Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 39239090: Khay đựng VCM bằng nhựa SI2765,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay đựng VCM bằng nhựa SI2821, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay đựng VCM bằng nhựa SI2821,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay đựng VCM bằng nhựa SO1920,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay đựng VCM bằng nhựa SO1961 MAIN,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay đựng VCM bằng nhựa SO1961 SUB2,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay đựng VCM bằng nhựa SO1B80, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay đựng VCM bằng nhựa SO1B80,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay đựng VCM bằng nhựa SO1C20, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay đựng VCM bằng nhựa SO1C20,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay đựng VCM bằng nhựa SO2735, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay đựng VCM bằng nhựa SO2735,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay đựng VCM bằng nhựa SO2820H,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay đựng VCM bằng nhựa SO3600, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay đựng VCM bằng nhựa SO3600,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay EGR bằng nhựa POM,KT: 125x120x7mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay hàng 15*25*11 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay li tâm- Đĩa Peptri 90x15mm bằng nhựa dùng để chứa và lưu mẫu (PF1000-09S) 20cái/túi,25túi/thùng, Mới: 100%. Hãng sx Extragene (xk)
- Mã HS 39239090: Khay mẫu 56 ô (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (A71 5M Macro) M11 HANDLER màu đen, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Kích thước: 200.6*126.3*31.7 mm)- Hàng mới 100%, ERP: 170118000310 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Kích thước: 200.6*126.3*39.7 mm)- Hàng mới 100%, ERP: 170118000320 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Kích thước: 200.6*126.3*41.5 mm)- Hàng mới 100%, ERP: 170118000300 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Kích thước: 200.6*126.3*49 mm)- Hàng mới 100%, ERP: 170118000290 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (R0.2)SM-A810S SUB PBA(P/K)(NEW A8)_337 X 245 X 56EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (R0.8)SM-G955U SUB BPA_337 x 245 X 12T(50EA), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB120TV04 MAIN REV0.5 (20191221) YELLOW, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB120TV04 REV 1.0 (2020-04-11) Yellow, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB120TV04 REV 1.0 (2020-04-11), kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB120TV04 REV 1.5 TRAY LAT(2020-05-13) pet đen, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB609VP01 MAIN REV 1.0 (2020-04-03) 100 độ, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB609VP01 MAIN REV 1.55 TRAY LAT(2020-05-23), kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB622NP01 MAIN VER.3 UNION, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB628TR01 MAIN REV7.0 (2020-04-27), kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB628TR05 ASSY REV 0.0 (2020-05-04) Yellow, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB628TR05 BRIDGE REV 0.0(2020-05-04) Yellow, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB628TR05 MAIN REV 0.0 TRAY (2020-05-04), kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB644WQ01 MAIN REV 1.4, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB644WQ01 MAIN REV 2.5 (lật) pet đen, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB651XP01 MAIN REV 0.0 (2020-04-29), kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB655XL01 MAIN TRAY LAT REV 0.5 (2020-04-07) pet đen, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB655XL01 MAIN TRAY REV 0.0(2020-04-07), kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB667TY01 MAIN REV 4.2(2020-04-27), kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB667UM01 MAIN REV4.3 (2020-04-27), kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB676VT01 ASSY REV 1.0 20200203 yellow, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB676VT01 BRIDGE REV 1.0 20200203 yellow, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB676VT01 MAIN REV 1.0 (20200413) Yellow, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB678UW01 MAIN REV 1.0(2020-04-27), kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB681XS01 MAIN REV 0.0 (2020-05-15), kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB681XS01 MAIN REV 1.0(2020-05-28), kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB687TZ01 MAIN REV 3.0 (2020-04-27), kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB687VX01 CANVAS2 ASSY REV 3.0 (2020-03-30) YELLOW, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB687VX01 CANVAS2 BRIDGE REV 2.0 (20200306) ps đen, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB687VX01 CANVAS2 BRIDGE REV 2.0 (20200306) YELLOW, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB687VX01 Canvas2 MAIN REV 4.0 (2020-04-27) pet đỏ, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB687VX01 Canvas2 MAIN REV 4.0 (2020-04-27) Yellow, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) AMB687VX01 Canvas2 MAIN REV 4.0 (2020-04-27), kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) D007, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) D008, kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: A20_PCM_ASSY_ Tray xuất (20190730)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: A31 TRAY XUẤT (20200508)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: A42_PCM_Assy tray lat(2020-05-20)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: A42mmW V1.0 (2020-06-17) tray lật), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: A42mmW V1.0 (2020-06-17) tray xuất), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: A51_PCM ASSY_S00 (2020-04-24)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: A51m mW V1.2 (2020-05-14)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: A71_PCM ASSY_S00 TRAY XUAT (2020-04-24)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: AMB134JN01 (X564)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: AMB136TW MAIN REV 2.0 20190913), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: AMB153JP01&134JN01 (HINGE)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: AMB153JP01/05(X565)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: AMB549KR01 VER 3,0), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: AMB623TS01 MAIN REV 3.0 (20191005) 100 độ), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: AMB623VH01 REV1.0 TAPE(2020-04-17)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: AMB655UV01 MAIN REV0.2(20200505) 100do), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: AMB656VQ REV 0.4 (2020-03-30) 100 độ), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: AMB656VQ07 MAIN REV 3.2 (2020-05-19)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: AMB656VQ08 MAIN REV 0.2 (2020-05-19)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: AMB666WS04 REV 3.5 (20190830)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: AMB667UM23_CANVAS1_MAIN REV2.0 (2020-05-09)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: CANVAS2 V1.5-1 (2020-05-14) red), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: CANVAS2 V1.5-1 (2020-05-14)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: CANVAS2 V1.5-1 TRAY LAT (2020-06-13)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: CANVAS2 V1.5-1 TRAY XUAT(2020-06-13)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: HERO2-PJT), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: Hubble-X1-PCM-V2.0 Tray xuất 20190903), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: Noblesse L Tray xuất (2020-03-09)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: R7_PCM ASSY_S00 TRAY XUAT (2020-04-24)), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa (Tray) dùng để đựng linh kiện điện tử (model: Thames(XD4) FPCA (rev 2.1-R22) Tray xuất 20190925), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa _ 00005220(91398403)-PO#4514197302 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa _00029927(90976382)-PO#4514335636 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa _91273310(90506689)-PO#4514197280 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa _91435550(91173536)-PO#4514317475 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa _91435550(91173536)-PO#4514317481 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa _91494176(91176993)-PO#4514208692 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa _95927419(99355630)-PO#4514196469 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa _97080904(97167309)-PO#4514307947 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 00019460(90544267)-PO#4514196466 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 00019460(90544267)-PO#4514344111 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 00034785(91174628)-PO#4514343928 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 00041410(916398411)-PO#8002240366 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 003/ 358 * 285 * 20mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa 017-3388, Blister 8, (355x255x25)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 02 lỗ dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 02 lỗ màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 047A-V. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 049A-V. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 053A-V. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 054A-V. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 06 lỗ CNC Note 8 (tray đen) dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 06 lỗ CNC Note 8 (tray trắng) dùng để đựng linh kiện điện tử, hàng mới 100%, nsx Tipack, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 09 Phi dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 10 EA PP WHITE (E1-0018) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 10 PHI 100PCS dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 10.1 INCH,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 10.95 INCH,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 100 EA PP WHITE (E1-0015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1027- 50 ABS BLACK (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1027-64 ABS BLACK (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1035-50 ABS BLACK (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 112 ô(KT 345*225*13mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130002741kt(:291*180*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130002844kt(:325*245*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003318kt(:170*240*19)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003367kt(340*190*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003455kt(180*261*22)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003458kt:(261*180*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003460kt(:261*180*23)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003462kt(:180*291*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003555(kt:291*180*22mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003588Kt(:345*190*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003590Kt(:345*190*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003640kt(:325*245*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003658kt(:345*190*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003672Kt(:345*190*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003717kt(:345*190*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003723kt(:345*190*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003751(kt:345*190*18mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003777kt:360*261*18mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003781kt(:325*245*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003785kt(:325*245*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003818kt(:240*170*19)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003980kt(:240*170*17)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003982kt(:240*170*17)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130003998kt(:345*190*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004000kt(:360*261*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004031(kt:345*190*18mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004082(kt:345*190*18mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004182kt(:291*180*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004255kt(:360*261*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004422kt(:291*180*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004424kt(:240*170*17)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004482kt(:345*190*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004487kt(:345*190*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004541kt(:240*170*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004545(kt:291*180*23mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004611(kt:370*302*18mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004621(kt:277*249*18mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004623(kt:277*249*18mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004625(kt:291*180*18mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004629(kt:345*190*18mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1130004737(kt:370*302*18mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1131JS-64 ABS BLACK (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1139-50 ABS BLACK (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 1139-64 ABS BLACK (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 150 ô fi14.3mm; QC: (325*255*16.5)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 150 ô fi16.3mm; QC: (325*255*16.5)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 16 ô (NMB-16) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 162 SDV6 Black, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 162LV4 màu đỏ dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 162LV4 màu xám dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 162LV4 màu xanh lá cây dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 162SDV6 BLACK, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 162SDV6 GRAY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 175x105x85mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 18 ô; QC: (336*215*30.5)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 20 EA- 2 PET (E1-0053) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 20 ô (Nittan) RT-53 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 20*31. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 20*50. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 210x340x155mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 218-077. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 218-080. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 218-122-13, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 24 cavities; QC: (298x215x11)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 245x145x120mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 25 ô (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 25 ô (RT-10) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 251-A00000-010R, dùng để đựng dây sạc. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 28 ô (new); QC: (328*215*27)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 2SVLL Body (260x260x44.5mm), chất liệu nhựa PET 0.6mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 2SVLL Cover (536x251x50mm), chất liệu nhựa PET 0.8mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 3 dài 2 ngắn; QC: (409*209*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 30 ô KT:(348*258*35mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 3030078000 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 3030115700 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 3037100110 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 307000221003, kích thước 265x185(mm), dùng đóng gói mã liệu 203000215699 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 307001700780, kích thước 265x185(mm), dùng đóng gói mã liệu 303000413438 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 307001701960 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 307001704801 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 307001708249 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 307001708251 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 32 ô (KT345*225*20mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 34 cavities; QC: (296x218x12)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 35 holes (fi36); QC: (218x300x10.4)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 35 ô; QC: (338*215*23.5)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 3B04CNH00VA, 555*365*25.5MM (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 3B04CNJ00VA, 555*365*25.5MM (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 3B04CNK00VA, 555*365*25.5MM (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 3D ToF To A Type_R05 size 243*173mm black (06-00-TRY-00061), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 4 dài 1 ngắn; QC: (409*209*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 40PS, kích thước 382x252x20mm, 40 ô, dùng để đựng sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 474633701 dùng trong đóng gói hàng hóa, (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 48 ô; QC: (330*213*20)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 50 EA PP TRẮNG (E1-0010) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 50 ô (RT-09) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 50EA MODEL RIVET (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 5EA PP NEW (E1-0070) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 5FB00W HOLDER TRAY BLACK COLOR SIZE 170*170MM dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 5PKQ01337B (K86) để đựng sản phẩm, bằng nhựa PS màu đen chống tĩnh điện, kt 370*205*1.0T(mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 5PKQ01337F (R01) để đựng sản phẩm, bằng nhựa PS màu đen chống tĩnh điện, kt 370*205*1.0T(mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 5PKQ01362A (K70) để đựng sản phẩm, bằng nhựa PS màu đen chống tĩnh điện, kt 370*205*1.0T(mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 5PKQ01612B (R06) để đựng sản phẩm, bằng nhựa PS màu đen chống tĩnh điện, kt 370*205*1.0T(mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 5PKQ01622A (K85) để đựng sản phẩm, bằng nhựa PS màu đen chống tĩnh điện, kt 370*205*1.0T(mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 5PKQ01693A (K95) để đựng sản phẩm, bằng nhựa PS màu đen chống tĩnh điện, kt 370*205*1.0T(mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA 6 Ô/ 580*390*52 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 6.0.4 Black, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 6.0.4 GRAY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 60 holes (small) (245x180x20)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 60 ô (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 61.B3.GU03201A đựng tai nghe kích thước 210x230x107mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 61.B3.GU03202A đựng tai nghe kích thước 210x230x107mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 61.B3.GU04200A đựng tai nghe kích thước 210x230x107mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 61.B3.GW02700A đựng tai nghe kích thước 218x118x230mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 61.B3.GW02800A đựng tai nghe kích thước 260x232x107mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 635 LC TRAY, kích thước 195mm*85mm, 0.5Mic (1 set gồm khay và nắp) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 63EA PP WHITE (E1-0068) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 6EA N5 (E1-0082) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 6EA PET (E1-0024) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 70 ô (225x380x27.5) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 72-7409-4000 PET, kích thước: 140*220*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 72-7590-6000 PET, kích thước: 140*220*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 72-7600-7000 PET, kích thước: 140*220*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 72-7600-9000 PET, kích thước: 140*220*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 72-7605-6000 PET, kích thước: 140*220*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 72-7613-3000 PET, kích thước: 140*220*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 7604 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 7630 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 770-050109-001 (98*58*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 770-050109-002 (97*57*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 770-050209-001 (98*58*23)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 800400ALL000600 (Plastic tray), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 800400ALL001000 (Plastic tray), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 8004KOM00000600 (Plastic tray), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 8004MOL00000101 (Plastic tray), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 8004USL00000100 (Plastic tray), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 8004USL00001600 (Plastic tray), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 8004USL00001700 (Plastic tray), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 8004UZM00000100 (Plastic tray), Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 8531-50 ABS BLACK (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 8531-50 ABS GREEN (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 88 ô (299x289x24) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 8M ABS, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 9 EA PP (E1-0022) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 9 ô tròn (Nittan) RT-52 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 91435550(91173536)-PO#4514206600 (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA 922248345001/ 485*385*22 mm (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA 922248345002/ 485*385*22 mm (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA 922248345003/ 485*385*22 mm (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA 922248345004/ 485*385*22 mm (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA 922248345006/ 485*385*22 mm (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA 922248345007/ 350*250*10 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 932-43 Cover, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 932-45, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 932-63 PET, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 96543666(90763948)-PO#4514197282 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 97080904(97167309)-PO#4514335556 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa 97080904(97167309)-PO#4514344112 (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA A (305X220X34mm) HANG MOI 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A (Tray A) (305x220x34mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A (Tray A) bằng nhựa PP (305x220x34 mm) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A0WG3416-00A (1 bộ gồm nắp trên và nắp dưới), KT: 395x285x20mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A0WG3741-00C, KT: 336*270*30mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A10 13M PDAF dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A102U (A10E) dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A11_5M màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A11_8M màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A2 Core AF dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A2 Core FF dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S 2MM ASSY REVERSE màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S 2MM ASSY REVERSE màu đỏ dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S 2MM ASSY REVERSE màu đỏ, dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 283*109mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S 2MM ASSY REVERSE màu vàng dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S 2MM ASSY REVERSE màu vàng, dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 283*109mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S 2MM ASSY REVERSE màu xám, dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 283*109mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S 2MM ASSY REVERSE màu xanh da trời dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S 2MM ASSY REVERSE màu xanh da trời, dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 283*109mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S 2MM REVERSE màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S 2MM REVERSE màu đỏ dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S 2MM REVERSE màu vàng dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S 2MM REVERSE màu xanh da trời dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S 2MM REVERSE màu xanh da trời, dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 283*109mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S QUAD 2M MACRO R01 màu đen, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S QUAD 2M MACRO R01 màu xanh da trời, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S QUAD TRIPLE R00 màu đen, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S QUAD TRIPLE R00 màu xanh da trời, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S- TRIPLE- 2M- BOKEH LASER CUTTING, size 272*87mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21s_2M_Macro dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S_8M_FFModule Assy_REV00 AUTO BONDING, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S-2M BOKEH(M11), size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S-2M, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S-QUID- 2M- MACRO LASER CUTTING, size 270*87mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S-RO2 màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S-RO2 màu xanh lá cây dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A21S-TRIPLE 8M FF JIG, size 272*87mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A30 KDDI dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A30/A40 màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A30S 16M FF dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A30S màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A30S TRIPLE, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A30S/A71, size 340*240mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A30S_A51_R5_R7 module màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A31 5M MACRO màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A31 5MB LASERCUTTING màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A31 5MM LASERCUTTING màu đỏ, dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 265*100mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A31 5MM LASERCUTTING màu vàng, dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 265*100mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A31 5MM LASERCUTTING màu xanh lá cây dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A31 5MM LASERCUTTING màu xanh lá cây, dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 265*100mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A31 TRIPLE màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A31/A51(5G) (140 PCS), size 340*240mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A31-5MM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A31-A42 màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A31-A42 màu đỏ dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A31-A42 màu xanh lá cây dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A41 TRIPLE THANH PHAM (21 PCS) màu đen, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A41 TRIPLE THANH PHAM (21 PCS) màu xanh da trời, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A41_25M_FF_TRAY dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A41_R02_ASSY_REMOVE_PROTECT, size 240*340mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A50 REV02 Tray (màu đen) dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A50-MODULE-REV02 (80 Hole) màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A50S/A91/R3, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A51 MAIN dùng để đựng linh kiện điện tử, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A51, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A51-32M FF (A71 (A70S 32M FF)) dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A516MCR (A51_5G_5M_Macro Single Assy (60EA), size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A516N(A51_5G_Triple Assy), size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A6 màu xanh lam, kt: 240*155*125mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A71 Quad 5M Macro màu đen, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A71 TRIPLE màu đen, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A800S/A510F, size 243*173mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa A91 TRIPLE (A91_Full ModuleRev.7)BK(15PCS), size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AA ATTACH Reverse Tray A30S-16M. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ABS 307000220738 kích thước 265x185 mm dùng đóng gói mã liệu 303000138099 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ABS 307000222760 kích thước 265x185 mm dùng đóng gói mã liệu 303000154014 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ABS Green SG-1027HS, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ABS. QC 75x1320x1830 mm, đã hoàn thiện. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ABS. QC 75x1420x2000 mm, đã hoàn thiện. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ABS. QC 7x136x325 mm, đã hoàn thiện. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AF A1 Size 240*170mm black color dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AF A4 Type R02 black color (06-00-TRY-00069), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AF A4 Type R03 black color (06-00-TRY-00085), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ALMA TRAY kích thước: 400*235*30MM (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AMB114UN01 (Dùng để đựng linh kiện điện tử) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AMB623VH01- PAD TRAY VER 0, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AMB628TR05 COVER PAD, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AMB655XL01- PAD TRAY VER 1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AMB658VD04 (Dùng để đựng linh kiện điện tử) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AMB667UM06/07 (Dùng để đựng linh kiện điện tử) (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AMB667UM23 CAP dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 235*330mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AMB667UM23 NECK TVN-082 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 312*366mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AMB675TG01 PAD TRAY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AMB687VX01 COVER PAD Ver 2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AMS667UM23_DIGITIZER BOX-1 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 146*210mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhưa AP-2 (300x220x20mmH) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa APET Tray TR-4 T0,5 (44mm x258mm x 456mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa APET Tray TR-4 T0,5 (44mm x258mm x 456mm),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ARGO TRAY kích thước: 400*260*35MM (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AX-SVM320AX5, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa AZ kích thước 509*340*80mm- Tray AZ. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA B (305X220X34mm) HANG MOI 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa B (Tray B) (305x220x34mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa B (Tray B) bằng nhựa PP (305x220x34 mm),hàng mới100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa BE-SW-TWO-R05 màu đen, size 161*279mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa BE-SW-ZERO-R03 màu đen, size 161*279mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa BEYOND 0 MAIN TRAY màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Beyond Zero(LL)(Beyond-AF) Rev2 VN (973), size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Beyond0,1 Tray (màu đen) dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa BEYOND-R02 màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Blister ICH-1324A dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Blister ICH-1325 dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa body KL48680A-BARREL ABS Blue, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa body KL48680A-BARREL ABS Gray, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa body KL48680A-BARREL ABS Red, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa BOE10.5,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa BOE5.5,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa BP PACK 6P0279010 (370x187.5x432)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa BTM INNER 15EA FN 6 (E1-0078) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa BUS BAR LWR (244*342*30)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa BUS BAR UPR (244*342*29)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa C2 108M PCB màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa C2 OLED kích thước L460*W330*12*T0.8MM hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa C257-2008C, KT: 420x250x30mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CANVAS2_TOF(màu đen) dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CANVAS2-12M(UW)12M Rev.4_Auto Bonding, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CANVAS2-UW-R03 màu đen, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CANVAS2-UW-R03 màu xanh da trời, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CAP BODY 646. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CASE COVER NECK PATCH (E1-0081) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CASE TOP INNER 20 FN6 (E1-0077) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CF_Bending đựng linh kiện, kích thước 600x480mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CF_Bending đựng linh kiện, kích thước 600x480mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CF_CG đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CF_CG đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CF_CGS đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CF_CGS đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CF_CP đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CF_CP đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CF_DB đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CF_LT đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CF_LT đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CF_P2_Carrier Jig đựng linh kiện, kích thước 510x440mm, chất liệu nhựa PET, màu trắng trong, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CF_T-FOP đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CF_T-FOP đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CF_T-Sensor đựng linh kiện, kích thước 480x410mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa chống tĩnh điện 9433CA6440 (MT50) kích thước rộng 164 x dài 246 x cao 10 x độ dày 0.6 (mm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa chống tĩnh điện đựng sản phẩm C10928 kích thước 161 *161*12.8 (mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa chống tĩnh điện, kích thước: 190x125x80mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa chứa hàng (TR-19 M/V Stopper) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CISCO 12M-REV03-CAMERA UP màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CLAM SHELL(Liệu 1.0) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CLAM SHELL(Liệu 1.2) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CLAMSHELL KT: 600*360*60 MM. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CMF-FSA-T04A dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa COIL TRAY (12 CELL)-B (299*212*23mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa COIL TRAY (12 CELL)-Y (299*212*23mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Comon core kt 337x260x31.5mm (ISV002) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Crown Assy Module màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CROWN-5M màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CU-11 (523*353*30mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CU-12 (523*353*30mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CU-17 (523*353*31.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CU-26 (523*353*30mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Cutting jig Tray NSM-5FD01 black color 125.5*259mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CW5055 CAP TRAY. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa CW8033 CAP TRAY. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa D1NA FRC-TVN 023 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa D400 NECKBAN (E1-0075) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa D400 UPPER LOWER (E1-0076) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa D847 (3920L-7196) đựng linh kiện, kích thước 370x320mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx BC System, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa D878 (3920L-7048) đựng linh kiện, kích thước 370*320mm, chất liệu nhựa ABS, màu tím nhạt, nsx BC System, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đặc YM006, kt: 300x208x42mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dài GL1/PK1GL1T001. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dài HV4/PK1HV4T003. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa danpla, Kt: 420 x 300 x 110 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa danpla, Kt: 434 x 154 x 4 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa danpla, Kt: 477 x 105 x 55 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa danpla, Kt: 480 x 105 x 65 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dao Nitori Petty (0.3mm*176mm*8.75mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dao Nitori Santoku (0,3mm*216mm*73mm*8,75mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dao Nitori Sashimi (0,3mm*61mm*274mm*8,75mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dập định hình (dùng đựng linh kiện điện tử trong nhà xưởng) Tray HH (HPV-3)XK- Material: Apet clear t0.3mm before forming, Size Tray: 170 x 97 x 5 (mm). (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DAVINCI Rear D(BK) dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DCT Rear Solenoid A Plastic Tray (410*215*65.9mm) HV989402-0140 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DCT Rear Solenoid B Plastic Tray (410*215*68.3mm) HV989402-0130 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa để cực 26*38*6 (20EA) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa để đóng gói hàng hóa RRU85FB_4T4R_TRX shield can & RRU26FB_4T4R_TRX shield can_asm, kích thước 346x553.6mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa để đóng gói hàng hóa TA82111-C90X, kích thước 330*350mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa để đựng hàng- TRAY (Vật tư dùng trong đóng gói sản phẩm/Bao bì luân chuyển) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa để đựng hàng- TRAY CAP (Vật tư dùng trong đóng gói sản phẩm/Bao bì luân chuyển) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa để đựng hàng- TRAY MFB KAIZEN (Kiểm tra vận chuyển_Test transportation) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa định hình (dùng đựng linh kiện điện tử trong nhà xưởng) Kolibri tray (PN 4104660)- Material: Apet clear antistatic 0.6mm Prior to forming, Size tray: 535x445x38.5 (mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa định hình (dùng đựng linh kiện điện tử trong nhà xưởng) MST1-102x102x8-HIPS black T1.0mm prior to forming (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DJ_BD đựng linh kiện, kích thước 600x480mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DJ_CG đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DJ_CP đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DJ_DB đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DJ_LT đựng linh kiện, kích thước 600x430mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DP150_VH_M-AGING đựng linh kiện, kích thước 580x400mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DP173 (3920L-7240) đựng linh kiện, kích thước 400*370mm, chất liệu nhựa ABS, màu xanh ngọc, nsx BC System, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DP173 kích thước 263.79*213.12*37mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DP-173 TRAY CD VER.0 (2020-03-14) RED, kích thước: 390*400*1.0T. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DP-173 TRAY CD VER.0 (2020-03-14), kích thước: 390*400*1.0T. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DP-173 VER.1 RED, kích thước: 550*450*1.0T. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DP-173 VER.1, kích thước: 550*450*1.0T. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DP173 VH BD đựng linh kiện, kích thước 500x365mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DP173 VH CP đựng linh kiện, kích thước 500x365mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DP173 VH DB đựng linh kiện, kích thước 500x365mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DP173 VH LT đựng linh kiện, kích thước 500x365mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DP173 VH LTO đựng linh kiện, kích thước 500x365mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DP173 VH M-AGING đựng linh kiện, kích thước 580x400mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DREAM FINGER dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Dream Module dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DREAM PWK (SA2-200), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DREAM1(G950U/G950D) USB PBA_337 x 245 X 12T(20EA), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DS2 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DS3 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Dual DU D R02 black color size 246*176mm (06-00-TRY-00041), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Dual DU E R02 black color size 240*170mm (06-00-TRY-00035), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa DUBAI DS 960 3981 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng bản mạch, kích thước 322x135*7.5mm, (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng bảng mạch dùng để luân chuyển trong nhà máy Tray 19-228 Pet cyan. Tạm xuất 40 chiếc mục 5 tờ khai: 103289878640 a12 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng camera của điện thoại.Kích thước180x180x10 (mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng chứa hàng vận chuyển, hàng đã qua sử dụng (Plastic Underlayer- Separator Plastic bao bì luân chuyển 1040mmx780mm), tái xuất từ mục 03 TK 103073336440 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng chứa hàng vận chuyển, hàng đã qua sử dụng (Plastic Underlayer- Separator Plastic bao bì luân chuyển 1040mmx780mm), tái xuất từ mục 03 TK 103073421950 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng chứa hàng vận chuyển, hàng đã qua sử dụng (Plastic Underlayer- Separator Plastic bao bì luân chuyển 1040mmx780mm), tái xuất từ mục 03 TK 103093421650 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng chứa hàng vận chuyển, hàng đã qua sử dụng (Plastic Underlayer- Separator Plastic bao bì luân chuyển 1040mmx780mm), tái xuất từ mục 03 TK 103093486420 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng chứa hàng vận chuyển, hàng đã qua sử dụng (Plastic Underlayer- Separator Plastic bao bì luân chuyển 1040mmx780mm), tái xuất từ mục 03 TK 103125278320 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng chứa hàng vận chuyển, hàng đã qua sử dụng (Plastic Underlayer- Separator Plastic bao bì luân chuyển 1040mmx780mm), tái xuất từ mục 03 TK 103125334210 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng chứa hàng vận chuyển, hàng đã qua sử dụng (Plastic Underlayer- Separator Plastic bao bì luân chuyển 1040mmx780mm), tái xuất từ mục 03 TK 103140717850 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng chứa hàng vận chuyển, hàng đã qua sử dụng (Plastic Underlayer- Separator Plastic bao bì luân chuyển 1040mmx780mm),tái xuất từ mục 03 TK 103093421650 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng chứa nguyên liệu 1175Lx340Wx115H(Quay vòng)/Returnable plastic box 1175Lx340Wx115H (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng cooler 490-0166-001; QC: (350*250*10)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng cooler 490-0336-001; QC: (385*347*10.3)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng cooler 490-0467-001; QC: (217*140*12)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng cooler 490-0508-001; QC: (217*40*14)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dụng cụ, 270*205mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng linh kiện điện tử TRAY VT P.S 20.2-15.2-5.5T ANT.Hãng SX: TIPACK. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng linh kiện điện tử TRAY VT P.S 20.81-20.29-5.53T ANT.Hãng SX: TIPACK.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng linh kiện điện tử TRAY VT P.S 62.75-19.55-7.0T ANT.Hãng SX: TIPACK.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng linh kiện điện tử TRAY VT P.S 69.22-23.42-4.5T ANT R0 Hãng sản xuất: TIPACK. Mới 10% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng linh kiện điện tử TRAY VT P.S 69.22-23.42-4.8T ANT R0.Hãng SX: TIPACK.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng linh kiện điện tử TRAY VT PET 487.0-327.0-51.0T.Hãng SX: TIPACK.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng linh kiện láp ráp thấu kính camera của điện thoại di động. NSX: Kolen CO.,LTD. Hàng đã qua sử dụng.Tái xuất theo mục 2, tk nhập:103315068250 G14 ngày 16/05/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng linh kiện láp ráp thấu kính camera của điện thoại di động. NSX: Kolen CO.,LTD. Hàng đã qua sử dụng.Tái xuất theo mục 2, tk nhập:103317642040 G14 ngày 18/05/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng linh kiện láp ráp thấu kính camera của điện thoại di động.NSX: Kolen CO.,LTD. Hàng đã qua sử dụng.Tái xuất theo mục 1, tk nhập:103315068250 G14 ngày 16/05/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng linh kiện láp ráp thấu kính camera của điện thoại di động.NSX: Kolen CO.,LTD. Hàng đã qua sử dụng.Tái xuất theo mục 1, tk nhập:103317642040 G14 ngày 18/05/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng sản phẩm, 200 cái/carton x151 carton. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng sản phẩm, kích thước 550*450*1,2 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng thấu kính camera của điện thoại di động. Hàng đã qua sử dụng. Tái xuất theo mục 1, tk nhập 103106139251G14 ngày 13/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng thấu kính camera của điện thoại di động. Hàng đã qua sử dụng. Tái xuất theo mục 1, tk nhập 103109350300G14 ngày 15/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng thấu kính camera của điện thoại di động. Hàng đã qua sử dụng. Tái xuất theo mục 1, tk nhập 103111656540G14 ngày 16/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng thấu kính camera của điện thoại di động. Hàng đã qua sử dụng. Tái xuất theo mục 1, tk nhập 103114306960 G14 ngày 17/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng thấu kính camera của điện thoại di động. Hàng đã qua sử dụng. Tái xuất theo mục 1, tk nhập 103117349860G14 ngày 18/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng thấu kính camera của điện thoại di động. Hàng đã qua sử dụng. Tái xuất theo mục 1, tờ khai nhập số 103116312350G14 ngày 17/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng thấu kính camera của điện thoại di động. Hàng đã qua sử dung. tái xuất theo mục 1, tờ khai nhập số 103122660540 G14 ngày 23/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng thấu kính camera của điện thoại di động. Hàng đã qua sử dụng. Tái xuất theo mục 2, tk nhập 103114306960 G14 ngày 17/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng thấu kính camera của điện thoại di động. Tái xuất theo mục 2, tk nhập 103117349860G14 ngày 18/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng thấu kính camera của điện thoại di động.Hàng đã qua sử dụng. Tái xuất theo mục 2, tk nhập 103106139251G14 ngày 13/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng thấu kính camera của điện thoại di động.Hàng đã qua sử dụng. Tái xuất theo mục 2, tk nhập 103111656540G14 ngày 16/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng để đựng thấu kính camera của điện thoại di động.Hàng đã qua sử dụng. Tái xuất theo mục 2, tờ khai nhập số 103116312350 G14 ngày 17/01/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử (Plastic Tray). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Q90T 55'' CI04-10116A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Q90T 65'' CI04-10117A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Q90T 65" CI04-10117A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Q90T 75'' CI04-10118A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử T-CON BOARD TRAY BN41-02493B 10, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Tray 00676J 64CELL 670*400, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Tray 12 Cell 520*335 EM71-TRA011A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Tray 12- CI04-00003A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Tray 15 EM90-00011A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Tray 26 CI04-00006A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Tray 40 Cell 373*253*10.7 CI04-10113A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Tray 40 CG90-00686A-CI04-00012A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Tray 40 CI04-10103A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Tray 5 CI04-00008A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Tray 56 PET White- CI04- 10104A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Tray 60 530*350*30 CI04-00010A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Tray 63 Cell 375*620 CI04-10112B, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Tray 8- CI04- 10077A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Tray 80 (8*10)- CI04-00015A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tử Tray Q700T 75- CI04- 10122A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dùng đựng linh kiện điện tửTray 15 EM90-00011A, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện thoại TRAYSIM USIM (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử 128D COVER (250*310*18.4) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử 128D COVER(A) (250*310*18.4) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử 128D-2 (245*305*21) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử 17L COVER (225*358*22) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử 17L-09 (225*358*22) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử 17LE-D90 (274*362*19) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử 232D-08P2A2-TRAY-1 (210*320*21)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử 232D-1 (180*280*15) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử 57-40240 (235*295*17) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử 57RE-36 (275*370*27.5) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử 57-XX240 (235*295*17) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử COVER 57-40240 (235*295*7) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DF-02 A515FM MAIN CTC, kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DF-03 A7160 FRC, kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DF-05 SM-G988U IF SUB, kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DF-06 SM-A516 N/0/B FRC, kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DF-09 A71s 5G-V1, kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DF-11-SM-T875 LCD, kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DF-12 SM-N981U FRC, kích thước 240x330mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DF-13 F916U MAIN LDF, kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DFAA-RAV020-TRAY-2-REVB (186*289*14.3)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DFM-80 (225*305*23) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DFW2-PAV040-TRAY-2 (186*289*20.3) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DFW2-RAH140-TRAY (186*289*14) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DFW-PAV080 TRAY (A) (186*289*22)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DFW-PAV080-TRAY(A)-K (186*289*22)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DFW-PAV120-TRAY (A) (186*289*22)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DFW-RAV080-TRAY(A)-K (186*289*22)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DFZP-RAV060-TRAY-1 (186*289*14.3)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DHB-D (243*302*25) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DHB-L (204*300*24) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DHB-S (245*300*26) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DHM-PB24-TRAY (180*281*11) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử DUSB-MRC5A-TRAY (180*280*8) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử FPN-07PG-KEG1-TRAY-A (240*340*19)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử FRC2-L (233*367.5*20) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử FRC2-S (222*365*20) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử FRC5 (236*372*11.5) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử HU6-P10DS14 (215*295*18.6) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử LJ41-17085A (AMS653VB01 MAIN), kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử RTB-PA18S (362*275*25.4) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử SAT-PN22 TRAY (245*305*14) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử SM G981 FRC, kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử SM-A715F CTC, kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử SM-G770F CTC, kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử SM-G981 U SUB DF-08, kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử SM-G988B U-FRC, kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử SM-N986B FRC DF-10, kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử SM-T515-IF-CTC, kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử TRAY A10 13M PROCESS-50CELL (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử TRAY A10 13M-50CELL (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử TRAY A20 DUAL-28CELL (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử TRAY A20E-28CELL (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử TRAY BEYOND2_35CELL (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử TRAY BEYOND2-21CELL (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử TRAY FA21_5M_FF (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử TRAY M30A30-50CELL (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử TVN-013 SM-T515 LCD CTC, kích thước 240*340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện điện tử TVN-022 SM A405F SUB, kích thước 240x340mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện, dùng cho model SO3600 coil Jig X,Y Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện, dùng cho model SO3600 coil Jig Z Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện, dùng cho model SZ3721 Coi Jig Z Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện, dùng cho model SZ3721 Coil Jig Y Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện, dùng cho model SZ3721 Coil jig Z Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng linh kiện, dùng cho model SZ3721 FPCB Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng nguyên phụ liệu (size: 1215*1015*85MM) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (126,5x112x27,5mm)- CLAM SHELL TOP, 015032001 (985001073_01) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (126,5x112x6mm)- CLAM SHELL BOTTOM, 015032001 (985001074_01) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (163x164x57mm)- CLAM SHELL,#28 PET CLEAR (980001732_02) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (233x178x7.4mm)- CLAM SHELL,#28 PET CLEAR (980001467_02) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (234,5x180,2x5,6mm)- CLAM SHELL,#24 PVC CLEAR (980001324_03) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (235*181*64mm)- CLAM SHELL,#20 PVC CLEAR (980001745_01) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (235x181x67mm)- CLAM SHELL,#28 PET CLEAR (980001731_02) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (246x176x53mm)- CLAM SHELL,#28 PVC CLEAR (980001603_1) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (267x82,5x25,5mm)- CLAM SHELL TOP, #20 PVC CLEAR (985001098_01) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (267x82,5x25mm)- CLAM SHELL TOP, 015011001 (985001055_01) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (267x82,5x5,5mm)- CLAM SHELL BOTTOM, #16 PVC CLEAR (985001099_02) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (267x82,5x5,5mm)- CLAM SHELL BOTTOM, 015011001 (985001056_01) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (268x262x7mm)- CLAM SHELL,PVC CLEAR (980289039_3) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (310,85x100,4x29mm)- CLAM SHELL TOP, 015025001 (985001065_01) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (310,85x100,4x5mm)- CLAM SHELL BOTTOM, 015025001 (985001066_02) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm (59*19*4mm)-CLAM SHELL,#14 PVC CLEAR (980001746_02) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm 290*290*53mm, hàng cũ đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm 594100181 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm 594100182 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm 98910212 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm T-A1 98910023 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm T-D 98910025 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm T-E1 98910026 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng sản phẩm T-L 98910032 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (350*228*15)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (350*228*9.5)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (353*265*1.0)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (353*265*9.5)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại POLED, kích thước (466*353*1.0)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa đựng tấm màn hình điện thoại, kích thước (350*228*15)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dưới- 50EA HV16/PKHV16T002. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dưới GHP/PK1GHPT003. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dưới HV10/PK1HV1T002. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa dưới- Tray Body Endoneedle Neo (345mmx110mmx23mmH); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa EAR BODY L- trong, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa EAR BODY R- xanh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa EMS 2 TRAY. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa EMS3 SMT TRAY. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP63-00570A (345x255x21mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP63-00661A (656x372.5x25.4mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP63-00675A (565x340.5x24.7mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP63-00681A (489.5x358.5x21mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP63-00684A (493.5x326.5x21mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP70-00532A (55 LỖ) CTĐ (343x258x32mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP97-01559A (525x395x30mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP97-01560A (540x385x30mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP97-01702A (995.1x235.1x9mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP97-01703A (760x270x45mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP97-01705A (490x290x37mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP97-01786A (253.1x282.9x30.4mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP97-01787A (1030.9x253.4x23mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP97-01788A (760.5x284x53mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP97-01789A(540x350x32mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP97-01789A(Cải tiến) (540x350x32mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA EP97-01864A (482x396x40mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa EVA, kích thước: 260mmx230mmx25mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa F030185100 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa F030199600 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa F030230200 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa F030232100 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa F030232400 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa FBLINER001 (FootsieBath Disposable Liner).(100 Pcs/Pack). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa FF AA TRAY Size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa FF AH Type R01 black color (06-00-TRY-00079), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa FF AM F_R05 size 243*173mm black dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa FF AM G R01 black color size 243*173mm (06-00-TRY-00055), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa FF AM H_R01 black color (06-00-TRY-00060), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa FF AM I R01 black color (06-00-TRY-00080), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa FF AMA size 240*170mm black color dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Flash Module Tie Bar 90 Array. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa FPCB ASS_LEFT. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa FPCB ASS_RIGHT. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa G030008900 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa G030056900 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa G030095600 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa G030095700 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa G030110300 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa G030161500 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa G030212200 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa G030231300 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa G030239100 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa G030239600 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa G030255900 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa G030266600 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa G986B/G986U_R.00_60[ea], size 232*155mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Gaia, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa GB1003 Finger dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Gemini BTR (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Gemini Module (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa GF300W HOLDER TRAY BLACK COLOR SIZE 170*170MM dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa GH69- 23462A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa GH69- 26540A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa GH69- 36448A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa GH69- 36838A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa GHI/PKGHIT001. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa GJWA (A21S), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa GJWA (A21S). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa GOQU-32M-FF(AA) RVE01, size 328*143mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa GP604201102070931/(KVP0263) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa GP604201102070931/KVP0263 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Great Module màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa GU SOL-LOW (246*347*43)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa GU SOL-UPR (246*347*31.2)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa GY (244*342*29.8)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa H (Z3-TOF REV02) màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa H030038700 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa H06 Left Tray 4 KT: 135*160*10MM (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa H06 right Tray 4 KT: 135*160*10MM (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa HBX1_R.00_60[ea], size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa hình bầu dục, mã 5656, KT: 43x30x4.2(cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA HÌNH CHỮ NHẬT (MÀU XANH DƯƠNGKT:380*260*50mm)-DÙNG ĐỂ ĐỰNG THÀNH PHẦM ĐiỆN TỬ (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa HNT 001 màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa HNT 001 màu đỏ dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa HNT 001 màu xanh dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA HPV- 10 (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA HPV- 14 (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA HPV- 28 (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA HPV- 5 (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA HPV- 6 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa HSI-25 SIR-4150 NEW dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa HSS 03.01 (PS đen) dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa HSS17 dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa HUBBLE Z3-12M Module màu đen, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa HUBBLE Z3-40M Rev04 camera Ngửa (màu đen), size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa I-CVT (LWR) (264*372*62)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa I-CVT (Upper) (274*372*116)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa IMV073 kt 224x150x20mm (IMV073) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa IMV3 Tray Lower (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa IMV3 Tray Upper (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa INHIBITOR/PKINHT002. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa INNER TRAY NC-6000, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ITS009 OPP. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa JMB kích thước (220*115*40)mm, dùng để đựng con chuột máy tính. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa JTAF060-08D, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa JTAF064-03D, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa JTAF067-06D, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa JTAF067-06D. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa JTAF067-07D (1.0T) WHITE, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa K0257,K0369-K5489-K0116Zx (YV01-SDP001) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa kích thước 158*181.58*10 mm dùng để đóng gói nguyên liệu,307000315680 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa kích thước 215x152x13mm, đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa kích thước 300x133x26.5mm (GVA-KAI-001) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa kích thước 410x300x24mm (GVA-KAI-002) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa King Module (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa KL05378 BLACK, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa KL05378 GRAY CÔNG ĐOẠN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa KL05378 GRAY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa KODAK BOTTOM (E1-0079) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa KODAK TOP (E1-0080) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa KOREA 200M DU CAN (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa KOREA 200M MAIN CAN (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa KT: 495*395*125,mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa L1-R12 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LAA HOUSING (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LC048, kích thước 381*294*25 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LD12-20209 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LED COVER Tie Bar. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-05352A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-05353A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-05542B, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-05634A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-05741A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-05749A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-05874A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-05874A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-05928A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-05940B. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06079A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06130A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06131B hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06146A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06149A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06172A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06186A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06221A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06259A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06260A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06282A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06282B, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06282C, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06285B, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06286B, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa LJ69-06311A hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa loại A5. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa loại A6. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa loại A8. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa M0554CA màu xanh, dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa M10 5M TRAY-MODULE màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa M30S- MODULE màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa M31 TRIPLE màu đen, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa M31-QUAD-5M-FF MACRO (45EA) màu đen, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa M4826AA-phi 8.35 (D) màu xám, dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa M51(M31S)_12M_FF_REV01, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa M51_12M_FF(UW)_Auto Bonding, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa M51-M31S MODULE (M51 64M) màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa M51-M31S MODULE (M51 64M) màu đỏ dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa M6 dùng để đóng gói con lăn cao su. KT:320x510x34.8mm,theo đơn đặt hàng số: KVS-20-06-007.mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1100000681, kích thước: 368*268*142mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1100005106, kích thước: 180*261*24mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1100005949, kích thước: 170*240*16mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130002126, kích thước: 170*240*17mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130002175, kích thước: 365*261*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130002296, kích thước: 170*240*16mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130002300, kích thước: 170*240*16mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130002536, kích thước: 325*245*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130002741, kích thước: 180*291*18 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130002844, kích thước: 190*345*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130002898, kích thước: 190*345*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130002936, kích thước: 180*291*23mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130002980, kích thước: 291*180*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130002987, kích thước: 180*261*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130003316, kích thước: 360*261*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130003460, kích thước: 180*261*23mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130003462, kích thước: 180*281*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130003640, kích thước: 325*245*19 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130003658, kích thước: 190*345*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130003733, kích thước: 360*261*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130003751, kích thước: 190*345*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130003771, kích thước: 360*261*14mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130003781, kích thước: 325*245*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130003818, kích thước: 170*240*19mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130003871, kích thước: 360*261*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130003980, kích thước: 170*240*16mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130004000, kích thước: 360*261*18 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130004031, kích thước: 190*345*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130004182, kích thước: 180*291*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130004230, kích thước: 190*345*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130004236, kích thước: 190*345*20mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130004424, kích thước: 170*240*18mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130004541, kích thước: 170*240*19 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130004545, kích thước: 180*261*22mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã 1130005949, kích thước: 170*240*16mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã J500F (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã N960U Vol Key (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SM A205S OCTA (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SM- R170L POGO (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SM- R170R POGO VER 2 (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SM-A307FN SUB SUN-020 (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SM-A315F CTC SUN-039 (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SM-A515F SUB(SPL) (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SM-F700F FRC (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SM-T725 MIC (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SUN BOX 07 (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SUN-022 SM X1-CTC (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SUN-024 SM-G986B/U FRC (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SUN-025 SM-G981 FRC (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SUN-026 SM-A715F CTC (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SUN-029 SM-R175 POGO L FPCB (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SUN-030 SM-R175 POGO R FPCB (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SUN-031 SM-G988B-IF SUB (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SUN-032 SM-F700F_C2C_FPCB (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SUN-033 T975 DIGITIZER (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SUN-036 SM-A516N SUB (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SUN-037 SM-A716U SUB (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SUN-038 X1M_V1 REV0.1B (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SUN-040 SM-A716V FRC (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã SUN-041 SM-F707B FRC (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã TSI 410- GREAT FINGER (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã WC1 SENSOR-SG163 (S015) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã: PM02-001392A(202.5*112.5*83.5)mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã: PM02-001665A (167.5*112.5*85mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã: PM02-003119A(280*115*91mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã: PM02-003120B(280*115*91mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mã:PM02-000915A (169*113*83mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mẫu 56 ô (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO1960 SUB1 BODY,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO1960 SUB1 COVER,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO1960 SUB2 BODY,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO1960 SUB2 COVER,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO1C23 SUB1 BODY,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO1C23 SUB1 COVER,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO1C23 SUB2 BODY,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO1C23 SUB2 COVER,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO1C25 SUB1 BODY,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO1C25 SUB1 COVER,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO1C25 SUB2 BODY,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO1C25 SUB2 COVER,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO2769 SUB1 BODY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO2769 SUB1 BODY,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO2769 SUB1 COVER, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO2769 SUB1 COVER,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SO2769 SUB2 BODY,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ2780 SUB1 BODY,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ2780 SUB1 COVER,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ3720 SUB1 BODY,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ3720 SUB1 COVER,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ3721 SUB1 BODY NEW, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ3721 SUB1 COVER NEW, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ3721 SUB2 BODY NEW, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ3721 SUB2 COVER NEW, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ3750 SUB1 BODY,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ3750 SUB1 COVER,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ3750 SUB2 BODY,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ3750 SUB2 COVER,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ4460 SUB1 NEW BODY,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ4460 SUB1 NEW COVER,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ4460 SUB2 NEW BODY,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đen SZ4460 SUB2 NEW COVER,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đỏ SO1C23 SUB1 BODY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đỏ SO1C23 SUB1 COVER, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đỏ SO1C23 SUB2 BODY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đỏ SO1C23 SUB2 COVER, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đỏ SO1C25 SUB1 BODY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đỏ SO1C25 SUB1 COVER, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đỏ SO1C25 SUB2 BODY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đỏ SO1C25 SUB2 COVER, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đỏ SZ3720 SUB1 BODY,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đỏ SZ4460 SUB1 BODY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đỏ SZ4460 SUB1 COVER, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đỏ SZ4460 SUB2 BODY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa màu đỏ SZ4460 SUB2 COVER, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa mềm S-Koukou-SMT-T02 Tray Material: Apet conductive clear t0.7mm Prior to forming Size Tray: 275 x 226 x 10.80 (mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa META Cell đựng linh kiện, kích thước 400*370mm, chất liệu nhựa ABS, màu vàng nhạt, nsx BC System, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa META2_DB đựng linh kiện, kích thước 500x365mm, chất liệu nhựa ABS, màu đen, nsx ESD Work, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa MFZ67183304, dùng để đựng màn hình phụ điện thoại, kích thước 184*97*16.3mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa MFZ67183310, dùng để đựng màn hình phụ điện thoại, kích thước 184*97*16.3mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa MGO (Tray MGO) (263x375x39.6mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa MH-6. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa MMU35A 64T64R TRX PA SHIELD CAN WAVE (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa MMU35A TOP SHIELD (3EA PET) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa model LM140FZ1A (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa model PPA 957DB1-1 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa model PPA 957DB1-2 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa model SIM TRAY (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa model Tray cover (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa model TV 084 WUM-LSO (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa model TV 101 WUM ASO (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa MS1 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa N20 C2 Flash (LẬT). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa N20 C2 Flash (PS Đen). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa N20 C2 Flash (PS Đỏ). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NAM-KF200 HA Holder R01 170*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NAM-KF200 Tray sensor carrier JiG 125.5*259 mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NANO3 (215*195) BODY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NANO3 (215*195) COVER, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Nexpansion Blister- Die cut- 100770558 (L331xW101xH40)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NF-2000, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NG Common Tray red color 246*176*14.9mm (09-00-TAY-00224), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ngắn HV4/PK1HV4C002. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Nickle Module (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NIMBUS SR 65 ED LS,kích thước 465*355*14.3, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NIMBUS SR 65 ED SS,kích thước 465*355*14.3, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NIMBUS SR 65TC,kích thước 340*240*13.6, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NIMBUS SR 75 ED LS,kích thước 465*355*14.3, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NIMBUS SR 75 ED SS,kích thước 465*355*14.3, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NIMBUS SR 75TC,kích thước 340*240*13.6, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NSM-100XA HA Assy Tray black color 170*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NSM-100XA HA Assy Tray red color 170*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NSM-9008A HA2 R00 Tray black color 170*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NSM-9008A Matrix Tray black color 125.5*259 mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa NSM-9008A Matrix Tray yellow color 125.5*259 mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa OPTIMECH CANVAS2_VT_(OV010) (màu đen) dùng để đựng linh kiện điện tử (1 set khay + nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa OPTIMECH CANVAS2_VT_(OV010) (màu đỏ) dùng để đựng linh kiện điện tử (1 set khay + nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa OPTIMECH CANVAS2_VT_(OV010) (màu vàng) dùng để đựng linh kiện điện tử (1 set khay + nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa OPTIMECH CANVAS2_VT_(OV010) (màu xanh lá cây) dùng để đựng linh kiện điện tử (1 set khay + nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa OPTIMECH OV009 màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử (1 set khay + nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P (Tray P) (152.2x220x18mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P029-053, khay đựng 35 LO WP166-0014 (272x188x10MM) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-26. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P3A1117FA màu xám dùng để đựng linh kiện điện tử (1 set khay + nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-53. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-585,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P5M343AA màu đỏ dùng để đựng linh kiện điện tử (1 set khay + nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P5M343AA màu xám dùng để đựng linh kiện điện tử (1 set khay + nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P5M343AA màu xanh lá cây dùng để đựng linh kiện điện tử (1 set khay + nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P6S251AA thành phẩm màu xám dùng để đựng linh kiện điện tử (1 set khay + nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-101. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-106. Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-107. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-112. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-117. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-130. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-134. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-135. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-136. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-137. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-155. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-156. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-161. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-162. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-163. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-164. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-165. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-175. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-178. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-179. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-194. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-195. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-208. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-209. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-210. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-211. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-212. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-213. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-215. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-234. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-235. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-236. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-237. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-238. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-239. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-250. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-253. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-258. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-57. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-62. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-63. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-A-66. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PACKING TRAY PFY6680, KT: 239*146*10mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PAD TN CL-H R 697E 86560 dùng để đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PAL0503668/ 170*120*75 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PAL0503706/ 125*56*18 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PAL0503861/ 170*110*30 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PAL0503862/ 170*110*30 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PAL0503865/ 115*76*14mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PAL0503875/ L90*W70*H40mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PAL0503877/ 86*60*20 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PAL0503878/ 85*10 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PAL0904318/ 98*70*11 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PAL1207179/ 108*78*17 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PCB Boat Tape Remove Reverse Tray 18.09x10.9. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PCB Boat Tape Remove Reverse Tray 27x16.6. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA PE EP63-00344A (500x300x30mm) (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA PE EP63-00572A (560x340x25.8mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PET (NS9) dầy 0.5, Kích thước:(330 x330 x30)mm,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PET 12-24F, Kích thước:(246x246 x25)mm,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Pet 21 lỗ (380x290x30mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PET 302Y822010, KT: 280*400*22mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PET 859K17500, KT: 255*310*28mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PET 859K17530, KT: 255*310*28mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Pet A85Y3365-00A, KT: 380x335x20mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PET FD17M.Kích thước:(505x333 x48x0.6)mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PET HX4JC24. Kích thước:(504 x246 x18.5)mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PET KT:442*278*59.5mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PET NOTE 8 (405 * 360 * 20 * 0.6T) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PET RC5-5822, KT: 290*340*32mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PET RM2-5882, KT: 310*245*23mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa pet S2096-01-020, dày 0,7mm, 6 ô, kích thước 575*385*20mm, dùng đựng sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa pet S2096-02-062, dày 0.5mm, 4 ô, kích thước 575x385x12mm, dùng để đựng sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa pet S2096-02-074, dày 0,7mm, 3 ô, kích thước 575*385*15mm, dùng đựng sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa pet S2097-26-190, dày 0,7mm, 8 ô, kích thước 575*385*30mm, dùng đựng sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PET White SG-1139J, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-F-11. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa P-F-9. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PICO 23TD PA SHIELD CAN (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PICO 23TD TRX SHIELD CAN (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PJP-7619 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PJP-7620 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PJP-7623 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa PK5AST001 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa PK8AST001/(KVPB0099) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa PKCMPT001/(KVPC0129) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa PKHPST001/(KVP0173) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa PKLSFT001/ (KVP0049) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa PKLSFT002/ (KVP0049) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa PKLSUT001/(KVP0049) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa PKMAPT002/(KVPD0130) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa PKMAPT003/(KVPD0130) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PL1035SE màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, KT 170*170mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PL1035SE màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Plastic (dùng đựng linh kiện điện tử trong nhà xưởng) NG Tray Material: HD2100 t1.0mm Prior to forming Size Tray: 370x205x14.2(mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Plastic (dùng đựng linh kiện điện tử trong nhà xưởng) RJ63AA311-ZI-TP3 FUJI (BR) Shipping Tray Material: HD2100 t1.2mm Prior to forming Size Tray: 370x205x15.2(mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Plastic (dùng đựng linh kiện điện tử trong nhà xưởng) RJ63AEM11-ZI-PT2 Yutaka Tray Material: HD2100 t1.0mm Prior to forming Size Tray: 370x205x14.2(mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Plastic (dùng đựng linh kiện điện tử trong nhà xưởng) RJ63AEM11-ZI-TP2 Yutaka Tray Material: HD2100 t1.0mm Prior to forming Size Tray: 370x205x14.2(mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Plastic (dùng đựng linh kiện điện tử trong nhà xưởng) RJ63AER11-ZI-PT1 Sachi (QC) Shipping Tray Material: HD2100 t1.2mm Prior to forming Size Tray: 370x205x15.2(mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PLASTIC TRAY (plastic tray of mold U00134705220, kích thước: 405x315x24mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PLASTIC TRAY PFY5530, KT: 356*260*19.4mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PMVN-0832-A (50 hole) màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa POLYPROPYLENE TRAY- KV446, (1000 cái/thùng), dùng để đóng gói, sản xuất từ hạt nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PP GRAY BOTTOM TRAY T3MM, kích thước: 61.5 x 1060 x 1068 MM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PP GRAY UPPER TRAY T3MM; kích thước: 71.5 x 1060 x 1070 MM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PP kích thước 239*192*66mm-TR8-UPR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PP kích thước 336*236*17mm- ASD-LWR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PP kích thước 336*246*72mm-TR8-LWR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PP kích thước 337*237*32mm- ASD-UPR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PPSD720_Rev04-TRAY (BT) màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PPSD720-TOP màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PPSD821_Assy màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PPSD940 BT màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PPSD940 TOP màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PPSD940S ARRAY. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PPSDA50L R01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PPSDA50L TIE BAR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PPSDA50S R01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PPSDA50S TIE BAR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Product Blister (Upper)- KT: 118*87.5*16.7mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PS FOAM TRAY- K178, (500 cái/thùng), dùng để đóng gói, sản xuất từ hạt nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PS FOAM TRAY- K205, (500 cái/thùng), dùng để đóng gói, sản xuất từ hạt nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PS FOAM TRAY- K230, (500 cái/thùng), dùng để đóng gói, sản xuất từ hạt nhựa. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PS-200. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PVC (PVC JOINT 20050-0104).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa PX750, KT: 350x315x33mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-679619. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-679621. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-698842. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-720592. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-720594. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-720596. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-720600. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-729703. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-729707. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-730149. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-747852. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-749546. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-757483. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-761968. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-762244. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-762251. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-763558. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-763908. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-770506. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-770510. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-771673. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-772721. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-772723. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-773861. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-773865. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-774556. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-792744. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-792747. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-792851. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-792853. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-792854. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-792860. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-792863. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-792866. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-792868. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-792870. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-793815. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-793817. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-793820. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-793821. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-793822. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-794361. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-794371. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-795575. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-795732. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-797378. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-800428. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-800429. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-800471. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-800500. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-802935. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-813214. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-813215. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-813783. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-813787. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-813790. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-813791. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-814621. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-815660. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-817470. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-817477. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-817494. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-817495. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-817503. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-819336. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-819338, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-819846. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-819849. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-819850. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-819852. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-819858. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-825491. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-825492. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-825495. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-825499. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-825500. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-825502. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-825503. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-825504. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-825505. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-825506. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-825510. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826019. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826020. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826022. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826023. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826024. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826027. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826028. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826030. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826031. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826032. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826037. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826038. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826043. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826045. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826047. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826048. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826049. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826050. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826051. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826052. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826554. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-826555. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-827714. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-827715. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-828118. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-828121. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-828122. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-828123. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-828124. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-828928. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-828929. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-831755. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-832200. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-832202. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-832662. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-832664. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Q310-832665. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa QN67WB, kích thước 365*248*11.3 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa QN68UB, kích thước 365*248*11.3 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa QP ASSY A10V28(T2); QC: (301*231*10.5)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa QP ASSY A10V45(T3); QC: (303*232*13)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa QP ASSY A10V71(T4); QC: (304*225*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa QS2 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa R0.2 SM-A515FM SUB PBA(SK) 337 x 245 x 12T_40EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa R3-A90S-5G kích thước 350*260*15mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa R8 New Tray dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa RA99- TR0020.hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa RA99- TR0030. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa RF-PCB(250X80mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa RH2 (30 ô) T21; QC: (306*230*23.5)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa RH2 (T21), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa RH3 (18 ô) T22; QC: (308*231*41)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa RH4 (10 ô) T23; QC: (306*232*41)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa RRU36TA 4T4R-TRX (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa S-1R-24 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa S-1R-24 kích thước 550*450*20mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa S-267, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa S-348, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa S-3-R-8 kích thước 550*450*20mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Sanyo_5MAF REV01/TRY_SSY03A05_R.00_60[ea], size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SH-20. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SHIPPING TRAY N3D-VF001 TRAY size 243x173x14mm black dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SI2821 Pet Green 140 pcs, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SI-97 32 HOLE dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SL01 (9PCS). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SL01 6 SFT TRAY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SL01 ASSY (2PCS), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SL01 kích thước L460*W330*12*T0.8MM hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SL01_E1 (2PCS), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SL01_PCB (2PCS) GRAY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SL01-E1 POR TOP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM- P615-5M (TAB-A4-XL-5M) (100EA) dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM T867 DIGITIZER SGI-228 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM X1M RCV TVN-076 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM X1M V2 TVN-080 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 170*240mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM Y2-V2 TVN-053 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*170mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A102J 5M FF dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A102J B TO B PBA 337 X 245 X 12T _ 18EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A102J USB PBA TRAY 337 X 245 X 12T _36EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A102U USB PBA TRAY 337x245 x 12T Tray máy cắt router, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A202F B TO B PBA 337 X 245 X 12T _ 18EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A202F USB PBA 337 x 245 x 12T_30EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A205F HB PBA 337 X 245 X 330EA_12T, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A217F CTC PBA 337x245x12T_16EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A305FN MAIN C TO C PBA TRAY 377X245X12T_20EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A315F CAM DECO, Kích thước 310*260mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A315F SUB dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A415D SIDE KEY,kích thước 340*240*10, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A415F CTC PBA 337 x 245 x 12T_20EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A415F USB PBA 337 x 245 x 12T_30EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A505F USB PBA 337x 245 x 12T _ 20EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A516V SUB TVN-091 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A600N EARJACK MIC PBA 337x245x12T_80EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A715F CTC PBA 337 x 245 x 12T_16EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A71S-5G-V2 TVN-084 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 170*240mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A750F SUB PBA (VK) 337X245X14T_70EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A750F USB PBA 337 x 245 x 12T_36EA bóng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A750F USB PBA 337 x 245 x 12T_36EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A750F(24M FF) dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A8000 RCV+SENSOR PBA_337x245x12T_28EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A8000 SUB PBA(VK)_337x245x12T_60EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-A908N USB PBA 337 x 245 x 12T_8EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-F700F SUB PBA(VK) 337 x 245 x 12T_70EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-F707B SUB PBA(V/K), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-F707B-CTC TVN-088 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-F900U LOWER dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-F900U UPPER dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-F907N USB C2C PBA 337X245X12T_20EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-F916U LOWER CTC TVN-093 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-F916U LOWER CTC TVN-095 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G150 LCD IF PBA_337x245x12T_8EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G390F USB PBA_337 x 245 X 12T(70EA), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G8850/G885F USB PBA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G930V SUB BK dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G935F SUB (TSI-270) dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G935F_337 X 245 X 12T _70EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G950U SUB dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G955D USB PBA_337 x 245 x 12T(12EA), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G9600 USB PBA 337x245x12T_20EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G960D USB PBA 337x245x12T_20EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G960F SENSOR PBA 337x245x12T_56EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G965D USB PBA 337x245x12T_16EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G965U SUB PBA(PK) 337x245x12T_84EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G965U SUB PBA(VK) 337x245x12T_50EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G970U SUB PBA (VK) TRAY 337 X 245 X 12T _60EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G975U SUB PBA(V/K), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G981B MIC PBA 337 x 245 x 12T_70EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G981B SENSOR PBA 337 x 245 x 12T_40EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G981U USB PBA 337 x 245 x 12T_30EA bóng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G981U USB PBA 337 x 245 x 12T_30EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G986B SUB TVN-073 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G986D SUB,kích thước 340*240*10, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G988B CTC TVN-066 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G988B CTC,kích thước 340*240*10, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G988B MIC PBA 337 x 245 x 12T_70EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G988B TOF PBA TRAY MARKING 240 x 167, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G988U RCV CONTACT PBA 337 x 245 x 12T_432EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-G988U SUB,kích thước 340*240*10, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-J500F _ 245 X 337 X 12T_60EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-J530FM/DS CONTACT PBA_337 x 245 x 12T(420EA), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-J600F EARJACK MIC PBA 337x245x12T_80EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-J600F SUB PBA (PK) 337x245x12T_56EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-M105F[M10] dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-M205F SUB PBA(SK) 337 x 245 x 12T_60EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-M205F USB PBA 337x245x12T_35EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-M305F USB PBA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-N960U SENSOR PBA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-N970U USB PBA 337 x 245 x 12T_30EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-N971(D1) SPEN DET PBA 337 X 245 X 12.5T_50EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-N976(D2) SPEN DET PBA 337 X 245 X 12.5T_70EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-N976B USB PBA 337 x 245 x 12T_30EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-N976V RCV CONTACT PBA 337 x 245 x 12T_180EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-N981U SPEN DET PBA 337 x 245 x 12T_24EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-N986N FRC TVN-090 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-N986U FRC TVN-086 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-N986U SPEN DET PBA 337 x 245 x 12T_24EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-N986U SUB PBA(SK) 337 x 245 x 12T, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-P615 SENSOR PBA 337 x 245 x 12T_80EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-P615-8M (TAB-A4-XL- 8M-AF) dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-R825 MIC PBA 240 x 167 x 12T_72EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-R825U BAROMETER (GRAY),kích thước 340*240*10, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-R825U ECG BACK KEY (PS),kích thước 340*240*10, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-R825U POWERKEY (PS),kích thước 240*170*15, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-R835 MIC PBA 240 x 167 x 12T_72EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-R835U BAROMETER (PS),kích thước 240*170*15, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-R835U POWERKEY (PS),kích thước 340*240*10, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-R845U BAROMETER,kích thước 240*170*15, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-R855U BAROMETER,kích thước 240*170*10, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T307U CTC PBA 240x167x12T_6EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T395 BACK KEY dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*170mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T395 LCD EXT PBA 240x167x12T_6EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T395 SENSOR PBA 240x167x12T(36EA), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T515 SIM SOCKET PBA 240 x 167 x 12T_12EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T515[TAB A3 XL] dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T545 SUB PBA(SK) 240x167x12T_24EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T545 USB PBA 240 x 167 x 12T_12EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T583 LCD IF PBA 240x167x12T_4EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T595 EARJACK PBA TRAY 240X167X12T_36EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T595 GRIP HALL PBA 240x167x12T_36EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T595 IF PBA 240x167x12T_4EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T595 POGO MODULE PBA 240x167x12T_30EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T595 SUB MIC dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*170mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T725 MIC PBA 240 x 167 x 12T_32EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T825 SUB PBA(SK)_240x167X12T(15EA), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T835 MIC PBA 240x167x12T_35EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T835 SIM SOCKET PBA 240x167x12T_ ?EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T865 (TAB S5 A/A) dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T865 MIC PBA 240X167X12T_40EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T865 OCTA CTC PBA 240 x 167 x 12T_4EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T865 PEN DET-TVN-024 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T865-main dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T875 CTC PBA 240 x 167 x 12T_4EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T875 WIFI SUB PBA L 240 x 167 x 12T_28EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T875 WIFI SUB PBA R 240 x 167 x 12T_35EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T927A MIC KEY PBA 240x167x12T_8EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T976B BL CONTACT PBA 240 x 167 x 12T_28EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T976B BR CONTACT PBA 240 x 167 x 12T_30EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T976B TL CONTACT PBA 240 x 167 x 12T_30EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T976B TR CONTACT PBA 240 x 167 x 12T_30EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T976B WIFI CTC PBA 240 x 167 x 12T_42EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-T976B-IF-CTC TVN-087 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SM-W767 SIM SD SOCKET PBA 240 x 167 x 12T_15EA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN01 kích thước L460*W330*12*T0.8MM hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN0559 (M5.8) màu đen không bóng dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN0559 (M5.8) màu đỏ dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN0559 (M5.8) màu xanh da trời dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN0842A (11 PITCH) màu đen không bóng dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN0842A (11 PITCH) màu đỏ dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN0842A (11 PITCH) màu xanh lá cây dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN0842A (12.2 PITCH) màu đen không bóng dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN0842A (12.2 PITCH) màu xám dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN084H màu đỏ dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN084H màu xám dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN084H màu xanh lá cây dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN084H_64Hole(8F300_Lens 64Hole) màu xám dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN084J (New) màu xám dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN084J (New) màu xanh lá cây dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN084J (PHI 6.1-5.0) màu đen không bóng dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN084J (PHI 6.1-5.0) màu đỏ dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN084J (PHI 6.1-5.0) màu xám dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN084J (PHI 6.1-5.0) màu xanh lá cây dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN1233 (PHI 6.7-7.0) màu đỏ dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN1233 (PHI 6.7-7.0) màu xanh da trời dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN133K màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN133K màu đỏ dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN133K màu xám dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SN133K màu xanh lá cây dùng để đựng linh kiện điện tử (1set1 khay+1 nắp đậy), nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SO1B80 36 Pcs Pet Green, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SO2761 SUB2 Black, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SO2765 IRIS BLACK, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SO2820 Pet Blue 80pcs, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SO2820, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SO3581 HV03-SO3581-TRAY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SO3582 SUB1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SO3582 SUB2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SPACE MODULE (Rev5) màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SSY024H 5M FF REV00, size 240*170mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ST300- 8PCS. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa STAR 2, size 243*173mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa STAR INNER HOUSING BLACK, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Star Tray (Module tray) màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa STC430AB6, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa STC430AB6/STC430AC4 (YV01-C00008) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa STC430AB6/STC430AC4 (YV01-C00008), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa STC550AZ8/STS550AU9/STC550AZ9 (YV01-C00002), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa STC650AC1/STC650AC2 (YV01-C00003) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa STC650AC1/STC650AC2 (YV01-C00003), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa STC750A37/STS750A26/STC750A38 (YV01-C00004), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa STM Rugen Tray kích thước: 400*260MM (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa STS490A81/STS490A97, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa STS490A81/STS490A97/STC490A98 (YV01-C00007) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa STS490A81/STS490A97/STC490A98 (YV01-C00007), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa STS550AU9/STC550AZ9/STC550AZ8 (YV01-C00002) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SVG550F34 (YV01-C00021) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SVG550F34 (YV01-C00021), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SVM320AX5 (YV01-C00010) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SVM320AX5 (YV01-C00010), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SVM550F18 (YV01-C00013) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SVM550F18 (YV01-C00013), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SW01 (6PCS). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SW01 6 SFT TRAY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SW01 ASSY (2PCS), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SW01_E1 (2PCS), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SW01_PCB (2PCS) GRAY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SW01-E1 POR TOP, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SZ3720 36pcs Pet Green, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa SZ3721 36pcs abs black, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa T0, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa T032-121, khay đựng 48 LO WP166-0102 (320x260x20MM) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa T043-023, khay đựng 30 LO WP166-0101 (320x260x25MM) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa T17, KT:: 495*325*31mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa T355, size 243*173mm dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa T36; QC: (307*230*19)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa T38; QC: (229*305*16)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa T39; QC: (308*233*13)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa T395 WACOM dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa T40; QC: (307*233*14)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa T42; QC: (235*309*16)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa T53; QC: (304*227*25.5)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa T865 WACOM BRIDGE FPCB-TVN25 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TA SOLENNOID ASSY LOWER (234*327*69)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TA SOLENNOID ASSY UPR (234*327*30.3)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TAB Active 8M FF dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TAB ADVANCED2 CTC FPCB dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TAB S4 LV 13M design dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TAB S5-MODULE REV01 TRAY màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TAB S7 DUAL dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TAB S7+ DUAL dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa tấm sóng; QC: (352*200*11)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TR- EER25B-B (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TR- EI16B-A (PET) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TR-14 PS 0.4 (24mm x 255mm x458mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TR-27 APET T0,8 (60mm x 261mmx462mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TR58 TRAY-LWR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TR58 TRAY-UPR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Tray 6P0513010 BP PACK (384X175X41.9)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa Tray 6P0544010 BP PACK (404x187x57.7)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA TRAY CB- NQ 24C (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA TRAY CB- NQ 36C (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Tray CD 05, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Tray công đoạn Router SM-A102J USB PBA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa- Tray CU11&CU26 (L523*W353*H30mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Tray FILM (xk)
- Mã HS 39239090: KHAY NHỰA TRAY FOR IRO JITEN (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TRAY LAMBDA (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TRAY PA10901006A dùng để đựng linh kiện điện tử KT (46 x 38) Cm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Tray PL 6.7 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TRAY SM-1000 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TRAY SM-30 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Tray UTG (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TR-EER28H-A (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TR-EER28N-A (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TR-EI16B-A (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa trên- 50EA HV16/PKHV16T001. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa trên GHP/PK1GHPT002. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa trên HV10/PK1HV1T001. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa trên- Tray Lip Endoneedle Neo (340mmx100mmx11mmH); hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Triple TA C R02 black color (06-00-TRY-00066), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Triple TA_B size 243*173mm black (06-00-TRY-00049), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TS01 kích thước 263.8*208.6*43.2mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TSI 300 SM-G935F SUB dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TSI 355 (TAB-S3-SD SIM) dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TSI 358 (VMG0955) dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TSI 381 TAB ACTIVE2 HOMEKEY dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TSI 463 G960U FPCB dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TSI-141 DRIVE TO NETWORK dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TSI-317 ELITE SIDE KEY dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TSI384- A310D dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TSI-483-LJ41-15233A dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TSI495-SM-N960U Sensor dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TV10.4,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TV101WUM-AS2,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TV104 KT (420*290*0.7) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TVN-031 SM-T545 DRX FPCB dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*170mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TVN-050 SM-G715FN SUB dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TVN-051 SM-G981B RCV dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TVN-057 SM-T307U LCD FPCB dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa TVN-064 SM-A7160 SUB dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa UH01 WINDOW TRAY BODY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa UH01 WINDOW TRAY COVER, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa UM-01 kích thước 263.79*213.1*31.2mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa UM23 B (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa US01 kích thước 263.79*208.59*39.4mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa UT4, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa V19 55, chất liệu nhựa PS, dùng đựng linh kiện để sản xuất màn hình tivi, kích thước 640*470*3.0T, màu đen, xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa V19 S-PCB 65, chất liệu nhựa PS, dùng đựng linh kiện để sản xuất màn hình tivi, kích thước 467.66*449.75*2.1T, màu đen, xuất xứ Việt Nam, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VD01 kích thước 263.79*208.59*34.5mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VD01-PAD TRAY Ver 2, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VG01 PANEL TRAY VER1 (2020-04-10), kích thước: 550*450*1.0T. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VG01-PAD TRAY Ver 0, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VH-006, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VH-007, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VH01 kích thước 263.79*208.59*37.2mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VOP13069B MIC PBA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VQ01 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VSM V640 13M FF dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 12.3-6.1-4.0T ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 16.5-12.5-3.85T ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 18.4-13.4-6.0T ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 19.0-12.5-4.0T ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 20.57-20.36-13.5T ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 20.57-20.36-13.5T-B ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 208 CASE REAR L kích thước 193*189*19.3mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 208 CASE REAR R kích thước 193*189*19.3mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 55.36-50.12-6.2T ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 6.0-2.9-7.0T ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 6.2-8.2-8.0T ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 65.06-38.14-7.0T ANT kích thước 240*165*14.2mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 67.49-24.31-4.47T ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 67.8-21.85-9.0T ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 74.77-23.55-8.2T ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 76.47-47.85-6.6T ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 76.68-40.72-8.2T ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 77.48-41.84-8.7T ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT P.S 86.54-29.56-8.50T ANT dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa VT01-COVER PAD, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa WGA6 BLISTER BOTTOM-ICH 1335 dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa WGA6 PUSH_BLISTER TOP-ICH 1336 dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa WGA6 TS_BLISTER TOP-ICH 1337 dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa WN01 kích thước 263.79*208.59*37.2mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa WP01 kích thước 263.79*208.59*37.2mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa WQ01 kích thước 263.79*208.59*37.2mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa WQ01-WP01 PAD TRAY(D04), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa WS04 COVER PAD Ver 1.0, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa X COVER 4S màu đen dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa xanh, size 75 inch QUHD REV (Blue plastic tray 75"QUHD REV (LJ69-05949A)), dùng để vận chuyển màn hình tivi, đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa xanh, size 75 inch UF (Blue plastic tray 75" UF LJ69- 05756C), dùng để vận chuyển màn hình tivi, đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa xanh, size 82 inch (Blue plastic tray 82" (LJ69-05779A), dùng để vận chuyển màn hình tivi, đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa xanh, size 82 inch QUHD (Blue plastic tray 82"QUHD (LJ69-05868A), dùng để vận chuyển màn hình tivi, đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa XL01 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa xốp đóng gói 530L*330W*27T.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa xốp đóng gói 530L*330W*34T.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa xốp dùng để đựng tấm màn hình cho điện thoại POLED, Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa xốp dùng để đựng tấm màn hình cho ô tô, Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa xốp dùng để đựng tấm màn hình cho TV OLED 55 inch, Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa xốp dùng để đựng tấm màn hình cho TV OLED 55inch, Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa xốp dùng để đựng tấm màn hình cho TV OLED 65inch Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa xốp dùng để đựng tấm màn hình cho TV OLED 77inch, Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa xốp dùng để đựng tấm màn hình cho TV OLED 77inch, Hàng đã qua sử dụng. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa XS01 kích thước 263.79*213.12*37mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Y (LWR) (300*205*48)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa Y (UPR) (306*220*29.5)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa YB1027STL trắng sứ dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa YB1027STL trắng trong dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa YB438SCA dùng để đựng linh kiện điện tử, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa YSI-96 dùng để đựng linh kiện điện tử, kt 240*340mm, nsx Tipack Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa YV (No.1) 250*200*15mm (100 lỗ) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa YV (No.3) 262*210*25mm (50 lỗ) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ZEUS1 15 Front-B màu đen KT: 414*307*1.2 MM.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ZEUS1 15 Front-B màu xanh lá KT: 414*307*1.2 MM.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ZEUS2 13 FRONT-màu xanh lá KT: 378*277*27*5 MM.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ZEUS2 13 UPPER màu xanh dương KT: 378*277*27*5 MM.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ZEUS2 15 FRONT-A màu trắng KT: 428*307*27.5 MM.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ZEUS2 15 UPPER màu trắng KT: 428*307*27.5 MM.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa ZEUS2 15 UPPER màu xanh dương KT: 428*307*27.5 MM.Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa(KT:L378*330*H31) dùng để đóng gói con lăn cao su dùng cho RC4-0938,theo đơn đặt hàng số: KVS-20-06-007.mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa(Tray) AMB676VT01 MAIN REV 1.0 (20200413), kích thước (dài x rộng)366*312mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa/150*100*75 mm, hàng mới: 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa/250*150*120 mm, hàng mới: 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa/VMF0900-5500101/. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa/VMT0976-5500102/. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_00005228(91269923)-PO#4514249545 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_00005228(91269923)-PO#4514317573 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_00013389(91333696)-PO#4514197296 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_00019460(90544267)-PO#4514196467 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_00034785(91174628)-PO#4514335726 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_00041410(91639841)-PO#4514386357 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_90707220(91239366)-PO#4514197291 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_90707220(91239366)-PO#4514197292 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_90707220(91239366)-PO#4514249538 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_91435550(91173536)-PO#4514317482 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_91435550(91173536)-PO#4514343926 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_91494176(91176993)-PO#4514208693 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_91494176(91176993)-PO#4514255172 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_91652181(90530656)-PO#4514351111 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_91652183(91892079)-PO#4514197310 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_91652183(91892079)-PO#4514232757 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_95927419(99355630)-PO#4514196473 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_95927419(99355630)-PO#4514196475 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_96543664(97402508)-PO#4514269203 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_97079269(97402504)-PO#4514375265 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_Model RJ63AA311-ZI-T3 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_Model RJ63AEM11-ZI-T2 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_Model RJ63AER11-ZI-T1 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_Model RJ63YCM11-ZI-T0 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_Model RJ65JF400-ZI-T2 White (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa_Model RJ65JF500-ZI-T2 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa-603 inner Pad-1, (138.2x95.2x49.7)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay Nhựa-AB-TP12C Tray (L600xW460xH470mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa-GM Liner Coil Plastic tray (425*255*41.4mm) HV989402-0100 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa-KNS plastic tray Bottom (255*210*57mm) 989131-6010 (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa-Tray CU12 (L523*W353*H30mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa-Tray OVNC-038-06 (450x300x36)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa-Tray OVNC-039-06, (450x300x65)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa-Tray OVNC-040-06 (450x300x80)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa-Tray OVNC-041-04 (450x300x35)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay nhựa-Tray SC Simplified (L245*W170*H9.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Khay OVNC-043-12 (ZOH610060009), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay OVNC-044-06 (ZOH610070009), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay pet 6pcs. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay PII bằng nhựa POM,KT: 125x120x7mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay STN SOL-LWR 337*238*38mm- STN LOW. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay STN SOL-UPR 337*238*23mm- STN UPR. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay thiết bị, kích thước 300x180x12mm, chất liệu bằng nhựa, dùng để đựng sản phẩm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay TNGA PE-NCS-190128IN bằng nhựa POM,KT: 123x85x17mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay TNGA PE-NCS-190128Wd bằng nhựa POM,KT: 86x78x36.5mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp (DG-OA) dùng để đóng gói hàng hóa. Kích thước là 493x336x41mm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp (SG-O) dùng để đóng gói hàng hóa. Kích thước là 493x336x41mm hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp (SG-O) dùng để đóng gói hàng hóa. Kích thước là 493x336x41mm hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp BN69-19352A, kích thước (522x300x440)mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp chống tĩnh điện kích thước: 600x630x30. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp dùng để đựng bảng mạch điều khiển TV OLED 55", kích thước (935*160*129)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp dùng để đựng bảng mạch in điều khiển của màn hình TV OLED 55 inch, kích thước (935*160*129)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp dùng để đựng bảng mạch in điều khiển của màn hình TV OLED 55 inch, kích thước (970*195*114)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp đựng tấm màn hình hiển thị trong ô tô, kích thước (556*356*28)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp HCTĐ (hồng chống tĩnh điện), kích thước 49ly 525*338mm Danpla PAD CUSHION TRAY BODY-BOTTOM ML69-00490R. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp HCTĐ (hồng chống tĩnh điện), kích thước 49ly 525*338mm Danpla TRAY BODY BOTTOM ML69-00469J. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp KDDI700/800 SHIELD CAN 8 slot ESD Pink color, kích thước (500x240x330)mm-EA04-110190. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp màu hồng 40 Pack, 3.0 Pink-Foam 965014110 (L483*W233*H121)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp PE Foam-EP-3005 (498x180x120)mm, Pe foam anti (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp PSP, dùng để đóng gói, bao bì hàng hóa. (100 cái/01 túi và 10 túi/01 thùng Cartons). Code K235. (VY-10-15M). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay xốp PSP, dùng để đóng gói, bao bì hàng hóa. (100 cái/01 túi và 10 túi/01 thùng Cartons). Code K248. (VN-12-17H3). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khay-NS11 bằng nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay-NS14 bằng nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay-NS2 bằng nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay-NS3 bằng nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khay-NS6 bằng nhựa. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khổ PE kích thước 2m, dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100%, xuất xứ tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39239090: Khổ PE kích thước 80cm, dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100%, xuất xứ tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39239090: Khóa bấm bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: Khóa nhựa (Khóa kẹp đai). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khóa nhựa dây đai (bọ nhựa) (xk)
- Mã HS 39239090: Khung chụp pallet nhựa-Used Plastics Top Frame (1000 X1200MM)-(Bao bì đóng gói đả qua sử dụng chất lượng còn lại 80%) (xk)
- Mã HS 39239090: Khung pallet bằng nhựa kích thước 144x113x2.5cm. Hàng đã qua sử dụng mới 90%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khung pallet nhựa, kích thước 144x113x2,5cm, (xk)
- Mã HS 39239090: Khung pallet nhựa, kích thước 144x113x2,5cm.hàng đã qua sử dụng mới 90%. (xk)
- Mã HS 39239090: Khung ràng nhựa màu đen NVTF 1210.PPS-BK-STOPPER. kích thước 1205mm x 1005mm x 30 mm. hàng VNSX mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khung ràng nhựa màu xanh NVTF 1210-PEA-STOPPER-BLUE C, kích thước: 1205mm x 1005mm x 30mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Khuy nẹp nhựa Z-CLIP 30X25, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: KMW04/ Khay nhựa (Tray) Aging sản phẩm MBF BZVC000945, kích thước (350*580*45)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: KN18CWAH10/ Khay (đế) nhựa PET (39*22*3)cm (xk)
- Mã HS 39239090: KN20VIC140/120/ Khay nhựa (140*120*23)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KP10/ Khay nhựa PP 5B (345*265*32)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KP42/ Khay nhựa PP M82876(350*230*20)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS04/ Khay nhựa PS 01-0702-0003 (315*285*85)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS05/ Khay nhựa PS 01-0702-0004 (320*290*90)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS136/ Khay nhựa PS BLS K-1000-025 VF (335*160*16)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS137/ Khay nhựa PS BLS K-1000-056 VF (335*228*19)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS139/ Khay nhựa PS BLS K-1000-397 VF (335*160*16)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS140/ Khay nhựa PS BLS K-1000-402 VF (335*160*16)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS178/ Khay nhựa PS (240*170*16)mm 307000217925 (xk)
- Mã HS 39239090: KS199/ Khay nhựa PS U122386T00(385*245*40)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS207/ Khay nhựa PS (240*170*16)mm 307001701881 (xk)
- Mã HS 39239090: KS22/ Khay nhựa PS BLS K-1000-004 VF (335*160*10)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS229/ Khay nhựa PS EMB K-9663S-0801 VF (xk)
- Mã HS 39239090: KS23/ Khay nhựa PS BLS K-1000-009 VF (335*160*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS24/ Khay nhựa PS K-1000-011 VF(335*160*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS25/ Khay nhựaPS BLS K-1000-014 VF (335*160*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS255/ Khay nhựa PS EMB K-9631S-3702 VF (xk)
- Mã HS 39239090: KS257/ Khay nhựa PS EMB K-9663S-0802 VF (xk)
- Mã HS 39239090: KS259/ Khay nhựa PS EMB K-9681S-0802 VF (xk)
- Mã HS 39239090: KS26/ Khay nhựa PS BLS K-1000-015 VF (335*160*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS260/ Khay nhựa PS EMB K-9681S-1002 VF (xk)
- Mã HS 39239090: KS261/ Khay nhựa PS EMB K-9681S-4002 VF (xk)
- Mã HS 39239090: KS262/ Khay nhựa PS BLS K-1000-039 VF_EXP (335*160*22)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS27/ Khay nhựa PS BLS K-1000-016 VF (335*160*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS270/ Khay nhựa PS (240*170*19)mm 307001702310 (xk)
- Mã HS 39239090: KS271/ Khay nhựa PS (240*170*19)mm 307001702311 (xk)
- Mã HS 39239090: KS273/ Khay nhựa PS BLS K-1000-017 VF_EXP(335*160*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS279/ Khay nhựa PS (240*170*16.8)mm 307001706598 (xk)
- Mã HS 39239090: KS28/ Khay nhựa PS BLS K-1000-017 VF (335*160*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS302/ Khay nhựa PS (240*170*19)mm 307000222052 (xk)
- Mã HS 39239090: KS303/ Khay nhựa PS (240*170*16)mm 307001700868 (xk)
- Mã HS 39239090: KS304/ Khay nhựa PS G650-04107-06 (540*410*34)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS307/ Khay nhựa PS BLS K-1000-439 VF_EXP(350*350*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS308/ Khay nhựa PS BLS K-1000-438 VF_EXP(350*350*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS309/ Khay nhựa PS 2122516212TRMD (360*165*30.5)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS31/ Khay nhựaPS BLS K-1000-050 VF (335*160*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS310/ Khay nhựa PS 2122519400TRMD (360*165*24)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS311/ Khay nhựa PS (240*170*19)mm 307001705463 (xk)
- Mã HS 39239090: KS312/ Khay nhựa PS (240*170*19)mm, 307001705462 (xk)
- Mã HS 39239090: KS313/ Khay nhựa PS (240*170*19)mm, 307001705464 (xk)
- Mã HS 39239090: KS314/ Khay nhựa PS (240*170*19)mm, 307001705465 (xk)
- Mã HS 39239090: KS315/ Khay nhựa PS (240*170*19)mm 307000222054 (xk)
- Mã HS 39239090: KS316/ Khay nhựa PS (240*170*19)mm, 307001701374 NEW (xk)
- Mã HS 39239090: KS317/ Khay nhựa PS (240*170*19)mm, 307001701375 NEW (xk)
- Mã HS 39239090: KS318/ Khay nhựa PS (240*170*19)mm, 307001701376 NEW (xk)
- Mã HS 39239090: KS319/ Khay nhựa PS (240*170*19)mm, 307001701377 NEW (xk)
- Mã HS 39239090: KS32/ Khay nhựaPS BLS K-1000-070 VF (335*160*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS320/ Khay nhựa PS G651-04810-05(510*410*45)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS321/ Khay nhựa PS BLS K-1000-437 VF_EXP (350*350*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS40/ Khay nhựa PS K-13007B-03-36 VF (330*230*20) mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS41/ Khay nhựa PS K-13007B-04-36 VF (330*230*16.8) mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS43/ Khay nhựaPS BLS K-13056B-01-10 VF(330*165*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS52/ Khay nhựa PS (240*170*16)mm 307001700993 (xk)
- Mã HS 39239090: KS53/ Khay nhựa PS (240*170*16)mm 307001700995 (xk)
- Mã HS 39239090: KS54/ Khay nhựa PS (240*170*16)mm 307001700991 (xk)
- Mã HS 39239090: KS57/ Khay nhựa PS (240*170*17.3)mm 307000222051 (xk)
- Mã HS 39239090: KS60/ Khay nhựa PS (240*170*19)mm 307001700850 (xk)
- Mã HS 39239090: KS61/ Khay nhựa PS (240*170*19)mm 307001700851 (xk)
- Mã HS 39239090: KS62/ Khay nhựa PS (240*170*19.4)mm 307000222646 (xk)
- Mã HS 39239090: KS73/ Khay nhựaPS BLS K-1000-010 VF (335*160*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS74/ Khay nhựa PS BLS K-1000-031 VF (335*160*15)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS77/ Khay nhựa PS BLS K-1000-108 VF (335*160*17)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KS94/ Khay nhựa PS 9B4GTRAY1801 (360*260*18)mm (xk)
- Mã HS 39239090: KVN68-NB-Y0926/ VC00525- Khay đóng gói sản phẩm bằng nhựa IP-315 (xk)
- Mã HS 39239090: KVN72-NB-XVB1412/ VC00529- Khay đóng gói sản phẩm bằng nhựa IP-319 (xk)
- Mã HS 39239090: KVP0225/ Khay nhựa đựng sản phẩm (xk)
- Mã HS 39239090: KYB-TRAY-001-0620/ Vách ngăn PR PTE 0.5 clear (xk)
- Mã HS 39239090: L06/L11/ Khay nhựa L06/L11 làm từ nhựa plastic, kích thước 205*67*10 mm, dùng trong đóng gói, vận chuyển, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: L06/L11/L06.CT/ Khay nhựa L06/L11/L06.CT làm từ nhựa plastic, kích thước 115*70*17 mm, dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: L-1 R-13 VER.1/ Khay tĩnh điện bằng nhựa L-1 R-13 VER.1 (xk)
- Mã HS 39239090: LA061WQ-TD08/ Khay tĩnh điện bằng nhựa LA061WQ-TD08 (xk)
- Mã HS 39239090: LA103WF5-SL08/ Khay tĩnh điện bằng nhựa LA103WF5-SL08 (xk)
- Mã HS 39239090: LAM03/ Bao bì nhựa dùng để đóng gói mì LAMINATED PACKAGING MATERIAL (290mm x 1500M) (1 cuộn 8.823 gói) (xk)
- Mã HS 39239090: LAM03/ Bao bì nhựa dùng để đóng gói mì LAMINATED PACKAGING MATERIAL (290mm x 1500m) (1cuộn8.823 gói) (xk)
- Mã HS 39239090: LAM07/ Bao bì nhựa dùng để đóng gói mì LAM. PACKAGING MATERIAL 6 PACK (640mm x 1000M) (1cuộn3,846gói) (xk)
- Mã HS 39239090: LEH 156001/ Xốp chèn lót.Kích thước(Dài438mm x Rộng 536mm x Cao 159.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LEH 157001/ Xốp chèn lót.Kích thước(Dài438mm x Rộng 238mm x Cao 242mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LEH049001/ Xốp chèn lót.Kich thuoc:(Dài 485mm x Rong 438mm x Cao 159.5) (xk)
- Mã HS 39239090: LEH049-338-1/ Xốp chèn lót mã LEH049001 (xk)
- Mã HS 39239090: LEH058001/ Xốp chèn lót.Kich thuoc:(Dài 438mm x Rong 187mm x Cao 242mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LEH156-338-1/ Xốp chèn lót mã LEH156001 (xk)
- Mã HS 39239090: LEH893001/ Xốp chèn lót.Kich thuoc:(Dài 438mm x Rong 210mm x Cao 242mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LEH900001/ Xốp chèn lót.Kích thước(Dài416mm x Rộng 461mm x Cao 148.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LEH901001/ Xốp chèn lót. Kích thước (Dài 416mm x Rộng 175mm x Cao 223mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LEH902001/ Xốp chèn lót. Kích thước(Dài 416mmx Rộng 198mmx Cao 223mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LEH909001/ Xốp chèn lót. Kích thước(Dài 512 mm x Rộng 416mm x Cao 148.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LEH909-338-1/ Xốp chèn lót mã LEH909001 (xk)
- Mã HS 39239090: LEH910-338-1/ Xốp chèn lót mã LEH910001 (xk)
- Mã HS 39239090: LEH923-338-1/ Xốp chèn lót mã LEH923001 (xk)
- Mã HS 39239090: LEM116-338-1/ Xốp chèn lót mã LEM116001 (xk)
- Mã HS 39239090: LEM117-338-1/ Xốp chèn lót mã LEM117001 (xk)
- Mã HS 39239090: LEM118-338-1/ Xốp chèn lót mã LEM118001 (xk)
- Mã HS 39239090: LEM136-338-1/ Xốp chèn lót mã LEM136001 (xk)
- Mã HS 39239090: LEM137-338-1/ Xốp chèn lót mã LEM137001 (xk)
- Mã HS 39239090: LEM138-338-1/ Xốp chèn lót mã LEM138001 (xk)
- Mã HS 39239090: LEM143001/ Xốp chèn lót. KT (Dài 552mm x Rộng 497mm x Cao 202.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LEM147001/ Xốp chèn lót. Kích thước(Dài 301mm x Rộng 56mm x Cao 40mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LEO1/105x51x17/ Vỉ nhựa làm từ màng nhựa plastic, kích thước 105*51*17 mm, dùng trong đóng gói,vận chuyển hàng hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LEO1/107*88*37/ Vỉ nhựa làm từ màng nhựa plastic, kích thước 107*88*37 mm, dùng trong đóng gói,vận chuyển hàng hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LEO1/130x110x38/ Vỉ nhựa làm từ màng nhựa plastic, kích thước 130*110*38 mm, dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LEO1/130x110x38/ Vỉ nhựa làm từ màng nhựa, kích thước 130*110*38 mm, dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LEO1/145*135*65/ Vỉ nhựa làm từ màng nhựa plastic, kích thước 145*135*65 mm, dùng trong đóng gói,vận chuyển hàng hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LEO1/145x135x65/0.5/ Vỉ nhựa làm từ màng nhựa plastic, kích thước 145*135*65 mm, dùng trong đóng gói,vận chuyển hàng hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LEO1/150*60*198/ Vỉ nhựa làm từ mạng nhựa plastic, kích thước 150*60*198 mm, dùng trong đóng gói,vận chuyển hàng hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LEO1/150x60x198/0.83/ Vỉ nhựa làm từ màng nhựa plastic, kích thước 150*60*198 mm, dùng trong đóng gói,vận chuyển hàng hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LEO1/170x165x66/ Vỉ nhựa làm từ màng nhựa plastic, kích thước 170*165*66 mm, dùng trong đóng gói,vận chuyển,mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LEO1/186x153x100/ Vỉ nhựa làm từ màng nhựa plastic, kích thước 186*153*100 mm, dùng trong đóng gói,vận chuyển hàng hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LEO1/30x28/J/ Móc hình chữ J làm từ nhựa plastic, kích thước 30*28 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LEO1/325x210x58/ Vỉ nhựa làm từ màng nhựa plastic, kích thước 325*210*58 mm, dùng trong đóng gói,vận chuyển,mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LEO1/325x210x58/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 325*210*58 mm, dùng trong đóng gói,vận chuyển,mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LEO1/6x4/ tấm cách ly (hay gọi là vách ngăn) làm từ màng nhựa plastic, kích thước 6"x4", dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LEO1/6x4/ tấm cách ly (hay gọi là vách ngăn) làm từ màng nhựa, kích thước 6"x4 ", dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LG010 Ver.1/ Khay tĩnh điện bằng nhựa TRAY LG CARIER ANT VER.1 (LG010) (xk)
- Mã HS 39239090: LG-WHEEL/ Vòng bánh xe nhựa để đóng gói sản phẩm Led 7"-2"*12mm) (CARRIER WHEEL(7"-2"*12mm)-Hàng lỗi xuất trả thuộc tk 101480643830 (28/06/2017) dong 6 (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-03164B-S2/ Khay nhựa mã LJ69-03164B (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05491C-S2/ Khay nhựa mã LJ69-05491C (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05491D-S2/ Khay Nhựa mã LJ69-05491D (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05499B/ Tấm đỡ cố định sản phẩm bằng nhựa PC (dùng để chèn lót), mã LJ69-05499B (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05499B/ Tấm đỡ cố định sản phẩm bằng nhựa PC (dùng để chèn lót), mã LJ69-05499B/ VN(xuất trả mục hàng số 1 theo tờ khai: 103084498310 ngày 02.01.2020) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05499D/ Tấm đỡ cố định sản phẩm bằng nhựa PC (dùng để chèn lót), mã LJ69-05499D (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05499D/ Tấm đỡ cố định sản phẩm bằng nhựa PC (dùng để chèn lót), mã LJ69-05499D(xuất trả mục hàng số 1 theo tờ khai nhập khẩu '103148646900/103148752120 ngày 14.02.2020 (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05544B-S2/ Khay nhựa mã LJ69-05544B (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05565B-S2/ Khay nhựa mã LJ69-05565B (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05566A-S2/ Khay nhựa mã LJ69-05566A (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05598A-S2/ Khay nhựa mã LJ69-05598A (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05599B-S2/ Khay Nhựa mã LJ69-05599B (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05667A/ Tấm đỡ cố định sản phẩm bằng nhựa PC (dùng để chèn lót), mã LJ69-05667A (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05667A/ Tấm đỡ cố định sản phẩm bằng nhựa PC (dùng để chèn lót), mã LJ69-05667A/ VN(xuất trả mục hàng số 2 theo tờ khai: 103084498310 ngày 02.01.2020) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05667C/ Tấm đỡ cố định sản phẩm bằng nhựa PC (dùng để chèn lót), mã LJ69-05667C (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05667C/ Tấm đỡ cố định sản phẩm bằng nhựa PC (dùng để chèn lót), mã LJ69-05667C(xuất trả mục hàng số 3 theo tờ khai nhập khẩu 103138117020 ngày 07.02.2020 (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05913B Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-05943A Khay nhựa (555*365*19.7mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06140A Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06145A Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06149A Khay nhựa (556*367mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06154A Khay nhựa (556*367mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06162B Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06163A Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06165A Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06186A Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06198A Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06223A Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06225A Khay nhựa (590*410*60mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06226A Khay nhựa (590*410*60mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06234A Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06244B Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06271B Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06279A Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06291A Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ69-06302A Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJ97-06921A-S2/ Khay Nhựa mã LJ97-06921A (xk)
- Mã HS 39239090: LJA023001/ Xốp chèn lót. Kích thước(Dài 304mm x Rộng 288mm x Cao 110mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LJA024001/ Xốp chèn lót. Kích thước(Dài 304mm x Rộng 288mm x Cao 110mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LMP032M484A BLU/ Khay tĩnh điện bằng nhựa LMP032M484A BLU (xk)
- Mã HS 39239090: Lô cuốn sản phẩm bằng nhựa (HSMD ELEMENT RELL), kích thước: 380*180*56mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Lô cuốn sản phẩm bằng nhựa (SMD SHIELD CAP-1 RELL), kích thước: 380*80*16mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Lô cuốn sản phẩm bằng nhựa (SMD SHIELD CAP-2 RELL), kích thước: 380*80*16mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Lõi cuộn nguyên liệu, chất liệu bằng PVC (hàng là phương tiện đóng gói quay vòng, tạm nhập trong vòng 6 tháng) PVC CORE (xk)
- Mã HS 39239090: Lõi cuộn nguyên liệu, chất liệu bằng PVC (hàng là phương tiện đóng gói quay vòng, tạm nhập trong vòng 6 tháng) PVC CORE (T2) (xk)
- Mã HS 39239090: Lõi cuộn nguyên liệu, chất liệu bằng PVC (hàng là phương tiện đóng gói quay vòng, tạm nhập trong vòng 6 tháng) SCFRP1480 CORE (xk)
- Mã HS 39239090: Lõi cuộn nguyên liệu, chất liệu bằng PVC (hàng là phương tiện đóng gói quay vòng, tạm nhập trong vòng 6 tháng). PVC CORE (xk)
- Mã HS 39239090: Lõi cuộn nguyên liệu, chất liệu bằng PVC (hàng là phương tiện đóng gói quay vòng, tạm nhập trong vòng 6 tháng). PVC CORE (T2) (xk)
- Mã HS 39239090: Lõi cuộn nguyên liệu, chất liệu bằng PVC (hàng là phương tiện đóng gói quay vòng, tạm nhập trong vòng 6 tháng). PVC CORE, tái xuất mục 2 TKN 103326091630/G14 (xk)
- Mã HS 39239090: Lõi nhựa (Reel) đường kính 80cm x 4 cm (Hàng bao bì luân chuyển). Tái xuất theo TK: 102900091930/ G14. Ngày 30/09/2019. Mục 02: 122 cái (xk)
- Mã HS 39239090: Lõi nhựa (Reel) đường kính 80cm x 4 cm < Hàng bao bì luân chuyển >. Tái xuất theo TK: 103267647930/ G14. Ngày 17/04/2020. Mục 02: 315 cái (xk)
- Mã HS 39239090: Lõi nhựa (Reel) đường kính 80cm x 4 cm < Hàng bao bì luân chuyển >. Tái xuất theo TK: 103267647930/ G14. Ngày 17/04/2020. Mục 02: 410 cái (xk)
- Mã HS 39239090: Lõi nhựa 5Tx 77mm x1100mmx200 ống (xk)
- Mã HS 39239090: Lõi nhựa- Plastic Spool ZN (xk)
- Mã HS 39239090: Lõi nhựa PN-CR (Dòng 11 TK: 100954338810) (xk)
- Mã HS 39239090: Lõi nhựa PN-MSF8.4 L.GRAY (Dòng 3 TK: 100847006410); (Dòng 3 TK: 100913650460) (xk)
- Mã HS 39239090: Lõi quấn sản phẩm bằng nhựa, dùng để quấn dây hợp kim, kích thước: 18.5cm *18.5cm. (xk)
- Mã HS 39239090: LONG ĐỀN BẰNG NHỰA KÍCH THƯỚC CP-29-PA-2/Z15062-00-00 (xk)
- Mã HS 39239090: LỒNG VẬN CHUYỂN MÈO BẰNG NHỰA PP.(ITEM CM-0327-CS01). MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39239090: LY4050001/ Xốp chèn lót. Kích thước (Dài 196mm x Rộng 144mm x Cao 75mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LY4051001/ Xốp chèn lót. Kích thước (Dài 196mm x Rộng 144mm x Cao 75mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LY6635001/ Xốp chèn lót. Kích thước(Dài 139mm x Rộng 99mm x Cao 81.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LY6636001/ Xốp chèn lót. Kích thước(Dài 139mm x Rộng 99mm x Cao 81.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: LY8003-338-1/ Xốp chèn lót mã LY8003001 (xk)
- Mã HS 39239090: LY8004-338-1/ Xốp chèn lót mã LY8004001 (xk)
- Mã HS 39239090: LY8357-338-1/ Xốp chèn lót mã LY8357001 (xk)
- Mã HS 39239090: LY8358-338-1/ Xốp chèn lót mã LY8358001 (xk)
- Mã HS 39239090: LY9253-338-1/ Xốp chèn lót mã LY9253001 (xk)
- Mã HS 39239090: LY9254-338-1/ Xốp chèn lót mã LY9254001 (xk)
- Mã HS 39239090: LY9261-338-1/ Xốp chèn lót mã LY9261001 (xk)
- Mã HS 39239090: LY9262-338-1/ Xốp chèn lót mã LY9262001 (xk)
- Mã HS 39239090: LY9336-338-1/ Xốp chèn lót mã LY9336001 (xk)
- Mã HS 39239090: LY9337-338-1/ Xốp chèn lót mã LY9337001 (xk)
- Mã HS 39239090: LY9496-338-1/ Xốp chèn lót mã LY9496001 (xk)
- Mã HS 39239090: LY9497-338-1/ Xốp chèn lót mã LY9497001 (xk)
- Mã HS 39239090: M045/ KHAY NHỰA(Tái xuất một phần mục hàng số 45 tờ khai: 103349147640) (xk)
- Mã HS 39239090: M147-1136_B/ Khay nhựa M147-1136B (Maintenance Tray 235*150*58.7mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Màng bảo vệ LLDPE- 500mm*19mic (2.6kg x core 0.4kg x 110m) (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chít (W500mm* t0.015mm*2.3kg) (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chít D250 mm x 303m x 0.0017mm (Khổ 25 chất liệu PP dùng để cuộn pallet) (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chít D50 cm (190m/cuộn, MKT: THVE000013) (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chít D500 mm x 303m x 0.0017mm (Khổ 50 chất liệu PP dùng để cuộn pallet) (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chụp bằng Plastics, dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chụp Clamshell 9061500, từ plastic dùng để chụp lên sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chụp Clamshell 9061600, từ plastic dùng để chụp lên sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chụp Clamshell 9061900, từ plastic dùng để chụp lên sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chụp Clamshell 9064900, từ plastic dùng để chụp lên sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chụp Clamshell 9067500, từ plastic dùng để chụp lên sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chụp đế bằng Plastics, dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chụp Finn Balor bằng Plastics, dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chụp John Cena bằng Plastics, dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chụp mặt bằng Plastics, dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chụp Roman Reigns bằng Plastics, dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Màng chụp The Rock bằng Plastics, dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Màng co cho AG 480ml- Herb Kenko Honpo 3338, kích thước (52mm x 64mm x 2.5zm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng co cho AG CB 100ml Ingredient 3356, kích thước (68mm x 144mm x 2.5zm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng co cho AG CB 500ml- Axes 3415, kích thước (115mm x 225mm x 2.5zm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng co cho Beauty Essence Set- Flower Mark 2715, kích thước (67.5mm x 120mm x 2.5zm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng co cho Handgel 45ml 2047, kích thước (62mm x 109mm x 2.5zm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng co PE (110x150cm, dùng để bọc hàng hóa trên pallet, 200 cái/ 4 cuộn/ thùng, mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39239090: Màng co PE (dùng để bọc hàng hóa trên pallet, 3.8kg/ 4 cuộn/ thùng, mới 100%,sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39239090: MÀNG CO POF RMNYL 10 POF40 400mm (xk)
- Mã HS 39239090: Màng cuốn pallet màu đen từ nhựa PE, size: 400mmx240m, dày: 15mu (6 cuộn/ hộp). Xuất xứ: Việt Nam. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Màng cuốn pallet trong suốt từ nhựa PE, size: 400mmx280m, dày: 16mu (6 cuộn/ hộp). Xuất xứ: Việt Nam. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Màng túi khí (cuộn tấm khí) air cap roll AR-2-1270, kích thước 1080X92000X10mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng túi khí (xốp hơi) air roll, kích thước 1m1 x 97m, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng Xốp hơi dạng ống 200x200+30mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng xốp khí chống tĩnh điện màu đỏ, kt 190*210mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng xốp khí chống tĩnh điện màu đỏ, kt 200*200mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng xốp khí chống tĩnh điện màu đỏ, kt 220*220mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng xốp khí chống tĩnh điện màu đỏ, kt 220*250mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng xốp khí chống tĩnh điện màu đỏ, kt 230*250mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Màng xốp khí chống tĩnh điện màu đỏ, kt 250*250mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ MÀNG NHỰA PE 32*96cm (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ GiẤY GÓI PE 20*50cm (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ GIẤY GÓI PE 29*73cm (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ GIẤY GÓI PE 29*75cm (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ GIẤY GÓI PE 29.5*81cm (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ GiẤY GÓI PE 30*30cm (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ GiẤY GÓI PE 30*80cm (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ GIẤY GÓI PE 31*76cm (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ GIẤY GÓI PE 33*85cm (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ GiẤY GÓI PE 35*90cm (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ GiẤY GÓI PE 42*104cm (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ MÀNG PE DÙNG ĐỂ ĐÓNG GÓI 15*40 in (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ MÀNG PE DÙNG ĐỂ ĐÓNG GÓI 15x30in (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ MÀNG PE DÙNG ĐỂ ĐÓNG GÓI 38.1*76.2CM (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ MÀNG PE DÙNG ĐỂ GÓI GIÀY 40*120cm (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ MÀNG PE DÙNG ĐỂ GÓI GIÀY 64*87cm (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ MIẾNG PE GÓI DÉP 100 X 35 CM (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ MIẾNG PE GÓI DÉP 101.6 X 38.1 CM (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ MIẾNG PE GÓI DÉP 101.6 x 38.1cm (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ MIẾNG PE GÓI DÉP 120 X 40 CM (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ MIẾNG PE GÓI DÉP 127 X 38.1 CM (xk)
- Mã HS 39239090: MANGPE20-1/ MIẾNG PE GÓI DÉP 90 X 30 CM (xk)
- Mã HS 39239090: Mảnh nilon QX1- 5214- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Mảnh nilon QX1- 6444- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: MATERIAL PRINT 3D(cuộn vật liệu in 3D) Pla Màu vàng (xk)
- Mã HS 39239090: MCR66632601/ Miếng nhựa trang trí phía ngoài nút nguồn và điều chỉnh hàng A9 đã sơn Matt cromo silver/Décor button A9, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MEK13/ Khay nhựa QN5HHA, kích thước: (365*248)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MEK14/ Khay nhựa QN5HIA, kích thước:(300*230)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MEK67/ Khay nhựa QN72LD, kích thước: (365*248)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MEK74/ Khay nhựa QN7GRA, kích thước: (315*290)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MEK75/ Khay nhựa QN7GSA, kích thước: (315*290)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MEK76/ Khay nhựa QN7HWA, kích thước: (335*290)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MEK77/ Khay nhựa QN7LSA, kích thước: (320*230)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MEK78/ Khay nhựa QN7LCA, kích thước: (365*248)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MEK79/ Khay nhựa QN7LDA, kích thước: (365*248)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MEK80/ Khay nhựa QN7LAA, kích thước: (300*230)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MEK81/ Khay nhựa QN7LBA, kích thước: (300*230)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MH3-FPM/ Khay tĩnh điện bằng nhựa MH3-FPM (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng ghim plastic 5 cây 3*26*26 mm (Xanh dương). Hàng mới 100% (3501004305) (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng ghim plastic 5 cây 3*26*26 mm (Xanh ngọc). Hàng mới 100% (3501004304) (xk)
- Mã HS 39239090: Miêng LDPE dang ông không đay (0.06x545x851)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng LDPE dạng ống không đáy (0.08x490x800)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng lót nhựa dùng trong đóng gói vận chuyển hàng xuất khẩu (kích thước 105 x 95 x 0.4cm)- Plastic Pad (Bao bì luân chuyển) (xk)
- Mã HS 39239090: MIẾNG NHỰA CLIP STRIP (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng nhựa đảm bảo vị trí thiết bị đầu cuối, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 32 TK nhập 102932948050/E21 luồng vàng (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng nhựa đảm bảo vị trí thiết bị đầu cuối, Mới 100%.Nguyên liệu xuất trả,hàng thuộc dòng 32,TK 102932948050/E21 phân luồng vàng (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp (không vô trùng), Part: 296203121, tk:103315753811/A42- dòng:22 (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp bằng PE (Không vô trùng), Part: 296208134,(tk:103346892830/a42- dong 1) (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp bằng PE (Không vô trùng), Part: 296230219, TK: 103367171720/A42- Dòng: 34 (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp bằng PE (Không vô trùng), Part: 296230219,(10336717172/A42- dong 34) (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp bằng PE (Không vô trùng)_Miếng xốp bằng PE (Không vô trùng)_Tk 10334196973/A42_dong hang 9 (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp cạnh ti vi, dùng để chống rung trong quá trình vận chuyển, kích thước: 188x 140x 105,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp cạnh ti vi, dùng để chống rung trong quá trình vận chuyển, kích thước: 242 x155.5 x131mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp chèn lót (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp dưới phải C238-A (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp dưới phải C240-A (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp dưới phải C242-A (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp dưới phải SPC242-A (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp dưới ti vi, dùng để chống rung trong quá trình vận chuyển, kích thước: 1050 x140x 215,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp dưới ti vi, dùng để chống rung trong quá trình vận chuyển, kích thước: 1050 x140x 215mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp dưới ti vi, dùng để chống rung trong quá trình vận chuyển, kích thước: 1248x140x295mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp dưới ti vi, dùng để chống rung trong quá trình vận chuyển, kích thước: 1322.5x155.5x263mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp dưới ti vi, dùng để chống rung trong quá trình vận chuyển, kích thước: 1366.5 x138 x265mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp dưới ti vi, dùng để chống rung trong quá trình vận chuyển, kích thước: 774x 130x 215,hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39239090: Miếng xốp dưới trái C238-A (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp dưới trái C240-A (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp dưới trái C242-A (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp dưới trái SPC242-A (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp trên phải C242-A (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp trên phải SPC242-A (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp trên ti vi, dùng để chống rung trong quá trình vận chuyển, kích thước: 1050 x140x 220,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp trên ti vi, dùng để chống rung trong quá trình vận chuyển, kích thước: 1248x140x246.5mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp trên ti vi, dùng để chống rung trong quá trình vận chuyển, kích thước: 1322.5 x155.5x 270mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp trên ti vi, dùng để chống rung trong quá trình vận chuyển, kích thước: 1366.5x 138x 285mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp trên ti vi, dùng để chống rung trong quá trình vận chuyển, kích thước: 607.5x 400 x42mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp trên ti vi, dùng để chống rung trong quá trình vận chuyển, kích thước: 774 x130x 215,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp trên trái C242-A (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp trên trái SPC242-A (xk)
- Mã HS 39239090: Miếng xốp trước ti vi, dùng để chống rung trong quá trình vận chuyển, kích thước: 607.5x 400 x42mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV38/ Khay nhựa Tray HGST LEO D, kích thước: (367*317)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV58/ Khay nhựa Tray JL008D, kích thước (270*225*16)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV59/ Khay nhựa Tray Shinko Shoji, kích thước(376*265*50)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV76/ Khay nhựa Tray HGST Rev05, kích thước: (315*255)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV88/ Khay nhựa Tray Stanley S-16648, kích thước: (390*271*26)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV89/ Khay nhựa Tray K1ZA HL S-16435-36-37, kích thước: (300*400*20.4)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV90/ Khay nhựa Tray K1ZA HL S-16438-40, kích thước: (300*340*23.4)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV91/ Khay nhựa Tray K1ZA HL S-16439-41, kích thước: (250*300)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV92/ Khay nhựa Tray K1ZA HL S-16442-43, kích thước: (220*320*20.4)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV93/ Khay nhựa Tray K0RA VISTEON, kích thước: (450*320)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV94/ Khay nhựa Tray K1FA VISTEON, kích thước: (470*330)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV95/ Khay nhựa Tray K1ZA RC S-16430-31,kích thước(250*400*16)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV96/ Khay nhựa Tray K1ZA RC S-16432-33, kích thước(250*300)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV97/ Khay nhựa Tray K1ZA HL S-16434, kích thước(350*370*25) mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV98/ Khay nhựa Tray K1ZA RC S-16428, kích thước(250*320)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MKV99/ Khay nhựa Tray K1ZA RC S-16429, kích thước(250*350)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: MOC 6050-00100011R/ Móc treo bằng nhựa 6050-00100011R KT: 34.28*79.75mm (xk)
- Mã HS 39239090: MOC 800168USL001100/ Móc treo bằng nhựa cho hộp 800168USL001100 KT: 47*30MM (xk)
- Mã HS 39239090: Móc nhựa treo rèm 5cm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Móc treo quần áo/ (xk)
- Mã HS 39239090: MPKB0010 TRAY/ Khay nhựa (Hàng đóng gói sản phẩm xuất đi)(Tái xuất theo mục 7 của TK 102092772350/E21 (02/07/2018) (xk)
- Mã HS 39239090: MPKB0011 TRAY/ Khay nhựa (Hàng đóng gói sản phẩm xuất đi) (Tái xuất theo mục 8 của TK 102092772350/E21 (02/07/2018) (xk)
- Mã HS 39239090: MSMPER18.5+4x37/ Túi đựng hàng bằng nhựa loại nhỏ 18.5'' + 4'' X 37'' (xk)
- Mã HS 39239090: MTL-1P/ Khay nhựa (232*169*40.5)mm (xk)
- Mã HS 39239090: MTS-1P/ Khay nhựa (203*143*45.5)mm (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D25 (380 x 330 x 40MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D25- 380 x 330 x 40MM (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D27 (1000 x 105 x 10 MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D27 (1000 x 75 x 20 MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D27 (1030 x 500 x 10MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D27 (1030 x 590 x 10 MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D27 (1100 x 600 x 10 MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D27 (1600 x 2000 x 10MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D27 (440 x 1010 x 30 MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D27 (550 x 440 x 30 MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D27 (570 x 500 x 10MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D27 (600 x 600 x 10MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D27- 1100 x 600 x 10MM (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D27- 320 x 320 x 40MM (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D27- 440 x 1010 x 30 MM (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D27- 550 x 440 x 30MM (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D27- 570 x 500 x 10MM (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D30 (1010 x 390 x 30MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D30 (1010 x 510 x 50MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D30 (320 x 320 x 30MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D30 (460 x 1010 x 30 MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D30 (550 x 460 x 30MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D30 (800 x 100 x70 MM) (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D30- 460 x 1010 x 30 MM (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D30- 550 x 460 x 30MM (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D30- 575 x 390 x 30MM (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D30- 575 x 510 x 50 MM (xk)
- Mã HS 39239090: MUT D30- 575 x 75 x 20MM (xk)
- Mã HS 39239090: MÚT XỐP (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp EPS-BN69-20481A (CUSHION-SET 75QTQ80D,EPS,16.7g/l,WHITE,W).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp loại PAD BOTTOM-LEFT 695K 31480 dùng để chèn lót hàng điện tử (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp loại PAD BOTTOM-RIGHT 695K 31470 dùng để chèn lót hàng điện tử (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp loại PAD TOP 695K 31420 dùng để chèn lót hàng điện tử (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp loại PAD TOP-LEFT 695K 31460 dùng để chèn lót hàng điện tử (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp loại PAD TOP-RIGHT 695K 31450 dùng để chèn lót hàng điện tử (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp loại PAD-BOTTOM 698E 08260 dùng để chèn lót hàng điện tử (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp Packaging Foam Set 14-Pack SSD dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD ASSY PLATEN 695K 28630 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD BOTTOM 697E 53332 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD BOTTOM L 698E 02671 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD BOTTOM R 698E 02661 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD BTM CL H/MH AIO 697E 84680 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD BTM CL H/MH AIO 698E 01100 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD BTM M-MFP 697E 47130 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD BTM M-SFP 697E 47241 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD MID L MO H AIO TALL 697E 84960 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD MID R CL H AIO TALL 697E 84760 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD MID R MO H AIO TALL 697E 84970 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD PILLER 698E 00830 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP 1 002D 70660 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP 2 002D 70670 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP 697E 53342 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP 698E 01060 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP L 698E 02690 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP L CL H/MH AIO XC 697E 84710 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP L CL LOW AIO OWN 697E 83850 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP L MO H AIO TALL XC 697E 84980 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP M-SFP 697E 47232 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP R 698E 02681 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP R CL H AIO TALL XC 697E 84740 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP R CL H/MH AIO XC 697E 84720 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP R CL LOW AIO OWN 697E 83860 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP R MO H AIO TALL XC 697E 84990 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP-L M-MFP 697E 47100 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD TOP-R M-MFP 697E 47121 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD WTB 698E 01020 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD-BOTTOM 698E 08260K001 dùng để chèn lót hàng điện tử (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD-BTM FL MN 697E 77051 dùng để chèn lót hàng điện tử, &VN (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD-BTM FR MN 697E 76980 dùng để chèn lót hàng điện tử, kích thước 290x95x85mm (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD-BTM FR MN 697E 77061 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD-BTM LH MN 697E 77010 dùng để chèn lót hàng điện tử, kích thước 230x85x85mm (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD-BTM RE MN 697E 76990 dùng để chèn lót hàng điện tử, kích thước 310x126x96mm (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD-BTM RH MN 697E 77000 dùng để chèn lót hàng điện tử, kích thước 230x85x85mm (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD-BTM RL MN 697E 77071 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp PAD-BTM RR MN 697E 77081 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp polystyrene PAD BOTTOM 698E 01070 dùng để chèn lót hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp, kích thước 350x350 mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện- 491758- T4X350X350-MOUSSE- Mút PE Foam (4*350*350) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp, kích thước 350x350 mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện- 492241- T4X350X350-MOUSSE- Mút PE Foam (4*350*350) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp, kích thước 350x350 mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện- 493072- T4X350X350-MOUSSE- Mút PE Foam (4*350*350) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp, kích thước 350x350 mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện- 493898- T4X350X350-MOUSSE- Mút PE Foam (4*350*350) mm (xk)
- Mã HS 39239090: Mút xốp, kích thước 350x350 mm), dùng để đóng gói sản phẩm mô tơ điện- 494311- T4X350X1400-MOUSSE- Mút PE Foam (4*350*1400) mm (xk)
- Mã HS 39239090: MÚT XỐP: 7.6*36.5*11.7cm (xk)
- Mã HS 39239090: MZH 01/ Túi PE GZ400 (730*440mm) (xk)
- Mã HS 39239090: MZH 02/ Túi PE GZ470 (760*400mm) (xk)
- Mã HS 39239090: MZH 04/ Túi PE GZ 150 (150*200mm) (xk)
- Mã HS 39239090: MZH 05/ Túi PE GZ 200 (200*300mm) (xk)
- Mã HS 39239090: MZH06/ Túi PE GZ535 (985*680mm) (xk)
- Mã HS 39239090: MZH-TRAY-T006-REV/ Khay nhựa T006 (pp 0.7 natural) (xk)
- Mã HS 39239090: MZH-VT-T008-REV-0520/ Khay nhựa T008 (PET black 1.0) (xk)
- Mã HS 39239090: N 3009/ Khay nhựa N3009 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 35.70mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N 3010/ Khay nhựa N3010 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 35.70mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N 3011/ Khay nhựa N3011 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 35.90mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N 3012/ Khay nhựa N3012 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 32.80mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N 3013/ Khay nhựa N3013 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 36.20mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N 3016/ Khay nhựa N3016 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 35.70mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N 3024/ Khay nhựa N3024 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 35.75mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N 3025/ Khay nhựa N3025 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 35.70mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N2435B-3/ Khay nhựa N2435B (280 x 380 x 4.5)mm (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N2717B-3/ Khay nhựa N2717B (280 x 380 x 4.5)mm (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N2858A-3/ Khay nhựa N2858A (280 x 380 x 5)mm (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N2880B-3/ Khay nhựa N2880B (280 x 380 x 5)mm (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N2887B-3/ Khay nhựa N2887B (280 x 380 x 5)mm (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N2903B-2/ Khay nhựa N2903B (280 x 380 x 5)mm (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N2903B-3/ Khay nhựa N2903B (280 x 380 x 5)mm (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N3001-2/ Khay nhựa N3001 (280 x 380 x 5)mm (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N3001-3/ Khay nhựa N3001 (280 x 380 x 5)mm (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N3003-2/ Khay nhựa N3003 (280 X 380 X 5)mm (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N3006-/ Khay nhựa N3006 (280 x 380 x 5)mm (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N3009Khay nhựa N3009 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 35.70mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N3010Khay nhựa N3010 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 35.70mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N3011Khay nhựa N3011 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 35.90mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N3012Khay nhựa N3012 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 32.80mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N3013Khay nhựa N3013 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 36.20mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N3014Khay nhựa N3014 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 35.70mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N3015/ Khay nhựa N3015 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 37.30mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N3015Khay nhựa N3015 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 37.30mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N3017Khay nhựa N3017 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 37.20mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N3024Khay nhựa N3024 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 35.75mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N3025Khay nhựa N3025 (bao gồm thân 283mm x 194mm x 35.70mm và nắp 283mm x 194mm x 10.03mm); 1 bộ2 cái. (Dùng đựng linh kiện điện tử) (xk)
- Mã HS 39239090: N-51C/ Nút (kích thước 12.2MM) (xk)
- Mã HS 39239090: N635J2101/ Khay đựng Heat Sink (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPBC0G090050000 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPBC0G090050001 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPBC0G095720001 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPBT0A490050000 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPBT0G6R0050000 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPBT0G6R5710000 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPBT0G6S0050000 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPBT0G6S5720000 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPBT0G6U0050000 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPKY0G6S0050001 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPKY0G6S5720001 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPKY0G6T5720000 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPKY0GMC0050000 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPKY0GMC5720000 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPTP0G6S0050000 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 1MPTP0G6S5720000 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 41COMA35A4900000 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 41COMA35G6R00000 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 41COMA35G6R00003 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 90B1ZNGA35AOBSKA (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bằng nhựa của chuột máy tính 90G6RNGA35ACWZKA (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp bù gió phi 120inox 304 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp chụp ống kính camera quan sát, bằng nhựa: EP14-002274A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp chụp ống kính camera quan sát, bằng nhựa: EP14-002410A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp chụp phía sau ống kính camera quan sát, bằng nhựa: FC29-003728A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp chụp phía trước ống kính camera quan sát, bằng nhựa: FC29-003727A (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp đậy bằng nhựa-KNS plastic tray Top (255*210*12mm) 989131-6020 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp đậy ổ điện bằng nhựa/INSULATION COVER/XE6484001 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp đậy ổ điện bằng nhựa-INSULATION COVER-XE1524201-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp đậy ổ điện bằng nhựa-INSULATION COVER-XF8900001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp đậy ổ điện bằng nhựa-INSULATION COVER-XG8570001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp đậy ổ điện bằng nhựa-INSULATION COVER-XH4854001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp đậy ổ điện bằng nhựa-INSULATION PLATE-XG8571001-Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp đậy ống kính bằng nhựa cho camera quan sát: FC29-011450A (32.9*32.9*9.5mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp đậy pallet nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp hộp plastic 10 cây (Nắp hộp 10 cây 6.5*45*45mm (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp hộp plastic 5 cây (Nắp hộp 5(6) 7*30*45mm (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp khay nhựa dài GL1/PK1GL1C002. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp khay nhựa GHI/PKGHIC001. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp khay nhựa GHP/PK1GHPC002. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp Khay Nhựa GP604200506240431/(KVP0262) (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp Khay Nhựa GP604200506240431/KVP0262 (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp khay nhựa HV10/PK1HV1C001. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp khay nhựa HV16/PKHV16C001. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp khay nhựa HV4/PK1HV4C002. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp khay nhựa Poppet 30 ô (T55); QC: (300*230*33)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp ly nhựa 95mm (Xuất xứ Việt Nam- Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp ly nhựa hình cầu 95mm (Xuất xứ Việt Nam- Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp mặt đáy bằng nhựa FRP của bồn chứa nước End Plate 1700A, đường kính 1700 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp mặt đáy bằng nhựa FRP của bồn chứa nước End Plate 2200A, đường kính 2200 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp mặt đáy bằng nhựa FRP của bồn chứa nước,End plate 1500A. đường kính 1500 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp mặt trên bằng nhựa FRP của bồn chứa nước.Plate 1500A.Đường kính 1500mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp mặt trên bằng nhựa FRP của bồn chứa nước.Plate 1700A.Đường kính 1700mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp mặt trên bằng nhựa FRP của bồn chứa nước.Plate 2200A.Đường kính 2200mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp mặt trên bằng nhựa FRP của bồn chứa nước.Plate 2500A.Đường kính 2500mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp nhựa (Hàng tặng dùng để đóng gói) PLASTIC INSERT FOR PACKING (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp nhựa 770-050909-001 (98*58*9)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp nhựa 770-050909-002 (98*58*9)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp nhựa 770-050909-003 (97*57*9)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp nhựa khay M6 dùng để đóng gói con lăn cao su. KT:320x510x14.8mm,theo đơn đặt hàng số: KVS-20-06-007.mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: nắp nhựa/Plastic cover Mold phi 20 VN & VN (xk)
- Mã HS 39239090: nắp nhựa/Plastic cover Mold phi 25 VN & VN (xk)
- Mã HS 39239090: nắp nhựa/Plastic cover Mold phi 32 VN & VN (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp thùng xốp dùng để đóng gói màn hình TV OLED 55 inch, kích thước (1384*1084*174)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp thùng xốp dùng để đóng gói màn hình TV OLED 55", kích thước (1370*1120*35)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp thùng xốp dùng để đóng gói màn hình TV OLED 55", kích thước (1384*1084*188)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp thùng xốp dùng để đóng gói màn hình TV OLED 65 inch, kích thước (1644*1084*184)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp thùng xốp dùng để đóng gói màn hình TV OLED 65 inch, kích thước (1644*1084*266)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp thùng xốp dùng để đóng gói màn hình TV OLED 65", kích thước (1675*1330*35)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp thùng xốp dùng để đóng gói màn hình TV OLED 77 inch, kích thước (1854*1084*440)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp thùng xốp dùng để đóng gói màn hình TV OLED 77 inch, kích thước (1854*1084*560)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp thùng xốp dùng để đóng gói màn hình TV OLED 77 inch, kích thước (2100*1420*45)mm, nhà sản xuất Dong Yang, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp xốp trên phải C238-A (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp xốp trên phải C240-A (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp xốp trên trái C238-A (xk)
- Mã HS 39239090: Nắp xốp trên trái C240-A (xk)
- Mã HS 39239090: NAP-0801-338/ Xốp chèn nắp hộp STV-0801 (xk)
- Mã HS 39239090: NAP-4878-338/ Xốp chèn nắp hộp SPR-PT-4878 (xk)
- Mã HS 39239090: NAP-9058+6364-338/ Xốp chèn phần trên hộp mã (9058-83+6364) (xk)
- Mã HS 39239090: NB2-0641/ Khay nhựa 0641 (257.6*171.5*26.8mm) (xk)
- Mã HS 39239090: NB2-1544/ KHAY NHỰA 1544 (xk)
- Mã HS 39239090: NB2-3638/ KHAY NHỰA 3638 (xk)
- Mã HS 39239090: NB2-9975/ KHAY NHỰA 9975 (xk)
- Mã HS 39239090: NDCNTS201-012/ Phím điều khiển QC3-4474-000 (xk)
- Mã HS 39239090: NDCNTS201-013/ Phím điều khiển QC3-4475-000 (xk)
- Mã HS 39239090: Nẹp nhựa- 25x45x2000mm (luồn dây điện)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nẹp nhựa- 33x45x2000mm (luồn dây điện)- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nhựa miếng Pet (xk)
- Mã HS 39239090: NI-CH3-COVER/ Nắp nhựa 529*329*41.7mm (xk)
- Mã HS 39239090: NI-CH3-TRAY/ Khay nhựa 525.3*325.3*54.3mm (xk)
- Mã HS 39239090: NI-COVER-02-0120/ Nắp Khay nhựa màu đen (529*329*47.9mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Niêm phong bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: Nilon bọc pallet FX2- 2185- 000000 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: NI-TRAY-02/ Khay nhựa (525.3*325*3*54.3mm) (xk)
- Mã HS 39239090: NI-TRAY-10/ Khay nhựa NI-TRAY-10 (xk)
- Mã HS 39239090: NKV-VT-001/ Đĩa nhựa Shichihoukou (110*110*25mm) (xk)
- Mã HS 39239090: NL010/ Khay nhựa KT: 291*180*22mm.1130003555 tái xuất 1 phần mục hàng số 9 thuộc tờ khai nhập khẩu 103310237920 ngày 13/05/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: NL010/ Khay nhựa KT: 345*190*18mm.1130004388 tái xuất 1 phần mục hàng số 32 thuộc tờ khai nhập khẩu 103310237920 ngày 13/05/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: NL127/ Móc treo các loại (xk)
- Mã HS 39239090: NN20JYPL475/70/ Khay nhựa (475*70*40)mm (xk)
- Mã HS 39239090: NN20JYPL500/295/ Khay nhựa (500*295*30)mm (xk)
- Mã HS 39239090: NO 7/ Khay nhựa No 7 (bao gồm thân 415.3mm x 415.3mm x 30mm và nắp 406.4mm x 406.4mm x 37.5mm); 1 bộ2 cái (xk)
- Mã HS 39239090: Nở phi 4- chất liệu nhựa,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nối hơi bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: NPL28/ Dây nylon (xk)
- Mã HS 39239090: NTVC-OSC/ Thùng nhựa đựng hàng (PLASTIC BOX) (xk)
- Mã HS 39239090: NÚM DT-24033 (xk)
- Mã HS 39239090: Núm vặn bằng nhựa [BS60] dùng cho máy gia công khuôn mẫu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: NÚT 2 KIM-83493 (xk)
- Mã HS 39239090: Nút bấm bằng nhựa của đầu thu SRN-1673S PM01-001008A. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: NÚT BẤM-83490 (xk)
- Mã HS 39239090: NÚT BẤM-83494 (xk)
- Mã HS 39239090: NÚT BẤM-90959 (xk)
- Mã HS 39239090: Nút chọn kiểu chỉ bằng nhựa- XF1490101- Feed Dial. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nút chọn kiểu chỉ bằng nhựa- XF6085001- SS Button. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nút chọn kiểu chỉ bằng nhựa- XF6086001- Reverse Button. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Nút chọn kiểu chỉ bằng nhựa- XF6087001- NP Button. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: NÚT GẠT-83497 (xk)
- Mã HS 39239090: NÚT GẠT-87404 (xk)
- Mã HS 39239090: Nút nhấn làm bằng nhựa PP, size: L31.9 mm, dùng cho tay nắm cửa, Iteam: 50CRHE016BL (xk)
- Mã HS 39239090: Nút nhựa bushing bullet (03.528)Rew C (xk)
- Mã HS 39239090: Nút nhựa MD03.268 (xk)
- Mã HS 39239090: Nút nhựa MD03.269 24mm (xk)
- Mã HS 39239090: Nút nhựa- ring for locking Rew C (03.529) (xk)
- Mã HS 39239090: OCC161000/ Vòng bánh xe nhựa để đóng gói sản phẩm Led (7" *12mm)(CARRIER WHEEL(7"*12MM))-Hàng lỗi xuất trả thuộc tk 102526132810 (12/03/2019) dòng 4 (xk)
- Mã HS 39239090: Ống đựng keo (đi kèm Dụng cụ bơm keo) HIT-CB 500- Cartridge holder HIT-CB 330, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Ống đựng keo 50 PS50S (chất liệu nhựa PVC) (xk)
- Mã HS 39239090: Ống đựng keo 50CC bằng nhựa, dùng để đựng keo. (xk)
- Mã HS 39239090: Ống đựng keo 70 PS70S (chất liệu nhựa PVC) (xk)
- Mã HS 39239090: Ống hơi bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nấp nhấn chai nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa bán kính trong 12mm, bán kính ngoài 16mm (Dùng cho máy móc thiết bị sản xuất hàng điện tử). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa Cartridge 310ml (chưa in- dùng để đựng silicon) (kèm nắp nhựa và mũi nhựa). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa Cartridge 310ml (dùng để đựng silicon) (kèm nắp nhựa và mũi nhựa). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa đen tựa đầu ghế 18mm x 105mm IMG.03.54 (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa đựng keo trắng 55c (Dùng cho máy móc thiết bị sản xuất hàng điện tử). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa đựng mũi khoan No. 1 (nắp) (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa đựng mũi khoan No. 1 (thân) (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa đựng mũi khoan No. 2 (nắp) (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa đựng mũi khoan No. 2 (thân) (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa đựng mũi khoan No. 3- 2 (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa đựng mũi khoan No. 3- 2 (nắp) (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa đựng mũi khoan No. 3- 2 (thân) (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa đựng mũi khoan No. 4- 2 (nắp) (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa đựng mũi khoan No. 4- 2 (thân) (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa đựng mũi khoan No. 7 (nắp) (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa đựng mũi khoan No. 7 (thân) (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa đựng mũi khoan No. 8 (nắp) (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa đựng mũi khoan No. 8 (thân) (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa trắng đựng mũi khoan No. 1 (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa trắng đựng mũi khoan No. 2 (xk)
- Mã HS 39239090: Ống nhựa trắng đựng mũi khoan No. 3 (xk)
- Mã HS 39239090: Ống xi lanh đựng keo bằng nhựa PP (50ml) PS50S. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: P12 Nắp chụp trên 95*95*25 bằng Plastics, dùng để chụp lên sản phẩm đồ chơi, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: P12-12272012-001 Màng chụp,từ poly(etylen terephtalat) dùng trong đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: P12-4422000-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 262*262*60 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-452920000-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 112*84*53 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-452920000-002/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 112*84*23 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-4840AS00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 130*160*50 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-599124KR-001 Màng chụp đế cân,từ poly(etylen terephtalat) dùng trong đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: P12-599124KR-002 Màng chụp kẹo,từ poly(etylen terephtalat) dùng trong đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: P12-599166KR-001 Màng chụp ngoài,từ poly(etylen terephtalat) dùng trong đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: P12-599166KR-002 Màng chụp nhỏ,từ poly(etylen terephtalat) dùng trong đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: P12-599194UK-001 Màng chụp ngoài,từ poly(etylen terephtalat) dùng trong đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: P12-599194UK-002 Màng chụp nhỏ,từ poly(etylen terephtalat) dùng trong đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: P12-599342KR-001 Màng chụp trên,từ poly(etylen terephtalat) dùng trong đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: P12-599342KR-002 Màng chụp nhỏ,từ poly(etylen terephtalat) dùng trong đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: P12-599396KR-001 Màng chụp ngoài,từ poly(etylen terephtalat) dùng trong đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: P12-599396KR-002 Màng chụp nhỏ,từ poly(etylen terephtalat) dùng trong đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: P12-599443KR-001 Màng chụp ngoài,từ poly(etylen terephtalat) dùng trong đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: P12-599443KR-002 Màng chụp nhỏ,từ poly(etylen terephtalat) dùng trong đóng gói sản phẩm hoàn chỉnh, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: P12-73680000-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 112*84*53 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-73680000-002/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 112*84*23 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-93850000-010/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 120*55*30 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-96(49-56)5L00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 120*55*30 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-986(5-8)5L00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 161*160*36 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E4252AT45-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 470*350*60 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E73745L01-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 6*5.5*2.5 ",dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E73885L01-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 9*5.5*1.5 ",dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E74935E00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 420x170x55 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E74935E00-002/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 335x108x50 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E77865L00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 8*7.5*1.75 ",dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E77955L00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 325*155*40 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E77955L00-002/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 353*188*41 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E78365L00-A01/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 205*113*62 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E78365L00-B01/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 205*62*33 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E78385L00-A01/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 205*113*62 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E78385L00-B01/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 205*62*33 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E78455L00-A01/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 205*113*62 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E78455L00-B01/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 205*62*33 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E86475L00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 285*170*50 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E86485L00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 310*175*50 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E89070920-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 316*191*55 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E89715L00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 310*175*48 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E96975L00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 295*88*25 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E96975L00-002/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 125*60*14 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E98555-65L00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 219*129*30 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-E98655L00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 161*160*36 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-F01(21-23)5L00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 265*165*45 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-F02805L00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 161*160*36 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-F02815L00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 161*160*36 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P12-F02825L00-001/ Vỉ nhựa làm từ nhựa plastic, kích thước 161*160*36 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P25-B1686034-048/R/ Móc hình chữ J làm từ nhựa plastic, kích thước 34*48 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P25-E73885L01-024/ Móc hình chữ J làm từ nhựa plastic, kích thước 2.75*1.875 ",dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P25-E95225L00-001/ Móc hình chữ J làm từ nhựa plastic, kích thước 51*34 mm, dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P25-E9697039-047/ Móc hình chữ J làm từ nhựa plastic, kích thước 42*47 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: P25-E9698105-060/ Móc hình chữ J làm từ nhựa plastic, kích thước 105*60 mm,dùng trong đóng gói, vận chuyển mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PA69-00062G/ KHAY NHỰA (Xuất bán thanh lý NL từ TKNK: 103378574350/E15 (mục 4: 500 chiếc)) (xk)
- Mã HS 39239090: PA69-00069A/ KHAY NHỰA (Xuất thanh lý NL từ TKNK: 103296282610/E15 (mục 8: 300 chiếc)) (xk)
- Mã HS 39239090: PA69-00069B/ KHAY NHỰA (Xuất thanh lý NL từ TKN: 103244868530/E15 (mục 13: 30 chiếc)) (xk)
- Mã HS 39239090: PA69-00069C/ KHAY NHỰA (Xuất thanh lý NL từ TKN: 103244868530/E15 (mục 14: 30 chiếc)) (xk)
- Mã HS 39239090: PA69-00070A/ KHAY NHỰA (Xuất thanh lý NL từ TKNK: 103296282610/E15 (mục 9: 300 chiếc)) (xk)
- Mã HS 39239090: PA69-00079B/ KHAY NHỰA (Xuất bán thanh lý NL từ TKNK: 103378574350/E15 (mục 1: 500 chiếc)) (xk)
- Mã HS 39239090: PA69-00079B/ KHAY NHỰA (Xuất thanh lý NL từ TKN: 103378574350/E15 (mục 1: 250 chiếc)) (xk)
- Mã HS 39239090: PA69-00079C/ KHAY NHỰA (Xuất bán thanh lý NL từ TKNK: 103378574350/E15 (mục 2: 500 chiếc)) (xk)
- Mã HS 39239090: PA69-00079C/ KHAY NHỰA (Xuất thanh lý NL từ TKN: 103378574350/E15 (mục 2: 150 chiếc)) (xk)
- Mã HS 39239090: PA69-00085A/ KHAY NHỰA (Xuất thanh lý NL từ TKN: 103296282610/E15 (mục 20: 30 chiếc)) (xk)
- Mã HS 39239090: PA69-00085B/ KHAY NHỰA (Xuất thanh lý NL từ TKN: 103296282610/E15 (mục 21: 30 chiếc)) (xk)
- Mã HS 39239090: Palet nhựa kích thước 1100x1100x125mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet (bằng nhựa)/Pallet (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet 110*110*12 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa (1100 x1100 x 120)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa (1200 x1000 x 120)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa dùng đựng sản phẩm (T/xuất theo tk nhập 102945041620, ngày 27/10/2019). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa dùng đựng sản phẩm (T/xuất theo tk nhập 102989764360 (ngày 16/11/2019). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa dùng đựng sản phẩm (T/xuất theo tk nhập 102989764360, ngày 16/11/2019). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa dùng đựng sản phẩm (T/xuất theo tk nhập 103063454320, ngày 21/12/2019). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa dùng đựng sản phẩm (T/xuất theo TK t/nhập 103063454320, ngày 21/12/2019. Toyoda Giken Co Ltd chỉ định LUMINUS MEXICO TRADING, S.A.DEC.V. nhận hàng).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa dùng đựng sản phẩm. (T/xuất theo tk nhập103063454320, ngày 21/12/2019 Toyoda Giken Co., Ltd chỉ định TAIKI U.S.A INC nhận hàng (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa kích thước 144x113x14cm. Hàng đã qua sử dụng mới 90%. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa, kích thước 144x113x14cm, (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa, kích thước 144x113x14cm,hàng đã qua sử dụng mới 90%. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa, kích thước: 120 x120x20 cm (hàng đã qua sử dụng), tái xuất theo mục hàng số: 3 của tờ khai: 103324645650/G14 ngày 22/05/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa, kích thước: 120 x120x20 cm (hàng đã qua sử dụng), tái xuất theo mục hàng số: 4 của tờ khai: 103262041520/G14 ngày14/04/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa, kích thước: 120 x120x20 cm (hàng đã qua sử dụng),tái xuất theo mục hàng số: 3 của tờ khai: 103324645650/G14 ngày 22/05/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa, kích thước: 120 x120x20 cm (hàng đã qua sử dụng),tái xuất theo mục hàng số: 3 của tờ khai: 103331962200/G14 ngày 28/05/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa, kích thước: 120 x120x20 cm (hàng đã qua sử dụng),tái xuất theo mục hàng số: 4 của tờ khai: 103266006800/G14 ngày 16/04/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa, kích thước: 120 x120x20 cm (hàng đã qua sử dụng),tái xuất theo mục hàng số: 4 của tờ khai: 103279548150/G14 ngày 24/04/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa, kích thước: 120 x120x20 cm (hàng đã qua sử dụng),tái xuất theo mục hàng số: 4 của tờ khai: 103313394660/G14 ngày 15/05/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa. Kích thước: (L1400*W1100*H150 mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng nhựa/ PALLET PLT-D (kích thước 148X114X14 cm) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng plastic (108x108x78)cm- PLASTIC CASE- (01cái gồm: 01 nắp; 01 đáy & 01 thân thùng)- Hàng hóa là bao bì luân chuyển của TK: 303260906560/E52 (03/06/2020) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng plastic (108x108x78)cm- PLASTIC CASE- (01cái gồm: 01 nắp; 01 đáy & 01 thân thùng)- Hàng hóa là bao bì luân chuyển của TK: 303272920000/E52 (10/06/2020) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng plastic (108x108x78)cm- PLASTIC CASE- (01cái gồm: 01 nắp; 01 đáy & 01 thân thùng)- Hàng hóa là bao bì luân chuyển của TK: 303285482050/E52 (17/06/2020) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng plastic (108x108x78)cm- PLASTIC CASE- (01cái gồm: 01 nắp; 01 đáy & 01 thân thùng)- Hàng hóa là bao bì luân chuyển của TK: 303298321930/E52 (24/06/2020) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet bằng plastic (108x108x78)cm- PLASTIC CASE- (01cái gồm: 01 nắp; 01 đáy & 01 thân thùng)- Hàng hóa là bao bì luân chuyển của TK: 303303982940/E52 (27/06/2020) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet chống tĩnh điện,Kích thước (Dài*rộng*cao):L1200*W1000*H150 (mm),Tải trọng động1500KG,Tải trọng tĩnh6000KG,Chất liệu: Nhựa,Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet chứa hàng (TOSOK Pallet RP3) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet cốc màu xanh lam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet để hàng (1100*1100mm). chất liệu bằng nhựa, dùng để kê và di chuyển hàng hóa bằng xe nâng trong kho bãi, xưởng, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet để hàng 1100x1100mm, chất liệu bằng nhựa, độ bền cao, độ cứng cao, dùng để kê và di chuyển hàng hóa bằng xe nâng trong kho bãi, xưởng, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet để hàng bằng nhựa KT 1060x1060x120 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet dùng để đựng hàng bằng nhựa (1100x1100x125)mm, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet dùng đóng gói hàng xuất khẩu (bằng nhựa C78-760624) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (1,100x 1,100x130 mm) (hàng là phương tiện đóng gói quay vòng, tạm xuất trong vòng 365 ngày) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (1100x1100x150mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (1200x1000x145)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (bao bì luân chuyển dùng đựng sản phẩm xuất khẩu) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (công cụ luân chuyển)- PLASTIC PALLETS. Hàng tái xuất trong vòng 365 ngày (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (D1100 x R1100 x C120 mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (dùng đựng sản phẩm xuất khẩu) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (hàng là phương tiện đóng gói quay vòng, tạm nhập trong vòng 6 tháng) PALLET(SIZE:1300*1500 H150) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (KT: 1100*1100*150mm), mã HV989002-0060, Hàng cũ đã qua sử dụng, tạm xuất 1 phần tờ khai 103252620550/A12 ngày 09/04/2020 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (PL09LK) màu đen, kích thước (1100x1100x150 mm), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: PALLET NHỰA (PLASTIC PALLET- Model: N41411SLRGN-BK; Colour: BLACK; Size: 1425 x 1125 x 140mm). XUẤT XỨ: MALAYSIA. HÀNG MỚI 100%, (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (PLASTIC PALLET) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (PLASTIC PALLET),hàng không TT,kích thước:dài:1100mm, rộng:810mm, cao:155mm,(dùng để đặt trục cuốn dây bện tao bằng thép xoắn vào nhau được mạ đồng thau),đã qua sử dụng,không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (PLASTIC SEPARATORS), kích thước 1035x778x1.2 mm, hàng không thanh toán (dùng để đặt trục cuốn dây bện), hàng đã qua sử dụng, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (PLASTIC SEPARATORS), kích thước: dài 1035mm, rộng 778mm, cao 1.2mm, hàng không thanh toán (dùng để đặt trục cuốn dây bện), hàng đã qua sử dụng, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (PLASTIC SEPARATORS), kích thước: dài: 1035mm, rộng: 778mm, cao:1.2 mm, hàng không thanh toán (dùng để đặt trục cuốn dây bện), hàng đã qua sử dụng, không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (PLASTIC SKID), không thanh toán,đã qua sử dụng,kích thước: dài 1098mm, rộng 833mm cao 165mm (để đặt trục cuốn dây bện tao bằng thép xoắn vào nhau được mạ đồng thau), không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (PLASTIC SKID), không thanh toán,đã qua sử dụng,kích thước: dài 1100mm, rộng 810mm cao 155mm (để đặt trục cuốn dây bện tao bằng thép xoắn vào nhau được mạ đồng thau), không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa (PLASTIC SKID), không thanh toán,đã qua sử dụng,kích thước:1098x833x165 mm (để đặt trục cuốn dây bện tao bằng thép xoắn vào nhau được mạ đồng thau), không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa 1100 x 1300mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa 1100 x 1300mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa 1100*1100*120mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa 1100x1100 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa 1100x1100x120 mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa 1100x1100x150mm (Maker: MARUICHI) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa 1200mm x 800mm x 140mm, mã 038467 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa 1200x1000x120. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa 1200x800x150. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa 1200x900mm(Chất liệu bằng nhựa dùng để vận chuyển hàng) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa 1S 1300L X 1300W X 150H (Plastic Pallets- Phương tiện chứa hàng đã qua sử dụng) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa 740 x 1300mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa 740 x 1300mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa bằng nhựa cứng kt 125x110x15cm (xk)
- Mã HS 39239090: pallet nhựa chất nguyên liệu (1100x1100x150H)(quay vòng)/Returnable Plastic pallet (1100x1100x150H) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa chứa hàng (RP-1 Pallet(TOSOK Pallet)) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa chứa hàng (TOSOK Pallet RP3) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa Code 89.ZB005 Kt: 1100 x 1100 x 120 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa D4-1092- Dương. (Mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa D4-1111-6 (110x110x12.5cm)-hàng quay vòng (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đã qua sử dụng KT: 1050x1050x150mm. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đã qua sử dụng, KT: 1200x1000x145mm dùng để hàng hóa (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đã qua sử dụng,KT: 1100x1100x120mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đã qua sử dụng,KT: 1200x1000x120mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đã qua sử dụng,KT:1100x900x140mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa để xếp hộp nhựa- PALLET PLASTIC (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đen (PLASTIC PALLET BLACK) (1.1x1.3x0.15)m. Thời hạn tái xuất 04/05/2022 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đen (PLASTIC PALLET BLACK) (1.1x1.3x0.15)m. Thời hạn tái xuất 08/05/2022 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đen (PLASTIC PALLET BLACK) (1.1x1.3x0.15)m. Thời hạn tái xuất 08/06/2022 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đen (PLASTIC PALLET BLACK) (1.1x1.3x0.15)m. Thời hạn tái xuất 15/06/2022 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đen (PLASTIC PALLET BLACK) (1.1x1.3x0.15)m. Thời hạn tái xuất 29/05/2022 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa dùng để đóng gói hàng hóa, kích thước: 1200 x 1000 x 145mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa dùng để đựng thùng carton chứa sợi, kích thước 1100mm * 1100mm. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa dùng để vận chuyển hàng hóa, kích thước 1200(L)x1200(W)x150(H)mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đựng sản phẩm màu đen 895492-0020; hàng đã qua SD (Tái xuất 1 phần mục 02 của TK 103293930130/G14) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đựng sản phẩm màu đen 895492-0020; hàng đã qua SD (Tái xuất 1 phần mục hàng 01 của TK 103337468250 G14) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đựng sản phẩm màu đen 895492-0020; hàng đã qua SD (tái xuất hết phần còn lại mục hàng 02 của TK 103293930130 G14) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đựng sản phẩm màu đen 895492-0020; hàng đã qua SD (Tái xuất một phần mục 02 TK 103293930130 G14) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đựng sản phẩm màu đen 895492-0020; hàng đã qua SD (Tái xuất toàn bộ mục hàng 01 TK 103325626940 G14) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đựng sản phẩm màu đen 895492-0020; hàng đã qua SD (Tái xuất toàn bộ mục hàng 02 của TK 103302338530 G14) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đựng sản phẩm màu xanh 895492-0010; hàng đã qua SD (Tái xuất 1 phần mục hàng 03 của TK 103268839220 G14) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa đựng sản phẩm màu xanh 895492-0010; hàng đã qua SD (Tái xuất toàn bộ mục hàng 03 TK 103159603260 G14) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa- HNQ-01 (1100x1100x120)mm (dùng để chất hàng sản phẩm xuất khẩu) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa- HO4 109.94E-PPS-BK(1090x940x128mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa kích cỡ 1100x1100x150mm (hàng đã qua sử dụng) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa kích thước (1100x1100x120)mm. Hàng đã qua sử dụng. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa kích thước 1100x1100x150mm, đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa kích thước: 1000x1200x120 mm. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa kích thước: 1100x1100x120 mm. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa KT 1100x1100x150 mm. hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa KT: (1200*1000*145)MM Màu đen (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa KT: 1000x1200x120mm. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa KT: 1100x1100x120 mm, hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa KT: 1100X1100X120mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa KT: 1100x1100x120mm. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa KT: 1100x1100x125 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa KT: 1100X1100X150mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa liền khối 11 màu xanh dương, kích thước (1200x1000x150 mm), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa liền khối 15 KT (1100x1100x125mm) mới 100%, (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa lõi sắt kích thước 1200 x 1000 x 150mm, mã hàng PL1210/466. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen 1100 x 1100 x 125mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen kich thước 1.100x1.100x120mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen NB1111D, kích thước (1100 x 1100 x 150 mm), hàng mới 90%. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen NVHO4 100.100E-BK-STOPPER (F.O.C). kích thước 1000mm x 1000mm x 120mm. hàng VNSX mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen NVHO4 100.100E-BK-STOPPER. kích thước 1000mm x 1000mm x 120mm. hàng VNSX mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen NVHO4 1100x1100x125E-PPS-BK-STOPPER. kích thước 1100mm x 1100mm x 125 mm. hàng VNSX mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen NVHO4 120.100EN_PPS_BK_Stopper. kích thước 1200mm x 1000mm x 120 mm. hàng VNSX mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen NVHO4 120.100EN-BLACK (F.O.C). hàng VNSX mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen NVHO4 120.100EN-PPS-BK, hàng F.O.C. kích thước: 1200mm x 1000mm x 120mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen NVHO4 120.100SI-PPS-BLACK-STOPPER. kích thước 1200mm x 1000mm x 150mm. hàng VNSX mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen NVHO4 1200x1000x120EN-BK-STOPPER. kích thước 1200mm x 1000mm x 120 mm. hàng VNSX mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen NVHO4 1200x1000x120EN-PPS-BK-STOPPER. kích thước 1200mm x 1000mm x 120 mm. hàng VNSX mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen NVHO4 1200x1100x120E-BK-STOPPER. kích thước 1200mm x 1100mm x 120 mm. hàng VNSX mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen NVHO4 1200x1100x120E-PPS-BK-STOPPER. kích thước 1200mm x 1100mm x 120 mm. hàng VNSX mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen NVHO4 76.76E-BLACK-STOPPER. kích thước 760mm x 760mm x 130 mm. hàng VNSX mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen NVHO4 760x760x130E-BK-STOPPER. kích thước 760mm x 760mm x 130 mm. hàng VNSX mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu đen-NVHO4 110.110E-1-PPS-BK (1100 x 1100 x 120) mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu vàng NVHO4 120.100SI_PEA_YELLOW_STOPPER. kích thước 1200mm x 1000mm x 150 mm. hàng VNSX mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: pallet nhựa màu xám dùng để đựng hàng thành phẩm- PLASTIC PALLET 1100x810x155 C GREY (tai xuat theo tk: 102977189930/G14, ngay: 08/11/20, muc 1 (xk)
- Mã HS 39239090: pallet nhựa màu xám dùng để đựng hàng thành phẩm- PLASTIC PALLET 1100x810x155 C GREY (tai xuat theo tk: 103013082801/G14, ngay: 27/11/20, muc 1 (xk)
- Mã HS 39239090: pallet nhựa màu xám dùng để đựng hàng thành phẩm- PLASTIC PALLET 1100x810x155 C GREY (tai xuat theo tk: 103053437100/G14, ngay: 17/12/19, muc 1 (xk)
- Mã HS 39239090: pallet nhựa màu xám dùng để đựng hàng thành phẩm- PLASTIC PALLET 1100x810x155 C GREY (tai xuat theo tk: 103095188010/G14, ngay: 08/01/20, muc 1 (xk)
- Mã HS 39239090: pallet nhựa màu xám dùng để đựng hàng thành phẩm- PLASTIC PALLET 1100x810x155 C GREY (tai xuat theo tk: 103182602350/G14, ngay: 05/03/20, muc 1 (xk)
- Mã HS 39239090: pallet nhựa màu xám dùng để đựng hàng thành phẩm- PLASTIC PALLET 1100x810x155 C GREY (tai xuat theo tk: 103205751130/G14, ngay: 17/03/20, muc 1 (xk)
- Mã HS 39239090: pallet nhựa màu xám dùng để đựng hàng thành phẩm- PLASTIC PALLET 1100x810x155 C GREY (tai xuat theo tk: 103245751560/G14, ngay: 06/04/20, muc 1 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa màu xanh NVHO4 120.100T-PES-BL-STOPPER. kích thước 1200mm x 1000mm x 150 mm. hàng VNSX mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa MJR-1. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa MJR-3. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa MJR-5. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2020. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa MS. Model 9LN4-1210SL. Kích thước: 1200 x 1000 x 130mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa MS. Model N4-1111SL. Kích thước 1100 x 1100 x 120mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa MS. Model N4-1111SL. Kích Thước: 1100 x 1100 x 120mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa MS. Model: N4-1210. Kích Thước: 1200 x 1000 x 150mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa NVH04 110 110E PPS BK(L1100xW1100xH125)mm (Màu sắc: đen, Nguyên liệu: Nhựa PP tái sinh, Khối lượng: 7.2Kg, NPC) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa NVHO4 110.110.13E- PPS-BK (1100 x 1100 x 130) mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa- NVHO4 110.110E-PEA-BL- Stopper(1100x1100x125mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa- NVHO4 110.110E-PES-BL-STOPPER (Kích thước: 1100x1100x125mm).Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa- NVHO4 110.110E-PPS-BK (Kích thước: 1100x1100x125mm).Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa- NVHO4 110.110E-PPS-BK(1100x1100x125mm). Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa NVHO4 110.110L-2-PPS-BK (1100x1100x150mm) màu đen. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa- NVHO4 170.114E màu đen (kich thuoc: 1700x1140x150mm). Mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa PL04-LK (1200 x 1000 x 150)mm +/- 2%. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa PL04-LK (Màu xanh dương) (1200 x 1000 x 150)mm +/- 2%. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa PL09LK màu đen, kích thước (1100x1100x150 mm), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa PL15LK màu đen, kích thước (1100x1100x125 mm), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa PL15LK màu xanh dương, kích thước (1100x1100x125 mm), hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa PLD4-110132 (1100x1320x150mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa quy cách (1100 x 1100 x 120)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa- Returnable Pallets 118114 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa- Returnable Pallets 118114-PN:RPP (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa TP-23N màu đen, qui cách (1100x1100x120)_mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa VN. Model: EMV 1012 VN. Kích thước: 1200 x 1000 x 150mm. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa YIVC (110x110x12.5cm) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa(1180x1140x100)mm-Plastic pallet N4-114118F Sanko (Bao bì đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa(1180x1140x100)mm-RPX Plastic pallet(Bao bì đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, đã qua sử dụng (1100x900)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, đã qua sử dụng SHINRYO, BLUE (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, đã qua sử dụng, SHINRYO, BLUE (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, đã qua sử dụng,930x510x120,mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, đã qua sử dụng,930x530x120,mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, đã qua sử dụng,930x590x120,mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, đã qua sử dụng,955x1050x150,mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, đã qua sử dụng,955x1084x150,mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, đã qua sử dụng,955x525x120,mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, đã qua sử dụng,955x542x120,mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, đã qua sử dụng,955x605x120,mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, hàng đã qua sử dụng (Plastic Pallet bao bì luân chuyển 1060mmx820mm), tái xuất từ mục 01 TK 103228746610 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, hàng đã qua sử dụng (Plastic Pallet bao bì luân chuyển 1060mmx820mm), tái xuất từ mục 01 TK 103269236340 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, hàng đã qua sử dụng (Plastic Pallet bao bì luân chuyển 1060mmx820mm), tái xuất từ mục 01 TK 103294950140 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, hàng đã qua sử dụng (Plastic Pallet bao bì luân chuyển 1060mmx820mm), tái xuất từ mục 02 TK 103249038060 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, hàng đã qua sử dụng (Plastic Pallet bao bì luân chuyển 1060mmx820mm), tái xuất từ mục 02 TK 103257356160 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, hàng đã qua sử dụng (Plastic Pallet bao bì luân chuyển 1060mmx820mm), tái xuất từ mục 02 TK 103258449710 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, hàng đã qua sử dụng (Plastic Pallet bao bì luân chuyển 1060mmx820mm), tái xuất từ mục 02 TK 103269072430 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, kích thước 1080mmx1050mmx60mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, kích thước Dài x Rộng x Cao (1.2 x 1.1 x 0.15 m), không có nhãn hiệu, dùng để chứa đựng thùng nhựa sắp xếp hàng hóa, đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, kt 1100*1100*120mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, kt 1200*1100*120mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, kt 1300*1100*150mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, Kt: 1100 x 1100 x 120 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, kt: 1100 x 1100 x 150 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, Kt: 1200 x 1000 x 120 mm (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa, màu xanh kích thước 1200*1000*150mm (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39239090: PALLET NHỰA.KT:1200*1000mm.hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa-AVSS (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa-Returnable Pallet 118114 (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa-RETURNABLE PALLET 118114 Part No. RPP (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa-TWIN-SHEET PALLET 1198 (Bao bì đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet nhựa-Used Plastics Pallet (1000 X1200MM)-(Bao bì đóng gói đả qua sử dụng chất lượng còn lại 80%) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet P704 màu dương bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet P704 màu dương bằng nhựa mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PALLET/ PALLET NHỰA (QUI CÁCH: 110 x120 CM- HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG, CHẤT LƯỢNG CÒN 90%) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet/ Pallet nhựa G03866 kích thước 1100*1100*180H (mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet/ Pallet nhựa G03867 kích thước 1100*1100*180H (mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Pallet-001/ Pallet nhựa 1.1*1.1*0.15 m (xk)
- Mã HS 39239090: Pallets bằng nhựa, dùng để đóng gói quay vòng, Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Pallets bằng nhựa, dùng để đóng gói quay vòng. Hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: Pallets bằng nhựa, dùng để đóng gói quay vòng. Hàng mới 100 % (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103297231810/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103302841610/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103306312060/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103306312060/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 26 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103308513340/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103310465860/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103312538340/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103314457960/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103318127250/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103318236450/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103319679960/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103321703700/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103322028720/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103322028720/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 423 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103324089300/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103325910330/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103329321320/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103330815600/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103330815600/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 395 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103331594700/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103333821840/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103335886140/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103336087960/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103336087960/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 691 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103341570730/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103341570730/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 7 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103344015020/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103344515150/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103344515150/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 460 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103345447920/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103348136030/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103348950500/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 0 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103348950500/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 737 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: pb/ Cuộn nhựa Plastics Bobbin.Tái xuất số lượng theo tờ khai tạm nhập 103360014810/G14, số lượng còn lại: Bobbin 620pi, độ dầy 10-49mm là 359 chiếc (xk)
- Mã HS 39239090: PD140100001/ Miếng gói giầy chất liệu PE 35*90cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140100001/ Miếng gói giầy chất liệu PE 35*90cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140200287/ Miếng gói giầy chất liệu PE 30*80cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140200287/ Miếng gói giầy chất liệu PE 30*80cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140300125/ Miếng gói giầy chất liệu PE 42*104cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140300125/ Miếng gói giầy chất liệu PE 42*104cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140300126/ Miếng gói giầy chất liệu PE 20*50cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140300126/ Miếng gói giầy chất liệu PE 20*50cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140300156/ Miếng gói giầy chất liệu PE 28*60cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140400595/ Miếng gói giầy chất liệu 38.1*101.6cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140400595/ Miếng gói giầy chất liệu PE 38.1*101.6cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140400597/ Miếng gói giầy chất liệu 50.8*127cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140400597/ Miếng gói giầy chất liệu PE 50.8*127cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140400718/ Miếng gói giầy chất liệu PE 28*80cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140400718/ Miếng gói giầy chất liệu PE 28*80cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140600512/ Miếng gói giầy chất liệu PE 24*76cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD140600522/ Miếng gói giầy chất liệu PE 35*110cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD150100073/ Miếng gói giầy chất liệu PE 20*60CM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD150300788/ Miếng gói giầy chất liệu 38.1*127cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD150300788/ Miếng gói giày chất liệu PE 38.1*127cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD150300788/ Miếng gói giầy chất liệu PE 38.1*127cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD150500240/ Miếng gói giầy chất liệu PE 55*130cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD180501267/ Miếng gói giày chất liệu PE 38.1*76.2cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD180501267/ Miếng gói giầy chất liệu PE 38.1*76.2cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD180501268/ Miếng gói giày chất liệu PE 38.1*101.6cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD180501268/ Miếng gói giầy chất liệu PE 38.1*101.6cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD180600055/ Miếng gói giày chất liệu PE 50.8*127cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD180600055/ Miếng gói giầy chất liệu PE 50.8*127cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD180901439/ Miếng gói giầy chất liệu PE 5.5*28cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD190900391/ Miếng gói giầy chất liệu PE 30*80cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD191200590/ Miếng gói giầy chất liệu PE 35*90cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD191200592/ Miếng gói giầy chất liệu PE 28*80cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD191200641/ Miếng gói giầy chất liệu PE 42*104cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD200100472/ Miếng gói giầy chất liệu PE 30*80cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD200200238/ Miếng gói giầy chất liệu PE 35*90cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PD200200239/ Miếng gói giầy chất liệu PE 42*104cm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PDG01/ Túi đóng gói các loại(Các sản phẩm dùng đóng gói hàng hóa, bằng plastic kt25x44CM) (xk)
- Mã HS 39239090: PDG01/ Túi đóng gói các loại(Các sản phẩm dùng đóng gói hàng hóa, bằng plastic kt45x67CM) (xk)
- Mã HS 39239090: PE-CAN-FX2-4574-000-Xốp chèn (xk)
- Mã HS 39239090: PE-INTEL-500274911-Xốp chèn (xk)
- Mã HS 39239090: PE-INTEL-500274912-Xốp chèn (xk)
- Mã HS 39239090: PELON2.0KG-COLOUR/ Dây buộc bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: PK0011(DÂY DAI NHỰA 16MMX1.5MM) (xk)
- Mã HS 39239090: PK0120((DÂY NYLON) (xk)
- Mã HS 39239090: PK0120(DÂY NYLON) (xk)
- Mã HS 39239090: PKARG31001A/ Tray_Plastic_Insert_148*66*20.4mm (xk)
- Mã HS 39239090: PKBTS31001A/ Tray_Plastic_Insert_118*66*20.2mm (xk)
- Mã HS 39239090: PKLEDAZT001/ Dây nhựa để gắn sản phẩm Led (1Roll 500m)-CARRIER TAPE 7020-0.7T(500M)-Hàng lỗi xuất trả thuộc tk 102087881010 (29/06/2018) dòng 1 (xk)
- Mã HS 39239090: PKLEDAZT002/ Băng keo 1 mặt tự dính bằng nhựa PVC (chiều rộng 13.3 mm, 1cuộn500m)-COVER TAPE KAH7-Hàng lỗi xuất trả thuộc tk 102087881010 (29/06/2018) dòng 2 (xk)
- Mã HS 39239090: PKLEDAZW001/ Vòng bánh xe nhựa để đóng gói sản phẩm Led-CARRIER WHEEL 7"-16-Hàng lỗi xuất trả thuộc tk 102087881010 (29/06/2018) dòng 3 (xk)
- Mã HS 39239090: PL0010/ Khay nhựa loại xốp dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu bằng nhựa, quy cách 220x390x15mm, mã Tray 120 cell (softlon normal) (xk)
- Mã HS 39239090: PL0015/ Khay nhựa dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu bằng nhựa, kích thước 468x285x20mm, mã AHVN 013 15cells (xk)
- Mã HS 39239090: PL-031NIPPO/ Pallet nhựa PP màu đen KT: 1130X970X130mm (xk)
- Mã HS 39239090: PL12/ Đế cốc nhựa phi 10.5 (xk)
- Mã HS 39239090: PL13/ Đế cốc nhựa phi 13.5 (xk)
- Mã HS 39239090: PL-135AK/ Pallet nhựa PP (1100x1100x130mm) (xk)
- Mã HS 39239090: PL-136AK/ Pallet nhựa PP (1100x1100x130mm) (xk)
- Mã HS 39239090: PL-137AK/ Pallet nhựa PP 2HOU 1300X1100X130MM (xk)
- Mã HS 39239090: PL-138AK/ Pallet nhựa PP (1830x920x130mm) (xk)
- Mã HS 39239090: PL-139AK/ Pallet nhựa PP (700x700x130mm) (xk)
- Mã HS 39239090: PL14/ Đế cốc nhựa phi 15 (xk)
- Mã HS 39239090: PL142/ Hộp nhựa các loại, linh kiện lắp ráp bộ phận của thiết bị sử dụng ga, xuất từ TKN 103291883440(04/05/2020), dòng hàng số 20 (xk)
- Mã HS 39239090: PL15/ Bao/túi nilon các loại (xk)
- Mã HS 39239090: PL15/ Đế cốc nhựa phi 9 (xk)
- Mã HS 39239090: PL16/ Đế cốc nhựa phi 8 (xk)
- Mã HS 39239090: PL24/ Chốt chặn các loại (tái xuất mục 1 tờ khai 103170815310/E21 ngày 28/02/2020) (xk)
- Mã HS 39239090: PL28/ Tấm lót bằng nhựa (dùng để đóng gói, hàng quay vòng), Hàng đã sử dụng. (xk)
- Mã HS 39239090: PL4/ Khay nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: PL7/ Đế cốc nhựa phi 7.5 (xk)
- Mã HS 39239090: PL8/ Đế cốc nhựa phi 12 (xk)
- Mã HS 39239090: plastic palette- GC/ Pallets nhựa (KT: 1060x820x150mm) dùng để vận chuyển, đóng gói hàng hóa, hàng đã qua sử dụng (phương tiện chứa hàng quay vòng)của TK nhập:103039569950 (xk)
- Mã HS 39239090: PLASTIC TRAY FF05R-41P(Blue). Khay nhựa đựng linh kiện điện tử (xk)
- Mã HS 39239090: PLASTIC TRAY FF05R-51P(White). Khay nhựa đựng linh kiện điện tử (xk)
- Mã HS 39239090: PLASTIC TRAY WB10A. Khay nhựa đựng linh kiện điện tử (xk)
- Mã HS 39239090: PLASTIC TRAY WB20G New. Khay nhựa đựng linh kiện điện tử (xk)
- Mã HS 39239090: Plastic trayRT10C150*100*35mm (xk)
- Mã HS 39239090: Plastic trayRT10L150*100*35mm (xk)
- Mã HS 39239090: Plastic trayRT4C150*100*25mm (xk)
- Mã HS 39239090: Plastic trayRT4L150*100*25mm (xk)
- Mã HS 39239090: Plastic trayRTJ1150*100*25mm (xk)
- Mã HS 39239090: PLC0002/ Xe đẩy hàng kích thước 430X645X160mm (xk)
- Mã HS 39239090: PLER PALLET nhựa dùng để đóng gói sợi PLASTIC LAYER- phụ liệu,bao bì đóng gói luân chuyển,hàng qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: PLER PALLET nhựa dùng để đóng gói sợi PLASTIC LAYER-phụ liệu bao bì đóng gói luân chuyển, hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: PLER PALLET nhựa dùng để đóng gói sợi PLASTIC LAYER-phụ liệu,bao bì đóng gói luân chuyển,hàng qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: PLNNK/ Pallet nhựa (giá kê hàng bằng nhựa) (xk)
- Mã HS 39239090: PLSC PALLET nhựa dùng để đóng gói sợi PALLET- phụ liệu bao bì đóng gói luân chuyển, hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: PLSC PALLET nhựa dùng để đóng gói sợi PALLET- phụ liệu,bao bì đóng gói luân chuyển,hàng qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: PLSC PALLET nhựa dùng để đóng gói sợi PALLET-phụ liệu bao bì đóng gói luân chuyển, hàng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: PLSC PALLET nhựa dùng để đóng gói sợi PALLET-phụ liệu,bao bì đóng gói luân chuyển,hàng qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: PLV16/ Khay nhựa Tray Z9005_G510F, kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV30/ Khay nhựa Tray Nắp Beyond, kích thước (170*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV33/ Khay nhựa Tray Beyond, kích thước (240*170)mm, Mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV41/ Khay nhựa Tray Davinci, kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV43/ Khay nhựa Tray A70 5G(R3), kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV47/ Khay nhựa Tray Davinci triple, kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV51/ Khay nhựa Tray X-Cover, kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV68/ Khay nhựa Tray A21S 2M Macro, kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV69/ Khay nhựa Tray A21S Triple, kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV70/ Khay nhựa Tray Canvas, kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV71/ Khay nhựa Tray Hubble X1, kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV73/ Khay nhựa Tray A31 Triple, kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV74/ Khay nhựa Tray A31 Single, kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV76/ Khay nhựa Tray A51, kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV77/ Khay nhựa Tray A21S 8M Process, kích thước (316*113)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV78/ Khay nhựa Tray A21S Assy Process, kích thước (316*113)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV79/ Khay nhựa Tray A21S-2MB, kích thước (316*113)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV80/ Khay nhựa Tray A21S-2MB Process, kích thước (316*113)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV81/ Khay nhựa Tray A21S-48M, kích thước (316*113)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV82/ Khay nhựa Tray A21S-8M, kích thước (316*113)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV83/ Khay nhựa Tray Canvas Main, kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV84/ Khay nhựa Tray Canvas_PV, kích thước (240*170)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV85/ Khay nhựa Tray A31-5MB, kích thước (316*113)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV86/ Khay nhựa Tray A31-5MM Assy, kích thước (316*113)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV87/ Khay nhựa Tray A31-5MM, kích thước (316*113)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV88/ Khay nhựa Tray A31-8M, kích thước (316*113)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PLV89/ Khay nhựa Tray A21S Assy Reverse, kích thước (316*113)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: PM02-000602A/ Miếng đệm nhựa dùng cho camera quan sát.(Xuất bán thanh lý hàng tồn kho từ DH số 3 tk 103024544930 ngày 03/12/2019) (xk)
- Mã HS 39239090: PNJT1305-1306-0220/ Khay nhựa PNJT1305-1306 (xk)
- Mã HS 39239090: PP SHEET DOUBLE SEWING PARTLY 3.5-2020/ Túi PP 4.9*3.5m màu xanh 6.90 kg/chiếc, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39239090: PP SHEET DOUBLE SEWING PARTLY 4.0-2020/ Túi PP 4.9*4.0m màu xanh 7.00 kg/chiếc, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 39239090: PP-CEV-FX2-3272-000-Tấm đệm cụm cuốn giấy Z40 FX2-3272-000 (xk)
- Mã HS 39239090: PP-CEV-FX2-3279-000-Tấm đệm cụm máy quét Z40 FX2-3279-000 (xk)
- Mã HS 39239090: PULSE A004-PS/ Khay tĩnh điện bằng nhựa PULSE RC TX(A004) (xk)
- Mã HS 39239090: Q310-790906 Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Q310-798233 Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Q310-801611 Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: Q310-808871 Khay nhựa (555*365mm) (xk)
- Mã HS 39239090: QV-PLLT/ Pallet bằng plastic- RETURNABLE PALLET (1100*1100*120 mm), đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: QV-PLLT/ Pallet bằng plastic- RETURNABLE PALLET (1100*1100*120 mm),đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: QV-PLLT/ QV-BOX/ Thùng bằng plastic dùng trong vận chuyển hàng- RETURNABLE BOX (654 * 435 * 207 mm), đã qua sử dụng#KR (xk)
- Mã HS 39239090: QX1-2276-338/ Xốp chèn máy in QX1-2276-000000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX1-2277-338/ Xốp chèn máy in QX1-2277-000000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX1-4689-000/ XỐP CHÈN MÁY IN (xk)
- Mã HS 39239090: QX1-4690-000/ XỐP CHÈN MÁY IN (xk)
- Mã HS 39239090: QX1-6172-000/ XỐP CHÈN MÁY IN (xk)
- Mã HS 39239090: QX1-6172-112/ Xốp chèn máy in QX1-6172-000000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX1-6173-000/ XỐP CHÈN MÁY IN (xk)
- Mã HS 39239090: QX1-6173-112/ Xốp chèn máy in QX1-6173-000000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX1-7702-338/ Xốp chèn máy in QX1-7702-000000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX1-7703-338/ Xốp chèn máy in QX1-7703-000000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX1-8683-338/ Xốp chèn máy in QX1-8683-000000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX1-8684-338/ Xốp chèn máy in QX1-8684-000000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-0274-000/ XỐP CHÈN MÁY IN (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-0275-000/ XỐP CHÈN MÁY IN (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-0892-338/ Xốp chèn máy in QX2-0892-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1096-112/ Xốp chèn máy in QX2-1096-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1097-112/ Xốp chèn máy in QX2-1097-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1368-338/ Xốp chèn máy in QX2-1368-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1369-338/ Xốp chèn máy in QX2-1369-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1470-112/ Xốp chèn máy in QX2-1470-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1470-338/ Xốp chèn máy in QX2-1470-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1471-112/ Xốp chèn máy in QX2-1471-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1471-338/ Xốp chèn máy in QX2-1471-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1539-112/ Xốp chèn máy in QX2-1539-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1539-338/ Xốp chèn máy in QX2-1539-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1540-112/ Xốp chèn máy in QX2-1540-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1540-338/ Xốp chèn máy in QX2-1540-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1560-338/ Xốp chèn máy in QX2-1560-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1570-338/ Xốp chèn máy in QX2-1570-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1963-338/ Xốp chèn máy in QX2-1963-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-1964-338/ Xốp chèn máy in QX2-1964-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-2634-000/ XỐP CHÈN MÁY IN (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-3122-338/ Xốp chèn máy in QX2-3122-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-3604-338/ Xốp chèn máy in QX2-3604-000 (xk)
- Mã HS 39239090: QX2-3605-338/ Xốp chèn máy in QX2-3605-000 (xk)
- Mã HS 39239090: R002H20/ Khay đóng gói đèn halogen bằng nhựa, 1 bộ gồm: Nắp nhựa, khay nhựa màu nâu và tấm đệm mouse, Kích thước: D59 x R40 x C10 (cm) JM 20W JM Packing Tray for 20W (xk)
- Mã HS 39239090: R003H50/ Khay đóng gói đèn halogen bằng nhựa, 1 bộ gồm: Nắp nhựa, khay nhựa màu vàng và tấm đệm mouse, Kích thước: D59 x R40 x C10 (cm) JM 50W JM Packing Tray for 50W (xk)
- Mã HS 39239090: RH46/ Pallet nhựa dùng để đóng hàng, kt: 120x100x15 cm (xk)
- Mã HS 39239090: RJ63YC711-ZI-T1-A/ Khay nhựa Model RJ63YC711-ZI-T1 (xk)
- Mã HS 39239090: RJ64VC211-HX-T2/ Khay nhựa Model RJ64VC211-HX-T2-01 (xk)
- Mã HS 39239090: ROH0197/ Tuýp rỗng bằng nhựa Tube Lipice Sheer Color Q Matcha (xk)
- Mã HS 39239090: ROH0270/ Tuýp rỗng bằng nhựa Tube Lipice Sheer Color Q Rabbit (xk)
- Mã HS 39239090: ROH0306/ Tuýp rỗng bằng nhựa Tube Lipice sheer color Regular (xk)
- Mã HS 39239090: RP-1 Pallet TOSOK Pallet/ Pallet nhựa đựng hàng (TOSOK PALLET RP1) (xk)
- Mã HS 39239090: RS32X110V/ Khay nhựa RS32X110V loại S (xk)
- Mã HS 39239090: RS32X111V/ Khay nhựa RS32X111V loại L (xk)
- Mã HS 39239090: RUCOE RUN BLISTER/ Khay định hình vị trí để các bộ phận máy RUCOE, chất liệu nhựa PS, kích thước 127*127*42mm (xk)
- Mã HS 39239090: RV-1001/ Pallet nhựa, Plastic Pallet 1400x1100mm; hàng quay vòng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: RV-1002/ Pallet nhựa, Plastic Pallet 1100x1100mm; hàng quay vòng đã qua sử dụng (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-0837-1/ Xốp chèn máy in RX1-0837 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-0838-1/ Xốp chèn máy in RX1-0838 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-1416-338/ Xốp chèn máy in RX1-1416 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-1417-338/ Xốp chèn máy in RX1-1417 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-3196-338/ Xốp chèn máy in RX1-3196 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-3197-338/ Xốp chèn máy in RX1-3197 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-4305-338/ Xốp chèn máy in RX1-4305 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-4306-338/ Xốp chèn máy in RX1-4306 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-4314-338/ Xốp chèn máy in RX1-4314 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-4315-338/ Xốp chèn máy in RX1-4315 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-4340-338/ Xốp chèn máy in RX1-4340 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-4341-338/ Xốp chèn máy in RX1-4341 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-4462-338/ Xốp chèn máy in RX1-4462 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-4463-338/ Xốp chèn máy in RX1-4463 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-4464-338/ Xốp chèn máy in RX1-4464 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-4987-338/ Xốp chèn máy in RX1-4987 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-4988-338/ Xốp chèn máy in RX1-4988 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-5172-338/ Xốp chèn máy in RX1-5172 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-5173-338/ Xốp chèn máy in RX1-5173 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-5426-338/ Xốp chèn máy in RX1-5426 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-5427-338/ Xốp chèn máy in RX1-5427 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-5428-338/ Xốp chèn máy in RX1-5428 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-5836/ Xốp chèn máy in RX1-5836 (xk)
- Mã HS 39239090: RX1-5837/ Xốp chèn máy in RX1-5837 (xk)
- Mã HS 39239090: S1-/ Khay nhựa S1 (303 x 231 x 12)mm (Dùng đựng pistol) (xk)
- Mã HS 39239090: S3-/ Khay nhựa S3 (303 x 231 x 11)mm (Dùng đựng pistol) (xk)
- Mã HS 39239090: S4-R1 VER.2/ Khay tĩnh điện bằng nhựa S4-R1 VER.2 (xk)
- Mã HS 39239090: S5-/ Khay nhựa S5 (303 x 231 x 19)mm (Dùng đựng pistol) (xk)
- Mã HS 39239090: S6-/ Khay nhựa S6 (303 x 231 x 14.5)mm (Dùng đựng pistol) (xk)
- Mã HS 39239090: S6-R1 VER.3/ Khay tĩnh điện bằng nhựa S6-R1 VER.3 (xk)
- Mã HS 39239090: S6-R1 VER.4/ Khay tĩnh điện bằng nhựa S6-R1 VER.4 (xk)
- Mã HS 39239090: S8-/ Khay nhựa S8 (303 x 231 x 12)mm (Dùng đựng pistol) (xk)
- Mã HS 39239090: SAM71/ Miếng nhựa dẻo LM63-00322A SHEET dùng bảo vệ linh kiện trên tấm bản mạch điện tử. Hàng trả lại của tk:103088568550/E11, dòng hàng số 1 (xk)
- Mã HS 39239090: SAM71/ Miếng nhựa dẻo LM63-00322A SHEET dùng bảo vệ linh kiện trên tấm bản mạch điện tử. Hàng trả lại của tk:103106440030/E11, dòng hàng số 1 (xk)
- Mã HS 39239090: SAM71/ Miếng nhựa dẻo LM63-00322A SHEET dùng bảo vệ linh kiện trên tấm bản mạch điện tử. Hàng trả lại của tk:103109840520/E11, dòng hàng số 1 (xk)
- Mã HS 39239090: SAM71/ Miếng nhựa dẻo LM63-00322A SHEET dùng bảo vệ linh kiện trên tấm bản mạch điện tử. Hàng trả lại của tk:103120502330/E11, dòng hàng số 1 (xk)
- Mã HS 39239090: Sản phẩm nhựa PP- PALLET 03. (Hàng mới. Sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 39239090: SBPG20-59/ Cuộn PE 0.045*40 mm (xk)
- Mã HS 39239090: SBPG20-60/ Cuộn PE 0.045*50 mm (xk)
- Mã HS 39239090: SBPG20-78/ Cuộn PE 0.04*2000 mm (xk)
- Mã HS 39239090: SCT TRAY/ Khay bằng nhựa đựng sản phẩm bằng nhựa (495x300x8mm) (xk)
- Mã HS 39239090: SET-108/ Vỏ nhựa&H NC-5000 BUTTON COVER_NICE B&M03-003960, xuất trả mục:32, thuộc tờ khai:103117652041 (xk)
- Mã HS 39239090: SEV030/ Khay nhựa đóng gói sản phẩm W 6.3mm (Thuộc mục 1,2 của TK: 102786521020 và thuộc mục 28, 29, 33, 35, 36 của TK:102772476000) (xk)
- Mã HS 39239090: SEV030/ Khay nhựa đóng gói sản phẩm W 6.3mm (Thuộc mục 11 của TK: 101890043140) (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-107-1/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-107 SM-R815-S-POGO (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-108-1/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-108 GEAR-S4-POGO (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-118-1/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-118 VMN0960-0201000 (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-140-1/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-140 Y19-GRAM (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-145-1/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-145 BEYOND0 (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-147/ Khay tĩnh điện bằng nhưa SGI-147 SM-T515 BRIDGE FPCB (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-151/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-151 SM-A505 OCTA-C2C (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-153/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-153 SM-R170 TOUCH L (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-154/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-154 SM-R170 TOUCH R (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-156/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-156 SM-G970U SUB PBA VK (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-157/ Khay tĩnh điện bằng nhưa SGI-157 SM-T515-SIM-SOCKET-PBA (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-162/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-162 VMT0515-0201000 (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-166/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-166 SM-T515-IF-CTC (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-167/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-167 A405F MAIN CTC (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-168/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-168 SM-T725 IF CTC (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-169/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-169 VMF0900-0201000 (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-173/ Khay tĩnh điện bằng nhưa SGI-173 SM-A505FN SUB (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-177/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI- 177 SM-F907N USB C2C PBA (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-178/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-178 VMT0515-0201001 (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-180/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-180 SM-M305 USB FPCB(DS) (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-181/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-181 SM-A305J OCTA C2C (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-185/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-185 VMA0405-0201000 (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-186/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-186 SM-A505U SUB (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-190/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-190 D2 FRC (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-192 B/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-192 BLACK (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-195/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-195 DAVINCI IF CTC (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-199/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-199 SM-N976V V2 (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-201/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-201 SM-T865 POGO (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-202/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-202 SM-T515 LCD (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-203/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-203 SM-T515 EAR JACK (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-205/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-205 VMT0865-0201000 (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-209/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-209 SM-M307F USB CTC (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-210/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-210 (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-211/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-211 R825 SENSOR (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-227/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-227 SM-T865 DIGITIZER NECK (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-230/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-230 SM-T545 POGO (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-236/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-236 SM-T545 IF SUB (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-240/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-240 AMB623TS01-MAIN (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-242/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-242 AMS646UJ01-TSP (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-243/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-243 AMS646UJ01 MAIN (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-257/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-257 AMS653VB01 TSP (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-260/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-260 (DS3_USB_PLUG) (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-262/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-262 (DS3-KEY) (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-263/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-263 (AMB120TV04_MAIN) (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-264/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-264 VCG 0981 (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-269/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-269 M31 (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-270/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-270 VMP0615-0201003 (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-271/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-271 TAB_S6_LITE_BRIDGE_FPCB (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-273/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-273 DH5 (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-280/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-280(VMA0415-0201010) (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-281/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-281(SM-R845-BAROMETER) (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-282/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-282 AMB667UM23 (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-283/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-283(V740 PROXIMITY SENSOR) (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-287/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-287(6850L-2409A) (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-289/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-289(SM-R855U ECG MIC KEY) (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-290/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-290(6850L-2392A) (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-292/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-292(AMB667UM23-MAIN) (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-293/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-293(V740 CTC FPCB) (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-295/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-295(SM-M307F USB CTC(DS) (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-296/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-296 BLOOM 5G FINGER (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-297/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-297(DS3-USB-PLUG-FPCB REV1.3) (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-298/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-298 N981B USB CTC (xk)
- Mã HS 39239090: SGI-302/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SGI-302(SM-T875-WACOM-BRIDGE-FPCB) (xk)
- Mã HS 39239090: SIZE CHIP/ Nút cỡ số bằng nhựa (xk)
- Mã HS 39239090: SL01-BOT-D/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SL01-BOT-D (xk)
- Mã HS 39239090: SLIDE DOME CT-YTC PET (Chụp nhựa) (Dòng 6 TK: 103147586510) (xk)
- Mã HS 39239090: Small Cover P71/ Ngăn hộp nhưa đựng dụng cụ y tế (Dài 6.5cm x Rộng 1.6cm x Day 1.54mm) (xk)
- Mã HS 39239090: SM-G960F-1/ Khay tĩnh điện bằng nhựa TSI451-G960F SUB (xk)
- Mã HS 39239090: SM-G965U SUB-1/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SM-G965U SUB (xk)
- Mã HS 39239090: SM-G988B-IF SUB/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SM-G988B-IF SUB (xk)
- Mã HS 39239090: SM-G988U V1/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SM-G988U V1 (xk)
- Mã HS 39239090: SM-N770F SUB REV.2/ Khay tĩnh điện bằng nhựa SM-N770F SUB REV.2 (xk)
- Mã HS 39239090: SN0465/ Quai nhựa PPH0200739 (xk)
- Mã HS 39239090: SN0465/ Quai nhựa PPH0200743 (xk)
- Mã HS 39239090: Sóng nhựa 8T (Rổ nhựa chữ nhật KT 60 x 41.5 x 36 cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SP10/ Vỏ ống của cây chải lông mi (KO-PL6 CARTRIDGE TUBE) (BK) (xk)
- Mã HS 39239090: SP1391/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_MQ-PL-1(EYE LINER HOLDER) (xk)
- Mã HS 39239090: SP1391/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_MQ-PL-1(EYE LINER HOLDER)(KAIGAI) (xk)
- Mã HS 39239090: SP14/ Vỏ ống của cây chải lông mi (OL-PB CARTRIDGE TUBE) (xk)
- Mã HS 39239090: SP1573/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_DH-PL2 (EYE LINER HOLDER)(BK) (xk)
- Mã HS 39239090: SP1573/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_DH-PL2 (EYE LINER HOLDER)(BR) (xk)
- Mã HS 39239090: SP162/ Vỏ ống cây chải lông mi (MQ-PL CT KABA) (xk)
- Mã HS 39239090: SP1691A/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_IM-PL10(EYE LINER HOLDER)(RBK)-A (xk)
- Mã HS 39239090: SP17/ Vỏ ống của cây chải lông mi (PP-PB CARTRIDGE TUBE) (xk)
- Mã HS 39239090: SP1879/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_ID-PL(EYE LINER HOLDER)(01)(BK) (xk)
- Mã HS 39239090: SP1879/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_ID-PL(EYE LINER HOLDER)(03) (xk)
- Mã HS 39239090: SP2184A/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_IM-PL13(EYE LINER HOLDER)-A (xk)
- Mã HS 39239090: SP2222/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_MQ-PB4-2(EYEBROW HOLDER) (xk)
- Mã HS 39239090: SP2305/ Vỏ ngoài cây tô mắt_KB-MPB7(EYEBROW HOLDER) (xk)
- Mã HS 39239090: SP2361/ Thân vỏ cây tô mắt_KI-PB5(EYEBROW HOLDER) (GY) (xk)
- Mã HS 39239090: SP24/ Vỏ ống của cây chải lông mi (KL-MPB CARTRIDGE TUBE) (xk)
- Mã HS 39239090: SP278/ Vỏ ống cây tô mắt (KI-PB CARTRIDGE TUBE) (2) (xk)
- Mã HS 39239090: SP38/ Vỏ ống của cây chải lông mi (KO-PL20 CARTRIDGE TUBE) (xk)
- Mã HS 39239090: SP789A/ Nắp cây chải lông mi_OL-PB(EYE BLOW BRUSH CARTRIDGE & CAP PART)-A (xk)
- Mã HS 39239090: SP905B/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_PP-PB(EYE LINER HOLDER)-B (xk)
- Mã HS 39239090: SP905C/ Vỏ ngoài cây vẽ mắt_PP-PB (EYE LINER HOLDER)-C (xk)
- Mã HS 39239090: SP-SDV-01/ Khay nhựa đã được làm sạch (OK) KT: 365*555mm (Đơn giá GC: 3050VND) (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1010/ Khay nhựa dùng trong công đoạn,quy cách 495x335x10mm, 0.7T, (MU88-S00102), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1018/ KHAY NHỰA LMV600RELAY, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1088/ Khay nhựa PA69-00081B, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1089/ Khay nhựa PA69-00081C, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1094/ Khay nhựa PA6900079B (C2 Tele PV1), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1097/ Khay nhựa PA6900079C (C2 Wide PV1-2), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1107/ Khay nhựa PA69-00060X, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1112/ Khay nhựa G139F (M31S), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1130/ Khay nhựa 218-118-11 REV.1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1133/ Khay nhựa PA69-00062G, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1134/ Khay nhựa S25, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT1139/ Khay nhựa 218-119-10 REV.1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT799/ Khay nhựa GLQA WHITE (N6), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT832/ Khay Nhựa GCJH2 (HERO 2 SJ69-32874), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT910/ Khay nhựa GMHA (A31), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: SPT986/ Khay nhựa GJWA (A21S). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: STAR FINGER-1/ Khay tĩnh điện bằng nhựa STAR FINGER (xk)
- Mã HS 39239090: Stopper PR-MAS (Chụp nhựa) (Dòng 7 TK: 102920145750) (xk)
- Mã HS 39239090: SU-10023/ Tấm nhựa bảo vệ dùng trong đóng gói hàng hóa (2 chiếc/ bộ) (xk)
- Mã HS 39239090: SU-10023/ Tấm nhựa bảo vệ dùng trong đóng gói hàng hóa (2 chiếc/bộ) (xk)
- Mã HS 39239090: T009-85: Khay nhựa TU8K/7K 85INCH mã BCV-KR-022-1 (xk)
- Mã HS 39239090: TAB39/ Khay nhựa Tray TR-EPC44A-A, kích thước (320*240)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm bảo vệ (bằng nylon PE, KT:268*167*0.02mm) QX1-8500-000 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm bảo vê QZ5- R004- 000000 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm bóng xốp (0.5*300*400)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm bóng xốp (0.7*500*500)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm bóng xốp (1.0*450*1100)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm bóng xốp (1.5*450*850)mm (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đậy bằng nhựa- GM Liner Coil Plastic pad (410*240*0.25mm) HV989702-0010 (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa bảo vệ chống va chạm LJ69-05682A, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa bảo vệ chống va chạm LJ69-05863B (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa bảo vệ chống va chạm LJ69-05864A (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (1219*753*1)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (1271*637*6)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (1271*652*4)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (1494*777.5*4)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (1819*859*4)mm, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (218.1*127*2)mm, nhà sản xuất ESD WORK, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (254.6*100*2)mm, nhà sản xuất ESD WORK, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (254.6*115*2)mm, nhà sản xuất ESD WORK, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (270.8*149*2)mm, nhà sản xuất ESD WORK, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (271.2*165*2)mm, nhà sản xuất ESD WORK, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (273*114*2)mm, nhà sản xuất ESD WORK, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (278.8*124*2)mm, nhà sản xuất ESD WORK, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (282.8*119*2)mm, nhà sản xuất ESD WORK, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (287.8*136*2)mm, nhà sản xuất ESD WORK, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm bằng nhựa dẻo dùng để bảo vệ màn hình khỏi những va đập, kích thước (293.8*160*2)mm, nhà sản xuất ESD WORK, mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm Cushion pad 350*250*5T, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm Cushion pad 355*135*20T, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm Cushion pad 375*375*10T, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm Cushion pad 375*375*20T, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm Cushion pad 630*535*5T, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39239090: Tấm đệm lót bằng nhựa, kích thước 1100x1175x0.7 (mm), Hàng mới 100% (xk)
- - Mã HS 39239090: TẤM ĐỠ CỐ ĐỊNH SẢN PHẨM BẰNG NHỰA (xk)

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p