Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(ST-11) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(ST-30) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(ST-40) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(STOPPER DPA-216) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(STOPPER) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(STOPPER/ K-MP-03-1) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(STOPPER/ SKBSR0006) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(STOPPER/ SST026) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(STOPPER: 20FW LS METAL STOPPER(WOMEN`S)) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(STOPPER: 20FW LS STOPPER(MEN`S)) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(STOPPER: 20FW LS STOPPER(WOMEN`S)) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(TIP-13-02) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(WASHER) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(WIRE CAP) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL046/ Dây PP (PP Strap)(20*1.5mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL046/ Dây PP (PP Strap)(25*1.5mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL046/ Dây PP (PP Strap)(25*1mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL046/ Dây PP (PP Strap)(30*0.5mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL046/ Dây PP (PP Strap)(30*1mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL046/ Dây PP (PP Strap)(38*1.5mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL048/ Nhãn phụ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL049/ Nút (bằng nhựa)(SP-22 (A+B+C+D)) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL049/ Nút (bằng nhựa)(SP-22, A+B+C+D) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL049/ Nút (bằng nhựa)(SUN GRIP SNAP) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL049/ Nút (bằng nhựa)(SUNGRIP (NON-LOGO, A+B+C+D)) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL049/ Nút (bằng nhựa)(SUNGRIP) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL05/ DÂY CHỐNG GIÃN: Làm từ plastic (TPU- NHỰA POLYURETHANE) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL05/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL051/ Khung nhựa mũ bảo hiểm (đồ bảo hộ thể thao) (Helmet shell), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL051/ Logo trang trí (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL051/ Móc treo (bằng nhựa)(PLASTIC HANGERS) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL051-1/ Miếng nhựa cứng bảo đầu gối (Injected plastic part-Main knee cap)(PN-CS PE), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL052/ Mắc treo quần áo bằng nhựa(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL053/ Dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL053/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL056/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL057/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL058/ Bướm cổ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL06/ Đầu dây thắt lưng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL06/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL069/ Mắc quần áo bằng nhựa- Plastic hanger; code: #CL736. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL069/ Mắc quần áo bằng nhựa- Plastic hanger; code: #CL740. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL07/ Đạn nhựa (TAG LOOP & PIN, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL07/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL07/ Hạt cườm (nk)
- Mã HS 39262090: NPL076/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL079/ Khoen điều chỉnh bằng nhựa (Plastic buckle)(10mm*24.5*2.5mm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL079/ Khoen điều chỉnh bằng nhựa (Plastic buckle)(T381), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL079/ Khoen điều chỉnh bằng nhựa (Plastic buckle)(T50), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL08/ 0Túi Nylon các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL08/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL08/ Túi Nylon các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL09/ Cườm dây trang trí (dùng thêu trên vải hàng may mặc) 1 cuộn/100 mét (nk)
- Mã HS 39262090: NPL09/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL09/ Nhãn ép nhiệt bằng plastic, dùng trong may mặc, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL09/ Nhãn in nóng (nhãn nhựa) các loại (28*27mm 111,734 cái 55,867 đôi; 28*31mm 5,632 cái 2,816 đôi) (CDGH: IVORY TOWER INVESTMENT LIMITED) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL09/ Nhãn in nóng (nhãn nhựa) các loại (28*27mm 124,152 cái 62,076 đôi; 28*31mm 4,024 cái 2,012 đôi) (CDGH: IVORY TOWER INVESTMENT LIMITED) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL09/ Nhãn in nóng (nhãn nhựa) các loại (28*27mm 161,126 cái 80,563 đôi; 28*31mm 7,058 cái 3,529 đôi) (CDGH: IVORY TOWER INVESTMENT LIMITED) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL09/ Nhãn in nóng (nhãn nhựa) các loại (28*27mm 48,552 cái 24,276 đôi; 28*31mm 2,036 cái 1018 đôi) (CDGH: IVORY TOWER INVESTMENT LIMITED) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL092/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL092/ Chốt chặn các loại hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL094/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL096/ Moc treo các loại (bằng nhua 489P 14" BLACK) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL1/ Khoen nhựa (Plastic Slider) dạng trượt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL1/ Khoen nhựa (Plastic Slider), dạng chữ D. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL1/ Khoen nhựa (Plastic Slider), dạng trượt. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL1/ Khoen nhựa chữ D (Plastic D-ring). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL10/ Đạn nhựa (dây treo thẻ bài) bằng nhựa dùng để đóng gói hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL10/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL10/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL10/ Gọng định hình bằng kim loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL10/ Kẹp cỡ (thẻ nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL101/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: NPL103/ Móc cài bằng nhựa các loại (D-ring) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL105/ Dây trang trí bằng nhựa rộng 1.3cm-2.5 cmhàng mới 100%, nguyên liệu gia công hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL1077/ Khóa nhựa (Plastic safety buckle)(1.5" YSRT38A), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL1077/ Khóa nhựa (Plastic safety buckle)(11/2"(38mm)), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL11/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL111/ Lô gô nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL113/ Nhãn size nhựa (gắn trên móc áo) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL12/ Đạn nhựa, dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL12/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL12/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa dùng để sản xuất hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL12/ Gọng nhựa (bên hông ngực) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL12/ kẹp nhựa cài áo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL120/ Dây dạ quang bằng nhựa dùng trang trí trên áo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL120/ Móc bằng nhựa, hành phụ trợ may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL120/ Móc bằng nhựa, hành phụ trợ may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL120/ Nhãn trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL124A/ NHÃN TREO (BẰNG NHỰA) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL126/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL129/ Nhãn phụ (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL129/ Vòng chữ D bằng nhựa, hàng mới 100%, nguyên liệu gia công hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Bao nylon OTH-W13"XL15"+F2"X0.025MM (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Đạn nhựa, dây treo thẻ bài các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Dây treo thẻ bài Polyester 12cm (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Ghim nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Khoanh cổ, nơ cổ, cá cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Khoen sắt gài sau nón (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Mắc treo (Móc nhựa-SNZ40BI-PS-BLK01) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Móc nhựa-SNZ40BI-PS-BLK01 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL131/ Thẻ treo bằng nhựa, hành phụ trợ may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL1312/ Nhãn ép nhiệt nhựa, hàng phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL1314/ Nhãn sticker nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL134/ KHOEN (Dùng trong may mặc)/NPL134 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL134/ Khoen Các Loại (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL137/ CÂY NHỰA (Dùng trong may mặc)/NPL137 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL137/ Cây Nhựa Các Loại (Dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14/ Cá cổ, khoanh cổ, nơ cổ (Chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14/ Đạn nhựa, dây treo thẻ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14/ Đạn nhựa,dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14/ Móc treo nhựa 6012 SBSL12"BLACK (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14/ Móc treo nhựa 6014SBSL 14" BLACK (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14/ Nhãn dán bằng nhựa thể hiện kích cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL14.1/ Nhãn, thẻ nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL146/ Nhãn phụ (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ Chốt chặn, nút chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ Cúc nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ Đạn nhựa, hàng phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ Gọng định hình bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ Miếng nhựa kích cỡ gắn móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ NÚT (CÚC) BẰNG NHỰA COLOR 15MM. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ NÚT (CÚC) BẰNG SỪNG TRÂU HBBLK. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL153/ Móc treo (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL16/ Chốt chặn bằng nhựa (1 bộ 2 chi tiết) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL16/ Chốt chặn,nút chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL16/ Móc treo các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL16/ Móc treo quần, áo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL16/ Tấm nhựa dẻo các loại dùng khi đóng gói vào sản phẩm (dùng cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Kẹp nhựa cài áo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Khoen sắt hình oval trang trí sau nón (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Mắc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Móc nhựa-484R-PS-BLK01 (MẮC ÁO) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01 (MẮC ÁO) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Móc treo nhựa 472P 15" WHITE (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Móc treo nhựa 479SBS 19"Black (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Móc treo nhựa 484SBS 17"Black (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Móc treo nhựa 496P 12" WHITE (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Móc treo nhựa 6212SBSL 12"Black (nk)
- Mã HS 39262090: NPL17/ Nhãn trang trí bằng nhựa (dùng cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL174/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL175/ Hạt trang trí (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL175/ Hạt trang trí (bằng nhựa)-8mm Ivory (nk)
- Mã HS 39262090: NPL175/ Hạt trang trí (bằng nhựa)-SS10-MS132 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL175/ Hạt trang trí (bằng nhựa)-SS16-MS101 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL175/ Hạt trang trí (bằng nhựa)-SS16-MS131 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL175/ Hạt trang trí (bằng nhựa)-SS20-MS101 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL175/ Hạt trang trí (bằng nhựa)-SS20-MS132 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL177/ Cục chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL179/ Mắt cáo (1 bộ2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Đạn nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Dây tape bằng nhựa (OB1206409) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Dây tape bằng nhựa (OB1216666) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Hạt cỡ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Mắc treo áo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Miếng dính (gồm 2 thành phần) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18/ Nút chặn (chốt chặn) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18.2020/ Tem là nhiệt (30*20mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18.2020/ Tem là nhiệt (40*20mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL180/ Móc treo nhưạ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL188/ Ống nhựa bạc đạn(RUBBER WASHER FOR BEARING SILICON RUBBER 608 phi22) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL18HF/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL19/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL19/ Chốt chặn, nút chặn (nk)
- Mã HS 39262090: NPL19/ Đạn nhựa/dây treo thẻ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL19/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL19/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL19/ Lô gô trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL191/ Nhãn ép bằng silicon- nhãn chính nhãn hiệu ARC'TERYX (nk)
- Mã HS 39262090: NPL191/ Nhãn ép bằng silicon-hiệu NIKE (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Đạn nhựa, dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Dây gióng vai nhựa dẻo (120090 yds), hàng phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Dây gióng vai nhựa dẻo (151900 yds), hàng phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Dây gióng vai nhựa dẻo (26400 yds), hàng phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Dây gióng vai nhựa dẻo (36540 yds), hàng phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Dây gióng vai nhựa dẻo (75000 yds), hàng phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Dây gióng vai nhựa dẻo, K 1/4" (32400 YDS), hàng phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Dây gióng vai nhựa dẻo, K 1/4" (6500 YDS), hàng phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Mắc áo, quần các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Mắc áo, quần các loại bằng nhựa-6012 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Mắc áo, quần các loại bằng nhựa-6014 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Nút chặn (chốt chặn) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Nút chặn (chốt chặn) các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Nút chặn (chốt chặn) nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL20/ Stopper (cục chặn làm bằng plastic, dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21/ Đạn (dây) nhựa các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21/ Đạn (dây) nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21/ Hạt nhựa dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21/ Khoá nhựa(2 chi tiết/bộ) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21/ Móc áo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21/ Quả chốt nhựa / KR (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21/ Quả chốt nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21-06/ Dây treo nhãn bằng nhựa, mới 100%, (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21-09/ Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL21-10/ Kẹp quần áo bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL213/ Miếng trang trí bằng nhựa. Phụ liệu may. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL22/ Chốt nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL22/ Eyelet (mắt cáo làm bằng plastic, dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL22/ Ghim nhãn, đạn nhựa, dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: NPL22/ Móc khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL22/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL22/ Ôzê nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Bao nylon (PP 30 *40), không in hình, in chữ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Bao nylon (PP 31 *40), không in hình, in chữ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Bao nylon (PP 32 *40), không in hình, in chữ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Bao nylon (PP 33 *40), không in hình, in chữ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Bao nylon (PP 35 *40), không in hình, in chữ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Bao nylon (PP 35 *45), không in hình, in chữ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Bao nylon (PP 37 *45), không in hình, in chữ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Bao nylon (PP 40 *45), không in hình, in chữ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Bao nylon (PP 42 *45), không in hình, in chữ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Bao nylon (PP 46 *80), không in hình, in chữ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Bao nylon (PP 48 *80), không in hình, in chữ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Bao nylon (PP 50 *60), không in hình, in chữ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Chốt,chặn nhựa(2 chi tiết/bộ) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Hạt chặn nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL23/ Nhám dính các loại (2pcs 1 set) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL238/ Dây chống giản (Mobilon Tape) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL24/ Băng dây viền các loại (MOBILON TAPE SHL-0615; 1248yds) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL24/ hạt trang trí các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL24/ Móc treo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL24/ Nhãn phụ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL25/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL25/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL25/ Dây treo nhãn bằng nhựa-LOX (nk)
- Mã HS 39262090: NPL25/ Hạt chặn nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL26/ Dây chống bai bằng nhựa kích thước 6mm dùng để sản xuất hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL26/ Mác logo (chất liệu cao su) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL26/ Móc gài nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL26.2020/ Kẹp cố định giầy (Khuy đính đôi) bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL27/ Băng nhám lông, gai dạng chiếc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL27/ Kẹp nhựa dùng cho đóng gói sản phẩm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL27/ Túi nylon (ZIPPER BAG, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL28/ Hạt cỡ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL28/ Nhãn nhựa bằng plastic, dùng trong may mặc, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL29/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL29/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL29/ Đạn nhựa (dây vòng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL29/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa (dùng cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL29/ Ghim mác nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL29/ Ghim mác nhựa (3") (nk)
- Mã HS 39262090: NPL29/ Mắc treo nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL30/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL30/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL30/ Dây chống dãn bằng nhựa (MOBILON TAPE, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL30/ Dây nhựa treo mác (đạn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL31/ Đệm nhựa (0.3-1.5cm) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL31/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL31/ Mắc treo quần áo bằng nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL31/ Móc treo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL31/ Nhãn ép Plastic (nk)
- Mã HS 39262090: NPL31/ Nhãn ép Plastic (2pcs/set), (1727set) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL31/ Nhãn mác chất liệu bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL31/ Nút nhựa đầu dây kéo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL32/ Chốt bằng nhựa (0.5-2cm) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL32/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL32/ Móc cài. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL32/ Móc treo nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL32/ Nhãn mác nhựa các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL33/ Băng dán đường may Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL33/ Kẹp cỡ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL33/ Kẹp nhựa/nhựa kích cỡ gắn móc treo S80 (WHITE) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL33/ Kẹp nhựa/nhựa kích cỡ gắn móc treo S83 (COLOR) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL33/ Nhãn logo trang trí các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL33/ Nhãn mác cỡ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL33/ Thẻ nhựa-CS1Q (kẹp cỡ nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL34/ Băng nhựa ép đường may 19mm (nk)
- Mã HS 39262090: NPL34/ Chốt nối dây áo nhựa, hàng phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL34/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL34/ Nhãn mác cỡ bằng nhựa Polyolefin đã in (nk)
- Mã HS 39262090: NPL35/ Dây lưng bằng nhựa- gắn kèm sản phẩm xuất khẩu (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL35/ Dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL35/ Dây treo thẻ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL35/ Mắc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL35/ Nút chốt chặn dây rút và dây luồn được làm bằng nhựa dùng cho may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL36/ Chốt chặn 2 chi tiết/bộ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL36/ Dây gióng vai nhựa dẻo 0.6cm, don gia 0.004667usd/met lấy ttừ dòng hàng thứ 40 thuộc TKX 303235311540 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL36/ Nhãn nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL37/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL37/ Chốt chặn các loại (1591 SET) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL37/ Đệm nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL37/ Đệm nhựa, cỡ 9MM (nk)
- Mã HS 39262090: NPL37/ Gọng áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL38/ Hạt chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: NPL38/ Móc treo quần, áo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL39/ Dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL39/ Dây treo thẻ bài bằng vải dệt 1/8inch (1box0,2kg) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL39/ Hạt trang trí các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL40/ Chốt chặn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL40/ Hạt trang trí các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL40/ Móc áo bằng nhựa. Code GOH 479- 19" Black Top Hanger hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL40/ Móc áo bằng nhựa. Code GOH 484- 17" Black Top Hanger hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL40/ Móc áo bằng nhựa. Code GOH 485- 15" Black Top Hanger hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL40/ Móc treo bằng nhựa. Code GOH 484- 17" Black Top Hanger hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL40/ Móc treo bằng nhựa. Code GOH 485- 15" Black Top Hanger hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL40/ Móc treo bằng nhựa. Code GOH 6212B-12" Black Top hanger hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL41/ Chụp kích cỡ của quần áo bằng nhựa. Code Crown Sizer (Kẹp cỡ) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL42/ Băng keo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL42/ Chốt (bằng nhựa) hàng mới 100%, nguyên liệu gia công hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL42/ Dây bằng nhựa dùng để may đệm mũi khẩu trang, (NL dùng trong sản xuất ngành may).Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL42/ Khuyên, khuy, vòng chữ cái trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: NPL42/ Miếng nhựa nẹp cổ áo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL43/ Đạn nhựa, dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL43/ Dây treo thẻ bài làm từ nhựa dùng cho may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL43/ Nút nhựa đầu dây kéo, dùng cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL44/ Mắc treo áo 3320SB 19" Black, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL44/ Mắc treo áo 3329SB 17" Black, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL44/ Mắc treo áo J123 (A2H-43CM), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL44/ Mắc treo áo J546 (A2H-46CM), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL44/ Mắc treo áo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL44/ Miếng logo trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: NPL44/ Nhám dính (nk)
- Mã HS 39262090: NPL45/ Dây treo thẻ bằng plastic, dùng trong may mặc, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL45/ Logo, miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL45/ Nhãn phụ ép (nk)
- Mã HS 39262090: NPL46/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL46/ Mắc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL46/ Túi PE đựng cúc dự phòng (nk)
- Mã HS 39262090: NPL47/ Chốt, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL47/ Kẹp mắc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL47/ Mắc treo (bằng nhựa) hàng mới 100%, nguyên liệu gia công hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL48/ Ghim cài/ Ghim treo/ Đạn treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NPL48/ Ghim cài/ Ghim treo/ Đạn treo thẻ bài SMK 012-0223001 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL48/ Ghim cài/ Ghim treo/ Đạn treo thẻ bài SMK 012-0236002 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL49/ Móc treo quần áo các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL49/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL49/ Nhãn nhựa (tem chuyển in) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL49/ Phụ kiện trang trí các loại (đai áo) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL5/ Chốt chặn, sản phẩm khác bằng plastic dùng trong may mặc và đồ phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NPL5/ Chốt chặn, sản phẩm khác bằng plastic dùng trong may mặc và đồ phụ trợ may mặc (1SET 2 PCS) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL5/ Dây treo thẻ / KR (nk)
- Mã HS 39262090: NPL5/ Dây treo thẻ Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL50/ Chốt chặn các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL50/ Chốt chặn các loại (bằng nhựa). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NPL50/ Đạn nhựa các loại (29435 PCS) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL50/ Khuy cài bằng nhựai, (1 bộ 2chi tiết) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL51/ Đạn bắn,đạn sỏ, dây treo thẻ bài (Dùng để gắn thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL51/ Hạt cườm (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL51/ Hạt cườm (bằng nhựa). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NPL52/ Dây đeo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL52/ Mắc treo (mắc áo, kẹp váy) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL53/ Khoen (Bằng Nhựa) (loại 40PCS 20 SET) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL53/ Mắc quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL53/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL53/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL53/ Nhãn nhựa(45*25mm JF19238) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL54/ Logo, nhãn mác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL54/ Mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL55/ Dây treo thẻ các loại. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NPL55/ Mắc treo bằng nhựa(30-50cm) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL55/ Tem ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: NPL57/ Kẹp cỡ nhựa CR89, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL59/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL61/ Đạn nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL63/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL63/ Nhãn (Lôgô) trang trí bằng nhựa (TAIHEI-A) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL63/ Nhãn (Lôgô) trang trí bằng nhựa (TAIHEI-B) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL63/ Nhãn trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL63/ Nhãn(lô gô) trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-6593/ Chốt điều chỉnh độ dài dây màu đen (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-6594/ Chốt điều chỉnh độ dài dây màu xanh navy (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-6595/ Chốt điều chỉnh độ dài dây 25mm màu xanh nhạt (nk)
- Mã HS 39262090: NPL66/ Đệm nhựa (bộ phận của cúc, đinh tán, ôzê) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL66/ Tấm nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL67/ Trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL68/ Khoen, khóa móc bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL68/ Khoen, khóa móc bằng nhựa (BS05AABL POM NP) (PACK-Z) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL68/ Khoen, khóa móc bằng nhựa(BR03NR06 N NP) (PACK-Z) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL71/ Miếng dính (nk)
- Mã HS 39262090: NPL73/ Khóa logo dây đuôi bằng nhựa A/B (nk)
- Mã HS 39262090: NPL74/ Khóa chặn bằng nhựa A/B (nk)
- Mã HS 39262090: NPL78/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: NPL78/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL78/ Khóa S bằng nhựa gắn dây quai (1 bộ 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL8/ Khuy nhựa Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL81/ Nhãn size Plastic (nk)
- Mã HS 39262090: NPL81/ Nhãn size Plastic-SR-1 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL81/ Tem ép nhiệt(Nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL82/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL82/ Móc treo bằng nhựa-NP-1 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL84/ Đạn nhựa, dây treo thẻ bài các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL86/ Chốt bằng nhựa các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL87/ Dây treo thẻ bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL87/ LOGO Kim loại (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL88/ Băng nhám dán các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NPL89/ Kim nhựa sử dụng gắn giá, hàng phụ trợ may mặc. Moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL91/ KẸP NHỰA (2943 SET) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-CLIP/ Móc nhựa H-CLIP,DAC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-CLIP/ Móc nhựa PIN CLIP,9.6, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-CLIP/ Móc nhựa twist clip, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-DAY KHOA/ Phụ kiện của lều (tay khóa chống thấm nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPLHNC46/ Hạt cườm (nk)
- Mã HS 39262090: NPLHS016/ Nhãn Phụ (Nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPLHS019/ Dây Treo Nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: NPLHS024/ Dây Đệm (9000 YDS) (nk)
- Mã HS 39262090: NPLHS035/ Móc Treo (Nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-JAKES/ Đế nhựa JAKE'S FOOT MINI, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều (túi nylon) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Cây cọc cố định lều hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Nguyên phụ liệu của lều bằng nhựa(nút chặn), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ NPL-LEU-DAY KHOA/ Phụ kiện của lều(dây khóa) YKK waterproof ZIPPER SLIDER,#3,DOUBLE SLIDER, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ NPL-LEU-DAY KHOA/ Phụ kiện của lều(dây khóa) YKK waterproof ZIPPER,#3 (Gloss) aquaguard, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ NPL-LEU-DAY KHOA/ Phụ kiện của lều(dây khóa) YKK ZIPPER,#3,CHAIN,WR, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ NPL-LEU-TAY KHOA/ Phụ kiện của lều(tay khóa) ZIPPER PULLER,BACKCOUNTRY, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều (cáp cao su) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều (nhãn dệt bằng vải) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều (nhãn dệt bằng vải) màu đen hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều (nhãn dệt bằng vải) màu đỏ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều (nhãn dệt bằng vải) woven label, backcountry, 8cm mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều (nhẫn vòng TPU) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều (tem DAC) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều bằng nhựa (nút chặn), hàng mới 100% hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều bằng nhựa (tem sườn) care label, xanadu 2, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều(cây chống lỗ gió đỉnh lều), vent pole (tube) 8mmx120mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều(Hướng dẫn sử dụng) màu cam hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều(Hướng dẫn sử dụng) màu đen hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều(Hướng dẫn sử dụng) màu trắng hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều(Hướng dẫn sử dụng) màu xanh hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều(nhãn vạch) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều(ống gen nhựa) shirink tube, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-LEU/ Phụ kiện của lều(tấm nylon chống mốc) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-MC02/ Móc nhựa chặn thanh nhôm (S) BALL CAP, SMALL,DAC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-MC02/ Móc nhựa chặn thanh nhôm (S) CORDLOCK,WJ,SMALL, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPLSUM005/ Đạn bắn (Bằng nhựa, 10.000 Cái/bịch x 110 bịch)/ VN (nk)
- Mã HS 39262090: NPLSUM006/ Móc treo (nhựa) 6012- PS- PLK01/ VN (nk)
- Mã HS 39262090: NPLSUM006/ Móc treo (nhựa) 6014-PS-BLK01/ VN (nk)
- Mã HS 39262090: NPN/ Nhãn phụ (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPN/ Nhãn phụ bằng nhựa (Nhãn nhựa)- CROCS (nk)
- Mã HS 39262090: NPN/ Nhãn phụ bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPN/ Nhãn phụ các loại (logo silicon) (nk)
- Mã HS 39262090: NPN/ Nhãn phụ các loại (nhựa) (có logo cty Wacoal) (100% PLASTIC) (nk)
- Mã HS 39262090: NPN/ Nhãn phụ các loại (nhựa) (có logo cty Wacoal) (H2.5CM X W4.8CM) (nk)
- Mã HS 39262090: NPN/ Nhãn phụ các loại (nhựa) (có logo cty Wacoal) (H3.0CM X W4.0CM) (nk)
- Mã HS 39262090: NPN/ Nhãn phụ các loại (nhựa) (có logo cty Wacoal) (H4.0CM X W8.0CM) (nk)
- Mã HS 39262090: NPN/ Nhãn phụ các loại (nhựa) (có logo cty Wacoal) (H4.1CM X W7.8CM) (nk)
- Mã HS 39262090: npnhua/ nhản phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: npnhua/ nhản phụ nhựa (gắn trên sản phẩm may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: npnhua-1/ Nhãn phụ (nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: npnhua-1/ Nhãn phụ (nhãn nhựa) 2.5CM X 14.4CM (nk)
- Mã HS 39262090: NPP_000001/ 0.8MM PE_Nhựa trong PE 0.8 MM (nk)
- Mã HS 39262090: NSX07/ Chốt chặn bằng nhựa (8332933, 8330930, 8314843) (nk)
- Mã HS 39262090: NSX09/ Cúc (8332258) (nk)
- Mã HS 39262090: NSX26/ Dây kéo khóa (8013417) (nk)
- Mã HS 39262090: NSX36/ Tay kéo khóa (9810012493) (nk)
- Mã HS 39262090: NT47/ Nhãn nhựa (đồ phụ trợ dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NT47/ Nhãn nhựa (đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: NT47/ Nhãn nhựa (Thẻ bài nhựa đồ phụ trợ dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NT47/ Nhãn nhựa đồ phụ trợ dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NT60/ Nút chặn, chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NT60/ Nút chặn, chốt chặn nhựa (Đồ phụ trợ dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NT60/ Nút chặn, chốt chặn nhựa đồ phụ trợ dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NT73/ Mắc treo đồ phụ trợ dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NT73/ Mắc treo nhựa (đồ phụ trợ dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: Nút chặn bằng nhựa (2pcs/set). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NÚT CHẶN BẰNG NHỰA DÙNG CHO DÂY LUÔN 2MM, SẢN PHẦM HÀNG MAY MẶC (nk)
- Mã HS 39262090: Nút chặn bằng nhựa dùng để giữ dây kéo ở quần áo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nút chặn bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NÚT CHẶN CÁC LOẠI BẰNG NHỰA #7032121 (nk)
- Mã HS 39262090: NÚT CHẬN CỦA MAMMUT 20 FW,100% POLYUACETAL STOPPER (nk)
- Mã HS 39262090: NÚT CHẶN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: NÚT CHẶN NHỰA MẪU (nk)
- Mã HS 39262090: Nút điều chỉnh bằng nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NÚT NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: NÚT NHỰA DÙNG CHO HÀNG MAY MẶC (nk)
- Mã HS 39262090: NUT/ Nút- (Nhựa- plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: NUT01/ Nút chặn bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NUT01/ Nút điều chỉnh bằng nhựa, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NUT01/ Nút điều chỉnh bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NUT01/ Nút điều chỉnh bằng nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NUT03/ Khuy bằng nhựa (4pcs/set). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NUT03/ Nút điều chỉnh bằng nhựa (1 set 2 pce). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NUTCHAN/ Nút chặn bằng nhựa dùng để giữ dây kéo ở quần áo (nk)
- Mã HS 39262090: NUTCHAN/ Nút chặn Nút chặn bằng nhựa dùng để giữ dây kéo ở quần áo (nk)
- Mã HS 39262090: NUTCHAN/ Nút chặn Nút chặn bằng nhựa dùng để giữ dây kéo ở quần áo (R-64) (nk)
- Mã HS 39262090: NUTCHAN/ Nút chặn Nút chặn bằng nhựa dùng để giữ dây kéo ở quần áo, màu R/BLUE (nk)
- Mã HS 39262090: NUTCHAN/ Nút chặn Nút chặn bằng nhựa dùng để giữ dây kéo ở quần áo, màu: Brown (nk)
- Mã HS 39262090: NUTCHAN/ Nút chặn Nút chặn bằng nhựa dùng để giữ dây kéo ở quần áo, màu: R/BLUE (nk)
- Mã HS 39262090: NUTCHAN/ Nút chặn Nút chặn bằng nhựa dùng để giữ dây kéo ở quần áo, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NUTCHAN4/ NÚT CHẶN (BẰNG NHỰA) (nk)
- Mã HS 39262090: NUTCHANSP/ Nút chặn (nk)
- Mã HS 39262090: NV58/ Tem nhãn mác bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: NV58/ Tem nhãn mác các loại bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00023/ Chốt (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00023(SET)/ Chốt (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00025/ Chốt cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00054/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00117/ Móc cài (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00117(PCS)/ Móc cài (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00117(SET)/ Móc cài (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00122/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NVL00142/ Tay kéo khóa (nk)
- Mã HS 39262090: NVL016/ Mác logo (nk)
- Mã HS 39262090: NVL017/ Mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NVL053(FGL)/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NVL69/ Khóa nẹp của áo khoác, chất liệu bằng nhựa, kích thước: 55.5-61 cm (nk)
- Mã HS 39262090: NVL69/ Khóa nẹp của áo khoác, chất liệu bằng nhựa, kích thước: 57-61 cm (nk)
- Mã HS 39262090: NVL69/ Khóa nẹp của áo khoác, chất liệu bằng nhựa, kích thước: 59-66.5 cm (nk)
- Mã HS 39262090: NVL69/ Khóa nẹp của áo khoác, chất liệu bằng nhựa, kích thước: 63.5-66.5 cm (nk)
- Mã HS 39262090: NVL69/ Khóa nẹp của áo khoác, chất liệu bằng nhựa, kích thước: 72-80 cm (nk)
- Mã HS 39262090: NVL69/ Khóa nẹp của áo khoác, chất liệu bằng nhựa, kích thước: 76 cm (nk)
- Mã HS 39262090: NVL69/ Khóa nẹp của áo khoác, chất liệu bằng nhựa, kích thước:61-64 cm (nk)
- Mã HS 39262090: NVL70/ Khóa túi của áo khoác, chất liệu bằng nhựa, kích thước: 14.5 cm (nk)
- Mã HS 39262090: NVL70/ Khóa túi của áo khoác, chất liệu bằng nhựa, kích thước: 20 cm (nk)
- Mã HS 39262090: NVL70/ Khóa túi của áo khoác, chất liệu bằng nhựa, kích thước: 22 cm (nk)
- Mã HS 39262090: NVL70/ Khóa túi của áo khoác, chất liệu bằng nhựa, kích thước: 25.4 cm (nk)
- Mã HS 39262090: Ô zê bằng nhựa,nhãn hiệu:Izuyoshi,quy cách đóng gói:2 chiếc/bộ,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: O/ Chốt chặn bằng nhựa- NYLON CORD END P894 (nk)
- Mã HS 39262090: O0020003N/ Dây treo nhãn bằng nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: O04/ Oze nhựa (1 bộ 2 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: O04/ Oze nhựa(1 bộ 2 chi tiết) (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL009/ Móc (bằng nhựa) (Hanger) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 33A-04182 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL009/ Móc (bằng nhựa) (Hanger) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 33A-04910 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL009/ Móc (bằng nhựa) (Hanger) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 33A-04970 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL009/ Móc (bằng nhựa) (Hanger) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 33A-05166 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL009/ Móc (bằng nhựa) (Hanger) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 33A-05618 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL009/ Móc (bằng nhựa) (Hanger) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 33A-05700 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL009/ Móc (bằng nhựa) (Hanger) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 33A-05730 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL009/ Móc (bằng nhựa) (Hanger) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 33A-05756 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL012/ Dây nịt bán thành phẩm BELT STRAP (BELT STRAP/ EVA BELT STRAP/POLYESTER STRAP) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 6BA-06052 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL012/ Dây nịt bán thành phẩm BELT STRAP (BELT STRAP/ EVA BELT STRAP/POLYESTER STRAP) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 6BC-00675 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL012/ Dây nịt bán thành phẩm BELT STRAP (BELT STRAP/ EVA BELT STRAP/POLYESTER STRAP) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 6BG-00246 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL012/ Dây nịt bán thành phẩm BELT STRAP (BELT STRAP/ EVA BELT STRAP/POLYESTER STRAP) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 6BG-00251 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL012/ Dây nịt bán thành phẩm BELT STRAP (BELT STRAP/ EVA BELT STRAP/POLYESTER STRAP) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 6BG-00339 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL012/ Dây nịt bán thành phẩm BELT STRAP (BELT STRAP/ EVA BELT STRAP/POLYESTER STRAP) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 6BI-00385 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL012/ Dây nịt bán thành phẩm BELT STRAP (BELT STRAP/ EVA BELT STRAP/POLYESTER STRAP) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 6BI-00401 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL012/ Dây nịt bán thành phẩm BELT STRAP (BELT STRAP/ EVA BELT STRAP/POLYESTER STRAP) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 8BA-05842 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL012/ Dây nịt bán thành phẩm BELT STRAP (BELT STRAP/ EVA BELT STRAP/POLYESTER STRAP) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 8BD-00890 (nk)
- Mã HS 39262090: OCKNL012/ Dây nịt bán thành phẩm POLYESTER STRAP (BELT STRAP/ EVA BELT STRAP/POLYESTER STRAP) (dùng để sản xuất thắt lưng), mới 100%- 8BR-00883 (nk)
- Mã HS 39262090: OGIE/ Ogie nhựa (dùng cho may mặc) 1 bộ 2 chiếc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: OGIE/ Ôzê nhựa (1 bộ 2 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: Ống co nhiệt (bằng nhựa), SIZE: 20mm, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Ống ruột gà (bằng nhựa) SIZE: 20mm, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Ống tay chống nước chất liệu nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: OR 15/ Nhãn nilon (nk)
- Mã HS 39262090: OR 8/ Nhãn ép nhiệt bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ORI01/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Oring/ Khoen tròn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Oring/ Khoen tròn bằng nhựa 8mm (nk)
- Mã HS 39262090: OT46/ Đệm cúc (Paking/polyester Felt) (nk)
- Mã HS 39262090: OT46/ Đệm cúc (Paking/polyester Felt) (PR-08) (nk)
- Mã HS 39262090: OT48/ Ghim cài/ Ghim treo/ Đạn treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: OT52/ Mắc treo (mắc áo, kẹp váy) (nk)
- Mã HS 39262090: OZE/ Khuy oze (nk)
- Mã HS 39262090: P0000H23110/ Long đen bằng nhựa dùng cho mũ bảo hiểm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P003/ Chốt chặn bằng nhựa, kích thước 0.5x1.5cm (nk)
- Mã HS 39262090: P008/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P009/ Cỡ số cài mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: P009/ Nút (Cái) (15MM) (nk)
- Mã HS 39262090: P014/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P016/ Cỡ số cài mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: P016/ Cỡ số cài mắc treo (kẹp kích cỡ bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P016/ Cỡ số cài mắc treo (kẹp kích cỡ) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P021/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P022/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P022/ Đạn nhựa (dây treo nhãn bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P022/ Đạn nhựa (dây treo nhãn mác) (nk)
- Mã HS 39262090: P023/ Miếng trang trí bằng nhựa, 2x2 cm (nk)
- Mã HS 39262090: P023/ Miếng trang trí bằng nhựa, kích thước 2x2cm (nk)
- Mã HS 39262090: P026/ Đệm nhựa(dùng cho ô zê) (nk)
- Mã HS 39262090: P026/ Đệm nhựa (dùng cho cúc dập kim loại) (nk)
- Mã HS 39262090: P026/ Đệm nhựa (dùng cho cúc dập) (nk)
- Mã HS 39262090: P026/ Đệm nhựa (dùng cho ô zê) (nk)
- Mã HS 39262090: P026/ Đệm nhựa dùng cho chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: P026/ Đệm nhựa dùng cho cúc dập (nk)
- Mã HS 39262090: P026/ Đệm nhựa dùng cho ô zê (nk)
- Mã HS 39262090: P027/ Mắc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P03/ Nhãn Chính ép nhiệt (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P030/ Chốt chặn bằng nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P030/ Chốt chặn bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P030/ Móc Nhựa 6012-PS-BLK01 (nk)
- Mã HS 39262090: P034/ P034# Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P037/ Mắc treo (móc treo) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P037/ Mắc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P037/ Mắc treo(móc treo) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P044/ Kẹp nhựa CS1Q (nk)
- Mã HS 39262090: P044/ Nhãn mác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P052/ Vòng nhựa 13mm (nk)
- Mã HS 39262090: P060/ Hạt chặn bằng nhựa 13mm (nk)
- Mã HS 39262090: P066/ Ô zê bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P070/ Mắc treo bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P071/ Hạt cỡ (Cỡ số cài móc treo bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P073/ Đạn nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P073/ Dây treo nhãn bằng nhựa (Đạn nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P073/ Dây treo thẻ bằng nhựa (Đạn nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P077/ Nhãn ép nhiệt bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: P081/ Dây chống bai bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P10/ Chốt chặn bằng nhựa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P10/ Chốt chặn nhựa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P10/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: P10/ Dây treo nhãn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: P10/ Dây treo nhãn các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P11/ Nơ cổ nhựa (dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: P11/ Nơ cổ nhựa- Dùng phụ trợ hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: P11/ Nơ cổ nhựa- phụ trợ cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: P112000752100000/ Lưới che I xe bằng plastic dùng để che xe, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P112000752200000/ Lưới che II bằng nhựa plastic dùng để che xe, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P12/ Chốt chặn nhựa (chất liệu bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P12/ Chốt chặn nhựa (chất liệu bằng nhựa, 25mm) (nk)
- Mã HS 39262090: P12/ Móc nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P13/ Cá cổ nhựa (dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: P13/ Cá cổ nhựa- Dùng phụ trợ hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: P14/ Chốt hãm, chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: P14/ Đệm nhựa (Vòng). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P14/ Logo các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P14/ Vòng nhựa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P17/ Chốt chặn nhựa, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: P17/ Kẹp nhựa (dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: P17/ Kẹp nhựa- phụ trợ cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: P19/ Đạn nhựa (dây treo nhãn)- Dùng phụ trợ hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: P19/ Đạn nhựa (dây treo thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: P19/ Đạn nhựa(Dây treo nhãn)-phụ trợ may (nk)
- Mã HS 39262090: P19/ Dây treo nhãn bằng nhựa (dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: P19/ Dây treo nhãn bằng nhựa- Dùng phụ trợ hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: P19/ Dây treo nhãn bằng nhựa- phụ trợ cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: P19/ Móc nhựa (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: P2/ Đạn bắn, dây treo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: P20/ Đệm nhựa (043445A) (nk)
- Mã HS 39262090: P20/ Đệm nhựa (519339A) (nk)
- Mã HS 39262090: P20/ Đệm nhựa (LWDM) (nk)
- Mã HS 39262090: P20/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P21/ Size nhựa gắn móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: P22/ Đạn bắn/xỏ (3"black) (nk)
- Mã HS 39262090: P22/ Đạn bắn/xỏ (3"clear) (nk)
- Mã HS 39262090: P26/ Chi tiết bằng nhựa của hoa vải (trục hoa, đế hoa, đài hoa),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P3/ Nhãn nhựa PVC, dạng chiếc, KÍCH THƯỚC 1X2CM. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P31/ Dây treo mác 5". Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P31/ Mắc treo bằng nhựa (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: P3310-100/ Khuy bằng nhựa hình tam giác. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P34/ Móc (Móc treo nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P36/ Mác ép nhiệt. (nk)
- Mã HS 39262090: P4/ Chốt,móc (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P4/ Đạn bắn, dây treo thẻ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: P40/ Nhãn mác nhựa, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: P46/ Chốt bằng nhựa (38Gross, 144Pcs/Gross, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: P46/ Chốt bằng nhựa (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: P48/ Thẻ nhựa (Kẹp nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: P70/ Hạt cỡ (Kẹp kích cỡ bằng nhựa)- Đồ phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: P78/ Túi đựng nước kèm ống luồn bằng nhựa, hàng phụ kiện may mặc gắn vào quần áo (dài 71.5cm, rộng 8cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: P8/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: P9/ Khoanh cổ nhựa (dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: P9/ Khoanh cổ nhựa- Dùng phụ trợ hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: P9/ Khoanh cổ nhựa- phụ trợ cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010002/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010066/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010085/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010133/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010138/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010173/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010178/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010182/ Móc treo bằng nhựa- Hanger HBI GS19. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010187/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010199/ Móc nhựa-484R-PS-BLK01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010201/ Móc nhựa-GS11X-PS-CLR01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010202/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010203/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010204/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010206/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA02010207/ Hanger- Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA03010028/ Thẻ nhựa-CS1Q. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA03020013/ Móc treo nhựa-HK00002NX-AL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PA04040073/ Tag pin (Dây gắn tem giá) TP00010NX-AL,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PACK001/ Đạn nhựa 125mm/5" (1K1.000pcs). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P-ADJ/ Khoen trượt bằng nhựa (dùng để gắn lên túi các loại) hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: P-ADJ/ Khoen trượt chữ nhật làm bằng nhựa,dùng để gắn túi Golf,Item SLL-25,kích thước dài 40mm,rộng 32mm,không nhãn hiệu,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PARASUCO03/ Chốt nhựa điều chỉnh độ dài dây khẩu trang (STOPPER) (nk)
- Mã HS 39262090: P-BUK/ Khóa dây đeo bảng tên làm bằng nhựa dùng để gắn túi Golf,Item UASR-25F, kích thước(D38*R31mm),không nhãn hiệu,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P-BUKL/ Khóa dây đeo túi bằng nhựa mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: PBUO/ Khóa thắt lưng bằng nhựa size 2-30mm phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PBUR/ Khóa thắt lưng bằng nhựa(TPR/TPE) 25-30mm phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PC/ Kẹp nhựa (PC) Plastic Clip 3330000080 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PC/ Kẹp nhựa (PC) Plastic Clip 3330000654 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PC/ Kẹp nhựa (PC)Clips 333000103X hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PC/ Kẹp nhựa Plastic Clip 3330000051 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PC/ Kẹp nhựa Plastic Clip 3330000080 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PC/ Kẹp nhựa Plastic Clip 333000045X hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PC/ Kẹp nhựa Plastic Clip 333000046X hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PC/ Kẹp nhựa Plastic Clip 3330000654 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PEYN/ Ô dê bằng nhựa size 3-12mm phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PHGR- Móc quần áo nhựa- 6106A-PP031000C7 6" PP WHITE BOTTOM HANGER WITH PLASTIC HOOK (nk)
- Mã HS 39262090: PHGR- Móc quần áo nhựa- 9108-PP031000C7 8" PP WHITE BOTTOM HANGER WITH PLASTIC HOOK (nk)
- Mã HS 39262090: PHGR- Móc quần áo nhựa- 9110-PP031000C7 10" PP WHITE BOTTOM HANGER WITH PLASTIC HOOK (nk)
- Mã HS 39262090: PHGR- Móc quần áo nhựa- PLASTIC HANGERS- DCB521 (nk)
- Mã HS 39262090: PHGR- Móc quần áo nhựa- PLASTIC HANGERS- HGR-498 37*37*58 (nk)
- Mã HS 39262090: PHGR- Móc quần áo nhựa- PLASTIC HANGERS- SCGU129 GRY002 (157945) (nk)
- Mã HS 39262090: PHGR- Móc quần áo nhựa- PLASTIC HANGERS- SH41N BLACK "Tu" (2013) (nk)
- Mã HS 39262090: PHGR- Móc quần áo nhựa- PLASTIC HANGERS- SH47N BLACK "Tu" (2013) (nk)
- Mã HS 39262090: PHGR- Móc quần áo nhựa- PLASTIC HANGERS- SH47N BLACK (BON MARCHE) (nk)
- Mã HS 39262090: PHGR- Móc quần áo nhựa- PLASTIC HANGERS- URC36 BLACK "NUTMEG" (nk)
- Mã HS 39262090: PHGR- Móc quần áo nhựa- PLASTIC HANGERS- URC36 BLACK (105MM HOOK) GURC36B (nk)
- Mã HS 39262090: PHGR- Móc quần áo nhựa- PLASTIC HANGERS- URC40 BLACK "NUTMEG" (nk)
- Mã HS 39262090: P-HK/ Móc nhựa dùng để gắn lên túi các loại. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện của ghế massage, Nhựa hình, 2 cái/ bộ, 4 bộ/ thùng, Hãng FUAN XINGYI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD, mớiI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện dùng cho may mặc bằng nhựa (dây cheo mác, chốt cài). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện dùng cho may mặc bằng nhựa (nhám dính) (nhà SX:Guangdong Kaixuan Furniture Co., Limited). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện làm cặp bằng nhựa: dây xâu đầu khóa. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc (hạt cườm bằng nhựa, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc (hạt nhựa trang trí, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc bằng nhựa (chốt cài), nhà sản xuất GUANGDONG YUEXIUNAN CO.,LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc bằng nhựa dạng cuộn (miếng ép dùng để hàn nhiệt đầu dải dây khóa), nhà sản xuất GUANGDONG YUEXIUNAN CO.,LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc bằng nhựa+ sắt các hình: dây nơ, đai chun, hạt nhựa, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc bằng nhựa+ sắt các hình: dây nơ, hạt nhựa, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc, túi xách, giày dép, ba lô bằng nhựa+sắt: hoa văn các hình, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc: Dây nhựa (nilon) có gắn hạt nhựa trang trí, dạng cuộn đường kính sợi <3mm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc: Hạt nhựa trang trí các mầu, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc: Hạt nhựa trang trí đã làm bóng, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc: miếng dán bằng nhựa kết hợp vật liệu dệt, nhà sản xuất: Shantou Hongkui Weaving Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện trang trí may mặc bằng nhựa kết hợp cao su,sắt,vải (các hình trang trí,hình hoa,lá,ngôi sao,con vật).NSX: Quangxi.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ liệu để viền biên chiếu tre, được làm từ dây tết bện bằng nhựa PPC dạng cuộn khổ 4cm+-0,2cm dày 0,5mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ liệu may bằng nhựa: nút nhựa, keo mùng (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ liệu may giày: Miếng nhựa EVA (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ liệu may mặc (chốt bấm, nút cài, dây thắt, đầu dây kéo) bằng nhựa + vải. Mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ liệu may mặc bằng nhựa (hạt nhựa, hạt nhựa xâu dây, móc nhựa),kt:(0.2cm~3cm x 1cm~4cm),hiệu:GUANGXI, sufa.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ liệu may mặc bằng nhựa (hạt nhựa, hạt nhựa xâu dây,cánh hoa),kt:(:phi 0.2~2cm),hiệu:GUANGXI.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ liệu may mặc: Màng nhựa dùng làm lớp lót áo. (không dính, chưa tráng phủ) Khổ rộng: 10cm +/-2cm. NSX: Shenzhen Guanhua Button Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ trợ may mặc: dây làm quai áo lót nữ bằng nhựa dẻo trongTPU, bản rộng <1cm, dạng cuộn, hiệu chữ Trung Quốc, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ tùng xe gắn máy: BẠT TRÙM XE (hiệu RCB kích thước 2100MM*750MM*1180MM), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ tùng xe gắn máy: BẠT TRÙM XE (hiệu RCB kích thước 2120MM*840MM*1180MM), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Phụ tùng xe gắn máy: BẠT TRÙM XE (hiệu RCB kích thước 2320MM*950MM*1460MM), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PI01/ Dây treo nhãn bằng nhựa (Component:PP) (nk)
- Mã HS 39262090: PI09/ Miếng đệm mút lót áo xu chiêng (nk)
- Mã HS 39262090: PI10/ Móc treo quần áo (nk)
- Mã HS 39262090: PI12/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: PIN/ Đạn nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PIN01/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PIN01/ Đạn nhựa,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PIPE/ Thanh nhựa pe làm bằng nhựa,dùng để định hình thân túi đựng cây Golf,size 8.0mm*12mm*81cm,màu đen không có nhãn hiệu xuất xứ China mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PK/ Phụ kiện trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PK017/ Long đền bằng nhựa các loại (Hàng mới) (nk)
- Mã HS 39262090: PK041/ Đế miếng nhựa các loại (Hàng mới) (nk)
- Mã HS 39262090: PKN-01/ Đồ phụ trợ may mặc (vòng tròn nhựa O-Ring 20), bằng plastic, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PKN-01/ Đồ phụ trợ may mặc bằng plastic (búa nhỏ, hạt chặn, móc nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PKN-01/ Đồ phụ trợ may mặc bằng plastic (khuyên nhựa đen, búa nhỏ, móc lều) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PKN-01/ Đồ phụ trợ may mặc bằng plastic (móc nhựa lều), hàng mới 100% (hàng F.O.C) (nk)
- Mã HS 39262090: PKN-01/ Đồ phụ trợ may mặc bằng plastic (móc, nút, khóa chống trượt), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PKN-01/ Đồ phụ trợ may mặc bằng plastic (nhãn tròn logo kanken), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PKN-01/ Khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PKN-02/ Đồ phụ trợ may mặc (khóa nhựa BC019-C), bằng plastic, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PKN-02/ Đồ phụ trợ may mặc bằng plastic (khóa nhựa 2.5cm), hàng mới 100% (hàng F.O.C) (nk)
- Mã HS 39262090: PKN-02/ Đồ phụ trợ may mặc bằng plastic (khóa nhựa BC019-C), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PKSF/ phụ kiện nội thất nút chân hàng mới (nk)
- Mã HS 39262090: PKT/ Phụ kiện trụ (nk)
- Mã HS 39262090: PL 21/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: PL 27/ Mắc áo quần các loại (Đồ phụ trợ may mặc, chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL 33/ Hạt nhựa cỡ treo mắc áo (Đồ phụ trợ may mặc, chất liệu nhựa, hiển thị size-cỡ cho sản phẩm may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL0016/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL0016/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL002/ Nhãn chính nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL00232/ Móc nhựa (chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL004/ Dây bắn mác (ghim thẻ) 3'' bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL004/ Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 3'' bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL004/ Nhãn phụ nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL004/ Nhãn phụ(Nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL0041/ Dây bện 0608 (dây treo bằng thun) (nk)
- Mã HS 39262090: PL0041/ Dây bện 0612 (Dây treo bằng thun) (nk)
- Mã HS 39262090: PL005/ Hạt cườm (0.45 KGS 30 000 HẠT) (nk)
- Mã HS 39262090: PL005/ Hạt cườm (0.9 KGS 18 400 HẠT) (nk)
- Mã HS 39262090: PL005/ Hạt cườm (0.9 KGS 30 000 HẠT) (nk)
- Mã HS 39262090: PL005/ Hạt cườm (0.9 KGS 62 000 HẠT) (nk)
- Mã HS 39262090: PL006/ Chốt các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL007/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: PL008/ Chốt các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL008/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL008/ Chốt nhựa (PCS) (nk)
- Mã HS 39262090: PL008/ Đạn nhựa(Dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: PL009/ Đạn nhựa (Dây bắn mạc 3', dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: PL01/ Dây bện (dây mobilon, làm bằng nhựa, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL01/ Mắc nhựa (đồ phụ trợ hàng may mặc), không nhãn hiệu (nk)
- Mã HS 39262090: PL01/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL010/ Chốt các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL010/ Chốt các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL010/ Khoanh cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL010/ Khoanh cổ nhựa dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: PL010/ Nhãn logo bằng nhựa (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL010/ Nhãn nhựa (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL010/ Nhãn nhựa ép nhiệt (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL011/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL011/ Khuy cài (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL011/ Miếng trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: PL011/ Nơ cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL011/ Nơ cổ nhựa khổ 0.25mm (nk)
- Mã HS 39262090: PL012/ Mắc treo quần áo bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL013/ Cá cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL013/ Móc treo(Nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL015/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL015/ Kẹp nhựa dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: PL016/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL016/ Đạn nhựa; hàng chuyển đổi mục đích sử dựng theo công văn số: 01-120HS/PA-HP1 (nk)
- Mã HS 39262090: PL016/ Đạn nhựa; TAG PIN (nk)
- Mã HS 39262090: PL016/ Đạn nhựa; TAG PIN 15MM (1/2") (nk)
- Mã HS 39262090: PL016/ Đạn nhựa; TAG PIN 15mm(1/2") (nk)
- Mã HS 39262090: PL016/ Nhãn bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: PL017/ Đạn nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL017/ Dây chống bai (mobilon tape)Hàng mới 100%; 26104YDS (nk)
- Mã HS 39262090: PL017/ Dây chống bai, Dây bện JBA-0608S 2800yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL018/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: PL019/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL019/ Đệm mút (1 đôi 2 chiếc). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL019/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL019/ Khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL019/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL019/ Móc khóa nhựa (P/ Buckle) (nk)
- Mã HS 39262090: PL02/ Dây đai khổ 30mm, không nhãn mác (nk)
- Mã HS 39262090: PL02/ Nhãn trang trí bằng nhựa (kích thước 37mm) (nk)
- Mã HS 39262090: PL02/ Nhãn trang trí bằng nhựa (kích thước 40mm) (nk)
- Mã HS 39262090: PL02/ Nhãn trang trí kích thước 37mm (nk)
- Mã HS 39262090: PL02/ Nhãn trang trí kích thước 40mm (nk)
- Mã HS 39262090: PL020/ Đạn nhựa 3'' (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL020/ Khóa nhựa (1 bộ 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: PL020/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (1 bộ 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: PL020/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL021/ Hạt cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: PL021/ Nhãn nhựa các loại (Size sticker) 8mm x 24mm (nk)
- Mã HS 39262090: PL022/ Móc treo (Plastic Hanger) (nk)
- Mã HS 39262090: PL024/ Hạt cỡ (chất liệu nhựa)/ Thẻ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Dây đệm vai (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Hạt cườm (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Mắc, móc treo quần áo bằng nhựa (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Mắc, móc treo quần áo bằng nhựa 3316SB 15'',màu black (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Mắc, móc treo quần áo bằng nhựa 3329SB 17'',màu black (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Mắc, móc treo quần áo bằng nhựa 3937SB 17'',màu black (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Mắc, móc treo quần áo bằng nhựa 3969SB 19'',màu black (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Mắc, móc treo quần áo bằng nhựa. Code GOH 3320B-19'' (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Mắc, móc treo quần áo bằng nhựa. Code GOH 3969B-19'' (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL026/ Móc nhựa (PCS) (nk)
- Mã HS 39262090: PL027/ Dây luồn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL027/ Dây treo thẻ (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL027/ Hạt cỡ bằng nhựa gắn vào móc treo quần áo (chụp kích cỡ). Code Crown Sizer (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL027/ Hạt cỡ bằng nhựa gắn vào móc treo quần áo (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL027/ Hạt cỡ nhựa gắn móc treo quần áo CR89, màu black (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL027/ Hạt cỡ nhựa gắn móc treo quần áo R55, màu color (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL027/ Hạt cỡ nhựa gắn vào móc treo quần áo (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL027/ Móc treo quần, áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL03/ CHỐT NHỰA CÁC LOẠI (nk)
- Mã HS 39262090: PL03/ Dây bện 0608 2800yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL03/ Dây bện TP-0615 1100yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may) (Băng mobilon) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL03/ Móc treo W226 (làm bằng nhựa, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL03/ Thẻ bài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL031/ Hạt kẹp cỡ bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL031/ Móc treo áo (nk)
- Mã HS 39262090: PL033/ Mắc treo (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL034/ Đệm nhựa (bộ phận của cúc, đinh tán, ôzê) (nk)
- Mã HS 39262090: PL034/ Đệm nhựa (bộ phận của cúc, đinh tán, ôzê); hàng chuyển đổi mục đích sử dựng theo công văn số: 01-120HS/PA-HP1 (nk)
- Mã HS 39262090: PL036/ Hạt phân cỡ (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL037/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: PL037/ Đạn nhựa(dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: PL037/ Đạn nhựa(dây treo nhãn) dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: PL039/ Nhãn dán bằng nhựa đã in chữ dùng cho sản phẩm may mặc, quy cách: (2*3)cm (nk)
- Mã HS 39262090: PL039/ Nhãn dán đã in bằng nhựa dùng cho sản phẩm may mặc, quy cách: (2*3)cm (nk)
- Mã HS 39262090: PL039/ Nhãn dán đã in chữ bằng nhựa dùng cho sản phẩm may mặc, quy cách: (2X3)cm (nk)
- Mã HS 39262090: PL04/ Dan ban (Day ban nhan) (nk)
- Mã HS 39262090: PL04/ Hạt size WMLS17 (thẻ kích cỡ/kẹp nhựa gắn móc treo làm bằng nhựa, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL04/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL04/ Mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: PL04/ Nhãn Heat transfer HT.WAL-MART.WNMU37006-LG.Agility (làm bằng nhựa, đã in, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL04/ Nhãn Heat transfer HT.WAL-MART.WNMU37006-White.Agility (làm bằng nhựa, đã in, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL046/ Hạt cỡ (chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL046/ Hạt cỡ (chất liệu nhựa); SIZER WMLS17 (nk)
- Mã HS 39262090: PL046/ Hạt cỡ (chất liệu nhựa); Thẻ nhựa-CS1Q (nk)
- Mã HS 39262090: PL046/ Hạt cỡ (chất liệu nhựa)-MRK45 (nk)
- Mã HS 39262090: PL048/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL049/ Kim băng (nk)
- Mã HS 39262090: PL05/ Chốt Các Loại Bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL05/ Chôt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL-05/ Dây nhựa gắn nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: PL05/ ĐỆM NHỰA BẢO HỘ (ĐỆM VAI/LƯNG) (nk)
- Mã HS 39262090: PL05/ MIẾNG ĐỆM NHỰA BẢO HỘ (ĐỆM LƯNG) (nk)
- Mã HS 39262090: PL05/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL050/ Tấm lót bằng nhựa PE (60x40CM). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL050/ Tấm lót bằng nhựa PE (Size: 60x40CM). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL052/ Khoá chống trộm bằng nhựa gắn quần áo(2 cái/Bộ) (nk)
- Mã HS 39262090: PL054/ Mắc áo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL054/ Mắc, móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL054/ Mắc, móc treo quần áo bằng nhựa JU38B (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL054/ Mắc, móc treo quần áo bằng nhựa JU42B (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL054/ Mắc, móc treo quần áo bằng nhựa JUM42B (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL054/ Mắc, móc treo quần áo bằng nhựa JUM46B (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL055/ Hạt cỡ bằng nhựa gắn vào móc treo quần áo SC (kẹp kích thước nhựa) (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL055/ Hạt cỡ nhựa (Dùng phụ trợ cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL055/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL055/ Móc treo quần, áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL055/ Móc treo quần, áo bằng nhựa- W491W-PS-NTL (nk)
- Mã HS 39262090: PL055/ Móc treo quần, áo bằng nhựa- W491W-PS-NTL01 (nk)
- Mã HS 39262090: PL055/ Móc treo quần, áo bằng nhựa; hàng chuyển đổi mục đích sử dựng theo công văn số: 01-120HS/PA-HP1 (nk)
- Mã HS 39262090: PL055/ Móc treo quần, áo bằng nhựa; PLASTIC HANGER W217N (nk)
- Mã HS 39262090: PL055/ Móc treo quần, áo bằng nhựa; PLASTIC HANGER W225N (nk)
- Mã HS 39262090: PL055/ Móc treo quần, áo bằng nhựa; W340W-PS-NTL01 (nk)
- Mã HS 39262090: PL055/ Móc treo quần, áo bằng nhựa-100-484CGPSMH92-BLK (nk)
- Mã HS 39262090: PL058/ Nhãn chính(ép nhiệt) (nk)
- Mã HS 39262090: PL059/ Chốt nhựa điều chỉnh dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: PL06/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL06/ Vòng trang trí chữ O bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL061/ Dây nhựa trong (Dây chống bai) (nk)
- Mã HS 39262090: PL061/ Dây nhựa trong (Dây chống bai) (1M 495Y) (nk)
- Mã HS 39262090: PL062/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: PL068/ Dây ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: PL07/ Chụp kích cỡ của quần áo (Kẹp cỡ) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL07/ ĐẠN NHỰA TAG PIN (nk)
- Mã HS 39262090: PL07/ ĐẠN NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL07/ Kẹp cỡ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL07/ Mác trang trí(Chât liệu nhựa, cao su) (nk)
- Mã HS 39262090: PL07/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL07/ Vòng cỡ, kẹp cỡ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL08/ Chốt các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL08/ chốt chặn (chốt nhựa, 10-15mm, dùng để gia công hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL08/ chốt chặn (chốt nhựa, dùng để gia công hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL08/ chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL08/ Dây bện 0.5cm (dây mobilon, được làm bằng plastic, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL08/ Kẹp các loại bằng plastic, dùng phụ trợ cho đóng gói hàng may mặc, mới 100%. Nhà sản xuất: Kumha Corporation,Hàn Quốc. (nk)
- Mã HS 39262090: PL08/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL080/ Móc, chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL088/ KEO TRANG TRÍ (nk)
- Mã HS 39262090: PL09/ Dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: PL09/ Miếng đệm mút lót áo xu chiêng (nk)
- Mã HS 39262090: PL09/ Nhãn mác vải các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Đạn nhựa (dây treo nhãn loại 3") (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Đạn nhựa (dùng để treo mác giấy) (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Đạn nhựa dùng để gắn thẻ bài, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Dây băng mobilon (1100yds/kg) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Dây băng mobilon (2800 yds/kg) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Dây chống dãn (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Móc treo (làm bằng plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: PL10/ Nút chặn (chốt chặn) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL10.11/ Kẹp cỡ các loại (đồ phụ trợ ngành may mặc bằng nhựa, nsx: cty tnhh mainetti việt nam, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL10.12/ Móc treo các loại (đồ phụ trợ ngành may mặc bằng nhựa, nsx: cty tnhh mainetti việt nam, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL101/ đệm nhựa (đệm ô zê) (nk)
- Mã HS 39262090: PL103/ Đạn nhựa (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL104/ Khoen nhựa (các sản phẩm khác bằng plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: PL105/ Miếng chống ẩm PE SHEET, MICRO PAC (nk)
- Mã HS 39262090: PL107/ Mắc nhựa (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL10SACT/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Chốt chặn bằng nhựa/Tommy/78J1113- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL-11/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Đạn nhựa treo thẻ bài (phụ kiện may mặc) 3" (nk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Dây treo thẻ (dây bắn mác) (nk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Điều chỉnh dây áo quần các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Hạt size (thẻ kích cỡ/kẹp nhựa gắn móc treo làm bằng plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Móc treo áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Móc treo quần áo (nk)
- Mã HS 39262090: PL11/ Nhãn ép nhiệt (bằng plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: PL110/ Kẹp cỡ nhựa (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL113/ Túi PE (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL114/ Miếng nhựa lót viền (gọng) khẩu trang; NOSE WIRE; Size: 8.9cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL116/ Chốt giả da (nk)
- Mã HS 39262090: PL116/ Chốt giả da, PU LEATHER STOPPERS (nk)
- Mã HS 39262090: PL118/ Miếng chặn dây đai nịt bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL11-NK/ Dây treo, dây nhựa đính mác, đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL12/ Dây chống dãn (Mobilon Tape, chất liệu bằng plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: PL12/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa plastic, hàng mới 100%, dùng trong may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: PL12/ Dây treo thẻ bài(Dây xe đã tết từ sợi polyester) (nk)
- Mã HS 39262090: PL12/ Mắc áo (bằng nhựa)- W470S-PP-NTL01 (nk)
- Mã HS 39262090: PL12/ Mắc áo (bằng nhựa)- W529S-PP-NTL01 (nk)
- Mã HS 39262090: PL12/ Mắc áo quần bằng nhựa(Hanger plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: PL12/ Mắc áo quần nhựa (Hanger) (nk)
- Mã HS 39262090: PL121/ Nút chặn nhựa 4 thành phần (nk)
- Mã HS 39262090: PL124/ Móc kẹp nhựa (CLIP) (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Chốt nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Dây chống bai (dây bện) (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Dây chống bai bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Dây treo nhãn mác bằng nhựa (Phụ kiện dùng cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Dây treo, đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Hạt cỡ bằng nhựa mới 100% ST8 (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL13/ Nơ cài cổ áo chất liệu plastic, dùng phụ trợ cho đóng gói hàng may mặc,mới 100%. Nhà sản xuất: Kumha Corporation,Hàn Quốc. (nk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Hạt cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Hạt nhựa cỡ treo mẳc áo (Hanger size) (nk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Khoanh cổ chất liệu plastic, kích thước 40mm x 470mm,mới 100%. Nhà sản xuất: Kumha Corporation,Hàn Quốc. (nk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Móc treo bằng nhựa mới 100%- móc nhựa-1002ONS-PP-NTL01 (nk)
- Mã HS 39262090: PL14/ Nhãn Logo ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: PL15/ Chốt chặn bằng nhựa (Phụ kiện dùng cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL15/ Chốt chặn, nút chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL15/ Đạn nhựa (dây treo nhãn- dây bắn mạc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL15/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: PL15/ Mắc treo áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL-15/ Nhãn ép nhiệt (Bằng nhựa)-đã in (nk)
- Mã HS 39262090: PL16/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: PL16/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL16/ Dây chống bai bằng plastic (k5-10mm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL16/ Dây chống bai bằng plastic (k5-10mm, mới 100%, dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL16/ Hạt kẹp cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: PL16/ Móc treo 484CG-PS-BLK01 (làm bằng nhựa, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL16/ Móc treo 6012CG-PS-BLK01 (làm bằng nhựa, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL16/ Nút nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Chốt Chặn (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Chốt chặn các loại nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Đạn nhựa 7" (dây treo thẻ), đồ phụ trợ hàng may mặc, không nhãn hiệu (nk)
- - Mã HS 39262090: PL17/ Dây chống bai bằng nhựa (JBA-0608, 2800yds/kg) (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Dây chống bai bằng nhựa (JBA-0612, 1400yds/kg) (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) (MW-0806-T, 1230yds/kg) (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Hạt size CS1Q (thẻ kích cỡ/kẹp nhựa gắn móc treo làm bằng nhựa, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Nhãn ép (nk)
- Mã HS 39262090: PL17/ Nhãn ép các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Đạn nhựa, dây treo thẻ bài các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Dây treo nhãn, phụ liệu may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Dây treo thẻ bài (bằng plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Móc treo áo(Móc treo áo nhựa SSI-484CG 17'' Black) (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Móc treo áo(Móc treo nhựa SSI-479CG 19'' Black) (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Phụ liệu trang trí-cục nhựa gắn vào dây treo nhãn (BALL) (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Phụ liệu trang trí-dây treo nhãn (BARREL CLIP) (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Phụ liệu trang trí-dây treo nhãn (CLIP) (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Túi PE (32.5*41) CM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Túi PE (36*42) CM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL18/ Túi PE mini, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL185/ Dây treo quần áo (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL186/ Đầu khoá nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL18-NK/ Túi poly các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Đạn nhựa (đạn nhựa xỏ) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Đạn nhựa (dây treo thẻ) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Móc cài các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Móc treo (nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Móc treo bằng nhựa GOH 490-15" (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Móc treo bằng nhựa GOH 490-17" (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Qủa chốt (nk)
- Mã HS 39262090: PL19/ Túi pe (nk)
- Mã HS 39262090: PL19-1007/ Chốt chặn nhựa (11mm, không được may gắn vào sản phẩm, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19-1007/ Chốt chặn nhựa (đồ phụ trợ may mặc, 11mm, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19-1017/ Dây treo thẻ bài (nhựa plastic, 1mm, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19-1022/ Logo sản phẩm (nhựa dẻo, 1x3cm, hiệu: KOREA POST) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19-1022/ Logo sản phẩm (nhựa dẻo, 27.5mm, hiệu: FANTOM) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19-1022/ Logo sản phẩm (nhựa dẻo, đồ phụ trợ may mặc, 5x2.2cm, nhãn hiệu: V-SEASON) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19-1023/ Mắc áo (móc treo bằng nhựa H579-PS, KT: 19", không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19-1023/ Mắc áo bằng nhựa (17", không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: PL19-NK/ Túi cúc đính kèm (nk)
- Mã HS 39262090: PL1A/ Nhãn bằng nhựa dùng trong may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Chốt các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Chốt nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Dây treo thẻ bài Plastic Lock 334000022X hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Dây treo thẻ bài Plastic Lock 634000058X hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Dây treo thẻ bài Plastic Lock 634000077X hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Dây treo thẻ bài Plastic Pin 630000014X hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Dây treo thẻ bài Plastic Pin 662000250X hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Dây treo thẻ bài Plastic Pin 662000539X hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Dây treo thẻ bài U340000090 (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Dây treo thẻ bài. Hàng mới 100% Gift Box 6240122780 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Dây treo thẻ bài. Hàng mới 100%Gift Box Order Là 5000 Pcs/Box,. 6240083350 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Dây treo thẻ bài. Plastic Pin 334000022X hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Dây treo thẻ bài. Plastic Pin 662000250X hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL2/ Dây treo thẻ bài. Plastic Pin 662000539X hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Đạn nhựa thành phần 100% plastic, dùng để treo nhãn mác, nhà cung cấp/vendor: JPack (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Dây bện (dây mobilon, được làm bằng nhựa, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL-20/ Dây đeo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Dây kéo khóa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Dây treo nhãn các loại (đạn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Dây treo thẻ/ đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Ghim nhựa, đạn nhựa các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Hạt cỡ bằng nhựa (CROWN SIZER) (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Mác chống trộm (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Mắc treo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Mobilon (nk)
- Mã HS 39262090: PL20/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL21/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL21/ Đạn nhựa, dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: PL21/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: PL21/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL21/VN/ Dây treo, dây nhựa, đạn nhựa đính mác các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Cá cổ bằng plastic, kích thước 10mm x 55mm, dùng phụ trợ cho đóng gói hàng may mặc,mới 100%. Nhà sản xuất: Kumha Corporation,Hàn Quốc. (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Dây đeo thẻ bài (phu trơ may măc, bằng plastic, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Dây đeo thẻ bài (phụ trợ may măc, bằng plastic, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Dây đeo thẻ bài (phu trơ may măc, bằng plastic, mới 100%, dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Logo hãng bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Nhãn lông các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Nhãn mác chính các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Nhãn mác logo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Nhãn mác vải các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL22/ Nhãn sử dụng các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL23/ Móc áo bằng nhựa #8212 BLACK (nk)
- Mã HS 39262090: PL24/ Chốt nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL24/ Kẹp size bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL24/ Logo trang trí các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL24/ Nhãn dán trang trí bằng nhựa (chất liệu bằng nhựa 32mm) (nk)
- Mã HS 39262090: PL25/ Dây nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL25/ Túi Đựng Cúc Dự phòng (nk)
- Mã HS 39262090: PL26/ Chốt chặn nhựa (chất liệu bằng nhựa, gồm chốt chặn và hạt chặn) (nk)
- Mã HS 39262090: PL26/ Chốt chặn nhựa 10*20mm (đồ phụ trợ hàng may mặc), không nhãn hiệu (nk)
- Mã HS 39262090: PL26/ Chốt chặn nhựa, kích thước 10*20mm, không nhãn hiệu (nk)
- Mã HS 39262090: PL26/ Dây treo thẻ mác bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL26/ Túi poly (nk)
- Mã HS 39262090: PL27/ Băng mobilon chất liệu nhựa sử dụng làm phụ liệu trong hàng may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL27/ Chốt chặn bẳng nhựa (KT: 9x24mm) (nk)
- Mã HS 39262090: PL27/ Chốt chặn bẳng nhựa có chiều dài 3.7 cm (nk)
- Mã HS 39262090: PL27/ Chốt chặn làm bằng nhựa dùng để chặn dây luồn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL27/ Kẹp cỡ (hạt móc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL27-M/ Chốt chặn 4835-3 (Bằng Plastic,phụ kiện cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL28/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL28/ Nút tròn làm bằng nhựa xâu vào dây luồn cạnh chốt chặn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL28/ Tấm đệm mút (nk)
- Mã HS 39262090: PL28/ Tấm đệm mút, được làm từ plastic. (nk)
- Mã HS 39262090: PL28/ Tấm đệm mút, được làm từ plastic.,kích thước 127x203cm. (nk)
- Mã HS 39262090: PL28/ Tấm đệm mút, làm từ plastic, khổ 1mx2m (nk)
- Mã HS 39262090: PL3/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL3/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL3/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL3/ Ghim thẻ chất liệu bằng nhựa, phụ liệu ngành may hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL3/ Mắc áo (chất liệu nhựa) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL30/ Chốt chặn bằng nhựa, dùng trong may mặc, nhà cung cấp/vendor: Daeil (nk)
- Mã HS 39262090: PL30/ Nhãn mác, dải trang trí (chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL309/ KEO TRANG TRÍ (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Đạn Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Đạn nhựa, dùng để treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Dây treo thẻ bài bằng dây dù (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Đệm bảo vệ (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Đệm nhựa dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Mắc treo nhựa (Mắc treo hàng may mặc bằng nhựa, nhà cung cấp: Cty TNHH Mainetti Việt Nam) (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Mắc treo nhựa (mắc treo hàng may mặc bằng nhựa, nhà cung cấp: Sungbu Vina) (nk)
- Mã HS 39262090: PL31/ Móc treo quần áo bằng nhựa, dài 38 cm (nk)
- Mã HS 39262090: PL32/ Cỡ đầu móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: PL32/ Túi PE, Nylon các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL33/ Đạn nhựa (dây đính mác). hàng mới 100%. TOMMY. (nk)
- Mã HS 39262090: PL33/ Dây đeo thẻ bài các loại (bằng plastic) nhà SX:SHAOXING WULI TRADE CO.,LTD, Hàng mới 100%, Phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: PL33/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL33/ Khuyên nhựa (lót cúc nhựa) (CB05-W-271 27L) (nk)
- Mã HS 39262090: PL33/ Khuyên nhựa 3/8" (nk)
- Mã HS 39262090: PL34/ Móc cài, móc trượt có thể điều chỉnh và phụ kiện trang trí các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL35/ Dây treo tag (Ghim tag) bằng nhựa (1BOX5000PCS; 4BOX) (nk)
- Mã HS 39262090: PL35/ Dây treo tag (Ghim tag) bằng nhựa (1BOX5000PCS; 5BOX) (nk)
- Mã HS 39262090: PL358/ Nhãn ép chuyển nhiệt (bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL36/ Chốt chặn (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL36/ Mác nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL36/ Móc treo bằng nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL36/ Tem từ phụ kiện may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL36/ Thẻ nhựa (hạt cỡ) (nk)
- Mã HS 39262090: PL36/ Vòng tròn trang trí bằng nhựa, size 117mm (Phụ kiện dùng cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL37/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL37/ Hạt trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL37/ Miếng trang trí bằng nhựa 1-4 cm (nk)
- Mã HS 39262090: PL38/ Đệm nhựa, không nhãn mác (nk)
- Mã HS 39262090: PL38/ Giấy chống ẩm (nk)
- Mã HS 39262090: PL38/ Hạt ủi bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL39/ Cúc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL39/ Dây treo thẻ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL39/ Nhãn dán trang trí bằng nhựa (chất liệu bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL4/ Kẹp kích cỡ (chất liệu nhựa) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL4/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: PL4/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL40/ Chốt chặn bằng nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL40/ Hạt phân cỡ mắc treo (đồ phụ trợ hàng may mặc), không nhãn hiệu (nk)
- Mã HS 39262090: PL40/ Khoen trang trí nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL40/ MÓC TREO DÙNG CHO SẢN PHÂM MAY MẶC (HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PL41/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL41/ Chốt chặn nhựa (gồm chốt chặn và hạt chặn, chất liệu bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL41/ Chốt chặn nhựa kích thước 30mm (nk)
- Mã HS 39262090: PL41/ Khuyên trang trí chữ D bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL41/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: PL43/ Ghim nhựa, không nhãn mác (nk)
- Mã HS 39262090: PL43/ hình trang trí (bằng nhựa, dạng chiếc dùng để trang trí quần áo) (nk)
- Mã HS 39262090: PL43/ Nhãn mác (ép nhiệt) (nk)
- Mã HS 39262090: PL43/ Thẻ nhựa- ST1P (nk)
- Mã HS 39262090: PL43-1/ Khoá móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL44/ Cúc đính nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL44/ Dây chống bai (Mobilontepa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL44/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL45/ Dây bắn mạc (Ghim thẻ- Đạn nhựa), bằng plastic, 1" (nk)
- Mã HS 39262090: PL45/ Dây bắn mạc (Ghim thẻ- Đạn nhựa), bằng plastic, 3" (nk)
- Mã HS 39262090: PL45/ Dây bắn mác (Ghim thẻ- Đạn nhựa), bằng plastic. (nk)
- Mã HS 39262090: PL46/ (SBH20-173) Móc treo quần áo bằng nhựa (HZAS-39-PGP) mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL46/ (SBH20-174) Móc treo quần áo bằng nhựa (HZAS-42-PGP) mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL46/ (SBH20-175) Móc treo quần áo bằng nhựa (HZAS-45-PGP) mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL46/ Mắc treo quần áo bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL46/ Miếng trang trí bằng kim sa (nk)
- Mã HS 39262090: PL46/ Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL47/ Chốt chặn, nút chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL47/ Khoá cài đai bằng nhựa 38MM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL47/ Khoá cài đai bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL48/ Túi nylon (nk)
- Mã HS 39262090: PL49/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL49/ Nhãn nhựa (Trị giá đúng: 83,404.8276 USD) (nk)
- Mã HS 39262090: PL49/ WASHER/ ĐỆM NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: PL5/ Móc treo (Plastic hanger)- Móc nhựa 484CG-PS (nk)
- Mã HS 39262090: PL5/ Móc treo (PLASTIC HANGER)- Móc treo hàng may mặc bằng nhựa H429-3 (nk)
- Mã HS 39262090: PL5/ Móc treo (PLASTIC HANGER)- Móc treo hàng may mặc bằng nhựa H496-3 (nk)
- Mã HS 39262090: PL5/ Móc treo (PLASTIC HANGER)- Móc treo hàng may mặc bằng nhựa HHA16-PS (nk)
- Mã HS 39262090: PL52/ Thẻ treo bảo vệ chất liệu bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL53/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL53/ Móc nhựa 4cm (nk)
- Mã HS 39262090: PL5-3-NK/ Nhãn, mác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL54/ Dây trang trí bằng vải kết hạt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL58/ Khóa thắt lưng 20*35mm (bằng nhựa), không nhãn hiệu. (nk)
- Mã HS 39262090: PL6/ Chốt chặn bằng plastic, phụ kiện đính kèm lên quần áo, nhãn hiệu KC, tình trạng nguyên mới (nk)
- Mã HS 39262090: PL6/ Móc treo nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL61/ Nhãn, thẻ, logo chất liệu nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL62/ Móc treo bằng nhựa (100-472ONSPP-NTL) (nk)
- Mã HS 39262090: PL62/ Móc treo bằng nhựa (100-483ONSPP-NTL) (nk)
- Mã HS 39262090: PL62/ Móc treo bằng nhựa (467ONS-PP-NTL01) (nk)
- Mã HS 39262090: PL62/ Móc treo bằng nhựa (Thẻ treo bằng nhựa- ST8) (nk)
- Mã HS 39262090: PL62/ Móc treo bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: PL63/ Hạt trang trí các loại bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: PL63/ Túi đựng thẻ bài (chất liệu bằng plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: PL68/ Túi Nylon (Dài 60 cm; Rộng 40cm) Trọng lượng 60 chiếc 1 kg) (nk)
- Mã HS 39262090: PL69/ Thẻ nhựa (hạt cỡ) (nk)
- Mã HS 39262090: PL7/ Mắc treo (Nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: PL70/ Vòng đệm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL71/ Thanh nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL76/ Dây treo bằng Plastic (nk)
- Mã HS 39262090: PL76/ Dây treo thẻ bài bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: PL77/ Nhãn logo (nk)
- Mã HS 39262090: PL78/ Chất liệu ép (nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa, nguyên liệu gia công hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: PL78/ Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: ASICS/Size Transfer Sheet/HX-7013VN-SILVER, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL8/ Dây nhựa dùng để xâu mác, nhãn, thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: PL8/ Dây treo, đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL8/ Mắc size (kích cỡ móc áo), bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL8/ Nhãn phụ (nhựa) (PLASTIC SIZER)- Kẹp cỡ 31SOH (nk)
- Mã HS 39262090: PL8/ Nhãn phụ (nhựa)- Thẻ nhựa CS1Q (nk)
- Mã HS 39262090: PL84/ Dây chống bai bằng nhựa 2800 yds/kg (nk)
- Mã HS 39262090: PL87/ Thẻ cỡ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL88/ Nhãn đề can bằng Plastic (nk)
- Mã HS 39262090: PL8-NK/ Móc treo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PL8-NK/ Móc treo các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PL9/ Dây treo thẻ bằng nhựa hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: pl9/ Dây treo thẻ hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PL9/ Ghim thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: PL90/ Chốt chặn bằng Plastic (nk)
- Mã HS 39262090: PL90/ Chốt điều chỉnh bằng Plastic (1SET 2PCS) (nk)
- Mã HS 39262090: PL98/ Chốt hãm dây PU stopper (nk)
- Mã HS 39262090: PL9-NK/ Kẹp, thẻ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PLASBUCKLESET2/ KHÓA MÓC NHỰA (2 PHẦN/BỘ) (nk)
- Mã HS 39262090: PLASTIC HOOK/ MÓC NHỰA,LOX NO.7 (nk)
- Mã HS 39262090: PLASTIC_STICK_CN0000/ Đũa chống giày bằng nhựa 19cm (nk)
- Mã HS 39262090: PlasticPibon/ Dựng sườn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PLASTICROPE/ Dây nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PLBIGNHUA/ Bìa nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PLBN-PESHEET/ BAO PE SHEETS (nk)
- Mã HS 39262090: PLDAHNHUA/ Đạn nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PLKH009/ Phụ liệu nhựa cho áo sơ mi(kẹp nhựa, khoanh cổ) (nk)
- Mã HS 39262090: PLKS-SIZECLIP/ KẸP SIZE NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: PLKS-SIZECLIP/ KẸP SIZE NHỰA S80 (nk)
- Mã HS 39262090: PLMOTTHANHMOC/ Thanh ngang bằng nhựa (dùng treo quần áo) (nk)
- Mã HS 39262090: PLMOTTREO/ Móc treo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PLMT-HANGGER/ MÓC TREO NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: PLMT-HANGGER/ MÓC TREO NHỰA 425P 15" (nk)
- Mã HS 39262090: PLMT-HANGGER/ MÓC TREO NHỰA 472P 15" (nk)
- Mã HS 39262090: PLMT-HANGGER/ MÓC TREO NHỰA 496P 12" (nk)
- Mã HS 39262090: PLMT-HANGGER/ MÓC TREO NHỰA 9408PP 8" (nk)
- Mã HS 39262090: PLMT-HANGGER/ MÓC TREO NHỰA 9410PP 10" (nk)
- Mã HS 39262090: PLMT-HANGGER/ MÓC TREO NHỰA T15BN (nk)
- Mã HS 39262090: Pln/ Phụ liệu nhựa (Ghi chú: kẹp size) (nk)
- Mã HS 39262090: PLNE-HEATTRANSFER-000/ NHÃN NHỰA ÉP NHIỆT HEAT TRANSFER (nk)
- Mã HS 39262090: PLNE-HEATTRANSFER-000/ NHÃN NHỰA ÉP NHIỆT/ HEAT TRANSFER (nk)
- Mã HS 39262090: P-LOCK/ Khóa nhựa làm bằng nhựa dùng để gắn túi Golf,Item BBL-S(PP),kích thước dài 28mm,rộng 14mm,không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PLTUINHUA/ Túi nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PN023/ Bao nylon (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PNG 78/ Dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: PNG 78/ Dây treo thẻ(Bằng kim loại) (nk)
- Mã HS 39262090: PNG 78/ Dây treo thẻ(Bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: POLY MARK/ NHÃN NHỰA, WL-25 (nk)
- Mã HS 39262090: PP001/ Miếng nhựa Plastic, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PPIN/ Đạn nhựa size 7" phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PQ101/ Kẹp nhựa 6.4mm (rộng) (nk)
- Mã HS 39262090: PR-81/ Dây treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: P-RNG/ Khoen nhựa làm bằng nhựa,dùng để gắn túi golf,Item T-25,kích thước dài 32mm,rộng 24mm,không nhãn hiệu,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) (FBLFA20P07) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) (NKHO20P05) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) (NKHO21C01-DUMP) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) 1.03-4.5X3.42-7CM (GSKAW20PPS03-DUMP) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) 10 X 10 MM (LLLWI20P02) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) 10-84.67X45-101.6MM (NKHO20P05) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) 1-10 CM (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) 13.195-44.37X37.245-55MM (NKHO20P06) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) 1-5 X 3-8 CM (FBLFA20P06) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) 16X40MM (NKSU21S03) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) 19-30.7X53.6-73.2MM (NKSU21S03) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) 19X53.5MM (NKHO20P05) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) 19x53-61MM (NKFA21S01) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) 22-30X21-29MM (ASXWI20P04) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) 34.8X29.7-100MM (NKHO20P06) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) 57.15-80X57.15-120MM (NKHO20P05) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH001/ NHÃN NHIỆT (CHIẾC) W:29.7MM (NKHO20P08) (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH002/ Nhãn nhiệt (3mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH002/ Nhãn nhiệt (5mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH002/ Nhãn nhiệt 28cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH002/ Nhãn nhiệt 3 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PRTH002/ Nhãn nhiệt 5 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PS108/ Nhãn thẻ các loại- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PS108/ Nhãn thẻ- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PS58/ Khoá đai (khuy đai)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PS67/ Nhãn nhiệt- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PS84/ Dây luồn cửa mũ- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PS85/ Miếng chặn- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PS98/ Khuy liên kết- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PSH01/ Miếng lót Poly,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P-SLDR/ TAY KÉO BẰNG NHỰA,không có nhãn hiệu,ITEM PULLER,quy cách 65mm*23mm,Ký hiệuTitleist,dùng để gắn túi Golf.mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: P-SLDR/ TAY KÉO BẰNG NHỰA,không có nhãn hiệu,ITEM TAB,quy cách 65mm*23mm,Ký hiệuTitleist,dùng để gắn túi Golf.mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PSPP/ Chốt chặn nhựa(PP) size 10-25mm phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PSTE/ Chốt chặn nhựa (TPE/TPR) size 2-2.5mm phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PSTI/ Chốt chặn nhựa size 10-20mm phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PSTO/ Chốt chặn nhựa size 2-15mm phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PSTP/ Chốt chặn nhựa (NYLON) size 2.5-10mm phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PSTU/ Chốt chặn nhựa(TPU) size 5-20mm phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PT10/ Vòng đệm- INSULATION RING, pt của máy kiển tra đĩa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PT10/ Vòng đệm- PROTECT RING, pt của máy kiển tra đĩa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PT16/ Miếng nhựa áo (M007140) 120X65mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PT53/ Khóa chặn nhựa (dùng để chặn đầu dây áo/quần), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PTL68/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: PTL68/ Móc treo bằng nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PTL68/ Móc treo bằng nhựa LCC122(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PTL68/ Móc treo bằng nhựa LCC128(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PTL68/ Móc treo bằng nhựa LCC133(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PTL68/ Móc treo bằng nhựa LCT130 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PTL68/ Móc treo bằng nhựa LCT130(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PTL68/ Móc treo bằng nhựa LCT136 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PTL68/ Móc treo bằng nhựa LCT136(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PTL68/ Móc treo bằng nhựa LCT141(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PTL68/ Móc treo bằng nhựa LJ40(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PTL96/ Mác cỡ mắc áo quần bằng nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PTL96/ Mác cỡ mắc áo quần bằng nhựa(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: PTMM/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa (collar stay: nẹp nhựa cổ áo) (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB014/ Thanh móc nhựa E/PRO A/35mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB015/ Thanh móc nhựa E/PRO A/230mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB016/ Thanh móc nhựa E/PRO A/P285mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB017/ Thanh móc nhựa T/PRO W/50mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB018/ Thanh móc nhựa T/PRO W/75mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB019/ Thanh móc nhựa T/PRO W/100mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB020/ Thanh móc nhựa STAPLE C 2.2/23*30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB021/ Thanh móc nhựa L/PLATE A/12*50mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB022/ Thanh móc nhựa STRIP N/N660mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB023/ Thanh móc nhựa STRIP N/N743mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB024/ Yếm nhựa TRIM CODE D/28*520mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB025/ Yếm nhựa TRIM CODE D/30*440mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB028/ Thanh móc nhựa E/PRO A/21*20mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB029/ Thanh móc nhựa E/PROTECT A(P)/21*320mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB030/ Thanh móc nhựa E/PROTECT A(BK)/21*170mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB033/ Thanh móc nhựa STAPLE B/24*410mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB034/ Tấm lót PVC LINE PLATE A/17*410mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB035/ Yếm nhựa TRIM CODE D/30*472mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB036/ Yếm nhựa TRIM CODE D/30*225mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB037/ Tấm lót PVC STAPLE B/24*350mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB038/ Tấm lót PVC LINE PLATE A/17*350mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB039/ Tấm lót PVC PLATE I/15*350mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB045/ Yếm nhựa TRIM PROTECTOR D/30*441mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB046/ Yếm nhựa TRIM PROTECTOR D/33*345mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB047/ Yếm nhựa TRIM PROTECTOR D/33*365mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB056/ Yếm nhựa TRIM CODE D/28*500mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB059/ Thanh móc nhựa HOOK H/110mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB060/ Tấm lót PVC PLATE I/12*20mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB061/ Tấm lót PVC PLATE I/12*110mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB062/ Thanh móc nhựa HOOK H/25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB063/ Thanh móc nhựa HOOK H/35mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PUPESB064/ Tấm lót PVC PLATE I/12*200mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PV01080012/ Tag pin (Dây gắn tem giá) TP00051NX-AL,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PV020/ Móc, chốt nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: PWAE/ Miếng đệm bằng nhựa (đường kính 0.8mm-1cm) phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: PY11/ Móc treo quần áo (nk)
- Mã HS 39262090: PY14/ Nhãn Logo ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: QR-004/ Móc nhựa các loại dùng để treo quần áo (đồ phụ trợ may mặc). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QRGC004/ Móc nhựa các loại dùng để treo quần áo (đồ phụ trợ may mặc). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: QRGC005/ Kẹp nhựa mới 100% (Hàng phụ trợ may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: QRGC014/ Dây rút nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QRK-004/ Móc nhựa các loại dùng để treo quần áo (đồ phụ trợ may mặc). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QRT-005/ Kẹp nhựa mới 100% (Hàng phụ trợ may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: QSB013/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR C/35mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QSB014/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR C/70mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QSB015/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR C/60mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QSB016/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR C/80mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QSB017/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR C/LH 210mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QSB018/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR C/RH 210mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QSB019/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR C/890mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QSB027/ Thanh móc nhựa PE CLIP E/LH 840mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QSB028/ Thanh móc nhựa PE CLIP E/RH 840mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QSB029/ Thanh móc nhựa BIG HOOK C/1200mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QSB030/ Tấm lót PVC LINE PLATE A/1250mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QSB035/ Tấm lót PVC P/BOARD 1T/25*55mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QSB036/ Tấm lót PVC P/BOARD 1T/92*147mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: QSB060/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR A/60mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Quần áo (quần áo dùng 1 lần bằng nhựa PP), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Quần sooc nữ,50%polyurethane 43%viscose 7%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5854/041 (nk)
- Mã HS 39262090: R001/ Nhãn nhựa (plastic label) (nk)
- Mã HS 39262090: R148/ Tem lưỡi (nk)
- Mã HS 39262090: R148/ Tem lưỡi bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: R148/ Tem lưỡi bẳng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Rập định vị fom giày chất liệu plastic-dùng trong công nghiệp sx giày- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: RB17SB01/ Cài đầu khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: RF50/ Nhãn phụ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: RF59/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: RIN-FJ14/ khoen móc khóa dùng để sản xuất bạt trùm (adjustment key universal 2.5x20.80mm) (nk)
- Mã HS 39262090: RING002/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: RLS.046/ Găng tay (chất liệu PE), dùng trong quá trình kiểm tra sản phẩm (không nhằm mục đích bảo hộ lao động) (nk)
- Mã HS 39262090: RMC13./ Khoá cài các loại bằng nhựa (Nhà sản xuất: YKK TAIWAN). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: RMC13./ Khoá cài các loại, Hãng UNITEX. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: RMC13./ Khoá cài các loại. Nhà sản xuất: Takashina. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: RMC14./ Vòng chữ D các loại. Nhà sản xuất: Haishi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: RMC14./ Vòng chữ D các loại. Nhà sản xuất: Unitex. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: RMC7./ Băng phản quang các loại. Nhà sản xuất: Cao Sơn. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: RMC7./ Băng phản quang các loại. Nhà sản xuất: Takashina. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: RMC8./ Còi nhựa. Nhà sản xuất: Haishi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: RMC8./ Còi nhựa. Nhà sản xuất: Unitex. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Ron của khóa nhựa- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: RV-2/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: S025/ Khóa gài nhựa, (nút chặn)- adjuster for cap- Nguyên phụ liệu dùng trong sản xuất nón (nk)
- Mã HS 39262090: S025/ Khoen khóa móc các loại, Miếng trang trí bằng kim loại- Triglide, Buckle, Carabiner, Patch metal, MOOO5 key chian ring- Nguyên phụ liệu dùng trong sản xuất nón (nk)
- Mã HS 39262090: S-14/ Dây đệm (mobilion tape) bằng plastic 0608 (nk)
- Mã HS 39262090: S-14/ Dây đệm (mobilion tape) bằng plastic 0612 (nk)
- Mã HS 39262090: S-17/ Dây treo nhãn cỏc lọai (bằng nhựa- 3") (nk)
- Mã HS 39262090: S20-GTPL24/ Móc áo bằng nhựa- Hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S20-GTPL25/ Chụp kích cỡ- Hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S20-MTPL14/ Móc áo bằng nhựa- Hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S20-MTPL23/ Dây treo áo- Moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S20-MTPL24/ Đệm lỗ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: S236/ Đệm nhựa(hàng mới 100%, dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: S241/ Chốt chặn nhựa (hàng mới 100%, dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: S258/ Khuy cài (nhựa, hàng mới 100%, dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: S27/ Nhãn phụ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: S-29/ Miếng lót cắt sẵn(bằng giấy- 10" x 13") (nk)
- Mã HS 39262090: S-33/ Móc treo quần áo(Bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: S-36/ Nhãn nhựa(thẻ nhựa thể hiện kích cỡ) (nk)
- Mã HS 39262090: S37/ Logo trang trí nón các loại (Đơn giá 1 cái 14,597.1 đ) (nk)
- Mã HS 39262090: S50327590/ Chốt bằng nhựa,PLASTIC PEARL BEAD, (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50331184/ Chốt bằng nhựa,PLASTIC STOPPER, (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50395638/ Chốt bằng nhựa, GRAB BAG STOPPER W/O HOLE, (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50563366/ Chốt bằng nhựa, PLASTIC BEAD(New 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50563386/ Chốt bằng nhựa, PLASTIC BELL STOPPER(New 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50563392/ Chốt bằng nhựa, PLASTIC STOPPER(New 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50563452/ Chốt bằng nhựa Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50564849/ Chốt bằng nhựa (SH-16 PLASTIC BEAD)(1.5 cm);Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50565171/ Chốt bằng nhựa (SH-16 PLASTIC BEAD)(1.5 cm);Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50566966/ Chốt bằng nhựa Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50591481/ Nhãn nhựa, SILICON LABEL 3.4CM X 3.4CM (New 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50594075/ Nhãn nhựa, SILICON PATCH 30x32MM (New 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50601971/ Nhãn nhựa SILICONE LABEL LOGO FOR MEN MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50601980/ Nhãn nhựa SILICONE LABEL FOR LADIES MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50606148/ Băng nhám nhựa ESA TPU-S8C CUFFS TAB;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50606149/ Băng nhám nhựa ESA TPU-S9C CUFFS TAB;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50608551/ Nhãn nhựa SILICONE LABEL LOGO FOR KID MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50622488/ Nhãn nhựa, ESA S1B SILICON PATCH 28X30MM;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50635615/ Nhãn nhựa, SILICON BATCH LABEL (MAIN) (New 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50643628/ Nhãn nhựa ESA TPU 1B/ TPU LABEL/ M 30*31 MM Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50679982/ Nhãn nhựa, ESA-S14/ T P R 50X60 L SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50679983/ Nhãn nhựa, ESA-S14/ T P R 50X60 L SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50679984/ Nhãn nhựa, ESA-S14/ T P R 50X60 L SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50679985/ Nhãn nhựa, ESA-S14/ T P R 50X60 L SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50679986/ Nhãn nhựa, ESA-S14/ T P R 50X60 L SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50679987/ Nhãn nhựa, ESA-S14/ T P R 50X60 L SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50679991/ Nhãn nhựa, ESA-S14/ T P R 50X60 R SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50679992/ Nhãn nhựa, ESA-S14/ T P R 50X60 R SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50679993/ Nhãn nhựa, ESA-S14/ T P R 50X60 R SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50679994/ Nhãn nhựa, ESA-S14/ T P R 50X60 R SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50679995/ Nhãn nhựa, ESA-S14/ T P R 50X60 R SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50679996/ Nhãn nhựa, ESA-S14/ T P R 50X60 R SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50679999/ Nhãn nhựa, ESA-S14/ T P R 50X60 R SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50680000/ Nhãn nhựa,ESA-S15/ T P R 35X40 L SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50680001/ Nhãn nhựa,ESA-S15/ T P R 35X40 L SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50680002/ Nhãn nhựa,ESA-S15/ T P R 35X40 L SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50680003/ Nhãn nhựa,ESA-S15/ T P R 35X40 L SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50680004/ Nhãn nhựa,ESA-S15/ T P R 35X40 L SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50680005/ Nhãn nhựa,ESA-S15/ T P R 35X40 L SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50712054/ Nhãn nhựa,ESA-S14/ T P R 50X60 L FLAG LABEL SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50712055/ Nhãn nhựa,ESA-S14/ T P R 50X60 L FLAG LABEL SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50712060/ Nhãn nhựa,ESA-S14/ T P R 50X60 L FLAG LABEL SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50712061/ Nhãn nhựa,ESA-S14/ T P R 50X60 L FLAG LABEL SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50712066/ Nhãn nhựa,ESA-S14/ T P R 50X60 R FLAG LABEL SILICON;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50738082/ Băng nhám nhựa 20MM VELCRO LOOP;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50738357/ Nhãn nhựa, SILICON PATCH 26MM X 28MM;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50739412/ Nhãn nhựa, ESA-S5B(CT131204SP2) ES SILICON LABEL 'R' 26*28MM;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50765158/ Nhãn nhựa, TNF LOGO PU WAPEN 75X45MM (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50809566/ Nhãn nhựa, ESLA0351 COLLECTION LABEL PAPER MOTION TEN 90x58MM (New 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50809567/ Nhãn nhựa ESLA0351 COLLECTION LABEL TPU MOTION TEN mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50809568/ Nhãn nhựa, ESLA0351 COLLECTION LABEL PAPER MOTION TEN 90x58MM (New 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50809569/ Nhãn nhựa ESLA0351 COLLECTION LABEL TPU MOTION TEN mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50809574/ Nhãn nhựa, ESLA0353 MENS MAIN LABEL PAPER OSTRICH 0,8 28X30 MM (New 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50809575/ Nhãn nhựa ESLA0353 MENS MAIN LABEL TPU OSTRICH 0,8 28X30 MM mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50809576/ Nhãn nhựa ESLA0353 MENS MAIN LABEL TPU OSTRICH 0,8 28X30 MM mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50809577/ Nhãn nhựa, ESLA0353 MENS MAIN LABEL PAPER OSTRICH 0,8 28X30 MM (New 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50814095/ Nhãn nhựa ESLA0351 COLLECTION LABEL TPU MOTION TEN mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50814101/ Nhãn nhựa ESLA0353 LADIES MAIN LABEL TPU OSTRICH 0,8 26X28MM mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50849881/ Nhãn nhựa ESLA0353 KIDS MAIN LABLE TPU OSTRICH 22X24MM Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50849882/ Nhãn nhựa ESLA0353 KIDS MAIN LABEL TPU OSTRICH 0,8 22X24MM mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50849884/ Nhãn nhựa ESLA0353 KIDS MAIN LABEL TPU OSTRICH 22X24MM mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50876468/ Chốt bằng nhựa (New 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50876469/ Chốt bằng nhựa (New 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50876480/ Chốt bằng nhựa (New 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: S50878065/ Chốt bằng nhựa SH-05 PLASTIC STOPPER;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50878077/ Chốt bằng nhựa SH-05 PLASTIC STOPPER;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: S50878078/ Chốt bằng nhựa SH-16 PLASTIC BEAD;Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SA013/ Đạn bắn (Dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: SA18/ Nhãn nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: SA49/ Nút nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: SAEA-NPL17/ Móc nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SAEA-NPL18/ Thẻ nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SAEA-NPL50/ Đạn nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SB10/ Móc treo- 6012CG-PS-BLK01 (nk)
- Mã HS 39262090: SB10/ Móc treo- FOTL (nk)
- Mã HS 39262090: SB10/ Móc treo HANGER 1" (nk)
- Mã HS 39262090: SB10/ Móc treo item 307028020 (nk)
- Mã HS 39262090: SB10/ Móc treo JKYCT319ST-1000-HK (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa các loại Heat transfer label (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa các loại SMHT-1050-SAXX (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa các loại SMHT-1064-SAXX (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa các loại SMHT-1070-08-SAXX (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa các loại SMHT-1071-08-SAXX (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa các loại SMHT-1072-08-SAXX (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa COO HEAT SEAL LABEL (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa- CS1Q (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa FLTPHT (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa Heat transfer label (SMHL-1050) (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa Heat transfer label (SMHL-1070) (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa Heat transfer label (SMHL-1072) (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa Heat transfer label (SMHL-1087) (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa Heat transfer label (SMHL-1092) (nk)
- Mã HS 39262090: SB14/ Nhãn nhựa SIZE STICKER (nk)
- Mã HS 39262090: SCE-09/ Con chặn bằng nhựa, sản phẩm dùng trong may mặc. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SCR1200-15/ Khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: SD038/ Khoen, nút, khóa bằng plastic(nguyên liệu dùng để sản xuất giày, dép hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: SD039/ Khoen, nút, khóa bằng plastic(nguyên liệu dùng trong ngành sản xuất giày, dép, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: SD048/ Miếng lót gót giày (bằng pvc)(nguyên liệu dùng trong ngành sản xuất giày, dép, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: SD048/ Miếng lót gót giày (bằng pvc), nguyên liệu dùng để sản xuất giày, dép hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SD048/ Miếng lót gót giày (bằng pvc), nguyên liệu dùng trong ngành sản xuất đế giày, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SD054/ Nhãn nhựa (dùng để gắng lên giày, dép, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: SD054/ Nhãn nhựa PVC (V-Y98A-001), nguyên liệu dùng để sản xuất giày, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: SD054/ Nhãn nhựa PVC (V-Y98A-003), nguyên liệu dùng để sản xuất giày, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: SD054/ Nhãn nhựa PVC (V-Y98A-004), nguyên liệu dùng để sản xuất giày, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: SD054/ Nhãn nhựa(dùng để gắng lên giày, dép, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: SDN/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: SDV31/ Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Móc J bằng nhựa (dùng để treo sản phẩm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SH59/ Mắc treo quần áo các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: SHCM-HANGER/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: SHG001/ Mắc treo chất liệu nhựa LJ42 6503-LJ42. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SHG001/ Mắc treo chất liệu nhựa LJ45 6503-LJ45. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SHG002/ Thẻ cỡ chất liệu nhựa sizeclip. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SHW013/ Chốt chặn các loại (bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SIPL05/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: SIPL05/ Đạn nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SIZER/ kẹp cỡ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: SIZER/ Kẹp size/(SIZER CS1Q) (nk)
- Mã HS 39262090: SIZW/ Thẻ nhựa bán thành phẩm (dùng để gắn lên móc)- PLASTIC SIZER (CS1Q) (nk)
- Mã HS 39262090: SIZW/ Thẻ nhựa bán thành phẩm (dùng để gắn lên móc)- PLASTIC SIZER (SIZ-GUSC) (nk)
- Mã HS 39262090: SIZW/ Thẻ nhựa bán thành phẩm (dùng để gắn lên móc)- PLASTIC SIZER (SR8) (nk)
- Mã HS 39262090: SIZW/ Thẻ nhựa bán thành phẩm (dùng để gắn lên móc)- PLASTIC SIZER (ST1) (nk)
- Mã HS 39262090: SIZW/ Thẻ nhựa bán thành phẩm (dùng để gắn lên móc)- PLASTIC SIZER (WMLS17) (nk)
- Mã HS 39262090: SIZW/ Thẻ nhựa bán thành phẩm (dùng để gắn lên móc)- PLASTIC SIZER CS1Q) (nk)
- Mã HS 39262090: SJ015/ Móc treo quần áo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: SJ-1248/ Vĩ đựng viên kính bằng nhựa SJ-1248 (nk)
- Mã HS 39262090: SK4NL08/ Dây treo nhãn (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: SKSB007/ Thanh móc nhựa TRIM PROTECTPR C/R23*105mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SKSB037/ Tấm lót PVC P-BOARD 1.5T/237*424mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SKSB147/ Thanh móc nhựa TWO TONE D/70mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SL015N/ Khoen,móc khóa nhựa thành phẩm đồ phụ trợ may mặc (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: SL35/ Chốt chặn(Chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: SLN1/ Seal nhựa (1 BOX 5000 CÁI)_COLLAR STAY (nk)
- Mã HS 39262090: SLN1/ Seal nhựa (1 BOX 5000 cái)_GIFT BOX (nk)
- Mã HS 39262090: SLN1/ Seal nhựa (1 hợp 5,000 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: SLTV31/ Logo trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: SM008/ Khóa nhựa (Khoen khóa móc nhựa các loại) (Hàng mới) (nk)
- Mã HS 39262090: SM008/ Khoen khóa móc nhựa các loại (Hàng mới) (nk)
- Mã HS 39262090: SM008/ Khoen nhựa (Khoen khóa móc nhựa các loại) (Hàng mới) (nk)
- Mã HS 39262090: SM008/ Móc nhựa (Khoen khóa móc nhựa các loại) (Hàng mới) (nk)
- Mã HS 39262090: SM008/ Nút chặn Chốt chặn bằng nhựa (Khoen khóa móc nhựa các loại) (Hàng mới) (nk)
- Mã HS 39262090: SM059/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: SM09/ Dây bằng nhựa dùng ở chỗ nối 3.5mm (Acrylic 100%) (1set2pcs) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SM12/ Chốt chặn các loại (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: SM27/ Dây treo nhãn sản phẩm bằng polyester (Polyester 100%), 1 đầu bằng nhựa. Hàng mới100% (nk)
- Mã HS 39262090: SM31/ Mũ bảo vệ bẳng nhựa acrylic (Acrylic 100%) (dùng bảo vệ áo ngực) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SM32/ Móc treo quần áo (Acrylic 100%) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SM36/ Seal bằng nhựa (Acrylic 95%, Metal 5%) (1set2pcs) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SM40/ Móc treo quần áo bằng nhựa (POLYETHYLENE 100%) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SM43/ Nhãn dán thông tin kích cỡ bằng nhựa dẻo (POLYPROPYLENE 100%). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SM44/ Nhãn dán thông tin sản phẩm (POLYPROPYLENE 100%). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SM47/ Nhãn bảo vệ DR chống trộm, khổ 4.5cm x 1 cm (Polypropylene 75%, Metal 25%) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SM53/ Kẹp bằng nhựa (Acrylic 100%). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SM-H-09/ Móc treo bằng nhựa dùng để gắn bít tất (nk)
- Mã HS 39262090: SM-TP-11/ Dây nhựa dùng để gắn mác vào bít tất (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: SNC-NPL14/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: SNC-NPL19/ Hạt cườm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: SNC-NPL22/ Dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: SNC-NPL24/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: SNC-NPL25/ Hạt cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: SP013/ Dây đai bằng nhựa may viền cạnh túi, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SP017/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: SP017/ Nhãn phụ (ép/nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: SP023/ Dây túi bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: sp44/ Nẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: SPOOL/ Lõi cuốn sản phẩm bằng nhựa-SPOOL/SPOOL, đường kính 4.9 cm (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB013/ Thanh móc nhựa T/PRO C/90mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB016/ Thanh móc nhựa B/HOOK A/P345mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB017/ Thanh móc nhựa B/HOOK A/P560mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB018/ Tấm lót PVC L/PLATE A(30)/395mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB019/ Tấm lót PVC L/PLATE A(30)/605mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB020/ Tấm lót PVC PLATE I(10)/430mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB024/ Thanh móc nhựa TWO TONE G/50mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB025/ Thanh móc nhựa TWO TONE G/60mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB027/ Thanh móc nhựa TWO TONE G/LH 125mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB028/ Thanh móc nhựa TWO TONE G/RH 125mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB029/ Thanh móc nhựa STAPLE M/LH 790mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB031/ Thanh móc nhựa STAPLE M/RH 830mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB035/ Tấm lót PVC PLATE E/25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB036/ Tấm lót PVC PLATE E/35mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB037/ Yếm nhựa WIRE BAND C/1002mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB038/ Yếm nhựa WIRE BAND C/1054mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB039/ Yếm nhựa WIRE BAND C/1106mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB041/ Yếm nhựa WIRE BAND C/738mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB045/ Tấm lót PVC P-BOARD 1T/33*45mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB050/ Tấm lót PVC P-BOARD 1T/42*94mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB052/ Tấm lót PVC P-BOARD 1.5T/22*45mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB079/ Thanh móc nhựa TWO TONE D/70mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SPSB109/ Thanh móc nhựa HOOK A/R165mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SQUARE/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-SQUARE/Case (nk)
- Mã HS 39262090: SQUARE/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-SQUARE/Case, (18x18x1.3) cm (nk)
- Mã HS 39262090: SR08/ Đạn nhựa- dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: SR12/ Móc nhựa treo quần áo (nk)
- Mã HS 39262090: SR13/ Thẻ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: S-RING/ Móc treo nón nhựa, dùng trong sản xuất nón (nk)
- Mã HS 39262090: SS071/ Khóa nhựa CROSS (nk)
- Mã HS 39262090: SS19-3700/ Cúc đính bằng nhựa size 15~18mm nhãn ALL FOR YOU (nk)
- Mã HS 39262090: SS19-5007/ Mắc áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: SSH-25/ Móc nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: SSVE11/ Chốt nhựa và hạt cườm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ST01/ Chốt chặn nhựa 2 thành phần(chốt và hạt chốt) (nk)
- Mã HS 39262090: STI02/ Tem dán bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: STI02/ Tem dán bằng nhựa,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: STO01/ Nút chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: STOPPER/ CHOT CHAN BANG NHUA(02 CHIEC TAO THANH BO) HANG MOI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: STOPPER/ Chốt chặn nhựa 2 thành phần (nk)
- Mã HS 39262090: STOPPER/ Nút bóp bằng nhựa dùng trong sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: String ball/ Nt nhựa đầu dây (plastic) 30cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: String ball/ Nt nhựa đầu dây (plastic) 40cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ST-WMBEST/ Tem (Nhãn) in truyền nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: STXLOGO/ Nhãn logo STX bằng nhựa TPU (nk)
- Mã HS 39262090: STY001/ Đạn nhựa 20CM (nk)
- Mã HS 39262090: STY001/ Đạn nhựa 230MM (nk)
- Mã HS 39262090: STY002/ Đệm lót Z (nk)
- Mã HS 39262090: STY01/ Gia cố cổ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: STY01/ Gia cố cổ bằng nhựa(144 chiếc/gross) (nk)
- Mã HS 39262090: STY01/ Gia cố cổ bằng nhựa(144 chiếc/gross),mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: STY042/ Móc treo nhựa 340X13 (nk)
- Mã HS 39262090: STY042/ Móc treo nhựa MB-3 (nk)
- Mã HS 39262090: STY042/ Móc treo nhựa MB-3 AZ (nk)
- Mã HS 39262090: STY042/ Móc treo nhựa W350XD50 (nk)
- Mã HS 39262090: SUB76/ Khuyên trang trí bằng Plastic các loại/ phụ liệu may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SUB78/ Chốt bằng Plastic/ phụ liệu may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Súng bắn dây treo mác bằng nhựa gồm: thân súng (10,5x2,5x12,5) cm và mũi kim bằng kim loại dài 3,1 cm (dung sai 0,1-1 cm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SW1129/ Băng Mobilon(2800yds/kg) (Hàng mới 100%)(dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: SW1150/ Dây bắn mạc 15mm (ghim thẻ) BằNG NHựA, HàNG MớI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SW1150/ Dây bắn mạc 3"(ghim thẻ) BằNG NHựA, HàNG MớI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SW1150/ Dây treo thẻ (Đạn nhựa 5mm(1/2")), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SW1150/ Dây treo thẻ (Đạn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: SW1150/ Dây treo thẻ (Đạn nhựa) phụ kiện trong may mặc hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SW1162/ Mắc áo(móc nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SW1171/ Nhãn các loại (chất liệu nhựa), (thẻ nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SW30/ Hạt phụ liệu trang trí- PATCH (nk)
- Mã HS 39262090: SW30/ Hạt phụ liệu trang trí/ hạt cườm trang trí- RHINESTONE (nk)
- Mã HS 39262090: SW-HHAG/ Nhãn Silicone (nk)
- Mã HS 39262090: SXNL15/ Móc treo bằng nhựa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SXNL16/ Thẻ nhựa gắn vào móc treo. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SXNL17/ Mút, dùng để gắn vào móc treo các loại. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SXNL30/ Dây nhựa dùng để treo quần áo. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: SXPLASTICBUCKLE/ KHÓA MÓC NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: SXPLASTICBUCKLE/ KHÓA MÓC NHỰA CÁC LOẠI (nk)
- Mã HS 39262090: SXXKH15OK95/ Chốt chặn bằng nhựa H15OK95, không bọc vật liệu dệt, dùng cho hàng may mặc, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: SXXKS20OK24/ Chốt chặn dây thun gấu bằng nhựa S20OK24, không bọc vật liệu dệt, dùng cho hàng may mặc, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: SXXKUQ-ZP1/ Móc kéo đầu dây khóa bằng nhựa UQ-ZP1, không bọc vật liệu dệt, dùng phụ trợ may mặc, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: SY30003/ Mút xốp (nk)
- Mã HS 39262090: SYD01/ Dây nẹp khẩu trang (nk)
- Mã HS 39262090: SYD01/ Dây nẹp khẩu trang, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: T12/ Kẹp nhựa, phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: T12/ Kẹp nhựa; phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: T20.8/ Miếng trang trí (bằng nhựa) Khổ: 1000 mm (nk)
- Mã HS 39262090: T5.2/ Nhãn chính nhựa (Craft) (nk)
- Mã HS 39262090: TA02/ Dây treo nhãn (Tag)- 6.NO.PINILXR20J NYLON LOX PIN. (nk)
- Mã HS 39262090: TA02/ Dây treo nhãn (Tag)- 8.NO.PIN-LOX-5 NYLON LOX PIN. (nk)
- Mã HS 39262090: TA07/ Nhãn nhựa (Plastic Label)- 4.NO.PR-BLSPT35 HEAT TRANSFER LABEL.(CUT) POLYESTER FILM 60% & URETHANE RESIN 40% (nk)
- Mã HS 39262090: TA07/ Nhãn nhựa (Plastic Label)- 5.NO.PR-DGBL-MV HEAT TRANSFER LABEL.(CUT) POLYESTER FILM 60% & URETHANE RESIN 40% (nk)
- Mã HS 39262090: TAG PIN (DOUBLE)/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: TAG PIN/ đạn nhựa (đạn bắn) (Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Đạn bắn dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: TAG PIN/ Dây treo thẻ bài (nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TAG/ Đạn cài, đạn bắn bằng nhựa (1 BOX 5000 cái)_OTHER PIN (nk)
- Mã HS 39262090: TAG/ Đạn nhựa- Speedo (nk)
- Mã HS 39262090: TAG/ Dây treo nhãn bằng nhựa 2H024406-R01-03 65MM (Mới 100%) NIKE INC.409372.3" Black swiftach (nk)
- Mã HS 39262090: TAG/ Dây treo nhãn bằng nhựa 2H024406-R01-03 65MM NIKE INC.409372.3" Black swiftach (nk)
- Mã HS 39262090: TAG02/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: TAG1/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: TAG1/ Dây treo nhãn_BRANDSEAL (nk)
- Mã HS 39262090: TAGPIN/ Dây treo thẻ bài (nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TAGPIN01/ Dây treo nhãn 1.5" (Tag Pin 1.5'') (01 Hộp 5000 cái, 3 Hộp 15,000 Cái) (nk)
- Mã HS 39262090: TAGPIN01/ Dây treo nhãn 3" (nk)
- Mã HS 39262090: TAGPIN01/ Dây treo nhãn 3" (Tag Pin 3''- Black) (01 Hộp 5000 cái, 97 Hộp 485,000 Cái) (nk)
- Mã HS 39262090: TAG-SP/ TAG SAMPLE (CFM SAMPLES)- NHÃN TREO DÙNG ĐỂ MAY MẪU (nk)
- Mã HS 39262090: TAG-SP/ TAG SAMPLE (CHANGE INFORMATION)- NHÃN TREO DÙNG ĐỂ MAY MẪU (nk)
- Mã HS 39262090: tấm che mặt chắn bụi, gió bằng nhựa, không hiệu (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm che phủ ô tô bằng nhựa tổng hợp, kt(120x175)cm +- 10%, NSX: Nangong Kaiman Auto Accessories Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm che phủ ô tô bằng nhựa tổng hợp, kt(120x175)cm +- 10%, NSX: Sunclose car Accessory Factory. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm che phủ xe đạp trẻ em, bằng nhựa tổng hợp, KT (200x80)cm +- 10%. Hiệu Banta. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm che phủ xe đạp trẻ em, bằng nhựa tổng hợp, KT (200x80)cm +- 10%. NSX: MINGJI. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm che phủ xe máy bằng nhựa tổng hợp, kt(90x150)cm +- 10%, hiệu: Rundong. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm che phủ xe máy bằng nhựa tổng hợp, kt(90x150)cm +- 10%, model: JG8001, NSX: Sunclose car Accessory Factory. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm che phủ xe máy bằng nhựa tổng hợp, kt(90x150)cm +- 10%, NSX: Langfang Yanda Auto Accessories Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm màng nylon quấn pallet đóng gói Protection Film hàng mới 100% thuộc tờ khai 101821869333, dòng 40 (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm mút xốp dùng trong may mặc bằng nhựa PU, kích thước (46 x 34 x 1)cm+/-10%.Mới 100% do TQ SX. Nhà sx: Dongguan Timsen Precision Plastic Co., Ltd. (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm nhựa (Plastic) dùng để chống lầy cho xe Ô tô. Hiệu Maxtrax- MTX02FJB- Mới 100%_ Cặp2 Cái (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm xốp plastic- PE FAOM (3T 30) (LH) 110*232mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm xốp plastic- PE FAOM (3T 30) (LH) 67*88mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm xốp plastic- PE FAOM (3T 30) (LH) 71*93mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm xốp plastic- PE FAOM (3T 30) (RH) 110*232mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm xốp plastic- PE FAOM (3T 30) (RH) 67*88mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm xốp plastic- PE FAOM (3T 30) (RH) 71*93mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm xốp plastic- PE FAOM (3T 30) 154*197mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm xốp plastic- PE FAOM (3T 30) 72*230mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Tấm xốp plastic- PE FAOM (3T 30) 76*317mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: TAM02/ Tấm ngăn bằng nhựa (Plastic shelf), kích thước 28.5cm * 16cm, 36cm*23cm (nk)
- Mã HS 39262090: TAM05/ Tấm nhựa PP 19-1/2"*13-3/4"*4-3/4", 5"*13-3/4"*4-1/2" (nk)
- Mã HS 39262090: TAM05/ Tấm nhựa PP 3.0mm*3"*10" (nk)
- Mã HS 39262090: TAM05/ Tấm nhựa PP 3.0mm*3"*10",1.5mm*1-11/16" * 8-7/8", 3.0mm * 1-3/4" * 9-1/8" (nk)
- Mã HS 39262090: TAMNPL/ Tăm treo thẻ bài làm bằng nhựa dùng cho đơn hàng Hiramatsu 20FW (nk)
- Mã HS 39262090: Tạp dề (nk)
- Mã HS 39262090: Tạp dề 5110 120x90cm bằng Plastic, nhãn hiệu USAFE để đảo vệ thân, chống ướt khi thao tác, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Tạp dề bằng nhựa. Nhà sản xuất: Midon Anzen. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Tạp dề, nhãn hiệu DUPONT, dùng khi sửa chữa Panel, chất liệu Tyvek, kích thước 1080*700mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TARGET-HANGER/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: TARGET-SIZECAP/ Size móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Tay cầm bằng nhựa Model A-166-3-Black Takigen hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TB37/ Khóa (chốt) các loại 1 1/2", Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TBH-NPL08/ Dây treo thẻ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TB-NHAM05/ Băng nhám các loại, KT: 16mm x 35mm. Hàng mới 100%. Dùng trong may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: TB-NHAM05/ Băng nhám các loại, KT: 20mm x 20mm. Hàng mới 100%. Dùng trong may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: TB-NHAM05/ Băng nhám các loại, KT: 20mm x 8mm. Hàng mới 100%. Dùng trong may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: TB-NHAM05/ Băng nhám các loại, KT: 85mm x 85mm. Hàng mới 100%. Nguyên liệu dùng trong may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: TB-NHAM05/ Băng nhám các loại, KT: 95mm x 75mm. Hàng mới 100%. Nguyên liệu dùng trong may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: TC/ Túi đựng cúc (nk)
- Mã HS 39262090: TC-38/ Khoen nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TCS/ Tem mác Silicon (nk)
- Mã HS 39262090: TD2006068/ Ống keo (1bao50pcs),Assy,210765. (nk)
- Mã HS 39262090: TDN/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Tem chuyển in (nhãn nhựa, sản xuất giày, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: TEMEP/ Tem ép nhiệt (49.2mm x 52mm)/ FHE-ZAR-19, đã in (nk)
- Mã HS 39262090: TEMEP/ Tem ép nhiệt (52mm x 29.4mm)/ FHE-ZAR-20, đã in (nk)
- Mã HS 39262090: TEMEP/ Tem ép nhiệt 49.2mm x 52mm, FHE-ZAR-19 (nk)
- Mã HS 39262090: TEMEP/ Tem ép nhiệt 50mm x 18mm (nk)
- Mã HS 39262090: TEMEP/ Tem ép nhiệt 52mm x 29.4mm, FHE-ZAR-20 (nk)
- Mã HS 39262090: TEXONE20/ Nhãn dẻo Silicon. Lam bằng plastic dung đinh lên quân ao,hang mơi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TG0010/ dây treo nhãn (đạn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: TG0021/ mút ngực (chụp áo lót) (nk)
- Mã HS 39262090: TH23/ ĐẠN NHỰA, DÂY TREO (nk)
- Mã HS 39262090: THAN01/ Tấm nhựa 1.0mm*2.625"*1.75" (nk)
- Mã HS 39262090: THAN01/ Tấm nhựa 4mm*12-3/4" (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- B-BAND/ 1,415mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- B-BAND/ 1,760mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- BIG HOOK 'A'/ (P) 30*385mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- BIG HOOK 'A'/ (P) 30*605mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- EDGE PROTECTOR 'A'/ 21*145mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- EDGE PROTECTOR 'A'/ 21*300mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa EZ CLIP TM 25*360mm L/ AHD013 (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa EZ CLIP TM 25*360mm R/ AHD014 (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa EZ CLIP TM 25*400mm L/ AHD015 (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa EZ CLIP TM 25*400mm R/ AHD016 (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa EZ CLIP TM 25*420mm L/ AHD017 (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa EZ CLIP TM 25*420mm R/ AHD018 (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- LINE PLATE 'A' (30)/ 30*605mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- P-BOARD (1.2T)/ 137*443mm(rectangle) (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- P-BOARD (1.2T)/ 30*30mm(rectangle) (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- P-BOARD (1.2T)/ 68*100mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- P-BOARD 1T/ 53*65mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- P-BOARD 1T/ 96X446mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- PE CLIP 'A'(2.0)/ (LH) 50*680mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- PE CLIP 'A'(2.0)/ (LH) 50*775mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- PE CLIP 'A'(2.0)/ (RH) 50*810mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- PE CLIP 'E'/ (LH) 50*760mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- PE CLIP 'E'/ (RH) 50*970mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- PE-CLIP "C"/ 905mm LH (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- PE-CLIP "C"/ 960mm RH (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- PLATE 'I'(12)/ 12*290mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa Plate/ 10*275 mm (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa PP BOARD1.0T/ 33*70mm (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa PP BOARD1.0T/ 50*42mm (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- PP BOARD1.0T/ 55*95mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- PP PLATE/ 108*20 (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- PP PLATE/ 72*42 (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- PP-CLIP B/ 180mm(CTR) (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- PP-CLIP B/ 315mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- PP-CLIP B/ 330mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa ProFile/ 24*100 mm (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa ProFile/ 24*125 mm (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa ProFile/ 25*110 mm (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa ProFile/ 25*225 mm (P2) LH (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa ProFile/ 25*225 mm (P2) RH (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa ProFile/ 25*26 mm F/C EX (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- ProFile/ 25*30 mm F/C LH EX (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa ProFile/ 25*370 mm (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa ProFile/ 25*372 mm (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa ProFile/ 26*146 mm (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa ProFile/ 54*1,177 mm (P5) (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- T/PRO "A"/ 275 (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- T/PRO "M"/ 130 (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- TRIM CODE 'E'/ 55*166 (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- TRIM PROTECTOR 'A'/ (LH) 22.5*140mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- TRIM PROTECTOR 'A'/ (RH) 22.5*140mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- TRIM PROTECTOR 'AA'/ (P) 24.5*110mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa TRIM PROTECTOR 'B' 22.5*290mm (Dùng định hình trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- TRIM PROTECTOR 'B'/ 22.5*230mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- TRIM PROTECTOR 'Q'/ 24.5*100mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- TRIM PROTECTOR 'Q'/ 24.5*105mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- TRIM PROTECTOR'C'/ (P) 23*120mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- TRIM PROTECTOR'C'/ 23*80mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- V-BAND/ (N) 16.5*1146mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- V-BAND/ (N) 16.5*1360mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Thanh nhựa- V-BAND/ (N) 16.5*420mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: THANHKETNOI/ Thanh kết nối móc, bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Thẻ bài Bằng plastic. Dùng để gắn lên sản phẩm dệt may.Đã in hình không vi phạm chủ quyền quốc gia, NSX, Nhãn hiệu: DUDE KIDS Trung Quốc, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: THETREO/ Thẻ treo bằng nhựa (OOFOS Hangtag 8.0x6.0 mm) (nk)
- Mã HS 39262090: THO-013/ Bao Nylon (nk)
- Mã HS 39262090: THO19-006/ Dây treo nhãn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: TJ002/ Đệm lót 500x355mm- (PF-SHEETMB) (nk)
- Mã HS 39262090: TK62/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: TKV27/ Mắc quần áo các loại(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: TL20-PL18/ NHÃN ÉP NHIỆT (BẰNG NHỰA- ĐÃ IN) (nk)
- Mã HS 39262090: TL20-PL23/ ĐẠN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: TL48/ Nhãn phụ (Nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: TL-SWIFTTACK/ ĐẠN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: TN/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: TN/ Thanh nẹp bằng nhựa (Miếng nhựa dùng để lót viền khẩu trang (dùng trong sản xuất khẩu trang)- NOSE WIRE-LLWP3-VT, SIZE: 6''-7'') (nk)
- Mã HS 39262090: TN/ Thanh nẹp bằng nhựa, 3mm x 3.5" (nk)
- Mã HS 39262090: TN/ Thanh nẹp mũi bằng nhựa dài 7 cm, dùng để sản xuất khẩu trang vải (nk)
- Mã HS 39262090: TN/ Túi Nylon (dùng để đóng gói sản phầm, không in hình in chữ, kích thước 370mmx700mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TN01/ Thẻ nhựa-CS1Q-(Nhãn nhựa) #GRP001 (2CT). Dùng trong may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (19*19mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (22.5*20.5mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (24.3*21.9mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (24.5*22mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (27.3*14mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (28*21mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (28.769*15.163mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (30*50mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (31*30mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (32.5*31.5mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (33*16.5mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (33.5*21mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (35*21mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (38.8*13.7mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (42*39.3mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (43.6*41.6mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (48.4*51.5mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (50*18mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (50*25mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (53.3*56.8mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (53.5*56.8mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNCL/ Nhãn nhựa đã in (65*46mm) (nk)
- Mã HS 39262090: TNL/ Túi nylon hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TNL01/ Tui Nylon (NO.65S) (nk)
- Mã HS 39262090: TNN/ Tem, nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: TNXNL07/ Dây treo nhãn (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: TOP/ Khung bằng nhựa (để định hình miệng túi gôn. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: TOP/ Khung bằng nhựa (dùng để định hình may miệng túi gôn. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: TOP/ Khung nhựa định hình miệng túi đựng cây Golf bằng nhựa,size 10 inch,Item No:T08102,màu đen,Không có nhãn hiệu xuất xứ China,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TP/ 0015- Dây treo nhãn bằng nhựa (TP) (nk)
- Mã HS 39262090: TP/ 0015- Dây treo nhãn bằng nhựa (TP), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TP/ 0015- Dây treo nhãn bằng nhựa (TP); hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TP/ Phụ kiện may mặc: Túi POLY kích thước 27 x 33 cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TP/ Phụ kiện may mặc: Túi POLY kích thước 33x52 cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TP00010AD-ALDây treo nhãn bằng nhựa 2-314324-000-01 75MM/3"/ CN (TN theo dòng 05TK xuat: 303242760020/B11 ngay 25/05/2020) (nk)
- Mã HS 39262090: TP024/ Dây treo nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: TP031/ Nhãn phụ (ép/nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: TP-084/ Dây nhựa treo (nk)
- Mã HS 39262090: TP4/ Chốt chặn (1set2pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TP5/ Khuyên chữ D, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TPE/ Túi PE 300mmX430mm (nk)
- Mã HS 39262090: TP-OP/ Dây nhựa loại màu trắng đục dùng để gắn mác vào bít tất (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: TQ-2520/ Khoen nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR000044/ Nhãn ép nhiệt, bằng nhựa, 1489-DS-63546, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR000044/ Nhãn ép nhiệt, bằng nhựa, HS-105206, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR000044/ Nhãn ép nhiệt, bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR000065/ Móc nhựa treo quần áo, 484R-PS-BLK01 (51000139), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR000065/ Móc nhựa treo quần áo, 6212-PS-BLK01 (51000335), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR000065/ Móc nhựa treo quần áo, HGR-TNGU134 GRY004-400, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR000066/ Thẻ cỡ quần áo, bằng nhựa, CS1Q-BLK01-L (53001422), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR000066/ Thẻ cỡ quần áo, bằng nhựa, CS1Q-BLK01-M (53001432), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR000066/ Thẻ cỡ quần áo, bằng nhựa, CS1Q-BLK01-S (53001449), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR000066/ Thẻ cỡ quần áo, bằng nhựa, CS1Q-BLK01-XL (53001458), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR000066/ Thẻ cỡ quần áo, bằng nhựa, CS1Q-BLK01-XS (53001464), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR000066/ Thẻ cỡ quần áo, bằng nhựa, GUSC-BLK4C-160 (53003867), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR000066/ Thẻ cỡ quần áo, bằng nhựa, GUSC-MGRN553C-140 (53003865), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR000066/ Thẻ cỡ quần áo, bằng nhựa, GUSC-RED18-1449TPX-150 (53003866), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR03/ Phụ liệu may mặc bằng nhựa: Khóa điều chỉnh độ dài dây trang trí, dùng cho quần/ Stopper (nk)
- Mã HS 39262090: TR03/ Phụ liệu may mặc bằng nhựa: Miếng đệm dùng cho mắt cáo/ Plastic washa (nk)
- Mã HS 39262090: Trang trí để bàn bằng nhựa các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TR-BN07/ Băng nhám dạng chiếc các loại, KT: 25x20mm. Hàng mới 100%. Nguyên phụ liệu hàng may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: TR-BN07/ Băng nhám dạng chiếc các loại. KT: 25x120mm. Hàng mới 100%. Nguyên phụ liệu hàng may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: TR-BN07/ Băng nhám dạng chiếc các loại. KT: 25x20mm. Hàng mới 100%. Nguyên phụ liệu hàng may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: TR-BN07/ Băng nhám dạng chiếc các loại. KT: 25x60mm. Hàng mới 100%. Nguyên phụ liệu hàng may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: TR-BN07/ Băng nhám dạng chiếc các loại. KT: 25x70mm. Hàng mới 100%. Nguyên phụ liệu hàng may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: TS08/ Chốt chặn (dạng chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: TS08/ Chốt chặn (dạng chiếc)- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TS17/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: TS18/ Đệm nhựa- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TS19/ Mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: TS23/ Khuyên, khuy cái trang trí (25mm)- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TS23/ Khuyên, khuy trang trí (38mm)- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TS25/ Kẹp mắc- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TS25/ Mắc treo- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TS41/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: TS55/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: TS73/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: TSR-20/ Khóa nhựa (1 SET 2 PCE). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TSR-25S/ Khóa nhựa (1 SET 2 PCE). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TSR-38/ Khóa nhựa (1 SET 2 PCE). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TT/ Logo trang trí các loại (nk)
- Mã HS 39262090: TT-11/ Dây trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: TT-C/ Trang trí đầu dây kéo (nk)
- Mã HS 39262090: TTCL/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: TTDDK/ Trang trí đầu dây kéo 100% polyester bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ttddk-pcs/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa,(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: ttddk-pcs/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: TTR_LOX/ Đạn treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: Túi chỗng tĩnh điện dùng cho chuông điện ANTI-STATIC SACK WITH PINK COLOR L SIZE hàng mới 100% thuộc tờ khai 101821869333, dòng 39 (nk)
- Mã HS 39262090: Túi nilon dùng cho chuông điện POLYBAG 2.5x4 INCH WITH RECYCLE MARK hàng mới 100% thuộc tờ khai 101821859641, dòng 5 (nk)
- Mã HS 39262090: Túi nilon dùng cho chuông điện POLYBAG 2.5x4 INCH WITH RECYCLE MARK, hàng mới 100% thuộc tờ khai 102240306933, dòng 37 (nk)
- Mã HS 39262090: Túi nilon dùng cho chuông điện POLYBAG 2.5x5 INCH (W/PE-LD 04 BLACK RECYCLE MARK) hàng mới 100% thuộc tờ khai 101821859641, dòng 6 (nk)
- Mã HS 39262090: Túi nilon dùng để đựng chuông điện NYLON CLOTH GRILL T0.5mm BLACK #D027-0 YD134 RoHS+PAH, hàng mới 100% thuộc tờ khai 102804417550, dòng 47 (nk)
- Mã HS 39262090: TY012/ Móc treo hàng may mặc bằng nhựa HW491-1 (nk)
- Mã HS 39262090: TY012/ Móc treo hàng may mặc bằng nhựa HW491-14 (nk)
- Mã HS 39262090: TY016/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: TY023/ Nhãn phụ bằng nhựa(Kẹp nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: TY49/ Cúc nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: TYO-TNL01/ Tui Nylon 370mm x 700mm (nk)
- Mã HS 39262090: TYT06/ Dây treo nhãn từ plastic (Tag pin) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT06/ Dây treo nhãn từ plastic(Tag Pin) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT10/ Thẻ nhựa-CS1Q-(Nhãn nhựa)(PLASTIC SIZER) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT12/ Móc nhựa-100-484CGPSMH92-BLK-(Móc treo các loại)(PLASTIC HANGER) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT12/ Móc nhựa-6010CG-PS-BLK01-(Móc treo các loại)(PLASTIC HANGER) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT12/ Móc nhựa-6012CG-PS-BLK01-(Móc treo các loại)(PLASTIC HANGER) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT12/ Móc nhựa-6014CG-PS-BLK01-(Móc treo các loại)(PLASTIC HANGER) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT12/ Móc treo quần áo bằng plastic 484CG (PLASTIC HANGER) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT16/ Nhãn dạng chiếc làm từ plastic (Plastic Label) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT16/ Nhãn dạng chiếc làm từ plastic(Heat Transfer-Country Label) (Plastic Label) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT16/ Nhãn dạng chiếc làm từ plastic(Heat Transfer-LOGO Label) (Plastic Label) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT16/ Nhãn nhựa đã in dạng chiếc(Heat Transfer-LOGO Label)(Plastic Label) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT16/ Nhãn nhựa đã in dạng chiếc(Plastic Label) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT16/ Nhãn nhựa dạng chiếc (HEAT TRANSFER PRINT) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT16/ Nhãn nhựa dạng chiếc MAIN LABEL (nk)
- Mã HS 39262090: TYT16/ Nhãn nhựa dạng chiếc(Heat Transfer-LOGO Label) (Plastic Label) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT20/ Dây thun (ép bằng nhựa plastic-sử dụng gia công hàng may mặc)(ELASTIC BAND) (nk)
- Mã HS 39262090: TYT31/ Khóa, khoen nhựa các loại (Buckle_Plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: TZA05/ Găng tay bằng nhựa PVC, không cách điện, mã 160R, màu xanh, cỡ L, 240 đôi/thùng (nk)
- Mã HS 39262090: U004/ Dây treo nhãn (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: U012/ Khoanh cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: U014/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: U015/ Bướm cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: UDC/ Đệm cúc (nk)
- Mã HS 39262090: UDN/ Đạn nhựa(đạn thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: UN20/ Móc treo các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: UN64/ Dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: UNC78/ Băng nhám dính khổ 16x40mm dùng cho quần áo, mới 100%(2pcs1set, 28,160pcs 14,080 set) (nk)
- Mã HS 39262090: UNC78/ Băng nhám, nhám dính, 25*40mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: UNC78/ Băng nhám, nhám dính, 38*80mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: UNC97/ Đạn nhựa (dây treo thẻ bài) 13cm/1pcs, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: UNC97/ Đạn nhựa (dây treo thẻ bài), 125mm/1pcs, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Ủng tay PVC, hàng mới 100%/ CN (nk)
- Mã HS 39262090: UNV47/ Khuyên bằng nhựa dùng để trang trí lên túi, xuất xứ Trung quốc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: UPIN/ Ghim nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: USV129/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: UWS182/ Nút chặn, size 26*8mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: UWS-S0011/20-26/ Đạn xỏ (nk)
- Mã HS 39262090: V15/ Dây nhựa gắn thẻ bài (Dây treo nhãn). Dùng trong ngành may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: V20/ Đạn nhựa (dây treo thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: V66/ Đạn bắn, đạn xâu các loại (nk)
- Mã HS 39262090: V74/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: V75/ Kẹp nhựa (Kẹp size) (nk)
- Mã HS 39262090: Vải ép mút (dùng để sản xuất hàng mẫu, không tiêu thụ nội địa, hàng mới 100%)- BLACK N155 MESH/2MM K329 FOAM/36G T/C (nk)
- Mã HS 39262090: vd12/ dây phản quang (nk)
- Mã HS 39262090: vd13/ phụ liệu nhựa chốt (nk)
- Mã HS 39262090: VD136/ Phụ liệu nhựa chốt(1set2Pce) (nk)
- Mã HS 39262090: VD137/ Miếng đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: VD141/ Nhãn ép (nk)
- Mã HS 39262090: vd144/ keo ep nhiet (Nhiệt độ keo: 98 độ C, màu: trắng, thành phần: Polyurethane) (nk)
- Mã HS 39262090: VD15/ Băng nhám, nhám dính, 20*40mm/1pcs, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: VD29/ Đạn nhựa (5x130mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: VD29/ Đạn nhựa (dây treo thẻ bài), 8*40mm/1pcs, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: VD37/ Băng (nhám) dính các loại (20x30mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: VD37/ Băng (nhám) dính các loại (25x40mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: VD37/ Băng (nhám) dính các loại (25x60mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: VDN/ Vòng đệm áo ngực (nhựa) (bộ2 cái) (POLYESTER 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: VDN/ Vòng đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: VDN01/ Vòng đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: VELCRO PATCH/ Logo bằng nhựa có lớp băng gai dính dùng găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: VM90/ Dây viền đế giầy (bằng nhựa 1*4.3mm, sử dụng trong sản xuất giầy, dép- Hàng mới 100%.) (nk)
- Mã HS 39262090: VM90/ Dây viền đế giầy (bằng nhựa 3*3mm, sử dụng trong sản xuất giầy, dép- Hàng mới 100%.) (nk)
- Mã HS 39262090: VM90/ Dây viền đế giầy (bằng nhựa 3*4mm, sử dụng trong sản xuất giầy, dép- Hàng mới 100%.) (nk)
- Mã HS 39262090: VM90/ Dây viền đế giầy (bằng nhựa 4*5mm, sử dụng trong sản xuất giầy, dép- Hàng mới 100%.) (nk)
- Mã HS 39262090: VM90/ Dây viền đế giầy (bằng nhựa 5*3mm, sử dụng trong sản xuất giầy, dép- Hàng mới 100%.) (nk)
- Mã HS 39262090: VM90/ Dây viền đế giầy bằng nhựa 5x4mm, sử dụng trong sản xuất giầy, dép- Hàng mới 100%. (nk)
- - Mã HS 39262090: VNHBD/ Vòng bằng nhựa dùng cho găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: VNST002/ Nút chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: VNST101/ Chốt khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: VNST202/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Vòng đệm nhựa (20619-008-002)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Vòng treo Silicone (phụ trợ hàng may mặc để treo sản phẩm)/NLP0003 NEON SILICONE RING (4MM) (#AQUIS, GREEN, BULK) (nk)
- Mã HS 39262090: VONGTRANGTRI/ VÒNG TRANG TRÍ (TREO CHUNG VỚI THẺ BÀI) (nk)
- Mã HS 39262090: VR12/ Móc nhựa treo các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: VS14/ Túi nylon(Size: 50+5x30cm) Dùng để đựng hàng(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: VSM227/ Lưỡi trai nhựa(Miếng lót nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: VT0015/ NHAN NHUA: Markband (3) (nk)
- Mã HS 39262090: VT0015/ NHAN NHUA: Markband (4) (nk)
- Mã HS 39262090: VT0015/ NHAN NHUA: Number ring, S-1 (3) (nk)
- Mã HS 39262090: VT050/ Đạn nhựa (bằng plastic Hàng mới 100%, phụ liệu dùng gia công hàng may mặc hàng không thương hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: VT050/ Đạn nhựa (bằng plastic, Hàng mới 100%, phụ liệu dùng gia công hàng may mặc hàng không thương hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: VT050/ Đạn nhựa (Hàng mới 100%, phụ liệu dùng gia công hàng may mặc hàng không thương hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: VTGC8039/ Móc giày (nk)
- Mã HS 39262090: VTGC8065/ Đũa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: VTT-N/ Hạt trang trí bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: VTT-N/ Hạt trang trí bằng plastic (hàng phụ trợ dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: VVGC09/ Trang trí đầu dây kéo (nk)
- Mã HS 39262090: VVGC23/ Đạn bắn nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: VVGC27/ Nhãn nhựa phụ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: VVGC28/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: VVGC54/ Tấm chống ẩm (nk)
- Mã HS 39262090: W12-Dây treo thẻ bài- Hàng mới 100% dùng trong may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: W266/ Móc khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: W267-UQ/ Móc khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: WAT008/ Hạt trang trí- bead (1 BAG 450 GRM) (nk)
- Mã HS 39262090: WAT008/ Hạt trang trí- bead (1 pound 450 GR) cườm- dùng để đính lên áo cưới (nk)
- Mã HS 39262090: WAT066/ Hạt trang trí (bead) (nk)
- Mã HS 39262090: WAT066/ Hạt trang trí (bead) (1BAG 576 PCE) (nk)
- Mã HS 39262090: WAT066/ Hạt trang trí (bead) 100% GLASS (nk)
- Mã HS 39262090: WAT066/ Hạt trang trí (bead) đá phalê kết trên áo cưới (nk)
- Mã HS 39262090: WBA/DM/PK/TP/001A/ Dây bắn mạc (Dây treo nhãn) 3" bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: WBA/DM/PK/TP/001B/ Dây bắn mạc (Dây treo nhãn) 1" bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: WBA/DM/TR/LB/001B/ Nhãn nhựa (59.9*60mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: WEL01/ Miếng trang trí bằng nhựa(PCE) (nk)
- Mã HS 39262090: WEL02/ Miếng trang trí bằng nhựa (YRD) (nk)
- Mã HS 39262090: WEL02/ Miếng trang trí bằng nhựa (YRD) (khổ 112cm) (nk)
- Mã HS 39262090: WP01/ Lô gô trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại 131-10014-000010S327 PLASTIC BUCKLES(chốt khóa nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại Female/Male Sewable Track (JZX9)[W079/W080](TF) TNF Black 20mm (2pcs/1set)(RSL) WOOJIN (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại Female/Male Sewable Track (JZX9)[W079/W080](TF) TNF White 20mm (2pcs/1set)(RSL) WOOJIN (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại FIDLOCK FEMALE PART [ 05 120-0000 02 BL K](NL) BLACK NL-001 SNAP PUSH FEMALE M25(NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại FIDLOCK MALE PART [ 05 122-0000 02 BL K](NL) BLACK NL-001 SNAP MALE M SCREW LOW(NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại PRODUCT PLASTIC BUCKLES W839#(MÓC KHÓA NHỰA) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại PRODUCT PLASTIC BUCKLES W9267#(MÓC KHÓA NHỰA) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại SP001/NB# PLASTIC BUCKLES(khóa nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại SP002/TUH# PLASTIC BUCKLES(khoen nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại SP003/PH# PLASTIC BUCKLES(móc khóa nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại. POM SNAP BUTTON [ P F13H00 04/ P F13K00 01 ](NL) 13MM BLACK NL-001 (NL01) (13 MM GLOSSY LENGTH FOOT FACE BUTTON/13 MM FEMALE PART) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.12MM POM D-RING#1-20351 BLACK (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.13MM PLASTIC HOOK PHA010S004A(122-20010-003010) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.15MM POM UNILOOP (J778)[112-04272-000010](JS) 25MM BLACK JS-008 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.ADJUSTER (JF P Z)[5140 P ](JS) 25MM ARMY GREEN JS-7G3 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.ADJUSTER (JF P Z)[5140 P ](JS) 25MM DEEP WISTERIA JS-7F9 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.ADJUSTER (JF P Z)[5140 P ](JS) 25MM RED OCHRE JS-7F8 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.BU-100202 POM LADDER LOCK [116-40138-000000](UA) 25MM LEGENDARY BLACK UA-CSI-005(UTX:S327 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.BU-100202 POM LADDER LOCK [116-40138-000000](UA) 25MM STEELUA-CSI-035 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.CORD (KVVJ)[Z PC TN F0106](TF) TNF Black/TNF Black (RSL) (F15 BC Duffel Facet Puller) with TNF LOGO (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.CORD (KVVJ)[Z PC TN F0106](TF) TNF Black/TNF Black (RSL) (F15 BC Duffel Facet Puller) with TNF LOGO UTS (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.D BUCKLE[#203](NL) 20MM BLACK NL-001(NL01) WEISHENG (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.D RING (J726)[4274-S327](JS) 25MM NAVY JS-003 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.D RING [5488P](TF) 15mm TNF Black (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.dull polish Translucent Stereoscopic hanger 177 MM X28 MM X59 MM/NEW LO OXS LO GO(NL) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.JSR 20 Body w/Whistlelock (TDK1)[520-1500/520-0000](TF) 20mm Asphalt grey (RSL) ITW (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.JSR 20 Body w/Whistlelock (TDK1)[520-1500/520-0000](TF) 20mm TNF Black (RSL) ITW (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.JSR 20 Body w/Whistlelock (TDK1)[520-1500/520-0000](TF) 20mm TNF White (RSL) ITW (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.Msc-211516 POM SMALL STERNUM CLIP [118-60002-000000](UA) WHITEUA-CSI-100 YELLOWING RESISTANCE (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.NY buckle [1-06994](ES) 10mm BLACK (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.NY RECYCLED SWIVEL HOOK(IMPROVE VERSION) (LZ2T)[412-0 05 91-100000](TM) 15MM TM-001-BLACK-19-0303 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.NY ROTARY HOOK (J751)[1-16 01 3](JS) 25MM BLACK JS-008 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.NY SLIPLOK[#2-04675](ES) 20MM ES AUTHENTIC BLACK(RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.NY triangle Hook plus Chameleon LO GO[ whole set ][#166C- A01 ](NL) BLACK NL-001 (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.NY triangle Hook plus Chameleon LO GO[ whole set ][#166C- A01 ](NL) BLACK NL-001 (NL01) Wei Sheng (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M 15MM UNILOOP AM 1503 30MM BLACK AD-095A(A01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M BUCKLE [1-18922/1-08660](NL) 25MM (BLACK) NL-001(NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M D RING (JJA1)[4775](TF) 38mm TNF Black (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M D RING [606](NL) 25MM (BLACK) NL-001(NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M D RING AM1701 20MM BLACK AD-095A(A01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M D RING AM1702 2 5MM BLACK AD-095A(A01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M DUAL ADJUSTABLE BUCKLE AM 4933 25MM BLACK AD-095A(A01) ANMEI (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M HEAVY DUTY D RING [111-15220-000 01 0](UA) 30MM LEGENDARY BLACK UA-CSI-005(UTX:S327 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M HOOK [R0177](NL) (BLACK) NL-001 INSIDE WIDTH: 16MM (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M INSERT RELEASE BK AM4414 30MM BLACK AD-095A(A01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M INSERT RELEASE BK AM4835B 3 8MM BLACK AD-095A(A01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M INSERT RELEASE BK AM-BK 001 7A 3 8MM BLACK AD-095A(A01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M Plastic Hanging BK [121-90315-000000](TT) 3/4" TT-019 BLACK (TT01) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M Plastic Hanging BK [121-90315-000000](TT) 3/4" TT-S3205 (TT01) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M Plastic Hanging BK [121-90315-000000](TT) 3/4" TT-S7859 (TT01) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M POM SINGLE BUCKLE (JJ AU)[121-2 02 23-0 01 01 0/121-2 02 24-0 01 000](JS) 25mm Spectra Yellow JS-69E (RSL) Female Part J AN S PO RT LO GO UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M POM SINGLE BUCKLE [KX105B#](NL) 25mm BLACK NL-001 (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M POM SINGLE BUCKLE [KX109#](NL) 20mm BLACK NL-001 (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M POM SINGLE BUCKLE AM 4835B 38MM VECTOR NAVYF20-R RB-ADWU (A01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M Single adjuster side-release buckle [ whole set ](YKK I TE M#1567486)[#LB20LW](NL) 20mm BLACK NL-001 (NL01) YKK (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M Single adjuster side-release buckle [ whole set ](YKK I TE, 20mm BLACK NL-001 (NL01) YKK (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M SLIPLOK [#1-14783](TM) 25mm TM-001-Black (RSL) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M SLIPLOK AM 1205C 30MM BLACK AD-095A(A01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M SNAPHOOK [DS926T](NL) BLACK INSIDE WIDTH: 38MM (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M SNAPHOOK HA BC 25 BLACK AD-095A WIDE: 25MM #62737042 (ADIDAS LOGO)(A01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M SNAPHOOK HA BC 38 BLACK AD-095A WIDE: 38MM (ADIDAS LOGO)(A01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PO M/NY Acetal (POM) hook [121-60058-000000](TF) 38mm TNF Black (RSL) V2 UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM (M90) SINGLE HOLE CORD STOPPER [505D] (NL) 8MM BLACK NL-001(NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM (M90) SQUARE RING[WS502B](NL) 20MM BLACK NL-001(NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM ADJUST BUCKLE (1136722)[LB20 HE ](LD) 20MM BLACK LD-001 (LD-01) YKK (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM ADJUSTER AM1206H 38MM BLACKAD-095A(A01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM ADJUSTER AM1224 25MM BLACKAD-095A(A01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM CORD END [DZ5938 KN Q28 (#5938 ADDED SQUARE TACTICAL LOGO + #5939)](TT) TT-S25295 (TT01) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM CORD END [DZ5938 KN Q28 (#5938 ADDED SQUARE TACTICAL LOGO + #5939)](TT) TT-S393 (TT01) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM CYLINDER CORD LOCK AM8112A 8MM BLACKAD-095A(A01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM D RING (J726)[4274-S327](JS) 25MM BLACK JS-008(RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM D RING (M32E)[14775](JS) 38MM BLACK JS-008 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM D RING [DS314](NL) 25MM BLACK (NL01) LONG XING (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM DUAL ADJUST STEALTH BUCKLE (KMDP)[DM7007D0001/DF6406K0007](TF) 50MM TNF BLACK(RSL) WITH TNF LOGO UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM DUCKBILL TENSIONLOCK[6973](ES) 20MM ES AUTHENTIC BLACK(RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM ELLIPSE CORDLOCK (TW09)[P048SS00X1](TF) 8MM TNF BLACK (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM KEY HOOK (J684)[ P 146S0 01 ](JS) 13MM BLACK JS-008 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM KEY HOOK[#509B](NL) BLACKNL-001 (NL01) WEISHENG (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM ladder lock (J GS P)[112-400 05-0 01 000](JS) 20mm DIJON BROWN (RSL) J AN S PO RT LO GO UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM ladder lock (J GS P)[112-400 05-0 01 000](JS) 20mm Dried Fig JS-47R (RSL) J AN S PO RT LO GO UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM ladder lock (J GS P)[112-400 05-0 01 000](JS) 20mm Oyster JS-72C (RSL) J AN S PO RT LO GO UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM ladder lock (J GS P)[112-400 05-0 01 000](JS) 20mm Sedona Sun JS-69T (RSL) J AN S PO RT LO GO UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM ladder lock (J JP V)(JS) 20mm DIJON BROWN (RSL) J AN S PO RT LO GO UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM LADDER LOCK (J JP V)[ P-J AN 11 1-15319-0 01 000](JS) 20MM RED OCHRE JS-7F8 (RSL) J AN S PO RT LOGO UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM LADDER LOCK (JGSP)[112-40005-001000](JS) 20MM DOWNTOWM BROWN JS-6XB (RSL) JANSPORT LOGO UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM LADDER LOCK (JGSP)[112-40005-001000](JS) 20MM RED RUST JS-54H (RSL) JANSPORT LOGO UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM LADDER LOCK AM 1 02 3 25MM VECTOR NAVYF20-R RB-ADWU (A01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM LADDER LOCK AM- LL 0 03 2 25MM MERLOTF15-STAD-A84H (A01) (ADIDAS LOGO) AN MU KE (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM ladder lock AM- LL 0032 25mm Black AD-095A(A01) (adidas logo) Anmei (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM NON ADJUST BUCKLE [ FEMALE ](J6 01)[[ 11 1- 06 359-000 01 0](JS) 25MM BLACK JS-008 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM PLASTIC LADDER LOCK [5700](LD) 25MM BLACK LD-001 (LD-01) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM POM LADDER LOCK [6974](ES) 25MM ASPHALT ES-ASPHALT S36059(RSL) UTX-CHINA (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM POM LADDER LOCK [6974](ES) 25MM BLACK (RSL) UTX-CHINA (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SINGLE ADJUST BUCKLE [ MALE ](J6 01)[ 11 1- 06 358-0 01 02 0](JS) 25MM BLACK JS-008 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SINGLE ADJUSTER BUCKLE WHOLE SET [#1-09237/1-09308/1-09309] (NL) 20MM BLACK NL-001 (NL01) LIDUN (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SINGLE BUCKLE [ AM 4955] 38MM BLACK AD-095A(A01) AN MU KE (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SINGLE BUCKLE [1-18922/1-08660](NL) 25MM BROWN NL-105 (NL01) UTX COLOR CODE S23568 UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SINGLE BUCKLE [1591645] LB38 RS #61 04 3331 38MM BLACK AD-095A(A01) (YKK: 580) (GLOSSY ADIDAS LOGO) YKK (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SINGLE BUCKLE [1673525] LB38 RS #61 04 7720 38MM BLACK AD-095A(A01) (YKK: 580) (GLOSSY ADIDAS LOGO) YKK (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SINGLE BUCKLE LB38 RS #61 04 3331 38MM BLACK AD-095A(A01) (YKK: 580) (GLOSSY ADIDAS LOGO) YKK (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SLIPLOK (J761)[112-14129-000010](JS) 25MM BLACK JS-008 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SLIPLOK (J763)[112-14128-000010](JS) 38MM BLACK JS-008 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SLIPLOK AM 12 06 H 38MM POWER PINLK F20 AD-ADMR (A01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SNAP BUTTON (NL) 13MM BLACK NL-001 (NL01) (13 MM GLOSSY FACE BUTTON/13 MM MALE PART) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SNAP BUTTON (NL) 13MM BLACK NL-001 (NL01) (13 MM GLOSSY LENGTH FOOT FACE BUTTON/13 MM FEMALE PART) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SNAP BUTTON [ P F13H00 01/ P F13D00 04 ](NL) 13MM BLACK NL-001 (NL01) (13 MM GLOSSY FACE BUTTON/13 MM MALE PART) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SNAP BUTTON [ P F13H00 04/ P F13K00 01 ](NL) 13MM BLACK NL-001 (NL01) (13 MM GLOSSY LENGTH FOOT FACE BUTTON/13 MM FEMALE PART) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SNAP[ WHOLE SET ][18J-15141-050001/11J-15243-000001/11J-08340-300001/18J-13141-050000](TT) TT-DARK BLUE S6336 (TT01) 15 MM UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SNAP[ WHOLE SET ][18J-15141-050001/17J-15243-000001/17J-08340-300001/18J-13141-050000](TT) TT-019 BLACK (TT01) 15 MM UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM SWIVEL HOOK [DS920#B](NL) BLACK NL-001 INNER DIA:38MM(NL01) LONGXING (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM TIECORD STOPPE (M31J)[17915](JS) BLACK JS-008 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM TRI-GLIDE [DS513](NL) 38MM BLACK NL-001(NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM UNILOOP AM 14 05 D 38MM POWER PINLK F20 AD-ADMR (A01) AN MU KE (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM WING CILP (JQC5)[DA129](TF) 20MM TNF WHITE (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM WING CILP [DA129](LD) 20MM BLACK LD-001 (LD-01) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM WING CLIP (JQC4)[DA142](TF) 15MM TNF BLACK (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM WING CLIP (JQC5)[DA129](TF) 20MM ASPHALT GREY (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.POM(M90) SINGLE HOLE CORD STOPPER[#505E](NL) 6MM BLACK NL-001(NL01)WEISHENG (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PP PLASTIC CAM BK [P393 SP P2](TT) TT-S9372 (TT01) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.PU INJECTION ZIPPER PULLER [XD-1596](NL) BLACK/PAPAYA ORANGE NL-001/PT-021C (NL01) K TM LOGO KANG XIN (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.T PR PULLER [122-80243-000000](TT) TT-019 BLACK (TT01) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.T PR PULLER [122-80243-000000](TT) TT-S3205 (TT01) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.T PR PULLER [122-80243-000000](TT) TT-S-3956 (TT01) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.T PR PULLER [122-80243-000000](TT) TT-S7572 (TT01) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.T PR PULLER [122-80243-000000](TT) TT-S7859 (TT01) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.TIECORD STOPPER (J660)[P048SS00X](JS) 2 6.4MM X14. 4MM BLACK JS-008 (RSL) UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP10/ Nút khóa nhựa các loại.TPR WITH PP CORD(LW5R)[148-02140-000013](TF) TNF BLACK/TNF BLACK(RSL) WITH TNF LOGO UTX (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.ABS HONEY BOARD (NL) Thickness: 4.5mm BLACK NL-001 10.9 2" x 1.0 1" NL-293/294 front plate(fixable) Like a sample (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.ABS HONEY BOARD (NL) Thickness: 4.5mm BLACK NL-001 11. 38" x 1" NL-262A front panel inside plate same as swatch (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.ABS HONEY BOARD (NL) Thickness: 4.5mm BLACK NL-001 11.88"x 1.0 1" NL-297 Upper front inside plate same as swatch (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.ABS HONEY BOARD (NL) Thickness: 4.5mm BLACK NL-001 12" x 1" NL-023A back hook pieces inside below plate (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.ABS HONEY BOARD (NL) Thickness: 4.5mm BLACK NL-001 13-1/2" x 1" NL- 01 4 Inside the rear bracket (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.ABS HONEY BOARD (NL) THICKNESS: 4.5MM BLACK NL-001 6.9 5" X 1.0 1" NL-083A FRONT REINFORCEMENT (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.ABS HONEY BOARD (NL) THICKNESS: 4.5MM BLACK NL-001 7. 23" X 1.0 1" NL-247A FRONT BODY OPENING REINFORCEMENT (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.ABS HONEY BOARD (NL) THICKNESS: 4.5MM BLACK NL-001 9.0 4" X 1" NL-082 LA/154A/154 AR T FRONT REINFORCEMENT (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.ABS HONEY BOARD (NL) THICKNESS: 4.5MM BLACK NL-001 9.0 4" X 1" NL-082 LBS TM/154 BR TS TM FRONT REINFORCEMENT (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.ABS HONEY BOARD (NL) THICKNESS: 4.5MM WIDE: 25MM 9" BLACK NL-001 (NL01) NL-180, FRONT REINFORCEMENT, (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.ABS HONEYCOMB PLATE (NL) THICKNESS:4.5MM WIDTH:25MM 9 1/2" BLACK NL-001(NL01) NL-092 FRONT REINFORCEMENT (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 10. 27" X 5. 53" NL-082 LBS TM/154 BR TS TM BOTTOM PADDING (ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 10. 38" x 4. 74" NL-091 LEFT AND RIGHT SIDE INSIDE PLATE(ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 10-3/8" X 4-3/4" NL-092 LEFT AND RIGHT SIDE INSIDE PLATE(ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 11.08" X 6. 18" NL-232 LEFT AND RIGHT SIDE INSIDE ZIPPER BAG PLATE(ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 11.08"x 6. 18" NL-283 LEFT AND RIGHT SIDE INSIDE ZIPPER BAG PLATE(ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 11.7 6" x 5. 83" NL-184/185/198 LEFT AND RIGHT SIDE ACTIVITY REINFORCEMENT BOARD (ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 5. 53" X 10. 27" NL-082 LA/154A/154 AR T BOTTOM PADDING ACTIVITY (PUNCHING/ ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 5. 55" X 7. 2" NL-083A BOTTOM REINFORCEMENT (ACTIVITY) LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 5. 67" X 8. 56" NL-247A BOTTOM PADDING ACTIVITY (ACTIVITY) LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 6. 45" X 5.8 7" NL-232 FRONT HOOK FACE PLATE(FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 6. 45" X 5.8 7" NL-232 FRONT HOOK FACE PLATE(FIXED) LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 6. 45" x 5.8 7" NL-283 FRONT PANEL FACE (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 6. 7" X 3.7 7" NL-232 BACK HOOK FACE PLATE(FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 6. 7" X 3.7 7" NL-283 BACK FLAP REINFORCEMENT (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 6. 7" X 4. 27" NL-232 AR T/232 AM IK/232 BR T/232C BACK FLAP REINFORCEMENT (FIXED) LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 1.5MM BLACK NL-001 8.8 64" X 6. 7" NL-180 BOTTOM PADDING (ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 1 2-1/2" X 2-1/ 4" NL-092 FRONT PANEL PADDING (FIXED), SAME AS SWATCH (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 11.1 1" X 5. 54" NL-260 BOTTOM PANEL ACTIVITY BOARD(ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 11.1 1" X 5. 54" NL-261 BOTTOM PANEL INSIDE (ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 12. 57" X 2-1/ 4" NL-091 FRONT PANEL PADDING (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 13. 22" X 12.7 7" NL-343 BACKPANEL FILL (PUNCHING/ FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 13. 22" X 12.7 7" NL-344 BACKPANEL FILL (PUNCHING/ FIXED) LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 13. 3" X 12. 36" NL-091 BACKPANEL FILL (FIXED) LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 13. 37" x 5. 22" NL-184/185/198 POCKET BOTTOM ACTIVITY REINFORCEMENT BOARD (ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 13.8 9" x 12. 17" NL-333K TM BACK REINFORCEMENT ON THE LEFT PANNIER BAG (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 13-1/ 4" X 12-3/8" NL-092 BACKPANEL FILL (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.pe board (NL) Thickness: 2mm black nl-001 13-3/4" x 9- 3/4" NL-122 backpanel fill (fixed), Like a sample (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 14. 37" X 12.1 6" NL-260 INSIDE THE REAR BRACKET (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 14. 37" X 12.1 6" NL-260 INSIDE THE REAR BRACKET (FIXED) LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 14. 38" X 12. 17" NL-261 BACK PADDING (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 14. 38" x 12. 17" NL-333K TM BACK REINFORCEMENT ON THE RIGHT PANNIER BAG (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 14. 57" x 11.8" NL-185/185A BACK INSIDE REINFORCEMENT (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 14.8 9" x 4-1/ 4" NL-024 BOTTOM PANEL ACTIVITY BACK BOARD (ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.pe board (NL) Thickness: 2mm black nl-001 14-1/8"x 6-1/ 2" NL-122 Bottom panel (activity), Like a sample (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 15. 33" X 4. 52" NL-091 BOTTOM PADDING (ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 15. 52" X 6.1 4" NL-347 BOTTOM REINFORCEMENT (ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 15-3/8"X 4-1/2" NL-092 BOTTOM PANEL (ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 35" X 4. 57" NL-343/344 SIDE REINFORCEMENT(DEBOSS 2 LINES/REMOVABLE) LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 4- 7/16" x 2" NL-024 FRONT AND BACK BAG BACK HOOK BELOW (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 4- 7/16" X 2" NL-092 FRONT AND BACK OF THE BAG AFTER WITH (FIXED) LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 4. 45" x 2" NL-185/198 FRONT AND BACK BAG BACK HOOK BELOW (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 5.2 1" X 4.0 6" NL-343/344 LEFT AND RIGHT TO THE FRONT REINFORCEMENT (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 8- 3/4" X 4. 23" NL-0 11/080 SIDE PANEL INSIDE REINFORCE (ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 8. 74" x 4.3 1" NL-024 SIDE PANEL INSIDE REINFORCE (ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 9.7 3" X 5. 54" NL-333K TM BOTTOM PANEL INSIDE (ACTIVITY) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 3MM BLACK NL-001 10" X 5.1 9" NL-180 CONNECTION BRIDGE REINFORCEMENT PLATE(FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 3MM BLACK NL-001 10. 24" X 5. 4" NL-154 AR T REINFORCE FOR CONNECTION STRAP (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 3MM BLACK NL-001 12.8 2" X 6. 34" NL-232 AM IK BOTTOM OF THE BAG SUPPORT(FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 3MM BLACK NL-001 12.8 2" X 6. 34" NL-232 AR T/232 BR T BOTTOM OF THE BAG SUPPORT(FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 3MM BLACK NL-001 12.8 2" X 6. 34" NL-232 BOTTOM OF THE BAG SUPPORT(FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 3MM BLACK NL-001 12.8 2" X 6. 34" NL-283 BOTTOM OF THE BAG SUPPORT(FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 3MM BLACK NL-001 8. 57" X 5.1 9" NL-270M IK REINFORCE FOR CONNECTION STRAP PUNCHING (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 3MM BLACK NL-001 8.9 1" X 5.1 9" NL-333K TM REINFORCE FOR CONNECTION STRAP (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD (NL) THICKNESS: 3MM BLACK NL-001 9.7 7" X 4.8 4" NL-154 BR TS TM REINFORCE FOR CONNECTION STRAP (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS non bubling (ball pattern all new edge fabric)(NL) Thickness: 1.5mm BLACK NL-001 13- 5/8" x 4- 5/8" NL- 01 4A side Back inside (removable) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS non bubling (ball pattern all new side fabric)(NL) Thickness: 1.5mm BLACK NL-001 12. 1" x 13. 78" NL-297 front panel plate(fixable) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS non bubling (ball pattern all new side fabric)(NL) Thickness: 2mm BLACK NL-001 11.1 1" x 5. 54" NL-270 Bottom panel inside (removable) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS non bubling (ball pattern all new side fabric)(NL) Thickness: 2mm BLACK NL-001 11.7 6" x 5.7 6" NL-297 left right side plate(fixable) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS non bubling (ball pattern all new side fabric)(NL) Thickness: 2mm BLACK NL-001 12. 1" x 13. 78" NL-297 backpanel plate(fixable) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS non bubling (ball pattern all new side fabric)(NL) Thickness: 2mm BLACK NL-001 13. 22" x 12.7 7" NL-294 backpanel fill (fixable) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS non bubling (ball pattern all new side fabric)(NL) Thickness: 2mm BLACK NL-001 13. 7" x 6. 45" NL-023A pocket bottom (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS non bubling (ball pattern all new side fabric)(NL) Thickness: 2mm BLACK NL-001 14- 5/8" x 4" NL-014A backpanel (fixable) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS NON BUBLING (BALL PATTERN ALL NEW SIDE FABRIC)(NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 14. 38" X 10. 1" NL-262A FRONT AND BACK BAG BACK PADDING (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS non bubling (ball pattern all new side fabric)(NL) Thickness: 2mm BLACK NL-001 14. 38" x 12. 17" NL-270 back padding (fixable) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS non bubling (ball pattern all new side fabric)(NL) Thickness: 2mm BLACK NL-001 14.8 2" x 4-1/ 4" NL-012/164/177 (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS non bubling (ball pattern all new side fabric)(NL) Thickness: 2mm BLACK NL-001 35" x 4. 57" NL-293/294 surround plate(removable,need to debossed) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS NON BUBLING (BALL PATTERN ALL NEW SIDE FABRIC)(NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 4. 45" X 2" NL-164 FRONT AND BACK BAG UNDER THE HOOK (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS non bubling (ball pattern all new side fabric)(NL) Thickness: 2mm BLACK NL-001 4.0 6" x 5.2 1" NL-293/294 left right side up back plate(fixable) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS non bubling (ball pattern all new side fabric)(NL) Thickness: 2mm BLACK NL-001 8. 52" x 4. 26" NL-012/164/177 side pieces inside liner(removable) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PE BOARD A CLASS non bubling (ball pattern all new side fabric)(NL) Thickness: 3mm BLACK NL-001 8.9 1" x 5.1 9" NL-294RT connect pieces inside plate(fixable) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PP BOARD NEW MATERIAL (NL) THICKNESS: 0.6MM BLACK NL-001 5-1/2" x 1-1/2" NL-122 LOWER BACK FLAP REINFORCEMENT (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PP board New material (NL) Thickness: 1mm BLACK NL-001 10.0 5" x 3. 37" NL-293/294 bag lid inside plate(fixable) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PP BOARD NEW MATERIAL (NL) THICKNESS: 1MM BLACK NL-001 13. 74" X 3.0 3" NL-228 BIG HOOK ACTIVITY PP BOARD (ACTIVITY), LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PP BOARD NEW MATERIAL (NL) THICKNESS: 1MM BLACK NL-001 2.9 1" X 2. 3" NL-247A INNER SMALL FLAP REINFORCEMENT (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PP BOARD NEW MATERIAL (NL) THICKNESS: 1MM BLACK NL-001 3-1/ 2" x 0.9 6" NL-228 BAG OPENING UPPER INSIDE PLATE(FIXED), LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PP BOARD NEW MATERIAL (NL) THICKNESS: 1MM BLACK NL-001 6. 38" X 3.9 6" NL-228 LEFT RIGHT SIDE REINFORCEMENT (FIXED), LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PP board New material (NL) Thickness: 1mm BLACK NL-001 6.9 4" x 5.8 2" NL-262A bag lid left right plate(fixable) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PP BOARD NEW MATERIAL (NL) THICKNESS: 1MM BLACK NL-001 8.2 1" X 5. 32" NL-247A FLAP REINFORCEMENT (FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PP BOARD NEW MATERIAL (NL) THICKNESS: 1MM BLACK NL-001 9. 38" X 16-1/ 2" NL-347 NSIDE BACK SLIP POCKET REINFORCEMENT-(FIXED) LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PP BOARD NEW MATERIAL (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 10-1/4" X 8.9 6" NL-083A BACKPANEL FILL (FIXED) LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PP BOARD NEW MATERIAL (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 12.1 5" x 11. 1" NL-154 BR TS TM BACKPANEL FILL-(FIXED) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PP BOARD NEW MATERIAL (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 12.1 5" x 11.0 7" NL-154A/154 AR T/154 AM IK BACKPANEL FILL (FIXED) LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PP BOARD NEW MATERIAL (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 12.1 5" X 11.0 7" NL-180 BACK (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PP BOARD NEW MATERIAL (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 12.1 5" x 11.1 4" NL-082 LA BACKPANEL FILL- PUNCHING (FIXED) LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ Miếng nhựa lót túi xách.PP board New material (NL) Thickness: 2mm BLACK NL-001 13. 63" x 13. 63" NL-023A back hook pieces inside pop up(fixable) (nk)
- Mã HS 39262090: WP14/ PE BOARD (NL) THICKNESS: 2MM BLACK NL-001 1 4-3/4" X 4-1/ 4" NL-0 11/080 BOTTOM PANEL ACTIVITY BACK BOARD (ACTIVITY) LIKE A SAMPLE (NL01) (nk)
- Mã HS 39262090: WPK-9055-155_TAG PIN/ Dây treo nhãn bằng nhựa NYLON 100% LOX PIN (.LOX NO.5 WHITE) (nk)
- Mã HS 39262090: WPK-9085-155_TAG PIN/ Dây treo nhãn bằng nhựa NYLON 100% LOX PIN (.LOX NO.5 WHITE) (nk)
- Mã HS 39262090: WPK-9085-155_TAG PIN/ Dây treo nhãn bằng nhựa NYLON TAG PIN 230mm (LOX NO.9.) (nk)
- Mã HS 39262090: WPK-9086-155_TAG PIN/ Dây treo nhãn bằng nhựa NYLON 100% LOX PIN (.LOX NO.5 WHITE) (nk)
- Mã HS 39262090: WPK-9102-155_TAG PIN/ Dây treo nhãn bằng nhựa NYLON 100% LOX PIN (.LOX NO.5 WHITE) (nk)
- Mã HS 39262090: WPK-9107-155_TAG PIN/ Dây treo nhãn bằng nhựa NYLON 100% LOX PIN 20CM (.LOX) (nk)
- Mã HS 39262090: WPK-9117-155_TAG PIN/ Dây treo nhãn bằng nhựa NYLON TAG LOX (LOX. NO.5) (nk)
- Mã HS 39262090: X01/ Xương nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: X20/SH2020_02_16/ Lô gô (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: X20/SH2020_02_39/ dải keo chống thấm bằng poly 150cm (nk)
- Mã HS 39262090: X20/SH2020_02_41/ chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: X20/SH2020_02_51/ Cúc dập bằng nhựa(cúc dâp 4 chi tiết) (nk)
- Mã HS 39262090: X20/SH2020_02_52/ Cúc dập bằng nhựa(cúc dâp 2 chi tiết) (nk)
- Mã HS 39262090: X20/SH2020_02_54/ Đạn nhựa TAG PIN (nk)
- Mã HS 39262090: XAAA02865/ Tạp dề, nhãn hiệu DUPONT, dùng khi sửa chữa Panel, chất liệu Tyvek, kích thước 1080*700mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: XC/ Xương cá nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Xốp mút bằng nhựa tổng hợp dùng cho may mặc, kích thước (12x12)cm+-5cm.NSX: Foshan Janat Hardware Co., Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: XZE100-5060X001WH/ Vòng nhựa đựng Chip-XZE100-5060X001WH/Ring, đường kính 17.8 cm (nk)
- Mã HS 39262090: Y139/ Nhãn nhựa (YVN215937). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Y176/ Chốt chặn, nút chặn (bằng nhựa) (YVN216178). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Y21/ Dây trang trí (thắt lưng giả da có đầu khuy kim loại) (YVN216266). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Y21/ Dây trang trí (thắt lưng giả da đầu gắn khuy kim loại- YVN216185). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Y24/ Mắc treo bằng nhựa (YVN215937). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Y24/ Móc treo, mắc treo (bằng nhựa) (YVN216198). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Y716/ khuy trang trí bằng nhựa (YVN215707Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Y716/ khuy trang trí bằng nhựa (YVN215743). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YDN1/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Yếm ăn cho bé bằng nhựa- BBM(CLMV)-BABY NAPKIN 19, hàng F.O.C (nk)
- Mã HS 39262090: Yếm ăn cho bé, hiệu Mina, mã MN8809. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Yếm silicon ăn dặm cho bé Marcus & Marcus (MNM Baby Bib- Pokey), Mã MNMBB01-PG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Yếm silicon ăn dặm cổ dán cho bé Marcus & Marcus (MNM Wide Coverage Silicone Bib- Lola), Mã MNMBB40-GF. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Yếm silicon ăn dặm cổ dán cho bé Marcus & Marcus (MNM Wide Coverage Silicone Bib- Lucas), Mã MNMBB40-HP. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Yếm silicon ăn dặm cổ dán cho bé Marcus & Marcus (MNM Wide Coverage Silicone Bib- Marcus), Mã MNMBB40-LN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Yếm silicon ăn dặm cổ dán cho bé Marcus & Marcus (MNM Wide Coverage Silicone Bib- Ollie), Mã MNMBB40-EP. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Yếm silicon ăn dặm cổ dán cho bé Marcus & Marcus (MNM Wide Coverage Silicone Bib- Pokey), Mã MNMBB40-PG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Yếm silicon ăn dặm cổ dán cho bé Marcus & Marcus (MNM Wide Coverage Silicone Bib- Willo), Mã MNMBB40-WL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YG001/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: YG001/ Đạn nhựa 13cm (nk)
- Mã HS 39262090: YG002/ Đệm lót (nk)
- Mã HS 39262090: YG002/ Đệm lót PK1035 (nk)
- Mã HS 39262090: YG002/ Đệm lót PK1235 (nk)
- Mã HS 39262090: YG002/ Đệm lót PK93 (nk)
- Mã HS 39262090: YJ04/ Dây treo thẻ (bằng dây cước nylon), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: YJ22/ Mắc quần áo bằng nhựa, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: YJ79/ Móc cài, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: YKD1/ Khóa đai bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: YL46/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: YP14/ Nhãn dán bằng nhựa HEAT SEAL PRINTING (nk)
- Mã HS 39262090: YP20/ Nhãn dán bằng nhựa- HEAT SEAL PRINTING (nk)
- Mã HS 39262090: YP20/ Nhãn dán bằng nhựa TPR (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán (nhựa)-M&N 110 FLEXFIT STICKER (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán (nhựa)-NEW FLEXFIT OVAL L/XL STICKER (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán (nhựa)-NEW FLEXFIT OVAL XL/XXL STICKE (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán (nhựa)-NEW YP SNAPBACK STICKER (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán (nhựa)-SPL1296(STICKER)-5 (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán (nhựa)-SPL1337(STICKER)-11 (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán (nhựa)-YP SNAPBACK STICKER (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán các loại 110 OVAL STICKER FOR CHINA nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán các loại FLEXFIT STK "L/XL" FOR CHINA nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán các loại FLEXFIT STK "XXL" FOR CHINA nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán các loại FLEXIBLE VISOR STICKER nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán các loại HOOEY HYBRID BILL ADULT nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán các loại RICHARDSON N-LOGO PRO X/M STK nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán các loại RICHARDSON N-LOGO PULSE S/M nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán các loại SPK0844 FLEXFIT OVAL SIZE "L/XL" nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán các loại SPL0410 YP SNAPBACK STICKER nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán các loại SPL0512 RICHARDSON N-LOGO PRO X/M STK nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán các loại SPL0514 RICHARDSON N-LOGO UFORM XS/S nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán các loại SPL1059 FLEXFIT DELTA OVAL STICKE L/XL nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán các loại SPL1379.(FH20 NEW) M&N 110 STICKER nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán các loại YP CLASSICS MAKER OF FLEXFIT nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán các loại.FLEXFIT DELTA OVAL STK XXXL nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL47/ Nhãn dán(nhưa)- MN STICKER (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL63/ Miếng nhựa dùng để treo nhãn, đạn nhựa DUCK SHAPE HANGER nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL63/ Miếng nhựa dùng để treo nhãn, đạn nhựa SAJ0033 PLASTIC SQUARE HOOK,25MM nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL63/ Miếng nhựa dùng để treo nhãn, đạn nhựa SPK0422 DUCK SHAPE HANGER nguyên liệu sản xuất nón. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YP-NPL63/ Miếng nhựa dùng để treo nhãn, đạn nhựa-P-BUCKLE HOOK 20MM(BIG SIZE) (nk)
- Mã HS 39262090: YSW030/ Dây đeo thẻ bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YT18/ Móc khóa bằng nhựa các loại (dùng sản xuất túi nghỉ dưỡng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YT18/ Móc khóa bằng nhựa các lọai (dùng sản xuất túi nghỉ dưỡng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YUN509/ Chốt chặn bằng nhựa (phụ trợ dùng trong may mặc). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: YUN701/ Móc treo các loại (phụ trợ dùng trong may mặc), Móc treo nhựa 3968SB 19'' BLACK. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: YX55/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: YX73/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Z01/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Z01-A/ Nhãn chính nhựa (Nhãn hiệu MODETTA) (nk)
- Mã HS 39262090: Z01-A/ Nhãn chính nhựa (nhãn hiệu OYSHO) (nk)
- Mã HS 39262090: Z03-A/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Z07/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Z25/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: Z26/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: ZDZ0010024/ Film- Khuôn mẫu quả áo lót bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ZSTA0377/ Móc thẻ kéo màu xanh dương (nk)
- Mã HS 39262090: ZSWC0010/ Găng tay nylon không phủ, Packing/Đóng gói: 10 đôi/ gói (nk)
- Mã HS 39262090: ZSWC0012/ Găng tay nylon phủ PU đầu ngón, Packing/Đóng gói: 10 đôi/gói (nk)
- Mã HS 39263000: Tay cầm chữ U bằng nhựa (dùng cho cửa, 140x39mm, nhãn hiệu: MISUMI) C-UPCN120 (nk)
- Mã HS 39263000: (039.32.050)-Tắc kê bằng nhựa 10/12mm, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (039.33.060)-Tắc kê dùng keo dán M6/13mm bằng nhựa, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (262.24.055)-Nắp che Minifix bằng nhựa, phi 17x4mm, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (262.24.751)-Nắp đậy ốc liên kết 15mm bằng nhựa màu trắng, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (283.63.715)-Bas đỡ kệ 11.5x15mm màu trắng trong cho lỗ khoan phi 5mm, tải trọng 75KG bằng nhựa, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (290.36.771)-Nắp che cho bas treo tủ âm 58x18mm, phi 12, bằng nhựa, màu mạ kẽm, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (297.34.005)-Bas đỡ cố định kính phi 20x13mm bằng nhựa, màu trắng đục, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (356.12.527)-Đế cho nêm nhấn K-Push 37mm mở cửa loại dài, màu nâu, bằng nhựa, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (356.12.705)-Nêm nhấn loại dài 10x70mm(độ nhấn 37mm), có đầu nam châm, màu trắng, bằng nhựa, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (356.12.727)-Đế cho nêm nhấn K-Push 37mm mở cửa loại dài, màu trắng, bằng nhựa, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (356.20.421)-Đệm cửa tủ 8.5mm, phi 6mm bằng nhựa, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (361.22.310)-Bản lề xoay phi 12mm, màu đen, bằng nhựa, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (404.07.310)-Bas định vị tròn phi 35mm có chốt khóa cho cửa trượt bằng nhựa, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (404.14.313)-Ray trượt dẫn hướng 3000mm bằng nhựa màu đen, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (404.19.320)-Bánh xe trượt 35x12 mm có chốt khóa cho cho cửa lùa Slido Classic 20 IF K, màu xám, bằng nhựa, hiệu Hafele, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (404.20.340)-Bánh xe trượt 35x12 mm cho cửa trượt tủ Slido Classic 20 IF K, màu xám, bằng nhựa, hiệu Hafele, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (404.24.100)-Bánh xe cửa trượt 70x40x9mm bằng nhựa, có bas gắn bằng kim loại, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (532.84.166)-Phần lõi nút vặn cho lò nướng, bằng nhựa, hiệu Bosch(10004592), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (532.84.166)-Phần lõi nút vặn cho lò nướng, bằng nhựa, hiệu Bosch,hàng mới 100% (10004592) (nk)
- Mã HS 39263000: (631.07.112)-Nắp vuông luồng dây điện 100x100x24 mm cho bề mặt gỗ, có bas che xoay, màu nâu, cho lỗ khoan 60 mm, bằng nhựa, hiệu Hafele, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (631.07.512)-Nắp vuông luồng dây điện 100x100x24 mm cho bề mặt gỗ, có bas che xoay, màu xám sáng, cho lỗ khoan 60 mm, bằng nhựa, hiệu Hafele, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (631.07.712)-Nắp luồng dây cáp xoay 80 x80/100x100x24 mm cho lỗ khoan 60 mm, màu trắng, bằng nhựa, hiệu Hafele, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (637.02.090)-Nắp che bảo vệ phi 33mm bằng nhựa, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (637.45.906)-Bas càng cua 37x30mm bằng nhựa, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (836.28.977)-Khay để Pin trong cho két sắt mini 836.28.380/836.28.390, bằng nhựa, hiệu Hafele, hàng mới 100%(Hàng FOC) (nk)
- Mã HS 39263000: (836.28.978)-Nắp đậy khay để Pin ngoài cho két sắt mini 836.28.380/836.28.390, bằng nhựa, hiệu Hafele, hàng mới 100%(Hàng FOC) (nk)
- Mã HS 39263000: (892.14.719)-Bas gắn giá đế giày 250x133mm một ngăn bằng nhựa, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (892.14.742)-Khung lắp tủ giày 2 ngăn 296x199mm, bằng nhựa, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (940.98.119)-Dải kết nối 200 mét x15x20 mm, cho khung cửa sổ, bằng nhựa, hiệu Giesse (03524590N), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (940.98.134)-Bas điều chỉnh có bánh xe 146x30x28 mm, cho cửa sổ, tải trọng 110 kgs, bằng nhựa, hiệu Giesse(03136000N), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (950.07.602)-Đệm khí cho cửa 12/12mm, kho ron 4.5mm bằng nhựa màu nâu đen, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (950.07.717)-Đệm khí cho cửa 11.2x10mm màu nâu đậm với khe ron 4mm, bằng nhựa, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (950.50.030)-Nẹp cửa nam châm 2500x8-10mm 180 độ, bằng nhựa màu đen, hiệu HAFELE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (972.05.146)-Bas điều chỉnh có bánh xe 146x28.5x23 mm, cho cửa sổ, tải trọng 110 kgs, bằng nhựa, hiệu Giesse (Bộ 4 cái)(03118000), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (972.05.148)-Bas điều chỉnh có bánh xe 146x22x23 mm, cho cửa sổ, tải trọng 90 kgs, bằng nhựa, hiệu Giesse (Bộ 4 cái)(03125000), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (972.05.157)-Cục chặn khung cửa sổ, màu đen, bằng cao su/nhựa, hiệu Giesse(3978590), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (972.05.187)-Bas điều chỉnh có bánh xe 146x28x30 mm, cho cửa sổ, tải trọng 80 kgs, bằng nhựa, hiệu Giesse(06512000), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 81056639) Nắp đậy lỗ cửa trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 81056639) Nắp đậy lỗ cửa trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 81056639) Nắp đậy lỗ cửa trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 81056639) Nắp đậy lỗ cửa trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 81056639) Nắp đậy lỗ cửa trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9438267580) Bảo vệ giắc nối dây điện bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9438267580) Bảo vệ giắc nối dây điện bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9438267580) Bảo vệ giắc nối dây điện bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9438267580) Bảo vệ giắc nối dây điện bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9438267580) Bảo vệ giắc nối dây điện bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96577370XT) Ốp bảo vệ bu lông đai an toàn bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96577370XT) Ốp bảo vệ bu lông đai an toàn bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96712952DZ) Móc che nắng bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96712952DZ) Móc che nắng bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96712952DZ) Móc che nắng bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96712952DZ) Móc che nắng bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96712952DZ) Móc che nắng bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 967359279V) Tay nắm cửa sau trái bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 967359279V) Tay nắm cửa sau trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 967359279V) Tay nắm cửa sau trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 967359279V) Tay nắm cửa sau trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 967359279V) Tay nắm cửa sau trái bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 967359299V) Tay nắm cửa sau phải bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 967359299V) Tay nắm cửa sau phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 967359299V) Tay nắm cửa sau phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 967359299V) Tay nắm cửa sau phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 967359299V) Tay nắm cửa sau phải bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96738382DZ) Tay nắm trong xe phía trước bên phải bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96738382DZ) Tay nắm trong xe phía trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96738382DZ) Tay nắm trong xe phía trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96738382DZ) Tay nắm trong xe phía trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96738382DZ) Tay nắm trong xe phía trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96738383DZ) Tay nắm trong xe phía sau bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96738383DZ) Tay nắm trong xe phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96738383DZ) Tay nắm trong xe phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96738383DZ) Tay nắm trong xe phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 96738383DZ) Tay nắm trong xe phía sau bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9678203480) Nắp bình nước làm mát bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9678203480) Nắp bình nước làm mát bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9678203480) Nắp bình nước làm mát bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9678203480) Nắp bình nước làm mát bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9678203480) Nắp bình nước làm mát bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9800691180) Pách đỡ dây điện chính bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9800691180) Pách đỡ dây điện chính bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9800691180) Pách đỡ dây điện chính bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9800691180) Pách đỡ dây điện chính bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9800691180) Pách đỡ dây điện chính bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9801784680) Pách đỡ dây điện bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9801784680) Pách đỡ dây điện bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 980470639V) Tay nắm mở cửa bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 980470639V) Tay nắm mở cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 980470639V) Tay nắm mở cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 980470639V) Tay nắm mở cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 980470639V) Tay nắm mở cửa bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 980470649V) Tay nắm mở cửa bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 980470649V) Tay nắm mở cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 980470649V) Tay nắm mở cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 980470649V) Tay nắm mở cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 980470649V) Tay nắm mở cửa bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9808410580) Nắp che đường kính 8 li trên động cơ bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9808410580) Nắp che đường kính 8 li trên động cơ bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9808410580) Nắp che đường kính 8 li trên động cơ bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9808410580) Nắp che đường kính 8 li trên động cơ bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9808410580) Nắp che đường kính 8 li trên động cơ bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98113498ZD) Ốp tappi cốp bên phải bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98113498ZD) Ốp tappi cốp bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98113499ZD) Ốp tappi cốp bên trái bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98113499ZD) Ốp tappi cốp bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9811750080) Pách nhựa cố định dây điện sàn dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9811750080) Pách nhựa cố định dây điện sàn dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9811786380) Pách dây điện ABS bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9811786380) Pách dây điện ABS bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9811786380) Pách dây điện ABS bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9811786380) Pách dây điện ABS bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9811786380) Pách dây điện ABS bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98119804ZD) Ốp công tắc giả bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98119804ZD) Ốp công tắc giả bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98119804ZD) Ốp công tắc giả bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98119804ZD) Ốp công tắc giả bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98119804ZD) Ốp công tắc giả bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9813819080) Nẹp camera lùi bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9813819080) Nẹp camera lùi bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9813819080) Nẹp camera lùi bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9813819080) Nẹp camera lùi bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9813819080) Nẹp camera lùi bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9813999080) Pách đỡ dây điện chính bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9813999080) Pách đỡ dây điện chính bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9813999080) Pách đỡ dây điện chính bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9813999080) Pách đỡ dây điện chính bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9813999080) Pách đỡ dây điện chính bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98141205XT) Nắp chụp móc kéo xe bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98141205XT) Nắp chụp móc kéo xe bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98141205XT) Nắp chụp móc kéo xe bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98146387XT) Nắp chụp móc kéo xe cản trước bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98146387XT) Nắp chụp móc kéo xe cản trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9815016880) Nắp che vít đồng hồ táp lô bên phải bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9815016880) Nắp che vít đồng hồ táp lô bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9815016880) Nắp che vít đồng hồ táp lô bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9815016880) Nắp che vít đồng hồ táp lô bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9815016880) Nắp che vít đồng hồ táp lô bên phải bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9815017180) Nắp che vít đồng hồ táp lô bên trái bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9815017180) Nắp che vít đồng hồ táp lô bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9815017180) Nắp che vít đồng hồ táp lô bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9815017180) Nắp che vít đồng hồ táp lô bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9815017180) Nắp che vít đồng hồ táp lô bên trái bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98153186DX) Logo biểu tượng peugeot cản trước bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98153186DX) Logo biểu tượng peugeot cản trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98153186DX) Logo biểu tượng peugeot cản trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98153186DX) Logo biểu tượng peugeot cản trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98153186DX) Logo biểu tượng peugeot cản trước bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9815338910) Nắp chụp móc kéo xe bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9815338910) Nắp chụp móc kéo xe bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9815338910) Nắp chụp móc kéo xe bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9815338910) Nắp chụp móc kéo xe bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9815338910) Nắp chụp móc kéo xe bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98179007DX) Logo 3008 dùng cho động cơ dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008/5008, dung tích 1598cc, số tự động, 5/7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98185528DX) Logo 5008 bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98185528DX) Logo 5008 bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98248682DX) Logo tên thương hiệu Peugeot bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98248682DX) Logo tên thương hiệu Peugeot bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98248682DX) Logo tên thương hiệu Peugeot bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98248684DX) Logo biểu tượng Peugeot bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98248684DX) Logo biểu tượng Peugeot bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98248684DX) Logo biểu tượng Peugeot bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9824950980) Pách dây điện sàn bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9824950980) Pách dây điện sàn bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9824950980) Pách dây điện sàn bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9824950980) Pách dây điện sàn bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch Peugeot, động cơ 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9824950980) Pách dây điện sàn bằng nhựa dùng cho xe Peugeot 3008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98253568DX) Logo biểu tượng peugeot cản sau dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98253568DX) Logo biểu tượng peugeot cản sau dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98253573DX) Logo tên thương hiệu peugeot bằng nhựa dùng cho ô tô du lịch hiệu Peugeot, loại động cơ có dung tích 1598cc, số tự động, loại 7 chỗ. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 98253573DX) Logo tên thương hiệu peugeot bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot 5008 L2, dung tích 1598cc, số tự động, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: 9825844580) Ốp logo bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu Peugeot. Mới 100%, sản xuất 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B09256052) Nắp đậy che lỗ cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B09256052) Nắp đậy che lỗ cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B09256052) Nắp đậy che lỗ cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B09256052) Nắp đậy che lỗ cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B09256052) Nắp đậy che lỗ cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B09256052) Nắp đậy che lỗ cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B09256052) Nắp đậy che lỗ cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B0L567UC5) Nắp đậy cảm biến cản sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B0L567UC5) Nắp đậy cảm biến cản sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B0L667UC5) Nắp đậy cảm biến cản sau bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B0L667UC5) Nắp đậy cảm biến cản sau bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B0L867UC5) Nắp đậy cảm biến cản trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B0L867UC5) Nắp đậy cảm biến cản trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B0L867UC5) Nắp đậy cảm biến cản trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B0L967UC5) Nắp đậy cảm biến cản trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B0L967UC5) Nắp đậy cảm biến cản trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B0L967UC5) Nắp đậy cảm biến cản trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B0M567UC5) Nắp đậy cảm biến cản sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B0M667UC5) Nắp đậy cảm biến cản sau bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B0M767UC5) Nắp đậy cảm biến cản trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B0M867UC5) Nắp đậy cảm biến cản trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B10068615) Nắp chụp đai ốc lắp tấm cách nhiệt bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B10068615) Nắp chụp đai ốc lắp tấm cách nhiệt bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B10068615) Nắp chụp đai ốc lắp tấm cách nhiệt bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B10068615) Nắp chụp đai ốc lắp tấm cách nhiệt bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B10068615) Nắp chụp đai ốc lắp tấm cách nhiệt bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B10068615) Nắp chụp đai ốc lắp tấm cách nhiệt bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: B10068615) Nắp chụp đai ốc lắp tấm cách nhiệt bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH51721) Nhãn chữ Mazda3 bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH51721) Nhãn chữ Mazda3 bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH51721) Nhãn chữ Mazda3 bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH51721) Nhãn chữ Mazda3 bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH51721) Nhãn chữ Mazda3 bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH56192A) Nắp đậy trên giàn chuyền gần bệ phuộc bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH56192A) Nắp đậy trên giàn chuyền gần bệ phuộc bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH56192A) Nắp đậy trên giàn chuyền gần bệ phuộc bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH56192A) Nắp đậy trên giàn chuyền gần bệ phuộc bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH56192A) Nắp đậy trên giàn chuyền gần bệ phuộc bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH56192A) Nắp đậy trên giàn chuyền gần bệ phuộc bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH56192A) Nắp đậy trên giàn chuyền gần bệ phuộc bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH58330C) Tay mở cửa trong, bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH58330C) Tay mở cửa trong, bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH58330C) Tay mở cửa trong, bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH58330C) Tay mở cửa trong, bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH58414D) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH58414D) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH58414D) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH58414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH58414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH58414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH58414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH58414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH58414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH59330C) Tay mở cửa trong, bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH59330C) Tay mở cửa trong, bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH59330C) Tay mở cửa trong, bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH59330C) Tay mở cửa trong, bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH59414D) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH59414D) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH59414D) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH59414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH59414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH59414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH59414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH59414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH59414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH688LX) Tay nắm nâng hạ cốp sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH688LX) Tay nắm nâng hạ cốp sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH688LX) Tay nắm nâng hạ cốp sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH688LX) Tay nắm nâng hạ cốp sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH688LX) Tay nắm nâng hạ cốp sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH69261C02) Móc trên giữ tấm la phông trần bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH69261C02) Móc trên giữ tấm la phông trần bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH69261C75) Móc trên giữ tấm la phông trần bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH69261C75) Móc trên giữ tấm la phông trần bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH69261C75) Móc trên giữ tấm la phông trần bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH69261C75) Móc trên giữ tấm la phông trần bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH69261C75) Móc trên giữ tấm la phông trần bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH6929202) Nắp chụp che bắt tấm che nắng bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH6929202) Nắp chụp che bắt tấm che nắng bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH6929202) Nắp chụp đai ốc bắt tấm che nắng bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH6929202) Nắp chụp đai ốc bắt tấm che nắng bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH6929275) Nắp chụp che bắt tấm che nắng bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH6929275) Nắp chụp che bắt tấm che nắng bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH6929275) Nắp chụp che bắt tấm che nắng bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH6929275) Nắp chụp đai ốc bắt tấm che nắng bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH6929275) Nắp chụp đai ốc bắt tấm che nắng bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH6929275) Nắp chụp đai ốc bắt tấm che nắng bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH6929275) Nắp chụp đai ốc bắt tấm che nắng bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH6929275) Nắp chụp đai ốc bắt tấm che nắng bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH69470B02) Tay nắm la phông phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH69470B02) Tay nắm la phông phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH69470B75) Tay nắm la phông phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH69470B75) Tay nắm la phông phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH69470B75) Tay nắm la phông phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH69470B75) Tay nắm la phông phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH69470B75) Tay nắm la phông phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH72414D) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH72414D) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH72414D) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH72414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH72414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH72414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH72414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH72414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH72865A) Miếng đệm che lỗ #3 cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH72865A) Miếng đệm che lỗ #3 cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH72865A) Miếng đệm che lỗ #3 cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH72865A) Miếng đệm che lỗ #3 cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH72865A) Miếng đệm che lỗ #3 cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH72865A) Miếng đệm che lỗ #3 cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH72865A) Miếng đệm che lỗ #3 cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH73414D) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH73414D) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH73414D) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH73414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH73414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH73414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH73414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH73414E) Đệm lót tay mở cửa ngoài sau bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH73865A) Miếng đệm che lỗ #3 cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH73865A) Miếng đệm che lỗ #3 cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH73865A) Miếng đệm che lỗ #3 cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH73865A) Miếng đệm che lỗ #3 cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH73865A) Miếng đệm che lỗ #3 cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH73865A) Miếng đệm che lỗ #3 cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJH73865A) Miếng đệm che lỗ #3 cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJL51730B) Logo biểu tượng Mazda phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJL51730B) Logo biểu tượng Mazda phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJL51730B) Logo biểu tượng Mazda phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJL51730B) Logo biểu tượng Mazda phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJL69470B02) Tay nắm la phông phía sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJL69470B02) Tay nắm la phông phía sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJL69470B75) Tay nắm la phông phía sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJL69470B75) Tay nắm la phông phía sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJL69470B75) Tay nắm la phông phía sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJL69470B75) Tay nắm la phông phía sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCJL69470B75) Tay nắm la phông phía sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKA50705A) Nắp chụp đai ốc cản trước phía trên bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKA50705A) Nắp chụp đai ốc cản trước phía trên bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKA50705A) Nắp chụp đai ốc cản trước phía trên bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKA50705A) Nắp chụp đai ốc cản trước phía trên bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKA50705A) Nắp chụp đai ốc cản trước phía trên bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKA50A11A) Nắp đậy móc kéo trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKA50A11A) Nắp đậy móc kéo trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKA50A11A) Nắp đậy móc kéo trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKA50A11A) Nắp đậy móc kéo trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKA50A11A) Nắp đậy móc kéo trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKA51730A) Logo biểu tượng Mazda phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKA51730A) Logo biểu tượng Mazda phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKA51730A) Logo biểu tượng Mazda phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKA51730A) Logo biểu tượng Mazda phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKA51730A) Logo biểu tượng Mazda phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKB51730A) Logo biểu tượng Mazda phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKB51730A) Logo biểu tượng Mazda phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKD51721) Nhãn chữ Mazda3 bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKD51721) Nhãn chữ Mazda3 bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKN50705) Nắp chụp đai ốc cản trước phía trên bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKN50705) Nắp chụp đai ốc cản trước phía trên bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKN50A11A) Nắp đậy móc kéo trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKN50A11A) Nắp đậy móc kéo trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKN50M32A) Nắp chụp đai ốc cản sau phía dưới, bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKN50M32A) Nắp chụp đai ốc cản sau phía dưới, bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKN50M42A) Nắp chụp đai ốc cản sau phía dưới, bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BCKN50M42A) Nắp chụp đai ốc cản sau phía dưới, bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDER505A1) Nắp chụp đai ốc cản trước phía dưới bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDER505A1) Nắp chụp đai ốc cản trước phía dưới bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDER505A1) Nắp chụp đai ốc cản trước phía dưới bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDER505A1) Nắp chụp đai ốc cản trước phía dưới bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDER505A1) Nắp chụp đai ốc cản trước phía dưới bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDER505A1) Nắp chụp đai ốc cản trước phía dưới bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDER505A1) Nắp chụp đai ốc cản trước phía dưới bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDGF58330D) Tay mở cửa trong, bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDGF58330D) Tay mở cửa trong, bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDGF59330D) Tay mở cửa trong, bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDGF59330D) Tay mở cửa trong, bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDGH69470B02) Tay nắm la phông phía sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDGH69470B75) Tay nắm la phông phía sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDGH69470B75) Tay nắm la phông phía sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDGH69470B75) Tay nắm la phông phía sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDGH69470B75) Tay nắm la phông phía sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDGH69470B75) Tay nắm la phông phía sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDGH69470B75) Tay nắm la phông phía sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BDMT51730F) Logo biểu tượng Mazda phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR584A1) Ốp tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR584A1) Ốp tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR584A1) Ốp tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR584A1) Ốp tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR584A1) Ốp tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR584A1) Ốp tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR584A1) Ốp tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR594A1) Ốp tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR594A1) Ốp tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR594A1) Ốp tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR594A1) Ốp tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR594A1) Ốp tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR594A1) Ốp tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR594A1) Ốp tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR7241Y) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR7241Y) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR7241Y) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR7241Y) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR7241Y) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR7241Y) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR7241Y) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR724A1) Ốp tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR724A1) Ốp tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR724A1) Ốp tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR724A1) Ốp tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR724A1) Ốp tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR724A1) Ốp tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR724A1) Ốp tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR7341Y) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR7341Y) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR7341Y) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR7341Y) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR7341Y) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR7341Y) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR7341Y) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR734A1) Ốp tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR734A1) Ốp tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR734A1) Ốp tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR734A1) Ốp tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR734A1) Ốp tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR734A1) Ốp tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLR734A1) Ốp tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLT5841Y) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLT5841Y) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLT5841Y) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLT5841Y) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLT5841Y) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLT5841Y) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLT5841Y) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLT5941Y) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLT5941Y) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLT5941Y) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLT5941Y) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLT5941Y) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLT5941Y) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: BWLT5941Y) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: C2356956X02) Móc hành lý sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: C2356956X02) Móc hành lý sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: C2356956X02) Móc hành lý sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: C2356956X02) Móc hành lý sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: C2356956X02) Móc hành lý sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: C2356956X02) Móc hành lý sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: C2356956X02) Móc hành lý sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: C2356956X02) Móc hành lý sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: DB2M67TC2) Nắp chụp đầu giắc nối bình nước rửa kính bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: DB2M67TC2) Nắp chụp đầu giắc nối bình nước rửa kính bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: DB2M67TC2) Nắp chụp đầu giắc nối bình nước rửa kính bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: DB2M67TC2) Nắp chụp đầu giắc nối bình nước rửa kính bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: DB2M67TC2) Nắp chụp đầu giắc nối bình nước rửa kính bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: DB2M67TC2) Nắp chụp đầu giắc nối bình nước rửa kính bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: DB2M67TC2) Nắp chụp đầu giắc nối bình nước rửa kính bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: DD1H51781) Logo chữ AWD bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: DD1H51781) Logo chữ AWD bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: F15158866) Nắp đậy che lỗ cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: F15158866) Nắp đậy che lỗ cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: F15158866) Nắp đậy che lỗ cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: F15158866) Nắp đậy che lỗ cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: F15158866) Nắp đậy che lỗ cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: F15158866) Nắp đậy che lỗ cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: F15158866) Nắp đậy che lỗ cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: F15158866) Nắp đậy che lỗ cửa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FE0160397) Nắp chụp đai ốc bắt táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FE0160397) Nắp chụp đai ốc bắt táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FE0160397) Nắp chụp đai ốc bắt táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FE0160397) Nắp chụp đai ốc bắt táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FE0160397) Nắp chụp đai ốc bắt táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FE0160397) Nắp chụp đai ốc bắt táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FE0160397) Nắp chụp đai ốc bắt táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FE0160397) Nắp chụp đai ốc bắt táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FZ3219028) Nắp đậy lỗ hộp số bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FZ3219028) Nắp đậy lỗ hộp số bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FZ3219028) Nắp đậy lỗ hộp số bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FZ3219028) Nắp đậy lỗ hộp số bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FZ3219028) Nắp đậy lỗ hộp số bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FZ3219028) Nắp đậy lỗ hộp số bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FZ3219028) Nắp đậy lỗ hộp số bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FZ3219028) Nắp đậy lỗ hộp số bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FZ3219028) Nắp đậy lỗ hộp số bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FZ3219028) Nắp đậy lỗ hộp số bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FZ3219028) Nắp đậy lỗ hộp số bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FZ3219028) Nắp đậy lỗ hộp số bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FZ3219028) Nắp đậy lỗ hộp số bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: FZ3219028) Nắp đậy lỗ hộp số bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL169470C02) Tay nắm la phông phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL169470C02) Tay nắm la phông phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL169470C02) Tay nắm la phông phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL169470C75) Tay nắm la phông phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL169470C75) Tay nắm la phông phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL169470C75) Tay nắm la phông phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL169470C75) Tay nắm la phông phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL169470C75) Tay nắm la phông phía trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL169470C75) Tay nắm trần trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu MAZDA6 SDN 2.0L AT PREMIUM, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL269470C02) Tay nắm la phông phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL269470C02) Tay nắm la phông phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL269470C02) Tay nắm la phông phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL269470C75) Tay nắm la phông phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL269470C75) Tay nắm la phông phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL269470C75) Tay nắm la phông phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL269470C75) Tay nắm la phông phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL269470C75) Tay nắm la phông phía sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GAL269470C75) Tay nắm trần sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu MAZDA6 SDN 2.0L AT PREMIUM, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GBEF51730A) Logo Mazda sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu MAZDA6 SDN 2.0L AT PREMIUM, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GBFN58330) Tay mở cửa trong cửa bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu MAZDA6 SDN 2.0L AT LUXURY, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GBFN59330) Tay mở cửa trong cửa bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu MAZDA6 SDN 2.0L AT LUXURY, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GRT667Z31A) Nắp đậy cảm biến bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GRT667Z31A) Nắp đậy cảm biến bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GRT667Z32A) Nắp đậy cảm biến bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: GRT667Z32A) Nắp đậy cảm biến bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: K12367SC0) Nắp chụp đầu giắc nối dây điện táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: K12367SC0) Nắp chụp đầu giắc nối dây điện táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: K12367TC2) Nắp chụp đầu giắc nối trên ốp giàn chuyền khoang động cơ dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: K12367TC2) Nắp chụp đầu giắc nối trên ốp giàn chuyền khoang động cơ dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: K12367TC2) Nắp chụp đầu giắc nối trên ốp giàn chuyền khoang động cơ dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: K12367TC2) Nắp chụp đầu giắc nối trên ốp giàn chuyền khoang động cơ dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: K12367TC2) Nắp chụp đầu giắc nối trên ốp giàn chuyền khoang động cơ dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: K12367TC2) Nắp chụp đầu giắc nối trên ốp giàn chuyền khoang động cơ dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: K12367TC2) Nắp chụp đầu giắc nối trên ốp giàn chuyền khoang động cơ dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: K13150EK1A) Nắp đậy móc kéo sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: K13150EL1A) Nắp đậy móc kéo sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: K13151721) Logo CX-8 bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: K1316884802) Nắp chụp đai ốc bắt ốp hông cốp sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: K1316886802) Nắp chụp đai ốc bắt ốp hông cốp sau bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: K1316956XA02) Móc lưới thông gió bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KA016886YA) Nắp chụp lắp vào sàn sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KA016886YA) Nắp chụp lắp vào sàn sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KA016886YA) Nắp chụp lắp vào sàn sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KA016886YA) Nắp chụp lắp vào sàn sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT CORE, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KA016886YA) Nắp chụp lắp vào sàn sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT CORE+, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KA016886YA) Nắp chụp lắp vào sàn sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KA016886YA) Nắp chụp lắp vào sàn sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu NEW MAZDA3 SDN 1.5L AT STD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KA0G51730) Logo biểu tượng Mazda sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KA0G51730) Logo biểu tượng Mazda sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KA0G51730) Logo biểu tượng Mazda sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KA0G51730) Logo biểu tượng Mazda sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KA0G51730) Logo biểu tượng Mazda sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W51721A) Logo chữ CX-5 bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W51721A) Logo chữ CX-5 bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W51721A) Logo chữ CX-5 bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W51721A) Logo chữ CX-5 bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W51731) Logo biểu tượng Mazda trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W51731) Logo biểu tượng Mazda trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W51731) Logo biểu tượng Mazda trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W51731) Logo biểu tượng Mazda trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W67B51A) Pách đỡ dây điện sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W67B51A) Pách đỡ dây điện sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W67B51A) Pách đỡ dây điện sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W67B51A) Pách đỡ dây điện sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W67B51A) Pách đỡ dây điện sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W68966A02) Tay nắm nâng hạ cốp sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W68966A02) Tay nắm nâng hạ cốp sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W68966A02) Tay nắm nâng hạ cốp sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W68966A02) Tay nắm nâng hạ cốp sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W68966A02) Tay nắm nâng hạ cốp sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W68966A02) Tay nắm nâng hạ cốp sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W68966A02) Tay nắm nâng hạ cốp sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W68966A02) Tay nắm nâng hạ cốp sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W68966A02) Tay nắm nâng hạ cốp sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE +, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W68966A02) Tay nắm nâng hạ cốp sau bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu New Mazda3 HB 1.5L AT CORE, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W6956X02) Móc lưới thông gió bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W6956X02) Móc lưới thông gió bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W6956X02) Móc lưới thông gió bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W6956X02) Móc lưới thông gió bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB7W6956X02) Móc lưới thông gió bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB8A50M32) Nắp chụp che khóa ca pô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB8A50M32) Nắp chụp che khóa ca pô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB8A50M32) Nắp chụp che khóa ca pô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB8A50M32) Nắp chụp che khóa ca pô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB8A50M32) Nắp chụp che khóa ca pô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB8A50M32) Nắp chụp che khóa ca pô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB8A50M32) Nắp chụp che khóa ca pô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KB8A50M32) Nắp chụp che khóa ca pô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD45665G1) Nắp cảm biến mưa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD45665G1) Nắp cảm biến mưa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD45665G1) Nắp cảm biến mưa bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD4567TC2) Nắp chụp đầu giắc nối dây điện táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD4567TC2) Nắp chụp đầu giắc nối dây điện táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD4567TC2) Nắp chụp đầu giắc nối dây điện táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD4567TC2) Nắp chụp đầu giắc nối dây điện táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD4567TC2) Nắp chụp đầu giắc nối dây điện táp lô bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD4569261B02) Móc trên giữ tấm la phông trần bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD4569261B02) Móc trên giữ tấm la phông trần bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD4569261B02) Móc trên giữ tấm la phông trần bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD4569261B75) Móc trên giữ tấm la phông trần bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD4569261B75) Móc trên giữ tấm la phông trần bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD4569261B75) Móc trên giữ tấm la phông trần bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD4569261B75) Móc trên giữ tấm la phông trần bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD4569261B75) Móc trên giữ tấm la phông trần bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5358330C) Tay mở cửa trong cửa bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5358330C) Tay mở cửa trong cửa bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5358330C) Tay mở cửa trong cửa bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5358330C) Tay mở cửa trong cửa bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5358330C) Tay mở cửa trong cửa bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5358330C) Tay mở cửa trong cửa bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5358330C) Tay mở cửa trong cửa bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5358330C) Tay mở cửa trong cửa bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5359330C) Tay mở cửa trong cửa bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5359330C) Tay mở cửa trong cửa bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5359330C) Tay mở cửa trong cửa bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5359330C) Tay mở cửa trong cửa bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5359330C) Tay mở cửa trong cửa bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5359330C) Tay mở cửa trong cửa bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5359330C) Tay mở cửa trong cửa bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KD5359330C) Tay mở cửa trong cửa bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KF0167TC2) Nắp chụp đầu giắc nối dây điện trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KF0167TC2) Nắp chụp đầu giắc nối dây điện trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KF0167TC2) Nắp chụp đầu giắc nối dây điện trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KF0167TC2) Nắp chụp đầu giắc nối dây điện trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KF0167TC2) Nắp chụp đầu giắc nối dây điện trước bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775841Y) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775841Y) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775841Y) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775841Y) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775841Y) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775841Y) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775841Y) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775841Y) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775841YA) Tay nắm ngoài cửa sau, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775941Y) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775941Y) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775941Y) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775941Y) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775941Y) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775941Y) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775941Y) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775941Y) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT775941YA) Tay nắm ngoài cửa sau, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785841Y) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785841Y) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785841Y) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785841Y) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785841Y) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785841Y) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785841Y) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785841Y) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785841YA) Tay nắm ngoài cửa trước, phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785941Y) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785941Y) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785941Y) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785941Y) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785941Y) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785941Y) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785941Y) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785941Y) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT785941YA) Tay nắm ngoài cửa trước, trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795841X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795841X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795841X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795841X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795841X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795841X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795841X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795841X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795941X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795941X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795941X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795941X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795941X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795941X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H+ 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795941X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT AWD, loại 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT795941X) Ốp tay nắm ngoài cửa trước bên trái bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.5L AT H 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT805841X) Ốp tay nắm ngoài cửa sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L DELUXE AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT805841X) Ốp tay nắm ngoài cửa sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT805841X) Ốp tay nắm ngoài cửa sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 2.5L PREMIUM AT 4WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2019 (nk)
- Mã HS 39263000: (MS: KT805841X) Ốp tay nắm ngoài cửa sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2019. (nk)
- - Mã HS 39263000: (MS: KT805841X) Ốp tay nắm ngoài cửa sau bên phải bằng nhựa dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2020 (nk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p