Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-001074 (NOZOMI, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 12x5.5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-001424 (IZUMI, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 9x8.5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-001425 (IZUMI, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 9x9.5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-001426 (IZUMI, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5.5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-001427 (IZUMI, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x6cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-001428 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x9.5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-001436 (NOZOMI, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 12x6.5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-001465 (IZUMI, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-001466 (IZUMI, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 9x8.8cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-001467 (IZUMI, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 12x10.5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-002553 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-003170 (IZUMI, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004216 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004220 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004221 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004222 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004223 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004224 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004225 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004226 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004227 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004228 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004229 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004230 (IZUMI, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004231 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004233 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004234 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004235 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004236 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004237 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 5x6cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004238 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp đựng-004239 (YAMADA, nhựa, đựng vật dụng trong nhà, 7x5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp giấy tròn dùng trong nhà vệ sinh (PLASTIC SHELVES BWJ-031) bằng nhựa, nhãn hiệu Bian wan jia, kích thước 26x8x6cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp khăn giấy hình vuông bằng nhựa, mã AL1081, kích thước(240*120*70), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp khăn giấy hình vuông bằng nhựa, mã AL1082, kích thước(130*130*130), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp không có nắp đựng đồ dùng gia đình bằng nhựa; kích thước (20 x 12 x 13)cm +/-1cm; NSX Tianbang Trung Quốc; Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp mica dùng để đựng khăn giấy-Hygiene Tools M2-Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhả kem đánh răng bằng nhựa tổng hợp, KT(6,5x6x11)cm+-10%, NSX: Zhongshan Ecoco Life Products Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhả kem đánh răng bằng nhựa tổng hợp, KT(phi 6x20)cm+-10%, NSX: Guangzhou Chenghi, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhả kem đánh răng bằng nhựa tổng hợp, KT(phi 8x25)cm+-10%, NSX: Guangzhou Chenghi, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhả kem đánh răng bằng nhựa, kích thước (7x7x12)cm+/-10%, hiệu: ECOCO, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa (Plastic box, 13*18*5cm, bằng nhựa, dùng để đựng đồ, không tiếp xúc với thực phẩm) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa (Plastic box, 18*18*5cm, bằng nhựa, dùng để đựng nữ trang có nhiều ô nhỏ 2x2cm, không tiếp xúc với thực phẩm) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa (Plastic box, 25*20*5cm, bằng nhựa, dùng để đựng viết) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa (Plastic box, 26*16*10cm, bằng nhựa, dùng để đựng nữ trang có nhiều ô nhỏ 2x2cm, không tiếp xúc với thực phẩm) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa 400ml bộ 4 (A-040LB) hiệu Lustroware, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa 610ml bộ 3 (A-041LB) hiệu Lustroware, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa 940ml bộ 2 (A-042LB) hiệu Lustroware, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa bảo quản thực phẩm, các mầu, dung tích 1700ml; nhà sản xuất Yamada Kagaku, 48 chiếc/thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa bảo quản thực phẩm, các mầu, dung tích 2400ml; nhà sản xuất Yamada Kagaku, 40 chiếc/thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa bảo quản thực phẩm, các mầu, dung tích 320ml, 03 chiếc/ bộ; nhà sản xuất Yamada Kagaku, 120 bộ/thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa bảo quản thực phẩm, dung tích 1600ml; Nhà sản xuất Yamada Kagaku, 48 chiếc/thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa bảo quản thực phẩm, dung tích 350mL, 02 chiếc/ bộ; nhà sản xuất Yamada Kagaku, 90 bộ/thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa bảo quản thực phẩm, dung tích 380ml, 02 chiếc/ bộ; nhà sản xuất Yamada Kagaku, 96 bộ/thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa bảo quản thực phẩm, dung tích 870ml; Nhà sản xuất Yamada Kagaku, 81 chiếc/thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa chống ẩm, dung tích 450 ml, Hiệu Kokubo, 36 hộp/ thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa chống nước 8746 (rỗng) đựng diêm đi rừng dùng cho du lịch cắm trại, KT: 3x6 cm, mới 100%. Hiệu Coghlan's (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa có nắp, có khay nhựa bên trong, kích thước 44.5x42.8x29cm, (không dùng chứa thực phẩm). Mã 8008. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa dùng cho máy hút bụi hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 432200538111 (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa dùng để nước rửa chén bát, mút rửa trong nhà bếp; F380; 24 cái/thùng. Nhà sản xuất: Flora Dis Ticaret Ve Pazarlama Kadir Cetin. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa đựng đồ 30L Duy Tân, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa đựng đồ gia dụng bằng nhựa tổng hợp, không dùng chứa thực phẩm, KT (45.5x22X35 cm) +-10%. NSX: ANDUA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa đựng đồ gia dụng, không tiếp xúc thực phẩm, kích thước 260 x 355 x 173mm NA-410 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa đựng đồ không màu, kích thước: (390*285*180) mm NEAT BOX, AJ-0280 ACHROMATIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa đựng đồ màu xám, kích thước: (390*285*180) mm NEAT BOX, AJ-0280 LT/GRAY, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hôp nhựa đựng dụng cụ 45M KR18-7252, Không dùng để đựng thực phẩm.W 45xD 42xH 31cm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa đựng dụng cụ gia đình, loại lớn EKM-02-175, kích thước WIDTH365xDEPTH215xHIGHT200mm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa đựng giấy đa năng bằng nhựa kích thước phi 13 cm, cao 10 cm, hiệu ECOCO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa đựng giấy đa năng bằng nhựa kích thước phi 13 cm, cao 10 cm, model TBOX-13, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa đựng mút rửa chén bát dùng trong nhà bếp; F356; 48cái/thùng. Nhà sản xuất: Flora Dis Ticaret Ve Pazarlama Kadir Cetin. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa đựng thức ăn nhãn hiệu Seliya kích thước 12cm x 12cm x 14cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa đựng thực phẩm 1 lít 72 cái/ bó 522 (Siam Matee). Hàng mới 100%. Thương hiệu: Dragon (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa đựng túi giấy.1 CTN 50 PCE (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa hình chữ nhật 900ml 72 cái/ bó 539 (Siam Matee). Hàng mới 100%. Thương hiệu: Dragon (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa hình chữ nhật, có nắp kèm theo, mã hàng: JD-P1210, kích thước: 32.5*26.5cm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa hình chữ nhật, có nắp kèm theo, mã hàng: JD-P1610, kích thước: 17.6*16.2cm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa hình chữ nhật, mã hàng: JD-P1110, kích thước: 53*32.5cm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa hình vuông, có nắp kèm theo, mã hàng: JD-2268P, kích thước: 18*18*10cm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa hình vuông, có nắp kèm theo, mã hàng: JD-2270P, kích thước: 22.5*22.5*19cm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp nhựa, Hiệu Ocircle (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp núm ty của bình sữa cho bé bằng silicone, kích cỡ: L/ hộp 2 cái, nhãn hiệu:KU.KU DUCKBILL KU5274A, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp rỗng bằng nhựa, dùng để đựng, lấy dung dịch gel diệt khuẩn tay, NSX: KAY (KAY WAVE DISP GRA 1PK- HHR 92214576 (3675)). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hộp úp bát bằng nhựa (No. 2400), KT: 33.5x45.4x29.7cm, hiệu JCJ (6 chiếc/tùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hót rác cán dài (Nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hót rác cán dài loại đẹp, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Hót rác cán ngắn bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hũ đựng xà bông 302503, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Hủ nhựa đựng gia vị 26Oz (11 cm x 13 cm) 36 cái/thùng PB-741 (Standard).Hàng mới 100%. Thương hiệu: Happy Ware (nk)
- Mã HS 39249090: Hủ nhựa đựng gia vị 36Oz (11cm x 16cm) 24 cái/thùng PB-742 (Standard).Hàng mới 100%. Thương hiệu: Happy Ware (nk)
- Mã HS 39249090: Hủ nhựa đựng gia vị 40Oz (11cm x 19,5cm) 24 cái/thùng PB-743 (Standard).Hàng mới 100%. Thương hiệu: Happy Ware (nk)
- Mã HS 39249090: hũ nhựa đựng tăm (nk)
- Mã HS 39249090: IW-SPOON/ Muỗng nhựa (B-1878 NE SPOON), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: K053 Bình nhựa rỗng (có bề mặt không tiếp xúc thực phẩm) (2.2lít) hiệu LH mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ bàn chải bằng nhựa (PLASTIC SHELVES BWJ-043), nhãn hiệu Bian wan jia, kích thước 30x10x14cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ bàn chải đánh răng tình nhân bằng nhựa, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ để bàn chải và kem đánh răng bằng nhựa PVC KT: 13 x18 x13cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ để khăn bằng nhựa PVC KT: 8.5 x47 x8.5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ để kính bằng nhựa PVC (kèm phụ kiện) KT: 8.5 x18.5 x11cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ để phụ kiện nhà tắm bằng nhựa PVC KT: 8 x21 x13cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ dép nhựa 400*600mm (40PCS/CTN), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ dụng cụ nhà tắm kiểu cao (xám) bằng nhựa, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ dụng cụ nhà tắm kiểu dài (xám) bằng nhựa, 30 x15 x 5 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ đựng đồ giặt Pearl Metal 2 tầng-569859 (PEARL METAL, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ hít 2155 (PLASTIC SHELVES BWJ 028), bằng nhựa, nhãn hiệu Bian wan jia, kích thước 26x8x6cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ mỹ phẩm bằng nhựa (PLASTIC SHELVES BWJ-016), nhãn hiệu Bian wan jia, kích thước 26x8x6cmcm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ mỹ phẩm bằng nhựa (PLASTIC SHELVES BWJ-027), nhãn hiệu Bian wan jia, kích thước 26x8x6cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ mỹ phẩm bằng nhựa (PLASTIC SHELVES BWJ-029), nhãn hiệu Bian wan jia, kích thước 26x8x6cmcm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ mỹ phẩm bằng nhựa (PLASTIC SHELVES BWJ-030), nhãn hiệu Bian wan jia, kích thước 26x8x6cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ mỹ phẩm bằng nhựa BWJ-2536 (PLASTIC SHELVES BWJ-022), nhãn hiệu Bian wan jia, kích thước 26x20x10cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ nhà tắm 3 tầng-224638 (ISETOU, nhựa, 36x21.5x55cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ nhỏ bằng nhựa để trưng bày chai si rô, 15cmx18cmx40cm----184397 (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ nhựa 2 ngăn dùng trong nhà tắm 2D S SAN21-1482 A1212 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ nhựa 3 ngăn dùng trong nhà tắm 3D L SAN21-1499 A1223,kích thước 41.5x19.5x65cm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ nhựa 3 ngăn dùng trong nhà tắm 3D S SAN21-1475 A1213, kích thước 31.5x19.5x65cm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ nhựa đựng dao và dụng cụ nhà bếp tiện lợi- 1199 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ tầng bằng nhựa dùng cho nhà bếp,chân bằng thép,kích thước 600X240X210MM,mã PP HX-05 IVORY(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ treo đựng đồ nhà tắm bằng nhựa ABS. (Không thương hiệu). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ treo giấy vệ sinh bằng nhựa PVC KT: 14 x21 x18cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ treo quần đa năng (2 cái) bằng nhựa, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ úp bát đĩa bằng nhựa có khay thoát nước 28.5cmx 48cm x 16.5cm- 5596(Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ úp bát đĩa có nắp đậy và khay thoát nước bằng nhựa có nắp Micronware-5597 (30.9x47.7x27.5 cm)(Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ úp bát đĩa có nắp đậy và khay thoát nước bằng nhựa Micronware-5556 (46.4 x 40 x 28.5cm)(Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ úp ly 4 ngăn bằng nhựa, kích thước: 343 x 210 x 253mm. Model: XS4G, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ úp ly 4 ngăn bằng nhựa. Model:XS3002, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Kệ úp ly nhựa 2 ngăn, kích thước: 200x220x120mm. Model: XS3001, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Kely/ Kệ đựng ly,chén (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp bằng nhựa dùng để phơi quần áo, 120-130 cái/kg. mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp dùng cho cây treo đồ, 4PCS- PC PEG FOR CLOTHESLINE- BODY:POLYCARBONATE, SPRING:STEEL- 4550182107180, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp giữ cây lau nhà gắn tường bằng nhựa, kt(11.5x7.5x6.5)cm +- 10%, hiệu: Zhiqu Wu Hen Tou Ba Jia. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp giữ cây lau nhà gắn tường bằng nhựa, kt(11.5x7.5x6.5)cm +- 10%, NSX: Wuxi Xiwei Explanded Plastic Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: KẸP NHỰA CÂY LAU NHÀ (BẰNG NHỰA) KWWM4400,KT: 45CM. MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: KẸP NHỰA CÂY LAU NHÀ KWWM4001, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp nhựa, 10P- PC PEG- BODY:POLYCARBONATE, SPRING:STEEL- 4550002710439, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp phơi quần áo 20 cái-237500 (KOKUBO, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp phơi quần áo bằng nhựa (12cái/vỉ),hiệu, TONGXIANG, QIYUSHI,hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp phơi quần áo bằng nhựa (16cái/vỉ), kích thước dài 5cm. hiệu LC-1332, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp phơi quần áo bằng nhựa (20 cái/vỉ), dài 6cm +-1cm, hiệu shan tou jiayi, Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp phơi quần áo bằng nhựa (LK001)(20cai/bich) hiệu Aisen, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp quần áo bằng nhựa, (bịch 20 móc) BL 20P KTH21-4743 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp quần áo bằng nhựa, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp quần áo trong suốt (24 cái) bằng nhựa, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp quần áo, bằng nhựa, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp quần áo, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp rửa mũi cho bé Piyo Piyo màu vàng- PY830565B bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Kẹp thu gọn dây điện Echo Metal 3 cái-900873 (ECHO METAL, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: KGB103 Sọt nhựa (35.2 x 26.8 x 8.5cm) hiệu LH mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: KGB105 Sọt nhựa (35 x 30 x 20cm) hiệu LH mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: KGB106 Sọt nhựa (43 x 33 x 14cm) hiệu LH mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: KGB107 Sọt nhựa (43 x 23 x 33cm) hiệu LH mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khăn lau thấm hút nước Echo Metal-179418 (ECHO METAL, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khăn tắm (miếng chà lưng) nylon (BF200) hiệu Aisen, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khăn trải bàn caro bằng nhựa PE- TABLE CLOTH, kích thước 137x183cm, code 6999050122241 (nk)
- Mã HS 39249090: Khăn trải bàn-518136 (SERIA, nhựa, D140xH100cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay bằng nhựa để làm kem, kích thước (12- 22 x 10- 15 x 7- 12)cm +/-10%, 150g/1 cái.NSX: TAIZHOU HUANGYAN.hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Khay bằng nhựa dùng cho chó, mèo đi vệ sinh hình chữ nhật, hình trứng, kích thước (52x38x15) +- 15cm, hàng mới 100% do TQSX.Nhãn hiệu MAKAR (nk)
- Mã HS 39249090: Khay bằng nhựa, dùng để đựng ấm chén, kích thước (23 x 13 x 10)cm +-3cm. Hiệu Zhengbao, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay bằng nhựa, dùng để đựng ấm chén, kích thước (26 x 25 x 6)cm +- 3cm. Hiệu Zhengbao, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay cắm dao bằng nhựa- Hana T&C 25x7x30cm. mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đá bằng nhựa (No. 1113), KT: 10.2x26.5x5.3cm, hiệu JCJ, 72 chiếc/thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đá bằng nhựa, kích thước 11.3cm x 27cm x 3.8cm (No. 1112), hiệu JCJ, 72 chiếc/thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay dẫn nhựa dùng cho máy ép hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303602661 (nk)
- Mã HS 39249090: Khay để bưng bê đồ dùng trong nhà hàng, không dùng để chứa đựng thực phẩm, chất liệu bằng nhựa, model: G266, kích thước 50*45cm, NSX: GUANGZHOU PERFECT CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay để cốc bằng nhựa. Hiệu: KAIWEN. KT: (38.5*20*15)cm+/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay để cốc, chất liệu nhựa, model: MSD-2007, kích thước 50*30cm, NSX: GUANGZHOU PERFECT CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: KHAY ĐỂ DAO PP 42.4X36.1X19.6CM MADESMART TRẮNG; Mã hàng: 6168306-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay để đồ bằng nhựa, loại gắn treo tường, kích thước (26 x 13 x 7)cm, hiệu Zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay để đồ bầy bàn dùng trong gia đình, bằng nhựa, các mầu; kích thước 30.5x21.5cm; Nhà sản xuất Green ornament; 72 chiếc/ thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay để đồ bầy bàn dùng trong gia đình, bằng nhựa, các mầu; kích thước 38x26.3cm; Nhà sản xuất Green ornament; 48 chiếc/ thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay để đồ bầy bàn dùng trong gia đình, bằng nhựa, kích thước 30.5x21.5cm; Nhà sản xuất Green ornament; 72 chiếc/ thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay để đồ dùng bằng nhựa, dùng để đựng ấm chén, kích thước (13 x 26 x 7) cm +-2cm. Hiệu zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: KHAY ĐỂ ĐỒ PP 3 NGĂN 7.6X7.6X5.1CM MADESMART TRẮNG; Mã hàng: 6168405-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: KHAY ĐỂ ĐỒ PP 5 NGĂN 33X29.2X5.8CM MADESMART TRẮNG; Mã hàng: 6168272-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: KHAY ĐỂ ĐỒ PP 5 NGĂN 40.6X33X4.6CM MADESMART TRẮNG; Mã hàng: 6168280-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay để giày-518201 (ISETOU, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay để thùng rác bằng nhựa dùng cho nhà bếp: Tooling bin 12.16.40101, kích thước (335x470x350),(2x16L)mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay để xà phòng, chất liệu bằng nhựa, sử dụng ở nhà vệ sinh (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đi vệ sinh cho thú cưng bằng nhựa, kích thước (52x37)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: KHAY ĐỒ ĐỂ NGĂN KÉO PP 38.1X27.9X7.6CM MADESNART; Mã hàng: 6168322-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đơn đựng xà bông, dùng trong nhà vệ sinh. Model ST101W-S05. Chất liệu nhựa. KT 176x70x100mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng chia ngăn-304423 (IZUMI, nhựa, W12xD35.5xH6.6cm, đựng vật dụng, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng cốc chén bằng nhựa, phi (30-40)cm, (không dùng đựng thực phẩm), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng cốc nhà tắm, chất liệu bằng nhựa tổng hợp. Hiệu: ECO GARDEN. KT: (22*10.8*1.6)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng đá của tủ lạnh bằng nhựa/ CNRAH-227460/ Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng dao kéo bằng nhựa dùng cho nhà bếp: Cutlery tray 03.10.408002, kích thước 380x485(322x422), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng dao kéo bằng nhựa dùng cho nhà bếp: Cutlery tray 03.10.40801, kích thước 330x485(265x422), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng dao kéo bằng nhựa dùng cho nhà bếp: Cutlery tray 03.10.40804, kích thước 530x485(472x412), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng điều khiển 5 ngăn SANADA (nâu) 18,8cm x 13,8cm x 102cm bằng nhựa không dùng chứa đựng thực phẩm (Sanada Remote control box Br 18,8cm x 13,8cm x 102cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng đồ bằng nhựa, kích thước (9-20 x 16 x 13)cm +-2cm. hiệu sxm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng đồ chất liệu nhựa (không đựng thực phẩm), model: K-122 kích thước: 30*25 cm, NSX: GUANGZHOU PERFECT CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng đồ của tủ lạnh bằng nhựa/ CNRBH-163243/ Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng đồ đa năng 5 x 30.5 x 12.5 cm bằng nhựa không dùng chứa đựng thực phẩm (Wide case with roller 5 x 30.5 x 12.5 cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay đựng đồ dùng bằng nhựa, kích thước: (27 x 12x 10)cm +-2cm, hiệu zhengbao. Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng đồ dùng gia đình bằng nhựa, các mầu, kích thước 15x25x2 cm; Hiệu Inomata, 20 chiếc/ thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng đồ dùng nhà bếp bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA/IZUMI, Kt:(cm):27x18.2x5.3, 12.5x36.8x3.7h, 9.7x24.5x14h, 33.7x12.6x9.4. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng đồ dùng nhà bếp bằng nhựa, Hãng sx:SANADA, Kt:(cm):11.5x26x7.9. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng đồ dùng trong văn phòng, bằng nhựa, các mầu, kích thước 24.9x14x11 cm; Hiệu Inomata, 120 chiếc/ thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng đồ nhà tắm-019071 (SANADA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng đồ nhà tắm-019088 (SANADA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng dụng cụ bằng nhựa, kích thước: 390x280x192mm. Model: B-039, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng khăn mặt nhà tắm, chất liệu bằng nhựa tổng hợp. Hiệu: ECO GARDEN. KT: (23*14.7*2.1)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng khăn, chất liệu nhựa, kích thước 15 x 20 cm. Hàng mới 100%, dùng trong khách sạn (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng khăn, cốc nhà tắm, chất liệu bằng nhựa tổng hợp. KT: (26.9*17.9*1.7)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng khăn, cốc, bàn chải đánh răng nhà tắm, chất liệu bằng nhựa tổng hợp. KT: (27.2*18*3)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng khăn, cốc, bàn chải đánh răng nhà tắm, chất liệu bằng nhựa tổng hợp. KT: (34*21.1*2.8)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng mỹ phẩm bằng nhựa, cỡ (24x20x4) cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng mỹ phẩm bằng nhựa, cỡ (24x20x4)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng mỹ phẩm bằng nhựa, cỡ (52x52x12)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng nước, chất liệu nhựa, không hiệu (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng rau củ của tủ lạnh bằng nhựa/ ARAHFC105080/ Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng trứng chất liệu nhựa, model: B2003, kích thước 60*50cm, NSX: GUANGZHOU PERFECT CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng vật dụng bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA, Kt:(cm): 23x5.9. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng vật dụng Pearl Metal-508130 (PEARL METAL, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng vật dụng Pearl Metal-508154 (PEARL METAL, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng vật dụng-011259 (SANADA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng vật dụng-011822 (SANADA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng vật dụng-020855 (SANADA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng vật dụng-022170 (SANADA, nhựa, W6.6 x 12.2 x H6.4 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng vật dụng-135245 (YAMADA, nhựa, W25.3 x D18.9 x H15 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng vật dụng-201137 (HIMALAYAS, nhựa, W20 x D11 x H9 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng vật dụng-206446 (HIMALAYAS, nhựa, W22xD15.3xH13.3cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng vật dụng-330604 (SANKO, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng vật dụng-452786 (YAMADA, nhựa PP, W13.7 x D8.4 x H13.5 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng xà bông 2 tầng-018982 (SANADA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng xà bông 2 tầng-019002 (SANADA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng xà bông kèm móc hít Echo Metal-176226 (ECHO METAL, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng xà bông-705833 (SERIA, nhựa, W13 x D9 x H2.9 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: khay đựng xà phòng bằng nhựa, kích thước (11 x 21 x 6)cm +-2cm, hiệu KXB. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay đựng xà phòng bằng nhựa, kích thước (13 x 10 x 6)cm +-2cm, hiệu chenghan. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay đựng xà phòng nhà tắm bằng nhựa, kích thước: (10 x 13 x 3-8)cm +- 10%, hiệu:zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay đựng xà phòng nhà tắm bằng nhựa, kích thước: (13 x 7 x 22-35)cm +-2cm, hiệu: KXB. Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay đựng xà phòng nhà tắm bằng nhựa, kích thước: (14-16 x 10 x 6)cm +-2cm, hiệu:,zhengbao,Nahawa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay đựng xà phòng nhà tắm bằng nhựa, kích thước: (17-30 x 9-14)cm, hiệu zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay đựng xà phòng nhà tắm bằng nhựa, kích thước: (18-25 x 6-12)cm, hiệu zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay đựng xà phòng nhà tắm bằng nhựa, kích thước: (26 x 26 x 7)cm +-2cm, hiệu: zhengbao, Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay đựng xà phòng nhà tắm bằng nhựa, kích thước: (30 x 12 x 14) cm +/-10%, hiệu: zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay đựng xà phòng nhà tắm bằng nhựa, kích thước: (5 x 7)cm+-1cm, hiệu: qiangshang, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay đựng xà phòng nhà tắm bằng nhựa, kích thước: (6 x 16 x 10)cm+-10%, hiệu Ahawa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay đựng xà phòng nhà tắm bằng nhựa, kích thước: (9 x 14)cm, hiệu: zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng xà phòng nhà tắm bằng nhựa, kích thước:(12x9x11,5)cm+-10%, NSX: Shandong Siglo International Trade Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng xà phòng nhà tắm, chất liệu bằng nhựa tổng hợp. KT: đường kính 9cm, dày 1.8cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng-000765 (TORI, nhựa, dùng để bưng bê, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng-709909 (SERIA, nhựa, D33xH24.7cm, dùng để bưng bê, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay đựng-710882 (SERIA, nhựa, D28.5xH36.5cm, dùng để bưng bê, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: KHAY DUO HH-732 KEM, KÍCH THƯỚC: 30,5*48*13,5CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: KHAY DUO HH-732 XÁM, KÍCH THƯỚC: 30,5*48*13,5CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay gắn tường dùng để đựng điều khiển quạt, điều hòa bằng nhựa. Kích thước: (9.5 x 7.5 x 3)cm +/-2cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay gắn tường dùng để đựng đồ bằng nhựa. Kích thước: (9.5 x 7.5 x 3)cm +/-2cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay hững nhựa dùng cho máy ép hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303600811 (nk)
- Mã HS 39249090: Khay hứng nước thừa của nồi áp suất điện. Hàng linh kiện bảo hành..Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay làm đá bằng nhựa 25x9x2.8cm, bộ 3 cái (KA0157), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39249090: khay làm đá bằng nhựa kích thước (11-21 x 27-32 x 4)cm +- 1cm, hiệu: icetray, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay làm đá bằng nhựa kích thước (24 x 14-32 x 4-28)cm +- 2cm, hiệu: jinlixianzi, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay làm đá bằng nhựa, kích thước (11 x 27 x 5) cm +- 2cm. Nhãn hiệu Shouthern, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay làm đá bằng nhựa, kích thước (11x27x4)cm +- 2cm, hiệu: Southern, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay làm đá bằng nhựa, nhà sản xuất: Epare, model EPWS03 (nk)
- Mã HS 39249090: Khay làm Đá Có Nắp 20x7cm, 1 cái/bộ (KA0088), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39249090: khay làm kem bằng nhựa kích thước (15-20 x 12-16 x 8-12)cm +- 2cm, hiệu: JKC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay làm nước đá bằng nhựa. Nhãn hiệu: Feici. Mã: B0747L37ZJ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay làm nước đá bằng nhựa. Nhãn hiệu: Feici. Mã: B07D6MW1YH. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay làm nước đá bằng nhựa. Nhãn hiệu: Feici. Mã: B07D6N2D31. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa #905, Dùng đựng sản phẩm sử dụng trong nhà xưởng, 55cm*43cm*5mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa 286, kích thước: 320x320x50 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa 295, kích thước: 380x260x50 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa để đồ gia dụng dáng rộng, kích thước 165x287xH115mm, chất liệu bằng nhựa, mã hàng 4905596467199, hãng sx Inomata Plastics Co., Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa để đựng tấm pin năng lượng mặt trời, nhãn hiệu WorldCom Molding, KT 554*206mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa đựng bát đĩa trong lò vi sóng (No. 4644), KT: 23.5x24.7x3.5 cm, hiệu JCJ (24 chiếc/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa đựng bát đĩa trong lò vi sóng (No. 4645), KT: 27.5x29x4.5 cm, hiệu JCJ (24 chiếc/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa dùng cho máy xay hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510074337 (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa dùng cho máy xay, hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303602661 (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa dùng cho máy xay, hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303602671 (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa dùng để đựng xà phòng mạ Crom (bằng nhựa ABS, kích thước 136.8*150*31.7 mm) (NSX: XIAMEN EASO). (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa dùng đựng dao kéo nhà bếp, màu xám, có nắp, kích thước: 530x325x100mm, hiệu Matfer. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa dùng đựng dụng cụ trong nhà bếp, có nắp đậy, kích thước: 53x41x8cm, không tiếp xúc thực phẩm, hiệu Belli SAS. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa đựng miếng rửa chén- Cleaner Rack(Green), 9.5x18.5x5.7cm, mã hàng 4956810803330 (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa đựng nước đá 35 màu trắng, kích thước: (260*203*32) mm SQUARE ICE TRAY WITH 35H, AJ-0586 WHITE, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa đựng nước đá 35 màu xanh da trời, kích thước: (260*203*32) mm SQUARE ICE TRAY WITH 35H, AJ-0586 BLUE, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa đựng nước đá 35 màu xanh lá, kích thước: (260*203*32) mm SQUARE ICE TRAY WITH 35H, AJ-0586 GREEN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa đựng nước đá số 35 màu hồng, kích thước: (260*203*32) mm SQUARE ICE TRAY WITH 35H, AJ-0586 PINK, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa đựng nước đá số 4 màu hồng, kích thước: (260*90*58) mm WISKY ICE TRAY 4H, AJ-0561 PINK, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa đựng nước đá số 4 màu trắng, kích thước: (260*90*58) mm WISKY ICE TRAY 4H, AJ-0561 WHITE, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa đựng nước đá số 4 màu xanh da trời, kích thước: (260*90*58) mm WISKY ICE TRAY 4H, AJ-0561 BLUE, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa đựng nước đá số 4 màu xanh lá, kích thước: (260*90*58) mm WISKY ICE TRAY 4H, AJ-0561 GREEN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa đựng xà phòng. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay nhựa hình chũ nhật 36x26x3cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay nhựa hình chũ nhật 40x30x3cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay nhựa hình chũ nhật 50x40x3cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa Long thành 3T9 màu xanh dương/ VN (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa ngăn đông của tủ lạnh, hiệu Panasonic, ký hiệu: ARBHCD700300, k/thước: 30x55x20cm. Mới 100% (mục 2, 3 Invoice) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa ngăn đông của tủ lạnh, hiệu Panasonic, ký hiệu: ARBHCD800110, k/thước: 30x30x20cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa ngăn đông của tủ lạnh/ ARAHCJ605130/ Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa nhỏ dùng cho chó, mèo đi vệ sinh (12 cái/lố), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa Pearl Metal-519792 (PEARL METAL, nhựa, để vật dụng, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa Pearl Metal-551106 (PEARL METAL, nhựa, dùng để bưng bê, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: khay nhựa trò 28cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay nhựa tròn 16cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: khay nhựa tròn 40.5cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa, kích thước 30*20cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa, mã hàng AF08634. Kích thước: 73x51.5x59(cm). Nsx: Guangzhou Baiyun Cleaning Tools Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa, mã hàng: HX-003, kích thước: 360 x 140 x 18mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay nhựa, mã hàng: HX-004, kích thước: 130 x 100 x 40mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay phục vụ bằng nhựa 20x30x1.5cm, hiệu Jigger, hàng mới 100% (J0245) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay phục vụ bằng nhựa 65x53x20cm, hiệu Sambonet, hàng mới 100% (14661-20) (nk)
- Mã HS 39249090: Khay phục vụ dùng trong quán cà phê, chất liệu nhựa, model: JXL07, kt: 32*22cm, NSX: GUANGZHOU PERFECT CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: KHAY PP TRẮNG 40.6X32.4X4.5CM MADESMART; Mã hàng: 6168413-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay tiện ích bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA, Kt:(cm): 11.5x26.7x6.4h, 15.6x11.8x5.6h, 23.4x7.8x5.6h. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay tiện ích bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA/SANADA, Kt:(cm): 15.5x15.5x10.2; 25.3x32.9x7h; 33.9x24.1x7h; 23.4x7.8x5.6h. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay úp bằng nhựa có nắp đậy, kích thước (35.5 x 25 x 27 cm), nhãn hiệu: Monmon. NSX: TAIZHOU BEIQI BABY PRODUCTS CO., LTD. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay úp chén bằng nhựa 302664, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay úp chén bằng nhựa 302688, hiệu Brabantia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay úp chén, đĩa bằng nhựa, Hãng sx:SANADA, Kt:(cm): 42.1x23.2x10.5; 15.7x22.6x8.0. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, hiệu ANGELS, model: LD-6035, kích thước 48*35*18cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, hiệu ANGELS, model: LD-6036, kích thước 39.5*29.5*13.5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, hiệu Petland, hàng FOC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, model: LS178, hiệu Petland, kích thước: 45*34*11.5cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, model: LS179, hiệu Petland, kích thước: 60*44*13cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, model: LS180, hiệu Petland, kích thước: 46.5*35.5*5.5cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, model: LS181, hiệu Petland, kích thước: 67*46*8cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, model: LS181,hiệu Petland, kích thước: 67*46*8cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, model: LS216-1, hiệu Petland, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, model: LS224, hiệu Petland, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, model: LS229-1, hiệu Petland, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay vệ sinh cho thú cưng, hiệu: UKOR, model: MSP-03G, chất liệu nhựa, kích thước: 40*33.5*17cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay vệ sinh cho thú cưng, hiệu: UKOR, model: MSP-04G, chất liệu nhựa, kích thước: 48*40*21cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khay vệ sinh cho thú cưng, hiệu: UKOR, model: MSP-05G, chất liệu nhựa, kích thước: 55.5*45*25cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: KHAY, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH/TTR-ĐTTHCPN, TK XUẤT 302827804550/H21/22.OCT.2019 (nk)
- Mã HS 39249090: KHAYXPNHUA/ Khay đựng xà phòng bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39249090: Khóa cài bằng nhựa dài 4cm dùng cho thùng nhựa chứa hàng,không hiệu,mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khung võng tắm trẻ em bằng nhựa tổng hợp (chưa có lưới đỡ), kích thước (58 x 27 x 8)cm+-10%. Mới 100% do TQ SX. Nhà sx: Zetar industry Co limited (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn bánh bằng silicone 100x380x60mm, hàng mới 100%, hiệu Dinara Kasko (SPHERES) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn bánh bằng silicone 175x175mm, hàng mới 100%, hiệu Dinara Kasko (THE CELLS) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn bánh bằng silicone 175x175mm, hàng mới 100%, hiệu Dinara Kasko (TRIANGULATION) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 11.7x7.1x1.3cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (048379) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 18x5cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (034784) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 25x8.08cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (037731) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 27.5x17.5cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (006597) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 27.5x17.5cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (026300) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 27.5x17.5cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (038974) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 27.5x17.5cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (047513) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 27.5x17.5cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (047529) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 27.5x17.5cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (047533) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 27.5x17.5cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (048383) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 27.5x5.9x1.7cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (047517) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 3.5x2.3x1.7cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (048389) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 30x15cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (033811) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 30x17.5cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (049457) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 40x30cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (032349) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựa 7.8x5.6x4.3cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (045332) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn chocolate bằng nhựae 18x5cm, hàng mới 100%, hiệu MARTELLATO (036955) (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn cơm, dùng làm cơm nắm trong gia đình, bằng nhựa, kích thước 17.3x5.9x3.9 cm, Nhà sản xuất Inomata; 120 chiếc/thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn đựng trứng 85x20mm bằng silicon 2 cái/bộ (KA0815), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn đựng trứng KA0138 bằng silicon (1pack2pcs) (KA0138), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn làm kem 4 chiếc chất liệu: Polypropylene.Kích thước: 15.9 x 6.4 x 11.4cm. NSX: Sanada, hiệu Sanada. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn nhựa tạo hình chú thỏ, kích thước 124x90mm, hiệu Cabrellon. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn nhựa tạo hình chú thỏ, kích thước 230x80x60mm, hiệu Cabrellon. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn nhựa tạo hình nửa quả trứng có hoa văn, kích thước: 112x55x175mm, hiệu Chocolate World. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn nhựa tạo hình ông già noel, cao 205mm, hiệu Cabrellon. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn nhựa tạo hình ông già noel, kích thước cao 140mm, hiệu Cabrellon. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn tạo hình nửa hình cầu bằng nhựa silicon, đường kính 70mm x cao 35mm (6 cái/bộ), dùng trong nhà bếp, hiệu Cabrellon SNC. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Khuôn tạo hình vỏ sò bằng nhựa silicon, 42mm, dùng trong nhà bếp, hiệu Matfer. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ki hốt rác bằng nhựa có nắp đậy, có móc treo, PREDATOR,thương hiệu TRUST, mới 100%, chất liệu PP, kích thước 332 x 144 x 958 mm,mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ki hốt rác bằng nhựa có nắp đậy, không có móc treo, PREDATOR,thương hiệu TRUST, mới 100%, chất liệu PP, kích thước 332 x 144 x 958 mm,mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: KI HỐT RÁC HIỆU MR CLEAN, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 39249090: KIT30PZ OFF. COLORE MANTELLA COL. USAEGE(Sét 30 chiếc áo choàng nhuộm 1 lần, bằng nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: KVS-970 Hộp nhựa rỗng (có bề mặt không tiếp xúc thực phẩm) hiệu LH (8.6 x 14.3 x 15.8cm) mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ky hốt rác bằng nhựa- Long Handled Dust Pan,Red,Plastic, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ky hốt rác bằng nhựa- Long Handled Dust Pan,Teal,Plastic, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ky hốt rác bằng nhựa- Long Handled Dust Pan,Yellow,Plastic, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ky hốt rác bằng nhựa, KO21-2486 M0007-ST0 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Ky hót rác bằng nhựa, mã hàng AF01205. Kích thước: 94x34x44.5 (cm). Nsx: Guangzhou Baiyun Cleaning Tools Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: LAKME COLOR MIXER (Dụng cụ trộn màu Lakme, bằng nhựa). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Làn bằng nhựa, (không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm) kích thước (59x41x16)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Làn bằng nhựa, kích thước (42x30x27)cm (loại không có nắp, không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm), hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lăn bụi bằng nhựa, Hãng sx:Echo, Kt:(cm): 17x10.8. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Làn nắp đại Song Long 2266/Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39249090: Lẫy nhựa dùng cho nồi cơm hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510058316 (nk)
- Mã HS 39249090: Lẫy nhựa dùng cho nồi cơm, hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510062855 (nk)
- Mã HS 39249090: Lấy rái tay có đèn bằng nhựa (BF-114-1), hiệu FARLIN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: LBW330MIT- Bông tắm hiệu Lock & Lock bằng nhựa LDPE, khối lượng 40g- Màu Mint,mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: LBW330PIK- Bông tắm hiệu Lock & Lock bằng nhựa LDPE, khối lượng 40g- Màu Pink, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Linh kiện của máy vắt cam Pensonic PJ-101 Vỏ máy dưới bằng nhựa. Hàng FOC mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Linh kiện của máy vắt cam Pensonic PJ-101; Bát giữ motor bằng nhựa. Hàng FOC mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Linh kiện của máy vắt cam Pensonic PJ-101; Đầu vắt cam bằng nhựa. Hàng FOC mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Linh kiện của máy vắt cam Pensonic PJ-101; Vỏ máy trên bằng nhựa. Hàng FOC mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Linh kiện của máy vắt cam Pensonic PJ-101; Vỏ tay cầm bằng nhựa. Hàng FOC mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Linh kiện của máy vắt cam Pensonic PJ-101;Nắp cối bằng nhựa. Hàng FOC mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Linh kiện đi kèm ấm đun nước sử dụng điện: đế nhựa, hàng mới 100%, Hàng F.O.C. (nk)
- Mã HS 39249090: Linh kiện đi kèm ấm đun nước sử dụng điện: tay cầm nhựa, hàng mới 100%, Hàng F.O.C. (nk)
- Mã HS 39249090: Linh kiện nồi cơm điện: Đế nồi cơm điện bằng nhựa, dùng cho model KG18R1, KG18R2, hàng mới 100%. Hàng FOC (nk)
- Mã HS 39249090: Lô 3 móc treo in hình hươu bằng nhựa PP- STICKY HOOK 3PCS PACK, kích thước 6.5cm, code 6999050124573 (nk)
- Mã HS 39249090: Lô 3 móc treo màu nhũ in trái cây bằng nhựa PP- STICKY HOOK 3PCS PACK, kích thước 6.5cm, code 6999050124580 (nk)
- Mã HS 39249090: Lô 3 tấm lót nhựa họa tiết hoa- INSULATION PAD 3PCS PACK, kích thước 15cm, code 6935311319302 (nk)
- Mã HS 39249090: Lô 3 tấm lót nhựa họa tiết hoa- INSULATION PAD 3PCS PACK, kích thước 18cm, code 6935311319296 (nk)
- Mã HS 39249090: Lô 3 tấm lót nhựa họa tiết hoa lá- INSULATION PAD 3PCS PACK, kích thước 13cm, code 6935311319234 (nk)
- Mã HS 39249090: Lô 3 tấm lót nhựa họa tiết hoa lá- INSULATION PAD 3PCS PACK, kích thước 16cm, code 6935311319227 (nk)
- Mã HS 39249090: Lô 4 móc treo bằng nhựa PP- STICKY HOOK 4PCS PACK, kích thước 6x6cm, code 6999050124597 (nk)
- Mã HS 39249090: Lọ bằng nhựa, dùng để đựng dầu rửa tay, có vòi, dung tích 100ml, hiệu Kang mi, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lọ bằng nhựa, dùng để đựng dầu rửa tay, có vòi, dung tích 300ml, hiệu bosharon, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lọ chiết 100ml Echo Metal-172464 (ECHO METAL, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Lọ chiết 50ml-100893 (TAKEDA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Lọ đựng dầu rửa tay bằng nhựa, có vòi bằng nhựa, dung tích 370ml- 400ml. Nhãn hiệu Metka, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lọ đựng nước rửa tay, loại đôi, chất liệu bằng nhựa. Ký hiệu: AH-21. KT: (16*8*19)cm, +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lọ đựng nước rửa tay, loại đơn, chất liệu bằng nhựa. Ký hiệu: AH-21. KT: (8*8*19)cm, +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: lọ đựng tăm bằng nhựa, kích thước (phi 10 x 8)cm +- 3cm. Hiệu ruibo, zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: lọ đựng tăm bằng nhựa, kích thước (phi 8 x 10)cm +- 2cm. Hiệu Pincai, chaocheng, zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: lọ đựng tăm bằng nhựa, kích thước (phi 8 x 10)cm +- 3cm. Hiệu Pincai, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lọ đựng tăm bằng nhựa,kích thước (5-7 x 9-12)cm +-2cm,hiệu huapin, Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lọ đựng vật dụng cá nhân bằng nhựa, Hãng sx: INOMATA, Kt:(cm): 9.3x14.5h Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lọ đựng vật dụng cá nhân bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA, Kt:(cm): 9.3x14.5h. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lọ rỗng đựng sữa tắm, dầu gội bằng nhựa tổng hợp, đã có nắp vòi xịt. Hiệu: CANVAS. KT: (6.4*6.4*14.7)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lồng bàn đậy thức ăn bằng nhựa (không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm). Kích thước: (Phi 15-25 x 5-10)cm +/-10%. NSX: Taizhou Huangyan Huixuan Plastic Factory. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lồng bàn đậy thức ăn bằng nhựa (không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm). Kích thước: (Phi 24 x 32)cm +/-10%. NSX: Suzhou Huiyuan Plastic Products Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lồng vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, hiệu ANGELS, model: LD-6003, kích thước 55*39*36 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lồng vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, hiệu ANGELS, model: LD-6011, kích thước 54*41*45 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lồng vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, hiệu ANGELS, model: LD-6026, kích thước 50.5*37.5*38 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lồng vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, hiệu ANGELS, model: LD-6027, kích thước 63*46*42.5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lồng vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, hiệu ANGELS, model: LD-6037, kích thước 39.5*29.5*13.5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lồng vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, model: LS191, hiệu Petland, kích thước: 49*31.5*28cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lồng vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, model: LS192, hiệu Petland, kích thước: 49*28*33cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lồng vệ sinh cho thú cưng, chất liệu nhựa, model: LS226, hiệu Petland, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lót bồn cầu dùng cho trẻ em đi vệ sinh, bằng nhựa kết hợp xốp, kt (35x37)cm +-2cm. Mới 100% TQSX. (nk)
- Mã HS 39249090: Lưới cuộn shushi bằng nhựa PP, dùng để làm cơm cuộn, kích thước 21.5x24.2 cm; Nhà sản xuất Sanada Seiko; 180 chiếc/ thùng; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Lưới lọc nước bằng nhựa dùng trong nhà bếp, 55P 18CMX25CM (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Lưới rửa mặt Shobi-416038 (SHOBI, polyester, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Lưới rửa mặt tạo bọt-890347 (KOKUBO, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Lưới tạo bọt rửa mặt-323123 (TOWA, nhựa PE, PP, D6 x H10 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Ly đánh răng kèm giá treo ly-205122 (OKAZAKI, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Ly magmag có ống hút màu hồng 200ml (Hàng mới 100%, Hiệu Pigeon) (nk)
- Mã HS 39249090: Ly magmag có ống hút màu xanh da trời (Hàng mới 100%, Hiệu Pigeon) (nk)
- Mã HS 39249090: Ly nhựa 12 OZ 72 cái/ thùng HH-900. Hàng mới 100% (DKW). Thương hiệu: DKW (nk)
- Mã HS 39249090: Ly nhựa 16oz không nhãn hiệu (nk)
- Mã HS 39249090: ly nhựa 200ml hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ly nhựa 250ml-469599 (IP SYSTEM, nhựa, dùng đánh răng, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: LY NHỰA- 32OZ GID SPEEDO LID IML CUP (50 CÁI/THÙNG), DUNG TÍCH 1000ML. HÀNG MỚI 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: LY NHỰA- 32OZ GID SPEEDO LID IML CUP (50 CÁI/THÙNG), DUNG TÍCH 1000ML. HÀNG MỚI 100%. HÀNG F.O.C (nk)
- Mã HS 39249090: Ly nhựa có nắp dung tích 16oz, hiệu Café Amazon, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ly nhựa dùng cho máy ép hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303600831 (nk)
- Mã HS 39249090: Ly nhựa dùng cho máy xay hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303607811 (nk)
- Mã HS 39249090: Ly nhựa dùng cho máy xay hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303611641 (nk)
- Mã HS 39249090: Ly nhựa dùng cho máy xay hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303615971 (nk)
- Mã HS 39249090: Ly nhựa dùng cho máy xay hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510074789 (nk)
- Mã HS 39249090: Ly nhựa dùng cho máy xay, hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303584270 (nk)
- Mã HS 39249090: Ly nhựa dùng cho máy xay, hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 424134002231 (nk)
- Mã HS 39249090: Ly nhựa đựng đồ uống 360ml (100 cái/ cây- 20 cây/ thùng), dùng để chứa trà sữa, hiệu Koi The. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ly nhựa đựng đồ uống 500ml (100 cái/ cây- 20 cây/ thùng), dùng để chứa trà sữa, hiệu Koi The. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ly nhựa Pactive 2OZ-YS200- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ly nhựa, loại 12 Oz, 16 Oz, 60 cái/thùng, Nsx: EFAY LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ly vệ sinh dã ngoại 20CJ NH20CJ004 Naturehike, bằng nhựa, kích thước 10x20cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ly vệ sinh dã ngoại NH20CJ005 Naturehike, bằng nhựa, kích thước 15x20cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ly vệ sinh du lịch đa năng Q-9A NH19LY011 Naturehike, bằng nhựa, kích thước 8x7.7cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ly xay của máy xay bằng nhựa/ AVE71M2271-X0/ Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ly xay của máy xay sinh tố bằng nhựa/ AVE01-261-X0/ Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: M423/ Linh kiện dao cạo râu bằng nhựa V301091700 (4,800PCS/CARTON)-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc kẹp nhí bằng nhựa 3363,nhãn hiệu Kinglxs.kích thước 16x10x3cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc kẹp nhí, bằng nhựa 3361, nhãn hiệu Kinglxs. kích thước 14x8x3cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc phơi quần áo 20 móc bằng nhựa, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc phơi quần áo bằng nhựa (5 cái/vỉ), kích thước dài 40cm- 45cm, hiệu zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc phơi quần áo bằng nhựa + sắt mạ loại xoè,phi(30- 45)cm, (25-36) móc,hiệu HONG QIAN, QIYUSHI, hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc phơi quần áo bằng nhựa, loại xoè,phi(25-35)cm, (9-24)móc,hiệu HONG QIAN, QIYUSHI, hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc quần áo bằng nhựa vỉ 6 chiếc, KT: 20.1cm x 40.7cm x 4cm (No. 1171), hiệu JCJ (24 vỉ/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc quần áo bằng nhựa, loại xòe, kích thước (33 x 52)cm +- 3cm, hiệu HongQian. Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc quần áo bằng nhựa, vỉ 5 chiếc, KT: 20.5cm x 42cm x 4.5cm (No. 1173), hiệu JCJ (24 vỉ/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc quần áo bằng nhựa, vỉ 5 chiếc, KT: 20.5x40.5x4cm (No. 1178), hiệu JCJ (24 vỉ/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc quần áo bằng nhựa,kích thước (40 x 32)cm +- 3cm, hiệu: zheng Bao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc treo (giá treo) khăn trong nhà tắm bằng nhựa, kích thước (26 x 24 x 25)cm +-2cm, hiệu: ecoco mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc treo (giá treo) khăn trong nhà tắm bằng nhựa, kích thước (41-103 x 13 x 13)cm +-2cm, hiệu: ecoco, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc treo (giá treo) khăn trong nhà tắm bằng nhựa, kích thước (45 x 23-32 x 5)cm +-2cm, hiệu: ecoco, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc treo (giá treo) khăn trong nhà tắm bằng nhựa, kích thước (9 x 6 x 35)cm +-2cm, hiệu: Ecoco, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc treo (giá treo) khăn trong nhà tắm bằng nhựa,kết hợp sắt, kích thước (27 x 13 x 10)cm +-2cm, hiệu: zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc treo áo hiệu GOH,bằng plastic, dùng trong công nghiệp may mặc, mã 584 BL, màu đen, kich thước 17". Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc treo áo hiệu GOH,bằng plastic, dùng trong công nghiệp may mặc, mã 585 BL, màu đen, kich thước 15". Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc treo quần áo bằng nhựa, kích thước (37-41)x(18-20)cm, hiệu ZHENGBAO. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc treo quần áo bơi bằng nhựa, nhà sản xuất: Guangdong Textiles Imp.&Exp. Co., Ltd, ký hiệu: HNG16945. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc treo quần áo bơi bằng nhựa, nhà sản xuất: Guangdong Textiles Imp.&Exp. Co., Ltd, ký hiệu: HNG16946. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc treo quần áo loại xòe bằng nhựa, kích thước (35 x 40)cm +- 2cm. Hiệu hongqian, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc treo quần áo loại xòe bằng nhựa, kích thước (40 x 55)cm +- 2cm. Hiệu hongqian, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc treo quần áo loại xòe bằng nhựa, kích thước (53 x 33 x 35)cm +- 2cm. Nhãn hiệu Hongquan, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc treo quần áo loại xòe bằng nhựa, kích thước phi 40cm +- 2cm. Hiệu iqix, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mắc treo tường để giày dép bằng nhựa (loại có thể gấp mở); kích thước (70 X 5,5 x 4)cm +/-10%; NSX Tianbang; Trung Quốc SX mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Mâm nhựa, đường kính 45 cm. Không nhãn hiệu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mặt nhựa dùng cho máy cạo râu hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 422203625821 (nk)
- Mã HS 39249090: Miễng bẫy chuột bằng nhựa, kích thước 22*16.8*0.8cm, mã hàng 4984324014980, hãng sx Fudo Chemical Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng bọc góc bàn bằng nhựa tổng hợp, kt(4x4)cm+-10%, xưởng sản xuất Yanyun Guangling. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng bọt biển chùi rửa xong nồi bằng bùi nhùi nhôm, bên trong bằng bọt xốp, KHM05-9024 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng bọt biển để cọ rửa bằng plastic, MJ-004 1P/B (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng chắn rác chống khuẩn bằng nhựa 95~109mm, hàng mới 100%, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng che ổ điện set/8pcs 5.5 x 10 x 2.2cm bằng nhựa (Lec Outlet cap 5.5 x 10 x 2.2 cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng chống trơn nhà tắm silicone, 60 x40 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng chống trượt dùng trong nhà tắm 200X200CM bằng nhựa PVC KOH06-3866,(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng chùi đa năng từ sợi xenlulo tái sinh N250 màu đỏ, khổ 180x200mm, 3M ID số XA010911270 (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng chùi đa năng từ sợi xenlulo tái sinh N250 màu vàng, khổ 180x200mm, 3M ID số XA010911262 (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng chùi đa năng từ sợi xenlulo tái sinh N250 màu xanh, khổ 180x200mm, 3M ID số XA010911254 (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng chùi xoong nồi bằng plastic (KCJ21, KCJ22) (3cai/bich) hiệu Aisen, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng cọ rửa 3 lớp (2P) mã 099 dùng vệ sinh trong gia đình, nguyên liệu Nylon và nhựa tổng hợp (11.5x7.5x2.5cm, 2 miếng/gói) hiệu: SUNGBOCLEAMY. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng dính dán tường bằng nhựa, có móc bằng sắt (3 cái/vỉ). kích thước: (6 x 6)cm+-10%, hiệu Zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng dính dán tường có móc bằng nhựa để treo chổi, kt(8x8)cm +- 10%, hiệu: GI-HOME. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng dính dán tường, có móc bằng nhựa,dùng để treo chổi quét nhà, kích thước:(7 x 7)cm +-10%, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng dính tường bằng nhựa có móc bằng sắt, kt 6x6 cm, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng dính tường làm bằng nhựa có móc treo làm bằng sắt mạ; rộng 4cm +/-1cm; hiệu AoYiJia; Trung Quốc SX mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng lọc nhựa dùng cho máy hút bụi hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 432200494361 (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng lót bàn Household Goods, thành phần: polyester, PVC; màu be, nâu; kích thước: 38*30cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng lót chống trầy xước mặt bếp từ-503521 (MARUKI, silicon, W22.5 x D27.8 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng Lót Làm Sạch Vali Eva 150X45cm bằng nhựa vinyl (BC0333), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng lót ly-503422 (MARUKI, silicon, 2 miếng, W9 x D0.15 x H9 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng lót nồi bằng nhựa + sợi tổng hợp cỡ (30-40)cm, hiệu CALLIA, hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng lót nồi bằng nhựa, cỡ (30- 40)cm, Hiệu chữ Trung Quốc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng mút bằng nhựa xốp để chùi rửa xong nồi, bộ 6 cái KFY05-0628, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng mút bằng nhựa xốp để chùi rửa xong nồi, bộ 6 cái, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng mút màu đen bằng plastic xốp, mềm, hình bầu dục dùng để vệ sinh sản phẩm sau khi đúc, kích thước 40*66*112mm, loại MF-13 (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng mút nhựa dạng xốp dùng để chùi rửa xong nồi, bộ 2 cái, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng mút xốp kết hợp dùng để chùi rửa xong nồi, bộ 6 miếng. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng nhựa dùng cho bàn là hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510077971 (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng nhựa dùng cho máy hút bụi, hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 300002555241 (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng nhựa xốp dùng để rửa xoong nồi (5 cái/vỉ) kích thước (15x10)cm +- 2cm. Hiệu Zenxin, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng rửa bát bằng nhựa tổng hợp kt (11x11)cm+-10%, NSX: Yiwu HLD Commodity Manufactory Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng rửa bát Deli xanh (cước xanh), Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng rửa bát Deli xanh, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng rửa chân khi tắm bằng nhựa tổng hợp, KT:(phi31x1,5)cm+-10%. NSX: Yiwu Senso Household Goods Co., Ltd, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng rửa chân massage-890569 (KOKUBO, nhựa, W20 x D15 x H30 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng rửa chén 2 mặt bằng xốp (1pack10pcs) (BC0073), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng rửa chén bằng cao su (không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng rửa chén bằng xốp (1pack4pc) (BC0177), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng Rửa Chén Bát bằng xốp, 19 cái/bộ (BC0072), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng rửa chén bừng nhựa, SIZE: 11X8X2.3cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng rửa chén có tay cầm bằng xốp (1pack1pcs) (BC0076), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng rửa chén hiệu 3M loại 4004Cc Easy Erase Pad 4 miếng/gói, 3 gói/thùng, 3M ID 70071657954 (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng rửa chén hiệu 3M SCRUB DOTS HD 1PK SE, 1 miếng/gói, 3M ID số XE006002945 (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng rửa chén hiệu 3M SCRUB DOTS HD 2PK SE, 2 miếng/gói, 3M ID số XE006002960 (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng rửa chén hiệu 3M SCRUB DOTS NS 2PK SE, 2 miếng/gói, 3M ID số XE006002978 (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng rửa mặt-058182 (SUN SMILE, silicon, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng trải giường nằm cho bé bằng nhựa PC (90x60cm) (BF-431), hiệu FARLIN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng treo máy sấy tóc bằng nhựa, kích thước; nhà sản xuất Inomata kagaku; 120 miếng/ thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng xốp để chùi rửa, kích thước 37x30x20mm, 0.2g, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng Xốp Lau Chùi đa năng bộ 3 Cái (BC0336), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng Xốp Lau Chùi đa năng bộ 4 Cái (BC0147), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39249090: Miếng xốp rửa chén 7x10cm, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: MISCBA11/ Miếng cọ bát màu xanh, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Móc áo BWJ-2311 (PLASTIC SHELVES BWJ-029), nhãn hiệu Bian wan jia, kích thước 26x8x6cmcm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Móc áo chống trơn trẻ em-10 cái (hồng, xanh lá) bằng nhựa, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc áo chống trơn-10 cái (hồng, xanh lá), bằng nhựa, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc áo, bằng nhựa, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc áo, chất liệu bằng nhựa, hàng mới % (nk)
- Mã HS 39249090: Móc chùm phơi quần áo.chất liệu: nhựa.KT: (127x39x23)cm+-5%. TQSX mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dán 2 cái-080029 (DAIYU, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dán 2 cái-080036 (DAIYU, nhựa, inox, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc Dán nhựa Oval Di Động 3 Cái/bộ (HY0191), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dán treo Echo Metal-154644 (ECHO METAL, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: móc dán tường (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dán tường 3 móc tròn- 2 cái (trắng) bằng nhựa, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dán tường bằng nhựa kết hợp sắt, kích thước: (5-6x5-6)cm+-1cm, NSX: Qingdao Merid Machinery Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dán tường bằng nhựa kết hợp sắt, kt(6-7x6-7)cm+-10%, NSX: Shenzhen Qibaosen industrial Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dán tường bằng nhựa kết hợp sắt, kt(6-7x6-7)cm+-10%,NSX: Shenzhen Qibaosen industrial Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dán tường bằng nhựa kết hợp sắt, kt(6x6)cm+-10%, 1kg 150 cái, NSX: Shenzhen Qibaosen industrial Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: móc dán tường hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dán tường hình chữ nhật-8 cái [trắng], bằng nhựa, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dán tường treo đồ bằng nhựa kết hợp sắt, KT: (5*5)cm +-10%, nhà sản xuất: Shenzhen Qibaosen Industrial Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dán tường treo đồ bằng nhựa, các mầu, chịu lực 2.5 Kg, 2 chiếc/vỉ; Nhà sản xuất Water light G. E.; 480 vỉ/ thùng; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: móc dính tường (khung bằng nhựa, móc bằng sắt) dạng vỉ (3 cái/vỉ). kích thước: (4 x 7)cm +- 1cm,hiệu xinling. Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: móc dính tường (khung bằng nhựa, móc bằng sắt) dạng vỉ (3 cái/vỉ). kích thước: dài 6cm +- 1cm,hiệu Wanfeng. Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dính tường bằng nhựa + sắt KT dưới 5cm (2 cái/ bộ), hiệu PINGUO, KM, RONG XING, ZHEJIANG, SHUNMEI, QIYUSHI,hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dính tường bằng nhựa + sắt KT dưới 5cm (3 cái/ bộ), hiệu PINGUO, KM, RONG XING, ZHEJIANG, SHUNMEI, QIYUSHI,hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dính tường có móc bằng nhựa (1 cái/vỉ). kích thước: (8 x6)cm +- 1cm, hiệu: zheng Bao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dính tường có móc bằng nhựa (2 cái/vỉ). kích thước: (10x 7)cm +- 1cm, hiệu zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dính tường có móc bằng nhựa (3 cái/vỉ). kích thước: (7 x 7)cm +- 1cm, hiệu zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc dính tường có móc bằng nhựa (4 cái/vỉ). kích thước: (7 x 7)cm +- 1cm, hiệu zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc đơn, dùng treo đồ trong nhà vệ sinh. Model SK101W-S01. Chất liệu nhựa. KT 60x92x26mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Móc hít 3 cái-120661 (GREEN ORNAMENT, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc hít BWJ-004 (PLASTIC SHELVES BWJ-004), bằng nhựa, nhãn hiệu Bian wan jia, kích thước 10x15x2cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Móc hít treo tường, bằng nhựa 7914, nhãn hiệu Kinglxs. kích thước 15x4x2cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Móc hít treo tường, bằng nhựa 7914, nhãn hiệu Kinglxs. kích thước 8x5x2cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Móc kẹp đồ bằng nhựa 3444, nhãn hiệu Kinglxs, kích thước 16x6x3cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Móc nhựa dán tường treo đồ chịu lực 0.8Kg, 03 chiếc/vỉ; Nhà sản xuất Water Life G.E Co., Ltd; 480 vỉ/Thùng; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc nhựa dùng trong bộ thảm sàn- Plastic Hanger, Kích thước: 36.8CMx7CM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc nhựa treo quần áo 6 cái/gói PN740X6-P2, 24 gói/thùng, hàng mới 100%, nhãn hiệu Pioneer (nk)
- Mã HS 39249090: Móc phơi đồ đa năng 24 cây kẹp (hồng, xanh lá, xanh dương) bằng nhựa, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc phơi đồ đa năng 24 cây kẹp (hồng, xanh lá, xanh dương), bằng nhựa, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc phơi giày bằng nhựa tổng hợp,kt(37x17)cm+-10%, NSX: Jinhua Longchi Plastic Products Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc phơi quần áo bằng nhựa loại thường không xoè, dài (30-50)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc quần áo bằng nhựa loại thường (loại đơn),dài (25-45)cm, hiệu KANGJIBAO,HUAHU, HOYARAK, ZHENGBAO, hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc quần áo trẻ em bằng nhựa loại thường (loại đơn),dài (15-24)cm, hiệu KANGJIBAO, hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc thường treo quần áo nam nữ hiệu Anta,kích cỡ áo(462*14*20)mm,(416*14*20)mm,(255*14*17)mm,chất liệu nhựa.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo bàn chải đánh răng bằng nhựa, loại gắn tường, kt(7,5x4)cm+-10%, NSX: Dongguan Shuoguo Silicone Rubber Products Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo bàn chải đánh răng có đế hít dính trên vách kính, gạch men, bằng nhựa, các mầu, 5.5x7x3 cm, 01 chiếc/vỉ, hiệu Q-ban; Nhà sản xuất Yamada Kagaku; 160 vỉ/ thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA, Kt:(cm): 31.1x18.2x1.9. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo chìa khóa bằng nhựa tổng hợp, kt(4x2x7)cm +- 10%, NSX: Yiwu Guanghan Trading Co.,Ltd.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo chữ S 10 cái-121815 (TIS, nhựa PP, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo con mèo (4 cái) bằng nhựa, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo đa năng (AS0051, AS0052, AS0053, AS0055, AS0056, AS0061) (2-3cai/bich) hiệu Aisen, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo dán tường 2 cái-860784 (KOKUBO, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo dán tường-862191 (KOKUBO, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo đồ bằng nhựa kt (14x8)cm+-10%, NSX: Ningbo Jointup Imp And Exp Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo đồ bằng nhựa, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo đồ có đế hít dính trên vách kính, gạch men, bằng nhựa, các mầu, kích thước 7x5.5x4 cm, 2 chiếc/vỉ, hiệu Q-ban; Nhà sản xuất Yamada Kagaku; 160 vỉ/ thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo đồ dán tường bằng nhựa, móc treo bằng sắt. Kích thước: (11 x 7 x 6)cm +/-2cm. NSX: Zhongshan Yuwei Gift Co., Ltd. mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo đồ dính tường bằng nhựa kết hợp sắt, một mặt phủ keo tự dính kích thước (14x15)cm+/-10%. NSX: Quanzhou Jupin Group Co.,Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo đồ gắn tường bằng nhựa tổng hợp, móc bằng sắt, kt(8x8)cm +- 10%, hiệu: GI-HOME. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo đồ gắn tường bằng nhựa, móc bằng sắt, kt(6x6)cm +- 10%, (220 cái/kg), NSX: Wuxi Xiwei Explanded Plastic Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo đồ Interesting Squirrel,bằng nhựa ABS,5.1*5.3*8.7cm,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo gắn đồ gắn tường bằng nhựa dùng trong phòng tắm, KT (11x6.5)cm +-10%. NSX DAHUA. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo khăn loại gắn tường bằng nhựa tổng hợp kt (34,5x7)cm+-10%, NSX: Shanghai Popularled Industrial Inc., mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo khăn loại gắn tường bằng nhựa tổng hợp kt (55x14)cm+-10%, NSX: Shanghai Popularled Industrial Inc., mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo khăn-019057 (SANADA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo lục giác (3 cái) bằng nhựa, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo nhựa (Hanger, làm bằng nhựa, 3 cái/ bộ), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo phích cắm 6 cái bằng nhựa, hiệu MINIGOOD (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng nhựa (42x21.5x0.5 cm) hiệu Spriing, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng nhựa (loại không gắn tường), dài (30- 50)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng nhựa- Chất liệu: 94% plastic; 6% iron- Kích thước: 432*283*57mm- Mã hàng: 260229-01- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng nhựa- Chất liệu: 95% plastic; 5% iron- Kích thước: 432*245*57mm- Mã hàng: 260228-01- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng nhựa tổng hợp kt(33,5x15x1)cm+-10%, NSX: Huizhou Yooka Technology Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng nhựa tổng hợp kt(37,5x10x21,5)cm+-10%, NSX: Yiwu Nine Star Import & Export Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng nhựa tổng hợp kt(42x23x2cm)+-10%,NSX: Yiwu Nine Star Import & Export Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng nhựa tổng hợp kt(52x22x42)cm+-10%, NSX: Huizhou Yooka Technology Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng nhựa tổng hợp kt(52x43x22)cm+-10%, 0,4kg/cái, NSX: Huizhou Yooka Technology Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng nhựa tổng hợp loại gắn tường kt(30x7)cm+-10%, NSX: Yiwu Nine Star Import & Export Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng nhựa tổng hợp, dài 33cm +- 10%, NSX: Yiwu Guanghan Trading Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng nhựa, kích thước (30-40 x 6)cm +- 2cm. Nhãn hiệu Zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng nhựa. Kích thước: (25-35 x 5-15)cm +/-2 cm, NSX: Ninghai Excellence. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng nhựa. Kích thước: (25-35 x 5-15)cm +/-2 cm, NSX: Yiwu Sona daily necessities CO., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng plastic WG21-9212 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo bằng plastic, KTH21-9640(PC-58) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo, bằng nhựa, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo, chất liệu bằng nhựa,KT: (18,5x16.5x0.7)cm+-5%, Hiệu:Otuou.TQSX mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo quần áo, chất liệu: Polypropylene, kích thước: 21.5 x 41x1.4 cm, NSX: KOKUBO, hiệu Kokubo. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo thỏ cute bằng nhựa, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo tròn (2 cái) bằng nhựa, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo tường liền mạch- 4 cái (hồng, xanh) bằng nhựa, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo vòi hoa sen, dùng trong nhà vệ sinh. Model SD101W-F03. Chất liệu nhựa. KT 91x70x60mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Móc treo vòi hoa sen, dùng trong nhà vệ sinh. Model SD101W-S04. Chất liệu nhựa. KT 91x70x62mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: MT/ Móc treo quần áo bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39249090: Mũ chụp tắm bằng nhựa, mã hàng 4901983341332, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mũ đi bơi chất liệu Polyester, kích thước 20x24cm, chất liệu vải Polyester, mã hàng 4952583052548, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mũ gội đầu cho bé, chất liệu bằng nhựa Eva, chu vi vòng đầu 45-50cm, mã hàng 4986614242394, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mũ trùm tóc dùng trong phòng tắm làm bằng nhựa nilon,phi 20cm.Hiệu: Shuya. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mũ ủ tóc chất liệu polyester, mã hàng 4986614240345, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Muỗng xúc đá bằng nhựa, 12 oz, hàng mới 100%, hiệu: Café Amazon, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 39249090: Muỗng xúc đá bằng nhựa, 20 oz, hàng mới 100%, hiệu: Café Amazon, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 39249090: Mút bằng nylon để đánh bóng và cọ rửa- Cleaning Brick,8"L,4"W,Nylon,Black, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mút chùi kỳ diệu cho nhà tắm-229289 (OKAZAKI, nylon, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Mút chùi rửa bồn tắm tạo bọt-237296 (KOKUBO, polyester, mút, W15 x D7.5 x H4.3 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Mút chùi rửa gương, gốm sứ nhà tắm 2 cái-237111 (KOKUBO, mút, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Mút chùi rửa gương, gốm sứ nhà tắm-236794 (KOKUBO, mút, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Mút cọ rửa bằng xốp, Hãng sx:KOKUBO, Kt:(cm): 14.5x10.5x6. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mút cọ rửa bằng xốp, Hãng sx:KOKUBO, Kt:(cm): 28x0.5x0.5. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mút rửa chén các loại bằng plastic (AX051, KA110, KJ001, KJ314, KX001, KZ200, KD001, KS961) hiệu Aisen, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mút rửa chén các loại bằng plastic (KR202, 02122, KTS01)(2-3cai/bich) hiệu Aisen, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Mút rửa mặt-165251 (LUCKY TRENDY, mút, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Mút rửa mặt-242936 (OKAZAKI, mút, W7.5 x H7 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Mút rửa mặt-890354 (KOKUBO, mút, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Mút rửa mặt-990303 (SHOBI, mút, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Mút rửa xe-202244 (OKAZAKI, mút, nhựa, W31 x D11 x H9.5 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Mút tắm tạo bọt cho bé-617300 (OHE, mút, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp bịt ổ điện bằng nhựa Rubber Koppelstekker 15b, XX Bỉ, Hiệu Callewaert, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp bịt ổ điện bằng nhựa Rubber Koppelstekker 16a, XX Bỉ, Hiệu Callewaert, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp bịt ổ điện bằng nhựa Rubber Koppelstekker 21a, XX Bỉ, Hiệu Callewaert, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp chụp đáy bồn rửa bát bằng nhựa tổng hợp kết hợp sắt mạ kích thước phi 10,5cm, NSX: Anhui Weihan Imp&Exp. Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp cốc đúc dùng một lần, được dùng trong thực phẩm bằng nhựa PP đường kính 9.0cm, màu đen, 1 thùng đóng 1000 cái, SHENZHEN HONGHAICHENG TRADING CO.,LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp cốc đúc dùng một lần, được dùng trong thực phẩm bằng nhựa PP đường kính 9.0cm, màu trắng, 1 thùng đóng 1000 cái, SHENZHEN HONGHAICHENG TRADING CO.,LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp đậy dùng trong lò vi sóng bằng nhựa PP (KA0294), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp nhựa dùng cho bàn là hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 423903006621 (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp nhựa dùng cho máy ép hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303600791 (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp nhựa dùng cho máy ép, hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303602651 (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp nhựa dùng cho máy hút hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510056473 (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp nhựa dùng cho máy xay, hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510075761 (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp nhựa dùng cho nồi chiên hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303620671 (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp nhựa dùng cho nồi cơm hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510074142 (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp úp lò vi sóng bằng nhựa (No. 2508), KT: Đường kính 24.5cm, cao 11.3cm, hiệu JCJ (12 chiếc/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp úp lò vi sóng bằng nhựa (No. 4635), KT: Đường kính 24cm, cao 9.3cm, hiệu JCJ (12 chiếc/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp xô nhựa, 12L, Tím- Mã hàng: 56878- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp xô nhựa, 12L, Trắng- Mã hàng: 56875- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp xô nhựa, 12L, Vàng chanh- Mã hàng: 568777- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp xô nhựa, 12L, Xám- Mã hàng: 568788- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp xô nhựa, 12L, Xanh dương- Mã hàng: 56873- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp xô nhựa, 20L, Trắng- Mã hàng: 56935- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp xô nhựa, 20L, Vàng- Mã hàng: 56936- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp xô nhựa, 20L, Xanh dương- Mã hàng: 56933- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp xô nhựa, 20L, Xanh lá cây- Mã hàng: 56932- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp xô nhựa, 6L, Cam- Mã hàng: 56897- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp xô nhựa, 6L, Hồng- Mã hàng: 56891- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nắp xô nhựa, 6L, Nâu- Mã hàng: 568966- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: NGĂN KÉO NHỰA PP TRẮNG 27.3X19.1X6.6CM; Mã hàng: 6168314-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nhà bằng nhựa cho chó, mèo đi vệ sinh kích thước (51.5x40x38.5) +- 12 cm, hàng mới 100% do TQSX. Nhãn hiệu MAKAR (nk)
- Mã HS 39249090: Nhà vệ sinh cho mèo, bằng nhựa (58x35x39)cm; (kèm bình nước (13x4)cm); (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Nhíp nhổ tóc bằng nhựa, kích thước 8.5x1.6cm, mã hàng 4991203147332, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Nhông nhựa dùng cho máy hút hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 424121013031 (nk)
- Mã HS 39249090: Nhông nhựa dùng cho máy hút hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996500028659 (nk)
- Mã HS 39249090: Nhông nhựa dùng cho máy xay hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 421504152215 (nk)
- Mã HS 39249090: Nón trùm tóc khi tắm bằng nhựa (1pack4pcs) (AG0015), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39249090: NOV512/ Hót rác cán dài (Dụng cụ vệ sinh, chất liệu nhựa PP, cán cao 60cm) (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: NPL42/ Khay nhựa (Plastic Tray) (nk)
- Mã HS 39249090: NPL44/ Mắc treo áo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: NTD-1175/ Bình đá Việt Nhật 38L Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Núm nhựa dùng cho nồi chiên, hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 422245953061 (nk)
- Mã HS 39249090: Núm ti Nature Sense cho trẻ em 6-18 tháng tuổi, bằng cao su silicon, size M, 2c/ bộ, hiệu Nuk, mã: 40721619, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Núm ti Silicone UPIS Premium, nhãn hiệu: UPIS, chất liệu silicone, đóng gói 2 chiếc/ hộp, nsx: Duplex Sales Co.,ltd, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Núm trợ ty cho bé bú bằng cao su silicon (cỡ ngực vừa) (2 cái/vỉ) (BF-631), hiệu FARLIN, mới 100%, Giấy xác nhận CBSP số: 24053/2017/ATTP-XNCB. (nk)
- Mã HS 39249090: Núm ty bằng cao su silicon Philips Avent dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi (2 chiếc/hộp)(SCF656/23), hiệu Philips Avent, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Núm ty cao su silicon Philips Avent dành cho trẻ từ 9 tháng tuổi (2 chiếc/hộp)(SCF658/23), hiệu Philips Avent, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Núm ty thiết kế tự nhiên Philips Avent cho trẻ từ 0 tháng tuổi bằng silicon (2 chiếc/hộp)(SCF651/23), hiệu Philips Avent, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Núm ty thiết kế tự nhiên Philips Avent cho trẻ từ 1 tháng tuổi bằng silicon (2 chiếc/hộp)(SCF652/23), hiệu Philips Avent, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Núm ty thiết kế tự nhiên Philips Avent cho trẻ từ 3 tháng tuổi bằng silicon (2 chiếc/hộp)(SCF653/23), hiệu Philips Avent, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Núm ty thiết kế tự nhiên Philips Avent cho trẻ từ 6 tháng tuổi bằng silicon (2 chiếc/hộp)(SCF654/23), hiệu Philips Avent, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: NÚM VÚ BẰNG SILICONE SIZE L, 2 CÁI/VĨ MÃ: HB-202FF2BC, HIỆU PRINCY. HÀNG MỚI 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: NÚM VÚ CHO BÉ (nk)
- Mã HS 39249090: Núm vú siêu mềm sizeS,M, Y,L(Dùng cho bình sữa)(Hàng mới 100%, Hiệu Pigeon) (nk)
- Mã HS 39249090: Nút nhấn bằng nhựa dùng để xả nước,dùng cho bồn tắm loại NTA271E (nk)
- Mã HS 39249090: Nút nhựa dùng cho máy hút bụi hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510080137 (nk)
- Mã HS 39249090: NVL00122/ Móc treo (nk)
- Mã HS 39249090: Nylon trong (PVCtrong). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ổ nằm ngủ cho thú cưng, hiệu: UKOR, model: MW-01, chất liệu nhựa, kích thước: 42*42*22cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ổ nằm ngủ cho thú cưng, hiệu: UKOR, model: MW-02, chất liệu nhựa, kích thước: 41.5*21.5*41.5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: O6002002-012143/ Bộ đôi chổi kèm hót rác, KT chổi: 110 x 23cm; xẻng: 74 x 24.5 cm, bằng nhựa PP. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: O6002013-000158/ Thảm rối bằng nhựa khổ 1.2m (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: O6002013-000159/ Pad đánh sàn bằng sợi polyester Đường kính 17inch, 5 chiếc/hộp (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: OFF. COLORE CIOTOLA COLORE 2017(Bát nhuộm Alfaparf, bằng nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: OFF. COLORE PENNELLO GRANDE 2017(Chổi Alfaparf lớn (2 chiếc), mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: OFF. COLORE PENNELLO PICCOLO 2017(Chổi nhuộm nhỏ 2017, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: OLT/ ống lọc trà bằng nhựa (dùng để lọc trà trong bình đựng nước bằng nhựa), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ống cắm bút màu xanh, chất liệu bằng nhựa, kích thước 70x91x112mm, mã hàng 4956810802890, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ống đũa bằng nhựa hình trụ, đường kính 10 cm, cao 16 cm. Không nhãn hiệu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ống đựng đũa bằng nhựa có kích thước (7- 9 x 18- 20 x 10- 20) cm +/- 10%.NSX: TAIZHOU HUANGYAN. mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ống đựng đũa bằng nhựa, Hãng sx:SANADA, Kt:(cm): 11.9x8.4x17.6. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ống đựng đũa bằng nhựa,(không có nắp) KT(10-20)cm, hiệu ZHENG BAO, SHUNMEI, hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ống hút bằng nhựa có bao giấy, hàng mới 100%, hiệu: Café Amazon, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 39249090: Ống hút bằng nhựa PP dùng một lần, cỡ vừa 12mm, 2000 chiếc/carton, hiệu-nsx: Ding Tea. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Ống hút cho bình ống hút PPSU, bằng cao su silicon, 2c/ bộ, hiệu Richell, mã: 98402, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Ống hút lớn PP- 18mm Straw (wide) (50 cái/ bao, 50 bao/ thùng), hiệu Koi The. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ống hút nhỏ PP- 18mm Straw (50 cái/ bao, 80 bao/ thùng), hiệu Koi The. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ống hút nhựa có kèm thìa, hàng mới 100%, hiệu: Café Amazon, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 39249090: Ống hút nhựa-Telescopic Straws. Length: 80mm when pushed in, 136mm when pulled out. Color: White (inner straw, outer, straw). Tube dia: 9.55mm(outer), 7.95mm(inner). (nk)
- Mã HS 39249090: Ống nhồi nhựa dùng cho máy ép hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303597561 (nk)
- Mã HS 39249090: Ống nhựa dùng cho bàn là hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 423902186022 (nk)
- Mã HS 39249090: Ống nhựa dùng cho bàn là hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 432200538251 (nk)
- Mã HS 39249090: ống nhựa rỗng đựng đũa (dao)25cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: ống nhựa rỗng đựng giấy 20cm (nk)
- Mã HS 39249090: Ống xả và xả tràn cho bồn tắm bằng nhựa, Model: 790295000001000 hiệu Duravit, Xuất xứ Đức, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: OPP-01/ Túi OPP (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: P23/ Móc treo quần áo bằng nhựa, DÀI 20CM, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Pad đánh sàn bằng sợi polyester Đường kính 17inch, 5 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 241x18x387mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 241x18x387mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 241x18x387mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 241x18x387mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 251x18x387mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 266x18x387mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 266x18x387mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 266x18x387mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 266x18x387mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 266x18x387mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 314x18x387mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 314x18x387mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 314x18x387mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 314x18x387mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 321x18x387mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phào bên phải và bên trái lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 381x18x387mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phễu hút sữa size lớn 1 cái (Hàng mới 100%) Hiệu Pigeon (nk)
- Mã HS 39249090: Phễu nhựa dùng cho máy hút hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 424133400171 (nk)
- Mã HS 39249090: Phễu Nhựa Màu Trắng Có Tay Cầm Bộ 3 Cái (KA0144), mới 100%, thương hiệu UBL (nk)
- Mã HS 39249090: Phễu sang chiết Duy Tân Loại trung/ VN (nk)
- Mã HS 39249090: Phụ kiện của chậu rửa:Rổ đựng, chất liệu rổ bằng nhựa, nan bằng inox,kích thước 200*250*70mm không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phụ kiện của Máy hút bụi IB-32: Hộp đựng nước lau nhà bằng nhựa, kích thước 20.6x15x6cm.Nhà sx: LILIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED. Hàng mới 100%.F.O.C (nk)
- Mã HS 39249090: Phụ kiện của Máy hút bụi IB-32: Hộp đựng rác bằng nhựa, kích thước 20.6x15x6cm. Nhà sx: LILIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED. Hàng mới 100%.F.O.C (nk)
- Mã HS 39249090: Phụ kiện của Máy hút bụi IB-33: Hộp đựng nước lau nhà bằng nhựa, kích thước 20.6x15x6cm. Nhà sx: LILIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED. Hàng mới 100%.F.O.C (nk)
- Mã HS 39249090: Phụ kiện của Máy hút bụi IB-33: Hộp đựng rác bằng nhựa, kích thước 20.6x15x6cm. Nhà sx: LILIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED. Hàng mới 100%.F.O.C (nk)
- Mã HS 39249090: Phụ kiện thau nhựa của xe dọn thức ăn. Model: B-034A, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Phụ kiện thau nhựa đứng của xe thu dọn thức ăn. Model: B-034B, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Phụ tùng máy điều hòa không khí hiệu Hitachi: Khung bên ngoài (cục lạnh) bằng nhựa (PMRAS-F10CG R06). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Phụ tùng máy điều hòa không khí hiệu Hitachi: Lá đảo dàn lạnh bằng nhựa (PMRAS-X10CGT R06). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phụ tùng máy giặt Hitachi: Vành ngoài nắp máy giặt bằng nhựa (BD-W80MV 024). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Phụ tùng thùng rác: nút nhấn bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Phụ tùng tủ lạnh Hitachi: Bản lề bằng nhựa cửa trên bên phải (PTR-VG710P3 007). Hàng mới 100%- FOC (nk)
- Mã HS 39249090: Phụ tùng tủ lạnh Hitachi: Bản lề cánh cửa ngăn mát bằng nhựa (PTR-W720FMX 050). Hàng mới 100%- FOC (nk)
- Mã HS 39249090: PL17/ Móc treo bằng nhựa JDX 41, dài 41 cm (nk)
- Mã HS 39249090: PL17/ Móc treo bằng nhựa JDX 45, dài 45 cm (nk)
- Mã HS 39249090: PL5/ Móc treo (PLASTIC HANGER)- Móc áo bằng nhựa # 479 (nk)
- Mã HS 39249090: PL5/ Móc treo (PLASTIC HANGER)- Móc áo bằng nhựa # 484 (nk)
- Mã HS 39249090: PL5/ Móc treo (PLASTIC HANGER)- Móc áo bằng nhựa # 485 (nk)
- Mã HS 39249090: PL5/ Móc treo (PLASTIC HANGER)- Móc áo bằng nhựa # 490NB17 (nk)
- Mã HS 39249090: PLASTIC BUCKET- Xô nhựa đường kính 30cm, cao 50cm, dùng để dựng hóa chất. (nk)
- Mã HS 39249090: PLH9003/ Đế đèn cầy bằng nhựa (Holder set for S7571-00-00)(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: PLH9003/ Thân của bộ chân đế đèn bằng nhựa (Holder set for S7571-00-00)(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: PP PLASTIC BOX 225 x 175 x 30mm (K-129)- Hộp nhựa PP 225x175x30mm (K-129) thùng 800 cái, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Que chải bằng nhựa, đồ dùng vệ sinh ống hút (bán thành phẩm) Stick brush (PX609), không nhãn hiệu.01 thùng, Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 39249090: R1003014000095/ Mút xốp 400MM 200MM 10MM (dùng để vệ sinh làm sạch).(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: R1003014-000095/ Mút xốp 400MM 200MM 10MM(dùng để vệ sinh làm sạch)(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rack dao nĩa 4 ngăn bằng nhựa, kích thước: 540x325x15mm. Model:GX068, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Rack đựng dao muỗng nĩa bằng nhựa, kích thước: 500x500x100mm. Model:GX062, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Rack nhựa 16 lỗ, mã hàng: JD-16D5, kích thước: 50*50*30.8cm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Rack nhựa 25 lỗ, mã hàng: JD-25D3, kích thước: 50*50*22.5cm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Rack nhựa 25 lỗ, mã hàng: JD-25D5, kích thước: 50*50*30.8cm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Rack nhựa 36 lỗ, mã hàng: JD-36D3, kích thước: 50*50*22.5cm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Rack nhựa 64 chông và khay, mã hàng: JD-00RP, kích thước: 50*50*10.1cm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Rack nhựa đựng dao, muỗng, nĩa, mã hàng: JD-00RF, kích thước: 50*50*10.1cm, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Rack nối 25 ngăn bằng nhựa, kích thước: 500x500x45mm. Model: GX061D-25, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: RG00900T047967/ Móc treo nhựa GAP-31, (chất liệu nhựa).(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: RMC38./ Móc áo. Nhà sản xuất Mainetti. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ bằng nhựa đan dùng để đựng hoa bông trang trí, phi < 30cm, Hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ bằng nhựa đựng đồ dùng nhà bếp, không chứa đựng thực phẩm, model: S5592, kích thước 50*50cm, NSX: GUANGZHOU PERFECT CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: rổ bằng nhựa, 1 lớp, không có nắp, kích thước (19-29 x 27-40 x 8-12)cm +- 3cm, hiệu Pincai, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: rổ bằng nhựa, 1 lớp, không có nắp, kích thước (22-31 x 22-31 x 10-13)cm +- 3cm, hiệu Meicheng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: rổ bằng nhựa, 1 lớp, không có nắp, kích thước (phi 26-40 x 10-16)cm +- 3cm, hiệu Pincai, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ bằng nhựa, đường kính 20-26cm, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: RỔ BÁNH MÌ NHỎ SAAN HH1080 KEM XÁM, KÍCH THƯỚC: 21,5*21,5*19CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: RỔ BÁNH MÌ NHỎ SAAN HH1080 XÁM KEM, KÍCH THƯỚC: 21,5*21,5*19CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ để đồ dùng bằng nhựa, kích thướt 50x80 cm. Không nhãn hiệu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ đựng đồ bằng nhựa (30cm, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ đựng đồ bằng nhựa (30x30 cm, không hiệu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ đựng dụng cụ gia đình bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA/SANADA, Kt:(cm): 10.2x8.3x7.6; 21.4x20x9.2; 28.6x26.8x10.5; 32.3x9.3. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ đựng dụng cụ gia đình bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA/SANADA, Kt:(cm): 26.2x22x9.8, 25.3x22x10.8, 10.2x8.3x7.6,28.6x26.8x10.5, 29.1x32.7x10.9. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ đựng hàng bằng nhựa, hiệu: DAIWA (nk)
- Mã HS 39249090: RỔ NHỎ PP TRẮNG 30.6X20.5X10.2CM MADESMART; Mã hàng: 6168348-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: rổ nhựa 24cm-29cm-38cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa 32x22x8cm (NO 824) (32 x 22 x 8 cm (NO 824), TRUNG HUNG) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa 40702(34.5 x 27.5 x 12 cm) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa chia ngăn-518945 (SERIA, nhựa, W30xD12xH8cm, đựng vật dụng, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa dạng dài, kích thước: 460x100mm, hiệu Schneider. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng đồ bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA, Kt:(cm): 35xD33.5x36.4h; 39xD38x41.5; 35xD33.5x36.4h. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng đồ bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA, Kt:(cm): 35xD33.5x36.4h;39xD38x41.5. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng đồ GARDEN màu hồng số 3, kích thước: (297*210*85) mm GARDEN BASKET 3,AJ-0073 PINK, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng đồ GARDEN màu hồng số 4, kích thước: (350*250*110) mm GARDEN BASKET 4,AJ-0074 PINK, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng đồ GARDEN màu xám tro số 3, kích thước: (297*210*85) mm GARDEN BASKET 3,AJ-0073 BEIGE, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng đồ GARDEN màu xám tro số 4, kích thước: (350*250*110) mm GARDEN BASKET 4,AJ-0074 BEIGE, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng đồ GARDEN màu xanh lá số 3, kích thước: (297*210*85) mm GARDEN BASKET 3,AJ-0073 GREEN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng đồ GARDEN màu xanh lá số 4, kích thước: (350*250*110) mm GARDEN BASKET 4,AJ-0074 GREEN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa dùng trong nhà bếp, kích thước: 655x455x800mm, màu nâu sậm, hiệu Schoeller Allibert. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng vật dụng-013396 (HIMALAYAS, nhựa, W28xD16xH12cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng vật dụng-200116 (HIMALAYAS, nhựa, W38xD26xH8cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng vật dụng-200185 (HIMALAYAS, nhựa PP, W38 x D26 x H8 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng vật dụng-200338 (HIMALAYAS, nhựa, W19xD26xH15cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng vật dụng-206439 (HIMALAYAS, nhựa, W22xD15.3xH13.3cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng vật dụng-330796 (SANKO, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng vật dụng-330819 (SANKO, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng vật dụng-330826 (SANKO, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng vật dụng-519614 (SERIA, nhựa, W34.3xD24.3xH14.2cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng vật dụng-522379 (SERIA, nhựa, W38.5xD28xH12.5cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa đựng vật dụng-525868 (SERIA, nhựa, W38.5xD29xH13cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa hình chữ nhật, kích thước 33.5x22x8 cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa hình tam giác, cạnh 230mm, hiệu Schneider. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa hình vuông, cạnh 220mm, hiệu Schneider. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa kèm tấm chia ngăn-305413 (IZUMI, nhựa PP, W33.7 x D12.6 x H9.4 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa lớn có bánh xe đẩy-011912 (FUDO GIKEN, nhựa, đựng vật dụng, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa Micron ware chữ nhật(15x23.5x6cm)- 5180 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa Micron ware chữ nhật(17.5x26x13.5cm)- 5184 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa Oval (19 x 25 x 8cm) 6 tá/ thùng PB-122CW (Standard). Hàng mới 100%. Thương hiệu: Happy Ware (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa tháo nước đựng rau củ, kích thước: đường kính 30*13 cm, dung tích 3.5L, (1200 cái G.W: 245kg), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa tròn (15 x 25 x 8cm) 6 tá/ thùng PB-123CW (Standard). Hàng mới 100%. Thương hiệu: Happy Ware (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa, 2 lớp (No. 4243-4), KT: 27cm x 27cm x 11cm, hiệu JCJ (12 bộ/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ Nhựa_No. 262 233*170*80mm Vàng (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ Nhựa_No. 262 233*170*80mm Xanh Đậm (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ Nhựa_No. 262 233*170*80mm, Xanh Lá (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa-000024 (SANADA, nhựa, đựng vật dụng, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa-000031 (SANADA, nhựa, đựng vật dụng, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa-002424 (SANADA, nhựa, đựng vật dụng, có quai cầm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa-019453 (SANADA, nhựa, đựng vật dụng, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa-019477 (SANADA, nhựa, đựng vật dụng, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa-020947 (SANADA, nhựa, đựng vật dụng, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa-021944 (SANADA, nhựa, đựng vật dụng, có quai xách, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa-021951 (SANADA, nhựa, đựng vật dụng, có quai xách, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa-021968 (SANADA, nhựa, đựng vật dụng, có quai xách, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa-201038 (HIMALAYAS, nhựa, đựng vật dụng, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa-518952 (SERIA, nhựa, đựng vật dụng, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ nhựa-525677 (SERIA, nhựa, đựng vật dụng, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: RỔ SENN (L) CÓ NẮP HH-2095L KEM XÁM, KÍCH THƯỚC: 38,5*54*49CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: RỔ SENN (S) CÓ NẮP HH-2090L KEM XÁM, KÍCH THƯỚC: 28*39*37CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: RỔ SENN (XL) CÓ NẮP HH-2097L KEM XÁM, KÍCH THƯỚC: 38,5*54,5*50CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: RỔ SENN (XS) CÓ NẮP HH-2087L KEM XÁM, KÍCH THƯỚC: 19,5*28*49CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ treo để vật dụng-519478 (SERIA, nhựa, W29 x D15.8 x H14.5 cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ treo đựng vật dụng-550174 (HIMALAYAS, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: RỔ TRUNG PP TRẮNG 34.5X27.3X12.7CM MADESMART; Mã hàng: 6168355-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ ủ bột bằng nhựa kèm lớp vải ủ, kích thước: 240mm, hiệu Coopexim. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ ủ bột bằng nhựa kèm lớp vải ủ, kích thước: 290mm, hiệu Coopexim. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Rổ xanh thiên nga bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39249090: rổ, Sọt bằng nhựa dùng để đựng quần áo, phi (50-60)cm, cao 40cm Hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: rổ, Sọt bằng nhựa dùng để đựng quần áo, phi (50-60)cm, cao 40cm, hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: RO050- Rổ nhựa TLT 34x27.5x11.5cm (Số 4), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Sản Phẩm Đồ Gia Dụng- Giỏ Nhựa Đựng Đồ-8500708 (Hàng nhập KNQ chờ xuất đi nước thứ 3, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Sản Phẩm Đồ Gia Dụng- Giỏ Nhựa Đựng Đồ-8500709 (Hàng nhập KNQ chờ xuất đi nước thứ 3, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Sản Phẩm Đồ Gia Dụng- Giỏ Nhựa Đựng Đồ-8500711 (Hàng nhập KNQ chờ xuất đi nước thứ 3, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Sản Phẩm Đồ Gia Dụng- Giỏ Nhựa Đựng Đồ-8500712 (Hàng nhập KNQ chờ xuất đi nước thứ 3, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Sản Phẩm Đồ Gia Dụng- Giỏ Nhựa Đựng Đồ-8500713 (Hàng nhập KNQ chờ xuất đi nước thứ 3, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Sản Phẩm Đồ Gia Dụng- Giỏ Nhựa Đựng Đồ-8500714 (Hàng nhập KNQ chờ xuất đi nước thứ 3, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Sản Phẩm Đồ Gia Dụng- Giỏ Nhựa Đựng Đồ-8500715 (Hàng nhập KNQ chờ xuất đi nước thứ 3, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Sản Phẩm Đồ Gia Dụng- Giỏ Nhựa Đựng Đồ-8500716 (Hàng nhập KNQ chờ xuất đi nước thứ 3, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Sản Phẩm Đồ Gia Dụng- Giỏ Nhựa Đựng Đồ-8500717 (Hàng nhập KNQ chờ xuất đi nước thứ 3, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: SCOOP POWDER 66ML (PLASTIC SCOOPS)- Muỗng nhựa dùng để múc bột giặt Omo (nk)
- Mã HS 39249090: SHF-24/ Cốc nhựa dùng để gắn lên ghế sofa, dùng trong sản xuất ghế sofa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Shower Puff 8590- Bông tắm, Hiệu Oriflame, (nk)
- Mã HS 39249090: Siphon nhựa B26, bộ phận của chậu rửa bát, mới 100%, NSX DONGGUAN ZHENGYANG (nk)
- Mã HS 39249090: Sóng nhựa bít nhỏ, kích thước: 46.5x31x10.5 cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Sóng nhựa bít, kích thước: 55x36.5x11 cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Sóng nhựa hở 4T5- Lá. Mới 100%,(rổ nhựa) (nk)
- Mã HS 39249090: Sọt đựng rác bằng nhựa không nắp đậy, dùng trong văn phòng, size: 10-30*30-45cm, (300 cái G.W: 130kg), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Sọt nhựa đựng rác bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA, Kt:(cm): 20.6x22.2x29.3. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Sọt nhựa Duy Tân NO.H042 màu đỏ/ VN (nk)
- Mã HS 39249090: Sọt rác băng nhựa 15x19cm, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: sọt rác bằng nhựa 17cm-24cm-27cm-30cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: sọt rác bằng nhựa 29cm (nk)
- Mã HS 39249090: Sọt rác bằng nhựa có nắp lật in hình cho trẻ Flora F375 12/1. Nhà sx: Flora Dis Ticaret Ve Pazarlama Kadir Cetin. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Sọt rác bằng nhựa, Hãng sx:Imaraya, Kt:(cm): D18.0x20.0. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Sọt rác lổ băng nhựa chiều cao < 25cm, chiều rộng < 17cm, không có nắp, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: ST-19631/ Tủ nhựa Duy Tân A4 (5 tầng), làm từ nhựa PP, dùng để đựng giấy tờ, vật dụng nhỏ (nk)
- Mã HS 39249090: Sủi nhựa PA/PP, dụng cụ vệ sinh mảng bám, 100mm, Xanh dương- Mã hàng: 40133- Hiệu: VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Sủi nhựa PA/PP, dụng cụ vệ sinh mảng bám, 100mm, Xanh lá cây- Mã hàng: 40132- Hiệu: VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Súng phun nước bằng nhựa- Đồ chơi trẻ em, hiệu Budsia, kích thước 33x15cm (Water gun play). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tai gài nhựa dùng cho máy ép hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303597611 (nk)
- Mã HS 39249090: Tai gài nhựa dùng cho máy xay hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303610751 (nk)
- Mã HS 39249090: Tai gài nhựa dùng cho máy xay hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 421504144099 (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm bằng nhựa,dùng để chắn bụi lóc tủ lạnh, kích thước (129 x 54) cm +-10%,hiệu SAISAI mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm bọc lò nướng sợi poly ACE perfomance 165cm; Mã hàng: 8994188-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tăm bông 200cái/ gói (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm cách ly cát trong xô sửa xe Vanguard RH-6603, kích thước 265mmx63mm, bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm che mặt chống bụi tái sử dụng nhiều lần hiệu Splash, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm chống bẩn cho bếp điện, bằng silicon, đường kính 21cm, hiệu Toyal. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: tấm chùi chân bằng nhựa 40x60cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: tấm chùi chân bằng nhựa 60x90cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: tấm chùi chân bằng nhựa 90x120cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm chụp chống bụi cho máy giặt bằng nhựa tổng hợp, KT:(59x62x87)cm+-10%,hiệu: PEVA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm đáy tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 480x15x350mm (VR205), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm đáy tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 510x15x350mm (VR205), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm lót bàn bằng nhựa, chất liệu PVC, size 30*45cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm lót bàn, chất liệu PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm lót bàn, chất liệu PVC, size 30*45cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm lót bằng nhựa chịu nhiệt dùng trong nhà bếp, 585x385mm, không tiếp xúc thực phẩm, hiệu Demarle. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm lót bằng nhựa silicon chịu nhiệt, 585X385mm, dùng trong nhà bếp, không tiếp xúc thực phẩm, hiệu Demarle. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm lót chống trầy-139498 (ECHO METAL, nhựa, 42x29cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm lót chống trầy-163455 (ECHO METAL, nhựa, 42x29cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm lót ly cốc, chất liệu vải, model: T19, kích thước 10*5cm, NSX: GUANGZHOU PERFECT CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm lót quầy bar bằng nhựa, kích thước: 45x30cm. Model: JW-BMQ, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm lót quầy bar bằng nhựa, kích thước: 60x8cm. Model: JW-BMT, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm lót Tamper lớn bằng nhựa, kích thước: 210x150mm. Model; TPM03, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm lót Tamper nhỏ bằng nhựa, kích thước: 140x125mm. Model: TPM01, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm lót Tamper trung bằng nhựa, kích thước: 175x125mm. Model: TPM02, không hiệu. Hàng mơis 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm nhựa lót nồi, size 175*175mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm thảm cửa bằng nhựa PVC GN 45X75, KH21-6135 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm thảm cửa bằng nhựa PVC GN 60X90, KH21-6081 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm thảm cửa bằng nhựa PVC GN 60X90, KH21-6098. Kích thước: 60x87x1.2cm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm thu đáy bể bơi bằng nhựa kích thước 410 x 410mm. Hiệu Astralpool. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm trải bàn ăn bằng lưới sợi nhựa, kích thước 30x41cm, hàng mới 100%, hiệu Chilewich (100131-008) (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm trải bàn ăn bằng lưới sợi nhựa, kích thước 30x41cm, hàng mới 100%, hiệu Chilewich (100477-003) (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm trải bàn ăn bằng lưới sợi nhựa, kích thước 36x48cm, hàng mới 100%, hiệu Chilewich (100528-001) (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 318x3x420mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 318x3x420mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 318x3x420mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 318x3x420mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 490x3x420mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 490x3x420mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 490x3x420mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 490x3x420mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 510x3x420mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 540x3x420mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 540x3x420mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 540x3x420mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 540x3x420mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 540x3x420mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 636x3x420mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 636x3x420mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 636x3x420mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 636x3x420mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 650x3x420mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tấm ván hậu lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 770x3x420mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tạp dề nhựa chống thấm nước 1180*870mm/ VN (nk)
- Mã HS 39249090: Tay cầm dao cạo râu bằng nhựa HDL SENPRSMP3 GRY ELA ON BLU SUB/96825202 (nk)
- Mã HS 39249090: Tay cầm nồi lẩu bằng nhựa, hàng linh kiện bảo hành. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: tay cầm vòi sen A-10252-VN (bằng nhựa mạ niken crom, phi 106 mm, chiều dài tay sen: 229 mm) (nk)
- Mã HS 39249090: tay cầm vòi sen A-7265-VN (bằng nhựa mạ niken crom) (nk)
- Mã HS 39249090: Tay cầm vòi sen bằng chất liệu nhựa, mã hàng: TVS1084110261, dùng cho nhà vệ sinh, nhãn hiệu: Villeroy & Boch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: tay cầm vòi sen BF-SC6-VN(bằng nhựa mạ niken crom) (nk)
- Mã HS 39249090: Tay nắm cửa đôi, dùng trong nhà vệ sinh. Model SN101W-S01. Chất liệu nhựa. KT 60x230x40mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Tay nhựa dùng cho bàn là hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510067375 (nk)
- Mã HS 39249090: Tay sen tắm làm từ nhựa, sử dụng trong nhà tắm, mã HS09S, nsx: FUJIAN LITU SANITARY WARE TECHNOLOGY CO., LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TB-211/ Thùng rác 15L màu Vàng, bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TB-211/ Thùng rác 20L màu Vàng, bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TB-211/ Thùng rác 30L màu Vàng, bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TB-211/ Thùng rác 60L màu Vàng, bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TB-211/ Thùng rác 60L màu Xám, bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TDR39/ Thùng đựng rác bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39249090: Thảm chùi chân-377078 (SERIA, nhựa, cao su, 35x50cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thảm giặt quần áo bằng nhựa tổng hợp, KT:(40x20)cm+-10%, NSX: Hefei Twinkle Trade Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thảm kích thước: 69X39X0.5CM. Mã hiệu: CALLY 170112666 CALLY ANTI SLIP MAT 69X39CM GY. Hàng mới 100%.Hiệu Index Living Mall (nk)
- Mã HS 39249090: Thảm lót sàn-007806 (polyester, nhựa TPR, 45x75cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thảm lót sàn-007813 (polyester, nhựa TPR, 45x75cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thân bằng nhựa dùng cho máy hút sữa hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 424133400182 (nk)
- Mã HS 39249090: Thân bằng nhựa dùng cho máy hút sữa hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 424133400812 (nk)
- Mã HS 39249090: Thân nhựa dùng cho nồi chiên hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303623141 (nk)
- Mã HS 39249090: Thang bồn cầu cho bé tập đi vệ sinh bằng nhựa, kích thước 36x35x23cm (Non-slip treadmill). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thành chắn ngang lắp cho tủ trên trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 500mm (VR1001), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh gạt bằng nhựa hình chữ T. dùng để gạt nước, kt:45cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh gạt bằng nhựa hình chữ T. dùng để gạt nước, kt:55cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THANH GẠT NƯỚC BẰNG NHỰA KT- 55cm,DÙNG TRONG VỆ SINH, HIỆU KLEANWAY, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh gạt vệ sinh kính cán dài lưỡi bằng nhựa cứng, chiều dài 57cm, mã hàng 4982790387799, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THANH NHỰA CHỮ T TREO KHĂN 35 CM- UGOE-35, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 288x15x40mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 288x15x40mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 288x15x40mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 288x15x40mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 460x15x40mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 460x15x40mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 460x15x40mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 460x15x40mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 480x15x40mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- - Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 510x15x40mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 510x15x40mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 510x15x40mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 510x15x40mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 510x15x40mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 606x15x40mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 606x15x40mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 606x15x40mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 606x15x40mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 616x15x40mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 616x15x40mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 616x15x40mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 616x15x40mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 620x15x40mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía sau lắp cho tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 740x15x40mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 288x15x70mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 288x15x70mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 288x15x70mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 288x15x70mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 460x15x70mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 460x15x70mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 460x15x70mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 460x15x70mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 480x15x70mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 510x15x70mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 510x15x70mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 510x15x70mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 510x15x70mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 510x15x70mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 606x15x70mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 606x15x70mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 606x15x70mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 606x15x70mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 616x15x70mm (VR206), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 616x15x70mm (VR207), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 616x15x70mm (VR208), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 616x15x70mm (VR209), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 620x15x70mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh ốp ngang phía trước lắp cho tủ dưới phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 740x15x70mm (VR210), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh phào trên và dưới của tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 420x85x40mm (VR205), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh phào trên và dưới của tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 590x85x40mm (VR205), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh phào trên và dưới của tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 620x85x40mm (VR205), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh phào trên và dưới của tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 730x85x40mm (VR205), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh phào trên và dưới của tủ dưới trong phòng tắm, chất liệu: nhựa ABS, kích thước 850x85x40mm (VR205), nhãn hiệu: SPACEMAX CO., LTD, nhà sx: SPACEMAX CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thanh treo đồ có thân bằng nhựa, 04 móc treo kim loại, có đế hít dính trên kính, gạch men, kích thước 5.5x27x4.5 cm, hiệu Q-ban; Nhà sản xuất Yamada kagaku; 160 chiếc/thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thau hót rác bằng nhựa, Hãng sx:ECHO/INOMATA, Kt:(cm): 20.5x15.5, 25.1x32.2x20.3. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thau hót rác bằng nhựa, Hãng sx:ECHO/INOMATA, Kt:(cm):20.5x15.5; 25.1x32.2x20.3. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa (S) rửa mặt màu trắng, kích thước: (320*320*110) mm BRASS (S), AJ-1019, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa Micron ware 30cm in hoa HN30CM (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa Micron ware 35cm in hoa HN35CM (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thau nhựa Micron ware 45cm in hoa HN45CM (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thau tắm cao cấp cho bé Piyo Piyo màu trắng- PY830185W bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thau tắm cao cấp cho bé Piyo Piyo màu vàng- PY830185YB bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thau vuông bằng nhựa PC- BASIN, kích thước 29x29x10cm, code 6999050123286 (nk)
- Mã HS 39249090: thiết bị dùng trong hồ bơi: Rổ rác bơm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Bộ khay đựng xà phòng bằng nhựa được treo trong phòng tắm đứng (gồm 2 kệ nhỏ, 2 hộp và 1 móc treo), (kích thước 250x150x100mm) 20051T-VB1 (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Bộ khay đựng xà phòng treo vách kính phòng tắm đứng bằng nhựa 20050T-VB1 (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Bộ khay đựng xà phòng treo vách kính phòng tắm đứng bằng nhựa 20051T-VB1 (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Hộp đựng đồ trong phòng tắm bằng nhựa 27365T-0 (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Kệ để đồ trong phòng tắm bằng nhựa 27357T-0 (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Kệ đựng phụ kiện trong nhà tắm bằng nhựa 17233T-0 (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Kệ đựng phụ kiện trong nhà tắm bằng nhựa 20052T-VB1 (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Kệ đựng phụ kiện trong nhà tắm bằng nhựa 20053T-VB1 (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Kệ đựng xà phòng trong nhà tắm bằng nhựa 17232T-0 (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Phụ kiện vòi chậu rửa: Miếng đệm bằng nhựa 3023835 (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Thanh chắn nước của phòng tắm đứng bằng nhựa tổng hợp 20542T-0 (kích thước 1000x50mm) (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Thanh chắn nước của phòng tắm đứng bằng nhựa tổng hợp 20543T-0 (kích thước 1200x90mm) (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Thanh chắn nước của phòng tắm đứng bằng nhựa tổng hợp 20547T-0 (kích thước 1500x70mm) (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Thanh chắn nước của phòng tắm đứng bằng nhựa tổng hợp 20550T-0 (kích thước 1500x60mm) (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Thanh chắn nước của phòng tắm đứng bằng nhựa tổng hợp 20566T-0 (kích thước 1600x60mm) (nk)
- Mã HS 39249090: Thiết bị vệ sinh hiệu Kohler, hàng mới 100%, Thanh chắn nước của phòng tắm đứng bằng nhựa tổng hợp 701228T-7 (kích thước 1600x70mm) (nk)
- Mã HS 39249090: Thớt nhựa (22.8X38X0.9 cm) 12 cái/ thùng HH-2338. Hàng mới 100% (DKW). Thương hiệu: DKW (nk)
- Mã HS 39249090: Thớt nhựa mặt thái, kích thước: 23*18*0.7cm, màu trắng, không hiệu. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thớt nhựa, dùng thái đồ trong gia đình, kích thước 32.5x21x0.2 cm; nhà sản xuất Seria; 200 chiếc/ thùng; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đá vuông bằng nhựa, kích thước 33x 26x 38cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG ĐỂ ĐỒ PP LỚN 42.2X16.8X5.1CM MADESMART TRẮNG; Mã hàng: 6168249-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng đồ bằng nhựa, loại có nắp, dùng để đựng dồ chơi lắp ghép. Hiệu: JOYBOS. KT: (82*58*52)cm, +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng đồ đa năng bằng nhựa 14L (không đựng thực phẩm) (No. 2553), KT: 25.5x38.21.5 cm, hiệu JCJ (12 chiếc/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng đồ gia dụng bằng nhựa tổng hợp, KT:(44x41x18)cm+-10%, NSX: Qingdao Ruly Plastic, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng đồ gia dụng bằng nhựa, kt(57x35x27)cm +-10%, không dùng đựng thực phẩm, (1 kg/cái), NSX: Jieyang Yili Hardware Plastic Products Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng đồ gia dụng bằng nhựa, kt(57x35x27)cm +-10%, không dùng đựng thực phẩm, (1 kg/cái), xưởng sản xuất Yanyun Guangling. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng đồ gia dụng loại gấp gọn bằng nhựa có nắp đậy, kích thước (50x30x28)cm+/-10%, 1.2kg/1 cái.NSX: Dongguan City Shipai Town Huiyao Hangers Factory. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng đồ gia dụng loại gấp gọn bằng nhựa có nắp đậy, kích thước (50x30x28)cm+/-10%.NSX: ANHUI HUAPAI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO., Ltd. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng đồ PE có nắp (loại lớn),bằng nhựa,35.6*25*15.8cm,thương hiệu Miniso.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng gạo bằng nhựa, không có nắp, dung tích 10 lít- 15 lít, hiệu: pincai, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng gạo kích thước (38 x 23 x 50)cm +-10% bằng nhựa kết hợp sắt dùng cho nhà bếp (hàng mới 100% do Trung Quốc sx) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng hóa chất bằng nhựa, kích thước: 460x355x260mm. Model: B-041, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG ĐỰNG NƯỚC 10L, chất liệu Main fabric 85.0: 100.0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA) 70.0% Polyethylene High Density (HDPE) 20.0% EVA 10.0% PP, nhãn hiệu QUECHUA, mới 100%, model code 8513669 (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG ĐỰNG NƯỚC 10L,chất liệu:Main fabric 85.0: 100.0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA) 70.0% (HDPE) 20.0% (EVA) 10.0% Polypropylene (PP),nhãn hiệu:QUECHUA,mới: 100%, model code:8513669 (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng nước tưới cây, dung tích 18L, Không hiệu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác (loại nhỏ). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác (loại nhỡ). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác 10L màu nâu, kích thước 17x30.5x40.5cm, chất liệu bằng nhựa, mã hàng 4976790522496, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác 120L bằng nhựa HDPE, model: HQ-120A màu xanh green, kích thước 460x550x940mm, có gắn bánh xe dịch chuyển, hãng sản xuất: ZHEJIANG HUANQUN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác 50L bằng nhựa HDPE, model: HQ-50A màu xanh green, kích thước 460x425x590mm, có gắn bánh xe dịch chuyển, hãng sản xuất: ZHEJIANG HUANQUN, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa (100% nhựa nguyên chất), dung tích 120 lít, model: GT-120A, màu xanh, vàng, cam, do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa (100% nhựa nguyên chất), dung tích 240 lít, model: GT-240G, màu: vàng, do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa (100% nhựa nguyên chất), dung tích 240 lít, model: GT-240H, màu: vàng, do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa (100% nhựa nguyên chất), dung tích 50 lít, model: GT-50A,màu: xanh,vàng, do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa (100% nhựa nguyên chất), dung tích 50 lít, model: GT-50B,màu: xanh,vàng, do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa (70% nhựa nguyên chất, 30% nhựa tái chế), dung tích 100 lít, model: GT-100A,màu: xanh, do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa (70% nhựa nguyên chất, 30% nhựa tái chế), dung tích 120 lít, model: GT-120A, màu xanh, do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa (70% nhựa nguyên chất,30% nhựa tái chế), dung tích 240 lít, model: GT-240H, màu: xanh, do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa (80% nhựa nguyên chất, 20% nhựa tái chế), dung tích 660 lít, model: GT-660B,màu: xanh, do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa (không có nắp đậy, không có chân đạp), kt (25,3x17,5x28,6)cm+-10%, NSX: Yeepuu Commodity Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa (không có nắp đậy, không có chân đạp), kt (26x18x29)cm+-10%, NSX: TAIZHOU HUANGYAN. mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa 25 lít ZQ21-6334 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa dung tích 240L. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa GB-120A, màu da cam, dung tích 120 lít, 2 bánh xe, có nắp đậy, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa GB-120A, màu vàng, dung tích 120 lít, 2 bánh xe, có nắp đậy, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa GB-120A, màu xanh lá cây, dung tích 120 lít, 2 bánh xe, có nắp đậy, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa GB-120A, màu xanh lá cây, dung tích 120 lít, 2 bánh xe, có nắp đậy, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100%. Hàng F.O.C (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa GB-240A, màu vàng, dung tích 240 lít, 2 bánh xe, có nắp đậy, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa GB-240A, màu xanh lá cây, dung tích 240 lít, 2 bánh xe, có nắp đậy, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa GB-60A, màu xanh lá cây, dung tích 60 lít, có nắp bập bênh, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100%. Hàng F.O.C (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa GB-60A, màu xanh vàng, dung tích 60 lít, có nắp bập bênh, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa HDPE, (có cần đạp mở nắp), loại (5-10)lít,hiệu SHUN SHENG, HOMIO, LONGSHIXANG, YONG SHENG, XHONSUN, KANGJIBAO, JIATIONG,hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa HDPE, (có cần đạp mở nắp), loại dưới 5 lít,hiệu LONGSHIXANG, SHUN SHENG, HOMIO, JIATIONG,hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa loại gấp gọn, KT:phi 15cm+-10%, cao 26cm+-10%, NSX: Taizhou Zhuoxin Plastic Co., LTd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 100 Lít màu Xanh,70% nhựa nguyên sinh 30% nhựa tái chế HDPE, đã in chữ, 6kg/cái.Model: GT-100A. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 120 Lít màu Cam 100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, 8.4kg/cái.Model: GT-120A. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 120 Lít màu cam 100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 8.2kg/cái.Model: HQ-120B. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 120 Lít màu đen 70% nhựa nguyên sinh 30% nhựa tái chế HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 8.2kg/cái.Model: HQ-120B. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 120 Lít màu đỏ 100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 8.2kg/cái.Model: HQ-120B. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 120 Lít màu trắng 100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 8.2kg/cái.Model: HQ-120B. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 120 Lít màu vàng 100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, có bánh xe,8.2kg/cái.Model: HQ-120B. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 120 Lít màu Vàng,100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, 8.4kg/cái.Model: GT-120A. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 120 Lít màu Xanh 70% nhựa nguyên sinh 30% nhựa tái chế HDPE, đã in chữ, 8.4kg/cái.Model: GT-120A. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 120 Lít màu xanh 70% nhựa nguyên sinh 30% nhựa tái chế HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 8.2kg/cái.Model: HQ-120B. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 120 Lít màu xanh dương 70% nhựa nguyên sinh 30% nhựa tái chế HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 8.2kg/cái.Model: HQ-120B. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 240 Lít màu cam 100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 10.5kg/cái.Model: HQ-240D. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 240 Lít màu cam 100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 13.5kg/cái.Model: HQ-240H. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 240 Lít màu đen 70% nhựa nguyên sinh 30% nhựa tái chế HDPE, đã in chữ, có bánh xe,13.5kg/cái.Model: HQ-240H. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 240 Lít màu đỏ 100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 10.5kg/cái.Model: HQ-240D. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 240 Lít màu trắng 100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 13.2kg/cái.Model: HQ-240H. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 240 Lít màu vàng 100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, có bánh xe,10.5kg/cái.Model: HQ-240D. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 240 Lít màu Vàng,100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, 13.5kg/cái.Model: GT-240G. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 240 Lít màu xanh 70% nhựa nguyên sinh 30% nhựa tái chế HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 13.5kg/cái.Model: HQ-240H. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 240 Lít màu xanh dương 70% nhựa nguyên sinh 30% nhựa tái chế HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 10.5kg/cái.Model: HQ-240D. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 240 Lít màu Xanh,70% nhựa nguyên sinh 30% nhựa tái chế HDPE, đã in chữ, 13.5kg/cái.Model: GT-240G. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 660 Lít màu xanh 100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 41kg/cái.Model: HQ-660A. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 660 Lít màu Xanh Đậm,70% nhựa nguyên sinh 30% nhựa tái chế HDPE, đã in chữ, 45kg/cái.Model: GT-660A. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 660 Lít màu xanh dương 100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 41kg/cái.Model: HQ-660A. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 660 Lít màu Xanh, 70% nhựa nguyên sinh 30% nhựa tái chế HDPE, đã in chữ, 42kg/cái.Model: GT-660B. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 80 Lít màu cam 100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 5.8kg/cái.Model: HQ-80A. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 80 Lít màu đen 70% nhựa nguyên sinh 30% nhựa tái chế HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 5.8kg/cái.Model: HQ-80A. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 80 Lít màu vàng 100% nhựa nguyên sinh HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 5.8kg/cái.Model: HQ-80A. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 80 Lít màu xanh 70% nhựa nguyên sinh 30% nhựa tái chế HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 5.8kg/cái.Model: HQ-80A. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng Đựng Rác Bằng Nhựa Mới 100%, Dung Tích 80 Lít màu xanh dương 70% nhựa nguyên sinh 30% nhựa tái chế HDPE, đã in chữ, có bánh xe, 5.8kg/cái.Model: HQ-80A. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, có nắp bằng sắt mạ, đạp chân, dung tích 5 lít- 12 lít, hiệu sunningfeng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, có nắp nhựa, đạp chân, dung tích 6 lít- 8 lít hiệu: Ruibo, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, có nắp nhựa, đạp chân, dung tích 8 lít- 12 lít hiệu: yongsheng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, có nắp nhựa, đạp chân, dung tích 8 lít-12 lít, hiệu: yongsheng,pincai mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, có nắp nhựa, đạp chân, kích thước (36 x 18 x 34)cm +-2cm, hiệu: Ecoco, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, có nắp nhựa, đạp chân, kích thước (phi 22 x 31)cm +-2cm, hiệu meiting, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, có nắp nhựa, dung tích 8 lít- 10lít. Nhãn hiệu Honson, Yongsheng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, có nắp, bàn đạp, dung tích 8 lít- 12 lít, hiệu: yongsheng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: GT-120A, kt: (L)550*(W)470*(H)930mm, Màu vàng, Dung tích: 120L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: GT-120B, kt: (L)550*(W)470*(H)930mm, Màu cam, Dung tích: 120L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: GT-120D, kt: (L)550*(W)470*(H)930mm, Màu xanh dương, Dung tích: 120L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: GT-240A, kt: (L)710*(W)560*(H)1015mm, Màu vàng, Dung tích: 240L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: GT-240B, kt: (L)710*(W)560*(H)1015mm, Màu cam, Dung tích: 240L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: GT-240BE, kt: (L)710*(W)560*(H)1015mm, Màu cam, Dung tích: 240L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: GT-240C, kt: (L)710*(W)560*(H)1015mm, Màu đỏ, Dung tích: 240L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: GT-240D, kt: (L)710*(W)560*(H)1015mm, Màu xanh dương, Dung tích: 240L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: GT-40A, kt: (L)430*(W)330*(H)490mm, Màu xanh lá, Dung tích: 40L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: GT-60PU, kt: (L)450*(W)310*(H)760mm, Màu xanh lá, Dung tích: 60L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: GT-660A, kt: (L)1350*(W)770*(H)1250mm, Màu xanh lá, Dung tích: 660L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: LX-60LA, kt: (L)465*(W)420*(H)655mm, Màu vàng, Dung tích: 60L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: LX-60LB, kt: (L)465*(W)420*(H)655mm, Màu xanh lá, Dung tích: 60L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: LX-60LC, kt: (L)465*(W)420*(H)655mm, Màu cam, Dung tích: 60L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: RX-120LB, kt: (L)550*(W)470*(H)930mm, Màu green, Dung tích: 120L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: RX-240LB, kt: (L)710*(W)560*(H)1015mm, Màu xanh lá, Dung tích: 240L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, Model: RX-240LE, kt: (L)710*(W)560*(H)1015mm, Màu xanh lá, Dung tích: 240L,NSX: NINGBO CNAL-TRANS IMP AND EXP CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, phi (20-24)cm, cao (30-40)cm, không có nắp đậy, không có cần đạp, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa, phi (20-24)cm, không có nắp đậy, không có cần đạp, cao (45-50)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa. (có nắp đậy, không có chân đạp). Mã hàng: PD-009. Kích Thước: (26 x 21 x 29)cm+/-2cm. mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa. (không có nắp đậy, không có chân đạp). Kích Thước: (5-15 x 20-30 x 15-25)cm+/-2cm. NSX: Laychee Industrial Co., Ltd. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng nhựa. Phi (20-24)cm, không có nắp đậy, không có cần đạp, cao (30-40)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác bằng plastic, có nắp đậy, dung tích 25L, YY-D064 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác công nghiệp bằng plastic 240L (LD-240B-4 big wheel-Light green,hàng mới 100%). (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác dùng trong gia đình bằng nhựa, loại có cần nạp, nắp bật, kích thước cao 25cm, phi 20, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác dùng trong nhà bếp, bằng plastic, ko có nắp đậy, ko có bánh xe, ko có nhãn hiệu, model: 241529, kích thước: 24,5x15x29cm, nsx: YIWU JUBANG IMPORT & EXPORT CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác dùng trong nhà bếp, bằng plastic, ko có nắp đậy, ko có bánh xe, ko có nhãn hiệu, model:201224, kích thước: 20x12x24cm, nsx: YIWU JUBANG IMPORT & EXPORT CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác loại gấp gọn bằng nhựa có nắp đậy, kích thước (50x30x28)cm+/-10%, 1.2kg/1 cái.NSX: Dongguan City Shipai Town Huiyao Hangers Factory. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác mini đặt bàn bằng nhựa, có nắp nhựa, kích thước: (phi14 x 16)cm +-2cm. hiệu: longtar, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác nhà vệ sinh, chất liệu nhựa, kích thước 10.9x10.9x18c, mã hàng 4965534338127, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng rác văn phòng bằng nhựa lắp lật Punto flora F358 12cái/thùng. KT:18x20,5cm. Nhà sx: Flora Dis Ticaret Ve Pazarlama Kadir Cetin. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng đựng vụn gổ bằng nhựa (20 liter garbage bin), dung tích: 20L, quy cách: (255*350*390)mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng giặt cây lau nhà (thùng nhựa) HC070 (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 120L phi 585x665mm _ Plastic bin 120L (Blue) [ZBH604410009] (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 120L phi 585x665mm _ Plastic bin 120L (Red) [ZBH604400009] (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 30L (527*372*270mm (30L), 523, hiệp thành) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa 87 lít trust 1214(50.7x27.2x75.6cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đa năng nắp xanh 130L không dùng chứa đựng thực phẩm, kích thước 760*525*425mm, NSX:DOUBLE STAR INDUSTRY CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đa năng nắp xanh 50L không dùng chứa đựng thực phẩm, kích thước 560*395*335mm, NSX:DOUBLE STAR INDUSTRY CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đa năng nắp xanh 80L không dùng chứa đựng thực phẩm, kích thước 680*475*345mm, NSX:DOUBLE STAR INDUSTRY CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đa năng xanh dương nắp trắng 50L, không dùng chứa đựng thực phẩm, kích thước 560*395*335mm, NSX:DOUBLE STAR INDUSTRY CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đa năng xanh lá nắp trắng 50L, không dùng chứa đựng thực phẩm, kích thước 560*395*335mm, NSX:DOUBLE STAR INDUSTRY CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đựng đồ bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA, Kt:(cm): 21.7x36.9x31.5, 21.7x36.9x31.5. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đựng đồ bằng nhựa, Hãng sx:INOMATA, Kt:(cm): 21.7x36.9x31.5; 21.7x36.9x31.5, 16L. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đựng đồ. Mã hàng: FG360388WHT. Màu Trắng. KT: 75.6 x 45.7 x 73.5 cm. Hiệu Rubbermaid- Mỹ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đựng gạo 10KG (No. 2559), KT: 24cm x 36cm x 23.5cm, hiệu JCJ (12 chiếc/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đựng rác 1.5 lít PN693F, 12 cái/thùng, Hàng mới 100%, nhãn hiệu Pioneer (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đựng rác 1.5 lít PN693G, 12 cái/thùng Hàng mới 100%, nhãn hiệu Pioneer (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đựng rác 6 lít PN694D, 6 cái/thùng Hàng mới 100%, nhãn hiệu Pioneer (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa đựng thức ăn cho gia súc, kích thước (124x72)cm+/-10%. Hiệu: Juhong. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa nắp trượt 40L, không dùng chứa đựng thực phẩm, kích thước 385*445*405mm, NSX:DOUBLE STAR INDUSTRY CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG NHỰA PP NHỎ 28.2X13X15.5CM MADESMART TRẮNG; Mã hàng: 6168256-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng nhựa vuông trong suốt 15L, kích thước: 44x31x21 cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 021K, GT-120G, 120L, 70% nhựa HDPE 30% nhựa khác, có bánh xe, (1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 066A, GT-660B, 660L, 80% nhựa HDPE 20% nhựa khac, có bánh xe, 50% logo1, 50% logo 2(1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 06A, GT-50A, 50L, có bánh xe, (1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 1100 lit, bằng nhựa, màu xanh tối, có nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120 lít GT-120A, 100% nguyên sinh 30 chiếc màu xanh lá cây, 15 chiếc màu vàng, 20 chiếc màu cam, 5 đen có bánh xe lớn, mặt trước in, 8.4kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120 lit, bằng nhựa, màu cam, có nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120 lit, bằng nhựa, màu trắng, có nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120 lit, bằng nhựa, màu vàng, có nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120 lit, bằng nhựa, màu xanh dương, có nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120 lit, bằng nhựa, màu xanh lá, có nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120 lit, bằng nhựa, màu xanh, có nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120LK, GT-120A, 120L, 100% nhựa HDPE,có bánh xe, (1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 120LXL, GT-120A, 120L, 70% nhựa HDPE 30% nhựa khác, có bánh xe, (1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 12L bằng nhựa, kích thước: 24cm x 24cm x 30cm (No. 1142), hiệu JCJ, 12 chiếc/thùng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240 Lít (240 liters, Long Thanh Plastic) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240 lit, bằng nhựa, màu cam, có nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240 lit, bằng nhựa, màu vàng, có nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240 lít, Model: 240L, chất liệu bằng nhựa Composit, kích thước: 0.59 x 0.72 x 1.08m, NSX WENZHOU RONGYUE BUSINESS SERVICE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240 lít. 100 % nhựa nguyên sinh, 150 chiếc màu xanh lá cây, 20 chiếc màu vàng, có bánh xe lớn, mặt trước in, 13,2kg. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240L 100% nhựa nguyên sinh, 40 chiếc màu xanh lá cây, 20 chiếc màu cam, có bánh xe lớn, in ấn mặt trước, 10,5 kg.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240l bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240LD, GT-240T, 240L, 70% nhựa HDPE 30% nhựa khac, 120 PCS logo S1+120PCS logo S2+65PCS logo S3,có bánh xe, 50% logo1, 50% logo 2(1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240LK, GT-240H, 240L, 100% nhựa HDPE, có bánh xe, (1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 240LXL, GT-240H, 240L, 70% nhựa HDPE 30% nhựa khac, có bánh xe, 40% logo1, 60% logo 2 (1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 5.3L-713104 (SERIA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 50 lit, bằng nhựa, màu vàng, nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 50 lit, bằng nhựa, màu vàng,nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rac 60 lít 100% nhựa nguyên sinh 20 chiếc màu xanh lá cây, 15 chiếc màu vàng, 15 chiếc màu cam, có bánh xe, mặt trước in, 2,6 kg. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 660 lít GT-660B, 70% nguyên sinh và 30% tái chế, màu xanh lá cây, có bánh xe, mặt trước in, 42kg. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 660L, GT-660B, 660L, 100% nhựa HDPE, có bánh xe,(1 Packages 1 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 6L-331241 (GREEN ORNAMENT, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 7.7L-333016 (YAMADA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 80 lit, bằng nhựa, màu cam, có nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 80 lit, bằng nhựa, màu xanh lá, có nắp đậy & bánh xe, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác 80 lít, Model: 80L, chất liệu bằng nhựa Composit, kích thước: 0.39 x 0.42 x 0.57m, NSX WENZHOU RONGYUE BUSINESS SERVICE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác AF80L, hình tròn, có nắp đẩy, đế có bánh xe, chất liệu: nhựa, kích thước: 520*520*1150mm, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bàn đạp 30L bằng nhựa, mã hàng AF07330, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa (dùng để gắn vào tủ bếp dùng trong gia đình). KT: Phi 25cm,cao 30 cm +- 5%. Hiệu: Garis. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC BẰNG NHỰA 120 LÍT (HQ-120A) (KHÔNG NHÃN HIỆU), (MÀU CAM). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC BẰNG NHỰA 120 LÍT (HQ-120A) (KHÔNG NHÃN HIỆU), (MÀU VÀNG). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC BẰNG NHỰA 120 LÍT (HQ-120A) (KHÔNG NHÃN HIỆU), (MÀU XANH LÁ). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC BẰNG NHỰA 240 LÍT (HQ-240D) (KHÔNG NHÃN HIỆU), (MÀU CAM). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC BẰNG NHỰA 240 LÍT (HQ-240D) (KHÔNG NHÃN HIỆU), (MÀU VÀNG). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC BẰNG NHỰA 240 LÍT (HQ-240D) (KHÔNG NHÃN HIỆU), (MÀU XANH LÁ). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC BẰNG NHỰA 30 LÍT (HQ-30T) (KHÔNG NHÃN HIỆU), (MÀU CAM). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC BẰNG NHỰA 30 LÍT (HQ-30T) (KHÔNG NHÃN HIỆU), (MÀU VÀNG). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC BẰNG NHỰA 30 LÍT (HQ-30T) (KHÔNG NHÃN HIỆU), (MÀU XANH LÁ). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC BẰNG NHỰA 50 LÍT (HQ-50A) (KHÔNG NHÃN HIỆU), (MÀU CAM). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC BẰNG NHỰA 50 LÍT (HQ-50A) (KHÔNG NHÃN HIỆU), (MÀU VÀNG). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC BẰNG NHỰA 50 LÍT (HQ-50A) (KHÔNG NHÃN HIỆU), (MÀU XANH LÁ). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa có bộ phận đạp chân mở nắp B-003A, thước 480x550x930mm, dung tích 120 lít,NSX: supper clean,mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa kết hợp sắt kích thước (34 ~ 48 x 25 ~ 36 x 35)cm +- 10%(hàng mới 100% do Trung Quốc sx) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa không hiệu (30cm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa màu trắng, kích thước 255 x 350 x 390 mm, dùng cho sản xuất nội thất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa PP hình tròn, kích thước 53.5*36cm mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa PP, kích thước 36*51*45cm mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa- Wastebasket,Rectangular,3-1/2 gal.,Gray, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa- Wastebasket,Rectangular,7 gal.,Gray, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa, hiệu IVAN model 15117.003 CP, kích thước phi 290x430mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa, kích thước (18 x 20 x 31)cm+/-10%. Kí hiệu: ON-LJT-O4A. Mới 100% do TQ SX (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa, kích thước (24x27)cm +-5cm.NSX Shandong Xin Jia Yi. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa, kích thước 25x40x25cm, không hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng nhựa, mã hàng: JD-IB98, kích thước: 74.9*39.4*71.1cm, dung tích: 102L, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bằng plastic, dung tích 10L, ZQ21-7542 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác bập bênh 16L- Song Long/Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC CHÂN ĐẠP BẰNG NHỰA 60 LÍT (HQ-60U) (KHÔNG NHÃN HIỆU), (MÀU XANH LÁ). HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác chất liệu nhựa, model: TR-100 kích thước: 70*60*45 cm, NSX: GUANGZHOU PERFECT CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác có nắp đậy bằng plastic, loại nhỏ SL9181A (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác có nắp đậy, kt(50*42*68.5cm,4.1kg), 60L, chất liệu nhựa HDPE, model ES5042BLE/4 cái, ES5042GRY/4 cái, nsx EASTON Hotel Supplies Co.,Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác có nắp đậy, kt(57*70*157cm,15.78kg), 240L, chất liệu nhựa HDPE, model ES5770GRN/3 cái, ES5770GRY/2 cái, ES5770BLE/2 cái, nsx EASTON Hotel Supplies Co.,Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-100B, màu xanh lá, trọng lượng 5.7kgs, dung tích 100 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-120A, màu cam, trọng lượng 8.6 kgs, dung tích 120 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-120A, màu đỏ, trọng lượng 8.6 kgs, dung tích 120 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-120A, màu vàng, trọng lượng 8.6 kgs, dung tích 120 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-120A, màu xanh lá, trọng lượng 8,5 kgs, dung tích 120 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-120A, màu xanh lá, trọng lượng 8.6 kgs, dung tích 120 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-120B, màu xanh lá, trọng lượng 8,2 kgs, dung tích 120 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-120U, màu xanh lá, trọng lượng 10.5 kgs, dung tích 120 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-240D, màu cam, trọng lượng 10.5 kgs, dung tích 240 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-240D, màu đen, trọng lượng 10.5 kgs, dung tích 240 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-240D, màu đỏ, trọng lượng 10.5 kgs, dung tích 240 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-240D, màu vàng, trọng lượng 10.5 kgs, dung tích 240 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-240D, màu xanh lá, trọng lượng 10.5 kgs, dung tích 240 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-240H, màu xanh lá, trọng lượng 13,5 kgs, dung tích 240 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-30T, màu xanh lá, trọng lượng 1.6 kgs, dung tích 30 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-40A, màu xanh lá, trọng lượng 2.1 kgs, dung tích 40 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-50A, màu vàng, trọng lượng 2.6 kgs, dung tích 50 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-50A, màu xanh lá, trọng lượng 2.6 kgs, dung tích 50 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-60B, màu xanh lá, trọng lượng 2.8 kgs, dung tích 60 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-60U, màu xanh lá, trọng lượng 3.2 kgs, dung tích 60 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-660A, màu xanh lá, trọng lượng 41 kgs, dung tích 660 lít, KT:Dài*rộng*cao:L134*W80*H126cm, NSX: ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD, hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-660A, màu xanh lá, trọng lượng 41 kgs, dung tích 660 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD, hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác công cộng bằng nhựa, Model: HQ-660A, màu xanh lá, trọng lượng 41 kgs, dung tích 660 lít, nhà sản xuất ZHEJIANG HUANQUN PLASTIC CO.,LTD,hàng tháo rời, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp chân 35L-020033 (SHINKI GOSEI, nhựa, W45xD25xH53cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đạp chân 35L-020057 (SHINKI GOSEI, nhựa PP, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC ĐẠP NHỰA KEEP CLEAN 4.5L TRẮNG, KÍCH THƯỚC: 53*66*43CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác để bàn đơn giản bằng nhựa, 11 x 15 x 20.5 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác đôi bằng nhựa 15L*2 (cánh mở), mã hàng: DB-15A, hiệu Qman, mới 100%, KT: D480*W340*H420 mm,nhà SX:FOSHAN SUNRISE TRADING COMPANY LIMITED (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác dùng trong gia đình, chất liệu nhựa, model: D260 x 290, không nhãn hiệu, kt: 25*20*29cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác gắn cánh, thân bằng nhựa, khung kim loại, dung tích 30 lít, loại vuông, dùng để lắp vào tủ bếp, model SB-8, NSX GUANGZHOU JZ.FOREVER TRADE CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-120, 120L (gồm nắp và bánh xe), bằng nhựa, màu đen,kích thước bánh xe 195*50mm, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-120, 120L (gồm nắp và bánh xe), bằng nhựa, màu đỏ,kích thước bánh xe 195*50mm, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-120, 120L (gồm nắp và bánh xe), bằng nhựa, màu trắng,kích thước bánh xe 195*50mm, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-120, 120L (gồm nắp và bánh xe), bằng nhựa, màu vàng,kích thước bánh xe 195*50mm, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-120, 120L (gồm nắp và bánh xe), bằng nhựa, màu xám,kích thước bánh xe 195*50mm, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-120, 120L (gồm nắp và bánh xe), bằng nhựa, màu xanh da trời,kích thước bánh xe 195*50mm, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-240G, 240L (gồm nắp và bánh xe), bằng nhựa, màu vàng,kích thước bánh xe 195*50mm, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-240G, 240L (gồm nắp và bánh xe), bằng nhựa, màu xanh lá,kích thước bánh xe 195*50mm, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-240H, 240L (gồm nắp và bánh xe), bằng nhựa, màu cam,kích thước bánh xe 195*50mm, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-240H, 240L (gồm nắp và bánh xe), bằng nhựa, màu đỏ,kích thước bánh xe 195*50mm, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-240H, 240L (gồm nắp và bánh xe), bằng nhựa, màu xanh da trời,kích thước bánh xe 195*50mm, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-50, 50L (gồm nắp), bằng nhựa, màu cam, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-50, 50L (gồm nắp), bằng nhựa, màu vàng, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác GT-50, 50L (gồm nắp), bằng nhựa, màu xanh lá, nsx NINGBO CNAL-TRANS, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác lắp lật 60L bằng nhựa, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác miệng chữ nhật bằng nhựa, 11 x 15 x 20.5 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác mini, chất liệu: Polypropylene, kích thước: 10.9x10.9x18cm, NSX: YAMADA, hiệu Yamada. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhà bếp bằng nhựa. Model: B-009, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhà bếp bằng nhựa. Model: B-102, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhỏ (bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhỏ-331159 (GREEN ORNAMENT, nhựa, W12.2xD18.5xH11.8cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhỏ-338127 (YAMADA, nhựa, W10.9xD10.9xH18cm, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 10 lít 2 cái/ thùng 9871 (Siam Matee). Hàng mới 100%. Thương hiệu: Dragon (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 12 lít 1 cái/ thùng 3375PK (PICNIC). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 12 lít 4 cái/ thùng HH-2510P. Hàng mới 100% (DKW). Thương hiệu: DKW (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 15 lít 2 cái/ thùng 9870 (Siam Matee). Hàng mới 100%. Thương hiệu: Dragon (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 20L, mã hàng AF07335. Nsx: Guangzhou Baiyun Cleaning Tools Co.,Ltd. Hàng mới 100%. Hàng FOC (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 39L,thương hiệu TRUST, mới 100%, chất liệu PP,mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 4.5 lít 6 cái/ thùng HH-2500P. Hàng mới 100% (DKW). Thương hiệu: DKW (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 40L, mã hàng AF07337. Nsx: Guangzhou Baiyun Cleaning Tools Co.,Ltd. Hàng mới 100%. Hàng FOC (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 5 lít 2 tá/ thùng PB-417 PO (Standard).Hàng mới 100%. Thương hiệu: Happy Ware (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa 9 lít 4 cái/ thùng HH-300P. Hàng mới 100% (DKW). Thương hiệu: DKW (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA CHỮ NHẬT 9L KEEP CLEAN XÁM, KÍCH THƯỚC: 16,5*25*68CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa có nắp bật 68L,thương hiệu TRUST, mới 100%, chất liệu HDPE,mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa có nắp sử dụng nơi công cộng, Model GT-100A, 100% VIRGIN HDPE PLASTIC DUSTBIN, có bánh xe, in phía trước loại 100 lít, 6 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa có nắp sử dụng nơi công cộng, Model GT-100A, 70% VIRGIN HDPE 30% RECYCLED PLASTIC DUSTBIN, có bánh xe, in phía trước loại 100 lít, 6 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa có nắp sử dụng nơi công cộng, Model GT-100G, 100% VIRGIN HDPE PLASTIC DUSTBIN, có bánh xe, in phía trước loại 100 lít, 6.2 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa có nắp sử dụng nơi công cộng, Model GT-100G, 70% VIRGIN HDPE 30% RECYCLED PLASTIC DUSTBIN, có bánh xe, in phía trước loại 100 lít, 6 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa có nắp sử dụng nơi công cộng, Model GT-1100, 100% VIRGIN HDPE PLASTIC DUSTBIN, có bánh xe, in phía trước loại 1100 lít, 50 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa có nắp sử dụng nơi công cộng, Model GT-120A, 100% VIRGIN HDPE PLASTIC DUSTBIN, có bánh xe lớn, in phía trước loại 120 lít, 8.4 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa có nắp sử dụng nơi công cộng, Model GT-120A, 70% VIRGIN HDPE 30% RECYCLED PLASTIC DUSTBIN, có bánh xe lớn, in phía trước loại 120 lít, 8.4 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa có nắp sử dụng nơi công cộng, Model GT-240E, 70% VIRGIN HDPE 30% RECYCLED PLASTIC DUSTBIN, có bánh xe lớn, in phía trước loại 240 lít, 13.5 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa có nắp sử dụng nơi công cộng, Model GT-240H, 100% VIRGIN HDPE PLASTIC DUSTBIN, có bánh xe lớn, in phía trước loại 240 lít, 10.5 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa có nắp sử dụng nơi công cộng, Model GT-240H, 70% VIRGIN HDPE 30% RECYCLED PLASTIC DUSTBIN, có bánh xe lớn, in phía trước loại 240 lít, 10.5 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa có nắp sử dụng nơi công cộng, Model GT-60A, 100% VIRGIN HDPE PLASTIC DUSTBIN, có bánh xe, in phía trước loại 60 lít, 2.6 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa có nắp sử dụng nơi công cộng, Model GT-60C, 70% VIRGIN HDPE 30% RECYCLED PLASTIC DUSTBIN, in phía trước loại 60 lít, 2.55 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa có nắp sử dụng nơi công cộng, Model GT-660B, 100% VIRGIN HDPE PLASTIC DUSTBIN, có bánh xe, in phía trước loại 660 lít, 42 kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA ĐẠP CHÂN 5L, WBE-300330 (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA HH-2500P 4.5L TRẮNG, KÍCH THƯỚC: 46,5*58*5*32CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa hiệu Chao bao, dung tích 660 lít. Hiệu ChaoBao, dùng trong khách sạn.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa Micron Ware loại lớn 18L- 5669 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa Micron Ware loại nhỏ 6.5L- 5668 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa Micron Ware lớn 18L- 5669 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa Micron Ware nhỏ 6.5L- 5668 (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA NẮP LẬT 20L KEEP CLEAN HH-308P TRẮNG, KÍCH THƯỚC: 34,5*40*73,5CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA NẮP LẬT 20L KEEP CLEAN HH-308P XÁM, KÍCH THƯỚC: 34,5*40*73,5CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA NẮP LẬT 25L KEEP CLEAN HH-207P XÁM, KÍCH THƯỚC: 35,5*53,5*53,5CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA NẮP LẬT 8L KEEP CLEAN HH-307P TRẮNG ĐỤC, KÍCH THƯỚC: 25*30*58CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA NẮP LẬT 9L KEEP CLEAN TRẮNG/ XÁM, KÍCH THƯỚC: 25,5*37,5*41,5CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA NẮP LẬT 9L KEEP CLEAN XÁM, KÍCH THƯỚC: 25,5*37,5*41,5CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa ngoài trời 120L dùng trong nhà xưởng. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA TRÒN 4.5L KEEP CLEAN TRẮNG, KÍCH THƯỚC: 20*20*36,5CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA TRÒN 4.5L KEEP CLEAN XÁM, KÍCH THƯỚC: 20*20*36,5CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA VUÔNG 11L KEEP CLEAN XÁM, KÍCH THƯỚC: 23,5*23,5*46CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA VUÔNG 11L KEEP CLEANTRẮNG, KÍCH THƯỚC: 23,5*23,5*46CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA VUÔNG 5.5L KEEP CLEAN XÁM, KÍCH THƯỚC: 20*20*36,5CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THÙNG RÁC NHỰA VUÔNG 5.5L KEEP CLEANTRẮNG, KÍCH THƯỚC: 20*20*36,5CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa, có bánh xe (70% nhựa nguyên chất, 30% nhựa tái sinh) màu xanh lá cây, 2.6kg/thùng, dung tích 60 lít, GT-50A. Hàng mới 100% do công ty Ningbo CNAL-Trans Imp and Exp Co.,Ltd sản xuất. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa, có bánh xe (70% nhựa nguyên chất, 30% nhựa tái sinh) màu xanh lá cây,8.4kg/thùng, dung tích 120 lít, GT-120A. Hàng mới 100% do công ty Ningbo CNAL-Trans Imp and Exp Co.,Ltd sản xuất. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa, mã hàng AF07003. Kích thước: 58x42x51(cm). Nsx: Guangzhou Baiyun Cleaning Tools Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa, mã hàng AF07009. Kích thước: 36.8x27x38 (cm). Nsx: Guangzhou Baiyun Cleaning Tools Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa,có bánh xe (100% nhựa nguyên chất) màu vàng, 2.6kg/thùng, dung tích 60 lít, GT-50A. Hàng mới 100% do công ty Ningbo CNAL-Trans Imp and Exp Co.,Ltd sản xuất. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa,có bánh xe (100% nhựa nguyên chất) màu vàng, 8.4kg/thùng, dung tích 120 lít, GT-120A. Hàng mới 100% do công ty Ningbo CNAL-Trans Imp and Exp Co.,Ltd sản xuất. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa,có bánh xe (70% nhựa nguyên chất, 30% nhựa tái sinh) màu đen, 2.6kg/thùng, dung tích 60 lít, GT-50A. Hàng mới 100% do công ty Ningbo CNAL-Trans Imp and Exp Co.,Ltd sản xuất. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa,có bánh xe (70% nhựa nguyên chất, 30% nhựa tái sinh) màu xanh lá cây tối,42kg/thùng, dung tích 660 lít, GT- 660B. Mới 100% do công ty Ningbo CNAL-Trans Imp and Exp Co.,Ltd sản xuất. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa,có bánh xe (70% nhựa nguyên chất, 30% nhựa tái sinh) màu xanh lá cây tối,50kg/thùng, dung tích 1100 lít, GT- 1100.Hàng mới 100% do cty Ningbo CNAL-Trans Imp and Exp Co.,Ltd sản xuất. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa,có bánh xe (70% nhựa nguyên chất, 30% nhựa tái sinh) màu xanh lá cây,10.5 kg/thùng, dung tích 240 lít, GT- 240H. Hàng mới 100% do công ty Ningbo CNAL-Trans Imp and Exp Co.,Ltd sản xuất. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác nhựa,có bánh xe (70% nhựa nguyên chất, 30% nhựa tái sinh) màu xanh lá cây,6.2kg/thùng, dung tích 100 lít, GT-100A. Hàng mới 100% do công ty Ningbo CNAL-Trans Imp and Exp Co.,Ltd sản xuất. (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác tiện lợi cartoon bằng nhựa, 11 x 15 x 20.5 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rác, kt(240*195/170*335mm,1.44kg)(+/-5%),không có nắp, chất liệu nhựa bên ngoài bọc da PU, model ES7270, nsx EASTON Hotel Supplies Co.,Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rỗng đựng nước bằng nhựa 18L, máu trắng. Không hiệu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Thùng rỗng đựng nước bằng nhựa 18L, máu trắng. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: THUNG02/ Thùng nhựa đựng trong túi giữ lạnh thước 30.5cm*17.5cm*27cm, 38cm*25cm*27cm (nk)
- Mã HS 39249090: Thụt toa lét bằng nhựa dài (40-60)cm, hiệu chữ trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ti ăn (Túi nhai chống hóc size L)- 160337 (Food Feeder Single Pack with Tri-fold Silicone Sac (Size:L)- Lime, Lavender, Plum, Gray), hiệu KIDSME. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Ti ăn (Túi nhai chống hóc size M)- 160350(Food Feeder Single Pack (Size:M)- Lime, Aquamarine, Plum, Gray)), hiệu KIDSME. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Tô nhựa (16.4 x 8 cm) 72 cái/ thùng PB-640 (Standard).Hàng mới 100%. Thương hiệu: Happy Ware (nk)
- Mã HS 39249090: Tô nhựa 4000ml 24 cái/ thùng PB-636 (Standard). Hàng mới 100%. Thương hiệu: Happy Ware (nk)
- Mã HS 39249090: Tô nhựa 700ml 72 cái/ thùng PB-635 (Standard). Hàng mới 100%. Thương hiệu: Happy Ware (nk)
- Mã HS 39249090: Tô nhựa nhỏ (16 x 16 x 6.3cm) 48 cái/ thùng HH-901D. Hàng mới 100% (DKW). Thương hiệu: DKW (nk)
- Mã HS 39249090: Tô nhựa trắng No 118 (VCA04-00652- No 118, white, NAM THUAN HUNG) (nk)
- Mã HS 39249090: TP2216 thùng rác đạp hoa văn 7 lit, (hiệu Tuffex), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TP7002 Sọt tròn nhựa 37 lit (45x30.5 cm), hiệu Tuffex, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TP7019 Sọt chữ nhật có nắp 45 lit (40.5x31.5x47.5 cm), hiệu Tuffex, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TP7045 Thùng rác nhựa 8 lít (25x34.5 cm), hiệu Tuffex, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TP7048 Thùng rác 5.5 lit (21.5x30 cm) (hiệu Tuffex), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TP7049 Thùng rác nhựa 3 lit (17.5x23.5 cm) (hiệu Tuffex), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TP8006 Sọt chữ nhật có nắp 45 lit (41x34x49cm) (hiệu Tuffex), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Trục nhồi hoa quả, làm bằng nhựa, hàng linh kiện bảo hành,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Trục nhựa dùng cho máy xay hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303601031 (nk)
- Mã HS 39249090: Trục nhựa dùng cho máy xay hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510075745 (nk)
- Mã HS 39249090: Trục nhựa dùng cho máy xay, hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303599631 (nk)
- Mã HS 39249090: TỦ MODULAR 3 NGĂN HH-475/3 TRẮNG XÁM, KÍCH THƯỚC: 39*55*70CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TỦ NHỰA 3 NGĂN MODULAR HH-475/3 TRẮNG, KÍCH THƯỚC: 39*55*70CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TỦ NHỰA 4 NGĂN MODULAR HH-475/4 TRẮNG, KÍCH THƯỚC: 39*55*93CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: TỦ NHỰA 4 NGĂN MODULAR HH-475/4 TRẮNGXÁM, KÍCH THƯỚC: 39*55*93CM, CHẤT LIỆU: NHỰA, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Túi đựng đồ có khóa zip cỡ M, 1 set gồm 16 túi, kích thước 20x12cm, mã hàng 4964827111218, hãng sản xuất Echo Co.Ltd, hàng mới 100%, thương hiệu không (nk)
- Mã HS 39249090: Túi đựng đồ có khóa zip cỡ S, 1 set gồm 20 túi, kích thước 16x 10cm, mã hàng 4964827111201, hãng sản xuất Echo Co.Ltd, hàng mới 100%, thương hiệu không (nk)
- Mã HS 39249090: Túi đựng đồ dùng du lịch bằng nhựa trong, kích thước 17 x 12,5 x 5.5cm, mã hàng 4982790409941, hãng sx Senshu.Co.Ltd (nk)
- Mã HS 39249090: Túi đựng giày, dép bằng nhựa, dùng trong gia đình, (không dùng đựng thực phẩm), kích thước (32x22x14)cm, hiệu chữ QUANGHUA. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: TÚI ĐỰNG NƯỚC 0.5L,chất liệu:Film 70.0: 100.0% Thermoplastic polyurethane (TPU),nhãn hiệu:KALENJI,mới: 100%, model code:8487344 (nk)
- Mã HS 39249090: TÚI ĐỰNG NƯỚC BẰNG NHỰA, DUNG TÍCH 2 LÍT- Nhãn hiệu:KALENJI- Chất liệu:Film 30.0: 70.0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA) 30.0% Polyethylene (PE)- Model code:8393578 (nk)
- Mã HS 39249090: TÚI ĐỰNG NƯỚC BẰNG NHỰA, DUNG TÍCH 2L- Nhãn hiệu:FORCLAZ- Chất liệu:Film 30.0: 70.0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA) 30.0% Polyethylene (PE)- Model code:8493245 (nk)
- Mã HS 39249090: TÚI ĐỰNG NƯỚC BẰNG NHỰA, DUNG TÍCH 2L- Nhãn hiệu:KALENJI- Chất liệu:Film 30.0: 70.0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA) 30.0% Polyethylene (PE)- Model code:8393578 (nk)
- Mã HS 39249090: TÚI ĐỰNG NƯỚC BẰNG NHỰA, DUNG TÍCH 2L- Nhãn hiệu:ROCKRIDER- Chất liệu:Film 36.5: 70.0% Ethylene Vinyl Acetate (EVA)- Model code:8399482 (nk)
- Mã HS 39249090: TÚI ĐỰNG NƯỚC BẰNG NHỰA, DUNG TÍCH 500ML- Nhãn hiệu:KALENJI- Chất liệu:Film 70.0: 100.0% Thermoplastic polyurethane (TPU)- Model code:8487344 (nk)
- Mã HS 39249090: túi giặt 50x60cm (nk)
- Mã HS 39249090: Túi giặt chất liệu Polyester, kích thước 60x60cm, mã hàng 4964827500203, hãng sx Senshu Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Túi giặt đồ lót bằng Polyester, kích thước 14x14x13cm, mã hàng 4986614239486, hãng sx Okazaki Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Túi giữ lạnh có nắp giữ kín, ngoài bằng nhựa polyetylen có lớp nhôm bên, kích thước 215x140x270(mm) (S) KFY05-9005 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Túi giữ lạnh có nắp giữ kín, ngoài bằng nhựa polyetylen có lớp nhôm bên, kích thước 300x140x330(mm) (size M) KFY05-9012 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Túi lưới đựng đồ giặt quần áo bằng nhựa (dùng nhiều lần).Hiệu: GEATFENNI. Khổ: (30-40 x 40-50)cm. +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Túi lưới đựng đồ giặt quần áo bằng nhựa (dùng nhiều lần).Hiệu: JIU YUE. Khổ: (30-40 x 40-50)cm. +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Túi lưới đựng tất bằng nhựa tổng hợp, kt(26x29)cm, NSX: Yiwu Zhuohai Commonity Co.,Ltd, (50cái/kg). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Túi nhai chống hóc Concung Good (Hồng)- 144 cái/thùng- Concung Good SILICONE FOOD FEEDER- Pink-.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Túi nhai chống hóc Concung Good (Xanh dương)- 144 cái/thùng- Concung Good SILICONE FOOD FEEDER- Blue-.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Túi tiện ích du lịch (10c) bằng nhựa, 20 x 30 cm, hiệu Minigood (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Van nhựa dùng cho nồi áp suất hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510071325 (nk)
- Mã HS 39249090: Van nhựa dùng cho nồi áp suất hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510072305 (nk)
- Mã HS 39249090: Vật dụng dùng cho thú cưng, bằng nhựa; (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ 1 núm ty ConCung Good silicone cổ rộng siêu mềm (size L, 6M+)- 144 cái/thùng- Concung Good Breast- Silicone Nipple- Wideneck super soft textured (1 pack. 6+)-.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ 2 núm ty Olababy lỗ cắt chữ X (6M+)-108 cái/thùng-Gentle Bottle X Cut Nipples For Thicker Liquids (2PK). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ 2 núm ty Olababy lỗ tròn (6M+)-108 cái/thùng-Gentle Bottle Fast Flow Nipples 6M+ (2PK). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ 3 núm ty ConCung Good silicone cổ thường siêu mềm (size L, 6M+)- 144 cái/thùng- Concung Good Breast- Silicone Nipple- regular neck super soft textured (3 pack, 6+)-.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ đập ruồi bằng nhựa FH-04 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ dính tường bằng nhựa có móc bằng nhựa (2 cái/vỉ). kích thước: (30 x 6.5)cm +- 1cm, hiệu zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ dính tường bằng nhựa có móc bằng nhựa (4 cái/vỉ). kích thước: (30 x 6.5)cm +- 1cm, hiệu zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ dính tường bằng nhựa có móc bằng nhựa (4 cái/vỉ). kích thước: dài 6cm +- 1cm,hiệu Wanfeng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ dính tường bằng nhựa có móc bằng nhựa (6 cái/vỉ). kích thước: (45 x 6.5)cm +- 1cm, hiệu zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ dính tường bằng nhựa có móc bằng sắt mạ (3 cái/vỉ). kích thước: dài 6cm +- 1cm, hiệu kangmi, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ dính tường bằng nhựa có móc bằng thép không gỉ (2 cái/vỉ). kích thước: dài 6cm +- 1cm, hiệu Hook, WANFENG, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ dính tường bằng nhựa có móc bằng thép không gỉ (3 cái/vỉ). kích thước: dài 6cm +- 1cm, hiệu Wanfeng, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ dính tường bằng nhựa, có móc bằng nhựa, 3 cái/vỉ, kích thước (6x3)cm, hiệu Shanqian,stickinghook, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ dính tường có móc bằng nhựa (3 cái/vỉ). kích thước: (6 x 6)cm +- 1cm, hiệu Zhengbao, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ đuổi côn trùng bằng nhựa; F151;192 vỉ/thùng; kích thước: 47x11(CM). Nhà sản xuất: Flora Dis Ticaret Ve Pazarlama Kadir Cetin. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ hấp của nồi cơm điện bằng nhựa/ A12161000003807/ Linh kiện không đồng bộ, hiệu Panasonic, phục vụ bảo hành. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ kẹp quần áo bằng nhựa BWJ- 2229,nhãn hiệu Bian wan jia, kích thước 15x20x2. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Vỉ xà bông bằng nhựa 3409, nhãn hiệu Kinglxs. kích thước 7x4x4cm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: Vỏ nhựa dùng cho máy hút bụi hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510079323 (nk)
- Mã HS 39249090: Vỏ nhựa dùng cho máy hút bụi, hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 996510079322 (nk)
- Mã HS 39249090: Vỏ nhựa dùng cho nồi chiên hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303618781 (nk)
- Mã HS 39249090: Vỏ nhựa dùng cho nồi chiên hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303620701 (nk)
- Mã HS 39249090: Vỏ nhựa dùng cho nồi chiên, hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303620711 (nk)
- Mã HS 39249090: Vỏ nhựa dùng cho nồi chiên, hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303620821 (nk)
- Mã HS 39249090: Vỏ nhựa dùng cho nồi chiên, hàng mới 100%, hiệu Philips, mã linh kiện 420303620831 (nk)
- Mã HS 39249090: Vỏ thùng sơn 20l có nắp (nk)
- Mã HS 39249090: Vòi của hộp đựng xà bông nhấn loại AU 05, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vòi nhựa, gắn liền đầu vòi xịt, kt(đk1.2cm*10m,0.87kg), chất liệu nhựa ABS, dùng để xịt rửa vệ sinh vật dùng đồ dùng trong nhà, hiệu ABS, TQ sx, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vòi sen Ace bằng nhựa mạ crom 5 chế độ 11CM; Mã hàng: 4584512-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vòi xịt cho xí bệt bằng plastic, dùng trong nhà vệ sinh, hiệu: RIGEL, Code: R-SA8100, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vòi xịt cho xí bệt bằng plastic, dùng trong nhà vệ sinh, hiệu: RIGEL, Code: R-SA8200, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vòi xịt vệ sinh Ace nhựa mạ crom màu bạc 37MM; Mã hàng: 4585220-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Võng tắm trẻ em bằng nhựa, KT(60x25)cm+-10%, NSX: Shantou City BHX Toys Co., Ltd, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vợt hớt rác bằng nhựa CE101, hiệu EMAUX, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Vợt vớt lá vệ sinh bằng nhựa- Leaf Rake Slim with AUS Handle, Nhãn hiệu: Waterco, Code 313231, Dùng cho hệ thống hồ bơi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: XAAC05501/ Vòi xịt vệ sinh, model VG-XP6, chất liệu nhựa ABS, áp lực nước 0.05-0.75MPa, nhãn hiệu Viglacera, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xẻng bằng nhựa để vệ sinh, rộng 36*dài 117cm, xuất xứ China, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xẻng hót rác bằng nhựa Flora F115 48/1. Nhà sx: Flora Dis Ticaret Ve Pazarlama Kadir Cetin. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xẻng hót rác bằng nhựa, kích thước 34x24x14,6cm, mã hàng 4973430009485, hãng sx Sanada Plastic Co Ltd, không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xẻng hót rác cán ngắn dùng trong gia đình, bằng nhựa, các mầu, kích thước 25.1x32.2x20.3 cm; Nhà sản xuất Inomata; 100 chiếc/ thùng; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xẻng nhỏ làm vườn 2 cái-017732 (SANADA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Xẻng nhựa có tay cầm C-019C, chất liệu" nhựa PP, KT 79x33.5x68.5cm,NSX: supper clean, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xẻng nhựa PS-12, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xịt tay, gồm vòi xịt, dây, gá treo, Bằng nhựa ABS, KT: dài 1200mm,dùng cho bồn cầu trong nhà vệ sinh, NSX BRAVAT, Hiệu BRAVAT, Mã:D91112CP-RUS,mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xịt tay, gồm vòi xịt, dây, gá treo, Bằng nhựa ABS, KT: dài 1200mm,dùng cho bồn cầu trong nhà vệ sinh, NSX BRAVAT, Hiệu BRAVAT, Mã:D980C-ENG,mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: xô bằng nhựa, có nắp, có quai, kích thước (24 x 24 x 21-26)cm +-3cm, hiệu Pincai. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô bằng nhựa, phi (20-30)cm, cao (20-30)cm, không nắp, không cần đạp, không tay cầm, không đựng thực phẩm, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đa năng bằng nhựa dùng để đựng nước, đồ dùng vặt trong nhà có nắp đậy Flora F365, KL: 1.5 lít 12/1. Nhà sx: Flora Dis Ticaret Ve Pazarlama Kadir Cetin. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đá nhựa để ngâm chai rượu Lapostolle Ice Bucket 3 lít, loại 48 cái/thùng, hàng FOC. (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đôi 16L trust, mã hàng: 5241(38.2x35.4x25.2cm), bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đựng bã trà, kt(26.5 x26.5)cm, đáy nhỏ đường kính: 14.2cm, đáy lớn đường kính 20cm, nhãn hiệu XiangBang, TQsx, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đựng dụng cụ vệ sinh. Mã hàng: 1857375. Màu Đỏ. Hiệu Rubbermaid- Mỹ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đựng dụng cụ vệ sinh. Mã hàng: 1857377. Màu Xanh lá. Hiệu Rubbermaid- Mỹ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đựng nước bằng nhựa dung tích 13L, ST-13L-6 KTH21-6500 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đựng nước lau sàn bằng nhựa (950051) (10 Units/ 33*23*50 cm) (màu đỏ). Hiệu SYR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đựng nước lau sàn bằng nhựa (950053) (10 Units/ 33*23*50 cm) (màu xanh). Hiệu SYR. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô đựng rác bằng nhựa in hoa chìm Flora Punto basket F360, 12cái/thùng, KT:18x30cm. Nhà sx: Flora Dis Ticaret Ve Pazarlama Kadir Cetin. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô giặt đa năng hạng nặng Vanguard RH-6605,kích thước: 35.5x32.3x31.3cm, bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa (15l), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa 10l có nắp/Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa 12L (No. 2003), KT: 29.3x30.5x26 cm, hiệu JCJ (24 chiếc/thùng), mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa 18 lít- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa 7.5L-148078 (YAMADA, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa có nắp 12L (TAN LAP THANH) (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa dạng xếp 8L-484117 (ISETOU, nhựa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa đựng đồ vệ sinh tròn. Mã hàng: FG296300GRAY. KT: 30.5 x 28.6 cm, hiệu Rubbermaid- Mỹ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa dùng đựng nước giặt (dung tích 1L)- Plastic puckets (Hàng mẫu, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa đựng nước bằng nhựa có quai xách ZQ21-7924 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa đựng nước, kích thước: 46*45*85 cm, không hiệu. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa- Pail,w/spout,10 qts. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa tròn 10L,không dùng để chứa thực phẩm, thương hiệu TRUST, mới 100%, chất liệu HDPE,mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa tròn 13L trust, mã hàng: 5252 (30.5x28.6cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 12 lít, Tím- Mã hàng: 56868- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 12 lít, Trắng- Mã hàng: 56865- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 12 lít, Vàng chanh- Mã hàng: 568677- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 12 lít, Xám- Mã hàng: 568688- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 12 lít, Xanh dương- Mã hàng: 56863- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 20 lít, Trắng- Mã hàng: 56925- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 20 lít, Vàng- Mã hàng: 56926- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 20 lít, Xanh dương- Mã hàng: 56923- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 20 lít, Xanh lá cây- Mã hàng: 56922- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 6 lít, Cam- Mã hàng: 56887- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 6 lít, Hồng- Mã hàng: 56881- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nhựa, 6 lít, Nâu- Mã hàng: 568866- Hiệu VIKAN- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xô nước bằng nhựa, kích thước: 350x350x260mm. Model: B-100B, không hiệu. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39249090: xọt bằng nhựa, không nắp, dùng để đựng rác, kích thước: (phi 20-25 x 30-35)cm +- 3cm. hiệu longtar, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: xọt bằng nhựa, không nắp, dùng để đựng rác, kích thước: (phi 24 x 27)cm +- 3cm. hiệu pincai. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: xọt bằng nhựa, không nắp, dùng để đựng rác, kích thước: (phi 24-25 x 26-29)cm +- 3cm. hiệu Pincai, Do TQSX, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: xọt bằng nhựa, không nắp, dùng để đựng rác, kích thước: (phi 25 x 27)cm +- 3cm. hiệu ruibo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: xọt bằng nhựa, không nắp, dùng để đựng rác,dạng gập kích thước: (17 x 22x 29)cm +- 2cm. hiệu Wanfeng. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: xọt bằng nhựa,loại không nắp, dùng để đựng rác, kích thước: (23-25 x 23-25 x 26-28)cm +- 10%. hiệu Pincai. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: xọt bằng nhựa,loại không nắp, dùng để đựng rác, kích thước: (phi 23cm-26cm,cao 24cm-27cm)cm +- 10%. hiệu Pincai. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Xọt đựng rác bằng nhựa, kích thước (phi 20 x 24)cm+-2cm, hiệu Holong, mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: xửng hấp bằng nhựa (gỗ) 26cm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: xửng hấp bằng nhựa(gỗ) 26cm (nk)
- Mã HS 39249090: Yếm ăn cho trẻ em ăn dặm bằng nhựa tổng hợp, KT:(30x50)cm+-10%, NSX: Dongguan Daxin Rubber Co., Ltd., mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Yếm ăn dặm cho trẻ em bằng nhựa tổng hợp, kích thước:(30x50)cm+/-10%,nsx: Yibao Gift Co., Ltd mới 100% (nk)
- Mã HS 39249090: Yếm hứng thức ăn chống thấm bằng nhựa Piyo Piyo- PY830400, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Bồn làm mềm nước (bồn nhựa composite), 900 * 1800H (nk)
- Mã HS 39251000: Bồn lọc cát (bồn nhựa composite), 900 * 1800H (nk)
- Mã HS 39251000: Bồn lọc than hoạt tính (bồn nhựa composite), 900 * 1800H (nk)
- Mã HS 39251000: ./ Bể chứa nước bằng nhựa PE,dung tích 3m3,sử dụng cho bể chứa nước đệm được sử dụng trong xưởng sản xuất năng lượng mặt trời, mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: ./ BỒN CHỨA ACID HCL DUNG TÍCH 7.5 M3 CHẤT LIỆU BẰNG NHỰA, KÍCH THƯỚC D*H: 1.8M*3M (nk)
- Mã HS 39251000: Bể chứa hóa chất NaOH,bằng nhựa PP, dùng cho xưởng tách khí, KT: đường kính 2000mm x cao 3200mm, dung tích 10000 lít,nhà sản xuất:MACOTO ENGINEERING CO., LTD.1SET1PCE, mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Bộ bồn nhựa mẫu đứng BN 2000, màu xanh dương, dung tích 2000lít, để đựng nước, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39251000: Bồn đựng nước bằng nhựa sử dụng trong công nghiệp. Hãng sx Bosung industry. KT: r1,150*h3,100mm. Năm sx: 2018. hàng đã qua sử dụng (nk)
- Mã HS 39251000: Bồn đựng nước bằng nhựa, sử dụng trong CN. Dung tích phi2,300*h2,800mm. Hiệu Bosung industry, dùng cho hệ thống lọc nước tinh khiết RO, EDI, năm2016. hàng đã qua sử dụng (nk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa 1000L (61-3200-75, MC1000, chất liệu nhựa PE, dùng đựng dung dịch trong nhà xưởng) (nk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa composite, sử dụng trong xử lý nước, kích thước 1200MMX2400MM; dung tích:2700 lít; NSX: SH SCENIC RESIN CO.,LTD; mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa DT 5000 Lít đứng (dùng cho nhà xưởng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: bồn nhựa ĐT CN 10,000 LD (dùng để chứa nước).Hàng Việt Nam sản xuất mới100% (nk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa PE rỗng dùng chứa nước loại đứng,nhà sản xuất taeyang FRP co.,ltd, dung tích 3000L, mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Bồn nhựa Tân Á chất liệu nhựa 3 lớp,dung tích 1000L,mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Bồn rỗng bằng nhựa dùng chứa nước cho hệ thống xử lý nước thảiPE TANK (UL10T/SBC3000L) (nk)
- Mã HS 39251000: CBLH802/ Bồn PE 2000L dùng để chứa nước lạnh, kích thước 1mx2m (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39251000: LK06008/ cốc nước,bằng: thép không gỉ,size: 35X35mm(dùng sản xuất máy lọc nước)mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Ruột bồn IBC rỗng (1000 lít)/ IBC tank inner bottle, dùng để chứa hóa chất, bằng nhựa, loại DN80, Hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 39251000: Tank nhựa HDPE (thùng nhựa rỗng), có khung sắt mạ kẽm bên ngoài, có nắp đậy và van xả đáy, dung tích 1000L, kích thước (1200*1000*1150)mm, dùng để chứa dầu DMC và Silicone, mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: TANK-7000X600X600/ Thùng nhựa PP (7000x600x600); Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: TANK-LID-7000X600X600/ Thùng nhựa PP có nắp (7000x600x600); Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa rỗng (có van bi), kích thước: 1010*1165*965mm (+-5mm), dung tích: 1000 lít, dùng chứa chất lỏng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa rỗng (có van bi), kích thước:965*1165*1029mm (+-5mm), dung tích:1000 lit (+-50 lit), dùng chứa chất lỏng,hàng mới 100% (không dùng chứa thực phẩm) (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa rổng (có van lá),kích thước:965*1165*1029mm(+-5mm),dung tích 1000 lít (+-50 lít), dùng chứa chất lỏng,hàng mới 100% (khong dùng chứa thực phẩm) (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa rỗng màu đen (có van bướm), có khung thép kèm đế pallet, dung tích: 1000 lít, kích thước: 1155mm (+-10mm) *1198mm (+-2mm)*998mm (+-2mm), dùng chứa chất lỏng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa:FLORA-1000 LITER,dung tích 1000 Lít, hiệu Flora,rỗng ruột,dùng chứa nước sử dụng trong xây lắp (nhà sx:Wave Product),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa:FLORA-1500 LITER,dung tích 1500 Lít, hiệu Flora,rỗng ruột,dùng chứa nước sử dụng trong xây lắp (nhà sx:Wave Product),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa:TROPICAL-1000 LITER,dung tích 1000 Lít, hiệu Tropical,rỗng ruột,dùng chứa nước sử dụng trong xây lắp (nhà sx:Wave Product),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa:WP-1000,dung tích 1000 Lít, hiệu WP,rỗng ruột,dùng chứa nước sử dụng trong xây lắp (nhà sx:Wave Product),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa:WP-1600,dung tích 1600 Lít, hiệu WP,rỗng ruột,dùng chứa nước sử dụng trong xây lắp (nhà sx:Wave Product),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa:WP-2000,dung tích 2000 Lít, hiệu WP,rỗng ruột,dùng chứa nước sử dụng trong xây lắp (nhà sx:Wave Product),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng bằng nhựa:WP-800,dung tích 800 Lít, hiệu WP,rỗng ruột,dùng chứa nước sử dụng trong xây lắp (nhà sx:Wave Product),hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng nhựa dùng để đóng hàng vải hoặc các sản phẩm khác, dung tích 1500 lít, không có nắp đậy, không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng nhựa rỗng (1000 lít)/ IBC Tank (with UN) dùng để chứa hóa chất, loại DN50, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng nhựa rỗng (1000 lít)/ IBC Tank (without UN) dùng để chứa hóa chất, loại DN50, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng nhựa rỗng 1000L/IBC tanks, kích cỡ (1200x1000x1145)mm, có nấp vặn, đường kính miệng bồn 150mm khung và giá đở bồn bằng thép, dùng chứa hóa chất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng nhựa rỗng IBC 1000 LÍT chưa có khung và giá đỡ bên ngoài, INNER BOTTLE IBC, dùng chứa hóa chất, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng nước bằng nhựa, hiệu Rigel, Code: R-M201F, mới 100% (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng trộn nguyên liệu bằng nhựa tổng hợp, dung tích 500L, dùng cho hệ thống làm mát lò nung. KT: Phi 75cm +-3cm, dài 130cm +-5cm. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 39251000: Thùng trộn nguyên liệu bằng nhựa tổng hợp, dung tích 500L, dùng cho hệ thống làm mát lò nung. KT: Phi 80cm +-3cm, dài 130cm +-5cm. Mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 39251000: Z0000000-495338/ Bể Elution Sub Tank (Bể chứa hóa chất Dia-pat, lắp ở máy mạ màu, KT: 1160W x 1160L x 1400H (cm), chất liệu chính: nhựa CPVC), dung tích 1400L. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: 0509-0/ Khung cửa sổ nhựa đen cố định 402x195x16mm (nk)
- Mã HS 39252000: 14023/ Khung cửa sổ mặt trên bằng nhựa cho tàu, 470x470mm (nk)
- Mã HS 39252000: 18445/ Khung cửa sổ nhựa cho tàu 760 (nk)
- Mã HS 39252000: 19267/ Khung cửa sổ bằng nhựa cho tàu, 439x439mm, RSSLX-44-R42-B-SLR-W (nk)
- Mã HS 39252000: 19268/ Khung cửa sổ bằng nhựa cho tàu, 257x257mm,RSSLX-10-R42-B-SLR-W (nk)
- Mã HS 39252000: 19586/ Khung cửa sổ MK5 (640x640mm)bằng nhựa cho tàu SW1600 (nk)
- Mã HS 39252000: 22453/ Tấm kính nhựa size 40 cho cửa sổ tàu, 54"x111" (nk)
- Mã HS 39252000: 5083-0/ Khung cửa sổ nhựa đen có thể đóng mở 700x191x20mm (nk)
- Mã HS 39252000: 5087-0/ Khung cửa sổ nhựa đen có thể đóng mở 428x179x20mm (nk)
- Mã HS 39252000: 920-516/ Cửa ra vào bằng nhựa, sử dụng trên tàu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: A2XM563101/ Cửa bằng nhựa dùng cho máy Photocopy A2XM641000 (nk)
- Mã HS 39252000: Bánh xe dẫn hướng CDCK4010B, bằng nhựa, phi 14mm (nk)
- Mã HS 39252000: Bề mặt cánh cửa nhựa WPC, mã MP-760-3.5, kích thước (760*2800*3.5)mm, màu: ZD6302, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Bề mặt cánh cửa nhựa WPC, mã MP-860-3.5, kích thước (860*2300*3.5)mm, màu: K29, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Bề mặt cánh cửa nhựa WPC, mã MP-860-3.5, kích thước (860*2300*3.5)mm, màu: MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Bề mặt cánh cửa nhựa WPC, mã MP-860-3.5, kích thước (860*2700*3.5)mm, màu: K29, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Bộ khung, nẹp cửa bằng nhựa giả gỗ(1bộ khung gồm3thanh)2thanh dọc1thanh ngang,6thanh nẹp KT dài 2100mm,thanh ngang dài750(2 nẹp trong,2 nẹp ngoài,2 nẹp ngang),hiệu Greenhealth Heli,mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cánh bên phải cửa ra vào (có khung cửa) lắp ở cửa chính ký túc xá nhân viên OT-M069-102 bằng nhựa, kích thước (850x100x2200mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39252000: Cánh bên phải cửa ra vào (có khung cửa) lắp ở lối ra ban công OT-M069-104 bằng nhựa, kích thước (100x100x2200mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39252000: Cánh bên trái cửa ra vào (có khung cửa) lắp ở cửa chính ký túc xá nhân viên OT-M069-101 bằng nhựa, kích thước (850x100x2200mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39252000: Cánh bên trái cửa ra vào (có khung cửa) lắp ở lối ra ban công OT-M069-103 bằng nhựa, kích thước (100x100x2200mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39252000: cánh cửa nhà vệ sinh bằng nhựa giả gỗ kích thước 2100 x 682mm(không có khóa không có bản lề), chất liệu nhựa gỗ Wpc. Nhãn hiệu Greenhealth Heli, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cánh Cửa ra vào chất liệu gỗ nhựa composite kích thước 2200x736x40x7mm. Hiệu SHANDONG EVERJOY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cánh Cửa ra vào chất liệu gỗ nhựa composite kích thước 2200x830x40x7mm. Hiệu SHANDONG EVERJOY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Chân tường chất liệu nhựa WPC, mã PT12015, dài 3000mm, màu MJ5501, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Chỉ kính nhựa WPC, mã PY-2250, dài 2250mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Chỉ kính nhựa WPC, mã PY-2250, dài 320mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Chỉ kính nhựa WPC, mã PY-2520, dài 2100mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Chỉ kính nhựa WPC, mã PY-2520, dài 2900mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Chốt chân tường chất liệu nhựa WPC, mã K06, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cửa cuốn nhanh bằng nhựa khung Inox 201,kt:W3000mmxH3000mm,hiệu HONGFA,bộ gồm:Khung,Cửa,Motor 220V-0.75KW,lô cuốn cửa,bộ điều khiển,màn che bằng nhựa PVC màu xanh,dày0.8mm,dùng cho nhà xưởng,mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cửa cuốn nhanh bằng nhựa khung Inox 201,kt:W3900mmxH2750mm,hiệu HONGFA,bộ gồm:Khung,Cửa,Motor 220V-0.75KW,lô cuốn cửa,bộ điều khiển,màn che bằng nhựa PVC màu vàng,dày0.8mm,dùng cho nhà xưởng,mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cửa cuốn nhanh bằng nhưa, khung bằng Inox 201, kích thước: 2000mmx2500mm,màn che bằng nhựa dày 0.8-1 mm màu xám, nhãn hiệu HONG FA,bộ gồm: Khung, Cửa, Motor 220V-0.75KW, Bộ điều khiển. Hàng mới100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cửa cuốn nhanh bằng nhưa, khung bằng Inox 201, kích thước: 2650mmx3000mm,màn che bằng nhựa dày 0.8-1 mm màu vàng, nhãn hiệu HONG FA,bộ gồm: Khung, Cửa, Motor 220V-0,75KW, Bộ điều khiển. Hàng mới100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cửa cuốn nhanh bằng nhưa, khung bằng Inox 201, kích thước: 5000mmx3000mm,màn che bằng nhựa dày 0.8-1 mm màu xám, nhãn hiệu HONG FA,bộ gồm: Khung, Cửa, Motor 220V-1.5KW, Bộ điều khiển. Hàng mới100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cửa sổ bằng PVC trong suốt, dùng trong nhà xưởng, kích thước (1000*2100)mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cửa sổ nhỏ (bằng tấm nhựa PC) gắn vào cửa trượt, size: 635mm L x 330mm W, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cửa sổ tấm hội bằng nhựa, hiệu TECHCROSS (nk)
- Mã HS 39252000: Cửa trời BOMAR bằng polycarbonate, kích thước 480x480mm code 19.966.10BI, hãng sản xuất: Osculati. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Cửa trượt và khung cửa lắp ở nhà tắm kí túc xá nhân viênOT-M069-106 bằng nhựa, kích thước (2200x750x100mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39252000: Dải nhựa màu trong dùng để sản xuất ô cửa sổ cửa cuốn nhanh 1 cuộn rộng 1850mm, dài 50m (nk)
- Mã HS 39252000: Film PVC dán cánh cửa (F.O.C), nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: KEIPHONG-1247-2/ Nẹp cho cửa kính model HS-20, bằng nhựa PVC,dài: 2m/pce, hãng KBIT, xuất xứ Korea, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khung Cửa ra vào chất liệu gỗ nhựa composite kích thước 1800xC125mm. Hiệu SHANDONG EVERJOY. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39252000: Khung Cửa ra vào chất liệu gỗ nhựa composite kích thước 2250xC125mm. Hiệu SHANDONG EVERJOY. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39252000: Khung cửa sổ bằng nhựa (hàng mẫu) (PVC Sample Case), nhà cung cấp: HEZE HUASHENG WOODEN CO.,LTD., mới 100%. (1PCE1BOX) (nk)
- Mã HS 39252000: Khung dọc cho cửa tốc độ cao bằng nhựa FULL REPLACEMENT LEGS TO SUIT DOOR S/N 99CA-R739 (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PM100A, dài 2350mm, màu K29, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PM100A, dài 2350mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PM100A, dài 3250mm, màu K29, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PM100A, dài 3250mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PM-175A3, dài 2200mm, màu MJ5501, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PM-175A3, dài 3000mm, màu MJ5501, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PM200A3, dài 2200mm, màu MJ5501, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PM200A3, dài 3000mm, màu MJ5501, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PM-90A, dài 2050mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PM-90A, dài 2200mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PM-90A, dài 2850mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PM-90A, dài 3150mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PMT6008A, dài 2100mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PMT6008A, dài 2250mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PMT6008A, dài 2900mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Khuôn cửa nhựa WPC, mã PMT6008A, dài 3200mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Miếng đệm chốt cửa bằng nhựa SHOOT BOLT GUIDE dùng để sản xuất cửa nhôm kính vách nhôm kính, Article: 209834, Hãng SX Schuco, Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39252000: Nẹp cánh cửa chất liệu nhựa WPC, mã PFB3306, dài 2000mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Nẹp cánh cửa chất liệu nhựa WPC, mã PFB3306, dài 2200mm, màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Nẹp cho cửa kính model HS-20, bằng nhựa PVC, hãng KBIT, xuất xứ Korea, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Nẹp Cửa ra vào chất liệu gỗ nhựa composite kích thước 1900x6345mm. Hiệu SHANDONG EVERJOY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Nẹp Cửa ra vào chất liệu gỗ nhựa composite kích thước 2300x6345mm. Hiệu SHANDONG EVERJOY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Nẹp Cửa ra vào chất liệu gỗ nhựa composite kích thước 3000x480mm. Hiệu SHANDONG EVERJOY. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Nẹp dán cạnh cửa nhựa Kt:(0.8*48)mm, 200m/ cuộn,màu K29, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Nẹp dán cạnh cửa nhựa Kt:(0.8*48)mm, 200m/ cuộn,màu MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Nẹp khuôn cửa bằng nhưa WPCmã MT7035A, dài 2400mm, màu MJ5501, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Nẹp khuôn cửa bằng nhưa WPCmã MT7035A, dài 3200mm, màu MJ5501, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Phụ kiện bằng nhựa dùng để lắp cửa chống muỗi: Thanh nẹp nhựa. Kích thước: dài <10m. NSX: Xiamen Weiziran Industry & Trade Co.,Ltd.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: SZR-TS135/ Cửa cuốn nhanh, chất liệu nhựa polyeste, kích thước W3000 x H3500mm (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm cánh cửa làm bằng nhựa WPC (KT: 1100 x 35 x 2300mm) (thành phần là nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa). Nhà sản xuất: Huangshan Sunway Eco-buildings Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm cánh cửa làm bằng nhựa WPC (KT: 250 x 35 x 2700mm) (thành phần là nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa). Nhà sản xuất: Huangshan Sunway Eco-buildings Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm cánh cửa làm bằng nhựa WPC (KT: 740 x 2200 x 45 x 5mm) (thành phần là nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa). Nhà sản xuất: Huangshan Sunway Eco-buildings Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm cánh cửa làm bằng nhựa WPC (KT: 840 x 2250 x 45 x 5mm) (thành phần là nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa). Nhà sản xuất: Huangshan Sunway Eco-buildings Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm cánh cửa làm bằng nhựa WPC (KT: 840 x 2270 x 45 x 5mm) (thành phần là nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa). Nhà sản xuất: Huangshan Sunway Eco-buildings Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm cánh cửa làm bằng nhựa WPC (KT: 940 x 2300 x 45 x 5mm) (thành phần là nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa). Nhà sản xuất: Huangshan Sunway Eco-buildings Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm nhựa tổng hợp composite(WPC PROFILE),NSX: FOSHAN WISDOM,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi,định hình, có tạo vân gỗ bề mặt,MB930, KT (930*2200*2) mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm nhựa tổng hợp composite(WPC PROFILE),NSX: FOSHAN WISDOM,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi,định hình, có tạo vân gỗ bề mặt,MB930, KT (930*2400*2) mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm WPC (nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi) định hình,dạng cấu kiện, tạo vân gỗ trên bề mặt, PM-706,KT(2180*706*40*4.5)mm,mới 100%. (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm WPC (nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi) định hình,dạng cấu kiện, tạo vân gỗ trên bề mặt, PM-806,KT(2180*806*40*4.5)mm,mới 100%. (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm WPC (nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi) định hình,dạng cấu kiện, tạo vân gỗ trên bề mặt, PM-830,KT(2180*830*40*5)mm,mới 100%. (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm WPC (nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi) định hình,dạng cấu kiện, tạo vân gỗ trên bề mặt, PM-830,KT(2220*830*40*4.5)mm,mới 100%. (nk)
- Mã HS 39252000: Tấm WPC (nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi) định hình,dạng cấu kiện, tạo vân gỗ trên bề mặt, PM-900,KT(2380*900*40*5)mm,mới 100%. (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh file cánh cửa chất liệu nhựa WPC, mã PZ135-2, dài 2500mm, màu: MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh file cánh cửa chất liệu nhựa WPC, mã PZ180, dài 2500mm, màu: MJ502, nhà sản xuất ANHUI KOJO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh khuôn cửa làm bằng nhựa WPC (KT: 120 x 43 x 3000mm) (thành phần là nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa). Nhà sản xuất: Huangshan Sunway Eco-buildings Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh khuôn cửa làm bằng nhựa WPC (KT: 125 x 2400mm) (thành phần là nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa). Nhà sản xuất: Huangshan Sunway Eco-buildings Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh khuôn cửa làm bằng nhựa WPC (KT: 220 x 2400mm) (thành phần là nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa). Nhà sản xuất: Huangshan Sunway Eco-buildings Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh nẹp cửa làm bằng nhựa WPC (KT: 60 x 46 x 2450mm) (thành phần là nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa). Nhà sản xuất: Huangshan Sunway Eco-buildings Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh nẹp cửa làm bằng nhựa WPC (KT: 60 x 46 x 2750mm) (thành phần là nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa). Nhà sản xuất: Huangshan Sunway Eco-buildings Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh nhựa đã định hình, kích thước(100-200)cm +-10cm, dùng làm thanh treo mành che cửa, do TQSX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh nhựa tổng hợp composite(WPC PROFILE),NSX: FOSHAN WISDOM,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi,định hình, có tạo vân gỗ bề mặt,W130 Walnut10, KT (1280*130) mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh WPC(nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi),định hình, dạng cấu kiện, có tạo vân gỗ bề mặt, PM-204-30, KT (2200*204) mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh WPC(nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi),định hình, dạng cấu kiện, có tạo vân gỗ bề mặt, PM-220, KT (2600*220) mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh WPC(nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi),định hình, dạng cấu kiện, có tạo vân gỗ bề mặt, PM-220, KT (3200*220) mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh WPC(nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi),định hình, dạng cấu kiện, có tạo vân gỗ bề mặt, PM-3619, KT (220*640) mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh WPC(nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi),định hình, dạng cấu kiện, có tạo vân gỗ bề mặt, PM-480, KT (220*480) mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39252000: Thanh WPC(nhựa gỗ tổng hợp, được tạo thành từ bột gỗ và nhựa,dùng để trang trí, ốp lát cửa sổ, cửa đi),định hình, dạng cấu kiện, có tạo vân gỗ bề mặt, PM-6046, KT (230*604) mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: 035/ Nắp đậy thanh dưới bằng nhựa (end cap for bottomrail) (kích thước: 4.5*2CM, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 036/ Nắp đậy thanh trên bằng nhựa (end cap for headrail) (phụ kiện của rèm cửa, kích thước: 6.5*1.1cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 040/ Trục cố định bằng nhựa (tape drum) (phụ kiện của rèm cửa, kích thước: 3.5*1.7cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 040/ Trục cố định bằng nhựa (tape drum) (phụ kiện của rèm cửa: 1.8*1.2CM, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 041/ Giá cố định bằng nhựa (tape drum support) (phụ kiện của rèm cửa) (6*3.4cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 041/ Giá cố định bằng nhựa (tape drum support) (phụ kiện của rèm cửa) (kích thước: 6*3.4*3.5cm, NSX: LI YAN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 125-B/ Hộp lò xo bằng nhựa (plastic box for helical springs) (phụ kiện của rèm cửa, kích thước: 10*3.7cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 13999/ Rèm cửa bằng nhựa 1000MMX550MM (nk)
- Mã HS 39253000: 151/ Giá cố định hộp lò xo bằng nhựa (Springs support) (phụ kiện của rèm cửa, kích thước: 6*2.3cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 161/ Thanh nối bằng nhựa (Bar connector)(phụ kiện của tấm rèm cửa, kích thước: 3.5*2.1cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 16124/ Rèm cửa bằng nhựa 600x550mm (nk)
- Mã HS 39253000: 16125/ Rèm cửa bằng nhựa 650x550mm (nk)
- Mã HS 39253000: 16127/ Rèm cửa bằng nhựa 800x550mm (nk)
- Mã HS 39253000: 162/ Đế cố định dây kéo (Cord support) (phụ kiện của rem cửa, kích thước: 3.5*1.5cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 16373/ Rèm cửa bằng nhựa 950x600x550mm (nk)
- Mã HS 39253000: 174/ Nút bít bằng nhựa (Plastic nut) (phụ kiện của lá rèm cửa) (kích thước: 1.8*.06cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 174/ Nút bít bằng nhựa (Plastic nut) (phụ kiện của lá rèm cửa) (kích thước: 1.8*0.6cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 174/ Nút bít bằng nhựa (Plastic nut) (phụ kiện của lá rèm cửa) (kích thước: 2.6*1.3cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 174/ Nút bít bằng nhựa (Plastic nut) (phụ kiện của lá rèm cửa, kích thước: 1.8*0.6cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: 2211101/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 2000*10*0.13mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213001/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1350x10x0.10mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213101/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1780x10x0.11mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213201/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1800x10x0.12mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213301/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1830x10x0.13mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213401/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1850x10x0.15mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213501/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1920x10x0.11mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213601/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1970x10x0.12mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213701/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1900x16x0.13mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213801/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1950x16x0.11mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2213901/ Bánh xe cuộn lá thép (bằng nhựa) 1810x16x0.11mm (nk)
- Mã HS 39253000: 2300301/ Điều khiển cây xoay (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: 2300401/ Bánh răng (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: 2300501/ Kẹp lá (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: 2300601/ Thân chính (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: 2300704/ Bánh xe (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: 2300801/ Miếng khoảng cách (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: 2301001/ Ống chụp cây xoay (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: 2320701/ Trục của sợi thép bằng nhựa (CF62) (nk)
- Mã HS 39253000: AJ96-SUNSCREEN/ Mành che nắng cửa sổ bằng nhựa dùng cho Sà lan, dạng kéo cuộn, kích thước 500 x 700mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Bộ rèm cửa cuốn nhanh chất liệu bằng nhựa PVC kết hợp thép không gỉ, loại tự động có kèm động cơ 0.75kw, 12-24VDC, AC 220v, kích thước (1.5m x 2,2m)+/-10%, hàng tháo rời. Nhà sx: Guang xi. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Bộ rèm cửa cuốn nhanh chất liệu bằng nhựa PVC kết hợp thép không gỉ, loại tự động có kèm động cơ 0.75kw, 12-24VDC, AC 220v, kích thước (3,5m x 3,5m)+/-10%, hàng tháo rời. Nhà sx: Guang xi. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C05020150NT001/ Thanh quay (dài 15 inch, đường kính 7mm) bằng nhựa arcylic dùng điều chỉnh độ chớp lật của rèm cửa RVC (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C05020190NT001/ Thanh quay (dài 19 inch, đường kính 7mm) bằng nhựa arcylic dùng điều chỉnh độ chớp lật của rèm cửa RVC (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C05020250NT001/ Thanh quay (dài 25 inch, đường kính 7mm) bằng nhựa arcylic dùng điều chỉnh độ chớp lật của rèm cửa RVC (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C05020290NT001/ Thanh quay (dài 29 inch, đường kính 7mm) bằng nhựa arcylic dùng điêu chỉnh độ chớp lật rèm cửa (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C0903T001/ Bộ điều chỉnh độ chớp lật (lõi lục giác) bằng nhựa dùng cho rèm cửa chớp lật.Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 39253000: C0906T001/ Bộ điều chỉnh chớp lật dùng cho loại rèm cửa chớp lật loại 1 inch (bằng nhựa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C0909T001/ Bộ điều chỉnh chớp lật dùng cho rèm cửa chớp lật bằng nhựa (dạng thanh trượt cong) kích thước 1 inch. Hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 39253000: C0910T001/ Bộ điều chỉnh chớp lật chiều bên trái (bằng nhựa) dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C0912T001/ Bộ điều chỉnh thanh quay không dây kéo bằng nhựa, kích thước 2 inch (lục giác) dùng cho rèm cửa chớp lật,nhà sx: DONGGUAN LEAFY (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C1103T000/ Móc cố định (có tâm) thanh trượt thấp dùng cho rèm cửa PVC (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C1105T000/ Móc cố định có lõi thép-dùng cho thanh trượt cao của rèm cửa chớp lật, loại không dây (bằng nhựa) kích thước 2 inch Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C1106T000/ Móc cố định không có lõi (bằng nhựa) dùng cho thanh trượt cao trong rèm cửa chớp lật loại 2inch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C1107T000/ Móc cố định không lõi dùng cho rèm cửa lá loại 1 inch (bằng nhựa) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C1109T000/ Móc cố định không lõi dùng cho rèm cửa chớp lật bằng nhựa (dạng thanh trượt cong) kích thước 1 inch. Mới 100 % (nk)
- Mã HS 39253000: C1202T000/ Móc cố định lõi lục giác 20mm (bằng nhựa) dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C1210T000/ Lõi cố định không dây kéo có lỗ lục giác loại cao 2 inch bằng nhựa dùng cho rèm cửa chớp lật,nhà sx: DONGGUAN LEAFY (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2603T001/ Móc thanh quay (bằng nhựa)dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2805T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 64B2 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2806T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 64B3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2808T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72A1 dùng cho rèm cửa chớp lật bằng nhựa loại 2 inch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2809T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72A2 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2810T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72A3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2811T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72A4 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2812T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72B2 dùng cho rèm cửa chớp lật bằng nhựa loại 2 inch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2813T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72B3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2814T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72B4 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật loại 2 inch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2819T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84B2 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2820T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84B3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2821T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84B4 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2822T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72C1 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2823T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72C2 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2824T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72C3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2825T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72C4 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật loại 2 inch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2830T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84C1 dùng cho rèm cửa chớp lật bằng nhựa loại 2 icnh. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2831T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84C2 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa loại 2 icnh. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2832T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84C3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật loại 2 inch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2833T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84C4 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2834T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 96C1 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa loại 2 icnh. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2835T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 96C2 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa loại 2 icnh. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2836T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 96C3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa loại 2 icnh. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2844T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 96B3 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật loại 2 inch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2845T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 96B4 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật loại 2 inch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2846T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 64B1 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật loại 2 inch (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2847T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72B1 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2848T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84B1 dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2849T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) S series- 48S dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2850T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) S series- 64S dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2851T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) S series- 72S dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2852T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) X series- 48X dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2854T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) X series- 72X dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2855T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) form 72M dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2856T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) M series- 96M dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2858T000/ Bộ chỉnh dây X series (bằng nhựa và thép không gỉ) form 84X dùng trong rèm cửa chớp lật PVC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2859T000/ Bộ chỉnh dây (bằng nhựa và thép không gỉ) S series- 72S-1.dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2863T000/ Bộ chỉnh dây M series (bằng nhựa và thép không gỉ) form 108M dùng trong rèm cửa chớp lật PVC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2903T000/ Miếng nẹp kéo (bằng nhựa)dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 2 inch. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: C2909T001/ Miếng đệm đỡ bằng nhựa dùng cho rèm cửa dạng chớp lật (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39253000: C2912T000/ Nẹp kéo móc cố định (bằng nhựa) dùng cho rèm cửa dạng chớp lật bằng nhựa kích thước 1 inch.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: CF12/ Móc treo rèm phần trên bằng nhựa (CF-6) (nk)
- Mã HS 39253000: CF13/ Móc treo rèm phần dưới bằng nhựa (CF-6) (nk)
- Mã HS 39253000: CF14/ Chốt của móc treo rèm bằng nhựa (CF-6) (nk)
- Mã HS 39253000: CF15/ Bánh răng của móc treo rèm bằng nhựa (CF-6) (nk)
- Mã HS 39253000: Con chạy lắp trong thanh ray bằng nhựa, kích thước (1 x 2)cm+-5%. Mới 100%. Nhà sx: Foshan Langjie Sanitary Ware Co., Ltd. (nk)
- Mã HS 39253000: Cửa chớp, làm bằng nhựa PVC, kích thước: rộng 3000mm dài 3500mm, nhà sản xuất: Haixin, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Đầu bịt kéo bằng nhựa để bịt 1 đầu của thanh nhôm, đường kính 30mm, dùng để sản xuất rèm cuốn,nhà sản xuất:SAMSUNG TECH.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Đầu khóa bằng nhựa PVC, là bộ phận khóa trục xoay của rèm gỗ, kích thước 4.2*4.2*5 cm, nhãn hiệu: Hong San Jing, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39253000: Dây nhựa trong suốt dùng cho rèm cửa,hàng mới 100 % (nk)
- Mã HS 39253000: DLC12 corner Nối góc bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC22 spacer Miếng đệm bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC30 Inside control up and down Tay kéo trong bằng nhựa Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC32 Roller Con lăn bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC33 Positioning screw Chốt bằng nhựa Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC35 Retreat Miếng chặn phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC39 Pull the string Cuộn dây bằng nhựa Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC40 Botton cushion Nút nhựa bịt đầu vít Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC42 Hexagonal Bar Thanh chốt bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC46 cord 13*18 Dây kéo bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC48 Round pegs Nút chốt bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC4921A space rail Ray viền bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC50 double latch Chốt ngang bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC51 Latch on Chốt trên bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC52 Sliding rails Viền trên bằng nhựa phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC53 Plastic button Nút nhựa bịt đầu vít phụ tùng của cửa chớp Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: DLC7-2 outside holder up and down Tay nắm ngoài phụ tùng của cửa chớp bằng nhựa Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Ghim dây cước bằng nhựa, dùng cho mành cửa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Hạt nhựa đã được xâu chuỗi thành dải (chuỗi hạt bằng nhựa) các màu, dùng làm mành che cửa, do TQSX, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39253000: Hạt nhựa tổng hợp đã đục lỗ đã xâu chuỗi kết thành dây, đường kính (0.2-3)cm dùng để làm mành che cửa, 15kg/1 cuộn dây.Hiệu: Hutong. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Hệ thống cửa chớp thông gió bằng nhựa, kích thước 153x153cm, sử dụng trong hệ thống làm mát cho heo, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: khớp nối bằng nhựa để nối 2 thanh ray của rèm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: KMG11/ Nút nhựa hình trụ dùng để bịt hai đầu (trên/ dưới), dùng cho khung nhôm kính. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Linh kiện bằng nhựa (các loại) phục vụ trong sản xuất rèm cửa bao gồm (bịt đầu rèm to nhỏ, con lăn to nhỏ, khớp nối rèm), hàng mới 100% do TQ sản xuất (nk)
- Mã HS 39253000: Màn cửa Chất liệu: PVC nsx: SANFENG Model: PVC Blind kich thuoc 90 x 152 cm (3 cái/kiện) (nk)
- Mã HS 39253000: Màn cửa PVC, chất liệu nhựa PVC- màu vàng. Kích thước: W2540*H3800 (mm), 1 SET 1 CÁI hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Màn sáo cuốn bằng nhựa- ROLLER BLIND, khổ: 1.37M X 1.64M, Hiệu: VC FABRIC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Màn sáo cuốn bằng nhựa- ROLLER BLIND, khổ: 1.46M X 1.63M, Hiệu: VC FABRIC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Màn sáo nhựa giả gỗ- WOODEN BLIND, khổ: 1.2M X 1.46M, Hiệu: VC FABRIC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Màn sáo nhựa PVC giả gỗ, kích thước: 1236x1875-Blind, chất liệu: Nhựa PVC. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39253000: Mành che cho cửa tốc độ cao bằng nhựa STAR 5 FORUM BUDGET CURTAIN SIN 99-CA-R739 (nk)
- Mã HS 39253000: Mành che cửa bằng các dây hạt nhựa kết hợp gỗ đã được sâu chuỗi,kích thước (80-120x180-250)cm+/-10cm, không dùng điện.mới 100%. (nk)
- Mã HS 39253000: Móc treo rèm, lắp trong thanh ray rèm dạng cuộn 50m/ cuộn, chất liệu bằng nhựa. Nhà sx: Foshan Langjie Sanitary Ware Co., Ltd. (nk)
- Mã HS 39253000: Nắp máng bằng nhựa để bịt 2 đầu của thanh nhôm,màu be,1 Bộ 2 chiếc,dùng để sản xuất rèm cuốn,nhà sản xuất:SAMSUNG TECH.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Nguyên liệu sản xuất rèm cửa: Hạt nhựa tổng hợp đã kết thành dây dùng làm mành treo cửa, dạng cuộn (30 kg/ cuộn). nhà sx: Guangxi pingxiang city. Mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 39253000: Nguyên liệu sản xuất rèm cửa: Hạt nhựa tổng hợp đã kết thành dây dùng làm mành treo cửa, dạng cuộn (50kg/bao). do Trung Quốc sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Nguyên liệu sản xuất rèm cửa: Hạt nhựa tổng hợp đã kết thành dây dùng làm mành treo cửa, dạng cuộn chưa được cắt ngắn, dạng cuộn 1200m/ cuộn. Mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 39253000: Nguyên liệu sản xuất rèm cửa: Hạt nhựa tổng hợp đã kết thành dây dùng làm mành treo cửa, dạng cuộn chưa được cắt ngắn, dạng cuộn. Nhà sản xuất: Tianbang. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Nguyên liệu sản xuất rèm cửa: Hạt nhựa tổng hợp đã kết thành dây dùng làm mành treo cửa, dạng cuộn chưa được cắt ngắn. Mới 100% do TQ SX (nk)
- Mã HS 39253000: Nguyên liệu sản xuất rèm cửa: Hạt nhựa tổng hợp đã kết thành dây dùng làm mành treo cửa, dạng cuộn chưa được cắt ngắn. Mới 100% do TQ SX. Nhà sx: Dongguan Timsen Precision Plastic Co., Ltd. (nk)
- Mã HS 39253000: Nút bịt thanh ray rèm cửa chất liệu bằng nhưa, kích thước (2x2)cm+-5%. Mới 100%. Nhà sx: Foshan Langjie Sanitary Ware Co., Ltd. (nk)
- Mã HS 39253000: PGS-4709/ Lưới che nắng màu xanh (KT: rộng 2m x dài 50m) (bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện của mành cửa kéo bằng tay: bằng nhựa, nhựa với sắt. (Bộ phận của đầu điều khiển để kéo lên xuống. Móc treo. Dây kéo) Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện cửa rèm:ốc cưa hai đầu rèm bằng nhựa, kích thước 7*6cm. made in korea. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện kiện bằng nhựa (các loại: bịt đầu rèm to nhỏ, con lăn to nhỏ, khợp nối rèm), phục vụ trong sản xuất rèm cửa, hàng mới 100% do Trung Quốc sản xuất (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện may rèm bằng nhựa: khoen rèm,băng gai, dây kéo rèm, vòng ô rê, vành khuyên, quả treo, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện nhựa dùng làm màn sáo gồm: Dây chuỗi (20.000m), Bộ đầu (10.000 bộ), (Một bộ gồm 2 miếng nhựa), đế chân nhựa (5.000 cái), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện nhựa dùng làm màn sáo gồm: Dây chuỗi (7000m),con chạy (20000 cái), lưỡi gà (40000cái), nút chụp thanh (70000cái), Chốt chặn dây (31000 cái),Đế chân nhựa 20000cái, điều khiển xoay lá 10000 (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện rèm cửa: con xoay dây kéo rèm bằng nhựa, (Phi 5.5 x 11)cm+-10%. Mới 100% do TQSX (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện rèm cửa: con xoay kéo rèm bằng nhựa, Kích thước (7x5x5.5)cm+-10%. Mới 100% do TQ SX. Nhà sx: Guangzhou keco mechanical & electronical co.,ltd (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện rèm cửa: nút khoá dây kéo bằng nhựa, Kích thước (phi 3 x 4)cm+-10%. Mới 100% do TQ SX. Nhà sx: Guangzhou keco mechanical & electronical co.,ltd (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện rèm cuốn: Chốt bằng nhựa, dùng chốt rèm (BRAD BUCKLE). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện rèm cuốn: Củ kéo rèm cuốn bằng nhựa dùng để kéo rèm cuốn (28MM ROLLER CLUTCH WITHOUT CHAIN).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện rèm lá dọc: con chạy bằng nhựa (CARRIER). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện rèm lá dọc: đầu kéo rèm dọc (CONTROL UNIT), Item A-005. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện rèm lá dọc: Khoá dây rèm dọc (MASTER RUN WITH SCREW).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện rèm lá dọc: Tăm cài lá rèm bằng nhựa (SPLINE double holes 100mm), Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Phụ kiện rèm lá dọc: Tăm nối các con chạy bằng nhựa (SPACER). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Rèm che nắng cửa sổ bằng nhựa tổng hợp. Hiệu: TELESCOPIC SUNSHADE. KT: (130*70*6)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Rèm cửa bằng nhựa, cỡ (1,4 x 0,8)m đến (1,8 x 1,2)m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Rèm cửa bằng nhựa, cỡ (1,4x0,8)m đến (1,8x1,2)m, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Rèm cửa bằng nhựa, Nhãn hiệu: Cortland, Model: 2BFH24x72W, kích thước 120*220cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Rèm cửa sổ KT: 2x1.2m, màu xanh dương, chất liệu nhựa mềm (1 bộ 1 chiếc); hàng mới 100% / VN (nk)
- Mã HS 39253000: Rèm nhựa dạng cuộn 30m, chất liệu: PVC, khổ rộng 1.37m, dày 0.3mm, dùng làm vách ngăn phòng lạnh, Guangzhou sx. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Rèm nhựa dùng để lắp cửa xưởng kích thước 5.1x4m. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Rèm nhựa PVC (kích thước 1100x2200 mm) (nk)
- Mã HS 39253000: Rèm treo tổ đúc bằng nhựa 0.35(dày)x2800(dài)x8000(rộng)mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: remnhua/ Rèm cửa bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm màn cửa trượt (bằng nhựa), kích thước 500 x2.5m, hiệu DOORHAN, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-1 bằng nhựa, kích thước (1910x1570x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-10 bằng nhựa, kích thước (1589x1274x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-11 bằng nhựa, kích thước (1556x1271x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-12 bằng nhựa, kích thước (1556x1911x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-13 bằng nhựa, kích thước (1389x1271x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-15 bằng nhựa, kích thước (1389x1274x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-16 bằng nhựa, kích thước (1489x1274x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-17 bằng nhựa, kích thước (1389x361x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-18 bằng nhựa, kích thước (1392x1271x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-19 bằng nhựa, kích thước (1489x631x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-2 bằng nhựa, kích thước (1570x630x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-20 bằng nhựa, kích thước (1489x1911x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-21 bằng nhựa, kích thước (1489x1271x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-22 bằng nhựa, kích thước (1627x1271x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-23 bằng nhựa, kích thước (1609x1271x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-24 bằng nhựa, kích thước (1609x1911x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-25 bằng nhựa, kích thước (1556x631x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-26 bằng nhựa, kích thước (1389x631x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-3 bằng nhựa, kích thước (1577x1271x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-4 bằng nhựa, kích thước (1577x1911x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-5 bằng nhựa, kích thước (1577x631x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-6 bằng nhựa, kích thước (1577x1300x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-7 bằng nhựa, kích thước (1589x1271x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-8 bằng nhựa, kích thước (1589x1911x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-9 bằng nhựa, kích thước (1589x631x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39253000: Tay nắm bằng nhựa dùng để móc vào dây, 1 bộ 2 chiếc, nhà sản xuất:SAMSUNG TECH.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bồn muối (bồn nhựa) 100L (nk)
- Mã HS 39259000: Gen bán nguyệt bằng nhựa dùng để đi dây cáp, kích thước: (51x19)1.2m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: ./ Ghen nhựa đi dây điện, đường kính 20mm, dùng đi dây điện trong nhà xưởng, mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: ./ Máng điện chất liệu nhựa, cable tray, kích thước 2m, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: ./ Máng ốp dây điện (ống gen) cứng bằng nhựa PVC, dạng hình hộp, dùng luồn dây điện (tiết diện chữ nhật W20xH10xL1700mm).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: ./ Máng ốp dây điện (ống gen) cứng bằng nhựa PVC, dạng hình hộp, dùng luồn dây điện (tiết diện chữ nhật W30xH16xL1700mm).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: ./ Máng ốp dây điện (ống gen) cứng bằng nhựa PVC, dạng hình hộp, dùng luồn dây điện (tiết diện chữ nhật W60xH40xL2000mm).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: ./ Tấm ốp tường bằng nhựa, màu trắng, kích thước rộng 600, cao 3000mm theo kích thước tiêu chuẩn, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: ./ Tấm ốp tường LOGO bằng nhựa, màu gỗ tự nhiên dày 5cm, bố trí theo chiều ngang khổ 1220*600, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: ./ Thùng IBC TANK (bằng nhựa), dùng để chứa hóa chất Hydrofluoric Acid (HF) EL 49% dung tích 1000L, trọng lượng thùng 60kg/thùng/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: [BDR-362] Máng ốp dây điện bằng nhựa (30x60x1000mm) (nk)
- Mã HS 39259000: [BDR-382] Máng ốp dây điện bằng nhựa (30x80x1000mm) (nk)
- Mã HS 39259000: [BDR-462] Máng ốp dây điện bằng nhựa (1000x60x40mm) (nk)
- Mã HS 39259000: [BDR-482] Máng ốp dây điện bằng nhựa (1000x80x40mm) (nk)
- Mã HS 39259000: [BDR-682] Máng ốp dây điện bằng nhựa (1000x80x60mm) (nk)
- Mã HS 39259000: 0/ Phào ốp góc bằng nhựa, dùng ốp xương trần, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 0/ Thang cáp dùng lắp cho đường dây dẫn, hoặc đường mạng trong nhà xưởng hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 0104_0092/ Nẹp kính 3090*6*6 màu White 1kg23m, bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39259000: 036-CUA/ Nắp đậy thanh trên bằng nhựa của cánh cửa (end cap for headrail) (kích thước: 6*1.1CM, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: 1/ Nắp nhựa bên trái (nk)
- Mã HS 39259000: 11880AM/ Máng nhựa luồn dây điện 33x45 (nk)
- Mã HS 39259000: 174-CUA/ Nút bít bằng nhựa của cánh cửa (Plastic nut) (kích thước: 2.5*1.2cm, NSX: RUI ZHEN, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: 18/ Gói chống ẩm (nk)
- Mã HS 39259000: 2/ Nắp nhựa bên phải (nk)
- Mã HS 39259000: 2020CW-POLYAMIDE/ Thanh nhựa cách nhiệt dùng cho kết cấu bộ cửa nhôm cố định và kết cấu mái nhà trong xây dựng bằng nhôm, chất liệu nhựa polyamide,rộng: 57mm,dài: (3600)mm,3500 chiếc. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 21056/ Bình chứa nước ngọt loại 20L bằng nhựa (có cảm biến mức nước), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 3/ Dụng cụ đựng nước rửa mắt 248680000 (8-5367-21, chưa có dung dịch rửa, chất liệu nhựa LDPE, kích thước 460 x 360mm, 1 bộ gồm giá đỡ, gương và 2 lọ nhựa 1L, dùng lắp cố định vào tường bằng vít) (nk)
- Mã HS 39259000: 3/ Electric wire conduit (Ghen vuông) SP Electric wire conduit kích thước 39x18x2000mm (MOQ10 BAR) unt thanh,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 3/ Máng nhựa đi dây điện, 45x45mm 1,7M/thanh, TAIPHACO. Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39259000: 3/ Máng nhựa đi dây điện, 65x65mm 1,7M/thanh, TAIPHACO. Hàng mới 100%./ VN (nk)
- Mã HS 39259000: 3/ Máng ốp dây điện bằng nhựa (25x45x990mm, nhãn hiệu: MISUMI) MD-1L-R (nk)
- Mã HS 39259000: 3/ Máng ốp dây điện bằng nhựa (33x45x990mm, nhãn hiệu: MISUMI) MD-1.5L-R (nk)
- Mã HS 39259000: 3/ Máng ốp dây điện bằng nhựa (45x45x990mm, nhãn hiệu: MISUMI) MD-2L-R (nk)
- Mã HS 39259000: 3/ Máng ốp dây điện bằng nhựa (80x80x1000mm, nhãn hiệu: MISUMI) SD-8080-R (nk)
- Mã HS 39259000: 30229/ Thùng chứa nước bằng nhựa 32L, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 310007571/ Tắc kê nhựa 5x25mm (nk)
- Mã HS 39259000: 310007582/ Tắc kê nhựa 6x40mm (nk)
- Mã HS 39259000: 310007583/ Tăc kê nhưa Plastic Expander, GREY, 6x60mm (nk)
- Mã HS 39259000: 310007587/ Tắc kê nhựa 6x30mm (nk)
- Mã HS 39259000: 310007588/ Tắc kê nhựa 8x40mm (nk)
- Mã HS 39259000: 310007874/ Tắc kê nhựa 10x50mm (nk)
- Mã HS 39259000: 3240197/ Máng cáp bằng nhựa rộng 25mm, cao 80mm, dài 2000mm, có nắp che, dùng để đi dây điện trong máy phát điện.Mã hàng 3240197. Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 3240198/ Máng cáp bằng nhựa rộng 40mm, cao 80mm, dài 2000mm, có nắp che, dùng để đi dây điện trong máy phát điện. Mã hàng 3240198. Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 3240199/ Máng cáp bằng nhựa rộng 60mm, cao 80mm, dài 2000mm, có nắp che, dùng để đi dây điện trong máy phát điện. Mã hàng 3240199. Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 3240200/ Máng cáp bằng nhựa rộng 80mm, cao 80mm, dài 2000mm, có nắp che, dùng để đi dây điện trong máy phát điện. Mã hàng 3240200. Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 3240282/ Máng cáp bằng nhựa rộng 30mm, cao 80mm, dài 2000mm, có nắp che, dùng để đi dây điện trong máy phát điện.Mã hàng 3240282. Nhà sản xuất: PHOENIX CONTACT. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 4503088847/ Máng ốp dây điện bằng nhựa (40x80x2000mm, 10 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) BDR-482-10P/ Cable accessory BDR-482-10P (nk)
- Mã HS 39259000: 4A057XR/ Khung gắn cố định nắp che van trên tường, bằng nhựa loại 4A057XR, dùng cho van xả tự động bồn cầu (nk)
- Mã HS 39259000: 4F045X/ Khung gắn cố định nắp che van trên tường, bằng nhựa loại 4F045X, dùng cho van xả tự động của tiểu nam và bồn cầu (nk)
- Mã HS 39259000: 5K000MI002910/ Tay cầm entraxe 117 bằng nhựa- Poignee tiroir entraxe 117, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 5K000MI002911/ Tay cầm entraxe 179 bằng nhựa- Poignee tiroir entraxe 179, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 5K000ST001864/ Tay nắm nhựa dia.179mm- Handle dia.179, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 5K000ST001936/ Tay nắm cửa nhựa 117mm- Handle dia.117, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 6/ PHIM PVC (MIẾNG NHỰA) (nk)
- Mã HS 39259000: 915-1085-0004-1/ Bản lề bằng nhựa cứng sử dụng cho hộp lọc khí với chiều dài 70mml ngang 22mm- Plastic Moulded Hinge (P0602015). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: ASIANBN-4.5P/ Nẹp sàn (ASIA) ASIANBN-4.5P. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: ASIANBN-6P/ Nẹp sàn (ASIA) ASIANBN-6P. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: ASIANBN-8P/ Nẹp sàn (ASIA) ASIANBN-8P. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: ASPU101/ Dây đệm bằng nhựa- ASPU101(10.3*2.4)mm (nk)
- Mã HS 39259000: ASPU101Z/ Dây đệm bằng nhựa- ASPU101Z(10.3*2.4)mm (nk)
- Mã HS 39259000: Bản lề bằng nhựa (48x47mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: HHPSJ6-W (nk)
- Mã HS 39259000: Bản lề bằng nhựa (50x37x5mm), nhãn hiệu: Takigen, code: BP-150-2 (nk)
- Mã HS 39259000: Bản lề bằng nhựa (69x52mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: HHPSJ8-W-SST (nk)
- Mã HS 39259000: Băng cản nước (chất liệu bằng nhựa PVC) Waterstop PVC MC O300 BLUE (1 cuộn 12m), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Băng cản nước (chất liệu bằng nhựa PVC) Waterstop PVC MC V250 BLUE (1 cuộn 15m), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Băng cản nước (chất liệu bằng nhựa PVC) Waterstop PVC MC V300 BLUE (1 cuộn 12m), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Băng nẹp nhựa Soft Habagi 75RV, L30,000mm, D-Gray, dùng để dán nẹp chân tường (nk)
- Mã HS 39259000: BDR-242/ Máng ốp dây điện bằng nhựa BDR-242, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bể Composit Pentair, dùng để chứa hạt nhựa làm mềm nước, dung tích: 125 L. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bể xử lí nước thải, chất liệu Composit cốt sợi thủy tinh, kích thước D3000xL11900xT10mm, dung tích 84m3, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bịt đầu ngưỡng cửa bằng nhựa mã 218351(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bịt đầu ngưỡng cửa bằng nhựa mã 267940(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bịt đầu vít bằng nhựa mã 281715 (phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Bộ nắp chụp bảo vệ tường 1622 bằng nhựa PVC màu trắng gồm 1 nắp chụp kết thúc và phụ kiện dùng trong TTNT (loại trừ TT10), nhãn hiệu: INPRO. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bộ nút che ốc bằng nhựa- ZTH123 (nk)
- Mã HS 39259000: Bộ nút che ốc bằng nhựa- ZTHK123 (nk)
- Mã HS 39259000: Bộ nút che ốc bằng nhựa- ZTHU123 (nk)
- Mã HS 39259000: Bộ thoát cáp kích thước 120mm, có nắp đậy, phụ kiện dùng trong hệ thống máng quang, dẫn dây quang từ hệ thống máng ra ngoài, chất liệu nhựa PVC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bộ thoát cáp kích thước 130mm, có nắp đậy, phụ kiện dùng trong hệ thống máng quang, dùng để dẫn dây quang từ máng chính ra ngoài, chất liệu nhựa PVC, mã sản phẩm: LC210+38161, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bồn bằng nhựa PP 10mm 200L dùng để chứa hóa chất, kích thước W605xH865. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bồn bằng nhựa PP 10mm 220L dùng để chứa hóa chất, kích thước L700xW450xH800. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bồn bằng nhựa PP 10mm 380L dùng để chứa hóa chất, kích thước L700xW750xH800. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bồn nhựa 200L (1-2422-01, MC-200, chất liệu nhựa PE, dùng đựng dung dịch trong nhà xưởng) (nk)
- Mã HS 39259000: Bồn nhựa cho máy lọc mạ kẽm, kích thước: phi 200x250mm (nk)
- Mã HS 39259000: Bồn nhựa composite, sử dụng trong xử lý nước, kích thước 200MMX893MM;dung tích:28 lít; NSX: SH SCENIC RESIN CO.,LTD; mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bồn nhựa Methanol, Model: CEN300B-M122, Dung tích: 300lít, TEMA (Thái Lan), kích thước 650mmDx1050mmH, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Bồn pha hóa chất, Thể tích bồn V 300L,Vật liệu: nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: BONNUOCNHUA/ Bồn nước nhựa 42lit, 600x300x300 (nk)
- Mã HS 39259000: BPJB105AZ/ Dây đệm bằng nhựa- BPJB105AZ (7.1MM*8.8MM*150M) (nk)
- Mã HS 39259000: CCDC-11952N/ Máng ốp dây điện bằng nhựa (45*45*1700)mm,Mới 100%(sử dụng trong nhà xưởng) (nk)
- Mã HS 39259000: Chạc 3 PPR DN32*20 (khớp nối có ba vị trí nối, chất liệu: PPR, dùng để kết nối các ống nước PPR với nhau). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chạc 3 PPR DN32*25. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chạc 3 PPR DN32. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chai nhựa PP dung tích 2L cho vòi sen hiệu Refa, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Chặn cửa bằng nhựa- phụ kiện cửa nhôm, hiệu YKK AP, mã 2K-32663/ Liner (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ bo viền bằng nhựa PVC,mã: 4452A, dạng cuộn, size:1x18mm dùng làm cửa gỗ. NSX: LINYI XINHEYUAN PLASTIC CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ bo viền bằng nhựa PVC,mã: 4452A, dạng cuộn, size:1x25mm dùng làm cửa gỗ. NSX: LINYI XINHEYUAN PLASTIC CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ bo viền bằng nhựa PVC,mã: 4452A, dạng cuộn, size:1x33mm dùng làm cửa gỗ. NSX: LINYI XINHEYUAN PLASTIC CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ bo viền bằng nhựa PVC,mã: 4452A, dạng cuộn, size:1x37mm dùng làm cửa gỗ. NSX: LINYI XINHEYUAN PLASTIC CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ bo viền bằng nhựa PVC,mã: 4452A, dạng cuộn, size:1x40mm dùng làm cửa gỗ. NSX: LINYI XINHEYUAN PLASTIC CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ bo viền bằng nhựa PVC,mã: 4452A, dạng cuộn, size:1x44mm dùng làm cửa gỗ. NSX: LINYI XINHEYUAN PLASTIC CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ bo viền bằng nhựa PVC,mã: 4452A, dạng cuộn, size:1x52mm dùng làm cửa gỗ. NSX: LINYI XINHEYUAN PLASTIC CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ chân tường bằng PVC, mã hàng LTH 7504, kích thước 75mm*50M/cuộn, hiệu TOLI, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ chân tường bằng PVC, mã hàng LTH 7593, kích thước 75mm*50M/cuộn, hiệu TOLI, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ chân tường bằng PVC, mã hàng LTH6034, kích thước 60mm*50M/cuộn, hiệu TOLI, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ chân tường bằng PVC, mã hàng LTH6097, kích thước 60mm*50M/cuộn, hiệu TOLI, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ chân tường bằng PVC, mã hàng LTH7502, kích thước 75mm*50M/cuộn, hiệu TOLI, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ chân tường bằng PVC, mã hàng LTH7534, kích thước 75mm*50M/cuộn, hiệu TOLI, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 'Chi tiết giữ nẹp kính, chất liệu Nhựa, 100 cái/gói, phụ kiện cửa, hsx: Schuco, mã hàng: 203102, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ tường bằng nhựa PVC, (PVC Skirting) loại Frame line B, kích thước 35mm x 3000mm, nhà sx Haining. hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ tường bằng nhựa PVC, (PVC Skirting) loại Frame line C, kích thước 60mm x 3000mm, nhà sx Haining. hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 39259000: Chỉ tường bằng nhựa PVC, (PVC Skirting) loại Frame line D, kích thước 70mm x 3000mm, nhà sx Haining. hàng mới 100%, (nk)
- - Mã HS 39259000: 'Chống nhấc cánh cửa xếp trượt, chất liệu nhựa, phụ kiện cửa, 2 cái/ gói, hsx: Shuco, mã hàng: 228640, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chống xệ cửa, chất liệu nhựa, 10 cái/gói, phụ kiện cửa, hsx: Schuco, mã hàng: 248858, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chốt cân bằng dùng để cân bằng lát gạch (dùng trong xây dựng) chất liệu bằng nhựa kết hợp sắt, kích thước (phi 3 x 6)cm+-10%. Nhà sản xuất: Tianbang. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chốt chặn cửa bằng nhựa mã TCG026 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Chốt liên kết, Thương hiệu: Sky Wood, màu Brown, kích thước: 32mm x 13 mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: CNH-01/ Cánh cửa nhựa GRP 1808x658mm, 2 tay gài(100376IM) (nk)
- Mã HS 39259000: CNH-01/ Cánh cửa nhựa GRP 750x1900x80mm, 2 tay gài(100270IM) (nk)
- Mã HS 39259000: CNH-01/ Cánh cửa nhựa GRP 800x1600mm, 2 tay gài(100349IM) (nk)
- Mã HS 39259000: CNH-01/ Cánh cửa nhựa GRP 800x1600mm, 4 tay gài(100359IM) (nk)
- Mã HS 39259000: CNH-01/ Cánh cửa nhựa GRP 850x1950mm, 4 tay gài(100347IM) (nk)
- Mã HS 39259000: Con chống vẩy cánh, chất liệu nhựa, 10 cái/gói, phụ kiện cửa, hsx: Schuco, mã: 276205, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Con lăn lắp gioăng, mã 296518, dùng trong lắp ghép cửa, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Côn nhựa PVC (cút nối ống nhựa PVC), kích thước: đường kính 140mm-114mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Con sơn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:C10024, KT: 130mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Con sơn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:C10025, KT: 150mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Con sơn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:C20009, KT: 260mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Côn thu PVC DN110-48. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: COVER SEAL: NẮP CHỤP BẰNG NHỰA CỦA THANH ỐP CỬA,DÙNG CHỤP 2 ĐẦU CỦA THANH ỐP/50 X 20 X 01 MM/ MỚI 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: CPJK10/ Thanh chặn bằng nhựa- CPJK10 (nk)
- Mã HS 39259000: CPJU10/ Thanh chặn bằng nhựa- CPJU10 (nk)
- Mã HS 39259000: cửa bằng nhựa pvc dùng cho máy gia công trục đứng DME 4000, kích thước 1000mm*1500mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Cửa thông gió (cửa gió tránh mưa) bằng nhựa ABS, dùng cho phòng sạch thí nghiệm. Kích thước: (600*600)mm +/-5%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Cửa thông gió chất liệu bằng nhựa, dùng trong nhà xưởng, kích thước: 30cm*15cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Cửa thông gió chất liệu bằng nhựa, dùng trong nhà xưởng, kích thước: 30cm*30cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Cửa thông gió chất liệu bằng nhựa, dùng trong nhà xưởng, kích thước: 40cm*20cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Cửa thông phòng chất liệu nhựa composite kích thước:2250/905/80mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Cục đệm bằng nhựa- phụ kiện cửa nhôm, hiệu YKK AP, mã 2K-31086/ Spacer (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Dải nhựa tổng hợp dạng cuộn dùng nẹp mép bàn kt: khổ 0.3cm~3cm, hiệu: GUANGXI.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Dải nhựa tổng hợp dạng cuộn không tự dính dài 10m,dày 1mm, khổ rộng 8cm, dùng làm phụ kiện trong sản xuất đồ nội thất, không hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Dải plastic PVC dùng làm phào chỉ đã được gia cố gắn lớp mặt nhưng chưa được gia công thêm,KT: 2800x100x17mm,Nặng: 0.68-0.70kg/m, màu: HW 90241, hãng sản xuất:Tiledepot (nk)
- Mã HS 39259000: Dải plastic PVC dùng làm phào chỉ đã được gia cố gắn lớp mặt nhưng chưa được gia công thêm,KT: 2800x100x17mm,Nặng: 0.68-0.70kg/m, màu: HW 90241,hãng sản xuất:Tiledepot (nk)
- Mã HS 39259000: Dải plastic PVC dùng làm phào chỉ đã được gia cố gắn lớp mặt nhưng chưa được gia công thêm,KT: 2800x26mm,Nặng: 0.13kg/m, màu: HW 90241, hãng sản xuất:Tiledepot (nk)
- Mã HS 39259000: Dẫn hướng bằng nhựa mã 265375(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Đầu bịt hộp đi dây 110 x 50, chất liệu nhựa, mã hàng:10095 RBR, HSX: EFAPEL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đầu bịt mi chắn nước bằng nhựa, 1 gói 20 chiếc mã 227132(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đầu cong PPR DN32. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đầu cong, chất liệu: PPR, kích thước: DN 63mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đầu nối hình chữ T, chất liệu: nhựa PPR, kích thước: DN63mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: DÂY NẸP PVC EDGE BANGDING DÙNG ĐỂ NẸP CÁC CỬA TỦ, CẠNH BÀN, GHẾ (POLYME VINYL CLORUA) 709-20 (0.6x22)mm/ (1*45)mm (1*55)mm/ (1*80)mm.DÙNG TRONG NGÀNH GỖ. MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39259000: DD.1000/ Dây đai bằng nhựa, 1 cuộn 1,000 Mét. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đế âm đơn chữ nhật (chất liệu bằng Plastic). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: đế nổi cho ổ cắm âm (F106-0, F106-0, PCE) (không chứa các thiết bị điện dùng trong xây lắp) (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm chân cửa hai cánh, mã 218352, phụ kiện khóa, chất liệu nhựa, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm chèn kính bằng nhựa, 1 gói 10 chiếc mã 227769(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm chèn kính bằng nhựa, 1 gói 100 chiếc mã 288770(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm chèn kính bằng nhựa, 100 chiếc/ gói mã 203102(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm chống đập cánh FK-C màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm chống đập cánh T-FK-D màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm chống nhấc KIN LONG FDK màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm dẫn hướng DG-03 màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm dẫn hướng DG-04 màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm dẫn hướng DG-05 màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm dẫn hướng DG-06 màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm giảm chấn FK-A màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm giảm chấn FK-B màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm kính, chất liệu nhựa, 100 cái/gói, phụ kiện của cửa, hsx: Schuco, mã hàng: 288167, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đệm trước T95-05A màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: DHBP922L3/ Miếng chặn bằng nhựa- DHBP922L3 (nk)
- Mã HS 39259000: DHBP922L8/ Miếng đệm bằng nhựa- DHBP922L8 (nk)
- Mã HS 39259000: Đố chặn góc T95-04 màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Đố chống lắc T95-06 màu đen chất liệu nhựa PVC (phụ kiện cửa sổ, cửa đi). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: DTA2.5I_WIREDUCTKIT|DM/ Bộ máng cáp dây điện bằng nhựa DTA 2.5i (nk)
- Mã HS 39259000: Dụng cụ đựng nước rửa mắt 248680000 (8-5367-21, chưa có dung dịch rửa, chất liệu nhựa LDPE, kích thước 460 x 360mm, 1 bộ gồm giá đỡ, gương và 2 lọ nhựa 1L, dùng lắp cố định vào tường bằng vít) (nk)
- Mã HS 39259000: Đường viền chân tường bằng nhựa PVC dùng để ốp chân tường, kích thước: dày 2mm, dài 6m, rộng 10cm, dùng để xây lắp nhà xưởng DNCX: Công ty TNHH Qisda Việt Nam, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gạch làm nền thí nghiệm thả rơi, chất liệu bằng nhựa, k/thước: 30*30cm/viên, brand: Armstrong Flooring, đóng gói 18 viên/hộp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: GGPH2990 Tấm đệm, Dùng cho máy gắn linh kiện tự động(mounter Fuji XPF), chất liệu bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39259000: Ghen bán nguyệt 100,mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: Ghen bán nguyệt D50,mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: Giá đỡ tay sen bằng nhựa (đã kiểm hóa theo tk 10182902834/A12 mục 16): 51200MCC plastic fitting of shower, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Giá đỡ tay sen bằng nhựa-SHOWER HOLDER 51130MCC, kích thước: dài 11 cm, đường kính 3.6 cm.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Giá giữ giấy vệ sinh đơn bằng nhựa mạ crome loại DS708PAS, kt 165x85x85 mm,Hiệu TOTO (nk)
- Mã HS 39259000: Giá giữ giấy vệ sinh đơn bằng nhựa màu trắng loại DS708PS#W, kt 165x85x85mm,Hiệu TOTO (nk)
- Mã HS 39259000: Giá treo bộ điều khiển gắn tường bằng nhựa loại SHXCK56, dùng cho nắp đậy và bệ ngồi tự động, hiệu TOTO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Giảm chấn cửa trượt, chất liệu nhựa, 10 cái/ gói, hsx: Schuco, mã hàng: 238489, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng bằng nhựa dẻo, phụ kiện của cửa sổ kích thước (2200*10*12mm), không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng bằng nhựa dẻo, phụ kiện của cửa sổ kích thước (2200*10*12mm),không nhãn hiệu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng bằng nhựa mã EP1505G (phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng bằng nhựa tổng hợp (dạng sợi), dạng cuộn, sử dụng để đệm lót cửa kính, nội thất. KT: rộng 0.8cm, dầy 0.5cm, dài 200m/cuộn +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng bằng nhựa,1 gói 100 chiếc mã 226943(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng bằng nhựa,1 gói 100 chiếc mã 226945(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng chắn nước dạng thanh, mã hàng SP-051, làm bằng PVC, dùng để ngăn nước trong vách kính tắm đứng, dài 0.6M/thanh,dày 1mm,hiệu Hiwin, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng chắn nước dạng thanh, mã hàng SP-051, làm bằng PVC, dùng để ngăn nước trong vách kính tắm đứng, dài 2.2M/thanh,dày 1mm,hiệu Hiwin, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng chắn nước dạng thanh, mã hàng SP-052, làm bằng PVC, dùng để ngăn nước trong vách kính tắm đứng, dài 1.9M/thanh,dày 1mm,hiệu Hiwin, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng chắn nước dạng thanh, mã hàng SP-052, làm bằng PVC, dùng để ngăn nước trong vách kính tắm đứng, dài 2.2M/thanh,dày 1mm,hiệu Hiwin, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng chắn nước dạng thanh, mã hàng SP-053, làm bằng PVC, dùng để ngăn nước trong vách kính tắm đứng, dài 1.9M/thanh,dày 1mm,hiệu Hiwin, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng chắn nước dạng thanh, mã hàng SP-053, làm bằng PVC, dùng để ngăn nước trong vách kính tắm đứng, dài 2.2M/thanh,dày 1mm,hiệu Hiwin, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng chắn nước dạng thanh, mã hàng SP-055A, làm bằng PVC, dùng để ngăn nước trong vách kính tắm đứng, dài 1.9M/thanh,dày 1mm,hiệu Hiwin, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng chắn nước dạng thanh, mã hàng SP-056, làm bằng PVC, dùng để ngăn nước trong vách kính tắm đứng, dài 1.9M/thanh,dày 1mm,hiệu Hiwin, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng chắn nước dạng thanh, mã hàng SP-056, làm bằng PVC, dùng để ngăn nước trong vách kính tắm đứng, dài 2.2M/thanh,dày 1mm,hiệu Hiwin, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Gioăng chắn nước dạng thanh, mã hàng SP-057, làm bằng PVC, dùng để ngăn nước trong vách kính tắm đứng, dài 1.9M/thanh,dày 1mm,hiệu Hiwin, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc cửa bằng nhựa 43mm*43mm*30mm, linh kiện của máy điều hòa không khí, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC 50 CLIP, mã HW60051, dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC 50, mã HW80101-12, dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC 50, mã HW83401-2, dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC 50, mã HW87301-2, dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC JX-020, mã HW87301-2 dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC JX-025, mã HW60051 dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC JX-025, mã HW80101-12, dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC JX-025, mã HW83401-2 dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC JX-025, mã HW87301-2 dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC JX-026, mã HW65001 dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa PVC JX-026, mã HW83401-2 dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa WPC 35 CLIPS, mã HW60051, dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa WPC 35 CLIPS, mã HW87301-12, dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Góc nhựa WPC 35 CLIPS, mã HW87301-2, dài 3m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất: HAINING HAOWANG PLASTIC. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: H0010024/ Ống nhựa cách nhiệt "0.5*1.0*10" Đường kính lỗ 0.5mm x đường kính ngoài 1 mm x chiều dài 10 m. (nk)
- Mã HS 39259000: HÀNG MẪU PHÀO CHỈ NHỰA POLYURETHANE DÙNG TRANG TRÍ TRONG NHÀ (nk)
- Mã HS 39259000: HARDWARE16A/ TẮC KÊ NHỰA M8*50MM, dùng cho đồ nội thất (nk)
- Mã HS 39259000: Hệ thống bảo vệ tường 1600I bằng nhựa PVC dài 3.6m gồm1 thanh phủ bảo vệ PVC, 10 bát đỡ bằng nhôm, 1 thanh đệm PVC và 1 bộ phụ kiện đi kèm dùng trong TTNT (loại trừ TT10), nhãn hiệu: INPRO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa khung tranh màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm: A42301-14, KT:254mmx254mmx30mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa khung tranh màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:32258-11, KT:255mmx255mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa khung tranh màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:A32204-11, KT:230mmx230mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa khung tranh màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:A37050-11, KT:270mmx270mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa khung tranh màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:A42301-15, KT:203mmx203mmx26mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa khung tranh màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:A42332-21, KT:24mmx221mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm: KS1005, KT:37mmx155mmx295mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm: ks9066, KT:1400mmx460mmx80mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:A45076-1, KT:280mmx280mmx20mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:KS0010A, KT:10mmx100mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:KS0014A, KT:140mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:KS0017A, KT:20mmx165mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:KS0020A, KT:22mmx195mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:KS1030L, KT:28mmx300mmx300mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:KS1030R, KT:28mmx300mmx300mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:ks9064, KT:240mmx725mmx30mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:ks9067, KT:240mmx725mmx30mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:ks9097, KT:240mmx455mmx28mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:ks9115, KT:430mmx185mmx20mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:ks9146L, KT: 420mmx615mmx35mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:ks9146R, KT: 420mmx615mmx35mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:ks9148, KT:510mmx315mmx21mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:ks9151, KT:775mmx385mmx45mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:ks9152, KT:355mmx355mmx22mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:ks9153, KT:675mmx263mmx40mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hoa văn trang trí màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:ks9154, KT:464mmx190mmx26mm,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp đi dây 110*50, chất liệu nhựa, mã hàng:10090 RBR, HSX: EFAPEL, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp đựng dung dịch nước rửa tay bằng nhựa (loại gắn tường), chưa có dung dịch, dung tích 700 ml, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp đựng dung dịch nước rửa tay bằng nhựa (loại gắn tường), chưa có dung dịch,dung tích 500 ml,hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp đựng xà phòng gắn tường dạng lỏng có vòi xịt bằng nhựa loại TS125R (1 bộ gồm 01 hộp đựng bằng nhựa + 01 vòi xịt), hiệu TOTO, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp mẫu Thanh gỗ nhựa tổng hợp (WPC)- WPC Sample box- kích cỡ hộp: 356mm x 223mm x120mm (1 hộp 4 thanh, size thanh:100mmx200mmx20mm), loại SB-IW(SWBA20V1A), hiệu INOVAR,mới100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp mẫu thanh gỗ nhựa tổng hợp lát sàn ngoài trời- Decking Sample box- Size: 350mm x 285mm x 33 mm (1 hộp 6 thanh, KT thanh:50mm x150mmx21 mm), loại SWBA18G1, hiệuINOVAR, mới100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp Nema chứa thiết bị phân tích dữ liệu quan trắc, khung sắt, vỏ nhựa, cao 356 mm, ngang 304mm, sâu 140mm, model C-ENC12-MM, hãng Campbell Scientific, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp nối sino 10x10 bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp ổ cắm 16A 250VAC (16A, 250VAC, SINO) (dùng để cố định ổ cắm điện) (nk)
- Mã HS 39259000: Hộp ổ khóa bằng nhựa mã TPW3813 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Kệ nhựa 3 tầng (3 floor) (sản phẩm làm bằng nhựa hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Kệ nhựa để đựng đồ chơi, hiệu Gigo, mã sản phẩm #T099R. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Ke nhựa dùng trong xây dựng, kich thước (2~4 x 2~4 x 0.5 ~3)cm+-10%. nhà sx: Tianbang. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Kẹp để giữ ống bảo vệ dây, dùng để gắn ống bảo vệ và bộ thoát cáp, chất liệu nhựa pvc, kích thước 56*52*23mm, mã sản phẩm: LCK02, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Khóa đồng ống nhiệt- Phi 20mm/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: Khớp nối liên kết thanh nhựa C07, bằng plastic, dùng để làm hàng rào nhựa, kích thước: (H55/120/77/1.3)mm nhà sx: SHAANXI SUPERIOR IMPORT&EXPORT CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Khung bảo vệ aptomat, kích thước: 120x100x60mm, Vật liệu: Nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Khung cho cửa kính kho lạnh, chất liệu: plastic, NCC: Shenzhen Sino-Australia. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Khung của nhựa PVC, mã WHITE013, kt: 0.9 X 3800mm nhà sản xuất:.Haining East Building Materials Co., Ltd. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: KX0076-HM/ Hàng rào nhựa ABS giả tre (dùng trong xây dựng) Plastic Bamboo Fence sample BQC13, kích thước 1870x1010x100mm. Hàng mẫu không thanh toán (nk)
- Mã HS 39259000: KX0076-HM/ Hàng rào nhựa ABS giả tre (dùng trong xây dựng) Plastic Bamboo Fence sample BTG12, kích thước 1600X1010x100mm. Hàng mẫu không thanh toán (nk)
- Mã HS 39259000: KX0076-HM/ Hàng rào nhựa ABS giả tre (dùng trong xây dựng) Plastic Bamboo Fence sample BTG13, kích thước 1870X1010x100mm. Hàng mẫu không thanh toán (nk)
- Mã HS 39259000: KX0076-HM/ Hàng rào nhựa ABS giả tre (dùng trong xây dựng) Plastic Bamboo Fence sample BTH12, kích thước 1600x1010x100mm. Hàng mẫu không thanh toán (nk)
- Mã HS 39259000: KX0076-HM/ Hàng rào nhựa ABS giả tre (dùng trong xây dựng) Plastic Bamboo Fence sample BTH13, kích thước 1870x1010x100mm. Hàng mẫu không thanh toán (nk)
- Mã HS 39259000: KX0076-HM/ Hàng rào nhựa ABS giả tre (dùng trong xây dựng) Plastic Bamboo Fence sample BTK12, kích thước 1600x1010x100mm. Hàng mẫu không thanh toán (nk)
- Mã HS 39259000: KX0076-HM/ Hàng rào nhựa ABS giả tre (dùng trong xây dựng) Plastic Bamboo Fence sample BTK13, kích thước 1870x1010x100mm. Hàng mẫu không thanh toán (nk)
- Mã HS 39259000: KX0076-HM/ Hàng rào nhựa ABS giả tre (dùng trong xây dựng) Plastic Bamboo Fence sample BTP12, kích thước 1990x670x100mm. Hàng mẫu không thanh toán (nk)
- Mã HS 39259000: KX0076-HM/ Hàng rào nhựa ABS giả tre (dùng trong xây dựng) Plastic Bamboo Fence sample BTP13, kích thước 2000x970x100mm. Hàng mẫu không thanh toán (nk)
- Mã HS 39259000: Lam gỗ trang trí ngoài trời mẫu hình chữ nhật, Thương hiệu SkyWood, Lourve (S), kích thước 90mm x 20mm x 2900mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Len chân tường dùng trong xây dựng, kích thước:cao 100mm, 50m/cuộn- TH96, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Linh kiện sản xuất tủ mát: Máng nước tủ mát (bao gồm kẹp máng nước). (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: LK06010/ kẹp nối,bằng: thép không gỉ,size: 25X10mm(dùng sản xuất máy lọc nước)mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: LK06052/ phao trên,bằng: thép không gỉ,size: 20X70mm(dùng sản xuất máy lọc nước)mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: LK06053/ phao dưới,bằng: thép không gỉ,size: 20X50mm(dùng sản xuất máy lọc nước)mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Lưới che nắng dệt phẳng (2MX100M),12.5KG/cuộn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Lưới che nắng dệt phẳng (2MX100M),13.0KG/cuộn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Lưới che nắng dệt phẳng (2MX100M),14.5KG/cuộn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Lưới che nắng dệt phẳng (2MX100M),9.0KG/cuộn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mâm trần màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm: BA1046B, KT:93mmx460mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mâm trần màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:BA2069A, KT:65mmx690mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mâm trần màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:BG2500A, KT: 140mmx396mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mâm trần màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:BG2500A-1, KT: 120mmx125mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mâm trần màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:BG2500A-2, KT: 160mmx80mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mâm trần màu trắng làm bằng nhựa PU, đúc đặc, đã được tạo hình, mã sản phẩm:BG2500A-3, KT: 180mmx40mm,dùng trong xây dựng,NSX:OUHAO TECHNOLOGY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng cáp bằng nhựa, dài 2m, dùng trong lắp tủ công nghiệp, loại CD-HF 30X100, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng cáp chất liệu nhựa PVC có kích thước 25x25mm; sử dụng để đi dây điện cho máy đan sợi/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: Máng cáp quang có nắp đậy làm bằng nhựa PVC, dùng để chứa và dẫn sợi quang, kích thước 120*100*2000 mm, mã sản phẩm: 3A300, 38192, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng dẫn dây nhảy quang, bằng nhựa dùng trong viễn thông (đồng bộ tháo rời), NSX: NINGBO LONGXING TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng dẫn điện bằng nhựa (phụ kiện đi kèm của hộp điều tốc dùng cho dầm cầu trục), hiệu KOREA 50A-110A, nsx HANGZHOU AOTENG dài 1000m. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Máng dây điện di động hình vuông chất liệu nhựa (có đầu cố định) 55mm x 35mm x 185cm R75mm-Square Cable carrier (with fixed head) Engineering plastic55mm x 35mm x 185cm R75mm (nk)
- Mã HS 39259000: Máng đi dây điện 60*60(1m7/thanh)/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: Máng điện bằng nhựa, cable tray, kt 2x0.025x0.025m, nhãn hiệu Morele, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng điện bằng nhựa, cable tray, kt 2x0.025x0.045m, nhãn hiệu Morele, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng điện bằng nhựa, cable tray, kt 2x0.025x0.05m, nhãn hiệu Morele, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng điện bằng nhựa, cable tray, kt 2x0.045x0.045m, nhãn hiệu Morele, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng điện bằng nhựa, cable tray, kt 2x0.045x0.065m, nhãn hiệu Morele, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng điện bằng nhựa, cable tray, kt 2x0.04x0.04m, nhãn hiệu Morele, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng điện bằng nhựa, cable tray, kt 2x0.06x0.06m, nhãn hiệu Morele, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng điện bằng nhựa, cable tray, kt 2x0.08x0.08m, nhãn hiệu Morele, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng điện bằng nhựa, cable tray, kt 2x0.08x0.1m, nhãn hiệu Morele, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng điện bằng nhựa, cable tray, kt 2x0.1x0.1m, nhãn hiệu Morele, xuất xứ Trung Quốc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng điện, 65x65x1700mm,hàng mới 100%, 2FSN-K30130, HLCEL-0043 (nk)
- Mã HS 39259000: Máng điện, 65x65x1700mm,hàng mới 100%, 2FSN-K50116, HLCEL-0043 (nk)
- Mã HS 39259000: Máng điện, 65x65x1700mm,hàng mới 100%, 2FSN-K50121, HLCEL-0043 (nk)
- Mã HS 39259000: Máng gen nhựa, kích thước 15 *9mm (Hàng mới 100%). (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ghen luồn dây điện 60x40mm-2m bằng nhựa.Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa đi dây 25x25mm (sử dụng để lắp dặt, bố trí, bao bọc và bảo vệ các dây dẫn điện) (nk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa đi dây 40x60. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa PVC, kích thước là 39*19*2800mm, chất liệu là nhựa, công dụng dùng để nẹp dây điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng nhựa PVC, kích thước là 59*22*2800mm, chất liệu là nhựa, công dụng dùng để nẹp dây điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (1000x30x20mm), nhãn hiệu: Misumi, code: AD-232 (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (1000x40x30mm) AD-342 (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (1000x40x30mm) BDR-342 (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (1000x80x30mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: BDR-382 (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (1000x80x60mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: BDR-682 (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (15x25x1700mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: MD-0.5L-1.7-R (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (2000x100x100mm, 6 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) BDR-112-6P (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (2000x60x30mm, 10 chiếc/gói), nhãn hiệu: MISUMI, code: BDR-362-10P (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (2000x60x40mm, 10 chiếc/gói), nhãn hiệu: MISUMI, code: BDR-462-10P (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (2000x60x60mm, 10 chiếc/gói, nhãn hiệu: MISUMI) BDR-662-10P (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (25x45x990mm), nhãn hiệu: Misumi, code: MD-1L-R (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (25x45x990mm, nhãn hiệu: MISUMI) MD-1L-R (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (33x45x1700mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: MD-1.5L-1.7-R (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (33x45x990mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: MD-1.5L-R (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (40x80x2000mm, 10 chiếc/gói), nhãn hiệu: MISUMI, code: BDR-482-10P (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (45x45x990mm, nhãn hiệu: MISUMI) MD-2L-R (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (45x65x990mm), nhãn hiệu: MISUMI, code: MD-5L-R (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa (45x65x990mm, nhãn hiệu: MISUMI) MD-5L-R (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa được sử dụng để lắp đặt đường dây điện trong nhà xưởng, không nhãn hiệu, kích thước: 3000*300*150mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: MD-3L-1.7-R. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: MD-4L-1.7-R. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: MD-5L-1.7-R. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: MÁNG ỐP DÂY ĐIỆN BẰNG NHỰA, MÀU XÁM, MODEL SWD100100, KÍCH THƯỚC (100x100)MM, ĐỘ RỘNG KHE 4MM, 2M/PCS, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39259000: MÁNG ỐP DÂY ĐIỆN BẰNG NHỰA, MÀU XÁM, MODEL SWD10040, KÍCH THƯỚC (1000x40)MM, ĐỘ RỘNG KHE 4MM, 2M/PCS, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39259000: MÁNG ỐP DÂY ĐIỆN BẰNG NHỰA, MÀU XÁM, MODEL SWD10080, KÍCH THƯỚC (100x80)MM, ĐỘ RỘNG KHE 4MM, 2M/PCS, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39259000: MÁNG ỐP DÂY ĐIỆN BẰNG NHỰA, MÀU XÁM, MODEL SWD6040, KÍCH THƯỚC (60x40)MM, ĐỘ RỘNG KHE 4MM, 2M/PCS, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39259000: MÁNG ỐP DÂY ĐIỆN BẰNG NHỰA, MÀU XÁM, MODEL SWD8060, KÍCH THƯỚC (80x60)MM, ĐỘ RỘNG KHE 4MM, 2M/PCS, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39259000: MÁNG ỐP DÂY ĐIỆN BẰNG NHỰA, MÀU XÁM, MODEL SWD8080, KÍCH THƯỚC (80x80)MM, ĐỘ RỘNG KHE 4MM, 2M/PCS, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, model: L-VD 100x100, kích thước: 100x100mm, độ rộng khe 4mm, 2m/pcs, hiệu: Linkwell. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, model: L-VD 100x60, kích thước: 100x60mm, độ rộng khe 4mm, 2m/pcs, hiệu: Linkwell. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, model: L-VD 100x75, kích thước: 100x75mm, độ rộng khe 4mm, 2m/pcs, hiệu: Linkwell. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, model: L-VD 80x40, kích thước: 80x40mm, độ rộng khe 4mm, 2m/pcs, hiệu: Linkwell. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, model: L-VD 80x60, kích thước: 80x60mm, độ rộng khe 4mm, 2m/pcs, hiệu: Linkwell. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, model: L-VD100x40, kích thước: 100x40mm, độ rộng khe 4mm, 2m/pcs, hiệu: Linkwell. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: AD-232 (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: AD-342 (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: MD-1.5L-1.7-R (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: MD-3L-1.7-R (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: MD-3L-R (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: MD-4L-1.7-R (nk)
- Mã HS 39259000: Máng ốp dây điện bằng nhựa, nhãn hiệu MISUMI, code: MD-5L-1.7-R (nk)
- Mã HS 39259000: MANG OP/ Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: AD-342/ JP (nk)
- Mã HS 39259000: MANG OP/ Máng ốp dây điện bằng nhựa, code: MD-0L-R/ TW (nk)
- Mã HS 39259000: Máng plastic L1000/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Máng plastic L1250/ LK & PTSX xe 24 chỗ ngồi trở lên. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mặt nạ kèm nút nhấn xả nước âm tường làm bằng nhựa mạ crôm (244x165x8 mm) dùng để kết hợp với bình xả nước âm tường của bồn cầu treo 740-0780 (F.O.C), nhãn hiệu: Vitra, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mẫu nhựa in 3D bằng PLA. Nhà sx: 3DPS LLP. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mẫu tấm chắn nước, kích thước 1560mm x 575mm x 110mm mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng bịt cuối bằng nhựa, (1 gói 20 chiếc) mã 227032(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng chặn cuối bằng nhựa PVC, kích thước 40x64mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng chặn cuối bằng nhựa PVC, kích thước 45x34mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng chặn cuối bằng nhựa PVC, kích thước 45x60mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng chèn hỗ trợ nẹp cửa bằng nhựa, mã 212722(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Miêng chống nhấc bằng nhựa, (1 gói 10 chiếc) mã 248858 (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng dẫn hướng bắn bu-lông, mã 209756, chất liệu nhựa, dùng trong lắp ghép cửa, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng dẫn hướng bắn bu-lông, mã 239422, chất liệu nhựa, dùng trong lắp ghép cửa, 1 kiện 10 chiếc, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng dẫn hướng bằng nhựa mã T410010 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng dẫn hướng bằng nhựa, 1 gói 10 chiếc, mã 239422(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng đệm bằng nhựa mã TPW3802 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng đệm bằng nhựa mã TPW3815 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng đệm bằng nhựa PVC của thanh che khe co giãn, mã hàng J1D203. Hãng sx: INPRO CORPORATION. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng đệm bằng nhựa PVC, kích thước 35x26mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng đệm bằng nhựa PVC, kích thước 46x42mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng đệm bằng nhựa PVC, kích thước 46x64mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng đệm KIN LONG CZS770-08-8 màu đen chất liệu nhựa (phụ kiện cửa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng đệm KIN LONG CZS770-08-8 màu trắng chất liệu nhựa (phụ kiện cửa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng đệm kính, mã 218311, kích thước 100mm x 36mm, phụ kiện cửa, chất liệu nhựa, 1 kiện 100 chiếc, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng đệm kính, mã 218312, kích thước 100mm x 40mm, phụ kiện cửa, chất liệu nhựa, 1 kiện 100 chiếc, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng gắn nẹp kính, mã 203103, kích thước 20mm x 11.5mm, chất liệu nhựa, dùng trong lắp ghép cửa, 1 kiện 100 chiếc, hàng mẫu mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng hỗ trợ kính bằng nhựa PVC, kích thước 72x42mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng hỗ trợ kính bằng nhựa PVC, kích thước 72x48mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng kê bằng nhựa PVC cho cửa sổ mở ra ngoài, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng kẹp bằng nhựa mã 203022(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng kẹp bằng nhựa mã 203131(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng kẹp bằng nhựa mã TPW3811 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng làm kín bằng nhựa PVC, kích thước 120x46mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng làm kín bằng nhựa PVC, kích thước 142x56mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng mút của thanh co giãn bê tông, kích thước 1500x20x80cm, dùng trong thi công mặt sàn xây dựng. NSX: Taisei. Hàng mới 100%. 96 chiếc/thùng (1 number 1 piece) (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nắp đậy bằng nhựa SFL KWS, hãng sx: WINKHAUS. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nẹp góc bằng nhựa hình chữ V, kích thước: 3*3cm, dùng trong xây dựng. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nẹp góc bằng nhựa, kích thước: 15*10cm, dùng trong xây dựng. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nhựa (Plastic Corner, kích thước 4.2x5 cm, dùng lót góc cạnh),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nhựa (Plastic Plates, 4*3cm,bằng nhựa, dùng gắn trên bàn làm việc, không thương hiệu), hàng mưới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nhựa che vít lắp đặt thanh khung cửa đi trượt, phụ kiện của cửa, hsx: Schuco, mã hàng: 238081, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nhựa chèn góc giữa hai thanh nhôm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miệng nhựa đệm tay, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nhựa dùng để kê kính, phụ kiện cửa, hsx: Schuco, mã hàng: 242056, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nhựa kê kính, 4 cái/gói phụ kiện cửa, mã hàng: 281979, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miệng Nhựa kê kính, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng nhựa tháo rời dùng ghép thành tủ kích thước (35cmx35cm)(110 miếng/thùng) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng ốp trang trí tường nhà (dạng tấm) bằng nhựa xốp cứng, cỡ (40x30)cm đến (60x40)cm, dầy < 3cm, hiệu Chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng phào ốp trang trí cột bằng nhựa, bản rộng (10-30)cm, dài (20-50)cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng trượt hình tròn bằng nhựa tổng hợp PTFE dùng cho gối cầu phi 280 x 4mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng trượt hình tròn bằng nhựa tổng hợp PTFE dùng cho gối cầu phi 310 x 4mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng trượt hình tròn bằng nhựa tổng hợp PTFE dùng cho gối cầu phi: 280x4mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng trượt hình tròn bằng nhựa tổng hợp PTFE dùng cho gối cầu phi: 310x4mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Miếng trượt hình tròn bằng nhựa tổng hợp PTFE dùng cho gối cầu phi: 350x4mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: miếng viền chân tường bằng chất liệu sợi thủy tinh gia cố polyester trong ngành xây dựng 100mmx150mmx20mm (nk)
- Mã HS 39259000: miếng viền chân tường bằng chất liệu sợi thủy tinh gia cố polyester trong ngành xây dựng 300mmx66mmx50mm (nk)
- Mã HS 39259000: Mô hình thi công, công trình xây dựng bằng nhựa lắp ghép, dùng để bày mẫu, đóng gói 1 bộ/1 hộp 10kg, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Móc dính tường bằng nhựa + sắt, cỡ < 5cm, 10 cái/bộ, hiệu chữ Trung quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Móc dính tường bằng nhựa +sắt, cỡ <5cm, 10cái/ bộ, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Móc treo đồ bằng nhựa + sắt, loại dính tường bằng chất kết dính, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Móc treo đồ bằng nhựa, loại dính tường bằng chất kết dính, hiệu CHAHUA, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Móc treo đồ loại dán tường bằng chất kết dính, bằng nhựa + sắt <5cm, 3 cái/bộ, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Mũ cột thanh nhựa PVC C01, bằng plastic, dùng để làm hàng rào nhựa, kích thước: (H100/126/126/1.3)mm, nhà sx: SHAANXI SUPERIOR IMPORT&EXPORT CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mũ của thanh nhựa C08, bằng plastic, dùng để làm hàng rào nhựa, kích thước: (H30/35/15/1.3)mm, nhà sx: SHAANXI SUPERIOR IMPORT&EXPORT CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Mương che (PULTRUDED FRP, làm bằng nhựa,kích thước 490x 690mm, được sử dụng cho lưới trên công trường, không thương hiệu), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: N810/ Vách nhựa lõi thép UPVC kính 5 ly.Mới 100%,Xuất xứ:Việt Nam (nk)
- Mã HS 39259000: N810/ Vách nhựa lõi thép UPVC trên kính dưới panel.Mới 100%,Xuất xứ:Việt Nam (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt dẫn hướng ray bằng nhựa, 1 gói 20 chiếc, mã 227008(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt dẫn hướng ray bằng nhựa, 1 gói 20 chiếc, mã 227128(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt dẫn hướng ray bằng nhựa, 1 gói 4 chiếc, mã 227024(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt đố bằng nhựa mã F9793 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt lỗ bắt vít tay nắm WPK-06C màu đen, chất liệu nhựa (phụ kiện cửa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt lỗ thoát nước mưa bằng nhựa mã 227021 (phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt lỗ thoát nước mưa bằng nhựa, 1 gói 100 chiếc mã 206694(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt lỗ thoát nước mưa bằng nhựa, 1 gói 100 chiếc mã 227023(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt lỗ thoát nước mưa bằng nhựa, 10m/ gói mã 242608(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt lỗ thoát nước mưa bằng nhựa,1 gói 100 chiếc mã 208695(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt lỗ thông hơi bằng nhựa mã TPW3806 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt thoát nước bằng nhựa mã T3160 (phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp bịt thoát nước bằng nhựa mã T3160 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp chân đế cột thanh nhựa PVC C01, bằng plastic, dùng để làm hàng rào nhựa, kích thước: (H43/126/264/1.3)mm nhà sx: SHAANXI SUPERIOR IMPORT&EXPORT CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp che lỗ thoát nước bằng nhựa PVC dùng cho cửa sổ, kích thước 12.5x24.6mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp chống trào ngược không khí dùng cho nhà vệ sinh, chất liệu nhựa. KT: 21.5*21.5cm. Hiệu: Airscape. Nhà sx: Petrichor swan. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp chụp lỗ thông hơi khung nhôm, mã 208694, kích thước 3cm x 6cm, chất liệu nhựa, 1 kiện 100 chiếc, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp chụp lỗ thông hơi khung nhôm, mã 218401, chất liệu nhựa, 1 kiện 100 chiếc, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp chụp lỗ thông hơi khung nhôm, mã 218403, chất liệu nhựa, 1 kiện 100 chiếc, hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp đậy lỗ thoát nước bằng nhựa mã 203136(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp đậy lỗ thoát nước bằng nhựa mã 237878 (phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp đậy lỗ thoát nước bằng nhựa mã 246973 (phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp pin nhựa nút vít khoan, bằng plastic, dùng để làm hàng rào nhựa, kích thước: 10/1.3mm, nhà sx: SHAANXI SUPERIOR IMPORT&EXPORT CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nắp thoát nước bằng nhựa composite, Kích thước đường kính ngoài:800mm+-10%, dầy:100mm+-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bán nguyệt DN60 mm (chất liệu bằng Plastic). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bán nguyệt DN60 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bán nguyệt W60mmxH20mm*L1200mm (W60 x H20 x L1200 mm, PVC) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bằng nhựa (100 chiếc/ gói), mã 203101 (phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bằng nhựa (100 chiếc/ gói), mã 203101(phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bằng nhựa dùng để cố định tấm nhựa PVC kích thước:(rộng 25 x cao 25 x dài:3000)mm +-10%, màu cherry.TaKa102 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bằng nhựa dùng để cố định tấm nhựa PVC kích thước:(rộng 25 x cao 25 x dài:3000)mm +-10%, màu trắng.TaKa101 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bằng nhựa dùng để cố định tấm nhựa PVC kích thước:(rộng 25 x cao25 x dài3000)mm +-10%, màu trắng. TaKa103.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp bằng nhựa dùng để cố định tấm nhựa PVC kích thước:(rộng 25 x dày10x dài3000)mm +-10%, màu Cherry. TaKa104.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chỉ mã số 01, chất liệu bằng nhựa, kích thước 2mm x 100m/ cuộn(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chỉ mã số 01, chất liệu bằng nhựa, kích thước 4mmx100m/cuộn, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chỉ mã số 02, chất liệu bằng nhựa, kích thước 4mm x 100m/ cuộn(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chỉ mã số 03, chất liệu bằng nhựa, kích thước 2mm x 100m/ cuộn(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chỉ mã số 04, chất liệu bằng nhựa, kích thước 4mm x 100m/ cuộn(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chỉ mã số 05, chất liệu bằng nhựa, kích thước 2mm x 100m/ cuộn(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chỉ mã số 06, chất liệu bằng nhựa, kích thước 4mm x 100m/ cuộn(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp chỉ mã số 07, chất liệu bằng nhựa, kích thước 2mm x 100m/ cuộn(mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp cửa bằng nhựa dài (2,2-2,5)M, bản rộng < 2cm.Hiệu HAMMERED,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp cửa bằng nhựa ngăn khói bên ngoài, size:2200x15x4mm. NSX: LINYI XINHEYUAN PLASTIC CO.,LTD.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp ngang tường bằng nhựa Corner line, Size: 2.95m/pcs, V10, Color F-6117, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp ngang tường bằng nhựa Corner line, Size: 2.95m/pcs, V15, Color A015, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp ngang tường bằng nhựa Corner line, Size: 2.95m/pcs, V20, Color F-7030, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp ngang tường bằng nhựa Corner line, Size: 2.95m/pcs, V22, Color A022, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp ngang tường bằng nhựa Corner line, Size: 2.95m/pcs, V24, Color A024, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp ngang tường bằng nhựa Corner line, Size: 2.95m/pcs, V30, Color A030, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp ngang tường bằng nhựa Corner line, Size: 2.95m/pcs, V36, Color A036, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa lỗ W25mmxH45mmxL2000mm (ASIA) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile loạ HYP A3M-10(CW) đã đục lỗ, dùng cho xây dựng (Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng, kích thước: 28mm x 18mm x2.0m), do hãng HONG YIK sản xuất, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile loại HYP A2-10 (CW) đã đục lỗ, dùng cho xây dựng (Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng,kích thước: 28mm x18mm x 2.0m),do hãng HONG YIK sản xuất, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile loại HYP AL2 (I), đã đục lỗ, dùng cho xây dựng,(Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng, kích thước: 18mm x 18mm x 2.5m) do hãng HONG YIK sản xuất,mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile loại HYP T10 (W), không đục lỗ, dùng cho xây dựng,(Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng, kích thước: 26mm x 10mm x 2.0m),do hãng HONG YIK sản xuất, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile loại HYP U20 (W) không đục lỗ, dùng cho xây dựng, (Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng, kích thước: 28mm x 12mm x2.0 m) do hãng HONG YIK sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile, loại A3S10(CW) dùng đã đục lỗ, dùng cho xây dựng,(Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng, kích thước: 28mm x 18mm x 2.5m),do hãng HONG YIK sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile, loại D10 (W) dùng đã đục lỗ, dùng cho xây dựng,(Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng, kích thước: 28mm x 10mm x 2.2m),do hãng HONG YIK sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile, loại HUY A3S-10(CW) dùng đã đục lỗ, dùng cho xây dựng,(Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng, kích thước: 28mm x 18mm x 2.5m),do hãng HONG YIK sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile, loại HYP AN1 (W) đã đục lỗ, cho xây dựng, (Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng, kích thước: 23mm x 23mm x 2.5m) do hãng HONG YIK sản xuất, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile, loại HYP CL5 (CW), đã đục lỗ, dùng cho xây dựng, (Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng, kích thước: 62mm x 32mm x 2.5m),do hãng HONG YIK sản xuất, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile, loại HYP F10 (W) đã đục lỗ, dùng cho xây dựng,(Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng, kích thước: 27mm x 10mm x 2.2m),do hãng HONG YIK sản xuất, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile, loại HYP L03 (CW), đã đục lỗ, dùng cho xây dựng, (Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng, kích thước: 45mm x 7mm x2.5m),do hãng HONG YIK sản xuất,mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile, loại HYP S10 (W), đã đục lỗ, dùng cho xây dựng,(Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng, kích thước: 33mm x 10mm x 2.5m) do hãng HONG YIK sản xuất, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile, loại HYP T10 (L/O) không đục lỗ, dùng cho xây dựng(Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng, kích thước: 26mm x10mm x 2.5m), do hãng HONG YIK sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics profile, loại HYP U30 (W) đã đục lỗ, dùng cho xây dựng,(Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng, kích thước: 40mm x 7mm x 2.0m),do hãng HONG YIK sản xuất, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa plastics proflie, loại HYP A5 (CW) đã đục lỗ, dùng cho xây dựng (Nẹp vào góc tường phục vụ trát vữa cho phẳng,kích thước:45mm x 18mm x 2.0m), do hãng HONG YIK sản xuất, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa PVC ốp góc tường có kích thước 2400*70*30mm, dùng trong nhà xưởng. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp nhựa vuông H(20*10)mm*L1m9 (LIHAN) (dùng trong xây lắp công trình) (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp ống bằng nhựa tổng hợp, đã gia công định hình hoàn chỉnh, dùng để cố định đường ống nước. Ký hiệu: 01-2020. KT: (18*11*5)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp ốp góc bằng nhựa PVC, kích thước 50 x 4 x 5290 (mm). Nhà sản xuất: Haining UV Decoration Material Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp sàn bán nguyệt 30x32mm bằng nhựa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp V góc cho tấm ốp tường trong nhà, Thương hiệu SkyWood, PVC L-Angle, kích thước 28mm x 28mm x 3050mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nẹp viền trang trí ốp tường,chất liệu nhựa PVC,kích thước: (70*36*3000)mm NSX: JIANGXI CAPSTONE TRADING CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa bịt đầu cánh lớn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa bịt đầu chân cánh cửa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa bịt đầu chặn cánh cửa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa bịt đầu đố, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa bịt đầu thanh chặn nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa bịt gờ chặn nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa bịt khung, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa cánh cửa bịt đầu cánh, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa cánh cửa chắn nước, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa che khe cho cánh nhôm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa che lỗ thoát nước mưa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa chèn ray dưới, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa PVC dùng trong xây dựng- Inner Bead IB-7W 2.6M (Ốp góc trong) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa PVC dùng trong xây dựng- Inner Bead IB-7WV 2.6M (Ốp góc trong) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa PVC dùng trong xây dựng- Plastic Chamfer KT-15 2.0M(Vách cạnh cột) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa PVC dùng trong xây dựng- Plastic Chamfer KT-25 2.0M(Vách cạnh cột) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nhựa PVC dùng trong xây dựng- Plastic Chamfer KT-35 2.0M(Vách cạnh cột) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: NIPPON-MM1625/ Khung nhựa dày 8ly, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: NL129/ Nở nhựa ANCHOR,PLASTIC, phi 6X22MM,WHITE,ROHS, chất liệu bằng nhựa, mã liệu:750Z003 (nk)
- Mã HS 39259000: NL66/ Tay cầm bằng nhựa của tủ điện viễn thông,PULLS HANDLE-SMALL:2.1~2.5t,46140100072 (nk)
- Mã HS 39259000: NL66/ Tay cầm bằng nhựa của tủ điện viễn thông,SWING HANDLE-L(AUTO LOCK)-135(KEY NO:6176),SE30034-81-002 (nk)
- Mã HS 39259000: NL66/ Tay cầm bằng nhựa của tủ điện viễn thông,SWING HANDLE-R(AUTO LOCK)-135(KEY NO:6176),SE30034-81-001 (nk)
- Mã HS 39259000: NL66/ Tay cầm bằng nhựa của tủ điện viễn thông,SWING HDL ASSY-R(AUTO LOCK)-135,SE30056-81-001 (nk)
- Mã HS 39259000: NL66/ Tay cầm bằng nhựa của tủ điện viễn thông,SWING HDL ASSY-R(AUTO LOCK)-135,SE30056-81-002 (nk)
- Mã HS 39259000: NN01/ Hộp nhựa được làm từ plastic dùng cho mã UP & UP 24-007/485A.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nối góc bằng nhựa dùng cho ốp nội thất (Mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Nối máng quang 90 độ có nắp đậy, dùng cho hệ thống máng quang, chất liệu nhựa PVC, kích thước mỗi đầu 120*100mm, mã sản phẩm: 31390+38392, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nối máng quang hình chữ T có nắp đậy, dùng trong hệ thống máng quang, chất liệu nhựa PVC, kích thước mỗi đầu 120*100mm, mã sản phẩm: 31320+38332, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nối thẳng cho máng quang, dùng trong hệ thống máng quang, chất liệu nhựa pvc, kích thước 120*100mm, mã sản phẩm: LL232, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nối thẳng PVC DN16. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nối thẳng PVC DN20. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: NPL5/ Tấm lưới khổ 4.22 m, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: NPL5/ Tấm lưới khổ 50 cm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: NPL5/ Tấm lưới khổ 65 cm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: NPL5/ Tấm lưới khổ 75 cm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: NPL5/ Tấm lưới khổ 90 cm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: NPL5/ Tấm lưới khổ 92 cm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: NTD-1132/ Máng ốp dây điện bằng nhựa (30x60x1000mm, nhãn hiệu: MISUMI) BDR-362 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nút bịt bằng nhựa mã 246959(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Nút bịt bằng nhựa mã 268402(phụ kiện dùng cho cửa) (nk)
- Mã HS 39259000: Nút bịt bằng nhựa mã TPW3807 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nút bịt cho góc cánh cửa, chất liệu bằng nhựa, 2 pcs/set, mã hàng EEP002A050,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nút bịt ray trượt bằng nhựa mã T401003 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nút nhấn báo cháy khẩn SensoIRIS MCP150 Model: SensoIRIS MCP150, hiệu Teletek, Bulgaria. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nút nhấn báo cháy khẩn SensoMAG MCP50 Model: SensoMAG MCP50, hiệu Teletek, Bulgaria. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nút nhấn báo cháy SensoMAG MHB50 Model: SensoMAG MHB50, hiệu Teletek, Bulgaria. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Nút nhấn báo cháy SensoMAG MRB50 Model: SensoMAG MRB50, hiệu Teletek, Bulgaria. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: ỐC SIẾT CÁP, BẰNG NHỰA, IP55 ISO25 RAL7035, MÃ: LEGRAND 96805 (nk)
- Mã HS 39259000: Pallet ống nước (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ trần dùng để ốp trần, ALT011 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ trần dùng để ốp trần, ALT012 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ trần dùng để ốp trần, ALT305 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ trần dùng để ốp trần, ALT505 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ trần dùng để ốp trần, AT04 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ trần dùng để ốp trần, AT05 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ trần dùng để ốp trần, AT08 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ trần dùng để ốp trần, AT10 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ trần dùng để ốp trần, AT11 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ tường dùng để ốp chỉ tường, ALT006 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ tường dùng để ốp chỉ tường, ALT204 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ tường dùng để ốp chỉ tường, ALT207 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ tường dùng để ốp chỉ tường, ALT403 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ tường dùng để ốp chỉ tường, ALT902 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ nhựa chỉ tường dùng để ốp chỉ tường, ALT903 (2.9m/pcs), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ trang trí (PVC line, thành phần:PVC, bột đá), kích thước: 21 x 55 x 2900 mm, dùng trang trí nội thất, NSX:WUXI NEW ORIENT TECHNOLOGY CO.,LTD.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ trang trí (PVC line, thành phần:PVC, bột đá), kích thước: 30 x 30 x 2900 mm, dùng trang trí nội thất, NSX:WUXI NEW ORIENT TECHNOLOGY CO.,LTD.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ trang trí (PVC line, thành phần:PVC, bột đá), kích thước: 40 x 15 x 2900 mm, dùng trang trí nội thất, NSX:WUXI NEW ORIENT TECHNOLOGY CO.,LTD.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào chỉ trang trí (PVC line, thành phần:PVC, bột đá), kích thước:100 x 26 x 2900 mm,dùng trang trí nội thất, NSX:WUXI NEW ORIENT TECHNOLOGY CO.,LTD.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào cổ trần bằng nhựa PVC, (PVC Skirting) loại Skyline-A, kích thước 100mm x 3000mm, nhà sx Haining. hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: A31009-15, kích thước: 10*10*2cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD81112, kích thước: 240*12.4*12.6cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD81124, kích thước: 240*8*13cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD81128, kích thước: 240*11.8*12cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD81129, kích thước: 240*11.8*12cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD81155, kích thước: 240*15*15.9cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD81209, kích thước: 240*18.5*16.7cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD81254, kích thước: 240*30.5*27.5cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD8160, kích thước: 240*14.8*16.1cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD8161, kích thước: 244*8.5*8.3cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD8176, kích thước: 240*19.5*15.5cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD8201, kích thước: 240*11*2cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD8237-A, kích thước: 27.5*27.5cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD8240, kích thước: 240*7.9*1.3cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD8303, kích thước: 240*7*7cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD8306, kích thước: 240*8.7*8.2cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD8328, kích thước: 240*7*7cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD8357, kích thước: 240*10*10cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD8362, kích thước: 240*11.8*12cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD8403-D, kích thước: 23*23cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD8404, kích thước: 240*15.2*1.4cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD84219, kích thước: 240*8.1*2.7cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD8423-A, kích thước: 65*23cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BD8425, kích thước: 240*8.2*2cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BQ8712, kích thước: 77.5cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BQ87201, kích thước: 95.3cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BQ87207, kích thước: 91.5cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BQ8743, kích thước: 108.5*89.8*25.3cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BQ8748, kích thước: 80CMcm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BQ8785, kích thước: 66cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BX80261, kích thước: 22.9*18.7*15cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BX80264L, kích thước: 59*15*3cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BX80264R, kích thước: 29.8*7.8*18cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BX8026R-4, kích thước: 93.5*25*3.6cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào dùng để trang trí nội thất trong nhà bằng nhựa. Mã: BX8043, kích thước: 79*36*5cm.Do DONGGUAN YINGDE TRADING CO.,LTD sản xuất.Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Phào giả đá PVC dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx: YIWU NX IMP.AND EXP.CO.,LTD Hàng F.O.C mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào giả đá PVC dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nsx:LINYI PENGLIN GAOKE NEW MATERIALS CO., LTD, Hàng F.O.C mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nẹp- phụ kiện tấm ốp trần, ốp tường, dạng tấm rời để lắp ghép KT: 3m x 10cm, mới 100%. NSX: HAINING ZHUANGHENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nẹp phụ kiện, góc nhựa trọng lượng 100G/M. Modem (ABT L) (PVC CORNER dùng làm phụ kiện trong ốp tường, trần) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nẹp phụ kiện, góc nhựa trọng lượng 165G/M. Modem (ABT GT) (PVC CORNER dùng làm phụ kiện trong ốp tường, trần) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nẹp phụ kiện, góc nhựa trọng lượng 260G/M. Modem (ABT PTL 3.5CM) (PVC CORNER dùng làm phụ kiện trong ốp tường, trần) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nẹp phụ kiện, góc nhựa trọng lượng 400G/M. Modem (ABT PTL) (PVC CORNER dùng làm phụ kiện trong ốp tường, trần) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nẹp phụ kiện, góc nhựa trọng lượng 680G/M. Modem (ABT CT) (PVC CORNER dùng làm phụ kiện trong ốp tường, trần) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nẹp phụ kiện, góc nhựa trọng lượng100G/M. Modem (ABT V) (PVC CORNER dùng làm phụ kiện trong ốp tường, trần) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nẹp phụ kiện, góc nhựa trọng lượng120G/M. Modem (ABT H) (PVC CORNER dùng làm phụ kiện trong ốp tường, trần) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nẹp phụ kiện, góc nhựa trọng lượng165G/M. Modem (ABT GT) (PVC CORNER dùng làm phụ kiện trong ốp tường, trần) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 3768-A-091, chiều dài: 3.50m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 3768-A-1838, chiều dài: 3.50m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 3816-091T, chiều dài: 3.40m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 3820-091T, chiều dài: 3.40m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 3904-A-1930, chiều dài: 3.50 m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 3904-B-518, chiều dài: 3.50m m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 3904-C-A407, chiều dài: 3.50 m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 8003-583, chiều dài: 3.40 m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 8009-1287, chiều dài: 2.05m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 8009-64GT, chiều dài: 2.05m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 8009-91C, chiều dài: 2.05 m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 8024-1287C, chiều dài: 3.50 m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 8024-1838A, chiều dài: 3.50 m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 8028-SP, chiều dài: 0.40 m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 8033-B-A407, chiều dài: 2.85 m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng 8033-C-518, chiều dài: 2.85 m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa dùng trong trang trí nội thất, hãng sản xuất SHANGHAI INTCO INDUSTRIES CO., LTD, mã hàng JC467-014EM(BASE), chiều dài: 3.40 m,hàng mới 100%, / CHINA (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa PVC, dùng trang trí nội thất. Belt line PVC- model D280, kích thước 28x20x3000 (mm) trang trí thắt lưng tường. Hàng mới 100%, NSX: Jinhua Fortune plastic technology co., ltd (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa PVC, dùng trang trí nội thất. Belt line PVC- model D450, kích thước 45x28x3000 (mm) trang trí tường cửa. Hàng mới 100%, NSX: Jinhua Fortune plastic technology co., ltd (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa PVC, dùng trang trí nội thất. Door Frame PVC- model A4, kích thước 40x23x3000 (mm) trang trí tường cửa. Hàng mới 100%, NSX: Jinhua Fortune plastic technology co., ltd (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa PVC, dùng trang trí nội thất. Door Frame PVC- model D6, kích thước 60x23x3000 (mm) trang trí tường cửa. Hàng mới 100%, NSX: Jinhua Fortune plastic technology co., ltd (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa PVC, dùng trang trí nội thất. Door Frame PVC- model D8, kích thước 80x25x3000 (mm) trang trí tường cửa. Hàng mới 100%, NSX: Jinhua Fortune plastic technology co., ltd (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa PVC, dùng trang trí nội thất. Foot Frame PVC- model E12, kích thước 120x12x3000 (mm) trang trí chân tường. Hàng mới 100%, NSX: Jinhua Fortune plastic technology co., ltd (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa PVC, dùng trang trí nội thất. Foot Frame PVC- model KE10, kích thước 100x12x3000 (mm) trang trí chân tường. Hàng mới 100%, NSX: Jinhua Fortune plastic technology co., ltd (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa PVC, dùng trang trí nội thất. Neck Frame PVC- model 9720, kích thước 80x29x3000 (mm) trang tường trần. Hàng mới 100%, NSX: Jinhua Fortune plastic technology co., ltd (nk)
- Mã HS 39259000: Phào nhựa PVC, dùng trang trí nội thất. Outcorner Frame PVC- model V3, kích thước 30x30x3000 (mm) trang trí cột tường. Hàng mới 100%, NSX: Jinhua Fortune plastic technology co., ltd (nk)
- Mã HS 39259000: Phào ốp chân tường bằng nhựa đã gia công bề mặt, phụ kiện sàn gỗ công nghiệp, nhà sx DECORA S.A, kích thước: 2400 x 80mm, 10 chiếc/hộp, 10.98 kg/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào PVC kích thước 14x2500mm Model H Line corner dùng trong trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường Nsx:LINYI PENGLIN GAOKE NEW MATERIALS CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào PVC kích thước 30mm x 3000mm, model L Corner dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx: LINYI PENGLIN GAOKE NEW MATERIALS CO., LTD, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào PVC kích thước 30x3000mm, model L Corner dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx: YIWU NX IMP.AND EXP.CO.,LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào PVC kích thước 32x3000mm, model V Corner dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường,Nhà sx: LINYI PENGLIN GAOKE NEW MATERIALS CO., LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào PVC Kích thước 35.5mmx3000mm model U Corner dùng trong trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường Nhà sx: YIWU NX IMP.AND EXP.CO.,LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào PVC kích thước 35mm x 3000mm, model F35 Corner dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx: YIWU NX IMP.AND EXP.CO.,LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào PVC kích thước 45mm x 3000mm, model F45 Corner dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx: LINYI PENGLIN GAOKE NEW MATERIALS CO., LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào PVC Kích thước 45mmx3000mm model Z45 Corner dùng trong trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường Nhà sx: YIWU NX IMP.AND EXP.CO.,LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào PVC Kích thước 50mmx3000mm model F50 Corner dùng trong trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường Nhà sx: YIWU NX IMP.AND EXP.CO.,LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 'Phào PVC kích thước 60mm x 3000mm, model F55 Corner dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx: YIWU NX IMP.AND EXP.CO.,LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào PVC kích thước 60mm x 3000mm, model F60 Corner dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx: YIWU NX IMP.AND EXP.CO.,LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào PVC kích thước 60mm x 3000mm, model F60 Corner dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx:LINYI PENGLIN GAOKE NEW MATERIALS CO., LTD, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào PVC kích thước 7000mmx3000mm Model Z70 corner dùng trong trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường Nhà sx: YIWU NX IMP.AND EXP.CO.,LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 'Phào PVC kích thước 70mm x 3000mm, model 70 Chân tường Corner dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx: YIWU NX IMP.AND EXP.CO.,LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào PVC Kích thước 78mmx3000mm model Cresting Line 78 Chân tường Corner dùng trong trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nsx:LINYI PENGLIN GAOKE NEW MATERIALS CO., LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 'Phào PVC kích thước 98mm x 3000mm, model 98 Chân tường Corner dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx: YIWU NX IMP.AND EXP.CO.,LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phào PVC kích thước 98mm x 3000mm, PVC Ceiling Cổ trần Corner dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx: LINYI PENGLIN GAOKE NEW MATERIALS CO., LTD, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 'PhàoPVC kích thước 30mm x 3000mm, model F28 Corner dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx: LINYI PENGLIN GAOKE NEW MATERIALS CO., LTD,Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: 'PhàoPVC kích thước 80mm x 3000mm, model T8 Corner dùng trang trí nội thất trong nhà ốp góc cạnh tường, Nhà sx: YIWU NX IMP.AND EXP.CO.,LTD Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cabin tắm: Gioăng chắn nước BJ610(L2200), chất liệu: Nhựa, kt: 2200x14x30mm, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cabin tắm: Gioăng chắn nước BJ611(L2400), chất liệu: Nhựa, kt: 2200x14x30mm, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cabin tắm: Gioăng chắn nước BJ618(L2200), chất liệu: Nhựa, kt: 2200x14x30mm, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cabin tắm: Gioăng chắn nước BJ635(L2200), chất liệu: Nhựa, kt: 2200x14x30mm, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cabin tắm: Gioăng từ BJT518(L2200), chất liệu: Nhựa, kt: 2200x14x40mm, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cabin tắm: Gioăng từ BJT535(L2200), chất liệu: Nhựa, kt: 2200x14x40mm, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cabin tắm: Gioăng từ BJT535A(L2200), chất liệu: Nhựa, kt: 2200x14x40mm, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện của cơ cấu cửa tự động hiệu ALLMATIC: Thanh răng bằng nhựa kích thước 30x10x1000mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa nhôm: Đệm chống xệ DD05, Chất liệu: Nhựa, hiệu Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa nhôm: Đệm dẫn hướng FD1-LS, Chất liệu: Nhựa, hiệu Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa nhôm: Đệm dẫn hướng FD1-LX, Chất liệu: Nhựa, hiệu Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa nhôm: Đệm dẫn hướng FD1-RS, Chất liệu: Nhựa, hiệu Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa nhôm: Đệm dẫn hướng FD1-RX, Chất liệu: Nhựa, hiệu Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện của thanh gỗ nhựa tổng hợp lát sàn ngoài trời: Chốt bằng nhựa (Plastic locking clip) loại DA-LC-02-2 (CSC711B-GZ), 250 cái/ hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Cục chặn cánh cửa lùa, bằng nhựa,màu đen, kích thước:dài 52mm,rộng 24.5mm, mã 12168/12169, hiệu Assa Abloy- ANTI-STRIKE BLOCK. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm chống đập cánh TT95-14, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm chống đập cánh TT95-14, chất liệu: Nhựa, kt(mm):60x20.4x30, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm chống thấm khung bao, bằng nhựa, Code T441000,nhãn hiệu Hydro holding, dùng trong xây dựng.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm chống xệ DD05, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm dẫn hướng FD1-LS, chất liệu: Nhựa, kt(mm):30x34x37, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm dẫn hướng FD1-LX, chất liệu: Nhựa, kt(mm):30x34x37, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm dẫn hướng FD1-RS, chất liệu: Nhựa, kt(mm):32x32x49, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm dẫn hướng FD1-RX, chất liệu: Nhựa, kt(mm):32x32x49, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm giảm chấn cánh FZJ1-S, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm giảm chấn khung FZJ1-K, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm kê DP-409-1, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm kê DP-409-2, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm kê DP-409-3, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm kê DP-409-4, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm kín khí trên, bằng nhựa,Code T401000,nhãn hiệu Hydro holding, dùng trong xây dựng.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Đệm nhựa dẫn hướng bên cánh, nhãn hiệu Hydro holding, dùng trong xây dựng,Code T441010.1628.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Nắp đậy F-TU2093, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Nắp đậy lỗ vít Móc câu, Tay 409-B17 F-409K, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Nắp đậy lỗ vít phần Đế, Tay 409-B17 F-409B (4K), Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Nắp nhựa dưới ZH-LH63 (Khung) F-ZH016, chất liệu: Nhựa, kt(mm):24x40x15, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Nắp nhựa trên ZH-LH63 (Cánh) F-ZH017, chất liệu: Nhựa, kt(mm):40x40x15, hiệu Draho, nsx DRAHO DOOR & WINDOW AND GLASS-WALL FITTING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện cửa: Núm giảm chấn TT95-14A, Chất liệu: Nhựa, hiệu: Draho, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện đầu bịt hệ combi bằng nhựa, dùng để cố định vải và thanh rèm, số lượng 51 hộp, KT: đường kính 25mmx10cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện dùng sản xuất trang trí nội thất: Hoa văn trang trí bằng nhựa PU (Hoạ tiết trang trí tường, trần).NSX: ZHEJIANG OUZHI NEW MATERIALS CO.,LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện dùng sản xuất trang trí nội thất: Phào nẹp bằng nhựa PU (Phào nẹp cổ trần, hắt sáng, ngang tường, khung tranh tường, chân tường). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện dùng sản xuất trang trí nội thất: Phào nẹp bằng nhựa PU (Phào nẹp cổ trần, hắt sáng, ngang tường, khung tranh tường, chân tường).NSX: ZHEJIANG OUZHI NEW MATERIALS CO.,LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện dùng sản xuất trang trí nội thất: Phào trang trí bằng nhựa PU (Hoạ tiết trang trí tường, trần). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện lắp bồn cầu treo tường bằng nhựa 92219900 (F.O.C), nhãn hiệu: Villeroy & Boch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ kiện ván sàn (Nẹp nhựa)-(PVC ACCESSORIES)- (73cái/hộp)- chiều dài: 2.7m-(Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ tùng của máy sạc cỏ Oshima SC-44/SC-44Y: bình xăng nhựa, dung tích bình xăng 1 lít, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ tùng thang cuốn: Viền nhựa bậc thang cuốn- PLASTIC EDGE TOOP LEFT YELLOW-RAL 1023- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ tùng thang cuốn: Viền nhựa bậc thang cuốn- PLASTIC EDGE TOOP RIGHT YELLOW-RAL 1023- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ tùng thang máy: Hộp nhựa đựng nhớt- 59502301 Oil Lubricator BFK 5....16- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ tùng thang máy: Hộp nhựa đựng nhớt- 59502301 Oil Lubricator BFK 5...16 refer to NT200310021 PE- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ tùng thang máy: Hộp nhựa đựng nhớt- Auto.guide Lubric. SWS ART.535610 01.00- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Phụ tùng thang máy: Hộp nhựa đựng nhớt- Oil lubricator BFK 30- hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: PVC đã tạo hình: Góc ngoài, mã WHITE013, kt: 0.9 X 3800mm, dùng để ốp góc tường, nhà sản xuất:.Haining East Building Materials Co., Ltd. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: PVC đã tạo hình: Góc trong, mã WHITE013, kt: 0.9 X 3800mm, dùng để ốp góc tường, nhà sản xuất:.Haining East Building Materials Co., Ltd. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: PVC Marble Panel,Tấm trang tri bằng nhựa PVC, Kích thước 1220*2440* 2.6mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: PVC PANEL (Tấm ốp Tường- Trần bằng nhựa giả gỗ, đã được tạo rỗng hình chữ nhật), Kích thước (0.4x2.9x0.009)m Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: PVC PANEL No Film (Tấm ốp tường bằng nhựa không phủ film vân gỗ), Kích thước (0.4x2.9x0.009)m Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: QDFP509AL4/ Đệm bằng nhựa- QDFP509AL4 (nk)
- Mã HS 39259000: quan.ngo-vt10/ Máng ghen bằng nhựa có nắp dùng để luồn dây điện, kích thước:10 x 20mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Rào chất liệu nhựa gỗ(70% từ nhựa, 30% từ gỗ) sử dụng trong xây dựng trang trí nội thất, kích thước 150mm x 21mm x1770mm. Nhà S/X YIXING HUALONG NEW MATERIAL LUMBER CO.,LTD, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Rèm che nắng dạng cuốn, bằng nhựa, HEATING BLIND-2000*2000mm, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Rèm cửa nhựa ngăn nhiệt dày 2.5 mm, bản rộng 300 mmKích thước cửa: 7800 x 4000 mm (nk)
- Mã HS 39259000: Rèm nhựa vinyl chắn bụi, KT: 2200*1200*1950mm, nhà sx: KEO SAN VINA ELECTRONICS Co., Ltd, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: RO-A-471/ Bản lề bằng nhựa B-879-1H (nk)
- Mã HS 39259000: RO-A-66/ Máng ốp dây điện bằng nhựa (45x65x1700mm, nhãn hiệu: MISUMI) MD-5L-1.7-R (455,413VND1PCE) (nk)
- Mã HS 39259000: Rơm nhân tạo bằng nhựa PE, dùng lợp mái, model R-4-8-1, size 50 * 50 CM, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Rơm nhân tạo bằng nhựa tổng hợp, có nẹp nhựa một đầu, kích thước nẹp (47 x 2)cm, dùng để lợp mái, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Ron kính đứng cánh góc 135 độ bằng plastic, kích thước dài 2000 x rộng 17 mm Strip WJT20030-10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Ron kính đứng cánh góc 180 độ bằng plastic, kích thước dài 2000x rộng 15mm Strip WJT10040-10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Ron kính đứng cánh góc 90 độ bằng plastic, kích thước dài 2000 x rộng 12mm Strip WJT10030-10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Ron kính đứng cánh từ tính góc 180 độ bằng plastic, kích thước dài 2000 x rộng 15mm Strip WJT20010-10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Ron kính dưới cánh bằng plastic, kích thước dài 2000 x rộng 13 mm Strip WJT10050-10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Ron kính và tường bằng plastic, kích thước dài 2000 x rộng 10mm Strip WJT10060-10. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: S0397/ Máng ốp dây điện bằng nhựa MD-0L-R (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530051179] (nk)
- Mã HS 39259000: S0397/ Máng ốp dây điện bằng nhựa MD-0L-R (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530051264] (nk)
- Mã HS 39259000: S0397/ Máng ốp dây điện bằng nhựa MD-1.5L-R (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530050987] (nk)
- Mã HS 39259000: S0397/ Máng ốp dây điện bằng nhựa MD-1L-R (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[UPLM050153] (nk)
- Mã HS 39259000: S0397/ Máng ốp dây điện bằng nhựa MD-1L-R (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530050856] (nk)
- Mã HS 39259000: S0397/ Máng ốp dây điện bằng nhựa MD-1L-R (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530050893] (nk)
- Mã HS 39259000: S0397/ Máng ốp dây điện bằng nhựa MD-1L-R (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530051064] (nk)
- Mã HS 39259000: S0397/ Máng ốp dây điện bằng nhựa MD-1L-R(Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530051121] (nk)
- Mã HS 39259000: S0397/ Máng ốp dây điện bằng nhựa MD-2L-R (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530050988] (nk)
- Mã HS 39259000: S0397/ Máng ốp dây điện bằng nhựa MD-4L-R (Phụ tùng thay thế sử dụng cho máy sản xuất động cơ loại nhỏ)[V530051547] (nk)
- Mã HS 39259000: Sàn nhựa ngoài trời công nghiệp WPC Decking, Thương hiệu SkyWood, kích thước: 140mm x 25mm x 3050mm, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Sản phẩm nhựa dạng hình từ polyvinyl clorua và chất độn canxi cacbonat đã tạo hình bằng phương pháp ép đùn, kt (80-100)*2000*15)mm, chưa được gia công thêm, dùng để ốp tường, mới100% (nk)
- Mã HS 39259000: SP-57648/ Thanh ray máng điện dùng để dẫn hướng dây điện, chất liệu nhựa Model: 114.1.12PZ; IGUS (nk)
- Mã HS 39259000: SWS Vietnam JUN,JUL Update VMD(W)_2005- Bộ khay kệ trưng bày sản phẩm bằng nhựa acrylic (800mm(w)x500mm(d)x50mm(h)), Hiệu Sulwhasoo, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tắc Kê Nhựa _ Plastic Wall Plugs (5061900 E-Z TWIST N- LOCK)_Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tắc kê nhựa 5cm (8 mm x L 50 mm) (nk)
- Mã HS 39259000: Tắc kê nhựa 5cm (8 mm x L 50 mm)dùng trong xây lắp công trình (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm bịt cuối máng quang, chất liệu nhựa PVC, kích thước 120*100mm, mã sản phẩm: LL23A, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite, 940mm x 10.20m (2 tấm 20.40 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite, 940mm x 10.70m (16 tấm 171.2 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite, 940mm x 10.91 m (1 tấm 10.91 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite, 940mm x 11.25 m (16 tấm 180 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite, 940mm x 11.42m (3 tấm 34.26 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite, 940mm x 7.15m (16 tấm 114.40 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite, 940mm x 8.36m (2 tấm 16.72 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite, 940mm x 9.40m (16 tấm 150.40 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,1000mm x 1.74m (78 tấm 135.72 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,1000mm x 1.84m (155 tấm 285.20 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,1000mm x 1.84m (262 tấm 482.08 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,1000mm x 2.33m (376 tấm 876.08 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,1000mm x 3.33m (10 tấm 33.30 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,1000mm x 3.33m (427 tấm 1421.91 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,1000mm x 4.00m (1 tấm 4 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,1000mm x 6.2m (26 tấm 161.2 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,1000mm x 6.30m (45 tấm 283.50 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,1000mm x 6.50m (9 tấm 58.50 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,1000mm x3.1m (4 tấm 12.4 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,470mm x 7.48m (20 tấm 149.60 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,470mm x 9.12m (18 tấm 164.16 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,470mm x 9.22m (36 tấm 331.92m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,470mm x 9.40m (108 tấm 1015.20 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,470mm x 9.57m (16 tấm 153.12 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,470mm x 9.73m (18 tấm 175.14m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,470mm x 9.9m (18 tấm 178.2 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,470mm x9.73 m (18 tấm 175.14 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm che lấy ánh sáng bằng nhựa hiệu Ampelite,970mm x 10.5m (4 tấm 42 m). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm hàng mẩu Compact laminate HPL, dùng làm vách ngăn trong toilet, kích thước 40*60mm, bề dày: 1mm, nhiều màu. Xuất xứ: Trung Quốc. Hàng mới: 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Lam Sóng ốp tường bằng nhựa WPC PANEL 12mm, 2A10, Size: 2.95m/pcs, Color F-6117, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Lam Sóng ốp tường bằng nhựa WPC PANEL 12mm, 2A15, Size: 2.95m/pcs, Color A015, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Lam Sóng ốp tường bằng nhựa WPC PANEL 12mm, 2A20, Size: 2.95m/pcs, Color F-7030, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Lam Sóng ốp tường bằng nhựa WPC PANEL 12mm, 2A22, Size: 2.95m/pcs, Color A022, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Lam Sóng ốp tường bằng nhựa WPC PANEL 12mm, 2A30, Size: 2.95m/pcs, Color A030, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Lam Sóng ốp tường bằng nhựa WPC PANEL 12mm, 2A35, Size: 2.95m/pcs, Color A035, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Lam Sóng ốp tường bằng nhựa WPC PANEL 12mm, 2A36, Size: 2.95m/pcs, Color A036, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Lam Sóng ốp tường bằng nhựa WPC PANEL 27mm, 1A15, Size: 2.95m/pcs, Color A015, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Lam Sóng ốp tường bằng nhựa WPC PANEL 27mm, 1A22, Size: 2.95m/pcs, Color A022, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Lam Sóng ốp tường bằng nhựa WPC PANEL 27mm, 1A24, Size: 2.95m/pcs, Color A024, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Lam Sóng ốp tường bằng nhựa WPC PANEL 27mm, 1A35, Size: 2.95m/pcs, Color A035, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lát sàn bằng nhựa PVC, thành phần gồm: nhựa PVC, KT:1200 x18 x4 mm. Nhãn hiệu: KING FLOOR, NSX: SHANDONG XIAOXI INDUSTRIAL CO., LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lấy sáng Polycarbonate Acrylic 2 lớp. Quy cách: 4FTx8FT (SHGC0.49; U0.82; VLT0.68). Sản xuất năm 2020. Hàng mới, đồng bộ 100%, dùng để chiếu sáng, phục vụ sản xuất tại công ty. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp mái bằng nhựa và sợi thủy tinh (22%) Kliplok 940 màu Ice Clear, kích thước 940mm x 6.00m, dày 1.5mm(+/- 15%), mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp mái bằng nhựa và sợi thủy tinh (22%) Kliplok 940 màu Ice Clear, kích thước 940mm x 7.20m, dày 1.5mm(+/- 15%), mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp mái bằng nhựa và sợi thủy tinh (22%) Kliplok 940 màu Ice Clear, kích thước 940mm x 9.42m, dày 1.5mm(+/- 15%), mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp mái bằng nhựa và sợi thủy tinh (22%) Maxseam 18" màu Opal, kích thước 460mm x 10.72m, dày 1.5mm(+/- 15%), mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp mái bằng nhựa và sợi thủy tinh (22%) Maxseam 18" màu Opal, kích thước 460mm x 11.82m, dày 1.5mm(+/- 15%), mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp mái bằng nhựa và sợi thủy tinh (22%) Maxseam 18" màu Opal, kích thước 460mm x 6.39m, dày 1.5mm(+/- 15%), mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp mái bằng nhựa và sợi thủy tinh (22%) Maxseam 18" màu Opal, kích thước 460mm x 7.32m, dày 1.5mm(+/- 15%), mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp mái bằng nhựa và sợi thủy tinh (22%) Maxseam 18" màu Opal, kích thước 460mm x 8.20m, dày 1.5mm(+/- 15%), mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp mái bằng nhựa và sợi thủy tinh (22%) Maxseam 18" màu Opal, kích thước 460mm x 8.50m, dày 1.5mm(+/- 15%), mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp mái bằng nhựa và sợi thủy tinh (22%) Spandek 10-1000 màu Ice Clear, kích thước 1000mm x 1.81m, dày 1.5mm(+/- 15%), mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp mái bằng nhựa và sợi thủy tinh (22%) Spandek 10-1000 màu Ice Clear, kích thước 1000mm x 3.61m, dày 1.5mm(+/- 15%), mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lợp mái nhà bằng nhựa ASA đã được lượn sóng, kích thước [(6-7.2)x1.13]m, dày 2.5mm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lót sàn bằng nhựa kích thước 4000mm x 1000mm, hiệu JIANGSU AULLAND. hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm lót sàn composite grating (vật liệu nhựa gia cường sợi thủy tinh) quy cách: 3660*1220*25mm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm mái che ngoài trời FT 381-3125 dùng để vá vào chỗ hở của mái che, chất liệu nhựa PVC,2 set gồm 8 tấm dài 2.6mx rộng 0.6mx dầy1.5mm, màu đen sẩm, nhãn hiệu: Makmax, nsx: Taiyo, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm mái che ngoài trời khu vưc mặt tiền số 6: FT 381-3125, chất liệu nhựa PVC, kích thước dài 28 m-33m x rộng 19m-24m x dầy 1.5mm), màu đen sẩm, nhãn hiệu: Makmax, nsx: Taiyo, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm mái che ngoài trời kv mặt tiền số 6: FT381-3125,chất liệu nhựa PVC,kt: dài 28 m-33m x rộng19m-24m x dầy1.5mm(gồm 4 tấm SP hình tứ giác ghép lại),màu đen sẩm,nhãn hiệu: Makmax,nsx:Taiyo, mới100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Matico V MV46, bằng nhựa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm mica KT 5x265x430mm (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm mút xốp từ nhựa polyurethane dùng làm cách âm, tiêu âm cho phòng thu, phòng hát, đã gia công hoàn chỉnh, có dán keo 1 mặt. Hiệu: SUPERCAR. KT: (75*50*1.5)cm +/-10%. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nẹp nhựa (dùng nẹp bảng giá kệ siêu thị); (5x4.2)cm; (không thương hiệu; hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PM401, mã HW60051, kt:(3.0*0.4*0.009))m; dùng để ốp trần, nhà sản xuất HAINING HAOWANG PLASTIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC EC401, mã HW60051, kt:(3000*400*6)mm, dùng để ốp trần, nhà sản xuất:.HAINING HAOWANG PLASTIC mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC EC401, mã HW60051, kt:(4000*400*6)mm, dùng để ốp trần, nhà sản xuất:.HAINING HAOWANG PLASTIC mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC EC402, mã HW80101-12, kt:(3000*400*6)mm; dùng để ốp trần, nhà sản xuất HAINING HAOWANG PLASTIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC EC402, mã HW80101-12, kt:(4000*400*6)mm; dùng để ốp trần, nhà sản xuất HAINING HAOWANG PLASTIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC EC403, mã HW83401-2, kt:(3000*400*6)mm; dùng để ốp trần, nhà sản xuất HAINING HAOWANG PLASTIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC EC403, mã HW83401-2, kt:(4000*400*6)mm; dùng để ốp trần, nhà sản xuất HAINING HAOWANG PLASTIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC EC410, mã HWA132, kt:(3000*400*6)mm; dùng để ốp trần, nhà sản xuất HAINING HAOWANG PLASTIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC EC412, mã HW51501-3, kt:(3.0*0.4*0.006)m, dùng để ốp trần, nhà sản xuất:.HAINING HAOWANG PLASTIC mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC EC413, mã HW51602-3, kt:(3.0*0.4*0.006)m; dùng để ốp trần, nhà sản xuất HAINING HAOWANG PLASTIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC PM402mã HW80101-12, kt:(33.0*0.4*0.009)m; dùng để ốp trần, nhà sản xuất HAINING HAOWANG PLASTIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC PM403 mã HW83401-2, kt:(3.0*0.4*0.009)m; dùng để ốp trần, nhà sản xuất HAINING HAOWANG PLASTIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC PM407, mã HW91071, kt:(3*0.4*0.009)m; dùng để ốp trần, nhà sản xuất HAINING HAOWANG PLASTIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC PM409, mã HW87301-2, kt:(3.*0.4*0.009)m; dùng để ốp trần, nhà sản xuất HAINING HAOWANG PLASTIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC PM409, mã HW87301-2, kt:(3000*400*9)mm; dùng để ốp trần, nhà sản xuất HAINING HAOWANG PLASTIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa bằng PVC PM409, mã HW87301-2, kt:(4.*0.4*0.009)m; dùng để ốp trần, nhà sản xuất HAINING HAOWANG PLASTIC, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa composite (WPC), từ nhựa HDPE, dùng trong xây dựng: lót sàn, ốp tường..., màu cà phê nhạt. kích thước: 148x21x2200mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa composite (WPC), từ nhựa HDPE, dùng trong xây dựng: lót sàn, ốp tường..., màu vàng tươi. kích thước: 142x10x2200mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa composite (WPC), từ nhựa HDPE, dùng trong xây dựng: lót sàn, ốp tường..., màu vàng tươi. kích thước: 142x21x2200mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa dùng để ốp tường, ốp trần PVC Panel 2.9mx60cmx0.8cm Round Hole(Light). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa dùng để ốp tường, ốp trần PVC Panel 5.95mx30cmx0.6cm Square Hole V Groove. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa dùng để ốp tường, ốp trần PVC Panel 5.95mx40cmx0.6cm Square Hole. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa ép từ PVC+CaCO3, phủ bóng keo epoxy, k xốp,chưa gia cố+gắn lớp mặt,chưa kết hợp tương tự với vật liệu khác,k tự dính, k chứa chất hóa dẻo,dùng để lát sàn, kt (1220*182*4)mm,mới100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa HDPE 1.5mm (geocell) dạng ô ngăn GC1035 (1420N/10cm) (Kích thước: 22.04m2/panel)- Hàng dùng trong xây dựng- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa HDPE 1.5mm (geocell) dạng ô ngăn GC1533 (1420N/10cm) (Kích thước: 17.83m2/panel)- Hàng dùng trong xây dựng- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa HDPE 1.5mm (geocell) dạng ô ngăn GC1533 (1420N/10cm) (Kích thước: 24.51m2/panel)- Hàng dùng trong xây dựng- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa HDPE 1.5mm (geocell) dạng ô ngăn GC1533 (1420N/10cm) (Kích thước: 26m2/panel)- Hàng dùng trong xây dựng- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa kết cấu composite được dùng để sản xuất bồn nước lắp ghép: BASE PANEL 1X1,kích thước 1000x1000mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa kết cấu composite được dùng để sản xuất bồn nước lắp ghép: DRAIN PANEL 1X1,kích thước 1000x1000mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa kết cấu composite được dùng để sản xuất bồn nước lắp ghép: MANHOLE PANEL 1X1,kích thước 1000x1000mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa kết cấu composite được dùng để sản xuất bồn nước lắp ghép: PARTITION PANEL 0.93X1,kích thước 930x1000mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa kết cấu composite được dùng để sản xuất bồn nước lắp ghép: PARTITION PANEL 2X1,kích thước 2000x1000mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa kết cấu composite được dùng để sản xuất bồn nước lắp ghép: ROOF PANEL 1X1, kích thước 1000x1000mm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa kết cấu composite được dùng để sản xuất bồn nước lắp ghép: ROOF PANEL 2X1,kích thước 2000x1000mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa kết cấu composite được dùng để sản xuất bồn nước lắp ghép: WALL PANEL 1X1,kích thước 1000x1000mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa kết cấu composite được dùng để sản xuất bồn nước lắp ghép: WALL PANEL 2X1,kích thước 2000x1000mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa mặt hình vân đá dùng trong trang trí nội thất(chưa được chi tiết. KT: 1.22 m x 2.44 m, độ dày không đồng đều từ 3mm-5mm dùng trong xây lắp, hàng mới 100%. NXS: XIAMEN RUIJIU (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa mặt hình vân đá dùng trong trang trí nội thất(chưa được chi tiết. KT: 1.22 m x 2.44 m, độ dày không đồng đều từ 3mm-5mm dùng trong xây lắp, hàng mới 100%. NXS: XIAMEN RUIJIU TRADE CO.,LTD (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa ốp chân tường H80xL2400. NSX: BIP Industries. Hàng mới 100%, dùng trên tàu thủy. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa Polycarbonate (dạng không xốp), kích thướt: 4FT x 8FT, đã được gia cố thành phẩm, dùng lợp lấy sáng trong nhà xưởng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa Polycarbonnate nhựa tái sinh dạng rỗng chưa gia công dùng để làm mái che cửa dập 9 sóng: Dài 6m +/-10cm, rộng 1.07m +/-5cm, dày 0.65mm-1mm+/-0.2mm (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa Polycarbonnate nhựa tái sinh dạng rỗng chưa gia công dùng để làm mái che cửa: Dài 5.8m +/-10cm, rộng 2.1m +/-5cm, dày 6mm+/-0.5mm (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC bảo vệ tường (dài 1.2m, rộng 2.4m, dày 1mm), Model: 405 nhãn hiệu INPRO, dùng trong TTNT (loại trừ TT10), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC chưa gia cố bề mặt dùng để trang trí ốp trần, ốp tường, KT: 40cm x 9mm x 2.9m, mới 100%. NSX: HAINING ZHUANGHENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC chưa gia cố bề mặt dùng để trang trí ốp trần, ốp tường, KT: 40cm x 9mm x 2.9m, mới 100%. NSX: JIAXING HENGLI INTEGRATED CEILING CO.,LTD (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC có kết hợp bột đá in 3D độ dày 3 mm 3D Design, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC có kết hợp bột đá in 3D độ dày 3 mm, Model: 3D Design,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC đã tạo hình END STRIP, mã WHITE013, kt: 0.9 X 3800mm, dùng để ốp tường, nhà sản xuất:.Haining East Building Materials Co., Ltd. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC đã tạo hình F STRIP, mã WHITE013, kt: 0.9 X 3800mm, dùng để ốp diềm mái, nhà sản xuất:.Haining East Building Materials Co., Ltd. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC đã tạo hình FASCIA, mã WHITE013, kt: 0.9 X 3800mm, dùng để ốp mái hiên, nhà sản xuất:.Haining East Building Materials Co., Ltd. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC đã tạo hình J-STRIP, mã WHITE013, kt: 0.9 X 3800mm, dùng để ốp tường, nhà sản xuất:.Haining East Building Materials Co., Ltd. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC đã tạo hình START STRIP, mã WHITE013, kt: 0.9 X 3800mm, dùng để ốp tường, nhà sản xuất:.Haining East Building Materials Co., Ltd. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC đã tạo hình VINYL SIDING SAMPLES, dùng để ốp tường, nhà sản xuất:.Haining East Building Materials Co., Ltd. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC đã tạo hình VINYL SIDING, mã GREY009, kt: 304.8 X 1.0 X3800mm, dùng để ốp trần sóng, nhà sản xuất:.Haining East Building Materials Co., Ltd. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC đã tạo hình VINYL SIDING, mã WHITE013, kt: 250 X 1.0 X3800mm, dùng để ốp tường, nhà sản xuất:.Haining East Building Materials Co., Ltd. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC đã tạo hình WATER PROOF, mã WHITE013, kt: 0.9 X 3800mm, dùng để ngăn nước chân tường, nhà sản xuất:.Haining East Building Materials Co., Ltd. mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC dạng lượn sóng dùng cho hệ thống làm mát ngoài trời bằng nước, kích thước: (215 x 27)cm+/-5cm, đã khoan lỗ (nhà SX:Guangxi Chongzuo Jianye Meijia Technology Co.,Ltd). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: TẤM NHỰA PVC DÙNG ĐỂ ỐP VÁCH, LÀM TRẦN (LOẠI ĐẶC), KÍCH THƯỚC 1220x2440x2mm, 2.9768M2/Tấm-HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC không dính,không xốp.Dùng trong xây dựng trang trí nội thất trong nhà kích thước (1206 x 603 x 7)mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC không dính,không xốp.Dùng trong xây dựng trang trí nội thất trong nhà kích thước (603 x 603 x 7)mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC không dính,không xốp.Dùng trong xậy dựng trang trí nội thất trong nhà,kích thước (1206 x 603 x 7)mm.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC không dính,không xốp.Dùng trong xậy dựng trang trí nội thất trong nhà,kích thước (603 x 603 x 7)mm.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC không xốp đã gia cố bề mặt, loại không dính, dùng để trang trí (ốp trần, ốp tường...), kích thước(1220x2440x2.6) mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC làm nẹp viền, KT (3x0.05x0.009)m, dùng làm cửa, ốp tường, trần, bàn.Thành phần:PVC 25%, Nhà sx:HAINING COMMERCE IMP. & EXP. CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC làm nẹp viền, KT (3x0.05x0.009)m, dùng làm cửa, ốp tường, trần, bàn.Thành phần:PVC 25%.Nhà sx:HAINING HAOWANG PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC len chân tường 8021 mã màu 073 L 3000mm,W80mm,T 21mm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC len chân tường 8021 mã màu 127 L 3000mm,W80mm,T 21mm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC mặt vân đá cẩm thạch đã t/trí bề mặt,dạg tấm,dùg trog x/d trag trí nội thất trog nhà(tấm ốp tườg,trần),kt:2440*1220*2.6mm.NSX:SHANDONG DOWELL DECORATIVE MATERIAL CO.,LTD,mới 100%.1pcs/unk (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC mặt vân đá cẩm thạch đã t/trí bề mặt,dạng tấm,dùg trog x/dựng trag trí nội thất trog nhà(tấm ốp tường, trần),kt:3000*300*6mm.NSX:HAINING ZHUANGHENG PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC mặt vân đá cẩm thạch đã t/trí bề mặt,dạng tấm,dùg trog x/dựng trag trí nội thất trog nhà(tấm ốp tường, trần),kt:3000*400*9mm.NSX:HAINING ZHUANGHENG PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC mặt vân đá cẩm thạch đã t/trí bề mặt,dạng tấm,dùg trog x/dựng trag trí nội thất trog nhà(tấm ốp tường, trần),kt:400*9*3000mm.NSX:HAINING ZHUANGHENG PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC mặt vân đá cẩm thạch,ko có lớp sơn phủ bóng UV,dạng tấm,dùng trog xây dựng trang trí nội thất trong nhà(tấm ốp tường),kt:2440*1220*2.9mm.NSX:SHANDONG,mới 100%(1pcs1unk1pkg) (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC nẹp viền, KT (3x0.05x0.009)m, dùng làm cửa, ốp tường, trần, bàn.Thành phần:PVC 25%.Nhà sx:HAINING HAOWANG PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC ốp trần có kết hợp với bột đá loại rỗng và nhẹ, kích thước: 250mm x 2900mm x 8.5mm, Model: W-7902, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC ốp trần có kết hợp với bột đá loại rỗng và nhẹ, kích thước: 250mm x 2900mm x 8.5mm, Model: W-7903, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC ốp trần có kết hợp với bột đá loại rỗng và nhẹ, kích thước: 250mm x 2900mm x 8.5mm, Model: W-7904, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC ốp trần có kết hợp với bột đá loại rỗng và nhẹ, kích thước: 250mm x 2900mm x 8mm, Model: W-7901, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC ốp trần có kết hợp với bột đá loại rỗng và nhẹ, kích thước: 250mm x 2900mm x 9mm, Model: W-7905, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC ốp tường (thành phần gồm nhựa PVC, bột đá, phụ gia), có hoa văn chưa gia công đục lỗ, dạng xốp, Kích thước: (300*5*3000)mm, NSX: JIANGXI CAPSTONE TRADING CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC ốp tường (thành phần gồm nhựa PVC, bột đá, phụ gia), có hoa văn chưa gia công đục lỗ, dạng xốp, Kích thước: (400*6*3000)mm, NSX: JIANGXI CAPSTONE TRADING CO., LTD. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 2.5mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp Model: P-602, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 2.5mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp Model: P-611, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 2.5mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp Model: P-617, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 2.5mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp Model: P-617,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 2.5mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp Model: P-625, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 2.5mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp Model: P-633, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 2.5mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp Model: P-634, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 2.5mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp Model: P-635, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 2.5mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp Model: P-638, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 2.5mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp Model: P-648, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGC-01, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGC-09, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9601, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9602, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9602,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9605, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9606, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9607, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9609, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9614, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9616, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9617, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9621, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9625, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9625,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9630, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9630,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9633, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9633,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9634, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9635, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9635,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9637, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9638, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9638,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9640, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9640,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9641, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9642, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9643, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9645, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9648, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9648,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9649, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9649,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9650, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9650,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9651, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 3mm, độ bóng thấp, phủ UV 1 lớp, Model: TGP-9651,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 5mm, độ bóng cao, phủ UV 1 lớp Model: TGP-9616 (5mm),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân đá có kết hợp với bột đá, kích thước: 1.22m x 2.44m x 5mm, độ bóng cao, phủ UV 1 lớp Model: TGP-9625 (5mm),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8601,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8602, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8603, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8603,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8604, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8604,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8605, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8607, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8609,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8610, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8610,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8611, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8611,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8612, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8613, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8613,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8615, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model: TGW-8615,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model:TGW-8603, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model:TGW-8604, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model:TGW-8605, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model:TGW-8607, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model:TGW-8609, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model:TGW-8610, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model:TGW-8611, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, kích thước: 0,6m x 2.9m x 8mm, Model:TGW-8612, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, Model: W165T25-OC, Size: 165mm x 25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá, Model: W165T25-OC, Size: 165mm x 25mm,dài 2.95m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: OW113T16-CL, Size: 113mm x 16mm, dài 2.95m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: OW113T16-CL, Size: 113mm x 16mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: OW202T20-CL, Size: 202mm x 20mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: W159T9-LC, Size: 159mm x 9mm,dài 2.95m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: W159T9-OC, Size: 159mm x 9mm, dài 2.95m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: W159T9-OC, Size: 159mm x 9mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: W160T12-LC, Size: 160mm x 12mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: W160T12-OC, Size: 160mm x 12mm, dài 2.95m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: W160T12-OC, Size: 160mm x 12mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: W165T25-OC, Size: 165mm x 25mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: W202T30-LC, Size: 202mm x 30mm, dài 2.95m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: W202T30-LC, Size: 202mm x 30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: W202T30-OC, Size: 202mm x 30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: W202T30-OC, Size: 202mm x 30mm,dài 2.95m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: W204T15-LC, Size: 204mm x 15mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: W204T15-LC, Size: 204mm x 15mm,dài 2.95m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: W204T15-OC, Size: 204mm x 15mm, dài 2.95m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân gỗ có kết hợp với bột đá,Model: W204T15-OC, Size: 204mm x 15mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân hoa kẻ caro, KT (3x0.4x0.009)m, dùng làm cửa, ốp tường, trần, bàn.Thành phần:PVC 25%.Nhà sx:HAINING HAOWANG PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân hoa sao, KT (4x0.4x0.006)m, dùng làm cửa, ốp tường, trần, bàn.Thành phần:PVC 25%.Nhà sx:HAINING HAOWANG PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân hoa tím, KT (3.5x0.4x0.006)m, dùng làm cửa, ốp tường, trần, bàn.Thành phần:PVC 25%.Nhà sx:HAINING HAOWANG PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân hoa, KT (0.009x0.4x3)m, dùng làm cửa, ốp tường, trần, bàn.Thành phần:PVC 25%, CaCO3: 70%, Chất phụ gia:5%.Nhà sx:HAINING HAOWANG PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân hoa, KT (0.4x3x0.009)m, dùng làm cửa, ốp tường, trần, bàn.Thành phần:PVC 25%, CaCO3: 70%, Chất phụ gia:5%.Nhà sx:HAINING HAOWANG PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân hoa, KT (0.603x0.603x0.006)m, dùng làm cửa, ốp tường, trần, bàn.Thành phần:PVC 25%.Nhà sx:HAINING HAOWANG PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân hoa, KT (3.5x0.4x0.006)m, dùng làm cửa, ốp tường, trần, bàn.Thành phần:PVC 25%.Nhà sx:HAINING HAOWANG PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân hoa, KT (3.5x0.4x0.009)m, dùng làm cửa, ốp tường, trần, bàn.Thành phần:PVC 25%, Nhà sx:HAINING COMMERCE IMP. & EXP. CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân hoa, KT (3.5x0.4x0.009)m, dùng làm cửa, ốp tường, trần, bàn.Thành phần:PVC 25%.Nhà sx:HAINING HAOWANG PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân hoa, KT (3x0.4x0.006)m, dùng làm cửa, ốp tường, trần, bàn.Thành phần:PVC 25%.Nhà sx:HAINING HAOWANG PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân hoa, KT (3x0.4x0.009)m, dùng làm cửa, ốp tường, trần, bàn.Thành phần:PVC 25%, Nhà sx:HAINING COMMERCE IMP. & EXP. CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC vân hoa, KT (3x0.4x0.009)m, dùng làm cửa, ốp tường, trần, bàn.Thành phần:PVC 25%.Nhà sx:HAINING HAOWANG PLASTIC CO.,LTD. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC,rỗng ruột,kích thước (2.9m x 40 cm x 6mm),dùng để ốp tường,không dính,không in hình in chữ,Nhàsx:HAINING ZHUANGHENG PLASTIC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC,rỗng ruột,kích thước (2.9m x 40 cm x 9mm), dùng để ốp tường,không dính,không in hình in chữ,Nhàsx:HAINING ZHUANGHENG PLASTIC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa PVC,rỗng ruột,kích thước (2.9m x 40 cm x 9mm),dùng để ốp tường,không dính,không in hình in chữ,Nhàsx:HAINING ZHUANGHENG PLASTIC. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm nhựa xanh W200mm*L200mm*T10mm (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp trần bằng nhựa PVC, kích thước 300 x 9 x 5850 (mm). Nhà sản xuất: Haining UV Decoration Material Co.,Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp trần, hiệu: Anh Phú Gia, chất liệu nhựa PVC, kích thước 40CM*9MM, nsx: GUANG DU TIANA CO.,LTD hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường bằng nhựa có hoa văn, dùng để trang trí, dài 3m, mã hàng IN40-1, nhà SX: HAINING LINGRUI TRADE CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường bằng nhựa có hoa văn, dùng để trang trí, dài 3m, mã hàng IN40-2, nhà SX:HAINING LINGRUI TRADE CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường bằng nhựa có hoa văn, dùng để trang trí, dài 3m, mã hàng P3X3-1,nhà SX:HAINING LINGRUI TRADE CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường bằng nhựa có hoa văn, dùng để trang trí, dài 3m, mã hàng P3X3-2,nhà SX: HAINING LINGRUI TRADE CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường bằng nhựa có hoa văn, dùng để trang trí, dài 3m, mã hàng P60-1, nhà SX: HAINING LINGRUI TRADE CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường bằng nhựa có hoa văn, dùng để trang trí, dài 3m, mã hàng P60-2,nhà SX: HAINING LINGRUI TRADE CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường bằng nhựa có hoa văn, kích thước 2800*400*6mm, mã hàng 6W02, nhà SX: HAINING LINGRUI TRADE CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường bằng nhựa có hoa văn, kích thước 2800*400*6mm, mã hàng 6W05, nhà SX: HAINING LINGRUI TRADE CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường bằng nhựa có hoa văn, kích thước 2800*400*6mm, mã hàng 6W06, nhà SX: HAINING LINGRUI TRADE CO.,LTD, mơi 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường bằng nhựa có hoa văn, kích thước 2800*400*6mm, mã hàng 6W08, nhà SX: HAINING LINGRUI TRADE CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường bằng nhựa có hoa văn, kích thước 2800*400*6mm, mã hàng 6W09, nhà SX: HAINING LINGRUI TRADE CO.,LTD, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường gỗ nhựa tổng hợp (có thành phần là xơ gỗ 35%, PE 55%, và các thành phần khác là 10%), model CEM-BB-12FT, dạng thanh, size 125mx12mmx3.66m, dùng trang trí mái hiên ngoài trời. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường gỗ nhựa tổng hợp (có thành phần là xơ gỗ 35%, PE 55%, và các thành phần khác là 10%), model CEM-C1-12FT, dạng thanh, size 125mmx12mmx3.66m, dùng trang trí mái hiên ngoài trời. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường gỗ nhựa tổng hợp (có thành phần là xơ gỗ 35%, PE 55%, và các thành phần khác là 10%), model CEM-C2-12FT, dạng thanh, size 125mmx12mmx3.66m, dùng trang trí mái hiên ngoài trời. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường gỗ nhựa tổng hợp (có thành phần là xơ gỗ 35%, PE 55%, và các thành phần khác là 10%), model LEM2525-BB-12FT, dạng thanh, size 25mmx25mmx3.66m, dùng trang trí mái hiên ngoài trời. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường gỗ nhựa tổng hợp (có thành phần là xơ gỗ 35%, PE 55%, và các thành phần khác là 10%), model LEM2525-C1-12FT, dạng thanh, size 25mmx25mmx3.66m. dùng trang trí mái hiên ngoài trời. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường gỗ nhựa tổng hợp (có thành phần là xơ gỗ 35%, PE 55%, và các thành phần khác là 10%), model LEM2525-C2-12FT, dạng thanh, size 25mmx25mmx3.66m. dùng trang trí mái hiên ngoài trời. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường ngoài trời,Bề mặt công nghệ Homogenous, Thương hiệu SkyWood, WPC Cladding, kích thước 173mm x 13mm x 2850mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường SPC (Wall Panel, thành phần: PVC (30%), bột đá (70%)), kích thước: 20 x 200 x3000 mm, dùng ốp tường trang trí nội thất,nhãn hiệu: EWIN. NSX:WUXI HAI YU TECHNOLOGY CO., LTD.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường SPC (Wall Panel, thành phần: PVC (30%), bột đá (70%)), kích thước: 30 x 250 x3000 mm, dùng ốp tường trang trí nội thất, nhãn hiệu: EWIN. NSX:WUXI HAI YU TECHNOLOGY CO., LTD.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường SPC (Wall Panel, thành phần: PVC, bột đá, phụ gia khác), kích thước:20 x 200 x 3000 mm, dùng ốp tường trang trí nội thất,nhãn hiệu: EWIN. NSX: WUXI HAI YU TECHNOLOGY CO., LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường SPC (Wall Panel, thành phần: PVC, bột đá, phụ gia khác), kích thước:30 x 250 x 3000 mm, dùng ốp tường trang trí nội thất,nhãn hiệu: EWIN. NSX: WUXI HAI YU TECHNOLOGY CO., LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường SPC (Wall Panel, thành phần: PVC, bột đá, phụ gia khác), kích thước:400 x 3000 x 9 mm, dùng ốp tường trang trí nội thất,nhãn hiệu: EWIN. NSX:WUXI NEW ORIENT TECHNOLOGY CO.,LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp Tường- Trần bằng nhựa giả gỗ, dạng tấm rời để lắp ghép, có phủ phim màu vân gỗ, mode (ABT 158) (159x9x2900)mm; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp Tường- Trần bằng nhựa giả gỗ, dạng tấm rời để lắp ghép, có phủ phim màu vân gỗ, mode (ABT 205) (204x28x2900)mm; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp Tường- Trần bằng nhựa giả gỗ, dạng tấm rời để lắp ghép, có phủ phim màu vân gỗ, model (ABT 201), Kích thước (201x14x2900)mm; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường- trần bằng nhựa giả gỗ, Kích thước (603X603X7)mm; Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường trong nhà, Thương hiệu SkyWood, PVC Ceiling Strip, kích thước 121mm x 8mm x 2850mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp tường và trần bằng nhựa PVC, kích thước: 600 x 9 x3000 (mm). Nhà sản xuất: Haining UV Decoration Material Co., Ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm ốp vách ngoài trời bằng nhựa giả gỗ, dạng tấm rời để ghép- WPC Wall Cladding Profiles, kích thước: 100*156*21(mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Panel ốp tường bằng chất liệu nhựa PVC, rỗng, dạng tấm rời đẻ lắp ghép, model: 20206. kích thước: 300*6 MM chiều dài 2.9m, không hiệu, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39259000: TẤM PANEL PVC, KÍCH THƯỚC: 200MM X 300MM, HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm Panel xốp ép dày 5 mm (gồm 3 lớp: Nhựa+ xốp+ nhựa) (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm sàn lưới sợi thủy tinh- Molded FRP GRATING 30mm 38x38mm grating concave top ISO resin 1220x2440mm RAL1003 (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm sàn lưới sợi thủy tinh- Molded FRP GRATING 30mm 38x38mm grating concave top ISO resin 1220x2440mm RAL7035 (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trần nhựa phủ hoa văn,kích thước 603x603x7mm-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: TẤM TRẦN NHỰA PVC (LOẠI RỖNG), HÀM LƯỢNG NHỰA: 40%, CACO3: 56%, PHỤ GIA KHÁC: 4%, KÍCH THƯỚC 603x1210x7MM, 0.7296M2/Tấm (20TẤM/HỘP)-HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39259000: TẤM TRẦN NHỰA PVC (LOẠI RỖNG), HÀM LƯỢNG NHỰA: 40%, CACO3: 56%, PHỤ GIA KHÁC: 4%, KÍCH THƯỚC 603x603x7MM, 0.3636M2/Tấm, (20TẤM/HỘP)-HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39259000: TẤM TRẦN NHỰA PVC (LOẠI RỖNG), KÍCH THƯỚC 603x1210x7MM, 0.7296M2/Tấm (20TẤM/HỘP)-HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39259000: TẤM TRẦN NHỰA PVC (LOẠI RỖNG), KÍCH THƯỚC 603x603x7MM, 0.3636M2/Tấm, (20TẤM/HỘP)-HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trần nhựa PVC đã gia cố bề mặt dùng để làm trần, mã hàng: ZP102, đóng gói: 20 tấm/carton, kích thước 603*603*7mm, Hiệu: Zinca hàng mới 100%, Số lượng: 1083.55482 m2) (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trần nhựa PVC đã gia cố bề mặt dùng để làm trần, mã hàng: ZP103, đóng gói: 20 tấm/carton, kích thước 603*603*7mm, Hiệu: Zinca hàng mới 100%,Số lượng: 2770.70058 m2) (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trần nhựa PVC đã gia cố bề mặt dùng để làm trần, mã hàng: ZP202, đóng gói: 20 tấm/ carton, kích thước 603*603*7mm, Hiệu: ZinCa. Hàng mới 100%, (Số lượng: 3527.0073 m2) (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trần nhựa PVC đã gia cố bề mặt dùng để làm trần, mã hàng: ZP203, đóng gói: 20 tấm/carton, kích thước 603*603*7mm, Hiệu: Zinca hàng mới 100%, (Số lượng: 1868.95026 m2) (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trần nhựa PVC đã in hoa văn, kích thước 603 x 603 x 7 (mm), tỷ trọng 2.3kg/m2, hàm lượng PVC 40%, 20 tấm/carton, NSX:SHANDONG BEPRO BUILDING MATERIALS CO.,LTD, hiệu SKY, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trần nhựa, trắng phủ bề mặt PVC, mã HTC01, kích thước (603*603*7) mm, một thùng gồm 20 tấm,không phải dạng cuộn, dùng trong xây lắp. NSX: Haining Liwei Decorating Materials. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trần nhựa, trắng phủ bề mặt PVC, mã HTC02, kích thước (603*603*7) mm, một thùng gồm 20 tấm,không phải dạng cuộn, dùng trong xây lắp. NSX: Haining Liwei Decorating Materials. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trần nhựa, trắng phủ bề mặt PVC, mã HTC03, kích thước (603*603*7) mm, một thùng gồm 20 tấm,không phải dạng cuộn, dùng trong xây lắp. NSX: Haining Liwei Decorating Materials. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trần nhựa, trắng phủ bề mặt PVC, mã HTC04, kích thước (603*603*7) mm, một thùng gồm 20 tấm,không phải dạng cuộn, dùng trong xây lắp. NSX: Haining Liwei Decorating Materials. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trần nhựa, trắng phủ bề mặt PVC, mã HTC05, kích thước (603*603*7) mm, một thùng gồm 20 tấm,không phải dạng cuộn, dùng trong xây lắp. NSX: Haining Liwei Decorating Materials. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trần nhựa, trắng phủ bề mặt PVC, mã HTC06, kích thước (603*603*7) mm, một thùng gồm 20 tấm,không phải dạng cuộn, dùng trong xây lắp. NSX: Haining Liwei Decorating Materials. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trần nhựa, trắng phủ bề mặt PVC, mã HTC07, kích thước (603*603*7) mm, một thùng gồm 20 tấm,không phải dạng cuộn, dùng trong xây lắp. NSX: Haining Liwei Decorating Materials. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trang trí bằng nhựa PVC cứng, đã gia cố bề mặt, kích thước (300x3000x6)mm,dùng để ốp trần,ốp tường,không hiệu, nhà sản xuất HAINING YUANJIE INDUSTRY&TRADECO.,LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trang trí bằng nhựa PVC cứng, đã gia cố bề mặt, kích thước (300x3000x6)mm,dùng để ốp trần,ốp tường,nhà sản xuất HAINING YUANJIE INDUSTRY&TRADECO.,LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trang trí bằng nhựa PVC cứng, đã gia cố bề mặt, kích thước (400x3000x9)mm,dùng để ốp trần,ốp tường,nhà sản xuất HAINING YUANJIE INDUSTRY&TRADECO.,LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trang trí bằng nhựa PVC cứng,đã gia cố bề mặt,kích thước (300x3000x6)mm,dùng để ốp trần,ốp tường,không hiệu,nhà sản xuất HAINING YUANJIE INDUSTRY&TRADECO.,LTD,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trang trí chất liệu nhựa PVC dùng để gắn đèn tuýp led trưng bày tại cửa hàng,kt 600*1200*600mm, hiệu Skechers. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trang trí chất liệu nhựa PVC dùng để gắn đèn tuýp led trưng bày tại cửa hàng,kt 600*3600*600mm,mã hàng SKLGKIDS031, hiệu Skechers. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm trang trí ở cửa sổ chớp PC-14 bằng nhựa, kích thước (1389x1911x10mm) hàng mới 100%, 1set 1cái, dùng để phục vụ xây dựng nhà xưởng, văn phòng (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm vách ngăn PVC dùng để làm vật liệu ốp tường trang trí nội thất, kt:40cmx6mmx3m.NSX: Haining Yayuanshi Plastics Industry Co., Ltd.Hàng mới100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm vách ngăn PVC dùng để làm vật liệu ốp tường trang trí nội thất, kt:40cmx9mmx3m.NSX: Haining Yayuanshi Plastics Industry Co., Ltd.Hàng mới100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm vách ngăn văn phòng bằng nhựa PVC, kích thước (1,2x2,4)m, dày 1cm, hiệu chữ Trung Quốc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tấm vỉ thoát nước bằng nhựa PP. VersiCell 3050 500x500x30mm. 2300 sqm (9200 pcs). Hiệu Elmich. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tay cầm cửa bằng nhựa với trục và khóa, của máy điều hòa không khí. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tay cầm cửa bằng nhựa, của máy điều hòa không khí. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tay nắm cửa bằng nhựa- phụ kiện cửa nhôm, hiệu YKK AP, mã 2K-33878/ Standard Camlatch Handle (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Tay nắm cửa bằng nhựa- phụ kiện cửa nhôm, hiệu YKK AP, mã 5K-12993/ Luxury Camlatch Handle (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Tay nắm cửa của cửa thông gió nhà bếp bằng nhựa, hiệu YKK AP, mã 2K-17901/Handle Ventilation Door (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39259000: Tay nắm cửa ra vào bằng nhựa, kích thước D38x600(mm), Nsx: Zhengmei Plastics hardwware Factory. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tay nắm cửa ra vào bằng nhựa, kích thước D38x800(mm), Nsx: Zhengmei Plastics hardwware Factory. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tay vịn cầu thang nhựa PVC mã 636, mới 100%, Không hiệu,NSX: SHAAN XI SUCCEED, 65*40*4000 mm (Đồ vật dùng trong xây lắp) (nk)
- Mã HS 39259000: Tay vịn cầu thang nhựa PVC mã 730, mới 100%, Không hiệu, NSX: SHAAN XI SUCCEED, 70*30*4000 mm (Đồ vật dùng trong xây lắp) (nk)
- Mã HS 39259000: Tay vịn cầu thang nhựa PVC mã phi 60, mới 100%, Không hiệu, NSX: SHAAN XI SUCCEED, 60*4000 mm (Đồ vật dùng trong xây lắp) (nk)
- Mã HS 39259000: Tay vịn cầu thang, tiết diện hình ê líp, mã hàng 730, kích thước 70mm x 32mm x 4000mm,lớp ngoài: nhựa PVC, lớp trong: nhựa trộn bột đá. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tay vịn cầu thang, tiết diện hình ê líp, mã hàng 745, kích thước 75mm x 45mm x 4000mm,lớp ngoài: nhựa PVC, lớp trong: nhựa trộn bột đá. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tay vịn cầu thang, tiết diện hình ê líp,mã hàng 636, kích thước 65mm x 40mm x 4000mm,lớp ngoài: nhựa PVC, lớp trong: nhựa trộn bột đá. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Tay vịn cầu thang, tiết diện hình tròn, mã hàng phi 60, kích thước D.60mm x 4000mm,lớp ngoài: nhựa PVC, lớp trong: nhựa trộn bột đá. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: TB-236/ Mái che thông minh lợp tôn nhựa. Kích thước 3 x 2.7 m. hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: TB2X_UCSC_WIRECHANNEL_COVER_DINRAIL_TB|DM/ Máng cáp đi dây điện bằng nhựa (43 thanh/bộ) (nk)
- Mã HS 39259000: TBWT20_WIRECHANNEL_COVER_DINRAIL|DM/ Máng cáp đi dây điện bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39259000: Tê nhựa PVC 140 (đầu nối ống nhựa PVC hình chữ T kích thước 140mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh chặn dưới sàn bằng nhựa PVC, kích thước 120x36mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh co giãn bê tông Expansion Joint (Expantai) (dùng trong thi công mặt sàn xây dựng), kết cấu nhựa và mút, NSX: Taisei, kt 1500x25x80cm, hàng mới 100%. 70 chiếc/thùng (1 number 1 piece) (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh dẫn thông hơi bằng nhựa mã TPW3804 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh dẫn thông hơi bằng nhựa mã TPW3805 (phụ kiện dùng cho cửa), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh đẩy KIN LONG TG-01 màu đen chất liệu nhựa (phụ kiện cửa). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh đỡ bằng nhựa giả gỗ, dùng làm hệ xương đỡ cho sàn gỗ nhựa ngoài trời- WPC accessories, kích thước: 100*40*30(mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh đường viền c/liệu nhựa PVC dùg để ốp chân tường,chân cột, t/t nội thất trong nhà, KT:158*25*2900mm, chưa gia cố bề mặt,10 thanh 1 kiện.Hãng sx: LINYI JIABANG INTERNATIONAL CO., LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh đường viền c/liệu nhựa PVC dùg để ốp chân tường,chân cột, t/t nội thất trong nhà, KT:158*9*2900mm, đã gia cố bề mặt,19 thanh 1 kiện.Hãng sx: LINYI JIABANG INTERNATIONAL CO., LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh đường viền c/liệu nhựa PVC dùg để ốp chân tường,chân cột, t/t nội thất trong nhà, KT:201*14*2900mm, đã gia cố bề mặt,19 thanh 1 kiện.Hãng sx: LINYI JIABANG INTERNATIONAL CO., LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh đường viền c/liệu nhựa PVC dùg để ốp chân tường,chân cột, t/t nội thất trong nhà, KT:205*27*2900mm, chưa gia cố bề mặt,11 thanh 1 kiện.Hãng sx: LINYI JIABANG INTERNATIONAL CO., LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh đường viền c/liệu nhựa PVC dùg để ốp chân tường,chân cột, t/t nội thất trong nhà, KT:205*27*2900mm, đã gia cố bề mặt,11 thanh 1 kiện.Hãng sx: LINYI JIABANG INTERNATIONAL CO., LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh đường viền c/liệu nhựa PVC dùng để ốp chân tường, chân cột, trang trí nội thất trong nhà, kích thước 300*2500*6mm,Hsx:HAINING ZHUANGHENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh đường viền c/liệu nhựa PVC dùng để ốp chân tường, chân cột, trang trí nội thất trong nhà, kích thước 300*3000*6mm,Hsx:HAINING ZHUANGHENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh đường viền c/liệu nhựa PVC dùng để ốp chân tường, chân cột, trang trí nội thất trong nhà, kích thước 300*3500*6mm,Hsx:HAINING ZHUANGHENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh đường viền c/liệu nhựa PVC dùng để ốp chân tường, chân cột, trang trí nội thất trong nhà, kích thước 300*6*3000mm,Hsx:HAINING ZHUANGHENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh đường viền c/liệu nhựa PVC dùng để ốp chân tường, chân cột, trang trí nội thất trong nhà, kích thước 400*3000*9mm,Hsx:HAINING ZHUANGHENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh đường viền c/liệu nhựa PVC dùng để ốp chân tường, chân cột, trang trí nội thất trong nhà, kích thước 400*3500*9mm,Hsx:HAINING ZHUANGHENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh đường viền c/liệu nhựa PVC dùng để ốp chân tường, chân cột, trang trí nội thất trong nhà, kích thước 400*9*3000mm,Hsx:HAINING ZHUANGHENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD,mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh đường viền c/liệu nhựa PVC dùng để ốp chân tường,chân cột, trang trí nội thất trong nhà, kích thước 300*3000*6mm,Hãng sx: HAINING OUSHEN BUILDING MATERIALS CO., LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh gỗ nhựa tổng hợp lát sàn ngoài trời lỗ vuông (Outdoor Decking-DEL15021D), (dạng thanh đã tạo rãnh) loại WAD2266B, màu Natur IPE, size (2200x150x21)mm, hiệu INOVAR, (gồm 1.701 thanh), mới 100% (nk)
- Mã HS 39259000: Thanh gỗ nhựa tổng hợp lát sàn ngoài trời lỗ vuông (Outdoor Decking-DEL15021D), (dạng thanh đã tạo rãnh) loại WAD2277B, màu Natur Teak, size (2200x150x21)mm, hiệu INOVAR,(gồm 1.134 thanh), mới 100% (nk)
- - Mã HS 39259000: Thanh kết thúc Sàn nhựa ngoài trời công nghiệp WPC end cap, Thương hiệu SkyWood, kích thước: 50mm x 8mm x 2000mm, Hàng mới 100% (nk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p