc độ xe máy 00480124690A200 (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm kẹp bằng nhựa 345484-1/4640789054. Linh kiện để sản xuất phụ tùng xe máy. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm lót (dùng làm miếng đỡ kính) bằng nhựa, kích thước (13x5.5)mm, dùng cho sản xuất nội thất,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm lót sàn xe Carpet, bằng Ni. Linh kiện xe Volvo XC60. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm màn che nắng bên trong xe hơi từ sợi polyester 38X44CM, KG07-2535 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm màn che nắng xe hơi từ sợi polyester KG07-2566 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm màn che nắng xe hơi từ sợi polyester kích thước 38X65CM, KG07-2542 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm nhựa trang trí cửa hậu xe Fortuner, hiệu TOYOTA, mã hàng 76801-0K450. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm ốp cách nhiệt cho động cơ,được làm bằng nhựa tổng hợp&các loại sợi thủy tinh đã được ép& dập theo khuôn cách nhiệt.Kích thước hình chữ nhật.Hàng mới 100%,Qingling Motors Co.,Ltd sản xuất năm 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm ốp nhựa hướng gió trước, Part No: 53162KK010, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm ốp nhựa hướng gió trước, Part No: 53163KK010, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, chất liệu bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm ốp phía trong khung xe bên trái, Part No: 625200K360C0, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm ốp sườn xe, bằng nhựa (HOR031008); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm ốp táp lô đầu xe số 1 bên phải, bằng nhựa; LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe G12 (47Chỗ) Daewoo, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm ốp táp lô đầu xe số 2 bên phải, bằng nhựa; LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe G12 (47Chỗ) Daewoo, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm phản chiếu (MHK64787201), phụ kiện dùng để lắp ráp trên thân xe, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm phản quang cản trước bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm phản quang xe máy loại W6522M (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm tì tay bằng nhựa ABS màu be trên hộp đựng đồ bệ trung tâm xe ô tô- SEDAN và SUV, mã hàng 2694003LBJ, HSX: FAURECIA & SUMMIT INTERIOR SYSTEMS (THAILAND) CO.,LTD., hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm tì tay bằng nhựa ABS màu đen trên hộp đựng đồ bệ trung tâm xe ô tô- SEDAN và SUV, mã hàng 2694001BK4, HSX: FAURECIA & SUMMIT INTERIOR SYSTEMS (THAILAND) CO.,LTD., hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm tì tay bằng nhựa ABS màu nâu trên hộp đựng đồ bệ trung tâm xe ô tô- SEDAN và SUV, mã hàng 2694002SDB, HSX: FAURECIA & SUMMIT INTERIOR SYSTEMS (THAILAND) CO.,LTD., hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm trang trí đầu ngoài xe, nhựa; (1564100140); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe G12 (47Chỗ) Daewoo, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm trang trí lưới tản nhiệt (bằng nhựa), Part No: 5314148090, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm trang trí lưới tản nhiệt (bằng nhựa), Part No: 5314248040, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm trang trí trên biến số (bằng nhựa), Part No: 7681206080, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm trang trí trên biến số (bằng nhựa), Part No: 7681248110, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm trang trí trên biến số (bằng nhựa), Part No: 7681278010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm trang trí trên biến số, Part No: 7681206090, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm trang trí trên biển số. Part No: 7681248110, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm trang trí,thông gió trước xe Radiator Grille, bằng Nhựa. Linh kiện xe Volvo XC60. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm vỏ nhựa PVC A1(204mm x 467mm, T0.35mm) làm vỏ bọc bên ngoài tấm đệm lót./ TSV021210/ Phụ tùng dùng cho xe Inova, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tấm vỏ nhựa PVC F1(204mm x467mm, T0.35mm) làm vỏ bọc bên ngoài tấm đệm lót./ TSV021600/ Phụ tùng dùng cho xe Inova, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tán nhựa_INV 21587_A 203 301 00 72_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Tán nhựa_INV 21647_A 203 301 00 72_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Tappi cửa L6102930E800(của xe tải tổng trọng lượng trên 6T- duoi 10T, động cơ diesel,dung tich xy lanh 2746cc,hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: Tappi cửa R6102940E800(của xe tải tổng trọng lượng trên 6T- duoi 10T, động cơ diesel,dung tich xy lanh 2746cc,hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: tappi nhựa các loại5110101LE010XZ-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T011HH-BLANK-24SP1 SIDE HANDLE- 7122900943- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T014HH-BLANK-36W2 HANDLE- 7122901095- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T021HL-T-FAL-36W1 HANDLE- 7122901096- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T034HH-BLANK-1 SIDE HANDLE- 7122901232- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T034HL-T-FAL-1 LONG HANDLE- 7122900887- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T034HL-T-FAL-2 LONG HANDLE- 7122901237- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T034HS-T-FAL-1 SHORT HANDLE- 7122901231- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T035HH-BLANK-24SP2 SIDE HANDLE- 7122901199- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T035HL-T-FAL-26GR2 LONG HANDLE- 7122901196- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T035HM-T-FAL-18SP2 MIDDLE HANDLE- 7122901198- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T035HM-T-FAL-26FP2 MIDDLE HANDLE- 7122901195- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T035HS-T-FAL-14SP2 SHORT HANDLE- 7122901197- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T035HS-T-FAL-20FP2 SHORT HANDLE- 7122901194- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T035KB-T-FAL-20 KNOB- 7122900908- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T035KB-T-FAL-24 KNOB- 7122900909- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T049HL-T-FAL-26FP1 LONG HANDLE- 7122900950- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T049HL-T-FAL-30FP1 LONG HANDLE- 7122900952- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- T049HS-T-FAL-20FP1 SHORT HANDLE- 7122900955- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- Y18A05 SIDE HANDLE- 7122901166- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- Y24A05 SIDE HANDLE- 7122901174- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- YL20E04 HANDLE- 7122901168- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- YL20E403-00 HANDLE- 7122901167- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- YL223LA1503-00 Upper handle assembly- 7122901049- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- YL22E403-00 HANDLE- 7122901175- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- YL22W04 HANDLE- 7122901038- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- YL28LA03-00 HANDLE- 7122901162- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- YL307LA1103-00 HANDLE- 7122901069- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- YL307LA1105 HANDLE- 7122901067- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- YL307LA1105 HANDLR- 7122901067- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của chảo/nồi- YL307LA1203-00 HANDLE- 7122901078- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của nồi- T015HH-BLANK-22SP1 SIDE HANDLE- 7122900836- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của nồi- T015HH-BLANK-24SP1 SIDE HANDLE- 7122900837- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của nồi- T019HL-MIRRO-1 LONG HANDLE- 7122901165- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa của nồi- T032HH-BLANK-1 SIDE HANDLE- 7122900849- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa, code: C-UPCN90 (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa, code: UPCFAN120 (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: CLNP8-32 (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: HHDS90 (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: LRGN6-63-B (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: UPCN21-M (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ L bằng nhựa (dùng cho cửa, 64x13mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: LNP5-25 (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 104x45x21mm), nhãn hiệu: Takigen, code: AP-197-1-2-IVORY (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 105x37x26mm), nhãn hiệu: Misumi, code: UPFN26-105-B (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 108.5x36x19mm) UPCN19-B-36 (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 108.5x36x19mm), nhãn hiệu: Misumi, code: UPCN19-B-36 (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 108.5x36x19mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: UPCN21-R-36-SET (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 117x41x26mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: UPCN26-B-41-SST (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 120x39mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: C-UPCN120 (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 132x45x37mm, nhãn hiệu: MISUMI) UPCN27-B-45. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 139x41x26mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: UPCN26-B-41 (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 140x40mm), nhãn hiệu: RICHENGINEERING, code: A-2606-2P (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 158x49mm), nhãn hiệu: NIC AUTOTEC, code: DTP-158 (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 90x37mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: C-UPCN90 (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 90x37mm, nhãn hiệu: MISUMI) C-UPCN90 (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 90x51x19mm), nhãn hiệu: Misumi, code: UPCN19-G-51 (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm dài bằng nhựa của chảo/ nồi- T032HL-TEFAL-1 LONG HANDLE- 7122900848- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm trên bằng nhựa của chảo/ nồi- YL223LA604 HANDLE- 7122901021- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm trên bằng nhựa của nồi- YL28LA05 HANDLE- 7122901052- Linh kiện sản xuất đồ dùng nhà bếp- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay khóa bằng nhựa YSK672106002 dùng lắp ráp xe khách 29- 47 chỗ ngồi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay mở cửa bên trái,dùng cho xe ô tô du lịch hiệu KIA NEW CERATO 1.999CC, AT, 5 chỗ, số tự động. Hàng mới 100%, SX 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: Tay mở cửa ngoài bên phải bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay mở cửa ngoài bên phải dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay mở cửa ngoài bên trái bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay mở cửa ngoài bên trái dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay mở cửa phía trong bên phải phía trước bằng nhựa PP cho xe ô tô- SUV, mã: 2573409XXX, NSX: SHINKI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay mở cửa phía trong bên phải phía trước bằng nhựa PP cho xe ô tô- SUV, mã: 2675646XXX, NSX: SHINKI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay mở cửa phía trong bên trái phía trước bằng nhựa PP cho xe ô tô- SUV, mã: 2675640XXX, NSX: SHINKI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay mở cửa trong bên phải bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay mở cửa trong bên phải dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay mở cửa trong bên trái bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay mở cửa trong bên trái dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay mở cửa trong phía sau bên trái bằng nhựa PP xe ô tô- SUV, mã: 2488294XXX, NSX: SHINKI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay mở khóa nguồn (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND FD850-4WD.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm bằng nhựa- Plastic handlel A733,nsx:DONGGUAN TONGDA STORAGE SERVE CO., LTD,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm bằng nhựa trong xe (A 166 810 05 54)- Linh kiện phục vụ sản xuất, lắp ráp xe ô tô 5 chỗ Mercedes-Benz model E180 (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm bằng nhựa trong xe_INV 21586_A 166 810 05 54_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm bằng nhựa trong xe_INV 21586_A 166 810 06 54_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm bằng nhựa trong xe_INV 21586_A 246 810 07 54_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm bằng nhựa trong xe_INV 21646_A 166 810 05 54_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm bằng nhựa trong xe_INV 21646_A 166 810 06 54_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm bằng nhựa trong xe_INV 21648_A 166 810 05 54_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm bằng nhựa trong xe_INV 21648_A 166 810 06 54_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm bằng nhựa trong xe_INV 21648_A 246 810 07 54_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm cần điều khiển bằng plastic, 417-43-26280, Phụ tùng thay thế máy công trình hiệu Komatsu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm chất liệu MICA- ACRYLIC HANDLE, model: 30mm*171mm, kích thước: 30mm*171mm, hàng không nhãn hiệu,dùng trong lĩnh vực nội thất.hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm cửa bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: UPCFN120 (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm cửa bên phải bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm cửa bên phải dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm cửa bên trái bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm cửa bên trái dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm cửa xe bằng nhựa_INV 21572_A 099 760 72 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm cửa xe bằng nhựa_INV 21586_A 099 760 04 01_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm cửa xe bằng nhựa_INV 21646_A 099 760 72 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm cửa xe bằng nhựa_INV 21648_A 099 760 04 01_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm hông cabin RH (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND FD650-4WD.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm la phông (bên phải) dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm lật cabin dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm lên xuống cabin bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm lên xuống cabin dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm lên xuống cabin phía trước bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm lên xuống cabin phía trước dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên phải của xe ô tô (loại thông minh) HNDL & COVER SET,R FR SMART (B-607M) 72141-TLA-Y011-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên phải của xe ô tô (loại thông minh) HNDL & COVER SET,R FR SMART (NH-578) 72141-TLA-Y011-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên phải của xe ô tô (loại thông minh) HNDL & COVER SET,R FR SMART (NH-731P) 72141-TLA-Y011-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên phải của xe ô tô (loại thông minh) HNDL & COVER SET,R FR SMART (NH-830M) 72141-TLA-Y011-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên phải của xe ô tô (loại thông minh) HNDL & COVER SET,R FR SMART (YR-578M) 72141-TLA-Y011-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên phải phía ngoài của xe ô tô HNDL & COVER SET,R FR OUT (B-607M) 72141-TLA-Y112-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên phải phía ngoài của xe ô tô HNDL & COVER SET,R FR OUT (NH578) 72141-TLA-Y112-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên phải phía ngoài của xe ô tô HNDL & COVER SET,R FR OUT (NH731P) 72141-TLA-Y112-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên phải phía ngoài của xe ô tô HNDL & COVER SET,R FR OUT (NH830M) 72141-TLA-Y112-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên phải phía ngoài của xe ô tô HNDL & COVER SET,R FR OUT (YR578M) 72141-TLA-Y112-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên trái của xe ô tô (loại thông minh) HNDL & COVER SET,L FR SMART (B-607M) 72181-TLA-Y011-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên trái của xe ô tô (loại thông minh) HNDL & COVER SET,L FR SMART (NH578) 72181-TLA-Y011-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên trái của xe ô tô (loại thông minh) HNDL & COVER SET,L FR SMART (NH731P) 72181-TLA-Y011-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên trái của xe ô tô (loại thông minh) HNDL & COVER SET,L FR SMART (NH830M) 72181-TLA-Y011-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên trái của xe ô tô (loại thông minh) HNDL & COVER SET,L FR SMART (YR578M) 72181-TLA-Y011-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên trái phía ngoài của xe ô tô HNDL & COVER SET,L FR OUT (B-607M) 72181-TME-T112-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên trái phía ngoài của xe ô tô HNDL & COVER SET,L FR OUT (NH578) 72181-TME-T112-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên trái phía ngoài của xe ô tô HNDL & COVER SET,L FR OUT (NH731P) 72181-TME-T112-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên trái phía ngoài của xe ô tô HNDL & COVER SET,L FR OUT (NH830M) 72181-TME-T112-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm mở cửa trước bên trái phía ngoài của xe ô tô HNDL & COVER SET,L FR OUT (YR578M) 72181-TME-T112-M1, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm nhựa mở nắp ca pô sau có tích hợp vị trí gắn camera_INV 21572_A 099 750 36 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm nhựa mở nắp ca pô sau có tích hợp vị trí gắn camera_INV 21587_A 099 750 35 00_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm nhựa mở nắp ca pô sau có tích hợp vị trí gắn camera_INV 21646_A 099 750 36 00_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm nhựa trong xe phía sau bên phải_INV 21572_A 222 810 04 54_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm nhựa trong xe phía sau bên trái_INV 21572_A 222 810 03 54_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz S450L dtxl 2996CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm phía trước bằng nhựa dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm phía trước dùng cho xe tải FUSO, Động cơ Diesel 4D37 125kw 3907cc. E4. CDCS 4250mm, long frame. TTL có tải tới 16 tấn. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm số (phụ tùng) dùng cho xe tải FORLAND FD850-4WD.E4. Hàng mới 100%, sx năm 2020. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm tủ bằng nhựa polyamit. Model: AP-483-3-1-TAK60, hãng Takigen. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay nắm tủ bằng nhựa polyamite. Model: AP-483-3-1-TAK60, hãng Takigen. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: tay nắm tủ bằng nhựa, dài từ 8cm đến 22cm,rộng <1cm, 10 cái/bộ, sản xuất GUANGXI FORDE IMP&EXP CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TAY NAM/ Tay cầm bằng nhựa, code: LBG6-100-B/ JP (nk)
- Mã HS 39263000: Tay vịn nóc cabin bằng nhựa dùng cho xe ô tô tải, tải trọng 0,5 tấn đến dưới 1,5 tấn. SX tại TQ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tay vịn trần xe bằng nhựa- 83240-T5A-A011-M1- Chất liệu polypropylene- LK Model Honda CR-V- cho hành khách nắm, giữ. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay vịn trần xe bằng nhựa- 83240-T5A-A111-M1- Chất liệu polypropylene- LK Model Honda CR-V- cho hành khách nắm, giữ. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Tay vịn trần xe bằng nhựa- 83240-TTA-J011-M1- Chất liệu Nhựa- LK Model Honda CITY- Phụ kiện lắp trên thân xe (nk)
- Mã HS 39263000: TCBPK/ Bộ phận khóa dùng trong đồ nội thất (nk)
- Mã HS 39263000: TCKNNHUA/ Khớp nối bằng nhựa dùng trong đồ nội thất (nk)
- Mã HS 39263000: Tem 3D/ 2CM-F173B-00/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tem 3D/ 2S4-F1787-20/ dùng cho xe máy YAMAHA/ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Tem chỉ dẫn (đề can nhựa) (675050171); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Tem chỉ dẫn (đề can nhựa) (675050181); LKLR xe ô tô Daewoo buýt G12 (47 chỗ), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Tem chỉ dẫn két nước (đề can nhựa); (96127510); LKLR xe ô tô khách thành phố, loại xe G12 (47Chỗ) Daewoo, Hàng hóa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: TEM ỐP HÔNG BẰNG NHỰA-86201-AAF1-E62-STRIPE BODY COVER. LINH KIỆN XE MÁY HIỆU KYMCO, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39263000: thảm nhựa sàn5109100LE030-1(cho xe tải 7000KG, tổng trọng lượng 11765KG,dung tich xylanh 3760cc, Động cơ diesel, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: Thảm xe ô tô tải (hàng mới 100%)- CAR-MAT FOR BLIND VAN (990LD-65C00V00) (1 bộ 1cái); chất liệu bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: Thảm xe ô tô tải (hàng mới 100%)- CAR-MAT FOR CARRY TRUCK (75901-65C00VQDH) (1 bộ 2cái); chất liệu bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh kẹp nhựa ráp cản sau phải_INV 21646_A 213 885 02 63_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh kẹp nhựa ráp cản sau trái_INV 21646_A 213 885 01 63_Lk CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh nẹp mép bàn học sinh bằng nhựa, đã tạo dáng và sơn phủ, rộng (1-3)cm, dầy <2mm, dài 2,2m/thanh, hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh nẹp nhựa A51012, size: 510*12mm, dùng để liên kết mặt sau tủ. Nhà sản xuất: SHENZHEN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh nẹp nhựa A52612, size: 526*12mm, dùng để liên kết mặt sau tủ. Nhà sản xuất: SHENZHEN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh nẹp nhựa Profile (A) P. NEL 64, L-GRAY, L6000mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh nẹp nhựa Profile (B) P.NEL 64, L-GRAY, L6000mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh nẹp nhựa, size: 100CM*16CM*17CM, dùng để liên kết mặt sau tủ. Nhà sản xuất: SHENZHEN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh nẹp sàn cabin (bằng nhựa) dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2 (2 cái/ bộ). SX tại TQ, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh nẹp sàn cửa hông khoang chở hàng (bằng nhựa) dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2 (2 cái/ bộ). SX tại TQ, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh nẹp trang trí viền cửa kính, hiệu Hammered, bản rộng 0.8-2cm, độ dài 2-2.5m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh nhựa kẹp dây phụ kiện dùng cho giá treo tivi, qc: 250*20*10 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: THANH NHỰA TRANG TRÍ GẮN XE Ô TÔ DÙNG CHO DÒNG XE MERCEDES W108 ROCKER PANEL MOULDINGS RIGHT AND LEFT, HÀNG CÁ NHÂN, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh nối bằng nhựa, dùng cố định và kết nối các thành phần của đồ nội thất. Size: 40 ~ 56 mm, 582 kgs 102000 cái. Mới 100 % (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh ốp trên cửa sườn khoang chở hàng (bằng nhựa) dùng cho ôtô tải VAN 5 chỗ ngồi,nhãn hiệu KENBO,số loại KB0.65/TV2 (2 cái/ bộ). SX tại TQ, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh ray trượt hộc tủ bằng nhựa, size: 249*13*6.5mm. Nhà sản xuất: SHENZHEN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh trượt quay phin bằng nhựa, kt: slider for camera, dùng trong phòng chụp hình, hiệu Focus, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Thanh uốn bằng nhựa cho cụm dây ga xe máy 7637-914-B00, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: thùng chứa bằng nhựa gắn bào tủ bếp (30*45*60)cm, dùng lắp vào đồ nội thất, không nhãn hiệu, quy cách đóng gói (150cái/hộp), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Thùng nhựa phía sau xe 103952901(dùng cho xe vận chuyển hàng trong sân gôn) hiệu ClubCar, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TKN/ Tắc kê nhựa 5061900 E-Z TWIST N-LOCK (nk)
- Mã HS 39263000: TL704: Kẹp khóa đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TL704:Kẹp khóa đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D6 (nk)
- Mã HS 39263000: TL704:Kẹp khóa đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D30 (nk)
- Mã HS 39263000: TL704:Kẹp khóa đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D2,103289122901 (nk)
- Mã HS 39263000: TL705: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TL705:Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D7 (nk)
- Mã HS 39263000: TL705:Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D31 (nk)
- Mã HS 39263000: TL705:Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D3,103289122901 (nk)
- Mã HS 39263000: TL706: Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TL706:Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D8 (nk)
- Mã HS 39263000: TL706:Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D32 (nk)
- Mã HS 39263000: TL706:Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D4,103289122901 (nk)
- Mã HS 39263000: TL707: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TL707:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D9 (nk)
- Mã HS 39263000: TL707:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D33 (nk)
- Mã HS 39263000: TL707:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D5,103289122901 (nk)
- Mã HS 39263000: TL708: Nút bịt nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TL708:Nút bịt nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D10 (nk)
- Mã HS 39263000: TL708:Nút bịt nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D34 (nk)
- Mã HS 39263000: TL708:Nút bịt nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D6,103289122901 (nk)
- Mã HS 39263000: TL709: Nút nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TL709:Nút nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D11 (nk)
- Mã HS 39263000: TL709:Nút nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D35 (nk)
- Mã HS 39263000: TL709:Nút nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D7,103289122901 (nk)
- Mã HS 39263000: TL710: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TL710:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10330236336-D12 (nk)
- Mã HS 39263000: TL710:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%.C11-10331305015-D36 (nk)
- Mã HS 39263000: TL710:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai Tucson, mới 100%0,D8,103289122901 (nk)
- Mã HS 39263000: TM800:Kẹp khóa đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TM800:Kẹp khóa đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D10 (nk)
- Mã HS 39263000: TM800:Kẹp khóa đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D30 (nk)
- Mã HS 39263000: TM800:Kẹp khóa đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333684982-D48 (nk)
- Mã HS 39263000: TM800:Kẹp khóa đánh lửa bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%-C11:10332445831 D49 (nk)
- Mã HS 39263000: TM801:Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TM801:Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D11 (nk)
- Mã HS 39263000: TM801:Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D31 (nk)
- Mã HS 39263000: TM801:Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333684982-D49 (nk)
- Mã HS 39263000: TM801:Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%-C11:10332445831 D50 (nk)
- Mã HS 39263000: TM802:Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TM802:Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D12 (nk)
- Mã HS 39263000: TM802:Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D32 (nk)
- Mã HS 39263000: TM802:Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333684982-D50 (nk)
- Mã HS 39263000: TM802:Nút bịt bằng nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%-C11:10332445960 D1 (nk)
- Mã HS 39263000: TM803:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TM803:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D13 (nk)
- Mã HS 39263000: TM803:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D33 (nk)
- Mã HS 39263000: TM803:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333685494-D1 (nk)
- Mã HS 39263000: TM803:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%-C11:10332445960 D2 (nk)
- Mã HS 39263000: TM804:Nút bịt nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TM804:Nút bịt nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D14 (nk)
- Mã HS 39263000: TM804:Nút bịt nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D34 (nk)
- Mã HS 39263000: TM804:Nút bịt nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333685494-D2 (nk)
- Mã HS 39263000: TM805:Nút nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TM805:Nút nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D15 (nk)
- Mã HS 39263000: TM805:Nút nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D35 (nk)
- Mã HS 39263000: TM805:Nút nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333685494-D3 (nk)
- Mã HS 39263000: TM805:Nút nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%-C11:10332445960 D3 (nk)
- Mã HS 39263000: TM806:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: TM806:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10329842096-D16 (nk)
- Mã HS 39263000: TM806:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10332760131-D36 (nk)
- Mã HS 39263000: TM806:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%.C11-10333685494-D4 (nk)
- Mã HS 39263000: TM806:Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô du lịch Hyundai SantaFe, mới 100%-C11:10332445960 D4 (nk)
- Mã HS 39263000: Trụ D trang trí bên phải thân xe ô tô, chất liệu nhựa, mã: BEX10010773, nhà sản xuất: IDEUN TECH CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Trụ D trang trí bên trái thân xe ô tô, chất liệu nhựa, mã: BEX10010774, nhà sản xuất: IDEUN TECH CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Trục nhựa không truyền động bên phải(36mm x 62.5mm, W 13g) làm trục tấm chắn nắng/ TSV021300/ Phụ tùng dùng cho xe Inova, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Trục nhựa không truyền động E0, Q8.3, i 25mm, dùng để lắp vào chốt trần xe/ TSV021430/ Phụ tùng dùng cho xe Inova, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: UA6G4603035- Núm cần sang số bằng nhựa; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: UB9B61195- Núm điều khiển bộ sưởi bằng nhựa; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Everest; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: UH7161195- Núm điều khiển bộ sưởi bằng nhựa; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: UH8161195- Núm điều khiển bộ sưởi bằng nhựa; phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Ranger; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: UPCN19-G-36/ Tay cầm bằng nhựa UPCN19-G-36, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: US00101400(S)/ Móc đỡ dây cáp bằng nhựa- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: vành đệm mép đèn pha bên phải (bằng nhựa), Part No: 811160K180, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: vành đệm mép đèn pha bên phải (bằng nhựa), Part No: 811160KC90, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: vành đệm mép đèn pha bên phải, Part No: 811160K180, phụ tùng xe ô tô Toyota HILUX, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vành đệm mép đèn pha bên trái (bằng nhựa), Part No: 811560K860, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: vành đệm mép đèn pha bên trái (bằng nhựa), Part No: 811560KC90, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vành đệm mép đèn pha bên trái, Part No: 811560K860, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu Bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: vành đệm mép đèn pha bên trái, Part No: 811560KC90, phụ tùng xe ô tô Toyota FORTUNER, chất liệu nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: VÀNH NHỰA CẢN-XE 25T-8976115312-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 39263000: VÀNH NHỰA CẢN-XE ĐẦU KÉO-8981234452-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 39263000: VÀNH NHỰA ĐÈN SƯƠNG MÙ-XE D-MAX BÁN TẢI-8974952830-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 39263000: VÀNH NHỰA ĐÈN SƯƠNG MÙ-XE D-MAX BÁN TẢI-8980998241-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 39263000: Vật liệu chèn cách điện nhựa (mã hàng: 7176-2744-30) (nk)
- Mã HS 39263000: Vật liệu chèn cách điện nhựa (mã hàng: 7184-9969-30) (nk)
- Mã HS 39263000: Vật liệu chèn cách điện nhựa (mã hàng: 7184-9970-30) (nk)
- Mã HS 39263000: Vật liệu chèn cách điện nhựa (mã hàng: 7184-9971-30) (nk)
- Mã HS 39263000: Vật liệu chèn cách điện nhựa (mã hàng: 7184-9975-30) (nk)
- Mã HS 39263000: Vật liệu chèn cách điện nhựa (mã hàng: 7276-2743-3W) (nk)
- Mã HS 39263000: Vật liệu chèn cách điện nhựa (mã hàng: 7284-9974-3W) (nk)
- Mã HS 39263000: Vật liệu chèn cách điện nhựa 104x105x59mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vật liệu chèn cách điện nhựa(dòng hàng 22, tk nhập 103146648250) (nk)
- Mã HS 39263000: Vè chắn nắng bằng nhựa dùng cho xe tải ben dài (1-2.5) m.mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vè che mưa bằng nhựa kích thước (110x32x28)cm, dùng cho xe ô tô (4-7) chỗ, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vè nhựa che nước mưa dán viền cánh cửa xe ô tô 4-7 chỗ, kích thước: (dài 90-104cm, rộng 7,5 cm, dầy 0,35 cm)+-10%(4 cái/bộ), nhãn hiệu: SDMANCA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vĩ nhựa để dụng cụ đồ nghề 10mm (Hiệu King Tony) (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: Vĩ nhựa để dụng cụ đồ nghề 11,12,13,14,16,17,19mm (Hiệu King Tony) (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: Vĩ nhựa để dụng cụ đồ nghề 21,22mm (Hiệu King Tony) (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: Viền ba ổ điện màu trắng, chất liệu bằng nhựa dòng LS, A/N: LS983WW, hãng sx: JUNG, thiết bị điện dùng lắp đặt cho nhà thông minh, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Viền bốn ổ điện màu trắng chất liệu bằng nhựa, A/N: AC584WW, hãng sx: JUNG, thiết bị điện dùng lắp đặt cho nhà thông minh, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Viền bốn ổ điện màu trắng, chất liệu bằng nhựa dòng LS, A/N: LS984WW, hãng sx: JUNG, thiết bị điện dùng lắp đặt cho nhà thông minh, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Viền cạnh nhựa đen (Edge Rokan Black (2.0mm*23mm)) (nk)
- Mã HS 39263000: Viền cạnh nhựa trắng (Edge Rokan White (2.0mm*23mm)) (nk)
- Mã HS 39263000: Viền cạnh nhựa trắng (Edge Rokan White (2.0mm*33mm)) (nk)
- Mã HS 39263000: Viền đôi ổ điện màu trắng, chất liệu bằng nhựa dòng LS, A/N: LS982WW, hãng sx: JUNG, thiết bị điện dùng lắp đặt cho nhà thông minh, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Viền đơn ổ điện màu trắng chất liệu bằng nhựa, A/N: CD9581SW, hãng sx: JUNG, thiết bị điện dùng lắp đặt cho nhà thông minh, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Viền đơn ổ điện màu trắng, chất liệu bằng nhựa dòng LS, A/N: LS981WW, hãng sx: JUNG, thiết bị điện dùng lắp đặt cho nhà thông minh, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Viền kính đôi ổ điện màu trắng bằng nhựa, A/N: AC582GLWMT, hãng sx: JUNG, thiết bị điện dùng lắp đặt cho nhà thông minh, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Viền kính đơn ổ điện màu trắng chất liệu bằng nhựa, A/N: AC581GLWW, hãng sx: JUNG, thiết bị điện dùng lắp đặt cho nhà thông minh, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Viền trung gian ổ điện dòng LS, màu trắng chất liệu bằng nhựa, A/N: LS961ZWW, hãng sx: JUNG, thiết bị điện dùng lắp đặt cho nhà thông minh, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: vít đẩy bằng nhựa- PUSH RIVET- 90116-MCS-G001- linh kiện xe máy Honda, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nhựa 7000 (nk)
- Mã HS 39263000: VÍT NHỰA-XE 7.5T-8975822400-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 39263000: VÍT NHỰA-XE 9.5T-8975816321-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 39263000: VÍT NHỰA-XE 9.5T-8978531690-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 39263000: VÍT NHỰA-XE 9.5T-8978532495-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 39263000: VÍT NHỰA-XE D-MAX BÁN TẢI-8942152110-phụ tùng xe ô tô hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở (bằng nhựa), Part No: 9009932089, phụ tùng xe ô tô Toyota INNOVA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở (bằng nhựa), Part No: 9018905009, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở (bằng nhựa), Part No: 9018906013, phụ tùng xe ô tô Toyota COROLLA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở (bằng nhựa), Part No: 9018906047, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở (bằng nhựa), Part No: 9018906065, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở (bằng nhựa), Part No: 9018906067, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS RX300, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở (bằng nhựa), Part No: 9018906150, phụ tùng xe ô tô Toyota CRESSIDA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở (bằng nhựa), Part No: 9046906005, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: vít nở bằng nhựa- 91503-TL0-0030- Chất liệu nhựa- LK Model Honda CR-V- bắt nối chi tiết không cần ren. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở bằng nhựa phụ kiện dùng cho giá đỡ tivi, qc:diam10*50 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở bằng nhựa, Part No: 9018904102, phụ tùng thay thế của xe CAMRY, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở bằng nhựa, Part No: 9018906030, phụ tùng thay thế của xe COROLLA/ALTIS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở bằng nhựa, Part No: 9046912014, phụ tùng thay thế của xe CAMRY/HYBRID (ASIA), mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở cố định ốp biển số- 91512-TLA-0030- Chất liệu nhựa- LK Model Honda CR-V- cố định ốp biển số, ngăn rò nước.. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở cố định ốp biển số xe CITY 2014- 91512-T9A-T01- PT XE Ô TÔ HONDA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở nhựa bắt giữ ốp bằng nhựa- 91560-TG1-T010-M1- Chất liệu nhựa- LK Model Honda CR-V- bắt giữ chi tiết, chống rò nước. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở, Part No: 9018905144, phụ tùng xe ô tô Toyota CAMRY, chất liệu Bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở. Part No: 9018904002, phụ tùng xe ô tô Toyota CORONA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít nở. Part No: 9018906028, phụ tùng xe ô tô Toyota ZACE, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít sắt lục giác bằng nhựa_INV 21587_A 006 990 70 12_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz GLC200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Vít sắt lục giác bằng nhựa_INV 21647_A 006 990 70 12_LK CKD ôtô 5chỗ Mercedes-Benz E200 dtxl 1991CC mới 100%, xuất xứ của lô hàng: EU (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK26910512 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK26910512 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JJTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK26910512 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JLTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK26910512 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JNTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK26910512 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JJ7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK26910512 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JT7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK26910512 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FL8JT7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK26910512 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FL8JW7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK26910512 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FM8JW7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK54115012 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK54115012 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JJTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK54115012 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JLTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK54115012 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JNTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK54115012 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JJ7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK54115012 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JT7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK54115012 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FL8JT7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK54115012 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FL8JW7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (15 x 10 x 10 mm) SK54115012 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FM8JW7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 10 x 8 mm) SK53115016 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 10 x 8 mm) SK53115016 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JJTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 10 x 8 mm) SK53115016 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JLTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 10 x 8 mm) SK53115016 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JNTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 10 x 8 mm) SK53115016 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JJ7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 10 x 8 mm) SK53115016 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JT7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 10 x 8 mm) SK53115016 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FL8JT7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 10 x 8 mm) SK53115016 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FL8JW7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 10 x 8 mm) SK53115016 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FM8JW7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 12 x 9 mm) SK51114516 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 12 x 9 mm) SK51114516 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JJTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 12 x 9 mm) SK51114516 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JLTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 12 x 9 mm) SK51114516 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JNTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 12 x 9 mm) SK51114516 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JJ7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 12 x 9 mm) SK51114516 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JT7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 12 x 9 mm) SK51114516 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FL8JT7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 12 x 9 mm) SK51114516 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FL8JW7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (17 x 12 x 9 mm) SK51114516 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FM8JW7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (20 x 15 x 12 mm) SK51104014 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (20 x 15 x 12 mm) SK51104014 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JJTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (20 x 15 x 12 mm) SK51104014 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JLTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (20 x 15 x 12 mm) SK51104014 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JNTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (20 x 15 x 12 mm) SK51104014 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JJ7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (20 x 15 x 12 mm) SK51104014 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JT7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (20 x 15 x 12 mm) SK51104014 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FL8JT7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (20 x 15 x 12 mm) SK51104014 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FL8JW7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (20 x 15 x 12 mm) SK51104014 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FM8JW7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (23 x 10 x 10 mm) SK54105020 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (23 x 10 x 10 mm) SK54105020 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JJTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (23 x 10 x 10 mm) SK54105020 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JLTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (23 x 10 x 10 mm) SK54105020 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JNTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (23 x 10 x 10 mm) SK54105020 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JJ7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (23 x 10 x 10 mm) SK54105020 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JT7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (23 x 10 x 10 mm) SK54105020 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FL8JT7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (23 x 10 x 10 mm) SK54105020 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FL8JW7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- - Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (23 x 10 x 10 mm) SK54105020 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FM8JW7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (30 x 20 x 15 mm) SK56105016 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JETC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (30 x 20 x 15 mm) SK56105016 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JJTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (30 x 20 x 15 mm) SK56105016 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JLTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (30 x 20 x 15 mm) SK56105016 dùng cho xe ô tô Hino 11 tấn Model FC9JNTC không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (30 x 20 x 15 mm) SK56105016 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JJ7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (30 x 20 x 15 mm) SK56105016 dùng cho xe ô tô Hino 16 tấn Model FG8JT7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (30 x 20 x 15 mm) SK56105016 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FL8JT7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (30 x 20 x 15 mm) SK56105016 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FL8JW7A không PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vít vặn (nhựa) (30 x 20 x 15 mm) SK56105016 dùng cho xe ô tô Hino 26 tấn Model FM8JW7A có PTO, có điều hòa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: VN012020-0290/ Vỏ bọc bằng nhựa của động cơ truyền động van tạo xoáy lốc (nk)
- Mã HS 39263000: VN012020-0380/ Vỏ bọc bằng nhựa, dùng để bảo vệ cụm động cơ và bánh răng trong động cơ truyền động của van tạo xoáy lốc (VN012020-0380) (nk)
- Mã HS 39263000: VN012020-0400/ Vỏ bọc bằng nhựa của động cơ truyền động trong van tạo xoáy lốc (nk)
- Mã HS 39263000: VN012025-0101/ Nắp bằng nhựa của động cơ truyền động van tạo xoáy lốc mã 5161 cho ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: VN012025-0170/ Nắp vỏ chi tiết bằng nhựa, kích thước phi 29.9 x 11.3, dùng để bao quanh, bảo vệ hệ thống chuyển động bên trong, tránh rò khí cho sản phẩm van tạo xoáy lốc (0170) (nk)
- Mã HS 39263000: VN012025-0270/ Vỏ bọc bằng nhựa dài 67,55mm, rộng 45mm dùng để bảo vệ linh kiện bên trong van tạo xoáy lốc của động cơ ô tô (0270) (nk)
- Mã HS 39263000: VN012036-0050/ Bánh răng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: VN012036-0060/ Bánh răng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: VN012036-0070/ Bánh răng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: VN012036-0080/ Bánh răng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: VN150141-0100/ Bánh răng bằng nhựa dùng cho van tái tuần hoàn khí thải của xe ô tô (0100) (nk)
- Mã HS 39263000: VN197428-0210/ Nắp nhựa bảo vệ cảm biến đo lưu lượng khí ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: VN234096-2580/ Dây rút bằng nhựa, dài 164mm, dùng để cố định vị trí dây dẫn điện của cảm biến ô xy vào thân xe máy (2580) (nk)
- Mã HS 39263000: VN234096-2780/ Dây lạt bằng nhựa, chiều dài 164mm dùng để cố định vị trí dây dẫn điện của cảm biến ô xy vào thân xe máy (2780) (nk)
- Mã HS 39263000: VN270172-0010/ Vỏ bọc bằng nhựa, dùng để bảo vệ cụm bàn đạp chân ga trong xe ô tô (0010) (nk)
- Mã HS 39263000: VNAT1407/ Dây rút T400, gói 100 sợi (nk)
- Mã HS 39263000: VNAT1808/ Nẹp nhựa 2.5cm (cây cái); hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bảo vệ bằng nhựa 50x50cm- Phụ kiện trò chơi ngoài trời- Hiệu Vekoma- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bảo vệ thiết bị giải trí trên xe ô tô, chất liệu bằng nhựa, hãng sản xuất: Tiansili, mã AGL77154501, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc cho bộ dây điện của xe ô tô bằng nhựa, hãng sx ATRYZ, mã 6923- 7133, Kích thước L 193 mm x W50mm x 2t, làm mẫu,mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc cho bộ dây điện của xe ô tô bằng nhựa, hãng sx ATRYZ, mã 6923-7233 Kích thước L182 mm xW 66mm x 2t, làm mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc cho bộ dây điện của xe ô tô bằng nhựa, hãng sx ATRYZ, mã 6924-2277 Kích thước L451mm x W26mm x 2t, làm mẫu,mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc cho bộ dây điện của xe ô tô bằng nhựa, hãng sx ATRYZ, mã 6924-3023 Kích thước L129mm x W92 mm x 9t, làm mẫu,mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc cho bộ dây điện của xe ô tô bằng nhựa, hãng sx ATRYZ, mã:6924-2679, Kích thước L597mm x W198mmx 2t, làm mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc ngoài bằng nhựa cho cụm dây dẫn điện xe máy 170892-1. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc ngoài bằng nhựa cho cụm dây dẫn điện xe máy 3-170823-8. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc ngoài bằng nhựa cho cụm dây dẫn điện xe máy 6260-2040. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc ngoài bằng nhựa cho cụm dây dẫn điện xe máy 6285-0061. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc ngoài bằng nhựa cho cụm dây dẫn điện xe máy 6285-0069. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc ngoài bằng nhựa cho cụm dây dẫn điện xe máy 6285-0073. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc ngoài bằng nhựa cho cụm dây dẫn điện xe máy 7120-1151. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc ngoài bằng nhựa cho cụm dây dẫn điện xe máy 7120-1152. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc ngoài bằng nhựa cho cụm dây dẫn điện xe máy 7210-0142. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc ngoài bằng nhựa cho cụm dây dẫn điện xe máy 7210-0163. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc ngoài bằng nhựa cho cụm dây dẫn điện xe máy DL-18 (N)(6285-0062). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc ngoài bằng nhựa cho cụm dây dẫn điện xe máy DR-18. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc ngoài bằng nhựa cho cụm dây dẫn điện xe máy TS 112023. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ bọc rơle cho cụm dây dẫn điện xe máy 6400-0834. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ chân cắm cấp nguồn cho thiết bị phụ kiện (bằng nhựa), Part No: 8553508010, phụ tùng xe ô tô Toyota LEXUS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ chân cắm cấp nguồn cho thiết bị phụ kiện (bằng nhựa), Part No: 85535AA010, phụ tùng xe ô tô Toyota SIENNA, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ chân cắm cấp nguồn cho thiết bị phụ kiện, bằng nhựa, part no: 85535BZ071, phụ tùng xe ô tô Toyota RUSH, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ chân cắm cấp nguồn cho thiết bị phụ kiện. Part No: 85535AE010, phụ tùng xe ô tô Toyota SIENNA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ chân cắm cấp nguồn cho thiết bị phụ kiện. Part No: 85535AE020B2, phụ tùng xe ô tô Toyota VENZA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ che bụi của cần số (bằng nhựa), Part No: 3355810030, phụ tùng xe ô tô Toyota VIOS, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ chìa khóa remote kích thước 5x5x5cm, chất liệu Nhựa, phụ tùng xe ô tô Land Rover, hiệu Land Rover, hàng mới 100%- mã hàng LR078921 (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ giắc nhựa,- linh kiện sản xuất cụm dây điện trong xe gắn máy, mới 100% 3SL3P04N 331203009RFN (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ giữ con chạy bằng nhựa 82474-B4010 chiều dài 124.2mm, chiều ngang 93.2mm, chiều cao 18mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ giữ con chạy bằng nhựa 82484-B4010 chiều dài 124.2mm, chiều ngang 93.2mm, chiều cao 18mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ mồi thuốc 1 bộ/ 1 cái Hàng dùng cho xe ô tô- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vỏ trong đồng hồ bằng nhựa của xe máy VPKXHF-10B978-AB (nk)
- Mã HS 39263000: Vòi sen lớn màu hồng bằng nhựa, Code: JS211-P (4997543113396). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vòi sen lớn màu trắng bằng nhựa, Code: JS211-W (4997543113389). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vòi sen lớn màu xanh bằng nhựa, Code: JS211-B (4997543113372). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vòi sen nhỏ loại bỏ clo bằng nhựa màu trắng, Code: JS214-W (4997543140071). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vòi sen nhỏ loại bỏ clo bằng nhựa, Code: JS214-B (4997543140040). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vòi sen nhỏ loại bỏ clo bằng nhựa, Code: JS214-P (4997543140064). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vòng bọc vô lăng HB-026 bằng nhựa mềm.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Vòng cài chụp bụi bằng nhựa dùng cho xe đầu kéo MAN. Nhãn hiệu: PARTSTOCK. Type: P12033. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vòng đệm bằng nhựa (cạnh co nối hơi) dùng cho xe đầu kéo MAN. Nhãn hiệu: RAUFOSS. Type: 96452028. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: Vòng đệm bằng nhựa cho động cơ xe gắn máy (JT) (2BM-E3595-00) (nk)
- Mã HS 39263000: Vòng đệm bằng nhựa- COLLAR,PLATE LOCK- 64253-K0H-J000- linh kiện xe máy Honda, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: VÒNG ĐỆM BẰNG NHỰA DẺO P-22/ Z15038-00-00/ PLASTIC RING. HÀNG MỚI 100% (DÒNG HÀNG THỨ 8 TRÊN C/O) (nk)
- Mã HS 39263000: VÒNG ĐỆM BẰNG NHỰA DẺO P-24/ Z15038-00-00/ PLASTIC RING. HÀNG MỚI 100% (DÒNG HÀNG THỨ 8 TRÊN C/O) (nk)
- Mã HS 39263000: VÒNG ĐỆM BẰNG NHỰA DẺO SIZE 1.9x19.8x23.6MM/ Z15038-00-00/ PLASTIC RING. HÀNG MỚI 100% (DÒNG HÀNG THỨ 8 TRÊN C/O) (nk)
- Mã HS 39263000: Vòng đệm bằng nhựa phụ kiện của ghế tựa lưng không quay không điều chỉnh độ cao dùng trong đồ nội thất- Spacer bush (20*22.5*15)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: VÒNG ĐỆM NHỰA- 8980531170- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 39263000: VÒNG ĐỆM NHỰA- 8983580060- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 39263000: vòng đệm nhựa-8983580060-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 39263000: Vòng đệm thanh hãm bằng nhựa- COLLAR,CONNECTING PLATE- 64259-K0H-J001- linh kiện xe máy Honda, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: VÒNG KẸP NHỰA- 8980388010- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 39263000: VÒNG NHỰA LÓT- 1474590110- phụ tùng xe ô tô hiệu ISUZU (nk)
- Mã HS 39263000: vòng nhựa lót-1474590110-phụ tùng xe ô tô tải hiệu Isuzu (nk)
- Mã HS 39263000: VT-011/ Bánh xe làm bằng nhựa (dùng cho hàng mộc gia dụng, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39263000: VT402: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10287467143- D 1 (nk)
- Mã HS 39263000: VT402: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10290796940- D14 (nk)
- Mã HS 39263000: VT402: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10295189160- D 50 (nk)
- Mã HS 39263000: VT402: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10295239221- D 50 (nk)
- Mã HS 39263000: VT402: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10302993784- D 50 (nk)
- Mã HS 39263000: VT402: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10309031505- D36- C11: 10309031505- D 36 (nk)
- Mã HS 39263000: VT402: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10312562040- D46 (nk)
- Mã HS 39263000: VT402: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10316659464- D 46 (nk)
- Mã HS 39263000: VT402: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10318088411- D 46 (nk)
- Mã HS 39263000: VT402: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11:10314274586- D 46 (nk)
- Mã HS 39263000: VT402: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11:10319142692- D 37 (nk)
- Mã HS 39263000: VT403: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10264607781- D9 (nk)
- Mã HS 39263000: VT403: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10271118691- D5 (nk)
- Mã HS 39263000: VT403: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10272304852- D13 (nk)
- Mã HS 39263000: VT403: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10287468381- D 4 (nk)
- Mã HS 39263000: VT403: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10290796940- D46 (nk)
- Mã HS 39263000: VT403: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10295204044- D 44 (nk)
- Mã HS 39263000: VT403: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10295241472- D 44 (nk)
- Mã HS 39263000: VT403: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10302995685- D 44 (nk)
- Mã HS 39263000: VT403: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10309031505- D37- C11: 10309031505- D 37 (nk)
- Mã HS 39263000: VT403: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10312562040- D47 (nk)
- Mã HS 39263000: VT403: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10313305915- D7 (nk)
- Mã HS 39263000: VT403: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10316659464- D 47 (nk)
- Mã HS 39263000: VT403: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10318088411- D 47 (nk)
- Mã HS 39263000: VT403: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11:10314274586- D 47 (nk)
- Mã HS 39263000: VT403: Kẹp nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11:10319142692- D 38 (nk)
- Mã HS 39263000: VT404: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10287468226- D 48 (nk)
- Mã HS 39263000: VT404: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10290796940- D3 (nk)
- Mã HS 39263000: VT404: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10295189160- D 11 (nk)
- Mã HS 39263000: VT404: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10295241472- D 38 (nk)
- Mã HS 39263000: VT404: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10309031505- D38- C11: 10309031505- D 38 (nk)
- Mã HS 39263000: VT404: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10312562040- D48 (nk)
- Mã HS 39263000: VT404: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10316659464- D 48 (nk)
- Mã HS 39263000: VT404: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10318088411- D 48 (nk)
- Mã HS 39263000: VT404: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11:10314274586- D 48 (nk)
- Mã HS 39263000: VT404: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11:10319142692- D 39 (nk)
- Mã HS 39263000: VT405: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10290796940- D31 (nk)
- Mã HS 39263000: VT405: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10295194664- D 30 (nk)
- Mã HS 39263000: VT405: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10302995265- D 30 (nk)
- Mã HS 39263000: VT405: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10309031505- D39- C11: 10309031505- D 39 (nk)
- Mã HS 39263000: VT405: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10312562040- D49 (nk)
- Mã HS 39263000: VT405: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10316659464- D 49 (nk)
- Mã HS 39263000: VT405: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10318088411- D 49 (nk)
- Mã HS 39263000: VT405: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11:10314274586- D 49 (nk)
- Mã HS 39263000: VT405: Nở nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11:10319142692- D 40 (nk)
- Mã HS 39263000: VT406: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10287468613- D 2 (nk)
- Mã HS 39263000: VT406: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10290797080- D9 (nk)
- Mã HS 39263000: VT406: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10295204836- D 41 (nk)
- Mã HS 39263000: VT406: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10295241763- D 41 (nk)
- Mã HS 39263000: VT406: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10302996131- D 41 (nk)
- Mã HS 39263000: VT406: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10309031505- D40- C11: 10309031505- D 40 (nk)
- Mã HS 39263000: VT406: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10312562040- D50 (nk)
- Mã HS 39263000: VT406: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10313305915- D8 (nk)
- Mã HS 39263000: VT406: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10316659464- D 50 (nk)
- Mã HS 39263000: VT406: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 tấn Hyundai, mới 100%- C11: 10318088411- D 50 (nk)
- Mã HS 39263000: VT406: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11:10314274586- D 50 (nk)
- Mã HS 39263000: VT406: Dây thít nhựa, dùng để lắp ráp xe ô tô tải trên 5 Tấn Hyundai, mới 100%- C11:10319142692- D 41 (nk)
- Mã HS 39263000: VTLRBANHOO00.00007/ Bánh xe nhựa xám: 505A 2c có thắng, 505B 3c không thắng, 5 nút nhấn, đk5cm (nk)
- Mã HS 39263000: WP32411- Tay nắm đôi dùng cho xe TB120SL-W375E4. Hàng mới 100%, SX2020 (nk)
- Mã HS 39263000: Y 1132/ Khóa mặt bàn Y1132(chuyển TTNĐ của dòng hàng số 1 tk 101496330720 ngày 07/07/2017) (nk)
- Mã HS 39263000: Y03-1307H Lưới giữa thanh chắn chống va đập trước bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô, dùng cho xe du lịch 5-7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Y03-1308D/1309D Thanh chắn chống va đập ở dưới phía trước/sau bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô, dùng cho xe du lịch 5-7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Y03-1308H Thanh chắn chống va đập ở dưới phía trước bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô, dùng cho xe du lịch 5-7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: Y03-1309H Thanh chắn chống va đập ở dưới phía SAU bằng nhựa, phụ tùng xe ô tô, dùng cho xe du lịch 5-7 chỗ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: YB-12/ Pát góc bằng nhựa dùng trong nội thất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: YC15B264A58AD- Núm khóa cửa bằng nhựa; Linh kiện, phụ tùng bảo hành sửa chữa cho xe ô tô Transit, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: YH5302020C1-Miếng che tản nhiệt bằng nhựa, linh kiện xe tải 1 tấn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: YHV-16/ Khớp nối bằng nhựa để lắp trên thân xe. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: YHV-16: Khớp nối bằng nhựa để lắp trên thân xe. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: YHV-17/ Líp đính dây các loại bằng plastic dùng để lắp trên thân xe. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: YRV107/ Máng(khung) nhựa bảo vệ dây điện dùng cho ô tô (nk)
- Mã HS 39263000: YRV12/ Tấm nhựa bảo vệ khung dây điện (nk)
- Mã HS 39263000: YRV15/ Thanh ngắn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39263000: ZB5010DTL-LK1016:Vít nhựa bộ gió ấm của xe tải tự đổ TT 1 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: ZB5024D-LK1016:Vít nhựa bộ gió ấm của xe tải tự đổ TT 2,45 tấn, TTL có tải tối đa dưới 5 tấn. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: ZB5035D-LK1016:Vít nhựa bộ gió ấm của xe tải tự đổ TT 3,45 tấn, TTL có tải tối đa trên 5 tấn. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39263000: ZB7050D-LK1016:Vít nhựa bộ gió ấm của xe tải tự đổ TT 5 tấn,TTL có tải tối đa trên 5 tấn dưới 10 tấn Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: 0010/ Đồ trang trí (huy hiệu nhựa, Plaque PVC Large Watermark Logo (5.68cm)- VB 2932) (nk)
- Mã HS 39264000: 0010/ Đồ trang trí (huy hiệu nhựa, Plaque PVC Small Watermark Logo- (4.84cm)- VB 2931) (nk)
- Mã HS 39264000: 0010/ Đồ trang trí (huy hiệu nhựa, Plaque PVC Small Watermark Logo- VB 4645) (nk)
- Mã HS 39264000: 0010/ Đồ trang trí (huy hiệu nhựa, Plaque PVC XS Debossed Watermark Logo-SOLID- VB 15193) (nk)
- Mã HS 39264000: 0010/ Đồ trang trí (huy hiệu nhựa, Plaque PVC XS Debossed Watermark Logo-SOLID- VB 15193, W-VB15193-BBG) (nk)
- Mã HS 39264000: 0010/ Đồ trang trí (huy hiệu nhựa, Plaque PVC XS Debossed Watermark Logo-SOLID- VB 15193, W-VB15193-T84) (nk)
- Mã HS 39264000: 0010/ Đồ trang trí (huy hiệu nhựa, Plaque PVC XS Debossed Watermark Logo-SOLID- VB 15193, W-VB15193-T98) (nk)
- Mã HS 39264000: 0010/ Đồ trang trí (huy hiệu nhựa, VB 2931- Plaque PVC Small Watermark Logo- (4.84cm)) (nk)
- Mã HS 39264000: 0010/ Đồ trang trí (Khóa nhựa, 1 set 2 pcs) (nk)
- Mã HS 39264000: 0010/ Đồ trang trí (Khoen D bằng nhựa) H-VB5052-BLK (nk)
- Mã HS 39264000: 0010/ Đồ trang trí (khoen D nhựa) H-VB5052 (nk)
- Mã HS 39264000: 0010/ Đồ trang trí (khoen tăng giảm dây đeo bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: 0010/ Đồ trang trí (khoen tăng giảm dây đeo nhựa) H-VB15179 (nk)
- Mã HS 39264000: 0010/ Đồ trang trí (miếng nhựa cố định mắt kiếng) (nk)
- Mã HS 39264000: 0010/ Đồ trang trí (Nút (bấm, chặn) nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: 0020/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 15*35mm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0020/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 2.5*2.5 cm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0020/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 2.8*2.7 cm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0020/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 2.8*2.7) (nk)
- Mã HS 39264000: 0020/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 2.8*2.7cm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0020/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 25*25mm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0020/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 27*28mm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0020/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 3*2 cm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0020/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 3*2cm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0020/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 3.1*3.0cm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0020/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 31*20mm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0020/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 31*30mm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0020/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 35*35mm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0020/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 38*36 mm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0042/ Nhãn nhựa đã in các loại (tem ép nhiệt 3.2*5.0 cm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0042/ Nhãn nhựa đã in các loại (tem ép nhiệt 30*53 mm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0048/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 2.5*2.5cm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0048/ Nhãn nhựa (Tem nhựa ép nhiệt 3.5*3.3cm) (nk)
- Mã HS 39264000: 0188/ Đồ trang trí giày, dép (nk)
- Mã HS 39264000: 063/ Pe dể in (tem ủi) (nk)
- Mã HS 39264000: 108/ Miếng trang trí (nk)
- Mã HS 39264000: 113/ Chốt (để luồn dây) (nk)
- Mã HS 39264000: 126/ Hình trang trí (miếng trang trí) bằng nhựa, không hiệu, 38 cm x 5cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: 126/ Hình trang trí (miếng trang trí) bằng nhựa, PARAMEDIC, 0.71" x 4.25". Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: 126/ Hình trang trí (miếng trang trí) bằng nhựa, UP, 4cm x 6cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: 201/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39264000: 23/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39264000: 24/ Đồ trang trí(dạng nút hình tròn dùng để trang trí giày bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: 26/ Vật trang trí giày bằng nhựa (NK) (nk)
- Mã HS 39264000: 27/ LOGO SILICONE (nhãn phụ) (nk)
- Mã HS 39264000: 27/ Miếng (nút) trang trí (Đồ trang trí bằng nhựa- Dùng trang trí cho giày), (10 PRS 20 PCE) Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: 27/ Miếng (nút) trang trí (Đồ trang trí bằng nhựa- Dùng trang trí cho giày), (1500 PRS 3000 PCE) Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: 27/ Miếng (nút) trang trí (Đồ trang trí bằng nhựa- Dùng trang trí cho giày), (1829 PRS 3.658 PCE) Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: 27/ Miếng (nút) trang trí (Đồ trang trí bằng nhựa- Dùng trang trí cho giày), (206.5 PRS 413 PCE) Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: 27/ Miếng (nút) trang trí (Đồ trang trí bằng nhựa- Dùng trang trí cho giày), (81 PRS 162 PCE) Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: 27/ Miếng (nút) trang trí (Đồ trang trí bằng nhựa- Dùng trang trí cho giày), Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: 27/ Miếng trang trí bằng nhựa: Nguyên phụ liệu dùng sản xuất giày xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39264000: 30/ Vật liệu trang trí (nk)
- Mã HS 39264000: 30/ Vật phẩm trang trí giày bằng nhựa- Ornament- T528N-SH,T805N-SH,T3P3N-SH,1011A690- hàng mới (dùng trong ngành giày) (nk)
- Mã HS 39264000: 30/ Vật phẩm trang trí giày bằng nhựa- Ornament-1011A690,1011A163,T528N-SH- hàng mới (dùng trong ngành giày) (nk)
- Mã HS 39264000: 30/ Vật phẩm trang trí giày bằng nhựa- Ornament-1011A690,AS-061116-TT-I(PY805),H703N-LG,T805N-SH,T528N-SH,1011A163- hàng mới (dùng trong ngành giày) (nk)
- Mã HS 39264000: 30/ Vật phẩm trang trí giày bằng nhựa- Ornament-1011A690,H703N-LG- hàng mới (dùng trong ngành giày) (nk)
- Mã HS 39264000: 30/ Vật phẩm trang trí giày bằng nhựa- Ornament-1011A690,T3P3N-SH,T805N-SH,T528N-SH,1011A163- hàng mới (dùng trong ngành giày) (nk)
- Mã HS 39264000: 30M/ Vật phẩm trang trí giày (miếng trang trí giày bằng nhựa: NB CR M/W574) (nk)
- Mã HS 39264000: 30M/ Vật phẩm trang trí giày (miếng trang trí giày bằng nhựa: Shank NB #MS997) (nk)
- Mã HS 39264000: 31/ Miếng trang trí (nk)
- Mã HS 39264000: 33/ Đồ trang trí bằng nhựa PS (nk)
- Mã HS 39264000: 33/ Đồ trang trí bằng nhựa(cành lá hoa quả, dùng để trang trí nến) (nk)
- Mã HS 39264000: 33/ Đồ trang trí bằng nhựa(dạng cành thông gồm lá & quả) (nk)
- Mã HS 39264000: 33/ Đồ trang trí bằng nhựa(KT 3x4x5CM) (nk)
- Mã HS 39264000: 33/ Đồ trang trí nến bằng nhựa(dạng hạt, Đ/kính 8MM) (nk)
- Mã HS 39264000: 37/ Đồ trang trí nến bằng Plastic (hình dạng nến Tealight). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: 37/ Đồ trang trí nến bằng Plastic (hình dạng nến Votive). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: 38/ Vật trang trí bằng nhựa các loại (loại lớn). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: 39/ Trang trí (miếng trang trí bằng nhựa GX4800 TPU) (nk)
- Mã HS 39264000: 39/ Trang trí (miếng trang trí bằng nhựa GX4800 TPU,GX4998 TPU) (nk)
- Mã HS 39264000: 401103061/ Tấm trước thân máy- Front panel (bằng nhựa,30*45mm,linh kiện lắp ráp máy hút bụi,mới 100%) (nk)
- Mã HS 39264000: 401103071/ Tấm gió ra- Exhaust (bằng nhựa,60*90mm,linh kiện lắp ráp máy hút bụi,mới 100%) (nk)
- Mã HS 39264000: 401103461/ Giá tấm chắn gió- Filter shelf (bằng nhựa,50*90mm,linh kiện lắp ráp máy hút bụi,mới 100%) (nk)
- Mã HS 39264000: 48/ Nhãn phụ (nhãn nhựa TOMS) 35*19mm (nk)
- Mã HS 39264000: 48/ Vòng trang trí các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: 50/ Miếng trang trí (nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: 51/ Miếng trang trí giầy chất liệu PVC (nk)
- Mã HS 39264000: 5468807 Vòng trang trí camera kèm lens Y19 Vàng PD1934F/BF (SH) dùng cho đtdđ.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: 69/ Logo trang trí giày các loại- Decoration logo- AS-0641-I- hàng mới (dùng trong ngành giày) (nk)
- Mã HS 39264000: 9517504-4/ Con gấu bằng nhựa gắn trên máy xông mũi họng C801S-KDE (nk)
- Mã HS 39264000: A/31-1/ NPL sx Giày: Dây treo nhãn bằng nhựa- 4" BLACK PLASTIC NAIL(1 KPC1000 Cái)(1 KPC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/31-1/ NPL sx Giày: Dây treo nhãn bằng nhựa- 4" BLACK PLASTIC NAIL(1 KPC1000 Cái)(22 KPC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/31-1/ NPL sx Giày: Dây treo nhãn bằng nhựa- 4" BLACK PLASTIC NAIL(1 KPC1000 Cái)(9 KPC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (bằng nhựa)- 9 00A BLK UP1983-2 INJECTION FOXING (6312 pr 12624 cai) (NPL SX giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (bằng nhựa)- 9 65N MS251062-2 INJECTION OUTSOLEINLAYS (5952 pr 11904 cai) (NPL SX giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (bằng nhựa)- 900AUP1983-1/10A SPECKLEPAINT INJCTSTRAP (14928 pr 29856 cai) (NPL SX giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (bằng nhựa)- SPECKLEPAINT INJCTSTRAP (22 pr 44 cai) (NPL SX giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (bằng nhựa)- SPECKLEPAINT INJCTSTRAP (63 pr 126 cai) (NPL SX giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#11T-12T(1248PR2496PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#11T-12T(1536PR3072PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#11T-12T(894PR1788PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (nguyên liệu sản xuất giày)bằng nhựa- hd18 00a lat tpu injection 87vb(9284 DOI 18568 CAI) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (nguyên liệu sản xuất giày)bằng nhựa- lat tpu injection(11052 DOI22104 CAI) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (nguyên liệu sản xuất giày)bằng nhựa- lat tpu injection(3926 DOI 7852 CAI) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (nguyên liệu sản xuất giày)bằng nhựa- ms251062-2 injection outsoleinlays (43 DOI 86 CAI) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (nguyên liệu sản xuất giày)bằng nhựa- ms251062-2 injection outsoleinlays(110DOI220CAI) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (nguyên liệu sản xuất giày)bằng nhựa- ms251062-2 injection outsoleinlays(161DOI322CAI) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (nguyên liệu sản xuất giày)bằng nhựa- ms251062-2 injection outsoleinlays(63 DOI 126 CAI) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (nguyên liệu sản xuất giày)bằng nhựa- specklepaint injctstrap(8043 DOI 16086 CAI) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (nguyên liệu sản xuất giày)bằng nhựa- up1983-1/00a specklepaint injctstrap (60 DOI 120 CAI) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (nguyên liệu sản xuất giày)bằng nhựa- up1983-2 injection foxing (29 DOI 58 CAI) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (nguyên liệu sản xuất giày)bằng nhựa- up1983-2 injection foxing(175DOI350CAI) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (nguyên liệu sản xuất giày)bằng nhựa- up1983-2 injection foxing(179DOI358CAI) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (nguyên liệu sản xuất giày)bằng nhựa- up1983-2 injection foxing(9761 DOI 19522 CAI) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày (nguyên liệu sản xuất giày)bằng nhựa- vup1983-1/00a specklepaint injctstrap(110DOI220CAI) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#10-11(14895PR29790PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#10-11(5533PR11066PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#10-11(6248PR12496PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#13-14(600PR1200PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#13-14(613PR1226PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#13-14(654PR1308PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#14T-15(12PR24PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#14T-15(72PR144PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#6-6T(138PR276PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#6-6T(264PR528PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#6-6T(272PR544PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#7-8(10222PR20444PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#7-8(2999PR5998PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#7-8(3627PR7254PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#8T-9T(23400PR46800PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#8T-9T(6256PR12512PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- AKB3 size MS#8T-9T(9440PR18880PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- NRF size MS#11-12(1686PR3372PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- NRF size MS#11-12(546PR1092PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- NRF size MS#12T-13T(144PR288PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- NRF size MS#12T-13T(473PR946PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- NRF size MS#14-15(138PR276PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- NRF size MS#14-15(251PR502PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- NRF size MS#6-6T(144PR288PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- NRF size MS#6-6T(147PR294PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- NRF size MS#7-7T(216PR432PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- NRF size MS#7-7T(483PR966PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- NRF size MS#8-9(1396PR2792PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- NRF size MS#8-9(660PR1320PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- NRF size MS#9T-10T(2298PR4596PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày(bằng nhựa)(phụ liệu trang trí mặt ngoài dùng trong sản xuất giày)- NRF size MS#9T-10T(714PR1428PC) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày-injection foxing(16975DOI33950CAI)(nguyên liệu sx giày,bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày-injection outsoleinlays(12214DOI24428CAI)(nguyên liệu sx giày,bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày-injection outsoleinlays(17262DOI34524CAI)(nguyên liệu sx giày,bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày-injection outsoleinlays(316DOI632CAI)(nguyên liệu sx giày,bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày-injection outsoleinlays(8043DOI16086CAI)(nguyên liệu sx giày,bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày-specklepaint injctstrap(20101DOI40202CAI)(nguyên liệu sx giày,bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày-specklepaint injctstrap(3174DOI6348CAI)(nguyên liệu sx giày,bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày-specklepaint injctstrap(3920DOI7840CAI)(nguyên liệu sx giày,bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày-specklepaint injctstrap(5902DOI11804CAI)(nguyên liệu sx giày,bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày-up1983-1 injection strap(56DOI112CAI)(nguyên liệu sx giày,bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày-up1983-2 injection foxing(7380DOI14760CAI)(nguyên liệu sx giày,bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32.2/ Miếng trang trí giày-up1983-2 injection foxing(9000DOI18000CAI)(nguyên liệu sx giày,bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-4 Miếng trang trí giày- buckle (2 cái 1 đôi) (110 cái) (CLH của TK số 102239830710/E31 ngày 25/09/2018 mục 14) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-4 Miếng trang trí giày- DA1560-1 (1 đôi 2 cái) (525 cái) (CLH của TK số 103178100100/E31 ngày 03/03/2020 mục 1) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-4/ Miếng trang trí giày- NDS1728 IRREGULR ACRYLIC HANGTAG (1 CÁI 0.5 ĐÔI) (2784 CÁI) (NPL SX giày, bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-4/ Miếng trang trí giày- NDS1728 IRREGULR ACRYLIC HANGTAG (1 CÁI0.5 ĐÔI) (27600 CÁI) (NPL SX giày, bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-4/ Miếng trang trí giày- NDS1728 IRREGULR ACRYLIC HANGTAG (1 CÁI0.5 ĐÔI) (47524 CÁI) (NPL SX giày, bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-4A/ Miếng trang trí giày- 137CM 1.0MM 91B CLEAR FS-8086L TPU FILM (Bằng nhựa)(187YD)(NPL dùng để sản xuất giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-4A/ Miếng trang trí giày- FS-8086L TPU FILM (NPL phục vụ cho sx giày) (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 0.15 CLEAR T3080A TPU(2M) (NPL sản xuất giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 0.3MM 137CM CLEAR T3080A TPU FILM (0.07 M)(CLH của TK 102870422320/E31, ngày 13/09/2019, mục 31) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 0.3MM 137CM CLEAR T3080A TPU FILM (3M) (CLH của TK102870422320/E31 ngày 13/09/2019 mục 31) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 133CM.2 0AH DURAGON CPZ WNMLTD150 REFL PU FLM (2 M)(CLH của TK 103281380420/E31, ngày 24/04/2020, mục 1) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 137CM 1.0MM CLEAR T3080A TPU FILM (17.64 M)(CLH của TK 102733496460/E31, ngày 02/07/2019, mục 13) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 137CM 1.0MM CLEAR T3080A TPU FILM (7.8M)(CLH của TK 102703863950/E31, ngày 17/06/2019, mục 32) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 138CM.2 10A DURAGON-CP UM32 WNMLT D150 PUFILM (4 M) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 36"0.5 01B METALLIC SILVER JM-HG041 TPU (6 Yard)(CLH của TK 103175910500/E31, ngày 02/03/2020, mục 6) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 44" 0.3MM 91B CLEAR WINMELT PLUS (304M)(NPL phục vụ sản xuất giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 44" 0.3MM 91B CLEAR WINMELT PLUS (412M)(NPL phục vụ sản xuất giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 44" 0.3MM 91B CLEAR WINMELT PLUS (7 M) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 44" 0.3MM 91B CLEAR WINMELT PLUS (728M)(NPL phục vụ sản xuất giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 44" FA-3050 HOT MELT FILM (459 M) (CLH của TK102872001150/E31 ngày 16/09/2019 mục 11) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 44" FA-3050 HOT MELT FILM (91 M)(CLH của TK 102886445430/E31, ngày 23/09/2019, mục 9) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 44" NP A-924S FILM (20.72M)(CLH của TK 102834091620/E31, ngày 26/08/2019, mục 47) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 44" NP A-924S FILM (47.04M)(CLH của TK 102870422320/E31, ngày 13/09/2019, mục 26) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 44" NP A-965 FILM ADHESIVE (4M)(CLH của TK 103215469600/E31, ngày 23/03/2020, mục 8) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 45CM 1.5MM 00A BLACK EAGLE MATTE TPU(33 Yard)(CLH của TK 103215525341/E31, ngày 23/03/2020, mục 25) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 47" 1.0MM CLEAR EXCELLON A 95 TPU (2 M)(CLH của TK 103148484460/E31, ngày 14/02/2020, mục 5) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày- 54"0.2MM 91B CLEAR NASA-LQ TPU (6.4864 M)(NPL sản xuất giày)(CLH của TK 103164181300/E31, ngày 25/02/2020, mục 1) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày làm từ nhựa- 133CM.2 0AH DURAGON CPZ WNMLTD150 REFL PU FLM (96M) (NPL sản xuất giày)(CLH của TK 103315316161/E31, ngày 16/05/2020, mục 1) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày làm từ nhựa- 133CM.2 4PA DURAGONCPZ WNMLTD150 REFL PU FILM (149.2 M) (NPL sản xuất giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày làm từ nhựa- 133CM.2 4PA DURAGONCPZ WNMLTD150 REFL PU FILM (NPL sản xuất giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày-.2 0AH DURAGON CPZ WNMLTD150 REFL PU FLM (87.4 M) (NPL sản xuất giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày-125CM 0.15 CLEAR T3080A TPU (2 M)(CLH của TK 103187227620/E31, ngày 09/03/2020, mục 37) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày-133CM.2 4PA DURAGONCPZ WNMLTD150 REFL PU FILM (363.4M) (NPL sản xuất giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày-23"1.0 91B KFC RADIANT 186 RL TPU (2 M)(CLH của TK 103190748031/E31, ngày 10/03/2020, mục 1) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ Miếng nhựa trang trí giày-40"1.0MM 67P GB8000 HIFLEX TPU (2 M)(CLH của TK 103098702010/E31, ngày 09/01/2020, mục 1) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 137CM 0.8MM CLEAR T3080A TPU FILM(1 M) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 137CM 0.8MM CLEAR T3080A TPU FILM(4 M) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 137CM 1.2MM CLEAR T3080A TPU FILM(125 M) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 137CM 1.2MM CLEAR T3080A TPU FILM(8 M) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 2" GKSM68N3M 71R01B FIRECOAT TRIM REFPUFILM(6746 Yard) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 2" GKSM68N3M 80S01B FIRECOAT TRIM REFPUFILM(3133 Yard) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 2" GKSM68N3M FIRECOAT TRIM REFPUFILM(7419 Yard) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 2.32" 2GKSM68N3M 40X01B FIRECOAT TRIM REFPUFIM(733 Yard) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 2.32" 2GKSM68N3M 71R01B FIRECOAT TRIM REFPUFIM(2292 Yard) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 2.32" FIRECOAT TRIM REFPUFIM(328 Yard) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 300MM 0.05MM91BPE HGH ADHESIVE PROTECTIVE FILM(200 M) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 300MMX0.05MM91BPE HGH ADHESIVE PROTECTIVE FILM(1 M) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 44" NP A-924S FILM(1300 M) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 44" NP A-924S FILM(2400 M) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 44" NP A-924S FILM(600 M) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 44" NP A-965 FILM ADHESIVE(100 M) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 44" NP A-965 FILM ADHESIVE(1000 M) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 44" NP A-965 FILM ADHESIVE(900 M) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 50CM 1.0MM 91B CLEAR FT1029 TPU FILM(153 Yard) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 50CM 1.0MM 91B CLEAR FT1029 TPU FILM(97 Yard) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 54" NP A-965 FILM ADHESIVE(10.9728 M)(CLH của TK 103281920120/E31, ngày 25/04/2020, mục 23) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A/ NPL sx Giày: Miếng nhựa trang trí giày- 54" NP A-965 FILM ADHESIVE(900 M) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A: Miếng nhựa trang trí giày, mới 100%- 137CM 1.0MM 91B CLEAR FS-8086L TPU FILM- 475FD (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A: Miếng nhựa trang trí giày, mới 100%- 45CM 0.5MM 66P SKY LARK TPU FILM- 472GU (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-6A: Miếng nhựa trang trí giày, mới 100%- 45CM 0.5MM METALLIC GOLD SKY LARK TPU- 472J9 (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-7/ Dây nhựa treo nhãn- 4" BLACK PLASTIC NAIL (1KPC1000 CÁI) (11 KPC) (NPL SX giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A/32-7/ Dây nhựa treo nhãn- 4" BLACK PLASTIC NAIL(1 KPC1000 Cái)(27 KPC)(NPL sx Giày) (nk)
- Mã HS 39264000: A032/ Miếng trang tri băng nhưa cac loai (nk)
- Mã HS 39264000: AH-UE/DKNY/2019 BEAD/ Hạt cườm nhựa (nk)
- Mã HS 39264000: B001/ Dây diềm (welt) (nk)
- Mã HS 39264000: B35/ Miếng trang trí gót bằng nhựa và plastic (nk)
- Mã HS 39264000: B8/ Miếng trang trí bằng nhựa và plastic (nk)
- Mã HS 39264000: Bảng chứng nhận đại lý ủy quyền bằng plastic F.O.C- GIII AUTHRIZED CERTIFICATE PANEL, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bảng viền làm từ nhựa Polystyrene loại DECO Mouldings dùng để làm khung tranh. Model: DECO Moulding. Nhãn hiệu: DECO. Kích thước: 110*20*2400mm, 80*20*2400mm, 65*18*2400mm, 40*18*2400mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bắp cải 120*100*165mm (60PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bắp cải 205*205*280mm (6PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bắp cải 235*235*360mm (6PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bắp cải 300*190*360mm (1PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bắp cải 370*300*460mm (2PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bắp cải 390*180*400mm (3PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bắp cải 440*340*660mm (1PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: BG2501/ Miếng trang trí bằng nhựa-Decorative pieces of Plastic (nk)
- Mã HS 39264000: BG2501/ Trang trí bằng nhựa các loại(Miếng trang trí bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39264000: BG2501/ Trang trí bằng nhựa các loại(Vật phẩm trang trí giày) (nk)
- Mã HS 39264000: BG2501/ Trang trí giày bằng nhựa các loại (Miếng trang trí) (nk)
- Mã HS 39264000: BG2501/ Trang trí giày bằng nhựa các loại (Miếng trang trí)-PANEL 4 D (1 PRS 2 PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: BG2501/ Trang trí giày bằng nhựa các loại (Miếng trang trí)-PANEL 4D# AD 30832 (1 PRS 2 PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: BG2501/ Trang trí giày bằng nhựa các loại (Miếng trang trí)-PANEL ULTRA 4D# AD30832 (1 PRS 2 PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: BG2501/ Trang trí giày bằng nhựa các loại (Miếng trang trí)-PANEL VENTICE 2.0 QTR (1 PRS 2 PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: BG2501/ Trang trí giày bằng nhựa các loại (Miếng trang trí)-Shank Mavia (1 PRS 2 PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: BG2501/ Trang trí giày bằng nhựa các loại (Miếng trang trí)-Shank Mavia X # 28718 (1 PRS 2 PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: BG2501/ Trang trí giày bằng nhựa các loại (Miếng trang trí)-SHANK VENTICE 2.0 QTR (1 PRS 2 PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: BG2501/ Trang trí giày bằng nhựa các loại (Miếng trang trí)-TORSIBSR CLIMA WARM 2.0# AD-24570 (1 PRS 2 PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: BG2501/ Trang trí giày bằng nhựa các loại (Miếng trang trí)-TPU SHANK BASE LINE (1 PRS 2 PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: BH501/ Nhãn nhựa các loại- Heat transfer size label (nk)
- Mã HS 39264000: BH501/ Nhãn nhựa các loạiLOGO DESCENTE base(34MMx32MM)/ logo(28MMx26MM)HF (nk)
- Mã HS 39264000: BH501/ Nhãn nhựa các loạiLOGO DESCENTE base(36MMx34MM)/ logo(30MMx28MM)HF (nk)
- Mã HS 39264000: BH501/ Nhãn nhựa các loại-LS (nk)
- Mã HS 39264000: BH501/ Nhãn nhựa các loại-TPR HOSKIN logo (61MM x 26MM) BASE: SNOW WHITE(11-0602 TPG)/LOGO: COREBLACK(A0QM)RIGHT LOGO: SWISSSKI/LEFT LOGO:DESCENTE (nk)
- Mã HS 39264000: Bình hoa (120*120*260)mm*2 (4SET/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bình hoa (160*120*350)mm*2 (4SET/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bình hoa 100*100*250mm (12PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bình hoa 200*200*260mm (8PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bình hoa 330*170*400mm (4PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bình hoa, lọ hoa, hình khối bằng nhựa tổng hợp dùng để trang trí cao (110 đến 118)cm+/-6cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bình hoa, lọ hoa, hình khối bằng nhựa tổng hợp dùng để trang trí cao (125 đến 135)cm+/-6cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bình hoa, lọ hoa, hình khối bằng nhựa tổng hợp dùng để trang trí cao (20 đến 40)cm+/-6cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bình hoa, lọ hoa, hình khối bằng nhựa tổng hợp dùng để trang trí cao (45 đến 65)cm+/-6cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bình hoa, lọ hoa, hình khối bằng nhựa tổng hợp dùng để trang trí cao (75 đến 85)cm+/-6cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: BÌNH NHỰA TRANG TRÍ, HÀNG MỚI SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 39264000: BM038/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39264000: Bộ dán tường trang trí 12 con giáp dạ quang bằng nhựa PP- GLOWING STICKER SET, kích thước 30.5x21.5x1cm, code 6999030147172 (nk)
- Mã HS 39264000: Bộ dán tường trang trí hình sinh vật biển dạ quang bằng nhựa PP- GLOWING STICKER SET, kích thước 30.5x21.5x1.2cm, code 6999030147165 (nk)
- Mã HS 39264000: Bộ dán tường trang trí hình trăng sao dạ quang bằng nhựa PP- GLOWING STICKER SET, kích thước 30.5x21.5x1cm, code 6999030147189 (nk)
- Mã HS 39264000: Bộ dán tường trang trí hình vũ trụ dạ quang bằng nhựa PP- GLOWING STICKER SET, kích thước 31x21.5x1cm, code 6999030147141 (nk)
- Mã HS 39264000: Bộ dán tường trang trí hình vũ trụ dạ quang nhiều màu bằng nhựa PP- GLOWING STICKER SET, kích thước 31x21.5x1cm, code 6999030147158 (nk)
- Mã HS 39264000: Bộ khay trưng bày mỹ phẩm bằng nhựa (gồm 157 khay nhựa hình chữ L, 56 bảng tên sản phẩm)- SUNHWAN VMD- kích thước 1140mm*620mm*1320mm (nk)
- Mã HS 39264000: Bộ móng tay giả KISS FAKE NAIL (nk)
- Mã HS 39264000: Bộ nắp đựng đồ bằng nhựa (bộ 6 cái, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bộ quả bóng dùng để treo trang trí bằng nhựa cứng (3 quả/bộ). Ký hiệu: CL FZFLYXGS. KT: 3-4-5cm/quả. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bộ trưng bày nữ trang bằng nhựa (dạng hình tượng)-JEWELRY KIT MERCH. TOOLSELEMENT 1:100% PVC-Mới 100%-MH: 19VM03075T00100NSZ (nk)
- Mã HS 39264000: Bộ tượng trang trí bằng nhựa tổng hợp hình chú tiểu (1 bộ 4 cái) cao 6cm+-5%, NSX: Huangshi Genetic Global Trading Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bộ xếp hình bằng nhựa (không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Bối cảnh bằng nhựa, dùng để trang trí cho bể cá cảnh. KT: (16 x 40)cm +/-10%. Sản xuất tại Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Bối cảnh bằng nhựa, dùng để trang trí cho bể cá cảnh. KT: (28 x 70)cm +/-10%. Sản xuất tại Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Bối cảnh bằng nhựa, dùng để trang trí cho bể cá cảnh. KT: (32 x 80)cm +/-10%. Sản xuất tại Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Bóng trang trí bằng plastic (Decorative balls), 8x8 x4 cm, không in chữ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cá 190*90*160mm (12PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cá 230*135*345mm (6PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cá 260*120*260mm (4PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cá 335*165*385mm (3PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cá 360*370*185mm (3PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cá 430*160*320mm (2 PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cá 600*350*400mm (1PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cá 610*150*380mm (3PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cây gãi lưng bằng nhựa (25 cm, không hiệu). hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Chậu trồng cây cảnh bằng nhựa tái sinh KT (phi 17cm x 14cm). Không nhãn hiệu.(Hàng mới 100%). Nhà sx: Hong mei Shu Jiao Co.,ltd (nk)
- Mã HS 39264000: Chậu trồng cây cảnh bằng nhựa tái sinh KT (phi 25cm x 22cm). Không nhãn hiệu.(Hàng mới 100%). Nhà sx: Hong mei Shu Jiao Co.,ltd (nk)
- Mã HS 39264000: Chậu trồng cây cảnh bằng nhựa tái sinh KT (phi 32cm x 22.5cm). Không nhãn hiệu (Hàng mới 100%), Nhà sx: Hong mei Shu Jiao Co.,ltd (nk)
- Mã HS 39264000: Chậu trồng cây cảnh bằng nhựa tái sinh KT (phi 43cm x 29cm). Không nhãn hiệu (Hàng mới 100%), Nhà sx: Hong mei Shu Jiao Co.,ltd (nk)
- Mã HS 39264000: Chậu vàng 140*140*180mm (4PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Chậu vàng 170*170*210mm (2PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Chú tiểu 2-3" (120set/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Chú tiểu 3" (50set/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Chuỗi hạt nhựa giả đá (1 set gồm 2 chuỗi) dùng để trang trí giày dép- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Chuông trang trí bằng plastic-BED RING,nhà sản xuất: KUB,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Chụp trang trí bằng nhựa (đã kiểm hóa theo TK: 100223259731/A12 mục 15): 82800024 plastic fitting of bathtub, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 110*110*130mm (60PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 110*110*140mm (24PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 110*110*150mm (36PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 130*130*182mm (18PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 150*150*130mm (18PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 160*160*210mm (16PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 170*170*240mm (8PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 180*180*170/230mm (12PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 180*180*230mm (12PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 195*165*265mm (6PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 195*165*266mm (6PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 280*270*300mm (4PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 280*280*280mm (4PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 350*340*380mm (2PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 350*350*450mm (2PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 380*380*380mm (2PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 80*60*50mm (180PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cóc 95*110*120mm (24PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Con rối Jollibee bằng nhựa dùng để trang trí cửa hàng (1 Unit 1 cái)- Mascot, jollibee new,io,mascot,duffle bag. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cúp bằng nhựa PVC cao 30-40cm hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cúp bằng nhựa và kim loại, kích thước 28 x 19 x 9 cm, dùng để trưng bày trang trí, là hàng quà tặng của cá nhân. Ncc: ROBERTSON MARKETING GROUP, INC. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Cúp chứng nhận giải thưởng " cắt giảm chi phí của tập đoàn " của công ty Panasonic Việt Nam. Chất liệu:Nhựa. Kích thước: 150*115mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cúp lưu niệm cho nhân viên chưa xếp hạng, làm từ nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cúp lưu niệm cho nhân viên xếp hạng bạc, làm từ nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Cúp lưu niệm cho nhân viên xếp hạng hạng đồng, làm từ nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: D01010R001F9918/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D01020000CA059/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D01020000CA059/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ A0QM CORE BLACK 2012921 L6 R TONGUE DIAL S 2PCS/PRS (nk)
- Mã HS 39264000: D02065HAPWNMA25O03DV-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D02065KAPWNMA25O039O/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D02065RAPWNNG25P002Y/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D02065W401Q5A25B06TE/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU INJECTION (nk)
- Mã HS 39264000: D02066JAPWQ4X25B06TE/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ HEEL COUNTER (nk)
- Mã HS 39264000: D02066K401Q5B25B06TE/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU INJECTION (nk)
- Mã HS 39264000: D0208NB10HB00619-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0208NB10HWW040/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0208NB10KAA71/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0208NB10KBH0216/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0208NB10KF9918-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0208NB10KR1133-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04015B10EA0089/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04016D101A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04016M602A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04016M604A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04016M604AY0058/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04016M606AW01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04016M608AR0213/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04016M608AW01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04016M609A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04016M609AR0213/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04016M609AW01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04016M609AY0058/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04016W701F0143/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04016W701K256/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040204801B5749/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040204801B5749/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 04858 SHANK (nk)
- Mã HS 39264000: D040204801F9786-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040204803A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040204803W000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040204804S007-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040204804S007-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 04858 SHANK (nk)
- Mã HS 39264000: D040204804Z000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040204805A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040206801E8748/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 06768-2 (nk)
- Mã HS 39264000: D04020680NE8748/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 06768-1 (nk)
- Mã HS 39264000: D04020681CA002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 06768-3 (nk)
- Mã HS 39264000: D040206902B5749/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040206902H0145/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040206904R00678/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040208103B1021/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040208103B8748/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040208103H00025/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040208103N00275/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040208103R01235/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040208103R1133/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040208103S006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040208104R1133/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04020F20NP00150/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04020W701H796/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04020W701R0348/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04020W705F00515/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04020W705W0059/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04021102LK002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040227101W000-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040227102E1085/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040227102W000-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040227102W002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040227102W266/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04022710GS007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04022710NR00678/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040230303HZH06/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040230303HZH06/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI)/ XIX HEEL_CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030MA002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030MA002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 03303-B (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030MF0071-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030MF0071-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 03303-B (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030NW000-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 03303-B (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030OA002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030OA002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 03303-B (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030PZA09/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030PZA09/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ AD-03303TB (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030PZE036/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030PZE036/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ AD-03303TB (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030PZH054/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030PZH054/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ AD-03303TB (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030PZJ04/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030PZJ04/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ AD-03303TB (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030PZR47-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2cái) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030PZR47-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2cái)/ AD-03303TB (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030PZR90/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030PZR90/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ AD-03303TB (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030PZS02/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030QZA09/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030QZA09/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI 2CÁI)/ AD-03303TB (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030QZB123/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ AD-03303TB (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030QZE0121/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030QZE0121/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI2CÁI)/ AD-03303TB (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030QZJ04/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030QZR47-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2cái) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030QZR47-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2cái)/ AD-03303TB (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030QZR90/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ AD-03303TB (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030UA002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030WZR47-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2cái) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023030WZR90/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040230318AZE012/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040230318AZE012/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI)/ XIX HEEL_CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D040230318AZE111/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040230318AZS007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040230318BZB031/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040230318BZE008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040230318BZE008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI)/ XIX HEEL_CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D040230318FF0032/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ PLASTIC DECORATION XIX HEEL_CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D040230318FF0032/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ XIX HEEL_CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D04023031FA059/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023031ME1083/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023031ME1083/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ PLASTIC DECORATION XIX_1K HEEL CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D04023031ME1083/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ XIX_1K HEEL CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D04023031MF9789/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023031MF9789/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ XIX_1K HEEL CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D04023032HAW39/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023032HAW39/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ PLASTIC DECORATION XIX HEEL_CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D04023032LZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023032LZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ PLASTIC DECORATION XIX_1K HEEL CAP(IP) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023032LZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ XIX_1K HC(IP) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023032QZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023032QZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ PLASTIC DECORATION XIX_1K HEEL CAP(IP) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023032SFZR00/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ XIX HEEL_CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D04023032TAZ07/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023032ZHZH05/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023032ZZB123/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI 2CÁI)/ AD-03303TB (nk)
- Mã HS 39264000: D04023033CZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ PLASTIC DECORATION XIX_1K HEEL CAP(IP) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023033CZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ XIX_1K HC(IP) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023033DZ000-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040230342W000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023034KR00678-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023034QA059/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023034UZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023034UZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI)/ XIX_1K HC(CT) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023034VZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023034VZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI)/ XIX_1K HC(CT) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023034WZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023034WZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI)/ XIX_1K HC(CT) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023034XZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023034XZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI)/ XIX_1K HC(CT) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023035AZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023035AZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ PLASTIC DECORATION XIX_1K HEEL CAP(CT) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023035AZ000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ XIX_1K HC(CT) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023035RA059/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023035RA059/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 03303-B (nk)
- Mã HS 39264000: D04023035RE8748/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023035RH0090/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023035RH0090/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 03303-B (nk)
- Mã HS 39264000: D040233402A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040233701ZBRA01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040233701ZRBW01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040233716ZBF052/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023371SZA09/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040233802A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040233802B00559/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040233802W000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040239101SA38/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040239101SA38/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ UB TORSION_BAR (nk)
- Mã HS 39264000: D040239103W000-V2/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ 01F7 AD39031 UPPER TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04023911SA002-V2/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023911SA002-V2/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ A0QM AD39031 UPPER TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04023911SW000-V2/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023911SW000-V2/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ 01F7 AD39031 UPPER TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04023911ZAR102-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023911ZAR102-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI)/ UB TORSION_BAR (nk)
- Mã HS 39264000: D04023912IWAR682/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023913ZA059-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04023913ZA059-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ A0QM AD39031 UPPER TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04023914VAP0025/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ A0QM/A7M2 AD39031 UPPER TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D040241609A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040241609A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ PLASTIC DECORATION UB_M HEEL_CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D040241609A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ UB_M HEEL_CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D04024160LW000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04024160LW000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ UB_M HEEL_CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D040241611W000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ UB_M HEEL_CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D04024163NP0264/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04024163NP0264/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ PLASTIC DECORATION UB_M HEEL_CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D04024163OA059/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI)/ PLASTIC DECORATION UB_M HEEL_CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D04024163OH0121/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ PLASTIC DECORATION UB_M HEEL_CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D04024163OH0121/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ UB_M HEEL_CAP (nk)
- Mã HS 39264000: D040242407A002/ MIÊNG TRANG TRI GIAY (1 ĐÔI 2 CAI)/ #42814 TSB (nk)
- Mã HS 39264000: D040242414Z000/ MIÊNG TRANG TRI GIAY (1 ĐÔI 2 CAI)/ #42814 HEEL (nk)
- Mã HS 39264000: D04024280AA0074/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04024280AA0074/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 42628 T-BAR (nk)
- Mã HS 39264000: D040243406P0260/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040243406W000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040243417B00558/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI 12CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04024341AB00558/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04024341EB00558/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04024341EH0159/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04024342LW266-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1ĐÔI2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04024342RB011/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040243431B00558/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 6 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040243431E1085/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 6 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040243431H0159/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 6 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040243432B99610/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040243432E1084/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040244301E1084/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 44003 T-BAR (nk)
- Mã HS 39264000: D040244301N0135/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040244301W000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040244301W000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 44003 T-BAR (nk)
- Mã HS 39264000: D040248701E1043/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU SHANK 95+-3A NO:487K FASTER (nk)
- Mã HS 39264000: D040263601W000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040265854KA825S0330/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040291402H0063-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39264000: D040291403F00140/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-4104TCX SHANK BASF ELASTOLLAN B64D NO:91384-SLMY8-288 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402PV115A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ NO:PVN-1341 ELASTOLLAN 695A 10U BASF (95%TRANSLUCENT) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402PV314F00442/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402PV315F00272/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402PV315S070/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402PV50XRR0341/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402PV703A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402PV703K0052/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402PV703R0350/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402PV709A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402PV709F00169/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402R1503A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402S1600N158/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30BH9876/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI2CÁI)/ 16-0540TCX TPU ELASTOLLAN 695A 95A NO:SLM193 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30CA0136-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30CB99837-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30CF00141/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30CF00141/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-0405TCX TPU ELASTOLLAN 60D NO:SLMY8-353 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30CH0106/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30DF0166/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 18-0503TCX TPU ELASTOLLAN 695A 95A NO:SLM193 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30DF5382/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 14-4201TCX TPU ELASTOLLAN 695A 95A NO:SLM193 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30DF9946/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-4205TCX TPU ELASTOLLAN 695A 95A NO:SLM193 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30FA0136/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-4004TCX TPU ELASTOLLAN 60D NO:SLMY8-353 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30FB01315/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-4245TCX TPU ELASTOLLAN 60D NO:SLMY8-353 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30FB99837/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-3923TCX TPU ELASTOLLAN 60D NO:SLMY8-353 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30FF00146/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-0508TCX TPU ELASTOLLAN 60D NO:SLMY8-353 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30FH0106/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-4906TCX TPU ELASTOLLAN 60D NO:SLMY8-353 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30FP00124/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-3750TCX TPU ELASTOLLAN 60D NO:SLMY8-353 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL30FR10005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-2118TCX TPU ELASTOLLAN 60D NO:SLMY8-353 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL509A0136/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-4004TCX TPU ELASTOLLAN B 64D/06-4514 "4D" LOGO NO:SLMY8-325 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL601F9946/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-4205TCX TPU ELASTOLLAN B 64D NO:SLMY8-316 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL60AA0136/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-4004TCX TPU ELASTOLLAN B 64D NO:SLMY8-316 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL60AF5405/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-3901TCX TPU ELASTOLLAN B 64D NO:SLMY8-316 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL60AF9946/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-4205TCX TPU ELASTOLLAN B 64D NO:SLMY8-316 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL60BA0136/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL806A0136/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-4004TCX TPU ELASTOLLAN B 64D NO:SLMY8-318 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL806F9946/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-4205TCX TPU ELASTOLLAN B 64D NO:SLMY8-318 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL808A0136/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL80AA0136/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 19-4004TCX SHANK BASF ELASTOLLAN B64D NO:91384-SLMY8-288 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL80AH00307/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 18-5606TCX SHANK BASF ELASTOLLAN B64D NO:91384-SLMY8-288 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SL80AH0063/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 17-6206TCX SHANK BASF ELASTOLLAN B64D NO:91384-SLMY8-288 (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SM002AW01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SM600AR0101/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402SP101AW01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE102A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE102R00632/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE102W000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE105A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE106A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE106W000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE108A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE108W000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE109AW01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE109WA01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE10BA002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE10BW000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE10CA002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE10CW000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE10DA002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE10DW000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE301AWR205/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE301AWW0/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE302A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE303A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE305A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE305W000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE306WA01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE308A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE30AA002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE30BA002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE30CA002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE30CY00142/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE30DA002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE30DW000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE30GW000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0402TE30HW000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0403DA401A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0407FA201FKB1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040B01AEF9X425W06WA/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040B01AEF9X425X0D6Q/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D040C01AGINU525B0001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU INJECTION (nk)
- Mã HS 39264000: D041006APWLOJ25B0001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D041006APWLOJ25L0ASP/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D041006APWLOJ25X070B/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04244C603AR0213/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04244C603AW01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ TPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04289G000NPT14O036J/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D042904601AKY010/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D04310N000PHJ25B0247/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04310N000PHJ25W0AL0/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04342K611NNJ25P002X/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04342L611NMX25O02YS/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04342M611NMX25B06TE-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D04342M611NNJ25B06TE-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: D04401A4EQMDH25W3038-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI)/ (18-1248TPX)/(W000) TPU(2) 13mm(:98A) JY-142 (nk)
- Mã HS 39264000: D0499384XTOW925X0EFZ/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0499384XUQ8F25X0EFZ/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D080128000Q6P25L0DYY/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D08012A000Q5Z25L0DYW/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D08012A000Q5Z25L0DYY/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D08012A000Q5Z25L0DZ7/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D08031P878JA725W09SO/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D089902006AW01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D089902308A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D089902308F0222/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D089902308W000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D089902405JWE0/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ NO:V-R93854 AD25 "3"+ LOGO+AA4Z BASE SILICONE 9-11.5 (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0304A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0304F235/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0304R00399/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0304W000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0304Y00142/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0405A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0405F235/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0405R00399/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0405W000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0405Y00142/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0502A002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0502AF401/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0502AW01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0502WA01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0502WR0187/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0703AW01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0703YA162/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0909AWR186/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0909RWR082/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899D0909WAR139/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ CPU (nk)
- Mã HS 39264000: D0899VR208RWBY0/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ NO:V-R93852 A3LA ICECREAM+ BASE 1+292C BASE 2+AC4S BASE 3 SILICONE 40mm (nk)
- Mã HS 39264000: D0899VR209RWBY0/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ NO:V-R93852 A3LA IVERSON+ BASE 1+292C BASE 2+AC4S BASE 3 SILICONE 40mm (nk)
- Mã HS 39264000: D0899VR3030000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0899VR404R0238/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ NO:V-R93854 A5JW "3"+ LOGO+AA4Z BASE SILICONE 3.5-6 (nk)
- Mã HS 39264000: D0899VR404R0238/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ NO:V-R93854 A5JW "3"+ LOGO+AA4Z BASE SILICONE 9-11.5 (nk)
- Mã HS 39264000: D0899VR802A002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0899VR802H00387/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: D0899VR803WA01/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ NO:V-R93798 MILKY WHITE BASE+"ICE CREAM IVERSON"/ LOGO SILICON EPM3 (nk)
- Mã HS 39264000: Dạng hộp làm bằng nhựa, size: 11X14, mã: 10174360, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Dạng hộp làm bằng nhựa, size: 5X7, mã: 10226846, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Dạng hộp làm bằng nhựa, size: 6X14, mã: 10223093, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Dạng hộp làm bằng plastic, size: 6" x 6", mã: 10223092, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Dây liễn nhựa trang trí dùng trong lễ hội hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Dây ruy băng bằng nhựa PP dùng trang trí, kích thước: dài 350m-1000m, rộng 10cm-17cm- PP Ribbon (5072.40 kg 692 cuộn), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Dây ruy băng bằng nhựa PP/PET dùng trang trí, kích thước: dài 300m-1200m, rộng 12mm-29mm & 10cm-51cm- PP/PET Ribbon (13506.90 kg 12575 cuộn), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Dây ruy băng bằng nhựa PP/PET dùng trang trí, kích thước: dài 450m-1200m, rộng 18mm-29mm & 17cm-51cm- PP/PET Ribbon (6682 kg 2925 cuộn), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Dây ruy băng bằng nhựa PP/PET/NYLON dùng trang trí, kích thước: dài 200m, rộng 26mm- Flocked/Velvet Plastic Ribbon (1879.68 kg 264 cuộn), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Dây ruy băng bằng nhựa PP/PET/NYLON dùng trang trí, kích thước: dài 200m, rộng 26mm- Flocked/Velvet Plastic Ribbon (888.99 kg 128 cuộn), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Dây ruy băng bằng nhựa tổng hợp dùng để trang trí (không tự dính), bản rộng <5cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Dây ruy băng dùng để trang trí (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39264000: Dây trang trí dạng dây xích bằng nhựa, đã gia công hoàn chỉnh. Ký hiệu: R12000. KT: (0.5*0.2)cm, dài 12m/sợi. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đế để điện thoại trên ô tô, TS35(AP12T) CarHolder Black 000CG20917,hiệu Spigen, bằng nhưạ,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đế mica đặt sản phẩm trưng bày, kích thước 150x150x10 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đế mica đặt sản phẩm trưng bày, kích thước 300x120x10 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đế mica đặt sản phẩm trưng bày, kích thước 40x40x10 mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: đế nhựa miếng nhựa ốp lưng điên thoai, hộp nhựa, hít nhựa, ốp nhựa 500cái-600 cái/thùng 25kg/thùng mơi 100% (nk)
- Mã HS 39264000: DEC14/ Decal sản phẩm bằng nhựa 5 x 7cm, Itemr No. Z227KA (đã in hình trên nhãn) (nk)
- Mã HS 39264000: DEC14/ Decal sản phẩm bằng nhựa 5 x 7cm, Itemr No. Z229KA (đã in hình trên nhãn) (nk)
- Mã HS 39264000: Di lặc 240*140*150mm (12PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Di lặc 300*190*200mm (4PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Di lặc 320*195*390mm (4PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Di lặc 380*250*450mm (2PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Di lặc 385*260*280mm (4PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Di lặc 450*290*330mm (2PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Di lặc 460*460*620mm (1PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Di lặc 480*220*300mm (3PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: ĐỒ LƯU NIỆM, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ phong thủy bằng nhựa các loại <4" mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ phong thủy bằng nhựa các loại 14-18" mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ phong thủy bằng nhựa các loại 20-24" mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ phong thủy bằng nhựa các loại 9-12" mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ thủ công mỹ nghệ trang trí bằng nhựa cao dưới 10cm hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa (Decorations, 5-7 cm,hình cây, dùng để trên bàn), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa (Decorations, hình chong chóng, dùng để bàn), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa (decorations, hình hoa, đường kính 12cm, dùng để trên bàn), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa (Doll, hình búp bê,kích thước 5-8 cm, dùng làm móc khóa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa (hình quả hồ lô, nén bạc, túi tiền). Kích thước: (10-15 x 5-10 x 5-10)cm+/-10%. NSX: ZHEJIANG YUANDA CO., LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa (lọ hoa, chậu hoa, hình trang trí các loại), kt: (cao 20 cm~35cm)_+8cm, hiệu:GUANGXI.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa (lọ hoa, chậu hoa, hình trang trí các loại), kt: (cao 20 cm~35cm)_+8cm, NSX:GUANGXI.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa (lọ hoa, chậu hoa, hình trang trí các loại), kt: (cao 45cm~70cm)_+8cm. Hiệu:GUANGXI.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa (Plastic Animals, hình con vật, 3-5cm, dùng để trang trí trên bàn), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa (Plastic Animals, hình con vật, 5-7cm, dùng để trang trí trên bàn), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa (Plastic Animals, hình con vật, 7-10cm, dùng để trang trí trên bàn), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa (Plastic Animals, hình con vật,3-5cm, dùng để trang trí trên bàn), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa (Plastic Animals, hình con vật,7-10cm, dùng để trang trí trên bàn), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa hình con vật. Qui cách:30x60x20cm (không hiệu), Hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa hình Cup, kích thước (18x8x8)cm+/-10%. Hiệu: Jufeng Imagine. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa- lá bằng nhựa(Plastic leaf,40 kg/ bao, dài 3-7 cm, phụ kiện làm đồ trang trí) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa- Plastic display (sasasudare 1116cm), (size 11x16cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa- Plastic display (sasasudare 1330cm), (size 13x30cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa- Plastic display (sasasudare 1630cm), (size 16x30cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa- Plastic display (syaku5sunsyougunbune shiraki), (size 45.5x18.6x15.5cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa- Plastic display (takehimebentougreenset), (size 37x10x11cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa- Plastic display (zouashidonjuutameoimatsuuchisyunuri), (size 16.8x14.3x7.6cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa tổng hợp (các hình: tròn, người, con vật, cây cối), KT: cao (10-20)cm +-10%, nhà sản xuất: Beijing Xindejiabai International Trading Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa tổng hợp (các hình: tròn, người, con vật, cây cối), KT: cao (30-60)cm +-10%, nhà sản xuất: Beijing Xindejiabai International Trading Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa tổng hợp (hình con vật), KT: cao (10-20)cm +-10%, nhà sản xuất: Beijing Xindejiabai International Trading Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa tổng hợp đế bằng bột đá nhân tạo (hình người, con vật, cây cối), KT: cao (60-90)cm +-10%, nhà sản xuất: Beijing Xindejiabai International Trading Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa tổng hợp, các hình người, chữ, ngôi sao, trái tim, dùng trang trí, nhà sản xuất: Yantai Sunshine Handicrafts Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa(Plastic tree, hình thân cây cành,bằng nhựa,40 kg/ bao, dài 3-7 cm, phụ kiện làm đồ trang trí) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa(Plastic tree, hình thân cây cành,bằng nhựa,55 kg/ bao, dài 3-7 cm, phụ kiện làm đồ trang trí) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí bằng nhựa, cao từ 100-140cm, 35-50g (hình cây, cành hoa), chất liệu nhựa kết hợp với sợi sắt sơn phủ, dùng để trang trí tiểu cảnh trong nhà, khách sạn, Nsx Itran, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa + sắt mạ + thủy tinh các hình, cỡ (10- <20)cm (không dùng điện, pin, không cắm bút, không đồng hồ), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa + sắt mạ + thủy tinh các hình, cỡ (10- <20)cm (không dùng điện, pin, không cắm bút, không đồng hồ). Hiệu DIY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa + sắt mạ + thuỷ tinh các hình, cỡ (20- <30)cm (không dùng điện, pin, không cắm bút, không đồng hồ) Hiệu chữ Trung Quốc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa + sắt mạ + thuỷ tinh các hình, cỡ (20- <30)cm (không dùng điện, pin, không cắm bút, không đồng hồ) Hiệu DIY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa + sắt mạ + thuỷ tinh các hình, cỡ (20- <30)cm (không dùng điện, pin, không cắm bút, không đồng hồ), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa + sắt mạ + thủy tinh các hình, cỡ (20- <30)cm (không dùng điện, pin, không cắm bút, không đồng hồ), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa + sắt mạ + thuỷ tinh các hình, cỡ (20- <30)cm (không dùng điện, pin, không cắm bút, không đồng hồ), Hiệu chữ Trung Quốc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa + sắt mạ + thuỷ tinh các hình, cỡ (30- <50)cm (không dùng điện, pin, không cắm bút, không đồng hồ). Hiệu DIY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa + sắt mạ + thuỷ tinh các hình, cỡ (50- 70)cm (không dùng điện, pin, không cắm bút, không đồng hồ). Hiệu DIY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa + sắt mạ các hình, cao (10-<20)cm, (Không dùng: pin, điện, cắm bút, đồng hồ, tạo khói, phun nước), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa + sắt mạ các hình, cỡ (20- <30)cm (không dùng điện, pin, không cắm bút, không đồng hồ), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa + sắt mạ các hình, cỡ <10cm (không dùng điện, pin, không cắm bút, không đồng hồ), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa các hình, cao (10-<20)cm, (Không dùng: pin, điện, cắm bút, đồng hồ, tạo khói, phun nước), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa các hình, cỡ (10-<20)cm, (không dùng điện, pin, không cắm bút, không đồng hồ). Hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa các hình, cỡ (30-<50)cm, (không dùng điện, pin, không cắm bút, không đồng hồ). Hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa hình Hòn non bộ, kt (38x28x38)cm, (không cắm bút, không đồng hồ). Hiệu NIUSHUN, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí để bàn bằng nhựa hình Lưu thủy sinh tài, kt (30x20x30)cm, (không cắm bút, không đồng hồ). Hiệu NIUSHUN, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí điện thoại MARVEL Q-Iron man,bằng kẽm hợp kim và nhựa,5.28*5.5cm,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí đôi cánh sắc màu bằng nhựa, 15 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí hình gấu 3D We Bare Bears,nhựa PVC,3.4*3*6cm,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí màu trắng đen. Kích thước cao 54cm. Chất liệu 100% nhựa giả đá. Hàng mới 100%. Hiệu Medicom Toy (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí màu trắng. Kích thước cao 32cm. Chất liệu 100% nhựa giả đá. Hàng mới 100%. Hiệu Medicom Toy (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trang trí xe ô tô bằng nhựa + sắt mạ các hình, cỡ (4- <10)cm, Hiệu chữ trung quốc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Đồ trưng bày nhẫn trong cửa hàng Dior, chất liệu: 35% đồng, 45% nhựa, 20% vải dệt. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Dụng cụ phóng to hình ảnh bằng nhựa tổng hợp, dùng cho điện thoại, kt(22x18x0.9)cm +- 10%, hiệu: MingChuangWeiLi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Dụng cụ phóng to hình ảnh dùng cho điện thoại bằng nhựa tổng hợp, kt (12x18x5)cm+-10%, 1kg 11 cái, NSX: Yunta Technology Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Dụng cụ phóng to hình ảnh dùng cho điện thoại bằng nhựa. Hiệu: 3D. Mã hàng F2. Kích thước: (20-25 x 10-15 x 5-10)cm +/-10%. NSX: JAXY Optical Instrument Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Dụng cụ phóng to hình ảnh dùng cho điện thoại bằng nhựa. Kích thước: (20-25 x 10-15 x 5-10)cm +/-10%. NSX: JAXY Optical Instrument Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Dụng cụ phóng to hình ảnh dùng cho điện thoại(mặt kính vỏ nhựa) kt (12,5x18,5x10)cm+-10%, NSX: Shenzhen Pomes Technology Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: EGL21AGF Biểu tượng hình con ó màu vàng, kích thước 7.25",NSX: JDS Industries, Inc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: EGL21ASF,Biểu tượng hình con ó màu bạc, kích thước 7.25",NSX: JDS Industries, Inc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: F0399NB30PE0573-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: F0399NB30PF00168/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: F0399NB30PF01214/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: F4/ Miểng trang trí bằng nhựa và plastic (khổ 47 inch) (nk)
- Mã HS 39264000: FHS-FRZ-FSW/ Nhãn logo (nk)
- Mã HS 39264000: G059/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39264000: Giá để điện thoại bằng nhựa kết hợp sắt mạ kt(14x7x5)cm+-10%, 1kg 33 cái, NSX: Shenzhen Bingou Technology, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Giá để điện thoại bằng nhựa kết hợp sắt, kích thước (10x16)cm +/-10%, 100g/1 cái. NSX: JAXY Optical Instrument Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Giá để điện thoại bằng nhựa tổng hợp kết hợp sắt mạ kt(25x8)cm+-10%, NSX: Shenzhen Bingou Technology, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Giá để điện thoại bằng nhựa tổng hợp, đặt cố định, kích thước (15,5x10)cm+-10%, NSX:Shenzhen Aidarun Technology Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Giá đỡ điện thoại bằng nhựa, loại để bàn, kích thước (10x8)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: GLOW ON DISPLAY, Đế trưng sp bằng mica hiệu Inglot mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Hàng lưu niệm, trang trí: bình hoa cao 40-50cm, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: HẠT CHUỖI TRANG TRÍ (nk)
- Mã HS 39264000: Hạt cườm nhựa trang trí quần áo (không nhãn hiệu- Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39264000: Hạt nhựa các màu (đã xâu dây) dùng trang trí, nhà sản xuất: Hebei Xiongye Machine Trade Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Hạt nhựa các màu dùng trang trí (chưa xâu dây), nhà sản xuất: Hebei Xiongye Machine Trade Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Hạt nhựa các màu dùng trang trí (đã xâu dây), nhà sản xuất: Hebei Xiongye Machine Trade Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Hạt nhựa các màu dùng trang trí, nhà sản xuất: Hebei Xiongye Machine Trade Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Hạt nhựa dùng trang trí quần áo, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: HẠT NHỰA NGỌC TRAI MẪU (nk)
- Mã HS 39264000: HẠT NHỰA TRANG TRÍ (nk)
- Mã HS 39264000: Hạt nhựa, cánh hoa nhựa dùng để gắn trang trí, kích thước: 1mm~50mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Hạt trang trí tay nắm bằng nhựa dùng cho đồ nội thất- PLASTICS CRYSTAL (34*34*15)mm- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Hạt trang trí tay nắm bằng nhựa dùng cho đồ nội thất- PLASTICS CRYSTAL (39*37*22)mm- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Hạt trang trí tay nắm bằng nhựa dùng cho đồ nội thất-PLASTIC CRYSTAL đường kính 23MM- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Hạt xốp các màu dùng trang trí, nhà sản xuất: Hebei Xiongye Machine Trade Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: HCN5/ Hạt cườm nhựa cỡ 5mm-Phụ kiện ví (nk)
- Mã HS 39264000: HD134/ Dây ruy băng chất liệu nhựa PE đã in dùng trang trí đồ nội thất,quy cách 100mm, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: HD134/ Dây ruy băng chất liệu nhựa PE đã in dùng trang trí đồ nội thất,quy cách 62*1000mm, sử dụng trong sản xuất đồ nội thất. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Hình CG bằng nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Hình dán trang trí các loại, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Hình trang trí bằng palstic(8.1x2.4x1)cm (nk)
- Mã HS 39264000: Hoa cỏ giả bằng nhựa dùng để trang trí, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Hoa nhựa, kích thước 22cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Hoa sen 3" (100PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Hộp đựng phụ kiện bằng nhựa, kích thước 20x5cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: HQ-205/ Viền nhựa (nk)
- Mã HS 39264000: HT-92/ Nút kẹp gắn kính tủ bằng nhựa, quy cách 23*11*8MM,sử dụng cho đồ nội thất hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: HT-92/ Nút kẹp gắn kính tủ bằng nhựa, quy cách 24*11*8MM,sử dụng cho đồ nội thất hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: I050/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39264000: IVNL017/ Nhãn nhựa (tem chuyển in), Heat transfer label, 2.9*3.3cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: J090D0XAHQA6D25B0001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: J090D19AHQLOC25B3596/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: J090D19AHQLOC25L1950/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: J090D19AHQLOD25B0001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: J090D19AHQLOD25D0258/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: J090D19AHQLOD25D0483/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: J090D19AHQLOD25L1950/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: J090D1O136M5V25B3596/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ BLACK 220g KC605 ATB+MOLDED PU(WET GRIP)KGG KU166(:65A VB-022) (nk)
- Mã HS 39264000: J090D1O136M5V25W06WA/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ 11-0602TCX KC605 ATB 220g +MOLDED PU(WET GRIP)KGG KU166 (65A) VB-022 (nk)
- Mã HS 39264000: J090D1O136M5W25B3596/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ BLACK 220g KC605 ATB+MOLDED PU(WET GRIP)KGG KU166(:65A VB-021) (nk)
- Mã HS 39264000: J090D1O136M5W25L0DZ0/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: J090D1O136M5W25L0DZ0/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 14-4201TCX KC605 ATB 220g +MOLDED PU(WET GRIP)KGG KU166(65A) VB-021 (nk)
- Mã HS 39264000: J090D1O136M5W25W06WA/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ 11-0602TCX KC605 ATB 220g +MOLDED PU(WET GRIP)KGG KU166 (65A) VB-021 (nk)
- Mã HS 39264000: J09997J003Z000/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB270 (nk)
- Mã HS 39264000: Kệ trưng bày bằng plastic F.O.C- PACK CASE FOR DISPLAY mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Khay trưng bày màu trắng PLD02114, Bằng: 33% ACRYLIC, 41% EVA, 26% vải da lộn, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Khung ảnh bằng nhựa kết hợp gỗ ép,Kích thước (20 x 15 x 2)cm+-10%. nhà sx: Guangxi pingxiang city. Mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 39264000: Khung ảnh bằng nhựa kết hợp gỗ ép,Kích thước (27.5 x 22.5 x 2)cm+-10%. nhà sx: Guangxi pingxiang city. Mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 39264000: Khung ảnh bằng nhựa xốp cứng, cỡ (15x9)cm đến (30x25)cm, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Khung gương bằng nhựa PU- PU FRAME OF MIRROR, Kích thước: (82*82*3)cm, dùng trong trang trí nội thất. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Khung gương bằng nhựa PU- PU FRAME OF MIRROR, Kích thước: (91.44*91.44*6)cm, dùng trong trang trí nội thất. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: KHUNG HÌNH BẰNG NHỰA, KHÔNG NHÃN HIỆU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Khung hình bằng nhựa, size: 12X12", mã: 10226789, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Khung hình bằng nhựa, size: 6.5X12, mã: 10454439, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Khung hình dạng hộp bằng nhựa, size: 4.2X4.2X4.2, mã: 10403380, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Khung hình dạng hộp bằng Plastic, size: 8x8", mã: 10522501, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Khung hình dạng hộp làm bằng nhựa, size: 12X12, mã: 10268662, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Khung hình dạng hộp làm bằng nhựa, size: 5X7, mã: 10271933, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Khung hình dạng hộp làm bằng nhựa,size: 9X20, mã: 10242167, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Khung hình dùng trang trí làm bằng nhựa, size: 11x13", mã: 10146378, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Khung hình làm bằng nhựa dạng hộp, size: 6X6, mã: 10273338, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Khung hình làm bằng nhựa dạng hộp, size: 6X6, mã: 10273339, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Khung hình làm bằng nhựa, có thể hiện hình áo thun, size: 13x13", mã: 10146568, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Khung hình làm bằng nhựa, size: 12.5X12.5", mã: 10142958, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Khung hình làm bằng plastic dạng hộp, size: 8x8", mã: 10146377, hiệu: Michaels Studio Décor (nk)
- Mã HS 39264000: Khung hình-169698 (MOTOBAYASHI, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39264000: Khung nhựa màu nâu M90T, hỗ trợ trưng bày trong siêu thị, hiệu KAWAJUN, code: EC029, kích thước: W914xH272 (mm), mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Khung tranh bằng nhựa 60x60cm (không hiệu), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Khuôn và vật trang trí bánh kem, bằng nhựa và cao su (gồm: khuôn, vật hình thú, bong bóng, nón,...); (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39264000: Kỉ niệm chương bằng nhựa sử dụng để tặng cho nhân viên, nhà cung cấp: TAL APPAREL LTD- ADM, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: KỈ NIỆM CHƯƠNG MẪU BẰNG NHỰA- ANNIVERSARY BADGE (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu (100*70*110)mm *2 (12SET/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu (100*70*112)mm*2 (12SET/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu (194*85*138)mm *2 (8SET/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu (194*85*138)mm*2 (8SET/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu (200*115*230)mm *2 (6SET/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu (210*120*160)mm*2 (6SET/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu (220*210*132)mm *2 (6SET/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- - Mã HS 39264000: Kỳ hưu (270*160*220)mm*2 (4SET/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu (270*160*230)mm *2 (4SET/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu (390*220*343)mm*2 (1SET/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu 110*110*142mm (24PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu 290*120*200mm (8PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu 300*300*300mm (4PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu 365*200*370mm (3PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu 400*190*445mm (2PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu 550*350*550mm (1PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Kỳ hưu 580*280*490mm (1PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: KỸ NIỆM CHƯƠNG (nk)
- Mã HS 39264000: KỶ NIỆM CHƯƠNG (nk)
- Mã HS 39264000: Kỷ niệm chương bằng nhựa, chứng nhận giải thưởng " cắt giảm chi phí của tập đoàn " của công ty Panasonic Việt Nam. Kích thước: 240*110mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: KỶ NIỆM CHƯƠNG----KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN20-3157/18.JUN.2020 (nk)
- Mã HS 39264000: L03/ Lô gô (bằng nhựa). Hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39264000: LGGIAY/ Lót gót giày bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39264000: Linh kiện đèn trang thờ: Bông sen nhựa 105*70mm (100PCS/CTN), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Linh kiện đèn trang thờ: Nắp đèn hình mái chùa 11*11cm (80PCS/CTN, bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: LOGO trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 48W MSJD HIGH TENSION TRN PPR (nk)
- Mã HS 39264000: LOGO trang trí bằng nhựa (không in xuất xứ in trên mặt) (hàng mới 100%)- FTW-080 15-1512TCX M/S TRANSFER PAPER (nk)
- Mã HS 39264000: LOGO trang trí bằng nhựa (không in xuất xứ in trên mặt) (hàng mới 100%)- FTW-080 19-1420TCX M/S TRANSFER PAPER (nk)
- Mã HS 39264000: Logo treo tường bằng nhựa cho cửa hàng bàn lẻ tại trung tâm thương mại.KT:H 670mm (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39264000: LOGOE21VNPRS/ Nhãn logo (Z01318). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: LOGOE21VNPRS/ Nhãn logo (Z01536). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: LOGOE21VNPRS/ Nhãn logo (Z01537). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: LOGOE21VNPRS/ Nhãn logo (Z01538). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: M71-20/ Nhãn nhựa (tem in chuyển) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39264000: M71-20/ Nhãn nhựa (tem in chuyển)- (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39264000: Mặt nạ thổ dân bằng nhựa dùng để làm đồ trang trí trong nhà, hãng sản xuất: Yiwu JianRu, hàng sử dụng cá nhân, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Mặt nạ trang trí hình unicon bằng nhựa hiệu Fizz creations (nk)
- Mã HS 39264000: MATERNITY 2020- vòng trưng bày bằng nhựa đường kính 15cm. hiệu Clarins mới 100%. (nk)
- Mã HS 39264000: Mẫu trang trí hình nhân vật hoạt hình, bằng nhựa, KT 50*30*40mm, nhà sản xuất Ferrero. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Mẫu trưng bày bằng nhựa/ EQUIPMENT FOR DISPLAY/ FOOD SAMPLE (HAKUTOPURIN). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Mẫu trưng bày bằng nhựa/ EQUIPMENT FOR DISPLAY/ FOOD SAMPLE (MOMOAYA). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: MBN067/ Logo dùng để sản xuất vỏ điện thoại di động bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000239004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000239005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000239006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000239007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000239009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000239010/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000239011/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000239012/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000244004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000244005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000244006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000244007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000244009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000244010/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000244011/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000244012/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000245004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000245005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000245006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000245007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000245009-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000245010/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000245011-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000245012/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000295004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000295009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000295010/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000295011/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000295012/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000334002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000334003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000334004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000334005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000334008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000334009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000335002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000335003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000335004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000335008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000335009-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000388002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000388003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000388007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000388008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000388009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000444003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000444004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000444005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000444006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000444007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000448006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000448007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000448008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000448009-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000449002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000449003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000449004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000449008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000449009-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000450002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000450006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000450007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000450008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000450009-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000451002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000451003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000451004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000451005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000451008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000451009-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000455003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000455004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000455005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000455006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000455010-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000528003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000528004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000528005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000528006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000528007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000528008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000715002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000715003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000715004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000715008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000715009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000770001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000770002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000770003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000770004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000770005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000813003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000813004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000813005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000813006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000813007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000814001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000814002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000814003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000814004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000814005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000814006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000814007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000814008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000815001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000815002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000815003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000815004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000815005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000815006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000815007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000815008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000819003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000819004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000819005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000819006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000819007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000827001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000827002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000827003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000827004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000828001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000828002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000828003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000828004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000828005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000830001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000830002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000830003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000830004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000830005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000832002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000832003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000832004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000832005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000832006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000832007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000833004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000833005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000833006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000840001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000840002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000840003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000840004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000840005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000840006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000840007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000840008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000916001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000916002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000916003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000916005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000917001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000917002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000917003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000917004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000918001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000918002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000918003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000918004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000918005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000921003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000921005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000934002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000934003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000934004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000934006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000934007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000934008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000934009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000935002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000935003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000935004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000935006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000935007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000935008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000935009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000945001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000945002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000945003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000945004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000998001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000998002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000998003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000998004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000998005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000998006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000998007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020000998008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001076001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001076002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001076003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001076004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001076005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001076006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001082002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001082003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001082004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001082005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001082006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001083003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001083004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001083005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001083006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001083007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001083008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001084001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001084002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001084003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD020001084004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040004192001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040004192002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040004192003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040004192004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040004192005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040004192006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040004192007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040004828003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040004828004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040004828005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040004828006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005220001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005220002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005220003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005220004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005220005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005220006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005221001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005221002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005221003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005221004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005221005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005221006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005247002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005247003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005247004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005247005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005247006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005247007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005302001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005302002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005302003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005302004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005302005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005302008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005309002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 4 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005309003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 4 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005309004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 4 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005309005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 4 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005310002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1đôi4cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005310003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1đôi4cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005310004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1đôi4cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005310005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1đôi4cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005376002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005376002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR MS02-20SC MOLD,10-11 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005376003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005376003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR MS02-20SC,11.5-12.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005376004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005376004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR MS02-20SC MOLD,13-14 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005376005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR MS02-20SC MOLD,15-16 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005376008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005376008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR MS02-20SC MOLD,7-8 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005376009-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005376009-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR MS02-20SC,8.5-9.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005376010-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005430002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005430003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005430008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005430009-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005430010-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005445002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005445003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005445004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005445007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005445008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005445009-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005445010-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005467001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005467002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005467003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005467004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005467005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005467006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005472002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005472002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR BLACK80% MOLD,10-11 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005472003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005472003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR BLACK80%,11.5-12.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005472004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR BLACK80% MOLD,13-14 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005472005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR BLACK80% MOLD,15-16 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005472006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR BLACK80% MOLD,6-6.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005472007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR BLACK80% MOLD,7-8 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005472008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005472008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR BLACK80%,8.5-9.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005473002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR 0102097 80%,10-11 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005473003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR 0102097,11.5-12.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005473004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR 0102097 80%,13-14 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005473005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR 0102097 80%,15-16 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005473006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR 0102097 80%,6-6.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005473007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR 0102097 80%,7-8 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005473008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR 0102097 80%,8.5-9.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005475005/ Miếng trang trí bằng nhựa/ 20SS-1011A680 CLEAR GR08-19AW,15-16 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005475007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR GR08-19AW,7-8 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005477002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR GR04-19AW 80%,10-11 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005477003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR GR04-19AW,11.5-12.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005477004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR GR04-19AW 80%,13-14 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005477005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005477005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR GR04-19AW 80%,15-16 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005477006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR GR04-19AW 80%,6-6.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005477007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR GR04-19AW 80%,7-8 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005477008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR GR04-19AW,8.5-9.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005486002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005486002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR 0500556 MOLD,10-11 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005486003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005486003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR 0500556,11.5-12.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005486004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005486004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR 0500556 MOLD,13-14 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005486005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005486005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR 0500556 MOLD,15-16 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005486007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005486007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR 0500556 80% MOLD,7-8 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005486008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005486008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1011A680 CLEAR 0500556 MOLD,8.5-9.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005814001-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005814002-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005814003-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005814004-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005814005-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005814006-V1/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005952001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005952001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1012A587 CLEAR BLACK80% MOLD,5-6.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005952002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005952002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1012A587 CLEAR BLACK80% MOLD,7-8 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005952003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005952003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1012A587 CLEAR BLACK80%,8.5-9.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005952004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005952004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1012A587 CLEAR BLACK80% MOLD,10-11 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005952005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005952005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1012A587 CLEAR BLACK80%,11.5-12.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005952006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005952006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ 20SS-1012A587 CLEAR BLACK80% MOLD,13 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005955001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005955001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1012A587 CLEAR 0500556 80%,5-6.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005955003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1012A587 CLEAR 0500556 80%,8.5-9.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005955004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005955004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1012A587 CLEAR 0500556 80%,10-11 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005955005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005955005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1012A587 CLEAR 0500556,11.5-12.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005956001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005956002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005956003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005956004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005956005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005957001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005957001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1012A587 CLEAR MS02-20SC MOLD,5-6.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005957002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005957002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1012A587 CLEAR MS02-20SC MOLD,7-8 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005957003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005957003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1012A587 CLEAR MS02-20SC,8.5-9.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005957004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005957004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1012A587 CLEAR MS02-20SC MOLD,10-11 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005957005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040005957005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 20SS-1012A587 CLEAR MS02-20SC,11.5-12.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006129002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006129003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006129004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006129005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006129006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006129007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006129008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006177003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006177004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006177005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006177006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006177007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006876001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006876002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006876003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006876004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006931003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006931004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006931005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006931006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006959001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006959002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006959003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006959004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006960003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006960004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006960005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006960006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006960007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006961001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006961002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006961003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006961004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006961005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006961006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006962002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006962003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006962004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006962005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006962006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006968002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006968003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006968004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006968005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006968006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006968007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040006968008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007008001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007008002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007008004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007008005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007008006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007008007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007008008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007012002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007012003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007012004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007012005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007012006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007012007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007012008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007012009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007013002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007013003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007013004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007013005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007013006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007013007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007013008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007013009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007026001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007026001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ 20SS-1012A587 PK26-20AW MOLD,5-6.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007026002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007026002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ 20SS-1012A587 PK26-20AW MOLD,7-8 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007026003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007026003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ 20SS-1012A587 PK26-20AW MOLD,8.5-9.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007026004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007026004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ 20SS-1012A587 PK26-20AW MOLD,10-11 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007026005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007026005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ 20SS-1012A587 PK26-20AW MOLD,11.5-12.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007030002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007030002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ 20SS-1012A587 0202901 MOLD,5-6.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007030003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ 20SS-1012A587 0202901 MOLD,7-8 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007030004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ 20SS-1012A587 0202901 MOLD,8.5-9.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007030005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007030005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ 20SS-1012A587 0202901 MOLD,10-11 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007030006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007030006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ 20SS-1012A587 0202901 MOLD,11.5-12.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007046001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007046002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007046005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007046006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007046007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007046008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007070002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007070003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007070004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007070005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007070006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007070007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007083003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007083004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007083005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007083006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007083007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007083008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007083009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007093003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007093004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007093005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007093006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007093007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007093008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007093009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007457001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007457002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007457003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007457004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007661003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007661004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007661005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007661006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007661007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007702002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007702003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007702004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007702005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007702006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007712002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007712003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007712004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007712005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007712006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007714002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007714003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007714004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007714005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007714006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007802001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007802002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007802003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007802004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007802005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007880001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007880002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007880003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007880004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007880005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040007880006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008317001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008317002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008317003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008317004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008317005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008399001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008399002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008399003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008399004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008399005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008450003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008450004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008450006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008450007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008450008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008450009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008451002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008451003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008451004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008451005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008451006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008451007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008451008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008451009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008452001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008452002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008452003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008452004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008452005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008452006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008460003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008460004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008460005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008460006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008460007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008460008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008460009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008649001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008649002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008649003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008649004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008649005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008649006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008649007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008698001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008698002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008698003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008698004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008698005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008698006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008776001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008776002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008776003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008776004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008776005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008776006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008776007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008812001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008812002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008812003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008812004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008812005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008812006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040008812009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009232001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009232002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009232003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009232004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009232005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009232006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009425001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009425002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009425003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009425004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009425005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009425006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009425007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009426001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009426002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009426003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009426004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009426005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009426006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009426007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009429001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009429002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009429003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009429004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009429005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009429006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009429007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009434001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009434002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009434003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009434004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009434005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009434006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009434007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009435002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009435003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009435004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009435005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009435006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009436002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009436003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009436004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009436005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009436006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009440001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009440002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009440003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009440004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009440005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009440006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009440007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009440008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009441001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009441002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009441003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009441004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009441005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009441006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009441007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009441008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009444001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009444002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009444003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009444005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009444006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009445002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009445004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009445005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009445006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009445007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009446001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009446003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009446004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009446005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009446006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009447003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009447004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009447005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009447006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009447008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009448003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009448004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009448005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009448007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009448008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009471001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009471002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009471003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009471004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009471005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009472001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009472002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009472003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009472004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009486001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009486002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009486003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009487001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009487002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009487003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009547001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009547002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009547003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009547004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009547005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009547006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009547007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009728001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009728002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009728003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009728004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009728005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009729001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009729002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009729003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009729004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009729005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009790006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009790007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009790008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009790009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009825004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009825005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009825006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009825007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009834003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009834004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009834005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040009834006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010029001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010029002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010030003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010030004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010036001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010036002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010036003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010036004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010036005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010036006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010036007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010036009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010036010/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010036011/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010037001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010037002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010037003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010037004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010037005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010038001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010038002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010038003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010038004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010038005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010038006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010038007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010110002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010110003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010110004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010401001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010401002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010401003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010484001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010484002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010484003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010484004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010484005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010484006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010484007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010486001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010486002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010486003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010486004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010486005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010486006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010486007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010495001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010495002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010495003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010495004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010495005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010495006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010495007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010497001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010497002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010497003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010497004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010497005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010497006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010497007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010661002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010661003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010661004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010661005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010708002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010708003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010708004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010708005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010975002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010975003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010975004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040010975005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040011609001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040011609003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040011609004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040011609005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040011610001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040011610003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040011610004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040011610005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040011768001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040011768002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040011768003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040011768004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040011768005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040011768006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI4 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040012198001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040012198002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040012198003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040012198004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040012198005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD040012198006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000495001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,3-4 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000495002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000495002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,4.5-5.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000495003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000495003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,6-7 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000495004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,7.5-8.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,3-4 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,4.5-5.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,6-7 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,7.5-8.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,9-10 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,12-13 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,10.5-11.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496010-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496011-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496012-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000496014-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000660003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000660004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000660005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000660007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000660008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000738002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 19-1652TCX+WHITE VB142 85A,6-7 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000738003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 19-1652TCX+WHITE VB142 85A,7.5-8..5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000738004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 19-1652TCX+WHITE VB142 85A,9-10 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000738005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 19-1652TCX+WHITE VB142 85A,10.5-11.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000738006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ 19-1652TCX+WHITE VB142 85A,12-13 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000739003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000739003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ BLACK+18-0201TCX VB142 85A,6-7 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000739004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000739004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ BLACK+18-0201TCX VB142 85A,7.5-8..5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000739005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000739005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ BLACK+18-0201TCX VB142 85A,9-10 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000739006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000739006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ BLACK+18-0201TCX VB142 85A,10.5-11.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000739007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080000739007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ BLACK+18-0201TCX VB142 85A,12-13 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001250001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001250002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001250003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001250004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001250005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001250006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001250007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001615001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,6-7 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001615002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,7.5-8.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001615003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,9-10 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001615004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,10.5-11.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001615005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,12-13 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621001-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,3-4 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621002-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,4.5-5.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621003-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,6-7 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621004-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,10.5-11.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621005-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,12-13 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621006-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,7.5-8.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621007-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,9-10 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621008-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,1.5-2.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621009-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621009-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,S10-S11 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621010-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621010-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,S11.5-S12.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621011-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080001621011-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (1 đôi 2 cái)/ VB142 85A,S13-1 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002252003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,6-7 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002252004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,7.5-8.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002252005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,9-10 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002252006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,10.5-11.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002252007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,12-13 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002256001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002256001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,3-4 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002256002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002256002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,4.5-5.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002256003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002256003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,6-7 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002256004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002256004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,7.5-8.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002334001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002334001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,6-7 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002334002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002334002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,7.5-8.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002334003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002334003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,9-10 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002334004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002334004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,10.5-11.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002334005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002339001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002339001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,6-7 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002339002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002339002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,7.5-8.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002339003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002339003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,9-10 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002339004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002339004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,10.5-11.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002445002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,1.5-2.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002445003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,3-4 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002445004/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,4.5-5.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002445005/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,6-7 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002445006/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,7.5-8.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002445007/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,S10-S11 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002445008/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,S11.5-S12.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002445009/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,S13-1 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002447001/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,3-4 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002447002/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,4.5-5.5 (nk)
- Mã HS 39264000: MD080002447003/ MIẾNG TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ VB142 85A,6-7 (nk)
- Mã HS 39264000: MDGG/ Miếng đệm gót giày bằng plastic (nk)
- Mã HS 39264000: ME LIKE ILLUMINIZING MIST DISPLAY, Đế trưng sp bằng mica hiệu Inglot mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: ME LIKE LIPGLOSS DISPLAY, Đế trưng son mica hiệu Inglot mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng dán màn hình dùng cho máy tính xách tay Dell Privacy Filter for 12.5" Screen Size-Touch-SNP. Hiệu Dell, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng dán màn hình dùng cho máy tính xách tay Dell Privacy Filter for 14" Screen Size- Touch- SNP. Hiệu Dell, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng đệm trưng bày bằng (28% ACRYLIC, 23% FABRIC SUEDE, 24% EVA,25% SPONGE)(53x68x53)mm (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng lót chuột vi tính bằng nhựa (không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: miếng nhựa ốp lưng điện thoại 150 cái/ thùng-600 cái/thùng 25kg/thùng mơi 100% (nk)
- Mã HS 39264000: miêng nhưa ôp lưng điên thoai 300 cái/ thùng-480 cai/thung 25kg/thung mơi 100% (nk)
- Mã HS 39264000: miêng nhưa ôp lưng điên thoai 5 unk 2000 cái 120kg mơi 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 0.4 11-0606TCX GB NS SV2 REFLECTVE TPU (khổ 40")- 2M 2.03M2 (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 0.4 13-4108TCX GB NS SV2 REFLECTVE TPU (khổ 40")- 5M 5.08M2 (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 0.4 19-1420TCX GB NS SV2 REFLECTVE TPU (khổ 40")- 2M 2.03M2 (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 0.4 REFLCTV SILV GB NS SV2 REFLEC TPU (khổ 40")- 2M 2.03M2 (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 0.7MM CHROME SILVR UDF LIGHTING ROD TPU (khổ 54") (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 137CM 0.5MM CLEAR R8010 TPU FILM (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 137CM 1.2MM CLEAR T3080A TPU FILM (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 1AJ4R 48W/48W BACKTAB 87T4/87T4 (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 1WJ4R 48W/48W BACKTAB 87T4/87T4 (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 2AJ4R 48W/48W BACKTAB 87T4/87T4 (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 2WJ4R 48W/48W BACKTAB 87T4/87T4 (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 3AJ4R 48W/48W BACKTAB 87T4/87T4 (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 4AJ4R 48W/48W BACKTAB 87T4/87T4 (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 52"0.8 BLK TPDM RUBR/CV60MH/HM3105 (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 5AJ4R 48W/48W BACKTAB 87T4/87T4 (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa (hàng mới 100%)- 6AJ4R 48W/48W BACKTAB 87T4/87T4 (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng nhựa dùng cho đế giày (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng palstic(281.4x84x9)mm(không có hình ảnh) (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng plastic (158.48x119.28x9)(không có hình ảnh) (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng plastic(196.31x207.42x9)mm((không có hình ảnh) (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí bằng plastic(281.4X126.84X9)mm(không có hình ảnh) (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí giày (hàng mới 100%)- 0.3MM 137CM CLEAR T3080A TPU FILM (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí giày (hàng mới 100%)- 137CM 0.5MM CLEAR T3080A TPU FILM (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí giày (hàng mới 100%)- 137CM 1.5MM CLEAR T3080A TPU FILM (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí giày 45CMX33.5CM- 0.4 10A SAMBU LENTICULAR LEFT SWOOSH TPU (NPL dùng để sản xuất giày) Bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí giày 47" 0.17MM CLEAR NASA-V TPU FILM (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí giày bằng TPU (nk)
- Mã HS 39264000: MIẾNG TRANG TRÍ GIÀY LÀM TỪ PLASTIC- 8MM #1 KFC-RL FOIL PIPING (NPL sản xuất giày) (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí giày, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trang trí giày. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trưng bày đồng hồ Maillon PLW03249, Bằng: 28% ACRYLIC, 23% FABRIC SUEDE, 24% EVA,25% SPONGEKích thước: 53x68x53MM, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trưng bày màu trắng bằng(33% ACRYLIC, 41% EVA, bọc 26% vải da lộn)(140x140x140)mm (nk)
- Mã HS 39264000: Miếng trưng bày nữ trang bằng nhựa, kích thước: 37x28x22CM AVB00021, mới 100% (nk)
- Mã HS 39264000: MJ080001358-V1/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39264000: MLTT/ Miếng lót trang trí bằng nhựa (21003K7X-S) (1PRS2PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: MLTT/ Miếng lót trang trí bằng nhựa (CL-25) (1PRS2PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: MLTT/ Miếng lót trang trí bằng nhựa (H1208) (1PRS2PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: MLTT/ Miếng lót trang trí bằng nhựa (M01) (1PRS2PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: MLTT/ Miếng lót trang trí bằng nhựa (MR-259) (1PRS2PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: MLTT/ Miếng lót trang trí bằng nhựa (MR-259-A) (1PRS2PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: MLTT/ Miếng lót trang trí bằng nhựa (OSD-0301) (1PRS2PCE) (nk)
- Mã HS 39264000: MLTT/ Miếng lót trang trí bằng nhựa (OSD-082 LOGO) (1PRS2PCE) (nk)
- - Mã HS 39264000: MLTT/ Miếng lót trang trí bằng nhựa (OSD-082) (1PRS2PCE) (nk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p