Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 39261000: N2208(R3)/ Túi tài liệu N-2208 (xk)
- Mã HS 39261000: N-4223-20/ File nhựa đựng tài liệu(306 x 239 x 14mm) (xk)
- Mã HS 39261000: N-4243 T4/ File nhựa đựng tài liệu(306 x 239)mm (xk)
- Mã HS 39261000: N-4243-20/ File nhựa đựng tài liệu(306 x 239 x 22mm) (xk)
- Mã HS 39261000: N-4604/ Kẹp file tài liệu N-4604 (xk)
- Mã HS 39261000: N-4613/ Kẹp file tài liệu N-4613 (xk)
- Mã HS 39261000: N-4615/ Kẹp file tài liệu N-4615 (xk)
- Mã HS 39261000: N-5000-20/ File nhựa đựng tài liệu (306 x226)mm (xk)
- Mã HS 39261000: N-5001-20/ File nhựa đựng tài liệu(306 x 226)mm (xk)
- Mã HS 39261000: N-5010-20/ File nhựa đựng tài liệu(314 x 249)mm (xk)
- Mã HS 39261000: N-5015-20/ File đựng tài liệu bằng nhựa (311 x241)mm (xk)
- Mã HS 39261000: N-5016-20/ File nhựa đựng tài liệu (311 x 247 x 25mm) (xk)
- Mã HS 39261000: N-5025-20/ File nhựa đựng tài liệu (274x223)mm (xk)
- Mã HS 39261000: N-5040-20/ File nhựa đựng tài liệu(311 x 238 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: N-5047-20/ File nhựa đựng tài liệu (xk)
- Mã HS 39261000: N-5049-20/ File đựng tài liệu bằng nhựa (560x430) mm (xk)
- Mã HS 39261000: N-5061-20/ File nhựa đựng tài liệu (306x 230)mm (xk)
- Mã HS 39261000: N-5063-20/ File nhựa đựng tài liệu (310 x230)mm (xk)
- Mã HS 39261000: N-5065-20/ File nhựa đựng tài liệu (310 x230)mm (xk)
- Mã HS 39261000: N-7510-20/ File nhựa đựng tài liệu(308 x 235 x 36 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: N-7520-20/ File nhựa đựng tài liệu(314 x 255)mm (xk)
- Mã HS 39261000: N-7540-20/ Túi nhựa đựng tài liệu (302 x 229mm) (10 túi/ bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: N-7545-20/ Túi nhựa đựng tài liệu (303 x 233mm) 5 túi/ bộ (xk)
- Mã HS 39261000: N7674(R3)/ Kẹp file tài liệu N7674 (xk)
- Mã HS 39261000: N-7675-20/ File nhựa đựng tài liệu (314 x 245 x 16mm) (xk)
- Mã HS 39261000: N7678(R3)/ Kẹp file tài liệu N7678 (xk)
- Mã HS 39261000: N7679(R3)/ Kẹp file tài liệu N7679 (xk)
- Mã HS 39261000: N-7682-20/ File nhựa đựng tài liệu (314 x 255)mm (xk)
- Mã HS 39261000: N-7751/ Kẹp file tài liệu N-7751 (xk)
- Mã HS 39261000: NKBOX15/ Tẩy nhựa Horunabi NK (5 chiếc/hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: OW136-100GSV BLACK-MK3/ File hồ sơ bằng nhựa KJIM DB CLEARFILE 100 BLACK (xk)
- Mã HS 39261000: OW186-60GSV GREEN-MK4/ File hồ sơ bằng nhựa KJIM CLEARFILE 60 GREEN (xk)
- Mã HS 39261000: OW186-60GSV PINK-MK3/ File hồ sơ bằng nhựa KJIM CLEARFILE 60 PINK (xk)
- Mã HS 39261000: OW-A4/20P-20/ Túi nhựa đựng tài liệu 300 x230mm (20 túi/bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: OW-A5029-20/ Hộp nhựa đựng tài liệu (350x240x30mm) (xk)
- Mã HS 39261000: OW-A5035-20/ Hộp nhựa đựng tài liệu (340x220)mm (xk)
- Mã HS 39261000: OW-A5037-20/ Hộp nhựa đựng tài liệu (436x 325x 20mm) (xk)
- Mã HS 39261000: OW-F3016-20/ File đựng tài liệu bằng nhựa (300x230)mm (xk)
- Mã HS 39261000: OW-F5005-20/ File nhựa kẹp tài liệu (306 x239)mm (xk)
- Mã HS 39261000: OW-F5030-20/ File nhựa đựng tài liệu (306x239mm) (xk)
- Mã HS 39261000: OW-F7540-20/ File nhựa kẹp tài liệu(308 x 225)mm (xk)
- Mã HS 39261000: OW-F7550-20/ File nhựa kẹp tài liệu (308x238)mm (xk)
- Mã HS 39261000: OW-F7560-20/ File nhựa kẹp tài liệu(340 x 240)mm (xk)
- Mã HS 39261000: OW-FC1641-20/ File đựng tài liệu bằng nhựa (216 x 330 mm) 10 chiếc/ bộ (xk)
- Mã HS 39261000: OW-N1482-20/ File đựng tài liệu bằng nhựa (305x239mm) (xk)
- Mã HS 39261000: OW-N5000-20/ File nhựa đựng tài liệu (226 x306)mm (xk)
- Mã HS 39261000: OW-N5001-20/ File nhựa đựng tài liệu (305 x226 x23)mm (xk)
- Mã HS 39261000: OW-N5002-20/ File nhựa đựng tài liệu (225 x306)mm (xk)
- Mã HS 39261000: OW-N5016-20/ File nhựa đựng tài liệu (310 x247 x25)mm (xk)
- Mã HS 39261000: OW-N5030-20/ File đựng tài liệu bằng nhựa (300x250mm) (xk)
- Mã HS 39261000: OW-N5035-20/ File nhựa đựng tài liệu(300 x 250mm) (xk)
- Mã HS 39261000: OW-N5047-20/ File nhựa đựng tài liệu (434x 335x 18) (xk)
- Mã HS 39261000: OW-N5047-20/ File nhựa đựng tài liệu (434x 335x 18)mm (xk)
- Mã HS 39261000: OW-N7510-20/ File nhựa đựng tài liệu(308 x 235) mm (xk)
- Mã HS 39261000: OW-N7520-20/ File nhựa đựng tài liệu(314 x 255)mm (xk)
- Mã HS 39261000: OW-N7540-20/ Túi nhựa đựng tài liệu (302 x 229mm) (10 túi/ bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: OW-N7540-20/ Túi nhựa đựng tài liệu (302 x 229mm) 10 túi/ bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: P5302202/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: P5302302/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: P5306002/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: P5306114/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: P5306207/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5306302/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5306702/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: P5307407/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: P53076/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: P5308703/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5308803/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5309302/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5312903/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: P5313904/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5314903/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5328102/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5328502/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5328601/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: P5351002/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: P5351111/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: P5351205/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5396205/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: P5396403/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5396501/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5397402/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: P5404801/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5440001/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: P5440101/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5441205/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: P5452103/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5602101/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: P5602103/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE5200501/ Màng ép plastic(75mic, 229*292) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE5200509/ Màng ép plastic(75mic, 229*292) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE52006/ Màng ép plastic(75mic, 229*368) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE52011/ Màng ép plastic(75mic, 305*457) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE52013/ Màng ép plastic(75mic, 305*457) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE52015/ Màng ép plastic(125mic, 67*98) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE52016/ Màng ép plastic(125mic, 67*98) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE52031/ Màng ép plastic(125mic, 57*95) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE52033/ Màng ép plastic(125mic,67*89) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE52034/ Màng ép plastic(125mic, 64*108) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE52040/ Màng ép plastic(75mic, 229*292) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE5204007/ Màng ép plastic(125mic, 229*292) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE52041/ Màng ép plastic(175mic, 229*292) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE52042/ Màng ép plastic(250mic, 229*292) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE5244101/ Màng ép plastic(75mic, 229*292) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE5245301/ Màng ép plastic(125mic, 229*292) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE52454/ Màng ép plastic(125mic, 229*292) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE52455/ Màng ép plastic(75mic, 229*368) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE5247301/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE5247401/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE5288001/ Màng ép plastic(125mic, 229*292) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE5320603/ Màng ép plastic(75mic,216*280) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE5743301/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE5743401/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE5743501/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE6008901/ Màng ép plastic (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE6009201/ Màng ép plastic(3mic, 229*292) (xk)
- Mã HS 39261000: PCFE6009401/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: PCGB3301040/ MÀNG ÉP PLASTIC (xk)
- Mã HS 39261000: PILOTEES6019/ Tẩy nhựa Pilot EE-S60 (40 chiếc/1 hộp)) (xk)
- Mã HS 39261000: PKG15/ Tẩy nhựa Pikkari Green (20 chiếc/hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: PL-F03-40-20/ File nhựa kẹp tài liệu (230x 160)mm (xk)
- Mã HS 39261000: PP FILE-D/ Quyển đựng tài liệu (xk)
- Mã HS 39261000: QA4E-7B/A/ Hộp đựng hồ sơ bằng nhựa QA4E-7B/A (D278 x R350 x C345 mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: QA4E-O4B/ Hộp đựng hồ sơ bằng nhựa QA4E-O4B (D282 x R344 x C260mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: QA4E-O4W/ Hộp đựng hồ sơ bằng nhựa QA4E-O4W (D282 x R344 x C260mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: QA4E-O5B/ Hộp đựng hồ sơ bằng nhựa QA4E-O5B (D282 x R344 x C260mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: QA4E-O5W/ Hộp đựng hồ sơ bằng nhựa QA4E-O5W (D282 x R344 x C260mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: QA4E-P04KC/B/ Hộp đựng hồ sơ bằng nhựa QA4E-P04KC/B (D282 x R344 x C260mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: QA4E-S4B/ Hộp đựng hồ sơ bằng nhựa QA4E-S4B (D278 x R350 x C258mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: QA4E-S4W/ Hộp đựng hồ sơ bằng nhựa QA4E-S4W (D278 x R350 x C258mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: QA4E-S5B/ Hộp đựng hồ sơ bằng nhựa QA4E-S5B (D278 x R350 x C258mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: QA4E-S7B/ Hộp đựng hồ sơ bằng nhựa QA4E-S7B (D350 x R278 x C345 mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: QA4E-SC5B/ Hộp đựng hồ sơ bằng nhựa QA4E-SC5B (D278 x R350 x C345 mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: QA4E-SC6B/ Hộp đựng hồ sơ bằng nhựa QA4E-SC6B (D350 x R278 x C345 mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: QA4E-SK4B/ Hộp đựng hồ sơ bằng nhựa QA4E-SK4B (D350 x R278 x C258mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: RCBA4-10-KD/ Quyển đựng tài liệu (xk)
- Mã HS 39261000: RCH10MA4/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: RL10010P14/ Tẩy Radar Light 100 10P (10 chiếc/gói) (xk)
- Mã HS 39261000: RL10014/ Tẩy nhựa Radar Light 100 (30 chiếc/hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: RL1001P/ Tẩy nhựa Radar Light 100 1P (1 chiếc/Gói) (xk)
- Mã HS 39261000: RL6010P/ Tẩy nhựa Radar Light 60 10P (10 chiếc/Gói) (xk)
- Mã HS 39261000: RL6014/ Tẩy nhựa Radar Light 60 (40 chiếc/hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: Rút gáy- Q311 (xk)
- Mã HS 39261000: RZ14/ Tẩy nhựa Rezarian (xk)
- Mã HS 39261000: S100016/ Tẩy nhựa S-1000 (xk)
- Mã HS 39261000: S22/ File đựng tài liệu bằng PP (29.8 cm x 24.1 cm) (xk)
- Mã HS 39261000: S30016/ Tẩy nhựa S-300 (10 chiếc/hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: S4/ File đựng tài liệu bằng PP (29.8 cm x 24.1 cm) (xk)
- Mã HS 39261000: S4/ File đựng tài liệu bằng PP (29.8 cm x 24.1 cm)/ VN. (xk)
- Mã HS 39261000: S4/ File đựng tài liệu bằng PP (29.8 cm x 24.1 cm). 126 pack (4 pcs/pack) (xk)
- Mã HS 39261000: S4/ File đựng tài liệu bằng PP (29.8 cm x 24.1 cm). 642 pack (4 pcs/pack) (xk)
- Mã HS 39261000: S6010P14/ Tẩy nhựa S-60-10P (10 chiếc/gói) (xk)
- Mã HS 39261000: S6014/ Tẩy nhựa S-60 (40 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: S603P14/ Tẩy nhựa S-60-3P (3 chiếc/gói) (xk)
- Mã HS 39261000: S8014/ Tẩy nhựa S-80 (30 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE1 HARUFILE CLIP G/ File bằng nhựa HRFC G MAGNET NO.PR SUCTION 12&30MM-CLR (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE1 HARUFILE CLIP WH/ File bằng nhựa HRFC WH MAGNET NO.PR SUCTION 12&30MM-CLR (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE1 HARUFILE SLIM G/ File bằng nhựa HRFSL G MAGNET NO.PR SUCTION 12&30MM-CL (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE1 HARUFILE SLIM WH/ File bằng nhựa HRFSL WH MAGNET NO.PR SUCTION 12&30MM-CL (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE1 HARUFILE STAND G/ File bằng nhựa HRFST G MAGNET NO.PR SUCTION 12&30MM-CL (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE1 HARUFILE STAND WH/ File bằng nhựa HRFST WH MAGNET NO.PR SUCTION 12&30MM-CL (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE2 HARUFILE CLIP G/ File bằng nhựa HRFC G MAGNET PRINT SUCTION 12&30MM-CLR (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE2 HARUFILE CLIP WH/ File bằng nhựa HRFC WH MAGNET PRINT SUCTION 12&30MM-CLR (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE2 HARUFILE SLIM G/ File bằng nhựa HRFSL G MAGNET PRINT SUCTION 12&30MM-CL (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE2 HARUFILE SLIM WH/ File bằng nhựa HRFSL WH MAGNET PRINT SUCTION 12&30MM-CL (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE2 HARUFILE STAND G/ File bằng nhựa HRFST G MAGNET PRINT SUCTION 12&30MM-CL (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE2 HARUFILE STAND WH/ File bằng nhựa HRFST WH MAGNET PRINT SUCTION 12&30MM-CL (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE3 HARUFILE CLIP G/ File bằng nhựa HRFC G MAGNET NO.PR SUCTION 15&30MM-BL (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE3 HARUFILE CLIP WH/ File bằng nhựa HRFC WH MAGNET NO.PR SUCTION 15&30MM-BL (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE3 HARUFILE SLIM G/ File bằng nhựa HRFSL G MAGNET NO.PR SUCTION 15&30MM-BL (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE3 HARUFILE SLIM WH/ File bằng nhựa HRFSL WH MAGNET NO.PR SUCTION 15&30MM-BL (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE3 HARUFILE STAND G/ File bằng nhựa HRFST G MAGNET NO.PR SUCTION 15&30MM-BL (xk)
- Mã HS 39261000: SAMPLE3 HARUFILE STAND WH/ File bằng nhựa HRFST WH MAGNET NO.PR SUCTION 15&30MM-BL (xk)
- Mã HS 39261000: SE770T/ Túi đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: SHR01/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ MODEL: LY- SHR01(305*217mm) (xk)
- Mã HS 39261000: SHR01-W/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ MODEL: LY- SHR01-W(310*13*8mm) (xk)
- Mã HS 39261000: SY-8960-20/ File nhựa đựng tài liệu 315x230mm (xk)
- Mã HS 39261000: SY-8980-20/ File nhựa đựng tài liệu (330 x 230)mm (xk)
- Mã HS 39261000: SY-8981-20/ File nhựa đựng tài liệu (330 x230)mm (xk)
- Mã HS 39261000: SY-8982-20/ File nhựa đựng tài liệu (330 x230)mm (xk)
- Mã HS 39261000: SY-8983-20/ File nhựa đựng tài liệu (330 x230)mm (xk)
- Mã HS 39261000: T-101-20/ File nhựa đựng tài liệu 310 x220 (50 chiếc/bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: T2WPI-12CY-D/ File đựng tài liệu (xk)
- Mã HS 39261000: Tấm biển in stedee+ giá 3 chân, KT 60*160cm, chất liệu Decal nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: TC15/ Tẩy nhựa Toumei Cola (20 chiếc/hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: TCDP-A4-KD/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TCHA4-10/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TCHA4-100P-1W/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TCHA4-100P-K2/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TCHE-A3-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TCHEA4-100-DD/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TCHEA4-10-DD/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TCHE-A5-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TCHE-B5-D/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TCPEA4-100-20/ Túi nhựa đựng tài liệu 302 x 230mm (100 túi/bộ) (xk)
- Mã HS 39261000: TD30-211-1/ Bo van phong pham 30-211 TEAM DEMI PK(INC.STAPLER$0.9978,SCISSORS$1.0668,CUTTER$0.2901,RULER$0.4222,MENDING TAPE$0.6004,CONVEX$2.9564,WATER GLUE$1.5790,SIMPIN$0.3598,CASE$7.4593) (xk)
- Mã HS 39261000: TD30-212-1/ Bo van phong pham 30-212 TEAM DEMI NV(INC. STAPLER$0.9965,SCISSORS$1.0953,CUTTER$0.2892,RULER$0.4221,MENDING TAPE$0.5990,CONVEX$2.9554,WATER GLUE$1.5784,SIMPIN$0.3594,CASE$7.4567) (xk)
- Mã HS 39261000: TD30-213-1/ Bo van phong pham 30-213 TEAM DEMI GY(INC. STAPLER$0.9978,SCISSORS$1.0640,CUTTER$0.2901,RULER$0.4222,MENDING TAPE$0.6004,CONVEX$2.9566,WATER GLUE$1.5790,SIMPIN$0.3598,CASE$7.4597) (xk)
- Mã HS 39261000: TD30-214/ Bo van phong pham 30-214 TEAM DEMI WH NAIRE(INC. STAPLER$0.9931,SCISSORS$1.0574,CUTTER$0.2887,RULER$0.4202,MENDING TAPE$0.5976,CONVEX$2.9381,WATER GLUE$1.5715,SIMPIN$0.3581,CASE$7.4152) (xk)
- Mã HS 39261000: TD-A4-KDD/ Quyển kẹp tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TDW-A4-KDD/ Quyển kẹp tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TFCCHA4/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: THẺ NHỰA (xk)
- Mã HS 39261000: Thẻ nhựa trắng chưa in, dùng để ghi thông tin nhân viên, sử dụng trong văn phòng, hiệu phú Thịnh, rộng 9.5cm, dài 14cm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: THS18/ Tẩy nhựa Toshin High School (40 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: Thùng rác nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TIDCCHA4/ File đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: Tiêu lệnh chữa cháy, bằng nhựa, kích thước 40x60, xuất xứ: Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: TPCBA4-12-KDD/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TPCBA4-24-CQ/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TPCBA4-36-KDD/ Quyển đựng tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TRF-A4-KDD/ Quyển kẹp tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: TRFW-A4-KDD/ Quyển kẹp tài liệu bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39261000: Trình ký 2 mặt, kích thước A4 bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Trình ký A4 nhựa đơn FO-CB04.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Trình ký A5, bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Trình ký KingStar A4 mở dọc (bảng kẹp bướm dọc),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Trình ký KingStar A4 mở ngang,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Túi 11 lỗ Plus (10 chiếc/tập), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Túi 11 lỗ Plus (sơ mi lỗ-92.372B) (xk)
- Mã HS 39261000: Túi 11 lỗ Trà My (xk)
- Mã HS 39261000: Túi 11 lỗ Trà My- 100 cái/tập, dày (xk)
- Mã HS 39261000: Túi cúc A4 dày, chất liệu nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Túi cúc dày khổ F, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: Túi cúc trung khổ A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: UK14/ Tẩy nhựa Uchugakirari (20 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: UNI0.7-202ND 2B/ Hộp nhựa đựng ruột chì (KT: 77x20mm) UNI0.7-202ND 2B (xk)
- Mã HS 39261000: UNI0.9-202ND H/ Hộp nhựa đựng ruột chì (KT: 77x20mm) UNI0.9-202ND H (xk)
- Mã HS 39261000: VICTORYR20/ Tẩy nhựa Victory Radar (3 chiếc/1 hộp) (xk)
- Mã HS 39261000: VP210030- Card case A4 mỏng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: XC-436B/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XC-436B(240*310*20 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XC-437B/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XC-437B(310*240*25 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XC-437C/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XC-437C(310*240*20 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XC-437D/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XC-437D(310*240*20 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XC-455/ ALBUM ĐỰNG HèNH ẢNH MODEL: LY- XC-455(172*121*37 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XC-485/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A5 MODEL: LY- XC-485(215*167* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XK-61/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ B5 MODEL: LY- XK-61(264*202* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XK-62/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XK-62(232*304* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: Xóa bảng Deli to (đế nhựa, mặt mút xốp) dùng cho VPP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39261000: XV-108A/ Bìa đựng hồ sơ bằng nhựa A4 MODEL: LY- XV-108A(230*310*8 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-113/ ALBUM ĐỰNG HÌNH ẢNH MODEL: LY- XV-113(324*247* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-126/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ MODEL: LY- XV-126(315*260*35 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-127/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ MODEL: LY- XV-127(315*260*40 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-128E/ Túi đựng hồ sơ bằng nhựa MODEL: LY- XV-128E(308*239* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-129A/ File đựng hình ảnh MODEL: LY- XV-129A(308*239* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-136A/ Bìa đựng hồ sơ bằng nhựa MODEL: LY- XV-136A(304*232* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-136B/ Bìa đựng hồ sơ bằng nhựa MODEL: LY- XV-136B(182*257mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-136C/ Bìa đựng hồ sơ bằng nhựa MODEL: LY- XV-136C(148*210mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-21/ ALBUM ĐỰNG NAMECARD MODEL: LY- XV-21(172*121*37 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-22/ ALBUM ĐỰNG NAMECARD MODEL: LY- XV-22(192*116*17 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-36A/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-36A(270*210*25 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-42A/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ MODEL: LY- XV-42A(250*330*10 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-42B/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ MODEL: LY- XV-42B(250*330*10 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-43/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-43(304*232* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-44/ TÚI ĐỰNG HỒ SƠ BẰNG NHỰA MODEL: LY- XV-44(310*236* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-46/ TÚI ĐỰNG HỒ SƠ BẰNG NHỰA MODEL: LY- XV-46(310*236* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-47/ FILE ĐỰNG HỒ SƠ BẰNG NHỰA MODEL: LY- XV-47(140*275*10 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-49A/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-49A(310*240*20 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-49C/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-49C(270*210*20 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-49D/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-49D(375*285*10 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-50A/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-50A(310*240*25 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-50B/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ B5 MODEL: LY- XV-50B(310*240*20 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-52A/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-52A(310*240*20 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-52C/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-52C(270*210*20 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-53D/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ B5 MODEL: LY- XV-53D(270*210*25 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-55A/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-55A(310*240*20 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-56A/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-56A(310*240*25 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-57B/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ B5 MODEL: LY- XV-57B(280*215*25 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-58A/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-58A(310*240*20 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-59A/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-59A(310*240*25 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-59B/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-59B(310*240*20 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-60A/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-60A(315*250*25 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-60B/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ B5 MODEL: LY- XV-60B(280*215*25 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-60C/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A5 MODEL: LY- XV-60C(225*185*25 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-61A/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ MODEL: LY- XV-61A(260*330* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-61B/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ MODEL: LY- XV-61B(260*330* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-62A/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ MODEL: LY- XV-62A(247*330* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-62B/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ MODEL: LY- XV-62B(247*330* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-63A/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-63A(232*275* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-64A/ TÚI ĐỰNG HỒ SƠ BẰNG NHỰA MODEL: LY- XV-64A(310*240* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-74B/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-74B(310*240*20 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-75A/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-75A(310*240*25 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-75B/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-75B(310*240*20 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-76B/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-76B(310*240*20 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-78A/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-78A(310*240*25 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-78B/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ A4 MODEL: LY- XV-78B(310*240*20 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-81/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ MODEL: LY- XV-81(310*230*8 mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-82/ BÌA NHỰA ĐỰNG HỒ SƠ MODEL: LY- XV-82(307*235* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-85/ Bìa đựng hồ sơ bằng nhựa MODEL: LY- XV-85(310*255* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: XV-85A/ Bìa đựng hồ sơ bằng nhựa MODEL: LY- XV-85A(310*255* mm) (xk)
- Mã HS 39261000: YG-14M/ Túi đựng tài liệu bằng nhựa khổ A4 (xk)
- Mã HS 39261000: YG-202/ Túi đựng tài liệu bằng nhựa A4 10 chiếc/1 túi (xk)
- Mã HS 39262090: (Đạn nhựa) Dây treo nhãn mác (5x130mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: (HIP-P) Nhãn TPU, size: 31.12*12MM, màu BLK (JT5195A1599E1801) dùng trang trí quần áo (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: (HRO-1921) Nút chặn silicone, size: 8.5*13MM, màu 03 (JD9870A1661B1804) dùng trang trí quần áo (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: (HRO-1921) Nút chặn silicone, size: 8.5*13MM, màu 12HP (JD9870A1661B1962) dùng trang trí quần áo (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: (SW-HHAG) Nhãn Silicone, size: 59*59MM, màu BK (JT5174A1661B1801) dùng trang trí quần áo (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 00000-09867-0851/ Nẹp nhựa đen L85, sử dụng trong nghành may công nghiệp ô tô. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 00000-09867-1101/ Nẹp nhựa đen L110, sử dụng trong nghành may công nghiệp ô tô. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 001/HT-COR/2020-007/ Dây treo thẻ bài (xk)
- Mã HS 39262090: 002/HT-COR/2020-008/ Dây treo thẻ bài (xk)
- Mã HS 39262090: 002/HT-EV/2019-007/ Kẹp size (xk)
- Mã HS 39262090: 002/HT-EV/2019-008/ Móc treo (xk)
- Mã HS 39262090: 002/HT-MC/2020-048/ Băng keo (xk)
- Mã HS 39262090: 002/HT-MC/2020-060/ Dây rút (xk)
- Mã HS 39262090: 002/HT-MC/2020-061/ Dây treo (xk)
- Mã HS 39262090: 002/HT-MC/2020-071/ Dây cài nút (xk)
- Mã HS 39262090: 016/HT-KTGC/2019-080/ Lưỡi trai (xk)
- Mã HS 39262090: 02091001-2005/ Áo cách điện loại thường bằng nhựa (20kV/3 phút), cỡ L (xk)
- Mã HS 39262090: 02091002-2005/ Áo cách điện loại thường bằng nhựa (20kV/3 phút), cỡ M (xk)
- Mã HS 39262090: 02091005-2005/ Áo cách điện loại thường bằng nhựa (30kV/3 phút), cỡ M (xk)
- Mã HS 39262090: 02091008-2005/ Quần cách điện bằng nhựa (20kV/3 phút), cỡ M (xk)
- Mã HS 39262090: 02091020-2005/ Áo cách điện loại Mesh bằng nhựa (20kV/3 phút), cỡ L (xk)
- Mã HS 39262090: 02092007-2005/ Áo cách điện loại Hokuriku bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ M (xk)
- Mã HS 39262090: 02092009-2005/ Áo cách điện loại Fan bằng nhựa (20kV/3 phút) (xk)
- Mã HS 39262090: 02092011-2005/ Quần cách điện bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ L, hàng nội địa Nhật (xk)
- Mã HS 39262090: 02092014-2005/ Áo cách điện loại J5 bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ L, hàng nội địa Nhật (xk)
- Mã HS 39262090: 02092017-2005/ Áo cách điện loại K-Eng bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ XL (xk)
- Mã HS 39262090: 02092018-2005/ Áo cách điện loại K-Eng bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ L (xk)
- Mã HS 39262090: 02092028-2005/ Áo cách điện loại Kinden bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ XL (xk)
- Mã HS 39262090: 02092029-2005/ Áo cách điện loại Kinden bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ L (xk)
- Mã HS 39262090: 02092030-2005/ Áo cách điện loại Kinden bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ M (xk)
- Mã HS 39262090: 02092031-2005/ Áo cách điện loại Kinden bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ S (xk)
- Mã HS 39262090: 02092032-2005/ Áo cách điện loại J5 bằng nhựa (20kV/1phút), cỡ XXL, hàng nội địa Nhật (xk)
- Mã HS 39262090: 02092033-2005/ Áo cách điện loại J5 bằng nhựa (20kV/1phút), cỡ XL, hàng nội địa Nhật (xk)
- Mã HS 39262090: 02092034-2005/ Áo cách điện loại J5 bằng nhựa (20kV/1phút), cỡ M,hàng nội địa Nhật (xk)
- Mã HS 39262090: 02092044-2005/ Áo cách điện loại Safety Vest bằng nhựa (20kV/1phút), cỡ XL (xk)
- Mã HS 39262090: 02092047-2005/ Áo cách điện loại Yondenko bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ XL (xk)
- Mã HS 39262090: 02092048-2005/ Áo cách điện loại Yondenko bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ L (xk)
- Mã HS 39262090: 02092049-2005/ Áo cách điện loại Yondenko bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ M (xk)
- Mã HS 39262090: 02092053-2005/ Áo cách điện loại Toenec bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ XXL (xk)
- Mã HS 39262090: 02092054-2005/ Áo cách điện loại Toenec bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ XL (xk)
- Mã HS 39262090: 02092055-2005/ Áo cách điện loại Toenec bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ L (xk)
- Mã HS 39262090: 02092056-2005/ Áo cách điện loại Toenec bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ M (xk)
- Mã HS 39262090: 02092502-2005/ Áo cách điện loại thường bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ XL, hàng nội địa Nhật (xk)
- Mã HS 39262090: 02092503-2005/ Áo cách điện loại thường bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ L, hàng nội địa Nhật (xk)
- Mã HS 39262090: 02092504-2005/ Áo cách điện loại thường bằng nhựa (20kV/1 phút), cỡ M, hàng nội địa Nhật (xk)
- Mã HS 39262090: 0351162VN-/ Khoen nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 03HS19PL03/ MÓC TREO NHỰA (kẹp) (TK 10268799926-dòng 1) (xk)
- Mã HS 39262090: 03HS19PL13/ HẠT SIZE NHỰA (Thẻ nhựa) (TK 10289814630-dòng 2) (xk)
- Mã HS 39262090: 03HS19PL19/ DÂY MOBILON (Dây bện 6mm, được làm bằng plastic, dùng cho hàng may mặc) (TK 10264499546-dòng 1) (xk)
- Mã HS 39262090: 03HS19PL19/ DÂY MOBILON (Dây bện 6mm, được làm bằng plastic, dùng cho hàng may mặc) (TK 10277622343-dòng 1) (xk)
- Mã HS 39262090: 03HS19PL19/ DÂY MOBILON (Dây bện 6mm, được làm bằng plastic, dùng cho hàng may mặc) (TK 10282931305-dòng 3) (xk)
- Mã HS 39262090: 06/ Khoen bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 064/ Nhãn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 075/ Móc treo (Nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 075/ Tay cầm đầu khóa bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 09/ Dây treo nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: 1021/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 102201004646/ Bao tay nhựa, trong, không in, size: 250x350mm (xk)
- Mã HS 39262090: 102201004675/ Bao tay nhựa, trong, không in, size: 275x280mm (xk)
- Mã HS 39262090: 102201004690/ Bao tay nhựa, trong, không in, size: 285x300mm (xk)
- Mã HS 39262090: 102201004709/ Bao tay nhựa, trong, không in, size: 275x280/290mm (xk)
- Mã HS 39262090: 1024/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 1025/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 1025FS/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005042). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1025FS/SS2005/ GĂNG TAY PVC (VP2004051). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1025FS/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005004). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1025FS/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005010). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1025FS/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005046). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1025FS/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005047). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1025FS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2004018). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1025FS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005008). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1025FS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005013). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1025FS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005054). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1025FS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005058). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1055/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 106/ Cúc đính bằng nhựa xuất 1 phần dòng 12 tk: 103220636960 (xk)
- Mã HS 39262090: 1065/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 1066/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 108/ Chốt chặn nhựa xuất 1 phần dòng 3 tk: 103245932860 (xk)
- Mã HS 39262090: 108/ Chốt chặn nhựa xuất 1 phần từ tk số: 103245932860 (xk)
- Mã HS 39262090: 1091/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 11/ Dây thun (ép bằng nhựa plastic-sử dụng gia công hàng may mặc)- hàng mới 100%/ 103230309931/ CN (dòng số 14) (xk)
- Mã HS 39262090: 11/ Dây treo nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: 11/ Dây treo nhãn, tem (xk)
- Mã HS 39262090: 1117/ Khóa cài nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 1118/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 112/ Dây chống giãn bằng plastic (hàng phụ trợ may mặc) (xk)
- Mã HS 39262090: 1126A1912/ GĂNG TAY PVC (VP2005001). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126A2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005001). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/4S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2004040). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/4S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2004041). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/4S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005036). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/4S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005038). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2005/ GĂNG TAY PVC (VP2004025). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2004019). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2004041). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005002). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005005). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005007). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005011). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005014). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005016). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005020). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005021). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005022). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005023). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005027). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005028). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005029). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005030). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005035). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005037). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005039). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005040). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005041). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005664). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005666). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005667). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005668). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005669). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005670). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005671). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2005/ GĂNG TAY PVC (VP2004051). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2004026). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2004059). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005006). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005007). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005012). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005024). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005031). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005043). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005044). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005045). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005046). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005047). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005048). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005049). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005055). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005056). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005057). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005663). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF/SS2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005665). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF2006/ GĂNG TAY PVC (VP2004018). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005003). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005009). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005013). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005015). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005054). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005665). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1126PF2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005667). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 1127/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 1136/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 1152/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 116/ Phụ kiện dùng gắn lên móc treo(cục size) (xk)
- Mã HS 39262090: 1163/ Khóa cài nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 1164/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 1165/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 1184/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 1185/ Khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 1186/ Khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 11A/ Phụ liệu nhựa ngành may các loại- Cái (Khóa nhựa- không nhãn hiệu) (xuất trả NPL của tờ khai 103186271751/E21 ngày 06/03/2020) (xk)
- Mã HS 39262090: 11HS19PL13/ Dây mobilone tape-dây bện (6mm,được làm bằng plastic,dùng cho hàng may mặc)(THUỘC DÒNG HÀNG SỐ 1 TKNK:103086890060/E21) (xk)
- Mã HS 39262090: 1220/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 123P0-F9600-000F/ Nẹp nhựa nổi rãnh, màu xám nhạt, sử dụng trong nghành may công nghiệp ô tô. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 127128/ DÂY NỊT BẰNG PVC 72%, COTTON 28%, NHÃN HIỆU:AIGNER (xk)
- Mã HS 39262090: 13/ Dây treo nhãn các loại (xk)
- Mã HS 39262090: 131-10014-000010S327/ Chốt khóa nhựa (VNST101) dùng cho hàng may mặc, ba lô (hàng hóa không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 39262090: 131-10014-000010S327/ Chốt khóa nhựa dùng cho hàng may mặc, ba lô (hàng hóa không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 39262090: 14/ Dây nhựa gắn nhãn (đạn nhựa). Hàng mới 100% (Mục 10 của TKN:103096192950). (xk)
- Mã HS 39262090: 14/ Móc treo (bằng Plastic dùng dể treo sản phẩm- mới 100%) (dòng số 16) / 103230309931 (xk)
- Mã HS 39262090: 14/ Móc treo (bằng Plastic dùng dể treo sản phẩm- mới 100%)/103270039130/ CN (dòng 11) (xk)
- Mã HS 39262090: 14/ Móc treo quần áo các loại (xk)
- Mã HS 39262090: 14/ Nhãn cỡ Sticker (bằng nhựa đã in);nhãn hiệu:AVERY hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 144/ Móc treo quần áo các loại (xk)
- Mã HS 39262090: 15/ Đạn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 150/ Móc treo các loại(móc nhựa, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 1514/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 153/ Kim ghim, kẹp các loại (kẹp nhựa, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 156/ Đệm (vai, ngực) (xk)
- Mã HS 39262090: 157W4/ Móc treo bằng nhựa 157W (xk)
- Mã HS 39262090: 16/ Dây treo nhãn plastic (xk)
- Mã HS 39262090: 16/ Hạt cỡ (kẹp cỡ/nhãn nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 162/ Nhãn thêu (xk)
- Mã HS 39262090: 16a/ Dây rút, kích thước: 12cm (xk)
- Mã HS 39262090: 17/ Dây rút bằng nhựa (dùng cột chặt dây điện), mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 17/ Mắc treo (xk)
- Mã HS 39262090: 170/ Dây treo (bắn) nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: 17-MTT1/D801L/ Miếng nhựa trang trí D801L (xk)
- Mã HS 39262090: 18/ Hạt cỡ (kẹp cỡ/nhãn nhựa). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 18/ Móc treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 18/ MÓC TREO CÁC LOẠI (xk)
- Mã HS 39262090: 18/ Móc treo nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 1833/ Con chặn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 1834/ Con chặn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 19/ Dây treo nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: 19/ Khoen nhựa 25mm (xk)
- Mã HS 39262090: 19/ Mắc treo bằng nhựa các loại. Hàng mới 100% (Hàng thuộc TK nhập: 103229854710) (xk)
- Mã HS 39262090: 19/ Mắc treo. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 19/ SIZER (NHỰA KÍCH CỠ GẮN MÓC TREO) (xk)
- Mã HS 39262090: 191/ Dây treo (bắn) nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: 19EV030/ Dây trang trí (xk)
- Mã HS 39262090: 19-MTT/MC034VDM/ Miếng trang trí bằng nhựa MC034VDM (xk)
- Mã HS 39262090: 2/ Băng dán để nối (dây ép bằng nhựa plastic- sử dụng gia công hàng may mặc)- mới 100% (dòng số 1) / 103270164430 (xk)
- Mã HS 39262090: 2/ Băng dán để nối (dây ép bằng nhựa plastic- sử dụng gia công hàng may mặc)- mới 100%/ 103330834720/ TW (dòng số 1) (xk)
- Mã HS 39262090: 2/ Băng dán để nối (dây ép bằng nhựa plastic- sử dụng gia công hàng may mặc)- mới 100%103270039130/ TW (dòng 1) (xk)
- Mã HS 39262090: 2/ Nhãn chính ep nhiệt (American Eagle) (xk)
- Mã HS 39262090: 20/ Chốt chặn bằng nhựa thuộc dòng hàng số 6 tờ khai 103288974240 ngày 29/04/2020, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 20/ Đạn nhựa (Dây treo nhãn bằng nhựa plactic-phụ trợ hàng may mặc)- mới 100%/103270039130 (xk)
- Mã HS 39262090: 20/ Khoen khoá bằng nhựa dùng để may nón (xk)
- Mã HS 39262090: 2019SHDT006-G01-010/ Đạn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 2020SHDT002-G01-011/ Móc treo (xk)
- Mã HS 39262090: 2020SHDT002-G01-012/ Kẹp size (xk)
- Mã HS 39262090: 2025FS/S1912/ GĂNG TAY PVC (VP2005026). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 205lk/ Dây chống giãn bằng plastic (hàng phụ trợ may mặc) (xk)
- Mã HS 39262090: 2071/ Dây treo mác bằng nhựa polyethylene, không hiệu, không kích cỡ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 2071B/ Móc treo polyethylen, không hiệu, không kích cỡ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 2071C/ Dây treo mác bằng nhựa polyethylene, không hiệu, không kích cỡ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 20VMC-HT/ Miếng trang trí (xk)
- Mã HS 39262090: 21/ Móc khóa bằng nhựa dùng để may nón (xk)
- Mã HS 39262090: 21/ Vòng phân size (cở) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 2102/ Nhãn nhựa(nhãn ép nhiệt) (xk)
- Mã HS 39262090: 2113/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 2114/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 2126PF/S2005/ GĂNG TAY PVC (VP2004030). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 2126PF/S2005/ GĂNG TAY PVC (VP2004053). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 2126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005026). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 2126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005032). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 2126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005033). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 2126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005034). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 2126PF/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005051). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 2126PFB/S2006/ GĂNG TAY PVC (VP2005026). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 2154/ Con chặn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 216lk/ Hạt trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 22/ Bao nhựa(Túi nilon PE kích thước 23" X 4" X 34"; trọng lượng 82kg) (xk)
- Mã HS 39262090: 22/ DAN NHUA (xk)
- Mã HS 39262090: 22/ Dây treo nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: 22/ Khoanh cổ nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 22/ Moc treo (xk)
- Mã HS 39262090: 22/ Nẹp nhựa (1 bộ 2 cái) (xk)
- Mã HS 39262090: 2201/ Băng đô mũ bằng nhựa Plastic, dùng để cố định mũ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 229/ Nút (Button) (xk)
- Mã HS 39262090: 23/ Đạn bắn (các loại) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 23/ Nhãn phụ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 2331/ Con chặn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 2332/ Con chặn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 24/ Móc treo (xk)
- Mã HS 39262090: 24/ Palem (xk)
- Mã HS 39262090: 248/ Dây treo nhãn, hàng mới 100%, dòng hàng số 01, một phần của tờ khai nhập số: 103230621061/E21 (30/03/2020) (xk)
- Mã HS 39262090: 25/ Bướm cổ (xk)
- Mã HS 39262090: 25/ Miếng nhựa kẹp đầu nón 35mm (xk)
- Mã HS 39262090: 266lk/ Móc treo bằng plastic (xk)
- Mã HS 39262090: 27/ Băng keo (50-150Yds/cuộn)(Băng dính bằng plastic 5CM; 50M/cuộn; 201 cuộn) (xk)
- Mã HS 39262090: 27/ Móc treo các loại (bằng nhựa). Hàng mới 100% (Mục 01 của TKN: 103152298540) (xk)
- Mã HS 39262090: 28/ Kẹp nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 29/ Đê nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 29/ Hạt cỡ cài mắc treo bằng nhựa (kẹp cỡ)(chuyển giao theo dòng hàng số 2 TK103219535200) (xk)
- Mã HS 39262090: 29/ Móc treo(Mắc treo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 2OR081_20_002/ Chốt chặn bằng nhựa OR081 (20mm) (xk)
- Mã HS 39262090: 2ZL037_B01.1/ Chốt chặn bằng nhựa ZL037 (25.4*7.3mm) (xk)
- Mã HS 39262090: 2ZL042_45_B04.1/ Miếng trang trí đầu dây kéo bằng nhựa ZL042 (45*1.6mm) (xk)
- Mã HS 39262090: 3/ Cúc các loại(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 30/ Đạn nhựa(Dây treo nhãn mác bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 30/ Khoá cặp(túi) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 30/ Miếng trang trí bằng nhựa (gắn vào móc treo hàng) (xk)
- Mã HS 39262090: 3004/ Quai xách nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3008/ Quai xách nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3009/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3041/ Khóa cài nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 30485350/ MALA NN apron w long sleeves yellow/tấm che vải (1080 X 610)mm (xk)
- Mã HS 39262090: 30485350/ MALA NN apron w long sleeves yellow/tấm che vải (1080 X 610mm) (xk)
- Mã HS 39262090: 30485350/ MALA NN apron w long sleeves yellow/tấm che vải (1080mm X 610mm) (xk)
- Mã HS 39262090: 30485350/ MALA NN apron w long sleeves yellow/tấm che vải (268x352x43)mm (xk)
- Mã HS 39262090: 3049/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3145/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3147/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3149/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3150/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3151/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3152/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3153/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3154/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3155/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 31SOH/ Kẹp cỡ 31SOH (nút nhựa sizer), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 31SOH/ Kẹp cở 31SOH(Nút nhựa sizer), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 32/ Size kẹp móc các loại (bằng nhựa). Hàng mới 100% (Mục 03 của TKN: 103152298540) (xk)
- Mã HS 39262090: 3208/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3217/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3219/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3237/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 33/ Đạn bắn nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: 33/ Dây treo nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: 33/ Nút nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 347F2145IL/ Quần dài nữ-Nhãn chính: HOLLISTER, Vải chính 94% Polyester 6% Spandex (xk)
- Mã HS 39262090: 35/ Bao nylon (xk)
- Mã HS 39262090: 36/ Vòng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 37/ Đạn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 37/ Vòng đệm (xk)
- Mã HS 39262090: 3850/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3851/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 3sj/ Dây chống giãn bằng plastic (hàng phụ trợ may mặc) (xk)
- Mã HS 39262090: 4/ Nút chặn bằng nhựa bộ 2 cái (xk)
- Mã HS 39262090: 40/ Đạn nhựa (dây treo nhãn) (xk)
- Mã HS 39262090: 40/ Mắc treo bằng nhựa dùng trong hàng may mặc-TK nhập số 103201697100 (xk)
- Mã HS 39262090: 4024.1/ Palem cổ nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 410HW1/ Móc treo bằng nhựa 410 màu trắng có lỗ (410HW) (xk)
- Mã HS 39262090: 410HW2/ Móc treo bằng nhựa 410 màu trắng có lỗ (410W-3 LỖ) (xk)
- Mã HS 39262090: 410N5/ Móc treo bằng nhựa 410N (xk)
- Mã HS 39262090: 410N6/ Móc treo bằng nhựa 410N (xk)
- Mã HS 39262090: 410W4/ Móc treo bằng nhựa 410W (xk)
- Mã HS 39262090: 410W5/ Móc treo bằng nhựa 410W (xk)
- Mã HS 39262090: 4127/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 412768159001/ Thắt lưng thương hiệu RALPH LAUREN bằng vải và da (86.36 x 5.5cm), Giá gia công: 0.62USD (xk)
- Mã HS 39262090: 4128/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 4129/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 41321912/ GĂNG TAY PVC (VP2003060). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 4199/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 42/ Cúp nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 42/ Đạn nhựa, dây treo thẻ bài (xk)
- Mã HS 39262090: 4272/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 4273/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 4274/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 427W4/ Móc treo bằng nhựa 427W (xk)
- Mã HS 39262090: 429N4/ Móc treo bằng nhựa 429N (xk)
- Mã HS 39262090: 429N5/ Móc treo bằng nhựa 429N (xk)
- Mã HS 39262090: 429W4/ Móc treo bằng nhựa 429W (xk)
- Mã HS 39262090: 429W5/ Móc treo bằng nhựa 429W (xk)
- Mã HS 39262090: 4405/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 4676/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 47/ Dây treo nhãn PU (xk)
- Mã HS 39262090: 47/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa 15cm(chuyển giao theo dòng hàng số 11 TK103189518460) (xk)
- Mã HS 39262090: 47/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa 15cm(chuyển giao theo dòng hàng số 13 TK103127845330) (xk)
- Mã HS 39262090: 4776/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 4790/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 48/ Bao nylon (đựng nút dự trử) (xk)
- Mã HS 39262090: 4806/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 485B6/ Móc treo bằng nhựa 485B (xk)
- Mã HS 39262090: 4891/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 489W3/ Móc treo bằng nhựa 489W (xk)
- Mã HS 39262090: 4955/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 496W4/ Móc treo bằng nhựa 496W (xk)
- Mã HS 39262090: 4975/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 4978/ Khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 498B2/ Móc treo bằng nhựa 498 màu đen (498B) (xk)
- Mã HS 39262090: 50/ Kẹp các loại (xk)
- Mã HS 39262090: 50001- ACCESSORIES/ Thẻ nhựa-MRK45-(Kẹp các loại) (xk)
- Mã HS 39262090: 5002/ Khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5039/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5047/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5058/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 510/ Miếng đệm nút bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 51000001/ Móc nhựa-1001ONS-PP-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000003/ Móc nhựa-1002ONS-PP-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000003/ Móc nhựa-1002ONS-PP-NTL01-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000005/ Móc nhựa-1004ONS-PP-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000006/ Móc nhựa-100-157ONSPP-NTL (xk)
- Mã HS 39262090: 51000006/ Móc nhựa-100-157ONSPP-NTL (MÓC TREO) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000007/ Móc nhựa-157S-PP-WHT01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000009/ Móc nhựa-100-172PPH100- BLK (xk)
- Mã HS 39262090: 51000011/ Móc nhựa-100-173PPH100- BLK (xk)
- Mã HS 39262090: 51000013/ Móc nhựa-174-PP-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000015/ Móc nhựa-175-PP-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000018/ Móc nhựa-225ONS-PP-NTL01 (móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000018/ Móc nhựa-225ONS-PP-NTL01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000022/ Móc nhựa-226S-PP-WHT01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000027/ Móc nhựa-100-229ONSPP-NTL (xk)
- Mã HS 39262090: 51000027/ Móc nhựa-100-229ONSPP-NTL (móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000027/ Móc nhựa-100-229ONSPP-NTL(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000027/ Móc nhựa-100-229ONSPP-NTL-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000031/ Móc nhựa-3315-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000036/ Móc nhựa-3319-PS-BLK01(Mắc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000036/ Móc nhựa-3319-PS-BLK01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000038/ Móc nhựa-3320-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000041/ Móc nhựa-100-3328PSMH92-BLK (xk)
- Mã HS 39262090: 51000041/ Móc nhựa-100-3328PSMH92-BLK (Mắc treo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000041/ Móc nhựa-100-3328PSMH92-BLK(Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000041/ Móc nhựa-100-3328PSMH92-BLK(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000041/ Móc nhựa-100-3328PSMH92-BLK-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000043/ Móc nhựa-100-3329PSMH22-BLK (xk)
- Mã HS 39262090: 51000043/ Móc nhựa-100-3329PSMH22-BLK- (Móc treo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000043/ Móc nhựa-100-3329PSMH22-BLK(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000062/ Móc nhựa-396-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000065/ Móc nhựa-396-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000076/ Móc nhựa-467ONS-PP-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000076/ Móc nhựa-467ONS-PP-NTL01- (MÓC TREO) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000076/ Móc nhựa-467ONS-PP-NTL01-(Mắc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000076/ Móc nhựa-467ONS-PP-NTL01-(MÓC TREO) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000090/ Móc nhựa-100-472ONSPP-NTL (xk)
- Mã HS 39262090: 51000090/ Móc nhựa-100-472ONSPP-NTL- (MÓC TREO CÁC LOẠI) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000090/ Móc nhựa-100-472ONSPP-NTL(Mắc treo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000090/ Móc nhựa-100-472ONSPP-NTL(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000090/ Móc nhựa-100-472ONSPP-NTL-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000096/ Móc nhựa-472S-PP-BLK01-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000098/ Móc nhựa-472S-PP-WHT01-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000106/ Móc nhựa-479CG-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000106/ Móc nhựa-479CG-PS-BLK01-(MẮC NHỰA) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000106/ Móc nhựa-479CG-PS-BLK01-(Móc treo các loại) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000106/ Móc nhựa-479CG-PS-BLK01-(Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000114/ Móc nhựa-479R-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000114/ Móc nhựa-479R-PS-BLK01-(Mắc áo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000117/ Móc nhựa-100-483ONSPP-NTL (xk)
- Mã HS 39262090: 51000117/ Móc nhựa-100-483ONSPP-NTL- (MÓC TREO CÁC LOẠI) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000117/ Móc nhựa-100-483ONSPP-NTL (MÓC TREO) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000117/ Móc nhựa-100-483ONSPP-NTL-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000118/ Móc nhựa-484CGP-PS-BLK01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000123/ Móc nhựa-484CG-PS-BLK01-MA (xk)
- Mã HS 39262090: 51000126/ Móc nhựa-484CG-PS (xk)
- Mã HS 39262090: 51000128/ Móc nhựa-100-484CGPSMH92-BLK (xk)
- Mã HS 39262090: 51000128/ Móc nhựa-100-484CGPSMH92-BLK- (Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000128/ Móc nhựa-100-484CGPSMH92-BLK-(MẮC NHỰA) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000128/ Móc nhựa-100-484CGPSMH92-BLK-(Móc treo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000128/ Móc nhựa-100-484CGPSMH92-BLK-(Móc treo các loại) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000128/ Móc nhựa-100-484CGPSMH92-BLK-(Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000128/ Móc nhựa-100-484CGPSMH92-BLK(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000128/ Móc nhựa-100-484CGPSMH92-BLK-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000128/ Móc nhựa-484CG-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000128/ Móc nhựa-484CG-PS-BLK01 (Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000139/ Móc nhựa (móc treo)-484R-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000139/ Móc nhựa-484R-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000139/ Móc nhựa-484R-PS-BLK01- (Mắc áo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000139/ Móc nhựa-484R-PS-BLK01 (Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000139/ Móc nhựa-484R-PS-BLK01 (Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000139/ Móc nhựa-484R-PS-BLK01-(Móc treo các loại) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000139/ Móc nhựa-484R-PS-BLK01(Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000139/ Móc nhựa-484R-PS-BLK01-(Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000139/ Móc nhựa-484R-PS-BLK01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000140/ Móc nhựa 484R-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000140/ Móc nhựa-484R-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000140/ Móc nhựa-484R-PS-BLK01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000140/ Móc nhựa-484R-PS-BLK01-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000148/ Móc nhựa-485CGP-PS-BLK01-(MẮC NHỰA) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000150/ Móc nhựa-485CG-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000151/ Móc nhựa-485R-PS-CLR01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000156/ Móc nhựa 485R-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000156/ Móc nhựa-485R-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000156/ Móc nhựa-485R-PS-BLK01(Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000161/ Móc nhựa-489S-PP-WHT01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000166/ Móc nhựa-495S-PP-WHT01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000166/ Móc nhựa-495S-PP-WHT01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000177/ Móc nhựa-496S-PP-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000177/ Móc nhựa-496S-PP-BLK01-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000179/ Móc nhựa-496S-PP-WHT01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000179/ Móc nhựa-496S-PP-WHT01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000187/ Móc nhựa-497-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000190/ Móc nhựa-498R-PS-CLR01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000193/ Móc nhựa-100-498RPSMH92-BLK (xk)
- Mã HS 39262090: 51000193/ Móc nhựa-100-498RPSMH92-BLK(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000213/ Móc nhựa-584-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000226/ Móc nhựa-6010CG-PS-BLK01-(Móc treo các loại) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000226/ Móc nhựa-6010CG-PS-BLK01-(Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000226/ Móc nhựa-6010CG-PS-BLK01-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000233/ Móc nhựa-6012CG-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000233/ Móc nhựa-6012CG-PS-BLK01 (Mắc treo quần áo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000233/ Móc nhựa-6012CG-PS-BLK01 (Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000233/ Móc nhựa-6012CG-PS-BLK01- (Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000233/ Móc nhựa-6012CG-PS-BLK01(Mắc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000233/ Móc nhựa-6012CG-PS-BLK01-(Móc treo các loại) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000233/ Móc nhựa-6012CG-PS-BLK01-(Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000233/ Móc nhựa-6012CG-PS-BLK01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000233/ Móc nhựa-6012CG-PS-BLK01-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000235/ Móc nhựa-6014CG-PS-BLK01-(Móc treo các loại) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000235/ Móc nhựa-6014CG-PS-BLK01-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000242/ Móc nhựa-6108M-PP-WHT01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000242/ Móc nhựa-6108M-PP-WHT01- (MÓC TREO CÁC LOẠI) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000244/ Móc nhựa-6108-PP-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000253/ Móc nhựa-6110M-PP-WHT01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000253/ Móc nhựa-6110M-PP-WHT01- (MÓC TREO CÁC LOẠI) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000253/ Móc nhựa-6110M-PP-WHT01-(Móc treo các loại) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000253/ Móc nhựa-6110M-PP-WHT01-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000255/ Móc nhựa-6110-PP-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000268/ Móc nhựa-6112-PP-NTL01 (Mắc treo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000275/ Móc nhựa-6114-PP-NTL01 (Mắc treo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000282/ Móc nhựa-6210CG-PS-BLK01-(MẮC NHỰA) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000282/ Móc nhựa-6210CG-PS-BLK01-(Móc treo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000283/ Móc nhựa-6212CG-PS-GRY07(Mắc quần áo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000287/ Móc nhựa-6212CG-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000287/ Móc nhựa-6212CG-PS-BLK01-(MẮC NHỰA) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000287/ Móc nhựa-6212CG-PS-BLK01(Mắc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000287/ Móc nhựa-6212CG-PS-BLK01-(Móc treo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000288/ Móc nhựa-6214CG-PS-GRY07(Mắc quần áo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000291/ Móc nhựa-6214CG-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000291/ Móc nhựa-6214CG-PS-BLK01(Mắc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000291/ Móc nhựa-6214CG-PS-BLK01-(Móc treo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000291/ Móc nhựa-6214CG-PS-BLK01-(MÓC TREO) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000298/ Móc nhựa-6010-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000298/ Móc nhựa-6010-PS-BLK01-(Móc treo các lọai) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000298/ Móc nhựa-6010-PS-BLK01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000308/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000308/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01 (Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000308/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01- (Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000308/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01 (Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000308/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01-(Móc treo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000308/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01-(Móc treo các loại) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000308/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01-(Móc treo các lọai) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000308/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01(Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000308/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000319/ Móc nhựa-6014-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000319/ Móc nhựa-6014-PS-BLK01 (Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000328/ Móc nhựa-100-6410PSMH92C16-BLK (xk)
- Mã HS 39262090: 51000335/ Móc nhựa-100- 6212PSMH92C16- BLK (xk)
- Mã HS 39262090: 51000335/ Móc nhựa-100- 6212PSMH92C16- BLK-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000343/ Móc nhựa-7014-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000352/ Móc nhựa-9408-PP-BLK01-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000364/ Móc nhựa-DCB418-PP-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000365/ Móc nhựa-DCB422-PP-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000370/ Móc nhựa-DCT238-PP-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000374/ Móc nhựa-DCTB238-PP-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000375/ Móc nhựa-484CG-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000430/ Móc nhựa-E3-PS-BLK01(Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000442/ Móc nhựa-HA03-PS-BLK01-(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000491/ Móc nhựa-LJ38-PS-BLK01-DP (xk)
- Mã HS 39262090: 51000491/ Móc nhựa-LJ38-PS-BLK01-DP (móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000502/ Móc nhựa-LJ38-PS-SGRY01-PT (xk)
- Mã HS 39262090: 51000502/ Móc nhựa-LJ38-PS-SGRY01-PT(Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000511/ Móc nhựa-LJ38-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000516/ Móc nhựa-LJ38-PS-BLK01-NL (xk)
- Mã HS 39262090: 51000553/ Móc nhựa-LJ42-PS-GRN01-BBR (xk)
- Mã HS 39262090: 51000559/ Móc nhựa-LJ42-PS-BLK01-DP (móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000566/ Móc nhựa-LJ42-PS-SGRY01-PT (xk)
- Mã HS 39262090: 51000566/ Móc nhựa-LJ42-PS-SGRY01-PT(Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000572/ Móc nhựa-LJ42-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000575/ Móc nhựa-LJ42-PS-BLK01-NL (xk)
- Mã HS 39262090: 51000585/ Móc nhựa-LJ42-PS-BLK01-TU(Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000614/ Móc nhựa-LJ45-PS-GRN01-BBR (xk)
- Mã HS 39262090: 51000618/ Móc nhựa-LJ45-PS-BLK01-DP (xk)
- Mã HS 39262090: 51000618/ Móc nhựa-LJ45-PS-BLK01-DP (móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000618/ Móc nhựa-LJ45-PS-BLK01-DP(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000636/ Móc nhựa-LJ45-PS-BLK01-TU(Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000670/ Móc nhựa-LS36FS-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000806/ Móc nhựa-PJF2-PP-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000847/ Móc nhựa-SH41N-PS-BLK01-NTG (xk)
- Mã HS 39262090: 51000847/ Móc nhựa-SH41N-PS-BLK01-NTG (MÓC TREO) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000849/ Móc nhựa-SH41N-PS-GRY07(Mắc quần áo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000867/ Móc nhựa-SH41N-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000867/ Móc nhựa-SH41N-PS-BLK01(móc treo quần áo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000924/ Móc nhựa-SH47N-PS-BLK01-NTG (xk)
- Mã HS 39262090: 51000924/ Móc nhựa-SH47N-PS-BLK01-NTG (MÓC TREO) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000925/ Móc nhựa-SH47N-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51000940/ Móc nhựa-SH47N-PS-BLK01(móc treo quần áo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51000998/ Móc nhựa-SV42-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001062/ Móc nhựa-SV45-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001139/ Móc nhựa-URC28-PS-BLK01 (MÓC TREO) (xk)
- Mã HS 39262090: 51001153/ Móc nhựa-URC36-PS-BLK01-NTG (xk)
- Mã HS 39262090: 51001202/ Móc nhựa-URC36-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001202/ Móc nhựa-URC36-PS-BLK01 (MÓC TREO) (xk)
- Mã HS 39262090: 51001205/ Móc nhựa-URC36-PS-BLK01-NL (xk)
- Mã HS 39262090: 51001221/ Móc nhựa-URC40-PS-BLK01-NTG (xk)
- Mã HS 39262090: 51001308/ Móc nhựa-W226W-PS-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001311/ Móc nhựa-100-W227WGH-NTL (xk)
- Mã HS 39262090: 51001314/ Móc nhựa-W340W-PS-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001314/ Móc nhựa-W340W-PS-NTL01- (MÓC TREO) (xk)
- Mã HS 39262090: 51001318/ Móc nhựa-W470S-PP-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001320/ Móc nhựa-W470W-PP-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001329/ Móc nhựa-W491WF48-PS-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001330/ Móc nhựa-W491W-PS-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001330/ Móc nhựa-W491W-PS-NTL01- (MÓC TREO) (xk)
- Mã HS 39262090: 51001333/ Móc nhựa-W529S-PP-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001336/ Móc nhựa-W529W-PP-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001337/ Móc nhựa-WHB08HR-PP-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001339/ Móc nhựa-WHB10HR-PP-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001340/ Móc nhựa-WHB10HRP-PP-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001341/ Móc nhựa-WHB12HR-PS-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001343/ Móc nhựa-WHB12HRP-PS-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001344/ Móc nhựa-WHB14HR-PS-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001345/ Móc nhựa-WHB14HRP-PS-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001422/ Móc nhựa-429S-PP-WHT01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001449/ Móc nhựa-SH47N-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001453/ Móc nhựa-SH47N-PS-BLK01(móc treo quần áo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51001471/ Móc nhựa-SNZ40BI-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001574/ Móc nhựa-484CG-PS-BLK01-NWT (xk)
- Mã HS 39262090: 51001599/ Móc nhựa-9408M-PP-BLK01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51001600/ Móc nhựa-9408M-PP-WHT01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51001601/ Móc nhựa-9410M-PP-BLK01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51001612/ Móc nhựa-SH47N-PS-BLK01-RU1 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001823/ Móc nhựa-SCA136-PS-BLK01-RVD (MÓC TREO) (xk)
- Mã HS 39262090: 51001913/ Móc nhựa-WHB12HR-PS-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001965/ Móc nhựa-W340WF48-PS-NTL01-000 (xk)
- Mã HS 39262090: 51001989/ Móc nhựa-172-PP-BLK01-PLR (xk)
- Mã HS 39262090: 51002106/ Móc nhựa-495S-PP-WHT07-000 (xk)
- Mã HS 39262090: 51002115/ Móc nhựa-6108M-PP-WHT07-000 (xk)
- Mã HS 39262090: 51002152/ Móc nhựa-498R-PS-BLK01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51002268/ Móc nhựa-6012-PS-BLK01-000 (xk)
- Mã HS 39262090: 51002360/ Móc nhựa-W470W-PP-BLK01-000 (xk)
- Mã HS 39262090: 51002377/ Móc nhựa-485R-PS-BLK01-000(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 51002390/ Móc nhựa-172-PP-CGRY01-KIM (xk)
- Mã HS 39262090: 51002409/ Móc nhựa-W340W-PS-BLK01-000 (xk)
- Mã HS 39262090: 511/ Nhãn Phụ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5141/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 517/ Móc treo bằng plastic (xk)
- Mã HS 39262090: 5185/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 521/ Dây chống giãn bằng plastic (hàng phụ trợ may mặc) (xk)
- Mã HS 39262090: 5211/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5221/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5283/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5322/ Móc khóa nhựa, chặn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5358/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5394/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5405/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5432/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5488/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 55/ Bao ny lon (xk)
- Mã HS 39262090: 553408/ Áo Jacket trẻ em, Hiệu: OLD NAVY, vải 100% Thermopolyurethane (xk)
- Mã HS 39262090: 553408-00/ Áo Jacket trẻ em gái, Hiệu: OLD NAVY, vải 100% Thermopolyurethane (xk)
- Mã HS 39262090: 5554/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5555/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5556/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5557/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5558/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5575/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5614/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5615/ Chốt nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5616/ Khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5617/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5700/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5770/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5777/ Chốt nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5831/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5836/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5838/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5938/ Khóa cài nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5939/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 5971/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 60/ Kẹp nhựa 20mm (xk)
- Mã HS 39262090: 6013/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 606001/ Khớp nối bằng nhựa (17x3)mm (xk)
- Mã HS 39262090: 606004/ Khớp nối bằng nhựa (17x3)mm (xk)
- Mã HS 39262090: 606007/ Khớp nối bằng nhựa (17x3)mm (xk)
- Mã HS 39262090: 606011/ Khớp nối bằng nhựa (10x3)mm (xk)
- Mã HS 39262090: 606012/ Khớp nối bằng nhựa (10x3)mm (xk)
- Mã HS 39262090: 606021/ Cửa chắn bụi bằng nhựa (1.1x2.1)m (xk)
- Mã HS 39262090: 606025/ Hàng mẫu cửa chắn bụi bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 609420/ Áo Jacket trẻ em, hiệu: OLD NAVY, Vải 100% Thermopolyurethane (xk)
- Mã HS 39262090: 609420-00/ Áo Jacket trẻ em gái, hiệu: OLD NAVY, Vải 100% Thermopolyurethane (xk)
- Mã HS 39262090: 61/ Chốt, chặn các loại (xk)
- Mã HS 39262090: 61/ Logo trang trí (xk)
- Mã HS 39262090: 6130/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6150/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6151/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6208B/ Móc treo bằng nhựa 6208B (xk)
- Mã HS 39262090: 6210B2/ Móc treo bằng nhựa 6210B (xk)
- Mã HS 39262090: 627618/ Cửa chắn bụi bằng nhựa (1.1x2.1)m (xk)
- Mã HS 39262090: 627627/ Cửa chắn bụi bằng nhựa (1.1x2.1)m (xk)
- Mã HS 39262090: 627628/ Cửa chắn bụi bằng nhựa (1.1x2.1)m (xk)
- Mã HS 39262090: 6355/ Khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6358/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6385/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6395/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6410/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6452/ Con chặn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6456/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6457/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6581/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6582/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6584/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6585/ Khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6586/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 66/ Đạn nhưạ (dây treo) (xk)
- Mã HS 39262090: 669/ Thẻ bài nhựa (đồ phụ trợ dùng trong may mặc) chuyển giao từ: dòng 2 của tk 103091505530 (xk)
- Mã HS 39262090: 6726/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6727/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 68/ Đệm vách ngăn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 6932/ Con chặn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 7/ Dây xỏ nhãn (xuất trả NPL tk;103372925610/E21) (xk)
- Mã HS 39262090: 7/ Nhãn bảo đảm (bằng nhựa đã in);nhãn hiệu: AVERY hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 7000/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 7066/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 7078/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 71/ Chốt chặn bằng nhựa 14mm (xk)
- Mã HS 39262090: 7145/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 7293/ Con chặn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 7294/ Con chặn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 7316/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 74/ Khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 75/ Miếng trang trí (hạt ép bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 7524/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 7525/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 76/ Móc treo bằng plastic (xk)
- Mã HS 39262090: 7651/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 77/ Băng dán để nối (hàng phụ trợ may mặc) mới 100% Tái xuất theo TKN so 103222262730/E21 (25/03/2020) dòng hàng sô 3 (xk)
- Mã HS 39262090: 7723/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 7748/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 7778/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 7853/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 7898/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 7916/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 8146/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 822/ Dây treo nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: 827/ Móc treo (xk)
- Mã HS 39262090: 832/ Kim ghim, kẹp (xk)
- Mã HS 39262090: 832/ Kim ghim, kẹp (kẹp nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: 84/ Logo, hinh mieng trang trí (xk)
- Mã HS 39262090: 8410/ Móc khóa nhựa, chặn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 8472/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 8720/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 8721/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 8881/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 8882/ Khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 8884/ Khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 9/ Chốt chặn bằng nhựa (thuộc mục 11 tk nhập 103280778531) (xk)
- Mã HS 39262090: 9/ Miếng ép trang trí (xk)
- Mã HS 39262090: 90210490/ MALA NN apron w long sleeves green/tấm che vải (1080 X 610)mm (xk)
- Mã HS 39262090: 90210490/ MALA NN apron w long sleeves green/tấm che vải (1080 X 610mm) (xk)
- Mã HS 39262090: 90210490/ MALA NN apron w long sleeves green/tấm che vải (1080mm X 610mm) (xk)
- Mã HS 39262090: 90210490/ MALA NN apron w long sleeves green/tấm che vải (268x352x43)mm (xk)
- Mã HS 39262090: 919/ Khoen khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 924/ Thanh nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 925/ Túi nylon (pu) (xk)
- Mã HS 39262090: 9267/ Móc khóa nhựa (xk)
- - Mã HS 39262090: 930/ Tay nắm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: 9BBLSABKTBS/ Chốt chặn bằng nhựa (Đồ trang trí bằng nhựa)(mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9BD200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9BD250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9BD250CP/ Khoen nhựa (mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: 9BD300BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9BD380CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9BELT CLIP20BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CB2F0BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CB2F0CP/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa(mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CB2M0BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CB2M0CP/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa(mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CL34J0CP/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CL800BK/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CL800CP/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CL80J0BK/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CLTP0BK/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CLTP0BKVND/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CLTP0CPVND/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CLTSJ0CP/ Chốt chặn bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CLTSJABK/ Chốt chặn bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CLTSJACP/ Chốt chặn bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CLU20CP/ Khóa chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CLW130BK/ Khớp nối bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CONNECTOR2HBBK/ Khớp nối bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CONNECTOR2S0BKOUT/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CS70BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CSGB10BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CSGB10CP/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CSGB10CPPKJ/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CSGB30BKVND/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CSGB30CPVND/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9CUP130BK/ Khớp nối bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9D200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9D200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9D20L0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9D25N0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9D25N0CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9D300BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9D38N0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9DGB250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9FCL2J0CP/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9FCL5A0CP/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ/ Stoppers/Endings by plastic- 2 Hole (15*13.06*8.35mm)-Hàng mới (New) 100%- FCL-5A (62695205) (xk)
- Mã HS 39262090: 9FR200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9FR200CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9FSL250BKSHW1/ Khoen trượt bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9FT40BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9GH10BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9GH10BKNGO/ Khóa bằng nhựa(Móc nhựa)(mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HC200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HC200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HRH120BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HRH120CP/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HSR20ABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HSR20ACP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HSR20FABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HSR20FACP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HSR20MABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9HSR20MACP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9KCL10CP/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9KLL250CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LL200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LL250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LL250BKJSB/ Khoen bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LL25J0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LL300BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLGB160BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLGB200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLGB200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLGB250CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLSA150BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLSA150CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLSA200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLSA200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS150BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS150CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS250CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS300BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS300CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LLTS380CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9LR400BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MDSR250BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MSL170BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MSL170CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MSL200BK/ Khoen nhựa(mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MSL380BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MSR200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MSRS380BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MUSH30ABK/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9MUSH30ACP/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9NS300BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9NS38T0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9NS38T0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9OHC38ACP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9OHC50CBK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9ORING0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9ORING0CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9QRC1520F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9QRC1520M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9QRCR15C0CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RBL50BK/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RBL800BK/ Chốt chặn bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RH200BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RH250BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RH25SCBK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RH300BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RH380BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9RH500BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS20BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS20BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS20BKPKK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS20CP/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS20CPPK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS30BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS3M0BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS60BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SCS6F0BK/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SH200BK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SH380CP/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SHGB38MS2CP/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SLL200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SLL200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SLL250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SLL250BKTBS/ Khoen nhựa (Đồ trang trí bằng nhựa)(mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SLL250CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SLOTTEDSQ150BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SLOTTEDSQ200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SPH40ABK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ150BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ150CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ250CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ25S0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ300BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ30S0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SQ380BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SR200BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SR250BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SR380BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SR500BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGM16ACP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGM200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGM200CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGM250BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGM25M0CP/ Khoá nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGMD25ABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGMD25ACP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGMD380BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGMS380BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGMS380CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGMS38M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGP200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGP25F0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGP38F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGPD380BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGT200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGT20M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGT20M0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGT25M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGT25M0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGTN200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGTN20F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGTN20F0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGTND20F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGTND25F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRGTND25F0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRSA15F0CPSHW/ Khóa dây đeo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRSA15M0CPSHW/ Khóa dây đeo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRSA250BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRSAD380BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRSAD380CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SRSB15M0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SSH20CBK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SSH20CCP/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SSH25CBK/ Móc nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SSH25CBK/ Móc nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SSR150BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9SSR150CP/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9ST200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9ST250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STC250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STC300BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STC380BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STLL200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STLL250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STR200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STR200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STSR200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STSR250BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9STSRD200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T150BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T150CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T200CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T250BKSHW/ Khoen trượt bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T250BKTBS/ Khoen nhựa (Đồ trang trí bằng nhựa)(mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T250CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T300BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T380BK/ Khoen nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T380BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T380BKTBS/ Khoen nhựa (Đồ trang trí bằng nhựa)(mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T380CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9T500BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TC25V0BK/ Kẹp cố định đầu dây bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TC380BK/ Kẹp cố định đầu dây bằng nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TC380BKNEW/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TC500BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TDSR25SABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TDSR38FABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TL25N0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TL25N0CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TLL200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TLL380BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TLL380CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TQ20D0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TQ250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TQ25200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TR250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TR380BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR20ABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR20ABKJSB/ Khóa cài bằng nhựa(1 SET2 PCE) (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR20FABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR20MABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR25S0CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR25SABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR25SFABKSHW/ Khóa dây đeo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR25SMABKSHW/ Khóa dây đeo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR30BBK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR38ABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR38FABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR38MABK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TSR50BBK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9TWIN ZIPCORD0CP/ Miếng trang trí đầu kéo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9UASR250BKTBS/ Khóa nhựa (Đồ trang trí bằng nhựa)(mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9UASR25F0BKSHW/ Khóa dây đeo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9UASR500BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9UDSR25F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR200BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR20F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR20M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR25F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR25M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR25M0BKSHW/ Khóa dây đeo bằng nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR30F0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9USR30M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XSBS250BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XSR170BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XSR250BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XSRD250BK/ Khoá nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XSRD380BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XSRS25M0BK/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XT20200BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XT20250BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9XT20250CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YL20N0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YL20N0CP/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YL25N0BK/ Khoen nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YSR200BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YSR200CP/ Khóa nhựa (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YSR250BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YSR300BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: 9YSR380BK/ Khóa nhựa (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: A003/ Nhãn mác (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: A012/ Dây treo thẻ bằng nhựa kích thước 7cm (PC) (xk)
- Mã HS 39262090: A019/ Khoen, nút, khóa bằng plastic (xk)
- Mã HS 39262090: A021/ CHỐT CHẶN CÁC LOẠI (BẰNG NHỰA) (xk)
- Mã HS 39262090: A026/ CHỐT CHẶN CÁC LOẠI (BẰNG NHỰA- 2 CHIẾC/BỘ) (xk)
- Mã HS 39262090: A035/ Miếng lót giày bằng nhựa các loại (xk)
- Mã HS 39262090: A17/ Nhãn cỡ chất liệu plastic.Tái xuất mục 12 của tờ khai 103129008360 (xk)
- Mã HS 39262090: A8-1/ Quần áo đi mưa mã A8-1 (Vải chính polyester tráng PVC K59/61'') giá GC: 1.0usd (xk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt các loại (bằng nhựa), hàng mới 100%.TK 102851905220/E23 (Mục 14) (xk)
- Mã HS 39262090: A9/ Chốt chặn trên(00633-009-000), hàng mới 100%.TK 102906956350/E21 (Mục 36) (xk)
- Mã HS 39262090: A-H5-711/ áo mưa PE (xk)
- Mã HS 39262090: A-HANGER/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Móc treo- Dòng hàng số 1 của TK số 103249032720 (xk)
- Mã HS 39262090: A-HANGER/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Móc treo- Dòng hàng số 1 của TK số 103255409460 (xk)
- Mã HS 39262090: A-HANGER/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Móc treo- Dòng hàng số 1 của TK số 103317351760 (xk)
- Mã HS 39262090: ANVNGL2002019/ Găng tay nilon dùng trong gia dụng- ANY CLEAN VINYL GLOVES 200. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo bảo hộ bằng nylon (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng bằng nhựa PE, nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀN CHÂU LONG, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng bằng nhựa PE, nhà sản xuất: CÔNG TY TNHH SAO VIỆT, hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng bằng PE, kích thước: 1200 x 760 mm, dày 0.21mm, không nhãn hiệu, xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng bằng PE, kích thước: 1300 x 760 mm, dày 0.06mm, không nhãn hiệu, xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng bằng PE, Size FREE. SX bởi: Công Ty TNHH Áo Mưa Netviet, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng bằng plastic chống nước không dùng trong phòng phẩu thuật, chưa qua tiệt trùng Size L, Không có nhãn hàng (Non-Surgical Isolation Gowns Material: Non-sterile-Blue color) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng bằng plastic chống nước, không dùng trong phòng phẩu thuật, chưa qua tiệt trùng Size L, Không có nhãn hàng (Non-Surgical Isolation Gowns) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng bảo hộ AN LÀNH (Protective Cloths AN LANH) dùng trong công nghiệp, 50 bộ/thùng, nhà SX: Công ty TNHH Đầu Tư & Thương Mại An Lành, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng chất liệu 100% màng PE- POLYETHYLENE 100% ISOLAYION GOWN- 1) EP-001, không nhẵn hiệu, Size: L,(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng chất liệu màng PE- PE Gowns (CRI5000), không nhẵn hiệu, Size: L, PO no. 4512621150 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng chất liệu màng PE- PE Gowns (CRI5000), không nhẵn hiệu, Size: L, PO: 4512621150 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng chất liệu màng PE- PE Gowns (CRI5001), không nhẵn hiệu, Size: X- Large, PO no. 4512556775 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng chất liệu màng PE- PE Gowns (CRI5001), không nhẵn hiệu, Size: X- Large, PO: 4512621150 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng chất liệu màng PE- PE Gowns (CRI5001), không nhẵn hiệu, Size: XL, PO no. 4512556775 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng chất liệu màng PE- PE Gowns (CRI5001), Size: X- Large, không nhãn hiệu, PO no.4512556775 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng chất liệu màng PE- PE Gowns, không nhẵn hiệu, Size: free, 45 Gsm (Hàng công ty tự sản xuất, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng chất liệu màng PE- PE Gowns, không nhẵn hiệu, Size: Regular,45 Gsm (Hàng công ty tự sản xuất, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng chất liệu màng PE- PE Gowns, không nhẵn hiệu, Size: X- Large, PO: 4512556775 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo Choàng PE (Isolation Gown),nhà sản xuất Rạng Đông.Weight: 21 GSM,Màu xanh,sixe:L.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo Choàng PE (Isolation Gown),nhà sản xuất Rạng Đông.Weight: 21 GSM,Màu xanh,sixe:L.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng PE, không nhãn hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo choàng phủ màng PE PC, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo đi mưa bằng nhựa (NSX: Công ty cổ phần nhựa Lam Trân, không hiệu)/ VINYL GOWN, mới 100% (400 bộ/ carton) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo đi mưa PE POK, làm từ chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo đi mưa PVC POK, làm từ chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo đi mưa- PVC Suit, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo khoác đi mưa hiệu TNF, mã: NS62005/ (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa chất liệu nhựa mỏng (CSVN), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa CPE (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa EVA (EVA Raincoat- 4999) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa hiệu VĨNH THỊNH, kích thước 40X30X25cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa L (không nhãn hiệu) (mỗi áo/thùng) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa M (không nhãn hiệu) (mỗi áo/thùng) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa màng PE (PE film rain coat-MGK-1000). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa nilong/ (xk)
- Mã HS 39262090: Ao mua PE (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa PE (xk)
- Mã HS 39262090: ÁO MƯA PE (100 PCS/CTN), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mua PE (200 Cái/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa PE (200 Cái/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Ao mua PE (200 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: ÁO MƯA PE (200 PCS/CTN), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa PE (300 cái/thùng) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mua PE (LDPE Poncho-H001-10 MIX- 240 cái/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mua PE (LDPE Poncho-H001-100 MIX- 200 cái/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mua PE (LDPE Poncho-H001-20 MIX- 200 cái/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mua PE (LDPE Poncho-H001-200 MIX- 200 cái/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa PE (LDPE Poncho-H001-60 MIX- 240 cái/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa PE (SNELL, SPLASH JACKET WITH HOOD) (xk)
- Mã HS 39262090: ÁO MƯA PE IN HÌNH (200 PCS/CTN), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: ÁO MƯA PE MÀU TRƠN (200 PCS/CTN), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: áo mưa PE, loại B, 30 gr (xk)
- Mã HS 39262090: áo mưa PE, loại B, 35 gr (xk)
- Mã HS 39262090: áo mưa PE, loại B, 40 gr (xk)
- Mã HS 39262090: áo mưa PE, loại C, 60 gr (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa phương tiện CPE, dùng cho cá nhân- 100cm x 120cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa phương tiện PE dùng cho cá nhân (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa phương tiện PE, dùng cho cá nhân- 90cm x 120cm, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa POCKET COAT No.1000, làm từ chất liệu nhựa, nhãn hiệu POCKET COAT No.1000, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa PVC loại B (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa S (không nhãn hiệu) (mỗi áo/thùng) (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa tiện lợi loại J3, J4 (Printed-PE Disposable Raincoat J3, J4 (Printed), Hàng mới 100%, sx tại VN (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa tiện lợi loại J3,J5,J6,J7,J9 (Printed)-PE Disposable Raincoat J3,J5,J6,J7,J9 (Printed), Hàng mới 100%, sx tại VN (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa tiện lợi loại PE DISPOSABLE RAINCOATS BS, Hàng mới 100%, sx tại VN (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa tiện lợi loại PE Disposable Raincoats-BOOTBAG CLEAR D114, Hàng mới 100%, sx tại VN (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa tiện lợi loại PE Disposable Raincoats-JIYYOW D116, Hàng mới 100%, sx tại VN (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa tiện lợi loại PE Disposable Raincoats-SH D118, Hàng mới 100%, sx tại VN (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa tiện lợi loại PE Disposable Raincoats-SNOOPY D787, Hàng mới 100%, sx tại VN (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa tiện lợi loại RAINCOATS MATERIAL 100% PE-EVA Raincoats, Hàng mới 100%, sx tại VN (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa tiện lợi loại RAINCOATS MATERIAL 100% PE-PE Disposable Raincoat PIERRE 40g, Hàng mới 100%, sx tại VN (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa tiện lợi loại RAINCOATS MATERIAL 100% PE-PE Disposable Raincoat PIERRE 60g, Hàng mới 100%, sx tại VN (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa tiện lợi loại S2,S3,S4 (Printed)-PE Disposable Raincoat S2,S3,S4 (Printed), Hàng mới 100%, sx tại VN (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa tiện lợi loại S2,S7 (Printed)-PE Disposable Raincoat S2,S7 (Printed), Hàng mới 100%, sx tại VN (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa/ (xk)
- Mã HS 39262090: Áo mưa, mã TA964/ (xk)
- Mã HS 39262090: áo nhựa PE size L, kiểu hở lưng,sỏ qua ngón cái, màu xanh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: áo nhựa PE size M, kiểu hở lưng,có chun ở cổ tay, màu xanh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: áo nhựa PE size M, kiểu hở lưng,kiểu sỏ tay qua ngón cái, màu xanh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: áo nhựa PE size M, kiểu hở lưng,sỏ qua ngón cái, màu xanh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: ÁO PE(HÀNG KHÔNG NHÃN HIỆU, MỚI 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: A-PLASTIC SIZER/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Thẻ nhựa- Dòng hàng số 2 của TK số 103249032720 (xk)
- Mã HS 39262090: A-PLASTIC SIZER/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Thẻ nhựa- Dòng hàng số 2 của TK số 103317351760 (xk)
- Mã HS 39262090: A-PLASTIC SIZER/ Đồ phụ trợ may mặc bằng nhựa- Thẻ nhựa- Dòng hàng số 4 của TK số 103255409460 (xk)
- Mã HS 39262090: AX082005LJ(CU6579)/ áo jacket nữ có nón(vải 100% polyurethane) (xk)
- Mã HS 39262090: AX082007LJ(CU6579)/ áo jacket nữ có nón(vải 100% polyurethane) (xk)
- Mã HS 39262090: B20478165/ Miếng nhựa trang trí (logo hiệu Nike) (xk)
- Mã HS 39262090: B20479468/ Miếng nhựa trang trí (logo hiệu Nike) (xk)
- Mã HS 39262090: B92476613/ Miếng nhựa trang trí đã nhuộm (logo hiệu Nike) (xk)
- Mã HS 39262090: B92476690/ Miếng nhựa trang trí đã nhuộm (logo hiệu Nike) (xk)
- Mã HS 39262090: Ba lem (xk)
- Mã HS 39262090: Balem (xk)
- Mã HS 39262090: Balem (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Balem (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Balem cổ nhựa (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Balem nhựa (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Bàn chải đồng, (METAL BRUSH WITH WOODEN ROLLING & COPPER), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 39262090: Băng (nhám) dính các loại (25x40mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Băng dính/ (xk)
- Mã HS 39262090: Băng gai dính (10*50mm) 5056,8005,6058,8029,9010,3079 Hook/loop/ (xk)
- Mã HS 39262090: Băng gai dính/ (xk)
- Mã HS 39262090: Băng keo cuộn: spangle tape(roll). Không hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Băng nhám (xk)
- Mã HS 39262090: Băng nhám dính khổ 16x40mm dùng cho quần áo, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Băng nhám khổ 20mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Băng nhám, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bao nylon PE (kích thước: 23cm x 16cm) hàng mới 100%, hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39262090: Bao PE (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay ARM COVER PVC 280-12P, làm từ chất liệu nhựa, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay ARM COVER PVC 280-1P, làm từ chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay ARM COVER PVC OTF922/12P, làm từ chất liệu nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay HDPE, 100 cái/bao, 120 bao/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay HDPE, 5000 cái/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay HDPE, 6000 cái/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay LDPE, 100 cái/hộp, 50 hộp/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay LDPE, trong 200 cái/hộp, 30 hộp/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay LDPE,trong 200 cái/hộp, 30 hộp/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay LDPE,Xanh 200 cái/hộp, 30 hộp/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nhựa CPE trong, (5000 cái/thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nhựa CPE xanh, (5000 cái/thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nhựa CPE, (5000 cái/thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nhựa HDPE nhám, Size: Large, (269 MM x 299 MM, 8 MIC), (10,000 cái/thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nhựa HDPE, Size: Large, (270 MM x 300 MM, 10 MIC), (5,000 cái/thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nilon (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nilon (bao tay làm bằng plastic hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nilon (Clear white) (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nilon (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nylon (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay nylon/ (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay PE (15000 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay PE (20000 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay PE, 18000 cái/thùng (xk)
- Mã HS 39262090: Bao tay xốp nilon (xk)
- Mã HS 39262090: bao ủng PE (xk)
- Mã HS 39262090: BD/ Băng dán đường may/ KR,Xuất từ tk nhập: 101906299350, 101888812100, 102028220120, 102176285300, 102389426050, 02587172920 (xk)
- Mã HS 39262090: BG263HS/ Găng tay batting (xk)
- Mã HS 39262090: BHS135/ Dây treo nhãn (BHS135)(Mục 03 của tk 103262150020) (xk)
- Mã HS 39262090: BHS169/ Nhãn phụ (nhãn nhựa)(Mục 02 của tk 103236661950) (xk)
- Mã HS 39262090: BK/ Băng ép nhiệt/ KR, Xuất từ tk nhập: 101906299350, 101888812100, 102028220120, 102176285300, 102389426050, 02587172920 (xk)
- Mã HS 39262090: Bộ khẩu trang nhựa có màng lọc thay thế (gồm 1 khẩu trang và 50 tấm màng lọc). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bộ khẩu trang nhựa có màng lọc thay thế, 1 bộ gồm 1 khẩu trang và 50 tấm màng lọc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bộ khẩu trang nhựa có màng lọc thay thế, gồm 1 khẩu trang và 50 tấm màng lọc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: BỘ KHUNG MÓC 30 KẸP PH- 30A, bằng nhựa (1 bộ 1 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Bộ lô răng nhựa dùng trong ngành may công nghiệp mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: B-TRS-NB25/ Nhãn nhựa, size 30.4mm (xk)
- Mã HS 39262090: Bướm cổ nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Bướm cổ nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Bướm cổ nhựa (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Bướm cổ nhựa 482NB-2 (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Bướm cổ nhựa H-106 (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Bướm cổ nhựa, BCN-PLASTIC BUTTERFLY, SIZE: PVC 0.4MM, 3X9CM, COL. WHITE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: C06/ Chốt chặn bằng nhựa (tái xuất từ tờ khai nhập số 103287040250, mục 4) (xk)
- Mã HS 39262090: C11163-1(AB)-Cam joint block-Miếng nhựa kết nối cần gạt của dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11163-1(CD)-Cam joint block-Miếng nhựa kết nối cần gạt của dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11163-1(PQ)-Cam joint block-Miếng nhựa kết nối cần gạt của dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11172-1(Ai,Bi)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11172-1(Ci,Di)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11172-1(Pi,Qi)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11172-1(Ri,Si)-Cover of spring of plastic checker-Miếng nhựa bảo vệ lò xo của dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-1(AB)-Front base-Miếng nhựa gắn phía trước dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-1(PQ)-Front base-Miếng nhựa gắn phía trước dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-1(RS)-Front base-Miếng nhựa gắn phía trước dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-10-Left side base high key-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-2(AB)-Rear base-Miếng nhựa gắn phía sau dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-2(PQ)-Rear base-Miếng nhựa gắn phía sau dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-2(RS)-Rear base-Miếng nhựa gắn phía sau dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-3-Right side base height40-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-4-Left side base height40-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C11461-9-Right side base high key-Miếng nhựa gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: C1371/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: C1372/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: C20023-12-1-Rear cover-Nắp nhựa sau (xk)
- Mã HS 39262090: CC1/ Chốt chặn các loại (xk)
- Mã HS 39262090: CE069-03/ Bao nylon (xk)
- Mã HS 39262090: Checker Plate(R Type)G-Checker Plate(R Type)G-Đế nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Checker Plate(Z Type)A-Checker Plate(Z Type)A-Đế nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Checker Plate(Z Type)G-Checker Plate(Z Type)G-Đế nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: CHOT CHAN (BSC)/ Chốt chặn nhựa BSC (xk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn bằng nhựa (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Chốt chặn nhựa (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: CHOT CHAN/ Chốt chặn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Chốt nhựa loại ONYX LL DUAL BAR 16MM ANTHRACITE(HH7115) (xk)
- Mã HS 39262090: Chụp kích cỡ của quần áo bằng nhựa. Code Crown Sizer (Kẹp cỡ) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Chụp kích cỡ của quần áo bằng nhựa. Code Crown Sizer (Thẻ cỡ) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CKGFIND000230/ Găng tay nilon dùng trong gia dụng- COOKLAB GLOVES FOR INDUSTRIAL 0.02*30. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CKLGFIND00310/ Găng tay nilon dùng trong gia dụng- COOKLAB LONG GLOVES FOR INDUSTRIAL 0.03*10. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CKVNGLP502020/ Găng tay Nilon cao cấp dùng trong gia dụng- LIVING STORY PREMIUM GLOVES 50. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CM15/ Móc treo (Bằng nhựa)- Đồ phụ trợ may mặc, dòng hàng 5 tk nhập 103160781030 (xk)
- Mã HS 39262090: CPGG05002019/ Găng tay Nilon dùng trong gia dụng- CHANG PO GO VINYL GLOVES 500. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CRL035/ Móc treo bằng nhưạ (đồ phụ trợ may mặc) (xk)
- Mã HS 39262090: CRL080/ Dây trang trí bằng nhựa (565.01 YARD) (xk)
- Mã HS 39262090: CRL105/ Dây gắn thắt lưng bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: CRL122/ Hạt nhựa trang trí (xk)
- Mã HS 39262090: CRSZERChụp kích cỡ của quần áo bằng nhựa. Code Crown Sizer (Thẻ cỡ) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CS9123-/ Dây cài đầu khóa (xk)
- Mã HS 39262090: CSSC1-80013100-095A/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSSC1-80013100-095A, 19.6*7mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CSSC1-80013100-A091/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSSC1-80013100-A091, 19.6*7mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CSSC1-80013100-ADWD/ Nút chặn bằng nhựa- 2 lỗ (STOPPERS/ENDINGS BY PLASTIC- 2 HOLE, CSSC1-80013100-ADWD, 19.6*7mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CU18 (MNN)/ Ô zê bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CU32 (NTN)/ NÚT CHẶN BẰNG NHỰA, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CUỘN MÀNG PE TRONG-PLASTIC ROLL, 1 THÙNG/1CUỘN/18KG, ĐƯỜNG KÍNH CUỘN:25CM, CHIỀU DÀI CUỘN: 50CM,KHÔNG HIỆU, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CUỘN MÀNG PE-PLASTIC ROLL, KHÔNG HIỆU, 1 THÙNG GỒM:1ROLL 18KG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: CUỘN MÀNG PE-PLASTIC ROLL, KHÔNG HIỆU, 1 THÙNG GỒM1ROLL 16KG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: D03/ Dây treo thẻ các loại (xk)
- Mã HS 39262090: D2/ Dây luồn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: D2-1/ Dây luồn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa (5x130mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa (dây treo nhãn nhựa), (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa 1 inch màu đen (Tagpin-1 inch black) (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa 1.5" (dây treo nhãn) (1box 5.000pcs) (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa 125mm (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa 3" (dây treo nhãn) (1box 5.000pcs) (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa 35mm(5000C/túihộp), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa 75mm (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa dùng để treo thẻ bài giấy lên quần áo, 125 mm, màu đen, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa dùng để treo thẻ bài giấy lên quần áo, 25 mm, màu đen, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa dùng để treo thẻ bài giấy lên quần áo, 5 inch, màu đen, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn nhựa dùng để treo thẻ bài giấy lên quần áo, 65 mm, màu đen, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: ĐAN NHỰA. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn treo nhãn mác dùng cho quần áo (5000 chiếc/hộp), 3'', bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn treo nhãn mác dùng cho quần áo, kt: 1/2" (15MM); 4" (100mm), (5000 chiếc/hộp). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Đạn xỏ (nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Đầu chặn dây kéo bằng nhựa HYPS 04,(BPPS 04) black. Mới 100 % (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Dây treo nhãn) 1" bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Dây treo nhãn) 3" bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Dây treo nhãn) 3" bẳng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Dây treo nhãn) 5" bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Dây treo nhãn) 5mm (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim nhựa) 15mm (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim nhựa) 3" (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim nhựa) 3" bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 1" bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 1" bằng nhựa,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 15mm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 15mm, bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 2" bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 3" bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 3" bằng nhựa,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 4" bằng nhựa,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 5" bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 5" bằng nhựa,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 65mm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc (Ghim thẻ) 7" bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc 15mm (Ghim thẻ) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc 2"(Ghim thẻ) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc 3" (Ghim thẻ) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc 3"(Ghim thẻ) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc 3", bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc 5" (Ghim thẻ) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc bằng nhựa, mới 100%, UX T-END 15mm NATURAL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc bằng nhựa, mới 100%, UXN-11mm NATURAL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc bằng nhựa, mới 100%, UXN-15mm NATURAL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc bằng nhựa, mới 100%, UXN-20mm NATURAL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bắn mạc bằng nhựa,UXP-35mm (PP), màu natural, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện (Dây đệm) 0612 bằng thun,khổ 6mm (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện (Dây treo bằng thun) 0608 (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện (Dây treo bằng thun) 0612 (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện (Dây treo bằng thun) 0615 (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0508S 3000yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0608 (6mm, được làm bằng plastic, dùng cho hàng may mặc) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0608 (Dây treo bằng thun) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0608 2800yds/kg (Dây băng viền, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0608 2800yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0608 2800yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0608 2800yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0610 1800yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0612 (Dây treo bằng thun) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0612 1400yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0612 1400yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện 0615 1100yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện ELON-0620 1200yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện ELON-0620 1200yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may mặc) (Băng mobilon) Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện TP-0612 1400yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may) (Băng mobilon) Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bện TP-0615 1100yds/kg (Dây chống bai bằng nhựa, nguyên phụ liệu may) (Băng mobilon) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây bún chống dãn bằng nhựa(mobilon tape), Nguyên liệu dùng trong sản xuất may mặc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0315 (MOBILON TAPE SHL- 0315, 3,207.72 MÉT, CHẤT LIỆU POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL- 0608, 234,589.32 MÉT, CHẤT LIỆU POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; 1,320.39 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; 15,029.08 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; 20,846.49 MÉT, CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; 203,586.59 MÉT; CHẤT LIỆU:POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; 22,857.26 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; 26,556.92 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; 265,903.86 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; 28,895.04 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; 3,383.28 MÉT, CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; 311,329.43 MÉT; CHẤT LIỆU:POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; 38,605.05 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; 396,641.12 MÉT; CHẤT LIỆU:POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; 50,168.56 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; 61,114.84 MÉT; CHẤT LIỆU:POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; 72,626.22 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; BĂNG TPU SHL-0608; DÂY ĐỆM 0608; 131,821 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; BĂNG TPU SHL-0608; DÂY ĐỆM 0608; 4,507.08 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; DÂY BĂNG VIỀN 0608; 2,197.30 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; DÂY BĂNG VIỀN 0608; 277,337.52 MÉT, CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; DÂY BĂNG VIỀN 0608; 286,298.64 MÉT, CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; DÂY BĂNG VIỀN 0608; 3,798.42 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; DÂY BĂNG VIỀN 0608; 32,324.04 MÉT, CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; DÂY BĂNG VIỀN 0608; 508,406.40 MÉT, CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; DÂY BĂNG VIỀN 0608; 627,874.59 MÉT, CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; DÂY BĂNG VIỀN 0608; 738,835.20 MÉT, CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; DÂY ĐỆM 0608; 43,543.73 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0608 (MOBILON TAPE SHL-0608; DÂY ĐỆM 0608; 61,667.14 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0610 (MOBILON TAPE SHL-0610; 18,836.64 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0610 (MOBILON TAPE SHL-0610; 6,894.58 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0615 (MOBILON TAPE SHL-0615; 1,141.17 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0615 (MOBILON TAPE SHL-0615; 1,493.22 MÉT, CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0615 (MOBILON TAPE SHL-0615; 14,388.08 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0615 (MOBILON TAPE SHL-0615; 15,127.83 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0615 (MOBILON TAPE SHL-0615; 15,729.51 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0615 (MOBILON TAPE SHL-0615; 16,303.75 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0615 (MOBILON TAPE SHL-0615; 2,560.32 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0615 (MOBILON TAPE SHL-0615; 306,474.88 MÉT; CHẤT LIỆU:POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DAY CHỐNG DÃN 0615 (MOBILON TAPE SHL-0615; 39,371.32 MÉT; CHẤT LIỆU:POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0615 (MOBILON TAPE SHL-0615; 6,064.30 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0615 (MOBILON TAPE SHL-0615; DÂY BĂNG VIỀN 0615; 28,124.20 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0615 (MOBILON TAPE SHL-0615; DÂY BĂNG VIỀN 0615; 30,843.63 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DAY CHỐNG DÃN 0615 (MOBILON TAPE SHL-0615; DÂY ĐỆM 0615; 99,212.40 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0617 (MOBILON TAPE SHL-0617; 2,712.11 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0617 (MOBILON TAPE SHL-0617; 65,955.67 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0617 (MOBILON TAPE SHL-0617; 8,853.22 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY CHỐNG DÃN 0617 (MOBILON TAPE SHL-0617; DÂY VIỀN 0617; 24,496.78 MÉT; CHẤT LIỆU: POLYURE THANE) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây đai xanh (để đóng hàng)120m*9mm,mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây dán đế chân vịt NITTO (bằng nhựa dùng trong ngành may công nghiệp mới 100 %) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gân bằng nhựa PE (SP May ba lô, túi xách) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gân bằng nhựa PE (SP may ba lô. túi xách) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY GẮN MẠC, ĐẠN BẮN NHÃN BẰNG NHỰA KHỔ 10cm (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gân PE (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gân PE (Sp may ba lô, túi xách) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gân PE 100% (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gân PE 2.5mm (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gân PE Color (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gân PE PIPING 4MM/HOLE (SP may ba lô, túi xách) (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY GẮN TEM GIÁ (Dây treo nhãn)-Đạn gắn thẻ bài- TP00041NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY GẮN TEM GIÁ- DÂY TREO NHÃN TAG PIN-TP00010NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gắn tem giá- Dây treo nhãn TP00010NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gắn tem giá- Dây treo nhãn- TP00010NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gắn tem giá- Dây treo nhãn TP00034NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gắn tem giá- Dây treo nhãn- TP00034NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gắn tem giá- Dây treo nhãn TP00051NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gắn tem giá- Dây treo nhãn- TP00051NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY GẮN TEM GIÁ- DÂY TREO NHÃN- TP00066NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gắn tem giá(Dây treo nhãn)/ TP00010NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gắn tem giá(Dây treo nhãn)/ TP00034NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gắn tem giá(Dây treo nhãn)/ TP00051NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gắn tem giá(Dây treo nhãn)/ TP00066NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gắn tem giá(Dây treo nhãn)/ TP00068NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gắn tem giá(Dây treo nhãn)/ TP00076NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây gắn tem giá(Dây treo nhãn)/ TP10008NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Dây khí 1/2' 2.5m: V-84091, lắp trên máy phay, bằng nhựa, hiệu Vertex, bao gồm nhiều đầu vòi tưới nguội, bộ phận của máy phay gia công cơ khí, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây mobilon (Dây treo bằng thun) 0608 (xk)
- Mã HS 39262090: Dây mobilon (Dây treo bằng thun) 0612 (xk)
- Mã HS 39262090: Dây mobilon (Dây treo bằng thun) TP0615 (xk)
- Mã HS 39262090: Dây mobilon 0608 (Dây treo bằng thun) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây nhựa đường kính 3mm. Nguyên liệu dùng trong sx hàng may mặc, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây nhựa lót viền áo (Elastic Mobilon) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây nhựa treo nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: Dây nhựa treo nhãn (LP) (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây nhựa treo nhãn (LP) 5inch (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây nylon treo nhãn.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây rút bằng nhựa (đồ dùng phụ trợ hàng may mặc, dùng để cố định áo), mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây thắt lưng trang trí áo bằng nhựa PU- Belt PU- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây Thun (Dây chống bai dãn)(làm từ sợi nhân tạo), 01ATU4012 4MM, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Dây Thun (Dây chống bai dãn)(làm từ sợi nhân tạo), 01ATU6012 6MM, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Dây thun 15054, 0.5 kg/ túi (xk)
- Mã HS 39262090: Dây thun 8043, 0.5 kg/ túi (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo bằng nhựa dài 5Cm (phục vụ cho may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo bằng vải No.20, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn (bằng nhựa) (3"- Black)- TAG PIN- (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn (bằng nhựa) (3"- Yellow)- TAG PIN- (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn- (bằng nhựa) (3"- Yellow)- Tag Pin- (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn (bằng nhựa) (3"- Yellow)- TAGPIN- HÀNG MỚI 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn- (bằng nhựa) (5"- Yellow)- Tag Pin- (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn (bằng nhựa) (7mm- Clear)- Tag Pin- (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn (bằng nhựa)- tag pin- (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn (bằng nhựa)- tagpin- (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn (bằng nhựa)- TAGPIN- HÀNG MỚI 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn (bằng nhựa)-Tag Pin- (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn (Đạn bắn) 75mm(PSP125YW) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn (dây bắn mạc, dùng treo thẻ bài, nhãn) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn 3'' (dây bắn mạc, dùng treo thẻ bài, nhãn) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn 5mm (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa (Tên gọi khác là đạn nhựa, dùng trong ngành may mặc) 2-100845-000-00 125MM (Mới 100%) NIKE INC.IM412496.......(TKN: 102917895402- DÒNG 1) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa (Tên gọi khác là đạn nhựa, dùng trong ngành may mặc) 2H024406-R01-03 65MM/ (Mới 100%) NIKE INC.409372.3" Black swiftach (08986 (TKN: 102899651301- DÒNG 4) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa (Tên gọi khác là đạn nhựa, dùng trong ngành may mặc) 2H024406-R01-05 125MM (Mới 100%) NIKE INC.409372.5" Black swiftach..125PP (TKN: 102844210011- DÒNG 13) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa 08300-BLK. 125mm/5" Super Secur-A-Tach (TKN A41: 102701128940, dòng hàng 2) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa 3" (Tag pin 3"), Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: DÂY TREO NHÃN BẰNG NHỰA LOX PIN NO 5 13CM (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa, No.5-VP LOOP, size: 13cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa, NO.9- E-LOX, SIZE: 23CM, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa. Size: 13.5 cm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa. Size: 13cm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa. Size: 20 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa. Size: 22.5 cm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa. Size: 22cm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn bằng nhựa. Size: 40 cm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn KHL 125mm (1 Hộp 5000 cái).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn KHL 20mm (1 hộp5000 sợi) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn KHL 75mm (1 hộp 5000 sợi) Hàng 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn LXP130YW Đạn xỏ 130MM (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn LXP230YW Đạn xỏ 230MM (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn mittach 125mm trắng (1 Hộp 5000 cái).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn mittach 25mm (1'' W) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn Mittach 50mm trắng (1 hộp 5000 sợi) Hàng 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn mittach 75mm (3'' W) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn mittach 75mm (3" W) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn mittach 75mm (Đạn bắn/Xỏ các loại) (3''BLACK) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn mittach 75mm trắng (1 Hộp 5000 cái).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn Mittach 75mm trắng (1 hộp 5000 sợi) Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn mittach 75mm(3" B) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn mittach 75mm(3" W) (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn silk tag pin 2"clear (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn tag pin 1"black (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn tag pin 1"clear (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn tag pin 2"black (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn tag pin 2"clear (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn tag pin 3"black (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn tag pin 3"clear (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn tag pin 5"black (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn tag pin 7"clear (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn. (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn. Size: 13 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhãn. Size: 20 cm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Dây treo nhựa (Mới 100%) XC228 Self-colored PLASTIC LOOP 5INCH SKU:1000004284 (xk)
- Mã HS 39262090: DAYNH/ Dây nhựa luồn (treo thẻ) (xk)
- Mã HS 39262090: DAYTREONHUA19-4/ DÂY TREO NHỰA 3inch (xk)
- Mã HS 39262090: DAYTREONHUA20-1/ DÂY TREO NHỰA (5 ") (xk)
- Mã HS 39262090: DAYTREONHUA20-1/ DÂY TREO NHỰA (Dây treo màu đen 14.5cm) (xk)
- Mã HS 39262090: DAYTREONHUA20-1/ DÂY TREO NHỰA (PHỤ LIỆU MẶT NGOÀI BẰNG NHỰA-KHÓA GIÀY) 3" (xk)
- Mã HS 39262090: DAYTREONHUA20-1/ DÂY TREO NHỰA 2.5mm*13cm (xk)
- Mã HS 39262090: DAYTREONHUA20-1/ DÂY TREO NHỰA 20cm (xk)
- Mã HS 39262090: DAYTREONHUA20-1/ DÂY TREO NHỰA 3" (xk)
- Mã HS 39262090: DAYTREONHUA20-1/ DÂY TREO NHỰA 9cm (xk)
- Mã HS 39262090: Đệm nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: DEMNH/ Đệm nhựa các loại (gồm 2 chi tiết/ bộ) (xk)
- Mã HS 39262090: DLN/ Dây luồn bằng nhựa, Khổ 6mm (xk)
- Mã HS 39262090: ĐND/ Đạn nhựa dây(Dây nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: ĐNN/ Đạn nhựa nắp(Kẹp nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: DNTN1/ Dây nhựa treo nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: DN-V/ Đạn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: DS12-3/2XL-1/ Bộ quần áo đi mưa size 2XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS12-3/3XL-1/ Bộ quần áo đi mưa size 3XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS12-3/L-2/ Bộ quần áo đi mưa size L (xk)
- Mã HS 39262090: DS12-3/M-2/ Bộ quần áo đi mưa size M (xk)
- Mã HS 39262090: DS12-3/XL-1/ Bộ quần áo đi mưa size XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS2-4/3XL-2/ Áo đi mưa size 3XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS2-4/4XL-2/ Áo đi mưa size 4XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS7-3/2XL/ Bộ quần áo đi mưa size 2XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS7-3/3XL/ Bộ quần áo đi mưa size 3XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS7-3/L/ Bộ quần áo đi mưa size L (xk)
- Mã HS 39262090: DS7-3/M/ Bộ quần áo đi mưa size M (xk)
- Mã HS 39262090: DS7-3/XL/ Bộ quần áo đi mưa size XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS8-4/2XL-1/ Bộ quần áo đi mưa size 2XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS8-4/3XL-1/ Bộ quần áo đi mưa size 3XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS8-4/L/ Bộ quần áo đi mưa size L (xk)
- Mã HS 39262090: DS8-4/M/ Bộ quần áo đi mưa size M (xk)
- Mã HS 39262090: DS8-4/XL/ Bộ quần áo đi mưa size XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS9-4/2XL-1/ Bộ quần áo đi mưa size 2XL (xk)
- Mã HS 39262090: DS9-4/L-1/ Bộ quần áo đi mưa size L (xk)
- Mã HS 39262090: DS9-4/XL-1/ Bộ quần áo đi mưa size XL (xk)
- Mã HS 39262090: DT/ Dây treo thẻ giấy (xk)
- Mã HS 39262090: DT-G/ Dây treo (xk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo nhãn plastic 100%, kích thước 7.5cm, hàng mới 100%(Tái xuất dòng hàng số 8 TK 103240016500) (xk)
- Mã HS 39262090: DTN/ Dây treo thẻ bài, bằng nhựa (xuất theo tk nhập 103329100560 E21, ngày 25/5/2020) (xk)
- Mã HS 39262090: DTRC/ Dây treo nhãn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: DUANHUA20-1/ ĐUANHỰA (Đũa chống giày nhựa) 0.6*17cm (150 KG,1KG90prs,90*15013,500prs) (xk)
- Mã HS 39262090: DUANHUA20-1/ ĐUANHỰA (Đũa chống giày nhựa) 0.6*19cm (350kg, 1KG81prs, 81*35028,350prs) (xk)
- Mã HS 39262090: DUANHUA20-1/ ĐUANHỰA (Đũa chống giày nhựa) 0.6*21cm (180kg, 1KG72prs, 72*18012,960prs) (xk)
- Mã HS 39262090: DUANHUA20-1/ ĐUANHỰA 0.6*17cm (2000kg, 1ky90prs, 90*2000180,000prs) (xk)
- Mã HS 39262090: DUANHUA20-1/ ĐUANHỰA 0.6*19cm (4000kg,1ky81prs, 81*4000324,000prs) (xk)
- Mã HS 39262090: DUANHUA20-1/ ĐUANHỰA 0.6*21cm (2000kg,1ky72prs,72*2000144,000prs) (xk)
- Mã HS 39262090: D-ZM-026_NPL12/ Móc treo nhựa (dùng trong hàng may mặc) (xk)
- Mã HS 39262090: D-ZM-026_NPL13/ Thẻ nhựa (dùng trong hàng may mặc) (xk)
- Mã HS 39262090: E321/ Khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: E4128/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: E4428/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: E50764388_dây treo nhãn bằng nhựa kích cỡ 5Inch (500 cái/ hộp) (xk)
- Mã HS 39262090: E50764388_dây treo nhãn bằng nhựa kích cỡ 5Inch (5000 cái/ hộp) (xk)
- Mã HS 39262090: E50878016_dây treo nhãn bằng nhựa kích cỡ 3Inch (500 cái/ hộp) (xk)
- Mã HS 39262090: E5701/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: E5770/ Khoen, khóa, móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: E7619/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: EASI GOWN LOT. 471200525/ ÁO CHOÀNG BÁO HỘ CPE (xk)
- Mã HS 39262090: EASI GOWN LOT. 472200525/ ÁO CHOÀNG BẢO HỘ CPE (xk)
- Mã HS 39262090: EASI GOWN LOT. 475200525/ ÁO CHOÀNG BÁO HỘ CPE (xk)
- Mã HS 39262090: EC23/ Nhãn nhựa tái xuất từ mục 02 tk103311321040 (xk)
- Mã HS 39262090: EC23/ Nhãn nhựa TP- chuyển liệu một phần của TK 103347970830/E21, MỤC 8 (xk)
- Mã HS 39262090: EC23/ Nhãn nhựa, tái xuất từ mục 04 tk103264473540 (xk)
- Mã HS 39262090: EC23/ Nhãn nhựa,tái xuất từ mục 04 tk103197339560 (xk)
- Mã HS 39262090: EC23/ Nhãn nhựa,tái xuất từ mục 3 tk103213574440 (xk)
- Mã HS 39262090: EC4/ Nhãn phụ (nhãn nhựa đã in),103093103300 (Ngày 07/01/2020) dòng hàng 02 (xk)
- Mã HS 39262090: EK4463/ Áo đi mưa mã EK4463 (Vải chính polyester tráng PVC K59/61'') giá GC: 1.5usd (xk)
- Mã HS 39262090: EP4364/ Quần áo đi mưa mã EP4364 (Vải chính polyester tráng PVC K59/61'') giá GC 1.5usd (xk)
- Mã HS 39262090: ET4296/ Giày đi mưa mã ET4296 (Vải chính polyester tráng PVC K59/61'') giá GC: 0.25usd (xk)
- Mã HS 39262090: EVA GOWN/ ÁO CHOÀNG BẢO HỘ PEVA (xk)
- Mã HS 39262090: eve1072/ Găng tay pvc/eve1072- POWDER FREE VINYL GLOVES (NON STERILE EXAMINATION GLOVES) (xk)
- Mã HS 39262090: eve1072/ Găng tay pvc/eve1072- POWDER FREE VINYL GLOVES (NON-STERILE EXAMINATION GLOVES) (xk)
- Mã HS 39262090: eve1072/ Găng tay pvc/eve1072- SINGER PLASTIC GLOVES MD-PF (xk)
- Mã HS 39262090: eve1072/ Găng tay pvc/eve1072- SINGER PLASTIC LIGHT PF (xk)
- Mã HS 39262090: eve1072/ Găng tay pvc/eve1072- VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: eve1096/ Găng tay pvc/eve1096- POWDER FREE VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: eve1096/ Găng tay pvc/eve1096- SYNTHETIC POWDER FREE VINYL (NON STERILE EXAMINATION GLOVES) (xk)
- Mã HS 39262090: eve1096/ Găng tay pvc/eve1096- VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE11-2/ Găng tay pvc/EVE11-2- PLASTIC GLOVES N5100 (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20011/ Găng tay pvc/EVE20011- POWDERED VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20011/ Găng tay pvc/EVE20011- POWDERED VINYL GLOVES (NON STERILE EXAMINATION GLOVES) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20011/ Găng tay pvc/EVE20011- POWDERED VINYL GLOVES (NON-STERILE EXAMINATION GLOVES) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- 2024 PLASTIC GLOVES POWDERED (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- BLUE POWDERED VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- BLUE VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- BLUE VINYL POWDERED GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- CLEAR VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- CLEAR VINYL GLOVES, POWDERED, AMBULEX VINYL (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- CLEAR VINYL POWDERED GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- DISPOSABLE VINYL GLOVES POWDERED (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- No.930 PVC DISPOSABLE GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- PLASTIC GLOVES el-110 (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- PLASTIC GLOVES POWDERED (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- POWDERED CLEAR VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- POWDERED VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- POWDERED VINYL GLVOES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- PURAFIT GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- PVC DISPOSABLE GLOVES(NEXT) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- PVC GLOVE POWDERED (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- PVC GLOVES (PM TOUCH) PREPOWDERED (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- VINYL GLOVES POWDERED (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- VINYL GLOVES POWDERED BLUE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- VINYL GLOVES POWDERED CLEAR (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20061/ Găng tay pvc/EVE20061- VINYL POWDERED GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- "EVER GLOBAL" Patient Examination Gloves(Powder-free) (Non-Sterile) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- "SHU DE WEN" Vinyl Medical Exam Gloves (Powder-Free/Non-Sterile) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- 2023 PLASTIC GLOVES POWDER FREE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- 2135 PLASTIC GLOVES POWDER FREE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- BLUE POWDER FREE VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- BLUE VINYL POWDER FREE GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- CLEAR VINYL GLOVES, POWDEREDFREE, AMBULEX VINYL (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- CLEAR VINYL POWDER FREE GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- CY2026 PLASTIC GLOVES POWDER FREE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- DISPOSABLE PLASTIC GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- DISPOSABLE VINYL GLOVES POWDER FREE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- EXAMINATION GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- EXAMNINATION VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- FAMILY PVC DISPOSABLE GLOVE M SIZE 50PCS IN (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- GLOVES AS PER ORDER NO. (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- JCM-061-100 VINYL GLOVES POWDERFREE CLEAR (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- MD2135 PLASTIC GLOVES POWDER FREE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- MEDICAL PRODUCT(VINYL GLOVES) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- NON-P POWDER FREE GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- PLASTIC GLOVES C410 (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- PLASTIC GLOVES el-210 (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- PLASTIC GLOVES KNS-PG (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- PLASTIC GLOVES N5100 (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- PLASTIC GLOVES NEXT POWDER FREE/BLUE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- PLASTIC GLOVES POWDER FREE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- PM SUPER THIN NO BRAND POWDER FREE GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- POWDER FREE CLEAR VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- POWDER FREE GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- POWDER FREE VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- POWDER FREE, VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- POWDERFREE VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- PRANATURA PVC Glove SOFT Powder Free (220 pcs.) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- PURAFIT GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- PVC GLOVES (NON PHTHALATE) POWDER FREE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- PVC GLOVES POWDER FREE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- SINGER PLASTIC GLOVES MD LIGHT (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- SINGER PLASTIC GLOVES MD-PF (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- SINGER PLASTIC LIGHT PF (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- VINYL ECO GLOVES POWDER FREE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- VINYL GLOVES (NON MEDICAL) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- VINYL GLOVES POWDER FREE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- VINYL GLOVES POWDER FREE (NON MEDICAL) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062- VINYL GLOVES POWDER FREE BLUE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20062/ Găng tay pvc/EVE20062VINYL GLOVES POWDER FREE (NON MEDICAL) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20063/ Găng tay pvc/EVE20063- DISPOSABLE PVC GLOVES (201) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20065/ Găng tay pvc/EVE20065- DISPOSABLE VINYL GLOVES POWDERED (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20066/ Găng tay pvc/EVE20066- DISPOSABLE VINYL GLOVES POWDER FREE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20066/ Găng tay pvc/EVE20066- EXAMNINATION VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20066/ Găng tay pvc/EVE20066- MEDICAL PRODUCT(VINYL GLOVES) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20066/ Găng tay pvc/EVE20066- POWDER FREE STRETCH VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20066/ Găng tay pvc/EVE20066- STRETCH POWDER FREE GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20066/ Găng tay pvc/EVE20066- STRETCH POWDER FREE VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20066/ Găng tay pvc/EVE20066- SYNTHETIC POWDER FREE GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20066/ Găng tay pvc/EVE20066- SYNTHETIC POWDER FREE VINYL (NON STERILE EXAMINATION GLOVES) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20066/ Găng tay pvc/EVE20066- SYNTHETIC POWDER FREE VINYL (NON-STERILE EXAMINATION GLOVES) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20066/ Găng tay pvc/EVE20066- SYNTHETIC POWDER FREE VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20066/ Găng tay pvc/EVE20066- VINYL GLOVES POWDER FREE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE20066/ Găng tay pvc/EVE20066- VINYL GLOVES STRETCH POWDER FREE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE2-12/ Găng tay pvc/EVE2-12- POWDER FREE VINYL GLOVES (xk)
- Mã HS 39262090: EVE2-12/ Găng tay pvc/EVE2-12- POWDER FREE VINYL GLOVES (NON STERILE EXAMINATION GLOVES) (xk)
- Mã HS 39262090: EVE5-2/ Găng tay pvc/EVE5-2- PLASTIC GLOVES KNS-PG (xk)
- Mã HS 39262090: EVE5-2/ Găng tay pvc/EVE5-2- SINGER PLASTIC GLOVES MD-PF (xk)
- Mã HS 39262090: EVE5-2/ Găng tay pvc/EVE5-2- VINYL GLOVES POWDER FREE (xk)
- Mã HS 39262090: EVE6-12/ Găng tay pvc/EVE6-12- SYNTHETIC POWDER FREE GLOVES (DISPOSABLE VINYL GLOVES POWDER FREE SENSISAFE 240MM) (xk)
- Mã HS 39262090: EW619/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: F2/ Găng tay đánh golf FJ19-2 (xk)
- Mã HS 39262090: F3/ Găng tay đánh golf FJ19-3 (xk)
- Mã HS 39262090: F8/ Găng tay đánh golf FJ19-8 (xk)
- Mã HS 39262090: FAI150XFAI140XH20/ Vòng nhựa đựng Chip, đường kính 15cm-FAI150XFAI140XH20/Ring (Tái xuất theo TKHQ: 103282842240/G24 ngày 27/04/2020- Mục 4) (xk)
- Mã HS 39262090: FAI150XFAI140XH20/ Vòng nhựa đựng Chip, đường kính 15cm-FAI150XFAI140XH20/Ring (Tái xuất theo TKHQ: 103309847430/G24 ngày 13/05/2020- Mục 13) (xk)
- Mã HS 39262090: FAI150XFAI140XH20/ Vòng nhựa đựng Chip, đường kính 15cm-FAI150XFAI140XH20/Ring (Tái xuất theo TKHQ: 103326397310/G24 ngày 23/05/2020- Mục 4) (xk)
- Mã HS 39262090: FAPV-C13040-(C)type Spring holder-Mâm kẹp lò xo (xk)
- Mã HS 39262090: FL005/ Dây treo tem nhãn bằng nhựa-String label TP00010AD-AL, phục vụ sản xuất hàng may mặc. Mới 100%.Xuất từ tờ khai nhập số:10332941162/E15 (25/05/2020) dòng hàng 2 (xk)
- Mã HS 39262090: FST0030-2ADD/ Áo liền quần bảo hộ lao động bằng plastic; MH: FST0030 (Màng nhựa PVC) (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay (bằng nhựa trong PVC) 12 inch, size: M, L, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Gang tay (HDPE glove). Chất liệu Polyethylene, cỡ L, loại 1052 chiếc/kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Gang tay (HDPE glove). Chất liệu Polyethylene, cỡ L, loại 1052 chiếc/kg. Nhà sx: Công ty CP SX và TM Tùng Khánh. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Gang tay (HDPE glove). Chất liệu Polyethylene, cỡ L, loại 5000 chiếc/kg. Nhà sx: Công ty CP SX và TM Tùng Khánh. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Gang tay (PVC Vinyl clear glove). Chất liệu Polyvinyl chloride, cỡ L, loại 1000 chiếc/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Gang tay (PVC Vinyl clear glove). Chất liệu Polyvinyl chloride, cỡ M, loại 1000 chiếc/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng Tay bằng nhựa chống tĩnh điện phủ ngón (size M)(PO#20200522-4),1 đôi 2 cái (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay bằng nhựa HD, size nam, trắng trong, hàng mới 100%, nw: 5.0kg/ctn (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay bằng nhựa HDPE, size nam, không in, hàng mới 100%, nw: 5.0kg/ctn (xk)
- Mã HS 39262090: Găng Tay bằng nhựa Nitrile trắng không bột size M (PO#20200522-4),1 hộp 100 cái (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay bằng nhựa PVC, không cách điện, mã 160, 240 đôi/thùng, nhãn hiệu: Showa.. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Găng Tay bằng nhựa Vinyl (PO#20200421-8) 1 hộp 100 cái (xk)
- Mã HS 39262090: Găng Tay bằng nhựa Vinyl trong không bột size M (PO#20200522-4), 1 hộp 100 cái (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay chất liệu nilon,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay chống hóa chất, chất liệu PVC. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng Tay chống tĩnh điện phủ ngón (size M)(PO#20200421-8)1 đôi 2 cái (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay dùng trong y tế, chất liệu cao su latex, 100 chiếc/ hộp, hiệu HM GLove, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay làm bằng nhựa HDPE, cỡ L, kích thước 27 x 28 cm, chiều dày 12 mic, đóng gói 100 chiếc/ túi bọc ngoài,10000 chiếc/ thùng carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nhựa- Disposable Poly Glove (1bag 100Pcs; 1dz 6bag). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nhựa- Disposable Poly Glove (1bag 200Pcs; 1dz 3bag). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nhựa- Disposable Poly Glove (1bag 50Pcs; 1dz 12bag). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nhựa PVC. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon (chất liệu từ nhựa PP, bảo vệ tay khi lắp ráp linh kiện trong nhà xưởng) (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon (hộp) (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon [100cái/túi] (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon 100cái/túi, Chất liệu nhựa Polypropylene, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon 100Pcs/hộp (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon HDPE, size L, đóng gói 100 chiếc/hộp, 100 hộp/carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon không có các chức năng (cách điện, chống đâm thủng, chống cháy, chống hóa chất) (KT 20 x 10cm) 50 đôi/ hộp hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon không có các chức năng (cách điện, chống đâm thủng, chống cháy, chống hóa chất). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon loại 1, đóng gói 100 cái/túi, 100 túi/thùng, sx: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGỌC LINH, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon loại 2, đóng gói 100 cái/túi, 100 túi/thùng, sx: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NGỌC LINH, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay Nilon PE: TBHD-100. trọng lượng 8kg/carton. hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay Nilon TBHD-100, có trọng lượng 8.00kg/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilon, 100 cái/hộp, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay Nilon. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay nilong, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng Tay Nitrile trắng không bột size M (PO#20200421-8) (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PU chống tĩnh điện. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PU, bằng nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC (TQ). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC (Trung Quốc), bằng nhựa vinyl dùng trong phòng sạch, không dùng trong y tế, không cách điện, 1000 pcs/ctn. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC 12inch, size M, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC 12inch, size S, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC không bột (Vinyl Gloves(Powder-Free)), quy cách: 100 cái/hộp,10 hộp/thùng, nhãn hiệu: Superieur của công ty Ever Global (Vietnam) enterprise Corp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay PVC. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay showa 160, bằng nhựa PVC, không cách điện, 240 đôi/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay showa 170, chống dầu bằng nhựa PVC, không cách điện, 120 đôi/thùng. Hàng mới 100%/ MY (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tĩnh điện bằng PVC (chất liệu bằng nhựa pvc) (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay tự hủy sinh học, 30 cái/1 hộp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay từ nhựa HDPE, size: 25 x30 cm, 0.7g/ chiếc (100 pcs/ túi; 100 túi/ hộp). Xuất xứ: Việt Nam. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay túi bóng (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay, loại 1000c một thùng (chất liệu: màng PE) (xk)
- Mã HS 39262090: Găng tay, loại 4000c một thùng (chất liệu: màng PE) (xk)
- Mã HS 39262090: GANG060- Găng tay PU phủ bàn (Màu xám). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: GANG061- Găng tay PU phủ ngón trắng size M. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: GANG061- Găng tay PU phủ ngón trắng size S. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: GANG061- Găng tay PU phủ ngón xám size M. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: GAV200018/GAV200018ADD/ HẠT CƯỜM TRANG TRÍ _ RHINESTONE- SW30 (xk)
- Mã HS 39262090: GAV200019/GAV200019ADD/ HẠT CƯỜM TRANG TRÍ _ RHINESTONE- SW30 (xk)
- Mã HS 39262090: GAV200020/GAV200020ADD/ HẠT CƯỜM TRANG TRÍ _ RHINESTONE- SW30 (xk)
- Mã HS 39262090: GC63-00227A/ Viền trang trí bằng nhựa mặt trong của ổ khóa điện tử. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: GC63-00227A/ Viền trang trí bằng nhựa mặt trong của ổ khóa điện tử-IN HSG DECO (xk)
- Mã HS 39262090: GC63-00240A/ Viền trang trí bằng nhựa mặt ngoài của ổ khóa điện tử. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: GC63-00240A/ Viền trang trí bằng nhựa mặt ngoài của ổ khóa điện tử-SIDE DECO OUT (xk)
- Mã HS 39262090: Ghim thẻ (Dây bắn mạc) 3" bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Ghim thẻ 15mm(Dây bắn mạc) (xk)
- Mã HS 39262090: Ghim thẻ 3" bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Ghim thẻ 3"(Dây bắn mạc) (xk)
- Mã HS 39262090: GLG55J/ Găng tay golf giả da (xk)
- Mã HS 39262090: GLG76J/ Găng tay golf giả da (xk)
- Mã HS 39262090: GLG77J/ Găng tay golf giả da (xk)
- Mã HS 39262090: GLNL015/ Dây treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: GLT19H/ Găng tay golf giả da (xk)
- Mã HS 39262090: GOWNBLUE/ Áo chống giọt bắn bằng màng PE ISO GOWN BLUE 100/CA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa (hạt cỡ)-CS1Q (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa(kẹp size nhựa)-CS1Q (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q (Hạt size) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q- (Kẹp các loại) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q (kẹp nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q (Kích cỡ gắn móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q (Nhãn nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q(Hạt cỡ) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q-(Hạt kẹp cỡ) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q-(Hạt móc) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q-(Hạt size) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q-(Kẹp các loại) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q(Kẹp cỡ) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q(Kẹp kích cỡ nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q(kẹp nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q(kẹp size bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q-(Kẹp size bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q-(Kích cỡ gắn móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q(Nhãn nhựa phụ) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q-(Nhãn nhưa) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q(Nhãn nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q-(Nhãn nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q-(Nhãn phụ nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q(Nhãn Size-Nhãn phụ) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q-(Phụ kiện trang trí) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q(Size gắn móc) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP001/ Thẻ nhựa-CS1Q-(Thẻ treo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP005/ Thẻ nhựa-MRK45 (xk)
- Mã HS 39262090: GRP006/ Thẻ nhựa-ST1 (xk)
- - Mã HS 39262090: GRP006/ Thẻ nhựa-ST1- (Kẹp các loại) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP006/ Thẻ nhựa-ST1 (Kẹp cỡ bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP006/ Thẻ nhựa-ST1- (KẸP NHỰA) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP006/ Thẻ nhựa-ST1-(Hạt móc) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP006/ Thẻ nhựa-ST1-(Size kẹp) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP007/ Thẻ nhựa-ST8 (xk)
- Mã HS 39262090: GRP007/ Thẻ nhựa-ST8 (KẸP CÁC LOẠI) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP007/ Thẻ nhựa-ST8- (KẸP NHỰA) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP007/ Thẻ nhựa-ST8-(Hạt cỡ) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP007/ Thẻ nhựa-ST8-(Hạt kẹp cỡ) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP007/ Thẻ nhựa-ST8-(Kẹp các loại) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP007/ Thẻ nhựa-ST8(Kẹp cỡ) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP007/ Thẻ nhựa-ST8(Nhãn nhựa phụ) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP017/ Thẻ nhựa-ST1(28K) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP017/ Thẻ nhựa-ST1(28K)(kẹp size bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP017/ Thẻ nhựa-ST1(28K)-(Kẹp size bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP017/ Thẻ nhựa-ST1(28K)(Size gắn móc) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP-2620-444/ Vòng nhựa đựng Chip-GRP-2620-444/Ring, (18x18x1.3) cm (Tái xuất theo TKHQ: 103212737610/G24 ngày 20/03/2020- Mục 5) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP-2620-444/ Vòng nhựa đựng Chip-GRP-2620-444/Ring, (18x18x1.3) cm (Tái xuất theo TKHQ: 103253204500/G24 ngày 09/04/2020- Mục 7) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP-2620-444/ Vòng nhựa đựng Chip-GRP-2620-444/Ring, (18x18x1.3) cm (Tái xuất theo TKHQ: 103265597740/G24 ngày 16/04/2020- Mục 4) (xk)
- Mã HS 39262090: GRP-2620-444/ Vòng nhựa đựng Chip-GRP-2620-444/Ring, (18x18x1.3) cm (Tái xuất theo TKHQ: 103282842240/G24 ngày 27/04/2020- Mục 5) (xk)
- Mã HS 39262090: HANGER01/ Móc treo/HANGER/Tái xuất mục 8 (559 PCS) thuộc TK:103254505100/E11 Ngày 10/04/2020 (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt cỡ bằng nhựa mới 100% SZ 05 (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt màu (Chế phẩm màu dạng Hạt bằng nhựa EVA, nguyên phụ liệu sản xuất đế giày) Pigment Masterbatch E 0230-1 YELLOW (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt màu (Chế phẩm màu dạng Hạt bằng nhựa EVA, nguyên phụ liệu sản xuất đế giày) Pigment Masterbatch E 0440 RED (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt màu (Chế phẩm màu dạng Hạt bằng nhựa EVA, nguyên phụ liệu sản xuất đế giày) Pigment Masterbatch E 0450 PINK (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt màu (Chế phẩm màu dạng Hạt bằng nhựa EVA, nguyên phụ liệu sản xuất đế giày) Pigment Masterbatch E U BLUE (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt màu (Chế phẩm màu dạng Hạt bằng nhựa EVA, nguyên phụ liệu sản xuất đế giày) Pigment Masterbatch EMB (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt size bằng nhựa Crown sizer Plastic Sizer. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt size nhãn nhựa-Plastic Sizer Crown size'. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt sizer bằng nhựa Plastic Sizer Crown sizer. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt sizer bằng nhựa- Plastic Sizer Crown sizer. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Hạt sizer nhãn nhựa- Plastic Sizer Crown sizer. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: HẠT VÒNG (xk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chặn (chốt chặn)/ KR, Xuất từ tk nhập: 101906299350, 101888812100, 102028220120, 102176285300, 102389426050, 02587172920 (xk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chặn. TKN 103227737430 (xk)
- Mã HS 39262090: HC/ Hạt chốt chặn. Chuyển từ TKN số: 103361640060 (xk)
- Mã HS 39262090: HIP-P-/ Nhãn TPU (xk)
- Mã HS 39262090: HKM 001/ Quần áo mưa (HKM 001) (xk)
- Mã HS 39262090: HKM 002/ Áo mưa (HKM 002) (xk)
- Mã HS 39262090: hml/ pho giày (các loại)- THERMO PLASTIC: G800000583071: 2 SHE (xk)
- Mã HS 39262090: hml/ pho giày (các loại)- THERMO PLASTIC: G800115504071: 3 SHE (xk)
- Mã HS 39262090: Hộp nhựa đựng hàng thành phẩm xuất khẩu/OUTER-BOX/HDI513A115 (xk)
- Mã HS 39262090: HS/ Hạt size bằng nhựa, kích thước 1cmx 1cm, hàng mới 100%(Tái xuất dòng hàng số 2 TK 103289684851) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm (Tái xuất theo TKHQ:103205013660/G14 ngày 17/03/2020-Mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm (Tái xuất theo TKHQ:103208137210/G14 ngày 18/03/2020-Mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm (Tái xuất theo TKHQ:103210407860/G14 ngày 19/03/2020-Mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm(Tái xuất theo TKHQ: 103194001260/G14 ngày 11/03/2020- mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm(Tái xuất theo TKHQ: 103195926850/G14 ngày 12/03/2020- mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm(Tái xuất theo TKHQ: 103199136240/G14 ngày 13/03/2020- mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm(Tái xuất theo TKHQ: 103200434410/G14 ngày 14/03/2020- mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm(Tái xuất theo TKHQ: 103200434410/G14 ngày14/03/2020- mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm(Tái xuất theo TKHQ: 103205013660/G14 ngày 17/03/2020- mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm(Tái xuất theo TKHQ: 103210407860/G14 ngày 19/03/2020- mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm(Tái xuất theo TKHQ: 103212737610/G14 ngày 20/03/2020- mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm(Tái xuất theo TKHQ: 103219074710/G14 ngày 24/03/2020- mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm(Tái xuất theo TKHQ: 103221669350/G14 ngày 25/03/2020- mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm(Tái xuất theo TKHQ: 103224029640/G14 ngày 26/03/2020- mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm(Tái xuất theo TKHQ: 103226496441/G14 ngày 27/03/2020- mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm(Tái xuất theo TKHQ: 103228417941/G14 ngày 28/03/2020-mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: HZ101-10B-L1-06/ Hộp nhựa đựng sản phẩm-HZ101-10B-L1-06/Case (16.8x8.8x2.9) cm(Tái xuất theo TKHQ: 103242162810/G14 ngày 04/04/2020-mục 2) (xk)
- Mã HS 39262090: J023/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J028/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J070/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J084/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J091/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J144/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J150/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J162/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J214/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J223/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J255/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J256/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J279/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J311/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J334/ Trang trí đầu dây kéo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: J340/ Khoen, khóa cài bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: JP-0666/ Bộ quần áo mưa (Vải chính 100% NYLON PVC) (xk)
- Mã HS 39262090: JP19-3700/ Cúc đính bằng nhựa (là một phần của dòng hàng 5 thuộc tờ khai nhập103171025750) (xk)
- Mã HS 39262090: JP19-5007/ Mắc áo bằng nhựa (là một phần của dòng hàng 10 thuộc tờ khai nhập103136897030) (xk)
- Mã HS 39262090: K013/ Móc treo (xk)
- Mã HS 39262090: KBB03/ Khóa nhựa (Bộ 2 cái) (xk)
- Mã HS 39262090: KBB04/ Khóa nhựa (Bộ 3 cái) (xk)
- Mã HS 39262090: KC/ Kẹp cỡ (Nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: KC/ Khoanh cổ, bướm cổ bằng nhựa các loại (xk)
- Mã HS 39262090: KD014/ Áo đi mưa (Vải chính polyester tráng PVC k59/61'', không mã) giá GC: 1,00usd (xk)
- Mã HS 39262090: KEB01/ Khoen, khóa, móc nhựa (Bộ 2 cái) (xk)
- Mã HS 39262090: KEB02/ Khoen, khóa, móc nhựa (Bộ 2 cái) (xk)
- Mã HS 39262090: KEB03/ Khoen, khóa, móc nhựa (Bộ 2 cái) (xk)
- Mã HS 39262090: KEB08/ Khoen, khóa, móc nhựa (Bộ 3 cái) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp cỡ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp kích cỡ nhựa G-cap (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp kích thước bằng nhựa-SC (Nhãn phụ gắn vào móc treo quần áo) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp kích thước nhựa SC (Hạt cỡ bằng nhựa gắn vào móc treo quần áo) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp kích thước nhựa SC (Khoen size bằng nhựa gắn vào móc treo quần áo) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp Kích Thước Nhựa-SC (Khoen Size Bằng Nhựa Gắn Vào Móc Treo Quần Áo) (xk)
- Mã HS 39262090: KẸP LP- 16, bằng nhựa (1 bộ 16 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa (1,5")- Plastic Clip No Teeth (1,5")- (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa (8x40mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa (đồ dùng phụ trợ hàng may mặc, dùng để cố định áo), mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa clip set (1 bộ2 cái) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa KHV-LP (clip No6), kích cỡ: 11x42mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa L (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa L (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa L-PIN (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa L-PIN(hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa màu đen đồ phụ trợ may mặc 3.5 cm, AOO9715AC/ AOO9717AC/ FOS900711/ FOS900712, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa màu đen đồ phụ trợ may mặc 3.5 cm, AOO9716AC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa màu đen đồ phụ trợ may mặc 3.5 cm, AOO9717AC, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa màu đen đồ phụ trợ may mặc 3.5 cm, FOS900712, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa màu đen đồ phụ trợ may mặc 3.5 cm, FOS900714, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa màu đen đồ phụ trợ may mặc 3.5 cm,FOS900711, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa Meka (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa U (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa U (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa, M3R-PLASTIC CLIP, SIZE: M-W88, COL. WHITE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp nhựa, N16-PLASTIC CLIP, SIZE: N16-W88, COL. WHITE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Kẹp size- Plastic Sizer Crown sizer. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: KEP/ Kẹp nhựa các loại (xk)
- Mã HS 39262090: KFPL39/ Dây tape chống bai bằng nhựa (Băng mobilon) (xk)
- Mã HS 39262090: KH/ Khóa điều chỉnh bằng nhựa (hàng mới) (xk)
- Mã HS 39262090: Khẩu trang nhựa có màng lọc thay thế, gồm 1 khẩu trang và 50 tấm màng lọc.mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Khẩu trang nhựa trong suốt, dùng chống bụi và giọt bắn (hàng mẫu, không nhãn hiệu) (xk)
- Mã HS 39262090: Khóa nhựa dùng cho balo túi xách, size 20mm, hàng sản xuất Việt Nam, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Khoanh cổ nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Khoanh cổ nhựa (hàng mới 100%), (xk)
- Mã HS 39262090: Khoanh cổ nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Khoanh cổ nhựa, PALEM/ PLASTIC COLLAR INSIDE KEEP, Size: 1.2CM X 6.4CM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Khoen khóa kẹp nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Khoen nhựa (Khoen khóa) 6mm (xk)
- Mã HS 39262090: Khoen nhựa, kích thước 38mm dùng trong may mặc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Khoen tròn bằng nhựa dùng để cố định nút chặn dây khẩu trang màu Baby blue, Size: (6x8)mm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Khoen tròn bằng nhựa dùng để cố định nút chặn dây khẩu trang màu Black, Size: (6x8)mm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Khoen tròn bằng nhựa dùng để cố định nút chặn dây khẩu trang màu Burgundy, Size: (6x8)mm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Khoen tròn bằng nhựa dùng để cố định nút chặn dây khẩu trang màu Mauve, Size: (6x8)mm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Khoen tròn bằng nhựa dùng để cố định nút chặn dây khẩu trang màu Ocean Blue, Size: (6x8)mm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: KK47/ Miếng trang trí các loại, kích thước 4.5CM, làm bằng nhựa, mô tả chi tiết theo file đính kèm chứng từ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: KL15/ Móc treo quần áo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: KN004/ Khoen size nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: KS/ Khoen size (bằng nhựa) (hàng mới) (xk)
- Mã HS 39262090: KT/ Mắc treo quần áo (xk)
- Mã HS 39262090: L0069/ Móc khóa nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Large plastic basket/ Giỏ nhựa lớn dùng để trang trí.hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Lạt nhựa 4*250MM 200c/túi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Lạt nhựa 5*250MM 250c/túi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Lạt nhựa, 8*500MM,50 sợi/túi, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Logo M005 (xk)
- Mã HS 39262090: Logo M006 (xk)
- Mã HS 39262090: Logo M062 (xk)
- Mã HS 39262090: Logo M095 (xk)
- Mã HS 39262090: Logo mặt dưới vải chữ in silicone NFC118A (hình dấu móc, chữ MAKE IT COUNT, NO REGRETS, JUST DO IT), kích thước: 42*85MM dùng trang trí quần áo (hãng NIKE).(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo mặt dưới vải in chữ PU NFB440B (hình dấu móc, chữ XL, NFL) kích thước: 2*5.5mm, dùng trang trí quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo mặt dưới vải in chữ silicone NF5387A (in hình dấu móc), kích thước 23mm*45mm dùng may quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo mặt dưới vải, in PU AG1140A1524C1802 (hình và chữ ADIDAS) kích thước: 2*13cm, dùng trang trí quần áo (hiệu ADIDAS). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo mặt dưới vải, in PU AG1140A1524C1804 (hình và chữ ADIDAS) kích thước: 1.9*12.8cm, dùng trang trí quần áo (hiệu ADIDAS). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo mặt dưới vải, in PU AG1141A1524C1802 (hình và chữ ADIDAS) kích thước: 2.5*1.4cm, dùng trang trí quần áo (hiệu ADIDAS). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo mặt dưới vải, in PU AG1141A1524C1804 (hình và chữ ADIDAS) kích thước: 2.4*13.8cm, dùng trang trí quần áo (hiệu ADIDAS). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo mặt dưới vải, in Silicone S55610A1510B1401 (hình tròn ngôi sao, chữ d) kích thước: 6.5cm, dùng trang trí quần áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo mặt dưới vải, mặt trên PU N87224C1552C1401 (hình chữ nhật in chữ NIKE, NFL, XL, dấu móc) kích thước: 2.5*8cm, dùng trang trí quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo mặt dưới vải, mặt trên PU NBB241A1553B1401 (in số 34) kích thước: 11*10.5cm, dùng trang trí quần áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo mặt dưới vải, mặt trên silicone, PET S55609A1510B1402 (hình tròn chữ d) kích thước: 6.5cm, dùng trang trí quần áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo mặt dưới vải, mặt trên silicone, PET S55610A1510B1401 (hình tròn chữ d) kích thước: 6.5cm, dùng trang trí quần áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo nhựa hình cá sấu mã hình thể loại C-F-P-CLOG bằng nhựa kích cỡ 16mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Logo nhựa hình cá sấu mã hình thể loại CROCSFREESLCLG bằng nhựa kích cỡ 16mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET NF9272A1552B1401 (hình dấu móc), kích thước: 30*40mm dùng trang trí quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET NF9272A1552B1402 (hình dấu móc), kích thước: 30*40mm dùng trang trí quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET NF9729A (hình dấu móc), kích thước: 20*30MM dùng trang trí giày, quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET NF9729A1599B1801 (hình dấu móc), kích thước: 20*30MM dùng trang trí giày, quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET PD5382A (in chữ PORSCHE DESIGN) kích thước: 0.5mm*50mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET PD5685A1661B1405 (hình chữ nhật PUMA), kích thước: 55*75mm dùng trang trí túi xách, quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21364A (hình thoi) kích thước: 11.43mm*13.20mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21364A (hình thoi) kích thước: 11.43mm*13.2mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21364A1599C1801 (hình thoi), kích thước: 11.43*13.2mm dùng trang trí giày, quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21712C (hình chữ nhật in chữ x) kích thước: 20mm*25mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21712C (hình chữ x) kích thước: 20mm*25mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21712C1599E1801 (hình chữ x), kích thước: 20x25mm dùng trang trí giày, quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21713B (hình thoi in chữ x) kích thước: 20mm*20mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21713B1599E1801 (hình thoi chữ x), kích thước: 20x20mm dùng trang trí giày, quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21722A (hình chữ x, RUSH) kích thước: 8mm*45mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21722A (in chữ RUSH) kích thước: 8mm*45mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo PET U21722A1599C1801 (hình chữ x), kích thước: 20x25mm dùng trang trí giày, quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: LOGO SILICONE (RUBBER LOGO) (HG) BACKUP 15 (2.7X1.5 CM) BLACK/WHITE dùng trang trí balo. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: LOGO SILICONE (RUBBER LOGO) EARPHONE EG2014 (26X43mm) dùng trang trí balo. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: LOGO SILICONE (RUBBER LOGO) EARPHONE EG2014 (BLACK (801)/IRON GATE (847) (26X43mm) dùng trang trí balo. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone HS8225C (hình chữ H), kích thước: 44x30mm (không có thương hiệu) dùng trang trí túi xách.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone JD9309A (in chữ ENGELBERT STRAUES), kích thước: 0.8*34mm trang trí quần áo. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone N87224 (hình dấu móc, chữ XL, NFL) kích thước: 3*7.5cm, dùng trang trí quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NF5387A (hình dấu móc) kích thước: 2*4cm, dùng trang trí áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NF5387A (hình dấu móc) kích thước: 2*4cm, dùng trang trí quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NF5387A1348B1002 (hình chữ nhật dấu móc) kích thước: 2*4cm, dùng trang trí quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NF5387A1348B1002 (hình chữ nhật dấu móc) kích thước: 2*4cm, dùng trang trí quần áo (hiệu NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo silicone NF5387A1348B1002 (hình dấu móc) kích thước:2*4cm dùng trang trí quần áo (Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NF5902A (hình dấu móc) kích thước: 2*4cm, dùng trang trí áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NF5902A (hình dấu móc) kích thước: 25*45cm, dùng trang trí quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NF9804A1339B2416 (hình chữ nhật dấu móc) kích thước: 5*2cm, dùng trang trí quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NF9804A1339B2416 (hình dấu móc) kích thước: 24*6.5mm, dùng trang trí quần áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo silicone NFA686A1661B1401 (hình chữ nhật in chữ NIKE F.C.) kích thước: 4.5*1.5cm, dùng trang trí quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFA686A1661B1401 (in chữ NIKE) kích thước: 4.5*1.5cm, dùng trang trí giày (hiệu NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFA686A1661B1401 (in chữ NIKE) kích thước: 4.5*1.5cm, dùng trang trí quần áo (hiệu NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFA695A (in chữ ANTI-GRAVITY EQUIPMENT), kích thước: 78*40MM dùng trang trí quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFA750A (hình dấu móc, in chữ NIKE FOOTBALL), kích thước: 20*45mm dùng trang trí quần áo, giày.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo silicone NFB012A1339B2405 (hình con chim) kích thước:8*5cm, dùng trang trí quần áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFB012A1339B2405 (hình con chim, chữ L.F.C.) kích thước: 8*5cm, dùng trang trí quần áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFB012A1339B2407 (hình con chim, chữ L.F.C.) kích thước: 8*5cm, dùng trang trí quần áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFB068A (in chữ AIR MAX, NIKE, dấu móc), kích thước 30mm*70mm dùng may quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFB068A1661B1803 (in chữ AIR MAX, NIKE, dấu móc), kích thước 30mm*70mm dùng may quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFB068B1661B1801 (in chữ AIR MAX), kích thước: 30*70MM dùng trang trí quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo silicone NFB068B1661B1803 (hình dấu móc, chữ AIR MAX, NIKE), kích thước: 30*70mm dùng trang trí quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFB068B1661B1803 (in chữ AIR MAX), kích thước: 30*70MM dùng trang trí quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFB068B1661B1803 (in chữ AIR MAX, NIKE, dấu móc), kích thước 26mm*56mm dùng may quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFB068B1661B1804 (in chữ AIR MAX, NIKE, dấu móc), kích thước 26mm*56mm dùng may quần áo (hãng NIKE). (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFB440B1661B1402 (hình dấu móc) kích thước: 5.5*2cm, dùng trang trí giày (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFB441B1339B1402 (hình dấu móc) kích thước: 5.5*1.5cm, dùng trang trí giày (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone NFB441B1339B1403 (hình dấu móc) kích thước: 5.5*1.5cm, dùng trang trí giày (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo silicone NFB779B1339B1801 (hình dấu móc chữ NIKE) kích thước:1.8*3.8cm dùng trang trí quần áo (Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone P69225A (in chữ HENRY CLUD) kích thước: 1.7*8.5cm, dùng trang trí quần áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone P69225A1661B1002 (in chữ HENRY CLUB) kích thước: 1.7*8.5cm, dùng trang trí quần áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone PD5685A (hình chữ PUMA), kích thước: 55x75mm (không có thương hiệu) dùng trang trí túi xách.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone PD5990A (in chữ PORSCHE 9 II) kích thước: 23.5mm*76mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone R29226A (hình chữ x) kích thước: 2*4cm, dùng trang trí áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone R29226B (hình chữ x) kích thước: 1.8*3.7cm, dùng trang trí áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone R29226B1339B1805 (hình chữ x) kích thước: 2.1*5.1cm, dùng trang trí giày (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone R29226B1339B2402 (hình chữ x) kích thước: 2*5cm, dùng trang trí giày (hãng NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone U21714B (hình chữ x) kích thước: 25mm*50mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo Silicone U21714B (in chữ x) kích thước: 25mm*50mm, dùng trang trí quần áo, giày. (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: LOGO TPU 3D (Nhãn nhựa) DWS NHỎ-T79004B (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU B63035A1599C1801 (in chữ CORIUM) kích thước: 5*1.3cm dùng trang trí giày (hãng NIKE). (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU E71057A1599C1801 (hình dấu móc chữ NIKE) kích thước:1.8*3.8cm dùng trang trí quần áo (Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU N87234B1599C1401 (chữ NFL) kích thước: 2.1*2.9cm, dùng trang trí giày, quần áo. (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU N87234B1599C1401 (in hình ngôi sao và chữ NFL) kích thước: 2.9*2.1cm dùng trang trí giày (hãng NIKE). (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU NF8445A1599C1801 (hình dấu móc) kích thước: 1.5*2cm dùng trang trí quần áo.(Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU NF9272A1552B1401 (hình dấu móc và hình thoi) kích thước: 1.5*3.5 cm, dùng trang trí giày (hãng NIKE). (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU NF9272A1552B1402 (hình dấu móc và hình thoi) kích thước: 1.5*3.5 cm, dùng trang trí giày (hãng NIKE). (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU NFB435B (in hình dấu móc), kích thước: 32.48*17.13MM, 1 PR 2 PCE dùng trang trí giày, (hãng NIKE) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU NFB438A1599C1801 (hình dấu móc, in chữ NIKE AIR) kích thước: 2*2cm, dùng trang trí giày (hiệu NIKE). (Hàng mới 100%). (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU NFB741A (in chữ UK), kích thước: 72*86MM dùng trang trí quần áo, giày.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU NFB770A1599C1801 (hình dấu móc), kích thước: 2*4cm (hãng NIKE) dùng trang trí giày,.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo TPU Y08275A (in chữ SCOTCH & SODA) kích thước: 15*65mm dùng trang trí quần áo.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: LOGO TRANG TRI CAC LOAI (L20CV052-003(01)) (xk)
- Mã HS 39262090: Logo trang trí các loại SILICON (nhãn SILICON) (xk)
- Mã HS 39262090: L-PINTDP/ Kẹp nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LSVNGL2002019/ Găng tay Nilon dùng trong gia dụng- LIVING STORY VINYL GLOVES 200. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Lưỡi đen chiều rộng 4m bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX014/ Logo nhựa 11033 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX014/ Logo nhựa 11598(11990) (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX014/ Logo nhựa 11989 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX014/ Logo nhựa 204108 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX014/ Logo nhựa 205434 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX014/ Logo nhựa CX-114 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX015/ Miếng trang trí giày, dép các loại bằng nhựa 15010 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX015-1/ Miếng trang trí giày, dép các loại bằng nhựa 15362 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX016/ Dây viền giày bằng nhựa 11033 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX016/ Dây viền giày bằng nhựa 204108 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX016/ Dây viền giày bằng nhựa 205434 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX016/ Dây viền giày bằng nhựa 205827 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX016-1/ Dây viền giày bằng nhựa 11598(11990) (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX016-1/ Dây viền giày bằng nhựa 11989 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX016-1/ Dây viền giày bằng nhựa 14854 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-CX016-1/ Dây viền giày bằng nhựa CX-114 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-DVN-0186/ Dây viền giày bằng nhựa/HA-1007 (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-DVN-0309/ Dây viền giày bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-DVN-0312/ Dây viền giày bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-DVN-0644/ Dây viền giày bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-LOG-0002/ Logo nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-LOG-0008/ Logo nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-00054/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0009/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0015/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0054/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0100/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0120/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0270/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0338/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: LY20-TTN-0450/ Miếng trang trí giày dép bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: M0001/ Móc treo nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: M02071(AB)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: M02071(CD)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: M02071(F)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: M02071(PQ)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: M02071(RS)-R type spring holder-Miếng nhựa kết nối 2 miếng sắt gắn 2 bên dụng cụ kiểm tra thông điện (xk)
- Mã HS 39262090: M12/ Chốt chặn các loại (hàng mới 100%, TK nhập số 103314037520/ Dòng7) (xk)
- Mã HS 39262090: MA014/ Đạn bắn (Dây treo nhãn) (xk)
- Mã HS 39262090: MA022/ Móc treo nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Mắc áo bằng nhựa. Code GOH 3969B-19'' Black Top Hanger hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Mác ép nhiệt bằng nhựa 001A (logo ADIDAS). (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Mác ép nhiệt bằng nhựa 095A (logo ADIDAS). (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Mác ép nhiệt bằng nhựa HT.ADIDAS AMERICA.62694850 REFLECTIVE SI (xk)
- Mã HS 39262090: Mác ép nhiệt bằng nhựa HT.EUROPE ADIDAS.61054189 WHITE 001A.Agi (xk)
- Mã HS 39262090: Mác in chú ý silicon GIII, MỚI 100%, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 39262090: Mác in PO silicon GIII, MỚI 100%, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 39262090: Mác in silicon kích cỡ GIII, MỚI 100%, SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 39262090: Mắc treo bằng nhựa- Plastic hanger; code: #CL736. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Mắc treo bằng nhựa- Plastic hanger; code: #CL740. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Mắc treo bằng nhựa- Plastic hanger; code: #EK28 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Mắc treo bằng nhựa- Plastic hanger; code: #EK30 Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MATNH/ Mắt nhựa thú nhồi bông (2 chi tiết/ bộ) (xk)
- Mã HS 39262090: MDC/ Móc điều chỉnh độ dài dây áo bằng nhựa kích thước 10mmx 12mm, hàng mới 100% (Tái xuất dòng hàng số 3 của TK 103346280810) (xk)
- Mã HS 39262090: MG-BT001/ Cúc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: MG-CL001/ Kẹp nhựa các loại (xk)
- Mã HS 39262090: MG-MT001/ Dây chống giãn khổ rộng 5mm (Mobilon Tape) (xk)
- Mã HS 39262090: MHD-17-1/ Chân đế phơi quần áo (xk)
- Mã HS 39262090: MH-LEAD-003/ Nhãn các loại (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng chắn che mặt bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng logo nhựa dẻo- PVC Parts logo. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng lót cổ áo bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa che mặt (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa che mặt, hiệu KISUNG VINA, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa dùng để lót viền khẩu trang (dùng trong sản xuất khẩu trang)- NOSE WIRE-LLWP3-VT, SIZE: 6''-7'', hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa dùng để lót viền khẩu trang (dùng trong sản xuất khẩu trang)- NOSE WIRE-VHSC-20-5001, Size: 8.9cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa dùng để lót viền khẩu trang (dùng trong sản xuất khẩu trang)- NOSE WIRE-VHSC-20-5700, Size: 8.9cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa dùng để lót viền khẩu trang (dùng trong sản xuất khẩu trang)- NOSE WIRE-VHSC-20-5701, Size: 8.9cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng nhựa kẹp bút (5cm x 2cm x 10cm)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng ốp máy cắt đầu bàn (bằng nhựa) dùng trong ngành may công nghiệp mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Miếng trang trí bằng nhựa CHP4263-heat transfer (26*18.6mm) (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC ÁO BẰNG NHỰA- 5131 BS (BC)- PLASTIC HANGERS, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC ÁO BẰNG NHỰA- EVLC27 WAC- PLASTIC HANGERS. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa, Code GOH 490NB 15'' Black Top Hanger hàng mới 100% # & VN (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa. Code GOH 3945B- 15" Black Top Hanger, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa. Code GOH 479- 19" Black Top Hanger hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa. Code GOH 484- 17" Black Top Hanger hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa. Code GOH 485- 15" Black Top Hanger hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa. Code GOH 585B 15'' Black Top hanger hàng mới 100% # & VN (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa. Code Visconti 6012B/HG hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa. Code: GOH 490-16" Black Top Hanger hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa. Code: GOH 490-17" Black Top Hanger hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa. Code: GOH 490-19" Black Top Hanger hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa. Code: GOH 584 Black Top Hanger hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa.Code:GOH 3316B- 15 " Black Top Hanger hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa.Code:GOH 3320B- 19" Black Top hanger hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa.Code:GOH 3329B- 17" Black Top Hanger hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39262090: Móc áo bằng nhựa.Code:GOH 3937B- 17" Black Top Hanger hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC ÁO TPE RM-03 BK, bằng nhựa (1 bộ 3 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC ÁO VEST GẮN KẸP FCC- 42- 2P, bằng nhựa (1 bộ 2 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC ÁO VEST GẮN KẸP FPC- 42, bằng nhựa (1 bộ 1 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC DÁN TƯỜNG (xk)
- Mã HS 39262090: Móc dán tường bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc kẹp lớn GP-46-8P P&BL, bằng nhựa (1 Bộ 8 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC KẸP LỚN TB- 46-3P, bằng nhựa (1 bộ 3 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC KẸP LỚN TB- 46-5P, bằng nhựa (1 bộ 5 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc kẹp nhỏ GP-39-8P P&BL, bằng nhựa (1 Bộ 8 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC KẸP NHỎ GPM- 03A, bằng nhựa (1 bộ 3 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC KẸP NHỎ TB- 39-10 P, bằng nhựa (1 bộ 10 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC KẸP NHỎ TB- 39-5 P, bằng nhựa (1 bộ 5 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC KHÔNG XOAY LF- 10, bằng nhựa (1 bộ 10 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC NHỰA (100,000 Cái/50.10 Kgs) (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC NHỰA (300,000 Cái/150.50 Kgs) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa 4cm (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC NHỰA- 6106-PP-WHT01-000-(K)-(51002381)- (Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc Nhựa BU33B (Móc Treo Quần Áo Bằng Nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa JU38B (Móc treo quần áo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa JU42B (Móc treo quần áo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa JUM38B (Móc treo quần áo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa JUM42B (Móc treo quần áo bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa- Small hanger 1/2" dùng trong ngành may mặc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa treo quần áo màu đen 484BE (17''), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa treo quần áo màu đen 485B (15''), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa treo quần áo màu đen 6008BE (8'), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa treo quần áo màu đen 6010B (10''), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa treo quần áo màu đen 6012B (12'), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa, (mắc treo bằng nhựa) dài 38 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-1001ONS-PP-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-100-229ONSPP-NTL(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-100-3328PSMH92-BLK(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-225ONS-PP-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-225ONS-PP-NTL01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-470S-PP-WHT01(Móc treo) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-484R-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-584-PS-BLK01 (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC NHỰA-9108-PP-WHT01-000-(K)-(51002384)- (Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC NHỰA-9110-PP-WHT01-000-(K)-(51002385)- (Móc treo nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-URC36-PS-BLK01-NTG-RU1 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-URC40-PS-BLK01-NTG-RU1 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-W340W-PS-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc nhựa-W491W-PS-NTL01 (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC NÓN PK- 01, bằng nhựa (1 bộ 1 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC QUẦN JEANS JH- 02C, bằng nhựa (1 bộ 2 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC SLIM SL- 10, bằng nhựa (1 bộ 10 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc thẻ kéo màu xanh dương (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa 10''- Black Plastic Hanger #6210. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa 12''- Black Plastic Hanger #6212. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa 14''- Black Plastic Hanger #6214. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa 15''- Black Plastic Hanger #485CG. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa 15''- Black Plastic Hanger #490. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa 15''- Black Plastic Hanger #490F. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa 16''- Black Plastic Hanger #6216. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa 17''- Black Plastic Hanger #484CG. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa 17''- Black Plastic Hanger #490. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa 17''- Black Plastic Hanger #490F. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa 19''- Black Plastic Hanger #479. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa 19''- Black Plastic Hanger #490. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa 19''- Black Plastic Hanger #490F. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa- Hanger 1" (N) (style: NL6411), dùng trong ngành may mặc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa- Hanger HBI GS19; code: #HBI GS19. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa Plastic Hanger #479 BLACK 19''. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa Plastic Hanger #484 BLACK 17''. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa Plastic Hanger #485 BLACK 15''. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa, loại: Hanger 1/2"(style U12665), dùng trong ngành may mặc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa. Code GOH 6210B-10" Black Top hanger hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa. Code GOH 6212B-12" Black Top hanger hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa. Code GOH 6214- 14" Black Top hanger hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa-14''- Black Plastic Hanger #6414. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa-17''- Black Plastic Hanger #484. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa-17''- Black Plastic Hanger; #484. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa-19''- Black Plastic Hanger; #479. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa-Plastic Hanger #479 BLACK 19''. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa-Plastic Hanger #484 BLACK 17''. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa-Plastic Hanger #485 BLACK 15''. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa-Plastic Hanger #8212 BLACK. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa-Plastic Hanger #URC36. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo bằng nhựa-Plastic Hanger #URC40. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo hàng bằng nhựa (Hanger 1), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo nhãn bằng nhựa Hook 002 màu tự nhiên (phụ trợ hàng may mặc)- Hook-002 Natural. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo nhựa/ HK00002NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo nhựa/ HK00008NX-AL (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% J123 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% J123 đen (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% J123F (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% J415 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% J417 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% J418 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% J427(45cm) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% J541 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% J541/40cm (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% J541F, kích thước (38cm) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% J541F, kích thước (40cm) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% J546 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% J546F (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% J552 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% P524 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% P533F(40cm) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% P743 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% S576 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% S576(36cm) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% S576(39cm) (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% S576/40cm (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100% S582 (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100%,J450B, in (xk)
- Mã HS 39262090: Móc treo quần áo bằng nhựa mới 100%,S582 (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC VÁY 4 TẦNG SS- 04, bằng nhựa (1 bộ 1 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC VÁY 4 TẦNG SS- 04C- 2P, bằng nhựa (1 bộ 2 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC VÁY BO- 02, bằng nhựa (1 bộ 2 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC VÁY BO- 05, bằng nhựa (1 bộ 5 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC VÁY BOJ- 03, bằng nhựa (1 bộ 3 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC VÁY BOJ- 08C, bằng nhựa (1 bộ 8 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC XẾP XL- 12, bằng nhựa (1 bộ 1 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC XOAY GẮN KẸP SMC- 03 BK, bằng nhựa (1 bộ 3 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MÓC XOAY GẮN KẸP SMC- 03, bằng nhựa (1 bộ 3 cái), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MOC/ Móc nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: MOCTREONHUA20-1/ MÓC TREO NHỰA 10.1*13.8cm (xk)
- Mã HS 39262090: MOCTREONHUA20-1/ MÓC TREO NHỰA 110*141MM (xk)
- Mã HS 39262090: MOCTREONHUA20-1/ MÓC TREO NHỰA 130*160MM (xk)
- Mã HS 39262090: MOCTREONHUA20-1/ MÓC TREO NHỰA 82.5*222MM (xk)
- Mã HS 39262090: MOCTREONHUA20-1/ MÓC TREO NHỰA 83*200MM (xk)
- Mã HS 39262090: MRBWPN19RE-/ Nhãn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: MS20/ Kẹp nhựa dùng cho đóng gói sản phẩm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: MSPL50/ Mắc quần áo bằng nhựa, dòng 01 tờ khai nhập 103311540400 (xk)
- Mã HS 39262090: MT/ Mắc treo các loại (Nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: MT/ Móc treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: MTA/ Móc treo áo bằng nhựa, kích thước 14inch, hàng mới 100%(tái xuất dòng hàng số 1 TK 103289684851) (xk)
- Mã HS 39262090: MTCL/ Móc treo quần áo các loại (bằng nhựa) (hàng mới) (xk)
- Mã HS 39262090: MTN01/ Móc treo nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: MTT/D-RING/ Miếng trang trí bằng nhựa D-RING (xk)
- Mã HS 39262090: MTT/MZK-404/ Miếng trang trí bằng nhựa MZK-404 (xk)
- Mã HS 39262090: MUINH/ Mũi nhựa thú nhồi bông (2 chi tiết/bộ) (xk)
- Mã HS 39262090: MULBLOCK/ Găng tay, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: N116/ Cúc (xk)
- Mã HS 39262090: N15/ Dây treo nhãn (XUAT CHUYEN TIEP TU TK NHAP: 103166315450/E21, NGÀY 26/02/2020-MUC 4) (xk)
- Mã HS 39262090: N15/ Dây treo nhãn (XUAT CHUYEN TIEP TU TK NHAP: 103186981810/E21, NGÀY 07/03/2020-MUC 3) (xk)
- Mã HS 39262090: N17/ Bướm cổ nhựa, chuyển giao 1 phần dòng hàng 10 TK 102975056920 (xk)
- Mã HS 39262090: N19/ Đạn nhựa (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 102922936650/E21 (11/10/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N19/ Kẹp nhựa, chuyển giao 1 phần dòng hàng 18 TK 102988003050 (xk)
- Mã HS 39262090: N23/ Chốt chặn các loại (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 102728312260/E21 (28/06/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N24/ Cúc (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 102922936650/E21 (11/10/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N251/ Miếng đệm đầu lá cổ (bằng nhựa), chuyển giao 1 phần dòng hàng 3 TK 102975056920 (xk)
- Mã HS 39262090: N28/ Móc gài bằng nhựa (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 102947166820/E21 (24/10/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N3/ Băng viền (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 102922936650/E21 (11/10/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N35/ Mắc treo (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 103062236910/E21 (20/12/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N39/ Chốt chặn (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 102922936650/E21 (11/10/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N39/ Móc treo bằng nhựa (XUAT CHUYEN TIEP TU TK NHAP 103200735740/E21, NGAY 14/03/2020- MUC 1) (xk)
- Mã HS 39262090: N39/ Móc treo bằng nhựa (XUAT CHUYEN TIEP TU TO KHAI NHAP SO 103200735740/E21, NGAY 02/03/2020- MUC 1) (xk)
- Mã HS 39262090: N47/ Mác chống trộm(mác bằng nhựa,gài trên sản phẩm áo hoặc quần) (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 103090253710/E21 (06/01/2020)) (xk)
- Mã HS 39262090: N5/ Dây nhựa (Hàng xuất theo tờ khai nhập số: 103048795140/E21 (14/12/2019)) (xk)
- Mã HS 39262090: N7/ Nút nhựa (Xuất hết phần còn lại mục số 02 của TK nhập số: 102727318630) (xk)
- Mã HS 39262090: N79/ Đệm nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: N80/ Móc treo (xk)
- Mã HS 39262090: N81/ Kẹp cỡ (xk)
- Mã HS 39262090: N99/ Trang trí các loại (xk)
- Mã HS 39262090: NA20205000/ Găng tay nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NA-G/ Nhãn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Nắp chụp bằng nhựa 27.5 x 35.5mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NECL/ Nhãn ép các loại đã in bằng nhựa (thuộc tờ khai NK số 102962427631 ngày 1/11/19) (xk)
- Mã HS 39262090: Nẹp nhựa khẩu trang (dùng để cố định mũi trong may khẩu trang, chất liệu làm bằng plastic) (xk)
- Mã HS 39262090: Nẹp nhựa khẩu trang 4mm, dùng để cố định mũi trong may khẩu trang, chất liệu làm bằng plastic, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Neptune#2-28/ Găng tay bán thành phẩm (xk)
- Mã HS 39262090: Nhám bông khổ 20mm dùng trong may mặc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhám bông khổ 38mm dùng trong may mặc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhám các loại (hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhám gai, khổ 20mm dùng trong may mặc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhám gai, khổ 30mm dùng trong may mặc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn bằng nhựa dùng để dán lên nilon/carton- ASA042 Sticker (27*27mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn bằng plastic đã in dùng để ép chuyển lên vải- LOGO SD-FB10AG(8cm*1cm)- (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn bằng plastic đã in dùng để ép chuyển lên vải- LOGO SD-FB10AJ(10cm*0.8cm)- (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn bằng plastic đã in dùng để ép chuyển lên vải- LOGO SD-FB10HG(10cm*0.8cm)- (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn bằng plastic đã in dùng để ép chuyển lên vải- LOGO SD-FB10PJ(8cm*1cm)- (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn bằng plastic đã in dùng để ép chuyển lên vải- LOGO SD-FB15AG(8cm*1cm)- (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn bằng plastic đã in dùng để ép chuyển lên vải- LOGO SD-FX10AA(8*1CM) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn bằng plastic đã in dùng để ép chuyển lên vải- LOGO SD-FX15BA(10*0.8CM) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán bằng nhựa (Size: 27*27mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dãn bằng nhựa (Sizer Label), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán bằng nhựa ASA042 (27*27 mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán- Closure sticker (Phi 38)mm dùng trong ngành may mặc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán sản phẩm các loại (ASE942, chất liệu: PE & C1S, kích thước: 1.5 x 0.625 inch) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán sản phẩm các loại (ASN512, chất liệu: Poly, kích thước: 2.75 x 0.688 inch) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán sản phẩm các loại (ASN538, chất liệu: Poly, kích thước: 2.75 x 0.688 inch) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán- Size sticker (16 x 16)mm dùng trong ngành may mặc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán/ (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn dán, loại: Size Sticker (16 x 16)mm (style U12665), dùng trong ngành may mặc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép (nhãn phụ), loại: Heat transfer label (Logo KYJ GOLF) (Dùng trong may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép (nhãn phụ), loại: Heat transfer label (Logo KYJ) (Dùng trong may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép 17518CAD size 158x42mm bên phải. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép 17518CAD size 158x42mm bên trái. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép AC5883A1510E1801 REF # 80011907 Heattransfer Raised;None;adidas corp Logo;PU; 43 X 29 MM (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép AC5883A1510E1803 REF # 80011907 Heattransfer Raised;None;adidas corp Logo;PU; 43 X 29 MM (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt (36mm x 32.5 mm)/ FHE-ZAR-22, đã in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt (42mm x 48 mm)/ FHE-ZAR-17, đã in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt (49.2mm x 52mm)/ FHE-ZAR-19, đã in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt (50mm x 18mm)/ KHE-ZAR-02, đã in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt (52mm x 29.4mm)/ FHE-ZAR-20, đã in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt (52mm x 6.9 mm)/ FHE-ZAR-21, đã in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt (57mm x 26.5mm)/ FHE-THR77544-B, đã in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt bằng nhựa (22.5mm x 16.5mm)/FHE-AEO-LM-796, đã in. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt bằng nhựa MEN INSIDE HT- PLASTIC HEAT TRANSFER (69.5*49.43mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt bằng nhựa MEN INSIDE LABEL- PLASTIC HEAT TRANSFER (69.5*49.43mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt bằng nhựa MEN OUTSIDE PLASTIC HEAT TRANSFER (44.1*29.88mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt bằng nhựa WOMEN INSIDE HT- PLASTIC HEAT TRANSFER (69.5*49.43mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt bằng nhựa WOMEN INSIDE LABEL- PLASTIC HEAT TRANSFER (69.5*49.43mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt bằng nhựa WOMEN OUTSIDE PLASTIC HEAT TRANSFER (63.15*16.16mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (để ép lên sản phẩm may mặc): MUJI.HT/ACA01A0A/20-03/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (để ép lên sản phẩm may mặc): MUJI.HT/ACA03A0A/20-03/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (để ép lên sản phẩm may mặc): MUJI.HT/ACA04A0A/20-03/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (để ép lên sản phẩm may mặc): MUJI.HT/ACA75A0A/20-04/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (để ép lên sản phẩm may mặc): MUJI.HT/ACA76A0A/20-04/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (để ép lên sản phẩm may mặc): MUJI.HT/ACB79A0A/20-04/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (để ép lên sản phẩm may mặc): MUJI.HT/ACK01A0A/20-04/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (để ép lên sản phẩm may mặc): MUJI.HT/BCB12A0A/20-03/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (để ép lên sản phẩm may mặc): MUJI.HT/BCB13A0A/20-03/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (để ép lên sản phẩm may mặc): MUJI.HT/BCB20A0A/20-04/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (để ép lên sản phẩm may mặc): MUJI.HT/BCL19A0A/20-04/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (để ép lên sản phẩm may mặc): MUJI.HT/BCL24A0A/20-04/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (để ép lên sản phẩm may mặc): MUJI.HT/KR.BCB19A0A/20-04/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (Nhãn Nhựa): MUJI.HT, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (Nhãn Nhựa): MUJI.HT/ABD02A0A/20-03/VN hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (Nhãn Nhựa): MUJI.HT/ABK01A0A/20-04/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (Nhãn Nhựa): MUJI.HT/ABK02A0A/20-04/VN hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (Nhãn Nhựa): MUJI.HT/ABK02A0A/20-04/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (Nhãn Nhựa): MUJI.HT/BBJ13A0A/20-05/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (Nhãn Nhựa): MUJI.HT/BBT06A0A/20-04/VN hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (Nhãn Nhựa): MUJI.HT/BBT07A0A/20-04/VN hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (Nhãn Nhựa): MUJI.HT/CN.BBJ11A0A/20-04/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (Nhãn Nhựa): MUJI.HT/JP.ABC03A0A/20-03/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (Nhãn Nhựa): MUJI.HT/JP.ABC08A0A/20-04/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (Nhãn Nhựa): MUJI.HT/US.ABC02A0A/20-04/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (Nhãn Nhựa):MUJI.HT/DDB07A0A/20-06/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa (Nhãn Nhựa):MUJI.HT/US.ABA05A0A/20-03/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: AC-TS1. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: AH-004 JAPAN FIT 5.3. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: AH-008 HANES, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: AKEBONO-BLUE W90XH15.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: ASICS/TPU Sheet/TPU-0002. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: ASICS/TPU-H1. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: B7-089 SPORTY UNDER, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: BODYACTIVE.HT.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: C7-048 Performance1P TOPS Kids, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: CH-032 CHAMPION C Mark White, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: CHAMP Transfer Mark AC-TS2.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: CLOSSHI.HTQSQX. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: DR.C, dùng để ép lên quần áo, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: HT_Nissan rent-a-car 5x5.25. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: IY Transfer Black R-808, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: IY Transfer White R-808, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: KEIKYU Limjin transfer mark for cold weather.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: le coq golf M205, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: le coq golf N640, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MACOLIN Gray MA220301.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MACOLIN Gray MA220401.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MACOLIN White MA120301. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MACOLIN White MA220301.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MACOLIN White MA220401.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MACOLIN White MA520301.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/.FAE3120A/20-03/VN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/ABC04A0A/20-04/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/ABO01A0A/20-05/VN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/ACA01C0A/20-03/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/ACA03C0A/20-03/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/ACA04C0A/20-03/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/ACA07A0A/20-03/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/ACA13A0A/20-04/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/ACA73A0A/20-04/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/ACA75C0A/20-04/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/ACA76C0A/20-04/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/ACA84C0A/20-05/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/ACB01C0A/20-03/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/ACB02C0A/20-03/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/ACB79C0A/20-04/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/BBC03A0A/20-04/VN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/BBD03A0A/20-04/VN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/BBJ04A0A/20-04/VN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/BBM01A0A/20-04/VN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/BBM02A0A/20-04/VN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/BBM03A0A/20-04/VN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/BBN01A0A/20-04/VN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/BBQ03A0A/20-06/VN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/BCB01C0A/20-03/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/BCB02C0A/20-04/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/BCB12C0A/20-03/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/BCB19C0A/20-04/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/BCB20C0A/20-04/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/BCJ13A0A/20-05/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/BFC16A0A/20-05/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/EU10.FCI4020A/20-04/MYANMAR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FAD6020A/20-05/CAMBODIA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FAD60A0A/20-05/CAMBODIA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FAE31A0A/20-03/VN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FBA3420A/20-07/CAMBODIA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FBA34A0A/20-07/CAMBODIA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FBA34C0A/20-07/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FBC50A0A/20-05/VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FBH34C0A/20-05/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCD4020A/20-04/MYANMAR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCD40A0A/20-04/MYANMAR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCD4120A/20-04/MYANMAR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCD41A0A/20-04/MYANMAR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCD4220A/20-04/MYANMAR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCD42A0A/20-04/MYANMAR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCD45C0A/20-05/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCD6020A/20-05/CAMBODIA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCD60A0A/20-05/CAMBODIA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCD6220A/20-05/CAMBODIA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCD62A0A/20-05/CAMBODIA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCE01A0A/20-04/THAI. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCE03A0A/20-04/THAI. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCE17A0A/20-04/THAI. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCI4120A/20-04/MYANM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCI6020A/20-05/CAMBODIA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FCI60A0A/20-05/CAMBODIA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FDA90C0A/20-05/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FDA9120A/20-08/CAMBODIA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FDA91A0A/20-08/CAMBODIA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/FDA91C0A/20-07/CN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/JP.BBQ03A0A/20-06/VN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/JP.BCL22A0A/20-03/INDIA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: MUJI.HT/US.ACA14A0A/20-03/INDIA. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: PET LABEL EU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: PET LABEL MU. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TPU LABEL ASICS. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TPU LABEL HT. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: Transfer Mark AC-TS1.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TV153BK2558.HT.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TV153BK2568.HT.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TV153BK3110.HT.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TV158AK1366K.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TV158AK1367K.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TV158AK1376K.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TV158AK1377K.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TV158AK1387K.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TV158AK1397K.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TV158AK1406K.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TV158AK1416K.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TV158AK3110K.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TV158AK3128K.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa: TV158AK3138K.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa:PET LABEL EU.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa:PET LABEL MU.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in bằng nhựa:PET LABEL OT.Hàngmới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in: MACOLIN Gray MA520301.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt đã in: MACOLIN White MA520301.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt HOTCOTT LADIES HEAT TRANSFER 14-4102TPX (32.4*54.83 MM) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt nhựa (59.9*60mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt SALALIST HEAT TRANSFER GRAY (14-4102) (32.5*45.0 MM) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt SALALIST HEAT TRANSFER GRAY (17-4402) (32.5*45.0 MM) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt SALALIST HEAT TRANSFER WHITE (8055) (32.5*45.0 MM) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhiệt/ (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhựa- Oakley Logo Heat Transfer- 25mm(25*8.625mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhựa- Oakley Logo Heat Transfer- 35mm(35*13mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhựa Oakley Logo Heat Transfer- 40mm (40*8.7mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhựa- Oakley Logo Heat Transfer- 40mm(40*8.7mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép nhựa- Oakley Logo Heat Transfer- 70mm(70*15.225mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn ép/ (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn in các loại (LOGO SILICONE) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn in chuyển (nhãn nhựa, 2 cái/ pair). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn in decal cho giày (nhãn in chuyển) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn In ép & VN (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn In ép&VN (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn kẹp size bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00154AD-AL..L..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00154AD-AL..M..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00154AD-AL..S..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00154AD-AL..XL..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00217AD-AS..110..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00217AD-AS..120..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00217AD-AS..130..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00217AD-AS..140..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00217AD-AS..150..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00217AD-AS..160..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00217AD-US..10-11..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00217AD-US..12-13..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00217AD-US..14..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00217AD-US..4-5..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00217AD-US..6-7..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00217AD-US..8-9..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00435AD-AL..3XL..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00435AD-AL..4XL..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00435AD-AL..L..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00435AD-AL..M..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00435AD-AL..S..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00435AD-AL..XL..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00435AD-AL..XS..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00435AD-AL..XXL..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00435AD-AL..XXS..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00435AD-CA..L/G..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00435AD-CA..M..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00435AD-CA..S/P..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00435AD-CA..XL/TG..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác (Bằng nhựa) UNIQLO CO.,LTD..SS00435AD-CA..XS/TP..... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn mác bằng Plastic, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (39.02*34.575mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (44.1*29.88MM) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (59.9*60mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (63.15*16.16MM) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (69.5*49.43mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn ép nhiệt, nhãn phụ), loại: Logo KYJ (Dùng trong may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn ép nhiệt, nhãn phụ), loại: Logo KYJ GOLF (Dùng trong may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (Nhãn phụ bằng nhựa)- CROCS (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn phụ), loại: COO HEAT SEAL LABEL.(Dùng trong may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn phụ), loại: Heat transfer label (MU001P/MU004P-GOOD BRIEF) (Dùng trong may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn phụ), loại: Heat transfer label (SMHL-1050),(Dùng trong may mặc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn phụ), loại: Heat transfer label (SMHL-1070),(Dùng trong may mặc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn phụ), loại: Heat transfer label (SMHL-1072),(Dùng trong may mặc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn phụ), loại: Heat transfer label (SMHL-1087),(Dùng trong may mặc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn phụ), loại: Heat transfer label (SMHL-1092),(Dùng trong may mặc, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn phụ), loại: Heat transfer label (SMHT-1050-SAXX) (Dùng trong may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn phụ), loại: Heat transfer label (SMHT-1064-SAXX) (Dùng trong may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn phụ), loại: Heat transfer label (SMHT-1070-08-SAXX) (Dùng trong may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn phụ), loại: Heat transfer label (SMHT-1071-08-SAXX) (Dùng trong may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn phụ), loại: Heat transfer label (SMHT-1072-08-SAXX) (Dùng trong may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn phụ), loại: Size sticker (8 x 24)mm (Dùng trong may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (nhãn phụ), loại: Size sticker (Dùng trong may mặc, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (T-O06A-234-A01), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa (T-O07505-A), Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- ADIDAS (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- ADIDAS ORTHOLITE (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa C-J07205 (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- COMFORTCODE (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa dán- ASA042 Sticker (27*27mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa DN003 (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa ép nhiệt dùng để ép lên sản phẩm may mặc- LVB WOMAN HEART (10*10 MM)-Plastic Heat transfer (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa ép nhiệt, hiệu POLO có chữ " MADE IN INDONESIA "dùng để ép lên quần áo (49*44mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa GAP INC.GSTK-265740-E....... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa GAP INC.GSTK-265740-G....... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa GAP INC.GSTK-265742-G....... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa GAP INC.GSTK-265742-G....... Nhãn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa GAP INC.GSTK-265743-E-R115....... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa GAP INC.GSTK-265743-G-R115....... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa GEMU36008-GRY (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- GOLF (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa Heat transfer HT.WAL-MART.WNMU37006-LG.Agility...CUT (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa Heat transfer HT.WAL-MART.WNMU37006-White.Agility...C (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa HT.KOHL'S DEPARTMENT STORE.44993002SN-WH (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa HT.KOHL'S DEPARTMENT STORE.44993003SN-WH (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa HT.KOHL'S DEPARTMENT STORE.62703031SN-NW-HANSOLL.Industrial (ID) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa HT.WAL-MART.GEMU36008-GRY.Agility...CUT (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa HT.WAL-MART.GEMU36008-White.Agility...C (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa HT.WAL-MART.GEMU36008-White.Agility..C (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa JP-236 (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- NB (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- NEW BALANCE/ 574 (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- NIKE (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- NIKE AIR (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- NIKE SB (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- NIKE/ ADIDAS (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- NIKE/ ADIDAS ORTHOLITE (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa PL.CLARKS UK.CLKS-HS1.......COLD CUT NO (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa PL.CLARKS UK.CLKS-HS3.....COLD CUT.CUT S (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa PL.CLARKS UK.CLKS-HS4......COLD CUT NO F (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa PL.CLARKS UK.CLKS-HS4......COLD CUT NO FOLD.Default.NATURAL.BLACK HS9111-3.0-500P9. (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa PL.CLARKS UK.CLKS-HS6......COLD CUT SING (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa PL.CLARKS UK.CLKS-HS7......COLD CUT SING (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa PL.CLARKS UK.CLKS-HS7......COLD CUT SINGLE PLY.Default.NATURAL.WHITE HS1011. (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa PL.CLARKS UK.CLKS-HS8.....COLD CUT.CUT S (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa PL.CLARKS UK.CLKS-HS9.....COLD CUT.CUT S (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa Plastic Sizer Crown sizer. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- STROBEL (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa TARGET STORES.CJ16_07A01_R115....... (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa TJP-124 (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa TJP-163 (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa TJP-225-1 (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa TJP-579 (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- Tn AIR (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- VISION (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn nhựa- XERSION/ CUDDL DUDS (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn size cho móc áo (Nhãn phụ nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn size dán bằng nhựa- Plastic sticker (29*140mm) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhãn size nhựa cho móc áo (nhãn phụ nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA19-4/ Nhãn nhựa 3.2*3.8CM (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA19-4/ Nhãn nhựa 3.8*4.6cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA19-4/ Nhãn nhựa 34*51mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA19-4/ Nhãn nhựa 34.5*19mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA19-4/ Nhãn nhựa 36*44mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA19-4/ Nhãn nhựa 36*50mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA19-4/ Nhãn nhựa 36*62mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA19-4/ Nhãn nhựa 36*69mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA19-4/ Nhãn nhựa 36*79mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA19-4/ Nhãn nhựa 37*14mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA19-4/ Nhãn nhựa 4.4*4.4cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA19-4/ Nhãn nhựa 43x12mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA19-4/ Nhãn nhựa 44x44mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 20*15mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (Magnum Heat transfer Tongue size Labels 40MM*50MM) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (NHÃN IN CHUYỂN 65.3*46.3MM) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (NHÃN IN CHUYỂN 72.9*49.9 MM) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (NHÃN IN CHUYỂN 78.8*53.1 MM) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (NHÃN TREO) 9.5*160mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (OOFOS Plastic Label 2.3x5.7 cm) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN 2 X 1.5 CM) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN 2.5 X 0.6 CM) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN 2.5 X 2 CM) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN 3.5 X 0.3 CM) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN) 1.5*2.0cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN) 2.2*5.3cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN) 2.5 X 2.2 CM (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN) 2.6*7.5cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ Nhãn nhựa (Tem chuyển in) 2.7*2.7cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN) 2.72*3.16cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN) 3*3.8cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN) 3*6.1cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN) 3.02*3.51cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN, 25.5*15.5mm) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN, 29.2*18mm) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN, 33*20.5mm) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN, 37.5*4.7mm) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN, 43*5.5mm) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA (TEM CHUYỂN IN, 48.1*6.1mm) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 1*2cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 1.2*2.8cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 1.5*2.0cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 1.5*2.5cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 1.8*3.0cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 12*28MM (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 2.3*3.2cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 2.3*5.7CM (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 2.5*1.5cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 2.5*2cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 2.8*2.7cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 23*18mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ Nhãn nhựa 25*20mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 25x21.3mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 26*7mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 3*3.8cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 3*6.1cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 3.0*5.3cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 3.1*3.0cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 3.2*4.2cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 3.2*5.7cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 3.2*6.5cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 3.35*2.5cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 3.4*4.7cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 3.4*7cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 3.5*4.64cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 3.5*5.04cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 3.5*7.29cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 4*10.1cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 4.0*2.4cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 55x35mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 6*11.1cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 8.3*10.5cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA 9.5*160mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHÃN NHỰA(TEM CHUYỂN IN) 2.8*2.7cm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ NHANNHUA19-4/ THe TREO NHưA (OOFOS Hangtag 8.0*6.0mm) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUA20-1/ THẺ TREO NHỰA 8.0*6.0mm (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUALONGYI20-1/ NHÃN NHỰA 25*15MM (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUALONGYI20-1/ NHÃN NHỰA 26*7MM (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUAUYVIET20-1/ NHÃN NHỰA (CHẤT LIỆU NHỰA 24.6*34MM) (xk)
- Mã HS 39262090: NHANNHUAUYVIET20-1/ NHÃN NHỰA (CHẤT LIỆU NHỰA,24.6*34MM) (xk)
- Mã HS 39262090: Nhựa lót BT-11 (Plastic InSert)-White (xk)
- Mã HS 39262090: Nhựa lót BT-11J (Plastic InSert)-White (xk)
- Mã HS 39262090: NL015/ Nhãn Phụ (nhựa) đã in, phụ kiện dùng trong may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: NL017/ Móc treo bằng nhựa, phụ kiện dùng trong may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: NL025/ Dây treo nhãn bằng nhựa, phụ kiện dùng trong may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: NL11/ Móc treo bằng nhựa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NL12/ Thẻ nhựa kích cỡ gắn trên móc treo. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NL16/ Nút 4TP nhựa (Bộ cái)/ TW (Một phần của tờ khai nhập: 102671110030, dòng 06) (xk)
- Mã HS 39262090: NL19/ Khoen khoá cài bằng nhựa (chuyển một phần từ tờ khai nhập số: 103266389440, dòng hàng số 18) (xk)
- Mã HS 39262090: NL29/ Móc treo các loại- móc treo quần áo bằng nhựa plastic- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NL31/ Nhãn nhựa (TX TU TK 103138209160/E21 (07/02/2020) MUC 1 (xk)
- Mã HS 39262090: NL33/ Dây treo thẻ bài các loại dạng chiếc- làm từ plastic- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NL44/ Đề can(Lô gô)- làm bằng kim loại dùng đế trang trí- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NL54/ Nhãn ép (xk)
- Mã HS 39262090: NL63/ Móc treo (móc nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: NL64/ Long đền nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NL68/ Dây treo nhãn (xk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NN/ Nhãn nhựa F.O.C (xk)
- Mã HS 39262090: NN/0620PY/ Nhãn nhựa JO1081 (xk)
- Mã HS 39262090: NNP/ Nhãn phụ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL may gia công túi xách: Nhãn bằng nhựa (RUBBR PATCH PLASTIC SL-208 EAGLE CREEK LOGO) (xk)
- Mã HS 39262090: NPL may gia công túi xách: Nhãn bằng nhựa(PATCH EAGLE CREEK ID TAG) (xk)
- Mã HS 39262090: NPL005/ Hạt nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL0103/ Dây cườm trang trí (100 m/ cuon) (xk)
- Mã HS 39262090: NPL013/ Dây treo nhãn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL015/ Dây treo thẻ bài bằng nhựa dài 21cm (xk)
- Mã HS 39262090: NPL01CHI1902/ BĂNG NHÁM (xk)
- Mã HS 39262090: NPL023/ Khoen trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL043/ Móc treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL07/ chốt chặn bằng nhựa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NPL083/ Hạt Nhựa 30g/1bags (xk)
- Mã HS 39262090: NPL10/ Chốt chặn, nút chặn (xk)
- Mã HS 39262090: NPL10/ Móc Treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL12/ Đạn nhựa, dây treo thẻ bài (xk)
- Mã HS 39262090: NPL13/ Dây treo thẻ bài (hàng tái xuất theo mục số 12 tờ khai hải quan số:103326905360 ngày 23/05/2020) (xk)
- Mã HS 39262090: NPL15/ Chốt chặn, nút chặn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL19/ Đạn nhựa, dây treo thẻ bài (xk)
- Mã HS 39262090: NPL27/ Kẹp nhựa dùng cho đóng gói sản phẩm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NPL35/ Móc treo bằng nhựa B10C-3CS-NP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NPL35/ Móc treo bằng nhựa B12C-3CS, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NPL37/ Chốt chặn các loại. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: NPL501/ Dây treo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL63/ Kẹp nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: NPL87/ LOGO Kim loại (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nút bọc vải 16L (xk)
- Mã HS 39262090: Nút chặn bằng nhựa, kích thước: 7x10mm, dùng để điều chỉnh dây đeo khẩu trang, (Plastic Stooper for mask), hàng mới 100% (1000 cái/gói) (xk)
- Mã HS 39262090: Nút điều chỉnh (nút chặn dây) khẩu trang bằng nhựa màu Baby blue, Size: (6x9)mm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nút điều chỉnh (nút chặn dây) khẩu trang bằng nhựa màu Black, Size: (6x9)mm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nút điều chỉnh (nút chặn dây) khẩu trang bằng nhựa màu Burgundy, Size: (6x9)mm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nút điều chỉnh (nút chặn dây) khẩu trang bằng nhựa màu Mauve, Size: (6x9)mm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nút điều chỉnh (nút chặn dây) khẩu trang bằng nhựa màu Ocean blue, Size: (6x9)mm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nút điều chỉnh (nút chặn dây) khẩu trang bằng nhựa màu White, Size: (6x9)mm (mới 100%) (xk)
- Mã HS 39262090: Nút nhựa 16L (xk)
- Mã HS 39262090: Nút nhựa 24L (xk)
- Mã HS 39262090: Nút nhựa 30L (xk)
- Mã HS 39262090: Nút nhựa 36L (xk)
- Mã HS 39262090: NVL00023/ Chốt (xk)
- Mã HS 39262090: NVL00122/ Móc treo (xk)
- Mã HS 39262090: ON054-HL1-4/ Miếng trang trí thành phần từ mút xốp (xk)
- Mã HS 39262090: Ống bai cánh tay PE (50 Cái/Ctn) (xk)
- Mã HS 39262090: Ống bao cánh tay EVA (EVA Arm Cover) (xk)
- Mã HS 39262090: Ống tay chống nước chất liệu nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: P026/ Đệm nhựa dùng cho cúc dập kim loại, lấy từ tờ khai nhập số 103320126560, dòng hàng số 2 (xk)
- Mã HS 39262090: P030/ Chốt chặn bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: P030/ Chốt chặn nhựa dùng trong may mặc, CG từ dòng hàng 2 của tkn 102801463810 (xk)
- Mã HS 39262090: P033/ Đệm nhựa, CG từ dòng hàng 2 của tkn 102588840800 (xk)
- Mã HS 39262090: P033/ Đệm nhựa, CG từ dòng hàng 2 của tkn 102620623710 (xk)
- Mã HS 39262090: P070/ Mắc treo bằng nhựa, CG từ dòng hàng 1 của tkn 102580204900/ dòng hàng 1 của tkn 102994691000 (xk)
- Mã HS 39262090: P070/ Mắc treo bằng nhựa, CG từ dòng hàng 1 của tkn 103205750430 (xk)
- Mã HS 39262090: P070/ Mắc treo bằng nhựa, CG từ dòng hàng 1 của tkn 103233635410 (xk)
- Mã HS 39262090: P070/ Mắc treo bằng nhựa, CG từ dòng hàng 1 của tkn 103277148000 (xk)
- Mã HS 39262090: P070/ Mắc treo bằng nhựa, CG từ dòng hàng 2 của tkn 102580204900/ dòng hàng 2 của tkn 103277148000/ dòng hàng 2 của tkn 102994691000 (xk)
- Mã HS 39262090: P070/ Mắc treo bằng nhựa, CG từ dòng hàng 2 của tkn 103233635410 (xk)
- Mã HS 39262090: P070/ Mắc treo bằng nhựa, CG từ dòng hàng 3 của tkn 103277148000 (xk)
- Mã HS 39262090: P070/ Mắc treo bằng nhựa, CG từ dòng hàng 4 của tkn 103277148000 (xk)
- Mã HS 39262090: P070/ Mắc treo bằng nhựa, CG từ tờ khai nhập 103295922110 dòng 1 (xk)
- Mã HS 39262090: P071/ Hạt cỡ (Cỡ số cài móc treo), CG từ tờ khai nhập 103295922110 dòng 2 (xk)
- Mã HS 39262090: P073/ Đạn nhựa, CG từ dòng hàng 2 của tkn 102524701160 (xk)
- Mã HS 39262090: P073/ Đạn nhựa, CG từ dòng hàng 4 của tkn 103204143340/dòng hàng 15 của tkn 103242771220/ dòng hàng 15 của tkn 103176283340 (xk)
- Mã HS 39262090: P073/ Đạn nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: P1/ Áo đi mưa mã P1 (Vải chính polyester tráng PVC K59/61'') giá GC: 1.5usd (xk)
- Mã HS 39262090: P17/ Kẹp nhựa- dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: P201/ Áo đi mưa mã P201 (Vải chính polyester tráng PVC K59/61'') giá GC: 0.5 usd (xk)
- Mã HS 39262090: P217/ Áo đi mưa mã P217 (Vải chính polyester tráng PVC K59/61'') giá GC: 1.02usd (xk)
- Mã HS 39262090: P303/ Quần áo đi mưa mã P303 (Vải chính polyester tráng PVC K 59/61") giá GC: 0.9 usd (xk)
- Mã HS 39262090: P3D/ Nhãn logo bằng nhựa,Xuất theo tờ khai nhập 103221023250,dòng hàng số 4 (xk)
- Mã HS 39262090: P41/ Mắc treo bằng nhựa- dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: P42/ Bo cổ (100% cotton dài: 34~42cm rộng: 6cm)- dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: P51/ Kẹp cỡ cổ bằng nhựa- dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: P60/ Dây treo mắc áo bằng nhựa- dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: P70/ Hạt cỡ bằng nhựa- dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: P79/ Thẻ bài bằng nhựa- dùng làm phụ trợ cho hàng may mặc (xk)
- Mã HS 39262090: PC158/ Áo đi mưa mã PC158 (Màng PVC K54/56'') giá GC: 0.3 usd (xk)
- Mã HS 39262090: Phân nhánh chữ Y 1/2': V-84048, lắp trên máy phay, bằng nhựa,bao gồm 2 chiếc/bộ, hiệu Vertex, bộ phận của máy phay gia công cơ khí, mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: PHỤ KIỆN HỖ TRỢ CHO MÓC ÁO CHỐNG TRƯỢT- P-GRABS, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc: Dây miến bằng nhựa dẻo TPU, kích thước 1/4' inch. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Phụ kiện may mặc: Túi POLY kích thước L/13 1/2" x W/10" (loại đã in). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39262090: Phụ liệu may bằng nhựa, xuất xứ Việt Nam,hàng mẫu, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 39262090: PI09/ Miếng đệm mút lót áo xu chiêng (Mục hàng số 5 thuộc TK: 103215917230) (xk)
- Mã HS 39262090: PI09/ Miếng đệm mút lót áo xu chiêng (Mục hàng số 7 thuộc TK: 102822641350) (xk)
- Mã HS 39262090: PI09/ Miếng đệm mút lót áo xu chiêng (Mục hàng số 7 thuộc TK: 103337902510) (xk)
- Mã HS 39262090: PK001/ Áo trùm xe (Màng PVC K54/56'', không mã) giá GC: 0.3usd (xk)
- Mã HS 39262090: PK017/ Long đền bằng nhựa các loại (Hàng mới) (xk)
- Mã HS 39262090: PK040/ Nhãn bằng nhựa các loại (Hàng mới) (xk)
- Mã HS 39262090: PK041/ Đế miếng nhựa các loại (Hàng mới) (xk)
- Mã HS 39262090: PL002/ Nhãn chính nhãn nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: PL01/ TÚI BÓNG CÁC LOẠI (xk)
- Mã HS 39262090: PL016/ Đạn nhựa; TAGPIN 5MM(1/2") (xk)
- Mã HS 39262090: PL05/ Miếng trang trí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39262090: PL06/ Móc (Bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39262090: PL062/ Chốt chặn. Tái xuất một phần của mục hàng số 1 thuộc tờ khai nhập số: 103309925240 E21 ngày 13/05/2020 (xk)
- Mã HS 39262090: PL080/ Móc, chốt nhựa (xk)
- - Mã HS 39262090: PL09/ Dây treo thẻ (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p