Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 39262090: A013/ Cá cổ nhựa, dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: A015/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A015/ Kẹp nhựa, dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: A016/ Hạt số, size cỡ (thẻ nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A016/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A018/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A019/ Khoen, nút, khóa bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: A021/ ĐẠN NHỰA (Dây treo thẻ bài bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A022/ Móc áo (Móc treo bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A022/ MÓC ÁO BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: A023/ VÒNG ĐÍNH CỠ (GHI CỠ) BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: A023/ VÒNG ĐÍNH CỠ (GHI CỠ), BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: A023/ Vòng đính cỡ (nhãn phụ ghi size) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A023/ Vòng đính cỡ, bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A03/ Móc các loại (nk)
- Mã HS 39262090: A030/ Nhãn mác các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A035/ Miếng lót giày bằng nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: A037/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: A038/ Chốt chặn các loại (mã 6438) (nk)
- Mã HS 39262090: A038/ Chốt chặn gấu (mã 6442) (nk)
- Mã HS 39262090: A038/ Chốt chặn gấu (mã 7068) (nk)
- Mã HS 39262090: A038/ Chốt chặn tại gấu áo (mã 7068) (nk)
- Mã HS 39262090: A039/ Móc/kẹp nối bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A054/ Mắc áo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A054/ Mắc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A055/ Hạt cỡ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A059/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A06/ Kẹp các loại (làm bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A062/ Trang trí nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A063/ DÂY TREO THẺ BÀI (BẰNG NHỰA: 1 UNK 5000 PCS) (nk)
- Mã HS 39262090: A07/ Móc (làm bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A08/ Dây bện các loại (17,268 Yard, dây chống bai bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A1/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: A11/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: A11/ Thanh nhựa dựng cổ áo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A12/ Cúc nhựa 4 lỗ (00630-001&00630-003&00630-009&00630-011&00630-014&00630-888)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A12/ Cúc nhựa 4 lỗ (00631-001/009/888-000)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A12/ Cúc nhựa 4 lỗ- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A12/ Nơ cài cổ(bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A125/ Đầu chốt bằng nhựa (phụ trợ may mặc)- Hàng mới 100% dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: A13/ Nhãn nhựa phụ (nk)
- Mã HS 39262090: A133/ MÓC CÀI CÁC LOẠI (BẰNG NHỰA) (nk)
- Mã HS 39262090: A15/ Hạt số, size cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: A15/ Nhãn nhựa (nhãn ép nhiệt) (nk)
- Mã HS 39262090: A16/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A161/ Dây đai bằng nhựa (hàng phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: A17/ Nhãn cỡ chất liệu plastic (nk)
- Mã HS 39262090: A19-034/ Dây treo nhãn bằng nhựa. Hàng mới 100%. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A19-050/ Nhãn nhựa đã in, quy cách 20x15 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A19-050/ Nhãn nhựa đã in, quy cách: 50 x 10 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A20/ Khóa nhựa- Bộ phận khoen khóa (nk)
- Mã HS 39262090: A20/ Khoen khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A20/ Khoen khóa, móc khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A20/ Khoen khóa, Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A20/ Khoen nhựa- Bộ phận khoen khóa (nk)
- Mã HS 39262090: A20/ Khoen nhựa dùng trong may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A213/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A22/ Mắc treo áo(sản phẩm hoàn chỉnh bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A22/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: A220/ Nhãn nhựa (nhãn ép nhiệt) (nk)
- Mã HS 39262090: A23/ Hạt cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: A24/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A25/ Móc áo các loại (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A25/ Túi nylon đựng thanh cài cổ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A26/ Vòng đính cỡ (ghi cỡ, nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A29/ Móc treo bằng nhựa 27.5cm (nk)
- Mã HS 39262090: A29/ Móc treo bằng nhựa 40cm (nk)
- Mã HS 39262090: A29/ Ống nhựa để định hình túi xách (nk)
- Mã HS 39262090: A29/ Ống nhựa dùng định hình túi xách (nk)
- Mã HS 39262090: A3/ Chốt chặn bằng nhựa, Item STWASA10090. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A30/ Chốt các loại (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A32/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A35/ Đạn nhựa, dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: A37/ Vòng chữ D silicone(11625-009-000)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A38/ Long đền bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A39/ Vòng đệm nhựa (20619-008-000)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A40/ Dây nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A41/ Khoen, khóa, móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A41/ Khoen, khóa, móc nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: A43/ Nhãn giả da (bằng nhựa tổng hợp)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A45/ Mắc áo bằng nhựa- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A47/ Kẹp áo (00620-001-001)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A5/ Dây treo thẻ bài (đạn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: A57/ Vòng đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A66/ Băng dính (gai- nhung) cắt sẵn bằng plastic 89924-X1560 (20mm x 170mm), dùng trong sản xuất tấm lót ghế ô tô. (nk)
- Mã HS 39262090: A8/ Túi nylon đóng gói(sản phẩm hoàn chỉnh). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn (00623-109)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn (00623-219)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn (00624-009)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn (00624-009-003)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn (00624-009-004)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn (EKC01-111)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn (EKC01-111-001)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn (EKC02-111)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn (EKC02-111-001)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn dưới- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn dưới(00624-009-002/00633-009-001)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn trên (00624-009-001)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn trên- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn trên(00633-009-000)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa (30626-011/013/016/111-010)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa (30626-016-010)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa (30626-019&30626-110)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa (30626-019)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa (30626-110-010)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa (30632-009-040-300)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa (85BUC-009-004/005)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa (85BUC-009-006/007)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa(30626-012-010)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa(30632-009-040)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt đai nhựa(85BUC-009-006/007)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: AC011/ Dây treo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: AC011/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: AC013/ Móc treo (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: AC014/ Kẹp size (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: AC019/ Khóa nhựa các loại(SETS) (nk)
- Mã HS 39262090: AC020/ Khóa nhựa các loại (PC) (nk)
- Mã HS 39262090: AC023/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: AC023/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AC024/ Kẹp size bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AC024/ Kẹp size bẳng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AC025/ Móc nhựa treo găng tay các loại (nk)
- Mã HS 39262090: AC031/ Bao P.E (nk)
- Mã HS 39262090: AC035/ Tấm nhựa PVC (nk)
- Mã HS 39262090: AC037/ Miếng nhựa kết nối móc (nk)
- Mã HS 39262090: AC15/ Đai nhựa- (1200m/Cuén) pp band (nk)
- Mã HS 39262090: AC20/ Băng mobilon dùng trang trí- mobilon tape- là loại dây chống dãn 0608 (SHL-0608)- Được dùng trong ngành may mặc xuất khẩu- Số YDS: 433772 (nk)
- Mã HS 39262090: AC20/ Băng mobilon dùng trang trí- mobilon tape- là loại dây chống dãn 0608 (SHL-0608)- Được dùng trong ngành may mặc xuất khẩu- Số YDS: 66836 (nk)
- Mã HS 39262090: AC24/ Dây treo nhãn- tag pin (nk)
- Mã HS 39262090: AC24/ Dây treo nhãn- tag pin- Được dùng trong ngành may mặc xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39262090: AC32/ Móc treo- hanger 1001ONS-PP-NTL01- Được dùng trong ngành may mặc xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39262090: AC32/ Móc treo- hanger- Được dùng trong ngành may mặc xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39262090: AC32/ Móc treo- hanger H734- Được dùng trong ngành may mặc xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39262090: AC46/ Thẻ size- indicator- Được dùng trong ngành may mặc xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39262090: ACC/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ACC0008/ Mặt thắt lưng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ACC0011/ Nút chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ACC0012/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ACC008/ CHẶN ĐẦU DÂY BẰNG NHỰA (MHWFA20P04) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC008/ Chặn đầu dây bằng nhựa (SCS1A). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC008/ CHẶN ĐẦU DÂY BẰNG NHỰA 2MM (ASXWI20P04) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC008/ Chặn đầu dây bằng nhựa 3mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng (LNT1) màu Black. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng (LTEM) màu TNF Black. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng 2.5 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa (12x8x19MM), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa (A1701310). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa (A1701360). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa (ACL21A). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa (CL23MA). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa (CL382A). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ CHỐT DẪN HƯỚNG BẰNG NHỰA (NKFA21S01) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ CHỐT DẪN HƯỚNG BẰNG NHỰA (NKHO20P07) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ CHỐT DẪN HƯỚNG BẰNG NHỰA (NKSU21S03) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa 0.5 inch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ CHỐT DẪN HƯỚNG BẰNG NHỰA 19X15MM (NKSU21S03) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa 2.5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa 23mmx7mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ CHỐT DẪN HƯỚNG BẰNG NHỰA 9.5MM (NKHO20P05) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ CHỐT DẪN HƯỚNG BẰNG NHỰA 9.5MM (NKHO20P06) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa H5MW. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ CHỐT DẪN HƯỚNG BẰNG NHỰA INNER DIA: 4MM (NKHO20P05) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ CHỐT DẪN HƯỚNG BẰNG NHỰA INNER DIA: 4MM (NKHO20P06) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa LNT5. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa LTEK. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa LTEM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa LTEN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa, màu Baroque Green. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa, màu Black. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa, màu Graphite. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa, màu Pitch Gray. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC010/ Chốt dẫn hướng bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC027/ Khóa đai bằng nhựa (25.5mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC028/ KHÓA ĐAI (TÍNH BẰNG CHIẾC) (DUMP) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC028/ Khóa đai bằng nhựa (121-90156). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC028/ Khóa đai bằng nhựa (2-04128). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC028/ Khóa đai bằng nhựa (4128 TPR). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC028/ Khóa đai bằng nhựa (4273). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC032/ Móc nhựa (17.5mmx12.1mmx5mm, màu black). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC032/ Móc nhựa (17.5mmx12.1mmx5mm, màu crater blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC032/ Móc nhựa (17.5mmx12.1mmx5mm, màu forge grey). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC032/ Móc nhựa (17.5mmx12.1mmx5mm, màu smolder blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC032/ Móc nhựa (GS3). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC032/ Móc nhựa 46.8 mm x 39.9 mm x 11.2 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC033/ Nút chặn bằng nhựa (3mm, màu alpine blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC033/ Nút chặn bằng nhựa (3mm, màu black). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC033/ Nút chặn bằng nhựa (3mm, màu crater blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC033/ Nút chặn bằng nhựa (3mm, màu forge grey). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC033/ Nút chặn bằng nhựa (3mm, màu kelp forest). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC033/ Nút chặn bằng nhựa (3mm, màu mulch brown). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC033/ Nút chặn bằng nhựa (3mm, màu navy blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC033/ Nút chặn bằng nhựa (3mm, màu regen green). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC033/ Nút chặn bằng nhựa (3mm, màu smolder blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC033/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA (BỘ) (MHWFA20P04) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC033/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA (BỘ) 1.8 X 1.35CM (NKHO20P07) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC033/ Nút chặn bằng nhựa (SCS-1). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC033/ Nút chặn bằng nhựa (SCS10A). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC033/ Nút chặn bằng nhựa (scsb1a). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn (2.5 mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn (bằng nhựa) KUOW. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn (bằng nhựa) LNSX. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn (LNSX) màu Moab Khaki. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn (LNSX) màu TNF Black. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn 2 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (10mm, màu andes blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (10mm, màu black). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (10mm, màu crater blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (11x15.69.6mm, màu forge grey). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (17.7x12.96mm, màu alpine blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (17.7x12.96mm, màu black). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (17.7x12.96mm, màu crater blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (17.7x12.96mm, màu forge grey). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (17.7x12.96mm, màu kelp forest). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (17.7x12.96mm, màu mulch brown). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (17.7x12.96mm, màu navy blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (17.7x12.96mm, màu regen green). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (17.7x12.96mm, màu smolder blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (17mm,màu tnf black). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (2mm, màu alpine blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (2mm, màu black). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (2mm, màu crater blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (2mm, màu forge grey). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (2mm, màu kelp forest). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (2mm, màu mulch brown). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (2mm, màu navy blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (2mm, màu regen green). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (2mm, màu smolder blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (3mm, màu black). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (3mm, màu crater blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (3mm, màu navy blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (3mm, màu smolder blue). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA (CHIẾC) (ARZFA20P03) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA (CHIẾC) (ARZFA20P04) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA (CHIẾC) (ARZFA20P05) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA (CHIẾC) (DUMP) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA (CHIẾC) (MHWFA20P04) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA (CHIẾC) (NKSP21P01) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA (CHIẾC) 10MM (NKHO20P03) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA (CHIẾC) 15-20.35X13-15.6MM (NKHO20P05) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA (CHIẾC) 17X13MM (NKHO20P05) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA (CHIẾC) 18X8-14MM (NKFA21S01) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA (CHIẾC) 22.6X11.8MM (NKFA21S01) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA (CHIẾC) 4.2MM (NKHO20P07) (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (CL33MS). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (CL34MA). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (CL44MS). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (CLHS3). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (CLTMA). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (CLU1A). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (CSA3). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (CSA5A). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (FCL2AA). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (FCL3AA). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (kq8). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (màu asphalt grey/tnf red). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (màu tnf black). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa (P481). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa 2.5 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC034/ Nút chặn bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC053/ Chặn đầu dây (bằng nhựa) LTER. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC053/ Chặn đầu dây 2 phần bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC061/ Chốt dẫn hướng (2 phần). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC061/ Chốt dẫn hướng (2 phần17x11mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC071/ Miếng nhựa trong 0.3 mm x 1372 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC089/ Cúc bằng nhựa dẻo 14L, màu Abalone Grey. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC089/ Cúc bằng nhựa dẻo 14L, màu Black. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ACC12/ Đạn nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: ACC20/ Nhãn nhựa (thẻ nhựa), kích thước: 23MM X 57MM, phụ kiện dùng trong may mặc, (nk)
- Mã HS 39262090: ACC20/ Nhãn nhựa (thẻ nhựa), kích thước: 31MM X 49MM, phụ kiện dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: ACC20/ Nhãn nhựa (thẻ nhựa),kích thước:31MM X 49MM, phụ kiện dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: ACC26/ Mắc treo quần áo các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ACC27/ Thẻ cỡ các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ACC36/ Nhãn mác các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A-CORD END PLASTIC/ Khuy chặn đầu dây luồn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ACP0006/ Dây treo nhãn bằng nhựa- Plastic pin, (dùng gắn lên sản phẩm may mặc xuất khẩu) mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: A-Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AEY001/ Ôze chất liệu nhựa(1 bộ 2 chi tiết)/ Eyelet Plastic (nk)
- Mã HS 39262090: A-EYELET-A/ Mắt cáo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AFKNB/ Vòng khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AFMDN/ Miếng đệm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A-Gọng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AH/ Móc treo áo (HANGER:PLASTIC 100% SEAL:POLYPROPYLENE 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: AH01-JCP-NOBLAND MOBI TAPE/ Dây chống dãn (nk)
- Mã HS 39262090: A-HANGER/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: AH-UE/DKNY/2019 RING/ Khoen áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AH-UE/DKNY/2019 SWIFTACH/ Đạn nhựa bắn thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: AH-UE/DKNY/2019 WAIST/ Dây thắt lưng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AI017/ Chốt chặn dây luồn (bằng nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: AI017/ Chốt chặn dây luồn (bằng nhựa), hàng mới 100% size 19.5MM X 9MM (nk)
- Mã HS 39262090: AI017/ Chốt chặn dây luồn (bằng nhựa), hàng mới 100% size 5MM X 8.5MM-19MM X 9MM (nk)
- Mã HS 39262090: AI017/ Chốt chặn dây luồn (bằng nhựa), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: AI034/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: AI034/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% size 1" (nk)
- Mã HS 39262090: AI034/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% size 2" (nk)
- Mã HS 39262090: AI034/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% size 2.25IN X 0.60IN (nk)
- Mã HS 39262090: AI034/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% size 4.1MM X 39.8MM (nk)
- Mã HS 39262090: AI034/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% size 43MM X 29MM- 90.0MM X 12.96MM (nk)
- Mã HS 39262090: AI034/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% size 50.8MM X 25.96MM; 51MM X 25MM (nk)
- Mã HS 39262090: AI034/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% size 50.8MM X 27.11MM (nk)
- Mã HS 39262090: AI034/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% size 50.8MM X 27.11MM- 4.1MM X 20MM (nk)
- Mã HS 39262090: AI034/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% size 51MM X 25MM (nk)
- Mã HS 39262090: AI034/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% size 51MM X 25MM;19MM X 32MM (nk)
- Mã HS 39262090: AI034/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% size 54MM X 12.53MM- 130MM X 18.7MM (nk)
- Mã HS 39262090: AI034/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% size 55MM X 37.1 MM (nk)
- Mã HS 39262090: AI034/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% size 90.0MM X 12.96MM (nk)
- Mã HS 39262090: AI055/ Nhãn ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% size 48mm (nk)
- Mã HS 39262090: AI084/ Móc cài (bằng nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: AI086/ Dây chống bai dãn, hàng mới 100%, size: 4mm, 6mm (nk)
- Mã HS 39262090: AI086/ Dây chống bai dãn, hàng mới 100%, size: 6mm (nk)
- Mã HS 39262090: AI087/ Dây luồn bằng nhựa, hàng mới 100%, size:17cm (nk)
- Mã HS 39262090: AK103/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: AK2/ Kẹp treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: AK2/ Kẹp treo nhãn (100% PLASTIC) (nk)
- Mã HS 39262090: AK2/ Kẹp treo nhãn (CORD:POLYESTER PARTS:POLYPROPYLENE) (nk)
- Mã HS 39262090: AK2/ Kẹp treo nhãn (PLASTIC 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: ALNPL08/ móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ALNPL47/ Khoen nhựa hình chữ O (nk)
- Mã HS 39262090: AMD1/ Miếng nhựa dán cạp quần (váy) (nk)
- Mã HS 39262090: Áo đi mưa (68*145cm) làm bằng chất liệu nhựa EVA (không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo jacket chống gió bé gái,50%polyurethane 46%polyester 3%cotton 1%viscose,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4341/603 (nk)
- Mã HS 39262090: Áo jacket chống gió nam, 55% POLYURETHANE 41% POLYESTER 4% COTTON, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9710/508 (nk)
- Mã HS 39262090: Áo jacket chống gió nam,55%polyurethane 41%polyester 3%cotton 1%viscose,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8281/410 (nk)
- Mã HS 39262090: Áo jacket chống gió nữ, 64% POLYESTER 30% POLYURETHANE 4% COTTON 2% VISCOSE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5710/323 (nk)
- Mã HS 39262090: Áo jacket chống gió nữ,50%polyester 50%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3046/243 (nk)
- Mã HS 39262090: Áo jacket chống gió nữ,50%polyester 50%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3046/743 (nk)
- Mã HS 39262090: Áo khoác đi mưa bé gái,50%polyester 50%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4341/608 (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa cho bé, kích thước 110x100cm, mã 4986614234610, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu đen, size EL, code AS900 (4939108424172). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu đen, size L, code AS900 (4939108422178). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu đen, size LL, code AS900 (4939108423175). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu đen, size M, code AS900 (4939108421171). Hàng F.O.C. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu đen, size M, code AS900 (4939108421171). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu đỏ, size L, code AS7620 (4939108014724). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu đỏ, size LL, code AS7620 (4939108014731). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu đỏ, size M, code AS7620 (4939108014717). Hàng F.O.C. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu đỏ, size M, code AS7620 (4939108014717). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu tím, size EL, code AS900 (4939108424141). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu tím, size L, code AS900 (4939108422147). Hàng F.O.C. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu tím, size L, code AS900 (4939108422147). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu tím, size LL, code AS900 (4939108423144). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu tím, size M, code AS900 (4939108421140). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu xanh lá, size EL, code AS900 (4939108424042). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu xanh lá, size L, code AS900 (4939108422048). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu xanh lá, size LL, code AS900 (4939108423045). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu xanh lá, size M, code AS900 (4939108421041). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu xanh Navy, size EL, code AS900 (4939108424035). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu xanh Navy, size L, code AS7620 (4939108014625). Hàng F.O.C. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu xanh Navy, size L, code AS7620 (4939108014625). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu xanh Navy, size L, code AS900 (4939108422031). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu xanh Navy, size LL, code AS7620 (4939108014632). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu xanh Navy, size LL, code AS900 (4939108423038). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bằng nhựa, màu xanh Navy, size M, code AS7620 (4939108014618). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bộ bằng nhựa PE AS4000 màu đen size EL (4939108864176). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bộ bằng nhựa PE AS4000 màu đen size L (4939108862172). Hàng F.O.C. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bộ bằng nhựa PE AS4000 màu đen size L (4939108862172). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bộ bằng nhựa PE AS4000 màu đen size LL (4939108863179). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bộ bằng nhựa PE AS4000 màu đen size M (4939108861175). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bộ bằng nhựa PE AS4000 màu xám nhạt size EL (4939108864022). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bộ bằng nhựa PE AS4000 màu xám nhạt size L (4939108862028). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bộ bằng nhựa PE AS4000 màu xám nhạt size LL (4939108863025). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bộ bằng nhựa PE AS4000 màu xám nhạt size M (4939108861021). Hàng F.O.C. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa bộ bằng nhựa PE AS4000 màu xám nhạt size M (4939108861021). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa cánh dơi có kính 546g,cho nam và nữ,chất liệu: Nhựa PVC, 50 chiếc/ 1 carton 72 carton. hàng mới 100%, nsx ZHEJIANG MINGJIA NEW MATERIAL PRODUCTS CO.,LTD (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa cánh dơi có kính 650g, cho nam và nữ,chất liệu:Polyeste, 40 chiếc/ 1 caton90 carton. hàng mới 100 %, nsx ZHEJIANG MINGJIA NEW MATERIAL PRODUCTS CO.,LTD (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa có tay cài cúc 380g,dùng cho nam và nữ,chất liệu: Nhựa PVC, 50 chiếc/ 1carton 600 carton. hàng mới 100%, nsx ZHEJIANG MINGJIA NEW MATERIAL PRODUCTS CO.,LTD (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa cứu sinh 9173 bằng polyethylene, dùng cho du lịch cắm trại, KT: 127 x 203 cm, mới 100%. Hiệu Coghlan's (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa đôi đi xe máy mã I8RNC005G,Hiệu: TOKYOBASIC: Chất liệu, 100% PVC,kt: 135*185 cm,Mới 100%,màu;hồng (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa đôi đi xe máy mã I8RNC006G,Hiệu: TOKYOBASIC: Chất liệu, 100% PVC,kt: 135*185 cm,Mới 100%,màu;xanh (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa đơn đi xe máy mã I8RNC003G,Hiệu: TOKYOBASIC: Chất liệu, 100% PVC,kt: 124*180 cm,Mới 100%,màu;trắng (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa đơn đi xe máy mã I8RNC004G,Hiệu: TOKYOBASIC: Chất liệu, 100% PVC,kt: 124*180 cm,Mới 100%,màu;xanh (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa đơn thời trang mã I8RNC001G,Hiệu: TOKYOBASIC: Chất liệu, 100% PVC,kt: 120*137 cm,Mới 100%,màu;trắng (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa đơn thời trang mã I8RNC002G,Hiệu: TOKYOBASIC: Chất liệu, 100% PVC,kt: 120*137 cm,Mới 100%,màu;trắng (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa đơn, đôi dùng cho người lớn bằng nhựa tổng hợp, hiệu: Yue Gui, Shun Shun, KH: 3038. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa đơn, đôi dùng cho người lớn bằng nhựa tổng hợp, hiệu: YuHeHua. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa đơn, đôi dùng cho người lớn bằng nhựa tổng hợp, hiệu: YuHeiHua. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa dùng cho người lớn bằng nhựa tổng hợp, size từ (S-XXXL). Hiệu: JING PIN, SHUN SHUN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa dùng cho người lớn bằng nhựa tổng hợp, size từ (S-XXXL). Hiệu: YUEJIA, SHUN SHUN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa dùng cho người lớn, bằng nhựa tổng hợp, size từ (S-XXL). Hiệu: SHUN SHUN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa dùng cho trẻ bằng nhựa tổng hợp, NSX: Zhongshan Dingfeng Umbrella Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa kèm túi đựng-522872 (TAKEDA, nhựa PEVA, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa Logo Canon (Chất liệu nhựa HDPE, dùng cho cả nam và nữ) (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa Poncho Đi bộ. Nhãn hiệu: Triwonder. Mã: B0722X3L8L. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa thời trang cài cúc 130g dùng cho nam và nữ chất liệu: Nhựa Peva, 100 Chiếc/1 carton 450 carton. hàng mới 100%, nsx ZHEJIANG MINGJIA NEW MATERIAL PRODUCTS CO.,LTD (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa tiện lợi 60g dùng cho nam và nữ, chất liệu Nhựa Peva. 10 chiếc/1 carton. hàng mới 100%, nsx ZHEJIANG MINGJIA NEW MATERIAL PRODUCTS CO.,LTD (nk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa trẻ em bằng nhựa tổng hợp, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ÁO MƯA, chất liệu Main fabric 100.0: 100.0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA), nhãn hiệu QUECHUA, mới 100%, model code 8084715 (nk)
- Mã HS 39262090: ÁO MƯA,chất liệu:Main fabric 100.0: 100.0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA),nhãn hiệu:QUECHUA,mới: 100%, model code:8084715 (nk)
- Mã HS 39262090: ÁO MƯA,chất liệu:Main fabric 73.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:FORCLAZ,mới: 100%, model code:8302449 (nk)
- Mã HS 39262090: ÁO MƯA,chất liệu:Main fabric 73.0: 100.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:QUECHUA,mới: 100%, model code:8313095 (nk)
- Mã HS 39262090: Áo phủ giá nhảy heo đực (bằng nhựa, kích thước 89cm x 56cm, 1 bộ 1 cái, dùng trong thú y), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: AP011-3/ Dây kéo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AP011-3/ Dây kéo bằng nhựa (57 CM) (nk)
- Mã HS 39262090: AP011-3/ Dây kéo bằng nhựa (58.5 CM) (nk)
- Mã HS 39262090: AP011-3/ Dây kéo bằng nhựa (60 CM) (nk)
- Mã HS 39262090: AP011-3/ Dây kéo bằng nhựa (61.5 CM) (nk)
- Mã HS 39262090: AP011-3/ Dây kéo bằng nhựa (63 CM) (nk)
- Mã HS 39262090: AP011-5/ Dây kéo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AP041-3/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AP041-5/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: AP72/ Chốt chặn các loại (dạng chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: APK001/ Đạn nhựa/ Tag Pin (nk)
- Mã HS 39262090: A-PLASTIC SIZER/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Thẻ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A-PLASTIC TAPE 1/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Dây trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: AR125/ Miếng trang trí các loại hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ARB13/ Chốt, Hạt nút bằng Plastic các loại/phụ liệu may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ASC-08-LABE-N/ Nhãn nhựa (28*28mm) (nk)
- Mã HS 39262090: A-STOPPER/ Cục chặn (nk)
- Mã HS 39262090: AT22/ DÂY TREO THẺ BÀI (nk)
- Mã HS 39262090: A-TAG PIN/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Đạn nhựa 125mm (1box 5000pcs) (nk)
- Mã HS 39262090: A-TAG PIN/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Đạn nhựa 75mm (1 box 5000pcs) (nk)
- Mã HS 39262090: A-TPU/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Miếng trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: A-TPU/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Miếng trang trí, W: 14mm (nk)
- Mã HS 39262090: AW50/ Nhãn phụ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A-WASHER/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: A-WASHER/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Đệm nhựa (1 kg 10.000 pcs) (nk)
- Mã HS 39262090: AZT018/ Mắc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B003/ Túi đựng nút dự trữ (nk)
- Mã HS 39262090: B0045a/ Khóa cài nhựa 2cái/bộ (PLASTIC SLIDE BUCKLE) (nk)
- Mã HS 39262090: B0045c/ Khoá nhựa (plastic buckle) (nk)
- Mã HS 39262090: B0056/ Miếng nhựa pe hình lưỡi trai kích thước: 2mm; màu: trắng dùng để sản xuất nón (PE BOARD) (nk)
- Mã HS 39262090: B0056a/ Miếng nhựa pe dạng cuộn (2mm*31"*0.8mm) (nk)
- Mã HS 39262090: B029/ Dây nhựa treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: B032/ Miếng trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: B049/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B050/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B058/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: B06/ Băng nhám. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: B063/ Dây nịt (nk)
- Mã HS 39262090: B068/ Dây nhựa treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: B071/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B078/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: B08/ Đạn nhựa, dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: B096/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: B11/ Móc treo quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B16/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B19-009/ Móc treo bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: B30/ LÓT BẰNG NHƯA (S/L)- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: B30/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B30/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: B31/ Kẹp size (nk)
- Mã HS 39262090: B43/ Nhãn bằng plastic đã in dùng để ép chuyển lên vải(KHỔ:10X0.8CM) (nk)
- Mã HS 39262090: B43/ Nhãn bằng plastic đã in dùng để ép chuyển lên vải(KHỔ:3.5X0.8CM) (nk)
- Mã HS 39262090: B43/ Nhãn bằng plastic đã in dùng để ép chuyển lên vải(KHỔ:8X1CM) (nk)
- Mã HS 39262090: BAD01/ Nhãn nhiệt các loại (nk)
- Mã HS 39262090: BAD01/ Nhãn nhiệt các loại,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Bấm lỗ tai dùng một lần bằng nhựa.Nhãn hiệu:Studex, mã 7581-4610-23,KT (7x8x2.5)mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Bàn phím máy thùa LBH 1790 (Phụ tùng máy may công nghiệp mới 100%,hãng sx: Juki,part no.40141334) (nk)
- Mã HS 39262090: BĂNG DÁN KHÓA-M/ BĂNG DÁN KHÓA (nk)
- Mã HS 39262090: Băng dính (nk)
- Mã HS 39262090: Băng dính bằng nhựa mặt bông dùng cố định linh kiện 25mmx25m _ Magic Tape B2790Y-00 (Yellow) [TAP0002] (nk)
- Mã HS 39262090: Băng dính bằng nhựa mặt gai dùng cố định linh kiện 25mmx25m _ Magic tape A8693Y-71 (Yellow) [TAP0001] (nk)
- Mã HS 39262090: Băng dính lông xù của giày kích thước 2x15cm (nk)
- Mã HS 39262090: Băng dính(gai nhung-Hook&Loop) bằng plastic dạng cuộn,có chiều rộng 2.5cm(1cuộn25mét)-Đồ phụ trợ dùng trong sx tấm lót ghế xe ô tô(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Băng ép của máy ép mex, CL: Nhựa tổng hợp. KT: 915cm x 2450cm (nk)
- Mã HS 39262090: Băng gai (nk)
- Mã HS 39262090: Băng gai 20 mm NYLON FASTENER (HOOK) #1QS (25m/roll)/ mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Băng gai 25MMx120MM (nk)
- Mã HS 39262090: Băng gai dính (nk)
- Mã HS 39262090: Băng gai nhám (nk)
- Mã HS 39262090: Băng nhám lông + gai, chất liệu polyester (L0.44m),dùng để Dính các lớp vải may vỏ ghế (nk)
- Mã HS 39262090: Băng nhám, nhám dính, chất liệu nylon, kích thước 100mm, phụ liệu may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Băng nhám, nhám dính, chất liệu nylon, kích thước 45x75mm, phụ liệu may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Băng nhám, nhám dính, chất liệu nylon, kích thước 50mm, phụ liệu may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Băng nhám, nhám dính, chất liệu nylon, kích thước 70mm, phụ liệu may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Băng xù (NYLON FASTENER (HOOK) #2QN WIDTH:25mm)/ mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BANGDINH/ BĂNG DÍNH (BĂNG GAI) (nk)
- Mã HS 39262090: BANGDINH/ BĂNG DÍNH (BĂNG NHÁM) (nk)
- Mã HS 39262090: BANGDINHB/ BĂNG DÍNH (BĂNG GAI, 1 BỘ 2 CHIẾC) (nk)
- Mã HS 39262090: BANGDINHM/ BĂNG DÍNH (BĂNG GAI) (nk)
- Mã HS 39262090: BANGDINHM/ BĂNG DÍNH (BĂNG NHÁM) KHỔ 20MM (nk)
- Mã HS 39262090: Bao áo khoác(61x107)cm bằng Vải hiệu Burberry hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Bao áo khoác(61x132)cm bằng Vải hiệu Burberry hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Bao ngón S-2 (7-059-02, 30 chiếc/gói, chất liệu nhựa PU, dùng trong phòng sạch), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Bao ngón S-3 (7-059-03, 30 chiếc/gói, chất liệu nhựa PU, dùng trong phòng sạch), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BAO NYLON/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39262090: Bao tay chống mồ hôi size M-015875 (SHOWA GLOVE, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nhựa dẻo size M-077442 (TOWA, nhựa, dài 30cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nilon (nk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nilon (bao tay làm bằng plastic hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nilon (Clear white) (nk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nilon (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nylon (nk)
- Mã HS 39262090: Bao tay thoáng khí chống trượt size L-020725 (SHOWA GLOVE, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Bao tay xốp nilon (nk)
- Mã HS 39262090: BAOPESP/ Bao PE (nk)
- Mã HS 39262090: BC/HL16/ Hạt chặn các loại. (nk)
- Mã HS 39262090: BC/HL79/ Chốt chặn các loại. (nk)
- Mã HS 39262090: BD/ Băng dán đường may (nk)
- Mã HS 39262090: BD/ BĂNG DÍNH. Hàng thuộc TK nhập số: 103189999840/E11 ngày 09/03/2020, dòng hàng số 5 (nk)
- Mã HS 39262090: BDDMM/ Băng dán đường may (nk)
- Mã HS 39262090: BDM/ Băng dính móc (nhám dính) (nk)
- Mã HS 39262090: BDM/ Băng dính móc(nhám dính). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BDMC/ Băng dính móc (nhám dính) (nk)
- Mã HS 39262090: BDMC/ Băng dính móc (nhám dính) (1 bộ 2 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: BDMC/ Băng dính móc(nhám dính) (nk)
- Mã HS 39262090: BDMC/ Băng dính móc(nhám dính) (1 bộ 1 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: BDMC/ Băng dính móc(nhám dính) (1 bộ 2 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: BDMC/ Băng dính móc(nhám dính), 1 bộ 2 chiếc (nk)
- Mã HS 39262090: BDMC/ Băng dính móc(nhám dính), 1 bộ 2 chiếc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BDMC/ Băng dính móc(nhám dính). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BDN/ Bao đựng nút dự phòng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BEDMM/ Băng ép đường may (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: BELT5(062)/ Dây thắt lưng, khổ 2 inch, dài 40 inch (nk)
- Mã HS 39262090: BELT5(062)/ Dây thắt lưng, khổ 2 inch, dài 40 inch, chất liệu: nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BESTNL09/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BFC8-15/ Nút urê 15mm, bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BFC8-23/ Nút urê 23mm, bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BHAB01/ Móc cài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BHPD01/ Hạt trang trí các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BHS135/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: BID/ Chốt bằng nhựa, dùng trong sản xuất nón (nk)
- Mã HS 39262090: Bịt đầu tai khóa bằng nhựa Model AC-25-E-2C Takigen hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BK/ Băng ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: BK/ Băng ép nhiệt 147cm (nk)
- Mã HS 39262090: BK/ Băng ép nhiệt khổ 147cm (nk)
- Mã HS 39262090: BK20/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: BK26/ Khoen các loại (nk)
- Mã HS 39262090: BK36/ Nút nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BK36/ Nút nhựa 18mm (nk)
- Mã HS 39262090: BK36/ Nút nhựa, khổ 18mm (nk)
- Mã HS 39262090: BK99/ Khóa sau bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BKEO/ Băng keo nóng chảy, khổ 44" (nk)
- Mã HS 39262090: BKEO/ Băng keo từ polyme styren,sử dụng như chất kết dính bằng cách làm nóng chảy, khổ 40" (nk)
- Mã HS 39262090: BKEOCH/ Băng keo từ polyme styren,sử dụng như chất kết dính bằng cách làm nóng chảy (nk)
- Mã HS 39262090: BM033/ Nhãn phụ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BM049/ Dây gắn nhãn (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: BN15MM/ băng nhám nylon 100% 20mm (nk)
- Mã HS 39262090: BN2/ Nẹp nhựa (nẹp các loại) (bộ/4cái) (POLYESTER 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BN20MM/ băng dính (băng gai) nylon100% 20mm (bộ 2 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: BN20MM/ băng nhám (băng gai) nylon100% 15mm (bộ 2 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: BỘ 2 YẾM-Chất liệu: PLASTIC- Nhãn hiệu: MOTHERCARE- Hàng mới 100%- Mã hàng: RA732 (nk)
- Mã HS 39262090: BỘ 2 YẾM-Chất liệu: PLASTIC- Nhãn hiệu: MOTHERCARE- Hàng mới 100%- Mã hàng: RA733 (nk)
- Mã HS 39262090: BỘ 2 YẾM-Chất liệu: PLASTIC- Nhãn hiệu: MOTHERCARE- Hàng mới 100%- Mã hàng: RA734 (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ lô răng nhựa dùng trong ngành may công nghiệp mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ mẫu màu vật liệu bằng nhựa để khách chọn màu, hiệu Lign soret, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (MILITARY QUICK ATTACT BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,chất liệu nhựa POM, màu đen,#2-20073.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (MILITARY QUICK ATTACT BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,chất liệu nhựa POM, màu đen,#2-20074.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (MILITARY QUICK ATTACT BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,chất liệu nhựa POM, màu nâu,#2-20073.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (MILITARY QUICK ATTACT BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,chất liệu nhựa POM, màu nâu,#2-20074.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (STEALTH SIDE SQUEEZE BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,chất liệu nhựa POM, màu đen,#1-06358.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (STEALTH SIDE SQUEEZE BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,chất liệu nhựa POM, màu đen,#1-06359.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (STEALTH SODE SQUEEZE BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,chất liệu nhựa POM, màu nâu,#1-06358.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (STEALTH SODE SQUEEZE BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,chất liệu nhựa POM, màu nâu,#1-06359.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (STEALTH WARRIOR BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,chất liệu nhựa POM, màu đen,kích thước 25mm,#1-06406.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (STEALTH WARRIOR BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,chất liệu nhựa POM, màu đen,kích thước 25mm,#1-16405.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (STEALTH WARRIOR BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,chất liệu nhựa POM, màu nâu,kich thước 25mm#1-06406.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (STEALTH WARRIOR BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,chất liệu nhựa POM, màu nâu,kich thước 25mm#1-16405.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (XLITE MARK II BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,chất liệu nhựa POM, màu đen,kích thước 20mm,#1-30326.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (XLITE MARK II BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,chất liệu nhựa POM, màu đen,kích thước 20mm,#1-30343.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (XLITE MARK II) dùng trong sản xuất balo,túi xách,..,chất liệu nhựa POM, màu đen,kích thước 25mm,#1-30357.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận của khóa nhựa (XLITE MARK II) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...),chất liệu nhựa POM, màu đen,kích thước 25mm,#1-30327.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận điều chỉnh dây đeo gắn khóa nhựa (STANDARD TENSIONLOCK) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,kiểu thang 3 khe,chất liệu nhựa POM, màu đen,kích thước 20mm,#1-05701.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận điều chỉnh dây đeo gắn với khóa nhựa (SLIPLOK BUCKLE) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,kiểu thang 2 khe,chất liệu nhựa POM, màu đen,kích thước 20mm,#2-15211.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận điều chỉnh dây đeo gắn với khóa nhựa (SMOOTHY SLIPLOK) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,kiểu thang 2 khe,chất liệu nhựa POM, màu đen,kích thước 25mm,#1-00420.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận điều chỉnh dây đeo gắn với khóa nhựa (STANDARD RELEASE CURVED TENSIONLOCK) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,kiểu thang,chất liệu nhựa POM, màu đen,kích thước 25mm,#1-15700.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận điều chỉnh dây đeo gắn với khóa nhựa (STANDARD RELEASE CURVED TENSIONLOCK) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,kiểu thang,chất liệu nhựa POM, màu nâu,kích thước 25mm,#1-15700.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận điều chỉnh dây đeo gắn với khóa nhựa (STERNUM STRAP ADJUSTER SLIPLOK) dùng trong sản xuất balo,túi xách,..,kiểu chữ T,chất liệu nhựa POM,màu đen,kích thước 25-25mm,#1-15002.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận điều chỉnh dây đeo gắn với khóa nhựa (STERNUM STRAP ADJUSTER SLIPLOK) dùng trong sản xuất balo,túi xách,...,kiểu chữ T,chất liệu nhựa POM, màu nâu,kích thước 25-25mm,#1-15002.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ phận khóa bấm chặn/mở dây (POSI-GRIP CORD LOCK TWO) dùng trong sản xuất balo, túi xách..., chất liệu nhựa POM,màu đen, kích thước 5mm,#2-14240.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ quần áo đi mưa bằng nhựa thường gồm: 01 quần + 01 áo, Hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ quần áo đi mưa bằng nhựa thường gồm: 01 quần + 01 áo, Hiệu ZS, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Bộ quần áo đi mưa bằng nhựa thường, gồm: 01 quần + 01 áo, hiệu LiuYue, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BO01/ Gọng hông áo bằng nhựa (component:POM) (nk)
- Mã HS 39262090: BOCHOTCAI/ Bộ Chốt Cài, 20-30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BOCHOTCAI/ Bộ Chốt Cài, 30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BOT/ Khung bằng nhựa (để định hình đáy túi gôn. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BOT/ Khung bằng nhựa (dùng để định hình may đáy túi gôn. Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BOT/ Khung nhựa định hình đáy túi đựng cây golf bằng nhựa,size 9 inch,Item:D09233,D09269,D09270,màu đen,không có nhãn hiệu xuất xứ China,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: BP017/ Dây treo nhãn nhựa (đạn nhựa) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BP021/ Kẹp nhựa L (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BP021/ Kẹp nhựa U (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BP022/ Khoanh cổ nhựa (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BP024/ Bướm cổ nhựa 482NB-2 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BP024/ Bướm cổ nhựa H-106 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BP025/ Balem nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BP025/ Balem nhựa (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: BPLT01/ Vòng nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: BPSC01/ Thẻ cỡ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BRT-DLO02/ Đệm lót ô dê bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BRT-HTT02/ Hạt trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BRT-NPN02/ Nhãn phụ ép nhựa NRT (nk)
- Mã HS 39262090: BS19/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BU02/ Khóa cài bằng nhựa (composition:POM) (nk)
- Mã HS 39262090: BUCK001/ Khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BuckleIvory/ Khóa cài bằng nhựa 8mm (nk)
- Mã HS 39262090: BuckleRed/ Khóa cài bằng nhựa 15mm (nk)
- Mã HS 39262090: BUCS/ Khóa đai quần, kích thước 38mm PLASTIC BLACK (nk)
- Mã HS 39262090: BUCW/ Dây kéo đai lưng quần, PLASTIC BLACK (nk)
- Mã HS 39262090: Button/ Cúc bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: BVC/ Bảo vệ cổ áo các loại (được làm từ plastic, đồ phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: BVN300/ Mắc quần áo bằng nhựa các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: C06/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: C07/ Chốt chặn bằng nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: CARMTN01/ Móc Treo Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Cây nhựa trang trí nhựa hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CB068-SX/ Miếng trang trí bằng nhựa (Carbon tip) (nk)
- Mã HS 39262090: CB-NPL15/ Thẻ nhựa(hạt cỡ) (nk)
- Mã HS 39262090: CC/ Chốt (nk)
- Mã HS 39262090: CC/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: CC/ Chốt chặn (hai chi tiết chốt + khóa chốt) (nk)
- Mã HS 39262090: CC/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: CC/ Chốt chặn đầu dây (nk)
- Mã HS 39262090: CC/ Cúc đơm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CC1/ Chốt (nk)
- Mã HS 39262090: CC1/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: CC-17/ CHỐT CÁC LOẠI (nk)
- Mã HS 39262090: CC-23/ ĐẠN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: CC-C(b)/ Cục chặn (nk)
- Mã HS 39262090: CC-C(b)/ Cục chặn (2 phần) (chốt chận bộcái) (nk)
- Mã HS 39262090: CC-C(b)/ Cục chặn (2 phần) (nút chặn) (68.600 cái) (nút chặn/chốt chặn nhựa dùng cho hàng may mặc,ba lô) (hàng hóa không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: CC-C(c)/ Cục chặn (nk)
- Mã HS 39262090: CC-C(c)/ Cục chặn (chốt chận) (nk)
- Mã HS 39262090: CC-C(c)/ Cục chặn (nút chặn) (nút chặn/chốt chặn nhựa dùng cho hàng may mặc,ba lô) (hàng hóa không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: CC-C(c)/ Cục chặn (nút chặn/chốt chặn nhựa dùng cho hàng may mặc,ba lô) (hàng hóa không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: CC-C(c)/ Cục chặn(nút chặn) (nút chặn/chốt chặn nhựa dùng cho hàng may mặc,ba lô) (hàng hóa không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: CCCL/ Chốt, chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11163-1(AB)-Cam joint block-Miếng nhựa kết nối cần gạt của dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11163-1(CD)-Cam joint block-Miếng nhựa kết nối cần gạt của dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11163-1(PQ)-Cam joint block-Miếng nhựa kết nối cần gạt của dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11172-1(Ai,Bi)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11172-1(Ci,Di)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11172-1(Pi,Qi)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11172-1(Ri,Si)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-1(AB)-Front base-Miếng nhựa gắn phía trước dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-1(PQ)-Front base-Miếng nhựa gắn phía trước dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-1(RS)-Front base-Miếng nhựa gắn phía trước dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-10-Left side base high key-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-2(AB)-Rear base-Miếng nhựa gắn phía sau dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-2(PQ)-Rear base-Miếng nhựa gắn phía sau dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-2(RS)-Rear base-Miếng nhựa gắn phía sau dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-3-Right side base height40-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-4-Left side base height40-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C11461-9-Right side base high key-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ C20023-12-1-Rear cover-Nắp nhựa sau (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ Cần gạt 050-P034-4/7-1 (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ Checker Plate(R Type)G-Checker Plate(R Type)G-Đế nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ Checker Plate(Z Type)A-Checker Plate(Z Type)A-Đế nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ Checker Plate(Z Type)G-Checker Plate(Z Type)G-Đế nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ FAPV-C13040-(C)type Spring holder-Mâm kẹp lò xo (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ M02071(AB)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ M02071(CD)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ M02071(F)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ M02071(PQ)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ M02071(RS)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (nk)
- Mã HS 39262090: CCDC/ Slide pedestal (excluslve)-1-Slide pedestal (excluslve)-1-Đế nhựa của dụng cụ kiểm tra (nk)
- Mã HS 39262090: CC-G/ Cục chặn (nk)
- Mã HS 39262090: CC-G(b)/ Cục chặn (2 phần) (nk)
- Mã HS 39262090: CCN/ Chốt chặn bằng nhựa ("2-HOLE BEAN-SHAPED CORDLOCK"__CORDLOCK-SPRING FREE__100% THERMOPLASTIC ELASTOMER) #A646652 (9.1x16)mm.Dùng trong may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CCN/ Chốt chặn bằng nhựa (CORDLOCK-SPRING FREE 100% THERMOPLASTIC) #A627734 (8.8x5x16)mm.Dùng trong may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CCN/ Chốt chặn bằng nhựa (CORDLOCK-SPRING FREE 100% THERMOPLASTIC) #A627734 (8.8x5x16)mm.Dùng trong may mặc.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CCN/ Chốt chặn bằng nhựa (CORDLOCK-SPRING FREE__ 100.0% THERMOPLASTIC ELASTOMER) #A148148 (13X9.5)mm.Dùng trong may mặc.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CCN/ Chốt chặn bằng nhựa (CORDLOCK-SPRING FREE__100% THERMOPLASTIC ELASTOMER) #A148148 (13x9.5)mm.Dùng trong may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CCN/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CCN/ Chốt chặn nhựa (không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: CC-TS/ Chốt chặn dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: CE0062/ Quai treo bằng nhựa để treo túi sản phẩm, kích thước 56*26.7*12MM (nk)
- Mã HS 39262090: CE0062/ Quai treo bằng nhựa để treo túi sản phẩm, kích thước 59*28.7*20MM (nk)
- Mã HS 39262090: CE0062/ Quai treo bằng nhựa màu đen NB27 (nk)
- Mã HS 39262090: CE052-15/ Bao nylon các loại (nk)
- Mã HS 39262090: CE292-08/ Bao nylon các loại (nk)
- Mã HS 39262090: CE292-12/ Đạn xỏ (nk)
- Mã HS 39262090: CE489-14/ Túi nylon (nk)
- Mã HS 39262090: CE489-16/ Đạn xỏ (nk)
- Mã HS 39262090: CE492-18/ Túi nylon các loại size 640x450 mm,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CFA 8/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: CGNHUA/ Ghim nhựa; Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CH/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: CHIP/ Nhãn size bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CHO/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt bằng nhựa (CLTM STOPPER BLACK), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt bằng nhựa (CLX-1 STOPPER BLACK), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt bằng nhựa (CORD END CSN4-L BLACK), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt bằng nhựa (CORD END CSN4-M BLACK), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt bằng nhựa (CORD END CSN4-M COLOR BLACK), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt bằng nhựa (CORD STOPPER OP-586-3MM PUR), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt bằng nhựa (NEOPLANE STOPPR OMB-111 BLACK), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt bằng nhựa (O-RING OP-395 BLACK(PL-1188)), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt cài bằng nhựa dùng cho áo khoác (button). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT CHAN B/ Chốt chặn nhựa B (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn bằng nhựa hiệu NIFCO- hàng mẫu mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT CHAN C/ Chốt chặn nhựa C (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn các loại (Hàng mới 100%) Nhập chuyển tiêu thụ nội địa một phần thuộc dòng hàng 21 tờ khai số: 102164772251 (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn các loại (Hàng mới 100%) Nhập chuyển tiêu thụ nội địa một phần thuộc dòng hàng 9 tờ khai số: 102495736820 (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn cho điều chỉnh dây thăt lưng, dùng cho may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn dưới(00624-009-002)-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT CHAN F/ Chốt chặn nhựa F (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT CHAN M/ Chốt chặn nhựa M (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn nhựa (mã A122, hàng là nguyên phụ liệu may mặc), kích thước 0,7x2,5cm Nhà SX: JIAXING YIDOUYI TRADING CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT CHAN S/ Chốt chặn nhựa S (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn, hạt chốt các loại (dạng chiếc) (hàng mới 100%), Nhập chuyển tiêu thụ một phần thuộc dòng hàng 7 của tờ khai 102371922330 (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt của khóa nhựa- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt đai nhựa (85BUC-009-004&85BUC-009-005)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt đai nhựa (85BUC-009-006&85BUC-009-007)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt đai nhựa(85BUC-009-001/002)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt đai nhựa(85BUC-009-003)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt đai nhựa(85BUC-009-006/007)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt đai nhựa; mã hàng: 30626-016-010; nhà sản xuất: CHAMP HONEST; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chốt nhựa cho quần áo, hiệu Goldwin, hàng mẫu, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt chặn bằng plastic, dùng chốt 02 đầu dây luồn áo khoác, nhà sản xuất VL & CO/LOUIS CASTEL, nguyên mới. (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt chặn bằng plastic, làm chốt hai đầu dây luồn áo khoác, nhà sản xuất YUE ZHONG TEXTILE CO.,LTD, còn nguyên mới (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt chặn các loại bằng nhựa, dùng chốt chặn 02 đầu dây luồn áo khoác, nhà sản xuất WIVIS CO., LTD, còn nguyên mới. (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt chặn nhựa (2 TP bằng nhựa dùng trong may mặc)/ CN (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt chặn nhựa(kích thước: 2-3cm) (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt chặn nhựa(kích thước: 2-3cm, npl trong sx may mặc, nhãn hiệu: D SYSTEM) (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt chặn nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chot/ Chốt dây luồn quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Chot/ Chốt nhựa (02 chiec tao thanh bo)hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chot/ Chốt nhựa (02pcs tao thanh 1 bo)hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt nhựa (npl trong sx may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: Chot/ Chốt nhựa(02 chiec tao thanh bo)hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT/ Chốt nhựa(npl trong sx may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT-002/ Chốt bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT01/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT01/ Chốt nhựa 1-1/2" (nk)
- Mã HS 39262090: CHOT01/ Chốt nhựa 1-1/4" (nk)
- Mã HS 39262090: CHOTCHAN/ Chốt Chặn các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOTCHAN/ Chốt Chặn Dây Luồn các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CHOTCHAN/ Chốt Chặn, 30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chữ nhựa trang trí sinh nhật hiệu chữ Trung Quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu OR201, chiều rộng 4mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu PRC05, chiều rộng 5mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu RCS101, chiều rộng 4mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu RCS101/103 chiều rộng 4mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu RCS101/103, chiều rộng 4mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu RCS132/104, chiều rộng 5mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu RDC130 chiều rộng 4mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu RDC130, chiều rộng 4mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu ROW102, chiều rộng 4mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu ROW104, chiều rộng 5mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu RPRC09, chiều rộng 5mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu RRC102, chiều rộng 5mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu RRC103, chiều rộng 4mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu RRC104, chiều rộng 4mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu RRC113, chiều rộng 4mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu RRC114, chiều rộng 4mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chuỗi lấp lánh bằng nhựa, phụ kiện trang trí quần áo, màu V07, chiều rộng 4mm, 100m/ cuộn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Chụp kích cỡ của quần áo bằng nhựa. Code Crown Sizer (Kẹp cỡ) (hàng XK bị trả lại theo dòng hàng 2 TK 303096849110, B11)/ VN (nk)
- Mã HS 39262090: CKJ050/ Mắc quần áo bằng nhựa- Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CL-80/ Chốt chặn bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ClamButton/ Cúc bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CLIP/ Ghim nhựa, không nhãn mác (nk)
- Mã HS 39262090: CLP/ Kẹp nhựa thành phần 100% Polystyren dùng để gấp gói áo sơ mi không có nhãn hiệu (nk)
- Mã HS 39262090: CLP01/ Ghim cài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CLP01/ Ghim cài bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CLP01/ Ghim cài bằng nhựa,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CM15/ Móc treo (Bằng nhựa)- Đồ phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: CM17/ Hạt cỡ bằng nhựa- Đồ phụ trợ may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: CM8/ Đề can- làm bằng kim loại dùng đế trang trí- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CMMT01/ Móc treo (ALC) (nk)
- Mã HS 39262090: CMMT01/ Móc treo (STYLE: ALC) (nk)
- Mã HS 39262090: CMTREO/ Móc treo bằng nhựa; Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CMTREO/ Móc treo; Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CMVN54/ MÓC TREO ÁO (nk)
- Mã HS 39262090: CN/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CN.GS3/GA10/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CNF/HL15/ Chốt chặn nhựa(2 chi tiết/ bộ). (nk)
- Mã HS 39262090: CNF/HL16/ Hạt chặn các loại. (nk)
- Mã HS 39262090: CNF/HL79/ Chốt chặn các loại. (nk)
- Mã HS 39262090: CNMAN/ Càng nối mắc áo các loại (được làm từ plastic, đồ phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: CNS1/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CNS1/ Chốt nhựa. (nk)
- Mã HS 39262090: CNS1/ Chốt nhựa. 30mm (nk)
- Mã HS 39262090: CNUT/ Nút nhựa; Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CO7.1PL(B145F20)/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Cốc thu tinh giữ nhiệt, bằng nhựa 500ml, Hiệu: MS Schippers,code: 4501886, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Cọng nhựa gắn mạc quần áo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CordpullBD/ Khóa dùng gút dây bằng nhựa dùng cho găng tay (nk)
- Mã HS 39262090: CR001/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CR002/ Đệm lót PE1132 (nk)
- Mã HS 39262090: CR002/ Đệm lót PU0930 (nk)
- Mã HS 39262090: CR26/ Miếng trang trí giày, dép các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: CR33/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CR38/ Dây viền giày bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CR39/ Logo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CR72/ Tem dán logo giày bằng Plastic (nk)
- Mã HS 39262090: CS162/ Nút nhựa 13mm polyester button (nk)
- Mã HS 39262090: CS1Q/ Kẹp size nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CS9123/ Dây cài đầu khóa (nk)
- Mã HS 39262090: CSA42-61033318-046/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSA42-61033318-046, 11*6.2*5.1mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CSA42-61033318-A8K7/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSA42-61033318-A8K7, 11*6.2*5.1mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CSA42-61033318-AA35/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSA42-61033318-AA35, 11*6.2*5.1mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CSA42-61033318-ADWA/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSA42-61033318-ADWA, 11*6.2*5.1mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CSA42-61033318-AE66/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSA42-61033318-AE66, 11*6.2*5.1mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CSA42-61033318-AE6N/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSA42-61033318-AE6N, 11*6.2*5.1mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CSA50/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: CSSC1-80013100-095A/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSSC1-80013100-095A, 19.6*7mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CSSC1-80013100-A091/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSSC1-80013100-A091, 19.6*7mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CSSC1-80013100-ADWD/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSSC1-80013100-ADWD, 19.6*7mm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CT-DEMNHUA/ Đệm nhựa (đệm cúc). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CU18 (MNN)/ Ô zê bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CU32 (NTN)/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Cúc nhựa 4 lỗ- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Cúc nhựa 4 lỗ(00630-003-000)-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CUC/ Cúc các loại, 13-15mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CUC/ Cúc dùng cho may mặc, 15.2mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CUC/ Cúc dùng cho may mặc, 15mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CUC/ Cúc dùng cho may mặc, 16.8mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CUC/ Cúc nhựa các loại dung cho may mặc, 18mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CUC/ Cúc nhựa các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CƯỜM TRANG TRÍ CÁC LOẠI (100M/CUỘN) #GE03K107G, màu MR42/W36 (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL016/ Miếng xốp đệm (dùng để đệm trong áo lót phụ nữ, 1 cặp gồm 2 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL030/ Đạn nhựa (dây treo thẻ) các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL037/ Nhãn ép nhiệt 49*4.7mm (bằng nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL037/ Nhãn ép nhiệt các loại (bằng nhựa), 49mm*4.7mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL037/ Nhãn ép nhiệt các loại (bằng nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL054/ Móc treo quần áo (bằng nhựa) các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL055/ Kẹp nhựa các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL057/ Kẹp cỡ (bằng nhựa) các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL061/ Xốp đệm các loại (dùng làm đệm áo lót phụ nữ), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL068/ Thanh nhựa cố định các loại (dùng cho hàng may mặc), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CVIL070/ Bát áo các loại (bằng nhựa) dùng để cố định sản phẩm may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CXNL22/ Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CXNL22/ Móc treo găng bằng nhựa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CXNL8/ Khuy bằng nhựa hình tam giác. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CXNL8/ Khuy nhựa hình tam giác, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: CyberianCL/ Khóa (dùng gút dây) bằng nhựa dùng cho găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: D/KHOA/ Móc dây đầu khóa kéo (nk)
- Mã HS 39262090: D03/ Dây treo thẻ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: D06/ Dây chất liệu bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: D062/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: D1-05/ Đạn ghim (treo thẻ) các loại (nk)
- Mã HS 39262090: D10-NIC19-1/ Nhãn In Chuyển (nk)
- Mã HS 39262090: D208/ Dây treo áo (nk)
- Mã HS 39262090: D2-1/ Dây luồn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: D-25N/ Khoen nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: D29/ Móc áo bằng nhựa.Code:GOH 3320B- 19" Black Top hanger hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: D29/ Móc áo bằng nhựa.Code:GOH 3329B- 17" Black Top Hanger hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: D35/ Đệm cúc (nk)
- Mã HS 39262090: D48/ Chốt chặn (Set) (nk)
- Mã HS 39262090: D49/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: D5/ Dây bện 0508S 3000yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) (nk)
- Mã HS 39262090: D5/ Dây bện 0608 2800yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) (nk)
- Mã HS 39262090: D5/ Dây bện 0612 1400yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) (nk)
- Mã HS 39262090: D5/ Dây bện ELON-0620 1200yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) (nk)
- Mã HS 39262090: D5/ Dây chống bai 0608 (nk)
- Mã HS 39262090: D50722518/ 50722518/ Chốt bằng nhựa (F20, P166SS00P T0620 AC STP UNITEX) (nk)
- Mã HS 39262090: DA001/ Dây treo nhãn. Chất liệu: nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DA019/ Móc treo nhựa, Chất liệu: Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DA10/ Dây Treo Thẻ Bài, Nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: DA8/ Đạn bằng nhựa dùng để bắn dây treo nhãn,thẻ bài. (nk)
- Mã HS 39262090: Đai bằng nhựa tổng hợp, dùng trong may mặc trang trí quần áo, nhà sản xuất: Hebei Xiongye Machine Trade Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Đai dán (Hook & loop) bằng nhựa rối nền vải dệt, dùng làm đai đóng mở túi xách, cặp. Hiệu: HOOK & LOOP. KT: Khổ 3.8cm, dày 0.1-0.2cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dải nhựa phản quang, dạng cuộn, dùng trong may mặc, an toàn lao động, KT: chiều rộng: 3.5cm và 5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dải nhựa PVC dạng cuộn, bản rộng 3mm+-10%, dày 0.8mm +-10% dùng may viền túi. NSX: Foshan Janat Hardware Co., Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Đạn bắn (Dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa 35mm(5000C/túihộp), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa các loại (Hàng mới 100%) Nhập chuyển tiêu thụ nội địa một phần thuộc dòng hàng 2 tờ khai số: 103016270450 (nk)
- Mã HS 39262090: DAN/ Đạn nhựa(tag pin) (nk)
- Mã HS 39262090: ĐAN/ Đạn nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: DAN1/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DANNHUA/ ĐẠN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: DAU01/ Đầu dây kéo khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Dây áo ngực (Silicone Bra) Article: YY9601, 100% Silicone, hiệu COSMO LADY, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây áo ngực (Silicone Bra) Article: YY9613, 100% Silicone, hiệu COSMO LADY, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc bằng nhựa, mới 100%, UXN-11mm FINE T-END, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc bằng nhựa, mới 100%, UXP-35mm FINE, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây bện dùng làm dây gắn mác quần áo dùng trong lĩnh vực may mặc. Khổ rộng: 0.05-0.2cm. (dạng cuộn). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng bé gái,82%polyurethane 18%polyethylene,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1060/342-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng bé trai,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1360/699 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5871/504 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5871/505 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5871/507 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5871/512 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5871/513 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5873/509 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5873/517 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9873/515 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9874/500 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6786/410-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6786/499-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7223/450-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nam,90%polyurethane 9%viscose 1%cotton,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 7223/475-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5871/307 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5871/321 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5873/331 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9873/310 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9873/313 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9873/325 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 9874/300 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0426/002 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0458/002 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0467/002 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 1356/401-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 1356/402-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 1375/230-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 1487/604-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 3296/002 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 3297/002 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 3297/099 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 3383/002-1 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 100% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 3393/002 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 50% VISCOSE 50% POLYURETHANE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 1389/051-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 65% POLYPROPYLENE 35% ELASTODIENE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0270/002 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 67% POLYURETHANE 33% NYLON, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5871/310 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 70% POLYURETHANE 27% POLYESTER 2% COTTON 1% VISCOSE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 4504/130-4 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 70% POLYURETHANE 27% POLYESTER 2% COTTON 1% VISCOSE, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 4504/228-4 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 70% POLYURETHANE 30% METAL, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 0267/002 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 70% POLYURETHANE 30% POLYESTER, nhãn hiệu Stradivarius, hàng mới 100%, model 1375/615-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ, 95% POLYURETHANE 5% POLYESTER, nhãn hiệu Pull&Bear, hàng mới 100%, model 5871/320 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0387/084-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1736/052 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 1889/022-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2661/431-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2747/522-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3046/041-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3666/061-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 3666/095-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 4043/049-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 5862/066-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 6147/053-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8741/045-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8741/059-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8741/143-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9929/034-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,100%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9929/143-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,49%polyurethane 38%cow leather 13%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2524/137-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,54%polyurethane 31%polyester 13%cotton 2%elastane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9951/022-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,55%polyurethane 45%polyester,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 8372/221-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,64%polypropylene 26%rubber 10%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2571/827-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,67%polyvinyl chloride 30%polyester 3%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 0387/081-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,73%polyvinyl chloride 24%polyester 3%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9006/058-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,80%polyvinyl chloride 17%polyester 3%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2427/250-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,80%polyvinyl chloride 17%polyester 3%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 2824/572-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,80%polyvinyl chloride 17%polyester 3%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9878/031-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây lưng nữ,87%polyvinyl chloride 10%polyester 3%polyurethane,nhãn hiệu Zara,hàng mới 100%,model 9878/086-2 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây nẹp khẩu trang, Vn (Hàng tái nhập mục hàng dây nẹp khẩu trang của TK 303213161660 ngày 08/05/2020) (nk)
- Mã HS 39262090: Dây nhựa (dùng để gắn nhãn mác, không hiệu), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây nhựa dùng cho máy tạo khuôn/Filament 1.75mmx1kgBLACK(PM003997) (nk)
- Mã HS 39262090: Dây nhựa dùng cho máy tạo khuôn/Filament 1.75mmx1kgRED(PM003996) (nk)
- Mã HS 39262090: Dây nhựa dùng cho máy tạo khuôn/Filament 1.75mmx1kgTELLOW(PM000317) (nk)
- Mã HS 39262090: Dây nhựa dùng cho máy tạo khuôn/Filament 1.75mmx1kgWHITE(PM001465) (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT (1 BỘ 2 CÁI)- Chất liệu: 90% WATER BASED POLYURETHANE, 10% POLYETHYLENE TEREPHTHALATE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 234013- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 216206- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 219321- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 224816- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 225053- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 228185- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 229923- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% Polyester, COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 230751- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% POLYESTER; COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 216263- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% POLYESTER; COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 229939- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% POLYESTER; COATING: PU- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 236076- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 201292- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 218593- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 219319- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 222344- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 224776- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 224813- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 229925- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 233208- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY NỊT- Chất liệu: 100% POLYURETHANE- Nhãn hiệu H&M- Mã hàng: 236069- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây phản quang bằng nhựa dùng cho may mặc-3M 8906C SILVER REFL. TAPE (nk)
- Mã HS 39262090: Dây rút bằng nhựa SIZE: 20mm*60mm, không hiệu mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây thắt lưng 9316829 (nk)
- Mã HS 39262090: Dây thắt lưng, chất liệu nhựa, nhãn hiệu Accessorize, mã hàng 9664814. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây thun 15054, 0.5 kg/ tú (nk)
- Mã HS 39262090: Dây thun 8043, 0.5 kg/ tú (nk)
- Mã HS 39262090: Dây thun TPU, mã hàng:0608 (4500 sợi/kg), dùng trong may mặc, NSX: Dongguan Yuxi Industrial, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây thun TPU, mã hàng:0608 dùng trong may mặc, NSX: Dongguan Yuxi Industrial, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY TRANG TRÍ BẰNG NHỰA, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây treo bằng nhựa Tag Pin UX-5MM dùng trong nhà máy sản xuất tấm lót ghế xe ô tô (1 hộp 100,000 pcs), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY TREO LOGO,CHẤT LIỆU BẰNG NHỰA,DÙNG ĐỂ GẮN TÚI GOLF (nk)
- Mã HS 39262090: Dây treo mác chất liệu bằng plastic dùng trong may mặc, KT: chiều dài: 1.5cm, 3.5cm, 7.5cm, 5 inch và 7 inch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa TP00010NX-AL (Sử dụng trong ngành may mặc), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa, mới 100%, GP Security Lock No.3, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa. Kích thước: 0.05*0.002*0.002m. 1hộp5000Cái. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DÂY TREO THẺ BÀI (nk)
- Mã HS 39262090: Dây treo thẻ bằng nhựa- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền bằng nhựa- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền bằng nhựa- ROLL PROTECTOR (PP)/ (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền bằng nhựa- ROLL PROTECTOR 'A'/ 8mm X 500M.(Dùng may viền trong may vỏ ghể ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền bằng nhựa Roll Protector/ 8mm (500M) (Dùng may viền trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền bằng nhựa, mới 100%- (TL PIPPING/ UUE) (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền chất liệu 100% Nylon được tráng phủ PTFE, khổ rộng 100mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền chất liệu 100% Nylon được tráng phủ PTFE, khổ rộng 22mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền gân bằng nhựa các loại (Dây gân PE 2.5mm) (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền nhựa PPC, dạng cuộn khổ 4cm+-0,2cm dày 0,5mm (Phụ liệu để viền biên chiếu tre, được làm từ dây tết bện bằng nhựa PPC). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Dây viền từ 100% Polyurethane, khổ rộng 0.27MM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DAY_PJH08/ Dây trang trí kim sa (nk)
- Mã HS 39262090: DAY05/ Dây nhựa PE dùng để cố định mút trong vali 2-1/2", 7", 150mm (nk)
- Mã HS 39262090: Day40/ Dây dệt 100% polyester, khổ: 0.4cm (nk)
- Mã HS 39262090: DAYBANG1/ PHỤ KIỆN HÀNG MAY MẶC: DÂY BĂNG (1,100 MÉT 1,202.97 YARD) (nk)
- Mã HS 39262090: DAYBANG1/ PHỤ KIỆN HÀNG MAY MẶC:DÂY BĂNG,KHỔ 15MM (10938M11961.94 YARD) (nk)
- Mã HS 39262090: DAYBANG1/ PHỤ KIỆN HÀNG MAY MẶC:DÂY BĂNG,KHỔ 20MM (1058M1157.04 YARD) (nk)
- Mã HS 39262090: DAYCGIANGA/ Dây chống giãn (nk)
- Mã HS 39262090: DAYCGIANSP/ Dây chống giãn (nk)
- Mã HS 39262090: DAYDANAMDUONG/ DÂY DÁN ÂM DƯƠNG (nk)
- Mã HS 39262090: DAYN/ Dây nhựa (dài 5->6cm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DAYNH/ Dây nhựa luồn (treo thẻ) (nk)
- - Mã HS 39262090: DAYNH/ Dây nhựa luồn (treo thẻ) 6" (nk)
- Mã HS 39262090: DAYPULLER/ dây vòng có đầu nhựa gắn ở dây kéo quần (nk)
- Mã HS 39262090: Daytape(yds)/ Dây tape (nk)
- Mã HS 39262090: Daytape(yds)/ Dây tape nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTREO/ DÂY TREO NHÃN (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTREO-/ Dây treo nhãn (tag pin) (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTREO/ Dây Treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTREO/ Dây treo nhãn bằng sợi polyeste 5mm (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTREO/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa Qc: (0.27*0.22) m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTREO/ Dây treo thẻ bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTREO-CT/ Đạn xâu (Dây treo). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTREON/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: daytreonhan/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTREONHUA20-1/ DÂY TREO NHỰA (PHỤ LIỆU MẶT NGOÀI BẰNG NHỰA-KHÓA GIÀY) 3"/ VN (nk)
- Mã HS 39262090: DAYTTM/ Dây trang trí (4.277 YDS) (nk)
- Mã HS 39262090: DB-C/ Dây băng (nk)
- Mã HS 39262090: DBMGT30/ Móc treo quần áo bằng nhựa lam băng plastic dung đê treo quân ao, hang mơi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DBMGT33/ Vòng đệm (đệm nhựa) lam bằng plastic phu trơ hang may măc quân ao. Hang mơi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DBN/ Đạn bắn nhãn, bằng nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: DBN/ Đạn bắn thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: DBNT/ Dây nhựa các loại (được làm từ plastic, đồ phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: DBP-MD/ Dây bánh phở, khổ 6mm (nk)
- Mã HS 39262090: DC/ Dây nhựa cứng (nk)
- Mã HS 39262090: DCLY/ Dây trang trí giầy bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DCN/ Đệm cúc (nk)
- Mã HS 39262090: DD004/ Dây chống giãn (nk)
- Mã HS 39262090: DD013-2/ Dây Treo Nhãn (Tag pin) (nk)
- Mã HS 39262090: DD047-1/ Nút Chặn (stopper) (nk)
- Mã HS 39262090: DD047-2/ Nút Chặn (o-ring/ bead) (nk)
- Mã HS 39262090: Đế bằng chất liệu mica trưng bày sản phẩm, mã hàng 1018R117000, không hiệu (nk)
- Mã HS 39262090: Đế của khóa nhựa- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Đế lót giày tăng chiều cao một màu, bằng nhựa, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Đế nút cái- PLASTIC DOT BUTTON #PL L-SOKET/ mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Đế nút đực- PLASTIC DOT BUTTON #PL L-STUD/ mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DE1.2PL(AW20)/ Móc khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DE1.2PL(AW20)TC/ Móc khóa nhựa dùng cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: DE15.2PL(AW20)/ Mắt cáo nhựa(2 thành phần) (nk)
- Mã HS 39262090: DE15.2PL(AW20)TC/ Mắt cáo nhựa 2 chi tiết dùng cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: DE3.8PL(AW20)/ Miếng Trang trí bằng nhựa Khổ: 56" (nk)
- Mã HS 39262090: DEKKMN/ Khoen khóa móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Đệm giữa van thở bằng nhựa dùng để may khẩu trang có đường kính 2.5cm đến 3cm (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Đệm lót tăng chiều cao chất liệu plastics,NSX:Pingyang County Yuwei, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ĐỆM NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: Đệm nhựa (hàng mới 100%), Nhập chuyển tiêu thụ một phần thuộc dòng hàng 8 của tờ khai 101125411921 (nk)
- Mã HS 39262090: Đệm nhựa mắt cá (nk)
- Mã HS 39262090: DEM/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DEM01/ Đệm nút bằng nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: DEM03/ Miếng đệm lót bằng nhựa EVA25. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: DEMCN/ Mắt cáo nhựa 2TP (nk)
- Mã HS 39262090: DEMNH/ Đệm nhựa các loại (gồm 2 chi tiết/ bộ) (nk)
- Mã HS 39262090: DEMNHUA/ ĐỆM NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: DFPL12/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: DFPL15/ Ghim treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: DFPL22/ Mặt đai (nk)
- Mã HS 39262090: DFPL26/ Miếng ép trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: D-FZ-C3164_NPL13/ Móc treo nhựa (dùng trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: D-FZ-C3164_NPL14/ Thẻ nhựa (dùng trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: D-FZ-C3164_NPL15/ Đạn nhựa (dùng trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: DGP_000000/ 3.0mm T piping_Dây gân 3.0mm pvc (nk)
- Mã HS 39262090: DGP_000001/ 3.5mm pvc piping_Dây gân 3.5mm pvc (nk)
- Mã HS 39262090: DGP_000003/ 3.0mm EVA T Piping_ Dây gân trong 3.0mm EVA (nk)
- Mã HS 39262090: DH-2010/ Dây đai các loại (nk)
- Mã HS 39262090: DH45/ Chốt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DH50/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DH56/ Hạt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: DI017/ Khoen,móc khóa nhựa thành phẩm (nk)
- Mã HS 39262090: DI023/ Trang trí đầu kéo bằng nhựa thành phẩm (nk)
- Mã HS 39262090: DI023/ Trang trí đầu kéo thành phẩm (nk)
- Mã HS 39262090: DI044/ Túi đựng nước bằng nhựa bao gồm vòi nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ĐINH NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: DL4/ Đệm lót nút (nk)
- Mã HS 39262090: DLN/ Dây luồn bằng nhựa, Khổ 6mm (nk)
- Mã HS 39262090: DM/ Dây móc nhãn. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DM-TS/ Đệm mút (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa- Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 15mm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa- Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 2" bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa- Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 3" bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa(đạn thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa, dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa, made in china, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa/Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 1" bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa/Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 15mm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa/Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 2" bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa/Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 3" bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa/Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 5" bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Đạn nhựa/Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 65mm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: dn/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Ghim nhựa dùng cho đóng gói sản phẩm (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Ghim nhựa dùng cho đóng gói sản phẩm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Miếng đệm nhựa (Damper pads X128 CBX2 Wedge-2O48 46~#54) (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Miếng đệm nhựa (R11 FCT WASHER N1619801 VITON 75 B) (nk)
- Mã HS 39262090: DN/ Miếng đệm nhựa (X128 CBX2 Wedge-2O48 46~#54) (nk)
- Mã HS 39262090: DN1/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DN1/ Đinh nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ĐN15/ ĐẠN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: DN164/ Dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: DN3/ Đệm nút bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ĐND/ Đạn nhựa dây(Dây nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: ĐNN/ Đạn nhựa nắp(Kẹp nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: DNT/ Đạn nhựa, dây treo thẻ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: DNT/ DÂY NHỰA TREO (POLYESTER STRINGS) (nk)
- Mã HS 39262090: DNT/ DÂY NHỰA TREO(POLYESTER STRING) (nk)
- Mã HS 39262090: DNT/ Dây treo nhãn (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-30346-466PCS/ Dây nhựa treo nhãn 130mm (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-30347-626PCS/ Dây nhựa treo nhãn 130mm (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-FMF0406-500PCS/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-FMF0407-309PCS/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-QGWQJD10-NEW/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SGL01L-250SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SGL02K-500SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SGM05K-1958SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SGM06K-1089SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SGM08K-1127SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SGM91K-SGR91K-1785SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SGM92K-SGR92K-1245SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNTN-SSL03B-500SP/ Dây nhựa treo nhãn (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: DNW_000000/ 3/4" Polyester binding tape_Dây viền ngoài 3/4" (nk)
- Mã HS 39262090: DNW_000001/ 3/4" Nylon binding tape_Dây viền ngoài 3/4" (nk)
- Mã HS 39262090: DNW_000004/ 3/4" pp binding tape_Dây viền 3/4" (nk)
- Mã HS 39262090: DNW_000005/ 7/8" nylon binding tape(Black)_Dây viền 7/8"(màu đen) (nk)
- Mã HS 39262090: DNW_000009/ Dây viền 1" elastic binding tape (nk)
- Mã HS 39262090: Đồ phụ trợ may mặc bằng plastic (móc nhựa, khóa nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Đồ phụ trợ may mặc thể thao: Băng cổ tay bằng nhựa Pu VG006 (kèm theo hộp đựng), hiệu VS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Đồ trưng bày đồng hồ bằng Plastic.Hiệu JDM.Hàng mới 100%.Code JDM-PN010-02 (nk)
- Mã HS 39262090: Đồ trưng bày đồng hồ bằng PlasticHàng mới 100%.Code JDM-PN013-01 (nk)
- Mã HS 39262090: Đồ trưng bày đồng hồ hình dao, bằng PlasticHàng mới 100%.Code JDM-PN015-02 (nk)
- Mã HS 39262090: DPQ/ Dây phản quang (nk)
- Mã HS 39262090: DR0421/ Bao tay nhựa PE, SIZE M, 10pair/Bag (cách nhiệt không cách điện)/ Glove 2-2142-03. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DR0422/ Bao tay nhựa PE, SIZE L, 10pair/Bag (cách nhiệt không cách điện)/ Glove 2-2142-02. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: D-RING/ Khuyên D bằng nhựa 25mm (nk)
- Mã HS 39262090: DSBN/ Dây seam chống thấm nước bằng nhựa dẻo (nk)
- Mã HS 39262090: DSBN2CM/ Dây seam ép chống nước bằng nhựa 2cm (nk)
- Mã HS 39262090: DSL/ Dây luồn cửa mũ- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DT/ Dây treo (đạn nhựa) các loại- dây treo thẻ bài dạng chiếc làm từ plastic kích thước 1mm- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DT/ Dây treo bằng nhựa(phụ liệu may gia công) (nk)
- Mã HS 39262090: DT/ DÂY TREO NHÃN (nk)
- Mã HS 39262090: DT/ Dây treo nhãn giấy bằng nhựa 130mm (nk)
- Mã HS 39262090: DT/ Dây treo thẻ giấy (nk)
- Mã HS 39262090: DT19/ Đạn treo- Nylon lox pin (nk)
- Mã HS 39262090: DT20_0002/ Dây treo thẻ bằng nhựa- PLASTIC STRING. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DT-G/ Dây treo (nk)
- Mã HS 39262090: DTH02/ Dây treo nhãn bằng nhựa 2-100845-000-00 125MM NIKE INC.IM412496. Dùng trong ngành may mặc. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: DTH02/ Dây treo nhãn bằng nhựa PUMA AG.PUPMI01007.2-276246-000-00 (1CT). Dùng trong may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DTHE/ Dây treo thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: DTHE/ Dây treo thẻ (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: DTHE/ Dây treo thẻ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây tape bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn (npl trong sx may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn (npl trong sx may mặc, nhãn hiệu: JF GLOBAL) (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn (npl trong sx may mặc, nhãn hiệu: JF) (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn bằng nhựa (npl trong sx may mặc, nhãn hiệu: NAEEN GLOBAL SOURCING INC.) (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn bằng nhựa(npl trong sx may mặc, nhãn hiệu: D SYSTEM) (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn(npl trong sx may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn(npl trong sx may mặc, nhãn hiệu: YANGSUNG) (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo thẻ bài nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Ghim nhãn (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Ghim nhãn (dây treo nhãn) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Ghim nhãn (dây treo nhãn) nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DTN-1/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: DTN2/ Dây treo nhãn (Nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: DT-NHAN/ Dây treo nhãn- (nhựa-plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: DTNH-TF02/ Dây treo nhãn (hàng phụ trợ may mặc bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: DTN-N/ Dây treo nhãn (bằng nhựa), dùng cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: DTNN/ Day treo nhan bang nhua 20CM (nk)
- Mã HS 39262090: DTNN/ Day treo nhan bang nhua(SIZE:20 CM) (nk)
- Mã HS 39262090: DTQ/ Dây treo quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DTRC/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: d-treo/ Dây luồn các dải bện dạng chiếc,(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: dtreo/ Dây treo (Bằng nhựa, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: d-treo/ Dây treo nhãn bằng nhựa,(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: d-treo/ Dây treo nhãn bằng nhựa,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DTREO/ Dây treo thẻ (dây gắn tem giá) TP00066NX-AL (nk)
- Mã HS 39262090: DTREO/ Dây treo thẻ (dây gắn tem giá) TP00066NX-AL, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: DTREO/ Dây treo thẻ PLST (PF-1) (nk)
- Mã HS 39262090: DTREO/ Dây treo thẻ PLST (PF-1). (nk)
- Mã HS 39262090: DTRN/ Dây treo,thẻ các loại, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DTT/ DÂY TREO TEM GIẤY BẰNG NHỰA (20cm) (nk)
- Mã HS 39262090: DTT/ Dây treo thẻ 3'' (nk)
- Mã HS 39262090: DTT/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: DTT/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DTT/ Dây treo thẻ bài, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DTTB1/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: DTTBBN/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DTTEM/ Dây treo tem giấy bằng nhựa (20cm) (nk)
- Mã HS 39262090: DTT-N/ Dây trang trí nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: DUP028/ Chốt nhựa các loại- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DUP029/ Chốt kim loại các loại- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DUP034/ Cúc bằng nhựa các loại- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DV/ MIENG DEM VAI (nk)
- Mã HS 39262090: DV/ MIENG DEM VAI TK NK số:103294798020/E21 Ngày ĐK:05/05/2020 thuộc dòng số 11 (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền 100% Polyamide, khổ rộng 22mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền 43% Reflective Layer 19% Bonding Layer 38% Liners. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền chất liệu 100% Nylon được tráng phủ PTFE, khổ rộng 100mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền chất liệu 100% Nylon được tráng phủ PTFE, khổ rộng 13mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền chất liệu 100% Nylon được tráng phủ PTFE, khổ rộng 22mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền ép nhiệt bằng nhựa. Hằng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền tráng phủ PTFE, khổ rộng 100mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền tráng phủ PTFE, khổ rộng 13mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền tráng phủ PTFE, khổ rộng 22mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền từ 100% Polyurethane, khổ rộng 11MM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DV02/ Dây viền từ 100% Polyurethane, khổ rộng 13MM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: DVB009/ Miếng nhựa PE hình lưỡi trai (1.2mm x 8cm x 12cm) (nk)
- Mã HS 39262090: DVB009/ Miếng nhựa PE hình lưỡi trai (1.3mm x 8cm x 12cm) (nk)
- Mã HS 39262090: DVB017/ Dây nhựa (5 x 130mm) (nk)
- Mã HS 39262090: DVB025/ Khóa nhựa (4 x 5cm) (nk)
- Mã HS 39262090: DVB025/ Khóa nhựa (60mm) (nk)
- Mã HS 39262090: DVS/ MIẾNG ĐỆM VAI (1SET2 PCS) (nk)
- Mã HS 39262090: DVS/ MIẾNG ĐỆM VAI(1BỘ2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: DVS/ MIẾNG ĐỆM VAI(1BỘ2 CÁI, kích thước: 4MM, 2MM) (nk)
- Mã HS 39262090: D-ZM-2020-042_NPL14/ Đạn nhựa (dùng trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: D-ZM-2020-042_NPL22/ Bộ khóa cài bằng nhựa (01 bộ 02 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: E003/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: E20-012/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: E6250034N/ Miếng lót trong găng tay (100%Pe) (nk)
- Mã HS 39262090: EBK0001955/ Khóa nhựa (SRGP25F) 19-0515TPG (nk)
- Mã HS 39262090: EBK0001956/ Khóa nhựa (SRGM25M) 19-0515TPG (nk)
- Mã HS 39262090: EBV012/ Lưỡi trai nón các loại- 100%POLYESTER DRYED BRIM CAP WICK SHEET (LMXY0.7F-8) (nk)
- Mã HS 39262090: EBV012/ Lưỡi trai nón các loại- 100%POLYESTER DRYED BRIM CAP WICK SHEET (NO.722-PK8) (nk)
- Mã HS 39262090: EBV012/ Lưỡi trai nón các loại- 100%POLYESTER DRYED BRIM CAP WICK SHEET (NO.722-PK815) (nk)
- Mã HS 39262090: EBV012/ Lưỡi trai nón các loại- 100%POLYESTER DYED BRIM CAP WICK SHEET (WY2-2) (nk)
- Mã HS 39262090: EBV012/ Lưỡi trai nón các loại-100%POLYESTER DYED BRIM CAP WICK SHEET(SIL-G-1) (nk)
- Mã HS 39262090: EBV014/ Nút nhựa các loại-PLASTIC BUCKLE (NS25T) (nk)
- Mã HS 39262090: EC08/ Dây treo nhãn các loại (Tag,pin...) TP. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: EC08/ Dây treo nhãn các loại(Tag,pin...) (nk)
- Mã HS 39262090: EC08/ Dây treo nhãn các loại(Tag,pin...).Ti bắn tiêu chuẩn 75mm SAGA PIN(1 Hộp 5000 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: EC08/ Dây treo nhãn các loại(Tag,pin...).Ti bắn tiêu chuẩn 75mm SAGA PIN(Màu đen) (1 Hộp 5000 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: EC08/ Dây treo nhãn KHL 125mm(1 Hộp 5000 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: EC08/ Dây treo nhãn mittach 125mm trắng(1 Hộp 5000 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: EC08/ Dây treo nhãn mittach 125mm(1 Hộp 5000 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: EC08/ Dây treo nhãn mittach 75mm trắng(1 Hộp 5000 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: EC13/ Kẹp các loại (clip, clip size) TP. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: EC13/ Kẹp nhựa các loại(clip, clip size) (nk)
- Mã HS 39262090: EC15/ Khóa, khoen, kim, ghim, móc trang trí các loại (Eyelet,snap..).. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: EC15/ Khóa, khoen, kim,ghim móc trang trí bằng nhựa(Eyelet,snap..) (nk)
- Mã HS 39262090: EC18/ Móc treo các loại (Plastic hanger) TP. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: EC18/ Móc treo các loại(Plastic hanger) (nk)
- Mã HS 39262090: EC23/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: EC23/ Nhãn nhựa TP. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: EC24/ Móc áo các loại (Hàng phụ trợ may mặc bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: EC24/ Móc áo các loại (Móc treo bằng nhựa B12C-3S-MT) (nk)
- Mã HS 39262090: EC24/ Móc áo các loại (Móc treo bằng nhựa T15BN-3S-MT) (nk)
- Mã HS 39262090: EC24/ Móc áo các loại (Móc treo bằng nhựa T17BN-3S-MT) (nk)
- Mã HS 39262090: EC26/ Dây gắn nhãn (Hàng phụ trợ may mặc bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: EC3/ Nhãn chính (Nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: EC38/ Khoen các loại (Hàng phụ trợ may mặc bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: EC4/ Nhãn phụ (Nhãn size bằng nhựa. hàng phụ trợ may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: ECL12/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ECL12/ Kẹp nhựa hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ECL13/ Móc treo (móc treo quần áo làm bằng nhựa, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: ECL21/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: ECL21/ Nhãn ép nhiệt hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ECTW60/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ECVN11/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ECVN17/ Dây treo nhãn (Đạn bắn thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: EL049/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: EL050/ Kẹp nhựa size (nk)
- Mã HS 39262090: ER/ Nút nhựa các loại ERA0NV02 (nk)
- Mã HS 39262090: ER/ Nút nhựa các loại ERAEI025H002R (nk)
- Mã HS 39262090: ER/ Nút nhựa các loại ERAEI025L002R (nk)
- Mã HS 39262090: ER/ Nút nhựa các loại ERAEI038H002R (nk)
- Mã HS 39262090: ER/ Nút, khóa nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: ES-DLN/ Đệm lót nút (nk)
- Mã HS 39262090: ES-DTN/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: ES-MTN/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ETB-32/ MÓC TREO CÁC LOẠI (nk)
- Mã HS 39262090: ETPC/ Khuy mắt cáo, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: EVH/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: EY01/ Khoen bằng nhựa (composition:POM) (nk)
- Mã HS 39262090: F06/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F09658-Móc áo-(40X40X35)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F09659-Móc quần-(37X30X34)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F12021-Móc quần-(37X30X36)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16447-Móc quần trẻ em-(29X22X18)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16447-Móc quần-(29x22x18)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16453-Móc áo khoác-(32X32X20)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16455-Móc áo trẻ em-(31.5X31.5X20)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16455-Móc áo-(31.5x31.5x20)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16457-Móc quần-(30x22.5x20)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16459-Móc bộ-(30X27X15)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16461-Móc áo-(24x24x23)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16465-Móc áo-(35x35x20)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F16471-Móc áo-(35x35x20)cm-Nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F19/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F20/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F20/ Mếch dựng 100% polyester khổ 100cm (nk)
- Mã HS 39262090: F20751-Móc dép-(23X18X12.5)cm-Giấy (nk)
- Mã HS 39262090: F39/ Vòng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: F41/ Hạt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: FAI150XFAI140XH20/ Vòng nhựa đựng Chip, đường kính 15cm-FAI150XFAI140XH20/Ring (nk)
- Mã HS 39262090: FB41/ Móc khóa bằng nhựa các lọai(dùng sản xuất bè cứu hộ), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FB-5/ Que nhựa (NPL may áo ngực) (nk)
- Mã HS 39262090: FCC/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: FDN/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: FE1/ PHIM ÉP, KHỔ 10MM (nk)
- Mã HS 39262090: FE1/ PHIM ÉP, KHỔ 50 CM. Hàng thuộc TK nhập số: 103018729810/E11 ngày 29/11/2019, dòng hàng số 1 (nk)
- Mã HS 39262090: FE1/ PHIM ÉP, KHỔ 50 CM. Hàng thuộc TK nhập số: 103089373700/E11 ngày 04/01/2020, dòng hàng số 1 (nk)
- Mã HS 39262090: FE1/ PHIM ÉP, KHỔ 50 CM. Hàng thuộc TK nhập số: 103105450930/E11 ngày 13/01/2020, dòng hàng số 1 (nk)
- Mã HS 39262090: FE1/ PHIM ÉP, KHỔ 500 MM (nk)
- Mã HS 39262090: FHS-FRZ-FSW/ Nhãn logo (nk)
- Mã HS 39262090: FKS394/ Móc treo thẻ bằng nhựa/ Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FL005/ Dây treo tem nhãn bằng nhựa-String label TP00010AD-AL, kích thước: dài 86mm, phục vụ sản xuất hàng may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FL005/ Dây treo tem nhãn bằng nhựa-String label TP00010AD-AL, kích thước: rộng 2.54mm*dài 86mm, phục vụ sản xuất hàng may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FL005/ Dây treo tem nhãn bằng nhựa-String label TP00010AD-AL, phục vụ sản xuất hàng may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FL005/ Dây treo tem nhãn bằng nhựa-String label TP00010AD-AL,dài: 86mm, phục vụ sản xuất hàng may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FL005/ Dây treo tem nhãn bằng nhựa-String label TP00034AD-AL, phục vụ sản xuất hàng may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FL005/ Dây treo tem nhãn bằng nhựa-String label TP00051AD-AL, kích thước: 240mm, phục vụ sản xuất hàng may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FL005/ Dây treo tem nhãn bằng nhựa-String label TP00051AD-AL, kích thước: dài 240mm phục vụ sản xuất hàng may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FL005/ Dây treo tem nhãn bằng nhựa-String label TP00051AD-AL, kích thước:dài 240mm, phục vụ sản xuất hàng may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FL005/ Dây treo tem nhãn bằng nhựa-String label TP00051AD-AL, phục vụ sản xuất hàng may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FLET001/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: FM04/ Nhãn nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: FM10/ Móc treo nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: FM11/ Kẹp bằng nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: FMG10/ Móc treo nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: FMG11/ Kẹp bằng nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: Foam pad- Quả áo lót bằng mút xốp (hàng mẫu), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FOTL035/ Móc treo các loại (307021025 bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: FPL13/ Hạt cỡ (chất liệu nhựa) các loại, PLASTIC Sizer (nk)
- Mã HS 39262090: FPL14/ Móc treo quần, áo,váy nhựa các loại, PLASTIC HANGER W217-12" (nk)
- Mã HS 39262090: FS-12426/ Tạp dề nhựa PVC trong (dài 1000x0,3mm) (nk)
- Mã HS 39262090: FS-15154/ Tạp dề bằng nhựa PVC mềm 0.3mm, dài 1200mm (nk)
- Mã HS 39262090: FTN20-29/ Dây treo tag (nk)
- Mã HS 39262090: FYJ002/ Dây áo bằng cao su. mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: FYJ002/ Dây áo bằng cao su. mới 100% (MOBILON TAPE) (nk)
- Mã HS 39262090: FZ2020C2143_NPL12/ Móc treo nhựa (dùng trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: FZ2020C2143_NPL13/ Thẻ nhựa (dùng trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: FZ2020C2143_NPL14/ Đạn nhựa (dùng trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: G043/ Nút bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: G044/ Khóa bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: G45/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G66/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: G718-Đ0114-----216/ Đạn nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: G718-K0033-----209/ Khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G718-M0214-----211/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G723-Đ0114-----298/ Đạn nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: G723-K0232-----263/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G723-M0214-----294/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G723-N0267-----239/ Nhãn nhựa phụ (nk)
- Mã HS 39262090: G748-Đ0114-----1562/ Đạn nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: G748-K0033-----1553/ Khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G748-K0232-----1505/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G748-M0214-----1555/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G748-N0267-----1456/ Nhãn nhựa phụ (nk)
- Mã HS 39262090: G748-N0415-----1466/ Nhãn nhựa chính "NIKE" (nk)
- Mã HS 39262090: G748-N0415-----1466/ Nhãn nhựa chính (NIKE) (nk)
- Mã HS 39262090: G748-T1656--D2-1598/ Tấm nhựa mềm dạng cuộn khổ từ 55-57" (kho 56") (142.2cm): 25m (nk)
- Mã HS 39262090: G748-T1656--D2-1598/ Tấm nhựa mềm dạng cuộn khổ từ 55-57" (kho 56") (142.2cm): 50m (nk)
- Mã HS 39262090: G748-T1656--D4-1599/ Tấm nhựa mềm dạng cuộn khổ từ 57-59" (kho 58"): 100m (nk)
- Mã HS 39262090: G748-T1656--L8-1587/ Tấm nhựa mềm dạng cuộn khổ từ 18-20" (kho 18") (457mm): 25m (nk)
- Mã HS 39262090: G748-T1656--Q8-1853/ Tấm nhựa mềm dạng cuộn khổ 9-11'' (KHO 11" 28 CM) (nk)
- Mã HS 39262090: G748-V0021-----1530/ Vòng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: G748-V0458-----1519/ Vòng nhựa (1bộ 2chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay (0-1065-02, chất liệu nhựa PE, dùng trong phòng thí nghiệm, 100 chiếc/hộp) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay (98-9110-66, No 305, size L, 100 chiếc/hộp 40 hộp/thùng, chất liệu nhựa PE, dùng trong phòng sạch) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay (bằng nhựa trong PVC) 12 inch, size: M, L, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay A95-55L(1-6177-03,chất liệu nhựa PE,không có khả năng chống đâm thủng,cứa rách,chống cháy,cách điện,chống hóa chất,dùng trong phòng thí nghiệm nhà máy),Nhập mục 40-103216558430/C11(23/03/20) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay B0601 (2-1667-02, size M, 10 đôi/túi, chất liệu nhựa Nylon, dùng trong phòng thí nghiệm) (nk)
- Mã HS 39262090: Gắng tay bằng nhựa PE, nhãn hiệu:AEONTOPVALU, Model BP PE-Gloved white, 100 chiếc/ hộp, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay bằng nhựa POLYETHYLENE,kích thước dài 27.5cm,lòng bàn tay 25cm,model KHD05-7510,dùng cho thực phẩm,bộ 2 chiếc.hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay bằng nhựa PVC hiệu SHOWA, model: 160R PVC, size M, L, không cách điện, đóng gói 240 đôi/1 carton, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay bằng nhựa PVC, không cách điện, mã 160R, 240 đôi/thùng, nhãn hiệu: Showa. (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay bằng nhựa vinyl dùng trong phòng sạch cỡ L (GG12L), không dùng trong y tế, hãng sx: GENERAL GLOVES, loại dùng 1 lần, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay bằng nhựa vinyl dùng trong phòng sạch cỡ M (GG12M), không dùng trong y tế, hãng sx: GENERAL GLOVES, loại dùng 1 lần, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay bằng nhựa vinyl dùng trong phòng sạch cỡ nhỏ, hãng sản xuất: BLUESAIL, không dùng trong y tế, không cách điện, 1000 pcs/ctn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay bằng nhựa vinyl dùng trong phòng sạch cỡ S (GG12S), không dùng trong y tế, hãng sx: GENERAL GLOVES, loại dùng 1 lần, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay bằng nhựa vinyl dùng trong phòng sạch cỡ trung bình, hãng sản xuất: BLUESAIL, không dùng trong y tế, không cách điện,1000 pcs/ctn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay bằng plastic loại lớn-MCD BLUE GLOVE LARGE-(1 thùng 3000 cái; 1 thùng 3.83 kgs) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay chất liệu nilon,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay chống hóa chất, chất liệu PVC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay chống tĩnh điện bằng nilong (PVC), dùng trong phòng sạch. Dài 12 inchs. Không chống đâm thủng cứa rách, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay dài PE (100 cái/hộp), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GĂNG TAY ĐẤM BỐC,chất liệu:Main fabric 70.0: 65.0% Polyurethane (PU) 35.0% Polyester (PES),nhãn hiệu:OUTSHOCK,mới: 100%, model code:8545450 (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay dùng 1 lần bằng nilon LDPE, 50 cái/hộp, 80g/hộp, 80kg, mã 50935, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay dùng cho rửa chén bát,chất liệu nhựa POLYVINYL CHLORIDE,size M,độ dầy 0,4 mm,không dùng cho nấu ăn và chế biến thực phẩm,bộ 2 chiếc,kích thước dài 310 mm.hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay dùng để bảo vệ tay khi làm việc vật liệu: nhựa kích thước: cỡ M gồm 50 đôi/hộp,model: No.940, size M,50pairs/box,nsx:Estay, hàng mới 100%,thuộc mục 1 tkknq:103252521960 (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay dùng trong nhà xưởng khả năng chịu nhiệt: 220 độ C,chất liệu: nhựa (không có chức năng chống đâm thủng, cứa rách,chống cháy, cách điện, chống hóa chất) EA354AF-31 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay không cách điện dùng để bảo vệ tay khi làm việc vật liệu: nhựa,kt:cỡ M gồm 50 đôi/hộp,model:No.940, size M,50pairs/box,nsx:Estay,mới 100%, thuộc mục 1 tkknq 103252521960 (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay không cách điện dùng để đeo tay khi làm việc, kích thước: 33 cm, 1 hộp 10 đôi, chất liệu: nhựa,model: No.3550, 10pairs/Box,nsx:Simon, Hàng mới 100%, thuộc mục 16 tkknq 103268150530 (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay làm vệ sinh bằng nhựa PVC, size L (bộ 2 chiếc) KFY05-9209. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay làm vệ sinh bằng nhựa PVC, size M KFY05-9193. (bộ 2 cái). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nhựa PVC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GĂNG TAY NI LÔNG PE VỆ SINH Y TẾ SIZE M (EVA/PE GLOVES), HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GĂNG TAY NI LÔNG PE VỆ SINH Y TẾ SIZE S (EVA/PE GLOVES), HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon (100 cái/ túi) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon (hộp) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon [100cái/túi]/ VN, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon dùng để chống bẩn (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay Nilon. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilong 5 ngón dài 90cm, Hiệu: OKUNYGROUP (chuyên dụng cho thụ tinh nhân tạo bò), hàng mới 100%. nhà sx: OKUNYGROUP INDUSTRY DALIAN CO.,LTD (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilong, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nylon/ Nylon gloves LO-5041-1-M(PM000980) (Tá12cái, loại không cách điện) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay phối giống GLOVES RED SENSITVIE IMV, chất liệu nilon, 150pcs/box, 50 box, hàng mới 100%, hàng F.O.C (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PU chống tĩnh điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC (TQ). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC (Trung Quốc), bằng nhựa vinyl dùng trong phòng sạch, không dùng trong y tế, không cách điện, 1000 pcs/ctn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC, (chất liệu Polyvinyl clorua), size: S (50 đôi/túi, 10 túi/thùng, 500đôi/ thùng), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC, bằng nhựa vinyl, kích thước 12 inch, dùng trong phòng sạch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay showa 160, bằng nhựa PVC, không cách điện, 240 đôi/thùng (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay showa 170, chống dầu bằng nhựa PVC, không cách điện, 120 đôi/thùng (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tiện lợi bằng nhựa (100 cái/hộp) size L, Code: 9030 (4963527930921) (không có chức năng cách điện, chống đâm thủng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tiện lợi bằng nhựa (100 cái/hộp) size L, Code: 9031 (4963527208020) (không có chức năng cách điện, chống đâm thủng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tiện lợi bằng nhựa (100 cái/hộp) size M, Code: 9030 (4963527930938) (không có chức năng cách điện, chống đâm thủng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tiện lợi bằng nhựa (100 cái/hộp) size M, Code: 9031 (4963527208037) (không có chức năng cách điện, chống đâm thủng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tiện lợi bằng nhựa (100 cái/hộp) size S, Code: 9030 (4963527930945) (không có chức năng cách điện, chống đâm thủng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tiện lợi bằng nhựa (100 cái/hộp) size S, Code: 9031 (4963527208044) (không có chức năng cách điện, chống đâm thủng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tiện lợi Pulito, 100 đôi/hộp, 24 hộp/thùng, thành phần: nhựa PDPE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tiện lợi Pulito, 200 đôi/hộp, 12 hộp/thùng, thành phần: nhựa PDPE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tiện lợi Pulito, 500 đôi/hộp, 8 hộp/thùng, thành phần: nhựa PDPE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tiện lợi, hiệu: HYGY, chất liệu: nhựa HDPE (100 chiếc/gói, 100 gói/carton). hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tĩnh điện bằng PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GĂNG TAY TRÁI CHƠI BÓNG CHÀY- Nhãn hiệu:KIPSTA- Chất liệu:Outside Shell- Secondary Lining 40.0: 100.0% Foamed PVC- Model code:8514084 (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay túi bóng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay Vinyl trong không bột size L 240mm (làm từ nhựa PVC; Găng tay không (chống đâm thủng, cứa rách, chống cháy, cách điện, chống hóa chất) 05 hộp/thùng, 1000 cái/thùng) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay Vinyl trong không bột size M 240mm (làm từ nhựa PVC; Găng tay không (chống đâm thủng, cứa rách, chống cháy, cách điện, chống hóa chất) 05 hộp/thùng, 1000 cái/thùng) (nk)
- Mã HS 39262090: Găng tay Vinyl trong không bột size S 240mm (làm từ nhựa PVC; Găng tay không (chống đâm thủng, cứa rách, chống cháy, cách điện, chống hóa chất) 05 hộp/thùng, 1000 cái/thùng) (nk)
- Mã HS 39262090: găng tay(dùng trong nhà xưởng)/Gloves M VERTE752(Powder) Regular-type 100pcs/BX/Midori Anzen/New/Made in Malaysia (nk)
- Mã HS 39262090: găng tay(dùng trong nhà xưởng)/Gloves M VERTE783(Powder) Soft-type 100pcs/BX/Midori Anzen/New/Made in Malaysia (nk)
- Mã HS 39262090: gangtay/ Găng Tay bằng nhựa Vinyl không tĩnh điện (PO#20200421-8) 1 hộp 100 cái (nk)
- Mã HS 39262090: gangtay/ Găng Tay cao su chống tĩnh điện Nitrile trắng không bột size M 1 hộp 100 cái(PO#20200421-8) (nk)
- Mã HS 39262090: GB18/ Nút chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: GC63-00227A/ Viền trang trí bằng nhựa mặt trong của ổ khóa điện tử-IN HSG DECO. Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39262090: GC63-00240A/ Viền trang trí bằng nhựa mặt ngoài của ổ khóa điện tử-SIDE DECO OUT.Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39262090: GDT-HAT002/ Hạt size phân cỡ bằng nhựa,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GDT-MOC001/ Móc treo quần áo bằng nhựa,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GG30/ Móc nhựa treo áo,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GG-GHI001/ Ghim quần áo bằng nhựa.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GG-HAT001/ Hạt zise phân cỡ bằng nhựa.(Thể nhựa).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GG-HAT001/ Hạt zise phân cỡ bằng nhựa.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GG-MOC001/ MÓC TREO QUẦN ÁO BẰNG NHỰA,HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GG-NHA003/ Nhãn nhựa các loại,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GG-NHA003/ Nhãn nhựa các loại.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Ghim (đạn) bằng nhựa để phụ trợ trong may mặc,dùng để gắn tem lên quần áo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Ghim cài bằng nhựa. mã hàng CLP. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GHIM/ Ghim nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: GHIM/ GHIM NHỰA CÀI QUẦN (nk)
- Mã HS 39262090: GHIMNHUA/ Ghim nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Gia cố cổ bằng nhựa. mã hàng STY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GITOĐ---0114---224/ Đạn nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: GITOM---0214---216/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB018/ Dây ghim mác bằng nhựa TAG PIN(RED) 7mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB019/ Dây ghim mác bằng nhựa TAG PIN(BK) 7mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB022/ Thanh móc nhựa HOOK A/P24*35mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB025/ Thanh móc nhựa HOOK E/95mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB026/ Thanh móc nhựa HOOK E/LH 155mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB027/ Thanh móc nhựa HOOK E/RH 155mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB028/ Tấm lót PVC P-BOARD 1T/20*20mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB029/ Tấm lót PVC P-BOARD 1T/20*30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB030/ Tấm lót PVC P-BOARD 1T/31*47mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB031/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR A/25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB032/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR A/LH 35mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB033/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR A/RH 35mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB034/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR F/30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB035/ Thanh móc nhựa EDGE PROTECTOR F/60mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB036/ Thanh móc nhựa HOOK A/75mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB037/ Thanh móc nhựa HOOK A/80mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB038/ Thanh móc nhựa HOOK E/50mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB039/ Thanh móc nhựa HOOK E/75mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB040/ Thanh móc nhựa HOOK E/100mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB041/ Tấm lót PVC P/BOARD 1T/20*25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GJSB042/ Dây viền bằng nhựa ROLL PROTECTOR A/8mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GKWOĐ---0114---159/ Đạn nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: GLASS/ Kính dùng để sản xuất bạt trùm- glassfibre, CNSU-5/58.30id26xL 1350-GF-VE-OGREEN6014-PPLLSM (nk)
- Mã HS 39262090: GLNL015/ Dây treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: GMFLB---0202---190/ Bướm cổ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: GMFLĐ---0114---175/ Đạn nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: GMFLD---0273---197/ Dây treo nhãn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: GMFLK---0110---188/ Khoanh cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: GMFLK---0232---146/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: GMFLX---0055---193/ Xương cổ nhựa (1bộ 2chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: GO12/ ĐẠN NHỰA CÁC LOẠI, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: GO12/ Dây bắn mạc (Dây treo nhãn) 5mm (nk)
- Mã HS 39262090: GO8/ Móc nhựa-6012CG-PS-BLK01 (nk)
- Mã HS 39262090: GO8/ Móc nhựa-7014-PS-BLK01 (nk)
- Mã HS 39262090: GO9/ Thẻ nhựa-CS1Q (nk)
- Mã HS 39262090: GONL-027/ Lưới nhựa dùng bảo vệ đầu nối cáp (O1611068-GE) (nk)
- Mã HS 39262090: GRP-2620-444/ Vòng nhựa đựng Chip-GRP-2620-444/Ring, (18x18x1.3) cm (nk)
- Mã HS 39262090: GTAHĐ---0114---233/ Đạn nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: GTAHN---0267---151/ Nhãn nhựa phụ (nk)
- Mã HS 39262090: GTAHTA3-1656---259/ Tấm nhựa mềm dạng cuộn khổ từ 38-40" (KHO 39" 100 CM) (nk)
- Mã HS 39262090: GZ1667/ Móc Treo (nk)
- Mã HS 39262090: H-001/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: H1-01/ Hạt cỡ (bằng nhựa) các loại (nk)
- Mã HS 39262090: Ha1/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: H-ADD-AH530/ MÓC TREO NHỰA AH530;5.35"BLACK (nk)
- Mã HS 39262090: HANDLE K118/ Chốt nhựa dùng cố định quai túi gôn (nk)
- Mã HS 39262090: HANGER/ MÓC TREO (nk)
- Mã HS 39262090: HANGER/ MOC TREO NHUA HANG MOI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HANGER01/ Móc treo bằng nhựa (Hanger- 484R-PS-BLK01 (nk)
- Mã HS 39262090: HANGER01/ Móc treo bằng nhựa (Hanger- 485R-PS-BLK01 (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt cườm bằng nhựa. Không hiệu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt cườm trang trí Prepared Adhesives Accessory Dome Stud 4mm. Dùng trong ngành kết cườm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt cườm trang trí Prepared Adhesives Accessory Done Stud 4mm Pearl. Dùng trong ngành kết cườm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt cườm trang trí Prepared Adhesives Accessory For Stone 3mm. Dùng trong ngành kết cườm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt cườm trang trí Prepared Adhesives Accessory For Stone 4mm. Dùng trong ngành kết cườm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt kim sa bằng nhựa (các hình hoa, lá, tròn,), dùng trong may mặc, nhà sản xuất: Hebei Xiongye Machine Trade Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt nhựa trang trí áo lót phụ nữ, dùng may đồ lót phụ nữ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt nhựa trang trí đã làm bóng (phụ kiện may mặc), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt nhựa trang trí đã làm bóng(phụ kiện may mặc), hiệu chữ trung quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt nhựa trang trí đã làm đánh bóng(phụ kiện may mặc), hiệu chữ trung quốc mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hạt size quần áo dùng cho cửa hàng thời trang,hiệu Anta,size từ XS-3XL chất liệu 100% nhựa.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HẠT TRANG TRÍ BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: HATCUOM/ HẠT CƯỜM (DÙNG ĐỂ TRANG TRÍ) (nk)
- Mã HS 39262090: HATCUOM-001/ Hạt cườm bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HATSIZE-NHUA/ Hạt size nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HBH01/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chặn (chốt chặn) (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chốt (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chốt bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chốt, chặn (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chốt, chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt cỡ (chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt cỡ (chất liệu nhựa) kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt cỡ (thẻ nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt cỡ cỡ của quần áo bằng nhựa. Code Crown Sizer (Thẻ cỡ) hàng mới 100% / VN (nk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt cườm trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: HC00_03/ Hạt cườm bằng nhựa dùng để trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: HC01/ Hạt cườm bằng nhựa #A403771 (BEAD; MISC.HARDWARE 100% THERMOPLASTIC POLYURETHANE (60% RECYCLED) INNER DIA:4MM;OUTER DIA:9MM).Dùng trong may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HC01/ Hạt cườm bằng nhựa (NIKE GRIND__DRAWCORD) #A541622 (10.7x7.2)mm.Dùng trong may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HC01/ Hạt cườm bằng nhựa (NIKE GRIND__DRAWCORD) #A541622 (10.7x7.2)MM.Dùng trong may mặc.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HC01/ Hạt cườm bằng nhựa(BEAD; MISC.HARDWARE 100%THERMOPLASTIC POLYURETHANE (60% RECYCLED) INNER DIA:4MM;OUTER DIA:9MM)/BEAD; CORDLOCK-TOGGLE; BASE #A403771.Dùng trong may mặc.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HC-20/ Khoen nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HCN03/ HẠT CHẶN BẰNG NHỰA GEN18-STPR-TAG (nk)
- Mã HS 39262090: HCO/ Hạt cỡ (thẻ nhựa thể hiện kích cỡ) dùng cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: HD008/ Đạn nhựa (75mm) (nk)
- Mã HS 39262090: HD013/ Cúc các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HĐ04_016/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: HĐ04_016/ Dây treo nhãn / cn (nk)
- Mã HS 39262090: HDL/ Quai túi bằng plastic mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HE28/ Chốt chặn(hạt chặn) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HG/ 0076- Móc nhựa-3319-PS-BLK01(Móc treo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HG/ 0076- Móc nhựa-3328-PS-BLK01(Móc treo), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HG/ Móc Treo Nhựa,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HGKEN/ Keo ép (nhựa) K.100cm (nk)
- Mã HS 39262090: HGKEN02/ Keo ép (nhựa) K.70cm (nk)
- Mã HS 39262090: HGKEN04/ Keo ép (nhựa) K.145cm (nk)
- Mã HS 39262090: HGNENN/ Nhãn ép nhiệt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HH06/ Dây treo nhãn (Tag,pin...) LOGO STRING (nk)
- Mã HS 39262090: HH06/ Dây treo nhãn (Tag,pin...) TL-LK90-10 PLASTIC PIN (nk)
- Mã HS 39262090: HH12/ Khóa, khoen, kim,ghim móc trang trí bằng nhựa PACKING 9X2.8MM (nk)
- Mã HS 39262090: HH12/ Khóa, khoen, kim,ghim móc trang trí bằng nhựa POLYESTER PACKING. (nk)
- Mã HS 39262090: HH12/ Khóa, khoen, kim,ghim móc trang trí bằng nhựa POLYESTER PAKING POLYESTER 100% HS.CODE 3926.90-000 (nk)
- Mã HS 39262090: HH20/ Nhãn nhựa (TLWP-28) POLYURETHANE WAPPEN. (nk)
- Mã HS 39262090: HH20/ Nhãn nhựa MICROSUEDE LOGO LABEL 5CMX5CM nhãn phụ (nk)
- Mã HS 39262090: HH62/ Miếng lót cổ áo TM-CG POLYURETHAN CHIN GUATD PARTS POLYURETHANE 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HÌNH TRANG TRÍ BẰNG NHỰA, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HÌNH TRANG TRÍ QUẦN ÁO BẰNG NHỰA, HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HIP-P/ Nhãn TPU (nk)
- Mã HS 39262090: HK069/ Miếng đệm bảo vệ (nk)
- Mã HS 39262090: HL79/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: HM/ Kích cỡ gắn móc treo(Thẻ Nhựa), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HM/ Kích cỡ gắn móc treo(Thẻ nhựa),Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: hm28/ Mắc treo bằng nhựa các loại, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: HML/ Pho giày (Hot melt 075B: 319pst) (nk)
- Mã HS 39262090: HN/ Hạt nhựa (Hạt được làm bằng plastic, dùng để làm đồ trang sức mỹ ký). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HN/ Hạt nhựa trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: HN001/ Hộp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HN001/ Hộp nhựa (hop nhua dung de dung khau trang xuat khau, kich thuoc 5.5L x 1.8W x 5.5H) (nk)
- Mã HS 39262090: HN131/ Dây treo mác, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HN66/ Cá cổ, hàng mới 100%, dùng làm nguyên phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: HNBTAY/ Bao tay-MCG-800N size L (10pcs/bag)-Static dissipative gloves (nk)
- Mã HS 39262090: HNX21/ KHOEN, MÓC KHÓA BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: HOLD/ Khóa đai quần, PLASTIC TRIANGLE, BLACK (nk)
- Mã HS 39262090: HOOK/ Móc bằng nhựa PLASTICS HOOK (dung sx gang tay) (nk)
- Mã HS 39262090: HOOK/ Móc bằng nhựa PLASTICS-HOOK (dung sx gang tay) (nk)
- Mã HS 39262090: HOOK/ Móc nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HOOKSTX/ Móc gài (bằng nhựa) dùng cho găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: Hộp có đựng 100 găng tay nillon, chất liệu bằng nhựa, mã hàng 4982790309999, hãng sx Seiwa Pro Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hộp đựng bút bằng nhựa (3x25 cm, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Hộp đựng bút bằng nhựa (8X20 cm, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HP053/ Móc treo (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: HP056/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HP14/ Dây treo nhãn bằng nhựa(dùng để treo thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: HR-SML013/ Chốt chặn các loại (bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HS/ Mác ép nhiệt bằng nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HS06/ Dây treo thẻ các loại (nk)
- Mã HS 39262090: HS18CHEV/ Nhãn Heatseal CWY18_CHEV_HS bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: HS18HS/ Nhãn Heatseal CWY18_HS_TRI bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: HS18LOGO/ Nhãn Heatseal CWY18_LOGO_HS bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: HS18ODI/ Nhãn Heatseal CWY18_OD_HS_TRI bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: HS18ST/ Nhãn Heatseal CWY18_ST_HS bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: HS18WSI/ Nhãn Heatseal CWY18_WS_HS_TRI bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: HS25/ Mắc treo các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: HS-ĐẠN NHỰA/ ĐẠN NHỰA CÁC LOẠI (2-386409-000-00 25MM (Mới 100%) TARGET STORES.25PP-379C) (nk)
- Mã HS 39262090: HS-ĐẠN NHỰA/ ĐẠN NHỰA CÁC LOẠI((2-386409-000-00 25MM,Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: HSHT-A049/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HSHT-A056/ Dây viền, dây trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HSHT-A104/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HSHT-A112/ Nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HS-MÓC TREO/ MÓC TREO CÁC LOẠI B12C-3CS-MT (BẰNG NHỰA), Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HS-MÓC TREO/ MÓC TREO CÁC LOẠI B12C-3S-MT (BẰNG NHỰA), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: HTF/ Nhãn chính bằng nhựa HEAT TRANSFER (nk)
- Mã HS 39262090: HTF/ Nhãn chính bằng nhựa- HEAT TRANSFER (nk)
- Mã HS 39262090: HTT/ Hạt trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: HTT/ Hạt trang trí (npl trong sx may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: HTT/ Hạt trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HTT/ Hạt trang trí nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: HYG002/ Đệm lót 9mm x2.8mm (nk)
- Mã HS 39262090: HYPALONWRS/ Miếng nhựa có lớp gai may phần cổ tay của găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: HYPALONWRS-0.64/ Miếng nhựa có lớp gai may phần cổ tay của găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: HYPALONWRS-0.7/ Miếng nhựa có lớp gai may phần cổ tay của găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm (nk)
- Mã HS 39262090: HZPAD1Q022A22C/Thắt lưng, Chất liệu:PU, Hiệu HLA, Mới 100%/INV-HIET20-087/C/O-E-0220141302000833 (08/6)-Mục 25 (nk)
- Mã HS 39262090: I005/ Thanh PVC L màu xám 15x15x2 mm (dài 83 cm) 001.0202- Ý (hàng phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: I038/ Khoen, nút, khóa bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: I048/ Miếng lót gót giày (bằng pvc) (nk)
- Mã HS 39262090: IC175/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: IC332/ Nhựa lót (nk)
- Mã HS 39262090: IC338/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: IC58/ Nhãn phụ (Nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: IC65/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: ID49/ Cúc nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: ID69/ Túi nilon các loại (nk)
- Mã HS 39262090: IDMGR35/ Hộp nhựa đựng hàng thành phẩm xuất khẩu/OUTER-BOX/HDI513A115 (nk)
- Mã HS 39262090: INI2-NL11/ Dây treo nhãn(bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: IP017/ Bướm cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: IP018/ Balem nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: IP022/ Dây treo nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: IP030/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: IP031/ Khoanh cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: IPL15/ Đạn nhựa (đồ phụ trợ may mặc, bằng nhựa, dùng để treo thẻ bài, không size) (nk)
- Mã HS 39262090: IPL18/ Chốt chặn (bẳng nhựa, dùng để điều chỉnh độ dài ngắn các loại dây trên sản phẩm, không size) (nk)
- Mã HS 39262090: IPL18/ Chốt chặn (bằng nhựa,đồ phụ trợ may mặc, dùng để điều chỉnh độ dài ngắn các loại dây trên sản phẩm, không size) (nk)
- Mã HS 39262090: IPL19/ Hạt chặn (bẳng nhựa, dùng để điều chỉnh độ dài ngắn các loại dây trên sản phẩm, không size) (nk)
- Mã HS 39262090: IPL19/ Hạt chặn (bằng nhựa,đồ phụ trợ may mặc, dùng để điều chỉnh độ dài ngắn các loại dây trên sản phẩm, không size) (nk)
- Mã HS 39262090: ISM14/ Tay kéo khóa (nk)
- Mã HS 39262090: ITC97/ Đạn nhựa (dây treo thẻ bài) 10cm/1pcs, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: ITC97/ Đạn nhựa (dây treo thẻ bài) 12cm/1pcs, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: J0020026N/ Móc khóa nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: J0020035N/ Móc nhựa các loại (1 bộ 3 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: J0110094N/ Móc nhựa các loại (1 bộ 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: J11/ Thẻ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: J2/ Nhãn nhựa(CHAUS TPU COO PRINTED LABEL) thể hiện nội dung"MADE IN VIỆT NAM" (nk)
- Mã HS 39262090: J4/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JAN CODE:4982612838409/ Áo Mưa bằng nhựa, nhãn hiệu UNICAR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: JAPL07/ Móc treo bằng nhựa(Dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JAPL07/ Móc treo bằng nhựa,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: JAPL07/ Móc treo bằng nhựa.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: JAPL08/ Khoen nhựa(hạt size/thẻ kích cỡ/kẹp nhựa gắn móc treo làm bằng plastic, dùng cho hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JAPL08/ Khoen nhựa,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: JAPL08/ Khoen nhựa.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: JAPL09/ Móc liên kiết bằng nhựa.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: JGM19-3700/ Cúc đính bằng nhựa size 15mm (11KGS) (nk)
- Mã HS 39262090: JGM19-3700/ Cúc đính bằng nhựa size 20mm (6KGS) (nk)
- Mã HS 39262090: JGM19-5007/ Mắc áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JH012-1/ Vòng đệm nhựa 7/8'' (nk)
- Mã HS 39262090: JH104/ Khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JH141/ Thanh trượt cho dây đeo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JLPL24/ Móc áo bằng nhựa-black top- hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: JLPL27/ Chụp kích cỡ bằng nhựa- hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: JM-CR-029-20_NPL09/ Móc nhựa W340N (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JM-CR-029-20_NPL09/ Móc nhựa W491W-PS-NTL01 (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JM-CR-029-20_NPL09/ Móc nhựa WHB12HRG-PS (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JM-CR-029-20_NPL10/ Thẻ nhựa MRK45 (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JM-CR-029-20_NPL11/ Dây chống giãn 1/4" (bằng plastic, dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JM-CR124-19_NPL08/ Móc nhựa W340N (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JM-CR124-19_NPL08/ Móc nhựa W340W-PS-NTL01 (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JM-CR124-19_NPL08/ Móc nhựa W491W-PS-NTL01 (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JM-CR124-19_NPL09/ Thẻ nhựa MRK45 (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: JP.#8/ Móc câu nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JP20-3700/ Cúc đính bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JP20-3700/ Cúc đính bằng nhựa size 9/15/21mm (nk)
- Mã HS 39262090: JP20-5007/ Mắc áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JS-PL7/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: JS-PL9/ Chốt, kẹp cài nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: JYLJKHC015002/ Móc dây nịt làm bằng 100% nhựa Polyethylen. (nk)
- Mã HS 39262090: JYLJKHC015002/ Móc dây nịt làm bằng 100% nhựa Polyethylen.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: K013/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: K013/ Móc treo (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: K034/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: K04/ Kẹp nhựa'' Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: K06/ Khoen bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: K18 SAY/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: K50/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KBN/ Kim bấm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KC/ Kẹp nhựa (kẹp cỡ) (nk)
- Mã HS 39262090: KC/ Khoanh cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KC00_03/ Khoen cài áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KC003/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KC021/ Cục chận dây luồn (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KC054/ Khoen (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KC1/ KHOEN, KHÓA CÁI (nk)
- Mã HS 39262090: KCL-N1/ Khoen nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: KCN/ Khóa chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KC-TS/ Kẹp cỡ bằng nhựa (Crown size) (nk)
- Mã HS 39262090: KC-TS/ Kẹp cỡ bằng nhựa (Crown Sizer) (nk)
- Mã HS 39262090: KD/ Khoá đai (khuy đai)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KĐ/ Khóa đai bằng plastic, dạng chiếc, chốt đai dây thắt lưng áo khoác, nhà sản xuất WIVIS CO., LTD, còn nguyên mới. (nk)
- Mã HS 39262090: kec/ Kẹp cỡ các loại hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KEEP001/ Kẹp đai (nk)
- Mã HS 39262090: KENA/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KENA/ Kẹp nhựa #151 (nk)
- Mã HS 39262090: KENA/ Kẹp nhựa NO.4 (nk)
- Mã HS 39262090: KENA/ Kẹp nhựa rocks NO7 (nk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa, phụ liệu may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Kẹp treo nhãn (13.3cm) (100% PLASTIC) (nguyên phụ liệu may quần áo lót các loại) (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Kẹp vải (Mới 100%, bằng nhựa, kích thước: 2.1cm), dùng để kẹp giữ căng vải nsx:Zons shoe-machine (nk)
- Mã HS 39262090: KEP/ Kẹp nhựa các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KEPNHUA/ Kẹp kích cỡ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KEPNHUA/ KẸP NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: kepsize/ Kẹp nhựa size (plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: KEPSIZE/ KẸP SIZE MÓC TREO (nk)
- Mã HS 39262090: KFPL16/ Dây tape chống bai bằng nhựa (Băng mobilon) (nk)
- Mã HS 39262090: KFPL31/ Miếng plastic nẹp đường viền (nk)
- Mã HS 39262090: KFPL39/ Dây tape chống bai bằng nhựa (Băng mobilon) (nk)
- Mã HS 39262090: KH/ Khóa điều chỉnh bằng nhựa (hàng mới) (nk)
- Mã HS 39262090: KH/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KH-C(C)/ Khoen (khoen nhựa dùng cho hàng may mặc, ba lô) (hàng hóa không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: KH-C(C)/ Khoen (khoen nhựa) (khoen nhựa dùng cho hàng may mặc, ba lô) (hàng hóa không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39262090: KH-G/ Khoen (nk)
- Mã HS 39262090: KHN/ Khóa nhựa (0.8cm*2.5cm) để cố định dây buộc nón,áo (nk)
- Mã HS 39262090: KHN/ Khoen nhựa (kẹp kích thước nhựa) dùng cho sản phẩm may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: KHN/ Khoen size bằng nhựa dùng cho sản phẩm may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: KHN/ Khoen, khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Khóa bấm chặn/mở dây (POSI-GRIP CORD LOCK TWO) dùng trong sản xuất balo, túi xách..., chất liệu nhựa POM,màu nâu, kích thước 5mm,#2-14240.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Khoá gài bằng nhựa, 3/4''-5/8"(dùng trong sản xuất ba lô, túi xách), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KHÓA NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: Khóa nhựa (TSR-38(K300) sử dụng trong ngành may, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KHOÁ NHỰA CỦA NÓN LƯỠI TRAI (nk)
- Mã HS 39262090: Khóa nhựa PL/CORD LOCK SP-STP-14 dùng để gắn vào Ba lô, túi xách. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Khóa nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Khóa nịt có in logo bằng nhựa. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: KHOA03/ Khóa nịt có in logo bằng nhựa (1 set 2 PCE). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: khoachan/ Khóa chặn bằng nhựa,(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: khoachan/ Khóa chặn bằng nhựa,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: khoachan/ Khóa chặn bằng nhựa,hàng mới 100%` (nk)
- Mã HS 39262090: KHOANHUA/ KHÓA NHỰA CÁC LOẠI (nk)
- Mã HS 39262090: KHOANHUA-CDC26-2-215SP/ Khóa nhựa các loại (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KHOANHUA-CDC36-2-115SP/ Khóa nhựa các loại (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KHOEN KHÓA CÀI NHỰA, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39262090: KHOEN MÓC KHÓA QUẦN ÁO (BẰNG NHỰA, HÀNG MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: Khoen nhựa T30 (dùng cho may mặc) mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Khoen nhựa T38 (dùng cho may mặc) mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KHOENNHUA/ KHOEN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: khoen-pcs/ Khoen bằng nhựa,(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: khoen-pcs/ Khoen bằng nhựa,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KHU02/ Khuyên chữ D bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KHUÔN NÚM ÁO BẰNG NHỰA. HIỆU: TRIUMP. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Khuy/ Khuy cài, móc cài, kẹp cỡ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KI47/ Chốt chặn nhựa(dùng trong may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KI49/ Hạt chặn (dùng trong may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KIMN/ Kim treo nhãn (nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KIMN/ Kim treo nhãn (nhựa), mới 100% (KXU20261) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2006/ Dây viền, chất liệu nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2006/ Dây viền, khổ 0.5''-1.5'' (hàng mới 100%, chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2009/ Đạn nhựa (hàng mới 100%, dùng để gắn nhãn mác lên sản phẩm) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2011/ Nhãn ép nhiệt (hàng mới 100%, chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2011/ Nhãn mác (hàng mới 100%, chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2015/ Kẹp cỡ nhựa (hàng mới 100%, kẹp vào móc treo, thể hiện kích cỡ sản phẩm) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2015/ Kẹp cỡ nhựa S83 (hàng mới 100%, kẹp vào móc treo, thể hiện kích cỡ sản phẩm) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2016/ Móc treo nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2016/ Móc treo nhựa 157P H5 10" white (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2016/ Móc treo nhựa 157PS 10" NATURAL (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2016/ Móc treo nhựa 410PP (HNG-11712) 10" NATURAL (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2016/ Móc treo nhựa 429NHPP (H67H152122) 12" BLACK (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2016/ Móc treo nhựa 429PP (HNG-13427) 12" NATURAL (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2016/ Móc treo nhựa 465P-H(H5H15) 8.5" WHITE (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2016/ Móc treo nhựa 9108P-H(H5)-(9108H) 8"WHITE (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KK2036/ Đầu nối giữa 2 móc treo (Hàng mới 100%, chất liệu nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KK47/ Miếng trang trí các loại, kích thước 4.5CM, làm bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KK47/ Miếng trang trí các loại, kích thước 7CM, làm bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KK6/ Đạn nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KL15/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: KL32/ Chốt chặn bằng nhựa. (nk)
- Mã HS 39262090: KLM20-17/ Dây treo tag (nk)
- Mã HS 39262090: KLM20-23/ Bao thẻ (nk)
- Mã HS 39262090: KMN/ Thanh nhựa dùng để cố định form áo (dùng trong sản phẩm may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: KMNHUA/ Khoen móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KMOC/ Khuyên móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KMOC/ Khuyên móc nhựa (1 bộ 1 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Kẹp nhựa dùng cho đóng gói sản phẩm (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Kẹp nhựa dùng để ghim áo (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Kẹp nhựa(Thẻ nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Kẹp nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Kẹp nhựa, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Kẹp nhựa/Thẻ nhựa-CS1Q (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Khóa nhựa (0.8cm*2.5cm) để cố định dây buộc nón,áo. (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Khóa nhựa (1bộ 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: KN/ Thẻ nhựa-CS1Q (nk)
- Mã HS 39262090: KN0001/ Khóa, khoen nhựa các loại (RH-25N) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN0001/ Khóa, khoen nhựa các loại (SQ-25) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN0001/ Khóa, khoen nhựa các loại (SQ-30) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN0001/ Khóa, khoen nhựa các loại (T-25) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN0001/ Khóa, khoen nhựa các loại (T-38) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN0001/ Khóa, khoen nhựa các loại (YD-25) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN0002(SET)/ Khóa nhựa các loại (MSR-38) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN001G/ Khoen nhựa 38x8mm, dùng trong may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN003/ Khoen size móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KN02/ KẸP NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: KN1/ Khoá nhựa của nón lưỡi trai (nk)
- Mã HS 39262090: KN15/ KẸP NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: KN-2/ Khoá các loại (nk)
- Mã HS 39262090: KN-2/ Khóa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: KN-30346-466PCS/ Kẹp nhựa (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KN--30347-626PCS/ Kẹp nhựa (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KN-FMF0406-500PCS/ Kẹp nhựa (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KN-FMF0407-309PCS/ Kẹp nhựa (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KN-HS/ KẸP NHỰA(CÁC LOẠI) TG-B2955U-L-MT- MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN-HS/ KẸP NHỰA(CÁC LOẠI) TG-G5487U-M-MT- MỚI 100& (nk)
- Mã HS 39262090: KN-HS/ KẸP NHỰA(CÁC LOẠI) TG-R187U-XS-MT- MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN-HS/ KẸP NHỰA(CÁC LOẠI) TG-V262U-XL-MT- MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN-HS/ KẸP NHỰA(CÁC LOẠI) TG-V7649U-XXL-MT- MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KN-HS/ KẸP NHỰA(CÁC LOẠI) TG-Y124U-S-MT- MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KNHUA-TF01/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KN-P-0801-A027096-3500PCS/ Khóa nhựa 30mm (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KO9C/ Con chặn (CORDLOCK) bằng nhựa, sản phẩm dùng trong may mặc. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: KO-C(b)/ Khóa (khóa cài) (2 phần) (nk)
- Mã HS 39262090: KO-C(c)/ Khóa (nk)
- Mã HS 39262090: KO-G/ Khóa (nk)
- Mã HS 39262090: KP-20/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KP-42/ Đế bánh xe nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KP-46/ Bánh xe nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KPB_000000/ 1"(7/8) pvc binding_Khóa gân 1"(7/8) pvc (nk)
- Mã HS 39262090: KR/ Khoá rút các loại (nk)
- Mã HS 39262090: KR010/ Nút chặn bằng nhựa (Q/c: Phi8*L20mm) (nk)
- Mã HS 39262090: KR139/ Chốt chặn các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KS/ Khoen size (bằng nhựa) (hàng mới) (nk)
- Mã HS 39262090: KS/ KHOEN SIZE BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: KSD47/ Nhãn nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: KSD47/ Nhãn nhựa (hàng mới 100%) (TEM CHUYỂN IN) 2.5 X 2.2 CM (nk)
- Mã HS 39262090: KT/ Mắc treo quần áo (nk)
- Mã HS 39262090: KT108/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: KT-33/ Khóa cài nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KT-35/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KT57/ Thẻ chống chộm (Nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: KT6/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KTGD/ Khoá tăng giảm dây (nk)
- Mã HS 39262090: KTHS-A090/ Bao nylon- Poly Bag- VSD-W305XL432X0.025MM-RD208027 (nk)
- Mã HS 39262090: KTMT-A009/ Bao nylon PE- 30*40+5CM (nk)
- Mã HS 39262090: KTT_COLLARSUPPOTER/ Khung kẹp cổ áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KTT_TRANSFER/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: KU001/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: KV042/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: KV048/ Mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: KV09/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: KV133/ Củ treo đầu khóa kéo (nk)
- Mã HS 39262090: KV58/ MIẾNG NHỰA KẸP CỔ (nk)
- Mã HS 39262090: KV77/ Dây nhựa bắn thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: KV77/ Dây nhựa bắn thẻ bài TAG PIN (nk)
- Mã HS 39262090: L050D0530100025X0BOZ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ mizuno heat transfer size label 28x27mm (nk)
- Mã HS 39262090: L050D0T15900025X0BOZ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ mizuno heat transfer size label 23*25mm (nk)
- Mã HS 39262090: L050D0T15900025X0BOZ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ mizuno heat transfer size label 28x27mm (nk)
- Mã HS 39262090: L050D0T15900025Y7307/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ mizuno heat transfer size label 23*25mm (nk)
- Mã HS 39262090: L050D0T30100025X0BOZ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L050D0T30100025X0BOZ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ mizuno heat transfer size label 28*27mm (nk)
- Mã HS 39262090: L050D0T30100025X0BOZ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ mizuno heat transfer size label 28x27mm (nk)
- Mã HS 39262090: L050D0T30100025Y7307/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L050D0T30100025Y7307/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ mizuno heat transfer size label 28x27mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05453Y0R300025W1376/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland sock liner label 76.2*10.8MM (nk)
- Mã HS 39262090: L054545008BWV25B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40*20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L054545008U7625B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L054545008U7625B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40*20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L054546008BWV25B02ZA/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40*20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L054546008BWV25B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40*20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L054546008BWV25B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40x20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L054546008CMR25B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40*20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L054546008U7625B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L054546008U7625B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40*20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L054546175BWV25B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 36*14mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05454I550N7V25Y080S/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05454V07C00025G07SS/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland sock liner label 18x18mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05454W20300025B0247/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05454W20300025B0247/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer label 28*16mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05455153100025O02YZ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05455E0V600025W0001/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland sock liner label 94*12mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05455N27800025B07B2-V1/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ (14-4103TPG)/(19-0303TPG) +REBOTL+TM 28x12mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0545660SF00017B072C/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer label 33*26mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05456B0W600017W09QX-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05456B0W600017W09QX-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer label 33*14mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05456F0SF00017B0247-V1/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05456F0SF00017W09QX/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05456F0SF00017W09QX/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer label 33*26mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05456G0SF00017W09QX/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05456M0SF00017W09QX-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05456M0SF00017W09QX-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer label 33*26mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0545780SF00017W09QX/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer label 33*26mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05457E0SF00017W09QX-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05457G0VJ00025C05S6-V1/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05457H0VO00025C05S6-V1/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05457H0VO00025C05S6-V1/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 45*17mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05457L0WU00004W06CT-V1/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ BROWN/14-0955TPX "TIMBERLAND+R"/18-5642TPX "+R"/ TIMBERLAND #64843 40x24mm (518.00DOI518.00CAI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05457P20300025G08NU/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer label 28*16m (nk)
- Mã HS 39262090: L05457Q000M4K25W0AMB/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/GREEN ECREPEL+R/BLUE/ TBL ECOREPEL 10x20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05457U0UZ00065O030A/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05457V0UZ00065O030A/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40X8.7MM (nk)
- Mã HS 39262090: L059900037HHA0/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05990802JG027/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L059908071B00668/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ ADGS REEBOK DROPPED 50mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFB00458/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFB00458/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ A9Q6 "REEBOK WORDMARK+VECTOR" 90x11mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFB9953/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFF00169/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFF00420/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFF00420/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI)/ AC4J "REEBOK WORDMARK+VECTOR" 80x10mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFF0222/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI)/ AA5F "REEBOK WORDMARK+VECTOR" 80x10mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFR11006/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFR12353/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI)/ ADUY "REEBOK WORDMARK+VECTOR" 80x10mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFR21112/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFW000-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BFW000-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI)/ "REEBOK WORDMARK+VECTOR" 90x11mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BGA002-V1/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BGF0090-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI)/ ADJ96 "REEBOK+VECTOR" 80x10mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BGF0090-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI)/ ADJ96 "REEBOK+VECTOR" 90x11mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BGF01803/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BGW000-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BJF00373-V1/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BMA002-V1/ Nhãn nhựa (1 đôi 2cái) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BMB00458/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BMB00458/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ A9Q6 REEBOK DROPPED+VECTOR 90x11mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BMF00401-V1/ Nhãn Nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BMH12157/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BMJ058/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BMS167/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BMW000-V1/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080BNW000-V1/ Nhãn nhựa (1 đôi 2cái)/ "REEBOK DROPPED+SHAQLGOGO" 35.5x26.5mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080C3E8983/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ A6UZ FUELFOAM+LOGO 90x14.7mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080C3H0083/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ A7AW FUELFOAM+LOGO 90x14.7mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080C3W000-V1/ Nhãn Nhựa (1 ĐÔI 2 CÁI)/ FUELFOAM+LOGO 99x16mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CDB0268/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CLW000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CPR21112/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ ADV3 REEBOK DROPPED+VECTOR+MEMORYTECH LT 80x15mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CPW000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CRE8983/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI)/ A6UZ "ALWAYS+REEBOK DROPPED+VECTOR" 119x30mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CRW000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ "ALWAYS+REEBOK DROPPED+VECTOR" 119x30mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CSE8983/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI)/ A6UZ "TRAINING+REEBOK DROPPED+VECTOR" 138x30mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CSW000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ "TRAINING+REEBOK DROPPED+VECTOR" 138x30mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CVF00420/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CVR11006/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080CVW000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080D7A002/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080DHA002/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080DQA002/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080DQA002/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ REEBOK DROPPED+VECTOR+THERMOWARM+TECHNOLOGY 95.5x25mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080DQH01318/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ AA4U REEBOK DROPPED+VECTOR+THERMOWARM+TECHNOLOGY 95.5x25mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080DTA002/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080DTW0071/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080E6W000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080E7A002/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080EAW000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080EHR01246/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080ELJ058/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ A9QE GLOW IN DARK "REEBOK DROPPED R+SHAQLGOGO" 35.5x26.5mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080EMG027/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080EMG027/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ A0TSS6 WOVEN HEAT TRANSFER LABEL "CARDI B+VECTOR" 80x22.5mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080ENE01038/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080ENE01038/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ A1FM GLOW IN DARK "REEBOK+VECTOR+R" 40x21mm (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080EOG027/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L0599080ERB152/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ 54F0 WOVEN HEAT TRANSFER LABEL "REEGROW" "MADE WHIT NATURAL MATERIALS" 43x10.5mm (nk)
- Mã HS 39262090: L05OK01002G027-V1/ Nhãn Nhựa (1đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: L05OK01002R0272/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L05OK01002W000/ NHAN NHƯA (1 ĐÔI 2 CAI) (nk)
- Mã HS 39262090: L21011V0B0NMN25Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 45*17mm (nk)
- Mã HS 39262090: L21011V0B0NU825Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L21011V0B0NU825Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 45*17mm (nk)
- Mã HS 39262090: L21011V0B0OI725Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 45*17mm (nk)
- Mã HS 39262090: L21011V0B0P7A25Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L21011V0B0Q4R25Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 45*17mm (nk)
- Mã HS 39262090: L210122002U7625B03SM/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40*20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L21012G0B0NOF25Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 45*17mm (nk)
- Mã HS 39262090: L21012G0B0QCM25Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L21012G0B0QCM25Y05NJ/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI)/ Timberland heat transfer size label 40x20mm (nk)
- Mã HS 39262090: L21170002V0000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TONGUE AFS (nk)
- Mã HS 39262090: L21170002W0000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L21170002W0000/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TONGUE MENS (nk)
- Mã HS 39262090: L21170003LWA01/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: L21170003LWA01/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI)/ TONGUE KID 24*22mm (nk)
- Mã HS 39262090: L219907009WA01/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: LA01/ Nhãn nhựa (Component:100% Silicon) Lands'end (TKN số 103310406510, ngày 13/05/2020, Dòng hàng 42) (nk)
- Mã HS 39262090: LA01/ Nhãn nhựa (Component:water-based ink) SURCHARGE FOR VN032560 (nk)
- Mã HS 39262090: LA040/ Dây treo nhãn bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LA047/ Móc treo bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LA048/ Kẹp size bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LA064/ Dây treo nhãn bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LA064/ Dây treo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LA067/ Móc treo bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LA068/ Kẹp size bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LA088/ Nẹp ve cổ bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LAB002/ Nhãn các loại (bằng plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: LABL003/ Nhãn bằng nhựa. 37 mm x 25 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LAC/ Khuy kéo bằng nhựa dùng cho mũ áo, B3 (nk)
- Mã HS 39262090: LAC/ Khuy kéo bằng nhựa dùng cho mũ áo, S-12 (nk)
- Mã HS 39262090: LAC/ Khuy kéo bằng nhựa dùng cho mũ áo, S-96 (nk)
- Mã HS 39262090: LA-NHUA/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: LA-NHUA/ Nhãn nhựa, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: Lạt nhựa 4*250MM 200c/túi, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Lạt nhựa 5*250MM 250c/túi, hàng mới 100% (nk)
- - Mã HS 39262090: Lạt nhựa, 8*500MM,50 sợi/túi, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LCT20-PL13/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: LDN/ LONG ĐỀN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: LF36/ Dây treo tem mác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: LG216-SX/ Logo nhựa (Rubber patch) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL060/ Nhãn bằng nhựa (LOGO MARK 2EGRB-MP) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL080/ Nhãn bằng nhựa LOGO MARK ZETT D (BG-192J/992 BLACK-GOLD) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL080/ Nhãn bằng nhựa LOGO MARK ZETT D (BG-192J/992 BLACK-GOLD) BZ-531A (nk)
- Mã HS 39262090: LGL090/ Nhãn bằng nhựa (LOGO MARK 1SRB-BK) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL091/ Nhãn bằng nhựa (LOGO MARK 1SRB-PW) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL091/ Nhãn bằng nhựa (LOGO MARK 1SRB-PW) BM-604R1A (nk)
- Mã HS 39262090: LGL112/ Nhãn bằng nhựa LOGO MARK JUST RIDE FLOCKY (33JY7U01) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL112/ Nhãn bằng nhựa LOGO MARK JUST RIDE FLOCKY (33JY7U01) ADD-126R1 (nk)
- Mã HS 39262090: LGL116/ Nhãn bằng nhựa (LOGO MARK BG318WPK SILICONE MARK,BG-298/2094/355) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL121/ Nhãn bằng nhựa (LOGO MARK ISRB-SV) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL134/ Nhãn bằng nhựa (941 LOGO MARK) (nk)
- Mã HS 39262090: LGL137/ Nhãn bằng nhựa (RB LOGO EMBROIDERY) (nk)
- Mã HS 39262090: LJ45/ Con chặn (CORDLOCK) bằng nhựa, sản phẩm dùng trong may mặc. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LL20/ Khóa cài bằng nhựa dùng cho găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: Logo ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: Logo hình con nhện bằng nhựa Wappen Spyder logo dùng để gắn vào Ba lô, túi xách,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LOGO/ Logo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: LOGO/ Logo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: LOGO01/ Tem nhãn nhựa đã in. KT: 30*20mm. Mới 100% (1SET 1PRS) (nk)
- Mã HS 39262090: LOGO01/ Tem nhãn nhựa đã in. KT: 43*16mm. Mới 100% (1SET 1PRS) (nk)
- Mã HS 39262090: LOGO01/ Tem nhãn nhựa đã in. KT: 46*18mm. Mới 100% (1SET 1PRS) (nk)
- Mã HS 39262090: LOGO01/ Tem nhãn nhựa đã in. KT: 50*20mm. Mới 100% (1SET 1PRS) (nk)
- Mã HS 39262090: LOGO01/ Tem nhãn nhựa đã in. KT: 85*10mm. Mới 100% (1SET 1PRS) (nk)
- Mã HS 39262090: LOGO-SET/ Logo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: LOX/ DÂY NHỰA TREO NHÃN, TR-P 13CM (nk)
- Mã HS 39262090: LOX/ DÂY NHỰA TREO NHÃN, TR-P 18CM (nk)
- Mã HS 39262090: LOX/ DÂY NHỰA TREO NHÃN, TR-P 23CM (nk)
- Mã HS 39262090: LOX/ DÂY NHỰA TREO NHÃN,TR-H (nk)
- Mã HS 39262090: LOXPIN/ Dây treo thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: LT_CZA/ Logo trang trí làm từ hạt nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: LT_PJH/ Nút, hạt trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: LT020/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: LT34/ Miếng lót cổ áo bằng nhựa,mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LT341/ Kẹp nhựa (đồ dùng phụ trợ hàng may mặc, dùng để cố định áo), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LT342/ Dây rút bằng nhựa (đồ dùng phụ trợ hàng may mặc, dùng để cố định áo), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LTI036/ Dây rút phủ plastic dùng để gắn găng tay (ITO LOX-R(NO.12)) (nk)
- Mã HS 39262090: LTR008A/ Tấm bằng nhựa phản quang, có dán một mặt keo khổ 40cm x 29cm (REFLECT SHEET) (nk)
- Mã HS 39262090: LTS026/ Thanh trang trí ở ngón tay cái 50% Silicone, 50% Polyestar (SILICON PARTS BG318 INDEX) (nk)
- Mã HS 39262090: LTS027/ Thanh trang trí ở 3 ngón tay tiếp ngón cái 50% Silicone, 50% Polyestar (bộ 3 chiếc) (SILICON PARTS BG318 3FINGER) (nk)
- Mã HS 39262090: LTS027/ Thanh trang trí ở 3 ngón tay tiếp ngón cái 50% Silicone, 50% Polyestar (bộ 3 chiếc) (SILICON PARTS BG318 3FINGER) BK/GD LH (nk)
- Mã HS 39262090: LTS030/ Gậy trang trí ở ngón tay 50% Silicone, 50% Polyestar (20SS PA SILICONE) (nk)
- Mã HS 39262090: LTS030/ Gậy trang trí ở ngón tay 50% Silicone, 50% Polyestar (20SS PA SILICONE) 25cm/LH (nk)
- Mã HS 39262090: LTS030/ Gậy trang trí ở ngón tay 50% Silicone, 50% Polyestar (20SS PA SILICONE) 27cm/LH/RH (nk)
- Mã HS 39262090: LTS037/ Gậy trang trí ở ngón tay 50% Silicone, 50% Polyestar (20SS PA SILICONE Jr (VN)) (nk)
- Mã HS 39262090: LTS039/ Gậy trang trí ở ngón tay 50% Silicone, 50% Polyestar (MIZ 752 SILICONE) (nk)
- Mã HS 39262090: Lưới nhựa che xe (2m x 50m) 6kg/cuộn- Không nhãn hiệu-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Lưới nhựa dạng cuộn cỡ mắt <2cm, hiệu chữ trung quốc, (10mx1.2m/cuộn) (hàng mới 100%). (nk)
- Mã HS 39262090: Lưới nhựa dạng cuộn dùng cho hồ thủy sinh, khổ 1m, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: LV011/ Dây treo PVC- PVC Clipstrip/Plastic Clipstrip (dùng để sx túi xách giấy), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: M/ Móc treo nhựa,màu đen, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: M0001/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: M02/ Mắc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: M1/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: M1-02/ Móc treo quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: M1080016/ Dây nhựa lỗ ngang kích thước 48x3 cm (hàng phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: M111/ Tấm nhựa HDPE/ HDPE Plastic Sheet (nk)
- Mã HS 39262090: M114/ Đệm nhựa/ Plastic Washer (nk)
- Mã HS 39262090: M115/ Khóa nhựa/ Plastic Buckle (nk)
- Mã HS 39262090: M12/ Chốt chặn các loại (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: M141/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: M32/ Chốt chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: M3331-100/ Chốt bằng nhựa kích thước 20mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: M48/ Tem nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: M8/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: MA/ Móc treo các loại- móc treo quần áo bằng nhựa plastic- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA01090004/ Release clasps- Khóa nối áo lót bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA014/ Đạn bắn (Dây treo nhãn) (nk)
- Mã HS 39262090: MA014/ Đạn bắn (Dây treo nhãn)/ VN (nk)
- Mã HS 39262090: MA022/ Móc treo nhựa/ VN (nk)
- Mã HS 39262090: MA05022135/ Rhinestone- Dải hạt thuỷ tinh giả đá dùng để trang trí áo lót, kích thước 13MM X 15.5CM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA11020003/ Pasterns- Gân cố định sườn áo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA11020008/ Pasterns- Gân cố định sườn áo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA11020036/ Pasterns- Gân cố định sườn áo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA11170011/ Purchasing foam cup-Quả áo lót, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA11170036/ Purchasing foam cup-Quả áo lót, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA11170038/ Purchasing foam cup-Quả áo lót, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA11170043/ Purchasing foam cup-Quả áo lót, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MA22/ Móc cước bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MAC/ Mắc treo bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: MAC/ Móc treo hàng may mặc bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MACAO/ Mắc treo quần áo (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MacCS/ Mác cao su các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MacTRN/ Mắc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MAN/ Mắc áo nhựa các loại (được làm từ plastic, đồ phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: Màng nhựa PVC (màu trắng) dùng để cách nhiệt khi in sản phẩm may mặc (Kích thước: dài 39 cm, rộng: 27 cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MANKEO/ MÀN KEO (nk)
- Mã HS 39262090: MAT/ Mắt nhựa (hàng mới 100%, 02 pcs/set) (nk)
- Mã HS 39262090: MATCAO/ Mắt cáo các loại (1 bộ 2 chiếc) (nk)
- Mã HS 39262090: MATCAO-CDC26-2-215SP/ Mắt cáo nhựa 2 cái/ bộ (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: MATCAO-CDC36-2-115SP/ Mắt cáo nhựa 2 cái/ bộ (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: MATCUCCHONGTROM/ Cục chống trộm (nk)
- Mã HS 39262090: MATDAYTREO/ Dây treo (nk)
- Mã HS 39262090: MATKHOENKIMLOAI/ Khoen kim loại (nk)
- Mã HS 39262090: MATKHOENNHUA/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MATMOCTREONHUA/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MATNH/ Mắt nhựa thú nhồi bông (2 chi tiết/ bộ) (nk)
- Mã HS 39262090: MATNH/ Mắt nhựa thú nhồi bông (2 chi tiết/ bộ) 8MM phụ kiện bằng nhựa dùng để trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: MATNH/ Mắt nhựa thú nhồi bông (2 chi tiết/ bộ) 9MM phụ kiện bằng nhựa dùng để trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: Mẫu áo mưa bằng nhựa Polyethylene 29-661, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Mẫu áo mưa bằng nhựa Polyethylene Y802, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Mẫu tạp dề bằng nhựa Polyethylene (#4442 Clear), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Mẫu tạp dề bằng nhựa Polyethylene (#4442 Pink), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MAV902/ Đạn nhựa (Dây treo thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: MAV904-1/ Băng nhám, nhám dính, chất liệu nylon, kích thước từ 10mm-150mm, phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: MAV922/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: MAV922/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MCA904-1/ Băng nhám, nhám dính (nk)
- Mã HS 39262090: M-CAO/ Mắt cáo (2 chi tiết/bộ kèm vồng đệm)- (Nhựa-plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: MC-C/ Mắt cáo (mắt cáo nhựa dùng cho hàng may mặc, ba lô) (hàng hóa không nhãn hiệu) (2 phần) (109.000 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: MCL/ Móc bằng nhựa (dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: MCL/ Móc các loại (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MCL/ Móc treo quần áo (bằng nhựa), Model: HG300063(7051) (nk)
- Mã HS 39262090: MCL/ Móc treo quần áo (bằng nhựa), Model: HG300064(1360) (nk)
- Mã HS 39262090: MC-MK/ Móc cài bằng nhựa,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Móc nhựa CP-200 KURIA (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Móc nhựa HOOK NO.12 Black (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Móc nhựa PFNO12 (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Múc nhựa CP265kuria (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Múc nhựa fiberF2shiro (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Múc nhựa NO15kuro (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Múc nhựa NO15RS 95 (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Múc nhựa NO15S (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Múc nhựa NO8-Nkuro (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Múc nhựa polyhookNO8N (nk)
- Mã HS 39262090: MCNA/ Múc nhựa PPdai 41 (nk)
- Mã HS 39262090: MCNHUA/ Móc câu nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MCNHUA-2020/ Bộ móc cài và chốt bằng nhựa (dùng làm phụ liệu may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: MDC/ Móc điều chỉnh độ dài dây áo bằng nhựa kích thước 10mmx 12mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MDCSX10/ Miếng đệm xốp 100% PU foam(369mmx255mmx10mm) (nk)
- Mã HS 39262090: MDCSX6/ Miếng đệm xốp 100% PU foam(369mmx255mmx6mm) (nk)
- Mã HS 39262090: MDCSX6A/ Miếng đệm xốp 100% PU foam (369mmx255mmx6mm) không có in logo (nk)
- Mã HS 39262090: MDN/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MDN/ Miếng đệm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: M-DN1/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MDP_000003/ 1'1/2" D plastic ring_Khóa D 1'1/2"(F228) (nk)
- Mã HS 39262090: MDP_000006/ 3/8" D ring (Matt silver)_ Khóa D 3/8" (màu bạc mờ) (nk)
- Mã HS 39262090: MDP_000007/ 3/8" D ring_Khóa chữ D 3/8" (nk)
- Mã HS 39262090: MEN-TS/ Mác ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: MFA32/ Hạt cỡ cài mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: MFA32/ Hạt cỡ cài mắc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MFA46/ Ghim thẻ bài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MFV904/ Băng nhám mầu trắng khổ 20mm (nk)
- Mã HS 39262090: MG42/ Chốt chặn (stoper) (nk)
- Mã HS 39262090: MG-BT001/ Cúc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MG-CL001/ Kẹp nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MG-CL002/ Móc nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MGCUTA/ Nhám dính bằng nhựa mặt A, kích thước W20xL60 dùng để dán cố định vỏ bọc ghế xe ô tô. (nk)
- Mã HS 39262090: MGCUTB/ Nhám dính bằng nhựa mặt B, kích thước W20xL60 dùng để dán cố định vỏ bọc ghế xe ô tô. (nk)
- Mã HS 39262090: MG-LB002/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: MG-LB006/ Nhãn mác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MG-MT001/ Dây chống giãn khổ rộng 5mm (nk)
- Mã HS 39262090: MG-MT001/ Dây chống giãn khổ rộng 5mm (Mobilon Tape) (nk)
- Mã HS 39262090: MG-MT002/ Dây chống giãn (nk)
- Mã HS 39262090: MGN/ Móc gài (bằng nhựa) dùng cho găng tay thể thao (nk)
- Mã HS 39262090: MH/ MÓC TREO BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: MH2020-008/ Mắc cáo hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH2020-009/ Đệm nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH2020-010/ Hạt cườm mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH2020-013/ Băng gai mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH2020-015/ Nhãn các loại mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH2020-018/ Vòng bằng nhựa mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MHB505/ Tay kéo cúc bấm bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MHB902/ Đạn nhựa (Dây treo thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: MHB904-1/ Băng nhám, nhám dính (nk)
- Mã HS 39262090: MHB914/ Tấm nhựa đựng thẻ tên (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-04/ Nút bằng kim loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-05/ Nút bằng kim loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-07/ Mắc cáo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-08/ Nút chận, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-09/ Nút nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-10/ Nút nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-12/ Băng gai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH-BIG A2-14/ Nhãn các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MH-LEAD-003/ Nhãn các loại- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MHPT-007/ Mắc cáo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MHPT-008/ Hạt cườm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MHPT-009/ Băng gai, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MHPT-012/ Nhãn ép nhiệt, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MHPT-013/ Nhãn các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MHPT-014/ Miếng đệm các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng biểu tượng logo bằng plastic, dùng may trang trí balo, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng cao su DH5G20L, dày 0.5cm, đường kính 2.5cm, phụ tùng thay thế cho máy đóng gói thùng carton tự động, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng dán ngực bằng silicon, nhãn hiệu Fashionkilla, mã hàng 10099983. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng dán ngực bằng silicone (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng dập đầu dây giày bằng nhựa 2.0CM Plastic Aglets (40MM*0.28MM PLASTIC AGLETS). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng đệm bằng nhựa Plastic-S0098-675A0-C (75x98mm), dùng trong sản xuất tấm lót ghế xe ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng đệm mắt cáo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng đệm mút lót áo xu chiêng (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng đệm nút bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng làm cứng gót giày (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa dạng xốp (WASHER 13 X 3 BLACK), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa dạng xốp (WASHER 13 X 7 WHITE), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa dạng xốp (WASHER 9 X 5 WHITE), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa dạng xốp (WASHER 9X5 WHITE), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa làm mẫu, kích thước 70mm*26mm,dùng cho mác ép nhiệt,nhà sản xuất TENTAC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa làm mẫu,kích thước 21mm*75mm,dùng cho mác ép nhiệt,nhà sản xuất TENTAC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng nỉ S0041-580A0 (25x200mm), dùng trong sản xuất tấm lót ghế xe ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng nỉ S0041-580A1 (50x77mm), dùng trong sản xuất tấm lót ghế xe ô tô, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng ốp máy cắt đầu bàn (bằng nhựa) dùng trong ngành may công nghiệp mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng trang trí bằng nhựa mã hàng CUT200528110 (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng trang trí bằng nhựa mã hàng CUT20052847 (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng trang trí bằng nhựa mã hàng RUT200516A1 (nk)
- Mã HS 39262090: Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (CSGB-1) (1 bộ gồm 2 cái), dùng cho giày thể thao, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MIENGNHUA/ MIẾNG NHỰA TRANG TRÍ, DÙNG TRONG NGÀNH MAY (nk)
- Mã HS 39262090: MIR05/ Dây bện (nk)
- Mã HS 39262090: MJ090000977001-V2/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: MJ090000977002-V2/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: MJ090000977003-V2/ NHÃN NHỰA (1 ĐÔI 2 CÁI) (nk)
- Mã HS 39262090: MJ11/ Nút nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MJ37/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: MK001/ Móc, khoen, khóa các loại (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MK002/ Móc, khoen, khóa các loại (2cai/bo)(nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MK239/ Đạn nhựa các loại Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MLC-213/ Phụ kiện vỏ loa, dây buộc bằng nhựa (L90mm x W 2mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: MN/ Miếng nhựa (bộ phận của khóa nhựa) từ 100% PU. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MN/ Móc chốt bằng nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MN/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: mn/ móc nhựa (phụ liệu trang trí sử dụng trong sản xuất sản phẩm dệt len) (nk)
- Mã HS 39262090: MN/ Mũi nhựa thú nhồi bông (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: MN0001/ Miếng dập đầu dây giày bằng nhựa 2.0CM Plastic Aglets (40MM*0.28MM PLASTIC AGLETS). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MN002/ MIẾNG NHỰA ÁO SƠ MI (nk)
- Mã HS 39262090: MN1/ Móc nhựa treo tem nón lưỡi trai (nk)
- Mã HS 39262090: MN-1/ Nhãn in 30x90mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MN-C(c)/ Miếng nhựa (miếng nhựa chốt đầu dây) (nk)
- Mã HS 39262090: MND/ Nhãn mác bằng nhựa dẻo (nk)
- Mã HS 39262090: MN-G(c)/ Miếng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MNT/ MÓC TREO SẢN PHẨM (PLASTIC HANGER) (nk)
- Mã HS 39262090: Móc áo nhựa, HSX: WISER MAX LTD, sử dụng may trên quần áo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc bằng nhựa 018D PLASTIC HOOK, dùng để treo túi nilon đựng sản phẩm lên giá hàng, nhà sx: HONGKONG HAO FAN, mới 100 % (nk)
- Mã HS 39262090: Móc bằng nhựa 019B PLASTIC HOOK, dùng để treo túi nilon đựng sản phẩm lên giá hàng, nhà sx: HONGKONG HAO FAN, mới 100 % (nk)
- Mã HS 39262090: Móc cài quai áo bằng nhựa (dài 1, rộng 0.7)cm +-10%. NSX: Foshan Janat Hardware Co., Ltd. không hiệu, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc dán tường bằng nhựa, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39262090: MOC F/ Móc nhựa F (nk)
- Mã HS 39262090: MOC M/ Móc nhựa M (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa (là móc củ ấu- gắn vào cà vạt), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- D/EXT HOOK/ 140mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- D/EXT HOOK/ 80mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa dùng trong may mặc, kích thước: chiều dài: 3.4cm & 4cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- HOOK "A"/ 160 (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- HOOK "A"/ 60mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- HOOK 'B'(PP)/ (LH) 23*160mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- HOOK 'B'(PP)/ (LH) 23*185mm (Nomal) (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- HOOK 'B'(PP)/ (RH) 23*160mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- HOOK 'B'(PP)/ (RH) 23*185mm (Nomal) (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- HOOK 'B'(PP)/ 23*20mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- HOOK 'B'(PP)/ 23*40mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- HOOK 'E'(PP) GR/ (LH) 26.5*160mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- HOOK 'E'(PP) GR/ (RH) 26.5*160mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- HOOK 'I'(4.0)/ 24*300mm (Dùng trong may vỏ ghế ô tô), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Móc quần áo bằng nhựa, mã: WP-25 (nk)
- Mã HS 39262090: MOC QUAN AO NHUA CAC LOAI (nk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa. Code GOH 6212B-12" (hàng XK bị trả lại theo dòng hàng 1 TK 303096849110, B11)/ VN (nk)
- Mã HS 39262090: Móc treo các loại. Tái nhập từ TK#303061516460/E82 Mục 3 (EC18) (nk)
- Mã HS 39262090: Móc treo item#307021020 bằng nhựa, kích thước 1.43''x1.41''x0.24''. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc treo item#307028020 bằng nhựa, kích thước 1.43''x1.41''x0.24''. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng plastic, nhãn hiệu: An Phuoc, (1 set gồm: 1 móc treo + 1 thanh ngang), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MOC/ Móc áo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MO-C/ Móc cài (móc cài có đệm) (3 phần) (nk)
- Mã HS 39262090: MOC/ MÓC TREO bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MOC/ Móc treo bắng nhựa (npl trong sx may mac) (nk)
- Mã HS 39262090: MOC/ Móc treo bắng nhựa(npl trong sx may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: MOC02/ Móc cài quai túi bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MOCAO/ Móc treo (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MOC-N/ Móc khoá, khoen, tăng đưa cái các loại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MOCN/ Móc nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MOCN-01001/ Móc nhựa dùng trong ngành may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: MOCNHUA/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: mocnhua/ Móc nhựa (móc nhựa để treo quần áo) (nk)
- Mã HS 39262090: MOCNHUA/ MÓC NHỰA CÁC LOẠI (nk)
- Mã HS 39262090: mocnhua/ Móc nhựa PJF2-PP-BLK01 (móc treo quần áo) (nk)
- Mã HS 39262090: MOC-NHUA/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MOC-NHUA/ Móc treo nhựa dùng cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: MOC-NHUA/ Móc treo nhựa, dùng cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: MOCT/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: MOCT/ Móc treo bằng plastic, để treo quần áo, nhãn hiệu ALL FOR YOU, còn nguyên mới. (nk)
- Mã HS 39262090: MOCT/ Móc treo bằng plastic, để treo quần áo, nhãn hiệu ZISHEN, còn nguyên mới. (nk)
- Mã HS 39262090: MOCT/ Móc treo quần áo bằng plastic, dùng làm móc treo quần áo, nhãn hiệu ZISHEN, còn nguyên mới. (nk)
- Mã HS 39262090: MOCT/ Móc treo quần áo bằng plastic, dùng treo quần áo, nhà sản xuất WIVIS CO., LTD, còn nguyên mới. (nk)
- Mã HS 39262090: MOCTREO/ MÓC TREO (nk)
- Mã HS 39262090: moctreo/ Móc treo (móc nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: moctreo/ Móc treo (plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: MOCTREO/ Móc treo quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MOCTREONHUA20-1/ MÓC TREO NHỰA 10.1*13.8cm/ VN (nk)
- Mã HS 39262090: MOTOR-WASHER/ Miếng đệm của trục mô tơ (nk)
- Mã HS 39262090: M-PIN/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MR/ KHOEN D (nk)
- Mã HS 39262090: MRBWPN19RE/ Tem (Nhãn) in truyền nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: MS 17/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: MS061/ Móc treo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MS078/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MS25/ Dây chống bai bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MS32/ Hạt cỡ cài mắc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MS43/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MS45/ NHÃN MÁC BẰNG NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: MS46/ Ghim thẻ bài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MS46/ Ghim thẻ bài bằng nhựa 3" (nk)
- Mã HS 39262090: MS47/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MS47/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MS47/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa 7" (nk)
- Mã HS 39262090: MS97/ Đạn nhựa (dây treo thẻ bài) 10cm/1pcs, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MSMG-CCN1/ Cục chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MSMG-DLO/ Đệm lót ô dê bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MSMG-DNI/ Dây nịch khổ 20mm (nk)
- Mã HS 39262090: MSMG-KC1/ Khóa chặn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MSMG-KCN/ Khóa cài nhựa (2 chiếc/bộ) (nk)
- Mã HS 39262090: MSPL17/ Đạn nhựa mittach 75 mm (1 hộp 5000 cái) dùng cho hàng may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MSPL50/ Mắc quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MSPL50/ Mắc quần áo bằng nhựa 42CM (nk)
- Mã HS 39262090: MSPL50/ Mắc quần áo bằng nhựa 6212CG-PS-GRY07, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MSPL50/ Mắc quần áo bằng nhựa 6214CG-PS-GRY07, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MSPL50/ Mắc quần áo bằng nhựa SH41N-PS-GRY0, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MSPL50/ Mắc quần áo bằng nhựa SH41N-PS-GRY07, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MST-MH-002/ Nhãn các loại- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Mắc treo (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Mắc treo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Mắc treo các loại (móc áo bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc áo bằng nhựa. Code GOH 484- 17" Black Top Hanger hàng mới 100% / VN (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc áo bằng nhựa. Code GOH 485- 15" Black Top Hanger hàng mới 100% / VN (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc nhựa-6012CG-PS-BLK01 (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc treo (Móc nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc treo bằng nhựa 410PP (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc treo bằng nhựa/Móc nhựa-6012CG-PS-BLK01 (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc treo bằng nhựa_17'' (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc treo hàng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc treo quần áo (nk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc treo quần áo bằng nhựa,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Dây thun bằng nhựa (100% TPU) (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01-(Móc treo bằng nhựa), #51000308 (32CT). Dùng trong ngành may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc nhựa-6210CG-PS-BLK01-(Móc treo bằng nhựa) #51000282 (9 CT). Dùng trong ngành may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc nhựa-6212CG-PS-BLK01-(Móc treo bằng nhựa) #51000287 (7 CT). Dùng trong ngành may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc nhựa-6214CG-PS-BLK01-(Móc treo bằng nhựa) #51000291 (26 CT). Dùng trong ngành may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc treo (THEORY LLC: DWACCC2000289) (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc treo bằng nhựa (kẹp) (6212CG, 12" PSM BLACK BOTTOM HANGER WITH METAL HOOK AND WHITE RUBBER PAD). Dùng trong may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc treo bằng nhựa (kẹp) (6214CG, 14" PSM BLACK BOTTOM HANGER WITH METAL HOOK AND WHITE RUBBER PAD). Dùng trong may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc treo bằng nhựa (kẹp) (6216CG, 16" BOTTOM HANGER WITH METAL HOOK). Dùng trong may mặc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT01/ Móc treo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MT082/ MÓC TREO NHỰA(Hook 002) (nk)
- Mã HS 39262090: mt14/ Miếng nhựa hình gắn vào thú nhồi bông(1000*1000mm) dùng cho sản xuất thú nhồi bông- mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: mt17/ Sản phẩm nhựa hình trang trí thú nhồi bông (khung trang trí bằng nhựa) dùng cho sản xuất thú nhồi bông- mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: mt17/ Sản phẩm nhựa hình trang trí thú nhồi bông(bình tạo form, KT: 195*195*90MM) dùng cho sản xuất thú nhồi bông- Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: mt17/ Sản phẩm nhựa hình trang trí thú nhồi bông(mắt nhựa, mũi nhựa. KT: 12MM, 26 MM,) dùng cho sản xuất thú nhồi bông mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: mt17/ Sản phẩm nhựa hình trang trí thú nhồi bông(mắt nhựa, mũi nhựa. KT: 8MM, 13 MM, 10 MM,) dùng cho sản xuất thú nhồi bông mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: mt17/ Sản phẩm nhựa hình trang trí thú nhồi bông(mắt nhựa, nút nhựa. bình tạo form, KT: 21*17MM, 195*195*90MM) dùng cho sản xuất thú nhồi bông- Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: mt19/ dây hạt trang trí các loại (bằng nhựa) KT: 2.4*15CM, dùng cho sản xuất thù nhồi bông- Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT-19-23/ Kẹp cỡ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MT-19-24/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MT-19-49/ Đầu nối móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MT32/ Miếng đệm các loại (nk)
- Mã HS 39262090: MT5/ MIẾNG TRANG TRÍ (nk)
- Mã HS 39262090: MT5/ MIẾNG TRANG TRÍ (chất liệu: nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MT7/ MIẾNG TRANG TRÍ (nk)
- Mã HS 39262090: MT-C/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: MTCL/ Móc treo quần áo các loại (bằng nhựa) (hàng mới) (nk)
- Mã HS 39262090: MTN/ Móc treo bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MTN/ Móc treo bằng nhựa, SIZE 12" (nk)
- Mã HS 39262090: MTN01/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MTN04/ MÓC TREO NHỰA GS-1GAB-MQB-HNGR-HÀNG DÙNG TRONG SẢN XUẤT MAY MẶC (nk)
- Mã HS 39262090: MTN05/ MÓC TREO NHỰA PEC20-1GAB-MQB-HNGR-SP-HÀNG DÙNG TRONG SẢN XUẤT MAY MẶC (nk)
- Mã HS 39262090: MTN06/ MÓC TREO NHỰA 04PENA700_SP-HÀNG DÙNG TRONG SẢN XUẤT MAY MẶC (nk)
- Mã HS 39262090: MTN902/ Đạn nhựa (Dây treo thẻ bài) (nk)
- Mã HS 39262090: MTN904-1/ Nhám (QNN, QM) (nk)
- Mã HS 39262090: MTN922/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MTPIN/ ĐẠN NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: MTR/ Móc treo quần áo các loại hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MTr/ Móc treo quan ao hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MTREO/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: MTREO/ Móc treo quần áo (Bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MTT (PR)/ Miếng trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: MTT/ Miếng trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: MTT/ Miếng trang trí bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MTT/ Miếng trang trí các loại (hàng mới 100% xuất xứ china) (nk)
- Mã HS 39262090: MTT/ Miếng trang trí các loại (Sản phẩm bằng Plastic) (nk)
- Mã HS 39262090: MTT/ Miếng trang trí các loại (Sản phẩm bằng Plastic), made in china, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MTTBN/ Miếng trang trí bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: MT-TS/ Mắc treo bằng nhựa GOH 6212B-12" (nk)
- Mã HS 39262090: MT-TS/ Mắc treo bằng nhựa GOH484B-17" (nk)
- Mã HS 39262090: MT-TS/ Mắc treo bằng nhựa GOH485B-15" (nk)
- Mã HS 39262090: MT-TS/ Mắc treo bằng nhựa GOH6212B-12" (nk)
- Mã HS 39262090: MTT-TF02/ Miếng trang trí (hàng phụ trợ may mặc, bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: MUINH/ Mũi nhựa thú nhồi bông (2 chi tiết/bộ) (nk)
- Mã HS 39262090: MUINH/ Mũi nhựa thú nhồi bông (2 chi tiết/bộ) 18*14MM kiện bằng nhựa dùng để trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: MUINH/ Mũi nhựa thú nhồi bông (2 chi tiết/bộ) 20*16mm phụ kiện bằng nhựa dùng để trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: MUT04/ Mút xốp làm từ nhựa EPE (nk)
- Mã HS 39262090: MX-BT/ Móc xoay nhựa (màu đen) (nk)
- Mã HS 39262090: N009/ Thanh nhựa hình chữ U (hàng phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: N01/ Nhãn các loại (bằng nhựa) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N01/ Nhãn các loại (bằng nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N01/ Nhãn các loại (bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N01/ Nhãn các loại (bằng nhựa). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: N010/ Thanh nhựa PSS (hàng phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: N011/ Nút các loại (Nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: N015/ Nhãn phụ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N024/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N027/ Móc treo áo (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: N044/ Miếng đệm nút bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N046/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N05/ Nhãn mác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N05/ Nhãn mác bằng nhựa (nhãn cỡ cài mắc treo) (nk)
- Mã HS 39262090: N06/ Khóa, khoen (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: N06/ Móc treo nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N07/ Dây treo nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N079/ Miếng đệm mắt cáo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N089/ Nhãn Silicon (nk)
- Mã HS 39262090: N1/ NÚT NHỰA (nk)
- Mã HS 39262090: N1/ NÚT NHỰA. Hàng thuộc TK nhập số: 102688427810/E11 ngày 07/06/2019, dòng hàng số 2 (nk)
- Mã HS 39262090: N1/ NÚT NHỰA. Hàng thuộc TK nhập số: 103119888650/E11 ngày 20/01/2020, dòng hàng số 1 (nk)
- Mã HS 39262090: N1/ NÚT NHỰA. Hàng thuộc TK nhập số: 103155770210/E11 ngày 19/02/2020, dòng hàng số 2 (nk)
- Mã HS 39262090: N1/ NÚT NHỰA. Hàng thuộc TK nhập số: 103230887060/E11 ngày 30/03/2020, dòng hàng số 1 (nk)
- Mã HS 39262090: N1/ NÚT NHỰA. Hàng thuộc TK nhập số: 103237634030/E11 ngày 01/04/2020, dòng hàng số 1 (nk)
- Mã HS 39262090: N1/ NÚT NHỰA. Hàng thuộc TK nhập số: 103266724740/E11 ngày 16/04/2020, dòng hàng số 2 (nk)
- Mã HS 39262090: N1/ NÚT NHỰA. Hàng thuộc TK nhập số: 103278445060/E11 ngày 23/04/2020, dòng hàng số 1 (nk)
- Mã HS 39262090: N1/ NÚT NHỰA. Hàng thuộc TK nhập số: 103280249700/E11 ngày 24/04/2020, dòng hàng số 1 (nk)
- Mã HS 39262090: N10/ Thẻ nhựa (ID TAG) (nk)
- Mã HS 39262090: N100/ Dây nhựa dẻo (pe) (băng viền) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N11/ Thanh tròn PVC (FIBER BAR 2E*15") (nk)
- Mã HS 39262090: N111/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N115/ Đạn nhựa 3". Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N116/ Cúc (nk)
- Mã HS 39262090: N116/ Màng chống ẩm, kích thước 30X40 cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N116/ Nhãn ép nhựa (nhãn nhiệt). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N118/ Dây nhựa dẻo (pe)/ dây bện, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N12/ Mắc quần áo bằng nhựa (mắc treo) (nk)
- Mã HS 39262090: N12/ Mắc quần áo bằng nhựa (móc treo) (nk)
- Mã HS 39262090: N121/ Nhãn in ép bằng nhựa (nhãn phụ). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N122/ Móc gài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N133/ Miếng nhựa (K.1.05m) (nk)
- Mã HS 39262090: N14/ Đạn nhựa (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: N14/ Đạn nhựa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N14/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: N15/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: N16/ Tem dán sản phẩm tráng nhựa. Sử dụng cho hàng ghế săn bắn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N17/ Bướm cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N17/ Bướm cổ nhựa, phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: N17/ Bướm cổ nhựa, phụ liệu may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: N17/ Móc treo nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N18/ Khoanh cổ nhựa, phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: N18/ Khoanh cổ nhựa, phụ liệu may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: N19/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N19/ Kẹp nhựa, phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: N19/ Kẹp nhựa, phụ liệu may mặc. (nk)
- Mã HS 39262090: N2/ NÚT NHỰA. Hàng thuộc TK nhập số: 103266724740/E11 ngày 16/04/2020, dòng hàng số 4 (nk)
- Mã HS 39262090: N20/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N24/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: N25/ Chốt chặn dạng bộ (nk)
- Mã HS 39262090: N25/ Miếng đệm đầu lá cổ bằng nhựa (phụ liệu may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: N25/ Miếng đệm đầu lá cổ bằng nhựa kích thước 50.8mmx9.5mm, phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: N25/ Miếng đệm đầu lá cổ bằng nhựa, phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: N251/ Miếng đệm đầu lá cổ (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: N26/ Cúc bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N27/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N28/ Đạn nhựa (Đạn xỏ) (nk)
- Mã HS 39262090: N28/ Mắc treo nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: N29/ Chốt chặn các loại (nk)
- Mã HS 39262090: N3/ Băng viền (nk)
- Mã HS 39262090: N3/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N3/ Nhãn nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: N3/ Nhãn nhựa các loại (Size Strip) (nk)
- Mã HS 39262090: N3/ Nhãn nhựa HT.KOHL'S DEPARTMENT STORE.44993002SN-WH (nk)
- Mã HS 39262090: N3/ Nhãn nhựa HT.KOHL'S DEPARTMENT STORE.44993003SN-WH (nk)
- Mã HS 39262090: N3/ Nhãn nhựa, (nk)
- Mã HS 39262090: N3/ Nhãn nhựa/Nhãn nhựa HT.KOHL'S DEPARTMENT STORE.44993002SN-WH (nk)
- Mã HS 39262090: N3/ Nhãn nhựa/Nhãn nhựa HT.KOHL'S DEPARTMENT STORE.44993003SN-WH (nk)
- Mã HS 39262090: N30/ Nhãn phụ (nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: N31/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: N32/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N33/ Nhãn logo trang trí các loại (nk)
- Mã HS 39262090: N34/ Móc gài bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N34/ Nút chận bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N35/ Khoen, khóa, móc các loại (nk)
- Mã HS 39262090: N37/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: N39/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N4/ Cá cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N40/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N40/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N42/ Mắc treo (nk)
- Mã HS 39262090: N45/ Mác chống trộm(mác bằng nhựa,gài trên sản phẩm áo hoặc quần) (nk)
- Mã HS 39262090: N5/ Dây nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N5/ Móc treo (móc nhựa- 479CG-PS-BLK01,484CG-PS-BLK01) (nk)
- Mã HS 39262090: n53/ Móc gài (nk)
- Mã HS 39262090: N56/ Chốt chặn (nk)
- Mã HS 39262090: n57/ Trang trí các loại (nk)
- Mã HS 39262090: n58/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N6/ Thanh đè (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: n65/ Túi poly các lọai (nk)
- Mã HS 39262090: N69/ K?p nh?a (8x40mm, hàng là nguyên ph? li?u may m?c, m?i 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: N69/ Kẹp nhựa (8x40mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: N7/ Nút nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N7/ Nút nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N7/ Nút nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: N70/ Dây nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N79/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N8/ Nhãn (nhựa) phụ (nk)
- Mã HS 39262090: N80/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: N80/ Râu treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: N81/ Kẹp cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: n85/ Túi chống ẩm (nk)
- Mã HS 39262090: N87/ Dây treo nhãn/đạn nhựa (1 Hộp/5000 Cái) (nk)
- Mã HS 39262090: N95/ Khoen khóa (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: N99/ Dây nhựa dẻo (pe) (2800 yds/kg). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NA004/ Nhãn phụ (nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NA007/ Nhãn phụ (nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NA009/ Dây treo nhãn 75mm (3"W) (nk)
- Mã HS 39262090: NA010/ Dây treo nhãn 1"B (nk)
- Mã HS 39262090: NA010/ Dây treo nhãn 1"W (nk)
- Mã HS 39262090: NA010/ Dây treo nhãn 3"B (nk)
- Mã HS 39262090: NA010/ Dây treo nhãn 3"W (nk)
- Mã HS 39262090: NA022/ Dây nịt (nk)
- Mã HS 39262090: NA025/ Nhãn phụ (nhãn chống trộm) (nk)
- Mã HS 39262090: NA-C/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NA-G/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NA-G/ Nhãn nhựa (7.481 bộ/2 cái + 31.203 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: Nắp bảo vệ bằng nhựa (Dùng cho máy khâu bao công nghiệp)- 241212. Hàng mới 100%. Hãng sản xuất Newlong (nk)
- Mã HS 39262090: Nắp nút- PLASTIC DOT BUTTON #PL20L CAP 7780 DIA:13mm/ mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nắp trên của khóa nhựa- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NAP01/ Nắp túi bằng nhựa 31.5cm*18cm (nk)
- Mã HS 39262090: NAP01/ Nắp túi bằng nhựa kích thước 38.5cm*25.5cm (nk)
- Mã HS 39262090: NB018/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NB07/ Bánh xe bằng nhựa (dùng trong vali) (nk)
- Mã HS 39262090: NB17/ Khoen khóa nhựa các loại (dùng may ba lô, túi xách) (nk)
- Mã HS 39262090: NB-DXB001/ Dây xỏ bìa treo (nk)
- Mã HS 39262090: NCBN/ nút chặn-Stopper bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NCL-M/ Nhãn ép nhiệt bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: NCL-N/ Nhãn các loại(bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NCL-N/ Nhãn size các loại (bằng nhựa), dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NCL-P/ Nhãn ép nhiệt bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: NCN/ Nhãn chính nhựa(CB) (nk)
- Mã HS 39262090: NCN/ Nhãn cỡ nhựa các loại (được làm từ plastic, đồ phụ trợ cho may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NCN/ Nơ cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NCP_000000/ 0.5mm clear pvc_ Nhựa trong 0.5 mm (nk)
- Mã HS 39262090: NCS/ Nhãn cao su (nk)
- Mã HS 39262090: NDC/ Nhãn ép nhiệt bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 2MM 00A NYLON SPANDEX GERGE NEOPRENE (khổ 50"X80")- 1SH 2.58M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 2MM 00A NYLON SPANDEX GERGE NEOPRENE (khổ 50"X80")- 42SH 108.39M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 2MM 00A NYLON SPANDEX GERGE NEOPRENE (khổ 50"X80")- 53SH 136.77M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 2MM 00A NYLON SPANDEX GERGE NEOPRENE (khổ 50"X80")- 5SH 12.9M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 2MM 00A NYLON SPANDEX GERGE NEOPRENE (khổ 50"X80")- 60SH 154.84M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 2MM 00A NYLON SPANDEX GERGE NEOPRENE (khổ 50"X80")- 62SH 160M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 2MM 00A NYLON SPANDEX GERGE NEOPRENE (khổ 50"X80")- 67SH 172.9M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 2MM 00A NYLON SPANDEX GERGE NEOPRENE (khổ 50"X80")- 68SH 175.48M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 2MM 00A NYLON SPANDEX GERGE NEOPRENE (khổ 50"X80")- 74SH 190.97M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 2MM 07G/62U N.SPAN/ESYPRENE(WHT) MESH (khổ 54")- 3YD 3.76M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 2MM 35E/3JJ N.SPAN/ESYPRENE(WHT) MESH (khổ 54")- 3YD 3.76M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 40"BLACK ET7362 WRN MESH (khổ 40")- 28YD 26.01M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 44"X2.2YD 10A/10A/10A A18F2204-1009 MESH (1SH 44"X2.2YARD)- 57SH 128.15M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 44"X2.2YD 10A/10A/10A A18F2204-1009 MESH (1SH 44"X2.2YARD)- 70SH 157.38M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 52"05I DR KNIT LT DRT-2048 MESH (khổ 52")- 149YD 179.95M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 52"05I DR KNIT LT DRT-2048 MESH (khổ 52")- 281YD 339.37M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 52"52X DR KNIT LT DRT-2048 MESH (khổ 52")- 146YD 176.33M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 52"52X DR KNIT LT DRT-2048 MESH (khổ 52")- 155YD 187.2M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 52"COPEN BLUE HAS KNIT S/W MESH (khổ 52")- 22YD 26.57M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 54"01V WOLF GREY HF-JSP235 MESH (khổ 54")- 1418YD 1778.44M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 54"01V WOLF GREY HF-JSP235 MESH (khổ 54")- 1YD 1.25M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 54"01V WOLF GREY HF-JSP235 MESH (khổ 54")- 332YD 416.39M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 54"01V WOLF GREY HF-JSP235 MESH (khổ 54")- 376YD 471.58M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 54"01V WOLF GREY HF-JSP235 MESH (khổ 54")- 68YD 85.28M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- 56"0AD MINUT LN/BURN OFF/HBR/TRICOT (khổ 56")- 7YD 9.1M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút (hàng mới 100%)- ALLOY ETL5249 MH/4.085D25C RED ORTH (khổ 110CMX200CM)- 1325SH 2915M2 (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút- 19-3920TCX M29 LINING MESH/2.2MM FOAM (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 102088067800/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút- 42"18-1664TCX FM3066/2 WHTARIAPRENECN009 (mục 22 của tờ khai nhập khẩu số: 102238547022/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút- 42"BLACK ET 7483 MESH (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 102788161560/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút- 42"YL MAVIC FM3066/2 WHT ARIAPRENECN009 (mục 26 của tờ khai nhập khẩu số: 102238530920/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút- 52"05I DR KNIT LT DRT-2048 MESH (mục 1 của tờ khai nhập khẩu số: 102997601230/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút- CH BLACK SPORTY LINING MESH/2.7MM MTP FM (mục 2 của tờ khai nhập khẩu số: 102582114460/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39262090: NDSEQ053/ Vải ép mút- CH BROWN SPORTY LINING MESH/2.7 MTP FM (mục 2 của tờ khai nhập khẩu số: 102643176160/E31, NPL chưa qua gia công sản xuất) (nk)
- Mã HS 39262090: NE/ Nhãn ép chuyển nhiệt làm bằng nhựa dùng cho đơn hàng TD06 (nk)
- Mã HS 39262090: NE11/ Chốt chặn nhựa. Nguyên liệu dùng trong sản xuất hàng may mặc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NE21/ Dây treo thẻ bài (nhựa plastic). Nguyên liệu dùng trong sản xuất hàng may mặc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NE-C/ Nhãn ép (nk)
- Mã HS 39262090: NECL/ Nhãn ép các loại đã in bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NEN/ Nẹp các loại (nhựa) (bộ 2 cái) (POLYESTER 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NEN/ Nẹp các loại (nhựa) (bộ2 cái) (100% POLYESTER) (nk)
- Mã HS 39262090: NEN/ Nhãn ép nhiệt, kích thước 16x16mm (nk)
- Mã HS 39262090: NEN/ Nhãn ép nhiệt, kích thước 16x16mm, nhãn hiệu LOWEST (nk)
- Mã HS 39262090: NEN/ Nhãn ép nhiệt, kích thước 4.445cm x 3.81cm (nk)
- Mã HS 39262090: NEN/ Nhãn ép nhiệt, kích thước 4.445cm x 3.81cm, nhãn hiệu LOWEST (nk)
- Mã HS 39262090: NEN/ Nhãn ép nhiệt, kích thước 4x4mm (nk)
- Mã HS 39262090: NEN/ Nhãn ép nhiệt, kích thước 4x4mm, nhãn hiệu LOWEST (nk)
- Mã HS 39262090: NENN08/ Nhãn ép nhiệt BH13-SS-HS-TRI-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN121/ Nhãn ép nhiệt nhựa PV20-HS-TRI-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN122/ Nhãn ép nhiệt nhựa PT16-CLP-HS-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN14/ Nhãn ép nhiệt GS18-HS-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN17/ Nhãn ép nhiệt CWY18-LOGO-HS-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN200/ Nhãn ép nhiệt BH19-HS-TRI-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN201/ Nhãn ép nhiệt P-PERR071M (Penguin Siliconbadge #OPPATCH191)(bằng nhựa-dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NENN306/ Nhãn ép nhiệt CWY18-HS-TRI-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN61/ Nhãn ép nhiệt CWY18-OD-HS-TRI-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN61/ Nhãn ép nhiệt CWY18-OD-HS-TRI-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN62/ Nhãn ép nhiệt CWY18-W-OD-HHS-TRI-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN62/ Nhãn ép nhiệt CWY18-W-OD-HHS-TRI-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN66/ Nhãn ép nhiệt CWY17-W-REF-CHEV-HS-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN66/ Nhãn ép nhiệt CWY17-W-REF-CHEV-HS-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN77/ Nhãn ép nhiệt CWY18-CHEV-HS-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN82/ Nhãn ép nhiệt GS18-HS-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN86/ Nhãn ép nhiệt nhựa CWY18-W-WS-HHS-TRI-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN87/ Nhãn ép nhiệt nhựa CWY18-ST-HS-bằng nhựa-dùng trong hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NENN87/ Nhãn ép nhiệt nhựa CWY18-ST-HS-bằng nhựa-dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: Nẹp các loại dùng cho khẩu trang, hàng mẫu, công ty sản xuất HEJU STAMPING, không có mục đích nhượng bán trên thị trường, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NEP VAI/ Nẹp vải bằng nhựa(plastic bone), dùng để phụ trợ trong hàng may mặc, độ dày 3mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NH004/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NH019/ Nhãn decal nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NH-3/ Nhãn nylon/nhựa Printing Label(Plastic) Care Wash Label 43L*16W 1114145091 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NH-3/ Nhãn nylon/nhựa Printing Label(Plastic) Care Wash Label 43L*16W1114145091 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhám dính bằng nhựa dùng trong may mặc, dạng cuộn, khổ rộng (2-10)cm, hiệu chữ Trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhám dính bằng nhựa dùng trong may mặc, dạng cuộn, khổ rộng (2-12)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhám dính chất liệu bằng nhựa, dạng cuộn, dùng trong may mặc, giày dép, an toàn lao động, KT: chiều rộng: 2.5cm và 5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: nhám gai (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán bằng nhựa (SIZE LABEL), kích thước (30.96x60.14)mm, phụ kiện hàng may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép mẫu (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt 04PENA517 (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 102966075000/E31 dòng hàng số 1 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18_CHEV_HS_SML (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103004491700/E31 dòng hàng số 2 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18_CHEV_HS_SML (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103035962630/E31 dòng hàng số 4 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18_CHEV_HS_SML (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103084341950/E31 dòng hàng số 1 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18_CHEV_HS_SML (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103113494150/E31 dòng hàng số 3 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18-CHEV-HS (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103013604260/E31 dòng hàng số 1 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18-CHEV-HS (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103017549350/E31 dòng hàng số 4 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18-CHEV-HS (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103076087660/E31 dòng hàng số 11 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18-LOGO-HS (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103004491700/E31 dòng hàng số 3 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18-LOGO-HS (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103076087660/E31 dòng hàng số 6 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18-OD-HS-TRI (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 102952831440/E31 dòng hàng số 2 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18-OD-HS-TRI (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 102962051140/E31 dòng hàng số 5 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18-OD-HS-TRI (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103004491700/E31 dòng hàng số 4 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18-OD-HS-TRI (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103013604260/E31 dòng hàng số 4 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18-OD-HS-TRI (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103113494150/E31 dòng hàng số 2 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18-W-HS-TRI (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103076087660/E31 dòng hàng số 8 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18-W-OD-HHS-TRI (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 102993998110/E31 dòng hàng số 2 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY18-W-OD-HHS-TRI (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103017549350/E31 dòng hàng số 7 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt CWY-TA-RP-HS-MED (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103076087660/E31 dòng hàng số 2 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt in chữ CINTAS, quy cách 45mm x 36mm, nhà sản xuất FGL (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt JN20_BLU_HS_TRI (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103017549350/E31 dòng hàng số 9 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt JN20_BLU_HS_TRI (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103084341950/E31 dòng hàng số 4 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt nhựa CWY18-ST-HS (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103013604260/E31 dòng hàng số 5 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt nhựa CWY18-ST-HS (bằng nhựa) Chuyển từ tờ khai 103017549350/E31 dòng hàng số 6 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt RYPRFHTRANS13-bằng nhựa Chuyển từ tờ khai 103049394930/E31 dòng hàng số 1 (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép. (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn in (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa đã in Nhãn hiệu Hollister mặt trước dùng làm nhãn mác quần áo HDR-20C-001-1 HOLLISTER SILICON PATCH OPT 1 (KT:57*57mm) (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa đã in Nhãn hiệu REACTIVE mặt trước dùng làm nhãn mác quần áo 4801 VERA BRADLEY REACTIVE HANGTAG (KT: 95*36mm) (nk)
- Mã HS 39262090: NHÃN NHỰA DÙNG ĐỂ GẮN LÊN QUẦN ÁO (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa LABELS NFA921A1520B1401 từ silicone dạng dẻo sử dụng trong ngành giày dùng để trang trí, (5*1.5)mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa LABELS NFB322A1520E1402 từ silicone dạng dẻo sử dụng trong ngành giày dùng để trang trí, (3.5*3.5)mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa LABELS NFB347A1520B1401 từ silicone dạng dẻo sử dụng trong ngành giày dùng để trang trí, (7*1.7) mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa LABELS NFB494A1348B1401 từ silicone dạng dẻo sử dụng trong ngành giày dùng để trang trí, (6*4.3) mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa LABELS PE3047A1523E1416 từ silicone dạng dẻo sử dụng trong ngành giày dùng để trang trí, (9.0*7.9) mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa LABELS PE3047A1523E1417 từ silicone dạng dẻo sử dụng trong ngành giày dùng để trang trí, (9.0*7.9) mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa LABELS PE3047A1523E1418 từ silicone dạng dẻo sử dụng trong ngành giày dùng để trang trí, (9.0*7.9) mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa LABELS PE3058A1523E1404 từ silicone dạng dẻo sử dụng trong ngành giày dùng để trang trí, (8.18*7.78) mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa LABELS PE3058A1523E1405 từ silicone dạng dẻo sử dụng trong ngành giày dùng để trang trí, (8.18*7.78) mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa LABELS PE3058A1523E1406 từ silicone dạng dẻo sử dụng trong ngành giày dùng để trang trí, (8.18*7.78) mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa LABELS U21892A1545B1401 từ silicone dạng dẻo sử dụng trong ngành giày dùng để trang trí, (5*5) mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NHAN/ Nhãn dính bằng nhựa Polyolefin đã in (nk)
- Mã HS 39262090: NHAN/ Nhãn mác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NHAN/ Nhãn mác nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NHAN/ Nhãn mác nhựa ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: NHAN/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NHANEP/ Nhãn ép dán (nk)
- Mã HS 39262090: NHANEPNHIET/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: NHANLOGOSP/ Nhãn ép logo(Nhãn phụ) (nk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA/ Nhãn bằng nhựa (OOFOS PLASTIC LABEL- 2.3x5.7 cm) (nk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA/ Nhãn bằng nhựa dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: nhannhua/ Nhãn nhựa (in kích cỡ size gắn vào móc nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA/ NHÃN PHỤ NHỰA (dùng cho hàng may mặc,tên nhãn:PGATOUR) (nk)
- Mã HS 39262090: NHCHINHN/ Nhãn chính (Nhựa) "K2", mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NHCHINHN/ Nhãn chính (Nhựa) "K2", mới 100% (KXU20261) (nk)
- Mã HS 39262090: NHD/ Nhám dính 100% polyester, kích thước 1.6cm (nk)
- Mã HS 39262090: NHHN/ nhãn huy hiệu bằng nhựa dẻo in chữ w.cherry (nk)
- Mã HS 39262090: NHL-33/ NHỰA LÓT (BT-11J (Plastic Insert)- White, NHÃN HIỆU:SANKEI (VIETNAM) CO.,LTD HCM BRANCH) (nk)
- Mã HS 39262090: NHL-33/ NHỰA LÓT(BT-11 (Plastic Insert)- White, NHÃN HIỆU:SANKEI (VIETNAM) CO.,LTD HCM BRANCH) (nk)
- Mã HS 39262090: NHL-33/ NHỰA LÓT(Các sản phẩm bằng plastic; đồ phụ trợ may mặc; Loại khác) Nhãn hiệu:PONDEROSA INTERNATIONAL CORP. 3000PCS (nk)
- Mã HS 39262090: nhn/ Nhãn nhựa- Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NHNHUA/ Nhãn nhựa (phụ) (back wapen), mới 100% (KXU20261) (nk)
- Mã HS 39262090: NHNHUA/ Nhãn nhựa (phụ), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NHS1011/2/ Tem nhãn mác các loại bằng nhựa dùng làm phụ liệu cho hàng may mặc, NSX: Avery denission, hàng chưa qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 39262090: NHS1011/2/ Tem nhãn mác các loại bằng nhựa dùng làm phụ liệu cho hàng may mặc, NSX: TGL, hàng chưa qua sử dụng. (nk)
- Mã HS 39262090: NHTR-U/ Nhãn treo bằng nhựa in logo- Alpinestar (nk)
- Mã HS 39262090: NHUAMEM18/ Miếng Nhựa mềm (Làm tem, nhãn, 31CM*400M). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NI5.4PL(FW20)/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NIL28/ Đuôi ngựa bằng nhựa(1.5cm- 11cm) công ty sản xuất LIN-CHEENG INDUSTRIAL CO., LTD- Đài Loan (nk)
- Mã HS 39262090: NIL28/ Đuôi ngựa bằng nhựa(1.5cm- 11cm) công ty sản xuất XINGLONG ACCESSORIES CO., LIMITED-Trung Quốc (nk)
- Mã HS 39262090: NIL29/ Xương cá bằng nhựa (0.6cm- 1.3cm) công ty sản xuất XINGLONG ACCESSORIES CO., LIMITED-Trung Quốc (nk)
- Mã HS 39262090: NIL35A/ Mắc treo bằng nhựa công ty sản xuất YOU HUA COMPANY-Trung Quốc (nk)
- Mã HS 39262090: NK07/ Khoen chữ D bằng nhựa plastic. Hàng mới 100%. Mã hàng thuộc tờ khai NK NPL số: 101862895520 (nk)
- Mã HS 39262090: NK073/ Trang trí bằng nhựa, phụ kiện đồ chơi các loại (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NK107/ Đạn nhựa. (Phụ liệu may). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK14/ Tem nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK22/ Miếng độn phom mũ giày bằng bột giấy (nk)
- Mã HS 39262090: NK26/ Đạn nhựa (Dây treo nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NK26/ Đạn nhựa(Dây treo nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NK31/ Cá cổ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NK33/ Khoanh cổ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NK34/ Nơ cổ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NK35/ Đệm nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NK36/ Nhãn nhựa (tem size New Balance đã in) dùng để dán lót giầy, NSX: APL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK36/ Nhãn nhựa 100% polyester (tem size New Balance đã in) dùng để dán lót giầy, NSX: APL. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK36/ Nhãn nhựa đã in (32*32mm) dùng để dán lót giầy,NSX: Guo Xiang. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK37/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NK395/ Dây chống giãn (Size: 1/2") (1400YDS). Phụ liệu may. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK395/ Dây chống giãn (Size: 12mm x 0.15mm) 1980YDS. Phụ liệu may. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK41/ Móc nhựa (Mắc treo bằng nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK41/ Móc nhựa, (mắc treo bằng nhựa) dài 38 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK54/ Mắc treo bằng nhựa 218-A2N(15'')PP.Phụ liệu may. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK54/ Mắc treo bằng nhựa L-168-A4N(15'')PS.Phụ liệu may. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK54/ Mắc treo bằng nhựa L-168-A4N(16'')PS.Phụ liệu may. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK54/ Mắc treo bằng nhựa L-168-A4N(17'')PS.Phụ liệu may. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK54/ Mắc treo bằng nhựa L-168N (SU)(15'')PS.Phụ liệu may. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK54/ Mắc treo bằng nhựa L-168N (SU)(16'')PS.Phụ liệu may. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK54/ Mắc treo bằng nhựa L-168N (SU)(17'')PS.Phụ liệu may. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK567/ Nhãn nhựa (phụ liệu may). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK74/ PLASTIC BUCKLE D RING- Nút chặn dây bằng nhựa chữ D, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK76/ ROPE BUCKLE- Nút chặn dây bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK98/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NK-AC3001/ Dây gắn tem giá, bằng nhựa (đạn nhựa), chiều dài dây 125mm, 5000 chiếc/ hộp, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK-AC3001/ Dây gắn tem giá, bằng nhựa (đạn nhựa), chiều dài dây 25mm, 5000 chiếc/ hộp, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK-AC3001/ Dây gắn tem giá, bằng nhựa (đạn nhựa), chiều dài dây 75mm, 5000 chiếc/ hộp, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK-AC8002/ Miếng đệm dùng cho bộ cúc bấm, kích thước: 12x4.5x1mm, bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK-AC8002/ Miếng đệm dùng cho bộ cúc bấm, kích thước: 12x7.5mm, bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NKB013/ Miếng đệm nhựa (12*4.5*1)MM (PLASTIC WASHER FOR SNAP), bộ phận của khuy bấm. (nk)
- Mã HS 39262090: NK-PK5001/ Hạt cỡ size quần áo, bằng nhựa, dùng để đính vào móc treo quần áo, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NK-PK6001/ Móc treo quần áo, bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL 16/ Chốt nhựa các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NL 20/ Logo các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NL HANGER/ Móc treo quần áo bằng nhựa, kích thước 29.5x9.5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL HANGER/ Móc treo quần áo bằng nhựa, kích thước 37.7*8cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL HANGER/ Móc treo quần áo bằng nhựa, kích thước: 37.7*8cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL HANGER/ Móc treo quần áo bằng nhựa, kích thước: 37.7x8cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL HANGER/ Móc treo quần áo bằng nhựa, kích thước: 8*37.7cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL008/ Dây tren nhãn (bằng nhựa)- Swift Tack, dùng trong sản xuất hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NL010/ Dây treo- Transparent Shouder Strapes, dùng trong sản xuất hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NL015/ Nhãn Phụ (nhựa) đã in, phụ kiện dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NL017/ Móc treo bằng nhựa, phụ kiện dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NL025/ Dây treo nhãn bằng nhựa, phụ kiện dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39262090: NL029/ Miếng trang trí đính hạt bằng nhựa phủ bạc bóng(Phụ kiện may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NL05/ Khoen khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL050/ Nhãn phụ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL055/ Tay cầm các loại (dùng sản xuất ba lô, túi vải), mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL076/ Móc treo bằng nhựa (SSI-6212SBSL 12"BLACK) (nk)
- Mã HS 39262090: NL08/ khóa nhựa (dùng làm nguyên phụ liệu may ba lô, túi xách) (nk)
- Mã HS 39262090: NL08/ Móc nhựa-100- 6212PSMH92C16- BLK, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL10/ Đạn nhựa (dây) treo thẻ bài các loại (nk)
- Mã HS 39262090: NL10/ Đạn nhựa (dây) treo thẻ bài các loại bằng plastic (nk)
- Mã HS 39262090: NL10/ Nhãn nhựa (Heat transfer label) (nk)
- Mã HS 39262090: NL10/ Nhãn nhựa (heat transfer) (nk)
- Mã HS 39262090: NL106/ Chốt chặn bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL10-A/ Nhãn nhựa logo (logo heat transfer) (nk)
- Mã HS 39262090: NL11/ Móc treo bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL112/ Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% S582 (nk)
- Mã HS 39262090: NL12/ Dây treo thẻ bài- TAG PIN (nk)
- Mã HS 39262090: NL12/ Dây treo thẻ bài-TAG PIN (nk)
- Mã HS 39262090: NL12/ Thẻ nhựa kích cỡ gắn trên móc treo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL135/ Móc treo, (nhựa), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL15/ KEO FILM NHỰA KHỔ 57" (nk)
- Mã HS 39262090: NL17/ Dây nhựa treo nhãn- mác. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL17/ Nhãn phụ PVC (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NL18/ Nhãn nhựa/ LABEL (Dùng để sx bạt nhựa và nội dung tem không thể hiện xuất xứ) (nk)
- Mã HS 39262090: NL18/ Nhãn nhựa/ STICKER LABEL (Dùng để sx bạt nhựa và nội dung tem không thể hiện xuất xứ) (nk)
- Mã HS 39262090: NL18/ Thẻ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL19/ Đạn nhựa dùng treo thẻ bài, Phụ liệu để gia công may mặc mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL19/ Khoen khoá cài bằng nhựa (nguyên liệu dùng may ba lô, túi xách) (nk)
- Mã HS 39262090: NL19/ Khoen khoá cài bằng nhựa (nguyên phụ liệu dùng may ba lô, túi xách) (nk)
- Mã HS 39262090: NL19/ Thẻ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL20/ Móc nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL20/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL21/ Dây viền nhựa 1''/ 3"-PROTECTOR AQ (nk)
- Mã HS 39262090: NL21/ Dây viền nhựa 1''/ 3"-ROLL PROTECTOR A (nk)
- Mã HS 39262090: NL21/ Móc treo áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL21-A/ Kẹp nhựa (Plastic clip) (nk)
- Mã HS 39262090: NL22/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL-23/ Móc treo bằng nhưạ (đồ phụ trợ may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NL23B/ Nẹp nhựa-BAND (nk)
- Mã HS 39262090: NL23C/ Nẹp nhựa cong-CLIP (nk)
- Mã HS 39262090: NL23C/ Nẹp nhựa cong-PE CLIP A 2.0mm (nk)
- Mã HS 39262090: NL23C/ Nẹp nhựa cong-POCKET I (nk)
- Mã HS 39262090: NL23C/ Nẹp nhựa cong-POCKET L (nk)
- Mã HS 39262090: NL23C/ Nẹp nhựa cong-ROUND POCKET (nk)
- Mã HS 39262090: NL23D/ Nẹp nhựa viền-LINE PLATE A (nk)
- Mã HS 39262090: NL23D/ Nẹp nhựa viền-PLATE (nk)
- Mã HS 39262090: NL24/ Chốt chặn của dây đai an toàn bằng nhựa. Chiều Dài Các Loại Từ 20-50 mm; Nhãn Hiệu ERGO BABY; Dùng Để Gắn Vào Túi Địu Và Đai Lưng Em Bé. PLASTIC BUCKLES A. (nk)
- Mã HS 39262090: NL24/ Chốt chặn của dây đai an toàn bằng nhựa. Chiều Dài Các Loại Từ 20-50 mm; Nhãn Hiệu ERGO BABY; Dùng Để Gắn Vào Túi Địu Và Đai Lưng Em Bé. PLASTIC BUCKLES B. (nk)
- Mã HS 39262090: NL24/ Chốt chặn của dây đai an toàn bằng nhựa. Chiều Dài Các Loại Từ 20-50 mm; Nhãn Hiệu ERGO BABY; Dùng Để Gắn Vào Túi Địu Và Đai Lưng Em Bé.(Móc Khóa Nhựa); PRODUCT PLASTIC BUCKLES B. (nk)
- Mã HS 39262090: NL24/ Chốt chặn của dây đai an toàn bằng nhựa. Chiều Dài Các Loại Từ 20-50 mm; Nhãn Hiệu ERGO BABY; Dùng Để Gắn Vào Túi Địu Và Đai Lưng Em Bé..(Móc Khóa Nhựa); PRODUCT PLASTIC BUCKLES A. (nk)
- Mã HS 39262090: NL24/ Mút ép keo các loại-PE FOAM (1) (nk)
- Mã HS 39262090: NL24/ Mút ép keo các loại-PE FOAM (2) (nk)
- Mã HS 39262090: NL24/ Mút ép keo các loại-PE FOAM (3) (nk)
- Mã HS 39262090: NL24/ Mút ép keo các loại-PE FOAM (4) (nk)
- Mã HS 39262090: NL24/ Mút ép keo các loại-PE FOAM (5) (nk)
- Mã HS 39262090: NL24/ Mút ép keo các loại-PE FOAM (8) (nk)
- Mã HS 39262090: NL24/ Mút ép keo các loại-PE FOAM (9) (nk)
- Mã HS 39262090: NL26/ Móc nhựa-HOOK (nk)
- Mã HS 39262090: NL26/ Móc nhựa-HOOK E (nk)
- Mã HS 39262090: NL26/ Móc nhựa-STAPLE N (nk)
- Mã HS 39262090: NL26/ Móc nhựa-T/PRO C (nk)
- Mã HS 39262090: NL27-12/ Dây treo nhãn bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL29/ Nhãn nhựa (Logo nhựa, nguyên phụ liệu dùng may ba lô, túi xách) (nk)
- Mã HS 39262090: NL29/ Nhãn nhựa (nguyên phụ liệu may ba lô, túi xách) (nk)
- Mã HS 39262090: NL29/ Tấm nhựa rỗng PolyPropylene (đã dán nhãn)10mm with label 20.9 x 44.7cm (nk)
- Mã HS 39262090: NL29/ Tấm nhựa rỗng PolyPropylene (đã dán nhãn)10mm with label 20.9x 44.7cm (nk)
- Mã HS 39262090: NL29/ Tấm nhựa rỗng PolyPropylene (đã dán nhãn)10mm with label 29.35 x 33.3cm (nk)
- Mã HS 39262090: NL29/ Tấm nhựa rỗng PolyPropylene (đã dán nhãn)10mm- with labels 36x 44.7cm (nk)
- Mã HS 39262090: NL29/ Tấm nhựa rỗng PolyPropylene (đã dán nhãn)10mm- with labels 46.3x 44.7cm (nk)
- Mã HS 39262090: NL29/ Tấm nhựa rỗng PolyPropylene (đã dán nhãn)6mm- with labels 21.8x 21.6cm (nk)
- Mã HS 39262090: NL29/ Tấm nhựa rỗng PolyPropylene (đã dán nhãn)6mm- with labels 21.8x 26.3cm (nk)
- Mã HS 39262090: NL29/ Tấm nhựa rỗng PolyPropylene (đã dán nhãn)6mm- with labels 22.4x 44.7cm (nk)
- Mã HS 39262090: NL31/ Khoen, khóa, móc, chốt, vít nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL31/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL31/ Trang trí giầy bằng nhựa PVC (nk)
- Mã HS 39262090: NL32/ Logo bằng nhựa TPR (nk)
- Mã HS 39262090: NL32/ Pho giầy chất liệu plastic khổ 36"(1000Y) (nk)
- Mã HS 39262090: NL32/ Pho giầy chất liệu plastic khổ 36"(50Y) (nk)
- Mã HS 39262090: NL33/ Miếng trang trí bằng nhựa PVC (nk)
- Mã HS 39262090: NL33/ Nhãn nhựa dùng để may vào sản phẩm,JACK N. (nk)
- Mã HS 39262090: NL34/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL35/ Mắc treo bằng nhựa, mơi 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL-36/ Dây trang trí bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL38/ Găng tay nylon, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL46/ Đầu khóa nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL-46/ Dây gắn thắt lưng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL46/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL48/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39262090: NL49/ Dây treo thẻ bài, (nhựa, size: 12mm), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL49/ Dây treo thẻ bài; nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL49/ Kẹp nhựa (Phụ liệu dùng trong may mặc) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NL50/ Đạn thẻ bài (nk)
- Mã HS 39262090: NL-52/ Hạt nhựa trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: NL54/ Nhãn ép (nk)
- Mã HS 39262090: NL54/ Nhãn ép (FOC) (nk)
- Mã HS 39262090: NL55/ Đệm cổ (Phụ liệu dùng trong may mặc) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NL56/ Khoen khóa bằng nhựa (2cái/bộ) (nk)
- Mã HS 39262090: NL57/ Khoen khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL59/ Kẹp kích cỡ bằng plastic sz6 (nk)
- Mã HS 39262090: NL60/ Đạn nhựa (Dây treo thẻ) (Phụ liệu dùng trong may mặc) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NL7/ Chốt chặn nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL70-A/ Phần trên móc treo nhựa (Plastic hook) (nk)
- Mã HS 39262090: NL70-B/ Phần giữa móc treo nhựa (Plastic connector) (nk)
- Mã HS 39262090: NL70-C/ Phần dưới móc treo nhựa (Plastic hanger) (nk)
- Mã HS 39262090: NL72- DAY TREO NHUA/ DÂY TREO NHỰA 2.5*130MM. MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL72- DAY TREO NHUA/ DÂY TREO NHỰA. mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL72/ Móc khóa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NL81/ Kẹp (nk)
- Mã HS 39262090: NL82/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NL82/ Móc treo các loại- móc treo quần áo bằng nhựa plastic- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NL85/ Miếng trang trí (nk)
- Mã HS 39262090: NL92/ Khóa bằng nhựa 20mm (nk)
- Mã HS 39262090: NL93/ Khóa chặn bằng nhựa 20mm (nk)
- Mã HS 39262090: NM/ Nhãn logo (nk)
- Mã HS 39262090: NM/ Nhãn mác bằng nhựa các loại dùng cho hàng may mặc. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NM07/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NM14/ Nhãn phụ (Nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NM43/ Kẹp nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NMN/ Nhãn mác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn Ép Nhiệt(Chất Liệu bằng nhựa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa (35.2*38.7mm) dùng để sản xuất giày- SP04-1567 HEAT TRANSFER SIZE LABEL (nk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa (39.55*45mm) dùng để sản xuất giày- SP04-1568 HEAT TRANSFER SIZE LABEL (nk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa (48*16mm) dùng để sản xuất giày- SP04-1369 HEAT TRANSFER SIZE LABEL (nk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa (54*18mm) dùng để sản xuất giày- SP04-1228 HEAT TRANSFER SIZE LABEL (nk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa (70*25mm) dùng để sản xuất giày- SP04-0906 HEAT TRANSFER SIZE LABEL (nk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa 12*28 MM (dùng trong sản xuất giày) (nk)
- Mã HS 39262090: NN3TP/ Nhãn nhựa 3TP (nk)
- Mã HS 39262090: NN-C(b)/ Nút nhựa (nút đóng bằng nhựa dùng cho hàng may mặc, ba lô) (hàng hóa không nhãn hiệu) (2 phần) (207.800 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: NN-C(b)/ Nút nhựa (nút đóng bằng nhựa dùng cho hàng may mặc, ba lô) (hàng hóa không nhãn hiệu) (2 phần) (436.400 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: NNH/ Nhãn nhựa/ LABEL 35*33MM (nk)
- Mã HS 39262090: NNH09-V1/ Nhãn Nhựa (1 đôi 2 cái) (nk)
- Mã HS 39262090: NNH09-V1/ Nhãn Nhựa (1 đôi 2 cái)/ CLK-BP-CBHT-03 Clarks 2.5*2.13cm (nk)
- Mã HS 39262090: NNH09-V1/ Nhãn Nhựa (1 đôi 2 cái)/ CLK-BP-CWHT-03 Clarks 3.2*2.5cm (nk)
- Mã HS 39262090: NNH09-V1/ Nhãn Nhựa (1 đôi 2 cái)/ CLK-BP-CWHT-05 Clarks 6.55*0.8cm (nk)
- Mã HS 39262090: NNH09-V1/ Nhãn Nhựa (1 đôi 2 cái)/ HEAT TRANSFER SIZE LABEL 25x21.3mm (240.00CÁI240.00CAI) (nk)
- Mã HS 39262090: NNH09-V1/ Nhãn Nhựa (1 đôi 2 cái)/ HEAT TRANSFER SIZE LABEL 25x21.3mm (280.00CÁI280.00CAI) (nk)
- Mã HS 39262090: NNH09-V1/ Nhãn Nhựa/ HEAT TRANSFER (LABEL) (nk)
- Mã HS 39262090: NNH20/ Nhãn nhựa (không có nhãn hiệu XIAOMI) (nk)
- Mã HS 39262090: NNH20/ Nhãn nhựa (không có nhãn hiệu XIAOMI) 2.5*1.5cm (nk)
- Mã HS 39262090: NNH20/ Nhãn nhựa (không có nhãn hiệu XIAOMI) 26*7mm (nk)
- Mã HS 39262090: NNH20/ Nhãn nhựa (nhãn hiệu CROCS) (không có nhãn hiệu XIAOMI) (25*15mm) (nk)
- Mã HS 39262090: NNH20/ Nhãn nhựa (nhãn hiệu CROCS) (không có nhãn hiệu XIAOMI) (38*22mm) (nk)
- Mã HS 39262090: NNH20/ Nhãn nhựa (nhãn hiệu CROCS) (không có nhãn hiệu XIAOMI) (42*25mm) (nk)
- Mã HS 39262090: NNH20/ Nhãn nhựa (nhãn hiệu CROCS)(không có nhãn hiệu XIAOMI) (25*15mm) (nk)
- Mã HS 39262090: NNH-33/ NHÃN NHỰA(Các sản phẩm bằng plastic; đồ phụ trợ may mặc; Loại khác), logo TPU 3D DWS NHỎ- T79004B. Nhãn hiệu: VIETNAM LEEBOU INTERNATIONAL CO.,LTD. (nk)
- Mã HS 39262090: NNP/ Nhãn phụ bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NP003/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NP021/ Kẹp nhựa L (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NP021/ Kẹp nhựa Meka (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NP021/ Kẹp nhựa U (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NP022/ Khoanh cổ nhựa (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NP024/ Bướm cổ nhựa (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NP025/ Balem nhựa (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NP03/ Nhãn phụ nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NP139/ Đạn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NP6/ Nhãn phụ- Nhãn nhựa (HNR9) (nk)
- Mã HS 39262090: NP8/ Nhãn phụ- Nhãn in chuyển (Nhãn ép nóng) (631002AHK) (nk)
- Mã HS 39262090: NP8/ Nhãn phụ- Nhãn in chuyển (Nhãn ép nóng) (KXOY) (nk)
- Mã HS 39262090: NP8/ Nhãn phụ- Nhãn in chuyển (Nhãn ép nóng) (KZM1) (nk)
- Mã HS 39262090: NP8/ Nhãn phụ- Nhãn in chuyển (Nhãn ép nóng) (KZNI) (nk)
- Mã HS 39262090: NP8/ Nhãn phụ- Nhãn in chuyển (Nhãn ép nóng) (L49C) (nk)
- Mã HS 39262090: NP8/ Nhãn phụ- Nhãn in chuyển (Nhãn ép nóng) (L7CE) (nk)
- Mã HS 39262090: NP8/ Nhãn phụ- Nhãn in chuyển (Nhãn ép nóng) (LIYB) (nk)
- Mã HS 39262090: NP8/ Nhãn phụ- Nhãn in chuyển (Nhãn ép nóng) (LIYD) (nk)
- Mã HS 39262090: NP8/ Nhãn phụ- Nhãn in chuyển (Nhãn ép nóng) (Nhãn ép nóng) (KZM1) (nk)
- Mã HS 39262090: npl 11/ móc nhựa loại đen nhỏ (nk)
- Mã HS 39262090: npl 11/ móc nhựa loại nhỏ trong (nk)
- Mã HS 39262090: npl 16/ đạn nhựa tag pin (nk)
- Mã HS 39262090: NPL 24/ Dây viền cỡ mũ(Hàng lẻ mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL 51/ nhãn logo trang trí các loại (nk)
- Mã HS 39262090: Npl 54/ Miếng trang trí giày (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL 60/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: Npl 63/ Nhãn nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: Npl 64/ Miếng trang trí mặt giày (nk)
- Mã HS 39262090: NPL Nút khóa nhựa các loại. cấu thành SP (theo BK đính kèm) của TKNK so 102479805410/E31 ngay 12/02/19 muc 31 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL Nút khóa nhựa các loại. cấu thành SP (theo BK đính kèm) của TKNK so 102479805410/E31 ngay 12/02/19 muc 32 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL Nút khóa nhựa các loại. cấu thành SP (theo BK đính kèm) của TKNK so 102479805410/E31 ngay 12/02/19 muc 33 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL Nút khóa nhựa các loại. cấu thành SP (theo BK đính kèm) của TKNK so 102479805410/E31 ngay 12/02/19 muc 34 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL Nút khóa nhựa các loại. cấu thành SP (theo BK đính kèm) của TKNK so 102479805410/E31 ngay 12/02/19 muc 35 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL Nút khóa nhựa các loại. cấu thành SP (theo BK đính kèm) của TKNK so 102479805410/E31 ngay 12/02/19 muc 38 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL Nút khóa nhựa các loại. cấu thành SP (theo BK đính kèm) của TKNK so 102479805410/E31 ngay 12/02/19 muc 40 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL Nút khóa nhựa các loại. cấu thành SP (theo BK đính kèm) của TKNK so 102479805410/E31 ngay 12/02/19 muc 44 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL Nút khóa nhựa các loại. cấu thành SP (theo BK đính kèm) của TKNK so 102622140130/E31 ngay 3/5/19 muc 22 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL Nút khóa nhựa các loại. cấu thành SP (theo BK đính kèm) của TKNK so 102662648060/E31 ngay 24/05/19 muc 47 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL Nút khóa nhựa các loại. cấu thành SP (theo BK đính kèm) của TKNK so 102921084450/E31 ngay 10/10/19 muc 12 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL Nút khóa nhựa các loại. cấu thành SP (theo BK đính kèm) của TKNK so 102921084450/E31 ngay 10/10/19 muc 13 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL Nút khóa nhựa các loại. cấu thành SP (theo BK đính kèm) của TKNK so 102960263340/E31 ngay 31/10/19 muc 25 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL Nút khóa nhựa các loại. cấu thành SP (theo BK đính kèm) của TKNK so 1102949899620/E31 ngay 25/10/19 muc 25 (nk)
- Mã HS 39262090: NPL0013/ Hạt cỡ (nk)
- Mã HS 39262090: NPL0014/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39262090: NPL002/ BĂNG NHÁM (nk)
- Mã HS 39262090: NPL002/ BĂNG NHÁM- NYLON100% 20/50MM (nk)
- Mã HS 39262090: NPL002/ BĂNG NHÁM- NYLON100% 20MMX25M (nk)
- Mã HS 39262090: NPL003/ Dây treo nhựa, dùng trong lĩnh vực may mặc, túi sách, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL006/ Cài nhựa các loại mới 100%(GC HANG MAY MẶC) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL006/ Cài nhựa các loại mới 100%(GC Hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL007/ Dây treo nhãn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL007/ Móc treo (mắc áo) bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL007/ Móc treo (mắc áo) nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL008/ Dây chống bai, 10MM, NPL dùng trong may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL008/ Dây chống bai, 20MM, NPL dùng trong may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL009/ Đạn nhựa 75mm (nk)
- Mã HS 39262090: NPL01/ Vỏ tai nghe điện thoại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL0103/ Dây cườm trang trí (100 met/ cuộn) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL015/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa dài 15cm (nk)
- Mã HS 39262090: NPL015/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa dài 26cm (nk)
- Mã HS 39262090: NPL016/ Đạn nhựa các loại mới 100%(GC HANG MAY MẶC) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-017/ Khoen nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-017.1/ Khoá nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL018/ Đạn nhựa (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL018/ Móc treo nhựa, boy clip hanger (nk)
- Mã HS 39262090: NPL019/ Dây treo nhãn (bằng nhựa)(H`Tag pin & string) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL019/ Dây treo nhãn (bằng nhựa)(TAG PIN) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL019/ Dây treo nhãn (bằng nhựa)(TAG PIN: FOR GORE STYLE) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL019/ Vòng đệm bằng nhựa SPACER_ EPE,WHITE,35*12*15MM (nk)
- Mã HS 39262090: NPL019/ Vòng đệm bằng nhựa SPACER_EPE, WHITE, 35*12*3MM (nk)
- Mã HS 39262090: NPL019/ Vòng đệm bằng nhựa SPACER_EPE,WHITE,35*12*15MM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL019/ Vòng đệm bằng nhựa SPACER_EPE,WHITE,35*12*7MM,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL019/ Vòng đệm bằng nhựa SPACER_EPE,WHITE.35*12*10MM,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39262090: NPL02/ Vỏ Micro của tai nghe điện thoại bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL021/ Dây gân (PE PIPING 3.5MM) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL024/ Chốt chặn nhựa 8MM*2CM (nk)
- Mã HS 39262090: NPL025/ Dây treo nhãn (nk)
- Mã HS 39262090: NPL025/ Đệm cỡ bằng nhựa- kẹp cỡ gắn mắc(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL025GC/ Gọng nhựa (bên hông ngực) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL026/ Dây treo thẻ bài bằng plastic, nguyên liệu dùng trong may mặc mới 100%. (nk)
- Mã HS 39262090: NPL028/ Đạn bắn nhãn (lox) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL028/ Đạn bắn nhãn (string)(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL028/ Đạn bắn nhãn/LOX (nk)
- Mã HS 39262090: NPL028/ Đạn bắn nhãn/PLASTIC V-LOX (nk)
- Mã HS 39262090: NPL029/ Kẹp nhựa các loại mới 100%(GC Hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL03/ Chốt chặn bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL03/ Cườm dây trang trí (dùng thêu trên vải hàng may mặc) 1 cuộn/100 mét (nk)
- Mã HS 39262090: NPL03/ Dây đạn nhựa để treo thẻ bài giấy (nk)
- Mã HS 39262090: NPL032/ Móc treo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL032/ Thẻ cài cổ áo mới 100%(GC Hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL033/ BĂNG NHÁM (CHIẾC)- NYLON100% 20MMX40MM (nk)
- Mã HS 39262090: NPL033/ Dây treo thẻ bài bằng plastic (0.05--->0.25 Y) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL-037/ Dây nhựa dẻo, đường kính 2-3mm (nk)
- Mã HS 39262090: NPL039/ Khoen, móc khóa bằng nhựa (móc bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL039/ Khoen, móc khóa bằng nhựa (PLASTIC BUCKLES) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL039/ Móc áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39262090: NPL040/ Nhãn phụ (nhãn nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL041/ Nút (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Móc treo (hanger) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Móc treo (hanger)(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL04-2/ Nhãn ép nhiệt (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(BD-81) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(BEAD) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(BEAD/ MP-65) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(BEAD/ MP-66, MP-65) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(BEAD/ SST021) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(BEAD: PADDLE TYPE BEAD(7DST06)) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(D RING) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(DPA-024) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(DPA-043) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(DPA-159) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(DPA-191) (nk)
- Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(LEATHER PATCH: JC-ACC190087 (SMALL LEATHER TUNNEL)) (nk)
- - Mã HS 39262090: NPL042/ Nút (bằng nhựa)(LEATHER PATCH: JC-ACC190087(SMALL LEATHER TUNNEL)) (nk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p