Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 39249090: Sọt nhựa Duy Tân NO.H042 màu đỏ (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt nhựa No. 0938 size 40x40x44cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt nhựa No. 0939 size 34x34x38cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt nhưa No. 1770,size 44x44x51cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt nhựa No. H006 size 44x44x51cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt nhưa No. H006,size 44x44x51cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt nhựa No. H207 size 41x41x45cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt nhựa No. H207 size 44x44x51cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt nhưa No. H207,size 41x41x45cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt nhựa No. UI5855 size 44x44x51cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt nhựa Oval Duy Tân cỡ trung KT 35*35*38cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt oval lớn nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt oval trung bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt Quai nhỏ có quai Số 730 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: SỌT QUAI NHỎ, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt Quai trung có quai Số 730 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt Quai trung Số 1630 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt tròn nhí Số 1770 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt tròn nhỏ Số 0269 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: SỌT TRÒN NHỎ, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt tròn trung bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt tròn trung nhựa Duy Tân, kích thước 30x30x70cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt trung bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt trung I1023 bằng nhựa mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt trung Oval bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt trung Oval Số H044 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt vuông đại bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt vuông đại bằng nhựa hiệu Duy Tân, 10 cái/thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt Vuông đại Số H006 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt vuông lớn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt vuông nhí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt vuông nhỏ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt vuông tim160917, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Sọt vuông trung bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: SP BATH MAT/ Tấm thảm BATH MAT 572664 BATH MAT BM6085E BROWN, dùng trong nhà vệ sinh, kích thước 85*60*2cm, chất liệu EVA, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: SP BATH MAT/ Tấm thảm BATH MAT 572665 BATH MAT BM6085E BEIGE, dùng trong nhà vệ sinh, kích thước 85*60*2cm, chất liệu EVA, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: SP BATH MAT/ Tấm thảm EVA MAT BLUE dùng trong nhà vệ sinh, kích thước: 85*60*2cm, chất liệu EVA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: SP BATH MAT/ Tấm thảm EVA MAT PINK dùng trong nhà vệ sinh, kích thước: 85*60*2cm, chất liệu EVA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: SP03/ Kẹp nhựa phơi quần áo 12P (55X35X10MM), đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DEXTER VIETNAM CO., LTD, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: SP04/ Kẹp nhựa phơi quần áo 16P (55X30X10MM), đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DEXTER VIETNAM CO., LTD, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: SP05/ Kẹp nhựa phơi quần áo 10P (230X35X10MM), đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DEXTER VIETNAM CO., LTD, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: SP09/ Kẹp nhựa phơi quần áo 4P (93X45X13MM), đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DEXTER VIETNAM CO., LTD, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: SP12/ Mũ (nón) hỗ trợ gội đầu (330X300X20MM) làm từ nhựa EVA, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DEXTER VIETNAM CO., LTD, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: SP13/ Mũ (nón) hỗ trợ gội đầu (290X260X20MM) làm từ nhựa EVA, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng: DEXTER VIETNAM CO., LTD, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: SP14/ Kẹp nhựa 2 càng phơi quần áo 5M kích thước 95 x 40 x 43mm, đóng gói theo thùng carton, nhãn hiệu trên thùng MAJOR TIME LTD, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: SPATULA-2/ Que muỗng kem bằng nhựa (11mm x 90mm) (xk)
- Mã HS 39249090: SPPL10/ Khay Phân loại 48012V bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: SPRSTNGT260-14775/ Ống hút bằng nhựa,STRAW 10.25", TEAL GIANT PAPER WRAPPED NEWK'S 4/300, 2-C: 300 PCS/BOX, 4 BOXES/CTN, 1,200 PCS/CTN. mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: SPSTNJ-14915/ Ống hút bằng nhựa,STRAW, 9", JUMBO, PAPER WRP,ORANGE, COSTA VIDA, BOXED,500/4: 500pcs/box, 4box/ctns, 2,000pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNCL2160903/ Ống hút bằng nhựa,8.5" COLOSSAL UNWRAPPED NEON STRAWS,500/4: 500 PCS/BOX, 4 BOXES/CTN, 2,000 PCS/CTN. mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNGT2160821.19/ Ống hút bằng nhựa,PLASTIC STRAWS(STNGT2160821.19),STARW,8.5",GIANT,PAPER WRP.CUSTOM GREEN PMS 383,24/300,BAGGED: 300 PCS/BAG, 24 BAGS/CTN, 7200 PCS/CTN,mới 100%, (xk)
- Mã HS 39249090: STNGT2290909.19/ Ống hút bằng nhựa,PLASTIC STRAWS(STNGT2290909.19),STRAW, 9", GIANT, WRP, RED, 300pcs/box, 24boxes/ctn, 7200pcs/ctns,mới 100%, (xk)
- Mã HS 39249090: STNGT2290909.19/ Ống hút bằng nhựa,STRAW, 9", GIANT, WRP, RED, 300pcs/box, 24boxes/ctns, 7,200pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNGT2290909.19/ Ống hút bằng nhựa,STRAW, 9", GIANT, WRP, RED, 300pcs/box,24boxes/ctn, 7,200 pcs/ctn mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNGT2290909.19/ Ống hút bằng nhựa,STRAW, 9", GIANT, WRP, RED, 300pcs/box,24boxes/ctn, 7,200 pcs/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNGT229090CKE/ Ống hút bằng nhựa,CKE STRAW, 9", GIANT, PAPER WRAP, RED BAGGED 24/300: 300 PCS/BAG, 24 BAGS/CTN, 7,200 PCS/CTN. mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNGT2290919.19/ Ống hút bằng nhựa,STRAW, 9", GIANT, WRP, XHW, RED, 10/300, BAG: 300 PCS/BAG, 10 BAGS/CTN, 3,000 PCS/CTN. mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNGT2601002.19/ Ống hút bằng nhựa STRAW, 10.25", GIANT, WRP, BLK, 4/300: 300 PCS/BOX, 4 BOX/CTN, 1,200 PCS/CTN., mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNGT2601002.19/ Ống hút bằng nhựa,STRAW, 10.25", GIANT, WRP, BLK, 4/300: 300pcs/box, 4box/ctns, 1,200pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNGT2601003.19/ Ống hút bằng nhựa,PLASTIC STRAWS(STNGT2601003.19),STRAW, 10.25", GIANT, WRP, CLR, 4/300: 300 PCS/BOX, 4 BOX/CTN, 1200 PCS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39249090: STNGT2601003.19/ Ống hút bằng nhựa,STRAW, 10.25", GIANT, WRP, CLR, 4/300: 300 PCS/BOX, 4 BOXES/CTN, 1,200 PCS/CTN. mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNGT2601008.19/ Ống hút bằng nhựa,PLASTIC STRAWS(STNGT2601008.19),STRAW, 10.25", GIANT, WRP, Blue, 4/300: 300 PCS/BOX, 4 BOX/CTN, 1200 PCS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39249090: STNGT2601043/ Ống hút bằng nhựa,STRAW, 10.25", GIANT, POLY WRPRED, CEFCO,300/4: 300 PCS/BOX, 4 BOX/CTN, 1,200 PCS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNJM1970703.19/ Ống hút bằng nhựa,PLASTIC STRAWS(STNJM1970703.19),STRAW, 7.75", JUMBO, WRP, CLR,24/50:500 PCS/BOX, 24 BOXES/CTN,12000 PCS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39249090: STNJM1970703.19/ Ống hút bằng nhựa,STRAW, 7.75", JUMBO, WRP, CLR,24/500: 500 PCS/BOX, 24 BOXES/CTN, 12,000 PCS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNJM1970703.19/ Ống hút bằng nhựa,STRAW, 7.75", JUMBO, WRP, CLR,24/500: 500 PCS/BOX, 24 BOXES/CTN, 12,000 PCS/CTN. mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNJM1970711.19/ Ống hút bằng nhựa,STRAW, 7.75", JUMBO, CLR, 24/500: 500 PCS/BOX, 24 BOXES/CTN, 12,000 PCS/CTN. mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNJM1970720.19/ Ống hút bằng nhựa,STRAW,7.75",JUMBO,PAP WRP,BLK,24/500: 500 PCS/BOX, 24 BOXES/CTN, 12,000 PCS/CTN. mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNJM2290903.19/ Ống hút bằng nhựa,STRAW, 9", JUMBO, WRP, CLR, 4/500: 500 PCS/BOX, 4 BOXES/CTN, 2,000 PCS/CTN. mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNJM2290903.19/ Ống hút bằng nhựa,STRAW, 9", JUMBO, WRP, CLR, 4/500: 500pcs/box, 4boxes/ctn, 2,000 pcs/ctn mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNJM2290907/ Ống hút bằng nhựa,STRAW, 9, JUMBO, PAPER WRP, RED, 24/500 BAG: 500pcs/bag, 24bag/ctns, 12,000pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNSJ2601004/ Ống hút bằng nhựa,PLASTIC STRAWS(STNSJ2601004),STRAW,10.25",SUPER JUMBO,HVY,PAPER WRP,WHT 2 RS,10/500: 500 PCS/BOX, 10 BOXES/CTN, 5000 PCS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39249090: STNSJ2601004/ Ống hút bằng nhựa,STRAW,10.25",SUPER JUMBO,HVY,PAPER WRP,WHT 2 RS,10/500: 500 PCS/BOX, 10 BOXES/CTN, 5,000 PCS/CTN. mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STNST1400501/ Ống hút bằng nhựa,STIRRER STRAW 5.5",BLK,10/1000: 1000 PCS/BOX, 10 BOX/CTN, 10,000 PCS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STW06/ Ống hút bằng nhựa,9.6x260mm,individually film wrapped: 240 pcs/box, 20 box/ctn, 4,800 pcs/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: STW-1218-TL-Z/ Ống hút thẳng không bọc màngSize: OD 12.0mm x 180mm, 1.481 gram,Packaging: 50 pieces/ bag,100 bags/ carton box (xk)
- Mã HS 39249090: STW-1221BW-TL-DEL2/ Ống hút thẳng có bọc màng-clearSize: OD 12.0mm x 210mm, 1.733 gram,Packaging: 50 pieces/ bag,50 bags/ carton box (xk)
- Mã HS 39249090: STW-6020S-TL-Z/ Ống hút thẳng không bọc màngSize: OD 6.0mm x 200mm, 0.893 gram,Packaging: 250 pieces/ bag,40 bags/ carton box (xk)
- Mã HS 39249090: STW-6MM-TL-Z/ Ống hút thẳng không bọc màngSize: OD 6mm x 195mm, 0.588 gram,Packaging: 250 pieces/ bag, 40 bags/ carton box (xk)
- Mã HS 39249090: STW-7MM-T-Z/ Ống hút thẳng không bọc màngSize: OD 7.0mm x 190 mm, 0.966 gramPackaging: 50 pieces/ bag, 100 bags/ carton box (xk)
- Mã HS 39249090: STW-8021C-TL-Z/ Ống hút thẳng không bọc màngSize: OD 8.0mm x 210mm, 1.166 gram Packaging: 60 pieces/ bag,100 bags/ carton box (xk)
- Mã HS 39249090: STW-8021WB-TL/ Ống hút thẳng có bọc màng BOPP-whiteSize: OD 8.0mm x 210mm, 0.861 gram,Packaging: Individually BOPP wrapped,250 pieces/ bag, 20 bags/ carton box (xk)
- Mã HS 39249090: STW-9G-TL-Z/ 9" GREEN STRAIGHT STRAW (LT)Size: OD 6.0mm x 222mm, 0.441 gramColor: GreenPackaging: 150 pieces/ bag 30 bags/ Poly bag (xk)
- Mã HS 39249090: STW-9T-TL-Z/ Ống hút thẳng không bọc màngSize: OD 6.0mm x 222mm, 0.473 gram Packaging: 140 pieces/ bag,30 bags/ Poly bag (xk)
- Mã HS 39249090: Sút chai nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Tách hai màu nhỏ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Tách sen bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Tăm bông 200cái/ gói (xk)
- Mã HS 39249090: Tấm trong dán tường nhà bếp 50x90cm không nhãn mác- transparent wallpaper- hàng mới 100%,xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề màu đen. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề màu xanh. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề nhựa chống thấm nước 1180*870mm (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề Nilon LDPE màu xanh, nhà SX: Công ty CP Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Thanh Long Việt Nam, hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề nylon đen trơn, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp đề nylon lập thể màu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề Nylon lập thề màu đen. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp đề nylon lập thể màu đỏ, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề Nylon lập thề màu đỏ. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp đề nylon lập thể màu xanh, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề Nylon lập thề màu xanh. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề nylon màu đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề nylon màu xanh tím, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề Nylon trắng, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề PP màu trắng, 500cái/thùng. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề TPU xanh đậm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề TPU xanh, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề TPU xanh. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thân của bộ chặn đèn bằng nhựa, model S7571-00-00, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thân hộp L601 (500ml) bằng nhựa, mới 100% (Cty Đại Đồng Tiến sản xuất) (xk)
- Mã HS 39249090: Thân hộp L603 (1000ml) bằng nhựa mới 100% (Cty Đại Đồng Tiến sản xuất) (xk)
- Mã HS 39249090: Thân hộp L609 (700ml) bằng nhựa mới 100% (Cty Đại Đồng Tiến sản xuất) (xk)
- Mã HS 39249090: Thân hộp L610 (1500ml) bằng nhựa mới 100% (Cty Đại Đồng Tiến sản xuất) (xk)
- Mã HS 39249090: Thân hộp L661 (800ml) bằng nhựa mới 100% (Cty Đại Đồng Tiến sản xuất) (xk)
- Mã HS 39249090: Thân hộp L663 (1800ml) bằng nhựa mới 100% (Cty Đại Đồng Tiến sản xuất) (xk)
- Mã HS 39249090: Thân hộp L937 (2500ml) bằng nhựa mới 100% (Cty Đại Đồng Tiến sản xuất) (xk)
- Mã HS 39249090: Thau 20 (2T0) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau 22 (2T2) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau 24 (2T4) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau 26 (2T6) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau 28 (2T8) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau 32 (3T2) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau 36 (3T6) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau 40 (4T0) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau 45 (4T5) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau 50 (5T0) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau 55 (5T5) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau 5T0 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau 65 (6T5) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau bầu 2T4 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau bầu 2T6 nhựa Duy Tân, kích thước 20x20x50cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau bầu 2T8 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau bầu 3T2 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau bầu 4T bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau bầu 4T0 nhựa Duy Tân, kích thước 40x40x50cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau bầu 4T5 nhựa Duy Tân, kích thước 45x45x50cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau C132 bằng nhựa mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau C138 bằng nhựa mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau em bé nhỏ nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: thau nhựa (17.5x17.5x7), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: thau nhựa (23.5x23.5x8.5 cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: thau nhựa (24.5x23.3x11.5 cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: thau nhựa (31.5x31.5x10.4 cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: thau nhựa (31.5x31.5x11 cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Nhựa 03T06 (50 cái/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Nhựa 04T (50 cái/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Nhựa 04T02 (50 cái/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Nhựa 04T06 (50 cái/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 0257 size 55x55x18.5cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 0258 size 60x60x21.5cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 0260 size 65x65x23.5cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 0261 size 70x70x26cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 0338 size 82.4x82.4x30.9cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 038 size 49.6x49.6x16cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhưa No. 256,size 50x50x16cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhưa No. 257,size 55x55x18.5cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhưa No. 258,size 60x60x21.5cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhưa No. 260,size 65x65x23.5 mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhưa No. 261,size 70x70x26cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 491 size 22x20x9cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 492 size 27x24x11cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 493 size 31x28x13cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 494 size 35x32x14cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 495 size 40x36x16cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. 496 size 44x40x18cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. H045 size 20x20x7cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. H046 size 23x23x8cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. h047 size 27.5x27.5x9.5cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. h048 size 30x30x11cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. H049 size 39x39x13cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. H050 size 43x43x15cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. H103 size 22x22x8cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. H105 size 30x30x10cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. H105 size 48x30x30cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. UI1475 size 20x20x7cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. UI1482 size 23x23x8cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. UI1499 size 27.5x27.5x9.5cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. UI1505 size 30x30x11cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. UI1512 size 35x35x12.2cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. UI1529 size 39x39x13cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa No. UI1536 size 43x43x15cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu 3T0 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu 3T6 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu 3T6 nhựa Duy Tân, kích thước 35x35x45cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu 4T0 nhựa Duy Tân, kích thước 40x40x70cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu 4T5 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu 5T5 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu 5t5 bằng nhựa (12 cái/kiện, 30 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu 5T5 nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thau sâu lòng bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: THAU TẮM BÉ, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau tắm con yêu lớn150505, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau tắm con yêu nhỏ150506, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau tắm đại bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Tắm Em Bé bằng nhựa (30 cái/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau tắm em bé(85x49xH23)cm. Sản phẩm làm bằng nhựa tổng hợp.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39249090: Thau tắm lớn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau tắm nhỏ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau trong 2T bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thau vành sóng 16 lít C1537 bằng nhựa mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Viền 1340 (3T2) (2340) nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 25x25x70cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Viền 1341 (3T4) (2341) nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 30x30x80cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Viền 1342 (3T8) (2342) nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 35x35x80cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau Viền 1343 (4T7) (2343) nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 40x40x70cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thau viền 3T nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thau viền 5T nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: thau-rổ nhựa (29.3x29.3x10.3 cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thìa nhựa/ (xk)
- Mã HS 39249090: THIA20-01T3/ Thìa nhựa số 1, kích thước 19.5*6.5cm (dùng để xới cơm) (mới 100%) (nhãn hiệu: Daiso) (xk)
- Mã HS 39249090: Thố nhí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thố nhựa No. 970-971-972-973 size 24.4x24.4x11.1cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thố TH05 nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thố TH06 nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thố tròn lớn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thố tròn lớn bằng nhựa (120 cái/kiện, 30 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Thố tròn nhỏ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thố tròn trung bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thố tròn trung bằng nhựa (120 cái/kiện, 40 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng B 10 lít nắp bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng B 5 lít + nắp bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đá Happy Cooler 12L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đá Happy Cooler 14L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đá Happy Cooler 24L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đá Happy Cooler 28L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đa năng 120L546, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đa năng 140L526, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đa năng 90L525, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng để rác hình vuông nắp bật bằng nhựa cỡ bé, mã 8011, KT: 20x19x24(cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng để rác hình vuông nắp bật bằng nhựa cỡ đại, mã 8010, KT: 28.5x26x36(cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng để rác hình vuông nắp bật bằng nhựa cỡ trung, mã 8009, KT: 25x22x30(cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng để rác hình vuông nắp bật bằng nhựa, mã 8002, KT: 28.5x26.5x28.5(cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng để rác hình vuông nắp bật bằng nhựa, mã 8003, KT: 32x31x34(cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng đá 55L, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng gạo 60 lít bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác (loại nhỏ). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác (loại nhỡ). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác 120 lít bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác Rgby hình tròn bằng nhựa (Polyurethane) (Thiết bị dùng trong nhà tắm), SKU: 2482583, quy cách (198*198*205)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng gạo 35L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng gạo 45L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng gạo 60L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng gạo 60L dẻo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng gạo 80L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng gạo 80L dẻo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng giặt cây lau nhà (thùng nhựa) HC070 (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 220l (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 30L (527*372*270mm (30L), 523, hiệp thành) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 35 L (Có nắp, có quai) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 45 L (Có nắp) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 60 L (Có nắp, có quai) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa No. H102 size 31x36x55cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa No. UI0058 size 46x32x16cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa No. UI1369 size 31x36x55cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa trong 15L347, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa vuông trong suốt 15L, kích thước: 44x31x21 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120 Lít bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120L (nhựa) (5 cái/ kiện; hiệu Hiệp Thành) (Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240 Lít bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240L (nhựa) (5 cái/ kiện; hiệu Hiệp Thành) (Việt Nam mới 100%) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 60 Lít bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 60L bánh xe498-BX, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bập bênh 16L- Song Long/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp đôi (2 ngăn) bằng nhựa (6 cái/kiện, 17 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp đôi (2 ngăn) nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp lớn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp lớn không ruột nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác Đạp lớn Số 742 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp Matsu lớn Số 273 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp Matsu nhí Số 270 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp Matsu nhỏ Số 271 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp Matsu trung Số 272 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác Đạp nhí Số 766 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp nhỏ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp nhỏ không ruột nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác Đạp nhỏ Số 741 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp trung bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác Đạp trung Số 740 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác ECO bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác HDPE- Màu xanh lá, có bánh xe, 60 lít (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác hiện trường y tế cao 25,5cm; miệng: 24.5x18.5(cm); đáy: 20x13,5(cm); chất liệu nhựa; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lắp lật 60L bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lật lớn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lật lớn bằng nhựa (5 cái/kiện, 30 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lật nhỏ bằng nhựa (10 cái/kiện, 120 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lật nhỏ bằng nhựa (10 cái/kiện, 60 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lật nhỏ nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lật tròn nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lật trung bằng nhựa (5 cái/kiện, 200 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lật trung bằng nhựa (5 cái/kiện, 60 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lật trung nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lật trung TLT 33*26,5*52cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác màu xanh 120L, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác nắp lật đại Số H162 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác nắp lật lơn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nắp lật lớn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nắp lật nhỏ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nắp lật trung bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhỏ (bằng nhựa). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa (19.5x18.5x24 cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 120 lít màu cam, kích thước(550x490x930 mm). hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 120 lít màu đen, kích thước(550x490x930 mm). hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 120 lít màu vàng, kích thước(550x490x930 mm). hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 120 lít màu xanh lá, kích thước(550x490x930 mm). hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa ngoài trời 120L dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 0186 mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 0186 size 25.5x22x31cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 0186 size 25.5x22x31cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 0187 mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 0187 size 30x26x35.5cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 0187 size 30x26x35.5cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 0199 size 40x37x61.5cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 0217 mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 0217 size 20x18x30cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 0217 size 20x18x30cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 0218 size 39.5x35x44cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 0218 size 39.5x35x44cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 0953/1 size 20x38x44cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 0953/2 size 20x38x44cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 187 size 30x26x35.5cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 199 size 40x37x61.5cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 199 size 40x37x61.5cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhưa No. 199,size 40x37x61.5cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 217 size 20x18x30cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 218 size 39.5x35x44cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 270 size 16x19.5x23.5cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 271 size 22.2x27x33.1cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 271 size 22.2x27x33.1cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 272 size 25.8x31.9x38.1cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 272 size 25.8x31.9x38.1cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 273 size 30.5x37.5x45cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 273 size 30.5x37.5x45cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 740 mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 740 size 30.5x26x36cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 740 size 30.5x26x36cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 741 mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 741 size 25x23.5x29.5cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 741 size 25x23.5x29.5cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 742 size 34.5x34x44cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 742 size 34.5x34x44cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhưa No. 742741766,size 34.5x34x44cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 766 size 17x17x21cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 766 size 17x17x21cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. 785 size 35x25x29cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. H004 mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. H126 size 24x20x39cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhưa No. H126,size 24x20x39cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. H127 size 32x27x51cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhưa No. H127,size 32x27x51cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. H162 size 47x44x74cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa No. UI1352 size 34.5x34x44cm mới 100%, nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác Oval lớn Số 0218 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác Oval nhí bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác Oval nhỏ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác Oval trung bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng Rác Oval trung Số 0187 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác size L, size 400*370*615mm (bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng trong 2 quai nhỏ + nắp bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng trong 2 quai trung bằng nhưa (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng vuông 120 L bằng nhựa có bánh xe (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng vuông 140 L bằng nhựa có bánh xe (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng vuông 30 L bằng nhựa có bánh xe (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng vuông 55 L bằng nhựa có bánh xe (xk)
- Mã HS 39249090: Thùng vuông 90 L bằng nhựa có bánh xe (xk)
- Mã HS 39249090: Tiêu eo bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: TL20-619T3/ Túi lưới nhựa chặn rác bồn tắm, số 619, cỡ 18cm, 45 chiếc/gói (được sản xuất bằng phương pháp ép đúc thổi nhựa) (mới 100%) (nhãn hiệu: Daiso) (xk)
- Mã HS 39249090: TL20-619T3/ Túi lưới nhựa chặn rác bồn tắm, số 619, cỡ 18cm, 45 chiếc/gói (được sản xuất bằng phương pháp ép đúc thổi nhựa) (mới 100%)(nhãn hiệu: Daiso) (xk)
- Mã HS 39249090: TL20-621T3/ Túi lưới nhựa chặn rác bồn tắm, số 621, cỡ 15cm, 55 chiếc/gói (được sản xuất bằng phương pháp ép đúc thổi nhựa) (mới 100%) (nhãn hiệu: Daiso) (xk)
- Mã HS 39249090: TL20-621T3/ Túi lưới nhựa chặn rác bồn tắm, số 621, cỡ 15cm, 55 chiếc/gói (được sản xuất bằng phương pháp ép đúc thổi nhựa) (mới 100%)(nhãn hiệu: Daiso) (xk)
- Mã HS 39249090: TL20N199.A/ Lưới tắm bằng nhựa, No.199, màu hồng (xk)
- Mã HS 39249090: TL20N199.B/ Lưới tắm bằng nhựa, No.199, màu xanh và tím (xk)
- Mã HS 39249090: Tô nhựa trắng No 118 (VCA04-00652- No 118, white, NAM THUAN HUNG) (xk)
- Mã HS 39249090: Tô nhúng bánh tráng (bằng nhựa), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tô pha sơn (xk)
- Mã HS 39249090: Tô tròn (nhựa) (30.5x30.5x33.5cm) (xk)
- Mã HS 39249090: TP310009/ Miếng chà rửa Fabric flower kt 115x90x7mm / VN.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320035/ Hộp chà rửa Scour Daddy 3ct x12 gồm 3 màu cam,vàng,xanh.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320036/ Hộp chà rửa Scour Daddy 3ct x5pdq gồm 3 màu cam,vàng,xanh.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320039/ Hộp chà rửa Sponge Daddy 4ct x5pdq gồm 4 màu cam,vàng,xanh,xanh lá cây.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320040/ Hộp chà rửa Sponge Daddy 4ct x12case gồm 4 màu cam,vàng,xanh,xanh lá cây.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320041/ Hộp chà rửa Eraser Daddy 2ct x6pdq gồm 2 màu vàng,cam (xk)
- Mã HS 39249090: TP320041/ Hộp chà rửa Eraser Daddy 2ct x6pdq gồm 2 màu vàng,cam.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320042/ Hộp chà rửa Eraser Daddy 2ct x6pdq gồm 2 màu xanh,xanh lá cây.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320045/ Hộp chà rửa Sponge Daddy 4ct x4 case gồm 4 màu cam,vàng,xanh,xanh lá cây.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320046/ Túi chà rửa Essentials Scrub Daddy 1ct màu xanh lá cây,kt 101.6*25.4mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320048/ Túi chà rửa Essentials Scour Daddy 1ct màu xanh lá cây,kt 115*65*20mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320049/ Túi chà rửa Essentials Eraser Daddy 1ct màu xanh lá cây,kt114.3*69.85*22.1mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320050/ Hộp chà rửa Scour Daddy 3ct gồm 3 miếng cam,vàng xanh.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320050/ Hộp chà rửa Scour Daddy 3ct gồm 3 miếng cam,vàng xanh.Hàng mới 100%/ VN.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320051/ Hộp chà rửa Scrub Daddy blue 1ct,kt 101.6x40mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320053/ Túi chà rửa Essential Scrub Mommy1ct màu hồng,kt 101.6*25.4mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320054/ Túi chà rửa Essential Sponge Mommy 1ct màu hồng,kt 120*80*25.4mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320055/ Hộp chà rửa Scrub Daddy green 1ct,kt 101.6x40mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320056/ Hộp chà rửa Scrub Daddy orange 1ct,kt 101.6x40mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320057/ Hộp chà rửa Scrub Daddy original 1ct,kt 101.6x40mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320058/ Hộp chà rửa Scrub Mommy pink 1ct,kt 101.6x(20+20)mm (xk)
- Mã HS 39249090: TP320058/ Hộp chà rửa Scrub Mommy pink 1ct,kt 101.6x(20+20)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320062/ Túi chà rửa Eraser Daddy 10X mini purple màu tím.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320068/ Túi chà rửa Eraser Daddy 10X mini green-màu xanh lá cây.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320069/ Túi chà rửa Eraser Daddy 10X mini blue-màu xanh.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320070/ Túi chà rửa Eraser Daddy 10X mini yellow-màu vàng.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320071/ Hộp chà rửa Sponge daddy gồm 3 miếng màu cam,vàng xanh,kt115x70x22mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320072/ Hộp chà rửa Eraser Daddy 2ctx6pdq gồm 2 màu xanh lá cây,vàng (xk)
- Mã HS 39249090: TP320073/ Hộp chà rửa Scrub Mommy purple-màu tím.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320074/ Hộp chà rửa Scrub Daddy lemon yellow.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: TP320075/ Cuộn chà rửa Scrub Mommy 4ct rollx12case.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Tủ nhựa Duy Tân A4 (5 tầng), làm từ nhựa PP, dùng để đựng giấy tờ, vật dụng nhỏ (xk)
- Mã HS 39249090: Tủ Nova bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Tủ Tabi L- 5 ngăn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Tủ Wing 2C- 2 ngăn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Tủ Wing 2C- 3 ngăn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Tủ Wing 4C-1 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Tủ Wing- L 1 ngăn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Túi Liner nilon dùng trong ngành nail (400 cái/thùng, mới 100%, sản xuất tại Việt nam)/ VN (xk)
- Mã HS 39249090: Túi liner nilon dùng trong ngành nail, 400 cái/ thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Túi lưới dùng để đựng rác làm bằng vật liệu nhựa PE có khung bằng hợp kim nhôm, size 370 (900x570x900mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Túi lưới dùng để đựng rác làm bằng vật liệu nhựa PE có khung bằng hợp kim nhôm, size 560 (900x810x900mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Túi nylon dùng để bọc bồn rửa chân trong phòng spa(Spa Liner), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Túi nylon dùng để bọc bồn rửa chân trong phòng Spa(Spa Liner. Blue), qui cách 400 cái/thùng, hàng không có thương hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Túi vệ sinh bằng nilon (dùng cho khách sạn, không nhãn hiệu) Sanitary Bag (12cm x 21.5cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: tuigiatxk1/ Túi đựng đồ giặt bằng nhựa Jall laund bag/stand 70 l white (Gồm túi màng PE kèm chân đỡ bằng thép). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: UC/ST20400-RK/ ống hút cong bằng nhựa, size: 6 MM x 19.7CM (1 thùng 4.8 kg). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39249090: UC/ST30200-RK/ ống hút cong bằng nhựa, size: 6 MM x 19.7CM (1 thùng 3.7 kg). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39249090: UC/STS10-RK/ ống hút thẳng bằng nhựa, size: 10 MM x 21.6CM (1 thùng 4.9 kg). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39249090: UC/STS8-RK/ ống hút thẳng bằng nhựa, size: 8 MM x 22.5CM (1 thùng 3.3 kg). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39249090: Úp ly bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Úp ly lớn nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Úp Ly lớn Số 785 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Úp Ly nhỏ Số 734 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Úp ly nhựa No. 734 size 25x22x25cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Úp ly nhựa No. 785 size 35x25x29cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Úp nhựa No. 734 size 25x22x25cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Úp nhựa No. 785 size 35x25x29cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Vá cơm nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Vá súp nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Vắt cam bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Vỉ đá 14 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Vỉ đá 6 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VĨ DÁN 2 OVANVD23, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: VĨ DÁN 2 TIMVD12, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Vỉ Đập ruồi bằng nhựa hiệu VĨNH TƯỜNG kích thước 40x60x50cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: VJ- 4-2/ Bình nhựa tưới cây 4L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-10-2/ Bình nhựa tưới cây 10L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-10B-2/ Bình nhựa tưới cây 10L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-10G-2/ Bình nhựa tưới cây 10L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-4B-2/ Bình nhựa tưới cây 4L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-4G-2/ Bình nhựa tưới cây 4L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-6-2/ Bình nhựa tưới cây 6L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-6G-2/ Bình nhựa tưới cây 6L (xk)
- Mã HS 39249090: VJ-8B-2/ Bình nhựa tưới cây 8L (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW01Z0/ Thùng rác đứng 3 tầng màu trắng (smooth STAND DUST BOX 3P W GBBH001) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW02Z0/ Thùng rác đứng 4 tầng màu trắng (smooth STAND DUST BOX 4P W GBBH003) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW03Z0/ Thùng rác đứng 5 tầng màu trắng (smooth STAND DUST BOX 5P W GBBH005) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW04Z0/ Thùng rác đứng 3 tầng màu đen (smooth STAND DUST BOX 3P BK GBBH002) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW07Z0/ Thùng rác đứng 3 tầng màu bạc (smooth STAND DUST BOX 3P MT GBBH009) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW09Z0/ Thùng rác đứng 5 tầng màu bạc (smooth STAND DUST BOX 5P MT GBBH013) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW10Z0/ Thùng rác đứng 3 tầng màu gỗ (smooth STAND DUST BOX 3P WD GBBH010) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW11Z0/ Thùng rác đứng 4 tầng màu gỗ (smooth STAND DUST BOX 4P WD GBBH012) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW12Z0/ Thùng rác đứng 5 tầng màu gỗ (smooth STAND DUST BOX 5P WD GBBH014) (xk)
- Mã HS 39249090: VN- BW16Z0/ Thùng rác 20 màu gỗ (smooth PUSH DUST BOX 20 WD GBBH016) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BK05Z0/ Xô nhựa ACTIVE BUCKET 8L LGR (GBEB002) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BK06Z0/ Xô nhựa PALE PAIL 8L W (GBEB005) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BK09Z0/ Xô nhựa (GORDON MILLER RUBBER BUCKET 8L WH GBEB008) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BK10Z0/ Xô nhựa (GORDON MILLER RUBBER BUCKET 8L YE GBEB009) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BK11Z0/ Xô nhựa (GORDON MILLER RUBBER BUCKET 8L BL GBEB010) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BK20Z0/ Xô nhựa (TRUSCO SOFT BUCKET 14L OR MP04255) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW23Z0/ Thùng rác đứng 3 tầng (LATTE STYLE stand dustbox 3P MX GLAT001) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW24Z0/ Thùng rác đứng 4 tầng (LATTE STYLE stand dustbox 4P MX GLAT002) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW25Z0/ Thùng rác đứng 5 tầng (LATTE STYLE stand dustbox 5P MX GLAT003) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW33Z0/ Thùng rác 15PS (HOME & HOME PEDAL PALL 15PS WIDE GY GPRB039) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW43Z0/ Thùng rác đứng 5 tầng màu trắng (RISU STAND DUST BOX 5P PWD GTYC539) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW45Z0/ Thùng rác 15PS (SABIRO PEDAL PAIL 15PS WIDE W GETI048) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW50Z0/ Thùng rác đứng 5 tầng màu trắng (RISU STAND DUST BOX 5P W GTYC542) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW69Z0/ Thùng rác đứng 3 tầng màu trắng (CONTAINER STYLE CS5-60 MX6 GCON156) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW70Z0/ Thùng rác đứng 3 tầng màu trắng (CONTAINER STYLE CS5-60 MX7 GCON157) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW71Z0/ Thùng rác đứng 4 tầng màu trắng (CONTAINER STYLE CS5-80 MX6 GCON158) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW72Z0/ Thùng rác đứng 4 tầng màu trắng (CONTAINER STYLE CS5-80 MX7 GCON159) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW73Z0/ Thùng rác đứng 5 tầng màu trắng (CONTAINER STYLE CS5-100 MX6 GCON160) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW77Z0/ Thùng rác 20 màu be (AZ SLIDE CONTAINER 20 BE GAZU007) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW78Z0/ Thùng rác 20 màu xanh lá cây (AZ SLIDE CONTAINER 20 GR GAZU008) (xk)
- Mã HS 39249090: VN-BW79Z0/ Thùng rác 20 màu xanh đậm (AZ SLIDE CONTAINER 20 NV GAZU009) (xk)
- Mã HS 39249090: Vớ đi mưa PE (300 cặp/thùng) (không hiệu) Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 39249090: Vỏ thùng sơn 20l có nắp (xk)
- Mã HS 39249090: Vòi xịt vệ sinh, model VG-XP6, chất liệu nhựa ABS, áp lực nước 0.05-0.75MPa, nhãn hiệu Viglacera, mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: VS2319/ Khay phân loại DYND80417 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2320/ Khay phân loại DYND36600 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2321/ Khay phân loại DYND80325 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2322/ Khay phân loại DYND80327 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2323/ Khay phân loại DYND80419 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2325/ Khay phân loại DYND80245 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2331/ Khay phân loại DYND80249 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2467/ Cốc phân loại DYND80535 (Dụng cụ vệ sinh dùng trong y tế) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2467/ Cốc phân loại DYND80535 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2653/ Khay phân loại DYND80217 (Dụng cụ vệ sinh dùng trong y tế) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2653/ Khay phân loại DYND80217 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2758/ Khay phân loại DYND80367 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2780/ Khay phân loại DYND80322 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2826/ Khay phân loại DYND80211 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2827/ Khay phân loại DYND80255 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2828/ Hộp nhựa màu đỏ có nắp dùng đựng dụng cụ y tế MDS705110 (xk)
- Mã HS 39249090: VS2828/ Hộp nhựa màu đỏ có nắp MDS705110 (xk)
- Mã HS 39249090: VS2857/ Khay phân loại 56-80327 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2858/ Khay phân loại 56-80367 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2859/ Khay phân loại 56-80245 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS2962/ Khay phân loại bằng nhựa dùng trong y tế DYND80321 (xk)
- Mã HS 39249090: VS2962/ Khay phân loại bằng nhựa DYND80321 (xk)
- Mã HS 39249090: VS2962/ Khay phân loại bằng nhựaDYND80321 (xk)
- Mã HS 39249090: VS2962/ Khay phân loại DYND80321 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS3051/ Hộp đựng xylanh (dùng trong y tế) MDS705153 (xk)
- Mã HS 39249090: VS3051/ Hộp đựng xylanh (dùng trong y tế) MDS705153 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS3051/ Hộp đựng xylanh MDS705153 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS3056/ Khay phân loại bằng nhựa dùng trong y tế 39384Y (xk)
- Mã HS 39249090: VS3117/ Bát bằng nhựa (dùng trong y tế) 84888Y (xk)
- Mã HS 39249090: VS3127/ Cốc bằng nhựa 01196A (xk)
- Mã HS 39249090: VS3224/ Xô MDS80306B bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS3224/ Xô nhựa dùng trong y tế MDS80306B (xk)
- Mã HS 39249090: VS3224/ Xô nhựa dùng trong y tế MDS80306B bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: VS3239/ Móc hút dán tường bằng nhựa DNSC59582 (xk)
- Mã HS 39249090: VSS731/ Khay phân loạiDYND36605 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: X-1-1/ Bình nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39249090: X14L-1/ Xô nước bằng nhựa 14 lít (đường kính miệng xô 370mm x đường kính đáy xô 331mm x Chiều cao 260mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: X14LMP/ Xô nước bằng nhựa 14 lít MONOTARO SAKAN PRO G (đường kính miệng xô 370mm x đường kính đáy xô 331mm x Chiều cao 260mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: X14L-OR-1/ Xô nước bằng nhựa 14 lít, màu cam (đường kính miệng xô 370mm x đường kính đáy xô 331mm x Chiều cao 260mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: X-1S-1/ Bình nhựa 1L có nắp (xk)
- Mã HS 39249090: X20L-1/ Xô nước bằng nhựa 20 lít (đường kính miệng xô 417mm x đường kính đáy xô 374mm x Chiều cao 290mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: X20LOD-1/ Xô nước bằng nhựa 20 lít OD (đường kính miệng xô 417mm x đường kính đáy xô 374mm x Chiều cao 290mm) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 10 lít B952 bằng nhựa mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 10 lít bằng nhựa (20 cái/kiện, 20 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 10L nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 12 L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 12lít nhựa Duy Tân, kích thước 30x30x60cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 16 L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 16 lít bằng nhựa (20 cái/kiện, 30 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 16lít nhựa Duy Tân, kích thước 35x35x65cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 20 L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 20 lít B954 bằng nhựa mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 20 lít bằng nhựa (20 cái/kiện, 30 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 20L nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 4 lít bằng nhựa (20 cái/kiện, 20 kiện). Hàng mới 100% (Nhãn hiệu: Tân Lập Thành) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 4L nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 8L bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 8L nhựa (Hàng mới 100%, sx tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39249090: Xô 8lít nhựa Duy Tân, kích thước 25x25x55cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa (15l), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa 10l có nắp/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa 18 lít- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô Nhựa 18L Nắp (25 cái/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô Nhựa 20L Nắp (25 cái/ thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa 25L, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa có nắp 12L (TAN LAP THANH) (xk)
- Mã HS 39249090: XÔ NHỰA CÓ NẮP ĐẬY- LOẠI 08 LÍT (xk)
- Mã HS 39249090: XÔ NHỰA CÓ NẮP ĐẬY- LOẠI 12 LÍT (xk)
- Mã HS 39249090: XÔ NHỰA CÓ NẮP ĐẬY- LOẠI 16 LÍT (xk)
- Mã HS 39249090: XÔ NHỰA CÓ NẮP ĐẬY- LOẠI 20 LÍT (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa No. H062 size 26.6x24.3x23cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa No. H063 size 28.2x28x26.5cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa No. H064 size 32x28x26.5cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa No. H065 size 34x31x29cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa No. H106 size 36x32.5x43.5cm mới 100% nhãn hiệu Duy Tân (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa No. H155 size 35x32x31cm mới 100%, nhãn hiệu DUY TÂN (xk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, hàng mẫu. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39249090: Xô14L B953 bằng nhựa mới 100% (CTy Đại Đồng Tiến sản xuất) (xk)
- Mã HS 39249090: YFM-1172/ Nắp bồn tắm nhựa P-IS (Cái/Bộ) (xk)
- Mã HS 39249090: YFM-8070/ Nắp bồn tắm nhựa P-IS (Cái/Bộ) (xk)
- Mã HS 39251000: Thùng IBC TANK (bằng nhựa), dùng để chứa hóa chất Hydrochloric acid (HCL) EL 36%-38% dung tích 1000L, trọng lượng thùng 60kg/thùng (xk)
- Mã HS 39251000: Thùng IBC TANK (bằng nhựa), dùng để chứa hóa chất Hydrofluoric Acid (HF) EL 49% dung tích 1000L, trọng lượng thùng 60kg/thùng (xk)
- Mã HS 39251000: Thùng IBC TANK (bằng nhựa), dùng để chứa hóa chất Nitrtic Acid (HNO3) 69% EL dung tích 1000L, trọng lượng thùng 60kg/thùng (xk)
- Mã HS 39251000: Thùng IBC TANK (bằng nhựa), dùng để chứa hóa chất Potassium hydroxide KOH 45%+/- 1% (KOH) EL dung tích 1000L, trọng lượng thùng 60kg/thùng (xk)
- Mã HS 39251000: 7c100/ Pit FRP 1.2 x 1.5m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c101/ Pit FRP 1.2 x 2.5m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c102/ Pit FRP 1.5 x 2.0m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c103/ Pit FRP 1.5 x 2.5m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c106/ Pit FRP 1.8 x 2.0m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c107/ Pit FRP 1.8 x 2.45m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c108/ Pit FRP 1.0 x 2.0m Opening 600x600mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c109/ Pit FRP 1.0 x 2.5m Opening 600x600mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c111/ Tank FRP Horizontal 2.2x6.0m- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c116/ Pit FRP 1.8 x 1.5m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c117/ Pit FRP 1.8 x 3.5m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c119/ Pit FRP 1.0 x 1.0m Opening 600x600mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c120/ Pit FRP 1.2 x 2.0m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c123/ Pit FRP 1.0 x 3.5m Opening 600x600mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c124/ Pit FRP 1.0 x 4.0m Opening 600x600mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c125/ Pit FRP 1.5 x 4.0m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c92/ Pit FRP 1.2 x 3.0m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c94/ Pit FRP 1.5 x 3.5m Opening 600x900mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: 7c99/ Pit FRP 1.0 x 1.5m Opening 600x600mm- Bồn nhựa bằng vật liệu composite (xk)
- Mã HS 39251000: Ao ương di động (đã tạo hình tròn và gắn đầu Siphon xả nước; chất liệu: bạt nhựa HDPE dày 1mm; đường kính 15m, cao 1,5mm, dùng nuôi cá tôm) Hiệu: aouongdidong. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: B_Bồn nhựa mẫu đứng BN5000 Xanh Dương, dung tích 5000l. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bể chứa bằng nhựa, dung tích 1070L-TANK 1070, mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bể chứa bằng nhựa, dung tích 710L-TANK 710, mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bể composite, kích thước (3500 x 10600)mm dùng trong hệ thống xử lý nước thải, có phụ kiện kèm theo, mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: BỒN CHỨA ACID HCL DUNG TÍCH 7.5 M3 CHẤT LIỆU BẰNG NHỰA, KÍCH THƯỚC D*H: 1.8M*3M. (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn chứa nước bằng nhựa, dung tích 300L, xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn chứa nước bằng nhựa, dung tích 500L, xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn làm mềm nước (bồn nhựa composite), 900 * 1800H (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn lọc cát (bồn nhựa composite), 900 * 1800H (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn lọc than hoạt tính (bồn nhựa composite), 900 * 1800H (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa 1000L, xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa 3000Ldùng để chứa nước,dung tích 3000L,mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa chứa nước thể tích 1000L, xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa DT 5000 Lít đứng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa ĐT CN 10,000 LD. Hàng Việt Nam sản xuất mới100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa Tân Á chất liệu nhựa 3 lớp,dung tích 1000L,mới 100% (xk)
- Mã HS 39251000: Bồn PE 2000L dùng để chứa nước lạnh, kích thước 1mx2m (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39251000: THÙNG GIỮ LẠNH (xk)
- Mã HS 39251000: Thùng nhựa PP (7000x600x600) (xk)
- Mã HS 39251000: Thùng nhựa PP có nắp (7000x600x600) (xk)
- Mã HS 39251000: Z0000000-495338-Bể Elution Sub Tank (Bể chứa hóa chất Dia-pat, lắp ở máy mạ màu, KT: 1160W x 1160L x 1400H (cm), chất liệu chính: nhựa CPVC), dung tích 1400L. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39252000: CBD-11/ Cửa nhựa BARN DOOR (36 x 84") (xk)
- Mã HS 39252000: CBD-12/ Cửa nhựa BARN DOOR (42 x 84") (xk)
- Mã HS 39252000: CBDDA-8/ Cửa nhựa BARN DOOR (36 x 84") (xk)
- Mã HS 39252000: CECHO-5/ Cửa nhựa ECHO (32 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CT-21/ Tấm cửa nhựa (35 x 665 x 1780mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Cửa cuốn nhanh, chất liệu nhựa polyeste, kích thước W3000 x H3500mm (xk)
- Mã HS 39252000: CỬA ĐÁY LƯỚI BẰNG NHỰA(16”x30”x13/4”), MỚI 100%,SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 39252000: Cửa nhựa giả gỗ ABS 36MM KOS, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39252000: Cữa nhựa PVC (MB3), được dùng trong các công trình xây dựng, nhà ở. Tổng cộng: 250 bộ. Hàng mới 100%. Do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 39252000: Cửa PVC PT-CAM9A (40mm*900mm*2000mm)- mới 100% (xk)
- Mã HS 39252000: Cửa sổ 1 cánh mở hất và khung của chúng bằng plastic dùng trong xây lắp, hàng mới (xk)
- Mã HS 39252000: Cửa sổ 4 cánh mở trượt và khung của chúng bằng plastic dùng trong xây lắp, hàng mới (xk)
- Mã HS 39252000: CX002-253/ Cửa nhựa xếp 002 (36 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX002-254/ Cửa nhựa xếp 002 (0,82 x 2,03m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX002-257/ Cửa nhựa xếp 002 (48 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX004-109/ Cửa nhựa xếp 004 (48 x 96") (xk)
- Mã HS 39252000: CX004-110/ Cửa nhựa xếp 004 (32 x 96") (xk)
- Mã HS 39252000: CX004-112/ Cửa nhựa xếp 004 (36 x 96") (xk)
- Mã HS 39252000: CX004-114/ Cửa nhựa xếp 004 (36 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX004-115/ Cửa nhựa xếp 004 (48 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-241/ Cửa nhựa xếp 006 (0,7 x 2m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-243/ Cửa nhựa xếp 006 (0,95 x 1,74m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-244/ Cửa nhựa xếp 006 (36 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-245/ Cửa nhựa xếp 006 (48 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-246/ Cửa nhựa xếp 006 (0,82 x 2,03m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-247/ Cửa nhựa xếp 006 (0,95 x 1,94m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-249/ Cửa nhựa xếp 006 (48 x 96") (xk)
- Mã HS 39252000: CX006-252/ Cửa nhựa xếp 006 (36 x 96") (xk)
- Mã HS 39252000: CX007-41/ Cửa nhựa xếp 007 (36 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX010-128/ Cửa nhựa xếp 010 (0,86 x 2,03m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-62/ Cửa nhựa xếp 014 (0,7 x 2m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-63/ Cửa nhựa xếp 014 (0,9 x 2m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-66/ Cửa nhựa xếp 014 (0,95 x 1,74m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-67/ Cửa nhựa xếp 014 (0,95 x 1,94m) (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-70/ Cửa nhựa xếp 014 (36 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-71/ Cửa nhựa xếp 014 (36 x 96") (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-72/ Cửa nhựa xếp 014 (48 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CX014-73/ Cửa nhựa xếp 014 (48 x 96") (xk)
- Mã HS 39252000: CXLL-22/ Cửa nhựa xếp LL (24 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: CXLP-23/ Cửa nhựa xếp LP (24 x 80") (xk)
- Mã HS 39252000: KBN-5MD1A (5cm*15.5cm)/ Khung cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: KBN-6MD1A (4.5cm*16.3cm)/ Khung cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: KC-14/ Khung cửa nhựa (35 x 3800mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Khung cửa nhựa PVC lắp ghép màu Gỗ 750x1900(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Khung cửa nhựa PVC lắp ghộp màu Gỗ 750x1900(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Khung cửa nhựa PVC lắp ghộp màu Trắng 875x2250(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Khung cửa PVC K12-A2 (4.5cm*12.5cm)- mới 100% (xk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa sổ B787- FRP.WINDOW REVEAL PKAT180100 720001, kích thước: 526.9 x 320.0 x 174.7 mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa sổ B787- FRP.WINDOW REVEAL PKAT180100 720002, kích thước: 550.7 x 350.0 x 162.4 mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39252000: LK004-15/ Bộ linh kiện cửa nhựa (xk)
- Mã HS 39252000: Nắp chụp cửa bằng nhựa hình tròn, hình chữ nhật dùng để lắp ráp chèn xung quanh khung cửa nhựa (phụ tùng cửa) (hàng không nhãn hiệu, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39252000: NCX-73/ Nan cửa nhựa (xk)
- Mã HS 39252000: Nẹp cho cửa kính model HS-20, bằng nhựa PVC,dài: 2m/pce, hãng KBIT, xuất xứ Korea, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39252000: Phụ kiện nhựa dùng trong xây lăp, chèn, đệm lót cửa sổ, mới 100%- 034PP-PLASTIC WINDOW ACCESSORY (xk)
- Mã HS 39252000: Phụ kiện nhựa dùng trong xây lăp, chèn, đệm lót cửa sổ, mới 100%- VFS-240 (xk)
- Mã HS 39252000: RC-38/ Ray cửa nhựa (xk)
- Mã HS 39252000: Tấm cửa nhựa PVC cao cấp màu Gỗ 667x1850(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Tấm cửa nhựa PVC lắp ghép màu Gỗ 660x1800(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Tấm cửa nhựa PVC lắp ghép màu Gỗ 700x1800(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Tấm cửa nhựa PVC lắp ghép màu Gỗ 700x1900(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Tấm cửa nhựa PVC lắp ghép màu Trắng 700x1800(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Tấm cửa nhựa PVC lắp ghộp màu Gỗ 660x1800(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Tấm cửa nhựa PVC lắp ghộp màu Gỗ 667x1850(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Tấm cửa nhựa PVC lắp ghộp màu Gỗ 670x1800(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Tấm cửa nhựa PVC lắp ghộp màu Gỗ 710x2000(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Tấm cửa nhựa PVC lắp ghộp màu Trắng 660x1800(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Tấm cửa nhựa PVC lắp ghộp màu Trắng 660x2000(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Tấm cửa nhựa PVC lắp ghộp màu Trắng 667x1850(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: Tấm cửa nhựa PVC lắp ghộp màu Trắng 710x2000(mm) (xk)
- Mã HS 39252000: TC-10MD3 (65cm*210cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-14MD3 (60cm*190cm*1.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-16MD6 (70cm*200cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-16MD7 (70cm*200cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-20MD5 (83.5cm*200cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-21MD4 (83.5cm*210cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-8MTD3 (65cm*190cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-8MTD4 (65cm*190cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-8MTD5 (65cm*190cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TC-9MTD5 (65cm*200cm*3.5cm)/ Tấm cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: Thanh chèn cửa trái phải bằng nhựa dùng để lắp ráp chèn xung quanh khung cửa nhựa (phụ tùng cửa) (hàng không nhãn hiệu, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39252000: TNH-2MD1 (2cm*3.5cm)/ Khung cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: TNT-1MD3 (3.5cm)/ Khung cửa PVC (xk)
- Mã HS 39252000: ZIPFRAME221514S/ 22 x15-1/4 White Solutions Frame Taped, khung pa nô bằng nhựa, giá gia công: 16.7192497767699usd/ (xk)
- Mã HS 39252000: ZIPFRAME221514S/ 22 x15-1/4 White Solutions Frame TapedKhung panô bằng nhựa, giá gia công13.4093649841434 (xk)
- Mã HS 39252000: ZIPFRAME2217/ 22" x 17" Tan Solutions Frame Taped, khung pa nô bằng nhựa, giá gia công: 14.8294456362376usd/ (xk)
- Mã HS 39252000: ZIPFRAME764S/ 764 White Solutions Frame Taped, khung pa nô bằng nhựa, giá gia công: 34.3506448556391usd/ (xk)
- Mã HS 39253000: 1361650/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 27x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 1361651/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 31x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 1361652/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 43x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 1361653/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 48x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209798/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 39" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209799/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 35" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209800/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 31" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209801/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 29" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209802/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 27" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209803/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 23" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209804/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 48" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209805/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 39" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209806/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 36" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209807/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 35" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209808/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 31" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209809/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 29" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209810/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 27" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209811/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 23" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209812/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 36" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 209813/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 32" X 64"/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30191901/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 36x45/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30196495/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 30x45/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30196657/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 44x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30196663/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 54x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30252527/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 66x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30271182/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 32x45/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30271374/ Rèm cửa 1.5'' bằng nhựa PVC kích thước 60x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30280811/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 30x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30281236/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC kích thước 32x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30290271/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 42x45/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30290275/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 28x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30291496/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 48x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30292064/ Rèm cửa 1.5" bằng nhựa PVC kích thước 54x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30292253/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 34x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30293954/ Rèm cửa 1.5" bằng nhựa PVC kích thước 32x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30293996/ Rèm cửa 1.5'' bằng nhựa PVC kích thước 40x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30295578/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 36x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30300657/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 72x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30300658/ Rèm cửa 1.5" bằng nhựa PVC kích thước 48x45/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30300665/ Rèm cửa 1.5'' bằng nhựa PVC kích thước 36x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30307382/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 42x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30307518/ Rèm cửa 1.5" bằng nhựa PVC kích thước 44x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30342164/ Rèm cửa 1.5'' bằng nhựa PVC kích thước 38x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30358982/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC kích thước 46x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30358989/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 48x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30358995/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 48x45/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30359018/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 60x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30359209/ Rèm cửa 3.5" bằng nhựa PVC kích thước 66x84/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 30364380/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 36x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603080/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 18x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603103/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 22x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603110/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 23x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603121/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 27x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603132/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 27x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603134/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 29x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603137/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 30x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603140/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 31x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603148/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 33x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603157/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 34x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603164/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 36x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603186/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 39x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603197/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 41x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603202/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 43x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603206/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 44x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603219/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 48x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603246/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 72x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603269/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 30x72 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603271/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 32x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603291/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 36x72 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603315/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 43x72 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603353/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 27x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603385/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 35x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603389/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 36x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603394/ Rèm cửa 1'' bằng nhựa PVC kích thước 39x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603397/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 43x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603423/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 58x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603433/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC kích thước 70x64 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603524/ Rèm cửa 3.5" bằng nhựa PVC kích thước 78x84 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603569/ Rèm cửa 3.5" bằng nhựa PVC kích thước 78x84 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 603587/ Rèm cửa 2'' bằng nhựa PVC kích thước 27x72 ''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320727/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100X120CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320734/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100X120CM (25I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320765/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120X120CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320772/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120X120CM (25I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320789/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100X140CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320796/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100X140CM (25I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320802/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 110X140CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320826/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120X140CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320840/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 130X140CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320888/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 150X140CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320925/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 110X160CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320956/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120X160CM (25I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001320963/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 130X160CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321007/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 150X160CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321021/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 160X160CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321052/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 140X160 CM (89I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321205/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 150X160CM (25B)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321212/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 180X180CM (25B)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321595/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 160X160CM (89M)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321625/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 200X160CM (89W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321632/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 200X160 CM (89I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321649/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 160X220CM (89W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001321687/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 200X220CM (89W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001323759/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120X140CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001323766/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 140X160CM (25W)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001323834/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120X140CM (25I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7502001323841/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 140X160CM (25I)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305125674/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100x140cm(25G)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305128750/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120x140cm(25G)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305325296/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 140x140cm(25L)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305335356/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120x140cm(25L)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305362543/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 140x140cm(25G)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305377554/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 160x140cm(25L)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305509078/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100x170cm(50C)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305509085/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120x170cm(50C)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305509092/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 140x170cm(50C)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305509108/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 160x170cm(50C)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305512221/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100x140cm(25N)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305766563/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 160x140cm(25A)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305831711/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100x140cm(25A)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305860629/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 120x140cm(25A)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305864276/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 100x140cm(25L)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305936515/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 140x140cm(25A)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7701305956308/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 160x140cm(25G)/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901901/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 23/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901902/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 23/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901904/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 27/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901905/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 27/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901907/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 29/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901910/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 29/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901913/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 30/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901916/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 30/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901919/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 31/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901920/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 31/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901925/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 33/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901928/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 33/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901931/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 34/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901931-1/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 34/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901934/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 34/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901937/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 35/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901940/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 35/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901943/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 36/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901946/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 36/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901949/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 39/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901952/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 39/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901955/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901958/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901959/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 52/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901961/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 60/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901962/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 52/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901964/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 60/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901967/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7901970/ Rèm cửa 1" bằng nhựa PVC cỡ 72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902000/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 23/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902001/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 23/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902002/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 27/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902003/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 27/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902004/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 29/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902005/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 29/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902006/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 30/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902007/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 30/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902008/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 31/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902009/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 31/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902010/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 33/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902011/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 33/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902012/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 34/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902013/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 34/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902014/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 35/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902014-1/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 35/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902015/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 35/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902016/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 36/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902017/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 36/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902018/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 39/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902019/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 39/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902020/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 43/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902021/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 43/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902022/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 47/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902022-1/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 47/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902023/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 47/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902024/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902025/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902026/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 58/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902028/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 59/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902029/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 59/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902030/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 71/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 7902031-1/ Rèm cửa 2" bằng nhựa PVC cỡ 71/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0804-6-4263/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 42x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0804-6-5463/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 54x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0804-6-6663/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 66x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0804-6-6684/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 66x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0804-6-7863/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 78x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0804-6-7884/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 78x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0804-6-9084/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 90x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0807-9-6663/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 66x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0807-9-6684/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 66x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0807-9-7884/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 78x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-0807-9-9084/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 90x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-1607-2-4263/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 42x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-1607-2-5463/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 54x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-1607-2-6663/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 66x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-1607-2-6684/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 66x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-1607-2-7863/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 78x63''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-1607-2-7884/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 78x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 85-1607-2-9084/ Rèm cửa bằng nhựa kích thước 90x84''/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889861/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 23X 42 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889862/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 23X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889863/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 27X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889864/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 29X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889865/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 30X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889866/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 31X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889867/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 32X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889868/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 34X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889869/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 35X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889870/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 36X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889871/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 39X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889872/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 43X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889873/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 45X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889874/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 46X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889875/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 47X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889876/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 48X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889877/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 52X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889878/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 58X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889879/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 59X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889880/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 70X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889881/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 71X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889882/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 72X 64 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889883/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 23X 72 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889884/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 31X 72 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 889885/ Rèm cửa bằng nhựa PVC kích thước 35X 72 inch/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929636/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 23x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929637/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 27x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929638/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 31x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929639/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 34x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929640/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 35x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929641/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 36x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929642/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 39x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929643/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 43x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929644/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 47x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929645/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 52x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929646/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 57x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929647/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 59x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929648/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 62x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929649/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 67x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929650/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 72x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929651/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 23x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929652/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 35x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929653/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 36x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929654/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 72x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929655/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 23x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929656/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 27x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929657/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 31x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929659/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 35x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929661/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 39x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929662/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 43x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929663/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 47x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929664/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 52x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929665/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 57x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929667/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 62x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929668/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 67x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929669/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 72x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929674/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 23x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929678/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 35x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929679/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 36x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929688/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 72x64/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929689/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 23x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929690/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 35x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929691/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 36x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929692/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 72x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929708/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 23x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929709/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 35x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929711/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 72x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929728/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 35x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929730/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 72x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929838/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 23x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929839/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 35x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929840/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 47x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929841/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2'' kích thước 59x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929846/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 23x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929847/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 35x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929848/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 47x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 929849/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 59x48/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950220/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 27x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950221/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 31x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950222/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 34x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950223/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 39x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950224/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 43x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950225/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 47x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950226/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 52x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950228/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 59x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950229/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 62x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950230/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 67x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950231/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 27x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950232/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 31x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950233/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 39x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950234/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 43x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950235/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 47x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950236/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 52x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950237/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 57x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950238/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 62x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950239/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 67x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950240/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 27x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950241/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 31x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950242/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 39x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950243/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 43x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950244/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 47x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950245/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 52x72/Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39253000: 950246/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 57x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950247/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 62x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: 950248/ Rèm cửa bằng nhựa PVC 2.5'' kích thước 67x72/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-280/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-281/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-282/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-283/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-284/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-285/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 32"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-286/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-287/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-288/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-289/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 39"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-290/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 45"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-291/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 46"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-292/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 47"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-293/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 58"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-294/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 59"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-295/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 70"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-296/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 71"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-297/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 34"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-298/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-299/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 43"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-300/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x72" (xk)
- Mã HS 39253000: ASW-301/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 52"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032403606048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x36 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032403606048A051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x36 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032403606048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x36 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032403606048AA051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x36 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032404206048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x42 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032404206048A051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x42 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032404206048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x42 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032404206048AA051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x42 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032404806048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x48 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032404806048A051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x48 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032404806048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x48 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032404806048AA051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x48 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032406006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032406006048A051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032406006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0032406006048AA051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033004806048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x48 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033004806048A051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x48 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033004806048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x48 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033004806048AA051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x48 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033406006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033406006048A051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033406006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033406006048AA051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033426006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033426006048A051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033426006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033426006048AA051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033446006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033446006048A051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033446006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033446006048AA051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033466006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033466006048A051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033466006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033466006048AA051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033506006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033506006048A051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033506006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033506006048AA051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033605406048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x54 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033605406048A051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x54 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033605406048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x54 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033605406048AA051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x54 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033606006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033606006048A051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033606006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033606006048AA051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033706006048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033706006048A051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033706006048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0033706006048AA051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x60 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0034805406048A051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x54 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0034805406048A051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x54 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0034805406048AA051419-11/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x54 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0034805406048AA051419-12/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x54 (inch), Màu trắng,Model:AF003.N6048- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0041602406049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 16x24 (inch),màu trắng 77,Model:2319 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0041604806049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 16x48 (inch),màu trắng 77,Model:2201 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0041606006049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 16x60 (inch),màu trắng 77,Model:2203 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0041607206049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 16x72 (inch),màu trắng 77,Model:2205 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0041607206049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 16x72 (inch),màu trắng 77,Model:2205 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0041607216050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 16x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2106 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042007206049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 20x72 (inch),màu trắng 77,Model:2214 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042007206049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 20x72 (inch),màu trắng 77,Model:2214 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042402406049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x24 (inch),màu trắng Antique 76Model:2321 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042402406049AYLX2820A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x24 (inch),màu trắng 77,Model:2321 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042402406049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x24 (inch),màu trắng 77,Model:2321 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042403606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x36 (inch),màu trắng 77,Model:2217 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042403606049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x36 (inch),màu trắng 77,Model:2217 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042403606049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x36 (inch),màu trắng 77,Model:2217 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042403606049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x36 (inch),màu trắng 77,Model:2217 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042403606049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x36 (inch),màu trắng 77,Model:2217 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042403606049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x36 (inch),màu trắng 77,Model:2217 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042403606049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x36 (inch),màu trắng 77,Model:2217 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042403606049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x36 (inch),màu trắng 77,Model:2217 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042403606050AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x36 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2118 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042404206049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x42 (inch),màu trắng 77,Model:2218 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042404206049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x42 (inch),màu trắng 77,Model:2218 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042404206049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x42 (inch),màu trắng 77,Model:2218 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042404206049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x42 (inch),màu trắng 77,Model:2218 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042404206049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x42 (inch),màu trắng 77,Model:2218 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042404806049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x48 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042404806049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x48 (inch),màu trắng 77,Model:2219 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042404806049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x48 (inch),màu trắng 77,Model:2219 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042404806049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x48 (inch),màu trắng 77,Model:2219 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042404806049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x48 (inch),màu trắng 77,Model:2219 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042404806049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x48 (inch),màu trắng 77,Model:2219 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042404806049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x48 (inch),màu trắng 77,Model:2219 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042404806049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x48 (inch),màu trắng 77,Model:2219 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042405406049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x54 (inch),màu trắng 77,Model:2220 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042405406049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x54 (inch),màu trắng 77,Model:2220 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042405406049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x54 (inch),màu trắng 77,Model:2220 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042405406049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x54 (inch),màu trắng 77,Model:2220 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042405406050AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x54 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2121 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406006049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x60 (inch),màu trắng 77,Model:2221 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406006049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x60 (inch),màu trắng 77,Model:2221 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406006049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x60 (inch),màu trắng 77,Model:2221 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406006049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x60 (inch),màu trắng 77,Model:2221 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406006049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x60 (inch),màu trắng 77,Model:2221 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406006049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x60 (inch),màu trắng 77,Model:2221 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406006049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x60 (inch),màu trắng 77,Model:2221 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406006050AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2122 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406006050AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2122 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406606049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x66 (inch),màu trắng 77,Model:2222 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406606049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x66 (inch),màu trắng 77,Model:2222 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042406606049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x66 (inch),màu trắng 77,Model:2222 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042407206049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x72 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042407206049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x72 (inch),màu trắng 77,Model:2223 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042407206049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x72 (inch),màu trắng 77,Model:2223 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042407206049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x72 (inch),màu trắng 77,Model:2223 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042407206049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x72 (inch),màu trắng 77,Model:2223 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042407206049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x72 (inch),màu trắng 77,Model:2223 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042407206049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x72 (inch),màu trắng 77,Model:2223 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042407206049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x72 (inch),màu trắng 77,Model:2223 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042408406049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x84 (inch),màu trắng 77,Model:2225 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042409606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x96 (inch),màu trắng 77,Model:2307 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042409606049AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x96 (inch),màu trắng 77,Model:2307 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042409606049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x96 (inch),màu trắng Antique 76Model:2307 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042409606049AYLX2820A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x96 (inch),màu trắng 77,Model:2307 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042409606049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x96 (inch),màu trắng 77,Model:2307 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042409606049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x96 (inch),màu trắng 77,Model:2307 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042409606049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x96 (inch),màu trắng 77,Model:2307 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0042409606049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 24x96 (inch),màu trắng 77,Model:2307 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043003606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x36 (inch),màu trắng 77,Model:2226 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043003606049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x36 (inch),màu trắng 77,Model:2226 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043003606049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x36 (inch),màu trắng 77,Model:2226 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043003606049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x36 (inch),màu trắng 77,Model:2226 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043003606050AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x36 (inch),màu trắng Antique 76Model:2127 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004206049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x42 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004206049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x42 (inch),màu trắng 77,Model:2227 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004206049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x42 (inch),màu trắng 77,Model:2227 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004206049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x42 (inch),màu trắng 77,Model:2227 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004206049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x42 (inch),màu trắng 77,Model:2227 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004206049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x42 (inch),màu trắng 77,Model:2227 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004806049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x48 (inch),màu trắng 77,Model:2228 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004806049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x48 (inch),màu trắng 77,Model:2228 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004806049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x48 (inch),màu trắng 77,Model:2228 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004806049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x48 (inch),màu trắng 77,Model:2228 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004806049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x48 (inch),màu trắng 77,Model:2228 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004806049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x48 (inch),màu trắng 77,Model:2228 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043004816050AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x48 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2129 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043005406049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x54 (inch),màu trắng 77,Model:2229 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043005406049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x54 (inch),màu trắng 77,Model:2229 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043005406049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x54 (inch),màu trắng 77,Model:2229 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043005406049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x54 (inch),màu trắng 77,Model:2229 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043005406049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x54 (inch),màu trắng 77,Model:2229 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043005406049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x54 (inch),màu trắng 77,Model:2229 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043005416050AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x54 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2130 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043005416050AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x54 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2130 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006006049AYLX2520D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x60 (inch),màu trắng 77,Model:2230 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006006049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x60 (inch),màu trắng 77,Model:2230 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006006049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x60 (inch),màu trắng 77,Model:2230 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006006049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x60 (inch),màu trắng 77,Model:2230 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006006049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x60 (inch),màu trắng 77,Model:2230 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006006049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x60 (inch),màu trắng 77,Model:2230 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006006049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x60 (inch),màu trắng 77,Model:2230 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006016050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2131 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006016050AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2131 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006016050AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2131 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x66 (inch),màu trắng 77,Model:2231 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006606049AYLX2520D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x66 (inch),màu trắng 77,Model:2231 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006606049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x66 (inch),màu trắng 77,Model:2231 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006606049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x66 (inch),màu trắng 77,Model:2231 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006606049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x66 (inch),màu trắng 77,Model:2231 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043006606049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x66 (inch),màu trắng 77,Model:2231 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007206049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x72 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007206049AYLX2520D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x72 (inch),màu trắng 77,Model:2232 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007206049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x72 (inch),màu trắng 77,Model:2232 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007206049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x72 (inch),màu trắng 77,Model:2232 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007206049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x72 (inch),màu trắng 77,Model:2232 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007206049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x72 (inch),màu trắng 77,Model:2232 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007206049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x72 (inch),màu trắng 77,Model:2232 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007206049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x72 (inch),màu trắng 77,Model:2232 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007206050AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2133 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007206050AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2133 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007206050AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x72 (inch),màu trắng Antique 76Model:2133 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007206050AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2133 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007806049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x78 (inch),màu trắng 77,Model:2233 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043007806049AYLX2520D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x78 (inch),màu trắng 77,Model:2233 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043008406049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x84 (inch),màu trắng 77,Model:2234 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043009606049AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x96 (inch),màu trắng 77,Model:2308 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043009606049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x96 (inch),màu trắng 77,Model:2308 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043009606049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 30x96 (inch),màu trắng 77,Model:2308 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043366006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043366006049AYLX2520G/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x60 (inch),màu trắng 77,Model:2312 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043366006049AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x60 (inch),màu trắng 77,Model:2312 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043366006049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x60 (inch),màu trắng Antique 76Model:2312 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043366006049AYLX2820A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x60 (inch),màu trắng 77,Model:2312 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043366006049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x60 (inch),màu trắng 77,Model:2312 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043366006049AYLX2920C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x60 (inch),màu trắng 77,Model:2312 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043366006049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x60 (inch),màu trắng 77,Model:2312 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043367206049AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x72 (inch),màu trắng 77,Model:2313 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043367206049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x72 (inch),màu trắng Antique 76Model:2313 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043367206049AYLX2820A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x72 (inch),màu trắng 77,Model:2313 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043367206049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x72 (inch),màu trắng 77,Model:2313 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043367206049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x72 (inch),màu trắng 77,Model:2313 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043367206049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 33.75x72 (inch),màu trắng 77,Model:2313 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043416006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043416006049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x60 (inch),màu trắng 77,Model:2314 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043416006049AYLX2520G/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x60 (inch),màu trắng 77,Model:2314 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043416006049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x60 (inch),màu trắng 77,Model:2314 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043416006049AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x60 (inch),màu trắng 77,Model:2314 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043416006049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x60 (inch),màu trắng 77,Model:2314 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043416006049AYLX2820A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x60 (inch),màu trắng 77,Model:2314 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043416006049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x60 (inch),màu trắng Antique 76Model:2314 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043416006049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x60 (inch),màu trắng 77,Model:2314 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043416006049AYLX2920C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x60 (inch),màu trắng 77,Model:2314 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043416006049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x60 (inch),màu trắng 77,Model:2314 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043417206049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x72 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043417206049AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x72 (inch),màu trắng 77,Model:2315 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043417206049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x72 (inch),màu trắng 77,Model:2315 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043417206049AYLX2820A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x72 (inch),màu trắng 77,Model:2315 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043417206049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x72 (inch),màu trắng Antique 76Model:2315 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043417206049AYLX2920C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x72 (inch),màu trắng 77,Model:2315 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043417206049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.125x72 (inch),màu trắng 77,Model:2315 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043446006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043446006049AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x60 (inch),màu trắng 77,Model:2316 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043446006049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x60 (inch),màu trắng Antique 76Model:2316 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043446006049AYLX2820A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x60 (inch),màu trắng 77,Model:2316 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043446006049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x60 (inch),màu trắng Antique 76Model:2316 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043446006049AYLX2920C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x60 (inch),màu trắng 77,Model:2316 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043446006049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x60 (inch),màu trắng 77,Model:2316 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043447206049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x72 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043447206049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x72 (inch),màu trắng 77,Model:2317 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043447206049AYLX2520G/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x72 (inch),màu trắng 77,Model:2317 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043447206049AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x72 (inch),màu trắng 77,Model:2317 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043447206049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x72 (inch),màu trắng Antique 76Model:2317 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043447206049AYLX2820A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x72 (inch),màu trắng 77,Model:2317 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043447206049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x72 (inch),màu trắng Antique 76Model:2317 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043447206049AYLX2920C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x72 (inch),màu trắng 77,Model:2317 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043447206049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 34.5x72 (inch),màu trắng 77,Model:2317 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043603606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x36 (inch),màu trắng 77,Model:2235 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043603606049AYLX2520D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x36 (inch),màu trắng 77,Model:2235 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043603606049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x36 (inch),màu trắng 77,Model:2235 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043603606049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x36 (inch),màu trắng 77,Model:2235 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043603606049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x36 (inch),màu trắng 77,Model:2235 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043603606049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x36 (inch),màu trắng 77,Model:2235 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043603606049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x36 (inch),màu trắng 77,Model:2235 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043603606049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x36 (inch),màu trắng 77,Model:2235 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043603606050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x36 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2136 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043603606050AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x36 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2136 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043603606050AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x36 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2136 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043604206049AYLX2520D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x42 (inch),màu trắng 77,Model:2236 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043604206049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x42 (inch),màu trắng 77,Model:2236 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043604206049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x42 (inch),màu trắng 77,Model:2236 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043604206049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x42 (inch),màu trắng 77,Model:2236 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043604806049AYLX2520D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x48 (inch),màu trắng 77,Model:2237 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043604806049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x48 (inch),màu trắng 77,Model:2237 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043604806049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x48 (inch),màu trắng 77,Model:2237 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043604806049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x48 (inch),màu trắng 77,Model:2237 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043604806049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x48 (inch),màu trắng 77,Model:2237 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043604806049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x48 (inch),màu trắng 77,Model:2237 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043604806049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x48 (inch),màu trắng 77,Model:2237 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043604806049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x48 (inch),màu trắng 77,Model:2237 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043605406049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x54 (inch),màu trắng 77,Model:2238 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043605406049AYLX2520D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x54 (inch),màu trắng 77,Model:2238 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043605406049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x54 (inch),màu trắng 77,Model:2238 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043605406049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x54 (inch),màu trắng 77,Model:2238 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043605406049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x54 (inch),màu trắng 77,Model:2238 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043605406049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x54 (inch),màu trắng 77,Model:2238 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043605406049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x54 (inch),màu trắng 77,Model:2238 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043605406049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x54 (inch),màu trắng 77,Model:2238 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043605406050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x54 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2139 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043605406050AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x54 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2139 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043605406050AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x54 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2139 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043605406050AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x54 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2139 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606006049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x60 (inch),màu trắng 77,Model:2239 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606006049AYLX2520D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x60 (inch),màu trắng 77,Model:2239 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606006049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x60 (inch),màu trắng 77,Model:2239 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606006049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x60 (inch),màu trắng 77,Model:2239 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606006049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x60 (inch),màu trắng 77,Model:2239 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606006049AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x60 (inch),màu trắng 77,Model:2239 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606006049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x60 (inch),màu trắng 77,Model:2239 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x66 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606606049AYLX2520D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x66 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606606049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x66 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606606049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x66 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606606049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x66 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606606049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x66 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606606049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x66 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606606049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x66 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606606050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x66 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2141 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043606606050AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x66 (inch),màu trắng Antique 76Model:2141 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng 77,Model:2241 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng 77,Model:2241 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng 77,Model:2241 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng 77,Model:2241 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng 77,Model:2241 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng 77,Model:2241 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206049AYLX2920C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng 77,Model:2241 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng 77,Model:2241 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2142 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206050AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2142 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206050AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2142 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206050AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2142 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206050AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng Antique 76Model:2142 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206050AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2142 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607206050AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2142 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607806049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x78 (inch),màu trắng 77,Model:2242 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607806049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x78 (inch),màu trắng 77,Model:2242 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607806049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x78 (inch),màu trắng 77,Model:2242 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607806049AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x78 (inch),màu trắng 77,Model:2242 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607806049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x78 (inch),màu trắng 77,Model:2242 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607806049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x78 (inch),màu trắng 77,Model:2242 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607806049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x78 (inch),màu trắng 77,Model:2242 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607806049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x78 (inch),màu trắng 77,Model:2242 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043607816050AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x78 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2143 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043608406049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x84 (inch),màu trắng 77,Model:2243 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043608406049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x84 (inch),màu trắng 77,Model:2243 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043608406049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x84 (inch),màu trắng 77,Model:2243 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043608406049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x84 (inch),màu trắng 77,Model:2243 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043608406049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x84 (inch),màu trắng 77,Model:2243 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043608406049AYLX2820A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x84 (inch),màu trắng 77,Model:2243 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043608406049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x84 (inch),màu trắng 77,Model:2243 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043608406049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x84 (inch),màu trắng 77,Model:2243 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043608406049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x84 (inch),màu trắng 77,Model:2243 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043609606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x96 (inch),màu trắng 77,Model:2309 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043609606049AYLX2820A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x96 (inch),màu trắng 77,Model:2309 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043609606049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x96 (inch),màu trắng Antique 76Model:2309 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043609606049AYLX2920C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x96 (inch),màu trắng 77,Model:2309 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0043609606049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 36x96 (inch),màu trắng 77,Model:2309 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044203606049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x36 (inch),màu trắng 77,Model:2244 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044204206049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x42 (inch),màu trắng 77,Model:2245 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044204206049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x42 (inch),màu trắng 77,Model:2245 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044204206049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x42 (inch),màu trắng 77,Model:2245 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044204206049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x42 (inch),màu trắng 77,Model:2245 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044204806049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x48 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044204806049AYLX2520D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x48 (inch),màu trắng 77,Model:2246 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044204806049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x48 (inch),màu trắng 77,Model:2246 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044204806049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x48 (inch),màu trắng 77,Model:2246 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044204806049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x48 (inch),màu trắng 77,Model:2246 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044205406049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x54 (inch),màu trắng 77,Model:2247 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044205406049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x54 (inch),màu trắng 77,Model:2247 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044205406049AYLX2820A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x54 (inch),màu trắng 77,Model:2247 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044205406049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x54 (inch),màu trắng 77,Model:2247 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044205406049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x54 (inch),màu trắng 77,Model:2247 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044205416050AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x54 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2148 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206006049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x60 (inch),màu trắng 77,Model:2248 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206006049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x60 (inch),màu trắng 77,Model:2248 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206006049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x60 (inch),màu trắng 77,Model:2248 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206006049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x60 (inch),màu trắng 77,Model:2248 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206006049AYLX2820A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x60 (inch),màu trắng 77,Model:2248 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206006049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x60 (inch),màu trắng 77,Model:2248 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206006049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x60 (inch),màu trắng 77,Model:2248 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206006049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x60 (inch),màu trắng 77,Model:2248 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206006050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2149 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206006050AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2149 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206606049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x66 (inch),màu trắng 77,Model:2249 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206606049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x66 (inch),màu trắng 77,Model:2249 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206606049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x66 (inch),màu trắng 77,Model:2249 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044206606049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x66 (inch),màu trắng 77,Model:2249 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044207206049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x72 (inch),màu trắng 77,Model:2250 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044207206049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x72 (inch),màu trắng 77,Model:2250 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044207206049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x72 (inch),màu trắng 77,Model:2250 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044207206049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x72 (inch),màu trắng 77,Model:2250 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044207206049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x72 (inch),màu trắng 77,Model:2250 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044207206049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x72 (inch),màu trắng 77,Model:2250 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044207206049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x72 (inch),màu trắng 77,Model:2250 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044207806049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x78 (inch),màu trắng 77,Model:2251 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044207806049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x78 (inch),màu trắng 77,Model:2251 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044207806049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x78 (inch),màu trắng 77,Model:2251 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044207806049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x78 (inch),màu trắng 77,Model:2251 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044208406049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x84 (inch),màu trắng 77,Model:2252 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044208406049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x84 (inch),màu trắng 77,Model:2252 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044208406049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x84 (inch),màu trắng 77,Model:2252 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044208406049AYLX2820A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x84 (inch),màu trắng 77,Model:2252 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044208406049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x84 (inch),màu trắng 77,Model:2252 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044208406050AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x84 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2153 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044209606049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x96 (inch),màu trắng 77,Model:2310 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044209606049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x96 (inch),màu trắng 77,Model:2310 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044209606049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x96 (inch),màu trắng Antique 76Model:2310 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044209606049AYLX2920C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 42x96 (inch),màu trắng 77,Model:2310 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044803606049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x36 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044803606049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x36 (inch),màu trắng 77,Model:2253 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044803606049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x36 (inch),màu trắng 77,Model:2253 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044803606049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x36 (inch),màu trắng 77,Model:2253 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044803606049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x36 (inch),màu trắng 77,Model:2253 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044803606049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x36 (inch),màu trắng 77,Model:2253 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044803606050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x36 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2154 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804206049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x42 (inch),màu trắng 77,Model:2254 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804206049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x42 (inch),màu trắng 77,Model:2254 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804206049AYLX2820A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x42 (inch),màu trắng 77,Model:2254 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804206049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x42 (inch),màu trắng 77,Model:2254 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804216050AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x42 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2230 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng 77,Model:2232 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng 77,Model:2255 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng 77,Model:2255 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng 77,Model:2255 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng 77,Model:2255 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng 77,Model:2255 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806049AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng 77,Model:2255 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng 77,Model:2255 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng 77,Model:2255 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng 77,Model:2255 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng 77,Model:2255 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806050AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2231 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2156 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806050AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2156 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044804806050AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x48 (inch),màu trắng Antique 76Model:2156 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044805406049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x54 (inch),màu trắng 77,Model:2256 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044805406049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x54 (inch),màu trắng 77,Model:2256 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044805406049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x54 (inch),màu trắng 77,Model:2256 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044805406049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x54 (inch),màu trắng 77,Model:2256 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044806006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x60 (inch),màu trắng 77,Model:2233 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044806006049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x60 (inch),màu trắng 77,Model:2257 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044806006049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x60 (inch),màu trắng 77,Model:2257 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044806006049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x60 (inch),màu trắng 77,Model:2257 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044806006049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x60 (inch),màu trắng 77,Model:2257 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044806006049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x60 (inch),màu trắng 77,Model:2257 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044806006049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x60 (inch),màu trắng 77,Model:2257 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044806006049AYLX2920C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x60 (inch),màu trắng 77,Model:2257 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044806006049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x60 (inch),màu trắng 77,Model:2257 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044806006050AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2158 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044806006050AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2158 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044806606049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x66 (inch),màu trắng 77,Model:2235 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044807206049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x72 (inch),màu trắng 77,Model:2259 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044807206049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x72 (inch),màu trắng 77,Model:2259 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044807206049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x72 (inch),màu trắng 77,Model:2259 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044807206049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x72 (inch),màu trắng 77,Model:2259 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044807206049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x72 (inch),màu trắng 77,Model:2259 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044807206049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x72 (inch),màu trắng 77,Model:2259 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044807206049AYLX2920C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x72 (inch),màu trắng 77,Model:2259 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044807206049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x72 (inch),màu trắng 77,Model:2259 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044807206049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x72 (inch),màu trắng 77,Model:2259 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044807806049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x78 (inch),màu trắng 77,Model:2260 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044807806049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x78 (inch),màu trắng 77,Model:2260 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044807806049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x78 (inch),màu trắng 77,Model:2260 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044808406049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x84 (inch),màu trắng 77,Model:2236 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044808406049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x84 (inch),màu trắng 77,Model:2261 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044808406049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x84 (inch),màu trắng 77,Model:2261 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044808406049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x84 (inch),màu trắng 77,Model:2261 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044808406049AYLX2920C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x84 (inch),màu trắng 77,Model:2261 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044808406049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x84 (inch),màu trắng 77,Model:2261 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0044809606049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 48x96 (inch),màu trắng 77,Model:2311 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045403606049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x36 (inch),màu trắng 77,Model:2262 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045403606049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x36 (inch),màu trắng 77,Model:2262 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045403616050AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x36 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2163 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045403616050AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x36 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2163 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045404206049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x42 (inch),màu trắng 77,Model:2263 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045404206049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x42 (inch),màu trắng 77,Model:2263 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045404206049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x42 (inch),màu trắng 77,Model:2263 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045404806049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x48 (inch),màu trắng 77,Model:2264 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045404806049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x48 (inch),màu trắng 77,Model:2264 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045405406049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x54 (inch),màu trắng 77,Model:2265 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045405406049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x54 (inch),màu trắng 77,Model:2265 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045405406049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x54 (inch),màu trắng 77,Model:2265 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045406006049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x60 (inch),màu trắng 77,Model:2266 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045406006049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x60 (inch),màu trắng 77,Model:2266 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045406606049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x66 (inch),màu trắng 77,Model:2267 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045406606049AYLX2620E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x66 (inch),màu trắng 77,Model:2267 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0045407206049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 54x72 (inch),màu trắng 77,Model:2268 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046003606049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x36 (inch),màu trắng 77,Model:2271 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046003606049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x36 (inch),màu trắng 77,Model:2271 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046003606049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x36 (inch),màu trắng 77,Model:2271 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046003606049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x36 (inch),màu trắng 77,Model:2271 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046003616050AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x36 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2172 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004206049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x42 (inch),màu trắng 77,Model:2272 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004206049AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x42 (inch),màu trắng 77,Model:2272 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004206049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x42 (inch),màu trắng 77,Model:2272 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004206049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x42 (inch),màu trắng 77,Model:2272 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004806049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x48 (inch),màu trắng 77,Model:2237 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004806049AYLX2520E/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x48 (inch),màu trắng 77,Model:2273 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004806049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x48 (inch),màu trắng 77,Model:2273 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004806049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x48 (inch),màu trắng 77,Model:2273 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004806049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x48 (inch),màu trắng 77,Model:2273 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004806049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x48 (inch),màu trắng 77,Model:2273 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004806049AYLX2920A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x48 (inch),màu trắng 77,Model:2273 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004806049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x48 (inch),màu trắng 77,Model:2273 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004806050AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x48 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2174 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004806050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x48 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2174 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004806050AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x48 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2174 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046004806050AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x48 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2174 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046005406049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x54 (inch),màu trắng 77,Model:2274 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046005406049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x54 (inch),màu trắng 77,Model:2274 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046006006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x60 (inch),màu trắng 77,Model:2238 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046006006049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x60 (inch),màu trắng 77,Model:2275 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046006006049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x60 (inch),màu trắng 77,Model:2275 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046006006049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x60 (inch),màu trắng 77,Model:2275 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046006006049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x60 (inch),màu trắng 77,Model:2275 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046006006049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x60 (inch),màu trắng 77,Model:2275 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046006006049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x60 (inch),màu trắng 77,Model:2275 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046006006049AYLX3020A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x60 (inch),màu trắng 77,Model:2275 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046006006050AYLX2820B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x60 (inch),màu trắng Antique 76Model:2176 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046006606049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x66 (inch),màu trắng 77,Model:2276 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046007206049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x72 (inch),màu trắng 77,Model:2277 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046007206049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x72 (inch),màu trắng 77,Model:2277 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046007206049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x72 (inch),màu trắng 77,Model:2277 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046007206049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x72 (inch),màu trắng 77,Model:2277 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046007206050AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2178 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046007206050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 60x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2178 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046603616049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x36 (inch),màu trắng 77,Model:2280 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046604806049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x48 (inch),màu trắng 77,Model:2282 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046605406049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x54 (inch),màu trắng 77,Model:2283 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046605406049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x54 (inch),màu trắng 77,Model:2283 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046606006049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x60 (inch),màu trắng 77,Model:2284 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046606006049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x60 (inch),màu trắng 77,Model:2284 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046606006049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x60 (inch),màu trắng 77,Model:2284 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046606006049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x60 (inch),màu trắng 77,Model:2284 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046606006049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x60 (inch),màu trắng 77,Model:2284 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046606606049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x66 (inch),màu trắng 77,Model:2285 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046607206049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x72 (inch),màu trắng 77,Model:2286 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046607206049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x72 (inch),màu trắng 77,Model:2286 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046607206049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x72 (inch),màu trắng 77,Model:2286 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046607206049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x72 (inch),màu trắng 77,Model:2286 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0046607216050AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 66x72 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2187 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047203606049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x36 (inch),màu trắng 77,Model:2289 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047203606049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x36 (inch),màu trắng 77,Model:2289 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047203606049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x36 (inch),màu trắng 77,Model:2289 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047203606049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x36 (inch),màu trắng 77,Model:2289 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047203616050AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x36 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2190 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047204206049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x42 (inch),màu trắng 77,Model:2290 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047204206049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x42 (inch),màu trắng 77,Model:2290 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047204206049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x42 (inch),màu trắng 77,Model:2290 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047204806049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x48 (inch),màu trắng 77,Model:2291 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047204806049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x48 (inch),màu trắng 77,Model:2291 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047204806049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x48 (inch),màu trắng 77,Model:2291 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047204806049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x48 (inch),màu trắng 77,Model:2291 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047204806049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x48 (inch),màu trắng 77,Model:2291 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047205406049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x54 (inch),màu trắng 77,Model:2239 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047205406049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x54 (inch),màu trắng 77,Model:2292 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047205406049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x54 (inch),màu trắng 77,Model:2292 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047205416050AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x54 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2193 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206006049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x60 (inch),màu trắng 77,Model:2240 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206006049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x60 (inch),màu trắng 77,Model:2293 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206006049AYLX2520G/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x60 (inch),màu trắng 77,Model:2293 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206006049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x60 (inch),màu trắng 77,Model:2293 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206006049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x60 (inch),màu trắng 77,Model:2293 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206006049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x60 (inch),màu trắng 77,Model:2293 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206006049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x60 (inch),màu trắng 77,Model:2293 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206006049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x60 (inch),màu trắng 77,Model:2293 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206006049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x60 (inch),màu trắng 77,Model:2293 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206006050AYLX2520I/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2194 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206006050AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2194 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206006050AYLX2720B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2194 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206006050AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x60 (inch),màu trắng Antique 76,Model:2194 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206606049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x66 (inch),màu trắng 77,Model:2294 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206606049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x66 (inch),màu trắng 77,Model:2294 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206606049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x66 (inch),màu trắng 77,Model:2294 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206606049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x66 (inch),màu trắng 77,Model:2294 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047206606049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x66 (inch),màu trắng 77,Model:2294 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207206049AYLX2420C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x72 (inch),màu trắng 77,Model:2246 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207206049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x72 (inch),màu trắng 77,Model:2295 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207206049AYLX2520F/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x72 (inch),màu trắng 77,Model:2295 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207206049AYLX2520G/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x72 (inch),màu trắng 77,Model:2295 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207206049AYLX2520H/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x72 (inch),màu trắng 77,Model:2295 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207206049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x72 (inch),màu trắng 77,Model:2295 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207206049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x72 (inch),màu trắng 77,Model:2295 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207206049AYLX2720C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x72 (inch),màu trắng 77,Model:2295 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207206049AYLX2820A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x72 (inch),màu trắng 77,Model:2295 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207206049AYLX2820C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x72 (inch),màu trắng 77,Model:2295 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207206049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x72 (inch),màu trắng 77,Model:2295 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207206049AYLX3020B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x72 (inch),màu trắng 77,Model:2295 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207806049AYLX2620C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x78 (inch),màu trắng 77,Model:2296 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047207806049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x78 (inch),màu trắng 77,Model:2296 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047208406049AYLX2520C/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x84 (inch),màu trắng 77,Model:2297 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047208406049AYLX2520G/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x84 (inch),màu trắng 77,Model:2297 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047208406049AYLX2620D/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x84 (inch),màu trắng 77,Model:2297 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047208406049AYLX2720A/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x84 (inch),màu trắng 77,Model:2297 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0047208406049AYLX2920B/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 72x84 (inch),màu trắng 77,Model:2297 (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0051906006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 19x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0051906006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 19x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0051906006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 19x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052206006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052206006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052206006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052207306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052207306048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052207306048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052243606048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052243606048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052243606048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052244806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052244806048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052244806048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052406006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052406006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052406006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052407006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x70,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052407006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x70,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052407006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x70,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052407346048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052407346048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052407346048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052408406048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x84,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052408406048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x84,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052643606048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26.5x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052643606048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26.5x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052643606048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26.5x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052644806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052644806048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052644806048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052646006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052646006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052646006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052746006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052746006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052746006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052747306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052747306048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052747306048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052846006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052846006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052846006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052946006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052946006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052946006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052947306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052947306048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0052947306048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053043606048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053043606048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053043606048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053044806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053044806048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053044806048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053046006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053046006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053046006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053047306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053047306048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053047306048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053048406048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x84,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053048406048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x84,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053048406048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x84,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053146006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053146006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053146006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053246006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053246006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053346006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053346006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053346006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053347306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053347306048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053347306048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053406006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053406006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053406006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053426006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053426006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053426006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053427306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053427306048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053427306048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053453606048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053453606048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053453606048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053454806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053454806048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053454806048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053456006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053456006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053456006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053457306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053457306048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053457306048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053458406048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x84,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053458406048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x84,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053458406048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x84,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053506006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053506006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053506006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053546006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053546006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053603606048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053603606048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053603606048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053604806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053604806048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053604806048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053606006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053606006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053606006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053607306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053607306048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053607306048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053844806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053844806048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053844806048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053846006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053846006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053846006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053847306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053847306048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053847306048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0053848406048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x84,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0054244806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0054244806048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0054644806048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0054644806048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0054644806048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x48,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0054806006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0054806006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056226006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62.25x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056226006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62.25x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056226006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62.25x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056227306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62.25x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056227306048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62.25x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056307306048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056307306048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056606006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056607306048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056946006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056946006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056946006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056947346048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056947346048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0056947346048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057026006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.25x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057026006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.25x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057026006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.25x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057027306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.25x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057027306048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.25x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057027306048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.25x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057206006048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057206006048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057206006048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057207306048APD465/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057207306048APD473/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0057207306048APD475/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0091017106048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.125x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0091018306048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.125x83 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0091047106048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.5x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0091048306048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.5x83 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092212306048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x23 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092212406048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x24 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092213506048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x35 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092213606048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092214706048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x47 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092215906048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092217106048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092218306048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x83 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092242406048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x24 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092243606048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092244806048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x48 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092307106048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092404306048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x43 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092407206048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092408606048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x86 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092815906048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.125x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092817106048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.125x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092818306048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.125x83 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0092845906048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.5x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093013006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.125x30 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093016006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.125x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093018406048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.125x84 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093043506048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x35 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093044706048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x47 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093045906048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093048406048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x84 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093346006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093347206048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093365906048A7021866/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.75x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093367106048A7021866/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.75x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093368306048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.75x83 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093376006048A7021862/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093376006048A7021863/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.875x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093377206048A7021862/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093377206048A7021863/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.875x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093413506048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x35 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093413606048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093414706048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x47 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093415506048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x55 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093415906048A7021866/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093415906048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093415906048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093416006048A7021864/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093417106048A7021866/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093417106048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093417206048A7021864/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093418306048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x83 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093445506048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x55 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093445906048A7021866/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093445906048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093446006048A7021864/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093446606048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x66 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093447206048A7021864/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093448306048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x83 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093476006048A7021864/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.875x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093505906048A7021866/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0093606006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094614706048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.125x47 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094614806048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.125x48 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094615906048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.125x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094617106048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.125x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094617206048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.125x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094645906048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094646006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0094647106048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0095814706048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.125x47 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0095843506048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x35 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0095844306048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x43 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0095844806048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x48 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0096946006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0096965906048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.75x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0096977206048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.875x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097015906048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.125x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097016006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.125x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097017106048A7021868/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.125x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097017206048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.125x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097045906048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x59 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097046006048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097046606048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x66 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097047106048A7021867/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x71 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097047206048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097047806048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x78 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097142406048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71.5x24 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097143606048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71.5x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097144306048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71.5x43 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0097144806048A7021954/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71.5x48 (inch),màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0112303606030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0112303606030A7021946/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x70 (inch) (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0112406606030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x66 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0112607206030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x72 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0113007206030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0113446006030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0113447206030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0114644806030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x48 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0117046006030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0117047206030A7021885/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x72 (inch), màu trắng,Model: FCX.WHM05OM (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0120907206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 9x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0121005206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10x52 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0122407206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0122807206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0123056006048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.625x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0123057206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.625x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0123356006048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.625x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0123357206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.625x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0123606006048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0123607206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0125456006048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54.625x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0125856006048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.625x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0126356006048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63.625x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0127106006048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0127107206048A7021948/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model:FCX.WHNVOM(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131007206030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131007206030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131607206030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131648406030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16.5x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131706006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131706006030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131706406030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131707206030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131707206030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0131807206030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132203606030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132204806030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132207206030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132207206030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132207206030A7022003/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132207206030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132242406030A7021910/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x24 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132242406030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x24 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132243606030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132244806030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132244806030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132244806030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132244806030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132246006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132247206030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132304806030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132306806030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x68 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132307206030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132308406030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132309606030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x96 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132403606030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132406006030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132406806030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x68 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132406806030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x68 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132407206030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132407206030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132446806030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24.5x68 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132506806030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x68 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132506806030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x68 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132506806041A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x68 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132507206030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132507206030A7021824/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132507206030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132507206030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132508406030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132508406030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132508406030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132607206030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132705406030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x54 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132706006030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132706006030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132706006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132706006030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132707206030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132707206030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132708406030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132806006030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132806006030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132807206030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132846006030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132846006030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132877206030A7021937/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.875x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132906006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132906006030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132907206030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132907206030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132909606030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x96 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0132963206030A7021937/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29.75x32 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133003606030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133004806030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133006006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133006406030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133007206030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133007206030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133047206030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133047206030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133106006030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133106006030A7022003/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133106006041A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133106006041A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133106406030A7021974/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133106406030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133107806030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x78 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133109606030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x96 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133246006030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133247206030A7022004/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133346006030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133346006030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133346406030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133366006030A7021937/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.75x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133367206030A7021937/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.75x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133403606030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133403606030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133404806030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133404806030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133404806030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133405406030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x54 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133406006030A7022002/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133407206030A7021825/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133407206030A7022003/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133408406041A7021910/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x84 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133426006030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133443606030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133443606030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133443606030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133444206030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x42 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133444806030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133444806030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133446006030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133446006030A7021910/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133446006041A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133446206030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x62 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133446406030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133446606030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x66 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133447206030A7021823/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133447206030A7021824/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133447206030A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133447206030A7022002/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133447806030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x78 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133448406030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133448406030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133466006030A7021920/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133466006030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133467206030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133477206030A7021937/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.875x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133506006030A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133506006030A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133506006041A7021825/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133506006041A7021910/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133507206030A7021825/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133507206030A7021832/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133507206030A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133507206030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133507206030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133507206030A7021973/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133507206030A7022003/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- - Mã HS 39253000: BF0133508406041A7021910/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x84 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133527206030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.25x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133546006030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133546006030A7021910/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133546006030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133603606030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133603606030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133604806030A7021824/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133604806030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133606006030A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133606006030A7021973/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133606006030A7022003/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133607206030A7021910/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133607206030A7021937/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133608406030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133806006030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133846006030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0133907206030A7022003/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134006006030A7022003/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134046006030A7021871/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134204806030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134309606030A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x96 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134309606030A7021910/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x96 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134404806030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 44x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134604806030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134606006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134606006041A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134606406030A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134607206030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134607206030A7022003/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134647206030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134647206030A7021910/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134703606030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134704806030A7021825/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134706006030A7022003/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134706006030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134708406030A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0134803606030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135206406030A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135407206030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135804806030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135804806030A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135804806030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135806006030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135806006030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135807206030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135807206030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135808406030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135844206030A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x42 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135844806030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135844806030A7021910/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135846006030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135847206030A7021872/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135904806030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135906006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135906006030A7021973/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135906006030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135907206030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0135946006030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136004806030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136006006030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136006006030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136106006030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 61x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136207206041A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62x72 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136246006030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136246006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136246006030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136607206030A7021973/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136906006030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136947206030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136963006030A7021937/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.75x30 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0136967206030A7021937/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.75x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137003606030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137004806030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137004806030A7021824/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137006006030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137006006041A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137007206030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137007206030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137007206030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137007206030A7021974/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137008406030A7021973/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137043606030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137044206030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x42 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137046006030A7021824/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137046006030A7021825/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137046006030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137047206030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137047206030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137103606030A7021974/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137103606030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137104806030A7021825/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137104806030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137106006030A7021913/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137106006030A7021974/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137107206030A7021825/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137107206030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137107206030A7021920/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137206006030A7021792/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137206006030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137206006030A7021920/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137206006030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137207206030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137507206030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 75x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0137807206030A7021973/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0138206006030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 82x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0138246006030A7021920/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0138307206030A7021873/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 83x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0138307206030A7021974/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 83x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0138307206030A7022005/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 83x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0139306006030A7021915/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 93x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: FCX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0139504806030A7021974/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 95x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0139506006030A7021826/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 95x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0139507206030A7021920/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0139507206030A7021974/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 95x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0221007206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0221108406048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 11x84,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222243606048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x36,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222243606048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x36,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222244806048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222244806048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222263606048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.75x36,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222263606048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.75x36,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222264806048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.75x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222264806048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.75x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222303606048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222303606048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222304806048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222304806048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222403606048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x36,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222404806048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222406006048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222406006048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222407006048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x70,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222407206048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222508406048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x84,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222704806048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222706006048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0222807206048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223104806048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223104806048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223106006048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223108406048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x84,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223446006048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223446006048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223446006048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223447206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223466006048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223466006048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223466006048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223467206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223506006048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223506006048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223506006048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223507206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223508406048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x84,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223526006048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.25x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223527206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.25x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223546006048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223547206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223547206048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223603606048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x36,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223603606048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x36,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223604806048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223606006048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223607206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223607206048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0223608406048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x84,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0224106006048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 41x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0224108406048A7021955/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 41x84,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0224806006048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0224807206048A7021950/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0226306006048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0226306006048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0226307206048A7021840/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0226307206048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0227046006048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0227106006048A7021997/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60,màu trắng,Model:FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242243606030A7021985/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242445606030A7021979/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24.5x56 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242447206030A7021979/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242506806030A7021801/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x68 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242507206030A7021839/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242507206030A7021896/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242507206030A7021957/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242508406030A7021896/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242508406030A7021957/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x84 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0242926006030A7021985/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243047206030A7021896/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243047806030A7021979/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x78 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243106006030A7021720/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243106006030A7021911/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243106406030A7021720/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243246406030A7021979/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32.5x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243246806030A7021811/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32.5x68 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243446006030A7021839/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243446006030A7021852/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243446106030A7021896/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x61 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243446106030A7021957/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x61 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243447006030A7021852/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x70 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243447206030A7021801/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243447206030A7021839/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243447206030A7021896/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243447206030A7021957/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243466006030A7021839/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243506006030A7021720/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243506006030A7021811/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243506006030A7021911/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243506406030A7021720/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243506406030A7021911/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243507206030A7021957/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243546006030A7021839/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0243546006030A7021911/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0244047806030A7021979/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40.5x78 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0244644806030A7021852/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x48 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0244644806030A7021986/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0244646106030A7021957/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x61 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0244647206030A7021801/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0244647206030A7021896/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0244647206030A7021957/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0245007606030A7022055/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 50x76 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0245246406030A7021979/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52.5x64 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0245827206030A7021801/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.25x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0247046006030A7021839/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0247046006030A7021957/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0247046006030A7021985/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: FCX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0247046106030A7021957/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x61 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0247047006030A7021852/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x70 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0247047206030A7021801/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0247047206030A7021839/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0247047206030A7021957/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x72 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0247106006030A7021839/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch), màu trắng, Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0341907206030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 19x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0341907206030A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 19x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342303606030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342303606030A7021886/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342303606030A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342303606030A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342306006030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342306006030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342306006030A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342307206030A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342307206030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342307206030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342307206030A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342307206030A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342307206030A7021933/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342307206030A7021967/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342307206030A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342309606030A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x96 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342507206030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342507206030A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342507206030A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342507206030A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342507206030A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342507206030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342507206030A7021933/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342507206030A7021967/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342507206030A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342706006030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342707206030A7021859/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342707206030A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342707206030A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342707206030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342709606030A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x96 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342906006030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342906006030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342907206030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342907206030A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342907206030A7021901/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0342907206030A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343007206030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343007206030A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343007206030A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343103606030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343106006030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343106006030A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343106006030A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343107206030A7021859/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343107206030A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343107206030A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343406006030A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343406006030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343406006030A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343406006030A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343406006030A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343407206030A7021859/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343407206030A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343407206030A7021901/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343407206030A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343407206030A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343407206030A7021967/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343503606030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343503606030A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343506006030A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343506006030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343506006030A7021859/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343506006030A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343506006030A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343506006030A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343506006030A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343507206030A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343507206030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343507206030A7021888/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343507206030A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343507206030A7021901/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343507206030A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343507206030A7021933/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343507206030A7021965/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343507206030A7021967/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343507206030A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343606006030A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343607206030A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343906006030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343906006030A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0343906006030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344306006030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344306006030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344306006030A7021933/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344307206030A7021853/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344307206030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344307206030A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344307206030A7021901/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344307206030A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344307206030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344307206030A7021933/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344307206030A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344703606030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344703606030A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344703606030A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344704806030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344704806030A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344704806030A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344706006030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344706006030A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344706006030A7021901/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344706006030A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344706006030A7021967/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344707206030A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344707206030A7021901/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344707206030A7021933/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344707206030A7021967/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344707206030A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0344807206030A7021965/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0345906006030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0345906006030A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0345907206030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0345907206030A7021859/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0345907206030A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0345907206030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0346306006030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0346307206030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0346307206030A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0346307206030A7021901/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0346307206030A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0346307206030A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0346307206030A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347006006030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347006006030A7021859/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347006006030A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347006006030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347007206030A7021901/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347007206030A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347007206030A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347007206030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347007206030A7021933/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347007206030A7021967/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347007206030A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347103606030A7021858/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347103606030A7021900/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347103606030A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347103606030A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347103606030A7021908/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347104806030A7021903/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347106006030A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347106006030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347107206030A7021857/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347107206030A7021859/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347107206030A7021879/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347107206030A7021902/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347107206030A7021904/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347107206030A7021932/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347107206030A7021965/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347107206030A7021967/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0347107206030A7021999/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch),màu trắng,Model: FCX.WH (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351204806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2236(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351206006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4648(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351207206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3260(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351208406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3636(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351604806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2336(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351606006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5848(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351607206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3760(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0351608406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4636(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352204806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2736(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352206006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5948(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352207206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3860(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352208406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4736(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352307206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3960(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352308406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5936(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352904806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2936(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352906006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-6348(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352907206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4360(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0352908406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-7036(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353004806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3036(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353006006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-7048(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353007206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4560(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353008406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2748(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353104806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3136(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353107206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4660(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353108406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4548(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353404806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3436(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353406006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-7148(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353407206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5860(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353408406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4648(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353504806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3536(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353506006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-1760(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353507206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5960(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353508406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5848(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0353608406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5948(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354204806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3636(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354207206048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-6160(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354208406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-6348(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354704806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4636(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354706006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-1860(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354707206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2236(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354708406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-7048(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354807206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2336(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0354808406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-7148(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0355404806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4736(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0355406006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-1960(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0355407206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2736(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0355408406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-1760(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0356004806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-5936(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0356007206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2936(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0356008406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-1860(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0356604806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-7036(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0356606006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2460(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0356607206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3036(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0356608406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 66x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-1960(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0357207206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3136(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0357208406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2460(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0357804806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2748(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0357806006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2760(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0357807206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3436(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0357808406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 78x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2760(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0358404806048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x48 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-4548(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0358406006048APO0024040/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x60 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2860(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0358407206048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x72 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-3536(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0358408406048APO0024108/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 84x84 (inch),màu trắng Basic,Model:CFW-BW-2860(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0391606006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0391666006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16.75x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0392262406030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.75x24 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0392266006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.75x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0393446006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0393463606030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x36 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0393466006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.75x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0393506006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0394664806030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.75x48 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0394666006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.75x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0394704806030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0394706006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0395866006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.75x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0397066006030A7021956/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.75x60 (inch),màu trắng, Model: FCX.WHV. (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0403406006030A7021929/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34 x 60 (inch),màu trắng, Model:FAX.WH(Mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0422153606048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 21.625x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0422233606048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.375x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0422406906048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x69,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0422566006048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25.75x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0423343606048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x36,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0423346006048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0423347306048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.5x73,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0423426006048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0423456006048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0423457106048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x71,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0426147106048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 61.5x71,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0426946006048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x60,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0426947106048APD474/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.5x71,màu trắng, Model: 04CF. (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441016006048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.125x60 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441017106048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.125x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441018406048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.125x84 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441046006048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.5x60 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441047106048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 10.5x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441206006048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x60 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441207206048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x72 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441208406048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x84 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441806006048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x60 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441807206048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x72 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0441808406048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x84 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442212306048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x23 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442214806048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x48 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442215906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442217106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.125x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442222306048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.25x23 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442223506048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.25x35 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442224706048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.25x47 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442225906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.25x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442225906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.25x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442227106048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.25x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442227106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.25x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442232306048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.375x23 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442234806048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.375x48 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442235906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442235906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442236506048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.375x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442236506048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.375x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442237106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.375x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442243506048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x35 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442246006048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22.5x60 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442303606048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442407206048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442408406048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x84 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442807206048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x72 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442808406048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x84 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442815906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442835906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0442837106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.375x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443415906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443415906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443424706048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x47 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443424806048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x48 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443425906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443425906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443427106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.25x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443434706048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.375x47 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443435906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443435906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443436506048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.375x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443436606048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.375x66 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443437106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.375x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443445906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443445906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443446006048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0443455906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.625x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444045906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40.5x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444105906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 41x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444614706048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.125x47 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444615906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444615906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444621206048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.25x12 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444624706048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.25x47 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444624806048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.25x48 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444627106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.25x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444635906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444635906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444636506048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.375x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444637106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.375x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444644706048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x47 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444645906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444646506048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444647106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0444704806048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445815906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445815906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445817106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.125x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445825906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.25x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445825906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.25x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445835906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445835906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445836506048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.375x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445846006048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x60 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0445847106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447015906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447015906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447017106048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.125x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447017106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.125x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447025906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.25x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447025906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.25x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447027106048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.25x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447027106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.25x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447035906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447035906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447036506048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.375x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447036506048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.375x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447037106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.375x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0447047106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0448235906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 82.375x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0448236506048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 82.375x65 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0448237106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 82.375x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0449415906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 94.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0449415906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 94.125x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0449425906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 94.25x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0449425906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 94.25x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0449445906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 94.5x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0449455906048A7171/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 94.625x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0449455906048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 94.625x59 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0449507106048A7172/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 95x71 (inch),màu trắng Basic,Model:SKU-SCF100-(Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0461575906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 15.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462172406043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 21.875x24 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462173506043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 21.875x35 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462174706043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 21.875x47 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462175306043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 21.875x53 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462175906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 21.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462773506043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27.875x35 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462774706043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27.875x47 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0462775906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0463374706043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.875x47 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0463375906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0464574706043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45.875x47 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0464575306043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45.875x53 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0464575906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0465775906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 57.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0466975906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0469374706043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 93.875x47 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BF0469375906043AAI022720-1/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 93.875x59 (inch),màu trắng, Model:AF043.N6043- (Mới 100% sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-68/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-69/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-70/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-71/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-72/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-73/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)33"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-74/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30ACF-75/ Màn sáo bằng nhựa (màu thạch cao tuyết hoa)36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-73/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 23"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-74/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 27"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-75/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 29"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-76/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 30"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-77/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 31"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-78/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 33"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-79/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 35"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: BHP30WCF-80/ Màn sáo bằng nhựa (màu trắng) 36"x64" (xk)
- Mã HS 39253000: Bộ rèm cửa cho văn phòng, chất liệu vải cotton, (5 cái/ 1 bộ)/ (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011208401001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 12x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011507201001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 15x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011606401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011606401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011648401001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16.5x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011704801001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011704801001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011707201001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011708401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011708401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 17x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011804201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x42 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011806401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011807201001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011808401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011906401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 19x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0011907201001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 19x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012203601001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x36 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012203601001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x36 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012203601001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x36 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012206001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012206001001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012206001001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012206401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012206401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012206401002A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 22x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012303601001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x36 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012306001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012307201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012307201002A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012308401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012404201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x42 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012404801001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012404801001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012406001001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012406401001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012406801001A7021811/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x68 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012407201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012408401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012408401001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012408401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012504201001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x42 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012506801001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x68 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012506801001A7021942/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x68 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012506801001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x68 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012507201001A7021755/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012507201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012507201001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012507201001A7021832/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012507201002A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 25x72 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012604801001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012606001001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012607201001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012704801001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012704801001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012706001001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012706401001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012706401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012707201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012707201001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012804801001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012804801002A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012805401001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x54 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012807201001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012807201001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012808401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012808401001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012846001002A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28.5x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012904801001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012906001001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0012907201001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013003601001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x36 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013004801001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013005401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013006001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013006001001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013006401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013007201001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013008401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013008401001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013047201001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013104801001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013105401001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x54 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013106001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013106401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013107201001A7021755/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013107201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013107201001A7021832/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013107201001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013107201001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013107801001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x78 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013108401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013204801001A7021963/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013206001002A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013208401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013208401001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013306401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013404801001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013405401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x54 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013406001002A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013406401001A7021755/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013406401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013406401002A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013407201001A7021963/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013443601001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x36 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013446001001A7021811/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013446001001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013446001001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013446001001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013446001001A7021942/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013446001001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013446401001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013446401001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013446401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013503601001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x36 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013504801001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013505401001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x54 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013506001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013506001001A7021832/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013506001001A7021942/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013506001001A7021964/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013506001002A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013506401001A7021755/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013506401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013506401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013506401001A7021964/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013506401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013507201001A7021755/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013507201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013507201001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013507201001A7021832/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013507201001A7021963/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013507201001A7021964/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013508401001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013546001001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013604801001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013606001001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013606001001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013606001001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013606401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013606401002A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013607201001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013607201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013607201001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013608401001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013706001001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013706401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013706401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013708401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013708401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 37x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013804801001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013806001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013806001001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013806001001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013806401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013807201001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013807201001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013807201001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013808401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013808401001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013846001001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013846001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 38.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013904801001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013904801001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013905401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013905401002A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x54 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013906001001A7021832/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013906001001A7021964/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013906401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013906401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013906401002A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013907201001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013908401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013908401001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013908401001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013908401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0013908401002A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 39x84 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLXAL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014004801001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014004801001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014005401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014006001001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014006401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014008401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 40x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014104801001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 41x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014104801001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 41x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014104801001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 41x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014204801001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014205401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014206001001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014206001001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014206401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014206401002A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 42x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014304801001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014304801001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014305401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014306001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014306401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014306401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014306401001A7021963/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014306401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014306401002A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014307201001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014307201001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 43x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014404801001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 44x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014504801001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014504801001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014506001001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014506001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014506401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014506401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014507201001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 45x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014604801001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014606001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014606401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014607201001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014607201001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014608401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014608401001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014646001001A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014646001001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014646001001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 46.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014703601001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x36 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014703601001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x36 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014704801001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014704801002A7021821/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014705401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014706001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014706001002A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x60 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014706401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014706401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014707201001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014708401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 47x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014804801001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014804801001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014804801001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014804801002A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014804801002A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014804801002A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLXAL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014806001001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014806001001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014806401001A7021745/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014806401001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014807201001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014807201001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014807201001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014808401001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0014808401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 48x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015104801001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 51x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015104801001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 51x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015206401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015208401001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 52x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015306401001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 53x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015406001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015406001001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015406001001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015406401001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015408401001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 54x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015506401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 55x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015604801001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 56x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015704801001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 57x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015704801001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 57x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015706401001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 57x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015706401001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 57x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015708401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 57x84 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015804801001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015804801001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015804801001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015804801002A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015804801002A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015806001001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015806001001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015806401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015807201001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015844801001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015844801001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015844801001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015846001001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015846001001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 58.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015903601001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x36 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015904801001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015904801001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015906001001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015906001001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015906001001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015906401001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015906401001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0015907201001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 59x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016003601001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x36 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016003601001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x36 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016004801001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016004801001A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016006001001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016006001001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016006401001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016006401001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016006401001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016007201001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 60x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016106001001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 61x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016206001001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016206001001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 62x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016305401001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016307201001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 63x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016903601001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69x36 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016904801001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016906001001A7021926/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0016907201001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 69x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017003601001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x36 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017003601001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x36 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017004801001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017004801002A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017006001001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017006001001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x60 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017006401001A7021755/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017006401001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017007201001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017044801001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017046001001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 70.5x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017103601001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x36 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017104801001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017104801001A7021964/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x48 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017106001001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017106401001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017106401001A7022007/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x64 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017107201001A7021747/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017107201002A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 71x72 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017204801001A7021747/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017204801001A7021767/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x48 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017204801002A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x48 (inch), màu trắng tuyết, Model: MLX...AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017205401001A7021747/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x54 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017206001001A7021747/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x60 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017206401001A7021746/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x64 (inch), màu trắng, Model: MLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017207201001A7021822/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x72 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0017208401001A7021874/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 72x84 (inch), màu trắng, Model: MLX...WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0021648401003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 16.5x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0021807201003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 18x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022304801003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022304801003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022307201003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022309601003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 23x96 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022407201003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022408401003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 24x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022606801003A7021793/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x68 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022607201003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 26x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022703601003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x36 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022706001003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022707201003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022708401003A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 27x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022806001003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 28x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022907201003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022907201003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0022908401003A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 29x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023046001003A7021793/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 30.5x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023105401003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x54 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023106001003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023106401004A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023107201003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023108401003A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x84 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023109601004A7021875/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 31x96 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023205401003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 32x54 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023306401004A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 33x64 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023406001003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023443601003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x36 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023443601003A7021793/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x36 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023443601003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x36 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023446001003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023446001003A7021942/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023447201003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023447201003A7021793/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023447201003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 34.5x72 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023504801003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023504801003A7021842/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023504801003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023504801003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x48 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023505401003A7021943/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x54 (inch), màu trắng tuyết, Model: RLX.AL (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023506001003A7021918/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023506401003A7021828/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35x64 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023546001003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023546001003A7021790/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023546001003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 35.5x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39253000: BP0023606001003A7021749/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- - Mã HS 39253000: BP0023606001003A7021909/ Rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa 36x60 (inch), màu trắng, Model: RLX.WH (Mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p