Chuyển đến nội dung chính
- - Mã HS 08109094: Trái mãng cầu xiêm (5 kgs/thùng) (xk)
- Mã HS 08109094: Trái mãng cầu xiêm (7 kgs/thùng) (xk)
- Mã HS 08109094: Trái mãng cầu xiêm (8.5 kgs/thùng) (xk)
- Mã HS 08109094: Trái mãng cầu xiêm (8kg/box) (xk)
- Mã HS 08109094: Trái mãng cầu xiêm tươi (xk)
- Mã HS 08109094: TRÁI NA DAI (xk)
- Mã HS 08109094: TRÁI SẤU 500GR, 10KGS/CTN (xk)
- Mã HS 08109099: Bạc hà (xk)
- Mã HS 08109099: BẮP LẮC GIA VỊ (xk)
- Mã HS 08109099: BẮP NẾP NGON SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: BẮP NẾP NON SẤY GIÒN (xk)
- Mã HS 08109099: BẮP NẾP SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: BẮP NẾP SẤY GIÒN (xk)
- Mã HS 08109099: BẮP RANG MUỐI (xk)
- Mã HS 08109099: BÍ ĐAO SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: BÍ ĐAO SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: Bòn bon (xk)
- Mã HS 08109099: BƯỞI SẤY DẺO (xk)
- Mã HS 08109099: C (xk)
- Mã HS 08109099: CÀ NA KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: CAY SA (2 KGS/ THUNG, 2 THUNG 1 KIEN, XUAT XU VIET NAM) (xk)
- Mã HS 08109099: CÂY SẢ (2 KGS/ THÙNG, 2 THÙNG 1 KIỆN, XUẤT XỨ VIỆT NAM) (xk)
- Mã HS 08109099: CAY SA (2KGS/ THUNG, 2 THUNG 1 KIEN, XUAT XU VIET NAM) (xk)
- Mã HS 08109099: CÂY SẢ (2KGS/ THÙNG, 2 THÙNG 1 KIỆN, XUẤT XỨ VIỆT NAM) (xk)
- Mã HS 08109099: CHANH ĐÀO MẬT ONG (xk)
- Mã HS 08109099: Chanh dây (xk)
- Mã HS 08109099: Chanh dây tươi (xk)
- Mã HS 08109099: CHANH MUỐI (xk)
- Mã HS 08109099: CHANH MUỐI ĐƯỜNG (xk)
- Mã HS 08109099: CHANH NGÂM (xk)
- Mã HS 08109099: CHÈ TUYẾT YẾN (xk)
- Mã HS 08109099: Chôm Chôm Nhãn (xk)
- Mã HS 08109099: CHÙM RUỘT SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: chùm ruột sốt đường 540g/túi/ (xk)
- Mã HS 08109099: Chuối cau vàng (xk)
- Mã HS 08109099: Chuối chát (xk)
- Mã HS 08109099: CHUỐI SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: CHUỐI SẤY DẺO (xk)
- Mã HS 08109099: CHUỐI SẤY GIÒN (xk)
- Mã HS 08109099: CHUỐI SẤY MÈ (xk)
- Mã HS 08109099: Chuối sứ (xk)
- Mã HS 08109099: Cơm mít (giống H14) (xk)
- Mã HS 08109099: Cơm sầu riêng (xk)
- Mã HS 08109099: Cơm sầu riêng tươi (xk)
- Mã HS 08109099: Củ kiệu tươi (xk)
- Mã HS 08109099: CÙI BƯỞI SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: ĐÁ ME TẤN LỘC (xk)
- Mã HS 08109099: ĐÁC RIM (xk)
- Mã HS 08109099: ĐÀO KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: ĐÀO SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: ĐẬU HÀ LAN SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: ĐẬU NÀNH (xk)
- Mã HS 08109099: ĐẬU NÀNH HÒA TAN (xk)
- Mã HS 08109099: DÂU SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: DÂU TÂY SẤY DẺO (xk)
- Mã HS 08109099: DÂU TÂY SẤY GIÒN (xk)
- Mã HS 08109099: Đu đủ bào (xk)
- Mã HS 08109099: ĐU ĐỦ SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: ĐU ĐỦ SẤY DẺO (xk)
- Mã HS 08109099: Đu đủ xanh (xk)
- Mã HS 08109099: DƯA CẢI CHUA NGỌT ĐẠI PHÁT 500Gx24 (xk)
- Mã HS 08109099: DƯA LEO SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: DỪA NON SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: DƯA RANG MUỐI (xk)
- Mã HS 08109099: DỪA SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: FROZEN MOMORDICA FRUIT (GẤC, ĐÃ ĐÔNG LẠNH) (NHÃN HIỆU ASROPA, ĐÓNG GÓI: 200GRX20/CARTON) (xk)
- Mã HS 08109099: GỪNG SẤY DẺO (xk)
- Mã HS 08109099: HẠT BỒ MỄ (xk)
- Mã HS 08109099: HẠT ĐÁC (xk)
- Mã HS 08109099: Hạt đậu nành (6.25kg/box) (xk)
- Mã HS 08109099: HẠT ĐƯỜI ƯƠI (xk)
- Mã HS 08109099: HẠT ĐƯỜI ƯƠI KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: HẠT É KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: HẠT KỈ TỬ (xk)
- Mã HS 08109099: HẠT KỶ TỬ (xk)
- Mã HS 08109099: HẠT NHỰA ĐÀO (xk)
- Mã HS 08109099: Hạt sen tươi (xk)
- Mã HS 08109099: HOA HỒI KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: HOA KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: HỒNG KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: HỒNG SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: Khổ qua chẻ (24 x 454g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08109099: Khổ qua chẻ (chẻ ngang) (24 x 454g), Hiệu CON GÀ, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08109099: KHOAI LANG SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: KHOAI LANG SẤY DẺO (xk)
- Mã HS 08109099: KHOAI LANG TÍM SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: KHOAI MÔN SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: KHOAI TÂY SÂY (xk)
- Mã HS 08109099: KIWI DẼO (xk)
- Mã HS 08109099: KỶ TỬ SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: LÁ CÂY GIẢ (xk)
- Mã HS 08109099: LA HÁN QUẢ KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: LA HÁN QUẢ SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: LA HÁN SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: Lá lốt (xk)
- Mã HS 08109099: Lá nha đam (10kg/box) (5kg/box) (xk)
- Mã HS 08109099: LONG NHÃN KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: LONG NHÃN SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: MẬN SẤY DẺO (xk)
- Mã HS 08109099: MÃNG CẦU SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: mãng cầu sấy 300g/túi/ (xk)
- Mã HS 08109099: Mãng cầu xiêm (xk)
- Mã HS 08109099: MẢNG CẦU XIÊM (xk)
- Mã HS 08109099: Măng cụt (xk)
- Mã HS 08109099: MĂNG CỤT SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: ME CAM THẢO (xk)
- Mã HS 08109099: ME ĐƯỜNG (xk)
- Mã HS 08109099: ME MUỐI ỚT (xk)
- Mã HS 08109099: ME RIM HẠT ĐÁC (xk)
- Mã HS 08109099: ME SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: ME THÁI LẮC (xk)
- Mã HS 08109099: ME THÁI LẮC MUỐI ỚT (xk)
- Mã HS 08109099: ME TRỘN MUỐI ỚT (xk)
- Mã HS 08109099: ME XÍ MUỘI (xk)
- Mã HS 08109099: MÍA ĐƯỜNG ĐÔNG LẠNH (xk)
- Mã HS 08109099: MÍA SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: MÍT SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: MÍT SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: MÍT SẤY/ M (xk)
- Mã HS 08109099: MƠ KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: MƠ NGÂM (xk)
- Mã HS 08109099: MƠ SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: MỦ CHÔM (xk)
- Mã HS 08109099: MŨ GÒN KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: MỦ GÒN SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: MŨ TRÔM (xk)
- Mã HS 08109099: MỦ TRÔM (xk)
- Mã HS 08109099: MŨ TRÔM KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: MUỐI Ô MAI (xk)
- Mã HS 08109099: MỨT XOÀI SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: NẤM ĐÔNG CÔ SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: Nha đam tươi (xk)
- Mã HS 08109099: NHÃN KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: NHÃN NHỤC SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: NHÃN SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: NHÃN SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: Nhãn thái (xk)
- Mã HS 08109099: Nhãn tươi (xk)
- Mã HS 08109099: NHO SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: NHỰA ĐÀO (xk)
- Mã HS 08109099: NHỰA ĐÀO KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: NHỰA ĐÀO TUYẾT YẾN (xk)
- Mã HS 08109099: NHỰA TUYẾT LIÊN (xk)
- Mã HS 08109099: NƯỚC MÍA SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: NƯỚC MÍA/ N (xk)
- Mã HS 08109099: NƯỚC RAU MÁ SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: Ô MAI (xk)
- Mã HS 08109099: Ô MAI CÓC XÀO (xk)
- Mã HS 08109099: Ô MAI KHẾ XÀO (xk)
- Mã HS 08109099: Ô MAI MẬN DẺO (xk)
- Mã HS 08109099: Ô MAI MƠ DẺO (xk)
- Mã HS 08109099: Ô MAI MUỐI (xk)
- Mã HS 08109099: Ổi (xk)
- Mã HS 08109099: ỔI SẤY DẺO (xk)
- Mã HS 08109099: PHỔ TAI (xk)
- Mã HS 08109099: QUẢ BỒ HOÀN SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: Quả cóc tươi (20kg/bao) (xk)
- Mã HS 08109099: QUẢ LA HÁN KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: QUẢ QUẤT CẮT LÁT KHÔ- DRIED KUMQUAT HALVES (CITROFORTUNELLA MICROCARPA) PACKING 17x17KG, 4x16KG, 5X15KG, 1X10KG IN NEW CARTONS, PLUS 1 X 13 KG. BATCH TF626 (xk)
- Mã HS 08109099: Quả sấu tươi (xk)
- Mã HS 08109099: Quả sấu(Dracontomelon), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08109099: Quả tắc tươi (xk)
- Mã HS 08109099: QUẢ VẢI ĐÓNG LON (xk)
- Mã HS 08109099: RAU CỦ SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: Rau răm (xk)
- Mã HS 08109099: Rau tiến vua (xk)
- Mã HS 08109099: SAKE CẮT BỐN 1KG, 10KGS/CTN (xk)
- Mã HS 08109099: SÂM BÍ ĐAO (xk)
- Mã HS 08109099: SÂM DỨA (xk)
- Mã HS 08109099: SAPOCHE SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: SAPOCHE SẤY DẺO (xk)
- Mã HS 08109099: SẤU BAO TỬ (xk)
- Mã HS 08109099: SẤU CHUA NGỌT (xk)
- Mã HS 08109099: sấu dầm 560g/túi/ (xk)
- Mã HS 08109099: SẤU NGÂM (xk)
- Mã HS 08109099: SẤU NGÂM ĐƯỜNG (xk)
- Mã HS 08109099: SẤU NGÂM ĐƯỜNG CHUA (xk)
- Mã HS 08109099: Sầu Riêng (xk)
- Mã HS 08109099: Sầu riêng lột (xk)
- Mã HS 08109099: SẦU RIÊNG SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: SẦU RIÊNG SẤY GIÒN (xk)
- Mã HS 08109099: SẦU RIÊNG SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: Sầu riêng trái (xk)
- Mã HS 08109099: SẤU SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: SAY RIM ĐƯỜNG (xk)
- Mã HS 08109099: SAY RIM MUỐI ỚT (xk)
- Mã HS 08109099: SAY SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: SU SU (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 08109099: TẮC SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: TẮC THƠM (xk)
- Mã HS 08109099: TÁO ĐỎ (xk)
- Mã HS 08109099: TÁO ĐỎ KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: TÁO ĐỎ SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: TÁO SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: TÁO SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: THANH LONG (xk)
- Mã HS 08109099: Thanh long ruot trắng (xk)
- Mã HS 08109099: Thanh long ruột trắng (xk)
- Mã HS 08109099: THANH LONG SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: Thanh long trắng (xk)
- Mã HS 08109099: THẬP CẨM SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: Thịt gấc đông lạnh (500g/PA, 12PA/thùng/6kg) (xk)
- Mã HS 08109099: Thịt gấc ly (50 x 170g), Hiệu Captain`s Choice, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08109099: Thịt gấc ly (50 x 6 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08109099: Thịt mãng cầu (24 x 284g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08109099: Thịt mãng cầu (50 x 200g), Hiệu con gà, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08109099: Thịt mãng cầu ly (48 x 10 oz), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08109099: Thịt trái gấc (50x170g) (xk)
- Mã HS 08109099: THƠM SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: THỐT NỐT SẤY DẺO (xk)
- Mã HS 08109099: Trái bắp non (5.6kg/box) (xk)
- Mã HS 08109099: Trái bòn bon (xk)
- Mã HS 08109099: Trái cà pháo (xk)
- Mã HS 08109099: Trái cam tươi (xk)
- Mã HS 08109099: TRÁI CÂY NHÃN ĐÓNG LON (xk)
- Mã HS 08109099: TRÁI CÂY SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: TRÁI CÂY SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: TRÁI CÂY SẤY THẬP CẨM (xk)
- Mã HS 08109099: TRÁI CÂY SẤY/ T/ T (xk)
- Mã HS 08109099: TRÁI CÂY THẬP CẨM SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: TRÁI CÂY VÀ HẠT SẤY KHÔ NẤU CHÈ (xk)
- Mã HS 08109099: Trái chôm chôm (xk)
- Mã HS 08109099: Trái chôm chôm/ VN/ VN (xk)
- Mã HS 08109099: Trái chuối sứ (xk)
- Mã HS 08109099: Trái chuối sứ/ VN/ VN (xk)
- Mã HS 08109099: Trái cóc (xk)
- Mã HS 08109099: TRÁI CÓC (AMBARELLA) (xk)
- Mã HS 08109099: Trái cóc non (xk)
- Mã HS 08109099: Trái cóc tươi (xk)
- Mã HS 08109099: Trái Cóc tươi (Spondias cythera) (xk)
- Mã HS 08109099: trái cóc xanh (xk)
- Mã HS 08109099: Trái cóc xanh (Kedondong). mới 100% (xk)
- Mã HS 08109099: Trái đậu nành (6.25kg/box) (xk)
- Mã HS 08109099: Trái dừa tươi (xk)
- Mã HS 08109099: Trái dừa tươi gọt vỏ (xk)
- Mã HS 08109099: Trái gấc (Gac fruit). mới 100% (xk)
- Mã HS 08109099: Trái gấc (Semen Momordicae) (xk)
- Mã HS 08109099: Trái khổ qua (xk)
- Mã HS 08109099: Trái mận (xk)
- Mã HS 08109099: Trái mận (5 kgs/thùng) (xk)
- Mã HS 08109099: Trái mận đỏ 3.3kg/box) (xk)
- Mã HS 08109099: Trái mận tươi (xk)
- Mã HS 08109099: Trái mãng cầu dai (4.5kg/box) (xk)
- Mã HS 08109099: TRÁI MÃNG CẦU DAI TƯƠI (xk)
- Mã HS 08109099: Trái mãng cầu na (xk)
- Mã HS 08109099: Trái mãng cầu xiêm (xk)
- Mã HS 08109099: Trái mãng cầu xiêm (8kg/box) (xk)
- Mã HS 08109099: TRÁI MÃNG CẦU XIÊM TƯƠI (xk)
- Mã HS 08109099: Trái măng cụt (2kg/box) (xk)
- Mã HS 08109099: Trái mít thái (xk)
- Mã HS 08109099: Trái mít thái/ VN/ VN (xk)
- Mã HS 08109099: Trái mít tươi (xk)
- Mã HS 08109099: Trái Mướp hương (xk)
- Mã HS 08109099: Trái nhãn (xk)
- Mã HS 08109099: Trái nhãn/ VN/ VN (xk)
- Mã HS 08109099: Trái ổi (xk)
- Mã HS 08109099: Trái ớt hiểm đỏ (5kg/box) (3.7kg/box) (xk)
- Mã HS 08109099: Trái ớt hiểm xanh (5kg/box) (1.2kg/box (xk)
- Mã HS 08109099: Trái ớt xanh nhí (5kg/box) (xk)
- Mã HS 08109099: Trái sapoche (xk)
- Mã HS 08109099: Trái Sa-pô-chê (xk)
- Mã HS 08109099: Trái sapoche/ VN/ VN (xk)
- Mã HS 08109099: TRÁI SAPOCHEI TƯƠI (xk)
- Mã HS 08109099: Trái sầu riêng (xk)
- Mã HS 08109099: Trái sầu riêng/ VN/ VN (xk)
- Mã HS 08109099: TRÁI SAY SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: Trái sơ ri tươi(Malpighia glabra L.) (xk)
- Mã HS 08109099: Trái tắc (xk)
- Mã HS 08109099: Trái táo ta (xk)
- Mã HS 08109099: Trái táo ta/ VN/ VN (xk)
- Mã HS 08109099: Trái thanh long (xk)
- Mã HS 08109099: Trái thanh long ruột đỏ (giống H14) (xk)
- Mã HS 08109099: Trái thanh long/ VN/ VN (xk)
- Mã HS 08109099: Trái vải (xk)
- Mã HS 08109099: Trái vải tươi (xk)
- Mã HS 08109099: Trái vải tươi/ VN (Hàng mẫu) (xk)
- Mã HS 08109099: Trái vú sữa (xk)
- Mã HS 08109099: Trái vú sữa (12kg/box) (xk)
- Mã HS 08109099: TRÁI VÚ SỮA (32 LBS/PKG) (xk)
- Mã HS 08109099: Trái vú sữa (Star apple). mới 100% (xk)
- Mã HS 08109099: Trái xoài (xk)
- Mã HS 08109099: Trái xoài non (xk)
- Mã HS 08109099: TUYẾT YÊN (xk)
- Mã HS 08109099: Vải thiều (xk)
- Mã HS 08109099: VỎ BƯỞI SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: VỎ BƯỞI SẤY DẺO (xk)
- Mã HS 08109099: XÍ MUỘI KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: XÍ MUỘI MIX (xk)
- Mã HS 08109099: Xoài cát hòa lộc (xk)
- Mã HS 08109099: Xoài chua (xk)
- Mã HS 08109099: Xoài chùm (xk)
- Mã HS 08109099: XOÀI KHÔ (xk)
- Mã HS 08109099: XOÀI NGÂM (xk)
- Mã HS 08109099: XOÀI SẤY (xk)
- Mã HS 08109099: XOÀI SẤY DẺO (xk)
- Mã HS 08109099: Xoài Xanh (xk)
- Mã HS 08109099: Xoài xanh chua (xk)
- Mã HS 08111000: Qủa dâu đông lạnh. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08111000: Quả dâu tây đông lạnh (10 kg/1 carton- 2400 carton), hàng mới qua sơ chế thông thường (bảo quản lạnh) và làm sạch, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08112000: LCDO-D/ Lý chua đỏ đông lạnh (555601 Red currant IQF)- Nguyên liệu dùng để chế biến sản xuất thực phẩm. (nk)
- Mã HS 08112000: Lý chua đen đông lạnh (545700 Blackcurrant IQF)- đã qua sơ chế, đông lạnh (-18oC). Nguyên liệu dùng để chế biến sản xuất thực phẩm. (nk)
- Mã HS 08112000: Quả việt quất đông lạnh. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08119000: BS-D/ Boysenberry đông lạnh (545500 Boysenberry BQF)- Nguyên liệu dùng để chế biến sản xuất thực phẩm. (nk)
- Mã HS 08119000: Đào cắt lát đông lạnh (IQF Peach dice)- đã qua sơ chế, đông lạnh (-18oC). (nk)
- Mã HS 08119000: DAO-D/ Đào cắt lát đông lạnh (IQF Peach dice)- đã qua sơ chế, đông lạnh (-18oC). (nk)
- Mã HS 08119000: Kiwi cắt miếng đông lạnh (IQF Kiwi Dice)- đã qua sơ chế, đông lạnh (-18oC). (nk)
- Mã HS 08119000: Quả chanh dây đã được tách vỏ cấp đông (hàng đóng thùng đồng nhất, N.W: 40kg/thùng) (nk)
- Mã HS 08119000: Quả Đào cắt miếng vuông loại A, đông lạnh ở-18 độ C (SP trồng trọt chưa qua chế biến) dùng làm nguyên liệu SX mứt. (DN cam kết hàng NK phục vụ SX nội bộ, không tiêu thụ tại thị trường trong nước) (nk)
- Mã HS 08119000: QUẢ ĐÀO ĐÔNG LẠNH (NGUYÊN LIỆU DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỨT)- FROZEN PEACH HALVES (10KG/CARTON) (nk)
- Mã HS 08119000: Qủa đào đông lạnh. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08119000: Quả kiwi đông lạnh loại cắt lát (10mm). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08119000: Qủa Lê đông lạnh. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08119000: Quả lý chua đen, đông lạnh ở-18 độ C (SP trồng trọt chưa qua chế biến) dùng làm nguyên liệu SX mứt. (DN cam kết hàng NK phục vụ SX nội bộ, không tiêu thụ tại thị trường trong nước) (nk)
- Mã HS 08119000: Quả vải,đông lạnh ở-18 độ C (SP trồng trọt chưa qua chế biến) dùng làm nguyên liệu SX mứt. (DN cam kết hàng NK phục vụ SX nội bộ, không tiêu thụ tại thị trường trong nước) (nk)
- Mã HS 08119000: QUẢ VIỆT QUẤT ĐÔNG LẠNH (NGUYÊN LIỆU DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỨT)- IQF BLUEBERRY (10KG/CARTON) (nk)
- Mã HS 08119000: Qủa việt quất đông lạnh. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08119000: Trái cây trộn đông lạnh (Xoài 34%, Thanh long 33%, Đu đủ 33%) (Đóng gói: 1kg/túi*10 túi/10kg/thùng). Hàng nhập trả về theo TKXK số 302842255350 (29.10.2019) (nk)
- Mã HS 08119000: Việt quất đông lạnh (555100 Billberry IQF)- đã qua sơ chế, đông lạnh (-18oC), Nguyên liệu dùng để chế biến sản xuất thực phẩm. (nk)
- Mã HS 08119000: VQ-Đ/ Việt quất đông lạnh (555100 Billberry IQF)- đã qua sơ chế, đông lạnh (-18oC), Nguyên liệu dùng để chế biến sản xuất thực phẩm. (nk)
- Mã HS 08119000: Bơ nghiền đông lạnh, đóng gói:10kg/thùng, số lượng: 800 thùng (xk)
- Mã HS 08119000: Bơ thịt quả đông lạnh (xk)
- Mã HS 08119000: Chanh cắt lát cấp đông IQF, loại 1 Size 4-6cm (NW: 10kgs/Thùng). Tổng cộng: 1000 Thùng (xk)
- Mã HS 08119000: Chanh cắt lát đông IQF (10 kg/thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Chanh có hạt cắt 1/6 đông lạnh (10kg/thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Chanh dây đông lạnh (10kgs/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Chanh dây đông lạnh đóng bịch 18kg/ kiện, sản xuất Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Chanh dây đông lạnh, đã đóng chai, 1kg/chai, hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Chanh dây đông lạnh. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Chanh dây đóng viên đông lạnh (xk)
- Mã HS 08119000: Chanh dây hạt nước đông lạnh (Đóng gói: 10kg/túi*20kg/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Chanh dây nguyên trái cấp đông (10 Kgs/ Thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: CHANH DÂY NƯỚC CÓ HẠT ĐÔNG LẠNH (xk)
- Mã HS 08119000: Chanh dây viên đông lạnh dạng miếng vuông (đóng trong thùng carton 10kg tịnh) (xk)
- Mã HS 08119000: CHANH KHÔNG HẠT CẤP ĐÔNG (PACKING: NW 1 KG/ PE BAG, 10 BAGS/CARTON)- TÊN KHOA HỌC: Citrus latifolia (xk)
- Mã HS 08119000: Chanh không hạt cắt lát đông lạnh (10kg/thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Chôm chôm đông lạnh (15 kg/thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Chôm chôm đông lạnh. Hàng mới (FOC). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Chôm chôm nguyên trái cấp đông (10Kgs/Thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: CHUỐI CẤP ĐÔNG (PACKING: NW3 KG/TÚI, 3 TÚI/THÙNG)- TÊN KHOA HỌC: Musa sp. (xk)
- Mã HS 08119000: Chuối cắt đông lạnh (xk)
- Mã HS 08119000: Chuối cắt lát đông IQF (10kg/thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Chuối đông lạnh (12kg/thùng), Việt Nam sản xuất, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Chuối đông lạnh 12kg/thùng (xk)
- Mã HS 08119000: Chuối đông lạnh cắt 10 x 10mm(10kg/carton,504 thùng) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Chuối đông lạnh. Hàng đóng trong thùng carton, mỗi thùng có 20 bịch, 500 gam/bịch, 10 kg/thùng (xk)
- Mã HS 08119000: Chuối già cắt khoanh đông lạnh. (Đóng gói: 10kg/tui/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: CHUỐI GIÀ NẤU 1KG, 10KGS/CTN (xk)
- Mã HS 08119000: Chuối hấp cắt miếng (15 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-500g x 30 (xk)
- Mã HS 08119000: CHUỐI MỎ QUẠ CẮT 1KG, 5KGS/CTN (xk)
- Mã HS 08119000: Chuối sáp đông lạnh. Hàng đóng trong thùng carton, mỗi thùng có 20 bịch, 700 gam/bịch, 14 kg/thùng (xk)
- Mã HS 08119000: CHUỐI SÁP HẤP CẮT LÁT ĐÔNG LẠNH (xk)
- Mã HS 08119000: CHUÔI SAP LUÔC BO VO ĐÔNG LANH (xk)
- Mã HS 08119000: Chuối sứ đông lạnh (1 thùng/10Kgs) (xk)
- Mã HS 08119000: CHUỐI SỨ LỘT VỎ 500GR, 10KGS/CTN (xk)
- Mã HS 08119000: Chuối Xiêm đông lạnh hiệu CHEF'S SELECTED (đóng gói 454g x 20 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: CHUÔI XIÊM LÔT VO ĐÔNG LANH (xk)
- Mã HS 08119000: CHUỐI XIÊM LUỘC BỎ VÕ ĐÔNG LẠNH (xk)
- Mã HS 08119000: Cơm dừa bào sợi đông lạnh (3.396kg/thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Cơm dừa cắt khúc đông lạnh- Sample of IQF Coconut meat chunk for lab test purpose (xk)
- Mã HS 08119000: Cơm dừa cắt miếng đông lạnh (10.88kg/thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Cơm dừa cắt vuông đông lạnh (10kg/thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Cơm dừa đông lạnh loại A (4 túi x5kg/thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: CƠM SẦU RIÊNG ĐÔNG LẠNH- FROZEN DURIAN (xk)
- Mã HS 08119000: ĐU ĐU BAO SỢI ĐÔNG LANH (xk)
- Mã HS 08119000: ĐU ĐỦ BÀO SỢI ĐÔNG LẠNH (xk)
- Mã HS 08119000: Đu đủ cắt hạt đông lạnh (xk)
- Mã HS 08119000: Đu đủ cắt khúc đông lạnh (xk)
- Mã HS 08119000: ĐU ĐU CĂT LAT ĐÔNG LANH (xk)
- Mã HS 08119000: Đu đủ cắt miếng đông lạnh (15 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-500g x 30 (xk)
- Mã HS 08119000: ĐU ĐỦ ĐỎ CẤP ĐÔNG (PACKING: NW10 KG/TÚI/THÙNG) (xk)
- Mã HS 08119000: Đu đủ đông lạnh cắt 25x25mm(10kg/carton, 1100 thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Đu đủ đông lạnh. Hàng mẫu (FOC). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Đu đủ mỏ vịt đông lạnh (1 thùng/10Kgs) (xk)
- Mã HS 08119000: Đu đủ sợi đông lạnh (10 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-500g x 20 (xk)
- Mã HS 08119000: Đu đủ xanh bào sợi đông lạnh, 9kg/ thùng, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Đu đủ xanh cắt lát (13.62 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-30Pktsx454G (xk)
- Mã HS 08119000: DỪA BÀO SỢI ĐÔNG LẠNH (xk)
- Mã HS 08119000: Dứa cắt miếng đông lạnh (10 kg/bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Dừa đông lạnh cắt 15x15mm, có mài nâu(10kg/carton, 200 thùng) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Dừa đông lạnh cắt 20x25mm, có mài nâu, (10kg/thùng, 2010 thùng) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Dưa hấu đông lạnh cắt 20x20mm (10kg/cartons, 2400 thùng)hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Dứa khúc ĐL, cắt 1/8, nhãn hiệu: sue yin, nhà sản xuất: Cty CPTPXK Đồng Giao, đóng gói 340gr/túi x18 túi/carton, thành phần 100% dứa, dùng làm thực phẩm (xk)
- Mã HS 08119000: Dứa khúc Queen, cắt 1/8, nhãn hiệu: Sue Yin, nhà sản xuất: CTY CPTPXK Đồng Giao, đóng gói 340gram/ túi x 18 túi/ carton, thành phần 100% dứa, dùng làm thực phẩm (xk)
- Mã HS 08119000: Dứa miếng nhỏ đông lạnh đóng thùng 10kg. Sản xuất tại Cty CPTPXK Đồng Giao, nhãn hiệu NATURA. Hàng dùng làm thực phẩm, mới 100% dứa. (xk)
- Mã HS 08119000: Dừa nhuyễn đông lạnh (1 thùng/10Kgs) (xk)
- Mã HS 08119000: Dừa sợi đông lạnh (1 thùng/10Kgs) (xk)
- Mã HS 08119000: Dừa sợi non đông lạnh (1 thùng/10Kgs) (xk)
- Mã HS 08119000: FROZEN DURIAN (SẦU RIÊNG, CÓ HẠT, ĐÔNG LẠNH) (ĐÓNG GÓI: 300G X 20BOX/CARTON; NHÃN HIỆU: PLANETS PRIDE) (xk)
- Mã HS 08119000: FROZEN GOLDPOLY JACKFRUIT (MÍT NGHỆ, ĐÃ ĐÔNG LẠNH) (NHÃN HIỆU SUNNY, ĐÓNG GÓI 400GX20/CARTON) / VN (xk)
- Mã HS 08119000: FROZEN JACKFRUIT (MÍT, ĐÃ ĐÔNG LẠNH) (NHÃN HIỆU SUNNY, ĐÓNG GÓI 700GX10/CARTON) / VN (xk)
- Mã HS 08119000: FROZEN SOURSOP CUP(MÃNG CẦU LY, ĐÃ ĐÔNG LẠNH) (NHÃN HIỆU SUNNY, ĐÓNG GÓI 300GX20/CARTON) (xk)
- Mã HS 08119000: Gấc xay nhuyễn đông lạnh,1 túi 20 ký 443 túi, mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Hỗn hợp trái cây cắt khúc đông lạnh- IQF MIX FRUITS (xk)
- Mã HS 08119000: Hỗn hợp trái cây đông lạnh- INDIVIDUALLY QUICK FROZEN MIXED FRUITS (xk)
- Mã HS 08119000: Kem xoài (1.6kg/thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Khổ qua cắt khúc đông lạnh (500gr/bag, 24bag/ctn, 12kg/ctn, số lượng: 120ctns) (xk)
- Mã HS 08119000: Khóm cắt miếng tròn 1/12 trái đông lạnh (G.W: 10,5 KGS/CTNS; N.W: 10 KGS/CTN) (xk)
- Mã HS 08119000: Khóm đông lạnh. Hàng mẫu (FOC). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Khóm làm sạch cắt đông lạnh (xk)
- Mã HS 08119000: LÁ CHUỐI ĐÔNG LẠNH (xk)
- Mã HS 08119000: Lá chuối đông lạnh, 11 kg/ thùng, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Lá dong đông lạnh, 6 kg/ thùng, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: MÃNG CẦU (48 X 11 OZ) (xk)
- Mã HS 08119000: Mãng cầu đông lạnh (1 thùng/9Kgs) (xk)
- Mã HS 08119000: Mãng cầu không đường đông lạnh (1 thùng/9Kgs) (xk)
- Mã HS 08119000: Me nấu canh Chee's 500gr x 24 (xk)
- Mã HS 08119000: me rim với thốt nốt, chùm ruột (0.9kg/hộp), nsx: Jasmine Ly/ (xk)
- Mã HS 08119000: Mít (10 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-50Traysx200G (xk)
- Mã HS 08119000: Mít (4.8 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-24Traysx200G (xk)
- Mã HS 08119000: Mít bóc múi đông lạnh- Frozen Jackfruit 250gr/pack, 40 packets/ctn, mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Mít cắt khúc đông lạnh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Mít đông lạnh (1 thùng/10Kgs) (xk)
- Mã HS 08119000: Mít đông lạnh (12 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-400g x 30 (xk)
- Mã HS 08119000: Mít đông lạnh (15 kg/thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: MÍT ĐÔNG LẠNH (ĐÓNG GÓI: 6KGS/THÙNG) (xk)
- Mã HS 08119000: Mít đông lạnh ướp đá khô, 3 kg/ bịch,(2 bịch/cartons) nhà sx Cty Rau quả Tiền Giang, mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Mít không hạt đông lạnh. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Mít múi đông lạnh (IQF Organic Rippened Jackfruit Pieces) (xk)
- Mã HS 08119000: MÍT NGHỆ (40 X 300 GR) (xk)
- Mã HS 08119000: Mít nghệ tách hạt đông lạnh, 11 kg/ thùng, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: mít non (thịt mít bỏ vỏ) đông lạnh,đóng gói:454g/túi, số lượng:55 thùng (xk)
- Mã HS 08119000: Múi quả mít đông lạnh (20Lbs/thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Nhãn đông lạnh. Hàng mới (FOC). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Nước chanh dây có hạt cấp đông (10Kgs/Thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Nước chanh dây không hạt cấp đông (180kg/02 pe/drum) (xk)
- Mã HS 08119000: Ổi đỏ đông lạnh. Hàng mới (FOC). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Ổi trắng đông lạnh. Hàng mới (FOC). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Quả chanh dây cắt đôi đông lạnh (xk)
- Mã HS 08119000: Quả chanh dây đông lạnh-18 độ C_ Frozen passion fruits, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Quả hồng xiêm (Sa pô chê) cắt miếng đông lạnh (31.5Lbs/thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Quả nhãn đông lạnh (15 kg/thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Quả ổi nghiền đông lạnh chưa qua quá trình đun nấu, chưa thêm đường và chất tạo ngọt khác Code LVDM: JUGUA0702, 165 kg/thùng. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Quất đông lạnh 10kg/thùng (xk)
- Mã HS 08119000: Ruột quả chanh dây đông lạnh-18 độ C_ Frozen passion fruits puree, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Ruột quả sầu riêng đông lạnh, 18kg/ thùng, (6x3kg/túi)/thùng, NSX Công ty TNHH MTV MSH FRUITS INTERTRADE. Mới 100%. (xk)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng (ruột trái sầu riêng đông lạnh), hàng mới 100% VN (xk)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng bóc múi đông lạnh- Frozen Durian flesh with seeds 500gr/pack, 20 packets/ctn, mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: SẦU RIÊNG ĐÔNG LẠNH (xk)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng đông lạnh (15 kg/thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng đông lạnh (đóng thùng carton, 18kgs/thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng đông lạnh (tách vỏ, có hạt, cấp đông-18 độ) (18 kgs/ctn) (xk)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng đông lạnh với hạt Loại: RI6 Đóng gói: 400 gram x24 pks/ hộp (xk)
- Mã HS 08119000: SẦU RIỆNG ĐÔNG LẠNH XK, Đã bỏ vỏ và hạt. (35 LBS/ CTNS) (xk)
- Mã HS 08119000: SẦU RIÊNG ĐÔNG LẠNH XUẤT KHẨU- Đã bỏ võ và hạt. (35 LBS/ CTNS) (xk)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng đông lạnh. Hàng đóng trong thùng carton, mỗi thùng có 30 khay, 300 g/khay, 9 kg/thùng (xk)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng múi cấp đông, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng nguyên chất đông lạnh. Loại: Toàn bộ trái cây Ri6 Đóng gói: 1 vi/ túi lưới màu vàng 12 kg/ hộp carton (xk)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng nguyên trái đông lạnh (khối lượng tịnh: 12.5 kgs/ thùng- khối lượng cả bì: 13.6 kgs/ thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng Ri6 nguyên trái (10 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-3-4pcs/10kg/ctn (xk)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng tách múi có hạt (20kg/thùng) loại B,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Sầu riêng tách múi không hạt (18kg/thùng) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Say rim đường trộn muối ớt (800G/hộp), nsx: Ha Mi/ (xk)
- Mã HS 08119000: Thanh long cắt hạt đông lạnh (xk)
- Mã HS 08119000: THANH LONG ĐỎ CẤP ĐÔNG (PACKING: NW 454G/TÚI, 12 TÚI/THÙNG)- TÊN KHOA HỌC: Hylocereus polyrhizus (xk)
- Mã HS 08119000: Thanh long đỏ cắt 15x15mm đông lạnh (giống H14) (xk)
- Mã HS 08119000: Thanh long đỏ cắt khúc đông lạnh- Sample of IQF Red dragon fruit 20x20mm for lab test purpose (xk)
- Mã HS 08119000: Thanh long đỏ đông lạnh. Hàng mới (FOC). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Thanh long đông lạnh. Hàng mẫu (FOC). Hàng mẫu100% (xk)
- Mã HS 08119000: Thanh long trắng đông lạnh. Hàng mới (FOC). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Thịt sầu riêng đông lạnh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Thịt trái gấc đông lạnh (200gr/bag, 50bag/ctn, 10kg/ctn, số lượng: 49ctns) (xk)
- Mã HS 08119000: Thơm đông lạnh cắt 10 x 10mm(10kg/carton,1536 thùng) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Trái cây hỗn hợp (đu đủ, xoài, thanh long) đông lạnh. Hàng mẫu (FOC). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Trái cây hỗn hợp (xoài, đu đủ, thanh long) cắt khúc 25x25 (+5mm) đông lạnh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: TRÁI CÂY HỖN HỢP 5 THÀNH PHẦN CẤP ĐÔNG (30% XOÀI, 15% THANH LONG TRẮNG, 20% ĐU ĐỦ, 20% KHÓM, 15% CHANH DÂY. PACKING: NW 1 KG/TÚI, 10 TÚI/ THÙNG) (xk)
- Mã HS 08119000: Trái cây hỗn hợp đông lạnh (gôm: 34% xoài chunk 20x20mm.33% đu đủ chunk 20x20mm.33% khóm căt 1/12). (đóng trong túi PE trong thùng cartons 10kg tịnh) (xk)
- Mã HS 08119000: Trái tắc đông lạnh (15 kg/thùng), mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Trái vải đông lạnh (Frozen IQF LYCHEE) (xk)
- Mã HS 08119000: Vải cùi đông lạnh, đóng 10kg/ carton, nhãn hiệu Crop, nhà sản xuất công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng giao, thành phần 100% vải, dùng làm thực phẩm (xk)
- Mã HS 08119000: Vải đông lạnh, nhà sản xuất: Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Xuất Khẩu Đồng Giao, đóng 500 g/ túi, đóng 20 túi/ carton, thành phần: 100% vải, dùng làm thực phẩm (xk)
- Mã HS 08119000: Vải nguyên cùi đông lạnh, đóng gói 10kg/carton, 2000 cartons/20 pallets. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Vải quả đông lạnh, đóng 500g/ túi, đóng 20 túi/ carton, nhãn hiệu Life Foods, nhà sản xuất: Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, thành phần: 100% vải, dùng làm thực phẩm (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài bổ đôi đông lạnh. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cát chu cắt đôi đông lạnh (10kg/carton), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cát chu cắt hạt đông lạnh (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cát chu cắt khúc 20x20mm đông lạnh, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt dạng xí ngầu đông lạnh (01 KG/BAG x 10 BAGS/CARTON 10 KGS/CARTON). (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt đông lạnh (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt hạt lựu đông lạnh (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài Cát Hòa Lộc cắt khúc đông lạnh 25x25mm. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt khúc 20x20mm đông lạnh. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: XOÀI CẮT KHÚC CẤP ĐÔNG (PACKING: N.W 10 KG/TÚI/THÙNG)- TÊN KHOA HỌC: Mangifera indica (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt khúc đông lạnh (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt má đông lạnh (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt miếng 2.5cm đông lạnh (1 thùng/12Kgs) (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt miếng 20mm đông lạnh PACKED 10KG CARTON (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt miếng 20x20 đông lạnh (5x2kg/carton) (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt miếng 20x20 MM đông lạnh IQF (10 kgs bag/carton) (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt miếng dạng thanh size 20x20mm (G.W: 10,5 KGS/CTNS; N.W: 10 KGS/CTN) (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt miếng đông lạnh (G.W: 10.5 KGS/CARTON; N.W: 10 KGS/CARTON, 01 KG/BAG x 10 BAGS/CARTON). (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt miếng size 50 grams (G.W: 5.5 KGS/CTN; N.W: 5 KGS/CTN; đóng gói 1 KG/BAG x 5 BAGS/CTN). (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt miếng size 60 grams (G.W: 5.5 KGS/CTN; N.W: 5 KGS/CTN; đóng gói 1 KG/BAG x 5 BAGS/CTN). (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt vuông đông lạnh (10kg/thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài cắt xí ngầu đông IQF (10kg/thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài chu đông lạnh. Hàng mẫu (FOC). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài đông IQF (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài đông lạnh (1 thùng/10Kgs) (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài đông lạnh (Frozen Mango (10x1kg/carton)) (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài đông lạnh (IQF Mango (product name: sweet mango, packing: 10kgs (PE bag in carton))) (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài đông lạnh cắt 10 x 10mm(10kg/carton, 1880 thùng) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài đông lạnh cắt 10x10MM (10kg/thùng, 1880 thùng) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài đông lạnh cắt 25x25mm(10kg/carton, 1100 thùng) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài đông lạnh cắt miếng size 20x20 mm (FROZEN MANGO DICE) (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài keo cắt hạt lựu đông lạnh (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài Keo cắt khúc đông lạnh hiệu BA CÂY TRE (đóng gói 908g x 10 gói/ thùng) (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài keo cắt miếng 10X10MM đông lạnh IQF (10 kgs bag/carton) (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài keo đông lạnh cắt 10x10MM (2kg/thùng, 1 thùng) hàng mẫu không có giá trị thanh toán.hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài keo đông lạnh. Hàng mẫu (FOC). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài má cắt đôi đông lạnh (Đóng gói: 10kg/tui/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: XOAI MA ĐÔNG LANH (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài má đông lạnh (1 thùng/10Kgs) (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài má đông lạnh (10kg/thùng, 2000 thùng) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài má hút chân không đông lạnh (Đóng gói: 500g/ túi * 20 túi/ 10kg/thùng) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài má xiên que đông lạnh (xk)
- Mã HS 08119000: Xoài xiên que đông lạnh (xk)
- Mã HS 08129090: MƠ MUỐI SHIN SHIN AJI UME 1 KG 1 X 6 PCS./CTN (nk)
- Mã HS 08129090: Bơ xay đông lạnh, khối lượng tịnh 25kg/bao, tổng số lượng 15 bao, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08129090: Chanh muối (hiệu Cô gái) 14 OZ x 24 Hủ/Thùng (xk)
- Mã HS 08129090: Chanh muối đông lạnh (12.5kg/thùng).Hàng mới 100%,xuất xứ Việt nam (xk)
- Mã HS 08129090: CHÔM CHÔM ƯỚP ĐƯỜNG 34 KG MỘT GIỎ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 08129090: Mơ tươi đã qua sơ chế bằng cách rửa nước muối và phơi sấy, 12kg/hộp. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 08129090: Ổi xay đông lạnh, khối lượng tinh 10kg/cartons, tổng số lượng 47 cartons, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08129090: Tắc muối đông lạnh (12.5kg/thùng).Hàng mới 100%,xuất xứ Việt nam (xk)
- Mã HS 08129090: Vỏ chanh dây tươi làm sạch đóng trong bao dùng để chế biến thực phẩm. QUY CÁCH: 1bao/15KG (FROZEN PASSION FRUIT EMBRYO) (xk)
- Mã HS 08129090: Xí muội muối đông lạnh (12.5kg/thùng).Hàng mới 100%,xuất xứ Việt nam (xk)
- Mã HS 08129090: XOÀI ƯỚP ĐƯỜNG 34 KG MỘT GIỎ HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 08129090: Xoài xay đông lạnh, khối lượng tịnh 25kg/bao, tổng số lượng 132 bao, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08131000: Mơ khô Whitworth Golden Malatya Apricots hiệu Whitworth (sấy khô, chế biến và đóng trong bao bì kín ghi nhãn) (140gx7Bag/case)- Whitworth Golden Malatya Apricots 140g. HSD: 31/01/2021 (UNKTHÙNG) (nk)
- Mã HS 08131000: Nhân hạt mơ khô, tên khoa học,Prunus armeniaca, dùng làm trà,hàng đã qua sơ chế thông thường làm sạch phơi khô,không phù hợp để gieo trồng,không dùng làm dược liệu, không thuộc danh mục cities. (nk)
- Mã HS 08131000: Quả Mơ sấy Bakalland, đóng gói 200g, nhà sản xuất: BAKALLAND S.A POLAND, mới qua sơ chế thông thường, chưa qua chế biến. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08131000: Quả mơ sấy khô (KH: Prunus armeniaca), chưa qua chế biến, dùng làm thực phẩm để đun nuớc uống,ăn chưa qua tẩm ướp, hàng mới 100%, không nằm trong danh mục CITES (nk)
- Mã HS 08131000: Mơ muối phơi khô, 568 carton, 18kg/ carton;; hàng mới xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 08132000: Mận khô Chile (chưa chế biến, chưa đóng gói bán lẻ), 10kgs/bao. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08132000: Mận khô Whitworth Chilean Orchard Prunes hiệu Whitworth (sấy khô, chế biến và đóng trong bao bì kín ghi nhãn) (210gx7Bag/case)- Whitworths Chilean Orchard Prunes 210g. HSD: 31/12/2020 (UNKTHÙNG) (nk)
- Mã HS 08132000: MKDZ-01/ Quả mận đỏ khô (Dried plums), tên khoa học: Prunus domestica, chưa qua sơ chế, chưa được tẩm ướp gia vị, mới 100% (nk)
- Mã HS 08132000: Quả Mận sấy Bakalland, đóng gói 200g, nhà sản xuất: BAKALLAND S.A POLAND, mới qua sơ chế thông thường, chưa qua chế biến. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08132000: Mận đỏ (10kg/thùng) (xk)
- Mã HS 08132000: Mận đỏ (5kg/thùng) (xk)
- Mã HS 08132000: Mận đỏ (7kg/thùng) (xk)
- Mã HS 08133000: Snacks táo sấy hữu cơ Bellamy's Organic- Bellamy's Organic Apple Snacks, qui cách 6x20g, Batch No 01420 (nk)
- Mã HS 08133000: Táo 100% khô- FRUNACK APPLE DRIED CHIP (20gram/gói), thương hiệu FRUNACK, NSX: công ty CP Jejufarmpuls, HSD: 2021, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08133000: Táo đen khô (BLACK DATES), mới qua sơ chế thông thường, sấy khô, chưa qua chế biến tẩm ướp (10kg/Ctn). (nk)
- Mã HS 08133000: Táo đỏ khô (RED DATES), mới qua sơ chế thông thường, sấy khô, chưa qua chế biến tẩm ướp (10kg/Ctn). (nk)
- Mã HS 08133000: TÁO SẤY KHÔ, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 1311/TTR-ĐTTHCPN/22.JUN.2020, TK XUẤT 303213505510/H21/08.MAY.2020 (nk)
- Mã HS 08133000: Táo ta (táo nhân) sấy khô (KH: Semen zizyphi jujubae), chưa qua chế biến, dùng làm thực phẩm để đun nuớc uống,ăn chưa qua tẩm ướp, hàng mới 100%, không nằm trong danh mục CITES (nk)
- Mã HS 08133000: Táo tào/ (xk)
- Mã HS 08134010: Qủa nhãn khô (hàng chỉ sấy khô, chưa qua chế biến, được đóng thành bao, dùng làm thực phẩm, tổng: 1054 bao) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08134010: Qủa nhãn khô (Không dùng làm dược liệu,chưa bóc vỏ,chưa bỏ hạt, TL tịnh 15.8 kg/bao,TL cả bì 16 kg/bao) (nk)
- Mã HS 08134020: Me bóc vỏ, không tẩm ướp, chưa qua chế biến. Xuất xứ Ấn Độ. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08134020: me chua bóc vỏ còn hạt chưa chế biến. Quy cách đóng gói 1 bao 50kg Gross (nk)
- Mã HS 08134020: ME CHUA BÓC VỎ ĐÓNG GÓI 50KG/BAO (nk)
- Mã HS 08134020: Me ngọt, chín tự nhiên, nguyên trái (12 kg/ thùng). (nk)
- Mã HS 08134020: Me tách hạt Pinphet (100g/ hộp x 32 hộp/ carton)_SEEDLESS TAMARIND 100g, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08134020: Me tách hạt Pinphet (200g/ hộpx 20 hộp/carton)_SEEDLESS TAMARIND 200g, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08134020: Me tách hạt Pinphet (400g/ túi x 8 túi/carton)_SEEDLESS TAMARIND 400g, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08134020: Me tách hạt Pinphet (50g/ túi x 40 túi/carton)_SEEDLESS TAMARIND 50g, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08134020: Me Thái ngọt FITO, loại B (200g/ gói x 20 gói/carton)_SWEET TAMARIND 200g, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08134090: 807016/ Quả Anh Đào sấy khô Tart Cherries (Tên khoa học: Prunus sp.) (nk)
- Mã HS 08134090: Câu kỷ tử sấy khô màu đỏ và đen, (đóng gói 20kgs/thùng loại màu đỏ). (đóng gói 12kg/thùng loại màu đen) dùng để làm thực phẩm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 08134090: Đại táo (Quả) Dung lam dươc liêu TKHFructus Ziziphi jujubaeThuôc đơn hang sô 01/2019-NKDLMuc hang sô: 16Không thuôc danh muc CITES (nk)
- Mã HS 08134090: Đại táo (Quả) Fructus Ziziphi Jujubae. Nguyên liệu thuốc bắc dạng khô. chưa thái, cắt lát, chưa xay nghiền. Hàng đóng không đồng nhất. HSD: 2023. Xuất xứ: Trung Quốc (nk)
- Mã HS 08134090: Đại táo (quả), nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, hàng khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột, hàng do TQSX. (nk)
- Mã HS 08134090: Đại táo (Quả), Tên khoa học: Fructus Ziziphi jujubae, NCC: Zhongshan Jianhe Traditional Chinese Medicine co.,ltd, dược liệu mới qua sơ chế sấy khô, mới 100% (nk)
- Mã HS 08134090: Đại táo (Quả): Fructus Ziziphi jujubae (Ziziphus jujuba). Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, chưa: thái, cắt lát, nghiền. Đóng gói không đồng nhất. NSX: 20/05/2020, HSD: 19/05/2022 (nk)
- Mã HS 08134090: Đại táo (Quả; Fructus Ziziphi jujubae), Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, Số lô sx: BCGY20043014/BCGY20042412, HSD: 2023.04.29/2023.04.23, NSX: 2020.04.30/2020.04.24. Hàng khô, mới 100% (nk)
- Mã HS 08134090: La hán quả khô (mới qua sơ chế thông thường, sấy khô, chưa qua chế biến tẩm ướp), mới 100% (nk)
- Mã HS 08134090: Nam Việt quất sấy khô- ocean spray craisins dried cranberries, 1.8kg/ PCS. HSD: 12/2021. Mới 100% (nk)
- Mã HS 08134090: Quả chín của cây Đại táo (Jujube),dạng khô.Mới 100% (nk)
- Mã HS 08134090: Quả hồng khô, chưa tẩm ướp gia vị, dùng làm thực phẩm.Nhãn hiệu: Quảng Đông.Hạn sử dụng 1 năm kể từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021.Mới 100% (nk)
- Mã HS 08134090: Quả la hán sấy khô, chưa tẩm ướp gia vị (140 quả/4kg/thùng), Hàng mới 100%. Ngày sản xuất: 26/05/2020, hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. (nk)
- Mã HS 08134090: Quả táo đỏ khô chưa qua chế biến, chưa tẩm ướp gia vị, dùng làm thực phẩm (1 thùng 10kg), Hàng mới 100%.(Đối tượng không chịu thuế theo nghi định sô 153/2017/NĐ-CP, ngày 27/12/2017) (nk)
- Mã HS 08134090: Quả táo đỏ khô chưa tẩm ướp gia vị dùng trong thực phẩm (1 thùng 10kg), Hàng mới 100%.(Đối tượng không chịu thuế theo nghi định sô 153/2017/NĐ-CP, ngày 27/12/2017) (nk)
- Mã HS 08134090: Quả táo đỏ sấy khô (đã thái lát)chưa qua chế biến, dùng làm thực phẩm.Nhãn hiệu Tân Cương.Tên khoa học: Zizyphus jujuba.Hạn sử dụng 1 năm kể từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021.Mới 100% (nk)
- Mã HS 08134090: Quả táo đỏ sấy khô chưa qua chế biến, dùng làm thực phẩm.Nhãn hiệu Tân Cương.Tên khoa học: Zizyphus jujuba.Hạn sử dụng 1 năm kể từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021.Mới 100% (nk)
- Mã HS 08134090: Qủa táo tàu sấy khô chưa qua chế biến, chưa tẩm ướp gia vị, dùng làm thực phẩm, hàng mới 100% TQSX (nk)
- Mã HS 08134090: Snacks lê và táo sấy hữu cơ Bellamy's Organic- Bellamy's Organic Pear & Apple Snacks, qui cách 6x20g, Batch No 01520 (nk)
- Mã HS 08134090: Sơn tra (Quả; Fructus Mali), Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, Số lô sx: BCGY20050518, HSD: 2023.05.04, NSX: 2020.05.05. Hàng khô, mới 100% (nk)
- Mã HS 08134090: Táo đỏ khô Tân Cương (10kg/kiện) (chưa chế biến, chưa đóng gói bán lẻ). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 08134090: Táo khô đã qua sơ chế thông thường (250g/bịch, 25 bịch/thùng). Hiệu: BOEUN. Nhà sản xuất: Boeun Samga Jujube Farm. NSX: 16/05/2020, HSD: 15/05/2021. Mới 100% (nk)
- Mã HS 08134090: Trái táo khô chưa qua chế biến- không hiệu-10kg/túi/carton,hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản 1, điều 5 luật thuế GTGT (nk)
- Mã HS 08134010: long nhãn (xk)
- Mã HS 08134010: Long nhãn, hàng đóng trong 472 thùng (107 thùng loại 10KG/thùng, 365 thùng loại 18KG/thùng) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08134010: Nhãn khô (13ctns x 21kg) (xk)
- Mã HS 08134010: Nhãn khô (14ctns x 21kg) (xk)
- Mã HS 08134010: nhãn khô 10kg/ thùng hiệu sáu ninh- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08134010: Nhãn sấy khô (xk)
- Mã HS 08134010: Quả nhãn (xk)
- Mã HS 08134010: Trái nhãn (5kg/box) (xk)
- Mã HS 08134020: Me cay (48 x 227g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08134020: Me chua, hàng Việt Nam (xk)
- Mã HS 08134090: 92110031/ Anh đào sấy khô 11.34kg (xk)
- Mã HS 08134090: Chanh dây sấy khô dẻo (Dried passion fruit), 520g/túi. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08134090: Chuối sấy- 200gr (25 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08134090: Chuối sấy Tề Hùng (200g/túi. HSD 04.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 08134090: Đu đủ sấy khô dẻo (Dried papaya), 500g/túi. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08134090: Hạt sen sấy Tề Hùng (200g/túi. HSD 05.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 08134090: Khổ Qua Lát Sấy Khô_20 bags x225g_nhãn hiệu Sonaco (xk)
- Mã HS 08134090: Mãng cầu sấy, nsx Vinamit, 300g/túi/ (xk)
- Mã HS 08134090: Mì Hoàng gia Vifon (120g x 18 gói/thùng. HSD 04.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 08134090: MÍT SẤY KHÔ 150G-JACK FRUIT CHIPS, 30BAO/THÙNG, 150G/BAO, HIỆU:VINAMIT, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 08134090: Mít sấy khô dẻo (Dried jackfruit), 500g/túi. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08134090: Mít sấy khô nhãn hiệu Nam Huy (80g/gói, 60gói/thùng) (xk)
- Mã HS 08134090: Mít sấy Vinamit (210g x 20 gói/thùng. HSD 05.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 08134090: Mít sấy Vinamit (250g/gói. HSD 05.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 08134090: nhãn sấy 500 gram/ (xk)
- Mã HS 08134090: Quả vải sấy khô (hàng đóng đồng nhất 15/kg 1 kiện) 3000 kiện (xk)
- Mã HS 08134090: Quả vải sấy khô.(hàng đóng gói đồng nhất 15kg/1 kiện) 1000 kiện (xk)
- Mã HS 08134090: THANH LONG SẤY RUỘT ĐỎ (5KGS/CTN) (giống H14) (xk)
- Mã HS 08134090: THANH LONG SẤY RUỘT TRẮNG (5KGS/CTN) (xk)
- Mã HS 08134090: Thập cẩm sấy Tề Hùng (100g x 100 gói/thùng. HSD 05.2021. Mới 100%) (xk)
- Mã HS 08134090: Trái nhàu khô (đóng bao pp, 25kgs/bao) (xk)
- Mã HS 08134090: vải khô (xk)
- Mã HS 08134090: vải quả khô (xk)
- Mã HS 08135090: 807010/ Quả Việt Quất sấy (nk)
- Mã HS 08135090: TRÁI CÂY KHÔ, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 08135090: TRÁI LA HÁN QUẢ, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 08135010: Hạt điều màu (20.00kg/thùng). Mới 100% (xk)
- Mã HS 08135040: Bơ (Avacado 200gr each)_đóng gói 10kg/carton_Mới 100% (xk)
- Mã HS 08135040: Trái tắc (xk)
- Mã HS 08135090: 92110030/ Quả Việt Quất sấy khô 11.34kg (xk)
- Mã HS 08135090: Bánh bia (xk)
- Mã HS 08135090: Bánh các loại (xk)
- Mã HS 08135090: Bánh các loại (Pía, cốm, lá gai...) (xk)
- Mã HS 08135090: Bánh Pía sầu riêng đậu xanh (xk)
- Mã HS 08135090: Bánh Pía sầu riêng môn (xk)
- Mã HS 08135090: Bồ mễ 500g/túi/ (xk)
- Mã HS 08135090: Bột các loại (xk)
- Mã HS 08135090: Bột các loại (Gạo lứt hạt sen, đậu xanh, đậu nành...) (xk)
- Mã HS 08135090: Bột lá sương sâm sấy khô (30g/túi)/ (xk)
- Mã HS 08135090: Cà phê đen Việt (xk)
- Mã HS 08135090: Cà phê sữa đá Việt (xk)
- Mã HS 08135090: Cam thảo (xk)
- Mã HS 08135090: Cơm bưởi (xk)
- Mã HS 08135090: Cơm cháy lớn (xk)
- Mã HS 08135090: Cơm cháy nhỏ (xk)
- Mã HS 08135090: Cơm gạo lức muối mè (xk)
- Mã HS 08135090: Cơm gạo lức rong biển (xk)
- Mã HS 08135090: Đậu nành sấy (xk)
- Mã HS 08135090: Hàng mẫu (Khuôn bánh lọt, muối ớt...) (xk)
- Mã HS 08135090: Hạt điều cây (xk)
- Mã HS 08135090: Hạt điều lửa (xk)
- Mã HS 08135090: Hạt điều sấy (xk)
- Mã HS 08135090: Hạt đười ươi/ (xk)
- Mã HS 08135090: Hạt sen khô (xk)
- Mã HS 08135090: Hột lựu màu (7.2 kg/thùng) Nhãn hiệu Hua Heong, hàng mới 100%, VN sản xuất-40Pktsx170G(6oz) (xk)
- Mã HS 08135090: Mãng cầu sấy, nsx Phuc Nguyen, 500g/hộp/ (xk)
- Mã HS 08135090: Măng khô cắt sợi (xk)
- Mã HS 08135090: Men cơm rượu (xk)
- Mã HS 08135090: Mít sấy (0.25kg x 40 bags x 20 thùng),vinamit, mới 100% (xk)
- Mã HS 08135090: Mít Sấy- 20 x 7.4oz (210g)- Nhãn Hiệu: VINAMIT (xk)
- Mã HS 08135090: Mít Sấy- 40 x 3.5oz (100g)- Nhãn Hiệu: VINAMIT (xk)
- Mã HS 08135090: Mít sấy Jackfruit Chips,20bags/ctn; 1bag 7oz, 5kgs/ctn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08135090: Muối các loại (xk)
- Mã HS 08135090: Muối ớt (xk)
- Mã HS 08135090: Muối rang (xk)
- Mã HS 08135090: Mứt hạt sen (xk)
- Mã HS 08135090: Ngò om (xk)
- Mã HS 08135090: Nhãn nhục (xk)
- Mã HS 08135090: Nhãn sấy khô 500g/túi/ (xk)
- Mã HS 08135090: Rau câu (xk)
- Mã HS 08135090: Rau câu dẻo (xk)
- Mã HS 08135090: Rau dền (xk)
- Mã HS 08135090: Rau mồng tơi (xk)
- Mã HS 08135090: Rau muống (xk)
- Mã HS 08135090: Sách báo các loại (xk)
- Mã HS 08135090: Sầu riêng sấy Thái Lan, 200g/túi/ (xk)
- Mã HS 08135090: SEN HUẾ KHÔ (HIỆU THẦN TÀI) 36BAGS X 100G (xk)
- Mã HS 08135090: Tim sen khô (xk)
- Mã HS 08135090: Tỏi bột (xk)
- Mã HS 08135090: Trà các loại (xk)
- Mã HS 08135090: Trà các loại (Linh chi, atiso, gừng, hoa cúc...) (xk)
- Mã HS 08135090: Trái cây sấy hỗn hợp,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08135090: Trái cây sấy thập cẩm 200 grs PACKING: 25 BAGS X 200 GRS; 5.00 KGS/CTN (xk)
- Mã HS 08135090: Trái Cây Thập Cẩm Mixed Fruit Chip,20bags/ctn; 1bag 7oz, 5kgs/ctn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 08135090: Trái Cây Thập Cẩm Sấy_20 bags x200g_nhãn hiệu Minh Phát (xk)
- Mã HS 08135090: Vỏ bưởi sấy (xk)
- Mã HS 08135090: Xí muội số (xk)
- Mã HS 08135090: Xí muội tươi (xk)
- Mã HS 08140000: Trần bì (Vỏ quả): Pericarpium Citri Reticulatae perenne (Citrus reticulata). Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, chưa: thái, cắt lát, nghiền. Đóng gói đồng nhất. NSX: 16/05/2020, HSD: 15/05/2022 (nk)
- Mã HS 08140000: Dưa mắm (500G/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 08140000: Hạy bồ mễ khô (500G/ túi)/ (xk)
- Mã HS 08140000: Hồng xiêm sấy dẻo (200G/ hộp) Vgreen Farm/ (xk)
- Mã HS 08140000: Long nhãn sấy (300G/ hộp) Dac san pho Hien/ (xk)
- Mã HS 08140000: Mắm cà pháo (500G/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 08140000: Mủ đào khô (500G/ túi)/ (xk)
- Mã HS 08140000: Mủ trôm khô (500G/ túi)/ (xk)
- Mã HS 08140000: Mứt chum ruột rim muối ớt (300G/ hộp) E Mart/ (xk)
- Mã HS 08140000: Nấm tuyết khô (500G/ túi)/ (xk)
- Mã HS 08140000: Nụ hoa hồng sấy (100G/ túi) Bamboo Food/ (xk)
- Mã HS 08140000: Say rim đường trộn muối ớt (300G/ hộp) Ha Mi/ (xk)
- Mã HS 08140000: Vỏ dưa hấu khô 60gr/túi. Hàng mới 100% SXVN (xk)
- Mã HS 09011110: (NLSX cafe dạng viên nén) Cà phê nhân Arabica 1.1,chưa rang, chưa khử chất Caffeine, hàng mới 100%- Coffee Green Class 1.1 LA SCR16 (Arabica) Đã KHTK 102810498710 12/08/2019 (nk)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt Arabica chưa rang- Hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT áp dụng theo khoản 1 Điều 1 TT 26/2015/TT-BTC, net weight 60 kgs/bao (nk)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt arabica loại 3, chưa rang, chưa khử cafein do TQSX (nk)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt chưa rang, 1.5kg/túi (nk)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt Robusta 50/55- Green Coffee Robusta Indonesia, chưa rang, chưa khử chất caffeine, net: 50kg/bao. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt Robusta- Indonesia Robusta Coffee, chưa rang, chưa khử chất caffeine, net: 60kg/bao. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt robusta loại 60/65% (Chưa rang, chưa khử chất caffein) (Sản phẩm được hưởng thuế VAT 0% theo Thông tư 26/2015/TT-BTC) (nk)
- Mã HS 09011110: Cà Phê nhân Arabica Lào (Chưa rang, Chưa khử chất cà-phê-in, hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tinh 50 kg/bao) (nk)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân Arabica/ VN (nk)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân chưa rang LAO ARABICA COFFEE chưa khử chất ca- phe- in (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50,2kg/bao.) (nk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ NHÂN ROBUSTA (LAO ROBUSTA COFEE),CHƯA RANG CHƯA KHỬ CÀ PHÊ IN, ĐÓNG BAO KHÔNG ĐÒNG NHẤT (nk)
- Mã HS 09011110: Cà Phê nhân Robusta Lào (Chưa rang, Chưa khử chất cà-phê-in, hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tinh 50 kg/bao) (nk)
- Mã HS 09011110: CA PHE NHAN, CHUA RANG, CHUA KHU CAFEIN (nk)
- Mã HS 09011110: CPNL/ CÀ PHÊ NHÂN (nk)
- Mã HS 09011110: GIAG1/ Cà phê Arabica loại 1 chưa trích caffeine (76,733 tấn) (nk)
- Mã HS 09011110: IFE-BEAN/ Cà phê hạt- chưa rang (nk)
- Mã HS 09011110: LAO ARABICA COFFEE TYPE C (Cà phê nhân arabica loại C, chưa rang chưa khử chất caffeine). hàng đóng bao đồng nhất 50 kg/bao. (nk)
- Mã HS 09011110: RM01/ Cà phê nhân (Cà phê Arabica chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 09011110: RM01/ Cà phê nhân (chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 09011190: Hạt café khô, chưa rang đã nghiền thành dạng bột- COFFEE PHYTPEEL 1000, dùng làm hạt massage trong sản xuất mỹ phẩm. HSD: 15/05/2022; Lot: P20051501; Mới 100%; Quy cách: 5kg/carton box. (nk)
- Mã HS 09011190: MẪU CÀ PHÊ CHƯA RANG ĐÃ ĐƯỢC ĐÓNG GÓI (nk)
- Mã HS 09011110: 011/ CÀ PHÊ HẠT ROBUSTA LOẠI 1 (xk)
- Mã HS 09011110: BCF/ Cà phê nhân Robusta chưa rang, chưa khử chất cà- phê-in đóng trong bao đay (1 bao 60 kg) (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Arabica loại 1, sàn 16, ướt, chưa rang (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Arabica loại 1. sàn 16, ướt, chưa rang (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Arabica loại 2, sàn 13, ướt, chưa rang (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Arabica việt nam(cà phê hạt chưa rang, chưa khử cafein,hàng đóng bao) (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ARABICA, SÀN 15, ƯỚT, CHƯA RANG, MỚI 100%, DẠNG HẠT (xk)
- Mã HS 09011110: Cà Phê chưa rang chưa khử chất Cà Phê In (robusta loại 1 (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê chưa rang, chưa khử chất cafein, chủng loại Robusta, số lượng 03 BULK (21.6TAN/1 BULK), đóng trong 03 cont 20 feet. (xk)
- Mã HS 09011110: Ca phe chua rang, Chua khu chat ca-phe-in chung loai Robusta loai 1 (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ EXCELSA VIỆT NAM E1 (CÀ PHÊ NHÂN CHƯA RANG XAY, CHƯA QUA KHỬ CAFEIN) (xk)
- Mã HS 09011110: CA PHE EXCELSA VIET NAM LOAI 1 (HANG CHUA QUA RANG XAY, CHUA KHU CHAT CAFEIN). HD: 429707320 (xk)
- Mã HS 09011110: Ca phe hat (30 kg/bao) (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt chưa rang Robusta, loại 1, net weight mỗi bao 60 kg, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09011110: CA PHE HAT CHUA RANG VIET NAM LOAI 1 (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt Excelsa sàng 16, một bao 60 kg tổng 320 bao (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt khô đã bóc vỏ (50kg/bao), (xk)
- Mã HS 09011110: CA PHE HAT ROBUSTA LOAI 2 (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt Robusta VN (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê hạt Việt Nam Robusta loại 2, hàng đóng bằng bao TC: 100bao/5cont x 20ft. (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ MÍT EXCELSA E1/16 (LOẠI 1, SÀNG 16) NET:60KG/ BAO ĐAY, 320 BAO (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ MÍT EXCELSA E2/13 (LOẠI 2, SÀNG 13) NET:60KG/ BAO ĐAY, 320 BAO (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân ARABICA (chưa rang chưa khử cafein) (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân ARABICA loại 1 (chưa rang chưa khử cafein) (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ NHÂN ARABICA SCREEN 14 (chưa rang xay, hàng đóng trong bao loại 60 kg/bao) (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân Arabica VN (Loại bao đay chứa 60kgs/Bao) (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân Arabica, chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ NHÂN CHƯA RANG, CHUA KHỬ CHẤT CÀ PHÊ IN, CHỦNG LOẠI ROBUSTA LOAI 1 (320 BAO, 01CONT20') (xk)
- Mã HS 09011110: CA PHE NHAN CHUA RANG, CHUA KHU CHAT CA PHE IN. CHUNG LOAI ROBUSTA. LOAI 2 (300 BAO, 01 CONT20') (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân EXCELSA (chưa rang chưa khử cafein) (xk)
- Mã HS 09011110: Cà Phê nhân Lào Robusta loại 1 sàng 16 (chưa rang, chưa khử Cafein) (mới 100%), (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ NHÂN LÀO ROBUTSA LOẠI 1 SÀNG 16 (CHƯA RANG, CHƯA KHỬ CAFEIN), MỚI 100%, (xk)
- Mã HS 09011110: Cà Phê nhân Laos Arabica loại 1 S 14(chưa rang, chưa khử Cafein) (mới 100%), (xk)
- Mã HS 09011110: Cà Phê nhân Laos Robusta loại 1 sàng 16 (chưa rang, chưa khử Cafein) (mới 100%), (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân Rbusta, chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân ROBUSTA (chưa rang chưa khử cafein) (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ NHÂN ROBUSTA G1 (chưa rang xay, hàng đóng trong bao loại 1000 kg/bao) (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ NHÂN ROBUSTA G2 (chưa rang xay, hàng đóng trong bao loại 1000 kg/bao) (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ NHÂN ROBUSTA LOẠI 1 (Chưa rang xay, hàng đóng bao loại 1 tấn/bao) (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân Robusta R.16 (đóng gói đồng nhất: 60 kg/bao) (xk)
- Mã HS 09011110: Cà Phê nhân Robusta Việt Nam loại 1, Sàng 16 (1 bao/60 kg, 320 bao/Cont) (xk)
- Mã HS 09011110: CA PHE NHAN ROBUSTA VIETNAM LOAI 2, CHUA RANG, CHUA KHU CAFEIN, HANG MOI 100% (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân Robusta VN (Loại bao đay chứa 60kgs/Bao) (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân Robusta, chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân Việt Nam Robusta sàng 18 (Vietnam unwashed Robusta Coffee bean SCR#18) chưa qua chế biến hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê nhân xanh Robusta đánh bóng ướt Cỡ sang 18 (S18), chưa rang, 60KG/Bag. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09011110: Cà Phê Robusta (chưa rang, chưa khử cafein) (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ROBUSTA (HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 60KG/BAG) (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ROBUSTA CHERRY VIỆT NAM DẠNG HẠT CHƯA RANG (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ROBUSTA G1 SÀN 16, CHƯA RANG (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ROBUSTA G1, SÀN 16, 2% ĐEN BỂ, CHƯA RANG (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ROBUSTA G2 SÀN 13, 5% ĐEN BỂ, CHƯA RANG (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ROBUSTA G2, SÀN 13, 5% ĐEN BỂ, CHƯA RANG (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Robusta loại 1 (hàng đóng trong bao loại 1000 kg/bao) (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ROBUSTA LỌAI 1 SÀNG 16 (xk)
- Mã HS 09011110: Cà Phê Robusta loại 1- Wet Polished, chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100%, đóng bao đồng nhất 50 ký/ 01 bao. (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Robusta loại 1, sàn 16, đánh bóng, chưa rang (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Robusta loại 1; Hàng đóng bao đồng nhất N.W: 60 Kg/bao (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Robusta loại 2 (hàng đóng trong bao loại 1000 kg/ bao) (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ROBUSTA LỌAI 2 SÀNG 13 (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Robusta loại 2, sàn 13, 5% đen bể, chưa rang (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Robusta loại 2; Hàng đóng bao Big Bag (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Robusta loại 3, sàn 12, 25% đen bể, chưa rang (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Robusta OIB chưa rang, chưa khử chất cafein. (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Robusta R1 sàng 18 đánh bóng ướt. Độ ẩm: 12.5% max. Tạp chất 0.1% max. Hạt đen 0.1% max. Hạt bể 0.3% max, Tối thiểu 90% trên sàng 18. Không mốc (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Robusta sàng 18 (nguyên hạt), đóng hàng đồng nhất bao PP 60kg net, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ ROBUSTA SCR 18 ĐÁNH BÓNG ƯỚT (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Robusta Việt Nam (xk)
- Mã HS 09011110: CA PHE ROBUSTA VIET NAM (chua rang). HANG DONG BAO DONG NHAT 60KGS/BAO (xk)
- Mã HS 09011110: CA PHE ROBUSTA VIETNAM (Hàng chưa rang). Hàng đóng đồng nhất trong túi Bulk. (xk)
- Mã HS 09011110: Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 1-340G- (340Gr X 30 Bags/Thùng) (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Việt Nam Arabica (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Việt Nam Excelsa loại 1, hàng đóng đồng nhất, chưa rang, chưa khử Cafein (xk)
- Mã HS 09011110: CÀ PHÊ VIỆT NAM HẠT ROBUSTA LOẠI I, TRÊN SÀNG 18, ĐÁNH BÓNG ƯỚT. HÀNG ĐÓNG BAO ĐAY, TRỌNG LƯỢNG TỊNH 60KG/BAO (CHƯA RANG, HÀNG BAO) (xk)
- Mã HS 09011110: Cà phê Việt Nam Robusta (xk)
- Mã HS 09011110: CAPHE ROBUSTA VIET NAM LOAI 1 (CAPHE CHUA QUA RANG XAY, CHUA KHU CAPHE IN) (xk)
- Mã HS 09011110: FGCFJ/ Cà Phê hạt robusta loại 1 (xk)
- Mã HS 09011110: Hạt cà phê Coffee Arabica, chưa rang, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09011110: Hạt cà phê Coffee Robusta, chưa rang, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09011110: Hạt cà phê nhân ARABICA, sàn 18 (hàng mới đóng gói đồng nhất bao PP 60kg/bao net.) (xk)
- Mã HS 09011110: HAT CA PHE ROBUSTA LOAI 1 (xk)
- Mã HS 09011110: HẠT CÀ PHÊ ROBUSTA LOẠI 2 (xk)
- Mã HS 09011110: P-JB55 (R)/ Cà Phê Robusta (chưa rang, chưa khử cafein) (xk)
- Mã HS 09011110: P-JB60 (A)/ Cà Phê Arabica (chưa rang, chưa khử cafein) (xk)
- Mã HS 09011110: P-JB60 (R)/ Cà Phê Robusta (chưa rang, chưa khử cafein) (xk)
- Mã HS 09011110: SPA-M02/ Cà phê nhân Arabica VN (Loại bao đay có in hình bông sen chứa 60kgs/Bao) (xk)
- Mã HS 09011110: SPR1/ Cà phê nhân Robusta VN (loại bao đay chứa 60kg/bao) (xk)
- Mã HS 09011110: SPR2/ Cà phê nhân Robusta VN (Loại bao đay có in hình bông sen chứa 60kgs/Bao) (xk)
- Mã HS 09011110: TPA01/ Cà phê nhân arabica chưa rang, chưa khử chất cafeine (đã qua làm sạch, phân loại). (xk)
- Mã HS 09011190: Cà phê hạt chưa rang, chưa khử caffeine Arabica S16, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09011190: Cà phê hạt phơi khô đóng bao 50kg/1 bao (xk)
- Mã HS 09011190: Cà phê hạt ROBUSTA (xk)
- Mã HS 09011190: Cà phê hạt ROBUSTA grade 3 src13 (xk)
- Mã HS 09011190: Cà phê hạt ROBUSTA GREEN COFFEE BEANS GRADE 1 (xk)
- Mã HS 09011190: Cà phê rang Đà Lạt/DA LAT BLEND,không khử caffein,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09011190: Cafe Robusta sàn 18 sạch, đánh bóng, chưa rang, hàng nông sản do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09011190: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: cà phê (xk)
- Mã HS 09011190: Hạt cà phê nhân xanh Arabica 100%, 50kg/thùng, chế biến khô. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09011190: Hạt cà phê rang, chưa xay, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09011190: Hạt cà phê sấy khô, chưa rang, chưa khử chất cafeine (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09011190: Hạt cà phê Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09011190: Hạt cà phê xanh chưa rang, chưa khử chất caffeine/ GREEN COFFEE BEAN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09011210: RM02/ Cà phê nhân (chưa rang, đã khử chất cà-phê-in, hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 09011210: Cà phê Arabica Việt Nam loại 1 (đã trích cafeine) (xk)
- Mã HS 09011210: Cà phê Arabica, Robusta Việt Nam loại 2 (đã trích cafeine) (xk)
- Mã HS 09011210: Cà phê hạt đã khử chất cà-phê-in (1000KG/Túi)- Decaffeinated Green Coffee Class 7.1 Big Bag Bulk Slip Sheet (xk)
- Mã HS 09011210: Cà phê Robusta Việt Nam loại 1 (đã trích cafeine) (xk)
- Mã HS 09011210: DBA13/ Cà phê Unwashed Robusta Conilon NY 5/6 sàng 13 up đã trích caffeine (xk)
- Mã HS 09011290: Cà phê chồn moka thương phát, qui cách đóng gói: 1 bịch/500gam (xk)
- Mã HS 09011290: Cà phê chùm ngây,(làm từ tinh bột chùm ngây, tinh chất cà phê, đường, muối, sữa), nhãn hiệu Vinareishi, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09011290: Cà phê sinh lý,(làm từ tinh chất cà phê,đường isomal, tinh bột linh chi, đông trùng hạ thảo, mật nhân,đinh lăng, dâm dương hoắc, muối, sữa), nhãn hiệu Vinareishi, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09011290: Cà phê sữa linh chi, (làm từ tinh chất cà phê, nấm linh chi, đường, sữa, tinh bột, muối), nhãn hiệu Vinareishi, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09011290: Cà phê sữa linh chi, làm từ tinh chất cà phê, nấm linh chi, đường, sữa, tinh bột, muối), nhãn hiệu Vinareishi, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê đã rang dạng hạt ESPRESSO, nhà sx Lao Mountain Coffee, 200gam*10 gói/ kiện, mới 100% (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê dạng hạt đã rang, chưa khử cafein nhãn hiệu Carraro, trọng lượng 1kg/gói. Nhà sản xuất CAFFE' CARRARO SPA. hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt- Caffe Don Cortez Red Blend (1000g/bịch). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Cold Brew 3lb/gói--11087668--HSD: 11/2020--Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Espresso 250g/gói--HSD:09/2020--11017024 (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Ethiopia 250gr/gói--HSD:09/2020--11029237 (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang French Roast 250gr/gói--HSD:09/2020--11019860 (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Guatemala Antigua 250gr/gói--HSD:11/2020--11019858 (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang House Blend 250/gói--HSD:09/2020--11017015 (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Italian 250gr/gói--HSD:09/2020--11019861 (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Kenya 250gr/gói--HSD:10/2020--11019859 (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Microblend 5LB/gói--HSD:10/2020--11086394 (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Pike Place 250gr/gói--HSD:10/2020--11017010 (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Reserve Cold Brew, 5 LB/ gói--HSD:09/2020--11107071 (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Rwanda 250g/gói--HSD:10/2020--11110208 (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Sumatra 250gr/gói--HSD:09/2020--11019856 (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Veranda 250gr/gói--HSD:10/2020--11019855 (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang Willow Blend 250gr/gói--HSD:10/2020--11019854 (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang, chưa khử chất Caffeine, chưa xay, phục vụ cho việc sx nội bộ, không tiêu thụ tại thị trường trong nước, mới 100%- BLUE MOUNTAIN ROAST COFFEE BEAN (nk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt(1 túi/0.7KG) (nk)
- Mã HS 09012110: Hạt cà phê đã rang chưa khử chất caffeine Ethiopia chelelektu 1KG, nhãn hiệu Kurasu LLC, mới 100% (nk)
- Mã HS 09012110: HCP/ Hạt cà phệ Arabica (đã rang)- Coffee bean (nk)
- Mã HS 09012120: BCP/ Bột cà phê- Coffee powder (nk)
- Mã HS 09012120: Bột cà phê Aromatique & Raffiné hiệu L'Or Absolu (250gx12Bag/case)- L'Or Absolu Aromatique & Raffiné 250g. Axcode:F141370. HSD:13/01/2021 (nk)
- Mã HS 09012120: Bột cà phê L'Express Commerce Équitable hiệu Malongo (250gx12Box/case)- Malongo L'Express Commerce Équitable 250g. Axcode:F141371. HSD:10/06/2021 (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Amazon Blend đã rang loại 500g, hiệu Café Amazon, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột Nespresso 5g/viên, 10 viên/hộp, 20 hộp/kiện (1 UNK 1 kiện 1.0 kg), hàng mới 100%, Nsx: Nestlé Nespresso S.A, Hsd: 05.2021. (nk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ BỘT, HÀNG MẪU, NHÃN HIỆU HERBA, QUY CÁCH 250GRAM/HỘP, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê đã rang dạng viên nén Boncafe Capsule Mocca 1/16 (6 cartons x 12 box x 16 capsule x 8g 9.216kg)(1UNK1CARTON12 HỘP1.536KG).. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ ĐÃ RANG, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê đã xay (dạng viên nén) đã rang, chưa khử cafein nhãn hiệu Carraro, trọng lượng 1.2kg/hộp, nhà SX Caffe' Carraro SPA. hàng mẫu, mới 100% (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê hòa tan Nescafe Gold (1 thùng 10 hũ; 1 hũ 100g). Hsd 31.10.2021 (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Inspirazione Genova Livanto nhãn hiệu Nespresso (Đã rang và xay) (5.3g x 10 Pack x 20 Box/ Case)- Nespresso Ispirazione Genova Livanto 10x5.3g. HSD: 31/03/2021 (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Ispirazione Firenze Arpeggio nhãn hiệu Nespresso (Đã rang và xay) (5.3g x 10 Pack x 20 Box/ Case)- Nespresso Ispirazione Firenze Arpeggio 10x5.3g. HSD: 31/03/2021&30/04/2021 (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Ispirazione Palermo Kazaar nhãn hiệu Nespresso (Đã rang và xay) (6.0g x 10 Pack x 20 Box/ Case)- Nespresso Ispirazione Palermo Kazaar 10x6.0g. HSD: 30/04/2021 (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Ispirazione Roma nhãn hiệu Nespresso (Đã rang và xay) (5.0g x 10 Pack x 20 Box/ Case)- Nespresso Ispirazione Roma 10x5.0g. HSD: 28/02/2021 (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Nespresso Arpeggio dạng viên nén. 5.3g/viên, 1 hộp/10 viên (hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất) (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Nespresso Caramelito dạng viên nén. 5.3g/viên, 1 hộp/10 viên (hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất) (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Nespresso Cosi dạng viên nén. 5g/viên, 1 hộp/10 viên (hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất) (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Nespresso Fortissio Lungo dạng viên nén. 6g/viên, 1 hộp/10 viên (hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất) (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Nespresso Kazaar dạng viên nén 6gviên, 1 hộp/10 viên (hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất) (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Nespresso Linizio Lungo dạng viên nén. 5.5g/viên, 1 hộp/10 viên (hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất) (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Nespresso Livanto dạng viên nén. 5.3g/viên, 1 hộp/10 viên (hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất) (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Nespresso Ristretto dạng viên nén. 300g/hộp, 1 hộp/50 viên (hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất) (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Nespresso Roma dạng viên nén. 5g/viên, 1 hộp/10 viên (hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất) (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Nespresso Volluto dạng viên nén. 5g/viên, 1 hộp/10 viên (hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất) (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê viên nén nhãn hiệu Nespresso (60g/thanh, 10 viên nén/ thanh) (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê viên nén Segafredo Decaffeinated coffee capsule CTN of 180'S X 5.1G Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Vivalto Lungo nhãn hiệu Nespresso (Đã rang và xay) (6g x 10 Pack x 20 Box/ Case)- Nespresso Vivalto Lungo 10x6g. HSD: 30/04/2021 (nk)
- Mã HS 09012120: Quà tặng cá nhân: cà phê bột. Hiệu: Lavazza. 500g/ gói. Mới 100% (nk)
- Mã HS 09012120: Viên nén NDG Au Lait- Cà phê sữa (nk)
- Mã HS 09012120: Viên nén NDG Flat White- Cà phê sữa (nk)
- Mã HS 09012110: Bộ cà phê Girft set (gồm 250g cà phê bột blend nhãn hiệu Hancoffee và 1 phin pha cà phê bằng nhôm), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: CÀ PHÊ ARABICA RANG (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê Arabica Whole beans, thương hiệu Mr.Viet, túi 500g, nguyên hạt, đã rang, chưa khử chất caffeine (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê bột Blend, loại đã rang xay, chưa khử caffein, nhãn hiệu: HANCOFFEE, 100gr/túi, 100 túi/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê bột Premium Arabica Ground- White Bag, loại đã rang xay, chưa khử caffein, nhãn hiệu: HANCOFFEE, 500gr/túi, 20 túi/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê bột Standard Arabica Ground- White Bag, loại đã rang xay, chưa khử caffein, nhãn hiệu: HANCOFFEE, 500gr/túi, 20 túi/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê bột Standard Robusta Coffee Ground- White Bag, loại đã rang xay, chưa khử caffein, nhãn hiệu: HANCOFFEE, 500gr/túi, 20 túi/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê Good Morning Vietnam Whole beans, thương hiệu Mr.Viet, túi 500g, nguyên hạt, đã rang, chưa khử chất caffeine (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt "NC1" 500g Sơn Việt, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Arabica 100% 500g Sơn Việt, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt ARABICA đã rang, Quy cách đóng gói: 6.5Kgs/gói, Ngày sản xuất: 29/05/2020, Hạn sử dụng: 28/11/2020. Hiệu AMARIN. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Culi Robusta đã rang- Bịch 1 kg (1000 gr/bịch; 10 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012110: Cà Phê hạt đã rang (Chưa xay) Hiệu SZ Intermezzo beans 1000g/bịch (180 boxes, 1 box 8 x 1kg 8kg) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang chưa xay(AZET SPECIAL COFFEE) 1 thùng10KG NW;1 thùng 20 gói,1 gói 500g.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang hiệu ILLY (3KG/hộp)---Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt đã rang, đóng gói 1kg/Túi; Xuất xứ VN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Đông Phương số 6, 1kg, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Espresso 100% Arabica(Espresso coffee beans 100% Arabica)Packaging: 250g/ box, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Espresso House Blend 250g. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam (Espresso coffee beans 250g House Blend) (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Luvak I 500gr, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Original Espresso, loại đã rang, chưa khử caffein, nhãn hiệu HANCOFFEE, 500gr/ túi, 20 túi/ carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Original Pour Over, loại đã rang, chưa khử caffeein, nhãn hiệu: HANCOFFEE, 100gr/túi, 100 túi/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Phương Vy 40 Robusta Culi, need 500g, 20pcs/ box, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Phương Vy 50 Robusta Decaffeinated 500g, 20pcs/ box, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Phương Vy 80 Espresso, need 500g, 20pcs/ box, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Phuong Vy Arabica Catimo 200g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Phương Vy Buon Me Thuot, Robusta 200g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Phuong Vy Chồn Đặc Biệt (Huong Chon Dac biet) 250g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Premium Arabica, loại đã rang, chưa khử caffein, nhãn hiệu HANCOFFEE, 500gr/ túi, 20 túi/ carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Premium Blend, loại đã rang, chưa khử caffein, nhãn hiệu: HANCOFFEE, 100gr/túi, 100 túi/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt rang ARABICA (8kgs/carton, 88 cartons). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt rang Moka (28 kgs/cartons, 7 cartons), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: cà phê hạt rang_chưa xay_chưa khử chất caffeine_Moc 1-500g_mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Robusta 100% 500g Sơn Việt, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Son Viet 200g, hàng F.O.C (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê hạt Standard Arabica, loại đã rang, chưa khử caffein, nhãn hiệu: HANCOFFEE, 500gr/túi, 20 túi/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê nguyên hạt đã rang TNI King Coffee Whole Bean E/E- 12oz (340g)- Buon Ma Thuot (BM) (340 gr/bịch; 12 bịch/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê nguyên hạt King Coffee BUON MA THUOT-1 kg (1000 gr/bịch; 10 bịch/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê nguyên hạt, đã rang, chưa xay King coffee-Buon Ma Thuot-12oz (340gr/bịch; 12 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê nhật huy 500g/bao (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê rang dạng hạt, hiệu Lucky's coffee, trọng lượng 500g/gói. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê rang nguyên hạt Arabica túi 1kg # Vietnam (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê rang Phương Vy mẫu A "Ha Noi", 100% Arabica, 250g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Cà phê Robusta chưa xay huong bơ. Hiệu: VN Roaster. 340g/túi, 147 túi/carton. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09012110: CÀ PHÊ ROBUSTA RANG (xk)
- Mã HS 09012110: Cafe nhãn hiệu Mr. Viet "Arabica", 250 g. Whole beans coffee,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012110: Hạt cà phê- Premium Arabica & Robusta Coffee Beans-250g/bag; Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: 12371075/ Cà phê rang xay ((16viên x 8g)/hộp, 3hộp/thùng)- NESCAFE DLCAmericanoRichArm16Cap3x128gXX (xk)
- Mã HS 09012120: 12371076/ Cà phê rang xay NESCAFÉ DOLCE GUSTO AMERICANO ((16 viên * 8g)/hộp, 3hộp/thùng)- NESCAFE DLCAmericanoRichArm16Cap3x128gQQ (xk)
- Mã HS 09012120: 12371077/ Cà phê rang xay ((16 viên * 8g)/hộp, 3hộp/thùng)- NESCAFE DLC AmericanoRichArm 16Cap3x128gKT (xk)
- Mã HS 09012120: 12371120/ Cà phê rang xay ((16 viên * 5.5g)/hộp, 3hộp/thùng)- NESCAFE DLC GST EspressoInso16Cap3x88gJP (xk)
- Mã HS 09012120: 12371121/ Cà phê rang xay ((16 viên * 6g)/hộp, 3hộp/thùng)- NESCAFE DLC Espresso Intenso 16Cap3x96gKT (xk)
- Mã HS 09012120: 12371122/ Cà phê rang xay NESCAFÉ DOLCE GUSTO ESPRESSO INTENSO ((16 viên * 6g)/hộp, 3hộp/thùng)- NESCAFE DLC Espresso Intenso 16Cap3x96gQQ (xk)
- Mã HS 09012120: 12371123/ Cà phê rang xay ((16viên x 6g)/hộp, 3hộp/thùng)- NESCAFE DLC Espresso Intenso16Cap3x96gXX (xk)
- Mã HS 09012120: 12375355/ Cà phê rang xay ((60 viên * 7.3g)/hộp, 6hộp/thùng)- DLC GST Americano Rich Arm60Caps6x7.3gJP (xk)
- Mã HS 09012120: 12418032/ Cà phê rang xay (48 viên/ thùng)- NESC DLC GST Americano 16Cap3x126.4g KT (xk)
- Mã HS 09012120: 12418033/ Cà phê rang xay (48viên/thùng)- NESC DLC GST Americano 16Cap3x126.4g XX (xk)
- Mã HS 09012120: 12418034/ Cà phê rang xay (48viên/thùng)- NESCAFE DOLCE GUSTO Esp 16Cap 3x80g KT (xk)
- Mã HS 09012120: 12418042/ Cà phê rang xay (48viên/thùng)- NESCAFE DOLCE GUSTO Esp 16Cap 3x80g XX (xk)
- Mã HS 09012120: 12418051/ Cà phê rang xay (48viên/thùng)- NESC DLC GST Lungo 16Cap 3x104g KT (xk)
- Mã HS 09012120: 12418052/ Cà phê DOLCE GUSTO ((16 viên * 6.5g)/hộp, 3hộp/thùng)- NESC DLC GST Lungo 16Cap 3x104g XX (xk)
- Mã HS 09012120: 12431935/ Cà phê rang xay (90viên/thùng)- NESC DLC GST Lungo 30Cap 3x195g KT (xk)
- Mã HS 09012120: 12431940/ Cà phê rang xay (90viên/thùng)- NESC DLC GST Americano 30Cap3x237g KT (xk)
- Mã HS 09012120: 12433549/ Cà phê rang xay (48viên/thùng)- NESC DLC GST Rich Blend 16Cap3x115.2g JP (xk)
- Mã HS 09012120: 12433580/ Cà phê rang xay (90viên/thùng)- NESC DLC GST Rich Blend 30Cap3x216g JP (xk)
- Mã HS 09012120: 43981637/ Cà phê rang xay (480viên/thùng)- NESCAFE DOLCE GUSTO Americano 480x7.9g (xk)
- Mã HS 09012120: BÌNH BÔNG (xk)
- Mã HS 09012120: Bộ quà tặng Gift Set (bao gồm 1 bộ phin cà phê bằng nhôm và Cà phê bột Standard Blend, loại đã rang, chưa khử caffein, nhãn hiệu HANCOFFEE, 250gr/ túi). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: BỘT CÀ PHÊ (xk)
- Mã HS 09012120: BỘT CÀ PHÊ ENEMA (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê 1Kg (1Kg/Gói, 10 Gói/Thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê 3 trong 1- đậm vị cafe-Nescafe (17gr x 20)x 24 (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ ARABICA & ROBUSTA RANG XAY (xk)
- Mã HS 09012120: Cà Phê Arabica đã xay hiệu Mr Viet loại 250g (96 túi/ thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Arabica Ground, thương hiệu Mr.Viet, túi 250g, đã xay, đã rang, chưa khử chất caffeine (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ ARABICA RANG XAY (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ BỘT (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột "A" Espresso 500g Đông Phương,mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột "NC1" 500g Sơn Việt, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột Arabica 100% 500g Sơn Việt, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột Đông Phương số 1, 500g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột loại Culi Blends# Vietnam (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột loai Gourmet Blends # VIETNAM (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột loại Heritage Blends # Vietnam (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột loại Moka Blends # Vietnam (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột loại Traditional Blends# Vietnam (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột Luvak 500gr, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ BỘT PHÁT MINH (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột Phuong Vy 1992 Primium Blend, 400g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột Phuong Vy Buon Me Thuot Moka, 250gr (Robusta,Arabica), mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột Phuong Vy Nam Viet Hazelnut aroma (1/16*8g), mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột Phuong Vy Rang Cui, 250g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột Phuong Vy Weasel Blend (Huong Chôn Đac Biet), 250g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột Robusta 100% 500g Sơn Việt, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê bột Standard Blend, loại đã rang, chưa khử caffein, nhãn hiệu HANCOFFEE, 100gr/ túi, 100 túi/ carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Cappuccino Mocha & Hazelnut (216gr/hộp, 6 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ CAPUCHINO (xk)
- Mã HS 09012120: Cà Phê Chế Phin 4. Nhãn hiệu: Trung Nguyên (500Gr/Hộp, 40 Hộp/Thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà Phê Chế Phin 5. Nhãn hiệu: Trung Nguyên (500Gr/Hộp, 40 Hộp/Thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ CHOCOLATE (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ CHỒN (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Chon Ground, thương hiệu Mr.Viet, túi 250g, đã xay, đã rang, chưa khử chất caffeine (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Con soc nâu 100gr (100% Arabica+hazelnut flavour) (170 bịch/thùng)- 100% hàng mới (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Culi hiệu Real Bean loại 250g (40 túi/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê đã rang xay(AZET SPECIAL COFFEE) 1 thùng10KG NW;1 thùng 20 gói,1 gói 500g.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê đã rang xay(RED CONG COFFEE) 1 thùng 10KG NW;1 thùng 20 gói,1 gói 500g.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê đã rang, dạng bột, 1bao/1kg, 1thùng/7kg không nhãn hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà Phê đã xay hiệu Mr Viet- Good Morning Vietnam loại 250g (96 túi/ thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Dalat Ground, thương hiệu Mr.Viet, túi 250g, đã xay, đã rang, chưa khử chất caffeine (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Drip 1- Culi Robusta (12 kg/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Drip 1-Culi Robusta (10kg/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Drip 2- Arabica Robusta (12 kg/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Drip 2-Robusta Arabica (10kg/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Drip 4- Culi Premium (12 kg/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Drip 4-Culi Premium (10kg/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Drip 5- Culi Arabica (12 kg/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Drip 5-Culi Arabica (10kg/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Drip 8- Legendee (12 kg/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Espresso Đà Lạt. Nhãn hiệu: Arabica (1Kg/Gói, 25 Gói/Thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ G7 (xk)
- Mã HS 09012120: Cà Phê G7 3 in 1. Nhãn hiệu: Trung Nguyê (16Gr/Gói- 50 Sac/Hộp- 10Bag/CTN). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê G8 Cường sáng. Nhãn hiệu: ARABICA (500Gr/Gói, 20 Gói/Thùng). Hàng mới 100%. (xk)
- - Mã HS 09012120: CÀ PHÊ GIẢM CÂN (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê gói 100g (sọc nâu) (Aluminium bag)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê gói 100g (sọc xanh) (Aluminium bag)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê gói 250g (sọc nâu) (Aluminium bag)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê gói 250g (sọc xanh) (Aluminium bag)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê gói 500g (sọc nâu) (Aluminium bag with paper box)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê gói 500g (sọc xanh) (Aluminium bag with paper box)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Good Morning Vietnam Ground, thương hiệu Mr.Viet, túi 250g, đã xay, đã rang, chưa khử chất caffeine (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Gourmet (500gr/hộp, 20 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Gourmet Blend (500 gr/hộp, 20 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê hạt đã rang xay, chưa khử chất cafeine(Ground coffee-Cold Brew) 20.4kg/Thùng(9thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ HẠT RANG (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê hòa tan quà tặng (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê House Blend (500 gr/hộp, 20 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê I- 500gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê I- Khát vọng (500 gr/bịch, 20 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê K COFFEE FILTER BLUE SONLA 105GR (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Legend Special. Nhãn hiệu: Trung Nguyên [(25Gr x 11Sachets/ Hộp) (24 Hộp/CTN)]. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà Phê Mộc- Coffee Bean (20kg/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ NHÃN HIỆU KPU 300X100G (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Ooze 1, 500g*20 gói/thùng (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê phin giấy (100% Arabica- hương Hazelnut) hộp đơn- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê phin giấy (espresso) hộp đôi- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê phin giấy (hazelnut flavour) hộp đôi- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: cà phê phin giấy (Pure Arabica) hộp đơn- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin House Blend(House Blend Coffee Powder)Packaging: 200g/ box, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ PHIN TRUNG NGUYÊN, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin túi lọc 100% Arabica(Drip bag coffee 100% Arabica)Packaging: 12g x 10 sachets/ box, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê phin túi lọc Robusta & Arabica(Drip bag coffee Robusta & Arabica)Packaging: 15g x 10 sachets/ box, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà Phê Phin Việt Nam số 3- Balanced-0.25kg/Bag, nguyên hạt, đã rang, chưa xay. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ QUỐC NHI (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ RANG BẢO LỘC (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang dạng bột, hiệu Lucky's coffee, trọng lượng 500g/gói. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ RANG XAY (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay (Roasted ground coffee) hiệu Trí Dũng, 500gr/túi. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ RANG XAY BẢO LỘC (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay CH Ground Tradition Coffee Instant 8oz, 12 hộp/thùng carton_mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay Classic Roast Coffee 11.3OZ, 12 hộp/thùng carton_mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay Creative 1- Bịch 250gr (250 gr/bịch; 40 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay Espresso Specialist- Bịch 500gr (500 gr/bịch; 12 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay Gourmet Blend- Hộp 500gr (500 gr/hộp; 20 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay GOVIVA dạng bột, loại Classic Roast. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà Phê rang xay Hiệu SZ Segafredo Ground Filter Coffee 70g/bịch (192 boxes, 1 box 50 x 0.07kg 3.5kg) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay I (Khát Vọng- Inspiration)- Bịch 500gr (500 gr/bịch; 80 bịch/pack) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay King Coffee 5 pound/bịch (2270 gr/bịch; 4 bịch/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay phin giấy Americano TQ (100gr/hộp, 24 hộp/ thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay Premium Blend- Lon 425gr (425 gr/lon; 12 lon/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay S (Chinh phục- Conquer)- Bịch 500gr (500 gr/bịch; 80 bịch/pack) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay TNI King coffee- Gourmet Blend 500GR (500 gr/hộp; 20 hộp/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay Trung Nguyên (20 hộp x 500g)/thùng (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay. Hiệu BC Espresso ground 200g/bịch (240 boxes, 1 box 12 x 0.2kg 2.4kg) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay.. Hiệu BC All Day ground 200g/bịch (240 boxes, 1 box 12 x 0.2kg 2.4kg) Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê rang xay_chưa khử chất caffeine_1992 Premium Blend 400g_mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Robusta Arabica đã xay hiệu Real Bean loại 250g (40 túi/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Robusta đã xay hiệu Real Bean loại 250g (40 túi/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ ROBUSTA RANG XAY (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM (cà phê đã rang xay,chưa khử cafein) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê S- 500gr (20 bịch/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê S 500gr (500gr/gói, 20 gói/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng (Morning Coffee)Packaging: 200g/ box, mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng Tạo 1 (340 gr/bịch, 30 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng Tạo 1 Trung Nguyên (340gr/gói, 30gói/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng Tạo 2 (340 gr/bịch, 30 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng Tạo 3 (340 gr/bịch, 30 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng Tạo 4 (340 gr/bịch, 30 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng Tạo 5 (340 gr/bịch, 30 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Sáng Tạo 8 (250 gr/bịch, 24 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê S-Chinh phục (500 gr/bịch, 20 bịch/thùng) (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ SLIM ADOL (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ SỮA (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ SỮA DỪA (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê TN S (Trung Nguyên S) Chinh Phục, 500g/gói, 80 gói/bao (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Trung Nguyên (CAFÉ TN) sáng tạo 4, 340g/gói, 30 gói/thùng (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Trung Nguyên Chữ I 500gr x 18 (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Trung Nguyên đã đóng hộp 500gram, 20 hộp/thùng (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Trung Nguyên I (Khát vọng) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê Trung Nguyên S (chinh phục) (xk)
- Mã HS 09012120: Cà phê túi lọc Coffee Drip Bag Arabica, nhãn hiệu HANCOFFEE, 10gr/gói, 10 gói/hộp, 24 hộp/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ VIỆT (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09012120: CÀ PHÊ XANH (xk)
- Mã HS 09012120: Cà Phê. Nhãn hiệu: Bảo Minh (500Gr/Gói, 40 Gói/Thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: CAFE 3 TRONG 1 G7 800Gx10 (xk)
- Mã HS 09012120: Cafe nhãn hiệu Mr. Viet "Ca Phe Dalat", 250 g. Ground coffee,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012120: COFFEE POWDER: CAFÉ BỘT PHÁT ĐẠI DAI DAI PHAT COFFEE CO., LTD. 20 BANH VAN TRAN, WARD 6, TAN BINH, HO CHI MINH (xk)
- Mã HS 09012120: FERRET COFFEE: CAFÉ CHỒN 255/20/2 LIEN KHU STREET 4-5, KP.5, P. BINH HUNG HOA B, BINH TAN DIST. HO CHI MINH CITY (HCMC) (xk)
- Mã HS 09012120: GỐI NẰM (xk)
- Mã HS 09012120: Hộp cà phê kiễu dài (bao gồm cà phê, phin pha cà phê,sữa đặc)# Vietnam (xk)
- Mã HS 09012120: Hộp cà phê kiểu hình vuông (bao gồm cà phê, phin pha cà phê, sữa đặc)# Vietnam (xk)
- Mã HS 09012120: NPL4/ Cà phê mua trong nước (số lượng: 1.850,47kg) (xk)
- Mã HS 09012120: QUẦN ĐÙI (xk)
- Mã HS 09012120: TRÀ BÍ ĐAO (xk)
- Mã HS 09012120: TRUNG NGUYEN COFFEE SANG TAO 5- Cà phê gói Trung Nguyên-Packing: 340gr/bag x 30bag/ctn (10.20kg/ctn) (xk)
- Mã HS 09012120: Viên nén cà phê rang xay Ottoman- Hộp 10 viên (57 gr/hộp; 16 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 09012210: Cà phê hạt đã rang Decaf Espresso 1LB/gói--HSD:10/2020--11028485 (nk)
- Mã HS 09012210: CÀ PHÊ SẤY KHÔ, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 09012220: Bột Cà Phê (Coffee Powder) 120g*20 gói/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-BRILLAINT BLONDE FLAVORED COFFEE, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-CARAMEL CAPPUCINO DRINK MIX, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-DECAFE COLUMBIAN COFFEE, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-FRENCH ROAST COFFEE, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-FRENCH VANILLA CAPPUCCINO DRINK MIX, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-HAWIIAN BLEND FLAVORED COFFEE, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-SPICED APPLE CIDER DRINK MIX, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: BỘT CÀ PHÊ-TOASTED COCONUT FLAVORED COFFEE, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột (80g/hộp) (nk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Nespresso Volluto Decaffeinato dạng viên nén. 5g/viên, 1 hộp/10 viên (hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất) (nk)
- Mã HS 09012220: Cà phê rang- PREMIUM COFFEE WHOLE BEAN (1 thùng 6 kgs). HSD: 08/02/2021. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ RANG XAY, HÀNG MẪU (nk)
- Mã HS 09012220: Cà phê túi lọc, hiệu KALDI,10gr x 12 gói/túi (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ CARN EXPRESSO. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ COLOMBIA. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 16 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ CONT EXPRESSO. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ COSTA. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 16 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ DECAF EXPRESSO. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ DISTINTO. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ FR VANILA. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 16 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ HAZELNUT. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 16 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ HOUSE. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ IT EXPRESSO CPS. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ KONA. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 16 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ PHÁP. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ PR EXPRESSO CPS. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: CÀ PHÊ VIÊN NÉN VỊ VIENNE. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 5G/GÓI. 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09012220: Cà phê, hiệu COMMOX MAX, 250gr/túi (nk)
- Mã HS 09012220: Cà phê, hiệu: Jona, 250g/gói, mới 100% (nk)
- Mã HS 09012220: Cafe hạt đã qua chế biến, hiệu Common Man coffee (250gr/ túi) (nk)
- Mã HS 09012210: Cà phê 680g/túi/ (xk)
- Mã HS 09012210: Cà phê Arabica hạt đã rang, chưa xay. Khối lượng: 500 gram/ bịch. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012210: Cà phê Robusta hạt đã rang, chưa xay, khối lượng: 500 gram/ bịch. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: cà phê 2 túi/bộ/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê 520g/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê A bột túi 500g/ gói. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột đã rang, đã xay (đã khử chất CAFFEEIN) (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột Emc2 A.K 100Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột, đóng gói 250g/gói, hàng sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột, hiệu: Ngọc Phụng, 250gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê bột, qui cách đóng gói: 0.5kg/hộp/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê bột+Phin Robusta Blen 2 B.H 250Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê bột+Phin Trung Tin 250Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê buôn mê thuột 480gr, Mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê cappuccino detox 756x16g/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê chế phin loại 4- 500g/ gói. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê chồn 2In1 Essenti B.H 11Goix13Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn 3In1 B.H 20Gx16Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê chồn 3In1 Essenti B.H 5Goix13Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê chồn bột Goi Essenti B.H 250Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Bot V.L.H B.H 300Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Do Vcoffee +Phin Psv. 250Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Essenti Bot B.H 250Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê chồn Hat Goi Essenti B.H 250Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn hạt túi 500g/ túi. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê chồn Hat Tui Bo Essenti B.H 250Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Ht Capu Essenti B.H 12Gx18Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Ht Latte Essenti B.H 20Gx16Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Chồn Túi Lọc V.L.H B.H 8Gx10Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Da Vn Arch. 500G hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê dạng xay pha phin- KING COFFEE-GOURMET (500gr x 20bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3 in 1 bịch 50 gói x 16gr/ bịch. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3 in 1 hộp 18 gói x 16g/ hộp. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022 (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3 in 1 hộp 21 gói x 16g/ hộp. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022 (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3 in 1-bịch 50 sachets (1 thùng 800 gr x 12 pack) (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 3in 1 hộp 21 gói x 16g/ hộp. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022 (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 Cappuccino Hazenut (1 thùng 216 gr x 6 box) (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê G7 Ht Den- 15 Goi hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê G7 Ht Den- 50 Goi hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê giảm cân, qui cách đóng gói: 0.2g/ túi/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Gói Nesc Cafe 3In1 Sib 17Grx20G Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê hiệu Trung Nguyên (200g/túi)/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê hòa tan G7 (COFFEE), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Ht Capu Dua Essenti B.H 10Gx17Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê I khát vọng Trung Nguyên (1 thùng 500 gr x 40 pack) (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Legendee 225Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Luxury V5+Phin Vcoffee Psv. 200G hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê MC CĐ bột túi 500g/ túi. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê R bột túi 500g/ túi. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê R hạt túi 500g/ gói. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê rang Bảo Lộc/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê rang xay Trung Nguyên (225gram/gói)/ (xk)
- Mã HS 09012220: cà phê rang xay/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê rang/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Sạch Punat Hop Psv. 500Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê sáng tạo 1- 340g/ bịch. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê sáng tạo 5- 340g/ gói. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Sang Tao 8 500Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê sữa Dona (1 thùng 240 ml x 35 can) (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Trung Nguyên 200gr, Mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Trung Nguyên 300gr/gói, Mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê trung nguyên 500gr x 24/ctn, Mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà Phê Trung Nguyen G7-20+1 Goi hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Túi Lọc Arabica Tcm B.H 5Gx10Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê VCF 3 in 1 Gold 20g x 24 gói x 20 bịch/ thùng.Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VNVN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê Wake up HC 20 hộp x 18 gói x 17gr/ thùng. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022/ VN. (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê xanh/ (xk)
- Mã HS 09012220: Cà phê xanh, 180g/hộp/ (xk)
- Mã HS 09012220: Café bột hòa tan G20. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café bột hòa tan- Italian Espresso (500gx40 bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café hạt Meet more noni (50 sacks x 24 bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café hạt Meet More Taro (50 sacks x 24 bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café hạt_Meet more Mint (50 sacks x 24 bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café hạt-Meet More Coconut (50 sacks x 24 bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: CAFE ME TRANG bột hòa tan- Metrang 1 (500gx40 bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café Viet bột hòa tan- American Mocha (250gx80 bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café Viet bột hòa tan, Instant coffee (12bagx6boxes). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café Viet bột, Ground coffee (340gx30bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café Viet bột,- Ground coffee (500gx 80bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café Viet bột,Ground coffee (340gx30bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Café Viet bột,-Ground coffee (500gx 80bags). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: hạt cà phê/ (xk)
- Mã HS 09012220: King coffee 3 in 1 túi liền 48 gói x 16g/ túi. Hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam. Hạn sử dụng 30/12/2022 (xk)
- Mã HS 09012220: Nescafe đậm đà hài hòa (1 thùng 340 gr x 24 box) (xk)
- Mã HS 09012220: Rock Cà phê Sầu Riêng Psv. 20Gx20Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09012220: Rock Cà phê Sr Psv. 30Gx20Gr hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09019020: Cà phê hòa tan Nescafe, đóng gói 6,6g/gói, 16 gói/hộp. NSX: 04/2020, HSD: 12 tháng kể từ ngày SX. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09019010: Viên nén hình trụ- COFFEE HUSK PELLET. Làm từ vỏ cà phê hàng đóng bao jumbo (xk)
- Mã HS 09019010: VỎ CÀ PHÊ ÉP VIÊN DÙNG LÓT CHUỒNG GIA SÚC (xk)
- Mã HS 09019020: Cà phê chất 290gr x 20- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09019020: Cà phê sáng tạo 340gr x 30- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09019020: Cà phê Trung Nguyên 800gr x 10- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021010: Lá trà xanh sấy khô-Blue Lotus Tea-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Lá trà xanh sấy khô-Chamomile-(2.5g/gói x 15 gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Lá trà xanh sấy khô-Emperor Sencha-(150g/hộp).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Lá trà xanh sấy khô-Golden Earl Grey-(100g/hộp).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Lá trà xanh sấy khô-Grand Lung Ching-(70g/hộp).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Lá trà xanh sấy khô-Jasmine Monkey King-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Lá trà xanh sấy khô-Moroccan Mint Tea-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Trà Ô Long (Roast Oolong Tea) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021010: Trà Oolong hương đào (Peach Oolong Tea) (450g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Bột trà xanh dùng lá trà của tỉnh Kagoshima- Matcha powder from tea leaves of Kagoshima Prefecture (1 gói40g). Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4902121113217.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Bột trà xanh nguyên chất Matcha (Powdered Green Tea), trọng lượng tịnh 1kg/bao, Ngày SX: 26/05/2020, HSD: 01 năm kể từ ngày sản xuất. NSX: Senchasou Co.,Ltd. (nk)
- Mã HS 09021090: Nguyên liệu thực phẩm- Bột trà dùng trong thực phẩm MATCHA TEA POWDER PRODUCT CODE: GHEKN-T. HSD: 07/05/2021 (nk)
- Mã HS 09021090: Trà (chè) xanh hương vị nhài đã sấy khô-Jasmine GreenTea, thành phần: (trà xanh+ hoa nhài) sấy khô,hương hoa nhài,600g/gói,50 gói/carton,Hiệu: Ding Tea/Nsx: Chu Yu Hsiang;Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà dấp cá Orihiro 180g dạng túi lọc (3g x 20 gói) x 3/túi, 24 túi/thùng. 1 Unk 1 thùng. Nhà sx và nhãn hiệu: ORIHIRO. Hsd: 05.2023. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà Ô Long đen túi lọc SKK 200g (4gx50gói) (SKK Black Oolong tea bag 200g (4gx50packs)), thương hiệu: Sanei, 20 túi/thùng, hsd 01/03/2022 (nk)
- Mã HS 09021090: Trà Ổi Orihiro 120g dạng túi lọc, (2g x 20 gói) x 3/túi, 24 túi/thùng; 1 Unk 1 thùng. Hsd: 03.2022, Nhà sx: ORIHIRO.,ltd. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà thảo mộc Honeydew green mã 1535, t.phần chính từ dưa gang sấy khô,mơ sấy khô, trà xanh chưa ủ men,thành phẩm,đóng gói 1kg/túi.Dùng pha nước uống.Mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Beauty,quy cách đóng gói:(20 tép x 1,5gram)/hộp,nhà cung cấp:AHMAD TEA,mẫu nghiên cứu thử nghiệm,mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Digestion,quy cách đóng gói:(20 tép x 1,5gram)/hộp,nhà cung cấp:AHMAD TEA,mẫu nghiên cứu thử nghiệm,mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Energy,quy cách đóng gói:(20 tép x 1,5gram)/hộp,nhà cung cấp:AHMAD TEA,mẫu nghiên cứu thử nghiệm,mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Hoji dùng lá trà của tỉnh Mie- Hoji tea from tea leaves of Mie Prefecture-tea bag (1 hộp40g (2g x 20 túi)). Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4902121113248.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Iced Green Tea 1,25 kg (24 túi)/thùng--HSD:12/2021--11034441 (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Immunity,quy cách đóng gói:(20 tép x 1,5gram)/hộp,nhà cung cấp:AHMAD TEA,mẫu nghiên cứu thử nghiệm,mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Sleep,quy cách đóng gói:(20 tép x 1,5gram)/hộp,nhà cung cấp:AHMAD TEA,mẫu nghiên cứu thử nghiệm,mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc Slim,quy cách đóng gói:(20 tép x 1,5gram)/hộp,nhà cung cấp:AHMAD TEA,mẫu nghiên cứu thử nghiệm,mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà túi lọc TEAVANA EMPEROR'S CLOUDS & MIST GREEN TEA 260g/thùng, 100 túi/thùng, 2.6g/ túi--HSD:07/2021--11094902 (nk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh (20 gói(1gói1kg)/thùng), nhà SX: GOTCHA GLOBAL TRADING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà Xanh hương lài- Green Tea Powder (Jasmine Flavor) CHA TAR MUA Brand (200g x 12túi/thùng), NSX:Cha Thai International CO.,LTD(NSX:29/05/2020, HSD:29/05/2022). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh ITOEN 150g. Ngày SX: T03/2020 HSD T03/2021. Nhà SX: ITOEN LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh kiều mạch túi lọc (Buckwheat Green Tea) (11g x 50 túi/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh- Nhãn hiệu King Green Tea, chưa ủ men, được đóng gói bán lẻ 10 túi/package, mỗi túi 1.7 kg (Hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh túi lọc dùng lá trà của tỉnh Mie- Green tea from tea leaves of Mie Prefecture-tea bag (1 hộp40g (2g x 20 túi)). Nhãn hiệu: Topvalu. Code: 4902121113231.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh túi lọc hiệu Kirkland Signature- Kirkland Signature Green Tea Sencha & Matcha (150g (1,5g x 100 túi)/ hộp). HSD: 07/2021 (nk)
- Mã HS 09021010: Chè dưỡng nhan 0.6kg/túi/ (xk)
- Mã HS 09021010: Chè xanh sấy khô, Dried Green Tea, đóng gói 150gram/gói, 24 gói/ thùng, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09021010: Lá chè khô Cao Bằng, 250 hộp, 4kgs/ hộp. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021010: Trà Atiso 2gr*25 (50gr/hộp, 100 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 09021010: TRÀ LÀI HIỆU BẢO TÍN (72GR/1GÓI)(1CTN/144GÓI).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021010: Trà Lài lon giấy (100gr/lon, 15 lon/thùng) (xk)
- Mã HS 09021010: TRÀ SÂM DỨA HIỆU HIỆP THÀNH (70GR/1GÓI)(1CTN/10 HỘP).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021010: TRÀ XANH 100G-GREEN TEA, HIỆU:BA LA VANG, 1 THÙNG GỒM24TINS x 100G, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09021010: Trà Xanh lon giấy (100gr/lon, 15 lon/thùng) (xk)
- Mã HS 09021010: Trà Xanh Việt Nam (100gr/hộp, 30 hộp/thùng) (xk)
- Mã HS 09021090: BỘT MATCHA (xk)
- Mã HS 09021090: Chè mạn Tân Cương. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Chè Thái Nguyên, hàng đóng trong 100 thùng, 20 gói/thùng, 500 g/gói, mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Chè xanh Thái Nguyên, hàng đóng trong 10 thùng, 20 gói/thùng, 500 g/gói, mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: CHÈ XANH, ĐÓNG TRONG 452 THÙNG, 1 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà Atiso- 200gr (20 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà dứa xanh Thiên Thảo 300gr/gói x 20 gói/thùng (xk)
- Mã HS 09021090: TRÀ KHỔ QUA 60G-GOBYAH TEA, 24 HỘP/THÙNG,60G/HỘP, HIỆU:NUTRI LEAF, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09021090: TRÀ LÀI-JASMINE TEA, HIỆU:CON NGUA, 1 THÙNG GỒM24TINS x 100G, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà lipton chanh (30 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà lipton chanh- 224gr (30 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà lipton đào (30 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà lipton đào- 224gr (30 hộp/thùng)- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: TRÀ XANH COZY ATISO 2GR,100 TÚI NHÚNG/HỘP, ĐÓNG GÓI 4.8 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09021090: TRÀ XANH COZY NHÀI, TÚI NHÚNG 2GR, ĐÓNG GÓI 1.8 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09021090: TRÀ XANH COZY SEN,TÚI NHÚNG 2GR, ĐÓNG GÓI 1.8 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh Hung Thai 100g, hàng F.O.C (xk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh Hung Thai 200g, hàng F.O.C (xk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh Năm sao 200g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh Son Viet 400g, hàng F.O.C (xk)
- Mã HS 09021090: Trà xanh Son Viet 70g, hàng F.O.C (xk)
- Mã HS 09021090: Trà Xanh Thái Nguyên (25 bịch x 100 g/ bịch) Thương Hiệu Phúc Long (xk)
- Mã HS 09022010: Chè xanh (lá chè sấy khô, đã qua sơ chế, 38 kg/ bao) (tên khoa học: Camellia sinensis), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: Bột lá trà xanh Nhật BảnMeiyo (Bột Matcha)- MEIYO JAPANESE GREEN TEA-H-M3(S)- Nguyên liệu sản xuất thực phẩm. Hạn sử dụng: 21.02.2021 (nk)
- Mã HS 09022090: Bột Matcha TH-E 0009 (12.5 kg/bao, 2 bao/thùng carton). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: BỘT TRÀ XANH- GREEN TEA POWDER, dạng bột.Đóng gói: 50g/lọ,20lọ/CTN, 10CTN200 lọ. Hiệu: NOKCHAWON. Công bố ATTP số:43035/2017/ATTP-XNCB, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: Bột trà xanh- Houjicha Powder VA-H- 3kg, 4 gói/thùng; HSD: 03/2021 (nk)
- Mã HS 09022090: Chè hương nhài chưa thành phẩm, chưa ủ men, đóng gói không đồng nhất từ (30- 36) kg/bao, do Nhà máy trà Hengxian Jinling sản xuất năm 2020. (nk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã được sấy khô, hàng được đóng trong 1200 kiện, tên khoa học:camellia sinensis (hàng không nằm trong danh mục cites). (nk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh khô (Camellia sinensis), chưa ủ men, chưa qua chế biến, chỉ qua sơ chế thông thường(sấy khô).Quy cách: 15kg/thùng. NSX: XIANGYANG PURUN AGRICULTURE CO.,LTD. Hàng không thuộc danh mục CITES (nk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh khô (tên khoa học: Camellia sinensis), chưa ủ men, chưa qua chế biến, chỉ qua sơ chế sấy khô, quy cách 45 kg/bao. Do Trung Quốc sản xuất, hàng không thuộc danh mục CITES (nk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh khô, chưa ủ men, chưa qua chế biến, chỉ qua sơ chế sấy khô, quy cách 15 kg/thùng (tên khoa học: Camellia sinensis). Do Trung Quốc sản xuất, hàng không thuộc danh mục CITES (nk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh mới sơ chế bằng sấy khô và chưa chế biến. Đóng bao, 40- 45kg/ bao x 1097 bao. Tên khoa học: Camellia sinensis. Hàng không thuộc danh mục CITES. Mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh sấy khô, tên khoa học: camellia sinensis, đã được chế biến đóng túi kín khí, trọng lượng không quá 3kg (hàng không nằm trong danh mục cites). (nk)
- Mã HS 09022090: Cọng chè dây khô (tên khoa học Camellia sinensis), sản phẩm từ rừng trồng, đã qua sơ chế thông thường (sấy khô) được sử dụng để sản xuất trà uống. Quy cách đóng gói: 50kg/bao (nk)
- Mã HS 09022090: CXN/ Chè xanh khô ướp hương nhài, nhập theo tờ khai xuất khẩu số: 303114284450 ngày 22/03/2020 (nk)
- Mã HS 09022090: Lá chè khô (loose), đóng gói 7kgs/thùng carton, chưa tẩm ướp, dùng pha nước uống hoặc tắm để giải nhiệt, hàng mới 100%, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: Lá chè khô (tea cake), đóng gói 16kgs/thùng carton, chưa tẩm ướp, dùng pha nước uống hoặc tắm để giải nhiệt, hàng mới 100%, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: Nguyên liệu thực phẩm- Bột trà xanh (Matcha) (Green Tea Asahina No.4) (10kg/thùng)- NSX: 05/2020- NHH: 05/2021 (nk)
- Mã HS 09022090: Trà Narah Natural (2G/gói) (nk)
- Mã HS 09022090: Trà túi lọc (30g/hộp), hiệu English Tea Shop, hàng mẫu (nk)
- Mã HS 09022090: Trà túi lọc hiệu Twingings gói 2 gr x 25 gói/hộp (nk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh (Green Tea) 150g*80gói/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh đã sấy khô, đã ủ men, đã chế biến(Tên khoa học: Camellia sinensis, hàng đóng thùng carton đồng nhất 23kg/thùng;Hàng không thuộc danh mục Cites, không chịu thuế GTGT) (nk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh hoa lài chưa ủ men- Jasmine Green Tea (4 gói/ thùng carton, 6kg/ gói), nguyên liệu thực phẩm dùng để sản xuất trà sữa trân châu, hiệu KOI The. Mới 100% (nk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh: 4 bịch, 300gr/ túi (nk)
- Mã HS 09022010: BROKEN (Trà xanh đóng bao đã sấy khô, trọng lượng cả bì 40.6kg/bao) (xk)
- Mã HS 09022010: Chè xanh (Hàng đóng 35 kg/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 09022010: Chè xanh (Hàng đóng 45 kg/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 09022010: CHÈ XANH STD 5865/30KG/1BAO (xk)
- Mã HS 09022010: CHÈ XANH STD 7312/30KG/1BAO (xk)
- Mã HS 09022010: Chè xanh Việt Nam(đóng bao, chè mới) (xk)
- Mã HS 09022010: GT16-AB3/ Chè xanh san xuat tai Việt Nam moi 100% bao 60kg (xk)
- Mã HS 09022010: Lá chè xanh duỗi sơ chề (đóng hộp 15-16kg/hộp) (xk)
- Mã HS 09022010: Trà xanh lài- Jasmine Green Tea (xk)
- Mã HS 09022010: VIETNAM GREEN TEA SP1 (Trà xanh đóng bao đã sấy khô, trọng lượng cả bì 35.6kg/bao) (xk)
- Mã HS 09022090: BPS-X 42/ Chè xanh BPS(42Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09022090: BROKEN (Trà xanh cám đóng bao, đã sấy khô, 50kg/ bao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: BROKEN 2 (Trà xanh cám đóng bao, đã sấy khô, 40kg/ bao, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè broken đóng bao, quy cách đóng gói 55kg/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè cám xanh sơ chế đã sấy khô. Tên khoa học CAMELLIA SINENSIS. Gồm 545 bao (50kg/bao). Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè đen đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 36kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè mảnh (Viet nam Green Tea Broken) được đóng 30 kg/bao (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ NHÀI 302 (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Nhài A1, đóng đồng nhất 36kg/bao x 250bao. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ NHÀI C (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Nhài C2, đóng đồng nhất 36kg/bao x 280bao. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ NHÀI D (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Nhài F12, đóng đồng nhất 36kg/bao x 22bao. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè nhài hữu cơ đã sấy khô (17 kg/hộp), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng: 6 hộp. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè nhài hữu cơ nhãn fairtrade đã sấy khô, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. 12 hộp đóng 20kg/hộp, 1 hộp đóng 10kg/hộp. Số lượng 13 Hộp. (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ NHÀI LR 61 (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ NHÀI LR 63 (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Nhài N6, đóng đồng nhất 36kg/bao x 275bao. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè nhài thành phẩm. 500 bao, 36 kg/bao. Hàng mới 100%, do việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè nhài thành phẩm. 718 carton, 20kgs/carton, Hàng mới 100%, do việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Nhài, đóng đồng nhất 36kg/bao x 232bao. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè nhài, sấy khô, đã qua chế biến, chưa ủ mem, đóng gói (36 kg/ bao), đã dán nhãn để xuất khẩu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè ô long khô 18 kg/bao. 1182 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè oolong hữu cơ đã sấy khô (25kg/hộp), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 8 Hộp. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè peko (Vietnam Green Tea Grade Peko) được đóng 35 kg/bao (xk)
- Mã HS 09022090: Chè sen đã sấy khô (10 kg/hộp), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng: 1 hộp. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè vàng (chè shan) đã sấy khô, không nhãn hiệu, trọng lượng tịnh 15 kg/thùng, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè vàng Hà Giang loại 1, khô, chưa ủ men, không nguyên cánhVN; hàng đóng 35kg/bao (xk)
- Mã HS 09022090: Chè vàng khô chưa ủ men, không nguyên cánh (hàng được đóng đồng nhất trong bao tải, không nhãn hiệu, trọng lượng tịnh 25kg/bao) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè vàng khô, chưa ủ men, không nguyên cánh.Quy cách đóng gói Hộp giấy không nhãn hiệu, trọng lượng 15kg/ hộp. Xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH #9054 (HÀNG MỚI 100% ĐÓNG 30 KG/ BAO) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh (Dried Green Tean Leaves). Mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh (quy cách đóng gói: 1349 thùng x 12 kg/thùng, 24 hộp/thùng x 0,5kgs/ hộp). Sản xuất tại Việt Nam,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh (Vietnam Green Tea) được đóng 35 kg/bao (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh 500g*20 gói/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BPS chưa ủ men, đóng gói 40 Kg x 120 bao (Gồm cọng chè và lá chè) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BPS Hàng mới 100% (106 Bao x 30 Kg) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BPS(hàng mới 100%) đóng đồng đồng nhất 45kg/bao x 444 bao, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH BPS, ĐÓNG GÓI 1100 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BPS1 Hàng mới 100% (140 Bao x 40 Kg) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BROKEN chưa ủ men, đóng gói 50 Kg x 40 bao (Gồm cọng chè và lá chè) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BROKEN Hàng mới 100% (45 Bao x 50 Kg) (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH BROKEN, ĐÓNG GÓI 01PE/01 KRAFT/ 01 PP, 405 BAO, TRỌNG LƯỢNG TỊNH: 50KG/BAO. HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BT 1 chưa ủ men, đóng gói 40 Kg x 20 bao (Gồm cọng chè và lá chè) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BT chưa ủ men, đóng gói 35 Kg x 380 bao(Gồm cọng chè và lá chè) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh BT Hàng mới 100% (312 Bao x 35 Kg) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh cám (đã sấy khô) 100 bao (50 kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh chưa ủ men trọng lượng 35 kg/bao(bao gồm cọng chè và lá chè) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 30kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã héo, vò và sấy khô, đóng gói 35kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô (20kg/thùng), hàng mới 100% do việt nam sản xuất, số lượng 278 thùng. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô (35kg/bao) mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lương 550 bao. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô (50kg/bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 40 bao. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô 35kgs/bao, 515 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô BT(40Kg/Bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 580Bao (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô chưa ủ men (50kg/bao), hàng mới 100% do việt nam sản xuất, số lượng 188 bao. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô gồm 534 bao (loại 35kg/bao) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô loại BPS gồm 153 bao, 50kg/bao hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô, chưa ủ men (20kg/thùng), hàng mới 100% do việt nam sản xuất, số lượng 48 thùng. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô, gồm 540 bao, 35 kg/bao, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô, loại GREEN TEA PEKO BT, gồm 529 bao (35kg/bao). Hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh đã sấy khô, tên khoa học CAMELLIA SINENSIS gồm 1220 CARTONS, 12kg/CARTON, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh do Việt Nam sản xuất FV571 (đã qua chế biến) 1952 bao Pe/pp (hàng đóng đồng nhất 45kg/bao) (xk)
- Mã HS 09022090: CHE XANH DONG DONG NHAT 30KG/BAO SAN PHAM VIET NAM (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh F (Lot: BG20052102) (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh F01, Không ủ men, đóng gói đồng nhất 55kg/ bao, Trọng lượng cả bì 55,7 kg/ bao (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh GO71 (100% sản xuất tại Việt Nam), 196 bao, N.W: 36.00 kg/bao, G.W: 36.20 kg/bao, (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH- GRADE PEKOE 497BAGS (PACKED IN PE+Kraft + PP; 35 KILOS NET TEA PER BAG) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Green tea 840, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam, quy cách đóng gói N.W: 50 kg/bao, 200 bao/cnt (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Green tea Bom đóng bao (30kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Green tea Broken đóng bao (50kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh green tea đã sấy khô (đóng bao 35 kgs/ bao), hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh green tea DH đã sấy khô (đóng bao 35 kgs/ bao), hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Green tea đóng bao (35kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh GREEN TEA ET đã sấy khô (30 kgs/bao),hàng do Việt Nam sản xuất mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh green tea LC đã sấy khô (đóng bao 35 kgs/ bao), hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Green tea PBS đóng bao (45kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Green tea Peko đóng bao (35kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh green tea razan 2 đã sấy khô (đóng bao 35 kgs/ bao), hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh green tea S1 đã sấy khô (đóng bao 50 kgs/ bao), hàng sản xuất tại Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh GREEN TEA,đóng 35 kg/bao, đã sấy khô. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Hà Giang đã sấy khô, 100g/ gói, nhà cung cấp BETTERDAY, xuất xứ Việt Nam, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh hàng mới 100% do Việt Nam Sản Xuất. Hàng được đóng trong 100 bao, 40kg/ bag. Xuất xứ Việt Nam. Được sản xuất bởi Nam Sơn Co., Ltd. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh hương hoa nhài JO16 (100% sản xuất tại Việt Nam), 171 bao, N.W: 36.00 kg/bao, G.W: 36.20 kg/bao, (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh hương nhài #9056 (Nguyên liệu trà túi lọc, HÀNG MỚI 100%, ĐÓNG 30KG/ BAO) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh hữu cơ đã sấy khô (50kg/bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 100 bao. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh hữu cơ nhãn fairtrade đã sấy khô, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. 12 hộp đóng 16 kg/hộp và 1 hộp đóng 8kg/hộp. Số lượng 13 Hộp. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh khô, hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH KHÔ.chưa ủ men hàng do việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh loại BROKEN đã sấy khô gồm 518 bao (loại 50kg/bao) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh loại BT đã sấy khô (Tên Khoa học: CAMELLIA SINENSIS) gồm 520 bao (loại 35 kg/bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh loại ET đã sấy khô gồm 585 bao (loại 35kg/bao) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh loại ZAFRANI đã sấy khô gồm 520 bao (loại 50kg/bao) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH NHÀI (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh nhài (hàng mới 100%) đóng đồng đồng nhất 33kg/bao x 520 bao, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài 1102 (hàng mới 100%, dóng bao PP/PE 30 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài F (hàng mới 100%, đóng bao PP/PE 36 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài J6 (hàng mới 100%, đóng bao PP/PE 40 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài loại D TL012-200604 (hàng mới 100%; Đóng hộp carton 21kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài M3 (hàng mới 100%, đóng bao PP/PE 36 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài Số 3 (hàng mới 100%, đóng bao PP/PE 36 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài Số 4 (hàng mới 100%, dóng bao PP/PE 36 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài Số 5 (hàng mới 100%, dóng bao PP/PE 36 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh Nhài TH (hàng mới 100%, đóng bao PP/PE 36 kg N.W) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh nhài(hàng mới 100%), hàng đóng đồng nhất 36kg/bao x 530 bao, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh nhãn hiệu VIET NAM GREEN TEA BPS đóng bao (40 kg/bao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh OP (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh OP (Lot: BG20052103) (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh OP 19062201 Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 58 bao, 35 kg/bao, tương đương 2030 kgs. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: CHE XANH OP DAC BIET (xk)
- Mã HS 09022090: CHE XANH OP1 (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Paimutan đã sấy khô, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 63 hộp. (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH PEKO(Vietnam Green Tea Grade Peko) được đóng bao 35 kg/bao (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Pekoe 1 (đã sấy khô). 35kg/bao, 276 bao Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Pekoe 1. (đã sấy khô). 35kg/bao, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Pekoe 2 (đã sấy khô). 35kg/bao, 476 bao Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Pekoe 2 chưa ủ men (đã sấy khô) 35 Kg/bao 300 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH PEKOE/ SP74, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH PEKOE/SP57-1, ĐÓNG GÓI 6 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh R.A Tam Đường đã sấy khô (25KG/ Bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 1760 Bao.Mã chứng nhận đăng ký RA-G-009048/ VN (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh sơ chế đã sấy khô gồm 476 bao (35kg/bao), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh sơ chế sấy khô loại Viet Nam green tea gồm 560 bags loại (35kg/BAG) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH STD 2305/50KG/1BAO (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh STD 2306, đóng 50kg/ 1 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh STD 2307 Việt Nam đã sấy khô, đóng bao. Tổng 540 bao, mỗi bao 50kg tương đương 27,000.00 kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh STD 3602, đóng 50kg/ 1 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh STD 3603 Việt Nam đã sấy khô, đóng bao. Tổng 424 bao, mỗi bao 50kg tương đương 21,200.00 kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh STD 6665, đóng 35kg/ 1 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh STD 9087 (đóng gói tịnh 35 kg/bao, sản xuất mới 100%) (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh TH (đã sấy khô). 45kg/bao, 200 bao Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh TH. (đã sấy khô). 40kg/bao, 296 bao Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Thái Nguyên đã sấy khô, 100g/ gói, nhà cung cấp BETTERDAY, xuất xứ Việt Nam, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh thành phẩm.551 bao, 33 kg/bao. Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh ủ men (hàng mới 100%), xuất xứ Việt Nam đóng đồng nhất 18kg/carton x 1.179 carton (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh ủ men loại 3 (hàng mới 100%), đóng đồng nhất 50 bao x 36 kg/bao, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh ủ men loại C (hàng mới 100%), đóng đồng nhất 156 hộp x 20 kg/hộp, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Việt Nam (đã sấy khô) 420 bao (35 kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Việt Nam chưa ủ men (đã sấy khô) 510 bao (35 kg/bao). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Việt Nam F1 đã sấy khô, đóng bao. Tổng 560 bao, mỗi bao 50kg tương đương 28000 kg. Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Việt Nam, đóng 50kg/ 1 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Việt Nam, loại BPS, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Vietnam (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh Vietnam Green Tea Broken đã sấy khô (50kgs/ bao) hàng do Việt Nam sản xuất, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh vụn chưa ủ men (đã sấy khô) 50 Kg/bao 164 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh vụn. (đã sấy khô). 50kg/bao 200 bao, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè Xanh, đóng đồng nhất 36kg/bao x 197bao. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: CHÈ XANH, ĐÓNG GÓI 12 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Chè xanh, sấy khô, đã qua chế biến, chưa ủ mem, đóng gói (36 kg/ bao), đã dán nhãn để xuất khẩu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: chè/ (xk)
- Mã HS 09022090: CX/ Chè xanh khô sơ chế (Làm sạch, vò xoăn, phơi hoặc sấy khô), hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 09022090: Diet Tea with Garcinia Cambogia- Trà xanh giảm cân tai chua (20 gói/hộp) (xk)
- Mã HS 09022090: GREEN TEA BT (Trà xanh đóng bao, đã sấy khô, 35kg/ bao, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09022090: GREEN TEA BT 2(Trà xanh đóng bao, đã sấy khô, 35kg/ bao, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09022090: GREEN TEA PEKOE MC- CHÈ XANH PEKOE SHAN, LOẠI 35KG/BAG, HÀNG MỚI 100% XUẤT XỨ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09022090: GREEN TEA SP1 (Trà xanh đóng bao, đã sấy khô,chưa ủ men, 35kg/bao) (xk)
- Mã HS 09022090: Hồng trà túi lọc Queenli 50g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Jasmine Broken Tea (Chè xanh vụn ướp hương nhài), loại 30kg/ bag, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Jasmine Green Tea (Chè xanh ướp hương nhài), loại 36kg/ bag, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Lá trà khô 200g/túi. Nhà sx: Dotea/ (xk)
- Mã HS 09022090: Lá trà khô thái nguyên/ (xk)
- Mã HS 09022090: Lá trà khô, 200gr/ (xk)
- Mã HS 09022090: Lipton Ice Tea chanh mật ong 224gr * 20hộp. Hàng mới 100%. Sản xuất tại VN. (xk)
- Mã HS 09022090: Ly trà sữa, GLASS OF MILK TEA, qui cách đóng gói: 1 hộp/280gram (xk)
- Mã HS 09022090: OP25-X/ Chè xanh OP(25Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09022090: Organic Pouchung Shan Green tea (chè Pouchung Shan xanh), loại 40kg/carton, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: Pouchung Shan Green Tea (chè Pouchung Shan xanh), loại 20 kg/Bag, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09022090: SMALL TEA (Trà xanh viên nhỏ đóng bao, đã sấy khô, 50kg/bao). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Alley vị lài/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Alley vị trà xanh/ (xk)
- Mã HS 09022090: TRÀ ATISO-ARTICHOKE TEA, HIỆU:BA LA VANG, 24 HỘP/THÙNG, 40G/HỘP, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà bí đao (500g/hộp)/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà bông cúc khô 150g/hộp, hiệu: Mộc shop (xk)
- Mã HS 09022090: Trà chưa ủ men (trà cám), đóng gói 24kg/bao, trọng lượng cả bì là 24.3 kg/bao (gồm cả cọng trà và lá trà). GREEN TEA (BROKEN TEA) (xk)
- Mã HS 09022090: Trà đào sả Cozy, 50g/hộp/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà đào túi lọc, nsx Dans, 20 cái/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà đậu đỏ/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà đen OP 100g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà đen OPA 100g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà detox fruite&flower/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà detox, nsx Mat xi, 300g/hộp/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà gạo lức/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà gạo lứt 500g/hũ/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà giảm can 10gram/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà GO SLIM/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà gừng/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà hoa đậu biếc (250G/ hộp) Tea nghia Trai Hung Yen/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà hoa Detox fresh 2g/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà hoa lài khô Huyền Trà, (900g/túi)/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà hoa Mộc Quế, 100 gram/ hộp (xk)
- Mã HS 09022090: Trà hoa nghệ tây, qui cách đóng gói: 0,2kg/hộp/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà hoa nhài 120g/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khô (200grm/ hộp)/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà khô 120g/ hủ/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà khô 200g/túi (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khô 200g/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khô 300g/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà khô 500gr/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khô 5g/ túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khô Detox Korea (200g/ hộp) (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khổ qua bịch (30 x 57g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khổ qua túi lọc CD (24 x 50 Bags x 2g), Hiệu Cây dừa, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khổ qua túi lọc HP (100 x 50g), Hiệu Bông sen, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khô sunie detox (200g/ hộp) (xk)
- Mã HS 09022090: trà khô Thái Nguyen, 300g/ bag/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà khô/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà khô. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Lài (24 x 16 oz), Hiệu Tiến Đạt, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà lài 1kg x 15- hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà lài Phương Vy hộp 250gr, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà lài Tâm Châu, 200g/ 1 túi, xuất xứ Việt Nam, hàng mẫu, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà lài/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà lài, nsx Phuc Long, 100g/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà nấm linh chi 500gr/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà nghệ tây, SAFFRON TEA 5 gram (xk)
- Mã HS 09022090: Trà nhài túi lọc Queenli 50g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà ô long, nsx Phuc Long, 150g/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Olong Tâm CHâu (250gram/túi)/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Oolong Phương Vy 100gr, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Oolong Phương Vy 200gr, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà sâm dứa long vân/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà sen 1kg/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà sen Phương Vy hộp 250gr, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà sen Phương Vy lon 100gr, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà sen Tân Cương Xanh 100g/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà sen túi lọc Queenli 50g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà sen, nsx Phuc Long, 100g/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà sữa trân châu đường đen/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Tân Cương Thai Nguyen (500g/túi)/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Thái đỏ Chatarmua 400gr (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Thái xanh Chatarmua 200gr (xk)
- Mã HS 09022090: trà thảo dược 250 gram/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà thảo dược, qui cách đóng gói: 500gr/hộp/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà thảo mộc (200G/ túi) Moc Nhien Hoa Tra/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà thảo mộc 300g/túi/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà thảo mộc 500 gram/ (xk)
- Mã HS 09022090: trà thảo mộc/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà trái cây (500g/túi)/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà trái nhàu (100 x 25bags), Hiệu Bông sen, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà túi lọc 50g/hộp/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà túi lọc Hung Thai 50g, hàng F.O.C (xk)
- Mã HS 09022090: Trà ủ lên men một phần, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh Ba Sao 100g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh BROKEN, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH CHƯA LÊN MEN (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh D1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh gừng túi lọc Queenli 50g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà Xanh Loại 02 (XC) (150g x 40 gói), mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh OPA, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh sấy khô (không nhãn hiệu) 35kg/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh SP1, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: Trà xanh túi lọc Queenli 50g, mới 100% (xk)
- Mã HS 09022090: TRÀ XANH VỤN CHƯA LÊN MEN (xk)
- Mã HS 09022090: trà/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà, 300gr/ (xk)
- Mã HS 09022090: Trà, hiệu THAI HAI/ (xk)
- Mã HS 09022090: VIET NAM GREEN TEA BT (BPS) LOẠI 45KGS/BAG. HÀNG MỚI 100 % DI VIỆT NAM SẢN XUẤT (xk)
- Mã HS 09022090: VIET NAM GREEN TEA ET (LOẠI 35 KGS/BAG). HÀNG MỚI 100%, XUẤT XỨ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09022090: Vietnam Green Tea BT (chè xanh Pekoe shan), loại 35 kg/Bag, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Bain de Roses Tea-(2.5g/túi,2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-English Breakfast Tea-(2.5g/hộp).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Eternal Summer Tea-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-French Earl Grey-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Fruit Mountain Tea-(80g/hộp).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Golden Earl Grey-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Grand Ceylon-(100g/hộp).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Imperial Oolong-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Milk Oolong-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Lá trà đen sấy khô-Royal Darjeeling-(2.5kg/gói).Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Trà đen Assam B (Assam Black Tea Leaf B) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023010: Trà đen khô (đã ủ men).Do TQSX mới 100%. Hàng được đóng gói đồng nhất 2,5kg/gói (4 gói/hộp), 10kg/hộp. (nk)
- Mã HS 09023010: Trà đen Royal Ceylon (Royal Ceylon Black Tea) (600g/ gói). Nhà sản xuất PEI CHEN CORPORATION. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Bột dùng để pha nước uống Wakodo vị trà Houji, 9,6g/ hộp(1,2g/gói nhỏ, 8 gói nhỏ/hộp), 24 hộp/thùng, NSX: Công ty cổ phần thực phẩm Asahi Group. hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 09023090: Chè đen dùng làm mẫu, hãng sản xuất: PT TRIGALUH BERJAYA (200g/1 túi, 7 túi/1 hộp) hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Chè đen khô, đóng 19 kg/kiện (tên khoa học: Camellia sinensis). Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của BNN & PTNT. (nk)
- Mã HS 09023090: Chè đen(đã ủ men), đã ướp hương liệu, đã đóng gói 2.5kg/ túi(4 túi/carton) do TQSX. (nk)
- Mã HS 09023090: Chè thái nguyên, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 09023090: hồng trà cafe Bang Li (coffee black tea), dùng làm nguyên liệu chế biến thực phẩm. Trọng lượng tịnh: 0.6kg/gói, 50 gói/ thùng carton. Sản phẩm được đóng trong gói kín có ghi nhãn hiệu. (nk)
- Mã HS 09023090: Hồng trà đã được sấy khô, hàng được đóng trong 1200 kiện, đóng túi kín khí (Camellia sinensis), hàng không thuộc danh mục cites (nk)
- Mã HS 09023090: Organic-Trà đen Assam túi lọc-Organic-Assam black tea-tea bag (hộp 40g (20 túi)).Nhãn hiệu: Topvalu.Code:4902121112487.Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Trà (chè) đen đã sấy khô-Black Tea,thành phần: trà sấy khô. Hiệu: Ding Tea/Nsx: Chu Yu Hsiang; 600g/ gói,50 gói/ carton. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Trà (chè) Ô Long đã sấy khô- Oolong Tea, thành phần: trà đen sấy khô, Hiệu: Ding Tea/Nsx: Chu Yu Hsiang. 600g/gói, 50 gói/carton. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Trà Black (Red) Tea Leaves, hiệu Tea Zone: 1túi 240gm, 25 túi/thùng,. NSX: 03/05/2020, HSD 24 tháng, số lot 03052022: Nhà sản xuất: Karat Global Group., Ltd. Hàng mói 100%. (nk)
- Mã HS 09023090: Trà đen (20 gói(1gói1kg)/thùng), nhà SX: GOTCHA GLOBAL TRADING LTD, mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Trà đen khô (đã ủ men trọng lượng tịnh đóng 2 kg/gói, 8 gói/kiện, số lượng kiện: 105 kiện) (hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09023090: Trà đen khô (đã ủ men, trọng lượng tịnh 3 kg/túi, 6 túi/ kiện, hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09023090: Trà Golden Milk Tea Leaves, hiệu Tea Zone: 1túi 240gm, 25 túi/thùng,. NSX: 03/05/2020, HSD 24 tháng, số lot 03052022: Nhà sản xuất: Karat Global Group., Ltd. Hàng mói 100%. (nk)
- Mã HS 09023090: Trà lá Yorkshire hiệu Taylors of Harrogate (250gx6Bag/case)- Taylors of Harrogate Yorkshire 250g. Axcode: F130981. HSD: 31/07/2021 (UNKTHÙNG) (nk)
- Mã HS 09023090: Trà Lipton Earl Grey. LIPTON EARL GREY 18X(25X2G) (nk)
- Mã HS 09023090: Trà nhúng Shine Clenza, 2g/gói, 22 gói/hộp, hàng mẫu nghiên cứu thử nghiệm, mới 100%. (nk)
- Mã HS 09023090: Trà phổ nhĩ (chè đen khô, đã ủ men), không có nhãn hiệu, 375 g/gói, 40 gói/kiện- Tên khoa học: Camellia spp (Hàng không nằm trong danh mục của Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09023090: Trà Thái đỏ hương vani- Red Tea Powder (Vanilla Flavor) CHA TAR MUA Brand (400g x 12túi/thùng), NSX:Cha Thai International CO.,LTD (NSX:29/05/2020, HSD:29/05/2022). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Trà thảo mộc Bombay chai mã 1534 thành phần chính từ trà đen Ceylon nguyên lá,bạch đậu khấu, gừng,quế,đã ủ men 1 phần,đóng gói 500g/túi.Dùng pha nước uống.Mới 100% (nk)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc Dilmah, 200g/hộp, hàng mẫu, mới 100%. (nk)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc Lipton- Lipton Yellow Label. LIPTON YELLOW LABEL 36X100X2G (nk)
- Mã HS 09023090: TRÀ TÚI LỌC LIPTON YELLOW LABEL TEA BAG 36X100X2G (nk)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc tách caffeine PG tips Decaf hiệu Pyramid (101gx6Box/case)- Pyramid PG Tips Decaf 101g. Axcode: F145258. HSD: 30/04/2021 (UNKTHÙNG) (nk)
- Mã HS 09023090: Trà túi lọc TEAVANA ENGLISH BREAKFAST BLACK TEA 340g/thùng, 100 túi/ thùng, 3.4g/ túi--HSD:09/2021--11094901 (nk)
- Mã HS 09023090: TRÀ UỐNG NHANH,ROSAMONTE SPECIAL SELECTION YERBA MATE TEA, 1KG/ TÚI, 4 TÚI/HỘP,ĐÃ ĐÓNG GÓI, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 09023010: TRÀ ỔI NHÃN HIỆU CON TRÂU 50X50G (xk)
- Mã HS 09023090: Chè đen đã ủ men, đóng gói dạng bánh chữ nhật 250 gr, 80pcs/1carton (gồm cọng chè và lá chè) (xk)
- Mã HS 09023090: Chè đen thành phẩm. 600 cartons, 40 gói/carton, 0.5kgs/gói. Hàng mới 100%, do việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09023090: Chè đen(đã ủ men) đã ướp hương liệu, đã đóng gói 2.5kg/ túi(4 túi/carton) do TQSX. (xk)
- Mã HS 09023090: hành lý cá nhân và tài sản di chuyển đang sử dụng: trà (xk)
- Mã HS 09023090: Trà actiso, công dụng: giải độc gan, thanh nhiệt,chống oxy hoá, Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09023090: Trà Atiso La Han Qua H.p 25gx2gr Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 09023090: TRÀ ĐEN COZY GỪNG 2GR, ĐÓNG GÓI 1.44 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09023090: TRÀ ĐEN COZY HIBICUS 2GR, ĐÓNG GÓI 1.44 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09023090: TRÀ ĐEN COZY VẢI,TÚI NHÚNG 2GR, ĐÓNG GÓI 1.8 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09023090: Trà đen/ Black tea, dùng dể pha trà sữa, đóng gói 1 kg/ pack. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09023090: TRÀ MÓC CÂU "HOA SEN", 25 BAGS X 380GR/CTN; HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09023090: Trà Oi H.p 25gx2gr Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 09023090: Trà Sen B.h 50gr Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 09023090: Trà Trài Nhau Dakmark B.h 20gx2gr Hàng Mới 100% (xk)
- Mã HS 09023090: Trà xa ke hon nay,H/20 túi lọc 2g, công dụng: thanh nhiệt, tiêu độc, mát gan,Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024010: BT-BT/ CHÈ ĐEN INDONESIA, HÀNG MỚI 100% LOẠI BT ĐÓNG TRONG BAO KRAFT (nk)
- Mã HS 09024010: Lá chè đen khô (Camellia sinensis). Hàng đã ủ men 15 KG/CT, hàng không thuộc danh mục CITES. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 09024010: Lá chè đen khô (đã ủ men 15 KG/CT, hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09024010: Lá trà ô long khô (đã ủ men)- Oolong YIC OT-01 (Qui cách đóng gói: 17.5kgs/1 carton). Dùng để sản xuất Trà Ô long. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024010: Trà ô long (trà đen) khô đã ủ men, đóng gói (trọng lượng tịnh). 25- 26kg/ carton x 525 carton, không nhãn hiệu. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Chè đen đã được sấy khô, (tên khoa học: Camellia Sinensis), (hàng không nằm trong danh mục cites). Hàng được đóng trong 1327 kiện (nk)
- Mã HS 09024090: Chè đen đã sấy khô,nhãn hiệu TEA SAMPLE GRADE OP, BPS, OPA, đóng gói:5.4 kg/gói giấy,hàng mẫu nghiên cứu thử nghiệm,mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Chè đen đã ủ men,chưa đóng gói bao bì bán lẻ(18thùng*16,5kg là trọng lượng cả bì)nhà sản xuất guangxi pingxiang shun hong import and export trade co.ltd,do TQSX. (nk)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô (đã ủ men). Tên khoa học: Camellia Sinensis, hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô (hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô đã ủ men, đóng gói (trọng lượng tịnh). 9- 10kg/ carton x 1073 carton. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Chè đen sấy khô đã được ủ men, đóng gói trong bao bì từ 19 đến 20kg/CT- Tên khoa học Camellia Sinensis (Hàng không nằm trong danh mục Thông tư 04/2017/TT- BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09024090: Chè khô, nhãn hiệu GIVANAS, đóng gói 100g/hộp, hàng mẫu kiểm nghiệm. Mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Chè ô long (hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09024090: Chè ô long đã được sấy khô (Camellia sinensis), Hàng được đóng trong 580 kiện, hàng không thuộc danh mục cites (nk)
- Mã HS 09024090: Chè ôlong,đã ủ men một phần,chưa đóng gói bao bì bán lẻ(1182 bao*18kg là trọng lượng cả bì),hiệu shunhong, cty sx:Guangxi pingxiang shun hong import and export trade co.,ltd.do TQSX. (nk)
- Mã HS 09024090: Chè trắng sấy khô đã được ủ men, đóng gói trong bao bì từ 23kg đến 24 kg/CT- Tên khoa học: Camellia Sinensis, (Hàng không nằm trong danh mục Thông tư 04/2017/TT- BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09024090: Chè xanh khô đã ủ men (hàng không thuộc danh mục Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09024090: Chè xanh khô đã ủ men, đóng gói (trọng lượng tịnh). 15- 16kg/ carton x 1010 carton. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Chè xanh khô,đã ủ men,đã ướp hoa nhài,chưa đóng gói bao bì bán lẻ(80bao*37,5kg và 200 bao*35kg là trọng lượng cả bì)nhà sản xuất guangxi pingxiang shun hong import and export trade co.ltd,do TQSX. (nk)
- Mã HS 09024090: Chè xanh ủ men(hàng mới 100%), hàng đóng đồng nhất 30kg/bao x 720 bao, (nk)
- Mã HS 09024090: Chè xanh ủ men, hàng đóng gói đồng nhất 18 kg/hộp, do Nhà máy trà Hengxian Jinling sản xuất năm 2020. (nk)
- Mã HS 09024090: CXN/ Chè xanh khô ủ men, nhập theo tờ khai xuất khẩu số: 303287270440 ngày 18/06/2020 (nk)
- Mã HS 09024090: Hàng quà tặng: Trà, Mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Lá trà ô long khô (đã ủ men)- Fujian oolong tea Sun OT-01. Qui cách đóng gói: 17,5 kgs net/ carton. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Quà tặng cá nhân: Trà túi lọc. Hiệu: Yogi Tea. 50g/ hộp. Mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ (100 HỘP/ THÙNG) HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ALISAN (ALISAN TEA) 150g*80 gói/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà đậu Tencha Orihiro, 2g/gói, 20 gói/ hộp, 40 hộp/ thùng, do Công ty Cổ phần Orihio Moa Zeria sản xuất, mới 100%, HSD: 03/2022, SCB: 55/IHN/2020 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà đen (Black Tea) 150g*80gói/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà đen đã sấy khô, đã ủ men, đã chế biến (Tên khoa học: Camellia sinensis, hàng đóng thùng carton đồng nhất 13.5 kg/thùng;Hàng không thuộc danh mục Cites, không chịu thuế GTGT) (nk)
- Mã HS 09024090: Trà đen đã ủ men- Black Tea (4 gói/ thùng, 6kg/ gói), nguyên liệu thực phẩm dùng để sản xuất trà sữa trân châu, hiệu KOI The. Mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà đen khô (đã ủ men trọng lượng tịnh đóng 15 kg/ gói/ kiện, số lượng kiện: 495 kiện) (hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09024090: Trà đen sấy khô, tên khoa học: camellia sinensis, đã qua sơ chế được đóng gói sẵn, gross 18.5 kg/carton, hàng không thuộc thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà diếp cá Orihiro, 3g/ gói, 60 gói/ túi, 24 túi/ thùng, do Công ty Cổ phần Orihio Moa Zeria sản xuất, SCB: 13/IHN/2020, mới 100%, HSD: 04/2023 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ EARL GREY (EARL GREY TEA) 150g*80 gói/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà gạo genmaicha 200g. Ngày SX: 18/03/2020 HSD 18/03/2021. Nhà SX: UJI NOTSUYU SEICHA CO LTD, mới 100%,ĐÃ THÁI LÁT, SẤY KHÔ, ĐÃ CHẾ BIẾN ĂN NGAY, ĐÓNG TRONG TÚI KÍN KHÍ GHI NHÃN, DÙNG NGAY (nk)
- Mã HS 09024090: Trà gạo lứt, 200g/ gói, 12 gói/ thùng, do Nhà máy Kokudairo Shizuoka sản xuất, SCB: 53/IHN/2020, mới 100%, HSD: 04/2021. (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ GỪNG TEA FORTE WHITE GINGER PEAR LOOSE BULK TEA, 1 POUND POUCH, ORGANIC WHITE TEA TEA MAKES 160-170 CUPS, HÀNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ GỪNG, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH OPI-CDN2020-2852 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HÀ THỦ Ô, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 1246/TTR-ĐTTHCPN/17.JUN.2020, TK XUẤT 303206358030/H21/CPNHANHHCM/04.MAY.2020 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ--- KÈM TỜ TRÌNH SỐ 1309/TTR-ĐTTHCN VỀ VIỆC KHÔNG THU THUẾ HÀNG HÓA ĐÃ XUẤT KHẨU NHƯNG BỊ TRẢ LẠI VÀ TỜ KHAI XUẤT SỐ 310458592360 NGÀY 22.04.2020 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà lá ổi Orihiro, 2g/ gói, 60 gói/ túi, 24 túi/ thùng, do Công ty Cổ phần Orihio Moa Zeria sản xuất, SCB: 14/IHN/2020, mới 100%, HSD: 04/2023 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LIPTON, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 1246/TTR-ĐTTHCPN/17.JUN.2020, TK XUẤT 303206358030/H21/CPNHANHHCM/04.MAY.2020 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà Meta Shot Orihiro, 5g/gói, 30 gói/ hộp, 40 hộp/ thùng, do Công ty Cổ phần Orihio Moa Zeria sản xuất, mới 100%, HSD: 04/2022, SCB: 56/IHN/2020 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà nghệ Orihiro, 1,5g/gói, 60 gói/túi, 24 túi/ thùng, do Công ty Cổ phần Orihio Moa Zeria sản xuất, mới 100%, HSD: 03/2023, SCB: 54/IHN/2020 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà nhúng Orihiro, 2g/ gói, 16 gói/ túi, 40 túi/ thùng, do Công ty Cổ phần Orihio Moa Zeria sản xuất, mới 100%, HSD: 03/2022, SCB: 48/IHN/2020 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà Ô Long (Oolong Tea) 150g*80 gói/hộp, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà ô long khô- Tên khoa học: Camellia Sinensis, được đóng gói 17 kg/package (Hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09024090: Trà ô long sấy khô, tên khoa học: camellia sinensis, đã qua sơ chế được đóng gói sẵn, gross 15.5 kg/carton, hàng không thuộc thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ- RED LABEL TEA [12X1KG/CTN].HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ- RED LABEL TEA [24X500GM/CTN]. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ- RED LABEL TEA [48X250GM/CTN]. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SEN, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 1246/TTR-ĐTTHCPN/17.JUN.2020, TK XUẤT 303206358030/H21/CPNHANHHCM/04.MAY.2020 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ- TAJ MAHAL TEA [24X500G/CTN].HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ- TAJ MAHAL TEA [48X250G/CTN].HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ- TATA TEA [24X500G/CTN].HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà Thảo dược (Trà xanh) Bioslim Herbal Tea 72 hộp/ thùng, 60g/ hộp. Hàng mới 100%. Nhà sản xuất: Công ty Lagap Boss Pharmaceuticals Ag. Số lô: 385924; Hạn dùng: 11/2022 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc (25 gói x 2g/hộp)- Lady Grey Tea nhãn hiệu Twinings, mới 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc hiệu English Tea Shop (30g/hộp gồm 20 túi(1.5gtúi)x6hộp/thùng)- ETS Org FT Peppermint- 20ct Double Chamber IMA 1.5gx20. HSD: 08/05/2023 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc Iced Black Tea 800g (20 túi)/thùng--HSD:12/2021--11034437 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc Orihiro, 3g/ gói, 60 gói/ túi, 24 túi/ thùng, do Công ty Cổ phần Orihio Moa Zeria sản xuất, mới 100%, HSD: 04/2023, SCB: 57/IHN/2020 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc PASSION ICED TEA 648g (24 túi)/thùng--HSD:10/2021--11036932 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc Teavana Hibiscus Flavoured Herbal Blend 12 gói/ hộp,38.4 g/hộp, 3.2g/túi--HSD:11/2020--11057352 (nk)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc Yorkshire Tea hiệu Taylors of Harrogate (250gx10Box/case)- Taylors of Harrogate Yorkshire Tea 80 Bags 250g. Axcode: F130982. HSD: 31/08/2021 (UNKTHÙNG) (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TÚI LỌC, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ VỊ ANH. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 3.5G/GÓI, 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ VIÊN NÉN, VỊ CHAI. HIỆU: COFFEE BEAN & TEA LEAF. 3.5G/GÓI, 10 GÓI/HỘP. HÀNG MẪU, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09024090: Trà xanh sấy khô, đã ủ men, tên khoa học: camellia sinensis, đã qua sơ chế được đóng gói sẵn, gross khoảng 10.54 kg/thùng, hàng không thuộc thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ, HÀNG QUÀ BIẾU CÁ NHÂN (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ, HÀNG SỬ DỤNG CÁ NHÂN, KÈM CV ĐIỀU CHỈNH MANIFEST OPI-CDN2020-2841/04.JUN.2020 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ, HÀNG XUẤT BỊ TRẢ VỀ KÈM TỜ TRÌNH 1150/TTR-ĐTTHCPN/01.JUN.2020, TK XUẤT 303099384400/H21/CPNHANHHCM/14.MAR.2020 (nk)
- Mã HS 09024090: TRÀ, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 1313/TTR-ĐTTHCPN/22.JUN.2020, TK XUẤT 310469345430/CPNHANHHCM/22.MAY.2020 (nk)
- Mã HS 09024010: BT18-AB3/ CHÈ ĐEN SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM MỚI 100% BAO KRAFT 55KG (xk)
- Mã HS 09024010: BT-BT-20-3-21/ CHÈ ĐEN SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM MỚI 100% BAO KRAFT 55KG (xk)
- Mã HS 09024010: BT-PF-10-3/ CHÈ ĐEN SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024010: Chè đen broken, đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 30kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024010: Chè đen đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 30kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024010: Chè den Granulated BP 50kgs/bao (xk)
- Mã HS 09024010: Chè đen opa, đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 30kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024010: Chè den PS 40kgs/bao (xk)
- Mã HS 09024010: CHE DEN SAN XUAT TAI VIETNAM MOI 100% BAO 55KG (xk)
- Mã HS 09024010: Chè đen TH 30kgs/bao (xk)
- Mã HS 09024010: Chè đen Việt Nam (đã sấy khô), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 09024010: Chè đen Việt Nam mới 100%, loại Grade F2 bao 55kg (xk)
- Mã HS 09024010: CHE DEN VIETNAM MOI 100 % (xk)
- Mã HS 09024010: Chè lên men một phần (loại 3) ((PARTIALLY FERMENTED TEA (GRADE 3)), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 09024010: Chè ô long thành phẩm. 156 cartons, 1bao/carton, 18kgs/bao. Hàng mới 100%, do việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09024010: Trà đen- Black Tea (xk)
- Mã HS 09024010: TRÀ PHỔ NHĨ. (xk)
- Mã HS 09024090: 04-PD 60/ Chè đen PD.Hàng đóng đồng nhất 60 kgs/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: 04-PF1 58/ Chè đen PF1.Hàng đóng đồng nhất 58 kgs/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA283/ CHÈ ĐEN BOP/FB230, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA292/ CHÈ ĐEN FBOP, ĐÓNG GÓI 10 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA303/ CHÈ ĐEN PS2 CODE ATF#41, ĐÓNG GÓI 36 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA304/ CHÈ ĐEN OPA CODE ATF#46, ĐÓNG GÓI 10 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA305/ CHÈ ĐEN CTC PF1, ĐÓNG GÓI 55 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA306/ CHÈ ĐEN CTC BP/FC030, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA307/ CHÈ ĐEN CTC BOP/FC043, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA308/ CHÈ ĐEN OP/FB110-2, ĐÓNG GÓI 5 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA309/ CHÈ ĐEN OPA/FB090-1, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA310/ CHÈ ĐEN CODE HFS#76, ĐÓNG GÓI 10 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA311/ CHÈ ĐEN CODE HFS#74, ĐÓNG GÓI 10 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA312/ CHÈ ĐEN CODE HFS#05, ĐÓNG GÓI 10 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA313/ CHÈ ĐEN CTC PF, ĐÓNG GÓI 50 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA314/ CHÈ ĐEN BOP/FB230-1, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA315/ CHÈ ĐEN OPA/FB090-1, ĐÓNG GÓI 6 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA316/ CHÈ ĐEN CODE HFS#85, ĐÓNG GÓI 10 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA317/ CHÈ ĐEN CODE HFS#63, ĐÓNG GÓI 10 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: AAA318/ CHÈ ĐEN FB531, ĐÓNG GÓI 34 KGS/BAO, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: BLACK TEA (CHÈ ĐEN), LOẠI 18 KG/BAG, HÀNG MỚI 100% XUẤT XỨ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09024090: BOP56/ Chè đen BOP(56Kg/1 Bao; KRAFT Nhập khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: BỘT CHÈ (xk)
- Mã HS 09024090: BỘT TRÀ (xk)
- Mã HS 09024090: BP56/ Chè den BP(56Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: BP58/ Chè đen BP(58Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: Broken Oolong Kimhuyen Black Tea (chè cám Olong Kim Huyên đen), loại 25kg/bag, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: CÁI KHĂN (xk)
- Mã HS 09024090: CÁI MÂM (xk)
- Mã HS 09024090: CANH BÀO NGƯ KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: CAO ATISO (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ BÁT TIÊN (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ BÍ ĐAO (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ BƯỞI (xk)
- Mã HS 09024090: Chè cám đen 0511 Việt Nam đã sấy khô, đóng bao. Tổng 467 bao, mỗi bao 60 kg tương đương 28020 kg. Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ CÙI BƯỞI (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN (ĐÃ Ủ MEN). NW: 25KG/BAO PP, GW: 25,2 KG/BAO PP (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (đóng 30kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Hàng đóng 40 kg/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Hàng đóng 45 kg/bao), mới 100 % (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Hàng đóng 60 kg/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (hàng đóng đồng nhất 40 kg/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Lot: BG20052301) (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Lot: BG20052801) (đóng 30kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen (Lot: BG20061101) (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen black tea OPN (25kgs/bao),hàng do Việt Nam sản xuất,mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BO12 (100% sản xuất tại Việt Nam), 216 bao, N.W: 36.00 kg/bao, G.W: 36.20 kg/bao, (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BO51 (100% sản xuất tại Việt Nam), 228 bao, N.W: 30.00 kg/bao, G.W: 30.20 kg/bao, (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BOP Grade D đóng trong bao PP, (đóng 25kg/bao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BOP1,STD401 đóng bao, 38 kg/bao, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BP1, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam, đóng gói 40 kg/bao (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN BP1: ĐÓNG GÓI 01PE/02PP: TRỌNG LƯỢNG TỊNH 60KG/BAO (xk)
- Mã HS 09024090: chè đen BPS- 20051907 Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 500bao, 45kg/bao tương đương 22,500.00kg, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BPS đóng thùng, 25 kg/ thùng, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BPS STD 1605 (hàng mới 100%), đóng đồng nhất 45kg/bao x 150 bao xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BPS Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 230 bao, 40 kg/bao, tương đương 9200 kgs. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen BPS2 Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 282 bao, 45kg/bao tương đương 12,690.00 kg, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen CTC BP1 (đóng gói tịnh 40 kg/bao, sản xuất mới 100%) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen đã sấy khô (25kg/bao) mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lương 146 bao. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen do Việt Nam sản xuất FV333 (đã qua chế biến) 500 bao Pe/pp (hàng đóng đồng nhất 50kg/bao) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen đóng bao đã sấy khô- OTD1, 460 bao, 30.2 kg/bao (LOT: ALP-OTD1- 200420), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 1350 THÙNG (25KG/THÙNG). HÀNG ĐÓNG TRONG 02 CONTAINER 40'HC (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 400 BAO (55KG/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 440 BAO (25KG/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 478 BAO (33KG/BAO). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN ĐÓNG TRONG 675 THÙNG (25KG/THÙNG). HÀNG ĐÓNG TRONG 01 CONTAINER 40'HC (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen F (Lot: BG20052101) (đóng 40kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen F Std. 631-BPS (đóng 40kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen F Việt Nam (Lot. VN7BF2005) (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen F2 Std. 645 (đóng 40kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Hà Giang đã sấy khô, 100g/ gói, nhà cung cấp BETTERDAY, xuất xứ Việt Nam, mới 100%/ (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen hàng mới 100% do Việt Nam Sản Xuất. Hàng được đóng trong 100 bao, 50kg/ bag. Xuất xứ Việt Nam. Được sản xuất bởi Nam Sơn Co., Ltd. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen hữu cơ đã sấy khô, hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 25 bao. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô đã qua sơ chế lên men (tên khoa học Camellia sinensis) BOP Grade D đóng trong bao PP, (đóng 25kg/bao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô P, đóng gói đồng nhất 40 kg/ bao, Trọng lượng cả bì 40,3 kg/ bao, Tổng số 200 bao (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen khô, hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao, sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen lá (Lot: BG20052201) (đóng 30kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè Đen loại B (hàng mới 100%; Đóng bao PP/PE 30kg N.W) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen loại PS 6067 đã sấy khô gồm 450 bao (loại 40 kg/bao) hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen MARYA đóng bao (3000 bao), 18 kg/bao, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen OP,STD407 đóng bao, 33 kg/bao, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen OP1 đóng thùng, 25 kg/ thùng, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN OP110/FB030, ĐÓNG GÓI 23 KGS/THÙNG, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen OP2 đóng thùng, 25 kg/ thùng, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen OPA đóng bao (436 bao), 28 kg/bao, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen OPA STD 500 đã héo vò lên men và sấy khô, đóng gói 30kg/bao, sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè Đen OPA(10) Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 100 bao, 30kg/bao, tương đương 3000 kgs. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Pana PD Việt Nam đã sấy khô, đóng bao. Tổng 452 bao, mỗi bao 60kg tương đương 27,120 kg. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PEKOE đóng thùng, 33 kg/ thùng, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PND4 (đóng 25 kg/bao), mới 100% hàng do Công ty Phú Nguyên Việt Nam sản xuấ, hạn sử dụng T6/2023. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PNF02 (đóng 25 kg/bao), mới 100% hàng do Công ty Phú Nguyên Việt Nam sản xuấ, hạn sử dụng T6/2023. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PNF03 (đóng 25 kg/bao), mới 100% hàng do Công ty Phú Nguyên Việt Nam sản xuấ, hạn sử dụng T6/2023. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PS 611 Việt Nam đã được sấy khô đóng bao. Tổng 595 bao, mỗi bao 30 kg tương đương 17850kg. Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PS đóng bao, 25 kg/ bao, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PS đóng thùng, 25 kg/ thùng, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PS STD 1705 (hàng mới 100%), đóng đồng nhất 40kg/bao x 305 bao xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen PS Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 50 bao, 40 kg/bao, tương đương 2000 kgs. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN PS/30KG/1BAO (xk)
- Mã HS 09024090: chè đen PS2 Việt Nam đã sấy khô đóng bao, 163 bao, 40kg/bao tương đương 6,520.00kg, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè Đen R11, đóng đồng nhất 30kg/bao x 300bao. Hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen sấy khô đóng bao 40kg, STD.7175, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen sơ chế đã sấy khô loại Black tea BPS1 gồm 334 bags (30 kg/bags), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen STD 3341 Việt Nam đã sấy khô, đóng bao. Tổng 270 bao, mỗi bao 50 kg tương đương 13500 kg. Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen STD 3351 Việt Nam sấy khô, đóng bao. Tổng 495 bao, mỗi bao 45 kg tương đương 22275 kg. Hàng mới 100%#VN. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen STD 6341 Việt Nam đã sấy khô, đóng bao. Tổng 270 bao, mỗi bao 50 kg tương đương 13500 kg. Hàng mới 100%#VN (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen STD 7062 (đóng gói tịnh 40 kg/bao, sản xuất mới 100%) (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen STD.704 sấy khô đóng bao 35kg, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN TH (LOT: VG20060101). (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen TH đóng thùng, 25 kg/ thùng, đã được ủ men, sấy khô, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen thành phẩm. 2100 bao, 30kg/bao Hàng mới 100%, do việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen thành phẩm. 370 bao, 13.5 kgs/bao. Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Việt Nam (đã sấy khô) 28 kg/bao. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Việt Nam (đóng đồng nhất 10kg/ kiện net), hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Việt Nam (Lot. VN7BA2006) (đóng 36kg/ bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN VIỆT NAM CTC F (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Việt Nam D1-20051906 đã sấy khô đóng bao, 260 bao, 50kg/bao tương đương 13,000.00kgs. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Việt Nam đã sấy khô, đóng bao. Tổng 471 bao, mỗi bao 50kg tương đương 23550 kg. Hàng mới 100%#VN. (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐEN VIỆT NAM DUST- LOT. 327 (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Việt nam F2-20052103 đã sấy khô đóng bao, 260 bao, 50kg/ bao, tương đương 13,000.00 kgs. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen Vietnam (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen vụn mảnh (loại J), đóng 30kg/Bag, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen xuất xứ Việt Nam, đóng gói 50 kg/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè Đen, đóng đồng nhất 30kgs/bao x 460 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Chè Đen, hàng đóng đồng nhất 30kgs/bao x 480 bao, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: Chè đen, sấy khô, đã qua chế biến, đã ủ men, đóng gói (25 kg/bao), đã dán nhãn để xuất khẩu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ ĐỎ (CHÈ ĐEN) (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ DƯỠNG NHAN (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ DƯỠNG NHAN/ C (xk)
- Mã HS 09024090: chè khô, chưa pha hương liệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ KHÚC BẠCH (xk)
- Mã HS 09024090: CHÈ SÂM BỔ LƯỢNG (xk)
- Mã HS 09024090: CHRYSANTHEMUM TEA: TRÀ HOA CÚC 2 HOP ONLINE 164 STREET 784, HAMLET NINH LOI, X. NINH THANH, TX. TAY NINH AND TAY NINH (xk)
- Mã HS 09024090: CỐT TRÀ BÍ ĐAO (xk)
- Mã HS 09024090: ĐẦM (xk)
- Mã HS 09024090: ĐẦM TRẺ EM (xk)
- Mã HS 09024090: DETOX CAPUCHINO- CAFÉ DETOX MATXI S.G. COMPANY LIMITED J29 VO THI SAU, KP7, THONG NHAT WARD, BIEN HOA CITY DONG NAI. (xk)
- Mã HS 09024090: DỤNG CỤ LÀM NAIL (xk)
- Mã HS 09024090: ECLIPTA PROSTRATA TEA: TRÀ CỎ MỰC MAI QUANG ANH FOOD INGREDIENTS- MAI QUANG ANH COMPANY LIMITED- BAC NINH BRANCH TIEN XA AREA, HAP LINH WARD, BAC NINH CITY, BAC NINH (xk)
- Mã HS 09024090: GREEN COFFEE CTY HOÀI THƯƠNG ORGANIC (xk)
- Mã HS 09024090: HẠT SẤY (xk)
- Mã HS 09024090: HẠT ƯƠI BAY (xk)
- Mã HS 09024090: HOA CÚC ĐƯỜNG PHÈN (xk)
- Mã HS 09024090: HOA SỒI SẤY (xk)
- Mã HS 09024090: HỒNG TRÀ (xk)
- Mã HS 09024090: Hồng trà hữu cơ đã sấy khô (15 kg/hộp), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng: 1 hộp. (xk)
- Mã HS 09024090: Hồng trà hữu cơ nhãn fairtrade đã sấy khô (20kg/hộp), hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất. Số lượng 20 Hộp. (xk)
- Mã HS 09024090: Khẩu Trang y tế Khánh An, 10 UNK x (1 UNK 50 hộp x 50 caí x 4 lớp)Số đăng ký lưu hành tự do: 20000032CFS/BYT-TB-CT, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: KHÔ LÁ DỨA (xk)
- Mã HS 09024090: Kimhuyen Oolong Black Tea (chè Oolong Kim Huyên đen), loại 12kg/carton, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: Kimhuyen Oolong Green Tea (chè Oolong Kim Huyên xanh), loại 18kg/carton, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: Lá chè xông cảm cúm- Herb for Steam Bath, nhãn hiệu Phoenix (150g x 12 pack/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: LÁ TRÀ KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: LỤC TRÀ (xk)
- Mã HS 09024090: NGUYÊN LIỆU TRÀ SỮA (xk)
- Mã HS 09024090: PARTIALLY FERMENTED FRAGEMENT TEA (CHÈ Ủ MEN MỘT PHẦN LOẠI VỤN), LOẠI 36KG/BAG, HÀNG MỚI 100% XUẤT XỨ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09024090: PARTIALLY FERMENTED TEA (GRADE 3) (CHÈ Ủ MEN MỘT PHẦN LOẠI 3), 18KG/CARTON, HÀNG MỚI 100% XUẤT XỨ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09024090: PARTLY FERMENTED TEA (CHÈ Ủ MEN MỘT PHẦN), LOẠI 18 KG/CARTON, HÀNG MỚI 100% XUẤT XỨ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09024090: Partly fermented tea grade C (chè ủ men một phần loại C), loại 36kg/ bag, hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09024090: PD63/ Chè đen PD(63Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PEKOE 36/ Chè đen PEKOE(36Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF1 62/ Chè đen PF1(62Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF54/ Chè đen PF(54Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF56/ Chè đen PF(56Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF58/ Chè đen PF(58Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF59/ Chè đen PF(59 Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF60/ Chè đen PF(60Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF61/ Chè đen PF(61Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PF63/ Chè đen PF(63Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09024090: PHỤ LIỆU TRÀ (xk)
- Mã HS 09024090: SÂM RONG BIỂN GIẢI NHIỆT (xk)
- Mã HS 09024090: SEN BẮC SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: SET TRÀ NẤU SÂM (xk)
- Mã HS 09024090: SET TRÀ THANH NHIỆT BÍ ĐAO (xk)
- Mã HS 09024090: SIRAITIA GROSVENORII TEA: TRÀ LA HÁN QUẢ ONLINE 164 STREET 784, HAMLET NINH LOI, X. NINH THANH, TX. TAY NINH AND TAY NINH (xk)
- Mã HS 09024090: TÁO RỪNG VÀNG (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ATISO (xk)
- Mã HS 09024090: Trà Atiso (24 Boxes x 20 bags x 2gr)hàng mới 100%, nhãn hiệu KM (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ BẠC HÀ (xk)
- Mã HS 09024090: Trà bí đao hạt chia (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ BƯỞI (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ CÀ PHÊ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ CÁM LÊN MEN MỘT PHẦN. (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ CẮT LÊN MEN 1 PHẦN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ CẮT LÊN MEN MỘT PHẦN (xk)
- Mã HS 09024090: TRA CẮT LÊN MEN MỘT PHẦN. (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ CHANH (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ COZY HƯƠNG VẢI (xk)
- Mã HS 09024090: Trà củ nghệ (24 Boxes x 25 bags x 2gr) (xk)
- Mã HS 09024090: Trà đã ủ men 1 phần (loai 2), đóng gói 21 kg/thung, trọng lượng cả bì là 22,4 kg/thung (gồm cả cọng trà và lá trà). PARTLY FERMENTED TEA (TYPE 2) (xk)
- Mã HS 09024090: Trà đã ủ men 1 phần (tra cam), đóng gói 36 kg/bao, trọng lượng cả bì là 36,3 kg/bao (gồm cả cọng trà và lá trà). PARTLY FERMENTED TEA (BROKEN TEA) (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐÀO (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐÀO PHÚC LONG (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐÀO SẢ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐẬU ĐỎ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐEN (xk)
- Mã HS 09024090: Trà đen hiệuTân Cương Hoàng Bình 1 thùng(200g/bag x 75Bag) (xk)
- Mã HS 09024090: Trà đen khô, NW: 50kg/bao, chưa qua tẩm ướp, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: Trà đen, hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ DETOX (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ DETOX VỊ ĐÀO (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ DIẾP CÁ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ĐƯỜNG (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ DƯỠNG NHAN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ GẠO LỨC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ GẠO LỨT (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ GIẢI NHIỆT (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ GIẢM CÂN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ GỪNG (xk)
- Mã HS 09024090: Trà gừng (5 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-50g x 100 (xk)
- Mã HS 09024090: Trà hiệu Quảng Trị (120 gói/ thùng 9.8 kgs), mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HỖ TRỢ GIẢM CÂN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA ATISO SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA CÚC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA CÚC ĐƯỜNG PHÈN MẬT ONG (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA ĐẬU BIẾC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA ĐẬU BIẾC SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA ĐẬU BIẾC VỚI ĐƯỜNG PHÈN, MẬT ONG (xk)
- Mã HS 09024090: Trà hoa hồng (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA NGHỆ TÂY (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA NGŨ CỐC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOA NHÀI (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HÒA TAN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HOATÚI LỌC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ HƯƠNG ĐÀO (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ JIN SHUAN SƠ CHẾ (CỌNG,LÁ CHÈ) (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: Trà khô Bảo Tín. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ KHÔ NHẬT (xk)
- Mã HS 09024090: Trà khổ qua (2 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-80g x 25 (xk)
- Mã HS 09024090: Trà khổ qua (8 kg/thùng), Hàng mới 100%, VN sản xuất-80g x 100 (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ KHỔ QUA SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: Trà khổ qua_48 bags x 100g_nhãn hiệu ba cô gái (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ KHÔ/ T (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ KHÚC BẠCH (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ KỶ TỬ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÀI (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÊN MEN 1 PHẦN (xk)
- Mã HS 09024090: Trà lên men 1 phần (Lot: BG20061102) (đóng 13kg/ thùng, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam) (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÊN MEN 1 PHẦN. (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÊN MEN MỘT PHẦN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÊN MEN MỘT PHẦN, LOẠI 2 (LÁ, CỌNG TRÀ). (xk)
- Mã HS 09024090: TRA LÊN MEN MỘT PHẦN, LOẠI 3. (xk)
- Mã HS 09024090: TRA LÊN MEN MỘT PHẦN. (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÊN MEN MỘT PHẦN. (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LIPTON (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ LÚA MẠCH (xk)
- Mã HS 09024090: Trà măng cụt (24 Boxes x 25 bags x 2gr) (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ NESTEA (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ NGHỆ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ NGỦ NGON (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ NHỤY HOA NGHỆ TÂY (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ ỔI (xk)
- Mã HS 09024090: Trà ổi (24 Boxes x 25 bags x 2gr) (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ OLONG (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ PHÚC LONG (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SÂM BÍ ĐAO (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SÂM DỨA (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SẤY (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SEN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SEN KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SEN SẤY (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SỮA (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ SỮA KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TẮC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TẮC COZY (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TÂM SEN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ THANH NHIỆT (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ THẢO DƯỢC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ THẢO MỘC (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TÍA TÔ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TIM SEN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TIM SEN SẤY (xk)
- - Mã HS 09024090: TRÀ TRÁI CÂY (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TÚI LỌC (xk)
- Mã HS 09024090: Trà túi lọc cozy hương nhài (25 túi/ hộp). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ TÚI LỌC CUNG ĐÌNH HUẾ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ VẢI (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ VẰNG (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ XANH (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ XANH CÂY SUNG (xk)
- Mã HS 09024090: Trà xanh hiệu Tân Cương Hoàng Bình 1 thùng (500g/bag x 30Bag) (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ XANH HÒA TAN (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ XANH KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ XANH SẤY (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ XANH SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ XANH TÂN CƯƠNG (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ XANH/ T (xk)
- Mã HS 09024090: TRÀ/ T (xk)
- Mã HS 09024090: Waste 25/ Chè đen Waste (25Kg/1Bao; KRAFT Nhập Khẩu) (xk)
- Mã HS 09041110: 0002/ Hạt tiêu sọ chưa xay (nk)
- Mã HS 09041110: 11113/ Tiêu trắng nguyên hột FAQ (Indonesia) (nk)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng (nk)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng (tên tiếng anh: White pepper, tên khoa học: Piper nigrum, hàng không thuộc DM Cites) (nk)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng chưa xay, chưa nghiền dùng làm gia vị, không sử dụng làm dược liệu (Tên khoa học: Piper Nigrum- Hàng không thuộc danh mục của Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng khô (Piper Nigrum)(Hàng không làm dược liệu và không nằm trong danh mục CITES) (nk)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng khô chưa qua chế biến.Tên khoa học: Piper nigrum. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09041110: HTT/ Hạt tiêu trắng (nk)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (ĐÓNG CHAI 0.04 KG/CHAI,32 CHAI/CARTON) (nk)
- Mã HS 09041120: 0005/ Hạt tiêu đen chưa xay (nk)
- Mã HS 09041120: 11101/ Tiêu đen nguyên hột (VN) (nk)
- Mã HS 09041120: 11102/ Tiêu đen nguyên hột Việt Nam(ASTA-1001204V) (nk)
- Mã HS 09041120: 11103/ Tiêu đen nguyên hột (ID) (nk)
- Mã HS 09041120: 11118/ Tiêu đen S&B(Malaysia) (nk)
- Mã HS 09041120: 21101/ Hạt tiêu đen (nk)
- Mã HS 09041120: BBPRM03-01/ Hạt tiêu đen Brazil (Chưa xay) (nk)
- Mã HS 09041120: BPP/ HẠT TIÊU ĐEN (nk)
- Mã HS 09041120: BPP/ HẠT TIÊU ĐEN- BLACK PEPPER LIGHT (nk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN (nk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN ASTA (HÀNG CHƯA QUA CHẾ BIẾN, 25KGS/BAO) (nk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN- BLACK PEPPER LIGHT (nk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen Carmencita- Allspice grinder 35g (nk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN LAMPONG ASTA (nk)
- Mã HS 09041120: HAT TIEU DEN NHAP KHAU NGUYEN LIEU SAN XUAT XUAT KHAU (nk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN THÔ (BLACK PEPPER RAW) DÙNG LÀM THỰC PHẨM (nk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu dôi khô chưa qua chế biến.Tên khoa học: Piper retrofractum. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT).Hàng không dùng làm dược liệu. (nk)
- Mã HS 09041120: SABPRM01/ Hạt tiêu đen Sarawak (nk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (ĐÓNG CHAI 0.04 KG/CHAI,32 CHAI/CARTON) (nk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen nguyên hạt mạ vàng- Gold Peppercorns 6chai/hộp, 75g/chai, hạn sử dụng trước 08/2021. Nhãn hiệu: FORCE 5 IMPORTS PTY LTD, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09041190: 0044/ Vỏ Tiêu (nk)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu hồng hiệu DANI- Pink Peppercon loại 415G (nsx: 03/04/2020, hsd: 31/03/2024), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu hồng khô Baies Roses 1kg (nk)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu khô hỗn hợp Carmencita- Mixed Peppercorns grinder 40g (nk)
- Mã HS 09041190: Tất bạt chưa xay, chưa nghiền (tên khoa học: Piper longum) trọng lượng ~40,5 kg/kiện. (Hạt tiêu dôi) Hàng không nằm trong cites. (nk)
- Mã HS 09041190: Tất bạt khô chưa qua chế biến.Tên khoa học: Piper longum. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09041190: Tiêu lốt (Tên khoa học: Piper longum).Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của BNN & PTNT. (nk)
- Mã HS 09041110: Chai tiêu trắng 40gr/chai. Quy cách: 88 thùng carton (24 chai/thùng) (xk)
- Mã HS 09041110: HẠT TIÊU TRẮNG (xk)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng (25kg/bao) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng (50kg/bao) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041110: HẠT TIÊU TRẮNG (Hàng đóng đồng nhất 50kg net/bao) (xk)
- Mã HS 09041110: HẠT TIÊU TRẮNG (HĐ: 02784) (xk)
- Mã HS 09041110: HẠT TIÊU TRẮNG (HIỆU TRÁI ĐẤT SỐ 1) 24JARS X 200G (xk)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng (PIPER NIGRUM) (xk)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng (White pepper 630 G/L DW) (xk)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu Trắng 630 GR/L, (hàng đóng đồng nhất 25kg/bao) (xk)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng 630gr/l (xk)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng đã được tiệt trùng (xk)
- Mã HS 09041110: HẠT TIÊU TRẮNG HỮU CƠ ĐÓNG 20KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng khô,nguyên hạt,chưa xay,trọng lượng tịnh 60kg/bao,trọng lượng cả bì 60.2kg/bao. hàng do việt nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09041110: Hạt tiêu trắng Muntok khô (hàng đồng nhất, chưa xay nhỏ, trọng lượng tịnh 60.0kgs/ bao, trọng lượng cả bì 60.2kgs/bao) hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam (xk)
- Mã HS 09041110: HẠT TIÊU TRẮNG VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09041110: hạt tiêu trắng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041110: Tiêu đen, đóng gói 25kg/bao (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU HẠT TRẮNG (xk)
- Mã HS 09041110: Tiêu hạt trắng chưa xay- 150 bao (50kg/bao) (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU HẠTTRẮNG (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU SỌ (xk)
- Mã HS 09041110: TIEU TRANG (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (1000 BAO, 25KG/BAO) (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (1080 BAO- PP 50KG) (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (320 BAO PP 50KG) (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (320 BAO- PP 50KG) (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (500 BAO, 50KG/BAO) (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (640 BAO- PP 50KG) (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG (680 BAO, 25KG/BAO) (xk)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng (tiêu hạt), White pepper. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng (White pepper- Bao 60Kg/N.W) (xk)
- Mã HS 09041110: Tiêu trang 630 GL 20 bao. Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng 630 GL, 40 Bao, 25 kg/bao Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG 630G/L ĐÓNG 18oz/Chai, 36 Chai/Carton (xk)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng 630GL (nguyên hạt), đóng hàng đồng nhất bao PP 25kg net, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng 630GL, Net: 50kg/bao. (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG ĐÓNG BAO 25 KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRĂNG ĐÓNG BAO 50KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG ĐÓNG BAO PP 50KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRẮNG HẠT (xk)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng nguyên hạt. Hiệu: Vietstalgia, 227g/túi, 219 túi/carton. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng sạch thành phẩm dạng hạt, đã sàng lọc, sấy (25kg/bao) (xk)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng sạch, tiệt trùng, cam kết dư lượng thuốc trừ sâu, bao gói 25 kg/ bao PP (xk)
- Mã HS 09041110: TIÊU TRANG VIỆT NAM, DUNG TRỌNG 630 G/L, DOUBLE WASHED; HÀNG ĐỒNG NHẤT 25 KG/BAO, 620 BAO/CONT/ (xk)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng(630GL làm sạch hai lần), sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh:25 kg/ bao.Tổng cộng:600 bao. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng, 120 bao, 25 kg/bao Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng, 25 kg/bao Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041110: Tiêu trắng. 120 Bao 25 kg/bao. Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041110: TT/ TIÊU TRẮNG NGUYÊN HẠT (xk)
- Mã HS 09041110: WPE1PE025I20/ Tiêu sọ tiệt trùng NL0002 Y20 (25 kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09041110: WPE1PE025V20/ Tiêu sọ tiệt trùng NL0020 Y20 (25 kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09041110: WPP1/ TIÊU TRẮNG HẠT (xk)
- Mã HS 09041120: 0255/ Hạt tiêu đen đã được làm sạch tiệt trùng (xk)
- Mã HS 09041120: 1214001/ Hạt tiêu đen tiệt trùng (xk)
- Mã HS 09041120: 14BC/ Tiêu đen nguyên hột thô 72.810 (xk)
- Mã HS 09041120: ASTA/ Hạt tiêu đen 570g/l, asta(hàng đóng gói đồng nhất bao Jumbo 625kg net) (xk)
- Mã HS 09041120: BBP-ETO-05/ Hạt tiêu đen Brazil tiệt trùng bằng khí ETO (xk)
- Mã HS 09041120: Bột tiêu đen (1.8 kg/thùng) Nhãn hiệu SAKA SAKA, Hàng mới 100%, CTY TNHH SAKA SAKA sản xuất-50g x 36 (xk)
- Mã HS 09041120: BPE1BG025I20/ Tiêu đen tiệt trùng NL0005 Y20 (25kg/bao GR) (xk)
- Mã HS 09041120: BPE1BG025V20/ Tiêu đen tiệt trùng NL0020 Y20 (25kg/bao GR) (xk)
- Mã HS 09041120: BPE1PE022I20/ Tiêu đen tiệt trùng NL0005 Y20 (22.68kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09041120: BPE1PE025I20/ Tiêu đen tiệt trùng NL0005 Y20 (25kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09041120: BPE1PE025V20/ Tiêu đen tiệt trùng NL0020 Y20 (25kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09041120: BPP1/ TIÊU ĐEN HẠT (xk)
- Mã HS 09041120: Chai tiêu đen 40g/chai. Quy cách: 352 thùng carton (24 chai/ thùng)/ (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đầu đinh 3mm, (đóng 25 kg/ bao), hàng do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09041120: HAT TIEU DEN (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen (1.8 kg/thùng) Nhãn hiệu SAKA SAKA, Hàng mới 100%, CTY TNHH SAKA SAKA sản xuất-150g x 12 (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen (10 kg/thùng) Nhãn hiệu SAKA SAKA, Hàng mới 100%, CTY TNHH SAKA SAKA sản xuất-500g x 20 (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen (25 kg/bao). Hàng mới 100%. SXVN (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen (25kg/bao) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen (40kg/bao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen (50kg/bao) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen (Black pepper 550 G/L CLEANED) (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN (ĐÓNG BAO ĐỒNG NHẤT 50KG NET/BAO) (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN (Hàng đóng bao đồng nhất 25kg net/bao) (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN (hàng được đóng bao đồng nhất 50kg net/bao) (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN (HĐ: 02785) (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN (HIỆU TRÁI ĐẤT SỐ 1) 24JARS X 200G (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 230 g/l; FAQ (hàng mới, đóng gói bao PP đồng nhất 30kg/bao). (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 230G/L, FAQ (hàng mới, đóng gói đồng nhất bao PP 30kg net) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 230G/L,FAQ (hàng mới, đóng gói đồng nhất bao PP 30kg net) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 230G/L; FAQ. (hàng mới, đóng gói đồng nhất bao PP 30kg/bao Net). (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 300G/L FAQ (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 450G/L; FAQ, hàng mới đóng gói đồng nhất bao PP 25kg/bao net. (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 500 g/l FAQ (hàng mới, đóng gói bao PP đồng nhất 25kg/bao). (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 500 g/l, FAQ; Hàng mới đóng gói đồng nhất bao PP tịnh 50 kg/bao. (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 500 g/l; FAQ (hàng mới, đóng gói bao PP đồng nhất 25kg/bao). (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN 500 GR/L (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 500 GR/L, (hàng đóng đồng nhất 25kg/bao) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 500G/L FAQ, hàng đóng bao PP bag 50kg/bao. Tổng 270 bao. Hàng Việt Nam sx mới 100%.20DC. (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 500G/L MC, hàng mới đóng gói đồng nhất bao PP 25kg/bao net. (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 500G/L sạch, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 500G/L, FAQ (hàng mới, đóng gói đồng nhất bao PP 25kg net) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 500g/l, MC (hàng mới đóng gói đồng nhất bao PP 25kg net) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 500G/L; FAQ (hàng mới, đóng gói đồng nhất bao PP 50kg net) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 500g/l; MC (hàng mới, đóng gói bao PP đồng nhất 25kg/bao) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 500gr/l (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 500gr/l, FAQ (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 500gr/l,sạch (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 520gr/l, sạch (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN 550 G/L ĐÓNG 2lb/Túi,20 Túi/Carton (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN 550 GL CLEANED (NW: 25.00 KGS/ BAO, GW: 25.10 KGS/ BAO, TỔNG 160 BAO), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN 550 GR/L, SẠCH (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN 550G/L ĐÓNG 18oz/Chai, 36 Chai/Carton (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN 550G/L, ĐÓNG 1lb/Túi 40 Túi/Carton (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 550G/L, MC (hàng mới, đóng gói đồng nhất bao PP 25kg net) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 550G/L; MC. (hàng mới, đóng gói đồng nhất bao PP 25kg/bao Net). (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 550gr/l (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 550gr/l, sạch (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 570 g/l (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 570 g/l; asta, eto, (hàng sạch mới đóng gói đồng nhất bao PP 25kg/bao net). (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 570g/l asta,(hàng đóng gói đồng nhất bao PP 50kg net). (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 570G/L, 5MM (hàng mới, đóng gói đồng nhất bao PP 25kg net) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 570g/l, asta(hàng mới đóng gói đồng nhất bao PP 25kg net) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 570G/L; 5MM (hàng mới, đóng gói bao giấy KRAFT đồng nhất 25kg/bao) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 570G/L; ASTA. (Hàng mới đóng gói đồng nhất bao PP 50kg Net) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 570gr/l (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 570gr/l, sạch (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 580 g/l, 5MM; Hàng mới đóng gói đồng nhất bao giấy Kraft tịnh 25 kg/bao. (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 580G/L; 5MM (hàng mới, đóng gói bao giấy KRAFT đồng nhất 25kg/bao) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 5MM (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN 5MM, SẠCH, HƠI NƯỚC (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen 60kg/bao A& VN (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen BLACK PEPPER 500 G/L CLEAN (25 kgs/ bao PP), mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen chưa xay đóng gói đồng nhất 50kg/bao,sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: hạt tiêu đen chưa xay, packing: 50kg/ thùng (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen CLEAN (50kg/bao) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen đã được tiệt trùng (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen đầu đinh, hàng nông sản do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen đóng bao PP, tịnh 20kg/bao. Hàng đóng trên pallet. Xuất trả theo TK nhập số 103254763251 ngày 10/04/2020 (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN HỮU CƠ 550 G/L (ĐÓNG BAO 25 KG/BAO) (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN KHÔ CHƯA XAY (60 KG/ BAO) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen khô đã bóc vỏ. Đóng đồng nhất 50kg/bao (Việt Nam sản xuất) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen khô, chưa xay, hàng đóng đồng nhất 50kg/bao, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen khô,nguyên hạt,chưa xay,trọng lượng tịnh 50kg/bao,trọng lượng cả bì 50.2kg/bao. hàng do việt nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt Tiêu Đen- Vietnam Black Pepper 550 GL, Hàng Mới 100%, Xuất Xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt Tiêu đen VN sấy khô(sử dụng nguyên liệu mua nội địa) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen VN tiệt trùng bằng hơi nước (sử dụng nguyên liệu mua nội địa) (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU ĐEN XK LOẠI 5MM (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen xô Việt Nam sản xuất (đóng bao 50-51kg/bao) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l FAQ (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen, (hàng đóng đồng nhất 25kg/bao) (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen, 25kg/bao, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Hat tiêu đen, 50kg/bao, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen, dùng để làm gia vị,(không dùng làm dược liệu). Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen, loại 500G/L asta, (đóng 25 kg/ bao), hàng do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu đen. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 09041120: hạt tiêu đen-black pepper 550G/L Clean (25kgs/bao PP), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt Tiêu Đen-Vietnam Black Pepper 500 GL, Hàng Mới 100%, Xuất Xứ: Việt Nam (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu khô (màu đen). Chưa xay, nghiền. Hàng đóng bao 25kg/bao. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu khô chưa xay hoặc nghiền, có màu đen. Đóng gói 50kg/bao,Tổng 540 bao. hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Hạt tiêu mộc, chưa xay, hàng đóng đồng nhất 60kg/bao, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 09041120: HẠT TIÊU TRẮNG 630 GL (NW: 25.00 KGS/ BAO, GW: 25.1 KGS/ BAO, TỔNG 20 BAO), HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09041120: HAT TIEU VIET NAM BLACK PEPER 500 G/L, HANG DONG 25KG/CARTON. HANG MOI 100% (xk)
- Mã HS 09041120: SABP-ST01-03/ Hạt tiêu đen Sarawark tiệt trùng bằng hơi nước (xk)
- Mã HS 09041120: TD7885/ Hạt tiêu đen đã được tiệt trùng (xk)
- Mã HS 09041120: TDTT2020-3/ Hạt tiêu đen đã được làm sạch thanh trùng (xk)
- Mã HS 09041120: THĐNK/ Tiêu Hạt đen (chưa xay). Trọng lượng tịnh: 24,789.24 tấn (xk)
- Mã HS 09041120: Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V. Ocean Venus: Tiêu đen (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đầu đinh loại 1.5mm (đóng 25 kg/ bao), hàng nông sản do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đầu đinh loại 3mm (đóng 25 kg/ bao), hàng nông sản do Việt Nam sản xuất. (xk)
- Mã HS 09041120: TIEU DEN (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (1115 BAO, 25KG/BAO) (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (500 BAO PP 50KG) (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN (540 BAO, 50KG/BAO) (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen (tiêu hạt), Black Pepper 500 GL ST. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 100 gr/ túi. Quy cách: 126 thùng carton (24 túi/ 1 thùng carton). (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 2.5 MM, sạch, tiệt trùng, bao gói 25 kg/ bao PP (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 200 GR/L FAQ (HÀNG ĐÓNG BAO ĐỒNG NHẤT 25 KG/BAG) (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 300g/l, đóng hàng đồng nhất bao PP 30 kg net, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 320g/l, đóng hàng đồng nhất bao PP 30 kg net, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 450 g/l FAQ, đóng gói 25 kgs/bao (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500 G/L Cleaned Việt Nam (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500 g/l sạch (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu den 500 gl ASTA Xuất xứ Viet Nam.500 Bao. 25 kgs/bao (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu den 500 gl FAQ. Xuất xứ Viet Nam.500 Bao. 25 kgs/bao (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500 GL, 160 Bao, 25 kg/bao Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500 GL, 320 Bao, 25 kg/bao Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500 GL, 640 Bao, 25 kg/bao Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500 GL, 800 Bao, 25 kg/bao Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500 GL. 400 Bao 25 kg/bao. Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500g/l, sạch, bao gói 25 kg/ bao PP (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500g/l. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500GL FAQ (nguyên hạt), đóng hàng đồng nhất bao PP 25kg net, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500GL, 25 kg/bao Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 500GL. Xuất xứ Viet Nam. 540 Bao. 25 kgs/bao (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 520G/L ĐÓNG BAO 50KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 550 G/L ĐÓNG 50KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 550 G/L HÀNG ĐÓNG BAO 25KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 550 G/L MC, Net: 50 kg/bao. (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 550 g/l sạch, kiểm soát dư lượng thuốc trừ sâu, bao gói 50 kg/bao PP (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 550 GL, 160 Bao, 25 kg/bao Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 550 GL, 320 Bao, 25 kg/bao Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 550 GL, 80 Bao, 25 kg/bao Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 550 GL. 160 Bao 25 kg/bao. Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 550 GL. 480 Bao 25 kg/bao. Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 550G/L ĐÓNG BAO JUMBO 500 KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 550G/L, NET: 50KGS/ BAG. (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 550g/l, sạch, bao gói 25 kg/ bao PP (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 570 G/L ĐÓNG 50KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 570 G/L sạch, bao gói 50 kg/ bao PP (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 570 GL 1020 bao. Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 570 GL, 360 Bao, 25 kg/bao Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 570 GL, 40 Bao, 25 kg/bao Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN 570G/L ĐÓNG BAO 50KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 570G/L sạch, bao gói 50 kg/ bao PP (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 570g/l, sạch ASTA, xử lý ETO, bao gói 25 kg/ bao PP (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 5MM, bao gói 25 kg/ bao PP (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen 600 g/l sạch, bao gói 50 kg/bao PP (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen- BLACK PEPPER 500G/L CLEANED MACHINE. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN BỤI, NET: 40KG/BAO. (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen đầu đinh (Pinhead), đóng hàng đồng nhất bao PP 30kg net, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN ĐÓNG 25KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN ĐÓNG 50KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN ĐÓNG BAO 25KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN ĐÓNG BAO 50 KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN ĐÓNG BAO 50KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN ĐÓNG BAO BIG BAG 625 KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN DUNG TRỌNG 500 GR/L (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN DUNG TRỌNG 550GR/L SẠCH (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN HẠT (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen hột- Whole Black Pepper, nhãn hiệu Phoenix (100g x 25 pack/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN NGUYÊN HẠT (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen nguyên hạt (đóng gói 25kg/bao). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen nguyên hạt (whole black pepper). Dung trọng (density): 570-580g/l min. Độ ẩm (moisture): 12.5% max. Tạp chất (foreign matter): 0.2% max. Không mốc. 80% min hạt trên sàn 5mm (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen nguyên hạt sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong bao PP 25kg/bao, tổng cộng 2.160 bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu Đen nguyên hạt: Vietnam Black Pepper ASTA 550g/L Packing: 500 kg jumbo bag, food grade (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN PINHEAD (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen sạch 500GL (nguyên hạt) đóng hàng đồng nhất bao PP 25kg net, Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen sạch thành phẩm dạng hạt, đã sàng lọc, sấy (50kg/bao) (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen sạch, cam kết dư lượng thuốc trừ sâu, bao gói 25 kg/ bao PP (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN THÀNH PHẨM XUẤT THEO TK: 103188873060/A31(10/03/2020) THEO MỤC 1, THEO MỤC 2. (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen tiệt trùng (453.6 kg/bao) (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen tiệt trùng (623.7 kg/bag) (xk)
- Mã HS 09041120: TIEU DEN VIET NAM (dong goi 50 kg/ bao, 500 bao) (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu Đen Việt Nam (Hàng đóng Bao, Hàng chưa rang xay) (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN VIỆT NAM 5MM (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen Việt Nam loại 500g/l, hàng đóng đồng nhất 25kg/ bao, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN VIỆT NAM, DUNG TRỌNG 500 G/L MACHINE CLEANED; HÀNG ĐỒNG NHẤT 25 KG/BAO, TONG CONG: 1080 BAO (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN VN 500G/L (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN VN CLEAN 500 G/L (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐEN XAY HỮU CƠ ĐÓNG 20KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen xay nguyên chất(500 gr x 20 Gói/ Thùng)- hiệu: Bông lúa (xk)
- Mã HS 09041120: TIEU DEN/ HẠT TIÊU ĐEN- BLACK PEPPER (978 BAGS, 1 BAGS 25KGS, 1 BAGS 35KGS) (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen, 25 kg/bao. Xuất xứ Viet Nam. (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen, đóng gói 25kg/bao (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen, đóng gói 40kg/bao (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. 480 Bao 25 kg/bao. Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. 600 Bao 25 kg/bao. Xuất xứ VN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu đen. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐỎ HỮU CƠ ĐÓNG 10KG/CARTON (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU ĐỎ HỮU CƠ MÀU ĐỎ SẨM ĐÓNG 10KG/CARTON (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU HẠT ĐEN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu hạt đen chưa xay (550G/L)- 400 bao (25kg/bao) (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu hạt đen chưa xay- 1000 bao (25kg/bao) (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu hột đen (không có hiệu) (25 Kg/Bịch/Thùng) (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu nhẹ 280 g/l- 300 g/l, bao gói 40 kg/bao PP (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu nhẹ 280g/l-300g/l, bao gói 40 kg/ bao PP &VN (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu sấy khô nguyên hột, đóng bịch 0.7kg/bịch. HSD: 02/01/2022,.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041120: Tiêu trắng giã(500 gr x 20 Gói/ Thùng)- hiệu: Bông lúa (xk)
- Mã HS 09041120: TIÊU XANH (5 KGS/ THÙNG, 1 THÙNG 1 KIỆN, XUẤT XỨ VIỆT NAM) (xk)
- Mã HS 09041120: TIEUXUAT/ TIÊU ĐEN THÀNH PHẨM (xk)
- Mã HS 09041120: U- IN- 002-15/ Tiêu đen sạch thành phẩm dạng hạt, đã sàng lọc, sấy (xk)
- Mã HS 09041120: VỎ TIÊU ĐEN, NET: 25KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041190: Bột tiêu xay (0.2kg/ túi) Hai Thanh VN/ (xk)
- Mã HS 09041190: Gói tiêu khô/ (xk)
- Mã HS 09041190: HẠT TIÊU ĐEN (xk)
- Mã HS 09041190: HAT TIEU DEN BUI 1.5MM-2.5MM (xk)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu đỏ (xk)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu khô- PEPPER. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041190: hạt tiêu khô/ (xk)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu rừng (xk)
- Mã HS 09041190: HẠT TIÊU SẤY (xk)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu sọ (xk)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu xanh ngâm muối (xk)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu/ (xk)
- Mã HS 09041190: Hạt tiêu, đóng gói 15kg/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041190: hạt tiêu,qui cách đóng gói:1 hộp/1000gr/ (xk)
- Mã HS 09041190: Mắc khén (xk)
- Mã HS 09041190: MIX1PE025M20/ Tiêu Trộn Tiệt Trùng Y20 Trắng- Đen- Xanh- Hồng (25kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09041190: Quả dổi (xk)
- Mã HS 09041190: TIÊU (xk)
- Mã HS 09041190: Tiêu bột 50g/túi/ (xk)
- Mã HS 09041190: TIÊU ĐEN (xk)
- Mã HS 09041190: Tiêu đen 500 FAQ (xk)
- Mã HS 09041190: Tiêu đen 550 được làm sạch FAQ (xk)
- Mã HS 09041190: Tiêu đen 5mm được làm sạch FAQ. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041190: Tiêu đen đầu đinh. 25 kg/bao. Xuất xứ Viet Nam. (xk)
- Mã HS 09041190: TIÊU ĐEN HỮU CƠ (xk)
- Mã HS 09041190: TIÊU ĐEN XAY (xk)
- Mã HS 09041190: Tiêu đen xay vừa, nhãn hiệu Kim biên 30 gói x100g/thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 09041190: Tiêu đen, 25 kg/bao. Xuất xứ Viet Nam. (xk)
- Mã HS 09041190: TIÊU ĐỎ (xk)
- Mã HS 09041190: tiêu hạt 1kg/túi/ (xk)
- Mã HS 09041190: TIÊU HẠT SẤY KHÔ (xk)
- Mã HS 09041190: Tiêu hạt trắng (100x100g) (xk)
- Mã HS 09041190: TIÊU KHÔ (xk)
- Mã HS 09041190: tiêu khô 500g/ bag/ (xk)
- Mã HS 09041190: Tiêu khô, 500gr/túi/ (xk)
- Mã HS 09041190: Tiêu mộc (Brown pepper- Bao 60Kg/N.W) (xk)
- Mã HS 09041190: TIÊU RANG (xk)
- Mã HS 09041190: TIÊU SẤY (xk)
- Mã HS 09041190: Tiêu sọ, 500gr/bịch/ (xk)
- Mã HS 09041190: Tiêu sọ, nsx Tieu Ngoc Chau, 1kg/túi/ (xk)
- Mã HS 09041190: TIÊU XAY (xk)
- Mã HS 09041210: BỘT TIÊU TRẮNG (ĐÓNG CHAI 0.05 KG/CHAI,32 CHAI/CARTON) (nk)
- Mã HS 09041210: Bột tiêu trắng (White Pepper Powder, 20 kg x 15 bao, NSX:09/04/20-HSD:08/04/22)- nguyên liệu nhập dùng cho sản xuất thực phẩm trong nội bộ công ty) (nk)
- Mã HS 09041210: Bột tiêu trắng White Pepper Powder (20Kgs/thùng)-902011 (Dùng làm nguyên liệu sản xuất xốt Kewpie, không mua bán tiêu thụ nội địa) (nk)
- Mã HS 09041210: Gia vị hạt tiêu trắng xay Cayenne Pepper, hiệu: Helderberg Spice, 200ml/ lọ, HSD: 11/2021, hàng quà tặng cá nhân, mới 100% (nk)
- Mã HS 09041210: GR-WPP/ TIÊU TRẮNG NGHIỀN/ ID (Hàng tái nhập theo mục 1 tờ khai xuất: 302998156330/E62, ngày: 15/01/2020). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09041210: Hạt tiêu trắng đã nghiền/Ground White Pepper KY #009073 (Nguyên liệu SX bột mì trộn) (nk)
- Mã HS 09041220: Bột tiêu đen (Black Pepper Powder, 20 kg x 6 bao, NSX:09/04/20-HSD:08/04/22)- nguyên liệu nhập dùng cho sản xuất thực phẩm trong nội bộ công ty) (nk)
- Mã HS 09041220: BỘT TIÊU ĐEN (ĐÓNG CHAI 0.05KG/CHAI,32 CHAI/CARTON) (nk)
- Mã HS 09041220: Bột tiêu đen Black Pepper Coarse #12 (20Kgs/thùng)-902036 (Dùng làm nguyên liệu sản xuất xốt Kewpie, không mua bán tiêu thụ nội địa) (nk)
- Mã HS 09041220: FCN00017/ Tiêu đen đã xay đóng gói thành phẩm, dùng để đóng gói cùng với bộ dụng cụ ăn uống dùng một lần, gói 0.2 gram, mới 100% (nk)
- Mã HS 09041220: GR-BPP/ TIÊU ĐEN NGHIỀN/ BR (Hàng tái nhập theo mục 1 tờ khai xuất: 303013179950/E62, ngày: 21/01/2020). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09041220: Ground Black Pepper Powder S60V- Tiêu đen nghiền Powder S60V nguyên liệu dùng sản xuất Mì, Bún, Phở, Miến sử dụng nội bộ công ty (nk)
- Mã HS 09041220: NL18/ Bột tiêu đen đã say nghiền loại 0,1g/gói (3,5 x 2,5)cm 10.000 gói/thùng (Đóng gói cùng sản phẩm dao thìa dĩa để xuất khẩu) 22# 100 thùng. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen gói- PEPPER PACKETS/BLACK (1 thùng 6000 gói, 1 thùng 3.628 kgs). Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09041290: Bột tiêu/ Oreo Pepper N (Nguyên liệu SX bột mì trộn) (nk)
- Mã HS 09041290: TIÊU BỘT- BLACK PEPPER POWDER 50 g,(50 g x 24 gói)/Thùng, Nhãn Hiệu Ottogi, Hàng Mới 100% (nk)
- Mã HS 09041290: Tiêu bột/BLACK PEPPER POWDER (50g x 24)/carton, nsx: 27/04/2020. Hạn sử dụng: 26/04/2022. Đóng gói trong bao bì kín, nhãn hiệu Ottogi. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 09041290: Tiêu dôi (tên khoa học: Peper retrofractum, hàng không thuộc DM Cites) (nk)
- Mã HS 09041210: BỘT TIÊU TRẮNG (HIỆU TRÁI ĐẤT SỐ 1) 24JARS X 200G (xk)
- Mã HS 09041210: Bột tiêu trắng (Pure White Pepper Powder) 250g/bag x 40 bags/carton 10 kg/carton, Không hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041210: Chai tiêu trắng xay 70 gr/chai. Quy cách: 400 thùng carton (48 chai/ 1 thùng carton) (xk)
- Mã HS 09041210: Hạt tiêu trắng đã được nghiền (xk)
- Mã HS 09041210: Hạt tiêu trắng xay (xk)
- Mã HS 09041210: Tiêu sọ xay tiệt trùng (500 KG/Bao) (xk)
- Mã HS 09041210: TIÊU TRẮNG NGHIỀN (xk)
- Mã HS 09041210: TIÊU TRẮNG XAY (xk)
- Mã HS 09041210: Tiêu Trắng Xay (24 hủ x 200g/ hủ) Thương Hiệu MTT (xk)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng xay 60 mesh, bao gói 25 kg/ bao giấy (xk)
- Mã HS 09041210: TIÊU TRẮNG XAY HỮU CƠ ĐÓNG 20KG/BAO (xk)
- Mã HS 09041210: Tiêu trắng xay Việt Nam sấy khô (sử dụng nguyên liệu mua nội địa) (xk)
- Mã HS 09041210: TTNG2020-2/ Hạt tiêu trắng đã được nghiền (xk)
- Mã HS 09041210: TTNG2020-3/ Hạt tiêu trắng đã được nghiền (xk)
- Mã HS 09041210: TTNG7748-3/ Hạt tiêu trắng đã được nghiền (xk)
- Mã HS 09041210: TTNG7785-4/ Hạt tiêu trắng đã được nghiền (xk)
- Mã HS 09041210: WPE3BG015V20/ Tiêu sọ xay tiệt trùng NL0020 Y20 (15 KG/Bao GR) (xk)
- Mã HS 09041210: WPE3BG025I20/ Tiêu sọ xay tiệt trùng NL0005 Y20 (25kg/bao GR) (xk)
- Mã HS 09041210: WPE3BG025V20/ Tiêu sọ xay tiệt trùng NL0020 Y20 (25 kg/bao GR) (xk)
- Mã HS 09041210: WPE3PE020V20/ Tiêu sọ xay tiệt trùng NL0020 Y20 (20 kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09041210: WPE3PE022I20/ Tiêu sọ xay tiệt trùng NL0005 Y20 (22.68 kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09041210: WPE3PE022V20/ Tiêu sọ xay tiệt trùng NL0020 Y20 (22.68 kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09041210: WPE3PE025I20/ Tiêu sọ xay tiệt trùng NL0005 Y20 (25 kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09041210: WPE3PE025V19/ Tiêu sọ xay tiệt trùng NL0020 Y19 (25 KG/Bao PE) (xk)
- Mã HS 09041210: WPE3PE025V20/ Tiêu sọ xay tiệt trùng NL0020 Y20 (25 KG/Bao PE) (xk)
- Mã HS 09041220: 1215002/ Tiêu đen nghiền Salami S8V (xk)
- Mã HS 09041220: 1215004/ Tiêu đen nghiền Salami S10V (xk)
- Mã HS 09041220: 1215006/ Tiêu đen nghiền Salami S15V (xk)
- Mã HS 09041220: 1215010/ Tiêu đen nghiền Coarse S20V (xk)
- Mã HS 09041220: 1215012/ Tiêu đen nghiền Powder S20V (xk)
- Mã HS 09041220: 1215013/ Tiêu đen nghiền Coarse S20-40 (xk)
- Mã HS 09041220: 1215017/ Tiêu đen nghiền Salami S16V (xk)
- Mã HS 09041220: 1215019/ Tiêu đen nghiền Coarse S30V (xk)
- Mã HS 09041220: 1215021/ Tiêu đen nghiền Coarse S14-40V (xk)
- Mã HS 09041220: 1215027/ Tiêu đen nghiền Powder S50V (xk)
- Mã HS 09041220: 1215030/ Tiêu đen nghiền Powder S60V (xk)
- Mã HS 09041220: 1215032/ Tiêu đen nghiền Powder S80V (xk)
- Mã HS 09041220: 1215033/ Tiêu đen nghiền Powder S60D (xk)
- Mã HS 09041220: 1215034/ Tiêu đen nghiền Powder S80HV (xk)
- Mã HS 09041220: 1215074/ Tiêu đen nghiền Powder S60V- N (xk)
- Mã HS 09041220: 1215076/ Tiêu đen nghiền Powder S20HV (xk)
- Mã HS 09041220: 2215004/ Tiêu đen nghiền Coarse S20V (xk)
- Mã HS 09041220: 2215005/ Tiêu đen nghiền Powder S60V (Vietnam) (xk)
- Mã HS 09041220: 2215005-1/ Tiêu đen nghiền Powder S60V (B) (xk)
- Mã HS 09041220: 2215006/ Tiêu đen nghiền M15V (xk)
- Mã HS 09041220: 2215009/ Tiêu đen nghiền Coarse S30V (xk)
- Mã HS 09041220: 2215034/ Tiêu đen nghiền M10V (xk)
- Mã HS 09041220: BL-GBP.35B-IR/ Tiêu đen Brazil xay tiệt trùng bằng phương pháp chiếu xạ (xk)
- Mã HS 09041220: BL-MBP-34-B-ETO-02/ Tiêu đen Brazil xay tiệt trùng bằng khí ETO (xk)
- Mã HS 09041220: BỘT TIÊU ĐEN (HIỆU TRÁI ĐẤT SỐ 1) 24JARS X 230G (xk)
- Mã HS 09041220: Bột tiêu đen- BLACK PEPPER GROUND (packing in 50 Lbs Net/ Kraft Bag). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041220: Bột tiêu đen MESH 18- BLACK PEPPER GROUND MESH 18 (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041220: Bột tiêu đen MESH 28- BLACK PEPPER GROUND MESH 28 (Packing in 05 lbs net/jar (4 jars/carton)). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041220: Bột tiêu đen mesh 32- BLACK PEPPER GROUND MESH 32 (hàng đóng 50lbs(22.68kgs). Hàng sản xuất tại Việt Nam.Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09041220: Bột tiêu đen MESH 65- BLACK PEPPER GROUND MESH 65 (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041220: BPE3BG015V20/ Tiêu đen xay tiệt trùng NL0020 Y20 (15kg/bao Gr) (xk)
- Mã HS 09041220: BPE3BG025I20/ Tiêu đen xay tiệt trùng NL0005 NY20 (25 kg/bao Gr) (xk)
- Mã HS 09041220: BPE3BG025V20/ Tiêu đen xay tiệt trùng NLVN0020 Y20 (25kg/bao GR) (xk)
- Mã HS 09041220: BPE3PE020V20/ Tiêu đen xay tiệt trùng NL0020 Y20 (20kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09041220: BPE3PE022I20/ Tiêu Đen xay Tiệt Trùng NL0005 Y20 (22.68 kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09041220: BPE3PE022V20/ Tiêu Đen xay Tiệt Trùng NL0020 Y20 (22.68 kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09041220: BPE3PE025V20/ Tiêu đen xay tiệt trùng NL0020 Y20 (25kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09041220: BPP2020/ TIÊU ĐEN NGHIỀN HỖN HỢP (xk)
- Mã HS 09041220: Chai tiêu đen xay 70gr/chai. Quy cách: 80 thùng carton (48 chai/ 1 thùng). (xk)
- Mã HS 09041220: GBP50C/ Tiêu đen Brazil xay tiệt trùng bằng hơi nước (xk)
- Mã HS 09041220: Hạt tiêu đen- BLACK PEPPER WHOLE 500 FAQ (Packing in 50 kgs net/PP bag). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041220: Hạt tiêu đen đã được nghiền (xk)
- Mã HS 09041220: Hạt tiêu đen đã nghiền, 20 kg/bao (BLACK PEPPER CRACKED MOISTURE 7%- HTST), hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 09041220: Hạt tiêu đen đóng chai thủy tinh. Quy cách: 1 thùng 24 chai, 1 chai 50 gram (xk)
- Mã HS 09041220: Hạt tiêu đen xay (xk)
- Mã HS 09041220: Hạt tiêu xay đóng chai nhựa. Quy cách: 1 thùng 24 chai, 1 chai 35 gram (xk)
- Mã HS 09041220: MBP-14-25/ Tiêu đen Brazil xay tiệt trùng bằng hơi nước (xk)
- Mã HS 09041220: MBP18-20/ Tiêu đen Brazil xay tiệt trùng bằng hơi nước (xk)
- Mã HS 09041220: TB70-26/ Hạt tiêu xay, hàng đựng trong hộp thiếc. Trọng lượng 70gr/hộp (xk)
- Mã HS 09041220: TB70-28/ Hạt tiêu xay. Hàng đựng trong hộp thiếc, trọng lượng 70gr/hộp (xk)
- Mã HS 09041220: TDNG2020-14/ Hạt tiêu đen đã được nghiền (xk)
- Mã HS 09041220: TDNG2020-2/ Hạt tiêu đen đã được nghiền (xk)
- Mã HS 09041220: TDNG2020-3/ Hạt tiêu đen đã được nghiền (xk)
- Mã HS 09041220: TDNG7795/ Hạt tiêu đen đã được nghiền (xk)
- Mã HS 09041220: TDNG7796/ Hạt tiêu đen đã được nghiền (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen Hột (24 jars x 7 oz) (xk)
- Mã HS 09041220: TIÊU ĐEN NGHIỀN (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen nghiền coarse S20V(2215004) (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen nghiền M10V(2215034) (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen nghiền M15V(2215006) (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen nghiền S20V, đóng gói 0.3KG/ bịch. HSD: 02/01/2022,(Không có thương hiệu).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen nghiền, đóng 25 kgs/ bao, hàng nông sản do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen nguyên hạt (đóng gói 25kg/bao). hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen nguyên hột sấy khô, đóng gói 0.7KG/ bịch. HSD: 02/01/2022,(Không có thương hiệu).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041220: TIÊU ĐEN XAY (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay (24 jars x 7 oz) (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay 32 mesh, bao gói 25 kg/ bao giấy (xk)
- Mã HS 09041220: TIÊU ĐEN XAY 550G/L ĐÓNG 18oz/Chai 36 Chai/Carton (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay 60 mesh, bao gói 25 kg/ bao giấy (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay- Crushed Black Pepper, nhãn hiệu Phoenix (100g x 25 pack/thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041220: TIÊU ĐEN XAY HIỆU DH(45GR/1GÓI) (1CTN/48GÓI).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041220: TIÊU ĐEN XAY HIỆU DH(80GR/1GÓI) (1CTN/24 GÓI).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay Ngon 50g (288 hủ/thùng) (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay tiệt trùng (20kg/carton) (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay Vipep hũ 100g (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay VN tiệt trùng bằng hơi nước(sử dụng nguyên liệu mua nội địa) (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu đen xay-Coarse black pepper, đóng gói: 5kg/túi, không hiệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu sọ hột (24 jars x 7oz) (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu sọ xay (24 jars x 7oz) (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu trắng bột 12 gói x100g (xk)
- Mã HS 09041220: Tiêu xay (2.250kg x 10 bags x 50 thùng), không nhãn hiệu, mới 100% (xk)
- Mã HS 09041290: BỘT TIÊU ĐEN (xk)
- Mã HS 09041290: Chai tiêu mix (tiêu đen & tiêu trắng) 55 gr/chai. Quy cách: 120 thùng carton (24 chai/ 1 thùng carton). (xk)
- Mã HS 09041290: Hạt tiêu 0.5kg/túi/ (xk)
- Mã HS 09041290: Hạt tiêu rang đã xay hiệu Thanh Lộc 1 thùng(100g/bag x 100bag) (xk)
- Mã HS 09041290: Hạt tiêu sấy (1KG/túi), nsx: Duc Anh Co/ (xk)
- Mã HS 09041290: NĂM LOẠI TIÊU DÙNG LÀM GIA VỊ ĐÓNG 8oz/Chai,60 Chai/Carton (xk)
- Mã HS 09041290: Tiêu đen vỡ Việt Nam, hàng đóng đồng nhất 25kg/ bao, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09041290: Tiêu sấy (1kg/túi), nsx: Minh Ha/ (xk)
- Mã HS 09041290: Tiêu sấy, hiệu: Duc Anh Co.,Ltd, 500g/túi/ (xk)
- Mã HS 09041290: Tiêu xay 300gr/túi, hiệu: Ngọc châu/ (xk)
- Mã HS 09041290: Vỏ bụi tiêu Đen Việt Nam 1MM, Đóng hàng loại bao 25kg/bao. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09041290: Vỏ bụi tiêu Trắng Việt Nam, Đóng hàng loại bao 25kg/bao. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09042110: ớt khô hiệu DRIED CHILI gồm 10 thùng (1 thùng 100g x10 gói); 15 thùng (1 thùng 300g x30 gói) hạn sử dụng T03.2021, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09042110: Ớt khô nguyên quả (nk)
- Mã HS 09042110: Ớt khô nguyên quả 5kg/hộp/5 túi, do Trung Quốc sản xuất, (nk)
- Mã HS 09042110: Ớt khô- Red Chilli Whole Without Steam, NSX: 23/04/2020, NHH: 22/04/2022, 35kgs/1 bao. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09042110: ớt khô, chưa sơ chế, dùng làm thức ăn cho người (loại thường màu đỏ, mới 100%) (25kg/bao) (nk)
- Mã HS 09042110: ỚT SẤY KHÔ, HÀNG XUẤT ĐI BỊ TRẢ VỀ, KÈM TỜ TRÌNH 1223/TTR-ĐTTHCPN/11.JUN.2020, TK XUẤT 310461797110/CPNHANHHCM/30.APR.2020 (nk)
- Mã HS 09042110: Ớt trái khô, 10kg/ kiện (nk)
- Mã HS 09042110: TV01/ Qủa ớt khô nguyên cuống (nk)
- Mã HS 09042110: Bột ớt (Chilli Powder) 250g/bag x 40 bags/carton 10 kg/carton. Không hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09042110: Ớt cay sấy khô nguyên quả chưa xay hoặc nghiền, đóng gói 15kg/bao (xk)
- Mã HS 09042110: ớt khô 130gr/túi/ (xk)
- Mã HS 09042110: Ớt khô 1kg/ túi/ (xk)
- Mã HS 09042110: Ớt khô nguyên quả, 25 kg/bao (DRIED CHILLI), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09042110: ỚT QUẢ KHÔ (xk)
- Mã HS 09042110: Ớt trái khô nguyên quả nhãn hiệu Yeshue,500gx12 túi, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. (xk)
- Mã HS 09042110: ỚT TRÁI SẤY NHÃN HIỆU CON TRÂU 50X86G (xk)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô (10kg/bao) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô (650 bao: N.W 16.000 kg) Hàng Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô (674 bao: N.W 16.460 kg) Hàng Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô (680 bao: N.W 16.300 kg) Hàng Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô (686 bao: N.W 17.000 kg) Hàng Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô (850 bao: N.W 20.000 kg) Hàng Việt Nam mới 100% (xk)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô chưa xay nghiền, trọng lượng tịnh: 25Kg, trọng lượng bì:0,3Kg, hàng mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô quy cách đóng gói 25kg/1bao, hàng mới 100% không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 09042110: Quả ớt khô, quy cách đóng gói 25kg/1 bao, hàng mới 100% không nhãn hiệu (xk)
- Mã HS 09042110: XTV03/ Quả ớt khô đã bỏ cuống (xk)
- Mã HS 09042190: ỚT (xk)
- Mã HS 09042190: ớt bột 500gr/túi/ (xk)
- Mã HS 09042190: ỚT SIM (xk)
- Mã HS 09042210: Bột ớt (Red chilli powder, 20 kg x 5 thùng, NSX:29/04/20-HSD:28/04/21)- nguyên liệu nhập dùng cho sản xuất thực phẩm trong nội bộ công ty) (nk)
- Mã HS 09042210: BỘT ỚT CAYENNE (ĐÓNG CHAI 0.04 KG/CHAI,32 CHAI/CARTON) (nk)
- Mã HS 09042210: Bột ớt- Red pepper powder #10 (1kg/bao, 10 bao/box). Nsx: 2020.05.20, Hsd: 2021.11.19 (nk)
- Mã HS 09042210: Bột ớt vị cay Carmencita- Hot Paprika 75g (nk)
- Mã HS 09042210: Bột ớt vị ngọt Carmencita- Sweet Paprika 75g (nk)
- Mã HS 09042210: Bột ớt vị ngọt Olmeda- Smoked Sweet & Spicy Paprika 750gr (nk)
- Mã HS 09042210: Bột ớt vị ngọt Paprika demi- Doux 1kg (nk)
- Mã HS 09042210: Bột ớt vị ngọt Smoked Sweet & Spicy Paprika 75gr (nk)
- Mã HS 09042210: Bột ớt xông khói vị ngọt Carmencita- Smoked Spanish Sweet Paprika 75g (nk)
- Mã HS 09042210: Bột ớt/ Ass Paprika 2200 (Nguyên liệu SX bột mì trộn) (nk)
- Mã HS 09042210: Bột ớt/ Ass Red Pepper Powder (Nguyên liệu SX bột mì trộn) (nk)
- Mã HS 09042210: Bột ớt/ Red Chilli Powder-13035A20S (Nguyên liệu nhập sx bột mì trộn) (nk)
- Mã HS 09042210: BOT06PL/ Bột ớt (nk)
- Mã HS 09042210: Nguyên liệu thực phẩm: Ớt bột (20kgs x1 bag) x 105 cartons- Ottogi red pepper powder, ngày sản xuất: 10/05/2020, hạn sử dụng: 09/05/2021. Hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 09042210: ỚT BỘT CHACKHAN (1KG/TÚI; 10 TÚI/THUNG), HẠN SỬ DỤNG: 22/02/2022. NHÀ SẢN XUẤT: QINGDAO TAIDAWEI TRADE CO.,LTD. MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09042210: Ớt bột/Ottogi red pepper powder 0.4 kg (0.4kgx25)/thùng. NSX: 10/05/2020,HSD: 09/05/2021. Nhãn hiệu Ottogi. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09042210: ỚT KHÔ NGHIỀN được đóng trong bao bì kín, nhãn hiệu QINGDAO HONGXINXIANG FOOD CO.,LTD (nk)
- Mã HS 09042290: 808046/ Bột từ lá ớt hung (Tên khoa học: Capsicum annuum) (nk)
- Mã HS 09042290: 808047/ Bột từ lá ớt đỏ (Tên khoa học: Capsicum annuum) (nk)
- Mã HS 09042290: Bột ớt (Red pepper Powder 1LB) (454g x 30)/ CTN (HSD: 2021) (nk)
- Mã HS 09042290: Bột ớt cay hiệu DANI- Hot Paprika loại 400G (nsx: 25/03/2020, hsd: 29/02/2023), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09042290: Bột ớt Cayene hiệu DANI- Cayene Pepper loại 600G (nsx: 13/01/2020, hsd: 31/12/2022), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09042290: Bột ớt ngọt hiệu DANI- Sweet Paprika loại 400G (nsx: 24/02/2020, hsd: 31/01/2023), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09042290: Bột ớt ngọt vị hun khói hiệu DANI- Smoked Sweet Paprika loại 350G (nsx: 27/02/2020, hsd: 31/01/2023), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09042290: BỘT ỚT, HÀNG MẪU, QUY CÁCH 600GRAM/GÓI, MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09042290: chilli powder-Ớt bột (hàng chỉ qua sơ chế dùng trong thực phẩm)-1.280 bao x 25 kg/bao 32.000 kgs, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09042290: FS-432/ Bột ớt- OHS Red Pepper Powder N (10kgs/ctn x 2 ctn) (nk)
- Mã HS 09042290: Gia vị- ớt bột- ATLAS PAPRIKA NOBLE SWEET GROUND 1KG, nhà sx: ATLAS FOOD- Hạn sử dụng: 04/2022(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 09042290: Ớt BỘT (500GX20/CTN)date 20/02/2021 (nk)
- Mã HS 09042210: Bột ớt, đóng gói 12 kg/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09042210: ON(TN)-1/ Ớt nghiền (xk)
- Mã HS 09042210: Ớt bằm có tỏi thương hiệu Gốc Việt, đóng 400g/lọ,12 lọ/1 thùng carton.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09042210: Ớt bằm không tỏi thương hiệu Gốc Việt, đóng 400g/lọ,12 lọ/1 thùng carton.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09042210: ỚT BỘT (xk)
- Mã HS 09042210: ớt bột có hạt (50x100g) (xk)
- Mã HS 09042210: Ớt bột khô (25 kgs/ bao PP), mới 100% (xk)
- Mã HS 09042210: Ớt miếng khô (25 kgs/ bao PP), mới 100% (xk)
- Mã HS 09042210: Ớt miếng khô, không nhãn hiệu. 03gr/ gói, 350 gói/ 1thùng,15 thùng 5250 gói hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09042210: ớt trái khô (50x100g) (xk)
- Mã HS 09042210: Ớt trái khô, không nhãn hiệu, 01gr/ gói, 1000 gói/1 thùng, 4 thùng 4000 gói hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09042210: Ớt Xay (50 hủ x 180g/ hủ) Thương Hiệu Ocean Swallow (xk)
- Mã HS 09042210: Ớt xay, 100g/hủ, 40 hủ/thùng (xk)
- Mã HS 09042210: Ớt xay, 950g/túi/ (xk)
- Mã HS 09042290: Dried Chilli/ Ớt khô/ 85g x 30bags/ không nhãn hiệu, xx VN, hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09042290: ỚT CHUÔNG ĐỎ (xk)
- Mã HS 09042290: ỚT CHUÔNG XANH (xk)
- Mã HS 09042290: ỚT HIỂM CAY (xk)
- Mã HS 09042290: ỚT SỪNG XANH (xk)
- Mã HS 09042290: Ớt xay bảo ngọc 100g (40 hủ/thùng) (xk)
- Mã HS 09042290: PIM3PE020I20/ Pimento xay tiệt trùng NL0025 Y20 (20kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09042290: PIM3PE025I20/ Pimento xay tiệt trùng NL0025 Y20 (25 kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09051000: Hạt vani khô Tahiti Vanille 12-14cm 100g (nk)
- Mã HS 09052000: Bột Vanilla tự nhiên, 680 g/hộp--HSD:01/2021--11071675 (nk)
- Mã HS 09061100: 0014/ Vỏ quế (nk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ(Cinnamomum cassia)ko thuộc CITES,đã ép thành bó,dày(0.5-1.5mm)chưa chế biến,đã được sấy,chưa xay hoặc nghiền,đóng 25kg/CT.Dùng làm bột hương,ko dùng làm thực phẩm,ko dùng làm dược liệu.Mới100% (nk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, chưa xay. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%/ VN (nk)
- Mã HS 09061100: Quế điếu thuốc Việt Nam, hàng đã qua xử lý nhiệt,đóng 10kg/Carton, kích thước 18cm, hàng mới 100%- thuộc dòng hàng 2 của tờ khai 303036811730 (nk)
- Mã HS 09061100: QUẾ MẪU (nk)
- Mã HS 09061100: QV/ Quế vụn (nk)
- Mã HS 09061100: SCINRM03/ Quế Sri Lanka (5' M5) (nk)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế khô cắt đoạn dài (<50) cm, chưa qua chế biến (nguyên liệu dùng để sản xuất hương đốt), hàng xuất xứ Trung Quốc (nk)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế khô cắt đọan dài từ <50cm, chưa qua chế biến (nguyên liệu dùng sản xuất hương đốt), hàng xuất xứ Trung Quốc (nk)
- Mã HS 09061100: Vỏ Quế Khô dài (< 50)cm, chưa qua chế biến (nguyên liệu dùng để sản xuất hương đốt), hàng xuất xứ Trung Quốc (nk)
- Mã HS 09061100: Hàng quế (NW: 20kg/ thùng, GW: 21.1 kg/ thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: ICINS-ETO-02/ Quế Indonesia tiệt trùng bằng khí ETO (xk)
- Mã HS 09061100: Lá quế, hàng đóng trong 509 túi (30kg/túi).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Lá quế,hàng đóng trong 510 túi (30kg/túi).Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: QD2020/ Quế điếu đã được làm sạch thanh trùng (xk)
- Mã HS 09061100: Quế (xk)
- Mã HS 09061100: Quế (dạng cắt miếng vuông) khô, chưa xay chưa nghiền, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế (dạng miếng cắt vuông, thái lát, ống nhỏ) khô, chưa xay chưa nghiền, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế (dạng ống và cắt miếng vuông) khô, chưa xay chưa nghiền, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế (dạng thanh), Hiệu: Vietstalgia. 227g/hộp, 122 hộp/carton. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09061100: Quế 30gr đóng túi mã 4888. (KT: 8x18cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế 40gr + hồi 40gr đóng túi mã 4895. (KT: 13x23cm) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế 60gr + hồi 40gr đóng túi mã 8817. (KT: 13x23cm) Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế bào vỏ thanh dài, Đóng 50 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế bào vỏ thanh ngắn, Đóng 30 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế bẻ khô YBV-Mixed, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 09061100: Quế bột đóng gói 12.5kg/ bao, mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế bột đóng gói 25kg/ bao, 780 bao, mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế cành băm Độ dày: 1mm- 3mm, Đóng bao, kích cỡ bao cao: 80 cm, khoanh tròn: 125mm số lượng bao: 250 bao 1 bao 22 kg. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế cành chặt thẳng loại B khô, làm gia vị (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09061100: Quế cắt khô YBV-A, hàng mới 100%, sản xuất tại Viêt Nam (xk)
- Mã HS 09061100: QUẾ CẮT ỐNG (20kgs/carton) (xk)
- Mã HS 09061100: Quế cắt tròn khô, làm gia vị (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09061100: Quế cắt vụn 5,5% dầu (xk)
- Mã HS 09061100: QUẾ CẮT VỤN, 3% DẦU (xk)
- Mã HS 09061100: Quế cắt vuông khô, làm gia vị (Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: QUẾ CÂY (HIỆU THẦN TÀI) 50BAGS X 100G (xk)
- Mã HS 09061100: QUẾ CÂY ĐÓNG 18oz/Túi, 36 Túi/Carton (xk)
- Mã HS 09061100: QUẾ CÂY ĐÓNG: 10KG/CARTON (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ #VN (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ (dài 30-45cm, dày 0.5-1.5mm), đóng 10kg/carton Hàng mới 100%VN (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ (hàng đóng 10kgs/ carton). Hàng sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ (nghiền làm gia vị) hàng đóng trong 1440 carton,net 10 kgs/carton. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ chưa xay chưa nghiền sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ đã ép thành bó, dày (0.5-1.5mm), đã được sấy, chưa xay hoặc nghiền, đóng 25kg/carton. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ hàng đóng trong 1500 carton,net 10KG/carton. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ khô (không dùng làm dược liệu), đóng gói 10kg/thùng carton, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, chưa xay chưa nghiền, dùng làm nguyên liệu chế biến thực phẩm(không dùng được trong dược liệu), sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, chưa xay, chưa nghiền. Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, hàng đóng 10 kg/ thùng, đóng trong 1500 thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ, hàng đóng trong 1500 thùng (loại 10 kg/ thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ,chưa xay. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chẻ; sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất thực phẩm, đóng 10KG/Thùng, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chưa xay chưa nghiền, dùng để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm (không dùng được trong dược liệu), sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế chưa xay, chưa nghiền sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: quế dạng ống đã phơi khô, chưa xay nghiền,đóng 1103 bao, độ dầu 4%, độ ẩm lớn nhất 14%, 40 kg/ bao, mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế dạng thanh (hình Điếu thuốc lá, kích thước dài 4,6,8 inch, độ hở tối đa 20%), hàng Việt Nam mới 100% #VN (xk)
- Mã HS 09061100: quế dạng vụn đã phơi khô, chưa xay nghiền,đóng 800 bao, độ dầu 3%, độ ẩm lớn nhất 14%, 35 kg/ bao, mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điếu (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điếu 5cm, đóng túi PE, 1kg/túi. 10 túi/ thùng carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điếu 7.5cm, đóng túi lưới, 1kg/túi. 10 túi/ thùng carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điếu 7cm, đóng 1kg/PE bag, 10kg NET/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điêu cát 5cm (5 CM CASSIA CUTTING). Net weight: 10kg/carton. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điêu cát 8cm (8 CM CASSIA CUTTING). Net weight: 10kg/carton. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điếu thuốc (Đóng thùng carton 10kg/thùng). Hàng mới 100%. Do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điếu thuốc hàng đóng trong 1600 cartons,net 10KG/carton. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điếu thuốc khô dài 4inch, làm gia vị (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điếu thuốc khô, làm gia vị (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điếu thuốc lá #VN (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điếu Việt Nam, 10 kg/ cartons, mục đích sử dụng: dùng làm gia vị. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điếu Việt Nam, hàng đã qua xử lý nhiệt,đóng 10kg/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điếu, (trọng lượng tịnh (net weight: 20KG/Thùng), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điếu, chưa xay chưa nghiền, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế Điếu, dùng làm gia vị không dùng làm dược liệu, hàng được trồng tại VN (đóng gói đồng nhất 10 kg/thùng) tổng là: 1800 thùng) (xk)
- Mã HS 09061100: Quế điếu, net: 20 kgs/ carton. (xk)
- Mã HS 09061100: Quế đóng túi 100gr mã 8923 (KT: 13x23cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế đóng túi 150gr mã 5866 (KT: 13x23cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế đóng túi 80gr mã 4901 (KT: 13x23cm). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế hữu cơ đã sấy khô (25kg/hộp), hàng mới 100%, do Việt Nam sản xuất. Số lượng: 2 hộp (xk)
- Mã HS 09061100: Quế kẹp khô YBK-1, hàng mới 100%, sản xuất tại Viêt Nam (xk)
- Mã HS 09061100: Quế miếng bào vỏ sâu, Đóng 200 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế miếng mảnh, Đóng 30 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế miếng, Đóng 60 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 09061100: QUẾ ỐNG (NW: 15KG/ CARTONS, GW: 16.48 KGS/ CARTONS) HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống (NW: 20kg/ thùng, GW; 21.26 kg/ thùng). Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống (quế dạng ống) khô, chưa xay chưa nghiền, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống 1kg (10 gói/thùng) Hàng mới 100%do VN sản xuất / VN.HSD30/06/2022 (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống điếu 10cm (đóng 10 kgs/ carton), hàng nông sản do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống điếu, loại 15cm (đóng 10 kgs/ carton), hàng nông sản do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống điếu, loại 6cm (đóng 10 kgs/ carton), hàng nông sản do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo (Cinnamomum cassia, dùng để làm gia vị không dùng làm dược liệu)(Hàng đã qua sơ chế) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo (Hàng đã qua sơ chế) hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo 3 inch,(đóng gói 10 kg/ carton), mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo 6 inch,(đóng gói 10 kg/ carton), mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo 60mm (20kg/carton), dùng làm gia vị chế biến thực phẩm, hàng mới 100% sản xuất tại Việt nam (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo 8CM (20kg/carton),hàng mới 100% SX tại Việt Nam,tên KH: Cinnamomum cassia,hàng không thuộc DM Cites (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo 8CM, Đóng 1000 Cartons, 20kg/Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo 8cm,(đóng gói 10 kg/ carton), mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo cắt 6CM, dùng làm gia vị, Đóng 1000 Cartons, 20kg/Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo cắt 8cm, đóng thùng 10Kgs, Hàng mới. (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo nhỏ. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 1273 carton, 5 kgs/carton. Mục đích sử dụng làm gia vị thực phẩm. (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo Việt nam tiệt trùng bằng khí ETO (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo xuất khẩu. Hàng do Việt nam sản xuất. Trọng lượng tịnh: 1kg/ bao; 20 bao/ Carton. Tổng công: 680 carton. (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo, Đóng 10 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo, Đóng 3000 Cartons, 5kg/Carton. Hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo, dùng làm gia vị chế biến món ăn (không dùng làm dược liệu), 3096 carton, 5kg/Carton. Hàng mới 100% / VN (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống sáo, hàng được trồng tại Việt Nam (đóng gói 20kg/ thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: QUẾ ÔNG SÁO, QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 5KG/1 CARTON, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống- Tube Cinnamon (grade A) (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống YB4B khô, làm gia vị (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống, nhãn hiệu Kim biên 30 gói x100g/thùng, mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 5kgs/carton. 2800 carton. (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống.2 inches. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế ống.3 inches. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế sáo (không dùng làm dược liệu). đóng gói 10kg/thùng carton. xuất xứ Việt Nam. hàng mới 100% tên khoa học: Cinnamomum zeylanicum (xk)
- Mã HS 09061100: Quế sáo 2 inch,(đóng gói 10 kg/ carton), mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế sáo 3 inch,(đóng gói 10 kg/ carton), mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế sáo chưa xay chưa nghiền sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế sáo chưa xay, chưa nghiền sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế sáo- Cinnamon Stick A-AA 8CM (Hàng đóng 30LBS/CTN). Hàng sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09061100: Quế sáo xô (hàng đóng25kgs/bag). Hàng sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế sáo, chưa xay chưa nghiền, dùng để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm (không dùng được trong dược liệu), sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: quế thanh, không nhãn hiệu, gói x 0.3-0.5gr/ gói, 2000 gói/ 1 thùng, 2 thùng 4000 gói, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế trà sạch Độ dài trung bình: 25cm, độ dày: 2mm- 3mm, khoanh tròn: 6mm-12mm. Đóng hộp, kích cỡ hộp, dài: 50cm, rộng: 45cm, cao: 45cm. Số lượng hộp: 338 hộp; 1hộp 22 kg.Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế trà vỏ cắt đôi, Đóng 150 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: QUẾ VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vỏ (xk)
- Mã HS 09061100: QUE VUN (xk)
- Mã HS 09061100: Quế Vụn (đóng bao PP 25kg/bao). Hàng mới 100%. Do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn (không dùng làm dược liệu), đóng gói 10kg/thùng carton, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% tên khoa học: Cinnamomum zeylanicum (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn (nghiền làm gia vị) hàng đóng trong 3000 cartons,net 10 Kgs/carton. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: quế vụn 4,5% dầu; mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn chưa xay chưa nghiền sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn chưa xay. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 874 carton, 10 kgs/carton. Mục đích sử dụng làm gia vị thực phẩm. (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn đã được tiệt trùng (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn đóng 1kg/PE bag, 25kg NET/carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn hàng đóng trong 121 bags,net 25KG/bags. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn khô (đóng gói 25 Kg/ bao), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn khô, làm gia vị (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn làm sạch (xk)
- Mã HS 09061100: QUE VUN VIET NAM (LOAI NHO) (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn Việt Nam, 50 kg/ bao, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn Việt Nam, hàng đã qua xử lý nhiệt,đóng 20kg/Carton, tên khoa học: Cinnamomum Cassia, dùng làm nguyên liệu sản xuất gia vị, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn, chưa xay, chưa nghiền. Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn, chưa xay. Xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn, Đóng 30 Cartons, 30kg/Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn, hàng được trồng tại Việt Nam (đóng gói 10kg/ thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn, làm gia vị thực phẩm (không dùng làm dược liệu), hàng được trồng tại Việt Nam (đóng gói 10 kg/ thùng). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn, mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Quế vụn. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 10kgs/carton. 1073 carton. (xk)
- Mã HS 09061100: Quế YB3 cắt vuông khô, làm gia vị (Hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09061100: Quế. Hàng mới 100%. Việt Nam sản xuất. 583 carton, 10 kgs/carton. Mục đích sử dụng làm gia vị thực phẩm. (xk)
- Mã HS 09061100: QVLSTT2020-1/ Quế vụn đã được làm sạch thanh trùng (xk)
- Mã HS 09061100: Vỏ cây quế 12 gói x 100g (xk)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế đóng gói 10kg/ carton, mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế khô, độ dài 15-45 cm, phơi khô chưa qua chế biến, đóng thùng Carton 10kgs/1thùng, Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế MNK III YBC (xk)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế MNK IV YBC (xk)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế MNVX III (xk)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế MNVX IV (xk)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế sấy khô, chưa xay, chưa nghiền, (20kg/bag). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế X1 (xk)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế X3 (xk)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế X4 (xk)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế, hàng đóng trong 30 thùng (loại 18kg/thùng), 195 túi (loại 30kg/túi). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế, làm gia vị, trọng lương tịnh 10 kg/thùng carton, tổng số 1500 thùng carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061100: Vỏ quế, trọng lượng tịnh 10 kg/thùng carton, tổng số 1500 thùng carton, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế đã làm vụn sử dụng làm mẫu phục vụ sản xuất gia vị, nhà sản xuất: Vanress, mới 100% (nk)
- Mã HS 09061900: Bột vỏ quế (Nature Cinnamon Powder) 250g/bag x 40 bags/carton 10 kg/carton, Không hiệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: CIGARETTE CASSIA CUT ROll 80%(quế điếu cắt cuộn 80%), hàng mới 100%, origin: Việt Nam (xk)
- Mã HS 09061900: Hoa hồi (50x100g) (xk)
- Mã HS 09061900: Hoa hồi khô hàng mẫu. 12.8 Kg/thùng 1 thùng. Hàng mẫu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế bột sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton. Tổng cộng 320 thùng. Trọng lượng tịnh 25kg/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế cành cắt, xuất xứ tại Việt Nam. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09061900: Quế cây (50x100g) (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ (đã qua sơ chế, đóng thùng carton, 10kg/thùng, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ đã qua sơ chế, dùng làm gia vị chế biến món ăn (không dùng làm dược liệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ sản xuất tại Việt Nam, Hàng đóng trong thùng carton. Tổng cộng 500 carton. Trọng lượng tịnh 10kg/carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ sản xuất tai Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tịnh 10kg/thùng. Tổng số 1500 thùng. Hàng mớii 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ Viet Nam Split Cassia (không dùng làm dược liệu), đóng 10 kg/carton.Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ VIETNAM CASSIA (không dùng làm dược liệu), đóng 10 kg/bag.Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ VIETNAM SPILIT CASSIA (không dùng làm dược liệu), đóng 10 kg/carton.Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ VIETNAM SPILT CASSIA (không dùng làm dược liệu), đóng 10 kg/carton.Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ VIETNAM SPLIT CASSIA (không dùng làm dược liệu), đóng 10 kg/bag.Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ(Split Cassia), 10kg/carton, 1300 cartons. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, đã qua sơ chế, hàng mới 100%. Xxuất xứ: Việt Nam,hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, Đóng 1500 Cartons, 10kg/Carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, đóng trong 1 hộp nặng 5 kg. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, hàng đóng trong thùng carton 10kg/thùng. Tổng cộng 1,500 thùng. Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 09061900: Quế chẻ, hàng sản xuất tại Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: QUẾ CHẺ, QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 10KGS/CARTON, HÀNG MỚI 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế cuộn, 20kg/thùng, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam, không dùng làm dược liệu (xk)
- Mã HS 09061900: Quế điếu (CIGARETTE CASSIA, đóng 1000 carton loại 10kg), không dùng làm dược liệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế điếu sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tinh 10kg/thùng, tổng cộng 1500 thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế điếu thuốc đã qua sơ chế, dùng làm gia vị chế biến món ăn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: QUẾ ĐIẾU THUỐC LÁ CẮT 8 CM; XUẤT XỨ VIỆT NAM; HÀNG MỚI 100%; HÀNG ĐÓNG ĐỒNG NHẤT 01KG/TÚI PE; 10KG/THÙNG CARTON 3600 THÙNG CARTON 36 TẤN (N.W). (xk)
- Mã HS 09061900: Quế điếu VIETNAM CIGARETTE CASSIA (không dùng làm dược liệu), đóng 5 kg/bag.Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế ép (đã qua sơ chế, đóng thùng carton, 25kg/thùng, xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09061900: Quế ép đã qua sơ chế, dùng làm gia vị chế biến món ăn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế ép sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton. Tổng cộng 1.040 thùng. Trọng lượng tịnh 25kg/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế ép xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton. Tổng cộng 520 thùng. Trọng lượng tịnh 25kg/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế ép, đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế ép, sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong thùng carton, tổng cộng 320 thùng, khối lượng tịnh là 25kg/ carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế khô(hàng mẫu). 12.8 Kg/thùng 2 thùng. Hàng mẫu. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế Khô. 12 Kg/thùng 25 thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế Khô. 12 Kg/thùng 30 thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế Khô. 12 Kg/thùng 50 thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế Khô. 12 Kg/thùng 60 thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế Khô. 14.4 Kg/thùng 25 thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế Khô. 9 Kg/thùng 20 thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế Khô. 9 Kg/thùng 40 thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế Khô. 9.6 Kg/thùng 60 thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế miếng, đóng gói 21 kg/ carton sản xuất tại Việt Nam. Mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 09061900: Quế nguyên ống, đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: quế ống ép sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong thùng cartons.Trọng lượng tịnh:25 kg/ thùng.Tổng cộng:1040 thùng. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09061900: Quế ống sáo cắt 10cm sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tinh 10kg/thùng, tổng cộng 700 thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế ống sáo cắt 8cm sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton, trọng lượng tinh 10kg/thùng, tổng cộng 1000 thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế ống sáo cắt dài 8cm, hàng đóng trong thùng carton 10kg/thùng. Tổng cộng 100 thùng. Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 09061900: Quế ống sáo đã qua sơ chế, dùng làm gia vị chế biến món ăn, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế ống sáo vụn, hàng đóng trong thùng carton 10kg/thùng. Tổng cộng 450 thùng. Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam. (xk)
- Mã HS 09061900: quế ống sáo, độ dài 10-12cm, phơi khô chưa qua chế biến, đóng thùng Carton 07 kgs/1thùng, Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế ống sáo, hàng đóng trong thùng carton 05kg/thùng. Tổng cộng 800 thùng. Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt nam (xk)
- Mã HS 09061900: Quế sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton. Tổng cộng 1500 thùng. Trọng lượng tịnh 10kg/thùng. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế sáo 8cm sản xuất tại Việt Nam. Hàng đóng trong thùng carton. Trọng lượng tịnh: 10 kg/thùng. Tổng cộng 700 thùng, Hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 09061900: quế sáo cắt 12 cm sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong thùng cartons.Trọng lượng tịnh:10 kg/ thùng.Tổng cộng:400 thùng. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09061900: quế sáo dài sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh:25 kg/ bao.Tổng cộng: 400 bao. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09061900: Quế sáo sản xuất tại Việt Nam, dùng làm gia vị. Hàng đóng trong thùng carton. Trọng lượng tịnh: 5 kg/thùng. Tổng cộng 3000 thùng, Hàng mới 100%, (xk)
- Mã HS 09061900: Quế thanh, đóng 21kg/ carton sản xuất tại Việt Nam. Mới 100%/ VN (xk)
- Mã HS 09061900: QUẾ VIỆT NAM XUẤT KHẨU, HÀNG MỚI 100%, HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC CITES (xk)
- Mã HS 09061900: Quế VIETNAM CASSIA CIGAR 75% ROLL (không dùng làm dược liệu), đóng 5 kg/bag.Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế vụn (Broken cassia chip, đóng 538 bao loại 25kg), không sử dụng làm dược liệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế vụn BROKEN CASSIA (không dùng làm dược liệu), đóng 25 kg/bag.Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quê vụn BROKEN SPLIT CASSIA, (không dùng làm dược liệu), đóng 10 kg/carton.Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế vụn đã qua sơ chế, dùng làm gia vị chế biến món ăn (không dùng làm dược liệu), hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: quế vụn ép sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong thùng cartons.Trọng lượng tịnh:25 kg/ thùng.Tổng cộng:1020 thùng. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09061900: Quế vụn khô, 20kg/bao, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam, không dùng làm dược liệu (xk)
- Mã HS 09061900: QUẾ VỤN SẠCH LOẠI 1, HÀNG BAO, HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC CITES (xk)
- Mã HS 09061900: quế vụn sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong thùng cartons.Trọng lượng tịnh:10 kg/ thùng.Tổng cộng:1700 thùng. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09061900: Quế vụn VIETNAM BROKEN CASSIA (không dùng làm dược liệu), đóng 10 kg/bag.Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế vun Vietnam Broken Cassia (không dùng làm dược liệu), đóng 10 kg/carton.Mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế vụn, đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế vụn, hàng đóng trong thùng carton, 10kg/thùng. Tổng cộng 1350 thùng. Hàng mới 100%. Sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 09061900: Quế vụn, sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong thùng carton, tổng cộng 200 thùng, khối lượng tịnh là 10kg/ carton. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09061900: Quế vụn,20kg/bao, hàng mới 100%,sản xuất tại Việt Nam, không dùng làm dược liệu (xk)
- Mã HS 09061900: SPLIT CASSIA (QUẾ CHẺ), HÀNG MỚI 100%, ORIGIN VIỆT NAM (xk)
- Mã HS 09061900: SPLIT CASSIA(quế chẻ),hàng mới 100%, origin: Việt Nam (xk)
- Mã HS 09061900: TH Quế,hoa hồi,thảo quả (50x100g) (xk)
- Mã HS 09061900: Thảo quả (50x100g) (xk)
- Mã HS 09061900: Tube Cinnamomi Cortex with skin(quế ống còn vỏ), hàng mới 100%, origin: Việt nam (xk)
- Mã HS 09061900: Vỏ cây quế/ (xk)
- Mã HS 09061900: Vỏ quế hàng đóng trong 500 carton, net 15kg/carton. Hàng do Việt Nam sản xuất, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: 21218/ Bột quế HAL (Cinnamon powder) (nk)
- Mã HS 09062000: Bột quế hiệu DANI- Ground Cinnamon loại 600G (nsx: 12/03/2020, hsd: 29/02/2024), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09062000: Bột quế VO 3%- CINNAMON GROUND VO 3% (Packing in 50 lbs net/ kraft paper bag (50 bags/ pallet) (nk)
- Mã HS 09062000: Gia vị- Bột quế- ATLAS CINNAMON GROUND 1KG, nhà sx: ATLAS FOOD- Hạn sử dụng: 04/2022(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 09062000: Trà quế hoa ô mai dạng bột, dùng trong nhà hàng, NSX: Changzhou New Zone Yitai Food Co.Ltd, túi 1kg, 10 túi/thùng, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09062000: Bột quế (25kg/bao), không dùng làm dược liệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: Bột quế (đóng 25 kgs/ bao), hàng nông sản do Việt Nam sản xuất (xk)
- Mã HS 09062000: BỘT QUẾ (HÀNG ĐÓNG BAO ĐỒNG NHẤT 25KG/BAG) (xk)
- Mã HS 09062000: Bột quế- CINNAMON GROUND (Packing in 05 lbs net/jar (4 jars/carton)). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: Bột quế- CINNAMON POWDER (Packing in 50 lbs net/kraft paper bag). Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: BỘT QUẾ ĐÓNG 15oz/Chai, 36 Chai/Carton (xk)
- Mã HS 09062000: Bột quế nghiền Cassia. HSD: 02/01/2022,.Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: Bột quế sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: Bột Quế- tên khoa học: Cinnamomum loureirii Nees (mới 100%, 20kg/bao) (xk)
- Mã HS 09062000: Bột quế Việt Nam, hàng đã qua xử lý nhiệt,đóng 25kg/bao, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: Bột quế, Ground Cinnamon. Mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: Bột quế, sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: Bột quế. Sản xuất tại Việt Nam. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: CAS3BB453I20/ Vỏ quế xay tiệt trùng Y20 (453.6 kg/bao) (xk)
- Mã HS 09062000: CAS3BB500M20/ Vỏ quế xay tiệt trùng Y20 (500 kg/bao) (xk)
- Mã HS 09062000: CAS3BG015I20/ Vỏ quế xay tiệt trùng NL0014 Y20 (15 kg/bao GR) (xk)
- Mã HS 09062000: CAS3BG025V20/ Vỏ quế xay tiệt trùng NL0021 Y20 (25 kg/bao) (xk)
- Mã HS 09062000: CAS3PE022I20/ Vỏ quế xay tiệt trùng NL0014 Y20 (22.68 kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09062000: CAS3PE022V20/ Vỏ Quế Xay Tiệt Trùng NL0021 Y20 (22.68 kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09062000: CAS3PE025I20/ Vỏ quế xay tiệt trùng NL0014 Y20 (25kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09062000: CR-IGCI40A-05/ Quế xay Indonesia tiệt trùng bằng hơi nước (xk)
- Mã HS 09062000: GR-CASSIA/ QUẾ NGHIỀN (xk)
- Mã HS 09062000: GRCI5LB004A1-03/ Quế xay trung quốc tiệt trùng bằng hơi nước (xk)
- Mã HS 09062000: Q7506/ Quế nghiền (xk)
- Mã HS 09062000: Q7577/ Quế nghiền (xk)
- Mã HS 09062000: Q7935/ Quế nghiền (xk)
- Mã HS 09062000: QN2020-2/ Quế nghiền (xk)
- Mã HS 09062000: QN7464-3/ Quế nghiền (xk)
- Mã HS 09062000: QN7735/ Quế nghiền (xk)
- Mã HS 09062000: QNG2020-3/ Quế nghiền (xk)
- Mã HS 09062000: QNG2020-8/ Quế nghiền (xk)
- Mã HS 09062000: Quế bột (xk)
- Mã HS 09062000: Quế bột #VN (xk)
- Mã HS 09062000: Quế bột (3%)(25kg/bag), hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 09062000: Quế bột (hàng mới 100%) (xk)
- Mã HS 09062000: Quế bột (POWDER CASSIA, đóng 800 bao loại 25kg), không sử dụng làm dược liệu, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: Quế bột (tinh dầu 2%)(25kg/bag), dùng làm gia vị chế biến thực phẩm, hàng mới 100% sản xuất tại Việt Nam (xk)
- Mã HS 09062000: Quế bột 2% tinh dầu, 25KG/bao, Sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100& (xk)
- Mã HS 09062000: Quế bột hàng đóng trong 447 bags,net 25KG/bags. Hàng do Việt Nam sản xuất. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: Quế bột sản xuất tại Việt Nam, Hàng đóng trong bao tải. Tổng cộng 120 bao. Trọng lượng tịnh 25kg/bao. Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: QUẾ BỘT VIỆT NAM. / VN (xk)
- Mã HS 09062000: Quế bột VO 3% (hàng đóng 50 LBS/bag). Hàng sản xuất tại Việt Nam, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: Quế bột xuất khẩu (xk)
- Mã HS 09062000: QUẾ BỘT, 2% DẦU (xk)
- Mã HS 09062000: Quế bột,(đóng gói 25 kg/bao), mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: Quế Cây (50 bịch x 113g/ bịch) Thương Hiệu Ocean Swallow (xk)
- Mã HS 09062000: QUẾ NGHIỀN (xk)
- Mã HS 09062000: QUẾ NGHIỀN, HÀNG MỚI 100%, HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC CITES (xk)
- Mã HS 09062000: Quế sinh thái nghiền (xk)
- Mã HS 09062000: Quế vụn (25kg/bao), không dùng làm dược liệu, hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: QUẾ VỤN (XX: VIỆT NAM) (xk)
- Mã HS 09062000: Quế vụn- Broken Cinnamon (xk)
- Mã HS 09062000: Quế vụn dùng làm gia vị đồ ăn, 10kg/thùng, Hàng mới 100% (xk)
- Mã HS 09062000: Quế xay Việt Nam tiệt trùng bằng hơi nước (sử dụng nguyên liệu mua nội địa) (xk)
- Mã HS 09062000: Vỏ quế xay tiệt trùng (474kg/bao) (xk)
- Mã HS 09071000: 0003/ Đinh hương (Hoa đinh hương) (nk)
- Mã HS 09071000: CHDH/ Cuống đinh hương (Cuống hoa đinh hương dùng để làm nhang) (nk)
- Mã HS 09071000: Cuống đinh hương (Cuống hoa đinh hương dùng để làm nhang) (nk)
- Mã HS 09071000: ĐH1/ Đinh hương (Hoa của cây đinh hương, dùng để sản xuất nhang) (nk)
- Mã HS 09071000: Đinh hương khô (chưa xay,chưa nghiền, dùng làm gia vị, không dùng làm dược liệu, Tên khoa học: Eugenia aromatica. hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09071000: Đinh hương khô (Syzygium aromaticum)(Hàng không làm dược liệu và không nằm trong danh mục CITES) (nk)
- Mã HS 09071000: Đinh hương khô (tên khoa học: Syzygium aromatica, hàng không thuộc DM Cites) (nk)
- Mã HS 09071000: Đinh hương khô chưa qua chế biến.Tên khoa học: Eugenia aromatica. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT). Hàng không dùng làm dược liệu. (nk)
- Mã HS 09071000: Đinh hương khô chưa xay, chưa nghiền (tên khoa học: Syzygium aromaticum), (vỏ cây đinh hương) không dùng làm dược liệu, dùng làm trà uống, trọng lượng ~50 kg/kiện. Hàng không nằm trong cites. (nk)
- Mã HS 09071000: Đinh hương khô(Tên khoa học: Syzygium aromaticum), dùng để làm trà giải nhiệt. Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT (nk)
- Mã HS 09071000: HẠT ĐINH HƯƠNG ĐÓNG GÓI 10KG/CARTON HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09071000: Nụ đinh hương khô, tên khoa học: Syzygium aromaticum. Dùng để làm gia vị, không dùng làm dược liệu (Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09071000: Nụ Đinh Hương mới qua sơ chế thông thường bằng cách xấy khô, chưa xay nhuyễn, dùng làm thực phẩm, quy cách 20kg/ bao, hàng mới 100%. (nk)
- Mã HS 09071000: Nụ hoa cây đinh hương, tên khoa học: Cloves (syzygium aromaticum), đã phơi khô, dùng làm thực phẩm, dạng xơ chưa qua xay nghiền hoặc chế biến, 50kg/bao, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09071000: SCLORM01/ Đinh Hương Sri Lanka (nk)
- Mã HS 09071000: CLO1CT015I20/ Đinh Hương Tiệt Trùng NL0003 Y20 (15kg/carton) (xk)
- Mã HS 09071000: ĐINH HƯƠNG (xk)
- Mã HS 09071000: HẠT ĐINH HƯƠNG ĐÓNG 10KG/CARTON (xk)
- Mã HS 09071000: Hạt đinh quế (xk)
- Mã HS 09072000: BỘT ĐINH HƯƠNG (ĐÓNG CHAI 0.04KG/CHAI,32CHAI/CARTON) (nk)
- Mã HS 09072000: Bột Đinh Hương-tên khoa hoc: Syzygium aromaticum (mới 100%, 20kgs/bao) (xk)
- Mã HS 09072000: CLO3BG015I20/ Đinh Hương Xay Tiệt Trùng NL 0003 Y20 (15kg/bao GR) (xk)
- Mã HS 09072000: CLO3BG025I20/ Đinh Hương Xay Tiệt Trùng NL0003 Y20 (25kg/bao GR) (xk)
- Mã HS 09072000: CLO3PE022I20/ Đinh Hương Xay Tiệt Trùng NL0003 Y20 (22.68 kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09072000: CLO3PE025I20/ Đinh Hương Xay Tiệt Trùng NL0003 Y20 (25kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09081100: 0007/ Hạt nhục đậu khấu (nk)
- Mã HS 09081100: HẠT NHỤC ĐẬU KHẤU (nk)
- Mã HS 09081100: Hạt nhục đậu khấu (tên khoa học Myristica fragrans, hàng không thuộc DM Cites) (nk)
- Mã HS 09081100: Hạt nhục đậu khấu khô chưa qua chế biến.Tên khoa học: Myristica fragrans. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09081100: Hạt nhục đậu khấu xay Carmencita- Nutmeg grinder 55g (nk)
- Mã HS 09081100: Hạt nhục đậu khấu, tên khoa học: Nutmeg (Myristica fragrans), đã phơi khô, dùng làm thực phẩm, dạng xơ chưa qua xay nghiền hoặc chế biến, 50kg/bao, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09081100: Nhục đậu khấu (Hạt): Semen Myristicae (Myristica fragrans). Nguyên liệu thuốc bắc dạng thô, chưa: thái, cắt lát, nghiền. Đóng gói đồng nhất. NSX: 16/05/2020, HSD: 15/05/2022 (nk)
- Mã HS 09081100: Nhục đậu khấu (Myristica fragrans), Hàng không thuộc danh mục hàng CITES (nk)
- Mã HS 09081100: Nhục đậu khấu (Tên khoa học: Myristica fragrans).Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của BNN & PTNT. (nk)
- Mã HS 09081100: Nhục đậu khấu chưa xay, chưa nghiền (tên khoa học: Myristica fragrans), hàng không dùng làm dược liệu, dùng làm trà giải nhiệt, Hàng không nằm trong cites (nk)
- Mã HS 09081100: NUTMEG/ HẠT NHỤC ĐẬU KHẤU (nk)
- Mã HS 09081100: Vỏ nhục đậu khấu khô chưa qua chế biến.Tên khoa học: Myristica fragrans. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT).Hàng không dùng làm dược liệu. (nk)
- Mã HS 09081200: Bột nhục đậu khấu hiệu DANI- Ground Nutmeg loại 400G (nsx: 21/02/2020, hsd: 31/01/2023), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09081200: FS-305/ Bột Nhục Đậu Khấu- Nutmeg Powder HC (10 kg/ctn x 3 ctns) (nk)
- Mã HS 09081200: Gia vị- Bột nhục đậu khấu- ATLAS NUTMEG GROUND 1KG, nhà sx: ATLAS FOOD- Hạn sử dụng: 04/2022(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 09081200: GR-NUTMEG/ NHỤC ĐẬU KHẤU NGHIỀN (xk)
- Mã HS 09081200: NMS2020/ Nhục Đậu Khấu đã nghiền NMS (xk)
- Mã HS 09081200: NUT3BG025I20/ Nhục đậu khấu xay tiệt trùng NL0007 Y20 (25kg/bao GR) (xk)
- Mã HS 09081200: NUT3BG625I20/ Nhục đậu khấu xay tiệt trùng NL0007 Y20 (625kg/bao) (xk)
- Mã HS 09081200: NUT3PE025I20/ Nhục đậu khấu xay tiệt trùng NL0007 Y20 (25kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09082100: 0012/ Vỏ nhục đậu khấu (nk)
- Mã HS 09082100: 0049/ Vỏ hạt nhục đậu khấu (nk)
- Mã HS 09082100: VỎ NHỤC ĐẬU KHẤU (nk)
- Mã HS 09082200: IMACE01-ETO-01/ Vỏ Nhục đậu khấu Indonesia tiệt trùng bằng khí ETO (xk)
- Mã HS 09082200: MAC3BG020I20/ Vỏ Nhục Đậu Khấu Xay NL0012 Y20 (20 kg/bao) (xk)
- Mã HS 09082200: MAC3PE025I20/ Vỏ Nhục Đậu Khấu Xay NL0012 Y20 (25 kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09083100: Bạch đậu khấu (chưa xay chưa nghiền, dùng để làm thực phẩm,Tên khoa học: Amomum cardamomum, hàng không thuộc danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017) (nk)
- Mã HS 09083100: Bạch đậu khấu (tên khoa học Amomum Cardamomum, hàng không thuộc DM Cites) (nk)
- Mã HS 09083100: Bạch đậu khấu đã qua sơ chế sấy khô (Cardamom), Không dùng làm dược liệu. Đóng gói 25kg/bao. Hàng không thuộc danh mục Cites. (nk)
- Mã HS 09083100: BẠCH ĐẬU KHẤU- GREEN CARDAMOM [4X5KG/CTN]. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09083100: Bạch đậu khấu khô chưa qua chế biến.Tên khoa học: Amomum cardamomum. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT).Hàng không dùng làm dược liệu. (nk)
- Mã HS 09083100: Bạch đậu khấu không sử dụng làm dược liệu (tên khoa học Amomum Cardamomum, hàng không thuộc DM Cites) (nk)
- Mã HS 09083100: Bạch đậu khấu quả khô,tên khoa hoc:Amomum cardamomum,đã qua sơ chế thông thường làm sạch phơi khô,không phù hợp để gieo trồng,dùng làm gia vị,không dùng làm dược liệu,hàng không thuộc danh mục cities, (nk)
- Mã HS 09083100: CDM2/ VỎ CARDAMOM DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT CHÈ (VỎ BẠCH ĐẬU KHẤU CHƯA XAY CHƯA NGHIỀN) HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09083100: Hạt bạch đậu khấu khô chưa qua chế biến.Tên khoa học: Amomum cardamomum. (Hàng không thuộc danh mục thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT) (nk)
- Mã HS 09083100: Thảo quả (xk)
- Mã HS 09083100: Thảo quả sản xuất tại Việt Nam, hàng đóng trong bao.Trọng lượng tịnh:30 kg/ bao.Tổng cộng: 270 bao. Hàng mới 100%. (xk)
- Mã HS 09092100: (Petroselinum crispum) Hạt giống Rau mùi xoăn, dùng trong gieo trồng ngành nông nghiệp, Petersilie Moskrul 2 (Mooskrause), item 451800, 20 bao x 25kg/bao. (nk)
- Mã HS 09092100: 0018/ Hạt cây rau mùi (nk)
- Mã HS 09092100: 808024/ Rau mùi khô (Tên khoa học: Coriandrim sativum L) (nk)
- Mã HS 09092100: Hạt giống ngò rí nhuộm đỏ (ten khoa hoc: Coriandrum sativum) (nk)
- Mã HS 09092100: Hạt giống rau: Rau mùi- MOROCCO TYPE- WHOLE (tên khoa học: Coriandrum sativum) hạt giống dùng để gieo trồng, đã xử lý thuốc, chưa xay, chưa nghiền (nk)
- Mã HS 09092100: Hạt mùi chưa xay- whole coriander seed, dùng để tạo màu và hương cho sản xuất bia, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09092100: HẠT NGÒ- CORIANDER SEEDS [1X25KG/BAG]. HÀNG MỚI 100% (nk)
- Mã HS 09092100: 91120010/ Rau mùi khô 12/50G (xk)
- Mã HS 09092100: CAWCOR-ST/ Hạt rau mùi chưa xay Canada tiệt trùng bằng hơi nước (xk)
- Mã HS 09092100: Hạt mùi khô 30 kg/kiện, mới 100% (xk)
- Mã HS 09092100: Hạt ngò (xk)
- Mã HS 09092100: rau mùi tươi(36 thùng,1 thùng/10 túi,1kg,1 túi và 2 thùng 1 thùng/20 túi,1kg,1 túi) (xk)
- Mã HS 09092100: rau mùi tươi(46 thùng,1 thùng/10 túi,1kg,1 túi và 2 thùng 1 thùng/20 túi,1kg,1 túi) (xk)
- Mã HS 09092200: 808025/ Bột rau mùi (Tên khoa học: Coriandrim sativum L) (nk)
- Mã HS 09092200: Gia vị- Bột coriander (bột từ hạt)- ATLAS CORIANDER POWDER 1KG, nhà sx: ATLAS FOOD- Hạn sử dụng: 04/2022(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 09093100: 0017/ Hạt cây thì là Ai Cập (nk)
- Mã HS 09093100: Gia vị- Hạt thì là Ai Cập- ATLAS CUMIN SEED 1KG, nhà sx: ATLAS FOOD (hàng chỉ qua sơ chế thông thường, chưa xay nghiền)- (hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 09093100: Hạt cây thì là hiệu DANI- Fennel Seed loại 400G (nsx: 16/01/2020, hsd: 31/12/2023), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09093100: Hạt thì là (Anethum graveolens), Hàng không thuộc danh mục hàng CITES (nk)
- Mã HS 09093100: Hạt thì là (Hàng mới 100%, 25Kg/bao, mới qua sơ chế thông thường, nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BT) (nk)
- Mã HS 09093100: Hạt thì là Ai Cập hiệu DANI- Cumin Grain loại 325G (nsx: 21/02/2020, hsd: 31/01/2024), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09093100: Hạt thì là- CUMIN SEEDS SINGAPORE 99%, NSX: 22/04/2020, NHH: 21/04/2022, 25kgs/1 bao. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09093100: Hạt thì là, tên khoa học: Cumin seeds (cuminum cyminum), đã phơi khô, dùng làm thực phẩm, dạng xơ chưa qua xay nghiền hoặc chế biến, 25kg/bao, gồm 280 bao, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09093200: 808023/ Bột thì là Ai Cập (Tên khoa học: Cuminum cyminum L) (nk)
- Mã HS 09093200: BỘT GỪNG (ĐÓNG CHAI 0.04 KG/CHAI,32 CHAI/CARTON) (nk)
- Mã HS 09093200: BỘT THÌ LÀ (ĐÓNG CHAI 0.04 KG/CHAI,32 CHAI/CARTON) (nk)
- Mã HS 09093200: Bột thì là Ai Cập hiệu DANI- Ground Cumin loại 380G (nsx: 20/02/2020, hsd: 31/01/2024), hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09093200: Gia vị- Bột thì là Ai Cập- ATLAS CUMIN GROUND 1KG, nhà sx: ATLAS FOOD- Hạn sử dụng: 04/2022(hàng mới 100%) (nk)
- Mã HS 09093200: Hạt cây thì là, đã nghiền thành bột/Fennel Powder G (Nguyên liệu SX bột mì trộn) (nk)
- Mã HS 09093200: Thì là nghiền 600 Micron, đóng 25 kgs/ bao, hàng nông sản do Việt Nam sản xuất/ VN (nk)
- Mã HS 09093200: 91120049/ Bột Thì Là Ai Cập 12/100g (xk)
- Mã HS 09093200: ADGCURPCB-ETO-05/ Thì là xay Ấn độ tiệt trùng bằng khí ETO (xk)
- Mã HS 09093200: BÔT THÌ LÀ (ĐÓNG CHAI 0.04 KG/CHAI,32 CHAI/ CARTON) (xk)
- Mã HS 09093200: CUM3BG025I20/ Thì Là Xay Tiệt Trùng NL0017 Y20 (25kg/bao GR) (xk)
- Mã HS 09093200: CUM3PE022I20/ Thì Là Xay Tiệt Trùng NL0017 Y20 (22.68kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09093200: CUM3PE025I20/ Thì là xay tiệt trùng NL0017 NY20 (25Kg/bao PE) (xk)
- Mã HS 09096110: Hạt tiểu hồi (Hàng mới 100%, 25Kg/bao, mới qua sơ chế thông thường, nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Mặt hàng không chịu thuế VAT theo khoản 1, điều 1, TT 26/2015/TT-BT) (nk)
- Mã HS 09096110: Hạt tiểu hồi- FENNEL SEEDS SINGAPORE 99%, NSX: 22/04/2020, NHH: 21/04/2022, 25kgs/1 bao. Hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09096110: Hạt tiểu hồi, tên khoa học: Fennel seeds (foeniculum vulgare), đã phơi khô, dùng làm thực phẩm, dạng xơ chưa qua xay nghiền hoặc chế biến, 25kg/bao, gồm 280 bao, hàng mới 100% (nk)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi khô chưa qua chế biến xay nghiền (nguyên liệu dùng để sản xuất hương đốt) hàng xuât xứ Trung Quốc. (nk)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi khô, chưa qua chế biến, xay, nghiền (nguyên liệu dùng sản xuất hương đốt) hàng xuất xứ Trung Quốc. (nk)
- Mã HS 09096110: Hoa hồi khô,chưa qua chế biến, xay,nghiền (nguyên liệu dùng để sản xuất hương đốt), hàng xuất xứ Trung Quốc (nk)
- Mã HS 09096120: Hoa hồi khô, đã hút ép tinh dầu (nguyên liệu dùng để sản xuất hương đốt), hàng xuất xứ Trung Quốc (nk)
Nguồn: Dữ liệu hải quan, data xuất nhập khẩu

Bài đăng phổ biến từ blog này

     - Mã HS 29252900: Nguyên liệu thực phẩm: L-ARGININE HCL. Lot: 200410. Hạn SD:09/04/2023. Hàng mới 100%. 25kg/drum. NSX:Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd (nk)     - Mã HS 29252900: NIPAHEX G,Thành phần Chlorhexidine gluconate dùng trong ngành sản xuất mỹ phẩm, 220kg/Drum, Hàng mới 100%,Mã cas: 18472-51-0. (nk)     - Mã HS 29252900: PHR1294-1G Chlorhexidine digluconate Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm CAS 18472-51-0 (nk)     - Mã HS 29252900: RO002071/ Chất lưu hóa cao su NOCCELER DT Imin và các dẫn xuất của chúng dùng để làm phụ gia cao su (CAS No. 97-39-2) (nk)     - Mã HS 29252900: RUBBER ACCELERATOR ORICEL DPG GRANULE 6MTS (Diphenyl Guanidine- C13H13N3- Hóa chất xúc tiến ngành cao su) 20kg/bag.TC:300 bag. Hàng mới 100%. CAS:102-06-7 (nk)     - Mã HS 29252900: SOXINOL D-G/ Chất xúc tác làm nhanh quá trình lưu hóa cao su D-G, hợp chất chức carboxyimit (kể cả sacarin và muối của nó) và các hợp chất chức imin (nk)     - Mã HS 29252900: STABAXOL-1/ Bis (2,-diisopropylphenyl c
    - Mã HS 38109000: Chất khử bọt nước thải 101 (nk)     - Mã HS 38109000: Chất khử kim loại-RHM-645 Substance (xử lý đồng kẽm) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm giảm oxy hoá thiếc hàn (dùng bổ trợ cho việc hàn thiếc) (Alpha Dross Reducer DR96) (100g/lọ) (hàng mới 100%) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch bề mặt kim loại 46-134 (dùng trong sản xuất chip), mã cas: 78-92-2, công thức hóa học: C4H10O, (1 gallon3.7854 lít), doanh nghiệp đã khai báo hóa chất, hàng mới 100%, xuất xứ Mỹ. (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch kim loại Menzerna Mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch màng sáp-106 (Dùng làm sạch bề mặt đầu golf) (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn JS-810, thành phần: Mixed alcohol solvent, Anti volatile agent, Foaming agent, Antioxidants, Flux, Activator, Refined resin. Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: Chất làm sạch mối hàn, JX-200, (thành phần chính bao gồm: IPA, Alcohol, surface active agent). Hàng mới 100% (nk)     - Mã HS 38109000: C
    - Mã HS 39079990: Chất làm tăng độ bóng dạng hạt #T-701A (Leveling Additive T- 701A). Kết quả của cục kiểm định số 246/TB-KĐ I ngày 17/5/2019 (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT PHỤ GIA/NGUYÊN LIỆU SX BỘT SƠN TĨNH ĐIỆN (REACRONE RLP-111 "Chất tạo bóng bề mặt sơn"). HÀNG MỚI 100%. (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ BÁM, PROMOTER ERUCIC-C719 DÙNG SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG LỎNG (nk)     - Mã HS 39079990: CHẤT TĂNG ĐỘ DÍNH PROMOTER ERUCIC-ADP, DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT MỰC IN, DẠNG BỘT (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK473IIV/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS E473I-IVORY (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPBK475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS S475I-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPHA475IBK/ Hạt nhựa polyeste dạng nguyên sinh, chưa gia công LCP LAPEROS HA475-BLACK (nk)     - Mã HS 39079990: CLCPLX7035BK/ Hạt nhựa p