Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 39239090: Tấm đỡ cố định sản phẩm bằng nhựa dùng trong vận chuyển LJ69-05992B, tái xuất mục 2 tk 103181626440 A41 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm EPE (RX1-5721-000), dài: 150 +(-) 2mm, rộng: 290 +(-) 2mm, dày: 1mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm giữ nhiệt làm bằng nhựa PU, không nhãn hiệu, kt: (3.07m x 4m x 2.275m), mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm LDPE AIRCAP SHEET (1200X1200)- V dùng trong đóng gói hàng hoá, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm LDPE AIRCAP SHEET (162x250)- V dùng trong đóng gói hàng hoá, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm LDPE AIRCAP SHEET (330X505)- V 3V2DY50A90-01 dùng trong đóng gói hàng hoá, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm LDPE AIRCAP SHEET AS (500X605)- V dùng trong đóng gói hàng hoá, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm lót hàng bằng nhựa kt 110x135x0.1cm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm lót nhựa LS03 màu xanh (60 x 40 x 3cm).hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm móc máy bay bằng Plastics, dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nâng hàng bằng nhựa xốp, kích thước: 1219 x 1016 x 138mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa (190x300x0.3); QC: (300*190*0.3)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa lót PAD 2000 (350*270*5)mm,PPC (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa lót PAD 2001 (300*232*3)mm, PP Corrugated (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa màu xanh 270x170x3mm (Số 23) (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa màu xanh 280x280x3mm (Số 9) (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa màu xanh 285x180x3mm (Số 2) (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP BOTTOM PAD TR-V 302NR52740 có gắn xốp dùng trong đóng gói hàng hóa, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP INNER SPACER-V 303RA50080-01, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP SIDE PAD A MC-V 3V2LV52560-01, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP SIDE PAD A-V MC 3V2R152280-02, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP SIDE PAD B MC-V 3V2LV52570-01, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP SPACER BOTTOM DK(J)-V 3V2LV52530-01, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP SPACER C DK-V 302RV52390-01 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP SPACER DRUM UNIT-V 3V2R250060-02, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP SPACER GUIDE DK-V 3V2LV52550-01 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP STOPPER FK-V 3V2LV52540-01, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP STOPPER PLATE-V 303PN50030-01 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP TOP INNER PAD A-V 302TP50100-01 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP TOP INNER PAD-V 302WD50060 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa PP TOP INNER PAD-V dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm nhựa xanh PP 435*264*65mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm Pallet B bằng nhựa, cỡ: 1100x(1400+75)x1.5mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm Pallet C bằng nhựa, cỡ: 1100x(1500+75)x1.5mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm pallet chuyên dụng bằng gỗ đã được xử lý và đóng dấu theo tiêu chuẩn quốc tế số 15 (ISPM 15), Kích thước 1016x1219x123mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm pallet nhựa màu đen, dùng để đỡ hàng, xuất xứ: Việt Nam, kích thước: 1100mm*1100mm*120mm, trọng lượng:14kg/cái. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm PE 350 x 300 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm PE 350 x 500 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm PE 350x600 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm PE 550 x 800 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp (385*375)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp (560*360*0.6)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp 140*140mm, hàng mới 100%. Hàng xuất bán theo quyền thương mại của doanh nghiệp chế xuất, số ĐKKD: 0900986579/kd-003 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp 200*200mm, hàng mới 100%. Hàng xuất bán theo quyền thương mại của doanh nghiệp chế xuất, số ĐKKD: 0900986579/kd-003 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp 254x155x3mm. Hàng mới 100% (code: 227-B5A500-001H) (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp 307000517934 (10*405*350)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp 317x155x3mm. Hàng mới 100% (code: 227-C1A500-001H) (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp EPS đóng gói (EPS FOAM- SS32- BTM). Kích thước: (796 x 158 x 128)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp EPS đóng gói (EPS FOAM- SS32- TOP). Kích thước: (796 x 170 x 128)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp khí 540x455mm (TAM187) (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp kích thước 156*156*5mm, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp kích thước 158.75*158.75*2mm, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp lọc 10mm, KT 1*2m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp nhựa.KT: 1068*208*5mm.hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503L00198- PM02-003409A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503L00210- PM02-003410A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503L00220- 254-10984-01 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503L01270- 257-10518-01 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503L01271- 257-10520-01 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503L01272- 257-10521-01 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503L01294- 34.GSAQ4.098(7700-00131) WHW010X EPE (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503L01327- 34.GSAQ5.0DV-VELOP V2_7100-013164_new EPE (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503L01328- 6043-50000082R EPE (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503L01372- Meural 315-EPE (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503L01380- 221-R06010-002H LK002 WHITE EPE PAD (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503Y00011- WHW030X EPE (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503Y00053- 34.GSAQ5.0A7-WHW0301-DISH_7700-00139_EPE (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 503Y00054- 34.GSAQ4.0DK 7700-00218_REVA00 VLP103 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp PE- 504L00018- 1MMVPG1A1162 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-000440A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-001709A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-001710A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-001855A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-001856A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003170A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003317A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003318A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003320A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003536A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003537A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003775A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003776A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003814A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-003815A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-004132A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-004133A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-004348A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-004349A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-004960A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-004961A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-004979A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-005171A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-005172A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-005288A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-005290A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-005295A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp- PM02-005342A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp trắng EPE 1300*1000*20mm dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm xốp trắng EPE 154*136*50mm dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TDS-DG-02-01- Dây đai PP bản 15mm, nặng 10kg/ cuộn, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: TDV-01/ Khay nhựa PT-6 (loại 10 ngăn) dùng đựng sản phẩm trong nhà máy (305x230x70mm) (hàng đã qua sử dụng, mới 70%) (xk)
- Mã HS 39239090: TDV-01/ Khay nhựa PT-6 (loại 4 ngăn) dùng đựng sản phẩm trong nhà máy (305x230x70mm) (hàng đã qua sử dụng, mới 70%) (xk)
- Mã HS 39239090: TDV-01/ Khay nhựa PT-6 (loại 6 ngăn) dùng đựng sản phẩm trong nhà máy (305x230x70mm) (hàng đã qua sử dụng, mới 70%) (xk)
- Mã HS 39239090: TDV-01/ Khay nhựa SW 140 dùng đựng sản phẩm trong nhà máy (305x230x70mm) (hàng đã qua sử dụng, mới 70%) (xk)
- Mã HS 39239090: TDV-01/ Khay nhựa SW 170 dùng đựng sản phẩm trong nhà máy (305x230x70mm) (hàng đã qua sử dụng, mới 70%) (xk)
- Mã HS 39239090: Tê 20mm bằng nhựa,dùng trong ngành điện,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TEC 2236-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 607mm x 196mm x 309mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC 2308-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (xk)
- Mã HS 39239090: TEC 2340-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (xk)
- Mã HS 39239090: TEC 2386-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (xk)
- Mã HS 39239090: TEC 2387-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (xk)
- Mã HS 39239090: TEC1687-C/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 150mm x 127mm x 27mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2072-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 343mm x 103mm x 95.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2082-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước: 446mm x 133mm x 123mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2375-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 300mm x 81mm x 74.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2396-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 261mm x 109mm x 95.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2413-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước: 292mm x 112mm x 115mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2460-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 284mm x 74mm x 83.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2461-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước:318mm x77mm x 92mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2464-A/VI/ Hộp xốp bao vệ loa (Kích thước 242mm x 64mm x 70mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2465-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 332mmx84mmx97mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2470-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước:370mm x97mm x 89mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2472-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. Kích thước (Dài 286mm x Rộng 81mm x Cao 83mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2477-C/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 272mm x 87mm x 106mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2478-C/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước:334mm x116mm x 136mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2479-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước 310mm x115mm x90.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2482-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. Kích thước (Dài 235mm x Rộng 207mm x Cao 99.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2484-C/VI/ Hộp xốp bao vệ loa (Kích thước 230mm x 207mm x 99.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2486-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. (Kích thước 338mm x 191mm x 124mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2487-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 287mmx171mmx98.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2491-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước:304mm x121mm x 113mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2492-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. Kích thước (Dài 374mm x Rộng 150mm x Cao 102.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2493-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. KT (Dài 343mm x Rộng 131mm x Cao 88mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2494-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. Kích thước (Dài 258mm x Rộng 140mm x Cao 61mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2495-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. KT (Dài 374mm x Rộng 118mm x Cao 102.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2496-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. KT (Dài 343mm x Rộng 75mm x Cao 88mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2497-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. KT (Dài 343mm x Rộng 131mm x Cao 88mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2499-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước 397mm x88.5mm x295mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2503-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 374mm x 79.5mm x 229mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2504-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa. (Kích thước 347mm x 134mm x 280mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2505-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 392mm x 100mm x 229mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2506-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước 287mm x115mm x98.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2508-C/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 441mm x 117.5mm x 295mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2510-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa (Kích thước 287mm x 164mm x 98.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2525-C/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước 338mm x 127mm 120mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2529-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước 169mm x 65mm x 65mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2540-B/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước 356mm x 140mm x 141mm) (xk)
- Mã HS 39239090: TEC2542-A/VI/ Hộp xốp bảo vệ loa(Kích thước: 275mm x 74mm x92mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Thân dưới Cassowary Bottom bằng nhựa của hộp đựng Camera 26.5cm*11.5 cm. Hàng mới 100%/V219830002 (xk)
- Mã HS 39239090: Thân hộp plastic 10 cây 5.5*40*45mm(Trắng) (xk)
- Mã HS 39239090: Thân hộp plastic 10 cây 5.5*40*45mm(Xanh duong) (xk)
- Mã HS 39239090: THAN-0801-338/ Xốp chèn thân hộp STV-0801 (xk)
- Mã HS 39239090: THAN-0802-338-1/ Xốp chèn thân hộp STV-0802 (xk)
- Mã HS 39239090: THAN-0901-338/ Xốp chèn thân hộp STV-0901 (xk)
- Mã HS 39239090: THAN-6364-338/ Xốp chèn hộp mã 6364 (xk)
- Mã HS 39239090: Thanh kê sản phẩm bằng nhựa kt 112*6*1.5cm (xk)
- Mã HS 39239090: Thanh kê sản phẩm bằng nhựa kt 125*6*1.5cm (xk)
- Mã HS 39239090: Thanh nhựa dạng hộp thằng Model:T0-247-3L IXYS dùng để đóng gói hàng nguyên phụ liệu của các thiết bị điện tử, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thanh nhựa dạng hộp thằng Model:T0-252 dùng để đóng gói hàng nguyên phụ liệu của các thiết bị điện tử, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thanh nhựa dạng hộp thằng Model:T0-3PF-3L dùng để đóng gói hàng nguyên phụ liệu của các thiết bị điện tử, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thành thùng xốp nối giữa đáy và nắp thùng xốp dùng để đóng gói màn hình TV OLED 55 inch, kích thước (1384*1084*300)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thành thùng xốp nối giữa đáy và nắp thùng xốp dùng để đóng gói màn hình TV OLED 55", kích thước (1384*1084*293)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thành thùng xốp nối giữa đáy và nắp thùng xốp dùng để đóng gói màn hình TV OLED 65 inch, kích thước (1644*1084*362)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thành thùng xốp nối giữa đáy và nắp thùng xốp dùng để đóng gói màn hình TV OLED 65", kích thước (1644*1084*273)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thẻ đựng tem nhãn bằng nhựa, kích thước 105*55mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: THS-2-1/ Bình rắc 2L (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng bằng nhựa, khổ B3, màu xanh lam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng danpla xám D580xR460xC330mm-Nhựa danpla màu xám 4mm (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng danpla xanh D470xR260xC175mm-Nhựa danpla màu xanh 4mm (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng Danpla, Kích thước: (650*410*150)mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng đựng dung dịch nước rửa mắt, chất liệu nhựa tổng hợp, model HAWS 6200, kích thước 500x480x260mm, hãng sản xuất HAWS,mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng Nhựa A6 KT 240x155x125mm (4.65 lít) (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng Nhựa B2 KT 452x273x120mm(14.8 lít) (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa chứa hàng (Container(OC2)) (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa chứa hàng (Container(OC3)) (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa chứa hàng (Container(OC7)) (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa chứa hàng (Uni Pack(Coil)) (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa Danpla A 2 lớp nhựa 4mm bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa Danpla B 2 lớp nhựa 4mm bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa Danpla TP 463 2 lớp nhựa 4mm bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa loại 5L không nắp có quai màu đen do công ty sản xuất,mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa loại 5L không nắp có quai màu trắng do công ty sản xuất,mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa loại 5L không nắp không quai màu trắng do công ty sản xuất,mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa rỗng đựng linh kiện (màu xanh), Mã sản phẩm SK-20-2-GR, Hãng sản xuất Sanko, kích thước: 600mm x 500mm x 86mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng nhựa rỗng, dung tích: 260 lít, chất liệu nhựa HDPE. Hàng đã qua sử dụng (đựng dưa chuột muối). (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng phuy nhựa có nắp 200 lít, Kích thước: 47 x 95 cm, Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Thùng TP 362 bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Ti nhựa và khóa nhựa của hộp đựng bếp, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-131-C TRAY/ Khay nhựa TMB-131-C TRAY (525 x 340 x 19)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-131-D TRAY/ Khay nhựa TMB-131-D TRAY (525 x 340 x 20)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-131-E TRAY/ Khay nhựa TMB-131-E TRAY (525 x 340 x 36)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-131-F TRAY/ Khay nhựa TMB-131-F TRAY (525 x 340 x 36)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-132-A TRAY/ Khay nhựa TMB-132-A TRAY (525 x 340 x 44)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-132-B TRAY/ Khay nhựa TMB-132-B TRAY (525 x 340 x 16.5)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-133-A TRAY/ Khay nhựa TMB-133-A TRAY (525 x 340 x20.3)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-134-A TRAY/ Khay nhựa TMB-134-A TRAY (525 x 340 x 45)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-134-B TRAY/ Khay nhựa TMB-134-B TRAY (525 x 340 x 15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TMB-136-A TRAY/ Khay nhựa TMB-136-A TRAY (525 x 340 x 23)mm (xk)
- Mã HS 39239090: TNTX-002/ Khay nhựa/ Tray of "Wrapping Plate New SD13". Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: TOP/ Khay tĩnh điện bằng nhựa TECH ON TOP (xk)
- Mã HS 39239090: TOSOK PALLET RP3/ Pallet nhựa chứa hàng (TOSOK PALLET RP3) (xk)
- Mã HS 39239090: TP0081-0010/ Nút nhấn bằng nhựa của máy ghi âm X-91/ BUTTON-X-91 (xk)
- Mã HS 39239090: TP0082-0009/ Nút OK-91 bằng nhựa máy ghi âm/ BUTTON-OK-91 (đã sơn) (xk)
- Mã HS 39239090: TP0083-0013/ Nút nhấn bằng nhựa của máy ghi âm BUTTON-R55 BD4302000009 (đã sơn) (xk)
- Mã HS 39239090: TP0086-0013/ Nút nhấn bằng nhựa của máy ghi âm BUTTON-X55 BD4305000009 (đã sơn) (xk)
- Mã HS 39239090: TP0088-0007/ Nút nhấn bằng nhựa màu đen của máy ghi âm BUTTON-EL-BLK BD4312000009 (đã sơn) (xk)
- Mã HS 39239090: TP0401/ Khay đóng gói SP bằng nhựa LM6345 Bottom (xk)
- Mã HS 39239090: TP0426/ Khay đóng gói SP bằng nhựa LM6345 Top (xk)
- Mã HS 39239090: TP0770/ Khay đóng gói Sp bằng nhựa FR0411A (xk)
- Mã HS 39239090: TP0830/ Khay đóng gói sản phẩm bằng nhựa BL0186 (xk)
- Mã HS 39239090: TP122/ Vỏ ống cây chải lông mi PI-PL Shindutsu (xk)
- Mã HS 39239090: TP142/ Vỏ ống cây chải lông mi DH-PL2 Shindutsu(DB) (xk)
- Mã HS 39239090: TP149/ Vỏ ống cây chải lông mi KL-MPB CARTRIDGE COVER (xk)
- Mã HS 39239090: TP226/ Vỏ ống cây chải lông mi KI-PB3 Cartridge Cover (01) (xk)
- Mã HS 39239090: TP245/ Vỏ ống cây chải lông mi MQ-PL Shindutsu (xk)
- Mã HS 39239090: TP265/ Vỏ ống cây chải lông mi ID-PL Shindutsu(01) (xk)
- Mã HS 39239090: TP286/ Vỏ ống cây chải lông mi ID-PL Shindutsu(03) (xk)
- Mã HS 39239090: TP32/ Vỏ ống cây chải lông mi NA-PL2 Shindutsu (xk)
- Mã HS 39239090: TP331/ Khay đựng sản phẩm (CASE331). Tái xuất 81 cái theo mục 2 TK: 103273579140/G14 ngày 21/04/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP331/ Khay đựng sản phẩm (CASE331).Tái xuất 1 cái theo mục 2 TK 103273579140/G14 ngày 21/04/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP331/ Khay đựng sản phẩm bằng nhựa (CASE 331). Tái xuất 99 cái theo mục 2 TK: 103244860020/G14 ngày 06/04/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP331/ Khay nhựa đựng sản phẩm (CASE 331). Tái xuất 2 cái theo mục 3 TK: 103257526300/G14 ngày 11/04/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP331/ Khay nhựa đựng sản phẩm (CASE 331). Tái xuất 7 cái theo mục 3 TK: 103257526300/G14 ngày 11/04/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP331/ Khay nhựa đựng sản phẩm (CASE 331). Tái xuất 73 cái theo mục 3 TK: 103257526300/G14 ngày 11/04/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP331/ Khay nhựa đựng sản phẩm (CASE 331).Tái xuất 8 cái theo mục 3 TK 103257526300/G14 ngày 11/04/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP332/ Khay đựng sản phẩm (CASE 332) bằng nhựa. Tái xuất 12 cái theo mục 3 TK: 103163024420/G14 ngày 24/02/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP332/ Khay đựng sản phẩm (CASE 332) bằng nhựa. Tái xuất 4 cái theo mục 3 TK: 103163024420/G14 ngày 24/02/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP36/ Vỏ ống cây chải lông mi KO-PL10 Shindutsu(BR301) (xk)
- Mã HS 39239090: TP361/ Khay đựng sản phẩm (CASE 361) Tái xuất 8 cái theo mục 1 TK: 103094615301/G14 ngày 07/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP361/ Khay đựng sản phẩm (CASE 361). Tái xuất 12 cái theo mục 1 TK: 103094615301/G14 ngày 07/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP361/ Khay đựng sản phẩm (CASE 361). Tái xuất 12 cái theo mục 2 TK: 103141736720/G14 ngày 10/02/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP361/ Khay đựng sản phẩm (CASE 361).Tái xuất 2 cái theo mục 1 TK 103094615301/G14 ngày 07/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP361/ Khay đựng sản phẩm (CASE 361).Tái xuất 6 cái theo mục 2 TK 103141736720/G14 ngày 10/02/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: TP38/ Vỏ ống cây chải lông mi KO-PL10 Shindutsu(BL900) (xk)
- Mã HS 39239090: TPF4024-A/VI-QA-01/ Vòng đệm bằng nhựa (dùng cho loa ô tô) Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray A217F CTC (345x245x7mm (auto loading SMT) (Khay đựng hàng bằng nhựa). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray A70/ Khay nhựa A70 (xk)
- Mã HS 39239090: Tray C/ Vỉ nhựa (tray C) (xk)
- Mã HS 39239090: Tray I/ Vỉ nhựa 4cm x 21cm x 30cm (tray i) (xk)
- Mã HS 39239090: Tray mềm đựng thanh dẫn sáng bằng nhựa 7Z6-0253 (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 133LOH- L6 BOTTOM kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 133SVE- L3 BOTTOM kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 162SVD- L1 BOTTOM kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 162SVD- L2 BOTTOM kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 162SVD- L4 BOTTOM kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 162SVD- L5 BOTTOM kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 162SVD- L6 BOTTOM kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 162SVD- L6 TOP kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 410*310*25mm. Hàng mới 100% (code: V4110-6201-00210) (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa 410*340*24mm. Hàng mới 100% (code: V4110-6201-22160) (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa HQU4511- L1 BOTTOM kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa HQU4511- L1 TOP kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa HQU4511- L2 BOTTOM kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa HQU4511- L2 TOP kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa HQU4511- L3 BOTTOM kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa HQU4511- L3 TOP kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa HQU4511- L4 BOTTOM kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray nhựa HQU4511- L4 TOP kích thước: 142.5*85.5 MM, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY PN-MASX2 (Chụp nhựa) (Dòng 5 TK: 103113927230) (xk)
- Mã HS 39239090: Tray Xốp 071-0007-7740, chất liệu nhựa EPE, quy cách 280*200*80 MM. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tray xôp 071-0008-7740, chât liêu nhưa EPE, quy cách 395*395*60 MM. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY/ Khay bằng nhựa dùng để đựng sản phẩm (1 SET 2 chiếc). Xuất trả mục 14 tk 103355961810/E11 ngày 09/06/2020. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY/ Khay bằng nhựa dùng để đựng sản phẩm (1 SET 2 chiếc). Xuất trả mục 16 TK 103355961810/E11 ngày 09/06/2020. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY/ Khay bằng nhựa dùng để đựng sản phẩm (1 SET 2 chiếc). Xuất trả mục 24 tk 103321802621/E11 ngày 20/05/2020. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY/ Khay nhựa đựng sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Tray-002/ Khay nhựa 390*225*25 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tray-004/ Khay nhựa 225*385*30 mm (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY1980A/ Khay nhựa 1980A (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY1994A/ Khay nhựa 1994A (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY2008A/ Khay nhựa 2008A (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY2020A/ Khay nhựa 2020A (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY2031A/ Khay nhựa 2031A (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY381.06*321.05*20.5/ Khay nhựa assy cho kính Time 381.06*321.05*20.5mm 0.6T material: PP Black(static),tray SEV 6pcs (xk)
- Mã HS 39239090: TRAY41288A/ Khay nhựa 41288A (xk)
- Mã HS 39239090: TSP-TRAY/ Khay dùng đựng sản phẩm (bằng nhựa) (hàng xuất trả thuộc dòng 4 của TK 102939887040) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi 13x45 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi 13x70 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi 14x47 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi 160x815 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi bóng xốp 192511006160 (0.3*900*600)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi bóng xốp 307000619079 (0.5*80*90)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi CPP 35x1500 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi Daiso 66-10 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đóng gói/ 129004300 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đóng gói/129004300 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đóng gói/142079601 (xk)
- Mã HS 39239090: Tui đưng linh kiên 300mm*270mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng linh kiện 460mm*360mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng linh kiện 480mm*320mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng linh kiện 495mm*360mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng linh kiện, kích thước 550*670, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đưng linh kiên, kích thươc 650*550, hàng mơi 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng linh kiện, kích thước 670*550, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng rác 2kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi đựng rác 5kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi được lót bên trong container chất liệu bằng PE, dùng để đựng chất lỏng Flexitank 18K B/B, 1*0.250mm+ 2*0.125mm 3 PE Layers, 1PP outside, có vent không khí, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi khí chèn hàng 1000x1800mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi khí chèn hàng 200mm x 100mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi khí chèn hàng 200mm x 100mm, 1,500m/thùng (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-1 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-108 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-109 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-27 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-58 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-87 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-96 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM29-97 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM33-18 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM33-20 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM33-20 OUT (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM39-1 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM44 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM54-23 Out (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM61 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM61-1 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM61-2 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM62-1 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM62-2 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM62-3 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM69-2 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi KM71-1 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi LDPE 106864 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi MUJI, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nhựa được gia cố bằng lá nhôm kích thước 332x405mm (đựng DBC cho mã hàng SPM2V)- Aluminum bag use for SPM2V (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nhựa nylon PP 1000x800x0.045mm, dùng để đựng linh kiện, phụ kiện, sản phẩm trong nhà máy. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nhựa nylon PP 130x230x0.045mm, dùng để đựng linh kiện, phụ kiện, sản phẩm trong nhà máy. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nhựa nylon PP 170x270x0.045mm, dùng để đựng linh kiện, phụ kiện, sản phẩm trong nhà máy. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nhựa nylon PP 250x350x0.045mm, dùng để đựng linh kiện, phụ kiện, sản phẩm trong nhà máy. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nhựa PP để đựng hàng vlok kích thước (120*230*0.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nhựa PP để đựng hàng vlok kích thước (260*200*0.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon (3.6kg/ 4 cuộn/ thùng, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon chân không tổng hợp chống tĩnh điện kt 660*510*0.76 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon của máy in RX1- 5614- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon CVN- 0154- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon CVN- 0246- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon CVN- 0248- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon CVN- 0295- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon để bọc sản phẩm, WSLV482651A.Hàng mơi 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon đóng gói chất liệu PE kt 450*330*0.06 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon đóng gói chất liệu PE kt 600*400*0.075 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon đóng gói chất liệu PE kt 710*560*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon đóng gói linh kiện QX2- 4052- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0090- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0091- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0092- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0093- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0096- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0099- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0103- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0105- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0106- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0107- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0109- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0152- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0159- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0176- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0241- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0245- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0252- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0255- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0289- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FJ5- 0302- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FX1- 3535- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FX1- 5225- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon FX2- 4431- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon MX5- 0133- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon MX5- 0134- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon MX5- 6012- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon PP 1400x1000mm (PK-04-025) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon PP 280x400mm (PK-04-005) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon PP 400x620mm (PK-04-029) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon PP 900x1000mm (PK-04-032) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 0024- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 0711- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 1804- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 2856- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 3128- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 3130- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 3678- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX1- 3898- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 0161- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 0591- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 0753- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 0760- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 0990- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 0991- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 0992- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 1948- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QX2- 3741- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QZ5- R015- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon QZ5- R022- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 2418- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 3201- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 3202- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 3538- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 4538- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 4765- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 4926- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 5083- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX1- 5449- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX9- 0183- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon RX9- 0238- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon SPP, kích thước: 60/85, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon SPP, kích thước: 9*14, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nilon SPP, kích thước: 9*18, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon 30.5x126cm (dùng để đóng gói sản phẩm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon 61x150cm (dùng để đóng gói sản phẩm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON BZDT PB00044 OPP/CPP 195 x 250mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON BZET PB00046 OPP/CPP 255 x 275mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO 48 DAO MUỖNG NĨA- 2008 PB00114 OPP/CPP 180 x 245mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO 48 MUỖNG- 2006 PB00116 OPP/CPP 200 x 235mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO 48 MUỖNG- 2007 PB00116 OPP/CPP 200 x 235mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO 48 MUỖNG- 2008 PB00116 OPP/CPP 200 x 235mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO 48 NĨA- 2006 PB00115 OPP/CPP 200 x 235mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO 48 NĨA- 2007 PB00115 OPP/CPP 200 x 235mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO 48 NĨA- 2008 PB00115 OPP/CPP 200 x 235mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO BỘ DAO MUỖNG- 2008 PB00119 OPP/CPP 375 x 110mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO BỘ DAO, MUỖNG, NĨA MÀU ĐỎ 48 CÁI- 2008 PB00121 OPP/CPP 180 x 245mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO BỘ DAO, MUỖNG, NĨA MÀU XANH DƯƠNG 48 CÁI- 2008 PB00122 OPP/CPP 180 x 245mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO BỘ DAO, MUỖNG, NĨA MÀU XANH LÁ 48 CÁI- 2008 PB00120 OPP/CPP 180 x 245mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO LY- 2008 PB00117 OPP/CPP 130 x 160mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON CHO TÔ PB00118 HDPE 422 x 600mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon FX2-2186-000 (KT:250x350x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon FX2-3282-000 (KT:170x500x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon FX2-3304-000 (KT:800x850x0.04mm). (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon FX2-4575-000 (KT:950x750x0.05mm). (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon PE (KT: 405*455*0.02mm) 7Z6-0244-00P (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon PE (KT: 800*940*0.025mm) QX2-3339-000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon PE (KT:300*180*0,02mm) QX2-1743-000 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon PE (KT:540*695*0,025mm) QX2-4299-000 (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON PE RMNYL 1 PE40 140 x 240mm (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI NYLON PE RMNYL 9 PE40 140 x 220mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi nylon PP (0.1x40x180mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 130*95*0.05 mm (501L00244).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 130*95*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 132*185.2*0.05 mm (509Y62675).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 132*185.2*0.05 mm (M).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 135*(135+25)*0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 185*165*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 220*390*0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 230*350*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 245*155*0.03 mm (phiên bản C).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 325*436*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 398.09*388.46*0.05 mm(509Y62630).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 40*(140+25)*0.03 mm (phiên bản C).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 45*152*0.04 mm (23-004158-01).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 45*152*0.04 mm (23-004160-01).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 536.62*487.08*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi OPP kt 95*38*0.03 mm (phiên bản C).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI PE 6902-003378, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE 6902-003378. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE chống tĩnh điện.KT: 520*410*850*0.02mm.hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 120*150*0.05 mm- 30500A000620.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 120.65*171.45*0.06 mm-30500B0A049A (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 120.65*171.45*0.06 mm-30500B0A049A.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 139.7*203.2*0.06 mm- 30500A000060 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 139.7*203.2*0.06 mm- 30500A000060.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 203*229*0.06 mm- 30500A000100 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 220*280*0.06 mm- 30500A000210 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 220*280*0.06 mm- 30500A000210.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 223*305*0.06 mm- 30500A000170 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 330.2*381*0.055 mm- 30500A000180.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 51*53*0.1 mm- 30511S90838A (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 51*53*0.1 mm- 30511S90838A.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 80*180*0.04 mm- 30500A000640 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 80*180*0.04 mm- 30500A000640.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PE kt 80*180*0.04 mm-30500A000600.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TÚI PELD SLEEVEN 12oz,80203-012.01,PELD40,240 x 330mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 100*(135+30)*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 100*132*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 104*(160+35)*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 116*(192+30)*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 118*(185+30)*0.03 (đục lỗ).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 118*185*0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 130*(165+28)*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 135*(165+30)*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 135*(165+33)*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 143*(280+35)*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 160*284*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 165*(215+30)*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 172*(220+33)*0.04 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 188*95*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 300*280*0.05 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 320*340*0.03mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 400*250*0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP kt 410*470*0.03 mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP màu đen kt 800*1200 mm (1KG 20PCS).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi PP trong suốt kt 800*1200 mm (1KG20PCS).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi thử tải trọng 20 galon (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp (0.5*220*260)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp (0.5*300*300)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp (0.5*305*235)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp (0.5*93*125)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp (0.7*175*140+80)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp 080-0002-325-Y (145*140)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp 192515000911 (1*108*1805)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp 525.00591.005 (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp hơi 160*220mm- sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh LDPE (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp khí ES-5400 kt 410x460mm (IMV053) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp khí kt 480x480mm (IMV047) (xk)
- Mã HS 39239090: Túi xốp, kích thước 860*830*0.03mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi Xốp.KT: (chât liêu: EPE, kích thươc:64*86*1mm).hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Túi zipper bằng nilon, KT: 6.5*13, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa 110g- 101277849022272 (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa 130g- 101375979022270 (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa 130g- 102449679012260 (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa 130g- 102449699012260 (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa 130gr- 101306139022272 (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa 140gr- 101310459022272 (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa 50g- 101146462012261 (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa dùng để đựng gel rửa tay/ TUBE FOR NB AG 50ML- NB 3382. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa dùng để đựng mỹ phẩm/ ANGFA JO BB CREAM LO TUBE! SAMPLE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa dùng để đựng mỹ phẩm/ ANGFA JO BB CREAM OC TUBE! SAMPLE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp nhựa dùng để đựng mỹ phẩm/ TUBE FOR NB AG 50ml- NB 3382 SAMPLE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp ống mỹ phẩm bằng nhựa rỗng- Plastic tube lipica PB hair removal cream 220g size 50X173mm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tuýp rỗng bằng nhựa, dùng để đựng mỹ phẩm- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00172/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130002236 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00173/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130002238 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00175/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130002300 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00187/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130002536 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00214/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130001993 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00215/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130002898 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00218/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130002987 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00219/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003048 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00220/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003161 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00222/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003367 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00227/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130002538 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00230/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003462 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00233/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003395 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00235/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003458 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00236/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003588 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00237/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003590 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00238/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003640 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00239/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003658 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00240/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003717 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00242/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1100005264 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00245/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003672 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00247/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004033 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00248/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1100004459 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00249/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003733 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00250/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003771 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00252/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003982 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00253/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004031 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00255/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130001815 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00257/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003449 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00258/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003703 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00259/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003781 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00260/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004230 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00261/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130003723 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00262/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004000 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00263/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004422 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00264/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004482 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00265/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004487 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00266/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004545 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00267/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004621 (xk)
- Mã HS 39239090: TZZ00268/ Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại 1130004625 (xk)
- Mã HS 39239090: UMC02/ Khay nhựa (Tray) 9B4G300050 dùng để đóng gói hàng hoá, kích thước (360*260*38.5)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: UMC03/ Khay nhựa (Tray) 9B4G33602601 dùng để đóng gói hàng hoá, kích thước (360*260*30)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: UMC05/ Khay nhựa (Tray) 9B4G3CC33221 dùng để đóng gói hàng hoá, kích thước (360*260*37.5)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: UMC06/ Khay nhựa (Tray) 9B4G30382, kích thước (360*260*31)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vách ngăn bằng nhựa (thành dạng xốp, kt: 55*25*5,5cm) (xk)
- Mã HS 39239090: Vách ngăn sản phẩm bằng nhựa-GLT Element Separator (Bao bì đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (xk)
- Mã HS 39239090: Vách ngăn TP 341 phủ foam bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vách ngăn TP463 phủ foam (vách có hàn nhiệt) bằng nhựa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: VBFE060006/RM/ Tấm nhựa phẳng làm từ plastic,kích thước: 1200*700*0.4 mm, dùng trong đóng gói vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: VBFE060037/RM/ Tấm nhựa phẳng làm từ plastic,kích thước: 1200*700*0.7 mm, dùng trong đóng gói vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: VF-EPL-SEV-GH69-36233A-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VF-PET-CVN-Tray 7Z6-0208-00P-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VF-PET-CVN-Tray 7Z6-0242-00P-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VF-PET-SEV-GH69-24771A-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VF-PET-SEV-GH69-35253A-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VF-PET-SEV-GH69-35253B-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VF-PET-SEV-GH69-35253C-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VF-PET-SEVT-GH90-60240A-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VF-PS-CVN-Tray 7Z6-0206-00P-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VF-PS-CVN-Tray 7Z6-0220-00P-Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa (CLAMSHELL) (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 1779 (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 2227 TRAY (270*350*23.4) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ Nhựa 5302735, dùng để chứa đựng thức ăn cho chó, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 7801(A1-L) (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 7802 (A1-M) (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 7815 (back cover/tray for L&M) (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 91115137 RAZRBND BIIPL DISPO 8S BCMC/FG-PAG0194-00 (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 91651517 RAZRBND CUSTPL3 DISPO 6S BCMC/FG-PAG0100-00 (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 91766299 RAZRBND CUS3 SMTHPRM 4S BCMC/FG-PAG0102-00 (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa 91953173 RAZRBND B3 DISPO 8S BCMC/FG-PAG0171-00 (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa CT-CAR PET 0.3 (CODE: 24720347) (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa DFS01 PET CLEAR, dùng để đóng gói sản phẩm, dộ dày T0,3mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa DFS05 PET CLEAR, dùng để đóng gói sản phẩm, dộ dày T0,3mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa DFS06 PET CLEAR, dùng để đóng gói sản phẩm, dộ dày T0,3mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa dùng để đựng sản phẩm xuất khẩu(đựng loa C61-760623) (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1004 (350x270x50.2 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1009 (350x270x27 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1011 (350x270x27 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1012 (336x250x20.8 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1013 (336x250x28 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-1032-1; QC: (350x270x40)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vi nhựa EP-1044(L353xW267xH19mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1045 (L336xW250xH41)mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1046 (336*250*26.5)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1052 (L336xW250xH28mm, Ps (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1057 (350x270x60.7)mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1057-1(L350xW270xH62.5mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1058 (350*270*46)mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1059 (350*270*34.5)mm-PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1061 (350x270x41)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-1064; QC: (258x336x46)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1067 (370x258x29.5 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1070 (370*285*27)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1071(L336xW250xH37.7mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1074 (280x250x25 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1076-1 (350*270*33.7)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1077(L362xW275xH49mm, pp (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1080 (L336xW250xH31.8mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1081 (L336xW250xH57mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1086 (336*250*39)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1089 (336*250*40.5)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1090 (336*250*45)- PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1093 (336x250x28.5 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1104 (336x250x38 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1105 (L336xW250xH45)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1106 (336x250x31 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-110H; QC: (350x270x28)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1111 (336X250X50)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1112(336*250*54)mm- pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1115(350*270*23) Pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1124 (350x270x20.5 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1136 (L350xW270xH19.2)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1138 (L305xW270xH25.2)mm, Pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1143-2, (L310xW111.6xH24.5)mm, pp (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1144 (350*270*58)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1154 (336*250*54)mm Pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1155 (370*285*43.5)MM-PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1156 (336*250*32)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1157 (L350xW270xH44)mm, Pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1164 (350*270*25)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1167 (L400xW300xH19)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1169 (L370xW284xH13)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1174 (336*250*50)mm Pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1180 (L336xW250xH32)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1181 (350*270*35)- pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1184 (L350xW270xH51mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1185 (350*270*19)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1186 (L350xW270xH48mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1191 (350x270x42)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1192 (350*270*46) PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-1192((350*270*46) PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3007 (350*270*30)mm, Pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3010 (345x265x27.5 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3012 (350*270*52)mm, pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3015 (L336xW250xH38)mm, Pet (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3025 (L350xW270xH51)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3027 (350x270x55)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3029 (L350xW270xH46)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-3045; 350x270x46mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-344 (270*169*20) PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-348 (350x270x23)mm- ps (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-384 (L336xW250xH32)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-414; QC: (266x251x19)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-420 (350*270*31.5)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-421 (350*270*28)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-436 (350*270*21)mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-474; QC: (350x270x26)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-526; QC: (350x278x35)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-604; QC: (353x272x16)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-805; QC: (270x230x24)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-850; QC: (339x253x26)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-913; QC: (360x250x27)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-913-1(L336xW250xH29.5mm,Ps (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-916; QC: (336x250x18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa EP-931; QC: (336x250x20)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-942 (265*350*19.3) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-943(L336xW250xH34.5mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-948 (L336xW250xH28.5mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-971 (336x250x22.5 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-973 (336*250*17.8)mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-977 (336x250x27.5 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-993(336x250x40.2)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-995 (336x250x39.7)mm PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-996 (336x250x43.8 mm) dùng để đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-997(L336xW208.5xH45.2mm, PP (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-999 (336*250*28)mm, PS (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa EP-999-1 (336*250*19)mm, PET (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa FW200mm PET CLEAR, dùng để đóng gói sản phẩm, dộ dày T0,45mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa FW500mm PET CLEAR, dùng để đóng gói sản phẩm, dộ dày T0,45mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa FW600mm PET CLEAR, dùng để đóng gói sản phẩm, dộ dày T0,45mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa IB-HC-Y0005-11/B (420x455x22)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vĩ nhựa SBCP-46/47HY; QC: (223x153x9)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa size S (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa/ HSS Drill No. N, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa/ Mushroom, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa/ No.3 I (Euro Hook), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa/ No.3 J (Euro Hook), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa/ No.3 K-1 (Euro Hook), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỉ nhựa/ Plug Bits B, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: VN0020/ Chụp nhựa/SLIDE DOME CT-PR PET0.35- Hàng thanh lý bởi TKN số: 103205913860, Ngày 17/03/2020- Dòng số 1 & TKN số: 103249634130, ngày 08/04/2020 Dòng số: 1 (xk)
- Mã HS 39239090: VN0020/ Chụp nhựa/SLIDE DOME CT-PXN PET0.35- Hàng thanh lý bởi TKN số: 103074403460, Ngày 26/12/2019- Dòng số 1 (xk)
- Mã HS 39239090: VN197427-0090/ Nắp chi tiết bộ phận đo lưu lượng khí (xk)
- Mã HS 39239090: VN197428-4000/ Nắp bộ phận đo lưu lượng khí (xk)
- Mã HS 39239090: VN197428-4020/ Nắp bộ phận đo lưu lượng khí (xk)
- Mã HS 39239090: VNJH44/ Bộ khay nhựa (Tray) 8M K- MINI, kích thước:(170*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: VNJH96/ Khay nhựa (Tray) J410F, kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ bảo vệ ống kính, bằng nhựa: EP14-002144A (29*29*9.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ bọc chống bụi bằng nhựa EVA (79675) dùng bọc máy khâu.mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ bọc chống bụi bằng nhựa EVA (79676) dùng bọc máy khâu. mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vở bọc chống bụi bằng nhựa EVA (88126) dùng bọc máy khâu. mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: vỏ bọc chống bụi bằng nhựa EVA (88218) dùng bọc máy khâu. mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: vỏ bọc chống bụi bằng nhựa EVA (88219) dùng bọc máy khâu. mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ bọc sản phẩm bằng nhựa trong (235x110x35)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ can bằng nhựa dung tích chưa đựng 30 lit.hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ hộp đựng sản phẩm (195*55*245mm)- CLAM SHELL,#20 PVC CLEAR (980001721_01) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ hộp nhựa đựng sản phẩm (195x55x245mm)- CLAM SHELL,#20 PVC CLEAR (980001721_01) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ hộp nhựa đựng sản phẩm (245x195x6mm)- CLAM SHELL,#28 PVC CLEAR (985001106_02) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ hộp nhựa đựng sản phẩm 181x235x53mm- CLAM SHELL,#20 PVC CLEAR (980001723_01) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ nhựa bằng nhựa loại CASE BLACK M03-004493 kích thước 36x26x16mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vỏ tủ điện bằng nhựa, kích thước 20x30x16 cm. hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Vòng bánh xe bằng nhựa dùng để quấn sản phẩm (size: 600(D),100(H) mm)-PRODUCT WHEEL- hàng xuất trả thuộc TK: '102552993430/A12 (26/03/2019)-dòng 2 (xk)
- Mã HS 39239090: Vòng bánh xe bằng nhựa dùng để quấn sản phẩm (size: 600(D),100(H) mm)-PRODUCT WHEEL-mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Vòng chữ D bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: Vòng đệm bằng nhựa dùng cho loa ô tô TPF8054-C/VI.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: 'Vòng nhỏ bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-103/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Body for 4C (18*80*90mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-104/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Body for 8C (25*80*90mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-105/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Common top tray (15*75*90mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-106/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Common under tray (15*40*75mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-107/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Cover for E Splitter (15*75*90mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-108/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Cover for E Seitan (10*75*90mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-117/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- 8B inside body (100*75*25mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-118/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Inside fixture (90*30*10mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-119/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- 8B connection cover (70*60*15mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-120/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- 8B cover (70*60*10mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-126/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- CLS Tray (275*115*10mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-127/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Holder <4> (65*10*10mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-128/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- CLS Tray Cover (50*15*5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-16/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Sleeve (BB-BB3) (115*115*860mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-43/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Fixing body for input fiber (5*10*20mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-44/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Fixing cover for input fiber (1*5*10mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-58/ Linh kiện cáp quang (vỏ bọc bằng nhựa)- Cover of FMCO-AS (20*120*390)mm (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-75/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Outer wall module body (35*90*110mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-76/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Outer wall module cover (35*90*105mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-89/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- HA Ring for TN Closure (45*95*160mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-94/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Connector fixing base (AOT) (65*10*20mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VT02-95/ Linh kiện cáp quang: Vỏ bọc bằng nhựa- Drop fixing (AOT-S) (15*2*10mm) (xk)
- Mã HS 39239090: VTTH/ Pallet chứa hàng (RP-1 PALLET (TOSOK PALLET)) (xk)
- Mã HS 39239090: VTTH/ Pallet chứa hàng (RP-1 Pallet(TOSOK Pallet) (xk)
- Mã HS 39239090: VTTH/ Pallet chứa hàng (TOSOK PALLET RP3) (xk)
- Mã HS 39239090: VTTH/ Pallet chứa hàng RP-1 Pallet (TOSOK Pallet) (xk)
- Mã HS 39239090: VTTH/ Pallet chứa hàng TOSOK Pallet RP3 (xk)
- Mã HS 39239090: VTTH/ Pallet chứa hàng(TOSOK Pallet RP3) (xk)
- Mã HS 39239090: VTTH/ Pallet nhựa chứa hàng (RP-1 Pallet) (xk)
- Mã HS 39239090: VTTH/ Pallet nhựa chứa hàng (TOSOK PALLET RP3) (xk)
- Mã HS 39239090: W100021/ Khay nhựa chống tĩnh điện SHO-9430-A00 (TK08-0020A) (xk)
- Mã HS 39239090: W100023/ Khay nhựa chống tĩnh điện SHO-MQ80- TK08-0012A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100024/ Khay nhựa chống tĩnh điện SHO-BETA-A00 (TK08-0004A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100032/ Khay nhựa chống tĩnh điện SHO-NX9M-A00 (TK08-0014A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100035/ Khay nhựa V18, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100037/ Khay nhựa No 54, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100053/ Khay nhựa V23, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100100/ Khay nhựa chống tĩnh điện SHO-NX9000 (TK08-0001A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100123/ Khay nhựa chống tĩnh điện TP1000288B (EF-DT860), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100187/ Khay nhựa chống tĩnh điện TM30 Rev0.0(TP1000255A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100204/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (353*265*9.5)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100205/ Khay nhựa chống tĩnh điện SpaceTouch Pad Rev 0.1 (TP1000276B), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100290/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (350*228*9.5) mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100342/ Khay nhựa chống tĩnh điện X- Cover 4S Rev0.0, (TP1000294B), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100384/ Khay nhựa YV01-S00014(SMTD650FBP431), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100387/ Khay nhựa chống tĩnh điện Zeus 15 Rev0.1 (TP1000280A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100420/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (466*353*1.0)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100447/ Khay nhựa YV01-S00017(SMTD850FBP441), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100450/ Khay nhựa 75_FCP442/441 FBP431, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100615/ Khay nhựa chống tĩnh điện SHO-NV83-A00-TK08-0031A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100617/ Khay nhựa chống tĩnh điện Sensor Tray_MDTF/UXTF-TK08-0032A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100666/ Khay nhựa chống tĩnh điện Space- X Rev0.0 (TP1000295A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100730/ Khay nhựa Q310-811898, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100731/ Khay nhựa Q310-811896, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100733/ Khay nhựa Q310-811894, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100764/ Khay nhựa LJ69-06257A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100804/ Đáy hộp 280X220X71.2MM (Khay nhựa CPD1964 Body), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100805/ Nắp trên 279X218.8X142MM (Khay nhựa CPD1964 Cap), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100817/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (353*265*1.0) mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W100817-1/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (353*265*1.0) mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1111/ Khay nhựa chống tĩnh điện TAB XL- TP1000182A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1260/ Khay nhựa NO 45, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1279/ Khay nhựa SM-R765,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1337/ Khay nhựa chống tĩnh điện Tab-A2-S_Black- TP1000213A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1353/ Khay nhựa chống tĩnh điện Tab-A-XL-Plus (TP1000199A) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1512/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại, kích thước (350*228*15)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1626/ Khay nhựa chống tĩnh điện Tab-E-S_CD_Rev0.0 (TP1000238A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1788/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (350*228*15)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1853/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED kích thước (350*228*15mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1853-1/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED kích thước (350*228*15mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1935/ Khay nhựa 15_SMTD430FAM101, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: w1944/ Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED kích thước (353*265*9.5mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1946/ Khay nhựa chống tĩnh điện Tab_Active2- TP1000256A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1947/ Khay nhựa chống tĩnh điện Tab_Advanced2 (TP1000257A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1989/ Khay nhựa V13, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W1990/ Khay nhựa chống tĩnh điện Galaxy View2 Rev 0.0 (TP1000277A), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: W684A08701/ Khay nhựa- Bộ khay #087 (xk)
- Mã HS 39239090: WA850000100/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 204*163*69.5MM- 257-50048-01 (xk)
- Mã HS 39239090: WA850002500/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 226*163*69MM- 257-50053-01 (xk)
- Mã HS 39239090: WA850003200/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 269.7*164.2*69.5MM- 257-50037-01 (xk)
- Mã HS 39239090: WA850005600/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 238.3*130*29.5MM- 257-50112-01 (xk)
- Mã HS 39239090: WA850008200/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 295*173*68.8MM- 257-50149-01 (xk)
- Mã HS 39239090: WA850008500/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 110*75*197.5MM- 254-50050-01 (xk)
- Mã HS 39239090: WM634000200/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 162*104*26.7MM- RU8010001702 (xk)
- Mã HS 39239090: WM634000300/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 134.4*175.6*34.6MM- RU8010001932 (xk)
- Mã HS 39239090: WM634000400/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 162*104*26.7MM- RU8010001848 (xk)
- Mã HS 39239090: WM634002700/ Khay nhựa(Hộp nhựa), 134.5*175.6*34.6MM- RU8010002188 (xk)
- Mã HS 39239090: WPT BEAN/ Khay tĩnh điện bằng nhựa Tray WPT BEAN (xk)
- Mã HS 39239090: WPT TITAN/ Khay tĩnh điện bằng nhựa Tray WPT TITAN (xk)
- Mã HS 39239090: Xe nâng người dạng cắt chéo, model: GS-3246, Serial: GS4616D-3812, hiệu: Genie, hoạt động bằng ắc quy 24V, chiều cao nâng tối đa 11.75m, hàng đã qua sử dụng, năm sx: 2016. (xk)
- Mã HS 39239090: Xô nhựa 20 lít, dùng trong vận chuyển hàng hóa, xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xô nhựa đen, dùng trong xây dựng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ đồ điện tử (CUSHION SNOW)6230214794000V (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ đồ điện tử (CUSHION SNOW)6230214804000V (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ đồ điện tử (CUSHION SNOW)6230214814000V (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ đồ điện tử (CUSHION SNOW)6230214824000V (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ đồ điện tử (CUSHION SNOW)6230214834000V (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ đồ điện tử (CUSHION SNOW)6230214844000V (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ đồ điện tử (CUSHION SNOW)6230214854000V (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ đồ điện tử (CUSHION SNOW)6230214874000V (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ đồ điện tử (CUSHION SNOW)6230214884000V (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ đồ điện tử (CUSHION SNOW)6230214894000V (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ đồ điện tử (CUSHION SNOW)6230214904000V (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ dưới SP C119-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ dưới SP C165-C (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ trên SP C119-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bảo vệ trên SP C165-C (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc dưới bên phải C187-H (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc dưới bên trái C187-H (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc dưới sản phẩm C204-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc dưới SP C119-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc dưới SP C165-C (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc dưới SP C204-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc dưới SP C209-D (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc trên bên phải C187-H (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc trên bên trái C187-H (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc trên sản phẩm C204-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc trên SP C119-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc trên SP C204-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bọc trên SP C209-D (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp bóp nổ 1.5mx100m dùng để bọc và bảo vệ hàng hóa, chất liệu: nhựa PE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn đóng gói sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn lót 500002634 (KT:826x535x214.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn lót 500002635 (KT:826x535x152.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn lót 500002636 (KT:826x535x152.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn lót 500002637 (KT:826x535x214.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn máy in RX1-5685-000, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn máy in RX1-5686-000, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn máy in RX1-5689-000, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn máy in RX1-5690-000, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn máy in RX1-5836-000, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn máy in RX1-5837-000, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn sản phẩm chất liệu EPP- PAD BOT L, mã hàng PP4099-2727P001-BL, kích thước 713*137*59mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn sản phẩm chất liệu EPP- PAD BOT L, mã hàng PP4099-2728P001-BL, kích thước 713*137*90mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn sản phẩm chất liệu EPP- PAD BOT R, mã hàng PP4099-2727P001-BR, kích thước 713*137*59mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn sản phẩm chất liệu EPP- PAD BOT R, mã hàng PP4099-2728P001-BR, kích thước 713*137*90mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn sản phẩm chất liệu EPP- PAD MID FRONT, mã hàng PP4099-2728P001-MF, kích thước 366*159*104.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn sản phẩm chất liệu EPP- PAD MID REAR, mã hàng PP4099-2728P001-MR, kích thước 366*159*106.5mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn sản phẩm chất liệu EPP- PAD TOP L, mã hàng PP4099-2727P001-TL, kích thước 713*120*77mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn sản phẩm chất liệu EPP- PAD TOP L, mã hàng PP4099-2728P001-TL, kích thước 713*80*73mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn sản phẩm chất liệu EPP- PAD TOP R, mã hàng PP4099-2727P001-TR, kích thước 713*120*94mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn sản phẩm chất liệu EPP- PAD TOP R, mã hàng PP4099-2728P001-TR, kích thước 713*80*102mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp chèn,1 bộ gồm 248 miếng Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D001NR001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D001NW001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D009DA001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D009DB001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D00KCY001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D00LCZ001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D00LD0001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D01AXN001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D01AXP001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D01AY4001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp D01AY5001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp để đóng gói sản phẩm,KT: (285*110*55)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp để đóng gói sản phẩm,KT: (308*20*308)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp để đóng gói sản phẩm,KT: (316*20*316)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp để đóng gói sản phẩm,KT: (356*55*128)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp để đóng gói sản phẩm,KT: (362*70*96)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp để đóng gói sản phẩm,KT: (408*20*408)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp để đóng gói sản phẩm,KT: (416*25*416)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp để đóng gói sản phẩm,KT: (426*20*426)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm dùng trong đóng gói các loại- PAD ASSY PLATEN SHEET, mã 695K 36120, kích thước 3 x 30 x 470mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm dùng trong đóng gói các loại- PLATEN SHEET, mã 695K 35090, kích thước 580 x 40 x 6mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm dùng trong đóng gói các loại- SP PAD ASSY BOTTOM, mã 695K 32040, kích thước 574 x 540 x 167mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm dùng trong đóng gói các loại- SP PAD TOP, mã 698E 08420, kích thước 574 x 540 x 95mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-BOTTOM LEFT 697E 79830 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-BOTTOM RIGHT 697E 79840 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-BTM FL 698E 76811 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-BTM FR 698E 76821 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-BTM RL 698E 76831 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-BTM RR 698E 76841 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-TOP FL 698E 76851 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-TOP FR 698E 76861 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-TOP FRONT L 697E 79850 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-TOP FRONT R 697E 79860 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-TOP REAR L 697E 79870 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đệm PAD-TOP REAR R 697E 79880 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói định hình 3920L-7367A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói định hình 3920L-7368A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói định hình Bottom 3920L-7367A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói định hình Bottom left RTE56 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói định hình Bottom Middle left RTE56 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói định hình Bottom Middle right RTE56 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói định hình Bottom right RTE56 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói định hình Top 3920L-7368A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói định hình Top center RTE56 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói định hình Top left RTE56 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói định hình Top right RTE56 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 71378 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 71480 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 80824 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 80825 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 80826 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 80877 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 80878 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 81403 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 81521 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 81532 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 81554 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 88484 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp đóng gói mã: 88485 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới C169-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới C170-C (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới C234-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới C237-B (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới phải C220-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới phải C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới phải C222-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới phải SP C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới SP C234-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới trái C220-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới trái C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới trái C222-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dưới trái SP C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp dướii trái C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPP đã cắt định hình 33kg/m3, kt 240x70x60mm dùng trong đóng gói hàng hóa, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS 350130 Fitment _Mid_1 (72L-00345) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS 350130 Fitment _Mid_2 (72L-00346) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS 350130 Fitment _UP_1 (72L-00147) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS 350130 Fitment _UP_2 (72L-00148) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS A300150 Fitment BT- DN (72L-00199) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS A300150 Fitment Top- Dn (72L-00197) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS A455190 Fitment BT DN (72L-00518) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS A455190 Fitment BT UP (72L-00517) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS A455190 Fitment MID DN (72L-00520) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS A455190 Fitment MID UP (72L-00519) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS A455190 Fitment TOP DN (72L-00516) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS A455190 Fitment TOP-UP (72L-00515) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS Fitment DOWN (TOP&BOTTOM) (72L-00365) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp EPS Fitment UP (TOP&BOTTOM) (72L-00364) (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp giữa C220-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp giữa phải C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp giữa phải C222-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp giữa phải SP C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp giữa trái C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp giữa trái C222-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp giữa trái SP C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp hơi (50cmx100m) item: 416076 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp hơi 400S-1360mm x91m,dùng trong đóng gói, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp hơi giảm sốc, dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện- 492240-400X400-PUCHI- Màng hơi-hạt 1cm(400*400) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp hơi giảm sốc, dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện- 493892-400X400-PUCHI- Màng hơi-hạt 1cm(400*400) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp KHAY BTM 512*440*295MM-1 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp khí 1.2 x 100m, bằng nhựa PP, dùng để chống va đập khi vận chuyển hàng hóa. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp LEM099001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp LEM100001 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp lưới trắng bao trái cây, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa (chất liệu: nhựa EPE).KT: 80*50*1mm.hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa PE.KT: 1580*125*1MM.hàng mới 100% / VN / VN (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa.KT: (chât liêu: EPE, kích thươc: 248*90*15mm).hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa.KT: (chât liêu: EPE, kích thươc: 440*90*15mm).hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa.KT: (chât liêu: EPE, kích thươc: 470*248*15mm).hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa.KT: 780*180*1mm.hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa.KT: 80*50*1mm.hàng mới 100% / VN / VN (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa.KT: 840*180*1mm.hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp nhựa.KT; 780*180*1mm.hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp PAD BTM CL MFP H 698E 41470 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp PAD BTM CL MFP L 698E 40980 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp PAD TOP L CL MFP H 698E 41480 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp PAD TOP L CL MFP L 698E 40990 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp PAD TOP R CL MFP H 698E 41490 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp PAD TOP R CL MFP L 698E 41000 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp PAD WTB SL 698E 40970 dùng trong đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp pe foam, mã part local:3134771-1EA, dòng hàng số 3, hóa đơn VAT:0004866, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp pe foam, mã part local:3134771-1EA, dòng hàng số 4, hóa đơn VAT:0004844, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp pe foam, mã part local:3134771-1EA, dòng hàng số 4, hóa đơn VAT:0004854, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp pe foam, mã part local:3134771-2EA, dòng hàng số 3, hóa đơn VAT:0004844, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp pe foam, mã part local:3134771-2EA, dòng hàng số 5, hóa đơn VAT:0004854, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp TM486-X03-1.(L).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp TM486-X03-2.(R).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp TM726-X05-1. Kt: (20 x 180 x 550)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp TM726-X05-2. Kt: (46/70 x 80 x 86)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp TM726-X05-3. Kt: (50 x 120 x 200)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp TM726-X05-4. Kt: (35 x 60 x 260)mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp TOP 512*295*20MM-1 (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên C169-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên C170-C (xk)
- - Mã HS 39239090: Xốp trên C220-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên C234-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên C237-B (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên phải C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên phải C222-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên phải SP C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên SP C234-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên trái C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên trái C222-A (xk)
- Mã HS 39239090: Xốp trên trái SP C221-A (xk)
- Mã HS 39239090: YCM11-ZI-T0/ Khay nhựa Model RJ63YCM11-ZI-T0 (xk)
- Mã HS 39239090: YSK-V-DPM04: Khay nhựa YV No. 12 (262x210x25)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: YSK-V-DPM04: Khay nhựa YV No. 6 (380x255x20)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Z0000000-292013/ Khay đựng vật liệu (chất liệu: nhựa xốp, kích thước: 640*410*220 mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: ZE100-5099-X0002/ Khay nhựa đựng sản phẩm(10x10x0.3)cm- Tray (Tái xuất theo TKHQ: 102838504200/G14 ngày 28/08/2019- Mục 6) (xk)
- Mã HS 39239090: ZE100-5099-X0002/ Khay nhựa đựng sản phẩm(10x10x0.3)cm- Tray (Tái xuất theo TKHQ: 102892870360/G14 ngày 26/09/2019- Mục 4) (xk)
- Mã HS 39239090: ZE100-5099-X0002/ Khay nhựa đựng sản phẩm(10x10x0.3)cm- Tray(Tái xuất theo TKHQ: 102838504200/G14 ngày 28/08/2019- mục 6) (xk)
- Mã HS 39241010: 42251/ Thớt nhựa/Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bát canh Kitchenpro, kích thước 140x62mm, chất liệu nhựa melamine, nhà sản xuất Phát Thành, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 16 cái (DESIGN COLOR LINE WHITE SQUARE PLATE): 4 cái Ly mã A7508 + 4 cái Tô mã A6106 + 4 cái Dĩa mã A6210 + 4 cái Dĩa mã A6208- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 16 cái (DESIGN FLOWER WHITE ROUND PLATE): 4 cái Ly mã A7508 + 4 cái Tô mã A6106 + 4 cái Dĩa mã A5010 + 4 cái Dĩa mã A5008- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 16 cái (DESIGN UP & AWAY CREAM SQUARE PLATE): 4 cái Ly mã A7508 + 4 cái Tô mã A6106 + 4 cái Dĩa mã A6210 + 4 cái Dĩa mã A6208- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 16 cái (PLAIN SQUARE IVORY WHITE PLATE): 4 cái Ly mã A7508 + 4 cái Tô mã A6106 + 4 cái Dĩa mã A6210 + 4 cái Dĩa mã A6208- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 16 cái (PURELY SQUARE WHITE PLATE): 4 cái Ly mã A7508 + 4 cái Tô mã A6106 + 4 cái Dĩa mã A6210 + 4 cái Dĩa mã A6208- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 24 cái (DESIGN COLOR LINE WHITE SQUARE PLATE): 6 cái Ly mã A7508 + 6 cái Tô mã A6106 + 6 cái Dĩa mã A6210 + 6 cái Dĩa mã A6208- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 24 cái (DESIGN FLOWER WHITE ROUND PLATE): 6 cái Ly mã A7508 + 6 cái Tô mã A6106 + 6 cái Dĩa mã A5010 + 6 cái Dĩa mã A5008- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 24 cái (DESIGN UP & AWAY CREAM SQUARE PLATE): 6 cái Ly mã A7508 + 6 cái Tô mã A6106 + 6 cái Dĩa mã A6210 + 6 cái Dĩa mã A6208- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 24 cái (PLAIN SQUARE IVORY WHITE PLATE): 6 cái Ly mã A7508 + 6 cái Tô mã A6106 + 6 cái Dĩa mã A6210 + 6 cái Dĩa mã A6208- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 24 cái (PURELY SQUARE WHITE PLATE): 6 cái Ly mã A7508 + 6 cái Tô mã A6106 + 6 cái Dĩa mã A6210 + 6 cái Dĩa mã A6208- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 4 cái (DESIGN COLOR LINE WHITE SQUARE PLATE): 1 cái Ly mã A7508 + 1 cái Tô mã A6106 + 1 cái Dĩa mã A6210 + 1 cái Dĩa mã A6208- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 4 cái (DESIGN FLOWER WHITE ROUND PLATE): 1 cái Ly mã A7508 + 1 cái Tô mã A6106 + 1 cái Dĩa mã A5010 + 1 cái Dĩa mã A5008- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 4 cái (DESIGN UP & AWAY CREAM SQUARE PLATE): 1 cái Ly mã A7508 + 1 cái Tô mã A6106 + 1 cái Dĩa mã A6210 + 1 cái Dĩa mã A6208- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 8 cái (DESIGN COLOR LINE WHITE SQUARE PLATE): 2 cái Ly mã A7508 + 2 cái Tô mã A6106 + 2 cái Dĩa mã A6210 + 2 cái Dĩa mã A6208- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 8 cái (DESIGN FLOWER WHITE ROUND PLATE): 2 cái Ly mã A7508 + 2 cái Tô mã A6106 + 2 cái Dĩa mã A5010 + 2 cái Dĩa mã A5008- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine 8 cái (DESIGN UP & AWAY CREAM SQUARE PLATE): 2 cái Ly mã A7508 + 2 cái Tô mã A6106 + 2 cái Dĩa mã A6210 + 2 cái Dĩa mã A6208- Hàng SX tại Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine: Bộ đồ ăn tối 4 cái bé gái (BABOX-4ZJUNGI)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine: Bộ đồ ăn tối 4 cái bé trai (BABOX-4ZJUNGB)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine: Bộ ly 6 cái bé gái (MELCU-6ZSJUNGI)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine: Bộ ly 6 cái bé trai (MELCU-6ZSJUNGB)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Bộ sản phẩm nhựa melamine: Bộ ly nhỏ 6 cái hình hoa (MELCU-6ZSAW20P)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: C101-8P/ Dĩa Nhựa 8'' (xk)
- Mã HS 39241010: C102-9P/ Dĩa Nhựa 9'' (xk)
- Mã HS 39241010: C105-9P/ Dĩa Nhựa9'' (xk)
- Mã HS 39241010: C201-6B/ Tô Nhựa 6" (xk)
- Mã HS 39241010: C201-7B/ Tô Nhựa 7" (xk)
- Mã HS 39241010: C204-4.5B/ Tô Nhựa 4.5'' (xk)
- Mã HS 39241010: C205-6B/ Tô Nhựa 6" (xk)
- Mã HS 39241010: C205-7B/ Tô Nhựa 7" (xk)
- Mã HS 39241010: C206-8B/ Tô Nhựa 8" (xk)
- Mã HS 39241010: CASE L/ Hộp đũa size L/ All right chopstickcase L Black (xk)
- Mã HS 39241010: CASE L/ Hộp đũa size L/ All right chopstickcase L White (xk)
- Mã HS 39241010: CASE L/ Hộp đũa size L/ Ruri Akane chopstickcase L Navy (xk)
- Mã HS 39241010: CASE L/ Hộp đũa size L/ Ruri Akane chopstickcase L Red (xk)
- Mã HS 39241010: CASE L/ Hộp đũa size L/ The world chopstickcase L (xk)
- Mã HS 39241010: CASE M/ Hộp đũa size M/ Lunch Time dot chopstickcase M Blue (xk)
- Mã HS 39241010: CASE M/ Hộp đũa size M/ Lunch Time dot chopstickcase M White (xk)
- Mã HS 39241010: CASE M/ Hộp đũa size M/ Monochrome Case M (xk)
- Mã HS 39241010: DEEP PLATE/ Đĩa tròn/ Fancy Deep plate Bear (xk)
- Mã HS 39241010: DEEP PLATE/ Đĩa tròn/ Fancy Deep plate Rabbit (xk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa Melamine- HAW20-PLATE (TODDLER), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa Melamine- STK20-PLATE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Dĩa nhựa Melamine, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: DĨA QUẢ, CHẤT LIỆU MELAMIN, HIỆU SUNFAT (25 CÁI/THÙNG). HÀNG MỚI 100%. (xk)
- Mã HS 39241010: DONBURI/ Tô/ Bowl Fancy Donburi Bear (xk)
- Mã HS 39241010: DONBURI/ Tô/ Bowl Fancy Donburi Rabbit (xk)
- Mã HS 39241010: Đũa và hộp đũa bằng nhựa (1 bộ 1 hộp + 2 đũa)- Choopsticks Case King of kings Black. Hàng mới 1005 (xk)
- Mã HS 39241010: Đũa và hộp đũa bằng nhựa (1 bộ 1 hộp + 2 đũa)- Choopsticks Case King of kings White. Hàng mới 1005 (xk)
- Mã HS 39241010: Đũa và hộp đũa bằng nhựa (1 bộ 1 hộp + 2 đũa)- Choopsticks Case Pointline Blue. Hàng mới 1005 (xk)
- Mã HS 39241010: Đũa và hộp đũa bằng nhựa (1 bộ 1 hộp + 2 đũa)-Choopsticks Case Pointline Black. Hàng mới 1005 (xk)
- Mã HS 39241010: JUICE CUP/ Ly lớn/ Fancy Juice Cup 270ml Bear (xk)
- Mã HS 39241010: JUICE CUP/ Ly lớn/ Fancy Juice Cup 270ml Rabbit (xk)
- Mã HS 39241010: Khay đựng thức ăn 8 ngăn Kitchenpro, kích thước 25x37cm, chất liệu nhựa melamine, nhà sản xuất Phát Thành, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Khay phíp trắng-bằng nhựa(Khay A022 WA3) (xk)
- Mã HS 39241010: MELAMINE PRODUCTS" FATACO": TÔ XOẮN 08(MÀU) 800PCS (bằng nhựa melamine); HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39241010: MELAMINE PRODUCTS" FATACO": TÔ XOẮN 09(MÀU) 1,020PCS (bằng nhựa melamine); HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Miếng bọt biển xốp Melamine Kt 10*6*2.5 cm (chuyên dùng vệ sinh) (xk)
- Mã HS 39241010: MUG CUP/ Ly nhỏ/ Fancy Mug Cup 210ml Bear (xk)
- Mã HS 39241010: MUG CUP/ Ly nhỏ/ Fancy Mug Cup 210ml Rabbit (xk)
- Mã HS 39241010: Muỗng số 14 (sản phẩm bằng nhựa) (5.8 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-250pcs/ctn (xk)
- Mã HS 39241010: ống hút nhọn bằng nhựa, size: 12MM x 22CM BOPP (1 thùng 7.3 kg). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Big Tureen (Thố nồi lớn, mã N23AB)- (qui cách: 26,7 x 22,5 x 8cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Bowl 8' (Tô bèo 08, mã TB08)- (qui cách: 18 x 3,3cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Bowl 9' (Tô bèo 09, mã TB09)- (qui cách: 22,3 x 6,5cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Corrugated plate 7' (Dĩa cạn xoắn 7, mã DCX7)- (qui cách: 17,7 x 1,8cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Corrugated plate 8' (Dĩa cạn xoắn 8, mã DCX8)- (qui cách: 20,4 x 1,9cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Corrugated plate 9' (Dĩa cạn xoắn 9, mã DCX9)- (qui cách: 22,7 x 1,9cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Deep bowl 7' (Tô sâu 07, mã TS07)- (qui cách: 18,2 x 7cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Deep dinner plate 8' (Dĩa sâu 08, mã DS08)- (qui cách: 20,2 x 3,6cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Deep dinner plate 8' (Dĩa sâu 08, mã DS08)- (qui cách: 20,2 x 7,9cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Noodle tureen 16' (Thố Mì 16, mã TM16x10AB)- (qui cách: 18 x 15,6 x 10cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Noodle tureen 16' (Thố Mì 16, mã TM16x10AB)- (qui cách: 18x 15,6 x 10cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Noodle tureen 17' (Thố Mì 17, mã TM17x11AB)- (qui cách: 19 x 16,4 x 10,2cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Noodle tureen 17' (Thố Mì 17, mã TM17x11AB)- (qui cách: 19x 16,4 x 10,2cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Oval Corrugated plate 12' (Dĩa xoài xoắn 12, mã DXX12)- (qui cách: 30.4x 21.8 x 2,6cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Oval Corrugated plate 14' (Dĩa xoài xoắn 14, mã DXX14)- (qui cách: 35x 26 x 2,8cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Oval Corrugated plate 8' (Dĩa xoài xoắn 8, mã DXX8)- (qui cách: 20,5 x 15 x 1,9cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Oval Corrugated plate 9' (Dĩa xoài xoắn 9, mã DXX9)- (qui cách: 25,6 x 19,5 x 2,2cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Rice bowl (Chén cơm, mã CC01)- (qui cách: 15,2 x 1,7cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Rice ladle (Vá cơm, mã VC)- (qui cách: 20,9 x 6,5 x 1,5cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Round sauce bowl (Chén chấm tròn, mã CCT9x4)- (qui cách: 8,8 x 8,8 x 3,2cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Sauce bowl (Chén chấm loe, mã CCL9x3)- (qui cách: 8,5 x 8,5 x 2,6cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Small Tureen (Thố nồi nhỏ, mã N19AB)- (qui cách: 22,7 x 19 x 7,2cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Tray KC17 (Khay chẹt 17, mã KC17)- (qui cách: 38,7 x 29 x 2cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng, nhãn hiệu VCP: Tray KC19 (Khay chẹt 19, mã KC19)- (qui cách: 43,5 x 32,5 x 2,1cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng: Bowl 8' (Tô bèo 08, mã TB08)- (qui cách: 20,1 x 5,9cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng: Deep dinner plate 8' (Dĩa sâu 08, mã DS08)- (qui cách: 20,2 x 3,6cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng: Oval Corrugated plate 12' (Dĩa xoài xoắn 12, mã DXX12)- (qui cách: 30,4x 21,8 x 2,6cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng: Oval Corrugated plate 14' (Dĩa xoài xoắn 14, mã DXX14)- (qui cách: 35x 26 x 2,8cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng: Rice bowl (Chén cơm, mã CC01)- (qui cách: 11,3 x 5,6cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm melamine gia dụng: Round sauce bowl (Chén chấm tròn, mã CCT9x4)- (qui cách: 8,8 x 8,8 x 3,2cm)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine Dĩa chữ nhật, mã DCN14- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine Tô Salad vuông, mã TV10- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Chén hình cây trạng nguyên, mã AG04m (XMEBW-SAW20PO)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Chén hình chữ love, mã AG04m (XMEBW-SAW20LO)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Chén hình hoa Selma, mã AG04m (MELBW-SSEFF)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Chén hình nấm, mã AG04m (XMEBW-SAW20MU)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Chén hình rừng rậm hồng, mã AG04m (MELBW-SALCO)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Chén hình rừng rậm xanh, mã AG04m (MELBW-SALG)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Chén hình sọc dưa hấu, mã AG04m (MELBW-SLUFE)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Chén hình son môi, mã AG04m (MELBW-SLIFA)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa 4 ngăn bé gái, mã A033 (KIPL4-JUNGI)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa 4 ngăn bé trai, mã A033 (KIPL4-JUNGB)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa ăn trưa bé gái, mã A036 (KILPL-JUNGI)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa ăn trưa bé trai, mã A036 (KILPL-JUNGB)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa ăn trưa hình rừng rậm hồng, mã A036 (KILPL-ALCO)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa ăn trưa hình rừng rậm xanh, mã A036 (KILPL-ALG)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa chữ nhật hình cây trạng nguyên, mã KCN11 (XMEPL-AW20PO)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa chữ nhật hình chữ love, mã KCN11 (XMEPL-AW20LO)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa chữ nhật hình hoa Selma, mã KCN11 (MELPL-SEFF)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa chữ nhật hình nấm, mã KCN11 (XMEPL-AW20MU)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa chữ nhật hình sọc dưa hấu, mã KCN11 (MELPL-LUFE)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa chữ nhật hình son môi, mã KCN11 (MELPL-LIFA)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa sâu bé gái, mã A5208 (KIBOW-JUNGI)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa sâu bé trai, mã A5208 (KIBOW-JUNGB)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa tròn hình cây trạng nguyên, mã DR06 (XMECP-AW20PO)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa tròn hình đồ trang sức, mã DR06 (XMECP-AW20OR)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa tròn hình hoa Selma, mã DCR08 (MESPL-SEFF)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa tròn hình sọc dưa hấu, mã DCR08 (MESPL-LUFE)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa tròn nhỏ hình cây giáng sinh, mã DR06 (XMECP-AW20TR)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa tròn son môi, mã DCR08 (MESPL-LIFA)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa tròn viền lớn hình hoa Selma, mã DCR10 (MELRP-SEFF)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Dĩa tròn viền lớn hình sọc dưa hấu, mã DCR10 (MELRP-LUFE)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Ly 2 quai bé gái, mã APA06 (BABCU-2HJUNGI)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Ly 2 quai bé trai, mã APA06 (BABCU-2HJUNGB)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Ly không quai bé gái, mã A433m (KICUP-JUNGI)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Ly không quai bé trai, mã A433m (KICUP-JUNGB)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Ly không quai hình cầu vòng, mã A431m (MELCU-RAST)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Ly không quai hình cây trạng nguyên, mã A431m (XMECU-AW20PO)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Ly không quai hình chữ love, mã A431m XMECU-AW20LOV)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Ly không quai hình hoa rừng rậm xanh, mã A431m (MELCU-ALG)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Ly không quai hình hoa Selma, mã A431m (MELCU-SEFF)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Ly không quai hình nấm, mã A431m (XMECU-AW20MU)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Ly không quai hình rừng rậm hồng, mã A431m (MELCU-ALCO)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Ly không quai hình sọc dưa hấu, mã A431m (MELCU-LUFE)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Ly không quai hình son môi, mã A431m (MELCU-LIFA)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Ly không quai hình trái cherry, mã A431m (MELCU-SMFLCH)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Tô hình cây trạng nguyên, mã AG06m (XMEBW-AW20PO)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Tô hình hoa chữ love, mã AG06m (XMEBW-AW20LO)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Tô hình hoa Selma, mã AG06m (MELBW-SEFF)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Tô hình nấm, mã AG06m (XMEBW-AW20MU)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Tô hình rừng rậm hồng, mã AG06m (MELBW-ALCO)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Tô hình rừng rậm xanh, mã AG06m (MELBW-ALG)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Tô hình sọc dưa hấu, mã AG06m (MELBW-LUFE)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa melamine: Tô hình son môi, mã AG06m (MELBW-LIFA)- Hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Chén cơm- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Chén cơm xoắn 5"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Chén tương 2.5"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Chén tương- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Dĩa cạn vuông 10"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Dĩa cạn vuông 9.5"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Dĩa sâu 10"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Dĩa sâu 6"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Dĩa sâu 9"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Dĩa sâu vuông 10"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Dĩa sâu vuông 9"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Dĩa tương- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Dĩa xoài vuông 14"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Ly cao- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Ly cao hoa- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Muỗng canh Cup- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Muỗng canh- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Thố nồi tròn 6"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Thố nồi tròn 7"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Thố nồi tròn 8"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Thố nồi tròn 9"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Thố tròn nắp hoa 10"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Thố tròn nắp TN 10"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô súp 10"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô súp 6"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô súp 7"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô súp 8"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô súp 9"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô tròn 6"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô tròn 7"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô tròn 8"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô vuông 9"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô xoắn 6"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô xoắn 7"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô xoắn 8"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Tô xoắn 9"- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Vá bit- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Vá cơm có lỗ- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Vá cơm sup- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Vá súp lớn- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: Sản phẩm nhựa: Vá súp nhỏ- Hàng mới 100%- Xuất xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 39241010: SOUP DISH/ Chén tay cầm/ Fancy Soup Dish Bear (xk)
- Mã HS 39241010: SOUP DISH/ Chén tay cầm/ Fancy Soup Dish Rabbit (xk)
- Mã HS 39241010: TB5050/ Tô Nhựa 5'' (xk)
- Mã HS 39241010: TB6001/ Tô Nhựa 6'' (xk)
- Mã HS 39241010: TB6060/ Tô Nhựa 6'' (xk)
- Mã HS 39241010: TB7070/ Tô Nhựa 7" (xk)
- Mã HS 39241010: TB7502/ Tô Nhựa 7.5'' (xk)
- Mã HS 39241010: TB8080/ Tô Nhựa 8'' (xk)
- Mã HS 39241010: TP1012/ Dĩa Nhựa 12'' (xk)
- Mã HS 39241010: TP1401/ Dĩa Nhựa 14'' (xk)
- Mã HS 39241010: TP6085/ Dĩa Nhựa 8.5" (xk)
- Mã HS 39241010: TP8010/ Dĩa Nhựa 8'' (xk)
- Mã HS 39241010: TP-9001/ Dĩa Nhựa 9'' (xk)
- Mã HS 39241010: TP-9003/ Dĩa Nhựa 9'' (xk)
- Mã HS 39241010: TP-9004/ Dĩa Nhựa 9" (xk)
- Mã HS 39241010: TP-9006/ Dĩa Nhựa 9'' (xk)
- Mã HS 39241010: TV2095/ Dĩa Nhựa 9.5'' (xk)
- Mã HS 39241010: TV-9125/ Dĩa Nhựa 12.5'' (xk)
- Mã HS 39241010: VN3102-01/ Bộ đũa ăn màu đen 19.5cm (Choopsticks & Case Pointline Black 19.5 cm) (xk)
- Mã HS 39241010: VN3102-02/ Bộ đũa ăn (Choopsticks & Case Pointline Blue 19.5 cm) (xk)
- Mã HS 39241010: VN3119-01/ Bộ đũa ăn màu trắng 19.5cm (Choopsticks & Case King of kings White 19.5 cm) (xk)
- Mã HS 39241010: VN3119-02/ Bộ đũa ăn (Choopsticks & Case King of kings Black 19.5 cm) (xk)
- Mã HS 39241090: 00177/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),PLASTIC CUTLERY(00177),Fork, 6g, 180mm, 20pcs/box with PVC window, 18boxes/carton, clear PS material: 20 pcs/box, 18 box/ctn, 360 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 00316/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),PLASTIC CUTLERY(00316),Spoon, 4.5g, 165mm, 20pcs/box with PVC window, 18boxes/carton, clear PS material: 20 pcs/box, 18 box/ctn, 360 pcs/ctn,mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 0047100/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 0048100/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 0049100/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 01144/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, muỗng, nĩa)PLASTIC CUTLERY(01144),Econo Assorted Cutlery 50pcs/ 20 bags: 50 pcs/bag, 20 bags/ctn, 1000 pcs/ctn mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 01145/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),PLASTIC CUTLERY(01145),Econo Plastic Spoons 50pcs/ 20 bags: 50 pcs/bag, 20 bags/ctn, 1000 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 01146/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),PLASTIC CUTLERY(01146),Econo Plastic Forks 50pcs/ 20 bags: 50 pcs/bag, 20 bags/ctn, 1000 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 01615/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 032133-032058/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),ELITAR Premium Quality Plastic Forks 20/50ct: 50 pcs/bag, 20 bags/ctn, 1000 pcs/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 032140-032041/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),ELITAR Premium Quality Plastic Forkns 10/100ct: 100 pcs/bag, 10 bags/ctn, 1000 pcs/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 032157-032072/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),ELITAR Premium Quality Plastic Spoons 20/50ct: 50 pcs/bag, 20 bags/ctn,1000 pcs/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 032164-032065/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),ELITAR Premium Quality Plastic Spoons 10/100ct: 100 pcs/bag, 10 bag/ctn, 1000 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 032171-032102/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),ELITAR Premium Quality Plastic Spoons 10/100ct: 100 pcs/bag, 10 bag/ctn, 1000 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 032188-032096/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng),ELITAR Premium Quality Assortment 20/50ct: 50 pcs/bag, 20 bags/ctn, 1000 pcs/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 032195-032089/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao,muỗng, nĩa), ELITAR Premium Quality Assortment 10/100ct: 100 pcs/bag, 10 bag/ctn, 1000 pcs/ctn,mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 032331-032379/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),ELITAR Premium Quality Plastic Spoons 10/100ct: 100 pcs/bag, 10 bag/ctn, 1000 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 04 NA/A Place Plate/ Khay bằng nhựa A-Placel (A-Place/ Square Lunch Plate (Forest,Sea)) (xk)
- Mã HS 39241090: 04 NA/Cafe 19.5/ Hộp đũa bằng nhựa Cafe (Cafe/ Chopsticks & Case 19.5 cm) (xk)
- Mã HS 39241090: 04 NA/Happy F Cut/ Hộp muỗng đũa bằng nhựa Happy-F (Happy-F/ Cutlery Set) (xk)
- Mã HS 39241090: 04 NA/ShiroKuma Spoon Fork/ Hộp đũa muỗng nĩa bằng nhựa ShiroKuma (ShiroKuma/ Spoon & Fork Set) (xk)
- Mã HS 39241090: 04 NA/Woodgrain 19.5/ Hộp đũa bằng nhựa Woodgrain 19.5 cm (Woodgrain Chopsticks & Case 19.5cm) (xk)
- Mã HS 39241090: 1071010/ Dao nhựa 2000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 1072010/ Dĩa nhựa 2000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 1073010/ Thìa nhựa 2000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 109394/ Bộ dao, muỗng nhựa cắt bánh (2x36 72 Pcs/CTN) (xk)
- Mã HS 39241090: 1140324/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 1140340/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 1151292/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, khăn giấy),#27PS kit, black, knife 6g length 193mm+fork 6g length 180mm+napkin 12"x13" 1-ply+salt&pepper as a kit, 500 sets/ctn mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 1151292/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dao nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 miếng giấy ăn + 01 gói muối tiêu) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 1157198(P1203WDON)/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),PLASTIC CUTLERY(1157198(P1203WDON)),DON BRAND FORK,MW,WHT,PP:1000 PCS/BAG, 1 BAG/CTN, 1000 PCS/CTN,mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 1157198(P1203WDON)/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa)DON BRAND FORK,MW,WHT,PP,1000 PCS/BAG, 1 BAG/CTN, 1.000 PCS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 1157204(P3203WDON)/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao),PLASTIC CUTLERY(1157204(P3203WDON)),DON KNIFE,WHT,PP MED,1000 PCS/BAG, 1 BAG/CTN, 1000 PCS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 1161466(P2203WDON)/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),PLASTIC CUTLERY(1161466(P2203WDON)),DON BRANDTEASPOON, MW, WHITE, PP: 1000 PCS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 1161466(P2203WDON)/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),TEASPOON,WHT,PP MED,1000 PCS/BAG/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 11OVL-1/ Đĩa oval PS11'' (xk)
- Mã HS 39241090: 13910-1/ Muỗng nhựa HD màu trắng (24X24576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13911-1/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa HD màu trắng (24x24576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13913-1/ Nĩa nhựa HD màu trắng (24X24576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13914-1/ Muỗng nhựa HD màu trắng (48x12576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13915-1/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa HD màu trắng (48x12576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13917-1/ Nĩa nhựa HD màu trắng (48x12576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13921-1/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa HD màu trắng (288x61,728 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13935-1/ Muỗng nhựa FS màu trong (24x24576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13936-1/ Nĩa nhựa FS màu trong (24x24576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13937/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa FS màu trong (24X24576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13940-1/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa FS màu trong (96X6576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13941-2/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa FS màu trong ((192X61,152 pcs)+(2*612 pcs))/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 13973-1/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa HD màu trắng (96X6576 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 15589/ Ly nhựa transparent (24x24576 pcs)/thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: 160167/ Chén nhỏ nhựa (12 Pcs x 36 432 Pcs/CTN) (xk)
- Mã HS 39241090: 170156/ Muỗng nhựa HEB màu trắng (100x12 1200 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 170265/ Nĩa nhựa HEB màu trắng (100x12 1200 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 180102/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa màu xanh lá (48x241152 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-CR-C1075-877C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-CR-C1076-877C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-CR-C1077-877C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-CR-C1131-432C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-CU-C729-GREY/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-CU-C730-GREY/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-GMS-C694-187C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HG-C774-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C171-200C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C171-374C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C171-637C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C445-637C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C638-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C638-150343/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C638-7663C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C638-PETROL/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C638-PINK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C639-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C639-150343/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C639-7663C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C639-PETROL/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C639-PINK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C734-BLUE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C825-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C854-BROWN/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C854-RED/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C855-3020P/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C955-3020P/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C956-3020P/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-C964-637C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I145C733-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I145C733-7663C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I419C732-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I421C734-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I517-2718C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I609-129C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I640-637C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I641-637C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I740-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I741-PINK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-HKA-I743-477C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-C1115-201C-GINGERBREADMAN/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-C1115-201C-SNOWFLAKE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-C1231-201C-STAR/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-C638-2048C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-C638-5265C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-C639-5265C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-C937-874C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-I050-874C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-I205-2048C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-I205-703C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-I205-7464C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-I587-874C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KAF-I600-874C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KK-C1052-4625C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-KK-C1052-4625C-2/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LDL-C1120-BLUE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LDL-C1248-217C-2/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LDL-C1248-324C-2/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LDL-I602-BLUE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LDL-I602-MINTGREEN/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LDL-I602-PINK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LDL-I602-ROSE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LFF-C1017-206C-3/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LFF-C1020-445C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LFF-C570-445C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LH-C558-382C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LH-C575-1805C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LH-C575-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LH-I013-BLACK-PA0002/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LOY-C1225-GREY/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LOY-C1226-GREY/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LOY-C1228-GREY/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LOY-I688-193C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-LOY-I738-GREY/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-OBL-I686-11C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-OBL-I686-206C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-OBL-I686-2229C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C116-1505C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C116-185C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C116-284C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C116-286C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C116-354C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C1167-10C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C1167-3268C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C1169-637C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C128-TBL/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C129-TBL/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C133-TBL/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-C134-TBL/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-I035-GREEN/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-I036-GREEN/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-I037-GREEN/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-I346-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-PAV-I652-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1112-659C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1123-571C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1135-571C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1135-7423C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1155-659C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1155-7423C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1188-3288C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1188-7417C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1188-917C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1190-3288C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1190-7417C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1190-917C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1354-2577C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1354-659C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C1355-2577C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C283-571C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C283-659C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C348-2577C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C348-571C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C348-659C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C348-7423C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C349-2577C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C349-571C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C349-659C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C349-7423C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C639-2577C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C639-571C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C676-186C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C718-2002C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C729-151C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C729-16-1546-TCX/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C729-1787C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C729-221C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C729-306C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C729-382C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C729-520C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C730-151C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C730-16-1546-TCX/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C730-1787C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C730-221C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C730-306C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C730-382C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C730-520C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C953-7423C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C993-1787C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C993-207C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C993-569C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C994-1787C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C994-520C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C995-1787C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C995-1787C-2/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C995-207C-1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C995-207C-2/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C995-520C-2/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQG-C995-BLACK-2/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQITALY-C1092-382C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQITALY-C719-659C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQITALY-C719-7423C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1043-2935C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1043-355C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1043-360C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1185-200C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1185-300C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1185-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1186-200C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1186-268C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1186-300C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1186-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1221-PLATINUM/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C1299-RED/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C409-376C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C865-7621C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C866-295C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C866-7609C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-C974-2627C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-I621-COPPER/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-I622-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-QQUSA-I672-PLATINUM/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1043-2001C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1043-2139C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1133-629C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1134-629C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1135-PINK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1136-BLUE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1149-503C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1150-199C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1150-640C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1152-130C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1152-190C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1152-192C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1152-629C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1153-130C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1153-190C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1153-192C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1153-629C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1175-428C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1175-5523C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1245-GRAY6C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1245-GRAY6C-366020/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1245-GRAY6C-387255/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1272-5635C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-TCB-C1282-7493C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AB-WB-C048-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AD-KAF-I205-201C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-HKA-47076-374C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-KAF-KFD004R1/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-KK-1087589/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-OBL-801161-DE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-QQG-877247/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-QQG-881185-569C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-QQUSA-K48093-PLATINUM/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-QQUSA-K48093-RED/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-TCB-336550-BLUE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-TCB-375869/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- AT-TCB-C1141-336565/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- CB-QQUSA-TB040-BLUE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- CB-QQUSA-TB040-COPPER/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- CB-TCB-TB045-0001/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- CD-PAV-TB100-0008/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- CD-QQUSA-TB040-BLUE/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- CD-QQUSA-TB040-COPPER/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- CD-TCB-TB045-0001/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- EB-KSR-C496-1345C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- EB-KSR-C496-2707C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- EB-KSR-C496-515C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- EB-KSR-C496-531C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- EB-KSR-C496-585C/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20- EB-WMF-C605-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-C1003-GREY/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10636145 SWISS ROLL MOULD- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (360*270*1.45mm) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-C1379-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789163 9 MUFFIN-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-C1380-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789164 ELEC 24 MINI CANNELE 201C- ĐÔ DUNG NHA BÊP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-I666-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789166 9 MINI CAKE-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-I667-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789160 12 MINI MADELEINE-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-I668-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789165 12 MINI TARTLET- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-I669-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789161 21 MINI BAR-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-I672-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789162 ROUND 24CM-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-ELEC-I713-201C-1/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 10789159 CAKE 24CM-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-LH-C575-1805C/ NĂP ĐÂY BĂNG SILICONE 23634- ĐÔ DUNG NHA BÊP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-LH-C575-BLACK/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-MIL-T738C1212-BLACK/ KHUÔN BẰNG SILICONE 08134180 (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-MIL-T738C1212-BLACK/ TAY CẦM BẰNG SILICONE 08134180-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-PAV-C1194-BLACK/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE PX4343-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-PAV-C212A-TBL/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE VENTOSA29TBL-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-PAV-I074-MAR/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONEFR008MRA shore 60A-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-PC-C1381-109C/ khuôn bánh bằng silicone 100182 (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-PC-C1381-109C/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 100182-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-PC-C1382-3265C/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 100183-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-PC-C1382-3265C/ Khuôn bánh bằng silicone- đồ dùng nhà bếp 100183 (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-PC-I732-2C/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE 1718 PASTY MAT 2C, PRINT 194C (609x406x1.4MM)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-WB-C048-BLACK/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE- W.B SQUARE CAKE PAN 9*9- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-WB-C085-BLACK/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE- W.B 12 CUP MUFFIN- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-WB-C584-BLACK/ NẮP ĐẬY BẰNG SILICONE 12INCH SPLATTER GUARD W/2-SIDED HANDLES W/HOLES-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AD-WL-C768-GREY-1/ Khuôn bánh bằng silicone (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AT-WOW-C1398-200C/ MIẾNG NHẤC NỒI BẰNG SILICONE K50329 172 000 SILICONE KITCHEN GRIPMITTS RED- PMS 200C(146*135*69.6mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (1SET2PCE) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AT-WOW-C1398-300C/ MIẾNG NHẤC NỒI BẰNG SILICONE K50329 011 000 SILICONE KITCHEN GRIPMITTS BLUE- PMS300C (146*135*69.6mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (1SET2PCE) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AT-WOW-C1398-3561C/ MIẾNG NHẤC NỒI BẰNG SILICONE K50329 061 000 SILICONE KITCHEN GRIPMITTS GREEN- PMS 3561C(146*135*69.6mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (1SET2PCE) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AT-WOW-C1398-BLACK/ MIẾNG NHẤC NỒI BẰNG SILICONE K50329 012 000 SILICONE KITCHEN GRIPMITTS BLACK- PMS BLACK(146*135*69.6mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (1SET2PCE) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-AT-ZW-C1173-GREY/ MIẾNG NHẤC NỒI BẰNG SILICONE 40511-362-0-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (1SET2PCE) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-CD-GMS-TB050-0003-1/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE 32-05112-TRN GMS32-05112-842649- ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (1500*300*0.45MM) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-CD-PAV-TB100-0008/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE SILPAV64 FABRIC MAT (585*385*1mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-CD-PAV-TB100-0011/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE SPV64 (620*420*1mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-CD-PAV-TB100-0019/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE SPV53 LASREN MAT (520*315*1mm) 295C BLUE-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-CD-PAV-TB100-0032/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE FOROSIL 43 (380*300*0.6mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-CD-PAV-TB100-0033/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE FOROSIL 53 (520*315*0.6mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-CD-PAV-TB100-0034/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE FOROSIL 64 (585*385*0.6mm)-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-CD-QQUK-TB045-0001/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE 803276 AA 00-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (1778*610*0.4mm) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-CD-QQUK-TB045-0002/ MIẾNG LÓT BẰNG SILICONE 803276 RD 00-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (1778*610*0.4mm) (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ED-TFR-I437/C1367-CHOCO/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450852771-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ED-TFR-I534C1368-CHOCO/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450852781-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ED-TFR-I656-BLACK/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 2100108314-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ED-TFR-I671-187C/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450852571-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ED-TFR-I680-BLACK/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 2100108315-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ED-TFR-I684-BLACK/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 2100108318-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ED-TFR-I690A-CHOCO/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450852761-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ET-TFR-28450565241/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450565241 (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ET-TFR-28450565241/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450565241-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ET-TFR-28450565251/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450565251 (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ET-TFR-28450565251/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450565251-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ET-TFR-28450565261/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450565261 (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ET-TFR-28450565261/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450565261-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ET-TFR-28450565271/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450565271 (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ET-TFR-28450565271/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450565271-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ET-TFR-28450706211/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450706211 (xk)
- Mã HS 39241090: 20-ET-TFR-28450706211/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE 28450706211-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 20-HOUSEHOLD/ KHUÔN BÁNH BẰNG SILICONE-ĐỒ DÙNG NHÀ BẾP (xk)
- Mã HS 39241090: 21388/ Nĩa nhựa HEB màu trắng (48x20 960 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 21583/ Muỗng nhựa HEB màu trắng (48x20 960 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 2474J-B4/ Bộ dụng cụ ăn gồm:(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) được gói trong màng PP 500 bô/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 253508/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa HEB màu trong (300x1300 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 2621UJ-4/3/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2621UJ-5/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2668UJ-4/3/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2691UI-1/2/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2704J-B1/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2705J-B1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2706J-B1/2/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2707J-B1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2986H-B4/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2KP505B02/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao), MEAL KIT,BLK,HW,PP,F,K,1000 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2KP505B02/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao),MEAL KIT,BLK,HW,PP,F,K,1000 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 2KP505B02/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao),PLASTIC CUTLERY(2KP505B02),MEAL KIT,BLK,HW,PP,F,K:1000 PCS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 2KS308B-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao),MEAL KIT,BLK,MHW,PS,F,13*17 1PLY NAP,1000 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30106/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, nĩa,khăn giấy),PLASTIC CUTLERY(30106),PPHW BEIGE K 5.1G/FK 4.9G 13X16 2 PLY NAP: 50 SETS/BAG, 5 BAGS/CTN, 250 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30106/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, nĩa,khăn giấy),PPHW BEIGE K 5.1G/FK 4.9G 13X16 2 PLY NAP: 50 SETS/BAG, 5 BAGS/CTN, 250 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30108/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy),PPMW WHITE COMBO 3G F, K NAP 10"X12"1 PLY: 100 SETS/BAG, 5 BAGS/CTN, 500 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30108/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy),PPMW WHITE COMBO 3G F, K NAP 10"X12"1 PLY: 100set/bag, 5bag/ctns, 500set/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30108/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy).PLASTIC CUTLERY(30108),PPMW WHITE COMBO 3G F, K NAP 10"X12"1 PLY: 100 SETS/BAG, 5 BAGS/CTN, 500 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30112/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, nĩa, muỗng),PLASTIC CUTLERY(30112), PPMW WHITE COMBO 3G F, K, SS NAP 13"X16"1 PLY: 100 SET/BAG, 5 BAGS/CTN, 500 SET/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 30118/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),PPMW SOUP SPOON WHITE 3G 133mm: 1,000pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30118-10/100/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),PPMW SOUP SPOON WHITE 3G 133mm: 100pcs/bag, 10bag/ctns, 1,000pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30128/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa), PPMW FORK BLACK 3G 150mm WRAPPED: 1,000pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30131/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),PPMW TEA SPOON WHITE 3G 142mm WRAPPED: 1,000pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 30132/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),PPMW SOUP SPOON WHITE 3G 133mm WRAPPED: 1,000pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3640/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3641/2/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3642/1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3643/1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 370UD-1/3/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 370UD-2/3/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 370UD-4/2/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 370UD-5/1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 371I-B1/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 miếng giấy ăn+01 gói muối tiêu) 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3723/1/ Bộ dụng cụ ăn uống gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa +01 miếng giấy ăn + 01 gói muối tiêu) được gói trong màng PP 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 379F-A1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 380UD-1/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 380UD-2/3/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 380UD-4/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 380UD-5/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3899/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 389H-B4/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 miếng giấy ăn) 250 bộ/ hộp.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 391UD-1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 391UD-4/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 391UD-5/1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 399UD-1/2/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 399UD-2/3/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 399UD-4/2/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 399UD-5/2/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 39F-A1/ Bộ dụng cụ ăn gồm:(01 thìa nhựa+01 ống hút+01 miếng giấy ăn) được gói trong màng PP 1000 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3KP402B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao),PLASTIC CUTLERY(3KP402B),MEAL KIT,BLK,MHW,PP,F 4.3G,K 3.7G,12*13 1P NAP:500 SET/CTN, mới 100%,/ VM (xk)
- Mã HS 39241090: 3KP402B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao)MEAL KIT,BLK,MHW,PP,F 4.3G,K 3.7G,12*13 1P NAP,500 SETS/CTN, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3KP402B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao,khăn giấy),MEAL KIT,BLK,MHW,PP,F 4.3G,K 3.7G,12*13 1P NAP,500 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3KP402B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao,khăn giấy),MEAL KIT,BLK,MHW,PP,F 4.3G,K 3.7G,12*13 1P NAP: 500set/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3KP402B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,BLK,MHW,PP,F 4.3G,K 3.7G,12*13 1P NAP,500 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3KP405BIHOP/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, nĩa,khăn giấy),IHOP MEAL KIT,BLKMHW,PP,F,K,13X17 1PLY NAP,500: 500set/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3KP405BIHOP/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, nĩa,khăn giấy),IHOP MEAL KIT,BLKMHW,PP,F,K,13X17 1PLY NAP: 500 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 3KP405BIHOP/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao,nĩa,khăn giấy),PLASTIC CUTLERY(3KP405BIHOP),IHOP MEAL KIT,BLKMHW,PP,F,K,13X17 1PLY NAP: 500 sets/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 3KP405BIHOP/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao,nĩa,khăn giấy),PLASTIC CUTLERY(3KP405BIHOP),IHOP MEAL KIT,BLKMHW,PP,F,K,13X17 1PLY NAP:500 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 406010/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406013/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406014/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406023/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406024/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406025/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406026/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406027/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406029/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406038/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406244/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 406248/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 414023/ Bộ dụng cụ ăn uống gồm (01 dĩa nhựa + 01 thìa nhựa + 01 dao nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 414031/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dao nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 miếng giấy ăn + 01 gói muối tiêu) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 416WD-B1/3/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 416WD-B2/3/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 416WD-B4/3/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 422WD-B1/3/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 422WD-B4/2/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 427WD-B1/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 427WD-B4/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 427WD-B5/ Dao nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 42D-B4/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+ 01 thìa nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) được gói trong màng PP 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 42F-A1/2/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa +01 gói muối tiêu) 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 42F-B4/2/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 446WD-B4/1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 4490/2/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) được gói trong màng PP250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 44H-B4/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) được gói trong màng PP 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 452F-B1/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 thìa nhựa+01 ống hút+01 miếng giấy ăn) 1000 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 4550002180959/ Hộp đựng cơm bằng nhựa, màu trắng, hình chữ nhật. Dung tích 325ML. (PP LUNCH BOX STORAGE CONTAINER WITH VALVE/WHITE 325ML) (xk)
- Mã HS 39241090: 4550002180966/ Hộp đựng cơm bằng nhựa, màu trắng, hình chữ nhật. Dung tích 320ML. PP LUNCH BOX STORAGE CONTAINER WITH VALVE/WHITE 320ML (xk)
- Mã HS 39241090: 4550002180973/ Hộp đựng cơm bằng nhựa, màu trắng, hình chữ nhật. Dung tích 175ML. (PP LUNCH BOX STORAGE CONTAINER WITH VALVE/WHITE 175ML) (xk)
- Mã HS 39241090: 4550002180997/ Hộp đựng cơm bằng nhựa, màu trắng, Hình vuông. Dung tích 70ML. (PP LUNCH BOX STORAGE CONTAINER WITH VALVE/WHITE 70ML) (xk)
- Mã HS 39241090: 4550002181031/ Hộp đựng cơm bằng nhựa, màu đen, hình chữ nhật. Dung tích 175ML. (PP LUNCH BOX STORAGE CONTAINER WITH VALVE/BLACK 175ML) (xk)
- Mã HS 39241090: 472F-B1/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 1000 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 486F-A1/ Bộ dụng cụ ăn uống gồm (01 dĩa nhựa + thìa nhựa + 01 ống hút + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 4KP203B05-A/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy),MEALKIT,BLK,MW,PP,F,S,K,NAP,250 PACKS/CTN: 250set/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 4KP203B05-A/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy),MEALKIT,BLK,MW,PP,F,S,K,NAP,250 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 4KP405B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng),PLASTIC CUTLERY(4KP405B),MEAL KIT,BLK,MHW,PP,F,S,K,NAP:500 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 4KP405B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy),MEAL KIT,BLK,MHW,PP,F,S,K,NAP,500 PACKS/CTN: 500set/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 4KS601W07/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy),MEAL KIT,WHT,HVY,PS,F,K,TS,12X13 1 PLY NAP,250 PACKS/CTN: 250set/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 4PCKWPP250/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng, khăn giấy),White Fork, Knife, Teaspoon, 2.5g 10 X 12 Napkin Kit: 250 sets/ctnmới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 53597/ Bộ muỗng, nĩa nhựa HEB màu trong (120x6 720 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 54225/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa HEB màu trắng (300x4 1200 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 5490/1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 553I-B1/2/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa+01 miếng giấy ăn+01 gói muối tiêu) được gói trong màng PP 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 55I-B1/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 thìa nhựa+01 miếng giấy ăn) 1000 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 585F-A1/ Bội dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 58D-B4/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa+01 miếng giấy ăn+01 gói muối tiêu) được gói trong màng PP 250 bô/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 58J-B4-MAGGIANO/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 thìa nhựa + 01 dao nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 5KP405B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao),PLASTIC CUTLERY(5KP405B),MEAL KIT, MHW, PP, BLK, F, K,13X17 1PLY NAP, S&P: 500 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 5KP405B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT, MHW, PP, BLK, F, K, 13X17 1PLY NAP, S&P, 500 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 5KS308B02/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao),PLASTIC CUTLERY(5KS308B02),MEAL KIT,MHW,BLK,PS,F,K,12*13 1PLY NAP,S&P:500 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 5KS308B02/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,MHW,BLK,PS,F,K,12*13 1PLY NAP,S&P,500 PACKS/CTN: 500set/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 60FBW/1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 61F-A1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 gói muối + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 68D-B4/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 68F-A1/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa+01 miếng giấy ăn) 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 69571(HS-01075)/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, muỗng, nĩa),PS 3.0g Knife/3.0g Tea Spoon/3.0g Fork combine,clear,packing: (16+16+16): 48 pcs/bag,24 bags/ctn, 1,152 pcs/ctn.mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 69574(HS-01078)/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, muỗng, nĩa),PS 3.7g Knife/3.7g Tea Spoon/4.3g Fork combine,white,packing: (8+8+8)24 pcs/ box, 24 boxes/ctn, 576 pcs/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 69577(HS-01081)/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng),PS 3.7g Knife/3.7g Tea Spoon/4.3g Fork combine,clear,packing: (8+8+8): 24 pcs/box, 24 boxes/ctn, 576 pcs/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP203B-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,BLK,MW,PP,Fork,Spoon,Knife,NAP(1 ply,12"*13"),S&P,250 sets/ctn mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP203B-A/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,BLK,MW,PP,Fork,Spoon,Knife,NAP(1 ply,12"*13"),S&P, 250 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP203B-A/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,BLK,MW,PP,Fork,Spoon,Knife,NAP(1 ply,12"*13"),S&P,250 Sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP203W-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng),MEAL KIT,WHT,MW,PP,Fork,Spoon,Knife,NAP(1 ply,12"*13"),S&P,250 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP203W-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng),PLASTIC CUTLERY(6KP203W-1),MEAL KIT,WHT,MW,PP,Fork,Spoon,Knife,NAP(1 ply,12"*13"),S&P:250 set/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP203W-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng),PLASTIC CUTLERY(6KP203W-1),MEAL KIT,WHT,MW,PP,Fork,Spoon,Knife,NAP(1 ply,12"*13"),S&P:250 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP203W-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,MHW,BLK,PS,F,K,12*13 1PLY NAP,S&P,500 PACKS/CTN: 500set/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP203W-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,WHT,MW,PP,Fork,Spoon,Knife,NAP(1 ply,12"*13"),S&P, 250 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP203W-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,WHT,MW,PP,Fork,Spoon,Knife,NAP(1 ply,12"*13"),S&P: 250 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP203W-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy,muối,tiêu),MEALKIT,WHT,MW,PP,Fork,Spoon,Knife,NAP(1 ply,12"*13"),S&P, 250 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP405B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao,khăn giấy,muối,tiêu),PP, FORK, KNIFE,SOUP SPOON,1 PLY NAP 12"*13",S&P, 250 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP505B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,BLACK,HW,PP,FORK,KNIFE,TEA SPOON,2 PLY NAP 13"*17",S&P,250 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP505B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy,muối,tiêu)MEAL KIT,BLACK,HW,PP,FORK,KNIFE,TEA SPOON,2 PLY NAP 13"*17",S&P,250 SETS/CTN, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP505W/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao),PLASTIC CUTLERY(6KP505W),MEAL KIT,WHT,HW,PP,F,S,K,NAP,S&P:250 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 6KP505W/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,WHT,HW,PP,F,S,K,NAP,S&P,250 PACKS/CTN: 250set/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS308B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao),PLASTIC CUTLERY(6KS308B),MEAL KIT,6 IN 1,BLK,MD H PS,BLK,F,S,K,NAP,S&P:250 SET/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS308B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao),PLASTIC CUTLERY(6KS308B),MEAL KIT,6 IN 1,BLK,MD H PS,BLK,F,S,K,NAP,S&P:250 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS308B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,6 IN 1,BLK,MD H PS,BLK,F,S,K,NAP,S&P,250 PACKS/CTN: 250set/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS308B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,6 IN 1,BLK,MD H PS,BLK,F,S,K,NAP,S&P,250 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS308B05/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, nĩa, muỗng,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,BLK,MHW,PS,F,SS,K,12X13 NAP,S&P,250 SETS/CTN. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS308B06-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao),PLASTIC CUTLERY(6KS308B06-1),MEAL KIT,BLK,MHW,PS,F,SS,K,1 PLY 13*17 NAP,S&P,500 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS308B06-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao),PLASTIC CUTLERY(6KS308B06-1),MEAL KIT,BLK,MHW,PS,F,SS,K,1 PLY 13*17 NAP,S&P:500 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS308B06-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,BLK,MHW,PS,F,SS,K,1 PLY 13*17 NAP,S&P, 500 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS308B06-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,BLK,MHW,PS,F,SS,K,1 PLY 13*17 NAP,S&P,500 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS308B06-1/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,BLK,MHW,PS,F,SS,K,1 PLY 13*17 NAP,S&P: 500 set/ctnsmới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS308W/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, muỗng, dao),PLASTIC CUTLERY(6KS308W),MEAL KIT,6 IN 1,WHT,MD H PS,BLK,F,S,K,NAP,S&P:250 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS601B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng),khăn giấy, muối,tiêu,MEAL KIT,BLK,HW,PS,F,S,K,NAP,S&P,250 PACKS/CTN: 250 set/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS601B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng),PLASTIC CUTLERY(6KS601B),MEAL KIT,BLK,HW,PS,F,S,K,NAP,S&P:250 SETS/CTN, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS601B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng)MEAL KIT,BLK,HW,PS,F,S,K,NAP,S&P,250 SETS/CTN, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS601B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy,muối, tiêu),MEAL KIT,BLK,HW,PS,F,S,K,NAP,S&P,250 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS601B/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy,muối,tiêu),MEAL KIT,BLK,HW,PS,F,S,K,NAP,S&P,250 SETS/CTN mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6KS601W/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy,muối,tiêu), MEAL KIT,WHT,HW,PS,F,S,K,NAP,S&P,250 PACKS/CTN: 250set/ctnsmới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6N1B-54/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 6PCKWPP250/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, muỗng, nĩa, khăn giấy, muối, tiêu),Cutlery Kit Wt PP 250 Kits/Case M/W PP F, Kn, TSp,NK S&P-Cutlery 2.5g-Napkin 10"X 12":250 Sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 70F-A1/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 thìa nhựa) 500 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 71F-A1/1/ Bộ dụng cụ ăn uống gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 7289/ Nĩa nhựa HEB màu trong (24x30 720 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 729440/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),PLASTIC CUTLERY(729440),black Indi. wrapped with one color,PP Fork 18.2cm,5g/pc,bulk: 1000 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 729450/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (đế bánh pizza),PP(with 30% filler),PIZZA stands,2.3g: 50 pcs/bag, 20 bags/ctn, 1000 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 77I-B1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 7857/ Muỗng nhựa HEB màu trong (24x30 720 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 79F-A1/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) 500 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 7BWL-1/ Bát tròn PS7'' (xk)
- Mã HS 39241090: 7RND-1/ Đĩa tròn PS7'' (xk)
- Mã HS 39241090: 83387/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa),PLASTIC CUTLERY(83387),KRO HMS Plastic Forks,PK:12,Pk Sz 48 Pieces: 48 pcs/box,12 boxes/ctn,576 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 83388/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),KRO HMS Plastic Spoons,PK:12,Pk Sz 48 Pieces: 48pcs/box, 12box/ctns, 576 pcs/ctns mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 83388/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (muỗng),PLASTIC CUTLERY(83388),KRO HMS Plastic Spoons,PK:12,Pk Sz 48 Pieces: 48 pcs/box,12 boxes/ctn,576 pcs/ctn, mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: 851442/ Muỗng nhựa màu trắng (48x482,304 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 85308/ Dao nhựa HEB màu trong (24x25 600 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 85318/ Muỗng nhựa HEB màu trong (18x25 450 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 869850-FL-2/ Muỗng nhựa Food Lion Cha-Ching (288 cái/thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: 869870-FL-2/ Nĩa nhựa Food Lion Cha-Ching (288 cái/thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: 886872/ Nĩa nhựa HEB màu trong (96x6 576 pcs)/ thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 891950-2/ Muỗng nhựa Food lion Fullsize (24x24576pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 891990-2/ Nĩa nhựa Food lion Fullsize (24x24576pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 892030-1/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa Food lion Fullsize 32pcs loại/hộp (6x96576pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 892090-1/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa Food lion Fullsize 8pcs loại/hộp (24x24576pcs) (xk)
- Mã HS 39241090: 91-202/ Dĩa nhựa 576 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-212/ Dao nhựa 576 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-232/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 thìa nhựa+01 dao nhựa+01 dĩa nhựa) 576 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-900T/1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-900T/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-904/ Dĩa nhựa 500 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-907/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-910T/2/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-920T/2/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-979STH/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa+01 gói muối +01 miếng giấy ăn+01 gói khăn ướt) 1000 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-986KFC/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 miếng giấy ăn+01 gói khăn ướt) 1000 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 91-987UPGC/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 1000 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 930512/ Dĩa nhựa hình oval 36 Pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 930512/ Dĩa nhựa hình oval 36 Pcs/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 930513/ Tô nhựa hình oval 36 Pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 930513/ Tô nhựa hình oval 36 Pcs/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 930514/ Tô nhựa có sóng 24 Pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 930514/ Tô nhựa có sóng 24 Pcs/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 948482/ Nĩa nhựa màu trắng (48x482,304 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 948483/ Bộ dao, muỗng, nĩa nhựa màu trắng (48x482,304 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 964880/ Bộ dao,muỗng, nĩa nhựa màu xanh dương (48x241152 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 964968/ Bộ dao,muỗng, nĩa nhựa màu đỏ (48x241152 pcs)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: 96F-A1/2/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) 500 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 96H-B4/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 96H-B4-PICCADILLY/ Bộ dụng cụ ăn gồm:(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) được gói trong màng PP 500 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 988218/ Tô nhựa đựng salad có sóng (4x36 144 Pcs/CTN) (xk)
- Mã HS 39241090: 98D-B4/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 miếng giấy ăn+01 gói muối tiêu) được gói trong màn PP 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 98F-A1/3/ Bộ dụng cụ ăn gồm;(01 dĩa nhựa+01 dao nhựa+01 gói muối tiêu+01 miếng giấy ăn) 250 bộ/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: 9RND-1/ Đĩa tròn PS9'' (xk)
- Mã HS 39241090: A01001-8/ Dao nhựa Economy trắng (1000 cái)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: A01002-8/ Nĩa nhựa Economy trắng (1000 cái)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: A01003-8/ Muỗng nhựa Economy trắng (1000 cái)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: A01022-9/ Nĩa nhựa Economy đen (1000 cái)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: A02004-8/ Muỗng nhựa cứng (2000 cái)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: A-030SG-SO/ Hộp nhựa A-030 SG/ SO (600 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp) (xk)
- Mã HS 39241090: A-031 SG-SO/ Hộp nhựa A-031 SG (860 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp) (xk)
- Mã HS 39241090: A-031/ Hộp nhựaA-031B (860 ml)(1 SET 1 cái(thân + nắp) (xk)
- Mã HS 39241090: A-038/ Hộp nhựaA-038 B (900 ml)(1 SET 1 cái(thân + nắp) (xk)
- Mã HS 39241090: A10001005/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: A10001485/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: A10002662/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: A20000039-20/ HPL700 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000045-20/ HPL701 Hộp nhựa 2.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000055-20/ HPL712F Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000059-20/ HPL713F Hộp nhựa 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000062-20/ HPL714F Hộp nhựa 4.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000096-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000106-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000112-20/ HPL808 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000116-20/ HPL809 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000125-20/ HPL810 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000128-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000130-20/ HPL812 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000134-20/ HPL813 Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000140-20/ HPL813F Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000144-20/ HPL814 Hộp nhựa 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000147-20/ HPL815 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000149-20/ HPL815C Hộp nhựa 550ML có ngăn (xk)
- Mã HS 39241090: A20000152-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1 L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000159-20/ HPL816 Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000161-20/ HPL816C Hộp nhựa có vách ngăn 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000167-20/ HPL817 Hộp nhựa 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000172-20/ HPL817C Hộp nhựa 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000173-20/ HPL817H Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000184-20/ HPL818 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000193-20/ HPL819 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000201-20/ HPL822 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000203-20/ HPL822B Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000205-20/ HPL822D Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000206-20/ HPL822R Hộp nhựa 4.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000218-20/ HPL823 Hộp nhựa 870 ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000227-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000230-20/ HPL824C Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000234-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000236-20/ HPL825B Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000238-20/ HPL825H Hộp nhựa 3.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000243-20/ HPL826C Hộp nhựa có vách ngăn 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000252-20/ HPL827 Hộp nhựa 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000255-20/ HPL832 Hộp nhựa 2.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000260-20/ HPL834 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000263-20/ HPL834C Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000269-20/ HPL842 Hộp nhựa 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000274-20/ HPL844 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000284-20/ HPL848C Hộp nhựa 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000288-20/ HPL849 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000294-20/ HPL850 Hộp nhựa 420ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000296-20/ HPL851 Hộp nhựa 680ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000298-20/ HPL852 Hộp nhựa 430ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000300-20/ HPL854 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000301-20/ HPL855 Hộp nhựa 860ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000311-20/ HPL862 Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000315-20/ HPL881 Hộp nhựa 4.7L có tay cầm (xk)
- Mã HS 39241090: A20000339-20/ HPL931 Hộp nhựa 100ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000343-20/ HPL931L Hộp nhựa 430ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000351-20/ HPL932 Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000353-20/ HPL932D Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000358-20/ HPL933 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000360-20/ HPL933A Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000361-20/ HPL933B Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000362-20/ HPL933D Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A20000366-20/ HPL934C Hộp nhựa 140ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000374-20/ HPL936 Hộp nhựa 490ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000375-20/ HPL936D Hộp nhựa 780ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000382-20/ HPL954 Hộp nhựa bảo quản trứng 12 lỗ (xk)
- Mã HS 39241090: A20000385-20/ HPL954 Hộp nhựa đựng trứng 12 lỗ (xk)
- Mã HS 39241090: A20000386-20/ HPL956 Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20000474-PTJ-20/ ABF721 Bình nhựa 500ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20000490-SHA-20/ HPL733 Bình nhựa 1.5L (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A20000507-20/ HPL934N Hộp nhựa 690ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20001831-20/ HPL818Q12PUR Bộ 12 Hộp nhựa gồm: 2*HPL815M: 850ML; 2*HPL815D: 1.1L; 2*HPL816: 800ML; 2*HPL817H: 1.4L; 2*HPL817: 1L; 2*HPL818: 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20001834-20/ HPL818Q12PIK Bộ 12 Hộp nhựa gồm: 2*HPL815M: 850ML, 2*HPL815D: 1.1L, 2*HPL816: 800ML, 2*HPL817: 1L, 2*HPL817H: 1.4L, 2*HPL818: 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20006846-MUL-20/ HAP782DB Bình nhựa 1.1L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20008421-PTJ-20/ HAP622B Bình nhựa 1.8L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20008484-PTL-20/ HAP784 Bình nhựa 1.9L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20008677-20/ HPL894 Hộp nhựa 10L (xk)
- Mã HS 39241090: A20009153-PTL-20/ HAP609B Bình nhựa 2.0L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20009154-PTL-20/ HAP609Y Bình nhựa 2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20010910-20/ LLS111 Hộp nhựa 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20010951-20/ LLS121 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20010952-20/ LLS131 Hộp nhựa 640ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20010953-20/ LLS141 Hộp nhựa 940ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20010954-20/ LLS122 Hộp nhựa 560ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20010955-20/ LLS132 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20010956-20/ LLS113 Hộp nhựa 330ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20010957-20/ LLS123 Hộp nhựa 760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20010958-20/ LLS133 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20010959-20/ LLS143 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20010975-20/ HPL752DB Bộ hộp nhựa gồm: 1*HPL752-350ML, 1*HPL754-350ML,1 muỗng, 1 nĩa và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A20010977-20/ HPL752DR Bộ hộp nhựa gồm 1*HPL752:350ML, 1*HPL754:350ML,1* muỗng, 1*nĩa,1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A20011083-20/ HPL758DG Bộ hộp nhựa đựng đồ ăn trưa gồm: 1*HPL756: 470ML, 1*HPL758: 470ML, 1*HAP704: 300ML, 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A20011101-20/ HPL971 hộp nhưa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011194-MUL-20/ ABF710T Bình nhựa 500ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011195-PTJ-20/ ABF712 Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011197-PTJ-20/ ABF722 Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011200-20/ HPL815M Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011205-PTL-20/ HAP736 Bình nhựa 2.1L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011207-PTL-20/ HAP781 Bình nhựa 1.2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011208-MUL-20/ HAP608B Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011209-MUL-20/ HAP608G Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011210-PTL-20/ HAP619B Bình nhựa 1.2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011229-PTL-20/ HAP731 Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011231-20/ HPL762DB Bộ hộp cơm gồm: 2*HPL762: 510ML, 1*HP128, 1*HP129 (xk)
- Mã HS 39241090: A20011233-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011254-20/ HPL805 Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011255-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011256-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011258-20/ HPL810 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011259-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011260-20/ HPL815 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011261-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011262-20/ HPL816 Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011263-20/ HPL817 Hộp nhựa 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011264-20/ HPL819 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011266-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011267-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011268-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011399-20/ HPL805 Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011411-PTL-20/ HAP619Y Bình nhựa 1.2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011414-20/ HPL817DG bộ hộp cơm gồm:1*HPL816: 800ML,1*HPL816: 800ML,1*HPL817: 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011423-20/ HPL951 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011490-20/ HSM952 Hộp nhựa 2.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011494-MUL-20/ HAP608R Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20011626-20/ LLS111 Hộp nhựa 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011627-20/ LLS121 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011628-20/ LLS131 Hộp nhựa 640ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011691-20/ LLS132 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011692-20/ LLS113 Hộp nhựa 330ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011693-20/ LLS123 Hộp nhựa 760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20011694-20/ LLS133 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011695-20/ LLS143 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A20011955-20/ HPL817DP bộ hộp cơm gồm:1*HPL816: 800ML,1*HPL816: 800ML,1*HPL817: 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20012904-20/ INL301 Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20012905-20/ INL302 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20012906-20/ INL303 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20013725-20/ HPL973 Hộp nhựa 950 ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20014755-20/ INL305W Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20014756-20/ INL306 Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20014757-20/ INL201 Hộp nhựa 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20014759-20/ INL203 Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20014760-20/ INL401W Hộp nhựa 620ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20014761-20/ INL402 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20014762-20/ INL403 Hộp nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20015493-20/ INL301 Hộp nhựa 500ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20015494-20/ INL302 Hộp nhựa 1.0 L (xk)
- Mã HS 39241090: A20015872-20/ HPL859DQ4PUP Bộ 4 hộp nhựa 1.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A20015873-20/ HPL859DQ4LGR Bộ 4 hộp nhựa 1.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A20015874-20/ HPL859DQ4OBL Bộ 4 hộp nhựa 1.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A20016061-20/ ZZF321QM4 Bộ 4 hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20016167-20/ INL203S2 Bộ 2 hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20016487-20/ HPL849NCT Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20016490-20/ HPL700NCT Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20016864-20/ HPL859DQ4CBL Bộ 4 hộp nhựa 1.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A20018436-20/ HPL817CT Hộp nhựa có vách ngăn 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20018438-20/ HPL813LT Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20018441-20/ HPL982 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20018442-20/ HPL933BT Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20018491-20/ INL312 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20018492-20/ INL313 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A20018624-20/ HSM8440T Hộp nhựa 950ml có khay (xk)
- Mã HS 39241090: A20018830-20/ HLE6300 hộp nhựa 520ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20018835-20/ HLE6320WG hộp nhựa 800ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20018836-20/ HLE6420WB Hộp nhựa 1320ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20018837-20/ HLE6420WP Hộp nhựa 1320ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20019436-20/ P-00513 Bộ 3 hộp nhựa 230ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20019442-20/ P-00516N Bộ 2 hộp nhựa 420ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20019445-20/ P-00517BR Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20019447-20/ P-00518BR Bô 2 hôp nhưa 480ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20019449-20/ P-00519 Hộp nhựa 760ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20019476-PTL-20/ HAP810 Bình nhựa 1L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20019477-PTL-20/ HAP812 Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A20019531-KR-20/ P-00062 HTE402 Ca nhựa đo lường dùng trong nhà bếp 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20019577-20/ HPL311AP Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20019579-20/ HPL320AP Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20019582-20/ HPL342AP Hộp nhựa 3.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20019585-20/ HSM8410AP 1 hộp nhựa 100ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20019586-20/ HSM8420AP Hộp nhựa 260ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20019587-20/ HSM8430 Hộp nhựa 520ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20019593-20/ HSM943AP Hộp nhựa 480ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20019594-20/ HSM944AP Hộp nhựa 850ML Kích thước: 161 X 81mm (xk)
- Mã HS 39241090: A20019595-20/ HSM945AP Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20019596-20/ HSM946AP Hộp nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20020426-20/ HTE530 Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20020427-20/ HTE531 Hộp nhựa 1.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20020428-20/ HTE532 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20020890-20/ HPO724 hộp nhựa 1.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A20021122-20/ HPO956 Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20021123-20/ HPO932A Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20021647-20/ HLE200 Hộp nhựa 420 ml, kích thước 235*190*35 mm (xk)
- Mã HS 39241090: A20021812-20/ HPL520 Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A20021814-20/ HPL949S6 Bộ sản phẩm gồm 6 hộp nhựa HPL949: 430ml (xk)
- Mã HS 39241090: A20023211-20/ P-2324 Bộ 4 hộp nhựa 80ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20023470-20/ HLE303S2 Bộ 2 hộp nhựa 420ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20023471-20/ HLE313S2 Bộ 2 hộp nhựa 540ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20023473-20/ HLE315S2 Bộ 2 hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A20023536-20/ HLE313S2 Bộ 2 hộp nhựa 540ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20023614-20/ LLS133 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A20023630-20/ HPL825SJ3RW12 Bộ 36 hộp nhựa gồm: 6*HPL807: 470ML, 6*HPL815D: 1.1L, 6*HPL825: 2.3L, 6*HSM643: 720ML, 6*HSM644: 1.2L, 6*HSM645: 2.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A20024044-20/ HPL311AP301 Bộ 2 hộp nhựa gồm:1*HPL311AP: 550ML,1*HPL301AP: 170ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024045-20/ HPL320AP301 Bộ 2 hộp nhựa gồm: 1*HPL320AP: 850ML,1*HPL301AP: 170ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024556-20/ HTE571Q8BER Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*HTE570:180ML, 4*HTE571: 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024557-20/ HTE571Q8HPK Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*HTE570:180ML, 4*HTE571: 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024558-20/ HTE571Q8BRO Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*HTE570:180ML, 4*HTE571: 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024560-20/ HTE571Q8GBL Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*HTE570:180ML, 4*HTE571: 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024561-20/ HTE571Q8RED Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*HTE570:180ML, 4*HTE571: 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024562-20/ HTE571Q8LGR Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*HTE570:180ML, 4*HTE571: 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A20024563-20/ HTE571Q8CBL Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*HTE570:180ML, 4*HTE571: 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31036881-SHA-20/ HAP621Y Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A31036891-SHA-20/ HAP621B Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A31050061-20/ HPL949S8 Bộ sản phẩm gồm:4 hộp nhựa HPL949: 430ML và 4 hộp nhựa HTE500 380ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31070354-20/ LLS211S2 Bộ 2 hộp nhựa 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31070355-20/ LLS213S2 Bộ 2 hộp nhựa 330ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31070356-20/ LLS221S2 Bộ 2 hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31070357-20/ LLS222S2 Bộ 2 hộp nhựa 560ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31070359-20/ LLS223S2 Bộ 2 hộp nhựa 760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31071502-20/ LLS211 Hộp nhựa hai chiều 150ML+150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31071525-20/ LLS213 Hộp nhựa hai chiều 330ML+150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31071526-20/ LLS221 Hộp nhựa hai chiều 360ML+360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31071527-20/ LLS222 Hộp nhựa hai chiều 560ML+560ML (xk)
- Mã HS 39241090: A31071528-20/ LLS223 Hộp nhựa hai chiều 760ML+760ML (xk)
- - Mã HS 39241090: A31071529-20/ HPL932A Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32000351-20/ HPL362AP Bộ 2 hộp nhựa 5.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A32000691-20/ HPL822BNCT Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A32001531-20/ HPL820 Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A32002821-20/ P-1129 bộ 3 Hộp nhựa kích thước: 83*83*165mm (xk)
- Mã HS 39241090: A32002851-SHA-20/ CSC551 Thớt nhựa kích thước 315*290*8 (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32002871-SHA-20/ CSC552 Thớt nhựa kích thước 355*265*8 mm (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32002891-SHA-20/ CSC553 Thớt nhựa Kích thước: 370*260*8 mm((dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32002911-SHA-20/ CSC554 Thớt nhựa kich thươc 355*270*8mm (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32002931-SHA-20/ CSC555 Thớt nhựa, kích thước 370*245*8 mm (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32013051-PTL-20/ HAP728 Bình nhựa 900ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32015141-20/ INL201W Hộp nhựa 150ml (xk)
- Mã HS 39241090: A32015361-20/ INL304W Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32018441-20/ HPL823DP Bộ hộp cơm Lock&Lock 2*HPL823 870ML, 1*HPL823C 870ML, 1* TÚI HPL823DG (xk)
- Mã HS 39241090: A32275641-20/ HPL321AP Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A32275711-20/ HPL361AP Hộp nhựa 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32275891-20/ HPL500NCT Hộp nhựa 7L (xk)
- Mã HS 39241090: A32275921-20/ HPL520S2 Bộ 02 hộp nhựa HPL520 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32276561-20/ HPL806C hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32276751-20/ HPL808 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32277271-20/ HPL814 Hộp nhựa 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32277371-20/ HPL815C Hộp nhựa 550ML có ngăn (xk)
- Mã HS 39241090: A32277551-20/ HPL817H Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32278181-20/ HPL822D Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A32278491-20/ HPL825B Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32278671-20/ HPL834 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32278681-20/ HPL836 Hộp nhựa 5.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A32278721-20/ HPL838 Hộp nhựa 9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32279501-20/ HPL934HBO Hộp nhựa 690ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32279511-20/ HPL934HGO-01 Ly nhựa 690ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32279591-20/ HPL951NCT Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32279731-20/ HPL955NCT Hộp nhựa đựng trứng 18 lỗ Kích thước: 320*175*78MM (xk)
- Mã HS 39241090: A32280281-20/ ZZF120V Hộp nhựa 920ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32281481-SHA-20/ HAP607 Bình nhựa 3L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32282321-SHA-20/ HAP621Y Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32282331-PTJ-20/ HAP621B Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32282341-PTJ-20/ HAP622Y Bình nhựa 1.8L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32283651-PTJ-20/ ABF708T Bình nhựa 350ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32285491-PTL-20/ HAP730 Bình nhựa 1.2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32286031-MUL-20/ HAP739 Bình nhựa 2.6L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32286711-MUL-20/ HAP786B Bình nhựa 1.7L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32286891-MUL-20/ HAP804B Bình nhựa 620ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32286991-MUL-20/ HAP805B Bình nhựa 1.0L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A32287851-20/ HSM8440T Hộp nhựa co khay 950ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32288521-20/ HSM944 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32288661-20/ HSM945 Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32288961-20/ HSM947 Hộp nhựa 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32289031-20/ HSM948H Hộp nhựa 5L (xk)
- Mã HS 39241090: A32290181-20/ HLE130GS Bộ 3 hộp nhựa 1.150 ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32290501-20/ HLE6300WP hôp nhưa 520ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32292251-20/ HTE530S3 Bộ sản phầm gồm 3 hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32292281-20/ HTE530 Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32292311-20/ HTE531 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32292341-20/ HTE532S3 Bộ sản phầm gồm 3 hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32292351-20/ HTE532 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32292361-20/ HTE532Q6WHT BỘ sản phẩm gồm 6 hộp nhụa: 2*HTE530: 750ML, 2*HTE531: 1.0L, 2*HTE532: 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32292431-20/ HPL312 Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32292461-20/ HPL313 hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32292961-20/ HPL805 Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32293061-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32293131-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32293221-20/ HPL808 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32293291-20/ HPL809 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32293651-20/ HPL813 Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A32293701-20/ HPL813F Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294111-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294151-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294351-20/ HPL818 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294551-20/ HPL822R Hộp nhựa 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294741-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294781-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294801-20/ HPL825S Bộ 3 hộp nhựa: 1*HPL810: 360ML, 1*HPL817: 1L, 1*HPL825: 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294871-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A32294961-20/ HPL827- Hộp nhựa 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A32295141-20/ HPL834SA Bộ 4 hộp nhựa gồm: 2*HPL807:470ML, 1*HPL817: 1L, 1*HPL834: 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32295191-20/ HPL836 Hộp nhựa 5.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A32295251-20/ HPL838 Hộp nhựa 9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32295761-20/ HPL890 Hộp nhựa 16L (xk)
- Mã HS 39241090: A32295801-20/ HPL896 Hộp nhựa 21L (xk)
- Mã HS 39241090: A32296331-20/ HPL933 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32297531-20/ LLS122 Hộp nhựa 560ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32298961-20/ LBF321 Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32299261-20/ LBF342 Hộp nhựa 3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32299291-20/ LBF352 Hộp nhựa 6L (xk)
- Mã HS 39241090: A32301021-20/ INL202W Hộp nhựa màu trắng 280ml (xk)
- Mã HS 39241090: A32301121-20/ INL203W Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32301241-20/ INL301B Hộp nhựa 500ml (xk)
- Mã HS 39241090: A32301571-20/ INL301Q8GRN Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*INL301: 500ML,4*INL306: 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32301581-20/ INL301Q8BER Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*INL301: 500ML,4*INL306: 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32301711-20/ INL302 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32302021-20/ INL303 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A32302251-20/ INL305W Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32302341-20/ INL306W Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32302501-20/ INL401W Hộp nhựa 620ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32302511-20/ INL401W Hộp nhựa 620ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32302551-20/ INL402W Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A32302621-20/ INL403 Hộp nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32306961-20/ LBF231 Hộp nhựa 580ml (xk)
- Mã HS 39241090: A32307031-20/ LBF302 Hộp nhựa 310ml (xk)
- Mã HS 39241090: A32307041-20/ LBF311AP Hộp nhựa 520ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32307081-20/ LBF321 Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A32308471-20/ P-00035 Hộp Nhựa 1.4L. (xk)
- Mã HS 39241090: A32324201-20/ HPL822RCLQ4NTL Bộ 4 hộp nhựa HPL822 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32324211-20/ HPL822RCLQ4RED Bộ 4 hộp nhựa HPL822 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32324231-20/ HPL822RCLQ4COP Bộ 4 hộp nhựa HPL822 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A32327551-20/ LBF531Q5CLM Bộ sản phẩm gồm 5 hộp nhựa LBF531: 760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32328111-20/ HPL818Q12LGR Bộ 12 Hộp nhựa gồm: 2*HPL815M: 850ML; 2*HPL815D: 1.1L; 2*HPL816: 800ML; 2*HPL817H: 1.4L; 2*HPL817: 1L; 2*HPL818: 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32328131-20/ HPL818Q12BLU Bộ 12 Hộp nhựa gồm: 2*HPL815M: 850ML; 2*HPL815D: 1.1L; 2*HPL816: 800ML; 2*HPL817H: 1.4L; 2*HPL817: 1L; 2*HPL818: 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A32328211-20/ HPL823O3 Bộ 3 Hộp nhựa HPL823: 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32414739-20/ HPL813FNCT Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A32414779-PTL-20/ HAP654PIK Bình nhựa 500ML (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32414780-PTL-20/ HAP654MIT bình nhựa 500ML (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32414781-PTL-20/ HAP654WHT Bình nhựa 500ML (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A32414826-20/ HPL819 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A32414841-20/ HPL933 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A32415166-20/ HPL722FQ5LGR Bộ 5 hộp nhựa gồm: 2*HPL722:1.1L, 1*HPL814: 460ML, 1*HPL953: kích thước 279*131*70MM, 1*HPL974: 3.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A32415168-20/ HPL722FQ5BER Bộ 5 hộp nhựa gồm: 2*HPL722:1.1L, 1*HPL814: 460ML, 1*HPL953: kích thước 279*131*70MM, 1*HPL974: 3.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A32415169-20/ HPL722FQ5GBL Bộ 5 hộp nhựa gồm: 2*HPL722:1.1L, 1*HPL814: 460ML, 1*HPL953: kích thước 279*131*70MM, 1*HPL974: 3.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A32415657-20/ INL401B Hộp nhựa 620ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000109-20/ HPL934T &Hộp nhựa 690ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000111-20/ HPL933 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000242-20/ HLE315S2 Bộ 2 hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000282-20/ HPL954 Hộp nhựa bảo quản trứng 12 lỗ (xk)
- Mã HS 39241090: A80000288-20/ HPL932 Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000289-20/ HPL931L Hộp nhựa 430ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000293-20/ HPL932D Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000298-20/ INL301B Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000320-20/ HPL951 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000338-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000343-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000347-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000348-20/ HPL817H Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000351-20/ HPL813 Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000361-20/ HPL822R Hộp nhựa 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000362-20/ HPL823 Hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000363-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000364-20/ HPL827 Hộp nhựa 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000365-20/ HPL836 Hộp nhựa 5.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000367-20/ HPL838 Hộp nhựa 9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000372-20/ HPL850 Hộp nhựa 420ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000422-20/ HPL825B Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000439-20/ HPL816 Hộp nhựa có vách ngăn 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000440-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000462-20/ HPL808 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000605-20/ HPL311 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000627-20/ HPL824C Hộp nhựa 1.6 l (xk)
- Mã HS 39241090: A80000632-20/ HPL813L hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000636-20/ HPL812 hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000642-20/ INL301 Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000643-20/ INL302 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000644-20/ INL312 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000650-20/ HPL808H hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000654-20/ HPL932D Hộp nhựa bảo quản 700 ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000655-20/ HPL933A Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000692-20/ HPL815MSA3 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000939-20/ HPL822R Hộp nhựa 4.0 L (xk)
- Mã HS 39241090: A80000980-20/ LLS121 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80000981-20/ LLS111 Hộp nhựa 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001002-20/ HPL520 Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001006-20/ HPL822R Hộp nhựa 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001007-20/ HPL849 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001008-20/ HPL982 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001010-20/ HPL939 Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001011-20/ HPL933B Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001012-20/ HPL933A Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001019-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001020-20/ HPL806C Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001022-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001024-20/ HPL808H Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001027-20/ HPL812H Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001028-20/ HPL814 Hộp nhựa 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001029-20/ HPL815 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001030-20/ HPL816 Hộp nhựa 800ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001031-20/ HPL823 Hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001032-20/ HPL823C Hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001033-20/ HPL844 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001034-20/ HPL850 Hộp nhựa 420ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001035-20/ HPL852 Hộp nhựa 430ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001036-20/ HPL854 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001037-20/ HPL932 Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001039-20/ HPL805 Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001050-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001052-20/ HPL813F Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001057-20/ HPL814T Hộp nhựa có khay 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001058-20/ HPL815M Hộp nhựa có khay 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001126-20/ HPL931 Hộp nhựa 100ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001189-20/ HPL834 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001190-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001191-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001216-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001220-20/ LLS131 Hộp nhựa 640ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001223-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001224-20/ HPL822 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001225-20/ HPL817C Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001226-20/ HPL818 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001228-20/ HPL855 Hộp nhựa 860ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001231-20/ HPL936D Hộp nhựa 780ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001233-20/ LLS113 Hộp nhựa 330 ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001239-20/ HPL823 Hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001240-20/ HPL816 Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001241-20/ HPL822D Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001244-20/ HPL932D Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001245-20/ HFL8310S2I Bộ sản phẩm gồm 2 Hộp nhựa HFL8310 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001249-20/ HLE8100W Bộ sản phẩm gồm 03 hộp nhựa 250 ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001250-20/ HLE6320W Bộ sản phẩm gồm 02 hộp nhựa 800ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001251-20/ HLE8220W Bộ sản phẩm gồm 02 hộp nhựa 970ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001253-20/ HPL932 Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001255-20/ HTE530 Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001256-20/ HTE531 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001257-20/ HTE532 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001262-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001263-20/ HPL851 Hộp nhựa 680ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001270-20/ HFL8310S2M Bộ sản phẩm gồm 2 Hộp nhựa HFL8310 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001271-20/ HFL8510S2I Bộ sản phẩm gồm 2 Hộp nhựa HFL8510 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001272-20/ HFL8520S2M Bộ sản phẩm gồm 2 Hộp nhựa HFL8520 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001273-20/ HPL951 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001282-20/ HSM944 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001283-20/ HFL8510S2M Bộ sản phẩm gồm 2 Hộp nhựa HFL8510 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001284-20/ HSM945 Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001285-20/ HFL8520S2I Bộ sản phẩm gồm 2 Hộp nhựa HFL8520 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001289-20/ HPL956 Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001295-20/ HLE9400W Bộ sản phẩm gồm 03 hộp nhựa 350ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001296-20/ HLE6300W Bộ sản phẩm gồm 02 hộp nhựa 520ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001308-20/ HPL838 Hộp nhựa 9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001309-20/ HPL817H Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001311-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001317-20/ HPL700 Hộp nhựa 5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001320-20/ HPL838 Hộp nhựa 9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001333-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001334-20/ HPL825H Hộp nhựa 3.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001335-20/ HPL827M Hộp nhựa 3.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001336-20/ HPL933A Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001338-20/ HPL819 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001345-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001353-20/ HPL812 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001355-20/ HPL815M Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001356-20/ HPL818 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001357-20/ HPL822B Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001358-20/ HPL822D Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001359-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001360-20/ HPL810 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001457-20/ HPL323 Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001459-20/ LLS111 Hộp nhựa 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001518-20/ HSM3740 Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001522-20/ LLS113 Hộp nhựa 330ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001526-20/ HLE170OS Bộ 3 Hộp nhựa 610ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001538-20/ HPL822T Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001543-20/ LLS121 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001544-20/ LLS123 Hộp nhựa 760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001545-20/ LLS131 Hộp nhựa 640ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001546-20/ LLS122 Hộp nhựa 560ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001557-20/ LLS213 Hộp nhựa hai chiều 330ML+150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001558-20/ LLS221 Hộp nhựa hai chiều 360ML+310ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001559-20/ LLS222 Hộp nhựa hai chiều 560ML+310ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001560-20/ LLS223 Hộp nhựa hai chiều 760ML+310ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001561-20/ P-00515 Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001562-20/ NLP321 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001563-20/ HLE160OS Bộ 3 Hộp nhựa 350ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001572-20/ HLE130OS Bộ 3 Hộp nhựa 1150ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001865-20/ HLE9304S Bộ sản phẩm gồm 03 hộp nhựa 190ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001870-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001871-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001879-20/ HLE313S2 Bộ 2 hộp nhựa 540ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001883-20/ HLE6204S Bộ sản phẩm gồm 03 hộp nhựa 270ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001886-20/ HLE6424S Bộ sản phẩm gồm 02 hộp nhựa 1320ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80001891-20/ HLE8204S Bộ sản phẩm gồm 02 hộp nhựa 610ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001904-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001905-20/ HPL812 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001906-20/ HPL815 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001913-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001914-20/ HPL818 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001922-20/ HPL858D Hộp nhựa 3.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80001923-20/ HPL934 Hộp nhựa 140ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80001935-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002041-KR-20/ HAP817P Bình nhựa dùng trong nhà bếp 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002044-KR-20/ HAP813WHT Bình nhựa dùng trong nhà bếp 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002045-KR-20/ HAP813MIT Bình nhựa dùng trong nhà bếp 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002047-KR-20/ HAP814GRY Bình nhựa dùng trong nhà bếp 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002148-20/ HLE170GRY Hộp nhựa 610ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002149-20/ HLE120GRY Hộp nhựa 520ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80002233-20/ LLS132Q15MCL Bộ 15 Hộp nhựa gồm: 3*LLS132: 1L, 3*LLS131: 640ML, 3*LLS122: 560ML, 3*LLS121: 360ML, 3*LLS111: 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002299-20/ INL403 Hộp nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002323-20/ HPL854 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002326-20/ HPL829 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002330-20/ HPL814 Hộp nhựa 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002332-20/ HPL949 Hộp nhựa 430ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80002338-20/ HPL933B Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002459-20/ HPL827 Hộp nhựa 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002460-20/ HPL836 Hộp nhựa 5.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002478-20/ HPL813F Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002556-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002557-20/ HPL827 Hộp nhựa 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002561-20/ HPL816C Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002564-20/ HPL849 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002565-20/ LLS132 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002566-20/ HPL836 Hộp nhựa 5.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002573-20/ HPL932A Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002575-20/ HPL510 Hộp nhựa 12L và 1 ca nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: A80002580-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002584-20/ HPL829 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002585-20/ HPL822B Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002587-20/ HPL701 Hộp nhựa 2.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002588-20/ HPL700 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002591-20/ HSM957 Hộp nhựa 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002598-20/ HPL817SP3 Bộ 3 hộp nhựa: 1*HPL816: 800ML, 1*HPL817: 1.0L, 1*HPL817H: 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002605-20/ HPL810 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002612-20/ HPL982 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002639-20/ HPL321AP8420 Bộ 2 hộp nhựa gồm: 1*HPL321AP: 1.2L, 1*HSM8420AP: 260ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002640-20/ HPL342AP8420 Bộ 2 hộp nhựa gồm: 1*HPL342AP: 1.3L,1*HSM8420AP:260ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002641-20/ HPL361AP8420 Bộ 2 hộp nhựa gồm: 1*HPL361A: 3.4L, 1*HSM8420AP: 260ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002643-20/ HPL807SP3 Bộ 3 hộp nhựa gồm: 1*HPL806: 350ML, 2*HPL807: 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002707-20/ HPL812 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002726-20/ HLE313S2 Bộ 2 hộp nhựa 540ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002727-20/ HLE315S2 Bộ 2 hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002735-20/ HPL806RCL Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002743-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002748-20/ HLE303S2 Bộ 2 hộp nhựa 420ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002751-20/ HLE314S2 Bộ 2 hộp nhựa 860ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002754-20/ HPL807RCL Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002772-20/ HPL823RCL Hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002788-20/ HPL856CI Bộ hộp nhựa đựng cơm gồm: 2*HPL856: 1.2L, 1*HPL856C: 1.2L, 1 túi vải (xk)
- Mã HS 39241090: A80002795-20/ HPL856CD Bộ hộp nhựa đựng cơm gồm: 2*HPL856: 1.2L, 1*HPL856C: 1.2L, 1 túi vải (xk)
- Mã HS 39241090: A80002841-20/ HPL951 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002867-20/ HPL834 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80002903-20/ HLE120OS Bộ 3 Hộp nhựa 520ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002969-20/ HSM8100 Hộp nhựa 330ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80002997-20/ HSM3640 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80003046-20/ HPL826C Hộp nhựa có vách ngăn 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80003048-SHA-20/ HPL955 Khay nhựa đựng trứng 18 lỗ dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80003049-20/ HPL970 Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80003157-20/ HPL520 Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80003218-20/ HPL932A Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80003219-20/ HPL816C Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80003220-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80003708-SHA-20/ HAP817PIK Bình nhựa 1.4L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80003709-SH-20/ HAP817MIT Bình nhựa 1.4L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80003899-20/ PL933D Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80003978-20/ HPL822B Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004191-20/ INL403W Hộp nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004381-20/ HPL809BS Bộ 7 Hộp nhựa: 2 HPL806 350ML, 2 HPL807 470ML, 2 HPL808 850ML, 1 HPL809 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004460-20/ HPL700 Hộp nhựa 5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004464-20/ HLE317 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004704-20/ HPL822B Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004706-20/ HPL982 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004718-PTL-20/ ABF630CG Bình nhựa 360ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80004747-20/ LEP232 Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80004748-20/ LEP511 Hộp nhựa 240ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80004749-20/ LEP531 Hộp nhựa 620ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80004777-20/ P-00513NT Bộ 3 hộp nhựa LEZ111: 230ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80004836-20/ P-00515NT Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004839-20/ P-00517BR Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004887-20/ HPL530G Hộp nhựa đựng gạo 10L và 1 ca nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: A80004888-20/ HPL530G hộp nhựa 10L và 1 ca nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: A80004901-20/ HPL885 hộp nhựa 9.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004903-20/ HPL893 Hộp nhựa 6.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80004905-20/ HPL973A hộp nhựa 950ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80004928-PTL-20/ HAP609Y Bình nhựa 2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80004929-PTL-20/ HAP609B Bình nhựa 2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80004955-PTL-20/ ABF623B Bình nhựa 350ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80004958-PTL-20/ ABF624P Bình nhựa 530ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80004959-PTL-20/ ABF625B Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80004960-PTL-20/ ABF625G Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005055-PTL-20/ HAP794 Bình nhựa 2.6L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005067-PTL-20/ HAP815B Bình nhựa 350ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005068-PTL-20/ HAP815W bình nhựa 350ML (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A80005069-PTL-20/ HAP816B Bình nhựa 500ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005070-PTL-20/ HAP816W Bình nhựa 500 ML (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A80005076-20/ HPL931HS902 Bộ 2 hộp nhựa gồm: 1*HPL817: 1L, 1*HPL931H: 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005079-20/ HPL934T: Hộp nhựa 690ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005080-PTL-20/ HPL938 Bình nhựa 600ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005101-20/ HLE7504S Bộ 2 hộp nhựa 965ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005115-20/ HTE531S3 Bộ sản phầm gồm 3 hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005194-20/ SLP112 Hộp nhựa 1.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005484-PTL-20/ HP128S2 Bộ sản phẩm gồm 1 cái nĩa và 1 cái muỗng (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A80005538-20/ HPL817R03 Bộ 3 hộp nhựa gồm: 1*HPL817: 1L, 2*HPL806: 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005540-20/ HPL827V7 Bộ 7 hộp nhựa gồm: 3*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 1*HPL826: 2.6L, 1*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005542-20/ HPL855GSS Bộ 5 hộp nhựa gồm: 2*HPL806: 350ML, 1*HPL854: 600ML, 1*HPL855: 860ML, 1*HPL806C: 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005560-20/ HPL754CDS Bộ Hộp nhựa:2*HPL752 350ML, 1*HPL754 350ML, 1* muỗng, 1 dĩa (xk)
- Mã HS 39241090: A80005561-20/ HPL754CIS Bộ Túi Cơm Hộp Lock&Lock: 2*HPL752 350ML, 1*HPL754 350ML, 1* muỗng nhựa, 1 nĩa nhựa và 1 túi vải (xk)
- Mã HS 39241090: A80005704-PTL-20/ ABF708 Bình nhựa 350ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005705-PTL-20/ ABF708T Bình nhựa 350ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005706-PTL-20/ ABF710 Bình nhựa 500ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005732-20/ HPL500 Hộp nhựa 7L và 1 ca nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: A80005733-PTL-20/ HPL510 Bộ gồm thùng nhựa 12L và 1 ca nhựa dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005743-20/ HPL805 Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005744-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005746-20/ HPL806C Hộp nhựa có vách ngăn 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005747-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005748-20/ HPL808H Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005749-20/ HPL808 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005755-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005756-20/ HPL812 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005757-20/ HPL812H Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005764-20/ HPL814 Hộp nhựa 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005765-20/ HPL814C Hộp nhựa có vách ngăn 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005766-20/ HPL815SG5 Bộ 5 hộp nhựa: 1*HPL806: 350ML, 1*HPL807: 470ML, 1*HPL815: 550ML, 1*HPL815M: 850ML, 1*HPL815D: 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005767-20/ HPL815M Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005768-20/ HPL815 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005770-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005771-20/ HPL816 Hộp nhựa 800ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80005773-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005774-20/ HPL817C Hộp nhựa có vách ngăn 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005775-20/ HPL817H Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005776-20/ HPL818 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005777-20/ HPL818CS7 Bộ hộp nhựa gồm: 2 x HPL806 350ML, 2 x HPL807 470ML, 1 x HPL816 800ML, 1 x HPL817 1.0L, 1 x HPL818: 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005780-20/ HPL822R Hộp nhựa 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005783-20/ HPL822B Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005784-20/ HPL822D Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005785-20/ HPL823 Hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005786-20/ HPL823C Hộp nhựa có vách ngăn 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005787-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005788-20/ HPL824C Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005789-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005791-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005793-20/ HPL827 Hộp nhựa 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005794-20/ HPL827M Hộp nhựa 3.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005795-20/ HPL829 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005796-20/ HPL832 Hộp nhựa 2.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005797-20/ HPL833 hộp nhựa 3.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005798-20/ HPL834 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005799-20/ HPL834C Hộp nhựa có vách ngăn 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005802-20/ HPL838 Hộp nhựa 9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005806-20/ HPL846 hộp nhựa có khay 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005807-20/ HPL847 Hộp nhựa có vách ngăn 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005808-20/ HPL847C Hộp nhựa có vách ngăn 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005810-20/ HPL848C hộp nhựa có vách ngăn 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005813-20/ HPL850 Hộp nhựa 420ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005814-20/ HPL851 Hộp nhựa 680ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005816-20/ HPL854 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005818-20/ HPL858 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005819-20/ HPL858D Hộp nhựa 3.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005820-20/ HPL858C Hộp nhựa có vách ngăn 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005821-20/ HPL880A Hộp nhựa 4.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005822-20/ HPL880 Hộp nhựa 4.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005823-20/ HPL881 hộp nhựa 4.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005824-20/ HPL882 Hộp nhựa 8.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005825-20/ HPL883 Hộp nhựa 6.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005826-20/ HPL883A Hộp nhựa 6.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005827-20/ HPL884 Hộp nhựa 8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005828-20/ HPL886 Hộp nhựa 10L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005829-PTL-20/ HPL889 Thùng nhựa 12L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005836-20/ HPL932 Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005837-20/ HPL932D Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005838-20/ HPL932A Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005844-20/ HPL934C Hộp nhựa có vách ngăn 140ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005847-20/ HPL936 Hộp nhựa 490ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005848-20/ HPL936D Hộp nhựa 780ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005853-20/ HPL970 Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005855-20/ HPL971 Hộp nhựa có vách ngăn 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005858-20/ HPL980CLQ5 Bộ 5 hộp nhựa gồm: 1*HPL976 180ML, 1*HPL977 430ML, 1*HPL978 820ML, 1*HPL979 1.3L, 1*HPL980 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005873-PTL-20/ ABF624G Bình nhựa 530ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005878-PTL-20/ ABF632 Bình nhựa 2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005886-PTL-20/ ABF710T Bình nhựa 500ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005887-PTL-20/ ABF712 Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005890-PTL-20/ ABF721 Bình nhựa 500ml dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005892-PTL-20/ ABF722 Bình nhựa 700ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005900-PTL-20/ HAP728 Bình nhựa 900ML dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005903-PTL-20/ HPL733 Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005904-PTL-20/ HPL735 Bình nhựa 2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005907-PTL-20/ HAP739 Bình nhựa 2.6L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005908-PTL-20/ HAP770 Bình nhựa 2.1L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005912-PTL-20/ HAP792 bình nhựa 2.2L (dùng trong nhà bếp) (xk)
- Mã HS 39241090: A80005913-PTL-20/ HAP810 Bình nhựa 1L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005914-PTL-20/ HAP812 Bình nhựa 1.5L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80005920-20/ HPL934H Hộp nhựa 690ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005939-20/ HSM957 Hộp nhựa 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005950-20/ HLE8104S Bộ 3 hộp nhựa 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005953-20/ HLE9404S Bộ 3 hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005964-20/ HTE530S3 Bộ sản phầm gồm 3 hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005965-20/ HTE532S3 Bộ gồm 3 hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005970-20/ INL202W Hộp nhựa 280ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005972-20/ INL203W Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005974-20/ INL301S1 Bộ 3 hộp nhựa gồm: 2* INL301: 500ml; 1* INL302: 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005975-20/ INL301S2 Bộ 4 hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005976-20/ INL301S3 Bộ 4 hộp nhựa gồm: 2*INL301: 500ml, 2*INL302: 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005979-20/ INL302W Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005982-20/ INL304W Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80005990-20/ INL402W Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80005999-20/ LBF231 hộp nhựa 580ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006000-20/ LBF251 Hộp nhựa 930ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006013-20/ LBF532 hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006025-20/ LBF684 Hộp nhựa 690ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006061-20/ LLS111 Hộp nhựa 150ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006062-20/ LLS113 Hộp nhựa 330ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006063-20/ LLS121 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006064-20/ LLS122 Hộp nhựa 560ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006065-20/ LLS123 Hộp nhựa 760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006066-20/ LLS131 Hộp nhựa 640ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006067-20/ LLS132 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006068-20/ LLS133 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006069-20/ LLS141 Hộp nhựa 940ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006070-20/ LLS143 Hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006091-20/ HPL752DR Bộ Túi Cơm Hộp Lock&Lock: 1*HPL752:350ML, 1*HPL754:350ML, 1* muỗng nhựa, 1 nĩa nhựa và 1 túi vải (xk)
- Mã HS 39241090: A80006099-20/ HPL817DG Bộ hộp nhựa đựng cơm gồm:1*HPL816: 800ML, 1*HPL816: 800ML, 1*HPL817:1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006101-20/ HPL823DG Bộ hộp cơm Lock&Lock: 2*HPL823 870ML, 1*HPL823C 870ML, 1* TÚI HPL823DG (xk)
- Mã HS 39241090: A80006102-20/ HPL823DP Bộ hộp cơm Lock&Lock 2*HPL823 870ML, 1*HPL823C 870ML, 1* TÚI HPL823DG (xk)
- Mã HS 39241090: A80006108-20/ HPL818SHP Bộ 6 hộp nhựa gồm:1*HPL809: 1.3L,1*HPL817: 1.0L,1*HPL818: 1.9L,1*HPL852: 430ML,1*HPL854: 600ML,1*HPL855: 860ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006110-20/ HPL752CDS Bộ Túi Cơm Hộp Lock&Lock: 1*HPL752:350ML, 1*HPL754:350ML, 1* muỗng nhựa, 1 nĩa nhựa và 1 túi vải (xk)
- Mã HS 39241090: A80006111-20/ HPL752CIS Bộ Túi Cơm Hộp Lock&Lock: 1*HPL752:350ML, 1*HPL754:350ML, 1* muỗng nhựa, 1 nĩa nhựa và 1 túi vải (xk)
- Mã HS 39241090: A80006113-20/ HPL762CIS Bộ Hộp nhựa: 1*HPL762 510ML, 1*HPL726C 510ML, 1* muỗng nhựa, 1 dĩa nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: A80006114-20/ HPT806AS Bộ 4 hộp nhựa gồm: 1*HPL806-350ML, 1*HPL807-470ML, 1*HPL808-850ML, 1*HPL809: 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006116-20/ HPL886A Hộp nhựa 10L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006124-20/ LEP211 Hộp nhựa 260ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006125-20/ LEP231 Hộp nhựa 560ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80006128-20/ LEP531 Hộp nhựa 620ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006129-20/ LEP532 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006130-20/ LEP551 Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006209-20/ HPL808 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006210-20/ LEP231 Hộp nhựa 560ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006224-20/ LEP532 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006225-20/ LEP551 Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006226-20/ LEP552 Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006227-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006228-20/ HPL815M Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006229-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006230-20/ HPL817C Hộp nhựa có vách ngăn 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006232-20/ HPL822 Hộp nhựa 600ml (xk)
- Mã HS 39241090: A80006233-20/ HPL826M Hộp nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006235-20/ HPL933 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006242-20/ HPL934 Hộp nhựa 140ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006269-20/ HPL933BT Hộp Nhựa 1.4l (xk)
- Mã HS 39241090: A80006373-20/ HPL520 Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006548-JWP-20/ HPL735JMN Bình nhựa 2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80006653-20/ HLE315S2 Bộ 2 hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006700-20/ HPL844 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006701-20/ HPL859D Hộp nhựa 1.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006716-20/ HPL980CLV5 Bộ 5 hộp nhựa gồm: 1*HPL976: 180ML, 1*HPL977:430ML, 1*HPL978: 820ML, 1*HPL979: 1.3L, 1*HPL980: 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006721-20/ HPL815M Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006726-20/ HPL817CT Hộp nhựa 1L có vách ngăn (xk)
- Mã HS 39241090: A80006736-20/ HSM8440EM Hộp nhựa 950ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006737-20/ HSM941EM hộp nhựa 100ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006738-20/ HSM942EM hộp nhựa 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006742-20/ HPL820 Hộp nhựa 1.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006755-20/ HLE9400WP Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006756-20/ HPL301EM Hộp nhựa 170ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006757-20/ HPL311EM Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006758-20/ HPL321EM Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006759-20/ HPL341EM Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006760-20/ HSM943EM hộp nhựa 480ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006761-20/ HSM944EM hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006779-20/ HPL361EM Hộp nhựa 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006780-20/ HSM8420EM Hộp nhựa 260ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006781-20/ HSM8430EM Hộp nhựa 520ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80006784-20/ HLE6800WP Hộp nhựa 2.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80006791-20/ HLE9400WG Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007231-20/ HPL885Q2LGR Bộ 2 Hộp nhựa 9.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80007247-20/ HPL822RCLQ4COBA Bộ 4 hộp nhựa HPL822 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80007279-20/ HPL885Q2BER Bộ 2 Hộp nhựa 9.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80007302-20/ HPL885Q2HPK Bộ 2 Hộp nhựa 9.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80007303-20/ HPL885Q2GBL Bộ 2 Hộp nhựa 9.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80007386-20/ LBF531MQ4YRE Bộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007396-20/ LBF531MQ4LGR Bộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007400-20/ LBF531MQ4JGR Bộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007401-20/ LBF531MQ4HPK Bộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007412-20/ LBF531MQ4SBL Bộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007413-20/ LBF531MQ4CRE Bộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007414-20/ LBF531MQ4LBLBộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80007415-20/ LBF531MQ4LPK Bộ sản phẩm gồm 3 hộp nhựa: 1*HPL817:1L, 1*LLS132: 1L, 1*LBF531: 760ML và 1 hộp thủy tinh LLG224: 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80008242-20/ HPL700P Hộp nhựa 5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008330-20/ HPL933 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80008331-20/ HPL933B Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008386-20/ HPL813JMN Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008387-20/ HPL951JMN Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008397-20/ HPL827HQ10LGR bộ 10 hộp nhựa gồm: 2*HPL812: 1L, 2*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 2*HPL814: 460ML, 2*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008415-20/ HPL827HQ10CRE bộ 10 hộp nhựa gồm: 2*HPL812: 1L, 2*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 2*HPL814: 460ML, 2*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008416-20/ HPL827HQ10BGR bộ 10 hộp nhựa gồm: 2*HPL812: 1L, 2*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 2*HPL814: 460ML, 2*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008417-20/ HPL827HQ10HPK bộ 10 hộp nhựa gồm: 2*HPL812: 1L, 2*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 2*HPL814: 460ML, 2*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008418-20/ HPL827HQ10SBL bộ 10 hộp nhựa gồm: 2*HPL812: 1L, 2*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 2*HPL814: 460ML, 2*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008419-20/ HPL827HQ10LBL bộ 10 hộp nhựa gồm: 2*HPL812: 1L, 2*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 2*HPL814: 460ML, 2*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008421-20/ HPL827HQ10ROS bộ 10 hộp nhựa gồm: 2*HPL812: 1L, 2*HPL810: 360ML, 2*HPL811: 600ML, 2*HPL814: 460ML, 2*HPL827: 4.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80008608-API-20/ HPL735 Bình nhựa 2L dùng trong nhà bếp (xk)
- Mã HS 39241090: A80008688-20/ HPL855 hộp nhựa 860ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80008785-20/ HPL829SF07 Bộ 7 hộp nhựa: 2*HPL806:350ML, 2*HPL816:800ML, HPL829:3.9L, HPL931:100ML, HPL934:140ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80008808-20/ HPL823RCL hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80008953-20/ HPP703S7 Bộ sản phẩm nhựa gồm: 01 Hộp nhựa HPP703 (Cap,Body 600ml); 07 Ly nhựa HPP702 (200ml) (xk)
- Mã HS 39241090: A80009122-20/ HPL311Q12B Bộ 12 hộp nhựa: HPL311:550ML,HPL371:1.2L,HPL381:2.1L,HPL977:430ML,HPL978:820ML,HPL979:1.3L,HSM943:480ML, HSM944:850ML, HSM945:1.4L,HSM8430:520ML,HSM8440:950ML,HSM8450:1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009123-20/ HPL311Q12R Bộ 12 hộp nhựa: HPL311:550ML,HPL371:1.2L,HPL381:2.1L,HPL977:430ML,HPL978:820ML,HPL979:1.3L,HSM943:480ML, HSM944:850ML, HSM945:1.4L,HSM8430:520ML,HSM8440:950ML,HSM8450:1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009124-20/ HPL311Q12G Bộ 12 hộp nhựa: HPL311:550ML,HPL371:1.2L,HPL381:2.1L,HPL977:430ML,HPL978:820ML,HPL979:1.3L,HSM943:480ML, HSM944:850ML, HSM945:1.4L,HSM8430:520ML,HSM8440:950ML,HSM8450:1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009132-20/ HPL822RCLQ4OPA Bộ 4 hộp nhựa HPL822 4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009267-20/ HPL931D Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009280-20/ HPL823 Hộp nhựa 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009283-20/ HPL713F Hộp nhựa 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009284-20/ HPL826 Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009339-20/ HPL842 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009340-20/ HPL933 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009342-20/ HPL809 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009343-20/ HPL813 Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009352-20/ HPL817 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009353-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009356-20/ HPL714F Hộp nhựa 4.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009357-20/ HPL805 Hộp nhựa 180ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009361-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009372-20/ HPL808 Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009373-20/ HPL951 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009375-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009376-20/ HPL816 Hộp nhựa 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009378-20/ HPL819 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009384-20/ LBF402 Hộp nhựa 450ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009443-20/ HPL932D Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009454-20/ LMW101 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009456-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009578-20/ HPL932D Hộp nhựa 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009579-20/ HPL954 Hộp nhựa đựng trứng 12 lỗ (xk)
- Mã HS 39241090: A80009598-20/ HPL809 Hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009600-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009601-20/ HPL812 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009605-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009606-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009608-20/ HPL813F hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009609-20/ HPL815D Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009610-20/ HPL825 Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009611-20/ HPL844 Hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009612-20/ HPL813 Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009618-20/ HPL931 Hộp nhựa 100ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009683-20/ HPL827S002 bộ 8 hộp nhựa gồm:2*HPL811: 600ML,1*HPL812: 1L,1*HPL816: 800ML,1*HPL817: 1L,1*HPL818: 1.9L,1*HPL827: 4.5L,1*HPL931H: 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009690-20/ HPL932 Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009691-20/ HPL824 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80009708-20/ LEP211 Hộp nhựa 260ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009713-20/ HPL931 Hộp nhựa 100ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009718-20/ HPL806 Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009719-20/ HPL807 Hộp nhựa 470ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009720-20/ HPL810 Hộp nhựa 360ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009722-20/ HPL811 Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009723-20/ HPL814 Hộp nhựa 460ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009724-20/ HPL815C hộp nhựa có vách ngăn 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009725-20/ HPL816C Hộp nhựa có vách ngăn 800ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009984-20/ LBF531CBMQ Bộ 5 hộp nhựa LBF531:760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80009984-20/ LBF531CBMQ5 Bộ 5 hộp nhựa LBF531:760ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010121-20/ HPL808S2U Bộ 2 hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010134-20/ HPL819U hộp nhựa 2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010135-20/ HPL822BU hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010136-20/ HPL822RU hộp nhựa 4.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010138-20/ HPL700U hộp nhựa 5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010142-20/ HPL980CLQ5U Bộ 5 hộp nhựa HPL976: 180ML, HPL977: 410ML, HPL978: 750ML, HPL979: 1.2L, HPL980: 2.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010143-20/ HPL510U hộp nhựa 12L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010144-20/ HPL849U hộp nhựa có vách ngăn 5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010145-20/ HPL951U hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010146-20/ HPL809U hộp nhựa 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010147-20/ HPL818U hộp nhựa 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010191-20/ HPL311 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010223-20/ HPL321 Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010259-20/ HPL756S3_GRN Bộ sản phẩm gồm 1*HN HPL756 470ML,1*HN HPL758 470ML,1*Bình HAP704 300ML và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010260-20/ HPL756S3_BLU Bộ sản phẩm gồm 1*HN HPL756 470ML,1*HN HPL758 470ML,1*Bình HAP704 300ML và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010261-20/ HPL756S3_GRY Bộ sản phẩm gồm 1*HN HPL756 470ML,1*HN HPL758 470ML,1*Bình HAP704 300ML và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010263-20/ HPL815S4_BLU Bộ sản phẩm gồm 2*HN HPL815 550ML,1*Bình nhựa HAP815W 350ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010264-20/ HPL815S4_GRY Bộ sản phẩm gồm 2*HN HPL815 550ML,1*Bình nhựa HAP815W 350ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010265-20/ HPL816CS2_GRN Bộ sản phẩm gồm 1*HN HPL816C 800ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010266-20/ HPL816CS2_BLU Bộ sản phẩm gồm 1*HN HPL816C 800ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010267-20/ HPL816CS2_GRY Bộ sản phẩm gồm 1*HN HPL816C 800ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010269-20/ HPL700 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010274-20/ HPL832 Hộp nhựa 2.7L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010275-20/ HPL834 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010287-20/ HPL815S4_GRN Bộ sản phẩm gồm 2*HN HPL815 550ML,1*Bình nhựa HAP815W 350ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010290-20/ HPL838 Hộp nhựa 9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010301-20/ HPL816S2_BLU Bộ sản phẩm gồm 1 hộp nhựa HPL816BLU 800ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010304-20/ HPL816S2_MIT Bộ sản phẩm gồm 1 hộp nhựa HPL816MIT 800ML và 1 Muỗng HP129, 1 nĩa HP128 và 1 túi (xk)
- Mã HS 39241090: A80010321-20/ HPL311 Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010332-20/ HPL833 Hộp nhựa 3.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010347-20/ HPL933D Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010358-20/ HPL883 Hộp nhựa 6.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010373-20/ HPL886 Hộp nhựa 10L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010380-20/ HPL816S2_BLUE Bộ sản phẩm nhựa gồm 1 hộp nhựa HPL816 800ML,1 bình nhựa HAP654-500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010381-20/ HPL816S2_IVY Bộ sản phẩm nhựa gồm 1 hộp nhựa HPL816 800ML,1 bình nhựa HAP654-500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010514-20/ HPL811RCL Hộp nhựa 600ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010515-20/ HPL815DRCL Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010516-20/ HPL817RCL Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010519-20/ HPL815RCL Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010522-20/ HPL806RCL Hộp nhựa 350ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80010578-20/ P-1737 Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010590-20/ P-1736 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010681-20/ HPL822B Hộp nhựa 2.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010780-20/ HPL321CLQ4B BỘ hộp nhựa gồm 1*HPL321:1.2L,1*HPL311:550ML,1*HPL934C:140ML và 1 túi-RED (xk)
- Mã HS 39241090: A80010780-20/ HPL321CLQ4B BỘ hộp nhựa gồm 1*HPL321:1.2L,1*HPL311:550ML,2*HPL934C:140ML và 1 túi-RED (xk)
- Mã HS 39241090: A80010781-20/ HPL321CLQ4B BỘ hộp nhựa gồm 1*HPL321:1.2L,1*HPL311:550ML,1*HPL934C:140ML và 1 túi-BLUE (xk)
- Mã HS 39241090: A80010781-20/ HPL321CLQ4B BỘ hộp nhựa gồm 1*HPL321:1.2L,1*HPL311:550ML,2*HPL934C:140ML và 1 túi-BLUE (xk)
- Mã HS 39241090: A80010786-20/ HPL813 Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010816-20/ HPL817CT Hộp nhựa 1L có vách ngăn và muỗng (xk)
- Mã HS 39241090: A80010821-20/ HPL818SP2-02 Bộ 2 hộp nhựa HPL818 1.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80010842-20/ HPL321CLQ4B BỘ hộp nhựa gồm 1*HPL321:1.2L,1*HPL311:550ML,1*HPL934C:140ML và 1 túi-PURPLE (xk)
- Mã HS 39241090: A80010842-20/ HPL321CLQ4B BỘ hộp nhựa gồm 1*HPL321:1.2L,1*HPL311:550ML,2*HPL934C:140ML và 1 túi-PURPLE (xk)
- Mã HS 39241090: A80010843-20/ HPL321CLQ4B BỘ hộp nhựa gồm 1*HPL321:1.2L,1*HPL311:550ML,1*HPL934C:140ML và 1 túi-TEAL (xk)
- Mã HS 39241090: A80010843-20/ HPL321CLQ4B BỘ hộp nhựa gồm 1*HPL321:1.2L,1*HPL311:550ML,2*HPL934C:140ML và 1 túi-TEAL (xk)
- Mã HS 39241090: A80010844-20/ HPL321CLQ4B BỘ hộp nhựa gồm 1*HPL321:1.2L,1*HPL311:550ML,1*HPL934C:140ML và 1 túi-GREEN (xk)
- Mã HS 39241090: A80010844-20/ HPL321CLQ4B BỘ hộp nhựa gồm 1*HPL321:1.2L,1*HPL311:550ML,2*HPL934C:140ML và 1 túi-GREEN (xk)
- Mã HS 39241090: A80011124-20/ HPL949S4 Bộ sản phẩm gồm 4 Hộp nhựa HPL949: 430ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011125-20/ HPL949S8 Bộ sản phẩm gồm 4 Hộp nhựa HPL949: 430ml và 4 hộp nhựa HTE500: 380ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011159-20/ HPL951 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011160-20/ HPL849 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011161-20/ HPL847 Hộp nhựa 1.6 L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011166-20/ HPL933BT Hộp Nhựa 1.4l (xk)
- Mã HS 39241090: A80011167-20/ HPL933A Hộp nhựa 750ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011168-20/ HPL932DT Hộp nhựa có khay 700ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011169-20/ HPL829 Hộp nhựa 3.9L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011170-20/ HPL825H Hộp nhựa 3.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011171-20/ HPL846 Hộp nhựa 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011173-20/ HPL934C Hộp nhựa 140ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011174-20/ HSM945EM Hộp nhựa 1.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011175-20/ HSM942EM Hộp nhựa 250ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011176-20/ HPL321EM Hộp nhựa 1.2L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011177-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-ROSE GOLD (xk)
- Mã HS 39241090: A80011178-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-SPEARMINT (xk)
- Mã HS 39241090: A80011182-20/ HPL848 Hộp nhựa có khay 3.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011184-20/ HPL311EM Hộp nhựa 550ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011185-20/ HPL973 Hộp nhựa 950ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011186-20/ HPL973A Hộp nhựa 950ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011187-20/ HPL301EM Hộp nhựa 170ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011188-20/ HPL933D Hộp nhựa 1.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011189-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-RED (xk)
- Mã HS 39241090: A80011190-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-CLEAR (xk)
- Mã HS 39241090: A80011191-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-COPPER (xk)
- Mã HS 39241090: A80011192-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-OPAL (xk)
- Mã HS 39241090: A80011193-20/ HPL758S3CR Bộ hộp nhựa đựng cơm gồm: 1 hộp HPL756 470ML;1 hộp HPL758 470ML,1 Bình HAP704 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011194-20/ HPL758S3CG Bộ hộp nhựa gồm: 1 hộp HPL756: 470ML, 1 hộp HPL758: 470ML,1 Bình HAP704: 300ML,1 Túi đựng (xk)
- Mã HS 39241090: A80011195-20/ HPL816CS2 Bộ sản phẩm gồm: 1 hộp nhựa HPL816C-800ML, 1 bình nhựa HAP654-500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011196-20/ HPL758S3CB Bộ hộp nhựa gồm: 1 hộp HPL756: 470ML, 1 hộp HPL758: 470ML,1 Bình HAP704: 300ML,1 Túi đựng (xk)
- Mã HS 39241090: A80011197-20/ HPL816CS2 Bộ sản phẩm gồm: 1 hộp nhựa HPL816C-800ML, 1 bình nhựa HAP654-500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011202-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-GRAPHITE (xk)
- Mã HS 39241090: A80011203-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-BLUE RASPBERRY (xk)
- Mã HS 39241090: A80011204-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-ULTRA VIOLET (xk)
- Mã HS 39241090: A80011205-20/ ZZF220CLQ6 Bộ 6 hộp nhựa gồm: 2*ZZF220:3.0L,2*ZZF211:1.5L, 2*ZZF201:760ML-ISLAND GREEN (xk)
- Mã HS 39241090: A80011206-20/ HPL756S3 Bộ hộp nhựa đựng cơm gồm: 1 hộp HPL756 470ML;1 hộp HPL758 470ML,1 Bình HAP704 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011208-20/ HPL756S3 Bộ hộp nhựa đựng cơm gồm: 1 hộp HPL756 470ML;1 hộp HPL758 470ML,1 Bình HAP704 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011209-20/ HPL756S3 Bộ hộp nhựa đựng cơm gồm: 1 hộp HPL756 470ML;1 hộp HPL758 470ML,1 Bình HAP704 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011289-20/ HPL883 Hộp nhựa 6.5L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011304-20/ HPL700 Hộp nhựa 5.0L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011305-20/ HPL880 Hộp nhựa 4.8L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011359-20/ HPL310EM Hộp nhựa 370ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011360-20/ HSM946EM Hộp nhựa 2.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011361-20/ HPL320EM Hộp nhựa 850ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011374-20/ HSM8450PSJ12R Bộ 36 hộp nhựa mix màu gồm: 12*HSM8430: 520ML, 12*HSM8440: 950ML, 12*HSM8450: 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011385-20/ LMW101 Hộp nhựa 1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011400-20/ LMW103 Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011413-20/ LMW105 Hộp nhựa 1.1L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011415-20/ LMW107 Hộp nhựa 2.4L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011460-20/ INL203B Hộp nhựa 500ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011461-20/ HPL809BS Bộ 7 hộp nhựa gồm: 2*HPL806: 350ML, 2*HPL807; 470ML, 2*HPL808: 850ML, 1*HPL809: 1.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011492-20/ HPL953 Hộp nhựa đựng trứng kích thước 279*131*70MM (xk)
- Mã HS 39241090: A80011523-20/ INL313 Hộp nhựa 1.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011535-20/ HPL932 Hộp nhựa 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011536-20/ HPL823O3 Bộ 3 Hộp nhựa HPL823: 870ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011547-20/ LLS141 Hộp nhựa 940ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011554-20/ HPL726FP Hộp nhựa 2.3L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011575-20/ INL301Q8SBL Bộ 8 hộp nhựa gồm: 4*INL301: 500ML,4*INL306: 300ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011636-20/ HLE8220 Hộp nhựa 970ML (xk)
- Mã HS 39241090: A80011654-20/ HPL827 Hộp nhựa 3.6L (xk)
- Mã HS 39241090: A80011892-20/ HSM957H Hộp Nhựa 4L (xk)
- Mã HS 39241090: AFFEX1010/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: AFFEX2000/1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: ẤM ĐIỆN (xk)
- Mã HS 39241090: AOS-101/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy),PLASTIC CUTLERY(AOS-101),20PP Teaspoon, Soupspoon, Fork, Knife, Napkin 10x13.Packed: 250 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: AOS-102/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy),PLASTIC CUTLERY(AOS-102),20PP Teaspoon, Fork, Knife, Napkin 10x13. Packed: 250 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: AOS-105/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy),PLASTIC CUTLERY(AOS-105),01PP Teaspoon, Soupspoon, Fork, Knife, Napkin 10x13.Packed: 250 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: AOS-106/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa,muỗng,dao,khăn giấy),PLASTIC CUTLERY(AOS-106),01PS Teaspoon, Fork, Knife, Napkin 10x13. Packed: 250 sets/ctn. mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: AP10AB Sen 14 Bộ chò cúng 10 (36 Sets), bằng nhựa, Không hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: AP6AB Sen 14 Bộ chò cúng 6 (36 Sets), bằng nhựa, Không hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: B10002708/1/ Bộ dụng cụ ăn uống gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 ống mút + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: B10003733/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: B10003777/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 thìa nhựa + 01 dao nhựa + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: B10004759/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: B-1708FR/ Hộp nhựa B-1708 FR (PLASTIC KEEPER B-1708 FR) (xk)
- Mã HS 39241090: B-1718FR/ Hộp nhựa B-1718 FR (PLASTIC KEEPER B-1718 FR) (xk)
- Mã HS 39241090: B-1778FR/ Hộp nhựa (PLASTIC KEEPER) B-1778 FR (xk)
- Mã HS 39241090: B-1834TB/ Hộp nhựa B-1834 TB (PLASTIC KEEPER B-1834 TB) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2270 KN/ Hộp nhựa nắp vặn B-2270 KN (250 ml)(1 bộ 1 cái (thân + nắp) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2271 KN/ Hộp nhựa nắp vặn B-2271 KN (500 ml)(1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2272 KN/ Hộp nhựa nắp vặn B-2272 KN (750 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2273 KN/ Hộp nhựa nắp vặn B-2273 KN (1200 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2274 KN/ Hộp nhựa nắp vặn B-2274 KN (500 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2274 OH/ Hộp nhựa nắp vặn B-2274 OH (500 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2274 TON/ Hộp nhựa nắp vặn B-2274 TON (500 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2275 KN/ Hộp nhựa nắp vặn B-2275 KN (1000 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2275 OH/ Hộp nhựa nắp vặn B-2275 OH (1000 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2276 KN/ Hộp nhựa nắp vặn B-2276 KN (1500 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-2276 OH/ Hộp nhựa nắp vặn B-2276 OH (1500 ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-306N/LV/ Hộp nhựa B-306N (700ml)(1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B3092/ Phễu đựng dầu của máy hút dầu nhà bếp bằng plastic(10cm*15cm) (xk)
- Mã HS 39241090: B-314/ Hộp nhựa B-314N (1600ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-321 N/LV/ Hộp nhựa B-321 N (3200ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: B-338/ Hộp nhựa B-338N (1500ml) (1 bộ 1 cái (thân + nắp)) (xk)
- Mã HS 39241090: Bàn chải chà sàn, nhựa PP- TL709 (xk)
- Mã HS 39241090: Bàn chải chà toilet tròn, nhựa PP- TL807 (xk)
- Mã HS 39241090: Bàn chải kiểu thái, nhựa PP- HM- 15095 (xk)
- Mã HS 39241090: Bàn Loại 1, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 30 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Bao tay nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: Bát ăn bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: Bát canh nhựa PC. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bát loe bằng phíp nhựa, đường kính 12cm (xk)
- Mã HS 39241090: Bát phở-bằng nhựa(Tô A6107 Nga A5) (xk)
- Mã HS 39241090: Bát vuông mầu A5 bằng nhựa,không hoa văn(Chén A6306 NGAA5) (xk)
- Mã HS 39241090: Bình đá 2L kiểu, nhựa PP- No:0801 (xk)
- Mã HS 39241090: BÌNH ĐỰNG NƯỚC (xk)
- Mã HS 39241090: Bình giữ nhiệt 2lít nhựa Duy Tân, kích thước 40x50x45cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bình Giữ Nhiệt Ngăn 4030 nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 40*60*25cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BÌNH H2O 700ML, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 24 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: BÌNH SỮA BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: BÌNH SỮA EM BÉ (xk)
- Mã HS 39241090: BKCUTK-WR/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BKCUTX-WR/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BỘ CHÉN BÁT (xk)
- Mã HS 39241090: Bô Đại Màu K.nắp, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 100 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: BỘ DAO NĨA NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ dao thìa dĩa bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ đồ ăn bằng nhựa. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ đồ ăn nhựa- ECONOMY CLASS DISPOSABLE CUTLERY PACK 5 IN 1. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ dụng cụ nhà bếp bằng nhựa (6c/bộ) (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ dụng cụ nhà bếp bằng nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ dụng cụ nhà bếp bằng nhựa, hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ gia vị nhựa Duy Tân, kích thước 40x50x45cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ khay cuốn bánh tráng bằng nhựa (1 bộ gồm: 10 cái khay và 1 cái đế), mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ quay rau nhỏ nhựa Duy Tân, kích thước 40x50x40cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ rổ thau 3T2 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ rổ thau kiểu 3T0 bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ rổ thau Sun 3T2 (3403) bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39241090: BỘ TÁCH TRÀ (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ thau rổ 2T8 nhựa Duy Tân, kích thước 25x50x60cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ thau rổ 3T2 nhựa Duy Tân, kích thước 30x60x60cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ thau, rổ, nhựa PP- TL1-951 (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ Thố Tròn Lớn, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 100 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ thố tròn nhí, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 500 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ Thố Tròn Nhỏ, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 100 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Bộ Thố Tròn Trung, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 100 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: Bô Trẻ Không Nắp, hàng gia dụng, sản phẩm bằng nhựa, hàng mới 100%, nhãn hiệu Vĩ Hưng, 500 cái/ kiện (xk)
- Mã HS 39241090: BỌC GHẾ SOFA (xk)
- Mã HS 39241090: Bông rửa bát (xk)
- Mã HS 39241090: BONHEUR SS3P/ Bộ hũ nhựa gồm ba hũ có nắp đậy, mỗi hũ có kích thước: đường kính miệng hũ 40mm x đường kính đáy hũ 25mm x chiều cao 28mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BOWL FOR BABY (BÁT CHO EM BÉ) 100%PLASTIC ADD:CÔNG TY TNHH XNK CẦU NỐI VIỆT 38, PHAN ĐÌNH PHÙNG, BA ĐÌNH, HÀ NỘI. (xk)
- Mã HS 39241090: BPUKEF-5/ Nĩa nhựa trắng 100 cái/bọc/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BPUKEK-5/ Dao nhựa trắng 100 cái/bọc/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BPUKET-4/ Muỗng nhựa trắng 100 cái/bọc/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BS1000/1/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS12368/5/1/ Bộ dụng cụ ăn uống gồm (01 dao nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn + 01 ống mút) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS1239/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS1239/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS1239S/P/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dao nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 thìa nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 250 bộ/hộp. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS1239S/P/5/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dao nhựa + 01 thìa nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 miếng giấy ăn + 01 gói muối tiêu). 500 bộ/hộp. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39241090: BS1290S/P/1/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dao nhựa + 01 dĩa nhựa + 01 gói muối tiêu) 250 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS1290S/P/5/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 dao nhựa + 01 gói muối tiêu + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS2007PP/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS2008/2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS2390/5/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 dĩa nhựa + 01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 500 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS3000/1/ Thìa nhựa 1000 chiếc/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS3008/100/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS3700/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 thìa nhựa + 01 miếng giấy ăn) 1000 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS4670/ Bộ dụng cụ ăn gồm (01 thìa nhựa + 01 ống hút + 01 miếng giấy ăn) 1000 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BS5670/1/ Bộ dụng cụ ăn uống gồm (01 thìa nhựa + 01 ống mút + 01 miếng giấy ăn) 1000 bộ/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BSBK2008/1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BSBK2008PP EX-2/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BSBK2008PP-WR/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BSCL2008/100/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BSCL3008/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: BZB1D2-11/ 3006882 Nĩa nhựa Dollarama 48 cái x 48 túi/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZB3D2-12/ 3006883 Muỗng nhựa Dollarama 48 cái x 48 túi/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZBHD1C/ Nĩa nhựa màu trong Cafe express HD 24/PK X 36PK/Case (24X36864) cái/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZBHD2C/ Dao nhựa màu trong Cafe express HD 24/PK X 36PK/Case (24X36864) cái/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZBHD3C/ Muỗng nhựa màu trong Cafe express HD 24/PK X 36PK/Case(24X36864) cái/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZC-5/ Bộ dao, muỗng nĩa nhựa trắng 36 cái/bọc (12 cái mỗi loại) (1296 cái/thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: BZDC-6/ Bộ dao, muỗng nĩa nhựa trong 36 cái/bọc (12 cái mỗi loại)/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZDF-5/ Nĩa nhựa trong 36 cái/bọc/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZDK-4/ Dao nhựa trong 36 cái/bọc (1296 cái/thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: BZDT-5/ Muỗng nhựa trong 36 cái/bọc/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZEF-5/ Nĩa nhựa trắng 100 cái/bọc/thùng (xk)
- Mã HS 39241090: BZEK-6/ Dao nhựa trắng 100 cái/bọc (1000 cái/ thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: BZET-6/ Muỗng nhựa trắng 100 cái/bọc (1000 cái/ thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: BZF-6/ Nĩa nhựa trắng 36 cái/bọc (1296 cái/ thùng) (xk)
- Mã HS 39241090: C1191220/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng),PPwith 30% filler),black,5g knife+5g fork+5g soupspoon+13" x17" nakpin with 1ply:250 sets/ctn,mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: C1191220/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy), PP(with 30% filler),black,5g knife+5g fork+5g soupspoon+13" x17" nakpin with 1ply,250 Sets/ctn,mới 100%, (xk)
- Mã HS 39241090: C1191220/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (nĩa, dao, muỗng,khăn giấy), PPwith 30% filler),black,5g knife+5g fork+5g soupspoon+13" x17" nakpin with 1ply,250 Sets/ctnmới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: C-425AB/AP/AW/ Ly nhựa C-425AW (250 ml) (1 cái) (xk)
- Mã HS 39241090: C-446W/P/G/ Cốc nhựa C-446W (255ml) (1 cái) (xk)
- Mã HS 39241090: Ca cách nhiệt café 500ml190101, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca cách nhiệt café 750ml190102, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca cách nhiệt lớn nhựa Duy Tân, kích thước 40x50x45cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca cách nhiệt nhỏ nhựa Duy Tân, kích thước 40x50x450cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca cách nhiệt trung nhựa Duy Tân, kích thước 40x50x45cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CA NHẬT 1,2LCDV-001, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CA NHẬT 1,5LCDV-002, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CA NHẬT 2,5LCDV-004, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca Nhiệt 2219 (4019) nhựa Việt Nhật, kích thước 50x60x100cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca Nhiệt 2220 (4020) nhựa VIỆT NHẬT, kích thước 50x60x100cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CA NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Ca nhựa (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Ca nhựa 1.2L kiểu, nhựa PP- No:0509 (xk)
- Mã HS 39241090: Ca nhựa 2L kiểu, nhựa PP- No:0512 (xk)
- Mã HS 39241090: Ca quay rau loại lớn nhựa QUÝ PHU NHÂN, kích thước 30x50x50cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CA THÁI 2,0LCT3, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CA THÁI 2,5LCT4, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Ca Tulip 2.5lít nhựa Duy Tân, kích thước 30x45x40cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CÁI KHAY (xk)
- Mã HS 39241090: CÁI KHUÔN NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Cần xé 420B, nhựa PP- No:1318 (xk)
- Mã HS 39241090: CHAI MẮM KIM CƯƠNGCMKC002, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Chai nhựa rỗng, dung tích 16 OZ. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Chai nhựa rỗng, dung tích 24 OZ. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CHAI TƯƠNG TRÒN LỚNCTTL002, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CHAI TƯƠNG TRÒN NHỎCTTN001, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CHÉN NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Chén nhựa- EY ROTABLE SALAD BOWL. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39241090: CHEN4.5IN/2020/XK001/ Chén 4.5 in 6gr (xk)
- Mã HS 39241090: CHEN4IN/2020/XK001/ Chén 4 in 2.3gr (xk)
- Mã HS 39241090: CHEN6.5IN/2020/XK001/ Chén 6.5 in 9gr (xk)
- Mã HS 39241090: CHEN7IN/2020/XK001/ Chén 7 in 7.8 gr (xk)
- Mã HS 39241090: CHIẾU CÓI (xk)
- Mã HS 39241090: CHỔI (xk)
- Mã HS 39241090: Chổi quét nước nhựa PP, cán Inox- HM- 1527 (xk)
- Mã HS 39241090: Chổi quét nước, nhựa PP- HM- 1519 (xk)
- Mã HS 39241090: Chung đá lớn HPL01 bằng nhựa hiệu HAFACO, kích thước 50x70x70cm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CKD006-THỚT NHỰA-395*280MM-BLK-CN-8-PP (xk)
- Mã HS 39241090: CKD007-THỚT NHỰA-330*230MM-BLK-CN-8-PP (xk)
- Mã HS 39241090: CKD008-THỚT NHỰA-285*200MM-BLK-CN-8-PP (xk)
- Mã HS 39241090: CKD009S2-THỚT NHỰA-2P-BLK-CN-8 (xk)
- Mã HS 39241090: CKT203MIT-Rổ bằng silicone có 1 tay cầm-Màu mint (xk)
- Mã HS 39241090: CKT203PIK-Rổ bằng silicone có 1 tay cầm-Màu hồng (xk)
- Mã HS 39241090: CKT205DYEL-Kẹp gắp thức ăn bằng silicone- Màu vàng (xk)
- Mã HS 39241090: CKT205MIT-Kẹp gắp thức ăn bằng silicone- Màu mint (xk)
- Mã HS 39241090: CKT205PIK-Kẹp gắp thức ăn bằng silicone- Màu hồng (xk)
- Mã HS 39241090: CKT205SBLU-Kẹp gắp thức ăn bằng silicone- Màu xanh (xk)
- Mã HS 39241090: CKT220MIT-Khuôn làm đá hình ngôi sao-Màu mint (xk)
- Mã HS 39241090: CKT220PIK-Khuôn làm đá hình ngôi sao-Màu hồng (xk)
- Mã HS 39241090: CKT220SBLU-Khuôn làm đá hình ngôi sao-Màu xanh (xk)
- Mã HS 39241090: CKT223MIT-Muôi lật thức ăn bằng Silicone- Màu mint (xk)
- Mã HS 39241090: CKT223PIK-Muôi lật thức ăn bằng Silicone- Màu hồng (xk)
- Mã HS 39241090: CKT223SBLU-Muôi lật thức ăn bằng Silicone- Màu xanh (xk)
- Mã HS 39241090: CNS-2.0/ Thìa ăn PP 2.0gr (xk)
- Mã HS 39241090: CỌ CHẢI MÀY (xk)
- Mã HS 39241090: Cọ tròn, nhựa PP- No.2714 (xk)
- Mã HS 39241090: CỐC NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Cốc nhựa 200CC-3003462. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Cốc nhựa- EY 5OZ ROTABLE COFFEE CUP (LIGHT BLUE). Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39241090: CỐC NHỰA, CƠ SỞ SX DÉP NHỰA MINH KHÔI, HÀNG MẪU MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39241090: COMBO 2 BAO TAY (xk)
- Mã HS 39241090: COMBO 6 TRÁI XƠ MƯỚP KHÔ (xk)
- Mã HS 39241090: COMBO RỬA CHÉN (xk)
- Mã HS 39241090: CSC401GRN- Thớt kháng khuẩn bằng nhựa Lock&Lock có chức năng mài 365*253*9 mm- Màu xanh lá (xk)
- Mã HS 39241090: CSC401IVY- Thớt nhựa Lock&Lock có đầu mài bằng sứ Antibacterial Cutting Board, 365x253x9mm-màu ngà (xk)
- Mã HS 39241090: CSC411- Thớt hai mặt nhôm và nhựa Lock&Lock, 377x257x10mm- màu trắng (xk)
- Mã HS 39241090: CSC503- Thớt nhựa Lock&Lock Cookplus Anti-Microbial loại Halter cỡ M kích thước 363x250x8mm (xk)
- Mã HS 39241090: CSC504- Thớt nhựa Lock&Lock Cookplus Anti-Microbial loại Halter cỡ S kích thước 290x200x7mm (xk)
- Mã HS 39241090: CSC514- Thớt nhựa L&L Cookplus Anti-Microbial loại Belly cỡ S kích thước 335x230x8mm (xk)
- Mã HS 39241090: CSC543O- Thớt nhựa Lock&Lock Cookplus Anti-Microbial Cuttingboard Lash(M), 370x250x8mm-màu cam (xk)
- Mã HS 39241090: CUP FOR BABY (CỐC EM BÉ) 100%PLASTIC BRAND:RICHELL ADD:CÔNG TY TNHH TM VIỆT HÀ 12A24 PHỐ NGHĨA TÂN, NGHĨA TÂN, CẦU GIẤY, HÀ NỘI (xk)
- Mã HS 39241090: CUTF-WR/1/ Dĩa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CUTK-WR/ Dao nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: CUTSS-WR/ Thìa nhựa 1000 chiếc/hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: D4PCKWPP500/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, muỗng, nĩa, khăn giấy),Fork, Knife, Soupspoon 2.5g White 8x10 Napkin Kit- 400 Sets/Ctn mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: D4PCKWPP500/ Bộ dụng cụ ăn uống bằng nhựa (dao, muỗng, nĩa, khăn giấy),Fork, Knife, Soupspoon 2.5g White 8x10 Napkin Kit: 400 Sets/Ctn mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: DAO (xk)
- Mã HS 39241090: DAO ĂN (xk)
- Mã HS 39241090: DAO BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: ĐẾ BẰNG NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Đế lót nồi bằng nhựa (mã hàng PT002, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Đế lót nồi bằng nhựa (mã hàng PT003, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: Đế lót nồi bằng nhựa (mã hàng PT004, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39241090: ĐÈN DÁN GƯƠNG (xk)
- Mã HS 39241090: DĨA (xk)
- Mã HS 39241090: DĨA 002D002, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: DĨA 003D003, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: DĨA 004D004, bằng nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: ĐĨA NHẠC (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhật hoa hồng (xk)
- Mã HS 39241090: DĨA NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: ĐĨA NHỰA (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã: RD22-3277-078. Kích thước: đường kính 22 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã: RD37-3273-001. Kích thước: đường kính 37 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:Daimyo GTS-3100-007. Kích thước: đường kính 31 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:Daimyo GTS-3100-072. Kích thước: đường kính 31 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:Daimyo TS-3076-007. Kích thước: đường kính 30 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:Daimyo TS-3076-072. Kích thước: đường kính 30 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:DH19-3027-010. Kích thước: đường kính 19 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:DM20-3185-007. Kích thước: đường kính 20 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:DM20-3185-072. Kích thước: đường kính 20 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:DM25-3184-007. Kích thước: đường kính 25 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:DM25-3184-072. Kích thước: đường kính 25 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:DM30-3183-007. Kích thước: đường kính 30 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:DM35-3182-072. Kích thước: đường kính 35 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:DM40-3181-072. Kích thước: đường kính 40 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:F-Dai-3220-003. Kích thước: đường kính 32 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:Kiriko-CHU-3231-009. Kích thước: đường kính 32 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:Kiriko-CHU-3231-013. Kích thước: đường kính 32 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:M35-3155-007. Kích thước: đường kính 35 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:M35-3155-072. Kích thước: đường kính 35 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:M40-3156-007. Kích thước: đường kính 40 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:M40-3156-072. Kích thước: đường kính 40 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:M45-3148-007. Kích thước: đường kính 45 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:M50-3147-007. Kích thước: đường kính 50 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:RD17-3279-064. Kích thước: đường kính 17 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:RD17-3279-807. Kích thước: đường kính 17 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:RD19-3278-001 Kích thước: đường kính 19 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:RD19-3278-086. Kích thước: đường kính 19 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:RD22-3277-078. Kích thước: đường kính 22 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:RD25-3276-001. Kích thước: đường kính 25 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:RD25-3276-031. Kích thước: đường kính 25 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:RD25-3276-813. Kích thước: đường kính 25 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:RD30-3275-078. Kích thước: đường kính 30 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:RD30-3275-081. Kích thước: đường kính 30 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:RD30-3275-083. Kích thước: đường kính 30 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:RD35-3274-031 Kích thước: đường kính 35 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:RD40-3272-031. Kích thước: đường kính40 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:RD40-3272-081. Kích thước: đường kính 40 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:RD45-3271-081. Kích thước: đường kính 45 cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:Sin Kaku-TS-3064-006. Kích thước: đường kính 30 cm. Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39241090: Đĩa nhựa dùng 1 lần, đựng thức ăn, mã:Sin Kaku-TS-3064-007. Kích thước: đường kính 30 cm. Hàng mới 100% (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p