Chuyển đến nội dung chính
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W30XL25 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W32XL23 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W32XL25 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W34XL25 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W34XL28 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W35XL20 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W35XL25 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W37XL28 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W38XL30 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W39XL28 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W40XL23 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W40XL25 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W40XL30 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W41XL25 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W41XL28 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W41XL30 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W43XL25 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W46XL25 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W46XL30 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W50XL35 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W50XL40 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W51XL30 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W58XL46 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W58XL51 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W61XL48 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W61XL53 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W61XL58 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W62XL51 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W64XL46 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W66XL48 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W66XL56 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W66XL58 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W66XL61 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W70XL53 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W71XL51 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W74XL53 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W74XL56 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W74XL58 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W74XL61 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W74XL64 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W76XL46 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W76XL53 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W76XL56 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W76XL61 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W76XL64 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W76XL66 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W79XL56 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W79XL61 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W79XL66 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W81XL61 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W81XL66 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W81XL69 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W82XL56 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W84XL58 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W84XL66 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W86XL66 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP- W94XL56 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon PPE 19x25,4+5,1 X0.04 có in 1 màu, in ở mặt ngắn, in 3 dòng chữ, đục 4 lỗ phi 6 hàng ngang đáy lên 4cm, sau đó chia đều 4 lỗ ngang, (hàng phải rất trong) (7-1/2x10+2). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon PPE 19x38,1+5,1 X0.04 có in 1 màu, in ở mặt ngắn, in 3 dòng chữ, đục 4 lỗ phi 6 hàng ngang đáy lên 4cm, sau đó chia đều 4 lỗ ngang, (hàng phải rất trong) (7-1/2x15+2). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon PPE in 1 mặt 28x35,6+5x0.04,đục 4 lỗ hàng ngang dưới đáy túi phi 6, đáy lên 4cm, cạnh vào 7cm các lỗ cách nhau 7cm hàn đáy (in mặt ngắn) (11x14+2). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP-W40XL23 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP-W40XL28 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP-W79XL64 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon PP-W84XL56 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon trắng bằng nhựa PE, kt 300*450mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Nylon trắng LDPE 90x120cm tự phân hủy sinh học Gia Thành (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon Transparent HDPE bag on roll 250 + (50+50) x 450mm, 18 microns/layer.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon trong 50*70, chất liệu PP, hàng không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon trong suốt, in màu trắng 0.1 X 400 X 850. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon T-shirt white bag, medium size, holes, block and embossed Dimension: 260 x (65+65) x 502 mm, 30 micron (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI NYLON TT (25Kg/Bao. Hàng mới 100%. Xuất xứ Việt Nam, / VN) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon-(MBP-2332 YW)- kích thước 230 x H320 +440MM (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon. Mới 100%. Kích thước: 1100x1000mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon: 17cm x 27cm (1,960 cai) (xuất xứ việt nam) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon: 24cm x 47cm (4,740 cai) (xuất xứ việt nam) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon: 26cm+ 17cm x 42cm (1,570 cai) (xuất xứ việt nam) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon: 35" x 35" (55 cai) (xuất xứ việt nam) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon: 50cm x 60cm (30 cai) (xuất xứ việt nam) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon: 60cm x 80cm (180 cai) (xuất xứ việt nam) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon: 60cm x 90cm (320 cai) (xuất xứ việt nam) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon: 90cm x 100cm (50 cai) (xuất xứ việt nam) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon: 90cm x 120cm (24 cai) (xuất xứ việt nam) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylonT-shirt white bag, large size, holes, block and embossed Dimension: 300 x (85+85) x 552 mm, 30 micron (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi nylon-TUI PP(KSK-09SNV YW)- kích thước 260 x 350MM (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP (Rộng 150mm x Dài 147mm x Nắp 40mm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP (Rộng 160mm x Dài 187mm x Nắp 45mm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP (Rộng 280mm x Dài 360mm x Nắp 40mm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP dùng đóng gói hàng, KT:16CM*16.5CM*0.03MM+2.5CM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP in, QC: R112 x D258 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP- Umbrella Package OPP Bag. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R112 x D214(185) + 25mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R116 x D213(190) + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R119 x D215 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R129 x D350 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R134 x D410 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R139 x D280 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R144 x D200 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R144 x D300 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R159 x D220 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R164 x D200 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R164 x D300 + 35Mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R184 x D235 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R189 x D280 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R199 x D235 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R204 x D250 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R209 x D270 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R224 x D250 + 70mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R224 x D300 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R229 x D300 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R230 x D270 + 45mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R234 x D200 + 45mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R239 x D310 + 45mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R244 x D350 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R249 x D420 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R254 x D285 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R254 x D340 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R269 x D325 + 45mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R274 x D340 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R279 x D360 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R284 x D405 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R294 x D345 + 35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R299 x D345 + 45mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R304 x D325 + 45mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R314 x D330 + 45mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R374 x D300 + 45mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi OPP, QC: R389 x D280 + 45mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PACPP (Poly amit)(380x400)mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (1,000 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (1,500 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (10,000 Pcs/Bag) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (10,000 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (100*120) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (12,000 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (1200*1000*0.03) miệng 1200. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (123cm x 103cm x 95cm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (13,000 Pcs/Bag) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (13cmx23cm) sản phẩm bằng nhựa dùng dùng gói hàng hóa, xuất xứ việt nam,mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (18,000 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (2,000 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (20,000 Pcs/Bag) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (20,000 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (200 x 80 mm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (24,000 Pcs/Bag) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (3,000 Pcs/Bag) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (3,000 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (3,500 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (31 cm x 191 cm) (1.668 Cái) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (4,000 Pcs/Bag) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (4,000 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (5,000 Pcs/Bag) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (5,000 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (50*52) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (50,000 Pcs/Bag) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (51 cm x 147 cm) (2.304 Cái) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (56 x 59 cm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (57 cm x 191 cm) (808 Cái) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (57 cm x 224 cm) (1.375 Cái) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (6,000 Pcs/Bag) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (6,500 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (60*62) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (65*66) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (7,000 Pcs/Bag) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (700 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (75cm x 90cm), Dạng túi, Dùng để đóng gói đế giày, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (800 Pcs/Ctn) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (Bao nhựa) 30 cm x 50 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (Bao nhựa) 60 cm x 80 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (Bao nhựa) 80 cm x 120 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (dạng cuộn) khổ 300mm * dầy 0.04mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (kích thước 230*120*0.03mm).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (kích thước 260*165*0.035mm).Hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (kích thước 380*260*0.035mm).Hàng mới (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (kích thước 650*750*0.03mm).Hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE (LLDPE)(LLDPE bags). Xuất xứ Việt Nam,Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 0.08 x 800 x 850 (đóng gói hàng xuất khẩu). #Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 0.08 x 950 x 950 (đóng gói hàng xuất khẩu). #Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 0.12 * 600 * 500 xanh (đóng gói hàng xuất khẩu). #Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 0.12 x 800 x 850 (đóng gói hàng xuất khẩu). #Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 10.24" * 13.5" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 100 x 150 mm (Zipper) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 100 x 160 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 100 x 250 cm (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 100*126 (F05043001), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 100*2000mm, dùng để đóng gói sản phẩm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 100*2500mm, dùng để đóng gói sản phẩm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 100x100x450 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 100x120 cm, chất liệu polyme từ etylen, dùng đóng gói hàng hóa, NSX: CT CPSX Thái Hưng, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 102 x 55 x 41 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 102*140 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 104 x 55 x 39 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 106 x 54 x 39 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Tứi PE 10cm * 12cm (xk)
- Mã HS 39232199: Tứi PE 10cm * 15cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 10cm x 18cm x 4c. #Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 10x15cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 110 x 300 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 11-1/4" * 16" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 112 x 240 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 114*148 (F05043001), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 115x155x160cm (PAC-05-0004P001-P-BAG-B) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 11cm * 11.5cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 11cm * 17cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 12 x 120 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 12 x 20 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 12 x 60 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 120 x 120 (cm) đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 120 x 54 x 34 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 120*2000mm, dùng để đóng gói sản phẩm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 120mm * 2300mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 124 x 240 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 125*236cm, dùng để đóng gói đệm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 12cm * 16cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 12cm * 18cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 12cm * 22cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 130 x 200 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 130 x 260 mm (Zipper) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 130 x 280 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 135*247cm, dùng để đóng gói đệm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 13cm * 20cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 13cm * 22cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 14" * 17" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 14.5 x 58 in 1 màu (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 140 x 200 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 140 x 200 mm (Zipper) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 140 x 220 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 140 x 36 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 1400x600x0,03mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 147 x 240 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 14cm * 22cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 14cm * 27cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 15 x 25 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 15 x 25 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 15 x 70 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 152*229 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 15cm * 10cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 15x20cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 16.8cm * 25cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 1660x800x0,03mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 167 x 240 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 16cm * 20cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 170x100cm (PE-PAC-05-0003P003-P-BAG) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 170x160cm (PE-PAC-05-0003P006-P-BAG) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 170x250 mm (Zipper) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 170x270 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 17-3/4" * 17-3/4" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 177*253cm, dùng để đóng gói đệm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 18 x 35 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 180 x 1000 mm (1 phần tổ hợp túi PE TM660) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 180x280 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 185x130cm (PE-PAC-05-0003P004-P-BAG) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 185x145+45 in màu đen có mã màu MWR. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 19.5cm * 25cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 19cm * 22cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 2 quai (LLDPE)(LLDPE T-shirt bags). Xuất xứ Việt Nam,Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 20 x 30 (cm) trắng sứ, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 20 x 30 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 20 x 30 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 20 x 45 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 20 x 57 in 1 màu (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 20.5cm * 28cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 200 x 300 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 200x220x0.07mm (200 chiếc/kg) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 200x260x0.07mm (175 chiếc/kg) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 206 x 240 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 208*263cm, dùng để đóng gói đệm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 20cm * 32cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 20cm * 34cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 20cm * 8.5cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 215x300 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 218*274cm, dùng để đóng gói đệm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 22 x 33 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 228*258cm, dùng để đóng gói đệm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 229*305 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 230 x 340 x 250 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 230 x 340 x 450 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 23cm * 30cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 23cm * 33cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 23cm * 35cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 24 x (28.2+3.5) (cm) in, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 24 x (35.8+3.5) (cm) in, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 24 x 30 in 1 màu (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 24cm * 10cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 24x32cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 24x38cm-P03A872A01 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 25 x (28.2+4.5) (cm) in, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 25 x 35 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 25 x 40 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 25 x 44,5 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 25 x 97 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 250 x 500 mm (1 phần tổ hợp của Túi PE TM 660) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 254*305 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 254*356 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 25cm * 36cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 26.5 x (28.2+3.5) (cm) in, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 26.5 x (29+5) (cm) in, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 26cm * 30.5cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 26cm * 32cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 27cm * 37cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 28 x 120 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 28 x 44,5 cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 280x280x0.07mm (120 chiếc/kg) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 280x380x0.07mm (85 chiếc/kg) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 280x450x0.07mm (70 chiếc/kg) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 29 x (36+7) (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 29 x (39+7) (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 29*22CM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 3" * 4-7/8" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 3" * 6" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 3.5" * 3.5" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 30 x (38+7) (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 30 x (41+7) (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 30 x 40 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 30*30 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 30.5 x (36+7) (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 30.5 x (40+7) (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 300 x 2000 mm in (1 phần tổ hợp túi PE TM660) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 300 x 2000 mm xanh in (1 phần tổ hợp túi PE TM660) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 300 x 300 mm in (1 phần tổ hợp túi PE TM660) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 300 x 500 mm (1 phần tổ hợp của túi PE TM660) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 300 x 550 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 305*305 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 305*381 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 30cm * 30cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 30cm * 40cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 31 x (41+7) (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 3-1/2" * 3-1/2" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 311*318 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 32.5cm * 42cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 32.5cm * 48cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 32cm * 42cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 33 x 133 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 33 x 49 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 330*381 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 330*457 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 34 x 52 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 34cm * 67.5cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 35 x 50 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 35 x 51 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 35*39+5 (STNJM2290907), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 350 x 500 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 350x550x620 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 355x465x400 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 35cm x 55cm x 4.8c. #Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 36cm * 55cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 370x650 mm (32 túi/kg) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 38 x 52 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 4.75" * 6.5" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 40 x 100 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 40 x 55 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 40 x 60 (cm) trắng, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 40 x 60 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 40*40 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 40cm * 59cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 41,5 x 65 in 1 màu (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 41.5 x 65 in 1 màu (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 4-1/4" * 9" (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 42*41 (PXK-1000), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 4-3/4" * 4-3/4" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 435mm * 165mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 43x54cm-P01A609A01 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 43x64cm-P01A608A01 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 44 x 57 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 44*39+4 (KS10042), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 45 x 45 in 1 màu (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 45 x 95 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 45*40 (F05043001), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 45cm * 49cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 45cm * 60cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 46x45x0.025 có đường hàn hở 12cm và có đường nét đứt. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 48x69cm-P02A438A01 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 5.5cm * 10cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 5.5cm * 25cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 50 x 300 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 50 x 50 (cm) trắng, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 500 x 850 mm. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 5-1/8" * 6-1/2" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 510.01032.005 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 510.01038.005 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 52 x 36 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 52cm * 48cm (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 53*42 (PXF-1000), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 53*42 (PXS-1000), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 53,5*46 (2208030), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 53x74cm-P02A249A01 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 55 x 39 x 24 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 55 x 57 x 34 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 55*42 (PXT-1000), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 55*42 P1203W, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 55*55cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 56 x 168cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 56 x 89cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 56*42 1157198 (P1203WDON), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 57 x 40 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 57*52 (HWPPKB), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 57*52 (HWPPKW), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 59 x 42 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 59*54 (30118), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 5cm * 7cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 5x111cm-Bao nylon (Poly) S3053 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 5x96cm-Bao nylon (Poly) S3054 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6" * 12" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6" * 9-1/8" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 60 x 122 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 60*2500mm, dùng để đóng gói sản phẩm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi pe 600mm*1700mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 60x41 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 60x50cm (PE-PAC-05-0003P001-P-BAG) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 60x86cm-P04A666A01 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 60x92cm-P05A064A01 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 62 x 58 x 34 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 62,5*52 (30116), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 64 x 54 x 34 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 64 x 55 x 39 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 64 x 89cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 64*54 (S2601B), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 64*57 (HWPPFB), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 64*57 (HWPPFW), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 64*57 (HWPPSB), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 64*57 (HWPPSW), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 64*57 (HWPPTB), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 64*57 (HWPPTW), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi pe 65 x 170(túi được làm từ polyetylen) (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 65*48 (S1308B), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi pe 650mm*1700mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 65x80 cm, chất liệu polyme từ etylen, dùng đóng gói hàng hóa, NSX: CT CPSX Thái Hưng, Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 67 x 55 x 39 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 68 x 100 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 68 x 133 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 68 x 55 x 34 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 68 x 55 x 39 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 68 x 65 x 47 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 69 x 55 x 39 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 000256 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 000276 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 000278 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 000291 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 000293 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 000297 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 000432 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 000574 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 000643 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 000854 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 000859 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 001152 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 001304 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 001337 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 001346 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 001364 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 001416 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 001417 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 001418 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 001509 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 001679 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 002638 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 002681 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 002686 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 002690 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 002782 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 002884 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 002897 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 002915 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 002947 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 002998 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 003047 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 003071 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 003079 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 003155 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 003156 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 003163 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 003164 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 003268 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 003270 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 003271 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 003277 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 003306 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 003338 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902- 003410 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6902-003381, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 6cm * 8cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 70 x 54 x 38 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 70 x 90 cm (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE 70*46+4 (STNCL2160903), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 700 x 450 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 700 x 700 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 71 x 133 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 72 x 54 x 34 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 75 x 60 (cm) trắng, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 76 x 72 x 44 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 77 x 54 x 39 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 77 x 55 x 39 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 7-7/8" * 10-1/8" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 77x80cm-P06A383A01 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 78 x 64 x 44 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 78 x 72 x 36 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 79 x 54 x 39 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 79 x 62 x 52 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 7cm * 11cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 7cm * 22cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 7cm * 6.35cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 7cm * 6.5cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 8 x 110 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 8" * 10" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 8.18" * 11.81" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 8.1cm * 14.8cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 80 x 47 x 39 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 80 x 60 (cm) đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 80*2000mm, dùng để đóng gói sản phẩm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 80*2500mm, dùng để đóng gói sản phẩm, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 8-1/2" * 12-1/4" (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 82 x 55 x 39 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 82 x 64 x 44 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 83 x 55 x 39 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 84 x 117 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 87 x 55 x 39 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 87 x 72 x 44 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 88 x 54 x 38 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 89 x 55 x 34 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 89 x 55 x 39 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 8cm * 9cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 9 x 60 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 9 x 70 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 90 x 120 (cm) đen, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 90 x 120 (cm) trắng, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 90 x 190 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 900mm * 240mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 90x120 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 90x90cm (PE-PAC-05-0003P002-P-BAG) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 90x91cm-SEE8404101A (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 95 x 46 x 32 (cm), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 95cm x 90cm x 4.8c. #Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 96.5cm x 152.5cm x 5c. #Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 98 x 54 x 34 (cm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 9cm * 13cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 9cm * 14cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 9cm * 16.5cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 9cm * 18cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 9cm * 22cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 9cm * 25cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 9cm * 45cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 9cm * 60cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 9cm * 9cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE 9cm x 12cm x 4c. #Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE B510.00313.005 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE B510.00570.005 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Bag 003D 19006 dùng để đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Bag 003J 99006 dùng để đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE BAG 003J 99022 dùng để đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE BAG 697E 03040K002 dùng để đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Bag 697E 22550 dùng để đóng gói hàng điện tử, kích thước 500*300*0.04mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE BAG 697E 52770 dùng để đóng gói hàng điện tử, kích thước 550*200 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Pe Bag 697E 54590 dùng để đóng gói hàng điện tử (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE BAG 697E 56130 dùng để đóng gói hàng điện tử (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Bag 697E 80451 dùng để đóng gói hàng điện tử (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Bag 697E 85450 dùng để đóng gói hàng điện tử,/ VN (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Bag 697E 86930 dùng để đóng gói hàng điện tử,/ VN (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Bag 697E 95190 dùng để đóng gói hàng điện tử,/ VN (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE BAG 698E 35180 dùng để đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE BAG AC 180x500 698E 43550 dùng để đóng gói hàng điện tử, (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE chống rỉ dùng đóng gói hàng hóa, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE chống tĩnh điên.KT: 160*95mm.hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE đen 2 quai (LLDPE)(LLDPE T-shirt black bags). Xuất xứ Việt Nam,Hàng Mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Đen các loại làm từ plastic (qui cách: 6x11,6x14,8x15,9x18,12x20,14x24,16x28,20x30,28x48 đơn vị đo: inch) số lượng 650 bao, qui cách: 25kg/bao,khối lượng: 16,250 kg (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE đóng gói (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE đóng gói khẩu trang(T3001-2001524) 14*11*28CM, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE đục lỗ (35cm x 50cm), Dạng túi, Dùng để đóng gói đế giày, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE đục lỗ (45cm x 50cm), Dạng túi, Dùng để đóng gói đế giày, không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE đựng cao su (PE bag (for packing latex)) size 60cm*100cm*0.003cm, melt temperature under 109. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE dùng để bọc thùng carton GH69- 23827A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE dùng để đựng hàng hóa, model: LZ10101105A,chất liệu nhựa, kích thước: (375*220*0.04) mm,Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE dùng đóng gói hàng, KT:16CM*16.5CM*0.03MM+2.5CM, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE dùng đựng giầy 25*40: 135 chiếc/ kg, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE dùng đựng sản phẩm xuất khẩu 400x220: 123chiếc/kg, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE đựng hàng kt 300x450x0,04mm (LEO018-T) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE đựng mủ cao su thành phẩm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE EP69- 00860A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE EP69- 01017A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE EP69- 01074A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE EP69- 01269A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Foam 13 x 33 cm MAF64867924 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Foam 15 x 25 cm MAF63148011 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Foam 15 x 55 cm MAF63148010 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Foam 21 x 45 cm MAF63847515 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Foam 24 x 28 cm MAF64867908 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Foam 33 x 42 cm MAF64867903 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Foam 35 x 35 cm MAF63148012 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Foam 35 x 41,5 cm MAF62668615 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Foam 38 x 47 cm MAF62668616 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE gấp hộp kích thước: 40 x 60 + 15 cm- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 12176A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 14627A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 23827A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 25901B (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 28002A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 28682A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 28917A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 28946A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 28947A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 29389A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 31287A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 31849A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 32384A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 32386A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 33404A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 33855A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 34142A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 34142B (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 35558A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 35924A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 35926A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 35997A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 36376A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 36631A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 37207A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 37208A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 37225A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 37226A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 37321A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH69- 37430A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH74- 05778A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH74- 20084A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GH90- 44194A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE GM63- 01071C (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE IN 14,5*(3+1,5+22,5) (032331-032379), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE IN 16,5*(3+1,5+22,5) (032133-032058), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE IN 22,5*(4+0,5+26,2)+5, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE IN 24*(3+0,5+20,5), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE IN 24*(3+1,5+22,5) (032188-032096), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE IN 24,5*(6+33)+3,5, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE IN 26*(3+1,5+22,5) (032140-032041), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE IN 28*(3+1,5+22,5), mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE in 390 x460 x0,04 mm, đục lỗ phi 8 (xk)
- Mã HS 39232199: TUI PE IN CAC LOAI (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE in kích thước: 32 x 48 cm- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE in, băng keo kích thước: 25 x 54 + 4 cm- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE in, vát vai kích thước: 110 x 51.5 cm- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE in, xẻ lá kích thước: 20.5 x 30.5 + 5 cm- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE không in 800x610x1000x0.05. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE kích thước 250mm x 205mm x 0.05mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE kích thước 500mm x 360mm x 0.05mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE kích thước 900mm x 700mm x 0.05mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE KT 240 *330 mm Mã số MDC0301- Mã PO:6186004635 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Kt 800x700x0.04mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE loại được sản xuất từ hạt nhựa LDPE, 12*20cm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi pe màu các loại làm từ plastic (qui cách: 8x15,9x18 đơn vị đo: inch) số lượng: 410 bao, qui cách: 25kg/bao,khối lượng: 10,250 kg (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Plactic bag 17x23x0.045 mm dùng để đóng gói sản phẩm (bàn, ghế, nệm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Plactic bag 220x320x0.045mm dùng để đóng gói sản phẩm (bàn, ghế, nệm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Plactic bag 2400 x 1240 t0.11 mm dùng để đóng gói sản phẩm (bàn, ghế, nệm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Plactic bag W1100xL1400*4zem dùng để đóng gói sản phẩm (bàn, ghế, nệm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE plastic bag 1000x1400 x 4 zem dùng để đóng gói sản phẩm (bàn, ghế, nệm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE plastic bag 17x23x0.045mm dùng để đóng gói sản phẩm (bàn, ghế, nệm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE plastic bag 2400x1470 t:0.11mm dùng để đóng gói sản phẩm (bàn, ghế, nệm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE plastic bag W1000*L1400*t0.04mm (4zem) dùng để đóng gói sản phẩm (bàn, ghế, nệm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE plastic bag W1100*L1400*t0.04mm (4zem) dùng để đóng gói sản phẩm (bàn, ghế, nệm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE plastic bag W1240*L2400*t0.19mm dùng để đóng gói sản phẩm (bàn, ghế, nệm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE plastic bag W1470*L2400*t0.11mm dùng để đóng gói sản phẩm (bàn, ghế, nệm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE plastic bag W1670*L2400*t0.11mm dùng để đóng gói sản phẩm (bàn, ghế, nệm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE R56xD140cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE SJ69- 31694A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE SJ69- 32103A-1 (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE SJ69- 32106A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE SJ69- 32151A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE SJ69- 32209A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE SJ69- 32382A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE SJ69- 32621A (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE trắng (1000mm x 1200mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE trắng 750 x 600 x 0.08 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE tráng nhôm 65 x 85 cm, dùng để đóng gói hàng hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE trắng trong TTMT 1200x1100x0,06mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE trắng.KT: 190*62*0.05mm.hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE TRONG 215x210, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE TRONG 26x30, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE TRONG 26x42, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE TRONG 28x32, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE TRONG 30x30, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE TRONG 33x45, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE TRONG 35x32, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE TRONG 35x35, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE TRONG 35x50, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE TRONG 38x40, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PE TRONG 60x100+40, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE trong kích thước: 22 x 37 cm- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE Vinyl PE (W 87 * L 124 cm * 0.07mm) no adhesive tape. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE xanh 20 x 30 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE xanh 30 x 50 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE(36*70), (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 10*10 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 10*15 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 100*125 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 100*150 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 100*180 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 1000 cái/thùng (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 10000 cái/kiện (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 1030*2240*0.32 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 1040*2180*0.15 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 12*18 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 13000 cái/kiện (xk)
- Mã HS 39232199: Tui PE, 14*15 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 150*205 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 150*230 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 152*229 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Tui PE, 16*28 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 165*150 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Tui PE, 178*203 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 1800 cái/kiện (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 18000 cái/kiện (xk)
- Mã HS 39232199: Tui PE, 20*25 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Tui PE, 20*30 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 20000 cái/kiện (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 205*255 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 2100 cái/kiện (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 229*324 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 230*305 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 230*330 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 24000 cái/kiện (xk)
- Mã HS 39232199: Tui PE, 25*35 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 255*305 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Tui PE, 268*280 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 280*380 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Tui PE, 30*40 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 3000 cái/kiện (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 305*405 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 330*330 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Tui PE, 35*45 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 355*405 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 36000 cái/kiện (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 380*508 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 381*508 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 4*6 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 4000 cái/kiện (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 40000 cái/kiện (xk)
- Mã HS 39232199: Tui PE, 50*75 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 5000 cái/kiện (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 60*90 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 6000 cái/kiện (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, 7000 cái/kiện (xk)
- Mã HS 39232199: Tui PE, 75*100 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Tui PE, 8*12 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, kích thước: 420mm x 1500mm (5Z), hàng mớii 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, kích thước: 660*410 (mm), có in chữ: BIDEN PRESIDENT (600 cái/ hộp). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, R59xD80 + fold 20cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, W60xL76 gussest 19cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE, W60xL83 gussest 19cm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE,89 X65 CM (LxW)- fold 5cm, Size: S. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE,91 X65 CM (LxW)- fold 5cm, Size: M. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE,W65 X L89 CM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE,W65 X L92 CM. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE.KT: 210*90MM.hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE.KT: 765*525mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE.KT:700*440mm.hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE: Kích thước (120 x 75)cm x 0.035mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE: Kích thước 40 + 4 x 33 cm x 0.035 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE: Kích thước 48.26 x 45.72 cm x 0.035 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE: Kích thước 58.42 x 58.42 (17.78) cm x 0.035 mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE: Kích thước 65 + 5 x 39 cm x 0.03mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PE90x70 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PET-OPP in, QC: R122 x D170+35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PET-OPP in, QC: R256 x D325+35mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PET-OPP, QC: R145 x D179mm.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi plastic (túi bóng) dùng đựng sản phẩm (bao bì đóng gói) [ CBBAC-00131 ] (70*140),Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Plastic Bag T0.08x800x750 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Plastic bag W520 x H770 x t0.02mm dùng để đóng gói sản phẩm (bàn, ghế, nệm) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Plastic dùng đựng sản phẩm [GH69- Y00400A] (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi POF 0.019*200*280mm,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Poly (Dùng để đóng gói sản phẩm, chất liệu: Polyetylen, kích thước 18.5 x 6 inch); Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Poly đựng con lăn sơn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi poly dùng để đóng gói sản phẩm (AP5404, chất liệu: poly etylen, kích thước: 24 x 6.75 inch) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi poly đựng nhãn 6cm x 10cm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi poly miết miệng 01144 Assorted Cutlery mã vạch 7089380114, chất liệu nhựa PE,mới 100%,Hàng thuôc đôi tương không chiu thuê BVMT theo điêm 2.4 khoan 2 điêu 2 TT159/2012/TT-BTC ngay 28.09.2012 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi poly plastic (PE)- mã AP3410- Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Poly, Bag_Bubble làm từ nhựa PE Bag_Bubble_195*85mm_EAG. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Polybag dùng để đóng gói sản phẩm (160*700mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Polybag kích thước 18.5*13.5*0.06 (CM) (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PP (110x100cm), 1 ký 6 cái (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PP (120x100cm), 1 ký 5 cái (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP (300x500mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP (30x43cm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP (390x590mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP (390x720mm, hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP (túi đóng gói),bằng plastic kích thước:27x32cm.(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP 0.025mm x1100mm x1400mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP 0.025mm x800mm x1000mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP 0.04mm x270mm x350mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP- 114KK-MKVN0008601V (150x200x0.03mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PP 15 X 25 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP 17x24 (số 8), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PP 18 x 27 cm (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PP 22.5 X 22.5 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP 290x270x310mm (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PP 30 x 40 cm (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PP 37 x 52.5 cm (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PP 50 X 80 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP 600mmx800mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP 730x590x0.08mm (xk)
- Mã HS 39232199: TUI PP 80*125(CM) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP 85 X 100 cm (xk)
- Mã HS 39232199: TÚI PP 85 X 70 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP đóng gói sản phẩm thuộc dòng hàng thứ 46 của tờ khai 103294218200/E11 ngày 04/05/2020 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP in 17X25-FUKURO (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP- LA-106KK-MKVN0004701V (150x250x0.03mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP- ML-D205-23 (1400x1400x0.03mm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP shopping bag, mã hàng: 56PFOF01. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP Zipper 114*98mm (PP ZIPPER BAG 114*98MM) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP, W16xL26+8.5 flat + 3 cm hanger. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PP30*50cm chống điện dùng cho sản xuất. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi PVC, 590*290*240*0.23 mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi rác có quai tự hủy sinh học 4 màu: đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương lô 4 cuộn đơn Size L (10 Cuộn/lốc) 900mmx600mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi rác đen 5kg, chất liệu PP. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Seasoned Tofu 1kg bags. Specification: 260 x 350 mm. Material: PA/PE(thickness: 70micron) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Seasoned Tofu 300g bags. Specification: 180 x 265 mm. Material: PA/PE(thickness: 60micron) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Shielding chống tĩnh điện (350*450)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi tĩnh điện, kích thước 410(open)*570, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi trắng PE Tshirt-TTMT 15 KGS (xk)
- Mã HS 39232199: Túi trắngPE Tshirt-TTMT 20 KGS (xk)
- Mã HS 39232199: Túi tự hủy sinh học Trắng trong, chất liệu Nhựa LDPE, KT 280mmx350mmx0.06mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi tự hủy sinh học W850 x L1000mm, chất liệu Nhựa LDPE, màu tím. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi tự hủy sinh học, chất liệu Nhựa LDPE, KT 1100mmX1200mmx0.14mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi vinyl, chất liệu: Polyetylen mật độ thấp(LDPE), kích thước: rộng 50mm, dài 60mm, dùng để đựng linh kiện điện tử. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xách bằng nhựa size L (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp (xk)
- Mã HS 39232199: túi xốp (HD BAG (14X68) CM) (xk)
- Mã HS 39232199: túi xốp (HD BAG (16X68) CM) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 14x35+2cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 5.7kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 17+10.6x61+2.5cm, trắng đục in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 9.67kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 17x22+2.5cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 6.5kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 18+10x53cm, trắng đục in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 7.21kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 20+10x40cm, trắng đục in mẫu chữ SANTE màu xanh lá, hàng mới 100%, nw: 9.0kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 20+10x40cm,trắng đục in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 9.0kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 21 + 10 x 40 cm, màu sữa, xanh dương, không in hình, in chữ, không hiệu, N.w: 9.00 kg/thùng, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 22+10x40cm, trắng đục in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 4.71kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 220+120 x 420mm, màu trắng, không in hình, in chữ, không hiệu, N.w: 9.00 kg/thùng, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 220+120x420mm, màu trắng, không in hình, in chữ, không hiệu, N.w: 9.00 kg/thùng, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 23x31+2.5cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 12.5kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 26+(6x2)x45cm, trắng đục không in, hàng mới 100%, nw: 6.4kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 26+11x44cm, trắng đục in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 6.0kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 26+12x44cm, trắng đục in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 6.5kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 26+12x44cm, vàng in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 6.0kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 26+12x45cm, hồng in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 13.34kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 26+12x45cm, trắng đục in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 6.67kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 26+12x45cm, xanh dương in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 13.34kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 260+130x500mm, màu trắng, không in hình, in chữ, không hiệu, N.w: 9.00 kg/thùng, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 26x48cm, trắng trong in mẫu chữ POM EDIN, hàng mới 100%, nw: 6.7kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 27+14x48cm, trắng trong in mẫu chữ MARCHE SARTHOIS, hàng mới 100%, nw: 8.0kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 27+14x48cm, xanh dương in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 7.66kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 27+14x50cm, trắng đục in mẫu chữ LA ROSE DE TUNIS, hàng mới 100%, nw: 7.95kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 28 + 13 x 47 cm, màu sữa, xanh dương, không in hình, in chữ, không hiệu, N.w: 7.50 kg/thùng, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 28+14x47cm, trắng đục in mẫu chữ cảnh báo môi trường tuần hoàn, hàng mới 100%, nw: 4.5kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 30 + 14 x 53 cm, màu sữa, xanh dương, không in hình, in chữ, không hiệu, N.w: 7.20 kg/thùng, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 30+(8x2)x54cm, trắng đục không in, hàng mới 100%, nw: 8.0kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 30+13x53cm, trắng đục in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 8.39kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 30+14x50cm, trắng đục in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 8.35kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 30+14x52cm, trắng đục in mẫu chữ SANTE màu xanh dương, hàng mới 100%, nw: 8.75kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 30+14x53cm, hồng in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 6.8kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 30+14x54cm, trắng đục in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 9.38kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 300+170x550mm, màu trắng, không in hình, in chữ, không hiệu, N.w: 9.00 kg/thùng, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 30x35+2.5cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 10.2kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 30x70+2.5cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 21.6kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 320x340, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 32x50+3cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 15.6kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 34+20x57cm, trắng trong in mẫu chữ MARCHE SARTHOIS, hàng mới 100%, nw: 13.0kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 35+20x60cm, trắng đục in hình cây, mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 13.0kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 35+22x56cm, trắng đục in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 14.0kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 35x50+2.5cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 16.8kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 39.5x59.5+2.5cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 13.52kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 40+20x70cm, trắng đục in mẫu chữ SANTE màu cam, hàng mới 100%, nw: 15.0kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 40x60+3cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 18.35kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 43+23x60cm, trắng đục in mẫu chữ cảnh báo môi trường, hàng mới 100%, nw: 14.0kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 49.5x79+2.5cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 16.7kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 49.5x89+2.5cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 16.67kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 50x65+3cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 15.65kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 59x79+2.5cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 10.41kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 60+38x59cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 8.51kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 60x80+3cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 13.74kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 65x100+3cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 12.32kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp 73.5+38x64cm, trắng trong không in, hàng mới 100%, nw: 6.57kg/ctn (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp bằng plastic (4x8,5x9,chữ T, đơn vị tính inch)800 bao (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp bằng plastic các loại (qui cách: 5*9, 6*11, 6*14, 8*15, 9*18, 12*20, 14*24, 16*28, 20*30, 4*7; đơn vị đo: inch) 3.001 bao (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Xốp bóp nổ (chất liệu nhựa polyethylene):- BAG, mã 697E 85410, kích thước 200 x 150 x 10mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp bọt 1A32B00V65WA (400*280*0.5)mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp các loại (quy cách: chữ T, 4 x 7....70 x 120, đv đo: inch) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp cuộn 250+100x450mm, màu trắng trong, không in hình, in chữ, không hiệu, N.w: 9.00 kg/thùng, mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp đệm PP màu hồng, Kích thước: 320x280x1mm, Mã hàng: 320x280x1mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp HDPE cuồn 6 x 10 inches, màu trắng trong, mới 100%, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp HDPE In 4 Màu các loại Size(4 x 14; 5x 9; 6,5 x 10,5; 6 x 11; 6 x 14; 7 x 11; 8 x 15; 8 x16; 9 x 18; 12 x 20); đơn vị tính inch), 368 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp HDPE không in các loại Size (3x5;5 x 8; 6 x 10; 6x14) đơn vị tính inch) 208 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp HDPE size: 340+200x590mm, Màu trắng trong.217 cartont(1 cartont 9 kg400pcs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp HDPE size: 810X 960mm. Màu trắng.597 cartont(1 cartont 9.4 kg200pcs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp HDPE size:250+100x450mm,Màu trắng trong.254 cartont(1 cartont 9 kg6roll1800pcs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp hơi 40 x 40 cm, dùng để đóng gói hàng hóa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp khí CTĐ 80x100 (2 lớp) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp màu các loại (quy cách: 4 x 12....9 x 18, đv đo: inch) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp ni lông thân thiện với môi trường Tashing (SP.004.15) (53.4 + 18.7+18.7) x72cm, 80mic (1033020200) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp Plastic HD PE (quy cách 14 x 24; 16 x 28;20 x 30 tính inch) 640 bao (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp T SHIRT HDPE size: 220+120x420mm, Màu trắng in chữ màu xanh 312C 1C/1S.298 cartont(1 cartont 9 kg890pcs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp T SHIRT LDPE 355C 1C/1S (115916)màu sữa có in chữ màu xanh size: 320+180x590mm, 2405 carton(1 carton 11.535 kg500pcs). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi xốp; bằng plastic; (quy cách: 4 x 8; 5 x 9; 6 x 11; 6 x 14; 8 x 15; 9 x 18; 12 x 20; 14 x 24; 16 x 28; 20 x 30; đơn vị tính inch) 640 bao (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Zipper (70 x 100) mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Zipper 10 x 18 x 5c (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Zipper 32 x 18,5 cm MAF65027403 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi zipper 40*65*0.04mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi zipper 60*135*0.04mm, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Zipper 7,2x10 cm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi zipper 70*100mm (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Zipper 72J-00039(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Zipper 72J-00040(Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 39232199: Túi zipper in 100*125*0.08, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi zipper in 155*215*0.08, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Zipper PE (100x140x0.04mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Zipper PE (140x200x0.04mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Zipper PE (240x170x0.04mm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Zipper PE 290 x 360 mm (1 phần tổ hợp túi PE TM660) Hàng mới 100|% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi Zipper PE 50 x 80 mm, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi zipper PE in 156x248x0.04, đục 2 lỗ phi 8 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi zipper trắng 170*240*0.04, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi zipper trắng 300*450*0.04, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi zipper W28CM*L40CM (Chất liệu nilon dẻo, dùng đựng linh kiện điện tử), RH003001-229513 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi zipper xanh 170*240*0.04, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi zipper xanh 300*450*0.04, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi zipper(PM02-001493A),hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Túi zipper90x120+15x0.04 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi(bao) nylon-GAP-W14XL17+F2 INCX0.02MM-RD203137-R02 (xk)
- Mã HS 39232199: Túi(bao) nylon-GAP-W15XL19+F2 INCX0.02MM-RD203138-R02 (xk)
- Mã HS 39232199: TUI1/ Túi nilon (mua trong nước) (xk)
- Mã HS 39232199: Túii PE 250 x 350 mm in (1 phần tổ hợp túi PE TM660) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Tuùi cafe in 1 màu nền-Bag Coffee (COFFEE ONE COLOR)- 500g. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: TVH0838/ Túi nylon OPP (size: rộng 4.25cm*dài 29cm) (xk)
- Mã HS 39232199: TVH6283-1/ Túi nylon OPP (size: rộng 6cm* dài 17cm) (xk)
- Mã HS 39232199: TVH6954-1/ Túi nylon OPP (size: rộng 13.5cm* dài 32.5cm) (xk)
- Mã HS 39232199: TVH9779-1/ Túi nylon OPP (size: rộng 9.9cm* dài 24.5cm) (xk)
- Mã HS 39232199: TVH9786-1/ Túi nylon OPP (size: rộng 12cm* dài 41cm) (xk)
- Mã HS 39232199: UQTMT001-Túi PE 20x30 CM. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: UQTMT002-Túi PE (40+(10x2)x36CM). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: UQTMT004-Túi PE (61x42x21CM). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: UQTMT007-Túi PE 38*38 CM. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: V-00934-00B-770/ Túi nhựa nhãn hiệu RosDee Pork dùng cho đóng gói thực phẩm(loại 165g) (xk)
- Mã HS 39232199: V-00935-00B-770/ Túi nhựa nhãn hiệu RosDee Pork dùng cho đóng gói thực phẩm(loại 400g) (xk)
- Mã HS 39232199: V-00935-00B-770-1/ Túi nhựa nhãn hiệu RosDee Pork dùng cho đóng gói thực phẩm(loại 400g) (xk)
- Mã HS 39232199: V04041002000250/ Bao (túi) MLB B-2000 200MMX250MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041002000300/ Bao (túi) MLB B-2000 200MMX300MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041002000450/ Bao(túi) MLB B-2000 200MMX450MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041002000500/ Bao (túi) MLB B-2000 200MMX500MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041002000600/ Bao (túi) MLB B-2000 200MMX600MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041002500450/ Bao (túi) MLB B-2000 250MMX450MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041002500450/ Bao(túi) MLB B-2000 250MMX450MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041002500500/ Bao(túi) MLB B-2000 250MMX500MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041002500550/ Bao (túi) MLB B-2000 250MMX550MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041002800600/ Bao(túi) MLB B-2000 280MMX600MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041003000300/ Bao(túi) MLB B-2000 300MMX300MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041003000600/ Bao (túi) MLB B-2000 300MMX600MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041003000650/ Bao (túi) MLB B-2000 300MMX650MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041003000950/ Bao (túi) MLB B-2000 300MMX950MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041003000950/ Bao(túi) MLB B-2000 300MMX950MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041003500700/ Bao(túi) MLB B-2000 350MMX700MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041003500750/ Bao (túi) MLB B-2000 350MMX750MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041003500800/ Bao (túi) MLB B-2000 350MMX800MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004000400/ Bao (túi) MLB B-2000 400MMX400MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004000400/ Bao(túi) MLB B-2000 400MMX400MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004000450/ Bao (túi) MLB B-2000 400MMX450MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004000500/ Bao(túi) MLB B-2000 400MMX500MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004000600/ Bao (túi) MLB B-2000 400MMX600MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004000600/ Bao(túi) MLB B-2000 400MMX600MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004000650/ Bao (túi) MLB B-2000 400MMX650MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004000650/ Bao(túi) MLB B-2000 400MMX650MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004000700/ Bao (túi) MLB B-2000 400MMX700MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004000700/ Bao(túi) MLB B-2000 400MMX700MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004000750/ Bao (túi) MLB B-2000 400MMX750MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004000750/ Bao(túi) MLB B-2000 400MMX750MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004000850/ Bao (túi) MLB B-2000 400MMX850MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004500750/ Bao (túi) MLB B-2000 450MMX750MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004500800/ Bao (túi) MLB B-2000 450MMX800MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004500800/ Bao(túi) MLB B-2000 450MMX800MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004500850/ Bao (túi) MLB B-2000 450MMX850MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004500900/ Bao (túi) MLB B-2000 450MMX900MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004500900/ Bao(túi) MLB B-2000 450MMX900MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041004501000/ Bao(túi) MLB B-2000 450MMX1000MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041005000600/ Bao (túi) MLB B-2000 500MMX600MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041005000650/ Bao (túi) MLB B-2000 500MMX650MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041005000900IW1/ Bao (túi) MLB B-2000 500X900MM IWA (xk)
- Mã HS 39232199: V04041005500600/ Bao(túi) MLB B-2000 550MMX600MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041005501000/ Bao (túi) MLB B-2000 550MMX1000MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041005501000/ Bao(túi) MLB B-2000 550MMX1000MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041005501200IW1/ Bao (túi) MLB B-2000 550X1200MM IWA (xk)
- Mã HS 39232199: V04041006001100/ Bao (túi) MLB B-2000 600MMX1100MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041006001300/ Bao(túi) MLB B-2000 600MMX1300MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041503000520/ Bao (túi) MLB B-2000YTP 300MMX520MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041504000580/ Bao (túi) MLB B-2000YTP 400MMX580MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041504000850/ Bao (túi) MLB B-2000YTP 400MMX850MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041504500650/ Bao (túi) MLB B-2000YTP 450MMX650MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04041504500800/ Bao (túi) MLB B-2000YTP 450MMX800MM (xk)
- Mã HS 39232199: V04052001600330/ Bao (túi) MLS MLS B-2000 160mmx330mm (xk)
- Mã HS 39232199: V04052001800330/ Bao (túi) MLS B-2000 180mmx330mm (xk)
- Mã HS 39232199: V05055000800200/ Bao (túi) MLS VS-20 80MMX200MM (xk)
- Mã HS 39232199: V05055001000200/ Bao (túi) MLS VS-20 100MMX200MM (xk)
- Mã HS 39232199: V05055001000250/ Bao(túi) MLS VS-20 100MMX250MM (xk)
- Mã HS 39232199: V05055001100200/ Bao (túi) MLS VS-20 110MMX200MM (xk)
- Mã HS 39232199: V05055001100350/ Bao(túi) MLS VS-20 110MMX350MM (xk)
- - Mã HS 39232199: V05055001200200/ Bao (túi) MLS VS-20 120MMX200MM (xk)
- Mã HS 39232199: V05055001300200/ Bao (túi) MLS VS-20 130MMX200MM (xk)
- Mã HS 39232199: V05055001300250/ Bao (túi) MLS VS-20 130MMX250MM (xk)
- Mã HS 39232199: V05055001400200/ Bao(túi) MLS VS-20 140MMX200MM (xk)
- Mã HS 39232199: V05055001500200/ Bao (túi) MLS VS-20 150MMX200MM (xk)
- Mã HS 39232199: V05055001500250/ Bao (túi) MLS VS-20 150MMX250MM (xk)
- Mã HS 39232199: V05055001600200/ Bao(túi) MLS VS-20 160MMX200MM (xk)
- Mã HS 39232199: V05055001900400/ Bao (túi) MLS VS-20 190MMX400MM (xk)
- Mã HS 39232199: V05055002000400/ Bao (túi) MLS VS-20 200MMX400MM (xk)
- Mã HS 39232199: V05055002400350/ Bao (túi) MLS VS-20 240MMX350MM (xk)
- Mã HS 39232199: V09010002000430/ Bao (túi) MLB 40G 200MMX430MM (xk)
- Mã HS 39232199: V09010002500380/ Bao(túi) MLB 40G 250MMX380MM (xk)
- Mã HS 39232199: V09010002500480/ Bao(túi) MLB 40G 250MMX480MM (xk)
- Mã HS 39232199: V09010003500780/ Bao(túi) MLB 40G 350MMX780MM (xk)
- Mã HS 39232199: V09010004000480/ Bao(túi) MLB 40G 400MMX480MM (xk)
- Mã HS 39232199: V09020001300250/ Bao (túi) MLS 40G 130MMX250MM (xk)
- Mã HS 39232199: V09020003000400/ Bao (túi) MLS 40G 300MMX400MM (xk)
- Mã HS 39232199: V9-200328-00Túi xốp hơi 3 lớp xử lí tĩnh điện 100x140 (xẻ mép từ miệng xuống 60) màu xanh green. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: V9-20874F-01 Túi xốp hơi 3 lớp chống tĩnh điện 260x140. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: V9-21295F-00 Túi xốp hơi 2 lớp tĩnh điện màu hồng 200x250. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: V9-21314F-01Túi nylon màu trắng 50 (+-3) x260(+/-5)x0.03 (+/-0.02). Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: V9-21888F-01 Túi xốp hơi 3 lớp chống tĩnh điện 290x135. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: V9-22323F-00Túi nilon PE màu xanh chống Tĩnh điện 130x200x0.05. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: VARHDM045L-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: VARHDM070L-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: VARHDM090L-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: VDW1144808-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: VDWW281450-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: VDWW301650-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: VM-05/ Túi nylon PE (size: rộng 32cm * dài 48cm) (xk)
- Mã HS 39232199: VTD12135GRP/ Túi nhựa PE, không in. Kích thước: 12 x 13.5 x 1.5 MIL. Mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: VTRTRAN45L-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: VTRTRAN70L-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: VTRTRAN90L-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: W560689726/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: WEL0BORBG2-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: WEL0BORHT2-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: WEL0BORW15-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: WEL2934R20-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: WHITEROLL1-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: WM634001100/ Túi PE, 323*235MM- RU8010001326 (xk)
- Mã HS 39232199: WM634001400/ Túi PE, 435*60*0.08MM- RU8010001456 (xk)
- Mã HS 39232199: WM634003000/ Túi xốp (dùng để đóng hàng) kích thước: 474*177MM- RU8010002154 (xk)
- Mã HS 39232199: WSL2424LTN-21/ Túi nhựa PE đựng rác 24" x 24" x 0.35 MIL (1Cuộn 50Cái) (xk)
- Mã HS 39232199: WSL2433LTN-20/ Túi nhựa PE đựng rác 24" x 33" x 0.35 MIL (1Cuộn 50Cái) (xk)
- Mã HS 39232199: X12/ Túi nylon PE (size: rộng 25cm*dài 35cm) (xk)
- Mã HS 39232199: X2/ Túi nylon PE VA-HMF (size: rộng 22cm* dài 32cm) (xk)
- Mã HS 39232199: X560529821-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: XM-032/ Túi nylon OPP YG-3032 (size: rộng 21cm*dài 38cm) (xk)
- Mã HS 39232199: XMS6020ECON/ Túi cuộn PE đen miệng bằng, không in,Size 600 mm x 700 mm. Dày: 10 mic. Đóng gói:20pcs/cuộn/nhãn giấy, 30 cuộn/thùng (xk)
- Mã HS 39232199: Xốp hơi chống tĩnh điện 10mm x 102cm x 100m (xk)
- Mã HS 39232199: Y560609726-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232199: Y7-73399N-00Túi nylon xử lý tĩnh điện màu xanh 120x230x0.05. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Y7-73407N-00 Túi nilon PE màu xanh chống Tĩnh điện 150x250x0.05. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Y7-73488N-00 Túi PE màu trắng 180x270x0.03. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Y7-73510N-00 Túi nilon PE màu xanh chống Tĩnh điện 200x300x0.05. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Z30502A022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (3"*5"*1.6mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: Z60902A022020/ Túi nhựa-Plastic Bags (6"*9"*1.6mm), mới 100%. (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-007/ Túi nhựa PE R-001 (600 Chiếc/ Hộp), KT:650x800mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-008/ Túi nhựa PE R-003 (200 Chiếc/ Hộp), KT:900x1000mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-009/ Túi nhựa PE R-004 (600 Chiếc/ Hộp), KT:650x800mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-010/ Túi nhựa PE R-005 (300 Chiếc/ Hộp), KT:800x900mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-011/ Túi nhựa PE R-006 (200 Chiếc/ Hộp), KT:900x1000mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-012/ Túi nhựa PE R-007 (600 Chiếc/ Hộp), KT:650x800mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-013/ Túi nhựa PE R-008 (300 Chiếc/ Hộp), KT:800x900mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-014/ Túi nhựa PE R-009 (200 Chiếc/ Hộp), KT:900x1000mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-015/ Túi nhựa PE R-010 (600 Chiếc/ Hộp), KT:650x800mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-017/ Túi nhựa PE R-012 (200 chiếc/ Hộp), KT:900x1000mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-019/ Túi nhựa PE R-002 (300 Chiếc/ Hộp), KT:800x900mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-020/ Túi nhựa PE R-013 (1000 Chiếc/ Hộp), KT:520x600mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-021/ Túi nhựa PE R-014 (1000 Chiếc/ Hộp), KT:500x700mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-023/ Túi nhựa PE R-016 (1000 Chiếc/ Hộp), KT:500x700mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-026/ Túi nhựa PE TSB-90P (200 Chiếc/ Hộp), KT:1000x1000mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-027/ Túi nhựa PE TSB-90B (200 Chiếc/ Hộp), KT:1000x1000mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZHW16-028/ Túi nhựa PE TSB-120P (200 Chiếc/ Hộp), KT:1000x1200mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZIP Reebok Japan+ non logo 88x50+2 (xk)
- Mã HS 39232199: ZTDW16-001/ Túi nhựa pe 10G RED COATING (500 Chiếc/ Kiện), KT:260x410mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZTDW16-006/ Túi nhựa PE SONGWONBEST 01 (500 Chiếc/ Kiện), KT:260x440mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZTR16-024/ Túi nhựa PE C'S LIFE 45L- CLEAR (500 Chiếc/ Hộp), KT:650x800mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZTR16-025/ Túi nhựa PE C'S LIFE 45L- WHITE (500 Chiếc/ Hộp), KT:650x800mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZTR16-026/ Túi nhựa PE C'S LIFE 70L- CLEAR (300 Chiếc/ Hộp), KT:800x900mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZTR16-027/ Túi nhựa PE C'S LIFE 70L- WHITE (300 Chiếc/ Hộp), KT:800x900mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZTR16-028/ Túi nhựa PE C'S LIFE 90L- CLEAR (200 Chiếc/ Hộp), KT:900x1000mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZTR16-029/ Túi nhựa PE C'S LIFE 90L- WHITE (200 Chiếc/ Hộp), KT:900x1000mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZTR16-030/ Túi nhựa PE C'S LIFE 45L(ATSU)-CLEAR (500 Chiếc/ Hộp), KT:650x800mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZTR16-031/ Túi nhựa PE C'S LIFE 45L(ATSU)-WHITE (500 Chiếc/ Hộp), KT:650x800mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZTR16-052/ Túi nhựa PE KOUGAITENYO M (1000 Chiếc/ Hộp). KT:320x500mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZTR16-104/ Túi nhựa PE DUNLOP TAIYA S (400 Chiếc/ Hộp), KT:800/1000x1100mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZTR16-105/ Túi nhựa PE DUNLOP TAIYA L (300 Chiếc/ Hộp), KT:900/1160x1200mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZTR16-123/ Túi nhựa PE KOUGAITENYO S (2000 Chiếc/ Hộp), KT:220x350mm (xk)
- Mã HS 39232199: ZUPFBEUTEL-5/ Túi nhựa, mới 100% (xk)
- Mã HS 39232910: 36/ Bao Nylon (nk)
- Mã HS 39232910: 3F06974200A/ Túi nilon- POLY BAG HDPE 35mmx70mm. Bao bì dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu- 3F06974200A0 (nk)
- Mã HS 39232910: 3F10340600A/ Túi nilon- POLY BAG HDPE 600mmx1000mm. Bao bì dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu- 3F10340600A0 (nk)
- Mã HS 39232910: 3F10345900A/ Túi nilon- POLY BAG HDPE 22mx36cm. Bao bì dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu- 3F10345900A0 (nk)
- Mã HS 39232910: 3F10346300A/ Túi nilon- POLY BAG HDPE 7mx10cm (Bao bì dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)- 3F10346300A0 (nk)
- Mã HS 39232910: 3F10353400A/ Túi nilon- POLY BAG HDPE 54cmx100cm. Bao bì dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu- 3F10353400A0 (nk)
- Mã HS 39232910: 3F10370500A/ Túi nilon- POLY BAG HDPE 1200mmx800mm. Bao bì dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu- 3F10370500A0 (nk)
- Mã HS 39232910: 400001000007/ Túi nilon PP (120x230x0.05)mm, bao bì dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu- 400001000007 (nk)
- Mã HS 39232910: EC03/ Bao nylon các loại(Polybag) Dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232910: FM13/ Bao nylon các loại (nk)
- Mã HS 39232910: FT/ Bộ túi mềm Flexitank gồm bao PE, 1 bulk head, 5 thanh sắt dài 2.4m, 1 thanh sắt dài 1.2m, 10 dây nhựa, 1 cuộn giấy, 1 miếng giấy báo hiệu, 1 miếng nhựa, 1 đai swast, 1 cuộn băng keo, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232910: HH02/ Bao nylon (Polybag) BIG POLYBAG (nk)
- Mã HS 39232910: K002/ Bao nylon các loại (nk)
- Mã HS 39232910: K007/ Bao nylon các loại (nk)
- Mã HS 39232910: TM/ Túi mềm Flexitank 5 lớp, đựng dầu điều XK gồm phụ kiện: 5 thanh sắt dài 2.4m,1thanh sắt dài 1.2m,mới100% (nk)
- Mã HS 39232910: Túi bao ngoài bằng plastic (túi vô trùng), 20465, dùng để đựng túi lưu trữ tế bào. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232910: Túi chống nước để bảo vệ điện thoại di động Waterproof Bag 5", Blue, hiệu Cosano, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232910: Túi đựng thực phẩm UNI, quy cách: 200 túi/cuộn, kích thước: (35 x 45cm)/túi, thành phần: nhựa PE, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232910: Túi mềm Flexitank đựng dầu điều XK(1bộ bao PE và 9phụ kiện:1bulk head,5thanh sắt dài 2.4m,1thanh sắt dài 1.2m,10dây nhựa,1cuộn giấy,1miếng giấy báo hiệu,1miếng nhựa,1đai swast,1cuộn băng keo),mới100% (nk)
- Mã HS 39232910: Túi mềm Flexitank vô trùng bằng nhựa tổng hợp, chưa gia cố, gắn với nắp đệm kín đựng dầu điều xuất khấu, dài 5.89 m, rộng: 2.35m, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232910: TÚI NHÔM DÙNG ĐỂ ĐỰNG TRÁI CÂY NGHIỀN 5350 CÁI (nk)
- Mã HS 39232910: Túi ni long, chưa in hình chữ, dùng để đóng gói quần áo may mặc (nk)
- Mã HS 39232910: Túi plactic vô trùng được gia cố bằng lá nhôm (Aseptic bag) chứa nước quả cô đặc và puree Loại 220L. Hàng chuyển mục đích sử dụng thuộc dòng hàng số 1 trên tờ khai: 558/NSX01(17/06/2010).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi đóng gói bằng nilon PP, KT: 705 x 720 (mm): Sản phẩm dùng trong công nghiệp, để đóng gói hàng hóa, mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: Túi lưới 50x85cm bằng nhựa PE. Hàng mới 100%/ CN (nk)
- Mã HS 39232990: Túi miết nhỏ, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: Túi miết to, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: Túi Myclear A4 Hyphen mỏng (HP-06). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon dùng để đựng sản phẩm,kích thước (mm) 498*126. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon PP, KT: 286 x 394 x 0.05 (mm): Sản phẩm dùng trong công nghiệp, để đóng gói hàng hóa, mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: Túi nilon PP, KT: 690 x 460 (mm): Sản phẩm dùng trong công nghiệp, để đóng gói hàng hóa, mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 10x14cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi PP 8x12cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi PP bằng polyester, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi PP- E. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi PP kích thước 900x1000x0.08mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi PP- Số 10, 240*340*0.04mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi PP- Số 8, 170*240*0.04mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi tĩnh điện đóng gói sản phẩm kích thước 80um*320*285mm, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: Túi Zip 10*14cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi Zip số 12, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi Zip số 6, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi Zip số 6. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper KT 10x14 cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper KT 17x24cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper KT 20x30cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper KT 24x34cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper KT 35x45cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper KT 8x12cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Túi ziper PP chống tĩnh điện KT 10x15 cm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: #135830-PP/ Bao nylon PP (nk)
- Mã HS 39232990: #303036-PP/ Bao nylon PP (nk)
- Mã HS 39232990: (Q240-035883) TÚI ĐỰNG DỤNG CỤ TRONG PHÒNG SẠCH, KÍCH THƯỚC 230X260X70MM, BẰNG NHỰA PVC CHỐNG TĨNH ĐIỆN. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39232990: (SG-KTLBB0315-P)- Bao bì bằng nhựa 290X450X10MM(DIA) (nk)
- Mã HS 39232990: ./ Túi bóp kem to chất liệu PP, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ./ Túi chống tĩnh điện- Màu bạc, dập 3 bên, 400*400*0.1mm/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: ./ Túi miết số 10(24x34). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ./ Túi nilon PP KT: 1100*900mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ./ Túi nilong PP in 28*40cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ./ Túi nilong PP in 45*65cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ./ Túi nilong PP in 500*600mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ./ Túi nilong PP in 60*70*0.15cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ./ Túi nilong PP in 80*86*0.03cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ./ Túi PP 70x110cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ./ Túi PP 80x200mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ./ Túi PP 900mm*1.2m/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: ./ Túi PP- Màu đen 25kg, có quai xách, ~23 cái/kg, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ./ Túi PP- Màu đen, 900mm*1.2m, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 0008/ Bao opp các loại dùng đóng gói sản phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: 0011/ Bao nhựa đã in ấn (nk)
- Mã HS 39232990: 003-CY/ Bao nilon (Chất liệu PP) (Vỏ bao PP loại 25kg. Chiều rộng:600 (+;-) 10 (mm).Chiều dài:870 (+;-) 10 (mm). Trọng lượng:79 (+;-) 3gr,Xuất xứ: Việt Nam. Mới 100%,dùng để đóng gói sp xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: 008/ Bao nhựa (nk)
- Mã HS 39232990: 009/ Túi keo bằng nhựa PE, QC: (100*100*340)cm dùng sản xuất bao PP (nk)
- Mã HS 39232990: 01.AF.BZ.605004/ Túi chống tĩnh điện PE chất liệu Plastic kích thước (390*230*0.04mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 01/20BL-JNFOC12/ Bao nylon các loại (dùng để đóng gói sản phẩm may mặc) (nk)
- Mã HS 39232990: 01/SAF-SWT_PL16/ Túi nylon OTH-W13"XL15"+F2"X0.025MM- 2XL-3XL (nk)
- Mã HS 39232990: 012/ Túi PE đựng nhãn hiệu, QC: (24*34)cm dùng sản xuất bao PP (nk)
- Mã HS 39232990: 0120813803/ Túi ni lông thân thiện với môi trường (SP004.15), màu cam 500g, 65x80 cm, 32 mic (nk)
- Mã HS 39232990: 0120813804/ Túi ni lông thân thiện với môi trường (SP004.15), màu vàng 500g, 63x72 cm, 32mic (nk)
- Mã HS 39232990: 0120813805/ Túi ni lông thân thiện với môi trường (SP004.15), màu xanh 500g, 53x63 cm, 32mic (nk)
- Mã HS 39232990: 0120813806/ Túi ni lông thân thiện với môi trường (SP004.15), màu xanh lá 500g, 63x72 cm, 32mic (nk)
- Mã HS 39232990: 014/ Túi đóng gói sản phẩm bằng plastics, dùng sản xuất ghế Sofa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 014/ Túi nhựa PE, QC: (100*100*340)cm dùng sản xuất bao PP (nk)
- Mã HS 39232990: 017/ Túi Nylon (PP) (nk)
- Mã HS 39232990: 017-0722/ Plastics/ Plastic bag 50x75 mm (nk)
- Mã HS 39232990: 017-0729/ Plastics/ Plastic bag 75x90mm (nk)
- Mã HS 39232990: 017-0741/ Plastics/ Plastic bag 220x305mm (nk)
- Mã HS 39232990: 017-0743/ Plastics/ Plastic bag 100x125mm without stripes (nk)
- Mã HS 39232990: 017-0756/ Plastics/ ESD Bubble Pouch (nk)
- Mã HS 39232990: 017-0757/ Plastics/ Plastic bag 165x220mm without stripes (nk)
- Mã HS 39232990: 017-3087/ Plastics/ plastic bag 115x155x0.05 (nk)
- Mã HS 39232990: 017-3094/ Plastics/ Plastic bag 40x80x0.05 mm (nk)
- Mã HS 39232990: 017-8001/ Plastics/ Zipper bag 120mm x 220mm (nk)
- Mã HS 39232990: 01NST63/ Bao nylon, túi PP, túi PE (nk)
- Mã HS 39232990: 02/ Túi ni lông (nk)
- Mã HS 39232990: 02/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: 02-05-0002/ Túi bóng đựng rác đen loại 10 kg (nk)
- Mã HS 39232990: 02-05-0003/ Túi bóng đựng rác trắng loại 10 kg (nk)
- Mã HS 39232990: 02NST63/ Bao nylon, túi PP, túi PE (nk)
- Mã HS 39232990: 03/ Túi nilong PE kích thước 200x315mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 03/ Túi Nylon (R310mm x D460mm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 03/ Túi nylon/(R315mm x D410mm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 036ZIP/ Túi Nylon PE đựng sản phẩm 20*30cm (100cái/kg) (650kg 65000 pce) (nk)
- Mã HS 39232990: 03-LTNGC-042-20/ Túi đựng đồ chơi khóa kéo tự đứng bằng nhựa CPP + OPP (P11-E740349517261-232) kích thước 172 X 495 MM. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 0406TPE/ Túi PE/ PE PLASTIC BAG 13*17CM*2.8C (túi PE dùng để đóng gói sản phẩm) (nk)
- Mã HS 39232990: 05/ Bao bì nhựa: 0.035mm x 69cm x 41cm (nk)
- Mã HS 39232990: 05/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 05/ Bao nylon có in hình, chữ (kích thước 36x54 cm và 38x63.5 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 0505/ Túi nhựa PE, kích thước 220 x 130mm (Pouch DeOu Cleansing Wash (Menthol Free Refill) 420ml EXP-J)- Túi đóng gói sữa tắm xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: 05-130002-001/ Túi nhựa PE dùng để bọc sản phẩm, kích thước 200*250MM/ đóng replacement line. (nk)
- Mã HS 39232990: 05-130003-001/ Túi nhựa PE dùng để bọc sản phẩm, kích thước 75*135mm/đóng replacement line (nk)
- Mã HS 39232990: 06/ Túi nhựa P.O.F các loại (Sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa)(Không chịu thuế BVMT theo điểm B khoản 3 điều 1 Nghị định 69/2012/NĐ-CP), mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 061/ Bao nylon (Doanh nghiệp cam kết nhập khẩu boa nylon để đóng gói sản phẩm xuất khẩu), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 061/ Bao nylon, công ty cam kết nhập khẩu bao nylon để đóng gói hàng xuất khẩu, nếu không xuất hết sẽ đóng thuế bảo vệ môi trường, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 07/ Túi nylon polyolefin, kích thước: #45 155 x 300 (đục lỗ) dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu (không chịu thuế BVMT theo điều 1 Nghị Định 69/2012/NĐCP), Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 070/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 07-NPL-B/ Bì nylon trong suốt chống thấm dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: 08/ Túi nylon PE (340,2 kg) (nk)
- Mã HS 39232990: 084/ Túi nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 09/ Túi PP (1.5 CM X 2.5 CM)/ PP BAG dùng để đóng gói hàng hóa. Hàng Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: 09-010004-001/ Túi nhựa PE dùng để bọc sản phẩm, kích thước 265*500MM (nk)
- Mã HS 39232990: 1/ Túi ni lông thân thiện với môi trường Tashing SP 004.15, 80x90cm, 35mic, GCNTTMT số: 07/CN-TCMT ngày 20/05/2020, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 10/ Bao nylon (in chữ LILLE HAVEN, 25cm*35cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 10/ Túi ni lông thân thiện với môi trường Tashing SP 004.15, 90x100cm, 35mic, hàng mới 100%, GCNTTMT số:07/CN/TCMT ngày 20/05/2020 (nk)
- Mã HS 39232990: 10/ Túi nylon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu (mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 100088000000/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 100101000000/ Bao nút dự trữ (nk)
- Mã HS 39232990: 1022741-5/ Túi nylon số 301 bằng nhựa PE dùng cho máy xông mũi họng (70x100mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 1022742-3/ Túi nylon số 305 bằng nhựa PE dùng cho máy xông mũi họng (100x190mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 1022743-1/ Túi nylon số 511 bằng nhựa PE dùng cho HEM-7150T-Z/HEM-7150-Z (200x300x0.03mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 1022824-1/ Túi nylon số 509 bằng nhựa PE dùng cho HEM-6232T-Z/HEM-6181-E/HEM-6161-E (150x250x0.03mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 103M/ Túi EVA (EVA BAG EVA 25*30)- ED001 (nk)
- Mã HS 39232990: 105902-01/ Túi nhựa 1750 x 780 x 600 mm 105902-01 (nk)
- Mã HS 39232990: 105902-02/ Túi nhựa 1750 x 830 x 600mm 105902-02 (nk)
- Mã HS 39232990: 106/ Bao nylon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu (N.W: 101,424 cái 490.7 kgs) (nk)
- Mã HS 39232990: 1069657-1/ Túi nylon bằng nhựa PE dùng cho HEM-7342T-Z/HEM-7340T-Z (230 x 340mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 11/ Lót nón (nylon) 3MM 50yds/cuộn (nk)
- Mã HS 39232990: 11/ Túi ni lông thân thiện với môi trường Tashing SP 004.15, 80x90cm, 35mic, hàng mới 100%, GCNTTMT số:07/CN/TCMT ngày 20/05/2020 (nk)
- Mã HS 39232990: 11/ Túi PE, PP. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 111442/ Túi nhựa hình trụ, tpe, 400cc, có cuốn mép (PO số 85012693, ngày 03.01.2020) (nk)
- Mã HS 39232990: 111443/ Túi nhựa hình trụ, tpe, 400cc (PO số 85012691, ngày 03.01.2020) (nk)
- Mã HS 39232990: 1144014935C-V/ Túi đựng máy đo huyết áp, kích thước 195x123x83 mm, chất liệu nhựa PVC, hiệu AND (nk)
- Mã HS 39232990: 1144039306/ Túi đựng máy đo huyết áp, kích thước 190x120x110 mm, chất liệu nhựa PVC, hiệu AND (nk)
- Mã HS 39232990: 116/ Túi PE in 1 màu đỏ 0.05mm*260mm*300mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 118/ Túi nylon (492x700mm) dùng để đựng sản phẩm gia công xuất khẩu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 118/ Túi nylon KHV-PP(2H) (Polybag), kích cỡ: 450x650mm dùng để đựng sản phẩm gia công xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 118/ Túi nylon Polypropylene H1, KHV-PP (2H) size 350mm->450mmx 550mm-> 650mm dùng để đựng sản phẩm gia công xuất khẩu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 118/ Túi nylon PP dùng để đựng sản phẩm gia công xuất khẩu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 118/ Túi PE in 1 màu đo 0.05mm*260mm*460mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 118/ Túi Polypropylene dùng để đựng sản phẩm gia công xuất khẩu, mới 100%, size 320mmx 430mm& 300mmx 450mm (nk)
- Mã HS 39232990: 119/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 119/ Túi đựng sản phẩm các loại (nk)
- Mã HS 39232990: 1190000040/ Bao nilon để đóng gói "O" 4 FEET PL.CONV.H62 D75(B."O" 4 PIEDI PL.CONV.H62 D75) (nk)
- Mã HS 39232990: 1190000043/ Bao nilon để đóng gói "R" 5 FEET PL.CONV.H62 D75(B."R" 5 PIEDI PL.CONV.H62 D75) (nk)
- Mã HS 39232990: 1190000051/ Túi nilon bao sản phẩm sofa (170x140)(B.POLT.170X140 TL SP.80MY KG0,490 TRAS) (nk)
- Mã HS 39232990: 1190000051-1/ Túi ni lông để bọc ghế sofa 80MY KG.0,490 TRAS (B.POLT.170X140 TL SP.80MY KG0,490 TRAS) (nk)
- Mã HS 39232990: 1190000052/ Túi nilon bao sản phẩm sofa (200x140)(B.POLT.200X140 TL SP.80MY KG0,575 TRAS) (nk)
- Mã HS 39232990: 1190000052-1/ Túi ni lông để bọc ghế sofa 80MY KG.0,575 TRAS (B.POLT.200X140 TL SP.80MY KG0,575 TRAS) (nk)
- Mã HS 39232990: 1190000054/ Túi nilon bao sản phẩm sofa (115x140)(B.POUF115X140 TL SP.80MY KG0,335 TRAS) (nk)
- Mã HS 39232990: 1190000055/ Túi nilon bao sản phẩm sofa(WRAP (PLASTIC BAG) (nk)
- Mã HS 39232990: 1190000055-1/ Ni lông để bọc ghế sofa 80MY KG.0,720 TRAS (B.D2P 250X140 TT. SP.80MY.KG.0,72 TRAS) (nk)
- Mã HS 39232990: 1190000056/ Túi nilon bao sản phẩm sofa(WRAP (PLASTIC BAG) (nk)
- Mã HS 39232990: 1190000056-1/ Túi ni lông để bọc ghế sofa 80MY.KG.0,775 TRAS (B.D2P 270X140 TT. SP.80MY.KG.0,775 TRAS.) (nk)
- Mã HS 39232990: 1190000064/ Túi bọc mê ghế sofa H105(AIRBALL H105 GR.70+PE1+60 HD) (nk)
- Mã HS 39232990: 1190000064-3/ Túi bọc mê ghế sofa H105 (AIRBALL H105 GR.70+PE1+60 HD) (nk)
- Mã HS 39232990: 12/ Bao nylon 35*67CM (nk)
- Mã HS 39232990: 12/ bao PP & OPP (nk)
- Mã HS 39232990: 12/ Lót nón (nylon) 3MM 100m/cuộn (nk)
- Mã HS 39232990: 12/ Túi ni lông thân thiện với môi trường Tashing SP 004.15, 120x107cm, 50mic, hàng mới 100%, GCNTTMT số:07/CN/TCMT ngày 20/05/2020 (nk)
- Mã HS 39232990: 1220813798/ Túi ni lông thân thiện với môi trường (SP004.15), màu trắng, kt: 80 x 90cm, 110 mic (nk)
- Mã HS 39232990: 1220813799/ Túi ni lông thân thiện với môi trường (SP004.15), màu trắng, kt: 60 x 120cm, 110 mic (nk)
- Mã HS 39232990: 1220813802/ Túi ni lông thân thiện với môi trường (SP004.15), màu trắng, kt: 56x73 cm, 110 mic (nk)
- Mã HS 39232990: 123/ Bao nhựa tĩnh điện (ESD Bag 4.00inX6.00in) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 13/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 13/ Bao nylon-POLY BAG (MASK) (nk)
- Mã HS 39232990: 13/ Túi ni lông thân thiện với môi trường Tashing SP 004.15, 120x85cm, 60mic, hàng mới 100%, GCNTTMT số:07/CN/TCMT ngày 20/05/2020 (nk)
- Mã HS 39232990: 13/ Túi nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 13/ Túi nylon, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 1301001002100005/ Túi nylon chuyên dụng, dùng đóng gói hút chân không sản phẩm- Irregular nylon tube AH1509. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 1301001002100006/ Túi nylon chuyên dụng, dùng đóng gói hút chân không sản phẩm- Irregular nylon tube AH1506. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 1301001002100007/ Túi nylon chuyên dụng, dùng đóng gói hút chân không sản phẩm- Irregular nylon tube AH1507. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 1301001002100008/ Túi nylon chuyên dụng,dùng đóng gói hút chân không sản phẩm- Irregular nylon tube AH1508. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 13060714/ Túi PE 200*220*0.07mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 13060715/ Túi PE 200*260*0.07mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 13061425/ Túi PP 90*100cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 13061453/ Túi PE 200*280*0.07mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 130X180/ Túi ni lông (hàng đưa vào định mức không nộp thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: 133/ Bao nylon (PE, 68*110cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 134/ Túi Nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Bao nylon (22*30 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Bao nylon (22*32 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Bao nylon (26*38 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Bao nylon (27*38 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Bao nylon (28 (G12*2)45 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Bao nylon (28(G12*2)*55 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Bao nylon (32*38 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Bao nylon (45(G12*2)*55 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Bao nylon (46(G12*2)*65 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Bao nylon (50(G12*2)*55 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Bao nylon (55(G12*2)*60 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Bao nylon (60(G12*2)*65 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Bao nyon 400mmX 900mm (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Bao nyon 400MMX900MM KHÔNG IN HÌNH IN DẤU MỜI 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 14/ Túi PE/Poly (Chất liệu Plastic). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 14090104/ Túi nhựa PP đựng thông tin sản phẩm (185 x 280mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 14090401/ Túi PE 280*280*0.07mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 14-1/ Túi đựng sản phẩm (quần áo) bằng P.P (dùng để đựng sản phẩm xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: 142/ Bao nylon (đóng gói quần áo) (nk)
- Mã HS 39232990: 15292(VTTH)/ Túi nilon PP L420xW310x0.07mm (nk)
- Mã HS 39232990: 153/ Bao nylon (Bao PE 33x42CM- in logo FILA) (nk)
- Mã HS 39232990: 158-PEB-006/ Túi PE kt 240*340x0.04mm (nk)
- Mã HS 39232990: 15-XXX-B/ Bao Nylon (đóng gói sản phẩm) (nk)
- Mã HS 39232990: 16/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 16/ Phong bì đóng gói PVC (26.5x11.5cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 16/ Túi ni lông nhưa HDPE dùng cho Nắp bình xịt nhưa loại MIB(dài 750mm, rộng 570mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 16/ Túi ni lông nhựa HDPE dùng cho Nắp bình xịt nhựa loại MIB(dài 750mm, rộng 570mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 16/ Túi nylon PE. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT theo Điều 1, NĐ 69/2012/NĐCP Ngày 14/09/2012.(dùng đựng quần áo xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: 16362 (VTTH)/ Túi nilon PP L800xW650x0.03mm (nk)
- Mã HS 39232990: 1658570-4/ Túi nylon số 1 bằng nhựa PE NE-C801S-KDD/KDE, NE-C803-E, NE-C101-FP (70x10x0.04mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 1658571-2/ Túi nylon số 6 bằng nhựa PE dùng cho NE-C101-FP/NE-C101-AP/NE-C801S-KDD (100x210x0.04mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 1658572-0/ Túi nylon số 9 0.04mm bằng nhựa PE dùng cho NE-C101-FP/NE-C101-AP/NE-C801S-KDD (150x250x0.04mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 1663812-3/ Túi nylon 275X330 t0.01 bằng nhựa PE dùng cho HEM-7320-AU/HEM-7280T-D/HEM-7130-AP (275x330x0.01mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 167/ Túi PA màu xanh (45.5x49)cm, 150mic (nk)
- Mã HS 39232990: 1692/ Túi nhựa mỏng, id0.206", dày 0.00025", 40"l (PO số 85012480, ngày 08.11.2019) (nk)
- Mã HS 39232990: 16-BAG/ Túi nhựa dùng để đóng gói,kích thước 356x255mm/ PLASTIC BAG. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 17/ Túi Poly (PP bag) (nk)
- Mã HS 39232990: 17-1/ Bao nylon (dùng để đóng gói hàng không dùng cho mục đích nội địa) (nk)
- Mã HS 39232990: 17-1/ Bao nylon (PE) các loại (dùng để đóng gói hàng không dùng cho mục đích nội địa) (nk)
- Mã HS 39232990: 17905010005V/ Túi bóng khí (dùng để bảo vệ hàng hóa)KT:50*100*0.04mm,màu đỏ chống tĩnh điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 17906008002R/ Túi bóng khí chống tĩnh điện bảo vệ hàng hóa kt 60*80mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 17906018002R/ Túi bóng khí chống tĩnh điện bảo vệ hàng hóa, kt: 60*180*0.04mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 17908012004V/ Túi bóng khí chống tĩnh điện bảo vệ hàng hóa KT:80*120*0.04mm,màu đỏ chống tĩnh điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 17912016055V/ Túi bóng khí (dùng để bảo vệ hàng hóa)KT:120*160*0.04mm màu đỏ chống tĩnh điện, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 17912018008R/ Túi bóng khí (dùng để bảo vệ hàng hóa) kích thước 120*180*0.04mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 17913018005R/ Túi bóng khí chống tĩnh điện bảo vệ hàng hóa kt: 130*180, 65 +- 10g/m2, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 18/ Bao ny lon (PE) (42*63cm,34*42cm,32*40cm,47*67cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 18/ Bao ny lon (PE) (52*68,32*40,34*42,36*44+4,34*44+4,34-67 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 18/ Túi Nylon các loại (nk)
- Mã HS 39232990: 1847193/ Túi chống tĩnh điện bằng nhựa (Dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài) (V237442) (nk)
- Mã HS 39232990: 18sj/ Túi nylon- Dùng để đóng gói hàng may mặc (5x8)cm (nk)
- Mã HS 39232990: 19/ TÚI NYLON (Túi nhựa POLY BAG 50.5CM x 60CM, hàng mới 100%/ VN) (nk)
- Mã HS 39232990: 19/ TÚI NYLON- 100% Poly bag (nk)
- Mã HS 39232990: 19.ACC-003/ Bao pe các loại (nk)
- Mã HS 39232990: 1BNL18/ Bao nylon dùng để đóng gói hàng xuất khẩu, khổ: 28 x 35 cm (nk)
- Mã HS 39232990: 1BVAPGYR3004452/ Túi đựng máy do huyết áp Kt 300*200mm, hiệu AND (nk)
- Mã HS 39232990: 1-NPLN11/ Túi bằng nhựa plastic, OPP, kích thước (0.04*202*288)mm. Made in China. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 1U41817-A/ Túi ni lông đệm khí, kt: 220x235x305mm, Hiệu AND (nk)
- Mã HS 39232990: 1U42525-B/ Túi ni lông đệm khí, kt: 185x155x225mm, Hiệu AND (nk)
- Mã HS 39232990: 1VV0700596DUY/ SHIELDING & ESD ENVELOPE 430x490mm (nk)
- Mã HS 39232990: 1VV0700717DUY/ SHIELDING & ESD ENVELOPE 220x450 mm (nk)
- Mã HS 39232990: 2/ Bao ni lông (công ty cam kết nhập khẩu bao ni lông phục vụ gia công xuất khấu) (chi tiết theo chứng từ đính kèm) (nk)
- Mã HS 39232990: 2/ Túi ni lông thân thiện với môi trường Tashing SP 004.15, 120x107cm, 50 mic, GCNTTMT số: 07/CN-TCMT ngày 20/05/2020, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 20/ Túi Nylon OPP Rộng 11.2cm * Dài 17.5cm, hàng mới 100% (41.6Kg) (nk)
- Mã HS 39232990: 200000024314/ Túi khí chèn hàng container- Air Bag Protecor, (kích thước 80cmx120cm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 201/ Bao nylon(PE) (nk)
- Mã HS 39232990: 201/ Túi poly (PE) loại nhỏ (nk)
- Mã HS 39232990: 2020/ Túi nhựa PP tiệt trùng (8-7479-21)(50 chiếc/set; kích thước: 0.05x360x660mm; 2kg/2set), As One.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 20207000250/ Túi OPP 420mm*(480mm+35mm),dùng để đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207000529/ Túi OPP in 255*(310+35), dùng đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207000813/ Túi OPP 295mm*(330mm+35mm),dùng để đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001133/ Túi OPP trong 250*275+35, dùng đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001255/ Túi OPP trong 300*(380+35), dùng đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001510/ Túi OPP 247mm*(310mm+50mm+26mm+20mm),dùng đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001510/ Túi OPP in 247*(310+50+26+20), dùng đóng gói sổ sách, bìa rời, album lịch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001656/ Túi OPP in 317*(320+35), dùng đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001657/ Túi OPP trong 345*(355+35), dùng đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001658/ Túi OPP trong 105*(175+35), dùng đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001659/ Túi OPP in 295*(395+35), dùng đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001710/ Túi OPP in 271*(350+35), dùng đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001723/ Túi OPP in 337*(355+35), dùng đóng gói sổ sách, bìa rời, album lịch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001723/ Túi OPP trong 337*(355+35), dùng đóng gói sách, bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001724/ Túi OPP trong 205*(235+35), dùng đóng gói sách, bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001725/ Túi OPP trong 360*(390+35), dùng đóng gói sách, bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001736/ Túi OPP trong 350*(370+35), dùng đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001740/ Túi OPP in 255*(310+35+26+35), dùng đóng gói sách, bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001742/ Túi OPP in 345*(440+35), dùng đóng gói sổ sách, bìa rời, album lịch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001746/ Túi OPP trong 190*(260+35), dùng đóng góisách, bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001825/ Túi OPP in 266*(340+50+25+23), dùng đóng gói sách, bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001834/ Túi OPP in 315x400+35, dùng đóng gói sổ sách, bìa rời, album lịch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001834/ Túi OPP trong 315*(400+35), dùng đóng gói sách, bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001835/ Túi OPP in 320*(430+35), dùng đóng gói sổ sách, bìa rời, album lịch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001835/ Túi OPP trong 320*(430+35), dùng đóng gói sách, bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001880/ Túi OPP in 300x400+35, dùng đóng gói sổ sách, bìa rời, album lịch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001881/ Túi OPP in 290x(400+35), dùng đóng gói sổ sách, bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001885/ Túi POF155*170, dùng đóng gói sổ sách, bìa rời, album lịch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001886/ Túi POF135*170, dùng đóng gói sổ sách, bìa rời, album lịch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001887/ Túi OPP trong 290*(360+35), dùng đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001893/ Túi OPP trong 245*(330+35), dùng đóng gói sổ sách, bìa rời, album lịch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001901/ Túi nhựa polyme propylen (PP), quy cách 260*340* 4.0mm (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001902/ Túi nhựa polyme propylen (PP), quy cách 365*440* 4.0mm (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001921/ Túi OPP trong 140*(170+35), dùng đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001927/ Túi OPP trong 95*(125+35), dùng đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001943/ Túi OPP trong 400*(440+35), dùng đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 20207001944/ Túi OPP trong 320*(390+35), dùng đóng gói sổ sách bìa rời, album lịch (nk)
- Mã HS 39232990: 2020-PD34/ Túi nilon 16 x 18 inch (dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: 20644/ Túi lưới cứu hộ trên xuồng màu da cam bằng nhựa tổng hợp kích thước:125x25x5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 2092556399/ Túi nhựa/OPP BAG PR-CP JAPAN V2 NEW ROGO/2092556399, dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 39232990: 20AW-BB-2-22/ Bao ny long các loại (PP) (nk)
- Mã HS 39232990: 20AW-FLFD-2-33/ Bao ny long các loại (PP) (nk)
- Mã HS 39232990: 20AW-FLFD-5-47/ Bao ny long các loại (PP) (nk)
- Mã HS 39232990: 21/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 21/ Túi plaslic (để đựng linh kiện xuất cùng máy khâu, NW: 0.00054kg/1chiếc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 212300BQ04/SXXK/ Túi bóng treo cho sản phẩm Daito 212300BQ04/SXXK (nk)
- Mã HS 39232990: 21-48168350-001/ Túi Nylon PP dùng để đóng gói sản phẩm (MTAA-YW) (Kích thước Dài 96*Rộng 25mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 22.5X32.5-ZIPPER/ Túi nhựa 22.5x32.5 (cm), dùng đê đóng gói sách hướng dẫn sử dụng sản phẩm mô tơ điện_ORDER_484020 (nk)
- Mã HS 39232990: 2205/ Túi nylon polypropylen (P.P.) (nk)
- Mã HS 39232990: 23/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 23/ Bao nylon-PE(hàng thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT theo điểm b khoản 3 điều 1 NĐ69/2012/NĐ-CP) dùng đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: 23/ Túi nilon (PVC BAG), dài:12.8cm, rộng:16cm(dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: 23/ Tui nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 23/ Túi nylon (kích thước 68 x38 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 23-003343-01/ ADHESIVE STRIP_PKG,BAG,DEVICE,ADHESIVE STRIP W/REMOVABL (nk)
- Mã HS 39232990: 23-004067-02-VN/ PACKING BAG_PKG,WRAP,CABLE,BISH_WHITE (nk)
- Mã HS 39232990: 2306/ Túi nilon PP dùng để đóng gói tem nhãn, phụ kiện sản phẩm, kích thước 10x11cm,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 24/ Bao bì Nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 24/ Túi nilon PE (500MMX1000MM; 1ROLL500PCS; 36ROLL) (nk)
- Mã HS 39232990: 24/ Túi nylon (450x600mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 240014/ Túi nhựa polyeste, kích thước 75*160*0.03mm, trọng lượng net 0.62g (nk)
- Mã HS 39232990: 240074/ Túi nhựa Uni, kích thước 170*240mm (nk)
- Mã HS 39232990: 240168/ Túi bảo vệ thân máy vật lý trị liệu, chất liệu nhựa nilon 52, kích thước 445*350mm (nk)
- Mã HS 39232990: 240178/ Túi nylon PP #40 60*155+30 (TAPE) 60X155mm, để đóng gói sản phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: 245-0217910/ Túi nhựa PAC, ASB, PE, S, 250X150 (nk)
- Mã HS 39232990: 245-1025001/ Túi nhựa PAC, ASB, PE, S, 460X320 (nk)
- Mã HS 39232990: 245-1025006/ Túi nhựa PAC, SHIELDING BAG, 320X130 (nk)
- Mã HS 39232990: 245-1025007/ Túi nhựa PAC, SHIELDING BAG, 380X180 (nk)
- Mã HS 39232990: 24720415/ Túi nhựa/OPP BAG XCCT-CAR5CTCH/24720415, dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 39232990: 25/ Bao Nylon các loại (nk)
- Mã HS 39232990: 25/ Túi nilon PP/OPP/BOPP (25CMX37CM) (nk)
- Mã HS 39232990: 254/ Túi nylon ((các loại từ plastic, kt 33*42) (nk)
- Mã HS 39232990: 254/ Túi nylon (các loại từ plastic, kích thước 65*95 dùng để đóng gói hàng hoá) (nk)
- Mã HS 39232990: 26/ Túi nylon- PE (100 x 66) Cm. Nguyên liệu dùng trong đóng goi hàng may mặc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: 26/ Túi nylon- PE (120 x 66) Cm. Nguyên liệu dùng trong đóng goi hàng may mặc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: 26/ Túi nylon- PE (72 + 5.5 x 54) Cm. Nguyên liệu dùng trong đóng goi hàng may mặc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: 26/ Túi nylon, chất liệu PE. Nguyên liệu dùng trong sản xuất hàng may mặc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: 26/ Túi nylon, làm tư Polyetylen. Nguyên liệu dùng trong sản xuất hàng may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 27/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 27/ Bao nylon (bao bì dùng để đóng gói) (nk)
- Mã HS 39232990: 27/ Túi PE (nk)
- Mã HS 39232990: 28/ Túi nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 283/ Túi nylon đựng nút dự trữ (8*5cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 2892872-0/ Túi nylon bằng nhựa PE dùng cho máy xông mũi họng (300X320mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 2YD/ Bao Nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 3/ M-001079 Clear bag (Túi đựng tài liệu có khuy mỏng), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 3/ M-021006 File nylon (Túi E355 Plus khổ A/161HO(túi mở 2 đầu)), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 3/ Túi 40cm x55cm, chất liệu PP (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 3/ Túi miết số 10 (24 x 34cm), chất liệu PP (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 3/ Túi miết số 3 (7x10cm), chất liệu PP (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 3/ Túi miết số 7 (14x20cm), chất liệu PP (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 3/ Túi miết số 9 (20 x 28cm), chất liệu PP (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 3/ Túi nhựa PP (Polypropylen), KT:80*100*0.08cm,mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 3/ Túi ni lông thân thiện với môi trường Tashing SP 004.15, 120x85cm, 60 mic, GCNTTMT số: 07/CN-TCMT ngày 20/05/2020, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 3/ Túi Nylon các loại (nk)
- Mã HS 39232990: 3/ Túi nylon. Hàng mới 100%(size: 78cm x42cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 3/ Túi PP 120x170mm (G1-08-0000244) (nk)
- Mã HS 39232990: 3/ Túi sơ mi 11 lỗ, chất liệu PP (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 3/ Túi trong đục lỗ. Chất liệu PP (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 3/ Zipper bag (Túi miết (túi Ziper)17x24), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 301-A/ Kẹp nhựa Plastic Clip (nk)
- Mã HS 39232990: 3030500435/ Túi zipper kích thước 240 x 160mm (nk)
- Mã HS 39232990: 309/ Túi PE 80cm x 120cm (dùng để đóng gói) (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 30X 30/ Đệm khí (30 x 30cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 31/ Bao nylon PE 12.875" x 15.5 ". In chữ DUNNING, Bao mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 3-11L5824/ Túi bằng nhựa PP (PolyPropylen) dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, kích thước: (W99*P190)mm (OS PARASOLA MF UV GEL CH BAG VT1)- NPL sx mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: 3-11L5825/ Túi bằng nhựa PP (PolyPropylen) dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, kích thước 190mm*99mm (OSPA14 FUV GEL VT50 BAG1)- NPL sx mỹ phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: 315463240021. Túi PP 100x115cm, bằng nhựa, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: 315516180009. Túi khí chèn hàng 600X1100, bằng nhựa, hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: 32/ Bao nylon (túi nhựa, dùng đóng gói sản phẩm XK) (nk)
- Mã HS 39232990: 32/ Bao nylon (túi nylon, dùng đóng gói sản phẩm XK) (nk)
- Mã HS 39232990: 3205465/ Vật liệu đóng gói (bao nylon) hp54f 0038 (1KG 363 CAI) (nk)
- Mã HS 39232990: 3205473/ Bao nylon poly bukuro hp 54f0040 (1kg217 cái) (nk)
- Mã HS 39232990: 3206851/ Vật liệu đóng gói (bao nylon) fukuro HP54F0041 YUSYO (160 PCE/KGM) (nk)
- Mã HS 39232990: 33/ Túi nhựa các loại (640MMX450MM) (nk)
- Mã HS 39232990: 3300007/ Màng co 450*180mm SHRINK FILM PVC 40 MICRO. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 34113142A/ Túi nhựa PP của giá sắt,kt: 102*75*200mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 35/ Bao PE (nk)
- Mã HS 39232990: 35/ Túi nilon các loại- PLS W26XL40+G3X0.025MM (nk)
- Mã HS 39232990: 35/ Túi nylon (dùng để đóng gói hàng hóa xuất khẩu, không sử dụng trong nước) (nk)
- Mã HS 39232990: 35/ Túi nylon các loại (nk)
- Mã HS 39232990: 35/ Túi nylon dùng để đóng gói hàng hóa gia công xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: 35/ Túi PE (nk)
- Mã HS 39232990: 35/ Túi PE (40*75)CM (nk)
- Mã HS 39232990: 351/ Túi nylon (1.5Kg), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 351/ Túi nylon từ PP (N.W 9.1 kg), mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 3514213/ vật liệu đóng gói (bao nylon) fukuro hp54f4010 (nk)
- Mã HS 39232990: 3518206/ Vật liệu đóng gói (bao nylon) fukuro hp33f1024 (1kg 57 cai) (nk)
- Mã HS 39232990: 36/ Bao nylon (Kích thước 19cm x 9cm, không in chữ, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 36/ Bao, túi nylon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, không nhãn hiệu (nk)
- Mã HS 39232990: 36/ Lót áo bằng nilon (25CMX25CM) (nk)
- Mã HS 39232990: 39/ Bao nilon (300X400MM) (nk)
- Mã HS 39232990: 39/ Bao nilon (360X400MM) (nk)
- Mã HS 39232990: 39/ Túi nylon 27x36 cm / JP (nk)
- Mã HS 39232990: 3904182/ Vật liệu đóng gói (bao nylon) HP54F4059 FUKURO YUSYO (nk)
- Mã HS 39232990: 396/ Túi PE (Dùng để đựng túi cúc dự phòng) (nk)
- Mã HS 39232990: 4/ Túi ni lông thân thiện với môi trường Tashing SP 004.15, 80x90cm, 35mic, GCNMT số: 07/CN-TCMT ngày 20/05/2020, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 4/ Túi PE 8.5x12x0.5+3" (nk)
- Mã HS 39232990: 4/ Túi poly bag, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 40/ Túi nylon 11.5"x13.5"+1.5" (Có in logo AEO) (nk)
- Mã HS 39232990: 4007766603/ Túi nhựa A072PC3900 (nk)
- Mã HS 39232990: 41/ Túi nilon PE (24''X17''+2'') (nk)
- Mã HS 39232990: 41/ Túi nilon PE (33CMX42CM) (nk)
- Mã HS 39232990: 41/ Túi nilon PE (65CMX110CM) (nk)
- Mã HS 39232990: 410-000/ Bao, túi nylon, ESD chống tĩnh điện, NPLđóng goi board mạch điện tử (nk)
- Mã HS 39232990: 41104105/ OPP BAG HCA-313 V2 (Bao sealing OPP) (nk)
- Mã HS 39232990: 41106104/ OPP BAG HCA-314 V2 (Bao sealing OPP) (nk)
- Mã HS 39232990: 41107104/ OPP BAG HCA-513 JAPAN V2 (Bao sealing OPP) (nk)
- Mã HS 39232990: 41120104/ OPP BAG HCA-114 JAPAN V2 (Bao sealing OPP) (nk)
- Mã HS 39232990: 41120105/ OPP BAG HCA-114 BDS V2 (Bao sealing OPP) (nk)
- Mã HS 39232990: 41150104/ OPP BAG PK PT-TC BDS JAPAN V2 (Bao sealing OPP) (nk)
- Mã HS 39232990: 41150106/ HCB-112B PT-TPK02 (Bao sealing OPP) (nk)
- Mã HS 39232990: 41150107/ HCB-112C PT-TPK03 (Bao sealing OPP) (nk)
- Mã HS 39232990: 41180107/ OPP BAG HCB-112CBDS V2 (Bao sealing OPP) (nk)
- Mã HS 39232990: 42/ Bao P.E (dùng để đóng gói sản phẩm) (nk)
- Mã HS 39232990: 4242/ Túi nhựa mỏng, w3.50", 20"l (PO số 85012713, ngày 10.01.2020; Invoice số 46602-PZ, ngày 03.06.2020) (nk)
- Mã HS 39232990: 43/ Túi Nylon(100 x 63 cm) dùng để đóng gói sp xk (nk)
- Mã HS 39232990: 43/ Túi Nylon(70 x 40 cm) dùng để đóng gói sp xk (nk)
- Mã HS 39232990: 44/ Bao nylon trắng không nhãn hiệu không logo (Dài: 17cm, Rộng: 15.5cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 44/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: 44/ Túi nylon (Kích thước:15x23 cm)(505 Cái1.3 Kgs) (nk)
- Mã HS 39232990: 44000534/ Túi nhựa đựng hàng cubitainer 18l- nb (nk)
- Mã HS 39232990: 44000559/ Khóa (vòi) cho thùng nhựa đựng xà phòng (size l) (nk)
- Mã HS 39232990: 44000567/ Túi nhựa đựng hàng cubitainer 20l (nk)
- Mã HS 39232990: 44000701/ Túi pp cho xà bông nylon bag for ks-44,60 (nk)
- Mã HS 39232990: 44002523/ Bao nhựa pouch for daikoku D-Price Body Soap FR 14000ml 1363 (nk)
- Mã HS 39232990: 44002623/ Bao nhựa PP cho Plaiveille Sunny Mist 470ml (nk)
- Mã HS 39232990: 44003268/ Bao nhựa Pouch ACRO Aloe Hand Cleaner M-2032S (nk)
- Mã HS 39232990: 44003498/ Bao nhựa Pouch 68921283 Industrial hand cleaner (nk)
- Mã HS 39232990: 44003923/ Bao nhựa cho bag 15RHLL2-K30 rontenor 2441 (nk)
- Mã HS 39232990: 44003924/ Bao cho pouch washing mont tmba (nk)
- Mã HS 39232990: 44004040/ Màng co shrink skin lotion MKC (ceramide) PS (nk)
- Mã HS 39232990: 44004042/ Màng co shrink skin lotion MKH (hatumugi) PS (nk)
- Mã HS 39232990: 44004122/ Bao nhựa pouch leysin premium gel 1000ml (overseas) (nk)
- Mã HS 39232990: 44004194/ Màng co shrink all-in-one gel 300g common pet 25 mx 147 (nk)
- Mã HS 39232990: 44004373/ Màng co water soluble film hytheron S400 160mm x 110mm (nk)
- Mã HS 39232990: 44004379/ Bao nhựa jar for aloe skin cream 250g (nk)
- Mã HS 39232990: 44004554/ Bao nhựa bag pb sp & tm es 2019 ss planned product sop # 65-naturelab (nk)
- Mã HS 39232990: 44004581/ Bao nhựa bag diane pb project est 450ml x 2 set bag sop # 65-naturelab (nk)
- Mã HS 39232990: 44004582/ Bao nhựa bag diane pb project edr 450ml x 2 set bag sop # 65-naturelab (nk)
- Mã HS 39232990: 44004642/ Màng có 3 chiều three-way common d-940s 0.015x290mmx2000m (nk)
- Mã HS 39232990: 44004699/ Bao mặt nạ mask set for aluca 921 moisturizing mask-zhejiangxiaochuan 3005 (nk)
- Mã HS 39232990: 44004770/ Màng co shrink mk skin lotion a (arro) 500ml ps50x108x171 (nk)
- Mã HS 39232990: 44004896/ Bao nhựa opp bag synthetic detergent for make- up- sho-bi 3282 (nm) (nk)
- Mã HS 39232990: 44004909/ Bao nhựa pouch mk sleeping pefill water refill- t&y 3295 (nk)
- Mã HS 39232990: 44004921/ Bao nhựa bag bonur sptm grass rose vg p150x115 3rd edition (nk)
- Mã HS 39232990: 44004934/ Màng co shrink medicated hand gel pet 40 x 126.5 width x 100 high- tokiwa shokai 3309 (nk)
- Mã HS 39232990: 44004946/ Màng co shrink for ag cb 500ml pet 40x126.5x100- axes 3347 (nk)
- Mã HS 39232990: 44004963/ Màng co shrink for ag cb 500ml- azuma 3373 (nk)
- Mã HS 39232990: 44004981/ Màng co 3 chiều three-way common 320mm (2000m/roll) (nk)
- Mã HS 39232990: 44005026/ Màng co shrink 3-way shrink common width 310mm 0 (nk)
- Mã HS 39232990: 44005027/ Bao nhựa cosmetic bag diane pb miracle you (nm) (nk)
- Mã HS 39232990: 44104204/ Túi son OPPM/PE màu đỏ dâu (bag oppm/pe for color lip red strawberry- aeon 2839) (nk)
- Mã HS 39232990: 4486524-0/ Túi nylon số 9 bằng nhựa PE dùng cho bao cổ tay HEM-CR24 (150x250x0.03mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 45/ Túi PE các loại (nk)
- Mã HS 39232990: 46/ Túi nilon PE (25CMX35CM; 28,7KG) (nk)
- Mã HS 39232990: 46/ Túi nilon PE (27CMX38CM; 32KG) (nk)
- Mã HS 39232990: 46/ Túi nilon PE (31CMX41CM; 45KG) (nk)
- Mã HS 39232990: 46/ Túi nilon PE (40CMX65CM; 12KG) (nk)
- Mã HS 39232990: 46/ Túi nilon PE (45CMX68CM+4CM; 304,82KG) (nk)
- Mã HS 39232990: 46/ Túi nilon PE (68CMX110CM; 40KG) (nk)
- Mã HS 39232990: 46000358/ Bao PE (vô trùng) inner pe bag for 1 ton container (for cardboard container) (nk)
- Mã HS 39232990: 46N/ Túi Nylon PE _ KT 70x38cm (N.W: 118.43kgs) (nk)
- Mã HS 39232990: 47/ Túi nylon, không hình, không chữ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 4-ChN-18/ Túi nhựa 18L (nk)
- Mã HS 39232990: 4-SNL015/ Túi nhựa POF (dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em), mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 5/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 5/ Bao nylon (100% PVC- Hàng mới 100% dùng đóng gói trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39232990: 5/ Bao nylon (Dùng đóng gói hàng may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 5/ Bao nylon (Hàng mới 100% dùng đóng gói trong hàng may mặc) (nk)
- Mã HS 39232990: 5/ Túi ni lông thân thiện với môi trường Tashing SP 004.15, 53x63cm 35mic, GCNMT số: 07/CN-TCMT ngày 20/05/2020, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 5/ Túi PE 14x15x0.5+3" (nk)
- Mã HS 39232990: 5.00.600/ Túi phụ kiện B1 (bằng nilon đựng đinh vít lắp ráp sản phẩm)- đóng gói kèm theo sản phẩm xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: 5.00.601/ Túi phụ kiện B2 (bằng nilon đựng đinh vít lắp ráp sản phẩm)- đóng gói kèm theo sản phẩm xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: 5.01.117/ Túi phụ kiện đinh ốc DLB502-ZX (bằng nilon đựng đinh vít lắp ráp sản phẩm)- đóng gói kèm theo sản phẩm xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: 5.12.00004/ Túi phụ kiện GR105 (bằng nilon đựng đinh vít lắp ráp sản phẩm)- đóng gói kèm theo sản phẩm xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: 5.20.350250003-02/ Túi PE (quy cách: 350*250*1), dùng đóng gói hàng xuất khẩu (Hàng không chịu thuế BVMT theo điều 1 của nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14/09/2012), mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 500000229/ Túi niêm phong bằng nhựa PE, KT: 260x160mm/dày 0.15mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 500000230/ Túi niêm phong bằng nhựa PE, KT: 60x40mm, dày: 0.05mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 500000244/ Túi co nhiệt/ POF/ 350x340mm/ 0,03mm/ loại mở, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 500000247/ Túi xốp 195x75x1mm/ 0.03mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 500001312/ Túi niêm phong bằng nhựa PE, KT: 208x165, dày: 0.08mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 500001787/ Túi niêm phong 80x120/ 0.075mm, bằng nhựa, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 500001882/ Túi niêm phong 102x152mm/ 0.1mm, bằng nhựa PE, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 500002101/ Túi niêm phong 130x97mm, dày 0.075mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 500002137/ Túi niêm phong 230x1280mm, LDPE, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 500002138/ Túi niêm phong 300x540mm, LDPE, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 500003339/ Túi niêm phong bằng nhựa PE, KT: 200x200mm/0.14mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 500003628/ Túi xốp bằng nhựa 210x (190 + 60) mm/ 0.75mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 500004393/ Túi bọt khí bằng nhựa PE, KT:790x (260 + 50) mm, phi 10mm, dùng sản xuất thiết bị đọc lỗi oto. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 50001-01/ Túi PE có 1 mặt bằng tyvek dùng bọc sản phẩm tiệt trùng 150mm x 240mm (nk)
- Mã HS 39232990: 500070/ Túi nhựa/OPP BAG HCB-333, dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 39232990: 50758071/ Túi poly từ plastic 47X58.4CM (Poly Bag) thuộc dòng hàng số 34 tờ khai số 101864657422 Ngày 12/02/2018 (nk)
- Mã HS 39232990: 50875193/ Túi poly từ plastic dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu kích cỡ 21x26Inch màu Clear (nk)
- Mã HS 39232990: 50877897/ Túi poly-nylon từ plastic (PLASTIC POUCH 6" X 8"- MỚI 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 50878379/ Túi poly-nylon từ plastic LOGO CLEAR MINI POLY BAG- TACTICAL- 8.2 X 4/ UA001XX1701PG mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 50-PT/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 51.1296/ Túi phụ kiện đinh ốc ET114-N (bằng nilon đựng đinh vít lắp ráp sản phẩm)- đóng gói kèm theo sản phẩm xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: 51.1358/ Túi phụ kiện ET118 (bằng nilon đựng đinh vít lắp ráp sản phẩm)- đóng gói kèm theo sản phẩm xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: 51.1372/ Túi phụ kiện đinh ốc ET223T(bằng nilon đựng đinh vít lắp ráp sản phẩm)- đóng gói kèm theo sản phẩm xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: 5100728/ Túi lưới cứu hộ trên xuồng màu da cam Markus SCN6-200R bằng nhựa tổng hợp, đọ bền kéo: 3000kg, kích thước:125x25x5cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 5100BTRS11LMG/ Túi nhựa đựng đầu nối đã in xuất xứ và mã vạch China(180*150mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 5100BTRS6B25/ Túi nhựa đựng đầu nối đã in xuất xứ và mã vạch China(180*150mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 5100BTRS6L/ Túi nhựa đựng đầu nối đã in xuất xứ và mã vạch China(180*150mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 5100BTRS6LMG/ Túi nhựa đựng đầu nối đã in xuất xứ và mã vạch China(180*150mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 5100BTRSF6L/ Túi nhựa đựng đầu nối đã in xuất xứ và mã vạch China (180*150mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 5100BTRSXL6LMG/ Túi nhựa đựng đầu nối đã in xuất xứ và mã vạch China(180*150mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 516/ Túi nylon- Dùng để đóng gói hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39232990: 51-ZD/ Bao nylon(dùng để đóng gói quần áo) (nk)
- Mã HS 39232990: 52299910/ Bao nylon (dùng để đóng gói mũ giày) kích 600*1000 (PP BAG W1300*L1200*0.03MM) (nk)
- Mã HS 39232990: 52299910/ Bao nylon dùng để đóng gói mũ giày (PP BAG (PIPE) W28*L41 (nk)
- Mã HS 39232990: 5230-V/ Túi nylon đóng gói hàng gia công xuất khẩu PP 044 hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 525406005/ Bao nhựa cho lưỡi cưa của máy cưa (568x77 mm)- PLASTIC,SCABBARD FOR BLADE\ PP \BLACK\ 090266. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 53/ Bao bì nylon(dùng để đóng gói quần áo) (nk)
- Mã HS 39232990: 53/ Bao nylon PE (nk)
- Mã HS 39232990: 54/ Bao nylon PP các loại (Hàng không thuộc đối tượng chịu thuế theo điểm B khoản 3 điều 1 nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14/09/2012 nhập khẩu để đóng gói sản phẩm ra nước ngoài từ Polypropylene) (nk)
- Mã HS 39232990: 5437796-1/ Túi nylon số 11 bằng nhựa PE dùng cho bao cổ tay HEM-FL31 (200x300x0.03mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 5805020006/ Bao nylon PP 26 x 37 cm (nk)
- Mã HS 39232990: 5900021/ Túi nylon PP (245x120)mm dùng đựng sản phẩm đồ lau chùi (nk)
- Mã HS 39232990: 6/ Túi ni lông thân thiện với môi trường Tashing SP 004.15, 44x56cm, 32mic, GCNMT số: 07/CN-TCMT ngày 20/05/2020, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 6/ Túi nilon. Hàng là phụ liệu ngành may, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 60/ Lót áo bằng nilon (25CMX25CM) (nk)
- Mã HS 39232990: 60/ Túi đựng nước bằng nhựa TPU nhãn hiệu: HYDRAPAK- 3.0L AQUAMIRA TPU BAG (dùng để gia công các sản phẩm cắm trại, balo, túi xách). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 602000010/ Túi nilon pp 1100x1100mm (nk)
- Mã HS 39232990: 602000040/ Túi nilon pp 250x350mm (3c) (nk)
- Mã HS 39232990: 602000070/ Túi nilon pp 1000x700mm (nk)
- Mã HS 39232990: 602000160/ Túi nilon pp 350x500mm (nk)
- Mã HS 39232990: 602000166/ Túi nilon PP 150x250mm (3c) (nk)
- Mã HS 39232990: 605005/ Túi Nylon- Poly bag (NPL dùng để đóng gói hàng xuất khẩu, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 609001160/ Túi nilon pp 500x700mm (nk)
- Mã HS 39232990: 61.BB.GJ00100A/ Túi PE đựng sản phẩm tai nghe kích thước 245*155mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 618599/ Bao nylon (dùng để đóng gói tai nghe điện thoại), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: 61-PT/ Bao nylon size 250*450(dùng để đóng gói quần áo) (nk)
- Mã HS 39232990: 61-PT/ Bao nylon(dùng để đóng gói quần áo) (nk)
- Mã HS 39232990: 62/ Bao ny lon (Nylon bag) (nk)
- Mã HS 39232990: 62/ Túi nylon (PE) có chử BABYBJORN,mới 100% (50 cmx60cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 63/ Bao nylon 18"L x 10"W (dùng đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: 63/ Bao nylon-24CMx34.7CM (nk)
- Mã HS 39232990: 66/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 66/ Túi PVC và vải không dệt dùng làm bao đựng tấm nhựa xốp EVA (59 x 31 x 21.5 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: 660142/ Túi PP kích thước 85x68cm (660142) (nk)
- Mã HS 39232990: 68/ Túi nylon, size:42*70 cm, dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 68/ Túi PVC và vải không dệt dùng bao tấm nhựa xốp EVA (60 x 30 x 21 cm). (nk)
- Mã HS 39232990: 6902-000432/ Túi PE (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 6902-000643/ Túi PE (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 6902-000660/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: 6902-000660/ Túi PP (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 6902-000854/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: 6902-000854/ Túi PP (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 6902-001304/ Túi PE (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 6902-001417/ Túi PE (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 6902-001418/ Túi PE (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 6902-002782/ Túi pe (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 6902-002915/ Túi pe (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 6902-002916/ TÚI BẢO QUẢN SẢN PHẨM BẰNG NHỰA PET TRÁNG NHÔM (nk)
- Mã HS 39232990: 699917.703/ Túi PE 120*600mm (in tem cảnh báo model ET114E-US81) (nk)
- Mã HS 39232990: 699917.704/ Túi PE 150*700mm (in tem cảnh báo model ET114E-US81) (nk)
- Mã HS 39232990: 699917.705/ Túi PE 250*970mm (in tem cảnh báo model ET114E-US81) (nk)
- Mã HS 39232990: 699917.729/ Túi PE 120*1200mm (độ rộng miệng 120mm- in tem cảnh báo model ET114E-US81) (nk)
- Mã HS 39232990: 699917.730/ Túi PE 180*350*3mm (độ rộng miệng 180mm-in tem cảnh báo model ET114E-US81) (nk)
- Mã HS 39232990: 699917.740/ Túi PE 650*500*0.05MM (dùng bao thùng carton sản phẩm VNDLB02D-ZX) (nk)
- Mã HS 39232990: 7/ BAO NYLON (không in, kích thước 40cm x50cm,), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 7/ Túi ni lông thân thiện với môi trường Tashing SP 004.15, 82x90cm, 35mic, hàng mới 100%, GCNTTMT số:07/CN/TCMT ngày 20/05/2020 (nk)
- Mã HS 39232990: 70/ Túi poly (340 pcs- 7kg) (nk)
- Mã HS 39232990: 70/ Túi poly (7200 pcs- 360 kgs) (nk)
- Mã HS 39232990: 70/ Túi poly dùng để đóng gói chất liệu plastic (100 x60) cm (nk)
- Mã HS 39232990: 7040701371/ Bao đựng SP Slim-R 10pcs Pack (nk)
- Mã HS 39232990: 7040707311/ Bao đựng Sp Sailor Askul 5pcs (7040709151) (nk)
- Mã HS 39232990: 7040708351/ Bao đựng SP Kokuyo Keshipita Tsumekae Koukan TW-285 5mm (nk)
- Mã HS 39232990: 7040708361/ Bao đựng SP Kokuyo Keshipita Tsumekae Koukan TW-286 6mm (nk)
- Mã HS 39232990: 7040708521/ Bao đựng SP Kokuyo Slim-R Hontai TW-M256 6mm (nk)
- Mã HS 39232990: 7040708721/ Bao đựng SP Pimo Renewal KW-54 (nk)
- Mã HS 39232990: 73/ Túi nylon, không hình, không chữ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 7566067/ Túi chống tĩnh điện, kích thước 400*480mm, bằng plastics, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 7566068/ Túi chống tĩnh điện, kích thước 450*530mm, bằng plastics, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 77/ Túi nylon- Dùng để đóng gói hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39232990: 777039133/ Túi chứa tiểu cầu có gắn ống (nk)
- Mã HS 39232990: 777039135/ PISA, Túi chứa tiểu cầu (nk)
- Mã HS 39232990: 777039144/ Túi tiểu cầu-Platelet Bag,1 tube,1 bs,1 long,Annealed (nk)
- Mã HS 39232990: 777819350/ Túi rỗng dùng chứa huyết tương- JAPAN PLASMA BAG (nk)
- Mã HS 39232990: 777819475/ Bô phân lăp rap tui lây mâu mau bằng nhựa- Japan Blood Sample Bag Assembly (nk)
- Mã HS 39232990: 777819502/ Túi có bộ phận bẻ gãy để mở ES3000 (nk)
- Mã HS 39232990: 777819506/ Túi chứa huyết tương, ES3000 (nk)
- Mã HS 39232990: 777828950/ Bộ dụng cụ lấy mẫu đã được tích hộp sẵn bằng nhựa- BLOOD COMP. SAMPLING INTEG (nk)
- Mã HS 39232990: 78lk/ Túi nylon dùng để đóng gói hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39232990: 8- BAG/ Túi nhựa PVC dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, không thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường theo Nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14/09/2012., BRAND: KONA, (5BAG11A000001), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 8/ Bao Nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 8/ Bao nylon (không in hình, chữ), kích thước: dài 88cm x rộng trên 6.5cm x rộng dưới 10cm & dài 26cm x rộng trên 9cm x rộng dưới 9cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 8/ Bao nylon các loại (hàng mới 100%, không nhãn hiệu) (nk)
- Mã HS 39232990: 8/ Túi ni lông thân thiện với môi trường Tashing SP 004.15, 90x120cm, 35mic, hàng mới 100%, GCNTTMT số:07/CN/TCMT ngày 20/05/2020 (nk)
- Mã HS 39232990: 81/ Túi nylon kích thước nhỏ (nk)
- Mã HS 39232990: 8-1015/ Túi vinyl Zipper in mã QR quản lý- Kit-Self care (80*60x15T)/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: 82/ Bao PE (nk)
- Mã HS 39232990: 829/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: 83/ Bao tay cầm bằng nhựa (làm từ nhựa PP 8802K và TPR-60A, dùng để bao trực tiếp vào đuôi cán búa, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: 84064/ Túi nylon PP 35x40 cm, dùng để đóng gói hàng hóa xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: 84471/ Túi nylon PP 32x52 cm, dùng để đóng gói hàng hóa xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: 84472/ Túi nylon PP 32x40 cm, dùng để đóng gói hàng hóa xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: 84473/ Túi nylon PP 15x36 cm, dùng để đóng gói hàng hóa xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: 8500003/ Túi PE đựng phụ kiện máy TV100 (nk)
- Mã HS 39232990: 852230-001/ Túi dùng làm chèn hộp mực in Laser INSERT, AIR BAG T80026, OFD (390mmx500mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 852231-001/ Túi dùng làm chèn hộp mực in Laser INSERT, AIR BAG T80028, OFD (650mmx475mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 854271-001/ Túi dùng làm chèn hộp mực in laser AIR BAG AB 10H2 ST-B (nk)
- Mã HS 39232990: 8545450357/ OPP BAG CT-YUR5C JAPAN (Bao sealing OPP) (nk)
- Mã HS 39232990: 8545450373/ OPP BAG CT-YUR N5 JAPAN (Bao sealing OPP) (nk)
- Mã HS 39232990: 8545650324/ Túi nhựa/OPP BAG CT-CG5C54DS/8545650324, dùng để đóng gói sản phẩm XK (nk)
- Mã HS 39232990: 855002-003/ Túi dùng làm chèn hộp mực in Laser AIR BAG 12 CHAMBER, 51-98-0356M (nk)
- Mã HS 39232990: 8601-VG/ Túi nylon, dùng để đóng gói sản phẩm khi xuất hàng, kích thước 27.5 x 16.5 x 0.05mm (nk)
- Mã HS 39232990: 8-847/ Găng tay vinyl/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: 8-956/ Găng tay vinyl- Vinyl gloves/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: 8BNL02/ Bao nylon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, khổ: 97 cm x 112 cm (nk)
- Mã HS 39232990: 9/ Túi ni lông thân thiện với môi trường Tashing SP 004.15, 90x100cm, 35mic (đỏ), hàng mới 100%, GCNTTMT số:07/CN/TCMT ngày 20/05/2020 (nk)
- Mã HS 39232990: 900A/ Bao nylon (PE) (nk)
- Mã HS 39232990: 90531995/ Túi đựng nước xả vải, FG code:FG11112205800, Item:Ariel Liquid Poseidon2 Regular 0.9kg PH (nk)
- Mã HS 39232990: 90543145/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112205700, Item: Ariel Liquid Poseidon2 freshness of Downy 0.81kg PH (nk)
- Mã HS 39232990: 90546997/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112205900, Item: Ariel Liquid 0.81kg Indoor Dry 2 PH (nk)
- Mã HS 39232990: 90569971/ Bao bì đựng dao cạo râu, FG code: FG11111203600, Item:Gillette Blue II Plus 5 pcs (nk)
- Mã HS 39232990: 90571502/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112203600, Item: Downy Rimowa SF 630ml TH (nk)
- Mã HS 39232990: 90596177/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112206000, Item: Ariel Liquid 0.81kg Soft & Gentle PH (nk)
- Mã HS 39232990: 90602229/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112204100, Item: Downy Rimowa SF 120ml THMMLA (nk)
- Mã HS 39232990: 90627958/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112203800, Item: Downy Rimowa GB 360ml THMMLA (nk)
- Mã HS 39232990: 90627960/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112203900, Item: Downy Rimowa GB 630ml THMMLA (nk)
- Mã HS 39232990: 90707547/ Túi đựng dao cạo râu, FG code: FG11111207900, Item: Gillette Blue II Plus 6pcs (nk)
- Mã HS 39232990: 90752265/ Bao bì đựng dao cạo râu, FG code: FG11111213500, Item:Gillette Blue3 Simple 4pcs (nk)
- Mã HS 39232990: 90779439/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112207100, Item: Downy Expert IDD 540ml TH (nk)
- Mã HS 39232990: 90786400/ Bao bì đựng dao cạo râu, FG code: FG11111214100, Item:Gillette Topaz Blue3 Simple 1pcs (nk)
- Mã HS 39232990: 90840455/ Túi đựng nước xả vải, FG code:FG11112197700, Item:Downy Expert Sports 540ml THSGMY (nk)
- Mã HS 39232990: 90868350/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112216400, Item: Downy YSL PA 110ml TH (nk)
- Mã HS 39232990: 90869025/ Túi đựng dao cạo râu, FG code: FG11111210001, Item: Gillette Blue II Plus Pivot 11pcs (nk)
- Mã HS 39232990: 90870855/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112216200, Item: Downy YSL DA 310ml TH (nk)
- Mã HS 39232990: 90885640/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112214300, Item: Downy YSL PA 560ml AA (nk)
- Mã HS 39232990: 90885738/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112213000, Item: Downy YSL PA 1.35L spout TH (nk)
- Mã HS 39232990: 90885746/ Túi đựng nước xả vải, FG code:FG11112215700, Item:Downy YSL PA 310ml TH (nk)
- Mã HS 39232990: 90886550/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112215100, Item: Gillette Custom Premium JP 410 6pcs (nk)
- Mã HS 39232990: 90886588/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112215000, Item: Gillette Custom Premium JP 410 3pcs (nk)
- Mã HS 39232990: 90896513/ Nguyên liệu sản xuất dao cạo râu: Túi nhựa rỗng POBG GIL BLU SIMPLE3 1S 367 CUSTZN TH GCAS 90896513/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: 90908993/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112216500, Item: Downy YSL SW 110ml TH (nk)
- Mã HS 39232990: 90920243/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112216000, Item: Downy YSL SW 310ml TH (nk)
- Mã HS 39232990: 90951529/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112216100, Item:Downy YSL MY 1.4L spout VN (nk)
- Mã HS 39232990: 91014051/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112214400, Item: Downy YSL MY 560ml AA (nk)
- Mã HS 39232990: 91014853/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112216600, Item: Downy YSL MY 110ml TH (nk)
- Mã HS 39232990: 91070156/ Túi đựng nước xả vải, FG code:FG11112218900, Item:Downy HDL Magna IDD 1.35L TH (nk)
- Mã HS 39232990: 91102407/ Nguyên liệu sản xuất nước khử mùi vải:Túi nhựa POUCH FR 320ML HERB RF TERRA/91102407 (nk)
- Mã HS 39232990: 91113298/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112217100, Item: Dynamo HDL Color 1.44KG MYSG (nk)
- Mã HS 39232990: 91122772/ Nguyên liệu sản xuất nước khử mùi vải:Túi nhựa POUCH FR 320ML MILD ARM RF TERRA/91122772 (nk)
- Mã HS 39232990: 91125805/ Túi đựng nước xả vải, FG code:FG11112219300, Item:Downy HDL Magna Blue 1.35L TH (nk)
- Mã HS 39232990: 91125806/ Túi đựng nước xả vải, FG code:FG11112219400, Item:Downy HDL Magna Gold 1.35L TH (nk)
- Mã HS 39232990: 91142492/ Nguyên liệu sản xuất nước khử mùi vải:Túi nhựa POUCH FR 320ML FA KR TERRA/91142492 (nk)
- Mã HS 39232990: 91153167/ Nguyên liệu sản xuất nước khử mùi vải:Túi nhựa POUCH FR 320ML DWNY RF TERRA/91153167 (nk)
- Mã HS 39232990: 91159768/ Túi đựng nước xả vải, FG code:FG11112219100, Item:Downy HDL Magna Pink 300ml TH (nk)
- Mã HS 39232990: 91159770/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112219000, Item: Downy HDL Magna IDD 300ml TH (nk)
- Mã HS 39232990: 91160748/ Túi đựng nước xả vải, FG code:FG11112219200, Item:Downy HDL Magna Pink 1.35L TH (nk)
- Mã HS 39232990: 91181157/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112221200, Item: Downy Kenzo Adorable Bouquet 110ml TH (nk)
- Mã HS 39232990: 91225336/ Nguyên liệu sản xuất dao cạo râu: Túi nhựa rỗng POBG GOII-STHINII-RUBII DISPO 24S BCMC GCAS 91225336/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: 91231337/ Túi đựng nước xả vải, FG code:FG11112221300, Item:Downy Kenzo Adorable Bouquet 310ml TH (nk)
- Mã HS 39232990: 91254171/ Túi đựng dao cạo râu, FG code: FG11111219700, Item: Gillette Super Thin II Long Handle 2 pcs (nk)
- Mã HS 39232990: 91339494/ Túi đựng dao cạo râu, FG code: FG11111201600, Item: Gillette Blue II Plus 4 pcs (nk)
- Mã HS 39232990: 91395104/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112223400, Item: Downy Kenzo Fresh Bouquet spout 1.4L MYSG (nk)
- Mã HS 39232990: 91422634/ Nguyên liệu sản xuất dao cạo râu: Túi nhựa rỗng dùng đóng gói sản phẩm POBG M3 CART 2S OS TH 2X2 GCAS 91422634 (nk)
- Mã HS 39232990: 91429193/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112223500, Item:Downy Kenzo Adorable Bouquet spout 1.4L MYSG (nk)
- Mã HS 39232990: 91459028/ Nguyên liệu sản xuất dao cạo râu: Túi nhựa rỗng dùng đóng gói sản phẩm POBG BIIPL HRDC 12S OS TH 12X1 GCAS 91459028 (nk)
- Mã HS 39232990: 91465403/ Nguyên liệu sản xuất dao cạo râu: Túi nhựa rỗng dùng đóng gói sản phẩm POBG MBRAND BAG OS TH GCAS 91465403 (nk)
- Mã HS 39232990: 91539569/ Nguyên liệu sản xuất nước khử mùi vải:Túi nhựa POUCH FR 320ML KR DOWNY ELIXIR/ 91539569 (nk)
- Mã HS 39232990: 91639093/ Nguyên liệu sản xuất nước khử mùi vải: Túi nhựa POUCH FR 320ML KR MA ELIXIR/ 91639093 (nk)
- Mã HS 39232990: 91840259/ Nguyên liệu sản xuất nước khử mùi vải:Túi nhựa POUCH FR 320ML FA KR ELIXIR/ 91840259 (nk)
- Mã HS 39232990: 91840261/ Nguyên liệu sản xuất nước khử mùi vải:Túi nhựa POUCH FR 320ML KR HERB ELIXIR/ 91840261 (nk)
- Mã HS 39232990: 91840262/ Nguyên liệu sản xuất nước khử mùi vải:Túi nhựa POUCH FR 320ML KR MEN ELIXIR/ 91840262 (nk)
- Mã HS 39232990: 91909752/ Túi đựng nước xả vải, FG code: FG11112194700, Item: Downy Jo Aqua Ocean 300ml IDPHVNTHMYSGMMLAKH (nk)
- Mã HS 39232990: 91955002/ Bao bì đựng dao cạo râu, FG code: FG11111197000, Item:Gillette Goal II Long Handle 2 pcs (nk)
- Mã HS 39232990: 91955002/ Túi đựng dao cạo râu, FG code: FG11111197000, Item: Gillette Goal II Long Handle 2 pcs (nk)
- Mã HS 39232990: 91987266/ Bao bì đựng dao cạo râu, FG code: FG11111196400, Item:Gillette Super Thin II Long Handle 6pcs (nk)
- Mã HS 39232990: 92/ Túi poly (PE) loại to (nk)
- Mã HS 39232990: 9-200000/ Nilong gói hàng, kích thước: 12inch*12inch, dùng sản xuất đồ chơi trẻ em, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 931/ Túi nylon dùng cho ngành may ba lô, túi xách hàng mới 100 % (công ty cam kết nhập Túi nylon về dùng để đóng gói vào sản phẩm GCXK) (nk)
- Mã HS 39232990: 94001-Y2C0310-00E0/ Túi nilong 1500*1300*0.05mm dùng để đóng gói sản phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: 94002-Y2C0710-00E0/ Túi niêm phong 280*175mm dùng lắp ráp sản phẩm máy phát điện (nk)
- Mã HS 39232990: 94002-Y2C0810-00E0/ Túi niêm phong 240*160mm dùng lắp ráp sản phẩm máy phát điện (nk)
- Mã HS 39232990: 94002-Y2C0910-00E0/ Túi niêm phong 120*170mm dùng lắp ráp sản phẩm máy phát điện (nk)
- Mã HS 39232990: 94002-YBE0110-00E0/ Túi niêm phong dùng sản xuất máy phát điện (nk)
- Mã HS 39232990: 94-110180-101/ Túi PP kích thước 110*180*0.08mm, đã in MONOPRICE LOGO, dùng để đóng gói sản phẩm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 94-150170-500/ Túi PP kích thước 150*170*0.08mm, có khóa zip, dùng để đóng gói sản phẩm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 94-415130-100/ Túi PP kích thước L415*W130, có đục lỗ, dùng để đóng gói sản phẩm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 9500035/ Túi đựng sản phẩm bằng nhựa polyme. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 9701505-2/ Túi nylon 200X300 t0.06 bằng nhựa PE dùng cho HEM-8712/HEM-7320-KA/HEM-7134-D (200x300x0.06mm) (nk)
- Mã HS 39232990: 970343003/ Túi co nhiệt,làm bằng nhựa PET 500MM X 135MM/511PY000081/970343003 (SHRINK WRAP BAG,THK0.05MM PET TRANSPARENT \\MILWAUKEE), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: 97lk/ Túi nylon dùng để đóng gói hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39232990: 990010JH2Q02/SXXK/ Túi bóng khí kích thước 135*320 (mm) loại 990010JH2Q02/SXXK (nk)
- Mã HS 39232990: A/38-4/ Túi đựng chi tiết giày-19TM5HML- 230304.2056.1 NIKE TRAINING FA19 METCON 5 HYPERLIFT MEN'S POLYBAG (LARGE) (Túi nylon màu trắng dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu) 115*(183+15) (nk)
- Mã HS 39232990: A001/ Túi nilon, kích thước 64X42X21CM, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A001/ Túi OPP 21 + 3 x 10.5 Cm, (Túi Nilon),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A010/ Túi ni lông (nk)
- Mã HS 39232990: A0104253/ Túi nylon có tráng phủ lớp nhôm có tác dụng chống bay hơi, kích thước 97micro*400mm*390mm (Hàng dùng đóng gói hàng xuất khẩu). (nk)
- Mã HS 39232990: A0104254/ Túi nylon có tráng phủ lớp nhôm có tác dụng chống bay hơi, kích thước 97micro*400mm*500mm (Hàng dùng đóng gói hàng xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: A0300/ Túi bóng (nk)
- Mã HS 39232990: A0330028/ Túi jumbo (90x90x110cm), bằng sợi PP (nk)
- Mã HS 39232990: A035/ Bộ túi nylon có đầu móc treo (1 set 1 túi nilon bằng PE, 1 móc treo bằng nhựa, 1 nút tròn bằng nhựa) (nk)
- Mã HS 39232990: A062/ Túi Poly (nk)
- Mã HS 39232990: A062/ Túi Poly (1000pcs0.88kgs) (nk)
- Mã HS 39232990: A062/ Túi poly (Bao nylon đen (R38 x D58 + XĐ 17)cm hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: A062/ Túi poly 68.7 x 36.8 x 2.5cm (nk)
- Mã HS 39232990: A062/ Túi Poly 99x170mm (1000pcs0.88kgs) (nk)
- Mã HS 39232990: A062/ Túi poly, dùng trong may mặc (nk)
- Mã HS 39232990: A12/ Bao nylon (Dùng đóng gói sản phẩm xuất) (nk)
- Mã HS 39232990: A19-035/ Bao Poly kích thước 9 x 4 mm (Nguyên phụ liệu sử dụng gia công hàng xuất khẩu. Công ty cam kết đóng thuế BVMT nếu không xuất hết số lượng đã nhập khẩu) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A34/ Túi nylon 28x40CM- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A34/ Túi nylon 30x40 cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A34/ Túi nylon 30x40cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A34/ Túi nylon 38x50cm (10921-098-001)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A34/ Túi nylon 60x45 cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A34/ Túi nylon 87x50mm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A34/ Túi nylon có móc treo bằng nhựa (85P02-000-000)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A34/ Túi Nylon- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A34/ Túi nylon QC 28x40CM- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A34/ Túi nylon QC 38x50cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A34/ Túi nylon QC 55X70+5CM- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A34/ Túi nylon QC 60x55 cm- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A34/ Túi nylon(00921-107-001)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A34/ Túi nylon(10921-099-000)- Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A38/ Túi PP (Polypropylene bag sie 400MMx900MM) (nk)
- Mã HS 39232990: A4/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: A4/ Bao nylon(dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: AAAASF00018/ Túi chống tĩnh điện, chất liệu nhựa, kích thước 420*600*0.06 (mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: AB/ Bao nylon (dùng đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (100% VINYL) (nk)
- Mã HS 39232990: AC012/ Bao nylon P.E (nk)
- Mã HS 39232990: ACC13/ Túi Ni lông HDPE/34X54X160 inch (nk)
- Mã HS 39232990: ACC13/ 'Túi PE in_AER PLB W 14.5 X L9.5 + F2.5''. Hàng mới 100% / VN (nk)
- Mã HS 39232990: ACC13/ Túi PE in_AER PLB W14.5 X L10.5+ F2.5''. Hàng mới 100% / VN (nk)
- Mã HS 39232990: ACC13/ 'Túi PE in_S&S PLB W 15.5 X L 7 + F3''. Hàng mới 100% / VN (nk)
- Mã HS 39232990: ACC13/ Túi poly các loại 11X20.5CM (nk)
- Mã HS 39232990: AD23/ Túi nylon 50x80mm.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: AD23/ Túi nylon 70x100mm.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: AD23/ Túi nylon 85x200mm.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: AD23/ Túi nylon. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A-Foam/ Tấm xốp,kt: 325*505*10mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A-Foam/ Tấm xốp,kt: 560*390*30mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: A-Foam/ Tấm xốp,kt: 806*320*10mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: AIRBOX/ Túi hơi (nilong) (420x130)mm, 12000 tấm 12000 cái (nk)
- Mã HS 39232990: AIRBOX-1/ Túi hơi chống tĩnh điện (nilong) (420x130)mm (nk)
- Mã HS 39232990: ALNPL19/ túi đựng sản phẩm xuất khẩu bằng plastic (nk)
- Mã HS 39232990: AL-OP05/ Bao nylon dùng đóng gói sản phẩm/ Túi nylon- Poly Bag (AL-OP05) (nk)
- Mã HS 39232990: AL-OP05/ Túi Nylon (nk)
- Mã HS 39232990: AL-OP05/ Túi Nylon (dùng đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: AL-OP06/ Túi Nylon (nk)
- Mã HS 39232990: ANV-0060/ Túi đựng bằng nylon tổng hợp. Hàng mới 100%_CPB1A310 (nk)
- Mã HS 39232990: AP006-3/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: AP006-5/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: AP3PG0247/ Túi nhựa- PVC BAG, nhựa PVC (Poly Vinyl Clorua), quy cách:58x34x9CM, dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: AP63/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: APK006/ Túi PE/Poly/Nylon/ Poly bag/ PE (nk)
- Mã HS 39232990: A-POLYBAG/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: AR-2-1270/ Cuộn tấm khí-air cap roll. Màng túi khí chống tĩnh điện. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ARD02/ Túi đóng gói các loại/ Túi đóng gói hàng hóa từ plastic/phụ liệu may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ARMK/DM/PK/PB/001/ Bao nylon ARA-W340XL415+F40MMX0.04MM (dùng để đóng gói hàng xuất khẩu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ARSHT-01/ Tấm xốp bóp nổ, kích thước 500*500mm ARSHT-01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: AVN00325/ Túi miết số 5, PP, 100chiếc/túi. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: AVN00328/ Túi miết số 8, PP, 100chiếc/túi. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: AVN01373/ Túi HD Hồng, Chất liệu túi PP, KT: 55x90cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: AZT019/ Túi dự trữ (túi Nylon cỡ nhỏ) (nk)
- Mã HS 39232990: B/ Bọc nylon (dùng đóng gói sản phẩm may mặc) (nk)
- Mã HS 39232990: B/ Bọc nylon dùng đóng gói sp may mặc (nk)
- Mã HS 39232990: B00301004/ Túi nhựa PP đóng gói dao cạo Cal-2PDS4 (nk)
- Mã HS 39232990: B00301007/ Túi nhựa PP đóng gói dao cạo Cal-2PFP4 (nk)
- Mã HS 39232990: B00302010/ Túi nhựa PP đóng gói dao cạo CAML-3PFP4 (nk)
- Mã HS 39232990: B00303007/ Túi nhựa PP đóng gói dao cạo CAT-2PFP4 (nk)
- Mã HS 39232990: B00306071/ Túi PP đóng gói dao cạo BSTX 6-2PN (nk)
- Mã HS 39232990: B00306072/ Túi PP đóng gói dao cạo BSTX- 4PTH2 (nk)
- Mã HS 39232990: B00306080/ Túi nhựa PP đóng gói dao cạo BSTX-12P7 (nk)
- Mã HS 39232990: B00306089/ Túi PP đóng gói dao cạo bằng nhựa BSTX-8PSP1 (nk)
- Mã HS 39232990: B00306094/ Túi PP đóng gói dao cạo BSTX-8PFD3 (nk)
- Mã HS 39232990: B00307081/ Túi nhựa PP đóng gói dao cạo LUF-20P (nk)
- Mã HS 39232990: B00308001/ Túi nhựa PP đóng gói dao cạo CBL-3P (nk)
- Mã HS 39232990: B00308003/ Túi nhựa PP đóng gói dao cạo CBM-3P (nk)
- Mã HS 39232990: B00308040/ Túi nhựa PP đóng gói dao cạo CBL-3PND (nk)
- Mã HS 39232990: B00308042/ Túi nhựa PP đóng gói dao cạo CBM-3PND (nk)
- Mã HS 39232990: B-05-00-22-034/ Túi nilong chống tĩnh điện APT clean HC-GS, chất liệu nhựa PP, kích thước 0.05x220x420mm, dùng để đóng gói. (nk)
- Mã HS 39232990: B09-0352/ Túi kéo khóa 198x98x0.3mm (không hạt, vàng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: B09-0356/ Túi kéo khóa 198x98x0.3mm (không hạt, xanh nước biển). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: B09-0371/ Túi kéo khóa 198x98x0.3mm (không hạt, đỏ). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: B09-0372/ Túi kéo khóa 198x98x0.3mm (có hạt, đỏ). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: B1210123/ Túi nilon dùng đóng gói sản phẩm, kích thước 220mm*240mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: B13/ Bao nylon Opp (Công dụng dùng đóng gói nến (Hàng không chịu thuế BVMT theo điều 1 của nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14/09/2012) (nk)
- Mã HS 39232990: B17/ Bao nilon (nk)
- Mã HS 39232990: B19-001/ Bao Poly kích thước 28 x 13 cm (Nguyên phụ liệu sử dụng gia công hàng xuất khẩu. Công ty cam kết đóng thuế BVMT nếu không xuất hết số lượng đã nhập khẩu) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: B19-001/ Bao Poly quy cách: 25 x 30 cm KOH-W25XL30+F5CMX0.025MM- JPB (Nguyên phụ liệu sử dụng gia công hàng XK. Cty cam kết đóng thuế BVMT nếu không xuất hết số lượng đã nhập khẩu) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: B59/ Túi nylon 130mmX280mmXT0.05mm (dùng để đóng gói sản phẩm ra nước ngoài), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: B59/ Túi nylon 2.5*4IN (dùng để đóng gói sản phẩm ra nước ngoài), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: B59/ Túi nylon 5.25 IN X 6 IN (dùng để đóng gói sản phẩm ra nước ngoài), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: B59/ Túi nylon 70 X 100MM (dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: BA1/ BAO NYLON 4x6/5KG 1500 PCS (nk)
- Mã HS 39232990: BA69-01757A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: BA69-01759A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: BA69-01760A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: BA69-01787A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: BA69-01854A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: bag/ Bao nilong. Mới 100%. Không in hình in chữ. kích thướt: 30 x 50 cm (nk)
- Mã HS 39232990: BAG/ Túi cà Shihan OPP/MCPP (155 mm x 235 mm) (nk)
- Mã HS 39232990: BAG/ Túi nhựa OPP đựng nến, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: BAG/ Túi nhựa PE SLIVER, kích thước: 32*40 dùng để đựng áo mưa (nk)
- Mã HS 39232990: BAG/ Túi nhựa PP, kích thước: 0.05*30*45 dùng để đựng áo mưa (nk)
- Mã HS 39232990: BAG/ Túi nhựa, kích thước: 0.04*31*45 dùng để đựng áo mưa (nk)
- Mã HS 39232990: BAG001/ Túi nilon tĩnh điện màu ghi dùng trong đóng gói đèn Led, Kích thước: 670*810*0.08mm, Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: BAG01/ Túi nhựa đóng gói các loại/ Túi HD Trong, đục lỗ 25x30x3cm (47600 PCS 200 KGS). Dùng để đóng gói sản phẩm hàng xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: BAG-28x40/ Túi Zipper 28*40cm bằng plastic (nk)
- Mã HS 39232990: BAG-30x40/ Túi hút chân không KT: 30*40cm bằng plastic (55 chiếc/1 kg) (nk)
- Mã HS 39232990: BAG9014/ Bao OPP trắng F0804 9 x 28.5 (6)(dùng đóng gói nến) (nk)
- Mã HS 39232990: BAG9015/ Bao OPP trắng F0824 10 x 26 (6)(dùng đóng gói nến) (nk)
- Mã HS 39232990: BAG9169/ Bao OPP (Small OPP bag for M&W) (nk)
- Mã HS 39232990: BAG9170/ Bao OPP(Large OPP bag for M&W) (nk)
- Mã HS 39232990: BAG9174/ Bao nylon PP (6-ZT0210082-32 PP Bag)(dùng đóng gói nến) (nk)
- Mã HS 39232990: BAG-BUB/ Túi xốp hơi dùng để đóng gói sản phẩm gia công, K 100x200x130cm (nk)
- Mã HS 39232990: BAG-No.12/ Túi ni lông dùng để đóng gói SP- PLASTIC BAG No.12,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bagno1/ Túi nilon PP 35x50cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: BAGPE/ Túi đựng muối NY/PE (nk)
- Mã HS 39232990: BAG-PE/ Túi nhựa PE dùng để đóng gói sản phẩm, K 100x200x130cm (nk)
- Mã HS 39232990: Bao bì (rỗng) NK dùng để đóng gói sản phẩm do cty sản xuất._PP Woven Valve Bag Laminated with HDPE and paper coated inside(Extended Valve)Size:(WxLxV) 35x47x11cmBrand:SikaTop Seal-107 (20Kg)(Bac Ninh) (nk)
- Mã HS 39232990: Bao bì bằng nhựa PP, dùng để đựng hạt nhựa, KT: 1080x1080x1270mm, nhãn hiệu: Qingdao Sunshiny Packaging (SEA), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao bì bằng nylon dùng để đóng gói sợi nhuộm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao bì đóng gói bằng nhựa (2000 chiếc/hộp), nhãn hiệu MISUMI, code: DELIVERY BAG (nk)
- Mã HS 39232990: Bao bì đóng gói kẹo bằng nhựa trong (nhựa PVDC), kích thước: rộng 10cm- dài 1.5-2m, không tiếp xúc trực tiếp với kẹo (1 thùng 8kg). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao bì nhựa các loại- S.BAG MEKURIKKO CATCH L RENEWAL (nk)
- Mã HS 39232990: Bao bì nhựa các loạiS.BAG MEKURIKKO CATCH S RENEWAL- 171051301 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao bì nhựa PVA tan trong nước- Cold water soluble bags. Quy Cách: rộng 120mm x dài 175mmx dày 50 micron, dùng đóng hàng bột men vi sinh để xử lý nước trong ao hồ nuôi trồng thủy sản. (nk)
- Mã HS 39232990: bao bì ny long (Oriented PolyPropylene) 4982494327077 quy cách 76x230 mm, dùng để sản xuất xuất khẩu không tiêu thụ nội địa (hàng mới 100%, không sử dụng trong thực phẩm) (nk)
- Mã HS 39232990: Bao bì phức hợp đựng thực phẩm dùng làm bao bì đóng gói sản phẩm sữa nước KUN CHOCOMALT (Ký hiệu EAA), thể tích: 125ml, bằng plastic. Nhà sx: ECOLEAN TIANJIN. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao bì PlasticBag UMB300-700 size: 75x3.5 cm hàng mới 100% (3200 cái 6.4 kg) (nk)
- Mã HS 39232990: Bao bì- Shrink bag, để đựng súng phun, kích thước: dài*rộng (168*115)mm, làm bằng nhựa POF, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: Bao bì- SHRINK BAG. để đựng súng phun. kích thước dài*rộng: 520 x330 mm. làm bằng nhựa POF. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: Bao chống tĩnh điện bằng PE- DY3004-BB-PK-0.06MMX120X250MM (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: Bao chứa(5 cái/ 3kg, nhựa,loại 25 lít, có cổ tròn 4 inch, p/n: 219160, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: BAO ĐỂ DARUMA-PLASTIC BAG 800PC (nk)
- Mã HS 39232990: Bao dứa 60x90cm/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: Bao giầy, chất liệu nilon, kích thước 14x36cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao jumbo 1200KHS-2, kích thước: 900 x 900 x 1200 mm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao Jumbo 95x95x120 cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao Jumbo SHINETSU-01 With 0.1 liner (Nhựa PP có lớp lót PE). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa (PE) KJ205C-17001017E-2/4 R7 Fujisan Egg Tofu 140G S.K-05/20-33 dùng để đóng gói đậu hũ, 1 thùng 18.8 Kg, hàng dùng trong sản xuất nội bộ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa (PE) KJ212C-17001018E-1/8 R5 I Chi Sakura 160G S.K-05/20-36 dùng để đóng gói đậu hũ, 1 thùng 20.5 Kg, hàng dùng trong sản xuất nội bộ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa (PE) KJ228C-17001015E-2/3 R7 Egg Tofu 240G S.K-05/20-35 dùng để đóng gói đậu hũ, 1 thùng 23.6Kg, hàng dùng trong sản xuất nội bộ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa (PE) KJ230C-17001014W-2/3 R9 Fujisan Tofu 220G S.K-05/20-32 dùng để đóng gói đậu hũ, 1 thùng 22.6 Kg, hàng dùng trong sản xuất nội bộ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa (PE) KJ247C-17001016W-2/4 R8 Pure Tofu 300G S.K-05/20-34 dùng để đóng gói đậu hũ, 1 thùng 26.4 Kg, hàng dùng trong sản xuất nội bộ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa- 127321500S.BAG WH PT 48730/48731/48732 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa- 206263100S.BAG WH 3P KOHNAN 51258/51309-310 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa- 223213000S.BAG TG 3P KOHNAN 54182-184 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa- 224508300S.BAG TG REFILL 3P KOHNAN 54193 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa- 7PP-0069A (65 mm x 230mm), dùng trong sản xuất điều khiển từ xa. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa bằng Polypropylen, đùng để đựng lịch; hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa cứng chất liệu PP (Polypropylen) để đóng gói hàng, nhà sx Guanghan Qiansheng Plastic, KT 20*920*2100mm, 6 chiếc/ kiện 25kg. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa đựng máy MateBook D 15 (97060FRT). Hàng mới 100%. Hiệu Huawei (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa PA dùng bơm khí (Dunnage Air Bag) để chèn lót hàng hóa, (Atxel One0812L1), (kích thước 800x1200mm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa PE (ethylene polymer) trống để đựng tài liệu (loại lớn), 25 cái (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa PP BAG REF WH RUSH 43446 RENEWAL- 233303803 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa PP được tráng một lớp giấy bên ngoài, dùng bơm khí- PP&PAPER Dunnage Bag, để chèn lót hàng hóa, kích thước 1000x1800cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa- S.BAG TG NORINO TW REF 6MM 38116 RENEWAL-2 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa S.BAG WH-PP 3P 49965- 204263500 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa- S.BAG WH-SLIDE REFILL 4MM GR 49556 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựa, kích thước 120x170mm, 200 cái 5kgs phụ kiện máy bơm (bơm chim ly tâm), hiệu APP, hàng mới 100%, hàng F.O.C (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựaS.Bag Noripia 3P Ryohan 38622- 223183200 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựaS.BAG TG NORINO TW REF 6MM 38116 RENEWAL-2- 225432603 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựaS.BAG WH-PP AEON 5 43556- 204227600 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựaS.BAG WH-SALA 3P 51556-558- 135122600 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nhựaS.BAG WH-SLIDE REFILL 4MM GR 49556- 226348400 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao ni lông BZD-1000*400*1100*0.03HK RoHS, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao ni lông đóng gói BZBM-1300*1300*0.03H RoHS, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao ni lông đóng gói máy điều hòa nhiệt độ. Hàng mới 100%-Packing bag-code:16300101000204 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao ni lông đóng gói tài liệu hướng dẫn sử dụng máy điều hòa nhiệt độ BZBM-1300*1300*0.03H RoHS. Mới 100%-Packing film-code:16300102000109 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao Ni lông. Số lượng 50 BAO 5.67 KG. Hàng mẫu không có giá trị thanh toán. (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nilon quai xách trắng loại tốt đáy 25cm (3kg) (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nilon trắng 60*100- dày (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nilon trắng 80*120 mỏng (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nilon trắng quai xách loại 1kg (đáy 15cm) (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nilông túi hơi PPD-190*130*0.07H RoHS, linh kiện lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nylon 100% polyester dùng đựng sản phẩm may mặc, chưa in hình, chữ (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nylon 10kg, 350x500mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nylon 1kg, 150x250mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nylon 2kg, 200x300mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nylon 80x140mm, 0.3kg. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nylon các loại. Tái nhập từ TK#303061516460/E82 Mục 5 (EC03) (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nylon dùng để bao gói quần áo trước khi cho vào hộp, dùng để đóng gói sản phẩm của cửa hàng thời trang (PLASTIC BAG), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: Bao Nylon- NYLON BAG FOR PACKING-mc17-Chuyển tiêu thụ nội địa theo TKN số 103090526010/E31 (06/01/2020) mục 28 (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nylon PE dùng trong đóng gói hàng may mặc, Kích thước: 23cm x 15cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nylon PE, 20 cái (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nylon Zipper-dùng dể đóng gói vòng đệm cao su-mới 100%(13carton104kg) (nk)
- Mã HS 39232990: Bao nylon(04400-806-Dùng đóng gói trang phục lót phụ nữ- hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: Bao OPP dùng để đóng gói găng tay cao su gia dụng xuất khẩu do công ty sản xuất, sau đó xuất khẩu (bao có in chữ), hàng mới 100%. Size 130mm x 230mm. (nk)
- Mã HS 39232990: Bao PP 1mx1.4m ((W1000m x L1400)mm, dạng dệt) (nk)
- Mã HS 39232990: Bao PP đóng gói hàng(PP bag-45cm x40cm) 91cai. Hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao PP W60cm*L100cm (nk)
- Mã HS 39232990: Bao tải bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao tải bằng nhựa.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bao tải dứa (kích thước 90*120 cm) (nk)
- Mã HS 39232990: Bao tải dứa (Plastic) kích thước 60*90cm, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: Bao tải nhựa PP, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: BAO/ BAO CÁC LOẠI (nk)
- Mã HS 39232990: BAO/ Bao nhựa (từ nhựa Polyetylen), 16755 cái, 100", hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: BAO/ Bao nylon (1,378KGS 54,401PCS) (nk)
- Mã HS 39232990: BAO/ Bao nylon các loại (dùng để đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: BAONL/ Bao Nylon- LDPE (30x45cm), mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: BAONL/ Bao Nylon, LDPE (250X340)mm, bao nylon dùng đóng gói quần áo xuất khẩu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: BAOPA23101JMS/ Túi nhựa PA Salmon Bar Plain Pe/Pa Bag (nk)
- Mã HS 39232990: BAOSABA001JMS/ Túi nhựa PE- The plastic packing bags of saba miso, hàng mới 100%, (Cam kết chỉ sử dụng cho hàng SXXK, không sử dụng hết chấp nhận đóng thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: BB02-ND/ TÚI MÀNG GHÉP NHỰA 5303243 QC: 200*130mm,loại cứng,làm từ màng PE,mới 100%,đóng gói thức ăn thú cưng XK,hàng KCT BVMT theo Đ.1,NĐ 69/2012/NĐ-CP(14.09.12) (nk)
- Mã HS 39232990: BB-04/ Túi Nylon 30*43cm (nk)
- Mã HS 39232990: BBMIZORE01JMS/ Túi nhựa PE- The plastic packing bags of saba mizore, hàng mới 100%, (Cam kết chỉ sử dụng cho hàng SXXK, không sử dụng hết chấp nhận đóng thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: BBNL/ Bao bì nylon (nk)
- Mã HS 39232990: BBNL/ Bao bì nylon (PP) (nk)
- Mã HS 39232990: BBNL/ Bao bỡ nylon (PP) DV60B-A- (nk)
- Mã HS 39232990: BBNL/ Túi G-mark VNG500-A (PO: 09/ĐH/2020),KH-747-00 Hàng SX tại Liksin (nk)
- Mã HS 39232990: BBNL/ Túi MUJI-370 (PO:10/ĐH/2020), KHX-0277-00 Hàng SX tại Liksin (nk)
- Mã HS 39232990: BBPAZZZ001/ Bao bì nhựa PA dùng đóng gói thực phẩm (mực cắt khoanh) (nk)
- Mã HS 39232990: BBVTNLO008/ Bao bì nhựa poly dùng đóng gói thực phẩm (càng cua) (nk)
- - Mã HS 39232990: BBVTNLO009/ Bao nylon đóng gói thực phẩm (ngoe cua xốt bơ) (nk)
- Mã HS 39232990: BBVTNLO011/ bao nylon A1057 (plastic bag) (nk)
- Mã HS 39232990: BBVTNLO012/ bao nylon A1059 (plastic bag) (nk)
- Mã HS 39232990: BBVTNLO015/ Bao nylon A1073 (plastic bag) (nk)
- Mã HS 39232990: BBY01-27/ Túi HDPE KT 280*120*0.04mm, hàng mới 100%. ERP: 192511006780 (nk)
- Mã HS 39232990: BBY01-31/ Tấm lót (tấm trượt) đóng gói chất liệu Plastic KT 1040mm*1220mm*0.9mm. Hàng mới 100%. ERP: 192521005890 (nk)
- Mã HS 39232990: BBY01-31/ Tấm lót đóng gói chất liệu Plastic KT 1040mm*1220mm*0.9mm. Mới 100%. ERP: 192521005890 (nk)
- Mã HS 39232990: BC-049/ Túi ni lông các loại. Hàng mới (nk)
- Mã HS 39232990: BDN/ Bao đựng nút (nk)
- Mã HS 39232990: BG23/ Túi nylon các loại(bằng PE) bao máy mài(150*300mm),(đóng gói xuất khẩu nước ngoài)(Thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT,Theo điểm b,khoản 3 Điều1,Nghị định 69/2012/NĐ-CP.Ngày 14/09 (nk)
- Mã HS 39232990: BHBAG/ Túi nhựa (Dùng để đóng hàng sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường) các loại (nk)
- Mã HS 39232990: BHBAG/ Túi nhựa các loại (Dùng để đóng hàng sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường) các loại (nk)
- Mã HS 39232990: Biodegrade bag 5*22cm (kg) (Túi nhựa mềm, dùng đựng bàn chải đánh răng) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: BISG0051/ Đệm tay quay bàn lừa bằng nhựa/FEED ARM SUPPORTER/XE5656001 (nk)
- Mã HS 39232990: BISG0052/ Bộ phận giữ lò xo bằng nhựa (dùng cho máy may)/BASE PLATE COVER/XF8651001 (nk)
- Mã HS 39232990: BISG0073/ Túi nilon (dùng đóng gói sản phẩm xuất khẩu)/BAG 135X150/X57367021 (nk)
- Mã HS 39232990: BISG0253/ Bộ phận giữ linh kiện bằng nhựa/AUTO HOLDER BASE SDEEP/D00WEA001 (nk)
- Mã HS 39232990: BISG0254/ Bệ đỡ thanh trượt (bằng nhựa)/CARRIAGE BASE/D00N3K001 (nk)
- Mã HS 39232990: BLL021ND/ Túi PE Trong, chất liệu nhựa PE, QC:26*26cm(hàng thuộc đối tượng không chịu thuế Bảo vệ môi trường Theo điều 1 NĐ 69/2012/NĐ-CP ngày 14.9.2012) dùng đóng gói thức ăn cho thú cưng (nk)
- Mã HS 39232990: BLL025ND/ TÚI MÀNG GHÉP NHỰA DT289V,Qui cách: 190,5*101,6mm,loại cứng, làm từ màng PE,mới 100%, hàng khôngchịu thuế BVMT theoĐ.1,NĐ 69/2012/NĐ-CP ngày 14.09.2012 dùng đóng gói thức ăn cho thú cưng (nk)
- Mã HS 39232990: BLL025NK/ Túi bao bì nhựa đã in các loại,loại cứng,chất liệu nhựa PE(đóng gói sản phẩm thức ăn thú cưng xuất khẩu)(hàng thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT theo Đ1 nghị định 69/2012/NĐ-CPngày14.09.12 (nk)
- Mã HS 39232990: BLUE126_FILM|DM/ Bộ túi VCI (bao gồm tấm bọc và tấm lót đáy) bằng plastic film bảo vệ tủ điện kích thước 3.1x1.4x2.3m (nk)
- Mã HS 39232990: BLYONNK/ BAO NYLON(bao Nylon dung de dung thanh pham kich thuoc:15X19 INCH), MOI:100% (nk)
- Mã HS 39232990: BN/ Bao nhựa (nk)
- Mã HS 39232990: BN/ Bao nhựa (dùng cho gia công) (nk)
- Mã HS 39232990: BN/ Bao nhựa.(Công ty cam kết nhập khẩu đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: BN/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: BN0/ BAO NYLON (BAO BI DUNG DONG GOI HANG HOA GIA CONG XK) (nk)
- Mã HS 39232990: BN0/ TÚI NYLON (BAO BI DUNG DONG GOI HANG HOA GIA CONG XK) (nk)
- Mã HS 39232990: BN1/ Bao bì nhựa (Foil tubes), 40+12 Cm (nk)
- Mã HS 39232990: BN-G/ Bao nylon (dùng để đóng gói hàng xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: BNL N/ Bao pp 1 đôi (nk)
- Mã HS 39232990: BNL N/ Bao pp 1 đôi (155mm x 340mm) (CS) (nk)
- Mã HS 39232990: BNL/ Bao nilon (nk)
- Mã HS 39232990: Bnl/ Bao nylon (Ghi chú: công ty cam kết nhập khẩu bao nylon về dùng để đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: BNL/ Bao nylon các lọai- PP bag (1500mm) (nk)
- Mã HS 39232990: BNL/ Bao polybag nylon dùng để đóng gói sản phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: BNLDG/ Bao nylon đóng gói (PE Cuộn (21*0.04)cm). Bao nylon dùng để đóng gói hàng xuất khẩu. NPL dùng để phục vụ sản xuất xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: BNL-MD/ Bao nylon (dùng đựng sản phẩm xuất khẩu), kích thước 33.02cm*27.94cm (nk)
- Mã HS 39232990: BNL-MD/ Bao nylon, kích thước: 10*11INCH (dùng đựng sản phẩm xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: BNL-ME01/ Bao nylon (Đóng gói sản phẩm may mặc) (nk)
- Mã HS 39232990: BNLNN/ Bao nylon nhập khẩu (bao bì đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: BNL-TFHK01/ Bao nylon (Dùng đóng gói sản phẩm may mặc) (nk)
- Mã HS 39232990: BNVN/ Bao nhựa (Túi OPP bằng miệng in 1 màu) (nk)
- Mã HS 39232990: BNYLON-30346-466PCS/ Bao nylon (hàng là nguyên phụ liệu dùng đóng gói sản phẩm may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: BNYLON-30347-626PCS/ Bao nylon (hàng là nguyên phụ liệu dùng đóng gói sản phẩm may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: BNYLON-CCDP10-11-15SP/ Bao nylon chất liệu OPP (hàng dùng đóng gói sp may mặc, mới 100%, không chịu thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: BNYLON-CDB24-3-130SP/ Bao nylon chất liệu OPP (hàng dùng đóng gói sp may mặc, mới 100%, không chịu thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: BNYLON-CDP05-27-100SP/ Bao nylon chất liệu OPP (hàng dùng đóng gói sp may mặc, mới 100%, không chịu thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: BNYLON-FMF0406-500PCS/ Bao nylon (hàng là nguyên phụ liệu dùng đóng gói sản phẩm may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: BNYLON-FMF0407-309PCS/ Bao nylon (hàng là nguyên phụ liệu dùng đóng gói sản phẩm may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: BNYLON-SGL01L-250SP/ Bao nylon (chất liệu PP,hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: BNYLON-SGL02K-500SP/ Bao nylon (chất liệu PP,hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: BNYLON-SGM05K-1958SP/ Bao nylon (chất liệu PP,hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: BNYLON-SGM06K-1089SP/ Bao nylon (chất liệu PP,hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: BNYLON-SGM08K-1127SP/ Bao nylon (chất liệu PP,hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: BNYLON-SGM91K-SGR91K-1785SP/ Bao nylon (chất liệu PP,hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: BNYLON-SGM92K-SGR92K-1245SP/ Bao nylon (chất liệu PP,hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: BNYLON-SSL03B-500SP/ Bao nylon (chất liệu PP,hàng là nguyên phụ liệu may mặc, mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: Bộ gồm: 175 túi mềm (Flexitank) kích thước túi 7,3m x 3.95m,dung tich 24,000 lit dùng chứa dầu vỏ hạt điều và phụ kiện (175 thanh chắn, 350 cuộn giấy lót container),total 700 thùng. mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bộ phận giữ bằng nhựa BISG0052 (CORD CLAMP N-3)-XF3794001 (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: BO-86/ Túi nylon (24.5 x 12cm)/Nylon Bag (24.5x12cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Bọc giày PE cho máy bọc giày BP-7900H, 100 cái/ hộp, 330g/1 hộp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: BỌT KHÍ NHỎ/ Túi bọt khí (200x180)mm + 20 nắp (nk)
- Mã HS 39232990: BỌT KHÍ TO/ Túi bọt khí (250x280)mm + 20 nắp (nk)
- Mã HS 39232990: BP019/ Túi PP (28x40+5)cm (không in hình, in chữ). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: BP0503/ Túi nilon OPP dùng để đóng gói dây buộc tóc (nk)
- Mã HS 39232990: BPL/ Bao poly (Dùng đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: BPP/ Bao Jumbo PP SHINETSU (W) (nk)
- Mã HS 39232990: BPVC/ Bao PVC nhựa dẻo dùng đóng gói sản phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: BQ444/ Túi PE đóng gói sản phẩm gia công (33"*33"*0.02mm) (nk)
- Mã HS 39232990: BQ482/ Túi Xốp Hơi dùng để đóng gói 10"*8". Bằng plastic. (nk)
- Mã HS 39232990: BR011/ Túi BIO PET GH39-1999A 114*60mm*45mm, dùng để bọc sản phẩm (403008000097) (nk)
- Mã HS 39232990: BR011/ Túi nhựa chống thấm nước dùng để bọc sản phẩm, (403004000003) (nk)
- Mã HS 39232990: BR011/ Túi nhựa HDPE dùng để bọc sản phẩm, kích thước (700*190*0.03)mm, có 10 ngăn (403071000001) (nk)
- Mã HS 39232990: BR011/ Túi nhựa OPP dùng để bọc sản phẩm (403002000166) (nk)
- Mã HS 39232990: BR011/ Túi nhựa PE dùng để bọc sản phẩm, (403007000269) (nk)
- Mã HS 39232990: BR011/ Túi nhựa PET dùng để bọc sản phẩm (403005000235) (nk)
- Mã HS 39232990: BR011/ Túi PE POLY BAG 120*300*0,03mm (403006000146) (nk)
- Mã HS 39232990: BR011/ Túi PE thủng 2 đầu, dùng để đóng gói sản phẩm, kích thước 90*50*0.04MM (403006000150) (nk)
- Mã HS 39232990: BRT-TNL02-SMALL/ Túi nylon (P0042 0999)2.75"-4.25"(dùng để SXXK) (nk)
- Mã HS 39232990: BS24/ Túi nylon các loại (bằng PE) bao máy cưa lọng (150*300mm),(đóng gói xuất khẩu nước ngoài)(Thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT,Theo điểm b,khoản 3 Điều1,Nghị định 69/2012/NĐ-CP.Ngày 14/09 (nk)
- Mã HS 39232990: BTMVD0050/ Túi đựng phụ gia (làm từ ethylene-vinyl acetic copolymer) dùng cho sản xuất lốp xe EVA BAGS (t0.05 x W790 mm x L750 mm). Đơn giá hóa đơn: 0.18 USD/chiếc)/IMOT000001 (nk)
- Mã HS 39232990: BZBZD001/ Bạt nhựa dùng để phủ xe, bằng plastic, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: C-2410-0020/ Bao nhựa ESD Pink 406x457mm (nk)
- Mã HS 39232990: Car017/ Túi gói hàng bằng nylon PP, kích thước 165 x 165 mm, npl dùng để sản xuất đồ chơi trẻ em, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: CBBAC-00082/ Túi miết, chất liệu nhựa LDPE, kích thước 200x150x0.05 mm (nk)
- Mã HS 39232990: CBBAC-00130/ Túi dán, chất liệu nhựa PP, kích thước 77x65x0.05mm (EHS64) (nk)
- Mã HS 39232990: CE0035/ Túi đóng gói chống nước, không in, kích thước 205*105*0.06MM (nk)
- Mã HS 39232990: CE0035/ Túi đóng gói hai mặt bóng khí, kích thước 130*270MM (nk)
- Mã HS 39232990: CE0035/ Túi đóng gói mờ CPE, đã in, kích thước 68*(80+20)*0.04MM (nk)
- Mã HS 39232990: CE0035/ Túi đóng gói PE có khóa miệng túi, chưa in, kích thước 100*150*0.035MM (nk)
- Mã HS 39232990: CE0035/ Túi nhựa đóng gói chưa in, kích thước 120*160*0.02MM (nk)
- Mã HS 39232990: CE0035/ Túi nhựa PE, có lỗ thoát khí, kích thước 200*260*0.1MM (nk)
- Mã HS 39232990: CE0035/ Túi nhựa PE, in logo sinh thái, có lỗ thoát khí, kích thước 160*160*0.06MM (nk)
- Mã HS 39232990: CE0035/ Túi nhựa PE, không in, có lỗ thoát khí, kích thước 200*240*0.08MM (nk)
- Mã HS 39232990: CE0035/ Túi nhựa PO chưa in, có lỗ thoát khí, kích thước 150*270*0.02MM (nk)
- Mã HS 39232990: CE0035/ Túi zipper, in TRIPP LITE, kích thước 100*150*0.08MM (nk)
- Mã HS 39232990: CM10/ Bao nilon (Veronica Bear) (CAM KET SU DUNG CHO HANG SAN XUAT GIA CONG XUAT KHAU) (nk)
- Mã HS 39232990: CON/ Túi nhựa (18-20L) kèm nắp- RONTAINER WITH SCREW CAP (nk)
- Mã HS 39232990: CONSCIOUS BEAUTY TOTE BAG (Túi đựng hàng Lakme 2020 (38 x 42 cm)). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: CR32/ Túi nhựa EVA (nk)
- Mã HS 39232990: CTBO001/ TÚI BOPP CÁC LOẠI (nk)
- Mã HS 39232990: CUBIC/ TÚI NHỰA KÈM NẮP- CUBICTAINER 18L (nk)
- Mã HS 39232990: Cuộn túi nilon PP rộng 2m, dùng để bọc sản phẩm/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: CUỘN TÚI ZIP BẰNG NHỰA MATT OPP/ LLDPE (DÙNG LƯU TRỮ HÀNG HÓA), MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39232990: CUONPP/ Manh cuộn PP khổ 40, rọc 1 biên.Trọng lượng 70gr/m2. (nk)
- Mã HS 39232990: CVN-0154-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: CVN-0246-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: CVN-0248-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: CVN-0249-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: CVN-0303-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: D05013/ BAO NYLON (CUỘN PE): 5cm. Hàng mới 100%. Hàng hóa dùng để đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT (nk)
- Mã HS 39232990: D05118/ Bao nylon PE: 0.06*40mm, code: D05118. Hàng mới 100%. Hàng hóa dùng đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT. (nk)
- Mã HS 39232990: D05133/ Bao nylon PE: 0.06*50mm, code: D05133. Hàng mới 100%. Hàng hóa dùng đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT. (nk)
- Mã HS 39232990: D05173/ Bao nylon PE: 0.06*40mm, code: D05173. Hàng mới 100%. Hàng hóa dùng đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT. (nk)
- Mã HS 39232990: D05222/ Bao nilong (cuộn PE): 0.06x40 mm. Hàng mới 100% (Hàng hóa dùng để đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: D05360/ Bao nylon PE: 0.06*40mm, code: D05360. Hàng mới 100%. Hàng hóa dùng đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT. (nk)
- Mã HS 39232990: D05361/ Bao nylon PE: 0.06*60mm, code: D05361. Hàng mới 100%. Hàng hóa dùng đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT. (nk)
- Mã HS 39232990: D054/ Túi PP-Polypropylene (400x900)mm(dùng để đóng gói quần áo xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: D05416/ Bao nylon PE: 0.06*60mm, code: D05416. Hàng mới 100%. Hàng hóa dùng đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT. (nk)
- Mã HS 39232990: D05533/ Bao nylong (cuộn PE): 0.06x60 mm, hàng mới 100%. (Hàng hóa đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: D05554/ Bao nilong (cuộn PE): 0.06x80 mm. Hàng mới 100% (Hàng hóa dùng để đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: D05557/ Bao nilong (cuộn PE): 0.06x60 mm. Hàng mới 100% (Hàng hóa dùng để đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: D05841/ Bao nilong (cuộn PE): 0.06x220x320 mm. Hàng mới 100% (Hàng hóa dùng để đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: D05951/ Bao nylon PE: 0.06*60mm, code: D05951. Hàng mới 100%. Hàng hóa dùng đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT. (nk)
- Mã HS 39232990: D05952/ Bao nylon PE: 0.06*80mm, code: D05952. Hàng mới 100%. Hàng hóa dùng đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT. (nk)
- Mã HS 39232990: D05959/ Bao nylon PE: 0.06*40mm, code: D05959. Hàng mới 100%. Hàng hóa dùng đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT. (nk)
- Mã HS 39232990: D05960/ Bao nylon PE: 0.06*60mm, code: D05960. Hàng mới 100%. Hàng hóa dùng đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT. (nk)
- Mã HS 39232990: D05961/ Bao nylon PE: 0.06*40mm, code: D05961. Hàng mới 100%. Hàng hóa dùng đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT. (nk)
- Mã HS 39232990: D05962/ Bao nylon PE: 0.06*60mm, code: D05962. Hàng mới 100%. Hàng hóa dùng đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT. (nk)
- Mã HS 39232990: D05987/ Bao nylon PE: 0.06*40mm, code: D05987. Hàng mới 100%. Hàng hóa dùng đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT. (nk)
- Mã HS 39232990: D05988/ Bao nylon PE: 0.06*60mm, code: D05988. Hàng mới 100%. Hàng hóa dùng đóng gói hàng xuất khẩu, không chịu thuế BVMT. (nk)
- Mã HS 39232990: D58/ Túi PP (nk)
- Mã HS 39232990: DA005/ Bao nylon, Chất liệu: Nhựa (nk)
- Mã HS 39232990: DA005/ Bao nylon. Chất liệu: nhựa (nk)
- Mã HS 39232990: DC5/ TÚI NYLONG (nk)
- Mã HS 39232990: DC-TTD-01/ Túi chống tĩnh điện bằng nhựa, (xingchen), 1WC0038BJ, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: DDAN/ Dây đai bằng nylon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: DGMPE01/ Tấm màng co bằng PE (dùng để đóng gói sp), R702-(236070),8.2*3.5mm.nguyên liệu sản xuất đèn trang trí.Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: DL009/ Túi bóng LDPE, kích thước 150*1300(mm), dùng để đóng gói sản phẩm, 623157001, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: DL009/ Túi bóng PE, kích thước 60*90mm, dùng để đóng gói sản phẩm, 623141901, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: DMP-019/ Túi phụ kiện bằng nhựa (240*170*0.03mm) (nk)
- Mã HS 39232990: DMP-027/ Túi poly 340*250mm (nk)
- Mã HS 39232990: DPNASF00161/ Túi miết (Túi Ziper) 8x12 (Số 4) (nk)
- Mã HS 39232990: DPNASF00162/ Túi miết (Túi Ziper) 12x17 (Số 6) (nk)
- Mã HS 39232990: DPNASF00249/ Túi miết (Túi Ziper) 10x14 (Số 5) (nk)
- Mã HS 39232990: DPP020280325/ Túi PP, kích thước 280*325mm (nk)
- Mã HS 39232990: DPP020280432/ Túi PP, kích thước 280*432mm (nk)
- Mã HS 39232990: DPP020432420/ Túi PP, kích thước 432*420mm (nk)
- Mã HS 39232990: DPPM1015ZA/X1/ Túi nilon (360*245mm) (nk)
- Mã HS 39232990: DPPM1016ZA/X1/ Túi nilon (325*150mm) (nk)
- Mã HS 39232990: DPPM1017ZA/X1/ Túi nilon (120*50mm) (nk)
- Mã HS 39232990: DPPM1020ZA/X1/ Túi nilon (900*850mm) (nk)
- Mã HS 39232990: DPPP1026ZA/X1/ Túi nilon 900x900mm(PET/AL/PA/PE) (nk)
- Mã HS 39232990: DPPP1031ZA/X1/ Túi nilon (800*750mm) (nk)
- Mã HS 39232990: DPPP1032ZA/X1/ Túi nilon (600*550mm) (nk)
- Mã HS 39232990: DS20/ Túi đựng bằng nhựa PE (dùng đóng gói sản phẩm gia công). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: DSVN002/ Túi nhựa (nk)
- Mã HS 39232990: DSVN002/ Túi plastic trong suốt bọc sản phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: DT23/ Túi nylon các loại- Polypropylenne bag (nk)
- Mã HS 39232990: DT683/ Túi vuốt mép, chất liệu bằng plastic. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: DTVT-0010-042/ Túi PP 12*17cm,12*17cm, nhà sản xuất: Thái Hưng. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: Dụng cụ cho phòng thí nghiệm, mới 100%: Túi dùng hấp tiệt trùng 400x255mm, bằng nhựa (500 cái/hộp). Cat.No: SA03-10, Hãng: Gosselin- Pháp (nk)
- Mã HS 39232990: DV20/ Túi bóng các loại chất liệu nhựa Polypropylene (túi nilon PP) 60X40X30CM Hàng mới 100%, nguyên liệu dùng gia công hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39232990: DVB041/ Kẹp nhựa (8 x 40mm) (nk)
- Mã HS 39232990: DY427-HH/ Túi PE 10 x 15 (nk)
- Mã HS 39232990: DY428-HH/ Túi PE 18 x 28 (nk)
- Mã HS 39232990: DY431-HH/ Túi PE 13 x 23 (nk)
- Mã HS 39232990: DZAES4185-2/ Túi ni lông (440x245mm) (nk)
- Mã HS 39232990: EC03/ Bao nylon các loại (Polybag) Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: EC20/ Miếng lót chống ẩm mốc (PE sheet). hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ECTW93/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: ECVN45/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: EHS-1000-0001|Túi ny lông đựng rác thải nguy hại (nk)
- Mã HS 39232990: EKPV20-044/ Túi nylon PACPP Bag (Poly Amit). Size: 80mic*170mm*2.5m. Dùng để bảo quản nguyên liệu, sử dụng và tiêu hao tại nhà xưởng (nk)
- Mã HS 39232990: EKPV20-045/ Túi nylon PP Bag (Poly Amit). Size: 5dzem*60cm*60cm. Dùng để bảo quản nguyên liệu, sử dụng và tiêu hao tại nhà xưởng (nk)
- Mã HS 39232990: EL6414-0000-0002/ Túi tĩnh điện A/S BUBBLE BAG 7X11 IN B (nk)
- Mã HS 39232990: EL6414-0000-0005/ Túi tĩnh điện A/S METALLIC BAG 6X11 IN B (nk)
- Mã HS 39232990: EP/ Bao nylon các loại (nk)
- Mã HS 39232990: ES-TNDT/ Túi nylon đựng nút dự trữ (nk)
- Mã HS 39232990: ES-TNL/ Túi nylon dùng đóng gói sản phẩm sxxk (nk)
- Mã HS 39232990: ETC VINYL BAG/ Túi đóng gói hàng ETC VINYL BAG (()220*180(MM),ALL) (nk)
- Mã HS 39232990: EV-003/ Plastics bag (Túi PP), kích thước: 200*150*0.03mm. Hàng mới 100%, mã QLNB-50522116000011 (nk)
- Mã HS 39232990: EV-003/ Túi nylon PP size 450x150x0.03mm. Hàng mới 100%, mã QLNB-50522116000071 (nk)
- Mã HS 39232990: EVA01/ Tấm xốp EVA đậy sản phẩm (260x350x10mm)- Top cushion cover (nk)
- Mã HS 39232990: F0014/ Túi bóng 0.1*200*250 mm (nk)
- Mã HS 39232990: F0014/ Túi bóng 0.2*155*155 mm (nk)
- Mã HS 39232990: F0014/ Túi bóng 0.2*300*400 mm (nk)
- Mã HS 39232990: F0233/ Bao bì đóng hàng chất liệu nhựa PVC, kích thước: (90*90*120)cm, (1 PK 1 PCS) (nk)
- Mã HS 39232990: F05_UHAN0051/ Túi nhựa chống tĩnh điện PURET-10-0137-00 (Túi LDPE Bag antistatic 24 1/2''x12.75''x20"x.002 Square Bottom) (nk)
- Mã HS 39232990: F05_UHAN0058/ Túi nhựa dùng trong đóng gói PUR-161-000306 (0.06*750*650*850)mm (nk)
- Mã HS 39232990: FAA4196-01/ Túi ni lông (650x240mm) (nk)
- Mã HS 39232990: FBS4170-00/ Túi ni lông (nk)
- Mã HS 39232990: FCH-TDND-002/ Túi PP KT925x1200x0.04mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FCH-TDND-002/ TUI108- Túi Nilon KT925x1200x0.04mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FJ-07/ Túi nylon PP (35mm x 900mm x 0.04mm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0090-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0091-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0092-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0093-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0096-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0099-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0103-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0105-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0106-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0107-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0108-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0109-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0110-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0111-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0152-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0159-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0165-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0169-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0170-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0172-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0173-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0174-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0175-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0176-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0241-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0245-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0252-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0255-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0289-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ5-0302-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FJ6400-0000-0002/ TUI PVC TINH DIEN 165X230MM (nk)
- Mã HS 39232990: FL0008/ Túi PVC, kích thước 104*110mm (nk)
- Mã HS 39232990: FL0027/ Túi nhựa PP dùng để đóng gói sản phẩm hạt chip xuất khẩu, chưa gia cố với vật liệu khác, quy cách 930*930*1280mm (L*W*H), mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL0027A/ Túi nhựa PP dùng để đóng gói sản phẩm hạt chip xuất khẩu, chưa gia cố với vật liệu khác, quy cách 930*930*1280mm (L*W*H), Nhãn hiệu: SAN TAI, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 100*100CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 120*120CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 150*100CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 23*40CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 28*48CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 30*40CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 31*43CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 32*105CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 33*45CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 34*52CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 35*110CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 36*110CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 38*115CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 40*115CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 42*63CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 44*65CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 48*65CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 52*64CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 55*68CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 58*68CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 61*72CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 62*80CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 64*72CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 67*72CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP 70*87CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012), nhãn hiệu: không. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP100*100CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL003/ Túi nhựa PP23*43CM, dùng đóng gói hàng hóa xuất khẩu (thuộc đối tượng không chịu thuế môi trường theo qui định tại Nghị định số: 69/2012/NĐ-CP, ngày:14/09/2012). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL114/ Túi đệm khí(17.5x21+25)cm, dùng để chèn lót hàng hóa tránh va đập, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FL114/ Túi đệm khí(26x32+36)cm, dùng để chèn lót hàng hóa tránh va đập, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FLQ000416-2/ Túi kéo, kích thước 23*17.5cm (nk)
- Mã HS 39232990: FLT41-PVCBAG/ Túi PVC đựng sản phẩm-14.5x9.25+1.25" (nk)
- Mã HS 39232990: FOLK34/ BAO NYLON (Dùng để chứa hàng xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: FOTL005/ Túi bóng các loại (Bao bì bằng nhựa BG.03446.0.0) (nk)
- Mã HS 39232990: FS-10148/ Túi nylon đen bằng nhựa PE, kt 900*1200mm (nk)
- Mã HS 39232990: FS-10153/ Túi nylon trắng bằng nhựa PE, kt 900*1200mm (nk)
- Mã HS 39232990: FS-12081/ Túi nylon xanh 30 *45cm (nk)
- Mã HS 39232990: FS-12142/ Túi PE có khóa kéo I-4 200x280x0.04mm (100 chiếc/gói, 486g/gói) (nk)
- Mã HS 39232990: FS-12714/ Túi nylon trắng phân hủy sinh học KT900 x 1200mm (nk)
- Mã HS 39232990: FS-15123/ Túi đựng mẫu JG-D 120x85x0.04 bằng nhựa PP (100 chiếc/gói, 200 g/gói) (nk)
- Mã HS 39232990: FUH031/ Túi bóng khí, kich thước 310*(260+50)mm (nk)
- Mã HS 39232990: FUH071/ Túi pe chống tĩnh điện (nk)
- Mã HS 39232990: FUH136/ Túi xốp bọt, kích thước 0.72*160*300mm (nk)
- Mã HS 39232990: FVN00002/ Túi nhựa OPP dùng để đóng gói, kt (22*(5,5+22) (386851) mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: FX1-3535-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FX1-5225-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: FX2-3277-000/ Túi khí bằng nilon (nk)
- Mã HS 39232990: G05-11130-001/ Túi nhựa mờ, kích thước: 190mm*95mm(0.06mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: G05-11160-001/ Túi nhựa mờ, kích thước: 150mm*70mm*0.06mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: G05-40100-001/ Túi nhựa tự dính, đã in cảnh báo, kích thước: 180mm*265mm+40mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: G05-40200-002/ Túi nhựa tự dính, đã in cảnh báo, kích thước: 220mm*305mm+40mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: G25-B140001/ Túi PE, kích thước 140*60*0.08mm (DN cam kết bao bì đóng gói sẵn được nhập khẩu từ công ty thuê gia công dùng để đóng gói sản phẩm, không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam) (nk)
- Mã HS 39232990: G25-B242801/ Túi PE, kích thước 240*245+40mm (DN cam kết bao bì đóng gói sẵn được nhập khẩu từ công ty thuê gia công dùng để đóng gói sản phẩm, không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam) (nk)
- Mã HS 39232990: G25-B250011/ Túi PE, kích thước 250*350mm (DN cam kết bao bì đóng gói sẵn được nhập khẩu từ công ty thuê gia công dùng để đóng gói sản phẩm, không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam) (nk)
- Mã HS 39232990: G25-C260006/ Túi nilon có khí, kích thước 260*265mm (DN cam kết bao bì đóng gói sẵn được nhập khẩu từ công ty thuê gia công dùng để đóng gói sản phẩm, không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam) (nk)
- Mã HS 39232990: Găng tay nilon chất liệu bằng nilon (KT 20 x 10cm) 50 đôi/ hộp không cách điện hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: GBBPUCEPP38/ Túi nylon rãnh V kích thước 380mm x 160mm (nk)
- Mã HS 39232990: GBBPUCEPP42/ Túi nylon rãnh V kích thước 420mm x 210mm FILM NYLON COVER WITH V CUT420mmx210mm(dùng đóng gói sản phẩm ra nước ngoài) (nk)
- Mã HS 39232990: GBBUBS250P39/ Túi máu rỗng PVC Bag 250ml (dung tích 250ml)-bằng nhựa PVC, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: GC-BAG/ Túi PE đóng gói sản phẩm, dùng trong sx các mặt hàng điện tử thông minh, mới 100%, 3ET-BD0023 (nk)
- Mã HS 39232990: GCNK009/ Túi polybag (nk)
- Mã HS 39232990: GE-TUBE/ TÚI NILON 150,150mm*0.03 6.66.151500.000 () hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: GE-TUBE/ TÚI NILON PE,500*500mm,0.025mm 6.65.505003.000 () hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: GE-TUBE/ TÚI NILON PE600*600MM,600 6.66.606004.000 () hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: GE-TUBE/ TÚI NILON-PE 250*210MM,210mm,3,2,0.025mm (6.66.252103.000) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: GFM00050003/ Túi nilon (poly bag) dùng để gói giày (1 túi 1000 cái) GFM00050003 (nk)
- Mã HS 39232990: GG08/ Túi Poly Nylon (nk)
- Mã HS 39232990: GG08/ Túi Poly Nylon, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-14627A/ Túi PE (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-27916A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-28202A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-28229A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-28724A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-30767A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-31861A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-32165A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-32384A/ Túi pe (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-32595A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-32654A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-32812A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-33839A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-34152A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-34152B/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-34152C/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-34267A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-34575A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: GH69-35597A/ TÚI PP (nk)
- Mã HS 39232990: Ghim/ Ghim nhựa (nk)
- Mã HS 39232990: GK779200/ Túi để đóng gói hàng từ polypropylen (không phải túi nhựa xốp) BW412T _ GK779200 BW412T BAG (nk)
- Mã HS 39232990: GK851000/ Túi để đóng gói sản phẩm PPHX201UR (VN) _ GK851000 PPHX201UR (VN) (nk)
- Mã HS 39232990: GK855100/ Túi để đóng gói sản phẩm FB (193 x 272)mm _ GK855100 Sterile bag (nk)
- Mã HS 39232990: GK891900/ Túi dùng để đóng gói sản phẩm (340x465)mm _ GK891900 Sterilization bag M (nk)
- Mã HS 39232990: GM518000100/ Túi xốp khí một lớp, kich thước: 170200mm, dùng để chèn, bảo vệ sản phẩm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: GMV- BUBBLE BAG-41/ Túi xốp nổ các loại (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: GN58/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: GPK.073/ Túi PVC có khóa, kích thước: 140x1610x2020mm (nk)
- Mã HS 39232990: GPK.074/ Túi PVC có khóa, kích thước: 140x1810x2020mm (nk)
- Mã HS 39232990: GPK.099/ Túi PVC có khóa, kích thước 85x1210x2020 mm (nk)
- Mã HS 39232990: GPK.100/ Túi PVC có khóa, kích thước: 85x1610x2020mm (nk)
- Mã HS 39232990: GPK.155/ Túi PVC có khóa, kích thước: 85x2010x2220mm (nk)
- Mã HS 39232990: GPK.156/ Túi PVC có khóa, kích thước: 140x2010x2220mm (nk)
- Mã HS 39232990: GPK.165/ Túi PVC có khóa, kích thước: 90x1410x2020mm (nk)
- Mã HS 39232990: GPK.166/ Túi PVC có khóa, kích thước: 140x1410x2020mm (nk)
- Mã HS 39232990: GPK.167/ Túi PVC có khóa, kích thước: 210x1410x2020mm (nk)
- Mã HS 39232990: GPK.187/ Túi PVC có khóa, kích thước: 155x1210x2010 mm (nk)
- Mã HS 39232990: GPK.188/ Túi PVC có khóa, kích thước: 155x1410x2010 mm (nk)
- Mã HS 39232990: GPK.193/ Túi PVC có khóa, kích thước: 55x1410x2010 mm (nk)
- Mã HS 39232990: GPK.201/ Túi CPP (kích thước: 10cmx11.6cm) (nk)
- Mã HS 39232990: G-PL1/ Túi poly (Kích thước278 X 205 MM + miệng túi 50 MM) (nk)
- Mã HS 39232990: GS-14/ Bao bằng nylon dùng để đựng vải vụn của túi khí (loại sử dụng nhiều lần) (nk)
- Mã HS 39232990: GT009/ Túi PE (dùng trong sản xuất đồ chơi trẻ em),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: GTAC3/ bao ni lông PE, hàng phụ trợ may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: H8010/ Túi nylon PP 200x440mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: H8011/ Túi nylon PP 180x380mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Hàng quà tặng: Túi nilong đựng sữa, Nhãn hiệu: Pigeon, Mới 100% (1 hộp 50 cái) (nk)
- Mã HS 39232990: HBB02/ Túi Poly (nk)
- Mã HS 39232990: HE43/ Túi poly (nk)
- Mã HS 39232990: HH02/ Bao nylon (Polybag) TY-PK-69 PLASTIC BAG (nk)
- Mã HS 39232990: hm50/ Túi Nylon (sản phẩm hoàn chỉnh đóng chung sản phẩm gia công), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: HMBABC0003-AST/ Túi xốp bong bóng chống va đập, dùng trong đóng gói hàng hóa HMBABC0003, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: HN/ Hộp nhựa HK20SL 20x20x125 dùng để đựng con hàng,sản phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: HN135/ Túi Nilon, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: hong.dung-200602-08/ Túi bóng rác, kích thước 44*70cm, chất liệu bằng hạt nhựa PP, dùng để đựng rác bẩn, đóng gói: 10 kg/túi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: hong.dung-200602-09/ Bao dứa, kích thước 60*100cm, chất liệu làm từ hạt nhựa PP, dùng đựng rác khô, đóng gói: 100 chiếc/túi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Hộp bằng plastic, kích thước 13cm*7cm*2cm, dùng để đóng gói sản phẩm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Hộp đựng túi hút chân không, size L, kích thước: 14*24*27cm, hiệu VAGO, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: HOP030/ Bao Nylon đựng găng tay dùng trong xuất khẩu (PACKAGE XANAX) (nk)
- Mã HS 39232990: HOP115/ Bao Nylon đựng găng tay dùng trong xuất khẩu (PACKAGE 1EJEA131/H131/A033/H033/A037/A039/R01/R02/A016/A017/A048/A049/H048/MP-WF1) (nk)
- Mã HS 39232990: HOP141/ Bao Nylon đựng găng tay dùng trong xuất khẩu (PACKAGE BG-568/335C/278/567) (nk)
- Mã HS 39232990: HOP148/ Bao Nylon đựng găng tay dùng trong xuất khẩu (PACKAGE BG-2518/282) (nk)
- Mã HS 39232990: HOP149/ Bao Nylon đựng găng tay dùng trong xuất khẩu (PACKAGE BG-999) (nk)
- Mã HS 39232990: HOP160/ Bao Nylon đựng găng tay dùng trong xuất khẩu (PACKAGE BH-797) (nk)
- Mã HS 39232990: HOP161/ Bao Nylon đựng găng tay dùng trong xuất khẩu (PACKAGE BH-20K) (nk)
- Mã HS 39232990: HOP162/ Bao Nylon đựng găng tay dùng trong xuất khẩu (PACKAGE SELECT 9/2ND/FI) (nk)
- Mã HS 39232990: HOP164/ Bao Nylon đựng găng tay dùng trong xuất khẩu (PACKAGE HEADER P.P) (nk)
- Mã HS 39232990: HOP165/ Bao Nylon đựng găng tay dùng trong xuất khẩu (PACKAGE 2PR-PG P.P) (nk)
- Mã HS 39232990: HOP166/ Bao Nylon đựng găng tay dùng trong xuất khẩu (PACKAGE XA20SS) (nk)
- Mã HS 39232990: HOP171/ Bao Nylon đựng găng tay dùng trong xuất khẩu (MIZ PACKAGE MP/RE/WF1) (nk)
- Mã HS 39232990: HOP174/ Bao Nylon đựng găng tay dùng trong xuất khẩu (MIZ PACKAGE(OP-PG)) (nk)
- Mã HS 39232990: HP12-001181/ Nilon bọc hàng dạng ống, rộng 300mm(Nhựa PE), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: HP27/ Túi nylon các loại(bằng PE) bao xe nâng tay,(đóng gói xuất khẩu nước ngoài)(Thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT,Theo điểm b,khoản 3 Điều1,Nghị định 69/2012/NĐ-CP.Ngày 14/09 (nk)
- Mã HS 39232990: HR-SML017/ Túi nylon các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: HR-XK-042/ Túi nylon các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: HSPL6/ Bao Nylon (nk)
- Mã HS 39232990: HSV02/ Túi chống tĩnh điện đóng gói sản phẩm chất liệu nhựa tráng nhôm kích thước: (260*300*0.075) mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: HT12/ Túi nylon (nk)
- Mã HS 39232990: HV1140916270330/ Bao khí dùng để chèn lót hàng xuất khẩu- Air bag 270x270x330 (nk)
- Mã HS 39232990: HV1140916270331/ Bao khí dùng để chèn lót hàng xuất khẩu- AIR BAG (GREEN. V-D40LG) 270x270x330 (nk)
- Mã HS 39232990: HYF081/ Túi xốp (tui màng ÊP, màu trắng, kích thước 245*(190+80)mm), dùng để đựng sản phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Bao nylon OPP (nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (Hàg không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Bao nylon OPP DR.C (nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (Hàg không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Bao nylon OPP HYC-OPP-FT1P (nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012),hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ OPP tấm 4x50(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP 14x27+4(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP 17x40+5(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP 22x28+4(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP 23x30+5(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP 32x48+4(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP 33x27+4(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP 33x40+5(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP 34x35+5(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP 35x35.5+4(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP 35x48+4(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP 37x30+5(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP 37x32+5(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP 37x40+5(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP 41x45+5(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP in 28.8x35(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 16/ Túi OPP in 30.6x40(nhập khẩu dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)(Hàng không chịu thuế BVMT theo Đ1:NĐ69/2012/NĐCP ngày14.9.2012).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC 75/ Dây quấn 100% Polypropylene dạng cái, dùng để đóng gói khăn. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IC173/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: IC66/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: IK256/ Túi nilon, kích thước 0.5ly 300*300mm đục lỗ (B41000330000IE). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IK256/ Túi poly đựng sản phẩm dùng để đóng gói sản phẩm thiết bị âm thanh (nk)
- Mã HS 39232990: IK35/ Pallet nhựa dùng để đóng hàng 1220x1020x1080mm(1 SET bao gồm 1 đế và 1 nắp) (nk)
- Mã HS 39232990: IM-01/ Túi nylon PE (45*295*0.05mm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IM-01/ Túi nylon PE (800*550*0.05mm), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IPB-1111-00-00/ Túi đóng gói hàng (bằng plastic), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: IPL02/ Túi poly- nylon (dạng PE 45x75cm, 50x75cm) (nk)
- Mã HS 39232990: ITO TP Bao Poly/ Bao đóng gói: bằng polypropylene, mới 100%, KT 270*370+30 (nk)
- Mã HS 39232990: IW02NK043/ Túi nylon (nk)
- Mã HS 39232990: IW-PLB01/ Bao Poly (Poly Bag B-800), không in hình in chữ, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: J700002/ Túi ni lông (hàng đưa vào định mức không nộp thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: JB089/ Túi PVC dùng để đóng gói sản phẩm- PVC BAG (dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, không tiêu thụ nội địa) (nk)
- Mã HS 39232990: JB105/ Túi Pouch bằng nhựa dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu- POUCH BAG (840PC0.8KG, hàng không tiêu thụ nội địa) (nk)
- Mã HS 39232990: JDC19022/ Túi PE (nk)
- Mã HS 39232990: JICH2/ Túi nhựa (chất liệu PE 22.5 x 33)/61711 (nk)
- Mã HS 39232990: JICH2/ TÚI NILON (chất liệu PE 120 x 120)/68679 (nk)
- Mã HS 39232990: JICH2/ TÚI NILONG (chất liệu PE 10 x 28)/80769 (nk)
- Mã HS 39232990: JICH2/ VỎ BỌC CHỐNG BỤI (bằng nhựa)/79675 (nk)
- Mã HS 39232990: JICH2/ VỎ BỌC NI LÔNG (bằng nhựa)/80120 (nk)
- Mã HS 39232990: JK-BAG.A4/ Túi đựng tem giấy A4, KT:220*330MM/100, mã liệu: 36001253 (nk)
- Mã HS 39232990: JM12/ Túi poly dùng đựng sản phẩm bộ sạc nguồn PE bag PE;250*120*0.06mm;;;; (nk)
- Mã HS 39232990: JS-PL13-1/ Túi Nylon các loại (PE-PP) đóng gói sản phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: JSZW012/ Túi CPP in 2 mặt 18x25+4(mặt sau in logo hình tròn (4-5). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: JY019/ Túi Zip- POLYBAG, dùng để đóng gói hàng hóa, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: JYLVNHC010002/ Túi PE được làm bằng 100% nhựa PE dùng để đựng dây nịt.Có kích thước rộng 4 cm x dài 150 cm. (nk)
- Mã HS 39232990: JYT4465/ TÚI NHƯẠ PVC (44*65CM) (nk)
- Mã HS 39232990: JYT7557/ TÚI NHỰA PVC (75*57CM) (nk)
- Mã HS 39232990: K050-000004/ Túi Ziper Số 6, 120*170mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: KBA0001660/ Túi PE, khoét lỗ 2.5"*7"*0.07mm, không in chữ (nk)
- Mã HS 39232990: KBA0002431/ Túi PE, đục lỗ, thân nhẹ 12 Đ * 16 16 * 0,07mm Lưu ý: Vật liệu phải đáp ứng (Pb + Cd + Hg + Cr6 + <100ppm) và Cd <5ppm (nk)
- Mã HS 39232990: KBA0003674/ Túi PE, khoét lỗ 4'*11'*0.07mm, không in chữ (nk)
- Mã HS 39232990: KBA0009895/ Túi PE L180*W150*T0.05mm mở một bên, không in chữ, phù hợp tiêu chuẩn SONY-SS00259 (nk)
- Mã HS 39232990: KBA0009995/ Túi zip, ZIP BAG 350*W150*T0.06mm trong suốt, có lỗ 3mm góc dưới bên phải, in nhãn bảo vệ môi trường hình tam giác (nk)
- Mã HS 39232990: KC050/ Túi Polypropylene (300x430)mm (dùng để đóng gói quần áo xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: KCD12/ Túi nhựa dùng để bọc sản phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: KD/SR 96/ Bao Nylon PP- OTH-W13"XL15"+F2"X0.025MM- 2XL-3XL (nk)
- Mã HS 39232990: KD18D/ Màng co POF, dùng đóng gói sản phẩm xuất khẩu, quy cách: 42*150cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: KDF/ Bao nylon (dùng để đóng gói hàng sxxk). KDF-64B POLY BAG (P2) (nk)
- Mã HS 39232990: KDTC-6402/ Túi nilon 500x800 mm dầy 0.05mm chất liệu PE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: KDTC-6402/ Túi nilon trong to (30x40cm) chất liệu PP. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: KDTC-6402/ Túi trắng to 1.5mx1.5m (0.42kg/cái) chất liệu PE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: KDTC-6402/ Túi zipper kho A4 KT 24X34 chất liệu PP. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Kẹp file trình ký A4 bằng nhựa, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: KFPL05/ Túi PE các loại (Túi đựng sản phẩm) (nk)
- Mã HS 39232990: KFPL17/ Túi PE các loại (nk)
- Mã HS 39232990: KFVN-0021/ Túi zip để đóng gói sản phẩm xuất khẩu. Mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: Khay đựng linh kiện dùng trong sản xuất (nhựa).Nhà sản xuất MCnex Co.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: KI83/ Túi nylon (hàng mới 100%, dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39232990: KK15/ Túi nylon (Dùng để đóng gói hàng sản xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: KK2014/ Túi Poly (chất liệu nhựa, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: KL16/ Túi Poly (nk)
- Mã HS 39232990: KLW10/ Túi Polybag mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: KP-57/ Túi nhựa PE (nk)
- Mã HS 39232990: KS21/ ,Túi HDPE 95cm*105cm,dùng đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: KS21/ ,Túi PE 40cm*50cm,dùng đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: KS21/ Túi HDPE 40cm*50cm, dùng đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: KS21/ Túi HDPE 75cm*110cm, dùng đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: KS21/ Túi PE 40cm*50cm,dùng đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: KS21/ Túi PE 45cm*80cm, dùng đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: KS21/ Túi PE 60cm*80cm, dùng đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: KSK-09SNV/ Túi PP (nk)
- Mã HS 39232990: KTB-SB-001B/ Túi PP/6.5*10.25 inches-KTB-SB-001B-Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: KVNL09/ Túi nylon 150x170x0.02, miệng 150 (nk)
- Mã HS 39232990: KVNL09/ Túi nylon 170x330x0.02, miệng 170 (nk)
- Mã HS 39232990: KVNL09/ Túi nylon 260x200x0.02, miệng 200 (nk)
- Mã HS 39232990: KVNL09/ Túi nylon 400x300x0.02, miệng 300 (nk)
- Mã HS 39232990: KVNL09/ Túi nylon 550x400x0.02, miệng 400 (nk)
- Mã HS 39232990: KVNL09/ Túi nylon PE 180x240x0.08, miệng 180mm (nk)
- Mã HS 39232990: KVNL09/ Túi nylon PE 310X560X0.05 (nk)
- Mã HS 39232990: KVP0058/ Túi Nylon 1200* 1080 x 1080mm, RBOX05. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: KVP0058/ Túi nylon 230*300 mm PKVN03. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: KVP0260/ Mảnh nylon 1400*1500*0.06T mm PKVN01. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: KVP0261/ Túi Nylon 540*330 mm PKVN02. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: KVPB0128/ Túi nilon (ATSS) 1200*1000*0.06T mm. ATSSINYL. Hang moi 100% (nk)
- Mã HS 39232990: KY-TN/ Túi nhựa- EVA: 82.3%, Chất hỗ trợ gia công: 17.7% (nk)
- Mã HS 39232990: L03020C0DS00014Z0001/ Túi nhựa (dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)/ (C000) FLAT-CLOSE POLYBAG 100% RECYCLED LDPE(4) (#58376) 47x50cm (nk)
- Mã HS 39232990: L140100/ Túi ni lông (hàng đưa vào định mức không nộp thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: L140101/ Túi ni lông (hàng đưa vào định mức không nộp thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: L140733/ Túi ni lông (hàng đưa vào định mức không nộp thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: LAKMÉ COLORING TOOLS BAG (Túi đựng bộ dụng cụ nhuộm Lakme,bằng nhựa). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: LGD_0060/ Túi nhựa tráng nhôm dùng để đóng gói màn hình điện thoại POLED 5.99inch kích thước (410*600)mm (nk)
- Mã HS 39232990: LGD_0061/ Túi nhựa tráng nhôm dùng để đóng gói màn hình TV OLED 55 inch,kích thước (1310*888)mm,nhà sản xuất ESD Work,mới 100% (3880L-0141B) (nk)
- Mã HS 39232990: LGD_0062/ Túi nhựa tráng nhôm dùng để đóng gói màn hình TV OLED 65 inch,kích thước (1580*1000)mm,nhà sản xuất ESD Work,mới 100% (3880L-0141C) (nk)
- Mã HS 39232990: LGD_0103/ Túi nhựa tráng nhôm dùng để đóng gói màn hình điện thoại POLED 6.39inch, kích thước (440*590)mm. (nk)
- Mã HS 39232990: LGD_0106/ Túi nhựa tráng nhôm dùng để bao phủ bên ngoài pallet trong công đoạn đóng gói của màn hình TIVI OLED 65 inch, kích thước (1780*1430*1080)mm, nhà sản xuất ESD Work, mới 100% (3880L-0128B) (nk)
- Mã HS 39232990: LGD_0109/ Túi nhựa tráng nhôm dùng để bao phủ bên ngoài pallet trong công đoạn đóng gói của màn hình TIVI OLED 55 inch, kích thước (1450*1230*1080)mm, nhà sản xuất ESD Work, mới 100% (3880L-0128A) (nk)
- Mã HS 39232990: LGD_0120/ Túi nhựa tráng nhôm dùng để đóng gói màn hình điện thoại POLED 6.09inch, kích thước (410*600)mm (nk)
- Mã HS 39232990: LGD_0140/ Túi nhựa tráng nhôm dùng để đóng gói màn hình hiển thị trong ô tô 12.8 inch, kích thước (580*880) mm (nk)
- Mã HS 39232990: LGD_0192/ Túi nhựa tráng nhôm dùng để đóng gói màn hình TV OLED 77 inch,kích thước (1788*1138)mm,nhà sản xuất Miraechem,mới 100% (3880L-0102A) (nk)
- Mã HS 39232990: LH-062/ Túi nylon, chất liệu PE, quy cách, sử dụng trong đóng gói hàng hóa, sản phẩm hoàn thiện đính kèm sản phẩm sxxk. Hàng mới 100%. 1 KGM 57 PCS (nk)
- Mã HS 39232990: LJ69-04848A/ TÚI BẢO QUẢN SẢN PHẨM BẰNG NHỰA PET TRÁNG NHÔM (nk)
- Mã HS 39232990: LK06047/ nút nhấn khóa cửa,bằng: nhựa ABS,size: 10X4mm(dùng sản xuất máy lọc nước)mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: LK06061/ túi nhựa,bằng: PE,size: 170*50*0.015mm(dùng sản xuất máy lọc nước)mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: LK06062/ túi nhựa,bằng: PE,size: 190*600mm(dùng sản xuất máy lọc nước)mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: LS-P-018-1/ Túi xốp dùng đóng gói sản phẩm, (0,5*93*125)mm, 20B-150900-001H (nk)
- Mã HS 39232990: LT005/ Bao nylon (PE) (nk)
- Mã HS 39232990: LT05/ TÚI OPP 11*16+3 Cm (T3001-2001523), dùng để đựng khẩu trang, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: LT190/ Bao nylon (PP) (nk)
- Mã HS 39232990: LT36/ Túi nhựa PP (POLYPROPYLENE) bọc quần áo, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: LT362/ TÚI OPP 24.5*36 Cm (T3001-0000968), dùng để đựng quần áo, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: LT509/ Bao PP kích thước rộng 55cm, 70cm, * dài 200cm, dùng để chứa vải xuất khẩu, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: LTX-BAG-TFXMAIN/ Túi nilon chống tĩnh điện màu hồng quy cách 11.5cm x 14.5cm (nk)
- Mã HS 39232990: Lưới nấu cơm- PE RICE NET L, Kích thước: 950mm x 950mm, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: M-0062/ Túi nylon đựng phụ kiện (nk)
- Mã HS 39232990: M-0109/ Túi nylon đóng gói sản phẩm 000972000009 (nk)
- Mã HS 39232990: M-0110/ Túi nylon đóng gói sản phẩm 000973000009 (nk)
- Mã HS 39232990: M032031/ Túi ni lông (hàng đưa vào định mức không nộp thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: M04/ Túi PE in 21*21 (300kg), mới 100% (cam kết nhập khẩu sử dụng để xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: M04/ Túi PE in 22*28 (150kg), mới 100% (cam kết nhập khẩu sử dụng để xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: M04/ Túi PE in 35*40 (100kg), mới 100% (cam kết nhập khẩu sử dụng để xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: M04/ Túi PE in 9.5*10 (100kg), mới 100% (cam kết nhập khẩu sử dụng để xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: M0411/ Túi nhựa PP dùng để đóng gói sản phẩm (42x1040x0.05t) (mm) (nk)
- Mã HS 39232990: M0447/ Túi nhựa PP dùng để đóng gói sản phẩm (0.06x80x500) (mm) (nk)
- Mã HS 39232990: M0513/ Túi nhựa PP dùng để đóng gói sản phẩm nhựa do công ty sản xuất(60x120x0.04t) (mm) (nk)
- Mã HS 39232990: M0973/ Túi hơi 250 X 470mm (nk)
- Mã HS 39232990: M0973/ Túi hơi 250 X 950mm (nk)
- Mã HS 39232990: M0973/ Túi hơi 330x1,200mm (nk)
- Mã HS 39232990: M0973/ Túi hơi 700 X 700mm (nk)
- Mã HS 39232990: M101/ Mảnh PD dùng để đóng gói tai nghe điện thoại di động E-PD 44*110*0.05T. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M11/ Lõi mút xốp/Top Protector (L190 x D30)mm-3V0034000 (dạng bao đựng hàng hóa sản phẩm) (nk)
- Mã HS 39232990: M199/ Túi nylong PP 20 cm x 30 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M199/ Túi nylong PP 30 cm x 45 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M199/ Túi nylong PP 50 cm x 40 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M199/ Túi nylong PP 60 cm x 40 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M199/ Túi nylong PP 80 cm x 80 cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M201/ Túi nilon PP, kt: 235*285*0.05mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M201/ Túi Nylon,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M3172269/ Vật liệu đóng gói (bao nylon) HILEAK SB 1015S 0.05*100*150MM (nk)
- Mã HS 39232990: M3172277/ Vật liệu đóng gói (bao nylon) pinkpetit bukuro 55l*110l (nk)
- Mã HS 39232990: M32/ Túi polybag (15 x 10) cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M32/ Túi polybag (16.5 x 15) cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M32/ Túi polybag (25 x 20) cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M32/ Túi polybag (40 x 30) cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M32/ Túi polybag (81 x 45 x 17.5) cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M32/ Túi polybag E-PEB 120*240*0.06T. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M32/ Túi polybag E-PPB 120x240x0.04T. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M32/ Túi polybag LP O-BAG 113-W0 (SA). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M32/ Túi polybag PB 120*240*0.04T. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M32/ Túi polybag PB 70*135*0.04T. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M32/ Túi polybag PBO 90*86*0.06T. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: M33/ Sản phẩm bằng plastic (màng nilon PE (tự cung ứng),kích thước:0.05*600mm/roll PE. (nk)
- Mã HS 39232990: M36/ Túi Nylon (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: M4/ Bao nylon, không in hình in chữ, SIZE: (26*31) Cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: MA030/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: MA030/ Bao nylon/ CN (nk)
- Mã HS 39232990: MAF64267502/ Túi bao bì bảo vệ điện thoại bằng nhựa. Kích thước túi- 100x180mm(MAF64267502). Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Màng bọc dùng để bọc hàng hóa, kích thước 150*600mm, chất liệu nhựa PE. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Màng co PE khổ 50cm- 4.4kg/cuộn, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Mang co POF/ Màng CO POF, Kích thước 21cm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Màng nilon bọc hàng hóa bằng nhựa kích thước 1250mmx850mmx1750mm-Vci film hood- 1250x850x175mm phục vụ bảo dưỡng cáp treo hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: MANG/ màng pe cuộn 150cm hàng mới (nk)
- Mã HS 39232990: MANG/ màng pe cuộn nylon 150cm hàng mới (nk)
- Mã HS 39232990: mảnh nilon (900*10200mm) (nk)
- Mã HS 39232990: mảnh nilon (900*12600mm) (nk)
- Mã HS 39232990: mảnh nilon (900*15300mm) (nk)
- Mã HS 39232990: mảnh nilon (900*6000mm) (nk)
- Mã HS 39232990: mảnh nilon (900*600mm) (nk)
- Mã HS 39232990: mảnh nilon (900*8400mm) (nk)
- Mã HS 39232990: Mẫu in bao bì nhựa, khổ A4, dùng trong in ấn bao bì quảng cáo bánh kẹo (nk)
- Mã HS 39232990: MB001/ Túi MBB 400mm*385mm, chất liệu nhựa PB, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: MBAA0001302/ Túi bao bì bảo vệ điện thoại bằng nhựa,kích thước: 100x200 (mm)(MBAA0001302),mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: MBP-2332/ Túi PP (nk)
- Mã HS 39232990: MC01/ Túi màng POF (74*160 mm)- (Dùng làm bao bì đóng gói hàng xuất khẩu).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: MC01/ Túi PE Plastic 100*3.5*0.05mm(Sản phẩm dùng đóng gói hàng xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: MC01/ Túi PE Plastic 290*50*0.03mm (Sản phẩm dùng đóng gói hàng xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: MC01/ Túi PE Plastic 5''*44''(Sản phẩm dùng đóng gói hàng xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: MC01/ Túi PE Plastic 8'*54''(Sản phẩm dùng đóng gói hàng xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: mc17/ bao nylon (NYLON BAG FOR PACKING (dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu)) (nk)
- Mã HS 39232990: MCP-44/ Màng cuốn pallet (500mm x 1000m) (nk)
- Mã HS 39232990: MD03/ Bao nylon(150*300)từ Polypropylene(PP) dùng bao máy khoan,(hàng đóng gói xuất khẩu nước ngoài)(Thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT Theo điểm b, khoản 3 Điều1, Nghị định 69/2012/NĐ-CP Ngày 14/09 (nk)
- Mã HS 39232990: MF2011/ Túi nhựa PP, kích thước 33.5x40cm dùng để đóng gói, hsx Hoàng Gia, hàng mới 100% part no 09993014 (nk)
- Mã HS 39232990: MG49/ Túi nylon (poly bag) (nk)
- Mã HS 39232990: Miếng vỉ dạng bong bóng bằng nhựa- BUBBLE BAG WG584/80g/400X330mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: MISCBA96/ Bao tải dứa loại dầy, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: Mjalapenos_KFC/ Túi retort có in (Size: 145mm x 90mm x 30mm) (Mackerel Flakes in chili oil with jalapenos 3.53oz- Cá trích ngâm dầu) (nk)
- Mã HS 39232990: MP002407-0000/ Túi đựng chụp chắn sáng bằng nhựa, 170x255mm MP002407-0000 (nk)
- Mã HS 39232990: MP002629-0000C/ Túi nilon PP MP002629-0000C (nk)
- Mã HS 39232990: MP003790-0000C/ Tấm đỡ chụp chắn sáng bằng nilon xốp MP003790-0000C (nk)
- Mã HS 39232990: MP005595-0000/ Túi nilon xốp, KT: 200x320mm MP005595-0000 (nk)
- Mã HS 39232990: MPET-ALU_PET_COVER|DM/ Bộ túi (bao gồm tấm bọc và tấm lót đáy) bằng plastic bảo vệ tủ điện KT 3.1x1.4x2.3m (nk)
- Mã HS 39232990: MRBP/3239F/3W/ Túi PP (nk)
- Mã HS 39232990: MRBP/4061T/N/ Túi nylon (nk)
- Mã HS 39232990: MS12/ Keo dán dùng trong sản xuất bộ sạc nguồn PE bag PE;250*120*0.06mm;;;; (nk)
- Mã HS 39232990: MSPL34/ Túi nylon dùng để bọc đồ cho hàng may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: MSPLPOD04/ Túi nylon đựng cúc dự phòng (nk)
- Mã HS 39232990: MTUI/ Túi nilông PP (10x18cm, 12x20cm, 18x22cm, 32x59cm...) (nk)
- Mã HS 39232990: MVL01/ Túi nilon chất liệu PE các loại (nk)
- Mã HS 39232990: MX5-0133-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: MX5-0134-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: MX5-6012-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: MX5-6014-000/ Túi nilon (nk)
- Mã HS 39232990: MZPG3-334304/ Bao nylon (Túi đóng gói) 33x43+4cm. MZPG3-334304. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: N000003/ Bao nhựa- PP BAG REF WH RUSH 43449 RENEWAL (dùng làm bao bì đóng gói sản phẩm xuất khẩu) KQGD 738/TB-KĐ4 (10/7/2018) (nk)
- Mã HS 39232990: N000003/ Bao nhựa- S.BAG CU-300R 35245 (dùng làm bao bì đóng gói sản phẩm xuất khẩu) KQGD 738/TB-KĐ4 (10/7/2018) (nk)
- Mã HS 39232990: N000003/ Bao nhựa- SERIES BAG(LAWSON)30-059 (dùng làm bao bì đóng gói sản phẩm xuất khẩu) KQGD 738/TB-KĐ4 (10/7/2018) (nk)
- Mã HS 39232990: N04/ Bao nylon (Dùng để đóng gói sẵn sản phẩm xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: N07/ Bao nhựa tổng hợp (millable bag, eva bag) (nk)
- Mã HS 39232990: N07-007-086/ Túi nylon PP dùng đóng gói túi xách (nk)
- Mã HS 39232990: N101/ Túi nhựa PO VNYH1152500 (150*250*0.05)mm (nk)
- Mã HS 39232990: N125/ Túi PE 40+4x30 cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: N13/ Bao nylon (DN cam kết để gia công hàng xuất khẩu nếu không xuất hết sẽ nộp thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: N13/ Bao nylon kích thước 0.04*140*120mm (DN cam kết để gia công hàng xuất khẩu nếu không xuất hết sẽ nộp thuế BVMT) (nk)
- Mã HS 39232990: N21/ Túi poly (1.5"(W)X''(L) + 0.5") phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39232990: N21/ Túi poly (14 1/4'' (L) x 10'' (W)),(10"(W) x 14"(L)),(L16'' x W10''),(15"L X 10"W) phụ liệu may mặc (nk)
- Mã HS 39232990: N21/ Túi poly kích thước ((15"L X 10"W),(5CMx8CM),(15-1/4" Lx11"W) (nk)
- Mã HS 39232990: N21/ Túi poly, kích thước (14-1/2"(L) x 10-1/2" (W)) (nk)
- Mã HS 39232990: N37/ Túi PE, nylon các loại (nk)
- Mã HS 39232990: N46/ Bao ni lông (dùng để đóng gói hàng hóa gia công xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: N5002-0001/ Màng đóng gói, bằng nhựa PE trong suốt, kích thước 750x650MM, mới 100%,dùng để đóng gói sản phẩm sản xuất xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: N84/ Túi nylon PE R100*D200mm (nk)
- Mã HS 39232990: N84/ Túi nylon PE R120*D160mm (nk)
- Mã HS 39232990: N84/ Túi nylon PE R140*D240mm (nk)
- Mã HS 39232990: N84/ Túi nylon PE R200*D300mm (nk)
- Mã HS 39232990: N84/ Túi nylon PE R300*D400mm (nk)
- Mã HS 39232990: N84/ Túi nylon PE R350*D600mm (nk)
- Mã HS 39232990: N84/ Túi nylon PE R500*D700mm (nk)
- Mã HS 39232990: N84/ Túi nylon PE R60*D350mm (nk)
- Mã HS 39232990: N84/ Túi nylon PE R80*D120mm (nk)
- Mã HS 39232990: N84/ Túi nylon PE R85*D150mm (nk)
- Mã HS 39232990: NA005/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NA035/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NB202V-B2P/ Túi đóng gói sản phẩm NB202V-B2P chất liệu bằng Polypropylene 100%, kích thước 150 x 250 mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NC10/ Bao, túi bằng plastic (dùng để đóng gói bút chì xuất khẩu): 1x10 PET2083503V(30309 NEWELL BRANDS DE COLOMBIA S.A.S.)071641162426. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NCG032/ Túi bóng Poly OPP tự dính 1 mặt, kích thước 7.5*7.4cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NCG032/ Túi bóng Poly, chất liệu OPP, miệng túi tự dính, kích thước 32*18CM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: ND2956/ Túi đóng gói (kích thước 270*450) (nk)
- Mã HS 39232990: NE26/ Túi nylon, bằng PE. Nguyên liệu dùng trong sản xuất hàng may mặc, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: NFJ00002BSZ/ Túi đựng giày dép (nk)
- Mã HS 39232990: NFJ00002DMQ/ Túi đựng giày dép (nk)
- Mã HS 39232990: NK09/ Túi nylon bọc sản phẩm. Hàng mới 100%. Mã hàng thuộc tờ khai NK NPL số: 102023108500 (nk)
- Mã HS 39232990: NK18/ Túi màng PE, Dầy 0,025x Ngang 280 x Dài 1000M (nk)
- Mã HS 39232990: NK19/ Túi bóng PE, 0,0254 * 160 * 279mm, NPL sản xuất thiệp điện tử, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NK28/ PLASTIC BAG- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NK31/ Túi bóng PE, 0,0254 * 180 * 300mm, NPL sản xuất thiệp điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NK32/ Dải OPP kích thước 431 * 136 * 0,03mm, NPL sản xuất thiệp điện tử, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NK41/ Túi OPP (N.W 322.6kgs) (nk)
- Mã HS 39232990: NK41/ Túi OPP(N.W 1 kgs) (nk)
- Mã HS 39232990: NK41/ Túi PP(N.W 0.2 kgs) (nk)
- Mã HS 39232990: NK41/ Túi PP(N.W 3 kgs) (nk)
- Mã HS 39232990: NKB-M-POLY BAG/ Túi nhựa dùng đóng gói sản phẩm, kích thước 240x380+40mm, nhập nguyên liệu dùng để đóng gói sản phẩm xuất đi, hàng mới 100%, (nk)
- Mã HS 39232990: NK-NVL-0036/ Túi xốp các loại. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NKNYLON LINER BAG 1850*2700*0.060/ Màng bao nhựa làm từ hạt nhựa LLDPE (GAS BARRIER FILM BAG) 1850*2700*0.060MM (nk)
- Mã HS 39232990: NL/ Túi nylon các loại (nk)
- Mã HS 39232990: NL000021/ Túi đựng bằng nhựa PE (dùng đóng gói sản phẩm gia công) 290*320mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NL002/ Túi Shielding đóng gói chân không tĩnh điện (350*450), hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: NL002001/ Túi nilông PO thông hai đáy size 0.01mm x 14'W x 40" L (nk)
- Mã HS 39232990: NL002003/ Nilông PE dạng tấm chống tĩnh điện size 0.10mm x 27" x 37" (nk)
- Mã HS 39232990: NL002004/ Nilông PE dạng tấm chống tĩnh điện size 0.10mm x 27" x 28" (nk)
- Mã HS 39232990: NL002006/ Túi nilông PO thông một đáy size 0.015mm x 400mm W x 1020mm L (nk)
- Mã HS 39232990: NL002008/ Túi nilong PO thông hai đáy size 0.01mm x 14''W x 25''L (nk)
- Mã HS 39232990: NL002009/ Túi nilong PE dạng tròn chống tĩnh điện size 0.2mm x 157mm x 157mm (nk)
- Mã HS 39232990: NL008/ Túi nylon các loại, kích thước 13-28 * 15-32CM, đóng gói vào thùng carton, nhãn hiệu trên thùng ENPING MEISHI HARDWARE PLASTIC PRODUCTS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NL01/ Túi nhựa PE đựng nhãn hiệu, QC: (24*34)cm dùng sản xuất bao PP (nk)
- Mã HS 39232990: NL017/ Hộp nhựa OPP (215X150X20mm), đóng gói vào thùng carton, nhãn hiệu trên thùng ENPING MEISHI HARDWARE PLASTIC PRODUCTS, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NL02/ Bao nylon(Túi nilon 4x6cm (PP) (nk)
- Mã HS 39232990: NL026-3/ Túi bóng đựng kim, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NL030/ Túi nylon chống rỉ (màu xanh, kích thước 10cm x 15cm, dùng để đóng hàng xuất khẩu), Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NL032-3/ Bao nhựa trắng đựng kim, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NL036/ BAO NYLON (nk)
- Mã HS 39232990: NL043-3/ Túi bóng đựng bên trong (A), mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NL046-3/ Túi bóng đựng bên ngoài (A), mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NL06/ Túi nylon vinyl để bọc túi vải (nk)
- Mã HS 39232990: NL07/ Túi nhựa PE 53(G7.5*2)*182.5 cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NL08/ Túi OPP/ OPP BAG VP102008 (30-00088) (nk)
- Mã HS 39232990: NL08/ Túi OPP/ VINYL BAG (OPP) (5.5 BLUE) (nk)
- Mã HS 39232990: NL12/ Túi nylon,63*105CM (nk)
- Mã HS 39232990: NL12/ Túi nylon,70*145CM (nk)
- Mã HS 39232990: NL124/ Túi Poly (túi nylon) 27x35CM, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NL124/ Túi Poly 27x35 cm(túi nylon), mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NL15/ Màng PE (túi pe dạng cuộn) (nk)
- Mã HS 39232990: NL2/ Túi nylon dùng để đóng gói sản phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: NL22/ Túi HDPE KT 70cm*80cm*0.03MM (nk)
- Mã HS 39232990: NL-24-04/ Bao nhựa tổng hợp (EVA BAG) (nk)
- Mã HS 39232990: NL25/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NL25/ Túi nylon-POLY BAG. Dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: NL25/ Túi PE (12"*18") (nk)
- Mã HS 39232990: NL3/ Túi PE (nk)
- Mã HS 39232990: NL37/ Màng co ép túi M210 x 220(mm)- opp bag- Bao bì dùng để đóng hàng xuất nước ngoài (nk)
- Mã HS 39232990: NL45/ Túi nhựa Poly bag (nk)
- Mã HS 39232990: NL68/ Túi PVC/ PVC BAG 75mm*200mm(TACHIUO) (30-00588) (nk)
- Mã HS 39232990: NL96/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NLGC097/ Túi bóng khí kích thước 10X10, dùng để đóng gói sản phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: NLGC320/ Túi bóng có khóa kéo dùng để đóng gói sản phẩm. Mã hàng PE (nk)
- Mã HS 39232990: NLLD1/ Túi Nylon (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: NLNT2020-19/ Túi ni-lông dùng đựng sản phẩm xuất khẩu (Dài 127-863.6mm, ngang 44.4-254mm, dày 0.04mm) (280 kg 60840 pcs) (nk)
- Mã HS 39232990: NLSX21/ Túi chân không in màu (nk)
- Mã HS 39232990: NM08/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NNH/ Nắp nhựa TC-16*45L dùng để bảo vệ sản phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: NOMURA3/ Bao bì túi không in OPP30 (kích thước: 145mm x 120mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NOMURA5/ Bao bì túi LDPE 30mic (kích thước: 250mm x 400mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NP203/ Túi PE (kích thước: 0.035X260X260+70mm) (nk)
- Mã HS 39232990: NPE/ Túi PE (nk)
- Mã HS 39232990: NPK-09/ Túi nilon OPP Daigenkou 9P #63087 (0.05 x 290 x 80 x 32)mm (dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL 044/ Túi nylon PE 9B4G090101G2, kích thước:(320*120*0.04)mm. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: NPL00001/ Túi nylon trong dùng đựng hàng, chất liệu PP, kích thước 50*70cm, hàng không nhãn hiệu, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL0035/ Bao túi bằng nhựa (nk)
- Mã HS 39232990: NPL008/ Vỏ đĩa SC5,NO LOGO,UPPER CLEAR DOWN BLACK,HUB3(dùng để đựng sản phẩm xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL01/ Túi nhựa chống tĩnh điện dùng để đóng gói thành phẩm L900mmxW410mm*0.1mm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL015/ Túi PE (QC:17*20cm) dùng để đựng sản phẩm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL015/ Túi PE (QC:57.5*41*81cm) dùng để đựng sản phẩm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL015/ Túi PP (QC:17*20cm) dùng để đựng sản phẩm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL015/ Túi PP (QC:57.5*41*81cm) dùng để đựng sản phẩm, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL-018/ Túi PP 300*400mm (nk)
- Mã HS 39232990: NPL027/ Túi đựng bằng plastic, kích thước 66*110mm, nguyên liệu dùng trong may mặc mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL034/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NPL034GC/ Túi Nylon đựng sản phẩm (Zipper Bags) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL035/ Túi lọc hóa chất (bằng nylon) (hàng mới 100%)- EVA BAG 15CMX20CM (nk)
- Mã HS 39232990: NPL04/ Bao poly (nk)
- Mã HS 39232990: NPL05/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NPL05/ Bao nylon (bao PE 14*12+2.5) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL050/ Túi nylon các loại đóng gói quần áo (nk)
- Mã HS 39232990: NPL07/ Túi Nylon các loại (nk)
- Mã HS 39232990: NPL08/ Túi Nylon các loại, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL08/ Túi Nylon PE 100 x 70 Cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL10/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NPL10/ Túi PE (nk)
- Mã HS 39232990: NPL11/ Túi nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NPL11/ Túi PE 10PCS 34cm (nk)
- Mã HS 39232990: NPL11/ Túi PE 10PCS 36cm (nk)
- Mã HS 39232990: NPL119/ Túi nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NPL12/ Túi Poly propylen (PP) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL124/ Bao ni lông PE KT: 30*40+5cm, hàng phụ trợ may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL124/ Bao ni lông PP KT: 100*100CM, hàng phụ trợ may mặc, mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL13/ Túi OPP (Túi nhựa) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL132/ Miếng xốp dán chống tràn nước vào mic case của tai nghe điện thoại SEALING TAPE [CBCAC-00086]. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL144/ Bao Nylon Các Loại (nk)
- Mã HS 39232990: NPL144/ BAO NYLON/NPL144 (nk)
- Mã HS 39232990: NPL145/ Màng co đóng gói bao tay-Shrink Film D940 (15x250mm) (Sealed Air) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL15/ Túi bóng đóng hàng thành phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: NPL15/ Túi nylon(từ plastic, không có nắp, dùng đóng gói sản phẩm may mặc) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL16/ Nguyên liệu sản xuất đồ chơi: Túi nilon.Kích thước 0.5*36*48 cm. (nk)
- Mã HS 39232990: NPL16/ Túi nilong (bóng) bằng nhựa dùng để đóng gói hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39232990: NPL166/ Túi đựng cúc dự phòng (nk)
- Mã HS 39232990: NPL17/ Túi nylon chất liệu PP (nk)
- Mã HS 39232990: NPL17/ Túi nylon PP (nk)
- Mã HS 39232990: NPL17/ Túi nylon PP 350mmX500mm+50m (nk)
- Mã HS 39232990: NPL17/ Túi nylpn PP (nk)
- Mã HS 39232990: NPL17/ Túi Poly (PP) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL19/ Màng bọc bảo vệ sản phẩm bằng PE 104x79MM hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL20/ Túi nhựa đựng khăn, kích thước: 30*14cm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL202/ Túi nylon bằng Plastics-(#40 445x590+50mm)-PH-2 (nk)
- Mã HS 39232990: NPL21/ Bao poly (nk)
- Mã HS 39232990: NPL21/ Túi Poly Propylen (túi dự phòng), túi treo thẻ bài (PP) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL22/ Túi nylon,PE các loại (nk)
- Mã HS 39232990: NPL24/ Túi nilon các loại (nk)
- Mã HS 39232990: NPL25/ Túi nylon (các loại) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL25/ Túi nylon các loại (PE- 186.49 kgs) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL25/ Túi PE (nk)
- Mã HS 39232990: NPL26/ Túi nylon các loại (PE-325KG) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL29/ Tấm (miếng) xốp dùng để đậy (chèn) chống xước sản phẩm trong đóng gói kt: 430x46x0.5 (mm).[CBBAD-00594]. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL30/ Túi POLY PROPYLEN (PP)_ 1 inch-60 inch(KT:60*40) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL32/ Túi PE các loại (nk)
- Mã HS 39232990: NPL32/ Túi poly kích thước 42cm x 33cm lấy từ dòng hàng thứ 38 thuộc TKX 303235311540 (nk)
- Mã HS 39232990: NPL32/ Túi poly lấy từ dồng hàng thứ 39 thuộc TKX 303235311540 (nk)
- Mã HS 39232990: NPL36/ Túi nilon đóng gói kích thước 28x40 cm (nk)
- Mã HS 39232990: NPL36/ Túi poly, nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NPL37/ Túi nylon các loại (chất liệu PE; 259.5 kg) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL37/ Túi PE, nylon các loại (nk)
- Mã HS 39232990: NPL38/ Bao nilon- ALEX PE BAG 445X115X0.05 (MM) (Nguyên liệu đóng gói sản phẩm sản xuất xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL38/ Bao nilon- LW PE BAG 700X500X0.03 (MM) (Nguyên liệu đóng gói sản phẩm sản xuất xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL38/ Bao nilon- ML4410 NYLON BAG (470X410X600)X0.04 (Nguyên liệu đóng gói sản phẩm sản xuất xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL38/ Bao nilon- NEW TZ PE BAG (310X195X0.03) (Nguyên liệu đóng gói sản phẩm sản xuất xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL38/ Bao nilon- X200-TP6 BAG (395X150X0.05) (Nguyên liệu đóng gói sản phẩm sản xuất xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL38/ BAO NYLON M-11 IC TIP PE PLASTIC BAG 0.05X100X145(Dùng đóng gói hàng xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL38/ Túi nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NPL38/ Túi PE, nylon các loại (nk)
- Mã HS 39232990: NPL38NK/ Túi PE (nk)
- Mã HS 39232990: NPL40/ Túi POLY PROPYLEN (PP)_ 1 inch-60 inch (nk)
- Mã HS 39232990: NPL40/ Túi Poly, Nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NPL41/ Túi POLY PROPYLEN (PP)_ 1 inch-60 inch (nk)
- Mã HS 39232990: NPL43/ Túi zipper (nk)
- Mã HS 39232990: NPL47NK/ Túi bóng PP/ PE (nk)
- Mã HS 39232990: NPL49/ Túi nylon (poly bag) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL50/ Túi nilon PP (làm từ Polypropylene), hàng mới 100% dùng đóng gói hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39232990: NPL50/ Túi nylon (NW 178.90 KGS). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL50/ Túi nylon- PE 85 + 5 x 65 Cm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL52/ Túi PE/PP (35675 PCS) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL56/ Túi PE/PP (nk)
- Mã HS 39232990: NPL57/ Túi nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NPL58/ Túi nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NPL6/ Túi gói hàng bằng nylon PP 4*4.9 cm, dùng để gói bút trang điểm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL6/ Túi nilon kích thước 390x590mm. Hàng là phụ liệu ngành may, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL6/ Túi PE để đóng gói, kt 54 x 48 mm (nk)
- Mã HS 39232990: NPL61/ Bịch Zipper dùng để đựng sản phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: NPL62/ Túi nylon 67 x 39cm (nk)
- Mã HS 39232990: NPL62/ Túi nylon 70 x 39cm (nk)
- Mã HS 39232990: NPL62/ Túi nylon 80 x 42 x 5cm (nk)
- Mã HS 39232990: NPL62/ Túi nylon 85 x 50 x 5cm (nk)
- Mã HS 39232990: NPL62/ Túi nylon sz 65 + 5 x 39cm x 0.03mm (nk)
- Mã HS 39232990: NPL63/ Túi PE/PP (nk)
- Mã HS 39232990: NPL71/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NPL71/ Túi nylon (đóng gói dùng trong may mặc) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL-8/ Bao nylon(chất liệu plastic, 25 x 35cm), dùng trong may mặc, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL8/ Bao plastic (dùng để đóng gói bao bì xuất khẩu)_CELLOPHANE PACK (BR301) (KO-PB6 EYEBROW PENCIL) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL80/ Miếng dán plastic dùng để giữ cố định hộp đựng sản phẩm [CBAAD-00705]. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NPL-8037/ Túi Zipper J-6 (size nhỏ) (nk)
- Mã HS 39232990: NPL81/ Bao nylon từ plastic khác dùng để đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: NPL86/ Túi PP để đóng gói, kt 1935x13 mm (nk)
- Mã HS 39232990: NPL9/ Túi PE 1PCS (nk)
- Mã HS 39232990: NPLGC0203/ Túi nitron bằng nhựa. PM02-001237A (nk)
- Mã HS 39232990: NPLHS020/ Bao nylon (nk)
- Mã HS 39232990: NPLHS020/ Bao nylon (bao PE) (20''+2''*39'') (nk)
- Mã HS 39232990: NPLHS020/ Bao nylon (PE) 34*47 (nk)
- Mã HS 39232990: NPLHS020/ Bao nylon-PE (nk)
- Mã HS 39232990: NPL-POUCH90X133/ Túi nhựa tráng nhôm (W 90 MM, L 133 MM). Nhãn "STANDING POUCH" (nk)
- Mã HS 39232990: NPLSUM002/ Bao Nylon(PE) các loại (size 19'' x 17 1/2''- 48'' x 17 1/2'', không in hình in chữ), mới 100% / VN (nk)
- Mã HS 39232990: NPLVN061/ Túi đựng găng tay (opp/cpp/pp)- (Film bag 306, L (150x340mm)) (nk)
- Mã HS 39232990: NPV-16/ Túi PP 17x24 (số 8), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NSX164/ Túi nilon để đóng gói hàng hóa 120x170mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NSX199/ Túi nilon để đóng gói hàng hóa 570x650mm, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NSX200/ Túi Zipper để đóng gói hàng hóa 100*125*0.08,là màng trơn bóng, không dính.hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NSX206/ Túi nhôm tĩnh điện dùng gói hàng 540*540*1T, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NSY03/ Bao bì đóng gói sản phẩm y tế (nk)
- Mã HS 39232990: NTD-691/ Túi miết 100*70 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NTD-691/ Túi miết 200*140 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NTD-691/ Túi miết 240*170 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NTD-691/ Túi miết 400*280 Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NVC-1621/ Túi Ni lông để đóng gói sản phẩm NVC-1621, kt:160x210x0.1mm (nk)
- Mã HS 39232990: NVC-2027/ Túi Ni lông để đóng gói sản phẩm NVC-2027, kt:200x270x0.075mm (nk)
- Mã HS 39232990: NVC-2527/ Túi Ni lông để đóng gói sản phẩm NVC-2527, kt:250x270x0.075mm (nk)
- Mã HS 39232990: NVC-3443/ Túi Ni lông để đóng gói sản phẩm NVC-3443, kt:340x430x0.075mm (nk)
- Mã HS 39232990: NVL00154/ Túi PE (nk)
- Mã HS 39232990: NVL22/ Túi bóng để đựng sản phẩm, chất liệu poly, kích thước 46*72 cm (nk)
- Mã HS 39232990: NVL22/ Túi Nilon dùng để đựng sản phẩm (nk)
- Mã HS 39232990: NVL4_B1/ Túi nhựa, bằng nhựa poly propylen, kích thước 130mmx210mm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NVL4_B2/ Túi nhựa, bằng nhựa poly propylen nhãn tên cretem, kích thước 130mmx210mm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NVL4_B3/ Túi nhựa, bằng nhựa poly propylen, kích thước 130mmx250mm hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NW047/ Túi nhựa chống thấm nước (chất liệu: nhựa LDPE, kích thước 160*230*0.06mm) (nk)
- Mã HS 39232990: NW049/ Túi pe chống tĩnh điện (L*W85*65mm, dùng cho sản phẩm dây kết nối dây sạc và bộ sạc pin) (nk)
- Mã HS 39232990: NW083/ Túi bóng khí (chất liệu nhựa PE, quy cách: L*W370*250mm, dùng trong đóng gói sản phẩm dây kết nối dữ liệu) (nk)
- Mã HS 39232990: NW083/ Túi bóng khí (L*W 180*135mm, dùng cho sản phẩm bộ sạc pin không dây) (nk)
- Mã HS 39232990: NW083/ Túi bóng khí 086-0022-1091-Y (150*120mm, dùng để đóng gói dây kết nối) (nk)
- Mã HS 39232990: NY/ Bao nylon (Dùng để đóng gói thành phẩm) (nk)
- Mã HS 39232990: NY/ Túi Nylon (dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON/ Túi nylon đưng sản phẩm RSP-A1006 (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON/ Túi nylon đựng tập vở AKCP1 (273x325+80)mm, chất liệu PP (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON/ Túi nylon PB-AKCP1-20P (245x320+45x0.04mm), chất liệu PP (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON/ Túi nylon PB-F3443 (178x238+40x0.04mm), chất liệu PP (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON/ Túi nylon PB-F78B, chất liệu PP (290x430x0.03)mm (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON/ Túi nylon PB-N1600 (255x186x0.03mm), chất liệu PP (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON/ Túi nylon PB-N7540 (245x305+45x0.04mm), chất liệu PP (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON/ Túi nylon PB-TCPEA4-100 (255x320+45x0.03mm), chất liệu PP (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON/ Túi nylong khổ 60*45cm, không nhãn mác (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON/ Túi nylong size 45*68cm, không nhãn mác (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON/ Túi nylong, không nhãn mác (nk)
- Mã HS 39232990: nylon/ Túi PE 10x12x3C Trong, không lổ-hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: nylon/ Túi PE 45x65x3C Trong, lỗ-hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: nylon/ Túi PE 50x70x4C Trong, lỗ-hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: nylon/ Túi PE 54x95x3C Trong, lỗ-hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: nylon/ Túi PE 60x70x 4C Trong, không lỗ-hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: nylon/ Túi PE 65x100x4C Trong, không lổ-hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Nylon01/ Túi nilon 18*18 cm PE dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Nylon02/ Túi nilon 7*9 cm PE dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Nylon03/ Túi nilon 20*30 cm PE dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Nylon04/ Túi nilon 100*110 cm PE dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Nylon05/ Túi nilon 60*80 cm PE dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: Nylon08/ Túi nilon 25*35 cm PE dùng để đóng gói sản phẩm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON20-12/ Mảnh nilon 40*60 cm PP dùng để đóng gói sản phẩm (đựng sản phẩm linh kiện điện tử trong nhà xưởng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON20-13/ Túi nilon 15*50 cm PP dùng để đóng gói sản phẩm (đựng sản phẩm linh kiện điện tử trong nhà xưởng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON20-16/ Túi nilon 20*25 cm PP dùng để đóng gói sản phẩm (đựng sản phẩm linh kiện điện tử trong nhà xưởng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON20-17/ Túi nilon 21*31 cm PP dùng để đóng gói sản phẩm (đựng sản phẩm linh kiện điện tử trong nhà xưởng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON20-18/ Túi nilon 23*50 cm PP dùng để đóng gói sản phẩm (đựng sản phẩm linh kiện điện tử trong nhà xưởng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON20-19/ Túi nilon 25*35 cm PP dùng để đóng gói sản phẩm (đựng sản phẩm linh kiện điện tử trong nhà xưởng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON20-20/ Túi nilon 35*55 cm PP dùng để đóng gói sản phẩm (đựng sản phẩm linh kiện điện tử trong nhà xưởng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON20-21/ Túi nilon 40*60 cm PP dùng để đóng gói sản phẩm (đựng sản phẩm linh kiện điện tử trong nhà xưởng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON20-22/ Túi nilon 15*25 cm PP dùng để đóng gói sản phẩm (đựng sản phẩm linh kiện điện tử trong nhà xưởng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: NYLON20-24/ Túi nilon 18*18 cm PP dùng để đóng gói sản phẩm (đựng sản phẩm linh kiện điện tử trong nhà xưởng). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: O6002002-016627/ Túi ni lông tự phân hủy sinh học màu đen không quai, 120*80cm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: O6002002-016628/ Túi ni lông tự phân hủy sinh học màu đen có quai, 60*35cm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: O6002002-016632/ Túi ni lông tự phân hủy sinh học màu đen có quai, 85*54cm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: O6002002-016634/ Túi ni lông tự phân hủy sinh học màu vàng có quai,105*60cm (Hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 39232990: OCKNL011/ Túi nylong đại (POLYBAG) (dùng để đựng thắt lưng), mới 100%- 33B-00227 (nk)
- Mã HS 39232990: OKBUKURO No.8/ Túi nylon màu trắng dùng để đựng sản phẩm kích thước 0.02x130x250mm (nk)
- Mã HS 39232990: OPN-08-BAG0-550220-00/ Bao PP 22*55 (Hàng dùng đóng hàng xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: OPP M/ Bọc nylon OPP đóng gói sản phẩm OPP M/ Case M CLEAR (nk)
- Mã HS 39232990: OPP/ Bao nhựa (nk)
- Mã HS 39232990: OPP/ Bao nhựa (đóng gói cho hàng xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: OPP/ Bao nhựa (dùng cho gia công) (nk)
- Mã HS 39232990: OPP/ Bao nhựa OPP.(Công ty cam kết nhập khẩu đóng gói sản phẩm gia công xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: OPP/ Túi OPP 020730;02131;02130 (nk)
- Mã HS 39232990: OPP-11/ Túi ni lông bằng plastic dùng để gia công phong bì, không chứa đựng thực phẩm (300mm*450mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: OPP-12/ Túi ni lông bằng plastic dùng để gia công phong bì, không chứa đựng thực phẩm (260mm*380mm); Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: OPP-8/ Túi ni lông bằng plastic dùng để gia công phong bì, không chứa đựng thực phẩm (110mm*190mm);. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: OPP-9/ Túi ni lông bằng plastic dùng để gia công phong bì, không chứa đựng thực phẩm (90mm*180mm). Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: OPS0036/ Bao OPP 285x305 (dùng đóng gói nến) (nk)
- Mã HS 39232990: P0000G8033K00/ Túi nilong đựng kính mũ bảo hiểm xe máy (HANGER BAG, U/CLEAR). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: P0000G8033K01/ Túi nilong đựng kính mũ bảo hiểm xe máy (GIFT BAG, U/CLEAR). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: P0001-TD/ Túi PP (nk)
- Mã HS 39232990: P020/ Bao Nylon/ túi đóng gói (nk)
- Mã HS 39232990: P12/ Túi đựng sản phẩm bằng nhựa (40*47 cm), trọng lượng trung bình 1,7 (+- 0.1) gram/ cái, dùng đóng gói sợi, không nhãn hiệu, mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: P14/ Bao Nylon (dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (NW 1.984,68 KG) (nk)
- Mã HS 39232990: P17/ Túi Poly các loại (chất liệu bằng plastic, khổ 40*60cm) (nk)
- Mã HS 39232990: P20/ Túi poly (túi OPP) (trọng lượng 129kgs)- phụ trợ cho hàng may mặc (nk)
- Mã HS 39232990: P20/ Túi poly-phụ trợ may- kich thước 42cm x27 cm-746.9kgs 50656 chiếc (nk)
- Mã HS 39232990: P20/ Túi PVC, dạng chiếc, KÍCH THƯỚC 30X35CM. HANG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 39232990: P209-000000-300/ PE Bag(80*160MM)/HSC (nk)
- Mã HS 39232990: P209-000000-300/ Túi nhựa PE, kt: 80x160mm (nk)
- Mã HS 39232990: P209-BFR000-000/ Túi đóng gói hàng, bằng nhựa, kt: 260x170mm (nk)
- Mã HS 39232990: P2150/ Bao ni lông (nk)
- Mã HS 39232990: P22/ Túi PVCđểđóng gói SP,12*25,11500pcs;120*120,2000pcs; 5*7,2000pcs;15*22,2000pcs;10*13,10000pcs;14*35,10000pcs;16*32,5000pcs;14*20,5000pcs;15*60,1000pcs;18*40,1000pcs;16*35,14000pcs,hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: P220-AXA000-000/ Túi nhựa (nk)
- Mã HS 39232990: P225043-203/ Túi HD 35x48cm (dùng đóng gói hàng xuất khẩu); hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: P225043-204/ Túi HD 37x48cm (dùng đóng gói hàng xuất khẩu); hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: P225043-205/ Túi HD 40x48cm (dùng đóng gói hàng xuất khẩu); hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: P225043-209/ Túi HD 47x56cm (dùng đóng gói hàng xuất khẩu); hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: P28/ Túi PE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: P29/ Bao Nylon/ Túi đóng gói (nk)
- Mã HS 39232990: P34/ Túi PE, mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: P-600/ Túi dây kéo vinyl- VINYL-ZIPPER BAG [15*13]/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: P-606/ Túi vinyl ziplock Adapter 10*7/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: P-609/ Túi vinyl Zipper/VINYL-ZIPPER BAG/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: P-640/ Túi zip CSI bằng nylon/zipper bag (300 x350 mm).Phục vụ sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: P-661/ Túi vinyl- Vinyl bag (95*185)/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: P-663/ Túi vinyl ziplock (6*5)/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: P-665/ Túi vinyl (BA06/07)/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: P-669/ Túi vinyl (BAS16) (95*185)/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: P-701/ Túi vinyl (BASH21) (95*185)/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: P-706/ Túi vinyl- Vinyl bag/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: P-713/ Túi vinyl nhựa (BA20)- Vinyl bag (90*145)/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: P-716/ Túi vinyl (BA23)- Vinyl bag (90*135)/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: P-726/ Túi vinyl- Vinyl bag (240*200)/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: P-727/ Túi vinyl Zipper- Vinyl-Zipper bag (250*300, 0.05T)/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: P-728/ Túi vinyl- Vinyl bag (240*200)/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: P-732/ Túi vinyl- Vinyl bag (130*200)/Phục vụ cho sản phẩm gia công (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030241/ TÚI NILON 470+(140X2)X730X0.04MM. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030266/ Polybag- Túi nylon, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030370/ Túi Nilon 450x340x0.025mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030372/ Túi Nilon 450x290x0.025mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030376/ Túi Nilon 530x350x0.025mm. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030472/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030473/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030474/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030475/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030482/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030483/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030496/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030497/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030500/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030501/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030502/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030503/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030508/ Polybag- Túi nylon, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030509/ Polybag- Túi nylon, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030518/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030519/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030522/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030523/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030536/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030537/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030538/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030539/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030555/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030568/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030569/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030576/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030577/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030580/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030581/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030582/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030583/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030606/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030607/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030612/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030613/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030620/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030621/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030632/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030633/ Polybag- Túi nilon dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030688/ Polybag- Túi nylon, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: PA03030689/ Polybag- Túi nylon, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: PA69-00055B/ TÚI TĨNH ĐIỆN ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM (nk)
- Mã HS 39232990: PA69-00055C/ TÚI TĨNH ĐIỆN ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM (nk)
- Mã HS 39232990: PA69-00055M/ TÚI ĐỰNG SẢN PHẨM (nk)
- Mã HS 39232990: PABAG23201JMS/ Túi nhựa PA Salmon Bar Pepper Pe/Pa Bag (nk)
- Mã HS 39232990: PackingE002/ Tấm nylon PP 130*30.5cm/ VN (nk)
- Mã HS 39232990: PackingF002/ nylon đóng gói- Cuộn Nylon màu xanh chiều dài 2.35 m (nk)
- Mã HS 39232990: PALLET COVER/ Màng bọc pallet cách nhiệt bằng plastic tráng nhôm (1.2m x 1.2m x 1.3m) dùng đóng gói sản phẩm sản xuất xuất khẩu (nk)
- Mã HS 39232990: PA-NL/ Tấm ni lông (nk)
- Mã HS 39232990: PB/ 0014- Túi nhựa đưng sản phẩm bằng nilon (PB) (nk)
- Mã HS 39232990: PB00118/ TÚI NYLON PEHD CHO TÔ PB00118 422 x 600mm (nk)
- Mã HS 39232990: PB00119/ TÚI NYLON OPP/CPP BỘ DAO, MUỖNG- 1908 PB00119 375 x 110mm (nk)
- Mã HS 39232990: PB-1/ Túi nhựa đựng sản phẩm các loại 441011753X (nk)
- Mã HS 39232990: Pb1/ Túi nylon (dùng để đóng gói hàng hóa xuất khẩu) (nk)
- Mã HS 39232990: PBAG/ Túi Polybag các loại- AEO (nk)
- Mã HS 39232990: PBAG01/ Túi bóng dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu(16(T2)*24.5 Cm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PBAG01/ Túi bóng PE (màng co), dùng để đóng gói hàng xuất khẩu, Trọng lượng: 1.56 KG (nk)
- Mã HS 39232990: PBPC/ Túi ni long để đóng gói sản phẩm may mặc, Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 39232990: PE BAG 45*50/ Túi PE 45x50 cm, chất liệu polyme từ etylen, dùng đóng gói hàng hóa, NSX: CT CPSX Thái Hưng, Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PE plastic bag/ Túi nhựa plastic, kích thước: (03-05)x(2.5-13.5)X(12.5-33)'',dùng để đựng ốc vít. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PE/ Màng co PE, chất liệu nhựa PE,QC: 10*16cm,MỚI 100%(hàng thuộc đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường theo điểm B khoản 3 điều 1 nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14.09.2012) (nk)
- Mã HS 39232990: PE/ Túi P.E (Bao bì dùng để đóng gói sản phẩm xuất khẩu) (14911 Pce 170 Kgs) (nk)
- Mã HS 39232990: PE/ Túi PE (Dùng để đóng hàng xuất khẩu) 520*340*38 mm.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PE/ Túi PE (dùng đóng hàng xuất khẩu), kích thước: 285*260*55 mm.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PE/ túi pe 10*15 hàng mới (nk)
- Mã HS 39232990: PE/ Túi PE 11 x 13 cm, dùng để đóng gói hàng hóa xuất khẩu (Hàng không chịu thuế BVMT theo điều 1 NĐ69/2012/NĐ-CP), mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PE/ Túi PE 11 x 15 cm, dùng để đóng gói hàng hóa xuất khẩu (Hàng không chịu thuế BVMT theo điều 1 NĐ69/2012/NĐ-CP), mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PE/ Túi PE 15 x 17 cm, dùng để đóng gói hàng hóa xuất khẩu (Hàng không chịu thuế BVMT theo điều 1 NĐ69/2012/NĐ-CP), mới 100% (nk)
- Mã HS 39232990: PE/ Túi PE 20 x 20cm, dùng để đóng gói hàng hóa xuất khẩu (Hàng không chịu thuế BVMT theo điều 1 NĐ69/2012/NĐ-CP), mới 100% (nk)
- - Mã HS 39232990: PE/ Túi PE 24 x 24cm, dùng để đóng gói hàng hóa xuất khẩu (Hàng không chịu thuế BVMT theo điều 1 NĐ69/2012/NĐ-CP), mới 100% (nk)


Nguồn: HS Code Dữ liệu hải quan, data xuất nhập khẩu


Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p